Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 130 příspěveků, 4 různá jména: korutan, revolta, tora, tora85.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

07.12.2009 11:58

Pozvánka na hlavní líčení

Snaha o zachování linie bude velká

korutan 81.?.?.?

Samozřejmě, že zachová! Zachování, a nejen zachování, ale i utvrzení a prohloubení pro Izraelské linie, to jsou důvody, proč Český stát, a většina dalších Evropských států má ve svém vedení vyvolené, nebo jejich stoupence!
Pokud před pár měsíci bylo ještě možné zaslechnout sice sporadickou, ale přece jen jakousi kritiku počínání Izraele, dneska si už prakticky žádný politik takový „luxus“ vlastního, nekorektního názoru neriskne!
Ústava Českého státu jasně hovoří, z jakých důvodů může být omezena svoboda slova a jeho šíření. Zcela jasně vyjmenovává šest důvodů. Nedotknutelnost historického „faktu“ mezi nimi není! Jak může být souzen člověk za „naplnění“ § zákona, který je hrubě v rozporu se zákonem vyššího principu!?
Odpověď na tuhle mou otázku je ve svém důsledku děsivá!! Protože takto lze postupovat pouze a jen ve státě, který sám své vlastní zákony nerespektuje!! A proč je nerespektuje! Protože o jejich uplatňování či neuplatňování rozhodují lidé, kteří ten stát ve svém srdci nepovažují za svůj!! Pak mohou zcela svobodně na jeho zákony kálet a modifikovat je pro svoje vlastní cíle a potřeby!
Nejsem nábožensky založený, ale z Bible často čerpám odpovědi na otázky i dnešní doby. Mějme na paměti proroctví Izáka, ale i počínání Josefa ve Starém Egyptě! Bohužel, nemám pocit, že se tu, někde, nachází možný nový faraón, který by jejich řádění učinil přítrž!

206453

11.12.2009 09:10

Osvobozen!

Gratulace je na místě

korutan 81.?.?.?

Možná se jedná pouze o dílčí úspěch, protože hydra je vytrvalá a důsledná, a má prostředky na to, otravovat lidem život podle své libosti. Přesto Vaši výhru této bitvy považuji za nesmírně důležitou. Umožnila Vám říci do společnosti ty správné myšlenky. Přesto, že se je nejrůznější komentátoři snaží zpochybnit svými stupiditami, byly slyšet!
Fakt kombinované policejní asistence svědčí o další důležité skutečnosti! A to, že zájem „kruhů“ se neomezuje na telefonní instrukce žalobci ve věci odvolání, ale že zahrnuje i sběr dat, v tomto případě podob, účastníků na tomto soudním líčení. Skvělá příležitost pro nástroj moci si udělat obrazovou kartotéku aktivních sympatizantů s někým, kdo je jim osinou v prdeli. Nezklamali, využili toho! Skutečností je, že i my bychom měli si dělat kartotéku honicích psů, abychom je včas poznali! Ten vzorek ze včerejška stál za povšimnutí!
Nicméně to pouze bokem.
Především Vám chci gratulovat a popřát hodně úspěchů v dalším konání! Jsem rád, že jsem Vám mohl stisknout ruku!
Korutan
[smích]

206766

14.12.2009 23:56

Osvobozen!

RE: Chtěl jste vyvolat diskusi?

korutan 81.?.?.?

Pane Bartoško, díky za inspiraci, kterou jste mi poskytl svým odkazem na eretz.cz. Člověk upadne do určitého stereotypu ve svých pohledech a chápání věcí a dějů. A pak se začne ptát sám sebe, zda je na správné koleji, či nejede-li někam, kam ani ve své podstatě jet nechtěl.
Když jsem se začetl do článků uveřejněných na tom blogu, ocenil jsem především fakt, že jsou zde uvedeny v původní podobě i články, které jsou předmětem sžíravé kritiky domácích příznivců. Díky tomu jsem mohl konfrontovat obsah kritizovaných článků s ohnivou filipikou neuvěřitelné úrovně.
Znovu a znovu jsem pročítal jednotlivé komentáře například k článku „Proč pomáhat Izraelcům“ od pana Zítka. Byl jsem fascinován! Bylo to poučné čtení! A tak mi to tak nějak připomnělo doby mého studia. Tehdy někteří ze studentů používali trik, který spočíval ve zvládnutí jedné zkušební otázky a nádavkem umění odpovídat na naučené téma, ať se tázající ptal na cokoliv. Podobný systém ovládá i ty reakce na článek pana Zítka. Ať autoři příspěvků rozebírají jakýkoliv argument z článku, vždy skončí u holocaustu! Ať argumentují k čemukoliv, vždy se nakonec dostanou k oblíbenému schématu. „Všichni jsou na nás zlí a mi jsme tak hodní a plní lásky“! Ale já se, i na základě způsobu vedení té jejich argumentace, znovu utvrdil v přesvědčení, že s tou jejich láskou je to jako s medem v prdeli! Také ho tam budete marně hledat!
Co se týče diskuze s lidmi typu tydlitát, je těžká, velmi těžká! Málokdo umí tak fantasticky metat myšlenkové výkruty a salta, aby s nimi udržel krok. A udržel glanc!

206982

15.12.2009 06:25

Osvobozen!

RE: Chtěl jste vyvolat diskusi?

korutan 81.?.?.?

Ano, dobrý zkoušející! Ale nebylo by to dnes, v tomto případě, bráno jako popírání podstaty kolegovi odpovědi!? [smích]

206999

Imperiální magnáti a vůdcové nastupují k masivní ofenzívě! Důkazy o tom jsou všude kolem nás. Dokonce jsou i zcela jasně formulované příčiny tohoto dění! Je úplně jedno zda jim dáme krycí jména voldemrdi, vyvolení, neokonc, nebo jiné, ještě přiléhavější! Jejich touha po moci nad celým světem, zaštítěná božím slibem, jim, společně se skutečností jejich strategického umístění ve vládách nejdůležitějších zemí světa a jejich gigantického majetku, otevírá cestu k finálnímu nástupu!
Už si neberou servítky, které ještě nedávno byly součástí jejich rétoriky a postupů. Mezinárodní právo!? dohody!? principy!? Jdi se světe bodnout i s OSN! Dodržují jenom ty, které jsou pro ně výhodné!

208206

29.12.2009 11:06

Dopis Dolores Umbridgeové

Dolores, nebo úslužní idioti

korutan 81.?.?.?

O Vánočních svátcích jsem zahlédl několik segmentů z různých českých pohádek. Většinou jsem pak koukal do konce. Především proto, jak jsem byl fascinován hloubkou zrcadlení se skutečné společnosti v jejich příbězích.
Když zde, pane Stworo, ve svém kouzelném dopise oslovujete Doloros, oddanou pohádkovou bojovnici za věci Voldemorda, nemohu si nevzpomenout na jednu nedávno prožitou situaci!
Při diskuzi a přítelem, jsem jím byl osočen ze spřádání spikleneckých teorií. Než-li jsem si uvědomil marnost svého snažení, zkoušel jsem argumentovat proti jeho výpadům. Aniž by se zabýval jediným z nich, znovu a znovu mi vytýkal moje názory, jejich nesmyslnost. Obracel oči v sloup nad jejich blbostí. Namítal jsem mu, ať si něco o té věci přečte, ať si ověří mé argumenty. Už opravdu značně rozčílený na mne křičel, že na takové kraviny nemá čas, ani huť !! Když mi pak vytkl, že jsem vždy v opozici proti systému, pochopil jsem! On byl vždy na správné straně. Před listopadem a po nějaké době znovu i po listopadu. Pro něho má smysl a cenu jen a jen ten správný postoj. Jakmile by něco, cokoliv, zpochybňovalo správnost jeho úhlu pohledu, jeho převzatého názoru, znamenalo by to pro něho principielní ohrožení jediné jistoty, kterou má! Jeho příslušnost k systému. Sám jej v detailech kritizuje a v tom jediném je asi lepší než-li Doloros. Ale jinak je to bohužel postava ztvárněná Duškem z filmu „ Musíme si pomáhat“, jako vyšitá.
A tak si kladu otázku, kdo je pro osud společnosti lidí nebezpečnější, zda taková bojovnice Doloros, všem na očích, a nebo ti, pocitem sounáležitosti k někomu silnému, zkorumpovaní mudlové, přítomni v anonymitě a velkém množství mezi námi!? Autoři literárních děl z nejrůznějších dob se ve svých dílech zamýšlí právě na přerodem takového jedince, ve své původní podstatě „slušného člověka“, v krvežíznivou bestii, sloužící po přerodu již aktivně, do roztrhání těla, Pánu Zla!

208268

30.12.2009 02:00

Interview s Evou Golinger

RE: Venezuela bohužel asi padne

korutan 81.?.?.?

,Dobrý den, předně vám chci poděkovat za hromadu zajímavých informací o Venezuele. Tady se buď korektně miluje na věčné časy, nebo stejně korektně nenávidí. Také na věčné časy. Čtyřicet let života našich Jelit v prdeli Sovětského svazu vystřídalo, zatím, dvacet let jiných Jelit v prdeli USA. Zoufalý to pohled na třepotající se nožky našich představitelů a trvá s výjimkou pár dnů až týdnů, již šedesát roků!
Páni H-link, Pražák a spol. (bez r.o.) jsou svou hlubokou znalostí všeho a čehokoliv, schopností hluboké a detailní analýzy, vinikající až famózní dedukce a nejširšího shrnutí a syntézy, perlami mezi přispěvateli tohoto webu. Jeden musí ocenit jejich jednoznačnou, až myšlenkově jednoduchou linii směrování proti všemu, co nechválí jejich Velkého bratra, případně by na něho mohlo vrhnout stín pochybnosti o jeho dokonalosti! Co na tom, že z jejich argumentace a způsobu vedení diskuze by jeden mohl vrhnout šavli!
Diskutovat s nimi, polemizovat o čemkoliv, je zoufalou ztrátou času. Jejich pravda je jediná správná, pevná a na věky, tak jako byla pravda komunistů. A nejspíš dopadne stejně!
Za Vaše příspěvky ještě jednou děkuji. Korutan

208344

11.01.2010 11:28

Írán označil 5 obžalovaných výtržníků za teroristy

RE: Blokada ,je vlastne vyhlaseni valky,dle mezinarodnich pravidel.

korutan 81.?.?.?

Díky, kozorohu, výborně navozená souvztažnost příčin a důsledků. Ale "hrozně" nekorektní!
Korutan

209398

13.01.2010 18:50

Mossad spojen s „atentátníkem s bombou ve spodkách“

RE: Všechno je to velký podvod!

korutan 81.?.?.?

Válka proti terorismu znamená válku proti výzvědným službám a systému, který chrání a prosazují! Proti lidem, kteří z titulu své moci jejich činnost kryjí a financují, protože tyto výzvědné služby, jejich nájemní pacholci nejrůznějších bezpečnostních agentur, potažmo tento systém, to jsou jejich bojové jednotky na cestě k totalitnímu ovládnutí co největší části světa! Ti, které tato sebranka označuje za teroristy bojují za právo národního sebeurčení, svobody vyznání, za základní právo na život.
Deformace myšlení "civilizovaného" občanstva však vede k tomu, že se hravě nechalo přesvědčit, že je tomu přesně naopak! Z titulu své předjímané, ale nikterak odůvodněné, nadřazenosti považujeme svůj způsob života, vyznání atd. za jediný správný a hodný předání zbytku populace za každou cenu. A tenhle pohled je příčinou toho, že voldemrdi mohou provádět to, co provádějí a způsobem, jak to provádějí!
Ale kdo si myslí, že ON není pro konečné řešení určen, je podobný člověku, který si, padaje volným pádem ze 100 patra mrakodrapu, říká: 80, ještě je to dobrý!

209552

18.01.2010 13:27

Haiti: Taková menší Gaza

RE: Nadace Člověk v tísni při České televizi - modrý soudruh Pojar

korutan 81.?.?.?

Je velmi dobré a prospěšné, ptám-li se na podstatu jakéhokoliv článku, kroku, postoje, vědět, kdo je člověk, který jej předkláád, prezentuje, a zastává!
Pak se dostáváte do pozice člověka čtoucího cizojazičný text, ale v ruce držícího slovník! Děkuji r.m. za příspěvek do mé zbírky. [cool]
Korutan

209832

19.01.2010 00:21

Haiti: Taková menší Gaza

RE: Nadace Člověk v tísni při České televizi - modrý soudruh Pojar

korutan 81.?.?.?

Pokud usuzujeme na zarytého komunistu u každého, kdo byl na stáži ve Svazu, proč se stážistou z Tel Avivu nepostupovat adekvátně? Takových, kteří si jezdí do světa pro rozumy a potom je tu prezentují jako jediný správný světonázor, těch jsou tu mraky. A podle okolností navozených dobou jsou nalezlí všude tam, kde je jejich hlas maximální měrou slyšet, a odkud mohou z plna hrdla řvát: „S …. na věčné časy a nikdy jinak“!!!! A je putna zda se jedná o komunisty za minulého režimu, nebo současné vlezdoprdelky! Jejich charakter je tak shodný a pružný, že řada z nich stihne „pochopit“ ten správný světonázor za svůj život hned několikrát!
Takže, nezlob se, ale je mi potom, kdo kde a s kým studoval, nebo stážoval! Zda to bylo v Tel Avivu, Moskvě, nebo Plzni! Pak se totiž můžu zorientovat v to, z čí prdele mu koukaj polobotky a do jaký zadnice se snaží narvat zbytek společnosti!

209884

21.01.2010 13:06

Jak elity ovládají svět

RE: JAK NA TO

revolta 81.?.?.?

A CO SE STANE KDYŽ NEBUDOU LIDI PLATIT BANKÁM?

210092

22.01.2010 12:13

Jak elity ovládají svět

RE: pane editore

tora85 81.?.?.?

zvlastni, toto je diskuse k clanku kde chapeme hierarchii, chapeme segregaci, ale nesouhlasime aby nekdo byl vyvolenym a vladl nasim zivotum. tak nejak sme si vsichni rovni s pravem mit informace a mit moznost rust.
proto s lehkym usmevem, janko, sleduji zaverecnou vetu "je určen těm, kteří ví, co mají sledovat" coz mi zni tak trochu jako samopasovani se do spolecnosti ktera vi a rozumi a tudiz to ma lehky podton nadrazenosti. ve vztahu k clanku je to celkem absurdni a smesne.

210238

03.02.2010 13:31

Zdivočelá země

RE: Tak to beru

korutan 81.?.?.?

Vážený pane – dámo?
Podle obsahu Vašich ctěných příspěvků mám pocit, že jsem rozluštil význam Vaší značky 8-P! Pokud chcete posuzovat zločinnost ideologie podle počtu mrtvých, nenajde v Evropě nezločineckou partaj, ani církev! Neexistuje ideologie, za kterou by se netáhla krvavá stopa! Ale to není omluvou pro jednání žádné z nich, natož té komunistické ve dvacátém století! Jenom, prosím Vás, nezaměňujte židovské vyvražďování pravoslavných křesťanů v Rusku pod rouškou Revoluce za důsledek ruského komunismu!
Ale jedna, naprosto podstatná, věc zde zatím stále uniká, není tu nikde uvedená! A to, že drtivá většina vládnoucí komunistické elity a jejich tandemistů – čekatelů na funkci v partaji, dál pokračuje v zahřívání nejteplejších míst v řídicích funkcích tohoto státu. A z toho opět jako za komunistů, sedí na klíčových pozicích Fischerovi bratři ve víře! Opravdu si myslíte, že je to náhoda a že důsledky tohoto faktu nás nedostihnou!? Že ta negativa, která zajisté vidíte i Vy, 8-P, ale z osobních důvodů jim nevěříte, nebo nepřikládáte důležitost, jsou jakýmsi vedlejším produktem nezřízené hrabivosti některých z nás!?
Ta čísla, která jsou v článku uvedena, ta srovnání jsou tendenční. Zajisté. Ale kdy naposledy jste dostal netendenční, nezaujatou, nic nepreferující informaci, sdělení!? Třeba z ČT? Že se tak tváří, jako nezaujaté zpravodajství!? To jedna věc, ale dáváte-li trochu pozor, slyšíte, jak Vám podsouvají nejrůznější dezinformace, jak říkají věci tak, aby bylo slyšet jenom to, co chtějí, aby se k Vám dostalo!
Pokud nezaujaté sdělení chcete z této televize získat, musíte počkat na půlnoční vysílání a doufat, že se trefíte zrovna do dne, kdy „něco“ z důvodu vyváženosti jsou nuceni uveřejnit! Většinou ve spojení s tím nejtendenčnějším komentářem , jaký k uvedenému tématu mohou sehnat!
Žil jsem v té době, a stále si pamatuji, co mne tehdy štvalo a kvůli čemu jsem se hádal! Jenže žiji dále a bohužel, těch věcí, které mne štvaly tehdy neubylo. Změnily se,. jsou to věci jiné, ale jsou podstatnější protože jsou existenční a jejich víc!

211355

04.02.2010 00:17

Smrt západu na pohřebišti impérií

RE: To nejlepší, co můžeme udělat,

korutan 81.?.?.?

Vážená Osle, a kdy se probudíš Ty!? Ty by jsi na obranu své země asi zbraň nepozvedl, co? Protože pak by jsi, podle vlastních slov, už nebyl nevinný, ale zasloužil by jsi smrt, jako ty statisíce lidí v Afganistanu a Iráku! Co jenom brání svou svobodu! Ale víš ty o co se to vůbec jedná? Co to je, taková svoboda? Nebo znáš jen a jen tu kurvu demokracii, která umožňuje prostřednictvím 1% obyvatel hnát zemi do bankrotu a hrstce politických sráčů umožňuje nás všechny zadlužit takovým způsobem, který v historii týhle země nemá obdoby!?
Opravdu nechápu ty, Tebou tolik nenáviděné muslimy (snad jim nezávidíš ono mnohoženství), že po takém nádherném „demokratickém“ životě neprahnou a raději vedou válku s nejlépe vyzbrojenou armádou světa!?

211396

a nejenze to odesle vasi ip, ale jeste to pry donedavna sbiralo info o poslednich 4 strankach co jste prohlizeli. nicmene, udelal bych asi to, ze si to nainstaliji do exploreru, ktery stejne nepouzivam a budu si intenzivne prihlizet stranky statni spravy a intenzivne je nahlasovat a zahlcovat tak system a nejake anonymni pitomce, co si dovoluji rozhodovat o tom co je vhodne a co ne. zacnu napriklad tady:
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministri-pri-uradu-vlady/michael-kocab/default.htm

nejlepe bojovat proti systemu jeho vlastni zbrani.

212179

28.02.2010 22:44

Jak může japonský premiér zastavit fackování Japonska

atom

tora85 81.?.?.?

ja bych rozhodne vytahl stare tabu hirosima nagasaki. kdyz zide mohou 65 roku po valce neustale propirat holokaust, nevidim duvod opet nevytahnout tento absolutne nehumanni a zbytecny akt. a dat ho do kontextu s dnesni situaci, kdy je to usa a izrael, odkud se muzem bat atomoveho zla.trochu srazit amikum jejich hrebinky. tim samozrejme nesnizuji zavaznost ztrat zivotu ve vadnych autech. ale predce jenom je potreba chytit sama trochu pod krkem.

213718

06.04.2010 09:19

Dekadence

Je s podivem

korutan 81.?.?.?

kolik podobností lze najít mezi popisovaným v článku, probíhajícími ději u nás a popisovanými v knize Moje Probuzení od D. Duka! Stejný scénář, stejný způsob realizace pod stejnou taktovkou stejného dirigenta! Jednou v USA, kde Američané již dávno nejsou pány své země, u nás, kde stát vedou pracovníci (s zasloužilí) Mosadu. Na jedné straně stát s 350 mil. obyvateli a na druhé straně s pouhou desítkou! Tím chci pouze říci, že ta zrůdná choroba Jákobova napadá stejným způsobem giganty, i trpaslíky! Nevynechá nikoho! Zatímco nás děsí prasečí chřipkou, rozežírají jednotlivé národy a státy chorobou tisíckrát agresivnější, na kterou žádná protilátka neexistuje! Vše, co by mohlo na jejich snažení poukázat, co by mohlo poodhrnout závoj utajení je okamžitě vyšokuje do nepříčetnosti a původce takové situace je okamžitě tvrdě ztrestán! „!Námi prováděnou likvidaci všech ostatních národů si rozvracet nedáme!“

V knize Supertřída jsou popisované principy fingování systému. Autor v ní hovoří o sítích, které mocní světa vytvářejí a které za posledních pár let získaly globálné charakter! I když hovoří o sítích vztahových a informačních, začínám mít pocit, že nejsou o nic nebezpečnější, než kdyby byly z ocelových lan a to především ve své schopnosti ochromení možnosti jakékoliv sebeobrany jimi omotaného společenství!

216496

15.04.2010 10:27

Alespoň krátce k pádu polského letadla

RE: Vubec se mi to nelibi

korutan 81.?.?.?

Ano, události posledních dní nastolují zajímavé otázky a jejich nezodpovězením se nabízí ještě zajímavější materiál pro spekulace. Asi se nikdy nedovíme,jak to ve skutečnosti bylo. Ale určitě budeme mít možnost zblízka sledovat, jak bude této katastrofy využito!
Pokud odsunu stranou teorie o terorismu ať toho oficiálního, nebo toho skutečného státního, co mi zůstane jako nejpravděpodobnější příčina této havárie? Příběh dvou osob. Jsem přesvědčený, že se jedná o příběh svou podstatou i svým výsledkem velmi charakteristický a varovný! Nebýt té žně smrti, dal by se přirovnat k poučné bajce.
Na straně jedné v tomto příběhu figuruje osoba politika, vysokého politika, dá se říci že jednoho v jeho zemi, co do politické důležitosti z nejvyšších! Se vzrůstem, charakterem, lidskou kvalitou to je už horší. Na svůj post se dostal na základě politikaření. Svého i jiných, přítel i nepřátel. Jeho postavení ve společnosti je výsledkem snažení cca 0,01 -0,1% občanů státu kde žil! Politiku dělal proto, že nic jiného, kloudného, neuměl.
Na straně druhé je zaměstnanec. Pilot s nejvyšší, nebo jednou z nejvyšších kvalifikací v oboru! K této kvalifikaci se dopracoval na základě svých znalostí, zkušeností! Jinak by, ani s protekcí, toto místo nemohl zastávat!
Ten příběh vypráví o střetu, kdy Politik autoritářsky, z titulu svého společenského postavení, prosadil proti Pilotovi, člověku s kvalifikací, okolnostem, technickým možnostem a zdravému rozumu svou. Z malicherných politických i lidských příčin přiměl Politik Pilota přistávat! Kdyby Politik byl jako člověk na výši, charakter, nebyl by Pilota takto nutil za okolností, které byly! Byl by respektoval jeho osobu, zkušenosti a odbornost!! Ale zase by asi nebyl president!
I Pilot ale nese svůj díl viny! Kdyby byl charakter, neohrozil by životy stovky lidí pro uspokojení ješitnosti Politika!
I tento příběh, stejně jako bajka, má pro nás poučení! . Protože tak, jak se zachovali ti dva, tak se chováme každým dnem. Necháme politiky všeho druhu, aby nás přesvědčovali, že ví lépe než-li my, co se má jak dělat, jak máme žít své životy, co je špatné a co je správné, koho máme nenávidět a koho musíme milovat , že bílá je černá a naopak. Pokud se takto chováme, nemáme právo očekávat konec jiné kvality než-li ten od Smolenska!

217202

31.05.2010 23:03

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: fakticky

korutan 81.?.?.?

Proč si myslíte, René, že se jednalo o chybu, nebo dokonce o hromadění chyb? Izrael, zpracovaný rabíny a vlastní propagandou postupuje přesně podle plánu a v intenzích, které jsou jemu tak charakteristické. Jsem přesvědčený, že už dopředu měli představu o tom, kolik lidí mají zabít a zranit. A nebylo to bezúčelné. Někdo to už tady v diskuzi napsal. Ať všichni, kdo se pokusí o něco podobného ví, co je čeká! Tohle bylo jasně řečené“ „Sereme na vás na všechny, ať jste kdo chcete! Na vaše zákony, právo a svobody! My budeme určovat co se bude dít! Mezinárodní vody!? Mezinárodní právo!? Kdyby poštovný tolik nestálo, tak každému gojímovi na světě pošleme hovno rekomandem!!!“ A teď budou v klidu a pohodě koukat, jak jsou úspěšní v ovládnutí administrativ jednotlivých států! Podle toho, jak kteří představitelé budou reagovat poznají, ale nejen oni, jak je mají ochočené! Obávám se reakce našich papalášů!
Jiný, myslím že to je Hestory, vyslovil otázku, KDO chce takhle rafinovaně židovstvo zničit. Nemyslím si, že se jedná o takto rafinovaný záměr a jestli, tak to bude ten samý, kdo s Hitlerem domluvil čistku v třetím a čtvrtém kruhu židovského společenství. Ne oni, centrální kruh voldemordů a jejich tandemistů je přesvědčený, že díky zkrocení amerického mustanga může úplně všechno!! A zatím mu to, jak je vidět, všechno prochází!

220742

31.05.2010 23:21

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: Demonstrace proti postupu izraele - policie v téměř stejném počtu co demonstranti.

korutan 81.?.?.?

Je vidět perfektní připravenost nohsledů na odražení čehokoliv, co by mohlo jenom vypadat jako protest proti sebeobraně „humanitárním dobytkem“ napadených přepadových komand. Není vám to divné, že jsou tak připraveni, tak pohotoví, a v tak hojném počtu!? Proč? Proč je potřeba tak horlivě stát na straně voldemordů!? Už při početí našeho novodobého státu, mám na mysli první světovou válku a roli legionářů v ruském dramatu režírovaném židy Tráckým a Leninem, kdy bylo v silách a možnostech legií zachránit carskou rodinu ze spárů židovských vrahů. Proč se tak nestalo? Opravdu to vše bylo tak, jak se traduje? A pak dál, při vzniku Izraelského státu sehrál náš stát tak podstatnou roli a to prakticky už ovládán komunisty!? A teď, deprivanti jako Hubáčková, Schvajneberg a humanitární bombarďák! Proč tito lidé jsou naprogramovaní na účelovou slepotu!?

220745

04.06.2010 00:50

Potřebujeme vůbec tento Izrael?

čulik

tora85 81.?.?.?

ze by byl placen ze stejnych zdroju jako hybaskova, ci pehe, nebo vondra?

k clanku. myslim, ze pokud by mainstream opakovane kopiroval zpravu jakehosi izrealskeho profesora ze izreal muze znicit kazde hlavni mesto v evrope,protoze je proti nam trvale namiren jeho jaderny arzenal, pak bychom ten radar velmi radi chteli.akorat by skenoval prostor smerem na jihovychod.

221153

28.10.2010 12:23

Pozvánka na soud

RE: Já si nedělám illuse

korutan 81.?.?.?

Pan Stwora žádný zákon, ani český, neporušil!! Uveřejnil článek, který se pouze snaží upřesnit, kolik vlastně těch lidí židovského původu bylo holokaustováno. Vzhledem k oficiálním změnám počtu mrtvých v některých likvidačních zařízeních se jedná o zcela logickou otázku, která však v žádném případě nepopírá ani nezpochybňuje to co se za II. Světové války odehrálo. Na druhé straně mi přijde jako zcela evidentní naplnění toho § 261a, když se hovoří pouze a jen o obětech holokaustu, ačkoliv se jedná o pohých 16% všech obětí této války.

231223

01.11.2010 17:59

Přímá demokracie

RE: Demokracie???

korutan 81.?.?.?

Nemohu se zbavit dojmu, že základem úspěchu přímé demokracie ve Švýcarsku a neúspěchu „demokracie“ v ostatních státech je míra osobní angažovanosti každého jednotlivce ve věcech společenských! Pokud budeme neustále jenom čumět na televizi, hlídat naplněnost ledničky a s „nadhledem“ diskutovat o problémech světa v pohodlí domácího ušáku, případně nepohodlí hospodské židle, tak jakákoliv změna je čistě iluzorní možností. A kdyby k přímé demokracii švýcaři přistupovali stejně jako mi k té naší demokracii, tak by byly přesně tam, kde jsme dneska my, v prdeli!.

231567

02.11.2010 15:51

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Máme spravedlivé soudy.

korutan 81.?.?.?

Přemýšlel jsem, jak tomu anonimnímu mamlasovi odpovědět a než-li jsem to vymysle, tak jste to brilantně udělal Vy. Děkuji Vám, protože bych to lépe nezvládl.
A ještě, gratuluji panu Stworovi k vítězství, byť dílčímů, ale velmi důležitému! Korutan

231725

17.11.2010 11:41

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

Proč tolik reklami homosexualitě

korutan 81.?.?.?

V poslední době byly uměle vytvořeny „menšiny“. Cikán už není občanem České republiky, je menšinou zvanou Róm. Teplouš, buzík, je menšinou zvanou „homosexuálně orientovaní“. Asi by bylo možné takových menšin selektovat ze společnosti celou řadu. Je jenom otázkou, jaká kritéria se hodí, co potřebujeme zdůraznit. Pan Prezident prohlásil jako reakci na postoj soudců ke snižování platů, že se rozdělili společnost na soudce a ty ostatní. Vznikla snad další „menšina“? Jsou bezdomovci menšinou? O těch se moc nemluví. Možná proto, že tam vede naše cesta a časem se stanou skupinou většinovou? Možná, kdo ví?
Co ty propagované a inzerované menšiny spojuje? Podle všeho naprostá nezbytnost jejich ochrany ze strany těch, jež „představují“ stát a ty „správně, korektně“ smýšlející, před ostatními, těmi zatraceně většinovými! Že se 65 % cikánů živý pravidelnou čórkou? A že dalších 15% příležitostnou!? Kdo tedy potřebuje ochranu? Oni, nebo většinová část společnosti?
A proč potřebují ochranu homosexuálové? Snad aby se mohli volně sdružovat, pochodovat městem ve sporém šatstvu, případně pro svou orientaci agitovat ostatní? Získávat nové členy? Obtěžovat hetráky? Obsazovat ministerstva? Údajně jich jsou celá 4% populace. Nevím, nepočítal jsem je. Vím však, že když jednám s člověkem, který se prezentuje jako homosexuál, klade na to ještě důraz svým chováním, mám s tím problém. A když takto orientovanou osobu potkám ve sprchách veřejného bazénu, kde s naběhlým přirozením demonstruje tuto svou orientaci, mám chuť ho do toho vercajku kopnout! Kdyby muž takhle „rozjařený“ vstoupil do dámských šaten, byl by bleskově eliminován a policí odveden. Tady se producíruje a když mu něco řeknete, dopouštíte se pomalu trestného činu napadání a omezování menšiny na jejích právech.
Přitom znám několik lidí takto orientovaných a vážím si jich. Sám bych se postavil na jejich obranu, kdyby bylo potřeba. Ale není, chovají se tak, že to opravdu není nutné.
Nemám ponětí, zda výchovou lze změnit, nebo upravit či nakopnout sexuální orientaci. Řečí, které se kolem tohoto problému vede je tolik, že se v tom nedovedu orientovat. Z logiky věcí obecných mi vyplývá, že pokud se jedná o genetickou odchylku, tak tomu tak nemůže být. Ale v oblasti sexuálních odchylek je jich hned celá řada. Proč v tomto případě legalizovat jednu a ostatní ne!? Podle jakého klíče budeme rozhodovat, že tato odchylka je legitimní a ta druhá již nikoliv. Společenskou nebezpečností se v tomto případě ohánět asi těžko můžeme, když například za valnou většinou pedofilních trestních činů je homosexuální základ.

232492

17.11.2010 11:43

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

Proč tolik reklamy homosexualitě 2

korutan 81.?.?.?

Pokud však to je výchovou ovlivnitelná orientace, třeba jenom u části této populace, je opravdu v pořádku, když se této deviaci, dělá taková reklama?!
Jsou etnika, která tuto odchylku netolerují. Je zajímavé, že jedno z nich, ačkoliv ve vlastním společenství tvrdě odsuzující homosexualitu, v diaspoře ji prostřednictvím vlastněných médií nejen toleruje, ale i propaguje a staví se do role jejího obhájce.
Proč asi?

232493

25.01.2011 16:46

Co udělat s Izraelem?

RE: Bojkot, politická a obchodní izolace.

korutan 81.?.?.?

Nějakou dobu jsem stránky zvědavce navštěvoval pouze orientačně, abych neztratil přehled o probíraných tématech. Popravdě mne překvapilo, jak minimálně se posunula probíraná témata za tu dobu. Je pravdou, že běh života se stále ubírá silně obdobnými cestami a problémy zůstávají. Jenže zůstávají i návrhy na jejich řešení. Nápad s embargem zboží vyrobeného v Izraeli jsem se zde setkal již před dvěma roky. A vzal jsem si jej k srdci. Ale dnes nemám pocit, že se jedná o něco podstatného.
Možná, že se pletu, ale myslím, že daleko podstatnější a účelnější by bylo ignorovat ty, jež pan Bartoš ve svém článku označuje jako „pravdoláskovce“. Ti jsou na naši „přízni“ daleko závislejší, něž-li export státu Izrael. Proto je také tak silně pobuřuje jakékoliv sumární vyjmenování ať v nějakém seznamu, či jiným způsobem. Aby v jejich „sestavě“ neměli ostatní lehkou orientaci. A jejich urputná snaha dehonestovat označením za antisemitu každého, kdo toto učiní, mluví sama za sebe. Pokud jsou jejich úmysly tak křišťálově průzračně a andělsky čistém proč se tolik brání, aby veřejnost znala jejich provázanost a zařazení v mocenské struktuře?
Na základě tohoto názoru jsem si zavedl jednoduchou praxi. Pečlivě sleduji, kdo z těchto lidí jak se k čemu staví a jaké má vazby na ostatní z této grupy. To je pro mne do velké míry směrodatným ukazatelem, abych se k tomu, či onomu, postavil zády, nebo minimálně s maximální pochybností a ostražitostí. A tak navrhuji doplnit odmítání izraelského zboží odmítáním podpory našim „pravdoláskovcům“, kteří jsou předvojem Izraele zde, mezi námi a kteří jeho zájmy a zájmy jeho spojenců, prosazují velmi vehementně, vytrvale a bohužel úspěšně.

236782

26.01.2011 15:21

Co udělat s Izraelem?

RE: Hmm, hmm, izraelští a palestinští Arabové v jomkipurské válce

korutan 81.?.?.?

> Arabové mají totiž dobře vyvinutý
>"čuch" a velice záhy si uvědomili, že kdyby se chovali jako
>tzv. pátá kolona a vráželi Izraelcům kudlu do zad, že by to
>s nimi mohlo velice špatně dopadnout.

Prosím o objasnění, o co hůře by mohli dopadnout, než-li dopadají dnes!? Ti arabové s vyvinutým "čuchem"? A nebo ho zase tak moc vyvinutý nemají? A nebo byli pouze loajální, což je verza pro Vás nepřijatelná? [smích]

236840

03.03.2011 16:53

Americká inflace způsobila nepokoje v Alžíru, Tunisu, Egyptě a Libyi

RE: asi si kupim voucher

tora 81.?.?.?

>z textu pod clankom:
>Z původních 1527 je zobrazeno pouze 1560 slov.
> [chechtot]


jj diky kamo. kdyz jsem to rozeslal znamym aby vedeli o tomto dobrem serveru a meli jasnou predstavu o clancich zde (po dlouhe dobe byl tento tak nejak uceleny a mel jsem pocit ze je to vazna informace na to aby to bylo kraceno), tak tys to prokecnul a me se ted vali na hlavu stiznosti,ze co je to ze si z nejakych par slov u kazdeho clanku nikdo neudela predstavu.
tak hlavne ze ti to chechta.

238859

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

19

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 23 čtenářů částkou 6 531 korun, což je 19 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Zemřela novinářka Tereza Spencerová07.04.20 18:12 Česká republika 0

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 1

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 2

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 2

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 8

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 7

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 5

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Měnové kurzy

USD
24,96 Kč
Euro
27,17 Kč
Libra
30,80 Kč
Kanadský dolar
17,86 Kč
Australský dolar
15,44 Kč
Švýcarský frank
25,71 Kč
100 japonských jenů
22,90 Kč
Čínský juan
3,54 Kč
Polský zloty
5,99 Kč
100 maď. forintů
7,60 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
33,07 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 325,32 Kč
1 unce stříbra
378,93 Kč
Bitcoin
183 085,41 Kč

Poslední aktualizace: 7.4.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?