Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 209 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Iii.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

18.02.2010 00:41

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: Asi každý mluvíme o nečem jiném...

88.?.?.?

jen potvrzuješ, že slované nikam nepřišli. kdyby totiž přišli (odněkud někam), nebyli by rozšířeni v CELÉ střední, jižní a východní Evropě. něco jako praotec Čech, který přivandroval v čele zástupů slovanů po Říp, rozhodně nebylo. slované se prostě množili a své území tak přirozeným způsobem rozšiřovali. samozřejmě se přitom geneticky mísili se všemi okolními národy, i s národy žijícími původně na území dnešních Čech a Moravy. že toto dobře se množící etnikum mluvilo nějakým jazykem, a že tento s různými modifikacemi známe od chorvatů, slováků, rusů, poláků atd., to je snad naprosto přirozené. nějak to převažující etnikum asi mluvilo, a když převážili, tak zde převážil i tento jazyk... a pochopitelně byly na daném území utlumeny jiné jazyky.

212826

18.02.2010 01:06

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: zásadně nesouhlasím z Vladimírem Bílým

88.?.?.?

ad 76% = nesmysl. že se někdo sám nazve židem, nebo se k tomu etniku přihlásí (ač s ním nemá takřka nic společného geneticky ani nábožensky), to nic neznamená - i čeští cikáni se při sčítání lidu hlásili většinou k národnosti české nebo moravské.

tak ono je jedno kdo kde kdy byl??? zajímavá úvaha...
1) češi v "česku" jsou něco normálního. i britové v británii.
2) kanaďané jsou už mnohem diskutabilnější - jsou to potomci britů, francouzů, irů, němců, afrických černochů, a dalších národů. směs několika národů netvoří nový národ jen tím, že by se sešli na jiném kontinentě (v ukradené zemi).
3) pokud by platilo, že se židé sešli v palestině, a tak se z palestiny stal nějaký stát "židovsko" (resp. tzv. izrael), pak by stejně tak platilo, že kdybych se já se svou rodinou vydal na výlet (či okupaci) do austrálie, měl bych právo nazvat to tam Novou Moravou a původní lidi ve svém okolí šikanovat a vojensky ničit, zatlačit do malých pásem a ohradit zdí? byl bych snad potom někým považován za právoplatného vlastníka jen proto, že bych tam vydržel 50 let a dopouštěl se tam dalších a dalších zločinů a bezpráví?

pokud tím novověkem myslíš okupaci americké země od 16. století, pak to samozřejmě problém byl, a je stále.

212829

18.02.2010 10:29

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: Asi každý mluvíme o nečem jiném...

88.?.?.?

mínil jsem jen, že slované se sem nenastěhovali jednorázově, v nějakém zástupu, který přišel odněkud pod Říp. ten příliv slovanů byl mnohem přirozenější, pozvolnější, stylem rozšiřování okruhu a mísením. kdyby tomu tak nebylo, musela by být někde na určitém místě jakási líheň slovanů, a ty různé zástupy by kromě pod Říp plynuly jako misie slovanů i do polska, slovinska, ukrajiny atd.

212851

18.02.2010 11:00

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

Se zrušením DS nesouhlasím

88.?.?.?

Jde sice o stranu národovecky-levičáckou, orientovanou spíše na jednodušší voliče, takže to není úplně můj šálek kávy, ale přesto myslím, že ta strana měla jednoznačně zůstat, protože má své podporovatele, a určitě nespadla z nebe, aby svrhávala nějakou údajnou "demokracii" v ČR.
Správěně to říkají různí analytici a komentátoři "systému" - politici (ostatní) by teď měli především vidět a řešit ty důvody, proč zde DS musela vzniknout - ona po té straně a po jejím programu musela být v naší společnosti poptávka a DS něco pro ty lidi nabízela (co jiné strany nenabízely, neřešily).
Tím, že si ostatní strany pomohly tímto nefér zásahem (soudní diskvalifikací před volbami) to je ukázka křiváctví, a potenciální voliče DS a podobných uskupení to jen povzbudí k usilovnějšímu boji proti "demokratickému" "systému" PROTOŽE TEN SE PROKÁZAL JAKO NEDEMOKRATICKÝ! navíc tito občané nabudou dojmu, že standardními prostředky se s tímto nefér "systémem" soutěžit nedá, takže začnou nějaké podzemní akce... násilné a možná i ozbrojené. a to vše jen kvůli frustraci ze zrušení legálně existující politické strany (která stejně bude nahrazena nějakou novou, a zřejmě ještě o něco silnější).

212859

18.02.2010 14:46

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

RE: Hlavní důvod

88.?.?.?

ti se přece dovedou maskovat jako češi, slováci nebo američané aj.
třeba i manžel ruské závodnice startující na OH za Slovensko je kdosi, kdo žil v rusku, teď na slovensku a pas má izraelský.
nepochybně to existuje i naopak - pas mají místní (nebo občanský průkaz), ale jsou to třeba dlouhodobí rezidenti židovského původu nebo agenti mossadu, popřípadě s usa spolupracujících struktur.
kdopak z nasazených trojských koní by se k tomu sám přiznal?
a měření a vyhodnocování podle parametrů lebek nebo jiných znaků, to by snad nešlo... na základě toho zapsat do rodného listu původ xy. je to prostě nesmysl, prakticky neproveditelné.

212880

19.02.2010 00:39

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

RE: Se zrušením DS nesouhlasím

88.?.?.?

proč jsi zbytečně útočný, J. Koňasi? vždyť se podepisuj dle libosti! ¹) já tě nemíním nijak šikanovat, jako ty chceš jiným něco vnucovat. mně je to úplně jedno.
já nic z dění kolem DS nechci využít. nemám ani potřebu s tebou polemizovat. pokud tě to táhne na ulici, křičet či rozdávat nějaký program, učiň tak. pokud máš rád silová řešení a "kluky", pak to ukazuje na jistý primitivismus. problém je, že primitivy vždycky nakonec někdo vyoutuje... využije je pro svůj cíl a odloží stranou, resp. odrbe. vývoj k něčemu lepšímu je díky hlavě, myšlenkám, schopnosti orientace, organizace a umění prodat ideje, motivovat, ne díky svalům či násilí na jiných.
levičácké vyzdvihování "nároků" a rovnosti až rovnostářství, to vždy směřovalo a směřuje k horšímu. to je doufám tak věhlasnému "číslicovému učenci" jasné [velký smích] jakož i blábolení o dělnické výjimečnosti (marxistický mýtus o nadřazenosti "tvůrců skutečných hodnot" a jejich fyzické práce). podobně je to s iluzí rozlišování na rasovém principu. -co s nevyhovujícími? "kluci" se silovými metodami to zařídí?
mimochodem: mně je inteligentní národovectví sympatické, a docela solidně rozlišuju mezi vlastencem a náckem (to nesmyslné slovo nemám rád... kdejaký osel si pod tím představuje něco jiného). takže díky za zbytečnou starostlivost.
¹) neříká se "jména hloupejch na všech sloupech"? ale klidně si podepisuj i toaletní papír.

212932

19.02.2010 01:09

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: zásadně nesouhlasím z Vladimírem Bílým

88.?.?.?

nezlob se, ale máš to pomotané...
směska různých národů netvoří nový národ tím, že se někam přeplaví a usídlí (za genocidy původních obyvatel). takže kanaďané a američané v podstatě neexistují. -je to jen mix různých jiných národností, potomci zločinců, zoufalců a dobrodruhů z evropy, kteří společnými silami vybili a okradli původní obyvatelstvo.
izraelci podle stejného principu neexistují - tito chazaři, britové, francouzi, rusové, američané, němci, poláci atd., kteří přišli na Blízký Východ jsou jen vetřelci, násilníci a zloději. -toto netvoří nový národ.
češi a moravané jsou trošku jiná písnička (podobně němci/germáni, francouzi/galové, britové/anglosasové). ale moc nechápu, proč bych ti měl věřit něco o fantastickém tahu slovanů z povolží [velký smích] my zde na tomto území máme kořeny už od starověku. to se o "američanech" nebo "kanaďanech" na indiánském severoamerickém území říct rozhodně nedá - nikdo z jejich předků po tisíce generací zpátky tam nebyl.
a naprosto jistě se to nedá říct o té směsce, co přitáhla do palestiny. naprostá většina z nich s touto půdou nemá nic společného. jen si ji jako nejposlednější případ bezpráví uchvátili, právně-politickými intrikami a násilím přivlastnili, na úkor původních obyvatel palestiny. NEMAJÍ na tu zem právo, a nikdy mít nebudou. zloděj prostě nemá právo na své straně, a to ani když je lépe vybaven penězi a zbraněmi, nebo je náhodou silnější. -taky bys mi nepřiznal právo na tvůj byt/dům, kdybych k tobě přišel, prohlásil že to je moje, a pokud bys nesouhlasil, rozbil bych ti ústa. tímto způsobem se vlastnické právo nezíská. a to ani kdybych v tom bytě vydržel týden, rok, deset let...

212933

19.02.2010 11:26

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: zásadně nesouhlasím z Vladimírem Bílým

88.?.?.?

zaprvé nemusím věřit všemu, co řekneš ty a ani tomu, co píše někdo v učebnici dějepisu pro základní školy. v učebnicích se píšou všelijaké legendy i blbosti, a ono se to čase ukazuje... jednak změnou režimu (změnou protlačovanéhu názoru), jednak změnou stavu historického bádání a jednak vědeckým vývojem. -jinde v této diskusi jsem napsal, jak se slované množili a tím šířili (a nebylo to nějakým zástupem jdoucím ve dvojstupu z povolží).
také to určitě nemuselo být do území obývaném germány - mohlo jít o dosud neobydlená území, nebo řídce osídlená. kromě toho keltové tu byli před germány, takže to zase matláš dohromady. samozřejmě šlo během slovanské expanze i o mísení s původním obyvatelstvem (které tak slované zahrnuli do svého etnika).

co se týče historie takzvaného židovského národa, pak především budiž řečeno, že nešlo o žádný čistě-nový národ, který by spadnul z nebe do určité ohraničené, prázdné země. šlo o jednoho nomáda jménem Abrahám, který se se svými ženami a otroky posouval v krajině, odkud vyšel (asi z nějaké semitské=arabské rodiny vzešel, že ano?). a bylo mu přislíbeno množství potomstva a podobně jako slované se usadil a množil, až v určité oblasti převládnul jeho "kmen". pak přišlo dlouholeté otroctví tohoto kmene/kmenů v egyptě. po delší době byli z egypta vyvedeni a po dlouhém putování pouští a po násilném, vražedném prosazování se v cizí zemi, se jejich potomci usadili přibližně tam, kde je palestina (ukradli zemi jiným a říkali tomu možná království Izraele - to bylo ve starověku, před naším letopočtem). pak se stalo, že je okupovali římané, a nakonec je jiní cizinci docela zničili a zbylé obyvatelstvo se rozuteklo po světě. tam se dále množilo a křížilo s místními, takže z nějaké původní nomádské/arabské krve, smísené s černošskou a s krví mnoha národů v arabském a perském okolí, už nezbylo skoro nic. ani 10%. mnohdy ani jazyk ne, ani náboženství. ale o to nic - národ těchto takzvaných židů prostě přestal existovat, zanikl, a jejich království zaniklo dávno předtím... na počátku našeho letopočtu. po téměř dvou tisících let se nějací vykukové v příhodné poválečné době (a už nešlo o žádné židy, nešlo o tytéž lidi!!!), rozhodli, že se spojí a slezou se do určité již dávno obsazené oblasti v palestině, tu že si přivlastní. a tak dělali intriky, otravovali, vydírali, hrozili, upláceli, až dosáhli svého na společenství národů (OSN), které rozhodlo velmi těsně a pod tlakem o údajném právu na polovinu nynějšího území tzv. Izraele. je to podobné, jako bych se já myšlenkově vrátil někam do starověku a chtěl bych v dnes rozdělené evropě obnovovat někdejší velkomoravskou říši, a říkal bych, že na tu okupaci maďarského, slovenského i polského území mám právo, že mi ta země historicky patří. -nesmysl, že? ale stejně ...

Automaticky kráceno

212969

19.02.2010 11:28

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: zásadně nesouhlasím z Vladimírem Bílým

88.?.?.?

DOKONČENÍ:

...že mi ta země historicky patří. -nesmysl, že? ale stejně tak argumentují ti takzvaní židé (co nejsou ani původní židé). -ONO TOTIŽ NEJDE UŽ VŮBEC O ŽIDY s nějakými předky z toho starověkého království, o potomky abraháma nebo potomky egyptských otroků vyvedených mojžíšem! jsou to už opravdu jen chazaři, rusové, němci, francouzi, britové, poláci, američané... a další. a tato směska se jen židy nazývá! sami sebe, a lživě! identifikují se na základě jen svého tvrzení, že jsou židé, že se tak cítí, že se k tomu slovu hlásí. dokonce nemají už ani společné náboženské vyznání! -naprostá většina z nich žádné náboženské příkazy nedodržuje. ortodoxních židů je jen hrstka, a i ti mnohdy nemají už s palestinským územím nic společného... jejich předkové tam nežili, a když, tak kdysi ve starověku (viz ta velkomoravská říše). jejich nárok historický je tedy iluzorní, jde o účelový nesmysl, jak někoho okrást a zbavit půdy, jak se někam vetřít. a do jejich sionistické ideologie se jim hodí i nějaké dávné boží přísliby. jenže ten bůh cosi přislíbil někomu úplně jinému, než směsce chazarů, němců, rusů, francouzů, britů, poláků, američanů. a ten původní kočovný národ už dávno zanikl, rozpliznul se v moři jiných etnik, je ztracen jakožto zanedbatelné zbytečky genů po celém světě. není prakticky na celém světě člověk, který by mohl tvrdit, že je čistý žid, natož aby si po tisících letech neexistence starověkého státního útvaru mohl nyní nárokovat cizí půdu a nadvládu nad nějakými jinými národy (palestinci, araby... z nichž koneckonců sám vyšel ten jejich praotec abrahám).
takže celá tvá snaha je marná. kolonisté jsou vlastně vetřelci. a to i ti v kanadě, i ti v palestině. a nemají právo ani na název kanaďané (podle ukradené země) / izraelci (podle ukradené země, nazvané podle starověkého zaniklého království), a ani na to vlastnictví - co někdo někomu ukradne (a my máme v živé paměti kdo komu), na to nemůže získat oprávnění, ani časem.

je ti to už konečně jasné?

212970

19.02.2010 11:48

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

RE: Se zrušením DS nesouhlasím

88.?.?.?

hloupé nařčení ze strachu a rýpavá výčitka anonymity NENÍ nabídkou.
a obhajoby mého práva psát i anonymně (pokud je to moje svobodná volba), jsem se myslím zhostil dostatečně. pokud jsi to ani tak nepochopil, jsi zřejmě poněkud slabšího ducha. a pokud mi to právo chceš upírat a bahnit se v tom dál, pak jsi totalitní nešťastník. je v tobě nepokoj, že se jiní nechovají podle tvých "pravidel". trošku tolerance a méně tvého ega bych prosil. rádoby-nadřazenými kecy si lepší pokračování nevysloužíš.

212972

19.02.2010 12:17

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

RE: Se zrušením DS nesouhlasím

88.?.?.?

díky, ale opravdu nemám rád slova "nácek" nebo "nacistický". -co si pod tím představuješ ty? a co Koňas? a co každý druhý z českého národa? snad souborné, byť neurčité, negativní atributy vymaštěného německého fanatického okupanta? -to ale se snažením DS nemusí mít moc společného! možná ani s národní stranou nebo národním odporem. ledaže by plánovali světovou nadvládu jedné velké strany s jedinou pravdou (jako nedávno komouši).
znám nacionalismus=vlastenectví, možná i zanícené (=srdečné) vlastenectví. ale to se rozhodně nekryje s nacismem. a není to nic negativního.
nacismus chápu jako soubor nadřazených postojů ve smyslu NSDAP, ale to je už dávno historie.
a pak znám fašismus, což má zase spíše italské vazby (původ), byť kdejaký nemyslící to vidí jako soubor vlastností zhovadilého esesmana nebo obecný výraz pro německé kluky oblečené do vojenských mundúrů za druhé světové války.
na pravý význam slov je třeba být opatrný - pečlivě zkoumat, aby náhodou nedošlo ke zmatení a panice... ta pak bývá aplikovaná přes média na nemyslící stádo.
naprosto souhlasím s odporem ke stádnosti, např. i v tom smyslu "kdo neskáče není čech".
já podle morálky a lidskosti poznávám spíše člověka s velkým č, ne čecha. tohle jsou obecné věci, přesahující národnost.

212977

22.02.2010 17:10

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Velmi krásný článek, především naprosto přesnou formulací popisovaných dějů ve společnosti!!!

88.?.?.?

>Nevýhodou masy je, že aby něčeho dosáhla tak musí být organizovaná

ANO, skvělý postřeh. a dodal bych, že ta masa slouží jen jako materiál nebo jako nástroje. je to jen blbá hmota, s níž manipuluje ten, kdo ji organizuje. nebo podobně i tažné volky někdo zezadu tahá tak, aby šli tak rychle a tím směrem, jak je žádoucí.
tedy je zcela iluzorní, že by se stádo držené v relativním blahobytu nějak dokázalo samo spojit a měnit věci lépe, než inteligentnější a samostatnější (z masy se vymykající) individuality, vůdci.
-z čehož pro mě plyne, že demokracie (jako vláda masy) je jen lež, virtuální realita. a i pokud by to existovalo, nutně by to spělo k průměrnému cíli realizovanému průměrnými až podprůměrnými prostředky degenerované masy (tedy k horšímu). takže demokracie je v zásadě jen teoretická idea o úpadkovém systému. v praxi se jedná o feudalismus - feudály jsou ti, kteří svým intelektem, schopnostmi organizovat ap., majetkem a bezskrupulózností dokážou dosahovat svých cílů za pomoci některých svých kolegů a mas. a jen aby měli klid, dávají těm dobytčatům raději nažrat. když jsou nažraná, jsou ospalá, zlenivělá a nezlobí.
ovládání je skrze peníze (kupónů na žrádlo) a zbytečky moci/právo na zbytečky masa ponechaná na kostech ožraných zdechlin a skrze milost nechat nás žít volně. dokud se nestane ten zázrak, že o peníze a výhody, trošky moci nebude mít NAJEDNOU zájem většina stáda (a ten zázrak se nestane), pořád se bude stádo dělit na skupinky, které se na ničem nedohodnou - na schopnější z malých a zcela neúspěšná a závislá dobytčata. a pak tedy zrušení peněz a prebend nehrozí... nehrozí konec tohoto systému.

co můžeme dělat my, vidoucí avšak malí? jen to, co šakal, dožírající zbytečky po lvech, a ještě se přitom musíme rvát s nějakými supy. a musíme to dělat tak opatrně, abychom při tom mlaskání nebyli příliš nápadní, protože bychom se snadno mohli stát příští kořistí a naše kosti by obírali jiní šakali, hyeny a ptactvo. jó, to je divočina... přirozený svět. pro někoho možná stav na depku, ale je to v podstatě normální. nebo ne?
jen hloupá, prolhanými řečičkami omámená dobytčata se domnívají, že "člověk jako člověk"... "rovnost"... "práva na stejné zabezpečení" (nejlépe bez větší snahy) [mrknutí jedním okem]

213184

22.02.2010 23:00

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Velmi krásný článek, především naprosto přesnou formulací popisovaných dějů ve společnosti!!!

88.?.?.?

>Vzit odpovednost do svych rukou znamena nabyti vedomi do te miry , ze tak jak se chovam ja a veskere moje akce ovlivnuji tvuj zivot a veskery ostatni zivot.
- problém je, že správné vědomí lze nabýt jen osvícením, vzděláním, hlubokým zamýšlením se, poznáním souvislostí.
>Vzit odpovednost do svych rukou znamena, uvedomit si kdo (co jsem), bez pouzivani jakychkoliv masek (Persons - z rectiny maska), opustit ego a nase reakce vznikajici z ega.
- ego má každý, a je to neoddělitelný motor. a téměř všichni se s nějakými skupinami spojujeme, něčím se trápíme, šablonovitě něco vyznáváme, jsme silně zaujati, opičíme se. to je u většiny lidí nemožné, od toho se oprostit. pokud je to tedy předpoklad změny, změna nenastane.
>vzit odpovednost do svych rukou znamena vzdelavat se, poruzumet deni a souvyslostem, uvedomit si kde stojime a nenechat si vzit osobni klid samozvanou "autoritou".
- i vzdělávací systém je zmanipulovaný! i informace v masmédiích jsou jen propagandou lži. a dokonce i informace nezávislé jsou do tak vysoké míry promořené polopravdami, dohady a lžemi, že je z toho většina nerozlišujících lidí spíše zmatená - někteří po zkušenostech neuvěří pravdě skryté v množství balastu, jiní uvěří až příliš ochotně, takže spolknou i nesmysly, jimž chtějí věřit. jen nepatrné procento dokáže rozlišit většinu hlušiny od toho hledaného (pravdy). a "autority" přece stádo znepokojují programově. a jen nepatrné procento se dokáže nenechat ovlivnit (viz výzkumy o účinnosti reklamy).
>Penize k akci nepotrebujes.
- peníze potřebuješ ke všemu - ke zlému i k dobrému konání. bez nich to nejde, nebo to jde mnohem, mnohem hůř, méně efektivně. pokud máš ale neefektivně bojovat s protivníkem vybaveným penězi a pracujícím velmi efektivně, pak nemůžeš uspět.
>Prakticky vzato, organizovana masa je iluze
- bohužel ne. jde o omámená dobytčata... jakési zombie... obelhávaná a permanentně odrbávaná pracovní síla, spolupracující dle stanoveného programu jen za žvanec a nocleh.
> sila spociva v jednotlivci a v individualite. Bez souhlasu nemuze byt nikdy zlomena
- příliš silácké vyjádření. pokud je individualita nespojená s jinými (neopřená o masu), pak lze takového jednotlivce velmi snadno zlikvidovat (je-li nebezpečný vrchnosti). třeba se stane autonehoda... nebo náhodně spáchá sebevraždu... nebo se otráví unikajícím plynem. popřípadě onemocní, zmizí, je uvězněn nebo prostě cokoliv. jedinec nemá šanci proti spojené a koordinované inteligenci vrchnostů (vybavených rozvědkami, dezinformační mašinérií médií a represivním aparátem).
>Pokud individualitu nasleduji ostatni...
...je to právě to řízení masy. a je jedno, jestli jeden z individuálů bude nějakým zázrakem tak nesobecký, že řekne "nevěřte mi, nenechte se vést, věřte jen svým tupým zmateným hlavám".
>verte pouze sve zkusenosti. Pouze tak mohou vznikat dalsi osobnosti
- ne...

Automaticky kráceno

213226

22.02.2010 23:07

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Velmi krásný článek, především naprosto přesnou formulací popisovaných dějů ve společnosti!!!

88.?.?.?

dokončení:
...
>verte pouze sve zkusenosti. Pouze tak mohou vznikat dalsi osobnosti
- ne ne. osobnosti vznikají tak, že 1) se narodí takto nadaný 2) je současně vzácným morálním příkladem 3) prožitými zkušenostmi a snahou pracovat na sobě ...což určitě není možnost pro každého. nelze množit osobnosti příkladem. někomu prostě není dáno. a nepomůže "osobni vyber a rozhodnuti."
>Je treba se naucit jak smlouva vznika, jak do ni nevstupovat atd.
- smlouva je i ústní... i tak nenápadná, jako dobrovolný slib manželce, z dobrého srdce, nebo jako dohoda s kamarádem. hranice je neznatelná. kdo se nechce vázat (smlouvou/dohodou), nesměl by být s lidmi. jenže být sám je chudé.
>NWO jsem se bal. Jiz se vubec nebojim.
to ti lze jen závidět [smích] anebo tě litovat, když si bláhově domýšlíš, že všechno víš.
>Je treba znat pravidla hry
nemůžeš je znát, pokud je s nimi netvoříš. obávám se, že takové výše nedosahuješ. tedy vaříš z vody.
jediné co malý člověk dnes může, je ohraničit se plánovitě od systému. utrhnout si od něj dost do začátku a pak už sám. ale ani to většinou nelze udělat zcela, stoprocentně (a když náhodou jeden ano, ne tisíce či miliardy). a v dnešním globalizovaném světě pod družicemi jsi i tak dostižitelný a postižitelný.

213228

>až naštvanost lidí v Evropě dostoupí vrcholu...
>...Následné velké nepokoje vrátí životní úroveň o mnoho desetiletí nazpět

??? až se dosáhne jaké úrovně chudoby? té africké? asijské? jihoamerické? a tam snad vznikají nějaké zásadní nepokoje, které vracejí svět o desetiletí zpět? nebo jsou evropané nějak zásadně radikálnější? mám spíše opačný dojem... až příliš lhostejní ke svým věcem.

Mám lepší předpověď: až bude zle tak, že se lidé začnou bouřit, vrchnost určí cíl/viníka/nepřítele, na nějž se má zaměřit zloba davu. odvedou pozornost stranou. a nějaké nové vrchnostenské figury/loutky povedou masy do boje, v němž budou pochopitelně umírat příslušníci masy, ale ne vůdci a pánové za oponou.
a po tomto částečném restartu se začne znovu a lépe (pochopitelně jako vždy výdělek plus výhodnější pozice pro ty nahoře... ti dole budou vždy jen využívaným stádem).

213233

23.02.2010 01:24

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Co to tady zase Vojto49 plácáš?

88.?.?.?

>Hry možná jsou a začíná docházet "chléb"
ty jsi docela komik - začíná docházet chléb? obilí pálíme coby líh, mouka stojí 5-7 korun za kilo, a z životního minima si u nás každý může pořídit nejméně 156 chlebů na měsíc (to na rozdíl od zemí s podstatně nižším příjmem). a z platu normálně pracujícího asi 1000 bochníků. -samozřejmě je to nesmysl, část půjde na bydlení a jiné platby... kdo by také od rána do večera chroupal chleba...?

pokud je někdo nezaměstnaný, buď si sežene práci, nebo si ji také může vytvořit. poskytovat pracovní pozice není úkolem státu, a vůbec s tím nemá co dělat kapitalismus nebo typ režimu pseudo-demokracie. -ta pracovní místa nepožírá ani neplodí. prostě pokud je něco potřeba, dělá se to. a pokud je někdo nepotřebný, je na okraji společnosti.
v socialismu sice byla zaměstnanost přes 95% (a někde dokonce "nebyli lidi" na práci), ale produktivita sotva poloviční a dělala se spousta věcí jen proto, aby se něco dělalo... zdaleka ne ekonomicky efektivně a na potřebné kvalitativní úrovni. k tomu je nutná konkurence. a ta může být jen v přirozeně soutěživém systému, kapitalistickém.
a poznámka na závěr: především regulující socanská hovada přerozdělovala svým zlenivělým voličům tak, že vznikl ten dnešní deficit. také se tak zasloužili o demotivaci lidí. a umělými zásahy do "vytváření pracovních míst" nás nevyváženě zaměřili na montovny aut, pro něž přestává být v pokřiveném trhu odbyt... a tím se redukují jak pracovní pozice, tak i příjmy státu z daní (tzn. další deficity).

213244

23.02.2010 02:09

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Velmi krásný článek, především naprosto přesnou formulací popisovaných dějů ve společnosti!!!

88.?.?.?

nereaguji jen na výzvu [smích] a nepotřebuji nikoho zadupávat. nemusel jsi červeně... hrozně to řve.
>jen to nevidim jako problem, pokud ty ano je to tvuj problem
- já to jako problém vidím (těch lidí, ne osobní), protože jsem už napsal proč: jednak ne každý na to má, a i vzdělávací systém je zmanipulovaný! i informace v masmédiích jsou jen propagandou lži. a dokonce i informace nezávislé jsou do tak vysoké míry promořené polopravdami, dohady a lžemi... ...atd. zbytek si přečti výše.
>Ego ma kazdy? S kazdym jsi hovoril nebo to je pouze tva predstava?
ano, každý duševně zdravý člověk má ego, vědomí sebe a v tom zakódované sobectví. více či méně.
>A vzapeti se popiras, ze je to u vetsiny nemozne?
snažíš se o lež formou dezinterpretace mého textu? nemanipuluj. to "u většiny" jsem napsal už o něčem jiném než o egu... konkrétně se to týkalo oproštění se od identifikace s nějakou skupinou, od vyznávání, silného zaujetí něčím, tvým vyjádřením od "masek". na mysli jsem měl asi Eckharta Tolleho (ale to opravdu nedokáže každý... na to vzdělávání není).
>Kde rikam, ze vzdelavaci system neni zmanipulovany?
pokud se míníš bavit stylem "co všechno jsi NEřekl", tak toho je opravdu hodně. nicméně jistě jsi pochopil, co jsem chtěl říct a jistě tušíš, že já se orientuji dost dobře [velký smích] -proč tedy ten zbytečný pokus o výpad "naslepo"?
>jestli potrebujes ke vsemu penize, tak mi te je lito
je ti tedy líto i tebe? protože i ty potřebuješ peníze. každý. i charita. i školy.
>Jak ti to funguje doma po vecerech kdyz se penize nedostavaji
mně se dostávají (věřím že i tobě), ale abys vůbec měl po večerech nějaké "doma", i na to musíš mít peníze. chápeš?
>Kde jsem tady psal, ze je znam?
předpokládejme, že se bavíme o tom stejném, tj. o strachu z NWO díky neznalosti JEJICH cílů a obavy, co to s dotyčným může udělat. protože jsem předpokládal, že strach zde vyplývá z nevědomosti "co se mnou bude". pokud tedy strach nemáš, zřejmě jsi musel poznat jejich cíle s tebou, a proto už víš, jak se bránit, a proto se cítíš silnější a jistý. poděl se o znalost inside informací.

dobrou noc. a nedělej už ze sebe blbého a nerozčiluj se. -přece můžeš normálně diskutovat a tříbit si (upřesňovat) názory i díky kritickým poznámkám. to není nic osobního.

213246

23.02.2010 13:31

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Co to tady zase Vojto49 plácáš?

88.?.?.?

[velký smích] ty jsi opravdu vtipálek! dluh ČR byl v roce 2008 jen 74 miliard? a za 3 měsíce roku 2009 vzrostl přes bilion korun???!!! fakt uvádíš divná čísla... (citace):
>Státní dluh České republiky stoupl ke konci března 2009 na 1000,5 miliardy korun
-to podle tebe udělala středopravicová vláda sekeru bezmála bilion Kč, zatímco spořiví socani se nás snažili oddlužit? [chechtot] to je opravdu zvrácené... úplně převrácené oproti realitě. prakticky každá nelevicová vláda se snažila šetřit, chovat se zodpovědně a spoušť po socanech uklidit, a trend zadlužení se snižoval. za socanů ale deficity rekordně rostly, protože nás levičáci i přes fakt slušných růstů HDP suverénně zadlužovali (na náš úkor, aniž se ptali těch, kteří to budou platit) a velkopansky rozdávali z cizího.
(na obrázku uvedené dluhy jsou jednoroční nárůsty, ne celkový průběh kumulativního objemu dluhu):

Vložený obrázek

Vložený obrázek

pevně doufám, že nepatříš mezi dementní chudáky, kteří vliv celosvětové krize na zadlužení ČR posuzují jako vinu topolánkovy vlády.
v březnu 2009 byla socany zbořena vláda politická a od května 2009 máme díky socanům v největší krizi novodobých dějin jen vládu provizorní, přechodnou, bez plného mandátu - vládu fišerovu.
nehájím rozhodně topolánka, ani ODS - za jejich vlád bylo rozhodnuto leccos špatného. ale podíl socanů na dnešní výši státního dluhu ČR je gigantický, převažující. nastavili přehnaný sociální systém a i v krizi jim není blbé populisticky okrádat spoluobčany a ukradené rozdávat jako volební lákadlo, úplatky pro blázny, jimž souvislosti nedocházejí (jejich voliče).

213292

23.02.2010 21:41

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Co to tady zase Vojto49 plácáš?

88.?.?.?

"laskavý" drahoušku, >strčit kamsi< si můžeš svoje jalové řeči, které jsou úplně mimo - mě nezajímá, co si myslíš, že sanoval Zeman, a co si myslíš, že údajně zavinil Klaus (fakt sám? jak? nebo za to mohou spíše komunističtí synáčci, co si po známostech půjčovali z bank, privatizovali a nespláceli?). -jsi jen obětí levé propagandy (ukaž mi ten schodek 600 miliard v grafu/statistice, a uveď odkaz, kde socan včas upozorňoval na možné problémy v některých bankách).

tady byla ale řeč o něčem zcela jasném: o dluhu ČR. to je konkrétní číslo. a jasná jsou i čísla zadlužování v jednotlivých letech. a kdo vládnul v jednotlivých letech, to je v tabulce také uvedeno. přečti si to, a pokud umíš sčítat, sečti si kdo především vytvořil ten dluh (na náš účet, i na účet našich potomků) - kolik socan a kolik ods.
mimochodem pravice není lůza, spíše elita, podnikavě uvažující mozky, tahouni vývoje a prosperity (vydělává se hlavně chytře, hlavou. ne rukama!). lůza je spíše jádro tupého stáda - nevzdělaní voliči socanů. asi jako ty - spatlat dohromady majetky, velkopodnikatele a korupci, z toho položit nekonkrétní otázku a sám si na ni odpovědět, že jsou to všechno zloději (prý podnikatelé). vrcholně trapné. kolik platíš na daních ty? kolik jsi dal někomu jinému vydělat? kolik jsi investoval do hal, strojů, materiálu, a kolik lidí jsi zaměstnal? a kolik jsi za ně odvedl na pojistném? a co vůbec komu je do financí někoho jiného? starej se o svůj majetek, místo vysilujících starostí, závisti a nenávisti.

213336

23.02.2010 23:42

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Co to tady zase Vojto49 plácáš?

88.?.?.?

ano, omlouvám se za přehlédnutí a tím pádem negativně ovlivněnou reakci.
nedošlo mi, že někdo v souvislosti s dluhem ČR (kde je měnou koruna česká, rozpočet i deficity v korunách a je splácen občany odvádějícími daně opět v korunách) uvádí zadluženost zrovna v dolarech.
nicméně ještě k tvým přepočtům na obyvatele a na koruny:
1) zřejmě nevíš, že jen ministerstvo práce a sociálních věcí disponuje polovinou českého rozpočtu?!? tj. 0,5 bilionu Kč ročně.
2) zřejmě nevíš, že 50% českých obyvatel pobírá nějakou "sociální" dávku od "státu".
3) při přepočtech na obyvatele jsi počítal jaká nemakačenka? kolik? a pobírání dávek po dobu kolika roků? deseti? patnácti? dvaceti?
4) víš o tom, že pětinu obyvatel (2 miliony) tvoří starobní důchodci, a že 700 tisíc různě barevných pobírá invalidní důchody? 2 pracující občané dělají na jednoho důchodce. z demografických důvodů nadále neudržitelné -ale soudruh PabIbek i tak hájí své "potřebné" a uvažuje, jak rozpočet více nafouknout a jak více přerozdělit. -jak "prozíravé"! [velký smích]
myslím, že by ti při těchto informacích už vyšla přiměrenější suma. je také třeba uvažovat škody krádežemi, loupežemi, vraždami a vandalismem "sociálně potřebných"... i toto nakonec zaplatíme my, plátci daní. počítal jsi romská centra, speciální pedagogy, dotace na "kulturní" činnosti ap.? počítal jsi náklady na děcáky a sociální pracovníky pro potomky nepřizpůsobivých? počítal jsi náklady na vězení, kde je těchto naprostá většina? (asi jen čirou náhodou). počítal jsi do toho náklady na drogy a sumy z dávek nasypané do hracích automatů a kasín?
samozřejmě se plýtvá i v jiných resortech. mnoho zaplatíme na nesmyslné zbrojní zakázky (+provize politiků), za vojenské akce v zahraničí, kde nás nikdo nenapadl ani neohrožoval, za předražené dálnice a nesmyslné dotace a nepotřebné úřady, ale to MPSV je opravdu větší díra do peněženek.
a pokud bys chtěl vědět, kolik my čeští občané zaplatíme za úroky (obsluhu státního dluhu), pak věz, že jen toto je za 7 posledních let 278 miliard Kč (tj. asi čtvrtina celého našeho dluhu). -už víš, kam tečou peníze? přitom ze základu dluhu nesplácíme ani korunu! jen úroky.

Vložený obrázek

213345

24.02.2010 00:05

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Co to tady zase Vojto49 plácáš?

88.?.?.?

nech té levé propagandy, té paroubkovy demagogické osvěty. jde ti o pohyb vpřed anebo o počítání dávno prošlého a závist vůči šikovnějším?
bohatství vzniká činností, podnikavostí, chytrostí. rozhodně ne docházkou do fabriky, na pracák nebo na sociálku (a permanentní kritikou, nadáváním a závistí). nebo snad chceš tvrdit, že roční HDP * 20 let = obrovská suma vzniklo krádeží z bank? nesmysl! je to jen a jen aktivitou podnikatelů. NIČÍM JINÝM. bez toho by nebyla ani jedna firma a ani jeden zaměstnanec by nedostal práci a plat. a stát by pak nedostal ani korunu na daních. a že jich tedy za 20 let dostal a promrhal!
popravdě: mě nezajímají LTO - když někdo využil díry v zákonu, tak si holt pomohl. já mu to nezávidím, jako nějaký socanský ubožák. -stát přišel zkrátka? no tak přišel... měl být chytřejší a předejít tomu. každá jedna koruna, která neskončí v černé díře (děravé státní pokladně) je dobře! je jistě lépe, efektivněji použita, než jak by s ní naložil stát (přerozdělil sockám za účelem další demotivace).
privatizace neznamená rozkradení! deformací byl právě znárodněný majetek socialistického státu! co je privatizované, to má svého majitele, který se snaží z toho svého majetku vyzískat maximum, PROTOŽE JE MOTIVOVANÝ! a jedině motivovaní mohou vydělávat a uspět v konkurenci. soukromý majetek je jedinou zárukou maximálního možného tahu vpřed.
nějaké tvé negativní ikony, kterými tady šermuješ a čaruješ, mě nezajímají. to jsou jednotlivé kriminální případy, kterými se mají zabývat příslušné úřady. ne ty! ty se máš starat o sebe. ale zatím jsi tak zaujatý cizími životy, že se ke svému vlastnímu ani nedostaneš.

213346

24.02.2010 12:33

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Co to tady zase Vojto49 plácáš?

88.?.?.?

nejsem politik, ani jsem nebyl (s ods nic nemám). tudíž můj přístup necharakterizuje pravicovou ani levicovou politiku. -to si v hlavě oprav.

jinak co se stalo, na to můžeš reagovat trojím způsobem:

1) souhlasit s tím, podporovat to (to já nedělám, já nikoho neokrádám ani neškodím)

2) kašlat na to (ani to není můj případ, ale jsem tomuto nejblíže -energii raději věnuju smysluplnějším činnostem, dívám se dopředu)

3) zuřit a ještě roky poté propírat, jak někdo jiný něco udělal (údajně), "co by mohlo být kdyby", řešit kauzy (bez informací a pravomocí) a pobrekávat jaký k tomu mám vztah, a jaké mám v mozečku bebíčko (to nedělám určitě... to dělají ubožáci, kteří si tak pěstují svou nenávist ke všem majetným a žlučovitou závist; a jakoby si tak sami přisvědčují, že mají "pravdu"... aspoň v něčem v životě).

213379

24.02.2010 12:57

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Co to tady zase Vojto49 plácáš?

88.?.?.?

>Samotný monopolní kapitalismus je v těžké krizi
[velký smích] to si zas kdosi cosi přečetl, a blekotá o kapitalismu s přívlastkem "monopolní".
>je v těžké krizi, systémové krizi,která vede k nezvládnutelným počtům nezaměstnaných
to ale není problém kapitalistů, ale spíše té lůzy dole, nemyslíš?
>zadlužení státních rozpočtů a degradace demokracie
to zaplatí střední třída (bohužel) a ovce, jako vždy. a demokracie je už deformovaná, od počátku jde o úpadkový systém (kdy nevzdělaná a nemyslící spodina chce mluvit do řízení) a je to dnes už jen zprofanované slovo.
>ve volbách dostanou pravičáci tak na díru,že si budou lízat rány několik volebních období
z tohoto vyjádření (i jiných tvých) vyplývá, že jsi skutečně příslušníkem neinteligentní spodiny, fanatický, nenávistný, agresivní.
ale pokud by i došlo k tomu, že by levičáci pobili konzervativce a pravici, doplatí na to nejvíc leváci, socky! [velký smích] to je na tom ta největší sranda, že si tihle dutohlaví voliči neuvědomují, že jsou zcela závislí na milosti svých zaměstnavatelů, a nepřímo i na podmínkách, které podnikavým pro jejich činnost stát (/ParobIb) stanoví. -jen utáhni šrouby -a uvidíš, jak se dotyční přizpůsobí a uhnou. a buď si jist, že většina socánků na to doplatí a nakonec to ještě i zaplatí (i jejich děti a vnuci). kde se nepodniká nebo kde se neodvádějí daně (z důvodu házení klacků pod nohy), tam roste nezaměstnanost, chudoba, zadluženost a ztrácí se naděje pozitivního vývoje a jakés-takés prosperity všech, celé společnosti.
budeš muset ty (i ostatní leváci) dojít k poznání, že s podnikateli musíš být v symbióze... že je potřebuješ a budeš je muset mít rád. pokud ne, oni tě rádi mít také nebudou, a místo tebe najdou někoho méně nasraného a otravného. -kdo se na takové ksichty má dívat?! kdo tu marxistickou a rovnostářskou hantýrku má poslouchat?! nikdo na takové držkující revolucionáře není zvědavý.
jo - a klidně si mě ve svých představách obarvi namodro [velký smích] i když to je jen zkratkovitá cestička jednoduchých mozečků.

213384

24.02.2010 22:20

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Co to tady zase Vojto49 plácáš?

88.?.?.?

>mi vůbec nepřijdou neutrální
ale já jsem vůbec neřekl, že jsem neutrální! řeč byla o tom, že podle tebe charakterizuju pravicového politika... což si klidně oprav, protože politik nejsem. a pojmy pravice/levice jsou jen slova, a dnes už ani ODS není pravicová. tudíž tam nechci.

>tvrdit v předchozím příspěvku :" každá jedna koruna, která neskončí v černé díře (děravé státní pokladně) je dobře! " to dohromady nejde
NAOPAK! jde to velmi dobře. občan sám ví nejlépe, co se svými penězi, nemusí je svěřovat přerozdělujícímu státu.
a) zodpovědnost za sebe, aktivita, vydělat si a postarat se tak sám o sebe a o rodinu, aniž spoléhám na milodary a na stát, to je svéprávné, správné, konzervativní. nikoliv pravicové ve smyslu tebou kritizované ODS.
b) nikde neschvaluju krádeže nebo podvody
c) privatizace nebyla loupež, byl to opožděný (a i proto nedokonalý) nápravný proces vůči loupeži -té komunistické, znárodnění. nic není dokonalé. privatizovalo se s velmi dobrým cílem -získat motivované vlastníky, bez nichž bychom se nepohnuli dál.
to, že se těmi vašimi "kauzami" nemíním do smrti zabývat a řešit je, to neznamená, že jsem sám podporovatel podvodníků (většinou komoušů, jejich synátorů a jiných StBáckých kádrů se styky - normální člověk kontakty v bankách neměl. šlo tedy o levičáky, ne o pravicové lidi).
prostě jsem to hodil za hlavu a jdu dál - zkuste to taky, zoufalí socánci. třeba pak nebudete muset doživotně kňučet a získáte čas i energii dělat něco pro sebe a své blízké, takže budete majetnější a už nikdy nebudete muset žebrat u státu (žít z daní spoluobčanů) a závidět ostatním.

213449

24.02.2010 22:32

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Co to tady zase Vojto49 plácáš?

88.?.?.?

človíčku, proč si vymýšlíš a cosi mi podsouváš? já jsem snad něco psal o hodinové mzdě? proč tady šermuješ "10kč na hodinu, 5k na hodinu, 20 hodin denně..."? dělej tak dlouho, jak potřebuješ a za tolik, kolik si zasloužíš/vyjednáš u svého zákazníka nebo zaměstnavatele. jakou máš pro někoho cenu, to se určí automaticky, tržně. pokud máš cenu malou (nízké schopnosti / nemáš-li co nabídnout), budeš dělat za pět kaček.
zkus krotit emoce a zůstaň u toho, co se řešilo. nenos sem hitlera, židy a podobné nesmysly.
a nevyhrožuj tady zbraněmi, neovládající se příslušníku spodiny.

213450

ok, podporuji tě!
jen k výzvě "Už se nesmíme bát" - co konkrétního to znamená "nebát se"? nějaký čin? -jaký? boj? je nějaký cíl? -jaký? a někdo pak musí začít, být první. i když nejsme jeden a je nás víc - kdo půjde první v řadě "na odstřel"? ty? já? ...každý se musí rozhodovat za sebe.
>jde nám o život
v přeneseném smyslu ano. fakticky ještě ne (při určitém chování). jednou o život půjde, pokud pánové nahoře příliš utáhnou ty dole (ale na to jsou jistě inteligentní, aby to regulovali snesitelně)... pak by šlo o život v nějaké nové zběsilé revoluci. ale jinak snad ne.
samozřejmě není nijak moc šlechetné dělat si sám za sebe pro sebe a ostatní nechat, ať se v tom sami plácají jak umějí. jenže jednak nejsem spasitel celého světa (neumím všechny, i ty nejblbější, poučit, instruovat) a jednak ne všichni se mohou od systému odpojit a "skrýt se v lese". v tom spočívá úspěšnost nemnohých, že to nedělají všichni. pokud by to všichni dělali, výhoda chytrých/vidoucích by se ztratila. ostatně není tolik lesů (ani hojnost zdrojů pro všechny). já mohu jen dělat pro sebe, chovat se relativně slušně a něco dávat potřebným jako pomoc v nouzi. řešení celosvětové zatím žádné nevidím. muselo by nastat něco konkrétního, koordinovaného... a samo to nenastane. navíc na ně obyčejná spodina nemá... intelektem, řízením ani prostředky. a hlavně neznáme konkrétní cíle - je jich moc, které neznáme.
asi to takhle má být. počkáme si na opravdového spasitele? Boha?

p.s.: objektivně není proč psát kdovíjak optimisticky. a někdy se ten tupý dav chová tak odporně, uboze, hloupě, že je mi snad ještě méně příjemný než ti nahoře. a vážná otázka je, jestli je dobrý nápad výměna systému - jestli tu spodinu (tu neřiditelnou tupost) dostat nahoru nad sebe místo tam-těch, protože vláda neinteligentní lůzy je přece úpadek ve všech ohledech... ještě horší, než nyní. ostatně známe to z "lidových" režimů v polovině 20. století.

213482

jsou dva druhy přístupu: někdo ve stresu šetří kde-co, škudlí jako blázen, aby vyšel s málem. jiný je si vědom toho, že když chce určitou kvalitu, něco to stojí -a když to chce určité prachy, musí se na to holt vydělat. opravdu "nevím", která z těch cest je více stresující [velký smích]

k šetření elektřinou: ano, to potvrzuju. a totéž platí i pro vodné, i pro plyn (centrální, hromadné dodávky energií). když se něco dělá (nebo dodává ve velkém) je kupodivu prostor pro nižší cenu (náklady se zaplatí vysokým obratem). při nízkých odběrech jsou zhruba stále stejné náklady, ale musejí se vejít do menšího počtu placených kilowatt. podobně je to i s tou výrobou elektroniky -je mnohem výhodnější vyrobit o 5% víc "střepů" a vyměňovat to pak při reklamaci kus za kus (je to i komfortnejší pro zákazníka, než čekat měsíc na vyřízení reklamace, popřípadě dostat poškrábaný a pájkou popatlaný opravovaný kus z nějakého nákladného servisu, který se samozřejmě také platí v ceně produktu). má to sice negativní dopad na přírodu =více odpadu, ale ten se dnes už ve sběrných dvorech ap. zdarma odebírá a tříděně likviduje/znovu se používají nějaké části. to dříve nebylo, vše skončilo zahrnuté na skládce (tj. horší pro ekologii).
nekvalita elektroniky je asi diskutabilní. dnes už nikdo nestojí o televizor z 80.let, ani o hluboký, těžký a žravý monitor z let 1990 nebo už i z roku 2000. parametry výrobků jsou jednoznačně lepší, než ty před 20-30 lety. říká se tomu vývoj... ale klidně zůstaň u tranzistoráku ze socialismu a u baňaté telky z 80. let. nikdo tě nemůže donutit kupovat si nové věci.
nekvalitní výrobu moc potvrdit nemůžu (pokud nekupuješ nejhorší čínské šmejdy) - automatické výrobní linky umějí vážně dělat přesněji, kvalitněji než individuální lidé; ti udělají každý kus jiný. automaty umí dělat i tu výstupní kontrolu. velmi dobře si pamatuju na poruchovost českých televizorů z doby socialismu.

pokud jde o dopravu, se skútrem ta tvá bilance MOŽNÁ platí, ale když prší, je příjemnější se svézt i v té tramvaji nebo trolejbusu se střechou (a při permanentce není MHD tak drahá pro toho, kdo to denně využívá pro více cest). v autě sólo, to už bys měl problém přepravit se přes ucpané komunikace, finančně by tě to vyšlo hůř (z kraje Brna na druhý okraj) a další problém bys měl se zaparkováním (popřípadě bys i za toto musel zaplatit).

není pravda, že se za odevzdání papíru do sběrných surovin musí platit, tady vysloveně lžeš. totéž i o železném šrotu -za to platí sběrny zákazníkovi, který nějaké suroviny odevzdal.

láce telekomunikačních služeb je díky rozvoji sítí po celém světě a díky nástupu internetu. není na tom žádná záhada. cena je stejná k sousedovi i do tvého ráje ve vietnamu (mimochodem se sousedem je asi lepší pohovořit osobně).

suma sumárum: kecáš.

213545

01.03.2010 00:35

Řecko jako zástěrka?

RE: V ekonomii nula od nuli pojde, ale, jeste mame min nez je nula.

88.?.?.?

bohužel daň ze spotřeby prodražuje produkty/služby, tím odrazuje lidi od spotřeby, tudíž klesá výroba a zaměstnanost a tím se v dané zemi rozšiřuje chudoba a zadluženost kvůli vyživování nezaměstnaných, kteří neprodukují hodnoty, neplatí daně, ale spotřebovávají.

podle mě je jedinou spravedlivou daní absolutně rovná daň z hlavy plus jednotná firemní daň za každého zaměstnance (=využívaného občana, státem částečně "odchovaného" a vzdělaného). všechny ostatní daně by se zrušily. každý dospělý a svéprávný jedinec by musel měsíčně zaplatit jakousi "vstupenku" na právo žít v této zemi (poměrně komfortní a bohaté, na rozdíl třeba od Súdánu, Afghánistánu ap.).
každý občan má totiž jednu hlavu, dvě ruce a dvě nohy. neexistuje rozumný důvod, proč by se měl zpoplatňovat jeden občan jinak než druhý. mají stejná práva, tedy snad i stejné povinnosti.
ostatně ani v kině nedostanete lístek za různé ceny (na základě výplatní pásky), ani rohlík nestojí jednoho kačku a jiného pět. podobně i chleba. věci a služby prostě mají nějakou cenu, a to pevnou, pro všechny stejnou.
je to opravdu velmi snadné k pochopení a absolutně logické i spravedlivé. -každý plnoletý a plnoprávný občan by měsíčně odeslal např. 4000 Kč (odpovídá 20% ze mzdy 20 tisíc) na státní bankovní účet (do posledního v měsíci na měsíc následující = zajištění plynulosti financování státních služeb a nákladů). kdo by tak neučinil, to by se primitivní kontrolou podle variabilního systému poznalo, a daný provinilec (neplatič daní = parazit na úkor spoluobčanů) by byl rychlosoudem odsouzen a okamžitě odeslán do věznice na nucené práce v lomech, dolech a na stavbě a údržbě silnic pod dozorem ostřelovačů. na svůj dluh by si tak vydělal (byl by mu ihned stržen z jím vytvořené hodnoty) a ze zbytku by musel zaplatit svůj pobyt ve vězení. jakmile by dluh vyrovnal, byl by propuštěn - věřím tomu, že by naprostá většina takových parazitů napříště věděla, že daně se platí, musí se na ně vydělat a je lépe to dělat v civilu a pobývat u své rodiny. kdo by to nemohl pochopit, to by byl asi nějaký nepřizpůsobivý primitiv, a takovému patří, aby při těžké práci "uhynul".

efekt takové daňové reformy by byl dalekosáhlý, jak popíšu níže:

213722

01.03.2010 01:04

Řecko jako zástěrka?

RE: V ekonomii nula od nuli pojde, ale, jeste mame min nez je nula.

88.?.?.?

zrušením DPH v celém výrobně obchodním řetězci by došlo ke snížení ceny prodávaných výrobků o 20 až 40%.
zrušením spotřebních daní by poklesla cena piva (alkoholu), paliv (benzín, nafta), cigaret (tabáku) cca na 30% dnešní ceny.
z výše uvedeného je zřejmé, že % které by občan zaplatil na dani z hlavy, by bohatě ušetřil při realizaci svého výdělku ve formě levnějších nákupů.
ovšem nejen to! snížily by se tímto i náklady firem a státu! firmy by mohly více investovat nebo rozšiřovat výrobu (a tím i zaměstnanost), stát by jen tímto ušetřil cca 30-40% svých nynějších nákladů.
zdanění firem by bylo oproti dnešku nižší (zaměstnanec je dnes stojí více), tudíž by toto (i jednoduchost prostředí v ČR) přilákalo firmy ze zahraničí. jejich zisky by jinak daněny nebyly! jednalo by se tedy tak trochu o daňový ráj. přitáhnuté firmy by zaměstnávaly naše lidi, a vlivem konkurence při získávání kvalitních pracovníků by byli tito i lépe placeni. a rovněž tak by se zvyšoval podíl sofistikovanějších oborů.
daně jako dědická, darovací, z převodu nemovitostí atp. jsou naprosto nenormální zdanění něčeho, co už bylo pořízeno za zdaněné peníze. tedy dvojí zdanění. silniční daň je jen trestem pro firmy, že musí jezdit auty (cena je pak stejně zakalkulována v ceně zboží). a daň z příjmu by byla zrušena také - stejně šlo/jde o nespravedlivé trestání za aktivitu, že si někdo prací/činností vydělal peníze.
stávající důchodci placeni ze zisků a případně i prodeje státních firem (ČEZ, Lesy ČR, atd. atd.). příští důchodci by si postupně spořili formou individuálního kapitálového spoření.

příjmy státu: 10 mil obyvatel minus 2 miliony nezletilých plus 4 miliony zaměstnanců ve firmách => 12 mil. x 4000 Kč měsíčně = 576 miliard ročně. asi polovina dnešního rozpočtu dnes zkonzumuje jen MPSV - to by bylo možno silně zredukovat, protože parazité by už neexistovali (nebo na nucených pracích). další značné peníze (minimálně 30%) by se ušetřily snížením cen vlivem DPH a spotřebních daní. a poslední peníze by se ušetřily redukcí úřednictva na 50% dnešní úrovně. Finanční úřady zcela zrušeny (nejsou třeba, na kontrolu plateb stačí PC a několik zaměstnanců MF vyřizujících agendu jediné daně).
dále zredukovat poslance na 101 kusů (plně dostačující na tak malou zemi jako ČR), vládu na 10 ministrů +1 premiéra. ministerstva silně zeštíhlena a činnost zprůhledněna. menší objemy přerozdělovaných peněz z rozpočtu = menší šance na odčerpávání do něčích kapes. i korupce by se zredukovala, protože by v hubenějším rozpočtu chybějící balíky na předražené dálnice a zbrojní zakázky chyběly. kontrola občanů by byla zajištěna přes internet.

jednoduchý motivační systém placení poslanců uvádím níže:

213724

01.03.2010 01:09

Řecko jako zástěrka?

RE: V ekonomii nula od nuli pojde, ale, jeste mame min nez je nula.

88.?.?.?

---poslanec by pracoval zadarmo při rozpočtovém schodku 3%. za každé celé uspořené procento pod 3% by dostal průměrný plat v této republice (cca 25 tis.). tzn. že při nulovém schodku (spotřebuje se jen to, co se vydělá =logické, přirozené) by si poslanec mohl vydělat 75 tisíc Kč/měsíc. žádné náhrady a podobné legrácky.
pokud by byl rozpočet dokonce přebytkový (1%), měl by každý poslanec PRO TOTO HLASUJÍCÍ bonus dalších 25 tis. Kč, tedy plat 100.000 Kč (socani a komouši, kteří chtějí rozhazovat a hlasovali by proti návrhu rozpočtu, by bonus nedostali). při 2% přebytku by pak poslanci měli plat 125.000 Kč atd.
pokud by ale poslanci udělali deficit (dluh na náš účet) nad 3% HDP, nebo dopustili rozpočtové provizorium, byli by s okamžitou platností dle nového zákona povinni vzdát se mandátu (jakožto neschopní rozumné dohody) a vypsal by se ještě ten měsíc termín nových voleb. kromě toho by každý takový poslanec musel doživotně platit pokutu ve stejné výši jako onen bonus (tzn. 25 tis. Kč nebo průměrný plat za každé procento nad přípustnou hranici).
jednoduché - logické - motivující.
jsem si jist, že takto by byl již každý rozpočet pod 3%, a téměř jistý jsem si v tom, že by se konečně všichni politici snažili dělat rozpočty vyrovnané či přebytkové. ve vlastním zájmu (a konečně i v zájmu republiky a všeho lidu ČR).
samozřejmě by se muselo jednat o REÁLNÝ návrh rozpočtu, který by vláda také dodržela - jde přece o zákon, tedy vláda by musela dodržovat zákon této země - zákon o státním rozpočtu.
pokud by vláda rozpočet nedodržela, jednak by byla s okamžitou platností rozpuštěna, a jednak by musla vrátit celý svůj plat za daný rok, kdy rozpočet nedodržela.
JEDNODUCHÉ A JASNÉ !!! toto by muselo fungovat. už žádné další zadlužování občanů a zatěžování dalších rozpočtů nutností splácet někomu do zahraničí desítky miliard na úrocích ze státního dluhu.

213725

nápad přetvořit zvědavce na nějakou základnu (al kajdu [velký smích] ) je snad sice dobrá myšlenka teoreticky, ale prakticky je neuskutečnitelná. část se jich tu zná osobně, další část si možná občas píše, část se projevuje jen zřídka kdy, chabě nebo anonymně, protože si netroufá navazovat kontakty s možnými nastrčenými provokatéry, kterými je to tady bez nejmenší pochyby prolezlé jako všude jinde, kde se objevují nějaké nesouhlasné názory, nebezpečné pro systém. to si sio-soudruzi skrze své tajné služby už dávno podchytili.
ať se ale ti zdejší znají či nikoliv, i když připustíme, že by nastala náhlá vlna vůle všech zde družit se, myslím, že ani tak by se to nepovedlo, a když na kratičký okamžik ano, rozdílností sociálních i mentálních úrovní, povah, postojů a cílů, by se to záhy rozpadlo v hádkách nebo přinejmenším rezignací části. jako v každé společnosti jsou i zde jedinci různorodí až nesourodí. lidi ve větším počtu nejsou schopni se shodnout, a tím spíše, když by to všechny nebo některé mělo něco stát... i třeba jen ústup ze svých vyhraněných názorů nebo ze svého ega. -jeden je tu fanatický antikatolík, druhý katolík, třetí husita, další husitské hordy a vůbec celé to období nesnáší, považujíc je za nejhlubší úpadek. pátý sežere absolutně všechno i s navijákem, jiný je rozvážnější a více pochybuje a vyhodnocuje. další chce být samozvanou morální autoritou a jiné poučuje, hodnotí, vylučuje. a ještě jiný je vědec připomínající spíše mimozemšťana, tudíž s ním nikdo nemůže nalézt společnou řeč (když jeho teoretizujícímu blábolení není ani rozumět). jedna je chytrá a nadšená, druhá vcelku moudrá a zdrženlivá, další zas úplná husa, což se pozná pokaždé když otevře hubu... ale je výraznější, halasnější a sebejistější tím více, čím méně jí bylo naděleno. -jak by bylo možné, aby tyto protivy byly schopné táhnout za jeden provaz? vyloučeno!
co člověk, to originál. a i soudruzi komouši poznali, že podřízení se celku nebo (dle nich) uvědomělé uskromnění se ve prospěch žádoucího cíle, je nesplnitelná utopie. lidé jsou příliš různí a prosazují se (sebe na úkor jiných). to je normální. je to dle řádu přírody, neustálé soutěžení, strachy, protichůdné emoce, individualistické ambice...
obávám se, že nyní už není řešení. majetek a moc jsou už v minulém století rozdány a díky takto získanému vlivu ještě více přeskupeny. svět je tak obsazený a globalizovaný, že je nemožné se i hromadně nastěhovat do nějakého "svého království" mimo NWO... -nad námi družice, kolem nás zbraně světového četníka, a všude kolem sio-království toho zlého. kdo se nepodřídí, bude zničen. tak či onak.
zbývá tedy jediné (pro každého jednoho vědoucího) - neustávat ve sledování té divočiny, všech projevů systému. klást odpor kde to jde, uhýbat čemu lze uhn...

Automaticky kráceno

213777

dokončení:

zbývá tedy jediné (pro každého jednoho vědoucího) - neustávat ve sledování té divočiny, všech projevů systému. klást odpor kde to jde, uhýbat čemu lze uhnout, a předávat vytrvale jiným (i dalším generacím) informace o tom, jak to je. aby, až nastane nějaký systémový fatal error, bylo možno na to co nejlépe zareagovat. nicméně si buďme i pak vědomi toho, že slabé vše postihne více, zatímco ti mocnější se i z toho díky mnohem lepším výchozím podmínkám vylížou snáz. a zaujmou nové vedoucí pozice i v dalším systému.

213780

01.03.2010 16:11

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Kapitalismus

88.?.?.?

človíčku, copak to považuješ za křivdy??? [velký smích]
- ztrátu zaměstnání? a co? mít zajištěný příjem je nějaké právo? i pro líné nebo nepoužitelné? je přece úkolem každého člověka, najít si SÁM své uplatnění, svou usilovností, aktivitou. není ničí povinnost vytvářet zbytečná pracovní místa a držet na nich neschopné pijavice.
- kuponová privatizace byla dokonale spravedlivá -každý měl nárok na stejný počet kuponových knížek (2) a na každém už bylo, co si za kupony pořídí. někdo knížku ihned prodal za dvě-tři tisícovky (protože to považoval pro sebe za nejlepší). jiný si koupil firmy, další třeba podíl ve fondech (byly různé). a na každém bylo, jestli si po čase (nebo po výzvě z fondu) nechal vyplatit 11x i více navýšenou sumu, nebo zda dobrovolně čekal na... nevím na co.
- šikana??? víš vůbec co to je? byl jsi na vojně? zažil jsi to? asi ne, když za šikanu považuješ zřejmě povinnosti zaměstnance vůči svému chlebodárci! místo vděku jej jistě nenávidíš, proletáři.
- rozkrádačky jistě nějaké byly, ale mnohem horší v padesátých letech. po převratu nic zase tak osobně traumatizujícího. pokud o nějakém zločinu víš, dej trestní oznámení. pokud ne, marně zde blemcáš na zvědavci.

pokud tyhle "křivdy" pokládáš za životní moudra nasbíraná socialistickými dědky, pak jsi asi trochu mimo. i s tou oázou svobody, ale to už nemíním rozebírat. každý s pamětí, kdo komanče před 1989 zažil, ví nejlépe, jak ohromná zde byla svoboda. možná někomu už stařecká demence brání vzpomenout si na ty každodenní nechutnosti v médiích i jinde... a vše z mládí si idealizuje. a mladé šmahem opovržlivě s patra peskuje. přitom Choronzon to má v hlavě uspořádané 100x lépe než ty.

213785

01.03.2010 17:12

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Kapitalismus

88.?.?.?

>že to s těma strašnýma křivdama nebylo tak horký
jak pro koho...
pro sedláka, hospodařícího na půdě svých předků po staletích, to byla asi křivda, když jej za vymyšlené obvinění poslali do těžkého žaláře. i to, že jeho rodinu někam vystěhovali. i to, že jeho milované koně ukradli a buď pobili nebo odvezli neznámo kam. a krávy soudruzi neumětelové v družstevním kravíně umořili.
podobně i vlastníkovi nějaké živnostenské dílny nebo nějaké fabriky jistě vadilo, že to, co jeho předkové a on sám s láskou zveleboval, pak nějaký rudý komisař prostě zabavil a zkazil.
blbé bylo i jen to, poslouchat denně do omrzení ty známé lži o lásce ke komunistické straně a milovaným soudruhům-vrahům.
muzika byla cenzurována, a kdo chtěl rock nebo metal mimo ČSSR, musel na burzy gramodesek a kazet do parků a lesů, a riskovat policejní šťáru, zmlácení nebo zatčení.
nesmělo se projevovat víru v Boha, bylo omezováno náboženství, soudruhy to bylo posmíváno a stíháno. vše jen tajně a něco s rizikem obvinění za protistátní podvratnou činnost.
někdo nesměl studovat, když neměl dobrý kádrový profil... -jen taková drobná křivdička, ovlivňující celý život, co? jen ne tvůj...
někdo nesměl dělat své povolání a šikanovali jej třeba rok (posílali den co den od čerta k ďáblu), než mu dali nějakou podřadnou práci.
skoro nikdo nesměl z republiky, a když, tak leda do NDR nebo do Maďarska. dobře prověření snad i do Jugoslávie. ostatní pěkně za ostnatými či elektrickými dráty. za pokus o překročení hranice někdy smrt zastřelením od pohraničářů, jindy vězení.
každý zde měl stejné howno a nikdo neměl v téhle uzavřené ohradě naději na to, že by jemu či jeho dětem někdy bylo lépe.
...ale jinak to tady bylo super. dělalo se jen aby se dělalo a proletář byl spokojen, že má na chleba a mlíko, a že se může jít den co den vyspat do betonové králíkárny, aby každý další šedý den byl stejný jako ty předešlé. opravdu "úžasný" život. přál bych ti ho, ale nejsem schopen ti to prostředí komunistického skanzenu zrekonstruovat.

213789

01.03.2010 19:46

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Trochu jinak..

88.?.?.?

>Jak řekl, byla jistota
jenže jistota na světě neexistuje, v lidském životě jedině jistota smrti... nic jiného. jistota v žádném případě není nárok, a vyžadovat ji je mimořádně hloupé; svědčí to o základním nepochopení, jak svět funguje.
>Stát svým občanům jistotu garantoval
ne, negarantoval. jen se tak tvářil. a živořilo se tu stylem "všem stejné howno, a hlavně se nedívat jinam, jestli tam není líp"... a kdo se ven podíval, viděl mnoho a mnoho věcí, které líp šly. a každý po lepších západních výrobcích toužil a snažil se je skoro za každou cenu koupit. divné, co?
>Fungovalo to
evidentně nefungovalo. kdyby ano, nikdo by ten "funkční" socialismus nechtěl vyměnit za ten "horší", zlý kapitalismus. a opravdu - ten socialistický systém byl v totálních sr_čkách. i finančně, a hlavně ten centrálně řízený NEEFEKTIVNÍ bordel nemohl mít žádnou budoucnost. vnitřní zadlužení ekonomiky ČSSR bylo šílené. a právě pro tu neudržitelnost to soudruzi celkem ochotně pustili z ruky. socialistický uvědomělý člověk holt přes veškeré uvědomování a masáž politických pracovníků nějak nebyl motivován podávat ty správné výkony, inovovat, snažit se... byla všudypřítomná deziluze, apatie, rezignace.

>Stát,jako dobrý ochránce všech svých občanů
toto jde i v demokracii, vlastně spíše v demokracii než v komunistické diktatuře.
ano tohle je dobrý ideál. jenže je třeba si ujasnit co je a MÁ BÝT ta ochrana. -podle mě ochrana bezpečnosti (policie), obrana vlasti (suverénní a vlastenecky orientovaná armáda) a ochrana před bezprávím (soudy). první se daří jen velmi částečně, a to i vlivem toho, že se poměry uvolnily. jsme v divočině, ne už v ohradě z elektrických či ostnatých drátů. to s sebou nese i rizika (inteligent se nediví).
s obranou je to katastrofa - zcela jsme rezignovali na suverenitu a naši muži pozbývají i v tomto dalším ohledu schopnost býti muži-ochránci, kteří svou rodinu uhájí, kdyby bylo třeba. nehledě na změkčilost danou zrušením základní vojenské služby. neříkám, že by musela být 2 roky, ale rok ano. naučí to kluka být chlapem, utrhne ho to od máminých sukní, konfrontuje s tvrdou realitou a konkurencí jiných mužů. naučí ho to být samostatnějším, odolnějším k fyzické i psychické zátěži.
co se týče soudnictví, je podle mého zkorumpované a hlavně neskutečně pomalé. takto se práva nikdo nedovolá. (on se ho tedy nedovolal nikdo ani u komouši zaúkolovaných soudců). ideálem pro mě je Soudce Ti, který se svými dvěma pobočníky dokázal velmi efektivně, rázně, rychle a spravedlivě řešit problémy. bylo to dáno jeho osobním charakterem a udělenými pravomocemi/autoritou. samozřejmě i historickou dobou, která nějaké metody umožňovala. dnes by se z toho pseudo-ochránci lidských práv asi po_rali. (přečtěte si nějakou knížku o něm, od [url=...

Automaticky kráceno

213798

01.03.2010 19:48

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Trochu jinak..

88.?.?.?

dokončení:

(přečtěte si nějakou knížku o něm, od Roberta van Gulika)

ostatní státní ochranářství je už nežádoucí, pokřivené. nějaké hmotné zabezpečování státem (kdo to je?) je vyslovená hovadina, protože se realizuje na úkor někoho druhého. socialistické přerozdělování je v zásadě špatně. a pokud dělat státní rozpočet, tak jen v nezbytně nutné výši.

strach je neoddělitelnou součástí lidského života. je nutný, aby se člověk měl na pozoru a držel se v určitých mezích. beze strachu by se zvrhnul v bestii nebo nechutného lenocha. strach ze ztráty zaměstnání je velmi pozitivní věcí, protože bez toho by všichni lemplové práci flákali, ale odměnu by samozřejmě nárokovali v plné výši (nebo stále vyšší). je třeba být soutěžícím ve volné soutěži. bez toho by práce degenerovala (i lidský druh), snaha by absentovala a vývoj i ekonomické parametry by šly do háje.

213799

> Mám ráda vaši komunikaci, je to fajn mít podporu, byť by ve smrtelné agonii.
díky moc za výměnu názorů. my si rozumíme.
tu smrtelnou agónii bych nebral až tak fatálně, doslovně. prostě žijeme v nějaké době, do které jsme postaveni, abychom ukázali, že to ustojíme a dokázali přitom být co nejvíc lidmi, dělat to tady co nejlíp, jak jen umíme. člověk může dělat jen to, co zvládne. ne víc. -a pak si nemá co vyčítat nebo si zoufat... takže hlavu vzhůru. jsou i hezké věci na světě, tak si jich užívejme, když jsou nám dány k naší potěše.

213801

01.03.2010 21:40

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Trochu jinak..

88.?.?.?

pro mě také zcela anonymní danielo,
stručnost není vždy ctnost. někdo je stručný, že dokáže hutně podat množství informací. někdo je stručný, že nemá co říct nebo že vykřikne jen 1/10 potřebného, bez vazeb a zdůvodnění.
postupně se daly "dobrovolně" odstraňovat i vady demokratůrského systému. marně. i socialismus se tak dlouho vyvíjel, až se rozvinul do zániku.
funkční systém je takový, který je založen na přírodních zákonitostech, které platí vždy, dokonce i přes lidská "vylepšení". pyšný člověk chce regulovat až do zblbnutí. chce poutat přírodu, energii, sešněrovat řeky dle svých představ, chtěl by i regulovat počasí. marně -příroda má nakonec poslední slovo. -regulované toky si předělá zpět, hráze protrhne, a člověku vždy ukáže, jaký je osel, když nejde V SOULADU s přírodou, ale snaží se proti ní. podobně i pokud jde o společenské systémy, vznikající a "vylepšované" po celou lidskou historii. většinou marně, s chybou. boží či přírodní zákony jsou dány, a jsou nejlepší možné, v nějaké rovnováze. jakkoliv jinak se to po čase vždy poboří a začíná se ve zmatku (poučeně) odznova, aby se opět zapomnělo a zkoušelo se to v bledě modrém.

na lidi funguje jediné - motivace.
přerozdělování je DEmotivace, a to jak na straně schopnějších, bohatších-nespravedlivě_oškubávaných (ztrácejí smysl, proč se snažit více), tak i na straně neschopných a líných (dostanu-li zadarmo, beze snahy, proč se ještě o něco snažit?).
naivní víra v lidskou dobrotu, spravedlnost, píli, sebepotlačení ve prospěch celku, to už jsme si mnohokrát ověřili, že to nefunguje (hromadně). utopie. -sám od sebe, bez osobní motivace NIKDO NIC dělat nebude, ani vylepšovat čísi systém.
on ani není "dobrý systém" a v něm pak následkem toho dobří občané. nikoliv! i ten systém vzniká z občanů, politici jsou do značné míry takoví, jako průměrný občan. možná se pak jen zkazí a ženou se za provizemi. když už se tam na chvíli dostali, tak to chtějí využít a zabezpečit se.

funkční může být takový "systém", který je založen na neodporování přírodě, na nedeformování trhu (volný trh) a na automatických (přírodních) motivačních prvcích (strach=negativní motivace, prospěch=pozitivní motivace). jedině takto to bude fungovat. to je skutečný kapitalismus (ne ten socialistický deformovaný kapitalismus, o němž víme, že funguje blbě).
narazíme-li na problematiku lidskosti vůči vyloženě slabým, pak to lze řešit na bázi dobrovolnosti, na základě apelů na dobro, milosrdenství. ale dobrovolně! ne že se někomu násilně sebere a řekne se mu: "buď více solidární!". -a takto se pak mohou i utužovat vazby v dané společnosti. bohatý soused bude raději pomáhat ekonomicky slabé rodině ze sousedství DOBRO-VOLNĚ, když jejich problém osobně zná, má k nim vztah (znám takový případ). ale to je už vyšší dívčí.

213810

píšeš skvělým stylem! vtipné [smích]
jen mám při té tvé agitaci pro odvahu ke stávkám trošku obavu, jestli ti dnešní rozhodnutí-stávkující nejsou
a) využití blbci ve prospěch čssd (páka pro rozpoutání hysterického jakoby-odporu davů ke každé nelevicové vládě, resp. proti pravici jako takové)
b) vyděrači, kteří chtějí získat/udržet výhody pro sebe, které však nikdo jiný nemá... a půjde to právě na jejich úkor (ostatních poplatníků).
zamysli se nad situací: z jedné strany máme jiříkovo lhaní o (ne)jednání o pandurech, z druhé strany tento pokus na odpoutání pozornosti a k vybičování iracionálních vášní, kde už pak argumenty nebudou hrát žádnou roli. máme před volbami, víš?
nechci tě podezírat, že by ti uniknul ten drobný rozdíl ve smyslu stávky - nevychází to přece z všeobecného odporu k systému (nwo), že ne? jde o lokální a velmi parciální zájem, využitý některými parchanty.

213813

01.03.2010 22:29

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Omezte, prosím, počet svých příspěvků

88.?.?.?

dnes jsem měl prostě trochu víc času, který jsem se dobro-volně rozhodl věnovat vám, vašemu webu. za práci zdarma je někdo i vděčný. pokud se vám mé názory nelíbí a obohacení diskuse se vám jeví jako nežádoucí, pak vám nerozumím. ale mazat samozřejmě můžete... v tom vám mohu těžko zabránit. jen bych se na vašem místě trošku zamyslel, co tím vlastně činíte, komu ku prospěchu.

213818

02.03.2010 09:48

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Omezte, prosím, počet svých příspěvků

88.?.?.?

považovat jiné lidi za roboty je hloupost. stejně tak myslet si, že tvůj pohled na svět je správný, a jiného zaručeně špatný.

u tebe jsem si všimnul ale jiné věci: jsi takový statistik, sbíráš historické texty, abys je mohl jiným omlacet o hlavu a tím se je snažíš vyřídit. sice marně (viz Stan), ale co po tom zůstane, je dojem trapnosti z tvé bonzácké snahy. -považuješ snad toto za přínosnou formu diskuse?
hovořit o povedené bábovičce se dá jen tehdy, kdy se povede.

213864

ta reakce byla na autora "lesov", který o stávce psal.
ve volby nevěřím, protože vím, jak se to tady střídá a jaké jsou ve velkých stranách možnosti pro obměnu (vnitrostranické volby jsou většinou volbou ze dvou klik uvnitř stran, a silnější parchanti vyhrávají, jako všude). je to rigidní systém, nesmírně zpomalený v reakci na dění (asi záměrně, aby loutkáři stíhali pohodlně reagovat).
nicméně (překvapivě) volit chodím. proč? 1) protože apatií a pasivitou neovlivním už vůbec nic... to bych se zařadil mezi mlčící stádo, které už nebéká ani o těch volbách, a jen čeká, co s nimi vlci udělají 2) protože je přece jen jakási minimální šance, že se tam jednou může podařit propasírovat menší stranu, která ukáže, že to dokáže dělat i jinak, o něco lépe, a získá si široké sympatie. každopádně menší zlo lze volit vždy. každý je nějak orientovaný - někdo je socialistický závislák, druhý svéprávný občan a tedy volič spíše pravicových řešení. že dojde někdy ke zklamání, to je sice možné (skoro jisté), ale dělám, co se dá. hlavu si kvůli té naší politické realitě neprostřelím.
máš pravdu, že by člověk volby a aféry neměl přeceňovat, je to jen divadlo na výtěr zraku davu. ale fakt nestojím o to, aby tady vládla socanská svoloč. když už se na někoho mám dívat a někoho poslouchat v médiích, tak raději někoho jiného, než z koho se mi dělá fyzicky nevolno.

213871

02.03.2010 10:27

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Trochu jinak..

88.?.?.?

jak může někdo příčetný po přečtení mých příspěvků napsat, že já hájím přerozdělování??? vždyť je to úplně překroucené!

u motivace (pozitivní a negativní) nelze mluvit o strašení. to jsi se opět s myšlenkou jaksi minula...
hádat se s tebou určitě nechci. není to bohužel na správné úrovni. mentálně.

213873

02.03.2010 10:34

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Trochu jinak..

88.?.?.?

>Souhlasím s vámi snad ve všem až v názoru na vojenskou službu.
tohle má velmi významný odraz v tom, zda jsou pak občané schopni rezistence v krizových momentech, a hájit něco tak základního, jako své životy a své rodiny. neumět to, to považuji za degeneraci. otužit se fyzicky i psychicky je jednoznačně prospěšné. a umět vládnout zbraní je základní dovednost.

k vlastenectví je třeba lid i vychovávat. kdo totiž není vlastencem, je jaksi zmrzačený, bezprizorní, pomýlený. i děti se přece vedou k věcem, které jsou pro ně prospěšné, a které by samy od sebe ty děti nikdy nedělaly.

213874

02.03.2010 13:30

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Kapitalismus

88.?.?.?

měl jsi k napsání tohoto štěku i jiný důvod, než potřebu hádat se a osobně útočit? (navíc mimo mísu, s bolševiky jsem nikdy nic neměl).
já to oproti tobě zkusím konkrétními fakty, ano?

>>nesmělo se projevovat víru v Boha

>To je sprostá lež...

sprostý jsi leda ty. -proto se tehdy věřící lidé skrývali po bytech, které byly StB kontrolovány (mj. i na závadovou literaturu) a někdy prošpikovány štěnicemi? -proto byli takoví lidé vyslýcháni? -proto byli kněží a biskupové svěceni tajně? -proto, že bylo vše povoleno, tak někteří kněží nedostávali od komunistických církevních tajemníků souhlas s výkonem služby? -jakmile byl kněz aktivnější, hned ho šoupli do pustého pohraničí, aby nemohl "škodit". -viděl jsi v té době běžně nějaké veřejné náboženské procesí? (mimo pohřbu a jednou za rok nějaké pouti, zmanipulované jako manifestace za mír)
měl jsi v té době jít na náměstí a něco podobného tam hlásat -a hned bys viděl, jak rychle by tě "bezpečnost" odvedla a ve finále by tě zavřeli do léčebny choromyslných (které i pro tyto účely byly zneužívány).
zřejmě kvůli té náboženské svobodě tolik kněží sedělo ve vězeních, někteří byli mučeni při výslechu, a řeholníci (muži i ženy) byli v 50.letech kompletně internováni. -jinak, než tou svobodou si to neumím vysvětlit.
...a pak kdo je sprostý lhář...

v ostatním někde zkresluješ, bagatelizuješ, a nijak zvlášť mi neodporuješ. zbytečné krákorání. proto se divím, že máš potřebu se vůči mně tak vymezovat. asi ti zase spadlo to neduživé sebevědomí a potřebuješ si ho trochu pozvednout [mrknutí jedním okem] já rád pomáhám potřebným [velký smích] s dětmi a blázny se nemá cenu hádat.

213884

03.03.2010 12:47

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Kapitalismus

88.?.?.?

a ty bys byl tak rád učitelem... [chechtot] ...a zatím o tebe nikdo nestojí, co? hrdino...

213965

04.03.2010 13:08

Google dokáže šmírovat všechny lidi na planetě

RE: Bildeberg

88.?.?.?

>člen katolického řádu Zlatého rouna
bohužel, zaslepen ve své nenávisti kecáš. jde o čistě světský řád, kde katolická církev neměla primární roli a nemá tam žádné pravomoce.

Řád zlatého rouna byl založen burgundským vévodou Filipem Dobrým v Brugách dne 10. ledna 1430 u příležitosti jeho sňatku s princeznou Isabelou Portugalskou, poté, co odmítl členství v Podvazkovém řádu. Řád je též známý pod názvem Ordre de la toison d'or, el Toyson de oro, el Tusan a v raných dobách též jako rytířský řád zlatého rouna ovčího plátna z Burgund nebo řád belgické vlny.
Po vymření rodu burgundských vévodů roku 1477 přešel řád na rod Habsburků. Poté, co roku 1700 zemřel poslední španělský král z habsburské dynastie, rozdělil se v důsledku bourbonsko-habsburských sporů o dědictví řád na dvě linie a dodnes existuje jak španělská větev Karlových bourbonských dědiců, tak rakouská větev Habsburků. Rakouská republika dne 23. června 1953 uznala právo hlavy dynastie Habsburků na suverénní udělování řádu.


více zde na Wikipedii.
šlo evidentně o pouhou snahu super-elitářství mezi šlechtickou elitou. nemělo to nic společného se zednáři (=naopak protikatolická instituce) nebo s NWO, kde skryté vedení usiluje o šedou nešlechetnou masu a o silné, fatální pomuslimštění křesťanských zemí. zde jde tedy opět o protikatolickou věc. logicky ti to tedy nesedí. katolická církev přece nebude útočit na své zájmy, že...

(knížete se tímto nijak nezastávám).

214022

04.03.2010 17:25

Google dokáže šmírovat všechny lidi na planetě

RE: Bildeberg

88.?.?.?

opět se ve svém fanatismu mýlíš a mateš mnohé další (mám pocit, že se v tom bahníš zřejmě rád, s gustem, a domýšlíš si co nejfantastičtější spekulace). měl bys být o hodně korektnější:

1) číst na daném odkazu umím. je však třeba si uvědomit, že šlo o 15. století!!! tehdy byli všichni katolíci a jako nejvyšší šlechetnost šlechticů byla chápána ochrana víry a jejích zásad, z čehož měly vyplývat ctnosti (a přirozeně i čest ve společnosti). cokoliv založeného věřícím šlechticem není nutně součástí katolické církve.

2) v dané době byli šlechtičtí potomci běžně dosazováni do pozic biskupů nebo jiných představených církevních řádů (byli vzdělaní, s přehledem a mnozí i zbožní). zde ale NEJDE o církevní řád, jak jsi doufám z odkazu pochopil. církevní řády jsou zakládány s požehnáním papeže, což rozhodně není tento případ. zde se jedná spíše o řád v jiném významu - jako cech, výlučná společnost, nebo jako dnešní laureáti státního vyznamenání nebo nobelovy ceny za mír či jiné zásluhy.

3) že je někdo v historii nositelem ještě nějakého ocenění od jiné společnosti, to naprosto neodporuje tomu, že řád zlatého rouna je světským řádem a s katolickou církví nemá prakticky nic společného.

4) odbočení ke ZCELA jinému typu řádu (Maltézským rytířům a Německým rytířům) je jen ukázkou tvého zmatku nebo snahy zastřít nepravdivý výkřik odvedením pozornosti jinam. Mimochodem Maltízští rytíři vznikli 400 let před ustanovením civilního řádu zlatého rouna (11. století versus 15. století). spojitost není v podstatě žádná.

5) že je dnešní papež (o půl tisíciletí později) členem něčeho úplně jiného (Maltézského řádu), to v žádném případě nepodporuje tvou zmatenou dedukci, že řád zlatého rouna nějak souvisí s katolickou hierarchií.

že se církev spikla proti sobě, to snad ani nemá cenu komentovat... to je doufám jen tvá snaha vtipem vybruslit z tohoto trapasu.

na závěr bych tě ještě rád vyvedl ze zřejmého omylu, v němž se domníváš, že co rytíř, to něco tajemného, fantasticky vzrušujícího nebo nějaké spiknutí: řád Maltézských rytířů je jinak nazýván Johanité, špitálníci, svatojánští rytíři, hospitalité sv. Jana, nebo-li jde o podobné zaměření jako Křížovníci s červenou hvězdou, a jde o charitativní a zdravotnickou službu méně šťastným spoluobčanům. to je to rytířství=šlechetnost. nikoliv vládnutí mečem; meč byl pouze dobová pomůcka k obraně v divokých (nejen evropských) končinách bez dálniční policie ap.

(Omezte prosím počet a rozsah svých příspěvků. Nemá to nic společného s jejich obsahem, snad s výjimkou charakteristiky oponentů. Máte právo vyjádřit názor, stejně však ostatní a dochází k jistému přehlušení, uštěkání názorů méně pilných přispěvatelů. Podáváte téměř 10 příspěvků denně, každý nemá možnost reagovat na zmíněné množství. Díky – moderátor)

214038

05.03.2010 01:45

Google dokáže šmírovat všechny lidi na planetě

RE: Bildeberg

88.?.?.?

prosím, má poslední reakce k těm nesmyslům:
nejsem žádné xs, tak proč mě tak hloupě oslovuješ?
jaký kardinál? papež? proč jej nazýváš nižší hodností než má? pokud myslíš jiného, proč jej nejmenuješ? nevím nic o tom, že by papež byl členem řádu zlatého rouna (civilního elitního spolku, povětšinou z tzv. šlechty). dolož jeho vyznamenání ze strany "řádu" zlatého rouna.
velmistr maltézských rytířů je někdo jiný (je to Matthew Festing od r.2008). papež je jen hlavou církve, tedy v konečném důsledku i všech církevních řádů (může je ustavit/schválit, vyvolat změnu vedení i zrušit).
nechápeš-li, že katolíci jsou členové církve římskokatolické, pak je marné se s tebou bavit. církev zde znamená církev katolickou, takže církevní=katolický.
tzv. řád zlatého rouna nepatří do struktury katolické církve, tedy ani církve.
církev katolická není mocenská struktura, tedy členové řádu zlatého rouna mohou mít možná vazby na nějaké mocné se světskými zájmy, ale KC to není. členové mohou být současně i příslušníky KC, ale to neznamená, že se jedná o řád patřící do struktury církve. nějak ti to pořád nedochází, ta logika. je to podobné, jako bych byl členem fotbalového klubu, současně však i příslušníkem KC, a ty bys absurdně tvrdil, že ten fotbalový klub je kvůli mně součástí KC, a dokonce že fotbalový klub je mocenská struktura s vazbami na KC. -šílené? ano. takto úchylně uvažuješ.
ad 3) nikde jsem neuvedl teze o nepřátelích v této souvislosti.
ad 4) to tvé odbočení bylo pouze za účelem rozmlžení. ty instituce nemají spojitost.
k odkazům a osobám: autor těch smyšlenek, HHBB, je dle mého zmatený jedinec, podobně fanatický jako ty, v honbě za senzacemi. obzvláště jste si podobní negativním zaměřením vůči církvi. nelze však věřit všemu, co se někde na internetu dočteš -to by ses z toho musel zbláznit. například souvislost ovce dolly, princezny diany s jejím panenským početím antikrista=údajně jejího syna (klon). +vytrhané citace z proroctví Bible versus násilné spojení s erbem britské královské rodiny, koncem světa atd. pokud chceš být pokládán za příčetného, nezkoušej to obhajovat [smích]
slepou víru máš spíše ty... ale opačnou, anti. proto máš i problém; ne já. je něco jiného souLAD s vírou a souHLAS s KC. ale to ti patrně nedokážu vysvětlit, na to nemáš kapacitu.
o mafii a křídle si mysli samozřejmě co chceš, jen by bylo dobré, abys veřejně neuváděl jako fakta produkty tvé fantazie a fanatické nenávisti. chtělo by to spíše pochopit skutečné cíle a ducha církve a znovu vše OBJEKTIVNĚ prodebatovat s někým znalým a promyslet. jinak nemůžeš být brán vážně. tvé vývody jsou zkratkovitým výplodem povrchního fanatika, který baští vše z první... aniž to filtruje a zkoumá alespoň z hlediska logiky.

214072

05.03.2010 16:03

Google dokáže šmírovat všechny lidi na planetě

RE: Bildeberg

88.?.?.?

>Jste oba jak malí kluci, kteří mají pocit, že jim někdo rozkopává bábovičky a tatínek s tím nic nedělá, ba naopak, že zlého útočníka podporuje [chechot]
problém stojí naprosto jinak, než se domníváš (opět překrucuješ skutečnost):
pokud to zde chápeš jako soutěž v rozkopávání báboviček, buď ujištěn, že bych tobě snadno rozbil téměř všechny, zatímco ty bys neměl šanci. to by zde ovšem nesměl být TVŮJ tatínek, který tě ze své pozice chrání (neomezuje), a naopak značně vychyluje hru zásahy vůči jiným, tím že trapně a nerovně omezuje možnost reakcí/vkládání příspěvků tvého odpůrce. pak samozřejmě vítězí děcko s fotrem v záloze, ačkoliv by jinak dostalo na prdel. zda jde o opravdové vítězství v původní soutěži faktů a logických argumentů, to je samozřejmě zodpovězeno záporně. zacpat někomu ústa a tvrdit pak, že nebyl schopen odpovědět (a pravda tak nevyšla najevo), to je vrcholný trapas... možná jde o úchylku. můžeš kolem sebe házet hnojem libovolně, protože víš, že ti ho ti druzí nebudou moci nacpat zpět do úst. je to samozřejmě nefér, ale je to tak. a tímto hnojem křiváren, polopravd, smyšlenek i vyložených lží si patrně zdejší vlastník přeje naplnit zdejší diskuse, zatímco reakce nechce raději ani slyšet. prostě pískoviště musí zůstat chráněné, jednostranně.

214128

05.03.2010 18:42

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

RE: Nesprávná východiska

88.?.?.?

nespravedlivé na tom všem je to, že ten koňas, který na elektrárnu bezúročně půjčil, si mohl tutéž elektrárnu za své peníze postavit sám a mohla vydělávat jemu. on ale (bůhví proč) půjčil bez jakékoliv odměny vojtovi, který mu po pěti letech vrátí jen tolik, kolik si půjčil. tedy koňas předtím 20 let šetřil jak blázen, aby nashromáždil kapitál (utrhával si od huby, ničeho si neužil), ale pak jako osel půjčí výsledek té šetřivé snahy někomu, a dokonce zadarmo, na dalších 5 let.
ona by v praxi taková situace zřejmě ani nenastala, protože by nikdo nebyl tak blbý, aby své peníze někomu půjčoval bez jakékoliv odměny. půjčka je prostě služba dočasného poskytnutí peněz (podobně jako dočasné poskytnutí auta v půjčovně), a za službu se platí. když si totiž někdo utrhává od huby, pak jedině proto, že s ušetřeným kapitálem pak může vydělávat. jinak ani šetřit nebude... pro někoho cizího a zadarmo.
jde o obecnou věc, přirozenou odměnu za zápůjčku a za to, že si poskytovatel půjčky oddálí spotřebu/použití svých peněz. nikdo nic nebude dělat zadarmo. pokud by se nulový úrok nařídil úředně, kvetl by černý obchod s penězi za odměnu (úrok).
půjčování peněz vytvořených díky systému frakčních rezerv je už o něčem trochu jiném. nicméně zásada o službě a odměně platí obecně.

214146

05.03.2010 21:24

Google dokáže šmírovat všechny lidi na planetě

RE: Bildeberg

88.?.?.?

>Hru na to, kdo má většího pinďoura
jenže o svém pinďourovi tady cosi trousíš ty. já jsem psal o těch tvých bábovičkách a měl jsem přitom na mysli snadné rozboření tvých chatrných vyfantazírovaných konstrukcí, které odporují realitě a zdravému rozumu. ale myslím, že bych s tebou neměl sebemenší problém v jakémkoliv ohledu [velký smích] jenže by mě to ani moc netěšilo, protože hošíček, co to nemá v hlavičce srovnané a schovává se za taťku, si zaslouží své chráněné pískoviště a ode mě ohledy.

214164

06.03.2010 13:47

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

RE: K práci strojů

88.?.?.?

>nákladovost na zaměstnávání člověka a stroje stejně
jasně! [velký smích] zdanit všecko a v každé fázi. zdanit stroj při výrobě, při nákupu, při práci i při vyřazení do šrotu! zdanit dopravní prostředky, palivo (=cestu do práce), zdanit přidanou hodnotu, zdanit výdělek (práv. + fyz. osob) a pak i spotřebu. zdanit úplně všecko a nejlépe 3x. a v ceně konečného produktu se pak všechny ty daně a odvody objeví a vy to rádi zaplatíte, že? vůbec vám nedochází, že jste užiteční idioti těch pánů kdesi za oponou, kteří by rádi zdanili i dýchání (práci plic), vodu, zřejmě i močení a všecko ostatní. ani ň zadarmo! a pěkně ať to plebs zaplatí i s chlupama. protože někdo to zaplatí... jinak by se to s prodělkem nedělalo. (daně jsou jen nutné zlo -viz odkaz dole).
a pokud jde o stroje, dle vás asi vše regulovat a denně kontrolovat - aby si náhodou nějaký vykuk tajně doma v obýváku nevyrobil stroj, kterým by efektivněji vyráběl nějaké produkty, tak uzákonit, že je to trestné... protože by bral práci jiným lemplům, které to nenapadlo. kam bychom to dopracovali se stroji, že jo... mohlo by to dokonce usnadňovat práci a naplnit něčí potřeby. tak to teda ne! ženským zdanit i míchání vařečkou, protože i to je pomůcka, která usnadňuje vaření. a vůbec doporučuju vrátit se ke klackům a kamenům. tehdy aspoň nic nezjednodušovalo práci, všichni jí měli dost a všichni na tom byli skoro stejně, že?
vám opravdu nedochází, že marx s tím svým strašením, jak stroje berou práci lidem, je úplně mimo!? vždyť od 19. století jsme už ve 21., ale stroje stále práci všem nevzaly a dokonce je (mimo období krize) nezaměstnanost menší, než dřív (jen 5%). ovšem i tehdy je to proto, že je dost líných, kteří pracovat prostě nechtějí nebo pro totální neschopnost nemohou. práce je totiž všude kolem dost... jen se jí chopit. to chce ovšem nápaditost a chuť něco dělat, ne jen docházet do zaměstnání, flákat to tam a skuhrat, že se někdo má líp, a bát se o práci (vzhledem k loajalitě a nasazení vcelku oprávněně).
co takhle se zamyslet, že když vás nahradil i stroj, že je na místě být jaksi lepší než ta neživá věc, snažit se a vyniknout třeba invencí, novými nápady a tím, co stroj nikdy dělat nemůže? neuráží vás ten fakt, že jste dosud dělali tak primitivní činnost, kterou zvládne i blbý stroj?
všechno je to o neustálém posunu kupředu. a člověk se musí snažit... posunout se jinam, výš. jenže mnoho lenivých se snažit nechce... zdá se jim to nepohodlné, prý že by byli na světě jak štvanci. jenže milánkové -to je osud člověka na Zemi! vždy se musel snažit přežít, uživit sebe i blízké, a zadarmo nikdy nic nebylo. už se s tím smiřte, chytráci, co stále vymýšlíte nějaké triky, jak nic nedělat a dostávat cosi zadarmo.
DANĚ JE TŘEBA RUŠIT! např. takto

214202

09.03.2010 16:03

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

RE: Nesprávná východiska

88.?.?.?

>Buď dáte lidem za práci míň, abyste na kombajn za x let ušetřil
tobě to vůbec nemyslí tržně! -lidem NEMŮŽEŠ dát méně. musíš jim dát tolik (a to přesně tolik) kolik je přijatelný kompromis mezi jejich požadavkem a limitem podnikatele-zemědělce. samozřejmě to je méně, než kolik činí cena té práce, protože jinak by to bylo prodělkové. pokud podnikatel vydělá, může si pak začas koupit kombajn... ale to by trvalo.
>Když si vezmete půjčku, jedete v řetězu, na jehož konci jsme teď
moc šílíš, přeháníš. zaprvé nejsme na tom momentálně nijak zle (srovnej Súdán, Pákistán ap.), a druhak půjčky na světě existovaly snad už od pravěku. nejde v zásadě o nic špatného.
půjčit si peníze na ziskové podnikání je vždy dobrý počin, protože se vydělá na splátky i na podnikatele (a ještě se okamžitě může přestat zaměstnávat pracovníky na poli, tedy významná úspora).
samozřejmě v případě nákupu kombajnu na úvěr přestanou být zaměstnáváni pracovníci. těm bude muset stát platit z daní podpory nebo si ti lidé sami najdou jinou práci, resp. začnou podnikat, pokud mají hlavu otevřenou.
to ale není vina podnikatele-zemědělce, že je už nezaměstnává -to není a nikdy nebyla jeho povinnost. prostě byl chytrý a dělá už nyní věci jinak než dřív, finančně úsporněji, a zřejmě i časově, díky stroji. je na každém člověku, aby se snažil svůj život zlepšovat podobně chytře... jít kupředu, vymýšlet nové věci a nové postupy. platí to i pro propuštěné žence.

214440

13.03.2010 21:42

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: komentář --- k odkazu od koňase

88.?.?.?

tak jsem si přečetl většinu těch šíleností na http://www.ekonomickareforma.cz/pdf/reforma.pdf, a nejčastější slovo, které mě přitom napadalo bylo „debil“. autor je evidentně neinteligentní nedouk, zato s o to větší touhou po tom, aby dokázal něco, nač nemá... asi aby se proslavil. jenže k tomu rozhodně nestačí schopnost psát až trapně strukturovaný text (s číslovanými odstavci).
ten chudák „inženýr“ by se spíše měl seznámit se základy ekonomie a zjistit si historická i novodobá fakta.
kdyby se mi chtělo, sepsal bych nejméně 10 závažných důvodů, proč ty jeho bláboly nelze realizovat... spíše jich ale bude sto a více. uvedu tři, které zcela postačí:

půjčka od „centrální banky“ každému občanovi, který není předlužen a požádá si (prý otázka pár minut během návštěvy autosalonu). takže:
pokud by se umožnila půjčka každému občanovi, množství peněz v oběhu by se zhruba zdvojnásobilo, což by samozřejmě mělo vliv na inflaci naší (jistě izolované) měny a rozhodně také na prudký růst cen, i na dostupnost zboží/hmotných statků, které by si lidé chtěli na půjčky s 0% úrokem nakupovat (pro každého se nové auto nevyrobí, a i kdyby vyrobilo, mělo by to hrozné souvislosti, které snad nemusím rozvádět).

důchody ve výši 100% nejvyšší výplaty za posledních 10 let aktivní fáze života, mě opravdu pobavily. zvláště v souvislosti s pouze 5% odvodů ze mzdy na sociální/důchodový fond. i žák základní školy by spočítal, že při poměru 5 milionů pracujících versus 2 miliony důchodců to prostě jaksi nevychází (nemluvě o demografickém vývoji). kdo by ty štědré důchody zaplatil, to mi je vskutku záhadou –asi opět jen tak „vyrobit“ neexistující=inflační peníze a poslat jich ještě víc do oběhu (viz dále navazující nutnost silných valorizací). hlavně, že pan Schlimbach blábolí cosi o dlouhodobě stále stejné výši měny v oběhu. a to vůbec nepíšu o masivní emigraci schopnějších, z tohoto absurdistánu (1 milion občanů by ubyl zcela jistě, o firmách nemluvě).

další "drobností" je zahraniční obchod – netuším, zda by s tak utopickým státem s uzavřenou ekonomikou, se zcela odlišným systémem i izolovanou, interní, nekontrolovatelnou měnou, chtěl někdo obchodovat, a za jakou měnu (za co bychom koupili ty devizy pro import? za koruny by nám je nedali... takže čistě barterové obchodování? to by byl tedy sešup... nejméně o 50%... tzn. deficit obchodní bilance se stále zhoršujícím se vývojem rok za rokem. zvláště když pán píše, že kdyby EU neakceptovala ty jeho trapnosti, že by naše země vystoupila z EU. v této souvislosti mě napadla další drobnost – z čeho bychom jednorázově splatili ty dosavadní bruselské dotace? ze zahraniční výměny zcela jistě ne. a z produktivity práce (při takřka zaručeném příjmu demotivovaných lidí) by to také nebylo.

už vůbec nehodlám rozebírat diktá...

Automaticky kráceno

214843

13.03.2010 21:51

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: komentář - dokončení k odkazu od koňase

88.?.?.?

>dokončení

už vůbec nehodlám rozebírat diktát státu svým občanům (kdo by to prosadil?) a amorální přístupy, jako nevracení ukradeného majetku (to jsou základy právního státu) nebo zkratovité, populistické šílenosti jako doživotní vězení za ublížení na zdraví či nehodu pod vlivem alkoholu. stát není dobrý hospodář, a to ani s armádou (státem placených) inspektorů, řešících ex-post (pozdě) krachy firem (komický je i velkorysý roční odklad, kdy by stát dal další úvěr firmě v problémech se splácením). prostě ten člověk je podle mě buď maniak, zcela mimo realitu, nebo feťák. to vše kombinované s neuvěřitelnou slavomanskou grafomanií.
doporučuji přečíst - zábava na každé straně... ale raději jen inteligentnějším jedincům, protože lopaty s IQ pod 80 by i ty zjevné šílenosti mohly vzít vážně, jako skvělý program pro revoluci. jeden-dva souhlasně mručící a ochotní už se tady našli. (nic proti slušným, manuálně pracujícím lidem - nejsou-li tupí, vážím si jich).

214844

14.03.2010 00:48

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: komentář

88.?.?.?

podle mého skromného názoru je inflace přírodní zákonitostí. stejné šaty za 10 let jsou už z módy, tedy mají pro kupující podstatně menší cenu. i lidé a lidská práce jsou inflační - noví pracovníci se učí stále novým dovednostem. výběhový typ auta se také prodává za nižší cenu. starý ztvrdlý chleba se též prodává za zlomek ceny čerstvého. věci prostě v čase mění svou hodnotu. ve všem funguje inflace. lidé žádají stále něco nového a lepšího... inovovaného. za staré a stále stejné věci postupně nejsou ochotni dávat stále stejně. proto je tlak na vývoj na každém stupni, požadovaný od každého člověka.

to ale není tím nejhlavnějším důvodem inflace. tím je to, že se mezi krávu a jiné zboží dostaly ty papírky (prostředník-peníze). a ty se vydávají (jak všichni víme) pomocí různých technik i částečně podvodně, jako nekryté. tedy ve větším množství, než je podložené hodnotami. dochází k inflaci.
další důvod je ten, jak správně píšeš, že bohatství neustále přibývá (prací, těžbou nerostů, růstem plodin i stromů/dřeva, vynálezy...), a těch hodnot (a tím i peněz =odrazu těch hodnot) přibývá rychleji, než se staré věci kazí... a bez ohledu na zkázu starých věcí, za ty nové suroviny a novou práci a nové plodiny někdo už zaplatil kupní cenu, a chce je dál prodat se ziskem, nebo zpracovat a opět prodat se ziskem. tedy za to žádá víc, než sám dal. a každý ve výrobně-obchodním řetězci žádá víc, i kdyby k tomu nic nepřidal (chce vydělat, uživit se).
ceny tedy nejsou nic stabilního, velmi dynamicky se mění, neustále poměrně narůstají. a peníze to kopírují - také jich přibývá. a zvětšující se množství peněz nemůže mít tutéž hodnotu jako mělo původní malé množství peněz. co se kdysi koupilo za dolar, na to je dnes nutno 10 dolarů. je to jen postupný nárůst čísel na bankovkách. a všichni to tak akceptují s tím, že se snaží za svou práci získat výdělek o tolik větší, aby inflaci dohonili. a bankéři s nimi hrají tu hru na honěnou, a snaží se stejně rychle tisknout další peníze, a navíc peníze těch pracujících odčerpávat formou úroků z úvěrů.
zdálo by se, že bankéři jsou proti sobě, když inflační emisí snižují cenu své komodity=peněz, které se jim vracejí. jenže to tak docela neplatí:
- jednak to mají s tou hrou na honěnou snadné -lidi musejí pro prachy zdlouhavě pracovat, snažit se, oni tisknou víc a víc, a to bez námahy... protože o úvěry je stále víc zájem, jelikož ceny jsou vyšší a vyšší a trend je mít vše hned. a více úvěrů znamená větší honbu za výdělkem, aby se splatily, i s úrokem. a větší honbou/prací vzniká opět víc a víc hodnot... a stále rychleji. a hodnoty=peníze.
- druhak majitel mlýna má vždy k mouce jaksi snadnější přístup... nemá nouzi o chleba. podobně i bankéř si poskytne úvěr za nadstandardních podmínek a v nadst...

Automaticky kráceno

214859

14.03.2010 00:52

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: komentář

88.?.?.?

zakončení:

... podobně i bankéř si poskytne úvěr za nadstandardních podmínek a v nadstandardní výši, takže získá na trhu výhodu nad obyčejnými smrtelníky-prosebníky o úvěry (a touto cestou získává bankéř i informace). některé velké kšefty pak jasně díky těmto výhodám vyhrává. a je mu úplně jedno, že ty miliardové kšefty jsou už "jen" v trochu inflačních penězích -jejich hodnotu hned realizuje nákupem spotřeby nebo další investicí, jíž zisk znásobí podruhé, potřetí...
- úrok za nic (za papír nebo za napsané nuly v počítači) je také docela zajímavý druh výdělku -proč ne, že? někdy se i vydělá na zabavených nemovitostech a poplatcích z prodlení, při neschopnosti řádně splácet.
- a díky té iluzi, kdy nedočkaví lidé si půjčují a myslí si, že splácejí chytře až později, už znehodnocenými penězi, se udržuje ten ekonomický svět v pohybu. jinak by mnohem víc stagnoval. pro člověka to samozřejmě někdy moc příjemné není... připadá si jako štvanec.
suma sumárum, ten, kdo tu hru na honěnou za "inflačními penězi" vyhrává, jsou spokojení napapkaní bankéři. tedy ti ostatní (soupeři ve hře) musejí logicky prodělávat.

214861

14.03.2010 01:03

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: komentář - dokončení k odkazu od koňase

88.?.?.?

pro všechny, co reagovali - z důvodu úspornosti jen jeden široký úsměv [velký smích]

tzv. "základní příjem" znám, viděl jsem 2x, a již jsem na to negativně reagoval, jakožto na nesmysl (čti v mé historii). nic, co je dáno zdarma a zpohodlní lidi, není prospěšné, protože to vede k DEmotivaci a tím k úpadku a krachu.

Andrease Clause znám také (i to 2x shlédnuto) a konstatuji, že v jeho informacích je mnoho pravdy. jenže jeho nabízené řešení spočívá v něčem zcela jiném, než v rozdávání peněz bez práce/protihodnoty. je totiž inteligentní, ekonom.
-a už se prosím tě nedojímej a nerozvášňuj. musel bych přidat další smích. opravdu ne každý zoufalec, který si pro sebe úpěnlivě přeje změnu (a něco si poslechl či přečetl) je osvícený a dost inteligentní na to, aby poznal, co je reálné a co totální nesmysl.

214863

14.03.2010 01:21

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: úrok vs. poplatek

88.?.?.?

>odměnu NEZÁVISLOU na výši půjčené částky, dejme tomu reflektující energii vynaloženou na proces půjčení
óóó, jak nesmírně jsi laskavý... dokonce bys někomu přisoudil i právo na odměnu za službu?! jenže uvažuješ špatně. služba půjčení jednoho auta je za cenu 1X a cena za pronájem stovky aut je 100X. i když to zúřaduje stále jeden a tentýž člověk. nelze tedy půjčovat za nějaký paušální manipulační poplatek. i komerční banka má své náklady. a pokud bys tak nakrásně ty banky sešněroval, buď by přestaly dělat v daném oboru, nebo (a to spíše) by se objevily nebankovní půjčky s normálním úrokem daným tržně.
je to podobné, jako bys chtěl pekaři určovat, že si nesmí účtovat zisk za každou housku, ale jen za energii, co spálí v jeho peci. jsi trapný. co tě vede k názoru, že máš právo jiným diktovat, co a za kolik mohou dělat a nabízet? -vždyť se každý může svobodně dohodnout, jestli si vezme úvěr od banky nebo od souseda. anebo nikde, když mu cena služby nevyhovuje.

214864

14.03.2010 13:38

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: úrok vs. poplatek --- OSVĚTA

88.?.?.?

>milý robote ... manipulační aktivity
nesmysl, nemilý robote. já jen uvažuji logicky a předkládám tupému jedinci k lepšímu pochopení analogické příměry. a upozorňuji jej na jeho drzost a naivitu, s níž by chtěl někomu (ZCELA NEOPRÁVNĚNĚ) diktovat, kolik za svou službu může účtovat.
>vy jste zaměnil peníze za auta
opět nesmysl nebo záměrný všivácký trik z tvé strany - já jsem dal příklad, a to velmi přiléhavý - SLUŽBA půjčky (peněz) vs. SLUŽBA půjčky (aut). je lhostejno, co je předmětem žádané služby... zda papíry, ostříhané vlasy nebo ztráta potu v sauně. důležité je, zda a za kolik je o službu zájem.
>s autem má každý spojenu amortizaci
vždyť jsi úplně mimo! v jakékoliv službě (ekonomické aktivitě) nejde přece o auto opotřebované nebo neopotřebované! tam jde o rozdíl mezi nutnými vstupy a výstupem (jde o zisk). nic jiného nehraje roli. výsledkem podnikatelovy činnosti prostě musí být kladný zisk, ať už půjčuješ auta, peníze, nebo žehlíš prádlo pro zákazníky. musíš zakoupit vše potřebné materiální, zajistit platy lidem, kteří to budou realizovat, zajistit příslušnou propagaci, aby si tvou službu někdo vůbec koupil, a pak teprve můžeš žít (jíst). nejde tedy vůbec o půjčovaný předmět, ale o VÝSTUP (zisk jakožto rozdíl mezi náklady a výnosy). co je mezi tím, je v podstatě jedno.
>Vy jste tak oslepený tím trhem, že ani nevidíte druhého účastníka na trhu, kterým je zákazník
opět totální nesmysl. právě o zákazníka mi jde hned v popředí, na druhém místě. kdyby totiž nebyl zákazník, nebyl by ani kšeft a zisk. právě proto jsem tvrdil, že rozhodující je zájem na trhu, přání zákazníka, a ne nějaký ouřada, co od stolu vydá absurdní příkaz, že někdo má podnikat, ale prakticky bez zisku, pod diktátem nějakého blba... dozorce. buď chceme fungující trh a ekonomický rozvoj, nebo chceme totální zamrznutí v nějakém oboru (a zde následně i v mnoha oborech jiných).
>nepůjde pujčovat nebankovní půjčky s úrokem daným tržně, když má za rohem (sešněrovanou) banku půjčující za paušální registrační poplatek
nešťastníčku, tys nepochopil, že by ta sešněrovaná banka prostě nepůjčovala? proč by to dělala, když soukromé firmy a osoby by (díky zájmu trhu o finance) půjčovaly za mnohem normálnějších, nepokřivených podmínek? a lze se také velmi snadno z tak idiotského státu přesunout pár set kilometrů jinam, kde trh funguje zdravě. anebo by si banky založily síť dealerů, a fungovalo by to mimo oficiální budovy bank. -copak ty si úplně vážně myslíš, že jako vymaštěný socialistický jednotlivec jsi schopen přemoci celý velký trh,který si žádá něco jiného, než ty jsi vymyslel? opravdu si myslíš, že direktivní nařízení mohou normálně fungovat?! že pekař, kterému někdo přikáže prodej pečiva za náklady na nájem, mouku, energie a milostivou tisícovku denní odměny, se bude ...

Automaticky kráceno

214900

14.03.2010 13:45

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: úrok vs. poplatek --- OSVĚTA

88.?.?.?

dokončení:

... že pekař, kterému někdo přikáže prodej pečiva za náklady na nájem, mouku, energie a milostivou tisícovku denní odměny, se bude o něco snažit? bude rozvíjet kšeft? snažit se o další kontrakty s obchodníky? vždyť je nad slunce jasnější, že se na všechno vyflákne - jeho soukromou firmu mu stát zkurvil, sen o rozvoji a určité zajištěnosti se rozplynul, takže pokud vůbec se vším nesekne, bude jen pasivně chodit do práce. stát mu tím nařízením de facto znárodnil jeho investice, majetek, jeho firmu. a toto je samozřejmě nepřípustné a je to cesta do pekel. a je úplně jedno, jestli někdo podniká s moukou, plechem nebo papírky. jde o podnik, jde o kšeft, o zisk. nikdo se nebude snažit lépe pod karabáčem blbého státního úředníka.
>poplatek za činnost administrativní - evidenční, při níž nevzniká žádná nová hodnota
máš základní nedostatek ve svém mozku. díky finanční službě právě nové hodnoty mohou vznikat. pokud by půjčka nebyla, nevznikala by naprostá většina firem a pracovních příležitostí. ani staveb (opět souvislost se zaměstnaností), prodejů aut a jiných produktů na úvěry (dtto). ani při prodeji čehokoliv jiného nevzniká ihned nějaká hodnota (prodejem elektřiny, plynu, ropy) -ta hodnota vzniká až využitím k nějaké činnosti.
bez motivujícího zisku nikdo nic dělat nebude. anebo jen mizerně, naštvaně, z povinnosti. a pak zde není naděje na rozvoj. demotivací jej zabrzdíš. a šedá i černá ekonomika pokvete. trh si vždy najde volnou cestu. musí. i elektřina někam musí téct, i voda. můžeš to brzdit jak chceš, soudruhu. jen ublížíš sám sobě a výkonnosti své země. brzdit živly je neefektivní snažení (měl by ses snažit spíše o využití), je to hloupý nápad, nebude to fungovat v konečném důsledku si ublížíš.

214901

14.03.2010 14:50

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: úrok vs. poplatek

88.?.?.?

>stále hledíte na peníze jako na PRODUKTY
je to přesně opačně - to ty hledíš v oblasti služeb na produkt (předmět/objekt služby) a ne na službu samotnou, na její užitečnost a žádanost při určité ceně stanovené rovnováhou na trhu služeb.
peníze nejsou jen produkt. peníze jsou potenciál, energie, krev v žilách ekonomiky. pokud by se našel blázen, který by je považoval za produkty a jejich dodávku mařil centrálně nařízenou cenou (což by obchodníci nemohli akceptovat a trh by zamrznul), pak by takový šílenec svým snažením ublížil své zemi i sobě. pokud někdo sabotuje volný trh (volné proudění krve organismem tak, jak je právě potřeba), ten se pak může divit, že organismus (ekonomika) strádá a umírá.
je zcela jedno, jestli jsou peníze virtuální (to jen dle tebe, jinak je jejich podstata velmi reálná, založená na vytvořených hodnotách). přece i umělec vytváří něco virtuálního (pouhé pocity v divadle, na výstavě, tóny, které vzápětí zaniknou), a přesto je jeho služba velmi potřebná. ani v hospicích nevznikají nějaké hodnoty, a i práce tam je třeba. u holiče také nic nevzniká, spíše tam padají kousky vlasů zákazníka na zem, a on je tam zanechá... ale je to žádané. co vzniká za hodnotu v plaveckém bazéně?
>zřejmě jste prostě v zajetí tržní ekonomie, zmanipulovaní do víry, že peníze jsou ZBOŽÍ
samozřejmě, že peníze určitou zvláštní komoditou jsou, ale o toto nejde ve věci bankovních služeb a jejich ceny. je jedno, co se při službě poskytuje. důležité je, zda je služba při určité ceně na volném trhu žádána nebo ne. pokud ano, je zde soulad mezi potřebou zákazníka a přáním podnikatele, a dojde k uzavření obchodu.
deformace je negativní. někde by to umřelo a jinde by se to vyboulilo... a trh by si našel jiné cestičky. na černém trhu by se peníze (jako žádaná komodita) dál obchodovaly za tržní (dvoustranně dohodnutou) cenu.

214904

14.03.2010 21:36

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: úrok vs. poplatek

88.?.?.?

Vojto, to's napsal moc hezky... a obdivuju tě za tu trpělivost. jsi zde jeden z mála, co to mají v hlavě uspořádané (ještě tak Stan a Choronzon).

214950

14.03.2010 22:02

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: Stručný komentář

88.?.?.?

>volny trh je teoerticky konstrukt
nesmysl. asi tak teoretický, jako je teoretický zákon o zachování energie, gravitace, tepelná vodivost ap. volný trh je stejně reálný jako je v přírodě rovnováha mezi rostlinami a zvířaty... plus mínus (někde dočasně vzniká nerovnováha, ale podle přírodních zákonů se tak či onak vyřeší). zasahovat do vztahů mezi gazelami a lvy je pěkná pitomost (s lidským soucitem, aby chudinka nemocná gazelka přežila).
volný trh prostě existuje. že jej někdo tuhle a jiný támhle křiví, to je samozřejmě pravda, ale v zásadě je jen trh na principu VOLNÉ soutěže funkční a efektivní. veškerý jiný (regulovaný, deformovaný) je zčásti nebo zcela nemocný či nefunkční. prostředí deformovaného trhu také některé nespravedlivě zvýhodňuje, jiné okrádá a znejisťuje, jestli vůbec fungují nějaká jednotná pravidla a elementární spravedlnost "za více snahy více peněz" a "bez práce nejsou koláče".
jako jeden ze dvou přípustných solidárních principů, založený na nejistotě "na koho to neštěstí spadne", uznávám pojištění... ale samozřejmě každý stejnou tržní cenu pojistky při stejném plnění. ten druhý je sounáležitost a dobrovolná pomoc mezi členy rodiny či nějaké komunity.
socanské sociální inženýrství a násilné loupežné obírání jedněch a neefektivní i populistické rozdávání jiným, to neuznávám. vede to k ještě větší deformaci na straně aktivních i na straně slabších (demotivace a zneefektivnění celého takového systému).

214957

14.03.2010 22:45

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: úrok vs. poplatek

88.?.?.?

>tys ani mne ani reálnou skutečnost vůbec, ale vůbec nepochopil
tebe pochopit nechci a realitu chápu velmi dobře.
>přestaň na chvíli žrát ekonomické teorie, mimochodem ti podstrčené, abys byl poslušnou ovcí
já nežeru. a moje názory jsou z mnohaleté praxe, ne vyčtené z knih (i když jsem samozřejmě některé dobré četl). je typické, že největší oslové zpravidla jiné, chytřejší a nesouhlasící s jejich zmatkem v palici, pokládají za ovce. -jak jednoduchá zkratka [mrknutí jedním okem]
>poukázky by mohly a měly reflektovat skutečnou množinu produktů A SLUŽEB, tedy i holiče a bazén
a jakou cenu direktivně nařídíš pro tu hodinu plavání v bazénu? volnou, tržní? nebo dotovanou? nebo redukovanou socialistickým nařízením? a nebude tam rozdíl stovek procent? a jak to pak bude s tou cenou těch "poukázek"? podobně u holiče (jeden stříhá za 80, jiný za 200 - to je ale divné, že? jedna a tatáž služba a odchylka 150% v "poukázkách". -kampak by to došlo, kdyby si každý určoval cenu s odchylkou 100% - to by těch poukázek mohlo být jeden den 100% a za měsíc třeba 187%.
>peníze díky exponenciále ÚROKŮ
nesmysl. úroky jsou jen jiné slovo pro poplatek za službu. kdo nechce platit poplatek, ten si nemusí nic půjčit. ani ty ne, a pak tě to nemusí trápit. a pokud si někdo jiný půjčí, protože to pokládá pro sebe za výhodné, tak těm dvěma stranám svobodného smluvního vztahu nemusíš závidět. závidíš i pekařovi, že si vydělal "úrok" na houskách a chlebu? závidíš stejně autosalonu, že si přirazil při prodeji auta? (mimochodem vzhledem k době vložení prostředků daleko víc, než bankéř).

214966

22.04.2010 02:18

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Klasický libertariánský blábol

88.?.?.?

úrok je pouhá odměna za něco... za službu, jíž někdo načas poskytuje něco, a přitom riskuje a musí být k tomu rozhodnutí/činnosti pochopitelně nějak motivován (stejně jako kdokoliv).
odměna za práci je ok, odměna za zboží je ok, odměna za službu praní nebo půjčování vrtaček nebo aut je ok, ale podle bláznů holt není v pořádku odměna za půjčku komodity zvané peníze.
odměna za cokoliv nelikviduje stabilní měnu, u žádného pekaře nebo majitele půjčovny nebo u maséra se úroky=odměny nehromadí a nic se neděje, stabilní měnu to nelikviduje. ovšem zrovinka u peněz to způsobí fatální likvidaci [velký smích] ...tedy podle nějakých utlumených.
kouzlo k pochopení Malčikova polopatického vysvětlení je v uvědomění, že on navrhuje, aby trh nebyl křiven žádnou privilegovanou centrální bankou, nebo penězi vydávanými navíc státem. pak by se v podstatě jednalo o pohodlnější a naprosto stabilní alternativu směnného obchodu. ovšem i tak jednoduché vysvětlení je evidentně nad síly některých zdejších soudruhů.

217629

22.04.2010 02:42

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

kazily by se jen peníze, které leží?

-jak dlouho by bylo přípustné to "ležení"?
-u koho by mohly a u koho nemohly ležet? a kde? v peněžence ano ale v šuplíku ne? [velký smích] a pokud jen na účtech, proč by lidé používali banky, když by jim více škodily skrze znehodnocení peněz tam uložených?
-jak by se to ležení kontrolovalo? domovními šťárami? nebo mikročipy v bankovkách a sledováním? nebo snad by byly jen plně kontrolované elektronické peníze? kdopak by asi měl to privilegium kontroly všech?
-akumulovat zásoby zboží a peněz je přirozená věc. i veverky a jiní tvorové akumulují. někdo oříšky ve spižírně, někdo tukovou vrstvu na horší časy nebo na zimní spánek. nutit lidi peníze okamžitě (ukvapeně a vyděšeně) za každou cenu posouvat a pokud ne, trestat je za pomalé utrácení, to je doslova úchylné.
-peníze jsou v podstatě i jiné hodnoty - jídlo, zboží, suroviny, energie... to by i tyhle nesměly ležet? pokud by se to těchto komodit netýkalo, proč by lidé zůstávali u restriktivních bankovek, a proč by si navzájem nesmluvili, že penězi budou třeba bochníky chleba nebo gramy zlata? nebo cokoliv.
je stupidní nápad vymýšlet další šmírování a regulace a kontroly a tresty a daně "z nadlimitních vkladů". je to socialisticko-totalitní přístup, omezující svobodu lidí.
lidé prostě chtějí hromadit, někteří přiměřeně, někteří ještě trochu víc. na lidské snaze zabezpečit se nikdo nic nezmění. stejně jako nikdo nic nezmění na lidské soutěživosti (mít víc nebo něco lepšího než druhý). lidi jsou různí...
bláhový a ničím nepodložený je i dojem, že lidé by bez úroků přestali být agresivní a zmizela by údajně nejistota [velký smích] opravdu komické. lidé by i po zrušení úroků shora dál požadovali "odměnu" (=úrok) a mezi sebou by si žádané věci poskytovali. mezi ty potřebné a pohodlné věci každopádně patří peníze (elegantní prostředek směny místo výměnného obchodu spojeného s taháním pytlů obilí, kusů masa, metráků látek a různých surovin).
on už nápad, že nařízení shora a restrikce přinese štěstí všeho lidstva, je když ne úchylný, tak přinejmenším vrcholně naivní.

217630

22.04.2010 02:51

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Ešte chcem pridať iný postreh

88.?.?.?

nucení lidí strkat ukvapeně ihned peníze do oběhu, by mělo za následek zaplavení trhu penězi, což mívá za následek inflaci. kromě toho by peníze byly vynakládány ve spěchu, tedy nepromyšleně a neefektivně. tudíž by si daný člověk ze strachu z "propadnutí" části peněz kupoval i nesmysly, což by mělo negativní důsledek na jeho životní úroveň i na životní prostředí.
nevidím jediný důvod, proč by kazící se peníze měly cenu nejen uchovávat, ale údajně snad i narůstat na kupní síle... opravdu trapný žvást, mimo logiku. nehledě na fakt, že by ty kazící peníze nebyly u lidí (u nikoho!) oblíbené, a proto by nejen nevznikly, a pokud snad zázrakem ano, brzy by zanikly z důvodu, že by lidé hledali a našli alternativní prostředek směny... jiné platidlo.

217631

22.04.2010 09:36

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Ešte chcem pridať iný postreh

88.?.?.?

ale já jsem nenapsal hloupost, že utrácení peněz je inflace! napsal jsem domněnku, že překotnou snahou o okamžité utracení peněz by inflace nastala, prostě dle známého mechanismu, že když je peněz moc a ztrácejí na hodnotě, přizpůsobí se ceny zboží a služeb tak, aby prodávající za kus zboží dostal dostatečnou hodnotu v penězích... takže by šlo o zvyšování cen a tím následně k dalšímu tlaku na získávání dalších znehodnocujících se peněz (které by ovšem lidé zase museli opět ihned utratit). a tak stále dokola.
tlak na další peníze do oběhu by prostě musel uspět, jinak by lidé chudli (nemohli by si dovolit dost zdraženého zboží), což by se jim pochopitelně nelíbilo. jakmile by se našel někdo, kdo vydá další bankovky, jimž lidé věří, byla by tato potřeba uspokojena. za totéž, byť třeba přechodnou fázi lze považovat stav, že by nikdo nové bankovky vydat nechtěl, ale nějaká skupina by nazvala slovem peníze nějakou jinou komoditu, kterou by se platilo paralelně s kazícími se penězi... do doby, než by tohle nové platidlo převážilo a vytlačilo mizernou kazící se měnu.

inflace NENÍ trvalý nárůst objemu peněz! inflace je nárůst cen doprovázený znehodnocováním měny a tlakem na další emise. hyperiflace je pak tentýž jev, jen mnohem rychlejší.

konstantní množství peněz je také nesmysl - peníze jsou vlastně i jakékoliv skutečné hodnoty, které se na trhu vyskytnou (a peníze jen odráží, kopírují tento stav). a protože se 7 miliard lidí na planetě něčím zabývá, nové hodnoty stále vznikají (možná jejich snahou rychleji, než se stávající hodnoty kazí). "peněz" tedy přibývá. rovněž tak země z útrob vydává suroviny, které byly dříve ukryté, neobchodovatelné. dále vznikají hodnoty i působením slunce, vody, půdy (stále nové plody, zelenina, obilniny...).
jestliže mají peníze odrážet skutečnou hodnotu nějakého zboží, a toho zboží zjevně stále přibývá, pak musí i množství peněz růst s nárůstem lidí a jejich produktů.
jestliže přibývá množství peněz stejně rychle jako množství obchodovaných statků, je vše v rovnováze a v naprostém pořádku -není ani inflace, ač peněz přibývá (to je třeba pochopit). dokonce i mírně rychlejší vydávání peněz, způsobující malou inflaci, není vysloveně na škodu. je to motor snažení na principu neexistence stabilního bodu (nelze se zastavit, protože při nečinnosti by mi časem ubylo na hodnotě peněz - což je v podstatě i princip tebou propagovaných kazících se peněz). část toho nadbytečného množství vydaných peněz se ale na inflaci neprojeví, protože nejsou všechny hned směněny na trhu za zboží, tudíž trh o nich zatím neví. může jít o uložené investice nebo o zálohy složené/blokované dřív, než dojde k naplnění dlouhodobého kontraktu (třeba postavení domu).

u kazících se peněz je (kromě dirigismu a šmírování) jeden obrovský prob...

Automaticky kráceno

217644

22.04.2010 09:39

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Ešte chcem pridať iný postreh

88.?.?.?

dokončení:

u kazících se peněz je (kromě dirigismu a šmírování) jeden obrovský problém - nucení zbavit se peněz okamžitě má za následek, že lidé vše hned "prožerou", nic nešetří, a tedy na nic většího neušetří (třeba na byt nebo na auto).

další nesmyslné tvrzení je, že nelze udržet objem peněz při úročení, a že úrok způsobuje jejich nedostatek v oběhu. úrok je jen odměna (stejně jako odměna/přirážka pekaře za chleba nebo uklízečky za službu), a odměna NIC fatálního nezpůsobuje -opět se dostává do oběhu... pekař utratí výdělek za mlíko, bankéř za chleba nebo za telefon...

217645

22.04.2010 10:14

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Blahopřání - i na Zvědavci máme konečně ekonomickou osvětu

88.?.?.?

a co takhle nepočítat do již neplatné třicítky, ale do aktuálně platné pětadvacítky?

3*9=27-2=25

(skoro) vše je ok:
pánové mají bydlení za 9 Kč/osobu (27 za pokoj).
hoteliér vydělal 25 Kč.
poslíček si ukradl 2 Kč (každý z hostů mu nedobrovolně přispěl 0,66 Kč).

217651

22.04.2010 11:25

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Teorie vs realita

88.?.?.?

tady někdo nepochopil, co je to modelový zjednodušený příklad... [oči v sloup] každý by uměl zesměšnit jakýkoliv jiný příklad a tvrdit, že není z reality. ale málokdo je schopen pochopit všechny souvislosti, nebo alespoň ekonomické základy.
jde o přírodní vědu podobně jako je matematika, a vliv na to má i zcela přírodní využití vlastností tvora-člověka, tj. nutnost motivace u každého člověka, aby něco dělal (chtivost a soutěživost, hlad, pohodlnost...).

realita je taková, že málo komu na planetě Zemi se poštěstí vlastnit přirozeně přebytkový systém (=celý plodný ostrov oplývající rybami v pobřežních vodách). život holt není ráj (byť si to nějací snílci myslí a vytrvale ale nereálně to požadují... něco za nic). někde lidé nemají ani kousek vlastního moře nebo půdy, a živit se přesto musejí, např. prací, službami, výrobou - jde o nepříjemné zotročení? možná že ano (na hanbaté stránky nemají indové či obyvatelé vietnamu ani pomyšlení), ale takový už je reálný pozemský život a NIKDO na světě to nemůže změnit jinak, než vyhubením lidstva, čímž jedině by zmizel ten údajný "problém". jenže trh a tržní chování není problém. je to přirozeně fungující systém. každý rozumem obdařený dělá COKOLIV, co mu je umožněno, aby dělal, a to za cílem, aby se měl lépe on a ti, ke kterým on z nějaké motivace má kladný vztah. je-li jeho prostředek k tomu práce, pak pracuje. pojme-li to jinak, dělá třeba muziku nebo jinou zábavu pro posluchače. někdo si vymyslí finanční produkt a dá si práci s propagací, až to lidé chtějí a kupují. no problem. někdo se dopracoval do pozice, že může jiným regulovat peníze na trhu a z toho profitovat. pro někoho snad morální problém, ale pro přírodu to není žádný problém - vše se v širším systému vyrovná. pokud by to někdo zásadně nechtěl (byl proti), tak by (motivován) proti tomu něco účinného podnikl. ale zřejmě to zase tak moc nevadí, protože to dál trvá.
není-li tedy něco (zásadní) problém, proč z toho kdosi problém dělá a vymýšlí nové, umělé, nefunkční systémy (nebo reálně nedosažitelné)? keců, snění a pouhých teorií či smyšlenek se člověk nenají. ale drsná příroda funguje ať lidi chtějí nebo ne. a vzepření se vždy bolí.

217664

22.04.2010 12:08

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Ešte chcem pridať iný postreh

88.?.?.?

ideální by samozřejmě byla prostřední možnost - zvětšující se počet lidí a jejich produktů a služeb musí kopírovat (pokrýt) dostatečné/přiměřené množství peněz (tedy rostoucí emise při rostoucí hodnotě produktů dodaných lidmi na trh). bohužel NIKDO na světě není schopen zajistit právě dost, ale ani o kousek ne víc peněz na přesné pokrytí existujících hodnot. proto peníze kolem toho ideálu oscilují (pomineme-li záměrné obohacování se nadměrnou emisí, kterou ovšem globálně záhy automaticky vyléčí/vstřebá úprava cen zboží/inflace).
nikdo přesně neví, kdy bude zima, sucho/mokro, kdy bouchne sopka, kde bude válka. nikdo není schopen přesně odhadnout před sklizní, kolik tun obilí se sklidí. to se trh dozví až tehdy, kdy je obilí dodáno na trh (ne jen do skladu). a pak na to trh automaticky reaguje. nikdy to nebude ideálně jen pokryté v každém okamžiku.
tvrzení, že ideální pokrytí je konstantní a stejný počet peněz na každý kus člověka, je pěkná hloupost (musí to odpovídat hodnotě statků, ne počtu lidí). přece ne každý má stejnou produktivitu, ne každý má stejnou spotřebu, stejné akumulační schopnosti a podnikavost, tedy u každého jednoho se projeví vliv jejich peněz jinak, jinou silou na trh bude působit. přetlak peněz na trhu (snaha více nakupovat) rozkolísá dočasně trh a ceny stoupnou. pak zase klesnou, podle poptávky. je to parádní automat. snaha vydělat versus konkurence. vlny nadšení a deziluzí.
tlaku na emisi peněz lze říkat "nálada těch, co je vydávají a požadují", ale tlak musí být v podstatě vždy uspokojen do rovnováhy (přirozeného kompromisu mezi nuceným uskromněním se z neschopnosti více peněz získat a prosazením další emise, která pochopitelně dříve či později pohne s cenami, až se na trhu projeví - inflace). lze na to jít politicky i zvýšenou snahou. v líné společnosti odborářů bude prostě chudoba. vydáváním nekrytých peněz reálný blahobyt nemůže vznikat. spíše hyperinflace a dluhová past, končící zbídačením daného národa.
lepší je osobní aktivita VŠECH v rámci přirozeného, volného trhu. a k tomu je třeba tvrdosti a tím i bolesti. bez biče se nikdo nepohne z křesla.

217672

22.04.2010 12:34

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

veverka oříšky sní všechny, nenechá je zkazit. sle to není podstatné... když shnijí, veverka třeba umře a věci se uvedou do rovnováhy. svět/příroda to dokáže. žádná tragédie, z globálního hlediska.
elektronické peníze jsou podle mě hrozba totální kontroly.
na znehodnocujících se penězích se lidé nikdy nedohodnou, protože zavádět na sebe masochisticky restrikci, kontrolu a potenciál ztráty, je ujeté. není k tomu zavedení žádná motivace.
ZHodnocující se peníze neexistují. jsou prostě jen peníze. obvykle tak trochu inflační (pružně měnící počet a hodnotu). neporušuje to žádný řád přírody... vše se v reálném čase upravuje do rovnováhy (počet peněz versus ceny zboží a služeb).
krize není důsledek "zhodnocování" kapitálu (každá bankovka má stále reálnou hodnotu na volném trhu, byť třeba s menší setrvačností), nýbrž krize je zákonitým důsledkem deformací a vystřízlivěním z předešlé euforie. někdo se vždy napakuje, někdo to zaplatí. spravedlivé to není, ale je to realita, drsná přírodní soutěž schopnějších s méně schopnými. každý může, ale jen někdo na to má. TOTO FUNGUJE!
peníze nasyslené ve slamnících jednak moc nejsou (jen u hloupých lidí, kteří neví kam investovat), a jednak jsou nečinné a NIC neovlivňují. a trh pozná, že na trhu dlouhodobě nejsou. tudíž si to vyžádá buď snížení nominálních cen/zvýšení kupní síly jednotlivé bankovky, nebo emisi chybějících bankovek. opět - automat. a až se peníze ze slamníku objeví na trhu, způsobí to automaticky vzestup cen, a tou inflací se disproporce srovná. čistě teoreticky ale i technicky prakticky se dají stahovat bankovky z oběhu (množství peněz se sníží).
trvám na tom, že úrok=odměna (motivace něco podniknout). až na to konečně přijdeš, vyskočíš radostí. právě "něco za něco" dodržuje přírodní pravidla. "něco za nic" nefunguje vůbec.
NIKDO si ovšem není povinen vzít službu "úvěr" s odměnou "úrok". jen kdo chce, a ví, že mu to přinese zisk a stojí mu to za tu trošku práce navíc, odměnou za urychlení v čase. úrok je vlastně odměna za posun požitku/užitku v čase. někdo si něco urychlí, někdo si naopak něco dočasně odepře.

217673

22.04.2010 20:25

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Jak by vypadalo další kolo oněch rovnic?

88.?.?.?

propánajána! už je to tu zase! -prý že úrok je tvorba peněz z ničeho [zmaten]
úrok=odměna. +motivace. bez toho by nikdo své peníze nepůjčoval nebo neinvestoval, a svět by stagnoval a pořád jen prožíral minimum vytvořené ničím nemotivovanými zoufalci.
úrok je odměna za čekání na své peníze, a je i odměnou za riziko problémů, které se splácením úvěru mohou nastat.
pekař také účtuje svou odměnu za to, že neseděl od rána do večera, ale brzy ráno vstal a zadělal na chleba a pak vyráběl třeba housky. jen té odměně neříká úrok, nýbrž marže. a nikomu to nepřipadá nenormální, že rohlík s výrobní cenou 70 haléřů kupuje za 1,90 Kč!?! proč si jakoby "za nic" pekař účtuje marži? jednak protože může, jednak je to jeho motivace, aby vůbec vstal z postele, a jednak protože musí z něčeho žít, platit firemní účty/faktury za energii a splátky na zařízení, a také suroviny nejsou zadarmo.
podobně uklízečka - ta do své činnosti nedala žádný vstup, jen něco málo za jídlo, aby měla energii, kterou odevzdá při práci pro někoho. a ten jí za to zaplatí. zdánlivě dostane 100% za nic... jenže ta služba má svou hodnotu.
stejně tak je to s penězi -není to výroba peněz z ničeho, jak pitomě někdo píše, ale je to služba, kde se její hodnota smluvně ocení na několik % z půjčené sumy, a půjčující tak získá čas a peníze, které potřeboval (jinak by si přece nic nepůjčil). protože mu to za to stojí, je ochoten dát něco navíc (stejně i pekaři dáváme něco navíc, i uklízečce).
získané marže/mzdy/úrok jsou prostě odměny za něco. a jakožto výdělek jdou opět do oběhu.
je to v naprostém pořádku.
co v pořádku není, že zde máme nějakou státně-centrálně_bankovní mafii, která v úzkém kroužku rozhoduje o emisích, dluhopisech, úrokových sazbách a jiných důležitých věcech, které ovlivňují trh. jednak to dělají libovolně (to je špatně), jednak to dělají pro svůj prospěch (to je sice normální, ale někomu to škodí) a jednak vědí o těch opatřeních jen oni, v úzké skupince, a mohou toho i využít/zneužít po vyhlašování nějakých opatření. spolu s teoretickou i praktickou možností "půjčit" si kdykoliv libovolně peněz, ovlivňují trhy ve svůj prospěch a profitují z toho na úkor těch, kteří nemají informace ani ty neomezené zdroje. zvítězí silnější, stejně tak zvítězí spíše perfektně informovaný insider než amatér. velká akumulace peněz u těchto lidí umožňuje i ovlivnění trhů skrze média a koupené politiky, takže si tak přímo vytvářejí příležitosti pro jisté další bohatnutí.
toto je ale protekční. to není čistá soutěž, volný trh. to je deformace. deformace/monopol je třeba odstranit, s ostatním si poradí trh sám (je samoregulační). jen zrušit centrální banky, odstavit pavouky s rukou na spoušti a se špagátem na politiky. jenže to je jen zbožné přání. oni jsou mocní a své si uhájí.

217705

22.04.2010 20:38

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Ešte chcem pridať iný postreh

88.?.?.?

to je právě ten omyl, že se musíš dopočítat. geniální na trhu je to, že si sám koriguje ceny v závislosti na nedostatku či přebytku čehokoliv (jakékoliv komodity nebo i peněz). proto nemusí být nikdo, kdo počítá tuny pšenice, kukuřice, železa ap., všech komodit, které se vyprodukovaly a dokonce se ocitly na trhu a tím ovlivňují ceny věcí okolo (lidé na trhi sami určí preference, zda je dnes třeba železo nebo hliník, ropa nebo pomerančový džus, a zda je dnešní cena výhodná nebo už moc vysoko). trh je samoregulační. problém ovšem je, když do toho někdo může protekčně zasahovat, a tím trh deformovat (cpe hypotéky lidem, kteří je evidentně nebudou splácet, vyrábí balíčky z jasně rizikových hypoték a ty pak prodává dál a podobné prasárny). bez těchto zásahů by byl i dnešní ekonomický systém v naprosté pohodě. bohužel lidé jsou chamtiví a budou dělat pro zisk i podobné podvody i kdykoliv v budoucnu. a největší bankéře už dnes nikdo neodstaví od moci, kterou mají díky většině peněz, které kontrolují. bankéři, média, politici, zbrojní a energetický průmysl, plus ozbrojené složky -to jsou oni, toto mají plně pod kontrolou. -kdo proti tomuto může jít? může uspět mravenec proti slonovi?

217708

22.04.2010 20:54

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

vidím, že jsi ještě radostí nevyskočil, protože to stále nechápeš - tak primitivní fakt! -že odměna ve smluvním vztahu NIKDY není za nic. kdyby byla za nic, nikdo s gramem mozku by tak nevýhodnou smlouvu přece neuzavřel. jenže ono je to jinak:
-ta služba poskytuje čas (předstih) a poskytuje peníze tam, kde byly třeba, někdy i konkurenční výhodu, někdy bydlení...
ta služba je čekání na postupný návrat svých peněz, plus riziko, že druhá strana také může přestat řádně splácet (plnit čestně smlouvu). odložení spotřeby je jakási úsluha... dopřát někomu něco, co si sám odepřu. a někomu to v dané chvíli pomůže a stojí mu to za zaplacení té poměrně malé odměny. -TAKOVÁ SLUŽBA SI PŘECE ZASLOUŽÍ ODMĚNU, NE? TO NENÍ ZA NIC. pokud by to protistraně nic nepřinášelo, rozhodně by se pro takovou službu nerozhodla.
ovšem (samozřejmě) nikdo není nucen si úvěr sjednat. je to čistě dobrovolný kontrakt. jako každý jiný... třeba půjčování obrazů nebo půjčování dataprojektorů nebo služba hostesky nebo hlídací služba. prostě to má pro někoho cenu, takže zaplatí oboustranně smluvenou odměnu.

odměna za nic by to byla, kdybych ti půjčil milion, a v příští vteřině bys mi ho musel vrátit s úrokem, aniž jsi tím něco získal. ale toto nikdo nedělá, protože to není rozumné, půjčovat si na 1 sekundu.

217709

22.04.2010 22:46

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

stejný obchod není vůbec žádný - každá dvojice různých obchodů má odlišnosti.
nesmysl je dále věta: "včetně dalších rohlíků vygenerovaných na základě časové prodlevy":
-jednak úrok činí jen zlomek, takže by se nemuselo generovat několik rohlíků, nýbrž jen (dejme tomu) desetina rohlíku.
-rohlíky se negenerují, ale pečou a prodávají.
-rohlíky se ale hlavně nepůjčují, protože se jedí (znehodnotí).
-jen na základě časové prodlevy nevzniká nic, ani peníze. peníze jsou jen reprezentantem jiné hodnoty v čase vytvořené - dlužník pracoval nebo něco vytvořil navíc, pak to prodal, a získaného reprezentanta té hodnoty dodal tak, jak se k tomu zavázal ve smlouvě. na tom není nic kouzelnického.
uff... stupidní nápad nosit do banky rohlíky - vždyť to není ve smlouvě, proto se tam nenosí!
proč je něco jinak (jiné) než něco jiného, je dětská otázka. prostě proto, že jde o jinou komoditu a o jinou dohodu/smlouvu. -proč je to jinak v čistírně a jinak při nákupu rohlíku?
pravidelný poplatek není jen úrok, ale i splátka jistiny. rozhodně to není daň, nýbrž postupné vracení něčeho půjčeného na původní místo. a až nakonec je zaplacena i odměna - přeplatek nad půjčenou sumu (za normálních okolností je jedno, jak je to účetně).
výhodná není půjčka proto, že je k mání jen někde (mimo bank je ale spousta soukromých firem i osob, které půjčují), ale proto, že díky ní získáš hned užitek, časovou výhodu a dále výhodu postupných splátek, zatímco ti už půjčené peníze v nějakém podnikání pracují a vydělávají na splátky. a po splacení ti zůstane věc zakoupená na úvěr, a budeš mít užitek už jen pro sebe.
pokud vidíš nerovný vztah v tom, že něco se kupuje a něco jiného půjčuje, nemám na to co říct. něco je holt na prodej a na snězení, něco slouží i jinak, než v žaludku.
a že se něco půjčuje jen někde? kango ti taky nepůjčí u zelináře nebo v papírnictví. některé věci se prostě odehrávají pouze ve specializovaných provozovnách a jinde ti je nepůjčí.
vztah v jakékoliv půjčovně je rovný - buď se dohodnou, protože je to pro obě strany výhodné, nebo se nedohodnou (pro jednu stranu je to neakceptovatelné). naprostá svoboda. nikdo není nucen si půjčovat! a tím méně někdo chudý, který na to nemá, není schopen vydělat ani na malou odměnu navíc. ať se nejdříve naučí pořádně pracovat, aby měl peníze. a až to bude umět, buď si už nebude mít potřebu peníze půjčovat (protože si je vydělá), a pokud jich bude potřebovat více, pak mu i půjčí, protože bude schopný to splatit.

217720

22.04.2010 23:11

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Ešte chcem pridať iný postreh

88.?.?.?

no, nesmysl to není.
bankéř vydělá možná 10x tolik (to vydělá i nějaký zpěvák nebo neurochirurg). a co? část peněz dá za telefon a za chleba, a za druhou část si koupí dovolenou, kterou si jiní příliš často nekoupí. nebo jiné luxusní zboží - auto, hifi, dvoumetrovou telku... cokoliv. a pokud mu i pak něco zbyde, buď to strčí do slamníku nebo někam jinam, mimo trh, a pak jeho peníze nehrají na trhu žádnou roli. pokud je někam investuje, peníze pracují pro větší bohatství lidstva (a pak mu je někdo vrátí s odměnou).

peníze NIKDY nechybějí - buď jsou v oběhu nebo jsou mimo trh. to druhé jsem popsal (jako by neexistovaly, nehrají žádnou úlohu). roztrhané nebo jinak mimo hru držené peníze jsou nahrazeny jinými (nebo snad znáš firmu, kde řekli, že výplata nebude, že zlí kapitalisté drží peníze ve svých investicích, a proto že nejsou k mání?). každá emise i na druhé straně každé zadržování má vliv na trh, na ceny zboží. to se automaticky přizpůsobuje. když je méně oběživa, ceny zboží se podbízejí, snižují, aby se ty momentálně vzácné bankovky dostaly k obchodníkovi. když je naopak oběživa hodně, lidé více utrácejí a obchodníci cítí apetit kupců, a při zvýšených tržbách pak zvedají ceny, protože "proč nevydělat víc, že?", a hlavně cítí, že peníze nejsou vzácné, že je jich moc, znehodnocených, a že jich tedy musejí získat více za stejné zboží.
vymýšlení nových daní a trestů je nanic... je to hloupost, která štěstí lidí nepřinese... socialistický nápad. proč by měl být někdo trestán, že si něco vydělal? že to jen drží...? proč by jako nemohl? ničemu to nevadí. vůbec nejde o problém.
peníze v ekonomice jsou, a to v množství dostatečném, přesně odpovídajícím reálným hodnotám. jinak to být ani nemůže. kdyby bylo hodnot mnohem více než odpovídajících peněz, stoupla by přece pružně ceněnost stokorunové bankovky, a ceny přemnožených hodnot/zboží by začaly klesat.

217722

22.04.2010 23:49

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

o systému frakčních rezerv vím... chápu, že se kaskádově multiplikuje využitelnost jedněch peněz - na druhé straně to ale způsobuje větší riziko banky (půjčovatele). v nějakém období se totiž může stát, že nesplácené bude větší procento úvěrů, než je příliš optimisticky/chamtivě předpokládáno. to pak může nahromaděním v čase znehodnotit i případné zástavy. -takto krize vznikat může, a toto za dobré nepokládám. za přípustné pokládám jen jedno využití jedněch peněz, a následně pak jedno využití již splacených peněz. nepůjčovat jen na základě předpokladu splacení anebo na základě spoléhání na zástavy.
ve všem dalším ale doufám, že už chápeš... že úrok nevzniká jen tak sám v čase, a že něco není za nic.

217727

23.04.2010 09:07

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Jak by vypadalo další kolo oněch rovnic?

88.?.?.?

hm, ale to vůbec není pravda - úrok nevytváří peníze z ničeho. úrok produkuje odměnu za službu. i uklízečka vyprodukuje peníze za službu... chvilku šoupe smetákem po podlaze a pak dostane výplatu - peníze, NOVÉ peníze, další, jiné než ty před měsícem. a práce vzniká každý den nová a nová na celém světě, něco co tu ještě nebylo. a práci chtějí ti lidé zaplatit, jinak by nedělali. znamená to, že snad ty další peníze vznikají nějakým zázrakem z ničeho? nebo spadly odněkud z vesmíru? -blbost! prostě je někdo vytáhnul z banky (a někdo předtím je vytisknul). jenže problém je, že peníze nikdo nikomu nedává zadarmo - jsou odrazem jiných hodnot/služeb. i ten zaměstnavatel uklízečky musel něco udělat nebo vytěžit a/nebo prodat, aby měl peníze v bance. a ty pak dal uklízečce. stejně tak je mohl dát někomu, kdo mu prokázal službu "půjčení peněz". nebo půjčení auta. s penězi to v tomhle ohledu není vůbec jinak.
pokud jde o tvou utkvělou představu, že úrok musí být volně stanovitelný i do záporu [velký smích] -rád bych viděl, kdo ti půjčí za mínusový úrok - dá ti tisícovku, ale zpět bude chtít už jen 900 korun (a ještě za rok nebo 5 let). -proč by to dělal?! to zaprvé. a zadruhé volnost v dohodě o úroku má každý už teď. ovšem stejnou volnost musejí mít v každém kontraktu obě strany!!! !!! nelze někoho nutit k obchodu, když on nechce (za nějakých podmínek). proto se na výšce úroku musejí už dnes shodnout obě strany, jinak nepodepíšou úvěrovou smlouvu.
peníze jsou v elektronické i papírové podobě u lidí a v bankách. kolují tak, jak je třeba. není-li dočasně dost papírových bankovek (někdo zadržuje doma ve sklepě pytle peněz), státní tiskárna cenin je pro banku dotiskne, a ta je uvolní přes bankomaty nebo pokladnu. a podle potřeby (až se k bance jednou vrátí ty pytle peněz) zase část peněz může vyřadit (třeba skrze přirozené vyřadování roztržených nebo jinak zničených). že by na trhu nebylo čím platit, ač mají lidé na účtu peníze vydělané, v tom myslím problém nikdy nebyl a není. lidi mají obvykle problém s tím, že něco chtějí koupit, ale nemají na to VYDĚLÁNO! nemají peníze v bance, protože dost nepracovali, nebo že nevytěžili nějaké suroviny, nevypěstovali plodiny, neprodali komodity/služby. peníze jsou pak jen odrazem hodnot, které tihle lidé uvádějí na trh. a to činí den co den... vznikají stále nové hodnoty.
motivace není jen nutnost zaplatit úrok/nějaký poplatek/odměnu (=strach, co se stane při nesplácení). motivací pracovat je i hlad, chlad, být mezi lidmi, něco dosáhnout (ukázat se jako lepší než někdo jiný, což pak demonstruje tím, že přijede do práce v Porsche), někdo má motivaci i duchovní, náboženskou, dále je pro někoho motivací láska k ženě a dětem. to vše (a i jiné motivy) lidstvo žene.

217752

23.04.2010 09:27

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

>peníze jako úrok jsou požadovány proti uplynutému času, ten požadavek je ale počátek výsledného tlaku na ničím nekrytý objem, pardon, krytý jen uběhlým časem?
jednak úrok=odměna je požadována za službu půjčení peněz. že je dohodnut pro zákazníka výhodný časový posun při postupném splácení, to je pro něj jen dobře, výhoda. ten čas v té službě hraje roli, ale úplně podobnou roli hraje čas i při práci (věnuješ zaměstnavateli svůj čas) nebo v půjčovně aut (vrátíš auto později, platíš však za půjčení auta, ne v prvé řadě za čas).
platí se penězi. dnes už skoro vždy, za všechno. tedy i za půjčku peněz. je to praktické. co na tom, že peníze za peníze jsou jen u peněz. to je jen shoda okolností. pak si stejně každý za peníze pořídí věci/služby... i bankéř. peněz se nenají, nedá se v nich bydlet ani jezdit. čistě teoreticky (pro klid tvé duše) by ale i taková dohoda mohla nastat - že by se bankéř se zájemcem o úvěr domluvil, že mu zaplatí v rohlících nebo v noteboocích. u rohlíků by si pak bankéř domluvil odkoupení v síti supermarketů, u notebooků v jiné síti obchodů. a platbu naturáliemi by proměnil v peníze (co by asi dělal s metráky rohlíků, že?). tu proměnu zboží za peníze by mohl udělat jak dlužník, tak bankéř. ale protože by se tak (například) domluvili, provedl by to bankéř za dlužníka. bankéř by to možná udělal zadarmo (to otravování se s autem plným rohlíků), možná by za to dlužníkovi přirazil 5 procent za to, že se tím musel zabývat - to je ale jejich věc, jejich dohoda.
chápeš už, že je v podstatě jedno, čím platíš? peníze nejsou nijak magické. prostě představují (odrážejí) hodnotu jiných věcí. a kontrakt je vždy dohodou obou stran. a čas v tom hraje jen podružnou roli. jako u každé práce nebo služby.

217758

23.04.2010 13:37

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

je smutné, že i po tak podrobném a polopatickém vysvětlení z 9:27 jsi nebyl schopen pochopit, že úrok je prostě nějaká hodnota navíc, motivační a riziková odměna, a je v podstatě jedno, jestli je vyplacena v penězích nebo v naturáliích (rozdíl je jen v tom, zda ten prodej rohlíků/notebooků zařídí ten, kdo by měl, nebo někdo za něho, pokud se tak svobodně dohodnou).
a když už nemůžeš otravovat s penězi za nic, ani s penězi za peníze, tak otravuješ aspoň s domem a půl, zaplaceným údajně navíc, přičemž nechápeš, že je to jedno, jestli byl či nebyl vytvořen další dům a půl, nebo mračno jiných služeb, práce, výrobků... to vše zaneseno v čase do prostoru zvaného trh. ten dlužník vůbec nemusí splácet za dům opět domem. může platit něčím jiným, co má, co umí nebo co vyrobí. a někdo další na trhu místo něj třeba staví i dům, ale není to podstatné, protože bankéř chce stejně jen poukázku o nějaké hodnotě, LIBOVOLNÉ hodnotě. a té jednotící poukázce se říká peníze. jsou snadno převoditelné na cokoliv, a v tomto smyslu jsou výbornou komoditou, pohodlným prostředníkem/odrazem hodnoty (obecně).
možná jsi chtěl tvrdit, že peněz je třeba stále víc a víc, a že to není možné, aby tak stále přibývaly. jenže ono to možné je, protože vůbec nejde o bankovky, ale spíše o stále vznikající nové hodnoty. peníze tam slouží jen jako symbol, jako odraz hodnoty na trhu, jako kupón, jako oběživo. peníze představují tedy tu hodnotu, zastupují pytel brambor na hřbetě nebo kýtu z kance přes rameno. jestli mi chceš tvrdit, že peníze nemohou stále vznikat, tak si laskavě uvědom, že hodnoty mohou stále vznikat - kanec má s prasnicí selata a ta žerou a někdo je pak uloví =nová hodnota na trhu. na pole zasadíš pytel brambor, pak se staráš nebo nestaráš, a nakonec sklidíš dejme tomu desetinásobek brambor =nová hodnota na trhu. chápeš?! že někdo někde musí vytisknout papírek, aby jej mohl poskytnout kupci na trhu jako symbol, který ty si pak za ty brambory vezmeš, to je přece úplně jedno! ať se o tisk kupónů stará kdo chce. důležité je, že hodnot přibývá, a tedy rej papírků na tržnici se buď zrychluje, nebo banka těch papírků vytiskne dostatek (až inflační přebytek) a dodá je novým kupcům, anebo třetí možnost - banka netiskne a lidé mají nouzi o peníze, a zboží je pak přebytek, málokdo je kupuje - pak přijde autoregulace trhu, lidé si něco uvědomí, cenu těch papírků. autoregulace (to uvědomění) způsobí, že nedostatkové papírky lidé chtějí (na jiné nákupy), ale nemají je, jen po nich marně touží, zatímco jiní je nechtějí vydat za brambory o ceně 10 Kč/kg. -co tedy udělá náš trhovec? sníží cenu brambor na 7 Kč/kg, čímž naláká kupce k sobě, oni jeho brambory koupí a on dostane vytoužené papírky. a pak si za ně koupí, co potřeboval, a pošle je dál, a ten další prodavač zase dál, atd. -co je propánakrál...

Automaticky kráceno

217791

23.04.2010 13:38

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

>dokončení

-co je propánakrále na tomto nepochopitelného?! nové hodnoty stále vznikají - suroviny se těží, rostliny rostou, zvířata žerou a jsou porážena, výrobky se vyrábějí, služby se poskytují den co den, lidé pracují (odvádějí nějakou protihodnotu)... a lidí je jako sr_aček! čím dál víc. KDE teda vidíš ten problém? pořád si ještě myslíš, že nemohou vznikat nové hodnoty = peníze?
ráno jsem už uvažoval, jestli se záměrně neděláš blbým, že není možné, aby byl někdo tak tupý, aby tak prostou, logickou věc nechápal. teď už se smiřuju s myšlenkou, že i to je možné...

217792

23.04.2010 13:58

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

ještě k tomuto - možná je to pro tebe klíčová nejasnost:

>peníze jako úrok jsou požadovány proti uplynutému času, ten požadavek je ale počátek výsledného tlaku na ničím nekrytý objem, pardon, krytý jen uběhlým časem?

zúžím to ještě na tohle:
>krytý jen uběhlým časem
NIKOLIV! úrok není JEN za uplynulý čas, ale i za půjčku peněz a za obrovské výhody, které jejich držení A POUŽITÍ těch peněz přinese tomu, který si půjčku dobrovolně vzal a věděl, že mu to stojí za něco málo navíc... třeba za hodinu přesčasů, nebo za vyrobení a prodej pěti hliněných džbánů navíc, nebo za vykopání pěti metrů výkopu pro někoho, kdo mu za to dá ty peníze navíc. ten dlužník za to také získal obrovský časový odklad - nemusí to odpracovat a splatit zítra, ani za týden (i když i to by mohl!). půjčovatel mu peníze poskytl na drobné nasekané splátky v průběhu roku!!! chápeš? celého roku! takže on může užívat jeho peněz (nebo koupené věci), a prakticky vůbec nehladoví ani jinak nestrádá během splácení těch kousíčků. vyděláno na to celé má možná už za měsíc, ale on to nemusí dát hned a nedá, protože se rád mazlí s penězi, nebo rád žere kaviár, nebo rád utrácí za kurwy... to je každého věc.
ta odměna za službu úroku tedy NENÍ jen za čas, ale i za peníze, které ten člověk mohl např. celý rok používat a díky tomu se mít líp, než se měl předtím. a to snad stojí za to, aby dal jako trinkgeld něco navíc, například pár hodin přesčasů. -a wo tom to je. on vlastně nedává peníze, netiskne si je na domácí tiskárně, ani je nedává do inkubátoru nebo nečaruje, aby se mu tam namnožily. on je vydělá tak, že za půjčku zaplatí odměnu chvilkou své práce navíc, "zadarmo" (resp. za peníze, které pak dá někomu za jeho laskavou službu).
peníze za nic by dával jen tehdy, pokud by si půjčený balík peněz donesl domů a uložil jej do šuplíku. to ale neudělá, protože by mu to asi nepřineslo ten užitek, za který je ochoten zaplatit odměnu. úrok=odměna je tedy placena za užitek! ne za čas, ale za užitek, který přinesla služba "úvěr".

217795

23.04.2010 16:46

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

>toto je jednoznačné a není o čem pochybovat
no vidíš... je jedno, zda náhradou vznikne dům nebo místo něj něco jiného, co pak na trhu kdokoliv s kýmkoliv za cokoliv smění -třeba auta, služby, nové technologie, patenty-výsledky výzkumu...

bohužel vzápětí napíšeš takovou kravinu:
>On vytvořen nebyl a ani nic jiného.
hm, tak asi všichni spali, dlužníci nespláceli (ani jeden), nic nevydělali (za svou práci nebo produkty)... [pláč]
tímto způsobem nelze seriózně diskutovat, když bez vazby na realitu štěkneš nepodložený nesmysl a máš hotovo... myslíš si, žes přinesl skutečný argument. s logikou se to ale zcela míjí.

tak už jen odkážu na příspěvek, jímž jsem ti odpověděl (nevím, jestli jsi postřehl). je z něj jasné, že úvěr nepřináší jen čas. tedy opět zbytečně lžeš nebo provokuješ:
>Ty peníze jsou vymáhány pouze a jenom na základě uplynulého času
http://www.zvedavec.org/nazory_3694.htm?PHPSESSID=oo2a6f4cpc3ilgub58m2rrbeg0#ptr217795

217811

23.04.2010 16:50

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Jak by vypadalo další kolo oněch rovnic?

88.?.?.?

záporné úroky (ztráta snižující konečnou roční bilanci) samozřejmě vadí jak podnikateli, tak i bance. nikdo nechce prodávat pod náklady.
peníze a krev nelze jen tak srovnávat. spíše bych peníze připodobnil k energii (něco pohání). a kde je energie hodně, tam je potenciál pro vykonání velkého množství práce... a nikomu nevadí, že je někde větší výkon. spíše vadí, když je výkon nízký a když je dodávka energie přerušena (viz nedávná recese).

217812

23.04.2010 17:10

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

>"prostou a logickou věc"
>to soudíš podle toho že ses to dočetl ve skriptech ekonomie?
představ si, že diplom z ekonomie nemám a skripta jsem nečetl; jen podnikám a používám selský rozum, nadání logickým myšlením, a čtu dobré publikace přístupné na internetu, které mohou každému, kdo má zájem a je otevřený skutečným informacím, udělat v problematice jasno. a není to ani moc náročné...

217817

23.04.2010 19:26

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

mám obavu, že neumíš počítat... úrok se počítá ze základu/zbývající jistiny, a té je po roce splaceno (přibližně) 10%, po pěti letech cca 50% a po 9 letech 90%. na úrocích tedy ve skutečnosti zaplatíš 100 korun, protože se úročí stále menší část základu.
dále je nesmyslné půjčovat si tak nízkou částku na tak dlouhou dobu a za tak vysoký úrok - samozřejmě za tuto "sumu" si asi nepořídíš nic, co by ti vydělalo na splátky a ještě aby ti zbývalo do plusu pro tebe. pokud uvažuješ dlouhodobé úvěry, jedná se nejspíše o hypotéku, a zrovna dnes jsem náhodou z auta viděl billboard, kde nabízeli "pecku" - hypotéku s úrokem 3,98% p.a.
krátkodobé úvěry "na prožrání" jsou podle mě nesmyslné. stejně jako úvěry s poplatky pomalu vyššími než půjčená částka. NIKDO nemusí jít do žádného úvěru!!! nejsi nucen. nelíbí se ti služba úvěru? nevyužívej ji. nelíbí se ti úrok? neplať jej... nepodepisuj takovou smlouvu.
ale neodpovídáš na nic z dřívějška, jen odvádíš pozornost svými absurdními příklady. navíc je zřejmé, že měsíční splátka takového úvěru je 1,66 Kč, tedy se nemáme o čem bavit - to ušetří každý tím, že si dá o 1 rohlík měsíčně méně.
>Tedy těch 200,- nemá svou žádnou vytvořenou protihodnotu
OPĚT TVRDOHLAVÁ A TUPÁ LEŽ. těch 100 korun je odměna za desetileté poskytnutí peněz, za které si můžeš něco pěkného pořídit, a stojí ti to za rozhodnutí splácet velmi zvolna děsivou sumu - 1,66 Kč měsíčně (z toho úrok asi polovinu). jestli na to chudáčku nestihneš vydělat, dej mi vědět, a já ti na ten úrok 80 haléřů přispěju.
pokud jsi protihodnotou myslel peníze, jimiž splácíš úrok, pak samozřejmě musela být někde nějaká hodnota vytvořena, jinak by ti nikdo nedal těch 80 haléřů na výplatu. leda že bys je ukradl, vysomroval nebo našel na chodníku.
začínáš být už trapný. když nemůžeš uspět se svými hloupými námitkami a neopodstatněnými děsy z nepovinného úvěru i úroku, začínáš odvádět pozornost ke zcela nezajímavým a nesmyslným příkladům.

217830

24.04.2010 00:19

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

to srovnání koupě a pořízení na úvěr má jednu (tebou evidentně nepostřehnutou) chybu v úvaze:
-když si něco chceš koupit, musíš na to mít peníze v hotovosti.
pokud budeme předpokládat, že těch 100 (což je cena výrobku dnes) je velká hodnota, kterou musíš 10 let splácet, pak je jasné, že kdybys na to chtěl našetřit, musel bys šetřit 5-10 let. to znamená, že by sis první rok utrhával od huby (a nic neměl), druhý rok totéž (a stále nic neměl), třetí... pátý rok bys pořád ještě škudlil a toužil po té věci (a stále bys ji neměl).
naproti tomu u úvěru tu věc získáš hned, tvá potřeba je okamžitě ukojena (což je určitě hodnota), máš z toho radost nebo prospěch nebo prestiž (další hodnota) a pokud jde o výrobní prostředek, může se snadno stát, že hned po roce (možná dvou) si to zařízení na sebe vydělá, a pak už je máš "zadarmo" a stále (třetí, čtvrtý, pátý až desátý rok) z toho máš zisk, který bys bez zařízení neměl, a při koupi za hotové nejdříve až po šestém roku, počítáno od okamžiku nula (rozhodnutí).
pokud by šlo o šetření na dům, kde ceny dlouhodobě rostou a ceny pozemků v dobrých lokalitách ještě víc, pak bys k tomu domu se spořením možná ani nedospěl - šetřil bys pomaleji, než by stoupala cena pozemku a materiálu+prací, inflace by ti ničila úspory, a nakonec by se ti mohlo stát, že po letech šetření by ti pozemek někdo vyfouknul a bylo by po záměru.

a to je ten obrovský rozdíl, ta výhoda služby zvané "úvěr" - mít věc HNED je prostě velká výhoda, která leckomu stojí za těch pár procent navíc.
proto je jasné (mnohým jistě už dávno, tobě snad alespoň teď), že úrok není nesmyslný poplatek "za plynutí času", ale odměna za službu, která dává výhody - časovou a často i finanční. nemluvě o komfortu, dobrém pocitu v životě bez věčného čekání (do důchodu?).

217841

26.04.2010 10:33

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Peníze a společnost (úrok)

88.?.?.?

prosté je to pro prosťáčky, kteří chtějí a nutně potřebují nějakou podporu bláznivou teorií, podobně nedomyšlenou, jako je jejich vlastní nelogické a polétavé myšlení.
Srovnávat peníze (=jednotlivé poukázky, smluvně směnitelné za libovolnou hodnotu) a jednotku metr, je skutečně hloupý pokus.
>Základním pojmem tohoto matení je "odměna za odloženou spotřebu"
ne, jde především o odměnu za poskytnutí něčeho (cenná služba) a za riziko (přirážka). také jako motivace, aby vůbec někdo půjčoval=poskytoval tuhle službu.
>Umožňuje to duální podoba peněz: jednou vystupují jako prostředek směny t.j. onen metr, kterým se poměřuje protihodnota zboží a podruhé jako hodnota sama, kterou svým nominále reprezentují.
opět omyl. pěníze jsou vždy jen představitelem nějaké hodnoty a prostředkem směny.
>Rozdíl je patrný na první pohled, zatímco funkci metru mohou vykonávat doopravdy
nejde nikdy o exaktní měřidlo - pro někoho je stovka hrozně moc, pro někoho drobné. kromě toho i ceny zboží se stále pružně mění podle poptávky.
>tu druhou funkci hodnoty vykonávají pouze "v zastoupení" (abstrakce)
peníze jsou vždy "v zastoupení", vždy jsou zástupcem a symbolem, směnitelnou poukázkou, která může mít dle volby držitele hodnotu deseti rohlíků NEBO chleba NEBO litru mlíka NEBO 10dkg salámu NEBO půllitru benzínu. platí to samozřejmě o všech penězích stejně, o těch vydělaných i o půjčených (i za ně si lidé mohou něco libovolného koupit), i o odměně za službu uklízení, i o odměně za půjčení auta nebo ČEHOKOLIV.
oprávněnost odměny si testuje sám každý zákazník. oprávněná je tehdy, kdy se dvě smluvní strany shodnou na její výši (a dojmy bláznů, třetích stran, jsou nedůležitým blábolením). neoprávněná je tehdy, kdy se po dobu, která je pro poskytovatele dostatečně průkazná, nenajde nikdo, kdo by tu službu za tuhle cenu chtěl, a ten je donucen cenu za službu tržně změnit (snížit).
>I v té nejmateriálnější podobě, jako např. zlaté peníze mohou nahradit funkci skutečné hodnoty (např. domu, pozemku, auta) pouze symbolicky.
Symbolů je na světě nekonečný počet (i v exaktních vědách jako je matematika a fyzika).
>Právě ale tato druhá představa peněz vede k mystifikaci o odložené spotřebě jako o jakémkoli jiném zboží.
možná tak v tvé hlavě, nikdo jiný nerozlišuje peníze a peníze (stejného druhu).
>Dokud ale není provedena směna peněz ve zboží, nelze v pravém smyslu slova peníze spotřebovávat
peníze nelze spotřebovávat, lze je jen předávat z ruky do ruky (směňovat).
>Pokud rychle nenajdete další účastníky příběhu - řemeslníky, dodavatele materiálů, dopravce, či rovnou dodavatele na klíč , a nezorganizujete dostatečně rychlý kalup, úrok již běží, aniž by se cokoli hnulo.
Je mimořádně hloupé nejdříve svobodně přistoupit na smlouvu, a pak nadávat, že jsem si úvěr ještě brát neměl. bu...

Automaticky kráceno

217957

26.04.2010 10:36

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Peníze a společnost (úrok)

88.?.?.?

>dokončení

... Je mimořádně hloupé nejdříve svobodně přistoupit na smlouvu, a pak nadávat, že jsem si úvěr ještě brát neměl. buď jsi svéprávný, nebo si úvěr raději neber. a buď do toho jdeš promyšleně a dobrovolně, anebo do toho nechoď, abys nemusel závidět tomu, kdo férově (svobodně) nabídl službu a také ji poskytl přesně dle smlouvy.
>Nenalezl jsem žádnou hodnotu od bankéře navíc,
a proč tedy jeho službu někdo potřebuje a využívá? inteligentní lidé tam hodnotu (i značné výhody časové i finanční) jasně spatřují.
>jeho námaha byla čistě administrativní a jinak minimální
nezáviď! proč tedy nejsi bankéřem, abys dělal tu práci s "minimální" námahou, ty chytráku?! každému připadá jako snadné něco, co nedělá a čemu nerozumí.
KAŽDÁ služba má jinou cenu, než za kterou ji někdo kupuje (musí tam být zisk, jinak by ji nikdo neposkytoval).
cenu jakékoliv služby nelze vnucovat zvenčí, třetí stranou. vždy musí být akceptovaná dvěma smluvními stranami. dobrovolně, ne vnuceně.
v případě vnucování kýmsi, kolik pouze za službu může někdo požadovat (nějaký blb mu znormuje jeho úsilí a řekne, že má nárok pouze na paušální/stejný poplatek u každého různého zákazníka a u každé různé výše půjčky/rozsahu služby), pak se stane jedno: služba za takových podmínekpřestane být nabízena. tudíž úvěrový trh zanikne (nebo se spíše uchýlí do šedé a černé ekonomiky, kde si lidé budou dále půjčovat za svobodně dojednané odměny).

217958

26.04.2010 11:03

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Peníze a společnost (úrok)

88.?.?.?

velmi špatně napsáno (úplně vadné předpoklady, z nichž vychází). a pak samozřejmě i vadné závěry (v praxi nefunkční pokus o direktivní křivení trhu):
>Půjčování peněz na úrok je nemravné. Nahradit půjčováním státní institucí za paušální poplatek s nulovým úrokem.
stát nikdy nehospodařil úspěšněji a efektivněji než soukromník. jeho posuzování by bylo žádné nebo špatné.
>S obvyklým zajištěním rizik - hypotékou, zástavou jiným majetkem, bonitním ručitelem apod.
kdo zaručí, že státní úředník dobře odhadl náklady a rizika, a že je dobře zajistí zástavou? a kdo zaručí, že dnes "bonitní ručitel" později skutečně zaplatí za jiného? a kdo zaplatí kixy státu? jako vždy - daňový poplatník? stejné je to i dnes - tváří se to FALEŠNĚ jako kapitalismus, ale místo zániku neúspěšného subjektu socialistický stát znárodní ztráty a zatíží poplatníky, v zájmu zachování tržně neúspěšného podniku.
nehledě na fakt, že pro lidi má ve skutečnosti půjčka mnohem vyšší cenu, než jen paušální poplatek. pokud by byly půjčky za 0% úrok, pak by si je chtěli vzít všichni (proč ne, když to nic nestojí a přinese to okamžité výhody?). jenže pak by logicky nebylo dost peněz pro půjčky, nebo by musely být vytištěny nové, nekryté, aby se vyhovělo všem žadatelům (nebo by byly nějaké komunistické pořadníky a získat úvěr by šlo jen protekčně?). to by mělo destruktivní okamžitý účinek na trh. (autoregulační a vždy funkční) trh by se samozřejmě srovnal i s tímto, ale tak nesmyslné půjčky by zanikly a přispělo by to jen k vyšší inflaci v té době postižené idiotskými 0% půjčkami. záplava lidí s půjčenými penězi by zvýšily ceny rázem nedostatkového zboží na pultech. obdoba rozhazování peněz z vrtulníku.
>V elektronické době jsou možnosti regulace mnohem širší
jistě, v době NWO je skutečně snaha o kontrolu všeho a všech. a tupci to ještě podporují a myslí si, že trh lze úspěšně zregulovat, svázat. poručíme větru dešti... a samozřejmě ve prospěch nekonečně naivních a hloupých mas.
>Vede to i k porozumění "hrám na investování" (nejen spekulativně burzovnímu). Tam také slízávají smetanu banky a fondy neoprávněně.
jak může blázen posuzovat něco, čemu nerozumí? proč mají volební právo (i právo psát) lidé hloupí, nešlechetní, neschopní myšlení i čehokoliv jiného a hlavně závistiví!?!

217960

26.04.2010 23:02

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

>Vidím ty živočichy v úrovni svých očí
vidět v úrovni svých očí neznamená sjednotit se s nemocnými, onemocnět s nimi také. i empatie má své meze.
>pokud organismus zahyne, zahyne parazit s ním
anebo to lze pojat i jinak, myslím, že lépe:
1) zdravá buňka není parazit (to je dobré si uvědomit)
2) tím, že léčbou zahynou rakovinné tkáně, tím nutně nedojde k uhynutí i zdravého zbytku těla.
problém ovšem je, když rakovina už zachvátila většinu buněk těla, a budou-li zvrhlé buňky odstraněny, mnoho z těla už nezbývá. vzhledem k rozšíření tzv. demokracie, preferující počty nekvalitních nad kvalitou nepočetných, nemáme na první pohled moc důvodů k optimismu. snad pomůže samoopravný mechanismus buněk vložený do DNA, takže původní kvalita přežije a degenerovaný balast uhyne.

218038

27.04.2010 09:25

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: Proč nepovolím

88.?.?.?

>Půjčka za vrácení s navyšováním vráceného však není nic, co by se čestné směně podobalo
jen jedna jednostranná půjčka a vrácení NENÍ směna, a už vůbec ne čestná. je to využívání něčeho zdarma = parazitismus.
pokud nemáš potřebu se za požadovanou a poskytnutou službu nějak revanšovat, může jít o charakterovou vadu. levá lůza ale touhle vadou trpí často - věčně omílá utkvělou představu, že jim někdo dá něco zadarmo, že lze jen brát a požadovat pro sebe, ale odkud se to bere je nezajímá a sami nic dát nechtějí. ani odvést něco navíc, ze svého... to by považovali za otroctví, a na to jsou moc líní. je přece lepší ležet a čekat až jim někdo dá (pochopitelně nezaslouženě, zdarma) ostrov trvalého přebytku (nebo o něm alespoň snít a se samozřejmostí to požadovat) a čekat, až začnou ty ryby dokonce padat samy do huby, a rovnou pečené a odkostěné.

218067

27.04.2010 09:30

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Souhlasím - vedly by k zodpovědnosti a hospodárnosti

88.?.?.?

tady šlo spíš o ty inteligentnější protinávrhy... ale chápu, že je to na tebe příliš náročné, a že jsi raději zůstal u rýpání. že tím potvrzuješ výše uvedené, ti asi nedošlo. ale nevadí... i takoví prý mají nárok na život. užívej si tedy své jediné radosti - "svobodného rýpání".

218068

i já jsem se divil (při debatě o padesátých letech na vesnici), že soudruhy nestřelili do bachoru, sotva co vstoupili do forhausu daného soukromého statku, aby tam drze a bez zvaní i povolení očíslovali inventář coby znárodněný, "patřící družstvu". bylo mi ale řečeno, že takové zlodějské lůzy byla většina, a že by přišli tajní (odvoz do Jáchymova na uran) a popřípadě i vojsko, a žádný soukromý zemědělec nemůže jen tak schovat rodinu a všechny zvířata a na měsíc jít válčit (byť zbraní bylo po válce po polích docela dost... horší to bylo s municí). problém by byl, že obrana i celé jedné domluvené vesnice by zůstala osamocená a nakonec by se stala exemplárním příkladem, jak dopadne každý, kdo se postaví na odpor.

holt zemědělec to má blbé - je přivázán na nějakou půdu, je vázán nějakými vegetačními cykly, je závislý i na zpracovatelském řetězci, je závislý na odbytu, je povinen 3x denně obsloužit své milé zvířectvo, takže je předem vyřazen z nějakého odporu... má svázané ruce. k tomu navíc přitíží i stav ženatý, s dětmi... nechce rodinu přivést k neštěstí či úrazu/smrti.

218072

27.04.2010 09:51

Produkujete vlastní potraviny? Podle návrhu nového zákona je to trestný čin

RE: Potlačování soběstačnosti.

88.?.?.?

>Ono jde těžko vyhrožovat někomu kdo má vlastní dům, kus lesa a pole, studnu.
Právě že těmto lidem lze bohužel vyhrožovat velmi snadno a účinně.
- dům může shořet
- může být i izolován
- z domu lze i vyhnat (zbavit vlastnictví, majitele někam zavřít)
- les může být zabaven, vykácen, a i ten může hořet
- pole může být zabaveno anebo i kontaminováno (viz palestinci mohou povídat)
- úroda může být ukradena nebo zničena (hlad, smrt)
- studna může být úředně zavřena
- studny se někdy i otravovaly

Jediná obrana je být svobodný (ohrozím maximálně sebe), majetný a tím pádem nezávislý na místě, kde žiju.

218074

27.04.2010 10:01

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

RE: Peníze a společnost (úrok)

88.?.?.?

>Proto je těžko odpovědět na Vaši záludnou otázku -
>>proč tedy nejsi bankéřem, abys dělal tu práci s "minimální" námahou, ty chytráku?!
>Smyslem života,alespoň pro některé, není práce s minimální námahou.
proč tedy závidíš? proč někomu čumíš do jeho talíře? proč bys chtěl někomu normovat, kolik úsilí vynaložil a kolik pouze si smí účtovat za svou službu?
s logikou budeš mít nejspíš značné problémy ty.
jo, jasně [velký smích] ty bys byl "bankéř" sabotující svou vlastní práci... opravdu "fíkané" a velmi "morální". vůbec ti ale nedochází, že ti lidé tam přišli proto, že něco chtějí, a že by se na tvé odrazování vykašlali, protože při půjčce poctivému člověku, schopnému dostát slovu a smlouvě, nic zlého nehrozí. a ti lidé tam bezpochyby přišli pro peníze, dokázat se propracovat až ke smlouvě, uzavřít to, a ne poklábosit si o tvém zmatku v hlavě.
jistěže... čtenář to posoudí. blbec blbě, inteligentní samozřejmě jinak.

218076

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 98 čtenářů částkou 15 298 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,02 Kč
Euro
26,15 Kč
Libra
29,40 Kč
Kanadský dolar
16,91 Kč
Australský dolar
16,19 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
21,05 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,14 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 714,14 Kč
1 unce stříbra
510,34 Kč
Bitcoin
424 563,87 Kč

Poslední aktualizace: 24.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?