Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 83 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, smoke.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

18.01.2010 21:46

Masakr v Račaku a „humanitární“ bombardování Jugoslávie

RE: Vytváření nových slov...

smoke 89.?.?.?

Ovšem měl byste si uvědomit, že používání zástupných termínů a eufemismů vede právě k tomu, co zde často zaznívá ve formě obvinění jako tzv. „odklouzávání od podstaty“ a většímu „mlžení“ než je tomu doposud. A to už jsou takhle pojmy v této oblasti zamlžené par excellence. Nakonec bojujete s fiktivním nepřítelem. Podřadíte tomuto pojmu libovolné věci. Pak nevíte, jestli je to Žid, judaista, Chazar, talmudista, sionista, kabalista, iluminát, zednář, rosekrucián, žido- či nežidobolševik, trockista, R+R, mezinárodní bankéřstvo, okultisti, satanisti či snad sám Ďábel? [smích] - viz Jan 8,44.

Když už jsme u té Jugoslávie, mohl byste mi tedy prosím objasnit, který Ž.., tedy pardon, "Voldemort", tehdy v Římě mezi prvními uznal nezávislost novodobého ustašovského státu (který původně za II. sv. války vyvraždil téměř všechny jugoslávské "Voldemorty" a přidal ještě stovky tisíc Srbů). Jen tuším, že tomu předcházela masivní vojenská a diplomatická podpora státu, jehož ministr s typickým "Voldemortím" jménem a zajisté i genealogií Hans Dietrich Genscher podepsal takticky o několik dní později.

209871

23.01.2010 13:02

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

smoke 89.?.?.?

Milý Josephe, ono stačí jen srovnat třeba Tomášovo evangelium (NHC II/2) se synoptickými evangelii, aby člověk viděl, co je originál a co jsou judaistické báchorky používající těch samých výroků v upraveném kontextu.

210334

08.02.2010 02:05

Změna modelu uzavírání článků ve Zvědavci

RE: Najít příčinu a je to.

89.?.?.?

Ježíš řekl: Jeden muž měl hosty, a když připravil hostinu, poslal svého čeledína, aby hosty svolal. Přišel k prvnímu a řekl mu: "Můj pán tě volá." On ale řekl: "Mám u obchodníků peníze. Přijdou ke mně večer a já musím jít a dát jim pokyny. Z hostiny se omlouvám." Čeledín šel k druhému a řekl mu: "Můj pán tě zve." Ten ale odpověděl: "Koupil jsem dům a je mne tam celý den zapotřebí. Nebudu mít volno." Čeledín přišel k dalšímu a řekl mu: "Můj pán tě volá." On mu řekl: "Můj přítel se bude ženit a já jsem ten, kdo bude pořádat hostinu, nebudu moci přijít, z hostiny se omlouvám." Čeledín šel za dalším a řekl mu: "Můj pán tě volá." On mu ale řekl: "Koupil jsem vesnici a jdu, abych vybral daně, nebudu moci přijít, omlouvám se." Čeledín se vrátil. Řekl svému pánovi: "Ti, které jsi pozval na hostinu, se omluvili." Pán řekl svému čeledínu: "Jdi ven na cesty a přiveď ty, které tam nalezneš, aby se zúčastnili hostiny. Kupci a obchodníci nevejdou do míst mého Otce."

211894

11.02.2010 00:20

Dva druhy pravicových voličů

RE: Odpověď od jednoho ze středních vrstev...

89.?.?.?

To je z Vašich příspěvků zcela zřejmé, ani jste to nemusel takto eplicitně zmínit... [smích]

212220

15.02.2010 20:59

Zednáři v GE Money Bank?

RE: Zednáři v Plzni

smoke 89.?.?.?

Děkuji za odpověď, avšak nemyslím si, že
Zednáři nebyli nic jiného než neškodný barokní klub elitářů, anachronický stejně tehdy jako dnes.

Je zde velký problém, kterým je ovládání a manipulace lidstvem, která se projevuje poměrně úspěšnými pokusy o programování způsobu vnímání a následných reakcí člověka. To je zajisté překážkou při prosazování humánnější společnosti, jelikož pak lidé zůstávají v nevědomosti o hodnotě a významu všech věcí a událostí v životě a nechávají se ovládnout tokem jim vnucených myšlenek.

Při ohlédnutí se do historie souhlasím s názorem, který klade počátky této manipulace do období, kdy zanikl šamanismus a utvořila se profesionální vrstva kněží. Šamanismus totiž umožňoval člověku transcendentní prožitek a vlastní mystickou cestu, často při periodických rituálech, doprovázených i požitím rostlinných drog (Eleusijská mystéria, Delfy...).

Naproti tomu po vzniku vrstvy kněží, si tito nechali všechno své vědění pro sebe, původní rituály, které měly souvislost s planetárními a kosmickými cykly nahradili jejich profánními nápodobami a začali šířit víru, nikoli poznání. ("Běda vám učeným v Zákoně, neboť jste vzali klíč poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili." L 11,52)

A tuto vrstvu kněží bychom mohli v historii hledat právě v mysticko-křesťanských řádech, na kterých stála církevní moc, a také v lóžích, například u svobodných zednářů, otců dnešního osvícenecko-racionalistického světonázoru v barvách různých novověkých ideologií, u nichž také funguje určitý hierarchický systém zasvěcení. Tyto řády a lóže také prostřednictvím zřízených institucí vyučují (manipulují) inteligentní část populace a následně ji obsazují do strategických pozic v celosvětové mocenské šachové hře, proti sobě navzájem (i když jsou nuceni spolupracovat), a běžný člověk je zde pouze pěšákem.

Zajímal by mě názor i dalších diskutujících.

212642

20.02.2010 23:39

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

RE: Systém se odkopal

smoke 89.?.?.?

Promiňte, ale Vy předpokládáte existenci nějaké "demokracie" a a contrario nějakého "nacismu" či "bolševismu". To je poměrně značně iluzorní představa. Je třeba si uvědomit, že Systém je pouze jeden, skrývající se za mnoha tvářemi. Občas použije metodu cukru, občas biče. Ale fundamentální principy, na kterých je vládnutí postaveno, se nemění.

Rozumím tomu. Dnes Vás z obrazovky straší pouze Hitler či Stalin a o obětech anlo-amerického impéria téměř ani vidu, ani slechu. A když už, tak jen jako připomenutí Vaší kolektivní viny, jako člověka evropského původu, ani stopy po obviňování vedení těchto impérií, natož pak nedejbože vyvození důsledků...

A se svojí "komunikací" (omezené, protože vedené v určitých mantinelech někým předdefinovaných axiomů) nemáte žádnou šanci zabránit těm skutečně mocným ve změně vnější fasády Systému, budou-li si přát. Sám u nás můžete vidět, jak se těmto změnám, o kterých bylo rozhodnuto někde jinde a o několik pater výše, vždy ochotně a v předstihu přizpůsobila místní "šlechta". Každá totalita vznikla shora, za přispění již existujících mocenských struktur, a pár nevědomých hnědých či rudých košil na ulici byli vždy jen za užitečné idioty, proto je pro mě tento "hon na čarodejnice" opět krajně nedůvěryhodný.

213096

10.03.2010 19:41

Kapitola z knihy: Alexander Dubček. Pražské jaro. Sametová revoluce.

RE: Pokus přesvědčit veřejnost, že měla dění v tomto státě ve svých rukou!

smoke 89.?.?.?

Ta rozhodující událost se pochopitelně odehrála v Moskvě, když došlo ke generační obměně. Brežněvovci, kteří byli činní již za Stalina postupně vymírali a na jejich místa se začali tlačit ti mladší z nomenklatury, kteří si uvědomovali rostoucí zaostávání ekonomiky a měli za cíl stát se elitami západního střihu, vlastníky svých ekonomických říší. Byl zvolen Gorbačov a došlo k zahájení perestrojky, došlo k dohodám se západními elitami na Maltě a v Reykjavíku o rozdělení lupu mezi bolševiky a západní oligarchii. Série synchronizovaných revolucí ve východní Evropě pak jen kopírovala tento vývoj v SSSR. U nás ještě před sametem reformisté např. změnili právní formu podniků z národních na státní, tzn. takové, ke kterým má stát disponibilní právo. To se později při privatizaci ukázalo jako velmi prozíravé [velký smích] Do vedení státu se dosadili reformní bolševici z Prognostického ústavu hájící zájmy bolševických elit, a kontrolovaná opozice Charty 77, financovaná ze Západu a hájící zájmy tamních elit. Ti první vydělali převážně na privatizaci, druzí převážně na restitucích. Z našeho hlediska se ale bohužel jednalo o další událost typu Mnichov nebo Jalta.

214517

15.03.2010 12:02

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: zločin liberalismu

smoke 89.?.?.?

Je mi líto, ale neoliberalismus stojí také na lži. [velký smích]

215013

20.03.2010 14:48

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: jsem duchodce

smoke 89.?.?.?

Můj pohled:
Lenina vyslali německý a rakouský císař, tradičně podporovaní Vatikánem a katolickou šlechtou, ze Švýcar, kde byl vybaven prostředky z bohatství naloupeného za staletí v Evropě, ve Středomoří a v L. Americe, aby svrhl slabou Prozatímní vládu a zastavil východní frontu. Stejně tak byl vyslán z Wall Streetu Trockij, podporovaný americkými evangelikály, židy a zednáři, vybaven prostředky z velké americké loupeže (FED 1913), aby zlikvidoval carskou rodinu a pravoslaví. Tak bylo zajištěno, že budou mít světově rozhodující mocenská uskupení situaci pod kontrolou (což se s upevňováním moci Stalina stávalo čím dál tím větší iluzí).

Už tu někdo nedávno postoval národněsocialistický propagandistický leták (Tod der Lüge - Marxismus + Hochfinanz), a já bych jen dodal, že stejnou věc můžeme pozorovat i dnes, kdy se v korporátních médiích propagují atomizující společenské jevy ideologicky podepřené právě neomarxismem: feminismus (dříve socialistická emancipace), multikulturalismus (dříve družba mezi národy), propagace homosexuality, nucená podpora všech možných menšin na úkor většiny, a k tom účelu vytvořeným newspeakovým slovníkem tvořeným neologismy ve smyslu diagnóz jako je antisemitismus, rasismus, xenofobie, islamofobie, homofobie, machismus, sexismus, (mužský) šovinismus, (pozitivní) diskriminace apod., to vše paradoxně v kombinaci s neoliberálním pohledem na svět legitimizujícím status quo hospodářské nadvlády nadnárodních bankovních institucí a korporací (monopolů a oligopolů), v politické rovině legitimizující plutokracii a imperiální války o kontrolu zdrojů a energetických tras.

215442

20.03.2010 15:11

Dopis prezidentovi

RE: Moc pěkně napsáno...

smoke 89.?.?.?

Stačí pár vražd a situace se vyřeší sama? Jak jste na takovou hovadinu přišla? Znamená to také, že pak najednou jako mávnutím kouzelného proutku zmizí ze světa všechny příčiny, které k současné situaci vedly a už se nic takového nebude opakovat? [překvapení]

215443

06.04.2010 19:05

Dekadence

RE: ANO, JE TO ZLÝ ZÁMĚR!

smoke 89.?.?.?

Mám za to, že značná část obyčejných Židů má strach z islamizace Evropy.

216515

09.04.2010 19:56

Několik ekonomických návrhů na řešení krize

RE: Autor v kostce popsal

smoke 89.?.?.?

Proč myslíte, že byl stalinský "socialismus" pro západní elitu nepřijatelný? Na lend-lease programu se vcelku slušně napakovali zlatem, které bylo dobýváno otrockou prací na Kolymě. Po skončení WW2 mohli zcela vyčerpanou sovětskou armádu porazit. Obzvlášť pak v období US monopolu na jaderné zbraně. Ale to by se pak nemohlo 40 let odehrávat divadlo zvané studená válka, která byla vždy vhodnou záminkou ke strašení a manipulaci obyvatelstvem obou zemí, ospravedlňováním zbrojení a válek ve světě (srov. dnešní "islamofašismus" a vztahy např. se Saúdskou Arábií).

A státní kapitalismus v SSSR, kde si dělník po měnové reformě nevydělal pomalu ani na jedny nové boty do roka, ale za tři pozdní příchody do práce, nebo nevhodný vtip měl zajištěnou jízdenku do tábora smrti, tak o takovém "socialismu" sní všichni nadnárodní kořistníci dodnes.

216743

Podle mezinárodního práva okupant plně odpovídá za situaci na okupovaném území, tzn. i za sektářské násilí, které se tam mimochodem před onou "košér" agresí bez mandátu OSN nevyskytovalo.

216749

09.04.2010 23:38

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: hrůzná realita - cesta do pekel

smoke 89.?.?.?

Jakkoli má v současnosti tzv. oficiální věda pošramocenou pověst kvůli hoaxu s prasečí chřipkou (TM), či v souvislosti s emaily, odhalujícími manipulaci s daty v případě tzv. antropogenního globálního oteplování (TM), vždy bude mít dostatek věřících materialistů a racionalistů, vážících pravdu podle počtu citací v odborném tisku. Bohužel se stále vyskytuje malá chybička - a sice, že vždy opomenou zmínit, kdo je zadavatelem a sponzorem těchto vědeckých výzkumů, jakož i absenci subtilní úvahy, jaký může mít onen subjekt zájem na vyznění výsledné zprávy.

216762

10.04.2010 15:43

Zámek

RE: Státní moc

smoke 89.?.?.?

"Mám na mysli velkopodnikatele, skryté elity a obří firmy, ze kterých do státní kasy tečou na daních pěkné peníze"

Hehe...od čeho tu máme anonymní vlastnické struktury a daňové ráje, že... Zotročení nechť si zaplatí zaměstnanci a živnostníci ze svého. [bliji]

216856

18.04.2010 21:50

Kdyby, kdyby, kdyby…

RE: Nesmysly

smoke 89.?.?.?

Ale no tak pane Mrkva. I méně bystrému člověku by mohlo dojít, že nebyla řeč o platbách za pojištění apod., o které se jednoduše zkrátí mzda zaměstnance, ale o dani z příjmu právnických osob, a to už je u podniku s obratem ve výši HDP menší západoevropské země podstatně zajímavější částka. V současnosti to funguje tak, že pokud firma nemá daňové prázdniny, tak vyvádí zisk do zahraničí a přes další firmy do daňových rájů. Jasné jednání in fraudem legis bylo i u starých Římanů považováno za neplatný právní úkon. Pouze v současné kleptokracii je možné, aby ten, kdo do veřejných rozpočtů nepřispěje ničím pak např. vyhrožoval v Kongresu v souvislosti s finanční injekcí, protože je údajně "too big to fall".

Podívejte se na následující článek a pak zkuste jednoduchou úvahu, proč jsou v současnosti téměř všechny veřejné rozpočty v hlubokých deficitech, ačkoliv tomu tak do jisté doby nebývalo. Myslím, že z toho vyplyne dost jednoznačný argument proti neoliberalismu, thatcherismu a především tzv. "reaganomice".

http://www.epi.org/economic_snapshots/entry/webfea...

217457

02.05.2010 03:03

Solis: Nový světový řád? Připravuje se už dlouho

RE: NWO

smoke 89.?.?.?

Tak to se panu Rhodesovi a spol. moc nepovedlo. Nebo snad jeho následovníci museli ustoupit neohroženým neomarxistickým bojovníkům a zavést zákonnou rasovou diskriminaci bílých ve formě affirmative action? [smích]

218565

02.05.2010 14:09

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: kapitalismus

smoke 89.?.?.?

Jo právnická osoba je velice zajímavý konstrukt, fyzicky existující pouze ve formě zápisu v obch. rejstříku (a na vlastním hlavičkovém papíře [smích], smlouvy podepisují běžné fyzické osoby tuto právnickou osobu zastupující). V právním řádu je obvykle nadána právy, o kterých se fyzickým osobám ani nezdá. Na rozdíl od nich ale nemá žádné tělo (corpore) a tudíž nepodléhá zdejšímu světskému zákonu pomíjivosti a může být v zásadě nesmrtelná, což je nejdůležitější výhoda oproti ostatním fyzickým osobám. Proto zásadní otázka zní: Může v našem světě existovat něco teoreticky nepomíjivého? Další zásadní otázka zní: Jakým způsobem se podařilo lidem vtlačit do hlav, že něco takového reálně existuje? Třetí otázka zní: Jak může něco, co fyzicky neexistuje (konstrukt) být nadáno většími právy než lidé?

218590

02.05.2010 21:44

Solis: Nový světový řád? Připravuje se už dlouho

RE: NWO

smoke 89.?.?.?

Zřejmě proto, aby se petrifikovala nadvláda bílé rasy, byly už v 60. letech (dnešní legislativa je v této oblasti mnohem zrůdnější) přijaty v USA tyto právní normy:

http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_and_Natio...

http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_11246

[oči v sloup] [bliji]

218617

02.05.2010 23:39

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: kapitalismus

smoke 89.?.?.?

ale určitý pokrok od církevních norem doby předchozí tu je...

Ale jaký? Právnické osoby jsou produktem římského práva, i katolická církev i její organizační složky byly vždy právnickými osobami. Ale míchám to moc dohromady takže:

soukromoprávní p.o. - s.r.o., a.s. jsou nejvyhledávanější, protože ručení je nastaveno záměrně nízko. Kupodivu v.o.s., kde je ručení řešeno tak, jak trh požaduje při nedostání závazkům moc rozšířené nejsou... [zmaten] [smích] K a.s. patří i bankovnictví a další speciální obory (vojenskoprůmyslový komplex, vlastníci přírodních zdrojů...) Hlavní úlohou ostatních, co nemají to štěstí takto podnikat platí: levně vyrobit, draze prodat. Proto jsou ve vyspělém kapitalismu místo potravin náhražky jako za války a hrdý majitel nové plazmy se modlí, aby vydržela aspoň rok. K akceptaci těchto nevýhod slouží hypnotická reklamní "výchova" konzumenta za použití sofistikovaných psychologických metod.

veřejnoprávní p.o. - prosazování vůle moci boží, císaře, lidu, pracujícího lidu, pak zas lidu [smích] zejména výběrem daní, propagandou, vynucováním platidel, náborem do armád i třeba nucenou účastí na jednostranném výkladu světa ve školách...

218626

17.05.2010 12:50

Zabte bílé!

RE: .

smoke 89.?.?.?

Vy sám bohužel už ani směšný nejste. Mám to pochopit tak, že omlouváte rasové vraždění slovy "Bílí tam nemají co dělat"? Černoši podle této logiky taky nemají co dělat např. ve Stockholmu, kupodivu tam se hromadně nevraždí (že by projev kulturního supremacismu bílých, kteří se odmítají chovat jako zvěř?), ale spíše si je politicky korektně hýčkají a příkladně vyživují, aby nebyli obviněni z obávaného "rasýzmu", veřejného nepřítele č. 1 v moderním orwellovském státě.

Co se týče otrokářství apod. - je snad někdo z těch zavražděných zodpovědný za činy otrokářských korporací a další excesy před 200-300 lety? Nemyslím si, spíše to vypadá na vaše podsouvání kolektivní viny, navíc do vzdálené minulosti přesahující lidský život... Proč mi to jen připomíná hysterickou "antirasýstickou" propagandu, kerá raději ostrakizuje celou současnou(!) bílou populaci, než by označila konkrétní viníky ve vedení Britského impéria, Portugalského, Španělského či Nizozemského království? Není tomu tak náhodou proto, že tyto rody jsou stále u moci? [bliji]

219509

07.06.2010 11:44

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

smoke 89.?.?.?

To je ta, pro pana anonyma zcela nepochopitelná zabedněnost, která napříč staletími vzdorovala římskoněmeckým nárokům na nadvládu nad zdejším územím a lidem. Proto jsme se nedali asimilovat, což pana anonyma zřejmě dost sejří. [smích]
Ale co čekat od člověka, který věří mediálním báchorkám krvavé Madly o vybíjení statisíců kosovských Albánců srbskými jednotkami. Zcela jistě to tak bude, navíc odporní fašističtí Srbové měli tu drzost, že se nechtěli nechat po statisících a milionech rozporcovat do 10 států samozvaným "mezinárodním společenstvím" a naopak to nemá naprosto žádnou souvislost s plány na současnou největší americkou vojenskou základnou v Evropě - Camp Bondsteel v Kosovu. [mrknutí jedním okem]

221436

08.06.2010 00:14

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

smoke 89.?.?.?

Habsburkové neměli žádná práva na Korunu českou. Zvolený a poté sesazený Ferdinand II. na základě pochybné teorie o propadlých právech de facto zrušil moc zemského sněmu a vnutil nám Obnovené zřízení zemské. Rovněž bychom nemuseli uznat Pragmatickou sankci a nástup Lotrinků. Ti se koneckonců ani nedávali korunovat. Vytýkáte, že se za 1. republiky protlačovala čeština, tak to snad ani nestojí za zmínku ve srovnání s protlačováním němčiny za R-U (viz starší rakouské jazykové zákony). V tomto světle je požadavek loajality císaři neodůvodnitelný.
Menšina Němců neměla žádná práva na secesi území, na které se kdysi na pozvání českých panovníků přistěhovala, stejně tak jako je nemají povolžští Němci v Rusku, karpatští Němci v Rumunsku apod. Běžte si radši stěžovat na nějaký italský web, že vám sebrali půlku Tyrol... [oči v sloup]

221487

16.06.2010 01:53

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Vidím, že treba dať bodku za mnohými nezodpovedanými otázkami

smoke 89.?.?.?

Tak kdyby žádní jiní bohové nebyli, tak by si JHWH nemusel vynucovat autoritu jako to činí v 1. přikázání... [mrknutí jedním okem]

A co třeba reinkarnace? Cituji:
Aj, maličký oheň, kterak veliký les zapálí! Jazyk pak jest oheň a svět nepravosti. Takť jest postaven jazyk mezi oudy našimi, nanečišťující celé tělo, a rozpalující kolo narození našeho, jsa rozněcován od ohně pekelného. (Jk 3,5-6)

222110

19.06.2010 14:22

Pohled z Istanbulu

RE: co je dobré vědět

smoke 89.?.?.?

To řekl kdo? Nějaká svatá anti-NWO webová stránka? A jak je pak vůbec možné, že všichni ti zaručení "Židé" a "zednáři" se připravují pro výkon svých politických funkcí na jezuitských univerzitách? [zmaten] [velký smích]

222350

19.06.2010 15:00

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Dick Cheney,zid,55% vlastni ze zinkovych dolu,odpoved,proc jsou zide bohati.

smoke 89.?.?.?

Díky za odkaz, teď už je to s těmi lefebvristy jasnější [mrknutí jedním okem]

222352

24.06.2010 22:19

Rusko stojí před geopolitickými výzvami 21. století

RE: Rusko neni SSSR

smoke 89.?.?.?

Jen několik poznámek:

Protislovanská strategie je vyvíjena nejméně 200 let.

Dle mých informací je protislovanská strategie vyvíjena minimálně od dob Římské říše. Později, při spojení zájmů římského kléru s germánskými panovníky, se pak přímo projevovala latinizací, germanizací, maďarizací a násilnou katolizací západních Slovanů.

O tom existuje celá řada písemných i verbálních důkazů,které podávají samotní siozednáři.

Mohl byste uvést odkazy na fotokopie těchto dokumentů, případně na nezávislé, odborné práce posuzující jejich pravost, dobové souvislosti apod.? V minulosti jsem se také zajímal o konspirační teorie o židozednářích, jak to Pike naplánoval apod. Bohužel jsem na žádné důkazy nenarazil. Ale jedné zajímavé věci jsem si všiml. Tato internetová konspirační kampaň má, zdá se, svůj původ pouze v jediném, totiž v tom pravém a svatém zdroji.

222755

24.06.2010 23:08

Rusko stojí před geopolitickými výzvami 21. století

RE: Rusko neni SSSR

smoke 89.?.?.?

...je také naplánováno, že celá historie bude přepracována neboli zflašována v orwelovském duchu.

Ale to už se přeci stalo v historii několikrát. Je to běžná imperiální strategie, stejně jako ty "body strategie a taktiky NWO". Chyba bude zřejmě v tom, že toto považujete zřejmě za jakýsi novověký vynález a chytáte se možných (avšak nepodložených) teorií poukazujících na "viníky".

222763

08.07.2010 16:51

Svět je z nás unaven, říká izraelský ministr

RE: otázka

smoke 89.?.?.?

Ano, tzv. židé patřili vždy k těm nejhorlivějším lokajům mocných v rámci tzv. služebné elity. To se pak snadno vytváří obětní beránek. A jak historie dokazuje, diskrétní elity se nezdráhají tuto možnost jaksepatří využít.

223531

09.07.2010 13:30

61. sjezd odsunutých Němců z Československa

RE: Pokud by slo o zabijeni na nacisticky zpusob?

smoke 89.?.?.?

Ona ta "komunistická argumentace" je obzvláště pikantní, když si uvědomíme, že marxismus je produktem německé filozofie 19. století a do Ruska byl importován ze západu za vydatné podpory vilémovského Německa, kterému přišel Brest-litevský mír velice vhod. [smích]

223635

09.07.2010 16:33

61. sjezd odsunutých Němců z Československa

RE: Pokud by slo o zabijeni na nacisticky zpusob?

smoke 89.?.?.?

a za habsburků samostatné české území vlastně zaniklo

Nikdy jsem neslyšel o tom, že by kdy království české či markrabství moravské s nejstaršími hranicemi v Evropě zanikly. Že je někdo přepadl, povraždil značnou část obyvatel a vyhlásil absolutistickou ústavu, tak o tom jsem něco zaslechl. Ale to hovoříme o protiprávních aktech, jejichž výsledky, jak známo, nezavazují.

223646

10.07.2010 15:37

61. sjezd odsunutých Němců z Československa

RE: Pokud by slo o zabijeni na nacisticky zpusob?

smoke 89.?.?.?

A G. W. F. Hegel byl také Žid?

223754

10.07.2010 15:50

61. sjezd odsunutých Němců z Československa

RE: Pokud by slo o zabijeni na nacisticky zpusob?

smoke 89.?.?.?

Jeho filozofie byla totiž čistě orientální a s tou německou neměla vůbec nic do činění... Sám Marx také pěstoval k židovství veliký obdiv, který vyjádřil v díle "K židovské otázce" [chechtot]

223759

11.07.2010 15:48

61. sjezd odsunutých Němců z Československa

RE: Pokud by slo o zabijeni na nacisticky zpusob?

smoke 89.?.?.?

Retroaktivně ztratila občanství jen nepatrná část SN. Většina z nich totiž spadala pod § 1 čl. 1 ústavního dekretu č. 33/1945, který stanovil prostě:

1) Českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské, kteří podle předpisů cizí okupační moci nabyli státní příslušnosti německé nebo maďarské, pozbyli dnem nabytí takové státní příslušnosti československého státního občanství.

223867

11.07.2010 16:48

Svět je z nás unaven, říká izraelský ministr

RE: otázka

smoke 89.?.?.?

Diskrétní elity ve středověké Evropě bych pochopitelně hledal za duchovní i světskou mocí Říma. V případě Španělska byl vykonavatelem světské moci král. Panovník toleroval jeden z mála možných příjmů židů, tzn. lichvu, výměnou za placení obrovských daní "za ochranu". Na společnost měla pochopitelně přebujelá lichva destruktivní účinky, podobně jako alkoholová či hráčská závislost. Když se k tomu přidala obrovská morová epidemie, která způsobila nestabilitu Španělska jen krátce po reconquistě, tak se opět použily příslušné pasáže z Bible o "Synagoze Satanově" a "synech Ďábla", a vzhledem k tomu, že panovník měl zajištěny vazalské poplatky od poražených muslimů a tudíž lichvářské daně tolik nepotřeboval, rozhodl se sjednotit obyvatelstvo na odporu vůči tzv. židům. Důležité je si uvědomit, že jak jim, tak i tzv. křesťanům napsal "noty" (identitu a z toho vyplývající vzorce chování) někdo už mnohem dříve, minimálně ještě za existence římského impéria.

223869

11.07.2010 17:16

Svět je z nás unaven, říká izraelský ministr

RE: Světová židovská konspirace

smoke 89.?.?.?

Že ti židobolševici financovaní americkými židozednáři měli takovou organizaci, jakou bylo oddělení StB pro boj proti sionismu, judaismu, svobodnému zednářstvu, Státnímu židovskému muzeu a židovstvu, tak tomu říkám panečku rafinovanost! [chechtot]

(Zřejmě proto, aby zmátli všechny příznivce pravé a svaté lásky přicházející ze srdce Římského impéria.)

223873

24.07.2010 14:59

Mám to tu rád

RE: Multikulti

smoke 89.?.?.?

Tak dokud se do Kanady stěhovali lidé ze stejného kulturního okruhu (Evropané), tak žádný "bordel" nebyl. Je to o nekompatibilitě kultur. Barevná etnika se nechtějí přizpůsobit místním kulturním zvyklostem, zčásti kvůli totální odlišnosti jejich původního životního stylu, zčásti vinou multikulturalisty sycené myšlenky "bílé viny", kdy oni mají představu, že budou společností odměňováni za svojí "diverzitu" a naopak není třeba dělat nic společensky prospěšného.

Podívejte se třeba na sousední USA, tam v rámci sociálního inženýrství od 60. let zákonnou formou znemožnili přistěhovalectví Evropanů a naopak otevřeli brány do tzv. Třetího světa. Výsledky této politiky si může každý ověřit na vlastní oči. A doufám nepopřete, že se jednalo o záměr, jak zotrocit jiz existujici obyvatelstvo vlnou nesourodych, arogantnich a sobeckych narodnosti...

224789

26.07.2010 14:43

Mám to tu rád

RE: Multikulti

smoke 89.?.?.?

Čemu se mají přizpůsobit? Tuším, že v Kanadě je dominantní anglická kultura, v Québecu francouzská. Víte, oni třeba Turci také nejsou původní kulturou v Malé Asii, ani Arabové nejsou původní kulturou v Mezopotámii. Přesto nikdo nezpochybňuje, že jejich kultura je tam dominantní a přistěhovalci se musejí přizpůsobit.

224917

28.07.2010 15:22

Soud se Zvědavcem, aktualizace, červenec 2010

RE: Autodiskreditácia zákonodárnej a súdnej moci

smoke 89.?.?.?

Raději jsem měl diskutovat o kočkách a šoupat nohama. Kdepak sahat na posvátně dogma o všemocných Židobolševicích... [chechtot]

225049

31.07.2010 16:46

Radar je mrtev, ať žije Centrum

RE: Proč je ten expert v uvozovkách???

smoke 89.?.?.?

Obávám se, že jste vystihla přesnou charakteristiku většiny akademické obce ve vztahu k jakémukoli režimu, na daném uzemí panujícímu. U mnohých se ovšem nejedná primárně o jidášský groš, nýbrž o institucionálně zaštítěné léčení komplexů méněcennosti/nadřazenosti (Adler) vůči zbytku populace. [oči v sloup]

225289

08.08.2010 12:33

Obrovské požáry v Rusku – co se děje?

RE: Proč by to ZOG dělala?

smoke 89.?.?.?

Dle mého názoru ruští Židé posloužili k odstranění carismu a pravoslaví a pak byli sami odstraněni. Je třeba si nejdříve povšimnout, kolik jich zůstalo ve čtyřicátých letech ve vedoucích funkcích. Potom možná nebude zapotřebí důvěřovat žádné "alternativní" propagandě, která bez odkazu na nějaké "nadbytečné" archivní zdroje kouzlí legendy o Stalinově sionismu, absolutní moci Kaganoviče nad Stalinem a to vše pochopitelně pod vševidoucím okem velikého židozednáře... [velký smích]

P.S. Někdo tu před nedávnem psal nějaké informace z odtajněných sovětských archivů o likvidaci Stalina a Beriji Chruščovem. Možná by mohl přispět něčím novým do mlýna, pseudonáboženského blábolení už myslím bylo dost... [mrknutí jedním okem]

225851

08.08.2010 16:37

Obrovské požáry v Rusku – co se děje?

RE: Proč by to ZOG dělala?

smoke 89.?.?.?

Safra, první odkaz má být takhle [zahanbení]

225859

21.09.2010 17:48

Evropské banky stále na pokraji kolapsu

RE: HEURÉKA!!!

smoke 89.?.?.?

Četl jste již toto?

228452

28.09.2010 00:44

Krajský soud zrušil osvobozující rozsudek. V neveřejném zasedání

RE: Byl to běh na dlouhou trať,

smoke 89.?.?.?

Co se týče Vašeho feudála, tak o komplotu některých západních mocností není třeba pochybovat.
Jiným vhodným příkladem může být třeba britská královská rodina, mající vliv a majetek neznámého rozsahu. Není spíše pravděpodobné, že značná část banksterů tvoří jen jakési její ministerstvo financí (City) a že ustanovení FEDu v r. 1913 je třeba interpretovat jako prohru ve válce o nezávislost (1775-)?

228868

11.10.2010 16:01

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Z ekonomického chaosu stvořil nepokojný židovský duch organizovaný kapitalismus

smoke 89.?.?.?

A už zase Rothkranz a spiknutí protí církvi a lidstvu... [chechtot] [oči v sloup]

229823

15.10.2010 17:54

Plné znění projevu íránského prezidenta Ahmadínežáda před VS OSN 13. října 2010

RE: Jak o projevu referovala média

smoke 89.?.?.?

1) Bohužel opět uvažujete jen v intencích financí. Myslíte si, že spíše vyhrajete se žoldáky než se zfanatizovanými vojáky, za předpokladu, že jsou stejně vyzbrojeni? Pro každou revoluci je nejpodstatnější víra, okolo které je to vše shromážděno. Korporátní média nikdo uplácet nemusí, ti píší pro své blaho, tj. ve prospěch bankovně-korporátního sektoru, stejně tak jako státní média v ČSSR psala pouze ve prospěch státu socialistického typu. Kněze, straníka, odboráře nikdo uplácet nemusí, ti tomu věří a tuto přijatou víru rozšiřují nezištně dále mezi lidi. Rozděl a panuj zkrátka jde lépe od ruky s lidmi se silnou, falešnou vírou na všech stranách. Podplacení jsou nespolehliví, protože vědí obvykle více, než by měli.

2) Je mírně řečeno nelogické aby ti, kteří mohou naprosto nerušeně vytvářet peníze ze vzduchu, byli nuceni je ještě navíc vydělávat válčením. Geopolitika, krytí dolaru ropou od 70. let vám nic neříká? Peníze nejsou neměnnou hodnotou, v současné podobě jsou pouze prostředkem zdanění širokých mas pod pohrůžkou trestněprávních sankcí, chtěl-li by někdo jako platidlo používat něco jiného. Jsou prostředkem, jak vysát a naakumulovat energii vytvořenou produktivní prací zaměstnanců a živnostníků.

230057

19.10.2010 16:05

Vytuneluje Bakala TOP 09? Dříve než si myslíte

RE: kdo je B?

smoke 89.?.?.?

Ekumena, ve které se B pohybuje je také jedním z hlavních nositelek poměrně nebezpečných tendencí rozdrobení síly a jednoty Římské katolické církve.

Žádné strachy. In hoc signo vinces

230249

25.10.2010 18:54

Tajemství peněz

RE: nepřesnosti článku

smoke 89.?.?.?

Nehrajte si na nevědomého. Lichva je sice trestná, ale v praxi soud ohodnotí i 50% úrok jako neodporující dobrým mravům, tzn. nespadající do kategorie lichvy. Podobně třeba i kuplířství je trestné, ale pronajímat děvčatům za horentní sumy pokoj v bordelu? Naprosto čisté podnikání. [chechtot]

Peníze vznikly jako prostředek směny, nikoliv proto, aby se panovníci, bankéři apod. jejich monopolizací stavěli nad ostatní ekonomické subjekty a přisvojovali si pomocí úroku výsledky jejich produktivní práce. Peníze dnes samy o sobě žádnou trvalou hodnotu nepředstavují, už jen kvůli měnovým reformám, krizím, válkám, státním bankrotům apod. Navíc lichvářské praktiky ve spojení s fiat money zdražují statky naprosto všem - například hypotéky zvedly ceny nemovitostí cca. trojnásobně - jen proto, že bankéř naťukal na klávesnici hezkých pár nul navíc bez reálného podkladu a tato nadbytečná, spekulativní likvidita vyhnala ceny do závratných výšin.

O morálních aspektech se tedy s Vámi dohadovat nebudu - jen bych stručně poukázal na fakt, že lichvář je obchodník s virtuální komoditou, kde úrok představuje určitou formu zdanění za čas, dokud není splacena jistina. Ovšem málokdo je schpoen pochopit, že lichvář tímto časem nedisponuje, nevlastní jej a tudíž za něj nemůže požadovat odměnu.

230957

26.10.2010 21:41

Klesající věk dožití a kolaps Spojených států

RE: ta amerika

smoke 89.?.?.?

Bohatne. Ta tisícina promile z jeho účtu, kterou poslal na charitu se mu vrátí stonásobně. Kvalitní PR - vyšší prodeje - vyšší zisky. Navíc výborná kouřová clona k jeho aktivitám v alarmismem a depopulačními snahami nechvalně proslulém Club of Rome.

231090

03.11.2010 22:27

Pohádka o úsporách a vládních reformách

RE: Jewish Defence

smoke 89.?.?.?

Tak už i Kabbala je ďáblův manuál, hm, možná, že by Vám její studium prospělo více, než studium a publikace podobných ideožvástů... [oči v sloup] Nechcete se oba vrátit na pubescentní iDnes?

231887

Nechci moc prudit s češtinou, ale správný tvar je Osmané, Osmanská říše.

231945

04.11.2010 19:23

Pohádka o úsporách a vládních reformách

RE: Jewish Defence

smoke 89.?.?.?

Spíše bych se považoval za deistu, ale to je vedlejší. Hlavně je s podivem, že na tyto náboženské triky se lidé bez rozmyslu a kritického nadhledu chytají už stovky let. Především osvícenství bylo oním hnutím, snažícím se o emancipaci na duchovní nadvládě teistů. Bohužel bylo v inkriminované době jistými silami svedeno do slepé uličky absolutního materialismu a ideologie "pokroku" (Voltaire, Rousseau, později Marx). Tyto teorie z principu nemohou popsat člověka ve vší komplexnosti, takže plodí jen chaos, ze kterého bude nabízena jen jedna cesta ven: Pokorný návrat všech zbloudilých oveček ke svým biskupům, immámům a rabínům.

231951

31.12.2010 07:27

Kauza Drobil? Na každou svini se najde řezník

RE: Už toho bylo dost. Pochopili jsme jak funguje mafiánský systém.

smoke 89.?.?.?

Tedy takovou porci moudrých výroků aby jeden pohledal. Naposledy jsem něco podobného zahlédl v diskusi na nejdůvěryhodnějším zpravodajském portálu (účastníky ovšem částečně omlouval věk kolem 20 let a tudíž snížená možnost čelit indoktrinaci od zkušených najatých pisálků). Jediné poznatky, které si z podobných duševních zvratků odnesu, jsou zhruba následující:

1) Ačkoli jsou podobné výroky prezentovány jako konzervativní, libertariánské nebo obecně pravicové, čiší z nich navýsost bolševický způsob myšlení (ovcím něco přikázat/zakázat/obrat je nějakým centralizovaně provedeným trikem s pochybným, navýsost ideologickým odůvodněním)

2) Motivací k zastávání prorežimních stanovisek a k obhajování všudypřítomné systémové korupce bývá obvykle víra, že se dotyčný také dostane k lizu, vždyť přeci není žádný nýmand, jako ty "socky", co každý den pracují a platí veškeré daně (ostatně je velice "nepravicové" požadovat daně z příjmu právnických osob od bank a nadnárodních korporací, to jsou obvykle chudáci, kteří vlastně na "socky" doplácejí [smích])

3) Zhusta také rodinná anamnéza pomáhá odhalit příčinu podobných postojů (např. praděd v NSDAP, děd stalinista, otec normalizační kádr, schopný oportunista a převlékač kabátu v 1989/1990, poté už jen zloděj horší 1000 cikánů[smích])

235214

31.12.2010 19:42

Na přelomu roku

RE: ad výše

smoke 89.?.?.?

Podle jejich vidění je situace přesně opačná. Nikoli Talmudisti (tj. ti, kteří se nesmějí jmenovat), ale zprofanovaná KC řídí celosvětovou politiku a lichvoekonomiku. Gojímům je třeba vnutit myšlenku, že to KC řídí/ovládá/ovlivňuje nevinné Talmudisty, potažmo za pravdu a lásku bojující sionisty...

Jste opravdu mistr fabulace, Jene. Pokud si pamatuji, tak nikdo z pánů HHBB či mtk zde sionisty, talmudisty apod. neglorifikoval. Ale chápu, rozdmýchávání nenávisti s náboženským podtextem, o kterém je mj. v článku řeč, je zřejmě Vaším cílem. Ti chytřejší ovšem vědí, že trichotomie křesťanství/judaismus/islám je pouhá kouřová clona, odvádění pozornosti. Mohu Vás ujistit, že skutečné elity se Vašim sektářským sporům akorát vysmějí, jelikož se neřídí žádnými náboženskými dogmaty. Ostatně Vaše židobijecky cílené vstupy adresované z 90% jednomu diskutujícímu poukazují spíše na nezvládnuté problémy v pozadí, na snahu očistit své ego projekcí VŠECH negativních vlastností do nějaké náboženské entity, o které toho víte asi tolik, jako student nedělní školy katolického katechismu.

P.S. Pokud je mi známo, tak katolické instituce provozovaly lichvu již ve 12. století, ale já zapomněl - to byli na tuty převlečení židé, ostatně jako vždy, když vyšla najevo nějaká ta nepříjemná skutečnost, která byla v rozporu s oním ježíšovským ideálem.

235263

05.02.2011 22:52

Čína vytáhla evropskou kartu, důsledky ustavení čínského dolarového swapu

RE: Anglosaské banky?!

smoke 89.?.?.?

Já aspoň určitý pozitivní posun očekávám. Globální diskrétní elita potřebuje pořádek, ne Divoký Západ, kde se budou denně sdíraní bouřit, a to nejlépe splní nějaký mix teokratického a socialistického systému (trochu jako dnes v Jižní Americe). Myslím, že ta nejprimitivnější a nejchamtivější část služebné elity bude obětována. Všimni si, že dnes už není vůbec tak kryta jako dřív. A posun je znát i mezi prostým lidem. I v diskusích pod články v médiích jsem se přesvědčil, že dnes už dvacetiletým přesvědčovačům bab nevěří téměř nikdo, že za všechny potíže v ČR může ještě po čtvrt století vláda KSČ.

237680

06.02.2011 15:34

Aktivizace občanské společnosti

RE: Zdá se, že jsme všichni

smoke 89.?.?.?

Father Jeremy Davies, exorcist for Cardinal Cormac Murphy-O’Connor, the leader of Catholics in England and Wales, says that activities such as yoga, massage therapy, REIKI or even reading horoscopes could put people at risk from evil spirits. /// ROFL [chechtot] [chechtot] [chechtot]

237705

08.04.2011 15:15

Argentina 1.část

RE: líní indiáni

smoke 89.?.?.?

Ostatně, proč by měli pracovat pro zájmy cizích mocností a kolaborantů z vlastních řad, že... Málokdo je k cizí moci tolik servilní a k vlastním lidem tolik tvrdý, jako Češi. [bliji]

241323

16.04.2011 13:13

Dokument OSN navrhuje dát „matce Zemi“ stejná práva, jako mají lidé

RE: potrefene husy

smoke 89.?.?.?

Ochrana přírody není ze stejných hlav jako Nadnárodní korporace, NWO a centrální banky.

Skutečně?

241982

Jasně, a co je správné, nám ukáží veganští neomarxističtí "anarchisté". Kdo to nepochopí, tak do pece s ním, fašistou [mrknutí jedním okem]

241987

19.04.2011 12:00

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

smoke 89.?.?.?

Takhle odpovídá prorežimní pohůnek. Nebo vám snad není známo, že v naší zemi neexistuje nezávislá justice, nýbrž justice pochybné morální (viz kauza "justiční mafie" ) a odborné (viz kauza "Právnická fakulta ZČU" ) úrovně, složená téměř výhradně z nomenklaturních kádrů KSČ a jejich synků, vnuků, tetiček, strýců, snach, zeťů...?

Ad místní "anticiganismus": Tady je s podivem spíše jiná věc, a tou je, že otec jedné z hlavních mediálních star pravdolásky, která má vždy po kapse různá obvinění z rasismu, diskriminace, xenofobie (rozuměj nedostatek tolerance ke krádežím, drogovým a sexuálním deliktům, stejně jako negativní postoj k vyživovací "povinnosti" majority ve vztahu k tomuto zázračně se množícímu etniku) se nakonec ukazuje jako nejvhodnější nositel těchto (zřejmě) nelichotivých označení. [smích]

242197

19.04.2011 12:10

Potřebujeme nového Erharda

RE: Autor článku je mimo ...ale úplně

smoke 89.?.?.?

O tom "připlývání" peněz z "nadbytečné přírody" by ses mohl opět rozepsat. Posledně jsem se při tvé diskuzi s HHBB velmi dobře bavil.

A to, že tě někdo skrytě okrádá inflací, je jen tvoje chyba...prostě jsi "lempl" [smích]

242198

Ale to vše je přeci důsledek koncentrace kapitálu, kdy pak dominantní oligopol brání těm malým v podnikání prostřednictvím státu, který rozhoduje, schvaluje, zakazuje, reguluje, dotuje, pokutuje.

Tímto pak vzniká tato absurdní situace. Většina lidí si v minulém režimu stěžovala, že se nemohou bez bumážky ani vys*at. Dnešní situace je však ještě horší. Zkuste například prodávat své vlastní, kvalitní, doma vypěstované potraviny bez příslušných bumážek. Budete rád, když vás nezavřou za obecné ohrožení, zatímco nadnárodní kartel bude vesele opodál v supermarketu prodávat junk food sestávající téměř výhradně z náhražek a chemikálií (stopro zdraví neškodných, to dá rozum). [bliji]

242372

02.05.2011 16:21

Tak nám zabili Osamu, paní Millerová

RE: Ucta k nam..

smoke 89.?.?.?

To si nemyslím, že by bylo moudré, nechávat průchod takovýmto nízkým emocím...to by "elitám" rozhodně nijak neprospělo. Spíše mi to přijde jako příprava na opětovnou řízenou změnu režimu změnou určitých dílčích paradigmat při zachování jeho teokratické podstaty (a je jedno, zda takovýto režim nominálně řídí nějaký Bůh, mýtické společenství árijské krve a půdy, objektivní historické zákonitosti marxismu-leninismu či jako dnes "neviditelná" ruka trhu prosazující "svobodu a demokracii" ).

243098

05.05.2011 00:34

Jsme otupělí zlem

RE: Zlo nás vede cestou vytyčenou.

smoke 89.?.?.?

Zřejmě nikoliv náhodou sdílel kancelář v Prognostickém ústavu s prominentním agentem KGB Karlem Koecherem...

243389

06.05.2011 21:05

Třetí obhajovací řeč

RE: pokr.

smoke 89.?.?.?

Tvrdá slova, ale bohužel nemohu se vším souhlasit. Příliš anticipujete motivace lidí, které se nemusí do vašich škatulek vejít.

Tak především ta zdůrazňovaná závist vůči bohatým, což je mj. zásadní režimní kladivo na odpůrce reformovaných nomenklaturních kádrů, tj. privatizérů-tunelářů, defraudantů, prominentních právníků, šedých eminencí politiky a dalších "expertů". Přinejmenším podivné. Protože tyto parazity není možné porazit na jejich domácí půdě vystavěné mediální a zpravodajskou hrou (viz nesmyslná poznámka o zvolení do parlamentu), část lidí přijímá strategii pasivní rezistence, tzn. navzdory své inteligenci přijímají raději dobrovolnou skromnost, než by se podíleli na šíření oficiálně podporovaných lží, na úřadech kryli defraudace radních a ministrů, přijímali a napodobovali úlisnost a podrazáctví manažerů korporací apod. Tady si samozřejmě každý musí sáhnout do svého svědomí.

Ovšem největší perla je ta o "panu" Kellnerovi - dávat za vzor tuneláře a lichváře, to vyžaduje opravdu "zvláštní" naturel [oči v sloup]

243596

09.05.2011 03:31

Třetí obhajovací řeč

RE: Svět je plný paradoxů

smoke 89.?.?.?

Odkaz na nezištně realizovaný český překlad zde [mrknutí jedním okem]

243769

13.05.2011 13:18

Sociální parazité

RE: Pochopil som správne,

smoke 89.?.?.?

Myslím, že bude stačit Svaté Officium, to z vás heretiků vyžene ty démony nadobro [chechtot]

243988

17.05.2011 19:34

Církevní majetek

RE: Muj nazor je ten, ze cirkevni majetky by meli byt vraceny

smoke 89.?.?.?

Pane medvěd, ani nevíte, jak rád opět čtu výplody vašeho bohatého ducha [smích]

Pochopitelně za vše můžou komunisti a jejich propaganda. Církev Svatá nikdy neiniciovala výboje ve jménu Krista, potírání pohanů, kacířů, židů, muslimů a dalších skupin obyvatelstva. Dnešní rozšířenost tohoto římského kultu je dána pouze trpělivou misijní činností po Evropě a dále pak po světě. Navíc veškeré bývalé i současné církevní majetky jsou pouze dobrovolné dary prostých věřících.

Stejně tak sudetští Němci jsou obětí této propagandy. Je odpornou pomluvou, že 90 procent sudetských Němců volilo v obecních volbách 1938 Henleinovu SdP, usilující o rozbití ČSR a připojení českého pohraničí k Velkoněmecké říši. Že tito milí spoluobčané provolávali hesla jako Heim ins Reich, přijímali říšské státní občanství a ochotně vstupovali do bohulibých institucí, jako byla NSDAP, DAF, SS, GESTAPO a další, všechny tyto byly známy svojí přátelskostí k českému lidu.

Další nezpochybnitelnou pravdou je rovněž to, že komunisté kradli jak straky. Z utajovaných materiálů jsem se dozvěděl, že Brežněv byl bohatší než Chodorkovský a Abramovič dohromady a Husák, Štrougal, Biľak, Jakeš svými bilionovými majetky plnili přední stránky Forbesu, jako dnes třeba poctiví čeští podnikatelé Kellner či Bakala.

244278

25.05.2011 10:44

Církevní majetek

RE: Konečně někdo, kdo má všech 5 pohromadě

89.?.?.?

"Kdyby měl Žid s pomocí svého marxistického kréda triumfovat nad národy tohoto světa, pak by jeho královská koruna byla pohřebním věncem lidstva a tato planeta by opět putovala vesmírem bez lidského života na svém povrchu, jak tomu bývalo před milióny let. A tak jsem dnes přesvědčen, že mé počínání je v souladu s vůlí všemohoucího Stvořitele. Stojím na stráži před Židem a bráním tak dílo Páně."

Adolf Hitler

244711

29.05.2011 19:06

Jak jsem málem dostal přes hubu

RE: Pěkná blbost!

89.?.?.?

ROFL [chechtot]

245053

01.06.2011 12:42

Vítejte do násilného světa pana Hopey Changey

RE: Kaddafi-nevinne jesne?

smoke 89.?.?.?

My jsme byli vycvičeni hoaxem o smrtícím zásahu SNB na Národní třídě, a do toho ta hezká slova pana Havla o pravdě a lásce přeci... pamatujete? [smích]

Ovšem aby byla situace srovnatelná, musely by na území ČSSR operovat Západem vyzbrojení členové polské Solidarnośći, podobně jako v Libyi operují Západem vyzbrojení profesionální revolucionáři z Egypta (vážně by mě zajímalo, kolik z těch "spravedlivě rozhořčených" má vlastně libyjské státní občanství).

245272

03.06.2011 19:05

Vítejte do násilného světa pana Hopey Changey

RE: Kaddafi-nevinne jesne?

smoke 89.?.?.?

...když probíhala oslava Putinových narozenin (někdy před pěti lety), tak se v ulicích Moskvy nashromáždilo desítky tisíc jásajících mládežníků

Ano, to si pamatuji, byl to naprosto spontánní projev radosti mladých lidí z neomylného vůdce, hrdě bojujícího proti židozednářskému NWO.

245431

09.06.2011 12:46

Cizincům patří 70 procent největších firem a polovina ekonomiky

RE: Rusove,K Vary vam nestaci

smoke 89.?.?.?

Добро пожаловать!

245721

16.06.2011 17:53

Pravici nebo levici

RE: Střídání ve vedení státu má své opodstatnění.

smoke 89.?.?.?

Tak teď ten Váš nesmysl opravdu vyniká. Kaddáfí není žádný islamista, stejně tak, jako jím nebyl Saddám Husajn a další, kteří jsou typickými představiteli sekulární formy vlády v regionu. Cílem Západem podporovaných barevných revolucí a intervencí v arabském světě není tedy nic menšího, než instalace islamistických vlád a rozpoutání další vlny bigotně motivovaného násilí proti nevěřícím (zejména proti Izraeli, který se zdá, že je opět určen k obětování).

246187

17.06.2011 12:29

Konopí – velká zelená naděje

RE: Zname tema

smoke 89.?.?.?

Stále to nic nemění na faktu, že marihuana není vstupní (iniciační) drogou.

246260

17.06.2011 17:33

Pravici nebo levici

RE: Střídání ve vedení státu má své opodstatnění.

smoke 89.?.?.?

Ano, při diskusi je nutno držet se skutečností. Proto se podívejme na tu Vaši "skutečnost":

Kadáfí si dělal pořádek na základě "Koránu". To znamená, že "věřící islámu jsou nadřazeni ostatním náboženstvím" i ateistům.

Možná již tušíte, co jste napsal za nesmysl. Nikoliv Korán, ale Zelená kniha tvoří základ ideologie Kaddáfího režimu a jedná se o ideologii socialistickou, sekulární. Sekulární stát se neváže na žádné výlučné státní náboženství. Prosím, doplňte si vzdělání.

246278

20.06.2011 02:32

Revitalizace sídliště Rochlice v Liberci

RE: sever, Liberec je misto s ertz koncentraci ODS a zlodeju

smoke 89.?.?.?

Souhlasím. Např. trestné činy podvodu a zneužívání informací v obchodním styku jsou také dlouhodobě obsahem trestního kodexu. Problémem je naše post-stalinská justiční mafie, která korupci, defraudace a tunelování vidí jako neprokazatelnou, nešťastnou souhru okolností.

246450

29.07.2011 17:42

Nývlt v Austrálii

RE: Lžeme a plagiátorujme jako když tiskne a oVčané to upolykají

smoke 89.?.?.?

Jo stimulanty jsou svinstvo [velký smích]

249398

08.08.2011 14:55

Řecká krize: řecký státní dluh je neplatný

RE: Nevím, co všichni řeší

smoke 89.?.?.?

Pokud myslíte "kdo určuje o čem se bude psát", pak vás zklamu, ale nikdo takový neexistuje.

Jistě, a iDnes, LN a spol. jsou hlídacími psy demokracie. Teď ještě tu o Karkulce. [smích]

Nepřišlo Vám nikdy divné, že komentátoři výše uvedených médií píší články s téměř shodným vyzněním? Myslíte si, že majitel média se nezajímá o to, o čem a jak se bude psát? Není náhodou šéfredaktor, který rozhoduje, co v médiu vyjde, majitelovým zaměstnancem? Není náhodou běžný novinář vázán loajalitou ke svému nadřízenému, proto k setrvání na své pozici musí psát "v souladu s názorem" tohoto média a nehodící se fakta a názory autocensurně vynechávat či bagatelizovat?

250181

19.12.2011 00:38

Havel

RE: Už konečně vím, pro jaké ubožáky je tenhle server

smoke 89.?.?.?

Zajimalo by me, co zdejsi hulvati delali v dobach diktatury, kdy byl pan Havel komunisty 3krat veznen.

Zřejmě, na rozdíl od bývalého p. presidenta, pracovali.[mrknutí jedním okem] Ovšem, na rozdíl ode dneška, pro národní ekonomiku a nikoli jako námezdní lidské zdroje pro podvodný nadnárodní finanční kapitál, který vyvádí veškerý zisk ven z ČR.

258837

20.12.2011 16:29

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: trn

smoke 89.?.?.?

Zato Vy jste "chytře" převlékla kabát v listopadu 89, abyste mohla nadále nerušeně setrvávat na pozicích, jako desetitisíce Vašich soudruhů? [mrknutí jedním okem] Potom chápu, že musíte být za tuto příležitost vděčná havlistickému morálnímu bahnu zlaté éry korupce, tunelování a všeobecného úpadku společnosti...

259033

21.12.2011 18:47

A od zítra se nařizuje truchlit

Dědictví pravdolásky - politicky korektní totalita

smoke 89.?.?.?

která si nezadá s tou národně socialistickou či komunistickou. V souvislosti se známými politickými procesy jsem narazil na následující článek:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/156048-ust...

259166

27.12.2011 17:20

B´nai B´rith a Česko(slovensko)

RE: hezký článek

smoke 89.?.?.?

Eretz vychází bez problémů v ČR a není nijak omezován ani veřejně kritizován, ač jde o poměrně brutální formu propagandy, rasismu a xenofobie lidí podporujících fundamentální judaismus a sionismus.

Nenapadlo Vás někdy, že použití takovéhoto očividného dvojího metru může mít za účel označit případným zvědavcům za viníka všeho špatného pouze jednu konkrétní ideologii či náboženství? Já si tedy rozhodně nemyslím, že judaisté, sionisté, zednáři, trockisté, ...(případně doplňte) jsou ti na vrcholu pyramidy. Přinejmenším je jasné, že takoví budou vždy svázáni myšlenkovým schématem, které přejali od někoho skutečně nezávislého, a ten je tedy minimálně tímto způsobem řídí.

259658

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 64 čtenářů částkou 12 096 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
21,67 Kč
Euro
25,91 Kč
Libra
29,98 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,75 Kč
Švýcarský frank
23,53 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,70 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 514,98 Kč
1 unce stříbra
559,10 Kč
Bitcoin
1 239 324,00 Kč

Poslední aktualizace: 19.4.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?