Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 238 příspěveků, 4 různá jména: Roman, Roman Sláma, ROMAN1, RSČMS.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

19.02.2010 01:56

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

Něco k historii DS a SPR-RSČ.

Roman 85.?.?.?

Ve výše uvedeném článku i v následující diskuzi padlo několikrát slovo sládkovci, Sládek, republikáni. Protože se celá kauza nepřímo dotýká i znovuvznikající, obrozené SPR-RSČ (bez Sládka), cítím potřebu, jakožto člen i občasný funkcionář této strany - od roku 1991 - něco poznamenat.
Pana Vandase, Zbelu, Štěpánka i některé další členy DS znám ještě z dob, kdy byli aktivními členy SPR. Měli tenkrát na starosti vydávání tiskoviny Republika. Že by se u nich projevovaly nějaké (neo)nacistické tendence či projevy, to mi není známo. Nicméně, jak si jistě mnozí pamětníci vzpomenou, i SPR-RSČ byla svého času vláčena mediálním bahnem pomluv, obviňována z fašismu i z mnoha dalších "ismů" a jednu dobu se i otevřeně mluvilo o jejím zákazu. Jenže SPR byla tenkrát parlamentní stranou, takže s tím zákazem to nebylo tak jednoduché, muselo se to provést jinak. Pro osvěžení paměti, RSČ byla založena začátkem roku 1990 jako reakce na sametovou frašku 89 a jako protiváha vůči ostatním, tzv. "demokratickým" stranám, hojně infiltrovaných agenty StB a bývalými členy KSČ. Že Sládek plnil úlohu "mucholapky" s úkolem nalákat na sebe svobodně smýšlející občany, kteří už tenkrát nespolkli báchorku o sametové revoluci, jsme bohužel my, obyčejní členové, zjistili až mnohem později - a to by bylo na dlouhou debatu. Ale zpět k DS.
Když SPR "projela" v pořadí 2. volby v roce 2002 (tentokrát pod názvem RMS) a zároveň proběhl konkurz na majetek bývalé SPR, vzbouřila se část funkcionářů a zaměstnanců strany v čele s T. Vandasem a na protest proti praktikám PhDR.Sládka a jeho politice neustálých volebních debaklů odešla založit stranu novou - DS. Peníze na to měli - totiž ty z konkurzu na SPR-RSČ, jakožto vyplacení zaměstnanci. Částka vás v tuto chvíli nemusí zajímat, jisté ale je, že k mnohem vyšším financím (řádově milionům Kč) si dopomohl Sládek a jeho rodinní příslušníci - jakožto zaměstnanci strany.
Sládek si ale pro sebe dělal nároky na absolutně všechny peníze, které straně zbyly po správci konkurzní podstaty a trval na tom, aby všichni vyplacení funkcionáři odevzdali peníze zpět jemu. To skupina s T.Vandasem odmítla a odešla založit konkurenční DS, čímž si vysloužila Sládkovu neutuchající nenávist. Jestli vedení DS v současné době plní bývalou Sládkovu roli vnadidla, o tom nejsem přesvědčen (i když v našem absurdistánu i nemožné je možné). Pokud by tomu tak bylo, bylo by to stejně střežené tajemství, jako svého času to Sládkovo.
Toď tak ve stručnosti historie vzniku DS.

212938

09.03.2010 18:10

Čteme si preambuli Ústavy ČR: Jak režim pohrdá vlastními slovy

Chce to zjistit si pravdu

Roman 85.?.?.?

[Pokud dnešní dissent představuje DS a nějaké bojůvky "vlastenců" na pokraji (neo)nacismu...]
Ujišťuji Vás, že dnešní disent DS (nově DSSS) už valně tvoří normální lidé, kterým už leze krkem 20 let rádobydemokracie
[bliji]
Velká část z nich jsou republikáni, rozčarováni politikou a praktikami M.Sládka, proto se rozhodli kandidovat do voleb s DSSS, což jsou vlastně (ve vedení) také bývalí republikáni.
My jsme do tohoto režimu viděli od počátku a báchorky o sametové revoluci na nás nezabíraly. Že se nám svého času nepodařilo přesvědčit národ, co se tady odehrává? Za to mohou částečně Sládkovy přehmaty a o zbytek se postarali servilní novináři a redaktoři.

214452

10.03.2010 01:42

Čteme si preambuli Ústavy ČR: Jak režim pohrdá vlastními slovy

RE: Chce to zjistit si pravdu

Roman 85.?.?.?

Vaši skepsi chápu. I mě se občas zmocňuje. Že je sametovka falešná, jsem tak nějak instinktivně cítil od počátku, byť jsem na ni nahlížel nezasvěceně zvenčí. Proto se mě Sládek zdál jako alternativa vhodný, alespoň ze začátku. Původní program republikánů totiž nebyl vůbec špatný - ani z dnešního pohledu ne. Že Sládek není tím, za koho se vydává, zjistil posléze každý, kdo s ním byl v užším kontaktu, totiž z jeho chování. Chyběly však informace, internet nebyl rozšířený. Hodně mi tenkrát dala "Analýza 17. listopadu" od Miroslava Dolejšího, i když se její II. část zdála v roce 1990 značně neuvěřitelná.
Pořád jsem ale přesvědčen, že hledat alternativu je třeba, protože skepse a rezignace znamenají konečnou porážku. A emigrovat dnes už není pořádně kam.

214481

21.04.2010 13:49

Promarněná šance vyléčit Velkou hospodářskou krizi

Ekonomický program

Roman 85.?.?.?

Na Vaši otázku, položenou výše, lze odpovědět kladně. Ano, existuje a je velmi v nemilosti současného režimu. Ač je zatím malá šance na jeho prosazení, budu tuto stranu podporovat právě kvůli tomuto programu.
Ještě jsem v diskuzi zaznamenal dotaz: Závěrem: všiml jste si, že článek neuvádí způsob platební komunikace obce Wörglu s okolním světem? Nevím, jestli kdokoliv zvenčí akceptoval místní měnu, jež asi nebyla konvertibilní mimo ono městečko.
Odpověď: Pokud je mi známo, tak v městečku Wörgel byla platnost obou měn, místní i státní, v denně stanovovaném kurzu, - byly vzájemně konvertibilní. Domácí obyvatelstvo upřednostňovalo z pochopitelných důvodů měnu místní.
Z minulosti si přece pamatujeme, že v ČSSR platila také dvojí měna, i to, které z nich dávala většina lidí přednost.

217587

22.04.2010 16:06

Vedly by „kazící se peníze“ k drancování přírodních zdrojů?

Má to logiku!

Roman 85.?.?.?

Je vidět, že oba články tvrdě zašťáraly do vosího hnízda. A rozzuřené vosy, případně jiný hmyz, ihned vylétly. Každopádně logika Ponziho schéma (letadla, pyramidy, apod.) je neúprosná. Systém může fungovat, dokud má možnost neustále růst, rozšiřovat se. Jakmile narazí na meze růstu, začne se hroutit vlastní vahou. Tyto meze mohou být dané hranicemi, počtem práceschopného obyvatelstva, rozměry zeměkoule, ochotou dlužníků zadlužovat se, zásobami surovin a především: množstvím dostupné levné a koncentrované energie! Bez ní nelze zvyšovat, ani udržet výrobu, ba ani udržet případný chod společnosti. Tudíž nelze ani doufat v další ochotu případných dlužníků zadlužovat se a svými dluhy tak krýt další emisi oběživa. Na tyto hranice globální finanční systém v současnosti naráží a pod pyramidu s okem na vrcholu tak již nelze podsouvat další a další, stále širší základny. Dojde-li k rychlému kolapsu, zhroutí se i základy společnosti a civilizace do chaosu. Bude-li krize řízená a pomalá (což zatím je), přejdou v tomto uzavřeném systému díky úroku (lichvě) postupně veškeré statky do rukou několika "vyvolených". To je matematická jistota. Zjednodušeně, něco jako hra Monopoly ve své II. fázi. Jediným řešením je včasné odstranění současného finančního systému a jeho nahrazení. Tomu se však ti, co dnes ovládají svět, budou zuřivě bránit.

217686

16.11.2010 14:33

Kauza Vítkov

RE: tresty jsou v pořádku

Roman 85.?.?.?

Ano nemá.
Jde ale o to, jestli ten "dům", vůbec jako dům vypadá a jestli jako dům slouží. Potažmo, jestli ti uvnitř v něm vůbec měli co pohledávat [zmaten]
Ale o tom článek nebyl. Byl o rovnosti občanů před zákonem a o zneužívání médií v této souvislosti. Zkuste si ho přečíst ještě jednou a lépe.

232449

17.11.2010 10:42

Kauza Vítkov

RE: tresty jsou v pořádku

Roman 85.?.?.?

Cvrlikají si vrabci na střeše o tom, že ta barabizna vypadala dost neobyvatelně a po veřejnosti kolovalo, že slouží jako sklad nakradených věcí (elektroniky a benzínu). Taky že to údajně úřady věděly, ale nic se s tím nedělalo. Lze se potom příliš divit, že se tam několik mladých zbrklých bláznů přišlo "realizovat"??? Tolik na vysvětlenou.
Co máte ještě za problém? [smích]

232486

29.11.2010 21:52

Naděje vkládané do euro se nepotvrdily

Sládek a SPR-RSČ

Roman 85.?.?.?

Vše výše uvedené odpovídá.
Chtěl bych jen ještě něco stručně doplnit:
Sládkova SPR-RSČ byla vytvořena coby přístaviště a magnet pro ty, co se po převratu nespokojili s báchorkou o sametové revoluci a se směřováním země do politického a ekonomického područí "mezinárodních bankéřů". Úkolem Sládka bylo nespokojené občany soustředit kolem sebe, ovládnout je a zároveň jejich energii a úsilí směřovat tak, aby nemohli nově vznikající elitě škodit. Případně mařit výsledky práce svých nevědomých spolustranníků. Že přitom nezapoměl na svůj finanční prospěch a přišel si k velkému majetku, je doložitelné. Je to na dlouhé vyprávění, tady k tomu není místo.
Píši to jako příznivec, člen a příležitostný funkcionář SPR-RSČ od roku 1990 do letošního roku. Občas jsem se pohyboval ve Sládkově těsné blízkosti, takže jsem mohl vypozorovat jeho dvojí tvář a rozpor mezi slovy. Mezitím většině členů SPR došla se Sládkem trpělivost, někteří rezignovali, jiní přešli do jiných stran nebo založili jiné. Sládek byl před rokem na mimořádném sjezdu SPR-RSČ po konečném rozkolu ve straně odvolán většinou svých spolustranníků, kterým rovněž došla trpělivost. Usnesení sjezdu Sládek soudně napadl a od té doby panuje patová situace (dva předsedové, státní opatrovník, atd). V současné době se zbytek republikánů (bez Sládka) soustředil v nově založeném subjektu RSČMS - Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska.
Opakuji: PhDr. Miroslav Sládek není ten, za koho se na veřejnosti vydával, tj. nějaký ochránce národních zájmů a práv českých občanů. To byla pouze maska, pod kterou mohli nahlédnout jen ti, kteří přišli se Sládkem trvaleji a těsněji do styku, případně lidé zasvěcení do tajné role M.S. [naštvaný]
http://www.republikani-jmk.com
Roman Sláma, dočasný 1.místopředseda

233415

07.12.2010 10:22

Wikileaks = Asanace internetu

Den, kdy Spojené státy americké ukradly Internet

Roman 85.?.?.?

Vyjádřil jste to prakticky přesně. Problémem je, že prozatím nevíme, jestli J.A. agentem-přisluhovačem je či není, můžeme zatím pouze spekulovat. Ale domnívám se, že touto otázkou se pouze odvrací pozornost. Cílem aféry WIKI nemusí být únik či vypuštění diskreditujících informací. Celá tato kauza může být spouštěčem něčeho mnohem zásadnějšího, stejně jako událost "911" se stala spouštěčem "války proti terorismu" a invazí do Iráku a Afghánistánu.
Tímto cílem bude totální kontrola toku informací. Doporučuji odkaz prostudovat, článek je poměrně "výživný", stejně jako diskuze pod ním.
Všichni víme, o co tu jde. Finanční systémy jednotlivých států se odebírají do propasti, jejich zadluženost exponenciálně roste. Dluhy jsou prakticky nesplatitelné, ekonomika stagnuje. Do toho prosakující zprávy o probíhajícím zlomu ropy a blížícím se zlomu dalších strategických surovin. Bude zapotřebí:
- Obnovit poptávku a s tím i ekonomiku.
- Získat kontrolu nad zbývajícími zdroji, a to především energetickými-ropou.
- Upevnit kontrolu financí a dluhů z jednoho centra.
- Redukovat počet obyvatel planety na únosnou mez, předem stanovenou na cca půl miliardy lidí.
To prakticky znamená další světovou válku. Ti, co vládnou za oponou, ji již iniciovali 2x a že to zkusí potřetí, je předpovězeno. Pokud ovšem chtějí nahnat světovou populaci proti sobě do války, musí nejdříve zničit svobodný tok informací. Mainstreamová sdělovadla mají plně pod kontrolou, zbývá jen internet.
Říká se, že 1.obětí války je pravda. Živě si vzpomínám, jak nás před téměř 12 lety masírovala media ohledně neposlušného Srbska. Internet v ČR tehdy prakticky nikdo v soukromí neměl, "informace" šly v některých regionech korigovat pouze poslechem radia Beograd na AM. I tak létaly nad územím Srbska rušičky NATO a sídlo "Radiotelevizia Srbie" bylo vybombardováno do základů a jeho zaměstnanci zavražděni.
Proto bychom měli obrátit naši pozornost na jádro celé aféry a bedlivě sledovat vývoj událostí v tomto ohledu.

233859

02.05.2011 08:50

Sázka na mezinárodní banditismus

RE: Valka ma ZA ucel legalisovat vrazdy a kradeze vseho druhu.

Roman 85.?.?.?

Pane Roberte, ona ta bestie už mele (doufám) z posledního. I když podobné praktiky státního banditismu provozovala dříve v Iráku a předtím v Srbsku a předtím... Vzpomeňte na zákeřné bombardování residence presidenta Slobodana Miloševiče, nebo barbarské zničení budovy Radiotelivizie Srbija a povraždění jejich zaměstnanců. Také zásah tomahawkem do objektu Čínského velvyslanectví v Bělehradě byla jistě "náhoda". Věřím, že všechny činy těch mezinárodních vrahů budou jednou sečteny a nic nebude zapomenuto. Byť by se ty skutky třebas zahalovaly různými mezinárodními cenami za "mír a humanitu", třebas i Nobellovými. Já jen doufám, že při pádu těch kreatur na úplné dno smetiště dějin, nás tyto nestáhnou všechny s sebou.
Na český národ tolik nenadávejte, ještě na tom NENÍ tak úplně zle. Stačí si na mainstreamu přečíst většinu příspěvků k tématu (pokud je diskuze vůbec povolena [smích] ). Vzhledem k mohutné mediální masáži a všeobecné skepsi, to není tak špatný výsledek. Co víc byste chtěl po národu, kterému byla už tolikrát zlomena páteř? A proklamace zrádcovských politiků (či jejich poskoků) NEJSOU obecným povědomím národa.
Tímto Vás po čase opět zdravím.

243038

09.06.2011 11:20

Koupím hezký, moderní mobil. Zn. připlatím za omezenou funkčnost

RE: muj mobil

Roman 85.?.?.?

[chechtot] Tohle je i MŮJ mobil. Poslední a vlastně i první. Pořídil jsem si jej před třemi lety, když už mě přestalo bavit vysvětlování nejrůznějším žadatelům o tel.kontakt, že vůbec NEMÁM mobil (na telefonování mám pevnou linku). Ze začátku jsem se bavil pozorováním nedůvěřivých, podezdřívavých či užaslých pohledů: "cože, vy nemáte mobil???!" (asi vylezl z jeskyně). Pak mě to už omrzelo, a protože mobily Z PRINCIPU nesnáším (argumenty viz. některé příspěvky v diskuzi), pořídil jsem si Motorolu MOTOFONE s předplacenou SIM kartou. Dobíjím cca 3x za rok tou nejmenší částkou (200,-Kč). Dá se z něj telefonovat, přijímat SMS-ky (jednou jsem jednu dokonce napsal - blbě se čtou a ještě blběji píší, díky 6. znakému displ. a nutnosti neustálého posouvání). Telefon se dá dokonce používat i jako hodiny s budíkem, což zase umožňuje absentovat nošení náramkových hodinek - dalšího symbolu zotročení lidstva. Ale většinou ten krám - mobil - nikam nenosím a čas jsem si za poslední tři roky zvykl poměrně přesně odhadovat podle slunce a příslušného ročního období a zeměpisné polohy. Teda, pokud to slunce zrovna svítí [smích].
Ale zpět k Motofonu a mobilům vůbec. Já jsem více než 10 let odolával a tento "výdobytek" civilizace a moderní techniky ignoroval [zahanbení]. Z důvodů šmírování (které padly v diskuzi), z důvodu vyzařování škodlivých mikrovln (které vyrobci odpočátku zuřivě popírali, a až dnes začínají tyto informace prosakovat i do mainstreamu) a také z důvodu stupidní a neskutečně vlezlé reklamy [naštvaný] ve všech médiích, když se tato technologie začala před 15 lety zavádět. Takže jsem si posléze, jako NUTNÉ ZLO pořídil alespoň takový mobil, na který si nevytvořím ZÁVISLOST.
Jinak mi moderní technika až tak není cizí, ale na focení mám kvalitní digiťák, na hudbu MP3-ku, na e-maily či hry PC a GPS nepotřebuji - vyznám se dobře v mapách, anebo se doptám. Až se vydám s plachetnicí na moře, potom si asi GPS pořídím - i když si dříve mořeplavci vystačili s kompasem a sextantem. Za svůj život jsem dospěl k nezvratnému poznání, že veškerá technika člověka vlastně zotročuje. Čím je dokonalejší je, tím více. A zvláště, může-li ji kromě vás ovládat ještě někdo jiný.
Všem zarytům mobilářům doporučuji strávit alespoň jeden týden o prázdninách BEZ mobilu. Ze začátku si budete připadat jako bez ruky (nebo nazí, bez šatů), posléze ale začnete pociťovat zvláštní pocit volnosti. Důležité je překonat počáteční absťák. Já to takto pravidelně praktikuji i vůči televizi a internetu. Právě proto, abych si na tyto věci nevybudoval osobní závislost. [chechtot]

245717

18.07.2011 21:43

Kameny s doporučeními v Georgii

Má to hlubší smysl.

Roman 85.?.?.?

Na významnou redukci populace není třeba ani pandemie, vyvolané nějakou zmutovanou bakterií (ty mohou přijít později a umocnit celý efekt), ani nějaké kosmické události (nad těmi není třeba mudrovat, protože není v silách lidstva takové odvrátit). K tomu vám bude postačovat permanentní HLAD, trvající tak 3-4 generace. Jednu výbornou studii, zabývající se touto tematikou máme zde. Srozumitelně s v ní pracuje s takovými termíny, jako je nosná kapacita prostředí a populační overshoot. Tato studie vychází ze známé souvislosti (pře)množení druhu při příznivých životních podmínkách a nevyhnutelné redukci až zániku, pokud se podmínky k životu v daném prostředí zhorší. Souvisí to především s dostupností potravy a ta je zase závislá na energetických zdrojích. U lidstva dnes v masovém měřítku závisí téměř bezvýhradně na využívání fosilních paliv. Ostatně, toto téma bylo probíráno před časem i zde na Zvedavci.
Pokud jsou dnešní skuteční vládci světa dobře informovaní (a všichni zde víme, že bezpochyby jsou), vědí, že období populačního overshootu lidstva nevyhnutelně nastává - viz. rapidní nárust světových cen potravin a energií, k tomu neustálý nárůst populace. Ještě v letošním roce je ohlášeno dosažení 7 miliard jedinců. Přitom k zajištění blahobytu "vyvolené" skupiny by již dnes stačila zhruba desetina obyvatelstva, zbytek obstarají moderní technologie za využití obnovitelných zdrojů. Navíc, ta desetina by se mnohem snadněji ovládala a i její životní úroveň by třeba byla vyšší i stabilnější.
Pro síly, co dnes vládnou světu je dnes pouze důležité zajistit, aby nedošlo k dlouhodobému poškození planety Země (z hlediska lidského měřítka). Až se tu serveme o zbývající žvanec a o zbytky neobnovitelných zdrojů koncentrovaných energií. Ty zmizí tak-jako-tak, ať už nesmyslným vyplýtváním nebo při konfliktu. Proto se tak usiluje o redukci ZHN, hlavně těch jaderných, zejména u menších států, usilujících o jakousi nezávislost. Samozřejmě, s výjimkou jednoho.
Až se v průběhu 60-80 let sníži světová populace na požadovanou desetinu (za obrovského utrpení), bude lidstvo jako celek moci znovu žít v rovnováze s přírodou. K tomu při využití obnovitelných zdrojů zabezpečovat blahobyt vládnoucích a snad i svůj vlastní. V tomto vidím opravdu poselství na Georgijských kamenech pro budoucí generace - budou-li koncem 21.století ještě nějaké. Neudělat znovu takové chyby, jakých se dopustila naše civilizace v posledních několika stoletích!
Zůstává otázkou, kdo a podle jakého klíče bude určovat, kteří jedinci či uskupení (národy) nakonec zůstanou a kdo bude v těch devíti desetinách, která budou muset z kola ven? Hladomor se totiž dá používat i jako selektivní prostředek likvidace. [pláč]

248300

19.07.2011 03:09

Kameny s doporučeními v Georgii

RE: Má to hlubší smysl.

Roman 85.?.?.?

Zdravím Vás rovněž, Kysučan.
Tady nejde o to, čemu já věřím. Snažím se pouze dávat věci nezaujatě do souvislostí a nahlížet na ně z té lepší stránky, protože jinak by nemělo smysl už nic.
Tu odkazovanou studii zveřejnil (přeložil) autor webu, který s předstihem a poměrně přesně předpověděl krizi, která vypukla v roce 2008. Takže je pro mě dosti hodnověrná. Není jediná svého druhu. Skuste si ji ale ještě jednou pozorně přečíst. Její autoři navíc upozorňují, že se nejedná o jednoznačnou předpověď budoucnosti, nýbrž o model se zadanými vstupními parametry. Byť na reálných základech. (Je možné, že vše skončí mnohem dříve nějakým konfliktem či katastrofou...)
Máte pravdu, že se píše rok 2011. O to přesněji víme, že ropný zlom se skutečně odehrál v letech 2008-2009, na tom se shoduje většina odborníků i oil-insiderů. Dá se totiž odpozorovat až zpětně. Původně byl sice vypočítán M.K.Hubbertem na přelom milenia, oddálila ho ale uměle vytvořená 1.ropná krize v 70.letech min.století. Peakoil není žádná hovadina - je to geologická událost, fakt, který se nedá okecat či dlouhodobě popřít.
15 mld. obyvatel na Zemi je ovšem utopie - toto číslo by se nedalo dlouhodobě udržet ani při produkci ropy v hodnotách z roku 2008, leda by se drtivá většina lidí uskrovnila ve svých potřebách na úroveň občanů Kuby či KLDR (tyto země tvoří jakýsi laboratorní model společnosti postfosilní éry). A pochybuji, že by většina lidí v tzv.moderním světě byla ochotna přistoupit dobrovolně na podobnou životní úroveň.
ČR i SR se svým zdevastovaným zemědělstvím už není ve většině komodit soběstačná, snad jen v produkci obilnin. Ovšem pouze mírně, žádných 40procent! Zbytek samá řepka se svou ERoEI menší než 1 (v tom se shodneme). Takže pouze další penězovod z dotací EU pro pana Babiše a jeho lobby. Existuje důvodná obava, že u států dovážejících ropu nebude mít křivka sestupu z vrcholu spotřeby tekutých paliv tvar zvonu, ale žraločí ploutve... se všemi důsledky. Stav skotu v ČR je na pouhých 30% z roku 1990. Pokud nebude nafta do traktorů, co (či koho) zapřáhneme do pluhů? I když je fakt, že volů u nás máme nadbytek. Jak jste na tom u vás? [vyplazený jazyk]
Že je u nás hojnost potravin neposuzujte podle plnosti regálů v hypermarketech. V případě selhání (nepřetržitého) zásobování budou tyto konzumní chrámy za několik dní prázdné - a pokud by vypukla panika, tak za několik hodin! Dováží se téměř vše. Navíc, pokud by prostor ČR+SR náhodou tvořil (nepatrný) ostrůvek oázy v celosvětové potravinové krizi, byl by rychle smeten vlnou hladových imigrantů.
/O Havlovi a spol. nemá cenu psát, tady jsme v naprosté shodě./
Říká se, že optimista je špatně informovaný realista. Ale svobodní zednáři (kdysi původně Templáři) byli vždy informováni velmi dobře. Takže pokud jsou Georgijské kameny jejich d...

Automaticky kráceno

248320

19.07.2011 23:12

Kameny s doporučeními v Georgii

RE: Má to hlubší smysl.

Roman 85.?.?.?

1. Indie je nesmírně úrodná země. Většinu plodin tam můžete sklízet i 3x ročně. Kdo Indii individuálně procestoval (znám jednoho rodáka, který ji projel na bicyklu) tak popisuje, že v Indii s výjimkou předhůří Himáláje prakticky neexistuje na venkově volná plocha - všechen prostor je nějak zemědělsky obděláván, všude se něco pěstuje - žijí tam pracovití lidé.
2. Indové jsou ve své většině skromní a chudí lidé. Samozřejmě výjimky jsou jako všude. Ve srovnání s Evropany (neřku-li s USÁky) se Indové spokojí s málem, co se potravin týče.
3. Indie je z hlediska demografického růstu a populačního overshootu časovanou bombou. Ve srovnání s Čínou a její "politikou 1 dítěte" tu zatím neexistuje žádné omezení, takže růst počtu obyvatel neustále pokračuje a odhaduje se, že do 15 let bude mít takto Indie více obyvatel než Čína. Samozřejmě toto přelidnění přinese enormní tlak na nosnou kapacitu i tak úrodného prostředí, jakým Indie bezesporu je.
Potom bude stačit jakýkoliv výkyv (neúroda, přírodní pohroma, apod.) a průšvih neskutečného rozměru - hladomor - si vybere svou daň i s úroky.
Vzpomeňte na obrovské loňské záplavy v povodí Indu hned v sousedním Pakistánu. A hladomor s nimi spojený. Přesně modelová situace země, která nosnou kapacitu svého prostředí využívala NADORAZ a tato se pohromou náhle zmenšila.

248416

09.09.2011 10:06

Je to válka TOTALu, monsieur

Oběť ještě nevychladla

Roman 85.?.?.?

a supi si již dělí kořist. Jsou to lupiči a vrahové. A ti co jim přímo posluhují nebo je jen podporují, jsou naprosto stejní. Jejich voliči jsou z totožného těsta. Ještě bude neskutečně horko, až se ti supi porvou o zbytek kořisti, jakmile zdroje začnou vysychat. Bohužel zaplatíme nakonec všichni, i my, co s tímhletím nemáme pranic společného a odsuzujeme tu loupež od začátku. Účet bude neuvěřitelně "mastný" [bliji]

252847

Chyba je v nás, že jsme to dopustili a že to trpíme.
Ano, je to tak. Na základě své dvacetileté zkušenosti se pod to klidně podepíšu. Také si vemte, jak rychle a jak ochotně se lidi zadlužují i v osobní rovině. Berou si půjčky prakticky na cokoliv a další a další nabídky se od lichvářů jen hrnou. Málokdo je dnes ochotný žít pouze sa své, na svém (a podle svého). Pak se nelze divit, že dluhokracii vyznávající VĚTŠINA si vždy zvolí za své zástupce a představitele lidi stejného ražení, kteří pak tuto politiku praktikují i ve všech rovinách státního aparátu. Výsledky vidíme všude kolem sebe, ve světě i doma v ČR.
Změnit to sotva půjde. Zkuste na politickou scénu vyrazit s novou stranou, která by měla jako ústřední body svého programu zrušení tyranie lichvářů, banksterů a nadnárodních korporací. S principem žití státu podle svého, na svém a ze svého. Pokud vás "nezaříznou" ihned, udělají to jakmile byste získali nějakou podporu veřejnosti. Případ Srbska 1999 stále varuje. Navíc k tomu nutně musíte získat obrovské prostředky na reklamu a prezentaci - což vede buďto opět k zadlužení (lichvářům) nebo k zavázanosti nějakému dárci (korporacím). Ze členských příspěvků takovou částku vybrat nelze, zejména při "demokratické soutěži" s jinými protěžovanými partajemi, které získávají stamilionové půjčky a dary. Takže přes systém pol.stran cesta ke změně nevede. Zkusit se postavit prohnilému systému cestou občanské angažovanosti a odporu? Reakce režimu: ignorace - zesměšnění - represe. Málokdo má chuť tohleto podstoupit, před výjimkami smekám. Navíc jsem přesvědčen, že VĚTŠINA ob/včanů si tento systém dluhokracie stále ještě přeje (jak jste víceméně i sám napsal). A i když na něj nadává, tak i nadále se nechává zotročovat.
Čili pro nás ostatní, zbývající, je snad jediná možnost obrany: IGNOROVAT stávající systém jak jen to lze. I když to leckdy nebývá snadné, a už vůbec ne pohodlné. Je to individuální a každý má jiné výchozí podmínky a možnosti. Přibude-li však takových jedinců nad kritickou mez, systém se začne hroutit vlastní vahou. Bohužel to má vadu. Chce to čas. A ten, obávám se, už nemáme.

253787

07.10.2011 00:14

Kdo krade nejvíc?

Vzpomínka...

Roman 85.?.?.?

Po přečtení článku jsem si vzpoměl na text jedné písně našeho opravdového národního velikána. Ta píseň je stará již 42 let, přitom na dnešní dobu sedí jako ulitá:

KAREL KRYL - Hle jak se perou.

Tak hle jak se perou, jen pohleďte na ně
jak úplatky berou a svrbí je dlaně,
tak pohleďte na ně jak zatančí tance
když namísto daně jim dají kus žvance.

Pít, klít, rouhat se víře, pak sedět v díře nějaký rok.
Klít, pít, co hrdlo ráčí, vždyť osud stáčí už poslední lok.

Tak pohleď jak s vervou tu do sebe mlátí
než hrdlo si servou a život si zkrátí,
tak s křikem se boulují s tupostí mezků
a páni se radují - utáhnou přezku.

Pít, klít, rouhat se víře...

Když v hospodě pijí, tak pozor dej na ně
jak na klubko zmijí jež zabíjí laně,
tak pozor dej na ně v té podivné době -
- vždyť při této hraně jde o krk i tobě!

Klít, pít...
[pláč]

254688

21.10.2011 11:53

Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu

Znám ještě hezčí číslo

Roman 85.?.?.?

Já to číslo uvádím jako 6.666.666,666. Je v tom jistá symbolika a vyhýbám se přitom problému s popíráním.
No řekněte, není to krása? [mrknutí jedním okem]

255713

12.12.2011 08:18

Nyní je čas připravit země o suverenitu

Spiknutí politiků a bankéřů

Roman 85.?.?.?

Takže, jak se dalo od začátku očekávat, český daňový poplatník opět zapláče.
Skutečný šéf zahraniční i domácí politiky u nás, Schwarzenberk – Bilderberg se včera za nadšeného souhlasu šéfa ČSSD Sobotky nechal v televizi slyšet, že Česká republika ZAPLATÍ do fondu MMF na záchranu beznadějně krachujícího eura. Bude nás to stát maličkost: pro začátek pouhých 90 MILIARD. To vše v době, kdy se nám ze všech stran tvrdí, jak je třeba šetřit, co všechno se bude škrtat, a na co všechno nejsou peníze!
Že tu (nenávratnou) půjčku ČR M.M.fondu prosazuje nepřítel českého národa č.1 – Schwarzenberk, je celkem pochopitelné, od něj jsem ani nic jiného neočekával. Jak tohle ale chce „Ozubená Pleš“ z ČSSD vysvětlit svým voličům, jsem náramně zvědav. Nějaké řeči o tom, že tyto peníze vlastně dostáváme od EU nazpět v podobě dotací a za dva roky je máme nazpět, může spolknout leda tak hlupák. I když voliči ČSSD vynikají svou mimořádnou tupostí, přesto jsem na pochybách – až na ně v příštím roce začne dopadat jedna rána za druhou – jak tohleto skousnou. Pokud ANO, tak je definitivně jasné, že jsou to ovce a nic jiného než ovčí osud si nezaslouží. Tady už by mělo být snad i největšímu naivkovi z voličstva soc.-dem. zřejmé to, co tvrdím od začátku a pořád: ČSSD je dokonalá past na voliče levicovějšího smýšlení – ve skutečnosti se jedná (a vždy tomu tak bylo), O PÁTOU KOLONU MEZINÁRODNÍHO BANKÉŘSTVA. A to nebudu v rámci tzv. politické korektnosti (cenzury) raději zdůrazňovat, odkud se to bankéřstvo rekrutuje. Sbohem naše eura – už vás nikdy neuvidíme…
Každopádně, NEČAS se opět ukázal jako dokonale bezvýznamná figurka – ani v tomto nepřekvapil.

258375

12.12.2011 13:30

Nyní je čas připravit země o suverenitu

Strategie mrtvého koně:

Roman 85.?.?.?

„Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!“
(přísloví Indiánů kmene Dakota)

Rozdíly mezi primitivním myšlením předků a dnešním způsobem uvažování expertů, ovlivněným moderními náhledy na ekonomiku lze stěží porovnat lépe, než pomocí strategie mrtvého koně. Když „chcípne kůň“ ve státní ekonomické strategii, často tito experti zapomínají na rozum a prosazují naprosto nelogické postupy:

- obstarají si větší bič
- vymění jezdce
- říkají: „Vždyť ten kůň vždycky jezdil...!??“
- založí pracovní skupinu pro analýzu koně
- navštíví jiná místa, aby se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních
- zvýší standard kvality pro jízdu na mrtvém koni
- vytvoří „údernou skupinu“ pro oživení mrtvého koně
- založí výcvikový kurs, aby se naučili lépe jezdit na mrtvých koních
- vypracují srovnávací přehledy různě mrtvých koní
- upraví kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý
- zaplatí externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni
- zapřáhnou několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně lépe táhlo
- prohlásí, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit
- uvolní dodatečné prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně
- vypracují studii, aby zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci
- zakoupí něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji
- rozjedou reklamní kampaň, že jejich kůň je mrtvý „lépe, rychleji a levněji“
- založí nadaci kvality, aby našli uplatnění pro mrtvé koně
- přepracují výkonové parametry pro koně
- zřídí nákladové středisko pro mrtvé koně
- nasednou na svého starého slabého osla a zamaskují ho mrtvým koněm
- nařídí nám přesčasy a nošení mrtvého koně
- zrestrukturalizují stáj
- zdvojnásobí příděly krmení
- prohlásí, že mrtvý kůň byl už od samého počátku jejich cílem
- povýší jezdce
- budou zapírat, že kdy nějakého koně vůbec měli, sednou si a budou čekat,
…. až se kůň sám zvedne...
[smích] [velký smích] [chechtot] [naštvaný]

258387

13.12.2011 15:45

Nyní je čas připravit země o suverenitu

RE: Nějak se to šmodrchá.

Roman 85.?.?.?

Souhlas, ale Sobotka nás z televize neustále ohromuje svou "aritmetikou", jak je platba (půjčka) ČR do MMF pro nás vlastně neuvěřitelně výhodná! Pokud se zítra "Ozubená Pleš" spojí při hlasování ve sněmovně s Trautenberkem, bude vymalováno. Snaží se zachraňovat neudržitelné, ať to stojí, co to stojí.
Když je Sobotka tak skvělý počtář, jak se mediálně presentuje, měl by se alespoň podívat na filmeček Paula Grignona - Peníze jako dluh, zejména jeho druhou část s podtitulem:
Porušené sliby
. České titulky jsou ke stažení zde.
Třeba pochopí, že hájí neobhajitelné. Pokud ovšem neplatí, co jsem napsal výše: ČSSD je PÁTÁ KOLONA mezinárodních bankéřů a DOKONALÁ PAST na levicového voliče. [bliji]

258462

19.12.2011 08:27

Havel

RE: Jen bych řekl

Roman 85.?.?.?

Však tenkrát republikáni v parlamentu navrhovali, aby byl Cibulka (od)souzen za PROZRAZENÍ STÁTNÍHO TAJEMSTVÍ.

Jinak, už se údajně ví, NA CO Havel zemřel, cituji:

"Lékařské konzilium se shodlo, na co zemřel. Zemřel NA přání většiny slušných obyvatel." [chechtot]

258862

20.12.2011 14:15

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

Zpráva z rádia Jerevan:

Roman 85.?.?.?

Inu, co není - může být. Když smutek, tak ať je alespoň sranda!
[chechtot]

259019

20.12.2011 21:17

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Odcházení

Roman 85.?.?.?

Ale v mysli všech vlastenců zůstává Karel dál. Já na něj třeba vzpomínám denně a přemýšlím, co by asi tomu všemu Karel řekl dnes, kdyby ještě žil. Na to nepotřebuji mediální hlásné trouby, ani zákon Lex Kryl. A je jasné, že Karel se novodobým mocipánům silně nehodil. To mi potvrdil i jeho bratr Jan.
I to první Karlovo DVDčko "KDO JSEM...?" s jeho písničkami, např."Demokracie rozkvétá" a osobní výpovědí o morální krizi současného světa vyšlo na Slovensku (Dikrama c-2004), a ne v Česku. Což je pro Čechy obrovská ostuda a dluh. [pláč]

259082

21.12.2011 10:38

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Odcházení

Roman 85.?.?.?

Mě zase dnes dopoledne, když jsem zahlédl v TV tu šaškárnu, hned napadlo:
Jdou cvičení koně a cvičené krávy,
pár cvičených volů a cvičené žáby,
jdou cvičení mroži, a za nimi s noži jdou:
- cvičení lidé... [oči v sloup]
/KAREL KRYL - Maškary/

259134

22.12.2011 18:08

A od zítra se nařizuje truchlit

RE: Čím Václav Havel nejvíce přispěl k vybudování českého státu?

Roman 85.?.?.?

Ne, bylo to jinak. Já jejich podíl na rozbití Československa vidím takto:
Havel - 50%
Klaus - 30%
Mečiar- 20%

Toť co se týče osobní odpovědnosti. Neberu teď v potaz, kdo za nimi stál a řídil je.

Havel, když nebyl v létě 1992 znovu zvolen prezidentem, nemusel předčasně odstupovat a nechat to tu všanc těm zbývajícím dvěma. Mohl naopak oba volat k odpovědnosti a vyhlásit případně nové volby. Nebo se mohl svou tehdejší autoritou zasadit o vyhlášení referenda ohledně rozdělení státu. Ani jedna politická strana tenkrát, kromě SNS s nepříliš dobrým výsledkem ve volbách, neměla v předvolebním programu rozbití Československa a vyhlášení samostatných vlád/republik. Havel jim svým odstoupením udělal prostor a dal volnou ruku. Věděl, že dokud budou Slováci ve společném státě, nikdy se už prezidentem nestane. Třeba za to, co předtím na Slovensku udělal s prosperujícím zbrojním průmyslem.

Ovšem, hned 1.1.1993 se hlásil o křeslo prezidenta Českého. Zvolen byl tedy celkem 4x za sebou. Ústava přitom připouští 2 období maximálně. Ovšem pozor: Český stát při svém vzniku proklamoval PRÁVNÍ KONTINUITU se zaniklým Československem.
Byl tedy zvolen 2x v Československu a hned poté 2x v Česku.
Ta druhá volba v únoru 1998 přitom byla neplatná, neboť poslanec Sládek byl na inkriminovanou dobu volby zavřen do vězení, a co je hlavní - NEBYLO MU UMOŽNĚNO VOLIT!!! Což bylo v rozporu s jeho poslaneckým mandátem. Sládek by přitom Havla nikdy nevolil a právě jeho (chybějící) hlas by celou volbu zvrátil.
Čili: volba byla neplatná a zvolení Havla bylo tím také neplatné! Prezident = podvodník.
[bliji]

259285

02.02.2012 12:04

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

RE: Na koho ukázala ruka?

Roman 85.?.?.?

6 MEGA je fajn, ale jak se k tomu bezpečně propracovat? Musíte projít přes takové nebezpečné číslovky, jako je 18, 88, apod. Na těchto můžete definitivně ztroskotat. [zahanbení]
Leda by pan editor po poradě s příslušnými orgány a znalci vyjmul tato ideově závadná čísla z číselné řady... [zmaten]
Znal jsem kdysi jistého vydavatele jednoho politického týdenníku (nechci jmenovat), a ten byl tak pověrčivý, že místo čísla 13 vycházelo po dvanáctce číslo 12a, pak následovala čtrnáctka! [velký smích]

262271

21.02.2012 10:45

Ať žije Krausokracie

Články pana Bartoše

Roman 85.?.?.?

Články Adama Bartoše čtu již hodně dlouho. Zejména mne oslovily ty poslední dva, psané pro “první zprávy”, a to PRAHA – NOVÝ JERUZALÉM a VYLUČME SE UŽ KONEČNĚ Z EU. Po jejich přečtení si můžu jen povzdechnout, jaká je to škoda, že se tento muž nestal již dávno „kovaným“ členem Republikánské strany. Ty spisy mi totiž mluví přímo z duše, dle mého přesně vystihují, o co v současné době kráčí. Pan Bartoš je bezpochyby dobře informován a umí se zorientovat v současném geopolitickém bahně. Od kdysi zmatených a pochlebovačných názorů na novodobý neototalitní systém a jeho protagonisty se jeho články již několik let pozitivně vyvíjejí a jsou stále pravdivější a výstižnější. Ten pokrok je znát, s každým dalším a dalším jsou vždy o stupínek lepší. Od nepřátel všech svobodných států a národů jistě přijde rozhořčená reakce. To nepochybujme. ONI nezapomínají a neodpouštějí.
Dlužno tedy dodat, že panu Bartoši by s jeho názory jistě více slušelo býti aktivistou některé současné strany vlasteneckého zaměření, než být tajuplným chráněncem prezidenta Václava Klause. Na druhou stranu – kdo z nás, národovců, by si v současných poměrech středoevropského Chazaristátu zvaného Česko, kde jsou lidé odsuzováni za držení transparentu či vylepování ideologicky nepřípustných samolepek, mohl dovolit veřejně napsat totéž co pan Bartoš, aniž by se následně, díky vládnoucím “pravdoláskovcům”, nestal politickým vězněm za „hanobení…“, „šíření nenávisti…“, či dokonce – ó hrůzo – za „popírání…“. Neboť svobodu projevu sice zaručuje ústava ČR, ovšem nikde se v ní nepíše o svobodě (občana) PO PROJEVU. Zkrátka naprosto stejná situace, jakou jsme v mládí zažívali za minulého, bolševického režimu.
Roman Sláma, místopředseda RSČMS.

263776

09.05.2012 09:36

Osvobození Plzně

RE: To uz sebou nese tahlteta demokracie, jenom jsme to pred tim nevedeli

Roman 85.?.?.?

Nejen v Asii a Africe, pane. Před 13 lety se toto dělo i v EVROPĚ. Velmi blízko nás. Když bylo "humanitárně" bombardováno Srbsko a její součást Kosovo a Metochije. I tam se bombama rozbíjela veškerá infrastruktura státu, drceného předtím desetiletým obchodním embargem - elektrárny, teplárny, továrny, mosty... státní televize, obytné čtvrti, Čínské velvyslanectví, i mezinárodní rychlík do Soluně! NATO tomu říkalo LEGITIMNÍ VOJENSKÉ CÍLE.
[bliji]
Už tehdy jsem definitivně pochopil, co je současná DEMOKRATURA západního typu zač. I když byli jiní, co to s jistotou věděli mnohem dříve, třeba Miroslav Dolejší nebo Karel Kryl.

268534

10.05.2012 09:30

Osvobození Plzně

RE: Žádné vlajky

Roman 85.?.?.?

Pouze malý detail, nebyla to americká loď, ale britský lehký křižník EDINBURGH. Bylo to velmi rychlé plavidlo (32,5 uzlů), proto plulo z Murmanska samostatně, aby snáze uniklo pozornosti nepřítele.
Tento kurýr vezl v květnu 1942 10 tun zlata, kterými sovětská vláda platila Anglo-Američanům za dodávky válečného materiálu, posílaného konvoji přes Severní ledový oceán a Barentsovo moře. Navzdory rychlosti plavidla došlo k zásahu ponorkovým torpédem, které lodi utrhlo téměř celou záď (trochu podobná situace jako o 2 roky dříve na německém Bismarcku) a zničilo 3 ze čtyř pohonných hřídelí, šroubů. Přes veškerou snahu posádky křižníku o záchranu a doplutí zpět do sovětského přístavu Murmansk, šla loď ke dnu i s celým nákladem zlata.

268627

28.06.2012 13:40

Svět se zbláznil. Ten, kdo bere, diktuje tomu, komu bere

RE: Za vším stojí přirozená lidská vlastnost-chamtivost.

Roman 85.?.?.?

Tento zvrácený systém bude přetrvávat tak dlouho, dokud si ho většina občanů bude hýčkat. Až se větší část lidí dobere k poznání, že tento režim podivného, "lidožroutského" kapitalismu vede do slepé uličky, v podstatě do záhuby, až tato většina ukončí svůj sen o svém zbohatnutí, pakliže budou tento systém podporovat či mu přímo přisluhovat, v naději, že nějaké drobty z koláče zůstanou i pro ni - potom zůstanou jen ty dnešní pijavice a zakrátko se dostaví kolaps. Ten je stejně tak-jako-tak nevyhnutelný, jeho umělým oddalováním se pouze rozšiřuje okruh těch, kteří padnou zároveň s ním. To je matematická jistota. A o to tu právě jde.
Jediným lékem pro jedince, a později i pro společnost, je se v co největším počtu a co možná v největší míře postupně odpojit od tohoto systému. Dokud ještě zbývá nějaký čas.
Já to udělal již před několika lety, stejně jako nemnozí další. Poté, co (nejen)moje varování, kam tento vývoj dospěje, naráželo převážně na hluché uši.
[pláč]

271259

13.09.2012 08:07

V první řadě jde o prachy

RE: Klaus

Roman 85.?.?.?

Pružinskij-Klaus loutkářům nevyhovuje, protože zastupuje důsledně zájmy ČESKÝCH tunelářů a privatizačních zlodějů. S národem nemá pranic společného. P-K ví, že mezinárodní kapitál, co ovládá svět, je mnohem větší žralok než naše domácí rybky. Větší ryby vždycky žerou ty menší a kdo to neví, ať si s dětmi zahraje hru Monopoly. Ty naše domácí zlodějské rybky, tehdy v devadesátých letech soustředěné prakticky výhradně v ODS, proto nikdy neměly většího zájmu o hlubší integraci (odevzdání se) zahraničnímu kapitálu. Narozdíl od světoobčana Havla a jeho pravdoláskovců, prapodivné skupinky ODA pana Dlouhého, zastupující už tehdy zájmy nadnárodních společností, či později ČSSD - 5.kolony světového sionismu. Pro běžného českého občana to ovšem v důsledku vyjde nastejno - stejně ho někdo odře. Jedni za 18, druzí bez dvou za 20. [naštvaný]

274728

17.09.2012 09:40

Komu slouží chaos prezidentské volby

Důvěryhodnost

Roman Sláma 85.?.?.?

Paní Marto, o profesních kvalitách pana Milana Zeleného jsem se přesvědčil již před 20 lety, když jsem ho tehdá na jaře 1992 vezl z Ostravy přes Olomouc do Brna, jako hosta na mítink republikánů (SPR-RSČ). Pan profesor tam u veřejnosti sklidil obrovský úspěch, což tehdejší předseda republikánů Sládek celkem nelibě nesl. Po cestě tam bylo dostatek času na rozhovor, a tak jsme si povídali - co bude a jak bude. Dnešní situaci ČR pan profesor už tehdy naprosto přesně předpověděl. Říkal tomu EKONOMICKÁ SPIRÁLA SMRTI. To jen ve stručnosti.
Přesto se domnívám že pan Zelený prezidentem ČR být nemůže, tak jako nikdo další s dvojím občanstvím. Nelze totiž předvídat, jak se takovýto prezident, byť čestného charakteru, zachová v krizové situaci té-které země, kteréžto je občanem. A komu je vlastně více povinován.(Nesrovnávejte prosím takovýto případ s chováním dnešních pol.kreatur, které jsou povinovány pouze zlatému teleti.) Tady by musela být alespoň jistota, že v případě zvolení se úspěšný kandidát svého druhého občanství vzdá. Což ovšem ani takto nepřináší bůhvíjaké záruky...

274977

03.10.2012 11:16

Přímý útok na prezidenta

RE: Pane Stwora ODPOVĚZTE VEŘEJNĚ

Roman 85.?.?.?

Pane Augustine, děkuji, že jste to tu napsal. Chtělo by se podotknout - konečně někdo, na závěr této sáhodlouhé diskuze, popsal podstatu věci. Je smutné sledovat ten tragikomický vývoj 22-ti letého pozvolného procitání jedinců (i národa). I když tu již od Velké listopadové sametové frašky byli takoví, kteří tu pravdu znali a nebáli se ji podvedeným občanům sdělit. Jako třeba zmíněný Miroslav Dolejší. Panu editorovi i dalším bych jen doporučil, aby si znovu pečlivě pročetl onu Analýzu 17-11-89, zejména její II.část, a přitom neustále myslel na to, že byla napsána v roce 1990! Ono se to tenkrát jevilo a četlo jako sci-fi, zejména pro méně zasvěcené. Analýzu 17-11-89 jako první vydali tiskem již koncem roku 1990 republikáni (SPR-RSČ). Vzpomene si na to dnes ještě vůbec někdo? A že si V.K. v terminální fázi svého prezidentování proklamativně hraje na "vlastence"? Je jedno, jestli je to součást jeho úlohy, či si v něm hnulo svědomí. Suďme ho podle jeho činnosti, resp. NEčinnosti v každém ohledu, nikoliv podle jeho rétoriky! A že po něm přijdou prezidenti ještě HORŠÍ? To nepochybně. Výběr nabízených "osobností" nových kandidátů nás v tom ubezpečuje. Jak napsal novinář A.B.Bartoš: Jedno je jisté - prezidenti ČR MUSÍ být sionisté!

276275

08.10.2012 18:42

Řecký premiér: Společnost se bez naléhavé finanční pomoci rozpadne

RE: Hroutící se kapitalismus v přímém přenosu

Roman 85.?.?.?

Dneska by ty babky ochranka hnala! Dříve měli to uhlí (deputátní) alespoň horníci a železničáři. Bylo poměrně kvalitní. Běžte se podívat, čím topí leckteří dneska. Čmoudící komíny z téměř každé chalupy na vsích. Lignit, všelijaký odpad či "české brikety" (PET flašky s pilinama a vyjetým olejem). Není to kvůli tomu, že by v tom lidi hledali nějakou zábavu, ale na stále zdražující plyn či el.přímotopy prostě nemají. A zmrznout se jim v zimě nechce.
O plundrování přírody a země soukromými nadnárodními společnostmi se už napsaly i nafilmovaly celé příběhy. Postižení domorodci v tom byli stejně bezmocní jako občané v reál-soc. zemích. S jedním rozdílem. U těch nadnárodních korporací šel zisk z plundrování do soukromých kapes, u socialistického experimentu z toho profitovala většina.
Že tu před 20 lety existovala možnost tzv.třetí cesty, tedy mimo reálný socialismus alias státní kapitalismus a dnešní lidožroutský socialismus pro bohaté, možnost tzv. kapitalismu s lidskou tváří, to už dneska málokdo ví. Byli tu jedinci i skupiny, které tento směr prosazovaly. Bohužel se jim nedostávalo prostoru a všelijaké "autority" tento směr zatracovaly. Případně popíraly následky oné druhé cesty, kterou se ČR v devadesátých letech vydala, ačkoliv zazněla důrazná varování od nezávislých odborníků. Víme kdo to byl, kdo nám nedovolil vysmeknout se ze smrtícího sevření. Takže teď se budeme potácet od jedněch šéfujících hochů ke druhým. Hodných, zlých, všechno jedno. Jedni za 18, druzí bez dvou za 20. Až do úplného konce. Hlavně nebýt sami sebou, je to snažší i pohodlnější. [naštvaný]

276776

"Ať nyní uděláte cokoliv, Titanik (EU) půjde ke dnu. To je matematická jistota." Dluh bude růst a šířit se dál a dál... přelévá se... (díky evropskému fondu "stability"), až se nakonec EU ve stabilní poloze potopí celá.
V uzavřeném systému, kde peníze znamenají dluh plus úroky, které ovšem nelze finančně pokrýt, neboť tato částka nebyla do systému prostě vpuštěna; v systému, kde tento rozdíl již nelze vykrýt nepřetržitým růstem HDP a následným inflačním uvolňováním peněz, jsou dny a týdny takového systému sečteny. Nepomůže ani žádné QE1 až QEx, maximálně se tak nastartuje hyperinflace. To jsou pouhá "čerpadla" k získání trochy času. Otázka nezní JESTLI, ale KDY ten konec nastane. Systém je shnilý od základů a zásadní chyba do něj byla vložena v zájmu... (však víme koho).
Až to rupne všude naráz, přijdou tyto kruhy s falešným plánem záchrany (NWO?) a budou se představovat jako spasitelé lidstava. A zase jim na to zoufalá většina skočí. S tím se již dopředu počítá. Skutečná záchrana spočívá v připravenosti jednotlivců, každá maličkost se počítá. Základem je informovanost.
Doporučuji Crash course video Chrise Martensona (díl 1-19 s CZ titulky plus díl 20 v angličtině). [cool]

276914

22.10.2012 09:53

Lepiči nálepek, Patrik Vondrák a jeho společníci, osvobozeni pro nedostatek důkazů

Osvobozeni pro nedostatek důkazů?

Roman 85.?.?.?

Tak to tedy gratuluji. I když není k čemu. Znamená to totiž, že kdyby těch důkazů bylo dostatek, tak by odsouzeni byli. Za vylepování samolepek, apod. V režimu, který sám sebe označuje za demokratický a ve státě, který se chce nazývat "právní".
Tady je třeba se podivit, JAK JE VŮBEC MOŽNÉ, že obvinění se vůbec ocitli před soudem, jak je možné, že strávili mnoho měsíců nezákonně ve vazbě, jak je možné, že v ČR existuje takový paskvil, jako je §260, §261 tr.ř. a podobné. Jak je možné, že občanské právo shromažďovací a právo svobodného verbálního projevu je vůbec omezeno. Jak je možné, že obyčejný slušný člověk, dokreslující na volebních plakátech tykadla mafiánům a gaunerům, musí do vězení za mříže. V čem to tady vůbec žijeme? A jak je možné, že mlčící většině veřejnosti to vlastně asi vůbec nevadí? Nebo je to tím, že se lidé už ZASE bojí?
Je evidentní, že u výše zmíněných případů obžalovaných (a odsouzených) jde o to, dát jim "za vyučenou", aby je přešla chuť odporovat mafiánskému systému zotročujícího bezmocné. Je evidentní, že jde o to, na příkladu obviněných ZASTRAŠIT ostatní nespokojené. Těžko předpokládat, že po měsících strávených v nezákonné vazbě či vězení, budou chtít ve své činnosti/odporu ještě pokračovat. Museli by trpět mučednickým syndromem - a ten je vzácný. Věru, nic se nezměnilo v chování mocných vůči svým poddaným. Stále ty stejné a odporné metody, byť se občas halí do masky demokracie. [bliji]

277592

Hele, všechny nás pozavírat nebo prohlásit za blázny nemůžou.
Jenomže takto to NEFUNGUJE. Dělá se to tak, že se pozavírají pouze ti, co viditelně protestují (řidiči malující tykadla politikům, vylepovači miniaturních samolepek vyzývajících k odporu, organizátoři koncertů nežádoucích kapel, admini protirežimních webů , apod.). Zpočátku jich nikdy není mnoho. Udělají se z nich exemplární případy, byť by šlo o prkotiny. Ostatní se tímto zastraší. Tohle je běžný postup každého totalitního režimu, ať už se halí do jakékoliv masky.
Každá moc korumpuje. Absolutní moc korumpuje ABSOLUTNĚ. Čím větší je říše, tím větší je moc. Největší říše je ta celosvětová. Dnes se jí snaží vládnout skrytě, pomocí nastrčených místních loutek, korupce a peněz. Zítra budou chtít vládnout naprosto otevřeně. To si začíná uvědomovat i takový místní politik, jako je prez.Klaus (jeho nedělní sváteční projev).
Zrovná Vám, pí BB, se divím že nevíte, čeho je EU vlastně předstupněm. Stejně jako Severoamerická unie (N.A.F.T.A.), Asijská unie a chystaná unie Africká a Jihoamerická. Film ENDGAME, OBAMA DECEPTION i nějaké další nejspíš asi znáte. Pokud ne, vřele Vám doporučuji je shlédnout. ONI plánují v řádu staletí. Možná to Váš vřelý vztah k EU poněkud ochladí.

278117

08.11.2012 08:58

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

Odvolatelnost politiků

Roman Sláma 85.?.?.?

Národ dnes sklízí trpké plody za to, že při volbách do parlamentu většina voličů nepoužívá tu věc mezi ušima. Naposledy v roce 2010 - úplná katastrofa. Ale už v létě 1992 bylo jasné, že drtivé vítězství ODS bude mít tragický dopad pro většinu do budoucna. A byli politici, kteří to už tehdy jasně řekli. Co následovalo, všichni víme. [pláč]
ODVOLATELNOST poslanců (referendem) za neplnění jejich slibů, přebíhání či za jasnou protinárodní činnost měla v historii jen jedna parlamentní strana - a ta už v poslanecké sněmovně od roku 1998 není - voliči rozhodli.
Teď se mohou všichni třeba postavit na hlavu - a ONI si stejně prosadí svou. Byli přece právoplatně zvoleni! Takže máme vlastně to, co si většina ve volbách přála. Ne? [zmaten]
A vyzývat k otevřenému násilí a vzpouře, ke svržení parlamentu a odboji? To se v Čechách jednak už dávno nenosí (tady je každý jeden statečný, až když je po všem), a jednak:
Vážení, vždyť ONI na to přímo čekají a toužebně si to přejí (alespoň soudě dle jejich konání)! Čekají na to, aby mohli legitimně okleštit i ty poslední zbytky občanských svobod, které tu po 20 letech jejich vlády lidem ještě zbyly! [naštvaný]

278638

03.12.2012 16:19

Americký GULAG jako nejnovější forma kapitalismu (II)

Ale komunismus dobudujeme tak jako tak:

Roman 85.?.?.?

Na celém světě! Stačí již jen zavést vězení pro dlužníky. Že jste vzdorovali a nezadlužili se? Nevadí! Stát (ti "vyvolení" nahoře) vás zadluží stejně. Jedno zda chcete či nechcete.
Potom budete makat všichni pěkně zadarmo (případně za bídnou stravu) v gulagu světa. Každý dostane číslo. Vlastně ho už má. Vrchnost bude pečlivě zvažovat vaše potřeby a sem-tam vám (snad) nějaký drobeček přihodí. Jisté pokusy už tu jsou, byť je momentálně Ústavní soud zrušil. Nakonec bude komunismus přece jen dobudován, byť oklikou. (Tam také všichni pracují nadšeně zdarma a je jim přidělováno dle jejich "potřeb" - viz. poučky, kterými jsme vás v mládí masírovali). [vyplazený jazyk]
A komu se to nelíbí, tomu to naši, vlastně vaši chlapci v bombardérech demokraticky a rázně "vysvětlí".

279912

09.01.2013 10:13

Klausův hřebík do rakve neokomunistické demokracie

RE: Prosím aby se místo výrazu

Roman Sláma 85.?.?.?

Podepisuji.

281868

10.01.2013 09:19

A vy jste náčelník Papuánců?

Já to shrnu:

Roman 85.?.?.?

Bylo 10 kandidátů, kteří opravdu chtěli kandidovat:

Jeden z nich byl vyřazen politicko-justiční mafií, protože byl se svými názory, entuziasmem i počínajícími politickými úspěchy vládnoucí garnituře nebezpečný. Tomio Okamura. Nebyl to kandidát sice ideální, ale pro normálního občana nejpřijatelnější. Kdo chce jeho kandidaturu podpořit (bohužel) neplatným hlasem, má možnost. Jeho volební lístek č.10 je k dispozici. [velký smích]

Pak už jen zbývají kandidáti nepřijatelní: Profesor-magor-havlista Franz, svazačka-klausistka Bobošíková, naivní havlistka Fischerová, [pláč]
dále kandidáti silně nepřijatelní: Eurofanatička Roithová, sionista Sobotka a eurohujer Dientsbier, [naštvaný]
a nakonec kandidáti ABSOLUTNĚ nepřijatelní: Sionisti, nepřátelé národa, prostě verbež: Fischer, Zeman , Schwarzenberk! [bliji]

Pro pořádek: Kandidát Dlouhý byl dosazen jako komparz od Goldman Sachs a v podstatě ani kandidovat nechtěl. Svou roli splnil.

Takže volit či nevolit? Toť otázka. ADOLF k volbám prý rozhodně nepůjde.
A teď prosím, do mě.

281959

10.01.2013 18:32

A vy jste náčelník Papuánců?

RE: já tam sice nepůjdu

ROMAN1 85.?.?.?

Máte před očima růžovorudou mlhu. Fischerová - to je druhý Havel, jenže v sukni. Franz - viz. většina příspěvků výše.
Zeman: Sionista, přítel Izraele (dle vlastních slov), lhář, tlučhuba a sebestředný deprivant. Fuj. [bliji]
Jirka Dejsibíra mladší - to je takový svazáček-eurohujeráček. Ten kdyby si Barosso usmyslel, že se tu v Česku máme povinně stavět na hlavu a odrážet se ušima (abychom dohonili a předhonili), tak to Jiřík podepíše ještě dřív, než to Barosso dá na papír.
Bobinu bych volil, ale něco mi na ní nesedí a tuším další zradu. Takže k volbám sice půjdu, ale volím lístkem č.10 abych dal najevo, co si o celé frašce myslím. [vyplazený jazyk]

282018

11.01.2013 00:32

A vy jste náčelník Papuánců?

RE: já tam sice nepůjdu

ROMAN1 85.?.?.?

btw nechápu co pořád vidíte na tom šikmookým moravákovi...
No přece to, že je z Moravy, jako já... [chechtot]

Ale teď vážně: Původně jsem váhal jestli volit Okamuru nebo Bobinu - protože MEZI SLEPÝMI JEDNOOKÝ KRÁLEM. Potom ale došlo k tomu, že s Okamurou dost sprostě zametli, kdežto J.B. posléze propustili dále. Asi si vyhodnotili, že je sice nežádoucí, ale není pro ně nebezpečná, neboť nezíská potřebné množství hlasů do 2.kola. Okamura byl po svém raketovém nástupu ve Zlínském volebním kraji (senátní volby), kde převálcoval dlouholetého politického dinosaura Mišáka z ČSSD mnohem větší hrozbou, takže ho mafie taxikáře Kubiceho na MV, spolu s mafií justiční, bez milosti zlikvidovala. Takto ONI pracují, víte? Vzpomeňte si na rok 1998 a druhou (potažmo čtvrtou!) Havlovu volbu. Tenkrát neváhali uvěznit poslance parlamentu a předsedu opoziční strany SLÁDKA (Havlova protikandidáta), aby zajistili Havlovo hladké zvolení. Ten nakonec stejně prošel o jediný hlas - totiž ten Sládkův, kterému neumožnili ani hlasovat, což bylo nezákonné a tudíž neústavní! Sládek by Havla nikdy nevolil, to je jisté. To jsou čirá fakta, nikoliv nějaká Sládkova glorifikace, Sládek byl případ sám pro sebe. [pláč]
Takže pokud se na to podíváte z tohoto úhlu, je jasné, že Okamura se jim silně nehodil. Co by se z něj vyklubalo později, toť otázka. Každopádně šanci nedostal.
Od politiků této země já nečekal NIKDY nic dobrého, nejsem naivní. O to více mne udivují fanoušci KSČSSD, kteří pořád něco očekávají. Netuší, že to všechno je jenom blbá fraška. [oči v sloup]

282040

11.01.2013 09:54

Jsem žid, proto nevolím Fischera

RE: Uz jsem to uvedl pod jinym clankem,

ROMAN1 85.?.?.?

Právě proto raději nic neškrtejte a volte volebním lístkem č.10, nebo si vyrobte nějaký vlastní - vtipnější. Zařídil jsem se také tak. Neplatné hlasy se musí přepočítat a po nějakou dobu archivovat. Ať ta vládní svoloč vidí, jak si lidé přebrali to Okamurovo vyloučení. A zametli s ním pěkně, tak říkajíc "po bolševicku". Jsem zvědav, zda bude mít Tomio odvahu pohnat to až k mezinárodnímu soudu. Aby ti ksindlové, co ho zlikvidovali, měli "pěknou" mezinárodní reklamu!

282063

11.01.2013 10:35

A vy jste náčelník Papuánců?

RE: já tam sice nepůjdu

ROMAN1 85.?.?.?

Proč? Vždyť jsem to tam napsal snad dostatečně jasně. Máš problém s vnímáním tištěného textu? Co tedy podle Tebe symbolizují ti kandidáti, keré teda preferuješ? Já chápu, že spoustě lidí tady je všechno ukradené, nedělají NIC, pouze si neustále stěžují, často v diskuzích na nejrůznějších webech, ale skutek utek. [naštvaný]
O Sládkovi se teď nechci bavit, uvedl jsem to jako příklad, jistě znáš nějaký jiný. Jaký ale má pozitivní efekt snížení důvěry lidí v politiku (ne v politiky!), to fakt nechápu. Leda tak aby tu snadněji vládly všelijaké think-thanky, nikým nevolené tajné organizace, nadnárodní korporace, apod. Jsi jedním z nich? Okamura byl za prosazení přímé demokracie. Tohle Ti vadí? [zmaten]

282067

11.01.2013 16:56

A vy jste náčelník Papuánců?

RE: já tam sice nepůjdu

ROMAN1 85.?.?.?

ale z mého pohledu nejpřijatelnější kandidáti:
fisherová, franz, zeman, dientsbier (ti druzí jako méně špatná volba pro druhé kolo kdyby stáli proti fisherovi nebo schwarzenberkovi)

Panenko skákavá, oroduj za nás... To mají být kandidáti "symbolizující určité skryté hnutí za destrukci staré společnosti..."??? [chechtot]
Už se nebudu opakovat a odpustím si jejich hodnocení. Prosím tě, jaké skryté hnutí? Tihleti? To teda raději chci svazačku Bobinu, ta alespoň ví co chce a ví JAK na tom jsme. A snaží se to národu říct - naposledy včera při té televizní pseudodebatě. Odpovědí jí byl smích a pískot zaplaceného komparzu.

...protože nelze provozovat přímou demokracii na úrovni státu to je naprostý nesmysl ale šlo by to na úrovni malých samosprávných celků jenže to by ještě před tím muselo dojít k destrukci právě toho státu jeho byrokratických chapadel a vůbec celé hierarchizované měštácké společnosti...
No tohle dává smysl, ale obávám se, že by to fungovalo až s totálním zhroucením globalizace v důsledku palivové krize. Ale tak daleko na odvrácené straně Hubbertovy křivky ještě nejsme a než se tam octneme, tak již dávno budeme v pevném sevření feudál-fašismu NWO, případně tu bude takový bordel, že na konzumu odchovaná veřejnost se bude sama dožadovat vlády pevné ruky, aby si udržela alespoň jakés-takés jistoty. To nevidíš strmý nárůst preferencí KSČSSD, sotva se všeobecný sen plebejců o blahobytu začal rozplývat? A to ještě současná krize je jen pouhým větříčkem proti bouři, která neodvratně přijde.
To jako si myslíš, že až se to tu začne opravdu hroutit, že někdo bude mít čas a náladu poslouchat mudrování Franzů, Dientsbierů a Fischerek o "nesmrtelnosti chrousta", pravdě a lásce či hraní si na nějaké "hnutí za destrukci"? Dvacet let bylo nenávratně ztraceno honbou za bohem všeobecného růstu a konzumu, opatření která se mohla provést relativně bezbolestně se vinou všeobecné chamtivosti a vypočítavosti odkládala na neurčito a teď chce KAŽDÝ takové řešení, aby se to jeho nedotklo (anebo co nejméně), jenom těch druhých. A když přijde jedinec, nezatížený minulostí, mající alespoň jistou představu o řešení, tak je to hned BROUK PYTLÍK, SLIBOTECHNA, případně jedinec co ještě NIC NEDOKÁZAL, apod. Já teda fakt nevím, co vlastně chcete a jak toho hodláte dosáhnout? [zmaten]

282076

11.01.2013 21:17

A vy jste náčelník Papuánců?

RE: já tam sice nepůjdu

ROMAN1 85.?.?.?

Aha, takže jestli tomu správně rozumím, tak ty jsi přesvědčen o nereformovatelnosti současného systému (to já taky) a řídíš se heslem ČÍM HŮŘ - TÍM LÉPE, tedy čekáš netrpělivě, až se to všechno zhroutí, aby pak lidi přišli "k rozumu" a chtěli nějaké pozitivní janečkovské změny, že přijdou nějací guruové, kteří lidstvo přivedou na tu správnou cestu silou své myšlenky. Tak?
Musím tě zklamat, lidi se za posledních 10.000 let v podstatě nezměnili - chtějí se mít co nejlíp za cenu co nejmenší námahy, klidně na úkor někoho jiného, oddávat se požitkům a neřestím (dosaď si sám), případně se kochat mocí nad jinými (ti deprivovanější). A jelikož zlo se vždycky snáze prosadí (protože se prosazuje silou), pravidla vždy určuje ten, kdo má větší klacek (více zbraní, peněz, moci). Ti méně průbojní (řekněme slušnější) pak tahají nutně za kratší konec provazu, i když je jich třeba větší počet. Představa, že musí být hodně hůře, aby pak mohlo být lépe, je zcestná a dej pozor, aby se ti nevyplnila! Mohl bys pak rychle zjistit, že ta propast třeba NEMÁ dno a stádo bude prosit, aby dostalo implantovaný čip, protože bez něj si nic nenakoupí a tudíž se ani většina nenažere. Nic nepřesvědčí dav lépe, nežli pořádný hlad. Ostatně, ty čipy už jsou pro každého z nás dávno přichystané a s jejich použitím se počítá. Čeká se jen na to, až zvolna se rozbíhající krize řádně vygraduje. Ten plán je starý a máš pravdu - "jede" se přesně podle něj. My dva se lišíme v tom, že já jsem pro to pokusit se o záchranu co nejdříve, kdež ty chceš čekat na zhroucení a potom na zázrak. [mrknutí jedním okem]
A kvůli Bobině nenech cloumat svým majestátem, ona se do 2. kola stejně nedostane. Já ji v 1. kole rozhodně volit nehodlám, ač mě k tomu někteří známí přesvědčují. Protože tím, že ji vrátili do hry a Okamuru ne, tak vlastně přiznali, že mezi ně zapadá.

282095

12.01.2013 18:12

A vy jste náčelník Papuánců?

RE: já tam sice nepůjdu

ROMAN1 85.?.?.?

To jeansmith: Já nejsem žádný volební disident, k volbám vždycky chodím a i tentokrát jsem tam byl. Volbu ovšem chápu jako možnost vybrat si ze dvou či více odlišných možností. Pokud je pro mne jeden kandidát za 18 a další bez dvou za 20, tak tomuhle neříkám volba. Takže jsem já i moji známí volili lístkem č.10 (T.O.), t.j. neplatným hlasem. [vyplazený jazyk]
Pokud tedy někde zaslechnete, že NIKDO tentokrát nevolil záměrně neplatným hlasem (jako já teď v podvečer na ČT24 od jakéhosi mudrlanta) je to JASNÁ LEŽ. [chechtot]

To aristokrat: Tvoje víra a očekávání mě připomíná slavné ČEKÁNÍ NA GODOTA, t.j. něco co nikdy nepřijde. Dále mě celkem rozveseluje tvůj optimismus ohledně jasných tendencí dobudoucna na ovládnutí davů. Připomíná mi to víru typu: Žiji tu už 50 let a zatím jsem neumřel. Z toho tudíž usuzuji, že jsem nesmrtelný! Výsledky tvých favoritů ti mohou být platné jako mrtvému zimník a že je klausošice (jak píšeš) o něco za nimi, ti může být jen slabá útěcha. Ostatně jejich fanoušci a štáby (a Fischerka i osobně) deklarovaly do druhého kola podporu Trautenberkovi. Z pohledu národovce jsou tyto volby další BÍLOU HOROU. Nechtěl jsi Bobošíkovou a na Okamuru pliveš - tak teď si můžeš vybrat mezi ZEMANEM a SCHLAFFENBERGEM !!! [bliji]

282121

12.01.2013 20:59

A vy jste náčelník Papuánců?

RE: já tam sice nepůjdu

ROMAN1 85.?.?.?

Čekání na Godota je dnes už klasická divadelní hra. Absurdní drama. Čekání na něco, co nikdy nepřijde. Doplň si vzdělání, nevzdělanče.
Bobošíková NENÍ moje a já ji nevolil. Takže do prdele S NÍ jaksi jít nemůžu, navíc, co bych dělal u tebe doma??? [zmaten]
Pane světoobčane, já chápu, že pojem vlast či národ pro tebe pravděpodobně nic neznamená, to sis mohl podat ruku s HAVLEM, ten také mluvil o vlasti jako o "nevětraném pelechu!" [naštvaný]
Ty zřejmě buďto žiješ na Marsu, nebo si jezdíš se svou aristokratickou luxusní jachtou po světových mořích. Jinak bys nemohl napsat takovou hovadinu, že národ nepotřebuješ a přitom jsi vlastenec. To chápeš vlast jako kus hlíny? [oči v sloup]
Okamura několikrát žádal POCTIVÉ PŘEPOČÍTÁNÍ a posouzení všech podpisů pod svými petičními archy. Nedostalo se mu toho ani od mafie taxikáře Kubiceho na MV, ani od zastrašených či zkorumpovaných soudců NSS a ÚS. Takže tu nežvaň o podvádění!

PS: Taky půjdu za 14 dní volit Zemana, ačkoliv ho nesnáším a párkrát jsem mu to dal i osobně najevo. Půjdu ho volit s třesoucí se rukou a skřípěním zubů, protože si nedovedu představit, že by na Pražském Hradě prezidentovala taková kreatura, jako je Schwarzenberg.

282130

12.01.2013 23:33

A vy jste náčelník Papuánců?

RE: já tam sice nepůjdu

ROMAN1 85.?.?.?

Pseudointelektuálské pindání o h@vně, navíc napsané příšerným stylem a jednou větou. Takže i blbě srozumitelné.
Tak jako se lidé sdružují (nebo chceš-li shlukují) do nějakých skupin, sdružení, stran, mají-li podobné názory a cíle - protože jedinec neznamená nic - tak se větší množství jedinců "shlukovalo" do rodů, dnes národů. Spojoval je stejný jazyk, kultura, víra a zájmy - hlavně ty ekonomické. Jinak by totiž v souboji se svými konkurenty nepřežili. Především s těmi potravními, ale i jinými. Byl to boj o životní prostor, zdroje, obživu. Zákony přežití. Takto byl člověk vyselektován a ta evoluce trvala desetitisíce let. Tím se také zformovala podstata jeho myšlení. Ty čekáš, že se v tomto lidstvo v nejbližší době nějak zásadně změní, což je nesmysl. Můžeš odmítnout národní stát, cítit se světoobčanem. Můžeš dokonce odmítnout i rodinu, aby ses cítil svobodnější. Budeš pak atomizovaným jedincem, který bude mít pocit volnosti, ve skutečnosti však budeš jako nahý v trní a pocítíš to při prvním klopýtnutí, neboť se ti nedostane žádné pomoci, od nikoho. Proto se lidé "shlukují" do zájmových skupin, víš?
Máš pravdu - lidé žijí všude a reálně se různě odlišují, aniž by bylo potřeba je nějak cejchovat. Můžeme je mít i rádi - černochy v Africe, Indy v Indii, Číňany v Číně, apod. Ale ten malý kus země ve střední Evropě, zděděný od našich předků, si musíme hájit pro sebe, jinak jsou dny naší existence sečteny. Intelektuálské postoje "pravdy a lásky" tvého kámoše VH si může dovolit pouze velký národ, a to ještě s rezervou. Pro jakýkoliv malý národ jsou sebevražedné, a proto s nimi prosím jdi tam, kam jsi posílal mne.
Jinak nevím, jestli diskuze na toto téma má s tebou nějaký další smysl. Nechci napínat trpělivost editora donekonečna a rovněž neúnosně prodlužovat toto vlákno. Jestli chceš mít za každou cenu poslední slovo, prosím. Tak někdy příště. [smích]

282134

14.01.2013 15:34

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Nesouhlasím

ROMAN1 85.?.?.?

Máte pravdu, takhle to nemůže fungovat. Leda by přes noc do těch obálek dali JINÉ lístky. Dříve se obálky daly zalepit, potom už komise na okrscích ječela NEZALEPOVAT! a teď už ani zalepit nejdou, leda donesenou lepící páskou či lepidlem. Prý měli s otevíráním MOC práce... Je to ale absurdní představa - taková výměna by nešla udělat masově, leda ojediněle. Stejně je ale lepší chodit pro jistotu volit v sobotu. [smích]
Dokonce jsem si ověřoval neplatnost hlasů: V našem okrsku nás bylo pět, co jsme v úřední obálce vhodili lístek č.10 - OKAMURU - čili neplatný hlas. A pak jsem si to kontroloval přes internet, a opravdu - bylo tam v rámci tohoto okrsku 5 neplatných hlasů. Samozřejmě jinak v médiích o tomto ani pípnutí. [naštvaný]

Spíše si myslím, že pokud dochází k manipulaci, tak někde na nejvyšší centrální úrovni. Byly časy, kdy se do okresních, krajských a ústředních volebních komisí dali delegovat zástupci. Potom to bylo za Standy Svazáka Grosse zrušeno. Úředníci a technici teď mají volnou ruku. [naštvaný]

282325

14.01.2013 16:00

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: metakonspirace

ROMAN1 85.?.?.?

Mě to naopak OSle až tak šílené nepřipadá. Protože to celkem koreluje s tím, co nám už téměř před dvaceti lety napsal Miroslav Dolejší, několikanásobný politický vězeň a autor oné Analýzy 17.listopadu 1989, (ve které v druhé části téměř přesně předpovídá budoucí vývoj sjednocování Evropy a kdo za tím stojí).
Bylo to velmi zajímavé čtení. Tenkrát se to četlo jako sci-fi, dnes je to hořká pravda. [pláč]

Nemyslel jsem tu pasáž o volbách, nýbrž to, KDO VLASTNĚ OVLÁDÁ SVĚT.

282328

16.01.2013 11:10

Volební divadlo – první kolo

Potvrzuji

ROMAN1 85.?.?.?

Neobdržel jsem poštou od Vás nic.

282509

17.01.2013 11:16

Amnestován!

RE: další sračkomet SEZNAM.CZ

ROMAN1 85.?.?.?

VŠECHNY chazarské sračkomety, které za poslední léta zavedly cenzurovanou a registrovanou diskuzi důsledně ignoruji!!! Vůbec tu žumpu neotvírám a varuji před tím i své známé. [bliji]

Na to, abych se dozvěděl oficiální vládní verzi, mi stačí otevřít kterékoliv KANÁLY televize. A televizní "výpalné" platit musím tak-jako-tak (leda kdybych odhlásil elektroměr a přísežně prohlásil, že tu prolhanou bednu nevlastním).
Diskutovat s dementy na výše zmíněných stránkách typu "análně.cz, hovínk@.cz, iDěs.cz, apod. považuji za ztrátu času, energie a zbytečné zvyšování jejich sledovanosti (klikáním na takové adresy). Dle mého je nejlepší IGNOROVAT to svinstvo. Oni také ignorují-mažou nepohodlné názory. Takže jim dát ochutnat jejich vlastní medicíny! [smích]

282580

17.01.2013 15:52

Otevřený dopis panu Karlu Schwarzenbergovi

RE: Vzdelani vs kandidat?

ROMAN1 85.?.?.?

Zeman na Hradě je strašná představa.
Schwarzenberg na Hradě je představa ještě o něco horší.
Tak a co teď? [oči v sloup]

(možností několik, všechny špatné)

282601

18.01.2013 15:05

O Schwarzenbergově prezidentství bylo možná rozhodnuto už v roce 2008

Já vzpomínám na jiného umělce

ROMAN1 85.?.?.?

A byl to opravdu formát, svědomí národa, takový se rodí maximálně 1x za 100 let. Posuďte co m.j. napsal a zpíval už v roce 1991!:

"Rum do odlívky s valiem a dojati až k pláči,
jsme šťastni když si nalijem - a jedno kdo nám stáčí!
Sbor ropuch zpívá rekviem, jsme s nimi na prameni,
ač se lží ještě nežijem - jsme s pravdou rozvedeni..."

Tohle tenkrát napsal Karel KRYL, píseň se jmenuje "Sametové jaro", v rámci alba "Tekuté písky". Propašoval ji do alba jako poslední kus. Další album v roce 1992 (Monology) už mu velká vydavatelství, jako třeba Bonton, odmítla vydat.

Co by asi Karel Kryl napsal dnes??? Myslím, že se mu perfektně povedlo vystihnout podstatu národní povahy: CHAMTIVOST, nezřízená chamtivost s očekáváním, touha přikrást si za každou cenu, svézt se výhodně na vlně - ať to později stojí, co to stojí. A také zbabělost. Ať už to bylo v roce 1989, při dělení republiky 1992, kupónová privatizace, a potom referendum o vstupu do EU. Vždycky se hrálo na tyto nízké pudy stáda. Takže se nedivme, že jsme nyní tam kde jsme. [pláč]

282708

24.01.2013 09:38

Více k pláči, nežli k smíchu

RE: Koho by tak volil tatíček Masaryk?

ROMAN1 85.?.?.?

Mě by spíš zajímalo, co by k tomu řekli Karel Kryl nebo Miroslav Dolejší. Tipuji, že by to zhodnotili rčením - jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.
Nevolit vůbec?
Ale přeci jen... ten Schwarzenberg... [bliji]

283331

28.01.2013 18:19

Nová Bílá hora? Odkládá se!

RE: Osobnosti už prohlašují, že Zeman není jejich prezidentem...

ROMAN1 85.?.?.?

Pan SVĚRAČ a jemu podobní bohužel dokázali, že žxxx (fuj, podlehl jsem autocenzuře) jsou rozkladným elementem každého národa. V tomto chtě-nechtě pak jeden musí dát zapravdu jistému politikovi Německa třicátých let, který s tímto tvrzením přišel ve své kontroverzní knize jako první. [zahanbení]

283829

29.01.2013 17:55

¡No pasarán!

RE: Nějak nám ty konspirace nevycházejí

ROMAN1 85.?.?.?

Jistě, všechno je vlastně konspirace, že? Taky nám říkali, že umělá sladidla jsou zdravá a přílišné telefonování mobilem NEvyvolává rakovinu mozku... [mrknutí jedním okem]
A co Miroslav Dolejší a jeho ANALÝZA 17.11.1989? Četl jste Jirko-sirko její část II.? Kde se podrobně a zasvěceně psalo o rozbití Československa (za pomoci Havla a jeho kamarily) a o nuceném sjednocování Evropy? Připomínám, že tuto analýzu napsal několikanásobný politický vězeň M.D. zkraje roku 1990 !!!
A co Protokoly SM 1897? Samozřejmě - výmysl, konspirace... Ale když si jeden porovná jejich text a dějiny uplynulých 116ti let od jejich vzniku, tak jejich obsah nějak podezřele -"konspirativně" - souhlasí. Významný český novinář a publicista Jaroslav Slavata (spolupracovník týdenníku Fronta) již ve třicátých letech minulého století o PSM-1897 prohlásil:
Vcelku platí o "Protokolech" totéž, co o jízdním řádu: Nezáleží na tom, kdo jízdní řád napsal, ale na tom, zda vlaky podle něho jezdí.
Samozřejmě, občas se nějaká ta drobná chybička vloudí a některý vlak má oproti "jízdnímu řádu" zpoždění. Třeba se stane, že někdo zatáhne za záchrannou brzdu. To však nemění nic na tom, že zmíněný vlak nakonec do cílové stanice dojede. Vykolejit jej nebo odklonit na jinou trasu je nepoměrně těžší.

283937

09.04.2013 21:09

Komu patří voda?

KOCOURKOV

ROMAN1 85.?.?.?

Udělali to fikaně. Majitelé přípojného potrubí vlastně v tichosti svůj "majetek" VYDRŽELI, neboť od roku 2001 do dneška neprokázali, že tento NENÍ jejich. Takže jim byl většinou bez jejich vědomí fakticky vnucen.
Nyní by mě zajímalo, jak to chtějí kocourkovští zaonačit, aby jedna SOUKROMÁ firma zajišťovala dle svého rozhodnutí opravy majetku jiných soukromých vlastníků, navíc pod veřejným prostranstvím, a ještě k tomu prostřednictvím jiné (soukromé) opravárenské firmy. A na náklady oněch "vlastníků" a třeba i proti jejich vůli. Novou smlouvou? A co když ji odběratelé hromadně odmítnou podepsat? Nebo dalším právně-paskvilovým zákonem?
Čistější by bylo zřídit na obecním či státním prostranství nad soukromými přípojkami VĚCNÉ BŘEMENO - ve prospěch oněch soukromých vlastníků přípojek. Aby se tito mohli jednak bez komplikací dostat ke svému "majetku", jednak aby si mohli určovat KDO,KDY a ZA KOLIK bude provádět případné opravy. Samozřejmě zřízení věcného břemene a jeho vklad do katastru by byl na náklady vlastníka příslušného pozemku, pod kterým se přípojka nachází.
Jinak to bude podobná zrůdnost, jako jsou uzákoněné příplatky OZE ve vyúčtování za elektřinu. Kdy je všem odběratelům elektřiny nařizováno dotovat zisky vlastníků - v našich končinách nesmyslných - fotovoltaických elektráren, a vlastně tím těmto odběratelům nařizovat, JAKOU že to elektřinu si mají kupovat! A zároveň jim druhým dechem povídat něco o tržním hospodářství a právním státu... [chechtot]

287900

16.05.2013 10:55

Začnou si ženy preventivně řezat prsa a vaginy?

RE: Ke všem problémům tohoto veskrze zhovadilého světa,kterých není dost,přibyl další

ROMAN1 85.?.?.?

Pravda, pravda. Ale jenom to, že takový televizní KANÁL, jako je TV-NOVA, této "senzační" zprávě předevčírem věnoval hned celou první třetinu vysílacího času (svého hlavního večerního zpravodajství), by mělo všem aspoň trochu soudným divákům zasvítit jako velké varovné červené světlo! Vysílací čas je drahý a NOVA (potažmo její vlastníci) nevychvaluje/neobhajuje tak dlouho a nákladně něco jenom tak. Zvláště když se ví, co a koho taková NOVA vlastně představuje. [mrknutí jedním okem]

289791

17.05.2013 09:25

Pozor na brýle Google

RE: Čo to vlastne prináša?

ROMAN1 85.?.?.?

Zajímavé ovšem bude, když si i ti, kteří na BG nebudou mít, nebo jsou třeba zásadní odpůrci podobných hovadin, pořídí nějakou levnou nefunkční napodobeninu (něco jako jsou dnes makety kamer), která se jistě brzy objeví na trhu také. Prostě jenom proto, aby zapadli do davu a byli dostatečně "cool". Mohou tak nastat zajímavé situace - třeba před tím siovelvyslanectvím, u vojenských objektů, atd. Přinese to podobný právní guláš, jako jsou dnes spory o ty elektronické cigarety. Nebo naopak, když se ty BG začnou podobat nějakým běžným typům brýlí. Přijde tak asi doba, kdy každý obrýlený člověk bude automaticky podezřelý, že něco natáčí. Takže je jenom otázkou času, kdy se objeví nejrůznější značky, cedule a upozornění, znamenající ZÁKAZ NOŠENÍ BRÝLÍ. Něco jako je dnes zákaz vstupu se zmrzlinou, se psem, s deštníkem, se zbraní, atd.atd. Chudáci krátkozrací...
Svět se v kravskou p...l obrací. [oči v sloup]

289873

27.05.2013 10:20

Čeští poslanci v Evropském parlamentu zradili Českou republiku

RE: Lidé co si neváží odkazu Sametové Revoluce, jsou u mne suita

ROMAN1 85.?.?.?

Na ja, Styno, máš recht. Kdyby se Śtarej Ruzyně 17.11. nepraštil do stolu, mohl do dneška hnípat v normalizované mučírně a nemusel spolu s Gorbačovem vrhnout z balkónu. My ostatní jsme mohli v klidu žít dál na stromech, tam poslouchat gramofón na kliku a mozek si vymejvat namísto černobílou televizí třeba kaleidoskopem. Místo toho jsme popravili trabanty a vozíme se metrem tunely, ze kterých někteří (jako ty) ještě za celých 23 let nevylezli. I já jsem šťastný, že namísto vlády Všeholidu tady máme tu demográcii, jinak bychom nevěděli, co jsou to ty tabletky a automobily, a že si můžeme vyjet do Evropy na kafe. Taky si můžeme mluvit, psát, či zpívat co je nám libo (stejně to nikoho nezajímá), pokud se ovšem nedotkneme nějakého přísně zapovězeného tématu. Potom rychle zjistíme, že svoboda projevu ještě nutně neznamená svobodu PO PROJEVU, stejně tak jako za minulého režimu. A ještě nám Styno (nebo Styňo?) prozraď, koho že to teda máme volit? Abychom zjistili, kdo je konečně ta "slušná část národa". Víš, my jsme si po celou dobu naivně mysleli, že volíme moudré zastupitele, kteří s vervou pracují pro blaho národa a vlasti... [zahanbení]
A vůbec, zas nám sem někdy do našeho "nevětraného pelechu" i s dcerou napiš, abychom věděli, kdeže nás teď ve světě chráníš a pracuješ pro nás. Tady ve tmě je dost nuda, příspěvky poslední dobou jednotvárné, a trocha srandy pro oživení není na škodu...
[velký smích] [chechtot] [velký smích]

290299

20.06.2013 10:11

Okrádání o zdraví a bohatství: Bitva o budoucnost lidstva

RE: demografická regulace

ROMAN1 85.?.?.?

Ono je spíše problém, jak takovou populaci 1,2 mlr. jedinců nakrmit bez pomocí plodin odolných proti škůdcům, plevelům, suchu a jiných nepříznivých vlivům. Bez pesticidů, herbicidů a umělých hnojiv. Bez nutnosti toho, aby v zemědělství pracovalo 50 i více procent obyvatelstva. Pouze jen pěstováním přirozených (bio)potravin. Indie je již dávno tikající demografická bomba před výbuchem, a společnost si geometricky rostoucí velikostí populace tento osud připravila sama. V Číně to narozdíl od Indie pochopili dávno.
V Česku máme problém drobátko jiný. Tato země není prozatím příliš postižena populačním overshootem, je nás i s "Indočechy" a dalšími nekompaktibilními etniky cca 10mil. Nosná kapacita prostředí by mohla být (odhaduji) tak cca 7mil. Pokud střední Evropu nezalije imigrantská tsunami a domorodci se dokáží uskrovnit, máme šanci přežít i za provozování tradičního zemědělství bez výše zmíněných berliček. Základem však je pravdivé pojmenování problémů a aplikace tomu odpovídajících opatření. Předpokladem je samozřejmě vůle a možnost ovlivňovat si vlastní (i národní) osud. Informovanost.
I takové "maličkosti", jako je např. zřizování si trvalého obydlí v zátopovém území, k tomu patří.

291803

20.06.2013 23:51

Okrádání o zdraví a bohatství: Bitva o budoucnost lidstva

RE: demografická regulace

ROMAN1 85.?.?.?

Ale to máte samozřejmě pravdu, asi jsem měl svůj příspěvek poněkud rozvést. Z dlouhodobého hlediska je to s tou půdou nepochybně tak jak píšete. [pláč]
Jenomže teď se vytlouká klín klínem, protože pokud se v zemědělství přejde na bio, už tak našponované výnosy půjdou nutně nadlouho dolů a dočasně oddalovaný malér je rázem tu. Světová rezerva v zásobách základních potravin neustále zvolna klesá, je v řádu dnů. Je to slepá ulička. Kuba, to je zajímavý, nedobrovolný experiment, vyšli z toho se ctí, ale měli taky dost namále a všude nejsou tak příznivé klimaticko-biosférické podmínky, jako zrovna tam.
Co se týká klesajícího přírůstku populace - pokud někde klesá, tak především v Evropě a Severní Americe, u europoidního obyvatelstva. Někdy až tragicky. Ovšem tam, kde by především mělo docházet k poklesu, nebo alespoň ke stagnaci, tam je situace právě opačná. Což je, jak jsem již napsal, demografická časovaná bomba. Pokud vybuchne, můžeme se jen modlit, aby to nesmetlo i nás!

291860

10.08.2013 10:39

Evropská unie a Řecko: Začátek „civilizovaného“ zavraždění země (I)

RE: Dějiny jdou svoji logickou a neúprosnou cestou

ROMAN1 85.?.?.?

PSM-1897 jsou jen základním úvodem do problematiky. Jedinec stojící o národnostní a rasové probuzení by měl plynule přejít k další literatuře. Její znalost by měla být podmínkou k udělení volebního práva. Není jiné cesty, pokud nemá západní bílá civilizace zahynout.

294222

28.08.2013 09:53

Sýrie: Další chystaný válečný zločin Západu

ALBERT PIKE, vzorový iluminát,

ROMAN1 85.?.?.?

a jeho strategie 3 světových válek. Vznikla v období občanské války v USA, tedy je 150 let stará. K závěrečnému konfliktu sděluje:
“Třetí světovou válku vyvoláme konflikty mezi sionisty a islamisty. Válka bude vedena tak, že se Islám (arabský svět) a Sionismus (Stát Izrael) navzájem zničí. Všechny ostatní národy budou při tom bojovat do svého úplného psychického, fyzického, morálního, spirituálního a hospodářského vyčerpání. …Na konci se národům světa dostane pravdivého světla zkrze úplné naplnění učení Luciferova…”

295077

02.09.2013 09:27

Amerika totálně zdiskreditována

RE: SKORUMPLOVANOST NENI NEMOC ,NA TO HOSTAPLERI NEUMIRAJI

ROMAN1 85.?.?.?

Jenže, pane Roberte, svini od koryta nedostanete přemlouváním ani sebelepšími argumenty. Co na tom, že užírá čím dál víc i nám a ovcím okolo. To chce pořádný kopanec okovanou botou, a když na to není odvaha nebo ochota, tak alespoň do toho koryta přestat sypat! Jenže už ani na to není odvaha. Navíc, tolik ovcí je na systému totálně závislých, že jej budou za Jidášův groš zuřivě bránit. Ostatní si řeknou - "no, vždyť vlastně ještě není tak zle, může být i hůř", což je částečně pravda, dokud vám ovšem nezačnou padat ZHN na hlavu, či nedojde ke krachu měny. A až k tomu dojde, tak už je pozdě i na ten nářek.
Tady v Československu byla před 23 lety jen velmi malá část veřejnosti, která ty oficiální pohádky o VLSR-1989 nespolkla a věděla co přijde a KAM se to bude ubírat... [bliji]
.

Ostatní těm prozíravým nevěřili a opakovaně si vybírali ty "správné" osobnosti - překabátěné komunisty -, rozlezlé mezitím do všech tzv. "demokratických" stran. Dnes se ty kreatury chechtají národu do tváře a svou činnost v bývalé KSČ už ani neskrývají - protože stále více ovcí vzdychá, jak se mělo za bolševika lépe. Volební preference KSČSSD (+ jejich odnoží a satelitů) jdou strmě nahoru, což je dílo jejich překabátěných soudruhů z ODSTOP09ODAUSDEUKDUČSLSZVV. Že by se operace GOLGOTA už dostávala do terminální fáze? [pláč]
Z úmyslně vytvořeného chaosu se vynoří nový světový řád. ORDO AB CHAO, to je teď na programu. Obávám se, že každý naivní pokus "změnit" současný systém, tento proces pouze urychluje.

295380

03.09.2013 13:55

Progresivní daň je zločin

RE: Tahle republika není zaopatřovací ústav

ROMAN1 85.?.?.?

Souhlasím s Vámi, a ještě drobná korekce pro pana Víta:
Tento systém není žádný kapitalismus, to se jen tak tváří pro běžného občana. Je to SOCIALISMUS pro bohaté a "vyvolené", takový předobraz budoucího NWO. "Too big to fail!" či "zisky soukromé, ztráty veřejné" - to se to potom podniká, že. [velký smích]
A ještě malá poznámka ohledně třeba těch dětských přídavků:
Prosazoval bych mj. politiku dvou dětí, podobně jako Čína zavedla již před mnoha lety politiku jednoho dítěte. Protože je nemorální být ze zákona donucován k financování nevlastních harantů, navíc povětšinou z cizího etnika.
Tedy: 1 dítě = velký příspěvek, 2.dítě = menší příspěvek, 3. dítě - NIC!, 4.dítě = zrušení všech dosavadních příspěvků, dávek i budoucího důchodu!!! (Nadělal sis potomků, tak na to asi máš a ať se o tebe později postarají). K tomu by se dala připojit podmínka, že vyplacení příspěvků/dávek bude podmíněno tím, že příjemce byl předtím alespoň rok řádně zaměstnán.
Hádejte, které etnikum by tohle postihlo nejvíc? [vyplazený jazyk]

295470

03.09.2013 14:14

Amerika totálně zdiskreditována

RE: SKORUMPLOVANOST NENI NEMOC ,NA TO HOSTAPLERI NEUMIRAJI

ROMAN1 85.?.?.?

Poraďte CO??? ...Koho volit? [chechtot] ...Nebo co dál dělat? [zmaten]
Apropo, máte v podstatě pravdu: Je lepší být (obrazně) eunuchem v harému, než se zahazovat s ku^vama, potažmo nakaženýma. Jedna zkušenost stačila na celý život... [naštvaný]
Nic ve zlém, neberte si to osobně.

295473

04.09.2013 09:25

Írán, nikoliv Sýrie je skutečným cílem Západu

RE: Země a národ zmrdů

ROMAN1 85.?.?.?

To, jak byla Amerika kolonizována je jedna věc, to co se děje dnes je druhá. A ty dvě nemají spolu nic společného.

Ale mají! "Státy se udržují tradicemi, ze kterých vznikly" (to řekl Masaryk). Takže dnešek je jenom logickým pokračováním včerejška. Navíc USA nevznikly jako národní stát, nýbrž jako konglomerát "odpadu a náplavy" z Evropy, později i z celého světa. Takže mluvit o nějakém americkém národu je bohapustá lež.

Obyčejný průměrný Američan je stejný člověk z masa a kostíí jako ty nebo obyčejný Syřan, s podobnými touhami a sny. Tohle svinstvo ve světě dělá hrstka hyperbohatých mocichtivých hajzlů, kterým to svinstvo slouží.

To je sice pravda, pokud se ale takový "obyčejný průměrný američan" proti svinstvům své vlády nepostaví - neb je korumpován svou životní úrovní, ve srovnání s ostatním světem nepřiměřeně vysokou, potom je VINEN stejně jako jako ti původci zla. Kdo mlčí, ten souhlasí. A je to jistě i pohodlnější. Vždyť ten americký sen byl tak fajn, škoda že ten dlouhý mejdan už končí, co na tom že se konal na úkor ostatního světa. Že by ho chtěli i jiní a pak by na to padlo 5 zeměkoulí, které ovšem nejsou k dispozici? Nezajímá, hlavně že ho máme my, američané! [oči v sloup]
A tak obyčejný člověk kdekoliv na světě je i naše oběť.

295535

06.09.2013 11:22

Grázlové v Bruselu

Tak trochu se divím,

ROMAN1 85.?.?.?

Co autor článku nechápe. Že lokajové z ČT nekritizují jiné lokaje v poslaneckých seslích IMPÉRIA (novodobého vězení národů), a neinformují ovčanstvo o sviňárnách a podrazech "servisní elity"? [zmaten]
Vždyť slouží všichni stejnému pánu!!! Pokud to náhodou některý z nich hned nepochopí, tak je rychle "vyškolen".
Když se občas náhodou najde nějaký statečný a nezávislý politik, tak se na něj ti samozvaní strážci "svobody a demokracie" sesypou jako hejno vos. Natočí s ním klidně třeba hodinový rozhovor, ten potom zredukují na 2 (slovy DVĚ) minuty, přidají k tomu několik 5-10ti minutových komentářů "odborníků" dle svého výběru, celek pak podloží nějakými dojemnými obrazovými záběry. Výsledek vyzní tak, že by si od dotyčného nezávislého jedince ani pes kůrku chleba nevzal.
Kamarila redaktorů ČT a spol. je v tomto MISTR nad mistry! Zářným příkladem byla kdysi návštěva Jean Marie LePena v ČR. Redaktor Zdeněk Velíšek se tenkrát vyznamenal. Ale nejen on. [naštvaný]
Když přijel do ČR na pozvání americký politik David Duke, tak jej pro jistotu místní pseudodemokraté rovnou vyhostili. Aby náhodou na objednané přednášce nestihl něco říct. [pláč]

295668

06.09.2013 12:23

Kosovští Srbové proti Bělehradu

RE: Dôležité:Prehovoril muž, ktorý zostrelil

ROMAN1 85.?.?.?

Však tehdy Srbové načmárali na zeď amerického velvyslanectví v Bělehradě mj. nápis s emblémem stíhačky: "PROMIŇTE, NEVĚDĚLI JSME, ŽE JE NEVIDITELNÁ" [chechtot]

295673

06.09.2013 12:57

Připravte se na smrt petrodolaru

RE: neni to zas tak horke

ROMAN1 85.?.?.?

Hm, tak že by těch 85 mlr. čerstvě natištěných švindldolarů konečně zabralo? Každý měsíc po dobu pěti let? (Pardon, virtuálně vygenerovaných do systému, papír a barva stojí peníze) To máme bratru 85 x 12 x 5 = 5.100mlr navíc. Aha! A já si myslel, že v USSA přišli s nějakým PŘEVRATNÝM vynálezem, něco jako byl objev elektřiny či spalovacího motoru anebo polovodičů. Nebo tam alespoň objevili a začali využívat nějaké nové, netušené zdroje energie, minimálně na úrovni ropného pole GHAWAR v SA. Fajn, takže jsou "za vodou" a my s nimi! [chechtot]
"A finanční perpeetum mobile Ameriky se opět rozjíždí..." aneb "věř a vírá tvá tě uzdraví..."
Ještě nám povězte tu "o Karkulce" [oči v sloup]

295675

10.09.2013 08:39

Syrští ozbrojenci plánují chemický útok na Izrael z Assadem kontrolovaných území

RE: Začali vymývanie mozgov.

ROMAN1 85.?.?.?

Nepochybně plánují nějakou velkou operaci pod "false flag", minimálně kalibru 11-09-01, když jim ta malá 21.8. nevychází. Většina veřejnosti i států je zatím proti, takže je musí přesvědčit. Protože do čeho se jednou zakousnou, to nepustí, leda by jim někdo vylámal zuby.
Chemtrails.
Nějakou dobu teď nepráškovali a bylo nádherné počasí. V neděli odpoledne, když byla obloha "čistě vymetená", jsem pozoroval 4 velká letadla, letící souběžně od západu na východ, v poměrně malých rozestupech. Dvě zanechávala klasickou kondenzační stopu, jenž se na modré obloze po několika stech metrech rychle rozplývala. Jedno letadlo letělo o něco níže (bylo opticky větší) a nezanechávalo za sebou nic. Asi "to zavřeli" a šli někam na přistání. To čtvrté, obrovské čtyřmotorové hovado letící ve značně vysoko, vypouštělo husté proudy jakési mlhy, která se příliš nechtěla rozpustit. Takže brzy byla čtyřnásobná čára přes celou oblohu, od západu na východ. Za chvíli letělo ještě jedno takové, o něco jižněji, ale souběžným směrem. Koukali jsme s příbuznými na sebe a říkali: "Hele, už zase práškují!" [naštvaný] Za půl hodiny se od západu přihnala mohutná oblačnost, bylo to téměř jako když ukrojíte, a bylo po počasí. Původní předpověď ještě z pátku byla, že minimálně do čtvrtka následujícího týdne má být krásné babí léto. Dnes je úterý a je už dva dny hnusně a předpověď do konce týdne je ve stejném duchu. Náhlá změna. Sakra, je tohleto náhoda??? [zmaten]
Omlouvám se za lehké OT.

295854

19.09.2013 14:32

Maďarsko schválilo ústavní změny, EU se zlobí

RE: Jaké kroky podnikl Orbán a koho nasral, to všichni víme

ROMAN1 85.?.?.?

EU, pokud bude chtít v nějaké přijatelné podobě přežít, bude se muset radikálně přetransformovat. Zatím se postupuje salámovou metodou přesně opačným směrem, než je pro většinu národů žádoucí - k EUSSR a tuhému bruselocentrismu. Přitom je od začátku těchto snah zřejmé, že takto to dlouhodobě NEMŮŽE fungovat. (Alespoň tedy těm, kteří ještě disponují zdravým rozumem.)
Řešením by mohl být návrat EUSSR k funkčnímu počátku, tedy do dob tehdejšího "Společenství uhlí a oceli", pozdějšímu EHS (Evropskému hospodářskému společenství). Tedy k jistému volnému svazku spolupracujících evropských států a národů - čili k evropské KONFEDERACI. Toto samozřejmě není cílem vládnoucích mocipánů, ti mají cíle přesně opačné - EU jako předstupeň globální jednovlády. Nyní záleží na tom, čí vůle bude silnější: jestli zájmy vládnoucích (j)elit, či zájmy stále zbídačovanějších širších občanských vrstev jednotlivých národů, které doposud ohlupovány, se začínají probouzet z "evropského snu".

296447

Pisálek Martin Komárek, řečený OVÁDEK, nyní zakotvil u jistého Babiše, požírače eurodotací na povinné přimíchávání biosložek do tekutých paliv. Už jen tento fakt by měl stačit, aby každý soudný občan řekl pofidérnímu hnutí ANO své rozhodné NE!
[naštvaný]

296639

24.09.2013 17:43

Najde se strana, která zabrání odírání občanů na vodném a stočném?

Dokonalý monopol

ROMAN1 85.?.?.?

Těm cizáckým predátorským společnostem zajistí zrádní politici a jejich zákony. Tak, aby se běžným občanům možnost VLASTNÍHO zdroje co nejvíce znemožnila, anebo aspoň zřetelně prodražila (zákony o čerpání povrchových a spodních vod, zřizování a registrace domácích studní, všelijaké vodoprávní posudky a povolení, atd.,atd.). To by tak hrálo, kazit biznis našim chlebodárcům! Přesto někteří občané kopou - bohužel ne do výše jmenovaných politiků, ale pokoušejí se zajistit si vlastní vodní zdroje. Někteří dokonce tajně, riskujíce mnohatisicové pokuty. Někteří zvláště rafinovaní to zkouší i ve svých sklepeních - no to už je na zásah maskovaným policejním komandem! Jsou dokonce i takoví, co zachytávají dešťovou vodu přes filtr do nádrže, aby něco ušetřili ---> zdanit jim velikost střechy...! [oči v sloup]
A když už je povinná kontrola soukromých komínů a chystá se rovněž povinná kontrola kotlů - aby třeba někdo nepálil svoje staré fusekle - tak by se měla ještě zavést úředně-preventivní kontrola všech prostor v domě, včetně vyhledání tajných dutin za pomocí nejmodernější techniky.
Vítejte v evropském reálfašismu. [naštvaný]

296748

26.09.2013 09:37

Najde se strana, která zabrání odírání občanů na vodném a stočném?

RE: strana a stočné ??!!

ROMAN1 85.?.?.?

NEVOLTE STRANY, VOLTE LIDI
Hm, a jak si to jako představujete, když voličům umožňuje volební zákon vybrat (kroužkováním) ze 200 potenciálních zastupitelů pouhé 4 (slovy čtyři!!!), a to ještě jen z jednoho vol. lístku (pol.subjektu).
A vám, jakožto politickému subjektu, systém ani neumožní postavit se na "startovní čáru", pokud nesložíte kauci/startovné/výpalné (nehodící se škrkněte) ve výši 210.000,- Kč. A to ještě nemáte ani 1 Kč na tzv. volební kampaň - čili reklamu, aby se o vás vůbec vědělo, že existujete a o co vlastně usilujete. Když k tomu přičtete fakt, že vašemu hnutí či straně volební zákon nedovoluje (narozdíl od minulosti, ještě před 15ti lety) delegovat své zástupce (kontrolory) na sčítání hlasů jinam než do okrskových VK, kde odvedou pouze základní hrubou práci - takže do vyšších stupňů zpracování vol. výsledků ani nenahlédnete - tak musíte nutně dojít k tomu, že celé volby jsou pouhá FRAŠKA a jedná se o výsměch občanům! Můžete mít jakkoliv bohulibé úmysly - prostě NEMÁTE ŠANCI na výsledek a akorát vyhodíte 210k nenažranému eráru.
Museli byste nejprve změnit celý volební zákon, což jde ovšem pouze z parlamentu a tam jaksi není zájem. Takže se tam musíte nejdříve dostat, což je řešením "KVADRATUTY KRUHU" či otázkou co dříve: "slepici nebo vejce"? [zmaten]
Na vašich stránkách máte mimo čísla účtu jakýsi itinerář, kde mj. uvádíte, že chcete stávající volební zákon změnit do 4.6.2013 - dnes máme konec září a "volby" jsou za dveřmi, takže se vám to evidentně (podle očekávání) nepovedlo.
Pane Dvořáku, nic ve zlém, ale takové skupinky, jakou máte u vás v Plzni, jsou téměř po celé republice. I u nás, v našem krajském městě, jsme si na troskách kdysi parlamentní strany založili (shodou okolností taktéž v roce 2009) jednu takovou. Ta uskupení nemají za stávajících okolností šanci. Ani samostatně, ani když se (obtížně) dají dohromady. Máme to mnohokrát ověřeno.
Takže si raději šetřete síly, budete je v brzké době potřebovat.
Jinak s Vaším příspěvkem souhlasím, mám rovněž více než bohaté zkušenosti s hrou "na demokracii" v ČR (prakticky od prvopočátku), ale tím spíše už nevěřím snům a báchorkám. Ani žádným rychlokvašeným uskupením. Dalo by se pokračovat ještě dlouho, ale jsem už hodně OT, tak raději končím a snad mi to pan editor promine. [smích]

296831

03.10.2013 08:34

Co dělat? Nic. Vztekat se, řvát, ale zaplatit...

RE: Redlichova universita v Brne je epicentrum havlismu a tudiz vsech mensinismu

ROMAN1 85.?.?.?

A vy se divíte? Vždyť tomu rektoruje/rektoroval zarytý propagátor multi-kulti a pravdoláskovec ZLATUŠKA. Muška zlatuška poletuška, která neváhala na podzim roku 1999 vytáhnout z brněnských kanálů všechny feťáky a anarchisty, aby se jim postavila do čela. Šli totiž rozhořčeně demonstrovat před brněnskou halu RONDO, kde měl přednášku ZLÝ francouzský nacionalista Jean-Maria LePen, pozvaný SPR-RSČ. (Nebýt kordonu policie, asi by to dobře nedopadlo. Pro všechny.)
Takováto persona dělala rektora university! Dneska je to jeden z hlavních lídrů Babišova ANO. [oči v sloup] ¨
Já tedy tomu říkám rozhodné NE!

297265

08.10.2013 09:01

Prezident Zeman vyhandloval osobní výhody za bezpečnost naší země

Miloš Zeman

ROMAN1 85.?.?.?

Někteří nejmocnější muži ve Spojených státech se něčeho bojí. Vědí, že někde existuje moc...
Jistě, ta moc. Mnozí již dnes vědí, jaká je to moc. Jak se používá a která mocenská skupina (vydávající se za etnikum) s ní disponuje. Money as debt. Miloš Zeman to ví naprosto přesně. Vždyť také kdysi v minulosti pracoval v jistém ústavu pro "předpovídání budoucnosti", kde tato skupina dominovala.
Zeman je ve svých názorech konzistentní, takže se ony zmíněné výroky daly od něj očekávat. Jen málokdo však čekal, že přijdou tak brzy a budou tak silné. Zeman se však již v polovině devadesátých let, když jeho politická hvězda začala stoupat strmě vzhůru, netajil svým vřelým vztahem k "jediné demokracii" na Blízkém Východě. Jako novopečený předseda do té doby krachující ČSSD pochopil, ke komu se má lísat. V tom si velmi dobře notoval s prezidentem-ničitelem Havlem. I Zeman tehdy veřejně prohlašoval, že by rád viděl "jedinou blízkovýchodní demokracii" v EU i v NATO. Že to je jasný návod na spuštění III.WW mu vadilo pramálo. Zeman byl proto i pomocí médií (zase víme, kdo drtivou většinu ovládá) katapultován vzhůru. I když v té době v podstatě neudělal nic jiného, než že převzal rétoriku a část programu v té době opoziční a mediálně proklínané SPR-RSČ. Jejímu předsedovi naopak nepomohlo ani to, že se oženil s příslušnicí onoho "etnika" z vlivné rodiny.
Dále bych připomenul zbabělé Zemanovo kličkování na jaře 1999, kdy coby předseda vlády ČR dal zelenou přeletům bombardérů s nákladem smrti na Miloševičovu Jugoslávii, jenž se nechtěla podvolit novému "evropskému pořádku". To však Zemanovi nebránilo o rok později prohlašovat, že je velkým přítelem Srbů.
Atd., atd.
Čili, současný prezident ČR je jen poslušná a tvárná loutka. Užitečná, dokud funguje. Poté bude odhozena, jako většina před ním. Neboť:
“Tob shebe goyyim harog” (dokonce i ti z nejlepších gojů by měli být zabiti) Soferim 15, Pravidlo 10

297494

09.10.2013 10:57

Co nám přináší masová imigrace z Afriky, komisařko?

RE: Barroso bol maoista ale svoje politické zaradenie už

ROMAN1 85.?.?.?

Afrika byla ještě před 100 lety kvetoucí kontinent. To když byla rozumně spravována Evropany. Drobné rozmíšky a vzpoury byly rychle srovnány. To ale bylo těch negrů (jak píšete) poněkud méně. Dnes je to jedna katastrofa, včetně kdysi tak vyspělé země, jako je JAR. Takže jediné, co by se mělo do Afriky z Evropy posílat, jsou plné nákladní lodě prezervativů, každý měsíc. To je to nejhumánnější, co pro ně bílá rasa může udělat. Jinak je potřeba v zájmu sebezáchovy, aby si EU začala svou jižní hranici hlídat. Když to jde na východě (s Ruskem, Běloruskem, Ukrajinou) tak to musí jít i na jihu ve Středozemním moři. Technické vybavení je na to více než dostačující. Co nemá právo na vstup - šupem posílat nazpět. Při opakovaných pokusech internovat někde na Špicberkách apod., nebo potopit. Falešná humanita zde není na místě, do budoucna jde o bytí či nebytí původních Evropanů. [naštvaný]

297561

09.10.2013 15:41

Co nám přináší masová imigrace z Afriky, komisařko?

RE: Barroso bol maoista ale svoje politické zaradenie už

ROMAN1 85.?.?.?

To není pokrytectví, ale pud sebezáchovy. Ten má každý tvor, případně živočišný druh, jež má předpoklady pro přežití. Jinak vcelku souhlas /"žít a nechat žít"/ ale to NENÍ problém nás středoevropanů, potažmo slovanů vůbec. Z historie známe X názorných případů, kdy vyšší civilizaci asimilovala a posléze pohltila kultura nižší. To není poznatek z televiznich novin - aby se soudruh hestroy zase nerozčílil [vyplazený jazyk]
Jestli by dnes byla Afrika kvetoucí zemí, kdyby tam Evropané vůbec nepřistáli, toť otázka. Možná ano, ale spíš by tam doposud panovalo otrokářství a provozoval se tam kanibalismus. Zkuste si na okamžik představit, jaký by byl další vývoj na, dejme tomu 100 let, kdyby se všichni Afričané černé rasy přemístili do Evropy, a naoplátku každý z Evropanů, kdo by měl zájem, se přestěhoval někam do Afriky. Já bych si tipnul, že za tu dobu by Afrika byla ZASE kvetoucí a prosperující kontinent. Zato na Evropu bych si nevsadil ani pětník. Čím myslíte, že to je? [velký smích]

297574

09.10.2013 23:32

Co nám přináší masová imigrace z Afriky, komisařko?

RE: Barroso bol maoista ale svoje politické zaradenie už

ROMAN1 85.?.?.?

Jistěže je absurdní. Proto jsem napsal "na okamžik". Ze stejného důvodu jsem uvedl, že z Afriky všichni a z Evropy kdo chce. (Opačně by to totiž nedávalo smysl.) Nastavil jsem to takto proto, abych ukázal, že multi-kulti prostě v delším časovém horizontu nefunguje. Nikdy a nikde. To ostatně veřejně uznala i znovupečená německá kancléřka A.M.
Ale i kdybychom přistoupili na Vaši variantu "pěkně poctivě a od stejné startovní čáry", troufám si tvrdit, že lidé evropského původu by v Africe dlouhodobě přežili a s problémy se vyrovnali. Díky své vynalézavosti, úsilí, vytrvalosti, adaptibilitě a pracovitosti. Což lze na bezpočtu příkladů dovodit. V severní a jižní oblasti prakticky ihned, v centrální o něco později. Samozřejmě, ztráty by evropané utrpěli také, zejména jedinci s nedostatečnou imunitou, apod., jak uvádíte. Ale byli by to jedinci a bylo by to v globálu technicky řešitelné.
Ti druzí by v Evropě zmrzli, jak jste trefně poznamenal, případně by zemřeli hlady. Poté, co by jejich hostitelé zmizeli a oni by spálili poslední kousek dřeva či vyčerpali poslední zásobu potravin.
Proto bych tuto akademickou úvahu uzavřel tím, že v životním zájmu obou ras je, aby zůstaly tam kde se historicky vyvinuly. Bílí na severu a afričané... v Africe. Tam je jejich místo a tam ať zůstanou i nadále. Dlouhodobé soužití těchto dvou ras není možné, to věděli i první prezidenti USA.

297602

15.10.2013 08:29

Sociální demokraté v Senátu odstřelili klíčový návrh zákona pro boj proti korupci

Udavače neměl nikdy nikdo rád.

ROMAN1 85.?.?.?

To je obecně známý fakt. Na druhou stranu, nějak by se do toho hnoje už seknout mělo. Že přijetí výše zmiňovaného zákona bylo sociáldemokratům silně proti srsti, stejně jako ODS & spol., je nabíledni. Je to partaj stejně prolezlá korupcí a klientelismem, jako ta rádobypravice. Navíc je o ČSSD známo, že je to strana, která tradičně něco jiného říká (slibuje voličům), a potom něco úplně jiného dělá (ve skutečnosti). Čili - pokud činovníci ČSSD mluví o "boji proti korupci", jedná se o pouhé jejich rétorické cvičení, které má za cíl nahánět voliče do sociál.demo.pasti.
Bohužel se zdá, že to opět třetina voličů spolkne i s navijákem.
Lidé jsou zkrátka nepoučitelní... [pláč]

297879

22.10.2013 10:33

Opravdu chceme kmotra Babiše?

RE: Média (jejich majitelé) chtějí Babiše

ROMAN1 85.?.?.?

Tak nějak jsem to právě chtěl napsat:
Babiš hodně „namazal“, takže mu lživé agentury v předvolebních průzkumech daly ihned 10%, potom navýšily na 12%, teď dokonce na 16% !!!
A nyní se čeká, nakolik IDIOTI (kteří to spolkli i s navijákem), to v reálu dohodí. Po volbách udělá Babiš koalici s TOP, milostivě přizvou ODS + nějakého outsidera (třeba KDU) – a zase to mají na 4 roky v kapse! Pořád stejný scénář, až s trapností se opakující.
A socani si mohou dále hrát na opozici, kterou vlastně vůbec nejsou.
Je jasné, že Babišovi jde o udržení svých pohádkových příjmů. Udělá pro to cokoliv. Jeho minulost je zřejmá a jeho směřování taktéž.
Ale to je nám přeci jasné, takovou kreaturu může volit jedině ovčanstvo, které sice nevolí ODSČSSDTOP09 apod., - neboť není zapojeno do příslušných struktur mafií, ale volí pokaždé něco jiného (v bláhové naději, že si samo polepší). Takže viděno pozpátku, volilo VV, 4K/3K, US, DEU, KAN, ODA…
Teď to pro změnu bude StBabiš a jeho ANO… pitomcům.
[oči v sloup]

298357

23.10.2013 08:51

Odmítněme nadvládu parlamentních prostitutek

RE: Pravicujme, toonnelujme

ROMAN1 85.?.?.?

No jo, pane moudrá strako, to je sice všechno pravda co píšete, mám k tomu ale dvě otázky:
1. Jak k tomu všemu přijdeme my, hlupáci, co jsme zůstali žít doma v ČR, jsme názorově v menšině a nikdy jsme tu parlamentní svoloč nevolili? To máme emigrovat (utéct) taky, či snad se stavět násilně na odpor?
2. Poraďte nám ve své moudrosti, KOMU tedy v rámci daného volebního systému dát hlas? Když jediný malý prvek přímé demokracie v systému umožňuje zakroužkovat pouhé 4 kandidáty (max.) z potenciálních dvou set, a to ještě z jedné jediné kandidátky? Napříč stranami kroužkovat nelze. A na každém vol.subjektu lze najít nějaké vady. Nejít k volbám rovněž není řešení.
[zmaten]

298438

14.01.2014 09:41

Popálená Natálka a téměř ubitý Patrik. Jak pokračují jejich příběhy?

RE: Blbý kdo bere, blbější kdo dává.

ROMAN1 85.?.?.?

Máte zdravý pohled na věc, ale ještě nejste u cíle. Cikáni sice v této zemi nevládnou, pravda (to vládne jiná menšina), jsou však používáni jako beranidlo, trojský kůň, pátá kolona, apod., proti původní, majoritní společnosti. Kdyby byli (nebo až budou)pro skutečné vládce nežádoucí, bude s nimi naloženo podobně, jako je již šedesát let nakládáno s Palestinci v jejich domovině.
Proč to tak je, vám osvětlí tato kniha. K tomu si přečtěte třeba "Tabu v sociálních vědách" od Petra Bakaláře, zejména jeho prostřední část. A ještě k tomu neškodí přibrat si "Psychologii Rómů" od stejného autora. A na závěr spis od profesora ISRAELA SHAHAKA: "Historie a náboženství Ž..." s podtitulem "Tíha tří tisíc let předsudků, pokrytectví a náboženské nesnášenlivosti".
Tohle Vám pomůže se zorientovat, byť je to jen nezbytné minimum. Výčet titulů je, myslím, dostatečně výmluvný. Abyste pochopil, proč ten "bič na ostatní země" (jak jste napsal) byl upleten, kdo ho upletl a za jakým cílem.
Potom třeba nebudete ve svém příspěvku psát o vinících jako o obětech... [smích]

302497

24.01.2014 01:28

Ukrajina dnešních dnů

RE: Janukovič bude utekať inak ho zlynčujú

ROMAN1 85.?.?.?

Koukám, že jsi demokrat jako poleno. Nebo spíše pařez. Co slovo, to perla, co věta - to nářez. [překvapení]
Jestli je toto ta "demokracie", co s takovou pravdou a láskou všude šíříte, pak tedy pěkně DĚKUJI, NECHCI.
U nás máme na podobné týpky Bohnice a Doc MUDr. Chocholouška.
U vás by mělo být také nějaké zařízení podobného typu... [oči v sloup]

303161

12.03.2014 09:36

Manipulace se zlatem: poslední novinky

RE: zlato je na nic

ROMAN1 85.?.?.?

To ale nezkoušejte. Co je dovoleno banksterům, není dovoleno běžnému občanovi... znáte to přísloví... QUIT LICET JOVI...
Umět vyměnit něco (ve skutečnosti) bezcenného, za hodnotné statky a ještě odrbaného přesvědčit, že si vlastně polepšil, na to je potřeba také kus zvráceného "umění".
Ovšem:
Jediný rozdíl mezi zeleným hajzlpapírem a zlatem je ten, že to zlato se nedá jen tak libovolně natisknout či naklikat myší. Jinak jejich uctívání má společný základ: VÍRU. Víru, že TO má nějakou hodnotu a že tu víru sdílejí i další uživatelé-uctívači. Tedy, že přijmu-li jako protihodnotu za něco užitečného (praktickou komoditu, vykonanou práci, atd.) ono zlato či papír, případně jedničky a nuly v kybeprostoru, budu schopen směnit výše uvedené u někoho dalšího zpět za něco, co má cenu pro mne. Dokud si to většina uctívačů myslí (tedy věří), systém funguje.
Pokud by čeljabinský meteorit byl ze zlata a rozprsknul by se o několik tisíc km dříve (nad západní Evropou), zvýšila by se tímto životní úroveň běžného občana v EU? Těžko, spíše by se cena zlata výrazně snížila, podobně jako ve středověku po dobytí Nového světa Španěly - po vyrabování tamních říší a způsobení inflace zlata v západní Evropě.
/Z hlediska praktičnosti a užitečnosti je např. stříbro mnohem užitečnější kov než zlato, ale o tom to není./
Skutečnou hodnotu nabízené měny lze objektivně určit snad jedině podle poptávky po ní. Tedy tržně. A ta poptávka se zase odvozuje podle toho, jak kvalitní život se v daném regionu lidem nabízí. V tomto je EU i USA nyní už na sestupu a tento trend těžko zvrátit.
Názory na to, co je to kvalitní život, se ale mohou lišit. A to nejen podle místních kultur a regionů, ale i v rámci jedinců v dané oblasti. Holt někdo sbírá staré krámy, někdo zase peníze, někdo obojí a jiný na všechno kašle a chce jen tak prostě žít.

306441

13.03.2014 13:36

Rusko nebo Amerika: Kdo je skutečný agresor?

RE: Dobrý článek

ROMAN1 85.?.?.?

Koho chleba jíš - toho prdel lížeš, to je fakticky přiléhavé pořekadlo na dnešní dobu a řídí se jím zcela zjevně i "česká" protektorátní vláda se Zaorálkem v čele. Také už je jasné, proč má Sobotka poslední dobou tak naleštěnou pleš (ono se to pak do toho ánusu EU-NATO lépe klouže...). Že to valnou většinu občanů začíná docela dožírat nedokazují pouze podobné články, ale i různé diskuzní příspěvky sklízející překvapivé množství kladných ohlasů. Dokonce i na novinkách.cz, a to už je co říci.
Vypadá to, že zahraniční politika se poslední dobou očividně smrskla na pouhopouhé pěstní právo - kdo má delší klacek (více raket, letadel, apod.), ten vítězí. Právo a názor většinové veřejnosti už asi nikoho z (ne)mocných nezajímá. Co potom ale ti "demokrati" farizejsky vyčítali Brežněvovi a jeho politice OMEZENÉ SUVERENITY, to opravdu nechápu. [zmaten]

306529

14.03.2014 13:41

Nová velká (hrozba) hra v Euroasii

RE: Opět propaganda

ROMAN1 85.?.?.?

Ne, že bych s Vámi kategoricky nesouhlasil, ale:
Myslím si, že Putin je stratég vinikající a my můžeme pouze závidět.
Zatím co by se mluvilo (a mluvilo, a mluvilo...), Západ by pomaloučku konal. Salámovou metodou by postupně odkrajoval další pozice Ruska a zítřkem by popíral, co tvrdil dnes. Je možné, že již dnes by NATO zabíralo strategické pozice na Krymu. Takto konal raději jako první Putin, a vzteklá protiruská propaganda řinoucí se z hlásných režimních trub mu dává tímto za pravdu. U nás také starý Ruzyně kdysi na počátku hlásal, že je potřeba vystoupit z Varš. paktu a nikdy, opakuji NIKDY už do žádného vojenského spolku nelézt. To bylo ještě v časech, kdy tu byla dislokována vojska SSSR. Sotva odjeli, otočil na obrtlíku a najednou NATO - náš cíl a vzor. A tak jsme se v něm ocitli - a BEZ REFERENDA, stačilo z parlamentu odstranit republikány, a komunisty přiskřípnout. Sliby - chyby. Ty západní zejména a Putin to dobře ví. Ukrajina je brána do Ruska a o to se hraje především.
Rusko EU potřebuje stále méně, kdežto EU je na ruských surovinách stále závislejší. A kapitál se nakonec odstěhuje tam, kde je produkce či suroviny (pokud ta země není pouhou drancovanou kolonií). Surovin Evropa už moc nemá a práce byla v zájmu koncernů odsourcingována do Číny. Čína si suroviny z Ruska ráda odebere a zaplatí je svými výrobky. Jsou cennější než potištěný hajzlpapír ze Západu. I produktovody si na vlastní náklady vybuduje. EU i USA nakonec zůstanou jen ty nesplatitelné dluhy. [chechtot]

306625

14.03.2014 23:56

Nová velká (hrozba) hra v Euroasii

RE: Za naciste lhali -to vime, ale ze to mohou delat demokrate-to ne

ROMAN1 85.?.?.?

Když píšete "my", nevím, za koho všechno mluvíte. Faktem je, že v listopadu '89 naletěli téměž všichni, snad kromě přesvědčených řadových členů KSČ. Stačilo ale několik týdnů, a některým lidem se otevřely oči, protože i fóristy/pravdoláskaře bylo možno nachytat při lži či odpudivém jednání. K tomu prosákly na veřejnost zajímavé informace od zasvěcených lidí, co do toho viděli a nemlčeli - Miroslav Dolejší či Karel Kryl například.
To co Dolejší napsal ve své Analýze 17.11.89 potvrdil čas, i když II. část tohoto díla se tehdy četla jako sci-fi. Jenomže většinový dav věřil raději lhářům a jejich slibům, než aby naslouchal trpké pravdě. Princip demokracie. Přesto tu byli v opozici třeba republikáni, kteří od prvopočátku tvrdili, že sametovka byla zinscenovaný podvod na národu. Na nejvyšší úrovni. A i to slavné "Pražské jaro 1968" (a následná invaze vojsk) mělo poněkud jiné pozadí, než nám dnes pravdoláskařské média tvrdí.
Přesto mohu říci, že ty 2 roky od listopadu 89 do likvidace Československa (kdy se jeden režim položil a druhý se ještě nestihl upevnit), byly ty nejsvobodnější, které jsem zažil. Tehdy tu skutečně existoval jakýsi náznak demokracie. Nic takového předtím a bohužel nic podobného už potom. Doba volnosti a velkých (zklamaných) nadějí. [pláč]

306691

16.03.2014 15:52

Ukrajina, kvantitativní uvolňování a 42,3 tuny zlata

RE: . Troll MartinO (z LehoŽumpy?!)

ROMAN1 85.?.?.?

Ty trotle, ty by ses dobře vyjímal v těch "objektivních" a "vyvážených" diskuzích na ČT, co dnes od rána vysílají. [bliji]

Tvoje kalkulace jsou typu, že kdyby byly v análu ryby, nemusely by být rybáři. Ropa už NIKDY nepůjde pod 60 USD/bar, neboť poptávka po ní bude stále vyšší a její snadná dostupnost stále nižší (zákon nabídky a poptávky, to bys jako pravičák mohl znát). A až se za ní nebude obecně platit švindlpapírem, nýbrž dohodnutou měnou zúčastněných, případně barterem, zbude po celém slavném USD a jeho derivátech veta.
A to se právě v posledním desetiletí USA stále zoufaleji snaží zmařit svou agresivní politikou. Nebo snad chceš tvrdit, že území RF (zejména jeho asijská část), s nezměrným bohatstvím surovin, NENÍ dlouhodobě v hledáčku banksterských lupičů ze Západu? Jako konečný cíl? [chechtot]
Srovnávat komodity potřebné pro přežití civilizace (na stávající úrovni i v současném počtu), s elektronickými či jinými hračkami, to je mi teda žebříček hodnot! Jako u dítěte.
Tak a teď šupem zpátky na novinky.cz & spol.

306786

16.03.2014 23:57

Ukrajina, kvantitativní uvolňování a 42,3 tuny zlata

RE: . Troll MartinO (z LehoŽumpy?!)

ROMAN1 85.?.?.?

[chechtot]
Kecy v kleci. Na 147 ji tehdy vyhnali chamtiví spekulanti (asi tvého typu), protože ji (a nejen ji) ve velkém skupovali a přelévali do ní svoje našmelené finance. Pamatuji se na ty časy, kdy nebyl k mání volný tanker - všechny po okraj naplněné a zaparkované v zálivech i mimo přístavy. Jenomže pronájem tankeru něco holenku stojí, takže vyčkávat se nedalo donekonečna. A jelikož se poptávka kvůli uměle vyvolané krizi hned tak rychle nezvedla, tak to "hoši" potom pustili na trh se ztrátou. Jednu chvíli byla i za 25, asi 14 dní v únoru 2009. Tehdy jsem si také nějaké deriváty nakoupil do strategických zásob a dobře jsem udělal. Od té doby pak už jen v podstatě stoupala, až se ustálila na "normální" hodnotě 100+-.
S těmi hračkami si můžeš vytřít, víš co. Na co ti bude HAMR, SUV či podobná kraksna, když do ní nebudeš mít co nalejt, případně budeš mít na příděl 100 l/měs.? Já bych ocenil vynálezy, které by člověku opravdu ulehčil život, případně ho učinil šťastnějším. Ale takové tu jaksi chybí, případně se drží pod "pokličkou". Ifony a Ipady s mobilním napojením na Síť to rozhodně nejsou. To jsou pouhopouhé hračky, velmi pomíjivé.
A tak se raději předzásob na příští zimu palivem (dřevem, uhlím, apod.), pokud nejsi dost otužilý - a to nejspíše nebudeš, soudě podle tvojí záliby ve hračkách a nesmyslech. Taky bys měl zvládat agro-bio-zemědělství, nyní totiž v podstatě konzumuješ ropu a zemní plyn (zprostředkovaně). Zajímavé, že ty trubky nevyčítáš zemím se středověkým zřízením, jako třeba SA, SAR, KATAR, atd. - hlavním spojencům USA. Asi seš sám trubka a pro novinky.cz je tě škoda. Spíše doporučuji iDěs.

306816

18.03.2014 00:18

Budoucnost českého národa

RE: K te svrchovanosti a nezavislosti

ROMAN1 85.?.?.?

Neřekl bych, že Rusko v poslední době slábne, jak se tvrdí v blistech. Spíše je to naopak. Že by přání otcem myšlenky?

306897

18.03.2014 18:42

Jak drahé to může být

RE: Jak je to s palivem do našich atomových elektráren.

ROMAN1 85.?.?.?

Kolik nás bude stát plyn od strejdy Sama? Tedy, nemůžu to vyčíslit přesně (ve hře je mnoho proměnných), ale bude to...dost.
Rozhodně více než LNG z východních energovodů Orenburg či Northstream. Dotovat nám ho předlužený strejda rozhodně nebude. [smích]
Přeprava zkapalněného plynu tankery je totiž ta nejnáročnější a nejdražší varianta, která se používá pouze když nelze jinak. Cena/pronájem lodí, vybudování terminálů + potřeba další doplňkové trasy plynovodu (třeba z polského přístavu, jak jsem už i zaslechl). I ta vlastní cena plynu z Kataru či SAR nebude za hubičku - zvýší se totiž poptávka v místě a arabáci rozhodně nejsou chariťáci. [velký smích]
Taky by se mělo mluvit o ropě: Tady sice existují ropovody z Ingolstattu či Terstu, a Litvínov lze "přepnout" na sladší ropu z jihu, ale opět - vypadnou-li významné zdroje z východu, dojde k přenesení poptávky jinam. Výsledek = výrazně vyšší cena. [pláč]
Jelikož trh s energiemi je těsně propojen, dojde spolu s tím i k nárůstu ceny jak elektřiny, tak i třeba uhlí a v neposlední řadě i dřeva či biomasy.
Spoléhat se v mírném klimatickém pásu Evropy na "obnovitelné" zdroje je při současné spotřebě Evropanů čiré šílenství a jistota blackoutů. Plánovaných 27% podílu výroby elektřiny v EU (za 10 let) z OZ vyvolává soucitný úsměv, zvláště když zelení ekoteroristi hodlají vypnout JE, což v Rakousku a Německu již vlastně provedli. Německý či Rakouský spotřebitel tedy bude odebírat elektřinu z ČR, z propojené sítě na propojeném trhu. Výsledek pro zchudlého českého občana je opět zřejmý. [naštvaný]
Možná pomůže třít Liščím ocasem ebonitovou tyč... [chechtot]

306936

19.03.2014 09:26

Prioritní opatření v souvislosti s vojenskou agresí Ruské federace – návrh usnesení ze dne 17. 3. 2014

RE: Toto je reakce USA na ruské úspěchy na Krymu

ROMAN1 85.?.?.?

Tohle by se mělo tesat do kamene... (děkuji pane Miroslave)
Pokud ten (prozatím ještě) návrh bude protlačen - a je to velmi pravděpodobné - bude to znamenat jediné: VÁLKU
Nejvíce mě děsí toto: ...Případně se dá taková situace i nasimulovat a vylhat..., což se v minulosti také mnohokrát stalo. Jestli i tohle ponechá veřejnost chladnou, pak jsme asi opravdu ztraceni. Nejhorší je ta bubnová palba propagandy z médií, o zaprodaných politicích nemluvě. Hadi vylézají z děr a odhazují masky... [naštvaný]

306985

20.03.2014 13:46

Dva kroky vpřed, jeden vzad

RE: Blbosti...

ROMAN1 85.?.?.?

No, oni nás "uklidňují", že je to na tři měsíce a u ropy na 120 dní. Fajn. Takže do léta jsme v poho. Maximálně do podzimu. A potom?
I kdyby to tak bylo, potom přijde zima. Mocipáni se jistě předzásobí a zajistí. Flanďáci vyrazí do zrestituovaných lesů na dřevo. Tedy, oni ne [chechtot] , na to si najmou služebnictvo. Ostatní budou v (!), zvlášť jestli další zima nebude jako ta letošní.
Fascinuje mě horizont vidění našeho eráru. Měří se určitě délkou jejich nosu. [oči v sloup]

307087

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 1

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 0

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,20 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 175,25 Kč
1 unce stříbra
496,96 Kč
Bitcoin
371 829,86 Kč

Poslední aktualizace: 28.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?