Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 14 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, jean.laroux.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

18.06.2009 18:18

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

jean.laroux 94.?.?.?

Vše co uvádíte jsou ustanovení skutečně beze smyslu. Určitá zákonná ustanovení je teoreticky možné napadnoud u ústavního soudu či u vyšší mezinárodní instance ale už v praxi vidím jak někdo zruší třeba takové par. 260 či 261 TZ pro jejich neústavnost, když je omezení svobod v LZPS současně povoleno tj. je v souladu s ústavou [smích] Bez něčeho jako je 1. dodatek americké ústavy je LZPS skutečne nesmyslným podvodem.

Jako příklad. Máte pozemek za mým pozemkem, ke kterému vede jediná cesta a to přes můj pozemek. Já jako lidumil Vám vystavím listinu, kde se zaváži, že můžete ZCELA SVOBODNĚ přes můj pozemek jezdit a já po Vás nebudu chtít žádné náhrady atp.
Současně zde vložím větu. "Svobodné použití mé cesty je možno kdykoliv v budoucnu omezit jinou listinou".

Bude Vám první, výchozí listina k něčemu ?

Řeknete že ano. Vždyť nyní Vám přeci listinou garantuji zdarma provoz po mém pozemku. No jo .. ale to Vám garantuji i BEZ LISTINY. Protože nikde jsem s Vámi neuzavřel smlouvu, že mi za použití cesty musíte platit. Co jsme nedohodli JEDNODUŠE NEEXISTUJE. Když budu chtít abyste platil tak klidně druhý den po vystavení výše uvedené listiny JEDNOSTRANĚ vytvořím listinu jinou (zákon), kterým Vám nařídím platit za použití cesty a existence výše uvedené listiny se tak ukáže jako naprosto zbytečná. Nepomůže Vám ani Štrasburk [mrknutí jedním okem]

Pozn. U příkladu s cestou samozřejmě Vy nemusíte s placením souhlasit a listinu nemusíte akceptovat. Pak si samozřejmě já budu muset postavit u své cesty závoru a placení si buď vynutím nebo vy si pro cestu na svůj pozemek pořídíte vrtulník. V případě zákona omezujícího svobodu se občan neubrání. Neuspěje u ústavního soudu ani u mezinárodní instance. Referendum k danému zákonu NEPROSADÍ ! Nebo snad myslíte, že ano ? Myslím, že kauza radar byla dostatečným signálem o tom jakou má lid moc ve vztahu k zákonodárcům. Ano můžeme přeci po 4 letech zvolit jiné zákonodárce ale máme garanci, že ti nám referendum příště umožní ? NE ! Žádná taková systémová garance neexistuje.

193606

Pokud sionisté či systém IDENTIFIKUJÍ tzv. extrémisty (neonacisty atp.) jen na základě symbolů (svastika, oblečení, hailování atp.) a vedou proti nim válku právě skrze symboly a ne argumentačně není přeci nic jednoduššího než se symbolů vzdát. Ztratí odpůrci systému svou identitu když se symbolů vzdají ? Pokud nezůstanou symboly bude se systém muset s kritikou utkat na diskuzním poli nebo bude muset veřejnosti vnutit další charakteristické symboly působící podprahově.
Pokud se strany nedokáží vzdát svých symbolů (ať již jde o svastiku nebo diskreditované názvy) pak nemají šanci svou kritiku zviditelnit.

Možná, že nositelé symbolů ve stranách jsou provokatéři systému. Pak se právě s nimi musí strany vypořádat. JDE TU O VĚC (MYŠELNKU) NEBO TU JDE O VYTETOVANÝ SYMBOL NA RAMENI ??

193613

18.06.2009 21:12

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: O nácky nejde, jde o všechny

jean.laroux 94.?.?.?

V tom co píšete s Vámi souhlasím. O co mi šlo je spíše způsob jakým sebrat systému trumfy z rukou. Zamýšlím se nad způsobem jak učinit naši kritiku slyšitelnou aniž by byla předem zdiskreditována skrze symboly nabité emočně negativní podprahově působící energií.

Navrhl jsem VZDÁT SE SYMBOLŮ. Resp. DISTANCOVAT SE OD NICH.

Na stranu jednu. Symbol zastupuje určitý organizovaný prvek. Stejně jako např. název hnutí či strany. Symbol či název pak HNUTÍ charakterizuje. Bez praporů a bubnování je v postupující armádě chaos. Chce-li tedy nějaké hnutí něčeho organizovaně dosáhnout musí se nějak charakterizovat. Na stranu druhou je protistranou možno symbol velmi rychle zdiskreditovat zejména pokud má protistrana k dispozici účinné nástroje na masovou manipulaci veřejného mínění.

Myslím, že by bylo třeba volit neutrální symboly (jen ty nejnutnější) a rozhodně se vzdát již zdiskreditovaných symbolů. Zachovat v rámci hnutí určitou argumentační pružnost vyváženou k disciplíně a bránit se vší silou dogmatismu. Příliš pevná organizace (diktátorství, vůdcovství) stejně jako chaos a neorganizovanost jsou slabinou. V případě prvním je pevná organizace vůdcovského typu podobna dveřím od stodoly, do kterých se velmi snadno trefuje. V případě druhém je neorganizovanost atributem NAPROSTÉ neschopnosti.

193620

18.06.2009 21:36

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: O nácky nejde, jde o všechny

jean.laroux 94.?.?.?

Každý se ptá co to je ten extrémismus.

Já osobně vidím extrémismus jako souhrn zjednodušených (nešťastných a v důsledku tragických) řešení vedoucích k dosažení, v mnoha případech, potřebného cíle. Tzn. že na počátku je kritika, která správně definuje problém v rámci systému, který systém není schopen řešit. Možná toho není schopen pro složitost řešení ale většinou jde o neřešení problému z lenosti či neschopnosti. Je přeci jednodušší označit kritiky za nepřátele systému než se snažit problém řešit. Vlastně je tento postup pochopitelný. V případě připuštění kritiků do konfrontační diskuze by systém nebyl schopen argumentačně vyvážit zjednodušená řešení navrhovaná extrémisty. Resp. nebyl by schopen navrhnout účinné a komplexnější řešení. No alespoň by se systém mohl pokusit o prognózu důsledku zjednodušených "extremistických" řešení když není schopen navrhnou komplexnější alternativu k nim. V každém případě by ovšem nejdříve musel nechat "extrémisty" aby své extrémní myšlenky vyslovili. Bez toho na ně nelze ani reagovat. Kritika extrémismu se pak jeví jako řízená pomluva a to na důvěryhodnosti systému nepřidává.

Nevím jak politici. Já osobně bych se vůbec nebál postavit se veřejně propagátorům různých rasových segregací, genocid či nositelům eugenických myšlenek. Jsem zvědav jestli se toho někdo z NEW vlny politické scény odváží. Ten bude mít mé sympatie. Cenzoři, vysílači policejních komand a podobná ARGUMENTAČNĚ NAPROSTO NESCHOPNÁ SEBRANKA, neustále žvatlající o přitvrzování a nutnosti omezování svobod, má jen mé pohrdání.

193624

18.06.2009 21:52

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: Děkujeme Vám pomatení náckové.

jean.laroux 94.?.?.?

Četl jsem mnoho těch "nesmyslů" a je mi osobně NAPROSTO UKRADENÉ, že jde o tzv. nevhodnou litraturu. Pro mne je naopak VELMI VHODNÁ. ČETL JSEM Mein Kampf, četl jsem některé teze o eugenice a spoustu další literatury o kterou by ti UVĚDOMĚLÍ A SPRÁVNĚ SMÝŠLEJÍCÍ ani nezavadili. Ti se v přítomnosti takových informací křižují jako před satanem a svou svatou hlavu mají hluboko v zadnici inkvizice. JE TAM TEPLOUČKO A BEZPEČNĚ = JE TAM PRAVDA [cool]

Četl jsem ty knihy a PRÁVĚ PROTO jsem schopen se KDYKOLIV nositelům těchto myšlenek postavit. Já se nebojím protože své argumentační oponenty znám. Studoval jsem je. Snažil jsem se myslet jako oni.

Pokud je naše politická reprezentace plna výše zmíněných připosranců, štítících se studovat podklady názorových oponentů, pak se vůbec nedivím, že těmto lidem nedá prostor k diskuzi. Jen by se ztrapnili. Při strefování se do neškodných symbolů se sice extrémismus neodstraní ale alespoň vládnoucí garnitura před většinou konzumentů zpráv na TV Nova tak neztrapní [cool]

193625

19.06.2009 20:37

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

jean.laroux 94.?.?.?

Zjevně jste v právu mnohem více zbběhlý než já prostý laik. Nejsem právník a proto díky za Váš pohled. Přesto si dovolím s Vámi dále malinko polemizovat.

Listina základních práv a svobod v českém pojetí je součástí ústavy a je tedy v rovině teoretické (principiální)nadřazená zákonům ČR. Je to stejné jako s dodatky ústavy americké. Co se svobod týče tak 1.dotatek ústavy americké jednoznačně staví svobodu člověka nad zákon. To já osobně vidím jako PRINCIP. Pokud se v českém pojetí součást nadřazené ústavy podřizuje ústavě podřízeným zákonům stává se sám princip oné součástí relativním. Znehodnocuje se a přestává být nezpochybnitelnou ústavní zárukou. Chápu motivy, které k této situaci vedly. Setkal jsem se s argumenty typu: Pokud necháme kohokoliv říkat cokoliv může jeho propaganda (často lživá) vzbudit nenávist a následnou genocidu jak historie dokazuje. Šoa, komunistické čistky atd. To jsou zkušennosti, které nejsou tak časově vzdálené. Já však vidím praktický důsledek umlčování svobody slova v tom, že doutnající "extrémistická" propaganda nebude včas rozpoznána. Propagátoři různých genocid se mohou skrýt za různé spolky a nebudou-li puštěni ke slovu veřejně budou ovlivňovat okolí neveřejně což může být ve finále mnohem nebezpečnější. Proto jsem zastáncem jednoznačného postavení LZPS a svobod zejména nad zákony a to bez výhrad. Osobně bych zrušil paragrafy TZ č.198, 260 či 261. Nechť naopak různí neonacisté mohou veřejně hlásat své návrhy. Ať je vysloví. Je to tak šílená představa ? Proč ? Vždyť přeci pak zmizí pochybnosti. Už se nebudou moci za nic skrývat. Pak se společnost může postavit zjednodušeným tezím tváří v tvář a veřejně je vyvrátit. ARGUMENTAČNĚ. Jakákoliv jiná cesta vedoucí k cenzuře a povrchní bezargumetační propagandě naopak extrémismus posílí. Pokud někdo řekne, že chce někoho vyhladit měl by mu někdo veřejně oponovat. Postavit se mu. Ne jej zavřít. Tak vznikají mučedníci, jež mají popularitu zcela zdarma. To je můj pohled. Z něj vychází pohled na LZPS a ústavu. Snad pochopíte i můj úhel pohledu. Vaše poznámka o zakázaném ovoci je mu velmi blízko.

193696

19.06.2009 21:27

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

jean.laroux 94.?.?.?

K druhé části. Svým popisem jste se přesně trefil do mého pohledu. Já jen mluvím o odpovědnosti za držení věci a škody (přestupky, trestné činy) z tohoto vlastnictví či užívání plynoucí. Jde tedy právě o onen "nastálý protiprávní stav". To je klíčové. Na jeho základě je možno někoho potrestat za to, že se něco stalo v souvislosti s užíváním jeho věci. Nezkoumá se jestli vlastník za situaci může. Takovéto potrestání je ale možné JEN A POUZE V URČITÉM PŘÍPADĚ A URČITÝM ZPŮSOBEM !!! - viz. následující odstavec.

Přestupky:

Byl-li spáchán přestupek bez větších škod a bez újmy na zdraví může vlastník odmítnout výpověď ale vystavuje se pokutě do výše např. 50 000,- (podobně jako u odepření svědecké výpovědi související s činem na kterou se vztahuje oznamovací povinnost). Jde o správní pokutu uloženou za přestupek spáchaný věcí, která dotyčnému náleží (provozuje ji) a za kterou tedy nese odpovědnost. Není zkoumáno kdo je skutečným viníkem. Pokuta je za odpovědnost související s držením či užíváním věci. Ta pokuta je udělena za předpokladu, že držitel věci odmítl vypovídat o skutečnostech souvisejících s "nastálým protiprávním stavem" a tím nese důsledky (ne vinu) za tento "nastálý stav". Je prostě povinen nahradit škody či zaplatit pokutu z odpovědnosti za jeho věc. Pokud dotyčný nechce platit může přeci vypovídat, vinu přiznat a zaplatí pokutu menší. Pokud není vinen popř. není ani vina osoba jemu blízká může vypovídat. Např. dokáže, že mu byla věc zcizena.

Druhá situace : Vaším autem je někdo zabit. Ten někdo uteče od nehody a policie jej nenajde. Vy odmítnete výpověď dle čl.37 LZPS protože máte podezření, že čin spáchal Váš syn .. tj. osoba blízká. Nevíte to a on to nepřiznal ale máte tušení. Za "nastálý protiprávní stav" budete potrestán Vy. Určitě ne správní pokutou ale vězením. Protože tím stavem je vražda. Jenže. Vy jste tu vraždu nespáchal přeci. No není takovýto postup protiústavní viz. čl.40 LZPS ? Nejde o naprosto jasné uplatnění presumpce VINY ??? Byl jste uznán viným aniž by Vám někdo Vaši vinu dokázal. Copak držení věci dokazuje Vaši vinu ? NE .. takhle TO ASI NEPŮJDE ! Souhlas ?!

193697

19.06.2009 21:30

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

jean.laroux 94.?.?.?

Tak jinak:

Toto je situace kdy je drženou (provozovanou) věcí (automobilem) spáchána škoda většího rozsahu nebo škoda na zdraví. Zde již nejde o přestupek, řešený výše uvedeným způsobem ale o trestný čin. Viník přeci nebude trestán za vraždu nějakou pokutou že ? Zde tedy JEDNOZNAČNĚ nelze označit vlastníka (provozovatele) věci jako viníka z principu odpovědnosti za věc. Viník se zde stává důvodně podezřelým a je proti němu vedeno regulérní trestní řízení přesně dle principu presumpce neviny. Za odpepření výpovědi dle čl.37 LZPS zde nemůže následovat, žádný správní postih. Žádné odsuzování podezřelého bez úplného TRESTNÍHO ŘÍZENÍ se vším všudy. To je naprosto nepřípustné.
Samotné "zavinění" o kterém mluvíte je v tomto případě také zkoumáno uvedeným procesem.

Já doufám, že toto vše si navrhovatelé úpravy zákona uvědomují a v těchto intencích je zpracován i sám návrh.

Závěrem:

V případě dopravních přestupků tedy není vůbec nutné nějak upravovat čl.37 LZPS - stačí jen doplnit sankce z "porušení" obecné odpovědnosti.

V obou případech (přestupek, TČ) je tedy naprosto zbytečné snažit se někoho zákonou úpravou donutit, aby vypovídal proti sobě či osobě blízké. Bylo by to porušení LZPS = bylo by to protiústavní. Je současně NAPROSTO zbytečné snažit se prznit ústavu, LZPS a čl.37 potažmo čl.40 LZPS nějakými výjímkami podřizujícími čl. 37 zákonům.

193698

29.06.2009 21:00

Oficiální vyjádření vydavatele Zvědavce k jeho stíhání

To už není jen o panu Stworovi

94.?.?.?

Jde o nás všechny.

Vladimíre myslím, že si sionističtí poskoci v případném soudním procesu ani neškrtnou. Mají sice právo pozohýbané ve svůj prospěch ale i tak nelze považovat uveřejnění cizího názoru na vesměs diskuzním webu za propagaci čehokoliv. Jde prostě o uveřejnění názoru a současně i podnětu do diskuze. Nejde o Vaši soukromou propagandu. Mohou využít jakékoliv pseudoexperty ale nikdy Vám nemohou prokázat úmysl propagovat jakákoliv hnutí, která něco potlačují. Právě proti potlačování práv a svobod je zde zvědavec a my Vás v tom samotného nenecháme. Nejde o nic míň než o svobodu nás všech a zejména našich dětí. Necháme-li si dát facku a neuděláme-li nic dostaneme příště pěstí.

Až bude znám termín a místo prvního stání dejte nám prosím vědět.

194378

29.06.2009 21:33

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Přátelé, § 165 Trestního zákona platí ovšem pro každého z nás,

jean.laroux 94.?.?.?

MUFe nechci kazit vaše vlny ale trestný čin neexistuje dokud není prokázán. Presumpce neviny je zaručena ústavou resp. LZPS. To znamená, že pokud Vám justice neprokáže vinu jste nevinen. Není tedy ani možné soudit někoho za podporování či schvalování TČ, který ještě není prokázán = neexistuje [smích]

Ústava (LZPS) se v mnoha případech současně podřizuje zákonům. Jedná se zejména o hlavu II. vytvářející iluzi občanských svobod. V případě presumpce neviny je však tento bod LZPS jednoznačně zákonům nadřazen.

194390

29.06.2009 21:38

Oficiální vyjádření vydavatele Zvědavce k jeho stíhání

RE: Tak nevím....

jean.laroux 94.?.?.?

Za vším hledej PRACHY. Šoa je velmi výnosný business. Proto je také hříchem jej zpochybňovat. Že mají sionisté velmi propracovaný systém nátlaku na politiky není pochyb. Kde nezaberou peníze zabere výhrůžka společenského znemožnění.

194394

06.07.2009 21:10

Nemístná zvědavost se trestá

RE: Vzkaz pro pana Stworu - pozor na rizenou diskreditaci

jean.laroux 94.?.?.?

Jde o klasickou a vůbec ne novou zpravodajskou metodu. Napsal jste to velmi přesně.


Rozšíří se fakta o reálných událostech. Kopíruje se to čeho si lidé opravdu všímají. To co je prostě UŽ VIDĚT. Do tohoto záměrně kopírovaného kvanta informací se vkládají časované bloky desinformací za účelem pozdější diskreditace. Metodou vkládání desinformací je cílená infiltrace. Ta se nedá většinou identifikovat. V pravý čas se vytvoří AKCE na kterou očekávaně přijde i REAKCE. Ví se o reakci neboť je SOUČÁSTÍ PLÁNU. Přiklad: Akcí je např. trestní stíhání zvědavce. Očekávanou reakcí je celospolečenská vlna odporu. Ve chvíli kdy emotivní vlna kulminuje dochází k agrumentačnímu boji, kde začínají být slyšet NAJEDNOU i informace z druhé strany. Nekorektní informace proniknou k uším věřejnosti. Ve chvíli argumentačního boje jsou aktivovány i implantované desinformace (časované bloky) , které argumentační úrověň "nepřítele" sníží a nakonec jej diskreditují. Jako příklad lze využít "Seznam židů v české kultuře". Někdo jednoduše doloží o jaký "nesmysl" se agrumenty "nepřítele" opírají a celá jeho argumentace je OUT. KDO Z VÁS SI JE JIST, KTERÝ Z JEHO ARGUMENTAČNÍCH PILÍŘŮ JE SKUTEČNÝ ?? ANI NETUŠÍME O KOLIK IMPLEMENTOVANÝCH ČASOVANÝCH DESINFORMACÍSE SE OPÍRÁME !! Další třešničkou na dortu je lokalizace "problémových osob".

"Nepřítel" je ve změti různých informací, konspirací a řízených klamů nucen mnoho faktů ověřovat. Proto je nutno omezit přístup ke zdrojům. Ty co zbydou se označí jako "falěšné" o mediální masáží se takový stav vetkne do obecného povědomí lidu. Jakákoliv argumentace NÁS jakožto "nepřítele" se tak opírá o prostou víru v to či ono. Kohokoliv pak lze nachytat na jakýchkoliv hruškách. Opatrný "Kritik" systému začíná hledat pravdu studiem různých zdrojů což je velmi náročné. Začíná pochybovat o vlastní pravdě protože si uvědomuje, že jeho přesvědčení je čím dál méně "ověřitelné". Pokud si nejste jist nepůjdete do AKCE. Výsledkem takového postupu je pak PASIVNÍ či VÁHAVÝ kritik pohybující se ve světě několika MATRIXů ze kterých si nemůže vybrat, který je ten skutečný. Neuvědomuje si, že MATRIX není skutečný ani jeden.

Jen ti za oponou VÍ. Oni stojí za informačním chaosem. ONI VLASTNÍ INFORMAČNÍ MASMÉDIA = Oni informační chaos tvoří, přesněji řečeno živí jej. ONI jsou mistrem lží.

Existují vůbec nějací ONI ?

I podobný příspěvek jako tento Vás může dostat do transu nejistoty.

Kudy ven z Matrixu ? Existuje Matrix ? Existuje skutečný svět ?

195004

11.07.2009 08:34

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: Svět se mění a s ním i boj mezi křestany a zionisty.

jean.laroux 94.?.?.?

Mluvíme o svobodě projevu ve vztahu k holokaustu.

Svoboda je více či méně omezena v každém systému. Jinak nemůže systém ani existovat. Představte si systém, kde mají pedofilové svobodné právo naplňovat své potřeby.

195422

12.07.2009 19:49

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: Svět se mění a s ním i boj mezi křestany a zionisty.

jean.laroux 94.?.?.?

Pražáku uvedl jsem seznam zemí kde je trestné popírání holokaustu. Trestnost popírání holokaustu je omezením svobody slova. To jsem Vám vysvětlil v druhém příspěvku. Stále to ještě nechápete ?

Co se týče další mé poznámky. V reakci na můj první příspěvek jste uvedl země, kde je také omezena svoboda slova. O tom já se přeci s Vámi nepřu. Naopak jsem uvedl, že svoboda je svým způsobem omezena v každém systému. Na příkladu jsem uvedl proč. Máte s tím problém ?

Jakou svobodu v médiích ve vzahu k žalobě na pana Stworu máte na mysli ? Nemotáte to tak trochu vy ? [cool]

195515

Káva pro Zvědavce

56

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 120 čtenářů částkou 19 700 korun, což je 56 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 1

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 1

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
21,93 Kč
Euro
26,15 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,21 Kč
100 japonských jenů
21,10 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,98 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 642,06 Kč
1 unce stříbra
508,58 Kč
Bitcoin
374 951,67 Kč

Poslední aktualizace: 27.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?