Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1253 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, coder, Vojta49.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

14.12.2009 00:21

Velká hra: USA, NATO a válka v Afghánistánu

RE: Zda se ze Gorbachev prisel prilis brzy,

Vojta49 81.?.?.?

Vy nás stále nabádáte, pane Abc, abychom žili v souladu s biblí. To nemůžete popřít. Bible jako celek dle Vás platí. A ustanovení o zabíjení čarodějnic ne. Zvláštní. Jak tedy poznáte, která biblická ustanovení pro Vás platí a která netřeba dodržovat?

Jak je to třeba s krevní transfuzí? Bude-li Vašemu dítěti hrozit smrt vykrvácením, zabráníte lékaři, aby je transfuzí zachránil?

206927

14.12.2009 12:58

Afrika se stává kokainovým rájem

RE: Heroin

Vojta49 81.?.?.?

Dobře řečeno, slečno/paní JanoJ. Zbývá vyřešit otázku, proč to ti blbější (předpokládám, že zde máte na mysli konzumenty) platí?

Že by špatná výchova? Reklama? Co jiného může donutit lidi vydat své těžce vydělané peníze za podobné svinstvo?

206947

14.12.2009 18:43

Afrika se stává kokainovým rájem

RE: Heroin - spařit na čaj

Vojta49 81.?.?.?

A to je skutečnost, které nerozumím. Proč se všichni zabývají problémem, nazývaným "výroba a distribuce drog". Řešení tohoto "problému" už stálo tisíce lidských životů a milardy dolarů. A výsledek? Nula.

Problém dle mého soudu nezpůsobují výrobci a distributoři. Problémem jsou konzumenti drog. Ti svou poptávkou tento špinavý byznys pohánějí. Kdyby nebylo poptávky po drogách, mohli by si je jejich výrobci a distributoři tak nanejvýš spařit na čaj.

Nebylo by výrazně snazší řešit problém drog na straně jejich spotřeby? Jejich legalizací či případnou substitucí?

206965

15.12.2009 00:28

Velká hra: USA, NATO a válka v Afghánistánu

RE: Zda se ze Gorbachev prisel prilis brzy,

Vojta49 81.?.?.?

Děkuji za Vaše odpovědi, pane Abc. Oceňuji, že jsou korektní a slušné i přes to, že mé otázky byly velmi provokativní.

Mé osobní přesvědčení vychází rovněž z biblických dogmat. Ta praví :

1. Bůh je vševědoucí, vševidoucí a všemohoucí
2. Bůh stvořil člověka k obrazu svému
3. Bůh zakázal člověku hřešit
4. Člověk přesto zhřešil
5. Bůh za to člověka opakovaně trestal (vyhnání z Ráje, Sodoma a Gomora, potopa)

Důsledky:

6. Protože Bůh je vševědoucí, musel nutně už při stvoření člověka vědět, že ten bude hřešit.
7. Kdyby si Bůh opravdu přál, aby člověk nehřešil, své dílo by po jeho prvním selhání modifikoval (opravil). Je přece všemohoucí.
8) Žádný moudrý tvůrce (opakovaně) neničí své dílo. Ale snaží se je cizelovat k dokonalosti. Zejména všemohoucí tvůrce.
9) Užití kolektivních trestů (potopa), při nichž spolu s hříšníky trpí i naprosto nevinní lidé (děti) je obludnost. Přesto je vševidoucí trestal. A to dokonce smrtí!!!

Závěr. Pokud by existoval stvořitel tak, jak jej popisuje bible, musím jeho vlastnosti charakterizovat adjektivy typu :
samolibý, neschopný, nelítostný, ješitný, pomstychtivý, nadutý, zločinný, sadistický, ...

V něco tak hrůzného nedokážu věřit. Soudím, že bible (i ostatní svaté knihy) je lidským výtvorem. Jejími autory byli vesměs náboženští fanatici. Sice chytří, tvořiví, ovšem vybavení jen chatrnými znalostmi světa na úrovni doby, v níž žili. A proto je také ten příběh o údajném stvoření člověka a jeho následném deptání Bohem tak lidsky nedokonalý a zlý. [smích]

206986

15.12.2009 00:55

Podle ministerstva zemědělství dostává 37,2 milionu Američanů poukázky na jídlo

RE: Měli jsme představu, že potraviny z USA jsou v pořádku a kontrola FDA je 100%!

Vojta49 81.?.?.?

Vyzval jste mě k diskuzi, Jene. Ovšem předmětný text ja tak nabitý tezemi, s nimiž nesouhlasím, že musíte vybrat nějakou konkrétní. Třeba :

Zlí bankéři si prostřednictvím svých bank vyrobí ze vzduchu tolik peněz, kolik si zamanou.

Na to já Vám odpovím :

Tak proč letos v USA zkrachovalo již 130 bank? [velký smích]

206987

15.12.2009 23:07

Ateistický národ v banánové republice

RE: Jak se da,

Vojta49 81.?.?.?

Těžko říci, paní Ájo. Dle sčítání lidu z roku 2001 se v ČR hlásí k nějakému vyznání téměř 3 miliony lidí. Zdá se, že podíl věřících negativně koreluje s výší dosaženého vzdělání obyvatelstva. Z tohoto sčítání má 29% věřících základní vzdělání, 39% je vyučeno, 24% věřících jsou středoškoláci a jen něco přes 7% tvoří vysokoškoláci.

Zdroj : http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/o/4110-03--obyvatelstvo_podle_nabozenskeho_vyznani_a_nejvyssiho_ukonceneho_vzdelani

207087

15.12.2009 23:59

Velká hra: USA, NATO a válka v Afghánistánu

RE: Zda se ze Gorbachev prisel prilis brzy,

Vojta49 81.?.?.?

Jsem připraven Vám pane Abc odpovědět. Ovšem nepovažuji za korektní proti Vám argumentovat za stavu, kdy nesmíte reagovat. Ozvete-li se mi na můj email, pokusím se své stanovisko obhájit.

207093

17.12.2009 00:01

Velká hra: USA, NATO a válka v Afghánistánu

RE: Zda se ze Gorbachev prisel prilis brzy,/Pán Vojta 49 v podstate som vždy Váš oponent

Vojta49 81.?.?.?

Naprosto s Vámi pane Gibi souhlasím v otázce omezené lidské racionality. Náš mozek má (bohužel) své meze. Dokonce ani nic nenamítám proti tomu, ztotožníte-li si sám pro sebe Vesmír s Bohem. Proč ne?

S panem Abc však zásadně nesouhlasím. A to v definici bible jako božího díla a v definici Boha jako moudrého a láskyplného stvořitele. Vždyť právě podle biblických příběhů jde o krutého a sadistického ničitele lidských životů.

Nesouhlasím s Vámi, že příčinou většiny
> krviprelievania, ohavnosti, svetových zločinov
je lidská konstrukce, nazývaná Bůh.

ZLO dle mého soudu způsobují lidem slepé přírodní síly. A pak ještě jiní lidé svou nenávistí, závistí, nevědomostí, stupiditou, omylem a iracionalitou. Schválně se pane Gibi zkuste zamyslet nad libovolným zlem, které Vám někdy způsobil jiný člověk. Dáte-li si jen trochu práce, vždy odhalíte příčinu. Je jí jedna z uvedených lidských nedokonalostí.

A současný úpadek lidské společnosti? Bohužel, probíhá. Zatím naštěstí jen v rozvinutých průmyslových zemích. A příčiny tohoto úpadku? Nejsou jimi elity.

Je mi jasné, že s tímto závěrem bytostně nesouhlasíte. Ale zkuste se zamyslet na tím, jak se změnilo za poslední století (dvě, tři) chování elit? Nijak. Stále stejně akumulují kapitál. Co je tedy příčinou stávajícího úpadku?

Tou skutečnou příčinou jsou rychle početně rostoucí masy neodpovědných, líných, obtížně vzdělatelných, špatně se rozhodujících a přitom se sebou spokojených lidí. Lidí, kteří nejsou ochotni se učit a pracovat ani zpoloviny tolik, jak se učili a pracovali jejich rodiče. Ovšem hluboce přesvědčených, že jsou okrádáni, vykořisťováni a zneužíváni. Z této víry pak plyne jejich přesvědčení, že mají právo spotřebovávat mnohokrát více, než spotřebovávali jejich rodiče a než kolik svou prací vlastně tvoří.

Tito lidé začínají ve vyspělých zemích tvořit většinu voličstva. Stali se významnou politickou silou a vytvářejí tlak. Tlak neschopných vždy vynáší do vysokých politických pozic ty nejhorší všehoschopné lotry. To je ověřený fakt. A ti se s chutí chápou snadno získané moci. Jejich nakládání s našimi (státními) prostředky připomíná spíše kontinuální drancování, než racionální hospodaření. A jako úlitbu těm, díky nimž se dostali k moci, nechávají masám projídat další desítky a stovky miliard na dluh!

Bude-li to takto pokračovat, naše děti vskutku nečeká nic pěkného.

207196

26.12.2009 14:39

Ateistický národ v banánové republice

RE: 1948-reakce na dovětek editora

81.?.?.?

Právě katolická církev má v jednom ohledu "nehynoucí zásluhy" o současný stav katolické populace. Uvedu jen jednu ze dvou "zásluh".

Katolická církev si už mnoho století vybírá z populace ty nejlepší z nejlepších k tomu, aby jim zabránila v reprodukci. Ženy i muži odcházejí do klášterů a církevních škol, kde skládají tzv. slib čistoty. Takže ve vesnici, kde každý nevzdělatelný hňup smí zplodit hejno dětí, ten nejbystřejší ze všech je vysvěcen na kněze a děti mít nesmí.

Co myslíte? Budeme-li takto vyřazovat z jakéhokoliv chovu ty nejlepší z nejlepších, jak se nám změní průměrný jedinec po padesáti generacích? K lepšímu jistě ne. A co vidíme v našich současných školách?

V naprostém kontrastu s touto stupiditou se chová jiná komunita. V ní se těm nejlepším z nejlepších dostává nejen nejvyššího vzdělání, ale plodí i nejvíce dětí. Nastanou-li těžké časy, semkne se celá komunita okolo tohoto svého nejkvalitnějšího jedince (rabína) a podporuje především jeho i s jeho rodinou.

A výsledek? Vidíme všude kolem sebe. Ovšem "hledačům pravdy" tato jednoduchá souvislost uniká. Ti soudí, že naši populaci kazí špatná výchova a ti druzí jsou tak nepochopitelně úspěšní proto, že jsou to voldemorti. [velký smích]

208033

27.12.2009 14:45

Interview s Evou Golinger

RE: Zni to jak pohadka,ted jde jen o to, jak to lide zneuziji,jako vse ostatni.

Vojta49 81.?.?.?

> Je moc dobré zkusit dělat to, co dělá ten "nade mnou". Místo nadávání na něj.

Velmi moudře řečeno, příteli Janko. Pod to se podepisuji.

Jen nevím, jak zařídit, aby lidé namísto kručení na ty "nahoře" zkusili převzít jejich povinnosti a odpovědnost. Obávám se, že kručící většina touží hlavně po jejich odměnách. O jejich povinnostech nemá ponětí.

208111

28.12.2009 14:24

Jsou Američané zlomení lidé?

RE: Konec demokracie začal už dávno!!!

Vojta49 81.?.?.?

> je směrodatné, kdo ve světě drží finance ve svých prackách

[chechtot] Jak dlouho ještě? Vám uniká něco velmi podstatného, paní Jarmilo. Před nedávnem se začala formovat čínská finanční elita. Dnes se počet čínských miliardářů odhaduje cca na 150. Amerických a evropských miliardářů valem ubývá. Nedojde-li k nějaké světové katastrofě, budou světové finance během pár desetiletí téměř výhradně v "čínských prackách".

Co na to Vaše víra o zlých židech? [velký smích]

208210

01.01.2010 15:05

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Díky za tento článek

Vojta49 81.?.?.?

> Zdrojem ... téměř veškerého zla na této planetě je princip maximalizace zisku ...

Princip dosažení maximálního užitku (zisku) při vynaložení minima energie a času je základní přírodní zákon. Na této planetě nelze nalézt žádnou formu života, která by žila v rozporu s tímto zákonem. A tedy ani člověk není schopen dlouhodobě tento zákon porušovat.

Kdykoliv se nějaké lidské společenství pokusilo nahradit základní lidskou motivaci o maximalizaci zisku něčím jiným (socialismus, Velká kulturní revoluce, Pol Potův experiment, ...) skončil takový pokus pro členy onoho společenství tragicky.

Vše nejlepší v roce 2010. [smích]

208501

01.01.2010 23:55

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Díky za tento článek

Vojta49 81.?.?.?

Přírodní zákon o dosažení maximálního užitku ... pojednává pánové o energii. O té energii, kterou rostlinný či živočišný organismus potřebuje ke svému růstu, přežití a k reprodukci. U některých vyšších organismů (včetně lidí) také o energii, nezbytné k výchově potomstva.

A té ergie je zapotřebí zatraceně hodně. My lidé jsme si (bez ohledu na filosofické kategorie) tuto energii zobecnili do univerzální ekonomické kategorie, a tou jsou peníze. A ty ZÍSKáváme prostřednictvím ZISKu. Slovíčkaření o rozdílnosti pojmů zisk a užitek na tom naprosto nic nezmění.

Princip maximalizace zisku je tedy aplikací základního přírodního zákona v lidské společnosti. Existenci člověka neohrožuje. Ba zcela naopak. Je nezbytný k jeho dalšímu rozvoji.

Soudíte-li že ne, dokažte to. Ukažte nám příklad nějakého konkrétního lidského společenství, které prosperovalo za podmínky, že tam by princip maximalizace zisku zakázán. Těším se na mnoho krásných příkladů [velký smích]

208543

02.01.2010 14:45

Kalahari

Mylné představy

Vojta49 81.?.?.?

Mnoho lidí podléhá utkvělé představě o ráji na zemi, v němž žily dávné přírodní kmeny a v němž dodnes ti šťastní přírodní lidičkové, k nimž dosud nepronikla civilizace, žijí. Bohužel jde o blud. Cituji:

Mýtus „hodných divochů/mírumilovných přírodních národů“ dostal další ránu. Výzkum dvou britských archeologů dospěl k závěru, že v Británii mezi lety 4000-3200 př. n. l. měl člověk vyhlídku 1/14, že zemře následkem úderu do hlavy a šanci 1/50, že podlehne následkům nějakého jiného poranění. Britští vědci to zjistili na základě srovnání 350 lebek dochovaných z tohoto období.

Fakt, že drtivá většina zranění byla na levé straně lebky, odpovídá souboji dvou praváků. Většina smrtelných úderů byla zasazena tupými předměty (snad něco na způsob palcátu), byť i kamenné sekery našly v tomto ohledu uplatnění. Občas máme doklady i o uřezávání uší.

Zdroj: http://www.newscientist.com/article/mg19025514.900-muggings-were-rife-in-new-stone-age.html

V současné době hyne 35% mužů a 29% žen v novoguinejském kmenu Gebusi vraždami. Ještě vyšší je toto procento u amazonských kmenů. Jihoafričtí Kungové vykazují frekvenci vražd srovnatelnou s těmi nejnásilnějšími ghety severoamerických měst. Vyspělý svět vykazuje 4 vraždy na 100 tisích obyvatel a rok, Afrika 150.

Zdroj: Jan Zrzavý, Proč se lidé zabíjejí

Závěr? Nechť si učiní laskavý čtenář sám. [smích]

208605

02.01.2010 16:02

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Díky za tento článek

Vojta49 81.?.?.?

Když se laskavě podíváte, pane "85", na úvodní větu tohoto vlákna

> Zdrojem ... téměř veškerého zla na této planetě je princip maximalizace zisku ...

tak na ni vskutku reaguji. A myslím to vážně vážně. [mrknutí jedním okem] Zdrojem zla na této planetě je totiž především lidská hloupost. A neschopnost, poučit se z vlastních omylů (čili stupidita).

Jedním z největších lidských omylů bylo totiž zatracení zisku (Marxovou Politickou ekonomií), jako nemravného důsledku soukromého vlastnictví. Na něj pak navázali "vědci" typu Stalin, kteří vypracovali novou "politickou ekonomii socialismu". Ta už kategorii zisk neobsahuje. Místo ní je plná diletantských představ o možném fungování ekonomiky bez zisku. A o tom, že ekonomiky, řízené dle "PE socialismu" totálně selhaly, snad diskutovat nemusíme. Bez zisku to prostě nejde.

Bude-li zde kdokoliv hlásat podobné bludy, jako autor věty "o maximalizaci zisku, jako zdroji zla", a pokoušet se tak ohlupovat méně zkušené čtenáře těchto diskuzí, budu je s Vaším dovolením (nebo bez něho[smích] ) i nadále vyvracet. I kdyby se Vám to zdálo tisíckrát průhledné či směšné. [velký smích]

208615

02.01.2010 16:50

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

Vojta49 81.?.?.?

[chechtot] Na světě by byl přibližně stejný ráj, jaký panoval v Číně po Velké kulturní revoluci nebo jaký dosud panuje v KLDR. Denní příděl šálek rýže, dětem obden šálek mléka. Tam světová elita nedosáhne. Proč už tam paní Jarmilo nejste? [velký smích]

208621

02.01.2010 23:10

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Díky za tento článek

Vojta49 81.?.?.?

Z Vašich příspěvků je, pane "85", zřejmé vyšší vzdělání, hlubší životní zkušenost a z ní plynoucí moudrost. Vaše příspěvky zde vysoce převyšují místní průměr. A vůbec nevadí, že zastáváme různé světonázory. Soudím, že člověk se dozví více od toho, kdo mu oponuje, než od toho, který přitakává. Proto si Vás obvykle se zájmem čtu.

Proč tedy právě já mám takovou smůlu? Kdykoliv se utkáme spolu, cosi zakalí Váš jindy bystrý úsudek (že by emoce?) a Vaše argumenty poklesnou do šedi podprůměru.

Návrh pana Ilsy nahradit maximalizaci zisku maximalizací užitku je slaboduchý. A Vy jej podporujete. Proč?

ZISK je totiž objektivní ekonomická kategorie. Je exaktně definován, vyznačuje se deterministickými parametry (výše, masa, míra), lze jej formulavat matematicky. Jako ekonomická kategorie je zisk nezávislý na člověku a jeho emocích.

UŽITEK je čistě subjektivní pojem. Je zcela stochastický, závislý na soudu a emocích každého jednotlivce. Dovolím si odhadnout, že fanatický muslim si maximalizaci svého užitku představuje v záhubě co největšího počtu nevěřících psů. Alkoholik v neomezeném množství chlastu. Závistivec ve chcíplé sousedově koze, erotoman v ... Každý máme nějaký ten svůj maximální užitek, že?

Nahradit objektivní ZISK subjektivním UŽITKEM prostě nelze! Musel by být vytvořen úřad pro stanovování "správného" užitku, vymyšleny stupnice pro jeho měření, způsob registrace a případné odměňování těch, kteří jsou "správně užiteční" a trestání těch kteří užiteční nejsou nebo jsou užiteční "nesprávně" ... a mnoho další zcela nesmyslné byrokracie.

Návrh nahradit zisk užitkem je stejně naivní a diletantský, jako myšlenka převychovat lidi k tomu, aby se jim práce stala základní životní potřebou. Je mi líto, že právě Vy jej hájíte.

208669

03.01.2010 14:49

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

Vojta49 81.?.?.?

Rozdíl mezi ziskem a užitkem jsem se pokusil vysvětlit zde, pane Mirdo.

"Urvi co můžeš" v přírodě vskutku platí. I když evoluční biologové tomu zákonu říkají trochu jinak. [smích]

Sociálně žijící tvorové přišli na vylepšení tohoto "urvi ...". A to zní: při rvaní respektuj ty silnější, dávej svým příbuzným a také slabším občas něco dej, nikdy nevíš kdy budeš sám oslaben a potřebný. A toto vylepšení téměř všichni respektují. Ne proto, že by to nařídila nějaká autorita shora. Jednoduše proto, že se jim to vyplácí.

A že si nedokážete vzpomenout na žádný příklad? No to Vás upřímně lituji. Co takové milé klíšťátko, které Vás pošle za pár kapek Vaší krve na onen svět? Nebo kvasinky v sudu. Každá se snaží pro sebe urvat kus toho žvance tak dlouho, až zničí sebe i všechny ostatní. Co třeba kůrovci, kteří nakonec sami zahynou se zničeným lesem? Hejno kobylek? Toxoplasma gondii?

A Čína? Ta nevrtá v hlavě mně. Ta se totiž zcela vymyká z Vašich těžce vydobytých "pravd":

- zvítězil tam marxistický model společnosti, a to zcela bez účasti zlých židů,
- poté tam proběhla ejvětší genocida všech dob - Velká kulturní revoluce, a to zcela bez účasti zlých židů,
- ačkoliv Čínu dál řídí komunisté, úspěšně se tam vyvíjí ekonomická elita, a to zcela bez účasti zlých židů,
- vykořisťování pracujících v Číně je nesrovnatelně vyšší, než v JIMI ovládaných zemích, a to zcela bez účasti zlých židů.

To je žalostná bilance, není-liž pravda pane Mirdo? Takových let dřiny a "skládání písmenek" stálo to budování víry ve zlé židy. A tumáš čerte kropáč. Nějaká hloupá Čína Vám teď zcela boří Vaši víru. A to jsme ještě nezačali mluvit o Indonésii, Indii, Malajsii, ... [velký smích]

A Vámi neustále připomínané bláboly pana Kozoroha? A stejně chabé pokusy několika dalších Vašich souvěrců umístit někam do čínských dějin jednoho údajného zlého žida, který sám a sám vymyl hlavy všem Číňanům v čele s Maem a celým ústředním výborem KS Číny?

Tomu nevěří vůbec nikdo. Dokonce ani autoři těch zpráv, které získali Vaší oblíbenou "písmenkovou metodou", kterou já bych spíše nazval daumiální. Uznejte sám, že daumiální zní o moc lépe, než písmenková. Ono se z toho názvu nedá poznat, že jde o metodu "cucání z palce" [chechtot]

A co čtu? To nechte laskavě na mně, pane Mirdo. Nepatřím totiž do skupiny "vědců a hledačů pravd", která čte především to, co jí doporučíte Vy. Já se v otázce co číst a co ne s dovolením raději spolehnu na svůj vlastní úsudek.

P.S. A nemusíte mi říkat, že jsem sebevědomý pacholek, s kterým se těžko diskutuje. Já to vím. [smích]

208701

04.01.2010 14:20

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

Vojta49 81.?.?.?

Parazit je přírodní anomálie? Není. Parazité představují téměř čtyři pětiny všech druhů! Každý tvor má obvykle alespoň jednoho parazita, a tito parazité mají často své vlastní parazity. Takže ne anomálie, nýbrž pravidlo. Překvapen?

Člověk je, pane Mirdo, součástí přírody. To nelze popřít, že? A nezná-li přírodu a její zákony, jak může chtít poznat a porozumět sám sobě? Co myslíte?

A ještě maličko k Vámi doporučenému odkazu. Pečlivě jsem jej prostudoval. Ověřitelných faktů obsahuje málo. Tvrzení typu "admirál Tenaten řekl, že ..." jsou z kategorie Vašich písmenkových polévek. Tedy k ničemu. Jednou z mála ověřitelných skutečností je třeba sdělení:

In April 1948, Congress, apprised of the desperate situation, granted $125 million in military assistance to save Chiang’s government.

A to má být důkaz? Důkaz toho, že židé v americkém Kongresu chtěli nastolit komunismus v Číně? Nesvědčí to spíše o jejich snaze mu zabránit?

Co dodat? Studium přírody a jejích zákonů je pane Mirdo ten nejdůležitější
> otvírač očí
na světě. Vážím si lidí, kteří mají snahu poznat svou minulost. Vy mezi ně bezpochyby patříte. Z Vašich příspěvků je patrné, že se snažíte (na rozdíl od některých Vašich přátel) studovat. Svědčí o tom i pěkný příklad symbiózy, který jste uvedl. Ale!

Nesmírně záleží na tom, co studujeme. Není moudrým ten, který zná mnohé. Moudrý je ten, který ví, co je třeba. A v tom je jádro pudla. Ve schopnosti poznat, co je důležité a co ne.
Držím Vám palce, aby se Vám to dařilo. [smích]

208797

04.01.2010 23:33

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

Vojta49 81.?.?.?

Potíž je v tom, paní Jarmilo, že Vy si pletete přírodní zákony se zákony džungle. Bohužel nejste sama.

Do kategorie přírodních zákonů totiž spadá vše, čím se zabývají přírodní vědy. Od fyziky, chemie, kosmologie a geologie počínaje přes biologii, zoologii (zde je ta Vaše džungle), evoluční biologii a genetiku až po vědy, zkoumající interakce organismů, žijících v sociálních společenstvech.

Nepopírám, že se lidé mají řídit lidskými zákony. Většinou tak dokonce činí. Současně ovšem tvrdím, že naše životy jsou daleko více ovlivňovány zákony přírodními, než zákony lidskými. A daleko fatálněji, než si většina z nás připouští. Nebo myslíte, že ne? Tedy co třeba Vy sama?

Vyvinula jste se z jediné buňky s pouhými 23 páry chromozomů (třeba lípa jich má celých 82) v plnohodnotného člověka díky lidským zákonům?
Mluvit jste se naučila, neb to nařizuje zákon č.: ?
Partnera jste si hledala kvůli kterému zákonu?
Děti jste rodila proto, že je to uzákoněno kde?
Své děti milujete nade vše na světě podle kterého zákona?
Proč stárnete? Nešel by ten zákon nějak obejít? [mrknutí jedním okem]
Který lidský zákon Vás nutí zde diskutovat?
Podle kterého praštěného zákona Vás bolí zub?
Jaký zákon Vám nařizuje se každé ráno česat a zkrášlovat? A oblékat nesmyslně nepohodlné prádlo, oděv a obuv? Nebylo by pohodlnější chodit neučesaná, neupravená, nenavoněná a v pohodlném hřejivém pytli?
A nakonec přijde ta jediná jistota v životě. Který sadista nám uzákonil smrt? Nešel by ten zákon nějak obejít? Podobně jako řada jiných lidských zákonů? [velký smích]

Tak co říkáte, paní Jarmilo? Už trochu nahlížíte, jak silně nás mají v moci přírodní zákony? Jak bláhové (a typicky lidsky krátkozraké) je přesvěčení, že jsme se z jejich vlivu jako vládci přírody vymanili?

Dle mého soudu existuje několik oblastí, v nichž lidé porušují přírodní zákony do té míry, že to může vést až ke zhroucení lidského společenství. Jde o celibát, monogamii a především o stupidní sociální systémy, motivující k reprodukci především ty nejslabší lidské jedince, kteří by se v podmínkách volné přírodní soutěže vůbec reprodukovat nedokázali. Ovšem to je na dlouhé povídání.

O óbrboháčích a jejich záludnostech s Vámi s dovolením diskutovat nebudu. Vaše víra je v této oblasti tak nezlomná, že stejně žádnou diskuzi nepřipouští. Tak mi to prosím odpusťte. [smích]

208856

05.01.2010 13:20

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Vojto,

Vojta49 81.?.?.?

Omlouvám se za pozdní reakci, pane Pje. Váš příspěvek jsem přehlédl.

Vrátíte-li se cca o sedm příspěvků v této větvi, najdete tam můj názor na rozdíl mezi ziskem a užitkem.

V té souvislosti by mě velmi zajímalo, jak Vaši studenti definují objektivní užitek? A jaké je to jeho pojetí
> daleko za hranice ekonomické měřitelnosti?

Soudím totiž, že pojem "užitek" koreluje s lidskou stupnicí hodnot. A ta nemůže být jiná, než subjektivní. Tedy srozumitelně řečeno, čím výše stojí nějaký objekt ve stupnici mých hodnot, tím více si cením jeho získání, zkvalitnění či alespoň udržení.

To, jak dnes chápou mladí lidé užitek, by mě vskutku velmi zajímalo. Ze zdejších diskuzí získávám dojem, že mladí touží především po destrukci (systému, elit, měny, ...) či alespoň po ztrestání všech lidí, kteří se mají podezřele dobře. Což je obyčejná lidská zloba, závist a nenávist. A otevřeně řečeno, tyto "hodnoty" mi příliš užitečné nepřipadají.

208900

06.01.2010 01:04

Nezvaná návštěva

RE: Boj na smrt

Vojta49 81.?.?.?

Diskusí o církvích se obvykle neúčastním. Příliš o nich nevím. Vaše soudy mi pane Méďo připadají objektivní. Poprosím proto Vás o stanovisko k následujícímu názoru.

Stále více shledávám určitou podobnost mezi některými aspekty náboženství a tržní ekonomikou. Církve mi připomínají firmy. Jejich zákazníky či odběrateli jsou věřící. Zbožím je duchovno.

V nábožensky tolerantním prostředí "náboženské firmy" nabízejí "náboženské produkty a služby". A navzájem soutěží o "koupěschopného zákazníka" - věřícího.

Každá "firma" se snaží své zboží propagovat. K těmto účelům jim slouží cosi jako billboardy - modlitebny, kostely, minarety, katedrály, ... A také kvalitní propaganda, cílená na spotřebitele. Ta pozitivní obvykle slibuje rozkoše Ráje, negativní líčí pekelná muka, která postihnou zákazníka, nakoupí-li jinde.

Většina církevních "firem" má dokonale organizovaný firemní tým s generálním ředitelem v čele a pečlivě propracovanou firemní politiku. Své zaměstnance si vychovává ve vlastních firemních školách. Firemní postupy jsou dokonale standardizovány v celosvětovém měřítku.

Mají také obvykle svůj organizační řád, kariérní řád, mzdové předpisy, firemní uniformy, ...

A cíl? Co myslíte Vy? Že by to byl ten zatracený mamon? Kdyby se podařilo zjistit, jaký majetek naakumulovala třeba katolická církev od svého založení. Možná bychom se divili, že jsme objevili nejúspěšnější světovou firmu všech dob. [smích]

Nebo se mýlím?

208995

06.01.2010 23:03

Nezvaná návštěva

RE: Boj na smrt

Vojta49 81.?.?.?

Díky vám všem pánové za názor. Svou reakci řadím až za pana HHBB, abych netrhal vlákno.

Vaše srovnání počtů stoupenců KC a čínských komunistů je zajímavé, pane Méďo. Možná si někdo jednou dá tu práci, a vytvoří přehled stoupenců všech větších světových věrouk. Včetně ateismu. Soudím, že ještě zajímavější, než statický obraz, by bylo grafické vyjádření trendu. Možná by se z toho dalo lecos dovodit. Trochu se bojím, že nejstrmější nárůst najdeme u počtu stoupenců Islámu.

Všichni se pánové shodujete v mínění, že hlavním cílem církví je moc. V tom případě je ovšem třeba vyřešit otázku, k čemu je církvi moc? Ve světské sféře lidé obvykle usilují o moc proto, že moc je "deviza", snadno směnitelná za majetek. A také za rozkoše a požitky všeho druhu. Protože většinu rozkoší mají církevní hodnostáři (formálně) zapovězenu a o majetek dle vašeho mínění nejde, co ještě zbývá? Proč moc?

Ještě maličko k panu "85". Soudím, že definovat "duchovno" nelze. Proč? Protože jde o ryze emocionální (a tedy zcela subjektivní) záležitost. Otázka zní? Dá se s něčím takovým obchodovat? Historická zkušenost ukazuje, že skvěle. Už v hlubokém pravěku kdosi přišel na to, že za dobře vymyšlené a podané báchorky jsou někteří členové tlupy ochotni jej živit. Tak co by se plahočil s ostatními za potravou? Raději v teple své jeskyně začal své "duchovno" zdokonalovat, aby za ně příště dostal i pár kožešin. Ve středověku dokonce dostalo "duchovno" materiální podobu. Vzpomínáte na odpustky, pane "85"?

Obchodníci v praxi obvykle raději pracují se zbožím s vyšší kilogramovou cenou. Proto se tolik lidí pokouší obchodovat s penězi. Ovšem kam se hrabou peníze na "duchovno". To je tím nejdokonalejším zbožím na světě. Jeho kilogramová cena je totiž ∞ . [smích]

209077

07.01.2010 14:12

Propaganda

Skvělé

Vojta49 81.?.?.?

Blahopřeji k výběru tohoto autora i tématu, pane editore. Pan Koukolík je jedním z nejmoudřejších lidí, jaké znám. Vidím, že i Vás zaujal. Práce MUDr. Františka Koukolíka vřele doporučuji všem. Každá jeho kniha obsahuje podobné moudré postřehy z různých oblastí lidského života.

Autorova analýza propagandy možná sejme klapky z očí obdivovatelů "videodokumentů" typu Zeitgeist. "Čtyři pilíře" propagandy z podobných "dokumentů" přímo čnějí.

Do budoucna bych doporučoval z pera pana Koukolíka stati o absurditě, stupiditě, iracionalitě, moudrosti, evoluci, ... Jsou ve formě krátkých esejí publikovány v jeho poslední knize pod titulem Jak si lidé hrají, vydané v ISBN 2009.

Díky [smích]

209121

07.01.2010 21:42

Propaganda

RE: Skvělé

Vojta49 81.?.?.?

> kousky pravdy.

Dobrá propaganda vždy obsahuje části pravdy. Propagandu, postavenou na čisté lži, by každý rychle prohlédl. Ne?

Otázka stojí jinak, pane Bartošku. A už zde byla rozsáhle diskutovaná. Proč kdosi vynaloží kupu peněz za scénář, výběr archivních dokumentů, natočení průvodního slova a hudby, střih, ... A pak celé to "dílo" dá zdarma k dispozici? PROČ?

Co soudíte třeba o následujícím motivu?

Jen se vy prosťáčci pořádně nazlobte na ty bankéřské pijavice, které vás vysávají nemravným úrokem a ještě si vyrábějí peníze ze vzduchu. Mluvte o nich, nadávejte jim, nenáviďte je. Myslete si, že oni jsou tou jedinou příčinou vašich nesnází. Jim to stejně nijak neublíží... Hlavně se vy hlupáci nestarejte o to, jak nakládáme s penězi, které jsme od vás vybrali na daních.

A ještě jedna poznámka. Každé sdělení lze nejsnáze učinit v písemné formě. Jak ovšem dostat do psaného textu barevné pohyblivé obrazy? Četná opakování toho důležitého? Emotivní hlas? Správnou hudbu? A vše namíchat tak, aby to správně brnkalo na city?

Nedávno jsem z jednoho podobného "díla" vytáhl jen samotné české titulky. Bez obrázků, hudby a emocí zbyl čirý blábol.

Chce-li mi někdo něco naléhavého sdělit, nechť tak laskavě učiní písemně. Číst umím. Umně naaranžovaná video-sdělení jsou velmi podezřelá. [smích]

209169

08.01.2010 14:42

Propaganda

RE: Skvělé

Vojta49 81.?.?.?

Možná jste nám mohl, pane FZ, ukázat nějaký konkrétní příklad toho, kterak
> autor své názory presentuje jako kdyby to byla fakta
přímo v článku, pod nímž diskutujeme. Argumentovat proti někomu vlastními slovy, která mu vkládáte do úst, je nečestné.

A i kdyby pan doktor Koukolík občas povýšil svou víru na "vědecké poznání"? Kdo tak nečiní? Který člověk je absolutně nestranný a nezaujatý? Vy, pane FZ?

Nikdo není dokonalý. Ani pan Koukolík. Na světě je ovšem zoufale málo lidí, kteří dokážou svou mentální kapacitou obsáhnout to množství vědění, které až dosud nahromadilo lidské poznání. A nalézt v té záplavě informací to podstatné. A to pak stručně, jasně a srozumitelně předat ostatním. Tvrdím, že k dnešnímu datu není v ČR nikdo, kdo by se MUDr. Koukolíkovi v popularizaci tak obtížných témat, jako je třeba diskutovaná propaganda, vyrovnal. Kolik takových lidí znáte Vy, pane FZ? A kde jsou k dispozici výsledky jejich práce?

Možná se ovšem mýlím. Třeba se najde autor, který napíše pro Zvědavce esej na téma "moc". Tak kvalitní, jakou by napsal pan Koukolík. Zkusíte to, pane FZ? [smích]

209245

08.01.2010 15:18

Propaganda

RE: Skvělé

Vojta49 81.?.?.?

> Zeitgeist s moji virou (v Boha) nehnul ani o chlup

To Vám rád věřím, pane Bartošku. Autorům Zeitgeistu o víru v Boha vůbec nejde.

Těch věcí, na které si nemůžeme sáhnout, je mnoho. Nejen Bůh. K nejdůležitějším patří Dobro, Svoboda, Zlo, Láska, Spiknutí, Pravda, Nespravedlnost, ... A protože jde vesměs o neuchopitelné věci, nemůžeme si je ohmatat, ale věříme v ně. Každý máme svou představu o tom, co je Dobro či Zlo. A tam Zeitgeist dokonale boduje. Stačí pohledět do zdejších diskuzí. Ukázkově indoktrinuje mozky těch méně zkušených v otázce, kdo nebo co jsou hlavní příčiny Zla na Zemi. Nemyslíte? [smích]

209248

11.01.2010 13:49

Rusko, Čína a Írán překreslují energetickou mapu

RE: Minulé století by se dalo shrnout jako století Shellu, Exxonu ...

Vojta49 81.?.?.?

Otázka zní, pane Antiseptiku: Je to dobře nebo špatně?

209404

14.01.2010 13:58

Po stopách záhadného obelisku

RE: Jak to vlastně bylo?

Vojta49 81.?.?.?

Podepisuji vše, pane Takyjeden, co píšete v tomto vláknu. Váš závěr, že mnoho lidí nestojí o PRAVDU je skvělý. Navrhuji jej rozšířit ještě o SVOBODU. Soudím, že té se mnozí také velmi obávají. Zajímavé by bylo v obou případech zjistit, proč je tomu tak?

A ještě poznámku pro Jansmithe. Pan Takyjeden Vás Jene v této diskusi převyšuje o několik tříd. Dokonale vystihl Váš způsob uvažování, když jej nazval "fantaskními mystifikacemi". Aniž si to uvědomujete, tak svými "košér ..., Voldemorty, matrixy, source-kódy" a podobnými BUBÁKY mystifikujete především sám sebe. Silou mocí se snažíte vyvrátit mou domněnku, že možná máte na víc. Opravdu si to přejete? [smích]

209595

15.01.2010 16:57

Mossad spojen s „atentátníkem s bombou ve spodkách“

RE: NO

Vojta49 81.?.?.?

Není víra jako víra, pane Bartošku. Nechť si lidé věří třeba ve velké špagetové monstrum.[mrknutí jedním okem]

Jen nesmí být součástí té víry NENÁVIST. Hlásá-li jakékoliv učení nenávist k jiné skupině lidí, doporučuji zůstat velmi ostražitým.

A pozor. Obvykle je ta nenávist cudně skryta. Třeba pod pláštíkem doporučení věřícím, stíhat všechny, kteří nežijí v "pravdě". Ta "pravda" je pak pružně stanovována příslušnými ideologickými vůdci.

Dokonce i Bible svatá obsahuje pěkný příklad nenávisti v podobě příkazu k vraždě člověka. A byly doby, kdy tento příkaz církev s nadšením vykonávala. Stačilo, aby bláznivá bába ukázala prstem na jiného člověka, který ji údajně uřkl krávu. A proces s čarodějem mohl začít.

Takže opakuji. Pozor na každou víru (nejen náboženskou), jejíž součátí je nenávist.

209671

16.01.2010 01:33

Mossad spojen s „atentátníkem s bombou ve spodkách“

RE: NO

Vojta49 81.?.?.?

Zmíněný "dokument" je nebezpečný blábol. Je školským příkladem užití čtyř pilířů propagandy. Propagandy k šíření víry. Víry, že bohatí jsou ZLO. A my chudí na to rádi slyšíme. A živíme k sobě tu "správnou" NENÁVIST. Podobné "dokumenty" nám otevírají oči, že Jene? [mrknutí jedním okem] A my konečně víme, kdo může za všechno špatné na tomto světě.

Tak pro jistotu ještě jednou. Pozor na víry, které své nositele ponoukají k NENÁVISTI. Nikdy v historii takové "víry" nepřinesly lidem nic dobrého. Jen bolest, utrpení a smrt.

Jenže my, homo stupidus, jsme nepoučitelní. Nebo ne, Jene? Jsem opravdu zvědav, zda bude z Vašeho dalšího příspěvku zase tak nenápadně trčet nenávist k těm "košér kapsám". [smích]

209689

17.01.2010 00:02

Mossad spojen s „atentátníkem s bombou ve spodkách“

RE: NO

Vojta49 81.?.?.?

> je rozhodující, jak dotyčný k penězům přišel.

Vy umíte zjistit, pane Mirdo, jak dotyční přicházejí ke svým penězům? To obvykle nedokážou ani špičkoví policejní vyšetřovatelé, vybavení mimořádnými pravomocemi včetně možnosti prolomit bankovní tajemství. Vy ano? Jak to děláte? (Smím-li prosit, svou "písmenkovou" metodu vynechte. Ta je z kategorie "jedna paní povídala" ).

A ještě jeden zásadní dotaz. K čemu je pro Vás rozhodující, jak dotyčný k penězům přišel? Kdybyste to mohl trochu rozvést. Co se třeba stane, nabudete-li dojmu, že někdo (příkladně paní Jarmila) přišel ke všem svým penězům nečestným, leč zákoným způsobem? Co s tím uděláte? [smích]

209723

17.01.2010 16:34

Mossad spojen s „atentátníkem s bombou ve spodkách“

RE: NO

Vojta49 81.?.?.?

Mile jste mě překvapil, pane Mirdo. Soudím totiž, že největším problémem současné společnosti jsou lotři typu Grosse, Čunka, Řebíčka a spol. Nejen proto, že své peníze získali nečestně. Získat majetek nemravným způsobem se budou lidé pokoušet stále.

Tito lotři však po činu neutekli a neskryli se, jako Kožený, Krejčíř či Provod. Oni naopak chodí hrdě mezi námi a svým postojem "nic jste nám nedokázali, tak jsme stejně nevinní a čestní jako vy" nám všem plivou do tváří. Oni jsou příčinou všeobecného mravního úpadku současné společnosti. Mnoho dalších si říká, "když to prošlo jim, zkusím to také. Vždyť se to zatraceně vyplatí".

Soudím totiž, že morálku nám neseslal Bůh, nevymysleli filozofové a nepochází ani z politického školení mužstva. [mrknutí jedním okem] Morálka je vždy o tom, co se lidem hodně vyplatí či zatraceně nevyplatí. To první lidé rádi činí, tomu druhému se vyhýbají. A proto považuji výše jmenované lotry za čelné prznitele morálky národa. A byl bych nesmírně šťasten, kdyby se jim podařilo jejich nečestné skutky prokázat a náležitě je potrestat. Aby bylo všem jasné, že lumpárna se nevyplácí.

A to je důvod, proč nemám rád "dokumenty" typu Zeitgeist, které se snaží lidem vnutit nenávist ke "zlým bankéřům" (potažmo Illuminátům, jezuitům, Voldemortům, ...). Připadá, mi že jsou to vějičky. Snadno přístupné, jednoduché, emotivní a tedy dobře zapamatovatelné návnady. Návnady pro lidi, kteří hledají příčiny ZLA ve světě. A kdo jednou uvěří ve ZLO, jiné obvykle nehledá.

To je také důvod, proč obvykle oponuji "hledačům pravdy" či všelijakým "spasitelům světa", citujícím "pravdy" z těchto "dokumentů". A tedy i Vám, pane Mirdo. Co je pro Vás důležitější? FED a nebo současných 1.150 miliard korun státního dluhu ČR? Co udělá s naším dluhem zrušení FEDu? Že s největší pravděpodobností nic? A nebylo by tedy lépe než FEDem zabývat se raději otázkami, jak udělat, aby nás další "upřímní" nepřivedli až ke státnímu bankrotu?

Proč se zde tak mnoho lidí zlobí na ty, jež údajně nesmíte jmenovat? A na známé, pojmenovatelné lotry skoro nikdo? Že by účinky těch "oči otevírajících dokumentů"?

Tyto mé věty neberte jako ironii, pane Mirdo. Spíš jako povzdech nad námi nepoučitelnými homo ... [smích]

209753

18.01.2010 16:30

Mossad spojen s „atentátníkem s bombou ve spodkách“

RE: NO

Vojta49 81.?.?.?

Děkuji za všechny tři reakce. S dovolením na ně odpovím najednou.

Říkáte pane Mirdo, že videa typu "Zeitgeist" jsou jen prosté informace. Tak pohleďte na reakce paní Jarmily i Jana před Vámi. Oba zcela ignorují konkrétní, do očí bijící lumpárny jmenovaných politiků. Nezajímá je to. Pro ně to není důležité. Není to hodno jejich pozornosti. A co je tedy pro ně ZLO?

Kupodivu jsem to já. Ano já. A proč? No přece protože jim šlapu do báboviček jejich víry. Víry ve svaté pravdy zeitgeistovské.

Ještě jednou děkuji za ty reakce. Jsou zřetelným dokladem toho, jak účinná je ta propaganda. Vybaví svého nositele nezlomnou vírou, kde tkví ZLO. Videa typu "Zeitgeist" rozhodně nejsou prosté informace. Nýbrž učebnicová a velmi efektivní propaganda.

Víra nemá nic společného s racionalitou. Jsou to čisté iracionální emoce. O to silnější, čím víc nenávisti. Proto se (rozčilená) paní Jarmila nezmohla na jediný racionální argument. Jan se pokouší odvést mou pozornost od diskutovaného problému. Činí přesně to, k čemu jej propaganda směruje - nevšímat si běžných každodenních lumpáren. Nýbrž odhalovat to "opravdovské, velké, tajemné, ...".

O něco sofistikovaněji to činíte i Vy, pane Mirdo. Velmi rychle jste zapomněl, že diskutovaný problém Gross & comp. zůstal nedořešen. A snažíte se mě přemluvit, abych s Vámi šel raději řešit problémy NWO, vlivu Izraele na mezinárodní politiku, mezinárodního finančního kartelu, zaprodaných médií, ... Co zde chcete, tedy krom nekonečného omílání svých "pravd", vyřešit? Vždyť je to zase totéž. A dalo by se to stručně shrnout do sdělení:

Občane, zapomeň na své každodenní starosti a nevšímej si toho, kterak my, tví politici, z tebe děláme úplného blba. Místo toho řeš ty veliké a zásadní problémy světa! [oči v sloup]

Na závěr se vám všem, diskuzní přátelé, omlouvám. Já vím, že má argumentace je kontraproduktivní. Víra má totiž jednu absurdní vlastnost. Posilují ji i argumenty, které jí v očích ostatních (nevěřících) lidí, spolehlivě vyvracejí. Takovou šíleností nás ta bláznivá evoluce vybavila. Takže odpusťte, že jsem vás zneužil v zájmu těch, kteří dosud té strašlivé (protože plné nenávisti) víře nepropadli. [smích]

209853

20.01.2010 01:38

Mossad spojen s „atentátníkem s bombou ve spodkách“

RE: NO - rozevírající se nůžky

Vojta49 81.?.?.?

Připojuji se k Vám, pane "90" v názoru, že
> informovaných je jen hrstka.

Obávám se však, že to není tím, že se nepěstuje myšlení. Mám nepříjemný pocit, že průměrná intelektuální a mravní úroveň nás, občanů vyspělých zemí, v čase klesá.

Shodou okolností je to letos právě 600 let, co jakýsi Mikuláš z Kadaně navrhl a postavil staroměstský orloj. Úžasný výtvor lidského mozku a rukou. A to v době, kdy drtivá většina populace byla negramotná, kniha byla vzácností (do vynálezu knihtisku zbývalo ještě pár desetiletí) a na celém světě existovaly jen tři! srovnatelné stroje. Kolik dnešních lidí, s moderním vzděláním, přístupem ke všem potřebným informacím a neomezenými možnostmi cestovat a studovat by něco takového dokázalo?

Soudím, že důvodů úpadku člověka, jako živočišného druhu, je několik. A je to na jinou diskuzi.

Ale! Současně s tímto úpadkem strmě rostou nároky na člověka. Exponenciálně roste objem technických, ekonomických, sociálních a dalších dovedností, kterými by měl jedinec disponovat, aby byl společnosti alespoň nějak prospěšný.

A výsledek? Rozevírají se nůžky. Mezi nároky, kterými na nás jako druh tlačí prostředí (to naše, jehož jsme tvůrci), a schopnostmi, jimiž jsme ke zvládání těchto nároků vybaveni. Půjde-li to tímto způsobem ještě několik generací, budou se po této planetě povalovat hordy nevědomých a nevzdělatelných hlupáků, bažících jen po snadno přístupných požitcích. Tito lidé už vůbec nebudou schopni pochopit, na jakých principech jejich svět funguje. Ten bude dál řídit jen úzká skupina schopných a vzdělaných lidí s podporou umělé inteligence a plně automatických technologií.

Někdo může namítnout, že přeháním. Tak zlé to nebude. Jenže příklad takové společnosti máme přímo před očima. A navíc v ní zřejmě chybí ta elitní řídící skupina. Na tuto společnost skokově vzrostl tlak prostředí (zemětřesení). A ona se, jako sociální systém, pod tímto tlakem zcela zhroutila. Všechny důležité civilizační struktury se rozplynuly. Nebýt pomoci zvenčí (tedy SHORA, Jene), lidé na Haiti by v naprosté většině zahynuli (třeba jako zdroj bílkovin pro ty silnější). A to i ti, kteří zůstali po zemětřesení zcela nezraněni. Sami (tedy ZDOLA Jene) se ti lidé nedokázali v krizové situaci postarat vůbec o nic. Bohužel. [pláč]

A ještě poslední poznámka na adresu těch, kteří pátrají po NICH. Tedy po lidech, kteří si přejí stát se v rámci NWO vládci Země. Nevím, kdo by dnes chtěl být vládcem na Haiti. Já ne! A neumím si ani představit člověka, který by chtěl za pár generací vládnout něčemu podobnému, jen ve větším měřítku - na Zemi. Proč by to blázen dělal?

209964

20.01.2010 18:40

Mossad spojen s „atentátníkem s bombou ve spodkách“

RE: NO - rozevírající se nůžky

Vojta49 81.?.?.?

> v čem se s Vojtou tak docela neshodnu je to, že by do tohoto stádia měla upadnout i většina lidstva. ne, to se nestane.

Zkusím tedy pane "90" uvést fakta, která na probíhající a dokonce gradující úpadek lidstva ukazují.

Všechny živočišné i rostlinné druhy se v čase vyvíjejí. Jednoduše tak, že se úspěšněji rozmnožují ti jedinci, kteří se lépe přizpůsobují tlakům svého životního prostředí. U zvířat tedy ti silnější, chytřejší, zdravější. Nositelé kvalitnější genetické výbavy předávají své geny potomstvu úspěšněji, než jedinci nekvalitní. A tak (v průměru) roste kvalita celého daného druhu. Třeba jelení zvěře.

Teď si představme, že by nějaký praštěný šlechtitel jelenů rozhodl:

1) Tyto krásné, mladé a zdravé kusy z chovu vyřadíme, neboť ony se určitě líbí Bohu a budou mu zasvěceny. Ty se dál množit nesmí. Ovšem průměrné a vadné kusy necháme. Ty se Bohu jistě nelíbí, tak ať se množí dle libosti. (už 50 generací celibát)

2) Zdá se, že jeleni trpí nerovností. Silní a zdraví samci mají mnoho laní a slabí žádné. To je nespravedlnost a tu odstraníme. Vytvoříme v chovu ohrady a v říji do každé uzavřeme jednoho jelena a jednu laň. A všichni si tak budou rovní. (též 50 generací monogamie)

3) Šelmy nám v lese loví naši jelení zvěř. Zabráníme tomu a šelmy vybijeme. Tak přežijí a budou se pěkně množit i ty slabší kusy, které by nám šelmy odlovily. (10 generací zdravotní péče)

4) Jak nám utěšeně roste množství jelení zvěře, je mezi nimi stále více slabých kusů, které nemají ani sílu se samy napást. A to musíme napravit. Nebudeme je nutit, aby vstávaly a někam se plahočily za pastvou. Doneseme jim píci až k místu, kde jsou zvyklé léhat. Hlavně, když budou mít sílu se alespoň občas pářit. (5 generací sociální stát)

Co myslíte, pane "90". Jak se bude vyvíjet populace takto "opečovávané" jelení zvěře? Poroste kvalita průměrného jelena? K smíchu, že? Jak by mohla? I když přežije pár pěkných kusů, většinu budou tvořit neschopní ležáci.

A kvalita jedince lidského druhu v týchž podmínkách?

Na závěr bych chtěl poznamenat, že nejsem šílenec, který prahne po zrušení lidských práv a sociálních vymožeností. Jen soudím, že stávající lidské právo neomezeně se reprodukovat zcela bez odpovědnosti za výchovu svých potomků, je v naprostém rozporu s přírodními zákony. A stavět se přírodním zákonům? To dlouhodobě beztrestně nelze.

210021

21.01.2010 15:17

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

Vojta49 81.?.?.?

> naše telo nám bolo prepožičané. Odídeme z neho ...

Je-li tomu tak, museli jsme do svého těla také někdy vstoupit. V kterém okamžiku vývoje lidského plodu se to stalo, pane Nono2? Kolik nervových buněk už muselo být v plodu vytvořeno, abychom mohli do svého budoucího těla "vejít"? Okamžik zrodu to jistě nebude, že? V případě císařského řezu ten okamžik přece volí lékař a nikoliv "mocné duchovní bytosti". Také by se mohlo stát, že lékař řízne dřív a máme tu tělo bez duše. Šmánkote?!? [smích]

Možná byste nám také uměl vysvětlit, proč plod bojuje se svou vlastní matkou? Když jí skrze placentu pumpuje do krve hormony, které u ní snižují účinnost inzulínu. Maminka pak trpí těhotenskou cukrovkou a plod si libuje, že dostává z její krve víc cukříčku, tedy energie. To činí plod, který už má duši? Má-li ji, jde nepochybně o hřích! Plod tím hrubě porušuje 4. a 7. přikázání! Co s tím? Hned po porodu ke zpovědi? [mrknutí jedním okem]

210115

21.01.2010 23:26

Mossad spojen s „atentátníkem s bombou ve spodkách“

RE: NO - rozevírající se nůžky

Vojta49 81.?.?.?

Také bych chtěl být optimistou, pane "90". Mám totiž skvělé vnuky, jejichž budoucnost mi není lhostejná.

Co říká statistika. V roce 1950 žilo v ČR cca 5 tisíc cikánů. Dnes jich zde máme přes 300 tisíc. Jejich natalita je dlouhodobě přes 5, natalita současné většinové populace cca 1,4 a klesá. Vím, mnoho cikánů přišlo ze Slovenska a někteří pro změnu odcházejí. I přesto budou mít cikáni v ČR kolem roku 2060 demokratickou většinu! Pro zajímavost - v Rusku v tu dobu budou ve většině muslimové. Dokážete domyslet, co si takové většiny demokraticky prosadí? Na úkor pracujících menšin? A to mí vnoučci ještě ani nebudou v důchodu!

S takzvanou romskou otázkou se v této zemi potýkáme už několik století. A výsledkem je - nula. Naprostá a čistá nula! Cikánský hodnotový žebříček se za ta léta nezměnil ani o vlas. Příroda nám tedy nijak nepomohla. Opravdu soudíte, že v příštích padesáti létech nám pomůže? Jak? Asi tak, jako pomohla za 8 generací (od zrušení otroctví) "změnit k lepšímu" genetickou výbavu afričanů na Haiti?

A že se lidstvo nad sebou zamyslí a zkoriguje se? Kdo se zamyslí? Pohleďte, co zajímá drtivou většinu lidí (až na pár výjimek) v těchto diskuzích? Co považují za důležité? Opravdu nám pomůže zničit "systém", vyhubit "voldemorty", vyvlastnit "óbrboháče"? [mrknutí jedním okem]

A o ty na Haiti se nebojte. "Píci" jim budeme dodávat my. Pravidelně a v dostatečném množství. Tedy dokud budeme sami mít. A oni se budou dál úspěšně množit. Až pak možná skončí, jako ti z Velikonočního ostrova. Tamní homo-stupidus tesali sochy moai. A to bez ustání. I tehdy, když už byl poražen a spotřebován poslední použitelný strom na ostrově.
Pak zjistili, že není z čeho stavět loďky a plést sítě k rybolovu. Tak vybili a snědli všechno živé na ostrově. Pak vyjedli i mlže z pobřežních mělčin. Až pak se začali pojídat navzájem. A to není pověst. Tento "vývoj" je zdokumentován z obsahu jejich odpadních jam. Rozštípané lidské kosti, z nichž byl vysát morek, zůstaly úplně navrchu.

210176

22.01.2010 14:28

Jak elity ovládají svět

RE: nevím, proč neustále popíráte rozhodující podíl genů

Vojta49 81.?.?.?

>Chcete mi snad tvrdit, že něco z toho, co jsem zde napsala není pravda?

Chci. Obsah naší DNA nevzniká učením. Gen zločinnosti je na 13. chromozomu. Viz článek zde.

Nebo současní genetici nevědí něco, co Vy už dávno znáte? [velký smích]

210247

23.01.2010 01:54

Jak elity ovládají svět

RE: ucit se, ucit se, ucit se

Vojta49 81.?.?.?

Učit se? Rozhodně ano. Každému člověku studium prospěje. Jen je tu malý háček. Mnohým to nejde. Ať dělají co dělají, hlavy znalosti neudrží. Jsou i tací, kteří nosí v hlavách celé encyklopedie. A přesto se v běžném životě chovají jako prosťáčci a napálí je každý zelinář. A tak můžete pane Václausi dělit lidi jak libo. Oni se Vám nakonec stejně rozdělí sami. Na schopné a ty ostatní. [smích]

V čem asi spočívá tajemství toho, "být schopným"? Určitě je třeba studovat a naučené uchovat v paměti. A učit se nejen z knih, ale i z chyb. Zvlášť cenněná je prý schopnost, učit se nejen z vlastních omylů, ale zejména z chyb těch ostatních. Ovšem to dle mého soudu stále nestačí. Myslím, že to hlavní tajemství spočívá ve schopnosti, v každém okamžiku rozpoznat, co je důležité a co není. Čemu se věnovat hned a co může počkat. Nač soustředit pozornost a co pominout. A na základě této schopnosti a svých znalostí se vždy správně rozhodnout. To by mohlo být to pravé. To ONO. Kdokoliv, ať je zcela bez peněz a zpočátku vykonává tu nejpodřadnější práci, bude-li se opakovaně správně rozhodovat, skončí po čase mezi těmi šesti tisíci na vrcholu. Jak prosté, že? [mrknutí jedním okem]

Autor článku nás vidí jako otroky v područí nenáviděných elit. Mnoho příspěvků toto hodnocení akceptuje. A vymýšlí, jak se těch prokletých elit zbavit. Zde jsou informace o nejbohatším Evropanovi. Zcela nepochybně patří mezi těch proklínaných 6000. Mohl by mi někdo z "potíračů elit" vysvětlit, proč bych měl tohoto pána nenávidět a považovat ho za otrokáře? Čím nám ublížil?

210303

23.01.2010 16:55

Jak elity ovládají svět

RE: nevím, proč neustále popíráte rozhodující podíl genů

Vojta49 81.?.?.?

Vy jste zavedla pojem "mocenská hierarchie" jako lidskou vlastnost či schopnost. Občas té vlastnosti také říkáte "podřízenost" či "nadřazenost". A navíc odkudsi víte, že této "vlastnosti/schopnosti" by se měli lidé učit. Otevřeně se Vám přiznám, paní Jarmilo, že něco podobného slyším poprvé v životě. Nic o tom nevím. Na téma "učení se podřízenosti a nadřazenosti" si netroufám s Vámi diskutovat.

Já znám pojmy "mocenská hierarchie, podřízenost, nadřazenost" jako kategorie sociální psychologie. Kategorie, určující vztahy členů sociálních skupin. A vztah přece není vlastnost jednotlivce. K vytvoření jakéhokoliv vztahu potřebujete vždy nejméně dva. Nebo ne?

A co víc. Vztahy v sociálních skupinách se budují na základě pocitů typu bojím-důvěřuji, hnusný-krásný, dlužím-vděčím a pod. A to jsou emoce. Ty emoce, které jsou produktem vývojově nejstarší části našeho mozku - limbického systému. A v tom limbickém systému natvrdo "zadrátovány". Proto ani náhodou nedokážete naučit dítě, aby pocítilo odpor a hnus při pohledu na květ sedmikrásky, modrou oblohu či při poslechu slavičího zpěvu. A žádným způsobem nenaučíte jiné děcko, zamilovat si mnohanohý hmyz, vůni zkaženého vejce či zjevně nesmyslnou dřinu. V oblasti emocí člověk dokáže jediné. Vědomě (prostřednictvím vývojově nejmladší části svého mozku - neokortexu) na chvíli potlačit jejich vnější projevy. Což se zrovna Vám, paní Jarmilko, občas nedaří, že? [mrknutí jedním okem]

Závěr? Lidské emoce jsou zcela podmíněny geneticky. Nedá se jim naučit či odnaučit. Lidské jednání a rozhodování je z větší části řízeno emocemi. A protože geny v člověku nepředěláte, nikdy nenaučíte netalentovaného jedince být houslovým virtuozem, deprivanta milovat své bližní a hloupého lenocha pilně a tvořivě pracovat. To prostě nelze.

A proč se tak dereme vzhůru v té mocenské hierarchii? Neurovědci tvrdí, že pocit a výkon moci patří k těm nejslastnějším prožitkům v životě člověka (naše geny tak naprogramovaly systém odměn v našich mozcích). A moc je prý nejsladší tehdy, když mrzák poroučí zdravým a hlupák chytrým. [smích]

210350

23.01.2010 22:41

Jak elity ovládají svět

RE: ucit se, ucit se, ucit se

Vojta49 81.?.?.?

Díky Lin za vlídná slova. Myslím, že Vám rozumím a v mnohém s Vámi souhlasím. I v té definici elit. Jenže. Diskutujeme pod článkem s titulem "Jak elity ovládají svět". Zavedeme-li teď jinou definici elit, dojde ke zmatení. Proto bych se ještě chvíli podržel té definice elit dle pana Stwory.

Máte pravdu v tom, že hodně záleží na způsobu zbohatnutí. Existují lidé, kteří rychle zbohatli díky svému mimořádnému talentu. Například Presley, Monroe, Jackson, Svoboda. Ale! Jejich bohatství je zabilo. Bohužel. Jiní zase sice zbohatli, ale stejně rychle o své majetky přišli (Petržela, Bílá). Všem jim chyběl ten vzácný dar - schopnost správně se rozhodovat. Tato skutečnost by mohla být základem zajímavé hypotézy:

Dokáže-li člověk udržet své bohatství a nepřijít při tom o život, je to nevyvratitelným důkazem jeho schopnosti správně se rozhodovat.

Tato hypotéza však nic nevypovídá o morálních kvalitách toho člověka. Statistika praví, že čtyři muži (nebo jedna žena) ze sta jsou deprivanti. Bezpochyby se vztahuje i na bohaté. Mezi šesti tisíci nejbohatších tak nutně musí být několik set lotrů. Sice se umějí správně rozhodovat, ovšem je jim zcela lhostejné
> jak "šlape" okolní svět.

A tady mám problém. Autor článku i drtivá většina diskutujících se shodují v tom, že elity jako celek jsou otrokáři a my otroci. Tedy všichni bohatí bez rozdílu jsou zlí. A to je dle mého soudu chyba. Stále jsem přesvědčen, že ještě nikdy si nežili lidé na této planetě tak dobře, jako dnes. Přitom je v dějinách lidstva zdokumentováno mnoho případů, kdy skupiny lidí (národy, státy) bez výběru zlikvidovaly své elity. A vždycky na to doplatily. Bez výjimky! Vždy došlo k zoufalému hospodářskému i mravnímu úpadku oné skupiny lidí. To je přece nezpochybnitelný důkaz faktu, že bez elit to nejde. Proč tedy tolik lidí volá po jejich opětné likvidaci? Vysvětlí mi to někdo? [smích]

210393

24.01.2010 14:13

Jak elity ovládají svět

RE: ucit se, ucit se, ucit se

Vojta49 81.?.?.?

Říkám díky, pane Antiseptiku. Rád Vaši nabídku přijímám. Zde je seznam nejbohatších lidí planety, tedy dle Vás ten "pytel hajzlů".

Pardon. Jaksi ještě něco chybí. Maličkost. Dokázat, jakými zločiny jsou ti lidé vinni. Pro Vás to bude hračka. Ani nemusíte uvádět jméno. Stačí jeho (její) pořadové číslo v seznamu a údaj typu "prokazatelně zavraždil svého společníka, aby získal jeho podíl v ...".

Ještě jedna maličkost. Pokud nebudete schopen prokázat některému z nich zločin, stačí poznamenat "je to slušný člověk". Moc děkuji. [smích]

210471

24.01.2010 15:02

Jak elity ovládají svět

RE: nevím, proč neustále popíráte rozhodující podíl genů

Vojta49 81.?.?.?

Dostala jste mě, paní Jarmilo. Použít pohádkový příběh jako důkaz svého "objevu". Jste kouzelná. Nic ve zlém. [smích]

Ale zpět k té společenské (či chcete-li mocenské) hierarchii. Já věřím neurobiologům, kteří snímají mozkové aktivity člověka v různých situacích. Tedy tomu jejich tvrzení o slasti, kterou člověku přináší výkon či pocit moci. Že by se tomu pocitu slasti lidé nějak učili? Asi ne. Stačí se podívat na učňáky a internáty. Na šikanu těch starších vůči nováčkům. Prochází si tím generace za generací. Sám si velmi dobře pamatuji projevy mazáctví na vojně. Opět totéž. Výkon moci nad bažantem z titulu hierarchicky vyššího postavení mazáka.

A pozor. Teď něco velmi důležitého. Na té vojně zásadně platilo čím větší primitiv, tím brutálnější mazák. Slabší nováčci se zoufale báli pologramotných, slovensky hovořících mazáků tmavší pleti. A ti se nejvíce vyžívali právě na těch nejslabších bažantech. Naopak žádný projev šikany jsem nezaznamenal v prvním ročníku vysoké školy či po nastěhování na kolej. Na základě této zkušenosti bych mohl vyslovit závěr: Čím větší hlupák, tím silnější touha po moci. Platí to nebo ne? Co myslíte?

210479

24.01.2010 23:09

Jak elity ovládají svět

RE: nevím, proč neustále popíráte rozhodující podíl genů

Vojta49 81.?.?.?

Soudíte paní Jarmilo, že mocenská hierarchie nesouvisí s mocí a moc se šikanou? V tom případě děkuji za debatu na toto téma.

A ten článek? Myslíte ten, který vychází z premisy:

> „Vše živé mezi sebou soutěží. Navzájem se zabíjí, požírá, vytlačuje se z životního prostoru. Člověk je také ...

Tak tohle je bohužel současná laická představa o evoluci. Hloupá a naivní. Evoluce vůbec není o zubech, drápech, krvi a utrpení. Právě naopak. Evoluce je o radosti a rozkoši. Rozkoši z rozmnožování. Nevítězí tvor, který rozsápe více jiných. V evoluci vítězí organizmus, který se dokáže nejúspěšněji rozmnožovat. Viz třeba lidstvo. Zatím.

Namítnete. Ale vždyť přece liška loví zajíčky. To jistě. Ovšem liška v žádném případě nesoutěží se zajícem. To je omyl. Liška soutěží s jinými liškami. O to, která z nich bude šikovnější. A dokáže ulovit víc zajíčků. A nasytit tak víc liščat. A podobně je tomu i u těch zajíců. Ti rovněž nesoutěží s liškami. Nýbrž mezi sebou navzájem. Jen ti nejbystřejší, nejchytřejší a nejzdatnější vždycky utečou. A pak si za to užijí slasti rozmnožování. Jejich potomci budou pravděpodobně šikovní po nich. A tak zajistí, že je uloví jen mimořádně šikovné lišky. A tím způsobí, že i mezi liškami se budou lépe množit zase jen ty nejbystřejší, nejchytřejší a nejzdatnější.

A to je ten miliony let trvající mechanizmus, který sice slepě, ale zato vytrvale vylepšuje genomy všech žijících druhů. Žádná nepravděpodobná náhoda, kterou proti evoluci tak často argumentují kreacionisté.

Zapomeňte paní Jarmilo na přihlouplé články o sociálním darwinismu a propagandistická "zadarmovidea". Namísto toho zkuste zajít do knihovny pro útlou knížečku od Prof. RNDr. Jana Zrzavého z Biologické fakulty Jihočeské univerzity. A nenechte se odradit titulem Proč se lidé zabíjejí. Garantuji Vám, že nebudete litovat.

Krátký citát na ukázku :

Odstraníme-li (z lidské společnosti) korupci i protekci zároveň, budou se nedostatkové zdroje rozdělovat otevřeným konfliktem. Protože nějak se rozdělovat musí. Konfliktem společensky destruktivním na rozdíl od korupce i protekce, které společnost posilují a zpřehledňují ...


Na první pohled kacířské, že? Ale když se na tím hlouběji zamyslíme? [smích]

210538

25.01.2010 13:22

Jak elity ovládají svět

RE: ucit se, ucit se, ucit se

Vojta49 81.?.?.?

Opětovně děkuji, pane Antiseptiku. Za vysvětlení. Finanční elity (v pojetí pana Stwory) tedy nejsou opravdoví zločinci. Ony jsou dle Vás "pytel hajzlů" proto, že nemají dostatek
> soucitu, benevolenci a dobrodiní
Jinými slovy proto, že připustí, aby vedle nich (neskutečně bohatých) strádali někteří méně bohatí (jako třeba Vy) či dokonce mnozí chudí. Kdyby měly dost toho "dobrodiní", rozdaly by (ty elity) všechno co mají ostatním. Pak by už nebylo bohatých a chudých a zavládl by Ráj na Zemi. Myslel jste to tak?

Nebo ne? Vám vadí to, jak nás pan Ingvar Kamprad okrádá svými nehoráznými cenami za nábytek v Ikei? Či Bill Gates cenou svého SW? A nutí nás někdo od nich nakupovat? Nutí někdo jejich zaměstnance pro ně pracovat? Co by tedy měli konkrétně tito dva pánové (nejbohatší Američan a nejbohatší Evropan) udělat, abyste byl spokojen? Vysvětlíte mi to, prosím?

210585

25.01.2010 23:53

Jak elity ovládají svět

RE: ucit se, ucit se, ucit se

Vojta49 81.?.?.?

Pohleďte Lin na pana Antiseptika. Jaké měl ramenaté řeči o tom, kterak mi všechno snadno vysvětlí. A nezmohl se vůbec na nic. Tedy krom obvyklých ukřivděných výkřiků o vykořisťování nás, chudých. Nebude ono to tím, že je snadné spílat anonymním elitám a krajně obtížné říci i někom jmenovitě, že je lump?

Abychom to shrnuli. Elity tvoří (dle pana Stwory) 6000 nejbohatších lidí na planetě. Zde je ještě jednou jejich jmenný seznam v pořadí dle dosaženého bohatství. Kliknutím na jméno se dá zobrazit stručná charakteristika každého z nich včetně jeho fotografie. Přiznám se Vám Lin, že jsem je téměř všechny až dodnes považoval za celkem slušné lidi. Mohla byste alespoň Vy uvést jména těch, kteří
> mají ambice rozhodovat o vašem životě a bytí či nebytí?
Či dokonce
> si samozvaně uzurpují právo pasovat se na vašeho pána a jediným zákonem pro vás je slepě ho poslouchat pod trestem smrti?

To jsou přece strašlivá obvinění! Pokud už něco takového vyslovíte, měla byste přece být schopná uvést, koho konkrétně tím myslíte. Díky.

210629

26.01.2010 00:43

Jak elity ovládají svět

RE: nevím, proč neustále popíráte rozhodující podíl genů

Vojta49 81.?.?.?

To je hanba Jene. Které knihy od profesora Zrzavého jste četl? Uveďte prosím bludy, které jste tam našel a které Vás opravňují o něm říci, že je pseudoatorita. Vy "autorito"!

Vaše zdejší příspěvky na Vás prozrazují, že jste od pana Zrzavého nečetl zhola nic. Vy jste dokonce nečetl vůbec žádné seriozní pojednání o evoluci. Vaše znalosti z tohoto oboru se blíží nule. A dovolíte si nazvat jednoho z nejuznávanějších současných českých vědců pseudoautoritou. Existuje pro Vás na poli české vědy vůbec nejaká autorita? Nebo tou jedinou jste Vy sám!?!

Že Vás hanba nefackuje!

210635

26.01.2010 13:42

Jak elity ovládají svět

RE: nevím, proč neustále popíráte rozhodující podíl genů

Vojta49 81.?.?.?

Říkáte nad věcí a kriticky? Dobrá.

Odsoudit druhého člověka na základě jeho jediného výroku dokáže jen naprostý trouba. To je fakt, se kterým nehnete.

A to na základě výroku o jevech, o nichž onen "osvícený soudce" nemá ani potuchy. Proto si ani netroufá s oním výrokem polemizovat. Namísto toho zaútočí na "postoj autora", tedy vlastně na osobu jeho autora. Který se nemůže nijak bránit. Jak nízké!

Z čeho soudím na neznalost "osvíceného soudce"? To hned ukážu. Zkusme malý test. I v internetových diskuzích se tu a tam projeví snahy korumpovat. Rozumíte-li Jansmithi pojmu "korupce", nebude pro Vás žádným problémem popsat, na kterých významnějších diskuzních fórech jsou tyto snahy viditelné a jaké mají znaky. Není obtížné je nalézt. Určitě také uvedete pár nicků těch, kteří se těchto "korupčních hrátek" účastní nejčastěji. Tak schválně. Zůstaňte nad věcí a předveďte nám své znalosti.

210663

26.01.2010 23:34

Jak elity ovládají svět

RE: Jak elity ovládají svět?

Vojta49 81.?.?.?

S dovolením se také připojím k tomuto názoru. Otázka zní. Jak v té záplavě informací navigovat? Co myslíte?

210723

27.01.2010 00:18

Jak elity ovládají svět

RE: nevím, proč neustále popíráte rozhodující podíl genů

Vojta49 81.?.?.?

Nezklamal jste, Jene. O korupci víte jen to, co jste si právě vygoogloval ve Wikipedii. Tedy prakticky nic.

Tak teď malé překvapení. Tím, kdo v internetových diskuzích pravidelně korumpuje druhé, jste Vy! No ano, vidíte dobře. Vy. A činíte to často a s očividným potěšením. Díky zdejšímu archivu to mohu snadno dokázat.

Překvapen? Že nevíte jak? A nechápete, proč byste něco takového dělal? A vůbec. I kdyby ten Zrzavý měl v tom svém výroku trochu pravdy, o jaké zdroje by ve zdejších diskuzích mohlo jít? To bude určitě nějaká voldemortí provokace, ne?

Jenže není. Dokážete přijít na to, jak to tedy s tou korupcí je? Že by ten Zrzavý nebyl až tak úplná pseudoautorita, a měl některé věci zatraceně dobře promyšlené?

210726

27.01.2010 15:07

Jak elity ovládají svět

RE: nevím, proč neustále popíráte rozhodující podíl genů

Vojta49 81.?.?.?

Díky za toho kamaráda, Jene. [smích] Vynasnažím se uspokojit Vaši zvědavost. Objasnit motivy lidského konání je obtížné téma. Panu Koukolíkovi vydalo na celou knihu (Sociální mozek). Pana editora prosím o shovívavost. Pokusím se být stručný.

Už před desetimiliony let začali jedinci některých živočišných druhů žít ve skupinách. Přinášelo jim to významné výhody. Vznikla závislost. Čím větší a složitější sociální sktruktura skupiny, tím větší (v poměru k tělu) a výkonnější mozek. Důkaz: krkavcovití, někteří papoušci, opice, delfíni, lidoopi a my. Je tedy naším evolučním dědictvím, že nás naše mozky k účasti ve skupině motivují. Přímo prahnou po tom, být v kontaktu s druhými. A daří-li se to, odměňují nás pocitem blaha. A naopak. Jeden z nejtěžších trestů pro člověka je - dlouhodobá izolace od ostatních. Co chybělo Robinsonovi v jeho tropickém ráji?

Snaha o rozšiřování a zkvalitňování vlastních sociálních vazeb je hlavním motivem naší účasti v internetových diskuzích. A mnoha našich dalších, zdánlivě nesmyslných, aktivit. A nejde o nic bezvýznamného. Všimněte si, jak nedočkavě čekáte na reakce na své příspěvky. Jak jste rozčarován, když na Vás nikdo nereaguje. A naopak. Jaké blaho se Vám rozlije po těle, když čtete reakci typu "tedy klobouk dolů Jansmithi, to jste vystihl perfektně, lépe bych to ..." [smích]

Dokladem toho, jak velmi si vážíme svých sociálních vazeb je i jejich cena. Vezměte svůj měsíční příjem a podělte jej odpracovanými hodinami. A zkuste tou hodinovou sazbou vynásobit počet hodin, strávených zde. Úctyhodná suma, že? Kdybyste ty tisíce hodin místo diskutování proseděl za pokladnou hypermarketu. Berou každého. Kolika blízkým lidem jste mohl za vydělaný peníz udělat radost? Ale neudělal. Nebo ty peníze poslat strádajícím! Neposlal. Toto je pro Vás (i pro mně a většinu ostatních) důležitější.

Blížíme se k cíli. Dle mého soudu jste Jene čestný a přímý chlap. A tak jste jednou z čistého altruizmu pochválil čísi příspěvek (názor, myšlenku). A co se nestalo? Netrvalo dlouho, a podobná pochvala se Vám vrátila. Božínku, to byla rozkoš. Vidět, kterak se všichni ostatní mohou o mně dočíst, jak jsem skvělý! Nevýslovná slast. To neberte osobně, Jene. Stejnými emocemi jsme motivováni všichni.

A tak se ten původní čirý altruizmus postupně vyvinul v nevinné korumpování. Něco za něco. Podpora za pochvalu. Pochvala za souhlas. Nic to nestojí a kolik radosti to přináší, ne?

Prosba na závěr. Odložte psaní odpovědi a pročtěte tento příspěvek znovu. A pak ještě odložte psaní odpovědi a promyslete má slova ve vztahu k diskutované myšlence pana Zrzavého. Vyhověl-li jste mé prosbě a přesto jste přesvědčen, že protekce a korupce jsou jen a jen zlé, psal jsem marně. Není-li tomu tak, rád si s Vámi někdy podebatuji třeba pro změnu o protekci. [smích]

210779

28.01.2010 00:36

Jak elity ovládají svět

RE: Jak elity ovládají svět?

Vojta49 81.?.?.?

Omlouvám se, pane Hade, vyjádřil jsem se nepřesně. Tedy znovu. Informací je taková záplava, že kdyby člověk bral vše, utopí se v nich. Otázka tedy zní? Jak při studiu rozeznat, co je opravdu důležité a co je jen ztrátou času?

210818

28.01.2010 00:53

Datové schránky - krok mimo?

RE: I rozum krok mimo

Vojta49 81.?.?.?

Myslím, že v ajťácích to nebude, pánové. Spíš bych to viděl na zadavatele projektu. Ten si přece objednává, co má za své peníze obdržet. Objedná-li paskvil a zaplatí za něj, dostane jej.

210821

28.01.2010 15:38

Jak elity ovládají svět

RE: Jak elity ovládají svět?

Vojta49 81.?.?.?

Vašemu stanovisku není co vytknout, pane Méďo. Zejména závěru. Ano. Každý máme naprosto svobodnou volbu CESTY. A můžeme si vybrat.

Jen jednomu nerozumím. Vidím kolem sebe mnoho lidí, kteří namísto POHYBU vpřed stojí a naříkají. Pláčí a dokazují, že jim údajně v pohybu kdosi brání. A oni se nemohou pohnout z místa.

Z vlastní zkušenosti vím, že se mnozí lidé svobody bojí. Neboť za vlastní svobodné rozhodnutí musí nést následky. A je-li většina jejich rozhodnutí chybná, není ani příliš divu. Že by toto byl důvod, proč se lidé bojí i toho, něco víc se o sobě samých dozvědět? Nebo je to jen pouhá lenost?

210862

29.01.2010 00:49

Jak elity ovládají svět

RE: ucit se, ucit se, ucit se

Vojta49 81.?.?.?

Díky vám všem za odpovědi, dámo a pánové. Začnu u pana Kevinna. Moc by mě zajímalo, se kterým z Rockefellerů se přátelíte. Tak důvěrně, že Vám sděluje své touhy po tom, jak
> hodla a bude rozhodovat o vasom byti ajeho dalsej forme, ci nebyti

Ten třiadevadesátiletý stařeček David (ve Forbesu #305) to asi není, co? Tak který to je? A jaký máte důvod mu věřit? Co když si dělá legraci?

A že se nedá vydělat velké jmění slušně a poctivě? Josef Hlávka, Henry Ford, Tomáš Baťa, Václav Fischer či Radim Jančura byli/jsou zloději? Já tvrdím, že to byli/jsou osvícení, skromní, pracovití, svými zaměstnanci oblíbení a vysoce morální lidé. Zkusíte mé tvrzení vyvrátit? A prosím konkrétně. Ničím nepodloženou závist a obecnou nenávist k bohatým laskavě vynechte.

Pro Lin. Opět oceňuji Vaši vlídnost, Lin. Tak pro Vás také vlídně. Ten majetek Lin, to nejsou peníze, které zbudou bohatým po zdanění. To jsou celé velké firmy, obchodní řetězce (třeba IKEA), banky, doly, elektrárenské či olejářské společnosti, balíky akcií a pod. A tyto majetky nelze jednoduše ukrýt. Naopak. Jsou zřetelně vidět a lze je snadno ocenit. To je ono bohatství, registrované prestižním ekonomickým magazínem Forbes. Nenechte se prosím mýlit jeho (v češtině poněkud pejorativně znějícím) názvem. Patří k nejuznávanějším ekonomickým periodikům na světě. Tento žebříček je jím sestavován už řadu let. Kdyby v něm byly významnější chyby, našli by se lidé (závist), kteří by na ně upozornili. A Forbes by přišel o prestiž i předplatitele.

A ještě jednu maličkost Lin. O těch 50 a více procent mých příjmů mě připravují chudí, leč ambiciózní lotři - politici. Kteří politiku zneužívají k bezpracnému zbohatnutí. Se světovou finanční elitou nemají (až na naprosté výjimky) nic společného.

A Vy se pane Antiseptiku zbytečně vymlouváte. Nebyla řeč o médiích. Vy jste reagoval na můj dotaz, proč lidé volají po likvidaci elit. Vzpomínáte? A holedbal jste se, jak mi ukážete "pytel hajzlů". Neukázal jste mi nic. Nezmohl jste se na jediné jméno. A že nevěříte Forbesu? Prosím. Není nic snazšího, než uvést nějaká jiná jména. Ale konečně už nějaké konkrétní lidi. Kteří Vám tak strašně ubližují. A hlavně ty důvody, proč jsou v "pytli".

Máte tento měsíc tady 44 příspěvků. Nárok máte na 10. Další vám pouštět nebudu až do příštího měsíce. Editor.

210917

03.02.2010 01:26

Zdivočelá země

RE: Kritika

Vojta49 81.?.?.?

Autor článku pane Malciku také tak trochu zapomněl vysvětlit, z čeho komunisté ty své "socialistické úspěchy" financovali. ČSR byla po válce světovou špičkou v řadě oborů. Proč? No protože ty obory zde vybudovali osvícení prvorepublikoví podnikatelé.

Byli jsme světovou velmocí ve výrobě obráběcích strojů, obuvi, motocyklů, textilních strojů, aut, skla a porcelánu, kolejových vozidel, cukrovarnických technologií, bižuterie, zbraní, turbin a generátorů, sportovních letadel, traktorů, ... Tatru 87 (Hanzelka a Zikmund) jsme mohli prodávat do celého světa. Ještě dnes působí v reklamním spotu na Matonku elegantním dojmem. Praga V3S je stále terénní jedničkou. Na Haiti by jich brali, jen kdyby byly.

Know-how i výrobní kapacity (továrny) ukradli komunisté v roce 1948 jejich právoplatným vlastníkům. A co s nimi udělali? Vydrancovali je. Fabriky, zprvu vyrábějící prvotřídní produkty, musely odvádět všechen zisk (daň 98%) k přerozdělení. A komunističtí diletanti přerozdělovali. Do úspěšných fabrik nevraceli nic (nač, když jsou úspěšné), až z nich udělali technická muzea. Původně špičkové firmy s odbytem do celého světa (JAWA, ČZ) nedostaly dlouhá desetiletí ani korunu ze svých zisků na vývoj nových výrobků či inovaci svých výrobních technologií. V roce 1989 nejen že jejich výrobky nebyly po světě prodejné. Ve srovnání se zahraniční konkurencí byly žalostné.

Jedním slovem úpadek. A lidé ten úpadek viděli. A věděli, že když to komunistickým "hospodářům" nezatrhneme, skončí to jako v SSSR, RSR či BLR. Hladem.

Takto tedy vidím já cenu za těch pár kilometrů dálnice, ropovod, hromadu panelových škatulí a pražské Metro. Ovšem možná, že se mýlím. Že ty naše výše uvedené špičkové poválečné produkty komunisté skvěle rozvinuli, až se svět o ně rval. Třeba o čtyřkolový Velorex? České počítače? Škodu 1203? Či elegantní botky z Barexu? [velký smích]

211305

05.02.2010 13:54

Kam zmizel zlatý poklad republiky?

RE: kde je naše zlato - projedeno

Vojta49 81.?.?.?

> V té době myslím Tošovský byl předsedou úřednické vlády

Nebyl. Přesedou vlády byl od července 1998 Miloš Zeman. Člověk, který sám sobě připisuje nesmírné zásluhy o ČR. Když si ovšem prostudujeme, jaké ty zásluhy byly ve skutečnosti, zjistíme, že krom prodeje českého zlata dokázal prodat také pár českých bank. Tak skvěle, že jsme na jejich prodeji hanebně prodělali. On ovšem argumentuje, že nebýt jeho, prodělali bychom víc. On to byl, za jehož vlády začal astronomicky narůstat deficit státního rozpočtu. Jeho vláda nastartovala ono hanebné projídání budoucnosti našich dětí, ač ekonomika rostla.

Mimochodem ten dluh je horší, než ztráta pár desítek tun zlata. Za náš stávající státní dluh bychom si mohli (při dnešním kurzu dolaru a ceně zlata) koupit přes 2000 slovy dva tisíce tun ryzího zlata. Jinými slovy to znamená, že těch 2000 tun zlata ČR dluží svým věřitelům. A jen za letošní rok projíme dalších 250 tun. Ty by se daly nakoupit za 160 miliard korun, které náš stát letos utratí, ač je nemá.

Navrhuji. Přestat lkát nad zmizením pár desítek tun zlata v minulosti. Místo toho se pojďme začít starat o to, kam má zmizet těch 250 tun zlata letos. Toho zlata, které apaticky necháváme krást naše politiky z kapes našich dětí a vnuků! [naštvaný]

211639

08.02.2010 00:10

Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

Autor má buď krátkou paměť a nebo není duševně zdráv

Vojta49 81.?.?.?

Komunisté vyvraždili ve dvacátém století 100000000 (slovy sto milionů) lidí. Mají na svědomí více obětí, než obě světové války dohromady. Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim

V ČSR komunisté přímo povraždili nebo zapříčinili smrt 10000 (slovy deseti tisíců) lidí. Zdroj tamtéž.

Jestli sto milionů obětí není pro autora článku dostatečným důkazem o zločinnosti komunistické ideologie, co je pro něj zločin?!?

Co víc. Komunistická ideologie je zločinná a zvrácená ze své podstaty. Jejím základním cílem je zrušení soukromého vlastnictví. Zdroj Komunistický manifest. To je likvidace jednoho ze základních lidských práv. A metodou dosažení tohoto zvráceného cíle je takzvaný "třídní boj". Tedy nenávist ke všem, kteří se s cíli komunistů neztotožňují.

Je těžko říci, která ideologie je zvrácenější. Zda fašismus nebo komunismus. Budeme-li je porovnávat jen dle počtu jejich obětí, pak je to komunismus.

Přál bych si vidět autora článku, jak stojí před masou lidí, kterým komunisté v minulosti zavraždili někoho blízkého. A ptá se jich zda
> Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

Soudím, že člověk, který pochybuje o zločinnosti a zrůdnosti komunistické ideologie a jejích vyznavačů není duševně zdráv.

211887

08.02.2010 14:15

Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

RE: Autor má buď krátkou paměť a nebo není duševně zdráv

Vojta49 81.?.?.?

Svůj příspěvek umisťuji na konec tohoto vlákna. Je odpovědí všem stoupencům zločinné komunistické ideologie.

1. Obhajovat jakýkoliv zločin argumentem, že zločiny páchají i druzí, je naprosto nemravné a opovrženíhodné. Že vám není hanba.

2. Všichni, kteří hájí komunistickou ideologii tím, že ona jediná je schopna zajistit sociální spravelnost, nechť laskavě srovnají Jižní a Severní Koreu. Kterou zemi řídí komunisté dle své zvrácené ideologie? A jakých až dodnes dosáhli výsledků? Co je příčinou toho, že komunisty ovládaná polovina země nedokáže vyprodukovat pro své občany ani desetinu bohatství, jako její "kapitalisty sdíraná" jižní část?(Už se nemohu dočkat, jak mi někdo ze "soudruhů" vysvětlí, že za komunistické fiasko v KLDR mohou "temné síly" či "mezinárodní židovské spiknutí". [chechtot] )

3. Vyvlastnění soukromého majetku je sprostá krádež. Bez ohledu na to, jakým eufemismem to komunisté či jejich stoupenci nazvou. A krádež je většinou slušných lidí stále ještě považována za zločin. Naštěstí. Komunistická ideologie je proto bez jakýchkoliv pochybností ideologií zločinnou.

Možná, že mi "dobráci", kteří by rádi vyvlastňovali, něco vysvětlí. Chovám slepičky. Všechny si odchovávám od kuřátek sám. Kolik jich smím mít pro vlastní potřebu a které další už jsou "vykořisťovatelským bohatstvím", jež mi bude odebráno? A kdo stanoví to číslo? Podotýkám, že má drůbežárna je plně automatizovaná a celý chov 20 tisíc nosnic obsluhuji sám se svou rodinou. Přesto jen tržby za vejce činí měsíčně cca půl milionu korun. Teď jiná otázka. Kolik milionů smí mít Jágr? A které další už mu seberete? A kdo bude tím, který rozhodne o výši finančního majetku, jenž smí člověk nahromadit pro zabezpečení svých dětí?

Závěr? Podstatou komunistické ideologie je zášť, závist a třídní nenávist. V každé zemi, v níž se podařilo tuto zrůdnou ideologii na čas prosadit, zavládl zločin, nespravedlnost, nesvoboda a došlo k hlubokému mravnímu i materiálnímu úpadku. Naštěstí je nás, kteří si (na rozdíl od autora tohoto článku) na ty "zlaté časy budování socializmu pod praporem komunistické ideologie" dobře pamatujeme, drtivá většina.

Komunismu zmar! [velký smích]

211933

09.02.2010 02:04

Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

RE: Autor má buď krátkou paměť a nebo není duševně zdráv

Vojta49 81.?.?.?

Opět si dovolím v jediném příspěvku odpovědět všem. Tedy nejprve pro Lin. Díky za odkazy. Já Vám z Manifestu maličko ocituji:
> V tomto smyslu mohou komunisté shrnout svou teorii v jedinou větu: zrušení soukromého vlastnictví.

A k tomu v KLDR (i všech ostatních zemích pod vládou komunistů) došlo. Důsledek? Zbyly jen státní podniky. Řízené nemotivovanými a za nic neodpovídajícími úředníky. Jejichž kvalifikací je rudá knížka. A proto nedokážou vyrobit nic, co by se dalo ve světě prodat. A chudnou a chudnou. Na rozdíl od Jižní Koreje, kde soukromé LG, Samsung, Kia, Daewoo, Hyundai, …, vyrábějí konkurenceschopné zboží a plní daněmi státní pokladnu.
Dokonalým příkladem téhož je přece i Čína. Dokud čínští komunisté lpěli na ideologii o zespolečenštění výrobních prostředků, potácela se i ona na pokraji hladomoru. A co se nestalo? Prohlédli. A povolili soukromé vlastnictví. V tu chvíli začala čínská ekonomika růst raketovým tempem. Jen už jaksi není komunistická. Je ovládána soukromým kapitálem a řízena volným trhem. To opravdu nevidíte? A věříte, že KLDR svazuje nějaké přihlouplé embargo?

Pane Jentak, co myslíte? Kdo má určovat spravedlivou cenu práce? Zaměstnanec, že? Ale on ji přece určuje. Na trhu práce vždy uspějí jen ti, kteří jsou ochotni danou práci vykonávat nejlevněji. A ti tu cenu práce určují. Ne kapitalista. A to je také jediný způsob, jakým může trh rozumně fungovat. Jakmile začne ceny někdo regulovat, jde to s ekonomikou rychle s kopce.
A tu bývalou Jugoslávii nemyslíte vážně, že? Tam panoval za Tita takový „blahobyt“, že jugoslávští gastarbeitři museli jezdit na zimu vydělávat do celé západní Evropy. A nemít Jadran, pracovali by venku celoročně. Pravdu máte v jediném. Záviděli jsme jim možnost, cestovat za prací.

Pane Řehoři, Vaše argumenty budou určitě opakem mých tupých. Tedy asi ostré. Jen jste je nějak zapomněl uvést. A ten link na zdroje počtů obětí komunismu vskutku nevidíte? Hned ve druhé větě ve vláknu? Pravda. Kdo nechce, nevidí.

A ještě k „perlám“ pana „80“. Tak on ten chudáček Stalin musel těch 30 milionů Rusů, Ukrajinců, … nechat mezi válkami povraždit pro
> působení zahraničního tlaku kapitálu, hrozícímu socializmus zardousit
To je mi novina. A Mao? Když nechal v sedmdesátých létech vyvraždit 60 milionů příslušníků čínské inteligence? Tomu hrozilo co?

A ten můj megakurník? I kdybych zde do detailu vylíčil strasti s jeho dvacetiletým budováním, stejně neuvěříte. Neschopní mají totiž takový zvláštní „dar“. Ač den po dni sledují, jak si někdo schopnější vlastníma rukama staví dům (či megakurník), stejně nevěří vlastním očím. Stále je užírá pocit závisti a nenávisti. Jak by to mohl ten druhý dokázat s čistýma ruklama, když já to nedokážu?

A proto Vám rozumím. S jakou chutí byste mě znárodnil, že? [velký smích]

211986

10.02.2010 00:45

Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

RE: Autor má buď krátkou paměť a nebo není duševně zdráv

Vojta49 81.?.?.?

Omlouvám se vám, dámy a pánové. Nedokážu reagovat na každého z vás zvlášť. O počtu obětí komunistické ideologie nebudu polemizovat. Nepovažuji za rozhodující, bylo-li jich o milion víc či míň. Podstatné je, že toto údajně lidské a spravedlivé zřízení vraždí nevinné lidi. A to je neoddiskutovatelný fakt.

Rád bych se věnoval často se opakujícím myšlenkovým chybám. První:
> soukrome vlastnictvi to je jenom pojem pro nas plebs
Právě naopak. Soukromé vlastnictví patří k nejsilnějším lidským motivačním faktorům. Později ukážu, proč.
Druhá:
> ideje komunismu jsou v podstatě dobré, jen špatně uskutečněné
Komunistická ideologie je postavena na krádeži (vyvlastnění) a nenávisti (třídní). Krádež je podle obecné morálky zločin a nenávist je ohavná lidská neřest. Opravdu je kombinace zločinu a neřesti dobrá ideologie? I když hlásá bratrství?
Třetí:
> Okrást zloděje není zločin
Znárodněním se zlodějem stává národ. To znamená, že okrást jej není zločin. A jsme na cestě do pekel. Ve společnosti samých Jánošíků. Protože jsme všichni zloději, krádež se stává přijatelnou společenskou normou. Fuj!
Další:
> On by určitě fungoval "umírněný socialismus", kde by směli podnikat malí, nikoho nevykořisťující podnikatelé a znárodněny by byly jen velké firmy.
Toto je oblíbený blud prostých lidí, kteří nikdy v životě nemuseli řídit druhé. A to je většina z nás. Máme pocit, že vybudovat z "jednomužné" firmičky prosperující podnik se stem, tisíci či desetitisíci zaměstnanci a řídit jej je "snadný máček". Když to dokázali Ford, Baťa, Porsche, Fischer či Jančura, dokázal by to s rancem peněz každý z nás. Jenže bohužel. Nedokázal. Ten dar vést lidi, motivovat je a správně za ně rozhodovat má jen nepatrný zlomek lidí. Poznáme je spolehlivě. Jsou bohatí.

A teď to důležité. Co se stane, když bohaté lidi vyženeme z jejich podniků? I když na jejich místa dosadíme trojnásobné inženýry? Budou to jen státní úředníci bez motivace. A jimi vedené podniky budou živořit. Proto také v celé historii států socialistického bloku nenajdeme v žádné zemi jediný podnik, jehož výrobky by patřily ke světové špičce v oboru. V socialismu se vyráběl jen socialistický šunt. A všichni jsme lačně zírali na tuzexové (čti kapitalistické) zboží.

Další důkaz toho, že nikomu nepatřící (státní) firmy fungují pod psa vidíme stále. ŘSD ČR (dálnice), ČD, Pošta, ČEZ, ČSA, Armáda, Magistrát HMP, ... to jsou všechno jen obrovské černé díry na peníze. Rok co rok končí (krom monopolního ČEZu) s astronomickými ztrátami, služby pod psa a jejich vedení si přitom vyplácí prémie, nad nimiž se slušnému člověku otevírá kudla v kapse. A teď si představme, že stejně by byly vedeny i podniky, které dnes naštěstí někomu patří. Tragická vize. Socialismus "velkých podniků" by nefungoval.

212102

10.02.2010 15:13

Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

RE: Autor má buď krátkou paměť a nebo není duševně zdráv

Vojta49 81.?.?.?

Takže Vy se nám snažíte namluvit, pane "80", že peníze jsou Vám lhostejné. Vám lahodí, když jsou Vaše děti (v hadrech ze sekáče) terčem posměchu ostatních? Vám je jedno, že Vaše děti nemohou jet pro Vaši insolvenci s ostatními ze třídy na hory? Vám je lhostejné, že si nemůžete dovolit poskytnout (nemyslím školné) vlastním dětem solidní vzdělání? Vy přece nebudete pro své děti hamonit nějaké hnusné peníze. Jen ať si pěkně vyletí z rodného hnízda nevzdělané a s "holým zadkem". To bude pro ně nejlepší, ano?

Nebo Vám to zas až tak jedno není? V tom případě kolik peněz bude správné pro ně "nahamonit"? Abyste z nich nakonec náhodou
> úplně nezblbnul či aby Vám nezdeformovaly mysl [mrknutí jedním okem]
Bude stačit milion pro každé? Co když to bude málo? Sousedovic dostanou do začátku víc! Nebyly by lepší dva miliony? [velký smích]

Kdyby k úspěchu v podnikání stačily "ostré lokty", tak máme nejúspěšnější podnikatele z fotbalových rowdies, neonacistů a barových vyhazovačů. Do které kategorie patří třeba ing. Jančura? A jakými ohavnostmi se dopracoval ke své Student Agency? Jestli ona ta jeho chamtivost nebude zamaskována tím, jak nás vozí ve svých čistých a pohodlných autobusech ze všech dopravců nejlevněji? [chechtot]

Pláčete nad nedostatkem sociálního cítění zlých kapitalistů. A rychle jste zapomněl, oč lepší sociální podmínky (zdravotnictví, důchody, péče o nemohoucí) poskytovaly svým občanům západní státy v době, kdy se u nás "budoval reálný socialismus". A dosáhly toho jen tím, že dovolily těm svým nejschopnějším "ostroloketníkům" na luxus onoho sociálního státu vydělávat.

A proto ty lotry neodkladně znárodněme. A vzhůru k světlým zítřkům socializmu (a nebuďme troškaři, pojďme přímo do komunizmu)! [chechtot]

212162

13.02.2010 00:12

Starej se sám o sebe!

RE: Téma k zamyšlení

Vojta49 81.?.?.?

Zajímavé. Dejme tomu, že se stal nějaký zázrak a od 1.3.2010 vládne v ČR osvícený monarcha. Okamžitě prosadí do veřejné správy a soudnictví "baťovské" metody řízení a motivace. Vymýtí tím klientelismus a korupci ve státní správě i v justici. Státní rozpočet tak letos ušetří 70 miliard, které by jinak promrhal "zásluhou" zkorumpovaných úředníků a politiků. Dalším zjednodušením státní správy a zrušením zbytečných institucí ušetří ve státním rozpočtu dalších 30 miliard korun.

A co dál? Co má udělat osvícený monarcha proto, aby lidé byli spokojeni? Je-li opravdu osvícený, bude svou zemi bránit proti zadlužování. I po drastickém vymetení politické a justiční hniloby v letošním rozpočtu stále ještě chybí 60 miliard. I kdyby je osvícený monarcha někde zázračně opatřil, znamená to jediné. Náš státní dluh se letos nezvýší. Ale ani nesníží.

Ovšem nezvýší se ani minimální mzda, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, mateřská, důchody, ... Myslíte pánové, že to bude občanům stačit? Že budou náhle blahem bez sebe? Já se velmi obávám, že nebudou. Co by tedy měl ještě osvícený monarcha udělat?

212417

13.02.2010 01:07

Starej se sám o sebe!

RE: Téma k zamyšlení

Vojta49 81.?.?.?

Dobrá, nebudem se handrkovat o pár miliard, pane Anonymusi. Akceptuji všechna Vaše opatření (se skřípěním zubů nad regulacemi a dotacemi). A přidám k nim stažení všech našich vojáčků ze zahraničních misí. Dejme tomu, že jsme těmito opatřeními zajistili těch posledních chybějících 60 miliard. Letošní rozpočet máme vyrovnaný.

Ale stále nevíme to podstatné. Budou občané spokojení? Nebo konkrétněji. Zbaví se pan Hestroy a jemu podobní té své strašlivé frustrace? Co myslíte?

212429

14.02.2010 00:04

Učit se, učit se, učit se

RE: To neni moudre reseni, to je jen omluva vlastni neznalosti veci.

Vojta49 81.?.?.?

Pár desítek vytunelovaných miliard je k smíchu proti bilionu. Který populisticky promrhali za osm let své vlády socialisté. V době, kdy se naší zemi ekonomicky velmi dařilo. Tento fakt žádné propagandistické bláboly o modrých mafiánech nezakryjí.

A že lze hospodařit odpovědně dokázala pravicová vláda, která uzavřela státní rozpočet za rok 2008 s deficitem pouhých 19,4 miliard. To si může snadno ověřit každý laskavý montážník třeba zde. A neměl by si zapomenout přidat do svého seznamu jména mafiánů jako Gross, Paroubek, Dostál, Kočka ,... [velký smích]

212529

14.02.2010 14:37

Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

RE: Autor má buď krátkou paměť a nebo není duševně zdráv

Vojta49 81.?.?.?

Tak beztřídní společnost? Bez závisti a nenávisti? Ale jak na to, pane Honzo? Proveďme myšlenkový experiment. Dejme tomu, že jste se stal všemohoucím. Máte moc zřídit beztřídní společnost.

Co uděláte? Lysenkovská převýchova lidí nefunguje. To prokázal experiment na několika generacích lidí v CCCP. Tak ty nejbohatší (nejschopnější) obyvatele naší planety prostě zlikvidujete, ne? To jsou asi tři milardy lidí. [velký smích]

Co dál? Zbyla Vám miliarda průměrných a tři miliardy těch ... no řekněme mentálně pomalejších lidí. Ale pozor! Rovnosti jste tím nedosáhl. I po tom třímiliardovém masakru Vám mezi přeživšími zůstaly rozdíly. Díky nim ti schopnější okamžitě převezmou vůdčí roli. A začnou "využívat" těch ostatních. Ovšem jejich schopnosti (a mravní kvality) už zdaleka nedosahují úrovně těch povražděných. To znamená, že ono využívání už nebude tak kultivované a sociálně únosné, jako je tomu třeba ve Švýcarsku, Německu či Švédsku. Tato (nejschopnějších zbavená) společnost bude mít spíše rysy společností ze Zimbabwe, z Chánova či z Haiti. I tam jsou bohatí a chudí. Nádherná vize, že? [velký smích] A přesto v té společnosti nezavládne rovnost! Co s tím? Tak ty nové "elity" zase vyvraždíte. Vždyť jste všemohoucí.

Zkrátím to. Geneticky podmíněná nerovnost lidí Vás dovede až do stavu, kdy Vám na celé planetě zbudou poslední dva. Ten schopnější bude "šéfovat" tomu méně schopnému a ten neschopný jej za to bude upřímně nenávidět. Tak toho schopnějšího také bez milosti zavraždíte. A konečně jste u cíle. Máte beztřídní společnost. Už nikdo nikoho nemůže "vykořisťovat" ani nenávidět. Jaká krása. Ovšem jestli se tomu ještě dá říkat společnost. [chechtot]

Víra v komunismus s jeho beztřídní společností je, pane Honzo, stejně iracionální, jako víra v biblický Ráj. Můžete v něj věřit, můžete se za něj modlit. A to je všechno, co s tím můžete dělat. Ve všech sociálních společenstvech ti nejschopnější vždy povedou ty méně schopné. Jakmile se jedno společenství svých vůdců zbaví, podlehne jinému společenství, které ty své ctí a následuje. Věřte nebo ne, to je přírodní zákon. A historie nám jej už mnohokrát omlátila o ústa.

Ono by se s tou naší současnou "prohnilou" společností dalo něco dělat. Jenže lidé (jako Vy) nemohou. Oni všechny své síly potřebují k tomu, aby si upevňovali své iracionální víry a bojovali za ně. Co s tím? [naštvaný]

212549

14.02.2010 18:17

Učit se, učit se, učit se

RE: Jedna škola stačí na celý život, celoživotní vzdělávání nám netřeba?

Vojta49 81.?.?.?

Paní Striga moudře ukazuje, že my lidé jsme v podstatě holota líná. A život na nás musí občas "vzít hůl", aby nás přiměl pohnout zadkem. Jsou i tací, na které žádná hůl neplatí. Z nich jsou nakonec bezdomovci.

Základní příjem zcela zbaví lidi motivace. První generací příjemců bude možná hodnocen pozitivně. Přinese lidem tolik žádanou jistotu.

Co druhá generace? Rodiče na základním příjmu nic nedělají, nic pořádného neumějí. Tedy ani svým dětem nejsou příkladem, neuměji jim nic předat. Tyto děti nemají rovněž žádnou motivaci učit se ve škole. K čemu, když budoucí příjem mají jistý?

A pak děti dosáhnou formálně dospělosti a dostanou svůj základní příjem. Stejný, jako jejich otcové. Hrůza! Nespravedlnost! A máme plné ulice rozhněvaných mladých mužů (a žen), kteří jsou vzteky bez sebe. Oni přece MUSÍ dostat víc!!! Zejména, když vidí ten luxus, v němž si žije menšina pracujících. Přece každý ví, že kecy o práci jsou jen propaganda a ti lidé stejně nic pořádného nedělají! Své vysoké příjmy si nezaslouží! Žijí si v blahobytu na úkor našich Základních příjmů!!!

Co mi to jen připomíná? [velký smích]

212560

15.02.2010 01:49

Učit se, učit se, učit se

RE: Jedna škola stačí na celý život, celoživotní vzdělávání nám netřeba?

Vojta49 81.?.?.?

Těší mě, že jsem Vás obveselil, pane Oracle. K Vašim otázkám.
1. Má práce je poměrně pestrá. Velmi rád mám tu její část, které se obvykle říká "tvůrčí". S nechutí dělám rutinní opakované činnosti, typu "mytí špinavého nádobí". Třeba své (nikdy nekončící) účetnictví.
2. Kdybych nebyl spokojen se svou prací, dělal bych jinou. Ale stejně se těším do důchodu, kdy budu moci veškerý svůj čas věnovat jen svým zájmům.
3. Čo bych robil, kdybych uvažoval o změně? Třeba bych programoval. A nemít rodinu, najal bych si na zimu apartmán na některém z Kanárských ostrovů a pracoval odtud (ceny hotelů jsou tam od října tak příznivé, že severoevropští důchodci pronajímají doma své byty na zimu vysokoškolákům a inkasovaný peníz jim stačí na pobyt tam). Programátoři (tedy ti obstojní) jsou myslím placeni slušně. Přitom mají minumum nadřízených a nemusí se trápit s podřízenými.
4. Viděl-li jste to video Vy, možná jste si všiml jedné zajímavosti. Většina dotazovaných přijímá myšlenku základního příjmu poměrně pozitivně. Odmítavě se k ní stavějí lidé, jejichž profesí je řízení lidí. Ti vědí své. I já mám určitou zkušenost. [smích]

A co myslíte Vy? V ČR dnes pracuje cca 5 milionů lidí. Kolik z nich by dle Vás seklo s prací a válelo se raději doma u televize, kdyby jim vznikl nárok na základní příjem ve výši průměrné mzdy? Kdyby to učinili jen čtyři z deseti, potřebujeme pro ně ve státním rozpočtu 500 miliard! korun ročně. A to nepočítám propad příjmů z jejich daní. Že je to nereálné? No bať.

Přesto tento (nebo podobný) systém zabezpečení lidí bude nutno v budoucnu zavést. Moderní technologie likvidují stále více manuálních profesí. Přitom závratně stoupá objem znalostí, nezbytných k výkonu tvůrčích profesí. Odhaduji, že do třiceti let nebude schopna polovina lidí v produktivním věku nalézt práci, odpovídající svým (nízkým) schopnostem. Pak bude levnější těm lidem vyplácet nějakou formu paušálního příjmu, než je všechny evidovat na úřadech práce a babrat se s administrativou vyplácení diferencovaných sociálních podpor.

Ke stabilitě takového systému však bude nutno učinit jedno nepopulární opatření. Výrazně omezit jejich porodnost. Proč, snad nemusím zdůvodňovat. [smích]

212578

15.02.2010 14:23

Starej se sám o sebe!

RE: backwater

Vojta49 81.?.?.?

Politické dělení na L a P, pane Hestroyi, nikdo nemusel vymýšlet. Je důsledkem toho, že my lidé jsme různí. Hloupí nebo chytří. Altruističtí či sobečtí. Líní nebo pracovití. Stupidní či moudří. Chudí nebo bohatí. Nevzdělatelní či toužící po vědění. Zbabělí nebo stateční. Prolhaní či čestní.

A podle těchto svých převládajících vlastností se lidé přirozeně sdružují. Už od pradávna. Zkusil byste sám určit, která adjektiva patří více k L a která spíše k P? [mrknutí jedním okem]

212610

15.02.2010 18:08

Olympiáda z pohledu laika

RE: Velké zklamání - dvojí metr na Zvědavci

Vojta49 81.?.?.?

Je poněkud obtížné diskutovat s člověkem, který se horlivě zastává Palestinců a přitom netuší, kdo byl Jásir Arafat. Stejně tak plamenně hájí indiány a přitom čerpá své znalosti o nich ze současných filmových pohádek.

Skutečnost je trochu jiná, pane Hestroyi. Když dorazili bílí kolonisté na Severoamerický kontinent, našli tam lidi doby kamenné. Ano. Ti lidé neznali kolo. Neuměli zpracovávat kovy. Dokonce ještě neobjevili ani zemědělství. Žili v lovecko-sběračských tlupách, putujících krajinou. Bez trvalých sídel. Jejich "kulturu" měli evropští kolonisté převzít? A začít štípat pazourek?

Jestliže jim náleží pozemek pod domem pana Stwory, komu asi náleží pozemek pod Vaším domem? Avarům, Germánům, či Keltům? Nebo dokonce Neandertálcům, protože ti byli s největší pravděpodobností v České kotlině první? Už Vás vidím, jak spěcháte na katastr, abyste pozemek pod svým domem vrátil jeho původním vlastníkům. [chechtot]

Že je to nesmysl a že nikam nepůjdete? Tak stejné nesmysly neužívejte jako argument proti oponentům.

212624

16.02.2010 14:26

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: zásadně nesouhlasím z Vladimírem Bílým

Vojta49 81.?.?.?

Stačí letmý pohled do telefonního seznamu ČR, pany Bílý. A neleznete v něm statisíce příjmení keltského (Bojar, Koller) a germánského původu. Proč to říkám? No protože Keltové a Germáni jsou přece ti praví původní vlastníci České kotliny. My Češi jsme dle Vaší logiky v této zemi jen
> v pozici nevítaného vetřelce a predátora.

Jediný rozdíl mezi ČR a Kanadou je v délce času, která uplynula od dob kolonizace obou zemí. Kolik let bude muset ještě uplynout, aby bílí Kanaďané mohli považovat Kanadu za svou zem? Stejně, jako my považujeme dnes za svou někdejší Bohemii? A kdo o té "době vydržení práva vlastnického" rozhoduje? [smích]

212699

16.02.2010 21:26

Starej se sám o sebe!

RE: backwater

Vojta49 81.?.?.?

Díky za důvěru, pane Josefe Slámykopo. Popíši tedy stručně svůj pohled na typické představitele politické pravice a levice. V dalším je budu označovat jen P a L. Ale myslím, že se Vám to nebude líbit. [smích]

P se obvykle rozhoduje správně a dává proto přednost minimálním zásahům do vlastních (lidských) svobod. L se povětšinou rozhoduje chybně a proto si nevěří. Vítá, když za něj rozhoduje někdo jiný (kolektiv, většina, stát). Iracionálně věří, že většina se přece nemůže mýlit.

P se o sebe a svou rodinu obvykle dokáže postarat sám. Solidaritu neodmítá, ale jen v rozumné míře. L se častěji setkává s ekonomickými problémy a dává přednost jistotě. Žádá od společnosti právo na vzdělání, bydlení, práci, zdraví, ... Ovšem bez jakékoliv vlastní odpovědnosti.

P vytváří 85% společenského bohatství, L zbytek. L věří, že je tomu naopak a že hodnoty vznikají jen manuální prací (dávno vyvrácený Marxův blud).

P považuje přerozdělování (daně) za státem legalizovanou loupež a státu svěřené prostředky za zneužité či promrhané. Upřednostňuje jen minimální přerozdělování za účelem pomoci skutečně potřebným. Pro L je každá míra přerozdělení nedostatečná. L považuje za optimální takovou míru přerozdělení, při níž se všem členům společnosti dostane stejného dílu (typická moudrost o tom, že ústa máme všichni stejná).

L obvykle nenávidí P (tzv. třídní nenávist) a věří tomu, že když bude stát (svět) zbaven P, nastane ráj. Na této iracionální víře L trvá i přes opakovanou historickou zkušenost, kterou státy, zcela zbavené P (bývalé země socialistického tábora s výjimkou Číny), učinily. Tedy zkušenost, že totální nadvláda L vždy vede k morální devastaci a ekonomickému úpadku společnosti.

Mohl bych pokračovat. Soudím, že i podle těchto pár charakteristik si už běžné lidské vlastnosti přiřadíte k L a P sám. [smích]

212741

17.02.2010 01:20

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: zásadně nesouhlasím z Vladimírem Bílým

Vojta49 81.?.?.?

Nenechám se vysmát, pane Djb. Stačí, když si najdete Bitvu u Wogastisburgu. Tam dostali Germáni v čele s Dagobertem od spojených Slovanů náramný výprask. Tuším kolem roku 630. A nenechte se vyvést z míry tím, že se těm Germánům říká v kronikách Frankové. [smích]

Útočné války? Když sklidili jako sedláci úrodu, dobře se o Vánocích napapkali, nebylo náhle do čeho píchnout. Tak nabrousili sudlice, okovali cepy a a vzhůru do sousední země na lup. Sami tomu říkali spanilé výpravy. O tom jste ještě neslyšel?

Češi samozřejmě nemohli bojovat s Kelty. Ti byli na našem území vystřídáni kolem počátku letopočtu právě těmi Germány.

Telefonní seznam jsem použil jako nejdostupnější doklad asimilace našich předchůdců Čechy. Přejete-li si exaktní informace, obraťte se na genetiky. Ti Vám vysvětlí, jak snadno lze dnes zjistit, kdo z nás Čechů je geneticky víc Keltem než Čechem.

A ještě se vrátím k meritu věci. Jsou zde lidé, kteří vidí zásadní rozdíl mezi kolonizací České kotliny a Kanady v tom, že původní obyvatelé Kanady musí strádat v rezervacích. Nemusí. Nikdo je tam nedrží. Mohou studovat, pracovat, cestovat, žít zcela dle své libovůle. A nikdo jim nebrání ani v tom, aby se třeba o úplňku ozdobili peříčky a křepčili kolem ohňů. Tedy chtěl jsem říci, aby udržovali své starobylé tradice. Musí jen maličkost. Dodržovat "pravidla", stanovená a uznávaná většinovou společností. Jinak je vzájemné soužití vyloučeno.

212766

19.02.2010 13:04

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Naučená homosexualita je nesmysl

Vojta49 81.?.?.?

Sexuální orientace člověka se zakotvuje už v prenatálním věku. A lze ji snadno zjistit hned po narození dítěte. Stačí položit ruku s nataženými, semknutými prsty dlaní na rovnou podložku. Je-li zřetelně delší prsteníček než ukazovák, budou se testované/mu líbit ženy. Naopak delší ukazovák indikuje orientaci na muže. Nezáleží na věku ani pohlaví testované/ho. Většina mužů má proto delší prsteník, většina žen ukazováček. Jako u každého pravidla i zde existují výjimky a nevyhraněné stavy.

Ověřte si to (nenápadně) na lidech, které zmiňujete jako příklady naučené homosexuality. A nebudete snad trvat na tom, že se jim délky prstů změnily následkem "naučení se". [mrknutí jedním okem]

212982

19.02.2010 14:21

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

RE: hmm

Vojta49 81.?.?.?

> DS byla odsouzena za něco co ještě nespáchala!?

Jste si tím naprosto jist? Kolik dětí ještě musí být popáleno, aby mohli být ideologové těchto "statečných činů" odsouzeni? Viz

http://www.ct24.cz/domaci/64640-vandas-znal-osobne-jednoho-z-vitkovskych-zharu/

212991

20.02.2010 14:37

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Naučená homosexualita je nesmysl

Vojta49 81.?.?.?

S frenologií nemá délka Vašich prstů opravdu nic společného, pane Choronzone. Ale výrazně ji ovlivnil testosteron a estrogeny v době, kdy jste byl plodem v těle Vaší matky (viz též prenatální androgenizace). A tytéž hormony (tak trochu [mrknutí jedním okem] ) ovlivnily také vývoj Vašeho mozku. A v tom je celé tajemství souvislosti délky Vašich prstů s Vaší sexuální orientací.

Kdo stále nevěří, nechť si laskavě zagoogluje spojení "sexuální orientace délka prstů". A kdo ještě nevěří, bude si muset udělat vlastní průzkum. [smích]

213070

21.02.2010 00:21

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Naučená homosexualita je nesmysl

Vojta49 81.?.?.?

Dotaz na slova "sexual orientation fingers" Vám dá přes 700 tisíc odkazů. Přidáte-li ještě slůvko "study" nebo "studies", najdete i velmi seriózní a "průkazné" vědecké studie na toto téma. Vyberte si sám, prosím.

Faktem je, že zatím nejsou dokonale známy procesy, jimiž matka ovlivňuje svůj plod. Málo známý je rovněž mechanizmus přímého ovlivnění pohlaví budoucího potomka ve prospěch synů geny matek v excelentní kondici a naopak ve prospěch dcer matkami slabšími. Zkuste hledat "pohlaví dětí miliardářů". Výsledek zní velmi nepravděpoobně. Přesto je statisticky ověřený.

Podobně "statisticky nepravděpodobný" je i poměr synů a dcer amerických prezidentů. A nejde jen o člověka. Tento jev je doložen i u jiných živočišných druhů, například u jelení zvěře.

Zdá se nepochopitelný až do okamžiku, kdy si uvědomíme, že jde o výsostný zájem genů o svou vlastní budoucí replikaci. Jakoby věděly (ty matčiny geny), že silná matka pravděpodobně zplodí silného potomka. A ten má jako silný samec vysokou pravděpodobnost, že oplodní nějakou samičku a předá své geny dál. Bude-li ovšem potomek slabý, jako samec by se nemusel prosadit. A tak matčiny geny "upraví" pohlaví takového slabšího potomka na samiččí. I slabá samička má vysokou pravděpodobnost, že bude oplodněna. Účelu (tedy replikace genů matky) tak bude dosaženo s vyšší pravděpodobností.

V této souvislosti lze nahlížet i na diskutovanou homosexualitu. U mužů se vyskytuje statisticky častěji u druhorozených (a dalších) synů. Jakoby si matčiny geny "nepřály", aby mladší bratr plodil geneticky blízkou "konkurenci" dětem prvorozeného syna. Tento závěr prosím berte s rezervou, jde výhradně o mou spekulaci. [smích]

213097

21.02.2010 14:45

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Naučená homosexualita je nesmysl

Vojta49 81.?.?.?

Zkuste třeba tuto studii. Ovšem kdybyste jí skutečně chtěl vidět, snadno jste si ji (a další) mohl nalézt sám.

Ono je snadné vynášet odsudky typu "nesmysl". O mnoho obtížnější je pak přijetí důkazu vlastní neznalosti, že?

213119

21.02.2010 21:57

David Ahenakew

RE: Ne, ne a ne

Vojta49 81.?.?.?

Zdá se, pane Guru, že Vás zklamala Vaše víra ve free energy. A tak jste "konvertoval" na víru ve zlého Chazara. [mrknutí jedním okem]

Nic ve zlém. Není čas vyhodnotit naši sázku?

213137

22.02.2010 15:11

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

Autor vylévá vaničku i s dítětem

Vojta49 81.?.?.?

Můj skvělý gymnaziální profesor češtiny "pracoval" od roku 1970 až do své předčasné smrti jako pomocný dělník v dole. Spolu s mým otcem, právníkem, házeli lopatami spadané uhlí zpět na dopravník. A s nimi nesmělo své profese u nás vykonávat dalších asi 350 tisíc lidí. O tom, kolik dětí z takto "znormalizovaných rodin" nesmělo studovat, statistiky nejsou. A kdo si hlasitěji postěžoval, byl rychle odsouzen dle § 98 (podvracení republiky). Prostě normalizační socializmus byl pro lidi hotový ráj.

Autor textu také tvrdí, že demokracie je příčinou válečných konfliktů a kapitalismus zdrojem bídy mas. Opravdu je tomu tak třeba ve Švédsku? Nebo ve Švýcarsku? Hladoví švédští bezdomovci masově utíkají do teplých afrických zemí? Švýcarští žoldáci vraždí po světě nevinné civilisty? Pěkný nesmysl, co?

Není-li tomu tak, nebude zřejmě demokracie tou pravou příčinou válek a kapitalismus tím klíčovým důvodem chudoby lidí. Stejně, jako většina ostatních zanícených "nechcistů", i tento autor vylévá vaničku i s dítětem.

213173

22.02.2010 22:31

David Ahenakew

Free energy - funguje ORBO?

Vojta49 81.?.?.?

Nejprve se omluvím panu editorovi za OT. Věřím však, že výsledek této sázky bude zajímat více čtenářů Zvědavce. Vám se pane Guru omlouvám za žert o víře. A také připomenu podmínky sázky, na nichž jsme se dohodli:

Nejpozději do konce r. 2009 bude veřejně (ve významných médiích)

představena nová FREE ENERGY TECHNOLOGIE, bude provedena akceptovatelná veřejná demonstrace, např. hardware poběží nejméně 3 dny non-stop, bude produkovat energii a to bez detekovatelného přívodu paliva nebo jiné doposud známé energie.
Funkčnost Harware může být v rozporu s dopodud známými fyzikálními/přírodními zákony. Obecně uznávaná vědecká, technická nebo univerzitní laboratoř se vyjádří k technologii v tom smyslu, že se nejedná o podvod ani o chybu v měření.
Nejméně 10 dalších firem, které obdrží plány k technologii provede úspěšnou replikaci tj. potvrdí funkčnost technologie nebo také předvedou demo nebo zahájí prodej funkčního hardware.

Technologie nevyužívá žádné chemické palivo, vítr, sluneční energii, teplo ovzduší, vodní proudy atd.

Pokud budou splněny podmínky viz výše, vyhrávám sázku

a Vy zaplatíte částku 1.000 Kč na účet Charitativní nebo obdobné veřejně prospěšné organizace dle mého výběru.

Pokud nebudou splněny podmínky viz výše, Vy vyhráváte sázku a já zaplatím částku 1.000 Kč Vám nebo Charitativní či obdobné organizaci dle Vašeho výběru.
-------------------------------------------------------
Dle mého soudu jste sázku prohrál. Proč?

1. Významná média demonstrace Steornu (snad pro minulá selhání?) ignorují.
2. ORBO sice údajně vyrábí energii s účinností 327%, ale nikoliv bez detekovatelného přívodu energie. Odhaduji, že se zastaví ihned, jakmile někdo vypne hlavní jistič. Tedy bez přívodu proudu z jiného zdroje nevyrobí nic.
3. Žádná uznávaná univerzitní laboratoř nepotvrdila bezchybnost výsledků Steornu, neboť žádná se měření nezúčastnila.
4. Nevím o žádné firmě, která by experiment úspěšně zopakovala, natož aby prodávala funkční hardware. Mělo jich být 10.
5. ORBO se stále opírá jen o tvrzení svých tvůrců a vědecky se tvářící soustavy měřících přístrojů. Přitom by stačilo, uzavřít generátor do skleněné vitríny (aby bylo zřejmé, že k němu nevede žádný přívod energie) a on by na veřejně přístupném místě dlouhodobě udržoval rozsvícenou (třeba i malou) žárovku. Ničeho takového ovšem Steorn není schopen a proto ty složitě vyhlížející prezentace.

Myslíte, že se v některém z uvedených bodů mýlím?

213223

23.02.2010 13:35

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Autor vylévá vaničku i s dítětem

Vojta49 81.?.?.?

> dnes nemohou studovat, protože na to jejich rodiče prostě nemají ... Následkem toho mnozí, co jim to myslí a lecos prospěšného by mohli dokázat, musejí házet lopatou ...

Ještě jste zapomněla dodat, že chodívají oblečeni v prostém, čistém, leč záplatovaném šatu, v létě bosí, nejezdí MHD, neb na ni nemají a maso si mohou dovolit jen o Vánocích. Chudáčci. [pláč]

Proč nás slečno/paní Danielo urážíte? To nás máte za naprosté hlupáky, kteří uvěří Vaší (s prominutím poněkud prostoduché) proletářské propagandě?

Ukažte mi laskavě jediného nadaného, schopného a pracovitého mladého člověka, který dnes (pro nemajetnost svých rodičů) namísto studia na univerzitě někde hází lopatou. Takový člověk se bude v ČR vyskytovat přibližně se stejnou pravděpodobností, jako vzdělaný, pracovitý, zodpovědný a dlouhodobě abstinující bezdomovec. Že takový bezdomovec není? Jistě, že ne.

Já Vám naopak mohu představit několik mladých lidí, kteří si prázdninovou prací v zahraničí v pohodě vydělají na následující dva semestry studií v ČR. A další, kteří studují v zahraničí na náklady EU (program Erasmus) a ze štědrého stipendia si ještě naspoří.

Závěr? Každý, kdo dnes chce něčeho dosáhnout, může tak učinit. Záleží jen a jen na něm. Ti, kteří argumentují, že jim nějací ONI brání ve vzdělání, ONI jim nedají lepší práci, ONI je odírají, ONI jsou příčinou jejich strádání, ... tak jen zakrývají svou vlastní nemohoucnost, neschopnost či lenost.

213293

24.02.2010 13:28

Tvoje HDP na moji hlavu

RE: Prozření

Vojta49 81.?.?.?

Tleskám, pane Antiseptiku. Vaše názory se vyvíjejí k lepšímu. I já jsem pro:

1. Minimalizovat roli státu, tedy snížit daně, přerozdělování, byrokracii, korupci, ...
2. Ústavou zakázat politikům zadlužovat svou zem.

Ano. To jsou cesty, které vedou k nápravě. [smích]

213388

26.02.2010 17:25

Výkvět davu

RE: Hlupáků je jako maku

Vojta49 81.?.?.?

> na jednoho normálního rozumně logicky uvažujícího člověka připadá tak 100.000 hlupáků.

Sebe sama určitě považujete, pane Hestroyi, za onoho výjimečného, "logicky uvažujícího". A co ostatní? Co kupříkladu celá intelektuální elita národa? Proč Vás dosud nepodporují všichni čeští vysokoškolští profesoři? A docenti? A jejich studenti? A lékaři? A členové České akademie věd? A archtitekti? A inženýři? A jaderní fyzici? Co sdružení Mensa? A davy dalších moudrých a zkušených žen a mužů? Tedy to musejí být všichni neuvěřitelní hlupáci, tupci a zabedněnci. Jen Vy jste ten jediný ... [chechtot]

Dovedl byste nám vysvětlit, proč právě Vy? Ale nějak srozumiteleně prosím, abychom tomu porozuměli. My všichni obyčejní hlupáci. [mrknutí jedním okem]

213560

26.02.2010 17:36

Amerika vypověděla Japonsku ekonomickou válku

RE: pan Whitney zrejme zije na Marsu

Vojta49 81.?.?.?

> podobne stoji pred kolapsem Cina a i jejich "rezervy" se rozplynou na oblacku.

Vyslovil jste testovatelnou hypotézu, pane Stane. Zbývá maličkost. Stanovit čas a základní charakteristiky toho čínského "kolapsu". A to nejdůležitější. Kolik jste ochoten si na svou hypotézu vsadit? Tedy pokud jen tak neplácáte do větru. [smích]

213563

28.02.2010 01:08

Výkvět davu

RE: Hlupáků je jako maku

Vojta49 81.?.?.?

Máte pravdu, příteli Janko. Pokud měl pan Hestroy na mysli Haiti, pak možná ... [mrknutí jedním okem]

O svém sebevědomí vím. Snažím se je tlumit. Ovšem zase ne příliš. Soudím, že na sebevědomí velmi závisí úspěšnost veškerého lidského konání. A jak přibývá věk a zkušenosti, toto přesvědčení ve mně sílí. I kdybyste měl talent jako skladatel Svoboda, hokejista Jágr a primář Koukolík dohromady, bez sebevědomí ničeho nedosáhnete.

I s Vašimi závěrečnými slovy souhlasím. Jsou velmi moudrá. Díky.

213647

28.02.2010 01:28

Řecko jako zástěrka?

RE: Základní příjem je hodně odvážná teorie a naprosto bez šance!

Vojta49 81.?.?.?

> na toho primitiva reagovat

Občas s panem Stanem diskutuji. Většinou se neshodneme. Ovšem jeho znalosti ekonomie jsou velmi solidní a převyšují ty Vaše o mnoho tříd, pane Peptalkine. Stačí si počíst ve zdejším archivu. Jestliže on je primitiv, co jste potom Vy? [velký smích]

213650

28.02.2010 18:53

Řecko jako zástěrka?

RE: V ekonomii nula od nuly pojde, ale, jeste mame min nez je nula.

Vojta49 81.?.?.?

V otázce přerozdělování různými daněmi máte plnou pravdu, pane Stane. Mýlíte se však v přerozdělování inflací. Na ní mnohdy velmi profitují hypotéční dlužníci s hypotékami typu fixed interest rate. A to na úkor bank.

213706

01.03.2010 12:29

Řecko jako zástěrka?

RE: V ekonomii nula od nuly pojde, ale, jeste mame min nez je nula.

Vojta49 81.?.?.?

je mi líto, pane Stane, ale o hypotékách toho moc nevíte. Ony jsou totiž hypotéky poskytovány bankami o trochu déle, než je Vašich 25 let. A také jinde, než ve Švýcarech. Zkuste se třeba podívat na hypotéky v ČR v době okupace. Nebo i jinam, kde zaznamenali pádivou inflaci.

O tom, že příčinou současné krize je zběsilý růst konzumu na dluh, není sporu. Otázkou je, jak přivést k rozumu masy obézních, zlenivělých a na "kreditní blahobyt" navyklých "pracujících". Zejména těch, kteří růst vlastní životní úrovně nevidí. A vidí jen ty úspěšnější, kteří si mohou dovolit spotřebovávat ještě víc. A tento pohled u nich vyvolává strašlivou nenávistnou frustraci a touhu, ty úspěšnější ztrestat. Třeba i za cenu 3. světové války.

213760

04.03.2010 13:57

Demokracie nebo demokratura? Čast 2.

RE: Tohle ja paradní příklad té nejbrutálnější komunistické propagandy

Vojta49 81.?.?.?

Autor v ní vyslovuje tvrzení typu :

> Po pravdě nutno konstatovat, že členství v RVHP, přes všechny její byrokratické nedostatky, bylo pro nás po celou dobu vysoce výhodné.

Tak nehoráznou lež jsem už dlouho nečetl. Z mnoha uvedu jen jeden argument. Tím je československý uran. Jáchymovská pánev byla za éry "výhodné RVHP" zcela vydrancována. Z ohromného bohatství nezbylo zhola nic. Veškerá produkce šla jen a výhradně do SSSR. Podrobnosti viz zde.

Cituji z tohoto odkazu :
V letech 1966 až 1989 bylo do uranového průmyslu vloženo neuvěřitelných 37,6 miliard Kčs dotací.
Současná koruna se má k té ze sedmdesátých let asi 10:1. V dnešních cenách jde tedy cca o 370 miliard Kč. Zdůrazňuji slůvko dotací. Náklady na těžbu hradil SSSR údajně dodávkami jiných surovin. Když ovšem bylo třeba těžbu uranu takto masivně dotovat, učiní si jistě každý čtenář úsudek o tom, jak "výhodné" pro nás bylo jej pro SSSR dolovat.

Mít tak dnes to vydrancované bohatství k dispozici, mohli jsme si žít jako v Norsku.

214026

05.03.2010 13:55

Demokracie nebo demokratura? Čast 2.

RE: Tohle ja paradní příklad té nejbrutálnější komunistické propagandy

Vojta49 81.?.?.?

Nejprve nesmysl, ohledně toho, že
> Banictvo je vysoko neziskovy sektor.
Lidé dolují (baňujú), pane Canario, od nepaměti. Už egyptští faraoni, staří Římané, Keltové, ... Kdyby bylo hornictví neziskové, ležela by dodnes většina nerostného bohatství pod zemí. A lidé by místo hornictví dělali něco, co je uživí. V normální (tedy ideologií nepokřivené společnosti) lidé obvykle konají jen to, co má smysl. Slovo dotace je socialistický eufemizmus pro krádež. O tom, že v ČSSR bylo v éře "budování socializmu" dotováno kde co, nepolemizuji.

Nikde jsem neřekl, že SSSR nám za uran neplatil. Ovšem sám fakt, že jeho těžba musela být dotována je důkazem toho, že bídně.

Polemizuji s autorovou lží, že RVHP byla pro nás výhodná. Doložil jsem, že Sovětským svazem vynucené dolování uranu (pro sebe jsme nepotřebovali ani gram) muselo být v létech 1966-1989 dotováno. Čísla z předchozích let nemám, ale selský rozum říká, že ta těžba byla zřejmě dotována od samého počátku, tedy od roku 1945. Takže celkovou sumu dotací odhaduji (v dnešních cenách) na 750 miliard Kč. Touto mamutí částkou doplatila naše země (jen v oboru dolování uranu) na "výhodné" RVHP. Kdyby oné "výhodnosti" nebylo, nemuseli jsme nic dolovat a tedy ani dotovat. A lidé mohli místo dolování uranu dělat něco užitečného. Třeba dál vyvíjet některé výrobky, v nichž jsme po válce patřili ke světové špičce. Motocykly, sportovní letadla, auta, obráběcí, textilní a obuvnické stroje, ... A ne je nechat zastarat tak, že všechny tyto ČS (kdysi špičkové produkty) byly počátkem devadesátých let na světových trzích naprosto neprodejné. Krom toho by nám zůstaly pod zemí nesmírné zásoby uranu, jimiž jsme dnes mohli uhradit část nebo dokonce celý státní dluh.

Ještě stále soudíte, že jsem nesprávně odpověděl
>na otazku ako to bolo s uranom?

214113

05.03.2010 14:49

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

Nesprávná východiska

Vojta49 81.?.?.?

Je mi líto, Jene Koňasi, ale asi Vás nepotěším. Vaše východiska jsou mylná.

1. Úrok. Představa, že úrok je lstivým úskokem zlého bankéře je chybná. Úrok je ekonomickou kategorií. Je zákonitým kapitálovým výnosem. Násilné odstranění úroku je nesmysl.

Příklad.
Nemám nic, jen kousek volné plochy na střeše svého domečku. I půjčím si od Vás (jak jinak než spravedlivě bezúročně) a za půjčené peníze si nechám na střechu namontovat solární elektrárnu. Aniž hnu prstem, začnou mi na účet chodit inkasa za vyrobený proud. Až si elektrárna na sebe vydělá, čestně Vám vrátím celou půjčenou částku. Vy máte své peníze a já mám zdarma na střeše elektrárnu, která teď už vydělává jen pro mě. Je to tak spravedlivé? Nebo by bylo spravedlivější, aby ta elektrárna patřila Vám?

Solární elektrárnu můžeme nahradit mnoha dalšími příklady. Třeba mladým lesem, který si koupím z bezúročné půjčky. Nechám jej dorůst do těžební zralosti. Pak prodám dřevo, splatím dluh a za zbytek vysázím nový mladý les. A mám les zadarmo. Nebo z bezúročné půjčky nakoupím stroje (stavební, na čištění koberců, ...) a zřídím si půjčovnu ... Herní automaty ... Větrnou elektrárnu ... pražské Vodovody a kanalizace ... libovolnou ziskovou firmu ...

2. Nevybraná daň z práce strojů.

Z čeho soudíte, že z práce strojů se neplatí daň? Platí se z ní jak daň z příjmu, tak i DPH.

Příklad.

Na krásném hoském potůčku jsem si postavil malou vodní elektrárnu (MVE). Ze všech stavebních prací i za nákup strojního vybavení jsem zaplatil DPH. Od chvíle, kdy jsem plně automatickou elektrárnu roztočil a nafázoval do sítě, inkasuji za vyrobený proud. A z těchto příjmů platím daň, jako bych ji platil, pokud by mi hřídelí generátoru točila parta najatých silných chlapů. V čem je rozdíl?

Pořídím-li si plně automatický bezobslužný lyžařský vlek, inkasuji od lyžařů. Krom DPH z investic platím i DPH ze spotřebovaného proudu. Daň z příjmu také.

Rád bych viděl ten druh podnikání, v němž je práce strojů nezdaněná.

214117

05.03.2010 17:42

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

RE: Nesprávná východiska

Vojta49 81.?.?.?

Pro pana Mrkyho.

Stroje (zatím) nemají právní subjektivitu. Vždy někomu patří. Komu patří, tomu vydělávají peníze. A ten také z jejich práce odvádí daň z příjmu. Ať je to fyzická či právnická osoba.

Pěkně nám to ukazuje pan Kadlec. Jeho sedlák si koupil kombajn. A údajně nezdanil jeho práci. Jenže pan Kadlec zanedbal maličkost. Krom toho, že bude potřebovat naftu, pneumatiky, servis, … bude si muset za 6 (10, 15) let koupit kombajn nový. Ten starý jednoduše doslouží. Aby na to všechno měl, bude muset prodat obilí, které mu kombajn sklízí a mlátí. A ze stržených peněz zaplatit co? Daň z příjmu. Namísto platů lidem a parafiskálu z mezd odvede daň, v níž je bezpochyby zdaněna (krom jiného) i práce jeho kombajnu. Kombajn sám rozhodně není schopen platit žádnou daň. A že je to ekonomicky výhodnější, než platit za lidské mozoly? No kdyby nebylo, tak dodnes štípeme pazourkové pecky před jeskyněmi a naše ženy sklízejí divoké obilí holýma rukama.

Pane Sam Ting Wongu. Co je nepochopitelného na kapitálovém výnosu? Dejme tomu, že má rodina už 5 generací tvrdě pracovala a šetřila. Nakonec z té práce vznikl majetek, v hodnotě 10 milionů. Vaše rodina si po stejnou dobu „užívala“ života a nenašetřila nic. Rodinný majetek připadl mě a já si teď mohu za svých 10 milionů koupit spolehlivé a stabilní akcie. Z dividend si budu slušně žít. Jestliže svých 10 milionů bezúročně půjčím Vám, tak si ty akcie koupíte Vy. Prostě jsem Vám ten kapitálový výnos daroval. Stát si na své (srážkovou daní) přijde tak jako tak a já jsem za hlupáka. Nebo ne?

Pro autora článku. Velmi si vážím lidí, kteří namísto neustálého skuhrání „NECHCEME“ (pohleďte, co všechno nechce Paroubek na svých předvolebních bilboardech) zkoušejí vymyslet, CO CHTÍT. Bezpochyby k nim, pane Jene Koňasi, patříte. Proto má slova neberte, jako nepřátelská.

Zde je to podobné, jako na vysokohorské tůře. Kráčíte po horském chodníku a potkáte protijdoucího, který Vás nevšímavě mine. Po deseti kilometrech obtížné cesty zjistíte, že cesta dál nevede. Nebylo by lepší, kdyby Vás ten protijdoucí včas varoval? Budete mu vytýkat kolejnice v myšlení?

Nebudu zde přednášet ekonomii. Leč doporučuji, seznámit se alespoň se základními skutečnostmi. Třeba s tím, že Marxova pracovní teorie hodnoty byla vyvrácena již za jeho života. Bohužel to lidé nevědí. A polykají levicovou propagandu o nemravném úroku, zisku jako produktu vykořisťování lidské práce a podobné hlouposti, založené právě na této teorii. Bohužel na těchto chatrných základech je postaven i Váš projekt. Je mi líto. [smích]

214142

06.03.2010 00:55

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

RE: Nesprávná východiska

Vojta49 81.?.?.?

Nejdříve krátce pro Janka. Rozumím Vašemu současnému zaujetí myšlenkou na AKTIVITU OBČANA ... Trvám na tom, že tudy cesta nevede. I na tom, že jsem se Vás pokusil přátelsky varovat před pokračováním v ní. Další argumentace je asi zbytečná. Pojďme si o výsledku akce pohovořit, až zaujetí trochu vyprchá. Třeba hned po volbách.

Vaše slova mě těší, Lin. Z užité terminologie je zřejmé, že víte, o čem hovoříte. To je příslib zajímavé diskuze.

Říkáte, že práce stroje by (v porovnání s manuální prací) neměla být ekonomicky výhodnější. To znamená, že by zvyšování produktivity práce její mechanizací, automatizací a robotizací mělo být do té míry (daňově či jinak) trestáno, aby se to nevyplatilo? Proč? A jestliže ne, tak jak tomu tedy mám rozumět?

Pak bych Vás chtěl poprosit o to, jak ekonomicky definovat a hlavně KVANTIFIKOVAT to, čemu říkáte PRÁCE STROJE. Budeme stroj zdaňovat dle doby, po kterou běžel? Dle spotřebované energie? Dle jeho ceny pořízení? Dle podílu, kterým se jeho práce projeví ve finálním produktu?

Co když často běží naprázdno? Co když energii nespotřebovává, ale produkuje? Co když stroj (superpočítač v ceně 100 milionů) jen předpovídá počasí? Co když se stroj podílí na tisku knih, které se nikdy neprodaly a skončily ve stoupě?

Souhlasíte-li Lin s názorem na zdanění práce strojů, zkuste mi prosím pomocí standardní ekonomické terminologie, kterou evidentně ovládáte, alespoň trochu naznačit, jak na to. Díky. [smích]

214173

06.03.2010 16:11

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

RE: K práci strojů

Vojta49 81.?.?.?

S naprostou většinou Vašich argumentů souhlasím, pane "88". Velmi zajímavý je i Váš návrh rovné daně "z hlavy".

Problém by asi nastal s neplatiči. Tedy mě osobně by se velmi líbilo, vidět cikány třeba při ručním čištění jihočeských rybníků, městské kanalizace, silničních příkopů, čištění zanedbaných státních lesů či zimním úklidu sněhu ve městech, namísto jejich vykrmování na státní útraty v pohodlných kriminálech. Práce, na kterou dnes "nejsou lidi", by bylo habaděj. Možná by v tomto oboru šlo i úspěšně podnikat. Jen to "nucení" versus charta lidských práv by asi trošku vadilo. [mrknutí jedním okem]

Určitě by se ozvaly některé skupiny lidí (důchodci, invalidé všech možných typů, požárníci, záchranáři, horníci, zaměstnanci z rizikových provozů, piloti, strojvedoucí, policisté, odboroví bossové, ...), kteří by začali lobovat za vynětí z kategorie "zdaněných hlav". A při nesplnění svého "oprávněného" požadavku by hrozili zničující stávkou. A nakonec by se ukázalo, že naše země má strašlivý nedostatek "zdanitelných hlav". Možná by byl trochu problém i při rušení některých daní, k jejichž výběru jsme zavázáni členstvím v EU.

V každém případě je radost číst text, v němž autor neustále jen nelká nad "zkažeností dnešní doby", ale snaží se naopak hledat řešení. Díky.

Také mám pár nápadů, CO by šlo DĚLAT. Jeden je dokonce snad i realizovatelný. Jde o altruistické trestání lumpů typu Gross, Doubová, Čunek. I mé nápady jsou na hraně (možná kousek za ní [velký smích] ) stávajících zákonů. Pokud byste měl zájem svůj či podobné nápady rozvíjet v diskuzi, jsem Vám k dispozici na uvedeném emailu.

214217

06.03.2010 16:34

Demokracie nebo demokratura? Čast 2.

RE: V diskusi k jistému blogu

Vojta49 81.?.?.?

Tomu se říká v demokracii

SVOBODA SLOVA [velký smích]

214220

06.03.2010 23:38

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

RE: Nesprávná východiska

Vojta49 81.?.?.?

Díky za snahu, Lin. Ale i Vaše slova potvrzují můj názor, že téze o zdanění práce strojů je hloupost. Říkáte
> člověk je zdaněný jaksi navíc a to daní z příjmů

Z PŘÍJMU a ne z PRÁCE. Vidíte ten rozdíl? Každá maminka Vám ráda poví, kolik práce dá vypiplat dítě. A ti, kteří si svépomocí stavěli bydlení? Práce, dřina a zase práce. A ještě aby byla zdaněna. To bychom asi brzo jako druh vymřeli. [mrknutí jedním okem]

Závěr? Idea zdanění PRÁCE strojů je diletantská a nesmyslná. Zakládat na ní jakékoliv další politicko-ekonomické konstrukce je stavění domu na písku.

214249

07.03.2010 18:27

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

RE: Máme zastupitelskou

Vojta49 81.?.?.?

České státní dluhopisy nekupují jen banky. Tvoří významnou část portfolia českých penzijních fondů. Tedy lidštinou. Naši důchodci půjčili (prostřednictvím spolků jménem Penzijní fondy) své celoživotní úspory našemu státu. S výhledem, že ze získaných úroků si trochu přilepší ke své bídné penzi.

Jak chcete Janko tyto "ovečky " přesvědčit, že ty úroky jsou nemravné a že se ti staroušci mají svých úspor vzdát, protože státní dluhopisy jsou jen bezcenné "cáry papíru"? A že mají ty úspory vyměnit za výhledové "zdanění práce strojů"?

Pořád tomu nějak nerozumím. [velký smích]

214299

09.03.2010 18:39

Reakce na článek Čteme si v preambuli Ústavy

RE: Neplánovaně - se nestane nic

Vojta49 81.?.?.?

Dokážete si vzpomenout na nějaké revoluce, které vyšly jen tak z davu? Bez nosné myšlenky, CO DĚLAT?

Nebo tomu vždycky bylo úplně naopak. Nejprve přišel charismatický člověk se zajímavou myšlenkou (třeba jakýsi Ježíš z Nazaretu, Jan Hus nebo V. Uljanov). Shromáždil kolem sebe nevelkou skupinu lidí, která se pro jeho myšlenku nadchla. A tato relativně malá skupinka v čele se svým zaníceným vůdcem pak provedla revoluci. Davy tak nanejvýše s revolucionáři sympatizovaly, případně byly použity jako hrozba proti odpůrcům revoluce.

Takže se ničeho nebojte, paní Danielo. Dokud se neobjeví ona zásadní MYŠLENKA a také schopný vůdce, nic se nestane. Pokřikující dav způsobí tak nanejvýš škody a nepořádek. Revoluci od něho rozhodně nečekejte. [smích]

214455

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Měnové kurzy

USD
23,44 Kč
Euro
27,38 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
16,51 Kč
Švýcarský frank
25,63 Kč
100 japonských jenů
22,46 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,44 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,73 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 923,83 Kč
1 unce stříbra
549,93 Kč
Bitcoin
314 926,65 Kč

Poslední aktualizace: 30.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?