Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 24 příspěveků, 1 jméno: Jiří Kramář.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

02.07.2009 18:24

Dětské názory na lásku

RE: Nejškodlivější a nejotřesnější jsou masová média!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený anonyme, u skutečné lásky předávkování nehrozí v žádném věku - lásky není nikdy dost - což se ovšem nedá říci o a laciném i když většinou velmi nákladném rozmazlování, které má tu chybějící lásku nahradit.

Dítě vychovávané na citových náhražkách je logicky bezcitné, za což vždy mohou sobečtí rodiče. Že je rodina základ státu to věděli již ve starém Řecku a Římě - ovšem tento poznatek je stále nepochopen nebo dokonce zneužíván. Viz tzv. spartánská anglosaská výchova k samostatnosti vždy vítězícího bezohledně tvrdého jedince a výsledná enormně psychopatická společnost.

Přemíra rozmazlování pochopitelně vyprodukuje jedince nesamostatně změkčilého, ale vyčůraně využívajícího své rodiče - což je zase často k vidění u nás. A proto se říká, že největší životní umění je nalézt tu správnou míru. Je celkem logické, že skutečných umělců, jako té skutečné lásky, mezi námi mnoho není. Zato prospektory rozkoší jakoby z nebe shazovali.

194758

03.07.2009 00:19

Dětské názory na lásku

RE: Nejškodlivější a nejotřesnější jsou masová média!

Jiří Kramář 93.?.?.?

I já děkuji - hlavně za tu potřebu vyváženosti v kritice. Jsem svým založením detailista a hledač všech souvislostí, za což jsem mnohdy napadán debatéry s černobílým viděním problémů našeho pestrobarevného světa. Mám takového mladšího bratra a proto vím, že lidé tohoto druhu tak moc touží po rychlé a hlavně snadné a jednoduché nápravě, že za nepřítele považují každého, kdo se je se svým "zbytečně študovaným intelektuálským přístupem" pokouší upozornit už jen na to jejich chybné vidění složitého problému. Jednoduchý člověk chce mít jednu jednoduchou ale univerzální pravdu - jednoduchý svět pro jednoduchý život. Kdo ten svět kolem vidí komplikovaně - ten tu zbytečnou složitost určitě i způsobil a musí být po zásluze potrestán! To je přece logické.

194777

07.07.2009 10:02

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

Car Putin není Džugašvili

Jiří Kramář 93.?.?.?

a proto páně editorovy obavy nesdílím - i když se s ním v mnohém a rád musím ztotožnit. Putinova profesní průprava je velikou nadějí, že demokracie na ruský způsob - tedy jedině možná v jejich podmínkách - bude úspěšně dobudována a opět nastane období důkladně ozbrojeného míru. V opačném případě raději už nyní závidím všem mrtvým.
Co se týče těch analytiků s holubičí povahou - tak to bych rád věděl, kdo je z nich tak dokonale naivní a kdo to podle Putinových not tak dokonale hraje. Přirovnání vysoké politiky k ledovci je totiž velmi výstižné a já se necítím být tak kvalifikovaným podvodníkem, abych pod vodu na ty podvody zřetelně viděl.

195044

10.07.2009 01:05

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

Autor článku nepochybně pochybuje chybně!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Svoboda pochybovat nám rozhodně upírána není. Já kupříkladu pochybuji o těch 6 000 000 obětí zcela svobodně a zajisté bezchybně, neboť po zkušenostech z mládí se sebeobětavě domnívám, že obětí bylo minimálně 6 000 001!

195296

10.07.2009 11:37

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: tento článek

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Sašo, při čtení článků pana Karla Dolejšího mne napadá pouze skutečně nerudovská otázka: Kam s ním? Tedy jednoznačněji: Kam pana Dolejšího zařadit? Nerad bych byl obžalován z podněcování k násilí nebo nesnášenlivosti vůči tomuto jednotlivci, ale skutečně bych moc rád věděl, čím si tu nesnášenlivost k jiným názorům u pana Dolejšího hodnověrně vysvětlit.

195342

10.07.2009 12:02

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: Je vůbec možno zpochybnit holokaust ve smyslu zákona a logiky ?

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane, člověk Vaší inteligence by si měl stran hranice popírání či zpochybňování odpovědně odpovědět sám: Hranicí je číslo 6 000 000 a popírání či zpochybňování je pravověrně definováno zleva - tedy směrem k nižším hodnotám na číselné ose se jedná o popírání. Nám - exaktním matematikům - je každý takový společenský nesmysl zcela srozumitelný a v našich poměrech obvyklý. Právo nebo dokonce spravedlnost s tím nemají vůbec nic společného, neboť i formální logiku přece vždy určuje obvyklá mentální kvalita momentálních vítězů. Právo na nesouhlas Vám však přiznávám. To je totiž to jediné, čeho se ode mne můžete dočkat, když pominu mé upřímné poděkování za velice humorný příspěvek.

195346

10.07.2009 13:38

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: vyborny clanok,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Nic ve zlém, vážená paní Jarmilo, ale jako bych se nemohl zbavit dojmu, že jste intolerantní kryptopopíračka svobody náboženského vyznání. Židé - alespoň jak jsem se já již v mých jedenácti letech dověděl z vlastní zkušenosti - žijí v nevyvratitelném náboženském přesvědčení o nadřazenosti vlastního národa. Je tedy logicky zcela neslušné upozorňovat na smrt miliónů jedinců jen vzhledově připomínajících plnohodnotného člověka. O nějakém znevažování ostatních obětí nemůže být tedy ani řeči! Na druhou stranu je stejně tak logické, že právě pro svůj prakticky chybějící intelekt nemůžeme tuto problematiku ani správně chápat a zcela zbytečně se vzrušujeme nevhodným protože reprodukci druhu nebezpečným způsobem.

195357

10.07.2009 16:20

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: vyborny clanok,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážená paní Jarmilo, těmi českými Židy nemohu sloužit. Ovšem z úst jednoho ze dvou posledních mikulovských již od svých desíti let vím, že v Mikulově na jižní Moravě jich nepřežilo přes tři tisíce - a to byla druhá největší židovská komunita na Moravě. K představě hrůz genocidy mi ten počet úplně stačil. Obzvlášť, když jsme tam bydleli v domě po bohatém židovském vinopalníkovi, který nebyl ortodoxní a pod uhlím v komoře nám mimo nádherné sbírky italských známek zanechal i rozsáhlé rodinné fotoalbum.
Ten přeživší Žid byl psychicky tak zlomený, že se neustále zabýval a trápil otázkou proč se to všechno stalo a proč zrovna on musel přežít. Ponejprv jsem tehdy viděl, jak je to strašné, když živý závidí mrtvým. A ponejprv jsem si tehdy uvědomil, že za špatnosti mocných vždycky nejvíce trpí ti prakticky bezvýznamní a bezmocní. I Žid nám všem může být velmi užitečný.

195369

10.07.2009 18:02

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: Je vůbec možno zpochybnit holokaust ve smyslu zákona a logiky ?

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Petře Řeháku, Vaše uvozovky u exaktního matematika mne naplnily nesmírnou leč lichou nadějí, že jsem na Zvědavci nalezl konečně spřízněnou - to jest rozverně hravou ale především hloubavou duši, která je ochotna pátrat po skutečném smyslu zjevného nesmyslu - tedy nalézat pravdu o našem životě. Místo toho jsem však vzápětí zjistil, že mi podsouváte nejen vynález operátoru "popírání", ale nepřímo i velice humorné tvrzení, že by se snad v historii lidstva "mentálně vyspělí momentální vítězové" někdy řídili matematickou formální logikou. Je mi opravdu líto, že jsem Vás zmátl, ovšem současně Vám musím i poděkovat za milou připomínku mého dávno již prchlého mládí. Nedávno jsem totiž tady na Zvědavci líčil, jak v šesté třídě základní školy se několik mých spolužáků pokoušelo spočítat, za jak dlouho příkop vykopaný za jednu osmihodinovou směnu dvěma kopáči vykope dva tisíce kopáčů.
Dovolte, prosím, abych závěrem vyslovil naději, že i Vám ve věku dvaašedesáti let bude již samotný výraz "společenské vědy" - i bez aplikací matematiky - připadat nesmírně debilní.

195378

10.07.2009 19:05

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: vyborny clanok,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený anonyme, opravdu nechápu smysl Vaší otázky, neboť nevím, koho Vy nakonec považujete za statečné jedince a o jakém kolektivním omylu píšete.

195383

10.07.2009 22:26

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: Autor článku nepochybně pochybuje chybně!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Pán "nasratý prešporák", oba jsme skutečně kolegové pochybovační popírači. Jeden mazaně opatrnický a druhý tak sympaticky velkorysý - ale komu na tom tak moc záleží? Když jde o světovládný princip, tak ani matematika nic neznamená. Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti! Kdo nejde s námi, jde proti nám! Nic Vám to už neříká? Ono je to stejně jedno. Oba jsme Stworovy stvůry a sejdeme se na hranici.

195395

10.07.2009 23:03

Zlověstné místo - Astana

RE: No nevim...

Jiří Kramář 93.?.?.?

Tak nevím, vážený editore, jestli jsme nebo nejsme kolegové, když i já mám také raději barevnost světa, také nikoho nenutím, aby v to či ono věřil, ale vyžaduji absolutní stejnost v chtění té různorodosti! Že jsem blb - to vím dobře už od pedagogů na základní škole - ale jestli jsem se já - vědecký ateista - u Vás na Zvědavci nakonec nenakazil židovským myšlením!

195397

11.07.2009 16:23

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: vyborny clanok,

Jiří Kramář 93.?.?.?

Ani to, vážená paní Jarmilo, nevím. Rozumím Vám určitě lépe než se domníváte a pochybuji i o těch třech tisícovkách mikulovských židů nebo Židů. Jednak tenkrát ten z posledních mikulovských byl dost mimo - nebo bych mohl pěkně vzletně napsat, že po všech prožitých hrůzách už žil mimo realitu ve světě historického utrpení všech svých souvěrců - ale mne tehdy dvanáct let po skončení války víc zajímali ti, kteří v jejím údajně studeném pokračování byli stále stříleni na hranicích a v jejich blízkosti.
Válka je neuvěřitelné svinstvo a touha přežít lidi nutí k strašným věcem. To vím i ze svědectví přímých účastníků té poslední. Strýc mé manželky se jako vyvolenec štěstěny vrátil v německé uniformě od Stalingradu po průstřelu hlavy a i jeden můj bývalý spolupracovník, jenž totéž město vídal pouze jako pilot střemhlavého bombardéru Luftwaffe, své životní štěstí nepřestával velebit ani v důchodovém věku. A je pro mnohé naše současníky nepochopitelné, že tito demobilizovaní vojáci prokazovali úctu hrobům svých údajně nesmiřitelných nepřátel a všem obětem války bez rozdílu.

Zneužívání nebo zlehčování živých či mrtvých obětí války je pro mne obzvláště odporný morální zločin - ale na skutečných počtech obětí nebudu nikdy bazírovat, neboť i jediného člověka je objektivně nevyčíslitelná škoda. Ovšem zakazovat diskuze na téma skutečného počtu obětí genocidy zákonem - to chápu jako uzákoněný zločin, ohrožující budoucnost lidstva jako celku nenávistí, která každou válku i genocidu usnadňuje.

195446

11.07.2009 19:23

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: obětí bylo minimálně 6 000 001!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený Vodníku 007, vážený Miroslave Yamato, neznám nic absurdnějšího, než je život sám o sobě. Proč do něj ještě tahat logiku nebo dokonce nacistickou logiku? To už je na mne opravdu moc. Jestliže jsem napsal, že obětí bylo minimálně 6 000 001, pak jsem co ortodoxní vědecký ateista vycházel z logiky mé manželky. Ta je sice celá mimo možnost člověčího chápání - tedy jak ta moje manželka, tak pochopitelně i její logika - ale tento malinkatý okrajový projev její logiky je pochopitelný každému ženatému. Pokaždé, když jsem se vzepřel a odmítal jsem financovat její údajně nezbytné výdaje - hlavně z oblasti kosmetiky a extravagantní obalové techniky - byl jsem jí okamžitě označen za sprostého Žida a určen k likvidaci. Když jsem, ve snaze vyhnout se tomu násilnému vyhynutí, kapituloval a navíc přinesl i nemalou a zbytečnou finanční oběť formou v celofánu zabalených kastrovaných pohlavních orgánů exotických tropických rostlin, byl jsem označován tentokrát za rozmařilého Cikánského barona, který neumí s penězi hospodařit. Považuji se tedy za šestimiloóntou a první oběť holokaustu v rovině psychické.

195458

13.07.2009 18:16

Idiotské hry v Pamploně

Proč pouze v Pamploně?

Jiří Kramář 93.?.?.?

Idiotské hry se provozují masově prakticky všude - i když zvířata při tom většinou netrpí. Ovšem já trpívám jako zvíře, když například vidím dva maníky, dvě manice - případně jejich kombinaci - jak se snaží doběhnout a přes nízkou síť přehodit malý ochlupený míček tak, aby jej protivník nedostihl. Tisíce jiných mamínků nebo manic se k této úchvatné podívané slétává mnohdy přes půl planety, aby za drahé vstupné dlouhé hodiny na tribunách procvičovali krční páteř a společensky se "prezentovali" - v očekávání závěrečného výroku celou tu dobu nesmyslně počítajícího sudího. A této tradiční a dobře zavedené perverzi se tuším říká Wimbledon.
Dnešní Olympijské hry nejsou o nic lepší - ba naopak. Až první borec zaběhne stovku za osm vteřin, určitě nastane ráj na Zemi a všechny národy, jejichž reprezentanti budou o nějakou tu tisícinu sekundy pomalejší, budou vítězův národ bezmezně milovat. O společenské prospěšnosti všech her a vrcholových sportovních soutěží se dá dnes úspěšně pochybovat. Jejich jedinou přednost spatřuji v tom, že účast na nich a ani jejich sledování není zatím naštěstí ze zákona povinné. Vzhledem ke kvalitám našich parlamentních vyvolených to však není příliš kvalitní útěcha.
Příbuzných toho rozjívence z Pamplony je mi upřímně líto - pokud ovšem nejsou ze stejného pytle!

195611

14.07.2009 11:42

Idiotské hry v Pamploně

RE: Kunda

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane, po tom, co jste vyjmenoval své záliby a své preference, mne vůbec nepřekvapí, že báseň o kundě Vám připadá oplzlá a vznešeného člověka degradující.

Je to prostě hrůza jakou oplzlostí každému z nás začíná život. Je už tedy nejvyšší čas založit občanské sdružení "Neposkvrnění" a krom povinného umělého oplodnění se dožadovat také uzákonění porodů výhradně císařským řezem.

Pokud byl účelem Vašeho příspěvku ušlechtilý morální motiv bojem proti nevědomosti připomenout nám, že každý spatřujeme krásu života v něčem jiném a že ani ve vzrušujícím každodenním shonu trocha poezie nikoho nezabije, pak se Vám to v mém případě povedlo dokonale:

Běží kunda po ulici
v mrazu, dešti, plískanici,
asi metr nad zemí,
stěží krytá sukněmi.
Vězí v husté beranici,
pro kterou jí říkaj mici,
že však nemá nadání,
leda na to mrdání,
neví že je petit chat
a říká si piča...

Poznámka k výslovnosti a historii: petit chat (z francouzského malá kočka) čti pty-ša! Za tu malou kočku vděčíme něze poeziemilovných napoleonských vojáků od Slavkova - z konece roku 1805.

195671

26.07.2009 16:10

Partnerský život, manželská morálka

RE: matriarchát?!

Jiří Kramář 93.?.?.?

Ba ne, Frede, to přirovnání nesedí.Je to mnohem horší. Ten pavoučí sameček je na tom přece podstatně lépe. Umírá při plnění svého poslání uprostřed opravdu plodné slasti a zbytečně se dále netrápí. Nikdo už jej nepronásleduje. Příroda je ve své bezohledné cílevědomosti často mnohem milosrdnější, než jsme si ochotni připustit.

Ovšem skutečný muž - dnešní milovník adrenalinových sportů a svým založením od přírody přirozeně nepřemožitelný a neohrožený dobyvatel - právě takové ženy kudlanky vyhledává a náruživě miluje. Ti neúspěšní si tu jen stále stěžují na hrůzy světa a tomu slabému a půvabnému pohlaví upírají jeho práva, čímž prokazují v životním boji svoji celkovou méněcennost. Nejvíce na spoustě dnešních mužů postrádám nadhled a velkomyslnost.

196394

14.08.2009 23:36

Jak jsem se seznamoval přes inzerát

RE: DNES JE TO ZCELA NORMÁLNÍ

Jiří Kramář 93.?.?.?

ale já s tím mám potíž, neboť stále nechápu - a to mám už tři děti - jak lze mediálně (zde po internetu) oplodnit ženu.

197939

29.08.2009 00:29

Kouzlo magického trojúhelníku

Nemohu souhlasit

Jiří Kramář 93.?.?.?

s panem Lhotákem i když je tento jeho článek velmi dobře čtivý. Antickou mytologii mám rád. Jenže jako vždy se mi panem Lhotákem podsouvá k věření řada velice nepěkných protože nevědecky paušalizujících a z historie lidstva vytržených tvrzení. Za všechna alespoň první případ, jenž mne nadzvedl:

Muž je ze své samojediné podstaty válečník, muž panuje, dobývá, rozumuje a zabíjí.

Ze své samojediné podstaty je muž celkem slušné zvíře jako každé jiné. Zabíjí, aby se nažral, pak spí nebo souloží se samicemi pro radost, protože je to příjemné a o smyslu té činnosti ještě nic neví. O nějakém panování ve smyslu lidské civilizace také nelze mluvit. Tlupa táhne krajinou a vůdčí jedinci nejsou schopni dosáhnou naprosté suverenity ve vymáhání svých výlučných a domnělých práv.
Teprve postupem času se lidské společenství vyvíjí - ale pak dochází ke specializaci. Pak můžeme mluvit o válečníkovi, panovníkovi, dobyvateli, filosofovi a zabijákovi. Jak praví klasik: "Muž má mít nějaké povolání." Avšak kouřit doutníky je zdraví škodlivé a až na pár výjimek se tím člověk neuživí. Proto - podstata nepodstata - například k takové profesi válečníka je i dnes muž většinou cílevědomě vychováván. Někdy s dost kuriózními výsledky, neboť i mezi muži má pánbu na světě všelijakou čeládku a ta se od své pradávné podstaty zatraceně vzdálila. Nejspíš právě proto nám musí jeden takový zběhlý válečnický výtečník zdůrazňovat, že on je "s gulama". Jeho patronem tedy evidentně není Áres, nýbrž podle resortu Hermes. Staří Řekové totiž mnohem důkladněji dbali zaopatření svých spoluobčanů - a proto toho na nohou okřídleného boha učinili mimo jiné patronem zlodějů a podvodníků. Je to však u Dia proč nám ti naší demokraticky osvícení zákonodárci Hermův státní svátek stále dluží!

Ale vraťme se k tématu. Snad se pan Lhoták neurazí, když mu nabídnu jiné tvrzení: Muž je ze své podstaty zvíře dost agresivní, myšlení mu dělává obvykle potíže a proto se velmi často spokojuje s rozumováním. To mu umožňuje vylepšit si sebevědomí. O tom už - ovšem pouze díky erotičnosti mé manželky - něco vím. Jak je z výše uvedeného i názorně vidět, je to přece i můj případ.

198910

29.08.2009 11:36

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Eros jako něco na ženě nezávislého

Jiří Kramář 93.?.?.?

Takové jako Vy, vážená Strigo, jsou nejhorší! Byl jsem v mládí přesně podle pana Lhotáka. Má tvůrčí schopnost byla zcela nezávislá, má láska k o mne pečujícím ženám byla neerotická, věnoval jsem se vědě, takže má svět všeobjímající láska byla skutečně orientována do všech světových stran. Pak se však zjevila úkladná zasvěcenkyně Afrodity Kallipygos, mrkla modrým očkem, pohodila oblým bočkem a díky její pronikavé inteligenci rychle přišla zkrátka i ta má věda. A já - běda - nakonec rád a už dlouhé roky platím i ty složenky. Ten nezvedený fracek Erós nebere ohledy a určitě bude slepý!

198938

29.08.2009 17:05

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Eros jako něco na ženě nezávislého

Jiří Kramář 93.?.?.?

Plně s Vaším výběrem oblíbence souhlasím - jenže před tou rozvernou u Vás druhou Erótovou verzí málokdo uniká. Sokratovo Daimonion před následky erotiky nevaruje a i básníci většinou považují za skutečnou lásku lásku šílenou. Jediný filosf,jehož jsem měl příležitost znát osobně - moje babička - mne sice včas varovala, ale který mladík by dbal dostatečně dlouho na rady nevzdělané staré ženy. Jí i sobě na památku jsem, ovšem až když bylo pozdě, takto vykradl čestnou výjimku mezi básníky - Heineho:

Starý pohádkový les tak velice
v květech lip mi voní,
úžasným leskem Měsíce
mysl má plna okouzlení…
Kráčel jsem, a jak tak jdu,
z výšin padá zlata znění
- to slavík zpívá, a já jej nenajdu,
o lásce pěje a o soužení…
Zpívá o lásce a její bolesti,
o smíchu a o slzách, jež studí,
jásá v smutku a vzlyká v radosti
- sny dávné svým tklivým zpěvem budí…
Kráčel jsem, a jak tak jdu,
zámek, že většího již není,
před sebou náhle naleznu
- vysokých štítů vidět čnění…
Zavřených oken mlčení
a ponurého smutku žal,
ty pusté zdi kdos k bydlení
tiché smrti kdysi dal…
Před branou Sfinga tam dlí,
hermafrodit z hrůz a rozkoší,
ač tělo a tlapy má lví,
ženy hlava a ňadra potěší…
Nádherná žena, jejíž pohled se bělá
divokou touhou žádosti,
klenuté rty jsou křídla smělá,
smějí se tiše klidem věčnosti.
Slavíka sladký zpěv by vydržel,
jen kdo schopen byl by vraždy,
že půvabnou tvář jsem líbat směl
- ztracen jsem byl navždy…
Ožil ten mramorový libý zjev,
naříkat počal strašlivě,
mých rtů planoucí pil krev
- a bažil po ní žíznivě…
Vypila mne až do bezdechu,
vilnou žádostí mne jala,
ovinula tělo mé a pro potěchu
- tlapou lví je drala…
Roztomilá muka a slasti bol,
nezměrná bolest a rozkoš vášně,
ač v ústech polibku opojný alkohol
- ty tlapy zraňují mne strašně…
A slavík pěl: Ó, lásko! Sfingy mámení,
proč trestáš nás co vrahy?!
Proč mícháš smrti trápení
- se všemi tvými blahy?
Ó, krásná Sfingo! Rozetni ten zádrhel,
záhadu tajemnou jako tvůj svět,
o níž jsem marně přemýšlel
- nejednou - už mnoho tisíc let…

198961

04.09.2009 00:09

Kouzlo magického trojúhelníku

Vidím to poněkud jinak

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Lhotáku, máte absolutní pravdu, když jste se rozhodl zkoumat člověka nikoliv vědeckými metodami, nýbrž raději očima řecké mytologie. Vámi popsaný magický trojúhelník, symbolizující člověka, považuji za téměř dokonalý. Přímo ten magický útvar vidím očima našeho dnešního člověka - a to dokonce hned ve dvou základních provedeních. Sice u obou základnu tvoří vztah mezi Apollónem a Dionýsem, ale obě varianty se zásadně liší tím, že u jedné je Apollón vlevo a u druhé varianty je tentýž vpravo - to proto, aby si čtenáři článku mohli svobodně vybrat tu variantu, která nejlépe vyhovuje nejen jejich hodnocení významu toho kterého boha, ale i jejich vlastní politické orientaci, jež je u nás obvykle zásadně nesmiřitelná a zásadně protichůdná. Že vrchol tohoto jistě nesmírně magického trojúhelníka (jak Vy píšete nesmírně stabilního a jak proto já jistě mylně předpokládám rovnostranného) patří výhradně Erótovi, to každý skutečný znalec mytologie a historie lidského rodu považuje také za velice optimistický symbol. Vždyť výsledek Erótova snažení Láska nám všem od nepaměti vládne a nad vším v životě lidském vždy vítězí. I když je pravda, že na standartě našeho pana prezidenta se mnohem realističtěji uvádí Pravda - neboť se uvádí bez toho vždy a také bez toho čí.
A potěšilo mne, vážený pane Lhotáku, jak Vaše pravda přímo příkladně vítězí i ve Vašem článku - a to již v první jeho kapitole, tak pěkně nadepsané "Apollinský a dionýský rozměr člověka". Tato kapitola mne zaujala Vaší typicky neotřelou a přímo mýtickou symbolikou, neboť v té kapitole o člověku obsáhle popisujete rozměry výhradně muže. Bezrozměrná žena v ní po Vašem právu zaujímá místo jen jednou jedinkrát - a to na tom velmi pěkném symbolickém místě - v posledním slově poslední věty. Kdyby nebylo dalšího Vašeho textu, bláhově bych se domníval, že ctíte jinak chválihodnou zásadu: To nejlepší nakonec!
Protilehlé vrcholy Vašeho magického trojúhelníka - Apollón a Dionýsos - působí pěkně vyváženě ve svém rozporném působení na mužské. Jeden ten božský je moudrý a duchovní, kdežto druhý je iracionální a smyslný. Ovšem najednou cítím, že Erós je v tom magickém útvaru lichý - bez negujícího protějšku. Jestliže erotika má co do činění s láskou, obvykle s láskou k ženám, která muže citově obohacuje a kultivuje, pak nám zde chybí něco, co výstižně charakterizuje praktickou, zcela cituprostou, ničím nespoutanou a nikým stejně kvalitně nenahraditelnou činorodost mužovu. Zkrátka, logicky mi jako protipól poněkud zženštile unylého Eróta chybí aktivní muž, jenž dokáže být současně posel bohů, průvodce mrtvých do podsvětí, bůh obchodníků, řečníků, vynálezců, poutníků a cestovatelů, atletů, podvodníků a zlodějů, nejobratnější, nejvynalézavější a nejlstivější ze všec...

Automaticky kráceno

199508

04.09.2009 00:12

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vidím to poněkud jinak

Jiří Kramář 93.?.?.?

Pokračování

Zkrátka, logicky mi jako protipól poněkud zženštile unylého Eróta chybí aktivní muž, jenž dokáže být současně posel bohů, průvodce mrtvých do podsvětí, bůh obchodníků, řečníků, vynálezců, poutníků a cestovatelů, atletů, podvodníků a zlodějů, nejobratnější, nejvynalézavější a nejlstivější ze všech olympských bohů - nikoliv Ferda Mravenec, práce všeho druhu, nýbrž okřídlený bůh Hermés. Nikdo jiný nemůže symbolizovat mužskou pracovitost a profesionalitu lépe! Vždyť znalci mytologie vědí, že tento čipera již první den po narození dopoledne utekl z kolébky, v poledne vynalezl lyru a naučil se na ni hrát, odpoledne kolegovi z Vašeho magického symbolu Apollónovi ukradl padesát krav a ulil si je rafinovaně do jeskyně. Večer se vrátil do kolébky, zabalil se do plen a spokojeně usnul s líbezným úsměvem spravedlivého. Když jej Apollón přišel vzbudit, aby jej potrestal, naučil se nejen mluvit, ale ihned i lhát a nakonec před Diem Hromovládným s Apollónem čenžnul svoji lyru za to stádo ukradených krav.
Takový šikulka nemůže přece ve Vašem magickém symbolu mužských vlastností chybět! Vždyť vyložit hodnověrně dnešní svět mužů a pro muže bez tohoto drobného doplňku je zhola nemožné. Přiznejme si, vážený pane Lhotáku, že ten Váš magický trojúhelník je kosočtverec!

199510

07.09.2009 00:15

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vidím to poněkud jinak

Jiří Kramář 93.?.?.?

Vážený pane Lhotáku, také já, ač nejsem Lhoták a ani Platón, mám ke kupcům stejný vztah. Byť mé příjmení by mohlo svádět nepravým směrem, tak přesto pocházím z rodu vojáků z povolání a i oba moji synové se touto životní cestou svobodně vydali. Takže ten i dnes velice uctívaný Hermés pro mne svojí "obratností" symbolizuje všechno úskočně špatné v povaze muže, všechno to, co povyšuje okamžitý osobní zisk na nejvyšší hodnotu a ctnost a co v konečném důsledku naleptává a komplexně ničí Erótovo dílo - především Vámi uváděnou tvůrčí a spojující energii lásky. Vždyť ta se přece nedá koupit, ukrást, nařídit ani úskočně vyšmelit a proto se v této oblasti ani ten nejobratnější, nejvynalézavější a nejlstivější olympsky božský nechytá. Navíc o zničujícím vlivu marnivosti a bezbřehé touhy po mamonu na lásku máme notný díl i klasické literatury. Takže mohu skončit ujištěním, že také pro mne Erós a ani Hermés nesymbolizují ženu - avšak chápu je značně protikladně.

199665

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 104 čtenářů částkou 16 005 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,02 Kč
Euro
26,15 Kč
Libra
29,40 Kč
Kanadský dolar
16,91 Kč
Australský dolar
16,19 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
21,05 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,14 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 714,14 Kč
1 unce stříbra
510,34 Kč
Bitcoin
424 563,87 Kč

Poslední aktualizace: 24.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?