Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 17 příspěveků, 4 různá jména: <nic>, axb, baki, sed.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

11.06.2009 17:49

Volby by měly být zopakovány

RE: Výsledky voleb

83.?.?.?

Jinak řečeno - politici a jejich rodiny se opět zvolili na lukrativní posty. V příštích volbách,kde bude volit již jedno procento lidí budou politici volit sebe sami i bez pomoci svých rodin. K tomu spěje vývoj účasti při volbách. Takže volby - jsou demokratické (???). [překvapení]

193094

03.09.2009 09:59

Jsem extrémista

Co je náboženství??

baki 83.?.?.?

Základem každého náboženství je víra v něco. Na příklad citované katolické náboženství (jako řada dalších) je založena na víře v existenci Boha. Pak ale budou i náboženství založené na víře, že Bůh neexistuje. Pokud bychom připustili, že u nás většina lidí v Boha nevěří (jsou ateisté), pak by podle návrhu autora článku byl u nás ateizmus "vyhlášen" jako jediné státní náboženství. To už udělali komunisté. Autor má tedy pravdu - je extrémista. Ale nic nového pod sluncem. [chechtot]

199442

06.09.2009 18:09

Boj o místo v pekle

RE: Anebo šaškárna.

baki 83.?.?.?

Plně s Vámi souhlasím. Ovšem šaškárna je přeci jenom u méně vyspělých zemích,(např. Česká republika) patrnější a okatější než ve státech vyspělejších. Tam se přeci jenom už ví, jak je taková šaškárna drahá. U nás se kradou miliony ale nikde nic neschází. Tak není důvod, aby se politici u nás měnili. Ale na druhé straně, - mnohé státy jsou na tom ještě hůře než my. Ale jejich "šaškárny" nás tolik nebolí.

199658

24.10.2009 21:11

Hodlá Amerika napadnout do 3, 4 let Rusko?

RE: To budou nejake lacine, nejspis pojizdne zakladny.

baki 83.?.?.?

V případě vojenských plánu kohokoliv se NIKDY neuvádějí pravdivé údaje. Je to prostě článek jen proto, aby nějaký byl. Ať si s tím lámou hlavu koňové, ti mají větší hlavu.

203143

28.10.2009 12:27

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: Širší souvislosti.

sed 83.?.?.?

Jaké širší souvislosti???
Vždyť přeci se jedná o jednoduchou věc. Od roku 1939 až do roku 1945 nás Němci vyučovali politické, rasové a národnostní nesnášenlivosti. Nejen teoreticky ve školách a v denním tisku. Ale i názorně (na př. Lidice, Ležáky, Javoříčko atd. Učili nás jak nenávidět jiné národy a rasy. Jejich vynikající pedagogický talent se projevil po roce 1945. Tak na co si stěžují?? Je skutečností, že se nám, Čechům, nepodařilo dosáhnout německé dokonalosti ve vraždění a vyhánění příslušníků jiných národů. Ale to co s námi dokázali udělat za pouhých šest let, - na to by měli být sudetští Němci hrdí. Tak na co si stěžují???? Všeobecně platí: KDO SEJE VÍTR, SKLÍZÍ BOUŘI.

203475

01.11.2009 09:07

Jak to vidí naši němečtí sousedé

RE: Sudety a Kosovo.

sed 83.?.?.?

Je škoda,že jste, jak uvádíte, nečetl všechny připomínky. Dočetl byste se, že to tak není.
Pro informaci:
- Diskuze se podle zadání odvíjí na téma "Sudeťáci". Z tohoto důvodu se diskuze nezabývá Srbskem, nebo Kosovem, ale vztahy mezi Němci a námi.
- Srbové nikdy neokupovali naší vlast, ani nás neučili nenávidět ostatní národy a rasy. Proto náš postoj je ZCELA JINÝ, než k sudetským Němcům
- Topolánkovu vládu, která Kosovo uznala jako nezávislý stát, NIKDY nepodporovala většina obyvatel. K vládě se dostala pomocí přeběhlíků z jiných politických stran, a ani toto jí dlouho nevydrželo.
- Uznání Kosova jako nezávislého státu je akt zcela bezprecedentní, se kterým většina našich obyvatel nemá nic společného.

203787

16.11.2009 11:39

Život po 20 letech kapitalismu

Žádný převrat se nekonal.

baki 83.?.?.?

Jak vyplývá již z článku samého, k rozkrádání naší republiky dochází dále. Nutno vzít na vědomí, že došlo pouze k "PŘEDÁNÍ MOCI POLITICKÉ" a ne k revoluci, natož "sametové" Již ta sametovost nám říká, že není něco v pořádku. Byla to garnitura nových politiků, která UMOŽNILA komunistům naopak převzít moc ekonomickou. Stačí se podívat na představenstva největších našich podniků a jiných ekonomických celků. Kolik je tam členů UV KSČ a pod. (Na příklad - člen předsednictva UV KSČ Vasil Mohorita se stal ředitelem Brněnské Zbrojovky.) Proč tak nová garnitura politiků vedená Havlem a Klauzem učinila zbývá ještě vysvětlit, ale nečekejme, že nám to tato garnitura (stále zatím vládnoucí) vysvětlí. Můžeme pouze spekulovat "co za co". Ano, výčet všeho "ukradeného" v článku je v celku správný. Ale výklad Havla, že se "postkomunizmu" zbavíme až se "třetí generací" je nepřijatelný. Stále v něm schází vysvětlení, proč komunistům byla poskytnuta možnost zbytek státu rozkrást a tak se obohatit.

204906

16.11.2009 16:01

Život po 20 letech kapitalismu

RE: Žádný převrat se nekonal.

axb 83.?.?.?

Neúplné. Slušelo by se dodat:
1. Stojí za to si povšimnout, že prezidentem byl zvolen v roce 1989 Havel jednohlasně, tedy všemi hlasy komunistů (ale?? za copak byli komunisté ochotni volit Havla, úhlavního nepřítele komunistů??)
2. Nelze přehlédnout, že v Klausova vláda byla plná komunistů (skutečně jen bývalých??).- Umíte je všechny vyjmenovat???
3. Před rokem 1989 se naveliko kradlo a nesmělo se o tom mluvit. Po roce 1989 se naveliko krade dál, jenomže se o tom může jen mluvit. (jinak nic).
4. Komupak nejvíce prospěla privatizace, když ne komunistům??

204940

17.11.2009 08:42

Poctivé voľby? Iba ak vo sne

Cikáni?? Kdo to je.

baki 83.?.?.?

Rozdělení společnosti na Romy a "ostatní" je účelové za účelem ovládnutí společnosti a označení lidí, používající termín "Cikáni", za rasisty. Při tom ve Španělsku, ale i v jiných státech žádný termín jako "Romové" neznají. Tam Cikáni jsou hrdí na to, že jsou "Cikáni", stejně jako Židé jsou hrdí na to, že jsou "Židé". A tak se ptám, koho hlasy strany chtějí do voleb?? Značná část voličů se snaží volbám vyhnout, takže v budoucnu budou poslance volit především jejich manželky a příbuzenstvo. Jak si jinak představit "poctivé volby" v budoucnu?? Takže předpoklad, že Cikáni vyhrajou volby, půjdou-li k ním, není nereálný. [vyplazený jazyk]

205028

18.12.2009 21:57

Ateistický národ v banánové republice

RE: Prečo mnoho ľudí nemá vieru?

baki 83.?.?.?

K tomu mám následující:
- Vysvětlujete všeobecně známé. Nikdo přeci nepopírá, že "svatými jsou dobří lidé... atd". Ovšem Ježíš je, jak jistě víš, v řadě náboženských směrů považován za Boha (trojjedinost Boží), v jiných náboženských směrech tomu tak není. Ježíš je považován "jen za syna Božího",v některých se uvažuje i o tom, že nebyl prvním synem. To jsou podle mého pouhé spekulace. O zjevení Ježíše se ale každou chvíli objeví nějaká zpráva.
Pokud "jeho učení" se probíralo na Středním východě, později v Evropě, do Ameriky dospělo až v 15. století, do mnohých míst ještě později. A do Austrálie až v století sedmnáctém. Do té doby o Ježíšově učení tam nikdo nevěděl. Nikde jsem nepsal, aby se "Ježíš zjevoval". Vyjadřuji pouze názor, že domorodci v Americe i Austrálii (a jinde) měli stejná práva se s tímto učením seznámit stejně, jako Evropané. Já nejsem rasista, obyvatele ostatních kontinentů považuji za rovnocenné s Evropany.Pokud toto Ježíš ignoroval, pak podle mého názoru při nejmenším "chyboval", ať se Ti to zdá komické nebo ne. Zde si asi neporozumíme.
Nikde netvrdím, že islám Ježíše nezná. Je to odbočení od problematiky rovné spekulaci. Četl jsem mm.j. i Korán. I řadu Budhových názorů. Netvrdím, že s nimi bez výhrad souhlasím.
Nepovažuji Tvé tvrzení o "možnosti volby každému" za pravdivé. Až do 15. století obyvatelům Ameriky (Austrálie a pod.) tato možnost volby byla upírána, - to je snad skutečnost. Nebo ne???
A tak se táži: Můj názor je, že Bůh je podstatně lepší, než je psáno v Bibli. Považujete to snad za urážku Boha???


[smích]

207431

19.12.2009 07:51

Ateistický národ v banánové republice

RE: Prečo mnoho ľudí nemá vieru?

baki 83.?.?.?

Odpověď anonymovi.
Nepopírám existenci Boží. Avšak tvrdím, že Bůh je lepší, než uvádí Vaše bible, a také jinak se chová.
Dvě H není problém v angličtině. Je však problém v češtině. Nemůže se "lámat" jméno Boží jak kdo chce.
Pokud platí jako magnet všechny Bible, pak jsou magnetem i Bible z nichž vyplývá, že ostatní Bible jsou dílo Satanovo. (Kralická Bible se na příklad ve středověku pálila na hranicích.) Pak platí i to, že Bible Jehovistů je dílo Satanovo.
Pokud zabití malých dětí popisovaných ve vaší Bibli je ve vaší víře spravedlivé, pak to nikdy nemůže být moje víra.
Věřím, že Bůh je spravedlivý a spravedlivě budu souzen. Jsem-li dobrý, budu povýšen, jsem-li špatný, přijmu rád stanovený trest.

207478

19.12.2009 08:06

Ateistický národ v banánové republice

RE: Prečo mnoho ľudí nemá vieru?/ Stále tie isté argumenty, stále tá istá

baki 83.?.?.?

Souhlasím. Jen si dovoluji trochu polemizovat s problémem "dobro" verzus "zlo". Uvedu na příkladu šachů. Jestli jeden hráč vyhraje, pak druhý musí nutně prohrát. Pokud toto bereme jako jako příklad, pak na jednoho se usmálo "dobro" na druhého pak "zlo". To znamená že oba principy jsou v rovnováze. Není to tedy tak docela "výmysl člověka" ale přírodní zákonitost. Dobro pro jednoho je zlo pro druhého. V přírodě není tento princip tak viditelný, ale existuje. [smích]

207479

20.12.2009 09:26

Ateistický národ v banánové republice

RE: Víru mám, ale vlastní.

baki 83.?.?.?

"Nepřinesl jsem vám mír..." Lze snad k tomu přidat ještě nějaké podobenství? Lze na této větě ještě něco měnit?? To že na světě není mír přece vidí každý.

207545

30.01.2010 13:38

Zvrácený svět

RE: Tleskám...

baki 83.?.?.?

Má to jeden háček. Kdo je spravedlivý?? Každý si o sobě myslí, že je spravedlivý. Každé náboženství o sobě tvrdí, že jen ono je spravedlivé.
Kde je ono peklo, o kterém není v bibli ani zmínka?? Domnívá se někdo, že je tak chytrý a inteligentní, že může bibli doplnit??
To dvanáctileté dítě pochopilo, že dospělí lidé nejsou ochotni ani schopni napravit škody napáchané na Zeměkouli. Jak vidno, nikdo není zatím sto tuto pravdu pochopit.
Modlidba "Otčenáš" je používána ve všech křesťanských náboženstvích. Tyto se navzájem obviňují ze "satanství" Které z nich je to správné??
Je možné, že Bůh si vybere lidi pouze z jediné skupiny křesťanských náboženství a a ostatní zavrhne?? Jaká jsou kritéria správnosti toho "správného náboženství"??
Vadí mi, že kdekdo mi předkládá "nějaké řešení", na které když nepřistoupím budu potrestán peklem. Neboli se mi snaží vnuknout představu, že Bůh je jakýsi darebák, který si s námi nemorálním způsobem pohrává..
Myslím si, že vykládat Boží záměry není na této zemi dáno nikomu. A ten kdo se domnívá, měl by o tomto předložit důkazy. Vžyď ten, kdo píše podobné tvrzení může být sám satanista.

211022

18.04.2010 18:30

Kdyby, kdyby, kdyby…

RE: Lidstvo je porad v krizi

baki 83.?.?.?

Není to tak. U nás je napjatá situace až z doby svatého Václava. Před tím se slovo krize neužívalo....

217439

30.05.2010 06:44

Nejít k volbám je výrazem osobní odpovědnosti

RE: Několik otázek

baki 83.?.?.?

Stávající komunisté v komunistické straně nejsou tak nebezpeční. Ti charakterově horší zahodili v roce 1989 komunistické legitimace a na shromážděních lidu nadávali na komunisty a byli vovčany oslavováni. Pak zaujali dobrá místa v Klasově vládě a naší ekonomiku zrujnovali a národní bohatství rozkradli. Dále zaujali dobrá místa v různých radách a podnicích. (Na příklad - člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Vasil Mohorita se stal ředitelem Brněnské zbrojovky, atd.) Takže to, co provádíme, je jen pláč nad rozlitým mlékem. Souvislosti jsou úplně jinde, než kde je hledáte. Komunisté sice ztratili moc politickou, avšak mají moc ekonomickou. A tak mohou diktovat, co potřebují.

220559

30.05.2010 09:29

Nejít k volbám je výrazem osobní odpovědnosti

RE: Několik otázek

baki 83.?.?.?

Pak je problematická charakteristika komunisty. Já vycházím z toho, že komunista je ten, kdo vstoupil do komunistické strany i přes to, že věděl o všech nespravedlnostech vzniklých za vlády komunistů a ještě je podporoval. Zároveň ve své činnosti vycházel z "Komunistického manifestu" Marxe a Engelse (a pod.) Pokud vycházíte z jiné charakteristiky bude dobré, když nás s ní seznámíte.

220565

Káva pro Zvědavce

84

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 158 čtenářů částkou 29 366 korun, což je 84 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 5

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 7

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
24,24 Kč
Euro
26,92 Kč
Libra
29,92 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
25,21 Kč
100 japonských jenů
22,49 Kč
Čínský juan
3,40 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
7,77 Kč
Ukrajinská hřivna
0,90 Kč
100 rublů
34,55 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 924,27 Kč
1 unce stříbra
432,89 Kč
Bitcoin
230 842,53 Kč

Poslední aktualizace: 30.5.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?