Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 374 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

03.09.2009 11:18

Jsem extrémista

No, to je

85.?.?.?

skutečně hustá směsice. Jeden dotaz k:

" - Tam, kde většina obyvatelstva je katolická, je vhodné, aby katolické náboženství bylo považováno za jediné státní náboženství a jiné veřejné způsoby kultu nebyly trpěny.."

Bude porušení tohoto pravidla chápáno jako jeden z oněch hrdelních zločinů a ono "nebudou trpěni" znamená smrt na hranici?

199451

03.09.2009 11:35

Jsem extrémista

PS

85.?.?.?

A v zájmu objektivity musím dodat, že i když mám proti současnému způsobu demokracie spoustu výhrad, pokud byste přibil na dveře katolického kostela teze tak pronikavě odporující vládnoucí katolické ideologii, mohl byste na té hranici skončit natošup, monarchie nemonarchie [mrknutí jedním okem]

199454

03.09.2009 11:54

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: HHBB

85.?.?.?

PS
Jak to tak po sobě čtu, tak jsem poprvé odpovídal na svou domněnku, že se ve svém příspěvku odvoláváte na citát z Lhotáka a vyjadřujete se k němu. Ale po zvážení myslím, že jste se zastával "rodiny v širším smyslu jako základu společenství". To pak ano, to je rozumné a zdaleka ne protiženské [smích]

199456

03.09.2009 18:50

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: HHBB

85.?.?.?

Pokračovat nemusíte, jen jste si mohl přečíst mé PS, kde jsem se snažil vše uvést na pravou míru.

199489

04.09.2009 11:54

Naši synové byli oloupeni o své orgány

Křesťanství

85.?.?.?

Vaše rádobyvtipná poznámka ukazuje na vaši neznalost a mělkost. Hluboká symbolika křesťanství spočívá právě v tom, že jeho zakladatelem je Žid, který přijal křest. Vyvolenost tím pádem přestala být dědičným "právem", ale stala se něčím, čeho může dosáhnout každý (samozřejmě, akt křestu je třeba chápat symbolicky a zástupně za pochopení duchovních souvislostí, které s ním musí být spojené - jako u Ježíše).

Pokud tedy někdo ctí Ježíše, ctí ho bez ohledu na to, čím se narodil, ale čím se stal. To vám připadá divné? [překvapení]

199541

07.09.2009 23:15

Boj o místo v pekle

RE: Dobry článok Lischáku.

85.?.?.?

..Snesitelné podmínky na Zemi vytváří ten, kdo tam žít nechce - sakumprásk i se svýma botama a se všemi svými geny - nutno "odmailovat" jinam atd... Jenomže to jen tak snadné a rychlé není. Ale to je jiná kapitola knihy života (a již jen pro dospělé)...

A vy jako tou jinou cestou jdete? Na mne dělají vaše články dojem chování asi tak čtyřletého dítěte - fáze vzdoru. Ale třeba je to jen "na tváři hrubý výsměch, jemná v srdci dospělost..."

199722

08.09.2009 17:08

Boj o místo v pekle

RE: Dobry článok Lischáku.

85.?.?.?

Ale já se směju pokaždé. A čtyřleté děti mi nevadí, naopak. Jen prostě nejsou dospělé. [smích]

199839

09.09.2009 08:03

Boj o místo v pekle

RE: Takova mala sonda do vysich pater toho pekla.

85.?.?.?

Už tu bylo mnohokrát řečeno, že každý posuzuje skutečnost pouze podle sebe. V zrcadle reality nemůžeme vidět nic, co není v nás, naopak v něm vidíme jen to, čím jsme sami. Mrtvola vidí všude mrtvoly, živí vidí živé. Můžete se "uzkoumat", přes tento fakt vlak nejede. Dítě se vzteká, dospělý člověk tento fakt akceptuje.

199926

09.09.2009 10:41

Jsem extrémista

RE: Reakce autora článku

85.?.?.?

...Liberalistické pojetí lidských práv je takové pojetí, které vychází z neomezené svobody (a ne z lidské přirozenosti) a může totiž tzv. lidská práva libovolně konstruovat. Takovými je např. právo ženy na potrat (tzv. reprodukční práva v hantýrce organizací napojených na OSN), práva dětí rozehrávaná proti autoritě jejich rodičům..."

Co to je podle vás "lidská přirozenost"? Zahrnuje automaticky absolutní respekt k životu a úctu k něčemu vyššímu, co člověka přesahuje? Podle mne ne, lidé se zcela "přirozeně" vraždí atd. Naopak, bezpodmínečná úcta ke Stvoření je nadstavba nad touto přirozeností, a je třeba se k ní "evolučně vyvinout". Spor je o to, jakými metodami, a jestli tento vývoj můžeme lidem nadiktovat "shora", jako tomu zhusta činí církve včetně církve katolické. Podle mne je tato cesta kontraproduktivní, jediná cesta vede přes plné pochopení a svobodné uvědomění každého jedince, a k tomu se člověk chybující dopracuje jen přes pokusy a omyly - tedy přes chyby. Pokud ale bude za chyby upalován - ať už obrazně či doslova, nebude mít čas a náladu na dobrovolné chápání.

199943

09.09.2009 18:44

Boj o místo v pekle

RE: Takova mala sonda do vysich pater toho pekla.

85.?.?.?

Tak to řeknu polopatě. Upřímně doufám, že jste k sobě stejně kritický jako ke všemu ostatnímu zbylému světu, a že se stejně tvrdě snažíte o svou jako o jeho nápravu. Pokud ano, držím vám palce a posílám srdečné pozdravy. Pokud ne, máme tu problém, Hustone.

199974

10.09.2009 12:29

4. díl - Ukování „nového světového řádu“ pod jednou světovou vládou

RE: Co je ukováno, to taky rezaví !

85.?.?.?

Já poskytnu zdarma dva:

- akce a reakce
- homeostáze

200032

10.09.2009 19:01

Boj o místo v pekle

RE: Takova mala sonda do vysich pater toho pekla.

85.?.?.?

Ale já vám píšu v dobrém - záleží mi na vás stejně, jako vám záleží na ostatních (jinak byste se přeci tak neexponoval), pouze uplatňuju jiné metody usměrňování nebo popichování než vy. Proti většině myšlenek, které opakujete ve svých článcích, nic nemám, většinou s nimi v zásadě souhlasím, osobně mi ale nesedí styl, kterými je prosazujete. Pokud většina občanů nejeví zájem o nápravu, nemůžete jim tu nápravu vtlouct do hlavy, a to ani vaším humorem. Budete to muset nechat na nich - to, že jim do zblbnutí opakujete, jak jsou hnusní a odporní, je podle mne spíše kontraproduktivní a - pardon - svědčí to i o problému na vaší straně.

Pokud se vám zdá, že vidíte v mém oku trám, klidně mi to adresně a konstruktivně vytkněte, i když, uznávám, na základě mých příspěvků nemáte tolik osobního materiálu k diagnoze jako mám já ve vašem případě.

200057

"..snaha uspokojit své potřeby .."

Velmi jednoduché. Předefinujte své "potřeby". Konkrétně vy si uvědomte, že mezi lidské potřeby nepatří jen zvířecí potřeby (s omluvou zvířatům, které zřejmě mají i "vyšší" potřeby, než jsme ze sobeckých důvodů ochotni jim přiznat.)

200075

..Opravdu umíte "předefinovat" svou potřebu tepla na potřebu zimy?..

Já to neumím, ale trénovaný jogín ano. I potřebu "vydatné" stravy můžete poměrně snadno redefinovat. A v ostatním už je to otázka definic, se kterými manipulujete. Konkrétní skutky zajišťující potřebu bezpečí spočívají v tom, jak si nadefinujeme ono "bezpečí", a budou určitě jiné dnes než v době kamenné." Potřeba "sociálního statutu" je krásným příkladem možnosti a potřeby redefinice - je výsostně záležitost society, kterou si vyberu, a mění se od člověka k člověku a dokonce se mění v průběhu jednoho lidského života na základě získaných zkušeností (komu může v mládí připadat žádoucí být premiérem či popovou hvězdou, ten si to k stáru po zkušenostech rád odpustí).

Z teorií, které zde prezentujete, soudím, že přehlížíte či bagatelizujete duchovní potřeby lidí, které jsou nadstavbou nad potřebami zvířat či rostlin, a podle mnohých historických a životních zkušeností i studií jsou přinejmenším stejně závažnými hybateli života jednotlivce i sociálních skupin jako potřeby čistě materiální. Poměrně rafinovaně se snažíte redukovat duchovní potřeby na potřeby materiální, zřejmě k tomu máte své důvody.

200121

Prosím, pokuste se naslouchat a nejen opakovat dokola tu svou. Nezpochybňuji určité lidské potřeby, ale tvrdím, že si můžeme vybrat a zušlechťovat způsob, kterým je uspokojujeme - to je právě ona zmíněná redefinice. Vy jste možná vyměnil to, že jste v dětství dočůral nejvýš, za nákladné auto, a to vám ke slasti stačí, duchovněji založený člověk si vyberte takovou společnost, kde se považuje za úspěch něco jiného a tím své tzv. nízké pudy předefinuje na stále ušlechtilejší city. Konkrétně např. touží po vyšším vzdělání či po vyšším stupni duchovního vývoje, a zajímá ho pouze názor a uznání těch, kteří jsou s ním na stejné vývojové úrovni. Již staletí o tom svědčí hierarchie nejen politické, ale i akademické či církevní a další (třeba řádové atd.) Na nejvyšším stupni duchovního vývoje pak už mozek adepta nepotřebuje ke své slasti žádné "vnější" uznání. Toto nejsou žádná planá slova, ale historicky i vědecky ověřitelná fakta. A vy to víte, přese všechna kluzká slova, za kterými se to snažíte skrýt.

200152

Pane Vojto, hrubý nástin odpovědí na otázky, které kladete, lze nalézt v příslušné literatuře, kterou byste si mohl, pokud byste chtěl, vyhledat stejně, jako si vyhledáváte literaturu, která potvrzuje vaše vlastní apriorní předpoklady. Abych vám na ně mohl srozumitelně odpovědět, vyžadovalo by to ovšem na vaší straně nejen upřímnou snahu pochopit, ale i určitou předběžnou úroveň poznání a vrozeného "inteligenčního" stupně (stejně jako u ostatních oborů lidského poznání, i materialistických, jen se nejedná o IQ ale o jiné formy "inteligence", které už začíná respektovat a měřit i dnešní věda). Ovšem proti materialistickému poznání navíc potřebujete k duchovnímu poznání praktickou, živou osobní zkušenost, zatímco v materialistickém vzdělání vám stačí louskat knihy, které za vás poznali jiní. Bohužel, na základě vašich příspěvků musím konstatovat, že vám příslušné nutné předpoklady pro pochopení vámi požadovaných odpovědí chybí, respektive jste je ještě neaktivoval, protože - a to odpovídám alespoň na vaši první otázku - latentně jsou touhou po duchovním růstu nadáni všichni lidé.

A případné další čtenáře této diskuze upozorňuji, aby se nenechali zmást odpovědí pana Vojty, která bude jako obvykle "aha, tak zase nic". Je to promyšlená, podpásová manipulace, že pane Vojto? [mrknutí jedním okem]

200173

V zájmu věci bych chtěl dodat ještě toto:

Žijeme v duálním světě, složeném z dvojic protikladů (zjevno z prosté empirie), duchovní poznání je proto protipólem materiálního poznání. Tam, kde se věda usiluje poznat stvoření do stále podrobnějších a složitějších detailů (až se v tom detailním poznání ztrácejí souvislosti nejen mezi jednotlivými vědními obory, ale ztrácí se v něm jaksi smysl tohoto poznání), směřuje duchovní poznání k jednoduchosti. Jednoduchost je cílem, ke kterému se musíme osobním úsilím a životními zkušenostmi složitě a dlouho propracovávat. Proto není doslova metodologicky možné poskytnout jednoduché odpovědi na zdánlivě jednoduché otázky spojené s duchovním poznáním, tyto odpovědi se "vynořují" "tvoří" v psychice každého jednotlivce v průběhu jeho cesty duchovního poznání a nejsou něčím, co mu může někdo poskytnout či předat. To je hlavní rozdíl mezi materiálním a duchovním poznáním. Ideální je samozřejmě i zde - jako všude jinde - spojení protikladů - tj. zahrnutí "vnějších" materiálních poznatků do "vnitřního", duchovního, zkušenostního osobního poznávacího procesu.

A laskavosti, pane Vojto, si velmi vážím, natolik, abych s ní neoperoval pokrytecky.

200174

12.09.2009 16:42

Boj o místo v pekle

RE: Takova mala sonda do vysich pater toho pekla.

85.?.?.?

Jako bytostný malicherný rejpal jen poznamenám, že "hnusní a odporní" byla doslovná citace z jiného vašeho příspěvku, pravda, v originále byla v prvním pádu množného čísla.

Metoda skoku mi vlastní skutečně není (trochu se bojím různých "metod", často se za jejich "autoritou" mohou skrýt nějaké panádory mého vlastního ega), moje "metoda" je nejspíš trochu malicherně kritizovat a analyzovat, každej jsme halt nějakej a svůj stín nepřekročíme. A tuším, že tento styl vyhovuje adresátům ještě méně než ten váš. Ale doufám stejně jako vy, že ten guláš, který vznikne z těch různých ingrediencí (oblíbené to slovo televizních reklam, že), bude nakonec poživatelný a výživný.

A jak už jsem napsal, nad vašimi příspěvky se bavím, ne že ne [smích].

200183

14.09.2009 16:15

Dalajlámovštění

RE: Vše je příliš relativní....

85.?.?.?

Nevyčítejte si to, paní Alexo. Člověk je "geneticky" naprogramován tak, že chce věřit nějakému vyššímu ideálu. Asi to v průběhu evoluce bylo nějakým způsobem výhodné, když je víra tak pevně zakořeněna. Bylo by špatné vylít s vaničkou i dítě, a kvůli falešným prorokům zavrhnout víru vůbec. Životní zkušenosti nás naučí rozlišovat mezi falešnou a pravou duchovností, ta pravá je obecně neokázalá. Myslím, že vám toto ani nepotřebuji psát, ale dělám to tak trochu natruc panu Vojtovi, který se hned přihrnul se svou "antiduchovní" troškou do mlýna [mrknutí jedním okem]

200298

14.09.2009 16:20

Dalajlámovštění

RE: Vše je příliš relativní....

85.?.?.?

Ovšem ten váš pohled ateisty věřícího budhistu zřejmě nezajímá, pane Pavle. On vám svou víru nevnucuje, a pokud vás ve skutečnosti postup hledání pravého dalajlamy nezajímá (jinak je dost pramenů, kde byste jej našel), není známkou vkusu ani vzdělání něčí tisíciletou víru zesměšňovat.

200299

19.09.2009 15:43

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

85.?.?.?

Možná by bylo lepší soustředit se spíš na obranu víry než na obranu církve. Jde o vnitřní obsah toho, čemu věříme, o to, "kde je naše srdce" - tam je náš poklad. Ostatní jsou jen slova, slova, slova a manipulace, manipulace a manipulace....

200765

21.09.2009 10:13

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

85.?.?.?

Pane WL, vy jste ve vší úctě a respektu klaun a s klaunem se z definice vážně diskutovat nedá, vždy se vysmektnete a schováte za nějaký povedený kousek (mimochodem, v reálu jsou klauni většinou smutní a depresivní lidé, možná i pro tu neschopnost normální komunikace?). Maximálně lze s vámi lze hrát hru na to, kdo je větší klaun. Neklauni mohou jen sledovat tyjátr a tleskat či pískat. Ale uznejte, vy to publikum potřebujete, už kvůli tomu potlesku, tak na nás nebuďte stále tak přísný, klaunství není jediný možný způsob existence. A já osobně obdivuju ty klauny, kde je v základě jejich svatého blbnutí cítit laskavost.

200860

21.09.2009 16:44

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

85.?.?.?

Pane Kramáři, případná neschopnost komunikace pana WL nebyla hlavním tématem mého příspěvku.

Zatímco většina diskutérů, vč. pana WL, se soustředí na problémy světa obecně, mě zajímají problémy zajímavých jednotlivců, kterým pan WL nepochybně je. Baví mě na základě jím štědře poskytovaného osobního materiálu hledat tu skutečnou osobu za slovy, slovy, slovy - i když samozřejmě laicky a s nutnou mírou vlastní projekce. Pan WL mi vychází jako vtipný klaun, který se rád předvádí a rád vmetá světu do tváře své frustrace z jeho (a možná i vlastních?) nedokonalostí. Možná si při tom i užívá labužnickou rozkoš z provokací idiotů - jak naznačujete. Každý halt máme své libůstky a rozkoše. A jakkoli uznávám, že svět potřebuje mít své klauny typu pana WL, přesto si myslím, že zastavit se v osobním vývoji na této pozici není dobře ani pro osobu, ani pro svět. Není tak těžké sbírat hovínka a házet je světu do ksichtu. Ten svět je ale pouze naším zrcadlem, a ten zahnojený obraz v tom zrcadle jsme nakonec vždy my sami.

200883

21.09.2009 17:03

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

85.?.?.?

"..Snažím normálně diskutovat, ale mnohým čtenářům (občanům) chybí bohužel druhá půlka mozku (mysli), kterou jim naše "kultůra" již dávno vydlabala z lebky, uvařila, okořenila a snědla. Pak nemůže v mé tvorbě rozumět, a často hledá trapné argumenty charakteru osobních útoků, které jsou adekvátní jeho postižení..."

S tím se, pane WL, budete muset smířit. Pasoval jste se do role doktora mundi, a provádíte velmi bolestivé zákroky bez umrtvení. Reakce pacientů jsou tomu přiměřené. Mějte prosím ale pokud možno na paměti zákon "primum non nocere", jinak byste byl jen řezník, ne lékař. A občas si homeopaticky zkuste, jak chutná vaše vlastní medicína.

200889

21.09.2009 17:36

Kořeny totalitní ideologie

PS

85.?.?.?

Mimochodem, za zvlášť vydařený recept této kultůry považuji její "zákon", že si musím nechat spílat od někoho, koho vůbec neznám, a kdo umí jen pohledně poskládat slova, stačí, když je místo adresného oslovení zabalí do třetí osoby množného čísla. Nemůžu si pomoct, jsem solidární s těmi zlopověstnými "oni", vygumovanými občani, zdegenerovanými a nechápajícími kretény - tuším, že alespoň v něčem jsem s nimi na stejné lodi. Chtěl bych mít férovou možnost znát toho, kdo mi nadává, poznat, že je lepší a dokonalejší než já (pak bych se mu klidně kořil a učil se od něj), a pokud tuto možnost nemám, alespoň mu klidně vynadat taky, a pěkně od plic a osobně, jsme přeci lidi, ne?

200892

21.09.2009 18:39

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

85.?.?.?

".. Naznačíme pravdu, mají to blbost. Co by dělali při poznání pravdy ryzí a celé?..."

A co jste dělal Vy, ó rcete, Mistře? [překvapení]

200897

21.09.2009 21:14

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

85.?.?.?

Díky za přátelskou reakci. Beru to vážně a pan WL - přese všechen humor - taky. Rozhodně tomu věnuje více času a energie než já.

A myšlenka lásky vyrostlá na odmítnutí, notabene na odmítnutí "zlého" světa, mi bytostně nesedí (proto mi nesedí ani A.de Mell a bohužel ani WL). Dobro může vyrůst jen z absolutní akceptace. Přičemž akceptace rozhodně neznamená souhlas nebo dokonce následování. "Zlo" zničíte jen tím, že ho "přetavíte" na dobro v "peci lásky". V tom se shoduje východní buddhismus se západní alchymií.

Proto články ani osobu pana WL nikterak neodmítám, směju se nad nimi i s nimi, uznávám jejich klady, jen si dovoluji poukazovat i na jejich zápory, v čemž se má snaha od té páně WL nikterak neliší.

200900

My nic. Doufám, že se to vyřeší jaksi samo. Nedovedu si představit, že se stádečko lidožravých žraloků mírově shodne na jednom jediném vůdci. Ta rozkošná zviřátka se požírají už v matčině těle. Tak se nechme překvapit.

200997

24.09.2009 16:43

Za zločiny 11. září stojí Amerika, tvrdí herec Charlie Sheen

RE: Divné, že...

85.?.?.?

Znovu opakuju - možná by bylo lepší soustředit se na svou víru a ne na půtky mezi církvemi a sektami. Málokdo je tak "pevný ve víře", aby mohl soudit víru jiných. Fanatismus se občas ozývá i v těchto soudech...

201043

27.09.2009 10:44

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

85.?.?.?

Pane Kramáři, zase ve vší úctě a respektu, váš článek mi poněkud zavání nefér citovým vydíráním. Nejen vy blíženci s panem Lischkou máte životní problémy, i já jsem si svými prošel. Nějak mi ale v jejich průběhu nepomáhalo vinit z mého neštěstí okolní svět, a příslušná hovínka jsem použil místo na zahnojení svého okolí na pohnojení svého růstu. Postupné pochopení, že jsem sám svého štěstí strůjcem, považuji za jediný poziitvní smysl těch neštěstí, která mě zatím bohudík nezabila a tudíž posílila. Vývoj, o kterém mluvím, je čistě "vnitřní", osobní, a největšího pokroku v něm jsem dosáhl právě tehdy, kdy jsem neopustil své bližní v neštěstí a obětoval jsem jim své zištné štěstí.

Zcela upřímně a nejen z vnuceného slušného vychování vám přeju hodně síly při nesení vašeho údělu.

201170

27.09.2009 10:57

Kořeny totalitní ideologie

RE: Mnoho slov a same kraviny.../ presne o takýchto ľuďoch ako prispievateľ som

85.?.?.?

Myslím, že si pletete duchaplnost a esprit se sarkastickou ironií. Jak už tu bylo mnohokrát řečeno, rozdíl mezi nimi je v míře laskavosti, která je jim základem. To, že vámi či Lischkou kritizovaní kreténí vidí v laskavosti slabost, nemá pražádný vliv na samu povahu a význam laskavosti.

201171

27.09.2009 13:09

Kořeny totalitní ideologie

RE: Komuniké

85.?.?.?

Ach jo. Obdivuju "naivitu" proroků vašeho typu, pane WL, kteří se odvažují soudit celý svět, a pak se diví, když se jim soud vrací. Nesuďte abyste nebyli souzeni platí obecně.
To, že se odvažuji tázat se po vaší kvalifikaci soudit svět přeci neznamená, že mám něco proti obsahu vašich soudů. I já podle vás blbec a kretén jsem si vědom toho, že část lidstva hladoví, a mrzí mě na tom nejenom tento prostý fakt, ale i pokrytectví různých veřejných plaček, které si kritikou či případnou charitou léči mindráky, frustrace či prostě vylepšují PR imidž a publicitu. Vlastně je to takový vzájemně se udržující a podporující kolotoč. Takže se k této veřejné kritice nijak vehementně nepřidávám, dokud si sám nebudu jist, že mě k mým soudům nevedou podobné či jiné mrzké a egoistické rysy mé nedokonalé povahy. A pokud na takového kritika narazím, ptám se na jeho dokonalost a charakter, tedy zvláště tehdy, kdy mě jeho "statečnost" a razance při kritice nechá doufat, že je sám schopen akceptovat určitou kritiku a soud. Bohužel, vždy znovu se přesvědčuju, že čím statečnější soudce a kritik jiných, tím neochotnější příjemce kritiky a soudu.

201176

27.09.2009 18:45

Kořeny totalitní ideologie

RE: Komuniké

85.?.?.?

Nejméně třikrát jsem vám po pravdě napsal, že se nad vašimi články upřímně směju. Pokud ale mé odpovědi nečtete a melete si furt dokola tu svou, je asi dobře, že jste "diskuze" skončil.

201196

27.09.2009 18:49

Kořeny totalitní ideologie

RE: Mnoho slov a same kraviny.../ presne o takýchto ľuďoch ako prispievateľ som/Drahý pane anonyme

85.?.?.?

Zřejmě jste se ani neobtěžoval kliknout si na mé IP a přečíst si něco z mých minulých příspěvků, jinak byste nemohl blábolit takhle z cesty. Obviňováním každého, s kým nesouhlasíte, z chazarství atd. děláte své věci medvědí službu, vy jeden choleriku.

Mimochodem, mi nejmilejší židovský filozof je Fromm.

201197

27.09.2009 19:08

Kořeny totalitní ideologie

PS

85.?.?.?

Přemýšlel jsem o tom a také přidám jednu osobnější historku. Když před lety na rakovinu umírala mému bratru mladá manželka, matka dvou nedospělých dětí, staral se o ni bratr obětavě až do její smrti doma. Z té bolesti a bezmoci se začal strašně cpát, zřejmě i četl kuchařské recepty, to víte, nebyl ještě internet a diskuze, a nějak tu bolest přehlušit musel. Pamatuju se, jak na něj jeho umírající žena, která už jíst nemohla, u nedělního stolu - zase ze své bezmoci a frustraci - syčela, že ho za to žraní nenávidí.

Nechám tu historku jen tak ležet, vy si z ní jistě vyvodíte, co budete chtít.

201199

28.09.2009 07:33

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

85.?.?.?

Nikdy bych nic nenamítal proti vašemu stylu humoru, kdybyste mě implicite neobviňoval z bezduchosti a nedostatku espritu vzhledem k tomu, že jej neobdivuji. A nejen mě, ale spoustu dalších, o příčinách jejichž "bezduchosti" nic nevíte. Všimněte si, že mé příspěvky jak na vás, tak na pana Lischku, jsou vždy "sebeobranné" reakce.

Příběh mého bratra měl nejspíš posloužit jako demonstrace toho, že příčnou našeho vzájemného zraňování se a "nenávisti" je skoro vždy nějaká bolest, frustrace a bezmoc, kterou takto hrneme na svůj, a třeba i milovaný, protějšek. Všichni jsme nějak "zraněni", hýčkáme si svá bebíčka, a to nám brání vnímat bebíčka ostatních. Proto si nejen my dva nemůžeme porozumět, vzájemně se podezíráme a stále znovu zraňujeme. A znovu, naposled, opakuju, že evakuace našich frustrací na okolí nepomůže nikomu - nejméně ze všeho nám samotným.

Přeju vše dobré.

201230

28.09.2009 17:52

Kořeny totalitní ideologie

RE: Podělkování autora

85.?.?.?

Úvaha, že je každý svého štěstí strůjce, je podle mne navýsost pragmatická a vůbec ne "ušlechtilá" - jen toto pojetí ze mne nedělá bezmocnou hříčku v rukou osudu, ale dává do mé vlastní ruky nástroj, jak ten osud řídit sám. Na samotných ranách osudu také není nic ušlechtilého, ale podle okolností mohou vykřesat jiskru ušlechtilosti ve mně.
Váš postoj za daných okolností samozřejmě chápu včetně té jedovatosti a proboha netvrdím, že nejste ušlechtilý atd.

Ale myslím, že už jsem překročil míru trpělivosti editora, takže za sebe to asi uzavřu, a díky za Vaši trpělivost.

201274

28.09.2009 20:50

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

85.?.?.?

Entity mají vždy oba póly, dvě tváře (když ne hned čtyři). Je jen na každém jednom, kterou z těch tváří si vybere, kterou "umí" vidět.

201283

30.09.2009 11:21

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

85.?.?.?

Podmíněný souhlas. Vše, co stojí za to, je postaveno prvně na zkultivovaných, reflektovaných a zvládaných emocích. Pokud námi mávají emoce, naše schopnosti a dovednosti jen zvyšují binec, který to způsobí.

201379

01.10.2009 13:53

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

85.?.?.?

Vy tak nějak svingujete mezi přiznáním a odmítnutím relativity našich pozemských záležitostí. Pokud je pozemské dobro a zlo relativní (jak často výše dovozujete), pak je nutně relativní i pojem "prospěch" a "cíl". Z toho plyne, že cokoliv na zemi uděláte či můžete udělat, je vždy jen relativně dobré, to znamená, že je to zároveň i relativně špatné.
Žít v Pravdě znamená zřejmě žít v Pravdě Boží (nepozemské, absolutní), kteroužto kategorii ovšem nemůže subjekt na zemi objektivně poznat. Může se pouze snažit se jí přiblížit, a to tak, že žije a jedná v souladu s tím, co aktuálně chápe dle svého nejlepšího vědomí a svědomí jako pravdu, jako dobro, a to bez ohledu na to, zda, kým a jak bude posuzován. Názorný příklad - Jan Hus.

201443

01.10.2009 13:57

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

85.?.?.?

..Už z tohoto letmého pohledu je třeba český rasizmus v souvislosti s Židy (neřku-li židy) absurdní termín...

Ale rasizmus to nenazývají Čechové, rasa není to, co jim především vadí. Jistě, stejně jako u cikánů se nechuť ke konkrétním rysům povah některých členů příslušných skupin zobecňuje na všechny jejich členy, ale to platí třeba i pro podnikatele, politiky atd., a s rasou to primárně nesouvisí.

201444

01.10.2009 22:41

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

85.?.?.?

S čím nebo proti čemu argumentujete? Mícháte dohromady materialistický a idealistický význam pravdy. Je tedy podle vás pozemské dobro a zlo relativní nebo ne? Vaše poslední věta se týká pozemské, hmotné pravdy, a tam jsme se zřejmě shodli, že ta relativní je. Včetně "pravdivosti" všech pozemských "cílů" a prostředků k jejich dosažení.

Ten, kdo hledá Pravdu Boží, jde "kupředu všemi směry". Tato Pravda neleží "někde", ale VŠUDE. Jak jsem napsal, tato Pravda pro člověka v čase znamená žití v souladu s tím, co s nejlepším vědomím a svědomím aktuálně za Pravdu považuje. Je to vlastně autenticita, "nelhaní sám sobě", a odvaha stát ve svém slově. Ať mi třeba vrtají koleno. Nečiní si nárok na objektivitu (ideálně), je to subjektivní záležitost. I když nevím, přeci jen tuším. A pokud náhodou v dobré víře "sejdu s cesty", uznám chybu a zkusím to znovu, jinak, lépe. Předmětem tohoto hledání jsou samozřejmě duševní a duchovní záležitosti, a ne barva trávy.

201490

....S čím nebo proti čemu argumentujete? Mícháte dohromady materialistický a idealistický význam pravdy. Je tedy podle vás pozemské dobro a zlo relativní nebo ne? Vaše poslední věta se týká pozemské, hmotné pravdy, a tam jsme se zřejmě shodli, že ta relativní je. Včetně "pravdivosti" všech pozemských "cílů" a prostředků k jejich dosažení...

Nějak jsem se nesoustředil. Takže zpřesňuju: Pokud někdo pochybuje o pravdě toho, že je tráva zelená, tak je buďto cvok, nebo impresionista. V otázkách sociálních, duševních či duchovních už ale shoda většiny rozhodně neznamená "pravdu". Motat dohromady tyto kategorie a vyvozovat záměry z jejich analogií je (záměrně?) zavádějící.

201492

02.10.2009 09:44

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

85.?.?.?

Zdá se, že si pletete pravdu s většinovým názorem, nebo alespoň se vám účelově hodí to tak prezentovat.

Kromě toho mi vkládáte do úst výrazy, které jsem nikde nepoužil, a pak se s nimi přete. Nikde jsem nemluvil o "nadpozemském, mimozemském nebo nelidském" dobru či pravdě. Použil jsem výraz "nezemské", asi by bylo přesnější "nejen zemské", ale myslím, že smysl "nestvořené" byl z kontextu jasný. Od počátku byl předmětem diskuze technický termín Pravda Boží, popsal jsem dvakrát podrobně, jak jej chápu, a podle mne v tom nic nelidského není, naopak. Už dříve v našich diskuzích jsem vysvětlil své chápání Boha jako všezahrnujícího Celku, tzn. zahrnujícího i Vás a mně, takže pokud se snažíme pochopit Univerzální Pravdu, snažíme se především pochopit sami sebe. Co je na tom mimozemského či nelidského? Přesto, dokud jsme onou částí a ne Celkem, jsou všechny naše pravdy z definice relativní, protože vztahujeme svůj částečný, subjektivní názor k jediné objektivtě, k Celku. Pravda je vlastně jen ten Celek, a na ten odsud nedosáhneme.

Více než palce nahoru bych ocenil, kdybyste pořádně četl, co píšu, a nehádal se se svými projekcemi. A co se týče relativity dobra a zla, argumentujete účelově a odporujete sám sobě s jediným cílem je získat převahu v diskuzi. Možná se na to dobře soustředíte, ale pravdu tím nepoznáte. Naopak se jí daleko spíš přiblížíte uznáním chyby.

201514

02.10.2009 09:57

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

85.?.?.?

Aha, takže když se nám podaří rozdělit lidstvo na co nejméně skupin a označit je štítky, tak pochopíme pravdu? Ono to funguje tak, že když si přečtu, že jsme jedné krve vy a já, tak se přestaneme hádat a vše bude znovu procházka rajskou zahradou? [mrknutí jedním okem]

(Nějak tomu odporuje postřeh jednoho mého známého, který si nedávno uvědomil, že je žid, něco si o tom přečetl a komentoval to: "tak se mi zdá že dějiny židů jsou vlastně dějinami jejich vzájemných hádanic").

201515

Typické, Vy chcete pravdu MÍT, já se chci stát Pravdou.

201516

02.10.2009 10:49

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

85.?.?.?

Já taky vím o jediném nástroji, jímž to lze překonat. Jsi sice vzdělanej, ale závistivej, sobeckej, mocichtivej hajzl? Šup jedna osudová přes celou hubu. Kdepak, jinak než ochutnáním vlastní medicíny se sobec nezmění...

201520

Bože, vždyť je to tak jednoduché a bylo to tu řečeno už tolikrát...

Vaše pravda je souhlas s většinovým názorem, moje Pravda je souhlas mého života, mých konkrétních slov a činů, s tím, co považuju dle svého nejlepšího vědomí za správné. S rizikem omylu, ale se snahou se z omylu poučit a příště se mu vyhnout. Klidně tomu říkejte "víra", je to ale daleko reálnější, praktičtější záležitost, než Vaše pravda, která je čistě akademickou záležitostí, nemající na váš konkrétní život žádný přímý vliv (ano, proto i vzdělaní - tzn. ti, co znají co největší množství většinových názorů - mohou lhát, krást, zabíjet). Já nemám zádnou potřebu svou Pravdu někomu nutit, protože vím, že je to subjektivní záležitost. Vy a vám podobní jste schopni takové, co nejednají v souladu s vaší "objektivní" pravdou, zesměšňovat, ostrakizovat a dnes už jen zavírat do blázinců (dříve i upalovat). S pocitem blaha, který projektujete do "věřících".

201623

10.10.2009 16:44

Disidentská rodina proti české státnosti. Kdo zastaví Havla, Uhla, Urbana?

RE: jsme neuralgickým bodem Evropy

85.?.?.?

Kdyby byla moje rodina tak vlivná, jako je ta Havlova, tak by se především snažila zabránit okupaci. Neustále dokola zde probíráme, že některé rodiny mají už po staletí na historii větší vliv než jiné rodiny, a tento vliv se dědí, ne získává za zásluhy. Nevíte vy, čím by to mohlo být? A pokud už máte zděděný vliv, pak si můžete hrát na boha, tu někoho potopit, tu jiného kámoše zachránit. Na tom nevidím nic až tak záslužného.

202173

10.10.2009 22:33

Disidentská rodina proti české státnosti. Kdo zastaví Havla, Uhla, Urbana?

RE: jsme neuralgickým bodem Evropy

85.?.?.?

Mně je taky líto všech zbytečných obětí lidské chamtivosti, egoismu a touhy po moci, kteréžto vlastnosti jsou prapříčinou všech válek a holocaustů. Vaše krokodýlí slzy mě ale udivují, jindy se právě Vy právě těchto vlastností zastáváte jako nutného a jediného hybatele evoluce. Že by v této evoluci tvořili Vaši příbuzní výjimku v "nutnosti" likvidace "slabších a neschopných"? Jindy jste k těmto obětem poměrně lhostejný a práva elit takto tříbit geny lidstva se zastáváte.

A pro jistotu explicitně prohlašuju, že já Vaše příbuzné lituju stejně jako všechny ostatní "slabé a neschopné" příbuzné, kteří padli za oběť sobeckým genům mocných.

202189

12.10.2009 12:24

Disidentská rodina proti české státnosti. Kdo zastaví Havla, Uhla, Urbana?

RE: jsme neuralgickým bodem Evropy

85.?.?.?

Mýlíte se. Studium je "osev" racia. Duše (psyche) se sytí osobní zkušeností, osobními prožitky, emotivními konflikty a jejich řešením. Někdo, kdo přese všechno své studium ještě nedospěl ani tak daleko, aby pochopil skutečnou podstatu víry (spirituality), působí hůře než naivní dítě, když chce věřícímu vykládat, co si myslí o jeho víře a jejích důsledcích. I přes svou formální "zdvořilost" je jeho postoj arogantní a - pardon - hloupý.

202272

Ještě k tomuto:

"...Špatně formulované vysvětlení přírodní zákonitosti pak zřejmě chápete jako mé schvalování chamtivosti..."

Egoismus jako jediný hybatel přírodních zákonitostí schvalujete podle mne tím, že ze všech možných vysvětlení přírodních a spirituálních zákonitostí jste si vybral právě toto jediné. Podle již formulovaných psychologických zákonitostí touto projekcí popisujete sám sebe a své preference. Váš výběr z mnoha dalších možností, z nichž každá je formulována a zastávána uznávanými autoritami ve svých oborech, a z nichž některé jsou v přímém rozporu s vámi subjektivně jako jedině správným chápaným pojetím, se de facto rovná vašemu "schválení" tohoto pojetí.

202280

14.10.2009 15:11

Disidentská rodina proti české státnosti. Kdo zastaví Havla, Uhla, Urbana?

RE: jsme neuralgickým bodem Evropy

85.?.?.?

Skutečnou podstatu víry nelze zjistit v diskuzi. Skutečnou podstatu víry nelze zjistit v diskuzi. Skutečnou podstatu víry nelze zjistit v diskuzi. Skutečnou podstatu víry nelze zjistit v diskuzi. Skutečnou podstatu víry nelze zjistit v diskuzi. Skutečnou podstatu víry nelze zjistit v diskuzi. Skutečnou podstatu víry nelze zjistit v diskuzi.

Lze ji zjisti pouze osobní zkušeností, osobním prožitkem. Lze ji zjisti pouze osobní zkušeností, osobním prožitkem. Lze ji zjisti pouze osobní zkušeností, osobním prožitkem.Lze ji zjisti pouze osobní zkušeností, osobním prožitkem.Lze ji zjisti pouze osobní zkušeností, osobním prožitkem.

Ale stejně o neuslyšíte, že?

202440

Toto názorné přirovnání tu padlo již mnohokrát, ale pro jistotu a pro ty, co slyší, ho ještě jednou zopakuju:

Myslíte si, že lze skutečnou podstatu lásky zjistit tím, že o ní prostudujete vše, co kdy bylo napsáno, případně že o ní budete diskutovat s někým, kdo miluje, anebo tím, že budete milovat sám? Anetický psychopat nikdy nepochopí podstatu lásky, byť je klidně možné, že zná zpaměti veškeré odborné studie, které se jí týkají, nádavkem Romea a Julii, a prodiskutoval tento problém s odborníky i milujícími. Může mít klidně IQ nad hranicí měřitelnosti a fotografickou paměť, pařípadně exkluzivní přístup k nejnovějším vědeckým výzkumům, nebude mu to nic platné. Podobně je tomu u lidí neschopných duševního a duchovního života (víry). V obou případech je vysoce pravděpodobné, že jejich racio bude hledat veškeré "racionální" důvody, aby především samo sobě vysvětlilo, že láska případně spiritualita neexistuje či je pouze iluzí. Kyselé hrozny, znáte to. Víra je fenomen z oblasti jevů duševních (psychických), a proto je poznání její podstaty logem (slovem) NEPŘENOSNÉ. Pokud nechcete či nejste schopen milovat či věřit (a toto slovo chápejte prosím jako psychický proces spritiutálního charakteru, ne jednorázový akt souhlasu s něčím, co vám někdo předkládá k věření), působí skutečně nejapně, když chcete "diskutovat" s někým, kdo toho schopen je. Okuste si víru na vlastní kůži, jestli toho jste schopen, a pak si s věřícím můžete vyměnit zkušenost. Vyměňovat si slova v tomto případě nemá cenu. Ta si mohou vyměňovat pouze nevěřící či nemilující, aby se navzájem utěšili a utvrdili ve svém psychickém postižení.

202443

14.10.2009 16:15

Pod terorem trpaslíků

RE: Prast jako uhod

85.?.?.?

To je sice pravda, ale při bližším pohledu na naprostou většinu historických postav, které přinášely ten nebo onen druh "osvícení" a pokroku, bychom zjistili to samé. Včetně Jana Husa či Freuda nebo Junga. Asi to není lehký úkol, být nositelem historického poslání, a zřejmě to vyžaduje velmi silné ego. Současníci proroků se s tímto osobním egem potýkají (doma není nikdo prorokem), ta kladná stránka věci se projeví až s odstupem, až ve svém neosobním výsledku.

202447

A-rogare znamená "neptat se". Arogantní je tedy v pravém slova smyslu ten, kdo se neptá. A ještě arogantnější je ten, kdo se ptá, ale neposlouchá odpovědi.

Podle zákonů víry (esoteriky), pokud se skutečně ptáte, vždy se vám dostane odpovědi. Když je žák připraven, učitel se najde.

202450

14.10.2009 16:49

Pod terorem trpaslíků

RE: Moje stanovisko k Nietzschemu

85.?.?.?

Hezky řečeno.

Nietzsche vlastně svou filosofií "lucifersky" pervertuje pravdivou ideu. Člověk se má skutečně (znovu) stát Bohem, a tvořit svou vůlí světy, ale až tehdy, kdy k tomu doroste, doslova do-spěje. To znamená až tehdy, kdy se zbaví svého individuálního ega tím, že se znovu spojí (pravý význam slova "víra", re-ligio = znovu-spojení) se Zdrojem, s Bohem. Pokud se snažíme realizovat v praxi ideje dřív, než jsme k tomu jako člověk i jako lidstvo dozráli, vede to k tomu chaosu, který jste výše hezky formuloval. Ostatně Nietzsche svým osobním životem více než prokázal, k jak bídnému výsledku jeho filosofie vede v praxi, a každý z jeho "vyznavačů" by si měl jeho podrobný životopis důkladně prostudovat jako memento.

202456

14.10.2009 17:06

Pod terorem trpaslíků

RE: Pod terorem ... blbosti.

85.?.?.?

Minulost i pohnutky těch, kdo EU zakládali a podporují, je stejně temná, jako ta Klausova. Opět jednou se potvrzuje esoterický axiom, že dobro vzniká pouze jako vedlejší produkt souboje dvou zel.

202458

14.10.2009 17:10

Pod terorem trpaslíků

RE: Prast jako uhod

85.?.?.?

Boží cesty jsou nevyzpytatelné, a nikdy nevíme, koho a proč si vybere za evangelistu - tj. nositele dobrých zpráv [smích]

Opakuju se, ale ta kára lidského pokroku hrká po velmi křivolakých cestách, a táhnou ji vždy spíš oslové nebo alespoň mezci spíš než bělostní hřebci...

202459

14.10.2009 20:13

Pod terorem trpaslíků

RE: Moje stanovisko k Nietzschemu

85.?.?.?

Dovolím si pochybovat o stěžejním Nietzscheho názoru, že soucit rovná se slabost - a je to právě soucit, (a jeho symbolické zosobnění v Kristu) se kterým vede válku. Boj s pokrytectvím církve je spíš zástěrkou tohoto záměru. Pravdou je, že pouze skutečně silný člověk si může dovolit luxus soucitu. Osobní Nietzscheho příběh o tom svědčí s příslovečnou ironií osudu - definitivně se zhroutil při pohledu na vozku, bijícího koně, a zbytek života strávil v blázinci, rozhodně velmi vzdálen obrazu bohočlověka.

202481

14.10.2009 21:46

Ekonomické zotavení je iluze

RE: Placebo a nocebo

85.?.?.?

Jediné, co má a může přinutit lidi být mravnými je jejich pevná víra v to, že být mravným se i v praxi vyplatí víc, než mít sobecký gen. Jen tato víra a její realizace v každodenním osobním životě vezme sobeckému genu tu magickou moc, kterou mu dáváte zase vaší vírou v něj vy a vám podobní.

202488

14.10.2009 22:27

Pod terorem trpaslíků

RE: Křivé zrcadlo

85.?.?.?

Není moudré podceňovat nebo dezinterpretovat argumenty (a ještě více jim podložené pohnutky a emoce) oponentů. Mnozí z příznivců EU si od ní slibují více řádu do toho bince, který tu opravdu i po pádu RVHP panuje, spravedlivější a méně zkorumpovanou justici, a možná i něco jako novou "volnost, rovnost, bratrství" ve velkém domově pro všechny bez hranic. Zejména v případě mladých, kteří ještě nemají osobní zkušenost ze "zmařených nadějí", je to dost pochopitelné. Myslím, že až s časem a zkušeností člověk pochopí, že ideál se nedá implantovat a zavést "shora", rozhodnutím elit (i kdyby byly osvícené, jakože nejsou a naopak sledují jen své zištné zájmy), ale aby fungoval, musel by vzejít zdola, po skutečně hlubokém a informovaném pochopení a dobrovolném přijetí většinou.

202493

15.10.2009 09:29

Pod terorem trpaslíků

RE: No tak schválně

85.?.?.?

To je sice všechno pěkné, ale stejně jako pochybuju o tom, že se Tomáš Baťa dostal a udržel na špici v tom prohnilém nemravném systému svou mravností, stejně tak se ani dnes nedostane a neudrží na ekonomické či politické špici nikdo mravný - systém je prostě nastaven tak, aby to nedovolil. Jako tehdy, tak i dnes jsou ve vedení sice inteligentní, ale nemravní bank-rotáři, kteří jako tehdy, tak i dnes zvolili takovou techniku a taktiku, která prospívá pouze jim - na pracující opět séře pes. A kdyby to měli jako tehdy završit válkou, jistě se nebudou rozpakovat.

Takže jsem skutečně zvědav, kde chcete vzít ty mravné, kteří nás z té krize vyvedou osobním příkladem - když už se v mezidobí povedlo dokonale zdiskreditovat vliv víry a jediným bohem se stala neviditelná ruka trhu.

202530

15.10.2009 18:04

Pod terorem trpaslíků

RE: Osobní Nietzscheho příběh

85.?.?.?

Citát z anglické Wiki:

"Supposedly, one day in the city of Turin, Italy, he saw a horse being whipped by its owner and ran to save it, hugging it around the throat. After this, Nietzsche never wrote again and could not look after himself. This illness may have been caused by the disease syphillis, or a brain tumour.

Traduje se, že v Turině viděl, jak majitel bičuje koně a běžel koně zachránit, objímaje ho kolem krku...."

Bylo mu právě 40 let, což je velmi významné číslo pro životní prozření (40 let museli Židé putovat po poušti, než našli zemi zaslíbenou...). Mám rád tyhle osudové synchronicity, a jsou častější, než se na první pohled zdá.
[smích]

202565

16.10.2009 14:01

Pod terorem trpaslíků

RE: Moje stanovisko k Nietzschemu

85.?.?.?

Můžeme namítnout leccos, každý podle své nátury. Já (s Jungem) namítám to, že každá filosofická (i jiné) teorie je jen obrazem nitra svého autora, a že je tedy stejně "dobrá" či "špatná" jako její autor. Rád se tedy zamýšlím nejen nad autorovými myšlenkami, ale i nad tím, jak se mu je podařilo realizovat, odzrcadlit v jeho občanském životě, v jeho vztazích atd. Samozřejmě, posouzení je zase pouze subjektivní, ale když to shrnu, kdybych já žil jako Nietzsche, tak bych se rozhodně nechtěl vrátit znovu.

Hlavní rozdíl mezi filosofií a vírou (náboženstvím) je ten, že filosof může plkat, co chce, a na jeho život to nemá žádný závazný vliv, zatímco věřící je věřícím pouze tehdy, kdy své "filosofické" objevy krok za krokem uskutečňuje, zhmotňuje, a právě tím přitakává životu - nejen planými řečmi. Čím věší rozdíl mezi jeho slovy a činy, tím více ta slova (a ideje za nimi) profanuje, pervertuje, zbavuje obsahu. Podle mého názoru byl Nietzsche typická luciferská, tj. chytrá, vzdorná ale nedospělá bytost, se všemi s tím souvisejícími klady a zápory. A hlavně proto se držel nezávazného filosofování, a nesebral skutečnou sílu na víru, jejíž důsažné závaznosti se ve skutečnosti smrtelně bál, a proto s ní tak urputně (a nakonec marně) bojoval.

202638

16.10.2009 19:57

Pod terorem trpaslíků

RE: Moje stanovisko k Nietzschemu

85.?.?.?

To je pravda, Nietzsche zaplatil za rozšíření svého vědomí nejvyšší daň a byl ve svém hledání velmi autentický. To má skutečně s "Ukřižovaným" společné, i to, že jeho "učení" je často nepochopeno, dezinterpretováno a zneužíváno lacinými epigony.

202674

17.10.2009 13:27

Pod terorem trpaslíků

RE: Moje stanovisko k Nietzschemu

85.?.?.?

Jo, to je ten problém s proroky, který jsem tu už v diskuzi zmínil. Prosazení nové ideje, nebo nového pohledu do hmotné reality zřejmě vyžaduje silné ego. U Junga a Freuda je to tím pikantnější, že byli zosobněním většiny komplexů (a to i v jejich vzájemném vztahu), které popsali. Další ukázka ironie osudu a toho, jak je pod svícnem vždy největší tma. S tou ahrimanskou inspirací souhlas.

202719

23.10.2009 20:52

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: Stále dokola

85.?.?.?

Neovládáte ani daleko podstatnější a primárnější záležitosti (pokud nejste trénovaný jogín) - trávení, tlukot srdce, tělesnou teplotu atd. A je otázka, zda jsme na světě proto, abychom ovládali. Svoboda je přeci jen poznaná nutnost. Myslím, že vrcholem našich možností a snažení zde ve stvořeném světě je uvědomit si to, že nejde ani o to, abychom byli ovládáni, ani o to, abychom ovládali. Nebo lépe řečeno jde o to, že "ovládneme" v ten moment, kdy pustíme (necháme být, let be).

203069

24.10.2009 17:51

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: To v Maďarsku:

85.?.?.?

Vám někdo nebo něco vládne? A utahuje vás na dolarech a krámech, které za ně lze koupit? Pak je to ale váš problém. Že se někdo zašťiťuje jménem Krista ještě zdaleka neznamená, že jedná v Jeho Jménu a Duchu. To, co Vás spoutává, není křesťanství, ale výhradně vaše vlastní ochota nechat se spoutat. Kdo se chce osvobodit, toho křesťanství (i jiná náboženství) mohou osvobodit. Náboženství je nástroj - jak ho použijete je výhradně na vás.

203126

24.10.2009 17:55

Vakcína je možná nebezpečnější než samotná chřipka

RE: odpoved pre Marjura

85.?.?.?

Opatrný souhlas, ale zas tak jednoduché to není. Strach z d/raka nemůžete jen tak vytěsnit, to nefunguje. Nejdřív se s tím d/rakem musíte poprat a přemoci ho. Pak už se nemusíte bát a zanikne i potřeba nemoci, která je koneckonců jen výstražným světlem hlásícím přítomnost draka v jeskyni.

203127

24.10.2009 20:30

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Ne všechny židovské/proizraelské spolky podporují Lisabonskou smlouvu

85.?.?.?

..Nepoznate genialitu, ani kdyby vas kopala do zadku...

Doufám, že až vás osobně do zadku kopne ta geniální atomová bomba, tak vám myšlenka na genialitu jejího tvůrce tu sublimaci zpříjemní a bude se vám umírat radostněji než nám blbcům.

203136

24.10.2009 22:53

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: To v Maďarsku:

85.?.?.?

wu-wej je tvořivé i netvořivé, a proto je to jediné, co skutečně tvoří [mrknutí jedním okem] Podezírám vás, že v případě křesťanství záměrně vyléváte s vaničkou i Krista. A Jeho Království není jak známo z tohoto světa, kde se zdržujete tahanicemi o kostičku moci a vlády..

203150

24.10.2009 22:56

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: To v Maďarsku:

85.?.?.?

No podle nejen mě je vhodné a možné v systému "fungovat" a přitom na něm nebýt závislý. Závislost je čistě vaše vnitřní nastavení. Opakuju se, ale svobodný jste teprve v momentu, kdy zcela pochopíte a dobrovolně přijmete nutnost.

203151

25.10.2009 16:27

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: To v Maďarsku:

85.?.?.?

Nemusíte být z Onoho světa, abyste věřil, že existuje. Klidně si můžete užívat tento stvořený svět, akceptovat jej, být z něj, a přitom vědět, že je jen stínem či odrazem světa nestvořeného (včetně vaší vlastní materiální podoby). Dokud vás to baví, tak si tu klidně ten svět diskutujte a bojujte si o vládu v něm, jen je třeba explicitně přiznat, že i vám jde o podíl na jeho energii, na naší duši, a že s přesahy do Onoho světa jen tak občas koketujete a matete spolubojovníky i protivníky, a možná i sám sebe [mrknutí jedním okem]

203186

25.10.2009 16:33

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: To v Maďarsku:

85.?.?.?

Ten názor je váš, a proto jej znáte. Já nutnost chápu i vysvětluji zcela jinak. Nutnost je, když já sám nahlédnu a pochopím, že existuje zákon, princip, který je mi nadřazen, který mě převyšuje, a dobrovolně se mu podřídím (ke svému vlastnímu prospěchu i k prospěchu jiných). S nějakým nucením někoho k něčemu to nemá zhola nic společného. Nedospělé a luciferské osobnosti mají samozřejmě s uznáním autority problém, proto se často dětinsky vztekají a pletou si destruktivní svévoli se svobodou. A proto také samy nikdy nedospějí a nestanou se autoritou.

203187

25.10.2009 17:56

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: Obyčejná lidská vlastnost

85.?.?.?

A nebo se můžete odvážit a kouknout se na to úplně jinak. Bůh, lidstvo i člověk jsou jen různé formy a stupně vědomí, které se sebe-uvědomuje, a to i za pomoci pobytu v hmotné šlupce ve stvořeném světě. Je zde zejména proto, aby poznalo bytí právě z této jeho stránky, z tohoto jeho úhlu. A jde o to, aby nasbíralo co nejširší paletu zkušeností - chce získat zkušenost prostého člověka, ovčáka, ovce, psa, Voldemorta, žida, jezuity atd. Proto se tu zabalí do šlupky žida, tu do šlupky prostého člověka, jindy do obalu jezovity či psa. Čím větší počet různých zkušeností nasbírá, tím víc a hlouběji zná samo sebe. A tím soucitnější a chápavější je ke všem a všemu okolo, protože si postupně stále silněji uvědomuje, že to vše jsou jen převleky toho Jednoho, jeho samého. A ta zkušenost soucitu se tu, v hmotném světě, často nazývá Kristus, těmi kousky vědomí, které už došly v uvědomování si/se tak daleko. Jiné, jinudy jdoucí kousky tomu nevěří, překrucují to, ignorují to, vysvětlují to jinak atd. Ale to vše patří do Hry a do Plánu, který jsme si všichni - nejen ti prostí - stvořili, když jsme byli ještě to Jedno.

203196

25.10.2009 19:27

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: To v Maďarsku:

85.?.?.?

Pokud zde ve stvoření mluvíme o nestvořeném světě, musíme z principu věci používat jen ten materiál, který je nám k dispozici, a který na nemateriální podstatu z podstaty nedosáhne a proto ji nemůže "nenapadnutelně" popsat. Co o Onom světě ale můžeme říct určitě, není to ani náhodou "logický" opak nestvořeného světa, i když to tak prostému člověku může připadat a může na toto téma dětinsky předvádět nekonečnou slovní ekvilibristiku. Je to prostě kvalitativně zcela jiná, naším stvořeným mozkem a jemu příslušnou strukturou řeči neuchopitelná "entita". Vy to víte, já to vím, ale vás tak nějak dětinsky baví hrát si se slovy a stavět je proti sobě. Užijte si to [smích]

203206

25.10.2009 19:40

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: To v Maďarsku:

85.?.?.?

Samozřejmě že jen vy sám ( pokud toho jste schopen) nahlédnete, co je nutné, a pak se tomu dobrovolně, bez nucení zvenku, podřídíte. A ano, vyžaduje to váš uvědomělý, dospělý a zodpovědný přístup. Takový, kterým za vše, co se vám děje, přijímáte vlastní zodpovědnost - tak, jak to tu ostatně už celou dobu vyžadujete od vašich oponentů na jiných místech diskuze.

Nutnost nevznikne nucením - to jsou zase jen vaše dětinské hrátky se slovy. Nutnost nevznikne ničím, ta tu prostě je, a vy ji buď rozpoznáte nebo mlátíte hlavou proti zdi.

Autoritou zde myslím dospělost, zodpovědnost, moudrost, schopnost rozpoznat nutnost. Váš výklad bude jistě korespondovat s vaší osobností, to je pochopitelné. Od počátku tak nějak přehlížíte slovo "DOBROVOLNÉ" podřízení se autoritě. Já se samozřejmě dobrovolně podřizuju jen takové autoritě, s jejímiž hodnotami se zcela ztotožňuji a které jsem ochoten převzít - až k nim také dospěju.
Autoritu si určujete a přijímáte jen vy sám, a to dobrovolně a z pochopení nutnosti této volby (zkuste se přestat vztekat a odpárejte slovu "nutnost" tu negativní konotaci, kterou jste mu přisoudil). Píšu to už asi podesáté, a to, že to neslyšíte, je velmi signifikantní.

203210

26.10.2009 09:11

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: Obyčejná lidská vlastnost

85.?.?.?

Uniká vám toho víc, hlavně proto, že jste ještě nepochopil smysl tvrzení "svoboda je poznaná nutnost". Jestli vy považujete za dospělé a moudré přijímat stále dokola nutnost být dravcem, pak já (a Plán) ne, a Plán má metody, jak to "vysvětlit" Vám i dravci. To, že subjekt "já" nebo subjekt "vy" neví, co je to objektivní dospělost a moudrost, ještě neznamená, že objektivní dospělost a moudrost neexistuje a že k ní naše "výchova hmotou" nesměřuje. Subjekty se tu pak snaží poznávat a chápat onu nutnost stále hlouběji a přesněji, a míra jejich pochopení je totožná s mírou jejich vědění a soucitu.

203246

26.10.2009 15:50

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: Obyčejná lidská vlastnost

85.?.?.?

I když jste prostej, počítač jste už asi viděl, a nějaké to SW použil. Takže místo účetního použijte jako berličku dobře vystavěnej a poměrně komplexní program, kterej si v tom už pořádek udrží, a to spíš na principu počítačové hry - ovcí zůstanete tak dlouho, dokud nesplníte limit pro postup do levelu psa, přičemž ještě asi existuje rozlišení černá ovce x bílá ovce - pes ochranář x vlkodlak atd. Ale jestli jste staromilec, můžete zkusit i šachovnici a figurky - to jako berlička taky postačí. Nezáleží na tom, kolikrát tu jste, ale kolik bodů za jedno kolo nasbíráte. O šíři palety jde stejně tak, jako o kvalitu jednotlivých barev.

203269

26.10.2009 16:04

Bohatí vytunelovali ekonomiku

PS

85.?.?.?

.. No jo, ale tady bych souhlasil např. z Jarmilou, nebo Jenem, že ty "Voldemorti" musejí mít ty anděle-účetní nějak podplacené a uzavřenu s nima tajnou dohodu, že je sem takovou dobu pořád posílají, jen v té jedné slupce ??!..

Z čeho usuzujete, že ti "Voldemorti" jsou stále jeden a tentýž kousek v té jedné slupce? Podle mého chápání je to naopak tak, že do určitého typu slupek se určitý kousek vtěluje jen tak dlouho, dokud se nenaučí vše, co k tomu kterému typu slupky patří. Konkrétně když například někdo odsuzuje "Voldemorty", ale nerozumí jim, přijde čas, aby natáhl slupku Voldemorta a podíval se na svět jejich očima. Naopak Voldemortova příští štace bude velmi pravděpodobně slupka, se kterou ve své voldemortí podobě nějak ošklivě manipuloval. Je to samozřejmě řečeno velmi zjednodušeně, aby tomu rozuměl i prostý člověk, a již v předchozím příspěvku jsme si vysvětlili, že o pořádek se stará této Hře imanentní matrice (na jejíchž pravidlech jsme se předem dohodli, a která nelze měnit během Hry).

203270

26.10.2009 16:45

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: Obyčejná lidská vlastnost

85.?.?.?

Zřejmě jste zamilován do své vize zatím anonymního parazita nejméně stejně silně, jako jenda, mirda a jarmila do svých již pojmenovaných, takže podle vaší zde mnohokrát dokládané teorie jistě ve vaší realitě takovéto hostující parazitické vědomí existuje. V mém chápání by takovéto vědomí se mnou netvořilo krásný harmonický stav, tak ho raději nepodporuju tím, že bych na něm úpěnlivě lpěl. Ale chápu vás stejně dobře, jako vy chápete jendu, mirdu a jarmilu [smích]
To samozřejmě neznamená, že bych své vnitřnosti nebránil proti škrkavce, právě proto, že ji nepovažuji za nutnost a za vrchol vývoje vědomí. Vážně nechápu, proč je pro vás tak nepřijatelné připustit, že je možné rozeznat "pravou" nutnost, které je vhodné a moudré se podřídit, od parazita, nebo přinejmenším věřit, že tu taková nějaká laskavá, neparazitální a soucitná "nutnost", které podřídit se je čest a slast, alespoň hypoteticky existuje, a že tedy stojí za to pokoušet se ji pochopit, podřídit a tím se osvobodit. Podle vašich teorií přeci jedině tímto způsobem takový stav stvoříme, ne? Jestli on vás ten váš parazit už nějak neinfikoval [mrknutí jedním okem]

203277

26.10.2009 17:28

Bohatí vytunelovali ekonomiku

PS

85.?.?.?

Já vážně docela chápu, že a proč vás ta "nutnost" tak rozčiluje, a možná jsme si ji měli nejprve vydefinovat. Když už jsme níže u toho přirovnání k šachové hře, v této paralele jsou onou nutností pravidla šachu. Před hrou jsme akceptovali, že tu jsou určitá neměnná pravidla, a že hra platí pouze tehdy, kdy je oboustranně dodržujeme. Dodržování předem dohodnutých a odsouhlasených pravidel je tedy ona "nutnost". V realitě jde nejprve o to, uvědomit si existenci určitých neměnných a neobelstitelných pravidel, a dále o to, podřídit se jim. Jen takto má hra smysl, a jen při dodržení pravidel se stanete z pěšce králem/královnou (symbol osvobození se - zde podrobněji Alenka v říši divů).

Takže můžeme se shodnout na tom, že pravidla hry představují nutnost, které je moudré se podřídit?

A já jsem osobně přesvědčen o tom, že ona pravidla jsou moudrá a laskavá. [smích]

203282

26.10.2009 17:43

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: Jak je snadné stát se psychopatem?

85.?.?.?

... (pověsti o zcizeném carském zlatém pokladu). Zjistil jsem mnoho zajímavého, a kopie významných dokumentů mám!!! ...

To je vám platný jak mrtvýmu zimník, když nemáte ten poklad. Přesně jako s tou vírou, pane Vojto - jedna věc je mít kopie dokladů o víře, a druhá, kvalitativně zcela odlišná, je mít víru [smích]

203284

26.10.2009 18:41

Bohatí vytunelovali ekonomiku

RE: Obyčejná lidská vlastnost

85.?.?.?

..>nebo přinejmenším věřit, že tu taková nějaká laskavá, neparazitální a soucitná "nutnost", které podřídit se je čest a slast,
To zní skoro jak z upířího románu… budeme však raději věřit, že je to moudrá autorita, co také soucítí..

Možná vám, mně to zní jako negativní, pasivní pól k pozitivnímu, aktivnímu pólu. Vzhledem k tomu, že přes tento váš výjimečně všeobjímající a soucitnou láskou překypující příspěvek vnímám generelně vaši pozici jako silně jednostrannou, dovolil jsem si pár švestiček ze strany druhé [smích]

No, myslím, že už jsme se poškorpili dost, tak přenechávám pole dalším kouskům [smích]

203291

27.10.2009 17:13

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: Odsun

85.?.?.?

Zřejmě považujete na sudetské Němce uplatněný princip kolektivní viny za nespravedlivý a nechtěla byste, aby se někdy v budoucnosti opakoval. Jedinou pomocí je řešit křivdy individuálně. Vy jste se někdy pokusila najít dědice majitelů Vaší chalupy a majetek jim vrátit?

203371

29.10.2009 14:31

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: Odsun

85.?.?.?

Ale božíčku, vždyť nikdo netvrdí, že jsme lepší národ než Němci. Určitě jsme taky trochu pomstychtiví a určitě nenastavujeme druhou tvář, když nás někdo praští přes první. Jen nechápu, proč nám chce někdo vnutit názor, že jsme HORŠÍ než Němci, když jsme se zachovali principem očko za oko, zoubek za zub. A i v mateřské škole se při rvačce paní učitelka ptá, kdo si začal, a pokud si začne silnější chlapeček na slabšího, bývá spravedlivě více potrestán ten silnější provokatér.

203614

29.10.2009 14:58

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: Tlustá čára za minulostí,

85.?.?.?

Bohužel, nemohu s vámi souhlasit, i když bych rád. Situace, které se podobají hnisavým vředům (a tou bezesporu situace okolo Sudet stále ještě je) se nevyřeší ani tím, že se na bolák nebudete dívat, ani tím, že zabráníte hnisu vytéct - naopak. Vyléčení, usmíření může proběhnout až tehdy, kdy hnis vyteče a emoce se "vybijí". Jediné, čím by se mohlo teoreticky pomoci, by bylo moudré kanalizování onoho vytékání hnisu či "vybíjení se", tak, aby nedošlo ke sněti celého organismu či k nekontrolovatelné explozi (jako třeba v Jugoslavii). Bohužel, zdá se, že podobná kanalizace není ve schopnostech a snad dokonce ani v zájmu těch, kteří by ji mohli (třeba přes svá média), provádět.

203617

29.10.2009 15:07

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: Tak nevím

85.?.?.?

Staří a moudří věděli, že jak místa, tak národy mají svého ducha, daimona, Geista atd. Pokud to chcete slyšet pouze materialisticky, pak se jedná o cosi jako o kolektivní morfogenetické pole, ze kterého jako příslušník národa či obyvatel místa čerpáte jako ze studny. Z tohoto úhlu pohledu nejen že existují určité typické vlastnosti pro příslušníky jednotlivých národů (samozřejmě se v různých individualitách projevují různě silně), ale dokonce i něco jako "kolektivní vina" či "kolektivní vyvolenost". Možná se tomu racionalistický rozum vzpírá, ale empirie nás o tom stále silně přesvědčuje, a snažit se proti tomu "rozumně" argumentovat či "rozumně" postupovat se rovná pokusům o čůrání proti větru. Možná to chvíli můžeme potlačit, ale pak v emocionálně vypjatých situacích jako jsou války či jiné katastrofy to z nás nekontrolovatelně vybublá jak gejzír a láva, a chtít to regulovat či následně soudit je marná lásky snaha.

203618

30.10.2009 08:18

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: Tlustá čára za minulostí,

85.?.?.?

Souhlas [smích]

203683

02.11.2009 11:42

Dopis referentky

RE: 5 O

85.?.?.?

Nojó, pane WL, my všichni jsme počítače, jen vy jste letadlo. Nemáte to lehký, tak sám se svým smyslem mezi námi nesmysly.

203882

03.11.2009 11:14

Ameriko, přestaň se plazit před Izraelem

RE: Nepřijatelná cena žido-křesťanství: Bolestné dědictví

85.?.?.?

"Fundamentální křesťanství" je logický nesmysl. "Fundamentem" křesťanství je judaistická Tora, se svou základní myšlenku vyvolenosti židovského národa k vládě nad národy ostatními, a pokud se tedy někdo vrací "ke kořenům", není křesťanem v pravém slova smyslu, ale judaistou. Sám pojem "křesťanství" je tím - zřejmě úmyslně - překrucován a profanován. Pravým smyslem křesťanství je podle ducha Nového Zákona nezájem o materiální svět, a ne nadvláda nad ním.

203968

03.11.2009 15:14

Ameriko, přestaň se plazit před Izraelem

RE: Nepřijatelná cena žido-křesťanství: Bolestné dědictví

85.?.?.?

Křesťanstvím podle ducha NZ jsem mínil osobní, vlastní přístup ke hledání smyslu křesťanství, neurčovaný dogmatem ŽÁDNÉ z křesťanských oficiálních či neoficiálních denominací. Ve vší úctě k jednotlivým příslušníkům církví mi sama povaha a struktura jakékoli církevní organizace připadá při hledání ducha NZ a vůbec ducha víry v horším případě spíše kontraproduktivní - v nejlepším případě pouze nápomocná v začátcích vlastního hledání. Církve samy jsou často těmi, kdo nevědomě či vědomě přispívají k matení smyslu a pojmů a vrhají špatné světlo na skutečnou povahu a podstatu poselství, která údajně přinášejí. A legitimní odpor věřících i nevěřících proti tomu je bohužel zneužíván manipulátory, kteří méně či více obratně vylévají s vaničkou i dítě - tedy vylévají Krista s oprávněnou kritikou křesťanských církví nebo řádů.

203981

03.11.2009 18:34

Ameriko, přestaň se plazit před Izraelem

RE: Nepřijatelná cena žido-křesťanství: Bolestné dědictví

85.?.?.?

Máte pravdu, kdo se chlubí a odkazuje ke křesťanským hodnotám, ALE PŘITOM PODLE NICH NEJEDNÁ, je pokrytec. A nejenom ke křesťanským, ale i k demokratickým hodnotám, vědeckým hodnotám atd. Možná byste si měl ujasnit význam pojmu "pravý smysl" něčeho. Uvedl jsem, že pravý smysl křesťanství je obsažen v Novém Zákoně, ze kterého myslím jasně vyplývá nezájem o svět hmoty, naopak zájem o Království Nebeské, které není z tohoto světa. Historii už před křesťanstvím, stejně jako po něm poznamenává hlavně mocichtivost, fanatismus, krutost, zloba a hloupost - a je úplně jedno, zda se kryje pod pod maskou judaismu, křesťanství, demokracie, vědy atd.

203989

04.11.2009 15:41

Ameriko, přestaň se plazit před Izraelem

RE: Nepřijatelná cena žido-křesťanství: Bolestné dědictví

85.?.?.?

A co jako nojono? Nikdo se tu přeci nepře o významu pojmu "fundamentální teologie", na který jste dal odkaz, ale o zkreslování pojmu "fundamentální křesťanství" v kontextu "sionistické křesťanství".

204140

04.11.2009 15:55

Prezident podepsal

RE: S obsahem článku se moc nestotožňuju

85.?.?.?

No pokud si pan statkář ve hnoji vysloveně libuje, tak to vyjde asi nastejno. To přirovnání nesedí, náš dvorek nám už bohužel dávno nepatří.

Myslím, že pokud zůstaneme u pragmatismu, má paní Alexa asi pravdu. Vesmír se ovšem neřídí pouze čistě materiálními, pragmatickými pravidly, a tato proto nejsou jediným měřítkem pro naše jednání. Kdyby byl Jan Hus pragmatik, tak by šly dějiny možná trochu jinudy. Někdy je důležité stát si za svým prostě proto, že to považujeme za správné, i když "nepragmatické".

204143

04.11.2009 15:58

Prezident podepsal

PS

85.?.?.?

Mimochodem, ke stavu, kdy máme cizího hnoje plný vlastní dvorek, nás přivedlo povýtce právě "pragmatické" uvažování a "pragmatické" důvody.

204144

11.11.2009 10:54

Spiknutí proti umění, část I

RE: jenom Židé za to nemohou

85.?.?.?

Ale principy (ideje) jsou skutečně JEDNO-DUCHÉ. A to doslova. Vzhledem k tomu, že existují v nestvořeném světě, nejsou dualisticky rozděleny na "dobro a zlo", i když my lidé nemůžeme jejich odraz zde, ve hmotě, jinak vnímat, protože my sami a naše vnímání reality už plně dualismu podléhá/me. Pokud si pozorně pročtete a hlavně procítíte Starý Zákon a Nový Zákon, přijdete sám na to, jak se jejich princip, podstata, od sebe bytostně liší (velmi zjednodušeně řečeno princip "oko za oko, zub za zub" proti principu "nastav i druhou tvář". Tímto ale neříkám, že se každý žid ve všem chová podle prvního, judaistického principu a každý křesťan podle druhého, křesťanského. Zmatek do problému vnáší hlavně a především zaměňování těchto jednoduchých, nehmotných principů s "hmotnými" projevy, chováním, organizacemi a směry, které si přisvojují jméno těchto principů, aniž by ovšem zcela realizovaly jejich obsah. Princip křesťanství je "v rozporu" s principem judaismu (Ježíš přišel "psát nové zákony na staré desky" ), to ale neznamená, že by se ten "rozpor" při dobré vůli nedal mírově překonat, že by ony protiklady nebylo možno sloučit, sjednotit. Zatím ale bohužel většinou chybí právě ona dobrá vůle, často na obou stranách.

204511

11.11.2009 11:00

Spiknutí proti umění, část I

RE: Rekl bych

85.?.?.?

.. Jinak s popisem stavu soucasne kultury a umeni vcelku souhlasim.
Kdo za to muze? Podle meho nazoru postmoderni doba. Je nas moc. ..

Tím jste to ale moc nevyřešil. Logická otázka pak je, kdo může za postomoderní dobu, za to, že se vydala tím směrem, kterým se vydala, A PROTO je tam, kde je. Ale i můj názor je, že hledat viníka a svrhovat na něj vinu je kontraproduktivní a pouze to zhoršuje situaci, pokud zároveň nezačneme od sebe a od své viny.

204512

11.11.2009 11:43

Spiknutí proti umění, část I

Ještě pár slov k zajímavé úvaze:

85.?.?.?

.. Ale pak si na internetu taky můžete přečíst články o vzniku samotného křesťanství jakožto židovského nástroje ke zničení starověkého Říma... Kde je tedy pravda?..

A nechcete zde náhodou i vy najít nějaký "jednoduchý princip, jednoduchou pravdu"? [mrknutí jedním okem]

Skutečná víra je čistě osobní záležitostí věřícího, a je tedy definována výhradně tím, jak ji chápe a hlavně realizuje dotyčný subjekt. Není a nemůže být určována "zvnějšku", tedy tím, jak ji definuje či realizuje (případně zneužívá) někdo jiný. Pokud sám chápete a žijete křesťanství jako náboženství soucitu a milosrdenství, nemůže na tom nic změnit případná zlá vůle či manipulace třetích stran. Skutečnému principu křesťanství nemůže uškodit ani fanatizmus, ani chladný kalkul těch, co se tento princip snaží zneužívat a tím profanovat. Tato manipulace ale může uškodit vám, pokud jí podlehnete a přijmete ji za "pravdu".

204513

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

39

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 81 čtenářů částkou 13 773 korun, což je 39 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 3

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Prymulovi jen tak přistál na účtu milión korun06.10.20 09:50 Česká republika 3

Petice proti náhubkům, testům na covid19 a dalším opatřením04.10.20 17:58 Česká republika 11

Měnové kurzy

USD
22,91 Kč
Euro
27,14 Kč
Libra
29,73 Kč
Kanadský dolar
17,49 Kč
Australský dolar
16,22 Kč
Švýcarský frank
25,28 Kč
100 japonských jenů
21,75 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,63 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 937,86 Kč
1 unce stříbra
573,30 Kč
Bitcoin
279 824,29 Kč

Poslední aktualizace: 21.10.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?