Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 9 příspěveků, 4 různá jména: Čechomil, Janecek, Janeček, Tonda.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

02.08.2009 15:29

Skrytá pravda za izraelským gangem zlodějů ledvin

Něco mi na takovýchto případech obecně nehraje

Čechomil 69.?.?.?

Na jedné straně víme, že židé ovládají do značné míry svět a na druhé straně se rabíni v tomto případě namáčí do praní peněz, jako by to měli při současném stavu zapotřebí. To nemohou získat peníze od svých vládnoucích soukmenovců jinak. Chápu, že i Židé jsou smrtelní a potřebujou ledviny, ale opravdu je musí získávat, ale hlavně platit takovýmto kriminálním způsobem, praním peněz? Tedy způsob získávání tedy při tomto množství a poptávce asi musí být kriminální, ale proč způsob placení. Jsou snad přece jenom pod stejnými zákony a pravidly jako my ostatní? Je to něco jako kleptománie kdy člověk krade i když nemusí? Můj příspěvek je tedy vlastně jedna velká otázka.

197031

12.08.2009 04:21

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

Vždyť je to jejich hra

Čechomil 69.?.?.?

Ekonomika je jen hra většinou v rukou židů. Hra, kterou ostatní gojové urputně hrajou a snaží vyhrát, ale samozřejmě nemají šanci. Stačí jen vyměnit hru a bude pohoda. 40 procent žrádla v americe schnije, než aby se sežralo. Článek navádí jakousi představu, že ekonomika je cosi objektivního jako přírodní zákony a může na ni dojet každý kdo špatně hraje. Není to tak. Je možné, že budou krize a i občanské války, ale nebude to kvůli ekonomice samotné, ale proto, že nás židi do toho doženou, možná použitím ekonomiky nebo vatažením starých nepřátelství a gojské vzájemné nenávisti. Nechápu ale proč by to teď dělali! My všichni gójové přece jdeme poslušně do jejich oprátky, naše národy vesele a bez odporu promíchávají barevným obyvatelstvem, skoro každý čech, i když nenávidí cikány, tak si idiotsky přeje aby pracovali a neuvědomuje si, že právě ti slušní a pracující barevní jsou mnohem větší hrozba. Tak proč by židi riskovali a dělali nějakou krizi? Potřebují, abychom měli plné žaludky a zbytečně se nesmýkali na cestě do otroctví. Jakmile totiž člověk má opravdový hlad, tak velmi rychle vystřízliví a je mu jasné kam patří. Jediná naše šance je židovská vlastnost, že pakud žid nemá všechno, tak není spokojen. Na to zatím vždycky žid dojel, ale je každé století chytřejší a zkušenější. Zatím to pro nás vypadý zcela beznadějně, právě proto, že máme plné žaludky. Takže pokud žid bude trpělivý, tak nemáme šanci. Pokud v nedočkavosti udělá nějakou chybu a my budeme mít hlad, tak máme šanci, jen na to musíme být připraveni a mít jasno v hlavě v což můžeme bohužel doufat u jen asi pět procent lidí.

197670

13.08.2009 05:16

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Vždyť je to jejich hra

Čechomil 69.?.?.?

Ze zkušenosti vím, že jakákoliv debata s "rozumným" židem za kterého se Vy vydáváte je vždy past na zabíjení času, ale znovu se toho tedy dopustím v nicotné naději, že se mýlím. Osobně jsem poznal a znám dost židů na to abych si udělal úsudek, s některými mě pojí téměř něco co zavání i přátelstvím (ne kamarádstvím to je zcela jiná kategorie) a s některými mě pojí spojenectví pokud je to pro oba výhodné. Jiní jsou židovští debilové a pak jsou tu židovky což jsou opravdu zvláštní stvoření. Jsou to většinou chazaři, ale znám i nějaké sefardy. Pak jsou tu ti židé o kterých také mluvíte o kterých vím a osobně neznám, ale vím o jejich činech protože jsou obecně známi.
Do teď neznám žida, který by nepropagoval nebo neměl názor,
že barevná imigrace do mého národa je v pořádku a že jsou to taky lidé a podobné hovadiny.
Neznám, žida který by alespoň názory částečně nepropagoval oficiální propagandu. Jsou samozřejmě takoví co mlží, jako třeba Noam Chomsky, ale vždy jim jde o stejný výsledek. Když ty svoje známé nezávisle poslouchám, tak je to jako kdyby si chodili pro rozumy do jedné synagogy.
Teď naopak znám židy, ne tedy osobně, co se buď pod falešným národnostním označením nebo přímo dostali jakoby náhodou do nejvyšších funkcí, jako příklad za všechny uveďme francouzského prezidenta a nebo českého předsedu vlády a také toho prezidenta. Jak byste si to představoval, že židi sedí na nejvyšších místě v jiných národech a když je nějaká bída tak se to bude svádět na někoho jiného než toho kdo to vede? Je přece přirozené vinit židy když oni to vedou, nebo ne? Máte pravdu, že je mnoho různých židů, ale mě zajímají hlavně ti co to vedou a jestli jsou třeba sionisté nebo ne je úplně jedno. Všiml jste si, že násilná barevná imigrace probíhá do všech bílých národů na celém světě zároveň, to přece také není náhoda, to je práce židů. Nebudu pokračovat s vypočítáváním důkazů neb je jistě znáte a sám některé uvádíte. Také věřím, že 90 procent židů je nezapletených, ale jak už jsem napsal, tak těch 10 procent vždy podporují. Já to chápu, protože nemají jinou možnost a jsou neustále naháněni do jednoho stáda svými víše postavenými soukmenovci. Co však chcete po mně abych s tím dělal. Já se s tím nechci zabývat a když vidím problém a jsem donucen se s tím zabývat tak je pro mne jediné jednoduché řešení a to je ať židé mezi námi nežijí, ať nám dají pokoj, a ať se zabývají jen sami sebou na místo splétání plánů s jinými národy. Ještě tedy jednou, co od čechů a evropanů očekáváte, co mají s Vámi a s temi nejhoršími 10 procenty vašich soukmenovců dělat? Máme dost problémů a nenávisti sami mezi sebou, neš abychom řešili ty židovské. Šalom

197769

28.10.2009 12:02

Jsme chabí vlastenci, natož čeští nacionalisté

Moc pěkně napsaný článek a mnoho českých blbů

Čechomil 69.?.?.?

Moje rodina pochází z menší obce kde každý každého zná. Většina rodin žije v obci od nepaměti. Mnohokrát s mámou sedíme a probíráme jednu rodinu po druhé a stále docházíme k závěru, že špatný strom nemůže rodit dobré ovoce, zatímco dobrý strom nese většinou dobré ovoce. Kriminalita je prakticky nulová pokud se tam zrovna neobjeví nějaký cikán, ale žádný tam naštěstí nežije. Když mi máma vypráví historii každé rodiny tak zjišťuji, že znad devadesát procent všech lidí je nepoctivých a kam vítr tak plášť. Jen asi deset procent je opravdu slušných rodin na které se dá spolehnou a které jsou člověku ochotny nezištně posloužit. Bohužel z těch zbývajících deseti procent je jen malá část schopna vznešenosti. Takové vznešenosti, která je nezbytná k vlastní hrdosti a odporu kvěcem cizím, škodlivým a nepřirozeným. Takové vznešenosti, která je schopna semknout národ bez toho, že je na národ vyvíjen nátlak v podobě nějaké katastrofy nebo neštěstí. Troufám si říct, že tento poměr se dá extrapolovat na celý český národ, což znamená, že jen asi dvě procenta lidí jsou schopny takovéto vznešenosti. Jak potom s takovýmto národem nakládat v době míru a přebytku? Velice obtížně, jak vidíme nyní, kdy stav české společnosti je velmi špatný.
Nemyslím si, že je to jiné v jiných národech, ale nemám žádnou podobnou zkušenost abych to spolehlivě posoudil. Jisté však je, že například národ německý je mnohem agresivnější, a proto prostě dosahuje lepší výsledky obzvláště pokud je usazen v českém prostředí. Tak se snadno pak může stát, že německý blb zaujme ve společnosti vyšší postavení než inteligentní Čech. Jeden závěr, který mohu udělat je, že je mnohen nepříjemnější žít s blbem německým než českým. Také jsem si jist, že největšího českého blba zdaleka v blbosti překoná největší blb německý. Bohužel, mám však dojem, že i duševně a fyzicky nekrásnějšího Čecha, překoná duševně a fyzicky nejkrásnější Němec. Mohu se jen utěšovat, že je to možná jen kvůli nepoměrnému počtu příslušníků toho kterého národa. Toto je realita, které obzvláště Židé velice dobře rozumí, což jim umožňuje manipulovat s národy. Němcům pak můžeme zazlívat hlavně to, že se klidně z Židy spojí, jen aby dosáhli kontroly na českým prostorem. A jen tak mimochodem, kdybych přesně věděl, co s tímto dělat tak už to dělám. [zmaten]

203472

15.12.2009 06:13

Spiknutí proti umění, část II

Výborný článek

Tonda 69.?.?.?

Nutno také dodat, že židé vymysleli naivní umění a to proto, že se ho dá vytvořit hodně za krátkou dobu a je pak co prodávat, prostě lepší kšeft.

206998

12.02.2010 17:17

Jak rozhazováním zruinovat Ameriku

Proc uverejnujeto tohohle zaprodance

Janecek 69.?.?.?

Vůbec Vás nechápu jak může zveřejňovat článký tohohle člověka. Cožpak nechápete, že tento povrchní novinář je jedna banda s našimi nepřáteli. Vždyť ho moc dobře znáte, cožpak jste ho ještě neprokoukl.

212385

17.02.2010 01:45

Co znamená být Indiánem v Kanadě

Nesmyslný pohled na indiány. -> multikulti

Janeček 69.?.?.?

Článek podává na Indiány zcela nesmyslný pohled. Je to pohled multikulturní, který je dnes v módě, tedy je vlastně propagován židy za účelem zničení evropské rasy. Tento pohled hlásá, že jsme si všichni rovni a tak by s námi mělo být stejně zacházeno a rozčiluje nás když tomy tak není.
V první řadě si s indiány rovni nejsme a proto nemůžeme žít oba šťastni v jedné společnosti. Mimo jiných rozdílů jsou indiáni také lidé doby kamenné a očekávat od nich civilizované chování pokud mají volnost rozhodování je holý nesmysl.
Vůbec nás nemusí trápit nějaká indiánská genocida neboť toto vybíjení jiných národů, kteří se nechtějí podrobit je přirozené všem dobyvatelům. Indiánů nám můž být líto jen z pohledu zachování rozmanitosti druhů pro naši zábavu, tak jako jsme zřídili zoologické zahrady, tak byly zřízeny rezervace a je mi jen líto, že indiáni tam nebyli izolováni a že jim, i když v menším počtu, nebylo dovoleno žít jejich přirozeným životem a to hlavně z toho důvodu, že je tu půdy dost a dost.
Co je na indiánské otázce však velmi odporné je věčné uzavírání a pak nedodržování smluv americkou vládou, obrovská korupce a krádeže spojené s indiánskou válkou. Bylo to zcela analogické jako v případě Iráku, kdy kontraktoři podmázli úředníky a polovinu nákladů na válku nebo na udržování rezervací ukradli. Prostě hnus. Kdo ví jestli už tenkrát neexistoval Haliburton.
Ještě bych rád poopravil představy, že Češi nějak zabrali Bohemii jiným národům. To není pravda, protože v době příchodu slovanů bylo území Bohemie Germány víceméně opuštěné, protože se přesunuli dál na západ. Při stěhování národů šli první Germáni a proráželi cestu na západ. Za nimi v jistém pohodlí šli Slované, a až potom co Germáni narazili na oceán a chtěli také zpátky, tak tam už byli Slované a začali boje. Válečnictví slovanů asi nejlépe vystihuje citát z Palackého:"Ne že by Češi války nevedli, ale proto jsme zde přežili, že jsme si více pluhu než meče hleděli."

212767

19.02.2010 00:25

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

RE: Chápeme!

Janeček 69.?.?.?

Vandas pochází se Sládkovi skupiny, která zdiskreditovala tyto myšlenky už před tím. Sládkovi nakonec narazili majetnou židovku čímž je tedy odstaven. Vandas je s největší pravděpodobností sám žid najatý, aby tuto loď kormidloval a ve vhodné chvíli navedl na skálu, aby se roztříštila. Je mi jen líto těch holohlavých kluků jak je vždy někdo obelstí. Rád bych také upozornil ty, co těm hochům nadávají, že jsou hrubí a primitivní, že je těžko očekávat od nějakého zaprděného, i když poctivého inteligenta, že bude dělat pro národ špinavou práci. Tito hoši se narodili, aby dělali špinavou práci a proto se tak chovají. Je to součást našeho národa, s kterou by si mnozí z nás ke stolu nesedli, ale pro národ jsou nezbytní a tak zaslouží naši úctu jako každý stav v našem národě.

212931

25.02.2010 05:16

Vouchery jsou tady!

Ještě chybi ten nejanonymější způsob

Janeček 69.?.?.?

Vygeneruji si čislo vouther sám, strčím ho do obálky i s penězma, a Vy ho po obdrženi zaregistrujete. Buď predepíšete formát nebo popřípadě můžete dát na stránku nějaké udělátko které bude generovat unikátní vouchery.
Případné kolize budou tak řídké, že se jimi ani nemusíte zabývat.

213473

Káva pro Zvědavce

34

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 84 čtenářů částkou 11 941 korun, což je 34 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kdy se to celé zhroutí?21.02.20 15:18 USA 0

Co vlastně chtěl sdělit světu šílený střelec?20.02.20 20:48 Německo 2

Z Bruselu koncem února přijede na neposlušné Čechy kárná výprava, vedená sudetskými Němci20.02.20 18:06 Česká republika 0

Patočka kvůli Křečkovi napráskal Babiše Macronovi."Vyhoďte Babiše z ALDE!" žádá.20.02.20 17:11 Česká republika 0

Jak pan Křeček uzemnil Stehlíkovou20.02.20 10:55 Česká republika 2

Devět obětí střelby v Německu, pachatel je po smrti 20.02.20 08:25 Německo 5

Masové šílenství švédské mládeže19.02.20 15:46 Švédsko 5

Šokující čísla z Číny19.02.20 07:36 Čína 9

Cena zlata soupá19.02.20 06:51 Neurčeno 0

Sebemenší náznak pravdy o černoších vede ke konci kariéry17.02.20 23:36 Británie 0

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Neffův Neviditelný pes začíná být příjemně viditelný16.02.20 19:24 Česká republika 2

Niektoré švajčianske kantóny pozastavili používanie 5G vysielačov. Švajčiarske úrady začali testovať ich bezpečnosť15.02.20 13:53 Švýcarsko 5

Státní dluh vzrostl na 1,64 bilionu, na dividentách odteklo 299 miliard14.02.20 16:16 Česká republika 4

Česká vláda opět provádí rektální alpinismus Izraeli14.02.20 16:08 Česká republika 1

Dokud budu prezident, rodiče budou máma a táta, řekl Putin14.02.20 16:05 Rusko 0

Výročí leteckého útoku na Prahu14.02.20 15:26 Česká republika 2

Neuvěřitelná justiční zvůle: Odmítnout ubytovat Rusy je OK, verbálně odmítnout migranty je trestné13.02.20 17:16 Česká republika 2

Parlamentní listy rozkrývají temné smlouvy Člověka v plísni tísni13.02.20 14:09 Česká republika 1

Křeček je nový ombudsman!12.02.20 20:31 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
23,10 Kč
Euro
25,06 Kč
Libra
29,94 Kč
Kanadský dolar
17,47 Kč
Australský dolar
15,31 Kč
Švýcarský frank
23,62 Kč
100 japonských jenů
20,70 Kč
Čínský juan
3,29 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,44 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
36,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 970,04 Kč
1 unce stříbra
427,31 Kč
Bitcoin
222 607,63 Kč

Poslední aktualizace: 22.2.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?