Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 8 příspěveků, 5 různých jmén: AltJan, Argent Goldmann, Jan Altman, Jan. Altman, Murray.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

29.03.2010 14:40

Problém jménem zadluženost

Koho to zajímá?

Murray 217.?.?.?

Něco takového může trápit jen opravdového fanouška státu.

Já ve svém okolí vidím dost lidí, kterým už došlo, že spojovat svůj osud s tímto státem, či se Svazem Evropských Socialistických Republik obecně, prostě nemá cenu.

Čím dříve si člověk uvědomí, že státní bankrot, kolaps penzijních a zdravotních systémů, hyperinflace a následý pád nekrytých papírových "peněz", je nevyhnutelný, tím dříve může tomuto neodvratnému vývoji přizpůsobit své chování.

Vím o mnoha lidech, kterým to již došlo a chovají se podle toho. Politické debaty je už nevzruší a pokud vůbec volí, tak doleva, aby zkrátili agónii systému tak jako tak odsouzenému ke kolapsu.

Tito lidé mají přístupy různé. Někdo daní v daňovém ráji, někdo přešel na švarcsystém a daně silně optimalizuje, někdo se zcela odsunul do šedé ekonomiky (znáte snad řemeslníka či hospodského, který platí nějaké zaznamenáníhodné daně?), atd... Společné mají to, že jsou přesvědčeni o tom, že papírky z nápisem "Korun českých" a "Státní dluhopis", považují za potenciálně bezcenné a své úspory mají v něčem, co krachem systému hodnotu neztratí: například ve fyzických drahých kovech. Chápou význam úspor, vědí, že až jim bude 60, u lékaře a v lékárně se bude platit hotově a za potištěný papír jim nikdo nic nedá, ani chleba.

Čím dříve člověk přestane věřiv v zázrak, že se tento systém může nějak poučit a napravit, čím dříve se člověk začne realitě a vývoji přizpůsobovat individuálně, tím lépe pro něj.

215955

27.04.2010 13:50

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

Jen se zpetejte :-)

Argent Goldmann 217.?.?.?

Problém je pouze v tom, že článek pana Malcika nebyl důsledně libertariánský.
Důsledý liberalismus předpokládá bezvýhradnou akceptaci individuální svobody a nedotknutelnosti majetku. Nemůže tedy znamenat ani centrálně nadirigovaný zlatý standard.
Předpokládá jen, že pokud budou zrušena nelegitimní "zákonná" omezení, nařízení o jediné legální měně a monopolu centrální banky, lidé přirozeně začnou poptávat stabilnější měnu, která nebude inheritně inflační a podvodná.
Takovou měnou v historii vždy bylo zlato a stříbro (ještě ve vzdálenější historii i ledacos jiného). Stalo se jím spontánně, protože má pro tuto funkci téměř ideální předpoklady.
Lze tedy hádat, že by se zlato opět stalo měnou, ale není to jisté, nikdo nemůže s jistotou tvrdit, že přirozený a spontánní vývoj bude takový.

A také samozřejmě není pravda, že nabídka peněz by pak byla úplně konstantní. Zlato a stříbro by se těžilo, tedy by přibývalo. Zároveň by se ale využívalo i v neměnové oblasti s větší či menší možnosti recyklace (ze šperků lze minci udělat lehce, z bromidu stříbrného vystřeleného do mraků hůře). To, kolik se vytěží, by bylo limitováno (stále rostoucími) náklady na těžbu na straně jedné a kupní silou kovu na staně druhé.
Peněžní zásoba by tedy pravděpodobně velmi mírně rostla, teoreticky by ale mohla i klesat (např. díky vysoké poptávce průmyslu po daném kovu - to je ostatně realita u stříbra!). Každopádně svobodný trh by si našel rovnováhu.

Výhoda je v tom, že vytěžit zlato dá práci. Napsat na bankovku o 3 nuly více žádnou práci nedá a tak inflace nekrytých peněz může být o několik žádů vyšší. Dalším rozdílem je to, že prospěch ze zvyšování nekryté (papírové) peněžní zásoby mají ti špatní (politická mafie, kartel centrální banky s komerčními, úvěrová finanční klika), prospěch ze zvyšování zásoby kryté/kovové měny je více rozporostřen ve společnosti, prospěch mají ti, kteří se svou prací zaslouží o vydolování zlata.

218094

27.04.2010 13:51

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

Pokračování 1

argent goldmann 217.?.?.?

K systému částečných rezerv: toto úzce souvisí. Tento systém je nadiktován monopolním padělatelem (centrální bankou). Správný libertarián takový systém ale nebude zakazovat. Bude pouze předpokládat a věřit, že lidé a firmy budou dávat své peníze do těch bank, kde budou uloženy bezpečně, s minimem rizika. Ve svobodném systému to obvykle vypadá tak, že peníze na běžných účtech se nepůjčují vůbec (neb si je na vyžádání vlastník může KDYKOLI vyzvednout), peníze na termínovaném účtě lze na danou dobu půjčit. Půjčení těch samých peněz najednou více lidem (tak jak to funguje dnes) buď nebude technicky vůbec možné (když do banky fyzicky vložím 1 zlatou minci, těžko fyzicky může půjčit mince dvě). Pokud by šlo pouze o elektonické zlato (poukázky na zlato), bylo by půjčení většího objemu, než je k dispozici pravděpodobně posuzováno jako podvod. Každopádně taková banka by byla ve smrtelném nebezpečí: jakmile by se vyskytl náznak pochybnosti, zda banka má dost fyzického zlata na krytí vkladů a úvěrů, nastal by run na banku - všichni by chtěli své zlato, protože by předpokládali, že na opozdilce se nedostane. Čili trh by takto konající banky potrestal likvidací.

Abych upřesnil odstavec p.Votruby: ano, podvodné chování zvané částečné krytí vzniklo bez nařízení státu (stejně jako třeba kapesní krádeže či loupežné vraždy). Takové banky se pak ale dostaly pod likvidační tlak, který popisuji výše. A stát, místo aby je nechal padnout, tak založil centrální banku, natiskl peníze na záchranu bank, zrušil či omezil zlatý standard a zákonem posvětil částečné krytí (tedy podvod). Nebýt státu, trh by tyto podvodné banky odstranil a ostatní by se poučily. Místo toho stát posvětil podvod a morální hazard.


Vysvětlení krizí: zde se nebudu dlouze rozpeisovat, ale z pohledu ekonomie prostě Keynese i Marxe považuju za pasé vyvrácené bludy. Co se týče Velké krize, tak její obludný rozměr není dán jen chováním centrální banky před jejím vypuknutím, ale i jejím chováním a chováním státu (protekcionismus, socialistický NewDeal, ...) po jejím vypuknutím.
Dále bych nebyl optimistou, co se týče současné krize. Ona totiž ještě není u konce a tak nelze říct, jestli nakonec nebude větší. Jak ji budeme s tou Velkou poměřovat, pokud zbankrotuje Řecko, Portugalsko, ...?

Každopádně je zde vedle ekonomického pohledu pohled morální a právní a ten vidím jako důležitější! Stát nemá právo usurpovat si monopol na emisi nekrytých peněz (stejně jako nemá právo nutit lidi k účasti v průběžném penzijním systému, atd...), nemá právo jakkoli bránit vzniku konkurenčních měn a bank. Jedná se o zcela nelegitimní donucení, o porušení elementárních práv a svobod. Proto jsou takové zákony a instituce amorální a nelegitimní a zasluhují jediné: zrušení.

218095

Autor nechápe, jak se odměňuje v kapitaismu.

V kapitalismu je práce zbožím, službou, jedním z výrobních faktorů.

Cena práce stejně jako cena čehokoli jiného na volném konkurenčním trhu se určuje nabídkou a poptávkou. POUZE!

Cena čehokoli na trhu je dána "relativní vzácností" daného statku.

Pokud jednu práci může (po lehkém zaškolení) dělat kdokoli a jinou ne, ta druhá bude dražší. Pokud se na jedno místo tlačí 100 zájemců, cena/plat jde dolů. Pokud na 100 míst v daném oboru je jediný volný kandidát, cena/plat jde nahoru.

Nebo ještě jinak, v osobní rovině: Kolik mi MAJITEL firmy dá plat, je jen JEHO věc, protože ta firma je prostě JEHO. Ve většině případů lze předpokládat, že dobře ví, proč kolik komu dává. V té menšině, kdy dělá chybu, to je prostě jeho chyba, za kterou si také ponese důsledky.

Samozřejmě mluvím o soukromé sféře, ne o státní plné formalismu, korupce, kamarádíčkovství, atd...

Čili když někomu firma dá plat 100.000, není to z důvodů, o kterých zde polemizuje autor. Předně je třeba říct, že to je čistě věc té firmy a nikomu jinému do toho nic není! Lze předpokládat, že ta firma víc, co dělá (pokud by nevěděla a permanentně páchala fatální chyby, zničí ji chytřejsí konkurence). Obvykle firma takový plat lidem dává ne proto, že pracují 20hod/den, ne proto, že strávili ve škole 23 let, ale prostě proto, že daný člověk pro ni má ještě daleko větší hodnotu a přínos, proto, že si ho potřebují nutně udržet, aby ho nepřetáhla konkurence.

Vůbec nechápu, k čemu jsou takové polemiky. Když mi někdo dobrovolně dá 100.000/měs, tak k tomu asi má důvod a hlavně po jeho motivech nikomu nic není, neb mi to dává ze svého a dobrovolně. Neexistuje důvod, proč by někdo, kdo takový plat dostává, se nějak vyvyšoval nad ostatní, na druhou stranu ale také neexistuje legitimní důvod, proč by měl platit vyšší daně (a to ani v absolutní částce!), vyšší zdravotní pojištění (je snad nemocnější? nemocnějším bude horník s daleko nižším platem!), atd...

Málokdo chápe, že prostě třeba IT vývojář má daleko větší přidanou hodnotu, než dělník ve fabrice. Vývojář je motorem dnešního pokroku. S minimálními náklady (notebook, ...) vytváří vyskoké hodnoty, které zásadně proměňují naši společnost (dnešní pokrok, to je internet, informační systémy, mobilní technologie, ...). Dělník (nic proti němu, ale je třeba vidět fakta) vytváří relativně malou přidanou hodnotu. Má vysoké náklady (vysokou potřebu kapitáu) : potřebuje výrobní linku, halu, spotřebuje spoustu energie a při tom vytvoří produkt, jehož trřní cena je nižší, než u IT vývojáře.

218698

Něco jiného je jak říkám státní a polostátní sektor. A do toho polostátního je třeba započítat i (soukromé!) banky. Protože zde existuje podovdný kartel komerčních bank a té centrální. Komerční banky mají bezprecedentní privilegium uděleníé státem a centrální bankou: legálně podvádet, půjčovat daleko víc, než si u nich lidé uložili (částečné rezervy). Vytvářet nové peníze z ničeho. Mají udělanu výsadu padělat peníze a tato výsada je umožněna pouze pod státním donucením, na svobodném trhu by neobstála v konkurenci stoprocentních rezerv a komoditně kryté měny (obojí je státem násilně potlačováno a zakazováno). Čili souhlasím, že platy v bankovnictví (tedy i plat mladé asistentky) je uměle nadhodnocený, protože celé bankovnictví má uměle zvyšované zisky monopolní výsadou k padělání peněz udělenou státem.

218699

04.05.2010 13:07

Cílem je zaměstnat mysl lidí zástupnými problémy, aby se nesnažili pochopit podstatu

Vytváření versus "šmelení"

Jan. Altman 217.?.?.?

Vtip je v tom, že vyrobit dnes umí každý, ve zcela nadbytečném množství, ve zcela postačující kvalitě a za směšnou cenu.

Umění je to dobře prodat a proto je také tak ceněné.

Vyrábět mohou stroje, číňani, atd... Dobrou marketingovou strategii ale musí udělat někdo, kdo to umí.

Čili opět platí, to, co jsem napsal v původním příspěvku.

Ty řeči o tom, že kapitálově silní si mohou dovolit cokoli, to funguje jen z části a hlavně to není přirozená vlastnost kapitalismu, ale toho sociáldemokratismu, který v Evropě a USA reáně existuje. V takovýchto perverzních hybridních systémech, kde se rozhoduje, plánuje a reguluje z centra, je velmi jednoduché pomocí korupce ohnout pravidla ve svůj prospěch. Ale opakuji: problém není v kapitalismu, ale v existenci centrální vlády a její hypertrofované moci (přerozdělování poloviny HDP, regulování kdejakého "prdu").

A znovu opakuji: i kdyby se vám nelíbilo, že majitel fabriky dělníkovi platí "moc málo" (dle jakých kritérií?) a bílému líměčku "neúměrně moc", nic vám do toho není, je to jeho fabrika a jeho peníze.

Víte, kolik firmu Adidas stojí vyrobit tričko v Číně? A víte, za kolik ho prodávají? Ta výroba stojí tak setinu až tisícinu ceny na krámě. Proto je logické, že i ten dělník dostane setinu až tisícinu z finální ceny trička a ten, kdo vymýšlí marketingovou strategii firmy Adidas zcela po zásluze dostane polovinu z té ceny - to jeho práci firma vděčí za to, že na něm má takovou marži.

Ale stejně tak i u výroby auta v Evropě. Kdybyste si rozdělil přidanou hodnotu jednotlivých částí produkce, tak dojdete k tomu, že ten dělník u pásu, který umí jednu triviální věc, má podíl zcela mizivý. Ohromný podíl bude podíl kapitálu (někdo musel zainvestovat tu halu, koupit roboty, atd...), firemní strategie (jak vyrábět něco, co lidi budou chtít kupovat), matketingu, někdo musí organizovat jednoúčelové pásové dělníky tak, aby vzniklo funkční auto (ten dělník sám by nevyrobil ani trakař), atd...

218716

Zcela mylně předpokládáte, že soukromý a státní sektor jsou nějak rovnoprávné, že lidé si je střídavě idealizují a že oba mají stejnou legitimitu a stejné právo na existenci. OMYL!

Soukromý sektor vzniká a existuje spontánně a přirozeně. Státní sektor vzniká pouze zločinem: násilným zestátněním (krádež), nebo založením za (ukradené) peníze poplatníků. Existence státního sektoru je možná pouze díky porušování lidských práv, díky státem udělenému a násilím udržovanému monopolu a díky dotacím z peněz, které stát násilím sebere lidem. Státní sektor je tak zcela nelegitimní a existuje jen díky soustavnému porušování práv lidí.

A k té korupci: nesmysl! Asi nějaká korupce v soukromém sekoru je, ale bude o několik řádů nižší, než ve státním sektoru. Těžko by se mohlo stát, aby firma zadala třeba stavbu nové výrobní haly jiné firmě a cena byla díky korupci 5x předražená. A už vůbec by se nemohlo stát to, co se děje ve státním sektoru neustále: že by o té korupci všichni věděli a nic s ní nikdo nedělal.
Navíc korupce v soukromém sektoru není celospolečenský problém (třetím osobám to může být putna), je to jen problém majtele: pokud zaměstnává zkorumpovatelné managery, utrpí ztráty. Pokud by to nabylo větších rozměrů, firmu to zruinuje a tak uvolní prostor firmám s menší korupcí.
Naopak u státu korupce není vyjímkou, ale zcela běžným pravidlem, je to neodstranitelná vlastnost systéu. A důsledky nese CELÁ SPOPLEČNOST, korupce ve státní sféře je celospolečenský problém.

218717

27.08.2010 19:08

Ron Paul vyzývá k auditu amerických zlatých rezerv

RE: A co české zlato?

AltJan 217.?.?.?

No mě je úplně fuk, kolik zlata má nějaká ČR. Jediná relevantní informace pro mne je, kolik zlata a stříbra mám já.

CZK je stejně bezcenný kus papíru jako USD či EUR a dříve či později bude mít pouze cenu sběrné suroviny.

226841

Káva pro Zvědavce

88

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 143 čtenářů částkou 30 771 korun, což je 88 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Cca 120.000 migrantů zatím navezlo Turecko podél řeckých hranic, turecká TV propaguje Řecko jako bezpečný průchod do Evropy29.02.20 11:49 Řecko 0

Turecko nazvalo smrt jejich vojáků v Idlibu „útokem na NATO“28.02.20 18:13 Sýrie 0

A jak se připravuje na migranty Česká republika? Co, pane Hamáčku a Babiši?28.02.20 17:23 Česká republika 0

Polícia po spoločnom cvičení s vojakmi: V poslednom období dochádza k nárastu záchytov nelegálnych migrantov nielen na Slovensku, ale aj v susedných k28.02.20 16:56 Slovensko 0

Príslušníci tureckej armády zastavili prácu čerpacej stanice a zablokovali dodávky pitnej vody pre sýrsky región so 600-tisícovým obyvateľstvom28.02.20 16:34 Sýrie 1

Orbán: Očekáváme neustálé masívní útoky migrantů na jižní hranici Maďarska28.02.20 16:26 Maďarsko 0

NATO nás ochrání? Kdepak. Kvůli pohybujícím se proudům migrantům žádá NATO Rusko a Sýrii, aby zastavily ostřelování Idlibu28.02.20 16:10 Evropská unie 1

Ukrajinský podvod28.02.20 15:53 USA 0

Přeprava migrantů k řeckým hranicím je koordinová tureckou zpravodajskou službou MIT. Migranti jsou převáženi autobusy28.02.20 15:47 Turecko 0

Erdogan:72 hodin nebudeme bránit průchodu migrantů do Evropy - mohou se pohnout milióny lidí28.02.20 09:34 Turecko 9

Hraní si s ohněm - „velký pochod“ NATO na východ!27.02.20 19:32 Neurčeno 1

Assange má za sebou první dva dny slyšení u soudu, který má rozhodnout o jeho vydání do USA27.02.20 00:07 Británie 2

Video: Migrantky dupou švédské dívce po hlavě, migranti si to natáčí: "Zabij ji, wallah!"26.02.20 01:03 Švédsko 2

Muslim v autě najel do masopustního průvodu v německém Volkmarsenu - cílil hlavně na děti25.02.20 20:49 Německo 5

Slovenský parlament definitívne odmietol Istanbulský dohovor. SNS vyzvala prezidentku, aby to oznámila Rade Európy25.02.20 20:16 Slovensko 1

Z Česka bude brzy holina25.02.20 07:28 Česká republika 1

I trpaslíci mohou škodit: Tandém tří lokálních nul škodí České republice24.02.20 15:36 Česká republika 5

Libyjští teroristé se jezdí léčit do lázní Klimkovice u Ostravy?24.02.20 08:38 Česká republika 0

Barcelona: Migrant brutálně napadl starou ženu v metru24.02.20 00:05 Španělsko 0

Vojenská cvičení USA22.02.20 16:33 USA 3

Měnové kurzy

USD
23,08 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,59 Kč
Kanadský dolar
17,23 Kč
Australský dolar
15,02 Kč
Švýcarský frank
23,92 Kč
100 japonských jenů
21,36 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
5,87 Kč
100 maď. forintů
7,52 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
34,59 Kč
1 unce (31,1g) zlata
36 620,87 Kč
1 unce stříbra
384,92 Kč
Bitcoin
202 319,10 Kč

Poslední aktualizace: 29.2.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?