Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 35 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, smoke.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

15.04.2008 16:36

Dvě základny, dvě sociální demokracie a dva názory

RE: Ficko

smoke 194.?.?.?

Rozdělení Československa osobně nevnímám jako žádnou zásluhu. Toto mohlo být legitimně provedeno pouze prostřednictvím referenda a co je mi známo, tak v takovém případě by lidé v obou republikách populistické nácky přehlasovali.

159182

11.07.2008 10:33

Trestní oznámení na Karla Schwarzenberga

PNAC

smoke 194.?.?.?

A což takhle podat trestní oznámení za vlastizradu na Havla a Vondru za podpis pod dokumentem požadujícím celosvětovou hegemonii cizí velmoci, které má být dosaženo použitím vojenské síly?

165164

12.01.2009 15:50

Vraždit ve jménu Božím

RE: Autor clanku -Vraždit ve jménu Božím - je zaujaty blazen

smoke 194.?.?.?

Tento příspěvek je pouhá snůška nenávistných talmudistických nesmyslů. Vzhledem k tomu že Izraelci nejsou bibličtí židé, nýbrž protikřesťanští talmudističtí Chazaři z jižního Ruska a se Svatou zemí nemají historicky ani geneticky nic společného (viz níže), přesto to byli oni, kdo zahájil teror proti domorodým muslimům , stejně tak jako v zednářských revolucích a válkách organizují teror proti křesťanům v Evropě a Americe.

Znám tvé skutky, i soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění Satanovo.(Zj 2-10)
Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. (Zj 2-11)
A andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře a zavírá, a nikdo neotevře:
Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi mé slovo a nezapřel jsi mé jméno. (Zj 3-8)
Hle, dávám ti ze shromáždění Satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si tě zamiloval. (Zj 3-9)

180673

13.01.2009 09:03

Zákon a tradice

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

smoke 194.?.?.?

Myslím, že reagujete zbytečně - účelem tohoto příspěvku byl obvyklý pokus o odplivnutí si před p. Lhotákem a jako takový žádnou informační hodnotu nemá (ani to nebylo zamýšleno). Tato dáma se prezentuje téměř výhradně pod články p. Lhotáka jako emocionálně nevyrovnaná žena, jejím životním leitmotivem je boj proti jí neproniknutelnému idealismu a abstrakci, proti chování respektujícímu tradiční evropské hodnoty a v neposlední řadě též proti "machismu" [oči v sloup] [chechtot]

180763

14.01.2009 12:04

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

smoke 194.?.?.?

"A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou."

Tuto větu ovšem není možno vykládat tak, že Kristus na papežský stolec delegoval jakoukoli moc (světské povahy)!

Srov.:

Ta služebná u brány však Petrovi řekla: "Nejsi snad i ty z učedníků toho člověka?" On řekl: "Nejsem." (J 18-17)
Ale Šimon Petr stál a ohříval se. Řekli mu tedy: "Nejsi snad i ty z jeho učedníků? On ho však zapřel a řekl: "Nejsem." (J 18-25)
Jeden ze služebníků nejvyššího kněze, příbuzný toho, kterému Petr usekl ucho, řekl: "Copak jsem tě s ním neviděl v té zahradě?" (J 18-26)
Petr ho tedy znovu zapřel. A vtom zakokrhal kohout. (J 18-27)
Ježíš odpověděl: "Mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Teď ale mé království není odsud." (J 18-36)
Pilát mu tedy řekl: "Takže jsi král?" Ježíš odpověděl: "Ty říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." (J 18-37)


Takže církev se má věnovat pouze duchovním záležitostem a vydávat svědectví o pravdě a nikoli vládnout svojí "neomylnou" dogmatikou vynutitelnou světskou mocí!
Právě takovéto zneužití Kristova učení mnohdy proti lidem dobré vůle, podtržené navíc preláty, kteří podle tohoto učení nikdy nežili, dle mého skromného názoru vytvořilo jakýsi "karmický dluh", který je dnes splácen úpadkem významu církve a Kristova učení a má za následek rozšíření židovské morálky a tím i moci!

180925

02.06.2009 09:40

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Krátkozrakost

smoke 194.?.?.?

jen tak uvažuju, jak se to může stát, že se někdo narodí jako osel a naučí se psát

Máš na mysli svůj předešlý "inteligentní a kultivovaný" výplod? Obdivuhodná sebereflexe... [chechtot]

dokonce na Zvědavce, a cítí se proto nadřazeně a jako spasitel světa před globálními mafiemi

Je mi líto, ale svůj komplex nadřazenosti nad "sockami", "levičáckými starouši" zde předvádí někdo úplně jiný.

Pokud jde o globální mafie, možná to chce si něco zjistit např. o Bilderberg Group a pánech Schwarzenbergovi a Vondrovi v této spojitosti.

pokud jde o mafie lokální, tam ČSSD exceluje; vždy vynikala vysokým počtem svých členů zapletených do četných kriminálních kauz

Je to nějak v rozporu s tím, co jsem uvedl? Ovšem tvým snadno průhledným záměrem je měřit dvojím metrem a přivírat oči nad stejnými kriminálními kauzami tzv. "pravicových" stran. [bliji]

192481

03.06.2009 11:37

Rothschildovská chobotnica

RE: Děsná blbost.

smoke 194.?.?.?

Bude to znít asi dost tvrdě pro NS fans, ale Hitlerův národní socialismus skutečně nebyl onou opozicí židozednářů, nýbrž jejich vítaným nástrojem k rozdělení a zničení Evropy, kterou pak po skončené válce bylo možné kompletně ovládnout liberalismem a bolševismem bez jakéhokoli odporu. Nemusím ani zmiňovat všechny finanční a obchodní vazby, stačí se jen pozorně podívat na jeden zajímavý obrázek dobové propagandy (1.máj - výročí založení Weishauptových Illuminátů).

Vložený obrázek

192554

09.06.2009 11:19

Volby by měly být zopakovány

RE: A ještě...

smoke 194.?.?.?

Pane Koumeless, to jste snad tady ani nemusel zmiňovat. My už dávno dobře víme, že jste hrdým voličem ODS, jste pro radar, Lisabonskou smouvu a nakonec pro naprosto všechny plány západních "Elit", i pro ty, o kterých zatím ještě nevíte, že si přejete nadvládu sionistických USA a Izraele nad celou planetou, vyvraždění miliardy arabských "teroristů", podrobení nebezbečně málo servilního Ruska a tiše doufáte, že vám, modrým soudruhům, z toho také něco kápne. [bliji]

192889

26.06.2009 18:24

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: V USA jsem nebyl,

smoke 194.?.?.?

Podle Adlerovy Individualpsychologie - tam, kde je nalezen komplex méněcennosti, bude také přítomen skrytý komplex nadřazenosti. Pokud je z druhé strany zkoumán komplex nadřazenosti a jeho průběh, vždycky je nalezen více či méně zakrytý komplex méněcennosti. "Jednou z vlastností lidské povahy je zřejmě to, že když se někdo - ať dítě či dospělý - cítí příliš slabý, přestane se zajímat o druhé a usiluje výhradně o nadřazenost." Čili, "komplex nadřazenosti je jedním ze způsobů, jak se lidé s pocitem méněcennosti snaží uniknout svým těžkostem".

194068

15.12.2009 13:41

Osvobozen!

RE: popierac holokaustu - nalepka made in zionism

smoke 194.?.?.?

This page has been blocked by your Proventia Web Filter ...

URL: http://vera-tydlitatova.eblog.cz/popirac-holokaustu-vyklouzl

URL Categories: Pornography

[chechtot]

207023

07.01.2010 11:25

Nezvaná návštěva

RE: zajímavé

smoke 194.?.?.?

Následující text také sdílí Váš pohled a dle mého názoru stojí za přečtení:
http://unamyr.sweb.cz/texty/study4.htm

209105

07.01.2010 11:27

Nezvaná návštěva

RE: Katolická Církev se stala pokoncilní sektou!!

smoke 194.?.?.?

Mimo Vámi doporučených stránek bych měl na skladě ještě šťavnatější čtivo:
http://diesirae.ic.cz/
[vyplazený jazyk]

209106

08.01.2010 10:21

Nezvaná návštěva

RE: Katolická Církev se stala pokoncilní sektou!!

smoke 194.?.?.?

Možný by byl ovšem také výkad sedmihlavé šelmy z gnostického (tzn. raně křesťanského, jen málo či vůbec neovlivněného judaismem) pohledu, kde tzv. Sedmerost symbolizovala nevědomé síly stvořeného světa, konkrétně jeho stvořitele Demiurga-Samaela-Jaldabaotha-Jahveho a jeho sedm archontů - vládců. Tajná kniha Janova uvádí tyto:
První je Jaoth - lví obličej, druhý je Elo(h)aios - obličej osla, třetí je Astafaios - obličej hyeny, čtvrtý je Ja(h)o - hadí obličej se sedmi hlavami, pátý je Adonaios - obličej draka, šestý je Adoni - obličej opice, sedmý je Sabbataios - žhnoucí obličej plný plamenů. To je sedmička týdne. To jsou ti, kteří ovládají svět. Jaldabaoth ale, měnící své vzezření, aby se mohl ukázat v podobě každé tváře podle své chuti, jim rozdělil (něco) ze svého ohně, který vlastní a také (něco) ze své síly. Z čistého světla ale, které si vzal od své matky - Sofie, z toho jim (nic) nedal. Proto je ovládl, kvůli velikosti, která v něm byla ze síly světla matky. Proto si nechal říkat "Bůh", že se spoléhal na podstatu, ze které vzešel.

209222

18.01.2010 10:00

Masakr v Račaku a „humanitární“ bombardování Jugoslávie

RE: K jeho promítnutí vedení ČT dlouho hledalo

smoke 194.?.?.?

Já bych se na Vašem místě, pane mtk, zas tak nezlobil. Ona je to totiž občas docela zábava, jak se někteří snaží na židozednářskou teorii (která byla populární mj. už ve vilémovském Německu – kdopak tam měl asi tradičně vliv?) naroubovat i věci ne tak zcela úplně zapadající. Zde bych vzpomenul například úsměvnou klerofašistickou bajku, kterak jistý židobolševik – agent Kominterny získal pod kontrolu celou KS Číny a donutil Maa vraždit bezcenné góje při Velkém skoku a Kulturní revoluci, a to dokonce několik let po zániku Kominterny i Kominformy, v době, kdy se čínský režim oficiálně rozešel se sovětským.

Oni ostatně ti zlí zednáři také vypracovali ten zrádně liberalistický dokument – Ústavu USA a Listinu práv, kteréžto od samého začátku dávaly ten falešný pocit svobody a podílu na rozhodování, zatímco každý soudný člověk přeci musí uznat, že nejlepší formou vlády (opomineme-li onen spravedlivý a duchovně vyspělý středověk) byly přeci evropské absolutistické monarchie, k tomu stačí jen letmý pohled např. do tereziánské apod. legislativy...
[chechtot]

209816

19.01.2010 09:25

Masakr v Račaku a „humanitární“ bombardování Jugoslávie

RE: Co Vám tak vadí na Marii Terezii ?

smoke 194.?.?.?

Opravdu nemám na mysli zrušení jezuitů papežskou bulou, kterýchžto byla ostatně Marie Terezie pilnou elévkou, se zřejmou inspirací v inkvizičních procesech a masovém používání tortury. Mám na mysli např. trestní zákoník, který, mimo těchto procesních „vymožeností“ umožňoval např. stíhání „zločinů“ sine lege, čistě pro „ohavnost a zavrženíhodnost“ těchto činů – konkrétní judikaturu si jistě dokážete dohledat či aspoň představit – muselo to být, tak nějak po římsku, velmi spravedlivé, rozhodně lepší než u těch ohavných zednářů v USA.

Klerofašisté se nám zde do hledáčku dostávají nejen jako hlavní součást antisrbského tandemu Vatikán – Německo – USA – neoustašovské Chorvatsko, ale zejména různorodou antižidovsky a antizednářsky laděnou konspirační propagandou (přičemž své organizace taktně vynechávají a působí na emoce jako spravedliví chudáčci, proti nimž se všichni spikli), vydatně podpořenou „naprosto nezávislým“ vydavatelstvím Pro Fide Catholica a „naprosto nezávislými“ weby. Nu což, proti gustu… Ale nevydávejte, prosím, své gusto za jedinou „Pravdu“, „Podstatu“ apod. (což jsou ostatně pojmy mnohokráte překroucené Vašimi favority).

209902

25.01.2010 11:35

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

smoke 194.?.?.?

Konzistenci biblického kánonu neobhájíte. Evangelií bylo v prvních stoletích stovky. Kdo rozhodl, co je "pravověrné" a co ne? Bůh? Nebo snad císaři podléhající sbor biskupů na Nicejském koncilu? To ovšem není nějaká nezpochybnitelná autorita. I v současnosti různé církve užívají mírně odlišný kánon. Nemluvě o tom, že řadu biblických listů podle současné biblistiky nemohli napsat autoři, jímž jsou připisovány. Pastorální epištoly, List Efezským a List Židům nenapsal Pavel z Tarsu. První a druhý list Petrův nenapsal apoštol Petr. První, druhý a třetí list Janův nenapsal apoštol Jan. List Judův neuznával ani Ireneus či Eusebius.

Co se týče Tomášova evangelia, rozhodně se nejedná o nějaký falzifikát "pravých" evangelií. Dovoliím si citovat:

"Tomášovo evangelium odpovídá žánru apoštolské literatury mnohem spíš než kanonická evangelia. Kanonická evangelia se tak dostávají do obdobného druhotného postavení, které dřív deklasovalo jiná evangelia jako apokryfní. Jasné rozlišení mezi tím, co je kanonické a co ne, se začíná ztrácet..."
(Prof. Dr. James M. Robinson, bývalý ředitel Institutu pro antiku a křesťanství (Institute for Antiquity and Christianity, IAC) při univerzitě v kalifornském Claremontu a organizátor expedice v Nag Hammádí)
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001

"Právě vzhledem k samostatnosti těch slov Tomášova evangelia, která mají paralely v NZ, je možno se domnívat, že první stavební kámen pro pozdější Tomášovo evangelium byla sbírka, která si se stářím a autenticitou s NZ nijak nezadá. Teze, že v případě Tomášova evangelia se jedná o na NZ nezávislou, nejstarší tradici Ježíšových slov, se každopádně mezi badateli stále více prosazuje." (zde citován Ph. Vielhauer, Geschichte de urchristlichen Literatur, 1975, str. 618-635).
http://unamyr.sweb.cz/texty/study4.htm

210576

03.02.2010 09:11

U Václava Klause se dnes mihla jedna parodie na prezidenta z EU

RE: Klaus dělá pouze to, co mu lóže nakáže

smoke 194.?.?.?

Zdroj?

211336

15.02.2010 09:38

Zednáři v GE Money Bank?

RE: Zednáři v Plzni

smoke 194.?.?.?

Cechovní symboly – jak prosté že. Jiný význam v historii zřejmě nikdy nebyl. V kostele se tímto symbolem zřejmě zvěčnil cech kameníků. Přiznávám, že jsem historický analfabet, zatímco Vy jste zřejmě odborník na historický výklad jakéhokoli symbolu, pochopitelně včetně všech významových posunů během staletí. Můžete mi tedy prosím říci, který cech tedy uspořádal tzv. Velkou Francouzskou buržoazní revoluci?

Vložený obrázek

212596

24.02.2010 13:51

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Autor vylévá vaničku i s dítětem

smoke 194.?.?.?

Jo jo, dříve byl nutností proletářský kádrový profil - dnes jsou zas sběrači trofejí do CV... Patřičná ideologická uvědomělost a podlézavost režimní společenské struktuře byla v každé době dobře ohodnocena... [smích]

213393

08.03.2010 09:33

Demokracie nebo demokratura? Čast 2.

RE: Tohle ja paradni priklad

smoke 194.?.?.?

Myslím, že jste to špatně pochopil. Svoboda projevu spočívá pouze ve sdělování osobních názorů, organizovaný brainwash sledující své cíle s tím nemá nic společného. Bez náboženských a ideologických mafií se myslím dost dobře obejdeme a jejich eliminací můžeme dosáhnout skutečně nezávislého rozhodování občanů prostřednictvím přímé demokracie.

214355

08.03.2010 15:39

USA rozhodují o tom, který Kanaďan může letět

RE:

smoke 194.?.?.?

To zní skoro stejně jako Lidový komisariát vnitřních záležitostí... podobnost zřejmě jen náhodná [smích]

Vložený obrázek

214371

10.03.2010 12:15

Čteme si preambuli Ústavy ČR: Jak režim pohrdá vlastními slovy

RE: kdo che tam,pomozme mu tam-o tom je celé lidské plahočení,dokdy?

smoke 194.?.?.?

Ale ona ta Pravda skutečně není pro všechny. Je jen pro ty, kteří ji hledají, kteří jsou schopni ji vnímat a především uznat její nejvyšší autoritu. Hodně lidí se naopak poznání Pravdy brání a v rámci solipsistických představ ji nahrazují nejrůznějšími konstrukty své mysli.

214499

29.03.2010 15:07

Bachmannová: Bůh prokleje Ameriku, pokud se postaví proti Izraeli

RE: Výklad pojmů 2

smoke 194.?.?.?

"Ty mé nepřátele, kteří nechtěli, abych nad nimi kraloval, pak přiveďte sem a pobijte přede mnou." L 19,27

Dobrou chuť [smích]

215957

07.04.2010 09:36

Rodiče Corriové žalují Izrael u izraelského soudu

IMHO,

smoke 194.?.?.?

Dvořák = Pražák

216549

12.04.2010 13:02

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Děsivé - pro MB a JS

smoke 194.?.?.?

Ladies and Gentlemen...WE GOT HIM (!!!)
-----------
Mtk, povedlo se ti to. Nemůže být hmatatelnějšího důkazu, jak nám tady Jansmith1984 mlží, než tohle odhalení. Dokonce se nezdráhal použít i podlé lži.

Mtk i pane Méďo, díky za obětavou pomoc...DOSTALI JSME HO (!!!).

Mirda 08.01.10 06:41

217033

20.04.2010 13:54

Kdyby, kdyby, kdyby…

RE: Nesmysly

smoke 194.?.?.?

Nejlépe Národní soud ustanovený podle vzoru toho poválečného. Němečtí národní socialisté se také mohli zaštiťovat legalitou, ovšem na legitimitu jejich jednání a následné posouzení činů to nemělo žádný vliv.

217517

20.04.2010 14:41

Kdyby, kdyby, kdyby…

RE: Nesmysly

smoke 194.?.?.?

No mě Nacionálně bolševická strana připadá spíše jako "extremistická" zábava pro ruskou mládež. Navíc spolupracuje s prozápadními liberálními stranami z Chodorkovského líhně. To se samozřejmě netýká samotného Dugina, který se přidal k Putinovcům a je zřejmě vlivným geostratégem a politologem (jakási ruská obdoba Brzezinského).

217521

07.06.2010 18:11

Za příklonem k TOP 09 neznalost a neinformovanost

RE: Nejen mládež

smoke 194.?.?.?

Máte na mysli plány L. P. Beriji?

221465

08.06.2010 10:52

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

smoke 194.?.?.?

Ano, přesně tak. Ten, kdo se postavil zemskému sněmu, nemohl dle tehdy platného zemského práva vládnout, natož pak absolutisticky. [mrknutí jedním okem]

221507

04.08.2010 11:47

Obrovské požáry v Rusku – co se děje?

RE: Proč by to ZOG dělala?

smoke 194.?.?.?

Krvaví sionističtí bolševici byli vyhnáni z Kremlu v r. 1953

To je nesmysl. Židé byli z vedení SSSR odstraňováni již od roku 1929, kdy Stalin upevnil moc a poslal do vyhnanství Trockého-Bronštejna. Nejintenzivněji tento proces probíhal za tzv. Velké čistky v letech 1936-38 a vyvrcholil zavražděním Trockého v r. 1940 v Mexiku. V ČSR byli odstraněni již v r. 1952, kdy byl na Stalinův příkaz odsouzen a popraven Slánský spolu s dalšími 10 Židy za podporu Izraele.

225596

30.08.2010 16:19

Továreň na duchovno - 1.časť

RE: Šamanismus a pravoslavné křesťanství

smoke 194.?.?.?

Zásadní rozdíl mezi šamanismem a institucionalizovaným náboženstvím je:

- Šaman Vám zprostředkuje Váš vlastní vhled pomocí transcendentního prožitku vyvolaného některými jím používanými technikami (bubnování, tanec, pití Sómy atd.)

- Kněz Váš vhled nepodporuje, ten je totiž nebezpečný pro náboženské instituce a jejich manipulace důvěřivými ovečkami. Kněz Vám poskytne neúplné či falešné vysvětlení, které je ovšem plně v souladu s mocenskými cíli jeho náboženské instituce. Pro lepší efekt použije neúčinné napodobeniny šamanských technik uvedených v prvém případě (vykuřování kadidlem, přijímání "Těla Páně" apod.).

227020

02.09.2010 17:25

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: .. dokončení

smoke 194.?.?.?

Bezúročně nemusí znamenat zadarmo, ale třeba za podíl na zisku (s tím, že když investor vsadí na špatný projekt, ztrácí vše, žádné další nároky nemůže uplatňovat). To mi nijak absurdní nepřijde - v některých jiných krajích se to tak dělá běžně a daleko lépe to odpovídá modelu rovnosti obou smluvních stran.

227385

06.09.2010 15:07

Spravedlivý stát

RE: Svet jde uplne jinou cestou, nez jakou bychom si prali, zlo vitezi, kam jen pohlednete.

194.?.?.?

Brave New World!

227643

13.09.2010 11:12

A má vůbec smysl šifrovat?

RE: Nic špatného jsem neudělal

smoke 194.?.?.?

Přesně tak. Podívejme se například na to, jak se v křesťanství oportunisticky měnil postoj k lichvě.

227984

14.09.2010 10:59

Úvaha o NWO v Čechách a na Moravě

RE: Svatá pravda, že kapitalistům spolupráce s Komanči nevadí ...

smoke 194.?.?.?

Program Lend-Lease byl schválen i pro SSSR až po návštěvě amerického viceprezidenta Henryho Wallace na Kolymě, kde byl obhlédnout otrockou těžbu zlata, kterým se mělo za vojenský materiál platit...

228065

Káva pro Zvědavce

37

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 70 čtenářů částkou 13 017 korun, což je 37 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Slovinský premiér označil poslance Evropského parlamentu za "Sorosovy loutky"15.10.21 19:07 Slovinsko 0

Do Tatier už len elektromobilom?15.10.21 19:04 Slovensko 1

Izrael zaútočil na Sýrii pod krytím dopravních letadel15.10.21 18:55 Sýrie 0

Hlavní vražedný nástroj v britských nemocnicích15.10.21 18:39 Británie 0

Pilot zemřel při letu několik dní po očkování15.10.21 10:38 USA 3

Roušky všude a restaurace jen pro očkované. Vláda po volbách zvažuje zpřísnit opatření14.10.21 17:03 Česká republika 2

Osoby s vagínami14.10.21 13:29 Neurčeno 3

Plyn čerpaný do evropských zásobníků klesl na minimum13.10.21 17:33 Evropská unie 2

Policie Feriho stále nevyslechla13.10.21 12:48 Česká republika 1

Analýza českého MZ : Nejvíc příznaků covidu a úmrtí tento rok na covid je u lidí po první dávce očkování!13.10.21 12:09 Česká republika 6

Námořní přeprava zboží kolabuje!13.10.21 08:19 Neurčeno 0

Češi žádají stovky milionů jako odškodné za očkování13.10.21 08:15 Česká republika 1

Brusel věří, že se jednota Visegrádu drolí12.10.21 14:54 Evropská unie 1

WHO chce být nejvyšší autoritou v oblasti veřejného zdraví!11.10.21 17:32 Neurčeno 3

Úmrtnost v Rusku je nejvyšší od rozpadu SSSR: země přišla za rok o více než 2 miliony lidí!11.10.21 09:24 Rusko 4

Za koho kope Ondřej Neff?10.10.21 21:03 Česká republika 7

Syndrom vodnatosti jater, kterým trpí pan prezident, je jeden z vedlejších účinků Pfizeru10.10.21 09:53 Česká republika 4

Společnost Pfizer vyzývá vládu USA, aby předala k očkování 28 milionů dětí ve věku od 5 do 11 let!09.10.21 15:43 USA 5

Australskému poslanci Craig Kellyovi zakázali v parlamentu zmínit Ivermectin09.10.21 12:29 Austrálie 2

Kanadský premiér: Do konce října musí být každý cestující vlakem nebo letadlem plně očkován09.10.21 12:21 Kanada 2

Měnové kurzy

USD
21,88 Kč
Euro
25,37 Kč
Libra
30,10 Kč
Kanadský dolar
17,66 Kč
Australský dolar
16,23 Kč
Švýcarský frank
23,68 Kč
100 japonských jenů
19,14 Kč
Čínský juan
3,40 Kč
Polský zloty
5,56 Kč
100 maď. forintů
7,06 Kč
Ukrajinská hřivna
0,83 Kč
100 rublů
30,84 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 690,60 Kč
1 unce stříbra
510,09 Kč
Bitcoin
1 312 298,77 Kč

Poslední aktualizace: 15.10.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?