Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1253 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, coder, Vojta49.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

19.01.2009 12:12

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Tak to jsem zvědavý

Vojta49 81.?.?.?

Zklamu Vás, pane Hestroyi. Palestinci mají dle mě jen jedinou možnost. Dát přednost vzdělání před fanatickým náboženstvím. A věřte, že ta doba přijde. Palestinským "vůdcům" pak náhle vyschnou zdroje jejich krvavých příjmů.

A mimochodem. Tvrzení, že izraelci
> Vrhají na Palestince bomby s cílem vyvraždit je.
je s dovolením k smíchu. Kdyby izraelská armáda měla skutečně rozkaz vyhladit obyvatele Gazy, soudíte, že by boj skončil s tisícovkou palestinských obětí? [chechtot]

181425

20.01.2009 14:25

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

Vojta49 81.?.?.?

Opravdu lidem někdy něco dojde, pane Jene Smithi? Co třeba oblíbené argumenty:

Hamáz byl Palestinci demokraticky zvolen. Prima. Jak byl zvolen Hitler? Nedemokraticky? A jak Gottwald?

Ti Palestinci, jejichž otcové a dědové staletí pracovali na své půdě. Byli násilně vyhnáni ze svých domovů. Co jim jiného zbývá, než boj? Prima. Takže ti germánští chudáci, vyhnaní slovanskými kmeny z české kotliny ... Pravda, to bylo dávno. Tedy aktuálněji. Co ti chudáčci sudetští Němci, vyhnaní Benešovými dekrety ze svých domovů ... Divné, proč oni nám sem nestřílejí domácí rachejtle?

Ty stovky nevinných palestinských obětí izraelských zvěrstev v Gaze, nesnesitelné ... Dle statistik FAO denně umírá na této planetě asi 30.000 dětí na následky podvýživy... To znamená, že za stejnou dobu, kdy v Gaze zahynulo cca 1300 lidí zemřelo na světě asi tak 660.000 nevinných dětí ... Teda co to plácám, vždyť to tady přece nikoho nezajímá!

181546

20.01.2009 23:42

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

Vojta49 81.?.?.?

Oběma Vám pánové Hestroyi i Jene Smithi věřím. Věřím, že vy oba věříte ve svou pravdu. A snad se ani nezlobím za tu hromadu invektiv na pana Hestroye. Kdykoliv je člověk, silně věřící ve svou "pravdu", přiveden argumenty oponenta do úzkých, končí diskuse nadávkami.

Dovolte mi pánové, abych stručně shrnul, oč se vlastně přeme. Vy argumentujete za svou "pravdu", stručně vyjádřenou rovnicí ZLO=ŽIDÉ. S malými výjimkami všichni!

Mé přesvědčení lze stručně shrnout rovnicí ZLO=LIDÉ. Zejména ti nevědomí, omylní, iracionální a stupidní. Tedy nejen Židé, ale i Palestinci a další.

Rozhodně nehájím válku, násilí, užití bílého fosforu a masakrování civilistů (Jene), tedy ZLO obecně. Jen mě (a nejsem zde sám) trochu zlobí zaslepený a jednostranný pohled na šedesátiletý konflikt "zlých, proradných, krvelačných, ..." Židů s "mírumilovnými, nevinnými, ublíženými, neustále prohrávajícími, ..." Palestinci. Nic na světě není pánové takto černobílé.

Vím, že lidský mozek má jednu zvláštnost. Jakmile si osvojí nějaké přesvědčení (třeba že potrat je proti Bohu, trest smrti musí být obnoven, lidé musí při volbách vhazovat do uren neplatné lístky s připsaným textem ..., duše je nesmrtelná a pod.), začne toto přesvědčení považovat za cennou investici. Cení si ji, neboť do ní vložil spoustu energie tím, že si pro její potvrzení musel osvojit určité znalosti. (Vsuvka pro zajímavost : lidský mozek reprezentuje jen 1,5% hmotnosti člověka, ovšem spotřebovává 20-30% veškeré energie, dodané do lidského organismu.)

Každá nová informace, která je s daným přesvědčením v souladu, vyvolává v mozku přesvědčeného pocit libosti, uspokojení. Proto lidé takové informace pilně vyhledávají. Argument, který je s přesvědčením v rozporu vyvolává naopak pocit nelibosti. Je buď přímo ignorován nebo alespoň bagatelizován. Je-li negující argument hodně silný, dokáže u nositele opačného přesvědčení vyvolat odpor, hraničící s hysterií. Hezký příklad takové reakce nám předvedl pan Hestroy v odpovědi na argument, kdy židovské ZLO způsobilo 1300 mrtvých a jiné ZLO za stejný čas 660 tisíc mrtvých, z čehož přesvědčivě plyne, že židovskjé ZLO není to největší na světě.

Vím, že vás pánové nepřesvědčím. Snad pomůže dlouholetá zkušenost. Ovšem přiznávám, že jsem touto zvláštností lidského mozku stále znovu fascinován. [smích]

181601

22.01.2009 14:09

Nové koště dobře mete anebo opravdu změna?

RE: k tomu vašemu věčnému problému s outsourcingem

Vojta49 81.?.?.?

I to je málo. Já bych peníze zrušil úplně. Vytvořil bych kvalitní Státní Přídělovou Komisi (starší pamatují naši skvělou Státní Plánovací Komisi). Ta by pak spravedlivě rozdělovala lidem zboží "dle jejich potřeb". [velký smích] [chechtot] [velký smích] A je po problému s penězi, úroky i lichvou!!!

181779

22.01.2009 15:27

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

Vojta49 81.?.?.?

Děkuji vám oběma pánové. Děkuji i za nabídku k tykání a omlouvám se. Patřím k lidem, v jejichž domovech se oslovovalo "maminko, tatínku Vy" a kterým rabijátský soudružský kolektivizmus tykání doživotně znechutil. Na důkaz vstřícnosti upustím od titulu pan a budu Vás oslovovat jednoduše Jene. Díky za pochopení.

Nyní k našemnu problému, tedy k míře ZLA, které si navzájem působí Židé a Palestinci. Vzdělaný, bohatý a inteligentní je v každém konání vždy výrazně efektivnější, než chudý, nevzdělaný a náboženskými předsudky omezený. I když tím konáním je ZLO. Tedy bezvýhradně souhlasím s vaším názorem, Izrael působí Arabům nesrovnatelně více ZLA než naopak. A k tomu dlouhodobě.

Tato skutečnost před nás staví kardinální otázky.

Proč to Palestinci (tedy jejich političtí a náboženští vůdcové) trpí?

Dokážeme nalézt mezi konflikty 20. století jiný podobný, kde porážená strana po desetiletí snáší podobné strašlivé útrapy?

Je-li pásmo Gazy koncentračním táborem, jak je možné, že polovina jeho obyvatel jsou děti? Existoval snad v minulosti podobný, dětmi zaplavený koncentrák?

Hustota osídlení v pásmu Gazy je srovnatelná z Prahou. Zemědělství je tedy vyloučeno. Rybolov ve vydrancovaném Středomoří je také k ničemi. Průmysl neexistuje. Z čeho ten milion lidí žije?

Zkusme se pánové na chvíli povznést nad to, kdo, kdy a komu víc ublížil a bez podléhání propagandě jedné či druhé strany hledejme společně přijatelné odpovědi na naznačené otázky. Třeba se časem dobereme zajímavých poznatků. [smích]

181784

23.01.2009 00:11

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

Vojta49 81.?.?.?

Nemám Jene naprosto žádný důvod, relativizovat dlouholeté utrpení ani jedné strany Palestinsko-Izraelského konfliktu. K čemu by to bylo dobré? Mým cílem je jediné. Získat odpověď na otázku PROČ?

Vraždění civilních utečenců je nejodpornější zločin. Můžeme zde společně plakat nad oběťmi masakru v táborech Sabra a Šatíla. Pomůžeme nějak těm mrtvým? Určitě ne. A hlavně. Tímto pláčem se ani o krok nepřiblížíme k poznání motivací obou stran. A nejsme-li schopni pochopit základní pohnutky lidských činů Jene, budeme se svými pokusy ovlivnit je, podobni slepému hodináři. A nám snad jde především o to, zastavit to běsnění! Nebo ne?

To, co jste odpověděl Jene na výše položené otázky, je hodně povrchní. Nezkusíme se nad nimi zamyslet znovu? Třeba z našeho oblíbenéko koukolíkovského nadhledu, který nás učí: živé organismy (včetně lidí) nikdy nečiní nic, co pro ně nemá nějaký smysl.

181836

23.01.2009 23:13

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

Vojta49 81.?.?.?

Opřeli jste se do mě tři. Dobře. Pokusím se vám pánové naznačit, kde se všichni dopouštíte stejné myšlenkové chyby.

Zaměňujete "prokazatelně vím" za "věřím". Co je DOBRO, co ZLO, co se má a co ne, kdo je viník a kdo ukřivděný, ... Namísto snahy, pochopit život takový, jaký je, sníte o tom, jaký by měl být. Zdaleka nejvíce pan Hestroy. Jan má snahu studovat a své názory korigovat.

Uznáváte, že lidé pracují, milují se, mají děti, ... neboť to jest správné. Ovšem připadá vám nepochopitelné a nesnesitelné, že lidé lžou, kradou, intrikují a vraždí. A tak se snažíte lidi změnit, osvítit je, opravit jejich myšlení, učinit je lepšími. A protože se to ani v nejmenším nedaří, ti nejvíce zapálení jsou z neúspěchu hluboce nešťastní. Až do té míry, že opakovaně osočují z nekalých úmyslů ty, kteří se jim snaží jejich omyl osvětlit.

Věříte, že my lidé jsme vědomými strůjci svého chování. Mocí se vzpíráte evolučnímu popisu lidské existence. Předpokládáte, že lidé tento evoluční smysl chápou a vědomě se jej snaží naplňovat. Tak tomu ovšem není. Lidské jednání a emoce řídí naše geny, žlázy a mozky, které jsou stejné, jako v neolitu. Bohužel.

Nejvyšším evolučním cílem lidské existence vždy bylo, je a bude, přenést své geny do další generace. Určitě existovalo v minulosti mnoho lidí, kteří z různých důvodů preferovali jiné cíle. Je známo, že živé bytosti hynou se svým mylným přesvědčením. A tak dnes nemáme čest znát jejich potomky. Žádní nejsou. Ti z nás, kteří máme děti, dokážeme pro ně obětovat vše.

Jestliže v pásmu Gazy lidé strádají do té míry, že jsou v trvalém ohrožení životy jejich dětí, odvedou je jinam. Bez ohledu na ztrátu majetku, křivdu či pomstu. V ČSR zdaleka nešlo ve 48. a 68. o životy dětí, a přesto statisíce lidí odešlo. Lidé opustili své firmy, domy, statky, ... opustili vše a své děti z jejich vlasti odvedli. Přes neprodyšně uzavřené hranice. Přitom nikde ve světě na ně nikdo nečekal s otevřenou náručí. A nikde ve světě se nemluvilo česky či slovensky. Arabsky se mluví ve více, než dvaceti okolních zemích.

Nevím pánové, zda někdo z vás má dítě. Pokud ne, bude i tento argument příliš slabý.

181932

27.01.2009 15:52

Absurdistán se představil entropou

RE: Černý nebo Havel ...

Vojta49 81.?.?.?

Nemá-li umění urážet, nezbývá paní Ájo, než vytvořit definici urážky. Obávám se, že Vám to dá zabrat. Vždyť co je pro jednoho úsměvnou karikaturou, může být pro druhého smrtelnou urážkou.

Tak s chutí do práce. [smích]

182257

28.01.2009 15:04

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

Vojta49 81.?.?.?

A ti z vás, kteří žijete v pásmu Gazy, napište svým předákům. Napište jim, že další válku už nechcete. Že už si nepřejete strádat kvůli jejich krvavým ziskům. Že ještě nikdy a nikde na světě nebyla vedena válka, v níž jedna strana trvale už 60 let prohrává a přitom iracionálně trvá na úplném zničení protivníka. Napište, že už nejste ochotni nasazovat své životy, zdraví i majetek za prosazování jejich stupidního cíle.

Děkuji, Vojta49

182346

28.01.2009 23:19

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

Vojta49 81.?.?.?

Oba jsme zde vyzvali znepřátelené strany k míru. Co je na tom dle Vás sarkastického? Vy snad s mou výzvou nesouhlasíte?

182378

29.01.2009 00:12

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

Vojta49 81.?.?.?

Rád odpovím na všechny Vaše otázky Jene. A doufám, že i Vy na mé.

add 1. Dle mezinárodního práva je Izrael legitimní stát. S tím nic neuděláme.

add 2. až 4. Ano, politici a ozbrojené složky Izraele se dopustili na palestinských Arabech a jiných nevinných lidech řady válečných zločinů. Pro objektivitu je třeba dodat, že i palestinští ozbrojenci se dopustili řady zločinů na izraelských občanech. Uznávám, že vždy daleko více trpěli Palestinci. Všechny tyto zločiny by měly být vyšetřeny a potrestány Mezinárodním soudem. Tak.

add 5. Tato otázka je nesmyslná, Jene. Režim nic nepodstupuje, ani nic nepřipomíná. Režimu nelze dát pár facek, ani jej politovat. Za vším stojí lidé. Ti jsou (spolu se slepými přírodními silami) příčinou veškerého ZLA. Takže já bych navrhoval některé lidi v Izraeli řádně vyfackovat a jiné třeba i politovat. A na palestinských Arabech aplikovat totéž. A předáky obou stran fackovat tak dlouho, dokud se nedohodnou na mírovém soužití svých samostatných států.

A teď se ukažte Vy, Jene. Dejme tomu, že jsme nějakým zázrakem dosáhli potrestání viníků všech zločinů na obou stranách konfliktu. Jaký další postup navrhnete? Naženete obyvatele Izraele do moře a vrátíte Palestinu Arabům? Nebo naženete do moře Palestince? Teď prokažte svou objektivitu a navrhněte oboustranně přijatelné řešení. A nezapomeňte přitom, že palestinští předáci celých 60 let konfliktu trvají na tom, že Izrael musí být zničen a žádné jiné řešení nejsou ochotni akceptovat.

Vidíte Jene, že jsem nikterak nekličkoval a všechny Vaše otázky zodpověděl. Teď je řada na Vás. [smích]

182383

29.01.2009 17:47

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

Vojta49 81.?.?.?

Že mi zde spílají "rozhněvaní mladí mužové", jimž jejich "spravedlivé rozhořčení" zatemňuje mysl, jsem si zvykl. Ovšem osočí-li mě ze "sprosté lži" člověk, jako Vy, je to vážné. Buďte tak velmi laskava, paní Jarmilo, a ukažte mi ta má konkrétní slova, jimiž jsem se dopustil takové hanebnosti. A mohu-li poprosit, nevkládejte do mých úst nic, co jsem neřekl.

Já si žádných lží, natož sprostých, nejsem vědom. Pokud mé "lži" neukážete, budu nucen Vaše slova chápat jako velmi nečestný pokus znechutit mi další diskusi. To jste chtěla?

182428

29.01.2009 18:23

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

Vojta49 81.?.?.?

Nepřipadá Vám Jene naše diskuse maličko nevyvážená? Já jsem poctivě odpověděl na všechny Vaše otázky. Odsoudil jsem i usmrcení civilních pozorovatelů cituji "Ano, politici a ozbrojené složky Izraele se dopustili na palestinských Arabech a jiných nevinných lidech řady válečných zločinů." A Vy nejste ochoten oplatit mi to třemi větami odpovědi na mou jedinou otázku? Nestojím Vám ani za to, poskytnout mi alespoň odkaz na Váš již jednou vyslovený názor?

182433

30.01.2009 00:09

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

Vojta49 81.?.?.?

Není to tak dlouho, Jene, co jsme se dohodli, že rovnice ZLO=LIDÉ je o moc blíže pravdě, než ZLO=ŽIDÉ. A teď prosím pohleďte zpět, třeba na tento svůj příspěvek.

Zbyla-li Vám alespoň špetka soudnosti, spatříte v každé své "konkrétní otázce" totéž. Fanatické naléhání tak už konečně přiznej, že ZLO=ŽIDÉ, následované rudým Odpovíš na dotaz?, evokujícím ránu pendrekem. Z čeho soudíte, že já jsem v pozici provinilce povinen odpovídat na Vaše otázky? A Vy, jako vyšetřovatel, nespokojený s mými odpověďmi, jste oprávněn klást další a další? A ještě ke všemu takovým způsobem, že otázky nepřipouštějí jiné odpovědi, než ty, které si přejete slyšet?

A odpovědi na mé jednoduché otázky? Těm se vytrvale vyhýbáte. Ještě stále jsem od Vás neslyšel, jak je možné, že v ghetu jménem Gaza je dnes 1,3 milionu obyvatel, když ještě před deseti lety jich tam byla polovina. Jak to, že každá tamní žena má průměrně 6 dětí? Jak si něco takového mohou dovolit lidé v podmínkách koncentreačního tábora? Z čeho ti lidé žijí? Z čeho financují svou infrastrukturu? Kde mají původ astronomické majetky palestinských vůdců? Když tam ti lidé tak strašně trpí, proč neutečou jinam, kde jim a jejich dětem nehrozí smrt?

Vsuvka pro pana Hestroye. Promiňte pane, ale Vaše otázka je k smíchu. Kdyby Židé z Waršavského gheta úmyslně a cíleně zabili jen jediného německého oficíra, nastal by skutečný masakr. Masakr v tom smyslu, že živý by vyvázl sotva každý desátý. Tak totiž masakrovali fašisté. A na veřejné mínění se rozhodně nikoho neptali. Nebo si nevzpomínáte, kolik českých životů stál jediný fašista - Heydrich?

Lituji Jene, ale je to má chyba. Už několikrát v minulosti jsme spolu diskutovali (třeba na téma rovnost lidí). Vždy to skončilo podobně, jako dnes. Na Vaší (s prominutím) fanatické víře ve "svou jedinou a svatou pravdu", nepřipouštějící sebemenších pochybností. Ještě stále věříte, že máte pro lidstvo stejnou cenu, jako měli třeba Einstein nebo Mozart?

A já Vám znovu uvěřil, že čtete (krom zdejších diskusí) i něco jiného, třeba Koukolíka. Bohužel. Vám vůbec nejde o to, dozvědět se něco nového. Naopak. Vy prahnete po jediném. Potvrdit a upevnit si tu "svou jedinou, pravou ... víru".

Přeji Vám mnoho úspěchů do všech Vašich budoucích dnů. Dovoluji si odhadnout, že každý Váš zítřek bude klopotným všedním dnem stejně, jako byl včerejšek. Protože bude nekončícím bojem za Vaši "víru a pravdu". Já patřím Jene k lidem, kteří dávají přednost dnům svátečním. Proto je pro mně každý nový den svátkem. Svátkem poznání. [smích]

182471

31.01.2009 01:26

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

Vojta49 81.?.?.?

Chceme-li Jene korektně posoudit libovolný problém, musíme se udržet NAD NÍM. Jakmile ztratíme odstup a začneme se emocionálně angažovat, objektivita je pryč. Emoce totiž způsobí, že namísto racionálního chci vědět nastoupí iracionální věřím. Neudivuje Vás, jak dobře jsem už před deseti dny v příspěvku o Zvláštnostech mozku odhadl výsledek této naší diskuse?

Společně s paní Jarmilou a pány Mirdou a Hestroyem jste do písmene naplnili mou předpověď. Vaše víra vás zcela pohltila. Opakovaně a systematicky jste hledali nové a nové argumenty. Ovšem jen ty „správné“ a s jediným cílem. Ne něco nového odhalit. Nýbrž znovu a znovu potvrzovat, jak jsou ti Židé zlí. A tím upevňovat své vlastní přesvědčení. A mě k němu přivést.

Já se všemi Vašimi argumenty o prokázaném zlu souhlasil. Připojil se k přání, viníky potrestat. Všechno málo. Neučinil jsem to hlavní. Nepřipojil se k Vaší víře. Co víc? Navrhl jsem, pokusit se nahlédnout hlouběji do motivací obou stran. Zda není třeba nějaký maličký kousek ZLA i na té druhé straně. Ovšem zkoumat palestinské motivace? To je TABU! Tato otázka natolik ohrožuje Vaši víru, že si netroufnete o ní vůbec hovořit. Ani jí bagatelizovat. Vy jí jednoduše ignorujete.

Až dojemně působila Vaše snaha, Jene, ochránit mě a odvést od „zakázaného“ tématu. Opakovaně jste mě vybízel, abych „neklouzal po povrchu“ a věnoval se důležitým zprávám o židovských zločinech, jež jste hromadil, co pilná včelka. S důvěrou, že když mi jich dodáte dost, musím přece „uvěřit“. Díky, Vaši snahu oceňuji.

Lidé, kteří šťourají věřícím do jejich přesvědčení, jsou v očích věřících zlí. A tak, ač jsem ani slůvkem nikdy a nikde nehájil židovské špatnosti, byl jsem vašimi společnými silami těžce znectěn. Nebyly napadány mé argumenty (jsou přece TABU). Vždy byla na kříž přibíjena má osoba, má morálka, mé vlastnosti. Což se v korektních diskusích považuje za nepřípustné, nebo ne?

K „problému našeho světa“. Chceme-li Jene „změnit Systém“ (tedy lidi, jejich touhy, emoce, myšlení, vztahy mezi nimi), musíme dokonale porozumět tomu, jak toto vše funguje. Víra na to opravdu nestačí.

A bohužel nefunguje ani víra, v možnost převýchovy lidí. Kolik pokusů o změnu člověka jeho převýchovou už skončilo v lidských dějinách fiaskem? Zkoušet to znovu a znovu a ignorovat zjevné signály neúspěchu, se v teorii nazývá Jene stupiditou. Pan Koukolík tomuto fenoménu věnoval rozsáhlé pojednání. Vřele doporučuji.

Jsem přesvědčen Jene, že máte na víc. Rozhodně jste schopen studovat a kriticky myslet. Nespokojujte se s jednostranným pohledem na svět. V žádné oblasti. Vědět je skutečně o moc víc, než věřit. Držím palec.[smích]

182563

01.02.2009 23:07

Výrobky, výrobci, prodejci..a kam to povede

RE: Také jedna

Vojta49 81.?.?.?

Moc bych si přál, mít dodnes ve stodole starý sovětský počítač Elbrus. A ani by nemusel moc fungovat. On totiž podle konfigurace obsahoval 20 - 30 kilo ryzího zlata! Nemá ho někdo dodnes doma? Zn.: Pomohu vytěžit. [mrknutí jedním okem]

182735

02.02.2009 14:35

Odhalené podvody: Matematika

RE: Smutné. Možná až moc smutné...

Vojta49 81.?.?.?

Svatá pravda. A to jste ještě Jiří zapomněl zmínit, že pan Lischka vlastně píše čistou pravdu.

Nedávno jsem byl lyžovat se dvěma přáteli na Slovensku. K přespání jsme zvolili levnou turistickou ubytovnu. Třílůžkový podkrovní pokojík nás stál 30 Euro. Když jsme se ubytovali, přišel poslíček a dával nám nějaké mince, že se prý recepční zmýlil. Každý jsme si vzali jedno Euro a něco nechali poslíčkovi.

Pokojík měl ve skutečnosti stát jen 25 Euro. Recepční dal poslíčkovi 5 Euro, aby nám je vrátil. Poslíček nám dal každému jedno Euro, 2 Eura mu zbyla. Z původních 30ti Eur tedy náš výdaj klesl na 27, poslíčkovi zbyla 2 Eura. Kam se podělo to poslední z původních třiceti!?!

Hanba matematice. [velký smích]

182825

02.02.2009 18:47

Odhalené podvody: Matematika

RE: Smutné. Možná až moc smutné...

Vojta49 81.?.?.?

Tak Vám tedy pane Vlado "pěkně" děkuji. Jste výtečný matematik. Jen nevím, zda Vám to jedno nalezené Euro stálo za to. Třeba by si je rádi nalezli i jiní.

182854

05.02.2009 13:52

2,3 miliardy na válečné mise

RE: Nic nového

Vojta49 81.?.?.?

Pane Satai, obávám se, že ze skupiny pánů, s nimiž diskutujete, žádnou racionálně formulovanou hypotézu nevyrazíte. Pánové jsou totiž "věřící". Tedy věřící toho typu, kteří namají čas studovat reálie a zabývat se statistikou. Oni jsou totiž zcela vytíženi hledáním argumentů, které podporují jejich "víru".

Používají svou oblíbenou strategii. Čím více argumentů pro mé tvrzení, tím více mám pravdy. Pojem "falsifikace hypotézy" je uráží, mají jej za nadávku. [chechtot]

183112

12.02.2009 20:52

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

Vojta49 81.?.?.?

Vašeho příspěvku jsem si Lucko všiml čirou náhodou. Do diskusí, starších deseti dnů, nemá smysl zde na Zvědavci psát. Diskutující se k nim obvykle už nevrací.

K Vašim poznámkám o Palestincích. Žádný živý tvor na světě nekoná (opakovaně a dlouhodobě) nic neúčelného. To je prosím přírodní zákon. Našel-li se nějaký organismus, který konal neúčelně, podlehl v soutěži s těmi, kteří takové hlouposti nedělali. A dnes na této planetě prostě není.

Co soudíte o konání Palestinců ve světle tohoto zákona? Míním tím konkrétně zarputilý šedesátiletý boj klacky a kameny proti sofistikovaným elektronickým zbraním. Co soudíte o účelu takového konání?

183595

15.02.2009 03:03

1929: znovu po 80 letech

RE: jasne, vira hory prenasi, jenze nekdy taky ne,

Vojta49 81.?.?.?

I na mé argumenty jste pane Stane cca před měsícem reagoval stejně, jako na pana Traxlera. Jsme dle Vás oba naivní a nezkušení idioti. Může být. Zkuste zde tedy formulovat jednoduché prognózy, co se ve světové ekonomice odehraje za 30, 90, 180, 360 dnů. Najdete-li k tomu odvahu, brzy uvidíme, kdo je idiotem a kdo se jen marně holedbá. [smích]

183732

15.02.2009 23:07

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

Vojta49 81.?.?.?

Souhlasím, hrdost arabů je příslovečná. Ovšem ani arabský rodič nedá přednost své hrdosti před strádáním či dokonce hrozbou smrti vlastních dětí. Pro své děti obětuje každý člověk úplně všechno. I tu hrdost.

Já se na rozdíl od Vás Lucko domnívám, že statut trvale ubližovaných a ukřivďovaných chudáčků je pro Palestince výtečný zdroj obživy. Snazší a spolehlivější, než jakýkoli jiný. Pohleďte na pohádkové bohatství palestinských vůdců. Kde se bere? Oč myslíte, že se rvou Fatáh s Hamásem?

I to "přežívání" Palestinců je výmluvné. Z neustále přitékající mezinárodní pomoci zbývá dost i na prosté Palestince. Za 60 let vzrostl jejich počet ze 700 tisíc na více než 3 miliony. Dovedete si představit, jak by se museli lopotit na to, aby stejného demografického růstu dosáhli mírovým obděláváním polí? Průměrná Palestinka má 6!!! dětí. Smím se zeptat, kolik jich uživíte Vy?

Takže zanechte iluzí. Palestinci naprosto netouží po nějakém "konečném vítězství". Oni mají hrůzu z toho, že by jejich boj mohl skončit. Kdo by je pak živil?

183794

16.02.2009 00:52

1929: znovu po 80 letech

RE: jasne, vira hory prenasi, jenze nekdy taky ne,

Vojta49 81.?.?.?

Děkuji, pane Google. Oceňuji Vaši námahu. Tolik slov a jen pro mě? [mrknutí jedním okem]

Kdybych směl vyslovit malou prosbu, tak snad přidat ještě pár slůvek k věci. Aby bylo o čem si popovídat. Tedy příště, ano? [smích]

183806

16.02.2009 21:05

1929: znovu po 80 letech

RE: je to trochu jinak

Vojta49 81.?.?.?

Velmi správně řečeno, pane Hestroyi. Logika totiž praví, že součástí JIMI ovládaného světa jste bezpochyby i Vy. Tedy vše, co zde prezentujete, je vlastně důsledkem JEJICH promyšlené manipulace Vašich myšlenek. Hrůza co? [velký smích]

Že není? A čím to, že právě Vy nejste "ovládán", kdežto zbylý "celý svět" ano? Disponujete nějakým špičkovým vzděláním? Mimořádným IQ? Jste proti ovlivňování své mysli chráněn speciálními technickými prostředky? Tak už nám (ovládaným ovčanům) to své tajemství konečně prozraďte. [smích]

183923

16.02.2009 23:29

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

Vojta49 81.?.?.?

U všech živých tvorů je Lucko nejvýše ceněnou hodnotou život. Hned po něm je bezpečí, zdraví, prosperita, u lidí také intelekt, vzdělání, majetek, moudrost, ...

Stojí-li na nejvyšším stupni palestinských hodnot hrdost, jak tvrdíte, je to na pováženou. Ještě nikdy na této planetě nepřežil žádný živočišný druh, který dal přednost hrdosti (nebo jinému podobnému cíli), před životem, bezpečím a prosperitou svých mláďat. To prostě technicky nelze.

Fakt, že Palestinci nejen přežívají, ale dokonce skvěle prosperují, je zřetelným dokladem účelnosti jejich konání. S hrdostí to nemá nic společného. Již tři generace Palestinců totiž nevyrostly z pilné práce svých rodičů, nýbrž ze zahraniční pomoci, přicházející ze světa na základě uměle udržovaného obrazu jejich utrpení. Je to sice poněkud nezvyklá, ale v praxi dobře fungující životní strategie. Přísnější posuzovatel by ji možná označil za parazitickou. [smích]

Má poslední otázka je řečnická a nečekám na ni žádnou odpověď. Dovedete si představit posledních šedesát let života Palestinců za (čistě teoretického) předpokladu, že Palestinci a Židé jsou jedinými obyvateli naší planety? Že neexistují žádné jiné státy a národy? [chechtot]

183935

21.02.2009 14:12

Mattoni už není

RE: Je to tristni,

Vojta49 81.?.?.?

Optimistických zpráv je paní Ájo dost. Copak si nevzpomínáte na celé městské čtvrti, plné zanedbaných, otlučených a páchnoucích činžáků (pražské Nusle, Karlín, Libeň, Žižkov, karlovarské Tuhnice, Doubí, Rybáře, ...)? Na nejoprýskanějších barabiznách se jako výsměch skvěly cedulky "Dům je v socialistické péči nájemníků". Téměř všude, kde se tento zanedbaný "státní" majetek vrátil zpět do rukou konkrétních vlastníků, se jeho stav radikálně zlepšil. Radost pohledět.

A že Lázně Kyselka už nikdy nebudou fungovat tak, jako za "císařpána"? Realistický pohled říká, že nikoliv. Je to patrné i z nezájmu vlastníků zde investovat. Oni vědí, že lidé si pro minerálku zajedou raději do hypermarketu, kde nakoupí i další zboží. Pokud by někdo chtěl z Kyselky vytvořit skanzen, nezbývá, než vypsat sbírku. A i do budoucna pak nějak zabezpečit trvalé financování údržby.

Prostě takto funguje ten náš "zkažený" svět. Peníze až na prvním místě. Kdo si přeje něco jiného, musí si hledat nějaký "jiný svět" [velký smích]

184290

21.02.2009 23:23

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

Vojta49 81.?.?.?

> Obě pohlaví se v tlupě chovala promiskuitně, takže ...

V souvislosti s tímto tvrzením by bylo dobré paní Jarmilo vysvětlit, kolik svých mláďat každá taková promiskuitní samička živila. Patnáct? Možná i dvacet? Že je to nesmysl? Takové množství nelze uživit? Tak jak se ty promiskuitní potvůrky bránily otěhotnění? Pověru o tom, kterak laktace chrání před početím, prosím vynechte. [smích]

184306

22.02.2009 00:08

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

Vojta49 81.?.?.?

> Vše, co člověk ve vztahu k sobě a kolem sebe vytváří, jak vnímá sám sebe i ostatní (pozor: nejen ostatní lidské bytosti) a jak následně reaguje je plně v JEHO moci. Od jisté chvíle se v jistém smyslu vyvázal na podřízenosti vůči evoluci ...

Ale nevyvázal. Toto tvrzení je bohužel Jene jen zbožným přáním. Ve skutečnosti jsme (jak my lidé, tak všechny ostatní živé bytosti) jen velmi sofistikovanými dopravními prostředky, které si postavily naše geny s jediným cílem. Abychom je dopravili v té nejlepší kondici a s co nejvyšší perpektivnou na další replikaci do nových generací.

A hned rozumíme třeba té proklínané chamtivosti. V dávné minulosti dokázali nejlépe zabezpečit své potomstvo ti nejchamtivější z našich předků. Tato lidská vlastnost se ukázala jako vysoce účelnou pro reprodukci potomstva. Tak ji prostě dnes máme. Jedinci s méně účelnými vlastnostmi v soutěži neuspěli.

To, že si sami sebe uvědomujeme vůbec neznamená, že se také dokážeme ovládat. Naše činy jsou stále ještě s větší části ovládány našimi emocemi. Malý důkaz? Pohleďte na ty přívaly iracionální zloby, zaslepené zášti a stupidní nenávisti, předváděné v těchto diskusích. Jaký mají smysl?

184310

22.02.2009 16:55

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

Vojta49 81.?.?.?

Pojem "negativní ovládací programy" je Jene nehorázný nesmysl. Nic ve zlém. Ukazuje na to, že se stále znovu a znovu pokoušíte opravovat svět bez znalostí základů jeho fungování. Takové počínání patří bohužel do kategorie "stupidita". Je mi líto.

Vždyť přece známe desítky příkladů podobných "ovládacích programů". Zlí duchové, démoni, peklo, ráj, nadčlověk, různé tisícileté říše, komunismus, ..., vtloukané lidem do hlav daleko intenzivněji, než činí dnešní propaganda. Neuspěly. Co myslíte? Co je snazší? Odmítnout v patnáctém století návštěvu kázání nebo dnes odmítnout TV, rádio a bulvár?

Lidé se Jene v drtivé většině chovají v plném souladu s přírodními zákony. Hodně zjednodušeně řečeno, touží dosáhnout co nejvíce libosti s co nejmenší námahou. K tomu nás evoluce miliony let selektovala. Změnit to za pár tisíciletí je bláhovým snem. Zkuste si vyhledat slovní kombinaci "gen MAO kriminálník". Nebo "Boučková Rok kohouta". Skvělým klíčem k pochopení lidských motivací je útlá knížečka od profesora Zrzavého s titulem Proč se lidé zabíjejí. Velmi doporučuji.

Ale abych jen nekritizoval. Soudím, že cesta vede jinudy. K výraznému zlepšení vztahů v lidské společnosti je nezbytné co nejlépe poznat lidské tužby, přání a cíle. Tyto znalosti pak využít k motivování lidí. Zkuste ve svém okolí nalézt alespoň jednoho pamětníka - baťovce. Bude Vám vyprávět o zajímavé práci, korektním jednání nadřízených, spravedlivém odměňování, skvělých sociálních programech pro zaměstnance, prostě o něčem, podobajícím se téměř ráji. A vůbec nevadí, že Baťa byl jedním z nejvlivnějších příslušníků české předválečné elity. Zkusíte odhadnout, proč asi?

184338

23.02.2009 00:03

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

Vojta49 81.?.?.?

Že existuje nepřeberně reklamních strategií, politici užívají brutální propagandu, u intelektově slabších jedinců lze dokonce uspět i s indoktrinací mysli, o tom není Jene sporu. Ovšem účinnost všech těchto metod je ve srovnání s evolučně vestavěnými vzorci lidského chování stále zanedbatelná. Lidská společnost je totiž tak složitá síť vztahů, že "vykalkulovat" si nějaký "program", který by ji spolehlivě vedl k zamýšlenému cíli, je naprostou iluzí.

Jistě nesouhlasíte. Jste stále přesvědčen, že stádo lze snadno zmanipulovat k čemukoliv. Dobrá. Dokažte to. Nabídněte svou metodu ministrovi pro menšiny. Přesvěčte ho, že užitím Vašich "ovládacích programů" "zmanipulujete" mysli Romů tak, aby přestali parazitovat na většinové společnosti, krást a ničit a začali žít slušným životem. Prokážete-li na vzorku romských dobrovolníků alespoň desetiprocentní účinnnost těchto "programů", vláda Vám bezpochyby neodkladně uvolní jakýkoliv balík peněz, potřebný k aplikaci na celou komunitu. A já se navíc zasadím, abyste byl nominován na Nobelovu cenu. Tak prosím. S chutí do toho. [smích]

184370

23.02.2009 22:59

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

Vojta49 81.?.?.?

Jene, Jene. Děsivé "negativní ovládací programy", které dle Vašeho mínění deptají naši civilizaci, se v konfrontaci s nepřizpůsobivou menšinou ukázaly být vlažným vzduchem. [mrknutí jedním okem]

Tak zavedeme diskusi jinam a zkusíme najít jiného Bubáka? Třeba
> deformovaná, sobecká a často chamtivá lidská mysl, ...

Ts, ts, ts. Vy opravdu Jene víte, jak funguje lidská mysl? A která její část je deformovaná? A cítíte se povolán lidem mysl "srovnat"? To je hodně sebevědomé. Možná až příliš.

Občas mám pocit, že se snažíte na sobě pracovat a zjistit, jak svět doopravdy funguje. A jindy je to taková bída, že je škoda slov. Za tu stupiditu se omlouvám.

184440

24.02.2009 01:23

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

Vojta49 81.?.?.?

Tleskám pane Josephe. Váš příspěvek je ukázkovým příkladem racionálního kritického myšlení. Radost číst. Díky.

184448

25.02.2009 12:39

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

Vojta49 81.?.?.?

Všimla jste si paní Jarmilo jedné zajímavosti? Téměř všichni diskutující s Vašimi názory nesouhlasí. Dokonce i paní Alexa. A já, od něhož jistě očekáváte zdrcující kritiku, jsem si polínko nepřiložil. Oceňujete to? [smích]

184570

25.02.2009 13:10

Morganatická společnost

RE: Wow!

Vojta49 81.?.?.?

Mně ten článek připomíná dort pejska a kočičky. Pejsek je v tomto případě alarmista a kočička konspirátorka. Oba tam nacpali to, co mají nejraději. [velký smích]

184577

25.02.2009 17:33

Morganatická společnost

RE: Wow!

Vojta49 81.?.?.?

> Z idejí zbyl paskvil, a máme: nesnášenlivou společnost, nadávky gender a multikulti, šílený systém … nulovou slušnost, vyrabovanou ekonomiku, ...

Ne, ne, to vůbec není alarmismus, že pane Hestroyi?

> Morganatická společnost nesmírně silně bojuje proti tomu, aby se v myšlení jejích jedinců uplatňovalo přirozené logo – ona chce poslušné jedince, jejichž myšlení bude založeno na takovém logu, jaké se sama rozhodla členům společnosti vtisknout ... žádné informace, a co největší využívání atavismů ke tvorbě názorů ...

A toto nemá vůbec nic společného s konspiračními teoriemi, že?

A také si můžeme probrat některé ty "do očí bijící pravdy", které Vás v článku tolik fascinují, třeba:

> ... Brali se, když jí bylo osmnáct ...
> ... maturitu nestihla – ale, ...

Ale některé maturitu stihnou, vdavky nevdavky. Jen chtít.[smích]

> ... ludra, (Petra) nikdy nepracovala, tak teď může ukázat, ...
> ... Ona tvrdí, že jí šetření a pomluva zhoršilo postavení v práci. A že přišla o dva platy a protože jí ty dva platy ukradli, tak jí také dali zápočťák na dobu o dva měsíce kratší.

Tak nějak pracovala-nepracovala, ne? Že by ji chudinku navíc vyhodili? Proč asi?[smích]

> ... tato dáma do deště a nepohody zoufale shání práci (jakoukoliv) a nemůže ji sehnat.

Zatímco řetězce ne a ne sehnat pokladní a manipulanty, zatrolená smůla ...[smích]

> ... soud rozhodoval o péči o děti, ona se nedostavila – někdo ji na rohu okradl o mobil a peněženku ...

Každý jistě pochopí, že mobil a peněženka jsou důležitější, než osud vlastních dětí ...[smích]

--------------
A za tím vším je ta prokletá, zlá a ohavná morganatická společnost. Není-liž pravda, pane Hestroyi?[velký smích]

184632

25.02.2009 21:06

Morganatická společnost

RE: Wow!

Vojta49 81.?.?.?

Rozhodně si nepřeji zlikvidování ani rozklad ničeho, pane Hestroyi. Ani nerozumím, jak jste na takovou pitomost přišel.

Celou dobu se snažím o jediné. Naznačit vám Všem, kteří zde vytrvale a opakovaně lomíte rukama a lkáte nad svou bezmocí a ublížeností tím "zlým světem", že ten svět by mohl být výrazně lepší, kdyby jste jen v úžasu nestáli a nezírali
> kam až tato společnost založená na lži, bezpráví a zlodějině, došla.

Není-li člověk ochoten "zvednout zadek" od počítače, a začít něco užitečného dělat, pane Hestroyi, bude až do smrti jen
> v úžasu stát a zírat.
A to je podle mě na mladého a schopného chlapa Vašeho typu žalostně málo.

184661

26.02.2009 13:30

Morganatická společnost

RE: Wow!

Vojta49 81.?.?.?

Už jsem to zde uvedl mnohokrát pane Hestroyi. Tedy jinými slovy.

Jak byste nazval dřevorubce, který jde kácet les a nese si s sebou jen hrábě? Co soudíte o rybáři, který si vyrazil na sumce pouze s prakem? Důvěřujete lékaři, který Vás léčí zaječí pacičkou a škapulířem?

Směšné, že? A přesto se někteří lidí chovají právě tak. Neustále a opakovaně se snaží "opravovat" svět. A jejich výbava? Hrábě, prak a zaječí pacička.

Chceme-li cokoliv opravovat, pane Hestroyi, musíme dokonale poznat, jak to funguje. A svět, ten je velmi složitý. Je ovládán přírodními zákony a mozky lidí. Jste si jist, že obojí dokonale znáte? Znáte třeba odpověď na otázku, po čem my lidé všichni velmi toužíme? Od dětí počínaje až po kmety, od nejchudších po multimiliardáře, od ateistů až po muslimy? Co to je? A proč tomu je právě tak?

Je naprosto nezbytné znát odpověď na tuto otázku. A ještě na mnoho dalších. Až pak můžete jít směle opravovat svět. Pak se i já rád připojím. [smích]

184751

26.02.2009 23:59

Morganatická společnost

RE: Wow!

Vojta49 81.?.?.?

Ale já se snažím být příteli Janko připojen, jak nejlépe to dovedu. Pravdou je, že nejspíš se pohybuji v trochu jiných sférách, než Vy. Ale opravdu neustále hledám. Hledám to podstatné a důležité.

Budu rád, když na chvilku sestoupíte ze svých výšin a poradíte mi. Co je pro člověka (objektivně) to nejcennější na světě? Zdraví? Peníze? Vzdělání? Moc? Intelekt? Zlato? Něco úplně jiného?

Co myslíte Vy? Odpověď "život" prosím neuvádějte, bez života by sama otázka ztratila smysl. Budu vděčný za všechny odpovědi. [smích]

184845

28.02.2009 15:00

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

Vojta49 81.?.?.?

Software k vyhledávání plagiátů ve vědeckých pracech by určitě prokázal, zda si onen anonymní souhlasný příspěvek psala sama paní Jarmila. Dovolím si pane Josephe spolu s Vámi a paní Strigou odhadnout, že pravděpodobnost shody autora by vyšla velmi vysoká.

Ovšem to není důležité. Daleko zajímavější je fakt, kterak paní Jarmila svými činy elegantně vyvrací svá vlastní tvrzení. Dle nich přece ona téměř nepodléhá "vylhaným a pseudovědeckým" evolučním predispozicím. Její jednání je dle ní skoro výlučně determinováno výchovou a kulturními vlivy společnosti. Ovšem zde paní Jarmila zřetelně ukazuje své (samozřejmě geneticky podmíněné) motivace.

Z jejích vlastních slov víme, že je v poměrně obtížné ekonomické situaci. Měla by tedy upřednostnit mem "bez úpráce nejsou koláče" a věnovat se něčemu, co její ekonomickou situaci zlepší. Ona však, aniž si to sama uvědomuje, prahne daleko více než po penězích po něčem důležitějším. Po tom, po čem už desetisíce let prahnou všechny lidské bytosti.

Co to je? To nehmatatelné a nevyčíslitelné agens, při jehož nedostatku všichni velmi strádáme? Pro něž (na první pohled nesmyslně) třeba riskujeme i své zdraví (mladíci na různých vehiklech v u-rampách)? A někteří i životy (vysokohorští horolezci)? To agens by se dalo také nazvat vstupenkou do vyšších pozic lidského společenství. Tou zářící a v očich všech lidí velmi žádanou vstupenkou je uznání druhých lidí.

Ve světle této (evolučně nám dané) motivace je počínání paní Jarmily naprosto pochopitelné.[smích]

185017

28.02.2009 23:48

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

Vojta49 81.?.?.?

Paní Jarmilo, křivdíte mi. K vlastnímu tématu diskuse (láska, zamilovanost, sexuologové) jsem neřekl ani slovo. Ačkoliv mě prsty na klávesnici svrběly. Už dlouho zde neproběhla tak bouřlivá diskuse. Já při té příležitosti jen ukázal na jeden zajímavý aspekt lidských činů. Na jejich motivaci.

Vy jste svým článkem a pak rozsáhlou obhajobou svých názorů vykonala značný kus práce. O smyslu a účelu té práce můžeme diskutovat. Její objektivní existenci však nemůže nikdo popřít. Očividně jste vynaložila spoustu své energie i svého času. A to opomíjím, že k takovémuto "nošení vlastní kůže na trh" jsou potřeba jak určité schopnosti, tak také jistá dávka osobní statečnosti. Ne každý obé má. Přijměte prosím tato má slova jako výraz uznání za Vaše úsilí.[smích]

A nyní k mé otázce motivace. Vy říkáte, že tato aktivita je pro Vás hledáním pravdy. Okamžitě se nabízí protiargument. A k čemu to publikum? Není snazší hledat pravdu v klidu své pracovny? Jak mi mohou s hledáním pravdy pomoci mektalové typu Vojta49?

Já myslím, že jsme u další zvláštnosti lidského mozku. My lidé sami sebe považujeme za něco velmi extra. A tak se nedokážeme smířit s představou, že by motivace našich činů mohla být tak přízemní, jako třeba touha po uznání druhých. Kdepak! Naše motivace musí být vznešená. Hledání pravdy.

Bane. Myslím že motivace nás všech, kteří zde exhibujeme, (mně nevyjímaje) je úplně totožná s tou, která ponouká tříleté chlapečky čůrat na ohradu, kdo výš. A malé holčičky, zdobit se maminčinou bižuterií a nakrucovat se před kamarádkami. A větší kluky a holky kouřit (s přemáháním) první cigára a džointy. A pražského primátora lézt na osmitisícovku. A paní Pilarovou i přes její pokročilý věk stále znovu vyrážet na koncertní turné. A nás chlapy se před sebou navzájem naparovat v nesmyslně drahých autech. A vás ženy měnit svou skutečnou fyziognomii tvarovacím prádélkem, módními šaty, vysokými podpatky, malováním nových tváří na vlastní obličeje, nákladnými účesy, liposukcí, implantáty, ... Vše jen a výhradně pro uznání druhých. My lidé, jsme ze všech tvorů na této planetě nejvíce závislí na svém sociálním prostředí.

Na závěr bych rád podotkl, že si uvědomuji, že druzí lidé nemusí vidět v popisovaných jevech totéž, co já. I přes to uvítám každé slůvko chvály. Pro nic jiného jsem to nepsal.[smích]

185057

02.03.2009 16:12

Prý je zamilovanost choroba

RE: Josephe nedej se a bojuj (!!!)...

Vojta49 81.?.?.?

K tomu P.S.

nějak si pane Mirdo na žádnou dohodu s Vámi nevzpomínám. Jste schopen mi tu údajnou "dohodu" ukázat?

185208

02.03.2009 22:20

Odvrácená tvář Měsíce

RE: Trochu te skutecne vedy by nezaskodilo

Vojta49 81.?.?.?

Jasné a průkazné pane Hoakere. Možná bych připojil ještě jeden silný argument.

Po natáčení každého filmu přece zbyde obrovské množství materiálu. Kulisami a rekvizitami počínaje, přes stohy pracovních textů až po množství natočeného, leč nepoužitého materiálu. Pokud by byl kousíček takového "důkazního" materiálu ke koupi, média i tajné služby by nabídly obrovské sumy. Horu peněz by jistě média nabídla i některému z tisíců aktérů onoho natáčení, ochotnému vyprávět. A že by se za ta léta mezi účastníky onoho "velkopodvodu" neobjevil nikdo, komu lékaři sdělili blízkost jeho skonu? Prodejem svého vyprávění by snadno zabezpečil svou rodinu na několik generací. Ale asi se mýlím. Lidé přece vůbec netouží po snadno získaných penězích.[velký smích]

P.S. Stále jste ještě pane Mirdo nenalezl naši "dohodu"? Že by další příklad toho, kterak člověk snadno uvěří tomu, co si sám "vymyslí"? [chechtot]

185255

03.03.2009 14:18

Odvrácená tvář Měsíce

RE: Trochu te skutecne vedy by nezaskodilo

Vojta49 81.?.?.?

Dohoda je vždy dvoustranným aktem. Fakt, že v ni věříte, nic neznamená. Lidé věří různým hloupostem. Nejste-li schopen uvést na naši údajnou "dohodu" odkaz, neužívejte ji laskavě v diskusích jako argument. O tom, s kým a jaké dohody uzavírám, budu i nadále s dovolením rozhodovat já sám.

185343

04.03.2009 13:58

Bibi a Evet

100 miliard dobrých, ne?

Vojta49 81.?.?.?

Zdravím všechny oponenty, kteří dodnes věří, že Palestinci vedou šedesátiletý boj za zničení Izraele pro ... Pro co vlastně?

Dárcovská konference to zřetelně ukázala. "Odměnila" Palestince za jejich "boj" honorářem ve výši 100 miliard korun. Polovinu pro organizátory, druhou pro lid. Uspokojivé, ne? [smích]

185512

04.03.2009 14:51

Bibi a Evet

RE: 100 miliard dobrých, ne?

Vojta49 81.?.?.?

To je velmi těžký omyl, pane Takyjeden. Ukažte mi v přírodě jakýkoliv organismus, který se v "boji za holou existenci" množí jako o závod. A budete-li namítat, že lidé jsou jiní, než všechny ostatní organismy, zkontrolujte si laskavě porodnost v některém z ruských gulagů. Čistá nula, že? Neboť tam vskutku šlo o holou existenci.

Naopak tam, kde je "výše daru" odvozena od počtu dětí (například sociální podpora cikánů), tam ženy rodí vysoko nad obecný průměr. Bude-li stupidní politika "odměňování Palestinců" pokračovat, jejich počet poroste dál geometrickou řadou. Stejně, jako u nás cikánů. Dokážete domyslet důsledky?

185520

04.03.2009 15:20

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: kto potrebuje

Vojta49 81.?.?.?

> To stádo totiž tvoří mladí, sebevědomí a abiciozní individualisté. To, že jsou možná blbí, nepřemýšlí a rovnou jednají, nemají příliš strukturovaný žebříček hodnot a celkově představu o světě ...

Naprosto s Vámi souhlasím, paní Alexo. S maličkou výhradou. Nahraďme slůvko "mladí" slovním spojením "neschopní, ale sami se sebou velmi spokojení". Pak bude ta definice přesnější. Důvody pro toto upřesnění najdeme třeba i ve zdejších diskuzích.[smích]

185524

04.03.2009 21:03

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Vojta49 81.?.?.?

Pěkné výstupy dávají také dotazy na "gen zločinnosti" či "gen MAO kriminálník". Jen se dámy a pánové obávám, že všechny naše argumenty a odkazy jsou k ničemu. Ony totiž boří "víru" paní Jarmily. A oba víme, že "víra hory přenáší". Tedy snadno přenese i paní Jarmilu přes naše námitky. [mrknutí jedním okem]

185586

04.03.2009 21:26

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Vojta49 81.?.?.?

Moderní sociologie vysvětluje otázku počtu dětí v rodinách bohatstvím rodičů. Čím bohatší se rodiče cítí, tím méně potomků. Naopak chudí lidé si ve všech dobách pořizovali a pořizují více dětí jako určitou záruku pro své stáří. Když už se jim nepodařilo nahromadit majetek, který by je zabezpečil na stáří doufají, že je zajistí alespoň některé z jejich mnoha dětí. Má to svou logiku. A samozřejmě i výjimky.

V této souvislosti je nesmírně zajímavý i výzkum pohlaví narozených dětí. Obvykle se rodí 51 chlapců na 49 dívek. U velmi bohatých rodičů (rodiny dle Forbesu) byl zjištěn výsledek 60 chlapců na 40 dívek. Důvod této zvláštnosti je pěkně popsán zde.

185593

05.03.2009 12:55

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Vojta49 81.?.?.?

Pravda pravdoucí. A k tomu ještě statisticky významný vzorek na důkaz. Je jím počet vysokoškolsky vzdělaných Romů. Kolik romských lékařů, programátorů, architektů, inženýrů či právníků známe? Je-li člověk nevzdělatelný, nepomůže ani povinná školní docházka ba dokonce ani svěcená voda. [smích]

185687

05.03.2009 13:44

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: ... dokončení

Vojta49 81.?.?.?

Dobře napsáno, pane Hestroyi. Ano, vše je v motivaci. Pozitivní motivací většiny lidských činů je uspokojování základních lidských potřeb, pak také tužby po libosti, získávání respektu a uznání druhých.

A pozor. Je zde ještě velmi významná a často přehlížená motivace negativní. Jednou její částí je hrozba trestu při nedodržení pravidel. A druhou, obvykle zcela přehlíženou je stres. Hezkým příkladem takové stresové motivace je třeba nedávné řádění mladých Afrofrancouzů (češtinářům se omlouvám za novotvar, slovo jsem vytvořil podle vzoru Afroameričan). Řadu nocí po sobě hořela auta a obchody na mnoha předměstích francouzských měst. Proč? Ti lidé přece netrpí hladem. Mají kde bydlet, do čeho se oblékat. Mají dokonce i levná motorová vozidla, mobily, elektroniku. Tak co tedy chtějí? Z čeho pramení jejich stres?

Ten plyne z jejich mylného, iraciánálního přesvědčení. Oni věří, že jsou stejně talentovaní, vzdělaní a schopní, jako ti bohatí, které vidí kolem sebe i v médiích. Za svůj neúspěch vůbec nemohou, tím jsou vini ONI. A tak tedy "oprávněně" požadují stejný luxus, stejné značkové oblečení a stejná skvělá auta, jako mají ti bohatí. A na důkaz oprávněnosti svého požadavku pálí a ničí.

A důvod? No přece bezbřehý sociální liberalismus. Dle něj jsme si všichni rovni, máme stejná práva a povinnosti. Z toho pro mnohé vyplývá, že všichni máme i stejná práva na uspokojení svých potřeb. A tak nám koukejte pořádně zvednout sociální dávky, přídavky a podpory, nebo uvidíte!

185695

06.03.2009 14:00

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Vojta49 81.?.?.?

Tím jste paní Jarmilo chtěla říci, že v Čechách žijící Romky jsou nesvobodné, neabsolvovaly základní školní docházku a ještě k tomu nemají přístup k antikoncepci?

Ne ne. Nic takového. K potvrzení mých slov o růstu počtu dětí v nepřímé úměře k bohatství rodičů stačí maličkost. Nalézt si statistické údaje třeba o průměrných výdajích rodin dle počtu dětí. Přestaňte vymýšlet nesmysly a naučte se používat základní vědeckou metodu. Statistiku. Vědě zdar. [smích]

185813

07.03.2009 14:39

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Vojta49 81.?.?.?

Tedy paní Jarmilo, klobouk dolů. Čeští a slovenští Romové. No to je opravdu argument. To vskutku nechápu. [velký smích]

Tvrdíte, že ty slovenské Romky (narozené v bývalé ČSSR) neabsolvovaly povinnou školní docházku a nemají přístup k antikoncepci? Čtete si někdy po sobě to, co napíšete?

A můžete zde uvést, čím se liší politika našich vládců ve vztahu k "českým" a "slovenským" Romům? "Slovenské" motivuje k porodnosti a "české" ne? Buďte tak moc hodná a objasněte mi to.

A ještě trochu k mým ujetým tezím. Slovní spojení "chytřejší geny" je paní Jarmilo naprostý nesmysl. Geny jsou jen větší molekuly. A molekuly jak známo ani nemyslí, ani nekalkulují ani neplánují. A nejsou ani sobecké, ani hloupé, ani chytré. Geny se dělí pouze a jen na úspěšné a neúspěšné. Těch neúspěšných je drtivá převaha (asi 99%). Ty si za účelem své reprodukce kolem sebe postavily taková těla, jež do dnešních časů nepřežila. A ty úspěšné, ty můžeme dodnes zkoumat včetně jejich živých organických těl.

A otázka současného reprodukčního úspěchu Romů? Ten přece nemá naprosto nic společného s jejich geny. Geny Romů jsou dnes úplně stejné, jako byly před 100, 500, 2000 lety. A tehdy Romové jen bídně přežívali. A jestliže se nezměnili Romové, muselo se asi změnit něco jiného, ne?

Oni přece ke svému reprodukčnímu úspěchu paraziticky zneužívají systémy, které jsme si vytvořili my, většinová společnost, za účelem zabezpečení svých starých rodičů, svého zdraví, vlastního stáří, případné nezaměstnanosti, nemohoucnosti, ...

Zkuste si paní Jarmilo spočítat, o kolik lépe by na tom byli čeští důchodci, kdybychom jejich důchody mohli zvýšit o to, co trvale spotřebovává "nepřispůsobivá menšina" (asi 300 tisíc lidí), kteří v drtivé většině do společné sociální "pokladničky" nepřispějí ani korunou. To by bylo něco! Jenže kde najít jiný "kožich", který by dobrovolně přijal naše parazity, že? [smích]

185912

07.03.2009 16:40

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Vojta49 81.?.?.?

Kloubok dolů, paní Strigo, Stručné, přesné a výstižné. Možná bych připojil ještě něco velmi důležitého. U amerických indiánů i australských domorodců šlo prokazatelně o etnika, žijící na úrovni doby kamenné. Každý pokus o to, povýšit zájmy těchto etnik nad zájmy stávající většinové společnosti znamená jediné. Vrátit nás všechny do doby kamenné.

Ovšem kdo chce kam, pomozme mu tam, ne? [velký smích]

185932

08.03.2009 14:57

Smrt dogmatu

RE: Z pohledu programátora může být genetická výbava jen hardware, to co jsme, je však software

Vojta49 81.?.?.?

Já si také dovolím poblahopřát. Koeficientu 20/80 už věříte tři! Vy, paní Jarmila a pan Lysenko [chechtot]

186014

09.03.2009 11:48

Smrt dogmatu

RE: Z pohledu programátora může být genetická výbava jen hardware, to co jsme, je však software

Vojta49 81.?.?.?

A Vy pane Hestroyi ještě stále věříte, že TV je jediným zdrojem informací? Inu pak není divu. [mrknutí jedním okem]

186066

10.03.2009 15:14

Sbohem, banky

RE: Zamestnanost

Vojta49 81.?.?.?

Dovolím si nabídnout odpověď na vaši otázku, pane Kocoure
> Co teda dělat s lidmi, kteří nemají práci?

N I C !!!

Proč? Jakmile připustíme tezi, že někdo, třeba společnost, stát, odbory, ..., má za úkol "hledat práci pro lidi", jsme zpět v reálném socialismu či jiném ...ismu. Lidé si musí být schopni nalézt práci sami. Ti schopnější z nás vymyslí prodejný produkt či službu a ti méně schopní se nechají těmi schopnějšími zaměstnat při výrobě či poskytování té nové služby.

Co nás učí historická zkušenost? Dokázal byste říci, kdo hledal práci pro lidi před 5000, 1000, 300, 100 roky? Ano, máme konkrétní příklady, kdy ve společnosti převládla stupidní idea, že lidem je potřeba "přidělit" práci. Třeba Velikonoční ostrovy. Ty byly v minulosti zalesněným tropickým rájem, poskytujícím obživu několika desetitisícům obyvatel. Tou nařízenou "prací" bylo stavění soch Moai. Stále další a další exempláře byly tesány ze skály a stále další a další dřevo bylo potřeba k jejich výrobě a transportu. Nikdo se neohlížel na důsledky. Až na ostrovech nezbyl strom, z něhož by bylo možno postavit loď pro rybolov. Odlesněnou úrodnou půdu odnesly tropické deště. Výsledek? Hlad, úpadek, kanibalismus.

A jaké tedy preferuji řešení? Přestat přerozdělovat neschopným na úkor schopných (většina peněz, nalévaných současnými vládami do krachujích firem je přesně ta podpora neživotaschopných na úkor všech ostatních) a nechat schopné najít nové produkty, na jejichž výrobě vznikne dostatek nových pracovních míst. Opět z historie. Původním povoláním jsem programátor. Pamatuji elektronkový počítač Ural. V době, kdy jsem začínal, bylo v celém Československu pár stovek programátorů. Dnes se u nás progamováním uživí desetitisíce lidí. A většinou dobře. Kdo byl ten, který jim tu práci "opatřil"?

186201

10.03.2009 22:56

Sbohem, banky

RE: Zamestnanost

Vojta49 81.?.?.?

Jedna věc je pane Montážníku něco tvrdit, a druhá své tvrzení dokázat. Nezveřejníte-li zde odkaz na příspěvek, ve kterém mě editor jmenuje provokatérem, jste jen obyčejný lhář. A v tom případě varuji všechny přítomné. Na lháře je lépe nereagovat. [smích]

186248

11.03.2009 00:02

Sbohem, banky

RE: Zamestnanost

Vojta49 81.?.?.?

Vůbec se mnou pane Kocoure nemusíte souhlasit. Naprosto k ničemu Vás nepřemlouvám.

Rozumím-li správně Vašemu argumentu, máte především starost o budoucnost svých dětí. Tu má většina lidí. Samozřejmě i já.

Existuje celá řada možností jejich budoucnosti. Třeba:

1. Vypustíme je z hnízda co nejdříve do kapitalismu volné soutěže. Ať se o sebe v tvrdé konkurenci starají samy. To si pro své děti nepřejete, protože to od nich vyžaduje snahu, práci, píli, trpělivost, ... Je to prostě pro ně těžké. Souhlasím.

2. Svěříme je (v systému státního socialismu) do péče státního úředníka. Ten každému přidělí měsíčně jeho 6000,- (dle návrhu pana Tlustého). To je snadné a bezpečné. Své jisté budou děti mít. ALE! Jak dlouho? Co když se pro svých 6000,- rozhodne většina? Kde stát vezme ty miliardy pro stádo líných nicnedělajících trumberů? A další pro nás, důchodce? Také patříte k lidem, kteří věří, že stát je ve své podstatě bezedná peněženka, z níž lze stále jen brát a netřeba do ní nic dávat? Nevěřte, není!

3. Aby se naše děti měly lépe než my, odřekneme si některé "požitky". Namísto nich vložíme o něco více (peněz, času a úsilí) do jejich výchovy. Ano, souhlasím, je to obtížné. A další čas a energii vynaložíme na vytvoření majetkového základu pro jejich snazší start do života. To také není úplně snadné.

Kolik, už jsem slyšel nářků u piva, že "my chudáci" vlastně na nic nemáme. A ten dotyčný "chudák" jen za pivo a cigarety vynaložil za posledních dvacet let částku, za níž mohl každému ze svých dvou dětí pořídit jeho vlastní malometrážní byt. Nepořídil. Dál pil, kouřil a naříkal.

Jak už jsem uvedl, k ničemu Vás nenutím. Rozhodně preferuji a sám praktikuji třetí variantu. Docela by mě zajímalo, jakou představu o lepší budoucnosti svých dětí máte Vy? Kdo jiný je má zaopatřit než ony samy, nesouce si do života to, co jste do nich investoval Vy?

186254

12.03.2009 17:19

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Vojta49 81.?.?.?

> ... se musí člověk naučit, žít pro radost ze života, ne pro vlastnění ...

Pěkná myšlenka. Moc bych si přál Vás vidět, jak ji vysvětlujete svým dětem. Třeba ve chvíli, kdy děti Vašich přátel, z rodiny se stejnými příjmy, jako jsou Vaše, nastupují na prestižní soukromou střední školu. A ty Vaše?

Bohužel děcka, trochu víc jsme si s taťkou v minulosti užívali "radost ze života" v Karibiku, v Thajsku, na Maledivách, ... takže na takovou školu pro vás nemáme.

186403

12.03.2009 17:37

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Vojta49 81.?.?.?

Věřím Vám, pane Hestroyi, že pro Vás je dnes na světě všechno důležitější, než ty proklaté peníze.

Ale buďte bez obav. Ony Vás tomu jednou Vaše děti naučí. Čemu? Přestat snít a začít myslet na budoucnost. Ne na svou! Ani na budoucnost toho zkaženého světa! Ale na budoucnost vlastních dětí. Povíme si to za 3, 6 nebo 10 let. Ano? [smích]

186406

13.03.2009 00:03

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Vojta49 81.?.?.?

Omlouvám se paní Sophie. Vaše věta o "radosti ze života" mě zmýlila. Usoudil jsem z ní, že náležíte ke kategorii lidí, kteří žijí jen pro to, co nejvíce "si užít". Třeba i na dluh a co bude potom, je jim jedno. Evidentně k nim nepatříte.

K otázce závislosti na penězích. Mohu se Vás zeptat, jak se zachováte, nabídne-li Vám Váš dobrý přítel podíl na nově zakládané firmě? Jeho záměr je založen na jednoduchém a přitom skvělém nápadu. Dobře zpracovaná ekonomická analýza ukazuje vynikající vyhlídky a minimální rizika. Má i dobré důvody, proč zve ke spolupráci právě Vás. Vaše předpoklady jsou ideální. Na vklad do společnosti máte. Váš úkol jako společnice je zřetelně definován. Znamená ovšem, že budete muset po několik let pracovat o něco víc, než dosud, vynechat dovolené i většinu víkendů. Vyhlídka je ovšem nádherná. Skvěle zajistíte sebe i manžela na důchod a současně vybudujete něco, co budete moci v budoucnu předat své dceři, případně svým vnukům a vytvořit jim tak výrazně lepší předpoklad pro start do života, než jste měla Vy sama. Odmítnete tuto životní příležitost?

186431

13.03.2009 12:44

Hon

RE: Horáková se podílela na stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v roce 1918

Vojta49 81.?.?.?

Ověřil jste si, kolik let bylo Marii Horákové v den stržení Mariánského sloupu? Vašic cca 18 je ve skutečnosti 16!

A mimochodem. Stále ještě nám dlužíte odkaz na text, v němž mě editor údajně nazval provokatérem. Že by to přece jen byla lež?

186482

13.03.2009 16:59

Hon

RE: Známý

Vojta49 81.?.?.?

Každému člověku, který se narodil 25.12.1901 bylo na podzim roku 1918 16 (slovy šestnáct) let. Na tom žádné Vaše nadávky nemohou nic změnit. Takže si je laskavě schovejte pro svou babičku a možná také trochu pro svého učitele matematiky.

Krom toho je celý Váš příspěvek o M. Horákové další ukázkou Vaší obvyklé hnusné propagandy. Ona se nemůže bránit, tak komunistickou křivdu, která na ní byla spáchána, zlehčíte vymyšlenými bláboly o jejím údajném rozverném mládí. Že se chlape nestydíte!

186512

18.03.2009 00:46

Dopady globalizace

Zlořečená globalizace je zkáza lidstva nebo pokrok?

81.?.?.?

A co to vlastně je, ten pokrok? Byl otrokářský řád, feudalismus, průmyslová revoluce, ... pokrokem? Dnes se většina z nás shodne na tom, že tyto posuny společenských formací ve své době pokrokem byly.

Každý tento pokrok vždy obsahoval i stránky, hodnocené negativně. Tedy vývojové prvky, které bude nutno dále překonávat. Pokrok nemusí být uznán všemi. To, co jedni považují za krok vpřed, jiní považují za krok vzad. Nemusí být dokonce uznán nikým ze současníků. Pokrok, jakkoliv je subjektivně interpretován, je kategorií objektivní. Jeho kriteriem je společenská praxe. Žádný pokrok není absolutní, žádný není konečný. To, co bylo pokrokem včera, bude překonáno dalším pokrokem zítra.

Je jen na nás, zda dokážeme nalézt a využít dobré stránky globalizace, nebo zda se připojíme k řadám naivních proletářských hrdinů, kteří v čase průmyslové revoluce rozbíjeli stroje ve víře, že tím udrží staré osvědčené pořádky. A proto tedy, vzhůru proti globalizaci. [velký smích]

186793

22.03.2009 18:14

Demonstrace, menstruace nebo defenestrace?

RE: Je fajn, že jste to zmínil.

Vojta49 81.?.?.?

> Kolik sociálních práv už bylo nenápadně zničeno ...

Tedy ta "zničená sociální práva" by určitě stálo za to vyjmenovat. Krom diskutabilního práva/povinnosti pracovat (při jehož porušení jste byl odsouzen za příživnictví) to byla ještě která?

Tehdy (v opěvovaných dobách budování socialismu) měli všichni právo na vzdělání? I děti (údajného) třídního nepřítele?

Všichni měli rovný přístup ke zdravotní péči? Komu pak sloužily SANOPS, ÚVN a podobné ústavy? Prostým lidem?

Všichni jsme mohli svolávat demonstrace, stávky a manifestace? Svobodně hlásat své názory? A ty desetitisíce politických vězňů v žalářích a pracovních táborech seděly z legrace?

Všichni si mohli koupit za své peníze co chtěli? Cha cha. Nechte si od někoho zkušenějšího vyprávět o systému vládních prodejen, jejich sortimentu a cenách.

Všichni jsme mohli svobodně cestovat? Každý směl vlastnit svůj pas? ...

Mohl bych pokračovat ještě dlouho. Nebudu. Starší z nás to dobře pamatují. A Vy nám laskavě vyjmenujte ta "zničená" sociální práva. Díky.

186989

23.03.2009 11:36

Demonstrace, menstruace nebo defenestrace?

RE: Je fajn, že jste to zmínil.

Vojta49 81.?.?.?

> ... upozornit na přípravu velké bolševické revoluce na Severoamerickém kontinentě. Už se to plíží a blíží ...

To je testovatelná hypotéza, pane Mirdo. Jsem připraven se vsadit o Vámi zvolenou sumu, že do 3 (slovy tří) let nedojde na Severoamerickém kontinentu k bolševické revoluci. Kolik na svou hypotézu vsadíte? [velký smích]

187035

23.03.2009 17:32

Demonstrace, menstruace nebo defenestrace?

RE: Je fajn, že jste to zmínil.

Vojta49 81.?.?.?

Abych pravdu řekl, nečekal jsem žádnou astronomickou částku. A byl jsem připraven ji vsadit tak, aby ji prohrávající byl povinen poukázat ve prospěch editora tohoto webzinu. Fakt, že jste mé nabídce uhnul ovšem ukazuje, nakolik sám věříte vlastním slovům. [smích]

187060

24.03.2009 00:39

Viním média z Krize

RE: Viním média z Krize

Vojta49 81.?.?.?

> ... média mocně zesilují veškeré jevy o kterých se píše. Tedy bohužel ty negativní.

Ano, to je správný postřeh. Možná by bylo dobré ještě doplnit, proč to dělají?

Jaký zájem platícího publika by vzbuzovalo médium, referující o tom, jak prvňáček X.Y. ze Štěrbohol dnes dostal jedničku ze psaní, penzistka K.M. z Hrdlořez si včera vyzvedla na poště svůj důchod a nikdo ji neokradl, ...

Není ono to náhodou tak, že číst či sledovat "obyčejné dobré zprávy" vlastně lidi nezajímá? Chtějí-li noviny prodávat velký náklad a komerční vysílače mít vysokou sledovanost, nezbývá jim nic jiného, než nás ohromovat katastrofami, krví a skandály.

Závěr? Média dělají jen to, co si my, platící zákazníci, žádáme.

187099

24.03.2009 14:40

Viním média z Krize

RE: Viním média z Krize

Vojta49 81.?.?.?

> Ale tohle Vojta asi nepochopí? On za vším vidí tu neviditelnou ruku trhu a loutkaře snad i úmyslně přehlíží ...

"Loutkaři" ve Vašem pojetí jsou pane Mirdo pro mě totéž, co hromovládný Perun. Proč?

Sociální systémy se svými vztahy, založenými na lidských emocích, iracionalitě, stupiditě, různých vírách, protekci, korupci, ... jsou velmi složité. K pochopení jejich fungování máme stále dost daleko. Úplně stejně daleko, jako měli lidé ještě před několika málo staletími k pochopení elektrických jevů v atmosféře.

A tak si lidé v minulosti vymysleli hromovládného Peruna. A měli vystaráno. Věděli, kdo metá ohnivá kopí a působí hřmění. A věděli, koho se mají bát.

Stejně tak máte vystaráno Vy a Vám podobní. Vy jste pro změnu "odhalili" ty zlé (tak dobře utajené, že o nich kdekdo žvaní [velký smích]) "loutkáře". No není to prima? Znát příčiny veškerého zla na této planetě? Rychle a bez námahy? Cokoliv je špatně, Vy znáte viníka. A vůbec nepotřebujete něco pracně studovat, analyzovat, syntetizovat, formulovat hypotézy, falzifikovat je, ... Vy prostě víte (lépe řečeno věříte, že?). Budiž Vám to přáno.

Bohužel má Vaše víra jednu hloupou nectnost. Stejnou, jako má i většina ostatních věrouk. Ta by se dala charakterizovat obrazným rčením "kdo nevěří s námi, věří proti nám" (více na toto téma viz základní atributy groupthink). A tak jsme my všichni, kteří "nevěříme s vámi", považováni za "nohsledy, přisluhovače a bůhvícoještě" těch zlých loutkářů. My jsme prostě ti zlí - NEVĚŘÍCÍ. A nevěřící je třeba potřít, že? Kolikrát v historii to tu už bylo? [velký smích]

187174

25.03.2009 23:56

Spojení Mossadu s útoky 11. září

RE: Proč by Židé nejásali

Vojta49 81.?.?.?

Cituji z knihy E. Goldberga, The wisdom paradox: Rozsáhlý výzkum dokazuje, že celoživotní anamnéza deprese je rizikový faktor vývoje demence.

Budete-li žít pane Mirdo dlouhodobě v depresi z loutkářů, illuminátů a jiných bubáků, nepomůže Vám ani mocná čarodějka příroda, ani občasné veselí. Pozor na to. [velký smích]

187301

26.03.2009 14:06

Proradarová vláda padla

RE: Trochu OT, ale ...

Vojta49 81.?.?.?

> ... mě to nepřipadá až tak nesmyslné. Naopak velice sofistikované.

To je zajímavá myšlenka, paní Sophie. Ještě zajímavější by ovšem bylo její pokračování. S ideou "velkého třesku" jste totiž ve shodě s prognostikem a ekonomem Michailem Chazinem. Troufla byste si upřesnit, co bude podle Vás oním "velkým třeskem"?

187333

27.03.2009 18:35

Proradarová vláda padla

RE: Vláda lupičů a lhářů převlečených za průkopníky pokroku.

Vojta49 81.?.?.?

> Chtějí ukrást veřejný zdravotní a penzijní systém (tj. celoživotní úspory miliónů občanů) ...

Nic takového, jako "celoživotní úspory" obyvatelstva v penzijním a zdravotním systému neexistuje. Oba systémy jsou totiž průběžné. To znamená, že peníze, které do těchto systémů vkládáme my, lidé v produktivním věku, okamžitě čerpají naši rodiče ve formě penzí a celé naše rodiny v podobě zdravotní a sociální péče. Protože žádné "úspory" v obou těchto systémech neexistují, hrozí, že až zestárneme, nedokážou nám naše děti a vnuci vydělat na důchody a slušnou zdravotní péči.

Tak žádný strach. Oni "lupiči a lháři" nám tímto způsobem nic neukradnou. Hrozí však jiné, větší riziko. Že na jejich místa přijdou mocí posedlí diletanti, kteří už v nedávné minulosti "hospodařili" na vrub našich dětí a vnuků a zadlužovali naši zem každoročně o 60 až 80 miliard korun. Ti, kteří odcházejí, nás v loňském roce zadlužili jen o necelých 20 miliard. To je rozdíl, co?

> Proto Vás prosím, abyste tyto informace šířil dál.

[velký smích]

187398

29.03.2009 18:14

Ano, můžeme!

Tak prosím rychle!

Vojta49 81.?.?.?

Co nejdříve udělejte z nepřizpůsobivé menšiny lidi, s kterými lze žít v jednom městě, v jedné ulici. Můžete? A proč ne? [chechtot]

187471

31.03.2009 22:47

Ano, můžeme!

RE: Je to v háji

Vojta49 81.?.?.?

> není čas na děti a domácnost, na relax a na klid.

Letošní rok má paní Sáro 2008 pracovních hodin. Odečteme-li 4 týdny dovolené, odpracujeme ve skutečnosti 1838 hodin. Rok má celkem 8760 hodin času. Práce nám tedy bere jen 21% našeho času. I kdybychom dalších 30% svého času prospali, stále ještě nám zbývá skoro 50% veškerého našeho času na domácnost, relax a klid. To je 4380 volných hodin za rok. Dvaapůlkrát více! než trávíme v práci. Překvapena?

> Přemnožili jsme se - dobře - proč se nepřijmou opatření?

Myslíte? Na této planetě existuje stát, v němž žije na ploše o málo větší, než mělo bývalé Československo tolik obyvatel, jako v celém Rusku. Tedy to je ale blbost, co?!?

Není, ten stát se jmenuje Bangladéš a uvedené informace lze snadno ověřit. Kdyby byla plocha všech pozemských souší takto hustě zalidněna, mohlo by žít na Zemi skoro 150 miliard lidí! I když bude Země zalidněna desetktát řidčeji než Bangladéš, ještě pořád uživí 15 miliard lidí.

Žádná "polízanice" paní Sáro nebude. Klid. A až si zase někde přečtete podobné alarmistické bláboly, prověřte je prostým selským rozumem. Bude Vám líp. [smích]

187614

10.04.2009 00:48

Mesiáš nebo Satanáš?

RE: Tohle už je N-U-D-A

Vojta49 81.?.?.?

A kdo Vám tu Vaší "niternou svobodu", pane MéďoBéďo vyměnil? A to jste si nechal líbit? Jen tak? [velký smích]

188121

Všiml jste si pane Mirdo určité zvláštnosti? Která ve zdejších diskusích přímo bije do očí?

Na konspirační teorie věří většinou jen "prostí" lidé. Vaše oblíbené "pravdy", kterak už od Marxe ... za všechno zlo mohou ... většinou papouškují lidé, kteří nedisponují žádnými hlubšími znalostmi. Na straně jejich oponentů (tedy nevěřících) obvykle stojí lidé, z jejichž příspěvků v diskusi je na první pohled zřejmé vyšší vzdělání.

Čím to, že vy, prostí lidé jste všechny ty konspirace a spiknutí tak snadno prohlédli? Kdežto vzdělaným lidem vaše závěry připadají přinejmenším jako unáhlené, když ne přímo infantilní? Umíte tento fakt nějak racionálně vysvětlit?

188685

19.04.2009 01:03

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Vojta49 81.?.?.?

Omlouvám se za anonymní příspěvek, zapomněl jsem se přihlásit. Vy jste mě přesto jako autora textu rozpoznal. Oceňuji to.

Na druhou stranu jste neobjasnil, proč vzdělaní lidé obvykle na konspirace a spiknutí nevěří, zatímco davy prostých lidí jsou ochotny na tyto teorie přísahat. Proč je tomu tak?

188735

19.04.2009 12:19

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Vojta49 81.?.?.?

Vy sám jste o něco výše červeně zdůraznil jména několika účastníků zdejších diskusí. Oni a řada dalších většinou oponují vyznavačům konspirací a spiknutí (nejen 9/11). Jejich příspěvky jsou obvykle založeny na solidních znalostech a přísně logických argumentech. I některé Vaše diskusní příspěvky ukazují na značné znalosti (třeba z oblasti historie), ovšem Váš argument typu

> na hňupoviny nereaguji

patří jednoznačně do kategorie "nevím si rady z položenou otázkou, tak namísto odpovědi znectím oponenta".

Všimněte si, že to je ve zdejších diskuzích velmi častý způsob reakce na otázku, na níž debatér nedokáže odpovědět. A je typický pro stoupence spikleneckých teorií. Vámi červeně zdůraznění pánové a jim podobní se k "argumentaci" tohoto typu nepotřebují uchylovat. Věděl byste proč?

Nebo i tato má otázka je "hňupovina"? I přes to, že mé tvrzení o negativní korelaci mezi úrovní vzdělání debatéra a míře jeho víry v konspirace lze snadno vysledovat ve zdejším archivu? [smích]

188781

20.04.2009 22:50

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Vojta49 81.?.?.?

Pozor! Máte tendenci vkládat oponentovi do úst slova, která nikdy neřekl. Rozhodně odmítám tvrzení, že komukoliv upírám
> dostatečnou inteligenci.
Ve svých příspěvcích v tomto vláknu hovořím výhradně o vzdělání.

Video z Vašeho odkazu jsem vydržel sledovat asi 30 minut. Těšil jsem se na nějaký skutečný důkaz. Otevřeně přiznávám, že ani mě oficiální vyšetřování 9/11 nenadchlo.

Ovšem jsem zklamán. Viděl jsem prezentaci, užívající mnohokrát shlédnuté záběry, jako podklad k emotivnímu komentáři. Ten opakovaně vtloukal posluchači do mozku slovo demolition. Za těch třicet minut jsem je slyšel snad tisíckrát. Přesně dle zásad dobré propagandy.

Dodnes se nenalezl jediný, na smrt nemocný člověk (nebojící se následků svého svědectví), jež viděl ty kolony kamionů, přivážející tisíce tun nějakého podezřelého materiálu? Nebo který by alespoň koutkem oka zahlédl někoho ze stovek zvláštních lidí, probourávajících se v prostorách WTC k nosným ocelovým sloupům budov? Nikdo si na svém pracovišti nepovšiml, že část stěny byla přes noc či přes víkend odstraněna a pak znovuobnovena? Nebo se ty výbušniny do těch budov dostaly zázrakem?

Kdysi jsem pracoval v pražském Veletržním paláci. Když palác vyhořel, odnesl si každý ze zaměstanců ze spáleniště domů něco na památku. I přes policejní odpor. Já mám dodnes doma poloroztavené nůžky. V budovách WTC pracovalo údajně skoro 50 tisíc! lidí. Nikdo si po kolapsu budov neodnesl nic domů? Malý kousek materiálu, jehož analýza by nade všechny pochybnosti prokázala ... ?

Vůbec nepochybuji, že přednášející věří tomu, co říká. Nepochybuji ani o tom, že jeho slovům věříte i Vy. Já mám s vírou problém. Dávám přednost skutečným důkazům. Zatím jsem však slyšel sice zanícená, ale stále jen slova. Opět ztráta času.

188938

21.04.2009 13:58

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Vojta49 81.?.?.?

S prohrabováním trosek nemáte pane Mirdo pravdu. Ve chvíli kolapsu létaly úlomky stovky metrů daleko. Trosky budov pak byly odváženy několik měsíců, překládány, tříděny a znovu nakládány. Kolem trosek a jejich likvidace se desítky týdnů pohybovaly tisíce lidí. Vsadím se, že množství odnesených "suvenýrů" jde do tun.

Za poskytnuté informace děkuji. Vše, co jste uvedl a ještě mnoho dalšího najdete také třeba ZDE. Včetně desítek odkazů na prameny.

Oficiální zpráva je nedůvěryhodná. Naprosto bez debat. To však nepovažuji za dobrý důvod pro opačný extrém. Věřit všem těmto indiciím, dohadům a spekulacím. I kdyby zněly sebedůvěryhodněji. Počkám si na fakta. A ta se jednou objeví. Uvidíte. Možná budeme překvapeni oba. Já budu mít oproti Vám výhodu, že jsem neinvestoval zbytečně svůj čas do "hledání pravdy". Soudím, že v naší pozici máme jen zanedbatelnou šanci ji nalézt.

188993

21.04.2009 22:53

Ztratili jsme už úplně morální kompas

RE: to pan Stwora

Vojta49 81.?.?.?

> Žádný jiný stát v období po WWII nezmasakroval tolik lidí, ... jako USA.

Víte, pane Hestroyi, že nerad používám silná slova. Teď jste ovšem plácl takovou kra.inu, že jsem nemohl jinak.

Prostudujte si laskavě heslo Velký skok či Kulturní revoluce v Číně. Některé odhady počtu obětí dosahují čísla 40 milionů! To je víc, než počet obětí za WWI.

Drtivá většina vrahů z té doby si dodnes poklidně žije. A musí jich být miliony! Vraždící Rudé gardy totiž "působily" zejména v letech 1965 - 1969 a skládaly se především z adolescentů. Čínský režim dnes pečlivě dbá o to, aby se o těchto hrůzách "taktně mlčelo". A má úspěch. Jak vidím, Vy o nich vůbec netušíte a plácáte nesmysly o tom, kterak nejvíce lidí na světě ... zmasakrovaly USA. Číňané snad nejsou lidé ?!? [naštvaný]

189055

24.04.2009 14:07

Jan Fischer

RE: Mně vůbec nevadí, že autor upozorňuje na židovský původ pana Fischera.

Vojta49 81.?.?.?

Pane Robocrepe následující lidé byli také židovského původu:

Albert Einstein, Isaac Newton, Wolfgang Amadeus Mozart, Jan Werich, Kryštof Kolumbus, Heinrich Hertz, Johann Strauss, Gustav Mahler, Hugo Haas, George Gershwin, Sigmund Freud, Thomas Alva Edison, ...

Co říkáte? Jeden větší lump než druhý, že? Kolik škod jen oni lidstvu způsobili !?! [chechtot]

189307

24.04.2009 23:26

Jan Fischer

RE: Jeden vetsi lump nez druhy

Vojta49 81.?.?.?

Namísto jmen, jejichž židovský původ jste zpochybnil (ostatně rád bych nahlédl do genealogií, o něž svá tvrzení opíráte), Vám mohu dodat stovky dalších. Všeobecně uznávaných a ctěných lidí židovského původu. Lidí, kteří významně přispěli do pokladnice vědění, kultury a umění lidstva.

Vedle těchto velikánů žilo a žije i řada skutečných židovských lotrů. Stejně, jako v každém jiném národě. Jestliže si dáme tu práci a vyhledáme kupříkladu stovku největších italských lumpů všech dob, jistě to neznamená, že všichni Italové jsou lotři. Nebo snad ano?

Uměl byste tedy pane Latinče nějak racionálně vysvětlit, proč jen Židé jsou úplně všichni (snad i nemluvňata) lotři? A pokud ne úplně všichni, tak jaké procento z nich jsou ti ZLÍ? A proč?

189357

25.04.2009 00:11

Jan Fischer

RE: Orwelovský svet

Vojta49 81.?.?.?

Připojuji se. Lidé, nepodporujte žádnou zónu smrti!

K těm ostatním provoláním bych si dovolil poznamenat, že je to jen další variace na téma

N E C H C E M E ! ! !

Nechceme reformy, feminismus, zdravotnické poplatky, terorismus, prolhané sexuology, chemtrails, radar, zkorumpované politiky, NWO, českou vládu, ...

Když už je vláda sestřelena... Co říkají ti, jimž se to podařilo? Vládnout? ... NECHCEME!

Řičet NECHCÍÍÍÍ umí každé malé děcko. Většina zdejších článků i diskuzí je na totéž téma. Vymyslet co CHTÍT, dokážou jen nemnozí. Je velmi vzácné je zaslechnout. Obvykle je přeřve dav těch, kteří hulákají své ... NECHCEME!

A tak mi dovolte také jednu otázku, pane Mirdo. Nebylo by lépe méně volat NECHCEME a více naslouchat těm, kteří by možná poradili, co CHTÍT? [mrknutí jedním okem]

189360

25.04.2009 14:03

Jan Fischer

RE: Orwelovský svet

Vojta49 81.?.?.?

> ... se musíme sjednotit a zjistit co nechceme ...

To má svou logiku. Jen mám takový pocit, že co nechcete, tu bylo prezentováno už před léty a tisíckrát. Stálé omílání téhož dle mého názoru k žádným pokrokům nevede.

> ... a pak se bude hledat řešení.

SE nikdy samo nic neudělalo. O tom, jak obtížné je nalézat racionální, lidem blízká řešení, jste se přesvědčili sami a opakovaně. Jak? Žádné "řešení" jste dosud nenašli.

> ... nějaké vysvětlení?

Vysvětlení mám. Je velmi jednoduché. Nevěřím. Nevěřím také v obecně rozšířený blud, že většina má vždy pravdu. Nemá. [smích]

189392

26.04.2009 14:55

Jan Fischer

RE: Jeden vetsi lump nez druhy

Vojta49 81.?.?.?

Předpokládám, že se považujete pane Latinče za křesťana. Jako každý dobrý křesťan jistě ctíte Bibli svatou. Určitě se tedy řídíte třeba i těmito biblickými ustanoveními:

Kdož by koli zlořečil otci svému neb matce své, smrtí umře.

Muž, pak, kterýž by se cizoložství dopustil s ženou něčí, ... smrtí umře cizoložník ten i cizoložnice.

Čarodějnici nenecháš naživu.


Vy snad nejste dobrým křesťanem a nejednáte v souladu s těmito biblickými pravidly? Neupalujete čarodějnice? [mrknutí jedním okem]

Ano, rozumím. My, moderní vzdělaní křesťané už dnes tyto archaické biblické texty nechápeme jako dogma a neřídíme se jimi. Kdežto moderní vzdělaní židé berou Talmud doslova? Věří dva tisíce let starým fanatickým blábolům a jednají a chovají se přesně podle nich?

Promiňte, pane Latinče, ale podobné přesvědčení může být pouhým vnitřním alibi. Alibi člověka, který trpí nenávistí. A protože nenávist je všeobecně považována za odsouzeníhodný cit, potřebuje si ji nějak zdůvodnit. A tak přijme víru, že oni jsou zlí proto, že mají Talmud. A hned je v duši klid. Ona ošklivá nenávist je náhle ospravedlněna.

189498

29.04.2009 21:46

Lékaři podávají mrazivá svědectví o zvěrstvech v Gaze

RE: Nadřazená rasa vládne nejen Palestině

Vojta49 81.?.?.?

Soudím, že se mýlíte, pane Mirdo. Lidé, které pan Hestroy jmenoval se nikdy nedopustili v této diskuzi ničeho nízkého. Neschvalovali vraždění, neobhajovali násilí či nespravedlnost a nelhali.

Oproti nim stojí skupina fanatických věřících. Jejich víra je založena na nenávisti. A to je ohavné. Nenávist je obecně považována za jeden z nejnižších projevů člověka. Nenávidějící to vědí, či podvědomě cítí. Jejich svědomí jim říká, že nenávidět je špatné. A tak se snaží svou pokleslou víru sami před sebou obhájit. Přímo prahnou po tom, přivést k ní i další. Tato diskuze přímo překypuje podobnými přesvědčovacími pokusy. Proč? No přece když v něco uvěří HODNĚ lidí, tak to nemůže být tak moc špatné! Že? [velký smích]

Jenže v případě jmenovaných se to nedaří. Ba co víc. Oni svými znalostmi, věcnými argumenty a obecně korektní diskuzí ukazují malost a nízkost oné fanatické víry a nenávisti. Občas tak vyvolávají ve "věřících" výlevy bezmocné zuřivosti, k níž jste se právě přidal i Vy. A doplnil jste jí argumenty, které mají "logiku" betonových květinek. Odmítá-li někdo trvale vaší pokleslou "víru" je
> parazit, zrádce a udavač.
Vskutku objevné. [chechtot]

189868

29.04.2009 23:35

Lékaři podávají mrazivá svědectví o zvěrstvech v Gaze

RE: Nadřazená rasa vládne nejen Palestině

Vojta49 81.?.?.?

Slova o tom, že jste se již drahný čas ve svých reakcích na mne nezmohl na nic jiného, než na urážky a hulvátství, jsem psal já. Nepřihlášen.

189879

05.05.2009 21:28

Ideopolicie v Británii ukazuje svaly

RE: Zatím jim to vychází

Vojta49 81.?.?.?

> Bohužel chyba je dnes v systému a ne v mládeži samotné, ...

To je zajímavý názor. Drtivá většina diskutujících si myslí, že "systém" se nám snaží brát svobody, omezuje demokracii (případně demokracie už neexistuje), stáváme se jeho otroky.

Ale! Co je skutečnou příčinou toho, co pane Dovany tak věrně popisujete?

Jaké má dnes mládež povinnosti? Musí pást dobytek, makat na poli či ve fabrice, pomáhat s výchovou kupy sourozenců? Musí povinně do nedělní školy, do Skautu, do Hitlerjugend nebo do Komsomolu?

Uznává nějakou autoritu? I kdyby to měl být Císařpán, Bůh, Hitler, Stalin nebo Mao?

Hrozí dnešní mládeži peklo, hlad, nemoce, sirotčinec či jen výprask od obecního strážníka?

Závěr? Žádné povinnosti, žádné autority, materiální dostatek, strach z nikoho a ničeho, bezbřehý liberalismus. To mi ani zdaleka nepřipadá, jako charakteristika otroka!!!

Já osobně jsem pro "přitažení opratí". Jinak Vás pane Dovany neochrání přestěhování do sebeluxusnější čtvrti. Vzpomeňte na nedávné běsnění (zapalování aut, obchodů, drancování a jiný nesmyslný vandalismus) "mladistvých" v luxusních pařížských čtvrtích. Uplácet vandaly stále vyššími a vyššími sociálními výhodami dle mého soudu nikam nevede.

190436

05.05.2009 23:29

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: ZOPA - future bank killer !!!

Vojta49 81.?.?.?

Nějak tomu nerozumím. Dle Vás je islámské bankovnictví to správné a křesťanské špatné. Prosím. Ovšem výsledky za posledních 200 let ukazují vzestup křesťanského světa a stagnaci islámských zemí. Kdyby nebylo arabského ropného bohatství, tak dodnes svítí loučemi a píší ptačími brky.

Nebylo by racionální soudit jakýkoliv systém dle toho, co přináší lidem?

190452

06.05.2009 00:04

Ideopolicie v Británii ukazuje svaly

RE: Zatím jim to vychází

Vojta49 81.?.?.?

> Vice policajtu, ..., vymazat mozek a vyrezat jazyk.

Trochu se bojím, pane Steve, že s tímto svým návrhem příliš neuspějete. [mrknutí jedním okem] Já bych doporučoval vrátit se k osvědčené motivaci. Jak k negativní, tak i k pozitivní.

Kdyby místní nezletilý grázl věděl, že jej za přestupky proti dobrým mravům čeká škála trestů, v podobě jednoduchých omezení typu zákazu vstupu do multikina, herny, diskotéky, na sportovní utkání, ...? Případně zákaz užívání MP3, mobilního telefonu, zákaz řízení čehokoliv? A kdyby byli za dodržování omezení svých spratků odpovědní jejich rodiče s příslušnou finanční sankcí při nedodržování zákazu? Velmi rychle by ubylo rabijátského chování mládeže, popisovaného panem Dovany.

Příkladem pozitivní motivace by mohla být třeba odměna za dobré známky na vysvědčení, vyplácená žáčkům namísto nesmyslného plošného pastelkovného.

190456

06.05.2009 22:32

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

UTOPIA

Vojta49 81.?.?.?

Pan Silvano Borruso je možná dobrým profesorem logiky. Určitě je velmi sečtělý. Píše-li však článek s titulem "Ekonomické zákony ...", měl by se s nimi alespoň poněkud seznámit.

Pan Borruso kritizuje stávající ekonomické uspořádání. Z jeho slov zaznívá, že toto uspořádání vymyslel jakýsi lump jako svou teorii. Tu pak lidem vnutil. Kdo je ten lump? Jak se jmenuje ta teorie? Kdo a jak trestá ty, kteří se teorií nehodlají řídit? Ba ne. Žádný takový lump anï teorie není. Kritizovaná politická ekonomie je ve skutečnosti jen pokusem o popis fungování ekonomických vztahů mezi lidmi. Ty naštěstí podléhají jen přírodním zákonům. Proto jsou všechny pokusy a návrhy pana profesora, kterak tyto zákony obejít, poněkud infantilní.

I závěrečné autorovo "řešení" je naprostou utopií. Každá Zadní Lhota si natiskne svou náhražku peněz. Tu pak budou používat místní podnikatelé, živnostníci, místní správa i zaměstnanci. Protože daně státu je nutno platit jen z peněžních příjmů, nikoliv z náhražky peněz, stát tak zůstane naprosto bez příjmů (a proto také tyto pokusy nemohly v minulosti uspět.) Příjmy na místo státu shrábne emitor náhražky a staví za to obecní chodníky, rozhledny, pomníky, ...

Ovšem občané se i nadále dožadují od státu služeb policie, soudů, armády, školství, zdravotnictví, sociální a důchodové péče, ... A co stát? No ten si přece k úhradě "svých nákladů" může otevřít třeba marmeládové doly, ne? [chechtot]

190529

06.05.2009 22:53

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: ZOPA - future bank killer !!!

Vojta49 81.?.?.?

Já zas myslím, že Vy máte chybné informace.

Předválečné Československo zaujímalo v pořadí nejvyspělejších zemí světa 7. místo. Překvapen? Ověřte si to. Docela by mě zajímalo, v kterých koloniích si naše země své bohatství v létech 1918 až 1938 naloupila?

Dnes je na 1. místě Lucemburské velkoknížectví. Ti si své bohatství naloupili kde? [mrknutí jedním okem]

190533

06.05.2009 23:44

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: ZOPA - future bank killer !!!

Vojta49 81.?.?.?

Jsem rád, pane Google, že jsem ve Vás získal pečlivého čtenáře svých příspěvků. [mrknutí jedním okem] Ještě raději jsem, že v mých názorech nenalézáte žádné chyby, které by stály za protiargument. [smích]

190544

07.05.2009 00:26

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: ZOPA - future bank killer !!!

Vojta49 81.?.?.?

Bohatství každého státu na světě plyne především z jeho občanů.
Z jejich vzdělání, invence a pracovitosti. Kdyby tomu tak nebylo, kde by dnes bylo na přírodní zdroje chudé, válkou zdevastované a reparacemi zatížené Japonsko? Německo?

Téze o tom, že provorepubliková ČSR těžila z narabovaného koloniálního bohatství je zcela chybná. Jestliže jsme byli tehdy schopni prodat své produkty na světových trzích (třeba i za naloupené zlato či koření), co bránilo islámským zemím, učinit totéž? A stát se také velmocemi ve výrobě obuvi, motocyklů, turbin, vyvinout kontaktní čočky, elektronový mikroskop, bezvřetenový ... ?

Soudím, že příčinou zaostávání islámského světa je právě Islám a lajdáctví jeho náboženských vůdců. Vždyť oni zakazovali knihtisk ještě v době, kdy u nás četl už skoro každý vesničan. A jak kvalitní může být populace, jejíž polovině je zakázáno vzdělání. A tato polovina pak v roli negramotných matek vychovává další generace? Nebo tomu tak sotva před pár desetiletími nebylo?

190552

07.05.2009 22:20

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: UTOPIA

Vojta49 81.?.?.?

> Mam takovy pocit, ze efektivni zpusob fungovani spolecnosti je vice nez stat.

Pocity jsou jedna věc, realita pak druhá. Máte alespoň jeden příklad lidské společnosti, fungující efektivně a dlouhodobě bez struktury, nazývané stát? A bez oněch proklínaných a zatracovaných elit?

Sny jsou pane Bartošku krásná věc. Ale obvykle úplně k ničemu. [smích]

190615

07.05.2009 23:10

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: ZOPA - future bank killer !!!

Vojta49 81.?.?.?

> Drtivá většina bohatství ...

Tento Váš soud je pane Honzo999 poněkud proletářský. Existují oficiální seznamy miliardářů, viz třeba Forbes. Troufl byste si některého z nich veřejně označit zločincem? A riskoval prohraný soud a veřejný posměch? Nebo Vám vadí miliony pana Gotta, prof. Pavka, Jaromíra Jágra, ing. Jančury a desetitisíců jim podobných talentovaných a pracovitých lidí? Ty jsou také získané nečestně?

Japonsko patřilo ještě na počátku šedesátých let do kategorie výrobců vyhlášených šuntů. Pak přišel osvícený premiér Ikedo a ... Řeči o vykrádání patentů jsou opět z kategorie proletářské propagandy. Nebo snad znáte toho, komu Japonci ukradli patent na masové nasazení průmyslových robotů ve výrobě?

K Islámu. Jen o vlas prohrála (dle Vás ubohá islámská kolonie) bitvu u Vídně v roce 1683. Kdyby Turci tehdy zvítězili, měli bychom dnes oba úplně jiné starosti. [velký smích]

190621

08.05.2009 00:13

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: UTOPIA

Vojta49 81.?.?.?

Reagoval jsem na Vaši větu, na níž ve svém příspěvku odkazuji a na větu následující. Pokud ony věty nejsou kritikou státu a elit, omlouvám se Vám. Prostě jsem je tak pochopil.

190626

08.05.2009 13:35

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: ZOPA - future bank killer !!!

Vojta49 81.?.?.?

> 99% miliardářů jsou zloději a podvodníci ...

A uměl byste tedy vysvětlit, proč v zemích, kde žádní miliardáři nebyli - SSSR, NDR, BLR, ČSSR, ... a dodnes nejsou - KLDR, Kuba, ... lidé jen bídně živořili, resp. stále živoří? Zatímco v zemích, jejichž občané jsou "na kost vysáváni" zlými miliardáři si občané žijí v nesrovnatelně lepších podmínkách? Jste si jist, že byste chtěl měnit s občanem z KLDR (a zaručeně nebýt nikým vykořisťován)?[velký smích]

Mimochodem Forbes je jméno světoznámého ekonomického časopisu, který každoročně zveřejňuje jména nejbohatších lidí světa.

190668

09.05.2009 00:15

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: UTOPIA

Vojta49 81.?.?.?

> Ted budeme brzo sledovat tu hroutici se exponcialu v praxi ...

Vyslovil jste pane Bartošku testovatelnou hypotézu. Tím jste se odlišil od davů věřících prosťáčků, jejichž ideologie je založena na obligátním malověrném NECHCI.

Vaši hypotézu by ovšem bylo dobré konkretizovat. Jednak je třeba upřesnit, co je dle Vás BRZO. Pak by bylo dobré přesněji definovat, co znamená HROUCENÍ EXPONENCIÁLY. Jestliže se Vaše předpověď alespoň částečně naplní, budete slavným. [smích]

190697

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Měnové kurzy

USD
23,45 Kč
Euro
27,34 Kč
Libra
30,28 Kč
Kanadský dolar
17,56 Kč
Australský dolar
16,44 Kč
Švýcarský frank
25,58 Kč
100 japonských jenů
22,40 Kč
Čínský juan
3,49 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,67 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 807,43 Kč
1 unce stříbra
546,39 Kč
Bitcoin
318 090,95 Kč

Poslední aktualizace: 29.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?