Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 39 příspěveků, 18 různých jmén: <nic>, ij, ji, jis, jit, Martin Sk, Martin Skk, Mas, mes, misa, misk, miska, návštěvník, Názor, nepijan, prispevek, si, Sic.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

09.09.2009 09:00

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Dobře

Martin Sk 90.?.?.?

Pane Hestroy, + reaguji na příspěvek výše. Myslím si, že o Holocaustu by se mělo psát a mluvit, promítat daleko více materiálu, než je to dosud. Z prostého důvodu, že to je jedno z největších zvěrstev dějin. Když už hovoříte o židech zjevně negativně, doporučuji si prostudovat původní židovské zákony, které prostřednictvím Mojžíše a patriarchů inspiroval Stvořitel. Zákony jsou velmi promyšlené od chrany před zraněním při stavbách domů, dále kupříladu ponechání části úrody na poli pro nemajetné atd. atd.

Co se týká odsouzení pana Stwory, tak se domnívám, že je všem zde jasné, že po otevření hlavního řízení přijdou na řadu jiné články, které, jakkoliv na Zvědavci je bezpočet kvalitních analýz a článků jsou už opravdu protižidovské, to je prostě fakt, tedy očekávejme, že trest může být skutečně vyšší, než je tato podmínka, protože prostě zde prošlo mnoho odpudivých slov o židech a po dnes nechápu, proč se k tomu pan Stwora uvolil?

O spravedlnosti v tomto světě nemám nejmenší iluze, stejně tak ale vím, kolik zfanatizovaných mladých nemyslících by rádo mělo zase nějaké pogromy a proto je velmi neodpovědné dávat prostor protižidovství. Židé trpěli celé dějiny právě pro "házení do jednoho pytle" a náboženští i světští fanatici na ně pořádají pogromy už celá staletí. Vybudování Izreale jako státu je snad jediný moudrý krok, který kdy politici udělali. Izrael je základem práva a rozumnosti, což budoucnost brzo ukáže ještě zřetelněji.

Samozřejmě i mezi izraelci jsou lidé působící věci dobré i zlé, jako je to v každé jiné komunitě. Ovšem to, jak se se židy zacházelo kvůli propagandám a předsudkům je zvěrstvo. Napadnout rozumným způsobem počty obětí je legální prací novináře, ne-li povinností má-li důvody hledat pochybnosti, ale o to zde myslím nejde, jde o vyvolávání protižidovských nálad, které skupina nějakých novodobých nácků může použít ve svých vylízaných palicích k nějakým hnusným akcím.

Podívejme se, jak po internetu kolovali "seznamy židů", přesně to dělal i Hitler (Osud, Zvědavec etc.). A z historie víme, jak málo stačí k probuzení vyšinutých postojů a vzniku nenávistných stran. Můj názor je, že u soudu přijdou na přetřes jiné články a situace bude mnohem komplikovanější. Protože je fakt, že se zde objevila propagace antijudaismu. Je škoda, že Zvědavec k antijudaismu také přistoupil, protože jiné články zde jsou ke studiu velmi vhodné.

199929

10.09.2009 08:32

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Dobře

Martin Skk 90.?.?.?

1) Pan Stwora nepůjde do vězení

2) Pan Stwora byl odsouzen za využití zákonného opatření, které lze uplatnit výhradně u podmíněných trestů v občanskoprávním sporu a předpokládá, že "viník" je si vědom svého přestoupení zákona a trest přijme, čímž by stát ušetřil výdaje hlavního líčení.

3) Pan vydavytel jak zmiňuje podá odpor a tedy se trest zruší a proběhne standardní líčení a o to myslím straně žalující jde, protože tam navrhne jako další důkazy články, kde, dovolte se mi domnívat půjde skutečně prokázat verbální hanobení židovského národa. To, že zde takové texty publikoval (sám jsem upozorňoval mnohokrát na to) je domnívám se chybou pana vydavatele, protože tím snižuje hodnotu tohoto zajímavého webbu a ty články opravdu mohly vzbuzovat protižidovské nálady. Jinak to vezme nahněvaný intelektuál a jinak parta neonácků ve kterých můžou takové paušalizující a dle mne absurdní a poškozující texty probudit další úchylné choutky.

4) Domnívám se, že mělo přijít nějaké správní napomenutí v této věci a nikoliv soud, teprve, kdyby tato protižidovská rétorika pokračovala, tak bych chápal, že jsou zde obavy, aby nepovzbuzovala velmi moderní a pro mne odpudivé protižidovské nálady etc. Jenže protivníci jsou chytří a tedy zvolili občanskoprávní spor na jehož konci bude podle mne podmíněný trest stejný či dokonce o málo vyšší (nové důkazy) než stávající.

5) Svoboda slova neznamená právo veřejně publikovat nenávistné názory vůči kupříkladu židům, což se na Zvědavci opravdu stávalo, jakkoliv mne to mrzí. Osobně bych volil formu napomenutí vydavatele, aby měl možnost revidovat svůj přístup, nikoliv soud, tedy aby Policie dala tuto věc jako přestupek (tedy napomenutí netrestního charakteru), ale zákon jí to v této věci myslím ani neumožňuje, vzhledem k charakteru podání.

200016

10.09.2009 08:45

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Dobře

Martin Skk 90.?.?.?

Netřeba se urážet, informovaný myslím jsem dosti dobře, navíc v rodině mám oběti, které na nacismus doplatily a kdo z nás také ne? Hitler za pomoc nacistických sil (nejen z Evropy) a bankéřů etc. rozpoutal šílenství, které nemá obdoby a tato ideologie, jíž byl tragišílenou loutkou změnila chod věcí v Evropě na desetiletí ne-li na trvalo vzhledem k důsledkům II. války.

Co se týká ortodoxních židů, tak uveďte jediného, který souhlasí s tím, aby židovský národ byl bez území???? Židovský národ nežil mimo zeměkouli. ale měl své místo nedoddiskutovatelně nejen v oblasti, kde byl ustanoven židovský stát.

Židovský stát vznikl politickou vůlí světových "vůdců", kteří měli dle mého poznání velmi špinavé svědomí, protože řada západních mocností odmítala transporty židů a neumožnila jejich záchranu před zrůdným nacismem, stejně jako popírala informace či nebrala na vědomí o tom co se v nacistickém německu děje. Některí Hitlera otevřeně podporovaly, viz kupříkladu ikona průmyslu pan Ford, který napsal předmluvu pro Mein Kempf a Hitlera podle věrohodných zdrojů je možné velmi obdivoval a nebyl sám.

První osadníci odpracovali neuvěřitelným úsilým mnoho práce, aby bylo kde bydlet, utvořili infrastrukturu a započali s novou epochou osídlení Izraele. Je pravdou, že ortodoxní židé (je to ale dosti neobratný termín), tedy přesněji řada rabínů podala stížnost proti současné politicke Izraele, že nemohou praktikovat víru (to asi myslíte = ortodoxní judaismus = dodržování starých židovských norem, zákonů a tradic).

Velmi mne trápí co se děje v Palestině, ale skutečně nevím jak situace vznikla a kdo z nás ano? Nesouhlasím s jakoukoliv formou násilí, ale je dobře zadokumentováno jakým způsobem okolní státy Izrael ohrožovaly, konkrétně bezpočty atentátů na civilní obyvatele etc. Jistě nemohu posoudit oprávněnost odvetných kroků, ani situaci tam. Mohu-li Vás opravit Talmud nemá s ortodoxním židovstvím nic společného. Midraš je způsob dodržování židovského práva, no a zcela obráceně Talmud zavádí vlastní právo a snaží se pro něj najít oporu v židovském zákonu - Písmech.

Tedy Talmud a některého jeho citace zde neukazují vůbec na Judaismus, ale spíše na odklon od Judaismu a jeho čisté formy práva, která je zakotvena kupříkladu ve Starém Zákoně a odsuzuje zjevně jakokoliv bezpráví.

200018

11.09.2009 12:33

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Dobře

Martin Skk 90.?.?.?

Milá paní Jarmilo,

zmiňoval jsem dle mého velmi odpudivé a nechutné publikování údajných židů ve vládě, podnikání atd. atd., dělo se na Osudu zejména a vždy v piorativní rovině - tedy "Za všechno mohou židé, kteří jsou všude"... Tady máte seznamy! Toto jednání je podlé a jsem přesvědčen, že seznamy nejsou z židovské obce [smích], ale plozeny nenávistí lidí, kteří jsou posedlí iracionálním odporem k židovské komunitě, kterou viní prakticky ze všeho. Ostatně i v Českobratrském kostele jsem jednou zaslechl na kázání kazatele (mimochodem u STB měl krycí jméno Jan [smích] "Za tohle taky můžou židi".

No tyto praktiky jsou zvrácené. Co se týká péče Židovské obce o občany k tomu nemám žádné informace, nicméně oslovení kamaráda Vašeho syna nemusí znamenat, že je "evidován" židovskoku obcí v Kanadě, ale vysvětlení může být mnohem prozaičtější, prostě si toho někdo všimnul a nabídl mu účast v židovské obci a proč ne?

Váš poslední odstavec začínající "židovští hlavouni" je pro mne nepochopitelně arogantní a odporný, takže s Vámi dále nemohu diskutovat, protože tak odporná slova o židovském národě (k vyvolení si třeba prostudovat dějinná fakta a spisy v rámci možností - vyvolený národ neznamená protekcionovaný národ, ale naopak národ s větší odpovědností vůči Stvořiteli etc.) nejdou komentovat, mrzí mne to.

200133

24.12.2009 09:56

Několik vánočních postřehů

příspěvek

90.?.?.?

Článek mě potěšil, není nostalgický, na svůj obsah je velmi krátký a svou pokorou a krásným slohem navozuje mnoho otázek. Někde hluboko v tomto poselství je pro mne ukryta tato zpráva: "Už opravdu nejde nic v tomhle stále absurdnějším a perverznějším systému změnit, ale dokud jsme schopni skutečného citu, empatie a hloubání zůstává silná naděje. Můj názor je, že svět je řízen geniálně a převrací skutečně už vše rozumné na ruby. Ta síla vzhledem k její globálnosti a apolitičnosti polyká dosud vše, štěnice mobily, tuny Facebookových "přátel" a degenerovaná, perverzní sugestivní média....

Osobní kontakty se omezují a kolikrát je to, jako když potkáte robota, na úřadě, ulici, kdekoliv [pláč] Tak moc pohlcuje tento systém emoce, přírodu, lidi a mění.

To vše ale půjde jednou do prdele, ale kdo je schopný sebereflexe a pokory, Lásky se neztratí, věřím ani za hranicí tělesné smrti. Žáby z pramenů odpadnou a věci dostanou řád, nyní jej mají lidé což je škoda, ale nejen, že s tím nejde nic dělat, mnohé dokonce obtěžuje sebemenší upozornění na pravdu, fakta. Zůstat věrný pravdě stojí za to, tříbení jde do finiše.

207862

31.12.2009 15:20

Pojďme se zas navštěvovat!

Rád bych přišel na večeri...

návštěvník 90.?.?.?

Neslavím už ani Vánoce, ani Silvestr, ani Velikonoce, prakticky neslavím nic, nikam nechodím, občas na ryby a problém už ani tak nevnímám v tom, že by se lidi nesetkávali, ale přichází čas, kdy si nemají co říci, díky péči zrůdného systému a různých fantasmagorických ideologí. Pokud ale rozdáváte večeře, napište prosím, zda proplácíte cestovné (jsem zdaleka), no a adresu, navrhuji potom i zavést nějaké dny v týdnu a zveřejnit jídelníček, ať jsou návštěvy opravdu upřímné.

208442

04.01.2010 06:23

Že by nová normalizace? Kdo kritizuje Lisabon a Unii, jde od válu

Nerozumím tomu smutku

Názor 90.?.?.?

Pečlivě jsem přečetl článek, nicméně nevím o co autorovi jde? Jistě je každému hloubavému člověku, který se zaobírá novinařinou jasné, jaká je úloha médií, že již ani okrajově nejde o skutečnnou práci novináře, ale o systémovou manipulaci lidí a prosazování zájmů mocenských skupin - inzerentů či majitelů tiskovin.

Pokud někdo je překvapen tím, že z propagandistického tisku odejde proto, že neplní funkci propagátora co na tom lze shledat tak šokujícího? Nemluvě o tom, že ani nevím moc dobře co to je patriotismus? Národní hrdost je též termín, který je přinejmenším diskutabilní.

V tomto článku zcela absentuje, kromě banální konstatace, že když nebudu psát podle majitele potřebnou propagandu odejdu. Navíc dotyčný neodešl jak by se slušelo s jakýmkoliv protestem, zjevně dostal tučné odstupné a také byl řadu let vydržován službou proti lidem, nevěřím, že si neuvědomuje o čem propaganda, nazývaná nesprávně novinařina je. Nalezneme v textu i skrytou pohrůžku, že pan pisatel ví ještě o dalších, kteří se v rozporu se svými vědomostmi a znalostmi podílí na propagandistickém psaní, třeba je udá, aby také oni přišly o svá místa? Nevím, absurdní text pro mne

208758

20.01.2010 13:00

Italové jásali, když policie odsouvala imigranty po jejich střetech s vesničany

Západ, že něco vypracoval vlastní silou, opravdu dříci :-(

prispevek 90.?.?.?

Západ, že si něco zasloužil prací a pílí??? To snad nemůžete myslet vážně, prostudujte si prosím něco o vykrádání ekonomik, potom přiberte něco o Monsantu, můžete zkusit také něco o programu vrcholné západní ekonomiky Apollo 11 pod vedením nacisty, přiberte i inseconované přebraty po celém světě, kdy se vyrabovalo vše co mělo cenu a podnes rabuje, západ svůj relativní materiální blahobyt vybudoval na zvěrstvech velmi podobných Stalinismu, ale nepublikovaných.

Západ musí mít velký pocit viny, protože špinavou práci sice dělají agentury, ale celý ten kolosální podvod stojí na doslovném vysátí ekonomik, ale co hůře často i psychiky a zdraví, životů bezpočtu milionů nevolníků.

Prosím o studium problematiky, než napíšete opravdu velmi zavádějící větu o tom, "jak si západ pěkně vydřel svůj úspěch, mimo jiné bilionový dluh u Číny atd." Dnes je velmi dobře vidět, jak geinální propagandou byla železná opona, vrcholové figury jsou spojené ve svém plánu na likvidaci lidí a vybavené technologiemi pro to už celá staletí, tak se prosím zklidněte. Díky

209993

08.02.2010 07:44

Změna modelu uzavírání článků ve Zvědavci

RE: reklama

nepijan 90.?.?.?

Pane Mašek, z Váš, když to vyhřezne, tak se prostě ukážete. Tato urážka prostoduchá na základě Nicku jen prokazuje, kým opravdu jste.

Můj názor je, že je zcela něco jinéh snaha svobodně šířit, překládat, dávat do kupy informace a druhá vsugerovat lidem, že pokud budou platit vysoké částky, tak je defakto zachráníte.

Každý soudný člověk si umí skrze pozdravy z Vašich častých dovolených, ale i reklamy udělat obrázek o tom, kým jste. Také na základě Vašich výpadů, mnohem horší než tato urážka, kdy dáváte jen na odiv, jak prostě se pokoušíte o neslučitelné - tedy získat peníze ze strachu čtenářů a jim stále podsouvaným pocitem o Vaší vyjímečnosti a jak na Vše (což tak není) přicházíte první.

Zavedl jste si klub, dle mého i zneužitím důvěry lidí, na kterém vyděláváte a to je velký rozdíl, než zkoušet jako to dělá Zvědavec získat jistotu peněz na provoz, bez poškození možnosti informovat i chudé či prostě neplatící čtenáře.

Osud přes skvělý rozjezd a mnoho snahy v počátcích, kterou ale dělá přemnoho lidí se stal strojem k zisku pro Vaše pohodlí, Vaše pocity a Váš dostatek, tím se dostal na morální úroveň korporátních médií a obsahově se jim též velmi přibližuje.

Opakovaně jsem se přesvědčil o Vaší ochotě napadnout prakticky kohokoliv, často velmi zrádně, zákeřně, kdy zraňujete, kdo má jiný, neřku-li kritická názor, než Vaše "osvícenost". Zdůvodňujete si jak chcete, ale neděláte dobrou věc, děláte peníze

211907

19.02.2010 08:38

Jsem homofob? Podle příručky ano

Buďte klidní, Stvořitel by taky neprošel...

misa 90.?.?.?

Předpokládám, že zde většina čtenářů bude souhlasit s názorem, že člověk nemusí být zrovna Einstein, aby zjistil, že řitní soulož je zjevné minutí cíle a porucha.

Je-li tato touha vrozená, pak jde o vrozenou poruchu. Pokud ji kdokoliv presentuje dalším generacím jako normu, možnou volbu, pak je úchylný i on.

Samozřejmě ve zvrácené společnosti se zvrácenostem daří. Zajímavý je v této věci i Stvořitelův názor, zjevně Kocábem překonaný, že provozování sexu mezi muži je odpornou záležitostí, zvráceností.

Děti jsou v této věci nejcitlvější a také nejzranitelnější, protože místo vzdělávání rozumného dostávají poselství, že není nic špatného na tom, když si pro partnerský vztah vyberou osobu stejného pohlaví, což jistě je první krok k tomu,k že brzy budou Ti, kterým bude vadit, pokud děti začnou souložit s domácími mazlíčky označeni za homofoby také.

Na co už si shánět nějako manželku, když si Váš chlapec může koupit třeba fenku labradora?

Je to mimo dosah chápání, co vše je dnes možné v oblasti "vzdělávání", nenasytná úchylná moc nebude mít dost, dokud neponičí vše rozumné. Článek je brilantní z mého pohledu a zřetelně nastiňuje, že normální postoj, tedy odpor k homosexualitě (nikoliv homosexuálům), je tedy něčím špatným.

Co dodat? Zneužívání moci je hrozná věc, ale dokud nezničí politika vše rozumné, zřejmě se tak bude dít dál. Tyto snahy jsou nejen odporné, ale hlavně také mají ponížit "normální" lidi, "Podívejte se, co my všechno si můžeme dovolit, jak Vám rozbijeme rodinu a zkazíme děti", to je dle mého hlavní vzkaz tvůrců úchylné příručiky a žel nám všem pravdivý

212956

20.02.2010 13:08

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: + TERMINOLOGIE

miska 90.?.?.?

To je dost nekorektní. Boží zákonny jsou ochranné, tedy neříkají co musíme dělat, ale co dělat, abychom sobě a druhým nezničili životy. Tedy pokud jsme odvrhli Boží zákony, které dávají životu smysl a skutečnou svobodu, potom jsme skutečně zavládali sami nad sebou a to je důsledek odtržení od Stvořitele, nikoliv jeho pochybení

213063

02.03.2010 08:58

Doktoři se pokusili prohlásit Václava Klause za nesvéprávného

RE: Jak se tato korespondence dostala na veřejnost?

miska 90.?.?.?

Také já nesouhlasím z mnoha názory pana prezidenta, ani jeho pojetím privatizace a následně "ekonomického" vnímání světa neodpovědných prominentů.

Také nutno dodat, že v jeho pozici není z mého pohledu lpění na svých názorech hrdinstvím, protože tak provádí po tom, co měl zásadní vliv na podobě dnešního společenství u nás, no a disident milionář, hlavně však s právní neodpovědností, tedy nemusí se zodpovídat prakticky z ničeho, to jsou věci k zamyšlení.

Zamysleli se i lékaři v tomto případě Ti v uvozovkách bezesporu a samozřejmě, že je možno získat jejich korespondenci a to velmi jednoduše - kontakty z hradu, kdy stačí jeden ze skupinky, aby hromadnou korespondenci odeslal někomu z okolí pana prezidenta.

Ta korespondence potom svědčí i o jejich nekritičnosti, nejen zneužívání psychiatrie, což je Bohužel ověřená praxe obecně. Nemyslím, že by pan Jakl pustil neověřené informace, aby tak kancelář blamoval. Také v našem systému je pro určitý úzký, ale mocný okruh lidí možné vše o tom zde je bezpočtu zajímavých analýz a článků. Nakonec a tím u mne dosti ztratil, pan Rath svého času poslal vdovu stěžující si na podivné úmrtí jeho muže, nikterak výhružně a zjevně pod tlakem bolesti ze ztráty na delší dobu do Bohnic a jen shodou okolností si tuším neustlala tam trvale.

Stále více se ukazuje zněužívání i hyenisus některých lékařů - (Polsko - spolupráce s pohřební službou) a to i těchto šílených, jako i těch zdánlivě méně šílených, hromadné šíření nadbytečných, ne-li zdraví škodlivých léčiv mezi mnoho lidí pro osobní profit a profit farmaceutů, potlačování i nevzdělávání v efektivních alternativních terapiích a jejich odsuzování (devitalizace, hladovka ozdravná etc.). Od bílých plášťů bezesporu přichází jak skvělá technicky i lidsky pomoc, tak i zotročení a poškození zdraví. Horší je, že posiluje negativní tvář moderní modecíny. Tedy lékaři, kteří nemají svou praxi jako poslání a uspokojení, ale jako tvrdý bussines bez ohledu na duševní a fyzické zdraví pacientů. Bude hůř [oči v sloup]

213855

26.03.2010 09:15

Práce je lidstvu vrozena nebo vnucena?

Buď pozdraven pan Ježíš Kristus verzus Ahoj

misk 90.?.?.?

Velmi příjemný článěk děkuji, dovoluji si dodat zajímavost, kterou podnes popírá i Ústav pro jazyk český a to bez argumentace. Pozdrav Ahoj je z latiny a opět neznamená nic méně, než Ad HOnorem Jesus.

215836

26.04.2010 10:08

Solis: Nový světový řád? Připravuje se už dlouho

Je mi to líto...

Mas 90.?.?.?

Tak rád bych našel na "polistopadovém" vývoji něco rozumného, neřku-li pohodového. Svět je jako sci-fi, bolševismus je hrůza, ale copak pominul? Kdyby mi někdo řekl, že konec "komunismu", budu hodnotit méně kritičtěji, než "novou" éru ... Nevěřil bych.

Není ani pravice, ani levice. Je pár vzácných lidí v politice, zbytek už se naučil jak za osobní profit způsobit škody všem. Mladá generace bez empatie (Mádl, Issová = neuvěřitelné video), národní bohatství rozprodáno na několikrát a země zadlužená nevíme u koho? Země v područí nevolených byrokratů z EU, kteří mají větší váhu než už tak porušované ústavní zákony u nás?

Doslovné ničení země Monsantem a dalšími "experimentátory", přesněji likvidátory života, práškování lidí z letadel, ale i zevnitř, kdy už farmaceutické firmy neváhají cpát do nejmenších dětí drogy na údajné "psychické" poruchy.

Tohle je prostě smutný stav věcí nikoliv veřejných, ale neveřejné moci, která si usurpuje právo na vše bez výjimky. Opravdu stačí pár řádek zákona a ignorance a nenávist nalinkuje utrpení pro přímé i nepřímé oběti válek, chemických a biologických pokusů, které mnohdy připomínají nacistické vědecké týmy.....

To vše je dramaticky smutnější vzhledem k tomu, že známé technologie a zejména příroda sama by zajistila obživu i štěstí a mnohem lepší zdraví pro celou osádku země.

Místo toho plány na degeneraci, ponížení, chemizaci a patologizaci nás všech v nedohledatelných rukách "elit", kterým slouží politika. Rozumnost nahradil už zcela u moci fanatický, převážně virtuální systém mediálních "pravd", vnucování barbarského způsobu bytí a vysmívání se nám všem, kdož odmítáme zahodit vlastní rozum a studia - My jsme prostě konspirační teoristé, stejně jako zem přestává být způsobila k bydlení.

Chemičtí šílenci svými "výrobky" způsobují mutaci živočíchů, už nejen ryb a nové a nové nemoci civilizace, která sama o sobě je už tak nemocí. Vyhlídky politiky jen na větší marasmus a totalitní řády až vrchol _ NWO, no a než to "dotvoří", tak nás tady "baví" velmi odpudivá kultura a "adrenalinové" sporty, uf uf uf

217955

Dovolím si mít k článku jedinou výhradu: chybí tam odkaz na text 677 od bondyho, nelze doplnit??? - Jinak můj názor je, že je to skvělý text, prostě slušní lidé mohou být slušní i v bolševickém režimu, který dle mého názoru je dnes dotažen do dokonalosti.

Charta nepochopitelně zanikla po puči 89, prezidenta bojovníka proti komunismu volil komunistický parlament, slušní lidé dle mých informací z Charty si po dnes ani neškrtnou "v demokracii", vyprofilovaní válečníci (Ty tři války naší země mě také přijdou divné a nikým nevysvětlené) a ideologové dle mého názoru přispěli k tomu, že zde dnes máme to nejhorší z obou systémů.

PS Naprosto nechápu, kdo dělal bolševikovi PR??? Když jsem dostudoval co se dělo a děje v USA, také od lidí, kteří tam žijí, pak je pro mne nepochopitelné, že jsem toto zřízení mohl obdivovat a bylo to tak. Ukazuje to vše ale na to, že "světovláda", to vše je uměle vytvořeno skutečnou mocí, viz zděšení amerických politiků nad tím, že rozpouštíme Varšavskou smlouvu a snaha ať uděláme nějakou jinou, nechtěli abychom šli do NATO. Je to vše škoda, protože bolševismus už neměl sílu, lidi už štval neuvěřitelně a mohl ho nahradit rozumný režim, domnívám se, že právě "Chartisté", kteří si obsadili mnoho postů dohodou s bolševikem stojí za komplexní odprodej Česka do systémové hydry "kapitalistické demokracie" [bliji]

220070

12.06.2010 07:59

Kravská úvaha

Kde jsou ekologové, proč si nelehnou vedle krav a co ochránci zvířat?

ij 90.?.?.?

A kde jsou veterinární inspektoři? Tento článek mě přiměl svou stručností, hlubokým literárním stylem i sílou sdělení k úvaze, jak moc už jsme ovlivněni šablonami v přemýšlení.

Pod tlakem do nás média perou absurdní pseudotémata a lži, tak moc dezinformací, mezi kterými je třeba hledat pravdu.

Pan Stwora položil otázku, která je zřejmě hlubší, než se zdá. Samozřejmě jde i o to, že se v historických vedrech týrají zvířata. To je jedna tragédie, tou druhou je ale to, že se nad tím už nikdo ani nepozastaví. Přece tohle by byla užitečná, přitom politicky korektní reportáž. Proč tam někde nejsou Green Peace, nebo Děti země a všechny iniciativy. Tady by asi problém šel i velmi malým tlakem jedné reportáže změnit.

Nikde není už nikdo, vnutili nám lidem jiné myšlenkové postupy, vše je na recept od léků až po myšlenku. Krávy v padesáti stupních na slunci venku, když ostatní zvěř je poschovávaná pochopitelně, kde to je, to je skutečně týrání zvěře fyzické i duševní, které ovšem je důsledkem tlakem, týrání lidí, kteří už nemají ani sebedůvěru a co hůře asi ani možnost vůbec nazřít, co se kolem nás děje. Dovolím si zavolat tento příspěvek do zpráv, pochopitelně anonymně, dám vědět. Článek je skvělý

221824

12.06.2010 08:38

Kravská úvaha

RE: Kde jsou ekologové, proč si nelehnou vedle krav a co ochránci zvířat?

ij 90.?.?.?

Jak jsem slíbil, tak jsem nahlásil do redakce Zpravodajské ČT, že, řekl jsem, že zřejmě uspějí cestou na Moravu, no a že tam je dosti stát, která tam stojí nejen v deštích, ale i v těch rekordních vedrech. Slušně, byť pochopitelně anonymě jsem na to upozornil, tak třeba nám ve zprávách ukáží krávu, zde by mohly pomoci, ale dávám tomu 1%

221827

13.06.2010 17:51

Školné je správné

ŠKOLNÉ neni správné

si 90.?.?.?

Školský systém sice zaváděla Marie Theresie, ale po vzoru vojenských kadetek, což vydrželo až do konce minulého století, že se člověk bál jít pomalu vyčůrat, jak sadistický byl přístup mnoha ideologů = kantorů. Tím bych se tady moc neoháněl tedy.

Fakta jsou vždy důležitá. Vzdělanost je základem života, cesta k přemýšlení a uplatnění. To co ale školský systém předvádí obecně je dokonalá perverze k pravému opaku. Vychovává formou školení obsluhy systému, přesněji firem a jejich ideologie, nyní zvané demokracie. Tedy degraduje a ničí přirozenou touho po vzdělání prakticky na všech směrech. Nikdo si neidalizuje zde asi bolševika, ale porovnejme si kdo vychází ze školy dnes?

Egocentrismus, nenávist a smysl pro jakoukoliv úchylku se dnes učí. Věda mimo velmi mála oborů, z nichž stejně ale nemůžeme profitovat degradovala na fanatický technický servis nadnárodním firmám, to ještě jsou školy, kde obsluha musí něco umět, ale jsou i takové, kde základem je neumět vůbec nic, jen "umět" komentovat a říkat, jak by se mělo.

Je tragedií co musí děti zaplatit za to, aby se naučily číst a psát, dějepis = vylhaný od A až po Zet, hodnoty jim tam zpřevrací, naučí je protismyslnému "soutěžení", velmi často drogovým závislostem až po vyučování dneska "když si dvě mamči nebo dva taťkov" v rámci svobody řeknou své ano, to je jen A, b je, že budou vychovávat děti, které (světe div se) si nemohou anální souloží či olizováním rodidel (nic proti tomu jinak) vyrobit. Systém je-li celý zvrácený a kontraproduktivní nelze změnit jinak, než systémovou změnou, ta ovšem přijde jako to nejlepší až na konec a to už lidi zařizovat nebudou, je můj názor.

Školné, neškolné, to není podstata problému. Podstata je, že bychom mohli chodit do práce třikárt týdně a ještě s chutí, aby se celá planeta lidí měla neporovnatelně lépe, místo toho půjdeme do důchodu v 67, budeme se zabíjet, nenávidět, hajlovat pro kdejakého nového "hitlera" a makat budou všichni kromě těch co zprostředkovávají tento model NWO, efektivita lidské práce a potence je cca 2%, zbytek bolševik ničí od A až po Zet a nepřestane. Howgh

221927

16.06.2010 09:24

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

Psychologové, psychiatři soudní znalci......

ji 90.?.?.?

Žil jsem v bývalé Jugoslávii asi rok. Můj názor je, že tento stát fungoval trošku složitě z toho důvodů, že kupříkladu srbové mají zcela jinou mentalitu, řečeno slovy jedné Slovinky, kde jsem žil: "Zatímco Srbové oslavují odvod do armády, Slovinci modrou knížku".... Tak to vnímala "Jugoslávka".

V latentním napětí je možno rozpoutat vášně velmi rychle a to zničující vášně a běsy šílenství. Nevěřím médiím ani slůvko obecně, ale troufám si dovozovat, že pan Karadžič pokud nepřikázal zvěrské vraždění (nikoliv obranu), tak o něm věděl a to je důvod, proč ho nepokládám za příčetného, ale naopak za šílence typu Hitlera. Rád se mu omluvím, ale obávám se, že fakta v této věci jsou.

Zvláštní ale je, pominu-li šílence, eugenika Freuda a jeho dceru, která potom dílo na "převýchovu" dotáhla až do smrtících konců - viz sebevražda jednoho z jí "převychovávaných" dětí, které jí "půjčila" americká umělkyně a hrozný osud ostatních. Tak obecně bych se pozastavil nad tím, že ve válkách v bývalé Jugoslávii nejvíce se prokázali tuším dva psychiatři soudní znalci a jeden psycholog. K tomu připočítám kupříkladu to, že v USA ale i po světě se učí podle psychiatra, který pod záminkou regresivní terapie znásilnil desítky let, nakonec nebyl souzen přez důkazy, jen odešel z obdoby lékařské komory profesní a podle jeho šíleností se dnes učí moderní psychiatrie.

Takže svět je na ruby ve všech ohledech, úlohu duchovní přejímají představitelé NWO a farmakofirem, o kvalitě tohoto vzdělání svědčí i výše napsané a nám nezbývá, než se neúčastnit a čekat až místo vlády šílených, posedlých lidí nad lidmi už brzy přijde vláda Boží. Té jediné věřím, protože my lidi opravdu jsme "vyzkoušeli" už všechny druhy vláda a výsledek ja katastrofální stav země, duchovní i fyzický nás lidí a není náhled na "osvícení" současných feudálů ať už si říkají jakkoliv. Po ovoci poznáme je. Br [bliji]

222121

16.06.2010 17:46

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

ji 90.?.?.?

Podle věrohodných pramenů je jen jeden živý Bůh, Otec Ježíše Krista. K tomu co uvádíte, tak sám Ježíš označil budoucí šílenosti náboženských vůdců falešných, kdy řekl křesťanům původním, mimochodem nazývali ce "Cesta" tehdy, no a řekl jim, že mnozí je budou zabíjet a domnívat se, že tím působí službu Bohu.

Z toho si dovoluji dovodit a jiných asi dvacetiletých studií průběžných, že kupříkladu nyní krásný překlad Jeruzalemské Bible o tom Bohu a jeho záměru hovoří, tentokrát bez cenzury, kdy je ponecháno skutečné Boží jméno JHVH, v tomto krásném překladu ve formě Jahve, ale zřejmě možno použít i tvaru Jehova. Stejně jako Ježíš je počeštěný ale přijímaný tvar jména Jehošuha (znamená Jahve je záchrana)....

Tedy uzavřel bych tuto odpověď tazateli tím, že opravář auta není ten, kdo ho ničí a rozbíjí jakkoliv třeba to může mít napsáno na servisu, že je (viz falešné církve), ale ten kdo skutečně se o auto - v tomto případě zemi, lidi a jejich duchovní potřeby, ale i tělesné stará.

Nejsem členem žádné "církve", ale po osobní zkušenosti a opravdu skutečných projevech věřících v praxi (druhá světová válka, bez kolaborace, bolševismus bez kolaborace), tak si myslím, že nejupřímněji hledající a praktikující jsou Svědkové Jehovovi www.jw.org (zde jsou jejich materiály v mnoha jazycích). Snad proto jsou také tak bez argumentu pomlouváni a kupříkladu za "komunismu" byli stejně jako za "nacismu" na ně STB, stejně jako dříve Gestapem prováděny doslovné hony, vypalování tiskáren, mučení atd.....

Takže pokud by se ve světě, školách učili jejich morální zásady opřené o Písmo, nebylo by co řešit je můj názor, jakkoliv nedokážu žít tak jako oni.

Pěkný, nezaujatý článek o jejich postojích je na BL (Skutečnými hrdiny 2 sv. války byli SJ = http://www.blisty.cz/art/23325.html

222150

16.06.2010 20:24

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

ji 90.?.?.?

Opravdu mne to mrzí, ale nevyučuje se křesťanská nauka na školách, vyučuje se prakticky pravý opak Bible, právě v "duchu" falešných církví, které činí války, opravdová zvěrstva ruku v ruce právě s politickým systémem. Tento argument opravdu ne nevěrohodný.

Pokud víte o nějaké škole, kde se učí skutečně to, co se v Bibli doopravdy říká, dejte prosím vědět, ale opravdu budete mít těžkou práci takovou školu najít.

Nejen, že se neučí skutečné biblické zásady (apolitičnost, sebeovládání, pokora, skromnost, neuctívání vlajky, hymny atd. atd.), namísto toho se učí opravdu až perverzní "váklady", přesněji obrácené výklady kdy se Bible zneužívá k tomu, aby se vedly osobní války od papežských šíleností až po dnešní "moderní" církve, které žehnají nejen do válek, ale často homosexuálním sňatkům a dalším zvrácenostem, nikoliv aby žehnali návratu k normálu. Skutečně toto má opravdu nenapodobitelně zvládnutá společnost Svědků, s tím se asi budete muset smířit

222161

17.06.2010 13:19

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

ji 90.?.?.?

baki, baki, baki, tohle co píšete mne mrzí. Svědkové Jehovovi nepoužívají zdaleka jen překlad na kterém pracovali. Citují z mnoha překladů, včetně Jeruzalémské Bible.

Neopomíjím ostatní "jiná" Evangelia, neopomíjí je ani Svědkové, skutečně mám k dispozici mnoho překladů Písma a troufám si říci, že mám přístup k desateru a nevím jak soudíte, že se jím neřídím?

Vaše výpady neumožňují diskuzi. Katolická církev a její papežové jsou snad démoni sami přemnozí, napáchali tolik zvěrstev, že to není ani možné vepsat do příspěvku, natož knihy, tak se do mě prosím nepouštějte, je-li to možné a nepodsouvejte mi ani co nedělám ani co nepíšu, děkuji

222222

17.06.2010 20:08

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

ji 90.?.?.?

Baki,Baki, vy jste na mne přísný, vycházím ze studia mnohem širších informací, jsem vzdělán v tom jak vznikala Bible a posuzuji fakta. Nejde mi o výpady, mrzí mne, pokud mi podkládáte něco jiného, než právě fakta.

Zkameněliny i nedávný nález Noemovy Archy jen potrvzují pravdivost Bible, velmi pěkně jsou ty věci popsány od vědců zde:

je to kompilace, ale stojí za to a každý "Darvinovec" se musí propadat hanbou, jak mnohem větší víra je věřit v "samostvoření", než v Tvůrčí proces Božího Ducha a inteligence, opravdu doporučuji: http://www.freewebs.com/paprsek/geovrstvy.htm

Nad těmito argumenty není prakticky možno polemizovat, věda v této i jiných věcích lže a je daleko více ideologii náboženstvím, než faktická pravda. Doufám, že si článek přečtete, než se pustíte do obhajování neobhajitelného. S úctou Ji

222251

20.06.2010 13:57

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

ji 90.?.?.?

Baki, odkazujete na Bibli a potopu v souvislosti s Vámi vnímaným charakterem Jahve.

1) Potopa nebyla důsledkem lidského selhání, ale důsledkem selhání duchovních bytostí Nefilim a jejich hybridních potomků, kteří nebyli zabiti ale odhmotnili se do vymezených míst, zde je potřeba se plněji s tím seznámit.

2) U Abraháma se jednalo o poukázání na to, jakým způsobem Bůh obětuje, či přesněji Ježíš přijme oběť jako jediný Boží zplozený Syn. Abrahám navíc věřil ve vzkříšení, tedy věděl, že Bůh není omezen tělesnou schránkou člověka, ale že umí vzbudit ducha člověka v novém těle. Takže tyto Vaše závěry by chtělo více prostudovat a prohloubat.

222405

09.08.2010 09:42

Čiernobiela dúha

Reakce diskutujících jsou většinou překvapivé a argumenty...?

misk 90.?.?.?

Z mého pohledu ten článek aniž by vnucoval víru vkusně a jemně upozorňuje na zvrácennost systému. Nelze nepostřehnout, že politickoideový systém opravdu obrací hodnoty. Doslova vepisuje zejména mladým lidem bez zkušenosti, že je normální riskovat život při "adrenalinových" sportech, vzít si parntera stejného pohlaví a postupně degeneruje prostředí a poštvává lidi proti sobě, ale rozbíjí i jejich vnitřní duševní integritu a o to jde.

Myslím, že autor zcela přesně poukazuje na Bibli. To, že mnohé círve se snaží odvádět od jejího poselství válkami a úchylárnami všeho druhu, neznamená, že Bible není pravdivá.

Lze si všimnout, že Bůh má na lidi v desateru minimum požadavků, které se děti dříve více, dnes už vůbec, pochopitelně učily, aby se vyhnuly dopadům desítek tisíc lidských převrácených zákonů.

Dnes se ale opravdu svobodě říká otroctví a otroctví svoboda, přesně o to jde, zmást a zavést na špatnou cestu důvěřivé děti a mladé a ponížit dospělé, předvést kdo vládne tomuto světu.

Demagogické útoky na Stvořitele, proroky, Bibly jsou také pochopitelné, protože, kdyby se výchova držela osvobozujících a osobnost budujících morálních požadavků Božích, tak by si současná politika, "kultura" a naši "bohové" herci, politici, mnozí "filozofové" ani neškrtli. Škoda a bude hůře.

K těm, kteří zde vysmívají některé citace Starého Zákona. Je potřeba znát kontinuitu vývoje lidské společnosti na kterou Bůh reaguje nejen vykoupením prostřednictvím Ježíše, ale i postupnými změnami v Božím, tedy spravedlivém a osvobozujícím "soudnictví". Zatímco ďábel hledá na člověku chyby a ty prostřednictvím systému dnes už globální politiky rozvíjí a člověka vede ke zmaru, Bůh hledá ty dobré vlastnosti a lze je vírou a studiem Bible rozvíjet, což naopak vede ke kvalitě života a jeho smyslu a také víře ke vzkříšení do podmínek, jejichž je tento svět pravým opakem. Ráj je velmi dobrý projekt a realistický na rozdíl od tisíciletí lidských pokusů spravovat tuto zemi a vládnout nad druhými.

225889

10.10.2010 07:42

Zajímavý nápad jean.larouxe

Názor

ji 90.?.?.?

Domnívám se, že využití překladače, pominu-li náročnost vůbec jeho aplikace do fóra by bylo nejen pro zábavu, ale připusťme mohlo by vést i k vnitřní dezintegraci diskutujících. Prostě proto, že by se mnozí z nás mohli vzdálit svému rodnému jazyku vědomě i podvědomě, přizpůsobením se "překladatelskému dialektu". S tím souvisí i textová poznámka pana Stwory, že právě Ty jazykové nuance související nejen s rozsahem slovní zásoby, ale i jeho využitím precizují názory, sdělitelnost. Takže by si hloubavější mohli tímto fórem zařidit i jakýsi "new speak" z "druhé" strany.

Teď k tomu důležitějšímu (pro mne). Vezměme jenom název knížky J.A.Komenského "Škola hrou". Snad ani netřeba znát celé toto dílo, aby člověk nahlédl, že nejn pro nás, starší generace, ale i pro nové škola hrou rozhodně není. Naopak učí nepřemýšlet, povrchnosti, nezdravému soutěžení a rozděluje děti nikoliv podle talentu, ale "vyhmátnutím" toho nejhoršího z jejich povah. Takže ač tady máme zjevně moudrý návod, jak přivést děti k touze po vzdělání, rozvoji osobnosti = společnosti, systém se pouze jménem Komenského zašťituje (názvy škol, ulic, atd. atd.), ale pracuje v přesném protikladu jeho metodiky. Mimochodem školství u nás běželo podle vzoru vojenských námořních kadetek, jak jej zavedla vyšinutá M. Theresie opravdu dlouho a dnes je jen jiný "facelift", ale prostě škola vychovává v podstatě k pravému opaku deklarovaného účelu. K povyšování, iniklinaci k nesmyslným oborům lidské činnosti, brzdí rozvoj a pravdivé informace nahrazuje doslovnými báchorkami, kterým říká dějiny, účelově se měnícími podle "směru cesty" = NWO pod různými názvy...

Fór je navíc opravdu mnoho, lidí, keří kromě kritik či "násilí" hledají opravdu rozumnou cestu k modifikaci (změna ze spodu nemožná) šíleného systému = málo. Navíc kolik z "Chartistů", kteří údajně hledali rozumnější spolupráci s přírodou, vedení státu po převratu naplnilo svá slova. Neznám takového, ale mnoho těch ze kterých se stali vzoroví lidé až šiřitele "demokracie" a propagátoři válek a pravého opaku všeho v disentu deklarovaného...

Můj názor je, že ten už dnes globální systém padne zásahem vyšší moci, nikoliv snahou stále cíleněji matených a klamem "vzdělávaných" nás - lidí. Prostě to v relativně krátkém čase "dají do kupy" na klíč - počítačové systémy kontroly všech nesmyslů, čipy, kamery, jedna měna a pak to bude otočeno proti nim, dřívě, než by se lidi docela zničili. Jinak dnes těch pojistek jak "umravnit" pravdu, svobodné myšlení jsou desítky či stovky a mnohem sofistikovanějších, než v předchozích systémech - systému. Takže nápad vidím jako nerálný.

229737

16.10.2010 11:59

Malá úvaha o pyramidách

Sokratovo chceš-li hnout světem, hni sám sebou. :) I díl příspěvku

ji 90.?.?.?

Obecně filozofové plácají nesmysly, zkusím rozebrat na tomto Sokratovo....

A) Sokrates se zde popírá sám ve své větě. Ve větě máme dva předměty, velmi kvalitativně rozdílné - svět a sebe. Sokrates zde užil naprostý protimluv - jako příměr a ukázku toho, jak jsou tyto "moudra" jen prázdným libozvučným tlacháním si dovolím zaměnit dva předměty. Auto a psí boudu. Sokrates tedy radí, abych pohnul psí boudou, když chci změnit svět??? To je klam.

B) Pokud někdo namítne, že to je příměr, pak také nefunguje. Chci-li změnit společnost = svět, naprosto s ním nehnu změnou ani sebe, ani svých postojů. Kupříkladu pokud, pochopitelně nebudu chtít sdílet hodnoty a způsoby světa, mohu žít v rámci možnosti na samotě, v klášteře, kdekoliv. Kvalita systému - světa zůstane absolutně neovlivněna.

Tento i další skvostně znějící ale infantilní výnost tedy je k ničemu a těžko to kdo (fakticky) vyvrátí.

To jsou totiž vážení přátelé jen kecy, které můžeme příjmout s úcty k Sokratovi, nebo komukoliv jinému, kdo libozvučně píše zcela protikladné a nepoužitelné téze.

Svět jistě chápeme jako systém, ve kterém musíme žít, ale ať zvolíme jakýkoliv způsob změny sebe, svět jako systém nezměníme ani o píď.

Proto je vhodné svět popsat, více méně varovat před ním méně zkušené, vzdělané v pravém slova smyslu a potom můžeme ale na rozdíl od pana Sokrata zkonstatovat, že svět nelze změnit vůbec. Lze jít příkladem, jak se ve světě chovat, aby nás co nejméně "postihl". To pomíjím narcismus těchto "filozofů", kteří vychází už ze zcela pomýlené myšlenkové "základny", že každý má možnost měnit ať už cokoliv, natož svět a sebe.

V praxi vidíme, jak stále rafinovaněji, technologicky zdatněji a pro citlivější "občany" odpudivěji a iraconálně je svět řízen, jak je moc pečlivě centralizována, přičemž ale se ruší jakékoliv téměř možnosti postihnout konkrétní zvěrstva vykořisťování, válek, usurpace díky několikanásobné kontrole politickou, justiční, vojenskou a propagandistickou, nutno říci i "lékařskou" mocí, kdy lze jednotlivce odepsat dnes už tisíci způsoby a naopak nelze dohledat spravedlivý proces prakticky v jakékoliv oblasti.

Na zemi se vystřídalo mnoho názvů, ale svět - systém jde krutě k absolutnímu "sjednocení" nehledě na zájmy kohokoliv jiného, než mocných oligarchů, bankéřů, farmaceutů, zbrojařů etc., tedy ke sjednocení "právních", monetárních a sociálněsprávních "norem". Ten systém zespodu je nezničitelný, navíc na něm parazituje mnoho řekněme služebníků této krutě kontrolované hry "letadlo", kdy na zotročení lidí, zničení přírodních zdrojů, iracionalizaci snad už všeho parazituje minoritní část lidí, která ale efektivně a beze zbytku ovládá zbytek ať už v přímých koloniích či relativně ještě volnějších pol. systémech.

Fóra jsou d...

Automaticky kráceno

230099

16.10.2010 12:00

Malá úvaha o pyramidách

II. díl

ji 90.?.?.?

Na zemi se vystřídalo mnoho názvů, ale svět - systém jde krutě k absolutnímu "sjednocení" nehledě na zájmy kohokoliv jiného, než mocných oligarchů, bankéřů, farmaceutů, zbrojařů etc., tedy ke sjednocení "právních", monetárních a sociálněsprávních "norem". Ten systém zespodu je nezničitelný, navíc na něm parazituje mnoho řekněme služebníků této krutě kontrolované hry "letadlo", kdy na zotročení lidí, zničení přírodních zdrojů, iracionalizaci snad už všeho parazituje minoritní část lidí, která ale efektivně a beze zbytku ovládá zbytek ať už v přímých koloniích či relativně ještě volnějších pol. systémech.

Fóra jsou dobrá ke vzdělávání a aby člověk nebyl drcen tím, že se "mu to snad jen zdá" a poznal tu odpudivou tvář světa, si myslím, jakoukoliv změnu zespodu pokládám za nemožnou. Změnu člověka ke které toto poznání v šíří studia přispívá pokládám za prospěšnou a jedinou možnou věc, což lze ale napsat rozumně a nikoliv v protikladu, jako to udělal Sokrates. Ani jeden z filozofů objektivně nepříspěl podnes k jakékoliv změně světa ani tisíci citáty a kdo zná životopis Sokrata, tak ví, jak sám nebyl schopen ani sebereflexe. Navíc jeho názor "NIKDO NEČINÍ ZLO ÚMYSLNĚ" je dramatickou neznalostí nepochopením tisíckrát doložené protikladné pravdy, že řada z nás lidí má potěšení z ničení druhých na psychické i fyzické úrovní a to řada nemalá. Pokud filozofická autorita učí takové absurdity na úrovni naivity dítěte ze třetí třídy, má je jako stěžejní program, tak je to politik jako každý jiný.

230100

16.10.2010 14:37

Malá úvaha o pyramidách

Forum nefunguje??

Ji 90.?.?.?

Omlouvám se, ale opravdu jsem vložila příspěvek dopoledne, sice dvoudílný, ale věřím k věci. Vůbec se tu neobjevil, pokud je to chyba systému, velmi se panu redaktorovi omlouvám. Pokud ale nebyl uznán vhodným [smích], tak opravdu nejde fórum dělat, je o rozdílných názorech, byť pravda může někoho iritovat. Jitka

230110

14.02.2011 09:00

Neskromný pan Čulík

Britské listy - Osud I.

mes 90.?.?.?

Ještě před několika lety člověk našel na internetu cca 5 obecně známějších skutečně alternativních novin. Bez jakéhokoliv odsudku dovolte můj pohled na věc.

Za těch několik let totiž také stoupl počet a zejména intenzivita oficiálních zpravodajství, kde skutečně platí to co za bolševika, ale mnohem sofistikovanějším způsobem. Pravdivá zpráva je i dnes RARITOU. Zbytek je odrazem současného tlaku korporátních médií na zájmech světových elit. Vytváření strachu pro profit farmaceutů, pochopitelně také zbrojařů, velmi by mne zajímala čísla prodejů (týká se zejména USA) zbraní v návaznosti na často velmi úchylné "realistické" detektivky, které učí člověka strachu a jeho odklonu do přírody. Lze shrnout asi takto "Bojte se v přírodě, lese a to úchylů a nemocí. Doma se potom bojte tradišního detektivkového klišé, které přímo podbízí "pokud bys měl bouchačku, tohle vše se nemuselo stát."

Třetím důsledkem pro mne až absurdní, zcela šílené novinařiny je zaměstnat mysl lidí sociální "mantrou". V podstatě vyzdvihnout vše nepřirozené (homosexualita už není osobní problém jedince, ale alternativní životní styl. Kdo by si dovolil upozornit, že kupříkladu ve věznicích (podle vědců je vrozená) zejména v Asii, ale i Střední americe i v moderních "demokraciích" se naučí homosexuánímu chování vysoké procento lidí z normální sexualitou. Stejně jako rozbití tradiční rodiny a morálních hodnot vede k "experimentům" v této oblasti, kdy je homosexualita také ale naučeným chováním v touze po co "největších" zážitcích. To učí systém, stejně jako to, že přířoda je náš nepřítel. Od Hollywodských "Čelistí" až po šílené horory, které vzbuzují strach z opuštěných, čili nejkrásnějších míst krajiny či odrazování lidí od houbaření, rybaření, zahrádkaření pro profit farmaloby, které straší sbíráním informací o kupříkladu boreli. Že jejich léky jsou často útrpnější než nemoc už neříkají.

Svět je na ruby a v tomto tlaku v něm chybí také radost. Jsme učeni, že normální je žít v obrovských městech a nikoliv v nejosvědčenějším systému tisícileté zkušenosti - menších a středních osadách, kde už se dá udělat skupinová infrastruktura, ale lidi ještě nemusí pohltit beton a zcela odlišný způsob života, než který přináší skutečné uspokokjení.

Tento tlak také způsobuje automatické odmítání alternativních zdrojů, velmi často pravdivých informací prakticky z jakékoliv oblasti. Vědci nám podsouvají, že musíme se stěhovat na Mars, z čehož mají určité firmy miliardy a my lidé podsouvaný, šílený sen, že je potřeba opustit zemi a osídlit Mars.

238054

14.02.2011 09:02

Neskromný pan Čulík

Britské listy - Osud 2.

mes 90.?.?.?

Pomineme-li fakt, že toto je v horizontu tisíciletí nemožné (se tam vůbec dopravit) a ještě šílenější je vize Mars učinit obyvatelným, tak jsme prostě v systému, který odebírá lidem geinální, sugestivní mediální manipulací prostě vůbec přijmout skutečnosti a ulevit si.

Statisíce diagnoz penězchtivých a mocichtivých farmaceutů (potažmo lékařů) nám defakto cenzurují informace o schopnostech těla řešit mnoho potíží jen půstem, změnou stylu, ústupem od strachu. Statisíce protikladných zákonů potom to samé provádí v oblasti individuálních svobod. Jde to rychle k horšímu.

Tedy si myslím, že alternativní noviny mají stále těžší možnost oslovit k zamyšlení klamané čtenáře pohodlnějších zpráv šíleného mainsteamu. Osud to vyřešil z mého pohledu defakto založením profesionální sekty jednoho člověka, absurdními pravidly diskuterskými, sebeoslavnou, nekritickou rétorikoku šefredaktora a tedy ztrátou kvality. Britské Listy mívají analýzy hlubší, ale dle mého jsou příliš v zajetí osobních pohledů redaktorů, kdy jejich postoje a možná řešení dělají pro mne i z tohoto periodika nehodnotý zdroj informací.

238055

24.01.2012 08:51

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Pouze malou poznámku k tomu profesorovi.

Sic 90.?.?.?

Ve vší úctě, to snad nemyslíte vážně?

Tu přednášku znám, objevil se nedávno celý syklus a stojí za to jej vidět, je zde: http://neuveritelnaodhaleni.cz/filmy-a-videa/totalni-utok.html jsou čtyři už přeložené, další překládají a jdou najít po síti (někde je mažou).

Ale jak můžete (nechci prosím odpověď a zatěžovat diskuzi) říci, že ta sekta sleduje Ježíše, když nemá majetek a má jenom meč. Přičemž Ježíš učí, že kdo se chápe meče, mečem zajde a zbraní je slovo, nepoddání se lži. Když Ježíšův učedník uťal mečem ucho zatýkajícímu farizeovi, Ježíš ho napomenul a ucho ošetřil. Prosím nepište neověřené věci do diskuzí.

261565

25.01.2012 08:24

Jak to vidí Marie v Sýrii

V té souvislosti i jiný pohled na Libyi

jis 90.?.?.?

http://otman.blog.idnes.cz/c/220429/Zemrel-Muammar...

261622

25.01.2012 11:08

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

sic 90.?.?.?

Ta šílená dáma pro Vás tedy, již zemřela, mimochodem její výzkum vede, potvrzuje a přednáší o něm dále lékař.

Proč urážíte skutečně vědce, lidi co se ptají a odhalí uznávám smutné věci? Homeopatie není oč tu běží, můj názor je, že neuškodí z toho co vím a vírou může pomoci, ale jistě je to zneužitelný kšeft, ale to nesouvisí s přednáškou.

Prokažde, kde paní Petek lže, napište to, fakta, odkazy, neurážejte jí. Zkusím postovat přednášku, která je zahájena minutou ticha na uctění její památky, kdy její odkaz přednáší a dokazuje další šílenosti "medicíny" lékař§

261631

25.01.2012 16:54

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Krutá fakta a naděje

jit 90.?.?.?

Mňo vašnosto,

kritizujete konspirační teorie a obracíte nás k Bibli? Nebylo by lépe si ten filmček o nich pustit, neboť je celý založen na nejen Danielovi, ale také Zjevení. Nebo jej vykládá jinak, než se má? Jak ten film pobuřuje, naopak, oslavuje Ježíšovo příkaz ať jsou odhalovány skutky tmy pro poučení (co se děje v skrytu, hlásejte ze střech)... A stejný Ježíš říká "Mnozí budou zabíjet a domnívat se, že tak činí k vůli mého Otce".... také o falešných prorocích.

Ten článek je zatrápeně podle víry a ten film zejména, akorát ne podle Satanovo synagogy, před kterou bible varuje zejména i její nadlidskou mocí - viz kooperace se šelmou... Tak vašnosto zkouknou a pak mudrují s Láskou jit

261640

14.01.2013 10:34

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

Souhlasím s článkem, ale.....

jis 90.?.?.?

Nechme stranou celé náboženství, diskreditované církvemi a jejich válkami atd. Nicméně zcela z odstupem vezměme Bibli. Nikoliv za církve ale za její vydání trpěl a zemřel bezpočet lidí, aby vůbec se dostala tato kniha k "plebejcům".

Problém spatřuji v tom, že opravdu dlouhověké plány dělají jenom Ti, kdo nemají "problém" se smrtí. V Bibli není zmínky o tom, že Stvořitel má sebemenší podíl na likvidaci lidí i země, ale naopak umožňuje i v těchto podmínkách žít a mít naději. "Celý svět je v moci toho ničemného" je informace z Bible. Další je asi základní "Nebojujeme proti tělu a krvi (proti lidem) ale proti ničemným duchovním silám v nebesích, vládcům této temnoty. To je zajímavé! Dokonce ve Zjevení, jež se dlužno uznat naplňuje je napsáno "Duchové Démonů povedou krále ze čtyř stran země k válce proti Stvořiteli" (není doslovný překlad). Kartami zamíchal Ježíš Kristus, který místo osobních požitků, chtěli ho povolat za krále atd. atd., přinesl lidem naději a zprávu, kterou mnozí kroutí, že věci takto musí být, ale tento systém nahradí systém Stvořitele, který ukončí vládu temnoty a posedlosti. Důležité je vědět, že Ježíš po své pozemské pouti nejprve vyhnal tyto síly z nebes, Bible píše že o to hůře bude před koncem na zemi, nad níž se tyto síly temna usadili a ničí co jde, před budoucím pádem. Snaží se zmařit snahy slušných a poctivých lidí, šíří perverze jako normu, aby co nejvíc lidí duchovně padlo a mají z toho radost. No a my tady křtíme CD a DVD, smějeme se Kristovi, hádáme se, ve Francii bude rodič A a rodič B kvůli homosex atd. atd. Jak soutěžit s těmito silami?

Snažením zůstat poctivý a přímý, či pokud jsme se zapletli, ukončit participaci a žít podle Stvořitele, který nás může vyvést jeho nadpřirozenou silou a ne prostřednictvím lidí, jejich zákonů - inspirovaných vyšší negativní iteligencí. Proto nabídka všech úchyláren před konecem a pravdu hledáme těžko. No a proti démonům (padlým andělům) a temným duchovním silám lze vyhrát jen neúčastí, nikoliv participací k jejim nástrahám. Mnozí si pleteme Ďábla vládce nad zemí se Stvořitelem, přesně k jeho radosti a lze to chápat, nabídka jeho perverzí a úspěchů je dočasně velká. Chce to vydržet a vhodné je Bibli pročíst bez zaujetí, protože papežové a "církve" se jí ohánějí ale většinou z ní neznají ani špetku.

282283

24.01.2013 14:14

Více k pláči, nežli k smíchu

YOUTUBE MA VLASTNI ROZUM - UMITE TO VYSVETLIT NEKDO?

Jis 90.?.?.?

Prosím někoho, kdo rozumí softw. Když jsem si přečetl odpudivý článek Neffffa, který by tedy měl umět s počítačem vůči editorovi. Když jsem si přečetl mnoho věcí a vnímám IRACIONÁLNÍ tah "umělc" k brzkým mejdanům na hrad a další nepravém restituované zámky a hrady nejen u nás pro High s Society, je mi smutno ale to divadlo tlaku pro pana knížete je NEUVERITELNE, asi jako strach, že nebudou "věci" pod kontrolou těch, kdo jsou u koryt.

ALE POZOR, podotýkám, že nejsem znalý PC, když jsem se probíral úchylnými "volím Karla", napadlo mě na Youtube zadat tato slova Volím Miloše - KUPODIVU PRES TO ZE TAM JSOU VIDEA TOHOTO NAZVU TAK NA ME VYSKOCI PRED TIM NIGHTWORK VOLIM KARLA A DALSI FANATICI - TEPRVE POD TIM POKRACOVANI TOHO CO JSEM HLEDAL MEZI HALDOU VOLIM KARLA - OVSEM KDYZ ZADAM VOLIM KARLA nenaleznu jedinkrát volím Miloše. Stejně jako INFo o podivných tisknutích 700 000 lístků k volbám a doporučením volit v sobotu protože se nedají přez nos zfalšovat volby a že u některých okrsků by to změnilo vše, stejně jako ta hysterie démonická kolem uteku k zakladateli Rady pro mezinárodní vztahy (dobrá parta je tam na cz stránkách), prostě ty věci jsou už moc šílené a nelidské, ten útok na to, aby parta knížat, bolševiků (rozuměj "kapitalistů) obecně nad lidí a jejich hnoje - rozuměj umělců, kteří odhajluzjí i prodej vlastních rodičů a jde to dále a dále.


Prostě věřící kníže, co svede manželku kolegy šlechtice a hlasuje pro přidělování dětí homosexuálům při vší úctě ke všem je to hnuj. Ale otázka je nevíte jak je možné to selektivní vyhledávání že agitky pro Karla naleznu i takto?

283359

25.01.2013 14:34

Návrat majora Zemana

cikánskými a podobnými, vysokou porodností vyznačujícími se druhy

Jis 90.?.?.?

S chutí jsem začal číst z duše mi mluvící příspěvěk. Zarazil jsem se u této sekvence:

cikánskými a podobnými, vysokou porodností vyznačujícími se druhy

Za prvé si dovoluji upozornit, že bezpočet cikánských rodin, tedy "nearijských" bylo mučeno a umučeno nacisty, kteří se opírali o fantasmagorickou vizi (mimochodem jedné ruské spisovatelsky) árijské rasy. I dnes obecně je možno slyšet slova rasové nenávisti. Pominu-li absurditu tohoto čelenění historickou i k dnešku, protože NIKDO nemá dnes tušení jaká krev nám samotným putuje v žilách....

Tato dle mého opravdu nechutná rasistická poznámka, která se mimochodem sama vyvrací, cikáni byli mezi prvními právě s tímto zdůvodněním (aby nezaplevelili čistou rasu tehdy "arisjkou" likvidováni. Mimochodem jako asi dosti lidí hloubajících žiju sám, co bych dal za pěknou cikánku přiznávám a rodinu s ní. To je ale osobní povzdech. Nicméně pohraničí navíc obsazovali velmi často nikoliv cikánské rodiny - to je opravdu do nebe volající tvrzení - ale rodiny brutálních lidových milic a těch, kteří se na převzetí majetku déle připravovali - tedy bolševici (nadlidé v překladu) často kolaboranti, dále umístěnky atd. Prosím ne rasismus. díi

283460

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 5

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,39 Kč
Libra
29,13 Kč
Kanadský dolar
16,87 Kč
Australský dolar
16,14 Kč
Švýcarský frank
24,36 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,34 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,04 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 871,75 Kč
1 unce stříbra
522,63 Kč
Bitcoin
412 058,19 Kč

Poslední aktualizace: 2.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?