Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 16 příspěveků, 2 různá jména: smutný klaun, smutnyklaun.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

19.05.2010 21:55

Malé zamyšlení nad státním dluhem

RE: Dokud se radikálně nezmění celý ten prolhaný systém financí, nezmění se nic

smutný klaun 213.?.?.?

Čím více budou státy i jednotlivci zadlužení, tím více to nahrává
těm nejbohatším jedincům, bankám a korporacím.Protože ztráty bank a velkých nadnárodních společností musí zaplatit dlužníci, spotřebitelé a řadoví daňoví poplatníci a naopak zisky jsou bohatými privatizovány, nemohou v delším časovém horizontu prodělat.Ovládaným masám pak nabídnou úpadkovou kulturu, reklamy na nepotřebné krámy (na něž si lidé vezmou další úvěry) a manipulaci naivních občánků prostřednictvím koupených sdělovacích prostředků. Vzdělání je a bude stále více formální, přemýšlet je nežádoucí a perfektně vymyšlený plán jak několik tisíc nejmocnějších ovládne stamiliony prostáčků jede dále. A nůžky se rozvírají ...
Má to však dvě slabiny. Nesmí se to zastavit a lidé nesmí začít přemýšlet.

219696

23.05.2010 01:03

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

Znepokojení elit

smutný klaun 213.?.?.?

Nedivím se , že vládci zeměkoule jsou znepokojeni. Stačí si uvědomit, kolik je jich a kolik těch ovládaných. A tento rozdíl se stále zvětšuje. Navíc vznikají nová finanční a průmyslová centra moci, zejména v Asii,atomové zbraně má stále více zemí,svět se stává multipolární. Blíží se doba, kdy bude nedostatek fosilních paliv,pitné vody, potravin a některých nerostných surovin. Vlády USA,zemí EU a mnohých rozvojových zemí se potýkají se stále většími státními dluhy, v důsledku klimatických změn jsou stále častější a ničivější přírodní katastrofy. V mnoha zemích roste v důsledku nespravedlivého rozdělování bohatství sociální napětí,celosvětová hospodářská krize zdaleka nekončí a záchranné balíky nekrytých peněz celosvětový finanční a hospodářský kolaps jenom oddálily.
Co bude pak ? Revoluce ? Války ? Kdo přežije ? Kdo pak bude vládnout?

219925

20.06.2010 00:01

Školné je správné

Školné je forma sociální diskriminace

smutnyklaun 213.?.?.?

Řeči o tom, že školné je motivační faktor studentů jsou chabou obhajobou dalšího asociálního činu budoucí vlády.Cílem je ztížit až znemožnit přístup studentů z nemajetných rodin a zajistit tak
monopol na vzdělání potomkům těch, kteří mají peníze a postavení
a chtějí tento stav zakonzervovat dalším generacím svých potomků.

222381

Obávám se , že tzv přidanou hodnotu softwaru výrazně zveličujete.Nemyslím si, že práce dobrého chirurga, konstruktéra
či učitele je méně kvalifikovaná a pro společnost přínosná než práce v oblasti IT, přesto jejich příjmů až na výjímky nedosahují.
Místo přidané hodnoty byste měl spíše hovořit o boomu IT, který
v budoucnosti splaskne jako každá bublina.

222668

25.06.2010 23:44

Centrální bankovnictví v krizi: Zhruba dvacet zemí na pokraji platební neschopnosti

Komu to vyhovuje ?

smutnyklaun 213.?.?.?

Peníze se v globalizovaném světě rychle přesouvají od těch, co jich mají málo k těm, kteří už dávno ztratili cit pro rozumnou míru při akumulaci peněz a moci.Prý je k tomu nutí konkurence, nikoli vlastní chorobná touha po moci a majetku. Dochází stále rychleji ke stále intenzivnějšímu rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými státy i jednotlivci a tím i k větší polarizaci světa. Stále více se s pomocí médií prosazuje ve světě model, kdy ztráty a dluhy se přenášejí na společnost (většinou na zaměstnance), ale zisky se privatizují. To samozřejmě vyhovuje těm nejbohatším firmám a bankám a jejich vlastníkům , jež nyní disponují větší mocí než mnohé státy.Místo slova demokracie (vláda lidu) by bylo na místě slovo moneykracie (vláda peněz).

222826

26.06.2010 19:10

Deepwater Horizon – jak vypadá nejhorší varianta vývoje

Kdo to napraví a zaplatí ?

smutnyklaun 213.?.?.?

Ucpat unikající ropu z vrtu výbuchem se skutečně může povést, ale atomovým výbuchem ? To je jako z céčkového filmu. Příroda dostala strašně na frak a postiženi budou i ti, které moře živí. Šéf BP po nehodě odjede na dovolenou. To krásně dokumentuje, že pracháčům nejde ani o přírodu ani o lidi, ale jen o sebe a o peníze . Nevěřím, že škodu zaplatí firma BP. Zaplatí ji ti, kteří berou u čerpadel produkty této firmy , popř. též zaměstnanci BP, ale nikoli šéfové a majitelé. A kdo to napraví ? Sběr a odstřeďování směsi ropy a vody jsou ekologické, ale obávám se , že uniklou ropu nelze z větší části zachytit a separovat(voda i v zálivu proudí a přemistuje ji též vítr, či gravitace Měsíce). Používat organická rozpouštědla je zvěrstvo, atomový výbuch představuje ještě horší a dlouhodobější zásah do přírody (genomu četných organismů, včetně člověka). Tak jako vždy si tedy bude muset pomoci především příroda sama. Pomáhat jí bude čas.Jak dlouho ještě bude příroda zvěrstva lidstva, zejména té bezohlednější části, ještě snášet, to se nedá předvídat. Ale do nekonečna to nebude.

222855

03.07.2010 16:02

Volby – zpráva o stavu společnosti

Volby aneb kdo to zaplatí !

smutnyklaun 213.?.?.?

Tyto volby byly především o tom, kdo zaplatí stále rostoucí dluhy ČR. Dluh činí cca 36% HDP, což je oproti Německu, Itálii, Španělsku, V. Británii, Belgii , USA a dalším státům, jež jsou nám dávány za vzor ekonomické úspěšnosti, mnohem méně( cca polovina až pětina), nicméně strašák státního bankrotu zabral.Předcházející několikeré volby byl tímto strašákem návrat komunistů k moci, ale tomu už nyní nevěřili ani ti, kteří nejsou duševně zcela fit.Proto modří intelektuálové v pravicových službách přišly s ideou možného státního bankrotu v případě, že občané dají hlas oranžovým (bankrot v Řecku se báječně hodil a přišel v pravý předvolební čas). Takový detail, že se na nynější situaci v Řecku,ale i ve Španělsku, Itálii, Belgii a jinde podílely pravicové i levicové vlády, byl taktně opomenut. Paradoxem je,že možným bankrotem strašili zejména ti, kteří byli v parlamentu v době privatizace státního majetku, kdy se podle vyjádření ekonomického experta jedné pravicové strany zašantročil či rozkradl státní majetek v řádu několika tisíc mld Kč.Škoda, že tito nyní uvědomělí poslanci a jim přizvukující publicisté nespustili takový povyk v době privatizace, nebot tehdy se rodily nynější dluhy. Tyto volby byly o tom, kdo chybějící peníze zaplatí.Médii zmanipulovaní a intenzivně masírovaní příslušníci tzv. střední třídy, kteří dali své hlasy buď malým stranám nebo k volbám vůbec nešli, pak rozhodli o tom, že to budou ti nejchudší, tj. zaměstnanci, drobní živnostníci, důchodci, rodiny s malými dětmi.Bohatí se po volbách o svůj vysoký životní standard bát nemusí.Oni šli k volbám v jednom šiku a jistě nezaváhali. Je jasné, že ani média a jejich pracovníci nepřijdou zkrátka.
Nicméně není všem dnům konec. Žijeme v globalizovaném světě a stačí jedna rozbuška ( např. napadení Iránu izraelským letectvem, které je dost pravděpodobné) a nastane další kolo hospodářské krize vyvolané např.embargem arabské ropy a zemního plynu do některých průmyslových zemí a budou následovat krachy bank ,firem a celých ekonomik plných různých bublin a držených při životě půjčkami a vagony nekrytých peněz. Pak možná ztuhne úsměv i zbohatlíkům a jejich přátelům v médiích .

223255

06.07.2010 15:39

Zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90.letech 20.století

RE: Zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90.letech 20.století

smutnyklaun 213.?.?.?

Vcelku souhlasím s dvěma připomínkami. Především zkorumpovaný stát(přesněji stát s velkou mírou korupce) je vždy neschopný na poli podnikání a děravé zákony byly ideální pro rozkrádání ve velkém v devadesátých letech. Nebyl zájem přebírat a na naše podmínky upravit slušně fungující legislativu ze západních zemí, protože primárním cílem bylo rychle vytvořit vrstvu velmi bohatých jedinců - majitelů a to téměř jakýmkoli způsobem.Fungující legislativa by tento proces výrazně zpomalila, ale současně učinila daleko věrohodnějším.

223395

14.08.2010 01:16

Strašlivá derivátová bublina by jednoho dne mohla zničit celý světový finanční systém

Jediná obrana před finančními podvodníky

smutný klaun 213.?.?.?

Jediná obrana před finančními podvodníky a manipulátory, kteří dnes zásadně ovlivňují finanční soustavy tzv. vyspělých demokracií je mít kus pole či zahradu, na níž se dají pěstovat brambory a mít zdravé ruce. Smutné,ale pravdivé.

226247

14.08.2010 13:36

Ropné havárie, fakta a hysterie

Obhajoba ropných koncernů

smutnyklaun 213.?.?.?

Celý článek na mě působí jako obhajoba ropných koncernů psaná na objednávku z pozice člověka, který je tzv. za vodou. Nevím, co autor studoval, ale zdaleka ne se vším, co uvádí, souhlasím. Dehtové látky z ropy rozhodně nejsou pro živé organismy neškodné. Rozpouštědla, která mají ropu rozpustit, jsou vysoce toxická a představují možná ještě větší hrozbu pro organismy a celý mořský ekosystém než sama ropa.Srovnávat těžbu ropy v mírových podmínkách s válkou není zcela férový argument. Zmínka o obrovském zisku šéfů a majitelů ropných koncernů by objektivitě článku rozhodně prospěla. Oni totiž ropu netěží a nezpracovávají ve svých rafineriích z altruistických důvodů, ale pro vlastní zisk. Že tím dodávají spotřebitelům pohonné hmoty a výrobky spotřební chemie, je pouze prostředkem k realizaci vlastního prospěchu.Pravdou ovšem je, že někdo to dělat musí, protože by si obyvatelé vyspělých zemí již bez těchto produktů život nedovedli představit.

226279

24.08.2010 00:35

Policejní agentury připouští, že ukládají obrázky z tělesných skenerů

Zbytečné !

smutnyklaun 213.?.?.?

V době, kdy stále více lidí na světě požívá mobilní telefony, internet a komunikuje na různých sociálních sítích je stále snazší monitorovat jejich názory, myšlenky, preference, záměry atd. Zachytit prakticky jakýkoliv hovor, či e-mail systémem Echelon, který používá americká NSA, umožňuje monitorovat kriminálníky, teroristy, ale i bezúhonné občany dle libosti a potřeby. Právě mobily, Internet a elektronická pošta jsou už ty "čipy", které budou podle autorů sci-fi literatury v blízké budoucnosti implantovány do mozků lidí, aby je bylo možné sledovat a ovládat.Televize , rozhlas a tištěná média mají již jen pomocnou, nikoliv však bezvýznamnou úlohu v ovládání lidí.

226710

24.08.2010 23:53

Policejní agentury připouští, že ukládají obrázky z tělesných skenerů

RE: Zbytečné !

smutny klaun 213.?.?.?

Nepochybujte o tom , že vámi uváděné technologie lze dnes úspěšně sledovat téměř po celém světě, navíc uvedené instituce mají k dispozici velké týmy specialistů na šifrování (většinou erudovaných matematiků). Většina kriminálníků a teroristů při komunikacích moc šifry nepoužívá, to je vyhrazeno především špionům a armádě.

226738

Skener DNA nezmění, pouze analyzuje. Změny DNA způsobují mutace či genové manipulace !

226739

25.08.2010 00:10

Policejní agentury připouští, že ukládají obrázky z tělesných skenerů

RE: Zasadni

smutný klaun 213.?.?.?

Pardon, skener neanalyzuje DNA, to dělají mašinky na určení sekvencí (sledu dusíkatých bazí ) v DNA.

226740

28.08.2010 22:51

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

Nekryté peníze

smutný klaun 213.?.?.?

Ve světě již dlouho peníze nejsou kryty např. vzácnými kovy či drahými materiály,jako ve středověku, nýbrž důvěrou v jejich hodnotu,založenou na síle ekonomik a jejich zadlužení. Ztráta důvěry se pak poměrně rychle projeví poklesem hodnoty peněz.Chtěl bych vidět tu zemi, kde peníze vzácnými materiály či surovinami kryté jsou.

226915

17.09.2010 00:12

Velká cholesterolová lež

Lékem je též pohyb

smutnyklaun 213.?.?.?

Domnívám se, že lidé zejméma ve vyspělých zemích podléhají silně reklamě, fast food jídlům a lákavému vzezření, chutím a vůním potravin. Mnoho lidí vnímá, že chemicky upravené potraviny jsou trvanlivější, chutnají a vypadají lépe než neupravané, ale zapomínají že potraviny jsou plné "éček". Také se daleko více přejídají a současně se mnozí stále méně pohybují a manuálně pracují. Zkrátka, chce to jíst všechno, ale v rozumné míře, po menších dávkách a více se hýbat. Prosté, ale pro mnohé nepředstavitelná změna a zásah do životních návyků.

228227

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,29 Kč
Libra
29,24 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,06 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,91 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,90 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,83 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 536,44 Kč
1 unce stříbra
518,84 Kč
Bitcoin
415 752,70 Kč

Poslední aktualizace: 1.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?