Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 26 příspěveků, 2 různá jména: h@luzak, Karel Zvára.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

15.05.2009 08:58

Banka KBC čelí vážným problémům

RE: No počkat, počkat

h@luzak 85.?.?.?

Pokud si dobře vzpomínám, sanace banku skutečně dělala vláda ČSSD. Nejde jen o KB, Spořitelnu a spol, ale také o převedení IPB pod křídla ČSOB a i důsledky - následné uhrazení škod (sanace) ČSOB. Pokud jde o tunelářství, myslím si, že moc nezáleží na politické příslušnosti. Jde především o transparentnost/dohledatelnost.

Jednoduše řečeno, pokud budeme uvažovat stranu jako podnik, zvolí si prostě název, vybere cílové skupiny a tím zaměří produkci (politický program). Je tedy jedno, zda se jmenuje ODS, ČSSD nebo strana fialových, pokud skutečně aktivně neprosazuje proklamovaný program. A tím jejich výnosem je samozřejmě moc, kterou lze transformovat na peníze. Naštěstí těch stran máme víc a máme systém, který umožňuje vznik nových a tak existuje alespoň nějaká úroveň vzájemného hlídání a tedy opatrnosti.

Nemohu si pomoci, obě velké strany (ČSSD i ODS) se ohledně manipulace s mocí chovají dost podobně. Ohledně plnění programu z mého pohledu vede ODS (považuji ji za "marketingově schopnější" ).

191210

06.07.2009 13:06

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

závazek

h@luzak 85.?.?.?

To, co autor popisuje v článku je (jak správně uvedl editor) jen další závazek. Potíž je v tom, že ten závazek se samozřejmě musel (tím zlatem) splatit a pokud by zahraniční dluhy přerostly, nemuselo by být ani to zlato na vyplacení závazku. Osobně si myslím, že skutečným obecným řešením jsou:
1) deregulace platebního styku obecně a
2) zrušení daní ze spotřeby a z příjmů

Tím by mohlo dojít k oživení vzájemného obchodu (nyní je to ve smyslu "budu raději dělat jen na vlastním, protože když pomůžu sousedovi a on mě, hezky to 2x zdaníme" ). Zároveň se tak smluvní strany budou moci oprostit o nejistoty plynoucí z externí měny, na kterou mají jen minimální vliv (je ovlivňována např. výší PMR, diskontní sazbou centrální banky, FOREX trhem). Vnější směnitelnost jakékoliv takové měny je pak bilateriálním rozhodnutím (tj. měnit lze jen s tím, kdo s tím souhlasí).
Je, podle mého, dost jisté, že první takové měny by byly výhradně zlaté nebo z jiných cenných kovů, protože musejí nést vlastní hodnotu. Mohou ale také být ve formě dluhopisů, za předpokladu, že funguje a je vymahatelné směnečné právo.
Závazku se Kalifornie jako kdokoliv jiný nezbaví, pokud se neznehodnotí ukazatel závazku (US dolar), jednoduchým "receptem" na dluhy je tedy měnová reforma (v důsledku vše zaplatí věřitelé, tedy držitelé majetku - šlo by vlastně o násilné přerozdělení bohatství).

194993

06.07.2009 15:00

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: Bankovní kočkopes

h@luzak 85.?.?.?

pje: Jistě máte pravdu, ale nemyslím si, že je zapotřebí zavrhovat peníze obecně. "Komusi nedošlo" je obtížné tvrzení, protože nepředpokládám, že jsme v Angsocu a svět má vůdce, který o všem rozhoduje (dobře, můžeme o tom diskutovat, ale nedobereme se jinam, než k "We are the dead" z 1984).

Obecná potíž je v "uchování hodnoty" v tom, že aktiva, která jsou způsobilá vydržet (třeba to zlato) jsou na houby, pokud je není za co směnit (i s tunou zlata je možné zemřít hlady). Aktiva způsobilá přinést potřebný užitek (třeba brambory či pšenice) zase nejsou trvanlivá. Z toho pohledu je asi nejlepším uchovatelem hodnoty alkohol (nutričně hodnotný a v čisté podobě vydrží dlouho [smích] ).

Za potíž pokládám především skutečnost, že spousta lidí považuje současné peníze (mluvím o fiat money) za uchovatele hodnoty. A když hodnotu ztratí, jsou překvapeni. Držet peníze je jako držet jakoukoliv jinou pohledávku. Pokud dlužník (centrální banka) zkrachuje nebo je schopen hůř splácet, doplatíme na to stejně u peněz jako když sousedovi "půjčíme chleba, že nám za rok dá dva bochníky" (a on do roka umře).

Mám za to, že obecně platí totéž, co platilo i hodně dávno. Je zapotřebí se sdružovat, v základní podobě zejména do rodin. Člověk má svoji životní cestu a jen v části života je schopný produkovat. To, co nás skutečně bude živit, až nebudeme schopni "zajistit potravu", budou naše děti. A proto je musíme vychovávat tak, aby byly schopné a zároveň ochotné se o nás, až budeme nemohoucí, postarat. To bude fungovat, pokud budeme peníze považovat skutečně jen za obecný prostředek směny.

Má to důsledky i do sociálního systému - podle mého názoru je nutné, aby například důchody byly tvořeny buď přímo na úrovni rodiny nebo (v případě "centrálního systému" ) vycházely z příspěvku asignovaného plátci potřebným (např. děti by takto platily důchod svým rodičům). Najednou bychom jako společnost přestali mít potíže s lidmi, kteří jen natahují ruku a učí toto i své vlastní děti (nemířím na nikoho konkrétního).

194996

07.07.2009 17:25

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: závazek

h@luzak 85.?.?.?

Opravdu je to tak dramatické? Znamená to, že ty vedoucí někdo nesmyslně draze platí? Proč to dělá, když by si ty peníze mohl nechat (a pokud je to snad stát, měli bychom se o to zajímat jako daňoví poplatníci).
A nebo je to tak, že ti "řadoví zaměstnanci" jsou vlastně skoro na nic, když je nikdo nezaplati? Jinými slovy, pokud by tu práci nedělali, vlastně by se nic nestalo (ať jdou tedy do řídících funkcí, třeba ve vlastních firmách - jistě si polepší, ne?)
A nebo to může být tak, že tu vedoucí práci umí dělat jen málo lidí a jde tedy o "vzácné zboží" (ti v řídících funkcích), zatímco "řadovou práci" umí dělat každý druhý a tak tam panuje cenová konkurence (proto nízké platy).
Prosím, vyberte si nebo navrhněte jinou příčinu. Já zatím nevidím jiný možný důvod, proč by to tak, jak píšete, mohlo být.

195076

07.07.2009 19:54

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: závazek

h@luzak 85.?.?.?

Báchorky? Přemýšlím nad možnými příčinami. Také si nemyslím, že by "řadoví pracovníci" byli na nic nebo že by "řídící pracovníci" byli bohové. Osobně mám ten názor, že oba druhy jsou zapotřebí. Koneckonců, je spousta pozic, kde se míchají oba postoje. Takovou typickou pozicí je třeba mistr/předák. Šéfuje těm, kdo jezdí s kolečkem a zároveň je základní pracovní silou pro vedoucího projektu. A koneckonců, ten vedoucí projektu může být řadovým pracovníkem třeba pro "ředitele stavební divize".

Třeba vy, opravdu zůstáváte v zaměstnání, kde když třeba rozumně ušetříte, váš šéf vás neodmění a vydává to za svůj úspěch?

Našel jsem tři a vyzval k hledání dalších. Tvrdíte tedy, že vedení podniku je "hloupé"? Pokud tím vedením není vlastník, tak je tím hloupý ten vlastník. Někdo to totiž platit musí. Pokud by šlo o podnik typu ČEZ, měli bychom si nadávat také sobě, ČEZ je totiž převážně státní.
Vaše tvrzení se významně rozchází s mojí zkušeností, ať již ve velkých organizacích, tak i v malé firmě. Asi jsem nikdy dost dlouho nevydržel spokojit se s něčím, co mi nevyhovovalo.

195087

07.07.2009 19:56

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: závazek

h@luzak 85.?.?.?

Četl jste vůbec můj příspěvek? Nabídl jsem 3 _různé_ varianty příčin a zároveň vyzval k doplnění. Výjimečnost těch nahoře je součástí jen jedné varianty (pokud by byli výjimeční, mohla by to být příčina popisovaného stavu).

195088

10.07.2009 06:46

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: me uz to tady taky nebavi

h@luzak 85.?.?.?

Těžko říci, jestli je teď lépe než bylo (třeba po 2.světové válce) nebo než bude (například většina z nás tu nezažila válku, těžko něco podobného mohu slíbit dětem).

Jsem přesvědčený, že je nutné se politicky angažovat, protože jen tím způsobem lze něco změnit. Pan Stwora to dělá (i takováto novinařina je podle mého svým způsobem politické angažování se). A nemyslím to v žádném případě v pejorativním slova smyslu (už jen slovo "politika" má v dnešní době pejorativní nádech). Přitom nejde o nic jiného než o aktivní účast na střetávání zájmů a názorů.

Ani mě se nelíbí, že §261a trestního zákona je součástí našeho právního řádu. Postupně si jeho genezi nechávám vysvětlovat od aktérů a začínám mít bohužel docela jasno. Chudák Václav Benda (politik, kterého jsem si opravdu vážil - a nebylo jich moc) nemůže mít na onom světě klid.

195318

10.07.2009 12:35

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: me uz to tady taky nebavi

h@luzak 85.?.?.?

Myslím si, že při pohledu zvenčí je to vidět docela dobře, stačí trochu bádat. Na webu Poslanecké sněmovny si (pozor na správné volební období - 1998-2002) najděte sněmovní tisky vztahující se k trestnímu zákonu. Najdete mj. poslanecký návrh, sněmovní tisk 401/0, který předkládal Payne (ODS). Ten obsahuje návrh mj. §260 a §261. Tyto §§ nejsou tím, co většinu zde diskutujících (tedy i mě) trápí. To, co považuji za potíž je §261a. A ten v poslaneckém návrhu snemovní tisk 401/0 není. Tento návrh sněmovna zamítla ve 2. čtení.
O něco později přichází nový návrh, který je již označen jako návrh Jiřího Payna a dalších (zřejmě z ODS, nějaké jméno jsem již naznačil v předchozím příspěvku). A ten již §261a obsahuje - tento návrh byl schválen a je to zákon č. 405/2000 Sb.
Jinými slovy, původní předkladatel (Jiří Payne) neměl v úmyslu zavést §261a, ten tam protlačil některý jeho stranický kolega.

195349

Mě také. Pokud je to skutečně pravda, snad by se toho mohl chytit nějaký politický subjekt v UK. Třeba takový Nigel Farage (předseda UKIP), ten má dostatečné rétorské schopnosti a investigativní schopnosti. Je ale fakt, že dokud je v EP, má dost jiných starostí. Ale UKIP není strana jednoho muže, no ne?

197225

03.09.2009 15:36

Jsem extrémista

liberalismus a totalitarismus s rovnítkem??

h@luzak 85.?.?.?

Je dobré, že si každý může napsat co chce. S něčím souhlasím, s něčím ne - ale to je asi normální [smích] . V každém případě mne překvapuje dávání rovnítka mezi liberalismus a totalitární chování. Jsou totiž v přímém rozporu. To je ale velká spousta proklamací. Tak třeba "pravicovost" či "liberalismus" proklamovaný ODS nelze psát jinak než v uvozovkách, protože snad nemůže být míněn vážně v souvislosti s podporou přerozdělování, podporou ještě většího oddálení moci od občanů (tedy zmenšování svobody) - konkrétně například podporou přijetí Lisabonské smlouvy.
A krajní (extrémní) formou liberalismu je libertarianismus. Zkuste se podívat do wiki na význam a porovnejte to s totalitarismem. Podle mého názoru jsou to protiklady.

199477

11.09.2009 10:25

Ústavní krize se prohlubuje

RE: Být právníkem je výhodné.

h@luzak 85.?.?.?

Lisabonská smlouva před ÚS už jednou přišla a moc se tedy nebil. Stejně jsem toho názoru, že ÚS rozhodl neústavně a rozhodnutí je tedy nulitní, neboť nezastávám domněnku pana ústavního soudce Hollandera (a 12 dalších ústavních soudců), že Ústava má tvrdé jádro a měkký obal, a tedy že Ústavní soud (jsoucí součástí tvrdého jádra) může rozhodovat o "měkkém obalu" (velmi stručně shrnuto).
Mám totiž za to, že parlament (tj. obě sněmovny ústavní většinou) může přijmout cokoliv, tím ovšem není zrušeno právo suveréna (občanů tvořících stát, slovo "lid" je bohužel zprofanované) na odpor, tedy na ignorování takových předpisů, defenestraci, násilné odstranění a nahrazení mocenských struktur a podobně.

200115

11.09.2009 10:31

Ústavní krize se prohlubuje

RE: Dekuji

h@luzak 85.?.?.?

Já bych to trochu rozšířil. Moc vychází od jednotlivců, tedy zespodu. Bylo by podle mne opravdu hezké, kdyby moc byla přímo uplatňována na nejnižší úrovni. Tedy suverenita jednotlivců, které se vzdávají vůči např. obci, může být předávána obdobným způsobem výše. Volby, výběr daní a podobně by tak probíhaly jen na místní úrovni a odpovědnost by byla obdobně blízká. Dokážu si představit, že obce se na základě vlastního rozhodnutí budou účastnit dalších struktur, stejně jako jednotliví občané.
Je asi zřejmé, že nelze oddělit správu od území, na druhou stranu stát často zajišťuje i služby, které s územím nemají NIC společného. Jde třeba o sociální a důchodovou politiku, zastřešení systému zdravotnictví a podobně. Myslím si, že oddělení těchto finančně velmi náročných struktur od správy chápané běžným způsobem (tj. navazující na území) by mělo cosi do sebe. Dokážu si představit, že ve státě budou žít komunisté odevzdávající 80% daň z příjmu a čerpající bezplatnou zdravotní péči a vysoké důchody a vedle toho (v kontrastu) anarchokapitalisté účastnící se jen místních struktur bez jakéhokoliv nároku na bezplatnou zdravotní péči nebo jakékoliv sociální a důchodové zabezpečení. Kromě pořádkových důsledků (umírající ležící na ulici) přece tyto dnes státem zajišťované služby nemají s územím nic společného.
Berte to jako slovo do diskuse/pranice [smích]

200117

21.09.2009 13:12

Válka bez hranic

RE: Jenom na okraj

h@luzak 85.?.?.?

Podíval jsem se do původního článku a našel jsem T-54 a T-55.. Evidentně se překladatel spletl v pozici prstů při psaní čísel.

200872

23.09.2009 09:26

EU hodlá plošně sledovat „nezvyklé chování“

RE: Monitorování trochu jinak

h@luzak 85.?.?.?

Podle mého názoru je problém v centralizaci moci. Pokud bych odváděl daně své obci a ta kraji (a ten odvod i příspěvek bych kontroloval přes obec), provozovala by tu kameru také obec. A já, jako občan, bych měl kontrolu (sdílenou s ostatními obyvateli) nad tím, zda nějaké obrázky z kamery půjdou na vyšší úroveň.

Problém tedy vidím v tom, že společnost se někteří politici snaží stavět jako "řízenou shora" místo aby se skládala z komponent (a tyto komponenty mohly předávat a obět brát zpět své pravomoci).

Koneckonců je to i klasický spor mezi ústavními právníky a evropskými právníky. Ti ústavní říkají, že Ústava nedává nikomu mandát rozhodovat o kompetencích, které by měla předat Lisabonská smlouva - a tedy je předat ani ústavním zákonem nemůžeme. Evropští právníci zase říkají, že ústava (včetně ostatních ústavních zákonů) je nejvyšším zákonem země a může tedy předat jakoukoliv kompetenci i postavit cokoliv "nad sebe" (třeba Lisabonskou smlouvu a další právo tvořené v nové EU).

Osobně jsem samozřejmě přívržencem budování zespodu. Pokud obec nepředá nějakou pravomoc, nikdo jiný tuto pravomoc na území obce nemůže využít (protože není předaná). Totéž na vyšších stupních a s omezením na od nižších stupňů přijaté pravomoci.

Vlastně je to do jisté míry ekvivalent toho, o čem mluvil Václav Klaus v Evropském parlamentu (o tom, zda Evropská úroveň rozhodování odpovídá potřebám a mandátu). Viz http://www.youtube.com/watch?v=8UVYIxw1q1A

200981

23.09.2009 10:10

EU hodlá plošně sledovat „nezvyklé chování“

RE: kdo se boji??

h@luzak 85.?.?.?

Jistě, to je pravda pravdoucí. Stejně tak nemá nikdo důvod protestovat třeba proti kamerám ve všech místnostech vlastního bytu. Koneckonců ani soudy nejsou potřeba, přece policie (bez soudu) nebude do vězení nebo na popraviště posílat nikoho nevinného - proč by to dělali? My, hodní, se přece nemusíme ničeho bát. Dokud tedy budeme hodní - dokud si třeba nezačneme psát deník nebo nedejbože třeba provozovat mimomanželský sex. A nebo dokud nezačneme zpochybňovat informace od Ministerstva pravdy..

Vážně si myslíte, že je na Zvědavci někdo, kdo by byl ochotný přijmout takovou argumentaci? Téma je svoboda a soukromí. Za obojí budu bojovat (v nejhorším případě) i se zbraní v ruce.

200985

25.11.2009 12:44

Pro děti jen to nejlepší

To se mi nikdy nestalo..

h@luzak 85.?.?.?

.. nedokážu si představit, jak "mizí do mého potomka" tekutina z injekční stříkačky, abych předem nevěděl, o co jde a nevyslovil souhlas. Samozřejmě výjimkou může být případ, kdy to dělá záchranka v důsledku nějakého akutního stavu. Takže - tu situaci, kterou autor popisuje v perexu, skutečně neznám.

Nevím, který idiot by se nezeptal jen proto, aby nevypadal hloupě [smích]. Nejsem lékař, tak nemohu být za hlupáka. Pokud to tak funguje jinde, mám k tomu jen dva komentáře:
1) asi máme opravdu štěstí na dětskou lékařku,
2) k těm doktorkám, které se takto chovají, ještě někdo chodí?

Dovětek: chřipkou si teď prošly všechny čtyři naše děti. Nabídku očkování s díky a úsměvem odmítnu.

205680

30.11.2009 15:53

Finanční krize v Dubai: Směrem ke katastrofickému scénáři?

RE: Zřejmé již 2 roky

h@luzak 85.?.?.?

No nevím, pokud máte na mysli vynález firmy Steorn, jsem skeptický. Ohlásili to v roce 2006, potom zvorali/zrušili veřejnou předváděčku a sami netuší, kde se "volná energie" navíc bere..? Pokud to má opravdu reálný základ, potom klobouk dolů. Ale smlouvu s ČEZem zatím nevypovídám..

206029

28.01.2010 07:00

Zvrácený svět

Děkuji

h@luzak 85.?.?.?

Děkuji za hezký článek. Mám na věc dost podobný pohled. Především jsem si také až před několika roky uvědomil, že tou skutečnou hodnotou je "svoboda" a demokracie je jen způsob jak se civilizovaně a bez krve vypořádat s kolizí individuálních svobod, když už se kolizi nelze vyhnout.

Zrovna včera jsem shlédl dokument http://dotsub.com/view/fc4cfa30-7332-4232-a729-2c2f62ba7001 a ujistil se, že o problematice svobody a "vládnutí pomocí zastupitelské demokracie" podobně na světě smýšlí více lidí.

210826

29.01.2010 14:25

Směřujeme ke světovládě. Havel tleská, Klaus varuje

RE: Sytý hladovému nevěří

h@luzak 85.?.?.?

No vidíte, já jsem optimistou. O schopnosti či vysoké příjmy pochopitelně usiluji. A samozřejmě nechci, aby mne o část příjmů banda loupežníků-"Jánošíků" pravidelně připravovala. Proč loupežníků? Protože mě pod pohrůžkou násilí (odnětí svobody) nutí, abych odevzdal část vlastního majetku ve prospěch jiných (např. v rámci "přerozdělování" či na činnosti, které po státu nechci a neužívám).

Vivat laissez faire, Bastiat, Mises, Rothbard i Klaus.

210971

09.03.2010 13:36

Čteme si preambuli Ústavy ČR: Jak režim pohrdá vlastními slovy

RE: zakazat komunisty?

h@luzak 85.?.?.?

Nové malé strany se starými lidmi - narážím na Kalouska a Zemana. Ani jednomu z nich bych do obálky (pro vhození do volební urny) nedal ani malý útržek jejich kandidátky. John - budiž, ovšem je tu Janoušek a tedy Bém (pořád si sázím na to, že Bémovou příští stranou jsou VV). Mě zbývá jako naděje akorát Petr Mach. Ne proto, že by snad měl být "morálnější" nebo "slušnější". Podle mého názoru totiž téměř každý (dobře, až na možné výjimečné případy), kdo se octne u příležitosti, jde za svým štěstím (a pokud tím štěstím jsou peníze, tak hrabe..). I Kalousek mohl, kdyby chtěl. Ale nekonal. Vzpomínám na jeho názorový obrat ze dne na den (mezitím bylo schválení státního rozpočtu). Jeden den viděl naši ekonomiku v dalším roce růst, v tom druhém stagnovat až klesat.. Řešením není politická/daňová/jakákoliv další vynucená integrace, řešením je dle mého názoru svoboda. (viz třeba tato přednáška http://www.reformy.cz/zpravy/mach-jak-vyrovnat-statni-rozpocet-bez-zvysovani-dani/ )

214425

11.05.2010 14:20

Svobodní lžou, Řecku jsme nepůjčili ani 1 €!

RE: Jde jen o interpretaci podle zajmu pozorovatele...

Karel Zvára 85.?.?.?

EU se spolu s MMF bohužel vydala jinou cestou - garancemi, které tíži fiskálního maléru (nejen) Řecka přesouvá na bedra všech členů EU. Podrobněji o tom píši na http://zvara.blog.idnes.cz/c/137719/Nejen-Recko-ale-cela-EU-bude-nejspis-zanedlouho-v-maleru.html

A investoři nejsou hloupí, dokonce se chovají racionálně, pokud pracují s vlastními penězi nebo pod dohledem majitele těch prostředků. Viz http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=667972 (Trhy plán EU "nespolkly", jihu eurozóny hrozí deflace)

219115

14.05.2010 09:36

Svobodní lžou, Řecku jsme nepůjčili ani 1 €!

RE: Nelže spíše pan Fasulis?

Karel Zvára 85.?.?.?

Hodnocení záleží na tom jaké vyznáváte hodnoty. Já vyznávám svobodu, shodnu se například s Bastiatem, von Mises, Rothbardem a skutečně oceňuji dílo Schoollanda. Vynucené přerozdělování považuji za loupež v Jánošíkově stylu, uznávám však, že se jej nemůžeme ze dne na den vzdát. Koneckonců mé názory najdete na webu (www.zvara.cz). Uznávám, že můžete mít jiný názor než já. Budu jen rád, když se o roli státu, míře přerozdělování a dalších tématech povede veřejná diskuse. A k tomu jak článek pana Fasulise tak i ten můj přispěly.

Přemýšlel jsem nad tím, zda by nebylo možné oprostit se od vynucování a přitom umožnit každému aby si zvolil svoji míru přerozdělování. Je to sice starší, nicméně stále aktuální: http://zvara.blog.idnes.cz/c/102860/Chci-odluku-statu-a-cirkvi-vsech-cirkvi.html

219269

18.05.2010 11:01

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

Karel Zvára 85.?.?.?

Jsem přesvědčený, že koncepce libertariánství není logickým ani praktickým nesmyslem. Jak jsem uvedl, naplnění těchto myšlenek nepovažuji za možné okamžitě, i kdybych měl tu moc. Aby společnost fungovala, musí se svobodou dlouhodobě počítat.

Vaše "nestarej se o mne"(A) a "nestarám se o tebe"(B) si překládám jako "nekecej mi do toho co a jak mám dělat"(A) a "nebudu ti ani pomáhat"(B). Pokud jsem to pochopil správně, potom nesouhlasím s Vaším tvrzením, že A => B (implikace). Pomoc, je-li dobrovolně poskytovaná a dobrovolně přijímaná, je perfektně v souladu s principy svobody. Dobrovolná charita je právě tím co v dnešní společnosti téměř neexistuje (proto si myslím, že by nebylo dobré okamžitě veškeré přerozdělování zrušit). Odvodem daní na přerozdělování si každý kupuje něco jako odpustek. Samozřejmě můžete nesouhlasit, prezentuji jen můj názor.

Poslední dvě věty nekomentuji víc než tvrzením, že i na takto důvtipné pokusy o vyvolání citové reakce obvykle nereaguji [smích]

219592

18.05.2010 11:18

Svoboda a moc

RE: Vlastnictví

Karel Zvára 85.?.?.?

1. axiom, považuji to za přirozené právo
2. etika a estetika jsou podle mne subjektivní pojmy, stejně jako ctihodnost; každý vlastník je dle mého názoru hoden vlastnictví pokud nenabyl věc násilím

219596

18.05.2010 16:08

Svoboda a moc

RE: Vlastnictví

Karel Zvára 85.?.?.?

1. Tak znovu a z druhé strany: svobodu a vlastnictví předpokládám. Pokud mi je budete brát, se zlou se potážete. (stačí?)
2. Možná z Vašeho pohledu. Za věc společenské dohody považuji etiketu, nikoliv etiku. Viz dílo Murray Rothbarda.

219610

14.07.2010 13:52

Americká ekonomika padá - 2. část

RE: Zajímavý názor z debaty na IHNED.CZ

Karel Zvára 85.?.?.?

Souhlas. Jsou-li bankovní domy soukromé, mají nést i soukromě své ztráty. Největším zločinem je pumpování veřejných prostředků do nich. Koneckonců, na počátku ani nebyly přímo tyto bankovní domy (deriváty byly jen způsobem jak uniknout regulaci), ale státní záruky za hypotéky (to se táhne především po "demokratických" vládách - Clintonem konče).
Pokud jde o mne, za základní problém a zločin považuji právě veřejné prostředky jako takové. Tedy jejich získávání povinností odvádět část majetku (daně). On měl vlastně Fico pravdu, když říkal, že Juraj Jánošík byl první sociální demokrat. Tedy lupič..
Následné rozhazování veřejných prostředků je jen důsledek jejich "existence" (veřejných prostředků). Navíc čím jsou od původního vlastníka (daňového poplatníka) dál, tím více jsou agregované a tím menší kontrolu nad nimi jejich poplatník má. Příklad: pokud bychom odváděli daně přímo obci, bylo by dost jednoduché mít přehled o vlastní finanční angažovanosti v místě.

224042

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Americe pokračuje rabování a násilnosti, média mají zlomyslnou radost01.06.20 11:14 USA 12

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 8

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 11

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Měnové kurzy

USD
24,04 Kč
Euro
26,74 Kč
Libra
30,01 Kč
Kanadský dolar
17,73 Kč
Australský dolar
16,32 Kč
Švýcarský frank
25,00 Kč
100 japonských jenů
22,31 Kč
Čínský juan
3,38 Kč
Polský zloty
6,08 Kč
100 maď. forintů
7,75 Kč
Ukrajinská hřivna
0,90 Kč
100 rublů
34,81 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 808,14 Kč
1 unce stříbra
438,02 Kč
Bitcoin
242 559,10 Kč

Poslední aktualizace: 2.6.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?