Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1253 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, coder, Vojta49.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.01.2008 00:31

Metoda „Mandrake“

RE: Ornamenty okolo rohů

Vojta49 81.?.?.?

Máte naprostou pravdu, Muchomůrko červená. U lidí a zvířat, žijících ve skupinách je tomu tak. Nejsilnější je ta spolupráce u příbuzných. Té se říká příbuzenský altruismus. Je velmi silně přítomen právě u včel a mravenců, neboť v jednom roji jde prakticky jen o sestry a bratry. A u lidí je nesporně nejsilnější láska rodičů ke svým potomkům.

O stupínek níže je skupinový altruismus. To jest přátelství, které nás váže ku spolužákům, spolupracovníkům, kamarádům a známým. V hlubší minulosti to byla naše lovecko sběračská tlupa, rod či ves.

Na nejnižším stupni leží reciproční altruismus. Lidé prostě většinou dávají přednost strategii na potkání se nezabíjet, ale spíše se pozdravit, občas zkusit spolu něco výhodně směnit nebo dokonce toho druhého obdarovat. Je to pro ně a jejich děti výhodnější, než se při každém setkání s cizincem ihned servat.

Přesto Vám jistě není neznámý titul Knoflíková válka. A vedle něj příklady fanoušků sportovních klubů, politických bijců, třídních, náboženských a národnostních zvěstovatelů, i všech dalších fanatiků do hloubi duše zavile přesvědčených o tom, že "kdo nejde s námi, jde proti nám". Takže protivný názor je třeba dle nich vykořenit včetně všech jeho nositelů. V těchto diskusích je to patrné dosti zhusta.

Všimněte si zajímavosti. Lidé jsou ochotni se velmi rychle shodnout na tom, kdo je vinen, koho je nutno potrestat, proti komu a čemu bojovat. Jinými slovy, nenávist máme vždy "po ruce". K tomu být štedrý, projevit soucit, nezištou pomoc či spolupráci máme my lidé dle mého mínění výrazně dál.

Když jsem se zde pokusil vyvolat anketu na téma, kdo by měl být novým českým prezidentem (když oba oficiální kandidáti nestojí dle všeobecného mínění za nic), tedy pokusil jsem se vyvolat trochu té spolupráce, byl jsem ignorován. Ani jediný návrh. Co z toho můžeme odvodit?

152330

22.01.2008 15:49

Němečtí vojáci používali afghánské děti k odhalování min

Malá kritická úvaha

Vojta49 81.?.?.?

Podle jeho líčení hodili vojáci na neprozkoumané území jablka a pak čekali.

-------------

Podíval bych se na toto tvrzení obyčejným selským rozumem. Když hodím opatrně jablko nízko při zemi na 3 metry od sebe, bude sice potlučené, ale zůstane pohromadě. Tři metry jsou v minovém poli k ničemu. Hodím-li jablko s využitím veškeré své síly, odhodím je (dle zdatnosti) do vzdálenosti 20 až 50 metrů. Po dopadu ovšem z jablka zbude pyré, dobře promíšené s povrchovými částmi terénu.

Domnívám se, že autor této "navýsost věrohodné" báchorky opomněl vložit do dětských ručiček dřívka, na seškrabování hlinojablečného pyré. [chechtot]

152369

22.01.2008 22:29

Němečtí vojáci používali afghánské děti k odhalování min

RE: Malá kritická úvaha

Vojta49 81.?.?.?

Podle Vaší logiky stačí ke zdolání minového pole třímetrový klacek a chrániče sluchu. Račte, máte přednost. [mrknutí jedním okem]

152385

24.01.2008 21:33

Války jsou nutné

RE: Myslím, že dnešní válka nepředstavuje zas až tak pozitivní evoluční tlak

Vojta49 81.?.?.?

Už opět Pietroo zasvěceně kritizujete něco, o čem nevíte zhola nic. Co myslíte, mohou být homosexuálové něčí strýcové a tety? O tom není pochyb, že. Nemají-li vlastní děti, kterým dětem se věnují, pomáhají při jejich výchově a zabezpečují je svým majetkem? Samozřejmě své neteře a synovce. A pic kozu do vazu. Nenesou náhodou tito jejich příbuzní značnou část společných genů? Tedy i geny pro homosexualitu? Samozřejmě ano. Nemůže to tedy být (dle Vás v tom evolučním blábolu) tak, že jejich prostřednictvím se vlastně reprodukují, ač nepřímo, také homosexuálové?

Vidíte Pietroo, jak je to jednoduché. Tuto prostinkou informaci si může vygooglovat každý. Doporučuji. Než zase příště něco plácnete, čtěte.

Ještě k tomu náboženství. Různé formy křesťanství vyznává necelých 30% lidské populace na planetě Zemi. Jste si jist, že je nejrozšířenější?

152558

24.01.2008 22:05

Války jsou nutné

RE: Válka je obrovské zlo

Vojta49 81.?.?.?

Jak si tak čtu Vaši diskusi s paní Jarmilou a panem Smithem, zdá se mi, že stále na něco zapomínáte. Války byly často vedeny tou "nejposvátnější pohnutkou". Šířením "pravé víry". V těsném sledu za ozbrojenci následovali misionáři, kteří přiváděli přeživší poražené nevěřící na "víru pravou". Někteří Vám dali i vybrat. Buď uznáte (tohonašehoboha) jediným pravým ..., nebo budete zaživa naražen na kůl.

Krátká jest lidská paměť, že?

152560

24.01.2008 23:40

Války jsou nutné

RE: Válka je obrovské zlo

Vojta49 81.?.?.?

Zase jste to uhádl, pane "90". Vždyť bez škádlení by nebylo břitké diskuse.

K věci. Ve Vašich příspěvcích na téma "válka" čtu, že jedinou příčinou válek je nenasytná touha po moci a majetku. S tím nesouhlasím. Krom víry, kterou jsem už zmínil, se válčilo také o přízeň dam či o slávu vojevůdců. Nechat zemřít na bitevním poli pár desítek tisíc tátů od rodin jen proto, abych se zapsal do historie, to je stejné svinstvo, jako válčit o kořist.

152575

25.01.2008 00:38

Války jsou nutné

RE: Ano i ne

Vojta49 81.?.?.?

Činím tak zřídka, ale musím připojit naprostý souhlas s paní Alexou. Stát je zlo, které si navíc sami platíme.

Možná pro paní Jarmilu malé doplnění. A vezmeme to od leva do prava.

Nejvíce "státu" představuje diktatura. Občan je otrokem, všechnu svou práci odvádí státu jako daň, stát rozhoduje úplně o všem.

Velmi mnoho státu je levicový stát. Odebírá občanu větší část jeho práce a "za to" mu poskytuje sociální služby údajně značného rozsahu. Rozhoduje za občana téměř ve všem a potřebuje k tomu množství "oprýskaných poboček". Většinu peněz daňových poplatníků s naprostou jistotou promrhá.

Méně státu je stát s pravicovou vládou. Méně reguluje, vymáhá méně daní. Ovšem poskytuje i méně "jistot" a ponechává odpovědnost za svá rozhodnutí a své činy z větší části na občanech.

Zcela na krajní pravici je pak anarchie. Zde je stát nulový, nic od občana nevybírá a nic mu za to nenařizuje ani neposkytuje. Jsou mezi námi i tací, kteří v takovém uspořádání spatřují ideál.

Má zkušenost praví, že většina lidí dá přednost jakkoliv tvrdé ruce před úplných chaosem a bezprávím.

152580

25.01.2008 17:19

Války jsou nutné

RE: Myslím, že dnešní válka nepředstavuje zas až tak pozitivní evoluční tlak

Vojta49 81.?.?.?

To je pane Robocrepe brilantní postřeh. Děkuji za něj. V té souvislosti mě napadá, že to možná takto mohlo v minulosti fungovat i u žen. Dívka ze slušné rodiny, svázána těžkou náboženskou prudérií, nakonec ustoupila tlaku prostředí a vdala se. Ač s těžkým odporem, nezbylo jí, než se nechat svým manželem alespoň párkrát za život oplodnit a povít mu dítka. Konečně i dnes jsou známy případy, kdy lesbický pár vychovává své dítě, získané umělým oplodněním.

Pro Pietrooa. Slyšel jste někdy o zlaté rýži? Případně o jiných geneticky modifikovaných hospodářských plodinách? Je Vám neznámý pojem šlechtění zemědělských rostlin či hospodářských zvířat? Vy opravdu netušíte, že výsledek každého šlechtění a modifikace byl dosažen na základě PŘEDPOVĚDI Vámi zavrhovaného oboru, evoluční biologie?

Možná jste dosud ještě neslyšel o monogenických chorobách, pro něž existuje už dnes genetická zkouška. Jde o rakovinu prsu, Huntingtonovu chorobu, rannou rodinnou verzi Alzheimerovy choroby, myotonickou dystrofii, adenomatózní polyposis, mnohonásobnou enokrinní neoplasii a dědičnou motorickou a smyslovou neuropatii. Opět tatáž věda dnes umožňuje PŘEDPOVĚDĚT tato onemocnění.

A věřte, že není daleko doba, kdy na základě objevů evoluční teorie bude každý novorozenec odcházet z porodnice se zápisem úplného vlastního genomu. Rodiče budou bezpečně vědět nejen jaká onemocnění děcku hrozí, ale také jaké vlohy a nadání obdržel jejich potomek do své genetické výbavy.

Můžete mi prosím ukázat jinou teorii, která má takové množství úspěšných předpovědí?

152658

25.01.2008 21:52

Války jsou nutné

RE: Myslím, že dnešní válka nepředstavuje zas až tak pozitivní evoluční tlak

Vojta49 81.?.?.?

Výrazy typu "silné geny" jsou příteli "90" zcela k ničemu. Vidím, že se stále nemůžete zbavit dojmu, že ony zatrolené geny mají nějaké vlastnosti. Fakt nemají. Mají jedinou schopnost. Replikovat se. A protože samy fungují velmi pomalu (chemickou transkripci nelze nikterak urychlit), stavějí si geny pro účely své replikace zvláštní schránky, které nazýváme organismy. A všechno živé, co dnes kolem sebe vidíme jsou výsledky úspěšné replikace. Kupodivu i ti homosexuálové.

O tom, zda evoluční teorie je nebo není správná nerozhoduje ani Váš, ani můj názor. Tedy mohl by. Kdyby se jednomu z nás podařilo přinést nezvratný důkaz o tom, že evoluce nefunguje. Kupodivu se to za posledních 100 let nikomu nezdařilo. A že se páni kreacionisté zatraceně snažili.

Když Vám sdělím, že máte ve svých mozkových buňkách stejné sekvence genů, jaké má pšenice, nepokouším se Vás urážet. Já je mám také. Je to prostý důkaz toho, že my lidé i pšenice máme společného evolučního předka.

152688

26.01.2008 15:48

Války jsou nutné

RE: Myslím, že dnešní válka nepředstavuje zas až tak pozitivní evoluční tlak

Vojta49 81.?.?.?

Pane Škapíku. Možná by to chtělo číst méně textů o "spiknutí mocných" a občas si také něco přečíst o výsledcích soudobé vědy. Tak byste zjistil, že genom člověka už je skutečně přečten. Celý. Chybí maličkost. Čtenému řádně porozumět. A to bude zanedlouho. Představte si, že ti genetici jsou tak drzí, že nejen čtou, ale dokonce už laboratorně syntetizují genom celého organismu. Jedná se o bakterii mycoplasma genitalium. Obsahuje 580 000 písmen kódujících 517 genů. Článek viz http://osel.cz/index.php?clanek=3244

Ale co to tu melu za pí....y. Vždyť to je všechno k ničemu, když nás ONI natolik zotročili, že ani nesmíme svobodně myslet, že?

152724

26.01.2008 16:25

Přeměnou OSN se plánuje vytvořit \'Nový světový pořádek\'

RE: Světová banka a MMF

Vojta49 81.?.?.?

Nejsem nekritický amerikanofil. Vy tvrdíte, že USA provozují turecké hospodářství. Mě to přijde u nejvyspělejší světové ekonomiky zvláštní. Mohu se zeptat, který stát je dle Vás hospodářsky lepší a USA by si z něj měly vzít příklad?

152725

27.01.2008 02:00

Války jsou nutné

RE: Myslím, že dnešní válka nepředstavuje zas až tak pozitivní evoluční tlak

Vojta49 81.?.?.?

Opravdu soudíte, že genetičtí inženýři své práci vůbec nerozumějí? Zkuste se podívat na výsledek jejich práce, kterým je zlatá rýže. To je produkt účelně uplatněné genetické modifikace, který je obrovskou nadějí pro ty nejubožejší na této planetě.

Já to vidím tak, že zachrání-li zlatá rýže byť i jeden jediný lidský život (a ona jich zachrání nesrovnatelně víc), je to nade všechny víry světa. Tedy alespoň jsem nezaznamenal, že by nějaká víra někdy dokázala něco podobného. Proto raději spoléhám na teorie, které Vám připadají dětinské.

152757

27.01.2008 12:44

Války jsou nutné

RE: Myslím, že dnešní válka nepředstavuje zas až tak pozitivní evoluční tlak

Vojta49 81.?.?.?

V devatenáctém století se lidé Vašeho typu, pane "90", stavěli proti zavádění železnice. Používali argumenty typu "kdyby si stvořitel přál, abychom jezdili, učinil by nám kola" či "je prokázáno, že při rychlosti vyšší, než 36 km/h se všichni lidé ve vagonech udusí" a podobně.

Stejně katastrofické předpovědi provázely většinu velkých lidských objevů. Celé minulé století nám řady "osvícenců" prorokovaly, kterak vyčerpáme ten nebo onen zdroj či překročíme to či ono boží omezení. A vzdor těmto proroctvím, lidstvo jen vzkvétá. Smím napovědět proč? Protože vedle množství různých neobnovitelných zdrojů mají lidé jeden, který je obnovitelný a hlavně nevyčerpatelný. A tím zdrojem pane, je lidská invence.

Teorie o přerozdělování prosazovali v lidské společnosti už pánové jmen Marx, Uljanov, Mao ce Tung, Pol Pot a mnoho jiných. Fakt, že to vždy skončilo katastrofou, Vás nikterak nepoučil?
Myslím, že to byl jeden z vašich proroků, který moudře pravil. "Chceme-li nasytit hladových, nemá smysl jim dávat ryb. Je třeba jim dát sítě a naučit je lovit". V mých očích je zlatá rýže tou sítí.

152796

27.01.2008 23:01

Války nejsou nutné

RE: Rad bych si dovolil trochu přiostřit

Vojta49 81.?.?.?

diskusi. Vy si tu pánové vzájemně plácáte po ramenou, pro naprostou názorovou shodu. Tak já jsem tedy proti.

Vy jste se zde usnesli na dvou premisách. Za prvé - Země je přelidněná, za druhé - Zemi vysávají jacísi bankéři.

Já mám k těmto problémům jednoduché otázky. Kolik má správně žít na Zemi lidí? Na jakou hromadu sypou ti ohavní bankéři všechny ty prachy, které z nás za tu dlouhou dobu vycucali? Kde ty peníze ksakru jsou?

152860

28.01.2008 12:11

Války nejsou nutné

RE: Rad bych si dovolil trochu přiostřit

Vojta49 81.?.?.?

Stále tomu nějak nerozumím. Bankéři se supertajně spikli, aby ovládli zemi. Je to tak?

Když je to tak tajné, jak to, že to každý ví a všichni o tom plkáme? Dokonce jsem několikrát četl i jejich jména. Co je na tom tedy tajného?

Proč ti bankéři připustili, že největší majetky na planetě shromáždili nějací pohůnci jmen Gates, Buffet a Helu? Ani jeden z nich není bankéř? A dokonce snad ani žid? Všichni víme, že peníze představují moc. Nebude tato obrovská porce moci těm spiklencům chybět?

Proč ti praštění bankéři připustili, že největší díl amerických dluhopisů vlastní Číňani? A výnosy z těchto dluhopisů jdou pak KOMUNISTICKÝM lemplům! Oni si za ně klidně uspořádají olympiádu a ještě se supertajnému spolku bankéřů posmívají! Není to další porce moci, která těm supertajným tak nějak "proklouzává mezi prsty"?

Nejvyšší loutka těchto spiklenců udržuje už dlouhou dobu hnusnou válku na středním východě. Stojí to strašné prachy a vydělávají na tom zbrojní firmy a ne bankéři!?! Je-li to kvůli ropě, nebylo by výhodnější si za ty proválčené peníze raději koupit celou Venezuelu i s Chavézem?

Pánové, nějak mi to nedává logiku a prosím o laskavé vysvětlení.

152908

29.01.2008 00:09

Kdo fandí státu Izrael

RE: Dotaz pro odborniky - jeste jednou

Vojta49 81.?.?.?

Dobrý den pane Nováku. Za mou osobu bych chtěl říci, že již Vaše prvá otázka vychází z mylného předpokladu. Cituji "jaka je tedy historicka pricina nenavisti vetsinoveho obyvatelstva (krestanstva) vuci Zidum a statu Izrael?"

Z čeho soudíte, že většinové obyvatelstvo jsou křesťané? Křesťané tvoří na celé planetě jen 30% věřících. Máte-li na mysli obyvatelstvo ČR, zde tvoří většinu ateisté.

Nyní k té nenávisti. Nenávist vůči jakémukoli definovanému kolektivnímu subjektu (národu, církvi, stoupencům nějaké víry či příslušníkům společenské třídy) je typická pro lidi, kteří trpí komplexem křivdy či vlastní malosti. Vidí kolem sebe mnoho schopných a úspěšných lidí. Sami mají (bohužel falešný, ale o to přesvědčivější) pocit, že jsou rovněž velmi schopní. Měli by tedy být stejně úspěšní, ne-li úspěšnější. Ale nejsou! Jak je to možné? Je třeba nalézt viníka.

Z četby internetových diskusí je zřejmé, že viníků (těch kolektivních, nikdy to nejsou konkrétní osoby) je více. Někdy je to světové židovstvo, jindy temné síly či evolucionisté. Velmi oblíbenou je skupina bankéřů kolem FEDu, občas rozšířená na všechny bankéře židovské národnosti.

Tento kolektivní viník (ať už kterýkoli) je zodpovědný za všechna zla páchaná na této planetě dnes a kupodivu i v hluboké minulosti. A hlavně. Je odpovědný za neúspěch nositele této nenávisti.

Za svou nenávist se obvykle její nositelé stydí. V hovoru z očí do očí ji nepřiznají. O to rozhodněji pak proti nenáviděným "Oněm" běsní v anonymních internetových diskusích. Občas mi "kape jed" z obrazovky, když ty výlevy čtu. Avšak nemějte obav. Většina normálních lidí touto paranoiou určitě netrpí.

Přeji Vám i všem bez nenávisti krásný den.
Vojta

152984

29.01.2008 14:03

Války nejsou nutné

RE: Rad bych si dovolil trochu přiostřit

Vojta49 81.?.?.?

Díky pane z.a.pe za Váš zdroj informací. Důkladně jsem jej prostudoval a pochopil. Je to naprosto jasné. ONI mohou úplně, ale úplně za všechno.

ONI nějak předem poznali, že jeden student tbiliského semináře bude vhodný pro jejich záměry. Už tehdy, na konci 19. století mu vymyli mozek těmi nejmodernějšími metodami, dali mu nick Stalin a naprogramovali jej jako svůj poslušný nástroj. Tedy taková maličkost mi tam ještě falíruje. Proč použili toho nedostudovaného kněze k vyvražďování takové masy lidí? Nebylo by lepší, kdyby ti chudáci zůstali naživu a otročili na NĚ?

Pak ještě nemohu přijít na to, jak ONI dosáhli té strašlivé vzájemné nenávisti mezi Loverňáky a Velraňáky? Tedy jako těch z té knížky Knoflíková válka. Kdybyste mi laskavě pomohl pochopit i tuto poslední drobnost. Díky.

153023

30.01.2008 11:54

Jak mohla západní civilizace získat monopol na morálku a svědomí?

RE: Ten monopol

Vojta49 81.?.?.?

Poprosím o laskavé upřesnění několika maličkostí.

Když "se žije na dluh", kdo je věřitelem?

Kdo rozhoduje o tom, od které meze je "materiální potenciál planety" drancován a po jakou mez je to využití řádné?

Jak se projevuje "drancování" lidského potenciálu naší planety?

153100

31.01.2008 15:51

Pád ekonomiky první odskáčou zvířata

Proč trpí?

Vojta49 81.?.?.?

Autorka se pěkně vyplakala na téma, kterak chudinky opuštěná zvířátka trpí. A že třeba také trpí lidé, kteří přišli o domov, nevadí?

Možná by bylo účelnější analyzovat příčiny, proč lidé nejsou náhle schopni splácet své závazky. A hlavně. Varovat ty, kteří dosud nepocítili dobrodiní exekuce, před podobnou chybou.

153155

31.01.2008 21:48

Pád ekonomiky první odskáčou zvířata

RE: Proč trpí?

Vojta49 81.?.?.?

Nevím pane Němče, zda si rozumíme. Přečtete-li znovu titulek mého příspěvku i své reakce, je tam otázka PROČ. Tedy dotaz po příčině.

Odpovím si tedy sám. Ta ubohá zvířata trpí za lehkomyslnost bývalých páníčků. Jak asi ti lidé zvážili rizika hypotéční smlouvy při jejím podpisu? Vždyť to vidíme dnes a denně. Lehkomyslní spotřebitelé se nechají obalamutit barnumskou reklamou na stále výhodnější finanční produkty. V úvěrové smlouvě se zavážou plnit podmínky, nad nimiž později sami upřímně žasnou. Důvodem je, že při podepisování více věří naučeným sladkým plkům prodejce, než skutečným smluvním ujednání, která podepisují.

Ze své vlastní zkušenosti znám dlužníky, kteří si s těžkým srdcem zaplatili hodinovou konzultaci finančního poradce ve chvíli, kdy na ně soud uvalil exekuci.

A proto soudím, že příčinou utrpení těchto lidí a jejich domácích mazlíčků nejsou žádné tajuplné temné síly, ale obyčejná lidská blbost.

153180

04.02.2008 15:15

Americké střední třídy přestávají zvládat situaci

střední třídy k politování

Vojta49 81.?.?.?

Citát z AutoRevue : "Pokud se splní prozatímní kusé informace, pak přijde něco, co nemá ve své třídě obdoby. Dle amerických zdrojů blízkých koncernu General Motors, chystá Cadillac speciální edici sportovního modelu CTS-V. Ten by měl dostat nový osmiválcový agregát o objemu 7 litru, který nabídne výkon rovných 600 koní. I když se může podobná zpráva zdát jako šílená, Američané milují vysoký výkon a to za jakoukoli cenu. Není třeba, aby vůz dosahoval špičkových kvalit na okruhu, ale je třeba pořádně odpálit od semaforů."

A o to ti chudáčci ze střední třídy asi nejspíše přijdou. Nebudou moci při své pravidelné večerní projížďce odpálit od semaforů. Budou se muset spokojit se svým starým CTS, které má JEN 400 koní. Fakt k politování. [pláč]

153275

04.02.2008 15:15

Jak se dostal software izrelského špióna na ktitické počítače FAA?

RE: Zase nic.

Vojta49 81.?.?.?

Máte naprostou pravdu, pane. Článek navíc tvrdí, že:

Co více, teroristé, kteří provedli útok pomocí svých přístupových práv "super-uživatele" na nejkritičtější počítačové sítě americké vlády, mají stále tento přístup.

Větší vo...inu jsem už dlouho nečetl. Takové tvrzení degraduje systémové programátory americké vlády na úroveň žáků pomocné školy. Za 7 let neodhalili útok na své systémy!!!

153277

04.02.2008 18:43

Jak se dostal software izrelského špióna na ktitické počítače FAA?

RE: Zase nic.

Vojta49 81.?.?.?

Pane Jene X. Už se zde mnohokrát diskutovalo o pádu WTC. Můžete mi prosím vysvětlit, kteří debilové řídili odstřel těch budov tak, aby padaly volným pádem a každé hospodyňce to pak bylo podezřelé?

O tom, že musela být odstřelována postupně jednotlivá podlaží není pochyb, že? Ale! Zhroucení obou budov začalo vždy v patře, zasaženém letadlem. Nad těmito patry žádné výbušniny nebyly? A pokud byly, kam se poděly? A pokud nebyly, letadlo se v obou případech vždy muselo! trefit právě do podlaží, od něhož dolů byly ty výbušniny instalovány? Co Vaši "odborníci" na tyto otázky?

153290

05.02.2008 13:09

Podivné otazníky kolem Jana Švejnara

RE: Referendum nebude...

Vojta49 81.?.?.?

Dobrý den paní Jarmilo,
dle Vašeho názoru je Václav Klaus "loutkou mocných", pan Švejnar je pro změnu nedůvěryhodný. Existuje v naší zemi člověk, který by Vám na prezidentském postu imponoval a jehož byste si dokázala vážit? Předem děkuji za konkrétní jméno.

153357

05.02.2008 15:31

Podivné otazníky kolem Jana Švejnara

RE: Referendum nebude...

Vojta49 81.?.?.?

Rozumím tomu tak, že ve Vašich očích Česká republika = Valdická věznice a čeští občané = pedofilní vrazi? To myslíte vážně?

153371

05.02.2008 15:50

Česká politická miss

RE: Pruhledna propagace, nic vic

Vojta49 81.?.?.?

Jste-li pane "90" muž, nemáte o sobě příliš vysoké mínění. Kolikrát a kam už jste se nechal dotáhnout na vařené nudli? [chechtot]

153372

05.02.2008 22:05

Podivné otazníky kolem Jana Švejnara

RE: Referendum nebude...

Vojta49 81.?.?.?

Díky za odpověď paní Jarmilo. Ovšem jsem trochu zklamán. Na žádné jméno jste si netroufla.

Soudím, že prezident nemusí pocházet z politiky. Lidé by raději viděli na hradě apolitickou osobnost, ceněnou pro své vynikající lidské vlastnosti, životní zkušenost a opravdovou moudrost.

Já za sebe soudím, že tato vysoká kritéria u nás splňuje více lidí. Třeba pan doktor František Koukolík. Myslím, že za takového prezidenta by se nikdo v ČR nestyděl.

153405

05.02.2008 22:40

Jak se dostal software izrelského špióna na ktitické počítače FAA?

RE: Zase nic.

Vojta49 81.?.?.?

Netvrdím pane Herberte, že hackeři občas neprolomí nedokonalou ochranu nějakého systému. Ale. Přečtete-li si pozorněji článek, na nějž odkazujete, zjistíte, že útok hackera jménem Gary McKinnon vydržel právě týden. Pak byl odhalen a následky odstraněny.

Já ovšem kritizuji zpozdilost autora článku, s níž se nám snaží namluvit, že správce systému nerozpozná ani po několika létech, že se mu v jeho systému hrabe někdo neoprávněný. Pravděpodobnost takového jevu je stejná, jako kdyby řidič nepoznal ani po ujetí sta kilometrů, že jede autem, z něhož mu někdo odcizil obě pravá kola.

153409

05.02.2008 23:00

Americké střední třídy přestávají zvládat situaci

RE: pád dolaru

Vojta49 81.?.?.?

Otevřeně se přiznám, pane Karle, že patřím k lidem, kteří na hladomory, sociální bouře a jiné katastrofické vize nevěří. Mohu dokonce i uvést, proč.

Od dob, kdy všeobecné vzdělání a osvěta vymýtily z lidských myslí různé typy fanatismů (náboženský, rasový, třídní, ...), dají se davy jen velmi obtížně zmanipulovat k válce. A vést jakoukoliv válku bez podpory lidí je poněkud obtížné viz Vietnam, Afghánistán a Irák. Možná bych z tohoto tvrzení zatím vyňal fundamentalistický islám. Ale i tam už svítá. I jim časem globalismus a internet otevře oči.

Evoluční sociologie vymezuje hranici jakékoliv revolty. K té dojde vždy až tehdy, kdy lidé natolik trpí, že to, co mohou v revoluci ztratit je v porovnání s možným ziskem zanedbatelné. V této souvislosti by mě vskutku velmi zajímalo, co by lidé ve Vámi předvídaných sociálních bouřích mohli získat tak významného, aby za to riskovali ztrátu toho, co dnes mají. Já to nějak nevidím.

153415

06.02.2008 00:33

Podivné otazníky kolem Jana Švejnara

RE: Referendum nebude...

Vojta49 81.?.?.?

Za současné politické konfigurace samozřejmě nikdo z námi navrhovaných kandidátů nemá sebemenší šanci. To je bez diskuse. Ale zde jde přece jen o čirou teorii.

Potěšil jste mě, pane Karle, že jste si troufnul navrhnout konkrétní jméno. Dokonce jste mě potěšil i tím jménem. Před rokem 89 mě totiž živil DOS z VÚMSu. Takže krom pana Žáka znám většinu tehdejších zaměstnanců ústavu. Myslím, že nejméně ještě jeden pán z bývalého VÚMSu by mohl být dnes českým prezidentem. Jan Sokol.

Je otázkou, zda má smysl se prezidentskou funkcí tolik zabývat. Z ústavy plynoucí pravomoci a povinnosti českého prezidenta jsou poměrně formální. Způsob volby našeho prezidenta této víceméně čestné státní funkci docela odpovídá. Vést celonárodní volební kampaň, podobnou americké, by bylo zbytečným mrháním prostředků.
Takže se asi spokojíme s tím, koho nám zvolí páni poslanci.

153416

06.02.2008 11:30

Americké střední třídy přestávají zvládat situaci

RE: pád dolaru

Vojta49 81.?.?.?

- nastane nová velká říjnová revoluce, ale už ve prospěch lidstva.

------------

Toto tvrzení plyne z Vaší zkušenosti? Můžete jmenovat v lidských dějinách nějakou revoluci, která byla "ve prospěch lidstva"? Nebo alespoň ve prospěch jejích protagonistů?

153441

06.02.2008 12:37

Americké střední třídy přestávají zvládat situaci

RE: pád dolaru

Vojta49 81.?.?.?

islám dosud vedl vždy jen války proti vlastním občanům ...?!?

------------

Už sám Mohamed se považoval ze velikého válečníka a jeho vojenské úspěchy jej utvrzovaly v přesvědčení, že je prorokem. Vojenské výboje islámu byly tak strašlivé, že už za sto let po smrti Mohameda dobyl islám mečem celou severní Afriku, Pyrenejský poloostrov a islámská vojska byla zastavena sotva 100 km před Paříží. Zvěrstva a v podstatě vyhlazovací válku, vedenou ve jménu islámu proti Byzantské říši ani nelze popsat. Tomu říkáte "proti vlastním občanům"?

153447

06.02.2008 21:26

Americké střední třídy přestávají zvládat situaci

RE: pád dolaru

Vojta49 81.?.?.?

No myslím pane Karle, že ty muslimské války z minula poněkud podceňujete. Ono to vůbec není tak dlouho, co fanatické islámské vojsko obléhalo Vídeň. A to už je docela blízko, že? Ale nechme historie.

Pravíte, že je potřeba střežit průnik islámu do státních struktur. Nezmění-li se dosavadní demografický vývoj, převládnou početně islámští voliči v Rusku nad těmi ostatními kolem roku 2055. A stane-li se z jaderné velmoci islámská republika, pak teprve bude zle, to mi věřte. Já tady sice už s jistotou nebudu, ale co má vnoučata?

A to nemluvím o daleko bližším riziku, které vidím v usilovné těžbě a obohacování uranu v Iránu. Uvidíme, nakolik bude "bezzubý, přihlouplý, domácký, islámský fundamentalismus" ve chvíli, kdy zkompletuje první pár jaderných hlavic. A až bouchne první, vsadím se, že nám okamžitě přestanou vadit ty virtuální koncentrační tábory v USA, a začne nám vadit úplně reálný radioaktivní spad.

Dej přírodo, abych se mýlil.

Krátký článek na toto téma viz http://www.ceskenoviny.cz/svet/index_view.php?id=2...

153487

06.02.2008 22:18

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Vojta49 81.?.?.?

... Vytrhnutím ekonomických zřetelů ze vstahu vidím jako jedinou možnost jak žít volně , přirozeně a šťastně a naopak vnucení ekonomiky do vztahu z nás dělá pekelné fabriky na děti...
-----------
Jenže ona to s těmi ekonomickými vztahy tak zařídila příroda, pane Nováku. A to proto, že žena má něco velmi vzácného. Schopnost porodit potomka jen jednou za devět měsíců. Žena vkládá do každého dítěte obrovskou investici.

Muž má oproti ženě naprosto závratná množství gamet, a je schopen (teoreticky) plodit stamiliony dětí denně. Jeho investice do plození je ... rozkoš.

A zde je ten zásadní rozdíl, který činí z nás mužů "dobyvatele" a z žen "ochránkyně rodinných krbů". A proto také většina žen hledá znaky dobrého budoucího otce. Těmi jsou obvykle vzdělání, intelekt, společenské postavení, majetek, síla, moc a schopnost ochránit partnerku s dětmi. U takového muže je dostatečná záruka, že nejen "zasije sémě", ale dokáže se o své potomky řádně postarat až do jejich dospělosti, dofackovat je k pořádnému vzdělání a třeba jim i přispět majetkem do jejich ekonomických začátků. Jen tak má dobrá matka jistotu, že její děti dostanou to nejlepší. A není větší lásky v přírodě, než láska mateřská.

To je ten důvod, proč ženy NIKDY nemohou přistoupit na Váš návrh oddělení ekonomických vztahů od partnerských. A to je také důvodem převažující monogamie u druhu, zvaného homo sapiens sapiens.

153500

06.02.2008 23:46

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Vojta49 81.?.?.?

Ono pane "90" na debatu o soudobých evolučních poznatcích nestačí informace z TV a Jung. Pana Junga mám rád, ale ona i ta psychologie učinila za padesát let po jeho smrti výrazný krok vpřed.

Na samice lidského druhu ROZHODNĚ nelze aplikovat poznatky, získané při studiu mušek z kravinců. Víte. To je tak. Muška z kravince naklade vajíčka do lejna a tím její starost o potomstvo končí. Lidská žena své mládě nejprve skoro rok nosí a pak dalších 15 až 25 let živí, učí, šatí, opečová, vychovává, ochraňuje, ..., už trošku vidíte alespoň malý rozdíl?

153514

07.02.2008 00:21

Americké střední třídy přestávají zvládat situaci

RE: pád dolaru

Vojta49 81.?.?.?

Vy, humanista a věřící činíte takto katastrofické předpovědi?

Já jsem připraven se vsadit, že ani zlý bušistánec ani podlý žid neužijí jaderné zbraně jako první. Přijmete sázku?

153527

07.02.2008 13:23

Americké střední třídy přestávají zvládat situaci

RE: Nechápu

Vojta49 81.?.?.?

Věřte nevěřte, pane Mirdo, ale státní dluhy vytvořené naší generací budoucí generace splácet nemusí. Tento stav je znám ekonomům jako státní bankrot.

A ještě trochu k mé nedůvěře ve všechny zde prezentované Bubáky, které jsou buď strašlivou kospirací illuminátů, jindy zas tajným spiknutím temných sil, které naplánovaly obě světové války, 28. únor, 17. listopad, 11.9., zinscenovaly falešné přistání na Měsíci a mnoho podobných slabomyslností.

Všimněte si pane Mirdo, že těmto blábolům věří vesměs jen lidé, kteří se nikdy v životě nepokusili zorganizovat cílenou a dlouhodobou spolupráci několika lidí. Ve chvíli, kdy to zkusí, prohlédnou. Ono totiž zorganizovat nějakou rozsáhlou a sofistikovanou akci a přitom udržet vše v tajnosti, prostě nejde. Z jednoduchého důvodu. My lidé jsme ne jedné straně strašně ukecaní a na druhé příšerně zvědaví. Proto.

Vy jste samozřejmě přesvědčen, že mám propagandou vymytý mozek. Není ono to ve skutečnosti tak trochu naopak? Když je to všechno tak tajné, jak to, že to všichni víme?

153590

07.02.2008 14:40

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Vojta49 81.?.?.?

Víte paní Jarmilo, je to trošku jinak. Zkusme si udělat malý model. Na levém břehu Labe žije v neolitu lidská tlupa, kde ženy vychovávají svá mláďata samy a muži si (v souladu s Vaším tvrzením) někde dovádějí po frejích. Na pravém břehu pak žije podobná tlupa, kde ženy vychovávají děti konkrétních partnerů a ti se o své ženy a děti starají.

Přijde strašlivá, dlouhá a krutá zima. Na levém břehu nepřežije žádné dítě, jen pár žen a většina mužů. Na pravém břehu podlehne hladu jen nejslabší muž a s ním i jeho partnerka a děti. Obě tlupy žijí dál a už za dva roky jsou tu katastrofální sucha a hned pak záplavy. Zkuste si paní Jarmilo tipnout, které geny (a s nimi i preferovaný způsob života) přežily z neolitu po dnešek.

To, že lidoopi se chovají při výchově svého potomstva jinak je hlavním důvodem, proč oni zůstali lidoopi a z nás se stali lidé. To jsou věci co?

153598

07.02.2008 16:26

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Vojta49 81.?.?.?

V životě ženy jsou paní Jarmilo chvíle (myslím porod a týdny kolem něj, některé nemoci), kdy prostě fyziologicky "nemůže dát" žádnému. Žena, používající Váš vzorec chování, by v té době beznadějně chcípla hladem. Velmi znevýhodněny by byly také méně atraktivní (hubené, zraněné, nemocné) ženy. Proč bych dával svůj kousek masa ošklivé, když jsou k dispozici i hezké a těch kousků nemám neomezené množství.

Proto v přírodním výberu zvítězily ty geny, které pomocí hormonu lásky svázaly dohromady konkrétní lidský pár. Tím výrazně zvýšily své šance proti genům, založeným na bezbřehé promiskuitě. A věřte nebo ne, není to jen typicky lidská vlastnost. Podobnou životní strategii (trvalého rodičovského páru) používá k úspěšné reprodukci i řada zvířat.

153610

07.02.2008 16:29

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Vojta49 81.?.?.?

Víte, příteli "90", ten rozdíl mezi našimi pohledy na svět asi nepřekonáme. Vaše víra Vás vede k přesvědčení, že člověk má v sobě něco, co je nám na rozdíl od všech zvířat dáno shůry a to nás činí (nebo by mělo činit) lepšími. Je mi záhadou, z čeho tato Vaše víra pramení. Já to lepší (duši, vyšší princip mravní, éthos, ... či jakkoli to nazveme) totiž v lidech nenalézám. Spíš mi připadá, že se lidé (většinou) chovají hůř, než zvěř. Vy sám si na tento jev ve zdejší diskusi často stěžujete.

Můj pohled na svět říká, že jsme produktem přírodního výběru. Tedy máme jen takové vlastnosti, které byly v minulosti pro náš druh ÚČELNÉ. Nositelé neúčelných vlastností prostě své geny nepředali dál.

Zde si dovolím trošinku odbočit. Na rozdíl od všech primátů jsou samičky člověka nesmyslně útlé v pase. V místě, kde by byla potřeba značná rezerva pro naplnění trávicího traktu potravou a současné uložení plodu je v ženském těle nejtěsněji. To je ale blbost, co? Všechny lidoopky jsou krásně účelně pupkaté. Tak schválně pane "90", proč stvořitel "učinil" Evu takto nesmyslně tvarovanou? Konec vsuvky.

Vaše víra pane "90", že lidé se řídí "vyšším principem mravním" a na jeho základě jsou schopni dojít k rozumnému konsenzu při výchově svých mláďat nefunguje. To je patrné z článku, z diskuse pod ním a zejména z běžné zkušenosti. Spíše to funguje na principu "kdo se bude chovat v rozporu se zájmy svých genů, dožije se možná dlouhého věku, ale své geny dál nepředá". A opuštění svých dětí kterýmkoli z rodičů je v příkrém rozporu se zájmy jeho genů. Na to vemte jed.

153607

07.02.2008 18:39

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Vojta49 81.?.?.?

Možná jsem v předchozím vstupu neuvedl, v čem já vidím příčinu toho, proč je tolik dětí nuceno dnes žít bez jednoho z rodičů, či dokonce v kojeneckých ústavech a sirotčincích.

Paní Jarmila vidí příčinu v mafiánech, kteří vnucují adolescentům sex, jako spotřební zboží. Vy vidíte příčiny tohoto stavu v nízké mravní úrovni prostých lidí.

Evoluční psychologie mně učí toto. Za uplynulý milion let se na této planetě vystřídalo asi 50 tisích generací lidí a jejich předchůdců. Někteří z nich své potomky milovali více, jiní méně. Naději na přežití měly vždy spíše děti rodičů, které byly milovány více. Dostávalo se jim více péče a ochrany, než těm méně milovaným. Tak se do budoucích generací spíše přenášely geny, působící silný rodičovský altruismus. Nás silně emocionální mozek proto velmi citlivě reaguje na dětský pláč. I bezdětní lidé instinktivně spěchají na pomoc, zaslechnou-li úpěnlivý dětský nářek.

Za poslední staletí si "osvícení bojovníci za lidská práva" vynutili něco, čemu se říká sociální systémy. A ty jsou bohužel chybně (zbytečně rovnostářsky) nastavené. A zde je ta příčina. Díky nim přežila do dneška spousta lemplů, kteří by v prostředí přírodního výběru neuspěli. A tito lemplové dobře znají "svá práva". Oni vědí, že když utečou od svých dětí, někdo (stát) se jim o ně postará. To je ta pravá příčina.

Kdyby byl každý nepečující rodič donucen denně hledět na své strádající a plačící dítě, nebylo by neplatičů alimentů. Samozřejmě s výjimkou těch, kteří by své dítě raději zabili. I tací lidé jsou.

153620

07.02.2008 22:38

Americké střední třídy přestávají zvládat situaci

RE: pád dolaru

Vojta49 81.?.?.?

Pane Kevine, slova, slova slova. Pan "90" se sázky zjevně bojí. Pojďte do ní Vy. Nabízím 100 tisíc korun proti Vašim 100 tisícům v libovolné české advokátní nebo notářské úschově.

153641

08.02.2008 00:58

Americké střední třídy přestávají zvládat situaci

RE: pád dolaru

Vojta49 81.?.?.?

Dle mých informací, pane Kevine, běží v Iránu 1000 odstředivek a zpracovávají materiál ze dvou uranových dolů. Ovšem pozor. K tomu jim dodává reaktor s kompletní náplní paliva Rusko. Ahmadínežád tvrdí, že reaktor rozjedou ještě letos. A stanovisko pana Ahmadínežáda ve smyslu, že Izrael bude vymazán z povrchu zemského je, pokud vím, neměnné.

Nemyslím, že dojde ke třetí světové. Ale pokud se nezmění názor Íránců na právo na existenci Izraele (což u fanatických islamistů považuji za naprosto vyloučené), dojde nejméně k jednomu útočnému a jednomu odvetnému úderu. Když si trochu blíže povšimnete rétoriky íránského vůdce, nemůže Vám ujít jistá podobnost s fanatikem, který rozpoutal tu 2. válku.

153652

10.02.2008 18:45

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Vojta49 81.?.?.?

Diskusi o evoluci Robocrepe nikde nevedu. Vím o ní bohužel žalostně málo. Ale snažím se. Dobré literatury je dost. Ozvete-li se na můj e-mail, rád poradím nějaké zajímavé čtení.

Diskusi na zvědavčím fóru se rovněž nebráním. Ale jak říkám, moc toho zatím neznám.

153841

11.02.2008 00:46

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Vojta49 81.?.?.?

Jste skvělá, paní Jarmilo. Opravdu. Na jedné straně označujete evoluční teorii za blábol. Na druhé straně je většina Vašich argumentů založena výhradně na ní. Tedy těch 5 tisíc let je na evoluční anatomickou změnu trochu málo. Ale přidáte-li 3 řády, budu souhlasit s vývojem mužských ramen.

O tom, kdo je útlejší v pase, nemá smysl diskutovat. Stačí se podívat na standardní konfekční míry dámských a pánských kalhot.
A že by šimpanzice, gorily či orangutanky měly míry 90-60-90? To nemyslíte vážně, že? Ten útlý pas u žen (navíc zdůrazněný plnými boky a bujnými ňadry) je výsledkem sexuálního výběru. Pravěcí mužové prostě dávali přednost partnerkám, u nichž bylo na první pohled patrné, že nejsou gravidní. Ovšem proč by to dělali, pokud by byli promiskuitní a šlo by jim jen o sex, jak pravíte Vy?

Štíhlý dívčí pas je jinak anatomicky stejně nesmyslný, jako obrovský paví ocas nebo dlouhá barevná rajčí pera. Ale hlavně. Je to těžko přehlédnutelný důkaz evolučního vývoje. Dnešní tvorové prostě mají jen ty vlastnosti, které jim v evolučním procesu skýtaly nějaké výhody před ostatními jedinci téhož druhu.

Nauku, že lidské vlastnosti, chování a emoce podléhají jen nepatrně dědičnosti a člověku je lze z větší části vštěpit výchovou, prosazovali především komunisté. Jmenovitě jakýsi Lysenko a Stalin. Mnohaletý pokus komunistických diletantů vnutit lidem práci jako základní lidskou potřebu žalostně selhal. Podobně selhalo vše, co mělo převýchovou udělat z obyčejných lidí uvědomělé socialistické soudruhy, a to i v partnerských vztazích. Vy to přece musíte paní Jarmilo pamatovat. To si opravdu nevzpomínáte, co nám lili od školky do hlav? A jak to dopadlo? Kdyby šlo chování lidí ovlivnit z 80% výchovou, tak za vlády komunistů nebyly rozvody. A nebyly?

Prudérie v sexu v 19. století a dříve byla vyvolávána zejména církevními dogmaty a strachem z hříchu. Myslím, že baron de Sade, hrabě Valmont a další zase až tak prudérní nebyli.

Na závěr trochu z jiného soudku. Co soudíte paní Jarmilo o volbě prezidenta? Co tím ti mocní v pozadí sledují? Takové divadýlko pro nic a za nic? Neměli by ti mocní manipulátoři jednodušší, nastrčit nám tu prezidentskou figurku svižněji a v ušetřeném čase kout nové plány na naší porobu?

153898

11.02.2008 12:04

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: škoda...

Vojta49 81.?.?.?

Pokud bych pane "90" patřil k těm tajuplným mocným v pozadí, rozhodně takové "divadýlko" nepřipustím. Vždyť to v očích publika naprosto dehonestuje mou loutku a její formální stoupence. Při použití obyčejného selského rozumu musí být každému naprosto jasné, že žádní "ONI" v pozadí nejsou. A nebo jsou, ovšem úplní vo..vé.

153942

11.02.2008 21:37

Bestie

RE: Proklínám

Vojta49 81.?.?.?

I já se přiznám, že jsem nedokázal shlédnout to hnusné video. Také mám kočičku. Už 15 let. Mám ji rád pro její lásku ke všem lidem, líbeznou přítulnost, nepředstíranou radost ze setkání po jediném dni odloučení. Skrze svoji kočičku mám rád většinu zvířat. Připadají mi často mnohem lidštější, než mnozí lidé.

Paní Jarmila se maličko mýlí. Za chladnou bezcitnost, absenci soucitu s utrpením lidí i zvířat či zrůdný sadismus nemohou tak docela naši poslanci. Může za to citové strádání při vývoji lidského mozku v ranném dětství (v odborné literatuře dezorganizovaná vazba). Jedince s takto poškozeným mozkem nazývají moderní evoluční psychologové deprivanty. Pravdu má pan "90". Deprivanti jsou tím nebezpečnější, čím vyšší mají IQ. Ti s vysokým IQ však netýrají zvířata, ale činí horší věci. Třeba vydávají rozkazy k "humanitárnímu bombardování". Vliv IQ na vznik deprivovaného mozku nebyl prokázán.

Paní Jarmila se u těch našich poslanců mýlí i s tou týranou liškou. Naši "soucitní" zákonodárci nakonec odhlasovani variantu, v níž je povoleno "kontaktní norování", tedy ono týrání, pro něž senát zákon vrátil.

153987

12.02.2008 12:44

Tak nám zabili Rona Paula

RE: Ne nezbytné?

Vojta49 81.?.?.?

Chápu to tedy dobře, že zbytek světa půjčkami podporuje US, aby zbrojilo ...
--------------
Pane Sašo, půjčkou obvykle nikdo nikoho nepodporuje. Tu poskytuje jeden subjekt druhému s očekáváním zisku z úroku. A bohatým půjčují věřitelé z pochopitelných důvodů raději, než nuzákům.

Zda by někdo dnes zbohatl na třetí světové válce? V těch předchozích bohatly především zbrojařské koncerny na dlouholetých dodávkách armádám svých (a někdy i protivníkových) vlád. Obávám se, že prostředky pro vedení 3. války jsou již dávno vládami jaderných velmocí nakoupeny a uloženy v podzemních a ponorkových silech. Po jejich hromadném odpálení už asi nebude komu co dodávat.

Z ekonomického hlediska je pro zbrojaře nejvýhodnější vleklý válečný konflikt (Korea, Vietnam, Afghánistán, Irák), vedený konvenčními zbraněmi. Ten spotřebovává klasický vojenský materiál dlouhodobě a opakovaně. Lidé jsou ovšem vesměs proti, neboť každá válka spotřebovává též lidské životy a zdraví.

V nedávných amerických dějinách bylo jedno výjimečné období. A to tehdy, když J.F.K. prosadil cíl dobytí Měsíce. S ním došlo k přesměrování značné části vládních výdajů ze zbrojních zakázek do vývoje a výroby kosmických technologií. Jsem hluboce přesvědčen, že by to fungovalo i dnes. Jen někde sehnat toho J.F.K. II.

154033

12.02.2008 17:06

Tak nám zabili Rona Paula

RE: Jev je mnohem širší

Vojta49 81.?.?.?

To není jen o nevysvětlených úkazech. To je o celkovém poznávání světa. A poznávat = učit se. A teď jsme u toho kamene úrazu. Ono učit se je nesnadné. Vždyť lidský mozek při vyšším zatížení běžně odebírá až 40% veškeré energie, spotřebované organismem. Oč snazší je pustit TV a civět či nasadit sluchátka a nechat si znít decibely do uší. Zde je výdej energie výrazně nižší.

Je to bohužel tak, že všechny živé organismy (včetně lidí) jsou evolučně nastaveny na cílené vyhledávání stavu, v němž organismus maximálně šetří energií. Kdo v minulosti energií zbytečně plýtval, obvykle podlehl odpočatějšímu.

Takže. Čímkoliv se seriózně zabývat znamená vynakládat energii. Proto se, pane Robocrepe, tak zoufale málo lidí něčím seriozně zabývá, není-li to podmínkou jejich obživy. Proto je mezi námi většina "konzumentů" a stále více tlouštíků. Mýlím se?

154053

13.02.2008 00:00

Tak nám zabili Rona Paula

RE: Jev je mnohem širší

Vojta49 81.?.?.?

To on pan "90" myslí takové, jako jsem já. My se tady tak trochu sváříme o to, co má pro člověka větší smysl. Zda poznávat více srdcem, tedy věřit, či zda hledat vysvětlení principů fungování světa ve vědeckých poznatcích, tedy učit se. A protože pan "90" se snaží mi za všech okolností být oponentem (a já si toho vážím), postavil se tak trochu na stranu lenochů, o nichž jsem hovořil ve svém posledním vstupu.

Lidsky řečeno. Evoluce neevoluce, lidé jsou příšerně líní a dokážou si vymyslet tisíce dobrých důvodů, kterak svou lenost obhájit.

154072

13.02.2008 13:13

Proč Ron Paul pozastavil prezidentskou kampaň

RE: senátor John McCain - kádrování?

Vojta49 81.?.?.?

Aniž bych se chtěl jakkoliv zastávat McCaina, rád bych podotkl, že děti za své rodiče a jejich činy nemohou. Právě my Češi bychom měli být na podobné "kádrování" trochu opatrnější. Užili jsme si je za 40 let dosytosti.

154109

13.02.2008 14:27

Tak nám zabili Rona Paula

RE: Jev je mnohem širší

Vojta49 81.?.?.?

O gnosticismu nevím téměř nic. Matně si vzpomínám na jakousi báji či píseň o perle?

Váš názor, že "Člověk se učí různými způsoby, a nejvíce se naučíme z chyb..." je (s prominutím) infantilní a ještě ke všemu svému nositeli dost nebezpečný. Proč?

Zkuste se něco naučit o podstatě elektřiny zvednutím na zem spadlého drátu VN. Zkuste se naučit plavat vhozením do hluboké vody. Zkuste se naučit řídit vůz, pracovat s dynamitem, programovat nákladné obráběcí centrum, pilotovat letadlo, ... dál asi netřeba, že?

Komunikace mezi jednotlivými živočichy se vyvinula právě proto, aby se každý jedinec nemusel stále znovu a znovu učit všemu sám metodou pokusu a omylu. Proto včely užívají tanečky, kytovci "zpěv" a my lidé mluvu a psaný text.

Ještě pár slov k učení. V současné době se bouřlivě rozvíjí neuropsychologie. Jejím významným objevem je cosi, čemu se říká plasticita mozku. Jde o to, že značná část mozku je od narození nevyužita. A může tak zůstat až do smrti. Tomu, kdo se naučí čemukoliv novému (cizímu jazyku, hře na klavír, systémové analýze, rutinnímu řízení auta), se v mozku vytvoří nová struktura. Taková, která v mozku toho, jenž se daný obor neučil, není. S těmito strukturami je to stejné, jako se svaly sportovců. Není-li některá struktura dlouho užívána (třeba pro hru na housle), slábne. Proto musejí i špičkoví virtuozové denně cvičit.

A teď bych poprosil zase na revanš od Vás. Jak jinak poznat pravdu o fungování světa, než ve vědeckých poznatcích?

154114

13.02.2008 19:18

Tak nám zabili Rona Paula

RE: PS

Vojta49 81.?.?.?

Evoluce není učení se z chyb, příteli "90". Rozhodně ne. Geny těch, kteří v minulosti vážněji chybovali, se nezreprodukovaly. Veškerá informace, která se v nich za miliony let vývoje naakumulovala, přišla právě pro tu osudnou chybu vniveč. A jak zjistit, v čem chybovali třeba Neandertálci? Jak se z jejich chyb mohou něco naučit soudobí lidé, když jejich bývalí příbuzní pro nějakou svou chybu potupně vyhynuli? A nejen Neandertálci.

Mohu-li vyslovit svůj soud, tak schopnost poučit se z chyb druhých je nesmírně vzácná vlastnost. Dokladem je třeba to neustálé opakování válek. Kdybychom byli jako lidé obecně schopni se poučit z chyb našich předků, tak prostě další války nikdy nepřipustíme. Za žádných okolností. A realita?

Možná, že schopnost učit se z chyb druhých, je jedním ze znaků lidské moudrosti. A protože lidská moudrost je nesmírně vzácná, ... Ano, to je zajímavý námět k přemýšlení. Díky pane "90".

154122

14.02.2008 13:59

Pruhy na nebi

RE: Samozřejmě, že je to kec...

Vojta49 81.?.?.?

Docela si dovedu představit autora tohoto a podobných HOAXů. Ten se určitě ohromně baví při čtení diskusních příspěvků. Hlavně těch, jejichž autoři takovéto donebevolající ho...iny polykají i s navijákem.

Marně hledám odpověď na otázku, proč jsou podobné poplašné zprávy vymýšleny. Je to opravdu jen pro zábavu jejich autorů nebo je za tím nějaký záměr?

154189

14.02.2008 15:27

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Vojta49 81.?.?.?

Nyní tito vládci planety (jejichž hlavní sídlo je v Americe) potřebují vyhubit přinejmenším 5 miliard lidí.
----------------------------------------------
Paní Jarmilo, rozum do hrsti. Kdo je mocnější? Ten kdo ovládá šest lidí nebo ten, kdo má v područí jednoho? Proč by ten, co jich ovládá šest potřeboval pět z nich zahubit? Nevidím v tom žádnou logiku.

154195

14.02.2008 17:58

Pruhy na nebi

RE: Co tu nepadlo

Vojta49 81.?.?.?

Jenže. Ona atmosféra je nesmírně dynamická. Udržet v ní po delší dobu jakýkoli cizorodý prvek je bohudík zatím nad lidské možnosti. Tož pokusům zdar.

154223

14.02.2008 18:00

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

Vojta49 81.?.?.?

Díky. Zkusil jsem Golema na Prop.sk. Jsou to stejné bláboly, jako na osud.cz.

Víte, pane Micho, je to zvláštní. V životě lidském existuje řada tajemství, jejichž odhalením člověk velmi vyroste. Třeba tajemství úspěchu. V čem tkví to, že někteří lidé jsou velmi úspěšní a jiní, bohatší, vzdělanější a chytřejší jsou neúspěšní. To Vás opravdu nezajímá? Proč se inteligentní lidé, jako Vy, zabývají namísto odhalování základních tajemství života hloupostmi typu Golem z Prop.sk. Existuje nějaké prosté vysvětlení? Co Vám to přináší?

154222

15.02.2008 13:43

Tak nám zabili Rona Paula

RE: PS

Vojta49 81.?.?.?

Pane "90". Původně jsem Vás chtěl poprosit o objasnění několika otázek, na něž lze hledat odpovědi v akašickém poli. Logičtější ovšem bude se nejprve zeptat. Existuje někdo, kdo je schopen prokazatelně a opakovaně čerpat informace z akašického pole? Byl by ten někdo schopen získat odpovědi na několik konkrétních dotazů? Dokážete to třeba Vy? Proč tedy vyhynuli ti Neandertálci?

K těm genům. Z IT víme, že samotné informace (data) jsou Vašemu počítači bez software k ničemu. I geny jsou víc než data. Jsou programem (plánem) stavby celého organismu od jeho jednobuněčného zárodku až po (předem naprogramovanou) smrt. Krom toho též zajišťují (prostřednictvím struktur centrální nervové soustavy) podstatnou část vlastností a řízení téhož organismu (instinkty, pudy, emoce) v době jeho života. Geny tedy nejsou jen data, jsou to z větší části algoritmy.

154350

15.02.2008 14:09

Pruhy na nebi

RE: Samozřejmě, že je to kec...

Vojta49 81.?.?.?

Víte, pane Spytihněve, oči a hlavně mozek nás někdy klamou. Velmi často pak vidíme to, co si náš mozek přeje. V minulosti to byla mariánská zjevení, dnes jsou to UFO a chemtrailsy.

Zkuste prosím laskavě spočítat, kolik materiálu by muselo být vyneseno do atmosféry, aby ten materiál mohl působit tak, jak Vy předpokládáte. A dál si zkuste spočítat, jak dlouho se tam ty teratuny materiálu mohou udržet. Když spadnou na zem či do oceánu, je potřeba je nahradit jinými triliony tun, ne? A nakonec si zkuste spočíst, kolik stojí letecká přeprava jednoho kilogramu, jedné tuny, jedné megatuny, ... nákladu.

Provedete-li tyto triviální výpočty, vyjde Vám, že jedině šílenec by opakovaně sypal do vzduchu drahý materiál za miliardy eur a ten materiál mu neustále z té atmosféry vypadával a stával se tak bezcenným odpadem. Můžete mému vymytému mozku vysvětlit, proč by toto kdokoliv činil?

154352

15.02.2008 15:43

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

Vojta49 81.?.?.?

Jsem na straně pana Hoakera. Z každého spalovacího motoru samozřejmě odcházejí zplodiny. Selský rozum ovšem praví, že v těch zplodinách nemohou být jiné chemické prvky, než ty z paliva a nasátého vzduchu, že? Tvoří-li palivo směs uhlovodíků, budou na výstupu zcela jistě oxidy uhlíku, vodíku a možná trochu oxidů atmosférického dusíku.

Máte tušení, pane Nováku, co vyletí z komína domku spořivého venkovana, který chodí každý večer vybírat kontejner s tříděným odpadem, aby se pak ohřál z hořících PET, PVC a dalších plastů? Nikdy jste neviděl skupinu tmavších občanů, jak na velkém ohni vypalují izolaci z nakradených kabelů? Neslyšel jste nic o vývoji dioxinů při nízkoteplotním spalování polychlorovaných uhlovodíků? Dokonce i v autorizovaných spalovnách komunálního odpadu? To jsou zcela konkrétní jedy z naprosto konkrétních zdrojů. A ty Vám nevadí. Ovšem HOAXy o chemtrails, nad nimi se budeme vzrušovat do bezvědomí.

154356

16.02.2008 12:21

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

Vojta49 81.?.?.?

Pane Hoakere, obdivuji Vaši trpělivost. Obávám se, že je to všechno marné. Zde totiž vůbec nejde o vědomosti či pochopení běžných fyzikálních jevů, ale o VÍRU. Čím více logických argumentů budete snášet, tím více budou paranoičtí vyznavači chemtrails věřit, že jste nasazený agent a snažíte se jim vymýt mozek. Proti víře jsou všechny argumenty marné.

154449

16.02.2008 13:03

Blíží se po 16 letech vítězství „bratrstva“?

RE: Projev státníka. který dozrál.

Vojta49 81.?.?.?

Pohleďme na českou politickou scénu a hledejme na ní Osobnosti. Chytrých vyčů.ánků na ní máme dost. Ale skutečných osobností je na ní zatraceně málo. Proto mám radost, že alespoň ve funkci prezidenta Osobnost máme.

Mimochodem. Neuměl by někdo zjistit, kde se ve skutečnosti odehrála bitva u Wogastisburku? Ukončil by mnohaleté spory našich historiků.

154447

17.02.2008 13:41

Trapná fraška skončila

RE: Pan Král

Vojta49 81.?.?.?

Zase jste pane Vratislave nic nepochopil. To, co jsme viděli, měli ONI už dávno naplánováno. Role byly pečlivě nazkoušeny, hlavní aktéři vyškoleni. Celé to bylo jen "divadýlko" pro nás slaboduché. ONI přece rozhodli všechno už dávno předem. Že, paní Jarmilo?

154511

17.02.2008 13:47

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

Vojta49 81.?.?.?

...bude třeba redefinovat mnoho pojmů a souvislostí, propojovat informace z vědy a duchovních technik.
--------------------------------------
Informací z vědy je dostatek. Z duchovních technik jsem zatím nezaznamenal žádnou relevantní informaci. Kdo mě přesvědčí o opaku?

Prosím ovšem nezaměňovat informace a subjektivní emoce. Těch má dostatek i nemluvně. Mám na mysli informaci, jako poznatek, který omezuje nebo odstraňuje nejistotu týkající se výskytu určitého jevu z dané množiny možných jevů. O tom, že jedna a jedna jsou dvě asi málokdo pochybuje. Proto by informace měla být také přínosná, aktuální, ověřitelná a srozumitelná.

Tak Janko, rychle sem s nějakou takovou z "duchovních technik".

154512

17.02.2008 23:30

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

Vojta49 81.?.?.?

Díky Janko za snahu. Snad trochu rozumím tomu, v co věříte. Rozhodně Vám Vaši víru nechci vyvracet. Vím, že to nelze.

Už několikrát jste argumentoval tím, že nám ve vzájemné komunikaci brání náš nedokonalý jazyk. V tom s Vámi naprosto souhlasím. Všechny etnické jazyky jsou natolik nedokonalé, že si spolu mnohdy nerozumějí ani partneři po desetiletích soužití.

Ale. Existuje skupina jazyků, které nemají klasické vady přirozených jazyků. A to jsou jazyky programovací. Ty nižší jsou dokonale exaktní. Na to můžete vzít jed Janko. A věřte, že třeba Assembler nemá naprosto žádný problém s definicí informace. Od jednotlivých bitů počínaje přes slova, čísla až po n-rozměrná pole.

Co z toho plyne? Dokud se Vám Janko nepodaří zprostředkovat informace z duchovního světa nám nevěřícim pomocí exaktního (třeba právě programovacího) jazyka, budou Vaše myšlenky jen předmětem nepochopení a posměchu. A co myslíte. Lze to?

154535

18.02.2008 13:50

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

Vojta49 81.?.?.?

Ujišťuji Vás, pane "90", že se už zanedlouho setkáte s elektronickými zařízeními, jež Vás zcela ohromí svými naprogramovanými emocemi. Vy budete samozřejmě říkat, že to nejsou "ty opravdové" emoce, ale jen napodobeniny emocí. Jenže. Pokud bude výsledek tak dobrý, jako je herní intelekt u šachových programů, bude to nakonec jedno. Ony ty pravé emoce jsou těmi našimi zatrolenými geny také jen naprogramované.

Na 100% s Vámi souhlasím, že námi lidmi cloumají emoce daleko více než to naše chladné rácio. Vy i Janko v nich spatřujete jakýsi dar shůry, vícevrstevná informační pole, duši. Evoluční biologové učí, že struktury našich mozků, odpovědné za emoce, jsou vývojově starší, než centra racionálního myšlení.

Má to svou hlubokou logiku. Zvířata se rozhodují téměř výhradně na základě svých emocí. Například. Po úleku startuje v několika milisekundách tzv. útěkový syndrom. Zvířátko, které by se zdlouhavě rozmýšlelo, zda je nebezpečí skutečné, by na to rychle doplatilo. Ona se i většina lidí rozhoduje spíše na základě svých emocí. Pohleďte, co činí emoce třeba s místními diskutéry.

To, že emoční myšlení je vývojově starší než racionální, je nepochybné. Nevidím žádný důvod, proč by mělo být nadřazeno tomu modernějšímu, racionálnímu myšlení. A už vůbec nerozumím tomu, proč bych v něm měl spatřovat něco vyššího a dokonalejšího, či dokonce něco co nám bylo "shůry dáno".

154593

19.02.2008 01:07

Ještě jednou chematrails

RE: Život - definice?

Vojta49 81.?.?.?

Dovolím si přiložit polínko na oheň diskuse. Což takto. Živé jsou všechny entity tohoto universa, které se dokážou replikovat rychleji, než zanikají.

154682

19.02.2008 01:11

Ještě jednou chematrails

RE: Život

Vojta49 81.?.?.?

Už jsem to řekl na jiném místě. Liší se v jediném. Schopnosti se replikovat.

154683

19.02.2008 01:35

Ještě jednou chematrails

RE: PS

Vojta49 81.?.?.?

život nepoznáte jeho popisem (tzn. akademicky racionálně), ale pouze empiricky emocionálně - tím, že ho budete žít..
---------
Pane "90". Takových lidí, kteří ten svůj život žijí a o nic víc se nestarají, je většina. Má zkušenost praví, že to nejsou příliš moudří lidé. Oni třeba úspěšně procestovali celý svět, zažili mnoho silných emocí, důvěrně znají všechny význačné turistické atrakce. Co je to platné?

Vědí takoví lidé proč žijí? A proč musí zemřít? V čem spočívá tajemství lásky? Co si opravdu přejí jejich bližní? Proč tolik lidí touží po moci? Co je v životě opravdu důležité? Co způsobí, že jeden člověk je mimořádně úspěšný a druhý, vzdělanější, chytřejší a bohatší jde od jednoho fiaska k druhému? Vědí tito "emocemi ošlehaní a zkušenostmi jednoho života obdaření", v čem spočívá lidská moudrost?

Soudím, že cituji "žít život a cítit jej na vlastní kůži" je zoufale málo. Jestli mi dokážete odpovědět na výše položené otázky tím, co jste se naučil z vlastních chyb a emocí svého života, jste borec a smekám před Vámi. Já myslím, že bez usilovného studia znalostí, nahromaděných generacemi osvícených lidí před námi, nelze dosáhnout ničeho.

154687

19.02.2008 13:29

Ještě jednou chematrails

RE: PS

Vojta49 81.?.?.?

Máte pravdu, pane "90". Svou definici moudrosti uvádíte opakovaně. Podle mně není dobrá. Proč? Zaprvé používáte v definici pojmy, které jste předem nedefinoval.

Zadruhé. Ani logicky to není ono. Zharmonizuji-li chemoterapií v psychiatrické léčebně emoce imbecila s jeho IQ 65, získám tak moudrého člověka? Určitě ne. Ač jeho IQ, EQ a SQ budou v dokonalé harmonii, stále zůstane blbem.

Pojďme na to jinak. Jak podle Vás třeba souvisí moudrost s genialitou?

154721

19.02.2008 16:49

Rozhněvaná Okinawa si přeje omezení přítomnosti amerických vojáků

RE: Obecně lidské vlastnosti vojáků / žoldáků / jsou špatné!

Vojta49 81.?.?.?

U té motivace jste pane Robocrepe zapomněl na jednu věc, po níž možná žoldáci touží. Je to věc, po níž touží mnoho lidí. Ale tuto svou touhu nikdo nepřizná, každý se za ní stydí. Ta věc je MOC.

V soldatesce je moc jednoho člověka nad jinými získávána jaksi automaticky, v souvislosti s vojenskými hodnostmi a funkcemi. A že je výkon moci pro lidský mozek velikou slastí dosvědčuje třeba to, čemu se na vojně říká mazáctví. Ani vysoce inteligentní kluci si nenechají utéci příležitost, beztrestně si zašikanovat bažanty.

154738

19.02.2008 17:56

Ještě jednou chematrails

RE: PS

Vojta49 81.?.?.?

Ono ani tak nejde o vědeckost. Jde o význam slov. Právě na příkladu oné "harmonie" psychického stavu pacienta z Bohnic či HARMONIE citu a rozumu, jak ji chápete Vy, je nejlépe vidět, kterak se můžeme míjet v chápání smyslu slov. A to je dle mého soudu škoda.

K panu Jungovi. Vážím si jej jako vědce, zakladatele postfreudovské moderní psychologie. Na druhou stranu jsem nikdy příliš nepřilnul k jungovské esotherice. Po pravdě neoblibuji žádnou. Třeba jeho mandaly považuji za dětinské hříčky k vyplnění dlouhé chvíle (nechť mi tu opovážlivost všichni skalní stoupenci pana Junga odpustí).

A teď k tomu nejzajímavějšímu. V čem tkví lidská moudrost? Tady máte bezpochyby pravdu v tom, že ji nemůžeme zaměňovat s genialitou. Proč? Zdá se mi, že to nějak souvisí s věkem člověka. Ze zkušenosti známe řadu geniálních dětí. V oboru matematiky, šachu, hudby, ... Takže geniální dítě? Ano. Moudré dítě? Tak to jsem nikdy neslyšel. Vy ano?

Zajímalo by mě, zda byste mohl uvést příklad člověka, který velmi pokročil v dosahování oné harmonie rozumu a citu s velkým H. Mohl byste uvést více jmen? Jsou mezi nimi i děti?

154744

20.02.2008 01:08

Ještě jednou chematrails

RE: PS

Vojta49 81.?.?.?

K otázkám vzájemného porozumění. Souhlasím, že lidé hovořící jedním jazykem mluví mnohdy značně odlišnou řečí. Myslím, že velký vliv na to má jednak světonázor a pak profesní orientace mluvčích. Mě jsou třeba poněkud odtažité pojmy jako reinkarnace či informační pole, Vám zas nesedí něco jiného. Asi i naše profese jsou zcela odlišné. Přesto myslím, že si docela dobře rozumíme.

Trochu jiný názor mám na to, proč se účastnit zdejších diskusí. Řeknu to starým bonmotem. Kdo umí, ten umí, kdo neumí, učí. Protože se jim chci naučit, školím zde občas základy neodarwinismu. A přiznám se, docela to funguje. Učím se. Jako prémie je k tomu navíc onen dobrý pocit, když se mi podaří občas získat pro svůj názor stoupence. A další prémií je, když z diskuse vyplyne zajímavý poznatek.

Na „staré věčné pravdy“ máme velmi odlišné názory. Proto bych zatím nechal pana Junga spočívat v pokoji.

Je zajímavé, že se shodujete s Jankem v názoru, že snad i dítě může být (do určité míry) moudré. Jsem jednoznačně proti. Soudím totiž, že moudrost je vzácným souhrnem lidských vlastností, schopností a znalostí, které nelze dělit. Být „napůl moudrý“ je nesmysl. Dále dle mně moudrost nelze ztratit (snad s výjimkou Alzheimera). Jednodušeji řečeno, z moudrého člověka obvykle nevyroste trumbera. A připustím-li tedy, že může existovat moudré dítě, musel by z něho být časem moudrý výrostek či moudrá slečna. Uf, to asi ne. Moudrost určitě koreluje s věkem a zkušeností, tedy je (snad jedinou) výsadou stáří.

Souhlasím s Vámi, že moudrost je ideálem, ke kterému někteří lidé více a jiní méně spějí. Zatím bych ponechal bez komentáře duchovní aspekt moudrosti. Osobně znám několik lidí, kterých si ostatní váží pro jejich moudrost. Chodí za nimi pro rady a většinou se těmi radami pak řídí. Před mnoha lety jsem u jednoho byl také. Poradil mi a jeho rada zcela změnila můj život. V dobrém. Určitě si i Vy vzpomenete na někoho takového ze svého okolí. U nežijících velikánů bohužel jen těžko posoudíme, zda by byli zdostatek moudrými i v dnešním světě.

V mé představě se lidská moudrost pojí s konkrétními lidskými vlastnostmi. Určitě mezi ně patří čistota myšlení a bezelstnost. A hleďme. To jsou přece ony typické vlastnosti dětí, které Vás vedly k názoru, že snad i děti mohou… Shodli bychom se i na dalších lidských vlastnostech, které jsou pro moudrost typické?

Mám pocit, že moudrý člověk by měl být laskavý. Nerudnému či zlostnému by se jiní těžko svěřovali. Určitě nesmí být ukvapený či zbrklý. Tedy měl by být uvážlivý. V jungovské terminologii by to měl být spíše introvert. Které další důležité lidské vlastnosti jsem opomněl?

154774

20.02.2008 23:13

Šílený kult se rodí – Barack Obama

RE: Obama je salonní socialista

Vojta49 81.?.?.?

Velmi pěkný příspěvek. Díky za něj pane Zápaďáku. Jen v tom závěru možná poněkud přeceňujete US lid. Uź od dob J.F.K. mám pocit, že průměrný americký volič dá daleko více na vnější zjev než na politické cíle kandidátů.

154855

22.02.2008 20:11

Šílený kult se rodí – Barack Obama

RE: Pane Král...

81.?.?.?

Nějak mi stále uniká, proč má být progresívní daní trestán pracovitý. Mám kamarádku, která pracuje na „sociálce“ a má na starosti přidělování podpor sociálně slabým lidem. Nedávno jsem s ní byl na kafi a ona si stěžovala:

Tak už mi to jde na nervy. Denně řeším totéž. Cikánka ve věku 23 až 26 let, svobodná nebo rozvedená, popřípadě manžel v kriminále, tři děti, ona sama na mateřské dovolené nebo bez práce. V tu chvíli dostává od nás všech, z našich kapes: 7.400 Kč příspěvek na bydlení, 8.700 Kč sociální dávky, 1.700 Kč přídavky na děti – pokud má „pouze“ 3 děti 7.600 Kč rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte. K tomu můžeš pro pořádek přičíst 13.000 Kč příspěvek při narození dítěte a jednorázové podpory na nákup „potravin“ ve výši cca 6.000 Kč při každé návštěvě cikánské famílie s hordou uřvaných děcek v prostorách úřadu. Rodičovský příspěvek se vyplácí pouze do čtyř let věku dítěte, ale je nastaven na tři „rychlosti vyplácení“ a může být vyplácen do dvou, tří nebo čtyř let dítěte. Pokud si je „Rómka“ jistá, že bude mít za dva roky další děcko, může si vybrat vysokorychlostní nastavení příspěvků a v tom případě od nás dostane měsíčně 11.400 Kč. Pokud bude mít další dítě až za tři roky, bude pobírat výše kalkulovaných 7.600 Kč a pokud trpí u Cikánů nevídaně nízkou plodností, pak si může pobírání příspěvku rozvrhnout na čtyři roky a pobírat 3.800 Kč měsíčně. Ať tak nebo tak, má po dobu výchovy dětí od nás všech zajištěn solidní měsíční příjem jen za to, že vychová dalšího pouličního zlodějíčka, flákače a kriminálníka v horším případě, v lepším případě pak kopáče kanálů nebo přidavače na stavbě. Celková suma, kolik nás stojí jedna „Rómka“ každý měsíc, se tedy vyšplhá na asi 25.400 Kč v závislosti na počtu dětí a jejím zařazení v tabulkách, ale může to být taky třeba 30.000 Kč nebo i víc, záleží na vychytralosti, hlučnosti a sprostotě konkrétní žadatelky. Tuto sumu dostává většina u nás žijících Cikánů, ať už formou podpor v nezaměstnanosti, invalidních důchodů, sociálních dávek nebo dávek v pracovní neschopnosti. Jak dlouho na tento finanční obnos pracuješ ty? A vyděláš vůbec tolik?

Opravdu je nezbytné, progesivně zdanit začínajícího živnostníka? Aby neměl na nový stroj, větší dílnu, víc materiálu, ale aby bylo dostatek peněz na výše uvedené podpory?

155009

27.02.2008 12:59

Matrix

A zase nic !

Vojta49 81.?.?.?

Další autor se nám tu vyplakal ze svých nočních můr. V nich už ho ONI mají ve svých spárech, krotkého a ochočeného. Konektory s controlcables mu trčí z většiny tělních otvorů, není schopen jediné vlastní myšlenky[velký smích]

Ovšem co je na tomto a podobných pláčích typické? Žádný cíl! Opět ani jediné slovo o tom, jak se z "matrixu" vymanit. Nebo že by tím cílem byl jen ten nářek nad svou malostí a nemohoucností? Pak ovšem autor nečeká nic jiného, než že mu někdo pofouká jeho "bebínko". Tak do toho, foukejme!

155247

27.02.2008 21:46

Matrix

RE: A zase nic !

Vojta49 81.?.?.?

Autor článku píše "Kolik psanců mimo MATRIX již bylo a ještě bude zlikvidováno?...".

Nevím, kolik psanců bylo pane Androide zlikvidováno. Jedno vím zcela jistě. Každý čtvrtý člověk v Evropě onemocní rakovinou. Ano, skutečně je tomu tak. S pravděpodobností 25% to budete právě Vy. A s pravděpodobností 20% na ni dokonce zemřete. Nevěříte-li, ověřte si má tvrzení.

A teď. Co myslíte. Hrozí nám více "matrix" nebo rakovina? Neznám nikoho, kdo zemřel na následky "matrixu". Želím však ztráty několika skvělých přátel, které mi vzala tahle hnusná nemoc.

Závěrečná otázka. Tušíte pane Androide, co jsou to sirtuiny? Skoro bych se vsadil, že ne. Hlavně, že dobře víte, jak funguje "matrix". To Vám bude na onkologickém oddělení HODNĚ platné.

155287

28.02.2008 01:14

Matrix

RE: A zase nic !

Vojta49 81.?.?.?

Víte Vladuno, také jsem býval před léty mladým mužem s nezlomným přesvědčením, že tento svět je nejhorší ze všech možných. A snažil jsem se proti němu bojovat. Stejně, jako se snaží bojovat dnešní mladí mužové proti svému "matrixu".

Dnes už nejsem mladým mužem. Snad proto jsem pochopil takovou maličkost. Všem generacím mladých mužů je souzeno bojovat. Vždy bylo, je a bude. Mládí prostě nepřijme svět od svých otců darem, ono si jej potřebuje vybojovat.

Zkušenost mě učí, že nestačí bojovat PROTI něčemu. Není-li zřetelný CÍL ZAČ BOJOVAT, nastává po boji trauma. Staré je vyvráceno z kořenů a nové ...? Pohleďme třeba na spokojenost lidí s výsledky té poslední (listopadové) revoluce. A stejným zklamáním byla pro své protagonisty většina revolučních zvratů v lidské historii.

Proto na tomto i jiných fórech občas zašťourám do "mladých rozhněvaných mužů" s otázkou. Víme, zač chceme bojovat?

Někdy přidám i další. Je ten boj opravdu to nejdůležitější v lidském životě?

155298

28.02.2008 22:59

Matrix

RE: Co s tím lze dělat?

Vojta49 81.?.?.?

Podíval jsem se. Co jsem našel? Pan Studený se snaží prodat jakousi knihu, do jejíhož vydání vložil své peníze. Tvrdí, že se jedná o autobiografii novodobého středoevropského Krista. Dost troufalý počin. Vzhledem k faktu, že onen "novodobý" zemřel v roce 1974 a nezanechal po sobě jedinou významnou stopu, bude to s největší pravděpodobností zcela bezcenný blábol.

Propagační texty k této knize se tváří velmi esotericky. Je mi líto, ale ve skutečnosti je to jen soubor bezobsažných floskulí.

To jste myslel pane Leo jako žert? Nebo vskutku věříte, že něco takového Vám pomůže vyřešit Vaše problémy?

155381

29.02.2008 00:05

Matrix

RE: A zase nic !

Vojta49 81.?.?.?

Znáte pane Bartošku v lidské historii jediný příklad fungujícího "systému svobodných inteligentních bytostí sdružených ve ..."? Já si nějak ne a ne žádný vybavit. Naopak mně napadají jen samé tragédie, které následovaly poté, co byla na čas odstraněna "kontrolní páka". Třeba běsnění táborských Adamitů, potoky krve v průběhu Francouzské revoluce, masakry celých etnických skupin při každém politickém převratu v libovolné subsaharské zemi, ... Soudím tedy, že odstranění toho, čemu říkáte "matrix" nebo "kontrolní páka" by vyústilo v podobná nebo ještě horší zvěrstva.

155383

29.02.2008 01:11

Matrix

RE: Co s tím lze dělat?

Vojta49 81.?.?.?

Prostudoval jsem prvních 35 stran Cesty k dokonalosti. Co k tomu říci? Není moudrý ten Leo, kdo zná mnoho. Moudrý je, kdo zná, co JE TŘEBA.

Ani já Vám nechci vnucovat svůj názor Leo. Jsem si však zcela jist, že povídání pana Minaříka NENÍ TŘEBA.

155389

02.03.2008 17:42

Matrix

RE: A zase nic !

Vojta49 81.?.?.?

... narazili jsme na hranice zdroju. Na jedne strane "redukce populace" pod 1 miliardu...
---------------------------

Z čeho tak soudíte? Už více než sto let tvrdí různí alarmisté, že jsme na pokraji vyčerpání některého zdroje. Dosud pokaždé se takové proroctví ukázalo jako liché. Lidstvo má totiž pane Bartošku k dispozici jeden obrovský a nevyčerpatelný zdroj. Tím je lidská invence. Dokud o ten nepřijde, žádný z ostatních zdrojů nebude limitní.

A "redukce obyvatel..."? To jistě nemyslíte vážně. Vždyť tím by si lidstvo zredukovalo ten svůj nejdůležitější zdroj.

155555

Proč hledat pohádky, oděné do roucha historické skutečnosti v cizině? Co autoři typu Hanka, Palacký, Jirásek?

155557

02.03.2008 21:11

Matrix

RE: A zase nic !

Vojta49 81.?.?.?

Myslím, že pan "82" má ve většině svých tvrzení pravdu. Váš vývod o jakési "latenci", pane "90" je jen zbožným přáním pyšného lidského ega. To se snaží samo sebe nadřadit ostatním tvorům pomocí tvrzení, že jen člověk má "duši". Jenom pro toto tvrzení stále jaksi chybí racionální důkaz. Nebo snad nějaký máte?

Moderní vyšetřovací metody prokázaly, že 20% lidských rozhodnutí je tvořeno neokortexem a 80% vychází z limbického systému. Jinak řečeno, jsme z 80% zvířátka, řízená svými emocemi. Limbický mozek může být zdrojem pocitů vědomí, které vytvářejí z myšlenek určité pevné přesvědčení. Limbický systém je starý primitivní mozek, který nemůže číst ani psát. ALE. Poskytuje nám cítění toho, co je reálné, pravdivé a důležité. Tedy to, čemu Vy říkáte, pane "90", myšlení srdcem. Logické argumenty, zprostředkovávané neokortexem, nedokážou změnit emoční přesvědčení. A proto je mi jasné, že o absenci "duše" v lidské schránce Vás svými racionálními argumenty nemohu přesvědčit. Vy přece zřetelně "cítíte", že ji máte.[smích]

P.S. Co soudíte o delfínech? Není znám případ, že by delfíni zabíjeli příslušníky svého druhu. Je známo mnoho případů, kdy cílevědomě pomáhali zachránit příslušníky jiného druhu, lidi, ač od nich zakoušejí neustálá protivenství. Nejsou to náhodou spíše oni, kteří disponují "latencí" ušlechtilosti, vyšší než lidé?

155569

03.03.2008 00:41

Matrix

RE: PS

Vojta49 81.?.?.?

U mě je to příteli "90" víra v sílu vědy. Je-li to dobře či špatně se snad jednou ukáže.

Jak čtu Vaše příspěvky, zdá se, že jste studoval pana Koukolíka. Vážím si oponentů, kteří se snaží poznat zdroje argumentace svého soupeře.

Dovolíte-li, nabídnu zajímavý typ. Navštívíte-li http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=2628&p_pattern=Koukol%EDk&p_gt=1 najdete několik desítek záznamů rozhlasových pořadů pana Koukolíka. Jde o nesmírně moudré pohledy na různé důležité aspekty lidského života. Lze je stáhnout ve formátu MP3 a poslouchat třeba na delších cestách. Jsou přímo skvostné.

155579

03.03.2008 12:18

Matrix

RE: A zase nic !

Vojta49 81.?.?.?

Tak s tou energií všude kolem nás s Vámi, pane Bartošku, souhlasím. Já to vidím tak, že posláním všeho živého je množit se. K tomu, aby bylo možné se množit je nutno přežít. Jak přežití, tak množení není možné bez různých forem energie. A tak logicky vše živé prahne hlavně po energii. Ono lze dokonce za zvláštní formu energie považovat i peníze a moc.

A jsme u té racionality. Ihned, jak bude objeveno něco účinnějšího, než spalovací motor, lidé to použijí. Jen se musí do té "celkové energetické účinnosti" započíst také energie, nezbytná k vytvoření výrobních kapacit. A to nemá nic společného s "konzumistánem". Tady jde o jednoduchou věc. O návratnost investic.

A tím tlakem na tvorbu inovací vyššího řádu je právě to, čemu Vy říkáte "krize se zdroji". Kdyby ropa zlevňovala, nikoho by ani nenapadlo vymýšlet účinnější motor. Takže i zde platí základní evoluční princip. Dokud nenastane dostatečně tvrdý tlak prostředí, není důvodu ke změnám.

155602

03.03.2008 12:37

Hrdina Harry v britském Vietnamu

RE: Princ Harry se neciti hrdinou.

Vojta49 81.?.?.?

Trefně řečeno, Tome [velký smích]

155603

03.03.2008 18:53

Matrix

RE: A zase nic !

Vojta49 81.?.?.?

O bídné účinnosti spalovacího motoru se nepřu. Ovšem zkuste mi zajistit pravidelné dodávky menších množství dílů na montážní linku, pracující metodou Just In Time, prostřednictvím železnice. Případně zkuste svážet železnicí dvakrát denně nadojené mléko z farem.

Vaše teze o "Nefungovani trhu na vysich ekonomickych levlech" vychází z jakého poznání? Vy opravdu věříte, že existuje na světě JEDINÁ účinná technologie, kterou dosud Číňani, Rusové či Indové neokopírovali a neuvedli na trh? Promiňte pane Bartošku, ale takovou víru považuji za infantilní.

O tom, že americká mocenská elita vede nesmyslné války v zájmu ekonomické lobby své země není pochyb. Dost možná, že po čase skutečně bude Amerika "rýt hubou v zemi". A zaslouženě. Jen možná trochu zapomínáte, pane Bartošku, že Amerika není celý svět. Naštěstí[mrknutí jedním okem]

A že za 7 let dojde na planetě zemní plyn? Nedojde. A až začne doopravdy docházet, ty nenáviděné podnikatelské elity si rychle spočítají, že bude dobrým byznysem prodávat lidem energii z jiných zdrojů, než z plynu. Tím nemyslím ekoteroristické bláboly o bioamase, větru či fotovoltaice. Ovšem docela si umím představit poměrně hustou síť malých, velkosériově vyráběných (a tím i levných a bezpečných) jaderných elektráren. Energie pak bude trochu dražší a donutí nás, méně plýtvat. A zas bude důvod k nářkům a katastrofickým prognózám.

155625

03.03.2008 21:36

Matrix

RE: Dodatkem k diskuzi

Vojta49 81.?.?.?

V těch emocích máte pane "90" trošku binec. Ony se o jejich volní ovládání pokoušely už tisíce lámů, mnichů a jiných diletantů. Opakovaně a marně. V čem je problém?

Ony ty emoce jsou totiž převážně biochemie. A ovládat volním úsilím sekreci žláz? Zkoušet to můžete, ale ...? Podívejte se na pojmy jako gama-aminomáselná kyselina (GABA), serotonin (5 HT) a cholecystokinin (CCK). Dále dopamin a oxitocin (mimochodem to je tzv. hormon důvěry - velmi zajímavý pro lákání peněz z lidí). Roztomilý je také fenylethylamin - hormon lásky. Chci Vás vidět, jak se ovládáte vůlí, postihne-li Vás akutní výlev tohoto hormonu[velký smích] Při něm obvykle lidé takříkajíc úplně "ztrácí hlavu". A nezúčastnění pozorovatelé jim to ještě závidí.

V každém případě si vážím faktu, že dáváte přednost studiu toho, CO JE TŘEBA, před ezoterickými naukami. A vůbec mi nevadí, vypeskujete-li mě za to, jak mohu vědět, co je pro Vás třeba.

155640

03.03.2008 22:06

Matrix

RE: A zase nic !

Vojta49 81.?.?.?

Trefil jste hřebíček na hlavičku Vodníku007. Není to tak dlouho, co ve zdejší diskusi někdo osvícený přepočetl cenu ropy do pevných cen ve zlatě. A ejhle. Barel ropy je dnes o něco levnější, než v roce 2000!!!

A že dolar bude brzo za korunu? Člověk nemusí být ekonomem, aby dokázal odhadnout vývoj. Nasekal-li emitent libovolné měny tolik dluhů, jako americká vláda, nezbývá mu, než je znehodnocovat prudkou inflací své měny. Rozhodně není třeba v tom spatřovat celosvětovou krizi.

155641

03.03.2008 22:16

Matrix

RE: A zase nic !

Vojta49 81.?.?.?

Více, než absolutní čísla, nám ukáže trend. Podíl USA na světovém HDP činil před pěti lety ještě 30%. To jest jeden procentní bod poklesu ročně. Bude-li zanedlouho činit podíl USA marginálních 10%, koho bude zajímat dolar a jeho stabilita? Jestli ono nebude třeba se smířit s faktem, že svět už dnes nestojí na USA, že [mrknutí jedním okem]

155646

03.03.2008 23:10

Matrix

RE: A zase nic !

Vojta49 81.?.?.?

Je mi opravdu líto, pane Bartošku, že vy už nemáte ani 10 let. To my máme ještě nejméně několik tisíciletí.

Promiňte, to je samozřejmě žert[mrknutí jedním okem] Každý náš pokus, nahlédnout do budoucnosti, se opírá o nějakou naši niternou víru. A v ní se poněkud lišíme, viz titul článku, pod nímž diskutujeme. A víra, ta je obvykle poněkud iracionální. Ještě ke všemu ji nelze nikomu vnutit ani vzít.

Takže díky, já budu dál iracionálně věřit v převahu racionality. Tedy alespoň u těch, kteří rozhodují o další budoucnosti světa. Vám přeji o chloupek víc optimismu.

155650

04.03.2008 00:09

Matrix

RE: Dodatkem k diskuzi

Vojta49 81.?.?.?

Trochu čtu. Třeba : "Utrpení je všudypřítomné, jeho příčinou je touha zaměřená špatným směrem, nápravou je odstranění příčiny a k tomu se používá vznešená osmidílná cesta sebezdokonalování vedoucí k ukončení utrpení...". Je citát dostatečným důkazem, že na základě podobných "pravd" nelze poznat podstatu lidské psychiky, natož ji ovládnout? Rozhodně nechci snižovat "čtyři vznešené pravdy". Jejich úroveň poznání je však přiměřená době, kdy vznikly. Z dnešního pohledu jsou dětinsky diletantské.

Jestli dokážete ovládat sekreci žláz, jste miliardář. Stačí své znalosti prodat drogovým mafiím. Už nebude třeba distribuovat drogy, stačí narkomany naučit, jak si je mají sami vyprodukovat z hypothalamu.

K poslední Vaší otázce. I spolu jsme se již několikrát shodli v tom, že lidé obecně nejsou příliš moudří. Vy sám jste označil moudrost za něco, co je ideálem lidského snažení. Možná se časem shodneme i na tom, že mezi moudré lidi by bylo možné zařadit třeba pana Koukolíka. Závěr? Protože znalosti pana Koukolíka obdivuji (a nejsem sám), doporučuji na podobných fórech lidem, aby získali podobné.

Doufám, že jsem Vás čistotou svých myšlenek přesvědčil [mrknutí jedním okem]

155653

04.03.2008 12:59

Francouzská držitelka Oskara: Útoky 11. září byly vykonstruovány

RE: Pane Vodníku!

Vojta49 81.?.?.?

Pane Hestroyi, k odhalení nezpochybnitelného důkazu o tom, že Američané vskutku byli na Měsíci není třeba žádných složitých konstrukcí. Stačí si jen uvědomit, jakým pokořením byla tato událost pro tehdejší sovětské komunisty. Oni byli zelení závistí a nenávistí. Kdyby program Apollo proběhl ve filmových ateliérech, myslíte, že by to tehdejší sovětská špionáž nevyčenichala? A kdyby tehdy měli Rusové jen špetku podezření, spustili by ihned po prvním přistání velkohubou politickou kampaň. A protože tak neučinili, nade vší pochybnost americký úspěch potvrdili.

Že to není tak složité?

155678

06.03.2008 23:52

Iráčané: „Navýšení“ je katastrofa

RE: pripominam

Vojta49 81.?.?.?

...v době, kdy SSSR bylo zcela pod nadvládou těch, jejichž ...

----------------

Tak ono se už pane Hestroyi nesmí vyslovit jméno Stalin? Nebo snad byl tento paranoidní megaloman, masový vrah a chladnokrevný tyran po celou dobu své vlády také jen loutkou v něčích rukách? [velký smích]

155863

07.03.2008 13:01

Teror pravdoláskovců

Hrůzo hrůz

Vojta49 81.?.?.?

Šmarjá pano, ona byla chudinka vyhozená z práce! A druhý dostal pokutu a třetí? Nic. Tak bestiálně ho chudáka zlikvidovali.

Hrůzo hrůz, co když to potká i nás? Tak to už snad ani nestojí za to žít, pojdme si všichni rovnou "hodit mašle".

A ještě malý vzkaz pro autora textu. Argument typu "...To se děje ... (ale schyluje se k tomu i v dalších západních zemích), kde..." patří mezi takzvané LOGICKÉ KLAMY. Konkrétně jde o "induktivní klam". Logické klamy používají především autoři té nejtvrdší propagandy.

155933

08.03.2008 00:16

Francouzská držitelka Oskara: Útoky 11. září byly vykonstruovány

RE: vyslovila pochybnosti o americkém přistání na Měsíci

Vojta49 81.?.?.?

Herrrr Gottt postavili jim izolované specály u Hasselbladů. To jste si ovšem mohl pane Spytihněve zjistit sám! [překvapení]

155968

08.03.2008 12:39

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz

Vojta49 81.?.?.?

Víte, pane Spytihněve, když tehdejší "systém" vyrazil oba mé rodiče z práce, mě ze školy, na žádost o vydání výjezdní doložky do Polska mi odpovídal "není v zájmu republiky", tehdejší policie mě bez důvodu zatkla, zbila jak žito a bez protokolu vykopla ve dvě ráno na ulici, tak to bylo poněkud nepříjemné. A že nás takových byly na počátku sedmdesátých let statisíce.

Sloučit dnes tři nesouvisející drobné excesy v rámci Evropy a hořekovat, kterak nás "systém" rdousí, mi přijde po mých zkušenostech prostě k smíchu. Tak mi to promiňte.

156021

09.03.2008 03:54

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz - závěr

Vojta49 81.?.?.?

Na cíl farmaceutické lobby, zajistit si co největší počet dlouhodobě platících pacientů, se pane Spytihněve umírá. A nezlobte se, pro mně má toto příkoří daleko větší váhu, než všechna Vámi popsaná.

Vás opravdu nezajímá, v koho zájmu pomalu umírají Vaši blízcí a později zemřete i Vy?

156088

09.03.2008 04:08

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz

Vojta49 81.?.?.?

Ano, pane Spytihněve, proberme si ta příkoří dle pořadí, v němž je uvádíte.

Přeplněná vězení. Vy opravdu soudíte, že v nich úpí andílci, kteří jsou zavření jen ze zvůle systému?

Tupá policie. Máte pravdu. Do policejního sboru se nehlásí lidé s nadprůměrným IQ. Proč? Až bude stát tak bohatý, aby takové lidi v policii zaplatil, nebude tupá.

Nenažraná agresívní armáda. Pohleďme do státního rozpočtu. Celkové výdaje 1041 miliard Kč. Z toho armáda 54 miliard, ministerstvo práce a sociálních věcí 427 miliard. Není ta "nenažranost" spíš jinde? A agresívní? Jen asi 5% akcí armády ve všech dobách proběhlo z její vůle. Většinou puče. Jinak je armáda obvykle poslušným nástrojem v rukou svých vlád.

Omezení politici. Určitě ano. Víte, kde vzít lepší? Sem s nimi. Je to totéž, jako u policie.

Místo lidí konzumenti. Souhlas. Ale dobrovolní. Lidé činí, pane Spytihněve, jen to, k čemu je naprogramovala příroda. A ta je nastavila jednoduše: Musíš dýchat, být v bezpečí, teple, mít co pít, jíst a kam složit hlavu. Máš-li toto vše, je potřeba získat uznání druhých, majetek a moc. A to vše v zájmu svých genů. Je třeba zajistit jejich reprodukci. Nejlépe s partnerem, který dává vysokou šanci, že bude v budoucích generacích pro ostatní též atraktivním partnerem. Asi to lze nazvat "konzum". Ovšem! Lidem to působí libé pocity. Kudy vtěsnat do tohoto schematu nějaký vyšší mravní princip? Uvedete alespoň jeden racionální důvod?

Místo soudu inkvizice? Chválabohu ne. Dnes je to spíš o neomezené moci soudců a jejich nulové odpovědnosti. Ovšem s tím by se dalo něco dělat. Jen by se nesmělo plýtvat lidskou invencí na diskuse okolo chemtrails, illuminátech, spiknutí 119 a dalších nesmyslných Bubácích. Místo toho prosadit soudcům princip odpovědnosti za jejich činy.

Svět, kde se lež stala ctí. Opravdu znáte někoho, kdo ctí lež a považuje ji za normální stav?
---------
Nezlobte se na mně, ale všechna tato příkoří mi připadají malicherná. Ani v jednom z nich nevidím (při troše rozvahy) vážnou hrozbu pro své zdraví či dokonce život. V čem ji spatřuji já?

Značná část populace trpí hypertenzí (česky vysokým krevním tlakem). Mnoho lidí umírá na takzvaná kardiovaskulární onemocnění právě v důsledku té hypertenze. Zkuste se svého lékaře zeptat, co je její příčinou! Vysměje se Vám a naznačí, že jste blb. Důrazně dodá "to nás ve škole neučili!!!" Začnete-li se zajímat, co že Vám to předepsal, zjistíte, že to není lék, který by léčil příčinu. Je to svinstvo (třeba beta-blokátor), které Vás udrží při životě dost dlouho, abyste za "své léky" nejprve zaplatil jejich výrobcům nehorázné peníze a až pak potupně zdechl. Důležité je být co nejdéle pacientem.

Na cíl farmaceutické lobby, zajistit si co největší počet dlouhodobě platících pacientů, se pane Spyti...

Automaticky kráceno

156087

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Měnové kurzy

USD
23,44 Kč
Euro
27,38 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
16,51 Kč
Švýcarský frank
25,63 Kč
100 japonských jenů
22,46 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,44 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,73 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 923,83 Kč
1 unce stříbra
549,93 Kč
Bitcoin
314 926,65 Kč

Poslední aktualizace: 30.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?