Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 314 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, abc.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

13.08.2010 12:34

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Priama demokracia vs. priama teokracia.

abc 89.?.?.?

Ďakujem vám za úprimné priznanie, že ste nemohli Bibliu v kuse prečítať, lebo okrem historických a vyučujúcich kníh, ktoré môže normálny človek čítať ako dejiny Izraela a svetových mocností tej doby, môže vyučujúce knihy ako Príslovia či Kazateľ každý čítať celý život ako "kuchársku knihu" s receptom na zdravie a šťastie pre každý deň, po celý život. Horšie je to už z prorockými knihami,kde dostane "stopku" každý jej nezávislý vykladač. Ľudia bez akceptácie Božieho svätého ducha, a pochopenia Božieho predsavzatia so zemou a ľuďmi ako aj tí, ktorí nechápu spornú otázku univerzálnej zvrchovanosti Stvoriteľa nad zemou si "ani neškrtnú" a píšu od veci...len tak ako ich napadne, podľa miery a poznania ktoré majú. Proste radšej urobia z Boha magora, lebo Biblia sa dotýka ich "ega". Len tak na okraj, tzv. Starý zákon /hebrejské písma/ platil pre Izrael obklopený inými národmi a tzv. Nový zákon /grécke písma/ platí pre duchovný Izrael, ktorý žije po celej zemi a je nositeľom svetla poznania pre ľudstvo. Takže ozaj ste nič nepochopili ako väčšina.
Teší ma tiež , že som rozveselil Méďu Béďu, a odľahčil jeho závažné argumenty, ale ubezpečujem ho, že ani On nedrží kľúče poznania... jeho grafický prejav ma ozaj pobavil. Horšie to asi prežíva Jarmila s jej snom o "přímej demokracii". Ale jej to tu už niekto vysvetlil, prečo jedine švajčiari ju môžu mať a ostatným musí stačiť "zastupiteľská demokracia". BIS totiž sídli v Bazileji a každý útorok sa v nej stretávajú "elity", aby určovali celosvetový vývoj v bankovníctve. Holt nejakú tu oázu pokoja im doprajte, veď sa tak snažia o vybudovanie NWO prostredníctvom zastupiteľských demokracií..., že Jarmila. My to vieme.
Ale uisťujem všetkých zvedavcov, že počnúc prvým proroctvom z 1. Mojžišovej 3:15 a končiac posledným proroctvom v Zjavení 22:17, Boh dokazuje každému, že aj On sa usiluje o zavedenie Nového poriadku pre Zem. A urobí všetky veci nové. Hádajte, ktorý poriadok sa bude nakoniec realizovať? Ten kto to uhádne, sa bude smiať nielen posledný, ale aj na veky. [chechtot]

226189

14.08.2010 08:02

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Priama demokracia vs. priama teokracia.

abc 89.?.?.?

Mne vôbec táto debata pripadá úplne deviantná. Jednak od témy a jednak od noriem normálneho nazerania na Bibliu ako knihu kníh. Od témy v tom, že už keď nepoznáme autorov Protokolov aspoň pozastavením v piete nad jej účinkami na ľudstvo, a zamyslením nad najviac dotknutými Rusmi. Veď nikto z Rusov by nebol ochotný zabiť svojho cára za odhalenie Protokolov. Dokázali to urobiť jedine na to najatí "komunistickí" chazarskí maďari Imre Nagy a Béla Kún. http://www.pramen.info/c/2196/geneza-sionizmu--cas... http://zpravy24.pantax.cz/2005/01/07.01.05.htm

A čo sa týka debaty o Bohu, Biblii a prvých ľuďoch o vzniku tzv. elít, deviácia debaty spočíva v tom, že sa absolutne obchádzajú postuláty, a tvrdí sa tu niečo, bez dôkazov. Silne mi to pripomína úchylku darwinistov, ktorí keď nevedia vysvetliť vznik organického života z anorganického, pohodlne odsúvajú vznik života niektd do vesmíru a hovoria tomu kozmická sejba. Podobne sa k viere k základom civilizácie ako ju opisuje Biblia odvracajú chrbtom aj tunajší diskutéri a radšej veria v ufónov,než by mali použiť zdravý rozum a overiť si dôkazy o stvorení prvých ľudí Bohom, ich pád do hriechu následkom vzbury démonov. Vôbec ich nenapadá, že démoni ľudstvo ovplyvňujú dodnes inšpirovanými výrokmi zavádzajúcimi ľudí do slepej uličky, bezvýchodiskového stavu. Jasne to vidieť v politike, obchode,finančníctve, náboženstve, mediách,ekológii atď.
Ďakujem vám za vašu starosť o mňa, aby som sa nestal obeťou náboženských praktík. Pomocou Biblie som ich prezrel. To doporučujem každému. Ak sú falošné náboženstvá, jedno musí byť aj pravé. Dve pravé nemôžu byť. Môžu byť len pravde podobné. A tých je najviac. Preto je tak ťažké vyznať sa v nich. Bibia je Bohom inšpirovaná a preto obsahuje vedou potvrdené informácie o stvorení života na zemi. Rodokmeňom ľudstva od Adama k Ježišovi vyvracia blúznenie evolucionistov o miliónoch rokoch vývoja človek na zemi. Dovoláva sa zdravého rozumu a dokonalého svedomia a milujúcich zásad, ktorými chce náš Stvoriteľ, aby sme sa riadili. Z tohto hľadiska ako aj z hľadiska poznania Biblických náuk, ktoré sú v diametrálnom rozpore s väčšinou náboženských náuk, som vyrovnaný z exesmi falošných náboženstiev. Najviac ma ale z Biblie upútali proroctvá na našu dobu a do budúcnosti a teším sa na uskutočnenie pôvodného Božieho zámeru života ľudí v dokonalosti v raji, prostredníctvom jeho nebeskej vlády na čele s Ježišom. On totiž už v malom dokázal, že bude vládnuť s pochopením a k úžitku ľudstva, pretože na Zemi ukázal nielen svoj záujem ale aj moc, keď uzdravoval ľudí z každej choroby, vzkriesil z mŕtvych a ukázal že má moc aj nad prírodnými živlami. A hlavne naučil žiť ľudí v láske k Bohu a blížnemu. [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] ...

Automaticky kráceno

226254

15.08.2010 06:58

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Priama demokracia vs. priama teokracia.

abc 89.?.?.?

Udo, mne sa jedná o pravdu nie o polopravdy. Stvorenie vs. kreacionizmus a evolúcia.Stvorenie je pre mňa pravda a kreacionizmus s sevolúciou polopravdy. V čom? Kreacionizmus vtesnáva akty tvorenia do 24 hodinových siedmych dní, pričom podľa dĺžky posledného dňa "Božieho sabatu" tieto dni trvali sedemtisíc rokov. A čo sa týka evolúcie, tá popisuje vývoj života postupne v moriach a neskôr na súši, čo sa nijako neprotirečí so stvoriteľskými dňami, ale má problém v prechode s organickými živočíchmi, ktorých vznik z anorganickej prapolievke nevie ani laboratórne dokázať. Chýba jej teda základ a ani motor evolúcie "mutácie" nefunguje tak, ako by si priali evolucionisti, lebo malé mutácie nemenia druh a veľké ho zabíjajú. Nenašli sa žiadne medzičlánky v skamenelinách a korunu všetkému dávajú tí, ktorí tvrdia, že Stvoriteľ nechal veci bežať evolučnou cestou, aby nakoniec človeku vdýchol dušu... proste samé nezmysly zabalené do množstva "odborných výrazov"...Neviem či viete, že aj UNESCO uznáva vznik ľudstva z jednej ľudskej dvojice? Ale to nie je rozhodujúce. Rozhodujúci je fakt, že ľudstvo zjavne degeneruje, a je to zásluha predovšetkým "elít", ktorí sa počnúc Egyptom a končiac Anglo-Amerikou všemožne snažia o to, aby z nás urobili farmu zvierat. Ja a moji súkmeňovci ako nás nazývate to odmietame, pretože máme dostatočné dôkazy o záujme Stvoriteľa o tom z Biblie, že všetkých ľudí ktorí o to budeme stáť, opäť povznesie na stupeň dokonalosti, z ktorého sme spadli vďaka hriechu Adama a Evy. Všetko to blúznenie, ktoré tu čítam o ufónoch a iných civilizáciach, je proti zdravému rozumu a dostupným dôkazom. Biblia, je pre nás sprievodcom a manuálom ľudstva pre to, aby sme nezablúdili v džungli protichodných názorov ľudí a ich schopnosti zavádzať. Ďakujem vám za ochotu mi niečo vysvetliť, čomu sám nerozumiete a nemáte k tomu ani relevantné dôkazy. Tento web je o nekonformných a nekorektných názoroch, preto sem sporadický prispievam. Pravda si nemôže protirečiť a je len jedna. [mrknutí jedním okem]

226323

15.08.2010 18:40

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Jde o obsah, ne?

abc 89.?.?.?

http://beo.sk/historia/36-t/115-vyvrazdenie-carske...Všetkých sedem vojakov, ktorí sú v zozname uvedení a určení veliteľom Jurovským na splnenie rozsudku, boli maďarskí revolucionári z okruhu vojenských zajatcov. Po rusky nevedeli a Jurovskij vraj s nimi hovoril po nemecky. Zástancovia tejto verzie vysvetľujú účasť Maďarov na poprave tým, že v ČK sa vraj báli, že ruskí vojaci na cára a jeho rodinu nebudú strieľať.Zoznam popravčej čaty siedmich chazarských maďarov podieľajúcich sa na rituálnej vražde cárskej rodiny Romanovcov: Horvat Lajos, Fischer Anzelm, Endelstein Izidor, Fekete Emil, Nagy Imre, Grinfild Viktor, Vergazi Andreashttp://www.palba.cz/viewtopic.php?t=2598 Zaujímavý je tiež citát z Wikipedie:...Protokoly jsou obecně považovány za počátek soudobé literatury konspiračních teorií. Text je jakýmsi instruktážním manuálem pro nového člena „starších,“ popisující jak Židé ovládnou svět prostřednictvím kontroly médií a financí, nahrazením tradičního společenského pořádku sociálním pořádkem založeném na masové manipulaci... To že sa Protokoly plnia do bodky, je proste náhoda...

226343

15.08.2010 23:59

Ropné havárie, fakta a hysterie

RE: pane Bartošku,

abc 89.?.?.?

"Petroleum, petroleum", http://www.protiprudu.info/kabalisticky.html, kam až dotiahli okultisti BP o tom svedčí aj žaloba proti kráľovskému dvoru...http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=10657 Nuž darmo, svet odcudzený Bohu, na chamtivosti povstal a na chamtivosti aj skončí... Uisťuje nás o tom samotný Stvoriteľ zeme v Zjavení 11:18..."Zničím tých, ktorý mi ničia zem".

226357

16.08.2010 08:27

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Priama demokracia vs. priama teokracia.

abc 89.?.?.?

Pravda, je poznanie, ktorého kritériom je prax. Podľa Biblie je založená na skutočnostiach. Boh Jehova, je stvoriteľ objektívnej reality, a preto jeho slovo je pravda. Nemôže klamať. Jeho slová sú vždy správne a stoja v protiklade k všetkej nespravodlivosti a omylu. Svedčia o tom všetky stvoriteľské diela. Ak ľudia vymenia Božiu pravdu za lož, a zbožňujú viac stvorenie ako stvoriteľa, dovedie ich to k modlárstvu a zvrhlým praktikám. Tieto nijako neuškodia Stvoriteľovi. Človek je Božím stvorením, a nemá právo si škodiť tým, že obchádza pravdu, čo Biblia nazýva hriechom, alebo inými slovami minutie sa cieľa žiť v pravde...Keď už k tomu došlo, Boh sa rozhodol prostredníctvom Krista, vrátiť na cestu pravdy tých, ktorý to chcú. Nikoho neznásilňuje, lebo je Bohom lásky a slobodnej vôle. Podobne ako Otec Jehova i jeho Syn Ježiš Kristus je plný nezaslúženej láskavosti a pravdy.Ježiš ukazoval veci také aké boli. Bol plný pravdy. Pretože bol záchrancom sveta, mohol o sebe povedať „Ja som cesta, pravda a život“. Ježiš prišiel na svet, aby vydal ľuďom svedectvo o pravde. Hlavnou pravdou o ktorej pred smrťou hovoril s Pilátom, je kráľovstvo, alebo nebeská vláda, na tróne ktorej sa posadí na 1000 rokov, aby obnovil ľudí k dokonalosti pomocou Božieho ducha a pravdy. Duch pravdy, který vychádza od Boha Jehovu je rýdzi a svätý a pomáha ľuďom poznať pravdu.Jeho koncentrátom je Biblia, lebo bola napísaná Božím svätým duchom. Týmto duchom vydával Ježiš svedectvo ľuďom, že je Božím Synom, a vďaka nemu bol schopný vykonávať mocné skutky a zázraky. Ježišovi nasledovníci preto mohli chodiť a uctievať Boha v duchu a pravde. Kresťanstvo je cesta pravdy.Kresťanský zbor, který Kristus založil, sa stal stĺp a opora pravdy na zemi. Preto museli jeho členovia vynikať znamenitým správaním. Sú preto oddelení od svetských praktik ľudí, ktorí sú odcudzený životu, ktorý patrí Bohu. To je len niekoľko postulátov o tom, čo je pravda, kto je nosteľom pravdy a prečo je rozumné žiť v pravde.

226370

16.08.2010 16:13

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Priama demokracia vs. priama teokracia.

abc 89.?.?.?

Hitler se stal ministerským předsedou Německa 30. ledna 1933, a za několik měsíců, 4. dubna 1933, byla odbočka svědků Jehovových v Magdeburgu obsazena. Příkaz však byl 28. dubna 1933 zrušen a majetek vrácen. Co následovalo?
Přes zjevně nepřátelský postoj Hitlerova režimu uspořádali svědkové Jehovovi 25. června 1933 v Berlíně sjezd. Sešlo se asi 7000 lidí. Svědkové jasně a veřejně oznámili své cíle: „Naše organizace není v žádném smyslu politická. Trváme pouze na tom, abychom mohli vyučovat lidi slovu Jehovy Boha, a to bez překážek.“
Svědkové Jehovovi vynaložili upřímné úsilí, aby své postoje vyjádřili. Jaké to mělo následky?
Začíná útok
Neochvějný neutrální postoj svědků a jejich věrná oddanost Božímu Království byla pro Hitlerovu vládu nepřijatelná. Nacisté neměli v úmyslu tolerovat, že by někdo odepřel podporu jejich ideologii.
Ihned po skončení berlínského sjezdu 28. června 1933 nacisté znovu obsadili odbočku v Magdeburgu. Zakázali svědkům shromažďovat se a některé z nich zatkli. Brzy začali být svědkové propouštěni ze zaměstnání. Docházelo k raziím do domácností svědků, byli biti a zatýkáni. Do začátku roku 1934 nacisté zabavili u svědků 65 tun biblické literatury, kterou za Magdeburgem spálili.
Rozhodný postoj svědků
I přes tyto počáteční útoky zůstali svědkové Jehovovi pevní a veřejně odhalovali útlak a nespravedlnost. Ve Strážné věži z 1. listopadu 1933 se hlavní článek jmenoval ‚Nebojte se jich‘. Byl připraven hlavně pro svědky v Německu a vybízel je, aby statečně čelili rostoucímu tlaku.
J. F. Rutherford, prezident Watch Tower Society, poslal 9. února 1934 Hitlerovi protestní dopis, ve kterém prohlásil: „Můžete se úspěšně vzepřít jakémukoli člověku i všem lidem, ale nemůžete se vzepřít Jehovovi Bohu . . . Ve jménu Jehovy Boha a jeho pomazaného Krále, Ježíše Krista, Vás žádám, abyste všem úředníkům a služebníkům vaší vlády vydal příkaz, aby svědkům Jehovovým umožnili pokojně se shromažďovat a bez překážek sloužit Bohu.“
J. F. Rutherford stanovil jako hranici 24. březen 1934. Řekl, že pokud se do té doby situace německých svědků nezlepší, budou fakta o jejich pronásledování zveřejněna jak v Německu, tak po celém světě. Nacisté reagovali na Rutherfordovy požadavky stupňováním hrubého zacházení se svědky, a mnohé z nich poslali do právě zřízených koncentračních táborů. Proto svědkové patřili k prvním vězňům v těchto táborech.
Svědkové odhalují nacistická zvěrstva
Jak svědkové Jehovovi slíbili, začali zveřejňovat krutosti, ke kterým v Německu docházelo. Svědkové z celého světa opakovaně posílali protesty Hitlerově vládě.
Dne 7. října 1934 se shromáždily všechny sbory svědků Jehovových v Německu, aby vyslechly znění dopisu, který byl posílán představitelům Hitlerovy vlády. Ř

226380

16.08.2010 16:40

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

RE: Priama demokracia vs. priama teokracia.

abc 89.?.?.?

nebyli schopni těch několik lidí pochytat a umlčet a zastavit příliv literatury. Literatura se dostávala k lidem na ulici, a dokonce pronikla i plotem z ostnatých drátů do koncentračních táborů!

Nacisté, kteří byli pokládáni za mistry ve schopnosti zlomit vůli člověka a zběsile se snažili přimět svědky Jehovovy, aby porušili křesťanskou neutralitu — neuspěli. Kniha The Theory and Practice of Hell (Teorie a praxe pekla) uvedla: „Člověk se nemůže zbavit dojmu, že z psychologického hlediska se SS nikdy zcela nevyrovnalo s problémem, který představovali svědkové Jehovovi.“
Opravdu, svědkové Jehovovi s podporou Božího ducha bitvu vyhráli. Christine Kingová, historička a rektorka univerzity v Staffordshire, v Anglii, popsala protivníky v tomto konfliktu takto: „Jeden [nacisté] obludný, mocný, zdánlivě nepřemožitelný. Druhý [svědkové] velmi, velmi nepatrný . . . pouze s vírou, bez jakékoli jiné zbraně . . . Svědkové Jehovovi morálně zvítězili nad mocí gestapa.“
Uprostřed nacistické říše byli svědkové Jehovovi malou, mírumilovnou enklávou. A přesto, svým vlastním způsobem vedli bitvu a vyhráli ji — bitvu o právo uctívat svého Boha, bitvu o lásku ke svému bližnímu a bitvu o to, aby mohli mluvit pravdu.
Svědkové odhalovali existenci koncentračních táborů
VĚTŠINA lidí do konce druhé světové války jména Osvětim, Buchenwald, Dachau a Sachsenhausen neznala; čtenářům časopisů Zlatý věk a Útěcha však byla dobře známa. Zprávy od svědků Jehovových se s velikým nebezpečím podařilo dostat z táborů; byly uveřejňovány v literatuře společnosti Watch Tower a odhalovaly vražedné záměry Třetí říše.
V roce 1933 přinesl Zlatý věk první z mnoha zpráv o existenci koncentračních táborů v Německu. V roce 1938 publikovali svědkové Jehovovi knihu Crusade Against Christianity (Křížová výprava proti křesťanství) ve francouzském, německém a polském jazyce. Kniha uváděla podrobné doklady o nenávistných útocích nacistů proti svědkům a obsahovala plánek koncentračního tábora v Sachsenhausenu a v Esterwegenu.
Nositel Nobelovy ceny doktor Thomas Mann napsal: „S nejhlubším pohnutím jsem přečetl vaši knihu a prošel hrůznou dokumentaci, kterou obsahuje. Nemohu ani popsat směs pocitů hnusu a ošklivosti, která naplnila mé srdce, když jsem pročítal tyto záznamy o degradaci člověka a o odporné krutosti . . . Dál mlčet by jenom posloužilo mravní lhostejnosti světa . . . Vykonali jste svou povinnost, když jste vydali tuto knihu a odhalili tak fakta.“
P.S. Ďakujem vám Méďa Béďa, za vašu investigatívnu odozvu, vďaka ktorej som vám mohol poukázať na skutočnosti, ktoré vám zrejme ušli. Skutočne záleží na tom z akého zdroja človek čerpá. A nielen to, najdôležitejšie je to čo skutočne prežíva. Jehovoví svedkovia sú na celej zemi jediní, schopní sa postaviť proti totalite, pretože zastupujú zvrchovaného Boha Jehovu.

226383

18.08.2010 00:07

Americká armáda přichází do střední Asie na dlouho

RE: Žime, kým sa dá

abc 89.?.?.?

A vy si myslíte Erika, že život v takomto systéme, je skutočným životom? Keď bývalý americký vojak hovorí - "skutočný terorista som bol ja" ?
http://tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=...
Alebo, Ron Paul, Lew Rockwell - tvrdia, že pokial ide o zahranicnu politiku, v USA majú diktatúru http://tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=...
Myslíte si, že v takom absurdnou svete, sa dá žiť skutočným životom?
Ja si predstavujem skutočný život, život bez vojen, v zdraví, šťastí a dôstojnom živote každého človeka na tejto zemi. Čo poviete na to, že takýto život onedlho na zemi bude? Prečo tomu verím?

Pretože dnešný život je predovšetkým urážkou Boha, ktorý nás stvoril pre iný život aký dnes žijeme. Onedlho keď skolabuje svetový systém politiky, náboženstva a obchodu, bude vyriešná sporná otázka , či má Boh právo vládnuť, ktorá sa rieši celé ľudské dejiny. Vláda nad zemou, sa vráti opäť tam, kde pôvodne bola, do neba, lebo tí ktorí voči nej vystúpili a vzbúrili sa proti nej, satan a démoni priniesli svetu najhoršiu tyraniu všetkých čias. Preto nie je v moci ľudí, niečo na tejto zemi zmeniť. A tiež preto, že zbrane sú obyčajnými hračkami v porovnaní s ideami, politikou,náboženstvami a obchododným systémom, ktorými sú ľudia ovládaní okultnými médiami. V skutočnosti bola špiritistickými zvykmi zvedená celá zem, ktorá je celá v moci zlých duchov. Zmena je v moci jedine Stvoriteľa, ktorý to aj urobí, lebo daný stav pripusil z jedného dvôvodu, pre večné poučenie ľudstva.

226469

18.08.2010 07:49

Písnička jako zbraň

RE: Hlusi a slepi,bez smyslu pro lyriku,ale s zivotni zkusenosti skutecnosti

abc 89.?.?.?

http://tvina.sk/index.php?zobraz=newsarchiv&id=737

226484

20.08.2010 18:59

Řídí světové události mezinárodní finanční konspirace?

RE: Zdá se že Pan Roketfelr ovládá newspeak?

abc 89.?.?.?

Faktická světová moc je neviditelná a projevuje se řízením oběhu peněz a finančními operacemi, které pak dávají výraz politice. Světovým rozměrem této působnosti jsou určeny hranice a možnosti každého odporu proti směru, jímž je řízen osud lidstva a jednotlivých států. Komunismus i kapitalismus vytvořil konzumní společnost, která je řízena výlučně regulací oběživa. Na této bázi bude probíhat každý proces, který na sebe může vzít jakoukoli zprostředkovací podobu. Důsledkem je odlidštění...
/citát z článku p. Dolejšího Analýza 17. listopadu 1989 z časti Limity možností/ Konšpirácia finančných elít spočíva v tom, že moc peňažného systému ovláda a generuje okultná satanistická partia ctiteľov vyššej inteligencie ako je ľudská. Aby tento diabolský kolotoč sofistikovaného obeživa, bol raz na zemi zastavený, bude treba odstrániť Satana Diabla a na to sú ľudia krátky. To urobí až Bohom dosadený vládca zeme Ježiš Kristus v Armageddone, ktorý sa nezadržateľne blíži a to si uvedomujú aj tvorcovia NWO, čo ich duchovného vládcu privádza do zúrivosti, ktorá sa prejavuje zvlášť útokmi proti tým, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vydávajú svedectvo pre Ježiša . - Zjavenie Jána 12:17 http://www.youtube.com/watch?v=9PRK2xanzLw

226616

28.08.2010 18:13

Továreň na duchovno - 1.časť

Továreň na duchovno - vysvetlenie

abc 89.?.?.?

´Marx sklamaný stavom ktorý videl v náboženstvách sveta, vybral myšlienku o náboženstve ako ópiu ľudstva z Biblie, len sa k tomu nepriznal. V Zjavení je konglomerát svetových náboženstiev, ktoré vyučujú klamstvá v mene Boha označený názvom Veľký Babylon /Veľký zmätok/. Bohom označená svetová prostitútka je opitá duchovným smilstvom s politikmi a obchodníkmi zeme. Celá zem je zvedená jej špiritistickými zvykmi, a preto sa ľudia správajú ako opití. Veľká smilnica je navyše opitá krvou svätých, prorokov a krvou Ježišových svedkov. Žije v nehanebnomm prepychu a bude jej odplatené dvojnásobne za to čo robila druhým, zvlášť ´pre jej ópium vyrobené v "továrni na duchovno" Made in Veľký Babylon. ./Zjavenie 17:1-6, Zjavenie 18:6-8,24/

Takže od pisateľa článku by som očakával väčší rozhľad a jasné označenie cirkvi, do ktorej vstúpil so svojim priateľom aby objavil už objavené. Za tisícročia trvania ľudských dejín sa človek pri hľadaní Boha uberal mnohými nesprávnymi cestami. Výsledkom bola bola nesmierna rozmanitosť náboženských prejavov, ako ju vidíme po celom svete - od nekonečnej rôznorodosti hinduizmu , monoteizmus judaizmu, islamu a kresťanstva, až po orientálne filozofie šintoizmu, taoizmu, budhizmu a konfucianizmu. Na iných rozsiahlych územiach sa ľudia obrátili k animizmu, mágii, špiritizmu a šamanizmu. Veľký zmätok vznikol ako výsledok ľudských "schopností" oslabených ópiom vyrobeným "továrňach na duchovno",ktoré si vysvetľovali Boha a spôsob uctievania nezávisle od Bohom zjavených požiadaviek na pravé uctievanie zaznamenaných v Biblii. Biblia obsahuje viaceré proroctvá, ktoré opisujú návrat ľudstva k pravému uctievaniu v "posledných dňoch" a uistenie, že Boh zničí všetky náboženstvá, ktoré neuctievajú Boha v súlade so zjavenou Božou vôľou, lebo sú opité ópiom vyrobeným v "továrňach na duchovno"./Izaiáš 2:2-4, Malachiáš 3:16-18, Zjavenie 18:4/

226893

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

77

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 158 čtenářů částkou 26 788 korun, což je 77 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

prosím, zvažte, zda byste mohli přispět na provoz tohoto serveru. Zbývá poslední den do konce měsíce a v pokladně chybí čtvrtina potřebné čásky. Jsme bez reklamy, tudíž plně závislí jen na tom, co se vybere. Děkuji.

Ve zkratce

Neutopické zemědělství: krizové jaro30.03.20 17:08 Česká republika 0

Lidstvo se vyvinulo původně na zcela jiné planetě, na Zemi jsme cizinci30.03.20 16:41 Neurčeno 1

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 4

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 0

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 6

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 7

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Protesty proti omezením kvůli koronaviru v Paříži23.03.20 16:19 Francie 0

Měnové kurzy

USD
24,94 Kč
Euro
27,47 Kč
Libra
30,90 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
15,32 Kč
Švýcarský frank
25,96 Kč
100 japonských jenů
23,07 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
6,03 Kč
100 maď. forintů
7,65 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
31,24 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 399,85 Kč
1 unce stříbra
349,71 Kč
Bitcoin
158 541,75 Kč

Poslední aktualizace: 30.3.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?