Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1628 příspěveků, 13 různých jmén: <nic>, ACHJO, Fraser, HK, hledající, hledající a nalézají, hledající a nalézající, Jan Koňas, janko, sanok, Thomaas, thop, Včelí medvídek.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

07.08.2012 07:34

Dluh federální vlády se pátým rokem po sobě zvyšuje o více než o bilion ročně

RE: Dluh je ten nejlepší prostředek k ...

janko 85.?.?.?

Udo, co Harramein odvodil z poznatků tradičně popisované fyziky - s tím neumím polemizovat, nemám příslušné školení. A to, co on zná z podstaty "informačního základu jevů ve vesmíru" - to máme nejen společné, ale na jeho poznatky navazuji a převádím veškeré způsoby poznávání do nástrojů, kterými poznáváme - jazyků. Úloha hebrejštiny = oddělení kategorie velikosti od kategorie "pochopení smyslu" - má své zrcadlo v češtině, která obě kategorie spojuje v opačném směru. Na rozdíl od jazyka počítačů, který je vyústěním spolupráce původního "oktávového" jazyka prostoru = pro nás desítkové soustavy, používané v matematice.
Zatím jsou mé texty pro dost lidí nesrozumitelné, ale doba zraje - podobně jako dozrál jazyk počítačů, který nás dovedl k technologiím, srovnatelným s mentálními, které užívají některé vyspělejší civilizace (ale i přírodní "šamani" v různých částech světa). Doba zatím teprve spěje k prasknutí vědou vytvořené bubliny, postavené na pouze hmotné podstatě světa.

Původní "mention" jsem v podobě Informačního Bodu Prostoru (IBP) vybavil příběhem jeho vzniku - kolik IBP vyplní objem "krychlového milimetru vakua" pak není potřebnou informací, těžiště úlohy IBP je jinde, ve vysvětlování mechanizmů a produktů našeho myšlení na souvislé řadě příkladů v okolním světě.

Možnost oddělit své vědomí z těla je snad už dostatečně prokázaný fakt - a touto cestou se dnes ubírá i zkoumání možností "sil v prostoru". Jde jen o změnu propojení myšlenkových spojů mezi pojmy, které užívá věda - a těmi, které užívají ezotericky vzdělaní lidé. Vysvětlení i nástroje mám na svých stránkách, je pouze věcí času, kdy se (s většími či menšími změnami) tyto a další poznatky uplatní ve společnosti.
Sebeorganizace sil v prostoru vychází z funkce zákona akce a reakce. Jsme následkem fungování tohoto zákona. Asi to časem budu muset já nebo ti další vykládat "zvukem slov". Mnou psané texty vedou vesměs k jinému toku myšlenek čtenáře, v přímé komunikaci (diskuzi) se toto dá zachytit a opravit.
Vím, že tato slova jsou troufalá, ale není to poprvé, kdy lidstvo bude muset zahodit mnoho poznatků, ke kterým se dobralo v době, kdy byl instalován tento "roků počet". Harramein není "skokan v čase", je spojovacím článkem v procesu, kdy Nikola Tesla jeho teoretická zdůvodnění v praxi provedl už před sto lety. A Peruánští a jiní šamani dodnes dovedou to, s čím kdysi přišel Ježíš a jeho tým "apoštolů" (změny mezi materiálovou a informační podobou nějakého celku).
Zbývá připojit "vědecký odpad" (to, co věda nedovede vysvětlit) do jiné výkladové struktury, postavené na funkci "dvojprvku".
..ale nemá smysl to řešit zde, puzzle té struktury na mých stránkách obsahují jen nepatrnou kostru jiného paradigmatu. Technologie "v šuplíku" mocných nezahálejí (...

Automaticky kráceno

273090

07.08.2012 07:35

Dluh federální vlády se pátým rokem po sobě zvyšuje o více než o bilion ročně

RE: Dluh je ten nejlepší prostředek k ...

janko 85.?.?.?

..ale nemá smysl to řešit zde, puzzle té struktury na mých stránkách obsahuje jen nepatrnou kostru jiného paradigmatu. Technologie "v šuplíku" mocných nezahálejí (Richeho mikroskop.., pozemská verze UFO.., Teslova "baterie" do auta....).
Nemohu doložit jejich používání jinak než prostým faktem, který má každá "moc" - nechat si "malou domů" pro sebe. Auta na elektřinu z USA mají zcela jiné parametry než ta "špičková" v ostatním světě, ...proč asi?

273091

15.08.2012 11:18

30 zemí se setkalo v Teheránu jako alternativa útoku na Sýrii plánovaného Hillary Clinton

RE: Musíme všichni věřit ve zdravý rozum

janko 85.?.?.?

Ano pane Stanislave Svobodo, na světě je už dost lidí, kteří vidí "císařovy stále nové šaty".
...jen s tou pokorou bych to nepřeháněl, ona totiž bible - základna - manuál pro vytváření poddajného obyvatelstva z nás vychovala ovečky místo lidí, kteří si dovedou zvolit, co je dobré a co špatné - a co slouží jen mně a co mně i těm ostatním. Předposranost (schopnost pro nejčerstvější informace vlézt mocným až do pr..le) nás po věky udržela při životě. Proto máme sice na hlavách nasráno, ale zato máme z konečníku vhled i dovnitř, do střev systémů, kde se události připravují.

A tato schopnost najít kořínek, ale ze strachu o práci či postavení držet hubu, nám umožní světu nabídnout za nějaký čas lepší přerozdělovací systémy mezi prací a odměnou za ni. Ne nadarmo si uchováváme ve svém jazyce esenci sanskrtu v té nejčistší formě - v písmenu "Ř", zobrazujícím vyostřený cit pro rovnováhu sil v prostoru - nejen v prostoru emocí, zrcadlících se na člověku.

273355

16.08.2012 11:20

Jsme na cestě k Norimberským zákonům?

...o patro výš je další podlaha...

janko 85.?.?.?

Špízování, co je to? Jde o záznam toho, co děláme, co dělá každý z nás. Součty povah a skutků pak slouží k vytváření modelů, jakými se připravuje program pro řízení společnosti.
Kdo z vás si položil otázku od kdy a čím se nahodilost mění v zákonitost?
Mě tahle otázka nabídla odpovědi ve výletu do historie nejen lidí, ale i celé přírody, dostal jsem se k fungování "zákona akce a reakce" až na jeho dno, tam, kde začal náš svět existovat. Z tohoto pohledu je špízování našich aktivit zpětnou, opakovanou re/akcí "od počátku věků".
A protože víme, že každá informace je pouze znehybněním nějakého už vykonaného pohybu (třeba pohybu myšlení) - je nutné si uvědomit, že rozmezí mezi nahodilostí a zákonitostí se jmenuje POČET (shodných událostí).

Od počtu opakování můžeme odhadnout kvalitu, ke které společnost směřuje - a musíme hledat v historii příčiny. Idea a praxe "Velkého bratra" zkrátka má i své "rodiče" - základnu (podlahu), která bývá mocnými ukrývána a která se díky internetu jeví jako celistvá.

Vezměme to ale postupně. Dnešní povědomí o povaze fyzického prostoru měla a má na starosti stále stejná skupina lidí - potomků těch, co nastavili nové počítání roků - tento letopočet je samozřejmě programem pro celé lidstvo, Křesťanství a jeho zrcadlová forma muslimství jsou jen větší soustavy programů, než kterými ovládáme svůj život skrze počítač. Ten počítačový svět myšlenek lidí je (z pozice vyspělejších civilizací) sledovatelný podobně jako my zkoumáme zvířata a rostliny - zajišťujeme si o nich co nejvíce dat. Co z toho plyne?

273409

21.08.2012 09:39

Znepokojivé důkazy, že centrální banky a insideři z Wall Street se rychle připravují na něco VELKÉHO

RE: Co je doma, to se počítá, vše ostatní jsou jen kolaterální ztráty...

janko 85.?.?.?

Rem, máte pravdu, Bertík také. Otázkou je, kdo jsou ty elity, podílející se na "řešení".
1. Souběžné spuštění inflace a deflace (pokus o prostup paradoxu)v hmotném prostředí - musí být řešení i v oblasti nehmotné - myšlenkové.
2. Vstupu vyspělejších civilizací se můžeme bránit jen dočasně, informační šok většinové populace může být ze strany ET řízen tak, že zaměstná nás všechny víc, než scénář, který je zřejmě připravený podle původního programu "vyvolených".
3. Otázkou je, zda už je dostatečně připravený jiný systém řízení společnosti, vycházející z rozpuštění "bublinkových peněz" do populace při současné aktivaci nástrojů, oddělujících morální a nemorální řešení v komunikaci lidí.
Morálkou rozumím nepsané zákony, které se uchovávají v globálním ale i osobním rozhraním mezi lidským vědomím a podvědomím. Jde o vztah podřízenosti v globálním i osobním prostředí. Tento vztah je překlopitelný (viz proncip "sté opice" , po česku "až se ucho utrhne...").

Ouško se už trhá, ale bolet to bude až za chvíli. Každý rozumnější člověk už několik let tuší, že staletí práce s úrokem v rukách stále stejné, morálkou méně zasažené části populace, musí skončit fiaskem - anebo válkou.
Aneb - každý máme svého šéfa. A ti, co vymysleli peníze a úrok, ti nepochází z našeho světa, my stále jen procházíme zkratkou vývoje této galaxie, období virtualizace peněz v úloze důvěryhodnosti tak navazuje na platidlo poslední, v dějinách se občas vyskytující - důvěryhodnost člověka a oblasti, kterou spravuje. Správci bublinkových peněz se rozhodli pro poslední "fintu" na ovečky - nákup zlata je k ničemu, jen odvádí pozornost. Jsme společností, postavenou na fungování elektřiny. A přitom naše věda netuší, jak elektřina v mozcích všech lidí řídí události ve světě Informačních polí. Já to aspoň tuším.

Proto vidím "fiasko" Orwellovy vize jako lepší verzi budoucnosti pro samotné mocné - než spuštění jimi připravených kroků k realizaci NWO.

273636

...snad jen otazník okolo "ŘEDITELE": nemám pocit, že by svět šéfovala USA, spojení Izraele s Vatikánem se mi jeví ve vztahu 2:1, v neprospěch USA.
...ruce nemají mozek...
(ale je možné, že potomci církevních otců už pozapomněli na projekt, který stál u "položení osmičky" do podoby symbolu pro nekonečno. V takovém případě by mohlo dojít k lepší verzi budoucnosti, k blamáži všech, kdo se "pokládání osmičky" účastnili).

Máte pravdu s těmi židlemi, čeká se na to, kdo a jak řízne do historie úroku a jeho současné cílové pásky...., vyléčení financí pomocí další oběti - Ruska - se nepodaří, to už chlapci od peněz asi tuší.

274036

...možná že i vy přijdete na to, že hrubá síla se už dost dlouho řídí silami jemnějšími - a to nejen pohybem prstu na "tlačítko"...

274063

...až na ty "živelné" interakce jste to trefil. Ona i ta živelnost vychází z přeplnění nějakého "objemu dat v prostoru". A tento objem může růst jen do velikosti, která přesáhne jeho vnitřní soudržnost = program.
Program (včetně míry "nahodilostí") "se" tak tvoří na základě intenzity vzájemných interakcí za jednotku času.
Vznik = počátek existence dvojprvku (čas = pohyb) je perličkou, stavící současné paradigma na rozcestí, které se ale stane "scestím"= logickým propojením archetypu 1:2 do 2:1, do spojení poznatků přijatých přímým vnímáním a poznatků, odvozených z vlastností hmoty uhlíku.

H MOTA = ATOM H
....mnoho lidí netuší, jaký poklad máme v naší mateřštině....(a příbuzných, slovanských jazycích)
http://www.nejsmeovce.estranky.cz/clanky/...co-jsem-zac.../12.-historie-slovanu.html

274120

13.09.2012 13:32

V první řadě jde o prachy

RE: Klaus

janko 85.?.?.?

Pane krejčí, Romane a další, Klaus zná projekt pro ovečky už z doby, kdy směl cestovat za "studiem" a my ne.
Navíc je brankářem ve "hře na jednu bránu". To znamená, že on je vybraný, že může oponovat kurzu, nastaveném v EU. Brankář je v téhle hře tím, kdo nepouští góly ani jedné straně, protože ti, co ho vybírali, mu přislíbili roli evropského prezidenta v době po "spadnutí klece". Výměna loutkářského manšaftu měla mít spojovací článek - někoho, kdo PROZÍRAVĚ zjistil/věděl/, že první pokus o vytvoření EU je postavený na špatných základech - a tak ho srdnatě kritizuje - jako první a největší kritik. Dnes už jsou i opravdoví, nejen nastrčení kritici téhle struktury, takže plán "vodičů loutek" jde ke dnu.
Stačí v té "kleci" sebrat "OVOCE", CO ZA KTERÝM Z KRITIKŮ EU ZŮSTALO.....

PS. Že Vladimír je prostý, poctivý občan, nechápající hladiny podlosti, které fungují mezi politiky - to už víme. Bohužel asi neměl dost času či paměti dřív, než Klause začal chválit.

274759

14.09.2012 08:00

V první řadě jde o prachy

RE: Klaus

janko 85.?.?.?

..."na stole" je přestavba celé struktury lidského myšlení, končí etapa, postavená na neúmyslně (?) pokřivených znalostech o fungování člověka v prostoru, daná kvalitou jazyků, které při nastavování našeho letopočtu použili mocní tehdejšího světa. Vynechali pouze některé informace z předchozí historie téhle galaxie, ale ty pro nás podstatné. A 2000 let vývoje společnosti a opakování předešlého schematu vládnutí udělalo své. Jsme na dost velkém rozhraní možností člověka, uvidíme, co se dá zvládnout za jednu generaci....

Na www.nejsmeovce.cz mám kostru postupu, jakým lze při troše snahy stávající situaci postupně zlepšit. Vím, že jde jen o mé drzé tvrzení něčeho, co se opírá o synchronicitní "docvaknutí" nezvyklých souvislostí. Ale pokud z těchto synchronicit dokážu vytvořit cca 9 textů, tvořících základnu pro jiné paradigma, pak snad někomu bude stát pár hodin k prostudování textů za nějakou námahu.
Jsem - jako mnozí přede mnou jen "zapisovatelem" toho, co čerpáme všichni z "informačních polí prostoru".

274804

14.09.2012 17:19

Sedmnáct mrtvých coby výstupní kontrola kvality alkoholu

překlopení...

janko 85.?.?.?

Možná bych místo nářku nad sedmnácti alkoholiky sledoval jinou "nitku příběhu".
Pokud ti jmenovaní pánové stáli na počátku leváren okolo alkoholu - a dnes jsou mezi "vládci" - docela bych očekával, že v době, kdy jim jde o kůži, zajistí "ve svém oboru" akci, která by zaplnila stránky novin a zaměstnala policii. Proč?
protože vždy, když se potřebuje "medvěd porcovat" - když jde o bití či nebytí (ta "íčka" jsou takto schválně!)- tak je vhodné ovečky vystrašit. A nemoc už má skoro každý, takže další, poslední level strašení je smrt. Nemám iluze o morálce většiny těch, co nám dnes říkají, co máme dělat, jejich "ovoce" je už začíná zrazovat. Jsou v systému zaháčkovaní a neuvědomují si, že "pustit chlup" musí oni, a ne lidi, kteří jim zbohatnutí umožnili svou nevědomostí nebo leností.
..a podobným šplhavcům bude asi hůř, ony ty "buchovo vodní mlýny" už melou, jen v nich zatím neteče voda, ale jen bubliny. (=virtuální oběživo, nepodložené odvedenou prací).

Pan Bernake si také dnes "hodil mašli", zapne opět tiskárnu na bublinkové peníze. Neměl jinou možnost, chlapci od peněz si svou hru musí dohrát až do toho hořkého konce....

274829

14.09.2012 18:35

Úpadek Západu: Tragédie nebo komedie?

RE: Tragédie nebo komedie?

janko 85.?.?.?

Rem, možná jste podcenil úlohu medií. Je pravděpodobné, že si lidstvo (ovečky) po hubě nedají, ale že se budou dívat, jak si po hubě dávají ti, co nám tuhle situaci vytvořili. ¨
Jakmile totiž nějaká řídící struktura roste pomocí násilí nebo podvodů - dospěje k bodu, kdy je nutné odřezávat ty, po jejich zádech "se" šplhalo "nahoru". A čím ostřejší je vrchol na hoře - tím méně lidí se na něj vejde. Slouhové ve vrstvě, která se vydefinuje jako optimální - se mohou vzbouřit a "položit" těch pár nahoře. Když se ale nedomluví včas, tak na hoře i "nahoře" zůstane potomstvo těch, co tuto civilizaci poslali do "honby za zlatým teletem". A ti během několika staletí zdegenerují nebo se vymlátí navzájem, příroda tak funguje. Naštěstí to u nás vypadá tak, že "Babišáci" a pan Babiš osobně - poznali nutnost "změny scénáře" - a budují zázemí pro řízení státu jako firmy. Uvidíme s jakým úspěchem. Sleduji jejich aktivity - a na obzoru lepší nevidím.

Bohužel musí situace ve společnosti asi dospět ještě k většímu vyostření emočního napětí - pak existuje několik scénářů, jak skrze internet, nové poznatky, technologie a nástroje nastavit lepší pravidla pro normálnější soužití.

..a jak to vypadá, tak bonusem, který drží mocipány u jejich lží - je patrně i slib využívání technologií a hraček, které armáda a ti za oponou zřejmě schovávají od doby prvních kontaktů s civilizací Greys. (Rosswell a další). Jsou donuceni hrát vabank, sami systém takhle nastavili, risk je jejich přirozenost.

274833

16.09.2012 08:43

Úpadek Západu: Tragédie nebo komedie?

RE: Tragédie nebo komedie?

janko 85.?.?.?

....Masa ryk je podle vás také egoista - anebo "tatíček národa"??
http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/legenda-o-tgm--k-vyroci-masarykovy-smrti/
..ono stále platí "svůj ke svému", a v téhle době si budeme muset u některých lidí trochu přeskládat škatulky...

274916

16.09.2012 17:38

Úpadek Západu: Tragédie nebo komedie?

RE: Tragédie nebo komedie?

janko 85.?.?.?

Lin, očekával jsem od vás rozumnější názor, o Babišovi a jeho firmách si nejdřív něco zjistěte, takhle jste za pitomce.
Co se týká Masaryka, tam se trochu shodneme, každý státník - podobně jako každá nátlaková skupina = např. politická strana - musí přijímat i vytvářet kompromisy, Masaryk zřejmě nemohl jednat jinak. Také nemusel znát historii lidstva podobně jako vy nemusíte znát historii Babišových firem.
Že vyvolené etnikum původních židů infiltrovali Chazaři a změnili "úkol pro lidstvo" do projektu "sionských mudrců" - to se zkrátka v dějinách stává.
Stojíme v další křižovatce, je podobná té, která ukončila Atlantskou civilizaci. S rozdílem v tom, že tehdejší mentální technologie mocných nahrazují mechanické technologie současných vládců.
Podstatné je rozhraní, které určí vítěze v téhle "bitvě desetitisíciletí" - jej jím internet, jeho obtížné a nedokonalé hlídání. A zdá se, že naděje ne/mocných stoupají. Nejen díky prohibici v Čechách.

274934

16.09.2012 19:36

Úpadek Západu: Tragédie nebo komedie?

RE: Tragédie nebo komedie?

janko 85.?.?.?

..teď jde o to, kdo potřebuje vystřízlivět - anebo si doplnit znalosti...., třeba i o pohádkách, o tom, co následuje po hádkách.

274946

16.09.2012 19:46

Úpadek Západu: Tragédie nebo komedie?

RE: Tragédie nebo komedie?

janko 85.?.?.?

Lin, míním Andreje Babiše a jeho Agrofert. A informace si pořizuji v osobním kontaktu - tedy na setkáních, kde mluví. A jestli máte svoji firmu, tak snad rozeznáte člověka, se kterým lze uzavřít další zakázku a se kterým to uděláte jen jednou.

Nebo si myslíte, že stát není firma? Pak si bohužel asi neporozumíme. A že se všichni boháči dostali k majetku tím, že někoho ošidili, (že utajili nadměrnou výši své marže) - to zaměstnanecké myšlení asi nedovede pochopit.

274948

16.09.2012 23:04

Úpadek Západu: Tragédie nebo komedie?

RE: Tragédie nebo komedie?

janko 85.?.?.?

ppppp, pro konkrétní informace a vjemy musíte holt za konkrétními lidmi, psaný projev vám dá cca 30% informací proti mluvenému, na živo.
Budu rád, kdyby se našel i někdo další, kdo se nepotřebuje schovávat za akcie na doručitele a má svojí fungující a velkou firmu. Zkrátka nevidím šance pro někoho, kdo sice má dobré úmysly, ale nemá finanční zázemí a zkušenosti s vedením portfolia firem.
A že se mezi jeho lidi dostane asi taky nějaké "čertovo kvítko", to je možné. Máme v převlékání kabátků praxi....

274959

02.10.2012 11:54

Ještě jednou můj názor na Klause

Vladimíre,

janko 85.?.?.?

mrzí mě, že nechápete "hru na jednu bránu", kdy předem vybraná figura může říkat cokoliv proti těm, kteří jej vybrali za "prezidenta NWOé Evropy". Jde o předem dohodnutou STRATEGII,, víte? Operace pod falešnou vlajkou fungují i ve směru "dovnitř". Jeho dočasné uklizení "na vejminek" mu umožní pak tvrdit: Já vám to říkal, že ta Evropa "se má dělat" jinak.

Ti hoši, co kdysi velmi dávno vymysleli "úrok", ti plánují držení moci v desetiletích a staletích, jsou to rodiny, které si zvykly mít moc trvale - a v průběhu dějin tomu podřizují své jednání.
....ostatně se Vladimíre mýlíte i v chápání dalších souvislostí, proto vám odmítání mých článků šlo tak dobře.

Stačí si poslechnout dnešní brífink TOPky, jak se hoši museli vzájemně podržet v "držení basy". Kdo asi tu "basu" šéfuje, to si třeba domyslíte, možná taky ne.
Pak si můžete najít i důvod, proč bude prezidentská volba "na ovčanech" zrovna v době, kdy se projekt pro 2000 let hroutí.

Řešení situace je totiž klasickým, stále opakovaným stylem "škatule hejbejte se" bezvýchodné, systém podpory zisku pomocí úroku se musí položit. Ale Vašík v tom nebude mít prsty, o to přeci jde. Najde viníka, na oko jej společnost potrestá - a pak podobně jako "tatíček Masařev" milostivě přijme šéfovskou židli po nepodařeném prezidentovi "z lidu".

276092

02.10.2012 13:32

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: ateismus

janko 85.?.?.?

lucifugo, o víru jde vždycky, rozdíl je jen v tom, že lze lehce uvěřit něčemu, co denně funguje a hůř může kdokoliv uvěřit něčemu, pro co nemá ani receptory ani zkušenosti.

Třeba vy jste asi uvěřil, že součet (spojení) dvou jablek jsou dvě jablka. Takže ten váš "součet" v realitě neproběhl, jen ve vaší mysli. Protože k vytvoření "dvojjablka" musíte ta dvě původní sešrotovat, znát jejich strukturu (proces vzniku) a z té drti to jablko zas sestavit. Víra v kvalitu myšlení je zas vaší vírou - zapomínáte vnímat rozdíl mezi realitou a jejím popisem.

Každý člověk DĚLÁ jen to, čemu VĚŘÍ. A když ne, tak je to blbec nebo posera, vyčůránek, ...doplňte podle svého...

276113

02.10.2012 13:41

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: ateismus

janko 85.?.?.?

nikoliv lucifugo, logika je tvrdý proces "posloupnosti kroků". A když nemáte receptory na jiné procesy, vyžadující jiná pravidla = jiné řazení jiných kroků - tak holt tvrdíte jako "svatou pravdu" = víru - jen to, co znáte sám, co zná většina populace., Zkrátka jste poslušnou ovečkou, ctící to, co "funguje" většině obyvatel.
Nechci vás jen naštvat, rád bych, aby víc lidí začalo přemýšlet o tom, čemu uvěřili, co považují za skutečnost.
Jakmile se naučíte odpoutat své vědomí z těla (což je doufám i pro vás reálný, vědecky podložený fakt), zjistíte, jaké další možnosti člověk může mít, kdy přestane hájit jen to, co si svou "vírou a zkušeností" přivlastnil.

276115

02.10.2012 15:09

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: ateismus

janko 85.?.?.?

...jo, napsal jste to líp, díky.

276135

02.10.2012 20:38

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: ateismus

janko 85.?.?.?

...když neznáte vědeckou technologii - např.jak z "travexu a uhelného prachu udělat rachejtli - tak pro změnu skončíte s popáleninami - je to prašť jako uhoď. Je třeba se naučit POSTUPNÉ KROKY v každé oblasti.
Jen vám říkám, že jste omezený jedním způsobem přijímání reality, zabedněný v ní, tedy pro mne ovečka, replikant toho, co do něj společnost nacpala. 90% lidí je takových, nic si z toho nedělejte. Aplikují vědomosti jen v okruhu, pro který jsou vycvičení. Ale čím dřív si uvědomíte, že místo myšlení jen přenášíte informace z místa na jiné místo - tím snáze pochopíte polaritu dění ve společnosti - a kroky, nutné ke změně.
..ale můžete zůstat na svých pozicích, je to jen váš problém, o kterém ani netušíte, že problémem může být. Překotný vývoj má své potřebné brzdy právě v lidech vašeho typu.
Každý jsme "nosičem informací", někdo radši ty osvědčené, jiný zas ty nové.. příroda tak funguje.

276209

03.10.2012 22:20

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: ateismus

janko 85.?.?.?

Vědomí existuje ZÁVISLE na těle, nevěřte všemu, co věda tvrdí. Klíčem je vědomost o tom, čím je pro nás "čas" - pak snadno zjistíte vztah mezi nehmotnou a hmotnou částí člověka. Zkuste si představit, že hmotné tělo má SOUBĚŽNOU EXISTENCI v určitém "objemu, tvaru a síle informačního pole". Zkrátka naše hmotné tělo a naše informační zázemí ( vzdělání + zkušenosti) tvoří jediný, dvoudílný celek, neustále propojený, ale nikoliv vědomím (=beta frekvencí mozku).
K tomu, abyste ale tuhle tezi mohl přijmout, musíte si osvojit příběh o jiné struktuře vesmíru než té, kterou nám věda vštípila jako pravdivou. (viz http://www.nejsmeovce.cz/posts/view/18)
V současnosti funguje věda spíš na internetu, pomocí dobrovolných "koníčků" lidí, kterým vadí to jak "Bůh" kašle na dobré lidi a pomáhá lumpům.
Jsme víceméně chemickou variantou počítačů. S tím rozdílem, že počítače nemohou některý krok vynechat nebo přeskočit - zatímco člověk má spoustu procesů "zazipovaných" v názvu, v pojmech = v mechanizmech zkracování cesty k výsledku. Naše zkratky (OSVČ, NBÚ, TV,...)
Někdo holt musel tuhle anabází "nepřeskakování postupných kroků" projít, aby ji pak mohl někdo další popsat.
...a to je náš případ. Člověk je binární struktura, která současně žije v hmotné = nejhustší formě s největší možností pohybu - a současně v informačí podobě "dat", která jsou napájena energií lidí. A to jak v osobní komunikaci tak i v komunikaci "davu", tedy skupinové = rezonanční hladiny komunikace. Je toho hodně, co nevíme(te) o fungování "tlaku prostoru" ve formě "světla".

276366

04.10.2012 06:57

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: Vira z pohledu evoluce

HK 85.?.?.?

Martasi, hodně lidí si ještě neuvědomilo, že orgány v těle jsou vlastně druhým, ale základním "mozkem", který chemickou cestou zpracovává informace z potravy - a magnetickou cestou informace ze vzdáleného prostoru (aurou). Nosičem pro informace je podíl vody v krvi, voda a zvuk(slovo) je tím nosičem informací a volný prostor vesmíru je jejich úložištěm. Vrstvy živosti mají své skokové vzestupy (viz princip "sté opice"). Člověk je nástrojem pro formování i realizaci změn v prostoru. Ale nejsme ještě v pozici, kdy takovými lidmi můžeme být.
Slovníky, kterými popisujeme jevy v člověku a jeho komunikaci s prostorem jsou odlišné, nekompatibilní. Navíc jsou tak pevně navázané na asociace k osobnímu vzdělání, že bude chvíli trvat než se lidé přizpůsobí myšlence, že fungujeme podobně jako počítače a sítě mezi počítači.
..a postupně převádíme mentální technologie - např.telepatii do technologií mechanických - mobilů. Mobil má výhodu, že se dá vypnout, funguje na jiné "elektřině" než naše vědomí a myšlení. Ale jsou to sestry, a jedna je "nevlastní".. [smích]
Je nutné přeskládat hodně poznatků do jiných souvislostí, za hodně omylů může i matematika, zpracovává nástrojem pro neživou hmotu i to, co v sobě obsahuje cykličnost na bázi podobnosti, nikoliv přesnosti. Základní axiom živé přírody je 1+1=3, a ne dvojka, symbol střetu dvou protikladů.

276409

04.10.2012 08:29

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: ateismus

janko 85.?.?.?

..a že je vědomí nezávislé na hmotě, na to jste přišel jak?? Každý rozumný člověk ví, že bez těla není možné napájet vědomí (včetně "Vědomí" ) energií, ona se totiž nejen neztrácí, ale také sama nevzniká. Pokud ale víte, že bohem všeho je POHYB, tak vám asi to ostatní dojde také. A pokud ještě nevíte, jak vědomí (= rozhodovací struktury prostoru) funguje, tak začněte třeba zde: http://www.nejsmeovce.cz/posts/view/18

276425

04.10.2012 10:46

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: ateismus

janko 85.?.?.?

Gape, je to jinak. V bezčasovém prostředí "vzniku" se vyvíjejí polarity souběžně, nehmotná i hmotná stvoření. My se vyvíjíme na chemické, původně magnetické = tedy pohybové bázi, a děje v prostoru se nevyvíjejí, ale UKLÁDAJÍ na elektrické bázi. A to ve dvou formátech, jako teplota prostoru a jako EM frekvence, které data (naše informační balíčky) třídí a na principu podobnosti vormují do obrazů a procesů Vědomí, které jsi schopen vnímat. Asi víš, že EM frekvence i hodnota teploty (3 Kelviny) propojují prostor, včetně toho našeho. Jen si musíš/nemusíš taky přeskládat co k čemu patří.

...a pak, ve slově "uměle" musíš/nemusíš nejdřív najít ten základ - je ve dvou písmenech UM. A až se konečně naučíš znát významy jednotlivých písmen, tak nebudeš to slovo používat v pejorativním (zahanbujícím, zesměšňujícím...a dalších významech).
Je mi líto, že ještě nechápeš, že "duše" je určitý objem volného prostoru, ve kterém máš do některých částí přístup a jiné ti naordinuje vrstva "Ducha", která řídí program lidí v míře kompromisů, a vhledů, které jsme ochotni a schopni přijmout.
V příštím roce ti to už bude jasnější.
Formy vědomí, do kterých máš přístup, které se ti zobrazují v jazyce (a projevech), které našemu jazyku předcházely - ty vnímáš v podobě "před posledním překlopením".
Asi ti nemusím říkat, že "překlopení" je jen jiný výraz pro vidění určitého velikého objemu poznání do opačné (nikoliv obrácené!!) polohy. Dřív se tomu říkalo "zasvěcení".
...všechno je opravdu ve slovech a v tom, jak je máme navázaná na prožitky a učební procesy.
1stein otevřel relativitu, 2stein jí uzavírá(m). Okruh času končí propojením pohádek duchovních i vědeckých, popisují jeden a tentýž celek - ale jinými asociačními vazbami ve vědomí. Každá živá bytost hmotná má v "prázdném" prostoru vesmíru svou neoddělitelnou, ale jinak konstruovanou součást. Víc na tato temata je na "ovcích". Proto se za čas budou všichni učit "abecedu lidštiny", aby se jim osobní vjemy a procesy propojily do fungující skutečnosti.
I tobě přeju hezký den, Honza

276451

11.10.2012 12:20

Dluhy

zákon padajícího hovna...

janko 85.?.?.?

..ten zákon všichni dobře známe, kdo VČAS neuhne, bude umazán.
Informační vrstvy, ve kterých se pohybujeme, podléhají vedle pyramidální struktury také té pulzní, je závislá na "cyklech doby". Cyklus, který končí, má několik svých "pyramidálních" vrstev. Tou poslední, která je na stole - je "defragmentace jedince", podporovaná řízenou destrukcí všech vrstev nad ní.

Naše vědomí, podvědomí a svědomí jsou tři síly, o jejichž ovládání usiluje každý systém, řízený "tlakem" - tedy mocí. To platilo i v Atlantidě, Egypt a Řím si jen podávají "kliku".
Ale co je touto klikou? Ano, vědomosti o tom, čím je lidská bytost doopravdy, vědomosti o dávných a cizích civilizacích, které se zde v různých obdobích "realizovaly".
Pro tyto cykly nemá naše věda relevantní důkazy, ty jsou přístupné zatím jen přímému "vhledu do informačních polí prostoru". Naštěstí věda uznává princip opakovatelnosti, takže "se" jen čeká na počet podobných informací, které mám i já. Proč? Protože zákonitost od nahodilosti se řídí pouze počtem shodných či podobných informací (nebo procesů) v souvislosti s logikou těch, kdo tuto hranici vnímají nebo řídí.
Politika i fyzika se řídí stejným základem - "PULS doby" v podobě zákona akce/reakce (ven a dovnitř) je v současnosti v maximu směru "ven" - tedy k atomizaci společnosti ve VŠECH ÚROVNÍCH A STRUKTURÁCH. A samozřejmě musí existovat i síly, které připravují opětný směr "dovnitř" - k nastavení jiné řídící struktury nejen společenských, ale i "vnitřně člověčích" procesů.
Jde vlastně o velmi jednoduchý princip, popsatelný pojmem "fraktální uspořádání ve společnosti lidí". Na internetu už "fraktály" fungují delší dobu, každý jsme "fraktálem", který se ve svém "jádru" musí postarat od sebe, svou rodinu a svou práci - a v prostoru okolo tohoto "jádra" se pohybují naše zájmy + nasazení, s jakým cílem a intenzitou hledáme souvislosti svého života s životem ve společnosti ostatních.

276925

11.10.2012 12:26

Dluhy

RE: zákon padajícího hovna...

janko 85.?.?.?

Začíná "se" svítit do té tmy, "pod svícnem" - a i když mnozí víme, jaké nástroje ten svícen převracejí, málokdo ví, že nejde o jeho zpětné postavení - včetně nového "kabátu moci" (New Age + mimozemští guruové...), ale jde o odstranění celého modelu "tmy pod svícnem".
Ano, zřejmě budeme za nějaký čas "docela nahatí", otevření k sobě i ke světu přesně do té míry, kterou si dovolíme nabídnout. Ale včetně následků. Pro někoho pozitivních, pro jiného negativních.
Nástroje pro další období jsou "ve dveřích". Nejen Nadace Keshe (http://www.youtube.com/watch?v=zXSEEuhYJPQ) otevírá vstup do jiného pohledu na fyziku hmoty. "Mé" nástroje pak umožní vytváření osobního fraktálu svých povinností a zájmů (http://www.nejsmeovce.cz/books/view/3 a http://www.nejsmeovce.cz/books/view/12).

Netuším, kdy a za cenu jakého dalšího trápení se ti, co udržují stávající příběhy vědy ekonomické, obecné a společenské - smíří s tím, že vložili velkou část svého života do oboru, o kterém byli přesvědčeni (někým?), že je ty pro něj ten nejlepší. To samé platí i o těch, kteří jsou bezmezně přesvědčeni (svými prožitky) o prioritě "duchovní sféry" života. Pohybem svého vědomí v bezčasovém prostoru "informačních polí prostoru" často sami netuší, jak pevně a dokonale jsme s "prázdnem" okolo planety a sluneční soustavy provázáni. Naše "data" nemáme v mozku, jsou v tom "prázdnu" vesmíru, ve "tmě" přístupné rezonancí našich kmitočtů/vibrací.
Nic se asi uspěchat nedá. Nové paradigma se rodí ve skupinách lidí okolo serverů, jakým je i Zvědavec. A ti, kteří sem "chodí" mají sílu na vytváření dalších "fraktálů" - a to až do velikosti, která určí přitažlivost jejich osobního "fraktálu" (souboru zájmů)pro další lidi.

276927

11.10.2012 12:28

Dluhy

RE: zákon padajícího hovna...

janko 85.?.?.?

Jazyk český je zřejmě nejvhodnějším adeptem pro propojení emoční síly v pojmech, které používáme v různých oborech. Pokud se naučíme(te) vybrat v kterékoliv dvojici pojmů (slov) ten, který "šéfuje" druhému, máme naději, že rozklad společnosti se zastaví. A od šéfování "mezi (se) slovy" vede přímá cestička k šéfování mezi lidmi. Na každém "počátku" si mocní vybrali nějaké "SLOVO". Nám do slova "demokracie" nacpali skrytou totalitu peněz, která mnohým "sluhům" řídí jejich vědomí. Konečným cílem pro každou moc je něco jiného - nenápadné = skryté řízení našeho podvědomí.
..ale o průběhu informací skrze orgány člověka je zas jiný příběh (http://www.nejsmeovce.cz/books/view/6).

Internet je jako papír, taky snese všechno.... [smích]
Hin sa hukáže, esli je to, co z internetu "padá" - je exkrement, anebo EX+krém/ment (nářez na promazání myšlení)

276928

12.10.2012 18:29

Dluhy

RE: zákon padajícího hovna...

janko 85.?.?.?

Pje, představte si, že jste v době před sto lety a někdo vám vysvětluje, jak se fotí mobilem nebo píšou SMSky.
Já vkládám do starých pojmů nové významy - a je na vás ostatních, kdy dojdete ke stejným poznatkům a závěrům.
Že zrovna vy netušíte, co by mohl být "puls doby" - to vás tedy nešlechtí. Už základní vzdělání stačí k nahrazení "pulsu" podobným slovem "tempo" anebo vzdálenějším "rytmus". A že k reálné interpretaci je dobré mít nejdřív zmáknutou teorii - to snad víte taky. A když té teorii nerozumíte, tak vám asi ještě "doba nedozrála". .¨
...anebo potřebujete mít všechno předžvejkané v řeči, kterou jste se naučil. To mě sice mrzí, ale je to váš problém.
...nehledě k tomu, že fraktál byl nejprve jevem přírodním, který následně matematika formulovala svým jazykem. A ten není všespasitelný, jen extrahuje anebo konstruuje modely. A to ještě jen v oblasti s mizivou mírou sebeorganizace - matika funguje dobře jen pro neživou hmotu, dvě jablka nesloučíte do "dvojjablka"....

277016

15.10.2012 22:54

Rudé kraje aneb je KSČ(M) vůbec opozicí?

diskuze

janko 85.?.?.?

Po přečtení téhle diskuze jsem velmi smutný, včetně rozčarování z článku pana Krále. Moudrošťák se taky nevyznamenal.

Sledovat vývoj ve vlastní zemi je vždycky složitější, je zde větší emoční vázanost ke dřívějším zkušenostem.
Ale dám jeden historický příklad: Německo mělo svého Hitlera + všechno to, co v "jeho" režii provedlo.
A hle - dneska je tahounem Evropy. Včetně návrhu jak dál (viz projekt "Základní příjem")

U nás byl jeden z nejzáludnějších, nejsvinštějších komunistických režimů. Protože naše povaha je trénovaná tisíciletími na "přežití za KAŽDOU cenu, kde rektální alpinizmus patří k základnímu vzdělání.
A proto vnímám, že přestavba rozbitého Německa na prosperující zemi může mít obdobu v přeměně nemorálního, prohnilého a "vychcaného Česka" na zemi, která přinese klid a rozum do Evropy. Máme na to, po rozpadu Rakouska - to byla rozcvička.

Máme smůlu v tom, že neexistuje obdoba "jednookého mezi slepými" také v prostředí "všech nejchytřejších".
Proto "se" čekalo, až se mezi sebou vymlátí ta sebranka, co od původních komoušů včas přeskočila (svými připravenýcmi "kádry") do různých OF, ODS a ČSSsss.....
A komunisty, které si minulá parta ponechala - ty používala pro roli fackovacího panáka na jedné straně - ale i jako "zadní vrátka" pro případ, že by všechno nešlo podle dlouhodobého plánu těch, co éru "raného socializmu" realizovali jako model pro NWO.

A po těchto volbách se ukáže, jestli ti, co u KSČ(M) zůstali - zjistili včas, že stejným stylem to dál už fungovat nebude - a půjdou po krku svým překabátěncům. Anebo v KSČM vyhraje parta tupějších, která spoléhá na to, že systém, tlačený skomírající silou peněz přeci dosáhne na cíl - na nenápadné ovládání populace "duchovními principy" modelu New Age.

Myslím, že české mozky přijdou na to, jaké krmení dát "vlkům i kozám". Místo velkého třesku bude asi stačit "malý pšouk".
Babiš a jeho parta buduje buňky/regionální kanceláře, které mají šanci i "firemní" tah na bránu.

Každá velká změna ve společnosti vychází vždy od jednoho člověka. Firma/stát je jejich i mým cílem. Babiš má zázemí, a "moje" nástroje na řízení komunikace, referend i voleb visí na mých stránkách komukoliv k dispozici. I komunistům. Ať ukážou, jestli se člověk může změnit. Já vím, že to jde, většinou po nějakém šoku.
Negativní manipulaci (= pád dvojčat 9/11 a pohádka o muslimech) může nahradit manipulace pozitivní - milé překvapení.

277228

15.10.2012 23:10

Volby

RE: ale -

janko 85.?.?.?

..ale Timure, některé zvíře sedí v koutě včas a hraje "mrtvého brouka" - anebo číhá na kořist.
Jsme v situaci, že zatím neznáme povahu toho brouka (KČSM), jestli se tam jen schovává - anebo vyčkává - když má "krytá záda" dlouhodobým odmítáním své účasti ze strany vládnoucích "vlků".

277229

16.10.2012 10:20

Rudé kraje aneb je KSČ(M) vůbec opozicí?

RE: diskuze

janko 85.?.?.?

..Slaku, psal jsem vám obsáhlejší vysvětlení, proč dnešní stav společnosti bude mít s největší pravděpodobností zcela jiný průběh než kdy v minulosti - ale něco jsem blbě stiskl na klávesnici a příspěvek zmizel. Nemám sílu reagovat znovu, vaše omezené vnímání souvislostí mi za to zkrátka nestojí, omlouvám se.
...není zkratka firma jako firma..., a něco si přečtěte o fraktálech a dynamice rovnováhy v prostředí "plovoucí logiky" (takové, která MUSÍ reagovat jen s omezeným objemem informací)...

277263

16.10.2012 14:37

Rudé kraje aneb je KSČ(M) vůbec opozicí?

RE: diskuze

85.?.?.?

nejzáludnější proto,že vychází z hladiny citlivosti pro hledání "pravd" (hledání jiných než deklarovaných vysvětlení či příkazů), tu máme jako národ v extra vysoké míře. Protiváhou hledání pravd je hledání leváren - jak v materiální tak i v mentální oblasti.

Babiše "znám" ze dvou setkání, kterých jsem se zúčastnil jako řadový posluchač. Jeho projev "naživo" + to, jakou firmu a jakým způsobem vytvořil mě přesvědčilo, že mi stojí za to vložit do jeho projektu svoji energii. Vím, že velkou firmu nelze vytvořit úplně čistým způsobem, velikost kompromisů ale řídí charakter člověka či lidí, co tu firmu budují. A když je na budování jen jeden člověk, je větší jistota, že rostla podle stejných pravidel/charakteru...
Způsob, jakým buduje Babiš regionální kanceláře - za své, a bez státních dotací - to jsou všechno body, které znám ze svého života, i když v jiné oblasti. Neznám zatím jinou postavu, která by postupovala podobě - a měla zázemí a zájem v duchu, který sdílím (i když se něčím nechci živit, ale potřebuju, aby to fungovalo - tak proto něco udělám).

277271

19.10.2012 12:20

Celosvětová drogová mafie a banky (I. díl)

RE: To sú prachy!

janko 85.?.?.?

...naštěstí příroda funguje v polaritách. Zrcadlově k růstu a soustřeďování moci skrze virtualizaci (znehodnocování) hodnoty peněz - se v téže virtuální (myšlenkové) sféře vytváří nástroje a cíle pro opačný, tedy na vzájemné vstřícnosti postavený systém.

Mini skupinky lidí budoucí fraktální společnosti se rozvinou jen do takové velikosti, kterou podmíní jejich zájmová oblast a potenciál (připravenost) lidí, kteří ve skupince (fraktálu) jsou. Vrstvy další, vzniklé sdružováním podobných nižších fraktálů budou mít díky nástrojům komunikace (Karaodyn) vždy jen takovou velikost, která se vejde do "proměnlivého okraje fraktálu". Velikost každého fraktálu je dána jeho jádrem, od osoby, rodiny přes obory podnikání, obecně společenské problematiky (politiky) až k hledání kořenů a cílů pro lidstvo (formování paradigmatu).

Ano, vstupujeme do finále světa, podřízeného financím - a současně nacházíme (jen někteří?) staré platidlo, vrstvy důvěryhodnosti.
...proto asi musíme počkat na nové komunální a další volby, kterým by ale měly předcházet volby rodinné (vyčištění vztahů) a volby osobní (najít smysl svého života tím, že si zvolím cíl a cestu k němu).
..do této poslední volby dojde každý v jiné době, proto i ty další komunální volby budou ještě nějakou dobu poplatné nedořešeným vztahům v rodinách a v osobním životě - tedy méně kvalitní.

Snaha udržet stávající systém, kdy zlo je rychlejší než dobro - je marná - a začít musí fakt každý od sebe, začít hledat na síti, čím by vyplnil svůj popř. rodinný, firemní a společenský život. To bude "chvilku" trvat. Jádrem libovolného fraktálu je člověk + jeho volitelná šíře zájmů. A lidská schopnost hledat a sdílet podobnosti.

277482

24.10.2012 15:48

Z japonského blogera českým prezidentem?

RE: hehe,

janko 85.?.?.?

jo, volby, to už tu bylo mnohokrát. Paní Jarmila Kubátová přišla s verzí "voleb přes poštu" - vynikající nápad, ale nedořešený technicky.
O to dořešení technické (kontrola evidence hlasu v reálném čase i zpětně!) a účetní jsem se pokusil já tady:
http://www.nejsmeovce.cz/books/view/3 , ale stále chybí nějaká obec (nebo větší firma), která systém odzkouší a pošle do světa...

277739

30.10.2012 08:33

Ropa, uran, apokalypsa

řízení chaosem

janko 85.?.?.?

obsahuje velké riziko = překlopení řízeného na řídícího.
Řízení chaosem je podmíněné hladinou kontroly všech součástí, řízených pomocí chaosu. Každý chaos má nad sebou hladinu, společného jmenovatele, kterým lze chaos udržovat.

Zároveň objem protichůdných informací, díky kterému lze chaos vytvářet, má i opačný efekt - nutnost v "jednotkách chaosu" (= v každém člověku)si vybrat z informací ty, které pak vedou k vytváření skupinek lidí a projektů, které projdou vrstvou, která chaos řídí - a pokládají základy k řádu opačnému. Takovému, který místo dělení (vytváření chaosu) používá spojování.
Každý rozpadající se barák musíme rozebrat (zchaotizovat) až do stavu, od kterého lze stavět nový. Atomizace sil člověka došla do stavu, kdy většina lidí jen aplikuje (opakuje) to, co je společnost naučila - a vnímá potřebu velké změny ve vnímání souvislostí.
Končí období, kdy tajemství (některá klíčová informace) bylo nástrojem pro řízení těch, kdo ji neměli. Jiný pohled na fyziku v prostoru se mění vždy, když doba dozraje. Kopernik, Galileo,... Newton, Maxwell... - ale už ne Einstein a jeho následníci. Bertík byl vybrán k vytváření zmatku v pojmech těmi, kdo už tehdy znali strukturu prostoru, ale potřebovali ji utajit. Nebylo a není v jejich zájmu ničit entitu "všeřídícího boha". Proto vytvořili proces, kterým virtualizovali hodnotu peněz, peníze jsou jejich bohem, kterého sami řídí.
Ale jak tvrdím - řízení chaosu má svá pravidla a rizika. Nepočítali ve svých plánech se dvěma faktory - internetem a tím, co Bertík nevědomky otevřel - bránu fantazie. Ona je prostorem skutečným, naše vědomí informace z "prostoru=fantazie" vnímá a podle dobových možností je zobrazuje ve "scifi" příbězích a seriálech.
Je už zřejmě dost lidí, kteří vnímají synchronicity mezi různými přírodními katastrofami a ne/lidskou činností těch, kdo si hrají na bohy pomocí peněz. Je na čase se vrátit k Teslovi, k tomu, co dělá nadace Keshe - a k nástrojům vycházejícím z projektu KARAODYN, jehož aplikace za čas každému umožní porovnat své možnosti s těmi, kdo mají jiné informace.

278115

22.11.2012 21:22

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: zločinec Netanjahu

janko 85.?.?.?

Jarmilko, mrzí mě, že se mýlíte ve svém pohledu na historii židovstva. Snad se někdy sejdeme a povíme si jinou, která lépe odpovídá realitě dnešních dnů.
Beru to sice "zgruntu", ale jinak historii ani brát nejde, aby zapadlo těch několik málo velkých událostí, které naše sluneční soustava zažila, musíme se vrátit daleko před Atlantidu....
http://www.nejsmeovce.cz/posts/view/21

Muslimové vytvořili jen zrcadlo ke křesťanství, postavili život po smrti nad ten, který se projevil v "honbě za zlatým teletem". Je toho víc, co si budeme o historii opravovat.

279486

22.11.2012 21:40

Rukojmí glorioly holokaustu

Dvojitý agent Obama

janko 85.?.?.?

Kdo studoval Protokoly sionských mudrců, ten ví o úloze "Černého krále", který měl dokončit projekt pro dva tisíce let, postavený na vnitřním vztahu trojice jazyků (hebrejština, latina a matematika desítkové/oktávové/ soustavy).
Klíčovou se stala informace o výši podpory pro Obamu a trojnásobná pro Romneyho. Ti za oponou zjistili, že míšenec Obama není tak poslušný jak potřebovali, tak chtěli "vyměnit koně".
To se nepovedlo.
Tož spustili oblíbenou štvanici na obyvatele Gazy. A ejhle - přilítla Klingtonka (ale ne ta ze StarTreku) a srovnala do latě vzpurného Netanjahveho.
Však i v mediích se pani Evropa divila, jakým fofrem ten tyjátr skončil.
Inu, uvidíme, co mají "stvořitelé dějin" na programu pro příští období. Moc času jim už nezbývá. Bod zlomu se odvíjí od prezentace technologií, postavených na gravitačním (mentálním) principu. I náš pan prezident dostal informace o "iránském atomovém programu", který je ale o zcela jiné formě využití energie, která "atomy" drží pohromadě.
http://www.nejsmeovce.cz/posts/view/20

279488

23.11.2012 10:46

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Dvojitý agent Obama

janko 85.?.?.?

ppppp, když nejsi znalec, tak mlč. Že nechápeš, jak se postavit k nějaké té všemohoucnosti - to je na tvém příspěvku vidět.
Nejdřív si sežeň fakta a potom piš.
Černý král, černý papež, černá díra , to jsou zkrátka užívané názvy pro něco, co v určité době existuje. ¨
Fakt, factum - něco, co existuje. A existuje to, co už má jméno/název, to bys měl vědět. Proces od pojmenování do věcné existence bys měl také znát (nápad, skica, projekt prototyp výrobek...)Pro nové nápady pak nacházíme nová slova, je to takhle prosté. A čemu uvěříš, to ti za nějaký čas vydá výsledek.

Že něco existuje je jedna část procesu, že se to násilím anebo dobrovolně "nabídne" lidem - je část druhá, kterou ne vždy ovlivní ti, kdo ji musí akceptovat.

.."con spiro" je o spojování, logika je o propojování postupných kroků. Lidé operující entitou "bůh" by si měli nejdřív zjistit, jak ten jejich bůh FUNGUJE. Mě stačí selský rozum a myšlení, formované češtinou, na mých stránkách si můžeš třeba i doplnit vzdělání.

Výtok emocí ve tvém posledním odstavci nevypovídá o rozumném člověku, spíš o někom, komu se šláplo na "kuří oko".

279503

23.11.2012 11:26

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: zločinec Netanjahu

janko 85.?.?.?

Jarmilko, mile překvapujete. Ano, kořeny vedou ještě mnohem dál, tím majetkem jsou ale informace. Informace o skutečném původu osídlení planet v naší soustavě. Informace nám do hlav přicházejí v míře, jako vložíme do rozklíčování - z přítomné situace do historie. Odměnou je míra kvality vhledu do událostí, které mohou nastat. Vždy mi vrtalo hlavou, kudy informace proudí a odkud.
Je doba, kdy všechna tajemství praskají, kdy se s rozpadem jedné formy civilizace vytváří "buňky" pro civilizaci jinou, snad i lepší, poučenou o chyby těch předchozích.
Vím, že mám co nabídnout těm, kdo používají rozum nejen k aplikování naučeného, ale i ke spojování "nesmyslných" událostí. Synchronicity mají svůj referenční systém, nazval jsem ho "abecedou lidštiny". Ale k věci:
To, že v naší civilizaci je vždy zlo o krok rychlejší, to mě dovedlo až k chápání "hlubších informačních vrstev" v seriálech Hvězdných bran a podobných. A pochopení funkce informačních polí prostoru pak vedlo k formulaci jiného pohledu na fyziku.
Až budete mít chvilku na pohádky, tak zkuste tuhle: http://www.nejsmeovce.cz/posts/superview/21 , najdete tam taky upravený váš návrh pro referenda a volby. Cpu ho, kam to jde - a uvítám, když se o případnou realizaci postaráte sama. Peníze snad odněkud přijdou, lidi poznají, co může a co nemůže fungovat.

279506

23.11.2012 12:36

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: ale to se dělá jinak - nikoliv vládám , ale lidem

janko 85.?.?.?

..oso x, můžeš mít taky dojem, že ten chlápek, na kterého koukáš do zrcadla - že jsi ty, ale je to jen tvůj OBRAZ, navíc stranově převrácený.
Cit pro hledání pravdy se holt musí trénovat, spoustu obrazů lidi považují za skutečnosti a spoustu skutečností vidí jen filtrem toho, co jim někdo do hlavy nacpal.
Pochopení klíče ke gravitaci a elektřině je sakra výbušná směs, nedivím se, že "Keš" je opatrný, čeká na vhodně "zralou dobu".
Projdi si jeho rozhovory a vnímej kvality emocí - jestli to teda umíš.

279509

23.11.2012 12:57

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: zločinec Netanjahu

janko 85.?.?.?

Raskolnikove, mýlíte se, v systému pyramidy není nahraditelnost ve stejné vrstvě možná, pyramida funguje na "spádu funkce" (systém padajícího hovna po česku..). A že se jedná o pyramidu, to asi víte. Jediná možnost změny je v rozpadu všech!!! vrstev, vedoucích k vrcholu.
Lidi jsou jen nástrojem, vrcholem je vždy jen informace. Přesněji informace, utajovaná právě všemi vrstvami pyramidy.

Cykličnost, daná propojením informační základny (my, ovečky) a vrcholu (vznik vesmíru a úloha člověka v něm) je postavená buď na sdílení podobných množin (fraktální struktura) anebo na "spádu funkce" (pyramidové struktury podílnictví na řízení).

K likvidaci pyramidových struktur je třeba prolomit informační barieru, která je dobovým axiomem (vznik, podstata a úloha gravitace a elektřiny). Jakmile se toto prolomí v podobě technologie, je rázem pasé veškerá moc řízení lidstva skrze "kasíno" s energiemi a potravinami.

Mocní nevědí kudy kam, tak čekají, jestli nadace Keshe opravdu má technologie pohybu v řádu 20-30 Mach.
Otázku mentálních technologií (sluchové a hypnózou řízené zbraně)za nás vyřešili ti, co vlastně pro většinovou populaci neexistují - rozvinutější civilizace v Mléčné dráze.
...čeká nás v příštím roce asi dost zásadních překvapení, ale všechno musí dozrát, i naše zamrzlé, dokola se točící myšlení.

279510

25.11.2012 20:48

Netanyahu zaznamenal Pyrrhovo vítězství

RE: Technologie a svoboda

janko 85.?.?.?

..národnost a jazyk jsou podstatné prvky pro schopnost vnímat nové souvislosti v období, kdy většina lidí žije v jejich zvykovém chápání. Irán je jednou z kolébek téhle civilizace. A ta sama je pokračováním civilizace Atlantské, kde tyto primárně mentální technologie (řídí je mozek člověka = pilota) byly běžné.

279561

27.11.2012 23:53

Hlavolam Gaza (I)

Hilary

janko 85.?.?.?

Docela by mě zajímalo, jestli Hilary hraje dvojitého agenta anebo jen bruslí v situaci. Vítězný Obama byl zřejmě škrtem v plánu "penězoměnců", převlek kabátu lidí okolo Obamy se dal či dá čekat.

Vypadá to, že teď mají v ruce situaci samí "dvojití agenti", přesněji "zaháčkovaní" lidé, kteří se musí rozhodovat jestli udržovat neudržitelnost struktury moci, postavené na nesplatitelnosti "bublinkových" státních dluhů (které jsou symbolem soudržnosti se systémem skryté diktatury "volného trhu") - anebo jestli mají píchnout do vosího hnízda "Islandskou" nebo podobnou cestou.

...a čeká se na toho, kdo ukáže, že má "černého Petra"...
Budou to našinci? Černého knížete i nočního ptáka máme, třeba by to zvládli...., máme v Evropě nejlepší šanci.

279658

28.11.2012 11:03

Hlavolam Gaza (I)

RE: Hilary

janko 85.?.?.?

Klobouk dolů pane Staneku, brilantní analýza, povinná "četba" pro kohokoliv, včetně pana Stwory, který mi opět včera odmítl vydat článek, kterému sice on nerozumí, ale který velmi dobře navazuje na myšlenky pana Staneka. Oni možná nevidí světýlko na konci "tunelu do kosmu", já jej ale vidím a nástroje k opravě už existují.
Jedním z nástrojů je prvek s atomovým číslem 114 - ununquadium, který zřejmě stojí za technologiemi nadace Keshe.
Ostatní objevy se týkají společné struktury mikro a makro světa, jejichž možná pro mnohé nesrozumitelný popis je na mých "ovčích" stránkách. Jejich součástí jsou i nástroje pro opravu morálky (Karaodyn).

Ve společnosti, kde převažující názor publika nechápe strukturu, která mění nahodilost v zákonitost, v takové společnosti působí pan Stanek jako přízrak, o své pozici ani nemluvím.
Bohudík ti, co znají skutečnou historii Mléčné dráhy stejně jako já, ti vědí, že jejich čas k nastavení společnosti podle jejich pravidel už končí. V příštím roce dojde ke skokovému posunu v myšlení lidstva (princip "sté opice" mnozí asi znáte).

Populace, řízená principem zisku vyčerpala svůj potenciál, což naši přátelé na Slovensku už vědí (viz nabídka přednášky na konci videa) a také mají svou cestu k řešení.
Ne nadarmo si Slováci vytvořili svůj jazyk, tak velmi podobný našemu. Jazyk matematiky sloučil v podobě "peněz" veškerou manipulaci s potenciálem "neživé" hmoty (sem patří i "neživá" morálka lidí, kteří za "nuly a jedničky" kupují ostrovy a země). Výkladovým jazykem matematiky je ale vždy etnický jazyk. A vztah našich dvou jazyků za čas každý pochopíme jako manželství ženy a muže, nedělitelného dvojprvku pro pokračování téhle civilizace

Jsem rád, že jsou tu lidé, kteří dovedou za 30 minut popsat situaci, kam dovedli dávní architekti "honby za zlatým teletem" naší civilizaci.
..ten odmítnutý článek si můžete najít na mých stále nedodělaných stránkách http://www.nejsmeovce.cz/posts/superview/22

279682

28.11.2012 16:02

Globální transformace

třetí cesta je.

janko 85.?.?.?

Vedle ateizmu idealistického a materialistického můžeme uvěřit teizmu praktickému = přejmenování boha po pochopení procesu, jak z kdysi existujícícho "NIC" vzniklo dnešní "VŠE".
Pak každý zjistí, že jediné, co nevíme je vznik pohybu. Všechno ostatní už lze odvodit ze vztahu obecných pojmů (směr, rychlost, tlak, teplo, teplota, hustota, povrch...)
A protože jsme si boha strčili vždycky tam, kde skončila naše logika, tak tím bohem je nutně POHYB, jinak by ani ten bůh nemohl VZNIKNOUT.
...všimli jste si, že naše ctěná věda ani ctěná duchovní učení se nezabývají otázkou VZNIKÁNÍ????
Všechno muselo nějak někdy vzniknout, i ten "čas", gravitace a EM frekvence....

Text článku je dlouhý, ale chyb tam má hromadu. Na stole máme jiné propojení mezi hierarchickou (růstovou) a rotační (stavovou) strukturou pohybu. Ale to si najdete na mých "ovčích" stránkách až v době, kdy to budete potřebovat.

...za přečtení možná stojí odstavce okolo "Písně o věštci Olegovi", kde Puškin naznačil způsoby řízení "fraktálních struktur společnosti. Pan Jefimov pro fraktální uspořádávání celků a vrstev množin užívá termín "bezstrukturní (konceptuální) řízení".

Řízení typu "prediktor/korektor" vychází z faktické funkce zákona akce/re/akce, který je doplněný technikou "fuzzy logic" (nutnost predikovat z okamžitého stavu informací, na kterém je postavená funkce nástroje KARAODYN (http://www.nejsmeovce.cz/books/view/10 ). Ano, to by mělo fungovat.

...bohužel "duchovní slovník" Jechimova jej vyřazuje z těch, kdo nabízí průchodný proces změn. Jeho definice jsou vázané tímto slovníkem, který zároveň vypovídá i o paradigmatu autora.
Také zřejmě opomíjí vliv vědy při zkoumání DNA (DNA je svou podstatou zvuková, okamžitě se měnící v míře "množin opakování" stejných podnětů. Neposlední je i úloha prvku 114 (ununquadium), který zřejmě stojí za technologiemi lidí ze skupiny nadace Keshe.

..jsem zvědav, jak se situace nerovnováhy mezi globálním vědomím a globálním podvědomím projeví v "přetaktování" slunce, základní energie, která naší soustavu vyživuje od jejího vzniku. Případné "vypnutí" slunečního svitu by asi dost lidí přesvědčilo, že jsme se o fyzice v prostoru naučili cosi jiného, než je to, co funguje.
...ale nechme se překvapit, příroda si s námi poradila vždy, poradí si i letos. Ona je naší učebnicí, nikoliv nějaký model "řidiče všeho". Polaritou k "POHYBU" je informace, tu si můžeme podržet v klidové formě svým rozumem. A o klíčové informace šlo vždy. Přinesl je pan Jechimov?

279705

04.12.2012 14:15

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

Informační vrstvy a nová fyzika

janko 85.?.?.?

Pan Babáček patří k těm, kdo pro nás dělají spoustu práce.
Je dobré vnímat struktury existence v parametrech "vrstev samořiditelnosti" a "míry živosti". Za fungujícího stále platného tvrzení, že náhoda neexistuje - je pak nutné rozdělit "hru mezi informacemi" a "pohybem, potřebným k jejich vzniku" do vrstev tak, abychom došli ke kořenům naší existence i celku, ve kterém informace vytváříme.
Přežívající paradigma mělo za tento celek sluneční soustavu, nová fyzika pracuje se starší a mnohem vyspělejší strukturou celku Mléčné dráhy. Odtud naše sluneční soustava dostává své místo v dějinách galaxie - jsme "letorostem" na jednom rameni a přichází doba, kdy přijímáme data o celém "stromu" (účelu Mléčné dráhy).

Proto musíme nejdříve poznat a pochopit proč vznikají technologie řídící naše myšlení - a hlavně jakým "jazykem" funguje naše tělo. směrová síla gravitace je největší, ale i původní silou, která vedla ke vzniku člověka. Bohužel je asi zatím málo lidí, kteří tuší, že celá tato galaxie byla vytvořena pro vznik rozhodovací struktury (inteligence na bázi uhlíku), pro kterou jsme i my jejími nosiči. Která je ale úzce navázaná na "poziční" schopnost řazení a ukládání informací v prostoru, pro kterou se vývojem definoval prvek křemík.

Hry našich mocných se pohybují v oblasti, kterou už dávno před námi zneužili mocní v Atlantské civilizaci. Pan Keshe a jeho nadace objevili některé vlastnosti magnetické síly, která do nás vstupuje jak zvukem tak i bez něj - skrze magnetický obal těla = auru. Navázáním odpovídající vibrace lze řídit tok informací do sluchovýchm zrakových a dalších orgánů - včetně možnosti spálit celé tělo (efekt samovznícení - patrně testy těchto zbraní).

Vedle magnetizmu (směrové síly) ale používáme ji její druhou formu - elektřinu (dopadem magnetismu do mitochondrií v buňce). A elektřina, její frekvenční škála - je zodpovědná za "stav informací v okamžiku času" - tedy za to, jestli daný celek vnímáme jako fyzický předmět nebo jen "obraz povrchu" - anebo jako "vzduch" (kdy existuje pouze v nějaké formě paměti, coby "informační mřížka"). Odtud se odvíjí vědecká tvrzení o stavu a počtu dalších "dimenzí/vrstev existence".

Keshe a jeho tým má na starosti využití gravitace ke "stěhování hmotných i nehmotných informací" - a my, lidi česky myslící, máme na triku vysvětlovat jak a proč se svět ubíral vývojem přesně tak, jak to sledujeme. Tajemství hebrejštiny jako první objevil Hus, Komenský pak "varující nabodenička" vytvaroval - a na mě spadla úloha pochopit a dodělat to, co oni v naší sluneční soustavě začali. Pochopit komplexní úlohu základních sil slovníkem dnešní vědy i slovníkem mnohem starších duchovních učení ve vztahu k historii nám známého vesmíru. Více o hierarchii vrstev živosti je na http://www.nejsmeovce.cz/img/still/symetrie.png

279974

04.12.2012 21:21

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

dodatek

janko 85.?.?.?

...je pravděpodobné, že zákaz používání PSI zbraní byl vydán ze strany těch rozvinutějších civilizací, které nám i vidí do hlav (a cpou tam, co se jim hodí - chanelling). Diskuze o tom, že "mimouši" neexistují je už pod úrovní lidí, kteří vývoj trochu sledují (stačí si ostatně prohlédnout některé obrazy rané gotiky so obrazem "LÉTÍCÍCH STROJŮ" apod.)

Zajímavou může být spekulace o vítězství Obamy v souvislosti s "nákupem" gravitačních technologií nadace Keshe (těsně před vítězstvím Obamy ve volbách - a návazné rychlé příměří v Gaze. Jde v podstatě o složení zbraní. Vývoj gravitačních technologií, které kdysi Němci zkoušeli i u nás ve Kbelích - vše se s operací Paperclip odstěhovalo za oceán. A určitě jejich vývoj neskončil.
A příroda jako obvykle své systémy zálohuje (multiplikuje), takže v Iránu mají díky panu Keshemu něco podobného jako USA - létající talíře, využívající magnetickou sílu (formu supravodivosti).
A celý příběh současné doby je o tom, jak lidské populaci vysvětlit plýtvání materiálem i lidskou prací na stavbu raket.

Lidská historie je o příbězích. Ten současný odpovídá starému polskému filmu "Sexmise". Nikoliv dějem, jen způsobem, jak si mocní v každé civilizaci díky informačnímu náskoku chtějí udržet svou moc na věky. Ve filmu to byl obraz neobyvatelné planety namalovaný na plátně, sledovatelný jediným "periskopem". Pro nás tím "periskopem" je matematika, aplikovaná na procesy ve fyzickém prostoru - zkrátka jsme se učili o obraze, a ne o tom, jak ty síly FUNGUJÍ.
(...nick pppppp je právě dokladem vzdělaného omezence, vnímajícího kontext jen skrze jazyk, pro který byl vycvičen).

280005

04.12.2012 21:25

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: Informační vrstvy a nová fyzika

janko 85.?.?.?

...omlouvám se, text je zde http://www.nejsmeovce.cz/books/view/9 schema samotné vám asi nic moc říct nemůže, chybka se vetřela, mrška....

280006

04.12.2012 21:27

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: Informační vrstvy a nová fyzika

janko 85.?.?.?

..do mých mezer ve vzdělání patří i neschopnost si založit videoblog, přednášky nic neřeší, pokud k nim není polemika.

280007

04.12.2012 21:38

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: Informační vrstvy a nová fyzika

janko 85.?.?.?

...a mudrc "ppppp" zas neví, kde si magnet nabral svou schopnost přitahovat železo..., asi holt vyfasoval tu sílu od boha blbkiče..

..ach jo, tihle kostlivci, co stále věří, že "země je placatá" - (byť ve zbožštění matematiky, aplikované na fyzické projevy sil v prostoru) - ti ale nakonec zajišťují, aby se svět z nového pojetí fyziky nezbláznil. Takže vlastně "pépéčko" zaslouží poděkování.
Za blbce nakonec byli vždycky ti, co hájili to, co je vyčerpané opakováním(= točící se v kruhu, viz ekonomika, výkvět mate/matiky)

280008

04.12.2012 23:13

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: Informační vrstvy a nová fyzika

janko 85.?.?.?

Pavte, začnu tím Husem. příklad: Ten šestiletý kluk, co odříká třetí mocniny zpaměti - ten taky neumí počítat - zkuste si odpovědět, jak to, že je umí.
Většina lidí se bude učit jinou fyziku, jiným modelem atomu počínaje.
Vám taky nic neřekne "pulzní model atomu" - zrovna jako lidem před 100 lety slovo "mobil" také žádnou asociaci nemohlo nabídnout.
opakujete poučky jako cvičené zvířátko, neptáte se "proč a jak"...

..zkrátka vyčkejte času anebo věnujte čas přemýšlení.

Třeba odpovědi, kde nebo jak anebo jestli vůbec "se" naučily elektrony běhat okolo jádra, když samo jádro je "hustší nic" a elektrony "řidší nic" - na to už věda přišla. A to ostatní ji naučí Keshe anebo při nejhorším i já.

280012

04.12.2012 23:42

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

janko 85.?.?.?

Pavte, připadáte mi jako ten pračlověk, který ještě netušil, že se z kusu dřeva na topení dá také vyrobit lžíce, ale věděl, že hůl ze dřeva se dá spálit.
Vy asi také netušíte, co obnáší magnetický obal člověka, k čemu tato "aura" slouží. Zkrátka je mnoho věcí, které ještě můžete poznat, když budete chtít a mít na to čas.

Že vrstvy atmosféry jsou prvním transformátorem pro přenos informací z "teploty prostoru = 3 Kelviny" do lidského mozku (čipu s mnoha funkcemi), a že druhým transformátorem je právě náš energetický=magnetický obal - to se zkrátka zatím ve škole neučí.
Ale asi víte, že lednička slouží k zastavení pohybu univerzálního nosiče informací = vody. Asi i proto máme z vody víc než 70 % těla. K "rozmrazování" informačních polí slouží pět skupenství vody. Proč jsme se učili jen o třech, když pojem skupenství se v tomto a dalších případech týká jevů, které umí sama příroda? Někdy zkrátka sčítáme podobnosti "forem ledu" chytře jen do doby, než se otevře JINÝ příběh o tom, co vlastně voda a zvuk pro vznik a existenci člověka znamenají.
Energie myšlení proudí z člověka cca dvojnásobkem rychlosti světla, vnímáme tyto informace jako "černou barvu"....a je třeba ty "černé" a "červí" díry v našich vědomostech začít zaplňovat.

A to se bohužel neobejde bez války slov, která v příštím roce patrně zesílí. Ale ono někdy mlčení může mít větší sílu než slova, to asi víte..
Zamlčení skutečné struktury naší existence znali a znají ti, kdo nedávno, před cca 2000 lety násilím "nabídli" světu latinu a desítkovou soustavu v příběhu o Babylonském "zmatení jazyků. Jen neřekli, že je původně oktávová, osmiprvková. A že zmatení lze provést dvojím způsobem - nastavením jiných JAZYKŮ za povinné.

...a vládě světa ve Vatikánu se nechce s touto silou zamlčovaných informací vyjít "na světlo bóží", to asi chápete.

280015

05.12.2012 11:20

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

janko 85.?.?.?

...je to s váma těžký, dovedete aplikovat přesně jen to, co do vás škola nacpala, nepídíte se po "vznikání".
třeba ty osmičkové soustavy - znáte jen tu, pro kterou vás naučili název "dvojková" - ale v ní každý symbol musíte popsat v počtu osmi, jinak by vám to střídání nul a jedniček bylo na nic. Je tedy taky "osmičková", ale vyskládaná ze dvou prvků.
A kupodivu symboly "latinky" jsou také jen z "úseček" a "obloučků" - tedy symbolů směru a symbolů rotace.

A to, co vím já a vy ne, se týká účelu dvou symbolů, vložených za číslice 1 až 8. Že devítka je "zrcadlem" (otočením, rotací) šestky - a nula je mimo množství jiných významů také spojovacím článkem se symboly latinky - zvukové řeči. Tou nakonec beztak musíte matematické věty "přeložit" do jazyků, kterým lidé rozumí i bez "nalejvárny" pouček a pravidel matematického myšlení.

Taky jen předvádíte to, co do vás nacpali, netušíte nic o zcela jiných axiomech, ze kterých vyrůstá fyzický referenční systém pro chápání rozdílu mezi realitou a jejím popisem nějakými nástroji.
Svou bystrost si zkuste ověřit na www.nejsmeovce.cz, k pochopení jiné struktury budete muset ale zahodit dost pouček, kterým jste sice uvěřil, ale jejich důkazy se odbývají opět jen v nástroji, kterým byly vytvořeny. Bludný kruh = dokonalost matematiky je právě v tom, jak dokonale mate, ta mate/matika. Vy a mnozí další zkrátka neumíte sečíst dvě hrušky do "dvouhrušky" - protože jedním symbolem (dvojkou) ty jablka musíte rozemlít, znát jejich "program vznikání" a rozemletý materiál pak můžete složit do nekonfliktní = tedy "formy hrušky" o dvojnásobné velikosti. Když tohle předvedete v praxi, tak už budete vědět, že si zaměňujete realitu za její symbolovou náhražku. Nepleťte si teoretické pravdy s tím, co v přírodě doopravdy FUNGUJE.

...a tím "fyzickým referenčním systémem" je každý člověk, jeho vývoj v čase. Máte co dohánět.....

280041

05.12.2012 12:12

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

janko 85.?.?.?

Pavte, asi víte, že když něčemu uvěříte, tak máte předpoklad nacházet další jevy a potvrzení vaší víry. Kdysi jsme byli naučeni, že ze dvou prvků sloučením vznikne jeden. S doplňkam v tom, že ten výsledný v sobě obsahuje hodnotu a strukturu svých složek.
A to v živé přírodě nefunguje, přesto je to axiom, o kterém nikdo nepochybuje. Já pochybovat začal. A tu opravu v myšlení jsem popsal na svých "ovčích" stránkách.
Ano, naučili jste se pod mnoha pojmy nějaké jejich významy = použití. A víte, že každé slovo je "směrovka", vede nás k dalším slovům, asociacím, jsou dané naším vzděláním, geneticky i minulými existencemi v jiných tělech. Opravovat si své asociace budete patrně pomocí "abecedy lidštiny", ale nevím, kdy a jak bude běžně používaná. Já jsem ji jen objevil a popsal, to další je už na ostatních.
Až se prokoušete tím, co je na mých stránkách, tak si můžeme popovídat. Můžete ale zůstat tam kde jste, v dalším životě vám příroda nabídne větší pomoc, je tak vystavěná.

Energie myšlení je vaše životní síla, schopnost něco se naučit a posunout s pomocí ostatních vlastnosti přírody a člověka o kousek dál. Myšlení bez realizace do okolí má svou velikost v hladině podvědomí, ta je pro většinu lidí nedostupná, ale známe její efekt - princip "sté opice" asi znáte.
To co jste popsal svědčí o velmi vzdělané opici, tyto informace má ale i můj počítač, můžu si je vytisknout. Vlastní myšlenky jste se téměř nedopustil. Pročpak asi Římané vyměnili symboly svých číslic za "arabské", přesněji Indické a ještě přesněji Atlantské..., to aspoň tušíte? Ono je třeba si ze střípků, které nám nikdo neřekne, udělat logické řady, pak máte šanci poznat, proč existují velké cykly, kvůli kterým se začínají roky počítat znovu od začátku. Také mi chybí vědomosti o mnoha skutečnostech, ale z těch, co se mi do hlavy dostanou, se snažím vyřadit ty, co nefungují. Protože ti, co píšou dějiny, ti vždy za čas zjistí, že lhát se nemá.
Ach jo, aplikování poznatků se nerovná myšlení. Zkuste si zapamatovat, že ten rozdíl existuje.
Také jsem psal o pěti skupenstvích vody, ne "hmoty". A led ve třech formách (+ kroupy a vločky sněhu) příroda umí sama. zatémco "plazma" je soubor písmen, pro který si nějaký chytrák vymyslel název "čtvrté skupenství hmoty". jste nepozorný, asi i rozrušený, protože vám sahám na bábovičku, které jste do hloubi uvěřil.

280044

05.12.2012 21:26

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: Informační vrstvy a nová fyzika

janko 85.?.?.?

pane Pavte, asi se nedomluvíme.
Hus je na tom s hebrejštinou asi tak jako my s novým druhem dinosaura. Hus svými nabodeničky vnímal cosi podivného v některých slovech latiny. Tyhle věci se špatně popisují - něco jako umělcova "můza". Hus, Komenský a my další zkoumáme jazyk zcela jinak než věda. Asociační řady od slyšeného slova vedou k předchozí podobné či opačné informaci či řadám, mozkem je rovnáme do smysluplných celků svého světonázoru. To, že jde v součtu asociačních řad o hebrejštinu, to Hus patrně nevěděl, podobně jako my toho nového dinosaura pojmenujeme až když zjistíme, komu je podobný.

Vaše smůla je v tom, že neumíte zahodit skoro všechny naučené vědomosti a nezkusíte si vystačit s takzvanou "selskou" logikou = takovou, která není závislá na teorii (= projektu možného), ale vychází jen a jen z toho, co už funguje. Co je tak silné, že muselo být i na počátku všeho?
Zkrátka jsem proces "vznikání" dotáhl do formy, kterou bude muset spolknout celý svět, zatím postavený na prioritách triumvirátu hebrejština = latina + matematika. Tyhle tři jazyky vedly tehdejší badatele do tak hluboké minulosti, odkud bylo možné z nich postavit projekt pro dvě civilizace - Atlantskou, o které nějaké ty zprávy máme - a tu naší, kterou ale skoro všichni vnímají pouze z pohledu vědeckého - tedy nějakých pár set let vyvíjeného systému poznávání.
Od "placaté země" se ten příběh vědy odvíjel, mocipáni předkřesťanské éry byli stejné líní a vyčůraní jako ti dnešní - když lidem tenhle nesmysl vnutili. Do latiny přepsali jen to, co se jim hodilo, ostatní spálili. A teprve "nedávno" se zjistilo, že slovanské jazyky vycházejí ze sanskrtu a ten z Atlantské kultury.

Je zkrátka připravený jiný příběh o našem vzniku, o tom, jak fungují síly v prostoru a jak se "z nicu" vyvinul člověk.
Kvantovku a další teorie ať živí ty, kdo jim uvěřili, mě stačí to, co funguje, co nelze zpochybnit, protože ke zdůvodnění mých tvrzení každému vystačí najít příslušnou řadu realizovaných podobností v historii.

Jde o kulturní šok pro příští roky, který souvisí s Mayskou civilizací a jejich počítáním cyklů vývoje. Věda bohužel pomíjí fakta, která se jí nehodí do jejího příběhu.
Vy jste na tom asi podobně. Jakmile si uvědomíte, že na počátku všeho nutně musel být obsah pojmu "NIC", pak se třeba doberete i toho, co nutně muselo vzniknout následně, aby se z "nicu" mohlo stát "NĚCO".
...inu, každý máme šanci zůstat kde jsme - i šanci uvěřit, že existuje i jiná kvality fyziky, ke které je nutné dozrát. Zrání v přírodě naštěstí funguje.

280063

05.12.2012 21:46

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

janko 85.?.?.?

...smát se můžete, je to osvobozující ale jen tehdy, když se smějete v pravou chvíli.
Možná zjistíte, že matematika opravdu není to božstvo, které o světě vypovídá nejpravdivěji, zvlášť když ji nasazujete na fyzikální jevy.
Je to jako když si hudbu chcete zachytit do cedníku a poslouchat potom ty dírky...
Matematika je dobrá na modelování, ale na popisování vrstev živosti se opravdu nehodí.
A je mi jedno, kdy to pochopíte, jestli vůbec....
Také by mě zajímalo, jakou "vejšku" vystudoval Kopernik, Galileo, Newton a další - a jaké měli potíže s tím, co přinesli světu.

280071

05.12.2012 22:02

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

janko 85.?.?.?

Pane Kadleci, nepracuji s teoriemi, jen řadím pojmy, popisující síly v prostoru. Asi víte, že pojem vždy vyjadřuje už existující skutečnost, která může mít jak nehmotnou tak i hmotnou formu. Asi taky víte, že cesta k novému stroji (výrobku, teorie, objemu poznání...) vede z určitého "stavu reality" nejdřív do mysli, tam vzniká nápad, skica, projekt, prototyp a následuje někdy i výroba nového "stavu".

Pokud jste si prošel mé texty na www.nejsmeovce.cz, tak byste to věděl. Místo experimentu, který dokáže nějaké tvrzení používám opačný proces. Najdu ke svému tvrzení řadu podobných, už uskutečněných jevů, které popíšu z jiného úhlu, bez "šablony myšlení", která automaticky vzniká opakováním stejných postupných kroků v hlavě - mám jinak nastavené asociační řady, proto mnozí nechápou, že ty jejich jsou už vymleté dlouhodobým používání zaběhaných postupů i frází.

Měl byste vědět, že přesnější výrobek (nástroj) vždy musíme vyrobit nástrojem méně přesným. Nebo znáte jinou možnost?
...takže nemusím k dokazování používat experiment, stačí najít v historii řadu podobností, která vede k příslušnému tvrzení.

Můžete mi říct, kterou větu či odstavec považujete za teorii?

280073

06.12.2012 10:48

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

janko 85.?.?.?

Anonyme 193, nejen v poslední větě prvního odstavce se dopouštíte téhož, co připisujete mně, situace je tedy vzájemná.
Váš omyl vidím v tom, že chcete abych se já učil jazyk a formulace, kterými je svět popisován po cca 2000 let.
A nechápete, že symboly, ze kterých toto poznání vzešlo - mají ještě další strukturální vrstvu, která ale zahrnuje komplexní poznání od doby, kdy ještě čas ani prostor neexistoval, kdy báchorka o velkém třesku je něčím, co v příměru odpovídá větě, že se mimino ve třech vteřinách naučí mluvit a pracovat. (což PŘIBLIŽNĚ odpovídá "vzniku chemických prvků" po ráně toho vašeho boha, který ZPŮSOBIL tu "ránu". Takovou pitomost si totiž musíte nasadit do hlavy jen neustálým opakováním mnoha lidmi, z nichž autor názvu je ten, kterému jste uvěřil, nikoliv plejáda těch, kteří takový proces popsali...
..hledat chybu v protějšku znamená vždy "vidět své zrcadlo". Snažím se své texty každoročně revidovat, jsou živé jako je živý každý jazyk, každé slovo.
Trvat na rigorozní či jinak ohraničené struktuře - to vyhovuje těm, kdo na víc nemají. Češi byli a jsou těmi, kdo dovedou v poslední chvíli správně zareagovat - i proto jsou naši odborníci zváni tam, kde "něco hoří".
Sledujete-li politiku, tak se zamyslete, proč Netajahve musel mazat k Nečasovi a dalším. Zcela určitě tím hlavním důvodem nebylo poděkování za loyalitu při hlasování.
Ve světě, který stále řídí ti v pozadí kato/lidské?/ církve, v tomto světě se ví o kvalitě naší mateřštiny i lidí, kteří ji vytvářejí.
Moje "abeceda lidštiny" je obdobou/doplněním z druhé strany/ tabulky chemických prvků. Je nástrojem pro opravy asociačních řad, které vytváří naší logiku, poněkud deformovanou nadužíváním matematiky.
Je v podstatě na populaci, kdy "objeví" tento nástroj někdo další ve správnějším čase = v době, kdy bude potřebná. Ta doba tu sice už je, ale setrvačnost lidského myšlení nedovolí vstup jiného systému dřív než se původní dostane do odpovídající hladiny krize.
Takže to platí obráceně, vy se naučte číst slova "symetricky, od jeho středu", kde vpravo je "úkol" a vlevo "cesta k řešení" - samozřejmě k tomu musíte znát význam každého symbolu latinky, které jsou na mých stránkách.
..ale zrovna tak si můžete tleskat, že tisíce lidí, kteří vytvořili dnešní objem poznatků, mají určitě větší pravdu než jeden blázen. Historie vás možná poučí - možná ale poučí i mě. Nabízím jen kostru pro přeměnu myšlení, to ostatní musíme udělat společně. A nemusí to byt s mojí asistencí, pan Příroda i Jára Cimrman vědí, že těch "prvních" je vždy několik. Ale jen jeden má šanci přijít ve správné době ve správný čas.
...já si se svou penzí zatím vystačím, zkoumání zvuku v jazycích je pro mě vedle poslání i koníček...

280111

06.12.2012 15:23

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

janko 85.?.?.?

Pane Kadleci, dík za vaši reakci, sám postupujete podobně jako já, pomocí podobností.
Dám vám svou oblíbenou hádanku: čím se liší nahodilost od zákonitosti?
...ano, liší se "počtem opakování". Věda tuto "technologii přírody" zúžila na: tvrzení + experiment ve formě důkazu.

Proto považuji za užitečnější postup najít míru strmosti v podobnostech, které se už vyskytly - a z té míry (přesnosti podobností) odhadnout další kroky. A netrvat na jejich provedení, to je podstatné.
Jakmile víme, že lidské vědomí může cestovat v prostoru (důkazem je počet a věrohodnost případů na operačním stole i jinde), lze se vědomě pustit i tam, kde se rodí příběhy o vzniku našeho vesmíru - jak správně píšete - do informací v "prázdnu" vesmíru. A postupně vám nabíhají souvislosti mezi pohybem, směrem, rychlostí a tlakem. Vznik tepla (nárazem směrovaného tlaku na překážku) je pak první samořiditelnou silou v prostoru, vrací se k původnímu zdroji - slunci.
Takže úkolem bylo vytvořit takový příběh, který seřadí základní síly do růstové formy procesu, známého jako zákon akce a reakce. A tenhle příběh jsem začal psát v definici "Informačního bodu prostoru", jde o způsob, jak dnešní člověk může vytvořit svůj prostor a efekt "rychlosti svého času". Děláme to všichni tím, kam a jakou silou jdeme za svými cíli. každý jsme tím "IBP".

Školní definice o tom, že "tlak se šíří všemi směry rovnoměrně" je polopravda, protože se týká jen tlaku uvnitř uzavřeného systému, který je "napaden" jiným tlakem, vesměs působícím i "ve směru".
..a takových "fyzikálních definic" je hodně. A je třeba leccos upřesnit. Třeba tím, že srovnáme základny, ze který vycházíme. Hodnotu číslice nějakou známe, hodnotu písmene nikoliv. Tak jsem to udělal. Včetně způsobu, který je vlastní nám, strojům i neživé hmotě. Čtení slova po písmenech KMITÁNÍM (od středu slova k písmenu vpravo a vlevo). Frekvence nebo jejich fyzický projev - vibrace - to je cesta, jak spojit nejen kvantovku s bouchnutím do vesmíru.
Ale začít se musí tam kde se věda oddělila od "duchovna". Byl to sice nezbytný krok ve vývoji, ale už jsme v době, kdy se tyto polarity propojují. (Nassim Harramein a další).
Chyběl výkladový jazyk propojující to, co bylo v hebrejštině spojité = velikostní hodnota "slova", oddělení kategorie velikosti a kategorie smyslu, významu slova. Symboly latinky pro číslice neumožňovaly propojení, byly vystavěné ze stejných "čárek a obloučků". Kdežto arabské/indické/atlantské číslice spojují v některých symbolech obě formy "jednosměru" (přímku i rotaci, včetně formy "přesahu" ve tvaru "ocásku" u "kruhu" v šestce či devítce.

..zde není prostor pro tuto diskuzi, pokud máte zájem, tak přejděte na "nejsmeovce.cz". Nové paradigma (příběh o vzniku, historii a budoucnosti) pro lidi se rodí v přirozeném centru Evropy, odkud se bude zřejm

280131

06.12.2012 15:25

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

janko 85.?.?.?

...pokračování:

..a takových "fyzikálních definic" je hodně. A je třeba leccos upřesnit. Třeba tím, že srovnáme základny, ze který vycházíme. Hodnotu číslice nějakou známe, hodnotu písmene nikoliv. Tak jsem to udělal. Včetně způsobu, který je vlastní nám, strojům i neživé hmotě. Čtení slova po písmenech KMITÁNÍM (od středu slova k písmenu vpravo a vlevo). Frekvence nebo jejich fyzický projev - vibrace - to je cesta, jak spojit nejen kvantovku s bouchnutím do vesmíru.
Ale začít se musí tam kde se věda oddělila od "duchovna". Byl to sice nezbytný krok ve vývoji, ale už jsme v době, kdy se tyto polarity propojují. (Nassim Harramein a další).
Chyběl výkladový jazyk propojující to, co bylo v hebrejštině spojité = velikostní hodnota "slova", oddělení kategorie velikosti a kategorie smyslu, významu slova. Symboly latinky pro číslice neumožňovaly propojení, byly vystavěné ze stejných "čárek a obloučků". Kdežto arabské/indické/atlantské číslice spojují v některých symbolech obě formy "jednosměru" (přímku i rotaci, včetně formy "přesahu" ve tvaru "ocásku" u "kruhu" v šestce či devítce.
Nové paradigma (příběh o vzniku, historii a budoucnosti) pro lidi se rodí v přirozeném centru Evropy, odkud se bude zřejmě stavět i nové pojetí "fraktální společnosti lidí a přírody". Mnoho vědecké práce se sice vyhodí oknem, ale to se nestane poprvé, to víme.
Přichází doba gravitačních=mentálních technologií. Nadace Keshe spolu s česky myslící populací zřejmě umožní dokončit zatím poslední dvojprojekt pro tuto planetu - propojení mechanických a mentálních /na pochopení gravitace založených/ technologií v době "po konci času" - jak eufemisticky nazvali tuto dobu lidé z odstěhované Mayské civilizace.

280133

06.12.2012 16:49

Šmírování v Austrálii se vymklo kontrole

Šmírování anebo kredit člověka?

janko 85.?.?.?

inu, asi všichni ti, co se bojí zveřejnění své činnosti - mají co skrývat. Kdysi se tomu říkalo svědomí.
Dnes je to vesměs "obchodní tajemství", protože se kšeftuje se vším.
Tihle lidi si asi neuvědomují, že jejich strach z prozrazení některé pro ně důležité informace si přitahuje ty situace, kdy ten strach dostane své naplnění.

A přitom stačí vždycky jednat tak, aby v případě prozrazení bylo po ruce zdůvodnění, proč člověk informaci ukryl. A že by se jinak neuživil? Ano, budeme si muset zopakovat, co je to přiměřená protihodnota za informaci (výrobek, projekt, obraz, apod...) - nějak se nám to v poslední době rozplizlo....
Asi si dost lidí ještě neuvědomilo, že hromadění lží se v prostoru načítá do informačních polí takového člověka (do jeho "duše" v běžném jazyku). A co nestačí napravit (vysvětlit) během života, to dostává ve formě nějakého defektu do života v dalším, jiném těle.
...takhle jednoduše to v prostoru téhle galaxie funguje, nevěříte?
...tak si počkejte....

280140

06.12.2012 23:17

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

janko 85.?.?.?

ano, dopouštím se zkratek, každý symbol je zkratkou celého procesu. Proto i symboly, které používáme ke komunikaci + jazyky (+struktury pro jejich používání) symboly jsou tím základem, ze kterého musíme vycházet.
Vy ty symboly POUŽÍVÁTE, já je ZKOUMÁM. Hledal a našel jsem část cesty, jakou vznikly nejen tyto symboly, ale JAK a PROČ "přímka" a "rotace" (úsečky a obloučky, ze kterých je "latinka" sestavená)souvisí s programem pro vznik a vývoj člověka.

Bohužel v téhle době, psanou formou a zde vám nemohu ani dokázat, proč musí např. Karaodyn fungovat. Vy vidíte v Keshovi podvodníka, já kolegu. Asi neznáte poučku o tom, že když něco absolutně nejde, tak přijde blbec, který neví, že to nejde - a udělá to.

Vezměme si příklad - pojem mentální technologie asi znáte, lze jej chápat jako technologie, které dopadají na psychiku člověka - anebo jako technologie, které v minimálním čase (= jak dlouhý je okamžik?) převedou určitý informační objem z nehmotné (teoretické, virtuální) formy do hmotné. Podle toho, co píšete, tak je pro vás druhá varianta neprůchodná v reálném prostředí (tzv.zázrak). Zkuste si tedy někdy představit, že se účastníte akce, kdy se během vteřiny na prázdné nehybné (= fixované) dlani "kouzelníka" objeví třeba jablko. Co to udělá s vaší psychikou a vaším vzděláním, když všechny okolnosti vyloučí možnost podvodu? A vy to jablko ochutnáte, bude reálné včetně chuti a dalších vjemů.

...obávám se, že si takovou situaci zakážete vůbec připustit, velí vám vaše znalosti o kvalitách tohoto světa.
Já matematiku uznávám ve stejných rozměrech jako vy, rozdíl je v tom, že matematika už dosáhla svého vrcholu, výběrem vhodných komponent lze matematicky dokázat a vytvořit cokoliv - ale za jednotku času delší než "okamžik". K jakému účelu totiž byla vytvořena a svými axiomy "dotlačena"? Aby tuto hranici překonala, o tom vypovídá stále rychlejší obměna výrobků - a v protipohybu stále větší rozpad lidské psychiky = míra nelogického chování struktur, které nám měly pomáhat.

Nemusíte studovat malířství, abyste poznal, který obraz se vám líbí - tak já nemusím studovat matematiku, abych poznal její "hranici pro vznik rotace". Ostatně ekonomika vám vysvětluje v praxi, kam nás zavedla matematika "růstové řady symbolů"...
Samozřejmě že do rotace zbytečného zboží po Evropě i po světě, ale té předchází růst "rozkmitu polarit. Princip zisku + úrok vedl vytvořil druhou dvojici: bohatí 1% + chudí 99%).
Obávám se, že nejste ochoten a možná ani schopen rozpoznat kvality různých jazyků - kde matematika je jejich jazykem součtovým. Právě proto, že zatím neznáte abecedu lidštiny, která není ezoterickou, tedy tajnou nauku, pokud se budeme bavit v původních a ne přenášených významech slov.

Samozřejmě že matematika a fyzika se musela nutně dostat např. k těm koánům, potažmo špičkoví...

Automaticky kráceno

280161

06.12.2012 23:19

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

janko 85.?.?.?

Samozřejmě že matematika a fyzika se musela nutně dostat např. k těm koánům, potažmo špičkoví fyzici a matematici nutně museli uvěřit v existenci nějaké "superinteligence" (boha?). Zkrátka to udělali, příroda jim nenabídla jinou možnost.
Pak také nutně musel dozrát čas k tomu, aby někdo zkusil jak vlastně ten "bůh" FUNGUJE, když si ho už lidi vymysleli. Historie nás vyučila, že se bůh spíš fláká, než aby byl pomáhající a dobrotivý. Samozřejmě za to mohou jeho zástupci, ať z církví anebo dnešní "duchovňáci", kteří sice umí napojit své vědomí na čís informačních polí, ale protože zahodili logiku, tak jsou pro vědu i pro nás, několik (milionů?) majitelů selského rozumu - nepoužitelní. Přesněji, použitelní jsou jen jako doplněk, vyrovnávají svým protipohybem vědu.

Mrzí mě víc než vás, že asi nepochopíte, kolik pracně nabytých vědomostí bude muset lidstvo zahodit, že po prvním Koniášovi přijde další, který naplnil význam písmene "i" - a přestěhoval si "háček" (=ve smyslu otazník) nad písmeno "n". Zbývající čárka nad symbolem "a" pak představuje cestu, kterou ten Koňas musel ujít, aby pochopil a možná i předal dalším, jaký poklad máme ve své mateřštině. To, co vypadá jako náhoda, nahodilost svou podstatou vylučuje. Ani jediný pohyb sil v prostoru není nahodilý, jen se ty podobné sdružují až do forem hustot, které známe jako "hmotu".
To, co vím já a několik dalších lidí, to za čas budou vědět všichni, kdo projeví zájem a vytrvalost.
Ale nikoho nenutím, příroda tyhle problémy řeší líp sama.

280162

07.12.2012 07:40

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

janko 85.?.?.?

..situaci mezi absolutním a relativním (vycvičeným) sluchem jste popsal dobře, a co se týká stařeckých bludů, tak vyčkáme raději času, ne?

280177

07.12.2012 08:26

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

janko 85.?.?.?

ad 193, chlape, trochu logiky prosím. Když napíšete, že filosofie je scestná, tak nutně i nástroj, který ji využívá musí být mimo. To zaprvé. Anebo jste tu filosofii (a v podstatě ani původní princip Maxwelových rovnic) nepochopil - a tváříte se jakože ano. Bé je správně.
ad druhý odstavec: opět vada logiky, zvané vědecké. Ta přeci nejdřív ze známých, opakováním potvrzených skutečností vytvoří myšlenkový projekt, který se snaží dokázat experimentem. V našem případě "vyrobit jablko ze vzduchu" během jediného mrknutí.
Vy potřebujete tedy experiment před teorií. Děkuji za takového vědce.
Přitom stačí "jen" vědět, jak se množily informace z "NIC" do "teď". A tuto vývojovou řadu použít tak, že proces "vývoje jablka" vystřihnu v okamžiku, kdy mi jej někdo někdy do ruky vložil. A tento okamžik díky své paměti zopakuji z dostupného materiálu z tak velkého prostoru, na který dosáhnu svou směrovanou silou. jestli ji nazvu magnetizmem, myšlenkou nebo emocí - to už je detail, ale že člověk vysílá své myšlenky nějakou silou a přes nějaké "nosiče" - na tom se snad shodneme.

Ale k tomu potřebujete vědět, jak se z informací, uložených v prostoru v podobě teploty 3K (teplota je nosič, informace o procesu vedoucímu ke vzniku jablka je to, co tato teplota nese, včetně možného efektu, po zasažení této oblasti lidským vědomím = myšlenkou).
Čím jsou v praxi mentálních technologií dva transformátory, které znáte pod názvem "vrstvy atmosféry" a "aura", to neznáte, jinak byste to napsal, protože ty jsou primární.. Jak skrze vrstvy vlhkosti a EM frekvencí lze směrováním osobní magnetické síly (tu snad znáte jako charisma) ten proces "vytvoření jablka v okamžiku" realizovat - to se teprve budeme postupně učit, já jen nabízím možnosti, JAK !! lze k této oblasti přistupovat.

Bohužel vaše představivost je téměř nulová, to už jste prokázal, takže raději čekejte "na pastvu", až vám někdo podobný trik (?) ukáže. Pak si možná vzpomenete na to, že před experimentem by měly existovat teorie a hypotézy. Mojí prací je vysvětlovat proč a jak musí nutně přijít "kvantový skok" (po selsku se to jmenuje "efekt sté opice")
..a je mi jedno, že stojím naproti (nikoliv proti) obecně uznávaným principům myšlení. Proměna myšlení je ve dveřích, kterými jsem už prošel. To je vše. Nálepka blázna či fantasty patří k této roli, historie to potvrdila.

Abeceda lidštiny může každému posloužit jen k lepšímu propojení mezi alfa a beta frekvencí mozku. Nabídne jiná vysvětlení pro už existující procesy v emoční oblasti člověka a jeho vztahu k okolí.
Zatím nejste ani ochoten přemýšlet o mých tvrzeních, to je znát z vašich odpovědí. Ale rád se zúčastním případné polemiky nad tím, co vy považujete za nemožné. [bliji]

280179

07.12.2012 19:16

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: strašáky patrí do máku

janko 85.?.?.?

...ach jo, starého pejska novým kouskům nenaučíš. Ano, nabízíte mi vaší formu vzdělanosti, děkuji pěkně, nepotřebuji se dočíst, že kvantovka je cosi, a efekt sté opice také cosi. Důležité je, najít mezi nimi SPOLEČNÝ JMENOVATEL.

..a tím je bohužel opravdu jen posun o řád místo o krok, byť s jiným "materiálem" (nosičem a zřizovatelem) tohoto efektu.
Nabízením "starého chleba" se o tom novém nic nedozvíte, úprotože především nechcete. Zbourala by se vám bábovička vaší PRAVDY.

Definice pravdy je velmi jednoduchá, každá pravda vzniká stejně jako cokoliv jiného = opakováním. A její hodnota v čase roste s množinou těch, co ji sdílejí. Když se 600 let učíte něco, čeho je ohromná hromada a všichni to zbaštili - věří tomu, protože nástroje, které takovou "pravdu" potvrzují - si vždy věda VYROBILA.
Stejně tak si i pračlověk vyrobil klacek nebo past, aby nemusel zvíře mlátit rukama. I ten starý soustruh umí vyrobit díly pro přesnější, lepší a novější soustruh. Každá nová struktura je testována časem, některá se osvědčí, jiná ne. Některé "pravdy" vydrží pár set let, jiné pár tisíciletí. Dlouhý počet mayského kalendáře současná věda potvrdila, znáte odpověď proč Mayové to mohli vědět? Já odpovědi nabízím http://www.nejsmeovce.cz/posts/superview/21, vy zatím jen rejete a oháníte se cizím peřím Feynmana a dalších.

Vaše logika je zkrátka jiná, mechanická. Možná jste se doslechli jako já i o "fuzzy logice", možnosti či nutnosti reagovat pouze s dostupným objemem poznatků. Využívám její efekt v Karaodynu i zde. Až jeho používání bude běžné, tak si vyzkoušíme, čí pravda líp funguje, ano?

Vaše poznání se do mého vejde, moje do vašeho nikoliv.
Pánové pépéčko a 193, ošetřujte si své kostlivce, já si ponechám své šarlatánství a nedoučenost. Doufám, že mi aspoň prozradíte svá ctěná jména, moje už znáte. Rád si o vašich nových či starých, ale úspěšných myšlenkách také něco přečtu.

280217

12.12.2012 08:21

Ropa, uran, apokalypsa

RE: Začal oficiální prodej 1MW E-CAT

janko 85.?.?.?

Největší chybou, kterou jsme se "naučili" - je současná neschopnost oddělit to, co funguje v teorii a to, co funguje v přírodě, v okolní realitě.
Člověk je už takový, že si vždy vyrobí přístroj, kterým dokáže nějaký teoretický předpoklad. Takhle jsme se dostali od strun u houslí ke "strunám" v teoriích.
Začít se musí jinde - oddělováním toho, co patří do teorie a toho, co si můžeme ověřit bez matematiky a jejích nástrojů.
Tím "jinde" jsou POJMY. Slova o jevech, které UŽ FUNGUJÍ - a mají své názvy odvozené z toho fungování.
Asociační řady je třeba opravit - a se vší neskromností hlásím, že nástroj na jejich opravu existuje, souvisí sice s přepisem mnoha částí fyziky (zatím popisované hlavně skrze matematiku), ale to nevadí. Naopak, uvolní se napětí mezi odborníky a "odborníky" a běžnou populací.
Jedním ze zavedených nešvarů je chápání pojmu "energie". To slovo spojuje hodnotu pohybu v podobě potenciálu - připravenosti k pohybu. A asi zatím nikdo z nás neví, jak vznikl samotný "POHYB", imPULS, nutný k onomu "třesku" - takže boha si můžeme klidně ponechat. A všechno ostatní už dovedeme s dnešním stavem informací seřadit do plynulé, bezchybně fungující řady navazujících pojmů. Zákon AKCE/RE/AKCE zatím funguje, mohl stát i na počátku všeho.
Teda - nevím, jestli to umíte seřadit i vy, ale mě se tahle činnost docela daří.. [smích] (i když ji mnoho lidí zatím ještě nepřišlo "na chuť"). Potenciál spotřebovaného "času pohybu" ("čas" je zdrojem i efektem pohybu!) je schovaný v teplotě prostoru, že jej "rozmrazujeme" svou energií vnímání a myšlení, to snad už někoho napadlo, to další si pak může najít nejen na http://www.nejsmeovce.cz/books/view/7

280418

ach jo, kdy už lidem dojde, že ve slově "léky" chybí krásné, české "č" uprostřed. Léčky (kurvítka) jsou poslední nadějí ekonomiky, postavené na "trvalém růstu". A je pouze na nás, kdy se vrátíme k zodpovědnosti za vlastní zdraví - a nemocnou psychiku budeme léčit mluvením místo chemií. Jednostranná odbornost v mnoha oblastech se už dostala za hranici, kdy ještě pomáhala. Dnes už jen škodí, neumíme(te) si cokoliv zařadit do širších souvislostí. Tak širokých, které člověka dovedou k pochopení nástrojů, potřebných k ovládání populace.
"Protokoly sionských mudrců" mohou být stokrát nazvané podvrhem - přesto se jejich program naplňuje s dokonalostí, vylučující podvrh. Jen místo "černého krále" mají míšence Obamu - proto může být - a zřejmě i bude - pokračování světovlády jiné.
Chemická léčba už přináší své shnilé ovoce. Na "ovoce" ekonomiky a jednostranně popisované fyziky také dojde...

281093

01.01.2013 06:48

Každá lidská emoce je nyní klasifikována jako duševní porucha

RE: Co je imperializace normálnosti?

janko 85.?.?.?

Pane Mareši, jazyk je zrovna tak živý jako ti, kdo jej používají. Je souhrnem i nástrojem inteligence národa, který jej přetváří přijímá za svůj základní.
A protože asi nevíte, proč čeština přijímala cizí slova v podstatě jen z latiny, němčiny a teď z angličtiny - nemusíte ani vědět, jaký objem poznatků vyjadřuje ono spojení dvou symbolů = "TO".
Jakmile se vžil výraz "vo...vo...votom...to je" (samozřejmě prvně použitý ve formě "přesahu skutečnosti" (= humoru) - tak vnímavému člověku může "dojít", že dvakrát užité "to" v příčinné vazbě znamená cosi jako obrácení směru = zrcadlení objemu poznatků, které se vejdou do slovíčka "to". A toto zrcadlení je i tématem článku, ukázat neschopnost systému, postaveného na nepřetržitém růstu, ale bez odpovídajícího podílu osobní práce.

Na mnoho lidí čeká ještě hodně "křivých zrcadel", kterými je tento dožívající systém udržován v mediálním forma/línu.
Naše mateřština je živým pokladem, Davidem mezi Goliáši - a jeho doba přichází.

Pacientka na videu, které jsem si dovolil komentovat z pohledu také "paci/enta" (entity, podávající ruku [smích] - by také splnila podmínky nějaké psychiatrické léčby. Věřím, že mnoho zdejších čtenářů "nevydejchá" ani příběh její nemoci, natož můj komentář... http://www.nejsmeovce.cz/posts/superview/24

281276

01.01.2013 07:09

Každá lidská emoce je nyní klasifikována jako duševní porucha

RE: Co je imperializace normálnosti?

janko 85.?.?.?

...ženská, nepleťte si, čí je to problém. Téma jste otevřela sama, byl to především váš problém. Ostatním čtenářům jejich řady asociací nabídly přibližný či přesný význam toho spojení.

Vaše jazykové puritánství neodsuzuji, nabídla jste mi okénko do své povahy. Vždy musí existovat ti, kdo se nespokojí se stavem, který konzumují. Moudřejší žena, zdánlivě se stejným problémem - by asi poukázala na podivnou vazbu slov také, ale asi by současně nabídla lepší formulaci, nemyslíte?

281277

07.01.2013 23:28

Zbigniew Brzezinski jako zrcadlo amerického propadu (I)

Posun modelu Brzezinského

janko 85.?.?.?

jeho čtyři oblasti (vojenská, ekonomická, technická a kulturní) se během doby spojily do finančně/mediální a technologicko/vojenské. Jsme svědky posledního přechodu, kdy se chlapci od moci snaží finanční a vojenskou moc převést do řízení distribuce potravin a otravin (=léků) skrze distribuci vody (pobliotik typu Cola apod) + celkově = řízením počasí (chemtrails, HAARP).

Ale narazili ve zbývajících oblastech, technologický náskok Iránu (nadace Keshe) - a dosažení růstové kapacity "jazyka" matematiky (v krachujících aplikacích úročení, ekonomiky, ale i fyziky).

Dochází k vyrovnávání stavu informačních hladin, ti, kdo už od nastavení letopočtu (=programu pro řízení populace) znali skryté (velmi silně utajované!!) vlastnosti asociačních řad (ve zdvojeném řídícím centru vnímání a myšlení člověka), kterými populaci vedou skrze znásilněné učení o "křestu" k cílovému rozhraní projektu pro dva tisíce let = do symetrií letopočtů v období 1991- 2002, ti ztrácejí ve vojenské a medicínské oblasti.
Milník v podobě symbolu data 21.12.2012 měl zřejmě nastavit (skrze účinky programů CERN) období neviditelné vlády "boha", mluvícího libovolnému člověku přímo do mysli (PSI technologie, Brejvík a jistě i další...). Jazyk tak měl dostat úlohu "telepatie naruby". K vládnutí vždy stačilo a stačí udržovat v populaci strach. Libovolným způsobem.

Demonstrace magnetických technologií Keshe (převzetí a přistání dronu letounem "ad UFO") mělo patrně ještě pokračování sestřelením USA podobného letounu (http://www.novinky.cz/koktejl/289350-explodujici-ufo-nad-sacramentem-je-nevysvetlitelnou-senzaci.html ) ...a navazující konferencí "O Iránském jádrovém programu" v těchto dnech.
Zkrátka žijeme v informačním podsvětí, pečlivě udržovaném (jako ve filmu "Sexmise")

..jak s tím vším souvisí kvalita naší mateřštiny, o tom je také tato doba. Na počátku prý bylo "Slovo", ale na každém konci je vždy dvojice JAZYKŮ, jeden s vyčerpanou kapacitou růstu - a druhý, který nabírá dech....

281792

08.01.2013 19:29

Zbigniew Brzezinski jako zrcadlo amerického propadu (I)

RE: Posun modelu Brzezinského

janko 85.?.?.?

..kvalita češtiny je téma života nás všech, do každého písmene (symbolu), které lidstvo formuje a užívá - je zapsána historie až k počátku, ke zrození téhle galaxie. Politika - řízení populace "Slovem" - se odvíjí od znalosti toho, co je za slovy, od emočního náboje v každém písmenu.
Ale to je pro většinovou populaci zatím nepřijatelné téma.
Něco najdete na "Nejsmeovce". S odkazy je to slabší, jde o nový pohled na fyziku lidské existence včetně nové referenční struktury pro vnímání smyslu slov.
Jakmile pracujete převážně s intuicí (se samovolnými vazbami mezi slovy nebo událostmi), musíte ke sdílení vytvořit jiný ucelený obraz o povaze světa (= systém pro řazení poznatků), podobný principu puzzle (= fraktálů). Vhledy do možností (v politice, ekonomice, ve fyzice..)jsou pak vedlejším efektem, o něco lépe podpořeným reálnými událostmi.
Pan Stwora nemá moje vstupy rád, proto zveřejňuji své poznatky (některé kostičky puzzle o fungování "vrstev živosti" ) na svých stránkách.

281824

15.01.2013 23:45

V Česku už zase „pod jednou či pod obojí“

RE: Stále stejné mletí prázdné slámy

janko 85.?.?.?

...inu, zkusil jsem užít svůj rozum, výsledek máte tady:
http://www.nejsmeovce.cz/posts/superview/25

když dva dělají totéž (rozmnožují svůj majetek), nemusí to být totéž....., dost záleží na tom, jakou rychlostí a jakými prostředky si kdo majetek (nebo práva k jeho řízení!!!) pořizuje.

282473

15.01.2013 23:58

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Ani ja... Nesouhlasím...:)

janko 85.?.?.?

ad stěhování lidstva... http://www.nejsmeovce.cz/posts/view/21

282475

16.01.2013 15:50

Miloš a Karel, profíci doby

RE: Schwarzenberg

janko 85.?.?.?

...ezoteriku do toho nepleťte, článek je jen o dvou rozměrech doby, kterou můžeme ovlivnit svým životem. Zemanovci uvažují v rozměru cca 120 let - pro většinu populace se pohybují ve známých vodách.
Rodové majetky "vládců světa" vyrostly na zkušenostech s ŘÍZENÍM populace od období Atlantidy, Egypta a "Římského klubu". Projekt pro přicházející dobu má své mezníky, které lze překročit až v určité hladině "inteligence davu/množiny". Asi nejsme(te) teď schopni vnímat situaci z pohledu lidí z Bilderbergu. Je zkrátka rozdíl mezi slovem "ovládat" a "řídit" ...chod světa.

...a tenhle rozdíl jsem chtěl v článku vystihnout, obrovské majetky mají obrovskou/dlouhou historii, ze které pramení zkušenosti o tom, co je podstatné pro desetiletí - a co pro staletí. Zeman nemá v genech historickou zkušenost vládnutí, mele z nedávné "vody zlodějů".
Schwarzenberg tu historickou zkušenost i moudrost sice má, ale media ji interpretují účelově. Např. české občanství měl vždy, do ciziny ho vyhnali komunisti, nešel dobrovolně.

V mediích je vidět snaha "držet českou basu" v rámci období od "února" - proto Zeman možná vyhraje - a tím dostaneme další lekci naší blbosti - přebarveného Klause z Moravy. Ale zřejmě naše populace tu lekci ještě potřebuje.

Málokdo tuší, že dobré řešení existuje a postupně se realizuje, z Iránu (http://www.nejsmeovce.cz/posts/view/23), ale vykládejte to týpkům, co znají jen práci, hospodu a zprávy Novy.

Vtipná doba začíná dnešní nabídkou státních dluhopisů místo peněz hochům z katolické církve - přijetím nabídky vlastně církev potvrdí hodnotu naší země místo aby nám ji vzala. To je od Kalouska a KS vypočtený a přesně načasovaný manévr, gratuluju. A hned další - Kalousek uvolnil dnes pár miliard pojišťovnám na obnovení smluv.
Zkrátka některé hrůzy mohou dostat zcela jiný obsah, když se na ně podíváte z pohledu A INFORMACÍ těch, kdo je instalují.

.....nejen nadace a technologie Keshe je oříšek, o kterém většina lidí ví prdlajs.
Blbec vidí, že KS neumí pořádně česky, blbec není schopen sledovat obsah jeho slov. Zemanova zdánlivá "bojovnost se systémem" končí, když se láme chleba, dvakrát už to ukázal. Myslíte, že starého psa naučíte nové kousky? Nikoliv, to platí pro oba. Takže je na čase začít sledovat to, co je za brblavými slovy - a co je za verbálním kaskadértvím....

282528

16.01.2013 16:03

Otevřený dopis panu Karlu Schwarzenbergovi

RE: Otázky profánního člověka (stojící mimo lóži) zednářskému zasvěcenci...

janko 85.?.?.?

...kdybys tak človíčku aspoň tušil, že Češi jsme zrcadlovým obrazem židů, stejně mazaní i stejně moudří. Jen jsme si museli pár (=dva tisíce) let počkat, než se to projeví veřejně. A víš proč? protože jsme pro každou srandu připravení.
(sranda=připravenost na průser)
[smích]

282530

16.01.2013 20:02

Miloš a Karel, profíci doby

RE: Schwarzenberg

janko 85.?.?.?

ano pane,
a) cílem i efektem toho dluhu je zhodnocení, dluhopisy jsou dokladem budoucí hodnoty státu, jinak by snad nebyl důvod je vydávat.... [smích]

b) v každé "organizační sekci" dochází po určité době fungování k dělení = vzniku dvou či více rozdílných názorových frakcí.Tak funguje vše v přírodě - s rozdílem v tom,, že "dělení buněk" vede k růstu organizmu trochu jinak než dělení "buněk=vrstev" v orgánech řídícího "organizmu". Pokud věříš, že jede všechno podle protokolů, tak jsi nepozorný k výkladu detailů. (viz můj článek o Iránu a nadaci Keshe)

c) kdy byl Ratzinger u Bilderbergů?

282546

16.01.2013 20:09

Miloš a Karel, profíci doby

RE: Schwarzenberg

janko 85.?.?.?

...kdo chce kam, pomozme mu tam. Vám už asi není pomoci, užijte si to peklo, když jej přivoláváte. Když cestu k lepšímu nevidíte, tak aspoň mlčte, fňukalů je přebytek.

282547

16.01.2013 22:36

Miloš a Karel, profíci doby

RE: Schwarzenberg

janko 85.?.?.?

...šmarjájózef, klasika je přeci v tom, že příjemce dluhopisů dostane dluh se všemi závazky zpátky. Situace je ale jiná, když emitent i příjemce vědí, že si předají v nedohledné budoucnosti místo peněz jen část bubliny s názvem "státní dluh", nabídka dluhopisů církvi je pro mě geniální tah černého ptáka Kalouska, pokud to vymyslel sám.

Je dobré vědět, že vlastníkem státních dluhů je "MOC" několika židovských rodin, které ale už nějaký čas (viz Bilderberg) vědí, že jejich původní plán skrytého řízení světa je v čudu díky internetu a Iránu. Poslední baštou původního plánu jsou Čechy, přesněji hodnota našeho jazyka (etnický či jiný jazyk svou strukturou posunuje poznání lidstva, viz latina a matematika)

Proto zvou "do klanu" Schwarzenberga a lidi od Havla, hledají prostupnou a postupnou cestu k odpovídajícím podílům na moci, která už nemůže být tajná, protože se o ní profláklo už příliš mnoho informací. Vytvořit problém a jeho řešení nabídnout - to je stále v kurzu. Církevní restituce a jejich konečné řešení přijde až v době, kdy bude známější kvalita češtiny, myšlení tímto jazykem. Spolek Bohemian Growe to ví, vím to i já.

Výsledky propadu skupiny, která nevzdává původní plán jsou už vidět. Obama se jako "černý princ" neosvědčil podobně jako Havel nezvládl úlohu "bílého koně".
Po prezentaci technologií Keshe běží vyjednávání s Iránem o iránském "jaderném programu" ve kterém vůbec nejde o klasické "atomovky", ale o tom, jak šikovně lidem vysvětlit, že podobné technologie má "západ" v šuplíku od doby Tesly a nacistů. Příběh Davida a Goliáše běží v mnoha vrstvách informovanosti.

...některé informace ti zkrátka docvaknou až později.
Nikdo už nechce válku, ale také nikdo z mocných nechce "ztratit tvář". Tak se děje to, co se děje. Klaus a jeho parta má po rybičkách, vsadili na špatnou kartu. A budou si taky zachraňovat tvář. A o to vlastně jde v souboji "zemana s knížetem". Možná že druhá "plichta" (= Miloš jako poradce Karla) by byla optimální pro další "kolo dějin".

Je to pro většinu populace trochu scifi, ale ti dva z filmu "Sexmise" taky docela zírali, co se všechno děje "nahoře"...
..dá-li mi Vladimír šanci, tak budu toto scifi postupně přibližovat běžnému chápání. Zatím Vladimíra moje komentáře a články "nudí" (štvou?), to mě mrzí.

282553

17.01.2013 08:32

Miloš a Karel, profíci doby

RE: Schwarzenberg

janko 85.?.?.?

Gravitace je forma magnetizmu, vyváženého silového vztahu mezi Zemí a sluncem. Věda to má trochu jinak, vychází z jiných principů=pohádek.
Jakmile dovedete vytvořit okolo sebe (nebo letounu) magnetické pole dost silné, tak si drona přilepíte k letounu. Tatáž síla u člověka se jmenuje "charisma", také přitahuje.... To zaprvé.
Za druhé:
Jakmile Keshe tvrdí, že jejich letouny jsou rychlejší o řád, tak zřejmě našli způsob, jak tuto magnetickou sílu formovat ve směru letu PŘED letounem!!. Pro nás je to cosi jako obal letounu, který má některé vlastnosti vakua a lze jej zevnitř směrovat.
Letoun následně pouze vyplňuje ten prázdný prostor před sebou. A protože je jeho součástí, nevztahuje se na něj setrvačnost, platná v okolí.
Technicky jde pouze o vytvoření "POVRCHU" = rozhraní mezi dvěma různými prostředími.
Za třetí:
...pokud s chcete potkat s jiným pohledem na fyziku, tak na mých "ovčích" stránkách několik základních kamínků je. Přestavba myšlení a řazení nových poznatků je na talíři", příbor má každý svůj...

282569

17.01.2013 13:39

Miloš a Karel, profíci doby

RE: Schwarzenberg

janko 85.?.?.?

milý ppppp, pokud něco má PROJEV - změnu vyvolanou působením této síly - pak je trapné tvrdit, že "to" neexistuje. Elementární selská logika je totiž lepší než ta vaše, odvozená z deklarovaných vztahů mezi teoretickými pojmy.
Jste zajatcem určité terminologie, to je vaše škoda. Jste pokračováním těch, co tvrdili, že něco těžšího než vzduch nemůže lítat.
Na rozdíl od vašich "elektrických částic" si já mohu na obyčejných magnetech tu sílu kdykoliv ověřit. Existuje a funguje, tečka.
Ukažte mi tu vaší "částici" v provozu, rozsviťte žárovku přidržením v dlani, nestojím o obrázek něčeho, o čem sama věda neví, co to je.
Obraz je vždy jen předstupněm anebo následkem pohybu čehokoliv.

..tak prosím jděte do míst, kam patříte, výběr nechám na vás.

282590

17.01.2013 22:17

Miloš a Karel, profíci doby

RE: Jeste ke gravitaci...

janko 85.?.?.?

..ad diskutárna/forumm - pod každým článkem je možnost diskuze, ale jen pro registrované, nestojím o diskuzi s anonymy.
Co se týká vašeho pohledu, nemám co dodat, vyjadřujeme se sice česky, ale pod slovy chápeme jiné souvislosti. Písemně to nelze vyřešit, to už jsem zjistil. Takže buď necháme dozrát čas - anebo se někde sejdeme. Pro svá tvrzení argumenty mám, ale v mnohých větách se míjíme oba s cílem. škoda.
Planety okolo slunce opisují v komplexním pohledu "šroubovnici", protože sllunce se vúči středu galaxie pohybuje po jakési "kružnici", tudíž planety při otáčení okolo slunce za ním "vlají", otáčivý pohyb okolo slunce + pohyb slunce okollo středu galaxie pak vytváří tu šroubovnici. Rusové na to mají video animaci, nemohu ji najít.

282630

17.01.2013 22:36

Miloš a Karel, profíci doby

RE: K cenzure reinkarnaci

janko 85.?.?.?

..naštěstí všechno,, co se stalo, to se zkrátka stát muselo, směry jednání vedly k jediným možným průsečíkům a tedy i událostem, které se staly.
Cesta do historie ukazuje postupně celou špínu, za kterou je zodpovědná banda, která si brbli přizpůsobila svým potřebám. A to jen pokračuje. Možná se potvrdí historie, kterou popisuji zde http://www.nejsmeovce.cz/posts/view/21, možná si jen tak fantazíruji. Bez vstupů do fantazie by ale lidstvo brzy vymřelo....
(ssledoval jste dnešní TV diskuzi Kadlíka a Milouše? pro mě je favorit zřejmý, už tím, že si na klopu dal placku s pankáčem Kalouskem. tomu říkám vypálený rybník, když si na sako dám největšího nepřítele lidí. Kadlík má šmrnc, snad i pro dost dalších lidí.

282633

17.01.2013 22:40

Miloš a Karel, profíci doby

RE: Knížepán platí dobře, že?

janko 85.?.?.?

...víte anonyme, čas i lidé zrají. Zkuste si na tenhle váš názor vzpomenout za pár let...

282634

18.01.2013 12:37

O Schwarzenbergově prezidentství bylo možná rozhodnuto už v roce 2008

RE: S křížkem po funuse

janko 85.?.?.?

Vladimíre, váš server se za posledení týden velmi změnil, z vašeho článku vnímám, proč nemůžete vstřebat podporu Schwarzenbera od lidí jako Svěrák, Menzel a další, kteří znají povahu lidí lépe než vy.
Na "ovcích" visí další moje úvaha, které asi neporozumíte spolu s mnoha zde reagujícími lidmi. Sahá hluboko do historie, kterou jsme se naučili vnímat určitým způsobem. Je těžké změnit své základní smýšlení o tom, co je spravedlivé a co ne. Majetek si kradli vzájemně všichni po sobě jdoucí vládci, to asi víte.
Až do doby, kdy se všechen majetek převedl na zdánlivou hodnotu nějakých papírků.
Je rozdíl v hospodaření s těmi papírky - a rozdíl v hospodaření se skutečnými budovami, továrnami a přírodou. Někdo se to učí celý život, jiný to ukradne silou, naposledy v "únoru".
...možná někoho trkne masáž, která se teď spustí na Šláfen/berka, tady vás ale asi moc nebude....

Pokud přenesete přes srdce zveřejnění článku "Placka na saku", tak možná uvidíte i vy souvislosti jinak. Mě to trvalo asi týden, každého nás přesvědčí jiné zdůvodnění toho, co se děje. Moje "odmaskování" je tady: http://www.nejsmeovce.cz/posts/superview/26

282699

18.01.2013 21:24

O Schwarzenbergově prezidentství bylo možná rozhodnuto už v roce 2008

RE: S křížkem po funuse

janko 85.?.?.?

...ach jo, čipy dojdou pouze do karet, v mojí verzi Základního příjmu nikde o čipování nic není.
..ale samozřejmě si věřte čemu chcete, blbec vždy zvolí jen takové řešení, na které dosáhne.
..a představte si, že znám už několik lidí, co to nebe na zemi začali budovat. Nejde nám to moc rychle, ale postupujeme.

možná i vám dojde, že když "příkrý rozpor" přesáhne určitou mez, tak se koná změna k lepšímu. Že ji nevidíte růst, to je váš problém. Čipy do těla ale tím zlepšením nejsou, to máte pravdu.

282741

18.01.2013 21:29

O Schwarzenbergově prezidentství bylo možná rozhodnuto už v roce 2008

RE: S křížkem po funuse

janko 85.?.?.?

babi, babi, je fakt, že tahle volba ukazuje, kdo je v obraze a kdo ne. Měla jste často dobrý vhled do situace,, škoda...

282742

22.01.2013 07:41

Zemský škůdce prezidentem?

síla práva

janko 85.?.?.?

Každá argumentace plyne ze znalosti problému. Pan Dvořák vidí uplatnění práva v kauze Kosovo tak, že je pravda na straně Kosova, že krást je spravedlivé.
A zapomíná - i v ostatních kauzách na to, kdo pojem "PRÁVO" vymyslel - a která skupina lidí jej naplňuje. Tak mu pomůžu.
Právo naplňují je vždy ti, kdo mají SKUTEČNOU MOC. A ti píšou dějiny.
Pan Dvořák ví, že za uznáním Kosova je stejná banda, ve které SEDÍ A SPÍ i Schwarzenberg, ale proč také nedodá to, co ví každý ženatý člověk a vdaná žena - když je moc nade mnou větší (anebo pitomá), než sám zmůžu, tak radši mlčím a nechám, ať se znemožní sama.
Pro partnerské problémy si kšeft našli psychologové a samozřejmě "práškaři" - na mezinárodní právní problémy mají mocenské skupiny své pomocníky v ekonomickém a vojenském "tlaku na pravdu".

..to, že někdo v manželství drží hubu je stejné jako když drží hubu ve vládami lumpů, se kterými ho kdysi daný slib svázal.
Teď má šanci ukázat, jaký kdo je doopravdy.

Jiný pohled na bandu "lumpů" okolo Bilderbergu jsem tu už uvedl. Víte, je to jako s fackou, někdy jich člověk musí dostat několik, aby se na zlo podíval ne ze své stránky, ale ze strany těch, kdo jej aplikují. I když jsou v jedné bandě (ve stejném partnerství), tak osobní sympatie přesně určí na KAŽDÉM Z NÁS, kdo tíhne spíš k lumpům a kdo sice vědí, co trpně přihlížejí, ale nemají sílu (mandát) sami změnit situaci.

...nebo jste snad od Zemana slyšeli, že chce vrátit Česko mezi ty slušnější země? A nebo jste si nikdo nevšimli, že už jsme jediní, kde hajzlové mají větší pravdu než ti slušní?
Copak nedovedete rozlišit rozdíl, kdy někdo k majetku přichází postupně v řádu staletí - a někdo si ho prostě ukradne (komunisti) a vede ho od desíti k pěti za pomoci "práva" i "ekonomiky".

Zbraní nás všech jsou slova a náš cit pro pravdivost.

...tak prosím pana Dvořáka, aby si ohlídal svojí ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST. Poznat v hejnu lumpů toho nejmenšího - to je , o co tu jde. http://www.nejsmeovce.cz/posts/superview/26
(pane Stwora, vím, že link kopíruji už po několikáté, nebudu se zlobit,když příspěvek smažete. Každý máme kousek té svobodné vůle mnohdy i v nechtěném partnerství)

..a ještě k videu: na pochopení stavu v součsnosti je třeba znát cestu, která k němu vedla z hlubší historie. To oponenti nechtěli slyšet, operují s fakty VÝSLEDKU historickéHo VÝVOJE, našli nejbližší, nikoliv POTŘEBNÝ klacek. je to jako když jdete na koncert, odložíte kabát - a pod ním jste nazí.

..ale někomu úlohu historie vztahů nevysvětlíš, zrovna jako pitomé manželce nebo blbému manželovi....

283083

24.01.2013 20:39

O Schwarzenbergově prezidentství bylo možná rozhodnuto už v roce 2008

RE: S křížkem po funuse

janko 85.?.?.?

..pouze blb se obelhat nechá, ti ostatní hledají zdůvodnění. Máte před sebou ještě dost práce anonyme.

283400

Davide Nešťastný, každý se rozhodujeme v rámci toho, čemu uvěříme. To pak i děláme. Tenhle test české populace nám Příroda dopřála jako "další poslední" možnost vidět širší dopad toho, co se děje.
Tady na Zvědavcci se kvůli volbám vytvořil fanklub Zemana, jinde zas fanklub knížete.

Smůla je v tom, že zkušeností několika desetiletí historie, ze kterých vychází Zeman - a znalost procesů "řízení Země" ve staletích, ze které vychází Schwarzenberg - to jsou kategorie, které ovečkám, nejen zde, nic neříká.

Je pravděpodobné, že jeden fanklub bude v sobotu jásat, druhý nadávat - je to tak pokaždé. Podobně jako vj66 se hlásím ke knížeti. A vím, že volba Zemana nám přinese další "přesdržku" - zatímco volba Schwarzenberga může vrátit Čechy mezi kulturní země. Nemusí, ale může. Síly, které kočírují tento svět silou - ty mají za sebou media i zbraně. Ale ti, co vymysleli peníze a úrok - ti už vidí dál, vždycky dál viděli, protože znají tu historii, o které nám neřekli (pokroucení úlohy bible apod).

Zdejší někteří mezci netuší, s jakými kompromisy se musí někdy "šéf resortu" smířit (= hlasovat). Síly, které jsou ve hře o podobu světa - ty zná jen pár lidí na tomhle světě. Situace dozrála, volbu máme každý.

Přestavba našeho myšlení je už ve dveřích, emoční polarizace občanstva je klíčem k tomu, aby se ukázalo na každém z nás, kde je kdo. Proto si prosím zapamatujte svoji volbu, určitě se vás na ni někdo někdy zeptá. Lámání chleba nejen pro Evropu se děje v těchto dnech, události okolo iránských objevů (=technologií řízení magnetizmu) s děním u nás velmi souvisí.
60 let vymývání mozků komunizmem a jeho překabátěnou "demokratůrou" nutně vedlo k této emoční polarizaci nás, převlečených židů. Židovství je totiž způsob a stav myšlení, to ostatní už jsou pouze nástroje.
Těším se na obracení "Ferenců Pištorů"..... [smích]

283447

25.01.2013 11:03

Návrat majora Zemana

Richarde, králi náš...

janko 85.?.?.?

..kdybyste tak věděl, jak se mýlíte. Ale počkejme si.
To, jak vidíte vztah k Rusku u převlečených zlodějů v kabátě smečky, která doteď vládla - to vypovídá o neznalosti "hry na jednu bránu" v globálním měřítku.
...každému otevře oči jiná událost, nemá smysl přesvědčovat přesvědčené, čas to umí líp.

283451

29.01.2013 10:17

¡No pasarán!

RE: Konec nečasu?

janko 85.?.?.?

nikoliv konec, ale začátek. Zeman vládu neodvolá, leda kdyby se pomátl. Je to o vypuštění rybníku a kapřících, kteří tomu brání. Zatím to ještě mnozí zdejší čtenáři včetně Vladimíra Stwory odmítají pochopit.
Moc, postavená na utajování chyby v peněžním systému je něco zcela jiného než moc, postavená na ukradení a udržování už vytvořeného majetku. A že ani udržovat jej klausovskozemanovská banda neumí - to vidíme dnes a denně na rozkrádání státu těmi, kdo umí krást ještě lépe. A poznat, který majetek je ukradený a který je vytvořený prací těch, kdo jej vlastní - to je nad síly mnoha z vás.

Tímto se loučím se Zvědavcem do doby, než opadnou emoce a objeví se nějaký rozumný článek.

283896

06.02.2013 09:23

Jakýkoliv útok na Sýrii je útokem na Írán

Hra o čas

janko 85.?.?.?

Každé zdržení útoků proti Iránu vede k prohře "západu". To si hoši od zbraní uvědomují. A potřebují veřejné mínění přesvědčit o oprávněnosti takového útoku.
Vrstvy vyjednávání ohledně utajovaných technologií na bázi Teslových patentů, které má západ, ale i Irán - o těch se v mediích nedočtete. Takže si užíváme "válku slov pro veřejnost" a můžeme jen tušit, jak těžké je hledat zdůvodnění pro cca 80 let utajování kontaktů s mimozemskými entitami - včetně dohod o "vzájemné výpomoci".
...je nás asi málo, kdo víme či tušíme, jaká skutečnost se připravuje za slovy o "Iránském JADERNÉM programu". Jaké "jadérko" poznali vědci z nadace Keshe. MNohým z erudovaných pozorovatelů ušlo, jaký význam mělo "ukradení a přistání dronu" na Iránském území.
Inu, za blázny jsou vždy ti, kdo předskočí dobu o víc než je většinová společnost schopna přijmout. Teslovi se to povedlo...., magnetická síla projevená nosičem (elektřinou) - ta ještě stávající názor na fyziku trochu potrápí.

284355

03.03.2013 10:09

Případ „bestie“ z Frenštátu pod Radhoštěm

RE: vězenská planeta

janko 85.?.?.?

Adame, čas funguje všude, kde existuje hmota. Vznik hmoty je PODMÍNĚN existencí času. V době, kdy nemáme těla, tak samozřejmě existujeme v bezčasovém prostředí = v informačních polích v podobě energetických balíčků - egregorů. A tyto egregory se pohybují ve zdvojené závislosti - jednak na vůli skupin lidí nebo jednotlivců, druhak na vnitřní kapacitě egregoru a jeho pozici ve vrstvách tzv. "fyzikálních sil".
Asi je pro mnoho z vás obtížné přijmout fakt, že si budete muset během nějaké doby přejmenovat mnoho "technických" výrazů na takové, které odpovídají jejich vztahu k množinové podobě skupiny lidí. A to jak těch živých, tak i těch, co zrovna tělo nemají. Informační pole napájíme svou emoční energií. Její složky známe jako magnetizmus a elektřinu, obě složky mají mnoho vyjadřovacích podob.
Většině lidí k pochopení pomůže otevření "Pandořiny skřínky" ve skutečném obsahu toho, co media označují jako "Iránský jaderný program".
...a na to si holt ještě musíme počkat, pronikání nových objevů ve fyzice musí postupovat souběžně s proměnou světového finančního hospodářství. Čekáme na to, až se hoši od peněz dovtípí, že "letící úrok" ze státních dluhů lze rozdat lidem v podobě vrácení daně z nezdaněné práce strojů. Tak totiž státní dluh vznikl. Nákup stroje neodpovídá zdanění práce tolika lidí, které stroj nahradil. Ale to vystudovaní ekonomové nevědí, mají nacvičené "klapky v myšlení".
Račte si znovu přečíst, jak by měl fungovat "Základní příjem"...
http://www.nejsmeovce.cz/books/view/2

285670

21.03.2013 16:32

Případ „bestie“ z Frenštátu pod Radhoštěm

RE: vězenská planeta

janko 85.?.?.?

nene, občanství se nestěhuje, není důvod přibírat žrouty. Shoda občanství s národností je přirozenou podmínkou. Musíš to trochu nastudovat a přijít s nápadem, a ne s dementi - takových je všude dost, takže lobogo, vážený..
V Emirátech můžeš pracovat, ale když práci ztratíš, máš jen měsíc na prodej všeho co tam získáš - a odchod. Bez pardonu. A je jim jedno kam.
..někdy se ta humanitární předposranost (starost o vychcánky) trochu moc přehání...

286834

21.03.2013 23:28

Případ „bestie“ z Frenštátu pod Radhoštěm

RE: vězenská planeta

janko 85.?.?.?

..šmarjá józef, nejde o tisk peněz. Přešlápněte si, problematika je jinde než vaše myšlenkové pochody...

286867

29.03.2013 14:44

Světový bankovní systém na pokraji smrti

RE: Kdo bedlivě sledoval posledních 20 let - VÍ

janko 85.?.?.?

...MoUdrostaku, posledních 20 ani 200 let nestačí, program je daný cca 2000 let tomu nazad. Přeměna bartrové výměny "kusů" na výměnu "vzduchu nad klávesnicí" je cílený vývoj, protože stále půjde jen o lidskou schopnost "proměnit informaci do hmotné podoby". A peníze jsou průběžným průmětem/nosičem/ tohoto cíle. Ti, co vymysleli úrok, ti už dlouho vědí, že ukládání zisků do baráků nutně přešlo do jejich vkládání do lidské práce v podobě daní a dluhu. Ale i tahle možnost vede k okamžiku, kdy se zjistí, že dluhy lidí ve státě (ve formě státního dluhu) jsou nesplatitelné, že císařovy šaty (vrátit 100% + 5 % navíc) zkrátka neexistují. Státní dluh je to bublina, vyživovaná setrvačností myšlení takzvaných ekonomů, spíš ekoňoumů.

Řešení příběhu peněz lze příběhem o dodatečném zdanění práce strojů, (stroj nahradil čtyři dělníky, ale zdaněný byl jen jeden, živá obsluha stroje). Je to sice jen jiná pohádka k té "o volném trhu" a dalších - pomůže ale ovečkám pochopit - a ekonomům umožnit - jak se ctí vybruslit z jinak neřešitelné situace. (Neberu-li válku jako přijatelné řešení).

Konec konců je i přeměna informace na hmotu (a zpět) prostřednictvím peněz jen náhradním řešením pro dobu, kdy už platidlem nebudou peníze či jiné "kredity", ale opět jen dané slovo = důvěra v partnera.

...a aby se toto mohlo podařit, je nutné rozpustit sílu peněz DOKONALE = tím, že zničíme důvěryhodnost bankovního systému i důvěryhodnost jakékoliv informace. Je pro NWO- i pro NWO+ nepoužitelný. Nahradí jej různé osobní a skupinové databáze myšlení, už dnes plněné systémem internetové komunikace, "Fejsdrbny" a dalších sociálních sítí, vytvářejících kredit člověka, aniž by si to mnohé ovečky uvědomily.

Chlapci v Bilderbergu zřejmě o nutném ukončení řízení společnosti prostřednictvím "peněz" vědí. Kreditka je jen zapínač/vypínač elektřinou řízeného stavu konta - a jako všude, tak i u nich je frakce pro silové anebo pro humánní řešení.
Tak se v tomto roce zkouší, která cesta je průchodná.

..a protože výkop silového papeže už proběhl, je zřejmé, že k práci dostala lidštější "klika moci".
Mě tohle došlo při volbě mezi "Karlem a Milošem", kdy jsem prorokoval, že se Zemanem musíme absolvovat ještě tu poslední "přesdržku", aby se i u nás ovečky probudily. (http://www.nejsmeovce.cz/posts/view/25 )

Rozpad kamarádšoftských struktur už postupuje, protože každý stupínek špíny má pro svou špínu něco na ty nad ním (jinak by projevil neznalost zrcadlové "administrace v mafii"). Toto také už probíhá - takže čekáme na pád člověka, od kterého se negativní domino začne pokládat. Ono i poslat manželku na Slovensko má také dvě opačné varianty.
Pozitivní domino už se staví také velmi dlouho, těch cca 2000 let, kdy bylo nutné zdánlivě smazat historii a úlohu jazyků pro "přeměn...

Automaticky kráceno

287316

29.03.2013 14:45

Světový bankovní systém na pokraji smrti

RE: Kdo bedlivě sledoval posledních 20 let - VÍ

janko 85.?.?.?

Pozitivní domino už se staví také velmi dlouho, těch cca 2000 let, kdy bylo nutné zdánlivě smazat historii a úlohu jazyků pro "přeměnu informace na hmotu a zpět". matematika je královna bez krále. Nejen Bardon a další nenápadní "stvořitelé" přicházeli na strukturu vrstev lidského vědomí a myšlení "z druhé strany", tedy ne/vědecky. Jejich ovoce nás teprve čeká. Až si uklidíme v hlavách nánosy vědo/mostí = mostů, které propojí mikro a makro svět. Za existenci těchto dvou "světů" totiž může mate/matika, a její rozpínavost do dvou opačných směrů od "nuly".
...všesměrový pohyb "z bodu a zpět do bodu" ale opačnost vylučuje užitím "dynamiky zdvojení" (symbolizované obyčejným křížem, křižovatkou se "spádem funkce").
Puls (= nádech/výdech = zákon akce/re/akce) je pak počátkem jiného, nematematického pohledu na fyziku, která už nepotřebuje další dokazovací nástroje, ale to je na jiné povídání....

287317

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 97 čtenářů částkou 16 036 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 3

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 10

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Měnové kurzy

USD
22,94 Kč
Euro
27,21 Kč
Libra
29,93 Kč
Kanadský dolar
17,48 Kč
Australský dolar
16,38 Kč
Švýcarský frank
25,37 Kč
100 japonských jenů
21,91 Kč
Čínský juan
3,43 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,45 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,10 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 627,05 Kč
1 unce stříbra
564,23 Kč
Bitcoin
297 863,35 Kč

Poslední aktualizace: 24.10.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?