Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 358 příspěveků, 13 různých jmén: <nic>, Alexandr, Alexandr Adler, Brundibár, cz.Greywolf, Danysek, jean.laroux, KK, Libor, Milan 3, milan2, Mrky, poutnik.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Samotný pasivní chip v občankách jako problém nevidím. Naopak bych jej viděl za jistých okolností (viz. níže) jako přínos. Problém je jaké údaje budou o Vás v databázi, k níž se pomocí chipu dostanou různé orgány. Jde i o to JAKÉ orgány se k JAKÝM záznamům dostanou. Samozřejmě se stále bavíme o pasivním chipu, který nevysílá permanentní informace o Vaší poloze jak to umí např. určité RFID chipy.
Implantování jakýchkoliv chipů do těla pochopitelně považuji za naprosto nepřípustné. Není k tomu ani důvod. Pro pasisvní identifikaci máme přeci biometrii. Scan otisků, sítnice apod. Jediný smysl implantovaného chipu může být právě permanentní monitorování polohy. Předpokládám, že tedy implantovaný chip bude mít aktivní formu.

191535

René, RFID chipy jde skenovat. Mluvíme o aktivních chipech. Jsou také různé typy co do dosahu. Označíte zboží na ložné ploše náklaďáku RFID chipem a po průjezdu speciální branou je informace o zboží přenesena do db. Pokud se bavíme o klasických chipech používaných např. v kreditkartách tak ty na větší dálku scanovat nejde. Je třeba si uvědomit JAKÝ chip nám někdo plánuje nacpat do těl nebo např. na občanský průkaz. Klasický chip jaký je v kreditkartách mi vůbec nevadí. Taková občanka může zjednodušit identifikaci a následně spoustu operací. Žijeme v době informatiky a nevyhneme se tomu. Chip který jde scanovat na dálku už bych asi neskousl z důvodů možného zneužití za účelem omezení svobod, ... NO ... i když .... dnes stačí obyčejný mobil aby Vás cestou BTA mohli sledovat s přesností na metry max. kilometry. (dle hustoty zástavby a rozmístění BTA). Chip do těla považuji za útok na osobní svobodu a v případě snahy o plošné zavedení to je na ozbrojený odpor vůči systému.

191648

25.05.2009 07:41

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

Konec svobody v USA

jean.laroux 194.?.?.?

Před Kongresem leží návrhy zákonů na kriminalizaci svobodného projevu na internetu cestou zákona o počítačovém obtěžování.

Pokud platí první dodatek americké ústavy nemůže být podobný zákon přijat. Pokud bude přijat bude konec svobod i v zemi svobody. U nás v ČR ústava nikdy svobodu nezaručovala neboť naše listina základních práv a svobod (na kterou se ústava odkazuje) obsahuje u každé klauzule poznámku, že svobody mohou být omezeny ze zákona. Tak de facto SVOBODY NEEXISTUJÍ. Existuje jen svoboda pro někoho. Pro toho, kdo momentálně drží otěže moci zákonodárné. Jaká sběř tyto otěže drží nyní je myslím každému zřejmé. Bolševičtí ideovládci by bledli závistí.

191853

25.05.2009 08:08

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jean.laroux 194.?.?.?

Nedokážete posoudit zda šlo o válečné zločiny ?
FAJN

Nebylo by tedy správné provést nezávislou mezinárodní komisí vyšetřování ? Myslíte že to Izrael dovolí aby se očistil ? Jen si vzpomenťe na ten humbuk se španělským právníkem.

Pokud proběhne vyšetřování a pokud budou zjištěna pochybení (válečné zločiny) některých velitelů IDF, nebylo by tedy kosher vydat viníky do Haagu ? Nechť tedy soud posoudí zda šlo či nešlo o válečné zločiny ne ? Ať se Izrael očistí [mrknutí jedním okem]

Pokud se Izrael brání vyšetřování a vydání odpovědných osob k mezinárodnímu tribunálu je vina jasná. Z válečných zločinů v tomto případě lze obvinit i osoby na nejvyšších postech.

191854

27.05.2009 10:37

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: Jsme na cestě do pekel

jean.laroux 194.?.?.?

Problém je že skutečně nevíme kdo je tady "nepřítel". Jsou to židé ? Postupně jsme se dopracovali k závěru, že takové zobecnění je na škodu a ne k užitku - viz. nacistická éra. Jsou to sionisté ? Už jsme snad blíže ale není i sionismus takovým nastrčeným terčem ? Kapitalisté ? Těžko, poučili jsme se z komunistického tažení proti nim. Tak Bilderbergové ? No třeba jsme blíž, ale opravdu za nimi nestojí ještě někdo jiný a neviditelný ?
Odpor se vždy v dějinách obrátil vůči NASTRČENÝM a SKRYTÍ nakonec nejen že zůstali nedotčení ale ve výsledku ještě více vydělali a upevnili svou moc.
Podle mě není jiné cesty než počkat až se ONI odmaskují. Pokud se tedy odmaskují. Odpor vůči NWO je možná realizovatelný až v době kdy bude NWO zaveden a naplno se projeví.
Do té doby je třeba sbírat síly a shromažďovat informace, ke kterým v budoucnu nemusí být přístup.

192034

Myslím, že segregace (oddělování) lidí (menšin či většin) je z principu příčinou mnoha problémů. Ať již je někdo oddělován či se sám z nějakého důvodu odděluje. Může se jednat o separaci do ghet, diaspor či ideových proudů.
Může dojít k různým variantám např :

MINORITY
1)Skupina se sama ze své vůle separuje a uzavře do diaspory z důvodu vědomí vlastní výjimečnosti. Majoritou je pak vnímána pochopitelně negativně a tady je podhoubí vzniku různých anti...ismů.
2)Skupina je separována majoritou (systémem)do gheta (oddělených tříd atp.) Sama pak přijímá utlačovatelský kompex a z něj vydíráním těží na majoritě výhody. Takováto separace pak pochopitelně nenutí minoritu INTEGROVAT SE, protože tak by přišla o všechny výhody. Musela by se začít více snažit.

MAJORITY
1) Majorita na první pohled separována být nemůže protože drží v systému otěže moci. Je to ale jen na první pohled. Mocenské prvky v plutokracii mohou cestou médií definovat majoritu cestou zobecnění jak např. RASISTICKOU. Zde dochází také k separaci, kdy je cíleně vytvářeno špatné svědomí většiny s cílem omezit kritické hlasy. Plutokracie se pak může krýt za různými minoritami. Může kritiku mířící jejím směrem označovat za xenofobní, rasistickou, antisemistskou atp.
2)Majorita se může separovat sama v tzv. ochraně před "škodlivým vlivem" menšin. Zde jsme již u čisté eugeniky a rasismu.

Myslím, že ve svobodné společnosti má jakékoliv etnikum, ideová skupina apod. PRÁVO na separaci. Něco jiného je pokud tlaky k separaci přichází z oficiálních míst, které by měli měřit všem stejně a bez ohledu na JAKÉKOLIV odlišnosti.

192059

28.05.2009 07:59

Šaškárna se „segregací“ na základní škole ve Valašském Meziříčí

RE: Můj názor

jean.laroux 194.?.?.?

Myslím, že jde jen o nepochopení.

K první nejasnosti: Pokud jste příslušníkem minority a využíváte výhod, které Vám v této souvislosti systém nabízí tak nemáte potřebu vyvinout energii ke studiu, rekvalifikaci, práci. Je pro Vás více motivující čerpat výhody a vydírat majoritu slovy jako "rasismus" atp. Pokud na Vás úřady přestanou hledět odlišně než na ostatní, pokud Vám nebudou média a politici připomínat jak jste odlišní, pak se buď přizpůsobíte (INTEGRUJETE) nebo můžete jít žebrat (případně se vystěhovat někam, kde Vás ještě neznají a nechají si zneužívat vlastní sociální systém). Jste jen člověk jako kdokoliv jiný, žádný róm atp.

K druhé nejasnosti: Souhlasím, že minorita či majorita má právo se separovat. Je to jako s kluby. Založíte si klub basketbalistů a nebudete do něj přijímat přeci rybáře, kteří basketbal v životě nehráli. Je to Vaše volba a domluva s ostatními na společných pravidlech. Něco jiného je ale separování se z VLASTNÍ VŮLE a separování z pozice OFICIÁLNÍCH institucí. Příkladem je právě případ se školou. Pokud si založíte SOUKROMOU školu pro neromy a budete si ji sám sponzorovat, máte právo rozhodovat o tom kdo tam bude a kdo nebude chodit. Stejně tak si přeci vlastní školu mohou založit i romové. Pokud jde o státní školu je separace aktem oficiálním a je v rozporu s pravidly rovnosti. Prostě a jednoduše dělit děti ve státní škole na romy a neromy je popřením všech zásad rovnosti.
Rasistický atribut zde přichází v podobě zdůvodnění separace pomocí tezí o rasové nadřazenosti. Pokud je proklamovaným důvodem separace jen ŠPATNÁ zkušennost s mentalitou a jednáním jisté minority o ŽÁDNÝ RASISMUS NEJDE !!!

192095

28.05.2009 08:05

Šaškárna se „segregací“ na základní škole ve Valašském Meziříčí

RE: Můj názor

jean.laroux 194.?.?.?

Dnes se neustále přetřásá tzv. MULTIKULTURALISMUS. Já osobně jsem ze subjektivního pohledu multikulti-liberál. Je mi osobně jedno jestli se nějaký příslušník jedné rasy mísí s příslušníkem rasy jiné. Je to jeho svobodná volba. Proti eugenice zde stojí biodiverzita. Já osobně z biologického pohledu nevidím důvod proč by pro druh Homo Sapiens mělo být mísení ras problémem.

Je zde ale i pohled systémový. Pokud integrujete minortu do majority PROGRAMOVĚ, důsledkem je většinou OSLABENÍ systému. Zde je podle mne stejně škodlivé programové bránění integraci jiných kultur i programová podpora této integrace. Jakýkoliv tlak v tomto směru je podle mne špatný. Programová podpora může být zdůvodněna různě např. pomoc obyvatelům chudých zemí, politický azyl tj. politická podpora. Může jít i o argumenty ekonomické např. import levné pracovní síly. Ve všech případech v důsledku systém slábne a ztrácí na dynamice v porovnání s těmi, kteří tak liberální v importu cizích kultur nejsou. Jako příklad mohu uvést smečku tažných psů. Snad se nikoho nedotknu. Pokud do dobře sehrané smečky zapřáhnete vlčáka, který není adaptován na prostředí, stravu atp. který není vycvičen v kooperaci s ostatními tažnými psy dosáhnete jednoznačně snížení efektivity smečky. Psi prostě už saně nepotáhnou jako dříve. Budou ňafat a útočit na nového člena a je otázkou zda-li se časem vůbec přizpůsobí. Okolní sehrané smečky budou kolem Vás svištět a Vy zůstanete někde vzadu přestože jste dříve patřil mezi špičku. Není lepší dát dohromady nevycvičené psy a vycvičit je společně v jejich vlastním prostředí?
Pokud už jsou příslušníci cizích kultur v naší společnosti přítomni, musíme se s tím nějak poprat a snažit se je integrovat. Začlenit je do fungujících "smeček" i za cenu zpomalení jejich efektivity. Pokud ještě příslušníci cizích kultur ve společnosti přitomni nejsou je hazardem snažit se je nějakým způsobem programově importovat.

192096

28.05.2009 14:36

Šaškárna se „segregací“ na základní škole ve Valašském Meziříčí

RE: Jestliže platí

jean.laroux 194.?.?.?

Pokud si židé založí vlastní školy a platí si je SAMI !!! bez příspěvku státu je to naprosto kosher i pro mne. Stejně tak je to za STEJNÝCH podmínek OK v případě rómských, slovanských, křesťanských (bílých) a jiných škol. Pokud ALE takovou segregační školu sponzoruje stát z peněz všech daňových plátců a poplatníků je to nepřijatelné. Pokud pak stát podporuje jen NĚJAKÉ takovéto menšinové školy je to neuvěřitelná drzost ze strany jak státu tak menšinových lobistů. Jednoznačně jde o zneužití pravomoci veřejného činitele a každý kdo z VEŘEJNÝCH prostředků přispívá na menšinové školy by měl okamžitě skončit za katrem.
Btw. Ví zde někdo jaká pravidla platí v praxi pro vkládání informací na Wikipedii, která se čím dál více stává všeobecně akceptovanou encyklopedií poznatků ? Opravdu zde může vkládat své závěry a poznatky kdokoliv ?? Můžu tam třeba i já vložit nějakou tu svou konspirační teorii o mimozemšťanech a prohlásit ji za fakt ? Nikdo mne nezcenzuruje ? Aby nakonec poznatky nepřikrášlovali jen někteří samozvaní odborníci [oči v sloup]

192167

28.05.2009 14:45

Šaškárna se „segregací“ na základní škole ve Valašském Meziříčí

RE: Jestliže platí

jean.laroux 194.?.?.?

Pokud Vám nefunguje link je zde ještě jednou: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Wikipedist%...

192172

28.05.2009 15:02

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Demokracie???

jean.laroux 194.?.?.?

Demokracie je vláda lidu. Lid má teoreticky vládnout skrze své volené zástupce. Ti však prokázali, že vůli lidu ignorují. Označují lid jako nekompetentní. Upírají mu právo na referendum zejména v otázkách kdy je většinový názor dle různých průzkumů v zásadním rozporu s názorem vlády. Příkladem je kauza Radar či LS. Tím zástupci, kteří systém utváří prokázali, že lid jejich cestou nevládne. Zneužili důvěru, kterou jim lid svěřil. Abychom mohli definovat charakter společenského systému zbývá zodpovědět otázku kdo tedy vládne skrze námi zvolené zástupce.

Jsou-li sami zastupitelé těmi kdo v ČR vládne jde o Oligarchii.

Vládnou-li skrze zastupitele lobisté a úplatkáři(čti lidé s penězi a potřebou o prosazení svých zájmů) jde o PLUTOKRACII - ploutos (bohatý) a kratein (vládnout). Tedy jde o jistou formu oligarchie.

Myslím, že se nacházíme v plutokratickém systému.

192191

28.05.2009 15:38

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Vajdření z Facebooku3

jean.laroux 194.?.?.?

No já bych se zase až tak nebránil myšlence, že "vajíčkové akce" jsou promyšleným předvolebním tahem a ne jen spontánní reakcí. Nedávné průzkumy zakončené vyslovením nedůvěry vládě, na straně jedné poukázaly na chyby ze strany ODS (zelených) ve vztahu k voličům a na straně druhé prezentovaly vzrůstající preference ČSSD. Mnoho nerozhodnutých má tendenci se přidávat k "silnějšímu proudu" na základě "obecných" sympatií pokud si sami nejsou schopni vybrat na základě nabídky stran. Že v programech stran založených na populismu a urážení opozice není moc z čeho vybírat je zřejmé.
Pro vítězství takových stran je pak nezbytné pokusit se manipulovat nerozhodnou veřejnost pomocí např. průzkumů, které ukazují falešný (zkreslený) a účelový obraz preferencí. Manipulovat veřejnost mohou i pomocí jiných metod k ovlivnění nerozhodnutých. Právě takovou metodou může být "vajíčková aféra". Ta symbolizuje, že VEŘEJNOST je proti ČSSD a tím de facto popírá dřívější zkušennost s růstem preferencí ČSSD. Sympatie nerozhodnutých se tak částečně opět přelévají na stranu druhé z alternativ tj. ODS (zelených).

Ne netvrdím, že to tak je ! Ale může to tak být. Jen spekuluji. Pochopitelně odpor vůči ČSD může být i skutečný "z lidu" a spontánní. Je několik předvolebních chyb, které ČSSD udělala a to se jí může momentálně vymstít. Příkladem jen namátkou může být návrh na stanovení min. hranice alimentů. Navržené částky jistě pobouří mnoho můžů a dokonce i žen rozvedených mužů, kterým se zvednou výdaje z celkového rodinného rozpočtu. Dalším příkladem může být nešťastné šrotovné. Populistické návrhy ČSSD typu Rathovy poplatkové estrády padají jako přezrálé hrušky ze stromu. Navíc je zde paměť národa a vědomí, že ČSSD je bandou, která se od arogantní ODS v zásadě neliší. Viz. kauzy z minulého volebního období typu Kapsch (mýtné brány) atp.

Rozhodně si myslím, že si ČSSD svá vejce zaslouží stejně jako kluci a holky od modrých či zelených. Na stranu druhou mi takováto prezentace nesympatií přijde dost nekulturní až primtivní.

192200

29.05.2009 07:47

Skutoční nenávistníci

RE: Super clanek ...........

jean.laroux 194.?.?.?

Jakákoliv snaha o revizi oficiálně udávaného, modlářského čísla 6 000 000 je podle § 261a zpochybňováním holokaustu.

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Na pár diskuzích jsem poukázal na paralely mezi holokaustem a současnou genocidou ze strany Izraele vůči Palestincům. První argumenty, které přednáší obhájci Izraelské politiky se nesou v duchu Vašeho zdůvodnění. "Jak Jeane může docházet v Palestině ke genocidě, když počet Palestinců roste ?" Na základě tohoto argumentu mi má dojít, že vlastně k žádné genocidě nedochází. Izrael nesrovnává bagry se zemí Palestinské domy, nevytlačuje původní obyvatele z jejich domovů, IDF nezabíjí neviné ženy a děti. Prostě pohoda a láska k bližním kam se podíváš. Jde jen o obranu vůči zlým teroristům.

No podle mne JDE o jasné zpochybňování až popírání holokaustu. Je tu jen jeden drobný rozdíl ve vztahu k zákonu. § 261a považuje za trestné pouze zpochybňování nacistického či komunistického genocida. Genocidum Izraelské, Americké či jiné druhy humanitární genocidy jsou OK a zpochybňovat je lze bez omezení. § 261a jasně deklaruje, že je nástrojem TENDENČNÍM a ROZHODNĚ není v souladu s obecnými pravidly humanity.

192265

29.05.2009 13:38

Šaškárna se „segregací“ na základní škole ve Valašském Meziříčí

RE: Jestliže platí

jean.laroux 194.?.?.?

Jo Kozorohu. To je přesně to o čem mluvím. [oči v sloup]

192296

16.06.2009 09:55

Plat 300 milionů ročně

Je to LOGOCKÉ

jean.laroux 194.?.?.?

Proč tyto celebrity berou tolik kolik berou ?

Inu UMÍ.

Ti co umí zvedají popularitu svého klubu. Pokud je klub viditelný cena REKLAMY, jež klub zprostředkuje je pochopitelně mnohem VYŠSÍ.

Proč je reklama dražší u renomovaných klubů?

No protože přiláká více klientů. Ti budou nakupovat Nestle čokoládu, protože Célebrita má na tričku nápis Nestle. Je to Hooodně prodané čokolády [smích]

A tak se občan naučí na reklamu. Konzumuje reklamu a kupuje na jejím základě zboží. Volí na základě reklamy strany .. svobodně pochopitelně a na základě reklamy si vybírá své hodnoty .. také zcela svobodně.

Halt ten co má PENÍZ zaplatit reklamu má moc ovládat myšlení a životy lidí.

Ne, nic proti reklamě. V podstatě je zcela přirozená. I takový chvost páva je svým způsobem takovou reklamou.

Jenže ! Jak babička říkávala. Všeho s mírou hochu !

Jak tedy udržet míru své závislosti na reklamě ? Co má tedy smysl ? Co je pro nás efektivnější ? Snažit se zakázat reklamu nebo se naučit ji až tak NEKONZUMOVAT ? Trénujme raději svou vůli místo zbytečné závisti [mrknutí jedním okem]

193393

17.06.2009 08:07

Plat 300 milionů ročně

RE: mimo nazor

jean.laroux 194.?.?.?

Hulím si hulím a občas se i zamyslím. Mám hulit ? Někde jsem četl, že hulení způsobuje ... už jsem zapoměl co... [smích] No to je fuk, ještě jednoho jointíka [cool]

CANABIS MAKES ME HAPPY [velký smích]

193467

18.06.2009 13:02

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

jean.laroux 194.?.?.?

Takto je postavena celá Listina základních práv a svobod a zejména Hlava II dotýkající se lidských práv a základních svobod. Ve většině resp. ve všech ustanoveních mluvících o svobodě je zde dána možnost omezit svobody zákonem. Legislativci tak mohou KDYKOLIV, BEZ OMEZENÍ a bez nutnosti referenda omezit JAKÉKOLIV svobody. Je-li tedy u moci strana, zájmová lobistická skupina v pozadí či rovnou "diktátor" může si velmi rychle a zcela v souladu s ústavou přizpůsobit legislativu tak, že omezí svobody dle svého zájmu. V praxi přizná svobody jedněm ale druhým je nepřizná. Zpochybnění zločinů (genocidy) nacismu či komunismu je trestné ale zpochybňování genocidy jiné (minulé či současné) je v pořádku. O tom, že takovéto tendenční zákony jsou již v našem trestném řádu víme. Dá se tedy odvolávat na Listinu základních práv a svobod ? Odpověď je NIKOLIV !! Celá tato listina je IDEOLOGICKÝ PODVOD a nemá absolutně žádnou hodnotu. Ústava a Listina základních lidských práv a svobod na kterou se ústava odkazuje musí stát nad zákonem a ne naopak. Archaickým vzorem může být 1. DODATEK Ústavy spojených států amerických. Mám však obavy, že i tento v USA samotné ztrácí dech viz poslední obrázek.. .

193578

18.06.2009 13:45

Dôkaz o izraelskom úsilí destabilizovať Irán

RE: .

jean.laroux 194.?.?.?

Výše uvedený odkaz na web watchtower nás vede ke svědkům Jehovovým. Jistě znáte sám ty postavičky z různých nároží nebo rovnou vyzvánějících u Vás doma a vnucující Vám svou Strážnou věž (watchtower) nebo Probuťte se. Pokud si projdete historii této sekty nemohou Vás nenapadnou souvislosti. No ale třeba je Ruiterovo dílo jen antisemitskou propagandou. Kdo ví. Máte právo si jako svobodný člověk prostudovat různé zdroje a nakonec si udělat SVŮJ vlastní názor čemu uvěříte.

193585

18.06.2009 15:16

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: Děkujeme Vám pomatení náckové.

jean.laroux 194.?.?.?

Lukáši na Vašem příspěvku je krásně vidět jak může být člověk zmanipulován systémem. Národní odpor či Dělnická strana jsou skupiny osob, mezi kterýni se jistě najdou jednodušší lidé upřednostňující rychlé a jednoduché řešení vedoucí k bezpráví. Snad i celkový image, který nám o těchto uskupeních předkládají média je velmi blízko realitě. Je to jako např. s romy. Jistě jsou mezi romy slušní a pracovité lidé ale VĚTŠINA ?? ... (stačí si najít pár statistik). Kolik procent romů v porovnání s neromy je ve vězení. Kolik procent na sociální podpoře atd atd. Ne nechci mluvit o kvalitě nebo nekvalitě romů. To o čem mluvím je princip podle kterého vzniká obecně vnímaný IMAGE !!! určitého uskupení lidí. Jde o statistický obraz utvořený vnější zkušenností s jednáním majoritní části dané skupiny (většiny subjektů té skupiny). Stejně tak tedy může být pohled na DS či NO reálný. Třeba jsou ty strany opravdu zvětšiny plné holohlavých nácků, kteří by nejraději "nebílé" nahnali do koncentráků. Třeba. Zamyslete se. Opravdu tomu obrazu, který Vám noviny, TV Nova a další média až "přehnaně trapně" VNUCUJÍ věříte ???? Odpovězte sám sobě na několik otázek:

1. Viděl jste jiné obrázky tzv. extrémistů než ty doslova "PŘECPANÉ" různými symboly ?
2. Slyšel nebo četl jste někdy necenzurovanou verzi jejich myšlenek nebo spíše znáte jen cizí tvrzení o jejich názorech (cizí selektované interpretace jejich názorů)?
3. Mohl byste se s nimi setkat abyste zjistil o CO JIM JDE bez toho aniž by Vás někdo zařadil do jejich šiku ? Aby Vás někdo legitimoval a archivoval údaje o Vás v policení databázi ?

Dalo by se vymyslet ještě spousta dalších otázek, které nezaujatého člověka napadnou při sledování zpravodajství související s touto kauzou. Když po mě komunisté chtěli abych podepsal antichartu první co mě napadlo bylo, že bych si rád přečetl tu chartu proti, které se mám podepsat. Co myslíte, že mi odpověděli ? Koukali na mě jako na nepřítele státu. JAK SI MOHU DOVOLIT jim nevěřit, že je charta špatná ??? Jak mohu pochybovat ?? Nezdá se Vám, že je to nyní podobné ?

Nechci po Vás abyste s nimi sympatizoval. Vůbec ne !! Jen se zamyslete. Nechybí Vám pro uvoření si Vašeho VLASTNÍHO názoru úplné informace z DRUHÉ STRANY ?

193594

18.06.2009 15:19

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: Děkujeme Vám pomatení náckové.

jean.laroux 194.?.?.?

Opravdu si myslíte, že systém bojuje s extrémismem (tj. těmi myšlenkami které vedou k různým genocidám)? Nemyslíte si spíše, že vede boj jen se symboly ? Proč nikdo s nimi nediskutuje a neomlátí jim jejich extrémistické názory o hlavu ? Vždyť to je přeci nejjednodušší způsob boje z extrémismem. Vyvrátit základní pilíře extremistických ideí v OČÍCH veřejnosti pomocí veřejné diskuze (veřejné ztrapnění protagonistů). Místo toho jsou jejich názory cenzurovány. Je poukazováno pouze na symboly, kterými se prezentují. Pokud symboly chybí jsou uměle vytvářeny a mediálně vnucovány. Proč se proboha někdo otevřeně nepostaví těm zmíněným konspiracím a teoriím a nerozbije je ?

Řeknu Vám proč. Pro diktátorský systém je existence extrémismu velmi vítaná. Systém potřebuje OCEJCHOVANÉ spolky (škatulky) do kterých by mohl soustředit všechny své kritiky a tak je eliminuje. Jděte demonstrovat za svobodu slova. Postaví kolem Vás pár manekýnů v bombrech, cvak .. a jste v davu nácků. Jste tedy nácek. Že jste sem přeci přišel s jinými myšlenkami ? Koho to zajímá .. Pro diváky TV Nova jste nácek [mrknutí jedním okem]

193595

19.06.2009 07:53

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

jean.laroux 194.?.?.?

Také šlo jen o příklad a proto bylo srovnání poněkud krkolomné [smích]

Věta: Svoboda má končí tam kde začíná svoboda druhého je velmi zajímavá. Na jejím základě lze říci, že mé právo vyslovit svobodně svůj názor přestává platit pokud se tento můj názor dotýká svobod druhého. Co to znamená v praxi? Řeknu-li názor, který může např.v někom vyvolat nenávist, může se dotknout citů etnika či může zpochybnit historicky zdogmatizovanou pravdu dopuštím se útoku na svobody v zákoně zmíněných jednotlivců či skupin. Platí to univerzálně ? Rozhodně ne. Platí to jen v rozsahu definovaném zákony a to ještě velmi sporně. Vyvolat nenávist vůči např. semitům (čti židům), vůči černochům atp. je dle TZ trestné. Paragraf však pomíjí fakt, že mezi SKUPINY osob patří např. i nacisté, neonacisté či bolševičtí kati. Zde se jaksi s vyvoláváním nenávisti počítá přestože TŘ nezná pojem nenávist OPRÁVNĚNÁ či NEOPRÁVNĚNÁ. Ve smyslu věty "svoboda má končí .. atd." pak by teoreticky měla končit má svoboda kritizovat bezpráví tam kde začíná svoboda druhého toto bezpráví realizovat či propagovat. Dostáváme se do stavu kde se ukazuje dvojsečnost zmiňované fráze a proto bych byl velmi opatrný při jejím používání [mrknutí jedním okem]

Ústava (jejíž je LZPS) součástí je nadřazena zákonům. Pokud se však zásady v ústavě obsažené souběžně podřizují zákonům dojde k logické (právní) smyčce a zmiňované ústavní zásady ztrácí na svém smyslu. Takto bych ohodnotil většinu hl. II LZPS a pochopitelně i společná(výjimková)ustanovení obsažená v hl. VI. Dá se říct, že svobody, které nejsou nad zákonem ale staví se samy pod zákon jsou KDYKOLIV anulovatelné legislativci bez možnosti zpětné vazby ze strany LIDU (např. referendem)! Takové svobody pak jsou zaručeny pouze relativně, dočasně, výhledově nazávazně a to v případě svobod znamená, že de facto zaručeny vůbec nejsou.

193651

19.06.2009 08:01

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

jean.laroux 194.?.?.?

Zajímavý paradox vzniká v poslední době i v případě situace s návrhem zákona podle kterého již nebude mít řidič možnost odepřít výpověď a vymluvit se na osobu blízkou. V zdůvodnění návrhu se objevují právní nesmysly ve smyslu tvrzení, že zákon stanoví ve kterých případech bude občan muset podat výpověď. Toto je pochopitelně naprosto nesmyslné protože nad uvedenými zákony bude stát ústava a LZPS ve které je v hl. V čl.37 garantováno právo odepřít výpověď pokud by došlo k ujmě mé nebo osoby blízké. Tento článek není zpětně zákonu podřízen ani v čl VI. (viz. svobody výše). Nelze tedy přijmout uvedené zákony bez předchozí změny LZPS. Já osobně, uvažujíce selským rozumem, vidím jednoznačný motiv odepření výpovědi ve snaze vyhnout se odpovědnosti. To je však jen selský rozum. Jak takovou odpovědnost vynutit ? Budeme po vlastnících (provozovatelích) vozidla požadovat náhrady plynoucí z odpovědnosti z vlastnictví a zebezpečení vozidla ? Řekneme tedy. "Nepodáš výpověď ? Fajn ..ale pokutu stejně zaplatíš protože jsi vlastník a odpovídíš za to jak byla tvá věz použita, pokud neprokážeš, že byla použita proti tvé vůli" .. Nemusí jít jen o pokutu jako trest za přestupek ale může jít i o nepodmíněný trest v souvislosti se spácháním TČ. Někdo může být třeba Vaším vozem (ale třeba i psem, zbraní atp.) usmrcen. NELZE tedy někoho pokutovat nebo jinak trestat bez toho aniž mu justice nejdříve dokázala VINU ve smyslu presumpce neviny zaručené LZPS v hl.V čl.40 (hned o tři odstavce pod čl.37). Takový postup by totiž byl v rozporu s čl. 40 neboť by uplatňoval presumpci VINY. Tzn. "Někdo byl tvým autem přejet .. vypovídej !.. Nevypovíš a odkážeš se na čl.37 ? .. fajn ale stejně tě odsoudíme tj. NEPROKÁŽEŠ-LI, že jsi nevinen jsi tedy VINEN a přijmeš trest.

Ústava jak se zdá dostává na (_(_). No není to jen u nás .. i dodatky americké ústavy budou muset doznat podstatných změn např. v souvislosti s právem držet zbraně. Necháme-li si zprznit ústavu jejím podřízením výkonné právní legislativě, ztratíme veškerá ústavní práva. Svobody jsme již tady u nás ztratili dávno.. resp. nikdy jsme je ve skutečnosti nezískali.

193652

22.06.2009 08:06

Dopis z Izraele Slovenské národní radě - provokace?

Dílo jednotlivce nebo řízená hra ?

jean.laroux 194.?.?.?

Toto je pochopitelně provokace. A to ještě dost průhledná. Snad by se dalo říct, že má někdo v úmyslu zhanobit židy před slovenskými poslanci ale to by tito poslanci museli být naprostí hlupáci, aby na to skočili.

Je to až tak transparentě průhledné jako otázky v rozhlasových soutěžích typu: Jakou barvu má bílý sníh ?? A) Bílou B) Červenou ..

Je to až tak MOC průhledné jako by se někdo snažil o manipulaci v třetí vnořené úrovni. Třeba to má vypadat, že se protlačováním židů (1.úroveň) někdo snaží zhanobit židy (2.úroveň) aby došlo k očekávanému (cílenému) prokouknutí a ve finále byli zhanobeni údajní (všichni možní, potenciální) zhanobitelé židů(3.úroveň). [cool]

No ... Třeba to má i čtvrtou nebo pátou úroveň .. [oči v sloup] [velký smích]

193794

22.06.2009 08:46

Osmnáct kritických postřehů z USA

Zdravé potraviny - viz. 17.bod

jean.laroux 194.?.?.?

Při čtení bodu 17. mě napadla jedna souvislost. Tady u nás v ČR je neustále čím dál více potravin s nápisem "BEZ CUKRU", "BEZ KONZERVANTŮ", "BIO VÝROBEK" atp. Je to jistě hezké, že na nás výrobci tak myslí a odstraňují rizikové přísady z potravin. Kdyby jen ty potraviny zůstaly tak čisté.... Začal jsem v poslední době číst složení výrobků. Jsem něco jako ty maminy co si chtějí udržet štíhlou linii a tak studují obsah cukru, tuku a kalorickou hodnotu na obalech. Já tam hledám "éčka" a můj oblíbený ASPARTAM. Ne, že bych byl přítelem cukrů ale výsledky některých klinických studií mi prostě nedají a raděj to sladké náhradní "svinstvo" do sebe a hlavně do dětí cpát nebudu. Povšiml jsem si, že pokud je něco EXTRA levné nebo FIT, SUGARFREE, PRO LINEA atp. je většinou TAM. Výrobci si už klesajícího zájmu o aspartámek možná povšimli a tak do složení píší klasický nebo glukózový cukr. Někde až dole je pak i aspartam. Prostě multisladidlový výrobek, který se má tvářit jako bez umělých sladidel. Na co ho tam jen CPOU, když už tam nacpali cukr ?? To mi nejde do hlavy. ASPARTAM je už skoro všude. Předevčírem jsem ho objevil i v instatním prášku z lékárny na vykašlávání Mucobene. Že by byl potřeba k vykašlávání ? .. HM jestli oni ho kuci a holky z Monsanta nakonec neimplantují i do svých "výrobků" .. třeba brzy porostou GM plodiny už rovnou s Aspartamem [bliji]

193796

24.06.2009 13:02

Izraelská mluvčí: Kontrolujeme hloupé Američany

RE: Tahle zprava uz tu byla

jean.laroux 194.?.?.?

Co uděláte pokud nepřítel nevytváří dostatek hoaxů, díky nimž z něj lze udělat HLUPÁKA ? Vytvořte je sami. Sami proti sobě tvořte hoaxy a šiřte je přímo v řadách nepřítele. Mnozí z davu nepřátel se jich chytí a pak již bude velmi snadné nepřítele veřejně zdiskreditovat jako CELEK [mrknutí jedním okem] [cool]

193925

26.06.2009 08:09

Nový strážce myšlenek

Trocha tolerance

jean.laroux 194.?.?.?

Zase bych ten životopis tak nedémonizoval. V daných dobách existoval přesný mustr (se vzorem) podle kterého se měly psát životopisy. Pokud někdo usiloval o funkci u tajných služeb musel se držet schématu. Pan Komorous byl jistě v té době přesvědčeným marxistou, který si uvědomoval ZLO IMPERIALISMU (btw. i zde se o něm hodně píše) a ve ideálech socialismu a komunismu viděl ideové východisko. Nyní je již poučen, že žil v bludu a velmi si uvědomuje ZLO KOMUNISMU A EXTRÉMISMU [cool] [smích] Nu .. Koho chleba jíš ..

I v dnešní době existují podobné mustry a vzory životopisů. Kdo prošel martýriem bezpečnostních prověrek na NBÚ mi dá jistě za pravdu, že průnik do nejniternějšího soukromí člověka je v dnešní době ještě mnohem důkladnější než dříve. Je to kvůli bezpečnosti .. přeci .. že [mrknutí jedním okem]

Nechme životopisy být. Pokud někdo něčemu věřil a pohyboval se v nastavených schématech je to bod v cestě jeho vývoje. Každý procházíme nějakými body. Pokud se totéž děje dnes je to naprosto pochopitelné. Jen si říkám, že zkušennost s ohýbáním myšlení nabytá v minulosti by už některé lidi mohla přimět k tomu, aby začali myslet nezávisle a ne OPĚT dle stranických či ideologických příruček.

194032

29.06.2009 13:21

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

Podpora

jean.laroux 194.?.?.?

Máte mou plnou podporu Vladimíre.

194271

29.06.2009 14:25

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

Je to hnus

194.?.?.?

Pokud někdo zveřejní nějaký článek může to mít různé důvody. Může se s názory v článku ztotožňovat, pochybovat o nich nebo může chtít jen vyvolat diskuzi na uvedené téma. Bylo vydání knihy Mein Kampf podporou nacismu ? Pokud ti, kteří VYTVOŘILI verzi o 6 miliónech obětí skutečně za svou verzí stojí, nechť přijdou a argumenty zveřejněné v článku popřou. Copak je PROBOHA !!! jen uveřejnění nějakého názoru automaticky zpochybňováním nebo dokonce popíráním něčeho ?? To mají lidé skutečně tak vymydlené mozky, že to vše berou jak je jim to servírováno ?

Jsem pro svobodu projevu. Veřejně prohlašuji, že paragrafy 198 a) nebo 260 či 261 TZ jsou ostudou našeho práva. Prohlašuji, že ústava nám cestou LZPS ŽÁDNOU svobodu nezajišťuje protože ji současně podřizuje HLOUPÝM zákonům. Každý názor má-li být podpořen nebo popřen musí být nejdříve zveřejněn. Nesmí být cenzurován. Chceme-li po někom, aby řekl, že Mein Kampf je dílem zvráceného fanatika musíme mu dát možnost si tu knihu přečíst. Chceme-li aby někdo podepsal antichartu měl by číst nejdříve chartu. Chce-li někdo podpořit oficiální verzi holokaustu a tvrdí-li, že Cassidiho dílo je lež měl by nechat ostatní aby si to dílo přečetli. Ten dotyčný kdo Cassidiho knihu za lež označil ji přeci nejdříve musel číst také ne ? Nebo jsou vyvolení, kteří mohou ZÁVADNOU literaturu číst a všichni ostatní jsou tupci, které by závadné dílo mohlo svést na špatnou cestu ?? Kdo nám vnucuje tyto odporné hodnoty typu "Neověřuj si, nehledej, věř naší verzi a bez otázek jinak jsi EXTRÉMISTA popř. jiná špína" ?

Je mi z této siobolševiky ovládané společnosti na [bliji]

194285

29.06.2009 14:34

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Přátelé, § 165 Trestního zákona platí ovšem pro každého z nás,

jean.laroux 194.?.?.?

1. Pan Stwora ještě nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin. § 165 Schvalování trestného činu se na nás zatím tedy nevztahuje.

2. Pokud dojde k nějakému odsouzení půjdu osobně udat neboť práci pana Stwory PLNĚ PODPORUJI. Zločinému režimu je NUTNÉ se postavit. Kdo tak nečiní je zrádcem a kolaborantem.

194286

29.06.2009 14:35

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Je to hnus

jean.laroux 194.?.?.?

Omlouvám se, vypadlo mi přihlášení. Proto je tento příspěvek bez podpisu. Jean Laroux

194287

29.06.2009 14:47

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Pravda jim nevoní

jean.laroux 194.?.?.?

Doufám, že tu Vladimír zveřejní datum a místo prvního stání. Na ten den navrhuji uspořádat demonstraci přímo před soudem. Já tam budu.

194289

30.06.2009 12:32

Oficiální vyjádření vydavatele Zvědavce k jeho stíhání

RE: Tak nevím....

jean.laroux 194.?.?.?

Klasika. Za chvíli se bude už i ve školách učit, že v koncentračních táborech byli pouze židé.

194484

30.06.2009 13:37

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Protestuji proti zvůli postkomunistické justice.

jean.laroux 194.?.?.?

Malinko bych Vás poopravil. Zákony o kterých v souvislosti s LZPS mluvíte protiústavní nejsou. Ústava totiž deleguje výklad lidských práv a svobod na zmíněnou listinu, kde je v každé klauzuli(hlava II.) týkající se svobod uvedena věta, která podřizuje poskytnuté svobody zákonům. Máme tedy v praxi zákony jako např. 198, 260, 261, které výslovně svobody omezují ve prospěch určitých skupin.

Alternativa k této ZPRZNĚNÉ české LZPS potažmo ústavě je první dodatek ústavy americké, který jednoznačně ZAKAZUJE vydávání jakýchkoliv zákonů, které by lidské svobody jakkoliv omezovaly.

Z toho plyne fakt, že "vyčůránci" už těsně po sametové revoluci uzpůsobili (pozohýbali) nejen zákony ale i ústavu ve svůj prospěch.

S pojmem fašismus bych byl opatrný. Tady by Vás asi nějaký expert dostal, nicméně souhlasím, že v určitých projevech je současný režim tomu fašistickému velmi podobný. Fašismus stál proti individualismu, socialismu a liberalismu. Stavěl zájem skupiny (státu, národa) nad zájmy jednotlivců a pro prosazení vnějších zájmů státu razil myšlenku války. V dnešním režimu je individualismus a národní jednota (pocit vlastenectví, nacionalismus) hodnocen jako hřích a masy jsou zpracovávány k podřízení se vyššímu nadnárodnímu celku (EU, NWO). Dá se říct, že pro tento účel vzniká samostatná mezinárodně-politická morálka (podpořená silnou mediální propagandou) s vlastními pravidly přesne v duchu Machiavelismu. Co je dobré pro NWO (nyní zatím EU) je dobré pro všechny. Zde je patrný jistý průnik současnosti a fašistických ideí. Co se válečných tažení ve jménu říše týče najdeme paralely s fašismem i zde.

V tom, že s touto "tyranií" je nutno bojovat s Vámi souhlasím beze zbytku. .. Pokud si necháme sr..t na hlavu dovolí si ONI příště víc. REZISTENCE je nutná a to PRÁVĚ NYNÍ. V budoucnu by to mohlo být ještě mnohem těžší. Těžší pro naše děti.

194497

30.06.2009 13:49

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: LIDI, TAK CO UDĚLÁME ????

jean.laroux 194.?.?.?

Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanové zákon.


Pokud se začtete pozorně tak zjistíte, že bod 4 předchozí body v podstatě neguje. Zmiňované negující zákony např. zde:

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/tr...

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/tr...

Soustřeďte pozornost zejména na 198, 198 a), 260, 261 a)

Volil bych asi jiné nápisy na plakáty [mrknutí jedním okem]

194499

30.06.2009 15:01

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Trestní stíhání bude odloženo, nebo jej zastaví soud...

jean.laroux 194.?.?.?

Martine Škaplíku, kdybyste zdejší web četl pravidelně tak víte, že něteré příspěvky jsou protižidovské, jiné odkrývají ty kteří se za židovství skrývají (sionismus atp.) a jiné jsou naopak prožidovské. Je zde mnoho názorů jednotlivců a ty jsou řasto v rozporu. Web je webem diskuzním a co člověk to názor. Nechcete snad, aby se zvědavec stal striktně uniformním a korektním nebo ano ?

Hledáte ducha webu, kterého chcete nalézt a proto jej i nacházíte. Snad tu i jistý duch "odporu" je patrný a zaměřuje se průměrem jedním směrem ale proč ne ? Lze zaručit naprostou objektivitu 50 na 50 ?

Tento web nabízí alternativní informace. Neopisuje z běžných oficiálních médií. Žádné téma zde není tabu. Pokud je možno zpochybňovat jedny historické pravdy proč jiné možné zpochybňovat není ? Pokud se mluví o genocidě jednoho etnika proč se nemluví i o genoidě jiných etnik. Reciprocita .. o to tu jde a to je v této společnosti velmi potřeba. Lidé si kladou otázky v běžném životě a zde je prostor, který jim říká, že v tom nejsou sami. Že i jiní lidé si kladou stejné otázky na které nenachází odpověď. Má-li ve společnosti existovat ideová svoboda musí se v rovném a svobodném prostředí střetnout všechny názory, které existují. Všechny a to bez rozdílu. I antižidovské nálady mají svůj důvod a mají-li se potlačit je třeba o těchto věcech neustále diskutovat. Jakákoliv snaha o potlačení názoru vede k diktatuře či totalitě.

Nechme pane Martine ty méně "hloubavé" aby si prošli svou cestu ideového vývoje sami. I vy jste měl možná tu šanci. Je snadné být někde vpředu (byť jde o relativní představu) jako ten "hloubavější", otočit se a křičet po tom méně hloubavém jak je hloupý. Tak se jen naštve na Vás a argumentační skupinu, kterou reprezentujete. Pak třeba podléhne i různým zjednodušeným postojům, které mají blízko k neverbálnímu vyjádření [mrknutí jedním okem]

194505

30.06.2009 15:25

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: je to paradox

jean.laroux 194.?.?.?

Jarmilo Trestní zákon hovoří v § 261a jasně:

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.


Vidíte v tom paragrafu nějaké jiné zakázané genocidum ? Co si my nazveme genocidou je fuk. Klidně si můžete dovolit zpochybňovat jakákoliv historická fakta. Jen ta vyjmenovaná jsou chráněna svatou inkvizicí [mrknutí jedním okem]

194512

02.07.2009 11:04

Skrytá vojna medzi bohatými elitami

RE: sionisté nevládnou světu, jen jeho menší části

jean.laroux 194.?.?.?

Má to myšlenku. Klobouk dolů.

Na stranu druhou by se po Vaší filosofické lázni dalo říct, že vlastně žádná spiknutí neexistují. Vše jsou jen clony. Jsme obětí clon, které někdo záměrně vytváří.

Není to vlastně také spiknutí? Už sama ta existence clon ? Nedokazuje to, že tu skutečně někdo je, kdo vytváří clony ? Nějaký manipulátor, kterému podléháme ?

A jsme opět na začátku. Někdo manipuluje a vytváří clony. Svět je antagonistický a vždy byl. Vždy někdo manipuloval a tvořil clony a bylo by naivní si myslet, že dnes to je jiné.

Zbývá tedy určit, kdo ty clony vytváří. Určit a uvěřit tomu. Uvěřit čemu chceme uvěřit.

A jsme u víry. Někdo si vybere stranu jednu a někdo stranu druhou.

Clony mají svou výhodu. Jejich výsledkem je rozdělení lidí a pokud se situace vyostří - konflikt. Na konfliktu se dá vydělat. Možná je v zájmu někoho vytvářet na obou stranách fronty své clony.

No, ale i tato úvaha je vlastně také jen takovou clonou
[mrknutí jedním okem]

Nevím jak z toho ven. Vy víte, která víra je ta správná ? Osobně myslím, že je lepší se pohybovat v prostředí více clon než bezmyšlenkovitě podléhat té jedné cloně. A k tomu je potřeba plná informační svoboda. Zaručuje nám systém takovou PLNOU informační svobodu ? Možná by bylo dobré bojovat za systém, kde nebude tak snadné podléhat jedné cloně. Za systém, kde se budou moct názory střetávat naprosto otevřeně. Za systém bez ideové cenzury a trestní odpovědnosti za názor či pochybnost.

Nebo je pocit nesvobody jen takovou další clonou, kterou se Vám snažím vnutit ?

[cool]

194733

02.07.2009 13:27

Něco pro příznivce multikulti

RE: poradte

jean.laroux 194.?.?.?

Já ?

Já = mé názory.
Já = má zkušennost.
Já = mé pocity.
x
Já = přejaté názory.
Já = zkušennost z prezentovaných zkušenností.
Já = vyvolané pocity.
x
Já = jednotka v matrixu
Já = program
Já = ztotožnění se s vlastním obrazem prezentovaným mi zvnějšku
x
Já = cosi v bohu
Já = bůh ve mě
Já = bůh ?
x
Já ?
Jsem já ?
Jsem neustále se měnící bytost. Myšlení, buňky .. vše se každou chvílí mění
CO JSEM JÁ ?

Jsem já a okolí je jen má projekce ?
Jsem projekce někoho jiného ?

Jak hledat PRAVDU mezi fakty a pseudofakty? Jak ověřit co je pravé a falešné ? Jak najít ty SPRÁVNÉ souvislosti ? Jakou přijmout víru ? Jak na to když ani nevím a nemohu s jistotou vědět KDO A CO JSEM JÁ ? [mrknutí jedním okem]

194739

07.07.2009 15:26

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

RE: Ruský a americký lid jsou mimo rozhodování o své zemi

jean.laroux 194.?.?.?

Zní to hezky ale jak na to přesné vyjadřování jít ?

Člověk se vyjadřuje na základě nabytých vědomostí, na základě svých zkušenností a na základě své víry přičemž vědomosti jsou často jen zbytnělou vírou. Jak být tedy přesný ve vyjadřování, když si nejsme (NEMŮŽEME BÝT) jisti tím o čem se vyjadřujeme ?

Pokud mají slova energii pak ta energie proudí v dosti ztrátových vodičích. Stejné je to pak se zhmotněním. Na výstupu se zhmotní něco jiného než co bylo u zdroje. Slova mnoha lidí se dostávají do různých interferencí a někdy se celý energetický efekt navzájem vyruší. Dojde k vybití. Chaos informací je někdy vytvářen zcela záměrně a jeho cílem je INTERFERENCE a vzájemné vyrušení. SLOVA JSOU ZBRAŇ a každý z nás je vlastně autonomní zbraní v rukou neznámých střelců.

Já vím .. to přirovnání k energii je z mé klávesnice trochu zmatené. Přesto. Existuje nejspíš něco jako nějaká společná myšlenková energie. To co je aktuální dnes bylo aktuální i mnohem dříve .. stovky let nazpět. Znovu přichází nějaká snaha o vyrovnání energetické hladiny. O vytvoření jakési harmonie. Něco brání té energii kolem přejít na novou úroveň. Někomu se tento stav hodí k uskutečnění jeho cílů ..

Malý citát od jedné (dle některých zdrojů rozporuplné osobnosti) na závěr. J. Rousseau 28.06.1712 - 02.07.1778 :

"Každý zákon, který národ sám nepotvrdil je neplatný; není zákonem. Anglický národ věří, že je svobodný, ale mýlí se. Je svobodný jen v době volby členů parlamentu. Jakmile jsou tito zvoleni, je otrok, není nic".

195067

08.07.2009 10:46

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

RE: Ruský a americký lid jsou mimo rozhodování o své zemi

jean.laroux 194.?.?.?

Souhlasím s Vámi. Je mnoho témat a slovních frází, které se "lid" naučil vnímat pohledem mainstreamu. Prostě jen převzal vnucený obraz, v jehož pozadí je určitý motiv (něčí záměr). Nad některými tématy se již ani nepřemýšlí, prostě když "Farář řekne, že ten či ta jsou kacíři tak jimi jsou". Zvědavec i jiné prostory na internetu nabízí alternativní pohledy, které jednoduchým způsobem bourají zažité stereotypy v přijímání informací. Není často třeba ani argumentačních důkazů z "věrohodných" zdrojů, stačí jen logika. Měli bychom se občas přinutit k rozbourání myšlenkových konstrukcí i samotných jejich pilířů u toho co je nám předkládáno a současně se pokusit o vytvoření konstrukcí jiných s použitím všech možných (i protichůdných) informací. Nejde jen o bourání a znovusestavování konstrukcí oponentů ale zejména o konstrukce naše vlastní. Měli bychom se snažit být otevření byť to není vždy lehké.

195136

08.07.2009 11:10

Zajímavý cvičební materiál pro studenty informatiky

No ..

jean.laroux 194.?.?.?

Já bych v tom záměr podsouvat nějaké informace nehledal. Autor cvičení prostě jen zkopíroval článek odněkud z tisku. Cílem bylo naučit studenty formátování textu.

V každém případě je dobře, že se autor zamýšlí nad možnými souvislostmi a dává si věci do kontextu. Hlavně tomu nepropadnout. Mezi hledáním souvislostí a konspirační paranoiou je velmi tenká hranice.

195139

08.07.2009 14:59

Zajímavý cvičební materiál pro studenty informatiky

RE: No ..

jean.laroux 194.?.?.?

O strašáku holokaustu a sionistické mediální propagandě zde není už snad ani třeba psát. Holokaustu na každém kroku si musí všimnout snad už i hluchý a slepý. Někdy si pro jistotu kontroluji i toaletní papír. Co kdyby tam byl a já se dopustil nějaké VELEZRADY !! [smích]

V případě článku určeného k formátování mi ale ta tušená účelovost přijde poněkud přehnaná. To už skutečně hraničí s paranoiou. Logicky vzato .. Pokud jsou v reálu skutečně média prošpikované takovými články je velmi velká pravděpodobnost, že autor cvičení jednoduše použil to co mu přišlo první pod ruce bez toho, aby se obsahem článku snažil dosáhnout nějakého ideového cíle.

195153

09.07.2009 13:53

Nemístná zvědavost se trestá

RE: Hmm,

jean.laroux 194.?.?.?

Lidská rasa ? Co je to ?

Druh homo sapiens žije pár set let izolován v nějakém prostředí a adaptuje se po mnoha stránkách. Opálí se dočerna, je nucen se pohybovat a tak má lepší fyzičku, podléhá nemocem a boji o zdroje a proto se potřebuje rychleji rozmožovat = má vyšší libido jako reprodukční motivaci = má více hormonů = vyšší temperament, soustředí se na využívání přírodních zdrojů a zároveň nepotřebuje díky klimatu vytvářet zásoby = žije ze dne na den = jeho rozumové schopnosti se tomu přizpůsobí. Z pohledu seveřana má vůči němu nižší IQ. .. Vytvoří se JINÁ RASA. Seveřan a černoch jsou odlišní. Prokazatelně. Ovlivnilo je prostředí a to se zapsalo do mentality či do genetické výbavy. Popřít tyto rozdíly je pošetilé. Proč je také popírat? Tím, že řekneme, že rasa je jiná přeci neříkáme, že je méně hodnotná či méně kvalitní. Nelze posuzovat kvalitu rasy ve vzahu k našim schopnostem a hodnotám.

Hledáme-li skutečné etrémisty (rasisty, xenofoby atp.) tj. ty, kteří podle vlastních hodnot hodnotí ostatní a považují je za méněcené jen proto, že jsou jiní, mají jiné hodnoty či smýšlení, najdeme je zpravidla právě mezi těmi, kteří mají podobných termínů plná ústa.

195245

10.07.2009 08:40

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

Je vůbec možno zpochybnit holokaust ve smyslu zákona a logiky ?

jean.laroux 194.?.?.?

KACÍŘSKÉ PROHLAŠENÍ:
Prohlašují, že pochybuji o čísle 6 milionů židovských obětí v rámci holokaustu.

Proč pochybuji ? No jednoduše nevím kolik obětí to bylo. Osobně jsem si to neověřil. Ani jsem neměl možnost si to ověřit a ani bych toho nebyl schopen. Někdo možná byl schopen ty oběti spočítat do poslední. Ten někdo vytvořil tzv. NEZPOCHYBNITELNOU verzi o holokaustu. Hmm. Mám mu uvěřit ? Ukládá mi zákon nebo ústava povinnost přijmout VÍRU v tuto verzi ??

ÚSTAVNÍ PRÁVA:

Ústava ČR (Listina základních práv a svobod)

Hlava II. Článek 15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.

ÚSTAVNÍ PRÁVA ZÁVĚRY:

1. Mohu mít víru jakou já chci nebo žádnou - viz. bod 1) Z toho plyne, že mne nikdo nemůže nutit uvěřit v nějakou verzi historické skutečnosti. Ústava je nad zákonem a to se týká i § 261a TZ.
2. Bod 2) mi dává možnost svobodně bádat. Tedy provádět svobodně i revizi oficiální verze holokaustu. No .. snad nesmím uveřejnit výsledky svého bádání pokud jsou v rozporu s § 261a TZ. I když. Zpochybním svými výsledky historického bádání HOLOKAUST samotný (viz. úvaha níže) nebo jen jednu badatelskou verzi o holokaustu ? Odpověď je. NIKOLIV ! A ústava je co ? Nad zákonem !
3. LZPS se v těchto bodech nepodřizuje zákonu.

PRÁVO A LOGIKA:

§ 261a
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

1. Popřel jsem holokaust (nacistické genocidum) ? Ne !
2. Schválil nebo ospravedlnil jsem holokaust ? Ne !
3. Zpochybnil jsem holokaust ? Jednoznačně ne. Nedotkl jsem se holokaustu jako dějinné události ale jen jedné historické studie. Tedy zpochybnil jsem JEDNU historickou studii o holokaustu (vlastně jen její část) a ne samotný holokaust !!!

LOGIKA:

Lze stanovit přesně počet obětí holokaustu ? Ani náhodou !a to z mnoha důvodů.

1. Záznamy z koncentračních táborů byly zčásti zničeny.
2. Svědectví věznitelů mohla být vylhaná.
3. Svědectví přeživších vězňů či příbuzných obětí mohla být nepřesná.

LOGIKA:

Nachází se v tzv. oficiální variantě nějaké přesné číslo ? Třeba 6 789 456 obětí ? Ne ! Mluví se o 6 milionech plus mínus. Kde jsou tedy limity ? Je počet 6 789 467 či 6 345 678 ještě v limitu ? Kde je tedy hranice popírání či zpochybňování ? U čísla např. 5 987 987 ?

195328

10.07.2009 09:09

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: me uz to tady taky nebavi

jean.laroux 194.?.?.?

Ta geneze by mne docela zajímala. Můžete k tomu napsat něco bližšího ? Díky

195329

10.07.2009 10:45

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: Je vůbec možno zpochybnit holokaust ve smyslu zákona a logiky ?

jean.laroux 194.?.?.?

Proboha. Já zapoměl.

Holokaustová verze svatá jest nad ústavou.

Jdu si sbalit kartáček na zuby. Tedy vlastně krém na upalování [pláč] [mrknutí jedním okem]

195337

10.07.2009 11:05

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: Svět se mění a s ním i boj mezi křestany a zionisty.

jean.laroux 194.?.?.?

Kanadská vláda nezůstane stranou a na "Výzkum holocaustu" školení a jiného, dává 984.500 dolarů z kapes svých křestanských poplatníků.

Logicky vzato je další výzkum holokaustu zpochybňováním stávající verze protože může přinést výsledky odlišné.

Naštěstí je v Kanadě popírání holokaustu stejně jako v USA možné takže je to KOSHER. Jen pozor aby někdo tyto výsledky nového výzkumu neuveřejnil na českém serveru. To už by mohlo být popíráním. Známe z praxe případy kdy zveřejnění názoru, který je proti zákonu, je rovno porušení zákona, že ?

Tak si říkám, že zvedavec není český server. Je tedy zveřejnění názoru popírajícího šoa nebo DOKONCE přímé popírání holokaustu v ČR trestné když se stalo na zahraničním serveru umístěném v zemi kde je popírání povoleno ? [zmaten]

Ty státy kde popírání holokaustu zákonem zakázali to mají halt těžké.

viz. Wikipedia

Seznam zemí, kde je svoboda projevu omezená - v závorce je uvedeno datum, od kdy byla svoboda projevu omezena.

1.Israel
2.Německo (nepřímo od 1985, přímo od 1994)
3.Francie (13. července 1990)
4.Rakousko (1992)
5.Švýcarsko (1994)
6.Belgie (23. března 1995)
7.Španělsko (8. listopadu 1995)
8.Lucembursko (19. července 1997)
9.Česká republika (2000)
10.Litva
11.Polsko
12.Rumunsko
13.Slovensko

195339

10.07.2009 12:43

Připravuje Gruzie a Západ nový konflikt v kaspické oblasti?

RE: Tam ,kde je olej, tak ,tam nebude klid do doby , kdy hlavní elita to nedostane

jean.laroux 194.?.?.?

Já bych se raději odpoutal od třírozměrného vidění zmiňované spirály. Zde neplatí VZHŮRU(VPŘED)=POHYB POZITIVNÍM SMĚREM, DOLŮ(VZAD)=NEGATIVNÍ SMĚR. Jde prostě jen o pohyb dle jistých obecných principů či zákonů bez relativistických přívlastků vztažených k subjektivnímu vnímání reality lidským jedincem.

Velmi zajímavě uchopil Hegel dialektiku (umění diskuze). Pokud jej chápu správně, definoval evoluční pohyb jako samonosnou ideu podobnou entitě, kterou nazýváme bohem. Tento pohyb probíhá dle jistých neměnných principů a ovlivňuje všechny prvky, které se jej zůčastňují. Proto se také vše opakuje. Co se mění je kvantitativně, kvalitativní úroveň a vnější smyslově uchopitelná projekce vázána na veličinu času. Tyto změny v parametrech přerušují kruh a mění jej ve spirálu.

Pokud akceptujeme např. jeho teorii negace negace, jež se opírá o definici TEZE, ANTITEZE a cílové SYNTÉZY pak můžeme empiricky předpokládat, že evoluce společnosti nemusí být vždy ovlivněna jen základním motorem vývoje (základním principem) a dá se předpokládat existence jistých subprostorů v rámci objektivní reality. Pokud někdo začne účelově ovlivňovat tezi a následně i antitezi může tak programovat konečnou syntézu. To co se jeví jako přirozený výsledek vývoje pak může v reálu být výsledkem cílené a nepřirozené manipulace. Vzniká tak vlastně virtuální vesmír (matrix, subprostor) v němž jsou zůčastněné jednotky uzavřeny aniž by tušili, že existují ve virtuální a ne v objektivní realitě (byť v té existují také). Pro představu je virtuální svět uzavřenou místností. Pokud v ní žijeme od narození netušíme a ani tušit nemůžeme existenci domu ve kterém je místnost a světa ve kterém je dům. Světem je pro nás pouze ona místnost.

Z religiozního pohledu si lze univerzální princip (skutečný pohyb uskutečňovaný skrze teze, antiteze, syntézu) představit jako boha a virtuální svět si lze představit jako "klam" do něhož jsme uvrženi satanem. (... i to může mít svůj účel)

Pokud univerzální princip (boha) definujeme jako základní TEZI a satana jako ANTITEZI pak výslednou syntézou může být poznání, že existence virtuálních světů uvnitř toho univerzálního má "možná" jistý účel. V každém případě je však existence virtuálního světa časově omezená vůči univerzálnímu principu. Lze ovlivnit subjekty v objektivní realitě a uzavřít je do virtuálního prostoru ale nelze popřít samotný princip. Zaniká-li virtuální svět, který se příliš vzdálil objektivní realitě dojde pochopitelně i k zániku subjektů v tomto virtuálním subprostoru. Dům shoří i s obyvateli.

195350

13.07.2009 14:56

Co čtete?

RE: Pavel Kábrt - Jak se nezbláznit

jean.laroux 194.?.?.?

Osobně mi to přijde jako snaha o prezentaci souboru vlastních doměnek jako univerzální pravdy. Pan autor ví vše nejlépe a ostatní žijí ve velkých omylech [smích]
I když se v mnoha bodech můj názor blíží autorovu postrádám u autora jakýkoliv prostor pro toleranci opačných alternativ. Vydržel jsem jen pár stran textu .. [oči v sloup]

195589

28.07.2009 11:46

Stane se díky prasečí chřipce z lidstva stádo volů?

Přemnožené lidstvo

jean.laroux 194.?.?.?

Realitou je, že ubývá energetických zdrojů a přibývá obyvatel. Pro ty je v automatizované civilizaci problém najít uplatnění (práci) ale vyžadují výživu. Aby společnost dostála svých hodnot, jež hlásá, musí chudé a nezaměstnané podporovat z prostředků těch, kteří produkují. Vše lze dočasně dopovat cestou nesplatitelného zadlužení našich potomků což udrží iluzi prosperity a utiší se nespokojenost a případné nepokoje až do doby nalezení konečného řešení. Situace je pochopitelně mnohem složitější ale jedno je jisté. Pokud křivka spotřeby (energie, surovin atp) poroste a současně poroste i křivka populační, dostane se lidstvo brzy do ještě mnohem větších problémů.

Řešení:
1. Zvýšení produkce a těžby tak aby byla pokryta potřeba. V oblasti energií je třeba ovládnout (uloupit) surovinové zdroje a v oblasti výživy je nutno zvýšit produkci. Cesta zvýšení potravinové produkce vede skrze výnosnější GM produkty, používání pesticidů, urychlenou "výrobu" masa apod. Že je vše na úkor kvality a že jde o hazard se zdravím konzumentů je zřejmé ale JAK JINAK uživit planetu ?

2. Snížit populaci.
a) omezením porodnosti viz. Čína nebo skrytě snížením fertility populačně rizikových skupin např. cestou vakcinace (Afrika a další země 3. světa s vysokou porodností).
b) válkou
c) Skrytou likvidací části „rizikové“populace např. formou projektování virových pandemií apod.

Ač se nám podobná řešení zdají neuvěřitelná a naprosto konspirační mohou skutečně pro některé samozvané světovládce planety představovat prostředek k dosažení účelu. Posvěcením je pak v jejich argumentaci přežití lidské rasy což v praktickém pojetí obnáší přežití těch nejschopnějších tj. JICH SAMOTNÝCH [cool]

Jak bychom MY jednali v roli mocných ?

1. 1.VARIANTA : Otevřeně. Lidstvo by se bránilo jakékoliv snaze o snížení populace výše uvedenými způsoby a současně by požadovalo udržení své životní úrovně což u severoatlantické civilizace představuje nadměrnou spotřebu energetických zdrojů, které postupně dochází. Nakonec by „silné země“ požadovaly omezení populačního růstu v zemích 3.světa a země 3.světa by požadovaly omezení spotřeby „nenažraných silných“ zemí. Výsledek = VÁLKA. EFEKT ? ŘEŠENÍ 2 b). Akcelerace procesu je proveditelná vyvoláním multikulturní nenávisti a tak je cestou otevřeného řešení dosaženo skrytého cíle: Válka = snížení množství populace.

2. 2.VARIANTA: Skytě. Možné konspirativní metody jsou popsány výše. Ve světě přebytku informací, kde lze prakticky VŠE označit za konspiraci a popřít, klesá pravděpodobnost, že se lidstvo chytne jedné ze spekulací a bude reagovat. Jde o metodu ROZMĚLNĚNÍ. Informace se ztrácí ve změti informací a protiinformací jiných a obecně klesá důvěryhodnost čehokoliv. Dokonalá (záměrná) ZMĚT tezí i antitezí, kdy ...

Automaticky kráceno

196493

28.07.2009 11:49

Stane se díky prasečí chřipce z lidstva stádo volů?

Přemnožené lidstvo 2.

jean.laroux 194.?.?.?

.... Dokonalá (záměrná) ZMĚT tezí i antitezí, kdy je výsledné (plánované)SYNTÉZY dosaženo vhodnou manipulací na informačních vstupech a výstupech. Není třeba řešit každý problém při manipulaci lidstva. Stačí jen vytvořit koryta a voda už poteče kudy téct má. Vnější nepřehledností a nedůvěryhodností informací klesá i jejich síla. Klesá síla informací jež nejsou dostatečně a opakovaně materializovány do obecného povědomí cestou vstupů (médií). Informace s obecným přívlastkem „konspirační“ nemají jednoduše sílu vyvolat otevřenou (hmatatelnou, praktickou) reakci. Povšimněme si, že už i my sami pochybujeme o článcích, na které reagujeme. Tato reakce je logická a pro druhou variantu využitelná. Při skrytém ovládání světa má tedy elita manipulující sdělovacími prostředky a kapitálem neomezenou moc a nemusí ani jednat nějak skrytě. Vše jde dementovat. Vše lze označit za konspiraci. Vše lze rozmělnit a NAPROSTO vše lze přeargumentovat pokud máte k dispozici většinu argumentačního prostoru. NIČEMU SE NEDÁ VĚŘIT. JEN TI, kteří chaos utváří JEN TI VÍ a mají tak nade všemi neomezenou MOC. EFEKT? Nechat myš běhat v bludišti. Bude hledat východ, který není schopna najít (je uzavřen), unaví se a zdechne. Cíle je dosaženo.

Lze najít jiná řešení ?
Pro odpověď na tuto otázku je nutno nejdříve prověřit pilíře argumentace „teoretické skupiny“ mocných světovládců.
1. Skutečně není planeta schopna uživit stávající populaci ?
2. Skutečně je přechod na energetické alternativy tak neřešitelný z makrohlediska ?
3. Skutečně nelze najít efektivnější způsoby fungování ekonomiky ?
4. Skutečně nelze najít optimální (přijatelný) způsob pro omezení populačního růstu ?
5. Je cesta k osídlení jiných planet skutečně jen nerealizovatelnou sci-fi ? Možná za 300 let říkáte. Hmm .. asi ano ale nešlo by to urychlit, kdyby se investovalo právě sem ?

Podobných otázek by se jistě dalo najít mnoho. Možná by se pak našla i řešení, která by hrozbu populačního růstu eliminovala. V každém případě však platí, že ohromný nespokojený dav se velmi těžko ovládá. Světovládce pak sáhne po tradičním řešení. Rozdělí dav na antagonistické prvky (buržoazie x aristokracie, komunismus x kapitalismus, bílí x černí, křesťan x muslim, árijec x žid, demokracie x Islám atd. atd. Tyto antagonistické prvky se navzájem „VYMLÁTÍ“ ve válkách přičemž skutečně mocní zůstanou mimo pozornost a udrží si svou moc. Zbytek války přeživší populace bude pak mnohem snáze ovladatelný. Válka navíc přinese zisk. Mám obavy, že to takto funguje již dlouho a postrádám naději, že se další válce dokážeme vyhnout.

196494

28.07.2009 12:16

Byl jsem u výslechu

RE: Podmínka trestnosti křivého obvinění / nařčení / výpovědi

jean.laroux 194.?.?.?

Toto by fungovalo v případech, kdy je vše jasné. V kauze žaloby na pana Stworu však nejde o křivé obvinění z jasného činu ale spíše o obvinění učiněné na základě INTERPRETACE paragrafu § 198a popř § 260. Podle "interpretace obvinitele" se pan Stwora dopustil hanobení, podněcování, podpory atp. nepřímo uveřejněním článku, který hanobí, podněcuje či podporuje. Pochopitelně k této interpretaci mnohovýkladového práva existuje i stejně argumentačně silná alternativa, která je postavena na prokázání účelu jednání. Jak u výslechu pan Stwora uvedl .. "Šlo mi o vyvolání diskuze na toto téma". To se jednoduše nedá popřít.

Jurisdikce je tedy bezzubá a u toho i zůstane. Přesná specifikace u zmíněných paragrafů není možná protože by se staly příliš ideologicky průhledné. Zachování stávající nesmyslnosti je účelnější neboť se dá docela úspěšně využít alespoň k zastrašování [mrknutí jedním okem]

196498

28.07.2009 14:15

Stane se díky prasečí chřipce z lidstva stádo volů?

RE: Přemnožené lidstvo 2.

jean.laroux 194.?.?.?

Vůbec neusuzuji [smích] Pokud si všimnete otázek níže, kde mluvím o ideových pilířích tak Vám dojde, že se v první části jen snažím asociovat s pohledem těch, kteří tvrdí, že lidstvo je přemnožené. Neříkám, že jejich argumentaci věřím ale přesto se tento pohled snažím pochopit. Docela dobře může být sama informace o přemnožení vědomou lží nebo spíše jen chybnou spekulací. Možná je to skutečnost ale jen zčásti. Možná je lidstvo přemnoženo jen v určitých částech světa nebo spíše ve vazbě na metody využívání zdrojů. Příklad: Pokud máte velkou zahradu, rožníte zde sele a pozvete 500 hostů tak nejspíše budou hosté na zahradě vůči seleti, 1 soudu piva a 100 ks židlí, krutě přemnoženi. To ovšem neznamená, že jsou přemnoženi vůči zahradě nebo, že by za jiných podmínek nešlo zajistit více židlí, piva a selat. [cool]

196507

28.07.2009 14:22

Stane se díky prasečí chřipce z lidstva stádo volů?

RE: Přemnožené lidstvo 2.

jean.laroux 194.?.?.?

No zas tak bych to nebral. Lidstvo možná je a možná není přemnoženo. Je otázkou k jakým podmínkám ono "přemnožení" vztahujeme. Pokud se rozhodneme nechat podmínky jaké jsou tedy nebudeme se např. snažit využít jiné energetické zdroje (vyvinout jiné know how ve zdrojích) pak stále lze uvažovat o snižování populace. Naprosto přirozenou a nenapadnutelnou metodou může být programové zvyšování životní úrovně tam kde skutečně k přemnožování dochází tj. v chudých zemích. Všeobecně platí, že společnost s vyšší životní úrovní = méně dětí. Proti tomu nikdo protestovat jistě nebude. Jistě otázka zní JAK NA TO zvyšování úrovně [smích] ale jako odrazový můstek to sloužit může ne ?

Prostě jsem chtěl říct, že jsme nejspíše svědky řešení, které již někdo přijal. Řešení, které je OPĚT o nás, bez nás a PROTI NÁM.

196509

28.07.2009 14:25

Stane se díky prasečí chřipce z lidstva stádo volů?

RE: Styďte se

jean.laroux 194.?.?.?

Zrůdná a cynická není tato diskuze ale to co se děje bez diskuze [mrknutí jedním okem] Pokud tomu co se děje chcete oponovat musíte se nejdříve asociovat s názorem proti kterému stojíte a pak jej konfrontovat s vlastním postojem vztaženým k Vašemu osobnímu zájmu. Jen tak lze najít řešení.

196510

29.07.2009 07:29

Máme se připravit na válku s Romy?

Malé doplnění

jean.laroux 194.?.?.?

Moc hezky napsaný článek odhalující příčiny mezirasové nebo přesněji mezikulturní nesnášenlivosti u nás. Jen bych si dovolil malinko polemizovat v odkazu na autorův závěr článku. Romové jistě musí začít u sebe ale mají pravdu i oni když říkají, že je potřeba, aby pro to měli podmínky. Myslím, že tou hlavní podmínkou není nějaké zajištění rovného přístupu romů ke vzdělání nebo k práci (ten ve vztahu k institucím a právu mají) ale spíše SYSTÉMOVÉ nastavení MOTIVACE !!. A motivace v tomto ohledu již není něco co by se dotýkalo jen romů. Vlastně se dá říct, že uplatnitelnost romů odráží situaci v celkové uplatnitelnosti celého národa. Žádný róm nebo sociálně slabý a nevzdělaný neróm se nebude vzdělávat (pracovat na sobě, zvyšovat svou kvalifikaci) pokud mu to k ničemu není. Pokud má jistotu v sociálních dávkách, které jsou vyšší nebo stejně vysoké než případný plat tak proč by šel dělat? Je tedy třeba změnit motivaci. Práce a studium musí být motivující. Demotivace kohokoliv formou "milodarů" za účelem sebeprezentace dárce jako spasitele, který POMÁHÁ "potřebným" způsobí zákonitě škodlivý efekt. "Naši" pseudohumanisté mluví o pomoci romům a vlastně jim PRÁVĚ ONI NEJVÍCE ŠKODÍ.

Mluvíme zde o základním principu, jenž funguje na celém světě. Dávejte černouškům v Africe neustále nějaké milodary a naučíte je jen čekat s nataženou rukou. Nebudou mít vůbec důvod se snažit JINAK žít (pracovat na své budoucnosti) pokud je naučíte čekat na dárky. V Africe jsem byl rok a s podobným fenoménem se tam setkáte na každém kroku. Až po delším čase si uvědomíte, že to žebrání vlastně není v nějaké VROZENÉ mentalitě tamních lidí ale spíše jde o chybu těch, kteří tu mentalitu utvořili a neustále (byť v dobré víře) utváří.

196574

30.07.2009 07:45

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Malé doplnění

jean.laroux 194.?.?.?

Měl jsem na mysli jen to, že práce musí být více motivující než sociální podpora. Pokud není tak se nedivme, že některé skupiny obyvatel preferují podporu před prací. S tím souvisí i vzdělávání. Někde jsem četl výpočet různých příjmů u rodin, jejichž existence je založena na "výrobě dětí" a čerpání sociálních dávek. Jako plusové příjmy těchto rodin slouží další aditional příspěvky na to či ono, ke kterým se snáze dostanou minority poukazující na údajnou diskriminaci v rámci majority. K Vašemu příkladu. Pokud budete studovat 10 let což je sředoškolské a vysokoškolské vzdělání tak byste na trhu práce měl získat odpovídající pozici s platem VELMI VÝRAZNĚ převyšujícím příjem nevzdělaného člověka, čerpajícího sociální podporu. Problém je aby takové místo bylo dosažitelné a aby plat na tomto místě byl skutečně motivační. Mohl bych sem vypsat srovnání kalkulace příjmů a výdajů u romské rodiny s několika dětmi a rodiny vysokoškoláka s jedním či dvěma dětmi. Tam by byl minimální rozdíl patrný. Díky krizi není asi dnes prostor pro nějaké umělé vytváření státních pracovních míst a pro zvyšování minimální mzdy ale určitě je prostor pro omezení sociálních příspěvků. Lze např. stanovit rodičovskou podporu max. na 3 děti. Lze zrušit příspěvky v hmotné nouzi apod.

Vámi popsaný poměr mezi vžitou nadspotřebou nerómů a určitou nenáročností ze strany rómů situaci také ovlivňuje ale nehledal bych zde nějakou zkaženost.

Pokud říkáte, že snížení dávek by romové díky svému způsobu života "unesli" pak uvažujme o snížení těchto dávek ale pochopitelně ne pro romy ale pro všechny. Unesou to i neromové ? Myslím, že unesou. Ale nelze jít pouze cestou omezování podpor. Jestliže se omezí podpory za účelem motivace k vzdělávání a práci musí se zároveň najít způsob jak onu práci a za slušný peníz zajistit. Problém nadspotřeby bude mnohem těžší řešit. Zeptejte se manželky jestli přejde z pampersek na praní plen. Vysvětlete dítěti, že najednou pod stromek dostalo kilo pomerančů místo hromady předražených pitchovin od matela, které do 14 dnů končí ve sklepě mezi hromadou jiných pitchovin [smích]

V předposledním odstavci máte naprostou pravdu. Cesta vede někde uprostřed a musí být komplexní. Co musí rozhodně přestat je zvýhodňování (upřednosťnování) jakékoliv skupiny obyvatel na základě její rasové, etnické, náboženské či jiné příslušnosti.

A k Vašim řešením.
- S nevytvářením ghet souhlasím naprosto ! I když nikdo nechce mezi romy bydlet bohužel není jiné cesty než integrace romů mezi majoritu. Gheta jsou jen nositelem generačního transferu asiciálních modelů jednání a výchovy.
- S postihy neplatičů sohlasím také. Lze využít model "Řápková". Jen bych poněkud omezil zisky plynoucí k exekutorům.

196661

30.07.2009 07:46

Máme se připravit na válku s Romy?

.. dokončení

jean.laroux 194.?.?.?

- Separovaný přístup k romům bych vnímal z jiné roviny. Jakýkoliv přístup orientovaný etnicky je de facto etnickou separací a ta je zdrojem rasismu. Nepořádal bych zájmové motivační kroužky pro romy ale pro děti se slabšími studijními výsledky. Že v těch kroužcích bude v některých lokalitách 80 - 90 % romů je nasnadě ale nebude to znít etnicky [mrknutí jedním okem]
- Myslím, že zanedbání povinné školní docházky je již trestné nebo se pletu ? Chce to jen důslednost. U mnoha policejních okrsků funguje praxe, že přestupky či dokonce TČ romů se jednoduše ignorují. Proč ? Že by se policisté báli ? Pak je třeba zajistit aby se nebáli tj. přestat s pseudohumanistickými kecy!

196662

30.07.2009 08:12

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Prostá otázka

jean.laroux 194.?.?.?

No pokud přijmeme ideu existence "vládců" tak musíme říci, že romové jsou vládci také zmanipulováni. Představte si hru kdy zmanipulujete majoritu (AKCE, TEZE) aby křičela "PRYČ S CIGÁNY" nebo třeba jen "ŘEŠTE PROBLÉMY S NIMI" a pak zmanipulujete minoritu (REAKCE, ANTITEZE)aby křičela "STE RASÝSTI". Výslednou, očekávanou (plánovanou) SYNTÉZOU pak nebude kompromis (řešení) ale naopak ETNICKÝ KONFLIKT. Jak toho docílíte ? Vy jste tím kdo manipuluje a zároveň by měl i řešit. Neřešíte a tím jednoduše prohlubujete problém až do extrému. Jaký může být cíl této Vaší hry ?
1. Odvedení pozornosti od Vašich aktivit.
2. Populační regulace
3. Vnucení "špatného svědomí" oběma stranám, což oslabuje morálku, která by Vám mohla stát v cestě
4. apod.

Uvědomte si, že minorita nespotřebovává zdroje a majetek "vládců" ale zdroje a prostředky MAJORITY ! Kde se podle Vás berou peníze na sociální podpory ? Z peněz vládců nebo z peněz daňových poplatníků ?

196665

30.07.2009 08:25

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Prostá otázka

jean.laroux 194.?.?.?

K čemu, že je potřeba rozdělovat a štvát lidi proti sobě ?

Je-li moc nespokojenců v bídě, snaží se tito nespokojenci hledat viníka. Funguje to celé věky. Pokud nechcete aby se nespokojený dav obrátil proti Vám, rozdělíte ho na dva antagonistické prvky a ty poštvete proti sobě. Oběma stranám nabulíkujte, že viníkem jejich bídy je právě ta druhá strana. Vybijí se navzájem a Vy zůstanete mimo centrum pozornosti. Zbytek snadno ukočírujete protože právě Vy jako ten první začnete mluvit o hrůzách války a přivedete přeživší do nové doby míru a prosperity.

Že ten mír je dočasný a ta prosperita je jen na dluh si poddaní neuvědomí dokud je znovu nedostihne BÍDA. Už vůbec si neuvědomí, že to Vy jste příčinou bídy a války. Vždyť jste jim pracně vsugeroval, že jste nositelem nových moderních ideí na kterých stojí všechny jejich naděje. Lidé jsou znovu v bídě a hledají OPĚT viníka.

DÁTE JIM HO. Dáte jim co chtějí ! ... Celé kolečko se zopakuje a JEDE SE DÁL [cool]

196667

30.07.2009 12:39

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Aco tohle

jean.laroux 194.?.?.?

mtk" Zdroj není třeba uvádět. Stačí si projít internet a tam lze výši sociálních podpor najít. Kalkulace je tedy správná. Současně bych ale chtěl dodat, že uvedené peníze nejsou vypláceny jen romům ale i neromům. Pochopitelně jsou zde jisté rozdíly a to především:

1. K jednorázové dávce na výživu se v praxi dostanou právě a jen příslušníci uvedené minority (pochopitelně jako důkaz by to chtělo informaci od někoho z úřadu sociálního zabezpečení - bez tohoto důkazu se pohybujeme v rovině spekulace typu "jedna paní povídala")

2. Rození dětí a těžba z podpor spolu se současným ignorováním práce, jakožto prostředku k obživě, je u uvedené minority procentuálně mnohem více zastoupena než u majority. Opět by to ale chtělo čísla. Taková statistika je nerealizovatelná protože ONI Vám řeknou "My pracovat chcéme ale nemužéme". Objektivně dokázat, že někdo rodí děti za účelem zajištění podpor je nemožné stejně jako je nemožné dokázat, že někdo ignoruje vzdělání a práci protože jej podpory motivují stejně nebo více.

Suma sumárum .. při snaze vypíchnout etnické rozdíly v příjmu sociální pomoci se pohybujeme v rovině těžko ověřitelných nebo neověřitelných spekulací.

Co s tím ?

Jediné řešení bude systémové. Např.:

- Podpory nezaměstnaných omezit pro všechny a současně se snažit vytvořit pracovní příležitosti pro obživu. Vzít podstnou část peněz z balíku na tuto podporu a přesunout je do balíku fondu státních pracovních míst. Taková místa může stát vytvořit na úrovni krajů či měst. Půjde např. o zametání chodníků nebo sekání trávy.

- Podpory v mateřství omezit na určitý počet dětí např. 3. Máš-li více již nedostaneš nic a uživ si tyto děti jak chceš. Současně změnit výpočet výše rodičovského příspěvku v návaznosti na odpracovanou dobu před nástupem na mateřskou.

- Podporu na bydlení nevyplácet vůbec. Stan nestojí moc a maringotka se dá dokonce i vytápět.

- Povinnost podporovat nezaopatřené děti i rodiče popř. manžela či manželku již v zákoně existuje. Pokud rodič neplatí zavřít. Ve vězení jej donutit pracovat a vydělané peníze zasílat osobám na něm závislým.

196696

31.07.2009 09:00

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem

jean.laroux 194.?.?.?

Rasisto. Ta rodina tam stála právě pro případ, že by se Vám na autě něco "vysralo". Pomohli by Vám . [velký smích]

196804

Celá tato informace mi připadá jako kachna. Třeba má někdo zájem, aby se na jisté ideově nepohodlné skupiny kritiků systému nabalilo dostatečné množství podobných fakes za účelem diskreditace jejich důvěryhodnosti. Nenapadá mě jiný motiv tvorby podobných nepravdivých informací.

197222

05.08.2009 14:04

Písně kosmické ve vesmíru

Neúčastnit se ?

jean.laroux 194.?.?.?

Je to hezky napsáno. Cítím z toho jakési probouzení se z Matrixu do reality. Cítím z toho neustálý pocit přítomnosti bezpečnostních agentů Smithů, kteří se autora snaží na každém kroku vtáhnout zpět a přesvědčit jej, že TAMTO mimo Matrix byla ve skutečnosti ILUZE. Cítím z toho bezmoc. NEÚČASTNIT SE. Ano .. snad. Snad je řešením nepracovat v soukolí systému. Snad jde o způsob boje, když se jako kolečko soukolí ZASEKNU. Snad kdyby se tak dle mého vzoru chtělo zaseknout i více lidí.

Není to ale UTOPISTICKÁ vize ? "Nežrat jim to" (hledat alternativy - tvořit své závěry) a "Neúčastnit se" je totiž rozdíl. Zatímco to první nám umožní vylézt z koryta ve kterém plyneme to druhé znamená ZASTAVIT SE. Zastavení se znamená NEEXISTENCI = SMRT. Nejde být mimo soukolí. Chcete-li žít musíte se uživit = musíte pracovat. Chcete-li rodinu stáváte se odpovědným i za další lidi a musíte v soukolí fungovat o to více. Stanete se na soukolí závislí. Snaha ZASEKNOUT SE jako to kolečko v soukolí je luxusem, který si může dovolit jen poblázněný otec Scholastik. Bohužel dnes již nenajdete ani to opuštěné místo v lese, kde by Vám bylo dovoleno o sušených kobylkách přežívat.

Jsou jen dvě možnosti existence v tomto světě.

1. Zůstat pasivní a podřídit se
2. Snažit se změnit ten stroj ve kterém fungujeme (soukolí) byť je to na první pohled nemožné.

Chceme-li něco udělat nejde NEÚČASTNIT SE !

Už jen odhodlání se napsat tento článek zařazuje autora k těm, kteří se snaží něco změnit. K těm, kteří se účastní. I malá vločka dokáže spustit lavinu.

197237

05.08.2009 14:53

Písně kosmické ve vesmíru

RE: Neúčastnit se ?

jean.laroux 194.?.?.?

Mám spíš pocit, že se lidé zde snaží změnit celou společnost než, že jim jde o vytváření nějakých komun typu socialistických kibuců nebo mormonských osad. Cítí se součástí světa a nechtějí se mu přizpůsobit. Naopak se snaží přizpůsobit svět svému pohledu. V takovém alternativním světě pak mohou lidé existovat bez peněz dnešních a směnu zboží a služeb mohou uskutečňovat jinou metodou. Na to se pochopitelně může navázat jinak fungující ekonomika, politika, sociální struktury apod. Vemte to čistě PRAGMATICKY a LOGICKY. Zastavil se vývoj světa DNES ? Je tento "demokratický" svět tím nejdokonalejším systémem po kterém již nic není ? Jsem si naprosto jist, že odpovíte NE. Vše se vyvíjí a bude se dále vyvíjet. Znamená to tedy, že za pár let bude svět jiný. A jaký bude ten svět ? To záleží na nás. Buď se jen necháme vézt nebo pohyb té káry sami usměrníme. Zde a nejen zde lidé hledají cestu. Děláte to také stejně jako jiní. Lidé prostě hledají vizi toho budoucího světa. Chtějí se na té vizi podílet. Dostáváme se k příměru s lavinou. Je stále více nespokojených lidí, kteří chtějí změit svět kolem sebe. Mnozí lidé ještě spí u svých TV obrazovek ale i oni se jednou probudí či budou probuzeni. Já nevím jak Vy ale já osobně cítím jakési celosvětové napětí v něčem co by se dalo nazvat celosvětová mentální sféra. Je jako ta stále vyšší a těžší hora sněhu na prudkém svahu. Pravděpodobnost vzniku mezní situace se zvyšuje. Pak už bude stačit jen ta vločka.

Myslím Vojto, že to co nevidíte není lavina jako taková resp. ta hora sněhu ale spíše to co nastane až se to utrhne. Ani já to nevidím ale co cítím je, že ta lavina se jednou (brzy) jistě utrhne.

197244

06.08.2009 07:25

Písně kosmické ve vesmíru

RE: Neúčastnit se ?

jean.laroux 194.?.?.?

Snažit se najít v tom nějaké RACIO .. No dyk proto tu ten Zvědavec (a nejen on) přeci je Vojto [smích]

Byť se lidé (i Vy) většinou tváří jako ti světonápravci, kteří vše ví nejlépe nejsou jimi. Ale i tak mají svůj pohled. Jeden pohled k druhému, snaha najít kompromis a nějaké řešení a někam se pomalu dostáváme. Nejde pochopitelně jen o tento web. Je mnoho prostorů kde se vede diskuze. Některé prostory jsou prosycené propagandou tj. zde moc prostoru k vyjádření vlastního pohledu není. Někdo se Vás prostě snaží jen naprogramovat a posuzuje Vás podle toho jak propagandu přijímáte nebo ne. Pokud se tomu nepodřídíte hledáte jiná místa kde je Váš názor slyšet.

Vámi uvedené příklady řešení současných problémů mohou nastat. Historie nás učí, že k podobným extrémům mnohokrát došlo a stále k nim ještě na mnoha místech planety dochází dodnes. Aby k nim nedocházelo NESMÍME se spokojit s propagandou a smířit se s realitou ve které ZA NÁS ROZHODUJÍ JINÍ bez toho aniž by se nás namáhali zeptat na náš názor. Podřídíme-li se systému a nebudeme-li se snažit jej změnit (permanentně měnit) zkostnatí a PAK BUDE OPRAVDU HŮŘ. Vlastně už hůř je a my nemáme jednotný směr. Nemáme dost síly a vůle dělat něco co tento vývoj zvrátí. Tak jen čekáme až se lavina utrhne a doufáme, že pak teprve přijde naše doba. Přijde ? [oči v sloup]

197303

06.08.2009 07:43

Písně kosmické ve vesmíru

RE: Neúčastnit se ?

jean.laroux 194.?.?.?

Ještě bych tu myšlenku malinko doplnil. Mám pocit, že někteří tzv. pravdoláskovci jsou stále živeni jakýmsi pocitem, že nám všem přinesli svobodu a že jde o metu za kterou již nic není. Podvědomě očekávají, že bychom jim měli být vděčni a neuvědomují si, že svět je dál plný problémů, které dopadají na bedra lidu. Problémů, které jsou spojeny se systémem a principy dle, kterých funguje. Pro ně neexistuje jiný "lepší" systém neboť nemají a ani nehledají vizi jak by měl vypadat. Tito lidé byť sami prošli disidenstkými léty nepřijímají současné názorové disidenty neboť jsou přesvědčeni, že disidentů (ve svetě kde pravda a láska zvítězily) již není třeba. Pro ně jsou to prostě jen reakční síly snažící se vše vrátit a desetiletí nazpět a zhatit tak všechnu jejich "práci". Dá se to pochopit. Třeba i my, kdybychom prosadili své pohledy na svět, bychom se časem stali tím samým.

Výše pochopitelně mluvím o idealistech. Ne o lidech, kteří jen kolaborují s cizí mocností s cílem dosáhnout na misku s luxusním žrádlem a na MEDAILE za nejvycvičenějšího služebního psa.

197304

07.08.2009 07:34

Byla španělská chřipka v roce 1918 způsobena očkováním?

RE: Spanelska chripaka

jean.laroux 194.?.?.?

To že viry způsobují nemoci a smrt je nezpochybnitelné. Je otázkou zda-li léčba nebo prevence očkováním nevyvolá další komplikace, které mohou být ve výsledku fatálnější než samotný průběh nemoci.

Je to podobné jako s antibiotiky. Nesprávné použití funguje jako očkování "pro viry" samotné. Ty se přizpůsobí, zmutují a antibiotikum na ně již nezabírá.

Osobně myslím, že vakcinace jako taková není v principu škodlivá. Vezmu-li to selským rozumem tak organismus se vždy bránil tak, že :
1. Musel se s nemocí (typem viru) setkat
2. Vytvořil si obranu a vyléčil se
3. Virus si "nějak" zapamatoval a příště se s ním vypořádal mnohem lépe

Vakcinace jen seznamuje organismus s virem (v oslabené podobě) a dává mu šanci se s ním vypořádat. Pak si jej jednoduše "zapamatuje" a vypěstuje si vůči němu rezistenci do té doby než sám virus "nějakým způsobem" zmutuje.

Je otázkou jak kombinace různých vakcinací a léčby (např aspirin) ovlivní procesy v organismu. Úvahy zmíněné v článku bych rozhodně neodmítal.

Obecně vakcinacím věřím ale mám jisté pochybnosti. Jaké metody se použivají k oslabení viru. Jaký efekt má vakcinace na mutace virů .. atp.

Včera jsem si koupil v lékárně vectavir na léčení oparu, který se mi rozlezl po spodním rtu. Při čtení příbalové informace mě upoutal nápis NOVARTIS (farm.firma, která je (má být ?)dodavatelem vakcíny proti pracečí chřipce). Trochu jsem se zalekl ale ... Opar je opar. Po aplikaci masti Vectavir zafungoval. No bude to s tím Novartisem asi jen taková bublina. Doufám jen, že v budoucnu nenastanou nějaké komplikace .. třeba že mi vypadají všechny vlasy či naroste prasečí rypák a ptačí peří.

[zmaten] [chechtot]

197387

07.08.2009 09:44

Byla španělská chřipka v roce 1918 způsobena očkováním?

RE: Drahí veriaci

jean.laroux 194.?.?.?

No mohlo to být např. oslabení imunity organismu vlivem nedostatku potravin či jejich nutričního složení v době války. Mohlo jít o absenci prevence či absenci léčiv. Rovněž psychický stav má na imunitu vliv.

197396

07.08.2009 11:47

Byla španělská chřipka v roce 1918 způsobena očkováním?

RE: Spanelska chripaka

jean.laroux 194.?.?.?

To je zajímavý pohled. Je mnoho nemocí, které jsou vlastně důsledkem přemnožení virových kmenů (bakterií) apod. v organismu běžně přítomných. Příkladem může být candida albicans. Ono přemnožení je způsobeno jiným zásahem do organismu. Ve zmiňovaném případě může jít o likvidaci acidofilů a bifidobakterií, tvořících střevní mikroflóru, která výskyt candidy trvale reguluje pod určitou mez. K likvidaci přirozených regulátorů candidy dochází podáním antibiotik. Nejspíš je tomu podobně i v mnoha jiných případech. Nejsem lékař ani farmakolog a proto nechám tyto úvahy na povolanějších.

Ohledně vakcinace je to ještě složitější téma. Uvedl jsem jen sedlácký pohled. Vakcinci dělíme na aktivní (dodávají se tělu oslabené mikroby(atenuované vakcíny), popřípadě jen protekční antigeny (chemické struktury na které reagují naše lymfocyty)
a pasivní kdy dodáváme protilátky, které především slouží jako opsoniny (mikroba označí aby ho mohli naše bunky zlikvidovat). Tohle jsem pochopitelně odněkud opsal [smích] Problematika formaldehydu je právě jedním z faktorů, které mě nutí pochybovat a ne jen slepě důvěřovat. Jak je v něčem kšeft tak jdou morálka, etika a jiné principy stranou. To se týká kvality potravinových produktů nebo třeba léčiv.

S ohledem na předešlé souhlasím, že tato tématika rozhodně za zamýšlení se stojí.

197406

07.08.2009 18:22

Byla španělská chřipka v roce 1918 způsobena očkováním?

Vakcína a její distribuce

194.?.?.?

http://www.rozhlas.cz/izurnal/zahranici/_zprava/617183 [bliji]

197430

Myslím, že jakýkoliv systém (národní, multinárodní, globální) potřebuje svého vnějšího nepřítele. Občas je třeba "upustit páru" směrem ven. Pokud systém vnějšího nepřítele nemá, ventilují se vznikající rozpory uvnitř systému a dochází k jeho hroucení se zevnitř.

Myšlenka jedné globální "demokratické" světové vlády je sice na první pohled hezká ale jen na první pohled. Ve skutečnosti jde o podobnou utopii jakou je ta komunistická. Každý takový uzavřený systém se po eliminaci či integraci "vnějších nepřátel" zákonitě musí začít hroutit zevnitř a udržení řádu je možné pouze cestou přijímání stále tvrdších restriktivních (totalitních) opatření. Začnou se zákonitě projevovat snahy o násilné FORMOVÁNÍ ČLOVĚKA .. jeden z hlavních atributů např.socialistických režimů.

Sjednocený globální světový systém má snad šanci jen pokud by planetu napadli marťani [cool]

198097

A proč myslíte, že je to slovo "demokratické" v uvozovkách ? [mrknutí jedním okem]

198108

Globální hrozba terorismu již dávno vyšuměla. V podstatě šlo od začátku o nesmysl neboť terorismus nelze označit za objekt (nepřítele) ale jde jen o metodu boje. Proti metodě nelze bojovat. Už vůbec nelze mluvit o něčem "GLOBÁLNÍM". Existuje mnoho různě motivovaných skupin aplikujících teroristické metody boje a systém může jen hledat obranu formou různých preventivních bezpečnostních opatření.

Po vyšumění teroristického strašáka je na pořadu dne "hrozba kalifátu". Je nám systematicky vtloukáno do hlav, že muslimové čekají za humny a jejich jediným úmyslem je konvertovat nás nebo zničit. Podobné články jako tento jsou součástí mohutné propagandy, která plyne ze stále stejných zpravodajských center. K šíření této propagandy jsou využiti nacionalisté, kteří tak slouží tvůrcům NWO aniž by tušili co činí. Multikulturalismus je promyšlenou akcí, které má vyvolat zamýšlenou reakci u nacionalistických prvků. Syntézou bude přesně to co si tvůrci NWO přejí.

Až vyšumí i tento strašák přijde nejspíš na řadu strašák zvaný např. "Antiglobalistická reakce". Tohoto strašáka již bude možno označit přívlastkem GLOBÁLNÍ HROZBA protože bude stát proti nově se formujícímu NWO. Vzhledem k síle a moci globální vlády nebude možno proti NWO bojovat jinými než teroristickými metodami boje a proto dojde i na oživení strašidla terorismu. Na jasně definované strašidlo nebude již problém našít nějaký "ODPORNÝ" úmysl ve stylu "Buď oni nebo my" a dojde i na oživení precedentu s kalifátem.

A máme tu pointu tak krásně vykreslenou v pohádce Star WARS. Hvězda smrti je již skoro dostavěná a žádný Luke Skywalker na obzoru [mrknutí jedním okem]

198110

Třeba jen vidíte souvislosti ze svého, možná trochu zaujatého, úhlu pohledu. Pokud zakladatel sionismu použil určitou folosofii znamená to, že odpůrci sionismu mají tuto filosofii negovat jen díky jedné interpretaci jeho zakladatele ? Víte já myslím, že pokud je systém složen z vnitřních antagonistických prvků existují jen dvě možnosti jak se vyhnout rozkladu zevnitř.

1. Najít vnějšího nepřítele pro "přeorientaci" napětí .. Papinův efekt
2. Vytvořit totalitní řád, kde budou občané tvrdě omezeni na svých svobodách ve prospěch systému. To lze cestou jednou (Machiavelismus, fašismus, nacionalismus) nebo druhou (komunismus). Možná by se našla i cesta jiná ..

Když jsem psal tento příspěvek očekával jsem i asociaci s Nietzcheho filosofií. Čekal jsem kdy mě někdo napadne, že vlastně obhajuji válku jako prostředek k dosažení vyšší úrovně člověka. [smích] No .. na to bych odpověděl jediné. Neobhajuji válku ale nastiňuji souvislosti, které k ní mohou vést.

Osobně si myslím, že jistá forma globální vlády je možná ALE .. !! Muselo by jít o systém do kterého vstoupí vyvážené prvky bez podstatných rozporů, které se omezí ve prospěch celku bez protestů. To samozřejmě není v dnešní době absolutně možné. Praxe ukazuje kam vede snaha o integraci naprosto odlišných kultur (multikulturalismus). Nelze splácat dohromady ovce s vlky a čekat, že se navzájem nepožerou. Pokud NĚKDY ! vůbec bude svět připraven na celosvětovou vládu bude to zřejmě za velmi dlouho. Pokud někdo vyprojektuje něco jako NWO násilně a nyní, dojde zákonitě k vnitřním rozporům a NWO bude udržitelné POUZE výše zmíněnými dvěma cestami.

198145

Hmm .. ale je bílá skutečně bílá ? [mrknutí jedním okem]

Někdy je čistý Árijec přes nějaké to koleno částečně žid nebo třeba asiat a ani o tom chudák neví. Někdy je čistý žid přes nějaké to koleno Mongol nebo třeba Slovan a i když dokládá genetické výzkumy jako na běžícím pásu, nic s tím nenadělá.

Otázka tedy zní. Za jakou "bílou" rasu tu chceme bojovat. Kdo je schopen se v tom genetickém coctailu našeho původu vyznat ? Není lepší bojovat proti diskriminaci ? Nemyslím jen proti diskriminaci menšin ale ve Vašem případě třeba proti pozitivní diskriminaci majority.

198233

No dobrá Zdenku. Beru, že skoro bílá je pořád ještě tak nějak bílá i když není nejbělejší ale řekněte mi jak lze bojovat proti mísení ras ?

1. Nebudete se sám místit s neárijsou rasou (Vaše volba) ? Pak je to samozřejmě OK. Klidně si můžete apelovat i na druhé, aby činili jako Vy. Pokud se Vámi nechají zmanipulovat a černoškám či indoevropankám se vyhnou, jejich věc [mrknutí jedním okem]

2. Budete se snažit tento boj vést systémově ? OK ale jak ? Zakážete sňatky s příslušníky tmavé pleti ? Prostě přiložíte testovací papírek s barevným odstínem a jak pleť bude mimo rozsah tak do basy s oběma ? Raději se neopalovat [smích] .. Možná byste mohl využít vědu a testovat geny. Pokud nebude gen z více než 95.67 árijský = DO BASY. Již zde žije mnoho promísených párů. Co s tím ? Donutit k rozvodu ? Děti geneticky otestovat a podle genetické charakteristiky přidělit k výchově buď árijskému nebo neárijskému rodiči?

Já vím. 2. bod jsem pojal tak trochu extrémně [mrknutí jedním okem] Třeba to tak nemyslíte. Třeba budeme bojovat proti mísení ras tak, že to nazveme jinak. Přijatelněji. Řekneme, že mísení kultur zatěžuje státní ekonomiku či sociální systém a postavíme se za mnohem přísnější imigrační politiku. Fajn. ALE POZOR ! Nemůžete říct, že neárijcům je vstup zakázán ale Árijci mohou imigrovat vesele dál. To byste byl RASISTA. Vezmete to tedy plošně ? OK . Plošné omezení imigrací je řešení ale uvědomte si, že tak vlastně utnete i možnost českých Árijců migrovat po Evropě za prací.

Jak to tak vidím jediný způsob jak bojovat za "rasu" je bojovat proti ŘÍZENÉMU importu cizích kultur ale to nejdříve musíme buď:

a) Dokázat, že někdo skutečně programově multikulturalismus prosazuje za účelem oslabení národních identit a bojovat proto těmto "strůjcům". Pak hodně štěstí, neboť to dokazování Vás umístí do "škatule" paranoidních konspirativců [mrknutí jedním okem]

b) "Nerasově" zdůvodnit proč je škodlivá jen migrace jedněch kultur a migrace druhých je v pořádku. Je nutno definovat, rizikové migranty (národy, etnika rasy). Už jen snaha o toto zdůvodnění Vás zařadí mezi rasisty nehrubšího zrna a odsune Vás to na periferii "demokratické" společnosti. No ale o tom již řeč vlastně byla výše.

198314

21.08.2009 09:25

Ruští diplomaté vyhoštěni

Jo ti Rusové

jean.laroux 194.?.?.?

No .. konečně vím, že ten můj odpor vůči radaru mi vsunuli pod práh ti zatracení rušští agenti [překvapení] [chechtot]

198322

24.08.2009 12:46

Izrael vrací Švédsku úder za článek o zabíjení Palestinců pro orgány

Pitva = rutina ?

jean.laroux 194.?.?.?

Zastřelit a pak nařídit pitvu za účelem zjištění důvodu smrti. Místo celého těla se odešlou k pitvě jen orgány. Dírka v plicích = smrt zastřelením do plic. Dírka v hlavě = důvod smrti neznámý, neboť hlava v balíčku na pitevní stůl nedošla.. Hmm .. tak nevím, nevím. Ta IDF to má prostě promakané. [oči v sloup]

198552

01.07.2010 07:00

Skupinka Romů brutálně zbila třináctiletého hocha

RE: Tady je dukaz,ze blbost se dedi.

jean.laroux 194.?.?.?

A jak tento příspěvek souvisí s tématem Kropáčku ? [smích])

223129

01.07.2010 07:18

Pravda o situaci v Severní Korei

RE: Severni Korea byla vzorem

jean.laroux 194.?.?.?

Komunismus neexistoval. Socialismus ano. Můžeme polemizovat o tom, zda ten socialismus byl více nebo méně sociální. Podle Vás by se tedy neměl nazývat socialismem .. no fajn brát Vám to nebudu, ale to je jen Váš názor. Mnoho zemí se dlouhá desetiletí označovalo za socialistické a já nad tím pojmem nebudu polemizovat. Mohli bysme stejně polemizovat nad pojmy demokratický a svobodný a nejspíš bychom došli k tomu, že současná severoatlantická civilizace má i k těmto pojmům, jimiž se honosí, hodně daleko. Mohli bychom polemizovat nad pojmem antisemitismus a nakonec bychom došli k faktu, že většina z těch, kteří jsou nazývání antisemity nemá vůbec nic proti semitům. Došli bychom k faktu, že ti proti kterým jsou výhrady tzv. antisemitů směrovány a kteří pojem antisemitismus používají nejčastěji vlastně vůbec semity nejsou. Dolši bychom i k faktu, že vlastně oni sami jsou skutečnými antisemity nejtvrdšího ražení. Toliko k pojmům a různorodosti jejich výkladu [smích]

Nesvobodného a centralisticky silně ovládaného člověka lze snadno přinutit k otročině. Nebudu se přít zda-li lze takto pohlížet na Čínu ale z části jistě ano. Otázkou je jestli je toto zneužívání lidí (tzv. marxistické vykořisťování) jen doménou dělníků socialistického tábora. Pokud my češi děláme coby levná pracovní síla v zahraničních fabrikách nejde o něco podobného ne-li stejného ? Je faktem, že za socialismu si tady zahraniční firmy nemohly vyskakovat a diktovat své podmínky. Dnes tato bariéra již neexistuje. Na těch "cizácích" jsme díky likvidaci národního hospodářství a po ztrátě národní suverenity naprosto závislí.

223131

01.07.2010 07:34

Volby – zpráva o stavu společnosti

Sci-fi

jean.laroux 194.?.?.?

Hezký článek. Jsem také fanda sci-fi jako pan Zelenka ale nemohu se plně ztotožnit s jeho postřehem, že za poslední léta se točí jen negativistická sci-fi díla. Myslím, že je to naopak. Jako příklad mohu zmínit skvělý seriál "Krajní meze" filmy jako Minority report, Matrix, Ostrov, ze starších Total Recall atp. Jde o filmy, kde se vypichují možné důsledky změn v technologické, společenské, politické či jiné oblasti. Jde o jisté varování. Takřka vždy je patrný počáteční pohled na problém, následuje "spásné" řešení (rychlé a radikální) a časem se objeví problémy, které nikdo dříve neviděl nebo nechtěl vidět a vzniká zásadní (dramatický) rozpor. Nakonec ve většině snímků dojde k vyřešení i těchto problémů a to je vlastně velmi pozitivistické [mrknutí jedním okem]

223132

Super příspěvek ..

jen nevím jakýho sem vrazit smajla. Smích, pláč nebo zvratky ???

224022

30.07.2010 10:46

Populace, eugenika a moc

Populace vs. zdroje

jean.laroux 194.?.?.?

Osobně si myslím, že vzhledem k dostupným zdrojům planety, intenzitě jejich čerpání a zejména díky disproporcím při přidělování zdrojů jsou rizika z přemnožení lidstva skutečně výrazná. Je otázkou jak by byly zdroje využity v jiném (nespecifikovaném) světě, kde by byly zdroje přerozdělovány jinak ale to jsou úvahy nad hypotetickou realitou.

Žijeme v dnešním světě a zde jsou rizika plynoucí ze současného tempa populačního růstu patrná. Jen díky ropě došlo za posledních pár desetiletí k ztrojnásobení obyvatel planety. Pokud by ropa došla, došlo by k velké krizi mající za následek katastrofické změny celoplanetárního rozsahu s dopadem zejména na člověka jako takového. Jistě by došlo i k očištění planety a rozvoji bezpečnějších a ekologičtějších technologií ale napřed by velká část lidstva pomřela díky hladomorům a následkem sociálních bouří, které nezbytně vyústí ve války. Nemusí dojít ani k vyčerpání ropy. Existuje mnohem více faktorů, které mohou narušit relativní (dosavadní)a rozhodně ne dokonalou rovnováhu.

Co tedy s tím ?

Hned na úvod lze vyloučit expanzivní řešení. Nemáme technologie na to abychom pro lidstvo našli jiné zdroje např. na jiných planetách.

Druhým řešením je již zmíněná změna v přerozdělování zdrojů. Je ale otázkou zda-li by i "lepší" přerozdělování zdrojů při současném tempu růstu populace DOSTAČOVALO. Mnohem pravděpodobnější je, že i při "dokonalém" přerozdělování by nakonec bylo přemnožené lidstvo pro planetu problémem. V tomto případě by si pochopitelně planeta pomohla sama. Pokud dáte do akvárka k myším jen malou hromádku zrní tak přežijí jen ty, které se k žrádlu dostanou dříve. Zbylé, méně schopné buď zemřou hlady nebo na zranění, která utrží při vytlačování se od krmítka. Ve finále bude tedy v akvárku vždy jen tolik myší jak velké hromádky zrní sem budete sypat.

Regulace populačního je tedy podle mne jediným smysluplným řešením. A zde vyvstávají nejdůležitější otázky.
Jak regulovat ? Regulovat porodnost ? Pokud ano - jak ji regulovat ? Nebo regulovat již žijící populaci ? Tajně vyvolávat smrtící pandemie ? Katastrofy např. zahříváním ionosféry ? Vyvolávat války ?

Zde navazují otázky další ? Kdo by měl rozhodovat ? Kdo by měl realizovat tuto regulaci ? Tlumit populační nárůst jen u některých (kteří se rychle množí) nebo u všech bez rozdílu - viz. článek ?

Myslím, že je jasné, kdo svět řídí. Není to "lid" planety ale pár vyvolených jedinců. Pokud právě oni budou řídit regulaci populačního růstu bude to pochopitelně v jejich prospěch a na úkor jiných. Tito lidé si navíc budou dále uzurpovat právo na mnohem více zdrojů než, které skutečně potřebují.

Chce nás elita světa takto regulovat nebo to již dávno dělá ?

225172

30.07.2010 11:13

Populace, eugenika a moc

RE: ale takhle to vůbec nefunguje! - odpovídá autor

jean.laroux 194.?.?.?

Velmi dobrý postřeh u Vás obou. Myslím, že ten překryv je patrný u evoluce i eugeniky potažmo u enviromentalismu a eugeniky což je jinými slovy totéž.

Eugenika znamená v podstatě šlechtění genetického fondu člověka za účelem nalezení výsledné kombinace s určitými "ideálními" vlastnostmi. Pojem "ideální" je zde pochopitelně velmi relativní nicméně jej lze v omezených rysech použít.

Enviromentalismus potažmo enviromentalistika studuje vztahy mezi přírodou a společností, člověkem a ekosystémem ve kterém se člověk (společnost) nachází a s nímž je v interakci. Člověk, společnost, příroda. Zde vznikající interakce se zpětně odráží na každé zmíněné entitě a do budoucna ji ovlivňují.

K zdánlivému rozporu mezi eugenikou a enviromentalismem dochází ve fázi zkoumání kvalitativních charakteristik člověka náležejícího k určité rase (etniku) atp. Eugenika se odvolává na genofond a zveličuje význam šlechtění přičemž opomíjí vliv enviromentu na výslednou charakteristiku jedince či skupiny jedinců se stejnou charakteristikou. Enviromentalisté postupují opačně a zveličují vliv enviromentu aniž by akceptovali přítomnost dědičných (vrozených) genů majících vliv na charakteristiku jedince již při jeho narození.

Zde já spatřuji průnik. Člověk je ovlivňován enviromentem a při dlouhodobém působení se na něj adaptuje. Tato adaptace se projeví i v jeho genetické výbavě, která je nesena spolu s člověkem. Tak je předávána určitá charakteristika v rámci celé skupiny příbuzných jedinců dlouhodobě ovlivněných stejnými podmínkami v enviromentu. Jde o etnickou (rasovou) charakteristiku (mentalita, IQ, temperament, fyzické vlohy, zdravotní odolnost atp.) , jež se stává pro určitou komunitu typickou nikoliv však neměnnou. Změna enviromentu (faktorů, jež člověka či komunitu ovlivňují) opět a dále člověka mění i na genetické úrovni.

Závěr : Nelze akceptovat eugenické teorie, které se zaměřují na šlechtění člověka a současně pomíjejí nutnost změn v enviromentu. To je cesta nikam.

225176

30.07.2010 12:04

Populace, eugenika a moc

Selektivní šlechtění

jean.laroux 194.?.?.?

Pokud jde o šlechtění pak je v zájmu elity šlechtit lidstvo selektivně.

Sebe šlechtit s důrazem na inteligenci a kreativitu a otroky na práci šlechtit s důrazem na tupost a poslušnost. Vzhledem k automatizaci výrobních procesů již není třeba tolik otroků a lze tedy jejich počet snížit. "Lze" je špatné slovo. Je NUTNO jejich počet snižovat protože i lid se sníženou inteligencí umí být nespokojený a mohl by být ve velkém počtu bezpečnostním rizikem pro otrokáře. Lidu se namluví, že jejich počet musí být snižován protože pro ně není dost jídla a pokud začnou prskat, že pán má jídla zbytečně moc tak se jim jednoduše sníží dávky a ty se dočasně nacpou do silových složek, které už udělají pořádek. Lid si řekne "No jo pán má pravdu, fakt je jídla málo", dostane od fízla po hlavě obuškem a poslušně odejde domů [cool]

225180

30.07.2010 12:26

Populace, eugenika a moc

RE: Jsme jenom dobytek, co se naučil sčítat...

jean.laroux 194.?.?.?

Nicméně by šlo o ideální řešení.

Na úvod je třeba okrajově analyzovat důvody populačního růstu. Kde dochází k tomuto růstu? Je nemožné si nevšimnout, že tento růst je spojen zejména s chudobou a negramotností. Zdánlivě je to nelogické. Proč si dělají mraky dětí když na to nemají ???

Při bližším zkoumání ale dojdeme k poznání, že to logické je!

1. Chudí mají málo příležitostí k relaxaci a užívání si pohodlí. Musí se starat o základní obživu a nemají na zábavu čas. Nemohou cestovat, válet se na plážích a rozhazovat penize v kasinech. Nemají TV a často ani rádio a tak tedy sedí doma a jedinou zábavou a relaxací je jim sex. Ze sexu vznikají děti
2. Chudáci často nemají smysluplnou práci s kariérním výhledem. Děti je tedy nebrzdí v kariérním růstu, tak proč si dávat pozor ?
3. Ženy chudáků nemají práci vůbec. Jak se tedy v rámci společnosti realizují ? Jako matky ! Posláním matky = rození a výchova dětí. Více dětí = úspěšnější realizace ve společenosti.
4. V některých chudých komunitách neexistuje sociální systém. Sice nic státu nedáváte (daně atd.) ale také od něj nic nedostanete. Kdo se o Vás postará na stará kolena ? Synek ? CO když se na Vás vyprdne ? Ale pokud máte dětí 15 máte i 15 x vyšší pravděpodobnost, že se Vás někdo z nich na staré koleno ujme.
5. V chudých zemích často děti pracují a podílejí se na příjmu rodiny. 4 letý synek v Africe pobíhá po vesnici a prodává buráky. 5-ti letá dcerka běhá po jungli a nosí domů dřevo nebo různé plodiny. čím více dětí tím více kooperace.
6. V bohatších zemích, kde jsou chudé komunity a existuje zde sociální systém dochází ke stejnému efektu jako v bodě 4 ale z jiných příčin. Každé bejby znamená další sociální dávky od HDP tvořící majority. Pak se vyplatí mít 14 dětí i ekonomicky.
7. V mnoha zemích dochází k silnému úbytku populace vlivem nemocí či životních podmínek mezi které lze zařadit i lokální války. Zde je pak patrná tendence k vyrovnání úbytku. Leckdy je výroba "nových bojovníků" součástí i např. náboženských doporučení.

... Jistě by se našly i jiné důvody proč mají zrovna chudí tolik dětí.

Rovnoměrné rozdělení zdrojů a srovnání podmínek v celoplanetárním měřítku (utopie pochopitelně) by vedlo k tomu, že by pozbyl důvod k "výrobě" dětí jak je to patrné v euroatlantickém prostoru. Prostě by se omezila motivace - viz. výše uvedené body.

225184

30.07.2010 13:35

Klimatické zbraně: Více než pouhá konspirační teorie?

RE: chemtrails= kapitalni kravina

jean.laroux 194.?.?.?

S Vašimi pochybnostmi o regulérnosti voleb se mohu ztotožnit. Mým, řešením jsou volby elektronické. O tom jsme spolu již kdysi diskutovali pamatujete ?

Dnešní systém voleb je anonymní. Z důvodu ochrany soukromí a zajištění osobní bezpečnosti trvá požadavek, aby takový i zůstal. K čemu to ale vede ? Do nenadepsané obálky vložíte volební lístek a obálku hodíte do boxu. Od této chvíle důvěřujete jen ve volební komisi a všechny instance, které lístky sčítají a vyhodnocují výsledky voleb. Co když někdo cestou box s hlasy všech lidí z okrsku vymění ? Co když nastrčí box anonymních nenadepsaných obálek s jiným výsledkem ? Jak to ověříte ? Nijak ! Vy sám si prostě nemůžete nijak ověřit, že ve volebních výsledcích se skutečně nachází právě ta Vaše volba. Jedné co může ověřit komise při podezření ze záměny je kontrola pečeťě nebo razítka na zapečetěném boxu. Víte jak je snadné si nechat udělat pečeť nebo razítko ? Že to je jen zbytečné polemizování ? Že komise fungují tak, aby k zneužití nedošlo ? A proč se tedy po volbách objevují hlasy z volebních okrsků od lidí, kteří zaškrtli ty a ty kandidáty a ti se nakonec ve výsledku dle okrsku ocitli s nulovým počtem hlasů ? Osobně si myslím, že kde neexistuje zpětná ověřitelnost vlastního hlasu (hlasů z volebního okrsku) existuje i vysoké riziko záměny hlasu(ů). Existuje zde riziko neověřitelného zfalšování voleb.

V elektronickém systému byste se kdykoliv mohli přihlásit pod svým ID (např. elektronický občanský průkaz+čtečka chipových karet, SSL+podpisový certifikát, login+psswd+ověření SMS atd. atd.) a vyvolat si z db volebních výsledků svou volbu. Kdykoliv po volbách si můžete ověřit, že Vaše skutečná volba je skutečně v db. Ovšemže záleží na tom kdo by "softvér" a db obhospodařoval či kdo by měl do systému přístup. Jistě jde zaměnit i obsah db. Jistě jde vedle ostré db vytvořit i virtuální. Vy byste nahlížel na svou skutečnou volbu ale výsledek by se počítal z db fingované. To vše je možné ... ALE ruku na srdce .. Myslíte, že by to prošlo ? Myslíte, že by si někdo dovolil vytvořit takto podvodný systém aniž by to nakonec někdo z obsluhy nevynesl ven ?? Myslíte, že by tohle někdo riskoval ? Myslím, že zneužití elektronického systému je mnohem méně pravděpodobné než zneužití současného systému.

225189

01.09.2010 08:19

Hamouni, poskokové, otroci, vyžírky a spodina

RE: Pár poznámek

jean.laroux 194.?.?.?

ad1) Moc nechápu o čem mluvíte. Myslím, že jsem se vyjádřil docela jasně. Kritizuji emotivní zabarvení některých pojmů označujících některé skupiny (viz. článek) Např. pojem vyžírka vyvolává určitý negativní dojem nad skupinou lidí, kteří jsou v článku zmínění. Nevkládáte spíše Vy mě do úst své dojmy ?

ad2)Peníze jsou opravdu podloženy zlatem a dalšími aktivy či pasivy. Je to ale dost nepřesná formulace. Přesněji řečeno jsou peníze podloženy důvěrou v komodity. Roli v tom hraje spekulativní systém přičemž ona spekulace může probíhat a po celou historii probíhá i na elementární úrovni. Jakou má ve směnném obchodování hodnotu kilo soli a pytel mouky ? "Někde", kde je dost soli může být hodnota mouky k soli 10:1. Jinde kde sůl není může být ten poměr naopak. Je dobré do toho začlenit i časový faktor. Hodnota zásob obilí bude na jaře (po zimě) vyšší než třeba v době těsně po sklizni. Vše se pochopitelně vyvíjí. Na základě dohodnutých pravidel může ten bankéř (např. FED) opravdu natisknout těch 1200,- i když má zatím v bance vloženo jen 1000,- Stát mu to umožňuje a těch 20,- mu garantuje. I když tedy zatím neexistují, budou existovat a dá se s nimi ve výhledu počítat. Vlastně ne ve výhledu ale už nyní. Chce-li někdo tedy z nějakého důvodu znemožnit tisk prostředků, které jsou zatím nekryty v okamžiku jejich uvedení do oběhu může to udělat jen tak, že odstraní státní (právní) garance. Bez garancí přechází riziko směrem od státu (právního systému) pouze na věřitele a dlužníka. Pokud to tak bude tak si pochopitelně věřitel již nedovolí někomu půjčit protože by z půjčených 1000,- mohlo být ve finále jen skutečně vrácených 500,-.Bez státní garance se úvěrový systém přesune z oficiálních bank k privátním lichvářům, kde jejich vysoký úrok kryje vysoká rizika a potenciální budoucí náklady na vymáhání dluhu tj. nutnost najmout si bandu hrdlořezů na vymáhání. Pokud stát zakročí i proti lichvářům a jejich vymahačům (stačí proti vymahačům) padne úvěrový systém sám od sebe a tím padne i vydávání nekrytých prostředků s platností ode dne "D". Staré dluhy v miliardových cifrách pochopitelně zůstanou ale je otázkou jak budou bez státních garancí vymahatelné. Takové řešení se pochopitelně rovná globálnímu znárodnění protože zavádí právní paradox "znevýhodňující" věřitele. Vraťme se ještě k hodnotě zboží podložené důvěrou. Spekulace na burze pracují právě s důvěrou. Pokud má firma hodnotu akcie např. 100,- Kč nejde rozhodně o konstantní hodnotu aktiv či pasiv byť tato vypočitatelná částka zde figuruje. Podstatou je důvěra v akcii na burze. Pokud firma v rámci konkurenčního tlaku strmě padá a nemá koncepci do budoucna, nikdo ji už nevěří a nikdo si akcii nekoupí. Hodnota akcie tedy padá a najednou je za akcii ne 100,- ale už jen 5,-. Kolik by stál R...

Automaticky kráceno

227214

01.09.2010 08:24

Hamouni, poskokové, otroci, vyžírky a spodina

.. pokračování

jean.laroux 194.?.?.?

.. Kolik by stál Rembrantův originál kdyby jej nikdo nechtěl koupit? Kolik by stála známka Modrý Mauritius, kdyby nebyli filatelisté, kteří jsou za ni ochotni vyvalit tolik peněz ? Kolik by stálo kilo zlata, kdyby jej nikdo nechtěl ? Pokud se najde x miliard tun zlata na měsíci a cestování vesmírem bude za hubičku pak cena zlata poklesne. Takže je to o ochotě utratit za komoditu X "něčeho". To "něco" je vyjádřeno vytištěným papírem tj. penězi. Je to jako v tom směnném obchodu se solí a moukou. Peníze tedy v tomto systému vyjadřují jen okamžitý vztah nakupujících vůči tomu co nakupují. Nemůže se zde jednoduše vypočítat nějaké reálné krytí peněz. Osobně v tomto principu nevidím nějaký vážný problém. Tak to chodí od nepaměti a jinak to ani chodit nemůže. Problém vidím v tom, že důvěrou v komodity se dá docela slušně manipulovat. Lze využít média pokud je vlastníte. Lze využít politický lobbing, kdy podpůrná legislativa zvýhodňuje určité jednání na úkor jiného. Pokud se řízeně ovládá spekulace pak je v rámci volného trhu zvýhodněna skupina mající vliv nad tou která jej nemá. Svobodný trh se stává trhem nesvobodným. Nadnárodní koncerny určují pravidla a stávají se na trhu dominantní tj. mají více možností než ostatní. Příklad: Hodnota firmy vyrábějící jogurt je 100,- Kč za akcii. Hodnota druhé firmy na jogurty je 10,- Kč za akcii. Já jako spekulant s vlivem nakoupím maximum akcií té druhé, levné firmy. Současně v rámci politického lobingu udělám toto. Nechám si zpracovat účelovou studii dokazující, že podíl kukuřičného škrobu v jogurtu nad 40% snižuje mužskou ferilitu. Využiji média, kde mám vliv nebo která přímo vlastním a vypustím to do světa. Chcete být neplodní ? Jezte Jogurt od Millera". Pochopitelně to nepodám jako antireklamu ale jako vědeckou studii. Zalobuji v politice a vydám např. celoevropský zákaz prodeje jogurtů s obsahem KŠ nad 40%. Přitom vím už od začátku, že firma na jogurty kterou jsem levně koupil má toho škrobu jen 39%. Můžu si vybrat dle parametrů jogurtu v podstatě cokoliv. Najednou cena akcií dominantní, první firmy klesne a hodnota mých akcií dramaticky vyletí. Co udělám ? Prodám je ! A koupím akcie firmy, která klesla. Svůj vlastní manipulativní výzkum označím za chybný a podpořím naopak firmu, která dříve klesla. Akcie opět letí nahoru a já prodávám. MANIPULUJI ! Využívám média a využívám legislativní lobbing. Vládnu. Můj zisk je jistý. Je to ještě volný a svobodný trh ? Takže asi tak ...

227215

01.09.2010 08:39

Hamouni, poskokové, otroci, vyžírky a spodina

RE: .. dokončení

jean.laroux 194.?.?.?

Já si opravdu myslím, že jste to napsal dost dobře. Jen některé pojmy mohou působit jako jakýsi psychosomatický marker čímž vybudí v čtenáři emoce a reakci odpovídající jeho emotivnímu vjemu a ne vjemu rozumovému. Prostě se někdo dle svého postavení asociuje s příslušným pojmem a naštve se čímž se postaví automaticky do argumentační defenzivy. Začne Vám vkládat do úst co jste vlastně neřekl. Představuje si "Co vše si o něm vlastně myslíte". Právě proto bych si dával pozor na negativní somatické markery. Ty brání tomu, aby se Vás snažil čtenář pochopit. Pokud se zbavíme zbytečných emocí tak si uvědomíme, že jsme vlastně často takoví vyžírkové. No ale co ? Je to špatné když když některé vyžírky společnost skutečně potřebuje ? Když je někdo objektivně "SOCKOU" protože ztratil práci a nemůže ji najít byť se snaží, má být z pohledu pojmu "socka" vnímán okamžitě negativně ? Proto se raději vyhnu pojmu socka. Je mi jasné jaké reakce od "socek" budou následovat.

Váš článek vyvolal skutečně vášnivou diskuzi a právě proto je tak dobrý. Neberte prosím mou předchozí kritiku nějak negativně. Hezký den.

227216

01.09.2010 10:05

Americké svaté křižácké tažení proti muslimskému světu

RE: :)

jean.laroux 194.?.?.?

Mainstream vs. Alterstream [smích]

Něco na tom je. A není to také třeba o tom, že akce vyvolává odpovídající reakci ? [mrknutí jedním okem]

Je otázkou jestli není ovšem akce i reakce pod kontrolou jedněch a těch samých. Proces řízení uměle vyvolaných (kontrolovaných) interakcí u akcí a reakcí (tezí a antitezí) může pak vést k jakési výslednici, která je vlastně skrytým primárním cílem.

Je pak lidskou hloupostí když hrají své role v divadle a vůbec si neuvědomují, že hrají nějaké divadlo ? Jak nebýt hloupým ? Jste si jist, že Vy nejste manipulován a nejste tím hloupým ? Co s tím chcete dělat ? Nevěřit nikomu a ničemu ? Do ničeho se nezapojovat ? Pro sichr nezaujímat žádný postoj ? Pasivita ? Poloha lotosového květu a vnitřní meditace. Odpoutání se od reality ? Vzdát se odpovědnosti za ty, kteří jsou na Vás závislí a které musíte coby kolečko v soukolí živit ?

Umíte dobře analyzovat míru paranoie druhých. Řekněte nám, kde je tedy Vaše místo ?

227220

01.09.2010 13:32

Americké svaté křižácké tažení proti muslimskému světu

RE: :)

jean.laroux 194.?.?.?

Nezastávám názor, že ovládání všech zúčastněných stran v konfliktech trvá 3000 let v takové podobě jako dnes. Pokud byl dříve svět rozdělen a střetával se v boji o zdroje či o vliv pak si určitá skupina mohla řídit své AKCE i REAKCE jen ve svém vlastním "prostoru". Vládnoucí skupina mohla mít své lidi v řídících strukturách systému, jenž ovládala a současně mohla vytvářet i revoluční (rebelské) spolky na druhé straně. Pokud si totiž nepřítele sami vytvoříme a kontrolujeme jej, není zde již prostor pro uplatnění se "nekontrolované" opozice. Ne, že by nemohla vzniknout revoluční skupina mimo náš vliv ale těžko se jí podaří přetáhnout stoupence z místa, kde je máme již soustředěné a pod kontrolou. Čistě teoreticky takto (jako kontrolovaná opozice - alterstream) může fungovat jakákoliv extrémistická skupina (čím extrémističtější tím lépe) nebo klidně tento diskuzní server. Ale zpět k historii.

Hegel ve svém třetím dialektickém zákoně (negace negace) mluví o tezi, antitezi a výsledné syntéze, která je jakýmsi průnikem či kompromisem tj. tím co vznikne jako výsledek interakce teze a antiteze. Za slova teze a antiteze lze dosadit i slova akce a reakce. Podle Hegela vzniká v průběhu vývoje antiteze negací základní teze zcela přirozeně. Někdo si musel zákonitě říct "Co tu přirozenost ovládat?". A jsme u praktické realizace dialektického modelu. V historii nešlo ovládat celou planetu a proto ti, kteří mohli tuto metodu využít ve svém prostoru nemohli ovlivňovat své okolí. Vůči vnějšímu světu (jenž neměli ve svém vlivu) se stávali tedy základní přirozenou tezí (např. říše Římská) a vyvolávali zcela přirozenou negaci (antitezi, reakci). Zde funguje skutečný "přirozený" třetí princip. Dnes je již ale planeta propojena informačně i mocensky naprosto dokonale. Nyní je již možné tento třetí "přirozený" princip samotný negovat antitezí tj. praktickým globálním využití celého principu. K přirozenému běhu vývoje (přirozená negace negace) se vytváří antiteze a tou je (ŘÍZENÁ negace negace). Zatím si ještě nedovedeme představit výslednou syntézu ale já jsme si jist, že i na tu jednou dojde.

227238

03.09.2010 11:21

Spravedlivý stát

RE: Hezká utopie.....

jean.laroux 194.?.?.?

Půjčovat na úrok se nadá zakázat ale půjčování na úrok se dá úspěšně eliminovat tak, že stát a právní systém přestane krýt věřitele. Když se jakákoliv smlouva na úvěr postaví ze zákona jako právně nevymahatelná klasický úvěrový systém padne. Pak již stačí jen odstranit černou lichvu

Co ale se stávajícími úvěry ? Zejména se jedná o miliardová zadlužení celých států [zmaten]

227430

03.09.2010 11:38

Spravedlivý stát

RE: jean

jean.laroux 194.?.?.?

Rozluštit dnes objem skutečně krytých a nekrytých peněz je takřka nemožné. Jsou tu pokusy o audit zlatých rezerv a omezení FEDu ale iniciátoři podobných nápadů obvykle náhodou vypadávají z oken nebo se jim náhodou zaseknou ve stošedesátce brzdy [cool]

Život na dluh nikdo nevymyslel. Je spjatý s úvěrovým systémem. Jestliže existuje někdo kdo půjčí a panovník mu půjčování právně ochrání pak tedy existuje věřitel. Pokud existuje chráněný věřitel pak existují dlužníci, kteří nejprve investují a pak splácí. Ti mají jasnou výhodu před těmi co nejdříve šetří a až pak investují. V osobním životě většina lidí zvolí zadlužení a užívání si zamlada než šetření a užívání si chvíli před smrtí. To, že se dostanou do úvěrového otroctví většina lidí obětuje na oltář momentálního pocitu z blahobytu, který je umocňován soutěživostí. Má to soused musím to mít taky.

Neobhajuji úvěrový systém protože je příčinou krizí ale směji se naivním představám těch, kteří by ho chtěli nějak snadno zakázat.

V pozadí systému stojí pochopitelně věřitelé .. tj. bankéři. Nemusím snad rozebírat kdo má v rukou úvěrový systém jmenovitě.

Komunistické NWO je takový slovní vtípek na závěr. Komunismus je utopistická idea, podobně jako představy autora tohoto článku. NWO je despotický direktivní model, který se velmi podobá reálné praxi známé z různých fašistických nebo socialistických režimů. Náš tzv. demokratický systém už ve svém principu dávno není demokratický a k despotickému NWO se blíží stále rychleji. Těmi despoty budou nakonec právě věřitelé, kteří poddané dostanou do platební neschopnosti a cestou exekutorů jim seberou veškerou půdu a majetek. Současné kroky vlády jsou přesně a naprosto v tomto duchu. Lidé, mají díky úvěrům vyčleněný min. zůstatek na jídlo. Např. 5000 na měsíc. Pokud jim klesne příjem o 7 tisíc přestanou něco platit aby nepadali hlady a brzy mají na krku exekutora.

Stačí to tak ? [mrknutí jedním okem]

227431

03.09.2010 11:48

Americké svaté křižácké tažení proti muslimskému světu

RE: :)

jean.laroux 194.?.?.?

V rámci tzv. alterstreamu tak pochopitelně jednáme. Jak také jednat jinak ? Reakce musí být adekvátní jinak jde o ztrátu energie. Sama kritika JICH nás tlačí ke změně nás samých. Byť není snadné se změnit. Někdo koho rodiče v dětství řezali své dítě bít nebude. Někdo naopak bude dělat to samé co jemu činili. Snaha o vnitřní změnu se nedá nikomu naordinovat. Každý k ní musí dojít sám. Ale je dobré, že o tom mluvíte. Vše totiž skutečně začíná u nás samotných.

My jsme oni a oni jsou my ? V podstatě ano. V podstatě jsme všichni jedni a titíž lidé, ktaří v podobných situacích jednají podobně. Nadáváme na korupci, dostaneme funkci a jak nám někdo nabídne něco do kapsy tak ....

Přesto .. oni i my jsme každý někde jinde a nikdy to jinak nebude. Nelze být na dvou březích řeky současně.

227432

03.09.2010 12:13

Americké svaté křižácké tažení proti muslimskému světu

RE: jean

jean.laroux 194.?.?.?

Sionista je stoupenec popř. přisluhovač sionismu. Sionismus má historicky několik podob co do způsobu jak se projevoval navenek. Zpočátku šlo o Herzlovskou snahu o získání Izraele, pak šlo o obranu v rámci arabsko-izraelských konfliktů na pozadí vlivu železné opony a nyní jde spíše o vnucování Izraelské vůle druhým cestou velkého bratra USA. V podstatě jde ale jen o zástěrku. Na pozadí sionismu totiž není (jak jsem již psal) nějaká hra na vlastní židovský stát ale jde o prosazování mocenských zájmů několika málo vlivných. Sionismus je tedy v podstatě zástěrka a sionisté jsou zástěrkáři. Zástěrkáři nyní kují pikle zejména proti utěrkářům a zároveň jsou utěrkáři mocným nástrojem k dosažení jejich konečného zájmu. Pak jsou tu ještě poskoci zástěrkářů, kteří si myslí, že tu jde o vyvolenou zem, boj proti terorismu nebo obranu proti muslimské invazi a kteří věří dalším nesmyslům, které jim zástěrkáři natlačili do hlav [mrknutí jedním okem] I ti by se dali s trochou nadsázky nazvat sionisty byť jde spíše jen o pouhé BLBCE.

Sionisty a židy vs. křesťany bych raději do žádného přímého vztahu nedával. Pochopitelně, že z povahy věci je nejvíce sionistů právě mezi židy ale je mnoho židů, kteří se staví proti sionismu. Stejně tak je to u křesťanů.

Jak jsem psal. Muslimové jsou jednak nepřítel a jednak nástroj. Na straně jedné ohrožují existenci Izraele početní převahou a silnou vírou a současně se dají dobře využít na vytvoření spojenectví s křesťany (resp.Evropou, USA). Stačí jen vhodně poštvat muslimy proti nim a je tu dokonalý spojenec. Vytvořený konflikt a vznikající chaos společně s ekonomickou, mediální a jinou manipulací .. to vše dává výhodu těm, kteří mají moc a manipulují. Rozděl a panuj je zde doplněno o následné SPOJ ROZDĚLENÉ DO TOHO DO ČEHO SE TI HODÍ TO SPOJIT. Víte o čem mluvím ? To je i odpověď na Vaši další otázku [mrknutí jedním okem]

Kdo vlastní mainstreamová videa a také filmový průmysl snad víte ne ? To se dá lehce vygooglit [mrknutí jedním okem] Nejde pochopitelně jen o židy a sionisty stejně jako u bankéřů ale jejich procentuální zastoupení je nepřehlédnutelné. Nechci zde rozebírat pojem "většinová charakteristika". To by bylo na dlouho

Antisemita je každý, kdo řekne něco co se nehodí těm, kteří mají možnosti vnutit masám svou vlastní definici antisemitismu. Logická podstata pojmu Antisemitismus s tím nemá co dělat.

Optimální konsensus je když se nakonec nepovraždíme. Pohádat se je OK .. Dát si pár po čuni je snad také ještě OK ale musí to mít hranici. S hranicemi byl bohužel vždycky problém. Lepší je se domluvit a zajít třeba na pivo ale .. však to znáte. Ne každý pije pivo [smích]

227434

03.09.2010 12:39

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE:jean

jean.laroux 194.?.?.?

Se zelenou energií nás ještě kluci sionističtí ošálí ale se sušenou makrelou Dolly Buster ani náhodu [velký smích]

227435

06.09.2010 07:57

Spravedlivý stát

RE: jean

jean.laroux 194.?.?.?

Serpico, každé přirovnání někde kulhá a nejde ho brát doslovně. Nesnažím se vůbec obhajovat život na dluh. Všichni víme z vlastní zkušenosti do jakých potíží nás dluhy mohou dostat nicméně i přesto vnímám život na dluh jako něco naprosto přirozeného co tu existuje po celé věky. To co je podstatné je abychom se nedostali až do příliš velké závislosti na věřitelích. Někde musí existovat kontrola a regulace. Zase nejde o nic nového. Snahy a regulaci např. lichvy tu byly už ve středověku a snad i dříve. Je naprostý a absolutní NESMYSL ZAKAZOVAT poskytování úvěrů. Stát ale může zrušit garance za dluhy. Právní systém by mohl za jistých podmínek zrušit platnost smlouvy o úvěru. Třeba právě v případě lichvy byť ta se velmi těžko definuje. Je spousta případů, kdy pracovník banky za úplatek zprostředkoval smlouvu člověku, který by díky insolvenci neměl mít na úvěr za normálních okolností nárok. Nejde o výjimky. Podobných případů znám z doslechu hned několik. A to jde prosím jen o mé bezprostřední okolí. Zde by měl soud planost úvěrové smlouvy zrušit a škodu vymáhat po svém zaměstnanci. Myslím, že cestou zákazů cesta nevede ale přesto je nutno udělat v úvěrovém systému pořádek. Bohužel si vůbec neumím představit jak srovnat dluhy státní ale co je podstatné zamezit budoucímu zadlužování státu. Současnou pravou cestou bohužel cesta nevede. Tou se drastickým způsobem odstraňují následky ale ne samotná příčina problému. Navíc se tímto způsobem ve finále způsobí ještě větší krize a tím ještě větší propad české ekonomiky. Důkazem je třeba kauza Barták. Poté co před svým odchodem zprostředkoval několik nevýhodných smluv a završil to 6-ti miliardovým hotelem v ÚVN, tohoto "člověka" přijme za svého náměstka ministr financí. To je už výsměch. Miliardy tečou dál do soukromých kapes a ti, kteří stát zadlužili nejvíce jako např. právě Kalousek pak mají ještě drzost obviňovat z dluhů občany.

Heslo "Každému dle jeho zásluh" jsem už raději nerozebíral vůbec. Jde totiž ještě o větší obludnost. Kdo definuje zásluhy ? Zase stát ? Nebo strana ? Tím, že budu aktivně provolávat hesla budu mít jistě mnoho zásluh. Více než ten schopný, který pracuje, aby pro společnost udělal více nebo třeba jen, aby byl lepší než ostatní. Postavit zásluhy (definované systémem) nad schopnosti člověka je .. [bliji] .. Jde o potlačení přirozené soutěživosti na úkor vlezdoprdelkovství.

227627

06.09.2010 07:57

Spravedlivý stát

RE: jean

jean.laroux 194.?.?.?

Problém zastupitelské demokracie je nízká úroveň kontroly. Pokud zvoleným zastupitelům nemůžeme koukat pod prsty a už vůbec nemáme šanci je přes prsty klepnout pak se ze zastupitelské demokracie stává svévole. Přímá demokracie také podle mne není tím pravým ořechovým. Jako smysluplný kompromis si představuji jistou kombinaci zastupitelské a přímé demokracie spočívající na vysoké úrovni dohledu nad činností státu (nad zastupiteli) např. detailní zveřejňování všech zakázek spjatých se státními financemi, smysluplný systém umožňující referenda atp. To je na delší debatu ..

227628

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 1

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 1

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 7

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Vláda: Zakážeme teplé počasí! Aby se lidi necourali venku01.04.20 13:10 Česká republika 3

Zákazy, zákazy, buzerace, zákazy: Několik mladých spáchalo zločiny. Opékali buřty v lese01.04.20 11:30 Česká republika 4

Policisté hlídají město v kostýmech v podobě koronaviru01.04.20 06:21 Bolivie 1

Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickými potřebami, Trump poděkoval. Proč o tom mlčí média?31.03.20 23:32 Rusko 0

D-Test provedl test roušek a respirátorů31.03.20 19:38 Česká republika 12

Minister Krajčí v súvislosti s koronavírusom plánuje zaviesť opatrenia voči občanom, ktorí odmietnú očkovanie31.03.20 16:02 Slovensko 3

Dějiny učí že po zpřísnění se návrat k normálu konat nemusí31.03.20 11:07 Česká republika 14

Rouškový teror v Čechách31.03.20 00:57 Česká republika 11

Neutopické zemědělství: krizové jaro30.03.20 17:08 Česká republika 3

Lidstvo se vyvinulo původně na zcela jiné planetě, na Zemi jsme cizinci30.03.20 16:41 Neurčeno 17

Měnové kurzy

USD
25,76 Kč
Euro
27,84 Kč
Libra
31,61 Kč
Kanadský dolar
18,12 Kč
Australský dolar
15,45 Kč
Švýcarský frank
26,37 Kč
100 japonských jenů
23,76 Kč
Čínský juan
3,63 Kč
Polský zloty
6,07 Kč
100 maď. forintů
7,60 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
33,72 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 690,29 Kč
1 unce stříbra
371,09 Kč
Bitcoin
173 683,37 Kč

Poslední aktualizace: 4.4.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?