Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 43 příspěveků, 2 různá jména: goldstein, smoke.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

31.05.2009 18:35

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Krátkozrakost

smoke 89.?.?.?

Obávám se, vážený modrý pubescente, že bys svá moudra o sockách, blití vnitřních jedů, puchejřích, levičáckých starouších měl prezentovat spíše na stránkách k tvým výlevům určeným, tj. MF Židnes a spol., kde se s podobně postiženými egocentriky můžete plácat po ramenou. Tady se totiž scházejí lidé, kteří nemají černobílé vidění světa a loutkovou politiku, která je zcela v rukou lokálních a globálních mafií odmítají jako celek bez výjimky.
P.S. Měl bys raději pilně studovat, aby z tebe nebyl sociální demokrat (heslo MK) - zkouškové je v plném proudu!! [cool]

192444

20.06.2009 21:23

Příběh dvou od sebe se vzdalujících ekonomických světů

RE: divergence - ale na stejném základě

smoke 89.?.?.?

A nenapadlo vás někdy, proč právě Francie a Skandinávie? Nebude to náhodou nějak ovlivněno tím, že tyto státy mají vysoké procento přistěhovalců ze severní Afriky (Švédsko až 10%)? Pak je ale teze o zvýšené porodnosti v zemích s liberálně plutokratickým systémem způsobené pozitivním vlivem karieristického feminismu, liberálního přístupu k lehkovážnému rozbíjení rodin a patriarchální role státu ve vztahu ke svobodným matkám absolutně mimo mísu, jelikož tito přistěhovalci ve své většině nevyznávají liberalismus ani socialismus, ale islám a tradiční model rodiny.

193737

09.08.2009 15:03

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: Dilema

goldstein 89.?.?.?

Drahý rabbi,
jistě víš, že Talmud v žádném případě nepatří do rukou gójských zvířat! Křesťanství, stejně jako islám, máme plně pod kontrolou díky jejich judaistickým základům. Byl to zejména vynikající nápad našich bratří z Říma, kteří obnovili babylonskou velikost naší výjimečné rasy skrze katolické židokřesťanství, interpolací a materializací gnostických, manichejských a buddhistických duchovních obrazů a jejich nedílným spojením s naší svatou Tórou!
Tudíž tato gójská zvířata, namísto své pravé Matky, budou stejně uctívat naši Semiramis-Isis-Dianu-Marii. A namísto svého pravého Otce, budou uctívat našeho Nimroda-Tammuze-Baala-Hora! A na Štědrý večer pokleknou v úctě před Jeho znovuzrozením.
Nevím, zda mohu vyzradit sílu, která nám dává takovou obrovskou moc. Ale budiž - je to náš duch nápodoby, který z Něj pochází, aby člověka zvrátil a aby on se nedíval vzhůru a nepoznal hanbu svojí nedokončenosti. Proti tomuto působení jsou gojim téměř bezbranní, neboť - jak jistě víš - náš strom byl zasazen jako strom života.
Shalom!

197488

16.01.2010 21:35

Masakr v Račaku a „humanitární“ bombardování Jugoslávie

RE: K jeho promítnutí vedení ČT dlouho hledalo

smoke 89.?.?.?

Velice zajímavý odkaz, pane 90...

S dovolením bych si vypůjčil jednu citaci:

"Když použiji JÁ nějaké slovo", řekl Humpty Dumpty opovržlivě, "tak má přesně takový význam, jaký po něj já vyberu - nic více a nic méně." (Lewis Carroll "Through the Looking-Glass", (Alenka za zrcadlem), kap. 6)

Nelze si při těchto podnětných slovech nevzpomenout na víceméně nový trend ve zdejších diskuzích, a tady mám přesně na mysli nahrazování jasně definovaných (historicky, kulturně) pojmů málo srozumitelnými, tj. nikým jiným než mluvčím nedefinovanými novotvary (Voldemort, košér kapsy, E/elity), stejně tak, jako podsouvání subjektivistických významů univerzálním pojmům jako je Podstata, Pravda, Bůh apod., zasazeným zhusta do šablonovitých, hypnoticky se opakujících tirád.

Vzhledem k výše uvedenému, mám vážné podezření, že takovíto diskutující by zřejmě nejlépe odpovídali zde jimi čas od času vznášeným obviněním o příslušnosti k jakémusi Ústředí pro zvědavé diskuze, právě pro tuto svoji snahu utvářet neurčité novotvary a předefinovávat ustálené pojmy za účelem TRIVIALIZACE zde probíraných témat a jejich šablonovitě jednostranným interpretacím.

Závěrem snad ještě jeden citát:

"Modern propaganda isn't about controlling the information to which people are exposed. It is about controlling the way in which people will react to that information, and how they will act on it."
Dr. Volin

209715

24.01.2010 16:41

Jak elity ovládají svět

RE: nevím, proč neustále popíráte rozhodující podíl genů

smoke 89.?.?.?

V zásadě souhlas, jen k poslednímu odkazu bych měl nějaké připomínky...

1.) Autor podřazuje hippies levicovému liberalismu, zapomínajíc (záměrně?), že to nebylo hnutí materialistické (marxismus), nýbrž čistě idealistické,

2.) Pro svoji snahu vyvázat se z pokryteckého, tehdy převážně puritánského Systému a zakládat nezávisle žijící a hospodařící komunity bylo ze strany Systému (tajných služeb, politiky L. Johnsona, R. Nixona) nikoli podporováno, ale potíráno,

3.) Marxisté a tzv. levicoví liberálové pouze vycítili svoji šanci přetáhnout značnou část těchto lidí pod křídla své ideologie, což probíhalo od počátku a naplno se to projevilo při newyorkských pouličních bitvách počátkem 70. let, při kterých byly i poslední zbytky hippies rozprášeny.

Doporučuji dostudovat:

Martin A. Lee a Bruce Shlaim: Sny vědomí - CIA, LSD a revolta šedesátých let (zde jsou mj. i zajímavé info o projektu MK Ultra)

Aldous Huxley: Brány vnímání

Albert Hofmann: LSD - mé nezvedené dítě

Timothy Leary: Záblesky paměti

210488

07.02.2010 17:25

Změna modelu uzavírání článků ve Zvědavci

RE: SMS

smoke 89.?.?.?

Naprosto souhlasím. Problematičnost elektronických plateb byla nejen na tomto serveru nekolikráte zdůrazněna. Jsou lidé, kteří ani účet v bance nemají, další velká skupina (včetně mě) nepoužívá netbanking a pochybuji, že kvůli článku na Zvědavci si poletí vystát frontu do banky.

Naopak odhlédneme-li od argumentu nestoudné marže operátora, je řešení pomocí DMS plateb opravdu přístupné každému, a tím vzniká daleko větší šance na vybrání požadované částky. Představoval bych si to asi takto: po odeslání DMS by obratem přišla SMS s přihlašovacím jménem a heslem, které by mělo platnost po určitou stanovenou dobu. Cena by se vyladila tak, aby se sešel vždy dostatečný objem prostředků a toto by mohlo být sledováno na transparentním účtu ala Blisty. V nabídce by mohly být i dražší DMS s delším předplatným, či nějakými výhodami navíc atd. Tím, a to tu nikdo nevzpomenul, by se vyřešila i problematika veřejně známých osob a konspirátorů, kteří nechtějí spojovat své jméno se Zvědavcem, nakolik je ještě možno v ČR zakoupit SIM kartu anonymně bez registrace.

211849

13.02.2010 19:35

Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

RE: Autor má buď krátkou paměť a nebo není duševně zdráv

smoke 89.?.?.?

Souhlas a děkuji za upozornění, nikdy mě nenapadla souvislost s francouzštinou.

Pro nevěřící:

mort (f) - smrt, mrtvý, úmrtí, nebožtík, zesnulý, zemřelý, zánik...
gage (m) - záruka, záloha, zástava, jistota, fant...

Takže zástava až do smrti. Krásná představa, a ještě o ni tolik lidí soutěží, dohaduje se, který ji má výhodnější atd. [překvapení]

212501

13.02.2010 20:46

Zednáři v GE Money Bank?

Zednáři v Plzni

smoke 89.?.?.?

V Plzni je zednářských symbolů na domech poměrně hodně. Když se na plzeňském náměstí Republiky postavíte mezi kostel sv. Bartoloměje a renesanční radnici, tak na vás koukají 2 protilehlá vševidoucí oka v pyramidě.

Jedno z nich je zde:
Vložený obrázek

Jinak si ale nemyslím, že se v těchto případech jedná o nějakou konspiraci, minimálně ne v tom smyslu, jak je nám jistými kruhy naznačováno. Zednářství bylo, na rozdíl ode dneška, koncem 18. a v 19. století poměrně rozšířené, jako určitá alternativa ke zprofanované katolicko-jezuitské edukaci.

212513

14.02.2010 15:32

Izraelská bojová letadla napadla letiště v Gaze

RE: Opet nesmysly

smoke 89.?.?.?

Jen ve zkratce: Izrael byl založen terorem proti britské správě a proti Palestincům - polovina jich byla vyhnána ze země, přitom tzv. Izraelci jsou v naprosté většině přivandrovalci z Evropy a bývalého SSSR, na rozdíl od Palestinců a části sefardských Židů, ti jsou v Palestině doma. Jakýkoli odpor proti 60 let trvající okupaci je legitimní (srovnej atentát na Heydricha).

Děkuji za pozornost.

212550

14.02.2010 16:48

Zednáři v GE Money Bank?

RE: Zednáři v Plzni

smoke 89.?.?.?

Jo, vždyť píšu, že v tom žádnou velkou konspiraci nehledám. Tyhle symboly jsou většinou daleko starší, než se jim přisuzuje, a málokdo zná jejich starověký význam. Samotného by mě zajímalo, s jakými objevy se templáři (pozdější zednáři) v Jeruzalémě setkali, že pak byli schopni v relativně krátkém čase vybudovat takovou mocenskou strukturu, která byla potencionální hrozbou i římské dominanci a s ní spjaté evropské šlechtě.

Ale zpět k vševidoucímu oku - vím, že se používal i v katolické symbolice, je možno jej vidět i v kostelech. Možná je to i pozůstatek po těch templářích. Spíše jsem chtěl upozornit případné návštěvníky Plzně, že když budou při procházkách všímaví, mohou narazit i na spoustu klasických zednářských "Géček", úhelníků, kružítek, i vševidoucích ok (která rovněž používali).

212556

20.02.2010 20:09

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Jediná nepřesnost

smoke 89.?.?.?

Ono by se mohlo zdát, že helénské Řecko bylo v podobné fázi úpadku jako je v dnešní době tzv. křesťanská civilizace, včetně takových průvodních jevů jako je nekritické protěžování multi-kulti a homosexuality.

Samozřejmě není nutné vidět jen takováto negativa (vždy spojená se žádostivostí), stejně jako dnes i tehdy se otevřel přístup ke znalostem i jiných kultur, které se synkreticky reflektovaly v úrovni poznání vnímavějších jedinců; jako opozice vůči tehdy se projevující degeneraci společnosti vznikaly čistě duchovní filosofické směry - novoplatonismus, gnose atd., zjevně ovlivněné staršími, povětšinou indoevropskými duchovními koncepty.
Tak nějak doufám, že podobný proces začne fungovat i nyní, a že znovunabyté vědomí nebude zas později uchváceno nějakou Církví...

213083

20.02.2010 22:03

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Domy hrdosti

smoke 89.?.?.?

Ono je skutečně tragikomické sledovat aktivisty různých "queer parade" - při odložení brýlí "Mámení" máme před sebou ubohé otroky svých vlastních žádostí a chtíčů, s příznačnou exhibicionistickou vervou obhajující před sebou samými svůj trvale neudržitelný způsob života, spojený především s promiskuitou a přenašečstvím pohlavních chorob... Takovou nevědomost je v prvé řadě třeba politovat.

213091

06.03.2010 18:23

Demokracie nebo demokratura? Čast 2.

RE: Slovensko bude zkoumat majetek lidí - kdy se bude zkoumat a zabavovat u nás!!!!!

smoke 89.?.?.?

No zajisté se všichni zloději a korupčníci třesou před příchodem intelektuálního velikána Jiřího Paroubka [chechtot] Za jeho vlád totiž trpěli v mukách pekelných [překvapení]

A také nesmím opomenout Váš obdiv k ÚV KS Číny, která nepochybně dělá vše pro boj pracujících za sociální jistoty a vymoženosti a v neposlední řadě za spravedlnost [chechtot] S těmito lidumily těm vrahům z Wall Streetu natrhneme pr...! [chechtot] Psali to přeci v Haló novinách a v Bolševických listech tak to musí být sakra pravda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Když už je tam tolik těch vykřičníků, sakra!!!) [chechtot]

214230

06.03.2010 18:31

Google dokáže šmírovat všechny lidi na planetě

RE: Bildeberg

smoke 89.?.?.?

Takže jakmile někdo ve vysoké funkci páchá zlo, tak je to bezpochyby zednář (i kdyby navenek byl třeba katolík)... zajímavá logika... [smích] Co ty na to, mistře logiky Josephe? [chechtot]

214232

06.03.2010 21:02

Demokracie nebo demokratura? Čast 2.

RE: Tohle ja paradni priklad

smoke 89.?.?.?

Měl jsem Zvědavce za spíše konzervativní (v klasickém slova smyslu) webzine, ale poslední dobou se mi taktéž zdá, že zde neomarxisté dostávají příliš mnoho prostoru.

Myslím, že v této souvislosti neuškodí připomenout činy různých hnutí insirovaných myšlenkami Marxe a náboženství dialektického materialismu:

1) Ruská revoluce a následná občanská válka (8 mil. obětí)
2) Kolektivizace a následný Holodomor (7 mil. obětí)
3) Protisovětská činnost, političtí vězni otrokářského systému GULAG (13 mil. obětí)
4) Čínská pozemková reforma (5 mil. obětí)
5) Velký skok vpřed (30 mil. obětí)
6) Kulturní revoluce (8 mil. obětí)
7) Vláda Rudých Khmérů (2 mil. obětí)
8) Propagandistické a zákonné přijetí a naplňování tezí tzv. Frankfurtské školy (současné celosvětové vymírání evropské kultury a jejích nositelů od Ameriky po Dálný Východ)

Zastánci těchto myšlenek potřebují nějakou paternalistickou autoritu (státostrana), která vše "spravedlivě" nalinkuje, sami jsou totiž nedospělí, příliš pohodlní se jakkoliv (i po malých krocích) ubírat směrem k nezávislosti na Systému. Myslí si, že stačí docházet do kolbenky, či čerpat dávky a občas jít na brigádu, a už mají nárok na to, žít v materiálním přepychu, jen z titulu občanství, ostatní věci nechť zařídí jiní. Ve skutečnosti mají stejný žebříček hodnot (materialistický) jako jimi nenávidění politici, bankéři a představitelé korporací. Na pozicích v Systému by se s největší pravděpodobností chovali stejně, ne-li hůře - jak dokládá výše uvedená historie.

214241

06.03.2010 23:58

Demokracie nebo demokratura? Čast 2.

RE: Tohle ja paradni priklad

smoke 89.?.?.?

Měl jsem na mysli poslední dobou větší počet článků velebících bolševický státně dirigistický model uspořádání společnosti a na to navázanou aktivitu souhlasných diskutérů, kteří už sní o tom, jak opustí svá místa skladníků a budou si užívat svůj zasloužený Základní příjem. Na rozdíl od Vás si nemyslím, že je marxismus mrtev, jeho trockistická větev v podání tzv. Franfurtské školy je ideologickým základem pro upřednostňování multi-kulti imigrace, propagace homosexuality a promiskuity jako zdravého životního stylu, protekcionismus Židů atd. To jsou podle nich nové revoluční třídy, které nahradí zlenivělé západní dělnictvo, většinou nemající o jejich revoluční vymoženosti z historických důvodů zájem. Ale to by nejspíš chtělo z Vaší strany aspoň minimální snahu se informovat.

A jak dál? Dle mého názoru je třeba zastavit výše uvedené sociální inženýrství a vlastně jakoukoli organizovanou náboženskou, ideologickou a reklamní ingerenci do lidského vědomí a podvědomí postavit mimo zákon. Zrušit systém fiat money a frakčních rezerv. Monopoly a oligopoly tím pádem odříznout od hlavních zdrojů financování, rozdělit je na velké množství konkurenčních subjektů zajišťující správné fungování zákona nabídky a poptávky. V oblasti politické zavést přímou demokracii v kombinaci se zastupitelskou, s imperativním mandátem (možnost odvolání). Samozřejmě bych toho mohl uvést více, ale jsem si vědom, že žádný systém není dokonalý a to je důvod, proč by se měl každý snažit o maximální míru nezávislosti a soběstačnosti, kombinované s materiální skromností a pokorou k životu.

214250

13.03.2010 17:32

Zánik cukrovaru v Hrochově Týnci

RE: Likvidace Českého státu

smoke 89.?.?.?

Je pravidlem, že české filiálky nadnárodních korporací vyvádějí všechny zisky mimo republiku, aby nezaplatily ani korunu na daních z příjmu právnických osob (v případě, že jim skončily "daňové prázdniny" naordinované sociálně demokratickou (sic!) vládou).

Oblíbený je například způsob, kdy se většinou bez tendru nominují zahraniční subdodavatelé provázaní (kapitálově i personálně) s mateřskou korporací. Tento subdodavatel pak účtuje za své služby nebo materiál přemrštěné částky. A navíc ani nemusí přímo vyvíjet příslušnou činnost. Na to si najme další firmy (např. české), které totéž zvládnou za třetinovou cenu, a jim přenechá veškerou práci. Sám se pak zabývá už pouze přefakturací. [velký smích]

214809

13.03.2010 21:30

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: Zastupitelská totalita a korporátní fašismus

smoke 89.?.?.?

Měl bych k Vašim názorům některé připomínky:

1) Liberalismus je ideologie stejného druhu jako všechny ostatní, institucionalizované náboženství nevyjímaje. Rozlišování mezi nimi nemá žádný praktický význam (jen teoretický). Každá se totiž snaží předefinovávat realitu svojí úzkou optikou zaměřenou jen na vybrané jevy bez vztahu ke komplexnosti a mnohoúrovňovité povaze systému (trivializace). Jako taková má především apologetickou funkci ve vztahu k vládnoucí oligarchii.

2) Stát není zdaleka jediným nositelem donucení. Stejnou funkci v ekonomické rovině přebírají nadnárodní korporace (oligopoly), které se nemusejí na lokální úrovni podřídit zákonům místního trhu, ale mohou dlouhodobě dotovat i ztrátovou výrobu ziskem z jiných trhů (dnes tedy spíš přiléváním nekrytých peněz od investičních bank a fondů, na které jsou ve vlastnické struktuře napojeny), aby dosáhly ovládnutí klíčových regionálních oblastí ekonomiky, zlikvidovaly konkurenční subjekty a z této pozice jednostranně nastavily nevýhodné podmínky většině pracovní síly v daném regionu. Právě důsledné uplatňování liberalismu v 19. století bylo příčinou tehdejších otrockých pracovních podmínek.

214841

21.03.2010 14:29

Peníze na dluh a peníze bez dluhu

RE: Doplnění

smoke 89.?.?.?

Ano, zrušit všechnu státní moc, stejně už je zbytečná - zprivatizovaná. Ušetříme a můžeme být přímými poddanými nadnárodních bankovních a korporátních kartelů (pardon, měl jsem na mysli vysoce konkurenční prostředí). [velký smích]

215517

21.03.2010 15:57

Dopis prezidentovi

RE: Moc pěkně napsáno...

smoke 89.?.?.?

Bojkot. Maximálně se osamostatňovat (zemědělci, řemeslníci, lékaři, strojaři, malí výrobci elektřiny atd.), tzn. především mít svobodnou směnu (lokální platidla bez manipulace hodnoty, nedaněné a bez lichvy) a nepřispívat ke zisku lichvářů, monopolistů, oligopolních kartelů, politických prostitutů, jejich "podnikajících" přátel (mafiánů) a dalších parazitů. Bez schopných lidí, kteří jsou v jejich systému zapojeni je jim jejich bohatství k ničemu. A každý aspoň průměrně inteligentní člověk už dnes ví, že je systematicky podváděn a okrádán. Tento fakt mu už v danou chvíli dává značný prostor k rozhodování se směrem k alternativě.
Především základní potřeby (jídlo, bydlení, lékař, ale i el. energie, suroviny, stroje) je třeba si zajistit v nezávislých komunitách a maximálně jen ty nadstandardní potřeby, které není prozatím možné v daném společenství uspokojit (kvůli náročné technologii), podle uvážení nakoupit tak, jak doteď. Tomu se říká strategická nezávislost a to je právě ona vzývaná vnější svoboda. Taková společenství byla v minulosti ekonomicky i demograficky úspěšná a mohla si vydržovat i bojovníky pro svoji ochranu.
To vše pak samozřejmě v kombinaci s duchovním rozvojem, vzděláváním a osvětou pro ostatní mající za cíl ukázat pravé lidské hodnoty a současně poukázat na nesmyslnost všech dogmatických forem různých ideologií a náboženství.

215525

21.03.2010 17:14

Peníze na dluh a peníze bez dluhu

RE: Doplnění

smoke 89.?.?.?

Opravdu jednoduché - nekupovat např. elektřinu, vodu, plyn od monopolů a oligopolních kartelů. Na většině míst v ČR, zvláště ve městech, je podle Vás jistě možnost nakoupit z jiných, dokonale konkurenčních zdrojů. Pakliže ne, tak vždy můžeme svobodně přejít na svíčky, oheň v krbu a vlastní studnu (dost možná to tak dopadne). Nehledě na fakt, že tyto sítě, potrubí, elektrárny, čističky vody apod. byly zhusta postaveny z veřejných prostředků a teď najednou na nich má paradoxně vydělávat monopol či oligopol až do konce věků? Jak k tomu vlastně přišel? [smích]
Ale vraťme se ke zrušení státu. Já rozhodně neobhajuji současný stav, ale řekněme si to na rovinu. Vy tedy předpokládáte nikoli rozvoj demokracie směrem k přímým formám, decentralizaci, odvolatelnosti zástupců apod., ale naopak požadujete zrušení všeho, co z ní ještě zbylo, pod záminkou neefektivnosti. Bez Zákoníku práce budete pracovat jako v Číně, jedná se přeci o svobodný trh pracovní síly, a svobodné pracovní smlouvy se nejlépe uzavírají s dominantním zaměstnavatelem v regionu (tzn. s nějakou filiálkou oligopolního kartelu). Tady se opět potvrzuje teze o apologetické funkci neoliberální ideologie ve vztahu k plutokratické formě vlády. [smích]

215527

27.03.2010 23:45

Pravda zemřela a s ní i Svoboda

RE: Dobre vam tak

smoke 89.?.?.?

Máte na mysli spravedlivé vraždění jako za Rudého teroru?
A o tom, jak se Lenin zachoval k těm, jejichž jménem se oháněl, se můžete dočíst mj. zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kron%C5%A1tadtsk%C3%A...

215896

28.03.2010 17:30

Třetí světová válka již začala

RE: silné podpory křeťanského světa

smoke 89.?.?.?

Podle mého názoru byla tato náboženství vytvořena tak, aby byla akceptovatelná obyvatelstvem, pro které byla určena. Proto judaismus, který byl určen pro potomky árijských kmenů v Evropě ve formě tzv. křesťanství obsahuje zřejmé odkazy na učení mající svůj původ v indo-íránském kulturním okruhu (Védy, buddhismus, zoroastrismus, mithrianismus, (novo)platonismus, gnosticismus). Stejně tak islám byl vytvořen na základě judaismu a zčásti tzv. křesťanství a pro snadnou akceptaci pouštním obyvatelstvem Arabského poloostrova a Blízkého Východu obsahuje navíc rezidua starších kultů této oblasti.

215912

04.04.2010 15:15

Maďarská naděje má jméno Jobbik

RE: Jobbik a Zvědavec

smoke 89.?.?.?

"Fašismus by měl být spíše nazýván korporativismem, protože je spojenou silou státu a korporací." (B. Mussolini).

To už tady přeci dávno máme, jestli jste si neráčil povšimnout.
Že jsme k tomu denně masírováni neomarxistickou a eurokomunistickou propagandou atomizující společnost do vzájemně antagonistických menšin celé situaci pouze napomáhá.
[bliji]

216398

10.04.2010 18:05

Třetí světová válka již začala

RE: Ostrovsky vedel o cem mluvi a proto na jeho hlavu vypsali velkou odmenu.

smoke 89.?.?.?

Je mi líto, ale ve skutečném světě elity nevyznávají žádnou dogmatickou víru nebo ideologii. Ta je jen dalším z nástrojů (vedle peněz) k manipulaci nevědomou populací.

216869

10.04.2010 19:05

Zámek

RE: Státní moc

smoke 89.?.?.?

Jistě nebude úplně anonymní, ale troufl byste si určit konkrétní fyzické vlastníky cca padesátky největších korporací světa? Je to záměrně zamotané, přes stovky firem, investičních bank, fondů atd. To samozřejmě nahrává jak čachrům s daněmi, tak i v určení případné zodpovědnosti za škody. Bohužel je to tak, že daně platí jen zaměstnanci, živnostníci a tzv. svobodná povolání, kteří dnes živí jak korporátní struktury, tak i státní aparát a prostřednictvím něj i nezaměstnané, imigranty, různé NGO politruky apod. V roce 1950 platily US korporace 1/4 všech daní ve státě. Dnes již jen 1/10.

http://www.epi.org/economic_snapshots/entry/webfea...

Ty ušetřené miliardy se dají určitě efektivněji zužitkovat při hře na demokracii, třeba financováním politických stran, NGO, v mediální kampani, uplácením zástupců apod. Chybějící peníze ve státní kase se pak vypůjčí na "výhodný" úrok - hádejte od koho?

216871

18.04.2010 17:21

Kdyby, kdyby, kdyby…

RE: Nesmysly

smoke 89.?.?.?

Vy mluvíte nesmysly. Manager se 100000 měsíčně může obcházet daňové zákony asi stejně jako dělník s 15000 - tzn. nijak.
Ano, zdanění u obou je dnes nejvyšší v historii, což je nespravedlivé, zejména vzhledem k tomu, jak je se státními prostředky nakládáno (tzn. sypou se do kapes politikům, jejich "podnikajícím" přátelům a nadnárodním korporacím). Stěžovat si ale mohou právě u svého korporátního zaměstnavatele, který ač má zdaleka nejvyšší zisky ze všech, neplatí daně téměř žádné, a tak je musejí zaplatit i za něj. Navíc své zisky často generuje i z předražených státních zakázek, takže v konečném důsledku je i tento subjekt spíše příjemcem daní než plátcem.

A o presumpci neviny apod. můžete farizejsky spekulovat jak je vám libo (třeba jako V. Klaus v souvislosti se špinavými penězi). Všichni si velmi dobře pamatujeme privatizační rozkrádání, čachry, tunely ziskových podniků, dolů, bank, pojišťoven, energetických společností i jména a role všech obšťastněných nomenklaturních kádrů. Žádný strom neroste do nebe a ani americký radar jim nakradené majetky, vybudované z veřejných prostředků občanů ČSSR nezajistí na "věčné časy". [smích]

217432

18.04.2010 17:26

Kdyby, kdyby, kdyby…

RE: Nesmysly

smoke 89.?.?.?

Tak na co ještě čekáš, liberální komsomolče? Hybaj na stránky SSO, LI, reaganovců, bushistů a spol. Nějaký bakšiš od korporátních ologopolů už na sebe jistě nenechá dlouho čekat... [smích]

217434

18.04.2010 18:59

Kdyby, kdyby, kdyby…

RE: Nesmysly

smoke 89.?.?.?

Ještě, že to máš správně ideologicky zaškatulkované. Škoda, že ses nenarodil dříve, uplatnil by ses jako politruk. [smích]
Tedy: Když ne liberál, tak komouš a socan. Když ne Sparta, tak Slávie. Hlavně nemyslet sám za sebe, lepší je přebírat prefabrikované šablony a tvářit se u toho hrozně chytře... [smích]

Přesně podle hesla G.W.Bushe: Kdo není s námi, je proti nám. Axis of Evil, War on Terror... Jen bych se zs dovolením zeptal, kdopak tady věří na pohádky? Nebo jen jako deprivant hájící zločiny US establishmentu čeká, co z toho kápne (zcela v duchu racionalisticko-liberální demagogie zvyšování osobního prospěchu bez uplatnění morálních kritérií)? [bliji]

217441

01.05.2010 18:32

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: A BLA BLA BLA BLA

smoke 89.?.?.?

Přesně tak, co se týče charakteru a vlastností člověka, tak si můžeme povšimnout, jak veliká je část lidí, kteří v tomto téměř bezmezně důvěřují systémovým institucím a masmédiím, daleko spíše než moudrým a charakterním lidem ve svém okolí. To jsou ti, kteří nejsou v jádru nenapravitelně zkaženi - dehumanizováni (jako deprivanti), ale dlí víceméně v nevědomosti a infantilní naivitě a v zásadě nejsou SAMI ZA SEBE plně rozhodnuti, kam se přiřadit. Ti by mohli být obráceni i na druhou stranu, směrem od systémem vnuceného predátorství k lidství. Stačilo by k tomu i jen pootočit současnou PR propagandu od podpory společensky patologických jevů, atomizace a rozdělování lidí na antagonistické menšiny, podsouvání nedělitelného spojení společenské úspěšnosti a křečkovského mamonu, zhusta při použití podvodů a jinak nečestného chování, nelítostného soupeření hnaného závistí a komplexem nadřazenosti/méněcennosti na nejnižších úrovnich (zatímco elity kooperují), adoraci plutokracie jako nejvyšších, celoživotních vzorů atd. směrem ke společenskému oceňování vyspělejších forem chování, obsažených například v buddhistických zásadách a u nás vyjádřených i v křesťanském pojetí sedmi ctností.

218540

01.05.2010 19:32

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: Problém je akumulace kapitálu?

smoke 89.?.?.?

Pro vyřešení této disputace navrhuji menší pokus:
V ČR se zavede merkantilistická ekonomika a v EU + USA zůstane neoliberální. Po 5 letech sečteme veškerá aktiva a rázem uvidíme kdo zbohatl a kdo zchudl, a tudíž, který systém je reálně úspěšnější [chechtot]

218542

01.05.2010 21:16

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: kapitalismus

smoke 89.?.?.?

Jo to je skutečná demokracie. Kdyby si většina pracujících mohla odhlasovat, že z hodnoty své práce neposkytne prostředky pro výplatu menšiny úžerníků a rentiérů. Stejně tak by si odhlasovala, že ze svých daní neposkytne prostředky pro výplatu většině škodící menšině zkorumpovaných, autokratických byrokratů a justičních šibalů. Většina daňových poplatníků by si odhlasovala, že neposkytne své prostředky menšině vlastníků firmy, realizující státní či obecní zakázku, která jim není ku prospěchu nebo je mnohonásobně předražená. A také, že ze svých daní neposkytne prostředky menšině nárokovačů sociálních dávek, kteří nepracovali ani minutu svého života. Většina Čechů by si mohla odhlasovat, že odmítá import menšin - nekulturní pracovní síly z Východu pod pláštíkem multi-kulti a namísto toho považuje za jediné řešení zvýšení mezd v daném oboru. [smích]

218551

02.05.2010 16:59

Víkend pravicového extrémistu

RE: Jaký pravicový extrémista - to jsou přeci levicový extrémisti !

smoke 89.?.?.?

Socialismus, ať už národní nebo internacionální = "extrémní levice" (kontinentální model vládnutí).
Absolutní liberalismus, libertariánství = "extrémní pravice" (angloamerický model vládnutí).

Tyto pojmy jsou záměrně mateny.

218597

15.05.2010 18:26

Nové zemětřesení na Haiti: Vražedný dárek Monsanto haitským farmářům

RE: Nejhorší na tom je

smoke 89.?.?.?

Škoda omluvy, p. Mrkva totiž je pouhý provokatér. Tzv. stalinská ústava SSSR z 5.12.1936 byla formálně tou nejpokrokovější, nejdemokratičtější ústavou světa. Přesto celý svět ví o bezprecedentních, protiústavních excesech, které toto období historie utvářely. Proto se v právní vědě rozlišuje ústava právní a ústava faktická (látka 1. ročníku PF). Rovněž je třeba nezapomínat na Gottwaldovo heslo o naplňování starých měchů novým vínem (dnes v souvislosti s tzv. globalizací opět velmi aktuální téma).

219387

16.05.2010 23:03

Svoboda a moc

RE: Demokracie není svoboda.

smoke 89.?.?.?

Jen doplním informaci, že lichtenštejnský kníže Hans Adam II. je formální hlavou SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ NÁRODA NĚMECKÉHO - už jen ten název skýtá předpoklad úžasné ochrany moravských zájmů...
[chechtot]

Já jsem sice pro decentralizaci, ale nikoliv na úroveň zemí, ale obcí a městských obvodů. Kompetence vyšším celkům by se musely speciálně delegovat, a tom jen v té nejnutnější míře. Vycházím z předpokladu, že v lokálních podmínkách si lidé daleko lépe ohlídají škodnou. K tomu je samozřejmě nezbytný spravedlivý volební systém s jednoduchou možností odvolání zástupců (ochrana výkonu mandátu podle svého svědomí je jednoznačný výsměch voličům).

219472

30.05.2010 18:23

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Proč ?

smoke 89.?.?.?

...myslím, že je velkou chybou, že nejsou "omilostněni" komunisti do roku 1969

Aha, takže ti, kteří se aktivně podíleli na teroru 50. let a v roce 1969 převlékli kabát, tak ti jsou v pohodě. Ti, co většinou v 50. letech ani nežili a kabát převlékli až v roce 1989, tak to jsou, logicky, daleko větší grázlové... [chechtot]

220583

06.06.2010 19:42

Za příklonem k TOP 09 neznalost a neinformovanost

RE: Nejen mládež

smoke 89.?.?.?

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.

[smích]

221375

13.06.2010 16:23

Školné je správné

RE: Nemohu se ztotožnit se všemi argumenty článku!

smoke 89.?.?.?

No ono už je to tak zařízené, že když se objeví nějaké kritické myšlení, tak už je pro něj předem připravená nějaká vhodná korigující a vysvětlující klícka ve formě institucionalizovaných ideologií a náboženství... [pláč]

221920

13.06.2010 16:33

Školné je správné

RE: represivní funkce kultury

smoke 89.?.?.?

Ano, neškodí si připomenout heslo současné evropské nomenklatury (Barroso, Fischer, Strauss-Kahn) ze 60. let: Marx, Mao a Marcuse!
[bliji]

221921

13.06.2010 16:56

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

smoke 89.?.?.?

Mohl bych se tedy optat - pakliže moc mají v rukách stále ty samé rody jako např. před 300 lety - tak co to bylo za sílu, která svrhávala monarchie, hnala národy do celoevropských a světových válek a revolucí? Existuje zde případně nějaký trvalý nesmiřitelný rozkol v těchto elitách, jako např. zednářské elity vs. jezuitské elity?

Díky za odpověď [mrknutí jedním okem]

221923

13.06.2010 17:59

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: pokr.

smoke 89.?.?.?

Nedá mi to se zeptat v souvislosti s vámi obhajovanými, katolickými teoriemi o židozednářském spiknutí - jak je možné, že v tomto případě důvěřujete zdrojům římské mocenské organizace, která už při svém vzniku překroutila a zmaterializovala původní gnostické křesťanství (založené na buddhismu), naroubovala je na judaismus a pomocí tohoto pochybného kompilátu udržuje moc Římské říše do dnešních dnů?

221929

19.06.2010 19:21

Existoval Dullesův plán?

RE: a zrovna teď, když už v tom bylo tak jasno…

smoke 89.?.?.?

Která je tedy ta "pravá a svatá" tvář KC? Ta, která vraždila "pohany" a "heretiky"? Albigenské? Nebo hugenoty? [oči v sloup]

Výmluva na metakonspirace je čistě účelová a stěží uvěřitelná. KC pod vedením římského biskupa (který byl původně jen jedním z mnoha biskupů ve Středomoří) je zločinný projekt už od samého počátku. Od pokrouceného učení v Bibli, která je zparchantělým kompilátem tzv. judaismu a novoplatonismu (gnosticismu), až po násilné šíření této "jediné pravé víry".

222364

27.06.2010 18:20

Kapitalisté katastrof: Halliburton profituje na úniku ropy

RE: Jeno pro pripomenuti

smoke 89.?.?.?

...věci a jevy objektivně existují bez toho, JAK (AKO) my je chápeme

To je ale v příkrém rozporu s poznatky současné vědy, konkrétně kvantové fyziky. Pozorovatel vždy ovlivňuje výsledek pokusu. Kdo je tu tedy v tomto případě ten zapálený věřící? [smích]

222904

Káva pro Zvědavce

29

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 51 čtenářů částkou 10 288 korun, což je 29 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 1

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 0

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 1

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 4

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 4

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 2

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 1

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Odsouzení muslimové znovu před soudem09.04.21 04:30 Turecko 0

Guvernér Floridy: Nebudeme zavádět vakcinační pasy. Rozdělovat občany na základě vakcinace je chyba09.04.21 03:38 USA 0

Evropský soud pro lidská práva:Povinná vakcinace dětí je v demokratické společnosti nezbytná09.04.21 03:16 Evropská unie 3

„Více než 4 tisíce vojenských cvičení“: Ministerstvo obrany zahájilo kontrolní prověrku ozbrojených sil08.04.21 23:42 Rusko 1

Měnové kurzy

USD
21,66 Kč
Euro
25,94 Kč
Libra
29,84 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,71 Kč
Švýcarský frank
23,45 Kč
100 japonských jenů
19,89 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,70 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 662,55 Kč
1 unce stříbra
550,95 Kč
Bitcoin
1 367 166,93 Kč

Poslední aktualizace: 15.4.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?