Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 95 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.02.2010 23:07

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: Pane Hestroy

88.?.?.?

ano, tak nějak to vidím i já.

pane stworo,
bílá nadřazená přistěhovalecká svoloč přišla na cizí území, zčásti původní obyvatele vyvraždila, zčásti je nakazili zavlečenými chorobami, na něž indiáni pomřeli, zčásti je ožebračili jednak vybitím zvěře (bizoni lovení opakovačkami z vlaků nebo ze sportu), a zčásti je demoralizovali alkoholem, pokořili a totálně vykořenili nuceným přestěhováním. -a potomkům těchto ubožáků, zbylých potomků přeživších vandráků bez domova, s narušenou identitou, historií a tradicí vy, noví bílí přivandrovalci z "československa" chcete vyčítat, že se naučili od bílých bezohlednosti k přírodě a ke všemu, zahálčivosti, vychcanosti a dravosti po majetku a výhodách?
uznávám sice, že popisovaná pozitivní diskriminace je absolutně špatně (něčemu ani moc nevěřím - třeba země bez bílé autority v rezervaci - to by tam přece mohl každý vlézt a vraždit), ale na vaše odsuzující postoje musím říct, že s tím absolutně nesouhlasím. nynější karikatury indiánů jsou vám nevhod, možná jsou špinaví a smrdí, možná už nemají díky vykořenění jakékoliv tradiční vazby a zvyky, disciplínu k náčelníkům, šamanům ap., čest... - ale kdo za to může?! -ne snad ti, co je o ty náčelníky a šamany připravili? ne snad ti, co jim násilně vnutili život outsiderů v bílé společnosti, do níž nikdy nemůžou úspěšně zapadnout i kdyby chtěli, a do níž je bílí nikdy zcela nezačlení? -to není divu! ani z jedné strany! oni měli být indiány ve své zemi, bílí zase ve své. jenže bílí přilezli k nim, a okradli je o území, přírodu, zvěř, zlato atd., a také o příbuzné, o život a o budoucnost. jak se tedy může někdo divit, že je někdo vyvrácený z kořenů, když jej sám vyvrátil?
a vy, milý pane stworo, jste kanadu nijak nevybudoval. bílou kanadu vybudovaly generace houževnatých zoufalců a přivandrovalců a jejich potomků, někdejších britů a francouzů, dle evropského střihu díky britské koruně. nemáte být na co hrdý, že k té umělé bílé společnosti nyní jaksi patříte. a rozhodně to nelze srovnávat jako něco lepšího, než původní kmenové zřízení. je to prostě úplně jiné, zavlečené podobně jako ty nemoci. nesrovnatelné. nevíme, jak by se indiáni vyvíjeli dál, kdyby mohli, protože nemohli. bylo jim to upřeno, byli zmrzačeni. a vy teď těmi mrzáky opovrhujete.

212749

16.02.2010 23:18

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: Asi každý mluvíme o nečem jiném...

88.?.?.?

nic jako Slované se zde neusadilo. my jsme směskou zbytku keltů, germánů a římanů, zčásti i seveřanů, obyvatel jižních a východních říší té doby. lidé se nikoliv najednou posouvali a mísili. a kdo byl plodný, ten převládl. -to je celé to kouzlo.

212750

16.02.2010 23:23

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: Asi každý mluvíme o nečem jiném...

88.?.?.?

je to přesně jak píšete. jsem rád, že se někdy shodujeme.

212751

16.02.2010 23:39

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: Asi každý mluvíme o nečem jiném...

88.?.?.?

kolonizace byla i v indii a indočíně, nebo v africe. ale tam se nepodařilo místní obyvatele tak zdecimovat, jako ty americké domorodce (a třeba i australské). takže v indii zůstali ve většině indové a přežili v relativním zdraví "svou" kolonizaci. indiáni ne - obrovské procento bylo povražděno a pomřelo na "bílé" choroby, a zcela pohrdaný, demoralizovaný zbyteček byl smísen a nahnán jako dobytek do rezervací - a tím demoralizován. jako ve vězení, bezpráví i tam, v potupě, v ostudě. tehdy jim po generace nikdo žádné pozitivní diskriminace nedával (kromě ohnivé vody, později jiných drog). byli po celé desítky generací těmi nejposlednějšími, opovrhovanými (od bílých zlodějů jejich domova). -a od těchto zmrzačených chudáků očekáváte nějakou hrdost, čest a morální výši? jak cynické! jak slepé! jak pokrytecké od příslušnice bílé většiny (byť nepatříte k těm někdejším zlodějům a vrahům, nenesete za to osobně vinu - ale to zde nehraje roli). alespoň odstup a méně zaujatých soudů... snahy o pochopení. a jak píše hestroy - stejný metr v podobných případech.

je jasné, že se to už nemůže odestát, ale řešení se hledat musí. ovšem jiné, než to jak to údajně dělají v kanadě. -to totiž jen zvyšuje nenávist bílých, nejen daně platících kanaďanů. a to je zřejmě i záměr nějakých zmrdů. a to patrně autor článku neprohlédl. že jde o vleklý, bolestivý proces likvidace. zabití těch indiánů, co je potupně nahnali do rezervací, by bylo patrně lepší, než to, co se jim dělo potom i nyní. alespoň by jim nebrali sebeúctu a budoucnost. (tím samozřejmě nemíním, že by se dnes měli postřílet - už je pozdě... jsme jinde a oni bohužel také... ale hůř na tom, než my).

212755

16.02.2010 23:56

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: zásadně nesouhlasím z Vladimírem Bílým

88.?.?.?

nekonečný počet let. jednak židé jsou dnes v izraeli menšinou (ti ortodoxní dokonce vzácnou menšinou), a země nazývaná izrael vlastně vůbec neexistuje. je pouze okupovaná palestina a úskokem získané "právo na stát" udělené jakýmsi společenstvím národů (OSN). jenže titíž, co to právo udělili, tím aktem obrali jiné lidi o jejich domov a půdu. a zapříčinili, že agresoři (smíchaní židé, poloviční židé, chazaři a jiní sionisté) provádějí genocidu původních palestinců (podobně jako u indiánů) a kradou víc a víc území, na které už nemají právo (a to i dle OSN). a ty palestince zavírají do dvou rezervací s názvy Gaza a Západní břeh Jordánu.
agresory bez řádného oprávnění na území, které ukradli, a navíc pokud se dopouštějí genocidy a dalšího bezpráví, nikdo nemůže uznat za právoplatné majitele té země, a ani nemá právo nazvat si ji izraelem. ten zaniknul asi v podobné době jako říše římská nebo perská. už nebyl a není. a nebude. stejně jako nebude ani žádná keltská říše, nebo říše franků.
izrael je prostě jen násilím, technologiemi a penězi držené okupační území.

212756

17.02.2010 00:23

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: Stav nebol nikdy idealny

88.?.?.?

opravdu stejná práva? tedy i právo na restituci? pozemkovou?
pak tedy nezbývá, než opustit kanadská města a předat ta území zpět potomkům původních obyvatel. otázka je, jestli takové řešení není přemrštěné.
pak bych tedy kompromisně nabídnul nynějším indiánům rokování o tom, jaké území by si sami představovali pro svůj samostatný stát. a to (alespoň částečné) území jim dát a nechat je zcela v klidu, aby se mohli pokusit se nějak vnitřně porovnat mezi sebou a ustanovit si takový řád, jaký uznají za dobré. je mi jasné, že 2x nevstoupíš do stejné řeky - bujná nedotknutá příroda je poničená, a indiáni mají už spoustu zlozvyků od bílých, a vědí o věcech, o nichž jejich prapradědové neměli potuchy... a to člověka změní. nicméně lepší řešení dnes už není.
vsadím se ale, že to kanadská vláda a různé soukromé společnosti neudělají, protože jsou si ti bílí mužové vědomi, že v ukradené a stále držené půdě by odevzdali obrovské nerostné a jiné přírodní bohatství, které by už nemohli krást, zpeněžovat a žít z toho. a to pomyšlení vždy bolí tak, že se jakékoliv vyrovnání nebo spravedlnost odloží na neurčito. (podobně u nás třeba církevní restituce... raději zavíráme oči, uši a odkládáme to). ano, ano... stejný metr na podobné věci. restituce na krádež. je jedno komu... jestli ten indián smrdí nebo co dělal předchůdce. má právo? má. bylo ukradeno? bylo. má se ukradené vrátit? má. anebo dát alespoň velkorysou nabídku kompromisní. a když už k dohodě dojde, tak ji skutečně provést. tečka.
že něco bolí, nebo že se nechce, že se to zrovna nehodí, to není relevantní důvod.

212760

17.02.2010 00:31

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: Asi každý mluvíme o nečem jiném...

88.?.?.?

pokud "skutečnost", pak jistě existuje nějaký relevantní pramen? něco jako "původní živel" je podle mě příliš vágní, neurčité. takový původní živel mohl být kdekoliv/všude. a co bylo původní někdy a někde, to bylo nejspíš pár generací předtím jinak... nepůvodní... nové, přistěhovalé... alespoň zčásti. téměř nikde se nějaké obyvatelstvo neobjeví náhle. většinou jde o přirozenou migraci jedinců, rodin... a mísení mužů a žen křížem krážem. a z toho vzniká nějaký "šedější" mix, který pak někdo nazve původním živlem.
pokud ale data chybí, pak se o tom nebavme, protože může jít o nepodložitelné domněnky o čemsi neznámém, o čem chybí jakýkoliv důkaz. a mluvit dokonce u něčeho neurčeného a neurčitého o specifičnosti nebo genech, je dost mimo... sorry. -nevíme odkdy, nevíme kdo, ale bylo to specifické...

212763

17.02.2010 00:33

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: zásadně nesouhlasím z Vladimírem Bílým

88.?.?.?

a já děkuji za uznání.
teď je tedy na řadě konzistentní úvaha a analogický přístup k otázce indiánské jako třeba k otázce palestinské.

212764

04.03.2010 21:59

Google dokáže šmírovat všechny lidi na planetě

RE: Bildeberg

88.?.?.?

Pro editora:
Nevidím zde žádnou charakteristiku oponentů. Vidím jen "kec" jednoho a uvedení na správnou míru od druhého.
Pokud jde o obsah, tam jde o kvalitu. Jestli je obsah OK, kvalitní, pak nechápu editora, který by se bránil kvalitnímu obsahu.
Rozsah příspěvku je dán potřebou reagovat kvalitně, a je omezen délkou, která je systémově určena.
Počet je interní omezení někoho (editora). Pokud ale někdo jede na počty místo na pravdu a kvalitu, je to k zamyšlení.
Logická argumentace není štěkání... to je dobře si uvědomit. Pravda (usvědčení ze lži nebo omylu) někdy může bolet, ale s tím se nedá nic dělat. Leda psát uvážlivěji, nešířit zmatky či pomluvy. Nebo takové chování je zde beztrestně tolerováno a dokonce podporováno?
A jestli někdo má nebo nemá možnost reagovat na 10 příspěvků denně...? (Nadnesené číslo). To je přece jedno, ne? Když má možnost a chuť reagovat, pak reaguje. Když ne, pak nereaguje. Je to prosté - každý reaguje, jak chce. Nikdo není povinen reagovat na vše a mít u všeho poslední slovo. Ostatně kdyby k tomu tak přistupovali všichni, žádné vlákno by nebylo ukončeno.

214061

26.04.2010 17:58

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

A jsi si jistý, že tvé vidění světa a tvé názory jsou určitě správné, takže patříš do té správné skupiny, která by měla právo jiné hodnotit, peskovat, hloupě ironizovat a vyhrazovat jim nějaké rezervace na Sahaře? Co kdyby tak někdo tebe vyhodnotil jako hlupáka a vyhostil tě do nějaké rezervace? Co nemáš sám rád, nečiň druhým... a nemysli si, že máš na 100% pravdu. Protože svými příspěvky dokazuješ, že v tom dost plaveš.

218001

26.04.2010 18:07

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

88 myslím nijak neironizuješ, protože vadně sdružuješ dva rozdílné výroky (85+88), a jeden z nich vadně uplatňuješ na dva rozdílné lidi. Kromě toho o tobě (jakožto pouhém přicmrdávači mtk), a ani o něm, se nedá říct právě ono "sebeinteligentnější protinávrhy". Jednak proto, že inteligencí právě neoplýváte, a jednak proto, že nemáte ani žádné rozumné protinávrhy... zato o to více rýpanců a "chytrých" námitek, plynoucích z totální neznalosti problematiky a z deficitu logického chápání reality a přírodních i společenských zákonitostí.

218003

26.04.2010 18:11

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

Konečně někdo vidoucí, kdo má trošku přehled a vidí věci a ty nízké živočichy z vyšší perspektivy. Bohužel mám dojem, že většinu lidstva tvoří právě takové týpky, na něž reagujete, takže nestane-li se zázrak, lidstvo nemá šanci. Příliš mnoho buněk těla je nemocných a degenerovaných.

218006

"že před 100 lety lidi celý den makali na poli. To je pochopitelně blbost, nevíte o čem mluvíte"

Já vím, že ještě před 70 lety to bylo na moravské vesnici přesně tak, jak Malčik popisuje - volný čas nebyl, všichni od svítání makali až do večera, i větší děti, malé děti s sebou na mezi u pole, pak večer ještě "popravit" koně a jiný dobytek a pak se umýt, něco sníst a šlo se spát. V zimě se dělaly jiné práce, opravy, kolem výpěstků, dralo se peří atd.
A ty víš, jak vypadá motyka, nadřazený drzoune? Blbosti zde padají, ale z tebe... jedna za druhou.

218007

29.04.2010 19:52

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: Třetí teze

88.?.?.?

Odměna skutečně není problém. Je za něco, co někdo žádal a tedy to ocení. A je to mezi nimi dvěma, dobrovolné. Vstupovat jim do toho zvenčí a určovat kolik tamten může chtít a kolik tamten musí dát (bez jejich svobodné vůle a dohody), to se jaksi nedělá.

Kdyby ti bankéř půjčoval "tvoje" peníze, tak by sis je přece nemusel jít půjčovat, ne?! Prostě by sis vybral v hotovosti peníze ze svého účtu. Pak není na místě úrok a nějaké dělení.

Banky si nepůjčují kolik se jim zachce, ale kolik potřebují, a také to musejí s úrokem vrátit centrální bance. A banky jdou navíc do rizika, a také s tím mají administrativní výlohy. Takže si účtují poněkud více než CB. A kolik si účtují, do toho nikomu nic není - mohou si účtovat tolik, kolik umožní trh. Stejně jako pekař si sám určuje procento přirážky k prodávanému pečivu. A nikdo se nad tím nepozastavuje, že chce i 50% nebo více.

Pokud tě chytají násilnické a žhářské choutky častěji, zkus vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc... nešťastný "aristokrate".

218343

29.04.2010 20:23

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: Třetí teze

88.?.?.?

>Milý robote 88, ... nemám to tady od řádku, tak jenom krátce.
Milý robote 85, piš si kolik chceš, ale hlavně ať to má smysl a logiku, ano? Třeba služba policii ve formě prokázání jejího smyslu je dosti absurdní blábol. Hodně špatný příklad, který nesedí ani z 5%. Už asi opravdu nevíš, jak rozumně oponovat, když už ses rozhodl oponovat za každou cenu, i přes jasné vědomí, kde je pravda.
>Tak ti, podle Vás gramotní, se budou mít taky lépe až v důchodu, podaří-li se jim vůbec splatit ta hypotéka, ty nervy
Kolik zvládne splácet, to si každý inteligentní a ekonomicky gramotný člověk určit dokáže. Výši, dobu i úrokovou sazbu daného úvěru. A zatímco ty budeš platit 10-15 tisíc měsíčně za byt nějakému vlastníkovi do kapsy až do důchodu, a na svůj si nenašetříš, ti druzí už budou 20 let bydlet ve "svém prostředí" a sumu obdobnou budou splácet na něco svého. A od 50-ti let (i dříve) budou ve svém, zatímco ty možná pod mostem. A jejich děti něco zdědí, zatímco vaše famílie bude stále stejně chudá a negramotná... jojo, to jsou ty "drobné nepodstatné" rozdíly...
Svépomocí může někdo něco řešit, pokud na to má prostředky (a ty je mít nebudeš, protože budeš lepit tu pálku za podnájem). A svou širší rodinu umí obtěžovat každý otrapa, a myslí si, že je to OK, a že pro jeho žebrácké somrování mu někdo bude dělat zadarmo. Jenže dělat co - musí se stavět z něčeho, a pozemek, cihla, taška, cement i dřevo dnes stojí právě ty peníze, které nemáš. Je s podivem, že uvažuješ o "oplácení té pomoci", nebo-li o placení služby. Tohle ti nevadí, tuhle práci nepovažuješ za otroctví, ale třeba úplně tu stejnou práci pro cizího za peníze, na platbu úroku bance, snášíš bůhvíproč těžce. No, logikou opravdu neoplýváš. Navíc se říká (a oprávněně), že kšefty v rodině jsou nejhorší a je lépe se jich vyvarovat... nedáš dost, nebo něco řekneš, nebo se někomu zdá, že málo makáš, špatně zareaguješ, když se ti kdykoliv v budoucnu nehodí časově pomoci na revanš, a hned je zlo v rodině. Ale samozřejmě - proč se škrábat tak, když to jde i takhle.
Ano, u šetření máš věru čas na přemýšlení. To můžeš sice i při při úvěru. Ale ty to prostě musíš "vysedět", vymyslet předem. Tak jo, pokud jsi pomalejší. Nikdo ti v tom nebrání.

218345

29.04.2010 20:37

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: Soudruh Malcik

88.?.?.?

No, hlavu vzhůru bych měl popřát já tobě, ale vidím, že jsi doslova zoufalý. Dokonce tak, že si nedokážeš přiznat pravdu, ani když ti to někdo strčí před rypák. A takový hroch je opravdu jen málokdo. A ty dokonce takový, že ti není traně za to, jak se tu veřejně zesměšňuješ.
Číst jakési zmatené ideologické žvásty od někoho, kdo ani tomuhle vůbec nerozumí, to se "vyplatí" [mrknutí jedním okem]
Hlavně že žvaníš, že? Je jedno co, jen aby to zaplácalo nějaký prostor a odvedlo diskusi od podstaty. Jen utéct, aby se nepřišlo na to, že jsi v koncích.

218347

24.06.2010 22:26

Německo se navezlo do Izraele pro odepření vstupu jejich ministrovi do Gazy

RE: Příšerný překlad!

88.?.?.?

>velice rád vám další překlady zkorektoruji
jazykovědec tvého formátu by měl vědět, že korektor koriguje nebo dělá korekturu... určitě ale nekorektoruje.

i mně silně vadí hrubky v denním tisku i na oficiálních internetových stránkách deníků a na jiných zpravodajských portálech. a jelikož jsou české, měly by být rozhodně češtinářsky správně. zajímalo by mě, kolik z těchto jsi už peskoval protestními dopisy.
zde jde o ex-češku (jindy o čecho-kanaďana), takže bych dokázal přimhouřit oko.

222758

29.06.2010 23:10

Až na Vondru dobrý

RE: zradar

88.?.?.?

>Možná je teď radar špatný, protože Vondra je špatný a tak se z původního radarového spojence stal nepřítel
---no to snad ne! [velký smích] -Vondra přece musí být špatný "pro něco", z nějakého důvodu, pádného pro pana Bartoše. je pitomost, aby byl radar špatný kvůli Vondrovi. jedině naopak. a pakliže pan Bartoš dříve zastával opačný postoj (i k Izraeli), pak je zde jediné hladké vysvětlení - je to chameleon, převlékač kabátů, a dosti pravděpodobně agent nasazený na zvědavce. a to dost aktivní agent, který píše i články [mrknutí jedním okem]

223020

29.06.2010 23:16

Německo se navezlo do Izraele pro odepření vstupu jejich ministrovi do Gazy

RE: Příšerný překlad!

88.?.?.?

>Nazdar hej nebo počkej, nevím o tom, že bych ti nabídl tykání
---hele, hejpočkej, ty mi nemusíš něco milostivě dovolit, a stejně tak já se tě nemusím prosit.
>Nemám zapotřebí diskutovat s někým...
---no tak nediskutuj! nikdo tě nenutí ani nenutil. ale to by ti tvá pýcha nedovolila, co? [velký smích]

223021

08.07.2010 22:18

61. sjezd odsunutých Němců z Československa

RE: Pokud by slo o zabijeni na nacisticky zpusob?

88.?.?.?

>Jste úplně mimo
anebo vy.

>Nebyli to Češi kteří byli příčinou WWII, přesto byli Sudety obsazeny a Češi vyhnáni.
Sudety nebyly obsazeny Němci, ale ZABRÁNY Čechy při porcování Rakouska-Uherska, a to přesto, že tam žilo v naprosté většině německy mluvící obyvatelstvo už od středověku!!! (pozvaní k zalidnění těch území už Karlem IV.). Proč si hltaví čecháčkové museli pro ČSR urvat území, jehož obyvatelstvo považovali za CIZÍ? Proč si museli urvat území, do kterého pak nechtěli investovat? (neinvestovali, takže se stalo neubožejším, nejchudším územím slavné ČSR). Proč si chtěli urvat území sudetského obyvatelstva, kterému zcela upírali právo samosprávy? (radnice aj. úřady obsadili zcela Češi; absolutně neodpovídalo poměru zastoupení). Proč si museli utrhnout sousto, na jehož zvládnutí pak museli posílat četnictvo a dělostřelectvo? Tzn. proti obyvatelstvu vlastního státu! Bohužel zřejmě toto obyvatelstvo chtěli ignorovat, vynechávat ze všech rozhodovacích procesů, učinit méně-cennými, znechutit a vyhnat či vyhladit. Že tomu chtěl předejít/bránit Henlein a lidé organizovaní v jeho straně, to byla ze strany německy mluvícího obyvatelstva Sudet sebeobrana. Byla to až reakce na zlo zakomplexovaných čecháčků... a ti se pak divili, jaké následky má jejich vlastní chování ke spoluobčanům ve stejném státě.
Nakonec to je tak, že byli zmasakrováni, znásilněni a vyhnáni Sudeťáci ze svých domovů, kde byli po staletí. A jejich majetek ukradli čecháčci, kteří se (jako vždy vyčuraně, uboze) svezli na vlně "vítězů" II. světové války. Nastěhovali se do cizího, a ani jim to nebylo bIbé... krást cizí majetek. A jelikož byli mnohem bIbější hospodáři než sudeťáci, podle toho to pak velmi rychle dopadlo - co šlo zplundrovat a zmršit, to zničili. Dnes je tam sebranka násilně, cíleně nastěhovaných zoufalců bez kořenů a bez morálních základů. Lze si ověřit u nějakého inteligentního člověka, který tam žije. Bahno.
Podělanost čecháčků, že by mohli o ukradené zase přijít (podle elementárního obecného práva), nebo že by snad museli po 65 letech zaplatit, nebo nějaké zbývající německé sudeťáky odškodnit, to je pro ně šílený strašák... něco tak normálního a základního. To se jim jako zbabělcům nechce. To se budou raději zaštiťovat svými vlastními zvrhlými, křivými zákony, které jsou jen výrazem msty, zbabělosti většinové lynčující lůzy a ubohosti morální, nezaložené na ničem festovním, trvalém.
Vždyť podobně to je i s vracením církevního majetku - i zde (po 20 letech demokracie a "práva" ) se ti ubožáci (zvláště zloději rudí i světle červení levičáci) šprajcují a vymýšlejí výmluvy, místo vrácení a vyplacení náhrady. -Fotrové to v komunistickém rauši ukradli, ale synci to jaksi nechtějí vracet. Nehodí se to. Morálka opět stranou, i právo. Výmluvy jsou lepší... pro kripIy.

223564

08.07.2010 22:38

Proč je větší krize stále před námi?

RE: Banky

88.?.?.?

>Urok neni zadna provize ani odmena.Neni za nim totiz zadna lidska prace
To sis jako určil, a tak to považuješ za fakt?
Úrok samozřejmě je odměna za službu půjčení peněz. Pokud by to nebylo žádáno, nemělo by to žádnou cenu pro zájemce. Ale ono to pro zájemce cenu má, a ta cena se jmenuje úrok... a ten zájemce ji je ochoten zaplatit za danou službu. K tomu se dobrovolně předem zaváže podpisem smlouvy.

Je to naprosto podobné, jako půjčování DVDček nebo čehokoliv jiného. A nechoď na mě s banalitou, že to se opotřebí, zatímco peníze údajně ne. -Samozřejmě že tam k jakémusi opotřebení dochází! -viz inflace, plus riziko, že dlužník nesplatí, co slíbil. Má to tedy své náklady (i v podobě nemožnosti užívat a např. vlastním podnikáním zhodnocovat). A další náklad (přidaná hodnota té služby) je přece jako u ostatních druhů podnikání reklama. Bez toho, aby se o někom vědělo, co nabízí, se nedá podnikat. -To podle tebe má všechno půjčující hradit ze svého?!!
-inflaci
-dočasnou ztrátu možnosti užívat peníze a z toho plynoucí finanční ztrátu
-riziko nevrácení
-reklamu
Ve výsledku by se pak věřiteli vrátilo dlouhodobě max. 90% půjčených peněz. Proč by to pak měl dělat? KAŽDÝ něco dělá pro to, aby vydělal, aby měl nějaký zisk. A zrovinka tihle by měli podnikat zadarmo, dokonce podle tvé zvrhlé palice za ztrátu, tj. s mínusovým výsledkem?
>O dalsich negativnich jevech zpusobenymi urokovanim uveru se nemusim ani zminovat
Jak může být někdo tak tupý!?! -Vždyť úrok plní i úlohu regulační a ochrannou pro měnu, tzn. že si půjčku vč. placení úroků nemůže dovolit úplně každý neschopný lojza! To bys ale ty chtěl, co? Rozdávat peníze po metrácích chudině, která by je prožrala a žádný z nich by nesplácel. A v té komunistické anarchii by pochopitelně vznikla hyperinflace, což by fatálně a nenapravitelně poškodilo půjčující a v podstatě by to zničilo měnu.
Úrok je spolu s prověřením bonity filtrem, komu půjčit a komu ne. Půjčí se jen tomu, kdo prokáže, že je schopný a bude mít z čeho splácet. A to samozřejmě i s odměnou. Zadarmo se nikde nic nedává, a pokud ano, ztrácí to na ceně, lidé si toho neváží.

223569

08.07.2010 22:46

Proč je větší krize stále před námi?

RE: Banky

88.?.?.?

>klidně bych půjčovl za stejných podmínek jako bankéř že bych na kus suchýho psího lejna napsal jedničku a šest nul a tím bych ti půjčil milion s tím že mi ho do určitý doby zapltíš i s úrokama
Problém je, že hlupák a budižkničemu ani netuší, jak vlastně ten proces funguje. Jako každý nýmand si vše představuje jako snadné.

>prací se TVOŘÍ peníze?
Samozřejmě že ano. Peníze totiž představují nějakou cennost, jsou odrazem ceny nějakého vyrobeného/vytěženého zboží, nebo jsou odrazem služby, která má na trhu určitou cenu.

>hned zítra jdu na zahradu vykopat 6timetrovou jámu a pozítří ji zase zahážu už se na ty peníze těším
Ano, hlupák se těší marně, protože je tupý, a nechápe, že musí vytvářet HODNOTNÉ věci, které po něm někdo chce, které mají na trhu cenu. Hlupák je ochoten dělat nesmysly, jako třeba šestimetrovou díru na své zahradě.
Pokud tam nemáš zlato, diamanty nebo ropu, jámu kopat nemusíš. Za to ti nikdo nezaplatí. Za jinou užitečnou práci ale ano. To bys ale musel mít inteligenci, aby ten tvůj mozeček dokázal přijít na to, co je žádané, a co je tím pádem vlastně prací vytvářející jisté peníze.

223572

08.07.2010 23:16

61. sjezd odsunutých Němců z Československa

RE: Pokud by slo o zabijeni na nacisticky zpusob?

88.?.?.?

>chtel jsi do Rajchu ? Tak sed na prdeli v Rajchu
Jsi velmi jednoduchý ubožáček. Nejprve cosi zaslechneš, se svým mozečkem to špatně pochopíš, a pak s tím otravuješ.
Německy mluvící sudeťáci nechtěli odejít do Reichu, ale chtěli PŘIPOJIT jimi obývané území k Německu. Byli v uměle vzniklé ČSR diskriminováni a ekonomicky zcela křiklavě a neomluvitelně opomíjeni. Je tedy logické, že měli nějaké požadavky, i na sebeurčení. Ale česky mluvící většinová a zakomplexovaná lůza tobě podobných si rozhodla, že do Sudet žádné investice nepůjdou a tamní většinově německy mluvící obyvatelstvo že bude řízeno zásadně českými úředníky. A snažili se tu německy mluvící menšinu (dosti velkou) zlomit a přeučit je na češtinu a zcela je podrobit novo-české "obrozené" svoloči, která si pod vůdcovstvím Masaryka, Beneše a Štefánika velkopansky nakreslila čáry na mapě, při trhání Rakouska-Uherska. Samozřejmě je nakreslili tak, že zahrnuli i německé obyvatelstvo a tzv. Sudeťáky... to nejsou Němci, byli místní, a žili zde staletí, i kolem Slezska, i kolem Rakouska. Nešlo tedy o příslušníky Německa. Jenže zlé chování čecháčků způsobilo, že i tihle sudeťáci byli ochotni žít raději pod Německem než pod diskriminující ČSR. Není se čemu divit. Rozumní chápou, tupci jako ty se asi budou divit, ale fakt je, že ty jsi tehdy nežil a jejich důvody nechápeš. Oni věděli, co je už neúnosné a co je pro ně dobré. A o to se snažili. Politicky. A čecháčkové to ve své malosti jako obvykle neustáli a místo urovnání vztahů na to šli po zlém - četnictvem a pak i armádním dělostřelectvem. -Jak se pak asi měli sudetští změnit? Lze brutálním násilím někoho donutit, aby tak ubohé čecháčky miloval a chtěl s nimi žít v jednom státě?
A tak došlo k vraždění, znásilňování, okradení a vyhnání těch Sudeťáků v okamžiku, kdy to ti malí čecháčci mohli udělat, pod ochranou někoho velkého, konkrétně komunistického Sovětského svazu po 2. světové válce.
A tak Sudety začaly chátrat a česká lůza tam sestěhovaná dílo zkázy dokonala.
Je velmi pravděpodobné, že ti ani teď nebude jasný rozdíl mezi Němcem a Sudeťákem, takže si dál mrmlej své výmluvy, jak ti Němci vraždili a
>Tak co vlastne chces ?
Je strašná ubohost mentální i morální pustota mezi čecháčky. Ono není ani divu, když se ve své zakomplexovanosti, zlodějství, křiváctví, zbabělém uhýbání a bezpráví cvičili už od patnáctého století. Od té doby už jen sešup dolů. Po všech stránkách.

223577

08.07.2010 23:20

Proč je větší krize stále před námi?

RE: Banky

88.?.?.?

Až přijdeš na to, jak se SKUTEČNĚ půjčky poskytují, tak přijď. Do té doby se s tebou nemám o čem bavit. Zhlédl jsi pár anonymních a nepřesných videí na internetu a považuješ se za znalce. Myslíš si, že jsi sežral všechnu moudrost a že teď už můžeš poučovat celý svět a řehtat se jako jeliman. No prosím... když to tvé málo aristokratické dušičce pomáhá [oči v sloup]

223578

08.07.2010 23:28

Proč je větší krize stále před námi?

RE: Leveragovat? Prosím přeložit.

88.?.?.?

A máš něco proti legálnímu a zcela dobrovolnému sázení?
Nutí tě někdo někam dát i jen jednu jedinou korunu? NENUTÍ, tak se uklidni.
Mimochodem - to tvé řehtání za každou "chytrou" větou jen ukazuje tvou mentální úroveň.

223580

08.07.2010 23:36

61. sjezd odsunutých Němců z Československa

RE: no tak pockame az pomrou

88.?.?.?

Uff! Tak tohle je opravdu hodnotné lejno [oči v sloup]
Opravdu morální velikán: "no tak pockame az pomrou a pak rekneme, jo doslo k odplate, omlovame se".
A o jakých šesti milionech to mluvíš? Ve vztahu k čechům ani náhodou. A i v celkovém součtu je to cifra velmi diskutabilní... i ty okolnosti.
Ostatně ani tobě, chudinko, nedochází rozdíl mezi Němcem a "německy" mluvícím obyvatelem Sudet... smutný výsledek zjednodušujícího, křivícího komoušského dějepisu.

223581

09.07.2010 00:22

Proč je větší krize stále před námi?

RE: leverage, úroky a odpovědnost

88.?.?.?

Aha, takže už i stříbro? Pak přijde měď, ne? A nakonec snad naturální směna půlky zavánějícího kance za pztel hnijících brambor.

Pokud tedy akceptujeme bankovky, je zcela jasné, že by šlo opět o fiat měnu, tedy o víru v papírek. Lidé by museli věřit, že v bankovním sejfu skutečně leží tolik zlata, kolik říká bankovka, resp. lidé přece nevědí, kolik je zlata celkem a kolik bankovek bylo vydáno. Drobná potíž je v tom, že lidí, zboží, surovin, služeb ale i drahých kovů není stejné množství, ale silně se ty počty proměňují, tedy by nějaký "dobrák" opět musel určovat pohyblivý kurs zlata za pohyblivé množství bankovek. Tím pádem by to mohl manipulovat stejně úspěšně, jako dnes.
Druhý a větší problém vidím v tom "runu" na banku - výše bylo jasně zmíněno, že jen VELMI OMEZENÝ POČET lidí by si ve stejném okamžiku šel najednou do banky ověřovat funkčnost zpětné směny bankovek za zlato. Osobně to odhaduji na maximálně 1% u jedné emisní (centrální) banky - v ČR 100.000 lidí v jeden okamžik drží místo praktických bankovek neprakticky směnitelné zlato (umrtvená ekonomická aktivita). Připusťme ale, že dokonce 10x víc (1 milion lidí), tj. 10% ekonomiky by se splašilo a šlo najednou zkušebně směňovat bankovky za zlato. Jednoduše bankéři by zase švindlovali a 90% zlata by použili pro své obohacení -tj. pro tisk nekrytých peněz (krytých těmi 90% "ulitého" zlata. Stejně falešné emise jako to všichni tušíme u FED a teď už možná i u ECB. Znamená to, že 90% hodnoty ekonomiky by takto získali přímo bankéři, jimž do té doby nikdo neměl důvod nedůvěřovat. Byl by to možná větší zločin a menší hrstka z toho bohatnoucích lidí, než když dnes pod dozorem státní centrální banky, která emituje bankovky.
Kromě toho "ulité" zlato lze rozstrkat po světě a založit si tam banky nebo půjčovat zlato či peníze za odměnu. Z čehož plyne diverzifikace rizik bankéřů a jejich zisk. Pokud by se i stalo, a jedna měna krachla a na podvod s odlifrovaným zlatem by se přišlo, vždy bude mít bankéř předstih před prostým lidem a může odjet do jiné země a žít s tak pohádkovým, podvodně nabytým majetkem pod jinou identitou spokojeně až do nejdelší smrti. A lidé by tak o své "národní" zlato definitvně přišli. Slavný zlatý standard by krachnul prostě kvůli podvodu. A i kdyby se bankéře podařilo chytit a zavřít nebo popravit, na nevratné důsledky jeho podvodů by se přišlo až pozdě... pak už jeho poprava nic nespraví.
Takže zlatý standard je opět jen jakési šidítko. Vše se dá obejít a kdo chce, ten bude podvádět za jakýchkoliv okolností.

>Pri fiat money neni problem udelat tajne emise penez a lidi za ne stejne nedostanou nic, protoze je nic nekryje.
To lze udělat i za časů zlatem krytých bankovek úplně stejně.
A lidé to nepoznají okamžitě a úplně přesně, ale trh to časem pozná a reflektuje. Když se na trhu poh...

Automaticky kráceno

223584

09.07.2010 00:23

Proč je větší krize stále před námi?

RE: leverage, úroky a odpovědnost

88.?.?.?

ZAKONČENÍ:

Když se na trhu pohybuje podstatně větší množství peněz než by mělo, lidé, kteří je drží se za ně snaží něco hodnotného koupit. A objeví se tak v součtu obrovský tlak poptávky, její převis nad nabídkou, a tím se obchodníci postupně rozhodnou, že už nebudou prodávat tu televizi za 10 tisíc, když zájem je prakticky stejně silný i za 13 tisíc "falešných"=inflačních nekrytých peněz. Trh není bIbec a opravdu funguje, automaticky. Neošulíš ho.

223585

09.07.2010 01:02

61. sjezd odsunutých Němců z Československa

RE: Pokud by slo o zabijeni na nacisticky zpusob?

88.?.?.?

>neoprávněně oderval při dělení RU
jsou to území v "českém" pohraničí, i česko-polském a na jihu Moravy. Mj. i jih Slovenska. Zjisti si to.

>To je ta Vaše nespravedlnost, že na českém území jsou čeští úředníci. Že na českém území je úředním jazykem čeština?
Věta nedává smysl, ale rámcově chápu, čím se chceš pokoušet argumentovat. -Dle tebe většina má absolutní právo, a pokud 1/4 obyvatel německy mluvících chce mluvit německy, musí se prostě pod nadvládou novo-českých hajzIů pěkně poklonit a začít se učit česky a hlavně zapomenout na německo-jazyčné školy i mateřskou řeč po celé generace. Jen proto, že prostě přišla "jiná doba" a jakýsi zednářský lobbysta si u mocností zařídil pro sebe příhodné roztrhání Rakouska-Uherska, a když mluví česky a nazval nově to území Československou republikou, bude to holt tak, že všechny menšiny, které na tom území nezaslouženě uvízly, budou muset s ohnutým hřetem poslouchat zakomplexované "obrozené" čecháčky. Že?
A pokud jde o úředníky, tam to byla záměrná NESPRAVEDLNOST, zcela mimo poměrné zastoupení. Snaha udělat ze sudetských "němců" občany druhé kategorie. "Teď tady rozkazujeme my". Ubohá pomsta za německy mluvící Rakusko. Za to přece to NAŠE sudetské obyvatelstvo vůbec nemohlo! Žili celá staletí na stejné půdě, v Krkonoších, Krušných horách, na Šumavě, ve Slezsku, na jihu Moravy, a nějaké trhání R-U je zastihlo a postihlo bez jejich vůle.

>všichni češi, kteří dnes žijí na německém území by nemohli uznávat německé úřady, a jelikož se tam nemluví česky, tak si vyhlásí české území
Argumentuješ zcela vadně. Je rozdíl mezi VLASTNÍM obyvatelstvem v pohraničí (Sudety byly uměle, pro územní prestiž urvanou součástí ČSR) a mezi nepatrným promile českých gastarbeiterů dnes jsoucích v Německu. Jsi-li host, chováš se jako host. Ta roztroušená hrstka asi těžko může požadovat autonomii a nějaké zastoupení v úřadech a vedení státu, ale DOMÁCÍ starousedlíci v Sudetech to rozhodně mohli žádat, a to oprávněně. Jednak kvůli počtu, pro který rozhodně mělo smysl udržet i zakládat německo-jazyčné školy, a určitě i kvůli území, které by si moudré vedení státu rozhodně chtělo udržet v klidu a přátelsky nakloněné. Hloupé vedení ČSR ale mělo názor jiný, a proto došlo k bezprávím na sudeťácích, ke kterým došlo, a vyvrcholilo to k těm zlým koncům. -Jen náhodou se mohli čecháčci opřít o vítěze ze SSSR, a tak toho typicky zbaběle zneužili, a jako malé krysy se opět mohli na někom vydovádět, udělat nějaké další bezpráví: okrást a sebe obohatit, podobně jako rvali majetky při dělení R-U. Nejprve útlak a diskriminace na vlastních občanech německy mluvících v tzv. Sudetech, a po válce ještě hůře, brutálněji na všem, co bylo považováno za Němce, i když to byli z velké části opět titíž starousedlíci.

223589

14.07.2010 00:01

Americká ekonomika padá - 1. část

RE: Analýzy, analýzy, analýzy ..

88.?.?.?

Vždyť nežebrej o práci, když jsi tak dobrej a práci sis sám vytvořil/našel! (POKUD!) Ostatní, kteří tak šikovní nejsou, musejí pro někoho makat, aby jim ten organizátor (kapitalista) dal peníze za práci, na obživu... bez jídla, pití, přístřeší a energií se obvykle hyne. A tomu se i každý žebrák musí snažit vzdorovat, protože to máme v sobě... pud sebezáchovy. A to je skutečně normální.
Myslíš, že je někdo tak hrdej, že by pro tu hrdost a plané tlachání o mizérii rád umřel?

224005

14.07.2010 00:16

Americká ekonomika padá - 1. část

RE: Šance na změnu

88.?.?.?

Ano, samozřejmě - změnu budou iniciovat ti mocní, majetní, řídící svět už dnes. Ne ti, co se budou mít tak špatně, až z toho budou bourat ohrady... protože ti vždy řízení berani a ovce nikdy nic nevymysleli, vždy jen makali na ty výš, poslouchali a přitom bečeli.
Proto případná změna bude opět vylepšený otrokářský řád, opentlený mediálními žvásty o "zlepšení situace prostých lidí". Realita bude ale přesně opačná - rozumní pánové nahoře přece nebudou dělat upgrade tak, aby z toho pro ně vyšel downgrade.
Možná ale zatím nevědí, co a jak přesně upgradovat. Jediné vylepšení se už průběžně děje (permanentní elektronická kontrola všech ovcí) a maximálně může ještě přijít selekce na genetické bázi... aby bylo otroků méně a kvalitnějších. Nic jiného si už představit neumím. Otrok přece musí dostat vždy najíst, ať už jídlo od otrokáře nebo (raději) mizernou mzdu, za niž si musí jídlo i ubytování sám najít, koupit a uvařit. Tento upgrade na verzi 2 byl proveden už ve středověku, a vylepšen na verzi 3 se začátkem otrokářství se jménem kapitalismus. A dosud jsme se v podstatě neposunuli vpřed, protože ani nevíme kam... jsme maximálně ve verzi 3.50, kde jsou vychytané poslední mouchy a provedena drobná vylepšení.

224007

A kde konkrétně jste vy od tmo dostala nějaký psychologický profil a doporučení k léčení? Pokud mi oči slouží, jednalo se o někoho jiného, a bylo to tam dobře zdůvodněné. Vylučování z diskuse jsem od něj nezaznamenal žádné, ale invektiv od lidí typu anonymus, hestroy a zbylá parta jsem tu pár viděl.
tmo nemusel argumentovat k článku. on pouze upozornil na nepravdivou větu a žádal si doklad, že anonymus jen tak nekecá, že své výpady má něčím podložené. A logického důkazu se samozřejmě nedočkal, protože to byl od anonymuse totální žvást. Zato vytáček a opakovaných jednostranných soudů byla spousta. A když nevěděl kudy kam, přispěchal nějaký podobný týpek a podpořil jej... i vy... za což je anonymus v argumentační nouzi pochopitelně rád a děkuje (níže).
Takže jste jen dokázali, že jste soudržné stádo, a že vám vůbec nevadí, že chybí podklad pro nějaký plivanec nebo jinou křivárnu. Důležité, že se ve finále podržíte, ujistíte se navzájem o "pravdě" a o tom, že ten s jiným názorem je "jaksi divnej" a určitě provokatér.
Až ovce začnou myslet a nejen unisono bečet, to bude krásně na světě!

224166

26.08.2010 22:13

Renesance etnického separatismu ve „sjednocené Evropě“

RE: Z dnešních zpráv o deportaci romů z Francie

88.?.?.?

Je tento příspěvek o něčem jiném, než o provokaci? Divím se, že to editor vůbec pouští. Příspěvky Zezdisrala totiž nejsou příspěvky, ale vždy a zásadně jen provokace. Většina jsou lži, urážky, ironie, nepodložené nesmysly a kecy o ničem, zbytek pak totálně hloupé názory (neříkám totálního hlupáka, to by bylo proti pravidlům diskuse, které ovšem někteří běžně porušují). Pokud má provozovatel tohoto webu zájem o podobné zvratky, může se snadno stát, že zde převládne tento zápach.

226810

26.08.2010 22:53

Renesance etnického separatismu ve „sjednocené Evropě“

RE: Z dnešních zpráv o deportaci romů z Francie

88.?.?.?

Nesouhlas s vámi nebo jiný názor je hned provokace? Zajímavé pojetí diskuse...
Ředitel ČEZu pro svůj plat něco udělal. Řídí dobře velkou společnost, která produkuje zisky, z kterých (mj.) jsou vypláceni i ti Lakatošové. Lakatoš ale neudělal naprosto nic, aby měl nějaký příjem, přesto jej ale srovnáváte s ČLOVĚKEM. Divné. Nejsou stejný druh.
Lakatoš by za vámi vybájenou podporu 5000 nežil. I životní minimum je v tomto bordelistánu vyšší! A to nemluvím o Lakatošové a jejich deseti harantech, to nemluvím o bytě, který lakatošovi nepostavili, ani si na něj jako jiní nevydělali. Stát ( =my) jim byt přidělil, takže se mají lépe, než spousta bílých pracujících, kteří čekají v pořadnících na byty. Nebyla řeč o škodách, které celá Lakatošova rodina způsobuje (demokratické) společnosti dnes a denně ničením, krádežemi atd. A společnost se tomu evidentně neumí bránit. Policie je přetížená a spolu se státním zastupitelstvím a soudy pokulhává daleko za těmi parazity. Ti na to hřeší.
Celkově si Lakatošovi přijdou jen v penězích nejméně na 20.000 Kč čistého, aniž by kdokoliv z nich pracoval alespoň 1 měsíc za celý život. Škod udělají ještě jednou tolik. A náklady společnosti (sociální pracovníci, policisté, soudci, vězeňská správa atd.) stojí další desetitisíce - jen pro tuhle rodinu s deseti-dvanácti kriminálními živly.
Chcete snad říct, že kradou až pod dnešními politiky? To je pěkný nesmysl. Žili svým odpudivým, parazitickým způsobem života po staletí, už za feudalismu, a nikdy neměli snahu se začlenit do společnosti ostatních pracovitých. Dělají si to po svém z vlastní hlavy. Nenakukal jim to ani feudál, ani kapitalista, ani dnešní politik. Jste na obrovském omylu!
A opakuji, co tu už bylo napsáno: pokud víte, že si někdo nějaké velké peníze přivlastnil neprávem (snad ředitel ČEZu), pak se sbalte a utíkejte na policii. Jistě ho zavřou a peníze mu odeberou, na to jsou zákony. Jenže mám spíš dojem, že cintáte, aniž byste cokoliv takového věděla, a že nejspíš těm lidem jejich výdělek uboze závidíte. V tom je asi váš problém.
Zajímavé, že bílí se za stejných podmínek nechovají jako Lakatošovi. Nemnoží se jako krysy, o své děti se řádně starají a vychovávají je, posílají je upravené do škol, pomáhají jim s učením, zajímají se o jejich další osud. Kdo dokázal, a jakým bílým zákonem, aby se lakatoši chovají jiným způsobem? Nikdo. Jsem přesvědčen, že se jim nikdo nesnažil vsugerovat ani krádeže a jiné defektní jednání. Bílí se ho nedopouštějí ani z 10% tak často. Čím to? Bílí nemají čas na lenost, nudu a z nich plynoucí zločinnost. Bílí pracují (i na černé), aby od státu nemuseli žebrat - ve stejném systému! Divné, že? Odkud se tedy ten rozdíl v myšlení bere? Vážně myslíte, že k lakatošům chodí politici, aby jim toto radili, resp. je k tomu nutili? Nesmysl.

226813

26.08.2010 23:06

Renesance etnického separatismu ve „sjednocené Evropě“

RE: Z dnešních zpráv o deportaci romů z Francie

88.?.?.?

Aha, takže alibismus:
>po mezinárodní dohodě všech zůčastněných, to jest všech, kterých se tyto problémy týkají, to bych s takovým řešením souhlasil
...a přizdisráčství:
>podívejte se jak třeba Sarkozy dopadá, když začal jednat na vlastní pěst
>se musí řešit citlivě, jinak to dopadne jako třeba v bývalé Jugoslávii.
...a rozporuplnost vašich "názorů":
>to bych s takovým řešením souhlasil
vs.
>násilné stěhování někoho někam v žádném případě neznamená lidumilnost
vs.
>snaha vyhnat je ze společnosti. Já osobně se tomu ani moc nedivím
...a navíc neznáte ani základní fakta:
>Sarkozy vlastně jen vyhání ty, co mu tam vlezli nelegálně
(rumunští cikáni totiž mají v rámci EU zaručen volný pohyb a do Francie přišli tzv. legálně).

>je vcelku pokrytecké od lidstva stanovit si určité dohody o lidských právech, když je nejsme jako lidi schopni vůbec dodržova
Je ale nepokrytecké říct si narovinu, férově, že parazity nechceme, s cikánskými parazity si NIKDE nevědí rady (Kanada, Francie, Itálie, Německo, ČR, Slovensko, Maďarsko a vlastně všude), takže je třeba pro ně přijat jiný plán, který by seděl k jejich svobodomyslné povaze a zbavil ostatní, s nimi trpící, národy jejich nežádoucí společnosti.

226814

>Lide jsou diky FIAT MONEY systemu DENNE Okradani o svuj majetek
Uklidni se a nestraš ani jiné s číslem 2000%. Je to nasbírané za sto let! Takže například při každoroční inflaci 3% by ta celá kumulace inflace mohla vypadat takto: (31,03+3)1,03+3)*1,03+3... a to celkem 100x. Když si to v excelu uděláš, zjistíš, že jsi za 100 let někde přes 1831%. takže takhle titěrná ta roční inflace je, že si jí ani nikdo nevšimne a ekonomika se s tím stačí v pohodě vyrovnat, přizpůsobí se ceny, platy atd. A navíc to slouží jako motor, jako pobídka, aby si lidé nenechávali peníze v matraci, ale aby je smysluplně investovali nebo použili pro podnikání... což je pozitivní, protože to pak něco vytváří, produktivita je vyšší, a také pochopitelně úroveň společnosti, blahobyt.
Dále je třeba říci, že chudí nemají žádné peníze na účtu, takže jim inflace z jejich úspor neužere ani kousek (ale právě tihle nejvíc řvou proti inflaci ). a střední třída tam má pár drobných za rok, a 3 procentíčka jim mohou vadit, ale rozhodně je to nepoloží. To na inflaci víc prodělávají bohatí, ne? Z milionů či miliard jsou 3% už značné peníze.
>Tak co nam tu LZES ???
>A jak tu meles, ze Zlato je k nicemu...T o sou KEcy KEynesianskych Srackoidnich NUL
Jsi sprosté hovado??? Chovej se aspoň trochu inteligentně, pokud chceš diskutovat. Také jistě nemáš rád, aby ti jiní říkali NULA.
A přečti si i jiné příspěvky - píšou třeba: zlata se nenajíš, nezahřeje tě... takže je samo o sobě skoro k ničemu... když si z těch 4 gramů, které na tebe připadají, neuděláš třeba šperk. Skoro nic za to nekoupíš, nic tím nemůžeš "krýt"... zlata není pro dnešní počet lidí, peněz a dnešní sílu ekonomiky dost. Je tedy nanic, nevhodné a taky nepraktické.
Jinak nazvat něco pohádkou, je to nejjednodušší. Ovšem důkaz neuvedeš žádný, takže jen trapný štěk. Ani já ti nemusím věřit, že jsi dokončil základní školu, študente Rothbarda.

227044

02.09.2010 20:09

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: .. dokončení

88.?.?.?

Aha, takže když je někdo lepší, precizně zargumentuje, že hestroy je se svými výmysly totálně mimo, tak si smrtelně raněný chudáček musí pomáhat trapnými nadávkami do sudeťáků, že?
- toto téma se netýká Sudet
- nikdo zde dosud Sudety ani jejich obyvatelstvo neřešil
- a navíc myslím tmo psal, že je z Moravy, a že se Sudeťáky nemá nic společného.
Když je ale nouze nejvyšší, slabčáčci si musejí nějak pomoct, že? Jenže si myslím, že ses ztrapnil ještě víc...

227394

02.09.2010 20:19

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: .. dokončení

88.?.?.?

To je přece úplně jedno, jestli to nazveme odměnou, úrokem nebo podílem. Každopádně každý, kdo zde ječí proti úrokům, asi ani neví proč, vůbec tomu nerozumí, a chce jen omezovat svobodu lidí, direktivně přikazovat nesmysl (0%) a deformovat trh.
Odměna formou ceny za pronájem se (místo hypoték) dělá u muslimů, kteří podle víry nesmí úročit, ale naprosto tutéž částku si pokrytecky mohou vzít jako nájem... jen to musí pojmenovat jiným slovem. A úroky z podnikatelských půjček řeší tím zmíněným podílem na zisku, ale tím pádem musí být ten podíl na zisku větší, než úrok, protože určité procento projektů se nepodaří, a člověk podnikající v úvěrech přece nemůže prodělávat... takže to musí zprůměrovat, a raději z opatrnosti zaokrouhlit směrem nahoru.
Jde jen o slovíčka, aby se vyhovělo prorokovi. Výsledek je stejný.
Není pravda, že by to lépe odpovídalo rovnosti obou stran. Vždy je někdo, kdo něco chce (peníze), tedy strana slabší, a druhý, který to může, ale nemusí, poskytnout... a určuje si podmínky. To je naprosto normální.

227396

02.09.2010 20:43

Spravedlivý stát

RE: .. dokončení

88.?.?.?

Já jsem teda četl článek váš, ale vidím tam bohužel tytéž nesmysly.
Že se na obchodnících (aktivních lidech, kteří něco distribuují k těm, co to potřebují) vždy nějaký lenivý závistivec snažil přiživit (feudál nebo přerozdělující socialistický stát), to přece není argumentem, že je to tak správně! Právě naopak. Povede to k distorzím, pnutí, uhýbání před zdaněním (okrádáním), a pokud k tomu odírání nakonec z pozice síly dojde, obchodník má dvě možnosti:
1) přirazit si na dalších obchdech víc, aby mu po okradení vrchností zbylo dost zisku pro život, potřeby rodiny a rozvoj firmy.
2) nebo ukončit činnost, přestat plnit službu zájemcům, a pověsit se na krk státu.
V případě direktivně nařízené marže (nízké) mu nezbyde, než obchodování nechat, nebo to přenést na černý trh a daně neplatit žádné... to je přece logický výsledek vašeho socialisticky-plánujícího snažení.
Netuším, kde nějaká vaše oligarchie něčeho zmocňuje - podle mého názoru majetek získává KAŽDÝ snaživý, aktivní, pracovitý, schopný a chytrý, zatímco ti ostatní zůstávají chudí. Tak je to správně. Přírodní výběr, zdravý trh.
Kdo chce regulovat, musí i kontrolovat a provádět represi. Tím se pochopitelně dostaneme k tomu zmíněnému policejnímu komunismu a mega-koncentráku. Lidé totiž chtějí být svobodní a bohatí, nebo se mít alespoň trochu dobře. O vaše černé můry nikdo nestojí. Už jsme si i v relativně mírnějším socialismu vyzkoušeli, že to nefunguje. Stát není dobrý plánovač, organizátor, hospodář ani hlídač a pán. Nejlépe funguje svobodný trh - poskytuje maximum zboží v nejlepší možné kvalitě, o kterou je zájem, sám si spravedlivě reguluje, kdo uspěje a kdo padne. Každý dobrý má šanci zbohatnout, a každý lempl má (díky fungující tržní ekonomice) alespoň naději na dávky od státu.

227398

07.09.2010 17:27

Spravedlivý stát

RE: Omezte, prosím, počet svých příspěvků

88.?.?.?

Pokud mohu soudit já, agresivně se chová rozhodně hestroy, a navíc falešně, protože podsouvá nepravdivá tvrzení protistraně, čímž se ji snaží diskreditovat. Není totiž pravda například to, že by se tmo choval stádně - je přece úplně jasné, že jde proti proudu, proti zdejšímu stádu, proti jednoduchým a nedokazatelným tvrzením.
Když už jsme u toho, ani ty vaše "drísty" nejsou zrovna příjemné. A vaše dobře patrná nesnášenlivost a snaha někoho označit jako nežádoucího (pokud má netypické názory), můj názor velmi dobře dokládá. Jen mentální chudáci ale nesnesou jiný názor, a potřebují svět přebarvit podle své jediné "pravdy".
Že vám se něco zdá jako mainstream (ačkoliv mainstream možná ani neznáte), to neznamená, že jsou to od tmo většinově šířené názory. Podle mě jsou prostě logické, správné a dobře zargumentované. A proto je mi tmo příjemnější, než stovka neinteligentních řvounů, kteří jen tupě machrují, když papouškují spiklenecké teorie o zlém úroku a kasínovém kapitalismu... ačkoliv ani nechápou jeho základní principy a vztahy. Ale kdo o věci nic neví, má, jak se zdá, nejvíc sebejisté a zaručené zprávy o krachu a konci světa. A tupí lidé také bývají nejvíc hrubí, hluční a útoční.

227704

07.09.2010 17:35

Spravedlivý stát

RE: jean

88.?.?.?

Naprosto s vámi souhlasím. Někteří nešťastníci-revolucionáři by rádi, aby jejich "jediná pravda" přebarvila celý svět jednotně... udělala nového člověka (když už komunistický se nevyvedl, tak nějakého jiného, utopického). A pro takovou svou deformující snahu jsou ochotni zmordovat hlavy dvou i více generací, omezit svobody a represemi prosadit svou vůli. Byť by byla sebelépe dobře míněná, není to dobrá snaha, a většinou se ukáže, nejpozději po pár letech, že je to nedomyšlené, jaké to má všechny chyby v koncepci a nedostatky v realizaci. Jen Boží příroda funguje. Ale toho se pyšný člověk držet nechce, a rád by přírodu "vylepšoval", poroučel větru, dešti i všem bližním na celém světě.

227706

24.09.2010 20:54

Dopis prezidentovi od jednoho z nás

RE: Ať žije kapitalistická výroba

88.?.?.?

>A ta lopada za komoušů stála 16Kčs - ta dnešní čínská, vlastně kapitalistická, stojí 88Kč
Takže je vlastně ta lopata o mnoho levnější, protože bereme nominálně 10x tolik, co za komoušů, ale cena není desetinásobná, nýbrž (v poměru k platům) zhruba poloviční.
>Dnes koupím lopatu, a mám strach se o ni opřít. Pracovat se s ní nechá tak možná pět minut, pak ji můžu vyhodit.
Nedělám s lopatou, ale tohle je určitě kec. Lopaty na 5 minut by nikdo nekupoval, natož dovážel z Číny přes půl světa.

228672

24.09.2010 21:03

Dopis prezidentovi od jednoho z nás

RE: Zase už Vojta 49 kecá a lže, až se mu od huby práší!!!!

88.?.?.?

>nazývat někoho volem je úplně zbytečné. To jste si mohl klidně odpustit. Nazývat někoho volem jen proto, že má špatné zkušenosti s komunistickým šmejdem ? Ubohé.
Přesně tak! Nadávající autor asi nebude příliš inteligentní, a už vůbec ne slušný a nezaujatý. Je zde ale sorta týpků, kteří si myslí, že když budou někoho zhusta napadat, že jsou bouráci... že tak sami vyniknou. Je ubohé nacházet si několik málo výrazných, jiných, výjimečných lidí, a z těch si zde dělat otloukánky, ať napíšou co napíšou. Vojta je jeden z nejslušnějších a nejmoudřejších lidí zde, ale zuřiví zvědaví psi na něj neustále štěkají... asi závidí, že je jiný, lepší než oni.

228673

24.09.2010 21:11

Dopis prezidentovi od jednoho z nás

RE: Zase už Vojta 49 kecá a lže, až se mu od huby práší!!!!

88.?.?.?

>Jak to po letech vsechno vite?
A jak ty? ...takových podrobností. Jestli ty v tom trestním stíhání nemáš přece jenom prsty. Lavíruješ mezi zvědavcem a nezvědavcem, a tady možná sloužíš jako provokatér.

228674

15.10.2010 17:37

Bernanke uvažuje o „jaderné“ možnosti

RE: ...ještě

88.?.?.?

>Daně je nutné nechat
A to jako proč? Jako projev státního násilí/donucování, nebo jako zákonem posvěcenou zlodějnu? Každá daň někomu ukrade z výtěžku jeho práce/snahy cca 20 a víc procent! Toto že je potřeba zachovat? Proč? Aby to zločinní politici mohli neefektivně "přerozdělit"? ...tzn. zčásti rozkrást, zčásti prošustrovat za neefektivní investice a ze zbylé části rozdat sockám, které jsou tou poslední skupinou, kterou je třeba podporovat a hýčkat? ...jako jediná skupina ze všech nepřinese zpátky ani korunu.

Bernanke to náhodou dělá dobře, chytře... Když už nepomohlo sražení úrokových sazeb na nulu (lidi se v nejisté době i tak bojí zadlužit se), tak ty peníze nechá v kapse všem aktivním lidem, kteří vydělávají! A to je skvělé. Co je méně skvělé, že si pak stát chybějící finance v rozpočtu půjčí od FEDu a zadluží tak tytéž pracující lidi, každého rovným dílem dluhu státního. Ale to se bude splácet v budoucnu, takže to dnes málokoho trápí. Americké ekonomice by to skutečně mohlo krátkodobě pomoct, především pokud by lidé kupovali domácí produkty a služby.

Soudím, že daň z příjmů je nehorázná, zcela nespravedlivá. A měla by být zrušena naprosto všude. DPH nebo spotřební daně jsou až-až... (=20-30% ze všeho, co se ve státě pohne). To by mělo stačit každému státu na střízlivý státní aparát a nutné společné výdaje.

Základní příjem je totální pitomost, to už byste mohl prokouknout, kdybyste nebyl až po uši ponořen do rádoby intelektuálského ezoterického hloubání. Je to totiž přesný opak Bernankeho - on lidi povzbudí k aktivitě: "když vám neukradneme část vašich výdělků, vyplatí se vám minimálně o pětinu více pracovat. Zatímco základní příjem bez přičinění se je demotivační, a dobrá polovina lemplů se nebude snažit už vůbec, nebýt lemplem, a spokojí se i s tím málem, se "základem". Méně práce, méně peněz, méně utrácení, méně nákupů produktů, tím pádem méně výroby (protože nebude tolik třeba) méně sháňky po pracovnících, strojích i energii a službách, opět méně pracujících, méně práce a méně hodnot, včetně peněz... - cesta k zaručené chudobě. Kam asi bude spět takto redukovaná ekonomika, ví každý - do sraček... bude se vyrábět méně a méně, až se na to vykašlou všichni, i ti poslední tahouni a nadšenci. -proč živit líné základním příjmem, když to nebere konce a jde to od 10 k 5.
P.S.: ty nevkusné dveře jsem viděl. kromě plných, čistě bílých (někam do podnikového prostředí) se nedá uvažovat ani o jedněch.

230055

19.10.2010 23:56

Mexiko – „zkrachovalý“ stát

RE: Nove tisicleti, je tisiciletim narkotik, drag na predpis a koupe v ulici.

88.?.?.?

Vynikající. Souhlasím.
K následujícímu mám ješt trošku jiné vysvětlení:
>Jak je možné, že jsme při obrovském nárůstu vzdělaných lidí došli až sem?
Protože jde o pseudovzdělanost. Dnešní vysokoškoláci sotva dosahují vzdělání někdejších středoškoláků (s výjimkou nejdražších elitních škol). S opravdu široce/klasicky vzdělanými lidmi z dob Rakouska-Uherska dnešní "vzdělanci" nemají nic společného -sotva obsáhnou úzký výsek jednoho oboru, v jiných oborech kulhají na jednu nohu a v polovině na obě už půl roku po zkoušce. Pak sice vědí, jak naprogramovat nějaký úzce využitelný program, ale nemají ani ponětí o filosofii, morálce, základních náboženských pojmech, historii, přírodních vědách, jazycích (mimo angličtiny)... tápou, shánějí cosi po internetu, sami sebe pokládají za výjimečně nadané myslitele/filosofy, a přitom jsou to jen chudáci, zmrzačení "moderním" školstvím/vzdělávacím systémem. Absence základů morálky pak spěje k mylnému dojmu, že jsou sami sobě pánem, bohem, středobodem světa... a podle nich se relativně hodnotí a odvozuje vše ostatní a všichni ostatní. a pokud nevyhovují, stanou se obětí jeho arogance a tupounské agresivity. Z toho plyne problém ve vztazích lidí navzájem, a zvlášť tragicky ve vztazích mužů a žen. Manželství jsou výjimkou, když tak na zkoušku, nezávazně, bez úcty (protože přece není za co)... nic nemusím... nechceš? -tak běž, najde se jiný, jiná. Jen účelové spojenectví, nikoliv partnerství v dobrém i zlém, vzájemná opora. A do tohoto se rodí to málo z 1,3 dítěte na pár... takže z dětí vyrůstají ještě větší mrzáci, s pokřiveným pohledem na věci, díky příkladu (a jiný nemají). -Kam to asi může pokračovat? Myslím že ke katastrofě a restartu... znovu-přiklonění se k víře, ale poctivě. Bez zpupnosti, že my "moderní" víme lépe, co je pro nás dobré, kam patří žena, kam dítě...

230269

Zvládáte čtení a abecedu, pane nul? (posunuto z mtk)
Řehot na váš vlastní plesk obrovský, jako byste řekl vtip... a on zatím trapas.

230270

21.10.2010 20:47

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: co na to říct

88.?.?.?

Můžete mi prosím vysvětlit, k čemu je "užitečnější" člověk na podpoře? Takový flákač nebo budižkničemu nedává nic světu/ostatním lidem, a maximálně tak ještě vzprodukuje se svou stejně schopnou manželkou hordu dalších parazitů, kteří se geometrickou řadou rozmnoží. Kromě nákladů společnosti v níž žijí, způsobí ještě nějaké problémy (zločinnost jako krádeže,, loupeže, ublížení na zdraví, fet, pasácká činnost, zdravotnické náklady atd.).
Zkorumpovaní politici jistě jsou (ale početně sotva zlomeček, oproti těm předešlým). Ale můžete za to VY, protože VY jste je zvolil (máte snad demokracii, ne?) a VY jste jim umožnil se chovat tak, jak se chovají. To jsou ty demokratické výdobytky [oči v sloup]

230478

21.10.2010 20:57

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Chemtrails

88.?.?.?

Jo jo... Kevin vám to už napsal - co nám tu píšete své nápady? Proč je hned nerealizujete, pokud jste o jejich kvalitě přesvědčená? ...o potřebnosti a ziskovosti. A o svých schopnostech, stran proveditelnosti. To snad čekáte, až vám to někdo vyfoukne? [velký smích]
A myslím, že tmo "nemektá"... má pravdu.

230479

21.10.2010 21:16

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Dovětek za článkem nemá pravdu!

88.?.?.?

Titul svazáka si nechej pro sebe, dobráku. Nesneseš jiný názor, než svůj?
>Svobodná a volná soutěž v tržním prostředí zde není
Ale je... více-méně. Ideální není nic na světě... třeba na to časem přijdeš. Nicméně i v neideálním světě lze podnikat. Vcelku svobodně. Rozhodně víc, než v socialistickém "ráji", kde se vše centrálně reguluje, kontroluje, zdaňuje a přerozděluje. A občas i znárodňuje = krade.
Dárek 700 miliard od americké vlády je právě socialistický nesmysl, a demokraticky si to zvolili socialisticky uvažující a volící občané USA - sami sobě. Co je tedy špatně? Mají, co chtěli, nebo ne? Skvělého Obamu. (Pravdou je, že je asi ochlup lepší, než předešlá opice... alespoň v zahraniční politice).
Burze vůbec nerozumíš (soudě podle tvých hlášek o Las Vegas)... jen přežvykuješ momentálně populární kydy. Tak se k tomu raději vůbec nevyjadřuj... to už by pak mohl i poslední jaryn od soustruhu. Tihle "odborníci" a jejich posudky... [oči v sloup]
No a hodit všechny české podnikatele do jednoho pytle, a říct že nic neumějí, je hodno užvatlaného loosera. Co kdybys to zkusil lépe, frajere? Máš na to? Máš vůbec na něco, kromě "odvážných" chytrostí na diskusi? Máš přece, co sis demokraticky zvolil, ne? Nebo jaký systém by sis přál? A proč jej v té demokracii (kde vládne většina, plebs) neprosadíš?

230482

21.10.2010 21:39

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Dovětek za článkem nemá pravdu!

88.?.?.?

Samozřejmě, že lidé jsou si navzájem soupeři... konkurenty. Vzájemně se štychují, kdo je lepší, a dělá jim to dobře. Mají totiž rádi uznání jiných. Jsou prostě ambiciózní.
Ti tví spolupracovníci jsou z pouček nějaké idealistické ideologie, ne z reality.
>Víte kdy tu skončil socialismus???? No přeci když se mělo začít vše automatizovat (protože konečne existovala technologie)!!!!
[velký smích] [velký smích] [velký smích] tak tohle je hlod večera! a nejspíš i roku. [velký smích] Socialismus u nás skončil, když tato země byla totálně zbídačená, nakradené při znárodnění se prožralo. Bez náboje, beze směru, kam jít, bez důvěry k politice a schopnostem těch šulinů u moci. Šlo o zemi neuvěřitelně zaostalou v technologiích, vnitřně zadluženou, šedivou, s trhem neuspokojeným co do sortimenu, který lidé žádali. Jeansy se kupovaly výhradně za tuzexové bony nebo se načerno pašovaly z Německa, když měl někdo v rodině řidiče TIRáku. Pořádný chlast, kvalitní káva a i banální cukrovinky se prodávaly také jen v Tuzexu, podobně jako slušná elektronika, dobré kazety, kalkulačky atd. O kultuře a dostupnosti desek kvalitních západních kapel ani nemluvě. -A ty tu budeš krákorat nějaké oslavné ódy na socialismus, a že se tu už schylovalo k rajské bezpracnosti... bohužel jen v nerajských unifikovaných betonových králíkárnách, vybavených nábytkem Universal a jednou z pěti kuchyní či nemožných sedacích souprav. Ale jinak ráj jako vyšitý! A co teprve volný čas! Vynikající auta socialistické výroby, dva-tři druhy jízdních kol, za hranice jen k Balatonu nebo přinejlepším do Bulharska. Fakt suprová země. Přeju ti nějakou podobnou z celého srdce [oči v sloup]
A v socialistické/státní firmě chodili v zástupech hledět jako na zjevení na jediný technologicky předopiční počítač ze Slušovic, dodaný se zpožděním asi 10 let poté, co na západě už běžně fungovaly mnohem lepší nejen ve firmách. -Je vidět, že máš dobrý přehled. Informace. [velký smích] "Komplexní".

230488

21.10.2010 21:51

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Dovětek za článkem nemá pravdu!

88.?.?.?

K tomuhle blábolu se nemá smysl ani vyjadřovat. Bláznům se nemá odporovat.
Hodně štěstí při léčení depresí ze socialistických snů!

230490

21.10.2010 22:07

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: co na to říct

88.?.?.?

Podpora v nezaměstnanosti se vypočítává z předešlé mzdy, a průměrně přesahuje 10 tisíc. A zapomněl jsi to vynásobit počtem těch parazitů... a je jich prý asi 10% práceschopného obyvatelstva, tedy půl milionu (kromě dalších závislých na milodarech od státu, invalidů, důchodců atd.). Vychází mi tedy 5 miliard každý měsíc, tedy 60 miliard ročně. Stejnou (vyšší) sumu platíme JEN NA ÚROCÍCH za zadlužení socanských vlád... a státní dluh se dále zvyšuje i teď... a to někteří řvou, že i 10% z platu je prý neúnosně moc. A to nemluvíme o dalších sociálních výdajích na chronické tmavé i světlé parazity... tam to není podpora, ale jen se to jinak jmenuje... (a)sociální dávka. Letos tedy nejméně 300 miliard a příští roky víc a víc, vzhledem k narůstajícímu dluhu. Za pouhých 10 let (což uběhne jako nic) to bude nějakých 5 bilionů.
Jak jsi přišel na 1,3 bilionu, bys mohl trošku osvětlit, mysliteli, jakož i ty údajné zloděje (už jsi byl podat trestní oznámení, občane?). Ale i kdybys měl náhodou pravdu, v této zemi vládne lid, a to jsi ty. Takže za to můžeš ty, příslušníku demokratické většiny. Takže jsi špatně volil. Špatně jsi vládnul. Napíchnout tě na kůl! Evidentně to neumíš, děláš to špatně.

230493

21.10.2010 22:15

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: co na to říct

88.?.?.?

>Užitečnější je v nadsázce
Tak to je hodně brutální nadsázka, mluvit o užitečnosti parazita.
Chápu, že si myslíš, že někdo škodí víc. Nemusí to být pravda, ale máš na svůj názor právo. -Co proti tomu tedy děláš? Už jsi byl podat trestní oznámení? Že nevíš nic konkrétního? Aha... a tak o čem tu tedy mluvíš? Jen o dojmech? Jde o pomluvy? Nebo internetovou onanii?
A co dál? Máš nějakou lepší volbu? Už jsi vytvořil stranu ideálních čistých aktivních lidí, kteří tuhle zemi převrátí z pekla v ráj? A fakt uhlídají všech 10 milionů obyvatel, aby žádný z nich už neudělal nic špatného a nezatížil naši zemi například nějakou arbitráží?

230494

Že jste toho ale napsal k věci... "schopný" a moralizující anonyme... Lepší by bylo držet klapačku a nerozviřovat hádky bez schopnosti konkrétní diskuse.

230495

21.10.2010 22:40

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: No to není dobrá reakce

88.?.?.?

Myslím, že píšeš křivácky... jako odporný manipulátor a lhář. Falešně cituješ (vymýšlíš si něco) a pak ten svůj výmysl kritizuješ. To je tedy taktika ubožáka:
>podporovat menší lenost
Já tam ale čtu: "k podpoře snahy lidí".
Kopat do něčí pr.... by se mělo. Především do pr.... těch vulgárních hlupáků, kteří ani nedokážou pochopit, že úrok je jen jiné slovo pro odměnu, platbu za službu, ale budou stále jiné napadat a plést do všeho svou fobii, týkající se teologie. Je hrozné, jací pomatenci dnes mají právo se veřejně vyjadřovat, jiné nešťastníky ovlivňovat a dokonce volit! A pak to má vypadat jinak... lépe...?

230498

29.10.2010 20:51

Přímá demokracie

RE: Česko

88.?.?.?

Uječená baba je hrozná.
Uječenej chlap je horší.
Uječenej hloupej chlap je pohroma.
A negativní vrchol všeho je uječenej hloupej chlap, kterej si myslí, že je chytrej a má ve všem pravdu.

231337

29.10.2010 21:27

Přímá demokracie

demokracie?

88.?.?.?

Je odvážné tvrdit, že se ve Švýcarsku žije dobře proto, že je tam jakýsi druh demokracie. Demokracie je vláda většiny, a jako taková je systémem, který musí být z principu věci poplatný většinovému lidu (průměrnému a podprůměrnému). Z toho pak logicky vyplývá, že demokratický systém se vyvíjí více podle vůle těchto většinových lidí, tedy podle lidí průměrných a podprůměrných. Pokud by se naopak vyvíjel podle vůle nadprůměrných (tj. podle menšiny, ušlechtilých, osvícených, případně urozených studovaných osob s velmi širokým rozhledem), musel by se vyvíjet lépe!
Švýcarsko je podle mě spíše úkazem... ukázkou výjimky, kde se většina příliš neprosadila, ale naopak zemi více než jinde ovlivňují schopní, osvícení lidé, kteří jsou respektováni a země provozuje ve velkém měřítku takové obory (bankovnictví a související služby, druhy "chytrého průmyslu" s velkou přidanou hodnotou, atd.), takže země prosperuje ekonomicky a může si díky tomu dovolit i ty nadstavbové věci. Druhým aspektem toho úkazu je zřejmě konzervativní obyvatelstvo (možná že tam je souvislost povahy lidí s tamním typem krajiny a tradičními hodnotami). Určitě na to mělo vliv to, že země neprošla nějakými komunistickými pokusy, revolucemi, ani války zemi nezasáhly nikdy tak, jak jiné země (revoluční amorálnosti i poválečná chudoba jsou totiž živnou půdou pro masový úpadek v každém ohledu). Neúčast v revolucích má opět "na svědomí" tehdejší osvícené vedení země (nikoliv dnešní ani dřívější "demokracie" ) a malý dopad válek opět souvisí s hornatostí země. I Norsko si nevede zle (dokonce lépe než Švýcaři), a to možná právě pro svou polohu a členitost... a nejsou konfederací s kantony, nýbrž dědičnou konstituční monarchií, a mají v čele své velmi úspěšné země osvíceného krále. Jinou vrcholně úspěšnou a bohatou zemí je Lucembursko - a kupodivu opět ne nějaká vláda lůzy, nýbrž velkovévodství, velký vliv osvícené šlechty. Podobně i Nizozemsko je království... a "náhodou" opět vliv té šlechty (=šlechetných elit). Čímpak to asi bude? Opravdu jen náhoda, že nejlepší země se formují pod tímto vlivem?
Z výše uvedeného podle mě vyplývá, že s úspěšností země spíše koresponduje poloha a (ne)přístupnost vzhledem k členitosti terénu, a také štěstí na historicky dobré vedení země. A snad také NEpřiklánění se davově ke kdejakému spojenectví... spíše konzervativismus, odtažitost, uvážlivá opatrnost. Nikoliv vláda podle vůle lůzy, která se (jak známo) dá snadno ke kde-čemu zfanatizovat... rychle se pohne nějakým zhoubným směrem.

231341

02.11.2010 18:49

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

88.?.?.?

On ale tmo o IQ nepsal, nebo snad ano? Tvrdil, že 200 poslanců dolní komory parlamentu (kde máte senát a vládu a další poradce a úřednictvo?) má IQ 200? (nehledě na to, že je to nesmyslná hodnota)... On jen tvrdil, že lůza je v průměru hloupá, nejednotná, se zkratkovitými prvoplánovými řešeními, a nemůže se sama úspěšně (inteligentně) řídit. Že daleko větší šanci má někdo chytřejší, s větším rozhledem nad nimi, který danou společnost může v ideálním případě řídit moudře, ku prospěchu všech, i těch dole.
Takže se běžte bodnout vy... a přemýšlejte trochu, než se veřejně zesměšníte psaním utopických elaborátů, nesmyslným požadavkem na nesmyslnou formu "demokracie". Což se vám už nepovedlo... jaksi vám to ujelo. Pokolikáté už?

231753

02.11.2010 19:02

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

88.?.?.?

Vy zase reagujete takovým přizdisráčským stylem... jen si tak zaštěkat za rohem, píchnout, pěkně z bezpečí si hodit blátem, překroutit, udělat z někoho blbce... nějakému soudruhu oponentovi nicku tmo pochlebovat, přidat se k houfu proti jednomu. Ano, to je váš styl. Podle mého názoru ubožácký. Tím spíše, když si takový neduživec dovoluje o jiném účastníku diskuse napsat (cituji):
>někomu naprosto půměrnému, kdo nemá ani špetku vlastního rozumu
...
>reagovat na to jeho zoufalé pištění
Mám zato, že zde piští právě ti podprůměrní zoufalci, co si neví rady a sem si chodí postěžovat na nepřízeň osudu a vymyslet "geniální" nápady na převrat... bez toho, aby ta soudružská skupinka měla alespoň hrubou představu, co by ty nápady mohly v praxi způsobit. A jistý hestroy je v popředí těchto nešťastníků. Jen je hrozně naštvaný, že není nejchytřejší, a tak hrozně žárlí a snaží se alespoň s někým spojit, aby toho s jasným rozumem převálcoval alespoň kvantitou, když kvalitou to nejde. Drzý je neuvěřitelně, ale to u toho výběru spodiny nepřekvapuje.

231758

02.11.2010 19:11

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

88.?.?.?

Hm, a zase to zbabělé uštědřování píchanců zpoza rohu...
Zase ty nesmyslné lži a obracení na druhého:
>se jen snaží vysvětlit, že by si nikdy sám nebyl schopen vládnout
A opět to nadávání druhým, bez jediného věcného názoru do diskuse. Jen samý hnis z vašeho zaníceného nitra a projevy vašich komplexů:
>potřebuje, jako výstavní člen lůzy, pomoc někoho, kdo mu řekne, co má dělat
Mám zato, že on ví (na rozdíl od většiny lidí zde) velmi dobře, co má dělat, a zřejmě věci pochopil, jak fungují, a proto je úspěšný... na rozdíl od většiny nešťastných kverulantů zde.

231759

02.11.2010 19:18

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

88.?.?.?

>jsem taková rodilá učitelka a ráda poučuju
Ano, to je vidět, že si to o sobě domýšlíte [velký smích] ... jen škoda, že nekvalifikovaná učitelka, a osoba poučující o něčem, co sotva tvoří, co se jí pracně líhne v makovici, a na co nemá dostatek intelektu, aby vůbec pochopila směšnou neuskutečnitelnost svých utopických návrhů, neuskutečnitelnost danou z principu věcí.
Je škoda, že se vám to nedá vysvětlit, kvůli vašemu egu. Ale vy jste už takový typ... čím méně na to máte, tím víc to chcete dělat, a když se do toho ve své nedostatečnosti pustíte, nenecháte si nic vymluvit... musíte mít pravdu, i kdybyste ji neměla. Už jste to prokázala v nejedné vášnivé diskusi. Nejprve emoce, a rozum až pak... a ještě v nedostatečné míře.

231760

04.11.2010 19:47

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

88.?.?.?

Nejsem Pepek, Květo, a nerozčiluju se.
S tou inteligencí populace bych to viděl podle zelené křivky v tomto grafu (obrázek pod heslem Gaussova křivka):
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Normal_Distribution_PDF.svg
Přísně vzato je průměrný nejvýše jeden člověk na světě. A s ohledem na větší snadnost/nenáročnost být hloupým, je evidentní, že hloupých (podprůměrných) je mnohem více, než chytrých (nadprůměrných). Dá se to ostatně i sledovat... a je to myslím statisticky vyjádřeno i testy. Ostatně nepřímo je to dokazatelné i pomocí výdělků - mnohem více lidí má poprůměrný příjem, a jen úzká skupina má vysoce nadprůměrný... přičemž samozřejmě všichni by chtěli ten vysoký; ale nemají na to. Jistě budete oponovat, že pro někoho peníze nejsou důležité (kec), že neznamenají štěstí (hm), že to zavinil nějaký zlý jedinec, záškodník, systém (blbost).

Dav není sociální skupinou v sociologickém smyslu slova, ale sociálním agregátem. Přítomnost v davu má vliv na chování jednotlivců (tzv. davové nebo též kolektivní chování), silně se zde projevuje princip nápodoby, dav je velmi sugestibilní a má sklon k hysterickému chování. Jednání jedinců je ovlivněno anonymitou a poklesem sociální a racionální kontroly.
Z lidí podle mého názoru dělá dav jednak srocení, ale dnes i kolektivní řvaní na diskusích (kde se chování jedinců silně ovlivňuje stylem debaty, převažujícími názory nejpočetnějších=blbých a nejsilnějšími osobnostmi, což mohou klidně být devianti, deprivanti. A dav si zformují do jakékoliv podoby dle zadání MÉDIA (televize, rozhlas, tisk, internet). TAK PROTO se nedá věřit na schopnosti lidu. Proto nemohou sami sebe dobře řídit (protože v davu jsou to jednoduchá, primitivní zvířata).

Politici jsou individuality... osoby, které se rozhodly dělat něco mnohem aktivněji než průměr, a to pro prospěch celku nebo pro prospěch osobní... jak kdo. Už proto jsou tihle lidé vytrženi z průměru a s davem se většinou neidentifikují, protože cítí, že jsou určeni k vedení lidu... jeví se jim, že jsou nad tím lidem... a dlužno říci, že si to myslí většinou poprávu. Pasáček ovcí nemůže být spojován s houfem ovcí... on je skutečně vede. Některý lépe, obětavě, jiný špatně. To druhé ale neznamená, že je vztah pasáček-ovce z principu špatně... že by si ovce měly vyvolit jednu ze sebe, a že by tak pasáčka nahradily, a dokonce snad lépe. To je přece jasný nesmysl. Je jen různé štěstí různých národů na dobré vládce (pasáčky).
No a pokud jde o vaše stesky na vily v Toskánsku nebo na Floridě, to je zaprvé jen produkt vaší závisti, a zadruhé zřejmě kriminální záležitost (korupce). A to je na civilizovaném Západě řešitelné. Že zrovna v morálně zdevastovaném státě Čechů, Moravanů atd. nikoliv, to je důsledkem amorálností po roce 1918, které přirozeně nesou své špatné ovoce. Proto ale ne...

Automaticky kráceno

231955

04.11.2010 19:49

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

88.?.?.?

jen dokončím:

Proto ale nemá smysl dělat další revoluce, další rychlé pokusy... doufat, že ten lid snad přece jen... zázračně se ozdraví. Jak? Čím? Tak najednou? Tehdy šlo přece také o "lidové demokracie"... "aby si lid vládl sám, bez pánů"... a víme, co z toho vzniklo. Prakticky nejhorší zlo historie. Nedělejte si iluze, že tohle by se nezvrhlo. Vše na světě je zneužitelné, a co se zneužít dá, to také zneužito bude!

231956

04.11.2010 19:59

Česko Slovensko má talent?

RE: ritolizky ceske

88.?.?.?

Koho ty tady zase kádruješ a cejchuješ? Jsi k tomu pověřen, jiné neustále peskovat a komandovat? Nejsi povoláním bachař nebo nějaký tupý policajt? Už jsi napsal někdy něco k věci a konstruktivního, pozitivního? Dost pochybuju... vídám tu od tebe jen samé urážky, rýpance a vyvyšování se nad jiné...
Tvé averze k nějaké víře neznamenají vůbec nic... než to, že tvé nesnášenlivé a nechápající reakce se pak všem jeví jako hloupé (jaký pán, takový krám).
Jasně... hahaha hahaha. Duníš fakt dost.

231958

12.11.2010 00:08

Pohádka o úsporách a vládních reformách

RE: Ad: nezaměstnaní

88.?.?.?

Komu furt nadáváš do soudruhů? Co si to dovoluješ? Není každý komouš jako ty. Zvědavec doufám ještě není komunistické médium... A vůbec ne každý podporuje prolhané komouše z Číny, kteří už vůbec neprovozují komunistický ani socialistický systém, ale úplně sprostý feudálně-cenzurovaný kapitalismus (deformovaný), kde sociální zabezpečení obyvatel Číny nedosahuje ani z poloviny úrovně lidí z takzvaně kapitalistických zemí - to jsou ty tebou vychvalované výhody socialismu. Taková Francie je víc socialistická, než rudá Čína.
Hlášky o emeričanech si taky schovej pro nějakou stranickou schůzi - jakkoliv nemám amíky rád, o jejich cestovatelských potřebách je třeba říct, že mají zemi tak velkou a na přírodní krásy tak bohatou, že by tu nádheru nestihli všechnu vidět ani do smrti, a to ani kdyby nemuseli ve všední den pracovat, což naprostá většina musí. Oni určitě navštěvují dost velké sousední státy... mají jich ve federaci asi 50, plus Kanadu a Mexiko. Mají hory, moře, jezera, řeky, lesy, vodopády, gejzíry, ledovce, pouště ... prakticky všechno, co hezkého lze na světě vidět. Pověz -co by měl amík chtít vidět někde jinde než v jůesej? Kromě jiných měst a galerií...
A pouhým 5% amíků s pasem nevěřím... měl bys to nějak dokázat, když to tvrdíš.

232330

12.11.2010 00:11

Pohádka o úsporách a vládních reformách

RE: Já o tom soudím,

88.?.?.?

Kromě zcela prázdné, ducha-prosté kritiky, jste nenapsal nic, co by bylo jakkoliv hodnotné... co by přinášelo nějakou novou informaci nebo zajímavý pohled na věci. Hlavně, že jste napadnul člověka, který to má v hlavě mnohem bohatší a lépe srovnané, než vy kdy budete mít.

232331

16.11.2010 21:06

Ukrajina používá mobilní krematoria pro likvidaci toulavých psů

RE: Přirozenou cestou...

88.?.?.?

Přesně tak. Takový návrh je od milovníků zvířat dost na pováženou. Také je totálně nesmyslná věta:
>Likvidace zvířat cestou není, protože další bezprizorní psi a kočky se množí velmi rychle.
Tato věta v sobě obsahuje rozpor - bezprizorních psů je čím dál víc (množí se mezi sebou geometrickou řadou), takže logika mi říká, že pokud by byl prováděn jejich odstřel nebo odchyt (jakákoliv redukce), množení by se rapidně snížilo, a těchto nešťastných zvířat by ubylo, nebo by jich alespoň tolik nepříbývalo... a také problémů se zdivočelými psy by bylo méně.
Návrh na odstranění popelnic z ulic je hledání druhotného řešení, namísto prvotního... něco jako u lidí upřednostňování potratů (zabíjení dětí) před myšlením a zodpovědností. A tu zodpovědnost má evidentně člověk.
Když už je ale na ulicích plno zdivočelých zvířat, které nikdo nechce, a která mohou ohrožovat bezpečnost na silnicích i bezpečnost dětí a jiných občanů, např. v noci, povolil bych prostě jejich odstřel. Buď by je pak začerstva chudí ukrajinci mohli sníst (třeba takový dvacetikilový pes...), nebo by se z toho daly vyrábět masové konzervy pro psy a kočky, nebo by je pak mrtvé odvezli na skládku k tomu určenou, popř. spálili v kafilerii, jako je to obvyklé. Píchat do nich ale nějaké ochromující drogy, které je zadusí, to je hnus. Zastřelení je rychlé a asi tak nejhumánnější, co se s tím dá dělat. Krmení v útulcích je náročné finančně (budování útulků, krmivo, obsluha), i nesmyslné (udržovat uvězněná zvířata zbytečně na živu, když je nikdo nechce a nebude chtít, jak je v článku zmíněno).

jinak by bylo vhodné opravit alespoň tuto hrubku:
>...spálí paralyzované psY a kočky zaživa.

232465

16.11.2010 21:21

Kauza Vítkov

RE: béé, béé (děti, jak dělá ovečka?)

88.?.?.?

Ale výzva "pokud máte povědomí o trestném činu, podejte trestní oznámení!!!" je naprosto správná!!! A ihned! Jak jinak si to představujete? Že to budete krýt? Nebo si to tutlat na později? Nebo že se to vyřeší samo?
>... také jste si všimli hrozivé inflace těchto výzev ...?
Naopak se mi zdá, že inflační je (nejen v diskusích) laciné a nepodložené žvatlání typu "ten je zloděj", "tamten je podvodník", "tenhle je korupčník", ale žádný z takových idiotů nemá odvahu ani na to, aby zvednul prdel a šel to oznámit, POKUD MÁ OPRAVDU CO! Anebo takový žvanil nemá dost slušnosti na to, aby aspoň držel hubu, když už žádný důkaz ani konkrétní informaci nemá... aby tedy aspoň bez důkazů jiné nešpinil, NEPOMLOUVAL! -viz třeba jeden nadávající a bůhví čím přesvědčený kašpárek zde:
>tenhle jidiot achronot
Když nemáš důkaz, fakt drž radši rypák. Na základě falešného obvinění lze rozpoutat nechutnou štvanici lůzy a médií. Slušným lidem ale není taková nechutnost příjemná a lynče se nedopouštějí. To dělá jen tupý stádovitý "dobytek". A to ještě zvířatům křivdím.

232466

16.11.2010 21:24

Kauza Vítkov

RE: béé, béé (děti, jak dělá ovečka?)

88.?.?.?

Trestní oznámení může podat jen někdo, kdo má konkrétní informaci o trestném činu, nejlépe doložitelnou, například pomocí svědka nebo důkazu. -Pochopíš alespoň tak jednoduchý fakt, než začneš pořvávat na jiné, aby "netlachali" a "podali oznámení"...?

232468

16.11.2010 21:56

Ukrajina používá mobilní krematoria pro likvidaci toulavých psů

RE: Jak tu nekdo pise nize

88.?.?.?

>NA zacatku vzdy byl nekdo, kdo pustil zvire volne a zachoval se nezodpovedne( nenechal vykastrovat sveho psa ci kocku
Ano, na začátku problému je člověk, ale pes prostě někdy i uteče, stejně tak svobodymilovná kočka (nemyslím tím degenerované domácí povaleče). Jak za tu přirozenou přitažlivost zvířat k přírodě může být plně odpovědný člověk?
A nikdo nemá právo ani povinnost vykastrovat (zmrzačit) jiného živého tvora.
Věznění zvířat v útulcích, za nemalých nákladů, je zcela zbytečná aktivita. Nikdo ta zvířata nechce, a ta tam roky trpí.
Zajímalo by bě, jestli je tvůj pes na tom vodítku šťastnější. Co je normálního a pro psa (nebo jiné zvíře) přirozeného na tom, aby měl řetěz kolem krku, za který jím majitel škube? Odpovím: NIC. Nic tě neopravňuje přivlastňovat si jakéhokoliv psa, věznit jej doma, nepřirozeně jej krmit granulemi a vynucovat si tvé představy o tom, kde má žít (v nejlepším případě uvázaný v okruhu pár metrů u boudy) a jak se má chovat na jediné vycházce za den.
Problém je přílišné množení domácích zvířat lidmi. Chápu, že chovatel ovcí potřebuje ovčáckého psa. Chápu, že horal potřebuje k hlídání svého horského srubu a přilehlého pozemku hlídacího psa. Pochopím i lovce, že má lovecké psy. Chápu dokonce i v případě osamělých lidí na vesnici, že si pořídí psa na dvůr či zahradu. Snad i vodicí psi jsou pro slepce potřební. Ale u ostatních lidí, zvláště ve městech, považuju držení psů a koček za zbytečné týrání, za zhovadilost, a právě tito se podílejí na tom trhu, na tom nekontrolovaném množení (a utíkání) domácích zvířat. Prostě bych to zpoplatnil dvěma tisícovkama měsíčně, a byl by pokoj. Aspoň by z toho byly prostředky na čištění psích sraček na chodnících a trávnících (kdo si to domů nebo do auta donesl na botě, ví o čem je řeč), anebo na ten odchyt či odstřel.
Zdivočelá zvířata je třeba postřílet. Jsou rizikem pro člověka, a smečka zdivočelých psů pro všechno živé kolem (včetně srn, jelenů, divočáků, zajíců, bažantů a veškeré zvěře, které má prostě také nárok na život, přinejmenším stejně jako ti psi. A jaké škody takový zdivočelá smečka nadělá za rok, dva, tři... ty počty asi není třeba uvádět... to si umí každý domyslet, při tisícových počtech.

232471

18.11.2010 20:25

Ukrajina používá mobilní krematoria pro likvidaci toulavých psů

RE: Jak tu nekdo pise nize

88.?.?.?

Člověče, ty jsi ale podivín! Někdo ti vytkne, že si vymýšlíš pohádkové postavy, a ty na to reaguješ tak, že prohlásíš, že nikdo nemůže pohádkové postavy popřít.
A někdo ti vytkne, že pouze pro jiný názor nadáváš do idiotů, a ty s tím nepřestaneš, jen tupounsky a agresivně idioty vyměníš za ubožáky.
Extrémní názory tvé a Shawovy nejsou pro nikoho závazné. Smiř se s tím.

232610

18.11.2010 20:30

Ukrajina používá mobilní krematoria pro likvidaci toulavých psů

RE: Jak tu nekdo pise nize

88.?.?.?

>tento mesiac som uz mimo kvoty, ale napisat toto povazujem za nutne
Neboj se, určité názory a určití lidé tady dostávají prostoru kolik chtějí.
>PEACE
No ty tady mír či pokoj vnášíš jako jeden z nejlepších... nesnášenlivý extrémisto.

232611

18.11.2010 20:40

Proč nebudu používat Student Agency

RE: ponukanu filmovu produkciu by som vnimal ako najmensi problem SA

88.?.?.?

>lenze aj ludia z Hornej Dolnej chcu cestovat svete div sa
Tak ať cestují! On je snad někdo drží?
>Niekto by mohol namietat, ze konkurencia je konkurencia
Samozřejmě! Pokud se najde někdo šikovnější nebo levnější, vyšoupne SA i z těch takzvaně lukrativních spojů.
A konkurence znamená i využití absence autobusů do Horní Dolní (i když se samozřejmě může lišit kilometrová cena od dálniční trasy Praha-Brno, s plným autobusem cestujících), nebo například konkurenční výhoda může být i odbourání promítání videa... lidi za to jsou evidentně ochotni zaplatit i dvojnásobnou částku (viz V.S.) -takže máte příležitost! Každý, kdo rozpozná nějakou díru na trhu, má možnost ji zaplnit a využít to podnikatelsky pro svůj zisk... samozřejmě pokud to dobře odhadnul a dobře to zrealizuje.

232612

31.12.2010 15:29

Kauza Drobil? Na každou svini se najde řezník

RE: Kapitalismus je bankrot

88.?.?.?

>Kdyz Ty muzes urazet me a dalsi diskutujici, tak ja a diskutujici muzou tez Tebe urazet
1) ty nemůžeš vůbec nic, protože tady nejsi ten, kdo určuje pravidla a odplatu. jsi malé sprosté nic.
2) nejsi zde ani za jiné, tak mluv laskavě jen za sebe
3) všimni si laskavě, kdo první začal s urážením.
4) dotaz: hnoják lze snad urazit?

235247

31.12.2010 15:33

Kauza Drobil? Na každou svini se najde řezník

RE: Už toho bylo dost. Pochopili jsme jak funguje mafiánský systém.

88.?.?.?

>Moc bych za to nedal, za ten kaspar sem pricabroval v kruskach a v kaftanu jen nevim jestli ma na kebuli pejzy nebo loknicky a nosi kloboucek nebo jarmulku. Taky by me zajimalo jestli ta geneticky doprznena figurka sem privandrovala rovnou z Chazarie nebo to brala oklikou prez s-eretz?

Celý výše uvedený zvratek se neopírá ani o jeden fakt, je urážlivý k jinému diskutéru a naprosto zbytečný (jako jeho neinteligentní autor).

235248

31.12.2010 15:39

Kauza Drobil? Na každou svini se najde řezník

RE: Už toho bylo dost. Pochopili jsme jak funguje mafiánský systém.

88.?.?.?

>Tmo, přemýšlel jste někdy o tom, proč Vás nikdo nemá rád?

Osobně bych si spíše vsadil na to, že ten problém (že tě nikdo nemá rád) máš ty, a projektuješ jej jiným lidem... podsouváš těm, jimž bys to rád podsunul, a to z důvodu, že nechceš souhlasit s jejich jinými názory a chceš je za ně potrestat [chechtot]. -Obvykle to tak totiž bývá, že vlastní nedostatečnost a problémy lidé svalují na druhé.

235249

31.12.2010 15:58

Proroctví apokalypsy

To jsou stesky nad loňským rozlitým mlékem...

88.?.?.?

>Proto stále méně podnikatelů chce podnikat ve výrobě, kde vznikají skutečné hodnoty. Více se obchoduje a prodává, než vyrábí

Toto tvrzení je nesmysl - pociťujete snad NEDOSTATEK vyrobených věcí? nedostatek existujících hodnot, zboží? Nebo je to přesně naopak... tzn. že zboží je přebytek, a hledají se zoufale cesty, jak to prodat a moci vyrábět dál... a tím jak vydělat, tak i někoho zaměstnat. A je za těchto okolností překvapením, že se hledají a uplatňují spíše obchodníci, než výrobci? Vždyť výrobců může být klidně i málo, ale fabrik vlastní hodně a jejich stroje a automatizované linky vyrobí i tak přebytek produktů pro celý svět.

>dědí se jen peníze, cennosti, nikoliv statky

Opět nesmysl. Peníze jsou převoditelnou hodnotou... něčím, co si vyměníte za cokoliv, co je vám milé a potřebné. Cennosti jsou relativní - co je pro jednoho cennost, pro potomka a dědice může být šunt. Nechte to na tom mladém, zda to chce užívat a uchovávat.
A statky? V širším významu se samozřejmě dědí. A zemědělské statky se také dědí, i když mnohem méně než dřív. Smiřte se s tím, že svět už nikdy nebude takový, jako před 100 lety, kdy grunt bylo to nejvíc. Svět se změnil, a dnešní lidé vědí nejlépe, jak se přizpůsobit a jak nejlépe přežít. Přizpůsobivost je základní dovednost člověka. Bez ní by vyhynul... takže se mi zdáte jako druh k vyhynutí (a ne, že bych s vámi v něčem nesouhlasil, třeba v těch morálně-existencionálních záležitostech).

235250

12.01.2011 20:32

Ropu se ukrýt nepodařilo

RE: Jak snadno usvědčí kupecké počty autorku z alarmismu

88.?.?.?

>Je to obrovská eko-katastrofa, ač se zrovna vám to třeba nezamlouvá a za každou cenu to musíte zlehčovat.
O ekologické katastrofě samotné Vojta vůbec nepsal, a její zlehčování tam nečtu, ať se koukám jak se koukám...

>Proč se proboha stavíte do role obhájců bezohlených nenažraných firem ničících naši planetu???
Máte problém s NORMÁLNÍM vnímáním psaného textu??? Poukázáním na obrovskou disproporci mezi realitou a tvrzením autorky se Vojta rozhodně nestaví do role jakéhokoliv obhájce (on ve svém příspěvku NIC neobhajoval). To spíše vy se nepodloženě dohadujete, že Vojta nějaké nenažrané firmy obhajuje... a protože to píšete jako hotovou věc, nejen že ze sebe děláte kašpara, ale i lháře.
Zdá se, že jak si KDOKOLIV COKOLIV dovolí na těchto stránkách OPRÁVNĚNĚ kritizovat (a i kdyby neoprávněně, jen ze svého subjektivního hlediska), seběhnou se zde hlupáci a začnou jej osočovat a napadat... jako by zde směli psát jen lidé devótní k zdejšímu serveru a jeho majiteli... jakoby zde byl povolen jen jeden typ příspěvků.

>Co vám to přináší???
Ano - co VÁM to přináší?

235924

12.01.2011 20:41

Ropu se ukrýt nepodařilo

RE: Jak snadno usvědčí kupecké počty autorku z alarmismu

88.?.?.?

Ano, sedlina bude zřejmě v řádu mikrometrů, protože na uvedenou plochu větší vrstvu uvedeného množství barelů nedokáže nikdo pokrýt. Je totiž třeba vzít v úvahu, že velká část objemu ropy se velmi brzy vypařila do vzduchu (obsah lehkých frakcí, a dokonce těkavých), další část se rozložila mechanicky a roznesla do šíře oceánu, kde si s tím bakterie rády a bez prodlení poradily (zkonzumovaly) a jen relativně malá část nejtěžších frakcí ropy se usadila, a to spíše ve větších shlucích, než v rovnoměrně rozprostřeném filmu. Moře obsahuje miliardy bakterií a jiných vlivů, které jakýkoliv materiál či znečištění degradují a odbourají. I mimo lidskou činnost existují výrony ropy z podloží do oceánu, a příroda si s tím vždy poradila, a vůbec není celé mořské dno pokryto za celou tu dobu pokryto sajrajtem.

235927

19.01.2011 21:45

Podvod zvaný úroky

RE: A není to ještě trochu jinak?

88.?.?.?

MF (ministerstvo financí) řídí výši státního dluhu (parlament schvaluje, MF realizuje). Je logické, že pokud má (podle vás) centrální banka emitovat peníza a za ně skupovat dluhopisy, musí to dělat zřejmě koordinovaně s MF... protože se jedná o státní dluhopisy, ne o dluhopisy centrální banky.
Slovo pokyn je jistě nepřesné. Ale že se to v praxi děje v součinnosti MF a bankovní rady, o tom snad nikdo nepochybuje.

236443

19.01.2011 21:59

Podvod zvaný úroky

RE: A není to ještě trochu jinak?

88.?.?.?

Banky v důsledku peníze nevytvářejí.
- Peníze jsou odrazem nějaké hodnoty, jakékoliv ceniny, komodity. To je třeba pochopit, než budete řečnit o vytváření peněz.
- Nové peníze mohou vzniknout jen jako protipól dluhu, tzn. závazku někoho, že vytvoří v budoucnu nějakou práci či nové hodnoty, čímž vyváží ty v předstihu poskytnuté peníze. Pak je zřejmé, že ty peníze vlastně vytvořil klient banky, který si řekl o půjčku a podepsal závazek. Banka ty peníze NA JEHO POPUD a pro něho dodala... vytiskla. Ale to je jen služba, administrativní úkon. Banka to sama o sobě udělat nemůže, že by si jen tak v pondělí v 9.05 usmyslela, že si sama pro sebe vytiskne nějaké nové peníze. To by byl podvod, vlastně penězokazectví, a to je trestný čin. Nemluvě o tom, že by jim pak asi nesedělo účetnictví.
Takže povrchní ale v dnešní době populární hovadiny, že banky "mohou vytvářet peníze ze vzduchu", jsou jasným nesmyslem.

236447

27.01.2011 20:20

Špatný jako Bush

RE: NIc proti němu.....

88.?.?.?

>Některá města zkrásněla, venkov celkově upadl
Ne. Je to obec od obce různé. Kde mají zvoleného šikovného starostu/ku a schopné zastupitelstvo, tam i vesnice krásní a rozvíjejí se. Jenže to není všude... plošně... centrálně nadirigovaně, jako kdysi. Je to na lidech... na místních, jestli chtějí a něco pro to udělají. Kde jsou lempli, zvyklí z dřívějška, že "někdo" všechno rozhodl a zařídil, ten samozřejmě žije v obci zbídačené. Jsou ale i "obce roku", na které je radost se podívat. A jsou i jiné, kde sice nemají titul, ale žije to tam, mají každý druhý týden kulturní akci, starosta se stará, je pyšný že se mu to daří a lidé jej podporují a uznávají.
>za socíku si snáze a bez dluhů dopomohli k bydlení
Není to tak docela pravda. Vím o konkrétních lidech, kteří za socíku stavěli, a ti se museli pekelně zadlužit. A pokud jde o byty, na ty byl v naprosté většině pořadník, takže NE V POHODĚ, ale po mnoha a mnoha letech čekání, nebo po značném úplatku nebo jinak tehdz ilegálně byt koupil. Ovšem jaký! Panelovou klec.
>A co sliboval pan Havel je zde
To ani číst nebudu. Zvratky od křivé prolhané krysy.

236926

27.01.2011 20:29

Deprivanti všech zemí, spojte se! V Davosu!

RE: Žije v parelelním světě - kdo?

88.?.?.?

>pokud to tady začnete vnímat na reinkarnačním pozadí
Auuu! Tak to snad ne! Vaše příspěvky jsem dosud 100% bral, ale jak někdo začne s nesmysly o převtělování, tak to je konec.
Z křesťanského hlediska je to logičtější, nic nepřirozeného, prostě logické: důsledky vin otců nesou jejich děti/potomstvo. Tzn: co tady (něčí) otcové založili za morálku, zlodějnu, komunistické jednotné myšlení podřízené straně, atd (věci na to navazující a z toho vyplývající) to zde prostě máme, a to si vylizují (nebo se z toho vylizují) jejich potomci. A to mnohé nápravy křivd ještě čekají na realizaci, a moc se do toho těm synům svých otců nechce. Nikdo před ničím ale neuteče. Dříve nebo později jej to dožene, nebo ten smutný stav oddalováním jen prodlouží, ono to vykvasí a vyžerou si to ještě jejich vnuci a pravnuci.

236927

27.01.2011 20:44

Deprivanti všech zemí, spojte se! V Davosu!

RE: Beh okolo stolu s predem jasnym koncem

88.?.?.?

Vcelku souhlasím, i když stav Číny není důsledkem bůhvíjaké komunistické geniality, ale spíše na dluh vůči vlastním občanům, leckde na venkově žijícím v bídě nepředstavitelné, a i na dluh populační -a ten se nutně projeví s tím zpožděním jedné-dvou generací -->
>slysime kazani od zarucenych a spolehlivych ANALiTyKů pres 30 let
To je totiž zákonité! Politika jednoho dítěte zredukuje počet levné (až otrocké) pracovní síly na polovinu!!!, a ti lidé díky zvyšujícímu se životnímu standardu už nebudou TAK levní, jak dříve levně vyráběli. Tím pak Čína přestane být TAK konkurenčně (cenově) neodolatelná. A jako importní velmoc se logicky také zredukuje na polovinu (a později snad i na méně, s rostoucím bohatstvím a sobectvím). Navíc se ve stejné době připojí obrovské výdaje sociální (stará, ještě početná generace půjde do důchodu). Důsledkem toho je nevyhnutelné zhoršení ekonomických parametrů. Ostatně žádný div -žádný strom neroste až do nebe, a žádný růst není nekonečný... většinou to probíhá v cyklech. Čína je momentálně na vrcholu, a následovat bude sestupná fáze po sinusoidě.

236931

>Ten první člověk byl Žid
Lež.
>Bůh mu přislíbil, že pokud mu obětuje syna, tak bude jen a pouze jeho Bohem
Lež. Pouze Abrahámovi přislíbil požehnání a velmi početné potomstvo.
>Zlaté tele svedlo na scestí mnoho dobrých Židů a z těch se postupně staly další pronárody
Lež. Ty pronárody existovaly ještě předtím, než Mojžíš vyšel z Egypta, a tedy dávno předtím, než si Izraelité na cestě z Egypta odlili zlaté tele.
>To jsou ty "národy", které Bůh nemá rád, jak jste správně pochopila pana Tmu.
Lež. Šlo spíše o zkažené sodomské anebo o pyšné babylónské. I další národy padly za oběť Bohem vedenému národu Izraelitů.
>Když celá věc došla do stádia, kdy ve všem byl pouze chaos a zmatek, napadlo Boha
Lež. Boha něco nenapadá, protože je duch (nemá bílkovinný mozek) a je kontinuálním bytím i vědomím, zcela mimo čas, tedy pro něj není doba předtím a "poté, co ho něco napadlo". Věděl vždy a plán existoval taktéž vždy.
>Samozřejmě, že jeho syn byl také Žid
Lež. Syn Boha není Žid, ale Bůh. Pouze se vtělil do lidského těla, shodou okolností v národě židovském.
>se narodil neposkvrněným početím, tedy vyhnutím se hříchu nejohavnějšímu, tedy smilstvu
Lež. Doufám, že nejsi tak pomýlený a zakomplexovaný, že by sis myslel, že každý sex je smilstvo.
>Ježíš byl vyslán k Židům (jen a pouze Židům
Lež. Ne, byl poslán prvně k Židům, ale protože ti jej odmítli a zabili, byli osloveni všichni ostatní (viz biblické podobenství o pozvání na svatbu, kde pozvaní odmítli, a tak byli služebníci vysláni na všechna rozcestí, pozvat kohokoliv, kdo bude hoden a ochoten.
>jelikož Bůh je vyznáním žid
Lež. Jen osel si může myslet, že všemu nadřazený Duch je člověkem židovského vyznání. Bůh nemusí nic a nikoho vyznávat.
>protože si mysleli, že jeho tvrzení, že je Bůh, jsou pouhé bláboly
Lež. Kdyby si to mysleli, měli by jej za neškodného blázna. Ale oni se jej báli (pro vliv u lidu) a nenáviděli jej pro otevřenou kritiku pokrytectví farizejů.
>Díky tomu se na Židy sneslo nekolik holokaustů, které je měly ponaučit
Lež. Jednak holokaust dělají lidé, zadruhé holokaust nikoho nic nenaučí (mrtví se nepoučí) a zatřetí se na Židy něco sneslo spíše pro jejich jinakost, neochotu začlenit se, pro povýšenost, pro bohatství i pro lichvářské praktiky.

242818

>které jsou dle tebe jistě ty nejpravdivější
Každý, kdo je o něčem z jistých (někdy i dobrých) důvodů přesvědčen si pochopitelně myslí, že jeho pravda je nejpravdivější. Jinak to nelze! Kdyby o tom nebyl přesvědčen, patrně by to netvrdil a místo toho by hledal skutečnou pravdu nebo informace k ní vedoucí.
>většina lidí s tebou je v rozporu, vidí věci odlišně
Dolož, jak jsi došel ke slovu "většina".
A i když někteří lidé vidí věci odlišně, může to mít různé příčiny: hloupost/neinformovanost, dále třeba lhostejnost, pomatenost, anebo jiné zkušenosti. Nelze ovšem v žádném případě říci, že ti, co to vidí odlišně, mají pravdu a tmo nikoliv.
>a tak to jistě bylo i v historii a nebo myslíš, že tenkrát to bylo jinak a lidé zachycovali historii objektivně?
1) patrně objektivněji, než v dnešní době koncentrovaných lží a polopravd.
2) tehdy byli různí vzdělanci a zapisovatelé. Dnes skoro nikdo nečte, natož aby ještě psal... a ještě pravdu.
3) několik historických pramenů z různých oblastí, času, jazykového původu se vzájemně doplňuje a potvrzuje. A to často i zpětně potvrzuje církevní tradici (až se někteří diví, jak přesně se to tradovalo... například data přesně souhlasící s písmem a nejnovějšími objevy). Historikové tj. odborníci, na rozdíl od tebe, to zkoumají a správně řadí. Myslím, že jim lze jako vědcům ve svém oboru věřit spíše, než nějakému troubovi, co zpochybňuje vše a neví, čemu vůbec má věřit.

242819

27.05.2011 18:40

Církevní majetek

RE: I keď žijem na Morave už 25 rokov

88.?.?.?

Ve čtyřiatřiceti bys hůř vypadat neměla. A kupodivu jsou na tom podobně i některé s dlouhou historií s chlastem, chlapama a pak i s letitýma zkušenostma s tvrdejma drogama. Nedávno jedna se jedna taková celebrita v TV vyznávala, čím vším prošla.
Dobrej ksicht a někdy i postava může být pro určitou sortu ženských i přítěží - lepí se na jejich vyzývavost chlapi, a ony neumějí odmítat.
Už to tady někdo říkal - "jaké šel, takovó potkal"... a platí to samozřejmě i opačně. Blbý osud není téměř nikdy cosi nezaviněného, jako i rozvod není jen chybou jedné strany. Jde o určitou povahu a určité názory, vedoucí neomylně do sraček.

244889

18.08.2011 19:53

Deflace

RE: Je to ... trochu jinak

88.?.?.?

tak to je fakt legrace [velký smích] -o švédskou produkci se pere celý svět?
něco jsem četl o problémové, ztrátové automobilce saab, a také že ztrátové volvo se ford chystá prodat číňanům. gripen nějaké velké úspěchy a rozšíření nezaznamenal. tak nějak nevím, kde spatřuješ tu kvalitu, o niž se všichni perou.
ve finsku je známá akorát nokia (co se spojuje s microsoftem, aby vydržela), a norsko je samozřejmě prosperující, jednak kvůli vcelku dobrému, prozíravému vedení tamním monarchou, ale hlavně kvůli nerostným zásobám (vše mají za ropu, a nyní našli další, obrovské ložisko v severním moři).
takže co je na skandinávii tak ohromného? -obrovité daně, dusící podnikatele a jejich další rozvoj (umělci a bohatí lidé unikají danit kdekoliv jinde), přesocializované zaměstnance, chodící na poloviční úvazek, což majitele firmy více zatěžuje než aby to firmě prospívalo, a houfy arabů a jiných přistěhovalců =tikající časovaná bomba. až vzroste z jejich potomstva počet BKN nad únosnou míru, neutáhne to švédský socialismus ani se 70% daněmi, ani s vyššími. to je prostě jednoduchá matematika.
líbí se mi, jak si někteří idealizují socialismus, i když v zemích dříve chápaných jako kapitalistické. ona i francie byla považována za kapitalistickou zemi, ale sociální programy a stávky dovedou tuto kolébku socialistických revolucionářů brzy zu grunt. už si vyzkoušeli i řádění černých, a bude to zas, a bude hůř. ano, kvůli těm BKN.
rozhoduje kvalita, efektivita a inovace, nové technologie. v tom zatím vede německo, i když i tam se socializovalo o sto šest... oni to ale típnou, hned jak zjistí, že na to už nadále prostě nemají... že by je to zadusilo (británie už dávky zkrouhla).
vojta má naprostou pravdu. a podle mě (i když to zní hnusně), bude mnohem efektivnější investovat do zbraní a munice pro silové složky, než do BKN. z těch by stejně nikdy nic nebylo... jen problémy a nekonečné výdaje. takže prostě bohužel. střelba. a panika zařídí zbytek.
už se také těším na populační vývoj - evropa bude brzy muslimská, číňané se sem brzy nasáčkují přes jejich firmy (v řecku i španělsku jsou už zaháčkovaní více než dost), a dle odborníků v roce 2100 bude každý třetí obyvatel planety Země černoch / původem z Afriky. to nás ale čeká krásná budoucnost... plná efektivity, jistě poctivé dřiny, intelektu, invence...
TOTO JÁ POVAŽUJI ZA BOLESTIVOU REALITU. a opravdu není vzdálená.
mimochodem, mudrlante, nějak jsi přeskočil tu vojtovu pasáž o běsnění davů? jak to vyřeší tví skandinávci? a kolik čeho po tom ještě zůstane funkčního?

251280

>Vlhký sen istého pána.

Chlapče, ty bys měl, s těmi vlhkými sny, dospět. A pokud jsi myslel někoho jiného, nechápu, jak by takový blázen mohl i jen tušit, jaké má kdo sny. Podsouvání bez jediného důkazu či podkladu je velmi trapné, a ty se tedy takovými hloupými rýpanci jen zesměšňuješ.

252370

>ÁÁÁMÉÉN!!
>Už jste se pomodlil a zaplatil desátek?!

A zamyslel ses nad tím textem, na který reaguješ? Máš vůbec na to? Nebo jen jako svazácký puberťák papouškuješ antináboženskou propagandu a posměch na základě falešných, vymyšlených blábolů?

>nyní šup spolknout hostii a zpovědí si zajistit místo na kůru, halelůja

Když někdo nemá na diskusi k věci, musí se prosazovat alespoň takto prázdnými osobními útoky a puberťáckým pokřikováním posměšků. Asi ti ještě za 20 let nedošlo, že už tady není jen jeden komunisty nadirigovaný světonázor a že víra není nic k posměchu, že je to jednak osobní věc každého, a naopak známka vyšší duchovní i intelektuální úrovně, než konzumní bezvěrectví a zmatenost.

252371

01.09.2011 20:40

Deflace

RE: Nedá mi to

88.?.?.?

>nedá mi to nezeptat se, zdali není zapotřebí Norsko také "osvobodit". Už bylo "breivikováno"

Ano, toho se také obávám. Byly spekulace o sionistických vazbách Breivika (tajné služby Izraele, možná přes spolčené "žurnalisty" ) a je klidně možné, že v závěrečné rvačce o zbývající ropu nebudou určité země a spolky brát ohled ani na "západního spojence". Dokonce je to velmi pravděpodobné. Jen se to asi odloží až na konec... až budou zužitkovány zdroje jiných zemí, jako Irák, Libye a další podobné. Mezitím přijde ještě nějaké vystupňování, očerňování ve smyslu nepřijatelného extremismu vůči menšinám, nebo prostě cokoliv... záminka se vždy najde.

252376

07.09.2011 22:37

Romové II. část

JEDINÉ ŘEŠENÍ = jejich vlastní stát

88.?.?.?

Jsem rád za tento dvojdílný seriál o cikánech. Dost jsem se poučil - něco jsem věděl (a ověřil si své zkušenosti) a něco je pro mě nové. Chápu, že tento cikánský lid je vlastně dost jiný živočišný druh... je to podobné, jako bychom chtěli, aby se nám přizpůsobily kozy, aby začaly chodit do školy a aby vyznávaly naše hodnoty, vzdělání, logiku, zvyky a morálku --to by prostě kozy nikdy nemohly zvládnout (i kdyby chtěly), a ze strany lidí by bylo bláhové a zbytečně nákladné vytvářet programy pro začlenění koz do lidské společnosti.

Cikáni údajně potřebují speciální psychology (kteří "budou muset" přijít s jinou, speciální metodikou. Děti potřebují speciální školy se speciálním počtem dětí ve třídě =15 (tedy dvojnásobkem pedagogů, navíc opět speciálních), se speciálním výukovým programem, navíc se speciálními asistenty a dalšími doplňkovými aktivitami po škole (což všechno normální lidé nepotřebují a nedostanou takové výdaje státu pro své děti) -- ale výsledkem nebudou vzdělanější cikáni, nýbrž naopak i přes to všecko hůře vzdělaní, bez zájmu o další SŠ a VŠ vzdělání, a hlavně bez zájmu o práci/výdělek (když sociálky dávají peníze za nic). Problém je i v tom, že oni mají i (zděděno z těch indických kast) zakázáno pracovat, a "legální" prací pro mnoho z nich je okrádat ostatní lidi. Svědčí o tom, že z 3% cikánů je 17% kriminálníků, a ve věznicích tvoří dokonce 60% ze všech uvězněných. Mají prostě jinou morálku a naše zákony neuznávají a nikdy uznávat nebudou (rodinný vliv + vliv upadající morálky ze zkušenosti z věznic). Ani povinnosti neuznávají --ale práva ano, a když dostávají od nás ostatních peníze za nic (za naše okrádání, za parazitismus), ještě jsou nekonečně a nelogicky sebelítostiví a na nás naštvaní.
I kdyby se s obrovskými náklady 100 let vychovávali a převychovávali, stejně to bude k ničemu. Jen gigantické náklady, a užiteční občané společnosti z nich prostě nebudou - vždy více nákladů, ohledů, problémů... než užitku.

Není pravda, že bych cikány jako celek nenáviděl. Naopak! Po přečtení článku je chápu! Mnohé chápu. Ale z toho všeho pro mě plyne jediné poznání a JEDINÉ MOŽNÉ ŘEŠENÍ !!! --sestěhovat je na jedno území, JEJICH území, darované a vybavené všemi zeměmi světa, a zde je ohradit, takže by neměli žádné styky s gadži, které by tak více nemohli zneužívat, vysávat, okrádat, přepadat, bít, zabíjet, znásilňovat atd. Já jim přeju všecko nejlepší, ale na jejich území, s jejich jídlem (které si buď vypěstují nebo ne... a pak ať logicky umřou, pokud nemají pud sebezáchovy). V tom svém státě ať se učí nebo neučí, vzájemně se spravují dle svých libovolných zákonů, pracují nebo ne... mně to je jedno!!! Ale nevidím důvod, proč bych jim to měl vnucovat já nebo stát, když je to z důvodu jejich zcela jiných cha...

Automaticky kráceno

252674

07.09.2011 22:39

Romové II. část

JEDINÉ ŘEŠENÍ = jejich vlastní stát {dokončení}

88.?.?.?

dokončení:

Ale nevidím důvod, proč bych jim to měl vnucovat já nebo stát, když je to z důvodu jejich zcela jiných charakteristik zcela nemožné (jiný živočišný druh) a oni sami to nechtějí a mají to podepřeno svými "důvody", resp. tradicí, "argumenty". Kde někdo nechce (nebo i objektivně nemůže), tam je každá snaha marná. A nekonečně drahá. Zbytečná. Už žádné znásilňování k učení, k jinému jazyku, k jim nepříjemnému zákonodárství, už žádné výmluvy na diskriminaci! už žádní hnusní gádžové. Jen a pouze cikáni, cikánština, cikánské zvyky, cikánská "práce" nebo libovolné činnosti. Cikánské rodiny čtrnáctiletých. Už žádné omezení a trápení se (navzájem - jich i nás). Pro ně zřejmě ráj na zemi. Doufám.

252675

07.09.2011 22:48

Romové I. část

RE: nie je mi jasné,

88.?.?.?

Není to žádná podpásovka! Jak bylo uvedeno, v českých zemích bylo před válkou 6000 cikánů a po válce už zbyl jen 1000... a to ještě zřejmě převážně bílých cikánů, inteligentnějších i bohatších olašských.
Z toho (a z praxe, z historie migrace za socialismu a pak i po rozdělení ČSFR) jasně vyplývá, že cikánů se do českých zemí nahrnula většina ze Slovenska, a dále i z Rumunska, Albánie, Maďarska, Ukrajiny a dalších zemí. Naprostá většina těchto přistěhovalců jsou ty jižanské, opálené typy.
Cikánská řeč není ani slovenská... je to taková hatmatilka... těch zmíněných asi 300 slov českých nebo slovenských, a do toho zamíchaná ta jejich cikánská slova.

252676

Káva pro Zvědavce

53

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 84 čtenářů částkou 18 584 korun, což je 53 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Neurčeno 0

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 4

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 6

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 3

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
21,55 Kč
Euro
26,10 Kč
Libra
29,44 Kč
Kanadský dolar
17,05 Kč
Australský dolar
16,69 Kč
Švýcarský frank
24,22 Kč
100 japonských jenů
20,81 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 242,18 Kč
1 unce stříbra
553,76 Kč
Bitcoin
747 059,38 Kč

Poslední aktualizace: 20.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?