Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 374 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

11.11.2009 11:53

Spiknutí proti umění, část I

Ještě poslední poznámka

85.?.?.?

k rozdílnosti principů judaismu a křesťanství. Mottem Starého Zákona je výhradně "nadvláda vyvoleného národa nad ostatními národy" (a je na věřícím, zda to pochopí v "pokleslém", čistě materialistickém smyslu, či zda to produchovní a povznese), Nový Zákon na svět hmoty "dlabe" a jde mu výhradně o spásu duše (a zase - je na konkrétním věřícím, jak to ve svém životě zrealizuje - pokud to nějak pokroutí, není to vina principu).

204516

12.11.2009 19:58

Spiknutí proti umění, část I

RE: Ještě pár slov k zajímavé úvaze:

85.?.?.?

Netvrdím. že NZ je pro mne jediným zdrojem skutečné víry, a jediným zdrojem pochopení Krista.

"Egocentrismus" je jen slovo, a jinak, než v subjektivním boji se svým egem ani víru realizovat nemůžete. Církev by mohla být nápomocna v počátečních fázích víry (která je vlastně procesem hledání), kdyby ovšem dávno neměla zcela jiné starosti (hromadění majetku, vlivu a moci).

204650

13.11.2009 09:19

Spiknutí proti umění, část I

RE: Podle mne perfektní článek o umění

85.?.?.?

..umeni prtesto zustava umenim..

To je jako byste řekl "zdraví zůstává zdravím" i v nemocném. A vlastně byste měl pravdu.

204685

13.11.2009 17:41

Spiknutí proti umění, část I

RE: Ještě pár slov k zajímavé úvaze:

85.?.?.?

Většina z nás nedokonalých oscilujeme mezi nadměrným a nedostatečným sebevědomím a snažíme se nalézt tu správnou rovnováhu mezi nimi. Já se snažím přijmout to, co Bůh zjevil, ale přiznám se, že nedůvěřuju prorokům, ani tomu, že Bůh se zjevuje jenom skrze ně. A mé přesvědčení je, že věci se mění pouze v závislosti na tom, jak se měním já, takže neplýtvám energií na změnu církví. Ale snad přičtete mému egocentrickému já k dobru, že toto své přesvědčení nikomu nevnucuju, a pokud vy máte jiné, s pánembohem ho realizujte jak uznáte za vhodné.

204738

27.11.2009 15:43

Van Rompuy: muž, který nemá vlast

RE: Něco do pranice

85.?.?.?

Chcete tím snad říci, že pokud by nebylo křesťanství, tak by si ti úchylové, co je zneužili, nenašli jiný kanál? [překvapení]
Mimochodem, znám i velmi nebudhistické "buddhisty". Zlo si vždycky najde cestu (zlo musí přijít, ale běda tomu, skrze koho přichází).

205861

01.12.2009 13:43

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Už i tady, pane Šupo?

85.?.?.?

Paní Lin, mně se vaše příspěvky zdají velmi podnětné a dokonce i moudré. Ženský úhel pohledu a ženská logika na Zvědavci citelně chybí, což se mj. projevuje i v nekonečných a trapných "argumentačních" bojůvkách, které přes své mužsky logické postupy vedou do ztracena daleko spíše, než vaše neagresivně artikulované subjektivní pocity, a podle mne v nich nejde ani tak o výměnu argumentů nebo vůbec čehokoli, jako výhradně o získání převahy v diskuzi za jakoukoliv cenu.

Takže ještě jednou, vaše příspěvky jsou vítanou změnou a příjemným oživením jinak už delší dobu poněkud zacykleného Zvědavce.

206073

01.12.2009 14:01

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Božie kráľovstvo - prostriedok na vyriešenie problémov

85.?.?.?

Janko, já myslím, že s panem Kramářem mluvíte paralelně o dvou různých rovinách nazírání na "realitu". Co se týče pana Páleše a jeho rytmu dějin, tak ten ke svým předpovědím žádnou statistiku nepotřebuje - jeho rytmy jsou podle jeho chápání předem přesně vymezeny dobou vlády jednotlivých archandělských duchů (či morfologických polí), které se střídají s neměnnou periodicitou. Statistiku RnDr. Páleš použil pouze na prokázání a potvrzení této své teorie, a opakuju, k prognozám ji z definice nepotřebuje (tam mu stačí vědět, který duch času má zrovna podle "jízdního řádu" žezlo vlády v ruce.) A to je úplně jiný šálek kávy než to, co představuje pan Kramář. Jednoduše řečeno, opět zdánlivý opak přístupu idealistického a materialistického (vědeckého) - přičemž když je dobrá vůle, tyto dva zdánlivé opaky lze v lásce sjednotit.

206076

01.12.2009 14:23

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

RE: Už i tady, pane Šupo?

85.?.?.?

Paní Lin vytýkáte, že snad ani nečetla úvodní článek, ale sám zřejmě ani nečtete své příspěvky po sobě, a v zápalu boje o převahu v diskuzi popíráte sám sebe v rozmezí několika hodin.

Jednou pí Lin mustrujete výpadem:
"...Řešení dnešního marasmu nenabízíte..." abyste ji jen o něco níže vypeskoval:

".>p.Šupa sice píše, že šancí je "život v mravních hodnotách", ale už neuvádí, jak si to představuje v praxi.
Vám a mnohým jiným chybí podrobný návod k obsluze, kterak roh pytlíku odstřihneme, obsah do hrnce vysypeme.."

Který subjekt má podle vás právo v tom vašem "objektivním" světě určit a rozhodnout, co je ta správná "absolutní hodnota"? Ten, který ji umí lépe vyargumentovat??? Ergo morální či etický je ten, kdo umí své neetické chování schovat za "logickými" argumenty? Asi se neshodneme, a cochcárna bude pokračovat, dokud tomu nějaký argumentačně vyspělý osvícenec" neučiní ráznou přítrž, že.

206079

10.12.2009 16:38

Oficiální sexuální věda

Sexu jsou všude kolem mraky

85.?.?.?

- úměrně tomu ovšem ubývá lásky

206666

11.12.2009 20:37

Podle oficiální zprávy unesla izraelská armáda 6 200 dětí

RE: Nietzsche a židovství. Analýza

85.?.?.?

Hezká práce [smích].

Klíčovým slovem pro pochopení souvislostí je "soucit". Jeho absence je problémem židovského Boha, a až sesláním svého Syna na svět a jeho soucitnou zástupnou obětí je Jahve obohacen o tento rozměr. Soucit je právě to, co odlišuje křesťanský (novozákonní) svět od (starozákonního) světa judaismu (z definice, v praxi se samozřejmě za těmito ideálními pojmy může skrývat leckdo a leccos). Tato "vnější" evoluce je zároveň symbolem naší vlastní evoluce vnitřní (jak nahoře, tak dole), která je nejdůležitějším procesem naší psychiky vůbec, a Nietzsche ji osobně prožíval mimořádně bouřlivě - se vstupem soucitu ("křesťanství", Krista) do své psychiky bojoval doslova "o duši", a tento boj nakonec velmi spektakulárně "prohrál" - jak už jsme tu probírali, zhroutil se definitivně při pohledu na vozku bijícího koně, a zbytek života byl odkázán na soucit ostatních. I když, takováto prohra je možná z opačného úhlu pohledu výhrou. Jeho filosofie a dílo je jen odrazem tohoto jeho heroického zápasu, a jeho názory na Židy a křesťanství jsou v tomto světle jasné.

Výše zmíněná evoluce soucitu je geniálně formulována v Jungově Odpovědi na Joba (Antwort auf Hiob).

206813

16.12.2009 09:47

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

85.?.?.?

Článek dezinterpretuje situaci stejně jako vy - vysvětluje tak akorát poměr mezi národní identitou a církví (katolickou církví). A s vaničkou oporu k církvi vylévá i dítě - víru a náboženství.

207124

16.12.2009 09:51

Ateistický národ v banánové republice

RE: Jak se da,

85.?.?.?

Zase to rychlé překroucení fakt. Nehlásit se v dotazníku k vyznání nemá vůbec co dělat s ateismem či vírou dotyčného. Je vysoce pravděpodobné, že čím vyšší vzdělání, tím spíše proškrtne člověk kolonku v příslušném dotazníku, protože do mé víry stát skutečně nic není.

207125

16.12.2009 09:52

Ateistický národ v banánové republice

Vodníku

85.?.?.?

to je psychologicky velmi plausibilní vysvětlení, sám to taky tak cítím.

207126

17.12.2009 15:37

Bývalí němečtí diplomaté: Neustálá podpora Izraele musí přestat

RE: Odporný antisemitismus

85.?.?.?

Ano, je. Když jsem tak mocný, proč ty okliky? [překvapení]

207254

19.12.2009 15:47

Klima mění člověka

Všichni lidé jsou degenerované opice

85.?.?.?

jen Wenzel je lischka. [cool]

207505

20.12.2009 19:03

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

85.?.?.?

Já myslím, že daleko důležitější, než probírat se stohy linků, odkazů a protiřečících si informací je zamyslet se nad čím, jaké síly spolu vlastně bojují, co to vlastně má být zničeno. Mně osobně vychází, že jak "jezuiti", tak "židozednáři" nenávidí to samé, bojují proti tomu samému, a zdánlivými šarvátkami jen rozptylují pozornost.

207573

20.12.2009 21:56

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948

85.?.?.?

Máte pravdu, beru zpět tu nenávist. BOJÍ se toho samého.

207588

26.12.2009 18:05

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

85.?.?.?

No oni ti vznešení elfové tu svou Judeu taky nezískali zrovna mírovou cestou, že, ovšem zřejmě pobili její předchozí obyvatele tak důkladně, že z té strany už žádný antisemitismus nehrozil. A vše se v kruhu vrací, antisemitismus, antiromanismus, co sejeme, to sklízíme, a tak tomu bude stále, dokud nepřestaneme argumentovat tak, jako výše vy, a lítat tak ode zdi ke zdi, ale budeme ty zdroje duchovního zla hledat jinde a jinak. Ne v "židech, Římanech, katolících, jezuitech" obecně, ale hezky adresně a začneme sami od sebe.

Dokud

208041

27.12.2009 08:59

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

85.?.?.?

Zřejmě si každý musí projít i tou fází "hledání viníka" - zrovna Vy byste pro to mohl mít pochopení. Když jste si myslel, že ho máte, dokázal jste svou pozici hájit velmi vášnivě, i proti podobným argumentům, které nyní používáte sám. Ten "mechanismus světa" působí skrze naše ego, a to se dokáže skrýt i za zdánlivě velmi "rozumné" argumenty. Zdejší diskuze je příkladů fikaně skrytého ega plna [mrknutí jedním okem]

208092

27.12.2009 17:06

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

85.?.?.?

Myslím si, že to, co vypadá jako nesmiřitelní antagonisté (přinejmenším podle mnohých nejen zdejších diskutérů), jsou jen jednotlivé frakce stejného "negativního" "tmavého" proudu, které spolu mohou bojovat o podíl na moci, ale spojí je vždy strach ze "světla". Co je oním "světlem" se dá vypozorovat z toho, na co reagují členové jednotlivých frakcí unisono arogantně ironicky, vztekle až agresivně - ať už tak reagují na určité formulace, názory či v reálu na určité jednání (více či méně vztekle na ono "světlo" reaguje v pochopitelné obavě o svou existenci ego v každém z nás - to může být vodítkem).

Více k tomu sdělit neumím, sám se k tomu propracovávám metodou pokusu a omylu.

208124

28.12.2009 22:36

Několik vánočních postřehů

RE: Docela mě těší, pane autore...

85.?.?.?

"... pravda v nich neleží..."

Pravda leží VŠUDE, svaté knihy nejsou výjimkou. Jen ji halt někde neumíme nebo nechceme vidět [smích]

208243

30.12.2009 09:51

Po stopách záhadného obelisku

Zásadní rozdíl

85.?.?.?

je v tom, jestli uctívá falického boha předkřesťanský pohan kvůli bohaté úrodě a plodnosti stád (což je záležitost vysoce konstruktivní), nebo jestli ho uctívá "křesťan" kvůli zcela jiné, destruktivní agendě. Nezáleží ani tak na tom, jakou sošku uctíváte, ale PROČ, s jakým úmyslem, s jakou intencí ji uctíváte. Pánbu není hloupej, on si to umí přebrat.

208366

30.12.2009 13:07

Po stopách záhadného obelisku

Sexualita (Eros)

85.?.?.?

je ta přitažlivá síla, která drží náš stvořený duální svět "pohromadě". Přitahuje k sobě pozitivní a negativní pól reality (sexuální vztah muže a ženy je toho jenom zhmotnělým obrazem - ne naopak), sama o sobě ale není ani pozitivní ani negativní, jako každá idea. Jde výhradně o to, k jakému účelu ji používáme, co částí její energie, kterou si "přivlastníme", chceme a umíme stvořit - teprve tím jí dáváme pozitivní nebo negativní náboj.

208376

31.12.2009 16:46

Domov důchodců Dobrá Voda - smrt vysvobozuje

RE: ???

85.?.?.?

No, nevím. Podle mne převážná většina nedorozumění pochází z toho, že se chceme do-ROZUMĚT a ne pochopit. Právě ten zbytnělý rozum - logos - slovo nám v tom vzájemném pochopení se brání.

Proto už pomalu věříme tomu, že lepší je ten, kdo umí lépe argumentovat. Jako by kvalita člověka a kvalita jeho úmyslů závisela od kvality jeho argumentů. Pokud by skutečně byl "někdo za oponou", logicky by mu právě takovýto stav věcí vyhovoval - nevidíme jeho city, jeho činy, jeho skutečné záměry, jen odevšad slyšíme či čteme jeho slova, slova, slova... A diskutovat "osobně" je pomalu horší než defekovat na veřejnosti - proč vlastně?

Slova jsou dobrý sluha, ale špatný pán.

208451

01.01.2010 09:06

Domov důchodců Dobrá Voda - smrt vysvobozuje

RE: ???

85.?.?.?

Omlouvám se za zřejmě příliš "definitivní" tón mých sdělení, ale jak si mohu rýpnout do "argumentace", tak se přestávám kontrolovat. Rozhodně to nebylo myšleno na vás osobně, vlastně jsem Vás "zneužil", a máte pravdu, bylo to jen doplnění a rozšíření myšlenky, se kterou nelze nesouhlasit. PF 2010 [smích]

208488

01.01.2010 11:40

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

Vodníku,

85.?.?.?

velmi hezky řečeno.

PF 2010 [smích]

208491

01.01.2010 15:47

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Díky za tento článek

85.?.?.?

..Princip dosažení maximálního užitku (zisku) ...

Jak jistě tušíte i Vy, není každý zisk užitečný. Pokud je naše forma života vzájemně propojeným společenstvím, kde existence jednotlivců je provázána s existencí společenství ve vzájemné závislosti (a to snad nepopřete), nemusí být (nadměrný) zisk několika málo jedinců, dosažený na úkor celého společenství, užitečný pro celé společenství a v konečném efektu pak ani pro ty jednotlivce. Druhy, které se vyvíjely ve smečkách či tlupách, si toho byly vědomy, a uměly harmonicky vyladit míru "zisku" jednotlivce a užitku skupiny. To lidé bohužel zapomněli - lépe řečeno někteří jednotlivci se o to všemožně snaží.

A vůbec je laciný fígl ztotožnit "užitek" se "ziskem" ve výše uvedeném kontextu, kde se ziskem míní převážně prachy, a napasovat to na základní přírodní zákon. Jsem si jist, že ani pánbu, ani sama svatá evoluce to takto rozhodně nemysleli.

208502

02.01.2010 09:18

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Díky za tento článek

85.?.?.?

Pane Vojto, vážně to myslíte vážně? Vyplývá snad z názorů, na které reagujete, že kvůli užitku (prospěchu) společenství by měl být ZAKÁZÁN princip maximalizace zisku ??

Zdá se vám, že i zákon slovíčkaří, když zavádí kategorii "přiměřený zisk"?

Vaše reakce jsou čím dál průhlednější a směšnější.

208574

02.01.2010 09:32

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Proc porad lhat sobe samemu?

85.?.?.?

Myslím, že je pragmatické vycházet z toho, že většina z nás nejsme osvícenými Mistry (jako zřejmě Vy), a že při pohledu na zraněného člověka halt nevidíme jeho kompletní karmu a pro jistotu mu pomůžeme, i kdybychom si tím zatížili svou.

208576

02.01.2010 09:43

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Proc porad lhat sobe samemu?

85.?.?.?

Osobní zodpovědnost řidiče je jeho problém, i to, jestli o ní ve špitále přemýšlí nebo nepřemýšlí - Vaše zodpovědnost, dokonce zákonná, je dát mu svou pomocí tu šanci.

208577

02.01.2010 15:42

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: co bolo, to bolo, teraz len co bude

85.?.?.?

Zajímavé, většina tzv. budhistů, které znám zde na západě, jsou vzteklí jak křečíci, pokud si někdo dovolí mít jiný názor, a jsou ochotni své oponenty umlátit budhistickými vnory po hlavě. Že by soudruzi budhisti někde dělali chybu? [překvapení]

208612

02.01.2010 15:49

Kalahari

RE: Mylné představy

85.?.?.?

Jsou v těch 4 vraždách započítány také vraždy způsobené organizovaným vývozem demokracie a humanitárním bombardováním? Mám obavy, že tu něco nehraje. Až budou naši potomci zkoumat kostry všech zavražděných ve válkách, holocaustech a teroristických akcích vyspělého světa, jsem si jist, že na tom domorodci budou furt ještě líp - i když věřím tomu, že by je "evoluce"postupně taky naučila si ty vraždy lépe zorganizovat a jednoduchým fíglem je změnit z "vražd" třeba na "oběti válek" atd.

208613

02.01.2010 16:08

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Díky za tento článek

85.?.?.?

Lžete už naprosto flagrantně. V úvodním příspěvku této debaty autor ilsa naprosto jasně rozlišuje mezi ziskem a užitkem, a ve svých dalších příspěvcích rozdíl mezi těmito kategoriemi nadále specifikuje. Princip maximalizace užitku, který je možná přírodním zákonem, nikde nenapadá, princip maximalizace zisku ve smyslu finančního zisku pro jednotlivce na úkor společnosti právem zavrhuje. Jen vy si furt melete tu svou a obhajujete naprosto neobhajitelnou pozici.

208617

05.01.2010 22:53

Nezvaná návštěva

RE: Námět na film

85.?.?.?

Neřekl bych, že to je ta pr/a/vá příčina. Tu bych viděl v tom, že věk "logického mozku" nechal onu fantazii (víru) tak vyhladovět, že se nyní pochopitelně chytá každého stébla.

208972

06.01.2010 08:55

Nezvaná návštěva

RE: Boj na smrt

85.?.?.?

POZOR na toto:

..Stále více shledávám určitou podobnost mezi některými aspekty náboženství a tržní ekonomikou. Církve mi připomínají firmy. Jejich zákazníky či odběrateli jsou věřící. Zbožím je duchovno..."

To, že se církve snaží obchodovat s duchovnem jako se zbožím, rozhodně neznamená, že duchovno zboží JE. Je na každém jednotlivém věřícím, aby do této dogmatické léčky církví a pánů Vojtů neupadl, a pěstoval své vlastní duchovno tak, aby celkové duchovno bylo něčím jiným než zbožím.

209017

06.01.2010 18:29

Nezvaná návštěva

RE: Vatikán je napojen na alkajdu nebo naopak ?

85.?.?.?

No tak už nám to konečně povězte, HHBB, ať zbytečně neťápáme...

209067

07.01.2010 10:08

Propaganda

Dotaz na znalce Koukolíkova díla

85.?.?.?

Vzhledem k tomu, že u nás vzdělání není dobrovolné (povinná školní docházka), a i ostatní složky v článku popsané manipulace působí na člověka od nejútlejšího dětství, kdy je ještě není schopen vědomě prohlédnout a korigovat, a to již minimálně po několik generací, já osobně nevidím, jak se tomuto tlaku bránit.

Specifikuje někde pan Koukolík, kdo vlastně navrhuje a používá tuto manipulaci a navrhuje někde východisko ze situace, kterou popisuje?

209097

07.01.2010 10:10

Nezvaná návštěva

RE: Vatikán je napojen na alkajdu nebo naopak ?

85.?.?.?

..>No tak už nám to konečně povězte, HHBB, ať zbytečně neťápáme...
Běhat po vyběhaných trasách je pohodlné, to není přeci nic pro zvědavce, ti přeci chtějí také ťápat…..

Pak nechápu vaše angažmá zde. Krmíte jejich ťápání?

209099

07.01.2010 18:27

Propaganda

RE: Dotaz na znalce Koukolíkova díla

85.?.?.?

Promiňte, ale bohužel nemohu souhlasit. Celým tím mechanismem jste zasažen dlouho předtím, než to dokážete kontrolovat, a v té době, kdy už byste mohl, jste téměř neopravitelně indoktrinován a závislý. Což pan Koukolík podle mne musí vědět. Pokud vás někdo nejprve promyšleně učiní závislým na nějaké droze, třeba na cigaretách, pak vám informace na krabičce "kouření zabíjí" už moc nepomůže, naopak je kontraproduktivní. A tak je to s "informovaností" i ve většině ostatních případů - závislý vnímá jen ty informace, které mu jeho závislost vnímat dovolí.

209151

07.01.2010 18:38

Nezvaná návštěva

RE: Vatikán je napojen na alkajdu nebo naopak ?

85.?.?.?

Popravdě to byla jen řečnická otázka, nečekal jsem vyčerpávající odpověď. Budu se asi muset i nadále spokojit s tím vaším temným mručením a vybraným sarkasmem, se kterým rozmetáte bábovičky oponentů. Zřejmě v těch kamnech vidíte jen obrazy a smíte jen naznačovat.

209155

07.01.2010 18:42

Nezvaná návštěva

RE: Doporučuji se autorovi zajímat, než z teorií udělá pravdu

85.?.?.?

Pokud skutečně věřím (což není ekvivalentem členství v církvi), je mi do Vašeho B/boha houbeles - tedy pokud si o něm se mnou nechcete v klídku popovídat - to, co mne bytostně zajímá, je pouze můj Bůh. Nevím, proč se neustále tolik snažíte vzbuzovat dojem, že subjektivní víra a organizované náboženství/církev jsou totožné pojmy.

209156

07.01.2010 20:22

Nezvaná návštěva

RE: Doporučuji se autorovi zajímat, než z teorií udělá pravdu

85.?.?.?

Nečtu všechny příspěvky, ani ty pana HHBB, ale několikrát jsem s ním vedl debatu o účelovosti jeho argumentů a přistihl jsem ho, že neváhá sám sobě odporovat, když mu jde o získání převahy v diskuzi a prosazení svého pohledu. Kromě toho tu diskutuje pod několika nicky (což sám přiznal), čímž možnost účelové a protichůdné argumentace samozřejmě roste. Linky nedodám, a nemíním se zaplétat do další "argumentace". Prostě mám z pana HHBB určitý pocit, a pocity stejně nevyargumentujete. Ale jsem připraven slyšet zase vaše (či kohokoliv jiného) pocity ze mne, to je snad fér, ne?

209165

07.01.2010 22:47

Propaganda

RE: Dotaz na znalce Koukolíkova díla

85.?.?.?

Doplnil bych, že je třeba rozvíjet nejen schopnost správného myšlení, je i správného cítění. Jedno bez druhého je špatně.

209173

07.01.2010 23:05

Nezvaná návštěva

RE: Doporučuji se autorovi zajímat, než z teorií udělá pravdu

85.?.?.?

Vaše příspěvky čtu všechny [smích]

Myslím, že všechny příspěvky pana HHBB či jeho jiných nicků nejsou pod stejným IP. Ale už ho nebudu drbat v jeho virtuální nepřítomnosti.

Tak jen obecně, že něčí "výpovědi" ještě nemusí vypovídat o jeho skutečných úmyslech, což je téma, které mě obecně dost znepokojuje, zvláště na internetu, kde nemáme nic jiného než slova k dispozici. A ta slepá víra v racionální slova, za kterými jsou bůhvíjaké neracionální city, stále sílí...

209177

08.01.2010 08:54

Propaganda

RE: Skvělé

85.?.?.?

Ano, taky se mi zdá, že (nejen) v díle páně Koukolíka je zřejmý soustředěný tah na branku vědy. Konečným efektem a zřejmě i cílem je soustředění moci v rukou vědců, nebo těch, kdo vyznávají jejich dogma. Otázkou zůstává, jaké mají vědci oprávnění, kde je záruka, že svou moc budou využívat spravedlivě? Neváhají rozřezat kočku zaživa, aby ukojili svou zvědavost. Klidně rozřežou zaživa i celou planetu, když to bude "v zájmu poznání".

209217

08.01.2010 09:24

Nezvaná návštěva

RE: Doporučuji se autorovi zajímat, než z teorií udělá pravdu

85.?.?.?

Vaše příspěvky pod mtk čtu všechny.
Jo, pocit ohrožení mám taky, i ty problémy jazyka, takže do výkladu slova víra se radši pouštět nebudu, slova to jen komplikují. Na rozdíl od vás mám jen tušení, žádné vědění, i proto se tu radši nepouštím do žádných složitějších spekulací.

209219

21.03.2010 20:04

Peníze na dluh a peníze bez dluhu

RE: Doplnění

85.?.?.?

"...Monopol na trhu nemůže bez státu existovat. Ano, může se stát, že na trhu bude jeden hráč, ale i v takovém případě vždy existuje hrozba, že nový hráč vstoupí. Toto motivuje monopolistu, aby se choval, jako kdyby ta konkurence již existovala. A hrozba konkurence existuje vždy...."

Hehe. Jediné, co onen jediný hráč na trhu míní dělat, aby zabránil konkurenci vstoupit na trh, je příprava sudů a letlampy. V těch vašich kolovrátkových teoretických pindech se všichni chovají jako stroje, a jednají "racionálně" a "legálně". Skutečnost je ovšem naprosto jiná, a jak už tu mnozí předřečníci uvedli, je to právě onen monopolní hráč, který se nikdy nevzdá své servisní organizace - státu. Proč by si měl na ochranu svého života, majetku a zájmů vydržovat armádu, policii a soudy sám a na své náklady, když mu stačí koupit si jejich oficielní představitele?

215548

26.04.2010 10:20

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

85.?.?.?

Já osobně se s penězi nemazlím ani je nehromadím. Přesto vím, že jsou lidé, kteří tak činí. Ono si stačí zajít na Molierova Lakomce či si přečíst některý z velkých realistických románů, které zachycují vznik a vývoj stávajícího systému. Je to účinnější a přesvědčivější než hromada ekonomických teorií či statistik. A i když se mi současný stav ani trochu nelíbí, je mi nejen prostřednictvím silných uměleckých děl, ale i nahlédnutím do vlastního nitra jasné, že sebeinteligentnější protinávrhy jsou zcela nereálné. Aby se změnil systém, chce to nejprve změnu lidí, co jej tvoří. Peníze jsou hromaděny především jako ekvivalent a zdroj moci, kontroly a manipulace, a dokud budou/budeme po moci/kontrole/manipulaci v jakékoli formě (například i ve formě kontroly nad virtuální diskuzí, dokazováním (si) vlastní moci a převahy v ní a manipulací oponentů) toužit, systém se nezmění.

217956

26.04.2010 15:02

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

85.?.?.?

Člověk s velkým Č je souhrn všech lidí. Časné vlastnosti jednotlivých lidí jsou do-časné. To neznamená, že jednotliví lidé nenesou osobní zodpovědnost a následky svých činů. IMO. Takže ze své časné pozice považuji za pragmatičtější bádání o svém kódu než o kódu Člověka, na jehož "počištění" mám vliv právě jen počišťováním sám sebe.

217974

26.04.2010 16:26

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

85.?.?.?

Nevím, jestli je to až taková škoda. Já si zatím nejsem zcela jist, že to, co se líbí mně, byste jako realitu uvítal i vy, a proto se zatím pokud možno zdržuji tvorby reality tímto způsobem.

217987

To je marný, vás už dostali a běháte dokola v kruhu jak veverka. No, hlavně že máte celý den co na práci.

Poslední marný pokus: Mít se lépe NEZNAMENÁ celý den pracovat na úrok, ani to neznamená investovat! Znamená to válet se celý den pod kokosovou palmou, klidně i s rodinou, a "pracovat" jen když to uznám za vhodné a smysluplné! Vše, co je navíc, je výmysl těch, co se celý den válí pod kokosovou palmou za vaše úroky!

217998

Jen dodávám - vychytralost těch "úročníků" se projevuje v tom, že vás donutí pracovat jak veverku celý rok od nevidim do nevidim, abyste se mohl týden válet s rodinou pod kokosovou palmou, a přitom, nebýt Soboty a jeho pitomého košíku a úroku, mohl jste se tam válet furt.

218000

26.04.2010 20:45

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

85.?.?.?

Vidím ty živočichy v úrovni svých očí. Jestli je Člověk nemocný, jsem nutně nemocný s Ním. Cesta k uzdravení vede jenom přes nemoc, a já doufám v regenerativní schopnost organismu. Každopádně, pokud organismus zahyne, zahyne parazit s ním.

218025

27.04.2010 08:55

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

85.?.?.?

Bohužel, princip rakoviny vidím v tom, že je to nemoc celého člověka, nejen jeho některých buněk. Špatná funkce/nerovnováha CELÉHO organismu vede k propuknutí nemoci, a dá se říci, že nemocné buňky jsou svým způsobem "oběti" tohoto stavu. Vyplývá z toho, že odříznutím nádoru se odstraní pouze symptom, ne příčina nemoci. Je to nepopulární tvrzení, ale jediné, ze kterého plyne možnost aktivního ovlivnění nemoci.

Empatie nemusí zdaleka znamenat akceptaci či toleranci "nemocného" chování. Znamená pochopení a "láskyplné" odstranění jeho příčin změnou chování/fungování celého organismu. Když je organismus zdravý/rovnovážný, nemoc primárně "nemá důvod" se demonstrovat, protože nemoc (rakovinné nekontrolovatelné bujení a růst velmi názorně) je jen symbolem, zosobněním, zhmotněním problému celého organismu.

218062

27.04.2010 09:55

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

85.?.?.?

Nejlepší realistický umělec je podle mne ten, který má co nejméně "subjektivního" názoru (případně se od něj umí co nejvíce oprostit), a přitom co nejvěrněji zachycuje "objektivní" realitu. Což je ale asi blbost - v principu. Možná to u těch velikánů funguje tak, že se umějí postupně vcítit do každé ze svých postav, a že mají velmi funkční radary pro ducha doby a dobré tušení souvislostí. Neposuzují, jen popisují.

218075

27.04.2010 14:50

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

85.?.?.?

Mezi realistickým vědcem a umělcem je ten rozdíl, že vědec se snaží najít podstatu hmoty a umělec nachází někdy i mimovolně podstatu duše. Samozřejmě, existuje bod, kde se had kouše do vlastního ocasu a kde se sejdou. [smích]

Ale opravdu mám tu osobní zkušenost, že určitá, ne malá, část umělců (bez ohledu na umělecký žánr) vlastně ani tak přesně "neví, co dělá" - často jsou jen "kanály, skrze které to leze ven". Jsou prostě in-spirováni. Někteří z nich to dokonce přiznávají. Jejich díla jsou pak interakcí mezi tím, co je napsáno (zkomponováno, namalováno...) a tím, co v nich čtenář, posluchač, divák... dokáže nalézt na základě vlastních zkušeností a "rezonance".

Jsou samozřejmě i umělci, kteří dokáží vypočítat dílo tzv. na efekt, a tak, aby sloužilo jejich apriornímu názoru, ale to mě spíš fascinuje než lahodí.

218101

Vraťte se na začátek - na ostrov, zapomeňte na nástroje a zamyslete se nad tím CO JE VE SKUTEČNOSTI K ŽIVOTU NUTNÉ. K životu je nutný vzduch, voda, teplo a kokosový ořech. Sem tam nějaká ryba. Na ty Robinson NEMUSEL pracovat. Nemusel tvořit žádné nástroje, mohl se prostě flákat a užívat si vzduch, slunce, vodu a ořechy. Pokud pracoval, tak jen proto, že CHTĚL, ne že musel. A "měl se lépe" daleko spíše proto, že smysluplně pracoval, než proto, že si mohl dopřát něco navíc než jen kokosový ořech a rybu (konečně si už natlučte do hlavy, že "mít se lépe" je zcela subjektivní pojem, a má představa je od té vaší v tomto směru diametrálně odlišná!!). Ta smysluplná práce sama o sobě byla hodnotou - samozřejmě jen do té míry, do jako byla dobrovolná a smysluplná. A až teprve Sobotové se svými výmysly o investicích, nástrojích, odložené spotřebě a dalších blbostech úmyslně převrátili hodnoty. Zbavili nás skutečného smyslu života, namluvili nám, že se budeme mít lépe jen tehdy, když budeme mít všeho více. Drží nám před nosem mrkev "odložené spotřeby" a my za ní cupitáme a táhneme na hřbetě jejich půjčky a makáme z povinnosti, neradi, nedobrovolně a nesmyslně na jejich úroky. A když se už už "máme lépe", přijde dobře mířená krize, za ní válka, revoluce, měnová reforma - prostě něco se vždy najde - a než se stačíme rozkoukat (pokud to přežijeme) - máme se o moc hůře než na začátku, zatímco oni se mají zas o hodně lépe.
Ale přesto se stále najde dost tuplovaných oslů, co nejen že se sami ženou za tou mrkví, ale ještě mají tu chucpe mi ji cpát pod nos taky.

218131

To máte štěstí. Zdroj nezdroj, já se narodil a vyrostl ve městě, a potřeby svého nepoužíváním zakrnělého zdroje můžu ukájet tak akorát přesazováním kytek v květináčích. Bohužel, je nás takových v civilizaci většina, města jsou prostě pro potřeby úroku daleko výhodnější. Není zranitelnějšího a tím pádem manipulovatelnějšího stáda nad obyvatele velkoměsta.

218136

A není to naopak tak, že vy se tolik koncentrujete na makro či mikroekonomické problémy, protože nemáte schopnost se koncentrovat na to PODSTATNÉ? Což skutečně není ekonomika, ať už mikro nebo makro. On ten vesmír téměř jistě není vytvořen a řízen trhem, ani nebyl stvořen pro trh. Ekonomika není něco, co se odehrává odděleně od života a co tedy může být odděleně od života posuzováno. Ekonomika je jen slouha života, ne jeho smysl či dokonce bůh. Tato diskuze se vede spíše o tom smyslu a o úloze ekonomiky v jeho rámci, a pokud je někdo životním analfabetem, nepomůže mu ani doktorát z ekonomie.

218140

Já si taky myslel, že to podávám tak, aby to pochopil i analfabet, ale pro jistotu to ještě úderně shrnu:

Robinson se měl lépe - ba nejlépe - úplně na začátku. Když si mohl svobodně zvolit, co bude jíst, co bude vyrábět, jestli bude nebo nebude pracovat. Od příchodu Soboty s jeho hadím jedem už se měl jenom hůře a hůře, ztratil svobodu rozhodování, klid, pohodu, získal jen pár věcí navíc, které k životu vlastně vůbec nepotřeboval. Přestal být svým vlastním pánem a stal se otrokem úroků. Pravdou je, že na tom měl svůj podíl viny, on ten konzum je svůdný a závislost je tu hned. Ale nikdo soudný přece nebude tvrdit, že se mám lépe jen tehdy, když jsem závislý otrok, že? Už si rozumíme?

218141

28.04.2010 07:49

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

85.?.?.?

Velmi se ztotožňuji s postřehem Junga, že umělecké dílo (ale i vědecká teorie) nemůže být ničím jiným než obrazem autorova (nevědomého) nitra. Což neznamená, že je vyjádřením jeho vědomého názoru. Kunderovo dílo na mne naopak působí vypočítaně, vypočítavě a studeně, takže celkem odpovídá nejen Kunderovu mediálnímu obrazu, ale i osobnějším informacím, které mám z první ruky. Ale přiznávám tisíckrát, že i v tomto případě mluvíme především každý sám o sobě, projekce je mocná.

Hudbě bohužel moc nerozumím, ale kdyby byl Mozart jen geniální řemeslník, asi by neskončil chudý v hromadném hrobě. Zrovna o něm bylo řečeno, že jeho notové zápisy, bez jediné chyby a přepisu, vypadají, jako by mu je někdo diktoval (shůry). Ale i duchové jsou nakonec jen "lidi", asi.

218173

...Nám nikdo před nosem odloženou spotřebu nedrží. Naopak, spotřeba západní civilizace dosahuje svého historického maxima...

To je právě slabina (či síla, podle toho z které strany se na to koukáte) té vaší libertariánské propagandy. Jistěže se spotřeba západní civilizace neúměrně zvýšila (což už samo o sobě je z hlediska zachování rovnováhy na planetě špatně), ovšem na úkor nelidsky nízké spotřeby ostatní civilizace. A i v rámci té západní civilizace spotřebovává většinu té spotřeby malé procento lidí, nějakou zvláštní náhodou téměř totožné s těmi, co půjčují na úrok či hromadí kapitál. Ti drží mrkvičku před nosem ostatním, a melou něco o rovných šancích a rovné soutěži [chechtot] [chechtot]
Samozřejmě, toto procento si může dovolit a také dovoluje rozsáhlou kampaň, která má tento stav teoreticky posvětit a zachovat. Jenže každá nerovnováha organismu se projeví nemocí, každá velká nerovnováha jeho smrtí.

218177

28.04.2010 21:13

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: A BLA BLA BLA BLA

85.?.?.?

Čertovo kopýtko je v tom, že vymyslet se může jen záporně fungující systém, jinak řečeno, jen "zlo" vymýšlí své systémy. "Dobře" fungující systém nevymyslíte, ten musí přirozeně vyplynout z "dobrých" lidských vlastností. Ono to vypadá složitě, ale je to velmi prosté - až budou lidé dobří, bude jakýkoliv systém přirozeně dobrý. Dobří lidé se nemohou poskládat do špatného systému. Dokud jsou lidé "zlí", vždy se najdou jedinci, kteří vymyslí systém, jak tyto zlé vlastnosti zneužít ke svému prospěchu. A je úplně jedno, když na první pohled vypadají ony systémy jako antagonistické (komunismus x kapitalismus). Systémová teorie/ideologie je vždy jen"mrtvá" slupka, je-li "živý" vnitřek zkažený, nemůže systém fungovat dobře.

218227

29.04.2010 18:46

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

85.?.?.?

Nic z toho, co jste napsal o Mozartovi, nevylučuje verzi, že mohl být zároveň "posedlý". Ba naopak. A měl mi posloužit jen za příklad mé teze, že někteří umělci jsou jen "kanály" pro duchy - což je doslovný význam in-spirace. Ať tak nebo mak, snad jsme se shodli na tom, že jedno umělecké dílo může vydat za deset vědeckých teorií, a o víc mi vlastně nejde [smích].

218342

To je ovšem dáno tím, že systém je tvořen muži a pro muže. Takže jsme zřejmě v začarovaném kruhu - dokud bude systém mužský, budou se v něm prosazovat pouze ženy s "mužskými" vlastnostmi jako je agresivita, konkurenčnost atd. "Ženská" laskavost, ohleduplnost a ochota spolupracovat spíše než soutěžit nemá šanci.

218727

06.05.2010 10:36

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Díky za diskusi 3

85.?.?.?

Tak se v rámci toho přemýšlení zamyslete i nad tím, nakolik mají vyznavači "anarchie" problém s autoritou "zkaženého" státu a nakolik mají problém s (oprávněnou) autoritou vůbec. Moudrá a dospělá autorita je nutnou součástí výchovy nedospělého jedince, a tam, kde z nějakých důvodů při výchově chyběla či byla zneužívána, máme ve výsledku navždy nedospělé (nezralé) hlasatele anarchie či nedospělé (nezralé) zneuživatele autority.

218818

11.05.2010 17:59

Svobodní lžou, Řecku jsme nepůjčili ani 1 €!

RE: Neodbytná otázka

85.?.?.?

Pan Vojta nejen že je skálopevně přesvědčen o tom, že nikdo "nenaplánoval" evoluci člověka, on má zřejmě stejně pevný názor, že ani "evoluce" EU není nikým plánována, ale že se tak nějak samovolně odvíjí, řízena zřejmě neviditelnou rukou trhu. Že by za takovým složitým a dlouhodobě připravovaným a organizovaným projektem mohly být něčí zájmy a z nich plynoucí scénáře (které nutně nemusí být totožné s těmi, které jsou oficielně deklarovány) je zřejmě "evolucokrádežná" myšlenka.

219127

Proč je moment narození důležitý? Nenarozená bytost není nepopsaný list papíru, ale má velmi specifické kvality, které si na svět přináší z "minulého bytí". Představte si ji jako unikátní "klíč", který se může dostat na svět jen skrze přesně odpovídající "klíčovou dírku", to je skrze takovou kvalitu času, která přesně odpovídá kvalitě zrozence. Čas má totiž nejen objektivní kvantitu (chronos - kterou měříme hodinami), ale také subjektivní kvalitu (kairos) - a je to právě tato kvalita, kterou můžeme odečíst z postavení hvězd v okamžiku narození (ale nejen z nich, je to pouze metoda logickému mozku nejpřístupnější vzhledem k "logice" postavení a pohybu nebeských těles). Jinak řečeno - postavení hvězd "neurčuje" povahu zrozence, jen ji "odráží, zapisuje". A polopaticky řečeno, duše zrozence "čeká" přesně na ten jediný možný moment, který ji "pustí na svět". Povahu (kvalitu) toho momentu a tedy i povahu zrozence je pak možno odečíst (nejen) z postavení hvězd.

219305

14.05.2010 20:19

Nůžky se rozevírají

RE: Bohatší bohatnou, chudší chudnou?

85.?.?.?

No když vám nevadí, že přirozeným důsledkem této nerovnosti (který se táhne historií jak červená nit) je to, že ta hrstka s 1000 vládne a diktuje těm masám s 20, že je tahá do svých krizí a válek, a že je ve více méně pravidelných intervalech v rámci těch krizí a válek nechá vyvraždit nebo alespoň ožebračí na 0, tak si těch svých dvacet nebo třicet užívejte, dokud můžete.. Tu závist si strčte někam, obvykle těm s 20 nevadí to, že někteří mají 1000, nýbrž ty sviňárny, které konají z pozice moci, kterou jim ten 1000 zaručuje.

219310

14.05.2010 20:38

Nůžky se rozevírají

RE: Ti bohati maji jen papirky

85.?.?.?

Obávám se, že to platí pouze pro přicmrndávače těch pravých vyžírek. Ty se mezitím díky své chamtivosti dostali ke knoflíkům, jejichž zmačknutí nám třeba ani nedopřeje času radovat se z historické spravedlnosti a z vítězství božích mlýnů, protože nás semelou s sebou.

219315

14.05.2010 22:18

Válka s Čínou? Nebezpečí globálního konfliktu (Díl 3.)

RE: clanek +++

85.?.?.?

Vaše "logické uvažování" vám brání vidět, že svět ani lidé se neřídí logikou, tedy alespoň ne onou klasickou. Zkrouhnuto na nejmenší možný jmenovatel tu jde o boj destrukce s konstrukcí - jak v jednotlivcích, tak v celku. A momentálně to nevypadá na plichtu...

219325

14.05.2010 22:52

Svobodní lžou, Řecku jsme nepůjčili ani 1 €!

RE: Nelže spíše pan Fasulis?

85.?.?.?

..Svoboda pro mě znamená úplnou vládu nad vlastním tělem i dalším majetkem...

Pozoruhodná definice. Je tedy podle vás takový Stephen Hawking svobodný? Evidentně nemá úplnou vládu nad svým tělem...

.... protože svoboda je omezena svobodou druhých. ...A má oblíbená: jak je to s kouřením na veřejných místech? Omezuje svoboda kuřáka kouřit mou svobodu dýchat nezakouřený vzduch? Následně po této otázce se nevyhnutelně rozvine bratrovražedná diskuze jako doklad toho, že úvodní teze je bezobsažný, nereálný blábol, který platí jen dokud nedojde na lámání chleba. Má materiální svoboda je limitována vaší palebnou silou a naopak - to je tvrdá realita. Je třeba se soustředit na svobodu duchovní - a ta je omezena jen vlastní omezeností.

219331

14.05.2010 23:13

Nůžky se rozevírají

RE: Bohatší bohatnou, chudší chudnou?

85.?.?.?

No tak přinejmenším soudruh Keller tuší, že ekonomie je jaksi jen cosi, čím se zabývají skupiny lidí, čili je "podřízena" sociologii (a psychologii), o které zase vy víte houby.

219334

14.05.2010 23:17

Nůžky se rozevírají

PS

85.?.?.?

Radši opravuji ... ekonomika je něco, čím se zabývají ....

219335

16.05.2010 08:03

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

85.?.?.?

A jak to proboha víte, že rakovina vzniká "náhodou" ? [překvapení]

219411

16.05.2010 09:21

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

85.?.?.?

Rozhodujícím kritériem pro posouzení "sobectví" je to, zda předmětné jednání slouží výhradně zájmům jednotlivce a je v rozporu se zájmy celku či naopak. Ostatní je trapné slovíčkaření. Výchozím axiomem je fakt, že jednotlivec a celek jsou je vzájemně provázaný a na sobě závislý organismus.

219413

16.05.2010 11:05

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

85.?.?.?

Je-li Ego Bůh (celek), pak jsou jednotlivá ega (jednotlivci) jeho soupodstatnou částí, a jejich skutečné potřeby nemohou z definice být v rozporu s potřebami celku - pokud by byly, jejich uspokojování by logicky vyústilo v destrukci celku a tím konečně i v destrukci jednotlivce. Přes to vlak nejede, a i když s tím souhlasíte jen do jisté míry, týká se vás to v míře plné.

Jinak si koušete svůj vlastní ocas - "sobectví", které se obětuje ve prospěch celku, je altruismus. Ony se všechny extrémy nakonec setkají v jednom bodě. Smysl našeho bytí je možno definovat i tak, že ego má tento mechanismus nahlédnout - má pochopit, že je pro ně výhodné, aby uspokojovalo své potřeby tak, aby z toho mělo prospěch nejen ono, ale i celek. Jestli tomu pak i nadále chcete říkat "sobectví", klidně si poslužte, na principu věci to nic nemění.

Nakonec není tak těžké pochopit, že "sobectví" řádové sestry, která ošetřuje raněné, je v principu něco naprosto jiného, než sobectví toho, kdo zavinil, že má koho ošetřovat. I když se to snaží advokáti destrukce zahalovat do rádoby sofistikovaných slovních mlh.

219424

16.05.2010 11:16

Svoboda a moc

PS

85.?.?.?

Ještě to upřesním:

"...Ego vždy uspokojuje jen svoje potřeby..."

Ano, ovšem o co jde je povaha oněch potřeb. A na tu má ego vliv. Na něm je, aby si postupně vypěstovalo takové potřeby, které slouží jeho zájmům tím, že slouží zájmům celku. Samozřejmě, nejprve musí ego tento princip v plné míře pochopit a akceptovat. Ostatně, praktická stránka většiny náboženství vede ego právě k tomuto pochopení (a v logice paradoxu je i to, že tímto pochopením ego samo sebe "zruší" ).

219427

16.05.2010 11:20

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

85.?.?.?

Ono i to kouření (pokud je závislostí) je jen somatický projev psychické poruchy. Ta psychická a následně somatická porucha ale není náhoda, je důsledkem porušení rovnováhy organismu. A je v možnostech každého, aby onu rovnováhu hledal a postupně nacházel.

219428

16.05.2010 17:56

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

85.?.?.?

Sobectví a boj, oproštěné od vědomých emocí, vyjadřují přirozenost zvířete. O přirozenosti člověka a o míře a povaze její rozdílnosti od přirozenosti zvířete vedou už po tisíciletí diskuze větší duchové, než jsem já, vy či Smith, a pokud vím, tak zatím rozhodující slovo nepadlo. Proto je krajně nezodpovědné budovat civilizaci na možná mylném předpokladu.

A kromě toho, vy máte recept, jak oprostit své sobectví a boj od emocí (ať už pozitivních či negativních)? Pokud ano, ven s tím, a Nobelovka bude málo. Rozsáhlý vědecký výzkum ve všech relevantních oborech zatím potvrzuje, že je to nemožné.

219442

16.05.2010 19:36

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

85.?.?.?

"Regulace cen energií" je přesně definovatelný a definovaný pojem. "Svoboda" je pojem, který definovat nelze, a každý si jej může vysvětlit dle vlastních potřeb - ve vašem případě přiznaně sobeckých. Pokud to zůstává v rovině virtuální diskuze, není problém, jakmile se ale takto nedefinovatelnými a libovolně vysvětlitelnými pojmy zašťiťuje někdo, kdo má moc prosadit je do legislativy a/nebo do (ekonomické) reality, je tu naopak problém velmi ožehavý a momentálně velmi akutní. A to platí i v případě "oproštění se od emocí". Od emocí se oprostit nelze, a přitom vy zde podporujete společenský systém, který na mylném předpokladu, že lidé mohou jednat a bojovat sobecky, ovšem bez negativních emocí, staví.

Toto je hlavní problém libertariánů vašeho typu - odmítají vidět slabiny a reálnou nemožnost převedení svých utopických teorií, založených na vágních proklamacích a velkých avšak bezobsažných frázích (jako je například ta vaše svoboda, která končí by měla končit u svobody druhého) do praxe.

Já se nezastávám státu, protože ten od počátku dodnes slouží hlavně elitám k uspokojování jejich sobeckých zájmů (období úliteb plebsu jsou střídána krizemi a válkami, na které onen plebs vždy doplatí - vždy v zájmu elit). Ovšem regulace (oprostěné od negativních konotací) jsou pro jednotlivce i sociální skupiny nutné - bez nich bychom byli pouze smečka, ve které vítězí ten bezohlednější a silnější.

219450

16.05.2010 21:33

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

85.?.?.?

To, co jste řekl o boji a sobectví bez negativních emocí, bylo řečeno v kontextu vašich předchozích příspěvků, navíc s odkazem na Smithovy teorie, takže jsem to pochopitelně vztáhl na sytém, který zde propagujete. Nic vám nepodsouvám, pokud nelze "eliminovat" emoce obecně, nelze je pochopitelně eliminovat ani u sobeckého boje, který je základem vašich libertariánských teorií.

Pokud se týká svobody, i kdybyste uvedl definice, odkazy a citáty ze všech knihoven světa, stále to budou jen subjektivní názory jednotlivých autorů. Pokud chcete ctít svobodu, musíte ctít především svobodu každého jednoho definovat si svobodu po svém - a to nejen v diskuzi, ale i v praxi. Pochopitelně včetně svobody neuznávat soukromý majetek za posvátnou krávu, navíc bez ohledu na to, jak byl nabyt. Citát Schoollanda je dalším z řady výkřiků do tmy - konstatuje zjevná fakta bez návodu, jak se uvedených jevů vyvarovat v uvádění vašich krásných teorií do praxe. V tom vidím jeho bezobsažnost.

Tvrdé nástroje regulací jsou bohužel jediným prostředkem, jak udržet bezohlednost alespoň částečně na uzdě, dokud nebude každý schopen a ochoten se regulovat sám. Že jsou a budou zneužívány vyplývá ze sobecké a konkurenční povahy těch, co si myslí, že mají na sobectví nárok.

219465

16.05.2010 21:56

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

85.?.?.?

Opravdu vykompenzovaný - tj. vyrovnaný, rovnovážný - člověk hlavně nemá potřebu se narodit. Pobyt ve stvořeném světě není nic jiného než "oscilace", hledání rovnováhy. To, že do něj vstoupíte, znamená automaticky, že onu základní rovnováhu porušíte, a pak už jen kompenzujete a činíte, dokud se vám nezasteskne po Domově a nezačnete pracovat na návratu. [smích]

219466

25.05.2010 15:04

Írán, Sun Tzu a dominatrix

RE: Posoudit spravne situaci,tak musime nejdrive ze vseho vedet,kdo je kdo.

85.?.?.?

"..Albrightová, Thatcherová, Clintonová, Riceová ... ženy nějakého divného druhu. .."

Jsou to ukázkové ženy toho druhu, jaké mohou vyrůst v mužském systému, který nás od narození vede ke konkurenčnosti, soutěživosti a agresivitě. Je to mužský svět pro muže, a chce-li v něm žena uspět, musí být logicky "mužnější" než muž. Ostatně systém si takovýto druh žen pěstuje, mj. i tolerancí a podporou extrémního feminismu. Vámi uvedené dámy jsou mi velmi nesympatické, ale nepřipadá mi tak zcela logické chtít po dětech, co vyrostly ve vlčí smečce, aby byly zcela lidské.

220091

28.05.2010 14:36

Končí divadelní komedie o demokratických volbách

RE: Nevolim - V O L T E !!!

85.?.?.?

...Systém totiž legitimizujeme už jen tím, že jsme...

Pokud se vztahujete k systému, pak ano. Pokud se vztahujete k něčemu jinému (odpovídáte se za své volby někomu/něčemu jinému), nebo jen sám k sobě, pak ne.

220435

28.05.2010 14:39

Končí divadelní komedie o demokratických volbách

RE: Nevolim

85.?.?.?

Podstata problému je v tom, jak chápete pojem "svoboda". I v jeskyni a na kořínkách můžete být závislý na systému, i uprostřed civilizace můžete být vnitřně nezávislý. Získat onu vnitřní nezávislost je ale dlouhý a složitý proces, a mnoho těch, co jsou přesvědčen, že už ji získali, klame samo sebe.

220437

29.05.2010 10:48

Tragická předvolební úvaha: Koho volit?

A ještě na jednu věc jste zapomněl -

85.?.?.?

kočky jsou na rozdíl od nás neladných, neestetických a neohrabaných opic krásné, dokonale a ladně pružné a elegantní. Ano, jejich jest po právu vláda nad světem.

220515

Zajímavé, díky [smích]

Z jaké "černé díry" soudíte, že se sedmička před deseti lety vzdala svých plánů?

220964

06.06.2010 11:32

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Chudák maminka s miminkem....

85.?.?.?

Kdyby se sečetly všechny vaše "kdyby" a "by", tak přestane být člověk člověkem a civilizace civilizací. Což vyvolává otázky, k čemu je vlastně člověk a civilizace na Zemi.

jak byste si konkrétně realizaci a implementaci oněch "kdyby" představoval? A co by bylo jejich výsledkem? Bezkonfliktní ráj? Ale ten člověka už jednou unudil tak, že dal radši přednost "smrti".

221351

15.06.2010 16:17

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

85.?.?.?

A proč si myslíte, že národy žene do válek nějaký "rozkol"? Naopak, klidně je může hnát do válek dohoda, a jedna "nadnárodní" strana (ta, která na tom vydělá), může klidně provokovat a financovat válku na obou či více stranách.

222056

15.06.2010 18:26

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Vidím, že treba dať bodku za mnohými nezodpovedanými otázkami

85.?.?.?

Ještě jinak - není to "stroj", co máme konečně pochopit. Jsou to (živé) PRINCIPY, na kterých "to" funguje. A nejsou to jen, a dokonce ani v první řadě, smysly a myšlení, kterými se ony principy poznávají. Už v Toře znamená to, že "muž poznává ženu" něco jiného, než že si o ní něco přečte, případně se na ni bude pouze dívat a přemýšlet o ní. Mezi člověkem a skutečností musí být i jiný, nejen "logický" vztah, aby se poznali. A je to především absence této "vědomosti", co je příčinou vládnoucí jednostranné a omezené stupidity u mnohých.

222063

15.06.2010 19:53

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Vidím, že treba dať bodku za mnohými nezodpovedanými otázkami

85.?.?.?

Jak správně píšete, až na nejchudší oblasti máme dnes všechny potřebné znalosti na talíři. Například znalosti potřebné k tomu, aby z vrtu v Mexickém zálivu neunikala ropa, která může způsobit nejhorší ekologickou katastrofu v dějinách civilizace. A přesto ona ropa uniká. Tak tomu říkám stupidita já, pane Vojto. Mýlím se, když dovozuji, že ani všechny vaše brožury, znalosti a našprtané vědomosti nás před takovou stupiditou neuchrání?

222072

22.06.2010 20:23

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Dick Cheney,zid,55% vlastni ze zinkovych dolu,odpoved,proc jsou zide bohati.

85.?.?.?

Paní Lin, nejsem rozhodně zastáncem KC, ale zde musím dát předřečníkovi částečně za pravdu. Velikonoce nejsou oslavou smrti. A když to uznáváte, ale přitom se odvoláváte na pohanské mýty jako na cosi "veselejšího" než je příběh Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání, pak asi ony mýty příliš neznáte. Smrt většinou z Panny (či z Matky) zrozeného hrdiny, rituální zničení jeho těla a následné zmrtvýchvstání je symbolickým, archetypickým obsahem téměř každého mystéria od nepaměti, a nesymbolizuje pouze jarní "zmrtvýchvstání" přírody (tento mýtus se vyskytoval i v krajích, kde se roční období nestřídala tak jako v našem pásmu). Význam tohoto symbolu je mnohem hlubší a osobnější, což formuloval například Jung v mnoha svých dílech.
Ukřižování Ježíše tedy není jakýmsi náhodným nezdarem, ale nutným završením archetypického děje - jak Ježíš věděl a dobrovolně akceptoval. Církev ovšem - možná záměrně - potlačila hluboký psychologický a duchovní význam tohoto mýtu ve prospěch svého dogmatického výkladu, je ovšem na každém věřícím, kdy dospěje natolik, aby se pustil církevní ruky a odvážil se jít dál a hlouběji sám. Teprve pak "shoří a opět vstane z popela jako Fénix"...

222587

22.06.2010 20:41

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Tradice

85.?.?.?

Příroda, rodina, lidské zrození a smrt, přírodní cykly - to vše jsou jen "zhmotněné" principy. Princip života a smrti je z duchovního hlediska hierarchicky nadřazeným pojmem nad svým konkrétním vyjádřením v lidské či obecně přírodní existenci. Mnich (nejen křesťanský, ale třeba i buddhistický či jiný) nemusí mít aktuální zkušenost s lidskou rodinou, ale případně může něco vědět o oněch nadřazených principech, jejich fungování a souvislostech - prostě o silách Všehomíra - a může přispět svou troškou do mlýna. Samozřejmě ideálně s hlasem poradním, pokud je "praktik" dostatečně rozumný na to, aby se ptal u moudrých.

222590

"...Já se domnívám, že věci a jevy objektivně existují bez toho, JAK (AKO) my je chápeme. ..."

Takže vy se pane Vojto SUBJEKTIVNĚ domníváte, že věci objektivně existují. Dojemná tautologie, hodná toho nejzapálenějšího věřícího. Kolikpak dušiček už máte ve svých hrníčcích, vy jeden fanatický kazateli nevíry? [smích]

222906

KAŽDÝ mozek pracuje v nějakém režimu, váš například v režimu víry v nevíru. Snaha o tzv. objektivitu je dojemná, ovšem - jak prokázaly objektivní vědecké studie - marná. Pochopitelně, subjekt (i subjekt Vojta49) je subjektivní z definice, a i kdyby tu nějaká na něm nezávislá objektivita byla, nebylo by mu to nic platné, svými subjektivními omylnými smysly a na nich závislým mozkem na ni nedosáhne, zvlášť, když mu v tom brání jeho nereflektované či dokonce reflektované city a osobní zájmy. Jste zručný ve vyhledávání informací, které vaši víru podporují a ignorujete ty, které ji falsifikují nebo jí odporují, a zřejmě máte nějakou velmi silnou motivaci svou "ne/víru" kázat a propagovat - stejně jako většina vašich zdejších názorových odpůrců. Takže co nám zbývá - vybrat si podle citu a intuice a hlavně podle ovoce vašich skutků. A to vaše zdejší ovoce mi subjektivně přijde poněkud nahnilé, podle toho tedy také soudím vaši víru.

222915

28.06.2010 12:06

Kapitalisté katastrof: Halliburton profituje na úniku ropy

RE: Jeno pro pripomenuti

85.?.?.?

Od pana Vojty se zřejmě plausibilní odpovědi nedočkám, tak se zkusím zeptat vás. Jak jako subjekt "víte", že "věci objektivně existují" bez ohledu na vaše subjektivní vnímání? Jak víte, že vaše "objektivní realita" je totožná s mou "objektivní realitou"?
Jaký "objektivní" aparát používáte k tomu, abyste se "blížil objektivní realitě"? Co podle vás ona "objektivní realita" vlastně je, kterým směrem se nachází (když je podle vás možno jít "opačným směrem" ), a z jakých "objektivních" pramenů čerpáte?

222940

Ještě upřesnění dotazu:

V případě "objektivní reality" nemám na mysli jen svět tzv. fyzikálních zákonů (i když i v tomto případě by se dalo o jeho "objektivitě" úspěšně pochybovat - tedy přinejmenším o tom, jak jednotliví lidé tuto objektivitu vnímají, a jestli je pouhý konsenzus většiny vnímajících možno označit za objektivní - tj. vždy a všude platnou - skutečnost - historie vědy ukazuje, že tomu tak zdaleka není).

Náš praktický, každodenní život je daleko více ovlivňován zákony psychologickými a sociologickými - jestli se například vyhubíme válkou, budou fyzikální zákony v tomto procesu až druhotným, méně důležitým agens. Takže jaká je ona "objektivní psychologická a sociologická realita", a jak ji subjekt může poznat?

222941

28.06.2010 14:33

Kapitalisté katastrof: Halliburton profituje na úniku ropy

RE: Jeno pro pripomenuti

85.?.?.?

No bať, teď jde ovšem o to, jaké z toho vyvodíme praktické závěry. Já se snažím, i zde v diskuzích, nevydávat své subjektivní názory za objektivní realitu, aniž předstírám, že bych na něco takového někdy mohl dosáhnout. A to ani za masivní palebné podpory linků z celých útrob internetu. A vždy se zkoumám, co je za ajfrem, se kterým prosazuju svůj subjektivní názor. Doporučuju všem. [mrknutí jedním okem] [chechtot]

222944

Pane Vojto, vy jste jen žonglér se slovy, za kterými skrýváte úmysly, jichž se mohu jen dohadovat. Můj "příkrý odsudek" se netýká toho, "že máte názory", ale oněch názorů jako takových. A nejenom oněch názorů, ale i osobnosti, která probleskuje za nimi, a projevuje se i ve způsobu, jakým je zde prezentujete. Já se nehoním za nějakou "objektivitou", a zcela otevřeně se přiznávám ke svým subjektivním sympatiím a antipatiím. Radím vám, udělejte to taky, je to velmi osvobozující.

Pro mne je mnohem důležitější mít víru než pátrat po jejích příčinách. A vám radím, pátrejte raději po příčinách své víry než víry jiných - tedy alespoň pokud chcete víru jiných pokrytecky a svatouškovsky zesměšňovat tak, jak tomu zde činíte. Zaslepenost vám brání najít si informace o věřících, kteří jsou zároveň uznávanými vědci, a rozhodně jim nelze vytknout nedostatek studia přírodních zákonů. Kdybyste si totiž připustil toto, vaše víra a vaše tři artikuly by se zhroutily jak domeček z karet, že?

Nicméně, není nic zbytečnějšího, než brát někomu jeho subjektivní víru, a vy se té své držíte velmi pevně, jak dokazuje vaše dlouholeté zdejší mesiášské působení, které si v povaze a dikci téměř nezadá například s působením zdejších Svědků Jehovových.

222946

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

53

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 118 čtenářů částkou 18 511 korun, což je 53 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

"Pane vrchní, jedno kafe!"

Tak tuhle větu teď stejně nemáte kde vyslovit. Podpořte raději tento web, který se vás snaží informovat otevřeně a bez politické korektnosti a je nezávislý od tlaků různých zájmových skupin. A dejte si rovnou symbolicky kávy dvě.
Děkuji za pomoc.

Ve zkratce

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 5

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
23,34 Kč
Euro
27,42 Kč
Libra
30,29 Kč
Kanadský dolar
17,53 Kč
Australský dolar
16,47 Kč
Švýcarský frank
25,65 Kč
100 japonských jenů
22,37 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
5,93 Kč
100 maď. forintů
7,44 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 893,59 Kč
1 unce stříbra
545,61 Kč
Bitcoin
306 757,04 Kč

Poslední aktualizace: 28.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?