Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 357 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, MedaBeda.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

26.09.2010 00:48

Krajský soud zrušil osvobozující rozsudek. V neveřejném zasedání

RE: Se zrušením ROZUMU souhlasím (Zn.: nemám co ztratit, mohu jen získat)

MedaBeda 77.?.?.?

"Takový člověk pak fotografie s popisem "Hrdinný" izraelský voják nebo "Hrdinný" voják Německa 33-45 (podle toho na které straně barikády si chce zahrát [smích] ) s přejde s klidem lorda. Jako toho kocoura, který zavazí, když si brousí drápy o zábradlí."

Ne.
Udržuje to spirit Zvědavce tam, kde je ho třeba mít. U strachu, nenávisti a paranoie.
S železnou pravidelností se čas od času objeví obrázek, článek, příspěvek s touto tematikou. Udržuje to zvědavé ovečky v kondici, nasměrované stále "správným" směrem. Lidé mohou být osobnostmi jak chtějí. Ale když dostanou pravidelně servírované to samé, zvyknou si, přizpůsobí svůj pohled. Přijmou předkládanou paranoiu, zesílí pocit strachu ze zlých óbrboháčů, zakuklených Róčildů, zlých Bilderbergů a čistě iluzorních Voldemortů z Harryho Pottera. Z něj pak vypramení nenávist. Další série obrázků, článků a příspěvků pak už jedince udržují v této kondici. A jelikož daný výklad světa přijal za svůj, stal se mu svého druhu vírou, je ochoten za něj i platit. Některé typy si jít i za svou "pravdu" sednout. A některé i zemřít.

Tak to vidím já.

Jelikož však evidentně moje příspěvky na tento druh víry nestačí, je třeba se rozloučit. Naznačil mi to koneckonců i editor. A nezájem diskutujících na mě reagovat.

Editor ze své linie neuhne, živí ho to.

Myslím, že jsem sdělil dost. Věřím, že pro někoho i dost podstatného. Na to ostatní už si každý musí přijít sám, je-li k tomu vnitřně ustrojen. Já se už namáhat nebudu.

Bylo mi ctí, Vladimíre, i ostatní.

228751

26.09.2010 00:24

Krajský soud zrušil osvobozující rozsudek. V neveřejném zasedání

RE: Se zrusenim rozsudku souhlasim

MedaBeda 77.?.?.?

"nevzpomínám si, že by někdy přispěl jeho provoz"

Paměť není Vaší silnou stránkou.Ostatní máte shrnuté v emailu. [cool]

228749

25.09.2010 16:23

Krajský soud zrušil osvobozující rozsudek. V neveřejném zasedání

RE: Se zrusenim rozsudku souhlasim

MedaBeda 77.?.?.?

Rozumím Vám, a v něčem Váš pocit začínám sdílet.

Panu Stworovi jsem před časem psal jasně: snažte se více lidi spojovat, a ne rozdělovat. Souhlasil se mnou, alespoň navenek. A co vidím dnes?
Přehlédnu témata článků, jak velkých, tak těch ve zkratce, dýchá na mě v drtivé většině pouze NEGACE.

1)Ti za to můžou, tamti za to můžou, proces s editorem o kterém se píše v tomto článku je účelově spojován s Izraelem a jeho okupací palestinských území (aniž by byl někdo ochoten připustit, že to může být čistě vnitřní česká zákulisní politika),
2)o židech se zde píše stále stejně, a cenzor už se ani nenamáhá to třídit (jak se dělo okolo posledního soudního líčení, proč asi?)ani rozlišovat (židé, nikoliv sionisté vyznávají Tóru a Talmud, s výjimkou Chazarů-karaitů, kteří Talmud neuznávají, sionismus je politická ideologie, a jeho arogance je nadstavbou, nikoliv pevnou součástí této ideologie, ale zde se to smíchává do jednoho účelového slepence).
3)Zdrojování problematických autorů antisemitského ražení z katolického a filokatolického prostředí, přes má opakovaná upozornění neustalo. Křesťanští fanatici na tomto webu nebyli odstřiženi, i když byli editorem na to upozorňováni.
4)Pozitivní zprávy jsou publikovány minimálně (záměr? cílená evokace strachu a nenávisti u čtenářů?).
5)Chybí analýzy situace nahlížené z více stran,
6)převládají pocity, emoce, oslí můstky (téměř nic, pod co by se nějaký odborník podepsal).
7)Rozdělování lidí na nesmiřitelné tábory na Zvědavci pokračuje, v duchu římské politiky. S agitkou, za kterou by se nemusel stydět jak Goebbels, tak normalizační politruci.

Poučení? Člověk sklízí co zasévá. Platí to pro Američany, platí to pro Izrael, platí to pro katolíky, platí to i pro pana Stworu, platí to pro každého. Říká se: nemyslíš, zaplatíš.(první pokus o přidání tohoto příspěvku byl cenzurován, pokud se tak stane ještě jednou, nebudu už mít důvod považovat editora za to, za co se vydává, se všemi důsledky)

228719

25.09.2010 16:16

„V zájmu Izraele“: Proč Rusko neprodá raketový systém S-300 Íránu

Už zas Chossudovski

MedaBeda 77.?.?.?

[oči v sloup]

Moskva do aliance se západem nepřešla, ona je v ní dlouhodobě.

Rozdělení římské říše na západní a východní část(Byzanc) roku 395
Vložený obrázek

1453 Turci dobíjí Konstantinopol, hlavní město Byzantské říše. Práva na titul byzantského císaře přechází
1) na Ivana Hrozného (tyto nároky formálně vycházely z manželství Ivana Velikého (Ivanova dědečka) a Sofie Palaiologovny, jejímž strýcem byl poslední byzantský císař Konstantin XI.)
2) koupí titulu a složitou cestou (např. ho měl Císař Svaté říše římské Karel V.) na současného španělského krále Juana Carlose I.

Ruský výraz car = císař.


Hrozná studená válka to byla
Sojuz / Apollo
SALT
Schůzka Johnson-Kosygin v Glassboro.
Reagan, který údajně uzbrojil SSSR, naopak krátce po svém zvolení zrušil obilné embargo na SSSR (24. dubna, 1981)
START a další smlouvy

2010 Moscow Victory Day Parade
"For the first time, the 2010 parade also included military units from foreign countries who were allied with the Soviet Union during World War II, with representation from France, Poland, the United Kingdom, the United States and members of the Commonwealth of Independent States.

The United States was represented by the 2nd Battalion of the 18th Infantry Regiment and the Naval Forces Europe Band.
zdroj
"


Americký státní znak
Vložený obrázek


Ruský státní znak
Vložený obrázek


European Union military staff
Vložený obrázek

kotva = křesťanský symbol naděje (také sv. Petra - rybáře lidí, na jehož primát se odvolává Vatikán)
andělská křídla snad rozklíčuje i nedouk


HELBROC (The Balkan Battlegroup, it consists of military units from Greece, Bulgaria, Romania, Cyprus, and Slovenia)
Vložený obrázek

s holubicí - duchem svatým
Státní znaky členů EU
Vložený obrázek

O čem vypovídají???!!! O židech, že jo?!!! [naštvaný] [bliji]

228718

25.09.2010 14:40

Krajský soud zrušil osvobozující rozsudek. V neveřejném zasedání

RE: Se zrušením ROZUMU souhlasím (Zn.: nemám co ztratit, mohu jen získat)

MedaBeda 77.?.?.?

"Židy tu máme minimálně poslední rok leda na zdi"

To se těžce mýlíte. Anebo si některých příspěvků selektivně nevšímáte.

Mimoto, toto foto nedávno viselo na titulní stránce, s popiskem "Hrdinný izraelský voják". To tam mohl dát pouze editor, nebo někdo oprávněný editovat.

http://seeingredradio.podbean.com/mf/web/38zbzy/ID...

228712

21.09.2010 19:28

Evropské banky stále na pokraji kolapsu

RE: HEURÉKA!!!

MedaBeda 77.?.?.?

Dosud ne, ač jsem už o něm něco zaslechl. Zajímavé.

Pisatel je však v pasti dualismu (Slunce vs Měsíc, indický vs židovský, ap.), tak pozor na jeho interpretace. I hlouběji nerozvedené vsouvání indických metafyzických prvků do údajných Ježíšových výroků není pro mě to pravé, i když s ním do jisté míry souhlasím.
Nicméně jinak je to fajn počtení, a díky za něj.

228464

21.09.2010 15:42

Príhovor Fidela Castra pri prezentácii knihy „Strategická kontraofenzíva“

RE: Príhovor Fidela Castra

MedaBeda 77.?.?.?

"Zaujímavé, že toto právo, ba povinnosť, nikto nespochybňuje."

Měl by, protože žádná taková povinnost (závazek) neexistuje. Jsme systematicky obelháváni!


Článek 5

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.
Každý takový útok a všechna opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.jediný závazek je v článku 1

Článek 1

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.

zdroj

a dodatečně v článku 8

...zavazuje se, že nepřijme žádný mezinárodní závazek, který by byl s touto smlouvou v rozporuBezpečnostní záruky žádné.

Jedinou výjimkou byla ovečkám v ohradě v podstatě neznámá Západoevropská unie, která vzájemnou pomoc mezi napadenými státy deklaruje.
Oficiální stránky

Ta však letos zanikla vypršením smlouvy dne 31. března a její pravomoce a funkce se převádí přímo pod EU (tedy i díky Lisabonské smlouvě dochází k vzniku superstátu) nejpozději do roku 2011.

A nikdo nikdy také v češtině ještě neviděl smlouvu NATO-Rusko ("Zakládající akt o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi Ruskou federací a Severoatlantickou aliancí" ), podepsanou 27. května 1997 v Paříži.

V anglické verzi:

Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation signed in Paris, France


NATO má jediný závazek: řešit konflikty mírumilovnými prostředky a nepřijímat závazky v rozporu se smlouvou.

Zbytek jsou svévole, právně neobhájitelné a tuna lží.

228442

20.09.2010 13:07

Evropské banky stále na pokraji kolapsu

HEURÉKA!!!

MedaBeda 77.?.?.?

Doufám, že jsem našel správně:

"Paulismus

Dalším bludem – spíše však blábolem – je přesvědčení křesťanů (myšleno hlavně těch západních), že jsou křesťané, tedy následovníci Krista. Omyl. Jsou to následovníci Pavla z Tarsu a jejich učením je paulismus. Tak je totiž třeba nazývat to, co z Kristova odkazu učinil sv. Pavel, před svým obrácením Šavel, celník ve městě Tarsu.

Pavel, zřejmě neschopen opustit své celnické kořeny, pojal Kristovo učení doslovně, a tím jej v některých aspektech důsledně pervertoval. Subtilní Kristovu nauku, založenou na esejské (též nazarejské – odtud Nazarejský, nikoliv z Nazaretu, což je oblíbený omyl) spiritualitě zmaterializoval. Z nanebevzetí se tak stal transport masa, kostí a pajšlu z Ježíšova těla vzhůru na nebesa a z panenskosti Ježíšovy matky Marie, odkazující na stupeň jejího zasvěcení v nazarejské sektě, se stala nedotčenost mužem. S tím, jak to uvést do souladu s existencí starších Ježíšových bratří, si nikdo hlavu příliš nelámal – prostě se o nich přestalo mluvit.

Tímto Pavlovým „uzemněním" Ježíšova učení jsme poznamenáni dodnes, protože se stále potýkáme s nesmyslnou kombinací duchovna a tělesna, například v uctívaní svatých ostatků, či v důrazu, kladeném na pohřeb (američtí vojáci by mohli vyprávět, kolik obětí přinesli jen proto, aby na nepříteli vybojovali mršiny svých padlých kamarádů)."
Zdroj

[mrknutí jedním okem]

228402

20.09.2010 11:37

Príhovor Fidela Castra pri prezentácii knihy „Strategická kontraofenzíva“

RE: Príhovor Fidela Castra

MedaBeda 77.?.?.?

"A co sa tyka napr. ruskych vojsk u nas, tak mam taky pocit ze "miestna vlada" mala asi poziadat o ich "pomoc" aj v 1989 "

K tomuto ale v jistém smyslu došlo, pane Canario. Dle knihy "Utajená zákulisí" od Miloslava Polreicha naši disidenti v Milovicích vyjednávali (s vědomím V. Havla) v 89. se sovětskou armádou se žádostí o ochranu Prahy. Důvod byl nasnadě. U Slaného se československá armáda (1. tanková divize, velitel plk. Ing. Zdeněk Zbytek) chystala k úderu proti demonstrantům. Pokyn zhora nakonec pod hrozbou sovětského řešení situace nepřišel.

viz také
"Velitel 1. tankové divize plk. Zbytek, který osobně připravoval zásah tanků v Praze a instruoval prý vojáky základní služby, jak mají střílet proti demonstrujícím, nejdříve do vzduchu a potom "pouze do spodní části těla", byl nakonec v květnu 1990 povýšen na plk. ..."zdroj (dnes milionář, který dělal kampaň Zemanovcům v jižních Čechách, jejich sponzor a blízký známý Miloše Zemana)

článek V roce 1989 vyhrožoval tanky, nyní je z něj nový Zemanův Šlouf

a ještěKocáb ani ostatní rádobydisidenti si ani neškrtli. V zákulisí dle autora působili jiní lidé, rozhovory měl na starosti diplomat Jiří Hájek.

Z politicko-ideologických důvodů (čecháčkovské informační akvárium) se ale podobné informace získávají obtížně, protože jsou v rozporu s oficiálním výkladem dějin. I ti, kteří u toho byli, většinou mlčí.

V této knize boří více závažných politických mýtů, krásný je jeho postřeh, že jestliže Reagan údajně uzbrojil SSSR, jaktože neuzbrojil Kubu [velký smích][velký smích][velký smích]

228401

19.09.2010 15:29

Dopis prezidentovi od jednoho z nás

nač dopis prezidentovi

MedaBeda 77.?.?.?

a politikům. Pyramida se staví ZDOLA! Rozkládá SHORA!

Ať pisatel založí ekonomicky výkonnou firmu, vlivný think tank, ovládne politicky svoje město a okolní vesnice, stane se mezi svými lidmi většinově oblíbeným. Know how ať předá dále. Ti nahoře od svých koryt neustoupí, leda by k tomu byli donuceni.

Je to jako žádat prasátko, aby odstoupilo od žlabu: "Moje milé prasátko, mohlo bys prosím odstoupit od žlabu? Dát věci do pořádku? My nechceme tvůj šrot už platit. Chrocht: ne. Za několik let: milé prasátko, mohlo bys už odstoupit od žlabu? Chrocht: ne. Za několik let: milé prásatko, národ je v bídě, mohlo bys už prosím odstoupit od žlabu a dát věci do pořádku? Chrocht: ne. Za třicet let to samé. Za sto let to samé."

Prasátka se totiž od žlabu vyhání násilím, nebo se žlab přestane plnit šrotem, anebo se přistaví žlab jinde, s lákavějším obsahem. Jiné způsoby neexistují, leda by svině metamorfovala zpět do člověka.

Tento problém však není jen v politicích. Ale i v těch, kdo vykonávají jejich vůli a svoji zvůli. Úředníci, soudci, novináři. O těch se dosud hovoří jen mlhavě, obecně (byrokracie), ale nikoliv konkrétně.

A základ problému je v nás samých. V myšlení, že někdo udělá něco za nás. N E U D Ě L Á!!!. To je omyl komunismu. Takže psát dopisy politikům je dobré jen pro vzájemné poplácávání se po rameni. Pro nic jiného.

[zahanbení]

228372

19.09.2010 14:47

Dopis prezidentovi od jednoho z nás

RE: Zase to zustalo na mne?

MedaBeda 77.?.?.?

Když chceme najisto vyhrát dostihy, koupíme všechny koně. Toto tu už na Zvědavci zaznělo, stačí si to jen uvědomit na případech, jako je Zeitgeist, Pilger, Ron Paul či kterákoliv jiná ikona alternativy.

Útok na víru mívá u kovaných věřících opačný efekt. Posiluje ji, eventuálně radikalizuje. To také může být (ale nemusí být) záměr.

[cool]

228370

19.09.2010 05:11

Dopis prezidentovi od jednoho z nás

RE: Zase to zustalo na mne?

MedaBeda 77.?.?.?

"Ale co me fascinuje, tak ten chlapik musi byt strasne chytry, protoze jeho blizkym a milovanym se nic nestalo. Ani zadna nehoda!!"

Mainstream i alterstream jsou dvě strany téže mince, zlý a hodný policajt. Žádná chytrost, prostě je jen součástí hry. To že se mu nic nestalo, mě upřímně nepřekvapuje, naopak, celé moje podezření podtrhuje [cool]

228346

19.09.2010 00:54

Evropské banky stále na pokraji kolapsu

RE: PS

MedaBeda 77.?.?.?

"Křesťanství tak, jak je chápete vy, je ideologie založená hlavně na duchu judaistického Starého Zákona"

Židé nikdy nic jako misie nepraktikovali. [oči v sloup]


"Vy se prostě chcete proti něčemu vymezit"

Vy se vymezujete pro změnu proti Starému zákonu.
Nad zbytkem pouvažuji. [mrknutí jedním okem]

228337

18.09.2010 13:52

Evropské banky stále na pokraji kolapsu

RE: PS

MedaBeda 77.?.?.?

Pak asi moc nevíte o historii misií a likvidaci nativních kultur ve jménu kř. univerzalismu. Tam se zrodila nenávist.

228280

16.09.2010 23:26

Evropské banky stále na pokraji kolapsu

RE: A PPS

MedaBeda 77.?.?.?

Já s Vámi nemám problém. Jen se v něčem míjíme. Napadla mě syntéza těchto pohledů, rovina osobní a rovina obecná, když to zjednoduším.

Rozmazávám jen ty, kteří si o to takříkajíc koledují. Nemá to co do činění s upřímnou snahou řešit problém, a nezatahovat do toho nějaké ideologie či osobní fanatismus. Takové oproštěné lidi cením.

Vaše vyznání pochopitelně zahřeje. Děkuji [smích] Pochopil jsem kam míříte, a je mi to sympatické. Mám však svůj, doufám dostatečně odůvodněný postoj (zhodnoťte sám). Věřím, že Vy jste pochopil ten můj. Tím bych to asi ukončil, napsáno nejspíš bylo vše podstatné. [smích]

228223

16.09.2010 15:53

Evropské banky stále na pokraji kolapsu

RE: A PPS

MedaBeda 77.?.?.?

Když chytíte silnou stopu, ty slabší bývají upozaděny. To se stalo v mém případě. Tendence jsou. O to více, o co více žijeme spíše v křesťanském než židovském světě. Křesťanském nejen ve smyslu, tak jak je vnímán, ale i v křesťanském před údajným Kristem, mnoho tisíc let dozadu. Argumenty ohledně tohoto názoru jsem už několikrát uváděl na letopočtu, časoprostoru, vlivových kat. institucích a podobně. V tom emoce roli nehrají. Je to prostý výčet fakt, ať se na to člověk dívá všelijak. Na ta jste se v reakci na mě vůbec nezaměřil, nereflektoval jste je.
Emoce mohou nastoupit až ve chvíli, kdy se tato fakta zhodnocují. V tom problém je, a souhlasím s vámi.

Navíc, svoji roli hraje i to, že do antižidovského (antisionistického) postoje jsem byl dříve v podstatě zmanipulován (a nechal se zmanipulovat, podtrhuji) katolickou propagandou a lidmi, kteří ji zdrojují. O důvod víc, proč se jí podívat na zoubek hodně zblízka. Protože to není jen tak, změnit názor. Musí být dostatečně silný důvod. V mém případě se tak stalo.

Vy na mě ale v odpovědi na můj poslední příspěvek pro Vás reagujete tak, že pouze Vaše řešení je řešením. To si ale pouze měníme role, bez tahu na branku.

Pan mtk problém popsal jasně - jedinec srostlý s ideologií.
CO S TÍM? Víte, já bych se strašně rád pustil do problému Vaší metodou. Ale to by muselo k tomu oddělení jedince a ideologie nějak dojít.

Jinak s tím problém mám. Protože kř. ideologie, zejm. katolická, hlásá v ideálním případě christianizaci (katolizaci) celé planety (a abych nevynechal pravoslavné, ti bývají ještě větší fundamentalisté, ale aspoň se příliš nevnucují). Apriori vás považuje za hříšníka, nejste-li členem týmu. Apriori jí nejste roven. Apriori má nutkání vás změnit k obrazu svému, nerespektuje vás, respektuje výhradně vlastní ideologický náhled na svět. Sugeruje lásku, ale je to jen sugesce. Realita je jinde: v politicko-náboženském mocenském strukturování okolního světa. Její bůh se pak jeví jako kolektivní bytost (Kristus?) se specifickými dogmatickými parametry, nikoliv jako Absolutno, Zdroj, Stvořitel.
A jedinec, který tuto nauku vyznává a žije, s ní je v rozporu, má-li s vámi jednat nezaujatě. Klidně i jen v podvědomí. Ale je to tam. Já s nimi přímou zkušenost mám a jejich podvědomé i vědomé reakce vypovídají jednoznačně. Raději mám ateisty, ti dokážou vycházet jako rovný s rovným bez problému [cool]

228205

16.09.2010 15:25

Evropské banky stále na pokraji kolapsu

RE: PS

MedaBeda 77.?.?.?

je to znamení k pojmenování se (ale já to nebyl, namouduši!) [mrknutí jedním okem] [velký smích]

228202

16.09.2010 01:06

Evropské banky stále na pokraji kolapsu

RE: Evropské banky jsou totálně v rukou Židů

MedaBeda 77.?.?.?

A víte kdo povýšil Rotschildy na barony? Udělil jim erb? Kdo byl jejich panovníkem? A za koho se z běžných obchodníků stali v Německu finančníky, touto osobou vyvázanými z jurisdikce rabínů a tak osvobozenými z ghetta?

Jádrem London City jsou dva katolické temply.

Vložený obrázek
Latinské heslo City: Domine dirige nos, znamená „Pane, veď nás“.


Zvláštní je, že stejné heslo lze najít na Maltě, u policie
Vložený obrázek

Ale za vším jistě číhá velký žid. Napadá mě jediný. Ježíš Kristus [velký smích]

228178

16.09.2010 00:45

Evropské banky stále na pokraji kolapsu

RE: Evropské banky jsou totálně v rukou Židů

MedaBeda 77.?.?.?

Se stejně velkým odhodláním jako předtím se však "lehká kavalerie" papeže obracela i proti svobodným zednářům; muselo jí přece připadat, že jsou stejní jako liberálové. Neboť i když si svobodní zednáři neosvojili hospodářsko-politický program liberalismu, jejich etické předpoklady a cíle se dlouhou dobu shodovaly s cíli liberálního hnutí: oba směry usilovaly o "toleranci", o "osvobození jednotlivce" a o deistické humanistické náboženství."
[...]
"Jistě proto nepřekvapí, že papež Pius VII., nakloněný příznivě jezuitům, vydal ve stejném roce, kdy obnovil jezuitský řád, bulu namířenou proti svobodným zednářům; mluvilo se v ní o "vražedném spiknutí" a o "pekelných schůzkách" spolku, který se šíří jako zhoubný požár. Stejně energickou řeč volil i Pius IX., který během svého dvaatřicetiletého pontifikátu vydal ne méně než osm odsuzujících dokumentů proti zednářství a označoval je za "synagogu Satanovu"; k protizednářské "Allocutio" z roku 1865 prý sepsal návrh jezuitský generál páter Beckx.
Jako obvykle i tentokrát jezuité zajistili, aby vyjádřená vůle kurie byla i náležitě propagandisticky zpracována. A tak se brzy objevil celý zástup jezuitských spisovatelů, kteří si vzali za úkol potírat zednáře všemi zbraněmi polemiky. Prudkými útoky proti svobodným zednářům se vyznamenal především páter S. H. Pachtler; ve svých dílech Tichá válka proti trůnu a oltáři a Modla humanity se snažil dokázat, že zednáři nejsou ničím jiným než "odporným systémem ke zhoubnému poblouznění ducha i srdce".

Moc a tajemství jezuitů, str. 552

Luther byl totiž vášnivě přesvědčen, že rozum nemůže o pravdách víry říci nic, že katolická církev se právě paktováním s lidským rozumem dopustila osudového bludu a že právě úkolem reformátorů je osvobodit víru od jakékoli teologické spekulace. Proto viděli jezuité v Kantově filozofii stát proti sobě opět dědičného nepřítele, ducha protestantismu, jenž se bouřil proti jezuity postulovanému sjednocení víry a rozumu v "katolicitu myšlení" a jenž chtěl rozum z hájemství náboženství vykázat.

Moc a tajemství jezuitů, str. 537-538

"Kantovu autonomii mravního zákona," píše člen řádu Otto Heinichen, "můžeme přímo označit za základní myšlenku všech základních myšlenek zednářství. Tomuto tajemství vděčí za své úspěchy i za své nepřátele."

tamtéž, str. 553

228177

16.09.2010 00:38

Evropské banky stále na pokraji kolapsu

RE: Evropské banky jsou totálně v rukou Židů

MedaBeda 77.?.?.?

Buďte si jista, Jarmilko [smích]


Athanasius Kircher
Vložený obrázek

a jeho kabalistický diagram

Vložený obrázek

včetně díla Cabala Hebraeorum

Francis Xavier
a jeho vliv v Asii

Matteo Ricci
a jeho vliv na čínského císaře (stal se dokonce mandarínem)

Wlodimir Ledóchowski
architekt 1. a 2. světové války

a mnoho dalších... celé generace, stavějící svůj vliv na těch předchozích, putující po celé Zemi za jediným účelem... zpovědníci králů a knížat a tak jejich ovlivňovatelé...v přímé linii jsou pak pokračovateli dominikánského řádu specifickou cestou... obdivuhodné dílo vykonali, ale zda ku prospěchu či neprospěchu... to není na jeden dva příspěvky, ale na řadu knih...

jejich hlavními obory jsou psychologie, a morální teologie... proč asi? [mrknutí jedním okem]


"Takové společnosti v lidských dějinách ještě nebylo. Ani starý římský senát neosnoval plány na dobytí světa s větší jistotou. Ještě nikdo nepomýšlel s větším pochopením na uskutečnění velké ideje.
Tato společnost bude navždy vzorem pro všechny společnosti, jež jsou vedeny nejvnitřnější touhou
nekonečně růst a trvat bez omezení - ale vždy to bude též důkaz, že čas nelze uhlídat a ten zmarní
i ty nejchytřejší podniky, a přirozený růst celého rodu nezadržitelně potlačí umělý růst části."


Novalis: Philosophical writings. Christendom or Europe.


A jedna kniha v češtině k zamyšlení. Toto je pak naprostý základ.

228176

12.09.2010 11:22

Evropské banky stále na pokraji kolapsu

RE: Odporucam Vam - urcite si

MedaBeda 77.?.?.?

...ani nechce, o tom to je...


Snažší je obvinit MeduBedu z předpojatosti (ad hominem), či přímo nenávisti a zamést tak téma pod koberec. Ty, kteří nenávidí židy či sionisty pochopitelně nenapomínat, nezmiňovat (a že je jich tu celá řada).

Má to podle mě jednoduchý důvod - téma staví problém židů úplně do jiného světla, a současnou antisemitskou a antisionistickou linii na hlavu úplně... pohodlnější je pochopitelně pokračovat v ní, než začínat opět od nuly, radikálně redefinovat přechozí postoj.

Nehledě na to, že řada těch, kteří se na této linii podílí, jsou latentní katolíci, hrající si na ateisty navenek. Autocenzuru směrem k jakémukoliv zhodnocení katolického pozadí ("Ti o kterých se nesmí mluvit") za tématy jako je snaha o světovládu, antisemitismus či holocaust si velmi pečlivě udržují, ač se navenek ke křesťanství nehlásí.

Ty co jsou hardcore, ani zmiňovat nemusím, ti se už demaskovali dávno.

A vzhledem k tomu, že fašismus a jeho národní odrůda nacismus pochází z Říma, je období 1914-1945 zvané také jako druhá třicetiletá válka (má opět charakter rekatolizace), jenž poznamenalo osudy našeho národa značným způsobem, vhodné radikálně přehodnotit, a vyvodit důsledky či opatření vůči těm, kteří tuto válku mají na svědomí. Jelikož většinou už nežijí (jako např. architekt této války), zvážit, nakolik mohou být nebezpečné ideje, které nesou jejich následovníci.
Nepíšu to jen tak. Renesance fašismu je na pořadu dne. A všechny cesty vedou do Říma, jak hlásá latinské přísloví.

Vložený obrázek
na pozadí socha papeže Inocence X., vlajka EU je mariánské zobrazení 12 hvězd kolem hlavy, jak dokládá její tvůrce, inspirovaný biblí (Zjevení Janovo, 12:1 "Na nebi se objevil nápadný úkaz: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a korunou z dvanácti hvězd na hlavě.")

"The Treaty establishing a Constitution for Europe was signed in Rome on 29 October 2004 by 53 senior political figures from the 25 member states of the European Union."zdroj

Proč ne třeba v Bruselu? To si ale určitě nějaký osvětový důstojník zdůvodní po svém. [velký smích]

227944

12.09.2010 00:41

Nežít se lží!

RE: 200 let pospolu

MedaBeda 77.?.?.?

psancem ani tak ne, záleží na úhlu pohledu

Vložený obrázek

Vložený obrázek

"Od rána do budovy Ruské akademie věd, kde byla vystavena rakev s ostatky bývalého disidenta, proudily stovky lidí. Smuteční ceremoniál byl vystrojen v duchu pravoslavné církve, jak si zesnulý přál, ale měl znaky státního pohřbu.

(...)

Kolem otevřené rakve, která stála na katafalku pod velkou černobílou fotografií Solženicyna, stála vojenská čestná stráž. Na stěně visela ruská státní vlajka.

"
zdroj

Vložený obrázek

"Dopoledne se zesnulému přišel poklonit i předseda ruské vlády Vladimir Putin. Dorazil sám s velkou kyticí rudých květů. Přistoupil k otevřené rakvi, pokřižoval se a drobným skloněním hlavy vzdal zesnulému poslední poctu. Pak objal a políbil vdovu, jíž řekl pár soustrastných slov. Příchod Putina do smuteční síně vysílala ruská televize v přímém přenosu".


Ale tu knihu skutečně už asi sehnat nejde. V českém kapřím chlívku není o intelektuální sumce zájem.

227935

09.09.2010 01:46

Evropské banky stále na pokraji kolapsu

RE: Odporucam Vam - urcite si

MedaBeda 77.?.?.?

"plán na druhý příchod spasitele"

= Druhá vlna christianizace.

U nás už to běží na plné obrátky. Potichu.
Plebs si toho nevšiml a řeší židy, starodávného protivníka křesťanů, jejichž dílem je antisemitismus i holocaust (Hitler byl křesťan, Mussolini rovněž-člen řádu maltézských rytířů, a schvalovatel vzniku Vatikánu lateránskými smlouvami v roce 1929, maltézským rytířem je i současný papež Benedict XVI.). Jsme v ohnisku toho, co se dělo již před téměř 400 lety (pobělohorská doba, rekatolizace).

227808

09.09.2010 01:19

Více imigrantů pro Evropu, říká Brusel

RE:

MedaBeda 77.?.?.?

politický program katolíků je obsažen již v jejich názvu

řecky KAT - HOLÓN - KOSMÓN, zkráceně latinsky KATHOLIKÉ tedy "po celém světě rozšířená"

Takové ambice nevyjádřili tak ostrým způsobem ani židé, ani muslimové [velký smích]

A když věc dostala římský nádech (včetně titulu pro papeže: pontifex maximus, tedy římský pohanský velekněz), který trvá dodnes (římské právo je základem práva na celém západě, latina jazykem lékařů a přírodovědců, Hitlerova Třetí Říše touhou obnovit Svatou říši římskou národa německého, Napoleon se korunoval jako císař v duchu římských tradic za přítomnosti biskupů - prý republika cha cha, římské fasces(odtud fašismus) najdeme ještě dnes v americkém senátu, český státní znak obsahuje symboly nadvlády německých a rakouských císařů nad naší zemí jimi - asi zejména Barbarossou rozdělenou na tři části - divide et impera - kteréžto pokračování této politiky je rozdělení naší země na kraje, nerespektující okresy, historické dělení ani nic jiného - a tím pádem oslabení centralizované moci Prahy, i titul car je poruštěný římský císař, přechodem nároku na titul byzantský, tedy východořímský císař přes manželku na Ivana IV. Hrozného, prvního, kdo jej užíval...), není se čemu divit, když se navenek Češi tváří jako ateisté, a přitom žijí v systému definovaném římsko-katolickými parametry (čas -gregoriánský, letopočet -křesťanský, písmo - latinka, kostel v každém městě, boží muka, kříže a kapličky na každém rohu - tomu říkám dobře mocensky strukturovaný prostor-, církevní školství, armádní kaplani, miliony ohňostrojů 31.12. pro papeže Silvestra I. v předvečer římského Nového roku, 25. prosince ubíjení kaprů a dárečky na počest křesťanského Boha, ...) ale furt si budeme nalhávat, jak jsme se to panečku vyrovnali s odkazem minulosti, která nám byla vnucena. Jako zbraň si na to vezmeme katolíka Husa, nebo katolíka Jana Žižku z Trocnova nebo budeme doufat, že vyjedou blaničtí rytíři, družina křesťanského svatého, katolíka Václava.
Tragikomedie. [pláč] [velký smích]

227804

09.09.2010 00:41

Židé v Íránu jsou na tom mnohem lépe, než Palestinci v Gaze

RE: Ve vašem šestijmenném výčtu vidím 1-2 ks blbců

MedaBeda 77.?.?.?

[chechtot] Vložený obrázek

227803

09.09.2010 00:34

Spravedlivý stát

RE: *O avantgardě,vědcích a elitě*

MedaBeda 77.?.?.?

"O sesypání přemýšlejte raději vy. Je mi 72 let a nikdy jsem se u zdi nekrčil a šel jsem v životě rovně. Díky Bohu Všemohoucímu, mám i v tomto pokročilém věku ještě dostatek energie."

Měl jste tedy dost času si to, o čem tak navenek básníte, přečíst. Kriticky. Ale žádnou pasáž z toho, o čem tak navenek básníte, z Vás nemohu dostat. To je problém. Vy jste ty věci totiž nečetl. Vy pouze citujete osobu, která je četla za Vás (a vyložila tak, jak se jí hodilo, pochopitelně) [velký smích]
Jakou hodnotu má pak její papouškování, když jste za celý svůj požehnaný život nedal své škole žádný přínos? Komentář, komentovaný překlad, cokoliv... Ani mi nejste schopen říct, co se Vám líbí z nějaké ze 4 Vámi jmenovaných Véd. Jakou má pak hodnotu pouhé vyjmenovávání jejich názvů?

"Díky Bohu Všemohoucímu"

To je křesťanský výraz. Máte to nějaké synkretické. Nejste náhodou secret catholic? [smích]

"každý z těchto rišijů zastává odlišný způsob filozofického nazírání"

Jaký? Stačí mi to stručně.

"autorizované literatury v systému parampary"

Prabhupáda žádnou doloženou paramparu nemá. Její stopa se ztrácí kdesi u podvodníka Čaitanji. A jeho studia na Scottish Church College v Kalkatě, kde načichl křesťanským misionářstvím. A pak ztotožnil Krišnu s Kristem, vtipálek [velký smích] ("Actually, it doesn’t matter — Krishna or Christ — the name is the same." zdroj)

Vložený obrázek

Nebo jste snad schopen vyjmenovat celou nepřerušenou linii učitelů Prahupády až k rišiům? [velký smích]

"Komentář Prabhupády odpovídá skutečným výrokům Křišny."

Vy jste s Krišnou hovořil, aby Vám tuto informaci verifikoval? Nebo opět spoléháte na slepou víru? [mrknutí jedním okem]

"Budu vám tedy velmi vděčný, když se ve své velikosti budete obracet na sobě rovné a ponecháte moji maličkost bez povšimnutí."

Copak copak, slepá víra se otřásá v základech?

227802

08.09.2010 00:29

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: Nejspíš potkali jak

MedaBeda 77.?.?.?

Tesat! Do mramoru, ne do pískovce pochopitelně [cool]

227734

08.09.2010 00:23

Spravedlivý stát

RE: *O avantgardě,vědcích a elitě*

MedaBeda 77.?.?.?

Obecné věci máte nabiflované nazpaměť tam i zpět. K věci už ochoten diskutovat nejste.

Dharmašástru nějakou přečtenou máte? V tom mám mezeru (mimo tematicky související Kautiljovu Arthašástru, která mi bydlí v knihovničce), aspoň bych se od Vás konečně něco relevantního dověděl, ale tuším, jaká by od Vás asi byla odpověď po sebrání zbytku sebevědomí na nadatlení několika řádků pro mě.


"nesmysly o duchovní vědě plácáte vy"

Věda a víra jsou dvě různé věci. Vy propagujete slepou víru a zašťitujete ji vědou. Humorné. Věda není víra. To si prosím zapamatujte.

Žádnou Védu (či alespoň nějakou její jednotlivou bráhmanu, áranjaku či upanišadu) jste pochopitelně nečetl, jinak byste mi odpověděl na otázku, na což marně drahnou dobu čekám. Gramatika sanskrtu, texty v původních jazycích, nezávislé hloubání, ... nic z toho Vám nic neříká. Ale nekriticky papouškovat cizí jednostranně prezentované a sektářsky deformované myšlenky... to je terno.

Pouze tu donekonečna omíláte Bhágavadgítu jako součást eposu Mahábhárata a Bhágavata puránu čili Šrímad Bhágavadatam. To Védy nejsou. Ty jste zdařile vyjmenoval jednotlivými názvy (učivo střední školy - literatura), ale nic bližšího k nim nesdělil. Natož ocitovat nějakou pasáž, a vyjádřit k ní svůj názor.
Papouškovat umí i cvičená opice. Já hledám Člověka.

"Pro mě vaše názory, týkající se duchovního vývoje nemají vůbec žádnou cenu"

Slepá víra se potřebuje utvrzovat, já jsem pouze nástrojem.
Ve výsledku jsem jak vidno kontaproduktivní k svému původnímu záměru, ale když už, tak se vším všudy. Ke Krišnovi už se ale nedostanete. Zvědavec Vás pevně upoutal u světských záležitostí [velký smích]

"Nechtěl jsem a nechci s vámi diskutovat".

Krčit se u zdi, to by Vám šlo. Až dojde na "horší" věci než je diskuse, co budete dělat potom? Teď přijdete o bábovičku, kterou stejně vezme vítr (životnost krišnovských konvertitů je dle mých rozhovorů s nimi cca 3 roky) . Co až dojde na reálné hrozby či životní překážky? Sesypete se?

"Povyšuje se i nad slova Bhagavad-gíty."

V čem konkrétně? Nezaměňujte prosím Prabhupádu s Bhágavadgítou. Máte v tom zmatek.

Jde-li o povyšování se nad slepou víru, tak na to vemte jed.

Jsem učitel asurů i vétálů
z lebky popíjím nápoj nesmrtelnosti,
zkrvaveným mečem stínám vaišnavy
okovanou botou dupu po jejich květinách,
modrého boha upoutal jsem k pluhu,
by zoral to, co jeho ovečky nebyly schopny,
milenky jeho svedl jsem do jedné,
však žádná neměla v sobě Život,
jak moje milá MaháKálí...


[cool]

227733

07.09.2010 18:58

Židé v Íránu jsou na tom mnohem lépe, než Palestinci v Gaze

RE: Zřejmě bude nezbytné

MedaBeda 77.?.?.?

"No to mě povalilo!!!!!!"

Nedělejte se, svoji pravidelnou dávku emocí jste dostal, tak buďte spokojený [velký smích]

227710

07.09.2010 17:22

Spravedlivý stát

RE: Svet jde uplne jinou cestou, nez jakou bychom si prali, zlo vitezi, kam jen pohlednete.

MedaBeda 77.?.?.?

musíš změnit lokál aristokrate, řada loupežníků z kopců už předvedla lepší průvod, než amatéři koukající lačně po holubech, padajících "mocným" z nosu [velký smích]

227703

01.09.2010 18:59

Americké svaté křižácké tažení proti muslimskému světu

RE: :)

MedaBeda 77.?.?.?

"Tito mudrci se rozhodli dobýt svět pro Sión lstí symbolického hada."

Kdybyste raději studoval Védy, jak jsem Vám radil...


-
Ale když Vás mermomocí fascinují hadi (mohl byste se stát třebas śivaistou, tam byste dostal řádnou školu života, žadné mazání medu kolem úst), tak uroborosa bych tu měl, je na pamětní minci papeže Řehoře XIII.

Vložený obrázek


Mudrci se Siónu jsou výtahem z dobové beletrie s nádechem fantastična a katolické dobové propagandy. Dělat z nich fakta vyžaduje buď hloupost, nebo cílevědomé ovlivňování diskutérů žádaným směrem. Na jeho konci, věřte mi nebo ne, budou stovky, tisíce, možná více mrtvých.

Takže nechcete-li mít na svědomí spoluvinu, kterou nikdy nesmyjete, radím Vám dobře míněným: zanechte toho. Ten čas už je blízko. Z diskuse se mnou vycouvat lze. Se svědomím už těžko.


[cool]

227276

"Očitým svědkem jsem samozřejmě nebyl, sledoval jsem to v práci na televizi."

No vida. Docela jste mě zklamal, měl jsem o Vás vyšší mínění.

227274

16.08.2010 19:21

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Priama demokracia vs. priama teokracia.

MedaBeda 77.?.?.?

emo doprovodem... za zády [velký smích]
Vložený obrázek

PS: troška humoru neuškodí, likviduje veškeré vzorce strachu, z chazarů, sionistů, róčildů i jezovitů [smích]

226396

16.08.2010 18:54

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Priama demokracia vs. priama teokracia.

MedaBeda 77.?.?.?

Mají stejné kořeny. Je jedno jestli to táhne papež na římském trůně, nebo jiný následovník fascinovaný vizí celoplanetárního křesťanství. Obojí potřebuje zahrabat na tři dny po krk pod zem a nechat o hladu. [cool]

226394

Se mnou? Skrmit, k ničemu jinému se evidentně nehodím, soudě reakcí kř. plebsu [velký smích]

226393

16.08.2010 18:49

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Priama demokracia vs. priama teokracia.

MedaBeda 77.?.?.?

"Jehovoví svedkovia sú na celej zemi jediní, schopní sa postaviť proti totalite, pretože zastupujú zvrchovaného Boha Jehovu."

A kdo se postaví proti totalitě Jehovy? Na jednu stranu pláčete nad Chazary, na druhou stranu byste tu stavěl jehovistické NWO. Vaše příspěvky jsou tím nasáklé až po okraj. Že se uváděný koncept navenek staví humanisticky, na věci nic nemění [smích]

226392

16.08.2010 16:57

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Priama demokracia vs. priama teokracia.

MedaBeda 77.?.?.?

"J. F. Rutherford, prezident Watch Tower Society, poslal 9. února 1934 Hitlerovi protestní dopis"

Ten pán měl docela pěkné názorové veletoče. Nejdřív podlézal, pak vyhrožoval. Dnes se tomu říká převlékač kabátů [smích]

226384

15.08.2010 23:11

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Jde o obsah, ne?

MedaBeda 77.?.?.?

Evidentně jste v koncích. Dobře Vám tak, katolíku-nekatolíku. [cool]

226355

13.08.2010 23:53

Ropné havárie, fakta a hysterie

RE: Není advokát jako advokát

MedaBeda 77.?.?.?

"Jste-li bezradný jistě vám poradí MedaBeda... ten má ve všem konspirativně-jasno... i když já si to nemyslím"

Nebojte se, můj záchvat grafomanie brzy pomine. Můžete svoje "myslím" a "nemyslím" rozvést konkrétněji, dát do hry svůj rozměr, svůj názor, nejlépe podložený. Konspirativní jasno si uchovejte pro někoho jiného, já už nějaký čas bádám v jiných věcech, než o kterých se tu doširoka bavím s ostatními.
Bez nároku na pravdu, protože tu nevlastní nikdo. Forma sdělení na tom nic nemění, je pouze vějičkou pro pitomce.

226236

13.08.2010 23:33

Americká armáda přichází do střední Asie na dlouho

RE: Velmoci si rozdávají karty.

MedaBeda 77.?.?.?

přečtěte si prosím můj příspěvek

to na umožnění rozbít si hubu nevypadá, i když jsem si ještě před časem myslel to samé co Vy

A za časů "studené války" toto: Sojuz-Apollo

asi víte, že kosmický program je primárně vojenský...

226233

13.08.2010 20:11

Americká armáda přichází do střední Asie na dlouho

RE: Velmoci si rozdávají karty.

MedaBeda 77.?.?.?

Tak tak, je to nesmysl, např. ve světle těchto informací:

Ruskem projel první americký konvoj se zásobami pro Afghánistán

USA kupují Afgháncům ruské vrtulníky

Další argumenty jsem uvedl v předchozích příspěvcích.

226223

13.08.2010 20:08

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Prosba o názor, vysvětlení

MedaBeda 77.?.?.?

Jakmile je někde antagonismus Dobro vs Zlo, jděte od toho, jedná se pravděpodobně o mocenskou manipulaci.

Když člověk důsledně odmítne hrát tuto hru, oba póly mizí.

226222

13.08.2010 20:06

Americká armáda přichází do střední Asie na dlouho

RE: Velmoci si rozdávají karty.

MedaBeda 77.?.?.?

Jsou to spojenci už od druhé světové války. To že si myslíme, že se věc má jinak, nic neovlivňuje. Mohu pro to uvést další argumenty, od autora zmíněného níže.

Doporučuji si přečíst "Utajená zákulisí" od M. Polreicha. Právě to čtu, a jeho poznatky věc dosvědčují.

Sice papouškuje tezi "válka proti terorismu" a "911", takže vyznívá dost proamericky (resp. prorusky), ale na našich "pravdoláskovcích" a Chátře 77 nenechává nit suchou, včetně celkem zajímavého rozboru soudobé situace. Doporučuji.

226220

13.08.2010 19:54

Ropné havárie, fakta a hysterie

RE: Není advokát jako advokát

MedaBeda 77.?.?.?

[velký smích] [velký smích] [velký smích]

"tož to už teho zvědavca možeme přemenovat třeba na dikobraza"

máte recht

[chechtot]

226217

13.08.2010 00:43

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: je to velmi jednoduché,

MedaBeda 77.?.?.?

"Nazývají se též guny"

jo, jeden takový gun znám, od Němců ho dobyli sikhové [smích] (ve službách Královny, Libye 1941)

Vložený obrázek"Tyto nedostatky se mohou zmenšovat vzděláním."

Moje řeč [smích]
Už jste tedy přečetl nějakou bráhmanu nebo áranjaku abyste pochopil význam slova "védský", kterým tak rád mrháte? Nebo ještě otálíte? [mrknutí jedním okem]

Pro velmi silné základy poznání tohoto kouzelného archaického pohledu na svět (zajímavé rituály, vztah k přírodě, bohům, bytostem okolo...) doporučuji nejstarší gramatiku védského jazyka (předchůdce sanskrtu), spis Nirukta - PDF - 98,5 MB od mudrce Yásky.

Pokud Vás chytnou spíše filosofičtěji laděné upanišady, je ve hře sanskrt, ten měl také svoje gramatiky, kdybyste potřeboval, nalinkuji Vám je [mrknutí jedním okem] I nějaký slovník by se dal dohledat, předpokládám, že vládnete angličtinou, tam by to mělo být bez problému.
S jejich pomocí pak zvládnete každý text, a až Vám četba v originále "přejde do krve", namísto dásy se z Vás postupně stane áčárja. [cool]
Namísto Krišnových přeslazených kuliček kazících bříško se napijte plnými doušky Indrovy sómy, vyžeňte hromoklínem Vrtru převtěleného do naivních obrázků a tendenčních překladů, a staňte se nesmrtelným. To myslím vážně.

"We have drunk Soma and become immortal; we have attained the light, the Gods discovered.
Now what may foeman's malice do to harm us? What, O Immortal, mortal man's deception?"
Rigvéda (8.48.3) zdroj

226137

12.08.2010 23:45

Ropné havárie, fakta a hysterie

RE: ropa není ten problém

MedaBeda 77.?.?.?

"porad COREXIT sypou a sypou. A sypou."

Záměr - vyklidit práškované oblasti.

226131

12.08.2010 23:43

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Co rikaji PSM a co (i zidovsti-vsemi uznavani) klasici?

MedaBeda 77.?.?.?

ten pán asi myslí něco jako toto, ale uvidíme, zda moji předtuchu potvrdí...

Každopádně si tento článek pečlivě prostudujte, na jedno přečtení rozhodně není.

226130

12.08.2010 23:19

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Revoluce a puče

MedaBeda 77.?.?.?

"Potom se starý člověk promění v člověka nového-znaky této změny budou tyto(VYSOKÉ NADVĚDOMÍ,ALTRUISMUS,TECHNOLOGICKÉ VĚDOMÍ, KOSMICKÁ SJEDNOCENNOST,TOTÁLNÍ CHÁPÁNÍ ODPOVĚDNOSTI A SVOBODY, OSVOBOZENOST OD VLASTNICTVÍ)..."

zkuste to prosím jednoduše rozvést a pojmenovat, toto mi závání zas nějakým nevědomým druhem manipulace, bez urážky

226125

12.08.2010 23:16

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Revoluce a puče

MedaBeda 77.?.?.?

Byl. Katolického (římského).

226123

12.08.2010 23:15

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Revoluce a puče

MedaBeda 77.?.?.?

pane Kroneos, vy bojovníku... "Tuším, že v nejbližší době bude lidstvo konfrontováno, a ovládnuto starým pánem..."

Nene, ovládnuto bude pouze to, co se ovládnout nechá.

Navíc, jestli Vám tedy mohu radit - uberte svůj bojový zápal vůči některým diskutujícím - vyvoláváte naprosto opačné reakce, než o co se snažíte. Svojí radikalitou. Neříkám, že v některých případech jí není třeba, ale zde, na platformě promořené podezřením, strachem a nenávistí, jí akorát tyto neduhy vystužujete.

Bojujte informacemi, dobře zdrojovanými, pokud možno nezávislými, nezaujatými. Vojenský teoretik von Clausewitz kdysi prohlásil, že válka je pokračování politiky jinými prostředky. Já zase tvrdím, že válka v době informačního věku se odehrává v kyberprostoru - právě informacemi. Není tedy třeba komukoliv vyhrožovat. Je to kontraproduktivní. Jednoduchý psychologický efekt. A ani neplácat po rameni, tím se kupují otroci, nikoliv svobodní lidé. Ti jsou na pochvale i odsudcích nezávislí.

"Němci(a křesťanská platforma) chtěli získat navrch(a i odměnu), proto nacisti chtěli usilovat o nadvládu a zalíbit se sumerské šlechtě, která ovládala říši a lidstvo v době dávno před Egyptem. "

S tímto do značné míry souhlasím. Ovšem sumerská šlechta, nebyli Sumerové, ale Indoevropané Sumerům vládnoucí. Veškeré mocenské vazby Západu se stýkají právě tam. I faraoni (titul asi ekvivaletní římskému král, tedy panovník národnostního státu, podřízený Králi králů či Císaři) byli nejspíše bílé pleti (najděte si něco o Hurritech a království Mittani - je to výživné čtení).
Němci jsou naši bráchové, (my jsme patrně R1A Y-DNA skupina, oni R1B, k rozdělení došlo asi před 30.000 lety) pokud najdeme způsob, jak je (spolu s některými našinci) zbavit primitivní mocenské ideologie (katolicismu a jeho mutací - fašismus, nacismus, a různé další), ještě můžeme být kamarádi. Tím ovšem padají všechny další historické křivdy a sračky, neboť se dostávají do stínu něčeho mnohem většího. Kolosálních rozměrů. Od Temže po Indus. Musíme si uvědomit svoje kořeny, a vykašlat se na mocenské boje ve jménu Říma.

I kontroverze vůči židům do toho zapadá. Je to však výlučně křesťanský problém. Bohužel, řada ochotných naivů ho přebírá za vlastní. Z toho se pak těžko vybředává. ...

226122

12.08.2010 00:37

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Ulrich Fleischhauer; Pravé Protokoly sionských mudrců

MedaBeda 77.?.?.?

Zopakuji svoji dřívější otázku:

Proč odkazujete na stránky "Spiknutí proti Církvi a lidstvu", když už Církev podle Vašich slov už 45 let neexistuje? [cool]

226047

12.08.2010 00:32

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Ulrich Fleischhauer; Pravé Protokoly sionských mudrců

MedaBeda 77.?.?.?

Vy jste klerofašista?

226046

11.08.2010 18:01

Příprava na třetí světovou válku, cíl Írán, 1. část

RE: Bludny kruh z nehoz neni cesta ven,cesta penez.

MedaBeda 77.?.?.?

tak tak

"Do roku 1884 bylo s udělením řádu spojeno v případě velkokříže udělení titulu tajného rady, s komandérským stupněm bylo možno dostat povýšení na svobodného pána a s rytířským stupněm bylo spojeno povýšení na dědičného rytíře..."zdroj

titul svobodný pán bývá stotožňován s titulem baron

"In Austria-Hungary and elsewhere, such as in the Baltic and Nordic countries, "Freiherr" (literally "free lord" )was considered to be nearly equal to the title of Baron."zdroj

Tedy člověk vyňatý z jurisdikce rabínů, vyvázaný právně z ghetta v němž se narodil. S loajalitou vůči svému panovníkovi.(pokud by tomu tak nebylo, dopadl by špatně, jak se zjevně nestalo)

Odpověď na druhou otázku pan Vanguard nedal. Kdo je ten druhý pán. A jakou má souvislost s Anglií, kde se Rothschildové etablovali, a odkud pochází i erb postovaný panem Nohejlem...

226017

11.08.2010 17:37

Příprava na třetí světovou válku, cíl Írán, 1. část

RE: Bludny kruh z nehoz neni cesta ven,cesta penez.

MedaBeda 77.?.?.?

vy jako katolík byste to měl vědět lépe než já, pane Vanguarde

226015

09.08.2010 22:25

Tragická smrt nočního vrátného

RE: Divne

MedaBeda 77.?.?.?

nechte toho, i bez přezdívky se dá diskutovat...

nelíbí-li se vám to, změňte lokál! [vyplazený jazyk]

225928

09.08.2010 21:50

Tragická smrt nočního vrátného

RE: Židovská menšina ovládá Polsko - Polsko s Davidovou hvězdou v pozadí

MedaBeda 77.?.?.?

no a jak to má souvislost s tou ženou, o které není jisté, zda je paní nebo slečna? [překvapení]

225925

09.08.2010 17:10

Příprava na třetí světovou válku, cíl Írán, 1. část

RE: Vzdali jsme se dabla, abychom slouzili certu, politika Warsavskych statu.

MedaBeda 77.?.?.?

"Takze,kdyby staty byvale Warsavske dohody se sjednotili sami od sebe a nebo vyhlasili neutralitu,tak,zapadni NATO nemelo tolik sili,co dnes a tim i USA, jez pod tlakem, vnitrni cinnosti pate kolony,organisuje budouci valku, ve jmenu svate zeme a Bohem vyvolenymi, jez razi heslo,BUDEM BOJOVAT DO POSLEDNI KAPKY KRESTANSKE KRVE!"

"Nakonec i Bible rika, ze prijde soudny den, katastrofa takovych rozmeru,jake lidstvo nepoznalo a ti,jez nejakym zazrakem preziji,budou zavidet mrtvym."Kde jsem to už viděl? [velký smích]

225911

09.08.2010 17:04

Tragická smrt nočního vrátného

RE: Židovská menšina ovládá Polsko - Polsko s Davidovou hvězdou v pozadí

MedaBeda 77.?.?.?

no, zřejmě přiznat barvu: křesťanství mimo židy neexistuje (viz také hestroyova citace Matouš 15:24),
tj. katolicismus (sem přirozeně počítám všechny kř. odnože, které se nějak hlásí k odkazu sv. Petra a sv. Pavla - symbolům římské moci) = politický program, nikoliv vyznání (náboženstvím ale v jistém smyslu je)
Uleví se tím spoustě lidí, pokud si to dokážou přiznat.

A co dál?

Pátrat. Vytvořit si spektrum identit, s kterými jsme se dosud v historickém vývinu setkali. A pouvažovat, co tyto identity ve svém kontextu znamenaly.

Co se týče vztahu k "božství": ono se již v nás zrcadlí, tedy není nutno ho uměle opět do sebe přes nějakého prostředníka implantovat. Spíše hledat, co ono božství znamená v mém konkrétním životě, a co se s ním dá prakticky dělat zde, ve hmotě.

[mrknutí jedním okem]

225910

08.08.2010 19:37

Čiernobiela dúha

pokr.

MedaBeda 77.?.?.?

Za desáté:Strýc má statek. Proviňuje se proti Leviticu 19, 19, protože osívá totéž pole dvojím druhem semene. Navíc nosí jeho žena šaty utkané z dvojího druhu vláken (bavlna + polyester). On nadto často zlořečí a rouhá se. Je opravdu zapotřebí té námahy se svoláním celé vesnice, abychom je ukamenovali (viz. Leviticus 24, 10-16) ? Nestačí, když je formou drobného rodinného obřadu upálíme, jako se to dělá s těmi, kdo se vyspí s tchyní (Leviticus 20, 14) ?

Vím, že jste se všemi těmito věcmi podrobně zabývala, a tak jsem pln důvěry, že nám budete moci být nápomocná. A ještě jednou mockrát děkujeme za to, jak nám připomínáte neměnné a věčné Boží slovo.

S obdivem Váš oddaný učedník a fanoušek

Jake

[velký smích]

225868

08.08.2010 19:37

Čiernobiela dúha

Drahá paní doktorko!

MedaBeda 77.?.?.?

Dr. Laura Schlessingerová je rozhlasovou moderátorkou v USA a posluchačům, kteří ji zatelefonují do její show, uděluje rady. Před nedávnem prohlásila, že se jako dbalá křesťanka nemůže za žádných okolností příznivě stavět k homosexualitě, protože ta je podle Třetí knihy Mojžíšovy (Leviticus 18, 22) ohavností.
Následující text je otevřený dopis jednoho občana Spojených států dr. Schlessingerové uveřejněný na internetu.


Drahá paní doktorko !

Ze srdce Vám děkuji, že vynakládáte tolik obětavého úsilí, abyste lidem přiblížila Boží zákony. Lecčemus jsem se díky Vašemu vysílání naučil a o toto poznání se snažím podílet s co největším počtem lidí. Například když se někdo pokouší obhajovat své homosexuální chování, připomenu mu prostě Třetí Mojžíšovu (Leviticus 18, 22), kde jasně stojí, že jde o ohavnost. A basta fidli.
Jenže od Vás ještě potřebuji poradit ohledně několika speciálních zákonů a způsobů, jak je dodržovat.

Za prvé: Když u oltáře obětuji býka jako zápalnou obět, vím, že je to libá vůně pro Hospodina (Leviticus 1, 9). Problémem jsou moji sousedé. Tvrdí, že je to nelibá vůně pro ně. Mám je odrovnat ?

Za druhé: Rád bych prodal svou dceru do otroctví, jak to dovoluje Druhá Mojžíšova (Exodus 21, 7). Jakou přiměřenou cenu bych dnes podle Vašeho názoru měl za ni chtít ?

Za třetí: Vím, že se nesmím dotknout žádné ženy, je-li ve stavu menstruační nečistoty (Leviticus 15, 19-24). Problém je v tom, jak se to o ní dovědět. Zkoušel jsem se ptát, ale většina žen reaguje na dotaz podrážděně.

Za čtvrté: Levitus 24, 44 ustanovuje, že mohu vlastnit otroky, muže i ženy, získám-li si je ze sousedních národů. Jeden přítel má za to, že se to vztahuje na Mexičany, ale na Kanaďany ne. Proč nesmím vlastnit Kanaďany ?

Za páté: Mám souseda, který o sobotách vždycky pracuje. Exodus 35, 2 jasně stanoví, že musí zemřít. Znamená to pro mne morální závazek, abych ho vlastnoručně usmrtil ?

Za šesté: Jeden můj přítel si myslí, že i když pojídání všeho, co nemá ploutve a šupiny, jako mušlí a humrů (Leviticus 11, 10), je prezentováno jako hodné opovržení, je to ohavnost menší než homosexualita. Mně se to tak nejeví. Můžete mi to nějak víc objasnit ?

Za sedmé: Leviticus 21, 20 praví, že se nesmím přiblížit k Hospodinovu oltáři, jsou-li mé oči stiženy nějakou nemocí. Přiznávám, že nosím brýle na čtení. Musí můj zrak být dokonalý, anebo se na tohle dá použít nějaká obezlička ?

Za osmé: Většina mých mužských přátel si dává stříhat vlasy i přistřihovat vousy, přestože to Leviticus 19, 27 jednoznačně zakazuje. Jakou smrtí mají sejít ?

Za deváté: Podle Leviticu 11, 6-8 vím, že dotknu-li se kůže mrtvého vepře, budu nečistý. Smím doufám hrát kopanou míčem z vepřovice, když si navléknu rukavice ?

225867

05.08.2010 00:11

Tragická smrt nočního vrátného

RE: Židovská menšina ovládá Polsko - Polsko s Davidovou hvězdou v pozadí

MedaBeda 77.?.?.?

"To bude proto, že tzv. "katolická Církev" sídlící ve Vatikánu a ovládaná Židy a zednáři, není už od dob
II. vatikánského koncilu (1963-1965) Církví katolickou - ale stala
se z ní (z důvodů zneplatnění svátostí na onom) koncilu - sekta!"


Tak proč odkazujete na stránky "Spiknutí proti Církvi a lidstvu", když už Církev 45 let neexistuje? [vyplazený jazyk] [velký smích]

225657

04.08.2010 23:52

Tragická smrt nočního vrátného

RE: Židovská menšina ovládá Polsko - Polsko s Davidovou hvězdou v pozadí

MedaBeda 77.?.?.?

Nepochybně!

Je v klubu proto, že píše o zlých židech a odkazuje se na neexistující texty - to je prubířským kamenem existence závitů a záruka poplácání po rameni... jak je ten svět jednoduchý... stačí vyslovit magické slovo žid s patřičným despektem, a rázem se brány otevírají, srdce jihnou, a klouby na zaťatých pěstičkách samozvaných spravedlivých bělají... [velký smích]

225653

03.08.2010 20:22

Soud se Zvědavcem, aktualizace, červenec 2010

RE: Talmudismus je dosti odlišný

MedaBeda 77.?.?.?

aby to nebylo tak jednoduché:

"Velmi záhy začal rostoucí počet Ježíšových následovníků znepokojovat židovské náboženské
autority. Situace došla tak daleko, že byli pronásledováni nejen ti, kteří otevřeně kázali
Ježíšovo učení, ale náboženští představitelé se snažili odhalit i tajné Ježíšovy učedníky
navštěvující židovské bohoslužby. Modlitba 18 požehnání pro všední dny (Šmone esre neboli
Amida) byla rozšířena o další „požehnání“ (na 13. místě). Tento text v současnosti uvádí: A
pomlouvači/nactiutrhači ať nemají žádnou naději, ať jsou všichni pomýlení v mžiku zničeni a
Tví nepřátelé vyhlazeni...
Talmud v traktátu Berachot 28b-29a i rukopisy z káhirské genízy však shodně uvádějí, že
text původně začínal slovy kacíři a nocrim, tedy vyznavači nazaretského Mesiáše. Cílem bylo
zřejmě zbavit synagogy těchto nevítaných návštěvníků, kteří samozřejmě nemohli odpovídat
na tuto modlitbu amen. V té době tedy došlo k definitivnímu oddělení židovské a křesťanské
bohoslužebné praxe a k formálnímu vyloučení Ježíšových následníků z židovského
společenství. Vyloučení ze synagogy mělo v prvokřesťanských dobách velmi nepříjemné
následky. Člověk tímto aktem ztratil status žida, a byl tedy povinen účastnit se státního
kultu císaře, což prvokřesťané zásadně odmítali. Při neuposlechnutí hrozil trest smrti.
Tyto bolestné zkušenosti možná stojí u zrodu antisemitismu v blízkovýchodních
křesťanských církvích, který hojně dosvědčují církevní Otcové."


Miriam Štembergová: Srovnání aškenázské a římské liturgie. In: Salvatoria / Almanach k 60.
narozeninám Tomáše Halíka. Praha: Česká křesťanská akademie, Akademická farnost Praha
2008. ISBN 978-80-85795-40-0. Str. 53-54


Máme nad čím přemýšlet... antisemitismus jako pomsta křesťanů za vyloučení ze synagogy ... a na něj reagující talmudský rabínský judaismus ... a na něj reagující... a kolo křivd se točí...

225565

03.08.2010 20:09

Spomienka na Kysuce

RE: Jaka dan je dostatecne vysoka?

MedaBeda 77.?.?.?

"MB se určitě polepší, v okamžiku, kdy nasadí světového žida"

však já se snažím, sice to není žid, ale židovka (světovější už být ani nemůže), ale to snad nevadí, ne? [cool]

225564

03.08.2010 19:51

Spomienka na Kysuce

RE: Jaka dan je dostatecne vysoka?

MedaBeda 77.?.?.?

mě by patrně nechtěli, se vsadím... [velký smích]

225563

02.08.2010 22:44

Spomienka na Kysuce

RE: Jaka dan je dostatecne vysoka?

MedaBeda 77.?.?.?

"Hlava 21: Velitel má vždycky pravdu. Hlava 22:V případě,že velitel nemá pravdu, platí hlava 21."

Na to aby ji měl, musíte nejprve začít poslouchat, mistře. [mrknutí jedním okem]


Funkci pastevce posvátných krav, svatějších než většina obyvatel ČR, bych Vám už zajistil. Váš zpěv manter a džapování šestnáctek by jim nevadilo, a všichni (krávy, Vy i já) bychom byli spokojeni, zvláště po nějaké agnihótře (rituální oběti v náš prospěch) od pana bráhmana Šrí HaHaBimBiho. Já bych to jen ohlídal svým perořízkem před vétály, asury a jinou havětí [smích]

Vložený obrázek

225483

02.08.2010 22:10

Spomienka na Kysuce

RE: Jaka dan je dostatecne vysoka?

MedaBeda 77.?.?.?

"pro polovinu lidí je KC nepřijatelná"
pak tu máme ten islám...
"According to German TV reports, over 4,000 Germans converted to Islam in 2006.

In 2007 there were more than 14,000 German converts according to some Imams.

According to some people there could be up to 100.000 German converts in Germany."
zdroj

Notable English muslims

Arcibiskup z Canterbury považuje za nutné přijmout prvky islámského práva

a zbytek se vždy nějak obmění, možná, když se nad tím zamyslím, i v duchu new age jak píšeš Ty...

ovšem jenom proto, aby se udrželo pnutí černá-bílá, z toho oni žijou, ... a tedy asi žádný konečný stav z tohoto důvodu neexistuje... hmm... to mi docela sedí..., zkusím to ještě promyslet a přehodnotit to

225481

02.08.2010 21:48

Spomienka na Kysuce

RE: Jaka dan je dostatecne vysoka?

MedaBeda 77.?.?.?

hehe, může být [velký smích]

"HHBB jako kněžího"
Vložený obrázek

"Méďu jako vojáka"
Vložený obrázek

Protivník by byl
Vložený obrázek

Už tomu chybí jen zlatý Bůh!
Vložený obrázek

225478

01.08.2010 20:39

Spomienka na Kysuce

RE: Jaka dan je dostatecne vysoka?

MedaBeda 77.?.?.?

No, mohl jste to zkrátit, kasty znám, včetně jejich indoevropských kořenů, které lze nyní v náznacích vysledovat v sociálním uspořádání od Indů přes Římany až po Slovany...viz dílo fenomenálního srovnávacího lingvisty a mythologa Georgese Dumézila.

K panu HHBB...guru vědění a matení... zkuste se držet tématu. Bráhman nebyl guru!!!
Nanejvýš áčárja a k němu usedal žák. (snad víte co znamená slovo "upanišad", nebo Vám to ještě v pauzách mezi džapami neřekli?)

Systém guruů coby nedotknutelných idolů nahrazujících božstva je pokleslým pozdně hinduistickým jevem. (a mám podezření že ke změně došlo v režii křesťanů, stejně jako v případě Vašeho ISKCONU)
Tedy první chyba.
Za druhé: vysvětlete ono slovo matení které panu HHBB přisuzujete... a zejména prosím: doložte jej. Jinak budu mít důvod domnívat se, že sice nenápadně, avšak dostatečně zákeřně dehonestujete.

Zmaten mi totiž připadáte především Vy. Soudě témat, ke kterým máte potřebu se vyjadřovat. A nic ve zlém, pouze píši svůj dojem.

Když meč, tak meč. Jeden doma mám. A víte k čemu se hodí? [mrknutí jedním okem]

225398

01.08.2010 19:24

Soud se Zvědavcem, aktualizace, červenec 2010

RE: nacisti fám fandí,4000 000 se diví,nebylo nás 6

MedaBeda 77.?.?.?

"Jako Hamlet, od něhož, jak známo, se nezachoval žádný řádek rukopisu, sám za sebe mluví, že je výtvorem Shakespeara a jenom Shakespeara, tak i siónské protokoly samy za sebe mluví, že jsou dílem zlého a mstivého antikřesťanského ducha židovstva"

Zde máme jádro pudla, zbytek je bez urážky intelektuální balast. [cool]

225390

01.08.2010 19:20

Spomienka na Kysuce

RE: Jaka dan je dostatecne vysoka?

MedaBeda 77.?.?.?

"jsem nabyl dojmu,že jste inteligentní šedá eminence"

Když jste nabyl dojmu, komupak tedy šedá eminence vládne?

225389

01.08.2010 19:16

Spomienka na Kysuce

RE: Jaka dan je dostatecne vysoka?

MedaBeda 77.?.?.?

pššššt!!! [naštvaný]
[velký smích]


pozn.: Mlčí však o tom, že se tehdy jednalo o kroky přeměny křesťanství v náboženství natolik státní, že Nikejský koncil stanovil roku 325 n.l. závazné principy víry za rozhodující účasti dosud nepokřtěného císaře Konstantina. Císař by jakožto "vikář Kristův" čili jeho zástupce na zemi světskou hlavou církve a jako takový měl i konečné slovo v jejích majetkových záležitostech. Touto personální unií - která na výchově trvala až do pádu Byzance a poté ruského carismu, na západě byla obnovena v anglikánské církvi - se církevní majetek stal zvláštním druhem majetku státu už před vznikem evropské civilizace. zdroj

"Katolická církev má roční příjem 7,5 miliardy dolarů. Ještě významnější je její obrovský nemovitý majetek, který zahrnuje vše od katedrál a škol až po reality na plážích, zámky, golfová hřiště a televizní a rozhlasové stanice. Aktiva římskokatolické církve převyšují kombinovaná aktiva amerických gigantů Standard Oil, AT&T a U.S. Steel. Korporátní "pobočky" jako Angelus, Inc. byly v podstatě holdingovými firmami církve, které spravují lukrativní majetky, podnikají a věnují světskému mamonu. A vše je osvobozeno od daně z majetku. "zdroj


"U registrovaných církví a náboženských společností jsou dále od daně osvobozeny výnosy z kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky jejich členů."zdroj

Nařízení vlády
ze dne 3. února 1993
o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společnosti


Program TOP 09: Američanům radar a katolické církvi miliardy

"Po roce 1989 došlo k novému uvolnění prostoru pro činnosti všech církví. Na základě zákona č. 16/1990 Sb. (...) již stát nezasahuje do vnitřních záležitostí církví ani do jmenování jakéhokoli církevního funkcionáře."
zdroj


Odluka v ČR vypadá takto... stát platí(a bude platit), bude po něm vymáhán další majetek a finanční hotovost. Odměnou za to se nebude plést církvi do jejích vnitřních záležitostí.
Nedokážu si představit stav, kdy by oficiálně odluka nebyla. To by asi bledly závistí Polsko se Slovenskem dohromady.

na obzoru:

úspěch Karlíka ve volbách; konkordát s Vatikánem..

..."Problém konkordátu s Vatikánem je, že je mezinárodní smlouvou, která je nadřazená domácímu právu."zdroj

225387

01.08.2010 17:53

Soud se Zvědavcem, aktualizace, červenec 2010

RE: nacisti fám fandí,4000 000 se diví,nebylo nás 6

MedaBeda 77.?.?.?

takový ten pán, co mu jeho známou knihu editoval jezuita... a kdo nevěří, ať si to vygůglí [smích]

225375

01.08.2010 17:50

Soud se Zvědavcem, aktualizace, červenec 2010

RE: nacisti fám fandí,4000 000 se diví,nebylo nás 6

MedaBeda 77.?.?.?

tohleto je zajímavá židovka... patrně zobrazená jako vládkyně světa...


Vložený obrázek

225374

17.07.2010 12:42

50. léta zpátky aneb fakta k blížícímu se politickému procesu Vondrák a spol.

RE: vONDRÁK je JEN začáTEK

MedaBeda 77.?.?.?

To jste na špatné adrese.

Ale poradím Vám:

A. Hitlerovi pomohli se vyšvihnout Hohenzollernové.

B. Mussolini byl členem suverénního řádu maltézských rytířů, také umožnil lateránskými smlouvami vznik Vatikánu.

Kmotrem Heinricha Himmlera pak princ Heinrich Bavorský z královského domu Wittelsbachů.Takže, není-li Váš výrok pouhým machrováním, začněte, u kořene. S dorůstajícími chapadly byste válčil bezvýsledně celý život. Good luck! [cool]

224294

11.06.2010 17:37

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga-Rockefellerové

MedaBeda 77.?.?.?

"Takto by se dalo citovat ze stovek, možná tisíců děl v různých
jazycích od různých autorů kteří se zabívají židovskou otázkou!"


Všichni pod praporem KC? Nebo aspoň jeden zednářský? [mrknutí jedním okem]

221763

11.06.2010 12:24

Tonoucí v chaosu: Evropa v předvečer konference Bilderbergerů

RE: Satanova Synagoga

MedaBeda 77.?.?.?

Fisher a ostatní na rozdíl od Peheho nebyli na Bilderbergu [velký smích]


Zatímco Halík se svým dialogickým přístupem připravuje půdu k tomu, aby se Čecháčci zas s katolíky začali kamarádit. Metoda vařené žáby.

221739

11.06.2010 08:35

Zabij Turka a odpočiň si

RE: Izrael

MedaBeda 77.?.?.?

"Len zisťujem, či je to kydanie hlavne na Izrael a vo všeobecnosti nenávisť k Židom problém zo židovskej strany, alebo je to tak trochu v nás ľuďoch, nežidoch"

Kardinál odsoudil holocaust a zároveň upozornil, že byl i protikřesťanského charakteru. Připustil však, že částečně kořenil také ve staletém protižidovském postoji křesťanských teologů.

zdroj

221726

09.06.2010 23:14

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: pokr.

MedaBeda 77.?.?.?

"Ale řekněte mi jednu věc, jak poznáte z přečteného co je myšleno poctivě a co je manipulace ?"

Když se tvrdí, že 2 miliardy křesťanů, v mnoha řádech, denominacích a institucích, s pohádkovými majetky(zejména v západních zemích), řadou médií, 2000 letou historií a úspěšnému odolávání invazi muslimů; má v tlapkách parta židů či zednářů. Přitom vidím kostel kam se podívám, v Praze se hraje o 270 miliard, je žádán svatý Vít, Jan Pavel II. podporoval bombardování Jugoslávie, Benedikt XVI. kryje pedofily a prochází mu to, v ateistické ČR na preferencích vyhrál katolík z řádu Zlatého rouna který si jezdí pro instrukce do Bilderbergu, schyluje s k návratu Liechtenštejnů, máme zde desítky církevních škol pro naše děti, zatímco židovské jsou u nás asi 3, jedno z existujících 6 velkopřevorství maltézského řádu máme překvapivě v Praze, ... BBC řídí muž školený u jezuitů, americký jestřáb McCain si podává ruce s kardinály, pobočky církve denně chrlí do světa desítky misionářů, Šimon Peres nosí katolický řád na krku, žoldáckou Blackwater Xe vlastní maltézský rytíř Erik Prince ... ne prý za všechno mohou židé a zednáři.
Nepřijde Vám to divné?

Přitom řada těch, kteří jsou jmenováni za konspirátory, náleží ke křesťanským institucím, jsou jimi školeni a formováni. Oni jsou posíláni do celého světa. Přečtěte si třeba "Moc a tajemství jezuitů" kterou jsem už zde citoval. Obstála kritice i z katolických kruhů. Tam uvidíte taktiky, kterak byly celé říše obraceny na křesťanství pod taktovkou Tovaryšstva. V jiné literatuře můžete dohledat, co za politiku se začalo šířit z Říma, když tento ve 4. století přijal křesťanství za státní náboženství. Toto židé nikdy nedělali. Ti berou jen pečlivě prověřené, zatímco katolíci by nejraději spolkli celý svět. Svatá říše římská národa německého, Třetí Říše, 5 křížových výprav proti husitům (více vojáků než do Palestiny dohromady), řádění řádu německých rytířů v Pobaltí, vyplenění pravoslavné Konstantinopole latinskými vojsky r. 1204, spolupráce s fašisty(Lateránské smlouvy Benita Mussoliniho z r. 1929, díky nimž existuje dnešní Vatikán) a nacisty (krysí díry do Argentiny opět přes Vatikán) ...
U nás se sice mohou tvářit ublíženě, a nachytat tak na soucit různé Mirky D., ale u poučených je to fasáda a nepoučení nás nemusí z pochopitelných důvodů zajímat, protože jsou na spodku pyramidy a musí poslouchat.

Myslíte, že bez jejich souhlasu by to Rudý štít dotáhl tak daleko? Zvláště, když nosil maltézský kříž na krku rovněž? Za přispění tohoto pána šel nahoru, jinak by jeho rod dělal vetešníka dodnes.

221631

09.06.2010 22:39

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Protokoly sionských mudrců

MedaBeda 77.?.?.?

"cenu má věnovat se lepším věcem a lepším lidem, hlavně tomu, co má smysl"

Katolíkům a katolicismu? Nebo snad síti jejich vzdělávacích institucí a vlivných politiků v nich školených? [velký smích]

221626

09.06.2010 22:36

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Protokoly sionských mudrců

MedaBeda 77.?.?.?

Právě proto se směju [velký smích]

221623

09.06.2010 21:08

Tonoucí v chaosu: Evropa v předvečer konference Bilderbergerů

RE: Satanova Synagoga

MedaBeda 77.?.?.?

Učíte se dobře Mirko, dnes Vám dávám za 1 z opisování mých myšlenek, za 2 z jejich interpretace a za 3-4 z vlastního úsudku, kterým jste mohl věc posunout více do svého úhlu pohledu.
Když se budete více snažit, s využitím kritického myšlení, metodické skepse a závěru vyplývajícího z analýzy (nikoliv analýzy, vyplývající z předem daného cíle), třeba se dohodneme, a naučím Vás něco dalšího.

Pro dnešek celkem dobré, držím Vám pěsti.

Vložený obrázek

221611

09.06.2010 21:02

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Protokoly sionských mudrců

MedaBeda 77.?.?.?

[chechtot]

221610

09.06.2010 05:39

Tonoucí v chaosu: Evropa v předvečer konference Bilderbergerů

RE: Satanova Synagoga

MedaBeda 77.?.?.?

Svatá válka proti Izraeli bude už brzy, dočkáte se. [velký smích]

221556

09.06.2010 05:25

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Chudák maminka s miminkem....

MedaBeda 77.?.?.?

A prý že nejste katolík Mirko [chechtot]

221555

09.06.2010 05:24

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Protokoly sionských mudrců

MedaBeda 77.?.?.?

Znalec? Vy se mi snad zdáte, vždyť to byl vydavatel a propagátor této obskurní literatury. Tedy nestrannost a kritické zhodnocení nulové.

"During the 1930s, Fleischhauer further expanded his propaganda efforts by organizing the Pan-Aryan Anti-Jewish Union and a series of international antisemitic congresses to actively push for the suppression of Freemasonry, combat the alleged "Jewish conspiracy for world domination," and encourage the geopolitical depopulation of Jews from within Europe through mandatory resettlement in southern Africa as was envisioned by the Nazi-promoted Madagascar Plan."zdroj

221554

07.06.2010 22:40

Povodne a politici

RE: Pokracovanie clanku

MedaBeda 77.?.?.?

Hrůza. Policie si koleduje o to, že lidé pak vezmou atsiganos útokem. Aby pak nedošlo k něčemu typu Deir Yassin. Takový nápor vystěhovalců by pak Kanada neustála.

221477

07.06.2010 22:28

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

MedaBeda 77.?.?.?

"Cesi sami zbourali stare mocnarstvi"

To má být vtip?

"na uzemich, kde se nikdy nemluvilo cesky, nasadit vsude do cela statnich uradu Cechy a naordinovat cestinu jako uredni jazyk"

Říká Vám něco politická svrchovanost nad územím? Bez ohledu na jazyk?

"Plebiscit, ktery by lidem dal moznost se rozhodnout, kam chteji patrit, jestli do nove vznikajiciho multinacionalniho statu, ve kterem by byli nechtenou mensinou nebo do narodnostne monolitickeho Nemecka."

Ptalo se nás toto Německo, když nás za pomoci pancéřovaných knechtů připojovalo k sobě, zda chceme jít s ním? Ptalo se toto Německo, zda husité chtějí autonomii? Ptalo se toto Německo, zda české protestantské stavy chtějí svobodu vyznání? Ptalo se toto Německo, zda chceme hovořit česky či zda německy?

Ne. Poslalo na nás vždy vojsko.Souhlasím s Vámi v tom, že staré R-U se bourat nemuselo(tak zle jsme se v něm neměli, s výjimkou problému s národní identitou) ale Čechům dáváte příliš mnoho "zásluh". Ty takové rozhodně nebyly. Nevím, zda jste Čech, nebo Posseltův podkoní, ale zde Vám pšenka nepokvete.

221474

06.06.2010 22:33

Potřebujeme vůbec tento Izrael?

RE: Jak jsem se stal nevedomky teoristou.

MedaBeda 77.?.?.?

Ron Paul - bacha na něj, tedy je taky "JEJICH"

221397

06.06.2010 20:06

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Petránek

MedaBeda 77.?.?.?

Vládu do Prahy přenesli sami moravští Slované, z důvodu větší vazby na Slovany polabské, aby se mohli lépe bránit mocenským choutkám Říše.

221381

06.06.2010 18:18

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

"jenže KC to jednak nemá v úmyslu"

Počítají se činy, nikoliv prohlášení.


A mj. schvalování humanitárního bombardování Jugoslávie Vatikánem i ČBK je pro mne v nedávných dějinách svinstvem nejvyššího kalibru.

221368

06.06.2010 18:15

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

Jo, ta Medvědice je velká. Říkám jí Mir. Něžná k něžným, ostrá k vetřelcům, archaická i mladá zároveň.

Navíc, hádám se já, anebo to jen tak píšu? Kde je hranice? Vím to já, víš to Ty, ví to někdo jiný?

Bez vyvedení z míry nic kloudného z člověka nedostaneš, může hrát svoji hru. Až v boji toho druhého skutečně poznáš. Oplatilo se, jsem s výsledkem spokojen. Ohlásili se přátelé i nepřátelé, o kterých jsem dříve nevěděl. Za tu trošku nadatlovaných znaků mi to stálo [smích]

Testování nepravdy má jednu výhodu. Někam posouvá. Což o lidech ukrytých za frázemi (s kterými jsem tu byl hojně konfrontován) prohlásit nejde. Navíc, a to jsem četl v jednom katolickém časopise, nikdo pravdu nevlastní. Lze se jí pouze přibližovat. S tím beze zbytku souhlasím.


"Ti proste, ze KC ma ve svem zakulisi mozna zasobu sutan ne vsak zasobu planu na vladnuti svetu; ty casy jsou nenavratne pryc"

Nesouhlasím. Síť školských a jiných zařízení v jejich režii se rozrůstá, vliv na jisté politiky lze dosledovat rovněž. Obávám se, že probíhá druhá vlna rekatolizace. U nás nyní v součtu působení Halíka (dlouhodobě připravuje půdu)-Schwarzenberga (možná se stane premiérem, každopádně je vlivným politikem) -Duky (nyní nejvyšší představitel KC u nás, s vazbami na ODS) Síť církevních škol u nás je též nezanedbatelná. Navíc roste tlak na návrat Liechtenštejnů, se Schwarzenbergy to asi bude podobné. Nevnímám to jako náhodu, a nerozpakuji se o tom psát. Dokud je čas s tím něco dělat. Pak mi bude s prominutím na hovno říkat: já vám to říkal. O mě nejde.

221367

06.06.2010 17:55

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

Nevadí, když bych se měl zrodit znovu, a měl možnost výběru, vybíral bych (mimo Slovana) buď právě mezi Židem, Indem, nebo Peršanem. [cool]

Navíc, Žid pro mne není nadávka. Ale to už jen na okraj [cool]

221366

04.06.2010 21:55

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

"Dobře si pamatuji, jak tu před delším časem Méďa v jednom příspěvku nepřímo přiznával určitou-snad i pokrevní-blízkost k židovství"

Hehe, co všechno se na sebe nedozvím [velký smích] Ta věta byla jinak, ale přečtěte si klidně celý příspěvek.

Židem jsem se nestal, ani jsem o tom nikdy doopravdy neuvažoval; mnoho mých příspěvků má naprosto jiné účely, než jak se tváří. Mnoho lidí není ochotno přemýšlet, samostatně uvažovat, nechávají si to jako tupé ovce dávat až pod nos, včetně "Zvědavců". Proto jim to servíruju z obou stran, často na hraně spekulace, dojmu, či domnělého fanatismu, což spolehlivě vyvede z míry, ze stereotypu líného českého kapra, a přinutí se minimálně zamyslet. A to je mým cílem, a jak vidno je naplňován, což mě těší.

Miluji tuto zemi natolik, že bych se nikdy vědomě nestal věrnou součástí cizího celku. Můj domov je zde, a krev a pot mých předků od dob, kdy sem vstoupila noha prvního Slovana, jsou pro mne nezrušitelným závazkem, příležitostí, i oporou zároveň. Být nositelem jedinečného kulturního kódu, ač za velmi nepříznivých podmínek, stojí za to. Nikdy bych neměnil.
Za tím jdu, nikoliv za přízraky a stíny z médií (tím myslím i "nezávislé" internetové zdroje), za kterými se honíte Vy a Vám podobní.

Časem možná pak pochopíte i to ostatní. Do té doby se občas zkuste zahledět do ohně, a seznat, že neumí jenom pálit, ale i hřát. [cool]

221249

04.06.2010 19:48

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

Trefa! Jedno tělo, jedna duše. Tady vidíte kolektivní magii v praxi. [cool]

221236

04.06.2010 19:38

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

"Má obrana KC církve zde na diskuzi spočívá v elementární povinnosti chránit slabšího"

Vložený obrázek Kolos KC je slabý? A jak by udržel pohromadě přes miliardu lidí napříč národy? A jak by v raném novověku odolal náporu islámských armád? Hehe.

"ne na straně tajných, temných sil, jejichž cíle jsou tak amorální, že není možné je prezentovat veřejně. Tyto síly tu hájíte vy. A nejen to, ve své zrůdnosti stavíte své teze na zaměněné identitě těchto sil."

Zaměnil je poněkud někdo jiný. Strom se nepoznává po prohlášeních, ale po ovoci.

"dokonce katolík nejsem vůbec"

Jste Mirko. Možná nepokřtěný, ale už Vás mají.

Kontaktujte místně příslušného kněze, on Vám dovysvětlí zbytek ("nutnost stát na straně opravdových morálních hodnot, na straně otevřenosti a veřejného přiznání se k hodnotám a cílům" ) a polije vodou.
Nebo si řekněte panu abc, dostanete to sice v trošku jiných odstínech a posadí Vás na strážnou věž, ale entita na pozadí je stejná, tak není co řešit.
Pak můžete pokračovat v reakcích na moje "ohnivě nenávistné" příspěvky. Už jako pěšák v poli, s vidinou povýšení. A to se jistě pro spásu počítá a "slabí" Vás rovněž pochválí [smích]

221232

04.06.2010 18:20

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: pokr.

MedaBeda 77.?.?.?

Zařadil jsem Vás tam proto, že proti židům a zednářům píšete stejně jako katolíci. Bez opory ve skutečných pramenech. Protižidovská propaganda, i sionistická agresivní politika mají zdroj ve stejném hnízdě, se stejným účelem.

Navíc, uctíváte stejného boha, na tom se nic nezměnilo, on už si svoje věrné pozná, ať jsou v kterékoliv organizaci. Chováte se podobně.

Tento bůh, jehož charakter je dobře znám z Bible, se v duších lidí přesunul i k nám, Slovanům. Zde ho však považuji za vetřelce, který nám zničil už řadu generací. My Slované zde nepotřebujeme ani muslimy, ani židy, ani křesťany. Nepatří sem. Zde jsou lesy, louky a háje. Ne poušť pro eremity, esejce a různé apokalyptické proroky. A z toho vycházím zejména. A příslušníky těchto náboženství za Slovany nepovažuji, neboť upsali duši jinému.

221221

04.06.2010 09:07

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Pánové, prosím...

MedaBeda 77.?.?.?

"No a teď mě napadá... vždyť my máme nárok i na TIBET, ne?!"

Tady jdete na tenký led, v Tibetu hledali svoji pravlast nacisté (německý hnědý okultismus tím je nasáklý).

Spíše bych zrak zaměřil na prostory mezi Aralským jezerem a Pamírem. Na řeky Syr-darja a Amú-darja. Tam někde se odehrávaly příběhy našich předků. [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem]

221175

04.06.2010 08:42

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

"rozhodně to není moje mínus. já nic nepotřebuji papouškovat - to je jen tvoje úchylka, že si nedokážeš představit i normální myšlení a vývoj"

Zvláštní je, že ten Tvůj normální vývoj si našel cestu i přes Zvědavec, kde se to zdrojováním podobných webů jen hemží.
Papouškovat potřebuješ, neboť musíš být v souladu s naukou církve. Jinak by ses stal heretikem či schizmatikem, a to jistě nechceš [cool]

"tak se hádej jako malé děcko."
katolíííííci byliiii dříveeeee, a jen se brááááániliiiii.

"jestli oni náhodou postupně nepřilezli do té naší evropy, kde se ovšem nedokázali (jako jiní hosté nastálo) přizpůsobit okolí a místním zvyklostem"

Ono ty útoky začaly už v Římě, kř. jako státní náb. bylo už ve 4. století.

"tvé psychické ani sexuální problémy ti řešit nebudu. a ani mě nezajímá léčení tvých anti-KC fobií a psychóz"

Tady nejde o mne, ale o tvé spolubratry a spolusestry v Kristu. Mohl bys namísto mě řešit sexuální problémy jejich, myslím, že jich je požehnaně.

"jsi zatemnělého ducha, s mánií, že všechno víš nejlíp."

Já myslel, máš tuto mánii Ty. Tak to děkuji za upozornění, v čem prosím tě ten zatemnělý duch spočívá? Že nekorektně kouká KC pod pokličku?


"třeba se ti bude líp žít bez té ohnivé nenávisti, co říkáš?"

Je-li nenávistí poukázat na jisté vazby a nesrovnalosti v KC s oficiálně propagovanou linií, pak jsi ve svém hodnocení trapně mimo. Což mě ale na pěšákovi nepřekvapuje, a vlastně ty Tvé pokusy hluboce chápu. Neznamená to však, že s nimi souhlasím.

Pakliže máš potřebu na tuto odpověď reagovat, učiň tak, ale bez nároku na další reakci ode mě, myslím, že my dva toho berana neupečeme.

221173

04.06.2010 00:48

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

MedaBeda 77.?.?.?

"vzhledem ke své mírnosti"

[chechtot] [chechtot] [chechtot]

To je socialíst propaganda. [velký smích] Nebo jsi skutečně slepý, co se u vás v košáru děje?

[chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]

"další zavilí nepřátelé církve jsou zednáři"

naopak, církev je zavilým nepřítelem zednářů

Další Tvoje apologetické bláboly nemá cenu rozebírat. Nejenže nedáváš argumenty, kterými bys svoje tvrzení podpořil, ale píšeš stylem jako několik propagandistických katolických webů, z nichž jsem měl možnost si něco přečíst.
Na to téma jsem se rozepsal už před pár dny, vše je to o snaze KC pohltit svět do svého úhlu pohledu, ideál je aby všichni byli křesťany, ne? (to židi takový názor vzhledem ke své víře nemají, kdo je tedy větším vlkem?).
A zednáři čerpající z Kantových myšlenek, které jsou křesťanům protichůdné, se tedy očerňují jak se dá. Ty papouškuješ pouze slova svých předchůdců (co psali podobné slinty už téměř před 150 lety), na Tvých příspěvcích není nic nového, nic co by přinášelo odlišný pohled na problematiku, ani ochota vystoupit ze svatouškovského stereotypu.
Pěkně ve vyjetých kolejích, s dostatečnou dávkou sebevědomí skorospaseného křesťana, hájící nebohou církev před zlým světem a bláznivým medvědem. Živě vidím sionisty a Izrael, ve stejné pozici obhajování neobhajitelného.

Ublížené židy jste si vypěstovali sami svým křesťanským supramacismem a ubližováním jim pro evang. citát: krev jeho na nás a na naše děti, případně: zabili ste nám ježíška. Až v reakci na toto chování byl napsán Talmud, zejména jeho protikřesťanské pasáže, podobně jako Shulchan Aruch ve středověku, kdy křesťanská lůza na nich páchala pogromy. To ale, jako spousta dalších věcí, jako například původ Protokolů v beletrii, kterou jenom někdo opsal a "vylepšil", Ti zůstane záhadou. Teď, když je potřebujete proti konkurenceschopným muslimům, si s nima hrajete na kamarády. Ale oni vám na to neskočí, i kdybyste s nimi vedli ekumenický dialog každý týden. Jste nedůvěryhodní. Za pohanského Říma jste se krčili v katakombách, abyste na to pak zapomněli, a stali se okupanty. Duše, mysli i těla. Bez respektu k hodnotám jiných, pouze s respektem k sobě samým, a svým dogmatům, které tak rádi "otcovským napomínáním" rozdáváte. Ale odlišný názor lidí, kterým tak činíte, vás ve skutečnosti nezajímá. Vaše "láska" je sugesce, psychologická manipulace pro ty, jimž se skutečná láska nedostává, a které je potřeba připsat na seznam.
Proč se taky zajímat o názory jiných, když pravdu máte podle svých slov vy. Jenom vy, protože to tak pámbů, pardon rodiče v dětství řekli a ostatní okolo upevnili díky vaší slepé víře.
Jste žijícími dogmaty, nikoliv lidmi. Čest a velká úcta výjimkám (znám).
Halelu-Jah!
[oči v sloup]

221152

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

27

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 36 čtenářů částkou 9 294 korun, což je 27 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Feminacistky chtějí rovné zastoupení v NERV09.04.20 22:11 Česká republika 1

„Odevzdejte nám sochu maršála Koněva!“, žádá Rusko09.04.20 18:16 Rusko 4

Jean Paul Belmondo má dnes narozeniny09.04.20 17:43 Francie 1

Vláda po vzoru Lenina (NEP) schválila NERV - orgán, který bude radit, jak oživit ekonomiku09.04.20 14:06 Česká republika 2

Plánovaná panika09.04.20 11:40 Neurčeno 0

Zázračný americký lék na koronavirus09.04.20 08:46 USA 1

Nejnovější dezinformace....08.04.20 18:10 Česká republika 5

Hamáček chroptí blahem: asi se podaří prosadit 10 tisíc pokuty vybírané mestapem a policií08.04.20 17:36 Česká republika 10

Pandemie povzbudila plány na budování vysokorychlostních sítí 5G08.04.20 12:13 Neurčeno 0

Revoluce nese smrt?08.04.20 09:26 Neurčeno 4

Ve Španělsku se policie vymkla kontrole07.04.20 21:40 Španělsko 5

Zemřela novinářka Tereza Spencerová07.04.20 18:12 Česká republika 4

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 4

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 4

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 5

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 9

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Měnové kurzy

USD
24,67 Kč
Euro
26,99 Kč
Libra
30,75 Kč
Kanadský dolar
17,66 Kč
Australský dolar
15,63 Kč
Švýcarský frank
25,55 Kč
100 japonských jenů
22,76 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
5,93 Kč
100 maď. forintů
7,64 Kč
Ukrajinská hřivna
0,91 Kč
100 rublů
33,22 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 529,01 Kč
1 unce stříbra
376,69 Kč
Bitcoin
177 211,60 Kč

Poslední aktualizace: 10.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?