Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 358 příspěveků, 13 různých jmén: <nic>, Alexandr, Alexandr Adler, Brundibár, cz.Greywolf, Danysek, jean.laroux, KK, Libor, Milan 3, milan2, Mrky, poutnik.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

06.09.2010 10:13

Spravedlivý stát

RE: jean

jean.laroux 194.?.?.?

Díky. Možná bych ještě trochu rozebral pojem "Smyslupný systém referend". Nejspíše se do mne nyní pustí pár lidí s tzv. "chipovou totalitou" nicméně i přesto si dovolím navrhnout základní rámec přímé účasti občanů na politice země formou elektronického systému. V současné době je ve fázi projektování zavedení elektronických občanských průkazů. Tyto průkazy lze využít na různé úřední agendy a třeba také jako identifikátor občana při elektronických volbách. Pokud bude mít občan možnost se jednoznačně identifikovat v systému, bude možno pomocí webu zakládat např. i strany. V neposlední řadě bude pak možno pořádat referenda. Jistě, že referendum něco stojí a má velký vliv na práci vlády a parlamentu a nebude tedy možné vyhlásit referendum na téma např. "Utratit sousedovic čokla protože mi zakousl kočku". Pro referendum se bude vždy muset vyslovit určitý-dostatečný počet občanů-voličů. V praxi to může tedy být např. tak, že občané-voliči cestou v systému registrované strany navrhnou téma referenda a strana tento návrh předloží do sekce v rámci příslušné webové aplikace "Návrhy referend". Zde se k návrhu budou moci připojit občané-voliči a podpořit jej. Jakmile se u příslušného návrhu objeví určité procento občanů-voličů pak bude referendum skutečně vyhlášeno a následně provedeno. Opět elektronickou formou. Nyní se do referenda budou moci zapojit všichni občané. Všimněte si, že v případě navrhování referenda používám pojem občan-volič a při realizaci samotného referenda jen pojem občan. Má to svou logiku. Výchozím bodem je provedení voleb elektronickou cestou. V systému je tedy seznam občanů-voličů, kteří se účastnili voleb a delegovali tedy svou důvěru na své zastupitele. To jsou občané-voliči, kteří podle mne mají právo zasahovat do politiky po volbách navrhováním referend. Ti co nevolili, by podle mne toto právo mít neměli. Po vyhlášení referenda se však již do referenda zapojit mohou. Nejde tedy o žádné vnucování povinnosti účasti na politice státu všem občanům ale jde o poskytnutí možnosti těm, kteří by rádi věci ovlivnili a sejdou se v dostatenčném počtu. Pokud by fungoval systém elektronicky bylo by provedení referend rychlé a levné.

227634

06.09.2010 11:24

Spravedlivý stát

RE: jean

jean.laroux 194.?.?.?

Aristokrate víte právě to Vaše vykopávání někomu něco z hlav mě děsí. Člověka nejde vychovat proti jeho přirozenosti. Hromadění majetku je lidská přirozenost ať se Vám to líbí nebo ne. Nejde vždy o nějaké hamounství stylu "Hamty Hamty .. Ať mám víc než tamty". Hrabivost má své opodstatnění. Křeček si dělá zásoby na zimu aby ji přežil. Člověk jedná naprosto stejně. Zavařujete na zimu okurky ? Proč ? Nejste hamoun, když máte plný špajz okurek ? NEJSTE .. je to na celou zimu. Stejné je to s penězi. Životní zkušenost nás učí, že není vždy dobře. V budoucnu může přijít krize. V důsledku nepříznivého vývoje ekonomiky, v důsledku nepředvidatelných sociálních změn nebo v důsledku třeba přírodních katastrof. Mohou nás třeba napadnou mimozemšťané. Co já vím. Může to být cokoliv. A tak se zásobíte. Svou rodinu zásobíte. Zcela podvědomě syslíte do své nory maximum toho co jste nasyslit schopen. Trvanlivé potraviny, zlato nebo peníze. Peníze jsou asi tou nejhorší "zásobou" ale v relativně stabilním prostředí se dají ukládat. Nejde jen o zásobu na krizová léta ale např. o spoření si na nějaký budoucí plán. Můžete šetřit na dům nebo auto a na milion dalších věcí. Je to hamounství střádat peníze ? Měl by jste být povinen někomu vysvětlovat na co, že si konkrétně syslíte ?

Prostě a jednoduše mají lidé tendenci shromažďovat zásoby a je naprosto naivní si myslet, že jim výchovou vtlučete do hlavy nějakou míru. Míra může být dána jen možnostmi. Pokud se Vám nelíbí, kolik si někteří lidé nahrabali nebudu Vám to zazlívat. Ale ono to není primárně o tom KOLIK TOHO MAJÍ. Jestli mají jedno nebo deset aut. Je to o tom JAK K TOMU PŘIŠLI !

227638

07.09.2010 07:48

Digitální podpis - proč to nikdo nepoužívá?

Zatím nenazrál čas

jean.laroux 194.?.?.?

Osobně jsem velkým příznivcem různých vymožeností ze světa IT. Jak v oblasti HW tak v oblasti různých aplikací. Nápady na různé elektronické klíče vnímám pozitivně. Jestliže se ve virtuálním prostoru již pohybujeme měli bychom se také odpovídajícím způsobem chránit.

Myslím, že éra el. podpisu teprve přijde. Je docela možné, že přijde s rozvojem E-GOV, kdy mohou být jako nosič využity elektronické občanské průkazy. Každý občan by tedy měl svůj el.podpis vygenerovaný zdarma a vždy u sebe. V momentě, kdy bude umožněna jednoznačná autentizace osoby v systému, je možné implementovat spousty řešení. Občan může přes webovou aplikaci volit. Mohou být zakládány politické strany. Mohou být navrhována a realizována referenda atp. No uvidíme co přinese blízká budoucnost.

227673

07.09.2010 09:55

Digitální podpis - proč to nikdo nepoužívá?

RE: Zatím nenazrál čas

jean.laroux 194.?.?.?

To je velmi dobrý postřeh. Ano vše co může být na jedné straně pozitivní se dá i zneužít. Nemá smysl ale vynakládat energii k zastavení toho něčeho co se stejně prosadí. Mnohem důležitější je bránit se právě tomu případnému zneužití. Proto je velmi dobře, že poukazujete na možná rizika. Právě o ohnutí té hadice na začátku tu jde. I když to samo o sobě jistě nezabrání tomu aby byla nakonec ohnuta i na konci.

K svému tvrzení o činnosti NBÚ ve vztahu k prověrkám máte nějaké důkazy ?

227682

07.09.2010 10:07

Digitální podpis - proč to nikdo nepoužívá?

RE: Upřesnění k textu (pokračování)

jean.laroux 194.?.?.?

Naprosto skvělé komentáře Charone. Díky za ně

227683

09.09.2010 11:04

Spravedlivý stát

RE: .. dokončení

jean.laroux 194.?.?.?

Já jsem se nikam nezařadil Vážený anonyme. To Vy jste mě zařadil [mrknutí jedním okem]

Víte přání a realita jsou dvě odlišné věci. Já jsem popsal jen realitu takovou jaká jej, byť se mi nemusí vůbec líbit. Hamižnost mě může odpuzovat stejně jako odpuzuje Vás ale to mi nebrání hledat její podstatu a vůbec mi to nebrání označit shromažďování prostředků k životu (zásobení se) za přirozené. Pokud žijete v rodině bez dluhů, jste šťastný člověk. Mnoho lidí ale spíše podlehne nejdříve pokušení pořídit si věci hned na úvěr a očekávají, že nebudou mít problémy s plněním závazků. Tyto problémy ale v mnoha případech bohužel nastávají a to člověka ničí. Člověk se tedy poučí, úvěry s vypětím splatí a dále je na úvěry opatrný. Nebo také skončí na dlažbě jako bezdomovec. I to je alternativa. Úvěry a dluhy jsou tedy velké riziko a na tom se určitě shodneme. Na čem se neshodneme jsou závěry. Vy byste (pokud se nepletu) rád našel nějaké systémové řešení v zákazu úvěrů. Možná byste rád mentoroval a dělal z lidí co si půjčují hlupáky. Pro mne je ale tento postoj velmi povrchní a nic neřešící. Člověka můžeme varovat ale nemůžeme mu upřít možnost svobodně se rozhodnout. Člověk není dítě, za které máte odpovědnost a prostě ho nenecháte, aby si na tu rozpálenou plotnu sáhnul. Není lepší než neustále hlídat to dítě hledat způsob jak učinit plotnu bezpečnější ?

Ve vztahu k dynamice jsme možná každý hovořili o něčem jiném. Někdy jsou dva úhly pohledu tak rozdílné, že se těžko sejdou. Klidně bych mohl i Vaše reakce považovat za nechápavost ale nechme to již být.

227818

10.09.2010 07:39

A má vůbec smysl šifrovat?

Dobré téma

jean.laroux 194.?.?.?

Nad tímto tématem si dnes klade podobné otázky velmi mnoho lidí. Jsou tu dva zásadní pohledy:
¨
1. Nechat permanentnímu monitoringu volné pole a důvěřovat ve skutečnost, že když (podle mne) nic zlého nedělám nemám také co skrývat. A tak je zde prostor pro různá data zpřístupněná různým institucím, prostor pro různá online řešení, kdy data svěřujeme nějakému majiteli serveru namísto našich HDD a nakonec třeba i prostor pro akceptaci podkožního RFID implantátu. Tento pohled podepírá argumentace zajištění našeho bezpečí.

2. Uchovat si svou vlastní osobní svobodu a nenechat se monitorovat více než je to nutné. V tomto pohledu je jistá podvědomá nedůvěra způsobená pozorováním systému. Přesně jak uvádí pan Stwora, systém dnes už v oblasti svobod porušuje co se dá a není zde tedy absolutně žádná jistota, že naše data nezneužije proti nám. Třeba ne dnes ale někdy v budoucnu až ten permanentní monitorovací systém "rozjedou" naplno. Pak bude člověk monitorován doslova na každém kroku a jeho pohyb i komunikace budou zaznamenávány. Systém pak bude naprosto přesně vědět, kde se pohybujete, s kým jste se setkal a co spolu probíráte. Vlastně již dnes je systém schopen nás takřka permanentně monitorovat. Jen zatím plošně neukládá všechny informace o všech lidech do nějaké databáze. ZATÍM se soustředí jen na pár vybraných jedinců. Pokud v budoucnu dojde k rozšíření takového dohledu na všechny občany, bude to naprosté ovládnutí a zotročení populace. Označí-li systém např. bojovníky za naše pošlapávané svobody jako nepřítele nebude vůbec žádný problém rozkrýt celou skupinu a okamžitě ji eliminovat. We are the Borg. Uĺl be assimilated. Resistance is futile. Vzdáváme se budoucí možnosti bojovat za naše ideály. Za naši svobodu. Spolu s důvěrou dáváme do ruky systému neomezenou moc nad námi. Dáváme systému moc nad našimi potomky, které již nyní svou neopatrností pacifikujeme.

Mnoho lidí proti připravovanému monitoringu bojuje. Mnohé země demonstracemi zablokovaly např. přijetí projektů el. dokladů. Vnímají je jako mezikrok k další fázi, kdy systému již nebude stačit jen "odložitelná" kartička ale bude se snažit nás označkovat bezkontaktním chipem (neodložitelným), který bude možno lokalizovat na velkou vzdálenost. Osobně velmi dobře znám problematiku RFID a znám mnoho případů, kdy může být tato technologie skutečně dobrým sluhou. Dokonce bych se nebránil ani el. dokladům za předpokladu, že by šlo o kontaktní chipy bez možnosti dálkové detekce a s minimem osobních informací ve své paměti. Problém je, že tento doklad může být skutečně jen mezikrokem. Je to jako s tou žábou co se velmi pomalu uvaří v hrnci a ani si toho nevšimne. Nemyslím, že je účelné vynakládat své úsilí v boji proti RFID či jiným chipům. Rozhodně bychom ale měli bojovat proti řízenému monitoringu a chránit si svá data.

227845

13.09.2010 09:57

Nežít se lží!

RE: Každý máme svou pravdu

jean.laroux 194.?.?.?

Váš názor je mi nejblíže z celé této diskuze. Podle mne je mnoho pohledů na jednu a tutéž věc a nelze jednoznačně říct co je a co není tzv. OBECNÁ PRAVDA. Souhlasím, však i přesto se Solženicinem a jeho závěry. Vše je otázkou vlastního pohledu na svět. Vše není o nějaké univerzální či obecné pravdě ale o té VLASTNÍ pravdě. Vlastní pravda je momentální projekcí vlastního poznání a vlastního svědomí. Pak zde tedy jde o vlastní svědomí a odvahu neohnout hřbet. Nelhat tváří v tvář své vlastní pravdě a svému přesvědčení buď ze strachu nebo kvůli prospěchářství.

227979

12.10.2010 08:15

Zajímavý nápad jean.larouxe

RE: NIC SE NESTANE

jean.laroux 194.?.?.?

Na Zvědavci asi ne. Podle mne není Zvědavec vhodný web na migraci k takovýmto službám. Došlo by k narušení jeho integrity. Myslím, že by se pro svět musel i přejmenovat .. Co ví lidi ve světě co to je to české slovo "Zvědavec" [smích]

No ale i tak. Možná by šlo udělat jen něco málo. Třeba možnost nechat si zobrazit příspěvek v originálním jazyce popř. jiných jazycích (pochopitelně pokud je ta jazyková verze po gramatické korekci). A malý skriptík, který umožní strojový překlad příspěvků v diskuzi ? U každého příspěvku čtvereček se zatržítkem a v zápatí rozevíratelná nabídka s možností překladu označených příspěvků do vybraného jazyku. S nastavováním profilů by nebylo ani potřeba si hrát. Šlo by vlastně jen o nepatrný kosmetický zásah.

No faktem je, že pořád to bude jen ČESKÝ zvědavec a to asi nikoho z venku nepřitáhne. Takže by asi i ty kosmetické úpravy byly k ničemu. Asi to chce nějaký nový prostor. Já si stejně myslím, že s tím za chvíli nějaká sociální síť přijde.

229857

12.10.2010 14:27

Zajímavý nápad jean.larouxe

RE: Ani jsem nečekal

jean.laroux 194.?.?.?

Něco jako "dělnická" internacionála na mezinárodní úrovni by mohlo vzniknout. Nebude to však internacionála pouze dělnická ! Současný elitářský kapitalismus se mílovými kroky vzdaluje ideálům demokracie a svobod a v boji o zachování těchto hodnot stojí proti pár elitám mnohem širší masa lidí. Situace se dotýká dělníků, zemědělců, živnostníků, drobných a středních podnikatelů, inteligence, státních zaměstnanců a mnoha jiných skupin.

229873

12.10.2010 14:31

Zajímavý nápad jean.larouxe

RE: Napad je sice chvalihodny

jean.laroux 194.?.?.?

To ale také není nic nového co zde říkáte [smích]

Pokud "koordinátor" koordinuje nejen ve svém zájmu ale i v zájmu těch, které koordinuje pak je vše OK. Pokud se koordinátor vzdaluje masám a soustředí se sám na sebe a udržení vlastní moci (moči) pak začíná být někde problém a masy se musí ozvat. Tak to také probíhá po staletí [mrknutí jedním okem]

229874

02.11.2010 07:37

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Máme spravedlivé soudy.

jean.laroux 194.?.?.?

"Rasismus prováděný na Zvědavci" Hezky řečeno. Kdo provádí ten "rasismus" a co to vlastně je ? Provádí ho pan Stwora osobně nebo někteří diskutující ? Víte toto je DISKUSNÍ server. Zde se diskutuje. V diskuzi se obvykle střetávají lidé s rozdílnými názory. Přijdou sem neonacisté, kteří vzývají Hitlera nebo ti, kteří volají po nějaké té novodobé genocidě popř. takovou již probíhající genocidu schvalují. Přijdou sem i rasisté, kteří říkají, že nějaké konkrétní rasa je méněcenná. Mohou takto označit cigány, Palestince nebo černochy a vždy to bude v tomto kontextu rasismus. Tvrzení, že se někomu nechce makat ještě nemusí být nutně rasismus. Může jít jen o osobní zkušenost. Rasismus to bude až ve spojení s teorií o kvalitě rasy. Hádejte kdo také silně klade důraz na kvality rasy ? [mrknutí jedním okem] A to prosím, židé žádnou rasou nejsou. Ti by se dali nazvat tak max. náboženským etnikem. Tak jaký rasismus vůči židům ? To je pojmový nesmysl pane. Ale zpět k diskuzi. Pokud byste chtěl hodnotit "kredit" diskuzního serveru dle diskutujících pak bude rasistický, antisemitský, sionistický, xenofobní atd. atd. každý diskuzní server, kde se neuplatňuje tvrdá IDEOVÁ cenzura příspěvků. I na diskuze třeba na seznamu.cz, aktuálně.cz atp. by se dala nazvat jakkoliv, protože tam diskutuje kdokoliv. Tento diskuzní web nabízí kontroverzní a nekorektní pohledy na realitu. Zveřejňuje to co se jinde raději zveřejnit neodváží. Já myslím, že to je velmi dobře a že je to velmi potřeba. Jak chcete bojovat s tím co nazýváte "extrémismus" ? Umlčováním názorů a perzekucí ? Tak nikdy to "extrémní" neumlčíte. Naopak. Perzekucí "tomu" zvednete jen popularitu. Uděláte "tomu" reklamu. Navíc při obhajobě základních principů svobody a demokracie tyto principy zároveň popřete a tím se vytratí smysl celé Vaší snahy. Proti "extrémnímu" lze bojovat POUZE A JEN DISKUZÍ ! "Extrémní" názor a zejména ten NEJEXTRÉMNĚJŠÍ třeba vytáhnout na světlo a oponovat mu v diskuzi. Jedině kvalitními argumenty je možno "extrémní" názor eliminovat v očích ostatních pozorovatelů (veřejnosti). Často se i ukáže, že nějaký názor vůbec není extrémní ale extrémní je spíše protiargument. Toho se nejspíše někteří bojí, že ? [mrknutí jedním okem] .. To, že zrovna zde je plno rasistických příspěvků je pouze Váš dojem. Vidíte jen to co chcete vidět. Věta "V principu lze říci, že diskuzí s popíračem holocaustu se popírač legitimizuje" je holý nesmysl. Jak můžete vůbec něco tak nesmyslného říct ?

Víte Vaš slůvka jako "nechutný", "směšný" apod. jsou jen výrazem emotivního přístupu. Nejde o argumenty, kterými bych měl zapotřebí se zabývat.

Neposloucháte. Vaše věc. Kdo neposlouchá nemůže ani diskutovat. Odsuzujete sám sebe k monologu [mrknutí jedním okem] Kdybyste poslouchal tak možná uvidíte i víc než si jen přejete vidět. Třeba byste sám zjis...

Automaticky kráceno

231662

02.11.2010 07:39

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

dokončení

jean.laroux 194.?.?.?

.. Kdybyste poslouchal tak možná uvidíte i víc než si jen přejete vidět. Třeba byste sám zjistil, že stejně jako o cigánech se mluví i třeba o Palestincích. Možná se mnozí z nich opravdu štítí práce. Třeba má někdo takovou zkušenost pozorováním lidí kolem sebe. To ještě neznamená, že jde o hodnocení kvality lidí ale může jít jen o hodnocení stavu, který má co dočinění ne s rasovým hlediskem ale spíše s hlediskem motivačním. Podobné je to s židy. Někdo prostě vidí TY, kteří tahají za provázky a zjistí, že jsou to židé. Pak zobecní. Mnozí ale takto nezobecňují a to zejména zde na Zvědavci. Rozlišují mezi židy a konkrétními lidmi. Ty pak nazývají třeba "elitou" nebo "sionisty". Ne židy. Všiml jste si toho nebo je vaše vnímání skutečně tak povrchní ?

Zvědavec podporou NEKOREKTNÍ diskuze nevyvolává extrémistické nálady ale právě NAOPAK. Vyvoláváním debaty nad citlivými tématy pomáhá extrémismus tlumit. V tomto světě je tedy právě Zvědavec webem bojujícím za svobodu a demokracii. Na rozdíl od mnoha tzv. korektních médií a osob ve vysokých postech, kteří svou krátkozrakostí či ideovou prostitucí demokracii a svobody potlačují.

231663

02.11.2010 07:47

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Máme spravedlivé soudy.

jean.laroux 194.?.?.?

Teroristická skupina vrahů neonacistů s heslem "Nikdy znovu" mě opravdu netrápí. Kdyby na Jewish Defense League upozorňoval někdo jiný než Zvědavec možná bych se nad tím zamyslel, ale skupina osob, která o cikánech píše, že jsou "práce štítící" a o židech je přesvědčená, že "tahají za provázky" nemá u mě autoritu.

Tohle Goeblsovské zdůvodnění myslíte opravdu vážně ? Vás netrápí server kde se v jedné anketě editor dotazuje zda je lepší Palestince asimilovat nebo rovnou pozabíjet ? Netrápí Vás ani trochu, že hned pod touto anketou už se problém asimilace vůbec neřeší a editor se ptá zda je lepší Palestince pozabíjet brokovnicí, kulometem nebo je umlátit basebalkou ?? TO VÁS netrápí ??? Vy to nebudete, řešit protože to kritizují na Zvědavci ? A když bude Zvědavec kritizovat znásilňování a vraždění malých dětí tak Vás to také nebude trápit protože to psali na Zvědavci ? Pokud Vás obsah webu samozvaného obhájce judaismu Nilliho Nuliswortha netrápí pak jste Vážený pane NACISTICKÉ HOVADO TOHO NEJHRUBŠÍHO RAŽENÍ A JE MI Z VÁS NA [bliji] Přeberte si to jak chcete.

231665

02.11.2010 08:13

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Gratuluju!

jean.laroux 194.?.?.?

Problém nebude ani tak v justici samotné. S tím co píšete souhlasím. Problém bude spíše v zákonech, které jsou určeny JEN PRO VYBRANÉ a jsou tedy ve své podstatě špatné (viz. obhajoba). Takové zákony mohou za určité situace vést k popření základních principů na kterých stojí svobodná a demokratická společnost. Už jen samotná existence těchto ŠPATNÝCH zákonů snižuje kredit demokracie a ze "svobody" dělá jen prodejnou, otrhanou děvku.

To, že zatím v kauze Zvědavce k popření zmiňovaných principů nedošlo ještě neznamená, že k jejich popření nedošlo jinde nebo k tomu nedojde v budoucnu. Za svobodu a demokracii je nutné bojovat vždy a v každém režimu a zejména v tom režimu, který si na podobných principech zakládá. Pod lampou největší tma [cool]

231667

03.11.2010 09:05

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Skvělá zpráva...

jean.laroux 194.?.?.?

Naprosto s Vámi souhlasím. Kdyby měli všichni lidé z židovského etnika takový přístup tak podle mého názoru nebude ani existovat žádný antisemitismus. Nebude mít důvod existovat. Víte Vy i já jsme nejspíše vzhledově velmi podobní. Mnoho židů je dnes spíše Aškenázy vzezření než Sefardského (snědějšího) typu. Vzhledově se tedy nelišíme. Padá tedy první důvod nedůvěřivosti, kdy prostí lidé reagují na ty, kteří vypadají jinak. Proč tedy mít něco proti židům ? Kultura nebo náboženství ? My evropané máme většinou křesťanské tradice, které mnohdy z těch židovských vycházejí. Nábožensky nás charakterizuje monoteismus. Co tedy zbývá ? Já myslím, že černý Petr není na různých zvědavcích ale spíše na druhé straně. Někteří lidé se prostě za židovství schovávají jako za živý štít a jednoduše jej zneužívají pro své cíle. Svými činy a rétorikou vyvolávají nenávist a odpor proti sobě a u jednodušších lidí vyvolávají odpor vůči celému etniku, kterým se zaštiťují. Pak se z toho všeho stává začarovaný kruh, kdy je svým způsobem na obou stranách část pravdy zejména ve vztahu k poukazování na osobní nenávist z druhé strany. Když bude více lidí jako Vy pak se nám snad mezi-etnické rozpory podaří odstranit a bude konečně klid. Vím, že je mnoho židů, kteří mluví o zneužívání tématu holokaustu. Mnoho židů je proti rozšiřování židovských osad a rádi by žili s lidmi ve svém okolí v míru. Vy sám nejlíp víte jak se "židovský mainstream" - dá-li se to tak nazvat, na tyto z Vás dívá. Zrádci, sebenenávistníci atd. Jsem rád, že jste zde a píšete sem svůj názor. Je to určitě krok správným směrem.

231810

03.11.2010 09:53

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Skvělá zpráva...

jean.laroux 194.?.?.?

Teď si uvědomuji, že jsem možná ne zcela reagoval na to co jste napsal. Rozpoložení zúčastněných stran sporu a i zúčastněných pozorovatelů je takové jaká je míra akce na druhé straně. Možná, že se s reakcí, která nastala skutečně počítá ale nechci příliš spekulovat. Myslím, že zvědavec a diskutéři zde udrží své emoce na uzdě a "neuhnou" někam směrem k zobecňování a etnické nenávisti. Lidé zde se většinou (až na výjimky) snaží vidět za konkrétními činy, konkrétní osoby a ideové skupiny a ne etnikum nebo rasu jako celek.

Osobně také nemám potřebu zkoumat zda bylo židovských obětí holokaustu tolik nebo tolik stejně jako nemám potřebu zkoumat počet obětí bolševického holokaustu v Rusku. Proč jsou vůbec lidi, kteří vydávají články o čtyřmiliónových variantách ? Proč mají vlastně tolik čtenářů ? Proč je to téma kontroverzní? Proč lidé zkoumají holokaust židů a ne holokaust jiných etnik ??? Ono to není o nenávisti vůči židům na počátku. Je to o tom, že NĚKDO ve svobodné zemi prosadil svobodu popírající zákony díky, kterým je znemožněno pochybovat, přezkoumávat a smýšlet jinak než to ukládá ten, kdo ony zákony prosadil. Tyto zákony vyvolávají logický ODPOR a proto lidé reagují. Nikdo nenařizuje NEPOCHYBOVAT např. o 60-ti milionech obětí politických čistek bolševiků a proto nikdo nevydává "provokativní" publikace balancující na hraně "nesmyslných" lépe řečeno svobodomyslnost "provokujících" zákonů. A pokud někdo takové publikace vydává tak se jimi ve svobodné společnosti nikdo moc nezabývá. Může se to říkat = není to až tak zajímavé !

Abych se ale nedíval na věc jen ze svého úhlu pohledu. Snažím se pochopit vnímání situace židy. Pro židy jde v případě šoa jistě o velmi citlivou záležitost protože tu došlo k plošnému ideologickému zobecnění určitých negativ na celé etnikum a bylo přijato konečné řešení v podobě neomluvitelného masakru. (Jen na okraj .. takovýto přístup není historicky nic nového. V historii se nejen likvidovali židé ale i křesťané, muslimové aj. a děje se to i dnes kdy Hútové likvidují Tutsie a naopak nebo někteří Izraelci vyzývají k plošné likvidaci Palestinců. Zde je podstata nacismu a pravá podstata tragédie zvané šoa. Je to zobecnění a prosazení nějakého konečného silového řešení.) Židé se tedy v případě zpochybňování takového masakru obávají, že budou označeni za lháře a podvodníky (že tomu veřejnost uvěří), kteří si vymysleli genocidu a nakonec se zvedne vlna nenávisti jako ta v 30-tých letech v Německu, která skončí opět dalším pogromem. Někteří židé se tedy rozhodli prosadit drastická, svobodu omezující opatření, která dle nich odpovídají potenciální hrozbě. Dle mne se ale přepočítali. Doba je jiná. Je mnoho názorových alternativ a obrovský prostor k sběru a třídění informací. Extrémní řešení nemá j...

Automaticky kráceno

231815

03.11.2010 09:57

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

pokračování

jean.laroux 194.?.?.?

...Extrémní řešení nemá již takovou možnost se uchytit. V svobodné společnosti, je totiž mnohem více možností jak reagovat na extrémistické návrhy. Potlačování diskuze samo o sobě nenávist a odpor (vůči iniciátorům) neeliminuje ale naopak extrémismus vyvolává a prohlubuje. Já osobně věřím v diskuzi. Zejména ty nejextrémnější (pro někoho odporné) názory by měly být učiněny co nejviditelnějšími a mělo by se na ně viditelně reagovat ! Lidé nejsou hlupáci. Pokud jim předhodí někdo názor, že si holokaust někdo vymyslel, vyslechnou si protinázor. Budou sledovat diskuzi a sami hledat fakta. Shlédnou pár skutečných důkazů jako jsou např. filmy z koncentračních táborů a nakonec si udělají obrázek o tom, kdo holokaust popírá. S nějakými čísly si nebudou příliš lámat hlavu tak jako Vy. Budou podstatná pro představu rozsahu zvěrstva ale podstatnější bude podstata a příčiny toho zvěrstva. Extrémista opírající se o "bludy" se v otevřené diskuzi odrovná sám a tím se odrovná i ideologické hnutí, které propaguje. TO JE DEMOKRACIE ! To co se děje u nás je PRAVÝ OPAK ! Lidé se neučí nezávislému pohledu na různé alternativy a nejsou vedeni k utváření si svobodného a vlastního úsudku. Jsou manipulováni špatnými zákony a jsou nuceni si myslet to co si myslet mají. Jsou učeni poslušnosti. Jsou tedy náchylnější ideovému působení nějakého dalšího ideového vůdce jakým byl Hitler. Mnozí židé si v dobré víře v moc prevence podřezávají svou vlastní větev.

231817

04.11.2010 07:14

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Jestli se mohu vmísit

jean.laroux 194.?.?.?

Byl to omyl. Díky za uvedení na pravou míru

231906

04.11.2010 12:01

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Jestli se mohu vmísit

jean.laroux 194.?.?.?

I přes ten omyl. Zvědavce určitě čtou mnozí židé a to z různých důvodů. Jedni hledají čeho by se mohli chytit za účelem třeba podání žaloby a jiní tu mohou diskutovat naprosto otevřeně a mohou být naladěni na podobnou frekvenci.

Pokud si uvědomíme, že židovství je z pohledu genetiky (etnického původu) velmi spornou záležitostí pak skutečně může být v mnohých z nás zvědavých kus nějakého toho Izraelitského potomka a ani si to nemusíme uvědomovat. Paradoxně nemusí být ani jeden Izraelitský gen v tělech těch, kteří si říkají židé a prohlašují, že goj je ten, který by měl židům sloužit - viz nejnovější článek (bez diskuze). No .. nechám těch antisemistkých keců [velký smích]

V každém případě je mi osobně fuk jestli je ten či onen žid, arab, křesťan nebo ateista. Pro mě je důležité jak mluví nebo se chová jako člověk.

231920

04.11.2010 12:25

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Jestli se mohu vmísit

jean.laroux 194.?.?.?

Btw. Ještě k článku bez diskuze. Nedá mi to abych si nerýpl alespoň zde. Možná, že jsou informace v článku výmysl a možná, že ne. To nedokážu posoudit. Řekněme, že rétorika některých rabínů je skutečně taková jak je popsáno v článku.

Kdo je to ten žid, který má být o několik úrovní nad dobytkem gojem ? Podle mne musí být ve vztahu k této "kvalitě" brán jako měřítko ŽIDOVSKÝ PŮVOD tzn. etnické příbuzenství s dávnými Izraelity. Přeci nemůže být potomku konvertity k judaismu přisuzován "židovský" (přesněji Izraelitský) původ. Tento člověk má maximálně původ židovského konvertity a v jeho případě se mluví leda tak o židovském vyznání potažmo o židovské příslušnosti. Pokud tedy je kvalita "žida" odvozena od etnické vazby (Izraelita-Mojžíš-Abrahám-Šém)pak mnoho z těch posluchačů rabínova kázání (kteří jsou potomci konvertitů) jsou z pohledu rabínovy rasistické teorie jen obyčejnými "goji" židovského vyznání. Kdyby to bylo jinak pak by stačilo abych třeba já (dnes ještě dobytek) konvertoval zítra k judaismu a NARÁZ bych se z dobytka stal nadřazeným. Blbost ne ?

Já tedy doufám, že jde v případě údajného kázání o kachnu. Pokud to kachna není tak se musím ptát : "To jsou mezi židy opravdu takoví blbci, kteří si neuvědomují, že jsou podle svého kazatele povětšinou pouhým podřadným dobytkem ?"

231925

04.11.2010 13:29

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Jestli se mohu vmísit

jean.laroux 194.?.?.?

Ono to může mít celé své skryté pozadí. Dovolím si malou SPEKULATIVNÍ analýzu.

To co říká rabi je:

a) Měřítkem kvality židů je Izraelitský PŮVOD = většinu z Vás konvertitských potomků, kterým to říkám považuji za dobytek.

b) Měřítkem té kvality je PŘÍSLUŠNOST k VÍŘE = přijetím správné víry se z dobytka může stát nadřazený. Myslím, že tuto verzi by rozhodně rabi neobhajoval a to z mnoha praktických důvodů [mrknutí jedním okem]

c) Měřítkem je obojí tzn. je třeba abyste byl po nějakou tu generaci židem popř. byl Izrealitským genomem alespoň "šmrncnutý" a současně vyznával judaismus. Takováto teze ale stejně nevylučuje možnost stát se konverzí nadřazeným nad dobytkem. Podle mne tato teorie může stát pouze na eugenických tezích, aby byla logicky funkční = je nutno přiznat, že většina ne-potomků Izraelitů je dobytkem.

MOTIV:
Co může být motivem takového xenofobního projevu vrchního rabína ?

a) Podpora židů - snaha dodat jim etnické sebevědomí a upevnit pocit sounáležitosti. Vzhledem k popsané logice věci se dá předpokládat, že tak jako já bude uvažovat spousta konvertitských potomků a uvedené kázání se může velmi pravděpodobně stát silně kontraproduktivní.

b) Podpora antisemitismu. Proč by měl rabi provokovat gojim k antisemitismu ? Neměl by dělat opak ? Pokud by rabimu šlo o judaismus a židovskou pospolitost pak by jistě nebylo rozumné gojim provokovat a probouzet v nich antisemitské nálady. Možná jde ale o něco jiného. Možná, že se antisemitismus hodí. Někomu. Někomu, kdo se za židovstvím skrývá. Pokud tu máme AN TI SE MI TI SMUS pak "někteří" mohou udělat cokoliv a když se dočkají kritiky, řeknou jen "Vy mě kritizujete protože jsem žid = jste antisemita". Dokonalá pacifikace kritika cestou negativních pojmových somatických markerů. Takhle může jednat i celá vláda určité země. K tomu aby bylo možno využít tuto davovou psychologii je existence ANTISEMITISMU nutností a proto se musí přiživovat a podporovat.

Dokonalé ovládání mas spočívá v řízené kontrole obou antagonistických skupin. V případě židovské pospolitosti se takto využijí jak moulové (""vlastní"") z různých LPA tak i moulové na druhé straně, kteří se nechají vyprovokovat, zobecňují a křičí BIJTE ŽIDY. Co jsme jiného než dobytek, když se necháme na obou stranách barikády takto manipulovat ? Rabi má vlastně pravdu, jen neřekl, že tím nadřazeným nad dobytkem je on a pár jeho soukmenovců a že tím dobytkem jsou i jeho vlastní posluchači [mrknutí jedním okem]

231929

04.11.2010 13:43

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Jestli se mohu vmísit

jean.laroux 194.?.?.?

k bodu b) Měřítkem té kvality je PŘÍSLUŠNOST k VÍŘE = přijetím správné víry se z dobytka může stát nadřazený. Myslím, že tuto verzi by rozhodně rabi neobhajoval a to z mnoha praktických důvodů

Zde ještě doplním ty praktické důvody.

Pokud bych připustil, že prostou ideovou konverzí lze z dobytka udělat nadřazeného pak současně riskuji, že se dobytek rozhodne hromadně konvertovat (jako se to už v historii stalo) a následně zasedne s nadřazeným u jednoho stolu. Každý hospodář si jistě uvědomí, že takto by přišel o veškerý dobytek a užitek z něj a navíc by se s ním musel dělit o místo u svého stolu [velký smích]

231932

O tom, že se se Sašou obrací vítr jedním směrem a pozvedá prapor z hvězd a puuhů není pochyb. Už bylo dost zbytečných tenderů na všechny strany provázených podivnými známostmi a provizemi. Nyní vpřed směrem k bratru zpoza Atlantiku. Project for New American Century se blíží naplnění za aktivního přičinění svých aditional signatářů Sašenky a Vašíka. Sice to NEW Century nebude ani tak Americké jako spíše těch, kteří tahají za nitky světového dění ale koho to trápí. Hlavně, že nás někdo ochrání před zlými teroristy, které si sám vyrábí. Máme BRATRA a armáda není potřeba. Seškrtat výdaje na Armádu, zrušit posádky, propustit zaměstnance. Pro náš stát stačí jeden prapor HRDINŮ s moderní výzbrojí a mediálním renomé, který bude AKTIVNĚ a VIDITELNĚ vztyčovat českou vlajku vedle té americké kdekoliv se to bratrům bude hodit. Servilita, která nám zajistí bezpečí. No .. Jsme přeci malinká země a v některé zadnici se schovat musíme. Saša jistě takový postoj obhájí a lidé rádi uvěří, že v té americké zadnici je lépe než v té ruské. [cool]

232808

add .. zvuková nahrávka o "onismu" - Hezký pokus o potlačení alternativních myšlenek zesměšněním. Nic nového. Nosnou ideou je zpochybnění, zesměšnění a onálepkování těch, kteří "někoho" kritizují a nemohou mu ZATÍM pomocí důkazů prokázat vinu za konkrétní události. Pokud Vám někdo rozbije okno a nechytnete jej při tom neznamená to ale přeci, že to okno nikdo nerozbil. Neznamená to, že ten co rozbil okno neexistuje. Je to "někdo" (ON, ONA, ONI) kdo stojí za událostí, která se prokazatelně stala. Celou lidskou historii provází mnoho těch, kteří jsou ve své době nazýváni slovem "ONI". Mnoho z nich se časem podaří odhalit a mnoho z nich zůstane skryto. Máme snad zavírat oči nad tím co se děje a věřit, že za tím nikdo nestojí jen proto, že zatím nemáme proti někomu konkrétnímu důkazy ? I dnes se každý den ukazuje, že za významnými událostmi celosvětového významu stojí někdo v pozadí. Může jít o loby ve vládě dané země (viz. dnešní článek), může jít o loby v pozadí farmaceutického průmyslu, může jít o lidi v pozadí podivných obchodů na ministerstvu obrany atd atd. I v oficiálních médiích se dnes a denně odhalují ti, kteří byli ještě nedávno ONI. Ještě stále bude někdo někoho zesměšňovat a tvrdit, že žádní ONI přeci neexistují? .. To bychom mohli za "onisty" označit nap. kriminalisty, kteří se snaží odhalit dosud neznáme pachatele trestných činů. .. Scénka byla poměrně hezky zpracovaná ve stylu velmi dobrých slovenských situačních dialogů (Noga, Lasica, Satinský atp.) bohužel samotná laciná idea spočívající v zesměšňování lidí, kteří si dovolí o něčem pochybovat, dělá z tvůrce jen zbytečného verbálního "onanistu".

232900

24.11.2010 11:43

Moc Izraele ve Spojených státech - James Petras

RE: Je to jedno

jean.laroux 194.?.?.?

Takže podle Vás je viníkem všeho zla každý člověk. Každý sám o sobě je odpovědný za to co se ve světě děje. Proto by každý měl mlčet, nehledat souvislosti a zločince. "ONI" vlastně neexistují, že ? Mlčet a šlapat a spoléhat se na přírodní zákony, které vše vyřeší. Myslíte, že v současném systému může každý najít nemateriální blahobyt a spokojenost ? Co tím blahobytem myslíte ? Jak se k němu dopracovat ? Opravdu myslíte Vážně to co jste napsal nebo jen tak plácáte do vody ? Třeba Vám nerozumím .. zkuste být více konkrétní. Váš příspěvek někam směřuje ale není mi jasné kam.

232910

06.12.2010 08:09

Wikileaks = Asanace internetu

Moc hezká spekulace

jean.laroux 194.?.?.?

Bohužel stále jen spekulace tj. konstrukce bez důkazů.

Autor se zcela logicky ptá "Proč" ? Proč nějaká temná síla prostřednictvím zpravodajských služeb a skrytých operací nechá publikovat tisíce dokumentů, které naopak jakoby kompromitují systém, kritizovaný za špatné nakládání s veřejnými prostředky při asanacích bankovního sektoru, za nehospodárné a zbytečné prolívání krve civilistů a nevinných lidí v Súdánu, Jemenu, Iráku, Afghanistánu, Pákistanu, etc.

Dovolím si SPEKULACI poněkud rozvinout ale ještě než to udělám pokusím se obhájit prezentaci "spekulací" obecně. Jsou spekulace prospěšné či škodlivé ? Myslím si, že jsou dokonce VELMI prospěšné. Vyvolávají pochybnosti na počátku určité kauzy, kde zatím není možnost předložit relevantní důkazy a nutí člověka přemýšlet. Nutí hledat důkazy pro určitou ANTITEZI popř. důkazy proti TEZI. Spekulace jsou tedy v počáteční fázi jakousi BRZDOU možné manipulace. Manipulace davu (propaganda, psychologická operace) může mít zejména v počátku velmi silný efekt v rovině vyvolání davové emoce. Takováto emoce pak může vyústit v davové šílenství, které vyústí ve válku popř. genocidu. Pochybujme a spekulujme. Máme na to ve svobodné společnosti právo.

Současná doba je charakterizována nárůstem nespokojenosti ( v nadnárodním měřítku) související s tlakem na centralizaci moci v rámci budování tzv. NWO. Lidé hledají viníka a blíží se ke zdroji. U Papinova hrnce je třeba v určitou chvíli uvolnit tlak a stejně tak je třeba uvolnit tlak ve společnosti aby nedošlo k výbuchu. Uvolnění tlaku musí být kontrolované a to zaručí, že se maso "žáby" v hrnci uvaří. Wikileaks může tedy být takovým pístem uvolňujícím tlak. Jde o vyvolání dojmu "vítězství SVOBODY" v systému. Pokud si pozorně všimneme informací v médiích tak sice NAOKO vítězí svoboda informací a dav má svého personifikovaného hrdinu se všemi nutnými atributy (je stíhán a hrozí mu dokonce mučednická smrt)ale přesto jsou informace zaměřeny povětšinou jedním směrem (Čína=útok na Google atp.) a informace namířené druhým směrem jsou naprosto banální. Před nedávnou dobou jsem zde prezentoval článek "Válka o svobodné mozky". To jsem ještě netušil co za bublinu záhy vyroste z kauzy WikiLeaks. Celé mi to připadá jako kdybych ve svém článku psal přesně o tom. Řečeno z pohledu vládců systému: NEBUDEME ÚTOČIT NA ALTERSTREAM ALE NAOPAK ! Dáme informacím volný průběh a vyvoláme iluzi SVOBODY. Pak začneme tok informací kontrolovat a dosáhneme požadovaného efektu. Řízená DIALEKTIKA. Na počátku je plán (požadovaná syntéza). Plán je skrytý. Jeho součástí je vyvolání teze na počátku, následně i antiteze a současně průběžná kontrola obou prvků řízeného vývoje.

233770

06.12.2010 08:15

Wikileaks = Asanace internetu

Jaká je role ALTERSTREAMU ?

jean.laroux 194.?.?.?

Co my zde ? Ať píšeme co píšeme stále jsme jen figurky na jedné z kontrolovaných pozic. Buď akceptujeme ideu Wikileaks coby průkopníka svobody a války proti systému (podporujeme účel teze) NEBO tuto roli zpochybňujeme a dehonestujeme NOSITELE což může být také součást plánu (kontrolovaná antiteze). V podstatě jsme jen figurky na té či oné straně šachovnice, kde cílem hráčů není porazit protivníka ale zaměstnat figurky HROU a pobavit se. I v případě argumentační OPATRNOSTI působíme coby pacifikující element tvořící INFORMAČNÍ šum. Dokud budou někteří lidé vlastnit prostředky pro šíření informací budou OHÝBAT koryta řek a MY JAKO OBYČEJNÁ voda V NICH JEN POTEČEME. Nebo ne ? [oči v sloup]

233771

06.12.2010 12:50

Wikileaks = Asanace internetu

RE: Probuzení

jean.laroux 194.?.?.?

To je právě zajímavé. WiKiLeaks je zde 4 roky a zatím jim nikdo neutnul tipec. A co víc ?! Dokonce je někdo neustále zásobuje. Nejde jen o pár informací ale přímo o celý archiv. Takových tašek s tajnými materiály projde přes bránu a nikdo nic ?

Probouzející se lidi jsou zde již dávno ale WikiLeaks nemusí mít nutně za cíl akceleraci probouzení ale naopak může vytvářet jakousi Kouřovou clonu přesně jak píše Kerob. Dokonce i kdyby šlo o AKCELERACI "probouzení" tak i ta může být ve vhodný okamžik nasměrována požadovaným směrem.

Informační chaos je mnohem efektivnější metodou k pacifikaci "probouzejícího se" davu než ideová perzekuce. Jsou nahlodány základní pilíře jakékoliv ideologie a tím je preventivně ošetřeno riziko vzniku organizovaného odporu. Není zde prostor pro další nebezpečné vůdce a tím ti stávající, skrytí vůdci získávají ještě větší moc.

233791

06.12.2010 14:48

Wikileaks = Asanace internetu

RE: Moc hezká spekulace

jean.laroux 194.?.?.?

No nevím jestli jste si všiml, ale já sám píšu o spekulacích [smích] Netvrdím, že je to tak nebo onak (na rozdíl od Vás) ale nastiňuji jak BY TO MOHLO BÝT a co by to komu přineslo. Čtěte ještě jednou co jsem napsal. Nemusíte souhlasit ale alespoň čtěte. Přestaňte vkládat do úst jiným co neřekli a zamyslete se nad důkazy pro své vlastní tvrzení resp. snůšku dohadů, jak by to mohlo být. Snůšku dohadů o nichž tvrdíte ŽE TO TAK ZARUČENĚ MUSÍ BÝT. [mrknutí jedním okem]

233799

06.12.2010 15:00

Wikileaks = Asanace internetu

RE: Probuzení

jean.laroux 194.?.?.?

Čekal jsem, že se objeví konečně MODERNÍ člověk, který ví o existenci záznamových médií a možnostech elektronického úniku dat [smích] Díky za pobavení. Já o tom zřejmě nic nevím [mrknutí jedním okem] Asi jste si z přirovnání k taškám nebyl schopen vyvodit souvislosti.

Jako IT profík byste také mohl něco vědět o ochraně utajovaných skutečností pane. Říká Vám ten pojem něco ? Říká Vám něco pojem fyzická bezpečnost nebo ochrana dat ? A co pojem personální bezpečnost ? Co víte o prověření osob nakládajících s utajovanými skutečnostmi ? Znáte procedury platné při úniku dat ? Utajované informace, které uveřejnil WikiLeaks jistě nebyly na každém úřadě. Jistě k nim neměl každý přístup. Jistě nebyly všechny tyto informace z mnoha oblastí na jednom jediném místě. Přesto od prvního uveřejnění citlivých materiálů uplynula velmi dlouhá doba a unikla v klidu další kvanta dat . Nebo myslíte, že to někdo pro Assange vytáhl na jedné flešce během jednoho dne a z jednoho harddisku ? Opravdu jste tak naivní ?

233801

06.12.2010 15:17

Wikileaks = Asanace internetu

RE: poznamka pro lidi co neprogramuji

jean.laroux 194.?.?.?

A tyto pohádky máte odkud ? Plácáte naprosté kraviny a hrajete si na odborníka. O utajování dat a infrastruktuře sítí nevíte zhola nic nebo jen lžete. Pokud si skutečně myslíte, že je možné se k datům např. pentagonu dostat tak snadno pak jste .. no nechci Vás urazit. Nevíte nejspíš vůbec nic o parazitním (kompromitujícím vyzařování) a související ochraně. Nevíte zřejmě nic o fyzickém oddělení veřejné a privátní LAN. Nevíte asi vůbec nic o filtrech, které brání uniku informací přes elektrickou síť. Mohl bych mluvit o rezonaci okenních tabulí a filtrech znemožňující scan dat na zobrazovacích monitorech atd atd. Mohl bych psát o režimech vstupu a evidenci dat ve vazbě na osoby s oprávněným přístupem nebo o zabezpečení bezdrátových sítí Airdefence, kterým jsou vybavené nejutajovanější americké úřady. Nechme to být. Kdybyste o problematice něco věděl pak byste nemohl napsat tak nehoráznou BLBOST, že se k utajovaným datům může dosat kdokoliv z netbooku. Pokud vaše závěry stavíte na takovém bludu pak s Vámi nemá smysl dále diskutovat.

233803

06.12.2010 15:23

Wikileaks = Asanace internetu

RE: V tejto súvislosti

jean.laroux 194.?.?.?

Vystihl jste podstatu. Otevření informačních stavidel, jemná korekce toku informací a alternativní zdroje bez důkazů se utopí ve svých vlastních konstrukcích. Mnohem efektivnější způsob než nějaká trestní oznámení a neefektivní tahání editorů - mučedníků po soudech.

233805

06.12.2010 15:57

Wikileaks = Asanace internetu

RE: Jaká je role ALTERSTREAMU ?

jean.laroux 194.?.?.?

A co když je cílem hry abychom z ní vypadli ? [smích] Cílem hry může být i nejistota zda-li jde nebo nejde o hru [mrknutí jedním okem]

233811

07.12.2010 09:04

Wikileaks = Asanace internetu

RE: poznamka pro lidi co neprogramuji

jean.laroux 194.?.?.?

Netvrdím, že k úniku nedošlo. Jen je mi trochu podezřelé, že došlo k úniku takového kvanta dat v takovém časovém úseku a nikdo nebyl schopen tomu zabránit. Dále je podezřelé, že uniknuvší data nemají prakticky žádnou hodnotu a dělá se kolem všeho takový tyjátr.

233853

16.12.2010 15:19

Obamova vláda zvažuje věznění bez časového omezení

RE: Se tady můžu upsat.....

jean.laroux 194.?.?.?

Tož ale to je zase hodně radioaktivního ozáření, znehodnocení půdy, znehodnocení plodin atd. takže by to v podstatě také odnesli strůjci [cool]

234385

16.12.2010 15:57

Hovory na pravici

RE: Jaký je poradce ,takový je premiér a Nečas je jasný případ!

jean.laroux 194.?.?.?

Fanatici jsou všude. Mezi Araby, židy, křesťany a dalšími. To ale Joch nevidí. Ten vidí jen islamistické fundamentalisty a nesnaží se ani pochopit motiv jejich jednání. Byla prováděna studie, která zjistila, že většina sebevražedných atentátníků měla za sebou nějaké trauma, kdy v důsledku sionistické války zemřel někdo z jejich blízkých. Já v jejich kůži bych se stal asi také teroristou stejně jako bych nejspíše nenáviděl Palestince a volal po leteckém útoku, kdyby se nějaký terorista odpálil ve školce kam chodí mé dítě. Možná... Jakéhokoliv aspoň trochu objektivního posouzení ale Joch není schopen. Má plnou hubu anti-islamismu a současně trčí až po krk v sionistickém zadku. Jestli má v hlavě něco srovnané pak jsou to sionistická lejna.

234387

17.12.2010 08:10

Je čas pomáhat

RE: Moc smutný příběh

jean.laroux 194.?.?.?

Váš příklad je přesně tím úderem na hlavičku hřebíku, který jsem měl na mysli když jsem mluvil o nastavení jakýchsi limitů. Standardizace úvěrového systému by v právní rovině měla zajistit, že oboustranná (často vynucená) dohoda, kdy se za nějaký úvěr ručí třeba domkem je automaticky právně neplatná. Hodnota zajištění by dle právně nastaveného standardu mohla být pouze rovna výši úvěru popř. o nějaké to kompenzační procento vyšší. Rozhodně by měla být neplatná smlouva kdy se za úvěr např. 200 000 ručí domem v hodnotě 2 miliónů. Podobný případ byl nedávno (asi před týdnem) řešen v jednom pořadu TV (už nevím název).

Ve vztahu k Vaší poslední větě. Pokud by to bylo nastaveno jak navrhujete pak by to bylo pro banku příliš velké riziko a banka by jednoduše do takového rizika nešla. Nemyslím, že by NÁRAZOVÝ PŘECHOD od systému úvěrového k systému spoření byl vůbec možný (mluvím o nárazovém ! přechodu) a současně si i nemyslím, že by to mnoha lidem potažmo právnickým subjektům výrazně neuškodilo. Takový krok by jistě velmi prohloubil krizi. Z tohoto pohledu nejsem zastánce drastických zásahů do úvěrového systému a mluvím zde o nastavení regulačních limitů. V dlouhodobém časovém horizontu by přechod od systému úvěrů k systému úspor byl jistě přínosem ale musíme si uvědomit, že by to musel být globální trend v dnešním globálním světě. Nedovedu si představit jak by konkuroval SPOŘIVEC (který musí na svůj nápad x let šetřit) někomu kdo má možnost svůj podnikatelský záměr realizovat v okamžiku aktuálního vzniku na úvěr. Spořivcům by logicky UJEL VLAK a stali by se nekonkurenceschopní. Leda by jim půjčil nějaký tichý společník, který by měl na projektu účast a současně by nesl i rizika. Tím by mohl být ideálně i stát. To se ale už blížíme Čínskému modelu, u nás to je nemyslitelné neb ČEZů je jako šafránu [smích]

234422

09.03.2011 08:12

Případ Bátora

Skvělý článek

jean.laroux 194.?.?.?

Nemám co bych dodal .. v článku je řečeno vše. Ano toto je bohužel současná realita. V podsatatě se dá říci, že jsme se od bolševika takřka nikam nedostali. Bolševické manýry v novém hávu všude kolem nás. Za toho bolševika měli alespoň lidé jakés takés jistoty. Dnes mají jen vysokou míru pravděpodobnosti, že je nějaký vychcánek obere a oni skončí pod mostem. Všude korupce a zlodějna. Politikou počínaje a státními výkonnými strukturami konče. Politik (člen vlády) se setká s lobistou a prosadí na svém resortu účelovou přihrávku na kšeft za miliardy. Co na tom, že se nakupuje za trojnásobek skutečné ceny. Člověk přijde o práci a najednou není schopen splácet úvěry. Přijde exekutor a zabaví mu majetek. Dům má hodnotu např. 3 miliony ale exekutor dá echo známému a ten jej v dražbě koupí za jeden milion. Bavoráka za 700 000 frajírek koupí v dražbě za 100 000. Je to OK? No jistě, že je. Co na tom, že díky takovým praktikám realizovaným "dražební" mafií pak většina dluhu zůstane neuhrazená a musí je zaplatit oškubaný dlužník nebo (díky vyhlášení os. bankrotu) je zaplatí všichni ostatní. Zlodějna, lži, mravní úpadek, faleš, přetvářka .. všude kolem naprostý HNUS. Někdy mám chuť se odstěhovat na Aljašku a postavit si někde v divočině, daleko od toho všeho nějakou loveckou chatu. Bohužel jsem si takřka jist, že do týdne by se mi tam nakvartýroval nějaký ten pojišťovák nebo úředník.

239142

09.03.2011 08:51

Případ Bátora

RE: Skvělý článek

jean.laroux 194.?.?.?

"Bolševické manýry" jsou skyty právě v té ideové manipulaci o které je článek. Dříve bolševik kontroloval svobodu slova ve prospěch strany (lidu) a snažil se eliminovat tzv. rozvraceče a nepřátele lidu tj. ty, kteří si dovolili myslet jinak. Dnes převlečený bolševik, dělá naprosto totéž jen to dělá ve jménu lásky a pravdy a pro blaho demokratického lidu [smích] Problém není ve svobodě jako takové. Svoboda nemůže být v žádném společenství absolutní. Vždy tu je v nějaké formě ale ta forma je relativní. Už jen mezi mužem a ženou ve vztahu si musí jedinci své svobody omezit aby nedošlo k rozpadu společenství. Nemůžete říct manželce, že je tlustá a její guláš nestojí za nic. Manželka nemůže svobodně říct manželovi, že soused je v posteli lepší "samec". Svobodu slova si ve svém zájmu dobrovolně omezíte. Co pak ve větším společenství ?! Svoboda je vždy tedy relativní a dosahuje určité míry. Problém je v tom, kdo je tím zastupitelem lidu, který určuje "mantinely" svobody. Lid to není vlastně nikdy. Buď za něj mluví nějaká strana nebo za něj mluví najací zástupci, kteří obykle zastupují jen sebe nebo někoho úplně jiného než ten lid.

Pojem bolševické manýry je tedy v tomto kontextu vztažen na obecné manýry zastupitelů, kteří nejsou v kontaktu s lidem, který zastupují. Asi bych měl použít jiný pojem protože tyto manýry jsou známé napříč celou lidskou historií. Dnešní systém není vůbec výjimkou. Jen se změnila hesla a prapory. Opět jsou zde ti kteří jako v té pohádce o třech veteránech říkají "Kdo je a kdo není našinec" a "Jak se má a jak nemá mávat". Opět jsou tu ti, co nadšeně mávají jak se jim řekne protože buď jsou naprosto omezení nebo ví dobře, že se mávat na povel VYPLATÍ. Klidně si pojem bolševické manýry nahraďte jiným pojmem. O pojmy tu ani tak nejde. Jde o princip.

239149

09.03.2011 13:33

Případ Bátora

RE: Skvělý článek

jean.laroux 194.?.?.?

Vážený Moudrostraku, já vím, že jste reagoval na můj příspěvek. Proto ta upřesnění [mrknutí jedním okem]

S tím co píšete souhlasím jen bych si dovolil malinko polemizovat s poslední Vaší větou. Myslím, že tatdy se už dávno netestuje. Tady je už dotestováno a k těm vyšším metám se tak nějak pod pláštíkem pluralitní iluze tvrdě kráčí .. kupředu pravá, kupředu levá (mezi nohy se občas připlete nějaký ten černý, zelený nebo věcně veřejný vyčůraný mopslik) .. hlavně vpřed a zpátky ni krok [smích]

239168

09.03.2011 14:24

Případ Bátora

RE: Skvělý článek

jean.laroux 194.?.?.?

Kdepak já volám po nějaké protekci dlužníků člověče ? [smích] Kdepak jste to vyčetl ? Pokud se někdo zadlužil a není schopen splácet věřitelům tak ať nese následky - o tym žádná. Já mluvil o něčem jiném. Mluvil jsem o (záměrném) podhodnocení dražených věcí. Zde si prostě někdo levně přijde k majetku, který má větší hodnotu a mohl by posloužit na úhradu závazku. Mluvil jsem o tom, že když taková zadlužená osoba vyhlásí bankrot pak je po 5-ti letech ze všeho venku ale ten dluh stejně někdo musí zaplatit. Jeden si namastí na podhodnocené komoditě v dražbě kapsy a jiný na to má doplácet ? Kde chcete dnes hledat důkazy manipulace s dražbou ? A kdo je má hledat ? Ten vynervovaný dlužník bez halíře si má platit soukromé detektivy a platit soudní řízení ? Nebo to chcete řešit třeba odposlechem každého zainteresovaného zaměstance justice, exekutora, dražebního komisaře atd. ? Ti si dají echo o tom kde se co, za kolik se co .. a nic jim nikdo nedokáže. Jo takhle kdyby se cena definovala na základě reálného odhadu pak jo .. ale obávám se, že je zde v soukolí i ten odhadce. Takže ono to není ani tak o tom hloupém dlužníkovi co si to neuměl spočítat a o všechno přišel ale hlavně je to o systému, který nedokáže (nemá zájem) nastavit pravidla tak, aby k podobným levotám nedocházelo. Já si ten účinný kontrolní mechanismus dovedu představit. Co Vy ?

239177

09.03.2011 15:15

Případ Bátora

RE: Pokud se někdo zadlužil a není schopen splácet věřitelům tak ať nese následky - o tym žádná

jean.laroux 194.?.?.?

No jistě, že kvůli sobě [smích] O tom se přít nebudu. Dlužník obvykle řešení nehledá. Většinou čeká až spadne klec a do poslední chvíle ani nevěří, že se mu to může stát. Pak je v šoku. Ti šikovnější si majetek zavčasu někam ulijí a ti méně šikovní pak fňukají nad samolepícími papírky na svém nábytku a jen bezmocně přihlíží jak se jejich bývalý majetek mění ve vzpomínku. O podvodech jsem tu přímo nemluvil. Mluvil jsem o systému, který je tak děravý, že dělá takové machinace vlastně lagální. Kdyby děravý nebyl tak se nemusí řešit soudní tahanice, které navrhujete a které jistě řešením jsou. Jen poměrně zdlouhavým a krkolomným.

Vidím, že máte dobrou znalost Esébáckého špiclování ? Oběť nebo spolupracovník ? [mrknutí jedním okem] Ne o tom jsem nemluvil. Takový špiclovací systém by byl nanic. Pokud si přečtete můj příspěvek ještě jednou tak to tam v podstatě píši. Já navrhuji mnohem jednodušší systém.

1. ZASTAVIT VEŠKERÉ DRAŽBY ZABAVENÉHO MAJETKU tak jak byly relizovány dosud
2. VŠECHNY tyto dražby realizovat výhradně a pouze v certifikovaném elektronickém dražebním systému
3. ZDE ZAJISTIT NAPROSTOU transparentnost. Ke každé věci (seznamu věcí) vytvořit odhad a ten zveřejnit aby byl transparentní. V odhadu bude uveden odhadce (popř. jeho ev.č. z hlediska jeho ochrany) a zdůvodnění jeho odhadu. Od vystavení odhadu do vyhlášení dražby bude fungovat určitá ochranná lhůta, která umožní původnímu majiteli dražených věcí odvolání dražby splacením pohledávky a současně budou moci někteří členové systému napadnout odhad. V tomto případě se jedná o kontrolní orgány popř. jiné odhadce atp.
4. Vyvolávací cena bude tedy garantovaně ve výši odpovídající skutečné hodnotě věci
5. Dražby se mohou zůčastnit registrovaní uživatelé. Takovým uživatelem může být občan ČR, jehož identita byla úředně ověřena při vytváření účtu v systému a který musí splňovat určité předpoklady. např. nebýt v registru dlužníků atp. Ideální (ale ne nutná)by byla implementace el. podpisu.
6. Průběh dražby (historie přihazování) by byl naprosto transparentní a přístupný všem účastníkům.
7. U vítězného účastníka dražby by vyvolavatel hodnotil schopnost splatit částku za dražený předmět dle nastavených pravidel a v případě problémů by vyvolavatel vydával negativní hodnocení uživateli mající za následek i zákaz další účasti nespolehlivého uživatele v systému na dalších dražbách.

V takovém systému si nedovedu představit jakékoliv zneužití, které by zároveň ušlo pozornosti ostatních účastníků dražby.

239181

10.03.2011 14:37

Případ Bátora

RE: Pokud se někdo zadlužil a není schopen splácet věřitelům tak ať nese následky - o tym žádná

jean.laroux 194.?.?.?

K připomínkám:

1) To jsem přesně čekal. No vlastně máte pravdu. Proč jen občané ČR ? Takový německý pracující má na ten barák, který je někde ve Varnsdorfu určen k dražbě hotovost a zacahluje to obratem. Pokud někomu nebude vadit, že nám sudeťáci za chvíli koupí zpátky celé Sudety pak OK [smích]

2) Souhlasím do poslední mrtě

Nevím o tom kdo to prosadí. Zvědavce čte dost lidí a dokonce i politiků ale pochybuji, že se někdo odváží šlápnout "někomu" na kuří očko. Ale třeba se pletu [mrknutí jedním okem]

Ono se to tam dle různých "návrhů" opravdu blíží ale je otázka co z toho vyleze. Příkladem budiž systém DS o kterém bychom mohli diskutovat hodiny. Na počátku stála dobrá idea a to odstranit fronty na poštách. Z celého systému ale nakonec vylezl neskutečný paskvil na kterém někdo těžce rýžuje. Podobně je to se systémem kolem certifikačních autorit. Více v diskuzi pod tímto článkem kde jsem se o tom napindal docela dost http://www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-co-dnes-s-nbsp-elektronickymi-cary-papiru/

239252

11.03.2011 14:44

V půli cesty ke „Spojeným státům Blízkého východu“?

Zajímavá analýza

jean.laroux 194.?.?.?

Nejde jen o potenciální tzv. "Spojené státy blízkého východu" (SSBV). Velmi levná pracovní síla čeká hlavně v nitru Afrického kontinentu. ZDE JE OBROVSKÝ POTENCIÁL ! Levná pracovní síla, energetické zdroje, nerosty, půda, dřevo atd. atd. Zatím vše leží ladem díky bezpečnostní nestabilitě v oblasti. Investoři se jednoduše bojí o své investice. Tlak "černoušků" toužících jít na SEVER za lepším a ochotných dělat za pár dolarů bude zárukou udržitelnosti nízkých nároků Arabských montérů v nadnárodních montovnách v rámci zmiňovaných SSBV. Budete si vyskakovat ? Nahradíme Vás ve fabrikách Africkými přistěhovalci ! Vytvořením SSBV by došlo k významné geopolitické změně, kdy by se z tranzitního afrického severu stala cílová lokace. Zabránilo by se migraci dá na sever - do Evropy. Proč ? No migruje se za prací a když se továrny přesunou z východní Evropy na sever Afriky tak .. jasné ne ? To si pochopitelně uvědomují v GB i Francii a proto jejich premiéři tak křičí o honem honem uznání Libyjské opozice. Jen ať se odstraní brzdy - diktátoři a může se globalizovat a mohou se stěhovat výrobní haly. Myslím, že o toto tu jde mnohem víc než o nějakou ropu.

Co to znamená pro nás tj. středoevropany ? Jak to funguje se stěhováním hal nadnárodních společností za levnější pracovní silou si umíme docela dobře představit. Zatím se strašilo, že investoři (na kterých jsme btw. naprosto závislí) utečou na východ. Držte krok a ústa a hlevně jim udělejte vše co jim na očích uvidíte. Jen ne vyšší daně pro investory proboha ! Jen ne nějaké garance zvyšování mezd. Jen se podřídit aby PROBOHA NEUTEKLI JINAM ! Třeba do Asie ! No jo .. ale tam už také nároky rostou. Ani Asie už není to co bývala a zejména Čína se chystá na státní regulaci, která trochu zahraniční investory přiškrtí. Takže kam dál ? Stabilnější (demokratičtější) blízký východ a hlavně Afrika jsou pro nadnárodní koncerny TERNO ! Tam to všechno přesunou až si to tam uspořádají po svém. Co to udělá s naším montérem, který se bude rozhlížet po poli kam že se poděla jeho montovna je nasnadě.

Neměli bychom už začít přemýšlet o tom čím ty jejich haly nahradíme ?

239310

18.03.2011 07:46

Druhé rozhodnutí okresního soudu a odvolání státního zástupce

Neskutečné

jean.laroux 194.?.?.?

Tyhle bláboly pana Bláhy vypovídají o tom, že na něj byl zřejmě činěn nějakou zájmovou stranou velký nátlak a proto své odůvodnění postavil pouze na subjektivních hodnoceních a propagandistických heslech zapadajících někam do kontextu monsterprocesů z let padesátých. Mám dojem, že hned v několika bodech se pan Bláha opírá o principy precedentního práva (odstavec 4. str.2 a odstavec 4, str.3), když zmiňuje předchozí rozhodnutí soudů jiných navíc soudů mimo republiku ČR. On jistě ví, že v kontinentálním právu precedens nemá místo ale může se mluvit o anologii iuris popř. analogii legis. Já osobně právník nejsem ale někde jsem četl, že analogie se neuplatňuje v rámci práva trestního a rozhodnutí jiných soudů je pro posuzování tohoto případu tedy irelevantní. Pan Bláha ve svém zdůvodnění NIKDE nepopřel nesprávnost osvobozujícího rozhodnutí. Opravdu by mne zajímalo jak to vypadalo za těmi "zavřenými dveřmi" a jak "důrazní" byly právníci, které platí nejmenované hnutí SKUTEČNĚ podporující potlačování práv druhých.

239737

31.03.2011 07:51

Je naše země připravena na výrazné změny?

Mravnost nade vše ?

jean.laroux 194.?.?.?

Pokud se nepodaří zajistit, aby se na významné funkce dostali lidé dostatečných morálních a odborných kvalit, tak je podle mého názoru otázka druhu a formy společenského a ekonomického systému skutečně až druhotnou záležitostí.
Z tohoto důvodu se i tímto článkem snažím upoutat koncentraci pozornosti na řešení tohoto dle mého názoru ústředního problému. Pokud by se podařilo prosadit na rozhodující místa lidi výše uvedených kvalit, tak jsem přesvědčen, že v jejich schopnostech by bylo zvolit systém, který by byl optimální pro společnost daného státu s přihlédnutím ke všem vnitřním i vnějším podmínkám existujícím v dané době.


V tomto se s panem Zelenkou neshodnu. Říká se, že příležitost dělá zloděje. Platí tedy, že i člověk zpočátku slušný se v korupčním soukolí buď přizpůsobí nebo jej to soukolí semele na prach. Není to tedy primárně o "kvalitě" lidí ale o nastavení systémových pravidel. Jak by pan Zelenka chtěl kádrovat a hledat ty slušné ? Ta představa je poněkud úsměvná.

Proto si myslím, že je nejdříve potřeba najít SMĚR o kterém pan Zelenka mluví na začátku článku. Z tohoto směru (vize) je nutné vytvořit koncepci a program. Tento program je nutno vytvořit spolu s lidmi této země např. tak, že zástupci politických stran budou jezdit MLUVIT S LIDMI a následně budou zjištěné problémy diskutovat (třeba na speciálním webu) a společně budou hledat řešení. Pak budou programy stran odpovídat skutečným potřebám země a nepůjde jen o populistické sliby. Je nutno se zamyslet i nad tím, zda je základní princip fungování naší demokracie ten správný. Zastupitelský princip dává na příliš dlouhé období příliš takřka neovlivnitelné volnosti zastupitelům a z toho plynou příliš velká rizika. Chybí lidový DOHLED nad prací politiků. Chybí možnost KLEPNOUT je okamžitě přes prsty. Zde se již dostáváme k úvahám nad tzv. popopřímou demokracií.

Pokud vytvoříme cíl, strategickou koncepci a programy obnovy musíme i říci jaké jsou naše požadavky na naše zastupitele. Zastupitel rozhoduje o odborných věcech a jeho práce může být národu buď ku prospěchu nebo naopak může způsobit mnohé problémy a ztráty. Pokud se tedy v polo-přímé demokracii budeme dál opírat o ZASTUPITELE pak musíme zajistit i jejich KVALITU. Mám ale na mysli KVALITU ODBORNOU ! Kvalita morální musí být podmíněna nastavením systémových pravidel. Pokud politik bude cítit OKO lidu neustále v zátylku a bude se bát klepnutí pravítkem přes prsty, pak bude buď SLUŠNÝ nebo odejde (bude odejít). Zbývá nám tedy kvalita ODBORNÁ. Jak ji zajistit ? Možná definováním požadavků na výkonný aparát (na přetřes přijde to co se diskutovalo v souvislosti s vládou odborníků). Možná by pomohly povinné prověrky osob na NBÚ v souvislosti s veřejnými funkcemi .. našly by se i jiné učinné mechanismy

240794

17.05.2011 11:23

Církevní majetek

Promlčení

jean.laroux 194.?.?.?

Myslím, že by církevní nároky na majetek měly být promlčeny. To bychom mohli za chvíli vracet majetky Sudeťákům. Náš pan kníže by musel vracet majetek českých šlechticů, který dostal za věrné služby od Zikmunda při likvidaci husitů a nebo by si někdo mohl nárokovat nějaké území protože na něm měl údajně před více něž 2000 lety své království (btw. které vlastně nebylo ani jeho předků = tzv. vykonvertované dědictví). No .. i když .. však víme .. kdo má ostré lokty .. [cool]

244242

26.08.2011 07:17

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

Zvědavost se (ne)vyplácí

jean.laroux 194.?.?.?

Vítejte Zbyšku mezi neonacisty, extrémisty, antisemity, paranoiky, kospirátory, demagogy a kdo ví kým ještě [mrknutí jedním okem]

Každý máme možnost volby mezi svobodou ducha a svobodou prospěchu. Přeji Vám hodně optimismu a síly. Budete to potřebovat.

251881

26.08.2011 09:28

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: Pořád stejný styl překrucování

jean.laroux 194.?.?.?

Nemáte pocit Kronee, že to násilné protlačování vlastního názoru je tak trochu vítr foukající z jiné strany ? Zatímco pan Zbyšek vyjadřuje svůj názor a pocity své a mnoha jiných lidí, pak jsou tu lidé, kteří své pocity prosazují skrze moc jim svěřenou voliči. Lidé, kteří trucovitě blokují jednání o zákonech (odmítají dělat svou práci) a vydírají celý zastupitelský systém, když podmiňují svou další činost odvoláním člověka, jehož názory se někomu nelíbí. Idiocracy. Jinak to nazvat nelze.

Totalita už tu je Kronee? Jste slepý ? Právě proto, že lidé jako pan Zbyšek dlouho mlčeli a lidé jako Vy si dělali co chtějí, se zde stalo to co se stalo.

Pokud někde v Zbyškových slovech vidíte projev "nacismu" pak se mohu pouze pousmát a zdržet se reakce protože jinak bych se musel snížit na Vaši úroveň a to se mi nechce.

Otázka zástupných symbolů myslím byla v článku dobře popsána. Byla tu řeč o čísle 88 a o tom, že lidé leckdy ani netuší, že na sobě nosí nějaký symbol něčeho. Netušení ale neomlouvá, že ? !!! Už je to jako s patentovou válkou mezi Applem a výrobci, kteří si dovolí udělat zařízení s oblými rožky, které má patentované Apple. Oni přeci museli vědět, že ty oblé rožky vymyslel Apple [smích] Pan Zbyšek neřekl, že nošení zástupných symbolů není špatné. Vy jste jen jeho slova překroutil. Jste tedy buď lhář nebo nechápavý. Vyberte si.

Co máte proti "Národním myšlenkám" ?

Jsem rád, že mluvíte o agresivních válkách a genocidách. Co kdybyste zvedl hlavu od dokumentárních filmů z minulosti a snažil se dívat na současnost ? Kdo dnes vede agresivní války ? Kdo páchá genocidu pomocí "humanitárních bomb" ? Kdo zasahuje do záležitostí suverénních zemí ? Kdo je DNES strůjcem neokoloniální politiky s fašistickými rysy? Kdo tu na bázi Evropského společenství buduje centralistickou diktaturu ne nepodobnou socialismu jak jej známe z minulosti ? Právě ti zmínění "pravdoláskaři" se na této lodi vezou a dělají z nás Čechů, jakožto naši zastupitelé, spolupachatele.

Cože to plácáte o podprahových informacích a manipulaci ? Kdo má na tu manipulaci nástroje ? Kdo je používá k masové propagandě, šíří "korektní lži" a nálepkuje pravdu "sprostými pojmy", kterých jste tu Vy sám ve své rekaci použil hned několik ?

251892

26.08.2011 09:35

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

jean.laroux 194.?.?.?

Víte Janko. Nemůžete hned chtít po všech lidech, aby předkládali návrhy jak ten svět udělat lepším. Jsou lidé co se probudí z Matrixu a utřizují si myšlenky a argumenty v nově nabytém obrazu světa. Popisují to co najednou vidí jinak a je to pro ně tak šokující. Pak jsou lidé, kteří sice neví jak postavit ten lepší svět ale pomáhají ostatním, aby se také dostali z Matrixu. To přeci také není na škodu, ne ? Třeba jste Vy Janko už ten Architekt nového systému, který jen "nenadává" ale hledá cesty ke změně. Nemyslete si ale, že jiní to nedělají. Každá změna musí začít dobře vyjádřeným a inspirujícím SLOVEM a v tomto případě pan Zbyšek dělá skvělou práci.

251895

26.08.2011 09:41

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: Pro Vás všechny, kteří

jean.laroux 194.?.?.?

Také mi to tak připadá. Už nejsme schopni diskutovat a používat argumenty. Nejsme schopni přemýšlet nad argumenty druhých lidí. Jen nálepkujeme a dehonestujeme s použitím sériově vyráběných a hromadně distribuovaných samolepek. Je to tak snažší ... často se přistuji, že v tom také jedu a proto se omlouvám všem, které jsem kdy takto ocejchoval.

251897

26.08.2011 14:22

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

jean.laroux 194.?.?.?

No jo no. A jaký máte tedy návrh Janko ? Co s tím uděláme ?

251928

No nechci konspirovat ale malé zamyšlení nad tím k čemu by se plošná vakcinace žen dala využít. Bill Gates a mnozí jiní "spasitelé lidstva" otevřeně hovoří o VAKCINACI jakožto skvělém nástroji pro depopulaci lidstva, jež je prý strašně přemnoženo a proto dostává planeta tak strašně NA FRAK. Jelikož by bylo očkování všech žen a dívek zdarma a bylo by běžné jako jiná dosavadní očkování, pak lze předpokládat takřka 100% ní pokrytí populace země. Pak už by jen stačilo použít nějakou látku např. v adjuvantu vakcíny (se skrytým) sterilizačním účinkem a máme (mají) vyděláno.

252128

02.09.2011 07:52

Gerald Celente: Žádné daně, žádný sex. Jen válka!

Se zbraní v ruce

jean.laroux 194.?.?.?

Již dlouho se sám sebe ptám co bych jako voják v záloze dělal, kdyby někdo vyvolal světový konflikt a já byl povolán do zbraně. Zaútočil by na nás nepřítel a já bych byl nucen chránit svou zemi a svou rodinu. Přitom bych byl součástí něčí manipulace. Nevinní lidé na obou stranách by se opět hromadně vraždili a někdo by na tom vydělal. Někdo, kdo již vydělává staletí na všech válkách.

Musíme opravdu bojovat, když víme jaká je skutečná příčina války a kdo za vším stojí ? Já myslím, že ANO. Měli bychom v takovém případě vzít tu zbraň co nám dají do ruky a obrátit ji proti skutečným strůjcům a přisluhovačům zla.

252396

02.09.2011 08:12

Gerald Celente: Žádné daně, žádný sex. Jen válka!

INDICIE

jean.laroux 194.?.?.?

Všímejme si určitých indicií v časovém a obsahovém kontextu.

1. Přenesení role ve válečných kofliktech směrem k leader-zemím EU zejména GB a Francie - viz válka v Libyi. Tito členové NATO přebírají iniciativu v rámci NATO a ulehčují tak USA. Jistě, že tu jde o vlastní zájmy těchto zemí a o ropu ale to nic nemění na faktu, že tím iniciátorem už nejsou jen USA, kteří už na TO jaksi nemají money a náladu.
2. Ihned po akci v Libyi, dělá kašpárek Sarkozy bububu směrem k Iránu. Zde nejde jen o to, že by mu narostl hřebínek a dostal větší chuť na ropu ale stále více to napovídá, že se opravdu chystá něco velkého. Něco co se již nebude týkat jen pár žoldáků v bombardérech ale nás všech.
3. Jakoby NEJEDNOU se v naší zemi začíná mluvit o povinné prezenční službě. Na první pohled to při všem tom snižování stavů a nákladů na Armádu nemá smysl. Na stranu jednu přeci snižujeme náklady i v mandatorní oblasti a současně chceme investovat stovky miliard do všeho toho co bude nutné zajistit se znovuzavedením povinné vojny ? Nenapadá mě jiné vysvětlení než, že se tu něco opravdu chystá. Jsou potřeba vojáci a ne jen pár cvičených paragánů, kteří nám po redukci v AČR zbyli. Potřebujeme přeci plnit závazky vůči NATO a být připravení pokud by někdo napadl "některý ze státá NATO". Třeba Francii nebo GB ?

OPRAVDU DOUFÁM, že se nyní pletu.

252398

09.09.2011 07:33

Za koho kope Ondřej Neff?

Kopaná

194.?.?.?

Nevím za koho kope ale je jasně vidět do kohop kope a podle toho se dá odvodit i za koho asi kope [smích]

252831

23.09.2011 14:10

Editor Zvědavce znovu předmětem vlídného zájmu policie

Aspekty

jean.laroux 194.?.?.?

1. Uvést, že je někdo žid myslím u nás problém není. Nebo ano ? Je snad zakázáno o někom napsat, že je křesťan nebo muslim ? Může být problém sbírat informace o víře např. při sčítání obyvatel ale pan Stwora pokud vím nic nesbíral a jen přetiskl článek z jiného zdroje. A co se týče sčítání lidu, tak tam pokud vím údaj o náboženské víře byl. Sice nepovinný ale BYL. Tzn. že někdo SBÍRAL. .. No možná, že se zde chystá HRA NA NEKALÝ ÚMYSL tzn. SBÍRAL (ZVEŘEJNIL) ABY POŠKODIL tedy ŠÍŘIL NENÁVIST VŮČI SKUPINĚ OSOB bla bla ...

2. S uvedením rodných čísel asi problém bude ale opět na straně toho kdo tento údaj z nějaké citlivé db poskytl. Jestli je už něco venku, těžko soudit další lidi, že to někam kopírují nebo to někde zveřejňují. No třeba se pletu.

3. Scénář, který popsal Vladimír v závěru se mi zdá velmi nepravděpodobný. Bude-li v podmínce pak může být za porušení podmínky potrestán pouze za činy, které spáchá od data nabytí právního účinku rozhodnutí o podmínce. Tedy rozhodně ne za nějaký článek napsaný v minulosti.

Ale dost pragmatismu. Osobně považuji celou "šaškárnu" kolem editora zvědavce za NAPROSTÉ selhání právního systému v ČR. Tento proces je od samého počátku POLITICKÝM monster-procesem, který současný režim staví do pozice režimu z 50-tých let. Kdyby fungoval trest smrti jako v USA tak se za ideový zločin snad i popravuje. Umlčování svobody projevu, právní kličkaření kolem více-výkladových paragrafů a zneužití médií k politické propagandě to vše jsou znaky totalitní diktatury. Případný (i ozbrojený) odpor proti takovémuto režimu je dle nastavených morálních precedentů naprosto legitimní a to i v souladu s platnou ústavou. Ony morální precedenty nastavili sami leadři tohoto režimu, když začali nazývat zloděje a vrahy odbojáři proti režimu a dokonce je za jejich činy vyznamenali. V podstatě bychom mohli dojít až tak daleko, že bychom nazývali odbojáři a národními hrdiny všechny ty, kteří dnes vykradou banku (jde o banku režimu), ty kteří zabijí strážce pořádku (pracuje pro režim) nebo ty kteří znásilní v parku ženu (trestají ženu, která režim podporuje tím, že platí daně).

253805

04.10.2011 15:38

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

RE: Ono by to šlo.

jean.laroux 194.?.?.?

Dobrá cesta. Řešením je znemožnit spekulace nastavením jakési "odpovědnosti" za pořízené akcie určité společnosti. Akcie jsou podílem na hodnotě subjektu, který v ekonomice nějakým způsobem působí a koupím-li tedy podíl společnosti měl bych jej zhodnotit vlastním přispěním min. na úrovni dlouhodobější důvěry ve společnost jejíž akcie jsem nabyl. Jak toho lze docílit ? Zakazovat opětovný prodej akcií asi nebude technicky proveditelné ale lze nastavit jednoduché pravidlo ve formě ZDANĚNÍ zisku se SPEKULATIVNÍHO výnosu. Pokud by např. někdo obratem prodal akcie do např. 5-ti let od nabytí zaplatil by státu 95% ze svého zisku. Pak by se už nikomu nevyplatilo spekulovat a akcie by se prodávaly na základě snahy o skutečné zhodnocení investice. Vím, že je možná i doba 5-ti let krátká ale alespoň někde začít. Současně by měla být max. znemožněna možnost ovlivnění hodnoty akcií různými ratingy a jiným typem (např.mediální) manipulace s "důvěrou" v obchodované komodity. Toto je již opravdový oříšek takřka neřešitelný ale v systému, kde má "Někdo" prostředky na umělé usměrňování důvěry v komodity na burze už nelze mluvit o volném a svobodném trhu. Říká někdo, že navrhuji faktickou likvidaci Wall Streetu ? Asi ano .. Rozhodně ano. Je stále jasnější, že současný systém je neudržitelný a vede k naprostému kolapsu. Je na čase se začít zamýšlet nad alternativou fungující na jiných principech. Anarchie a komunismus jsou utopistické nesmysly. Je tedy nutno uvažovat o jakémsi celkovém UPGRADE kapitalistického systému od samého jádra (principů). Ideálním řešením asi nebude centralistický diktát ve smyslu NWO ale ani tržní anarchie v podobě volného trhu bez principiálních regulací, který funguje na základě zákonů jungle.

254451

04.10.2011 16:06

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

RE: .

jean.laroux 194.?.?.?

Poučte nás při naší nevědomosti. Jsou tedy podle Vás spekulace v dnešní podobě v pořádku ? Je v pořádku, že někdo nakoupí akcie a obratem je se ziskem prodá aniž by ho zajímal subjekt, který za akciemi stojí ? Já když koupím a prodám obratem byt nebo dům tak zaplatím daň z převodu a daň ze zisku tedy nějakých cca. necelých 20%. Jaké daně platí spekulanti na burze ? Je v pořádku, že tu jsou mechanismy pomocí kterých mohou někteří ovlivňovat růst nebo propad hodnoty akcií a podle toho ti "někteří" nakupují a prodávají a následně bohatnou ? Nebo je to úplně jinak a to co píši jsou jen konspirace nevědomého ? Fajn. Tak nám napište jak to je. Jaké jsou tedy nastaveny regulace ?

254453

05.10.2011 07:48

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

RE: .

jean.laroux 194.?.?.?

Kontrolná otázka Kefalín. Odkud se ty peníze resp. ta HODNOTA přemístili k těm spekulantům ? Hodnota vyjadřuje nějaký výrobek, surovinu, práci atp. Tak jak se ta HODNOTA tedy dostala k tomu spekulantovi, který nic netvoří a hromadí své bohatství v hazardu s důvěrou v ony hodnoty ?

254506

19.10.2011 11:22

Usnesení krajského soudu, v pořadí třetí

RE: Smutné

jean.laroux 194.?.?.?

Tento politicko-ideologický monsterproces ale není věcí odlišného názoru. Tady se přisuzuje "nějaký názor" někomu, kdo jen něčí názor zpřístupnil k diskuzi. Jen toho se editor dopustil. Zveřejnění článku, zpochybňujícího holokaust K DISKUZI přeci PROBOHA ! není zpochybněním. Pokud to budeme brát takto, pak holokaust zpochybňovala řada médií tím, že citovala sporné věty z článku. Kde je v celém procesu prokázaný úmysl editora zpochybnit nebo popřít holokaust ? NIKDE ! Špína a hnus je tenhle převlečený bolševický režim. [bliji]

255503

19.10.2011 11:39

Usnesení krajského soudu, v pořadí třetí

RE: Hnutí

jean.laroux 194.?.?.?

Tady je jasně vidět, že s nějakými paragrafy si nějaká jurisdikce hlavu neláme. Na úvod vytáhne paragraf o Podpoře a propagaci nějakého hnutí, které vlastně neexistuje a neexistuje ani člověk, jehož práva a svobody by byly potlačeny (vyjma tedy toho, kdo měl údajně ta práva potlačovat a byl odsouzen). V procesu se řeší ale jiný paragraf a to ten o popírání nacistického a komunistického genocida. Ani zde nebylo prokázáno, že zveřejnění článku zpochybňujícího holokaust bylo zrealizováno s ÚMYSLEM popřít nebo zpochybnit holokaust.

Tak si tak říkám, že jde o totéž jako v případě bolševických čistek 50-tých let. Až na ty popravy. Princip ideové popravy ale zůstává tentýž. Jde o likvidaci nepohodlných ideí a zastrašování. Jde o prosazování jedné jediné pravdy pomocí ZNÁSILNĚNÉHO práva. Paní soudkyně se dostala do role Brožové Polednové, která z existenčních důvodů rozhodla na politickou objednávku. Režim se tímto projevem a mnoha dalšími projevy stal již dávno totalitním a potlačujícím lidská práva. Povinností všech demokraticky smýšlejících občanů je postavit se takovému režimu na odpor. Nejde o nic méně než o naši svobodu, která skončila tam, kde začíná zvůle vládnoucí šlechty. Sama vládnoucí šlechta postavila jakoukoliv odbojovou metodu (včetně loupeží a vražd obyčejných lidí) na roveň hrdinství zasluhujícího medaili. Nejsem tak zvrácený abych k něčemu podobnému vybízel ale je mi ze všeho toho hnusu kolem opravdu na zvracení.

255505

21.10.2011 12:33

Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu

Genderové šílenství ?

jean.laroux 194.?.?.?

Co třeba takto ? A nyní Vážen entity předejme slovo Entitě I286 458 (I značí příslušnost do kasty popř. společenské role Intelektuál), která nám sdělí něco o roli entit v registrovaném svazku entit seskupených za účelem kumulace majetku a dohledu nad nezletilými entitami.

Entity:

V nedávných průzkumech jsme zjistili, že model rodiny je již přežitý. V rodině dochází k předávání modelů genderově specifikovaných vztahů a subjektivních postojů úzce vymezené komunity, což vytváří odlišné jedince a tím se narušuje uniformita našeho systému. Rovněž je jako asociální prvek vnímáno hromadění majetku, jež vytváří disproporce mezi takto (na základním stupni) organizovanými entitami. Jako vysoce žádoucí a pro společnost prospěšné řešení se jeví odebírat reprodukujícím entitám mladé entity již po narození a vychovávat je ve státních ústavech, které zaručí předávání JEDNOTNÝCH, UNIVERZÁLNÍCH a současně těch jedině správných modelů jednání. Zajistí se tak i šíření těch jedině pravdivých informací o povaze tohoho světa a naší vysoce vyspělé civilizace. (Přednášející entita vydává gestem pokyn asistující entitě, jenž zvedá ceduli s nápisem POTLESK) .. Sálem hřmí bouřlivý a synchronizovaný potlesk. Některé entity oblečené v jednotných uniformách (bez genderových odlišností) dokonce při potlesku povstávají což je sice projevem vyšší úrovně servility ale na druhou stranu to narušuje uniformitu veřejně projevovaných postojů celého publika. Vhodný námět na další přednášku Entity A548 458 (A jako kasta Akademik)

255715

26.10.2011 08:12

Umělá opozice Nového světového řádu

Aktivita nebo pasivita ?

jean.laroux 194.?.?.?

Byť jsem v mnoha diskuzích sám zmínil velmi podobné teze musím na stranu druhou říct, že vytvořené podobných myšlenkových proudů zpochybňujících hnutí Occupy Wallstreet může mít účinek v podobě diskreditace hnutí. Nemusí jít vlastně ani o diskreditaci. Stačí vnést do nadšení, které se s hnutím pojí pochybnosti a tím se utlumí touha AKTIVNĚ SE ZAPOJIT. Je to velmi rafinované. Vlastně každá idea je použitelná. A ten, kdo má prostředky a moc ji použít ji zřejmě použije.

Co z toho plyne ? Aktivita ? Skrze ní můžeme být manipulováni. Tak tedy pasivita ? I to může být cílem manipulace. Já myslím, že klíčem je existence alternativy. Nemůžeme uvažovat kam se přidat a komu věřit když nemáme jasnou představu CO VLASTNĚ CHCEME. O co vlastně v tom hnutí jde ? Kvanta kritiky, kvanta emocí .. ale co dál ? Ty emoce jsou pochopitelné ale právě emoce mohou být snadno zmanipulovány a nasměrovány požadovaným směrem. Já osobně bych se více než na roztříštěné projevy nespokojenosti u nichž argumentace končí otázkou "No a jak byste si to tedy představovali jinak?" více soustředil na hledání té konstruktivní alternativy, na které se budeme schopni shodnout. Pak už bude hnutí postavené na alternativě úplně o něčem jiném. Na hnutí Occupy Wallstreet prostě vidím jen OPRÁVNĚNÝ vztek ale žádný plán.

255972

26.10.2011 08:17

Umělá opozice Nového světového řádu

RE: Divný článek

jean.laroux 194.?.?.?

Vůbec není špatné když si schopný člověk vydělá více než neschopný. Špatné je, když jsou ti schopní až tak moc schopní, že si cestou své moci prosadí systémová pravidla založená na zisku z gamblerství s hodnotami, které vytvořil někdo jiný. Špatné je když systémová pravidla umožní aby to bohatství hromadili více schopní zloději než ti schopní tvůrci hodnot.

255973

26.10.2011 08:23

Umělá opozice Nového světového řádu

RE: Citovat Einsteina je jasný ukazatel nepochopení věcí.

jean.laroux 194.?.?.?

"Článek jsem nečetl ale musí být špatný. Poznal jsem to podle první věty." ... Tak to jste zjevně musel hodně studovat. Nejen ekonomii, sociologii, psychologii atp. ale i věštění z křišťálové koule.

Nezlobte se na mě ale pro mne je člověk, který odsuzuje něco s čím se ani neseznámil jen ... [cool]

255974

01.11.2011 07:43

Vakcína Gardasil při prevenci rakoviny děložního čípku je nebezpečná a neúčinná

RE: Mozna ,ze si vubec neuvedomujete, jak je tato akce zavazna pro lidstvo.

jean.laroux 194.?.?.?

Aha, tak už tu máme regulátora, který říká co patří a nepatří do diskuze. Jak dlouhý příspěvek ještě lze napsat a jak dlouhý příspěvek už není kosher. No hezké .. a já myslel, že si Zvědavec vystačí s lidmi od LPA .. snad jsem to nenapsal moc dlouze [mrknutí jedním okem] [cool]

256354

02.11.2011 09:56

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Polopravdivá slátanina.

jean.laroux 194.?.?.?

Vy jste utekl ze socialistického "ráje" a jelikož nemáte s tím současným českým rájem přímý kontakt, tak žijete v iluzi, že ti komunisti dostali na frak a v zemi vládne démokracie pod vedením pravdy a lásky zosobněné postavou velkého hůmanisty Václava Havla [smích])))

Prdlajs. V zemi dál vládnou ti bolševici a používají k ovládání mas stejné metody jako dříve. Jen jsou jinak maskované a rafinovanější. Oni ti tzv. pravdoláskovští démokraté jsou ve spojení s těmi "bolševiky" v jůesej nebo v té Vaší Kanadě, kteří usilují o vytvoření dalšího totalitního a centralisticky řízeného světového "ráje". Snad je alespoň v té Kanadě dokážete identifikovat ..

256441

02.11.2011 13:16

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

jean.laroux 194.?.?.?

No v podstatě souhlas. Jen si myslím, že ten kapitalismus v ten korporativismus přerůst nemusí. Přeroste v něj zcela přirozeně bez existence centrálního dohledu, který definuje principy hry a hlídá jejich dodržování. Živelný kapitalismus s principy neregulovaného volného trhu totiž nesmíme vnímat jako volný trh bez pravidel. Ta pravidla tu být musí. A ta pravidla zde nejsou. A to je problém toho současného kapitalismu. Proto se z něj stal korporativismus. Před rokem 70 to v USA ještě jakž takž fungovalo. Právě ti Číňani myslím přišli na to jak kapitalismus regulovat. Jak hlídat ty principy. Jejich centralistický model je v oblasti ekonomiky (obchodování) poměrně volný. To co se nám na centralismu ze zkušenosti zajídá je hlavně ideový diktát. Pokud tedy já mluvím o centralistickém řízení tak mám na mysli ne totalitu a diktát jedné strany ale spíš centrální dohled nad pravidly ekonomické soutěže. Připravovanou alternativu v podobě centrálního ekonomického dohledu v EU já vnímám ne jako dohled ale právě jako diktát. Dojde k tomu, že vyvolená hrstka lidí ze silných států bude rozhodovat o ostatních zemích a nebude schopna vytvořit stejná pravidla a možnosti pro všechny. Někdo z Německa tedy bude rozhodovat o tom, že Němci a Francouzi budou mít min. mzdu nebo důchody 3 x vyšší než třeba Češi. Blížíme se tedy tomu nejhoršímu možnému řešení. Korporátní kapitalismus, kde platí pravidla hry protěžující elity a to vše utužené centralistickým diktátem, znemožňujícím zpětnou vazbu.

Máte Vy nějaký jiný - alternativní model ke kapitalismu, který by byl lepší a hlavně funkční ? Sem s ním [mrknutí jedním okem]

256451

02.11.2011 14:32

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

jean.laroux 194.?.?.?

Velmi moudré MoUdrostraku [smích]

První co napadne Vaše bejby někdy kolem třetího roku života je, že si uzpůsobí pravidla hry podle sebe. To samé napadne Vaši manželku, která se Vás rozhodne v manželství převychovat a totéž může napadnout i Vás ve vztahu k Vaší manželce. Každý živý tvor včetně rostlin se snaží URVAT si z prostoru kolem co se dá. Tím prostorem mám samozřejmě na mysli i ta pravidla hry. Pokud se snažíte vychovat dítě nebo nějak udržet ve společnosti nějaká pravidla hry jste naivní ? No podle Vás jste [smích] Přestanete se snažit a zůstanete pasivní ? To, že účinný dohled nad pravidly hry v rámci současného kapitalismu není nikde vidět neznamená, že není možný.

256458

02.11.2011 14:39

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

jean.laroux 194.?.?.?

Na toto téma tu už myslím byl celý článek. Já bych pro začátek omezil spekulace vysokým zdaněním. To by znamenalo konec Wall Streetu v současné podobě. Veškeré peníze v bance by musely být podloženy reálnou hodnotou k aktuálnímu datu. Neustálé zadlužování se dá omezit zrušením právní (státní) garance za úvěry. To by přinutilo banky nepůjčovat a na investice by se muselo začít šetřit. Zpomalení růstu ? Jistě .. ale pokud by to platilo po dohodě všude ... já vím .. naivní ale i tak .. Dalším z prvků systémové změny by bylo znárodnění surovinových zdrojů. Jak si může někdo přivlastnit něco co nestvořil ? Jen proto, že to je na půdě (pod zemí), ke které nějak přišel ? To vše je o nahrazení ekonomických axiomů, které nyní bere každý jako nezpochybnitelné přestože dělají z trhu jungli a jsou v zásadě nespravedlivé.

256462

03.11.2011 07:40

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

jean.laroux 194.?.?.?

No dobře MouDrostraku .. ale jaká je Vaše alternativa ? [mrknutí jedním okem]

256503

23.11.2011 07:55

O strachu

Strach jako hybný moment evoluce ?

jean.laroux 194.?.?.?

Hezká myšlenka a naprosto se s ní ztotožňuji. V kauze OWS je ten strach samozřejmě přítomen také.

Na straně jedné jde o strach běžných demonstrantů o svou budoucnost. Ti vidí, že se celý systém hroutí a jejich budoucnost je více než nejistá. Na straně druhé zde ale vidím strach jiný. Strach těch, kteří by mohli být ohrožení, kdyby strach nás dole dospěl do stavu, kdy budeme chtít bojovat za svou budoucnost. Strach z odhalení těch skrytých sil, které stojí na pozadí současné podoby systému. A tak mám pocit, že se hnutí OWS nenápadně překlápí do roviny kritiky základních principů kapitalismu. No hezké, ale jaká je alternativa ? To nikdo neví ? Socialismus ? Komunismus ? No to asi ne .. namítnou ti, kteří budou do nekonečna hájit myšlenku, že kapitalismus je to špatné. Tak jaká jiná alternativa ? A tady diskuze končí. Zeptejte se demonstrantů před WS co dál. Pokrčí rameny. Ano .. vyházeli by bankéře a pak .. neví. Neví na jakých principech postavit nový systém. A TOHLE SE HODÍ ! Takové demonstranty "co neví" přeci my jako "elita" potřebujeme. A proto budeme tu jejich teorii o zlém kapitalismu živit ! Tahle myšlenka bude neustále v "našich" médiích prezentována jako nosná. Tato myšlenka nakonec totiž povede DAV směrem k tomu socialistickému .. přesněji centralistickému modelu postavenému na diktatuře někoho za kterým bude opět nenápadně skryt někdo, kdo už se za různé "cie" a "ismy" skrývá po staletí.

Skutečná změna může nastat teprve tehdy až lidé pochopí, že "kapitalismus" není sprosté slovo. Je to řád, který funguje v každém sociálním systému po tisíciletí a funguje i ve zvířecí říši. Jde o naprosto přirozené ekonomické interakce subjektů v sociu. To, že je současný kapitalismus silně překroucený a zneužitý je už věc jiná. Lidé by si měli uvědomit, že když kritizují kapitalismus kritizují vlastně něco jiného. Korporativismus ? Elitokracii ? Banksterismus ? Nevím jak to nazvat ale kapitalismus to již dávno není.

257534

23.11.2011 11:57

O strachu

RE: vážím si vaší snahy

jean.laroux 194.?.?.?

Myslím naopak, že je nedospělý Váš pohled na věc. Sice je pravdou, že ten systém tvoříme my a je třeba vždy pracovat na sobě ale na stranu druhou nelze popřít, že tu někteří "pracovali" na sobě tj. svém majetku a moci až příliš a pracovali nečestně. Tito lidé si přizpůsobili systémová pravidla a znásilnili celý systém takže ti, kteří by se chtěli nějakým způsobem prosadit už nemají prostor. Hra je nevyvážená. Podmínky jsou uzpůsobeny jen pro některé. A to je to co je třeba změnit. Tvrdit, že jsme jen my a naše vůle a že systém je dokonalý je naivní. Myslet si, že systém změním když budu více pracovat u pásu ve fabrice je naivní ještě více. Život je boj a proto bychom měli bojovat i za to jakou podobu bude mít ten systém ve kterém žijeme a podle jakých pravidel bude ten systém fungovat. Nemůžete chtít po každém, aby hned vyrazil s klackem do ulic. I kritika (třeba zde) je způsobem boje protože nutí jiné lidi k přemýšlení nad stavem věcí. Tedy i brblání na netu má svůj důležitý smysl. Pouze lidé, kteří ví proč a za co bojují a jak si představují změnu mohou něco změnit.

257549

06.12.2011 08:18

Jaderná válka na obzoru

RE: Textove nepresnosti, nebo jen autorcina nezdatnost?

194.?.?.?

Popravdě. Moc tomu co píšete nerozumím [mrknutí jedním okem]

258088

12.12.2011 14:46

Nyní je čas připravit země o suverenitu

Předpovědi se naplňují

jean.laroux 194.?.?.?

Psát o tomto vývoji tak před rokem tak je pisatel považován za paranoika šířícího bludy ..

258389

13.12.2011 07:54

Volební nepokoje v Rusku. Ale kdo je iniciuje?

A co když ..

jean.laroux 194.?.?.?

Pokud skutečně došlo k manipulacím ve volbách je také docela možné, že v pozadí oněch manipulací nestojí stoupenci strany Jednotné Rusko ale právě agenti zahraničních zpravodajců maskovaných pod různými NGOs. Jde o prastarou taktiku. Něco rozbít a pak křičet, že to udělal ten druhý.

258436

13.12.2011 07:55

Volební nepokoje v Rusku. Ale kdo je iniciuje?

RE: Desetitisíce demonstrantů...

jean.laroux 194.?.?.?

Hezky napsáno. Podepisuji

258437

13.12.2011 10:15

Volební nepokoje v Rusku. Ale kdo je iniciuje?

RE: Zase to tu moc neprehanejme

jean.laroux 194.?.?.?

Ale jistě, že jsou nespokojení. To nic nemění na tom, že jsou jisté kruhy, které se snaží tu nespokojenost usměrnit požadovaným směrem. Zvednout zadky lidí od jejich TV a vyhnat je do ulic to chce také nějaký ten impuls a nemalé prostředky. Jen tak vylepit plakát, že je v pondělí demonstrace a čekat, že se tam sejde x tisíc lidí to prostě nefunguje. Další věc, která vyvolává pochybnosti o objektivitě médií je prostý fakt, že některé informace média tolik neprezentují popř. bagatelizují viz. stejně početné demonstrace proti vládním reformám u nás a jiné informace média zase neúměrně nafukují. I zde je tedy patrná nějaká ta politická lobby. Nějaký ten zájem. Média jsou totiž skvělým prostředkem k manipulaci. Všímat si takových věcí není nic konspirativního. Oko vidí, oko není ....

258442

11.01.2012 08:17

O ideologické diverzi

..

jean.laroux 194.?.?.?

Velmi dobře naspaný článek. Stručné, jasné, výstižné.

260707

24.01.2012 07:49

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: pochybné očkování dívek

jean.laroux 194.?.?.?

Nedodává náhodou tu vakcínu Glaxo Smith, kteří zabíjejí při pokusech děti ? Např.poslední případ 14 zabitých dětí v v Argentině ?

261564

31.01.2012 08:34

BASF ukončuje vývoj GMO plodin v Evropě

Cesta

jean.laroux 194.?.?.?

Odmítnout GMO v Evropě nestačí. Je třeba odmítnout centralizaci trhu s potravinami. Odmítnout přílišný vliv nadnárodních potravinových koncernů a obchodních řetězců. Jediné co má v dnešní době hroutícího se systému smysl je decentralizace. Opak globalizace. Soustředit úsilí na menší samosprávné jednotky v rámci suverénních zemí. Přerozdělování veřejných prostředků soustředit právě na tyto samosprávné jednotky. U těchto jednotek vytvořit potravinovou soběstačnost. Lze uvažovat i o energetické soběstačnosti. Nezávislý Komplex alternativních energetických zdrojů může zabezpečit poměrně velké území. Pravomoce úředních orgánů soustředit mnohem více na samosprávy. Omezit na minimum státní plánování. Vláda by měla mít jen koordinační funkci a měla by rozhodovat o minimu věcí a s minimálními prostředky. I obranu lze v našich podmínkách zajistit mnohem efektivněji formou tzv. domobrany - viz. Švýcarský systém. Metody přímé demokracie jsou mnohem efektivnější než metody demokracie zastupitelské. Efektivita roste s implementací systému na samosprávné úrovni - viz. Rakouský systém. Suverenita, soběstačnost a nezávislost jsou jediné možné způsoby jak zachránit lid této země před nadcházejícím (již probíhajícím) ekonomickým kolapsem.

261983

02.02.2012 08:00

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

Smyčka je utažena ..

jean.laroux 194.?.?.?

Možná si už mnoho lidí začíná uvědomovat o čem, že je vlastně ta AKTA. Nejde o pirátství. Jde o jednoznačné a globální prosazení zastrašovacích a represivních metod jako je tato. Učinit ISP a editory webů trestně odpovědné za vše co se vyskytne na jejich webu. Donutit je k tomu k čemu byl donucen pan Stwora. V této zemi neexistuje nic jako svoboda. Václav Havel se nezasloužil o svobodu a demokracii. Zasloužil se o vznik nové totality a transformaci země v plutokracie systém. Vlastně ani o to se nezasloužil. To je práce jiných. Havel pro to jen vědomě propůjčil své jméno.

Lubomír Čáslava

262216

02.02.2012 08:05

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

RE: anonymita

jean.laroux 194.?.?.?

To by si jistě našla a buďte si jist, že na většinu z nás již existují spisy. Zde jde jen o zintenzivnění činnosti policie resp. těch, kteří tahají za nitky represivních orgánů. Je třeba zastrašit editory a providery globálně. Ten pocit strachu musí být mnohem intenzivnější. Odpovědní správci a majitelé webů musí spolupracovat AKTIVNĚ. Nebo je třeba je jednoznačně donutit ke spolupráci právním tlakem. To se právě nyní děje.

262218

02.02.2012 08:10

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

RE: Dobrý den, tak je to tady.

jean.laroux 194.?.?.?

A pozítří si pro Vás přijede FBI, aby Vás v USA soudila za teroristické výroky. Náš soudce Vás hbitě vydá a nikdo se nad tím nepozastaví stejně jako v případě vydání toho mladého Brita americké justici. Owrwel spolu s autorem Protokolů mudrců ze Sionu byli opravdu vizionáři. Vše se plní do puntíku.

262220

02.02.2012 08:48

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

RE: Zmrdi asi přešli do útoku

jean.laroux 194.?.?.?

Věřte mi Jarmilo, že běžní policajti nebo třeba vojáci mají podobné názory jaké se objevují zde na Zvědavci. Pokud si pamatujete na jejich demonstraci tak se jich v Praze společně s hasiči a dalšími zaměstnanci státního sektoru sešlo na 50 000 a byla to právě Police, kdo byl iniciátorem. To nic nemění na tom, že tyto složky využívá ten kdo má moc. Aby to bylo ještě snazší jsou klíčová místa, kde probíhá řízení a financování obsazena "těmi vhodnými" kandidáty. Nic nového. Takto to probíhá po tisíce let.

262226

02.02.2012 09:11

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

RE: Zmrdi asi přešli do útoku

jean.laroux 194.?.?.?

Já s Vámi souhlasím Luxore na 100%.

262233

02.02.2012 09:17

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

RE: Dotaz

jean.laroux 194.?.?.?

Mohou si zjistit ale je lepší to dostat na stříbrném podnose až pod nos .. Navíc to má jako důkaz mnohem větší váhu, když je pod tím podpis provozovatele webu [mrknutí jedním okem] .. Zkuste nějaký anonymizér máte-li strach. Je mnoho programů, které Vás skryjí třeba za nějakou public proxy např. v Rusku. Já osobně se neskrývám za nic. Za svými názory si stojím a je mi naprosto ukradené jestli se někomu líbí nebo ne

262235

02.02.2012 15:39

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

RE: Smyčka je utažena ..

jean.laroux 194.?.?.?

Tohle se prý zpochybňovat může jsem slyšel .. i když [mrknutí jedním okem]

262314

29.02.2012 12:40

Umlčování kritiků

RE: patvary

194.?.?.?

Miluju češtináře [velký smích]

264207

01.03.2012 10:02

Ochotně a dobrovolně se vzdáváme svého soukromí

O co zde vlastně jde ?

jean.laroux 194.?.?.?

Já bych tento problém nedělil na dva proudy. Pro kamery a proti kamerám. Je realitou, že když není zloděje schopna odhalit policie musí se lidé postarat sami. Občanské hlídky ? Na to není čas. Kamery jsou ideální řešení. Nemyslím si, že by nedokázaly pomoci. Je mnoho případů kdy byl pachatel odhalen a usvědčen právě díky kamerám. Současně ale souhlasím i s Vladimírem. To co se může zdát nejdříve jako užitečné může být nakonec použito proti nám. Ať jsou to kamery, RFID chipy nebo třeba ACTA. Jak tedy ven z kruhu ? Je třeba najít JÁDRO problému. Tím jsou záznamy a přístup k nim. Pokud bude mít ke kamerovému systému a záznamům přístup kdejaký hejhula z nějakého úřadu pak se můžeme oprávněně obávat zneužití. Pokud si ale bude dotčená komunita obhospodařovat systém sama pak si myslím, že je vše v pořádku, ne? Dnes není problém si podobný systém za pár korun nainstalovat a spravovat v rámci vymezeného okruhu osob. Pokud se všichni shodnou a domluví, bude vše OK.

264342

23.03.2012 07:42

Occupy vlastní mozek

Jde to

jean.laroux 194.?.?.?

Není v silách jednotlivce si o všem vyhledávat informace a utvářet si vlastní názor. A to především pro časovou náročnost.


Ale jistě, že to jde [smích] Problém autora článku je v tom, že nedokáže, stejně jako mnoho jiných lidí, identifikovat tzv. main a alter stream. Může to být .. a vlastně JE to tak, že i ten. tzv. Mainstream se snaží vytvořit iluzi mnoho-alternativnosti. I u politických stran máme např. pocit, že vybíráme z více alternativ. I u pracích prášků máme na výběr mnoho výrobků s různými nápisy a obrázky. Přitom jde vždy o jedno a to samé. Prací prášky mají takřka stejné složení a výrobce, strany nalevo i napravo, které se střídají u moci nakonec podporují a udržují jeden a ten samý systém a nakonec i ty jakoby různé - alternativní informace v MAINstreamu drží "lajnu" tzv. "korektnosti". Chce to tedy identifikovat ten správný alterstream. Ale ani zde to není jednoduché. Pokud se budeme orientovat dle nálepek a za skutečný alterstream budeme považovat to co je označeno hanlivými nálepkami .. ani tehdy nemáme vyhráno. I tento "extrémistický alterstream" může být totiž podstrčen s cílem infiltrovat a ovládnout celé reálné či potenciální ideové spektrum. TAK KDE TO TEDY SAKRA JE? JAK TO SKUTEČNÉ ALTERNATIVNÍ IDENTIFIKOVAT ? Je tu jednoduché schéma.
1. Být podezřívavý a nebát se zpochybnit cokoliv. Pochybnost je druhým pólem víry a máme-li svobodu víry nemůže nám nikdo upírat svobodu pochybovat a své pochybnosti sdělovat druhým (zpochybňovat).
2. Příliš se neupínat k jedné názorové větvi či dokonce k protagonistům různých thinktanků coby ideovým autoritám. Pro organizovaná hnutí je sice vůdce potřeba a bez organizovaných hnutí nelze uskutečnit žádnou změnu ale hnutí má být našim prostředkem (nástrojem k dosažení cíle) a ne ideovou modlou. Není třeba budovat kult hnutí a kult jeho vůdců. Jsou to lidé jako my. Lze zůstat svobodní a přesto využívat vybraná hnutí tím, že se načas staneme jejich aktivní součástí.
3. Být sám sobě ideovou autoritou. Vy jste ti, kdo zvažují a používají zdravý selský rozum. Logiku. Nesrovnalosti již z pohledu prosté logiky uvidíte, ať se Vás budou snažit jakkoliv manipulovat. Logika Vás už sama nasměruje při hledání těch správných "alternativních informací".
4. Zbavit se naprogramovaných vnitřních strachů. Jsme svobodní a svoboda není něco co je napsané v nějaké knížce. Svoboda je uvnitř naší hlavy. Svobodný duch = svobodné myšlení = svobodná vůle.

Zde najdeme tu nejlepší alternativu. Zde si utvoříme svůj vlastní názor. Musíme NEUSTÁLE (celý život) hledat názor a ne hledat, kde něčí názor převzít s cílem uvěřit v něj. Ta druhá cesta je sice snazší ale ... [cool]

265715

23.03.2012 11:10

Occupy vlastní mozek

RE: manipulace? neni spatna sama o sobe

jean.laroux 194.?.?.?

To je napsané naprosto přesně. Manipulace je součástí běžné interakce subjektů ve skupině. U živých subjektů jde o manipulaci nevědomou (podvědomou, pudovou) či cílenou. Nemá smysl se ani podivovat nebo nějak démonizovat onu CÍLENOU či účelovou manipulaci. Každý pro ni má nějaký důvod. Na stranu druhou. Jakkoliv je přirozená něčí snaha někoho (za nějakým cílem) manipulovat, tak je stejně přirozená i tendence se manipulaci bránit. K tomu abychom se manipulaci, která jde proti našemu zájmu, mohli bránit, JI NEJDŘÍVE musíme identifikovat. S tím souvisí i potřeba hledat související motivaci toho, kdo motivuje. V neposlední řadě bychom měli znát i techniky jak se účinně manipulaci bránit. Proto je třeba znát i ty techniky určené k manipulování. No a o tom to asi je. Každý tvor si vymezuje své místo v systému pomocí vědomého či nevědomého manipulování druhých a bráněním se manipulaci, která jej poškozuje. [cool]

265721

11.04.2012 09:10

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Tak bylo, nebo nebylo ?

jean.laroux 194.?.?.?

To jeden takhle spadnul jednou do nádrže s močůvkou a smrděl. A nadával jako čert. A pak šel čas. Uplynulo mnoho let a ten jeden spadnul do žumpy plné sraček. A říká "No .. v tý nádrži s močůvkou bylo líp". A najednou přišli "chytří" a strašně se divili, že tomu jednomu bylo v té nádrži s močůvkou skvěle a že si dovoluje hanit žumpu plnou sraček [smích]

Asi tak nějak. Za komunistů bylo líp !! To ovšem neznamená, že bylo dobře. Pokud už je to dnes horší než za komunistů, tak už je co říct. [bliji]

266720

03.05.2012 08:16

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

Alternativa aneb Vezmi si ji nebo ti bude dána

jean.laroux 194.?.?.?

Podle mého názoru existují v současné době v naší společnosti dvě rozporné až protichůdné tendence.

1. Lidé (většina) už jsou dost naštvaní, aby jednoznačně chtěli změnu, ale ještě nejsou natolik naštvaní a nejsou na tom natolik špatně, aby pro změnu byli ochotni něco podstatného udělat.
2. Až nastane taková situace, kdy lidé budou ochotni pro změnu něco podstatného udělat, bude zřejmě již pozdě začít tyto lidi organizovat, protože už budou připraveny organizace, struktury a charismatičtí vůdci, jejichž cílem bude svést „revoluční nadšení“ a touhu lidí po změně „správným směrem“, který však velmi pravděpodobně nebude ve svých cílech a důsledcích směrem, který by si představovala většina lidí.


1. Myslím, že lidé budou brzy ještě mnohem naštvanější ale ať budou naštvaní sebevíc, stejně nebudou ochotni pro změnu cokoliv udělat (krom pár zbytečných demonstrativních gest a hospodských nadávek). PROČ ? Psychologie davu ! Bylo již v historii nesčetněkrát prokázáno, že dav upřednostní sebehorší systém před chaosem. A zde je jádro problému. Nad kritikou současného stavu není žádná smysluplná alternativa. Cíl, kam nasměrovat své úsilí. Kde není cíl, je po rozbití stávajícího systému jen CHAOS. A to si ten "DAV" podvědomě uvědomuje a sráží ho to do pasivity.
2. Je to přesně jak píše autor. Pokud se nahromadí negativní energie v davu a dav začne volat po změně a současně nepřijde ona "Alternativa" ZDOLA ! přijde někdo s tou alternativou ODJINUD. Někdo využije "blbé nálady" a dá lidu co lid chce. Viníka. Před 80-ti lety to byl nosatý žid protože Rotschield byl nedosažitelný. Kdo to bude nyní ? Viník a jeho ztrestání ztlumí emoce davu a dav bude schopen přijmout podsunutou alternativu s nadějí. Co to bude po třetí říši a socialistickém bloku ?

Conclusion ? Nenajdeme-li tu alternativu zdola bude nám vnucena ODJINUD. Klíčovou otázkou tedy je: JAK umožnit nalezení alternativy zdola ? Jedině zmenou systému, který umožní pronikání hlasů zdola tam nahoru. Současný systém zastupitelské demokracie, kdy svěřujeme mandát k neomezené moci nad námi do rukou hrstky stále se v kruhu střídajících "sviní" je NEDOSTATEČNÝ.

268163

03.05.2012 08:30

Za léčebné konopí

Pro a proti

jean.laroux 194.?.?.?

To by tak bylo aby se lidi začali léčit úspěšně sami. A co pak farmaceutický průmysl a business z léků, které je třeba podávat ve stále větším množství ?

Ne nechci bagatelizovat problematiku drog a hledat motiv jen na straně zájmové farmaceutické lobby. To by bylo až moc zjednodušující. Určitě je něco i na proti-argumentaci, která zmiňuje návykovost THC a negativní dopady této drogy. V každém případě jsem ale přesvědčen, že v zájmu "vyššího dobra" je přípustné "menší potenciální zlo". Zejména tam, kde se už efektivita toho "vyššího dobra" jednoznačně prokázala. Je tedy jen otázkou jaký najít kompromis v situaci Marihuany potažmo THC. Jak dostat produkci drogy pod kontrolu, aby nebyla na stranu jednu zneužita feťáky a aby se na ní (na stranu druhou) nějaký farmaceutický parazit nezačal nekřesťansky pakovat.

268164

03.05.2012 11:20

Za léčebné konopí

RE: Pro a proti

jean.laroux 194.?.?.?

Mě také ale jistě uznáte, že dle hesla "Všeho s mírou" nefunguje vždy a vše tak jak bychom si to přáli.

268196

03.05.2012 14:19

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa aneb Vezmi si ji nebo ti bude dána

jean.laroux 194.?.?.?

Asi jsem to napsal tak, že to vyznělo jinak než jsem chtěl. Za to se omlouvám a upřesním svou myšlenku. Ta alternativa samozřejmě je a dokonce jich je hned několik. Vy uvádíte přímou demokracii a já vidím největší naději právě v této cestě, která je již i v praxi vyzkoušená.

Problém je v tom, že ta alternativa "není" tam, kde by měla být. Na jakémsi pódiu. Ve veřejném povědomí. V médiích. Pokud se tato "alternativa" do médií dostala tak proto aby byla celá myšlenka zdiskreditována či zesměšněna v samém zárodku. Protagonista Holešovské výzvy pan Popelka v HydeParku svou neschopností prezentovat základní myšlenku a obhájit vizi oné alternativě uškodil. Až jsem spekuloval jestli to nedělá schválně. V pořadu "Máte slovo" zase paní Jílková pana Čermáka nenechala na toto téma vůbec mluvit popř. programově skákala do řeči a odváděla od tématu řeč. Výsledek žalostný.

Dalším aspektem je KDO TU ALTERNATIVU konkrétně tedy přímou demokracii prosazuje. Hnutí a akademické debatní kroužky nejsou tím, kdo by měl vůbec šanci uvést "stroj" do pohybu. V naší společnosti, kde funguje pluralitní systém lze podobnou změnu resp. ZÁSADNÍ systémovou změnu prosadit jen skrze legitimní hráče na politickém kolbišti. Chceme-li přímou demokracii musí se jejího prosazení ujmout politická STRANA !!!!!!!! Ne nějaký akademický spolek, který v podstatě ani neví co chce. Strana musí IDEU přefiltrovat do programových cílů. Stručných a jasných cílů. Program musí být představen tak komplexně a zároveň jednoduše, aby jej pochopil každý. Je třeba jasně ukázat, že přímá demokracie není nějaký utopistický pokus ale realita fungující v jiných zemích. REFERENCE tu JSOU a je třeba je použít. Reference jsou pro lidi tím nejpřesvědčivějším argumentem. Když dnes kupujete televizi tak také už spíš hledáte na internetu reference (zkušenosti na fórech)a nedáte na pouhou reklamu protože víte, že ta je stejně účelová jako předvolební sliby politiků. Stejně jasně je třeba rozmetat veškerá klišé odpůrců této alternativní změny založená na tupém národu, který není schopen rozhodovat a musí tedy svěřit svou důvěru veskrze schopným resp. všehoschopným zastupitelům. Myšlenka přímé demokracie musí být popularizována. Chybí zde TAH NA BRANKU. Volič musí vidět VIZI a musí mít KOMU DÁT SVŮJ HLAS. Ten dá jedině politické straně ve volbách.

Takže souhrnem. Dokud nebude jasná a konkrétní vize a někdo o koho se lze opřít a dát mu důvěru tak tu ta alternativa, která tu je, v podstatě pořád NEBUDE. [cool]

268214

03.05.2012 16:33

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

jean.laroux 194.?.?.?

Pane Vojto to jsou přesně ta klišé o kterých jsem psal [smích]

Přímá demokracie není o tom, že si společnost zvolí to nejsnazší a bude na někom parazitovat. Že si lidé např. odhlasují nulové daně a maximální příjmy [smích] Společnost má určité možnosti a v rámci nich si volí z předložených variant. Plní roli zákonodárnou a zastupuje tak parlament (v jednom z možných modelů). Ty možnosti ALE ! předkládají přímo volení odborníci a ne banda politicky a ekonomicky motivovaných individuí bez odbornosti ve věcech o kterých rozhodují a vymahatelné odpovědnosti vůči svým voličům. Pochopitelně se ve výsledku projeví přání či vůle jednotlivých skupin obyvatel ale takto by to přese "mělo být" i dnes ne ? Dnes si přeci voliči vybírají své strany, aby prosadili jejich zájem. Menší problémek je v tom, že to ty strany nedělají a hájí si své osobní zájmy. Jádro pudla tedy není v svévoli ale v odbornosti a vymahatelné odpovědnosti zvoleného výkonného aparátu a schválení opatření, která předloží tento aparát.

Máte-li další dotazy ohledně výběru odborníků, mechanismu voleb, role stran, parlamentu a senátu atd. atd. tak se směle ptejte. Rád Vám odpovím [mrknutí jedním okem]

268232

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

66

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 140 čtenářů částkou 23 155 korun, což je 66 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 5

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 6

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Protesty proti omezením kvůli koronaviru v Paříži23.03.20 16:19 Francie 0

Stát zakázal výrobu dezinfekce Martinu Žufánkovi23.03.20 15:43 Česká republika 1

Rusko a Kuba posílají do Itálie své lékaře22.03.20 17:35 Rusko 4

Blokování čínské pomoci Itálii v Praze22.03.20 16:08 Česká republika 3

Chmelár o prohlášení Stoltenberga: Je to šílené a nepříčetné21.03.20 08:40 Slovensko 2

Měnové kurzy

USD
24,60 Kč
Euro
27,48 Kč
Libra
30,64 Kč
Kanadský dolar
17,54 Kč
Australský dolar
15,17 Kč
Švýcarský frank
25,86 Kč
100 japonských jenů
22,80 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
6,04 Kč
100 maď. forintů
7,69 Kč
Ukrajinská hřivna
0,88 Kč
100 rublů
31,23 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 938,79 Kč
1 unce stříbra
356,21 Kč
Bitcoin
152 909,63 Kč

Poslední aktualizace: 29.3.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?