Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 91 příspěveků, 1 jméno: Kropáč.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

06.08.2009 16:15

Samota moderní doby

RE: Confiteor ante finis

Kropáč 94.?.?.?

Opravdu jsem nevěděl, že co jsem napsal do nadpisu je nějaký citát. Confiteor lze chápat, při poněkud širším pojetí než uvádí katechismus, jako svátost zpovědi. Ante finis cíkrve neznají, pouze v takovém případě kněz udílí rozhřešení, t.j. odpuštění hříchů, svátostí posledního pomazání. Lékaři užívají pouze sousloví status ante finis. Ale to nevadí, protože vlastně všechno co stojí za to být napsáno, již někdo napsal. Nadpisem jsem chtěl, ponekud nadneseně, zdůvodnit proč jsem na web Zvědavce tak dlouho nic nenapsal a nadále psát nebudu.
Nezbývá se než omluvit jansmith-ovi, že uváděné otázky nezodpovím.

197341

30.08.2009 18:49

Jak jsem si kupoval počítač

Kropáč sem nakoukl

Kropáč 94.?.?.?

Jedním z providerů Internetu v ČR je Tiscali.cz. Mají ta slovník, s tímto
UPOZORNĚNÍ Databáze Tiscali Slovník mohou obsahovat slova a slovní spojení se sexuální tématikou a násilím. Uživatel bere používáním služby na vědomí, že může být s těmito výrazy konfrontován, a to i v případě, že jím nebyly přímo požadovány!

199045

09.09.2009 23:40

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

Myšlení bastardů

Kropáč 94.?.?.?

Již před cca 50ti lety mi sdělila jedna maželka vysokého papaláše, jak se dostala do vytržení při souloži. Upřesnila to: ještě jsem nezažila takovou rozkoš, jako když se ve mně převaluje předkožka.

199995

22.09.2009 07:12

Kořeny totalitní ideologie

Vy Lišáku

Kropáč 94.?.?.?

byste dovedl vytáhnout z nory (ale jen na chvilku) i takového starého jezevce, jako jsem já. Dokonce se domnívám, že to Vaše nekonfekční myšlení je solí Zvědavce. Škoda, že nemám na Vás přímé e-mail spojení abych mohl něco sdělit, aniž bych se prezentoval veřejně. Nepsal jste také tu úvahu, jak faraon zmoudřel a zavedl místo mnoha popoháněčů volských spřežení ekonomickou formu donucení, takže je chomout pro všechny? Nenašel jsem to v archivu, protože - a proto. Kropáč, to je trochu jak řemdich. Občas pomůže z palice konfekčního, svobodného občana, vykřísnout jiskru. Ale je to ještě těžší, než píchat dřevcem do větrných mlýnů, takže z té své nory vylézám již jen občas.

200918

05.10.2009 21:21

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

Sioux

Kropáč 94.?.?.?

My se nebát! Náš Velká, ne moc bílá, Otec na Washington to zastřelit dobře. [velký smích] [velký smích] [velký smích]

201803

05.10.2009 21:34

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: Příliš černé barvy

Kropáč 94.?.?.?

S ohledem na obsah globálních mysliven - marné volání.

201804

17.10.2009 08:24

Malicherné problémy naší blaženosti

Jen zcela výjimečně

Kropáč 94.?.?.?

"..Jediným smyslem a účelem té podivné revoluce, jak jsem brzo pochopil, bylo dát komunismu a jeho lodivodům „lidskou tvář“ kapitalismu."
Napsal bych, přímo "po Leninovsku": idealistický antikomunizmus - dětská nemoc korporativního kapitalizmu. Odhalení Stalinova kultu osobnosti předcházelo jeho vystoupení proti sionizmu. Do té doby byl gruzínský tyran docela košer, protože poslouchal své poradce. Neuvědomil si, že jeho osobní lékaři patří do stejného hnízda. V ČSR se školili piloti Izraele, vyvážela tam vojenská technika, ÚV KSČ pod vedením soudruha Slánského organizoval taková zvěrstva, jako Jáchymovský gulag, proces s M. Horákovou, etc., etc. Poté byla oddělena funkce kormidelníků a kapitánů (jak chcete, socializmu či komunizmu). Kapitány nenajdete v seznamech StB, jen málo v editacích Cibulky. Něco jiného by byly (pokud by byly) seznamy nomenklaturních kádrů KS. Kormidelníci mohli za všechno, i sněhové vločce se říkalo "kalamitka". Někde jsem četl, že i za potopení Titaniku mohl kormidelník.

"..masa obyvatelstva byla komunismem vytvořený „plebs“ bez vlastní vůle a reálné představy, co politika vůbec je.."
Ten plebs byl přeměněný proletariát na střední vrstvu, nejen již gramotný, ale schopný produkovat zboží za podmínek vysoké úrovně dělby práce. Povětšinou mistři světa, postižení "komunistickým" rovnostářstvím, potřebou stát fronty na banány a cestováním pouze do zemí RVHP.

"..Jediná společenská skupina, která měla peníze a zdroje schopné vložit do politiky, byli lidé spojení s bývalým režimem."
Ano. Ti skuteční avšak latentní kapitáni, výjimečně kormidelníci. Dále ekonomické elity vzniklé z kolotočářů, veksláků a t.p., po staru lumpenproletariátu.

"..Sametová cesta k blaženosti je postavena na dnes již více něž bilionovém státním dluhu, morální dluh většiny z nás je však násobně větší."
Směnečné právo je odvětví občanského práva, které se zabývá dvěma zvláštními druhy cenných papírů, směnkou a šekem. Ačkoli právo cenných papírů je obecně považováno za součást obchodního práva, směnečné právo se z tradičních důvodů řadí do práva občanského a je pokládáno za jednu z jeho "královských" disciplín. Znáte něco o cechovních vývěsních štítech? Nejznámější je dosud užívaný symbol "eskulapky" ve zdravotnictví (byť to byl původně cizopasník vlasovec medinský na špejli). Ti starší si pamatují zlatý disk před provozovnami holičství a kadeřnictví. Nespíš jejich patronkou byla Dalila. A ti ještě starší by si vzpomenuli na to, že zastavárníci (v Praze lidově "frc") užívali vývěsní štít v podobě červeného kotouče. I slepé kuře zrno najde.

202709

01.11.2009 13:26

Dopis referentky

Super Desatero

Kropáč 94.?.?.?

1. Není Boha kromě zastupitelské demokracie, a úředník je jejím prorokem!
2. Nebudeš zneužívat jména sionisty!
3. Pomni, abys den daňového přiznání a splátkový kalendář světil!
4. Cti svého otce i matku, po kterých budeš dědit!
5. Nezabiješ! Nemstěte se sami, miláčkové, ale ponechte to Božímu soudu. Jinak riskujete kriminál.
6. Nezcizoložíš! Před sňatkem uzavřeš předmanželskou smlouvu, neb nevíš, zda dcera Boží nalezla zalíbení v tvé předkožce či majetku.
7. Nepokradeš! Kdo kradl, měl by vědět kdy přestat. Raději ať pracuje a vydělává vlastníma rukama majetek, aby měl z čeho dát bankéři. Mohli by na něj náhodou přijít a vsadit do ťurmy.
8. Křivé svědectví je hanebností, pokud riziko převažuje zisk!
9. Nepožádáš manželky nadřízeného či zvoleného, ale posuď, zda je výhodné jí vyhovět! Ona může být dobrou orodovnicí a zajisté bude oslyšena.
10. Aniž požádáš majetku nadřízeného, či zvoleného, neb to je cestou do pekel!

V případné reakci uveďte identifikační kód pozpátku: EVOLOVINHCISVEMSJ
Jinak nebudu reagovat.

203805

02.11.2009 12:28

Dopis referentky

RE: Super Desatero

Kropáč 94.?.?.?

Správně je to ÁAAAACH, ÁÁÁÁCH. Výkřik kvalifikované erosenky při orgazmu klienta.

203884

02.11.2009 20:31

Dopis referentky

RE: Super Desatero

Kropáč 94.?.?.?

Velmistře černého humoru! Domníváš se, že by nám měli potomci splatit svůj dluh? Vrátit všechno, co jsme do nich vložili? Odborným odhadem je to cca 2 cm kubické ejakulátu. Třeba pod stromeček, k Dušičkám to již nestihnou.

203928

03.11.2009 18:06

Dopis referentky

RE: Vlastní úřad

Kropáč 94.?.?.?

Nad obrazem sv. Bruna v Itálii je nadpis:
(it.) - Je živý a mluvil by, kdyby nezachovával příkaz mlčení.

203987

Nedělám ze sebe hloupého. Jsem hloupý a prosím o poučení. Jak to, že vy nejchytřejší jste objevili holokaust až po smrti Hitlera? Připomíná mi to chytrost objevitelů kultu osobnosti tyrana Stalina. Také až po smrti generálního tajemníka KSČ a smrti Stalina do tehdejší ČSR přestali létat piloti Izraele na školení a k výcviku, byly ukončeny dodávka zbraní pro Izrael. Prosím o poučení, když jste tak chytrý, potrestat mne není třeba.

204823

Trochu vám pomohu, pane chytrý. Já s tím nic nesvedu. Jako měli na svým kvelbem lazebníci a bradýři zlatý kotouč, tak směnárníci a lichváři červený štít. Ten vás zlikviduje, byť jste jeho soukmenovci stejně tak, jako zorganizoval holokaust. Tentokrát to bude ve spolupráci s asiaty. Vy to víte, tak okolo sebe kopete jak umírající kobyla. Umírající v ČR, enklávě Izraele.

204824

29.12.2009 16:53

Domov důchodců Dobrá Voda - smrt vysvobozuje

Budiž slyšeny obě strany.

Kropáč 94.?.?.?

Jakékoli předjímání bez toho je výlevem momentálního stavu emocí. Něco málo o tom vím, takže na první pohled jsou požadavky na běžný domov důchodců poněkud vyšší, než umožňje jejich rozpočet. V tom to také může být. Nemohu chtít něco, nač nemám prostředky a nevyřvávám to do světa, byť jsem rovněž imobilní důchodce. Jestliže nemohu platit měsíčně přes 15 tis. Kč, tak budu čekat, až se v běžném domově důchodců uvolní místo 5 až 8 let. A budu rád, když tam bude zájmový kroužek výpočetní techniky, obstojná kni-hovna atp. Již nyní slyším od mladších, že to málo co dostávám, je "z mých daní". Kdybych nebyl spořivý, tak byste byli mého příspěvku rovněž ušetřeni.

208290

29.12.2009 21:09

Domov důchodců Dobrá Voda - smrt vysvobozuje

RE: Budiž slyšeny obě strany.

Kropáč 94.?.?.?

Omlouvá Vás, že jste 11 let mimo. Věděl byste, že mnoho lidí tu nemá nablýskaný mobil (užívám Nokii 1100 ředu let), značkové kdovíco. A ještě: proč argumentujete sprchou? Sprchovat se musím, protože pro zdravotní potíže se nedostanu do vany a z vany, za asistenci platím 100 Kč. Jestlipak víte, že někteří defekují v zaměstnání, aby nemuseli doma spláchnout? Že s poplatky v bezbariérovém domě platím za 60m2 Kč ve výši průměrného důchodu? A v domově důchodců - nic zadarmo, ale všude. Ale to by bylo dlouhé psaní. Ostatně, podívejte se sem:
http://www.domov-dobravoda.cz/index.php?nid=2965&lid=CZ&oid=343737

208317

02.01.2010 19:39

Kalahari

PF 2010 těm se stejným rozptylem

Kropáč 94.?.?.?

Přeji zejména hodně zdraví psychosomatického a co nejméně stárnutí. Aby to ještě dlouho trvalo, než někdo řekne "zavři hubu, nebyls tázán". Chce to být natolik svobodným aby sis mohl splnění svých přání koupit a ta přání musí být pak tuze skromná.
To všechno píši nikoli proto že bych si stěžoval, abys mne litoval. Jde o poznání: je nutné vážit si toho hovna, co máš dnes.

208647

04.01.2010 09:10

Kalahari

Chcete být šťastní, či alespoň spokojení?

Kropáč 94.?.?.?

Tak to prosím záleží na tom, co k tomu potřebujete. Pokud budete jako Sanové na poušti, pak k tomu máte blízko. Pokud potřebujete víc, musíte víc kmitat. Jak račte. Jsou tací, kteří toho potřebují tolik, že na to své štěstíčko nikdy nedosáhnou a vylepšují si to tím, že dělají z ostatních větší pitomce (voly), než jsou sami. Při tom ten pokrok myšlení je, v porovnání s pokrokem techniky, zanedbatelný. Perte se a žerte se v zájmu svého štěstíčka. Při hmotnosti 130 kg mi připadá nevkusné z vás dělat většího vola, než jsem sám. Ale ono nejde ani tak o hmotnost a techniku pro zabíjení či lenošení, jako spíš o to myšlení, viďte? Spokojeně žít.

208771

04.01.2010 22:45

Kalahari

RE: Chcete být šťastní, či alespoň spokojení?

Kropáč 94.?.?.?

Zdravím množinu živé biomasy nazývané WL, prozatím využitelné pouze jako trakce ekonomiky ČR. Být doma prorokem, nebo dokonce misionářem, je nerozumné. Ví se, že jiné dokonale vyléčit je neefektivní, protože je lze dokonale zabít s vynaložením menšího úsilí i neskonale nižšími náklady. Změnit myšlení je ještě horší, zejména v rozličných demokraciích. Ať si chlap povídá hlouposti, přece jej v zájmu své pravdy zabít nemůžu a jinak to nejde. Snad nehledat příčiny současného stavu v minulosti, ale zkusit poukázet na kauzu finalis, cílovou příčinu. I tak ovšem pochybuji o úspěchu, protože přece nejde o náš život a štěstí, ale našich potomků, pozitiv bankovních účtů, domů co jsme postavili a stromů, co jsme vysadili.

208848

05.01.2010 17:59

Kalahari

RE: Chcete být šťastní, či alespoň spokojení?

Kropáč 94.?.?.?

Asi se nechám přejmenovat. Z Kropáče na Řemdich. K tomu snu: my jsme tady tu demokracii ne vybudovali, ale rovnou vymysleli. Tak mne zas napadá (co tak může Kropáče napadnout), jestli by nebyl lepší na Hradě tibetský Dalajláma, místo toho pána z prognostického ústavu.

208929

17.01.2010 19:49

Kalamita

Víte, co znamená slovo "EXTINKCE"?

Kropáč 94.?.?.?

V jednom internetovém slovníku se píše: extinkce = 1) absorbance,-- 2) celkový úbytek světla... --3) utlumení, ohraničení nákazy, --a konečně 4) stálý vývojový proces vedoucí k nahrazování opotřebované živé soustavy (organizmu) mladou soustavou.---
Ani by mne nenapadlo ten význam slova hledat, kdybych si nepřečetl na webu WM Magazín článek ARMAGEDON BUDE UTAJEN, kde se píše: "... otázka varování ztrácí jakýkoli smysl. V případě extinkčního typu nevyhnutelné srážky by takové utajení bylo doslova pro blaho lidstva. I selský rozum říká, že bychom ani při vší snaze o zmírnění důsledků nikdy nedokázali včas vyklidit ohrožená území,...". To prosím údajně napsal poradce exekutivy USA.--
A teď - kdo se v tom má angažovat?

209766

18.01.2010 08:14

Kalamita

RE: situation normal

Kropáč 94.?.?.?

OK! Coito, ergo sum!
Aristokraté: Proč-by-chóm-se-ne-tě-ši-li, kdýž-nám-pán-bůh-zdra-ví-dá...
Plebs: Mi-lost-né-zví-řát-ko... Po-sta-vi-la-pů-tnu-ve-dle ryb-ní-ka, vy-str-či-la-prr-del-na-ko-mi-ní-ka. Bác-bác-bác-von-ji-přez-ní-plác...
Politici: Aby se děti našich dětí měly lépe.

209802

21.01.2010 23:17

Jak elity ovládají svět

Co třeba změnit svůj styl života?

Kropáč 94.?.?.?

Vrchol pyramidy je tak stabilní, jak mu umožňují nižší balvany. Jsme lepší vůči sobě navzájem, ve té stejné linii, nebo dokonce jednáme ještě hůře vůči těm, co jsou pod námi? Půjdu dokonce tak daleko, že připomenu (ČR) mazlíčky ministra Kocába. Jak vadí "superelity" našim spoluobčanům romského původu?
To je přece slovo do pranice. Bude-li každý z nás z křemene, bude celý národ z balvanů.

210175

22.01.2010 19:20

Jak elity ovládají svět

RE: ucit se, ucit se, ucit se

Kropáč 94.?.?.?

"...Delit lidi dle nabozensti, ...je cesta do katastrofy - viz..... odpoledne do talmudske skoly....pracovitejsi v zamestnani...."
Ano, to je opakujici se cesta Zidu do katastrofy. Jsou nejprve Zide, potom teprv obcane napr. CR, USA, atd. Pracovitejsi jen "hlavou", coz?

210260

23.01.2010 12:45

Lidi, opravdu už neblbněte s těmi pejsky

Není ten pejsek přece jen lepší?

Kropáč 94.?.?.?

Jeho léčebná péče stojí ještě méně než moje, byť si řadu let neplatil zdravotní pojištění. Nehledě k jiným výhodám. Se psem bojovné rasy se člověk může vytahovat nad jinými blby. Ostatně, když vás někdo naštve, co může být lepším ventilem než nakopnout svého psa? Ten bezdomovec by šumoval v ledničce, zásuvkách nábytku a kdoví, třebas by pozval své známé ludry (ludra je u australských domorodců výraz pro ženu).

210333

24.01.2010 13:03

Lidi, opravdu už neblbněte s těmi pejsky

Všechno je jinak

Kropáč 94.?.?.?

Úmysl autora článku bude jiný, jen trochu chce vyzkoušet naši vnímavost. Správně zní nadpis: Lidi, opravdu už neblbněte (například s těmi pejsky). Jenže my jsme všichni příliš chytří (jak alkoholici) a chápeme to podle toho.

210461

01.02.2010 20:46

Proč nevěřit propagandě?

Nick name NYRC?

Kropáč 94.?.?.?

Pokud ano, tak zdravím pisatele článku! [velký smích] [velký smích] [velký smích]

211175

08.02.2010 07:42

Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

Kdo páchá ta "zvěrstva"?

Kropáč 94.?.?.?

Zásadně jsou patrné.. napíši výkonné orgány moci. A tak někteří pláčí nad nesprávným hrobem. Například u prokurátorky Polednové. Nikdo si již nevšímá, kdo vedl tu moc, která organizovala zničení národní ekonomické elity, združstevňování v zemědělství a podobně. Bylo to v době, na tom se i historikové shodli, od roku 1948 do smrti Stalina. Vězeň si zapamatuje bachaře, který brání jeho svobodě. Jenže ti bachaři vyvíjejí činnost podle nějakých zákonů. Američan by řekl: nechte mne dělat si svoji práci. A tak marně čekám, že náš Ústav pro vyšetřování zločinů totalitních režimů zveřejní jména tehdejších zákonodárců a takové věci, jako byly třeba podpisové listiny vyžadující trest smrti pro M. Horákovou, atd., atd. Někdo tu rovněž píše něco ve smyslu - každý svého osudu strůjcem. Tomu vzkazuji: žiji vcelku spokojeně, ale o tom kdy, kde a v jaké rodině se mám narodit jsem neměl možnost hlasovat.

211906

10.02.2010 09:29

Dva druhy pravicových voličů

Zajímavé

Kropáč 94.?.?.?

Diskuzi budu pouze sledovat. Zajímá mne totiž, jak své myšlenky zde formulují zástupci středních vrstev, považující se zároveň za intelektuály. Zjistil jsem totiž, že někteří nejsou schopni dosadit při formulaci svých soudů jiné premisy, než svoje mnohdy pochybné axiomy. To ovšem vede k nahrazení logické kritiky názorů pouze ne/souhlasem, jakýmsi mistrovským slovem Mauglího z Knih džunglí: jsssme ssstejné krve. Vlastně hlasování (demokraticky instalovaných) zastupitelů.

212126

19.02.2010 20:06

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

Všechno je jinak

Kropáč 94.?.?.?

Váš strach má jiný původ. Uvědomujete si současný trend záměrů skutečných vládců: eskalace semitské války a boje za energetické zdroje, za současného komerčního preferování materiální síly aziatů. Nebezpečím není DS, to je jen zástupný objekt marné snahy. Aby se něco dělalo.

213022

27.02.2010 10:19

Výkvět davu

Dost by mne pobavilo,

Kropáč 94.?.?.?

kdyby někdo napsal životopisnou a přímo filozofickou esej na téma: "O co bych přišel, kdybych umřel před rokem a jak by to rozbrečelo svět." Plné kondicionálů, že? Nebo: "Jak pozměnit myšlení spoluovčanů k obrazu svému." Důležité je mít velké cíle, protože malý jen ten, kdo má malý cíl. Po Sametce se naplnilo přání jednoho národního buditele: "Bude-li každý z nás z křemene.." Je tu národ balvanů. Ale pracovitých jak Švajcaři, jejichž pílí vyrostly Alpy. Jenom jim bude selský rozum platný stejně, jako sedlákům u Chlumce. Chtělo by to čas a domnívat se, že napsání podobného k něčemu bude. Tak cucejte maminku dál, seč síly stačí, aby některý sourozenec se nemacucal tak, že by vás odstavil.

213596

19.03.2010 09:36

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

Bylo - nebylo, kolik stála ovce za krále Holce?

Kropáč 94.?.?.?

Máte rádi lední hokej? Jen pokračujte ve čtení. Mantinely postavili ti, kteří potřebují k bezbariérovému působení dlužních úpisů zrušení státních, národních, náboženských (tedy etických) hranic. A mezi ty mantinely si demokraticky zvolte svůj tým, aby to rozehrál podle vašich představ. Je lhostejné, jakou budou mít barvu dresu, hesla svých roztleskávačů. Budou muset bruslit mezi těmi mantinely. A máte nádhernou fikci svobody, demokratickou volbu. Rebel ovšem bude nadávat na každou vládu, každý tým. Vlastně oprávněně. Jenže co, co? Skončila totalita ideologie národního i internacionálního socialismu, nastala totalita peněz, vyhotovených na míru každému stadionu. Psina je, že každý je sám sobě mudrcem a nesmlčí to před ostatními.

215358

20.03.2010 08:10

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: jednoduché počty

Kropáč 94.?.?.?

To má takovou úroveň. že jediná možná reakce je MERDO!

215420

20.03.2010 10:33

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: jednoduché počty

Kropáč 94.?.?.?

Proč Vaše exelentní myšlení o mandatorních výdajích necizelovat? Například odebrat 80ti procentům penzistů starobní důchody a nechat je, aby si opatřili zaměstnání (nikoli práci, tu Vy rovněž nepotřebujete)? Jenom jestli by jim nezbylo nic jiného, než se zaregistrovat jako uchazeči o zaměstnání. Jenže i jako nezaměstnaní by pobírali méně, než činí jejich starobní důchody. Takže by se ušetřilo. Ale Vy byste z toho měl, napíši to slušně, zas nic. Utáhnout opasky, že? Ale těm druhým. To je řešení skutečně hodné génia. Apropó, kde máte záchranný člun k tomu, abyste opustil Titanik? Do jaké země snů zamíříte? Nebo máte k dispozici nějakou zemi k vysídlení jako mají Rómové, či dokonce nějaký jiný glóbus?

215426

20.03.2010 10:47

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: Kolik se vybere na pojištění

Kropáč 94.?.?.?

Tohle ví kdekdo. Jenže od roku 1989 ještě žádná vláda nezajistila řádné účetnictví ministerstva financí. Co občané a jejich zaměstnavatelé platí eráru na zdravotní a sociální pojištění jsou t.zv. veřejné peníze, které dosud nebyly užívány účelově. K tomu směřuje příspěvek pana Kadubce, ale málokdo to umí a chce pochopit. Už mne to nebaví, tady končím.

215427

20.03.2010 11:22

Peníze na dluh a peníze bez dluhu

Doporučuji přečíst tady, na Zvědavci,

Kropáč 94.?.?.?

Čtení z klasiky, téma: Finance, peníze, článek "Dejiny Domu Rothschildovcov" z 13.5.2009

215430

20.03.2010 13:22

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: jednoduché počty

Kropáč 94.?.?.?

Každý jen tu svou, má za jedinou. Takže oba si tou svojí naložíme obdobně, jako myslivci se sojčím pírkem. Nemusíte ani odpovídat, že jste nepsal nic o sojkách. Odněnou za to se nerozepíši o myšlení v souvislostech. Adios!

215436

26.03.2010 14:18

Práce je lidstvu vrozena nebo vnucena?

RE: Žil jste v komunismu?

Kropáč 94.?.?.?

Hi, hi! Kadubec píše:"..V době tzv. komunismu..". Vám to nic neříká?

215849

28.03.2010 15:48

Práce je lidstvu vrozena nebo vnucena?

RE: Budoucnost ukáže kterým směrem se lisdtvo vydá

Kropáč 94.?.?.?

Správně. Lze sice I-vyhledávačem nalézt více odkazů, ale přesto uvádím jeden z nich. Je zajímavý i vzpomenutím na politika posametové ČR, Vlastimila Tlustého.
http://www.advojka.cz/archiv/2008/14/zakladni-prijem-pro-vsechny

215909

31.03.2010 16:01

Změny jsou nutné, ale možná je nyní důležitější, kdo a jak je provede

Změny jsou nutné, ale, ale co?

Kropáč 94.?.?.?

Je třeba změnit fungování lidské společnosti, jako celku. Na tom bychom se shodli. Ale co změnit a jak, to bude těžké, snad nemožné, pokud se to má provést demokraticky. Ta demokratická volba totiž předpokládá, že menšina se podřídí většině bez uplatnění moci. A zde je to ..., napíši pryč. Jde totiž o rozdílné pojetí nejen smyslu života, ale i určení jeho kvality, zejména žádostivosti. Asi tak: nepotřebuji ke spokojenosti každoročně nový mobilní telefon, ani módní oděv a obuv. Moji kvalitu života nezhoršuje ani skutečnost, že nemám automobil, že si nepotřebuji pronajímat těla žen a mužů k častějšímu prožití orgasmu, nebo abych jim dal přostředky k obživě. Tak bych mohl pokračovat. Jenže lidé se chovají převážně jako rybářova žena z pohádky O zlaté rybce. To bude ten nepřekonatelný problém. Lidé jsou zotročování vlastní žádostivostí, 80% (odhad) těch naříkajících by bylo ještě horšími pány, pokud by získali moc. Abych sepsal všechny souvislosti, byla by z toho náramně objemná kniha o mnoha stránkách drobného tisku. Nepokušejte se uvádět něco o stylu života opic na Kubě, nebo že auto potřebujete k cestě do zaměstnání či nákupu. To je o něčem jiném. Jeden nadmíru inteligentní člověk mi také začal vykládat něco o dělbě práce, levicové a pravicové politice a podobných pitomostech. Nakonec z něj vypadlo, že by si zaplatil výlet kosmickou raketou. Nestačí mu, že cestuje po celém světě za účelem sběru všech pitomostí, které si pak vozí domů. Ale snažil se mne přesvědčovat, abych také pracoval od nevidím do nevidím a nebyl líná socka. Teď se mi bude vyhýbat. Technika je již na takovém stupni rozvoje, že není problém něco vyrobit s minimální účastí lidské práce. Ale lidské myšlení je retardováno. Kvalita myšlení. To je něco jiného, než kvantita informací.

216084

17.04.2010 09:48

Když...

Mauglí, Kniha džunglí

Kropáč 94.?.?.?

Baghíra prašivým vlkům na Poradní skále, kam Mauglí přinesl kůži Šér Chána, chromého tygra: "Tak dlouho jste bojovali o svobodu, až jste si ji vybojovali. Teď se jí nažerte."

217358

07.05.2010 12:22

Budeme se podepisovat třemi křížky?

RE: ...

Kropáč 94.?.?.?

Autor získal absolutorium v Kanadě: zaplať a můžeš číst do ALELUJAH.

218878

20.05.2010 08:16

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

Brzezinsky varuje před něčím jiným

Kropáč 94.?.?.?

Investor a miliardář George Soros vidí nové paradigma: "Americký superboom trvající 25 let vedl k masivní deregulaci. Slepé následovaní teorie volných trhů vedlo k velké chamtivosti, která pomohla vytvořil internetovou bublinu, kreditní krizi a šedý bankovní systém s deriváty." Celý systém je porouchaný. Současná krize značí konec éry dolaru, jako hlavní rezervní měny. Jsme v období, kdy majetek ztrácí na hodnotě. Za takových okolností bude velmi těžké uchovat své bohatství.
Zdroj (například):
http://www.investicniweb.cz/trhy/akcie-svet/2010/1...

Jiných zdrojů informací je ovšem nepřeberně. Je třeba nenechat se v myšlení ovlivnit svými názory, které byly správné před časem. Pro moderní kapitalismus, odzkoušený jak nacionálním tak internacionálním socializmem, představuje nyní nebezpečí politické probuzení (myslete si třeba plebs, lenochů, nebo jak libo), tedy potřebu udržení jistého sociálního smíru. Tato myšlenka je zároveň zdrojem teorie o základním příjmu. Račte se s tím smířit, etabluje se globální socializmus, záchrana špiček světových ekonomických elit.

219728

21.05.2010 13:06

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

RE: je to k popukani,

Kropáč 94.?.?.?

Sova je erbovním znakem Pallas Athény protože mlčí a moudře se tváří.

219829

22.05.2010 08:28

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

RE: je to k popukani,

Kropáč 94.?.?.?

Zajímavé. Takže rozhodujete o tom, kdo je mudc a kdo hlupák. Abych vyhověl, mohu napsat: my dva jsme géniové. V pořádku? Jinak to nejde, svoji e-mail adresu neuvádíte a já nepotřebuji k svému uspokojení pozorné obecenstvo. Nejsem totiž klaun ani exhibicionista.

219887

26.05.2010 16:09

Volby zla

RE: HLAS PROTESTU = DSSS

Kropáč 94.?.?.?

[smích] [cool] [smích]

220207

26.05.2010 21:49

Volby zla

RE: Může vyhrát i Spasitel

Kropáč 94.?.?.?

Rozumím, ale pasivní rezistence je zcela nevhodná. Nejsou správné alternativy volby, ale lze u mizerů vyvolat strach. Aby se báli oni, nikoli ta telata. Půjde-li k volbě jen 20% oprávněných voličů, pak těch 20% určí vítěze voleb. Číslo 24 není dobrá volba, ale poslouží k tomu, že dostanou strach. Budou se oni chovat jako stádo při stampede, dopouštět se chyb a požírat sami sebe.

220241

27.05.2010 07:58

Volby zla

Při názorové jednotě

Kropáč 94.?.?.?

občanů České republiky s volebním právem bude asi nejvýhodnější zavést místo voleb zastupitelů řešení osmisměrek. Abych nikoho neurazil tak zdůrazňuji, že za občany ČR považuji všechny lidi s trvalým pobytem na území zamí Koruny české, včetně Chodů, Slavníkovců, Slezanů, Habánů a občanů Hanáckého království. Ale mělo by se uvážit, zda metropolí tohoto meganárodnostního státu nemělo být spíš Brno, nikoli Praha.

220291

27.05.2010 13:56

Volby zla

RE: Při názorové jednotě

Kropáč 94.?.?.?

[oči v sloup]

220322

29.05.2010 09:47

Karel Schwarzenberg a B´nai B´rith

MERDO!

Kropáč 94.?.?.?

Kdybych to věděl dřív, otloukl bych to tomu spícímu agentu o hlavu na některém webu ČŽR.

220510

30.05.2010 08:27

Karel Schwarzenberg a B´nai B´rith

K obrázku vhodné připojit text:

Kropáč 94.?.?.?

Štěkejte si šakali,
já nepovolím.
Až se voda zakalí,
tak si zalovím.
....

220562

30.05.2010 08:38

Nejít k volbám je výrazem osobní odpovědnosti

RE: Několik otázek

Kropáč 94.?.?.?

Bloudíte příteli, bloudíte. Ti, kterým se při podobných příležitostech říká komunisté, jsou ve skutečnosti potomci poradců a politruků Stalina, kteří sem přišli spolu se slavnou Rudou armádou. Oni zároveň ukotvili základ současné síly Izraele.

220563

01.06.2010 16:23

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

Kdo mi uvěří?

Kropáč 94.?.?.?

Viděl jsem ledacos. Za světové války doma litoval tatínek Židy, jak je Hitler ničí. Čím to, že věděl o t. zv. Holokaustu dřív, než jej objevili oni sami? Pak přijeli do ČSR se slavnou Rudou armádou. Nikoli na těch, nyní růžových tancích. Na nich byli zfanatizovaní, obyčejní mužici. Ale za těmi tanky. Také začali dělat pořádek. Ten sovětský. Jejich politruci zfanatizovali na mužiky a dělníky na proletariát. --- Pak přišlo vyvlastnění ekononomických elit ČSR, likvidace kulaků, združstevňování, politické procesy. Podívejte se na složení ÚV KSČ té doby. Samý žid, nebo držhuba. M. Horáková nebyla židovka ani neržela hubu. Tehdy neexistovalo, aby dělník přišel do práce opilý a vynadal mistrovi = sabotáž. To přišlo až po odhalení kultu osobnosti Stalina. Po jeho smrti. Musel totiž zemžít když přišel na to, kdo mu radí a vlastně hýbe rukamu. Do té doby byl ten gruzínský tyran košer. Pomohl etablovat Izrael. V ČSR se školili piloti Izraele a dodávala se jim výzbroj. Pak to skončilo. KSČ se omluvila za zvěrstva páchaná za vlády Stalina, jménem komunistů, těch zfanatizovaný oligofreniků. --- ČSR ale zůstalo ve sféře vlivu SSSR, internacionálního socializmu. Na změně se dohodli, až později, prezidenti SSSR a USA. Změna se uskutečnila jejich dohodou, víte? Nikoli činností disidentu, který byl na tuto změnu a oficiální uchopení moci připravován. Vzpomeňte si na to, až sem budete psát o překabátěných komunistech. Víte kdo to je? Nebo tlachy o líných dělnících. Říkal něco takového Baťa? Ale byl takový krátký vtip: Žid horníkem.
Žijte blaze. Nejvíc lituji toho, že jsem někdy někoho litoval.

220854

02.06.2010 07:06

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: Kdo mi uvěří?

Kropáč 94.?.?.?

Jak libo. Tatínek je nejen litoval, ale i jim věřil. Jsem synem Stalina. Umím ovládat své emoce, takže Vám ponechám právo posledního slova při případné replice.

220920

08.06.2010 18:36

USA-Izrael: Konvoj s pomocí do Gazy odhalil skutečnou „osu zla“, které svět čelí

Zajímavé čtení je také tady:

Kropáč 94.?.?.?

http://ilusionismus.com/

221522

09.06.2010 22:52

Defenestrace po česku: Slavata králem, Martinic k blahořečení?

Všem inteligentním a zodpovědným voličům

Kropáč 94.?.?.?

Již mne nebaví dělat nějakou osvětu. Tak si to přečtěte tady:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/10150007.stm

Potom údaje můžete konfrontovat se zadlužeností ČR a zjistíte, jak vám hlavinky média vyčistily.

221629

13.06.2010 18:50

Školné je správné

Jaké neštěstí!

Kropáč 94.?.?.?

Gramotnost oligofreniků bývá příčinou hrozivějších následků, nežli mohutný zemětřas.

221930

13.06.2010 23:47

Školné je správné

AntiLischka

Kropáč 94.?.?.?

Dobře tak! Již jsem psal, že každá iniciva je trestná a všechno, co napíšeš bude užito anti Lischka! Ale tohle je moc. Jako inteligentní pravicový volič vím, že když je dluh, musí se utáhnout opasky. Ale né plošně. To bychom přišli třebas i o Kašpary (ing. Kašpar, pilot a konstruktér), nehledě k tomu, že moji geneticky sqěle vybavení prapitomci budou studovat nejméně 3 vejšky najednou, a jak by k tomu přišli.
S qalitou kantorů je to stejně. Moje prateta neteře mýho zetě (je to dobře?) je uš 5 pokolení kantorka a je dobrá. Jak přijde k tomu, abys jí napadal? A jiné a jiné. Jednoduše naklávesováno - tohle si zas přepísk.

221951

14.06.2010 13:51

Školné je správné

Stanovisko blba

Kropáč 94.?.?.?

Z jejich prezentace vím, že vzdělaní přežvýkavci mnohdy přijdou na chuť své žni až později.

221993

14.06.2010 20:53

Školné je správné

RE: studovaný idiot / nevzdělaný negramot

Kropáč 94.?.?.?

Souhlas.

222021

15.06.2010 20:23

Školné je správné

RE: školné - skutečný důvod

Kropáč 94.?.?.?

Dovolte prosím, abych jen doplnil: je řada metod, jak převést zadluženost státu na jeho občany - fyzické osoby, a posílit tak fungování virtuálních peněz. Ovšem některá tyto metody po čase zpětně působí velice zhoubně. Rozepsat argumentaci k tomu by zabralo mnoho času.

222074

15.06.2010 20:49

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga-Rockefellerové

Kropáč 94.?.?.?

Tohle já moc rád: "S Čecháčky o židovské otázce prostě nelze diskutovat!"
Asi pánovi spíš jde o urážení, je nakažený stejným virem, jako byli Němci od roku 1930 do 1945, t.j. nadřazeností rasy. Dnes se počítá Žid za nadčlověka že? Laskavě si uvědomte:
1. Protokoly sionských mudrců jsou psány v hebrejštině, která je velmi flexibilním jazykem. Překlady jsou vždy ovlivněny postojem překladatel-e, -ů. ---2. Řada Čecháčků si pamatuje, jak po roce 1945 v tehdejší ČSR etablovali Stalinovi židovští poradci jeho kult osobnosti. Dnes se tomu říká "komunistická zvěrstva". ---3. Wikipedie je otevřená encyklopedie, ve které lze napsat ledacos.
--- Šalom, pane mééé, mééé.

222080

16.06.2010 07:08

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga-Rockefellerové

Kropáč 94.?.?.?

Že můj názor není konformní lze vyčíst. Meritum je v něčem jiném. Pan Biikupp se vynořil na Zvědavci tento měsíc. Překypuje znalostí konspiračních teorií, ale argumentuje způsobem obvyklým pro sebevražedné fanatiky a profesionální provokatáry. Nechci, aby Zvědavec ani zdejší diskutující došli zbytečně nějaké úhony. Pro nikoho není problém si zřídit svoji schránku e-mail, třeba "alias". Ani pro ty, co chtějí zůstat v anonymitě, protože v případu zájmu si je dohledají jinak. Pak bych svůj názor zaslal dotyčnému bez prezentace ve zdejší diskuzi. Bohužel v ČR platí trestní právo v podobě, umožňující vytvoření hypotézy o enklávě Izraele..

222116

16.06.2010 07:24

Školné je správné

RE: Řekl bych,

Kropáč 94.?.?.?

Hmm. Snad trochu optimismu. Obecně, nejen toho pedagogického. Nebo nemáte radost z toho, že ve školách se již může dětem říkat pravda?

222117

16.06.2010 20:08

Školné je správné

RE: Řekl bych,

Kropáč 94.?.?.?

CHi, chi! To jč: slov netřeba. To Steve: dejte si tam to moje "Hmm. Snad trochu ...". Copak to není rarita?

222160

16.06.2010 20:32

Školné je správné

RE: Řekl bych,

Kropáč 94.?.?.?

Po přečtení Vašeho příspěvku jsem si zabroukal: "... jen šaškovi dovoliti, aby se mu smál". To je nejspíš ono. Kat, blázen a král. WL se nijak netají svým černým humorem. S tím by měly příspěvky rezonovat. Smích, byť černý, je nejen poučný, ale i osvobozující. Umíte se ještě smát? Já ještě ano. Ovšem není to spontánní smích romantického mládí. Zestárnul jsem. Ale něco vím. A vědět je víc než myslet či věřit. Jen duchem staří či qausi intelektuálové při takových příležitostech píší či hovoří o "čecháčkovství". Ve skutečnosti je to "Ohneš, ale nezlomíš!".

222162

17.06.2010 14:25

Školné je správné

RE: Řekl bych,

Kropáč 94.?.?.?

Je to tak. [zahanbení] [zahanbení] [zahanbení]

222227

17.06.2010 23:21

Školné je správné

RE: No konečně!

Kropáč 94.?.?.?

Zjednodušování je mnohdy slepá stezka. Víte, nikdy jse nežil mimo Prahu. Nyní kdy to již není možné, bych docela rád přesídlil. Jste si jist, že to je závist majetku získaného prací? Já majetek nezávidím, ale tohle je nyní snad všude. Proto i kdybych mohl, tak nevím, kam bych šel. Vizte:
http://hn.ihned.cz/c1-44311100-sazky-na-pokles-prinaseji-miliony-i-ceskym-spekulantum

222258

18.06.2010 07:17

Školné je správné

RE: No konečně!

Kropáč 94.?.?.?

Tomu mě život naučil rovněž, byť jsem ze zdejšího pupku světa nevytáhl nos. Při jisté důslednosti nás to zachrání před reinkarnací (pokud něco takového existuje).

222269

19.06.2010 07:41

Netanyahuv psychiatr spáchal sebevraždu

Omlouvám se,

Kropáč 94.?.?.?

v červnu jsem již diskutoval 18x "zadarmo".

222331

20.06.2010 12:54

Steve Connor: Potřebujeme globální debatu o populaci

Globální trh contra lidská práva

Kropáč 94.?.?.?

To bude zřejmě tématem požadované globální debaty. Vlády států jsou totiž vázány dvojím poutem:--- politickou odpovědností vůči voličům, kteří vesměs nacionalisticky chápou své dobro a pozitivně vnímají jiné aktivity k ochraně lidských práv, např. http://www.zakazdoucenu.cz/index.php --- faktickou závislostí na zájmech působení globálních ekonomických elit, pro něž jsou hranice jak státní, tak národní či náboženské a etické překážkou. ... Rovněž nelze opomenout skutečnost, že přemnožení jakéhokoli živočišného druhu vyvolává automaticky zpětnou vazbu uzavřeného ekologického prostředí - Země. Názorů může být mnoho. Osobně říkám naší zosobněné etice "Ctihodná kurvo". --- Pozn. pro Steve: děkuji za povzbuzení.

222403

21.06.2010 23:10

Steve Connor: Potřebujeme globální debatu o populaci

50x RE Inteligence.

Kropáč 94.?.?.?

Mnoho toho nevím. Jsem již starý a nemocný, tudíž když mne něco napadne, tak se neubráním: Merdo sapiens, rapiens.

222518

22.06.2010 18:34

Kolabující západní způsob života

Přijdete se podívat?

Kropáč 94.?.?.?

„Queer Parade“ - Brno, dne 26.6.2010 od 13:00 hod.

222575

22.06.2010 20:32

Kolabující západní způsob života

RE: Přijdete se podívat?

Kropáč 94.?.?.?

Skutečně nevím, zda je v dnešní době vhodné určovat "sex" podle vnějších anatomických znaků. Nejspíš (kondicionál) bych se té parády zúčastnil a pokusil je povzbudit. Ale ani to nevím, zda by bylo vhodné. Někteří dovozci zábavní pyrotechniky nemají své zboží opatřené řádným návodem v češtině.

222589

23.06.2010 19:38

Kolabující západní způsob života

Příčiny kolabsu?

Kropáč 94.?.?.?

Například Marc Faber, hongkongský ekonom říká: „ Průměrná doba existence největších světových civilizací byla 200 let. Když se společnost stane úspěšnou, stane se arogantní, příliš sebevědomá, zkorumpovaná a morálně zkažená. Také příliš utrácí, přibývá drahých válek, zvyšují se sociální rozdíly a nepokoje, až se společnost dostane do úpadku.“
Další názory, a to rozhodně nikoli jen zastánců sociálních států, naleznete tady:--- http://www.investicniweb.cz/trhy/akcie-svet/2010/1/25/clanky/dvanactero-pesimistickych-predpovedi/---

Má to 3 stránky a vlastně dalších slov netřeba. Rozhodně je zcela, napíši nonsens, vinit ze situace v Řecku tamní "sociální stát". To spíš naši vševědi se snaží zrušit to, co již chtějí v USA zavádět a vinu svalují na Komouše. Proč asi? Který sociální stát vynalezl finanční systém mandragora?

222666

25.06.2010 17:42

Kolabující západní způsob života

RE: Co se děje v Řecku, neobejde ani ostatní země

Kropáč 94.?.?.?

Pane Vojto, nikterak nechci zpochybňovat Váš názor. Co následovně píši je pouze informace o současném stavu v časoprostoru, ve kterém musím žít.
Podnikat, tedy něco vyrábět, poskytovat služby, něco kupovat a prodávat, se tady vyplatí jen právnickým osobám působících svým finančním kapitálem. Z fyzických osob, pokud to není Bílý kůň, se stane zanedlouho zadlužený a upocený podnikatel, který dře od nevidím do nevidím a stejně zkrachuje. Nehledě k tomu, že někdy musí vynaložit nemalé prostředky na svoji ochranu, aby mu nějaký, například asistent prodeje (prodavačky už nemáme) neustřelil hlavu za to, že je nelida. Takže po zdědění nějakého supermarketingu je první starostí rozumného člověka všechno prodat nadnárodní korporaci, která si již s těmi asistenty úklidu či marketingu poradí podle svého. Již to není liberální , ale neoliberální kapitalismus. To ovšem jen tady a teď. Jak je to u Vás, to nevím.

222815

26.06.2010 11:50

Kolabující západní způsob života

Kropáč sobě.

Kropáč 94.?.?.?

Vždyť tady okopávaný Vojta píše stejné, jako já. Jen důsledně dává najevo, že si s tím svým humanizmem, lidskými právy a sociálním smírem euroatlantská civilizace vlastně kope hrobeček, jakousi globální odvetu za holokaust. Spouta lidí to zřejmě nepochopí a pošle mne, v naději svých zářných zítřků, napišme do teplých krajin.

222847

30.06.2010 23:08

Skupinka Romů brutálně zbila třináctiletého hocha

RE: Tady je dukaz,ze blbost se dedi.

Kropáč 94.?.?.?

Zajímavé. Posílal jsem něco (do) Čáslavy, -ě, -i, ale pošťák mi napsal tohle: Emailová schránka neexistuje, nebo je nedostupná. Nejspíš jsem něco zdědil.

223108

01.07.2010 15:49

Skupinka Romů brutálně zbila třináctiletého hocha

RE: Tady je dukaz,ze blbost se dedi.

Kropáč 94.?.?.?

Od Vševědů jsem slyšel, že všechno souvisí se vším. Nejspíš to byl žvást o dostupnosti e-mail adresy českého Jirky na českého Honzu. Asi jsem se mýlil, zapomeň-te na to, .....

223163

04.07.2010 15:32

Svět je z nás unaven, říká izraelský ministr

Možný výklad

Kropáč 94.?.?.?

Přestože vyvolený lid osídlil zaslíbenou zemi, nezískali jsme přízeň Hospodina.

223292

14.07.2010 17:09

Tajná výměna zlata vystrašila trhy

Zlato a devizové měny

Kropáč 94.?.?.?

Je málo informací a tvorba hypotetických premis je vždy ošemetná. Je však jisté, že pro vlastníky FED se jedná o zásobu zlata sice nikoli zanedbatelnou, ale také nikoli zásadní. Záměr MŮŽE spočívat v --- 1)odlehčení vzniklých katastrofických scénářů řešení finanční krize, ---2)vytvoření diplomatického zázemí pro jednání představitelů USA s ruskými představiteli, ---3)částečná sanace ambiciosních plánů Číny, ---4) něco jiného, o čemž nevím. ---S určitostí lze pouze konstatovat, že prodejní cena 1 OZ investičního zlata se snížila na maloobchodním trhu v ČR o cca 2.000 Kč, oproti cenám před 10ti dny (přibližně z 28 tis. na 26).

224061

18.07.2010 21:05

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

Takový schody do Nebe,

Kropáč 94.?.?.?

postavit chtěl bych pro Tebe, --- abys tam byla a v Ráji žila, --- v Ráji co jsou jen andělé... To by byla sakrální emancipace! A s kouřením (tabáku, s marjánou je to jiné) je to také tak. Nekuřáci jsou, ať je to jak chce, tomu nebi blíž, protože andělé zajisté nekouří. Stejné platí pro gaye, neboť jsou andělé bezpohlavní, pro fatalisty (ti zas chtějí nic) a tak dál. Vlastně postačí člověka unifikovat a bude šťastný nejen jako individuum, ale celá množina sui generis. Žádný obtížník a opruzovač, jednoduše ráj na Zemi. Potom spokojený Hospodin přikvačí a řekne: Ecce, Merdo sapiens! Amen. Je třeba hledat to, co nás rozděluje. Co nás spojuje, to je třeba vymýtit.

224404

21.07.2010 08:21

Tajná výměna zlata vystrašila trhy

RE: Zlato a devizové měny

Kropáč 94.?.?.?

Děkuji za útěchu. Vědí to obchodníci a politikové, co jen oblizují Zlaté tele? Teď kdyby do mne, zčista jasna, Boží posel udeřil, nic se mi nestane. Tak jste mne pěkně uzemnil. Ostatně lze simplifikací dojít k závěru, že nepotřebujeme ani Boha. Zcela dobře vystačíme s vírou v Něho. Pokud by Starou smlouvu sepsal Jirásek, mohlo by se to jmenovat třeba Staré pověsti národa Židovského. Hospodin by pak vyhlížel stejně jako nyní, k obrazu praotce všech Žreců. Vždyť tvořit něco na etapy je vlasně evoluce, ne? Kolik otoček kolem osy Země, nebo jejích oběhů kolem slunce, trvá jeden den Hospodina? Jak dlouho trvá Brahmánský den a noc se lze dočíst.

224611

25.07.2010 19:25

Soud se Zvědavcem, aktualizace, červenec 2010

Fašizmus - nesouvisí to s nadřazováním rasy?

Kropáč 94.?.?.?

Nejspíš by to chtělo žalovat Hospodina za ten jeho vyvolený lid.

224869

26.07.2010 13:02

Soud se Zvědavcem, aktualizace, červenec 2010

Návrh editorovi

Kropáč 94.?.?.?

Žádám, abyste vůči diskutérům, užívajícím nick Biikup, postupoval stejně, jako je obvyklé při diskuzi na webu Ligy proti antisemitismu:
Vstupem do volného fóra LPA, tzv. „zelených stránek“, souhlasíte s následujícími podmínkami:
1. Fórum je moderované
2. Toto fórum se nachází na soukromé, placené půdě. Jeho provozovatel má právo vykázat kohokoliv, kdo obtěžuje ostatní návštěvníky, tj. smazat příspěvek, příp. zabanovat IP.
3. Vulgarita, rasismus, sexismus, spam a další podobné projevy v textu příspěvku budou důvodem k jeho SMAZÁNÍ.
4. Současné používání několika nicků, případně zneužívání cizího nicku bude důvodem k blokaci IP adresy.
5. Fórum je určeno jako prostor pro výměnu informací. Důležité informace mají přednost. Fórum nemá prostor pro rozsáhlý archiv diskusí. Starší diskusní příspěvky, které již nejsou aktuální proto mohou být promazávány. Chcete-li si tedy uchovat informace z tohoto fóra, doporučujeme si je uložit v počítači.
6. Kliknutím na odkaz vstoupit souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, máte svobodu a právo jít jinam.
Odůvodnění:
1. Holokaust se netýká pouze Židů, ani pouze oni nejsou semité, t.j. příslušníci určité jazykové skupiny.
2. Ve svých příspěvcích rasisticky nadřazuje svoji židovskou nacionalistickou příslušnost.
3. Jeho příspěvky mne nejen obtěžují, ale i rozhořčují neznalostí Judaizmu.
Závěr: vzhledem k uvedenému žádám o blokaci jeho (jejich) diskuzních příspěvků.

224913

26.07.2010 18:46

Soud se Zvědavcem, aktualizace, červenec 2010

RE: Návrh editorovi

Kropáč 94.?.?.?

Uctivě děkuji. Čili Zvědavec je zároveň doménou filosemitů. To pochopitelně posiluje obhajobu editora v předmětné trestní kauze. Až mi butete chtít něco vyčítat, měl byste se dříve probudit.

224935

28.07.2010 08:19

Soud se Zvědavcem, aktualizace, červenec 2010

RE: Ja osobne

Kropáč 94.?.?.?

Dívat se pro potěšení, jak v krematoriu třídnímu odpůrci praskne lebka žárem? Dost odpuzující. Nebylo by potěšením lámat jim za živa hnáty na popravišti, provádět vivisekci a vidět vyhřezlá břicha jejich těhotných žen?
S Vámi již nechci nic mít něco společného.

225036

31.07.2010 22:02

Radar je mrtev, ať žije Centrum

Česká Mata Hari

Kropáč 94.?.?.?

Díky Obamo za důvěru, díky. Když to bude v Praze a obsluhováno našimi lidmi, pak si to Centrum můžete nechat hlídat jako Hagibor. Možná, že si tam Vondra uloží i nějakou zlatou medaili, jaké byly před nedávnem k mání i v kanclu šéfa Generálního štábu.

225317

02.08.2010 18:21

Radar je mrtev, ať žije Centrum

RE: Česká Mata Hari

Kropáč 94.?.?.?

Umberto Eco. Jeho nový román Pražský hřbitov vyjde v Praze a češtině nejdříve (bohužel) za rok. Ne snad, že by to mělo nějaký vliv, ale alespoň si lidé přečtou, k čemu je přímočaré myšlení v této branži. Nyní ještě aféra úniku dat vojenské kontrarozvědky prostřednictvím ÚVTR. Vondra by mohl "zeštíhlit" armádu a spící agent ambasády ČR o vojenské přidělence. Oba jsou dřívějšími poradci V.H., kterého si pečlivě vychovali ti, i ti. Láska na prodej. Za kolik by kdo z nich pekl vlastního fotra na sirkách? A takových tu máme habaděj.

225470

08.08.2010 20:24

Čiernobiela dúha

Můj úšklebek

Kropáč 94.?.?.?

Po přečtení jsem se usmál. Spíš úšklebek, jak jiní lidé mají obdobné zkušenosti se mnou. Takových serverů je mnoho. Čím to je, že se neumíme sjednotit ke společnému vystoupení, jako třeba buzeranti, fankluby motorkářů, vodních skútrů, invalidní sportovci či některé "utlačované menšiny"? Protože vždy nacházíme něco, co nás odděluje. Sice společný cíl, ale rozdílné symboly. Jednomu vadí barva vlajky, jinému náboženské vyznání a pod. ONI se sjednotit umí.
Pamatuji, se, jak mne v mládí "přiměřeně" trestali nejen rodiče, ale i kolemjdoucí občané (stříkací pistolí jsem způsobil prasknutí skleněného krytu pouliční plynové svítilny). Později, jak mne pytlíku tlačilo semeno, jak jsem se rád napil, jak jsem se poškleboval dřívějším pěším. Nic mne nepoučilo, že táta chodil pěšky dědovi pro léčivé masti z Prahy do Mníšku u Prahy, jak jedli maso jen o "posvícení" atd. Vyčítat mladým tohle - to je slepá stezka. Pravdou je, že jsou oprsklejší. Ale copak jim ty krávo-volo-píčo-kokotiny nevtloukají ve škole kantoři a v novinách a televizi noví politruci? Jak to udělat nemohu radit. Určitě to chce kladné vzory, poukazovat na současný etický marasmus, trpělivost. Dost se o tom píše, a dobře, v knize "Čím onemocněl svět?". Autorem je Ruediger Dahlke.

225871

05.09.2010 10:40

Aristokracie a dělba moci

Jen několik "štěků"

Kropáč 94.?.?.?

1) Pojetí Boha v "naší" společnosti vychází z představ semitského prostředí (judaismus, křesťanství, islám). Hospodin jako nerudný a ješitný dědek, kterému se vyplatí lézt dozadu, tedy vlastnosti k obrazu šamanů vyvoleného národa. Jošua ben Miriam to nezachrání a je podle Muhammada jen velikým prorokem (překabátění inkvizitora učedníků Krista - Šavla na sv. Pavla). Lze uvést množství kritiky uvedeného názoru, ale nešť.---
2) Ztotožnění Boha a Přírody je sice dobře možné, avšak připouští též polyteistické názory. Je převážně základem víry národů sídlících na východ od Uralu.
3) Konzervatizmus přírody aplikovat na lidskou společnost by bylo zajímavé, zejména na krásné a fyzicky vyspělé individua sui generis. Jenže například Fidel Kastro a například Sörösi nejsou krásní a sotva prd nesou, při čemž jsou dost mocní.---
Přeji příjemnou zábavu!

227550

05.09.2010 21:54

Aristokracie a dělba moci

RE: Zajímavá úvaha

Kropáč 94.?.?.?

Ach jo! Máte nějakého vydařeného potomka?

227608

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 16 čtenářů částkou 3 732 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 5

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,39 Kč
Libra
29,13 Kč
Kanadský dolar
16,87 Kč
Australský dolar
16,14 Kč
Švýcarský frank
24,36 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,34 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,04 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 871,75 Kč
1 unce stříbra
522,63 Kč
Bitcoin
412 058,19 Kč

Poslední aktualizace: 2.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?