Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1628 příspěveků, 13 různých jmén: <nic>, ACHJO, Fraser, HK, hledající, hledající a nalézají, hledající a nalézající, Jan Koňas, janko, sanok, Thomaas, thop, Včelí medvídek.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

..všechno má svůj důvod, průseRčíky se postupně spojují do stále většího chaosu. A ten nutně nemusí vyústit jako tradičně - do další války zbraní.
Všichni si už všímáme, že válka se odstěhovala do našeho myšlení, do postojů, podporovaných okolním prostředím - hlavně mediálními technologiemi. Ale i toto musí skončit - jak jinak - přesycením a nalezením "osobnostní parkety" (množiny podobných lidí).

Domino rozpadání starých struktur až do niterného prostředí každého člověka má jen jeden důvod - nutnost pochopit fungování lidské existence na jiném než cca 2000 let udržovaném "statusu quo". A nejen to, upravovat si zřejmě budeme i poznatky mnohem starší. Vznik a vývoj vesmíru, jak jej chápe věda, neodpovídá samoregulačním principům v existenci a fungování množin ve "vrstvách živosti", které věda chápe jinak, a hlavně nechápe jejich vazbu na teplotní, vlhkostní a zvukovou komunikaci.

Cílené omezování některých informací jen povede k rychlejšímu jejich nástupu v době, kdy se bude "lámat chleba".
On už se láme, "samostatnost" fungování křemíkových technologií brzy vyrovná logickou (= zipovací) funkci nás, "uhlíků". Propojování postupuje nejen prolínáním herních a komunikačních technologií. Ale vše má svou dobu rozpadu - i zrání.

287558

Dík za úcty hodnou odpověď MoUdrostaku, on ten nesoulad s "knihou" začal už ne zcela černým "papežem" Obamou. To, že vzdali "cestu kříže" nominací Františka - to nahrává jiné verzi knihy/programu, který zřejmě vnímá několik (tisíc?) lidí v českém kráteru.
BRICS jako přechod k nějaké formě "bitcoinu" by mohl postupně vytlačit potřebu řídit svět skrze peníze - vlastně jejich už dnes virtuální silou.
S tím souvisí "nahatost občana", která je také víceméně nedobrovolnou nutností k transformaci myšlení.

Trochu rychlejší posun zřejmě nastane v době, kdy široká společnost "objeví" chybějící část bible, popisující koloběh inkarnací dvoudílné bytosti člověka.
Průlet touto "informační dírou" by mohl začít v příštím roce, pokud se podaří zdiskreditovat pokusy o lokální války.

Fakt, že v Čechách je v současnosti největší "politická/obchodní informační tma" - mě vede k naději, že jsme připravováni na "překlopení", kdy společnost přijde na to, co církev ví už od doby Jana Husa - že čeština je nebezpečím pro jazyk, ve kterém byla koncipována etapa "křestu".
Nemá smysl se zde zabývat dovozováním souvislostí mezi jazykem a jeho významem pro ovládání stále většího prostoru, neexistence nahodilosti je sama dokladem souvislého směrování našeho vývoje (viz mé texty na "nejsmeovce"). Vrstvy "živosti" i vrstvy inteligence v prostoru spolupracují v naprosto přesných vazbách, jen se to blbě dá vysvětlit pojmovým materiálem, pro který máme v mozku jiné asociační "cestičky".
Zvuková podstata DNA (viz starší objevy v Rusku) je vázaná setrvačností myšlení - a s tím si poradí jen čas a nové události.

287616

Vladimíre, vy mě samozřejmě máte asi za blba nebo snílka, ale to, že svět se za nějaký čas obejde bez fyzického oběživa - to je zcela přirozený vývoj. Jen se patrně bude postupovat jinak než to zatím vypadá.
Přechod ke kreditu "daného slova" nutně vyžaduje rozpuštění stávajícího systému převádění zisků, vytvořených skrze dluh.
Je ale nutné aby dostatečná množina lidí pochopila úlohu směny výrobků skrze nějaký "společný jmenovatel" (barter/peníze/číslíčka na počítači/vzduch/...)..
Pak postupně dojde opět na hodnotu "daného slova" a hlídání půjček věřitelem/tichým společníkem.

287800

..ano Steve, s tím osvobozením celého lidstva z informačního podsvětí samozřejmě počítám. Jen se to nebude odvíjet od peněz, ale od jiného paradigmatu o člověku a jeho úloze v prostoru. Souvisí to s jiným pohledem na fyzický prostor + s několika "detaily" které unikly tvůrcům brble - např. ten o recyklaci člověka v jeho zdvojené existenci.
Možná vy to už víte, že náš datový potenciál ("duše") nemizí, nýbrž se ukládá v prostoru - zatímco těla se obměňují.
..až tato informace bude tak běžná, jako nesmysl o tom, že se elektrony naučily samy obíhat okolo něčeho, čemu říkáme "jádro" - pak si na mě snad historie vzpomene.

Zatím mi stačí, když budete vědět, čím se liší nahodilost od zákonitosti (stačí na to dvě slova, první má 6 písmen, druhé 9)- protože vždycky musí s něčím zásadně novým přijít jeden člověk. To vyplývá z odstředného a dostředného pohybu z bodu v prostoru. Ten "bod" (=myšlenková forma nějaké existence) byl také mimochodem tím, co způsobilo, že vznikl a rostl prostor, vznikl a funguje čas, vznikly vrstvy hustot + jejich obal=povrch.... a to, co my dnes nazýváme atomem.
..ale k pochopení jiné podstaty fyziky bohužel nestačí matematika, ale vystačíte si s češtinou - řazením vztahů mezi obecnými pojmy a logickou úvahou o počátku všeho. Tím počátkem počátků nutně byl obsah pojmu "NIC".

A teprve při určité zralosti lidstva lze z pojmového materiálu vytvořit příběh, ve kterém hlavní úlohu hraje UŽ EXISTUJÍCÍ STAV + NUTNOST najít pokračování od "nic" - nestačí vymyslet předpoklad a bavit se jeho dokazováním mašinkami, vyrobenými přesně za účelem takové tvrzení dokázat. To dělají lidi od doby, kdy šutr upravili na sekerku..., frajeřina je v seřazení existujících návazností, v nalezení vztahu k nejbližší existující situaci od "nic".
...ona věda si neláme hlavu se "vznikáním" (když hledala ten počátek všeho) - a to se jí stalo osudným, motá se a lepí protiklady, za které ale může jazyk, kterým ten vesmír zkoumá - matika. je totiž známo, že "jedna ruka netleská"...., pouze etnické jazyky v sobě zahrnují základy matematiky = počet. (např. oDVAha apod..)..

287810

08.04.2013 09:29

Světová finanční pyramida

...ach jo....

janko 85.?.?.?

Každá pyramidová hra má svou základnu - úrok Vidina "bezpracného zisku" (pokud pojem "práce" zúžíme na práci s hmotným materiálem), vytvořeného pouze spekulací=přemýšlením - ta nutně vede i k výtěžku této práce - známe ji jako "bublinkové peníze = vzduch nad podepsanou půjčkou.
Stavitelé finančního světa si v jeho dávnověku neuvědomili, že i "slibovaná práce" (= půjčka) má svou kapacitu, danou hodnotou "uživitelnosti" lidí, kteří půjčky svou prací (fyzickou i myšlenkovou) splácejí.
Nenažranost architektů tzv. ekonomiky nutně vedla k zacyklení = k návratu peněz do vlastnění a řízení zdrojů pro "uživitelnost pracovní síly" (určují ceny plodin, energie...).

K převodu původní výměny zboží/potravin vytvořením zprostředkovatele=peněz jsme (lidstvo) vytvořili urychlovač (pyramidu) pro nezbytné pochopení a vyřešení osobního vnitřního sporu mezi svou vloženou prací a odměnou za ni.

Chyba systému je v použití úroku, proto je třeba začít od něj. Nesplatitelnost státních úroků a souběžné posílení "uživitelnosti" populace nutně povede k obdobě lístkového systému , který ale dostane jiné jméno a širší obsah - "ZÁKLADNÍ PŘÍJEM" (německý projekt, viz http://www.nejsmeovce.cz/books/view/2 ).

Globalizace trhu si tento nástroj vynutí, použijeme nejprve "letící úrok", rozpočítaný na měsíční částku, připisovanou každému člověku (např. podle věkové skupiny - včetně přídavku od státu, který je zodpovědný za vznik a používání různých derivátů a dalších "urychlovačů zisku").
Někomu asi potrvá, než pochopí, že státní dluh obsahuje to, o co byl každý občan okraden špatně nastaveným systémem používání peněz kdysi v dávnověku, kdy "žil" chytrý zlatník Fabián, který vytvořil "papírky, nekryté vloženou prací"...

Nebude to práce na pár týdnů, ale už je třeba začít. Lidem s osobními a firemními dluhy tyto měsíční "potravinové lístky" na účet ani nepřijdou, použijí se na splácení jejich dluhů. Ostatní populace je použije podle svých potřeb.

Architekti ekonomiky by si měli začít hledat nějakou užitečnější práci, mohli by zatím uzákonit formu půjček, kdy věřitel je vždy fyzická osoba, plně spoluzodpovědná za společnou investici.

..a to se v dnešním globálním Banksteristánu nemůže podařit do doby, než dostatečné množství oveček pochopí onu základnu pyramidy a tuto kostru návodu k jejímu rozpuštění. Pak si změny vynutíme.

287822

12.04.2013 12:43

Prozrazená data z daňových rájů : V tomto skandálu je něco shnilého

...obrovské sumy peněz...?

janko 85.?.?.?

Ti, kdo vymysleli peníze, ti přeci také mohou přijít na to, jak jejich struktury a moc řídit - a jak je včas nahradit jiným systémem pro vytváření "hladin důvěryhodnosti".
Víme, že většina peněz s mnoha nulami jsou "bublinky" = peníze vytvořené spekulací pomocí nástrojů ke spekulacím vytvořených. Tudíž neodpovídajícím podílům vložené práce.

Je tedy přirozené, že "kop do vlastní branky" je tím, co může vrátit hodnotu peněz do rovnováhy s udělanou, nikoliv se slibovanou prací (ve formě půjčky či dluhu).

Je pravděpodobné, že "hoši od peněz" mají vymyšleno, jak si své ostrovy a blahobyt ponechat v rámci svých rodin a potomků, to nám budou asi dávkovat postupně. Stejným způsobem, jako nám vnutili fikci o státním dluhu. V Bilderbergu už dlouho vědí o neudržitelnosti stávajících nástrojů pro řízení společnosti. Kníže Karel a Venda Havel byli u nás prvním, ale neplatným pokusem změnit systém tou částí Bilderbergu, která odmítala silovou cestu (v současnosti stále fungující).

Nevím, jestli je princip a proces "bitcoinu" jejich dítětem, byť předloženým "nějakým hackerem Nakamotou", ale je třeba si uvědomit, že rody, historicky odpovědné za řízení společnosti skrze peníze, mají a budou mít své potomstvo, pro které už po mnoho generací tento svět formují.
Zde není prostor vysvětlit, proč a jak je možné, že po určitém období, na konci cyklu, který je ale svou podstatou pulsem (pohyb z bodu ven a zpět) příroda vyprodukuje jedince či dvojici, která nastaví parametry dalšího vývoje pro období mnoha generací. Z tohoto důvodu se také nastavují letopočty a jejich návazné body k předchozím vývojovým etapám.

288049

12.04.2013 12:44

Prozrazená data z daňových rájů : V tomto skandálu je něco shnilého

RE: ...obrovské sumy peněz...?

janko 85.?.?.?

Čeká nás s největší pravděpodobností nutnost připustit, že i Bilderberg a ostatní "nepřátelské aktivity" jsou v podstatě oříškem, který nutně musel ukrývat "šaty pro Popelku" do doby, než loutky, řídící světovou společnost, svým působením nastaví neudržitelnost v příslušných oblastech života.
Současný rozpad morálky, informační hodnoty téměř každé informace a používání nástrojů, které překročily své období použitelnosti (koupená media + kostlivec o prioritě hmotné nebo nehmotné "vědy") stále rychleji vedou k vytvoření nového paradigmatu.
Bylo nutné dojít až do rozpadu osobnosti každého člověka, aby bylo možné nastavovat jiné asociační vazby ke vžitým pojmům a procesům.

Snaha odtajnit konta bohatých firem a jedinců může mít výhodu v situaci, kdy nám "hoši od peněz" vysvětlí (přiznají), jak se vlastně dluh poplatníka vyrábí ze vzduchu. Pak budou moci své FINANČNÍ bohatství prohlásit za bublinky oficiálně - a smazat tzv. "státní dluhy". (...jinou cestou je použití "Základního příjmu", o kterém zde píšu už po několikáté).

Ale předtím si "chlapci od peněz" včas nakoupí další ostrovy a území. Protože plodiny a lidskou práci jim opět zajistíme my.
..a mohli by tak zopakovat strukturu, fungující cca 2000 let v násilné formě strukturou zrcadlovou, kdy řízení vzájemné závislosti bude probíhat na bázi dobrovolné vstřícnosti.
Ne všichni lidi chtějí něco řídit a ne všichni mocní mají potřebu stále "dělat drába". Nastavit "stříbrný věk lidstva" je vhodnou úpravou původní duchovní doktríny, stříbro se totiž musí občas leštit, zatím co zlato je netečné, a také vede k lenosti, k degeneraci systému, postaveného na pyramidě moci. Fraktální struktura prostoru i společnosti je ale z jiného soudku...
..a o tom...., o ...o tom ...toje.... [smích]

288050

17.04.2013 09:36

Světový boj o moc a zbraně hromadného ničení

Bilderberg - vládci světa...

janko 85.?.?.?

Cílem pro dlouhodobější udržení moci byla vždy snaha pro své potomky zajistit blahobyt.
Za chybu v uvažování autora považuji cílový stav - vidina absolutní moci totiž vede k absolutní samotě - a následně k degeneraci těch, co takovou moc měli. Historie to potvrzuje na mnoha příkladech.
V chování lidí z Bilderbergu vidím snahu najít formu přerozdělování bohatství tak, aby vznikl samořiditelný systém, postavený na kvalitách každého člověka, zapojeného do systému. Sběr dat ze sociálních, zdravotních a finančních sítí pak prostým porovnáváním skupin vytvoří "regály" skupiny lidí s podobnými zájmy, vzděláním, chováním a ambicemi.
Dalším porovnáváním (soutěže, výběrová řízení, testy) se v určitých intervalech vyberou vždy další vedoucí takových skupin.

...ono to vlastně takhle už leckde funguje, jen chybí sjednocovací struktura. K té se docela rychle ubíráme, jde vedle finančních nástrojů také o jiný popis fyzického prostoru a možností člověka v něm.
Pan Babáček na rozdíl od "odborníka" (ppppp?) se o nové principy zajímá - a přirozeně sklízí od zatuhlé skupiny odborníků pohrdání. Je to přirozená reakce nalezení "nepřítele" = soubor nových poznatků.

Proměna myšlení lidí souvisí s odhmotněním (elektrifikací [smích] ) peněz, propojením logiky myšlení s "elektřinou", kterou vyrábí naše tělo. Jedním z východisek může být struktura "bitcoinů", na další asi lidstvo přijde.
Kdo ještě dnes nepochopil, že vznik a užití úroku bylo chybou, na kterou můžeme velmi doplatit - ten nemůže ani tušit, co "stvořitelé peněz" v Bilderbergu sledují tím že "odhmotňují" zlato jako platidlo. Bohužel se to ovečkám musí podávat tak, aby si s ním ještě pohrály....
Konspirativní texty (con spiro - s pomocí energie ducha, duševní energie "vhledu") pouze nabízejí přemýšlivější skupině obyvatel hledat jinou logiku vztahů než tu, kterou nám nalévají odborníci na pravdu - koupená média...., hehehehe...


V době, kdy bude obecně známým faktem, že člověk je produktem těch částí mutací, které se přizpůsobily předchozí verzi "hustoty, hmoty či později organizmu" - pak budou i pro další "ppppp" informace z článku zcela běžné.

288236

17.04.2013 09:51

Cizincem ve vlastní zemi

RE: špunt za 4000

janko 85.?.?.?

Vladimíre, asi znáte ten vtip o automechanikovi, co si řekl za 30 vteřin práce stovku. Po dotazu rozhořčeného řidiče mu dal toto vyúčtování:
..utáhnout šroubek = 5 Kč
..vědět který = 95 Kč
celkem = 100 Kč

..jste v podobné situaci, nejste opravářem všech svých zařízení. Po doktorovi taky nechcete aby zaplatil, že vám vyřízl kousek střeva, které bylo slepé.

Takže případným zveřejněním jeho jména jen potvrdíte hladinu své emoční i faktické inteligence, skoro bych to být vámi nedělal.
On vám jen ukázal cenu informací.
Vy moje články/informace blokujete, protože jim taky nerozumíte. Ale příroda ví, co dělá, asi to tak mělo být. Naše karty života jsou vždycky rozdělené spravedlivě - jen přes více životů - a to většina lidí zkrátka neví. Stále přežívá doktrína, že po smrti už nic není - přestože je spousta dokladů o tom, že vědomí se jen odstěhuje do prostoru, kde je místa dost - tam, kde kdysi byl pouze obsah pojmu NIC.

288238

17.04.2013 21:30

Světový boj o moc a zbraně hromadného ničení

RE: Bilderberg - vládci světa...

janko 85.?.?.?

milý pane ppppp, asi nemá smysl pokládat mi odborné otázky EM pole - zrovna jako asi nemá smysl po vás chtít, abyste se na cokoliv podíval z jiného úhlu než z toho, který vás (de)formoval. Kdysi jste například uvěřil, že pan Bohr naučil elektrony obíhat okolo jádra. Opravdu víte, jestli obíhají všechny v jedné rovině - anebo má každý svou dráhu . a dohromady pak takové elektrony vyplňují prostor koule? A jak tu kouli dělá chudák jediný elektron vodíku? ...anebo že by atom nevyplnil kulový prostor?
Anebo tato odbornost už neplatí a děti se učí "kvantovku"?

Víte pane ppppp, ani deset "péček" vám nevezme vaše přesvědčení - a je jedno jakého oboru se týká. Můj příspěvek byl o řízení světa skrze finanční systém.

Fyzika, kterou jste se naučil, je poplatná nástroji, kterým ji zkoumá věda. A matematika - jak jistě víte - je pouze složkou etnických jazyků, kterou lidé v dávných dobách oddělili do systému, který zpracovává kategorii velikosti. Na etnický jazyk pak zbyla kategorie "smyslu sdělení". Proto se musí matematické věty "překládat" (vysvětlovat použité symboly a vztahy).
Bohužel asi filosofie nebude vaší silnou stránkou, takže si ponechte vaši víru ve své znalosti - a nechte Babáčky, Koňase a další lidi, kterým nestačí nabiflované poučky o tom, jak svět funguje.

...a když jste tak hrdý na svou logiku, tak popřemýšlejte, jestli základním, tedy nejjednodušším pohybem je rotace - jestli třeba neexistuje základna jednodušší - přímý směr. A jestli třeba neexistuje druh pohybu, který lépe vystihuje podstatu a vývoj objektů v prostoru....
Třeba takový pohyb z bodu do všech směrů a zpět - ten by třeba vytvořil jádro "atomu" bez nesmyslu, nazvaného "silná interakce", kde logika splakala nad zkušeností.
..je toho hodně, co se budete muset o povaze sil v přírodě ještě naučit - tedy když budete chtít, v což nedoufám.

288291

18.04.2013 08:50

Světový boj o moc a zbraně hromadného ničení

RE: Bilderberg - vládci světa...

janko 85.?.?.?

...ach jo, pppppéčko, s vámi je těžká diskuze. Nerozlišujete mezi úzce zaměřenou profesí a celostním, v podstatě filosofickým pohledem na dění ve světě.
Analýzu a syntézu jste snad schopen ve svém oboru zvládnut, ale chybí vám síla k hledání "vzniku".
Selská i vědecká logika nám ukazuje, že všechno, co existuje, to také nejdříve vzniká. Z toho se odvíjí otázky o vzniku času a prostoru - dnešní axiomy.
Je tedy třeba zjistit, jak vznikají či vznikaly i tyto věty a tvrzení, o kterých věda ani sedláci neuvažují.
A to je moje parketa, mám ucelený proces návaznosti pojmů, který začíná u pojmu NIC (u obsahu tohoto pojmu, protože i pojem a jeho definice mohl vzniknout až v době, kdy inteligence ve společnosti něco takového mohla připustit).
Je pro mě pak úsměvné, když se věda či "duchovňáci" ohánějí jmény těch, po kterých jejich poznání stoupalo.

Vycházím z pojmů, které popisují něco, co se dál nemusí dokazovat, každý trouba ví, že "pohyb, tlak, rychlost"... existují. Stačilo tedy definovat nástroj, kterým je třeba začít - a seřadit pojmy a další nástroje do souvislé, logicky bezchybné řady. Račte se tedy rozmyslet, jestli vám vaše vzdělání stačí - anebo jestli se chcete podívat i na jinak podanou historii a existenci "pohybových sil v prostoru". definici IBP (informačního bodu prostoru) najdete zde: http://www.nejsmeovce.cz/books/view/5

...a pokud vám přijde nesmyslné, že nějaký učitel hudby přepisuje fyziku, tak si vzpomeňte i na řadu těch, kdo vystudovali něco a objevili něco zcela mimo svůj obor. I o tom je moje "konina", fyzika bez teorie, dokládaná pouze existující řadou podobností.

288326

18.04.2013 09:59

Trh s papírovým zlatem kolabuje

...pěníze...

janko 85.?.?.?

Bublinkové peníze se konečně dostávají do procesu jejich proměny na pěníze a později na "pění", tedy zpěv a radost v životě, kdy hodnotu člověka a jeho aktivit určí průmět jeho skutků - do takové doby internetem a databázemi škol, úřadů...., dovedený až ke hranici samotného vstupu do myšlení.
..ano, nahatost našich činů (nikoliv myšlenek, ty představují budoucí hodnotu zlata) je jedním z předpokladů pro neexistenci oběživa. Peníze jsou také oblečkem pro tajemství "kupní ceny", na které je založen celý obchod. Tato etapa "urychlení vývoje prostřednictvím zisku" pomalu končí, protože jak psal (guru), rodí se technologie nahrazující nejen kůži umělou kůží. Pohyby uvnitř samotných prvků podléhají lidské inteligenci také, to už věděl i Mendělejev, Heisenberg to potvrdil.

Modlu "obchodního tajemství" drží i ničí finanční nástroje, původně zlato. Je pak zajímavé, jak architekti zeměkoule vstupují do informačních vrstev v populaci. Zřejmě je teď na řadě skupina, která ještě nepochopila, že funkce "krytí zlatem" odpadla podruhé s krachem hypoték 2008. Po nemovitostech přicházejí potraviny a energie - to vše proto, aby každý pochopil, že zlato je symbolem doby, která končí.

S ní končí i kumulace moci, pramenící z výroby bublinkových peněz. Firmy postupně (rozpadem nebo růstem) získají jen takovou velikost, která zajistí jejich užitečnost.
Fraktální struktura existence dat v nehmotném prostoru (balíčky podobností ve vrstvách okolo jádra=určitého pojmu) budeme my a naši potomci postupně převádět do běžného života.
Bohužel s tím souvislí i zcela jiný pohled na úlohu a schopnosti lidí, na historii osídlení téhle sluneční soustavy, na zdůvodnění její existence a s ní souvisejícím příběhem vzniku a úloze Mléčné dráhy. Setrvačnost v myšlení je silný soupeř pro bourání "projektu pro cca 2000 let" v podobě různých náboženství, kdy i tím současným jsou stále jen peníze.

Ano, tohle je pro velkou většinu populace zatím jen "scifikec", ale všimněte si, že proměna myšlení je vnitřní a osobní obdobou proměny, kterou v globálním provedení "spáchali" Kopernik s Galileem. Model Davida a Goliáše zná matematika, aplikovaná na fyzickou zkušenost, jako funkci nerovnoramenné páky, ta je v téhle době "opřená" v maximální hodnotě rozpětí.
(Omlouvám se těm, koho příspěvek naštve, zlato už mizí i ze zubů, ale stěhuje se občas i do slov...)

288329

18.04.2013 14:05

Světový boj o moc a zbraně hromadného ničení

RE: Bilderberg - vládci světa...

janko 85.?.?.?

anonyme 109, ty skupiny "se" budou vybírat samy, to přeci už dávno funguje. Zájmové oblasti (a jejich vedoucí) si své příznivce hledaly a hledají stále. Osobní aktivita je tím výběrovým nástrojem. Takže méně proseb a více píle, příteli....

288351

18.04.2013 22:49

Trh s papírovým zlatem kolabuje

RE: ...pěníze...

janko 85.?.?.?

ach jo, pépéčko, tak znovu pro ty pomalejší:
Mendělejev PŘED/POVĚDĚL, že objev dalších prvků bude následovat - to znamená, že on vycítil logickou řadu souvislostí (= tabulku prvků) - a čekalo se jen na to, až někdo dozraje a takový prvek ze svých vědomostí složí. Objev totiž vzniká teprve tím, že své vědomosti poskládáme do možné podoby a tu hledáme - anebo pro ni pak vytváříme experimenty - a tím verifikujeme takový "objev" (=vizi, teorii, hypotézu...)). Je to sice šaškárna, ale takhle svět funguje. Na méně přesném soustruhu také vyrobíte díly soustruhu přesnějšího - to snad víte i vy.
Nejdřív tedy musíte mít sumu znalostí, z nich vytvořit algoritmus pro následný krok či vývoj. Nic jiného nedělám.

...potíž je jen s těmi, kdo se zaseknou na určité hladině a příslušné mocenské židli - ti pak diktují tuto hladinu ostatním i když už louže vysychá. Bohužel mezi takové zřejmě patříte. Ale i vy jste potřební, zajišťujete souvislý průchod celku v podobě "nejslabšího článku řetězu", je velmi důležité, aby se ten řetěz nepřetrhl.

...a mimochodem - statistika i termodynamika jsou popisy jevů, které by bez předchozích "nutností pro člověka" nemohly vzniknout. Zvířata ani rostliny je totiž nepotřebují, přestože takové jevy a souvislosti mohou existovat. Vše musí dozrát, v tom je ta finta. Vrstvy "živosti" jsou nastavené tak, aby každá nižší měla důvod hledat tu nejbližší vyšší. Zdokonalování přístrojů a výrobků všeho druhu je vždy předstupněm "skokového poznání" - asi to znáte jako "efekt sté opice". Ve skutečnosti sice jde opět jen o odstředný a dostředný pohyb informací - ale důkaz skokového učení u opic je známější.

Stupně je pak třeba spojit do okruhu, který zahrnuje vše. A to je ta moje písnička, se kterou se svět musí někdy popasovat...
jde o propojení oktávové (fyzické) a desítkové (mentální, modelovací) struktury. není to tak těžké k pochopení, pokud se vám podřří zapomenout na své vzdělání a začnetee si klást otázky - proč jsem tomuto a tomuto a tomuto..... uvěřil?

288374

18.04.2013 22:56

Trh s papírovým zlatem kolabuje

RE: ...pěníze...

janko 85.?.?.?

..vy vnímáte jen časovou linii procesu, jak se bubliny stěhují od člověka k člověku, zatím co já jsem se snažil popsat, že procesy s virtuální měnou jsou tou bublinou, nesouvisející s původním účelem peněz - nástroje, který mění vykonanou práci za univerzální prostředek k nákupu práce někoho jiného. asi se mi to ve vašem případě nepodařilo popsat dost srozumitelně - takže toto je můj druhý pokus.

288375

18.04.2013 23:10

Trh s papírovým zlatem kolabuje

RE: Trh s papírovým zlatem kolabuje

janko 85.?.?.?

...váš popis mi připomíná obdobu, která funguje v jiné informační vrstvě: existuje soupis sázkových kanceláří, které mají kurz na nějaké sporttovní uttkání. vtip systému je v tom, že sázkař si najde dvě kancelářře, které mají největšší rozdíl v kurzu na totto uttkání - a vsadí stejnou částku u obou kanceláří. Výsledek (rozdíl obou kurzů) je pak vždycky v prospěch sázkaře.

méně podobné jsou pak "sdružovvání pojistek či dluhů - kde sice "správcování" nějakou kačku ušetří, ale cíle je vytahat z lidí i ty poslední peníze, které jsou ještě podložené prací v zaměstnání a ne ze spekulací.
Na druhé straně spekulativní peníze vyrovnávají rychlost jejich "mizení" (virtualizaci), protože ovečkám musí včas dojít, že žt se dá i bez peněz - odkládáním přebytků tam, kde je jejich nedostatek. A k tomuto stavu jsme se zatím dostali jen v hadrech (second handy) - ale další jsou na cestě (auta, počítače, mobily....)

288376

18.04.2013 23:37

Světový boj o moc a zbraně hromadného ničení

RE: Bilderberg - vládci světa...

janko 85.?.?.?

no, můžeme se shodnout na některých definicích. Ano, pojem energie je "přemnožený", ale stačí si uvědomit, že má dvě polohy - v podobě náboje (vnitřní, ale neprojevený potenciál=připravenost k pohybu). Druhou podobou pojmu energie je její projev, ale pro ten známe pojem "síla". Síla je tedy energií v pohybu.
..a tímto způsobem (pomocí vztahu k pohybu a ke směru!!!) lze najít takový pořádek v pojmech, který už nepotřebuje další dokazování mate/matikou či jinak.
Dnešní populace má velký nepořádek v návaznosti mezi pojmy, ten lze sice opravit, ale nástrojem je zatím pouze "abeceda lidštiny" kterou asi používám zatím jen já, protože jsem její soupis a používání vytvořil (http://www.nejsmeovce.cz/books/view/8).

..a samozřejmě tím vystupuji sám proti celému světu, což mi částečně vyhovuje, protože při dostatku času patrně každému oponentovi dojdou argumenty dřív než mě. Dosavadní praxe tomu nasvědčuje. Je to vlastně takové smutné vítězství, ale jeho zrcadlová hodnota povede ke skokovému poznání fungujících souvislostí. Zatím se většina "lidí vědy" točí okolo vztahů mezi teoretickými pojmy - a lidé "duchovní" zas často opomíjejí logiku řazení souvislostí.
Zatímco "konina" vychází převážně z toho co existovalo dřív než k tomu byla vytvořena logická řada z předchozích následků.
...ale to je na dlouhé vyprávění o tom, jak z "NIC" vzniklo "VŠE". Geniální teze bývají dost jednoduché, to přeci víte. A jestli je někdo "geniál" anebo "genitál" - to ukáže až čas (t), který oběma jinak stejným slovům dává patřičné rozpětí. [smích]

288378

19.04.2013 11:17

Světový boj o moc a zbraně hromadného ničení

RE: Bilderberg - vládci světa... a k nim fyzikální poznámky...

janko 85.?.?.?

..asi nás Vladimír vyhodí oba, že tu plýtváme místem, ale ještě jednou to zkusím.
Bertík Ajnštajnů dokázal svou relativitou téměř nemožné - zaměnil černou za bílou - a nikdo si toho nevšiml velmi dlouho. Naštěstí v současnosti třeba Nassim Harramein rozkrývá "filtr", nastavený Einsteinem, a nevím, jestli mám dost síly všem otevřít oči svým sel/s/kým rozumem, který často nepotřebuje historii jmen a postupných kroků vědy. Jsme v "období součtů", kdy Einsteina a cca 90 let platnosti jeho úvah nahrazují jiné. Ty vychází nikoliv z teoretického modelu + jeho dokazování experimentem, ale ze zákonitostí, kterými se řídí lidský mozek - z řady asociací, uložených různě dlouhým opakováním do různé hloubky uplynulého času.
Můj přínos je v uzavření okruhu fyzických souvislostí do příběhu mezi "pohybem a stavem" prostřednictvím dvou "nosičů inteligence" v projevech na uhlíkové (pohyblivost živých objektů) a na křemíkové bázi (paměťové záznamy ve stupnici polaritně strukturovaných hustot).

Zní to možná složitě, ale jde jen o to, jakým způsobem člověk tvoří nové názvy na základně svých asociací. Asociace jsou odpovědné za pohyb myšlení v informačních polích prostoru (pro vás asi v mezihvězdném "vakuu"). Informační bod, jehož nosičem je nepatrný objem tohoto "prázdna", je východiskem pro zcela opačný příběh o vzniku a účincích sil v prostoru, to si asi najdete někdy v mých textech. Vaše definice jsou poplatné myšlení i jazyku matematiky. Nic proti tomu, vykonala veledůležitý kus práce. A je na čase vrátit matematiku tam, odkud vzešla, do některého jazyka, který se působením času zformoval do "zrcadla k matematice". Možná znáte tuto debatu fyziků (http://www.stv.sk/online/archiv/vecer-pod-lampou?date=2012-12-27&id=51751), oni také došli k paradoxu, vzniklém z povahy jazyka, kterým fyzika operuje. A nahradili jej další vypočtenou "vírou", podobnu té o zakřivení prostoru (místo zakřivení myšlení a dalších dnešních dogmat). Nic proti Maxwellovi či Newtonovi, každá doby má své pilíře. Jejich debata nad čtyřmi rovnicemi pro mě byla úžasnou nabídkou a zadostiučiněním.

Vám vadí sčítání hrušek a jablek, přesto tento "součet" existuje - v pojmu "ovoce". A přestože jde o "rovnici" v počtu použitých prvků (hruška=6, jablko=6), je výsledkem pětka (ovoce=5). A teď musíte udělat první z milionů kotrmelců - a uvědomit si, že každý jazyk v sobě ukrývá souvislosti, které obvykle nepovažujeme za podstatné do té doby, než si jich někdo všimne a dá jim nový výklad. Třeba takový, že atomová čísla uhlíku a křemíku (14 je po součtu číslic 5tka) vlastně popisují proces, jak ve vrstvě živosti (šestky) dochází ke "součtu" (=vytvoření společného jmenovatele) v podobě nového paměťového záznamu (=slovo "ovoce=5").
A když toho takový člověk nenechá, tak tím příběhem vytvoří za nějaký čas jin...

Automaticky kráceno

288397

19.04.2013 11:18

Světový boj o moc a zbraně hromadného ničení

RE: Bilderberg - vládci světa... a k nim fyzikální poznámky...

janko 85.?.?.?

A když toho takový člověk nenechá, tak tím příběhem vytvoří za nějaký čas jiné paradigma, které v dalším průběhu času nutně nahradí to předešlé.

Práce s kategorií velikosti dala vzniknout matematice, ale když nadměrná velikost ztrácí hodnotu = smysl - je třeba tyto veličiny dorovnat. Vrátit tuto kategorii zpět do "jazyka lidí". A toto se děje. A kupodivu je tím prvním vhodným jazykem zatím čeština.

Začněme tím, že hmotnost je efektem setrvačného pohybu. Za důkaz vám snad postačí hračka "Powerball". A bez pohybu by nemohlo nic vzniknout, to asi víme všichni. Je tedy třeba posunout axiom prvopočátku do tří prvků ČESKÉHO slova NIC. A do smyslu, který je ukrytý v obsahu tohoto pojmu. Tady centimetry ani fotony neplatí, funguje pouze logika a míra osobní představivosti k vytvoření postupných kroků z pojmů, ke kterým lidstvo dozrálo v této době.
Možná se vám nepodaří takovou řadu souvislostí vytvořit, možná ano - je to na vás, do jaké míry se dokážete spolehnout nikoliv na jména a věty těch, ze kterých jste si vybudoval své vzdělání, ale pouze na to, co bezpečně znáte z efektů sil, ze kterých se sám skládáte.
...po určité době pak přijdete na to samé, co já. A moje texty i pro vás přestanou být blábolem romantického snílka (jak jejich prapočátky nazval Jiřík Grygarů).
To, že naše vnímání a myšlení je dvojicí propletených protisměrů naší DNA, pro které fyzika zná název "elektromagnetizmus" - to je pro vás a mnoho dalších ještě dost dlouhá cesta hledání příkladů, které toto potvrzují. Tuhle fyziku se možná budeme učit přes televizi, kdy si já budu doplňovat detaily v mnoha oborech a nabízet netradiční součty a příklady odborníkům jednotlivých profesí. Ale v takové době se už budeme znát pod svými občanskými jmény, a ve společnosti bude jasné, kdo je hajzl a kdo ne. Nicky slouží k ověřování pochyb a hledání cest ke kvalitám - nejen naší mateřštiny. A tuhle cestičku k nabídce češtiny jako světového jazyka se mi snad podařilo najít...

288398

19.04.2013 15:27

Světový boj o moc a zbraně hromadného ničení

RE: Bilderberg - vládci světa... a k nim fyzikální poznámky...

janko 85.?.?.?

..jo, ten smějící se nakonec, to mi vyhovuje. Ale to si už vaše zkamenělina (např. socha?) asi neužije....

288410

20.04.2013 10:39

Trh s papírovým zlatem kolabuje

RE: ...pěníze...

janko 85.?.?.?

dohromady je nepletu, je to přeci člověkem propojené už "od přírody". Otázkou míry propojení nebo oddělení je jazyk, kterým se cokoliv popisuje.

...a rozdíl mezi nahodilostí (mutace?) a zákonitostí (logika) je pouze v počtu shodných případů a společenské poptávce po velikosti tohoto "počtu opakování".
A o tom je i fyzika, o míře setrvačnosti (o množině stejných opakovaných pohybů/prvků), které jsme si nějak pojmenovali. Je to také o době, kdy jazyk (matematika) už nestačí na vysvětlení vztahů mezi pohyby, protože dochází k nelogickým závěrům (=nefunkčním v reálném projevu), kdy vztahy platí pouze mezi systémem pojmů - a to tak, jak jsme si pojmovou strukturu vyskládali z předchozích pojmů.

..v tom je také háček, který pppppéčko přehlédl v debatě fyziků o Maxwellových rovnicích, protože všichni uvažují pouze v pojmovém materiálu, ne ve zkušenostní poloze.
Když zkrátka někdo uvěří, že elektrony rotují okolo jádra a věda si vytvoří pojem "silná intrakce" pro ne/fungující vztah vzájemné přitažlivosti dvou kladně nabitých protonů - tak tady končím diskuzi, to je zkrátka chyba už v základní definici míry přitažlivosti.
Míra přitažlivosti (v širším pohledu také gravitace, ale i "charisma") se matematikou "kladných a záporných" čísel neřídí. Matematika se odvíjela na bázi jedné rovnováhy "na přímce času", odtud vedou pouze dva směry, oba odstředné. Maxwell k nim zařadil i druhé dva = dostředné. Tím vzniká dynamická rovnováha čtyř prvků ve dvou dvojicích. Na jedné přímce toto má řešení ve vytvoření dvou bodů rovnováhy, kdy jejich součet vždy změní jejich polohu k původní, první rovnováze.
(na tomto principu "nechytatelné" dynamiky dvou rovnováh ke třetí, původní - je postavený i můj projekt hlasovacího nástroje KARAODYN, v něm každou z rovnováh představují dvě nová, odlišná řešení nějaké problematiky, kde původní "rovnováhou" je objem akceptovaných poznatků v takovém oboru).

288459

22.04.2013 09:26

Proč Boston oslavuje stanné právo skandováním „USA, USA“?

Bos/ton - bosý tón - nahá skutečnost ?

janko 85.?.?.?

Pan Orwell nám kdysi nabídl scénář, kterého se chytli ti, co "na lepší neměli". Ano, "moc" je silná a tupá, pohodlí mocných vede k lenosti myšlení a tím i k chybám v přípravě i provedení.
Zažili jsme si ve skupinovém provedení to, co čeká ještě každého z nás v osobním životě.
Ano, jde o míru své "hladiny nahatosti". Vnější nahota těl (porno, otevření tělesnosti) vede skupinu lidí dolů, ke zvířatům - a jinou skupinu nahoru, k vnímání hodnoty "spojování těla a mysli" (tantra apod.).
Totéž se děje v nahotě myšlení, ovečky si hledají svého pasáka (moc, která jim zajistí pohodlné, - i když bezcenné žrádlo). Berani sice vymírají, ale ti aspoň sledují dění a hledají svou pozici v něm. Bez "hekrů" (= dětí systému) asi nemáme šanci stávající směr vývoje zvrátit.
Podobně jako akce s Kyprem byla "vlaštovkou" možné budoucnosti v ve fyzicky nenásilnému řízení poslušnosti - je bostonské cvičení ukázkou toho, co by ovečku čekalo, kdyby se divila, že jí zmizel účet nebo identita.

Cesta k nahatosti mnoha lidských aktivit je nezbytná, doba obchodního tajemství končí s internetem a jeho tlakem na srovnání vstupů a výstupů - od výrobních po odpadové.
Nahatost mentální/komunikační roste s používáním sociálních sítí. Je pouze otázkou času, kdy "se" tyto sítě propojí se zdravotní, finanční a pracovní agendou každého člověka, který žije v relativním pohodlí těchto technologií. Návrat "do jeskyně" není pro každého, takže se rýsuje dilema identifikace.
...toť otázka.....

288642

22.04.2013 09:29

Proč Boston oslavuje stanné právo skandováním „USA, USA“?

RE: Bos/ton - bosý tón - nahá skutečnost ?

janko 85.?.?.?

....osobně vidím východisko ve vytvoření neutrálního prostředí mezi "inteligencí na bázi uhlíku" a "paměťovou databází prostoru", odkud čerpáme všechny své nápady a ukládáme je do forem křemíku. Ve srozumitelné řeči: jde o vyřešení a jiný popis vztahů a sil v prostoru, o sestavení nového příběhu o vzniku a vývoji toho, co nás obklopuje. Jsme na konci prenatálního období "snů o všeřídícím bohu".
První možností "porodu" je potrat, který nám včetně ukázek Orwell i USA teď předvedli. A protože země Čechů a Slováků je na rozhraní západního (technika), východního (cit, emoce) a jižního (návrat do původní přírody) světa, je na nás, abychom v úloze Davida nabídli stále odmítanou množinu "třetích cest".
Putování "sanskrtu" po zeměkouli vytvořilo s pomocí našich předků "mateřštinu", která spojí vládu mate/matiky s původním jazykem pracovitých Atlanťanů, kteří se usadili na různých místech světa. Neptejte se jak to vím. Nevím, ale dobře to zapadá do kostry příběhu o osidlování téhle sluneční soustavy těmi, kdo tuto galaxii vytvořili. Bůh to opravdu byl, ale jeho jméno je POHYB - v trojici se Směrem a Rychlostí. Ten příběh poskládat má na starosti naše generace, jeho kostra visí na "nejsmeovce.cz".

288643

24.04.2013 09:33

Světový boj o moc a zbraně hromadného ničení

RE: Bilderberg - vládci světa.

janko 85.?.?.?

osobní aktivita v případě setkání s nadřízeným blbcem/vedoucím spočívá v tom, že si vytvořím podobný celek, kde budu tím blbcem pro své podřízené zas já. [smích]

...ono vybudovat firmu bez blbců je sakra tvrdá práce....

(nějak mi vaše reakce unikla, proto odpovídám až teď, sorry..)

288733

13.05.2013 17:32

Henry Makow – Nemilosrdná lež

RE: Pár poznámek

janko 85.?.?.?

Martiine, možná právě vnitřní vztah k těm rolím je to, co lze nazvat svou identitou (sdílením hodnot). Samozřejmě je k tomu potřebné najít pro ty role společného jmenovatele = svou identitu pojmenovat.

...kupodivu právě schopnost pojmenovat je tím, co kdysi velmi dávno oddělilo z říše zvířat tvora, ze kterého vyrůstal "projekt ČLO/věk" ve své nejhustší formě = těla. Od schopnosti artikulovat specifický obsah nepřítomné situace se také rodila celá oblast (databáze) virtuálních světů, kam si hledáme přístup skrze svou fantazii (+ její aplikace v hmotném světě).

..za nějaký čas se každému propojí jeho "informační databáze minulých životů" s nabídkou takových, které si následně budujeme svou současnou existencí "v těle".
Člověk je dvojprvek, je vždy dočasným propojením částí databáze (= "duše") s nosičem (tělem)proto, aby v této nejhustší formě existence mohl měnit střídavě tvar hmotných i nehmotných informací. Končí postupně doba, kdy změny prostředí měníme jen mechanicky - a začíná doba, kdy mentální výstupy dostanou hmotný tvar jen prostřednictvím převodu nehmotných dat na jejich hmatatelný projev (pocit větru lze převést na jiného člověka jako "vjem větru" apod...)
..ale zítra to ještě nebude.... [smích]

289657

17.05.2013 09:37

Pozor na brýle Google

Soukromí? Co je to?

janko 85.?.?.?

Utajování je byznis, sport - anebo životní nutnost?
Obchod by bez utajování nákupní ceny nemohl existovat v dnešní podobě, to je jisté. A protože výměna informací s "přidanou hodnotou" (zisku) je motorem společnosti, vypadá to na problém.
Ale ne pro každého. Dojde k převýchově společnosti - anebo k jejímu zániku, jiná volba není.
Brýle jen urychlí postup, po vlně chaosu postupně pomohou vyčistit komunikační prostor. Lidi si uvědomí, že pokud chtějí mít dobré vztahy s ostatními, musí si uklidit i u sebe. A sem tam se omluvit za špínu, která se občas díky dnešní míře lhostejnosti nabalí na každého.
To, co kdysi dávno člověk uměl jen díky kvalitě své paměti (Atlantida + původní populace Marsu, viz texty na "nejsmeovce.cz"), to dnes nahrazují mechanické technologie na bázi křemíku. Má to svůj velký důvod - "neživý" přístroj představuje nezávislého "komentátora události".

Asi všichni ví nebo aspoň tuší, že nůžky mezi mocnými a ne/mocnými vždy rozevírá přístup k "citlivým" (=tajným) informacím, tedy ke špíně někoho, po jehož zádech lze stoupat k moci.
Tím, že tyto "šmírovací" technologie si mocní pěstovali od počátku věků a pěstují stále, tím se nůžky rozevřely v historii vždy do podoby války, která "uklidila" špínu starou a vytvořila podmínky (dohody v zákulisí) pro špínu vyššího řádu.
A bojuje se vždy zbraněmi o "patro níž". Události, které se už dějí, ty mají přípravu za sebou, stačí je zaznamenat - to brýle umožňují. Cílem mocných je ale řídit naše myšlení, boj o lidské podvědomí je tím, co je dnes na stole v zákulisí.
A brýle představují "zbraň" o patro níž, kterou - ale na rozdíl od minulosti - může mít za pár let kdokoliv z nás, nikoliv jen ti, co se u moci drží po celá staletí pomocí distribuce různých "tajemství" jen ke svému prospěchu.

Ano, určitá množina lidí si stále nachází důvody k utajování některých svých činů nebo stavů, ti holt mohou mít smůlu. Množina dalších se nebude namáhat s hledáním "pro a proti" ve vztahu k brýlím, představují "většinu lhostejných". Třetí skupina - "množina hledačů" tak dostane šanci uspořádat komunikaci v populaci do nové hladiny, přijatelné pro stále lhostejnou druhou skupinu. Je to tedy na nás, co se snažíme předvídat možnosti vývoje díky znalostem (vjemům + logice?)o velmi vzdálené minulosti.
Cesta ke spravedlivější komunikaci (i životě) je vcelku jednoduchá, v některých oblastech už funguje.

To, co známe ze srovnávacích serverů zboží (Heuréka apod), to se asi postupně rozšíří i na všechny oblasti, profese a osoby. Sociální sítě otevřely tuto "pandořinu skřínku". A jistě víte, že jediné, co v ní ještě zůstalo - je NADĚJE. Brýle s přístupem do databází Fejsdrbny a jí podobných - postupně vyčistí "zrno od plev". Vzniknou rubriky spokojenosti či nespokojenosti sledovatelné online v hov...

Automaticky kráceno

289876

17.05.2013 09:38

Pozor na brýle Google

RE: Soukromí? Co je to?

janko 85.?.?.?

Vzniknou rubriky spokojenosti či nespokojenosti sledovatelné online v hovoru s tím, koho mám před sebou - a mohu si je porovnávat s tím, co aktuálně při hovoru z člověka vnímám.

Skupina těch, co sítě a brýle odmítají, ta si může žít "po staru" klidně až do smrti, je to jejich volba, která také něco nabízí a něco jiného vezme.
Vývoj společnosti postupuje ke stavu, kdy "kredit člověka" (databáze od vstupu do života, přes vzdělání, rodinu a střídání profesí či zájmů) bude sloužit místo dnešních peněz. Někdo během doby nejspíš vytvoří "bodovací struktury", kterou komunity příslušných zájmových oblastí či profesí doladí do průchodné varianty. Postupné slučování oblastí zájmů a nutností pak povedou k "součtu hodnoty člověka", představují jeho životopis a tím i kredit.
Hodnota soukromí se nebude skládat z toho, co lez utajit, ale z toho, co už existuje. A to zas není k zahození.

...lidi (zaměstnanci?) už jsou takoví, že se bojí všeho nového, s čím nemají zkušenost díky nízké představivosti, pramenící z "lenosti myšlení". Proto také jsou "jen" zaměstnanci, každý nemohl být i podnikatelem, přístup ke vzdělání se otvírá postupně každému - v míře k tomu, jak a k čemu využívá internet a jeho periferie, v blízké době tedy i brýle "s pamětí i pro budoucnost"...

289877

19.05.2013 15:31

Ještě jednou k preventivní mastektomii

RE: Mne zajímá i to, zda neměl R.R.Rife již před asi 80 lety přístroj

janko 85.?.?.?

...pépéčko, zkuste zas jednou myslet jinak než ve svých škatulích.
Paní Karásková píše o rezonanci, která ve svém projevu je vždy fyzická, využívá prostředí 3D. A že něco praskne, protože rozkmit přesahuje soudržné síly rezonujícího objektu - na to nikdo nepotřebuje ty vaše sterilní kecy. Buňka i orgán nebo organizmus jsou soustavy vzájemně vázaných sil, které nenacpete do primitivních jednoúčelových definic, pro které znáte jen to své jediné správné vysvětlení.
Zvuk gongu se např. skládá z mnoha měřitelných frekvencí, rezonujících ale ve zcela specifickém tvaru a složení onoho gongu.

Chcete po kolegyni vysvětlení ve "vašem jazyce", dobrá, tak to udělejme opačně. Dostanete soupis frekvencí, nějak poskládaných - a vytvořte objekt, který je zopakuje ve stejné kvalitě. O tom, že existuje nějaký "gong" ale nebudete mít žádnou informaci.
..a paní Karásková asi chtěla sdělit, že popsat něco, co přesahuje běžnou hladinu vědomostí - je zkrátka těžké. Ale co vám asi nedošlo, je význam Richeho mikroskopu a jeho dalších prací.
Inteligence nespočívá v tom, jak dovede někdo popsat určitý jev v příslušném "jazykovém formátu", inteligence je to, že z nějakého popisu nějakého jevu dovedu (dovedeš?) poskládat něco nového.

Jinak jste stále jen za "cvičenou opici", co přednáší to, co do ní předchůdci našlapali.
A snad byste měl vědět, že rezonance je cílový jev, a popud k rezonanci (= k odezvě česky) dává škála EM frekvencí, a ty umíme "dělat" elektřinou, ale i vlastním tělem.
Že třeba netušíte, že frekvence určité velikosti a kvality rozkmitávají fyzické prostředí - a tedy i třeba membránu buňky - to už je skoro na vrácení diplomu....

...omlouvám se za tvrdost této reakce, ale "pépéčko" je přesně představitelem "kostlivce ve skříni", který se vypracoval krokovým poznáním do určité hladiny - svého stropu.
Vedle poznatků "krokových" jsou ale taky "skoky ve vývoji" - vždy záleží na tom, jak veliký okruh lze těmi "kroky" uzavřít, aby mohl vzniknout další nástroj. A tím prvním i posledním je vždy jazyk nebo jeho odborná varianta.

290008

19.05.2013 15:46

Ještě jednou k preventivní mastektomii

RE: Nechápu proč naše země

janko 85.?.?.?

..stréko gwe, ono to bude tím, že hustota a kvalita informací o tom, jak se řídí lidi těmi, kdo to uměli a umí - ta roste. To, co bylo dříve tajné, se už "prosáklo". A další "tajnosti" a "tabu" mizí. stačí opravdu jen víc hledat na internetu, v knihách a mezi lidmi, abyste také věděl, že ti, co řídili svět posledních 2000 let pomocí peněz (které samy jsou efektem principu zisku, který lze definovat i jako "mít víc než jsem vložil") - tito lidé v současnosti došli za hranici použitelnosti peněz pro řízení populace, už dávno vás řídí skrze media, školy a "vhodné" profese. A na jejich stole je projekt řízení populace skrze lidské podvědomí - tento cíl je už velmi starý, ale stále nedosažitelný.

Po určité době studia a srovnávání se vám střípky poskládají. Anebo vám je poskládá někdo jiný. A vy vždycky uděláte jen to, co uděláte. Takhle fungujeme všichni. A to, že neznáte oba rozhodovací systémy v člověku, to mimochodem i vylučuje i existenci nahodilosti. A potvrzuje princip "spádu funkce" (česky = zákon padajícího hovna).

290009

24.05.2013 11:08

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Proroctvo

janko 85.?.?.?

..no, jakmile si uvědomíte, že Češi jsou zrcadlem židů, jejich opačnými bratry (šetřílci, pracovití nejen švindlíři, smějící se bestie a zároveň vesměs zbabělci) - asi vás taky napadne, kdo vyhraje, až se to "zrcadlení" jedněch židů ukáže v pozitivní úloze těch "zrcadlových".

Vy tomu stále nevěříte, ale já vím o jiné historii češtiny (jazyků) a Češích/Slovácích své. Vyčkejme do doby, než se "šméčkoví kluci" v Praze dohodnou na vytažení bílého práporu.

Doba "jazyka radosti" se k nám doblíží v okamžiku, kdy v Česku začne obecně místo smlouvy platit dané slovo a podání ruky.
...tady dole už to leckde funguje, není totiž jiné cesty. Těm nahoře stačí uklidit si chlív v sobě a okolo sebe. Samozřejmě jen v případě, že ten svůj chlív nerozhodí na ostatní - jako nám to včera ukazovali straničtí hoši v Praze.....
Ale budiž, nervy se uklidní, cestičky najdou, jsou to taky Češi.
..asi by se ta špína měla vyblít v televizi, úklid pak půjde rychleji. Ale kolik z nich má tu sílu "pustit basu" ... ? [smích] (s následkem vložit do ní na chvíli sebe... [pláč] )

290144

01.06.2013 21:31

Lež na vašich stránkách

Pod taktovkou vládnoucího rozumu(matrixu) se už nemáme šanci se vymotat z toho svrabu ...

85.?.?.?

Abdrushin:

Přednáška: Bylo jednou..!
http://www.abdrushin.cz/ve-svetle-pravdy/poselstvi-gralu-od-abdrushina-080.php
... " A přece měly a mohly být zákony stvoření každému tvoru zcela srozumitelné, prosté a nezmatené. Vždyť přece každý tvor sám z nich povstal.
Co však člověk z nich ve svém pomatení udělal!

Sami poznáváte ve všech lidských zákonech každého státu a společenského řádu, co dokáže člověk za nesrozumitelnosti a pomatenosti! Celý lidský život sotva dostačí, abyste je prostudovali jen v jediném státě. K jejich správnému výkladu musí být určeni zvláštní učenci, kteří velmi často vedou při o tom, kdy a jak jich může býti použito. To dokazuje, že ani tito znalci práva nemají ujasněn jejich smysl.
Tam, kde je možno se přít, není jasnosti. Kde není jasnosti, tam chybí správnost a tím také oprávnění tohoto zákona!

Aby člověk mohl v klidu a nedotčeně žít, musel by být učencem a znalcem těchto lidmi pochybně, nejasně a zamotaně stanovených zákonů! Jaký nesmysl je v této skutečnosti! A přece je tomu tak. Dost často uslyšíte z odborné strany poznámku, že je podle pozemských zákonů možno napadnout, obvinit a odsoudit každého na zemi žijícího člověka, najde-li se ochotný žalobce. Žel, je tomu tak! A přece je každý člověk podroben těmto zákonům, aniž by byl přiměřeně o nich poučen." ...

---
(D26). Hleď, člověče, jak máš putovati stvořením, aby osudové nitky podpořily tvůj vývoj a nebrzdily jej!

... " Pohleďme jednou na právo tak mnohých států, zejména ve Střední a Jižní Americe. Člověk, který dnes řídí vládu a těší se při tom veškeré úctě, může jít již zítra jako zločinec do vězení nebo může být popraven, když se jeho protivníkovi podaří tuto vládu na sebe násilným činem strhnout. Nepodaří-li se mu to, bude místo toho, aby byl on uznán vladařem, pronásledován a pokládán za zločince. A všechny úřední orgány ochotně slouží jednomu jako druhému. Dokonce i světový cestovatel musí často měnit své svědomí jako šaty, když přechází z jedné země do jiné, aby všude platil za dobrého. Co v jedné zemi platí za zločin, je v jiné velmi často dovoleno, ba více, dokonce snad i vítáno." ...

290597

06.06.2013 23:48

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: Od razeni falesnych penez penezokazci az po verejnou loupez z kapes obcanu.

janko 85.?.?.?

Pane Nohejle, je fajn, že taky víte o vztahu mezi prací a odměnou za ni, o tom, že bublinkové peníze vytvořené podpisem či dohodou těch, kdo svět skrze peníze kočírují - nemají odpovídající hodnotu "výsledku pracovního času".

Ale zapomněl jste, jako snad skoro všichni - na vztah mezi daněním práce lidí a NEdaněním práce strojů, které lidskou práci postupně nahrazují. Tento deficit v této době vrcholí, nedanění počtu lidí, které nahradil stroj nutně vedlo k vytváření peněz, nekrytých lidskou prací - stroj, který nahradil deset lidí vytvořil daňový dluh práce od devíti lidí - a máme tu počátek vzniku "státních dluhů".
Hoši od peněz si sice "nedávno" mysleli, že když vytvoří FED a globální tiskárnu - že se to ukormidluje.

Je třeba do hlaviček vás všech naládovat, že státní dluh je ekvivalentem vybrané daně z práce strojů - a to od doby, kdy první stroje a první nekryté půjčky vznikaly.
Tím pádem se státní dluhy změní na jistinu, kterou lze rozpustit mezi obyvatelstvo tak, jak už tady několikrát linkuji - prostřednictvím německého projektu "Základní příjem", který jsem drze doladil tak, aby si dlužníci nemysleli, že se dluhu zbaví "mávnutím křídel".
Je jen otázkou času, kdy studovaní ekonomové odloží své poučky a přijmou tuto "Occamovu břitvu" v řešení světového finančního hospodaření.
Pro ty, kdo ještě neznají nebo nechápou princip "základního příjmu - těm pomůže možná toto: http://www.nejsmeovce.cz/books/view/2.

290926

06.06.2013 23:49

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: Od razeni falesnych penez penezokazci az po verejnou loupez z kapes obcanu.

janko 85.?.?.?

...a když princip základního příjmu někdo nepochopí, tak ho čeká námaha s chápáním historického vztahu mezi nedaněním práce strojů a ve stejném tempu rostoucího objemu prací nekrytých = bublinkových peněz.

Jak je možné, že tak jednoduché řešení musí tak dlouhou dobu zrát. Začínám si myslet, že i tady na Zvědavci jsou jen ovečky, vykrmené myšlením matematiky, která, aby vůbec mohla fungovat - tak musela během doby vytvořit celkem osm axiomů, o kterých se zkrátka nediskutuje.
Diktatura matematiky ale platí pouze pro neživou hmotu, pro MATERIÁL. Živá hmota se řídí jiným základním axiomem, ten nesčítá dvě stejné "jednotky" (žena + muž, samice + samec), a v součtu také nevychází "dvojprvek", nýbrž třetí = nový prvek, dítě. Ono je dokladem funkce času.
..a pochopit, co je vlastně čas, to je na jiné vyprávění, na "nejsmeovcích" si ho najde, kdo hledá. Ostatní se postupně stanou "započtenou ztrátou". Mrzí mě to, ale i tady se stále melou jen fakta, která už každý myslící člověk zná. Je čas přijmout nejen jiný pohled na ekonomiku, ale i ve fyzice vás čeká leckteré překvapení.

290927

07.06.2013 00:19

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: vzorec agresivní konkurence

janko 85.?.?.?

pane "pépéčko", jako obvykle vidím, že hraběcí rady jsou vaší zálibou.
Rozpad morálky samozřejmě začal "nahoře", tam, kde se řeší, jak udržet populaci v nevědomosti a poslušnosti. Ani se nedivím, že nerozumíte tomu, proč byl vybrán Hitler nejdřív k akceleraci vývoje a následně k aktivaci jeho vrozeného nastavení (světovláda, magie apod....., takový v negativním módu realizovaný "Jiřík z Poděbrad".
Vím, že se také nemůžete vymanit z naučeného vzorce matematického myšlení, nemám vám to za zlé. Je to o zažitém vzorci nutnosti zisku, končí období, kdy bylo možné zaměňovat materiální a duševní formu zisku. A k tomu je zapotřebí tyto dvě formy maximálně polarizovat - a Češi se k tomu hodí nejlíp, mají totiž nad symbolem polo/měru (r) - tedy rovnováhy ještě "háček", takové vyostření té rovnováhy. ¨..a protože zvuk byl už na počátku vzniku komunikačních systémů (jazyků), bude jejich nejostřejší rovnováha sečtena do jedinečného symbolu + zvuku.
Vím, že vnitřní hodnotu symbolů znají všichni jen v mezích školního vzdělání, ale i průměrný člověk ví, že bez asociačních vazeb mezi slovy (zvuky) by člověk dnešního typu ani nevznikl.

Řešení této globální krize je totiž zcela jinde než se ekonomicky myslící populace domnívá. Čeká vás, ale i mnoho dalších, několik nových poznatků o vztahu mezi neživou a živou (samořiditelnou) formou struktury. Už výše píšu o vztahu nedanění práce strojů k danění práce lidí, které takový stroj nahradil. Tam jsou kořeny dnešních státních dluhů.
Moje (také třeba hraběcí) rady jsou konkrétní. I když jsem jen jeden z cca 10 milionů Čechů, tak jsem pochopil něco, co úzce specializovaní odborníci chápat nemohou - právě kvůli té své odbornosti.

290929

07.06.2013 00:21

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: vzorec agresivní konkurence

janko 85.?.?.?

Projekt Karaodyn (vyjednávací nástroj) je praktickou aplikací Maxwellových rovnic - a odkaz na "Základní příjem" je patrně užitečnější než věty o tom, co Hitler zvoral nebo firmy měly udělat...

290930

07.06.2013 10:42

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: Od razeni falesnych penez penezokazci az po verejnou loupez z kapes obcanu.

janko 85.?.?.?

Pane Nohejle, popisujete stav z pozice výkonu, já píšu o filosofii danění. Zdrojem (pro většinu lidí) existujících státních dluhů je v principu rozdíl ve výkonnosti stroje a člověka, kdy stroj nahradí víc než jednoho člověka. Nemusím snad jít do detailu, ale nákup stroje není zdaněním PRÁCE toho stroje, dluh vzniká úměrně k tomu, kolik "nezdaněných lidí" takový stroj nahradí.
..o Islandu si najde informace, kdo hledá. Ale myslet a jednat musí už každý z nás sám.

290941

07.06.2013 10:54

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: vzorec agresivní konkurence

janko 85.?.?.?

pane "pépéčko", my dva si nemůžeme porozumět, sám fungujete jako stroj, který ze sebe vydá jen to, co se naučil, nic víc. Nemáte na to, uchopit naučenou problematiku zcela z jiného úhlu, už asi nemáte šanci (ale ani snahu) to změnit.
Vím, že i takové lidé jsou v systému potřební, jen nemám sílu ani chuť být tím, kdo vás přesvědčí o nutnosti podívat se na své názory kriticky. Mějte se hezky a věnujte se zahrádce nebo jiným koníčkům, moje úvahy nechte "koňovi", to jsem taky já, Jan Koňas.
..třeba se taky někdy podepíšete občanským jménem, tam totiž začíná opravdovost a zodpovědnost za své názory.

290942

10.06.2013 00:16

Virtuální peníze a virtuální finanční systém

RE: Od razeni falesnych penez penezokazci az po verejnou loupez z kapes obcanu.

janko 85.?.?.?

Ondraashi, kořeny jsou nutné, ale vlastnictví půdy je jen jedním z mnoha. Zatím co peníze představují souhrnnou hodnotu odměny za lidskou práci, činnost, nápady....
Proto ten mezistupeň "Základního příjmu" může nastoupit až v době, kdy si lidi svými stroji (automaty) vytvoří tolik volného času, který budou moci využít i k utrácení hodnot, které místo nich vytvořili ty stroje.

...je to jako u firmy, dřina do doby, než si najdeš a zaplatíš člověka, který se o ni umí starat tak době jako ty. A tím pádem budeš mít jak rentu, tak i čas ji utrácet.
...a to samé se děje v globálu, stroje nahrazují lidskou práci, roste podíl lidí bez práce, ale k čemu pracovat, když je zboží nadbytek? Proto je třeba lidem dávat peníze, aby mohli ty výrobky užívat a zlepšovat - někteří i ničit. Chvilku ještě potrvá, než se zas přestanou dělat šmejdy (výroba funguje pro zaměstnanost, ne pro užitek z výrobku), ale moc jiných možností nemáme.

Elity (jejich část, zaslepená mocí) se postupně odkopávají, co jsou zač. A další hajzlíci se už mezi ně nedostanou - takže zbývá jen rozeznat, kdo je kdo a s těmi začít stavět strukturu důvěry, protože to, co dostalo mocné tam, kde jsou , to vycházelo ze struktury nedůvěry (hlídání a kontroly).
Kecy o Obchodním tajemství a dalších "tajemstvích" jdou postupně do háje s rostoucím počtem a kvalitou "webových srovnávačů" - ten trend jen zhoustne a povede k otevřenému účetnictví, protože lidi pochopí nutnost uživit okruh všech, koho musí uživit nějaký výrobek či služba. K tomu ještě spoustu firem nedozrálo. O zaměstnancích ani nemluvě...

291021

11.06.2013 15:14

Existuje vůbec recept na řešení nezaměstnanosti?

RE: Nepodmíněný příjem

janko 85.?.?.?

ach jo, o základním příjmu i filmu tu píšu už dva roky, je dobře, že konečně svítá i dalším. (http://www.nejsmeovce.cz/books/view/2)

Ale ještě vám mnohým chybí vmyslet se do role těch, kdo vymýšlí peníze z luftu (=schvalují půjčky)- a přijdete na to, že jsou to přesně ty peníze, které je třeba mezi lidi rozdělit, známe jako "státní dluh".

Pak už zbývá jen najít chybu, která vedla pomocí úročení k vytvoření státního dluhu. Musíte si si udělat stejný pořádek pro práci lidí i pro práci strojů /technologií, které kradou lidem práci/.
Za "udělanou práci" jednoho člověka zaplatí jiný tké pracující člověk = spotřebitel, oba jsou za svou práci zdaněni a další, protiběžnou daní je tak kterou oba (pracovník i spotřebitel) ještě platí svému státu. Ale co se děje s prací, kterou za lidi udělaly stroje", které jim jejich práci vzaly??

A přitom "mzdu strojů" zaplatí spotřebitel, který výrobek "od stroje" koupí - přitom ale stroj z těch peněz, co "mu" spotřebitel zaplatí, ale žádnou daň státu nebo "o práci okradenému dělníkovi" nezaplatí - takže prostým dětským myšlením můžete také dospět k tomu, že státní dluh je vlastně tou dlužnou částkou, co stroje dluží nám i státu.
Stroje se samy zdanit neumí, a lidi ty peníze potřebují, protože právě stroje jim kradou práci, ale neplatí nikomu "daň z možnosti pracovat, dostávat odměnu a z té odvádět daň" - vlastně stačí si na chvíli představit, že každý stroj má stejné potřeby a povinnosti jako člověk - a pak vám dojde, kde "soudruzi udělali chybu...".
Nick "dub" to sice nepochopí, ale někteří snad ekonomické poučky (=pravdy?) podrobí téhle "dědské" logice.

je to možná ekonomický kotrmelec, ale logicky bezchybný. Jen si počkám, až tenhle příběh půjde v telecívizi, pak už bude pravdivý, že?....

291166

12.06.2013 23:58

Moderní hudba = emocionální inženýrství

RE: Jeste k ladeni - fyzikalne, hudebne i duchovne

janko 85.?.?.?

P.A. Semi, váš příspěvek je zajímavý, všímáte si "součtů".

Ano, indická hudba (pozůstatek Atlantské) nám připravila emoční podklady (naladění kompromisů) pro ustálenou strukturu půltónů, uspořádaných opět do "dvanáctky" v "osmičce"/oktávě/. Nemá asi smysl zde rozebírat vztah "znamení zvířetníku" k formalizaci řady 12 půltonů v oktávě, půltóny=rozhraní=kompromisy jsou výsledkem používání mnoha indických "stupnic".

Samozřejmě i naše hudba má přesný úkol, ta harmoničtější skládá/spojuje ve vědomí "skupinové pocity" (oblibu žánrů apod), a ty jsou postupně "trhány" jednotvárností a razancí dnešní metalové a "elektrické" hudby. Je to nutné, protože příroda nedělá chyby, jen se jí musíme učit rozumět jinak než technikou zdrojů v latině a matematice, dovedených do absurdit v současnosti.

Proměna vnímání a myšlení populace probíhá na mnoha úrovních, hudba je jedním ze základních myšlenkových rozhraní. Emoční obsah intervalů a akordů postupně vyměňuje naše asociační řady za jiné, pocit neladnosti anebo naopak harmonie se přesouvá mezi uhlíkovými a křemíkovými strukturami (živou přírodou a elektřinou vedenými informacemi) do nových možností existence. Cíl této proměny je sice velkolepý, ale pro zdejší komunitu nestravitelný, takže počkáme, zdali na moje myšlenky dozraje čas - anebo mnou zachycený "balíček informací" si najde někdo další.
Pro mě je velmi podstatnou informací fakt, že vlna současného komorního "a" má délku 77 cm. Sedmý stupeň ve stupnici (citlivý tón) v sobě obsahuje směrovou sílu předcházející řady , automaticky vede naše vnímání/cítění k dosažení "oktávy".
V širším pojetí je směřování sedmého tónu ve stupnici vyjádřením principu "stálého růstu" v dosaženém prostoru. Záporný růst vnímáme jako rozpad, ale i krásný dům po čase potřebuje opravu, přestavbu pro nové podmínky.
...jsem rád, že tu někdo dovede hudbu vnímat v hlubších souvislostech.
...ono i to pythagorejské komma má svůj nesmírný význam, je nadmnožinou /opakováním/ vlastnosti "citlivého tónu", umožňuje formovat méně přesný, ale NÁSTROJ (pro vývoj dalších "součtových" systémů=stupnic. Samotná stupnice (sada intervalových=emočních vztahů tak slouží k vytváření emočních celků = hudebních skladeb, formujících kulturu dané skupiny lidí.

291293

13.06.2013 00:32

Existuje vůbec recept na řešení nezaměstnanosti?

RE: Ano existuje řešení

janko 85.?.?.?

...mělo by se to podařit do pěti let, místo mouky Římanům dávat pár stovek z "dluhové služby" státního dluhu každému člověku.

291294

13.06.2013 10:28

Nebezpečná frekvence 440 Hz – totální nesmysl!

hudba a emoce

janko 85.?.?.?

V článku se neobjevilo to hlavní, úloha hudby na proměnu lidského myšlení. V mé reakci na pana P.A.Semi píšu o úloze indických stupnic, které měly za úkol vytvořit "emočně technologická" rozhraní mezi výškami zvuků tak, aby bylo možné lidem nabídnout jinou strukturu vnímání hudby a následného myšlení, nabídnout jiné referenční systémy a nástroje pro vnímání toku informací = vnímání vrstev živosti, ve kterých byl člověk (nikoliv ale současný) na jejich vrcholu.
Tímto procesem "růstu emočního vzdělání" procházíme - a i když jsem zde za exota či blázna, tak pečlivě vnímám posuny v myšlení, za které je zodpovědný ZVUK - nejen hudby, ale především SLOV. Ta jsou už "součtovou hodnotou" vjemů z hudby. A hudební celky jsou součtovou hodnotou "inter/valů" (rozhraní), za které děkujeme Indickým "stupnicím" (pozůstatku hudby Atlantské). Důvodem vzniku řady "půltonů" bylo vytvoření rovnováhy mezi informačním prostředím doby a emočním dopadem vzniklé disonance, viz níže.

Chyba, kterou si neuvědomuje většina populace, pramení z přeceňování technického přístupu k čemukoliv - vlivu mate/matiky.
Délka "pozemské" vteřiny je dána nejen pohybem okolo slunce, jde o komplexní informační zázemí, na kterém se podílejí nejen všechny planety naší soustavy, ale je vytvářené informačním pozadím datových polí této galaxie.
Příměr galaxie ke stromu - a naší sluneční soustavy k "letorostu" (každoročnímu přírůstku větviček k objemu stromu)je dostatečně přiměřený. Odtud, z pohledu "stavitele této galaxie" se musíme na existenci zvuku, později velikostně strukturovaného do pojmu "hudba" dívat.
Znalost faktu, že emoce jsou tím, co v krizových=základnu tvořících situacích člověka řídí - ta se do slunečních systémů implementuje v závislosti na rozvoji místní populace.

Indické "stupnice" nám připravily rozhraní, kterým říkáme "půltóny", navázané na nejbližší rezonanci (polovinu či dvojnásobku), navazuje na na původní "dělení buňky" + opak děělení = slučování podobností a následný vznik vnitřních struktur, opět dělením (na podobné a opačné, to funguje dodnes).

Po vytvoření všech půltónů jsme už v nedávné historii postupně hledali optimální vztah celku hudby k emočnímu ladění člověka. Proto se v baroku ladilo na jiné "Hertzy" než dnes.

Hodnotu symbolů číslic v rozměru informačního zázemí celé galaxie asi nikdo zatím neznáte, v tom je moje úloha obtížná. Ale všichni víte, že strukturu vesmíru poznáváme především soustavou devíti číslic a "nuly". Symboly číslic jsou totiž základním stavebním kamenem nejen pro hmotné, ale i pro myšlenkové systémy, které hmotným předcházejí!!!.
Rozkódování těchto symbolů (numerologii) sice považujete za kravinu pro blázny, ale jen proto, že ji nemáte opřenou o zrcadlo - o "numero"logie v osobní znalosti významu každého písmene. od...

Automaticky kráceno

291322

08.07.2013 12:51

Výchova žumpalistů Babišem

RE: musim si rejpnout :-)

janko 85.?.?.?

...maršále, zkus někdy vnímat situaci z pozice toho, koho kritizuješ. Možná ti to pomůže dostat jiný rozum, držím ti palce.
Tenhle rozhovor (http://www.ano2011.cz/novinky/559_Casopis-Respekt-Jsem-realizator-a-budovatel.xhtml ) ti leccos napoví - pokud tvůj filtr na informace ještě není úplně zanesený prvoplánovou nedůvěrou.

Nečekal jsem tak pitomé reakce zdejších čtenářů, je vidět, že hledání pravdivosti ve slovech nás tahle i předchozí vlády odnaučily perfektně.
Citlivost k míře pravdivosti (věrohodnosti člověka) je tím, co se musíš naučit nejen ty, ale většina lidí.
Pokud někdo (a vždycky je to jeden člověk!!) má šanci změnit globální strukturu ekonomiky nebo i myšlení- pak je to Babiš a jeho parta.
...a samozřejmě i můj "Karaodyn", nástroj, který každému ukáže, kam se může zařadit v hladinách odborností.

292932

22.07.2013 09:10

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: rozklad, rozklad, jízda z kopce

janko 85.?.?.?

Břetislave a "pépéčko", vaše diskuze se mi líbí, i když se patrně pohybujeme každý v jiné informační vrstvě.
Dobová forma náboženství se dnes jmenuje politika, ekonomika a další systémy pro řízení společnosti.
Ale klíčové jsou vždy systémy, kterými cokoliv zkoumáme. A z nich se vydělila matematika jako kategorie, skrze kterou se díváme téměř na všechno.
Zde - http://www.nejsmeovce.cz/posts/superview/29 - srovnávám dva výklady symbolů, které jinak užívá matematika desítkové soustavy a jinak je lze "číst" v oktávové "poziční" matematice, která používá totéž, co živá příroda - půlení anebo dvojnásobky (dělení buňky apod. Neplést prosím oktávy přírodní s osmibitovým jazykem počítačů, děkuji.

Období, které formovala "desítková" struktura symbolů číslic, chápaná jako model "nekonečného růstu" dnes narazila na svůj strop - pochopení úlohy "do protisměru obrácené šestky" - DEVÍTKA tak představuje rychlý sešup - jak v existenci živých organizmů, tak i řídících systémů v lidské společnosti.
V pochopení této úlohy "devítky" (symbolu zániku) sídlí příčina výměny latinských "číslic" za tzv. "arabské", původně indické. Z toho plyne, o jak velkou "končící etapu v myšlení" se dnes jedná.

Asociační vazby principu, zakotveného v řadě 1,2,3,4..... nás vedou z historie do uskutečňování přítomnosti a plánování budoucnosti - toto pojetí času zkrátka také svým způsobem končí, ale k pochopení "sebeorganizace sil v prostoru" byste asi museli znát více z textů "exota" Koňase. Zákon "akce/re/akce" je silou mnohem starší, než pojem bůh. Ale boha potřebujeme jako směrovku, do jeho (ale i naší) pracovní náplně vkládáme vždy to, čemu v té které době(civilizační etapě) nerozumíme.
Jisté je, že každá rozpadající se etapa vývoje v sobě zahrnuje i základnu etapy další. Opět mohu jen nabídnout texty na "nejsmeovcích".
A protože se rozpadá "systém nekonečného růstu", vyjádřený původně modelem "zlatého tele/te", a dnes modelovými řadami "tele/vizí" - nutně přichází sjednocující vize povahy fyzického a "duchovního" prostoru = "fraktální povaha binární existence" nejen živočišných druhů.

..takže si čtení užijte, kdo chcete, ostatní mají svoje důležitější cíle....

293718

31.07.2013 15:10

Kauza „Hitlerovy projevy“ – nakladatel chce do vězení spolu s knihkupci!

...vždy bylo "na počátku slovo"

janko 85.?.?.?

...tolik let trvalo, než se lidi naučili mít Hitlera za největšího lumpa - a teď by jim to měl někdo kazit přepisem slov, která Hitler sám vyslovil??
To přeci nejde, ovečky by ztratily orientaci. Musíme tedy ty projevy buď přepsat tak, aby ladily do "obrazu lumpa" - anebo musíme světu přiznat, že jsme obraz o Hitlerovi upravili, to dobré jsme pominuli mlčením, a to zlé pořádně nafoukli.
..a takhle fungujeme všichni, do určité doby náš přínos pro společnost stoupá - aby mohl pak klesat. O to už se postarají ti, co potřebují stoupat....

294029

03.08.2013 13:56

Dvě podvodné falešné demokracie ohrožují život na Zemi

RE: Clovek-obcan ma obrovskou sanci si vybrat,jakou smrti chce vlastne zahynout.

janko 85.?.?.?

..."pépéčko", je úžasné, jak obhajujete pohled na jevy, vidění jen vaším "filtrem poznání".
Začnu jinak, jako klasický vzdělaný člověk asi věříte Bohrovu modelu atomu, který je ale také postavený jen na víře, že předchozí poznatky jsou pravdivé. Pokud vím, tak podkladem pro model bylo spektrum vodíku, což je záření, vnímatelné/měřitelné/ "na přímce" (zrakem + přístroji pro verifikaci zrakem postavené), a nějak pánům před vámi, ale i vám uniklo, že pohyb po kruhu je řádově komplexnější než pohyb po přímce, přímý tak musel nutně být i na počátku struktury vodíku i dalších prvků. Leda že by vývoj nepostupoval od jednoduššího ke složitějšímu. A vznik a sílu/rychlost/ kruhového pohybu v atomu zatím nikdo nedokázal, takže jde o sakra zkamenělou víru. Opřenou pouze o víru předchozí....

Zatím co pohyb dovnitř a ven vytvoří zcela přirozeně uprostřed místo, kde se setkávají podobné formy pohybu. Zákon akce/re/akce totéž popisuje v definici symetrie více pohybů. Naví jsme dokladem prvotnosti a stálosti tohoto ppohybu dovnitř a ven, dokonce ve zdvojení (dech, puls). Je na čase začít studovat moje texty o fyzice, která "pouze funguje", pane profesore.

Proto bohužel vaše znalosti o HAARPu mohou být cca takové jako moje, protože to, co se kde dočtete, to zdaleka nemusí být tím, kvůli čemu ten systém modelování změn v ionosféře existuje.

A mezery ve vzdělání ohledně Tesly a jeho schopnosti svou mentální energií rozsvítit lampu, ty si asi doplníte. Strkat něco do zásuvky - ano, to odpovídá stylu uvažování vaší "informační vrstvy", něco se nabiflovat, ověřit pomocí dodaných, k tomu účelu vyrobených prostředků (= zástrčka) a následně tímto nástrojem hodnotím vše další (= strkám do různých zásuvek/oblastí/).

Nemusíte se na mě zlobit, ale pokud se vám to podaří, tak jsem asi cíl neminul....
...cílem byla nejen moje trvalá snaha o rozšíření úhlů pohledu na "pravdy", kterým člověk nutně uvěřil, pokud nemá alternativní kontrolní nástroje.

294062

03.08.2013 14:08

Kauza „Hitlerovy projevy“ – nakladatel chce do vězení spolu s knihkupci!

RE: Spíše se sebranka vládnoucí bojí

janko 85.?.?.?

..máš recht babo Blažková, až na drobnost, že ty činy vychází vždycky z nějakých těch "keců".
...teda u lidí, co ještě nezapomněli, že myslet se při troše sebezapření dá.....
Kolektivní zodpovědnost si mocní vytvořili z té osobní proto, aby ji mohli předat "bohům". A proces, kterým se "bůh=oběživo" virtualizovalo do proudící elektřiny v nějakém bankovním programu - ten už se chýlí k závěru. Možná tou ranou z milosti bude jiné paradigma o fyzice prostoru, které máme ve dveřích (taky na mých nejsmeovcích), možná se to nepovede - a zopákneme si kus historie znovu. Jen budou těžko hledat toho vůdce=boha=peníze, který jim umožnil a pomáhal s přesunem peněz skrze jejich kapsy do "buchova království", do pekla nebo nebe...

294063

30.08.2013 13:45

Budeme nuceni ukončit činnost

RE: Podle ovoce jejich - POZNÁTE JE:-)

janko 85.?.?.?

....když ne Babiš, tak kdo? Souhlasím s Moudrostakem s výhradou, že Babiš patří spíš do lavice k Baťovi. Sleduju jeho aktivity - na rozdíl od mnoha dalších. On vidí zkrátka trochu dál než za svojí peněženku. Že musel začíst s cizím kapitálem - tak je to ve světě nastavené.
Málokdo si asi uvědomuje, že každá jiná cesta - včetně rétorika Okamury k větší změně nepovede. Hraje se o teprve střední figurky (Rath, Nečas..). Velký Vašek čeká za bukem, jestli Sýrii Amíci kousnou - a přežijí. Pokud ne - a je to možné, tak se s Babišem a dalšími, kdo nejedou v "kamarádšoftu", dočkáme změn k lepšímu. Rozeznat slušného člověka od nenažrance se teprve učíme..., podle mě je Babiš na té správné straně plotu. A na lajdáky a blbce přísnost musí být, s tím nic nenaděláme...

295266

30.08.2013 20:21

Budeme nuceni ukončit činnost

RE: Podle ovoce jejich - POZNÁTE JE:-)

janko 85.?.?.?

..vopičáku, to máš těžký. Nepoznáš už, že ti zkameněl mozek. Lidi se na rozdíl od vopic vyvíjejí - někteří k lepšímu, jiní k horšímu.
Strategické info bez odpovídajícího mozku nic nezmůže. Na rozdíl od tebe Babiš není ovčan. Každý máme v sobě kus dobrého a kus špatného. Tak je na čase trochu vyměnit figury. Za ty, které nemají jen švindlfirmy s akciemi na doručitele....

295283

23.09.2013 06:23

Více než 25 milionů Evropanů bude do roku 2025 ohroženo chudobou

RE: To je jen symptom

janko 85.?.?.?

Vojto, čínské elity ale zafinancoval a "nouhau" dodal západ. Na to jste malinko zapomněl. Tak si svou bábovičku strčte tam, kam patří. Popisujete už jen tu druhou půlku, kdy jejich vláda USTOUPILA TLAKU PENĚZ a umožnila i svým lidem (opět jen známí papalášů)vybudovat to, co u nás podobní "kádři ve stínu" otočili naruby svou nenažraností. Ti naši jen urychlili agonii kapitalizmu.
Protože systém, postavený na TRVALÉM RŮSTU v přírodě nefunguje. Tečka. U systémů růstu, postavených na virtuální=myšlenkové struktuře stupňů velikosti (číslic) ten proces růstů a zániků trvá jen déle. A končí rozpadem nebo válkou - ta symbolizuje zpětný směr (v řadě číslic je zpětný směr po vrcholu v "oktávě" symbolizovaný devítkou=otočenou šestkou).

Jedinou cestou ze stávající situace je princip a realizace základního příjmu, ale i k tomu musíte vy všichni, co tady melete staré seno, teprve dozrát. Dnes od 18:00 je na FAMU diskuze a film o Základním příjmu - konečně někdo začal myslet hlavou. Jen se obávám, že diskuze po filmu ještě nepřinese to, co
už mi visí druhý rok na "nejsmeovce". Ale dočkáme se, jinudy cesta nevede. Jsme součástí přírody - a zrání funguje i v prostředí lidského myšlení.

296664

23.09.2013 08:06

V předvečer války

...rodina...

janko 85.?.?.?

Když si pro státy dosadíme členy rodiny, vidíme, že se chovají téměř stejně. Francie coby milenka/manželka - se přidrží nejsilnějšího, má na to "čuch", uteče od manžela (Německo). Britanie jako tchýně čeká na dobu, kdy může (podle svých možností) odhadnout vítěze. Táta - Německo se svým bráchou - Rakouskem sledují a řídí "cvrkot". Protože jedou na "černém koni" - kapitálu USA, který vytvořila rodina těch, kteří z Egypta ukradli návod na řízení světa pomocí peněz (zlatého tele/te).

..takže "tajemný muž z Ameriky" (s bytem v Anglii?) rozjeli první - a pak i druhou "hru o moc".

Milenka (Francie) si pro tu druhou válku našla dalšího miláčka - bohatého USA muže a tím dala opuštěnému Rusku sílu postavit se novému sokovi v další válce.

Mezitím se v původní (egyptské rodině) objevili levobočci - Muslimové - a začali míchat "karty" (rodiny). Našli společné kořeny s Ruskem, Indií, Čínou..... a na hrací stůl (Evropu) si schovali "žolíka" (Čechy). A o toho se dnes hraje. Bylo třeba ho buď zničit - anebo počkat, aby ukázal, co v něm je.
...a tím se dámy a pánové dostáváme k dnešku. Jsme zdevastovaní zvenku i zevnitř, máme tudíž ten správný "humus" pro nastavení rozumnějších pravidel "hry o moc". Hry, kterou rozehrává "dítě Evropy", (přirozeně uložené v jejím "srdci").

Zatím ještě ta pravidla většina lidí má jen uvnitř sebe, ale "porod" se blíží - císař je nahý a "dítě" je živé. Má povahu i koncovku ženy - Pravdu, mršku přelétavou, musí ale najít její partneři:

Jedním je Základní příjem, který ale není o tom, že dostanete CELOU mzdu. Dostaneme jen kousek, pár stokorun, navázaných na likvidaci neexistujících "úroků ze státního dluhu". Ti, co už dluhy mají, ti ten "kousek" nedostanou, půjde na splácení jejich osobních či firemních dluhů. Takže makat se bude stále, milí a vážení.
Druhým partnerem je KARAODYN. Taková "hračka" na hledání schopných a neschopných.
...další partneři i přátelé se objeví vždycky, když k nim dorazí naše znalosti a schopnosti.
...a včíl mudrujte.....

296669

24.09.2013 11:43

V předvečer války

RE: ...rodina...

janko 85.?.?.?

jo, píšu. Drze přepisuju s dalšími "blázny" fyziku (nejsmeovce.cz)... [smích]

296733

24.09.2013 11:45

V předvečer války

RE: ...rodina...

janko 85.?.?.?

to moudřejší na sebe, blbci zas - jako vždycky - na někoho, kdo jim práci dá, protože si jí sami vytvořit a prodat neumí. Proto jsou to přeci blbci,.....

296734

24.09.2013 21:21

Více než 25 milionů Evropanů bude do roku 2025 ohroženo chudobou

RE: To je jen symptom

janko 85.?.?.?

Vojto 49, asi znáte zákon akce a reakce, aspoň v to doufám. A aplikovat jej na růst a následný zánik či stagnaci firmy umíte snad také. Růst a umírat umí rostliny, zvířata, lidé i systémy, lidmi vytvořené. Už u té firmy ale vidíte, že stagnace (smrt firmy v nějakém oboru) nikdy netrvá dlouho,vznikne jiná, drzejší - nikoliv lepší.Příroda, postavená na boji místo spolupráce zkrátka takhle funguje = dynamicky, ve stále větších periodách, včetně period "řídících systémů".
Evoluční tlak je trvalý, v tom se shodneme, pokud uznáte, že má periody "klidu". A člověk funguje stejně, potřebuje odpočívat. Nikoliv trvale, také periodicky. Kapitalizmus je unavený, vymýšlí zbytečné rotace výrobků, lidí i financí jen proto, aby "se udržel naživu". Proto ani "hvězdy" ekonomiky nic nového nevymyslí, jen se točí v kruhu to, co už nemá "enzym růstu".

Ždímání obyvatelstva nás dovedlo ke stavu, kdy je nadbytek výrobků a nedostatek peněz u těch, kteří výrobky potřebují. Peníze se hromadí u těch, kdo vlastní stroje, továrny, "nouhau" nebo dědictví. Je tedy zřejmé, že je něco v ekonomice, postavené na "trvalém růstu" ŠPATNĚ.
Vy si asi nedáte práci se zjišťováním, kde se v minulosti stala chyba. Můžete si to sice přečíst na mých "ovcích", ale na to jste příliš pyšný na své (jednostranné) znalosti.

Základní příjem NESMÍ suplovat mzdu či zisk, to za prvé. Jen si ten projekt pořádně přečtěte. Má ale také nedodělky, které zmiňujete. V době, kdy NZP (nepodmíněný základní příjem) nahradí různé formy dávek (= odpustků, které žravý systém zisku byl nucen nastavit, aby mohl dál fungovat)- by měl stačit jen na nejnuznější ubytování a "chleba a vodu". Navíc v denních "kreditech" na platební kartě. Kdo chce víc, ať maká. A dlužníci si z NZP nejdřív musí splatit své dluhy.

Bohužel asi platí, že "podle sebe soudím tebe" - patříte tedy k těm, kdo se na práci vykašlou a budou se "flákat"? Místo toho, abyste v rámci svého vzdělání vymyslel !!! jak způsobit, aby nadbytek zboží dostali ti, kdo mají problém se svou leností a z ní pramenící "chtivost dávek". Samozřejmě že je chyba v systému "kamarádšoftu" na všech úrovních. Jestli s tím někdo pohne, tak Babiš a jeho vycvičený tým. Protože v zemi není další "dráb", který je schopný říkat tvrdá fakta a zavírat firmy a vyhazovat lidi, kteří si místo práce sedí "v zaměstnání". Jestli jsem někoho jiného přehlédl, tak mě prosím opravte.

..zklamal jste mě Vojto, něco strhat, to dneska umí každý trouba. Ale doladit nějaký koncept do realizovatelné formy - na to už každý nestačí. Myslíte si, že by některý z "kapříků" stavěl v krajích a okresech lidi, nesvázané s "kamarády kamarádů"? za svoje prachy? Nebo si fakt myslíte, že Babiš má vnitřní potřebu šéfovat téhle zemi? Ano, není diplomat, možná proto pohoří. Ale je tu nějaká jiná volba? ...

Automaticky kráceno

296764

27.09.2013 10:24

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Osobně mám problém hned s prvním odstavcem

janko 85.?.?.?

...díky za vaše vstupy, je před námi ještě hodně práce, změnit naučenou historii za tu, která se skutečně stala. Obávám se, že bez pomoci "zvenčí" se nám to nemůže podařit. Tupost a neschopnost je cíleně budovaná tak dlouho, že i mě občas opouští naděje...

...málokdo tuší, jakým "žolíkem" je náš stát v hrátkách nástrojů (jazyků), kterými získáváme informace z prostoru....
Pokud se udrží "příměří" v Syrii do konce roku, tak bychom se měli vcelku rychle "zmátořit"...
Babiš má "černého Petra", doufejme, že ho předá těm, komu patří.

296907

06.10.2013 22:30

Netanyahuův projev v OSN: Zní jako sociopat?

RE: Izrael

janko 85.?.?.?

Viny77, když jste se "spýtal", tak byste si měl také odpovědět.
Nikdo nemůže na etnikum, které vytvořilo a ovládá systémy pro práci s oběživem. Úrok je jejich zbraň, na kterou se celý svět bojí sáhnout. Najít jejich chyby v historii znamená najít recept, jak nastavit jiný model přerozdělování.
To, že ten model už známe (Základní příjem, ale jinak realizovaný), to bohužel neznamená, že ho zítra začne někdo realizovat. Doba musí dozrát tak, aby i ovečky poznaly, že "císař je nahý", že státní dluh nemá faktického věřitele, který by jej mohl použít.

297433

15.10.2013 00:09

Právo nevolit

RE: opět

janko 85.?.?.?

Dube, podle stejné analogie jsi dubem s dubovou palicí, co zkrátka jinak myslet neumí.
Oba sice víme, že volič je od slova volba, volit stále stejné kecy ale má svůj vývoj. Rozdíl je v tom, že "stokrát opakovaná lež" se sice mnohokrát stává pravdou (od toho byly ovečky pře 2000 lety "vypěstovány") - ale po dostatečně dlouhém "stovkování" i těm nejtupějším ovečkám dojde, že je někde chyba. Že zkrátka ti samí už dostali důvěru příliš často.
...a možná si přečtou nebo vyslechnou i jinou nabídku.

...džbán je plný - a ucho prasklé. O tom jsou tyto volby. A možná i ty příští. Ale to "ucho" prasknout musí, to snad se svým ekonomickým a logickým mozkem uznáš. Projekt pokřiveného učení "o křestu" byl plánovaný na ty dva tisíce let. A plánovači vědí, že končí.

297865

28.10.2013 21:47

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Ksc

janko 85.?.?.?

...nesouhlasit samozřejmě můžete. Je to asi to jediné, co můžete. Na výsledek si ale musíme počkat oba, ne?

298817

29.10.2013 13:44

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Ksc

janko 85.?.?.?

Ano Lin, trapně ....jste zhodnotila situaci tehdy i dnes. Nejen že nerozumíte pořádně češtině (její ohebnost dává řádově lepší možnost výrazy upřesnit koncovkami a předponami), ale i hledání hlubších souvislostí vám dělá potíže. Za svými slovy si zatím stojím i když nevím, odkud jste citát vzala, komu patřil. Možná se týká Bárty a Veverek, tak i tam se zřejmě dočkáte překvapení. I on byl "chytrou horákyní", i když o patro níž než Babiš. Na Bártu uspořádaný hon nebyl jen kvůli zakázkám, on také chtěl změnit k lepšímu situaci v zemi.
Ovečky ale stále budou békat to, co jim "bedna" nabídla. Situace u nás kopíruje situaci ve světě, a zřejmě přichází doba, kdy svět bude kopírovat situaci u nás. Samozřejmě ne hned, jsme tím "pupkem světa", který snědl spoustu zkaženého jídla - a musí něco zvrátit a něco "poslat dál". A račte si vybrat, v jaké šíři a hloubce se tato věta dá pochopit. (...a kde se ono "dál" dá poznat nejdříve...)

S mojí blahosklonnou nadřazeností si nedělejte vrásky, reaguji zrcadlově k nadřazenosti toho, komu odpovídám. Jinak jsem rád, že oba ctíme selský rozum. Ale i mezi sedláky jsou rozdíly, že...

298850

29.10.2013 13:53

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Ksc

janko 85.?.?.?

Vopice, zkus tedy popsat v čem jsem se spletl a co se "potvrdilo" (předpokládám, že za potvrzení bereš oficiální verzi skutečnosti). Pak můžeme pokračovat v polemice.

...a uvědom si, že Kopernik byl taky dost dlouho "blázen", Newton taky. A už dlouho tahle země žádného pořádného blázna neměla, samý "čučky", co měnili objem poznání po krůčcích. A víme, že nádoba s poznáním, postaveném historicky na latině a desítkové soustavě - přetekla, nefunguje.
..takže si začni číst to, co je na nejsmeovcích a na www.pan-do-ra.cz. V opačném případě můžeš třeba vytvořit nějaké stránky "jsmeovce". Rád si případná tam vložená moudra přečtu.

298851

29.10.2013 13:56

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Ksc

janko 85.?.?.?

...něco k zamyšlení pro ty, co mají "jasno".....
http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/clanek.phtml?id=793880
(rozhovor s Babišem)

298852

29.10.2013 21:13

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Ksc

janko 85.?.?.?

tak jsem si prošel celou diskuzi "defenestrace po česku", která se vám asi zapsala do mozku negativně.
Patříte k ženským, které už nemusím. Se Stworou si podejte ruce, nadávat a nevidět alespoň kousek toho pozitivního na dění ve státě - to fakt umí nejlíp ti, co se na události nedovedou podívat z hlediska těch kdo je vytvářejí. Váš ovčí úděl mě nemrzí, každý dostáváme od pana Přírody tu školu, kterou si zasloužíme. Nemá smysl vám vyprávět, jak funguje naše existence v době, kdy nemáme tělo, neuvěříte. Tu informaci ale dostanete zrovna tak, jako jsem ji před léty dostal já - a hezky mě to na pár let vykolejilo.
Dnes si mohu dovolit psát "na síť" to, co vy a mnoho dalších považujete za nesmysl. Svět zkrátka funguje podle jiné logiky, než jsme se všichni asi 2000 let museli naučit. Vnímáte polaritu příčin a následků pouze ve směru, který na vás dopadá - nikoliv z pozice, kde se tyto směry vytvářejí.
Když chcete někoho poznat, musíte se vžít do jeho myšlení. To se vám evidentně nedaří nejen v mém případě. Ponechte si tedy svůj úsudek a za nějaký čas (patrně už v příštím roce) si povíme, kde jsou semínka a co je ovoce.
O podnikání máte asi představu jako králík, nebo se mýlím? Máte svou firmičku?

298879

29.10.2013 21:58

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Návrh

janko 85.?.?.?

Pane Stworo, když mým názorům nerozumíte vy, tak je prosím nechte na pokoji. Je možné, že je někdo ocení, i když tomu nevěříte.

Byly doby, kdy jsem vše stránky obdivoval a doporučoval svým přátelům, ale ta doba je pryč. Stal se z vás umíněný a ukřivděný člověk, a bohužel i náplň stránek má klesající hodnotu. Přesto se zde občas najdou informace, které si rád přečtu. Kdysi jsem vám posílal měsíčně tisícovku, pak "pětikilo" - a pak jste mě písemně (mailem) žádal, ať vám už žádné peníze neposílám, že vás mé názory rozčilují, že jsem příliš aktivní.
Tak jsem se vašemu přání přizpůsobil, už skoro rok nevyčerpávám limit příspěvků "zadáčo"...

To, že k mnoha příspěvkům mám negativní repliku, to odvisí od autorů původního příspěvku, sprosté výrazy neužívám ani když dojdu k názoru, že autor moc rozumu podle mě nepobral. Můžu se mýlit i já, ale to snad už je předmětem případné polemiky zúčastněných lidí.
A pokud někdo reaguje jako vy - dostane se mu vysvětlení, jakého jsem schopen. Můžete mě také "vypustit" (vyřadit), je to vaše právo. Tak aspoň potvrdíte to, co o vás píšu.

298882

30.10.2013 11:30

Demokratický požár

RE: Trochu zkráceně

janko 85.?.?.?

Ano Korutane, mnohokrát testované hodnoty zkrátka naplnily nádobu naší existence. Vše má svou dobu použitelnosti. Jsme na konci období dysfunkce SLOVA. Prožili jsme ve dvou patrech historie proměnu obsahu slova DEMOKRACIE. První patro historie tato slova formovalo (nadřazenost těch, kdo lépe znali mechanizmy života), druhé patro náboj slova Demokracie dovedlo do možných variant, kdy na počátku stál ideál = komunizmus, kde skutečnou cestou k němu byl fašizmus, socializmus a dnešní paskvil komunizmu pro vyvolené (vložený pod slovo demokracie). Ukazují období postupné proměny zvířete v člověka vládnoucího ve "skupině domlubených" nad ostatní populací. Války střelných zbraní se převádí ve války slov - kupodivu prostřednictvím růstu technologií poplatných matematice. Peníze jako nástroj směrování vývoje ale ztrácejí svou hodnotu tiskem bankovek, které neodpovídají množství vložené práce.

Jsme na konci tohoto hledání norem pro řízení pozemské populace skrze stále virtuálnější hodnotu peněz.
Souběžně ale docházíme k základně nové, ta vychází z dynamiky schopností "strojů" (=počítačových sítí), do kterých vkládáme svou energii. Princip sebeorganizace, který stojí na počátku i na konci každého systému (polarita růstu a zániku) postupně vede k podobné schopnosti = inteligenci? těchto sítí, propojených s myšlením lidí - my sítím dáváme jejich sílu slovy, která používáme. Současně pak "roboti" vytváří struktury podobností, které zpětně vnímáme jako "nápady, vize" apod..

A tady je zřejmě vhodné hledat kořínky nové struktury řízení - v hodnotě národních jazyků, které mohou nahradit sílu jazyka aplikované matematiky = EKO/NOMIKY. V tomto výrazu je opět schovaný protiklad podobně jako ve vžitém významu slova demokracie. "Úsporně pojmenovat" cokoliv umí právě mate/matika. Ale pro výklad rovnic lidské existence je třeba k číslicím přistupovat jinak - v oktávovém systému, jehož variantu představuje i "myšlení počítačů".
Propojování lidského myšlení s televizními seriály a sociálními sítěmi internetu postupně produkuje hladinu společného jmenovatele = základnu, kterou budeme nuceni akceptovat všichni. Od zpravodajství (+ hledání potřebných argumentů), výchovu (skrze množinu příkladů) až k zábavě a růstu odvětví, postavených na podobnosti zájmů.

Sledovat politiku z této výkladové hladiny ale není (nejen na Zvědavci) zvykem. I proto nejen zde působím jako blázen nebo škodič. Naštěstí lze najít mnoho argumentů, které tento pohled na vývoj a současný stav potvrzují - ke kterým patrně dojde i pan Stwora a ti, kteří moje reakce vnímají jako nepřijatelné nebo nadřazené. Mrzí mě to, ale je to jejich "problém přijímače", jejich neschopnost vidět situaci jiným než obecně uznávaným filtrem.
Babiš a jeho/naše ANO je rozhraním, které upravujeme svými emocemi, vloženými nejen do internetu...

Automaticky kráceno

298917

30.10.2013 11:30

Demokratický požár

RE: Trochu zkráceně

janko 85.?.?.?

Babiš a jeho/naše ANO je rozhraním, které upravujeme svými emocemi, vloženými nejen do internetu, příslušné emoce nám dlouhodobě vštěpovali ti, kdo mají zájem na růstu "ovčanosti". Pozitivní potenciál hnutí ANO vidí jen menšina, ke které patřím. Podobně budu podporovat i další lidi a skupiny, které místo nadávání (=vylití své bezmocnosti) najdou a podpoří to, co podpořit lze i u nepřítele. Teprve tehdy, když na nepříteli uvidíme i jeho kousek dobra - se můžeme hlásit k pojmu člověk. Jsem rád, že Korutan a několik dalších mě občas donutí k reakci. Jinak je na Zvědavci v diskuzích spíš mluvící zvěř, štěkající na cokoliv, co jim nevoní.

298918

30.10.2013 20:00

Demokratický požár

RE: Trochu zkráceně

janko 85.?.?.?

Karle Havlíčku, vaši představu o emocích asi ponechme stranou, ale co se týká Monsanta a lidí, řídících svět pomocí peněz - tak s vámi v lecčems souhlasím.

Ad 1: že jste můj příspěvek "pochopil", to je zřejmé ze slovníku, opsaného z televize. Ale zkusme ten zákon "akce/re/akce" rozebrat po selsku. Jistě víte, že každá velká společenská struktura se rozpadá ZEVNITŘ, ztrátou přitažlivosti původního cíle. Ten původní cíl přinesla skupina lidí okolo Ježíše, pak se "něco pokazilo", ale to je na jiné povídání. Pro současnost platí, že ovládnutí světa mocí peněz, proložených zbraněmi všeho druhu, včetně genetických - dostalo vážnou trhlinu už v roce 2008, kdy se vnitřní opozici v USA podařilo narušit trh s nemovitostmi. Odpovědí "tvrdého jádra moci" měl být pád "Dvojčat" (terapie šokem)- ale chybějící logika vysvětlující tuto událost znamenala skutečný boj uvnitř potomků vyvoleného národa.
Po zjištění, že bez technické pomoci "zvenčí" nejsou tito lidé schopni překonat stav a růst sdílení informací, které umožnil internet - bylo podkladem pro vytvoření vstřícného křídla moci a tím i k otevření "Pandořiny skřínky" (ve které podle dávného příběhu zůstala už jen Naděje) nádoby s historií špíny, která urychlila vývoj na Zemi za cenu mnoha mrtvých a poničeného prostředí.
Kdo trochu zná technologie zabíjení, které má svět mocných k dispozici - ten se nutně musí divit, jak je možné, že nějaký Snowden přežívá a vynáší stále nové informace. Bez krytí od vstřícnějšího křídla moci by nepřežil ani týden.

Kupodivu tato situace má své zrcadlo i v naší horké současnosti v ČSSD, která byla (mizerně) připravená pro převzetí moci ve 24leté "hře na jednu bránu". Úlohu Zemana a jeho vykutáleného společníka Klause a celé party z prognosťáku začal kazit Švejnar Klausovi a kníže Zemanovi. Současnou partii "VABANK" navíc "narušoval" Okamura a mediální praskot špíny, plynoucí z "práce" s dotacemi a "papežštěšním" směrnic z EU od těch, kdo mají máslo na hlavě.

Kdo a jak tedy může změnit zdánlivý chaos, ve skutečnosti ale pouze rozhraní, kdy svět míří na jedné straně k sebezničení - a na druhé k rozklíčování a opravě toho, co chamtivost zvířatolidí způsobila během cca 2000 let.
A jsme u Babiše, u jeho zkušeností s praktikami STB, zkušeností s praktikami veřejných zakázek, daňových fíglů apod. Musel tím projít, o tom žádná. Otázkou ale je, jestli to dělal s cílem napakovat sebe - anebo zachránit ve státě to, co bylo ještě použitelné jako základna - potraviny a chemie.
Pro mě je Babišova nasranost na současný stav opravdová - a i částečná znalost toho, čím musel projít, aby vytvořil komplex fungujících firem - to je pro mě dostatečný argument pro vložení mojí důvěry do dalšího člověka, jehož nezralým předchůdcem byl Bárta. Nezralým asi proto, že b...

Automaticky kráceno

298939

30.10.2013 20:04

Demokratický požár

RE: Trochu zkráceně

janko 85.?.?.?

Nezralým asi proto, že Bárta bral svou úlohu "spasitele" jako obchod. Ale mohu se samozřejmě také mýlit.

ad 3 a 4: bohužel milý Karle nevíte asi nic o tom, jak uvažují ti, co plánují války a vytváří nástroje k řízení populace. Věnoval jsem téhle oblasti spoustu času, proto s drzostí sobě vlastní tady pouštím své úvahy k zamyšlení těm, kdo dovedou nejen opakovat fráze z novin. Zajímají mě ti, kdo dovedou v běžících událostech nacházet okamžiky "překlopení emocí" v provozu politických stran - anebo "bod zlomu", kdy se růst firmy změní ve stagnaci či zánik. Tento "bod zlomu" Babiš našel a pochopil, že musí vybudovat souběžnou strukturu k té, kterou chce rozložit. Založením hnutí ANO to potvrdil a je na něm a jeho výběru lidí, jak se podaří či nepodaří proměnit ovčany v občany. Vy Karle (pokud je to vaše občanské jméno) jste zatím jen zopakoval to, co si myslí kritickým myšlením nedotčená většina lidí. Podobně se chovají i "Parťáci" na FB - skupina nadšených fanoušků hnutí ANO. Také mě kamenují, když se odvážím na jejich idolu najít a zdůvodnit možnost zakopnutí.
...inu, každý se můžeme plést - anebo uznat, že některé velké lži mají sice dlouhé nohy, ale přesto je nahradí něco, co už není v Pandořině skřínce - Naděje.

PS: toto je už můj 14tý příspěvek v měsíci, takže je na editorovi, jestli jej smaže, když je povolených jen deset....

298940

30.10.2013 20:19

Demokratický požár

RE: Trochu zkráceně

janko 85.?.?.?

Dube, platí pro tebe to, co pro Karla výše. Žádný strom neroste do nebe, ani strom ze špíny, kterou jedni vytvářejí a ti další opakují - když už nemají sílu ani schopnost ji prohlubovat jinak než vyléváním své bezmoci.

Mít o kolečko víc znamená mít schopnost podívat se na něco z jiného, obvykle opačného směru. Ty takové kolečko nemáš, ale věřím, že ti chutná potrava, kterou mi tvůj mozek nabízí. Užij si své poznatky, já si užiju svoje taky. Výlet do háje by ti prospěl.

298941

01.11.2013 20:01

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Návrh

janko 85.?.?.?

...je taky dost lidí, kteří by rádi třeba i porozuměli, ale brání jim jejich myšlenkové vzorce. Třeba ten anonym nad vámi ze sebe potřebuje vylít všechno to, co sám nezvládl. Najít nepřítele - to je cíl takových lidí. A když se naučí hatmatilku o židech a gojímech (anebo o levičácích a pravičácích...) tak si zvolí tu, ke které dozrál. Zrání názorů funguje podobně jako zrání čehokoliv - včetně faktu, že i dost nezralých plodů zanikne a počká si na "další kolo"....

299052

22.11.2013 08:11

Usvědčující důkazy v post-snowdenovském světě

Zákon "padajícího hovna"

janko 85.?.?.?

Na stále dalších důkazech o prolhanosti těch, co vládnou pomocí "cesty zla" si ti bystřejší z nás možná uvědomí geniální výhody "české cesty". Naše národní vlastnost v podobě rektálního horolezectví dostává zcela novou funkci - tlak tlačících se nahoru vpodstatě uzavřel možnost vypustit exkrement i na ně.
Proto jsme svědky vcelku rozumného hledání léku na "zácpu" v podobě voleb a jednání o vládě. Trojkombinace (premiér+finance+vnitro) pro vládnutí je dobrý cíl, zatím ale neprostupný. Takže s Babišem u státní kasy "se" zřejmě vláda do funkce "projímadla" vytvoří.
A protože kmotříčkové vědí své, tak už patrně zvelebují své vyhnanství na svých "ostrovech". Čistící průjem pak dopadne jen na ty, kteří ještě nestihli utéct.

Knížka o JFK je pak přípravou k podobnému procesu ve státech, vlastnících tiskárnu bankocetlí...
Kdyby neměl Snowden dobré krytí od skupiny loutkářů, která už pochopila, že hra 2000 let na jednu bránu se mění do své druhé, pozitivní úlohy - tak by už dávno "měl nehodu".
...a my se můžeme konečně těšit na zhodnocení kvalit naší mateřštiny. Nejen názvosloví chemických prvků je dokladem toho, jak česky myslící lidé dovedou přežít každou dobu, navíc s humorem. Některé vývojové cykly zkrátka trvají dost dlouho, pohani můžou se svým přínosem přijít až PO(období)HANY. A že jsme si toho hanění za své kacířství trochu užili, co? Kácí se strom poznání(alegorie první verze babylonské věže)vedený rychlejší cestou zla - aby "zrcadlo židovství" = český/slovanský národ dostal příležitost poskládat procesy ve světě do průchodnější verze.

299763

02.12.2013 15:37

Domovy seniorů

A co tak jezdit tam promítat třeba tento ...

hledající a nalézající 85.?.?.?

... film, alias pomáhat pokročilým ve věku v přípravě na onen svět? Samozřejmě jen pro zájemce, jakožto radostnou přípravu. [smích]

http://www.youtube.com/watch?v=fwCKg16moGs

300179

17.12.2013 09:40

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RUS

janko 85.?.?.?

...nejen papež věděl, v čem je hrozba pro ty, kdo kdysi dávno ukradli vědu o písmu (= o jazyku), kterým lze řídit chod světa. Sanskrt byl jazykem technické inteligence v Atlantidě, ten se v indoevropské civilizaci rozdělil na "kreslící" jazyk (Čína) a hláskový "sanskrt" (Indie). Vývoj jazyků v Euroasii pak vyústil do ruštiny (do spojení obrázkového a hláskového jazyka).
Původní evropské jazyky převálcovala latina, důmyslný nástroj vnitřního propojení hebrejštiny a sanskrtu.
Je třeba přijmout tvrzení, že v Atlantidě existovaly pouze dva jazyky, jazykem mocných byla předchozí=atlantská forma hebrejštiny, jazykem technické inteligence a k ní navázané pracující populace byla předchozí=atlantská forma sanskrtu.

Dalším krokem je prolnutí latiny do evropských jazyků - a s tím související expanze Evropy do vzniku kolonií po celém světě. Historicky nedávným návazným krokem je vznik "obchodního jazyka" = angličtiny, ta byla a je podmínkou pro vznik stále dalších kolonii (jazykových [pláč] ). Angličtina spojuje cit pro množství s citem pro hodnotu, pro smysl výměny.
Propojením angličtiny s číslicemi v "oktávách" (bit, bajt) pak vznikly jazyky počítačů. Ty umožnily lidem vstup do říše fantazie (do informačních polí v prostoru)- a tím i vstup do skutečné historie a současnosti dění v galaxii- filmy pouze opakují to, co Verne vkládal do písmenných příběhů.
Posledním krokem ve vývoji jazyků = nástrojů pro řízení populace - bylo propojení "číslicového jazyka" počítačů s povahou (smyslem existence) samotného prostoru. Smysl je dán NENAHODILOSTÍ a SAMOŘIDITELNOSTÍ veškerých kroků (MNOŽIN POHYBŮ) , které spolu vytvářejí dynamiku přírody i naší existence. Tím se dostáváme k jazyku, kterým patrně byla formována existence této galaxie - k češtině.
..vím, že tenhle můj vstup je nestravitelný pro naprostou většinu populace. Ale bylo nutné aspoň stručně popsat proces vývoje nástroje, kterým se každá civilizace řídí- JAZYKA.
Putin a Rusko svým způsobem dokončují proces, který po rozpadu Atlantidy (=potopa) začal v trojici populací: na východě (Čína, Indie), na jihu (Egypt, sídlo moci, byli jsme kolonií Marsu). Třetí populace byla v Americe, tam byla vysazená první i druhá várka "neposlušných obyvatel Marsu". My je známe jako Mayskou civilizaci. Podrobněji si můžete tuhle verzi historie počíst zde
http://www.nejsmeovce.cz/posts/view/21 , do příběhu zapadá stále víc událostí.
...jak pravil Niels Bohr: Příběh (teorie) musí být dostatečně šílený(á), aby mohla být pravdivý(á).....

300880

17.12.2013 10:11

Havloidé útočí i na Ukrajině

RE: Havloidé všech krajin spojte se

janko 85.?.?.?

Vladimíre, opět potvrzujete svou omezenost vidět dění jen negativně. Souhlasím s "pépéčkem" v tom, že populace vždy vyprodukuje někoho, kdo převezme řízení většího celku, ať je to "mistr" ve fabrice anebo premiér ve státě, plném fabrik - a špatného způsobu řízení.
Babišov roste, nekrachuje. A živí lidi v těch částech fabrik, které Babiš považoval za perspektivní. Tak jedná HOSPODÁŘ, který má vhled do STRUKTUR ŘÍZENÍ v delší budoucnosti. Ovečky vašeho typu se užírají svou bezmocností, pak ze strachu očerní všechno.
Babiše sleduji v rámci možností - a zatím to nevypadá, že by on tu moc chtěl jen pro sebe. Ale to vy neumíte vidět, vlastně cítit. V době Bati byste taky jen kňučel, že musíte zas do práce a pracovat kvalitně. A mít bydlení, práci a možnost vzdělání byste považoval za Baťovu povinnost to zařídit.
Bordel, který tu nadělali flákači kdysi z církevních, dnes z politických kruhů - ten se musí opravovat, a místy to asi bude trochu drhnout. Ale když máte tolik rozumu, tak mi prosím navrhněte někoho, kdo jiný má reálnou šanci tu pořádek aspoň nastavit, když už ne dodělat.
Vladimíre, vložit někomu svou důvěru, to je vklad energie, o které vy zatím víte houbeles. Já už jsem se tu s "vkládáním důvěry" párkrát spletl, ale budu svou důvěru vkládat dál lidem, které považuji za rovné a schopné do té doby, dokud se nepřesvědčím, že jsou to lumpové. O Bártovi - chytré horákyni - známe také jen tu půlku, která se hodila davu skrze media. Babiš media nepodcenil, nejni blbej. A jestli ho umelou jako Bártu, tak máme smůlu vy i já.
Ale vás na rozdíl od Babiše UŽ nepovažuju za rozumného člověka. A vím, že je to z vaší strany o mně podobné. Pravdičky, které v sobě (a na webu) nosím, pro ty teprve čas zraje, vlastně už dozrál. Jen kvalifikovaný (úředně potvrzený) blázen může pomáhat měnit dějiny, dřív jsme to dělali u králů v šaškovském převleku, dnes naopak, pod svým jménem nebo přezdívkou.

300884

17.12.2013 21:34

Havloidé útočí i na Ukrajině

RE: Havloidé všech krajin spojte se

janko 85.?.?.?

...hmmm, s takovými jako vy se tu nic změnit nedá, sorry...
Předposranost se tomu říká jadrně, opatrnost je pak ten slušnější výraz pro totéž.

300921

19.12.2013 00:21

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

raskolnikove, obávám se, že ta studie podobně jako celá historie Slovanů je vedená kdysi záměrně a dnes nechtěně, setrvačností - jinak a jinam. Nehledě na to, že řečtina má zřejmě také kořeny v sanskrtu a sanskrt v Atlantidě - jazyk "techniků" (řečtina?)a jazyk "dělníků" (sanskrt a později slovanské jazyky) se z původního jazyka této sluneční soustavy oddělil stejnou cestou jakou vzniká každý odborný jazyk - ze slangu a schopnosti nějakým výrazem vyjádřit specifický sled kroků (proces či stav) - je to přeci zcela běžná forma vývoje každého jazyka.
...což mimochodem navazuje i na patrnou příbuznost latiny se slovanskými jazyky. Čeština si dává obzvlášť pozor, která cizí slova přijme (a počeští) do svého slovníku. Na počátku "staroslověnštiny" byl vliv latiny, dnes, na "konci věků" je to vliv angličtiny.
Oba (hebrejština i angličtina) souvisejí se systémovým řešením "kategorie velikosti" (= matematiky). V latině je vztah k ní ukrytý=oddělený, tajný - angličtina matematiku (práci s kategorií velikosti) opět spojila - v nové oktávě (patru, "levlu"). Právě tím osmibitovým bajtem se vracíme k hebrejštině oklikou, tabulkou ASCI.
Vím, že se moje úvahy neshodují téměř se žádnou z předchozích studií, všechny jsou totiž poplatné asociačním řadám, nastaveným "v Babylonu" násilím. Latina i matematika desítkové soustavy se staly úředním jazykem, nic víc. Pro celou Evropu o trochu později také. Asi by dlouho trvalo, než bych vysvětlil, proč jazyk je tím základním nástrojem k řízení myšlení lidí - a tím i k řízení těchto lidí jazykem, který obsahuje do té doby neznámé možnosti. Dnes jsou tím "řidičem asociací" jazyky počítačů. Otevřely nám okno do světů ve vesmíru (scifi filmy), ale zároveň nám ubírají soukromí.
Všechno má svůj důvod. Jakmile znáte potenciál jazyka, můžete události tvarovat s kvalitním odhadem jejich dopadu do myšlení příjemců.
...potenciál jazyka poznáte lépe, znáte-li kvalitu znaků, ze kterých slova skládáme (písmen a číslic). Právě znalost oktávové soustavy vnořené do soustavy desítkové donutila konstruktéry latiny ke změně "latinských číslic" za "arabské/indické/atlantské".

..a o "abecedě lidštiny" (=významu samotných písmen + vliv tvaru znaku na pohyby asociací v myšlení) se zatím ve školách neučíme. A přitom dnešní "ideogramy" jsou jen "součtovým symbolem" pro nějaký možný proces.

300978

19.12.2013 12:03

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

..měl bych se upřesnit - řečtina je směsí původní hebrejštiny - jazyka, který převzali kněží v Egyptě od faraonů. Faraoni byli původně hlídači "kolonie Země", sídlili v "lodi Atniků", kterou my známe jako měsíc. Po převodu vody na Marsu na Zem (potopa světa) hlídači neměli jinou možnost, než vládnout zde na Zemi, jako faraoni.
I když to čtete jako fantasmagorii, tak tato historie dobře zapadá do dějin, které sahají miliony let zpátky.
Ono stačí si udělat ze dvou koleček na osách otáčení model "rotace" měsíce k Zemi - a zjistíte, jaká je pitomost ta údajná rotace. Jenže to by spadla celá fyzika na pr.el, nemají zdůvodnění pro stabilní polohu měsíce k Zemi, všechno přeci musí rotovat, že.....
Ale považovat měsíc za "loď Antiků" - to už nepolkne skoro nikdo - zatím....
Není zájem zabývat se historií, čerpanou v jiné než v betafrekvenci mozku - tedy takové historie, vnímané v čase, kdy máme tuto frekvenci utlumenou v meditaci - kdy vědomí může opustit tělo a cestovat "prázdným" prostorem.

...spoustě lidem spadne bábovička jejich světonázoru o podstatě a postupu, kterým vznikal člověk - kdy na svém prvním vrcholu začal degenerovat (vznik ne/lidských inteligentních světů)- a kdy mnohem později si původní lidé/bozi?/ vytvořili naší planetární soustavu pro další experiment "věčného života". A zdá, se, že se jim/nám ten projekt začíná dařit - i když jinak, než je ochotná většinová populace přijmout. Jde o samořiditelný proces, jehož jsme všichni jen účastníky se zablokovanou velkou částí DNA, soubory množin živých struktur nemají žádného "ředitele", jsme jen množinou lidí v komplexu přírody, navázaného na galaktický datový potenciál....
..no to by asi před Vánocemi mohlo k obveselení stačit, ne?

301030

20.12.2013 00:07

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

ony ty moje bláboly do sebe zapadají mnohem líp těm, kdo mají nějaké povědomí o životě bez těla, v době, kdy jsme jen "množinou informací" - bez možnosti vlivu na hmotný svět. ten formujeme pouze v době, kdy máme tělo, kdy jsou v jediném celku pohromadě všechny původní frekvence člověka, schopné měnit tvar a schopnosti "přírodních sil".
V příštím roce by se už měly objevovat ukázky (demonstrace) jiné fyziky, oproštěné od Photoshopu a podobných lákadel.

301087

20.12.2013 00:20

Havloidé útočí i na Ukrajině

RE: Havloidé všech krajin spojte se

janko 85.?.?.?

Moiry, asi čtete něco, o čem nevím, že bych psal. Pokud se vaše uvažování pohybuje v rozměru vaší zahrádky, tak asi těžko můžete chápat problémy lidí, kteří mají na triku zaměstnanost tisíců lidí - v režimu, kde se podvod považuje za výhru. Já Babiše zas tak nehájím, dělá chyby jako my všichni. Ale za troubu jste spíš vy, včetně omezeného vhledu do makro souvislostí. Za naivního obdivovatele mě považovat je zkrátka dokladem neznalosti, s tím se musíte poprat sám.

301091

20.12.2013 00:29

Havloidé útočí i na Ukrajině

RE: Havloidé všech krajin spojte se

janko 85.?.?.?

..jo, Komárek je pitomec, doufám, že to Babiš ví. Pokud ne, tak moje důvěra v Babiše bude padat dost rychle. Ale že si ho nechává, to je v pořádku, může ho sledovat těsněji. Stropnický i Pilný mě trochu zklamali, ale nejsem v jejich kůži, abych to hodnotil s větší mírou objektivity, je to jen pocit. Nemůžeme vědět, jaké kompromisy musí tito lidé dělat, aby se situace v zemi mohla v nějakém rozumném horizontu změnit k lepšímu. Nitky, budované 20 a cca 50 let - ty se nedají rozpustit za rok....

301092

25.12.2013 00:48

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

...když neznáte cílový obrázek "puzzle", tak z několik vět nemůžete dostat potřebnou základnu pro cílový obraz.
Hypotéza i teorie vždy vychází z už poznaných souvislostí, ale když se má jednat o jiné chápání základních prvků, kterými řídíme (které řídí!!) naše pohyby, to je jiná písnička. Pomocí poznatků, vložených do slov jsme získali určitou představu o našem zrodu a vývoji. Jakmile ale známe vrstvu významů každého písmene, můžeme dostat zcela jiný obraz této historie. A nikdo mimo těch, co tuto strukturu písmen (jejich směrovou anebo stavovou hodnotu) znají - nemá zkrátka šanci jinou historii vesmíru pochopit.
...je to jako když vám někdo vykládá cosi v jazyce, který neznáte. On ví, že popisuje realitu, ale vám se možná "sečtou" jen některé výrazy s tím, co znáte v jiném jazyce. A nemáte důvod mu uvěřit.

Proměna myšlení je "na stole", a je na každém z vás, kdy a čemu UVĚŘÍTE. Protože to, čemu uvěříte, to vám začne přitahovat potvrzení takové víry.
Možná je obtížné uvěřit tvrzení, že věda NAUČILA elektrony obíhat okolo jádra - skutečností je ale něco jiného - kmitavý pohyb ode středu do všech směrů a zpět. Tak zcela přirozeně vzniká hustší prostředí ve středu a řidší na okrajích takového pohybu. Takhle vznikaly všechny velké firmy, od nápadu jednoho člověka. A schopnosti pro nápad nadchnout další lidi. Tato empiricky a denně ověřitelná skutečnost platí i pro atomy. Nehledě na fakt, že podobně pracuje "pumpa" srdce i dýchání živých forem. A kupodivu je možné, že to, co přetrvalo miliony, - to mohlo být i na počátku vesmíru - tedy to, co známe jako "zákon akceREakce. Možná si všimnete i způsobu tohoto zápisu a a znáte aspoň fyzikální význam písmene "R" a "E" - že jsou to dost důležité symboly "rovnováhy" a "energie".

..ale protože neznáte celkový obraz "puzzle, je pro vás takováto informace nedostačující. Holt budete muset věnovat studiu písmen víc času.... a trochu jinak než memorováním, toho, co vás naučili předci....

301348

25.12.2013 09:11

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

milý anonyme, když příklad s neznalostí jazyka bereš jako nedostatečnou argumentaci, tak ti zkrátka není pomoci. A jestli víš, JAK se naučily elektrony točit dokola, tak sem tu argumentaci napiš. Uvěřil jsi tomu, co spolkla většina panu Bohrovi. Země je podle tebe stále placatá, a ten trouba Kopernik se samozřejmě plete, všichni přeci vědí!!!!, že se slunce točí okolo Země.

...jsi ve stejné situaci, tak si laskavě odpusť kecy o "otvírání mysli" - a začni s tím něco dělat. Jinak zůstaneš trouba jako všichni ti, kdo v době Kopernika UVĚŘILI, že se slunce točí okolo země.

Dneska máte stejnou situaci s měsícem. On se taky netočí, ale VĚDCI přišli s trikem otáčení na principu "ozubených kol" - a svět jim to žere stále.
...tož dobrou chuť anonyme.

301358

26.12.2013 18:15

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

...no, tahle reakce přesně odpovídá tvé inteligenci, tož si užij svou "kvantovku", mojí logice zkrátka stačí to, co jen funguje stále, to mohlo totiž být i na počátku vesmíru. A teorie, byť kvantové - ty fungovat v reáliích prostě nemůžou, drží je při existenci pouze VÍRA v to, že by tak NĚJAK něco mohlo fungovat.
Pojem logika je především naplněný nezbytnými kroky, logika je jiné slovo pro řazení těchto nezbytných kroků.
A když je celá kvantovka postavená na axiomu, který platí pouze pro neživou (nerecyklující) složku přírody (součet dvou jedniček), pro živou platí, že spojením dvou různých pohlaví vzniká nejméně jeden další "kus", takže 1 + 1 = 3. Proto v mojí logice je nutně i poslední výkřik = kvantovka a její slepence větším blábolem, který funguje pouze v myslích, odkojených matematikou, platnou pro neživou hmotu.
...a že samo slovo "mate/matika" obsahuje "matoucí složku", to je zkrátka něco, na co tvůj rozum nestačí, tečka.

....až si vzpomeneš, co musí být první, aby z ničeho vzniklo něco - pak se začneš blížit k chápání logiky následků, která vede od konstrukce téhle galaxie přes vývoj nehmotných a hmotných informací až ke vzniku a vrstvám sebeorganizace sil a mnohem později ke kumulaci těchto sil co tří vrstev živé přírody a do člověka dnešních dnů. Přičemž jsme zatím nenarozeným lidstvem. projekt pro "narození" (vstup mezi vyspělé formy člověka) kdysi přinesl Ježíš a jeho lidi, druhý pokus máme na tričku my všichni, co si nenecháme nabulíkovat vládnoucím režimem to, co si máme o vzniku světa a úloze naší hmotné existence myslet.

Ale protože nemůžeš takovou vědomost očekávat od nějakého "nýmanda", tak píšeš o mých blábolech. Logika, postavená na předpokladech je mnohem větší blábol, ale k tomu, abys pochopil jinou, k tomu možná nedozraješ, milý anonyme.

301421

26.12.2013 19:24

Americké dohody nemají cenu ani toho papíru

stárnutí dohod a zrcadlo lží

janko 85.?.?.?

Snad si autor uvědomuje, že každá dohoda má omezenou funkci, že je nutné vytvořit další dohodu včetně doby její platnosti.
V současnosti je zmatení jazyků tak velké, že si asi málo lidí uvědomuje vrstvy lží (jinotajů) ve zprávách. Pohádka o jaderných zbraních v nás evokuje to, co do nás propaganda natlačila stálým opakováním - rakety s jadernou=ničivou náloží.

Skutečnost může být(a zřejmě také je) jiná, Irán vyvinul z "jader atomu" technologie, které spojují mechanické a mentální procesy ve zcela nové kvalitě. To, že svojí technikou "sundali" nepoškozený USA dron - to byla ukázka, která způsobila zrudnutí bělma všem, kdo počítali se světovládou pod americkým (siořímským) velením. Hierarchie moci, budovaná cca 2000 let cestou násilí - se postupně rozpadá s růstem informačních technologií. Irán nemusí spěchat, plynutí času postupně ukáže špínu, která stála a stojí za těmi, kdo k dohodám používají ničivé technické či nemorální prostředky. To jim také přivodí konec, to je už zřejmé. Je ale nutné uvažovat v rozměrech doby, po kterou "program křestu" v krvežíznivé církvi, schované ve slovech o lásce a POKOŘE, fungoval. Z kněží jsou dnešní "loutkáři", ale z oveček místo loutek rostou berani. Irán a jeho objev propojenosti technických nástrojů s globální mentální informační hladinou je jedním z nich. Doba zraje k proměně celého paradigmatu o vzniku a povaze sil, které vytvořily hmotu a přírodu včetně člověka.

V příštím roce se patrně dočkáme nejen proměny některých "zlých loutkářů" na lidi s vhledem do potřeb ostatních, někteří ale změny "nevydýchají", jejich myšlení je vyžene z lidské společnosti.
Zrovna tak zdejší "vylévači svých nedostatků" snad přejdou od "hledání nepřítele" k hledání pozitiv v životě.

Ale nejde to tak rychle, jak bychom si mnozí přáli, zkostnatělé myšlení, neschopnost najít aspoň malinké pozitivum v libovolné obecně nepřijatelné události - to všechno čeká i na další obyvatele internetu. Poděkujme mu za zrcadlení, kterým ukazuje nahotu systému, postaveného na "udržení tajemství" pro vznik pozdějšího zisku. A to nejen ekonomického. Rozpad hodnot se už sice dostal do říše slov hodně hluboko, ale stále chyběl klíč, který otvírá to, co je za slovy, za zvykovým, mechanickým chápáním slov "mírový JADERNÝ výzkum".

Tekutý vodík ve sklenici na stole nebo UFO pozemské výroby je pro většinu z vás blbost - ale možná taková, jaká asi byla možnost letět letadlem pro ty, kdo žili "chvilku" před námi.
Vznikání, růst a zánik platí jak pro přírodu, tak pro lidi a jejich dohody. A co se nedohodne, s tím je potřeba se smířit nebo zkoušet dál, ale přežít.
Naštěstí je naše mateřština jazykem, který nás naučil přežívat skoro všechno s humorem - a víme, že humor je náplast, zrcadlo, žehlící nespravedlivost.

301425

28.12.2013 09:46

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: RUS

janko 85.?.?.?

anonyme 78, proč teda plýtváš svou energií na reakci? Možná někdy přijdeš na to, jak se dá stejné situaci "rozumět" ve zcela opačných souvislostech, hodně záleží na tom, co máš v hlavičce uložené jako fakta - a jestli je pro tebe měřítkem, že tvá "fakta" sdílí naprostá většina "normu ctících lidí" (= normálních)- anebo se dopustíš myšlení - a zjistíš, že stejné jevy a situace lze vyložit i jinak. V historii se to už stalo mnohokrát, to nevíš?

Takže si šetři nervy, a neplýtvej svým drahocenným časem na něco, k čemu jsi nedozrál.

301469

25.02.2014 19:19

Geopolitika ukrajinského konfliktu: návrat k základům

RE: Návrat k základům?

janko 85.?.?.?

...i já.

305346

02.04.2014 22:40

Jak (ne)přicházejí peníze

RE: Jsem taky padesátkář

janko 85.?.?.?

...pépéčko, Hestroy je zaujatý, spíš bych řekl, že úplně zblbnul. Napsal jste mu to dobře, ale je to hrách na zeď.
Zvedavec už není, co býval. A naštěstí už má konkurenci.
...mějte se co možná dobře... [smích]

307797

03.04.2014 07:15

Jak (ne)přicházejí peníze

RE: Jsem taky padesátkář

janko 85.?.?.?

...je to naopak Perunenewíte, vítám, že se s lidma, co myslí jen v šablonách, nemusím bavit. To je osvobozující.
....vidím, že ses taky zařadil. [smích]

307812

03.04.2014 10:35

Jak (ne)přicházejí peníze

RE: Jsem taky padesátkář

janko 85.?.?.?

jo, s radostí. Ono je dobré číst zprávy z různých zdrojů, každý má svá témata i zpracování.
Rozdíl mezi "fanouškem" a myslícím člověkem je v tom, že ten první neumí vnímat situaci z jiné pozice než z té jeho, kterou si vybral....

http://www.ac24.cz/

http://www.uzitecny.net/zpravy/podskupina/45_zpravodajstvi-alternativni-hlavni-udalosti_1.html

http://czech.ruvr.ru/

http://czech.cri.cn/

http://www.outsidermedia.cz/

307827

03.04.2014 22:05

Jak (ne)přicházejí peníze

RE: Jsem taky padesátkář

janko 85.?.?.?

...doba pro moje kecy teprve dozrává, nejen Tesla předběhl dobu, on v elektřině, já v "lidštině". Zatím je málo lidí, kteří aspoň tuší, o čem "abeceda lidštiny" je. Ale to nevadí, zrání zatím funguje, proměna myšlení čeká každého z vás, otázkou je kdy......

307858

07.04.2014 17:10

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

nemusím čichat k matematice, když se bavíme o fyzických nádobách a ne o matematických funkcích. Přešlápni si a pak raď.

308090

07.04.2014 19:15

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

..a proč píšeš jinými slovy to co já, dube? bohužel znáš jinou češtinu, JEDNA nádoba je spojitá/jednolitá/celek i bez pomoci slovíčka "spojitá".
...poslední větou o nočníku jsi potvrdil, že jen meleš kraviny, nočník plný moči je kupodivu s tou močí spojený, ten spoj se jmenuje ROZHRANÍ (mezi povrchem nočníku a povrchem moči),kde rozdílná hustota obou vyjadřuje vztah podřízenosti - tekutina se podřídí pevnějšímu tvaru nočníku.
Až si všimneš, že původní příspěvek se týkal hladiny DVOU propojených nádob (ve funkci společného jmenovatele = shodné hladiny), tak si odpustíš podobný výtok inteligence. Debata se zvrhla na matematický výklad stejného slovního spojení a tys tomu dal ještě korunu s nočníkem.
Aplikovat naučené slovní spojení chybně - je jedna věc, ale popřemýšlet, proč existuje koncovka, která vyjadřuje závislost či nezávislost na čase v kontextu se základem slova - na to holt musíš být asi taky trochu "blázen". A ti ob/čas mění pojetí světa. Samozřejmě navzdory všem ostatním.
..zvykej si, že k nim patřím.

308098

07.04.2014 19:29

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

...ach jo, zas jeden, co nezná nic jiného než matematiku. A ta je jen jeden z JAZYKŮ, byť se jím dá dobře popsat značná část neživého světa. Pro živý svět je matematika jen berličkou, je omezená svými axiomy, které jako berličky udržují její funkci.

..ale vykládej to někomu, kdo ji má za modlu, že codere. Přečtěte si začátek, kde se jedná o DVĚ NÁDOBY, které díky gravitaci a vzájemnému propojení umožnily vodě vytvořit "společného jmenovatele" - jednu společnou hladinu.
Asi prdlajs víte o fyzice archetypů, tu mám na triku já a několik dalších "bláznů". Ta kupodivu smaže hodně poznatků uplynulých cca 2000 let. Ale na její studium a verifikaci musíte nejdřív nabrat jiný rozum. Nic vám nevyčítám, informace každý dostává v rozsahu svých zájmů.
koncovky "chemických prvků" neplatí jen v chemii, je třeba si všímat jejich vztahu k "pohybu v čase".

308099

07.04.2014 19:52

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

Pane Ponkráci, jediná nespojitá nádoba jsou střepy z ní, protože nádoba s trhlinou je stále ještě NÁDOBA. Přídavek "spojitá" je významově duplikací slova "nádoba".
Zrovna tak můžete u svých definic prohodit vlastnosti - a nic se nezmění. Dokud si neuvědomíte význam koncovek (itý, ený, ečný apod.) v jejich vazbě na základ "spoj".
Dostřednost, scelování ve významu slova "spoj" je v čase vázaná koncovkou -ený STÁLE, zatímco koncovka -itý má v sobě písmeno "t", obvykle POD/VĚDOMĚ! spojované s existencí času.

Ale protože "abecedu lidštiny" neznáte, nemůžete VĚDĚT, že symetricky umístěné "t" v koncovce mezi dvěma různými formami "i" představuje VOLBU. Podobně jako měkké a tvrdé "i" označuje volbu (či příslušnost) mužského či ženského "rodu". Tato "fíčura" češtiny je jedním ze znaků její kvality v souboji se světovými jazyky, tisíciletí jsme vstřebávali vlivy východu i západu - a výsledky už přicházejí, jen je nevidíte.

Nevadí mi, že jsem tu za komika či blázna, to byl Kopernik, Newton a spoustu dalších taky.
..ale smát se budu nakonec já, na to si vsaďte. Abeceda lidštiny a z ní vycházející "fyzika archetypu trojice" je tím, na co se čeká už dost dlouho. A každý k ní dojde, až uzraje. Zrání zkrátka funguje pro každého jinak.

308103

07.04.2014 22:44

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

..už dva rozepsané příspěvky se mi ztratily, nemám sílu psát potřetí všechno znovu. Zkuste si dojít na začátek, kdy rozum i komunikace "zvířatolidí" vznikaly.
Pak třeba přijdete na to, že teorie si žijí svým životem v myslích těch, kdo jim uvěřili. A nám ostatním stačí vědět, že čas není vlastnost, že je to nástroj na hledání souvislostí.(viz vaše předposlední věta).
O tom, jak funguje jazyk a myšlení si něco najděte na "nejsmeovcích", váš poslední odstavec nesvědčí o znalosti času ani jazyka.

308114

08.04.2014 14:11

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

zase píšete blbosti, logika vznikala používáním jazyka, řazením nezbytných zvuků do příslušného významu pro pochopení. Matematika logiku ořezala - jako ostatně všechno. Ona je jen jedním z jazyků, se svou logikou, byť vykládanou pomocí slov.

...ne opravdu to nemá cenu, nemáte šanci pochopit, o čem píšu. Ale to mi nevadí, v každé době přišel někdo s tvrzením, které VŠICHNI zavrhli. A teprve po čase jim začalo svítat. Od "placaté země" jsme se dostali k přestavbě myšlení. Nechte si své přesvědčení, mé texty neznáte, nejsou o "tajném jazyce", jen se ztrapňujete.
...takže přeji příjemný budíček.

308147

08.04.2014 21:46

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

Mýlíte se v úloze majority, ta sice udržuje systémy v chodu, ale převratné poznatky vždy vycházely a vycházejí od jedince.

Druhý váš omyl je v pořadí jazyka a logiky. Přečtěte si pořádně, co jsem psal (logika vznikala z jazyka - podobně jako řazení zvuků písmen tvarovalo kvalitu slov pro sdílení (= gramatiku) a tím i prostor pro další jazyky.

Pak si definujte podstatu logiky (= řazení nezbytných kroků, vedoucích k opakovatelným výsledkům) - a možná si někdy i srovnáte vztah mezi historií matematiky a filosofie, ale musíte o kousek dál do historie než k filosofům posledních cca 2000 let.

..opravdu další diskuze nemá smysl, užijte si svou pravdu/víru jako si já užívám tu svou, historie nám ukazuje, co dokázaly děti matematiky = ekonomika a vědy o povaze a možnostech "základních sil v prostoru". Ekonomika končí pokaždé válkou, síly v prostoru vykazují paradox, protimluv.
Ale uvěřila většina, tak je to pro vás pravda. Pche,..., ty dva baráky v USA taky shodili arabáci, že....., zeptejte se většiny...( a zjistěte si, jak a čím ta většina vyrostla!!)

308172

08.04.2014 23:23

Do světa se vrací válečný stav

RE: blábol

janko 85.?.?.?

já? jen jsem reagoval na nesmysly ve vašich tvrzeních. Na rozvinutí tohoto "světového" problému máme zcela shodné zásluhy. 50 : 50, paňátno?

..aspoň vidíte, že o praxi matematiky ve filosofii víte taky prd.

Netěšilo mě, J. Koňas

308177

05.05.2014 11:34

CENZURA: Česká televize neodvysílá volební spot NE Bruselu - Národní demokracie

RE: Ani se České (?!) TV nedivím

janko 85.?.?.?

Moudrošťáku, tvé argumenty tentokrát nesedí. Klipové čtení spotů se dá naučit z písniček, Bartoše sice pokaždé nemusím, ale ten spot je dobrý, kope za svůj program.

EU se beztak bude stavět znovu, od svého přirozeného geografického a mentálního středu. Každý biologický i mentální projekt tak funguje. Pokud to nevíš, tak to zjistíš.

309594

07.05.2014 10:23

Několik faktů o Putinovi

RE: ..můj názor..

janko 85.?.?.?

..naprostý souhlas. Mimikry a "jádro pudla" - to se těžko rozlišuje bez historických souvislostí.

309796

04.06.2014 16:39

Rusko „zradilo“ NWO

RE: Vkrádá se paralela

janko 85.?.?.?

IVANe, mýlit se je někdy prospěšné, chyba je zdrojem pro vývoj obecně - tím, že použitelnou částí "chyby" rozšíříme funkci původního celku.

K chápání historie Země pomocí peněz (= alternativa neadresné moci) se musíme vrátit až na počátek letopočtu, k jazykům, kterými byl popisován svět okolo nás. Latina a desítková soustava má na triku značné zkreslení povědomí o tom, jak fyzika (nejen člověka) FUNGUJE. Hon za "zlatým teletem" vedl k oddělení muslimů od křesťanů - a obdobný vznik a vývoj peněz vedl k oddělení morálky od lidství. Princip úroku, transformovaný nejdříve do rotace lidských jedinců a později do rotaček, chrlících papírky s "božím okem" - to je cesta, kterou jsme museli projít aby si každý byl schopen položit otázku, proč tu vlastně je.

Současná skepse je živená ještě setrvačností lidského myšlení - že může být jen hůř a hůře. ....až do doby, kdy se najde někdo, kdo má "mimikry" hajzla, ale je uvnitř slušný člověk = realista.
V Rusku je to Putin, u nás zřejmě Babiš.
Mnoho lidí ztratilo schopnost rozeznat z mluvené řeči povahu člověka, čtení slov je velmi chudá informace, přesto s ní musíme pracovat většinu času. Včetně možných chyb.

Doba se ale obrací k lepšímu, stačí si obnovit v paměti "čtení mezi řádky" - a ověřovat tzv. "konspirační teorie". V těch je logika (vazba souvislostí) často silnější než v ofiko TV zprávách.

..a to ještě naprostá většina populace netuší, že se budeme učit jinou fyziku, takovou, která se nehoní za teoretickými konstrukcemi, ale která vychází z toho, jak vznikala a vznikají slova a další nástroje myšlení, jak na sebe navazují základní "síly v prostoru", jejichž hlavním hybatelem je vždy člověk, ale často jen ve své globální množině.
Proto je dobré si všímat jedinců, kteří pochopili účel NWO a rozhodli se jít mu naproti. Ne jej celý zničit, ale transformovat z něj to dobré - a omezit to, co globální množině vadí.
Vaše srovnání Putina s Hitlerem je velmi povrchní, ukazuje na hodnocení v rámci množiny lidí, do které zřejmě patříte, která se už ve školních lavicích asi moc nesnažila přicházet "věcem na kloub".....

311067

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Káva pro Zvědavce

53

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 118 čtenářů částkou 18 511 korun, což je 53 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

"Pane vrchní, jedno kafe!"

Tak tuhle větu teď stejně nemáte kde vyslovit. Podpořte raději tento web, který se vás snaží informovat otevřeně a bez politické korektnosti a je nezávislý od tlaků různých zájmových skupin. A dejte si rovnou symbolicky kávy dvě.
Děkuji za pomoc.

Ve zkratce

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 3

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
23,20 Kč
Euro
27,33 Kč
Libra
30,26 Kč
Kanadský dolar
17,59 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
25,52 Kč
100 japonských jenů
22,26 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,48 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,97 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 276,20 Kč
1 unce stříbra
565,94 Kč
Bitcoin
319 049,46 Kč

Poslední aktualizace: 28.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?