Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 67 příspěveků, 1 jméno: Jan X..

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.04.2009 16:50

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: A clanek nikde

Jan X. 94.?.?.?

Článek nezmizel anonyme. Je stále ke stažení na odkazech jak jsou uvedeny na konci mého článku.
A ne, nano-termit NEBYL použit při zpracování trosek - a samozřejmě některé vzorky prachu, které ho obsahovaly byly odebrány celkem bezprostředně po katastrofě - před začátkem zpracování trosek.

188524

16.04.2009 16:57

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Odborník...

Jan X. 94.?.?.?

Prof. Niels Harrit - první autor článku - JE odborníkem na nanochemii v Centru molekulárních filmů Institutu Nielse Bohra na Kodaňské univerzitě. Na co jste odborníkem vy?

188525

16.04.2009 20:33

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Technická poznámka

Jan X. 94.?.?.?

Oponentní posudky trvaly přes půl roku a vedly řekněme k zásadním revizím rozsahu a obsahu článku - což už se dá právem nazvat "tvrdé". Jinak velké impaktfaktorové časopisy nepřijaly článek ani k posudkům - a velmi pravděpodobně za to nemůže jeho kvalita...
O historický průlom se jedná především v souvislosti s obsahem sdělení, ne v souvislosti s tím, kde co vyšlo. Ale to lidi, přistupující k faktům jako establishment k historii, samozřejmě nemohou chápat.
Sám jsem pracoval několik let v ÚVI, takže o tom, jak se tvoří věda a co skutečně znamená "impaktfaktor" v souvislosti periodiky, které nejsou svými publikacemi řekněme alespoň neutrální k oficiálním "pravdám", něco vím - nejedná se o index, který by něco moc vypovídal o čemkoli jiném, než o míře konformity daného periodika. A pokud se jedná o publikaci nekonformního názoru, často jeho prosazení k publikaci v impaktfaktorech trvá leta, a někdy se to vůbec nepodaří. U tohoto případu však jasně převažuje veřejný zájem, takže je dobře, že tuto spíše úvodní zprávu - neboť autoři dále pracují především na identifikaci organické složky té nanosměsi (a mají zásadní podezření na perfluorované alkany) - vůbec někde publikovali.
U případu potvrzení binární výbušniny na bázi nanotechnologií v případě největšího teroristického útoku v historii není vůbec divu, že od toho impaktfaktory dávají ruce pryč. Když si přečtete ten článek bude vám to celkem jasné, že vzhledem k naprosto jasným a nade vši pochybnost určujícím chemickým signaturám termitu z XEDS to "nesmělo" nikde vyjít, zvlášť ne když je pod tím podepsán expert na nanochemii z tak exponované instituce jako Institut Nielse Bohra.
Pokud nejste zcela "ztracený případ", přečtěte si něco o sociologii vědy.

188533

16.04.2009 21:13

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Zaráží mě obrovské množství toho, co našli

Jan X. 94.?.?.?

Pro nechápavé: nemluví se o stovkách až tisících tunách, ale o desítkách až stovkách ve všech třech odstřelených budovách WTC.

"- Bylo vůbec možné takové množství termitu dopravit do WTC?"
Ano, poměrně lehce, stačil by na to jeden dva kamiony, a po budově bylo materiál možné rozdistribuovat výtahy na paletách (třeba při oné několikaměsíční probíhajících rekonstrukcích výtahů těsně před 11. zářím? nebo při výměně "protipožárních nástřiků" právě na patrech, kde byly požáry? - viz. zde).

"- Proč by se to dělalo, když se odborníci shodují na tom, že stačilo odstřelit jedno patro, a muselo to spadnout."
Na ničem takovém se odborníci neshodují. Naopak, způsobem, jakým to spadlo v podstatě do základů, se žádné oficiální vyšetřování VůBEC nezabývalo.

"- Jak to, že ten materiál nechytl od požáru? Má teplotu zážehu o cca 200 stupňů Celsia nižší, než jsou rozumné odhady teploty konstrukce v době, kdy se to začalo hroutit."
Nejvyšší odhady teploty kontrukce ve WTC jsou 560C na zcela izolovaných místech. Ostatní odhadované teploty jsou pod 400C - a to jde o simulace s neznámými vstupními parametry, ne o měření. Navíc podle některých badatelů zřejmě k zážehu skutečně došlo na některých místech zejm. na patrech zasažených letadly a v obou budovách ve 104. a 105. patře a také ve WTC7, kde se objevily velmi neobvyklé ohně (hledejte na internetu "achimspok" nebo v češtině je něco zde).

"Jinak si dovolím kacířskou myšlenku: Nemohl to být nějaký nátěr v kombinaci s pokovením?"
Nemohl, jedná se podle údajů z XEDS, SEM a DSC o nevybuchlý nanomateriál naprosto jistě na bázi nano-termitu, a nejspíše dokonce o binární výbušninu na základě směsi nano-termitu (+ nejspíše nějakého perfluorovaného uhlovodíku - to ale zatím není nade vši pochybnost potvrzeno, takže to v článku nefiguruje).

188535

17.04.2009 02:40

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: A clanek nikde

Jan X. 94.?.?.?

V původním článku je naprosto jasně napsáno, kdo a kde vzorky sesbíral.
Vaše spekulační apologetika je opět střelbou vedle. Možná neumíte anglicky?

Jinak spekulovat a teoretizovar o principech konspirace případných operativních jednotek nehodlám. Nejsem konspirační teoretik.

188552

17.04.2009 03:11

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Zaráží mě obrovské množství toho, co našli

Jan X. 94.?.?.?

-O množství deset až sto tun se mluví v připojeném videu s prof. Nielsem Harritem.
- Množství prachu z WTC lze těžko odhadnout, ale řádově to byly desítky až stovky tisíc tun.
-Odhad 0,1% se týká vzorku, kde už byly separovány identifikovatelné fragmenty betonu a skla, nejedná se o procento v celém původním vzorku! Autoři přiznávají, že na lepších odhadech procenta látky v prachu stále pracují.
-spodek věží nebyly betonové ale velmi masivní ocelové sloupy o tlousťce stěn v řádech mnoha centimetrů!
-teploty plamene z kerosinu mohou být 800-1000C, nicméně ten termit tam nemohl být volně ložen - pokud by měl být účinný, musel by být připlácnut na nosné sloupu a překryt nejspíše keramickým krytem - jako se to dělá u konvenčních řezacích termitových náloží, jinak by po zapálení okamžitě "odtekl" a neměl přílišný efekt na vertikální struktury.
-kolapsy vnitřních sloupů tam jistě byly, otázka ale právě je, co je přehřálo.

188554

17.04.2009 03:26

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Zaráží mě obrovské množství toho, co našli

Jan X. 94.?.?.?

Osobně si také nejsem jist, jestli ty odhady množství nejsou trochu nadnesené, je pravda, že v jednom vzorku toho měli 0.1%, ale až po separaci ostatních zbytků betonu a skla (mimochodem, je zajímavé, kolik je ve vzorcích prachu nataveného nebo přímo roztaveného skla...to také není normální na gravitační kolaps nebo "ohně z kanceláří a kerosinu")
Myslím nicméně, že odhad 1,5 tuny je zase na jednu budovu málo. Bylo potřeba přecejen přinejmenším přepálit většinu velmi masivních sloupů jádra (47), aby ten "kolaps" byl tak symetrický a to navíc vertikálně na mnoha místech. Myslím, že ta vaše 1,5 tuna by na to nemohla stačit i přes to, že ten materiál byl asi poměrně velmi účinný, jak ukazuje graf na str. 21 toho článku. Ale nejsem expert na demolice nanotermitem. Vy ano? Já myslím, že dokud nebudeme vědět, co byla ona organická složka v té směsi, aby se daly udělat nějaké pokusy účinnosti, je na takovéto odhady brzy.

188555

17.04.2009 03:33

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

Trochu staré nemyslíte? [oči v sloup]
Na to že tam objevili částečně nevyhořelý nanotermitový kompozit nejspíše armádního stupně...
Tady už se nemluví o "termitu", tady se mluví o supertermitu a to je pro vás anonyme dost bohužel nebe a dudy. [chechtot]

188556

17.04.2009 03:43

Izraelský bestseller prolamuje národní tabu

zajímavý odkaz skoro k tématu

Jan X. 94.?.?.?

http://jesuswasnotajew.com/

188558

17.04.2009 06:38

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: A clanek nikde

Jan X. 94.?.?.?

Ano, ta formulace se tam vyskytuje, nicméně v souvislosti s roznětkami vyvíjenými v Los Alamos.
Vaše poznámka je opět naprosto nemístná. Slovo "could" se v textu článku vyskytuje jen 5x - z toho 2x v mezititulku - 1x v případě diskuse možné kontaminace vzorků 1x v podmínkové větě, co by muselo obsahovat případné zpochybnění výsledků tvrzením, že se jedná o obyčejný nátěr a 1x ve větě, kterou jste citoval - která se nicméně týká možné podobnosti materiálu nalezeného v prachu a oněch rozbušek.
Je vidět, že lidé, co se neumí ani podepsat, nejsou schopni kliknout na odkaz ale tvrdí v diskusích, že je target nedostupný apod. jsou zoufalci stébel se chytající. [chechtot] [vyplazený jazyk]

188561

17.04.2009 10:45

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

Á osvícenec Spytihněv se taky dostavil

Jan X. 94.?.?.?

No tohle všechno víme. Ale kudy teda podle vás ta cesta vede? [zmaten]

188578

17.04.2009 10:48

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: A clanek nikde

Jan X. 94.?.?.?

No, jestli je tohle opravdu nějaký agent toho systému, tak teda pámbu s námi a zlý pryč...to by znamenalo, že by to bylo ještě víc v rozkladu, než to na první pohled vypadá. [oči v sloup]

188579

17.04.2009 11:55

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

Skutečně, Brázdil, a dokonce Vlastislav.
Že mě to hned nenapadlo...
Máte to ale v těch záznamech pomotané - nejsem doktor psychologie ale filosofie. Nicméně ale tak nějak přecejen nejen vodou a chlebem živ jest člověk, že ano.
Nebe a dudy také znamená poněkud něco jiného než španělská vesnice - je to přece jen pane (teď nevím jakou hodností vás mám titulovat) velký rozdíl - je dobré si to neplést. [oči v sloup]
-Ano samozřejmě, ač zjevně sans les vouloir et raison, pravdu díte: termit a supertermit skutečně je pro většinu onoho týmu nebe a dudy. Jakož i pro mě.
Ten tým je ostatně veden expertem na nanochemii z Institutu Nielse Bohra, což jako expert na univerzity, jistě víte, co to v tomto případě znamená pro vaši věc a argumentaci... (nemají tady bohužel smajlík palce dolů)
Není tedy snad potřeba vás přesvědčovat, že vaše slabá obrana pocitům o náhodnosti vybrání oné skupiny má pevný základ ve slabosti mravní - měl byste to přece vědět nejlépe vy sám. [cool]

188582

17.04.2009 15:17

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: A clanek nikde

Jan X. 94.?.?.?

Opět další nemístní poznámka.

elemental aluminum and iron oxide v jedné směsi JE termit.

Že to říkají tak opatrně neznamená, že se jedná z "větší části" o "spekulaci". Stejně jako "velká část" mého argumentu nebyl útok proti vaší osobě. Narozdíl od faktu, že velká část vašich argumentů jsou spekulace. Vaší osobu nejen díky anonymitě ani neznám. Byl útokem na vaše nemístné způsoby myšlení a přispívání do této diskuse útoky na důvěryhodnost článku a jeho autory.

Vy se mi opravdu snad zdáte. To snad není možné. Kdo vás sem proboha poslal?

188592

18.04.2009 01:36

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Spytihněv iluminát se taky dostavil

Jan X. 94.?.?.?

Mě se Spytihněvovy poznámky občas líbí. Ale tentokrát to s tím skepticismem fakt přehání. On by chtěl hned snést pomalu modré z nebe, a hned ovšem uzavírá, že to nejde.
Ano nejde to, nelze na to ani pomyslet, dokud si dostatečné množství lidí neuvědomí, nejen že něco není v pořádku, to už myslím ví, ale také co není v pořádku a proč. A k tomu potřebují informace. Přesvědčivé informace. Občas se nějaké vyštrachají, a myslím, že zpráva o supertermitu nalezeném v prachu z WTC je jedna z nich. Já ji jenom tlumočím - a že si k ní přidávám morální apel na vyšetřování? No to nejsem zdaleka sám.

188644

18.04.2009 01:51

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: A clanek nikde

Jan X. 94.?.?.?

Vaše názory vám tu nikdo nebere. Jak vidíte, i jako anonyma vás do diskuse bez problémů pouštějí. Takže si tady nehrajte na cenzurovaného.
Ve směsi nešlo o "hliník a rez", ale šlo o velmi dobře promíchanou směs nanočástic Fe2O3 s nanoplíšky hliníku a zatím neznámou organicko sloučeninou s vysokým energetickým potenciálem - v pokusech v kalorimetru vykazovala směs podle pokusů výrazný přebytek tepelné bilance vysoko nad tepelnou bilancí obsaženého termitu.
Takže:
1. jednalo se zcela jasně o pokročilý nanomateriál - a s velkou pravděpodobností o binární výbušninu na základě nanotermitu.
2. to že se "hliník a rez" mohly takto náhodně promíchat, vzhledem k jejich vzájemné reaktivitě je v podmínkách WTC vpodstatě zhola vyloučeno a pravděpodobnost, že by se tak stalo v případě onoho množství materiálu ve čtyřechech nezávisle získaných vzorcích, obsahujících mnoho kousků tohoto materiálu, bude počítám prakticky zcela nulová.
Jinak proč se s tím vychází až teď, po 8 letech - pokud vím, první podezření na termit padlo už dříve, ale trvalo leta, než byl materiál podroben náročnému zkoumání a než se věc podařilo vůbec někde publikovat. Na to, proč neudělali analýzy hned se neptejte mě, zeptejte se vládních agentur v USA, které vedly vyšetřování - tj. FEMA a NIST. NIST také leta tvrdil, že WTC7 nespadlo volným pádem, dokonce se zcela jasně záměrně pokusil tuto skutečnost zamaskovat ve své zprávě, ale nakonec to byl nucen pod tíhou nezávislých důkazů připustit, stejně jako to, že pro úplné zřícení budov WTC nemá plné vysvětlení - také jak by ho mohl mít, když to vůbec nezkoumal. Stejně tak i lidé z Komise 11 září už otevřeně říkají, že celá ta věc s vyšetřováním, bylo víceméně zametání celé věci pod koberec a že jim vládní agentury lhaly - říká to i předseda té komise.
A kde se tam ten supertermit vzal? No nepřičaroval se tam... Jednoduše: někdo ho tam prostě přivezl a nainstaloval. To pochopí i blbý. -Známých příležitostí k tomu bylo neurékom - od odpojené elektřiny a tudíž i kamer týdny před útoke, přes renovaci požárních nástřiků nebo opravy výtahů měsíce před útokem.
Pokud věříte na islámské fanatiky s nožíky, je to vaše věc, ale nárazy těch letadel nemohly způsobit úplné zřícení těch budov. O tom jsem zase přesvědčen já, neboť na rozdíl od vás to leta zkoumám.
Kdo je pak důvěryhodnější? Ten kdo si plete "hliník a rez" s pokročilým armádním materiálem, a spekuluje, že mohl vzniknout v podmínkách útoku na WTC, nebo profesor nanochemie na prestižním vědeckém ústavu?
Čtenáři si vyberou, nebojte.

188646

18.04.2009 02:05

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Zaráží mě obrovské množství toho, co našli

Jan X. 94.?.?.?

Pan Pergil evidentně vůbec netuší, co to znamená vyrobit +- unifomní částice Fe2O3 o rozměrech 100 nanometrů nebo dokonce podobně velké částice elementárního hliníku. Jinak by tady nemohl psát své bludy o Barvách lakách. Pergile řeč je o nanočásticích, ne mikročásticích, už to pochopte, bere se to na základní škole. Nebo alespoň za nás ještě ano.

188647

18.04.2009 02:16

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

A tady už jednoduše lžete. NIST jasně a podle svých vlastních slov hypotézu o řízené demolici vůbec nezkoumal, rovněž léta tvrdil, že budova WTC7 nespadla volným pádem, ale nakonec to pod tíhou důkazů musel uznat, rovněž přiznal, že úplný kolaps těch budov není schopen vysvětlit - a není divu, vůbec jeho mechanismus totiž nezkoumal - zastavil se u simulací iniciace kolapsu a nikdy nechtěl vydat ani svá data ani algoritmy, které při simulacích použil, nicméně ve svých zprávách připustil, že při zadání reaálných parametrů to ani padat nezačalo.
Pánovi z Dánska věřím rozhodně více, protože je to profesor na renomovaném vědeckém ústavu a odborník v předmětném oboru - než nějakému shnilému Brázdilovi, bůhví odkud.
A žádné "tisíce nevinných lidí" z masové vraždy neobviňuji. To jsou nějaké vaše další fantazie, kterými se chcete zviditelňovat alespoň tady, když už vás do žádné televize z celkem pochopitelných důvodů nevezmou.

188649

18.04.2009 08:13

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

Tak predne, az to budete chtit bez urazek, budete se jich nejprve muset zdrzet vy - shnily byl pouze ekvivalent vaseho nakysleho, takze nam tu nekazte o slusnosti!

Nechodte na me se zpravou NIST, ta nema vicemene zadnou vedeckou hodnotu, a davno jsem ji prostudoval. Jeji nevedeckost je v prehledu probrana treba zde:
http://www.youtube.com/watch?v=3Ci1OOpq27o (a souvisejici videa v playlistu)
Dukazu o nedostatecne praci NIST je hafo, muzte si jich na internetu najit spoustu, vcetne petic proti takovym praktikam. Ale abyste mel nejakou motivaci hledat, tak tady mate naproste sestreleni NISTiho tvrzeni, ze WTC7 nepadlo rychlosti volneho padu:
http://www.youtube.com/watch?v=V0GHVEKrhng
http://www.youtube.com/watch?v=XtKLtUiww80
http://www.youtube.com/watch?v=gC44L0-2zL8
(a to ze padlo je v podstate jasny dukaz rizene demolice - v tomto smyslu se vyjadrilo vicero demolicnich expertu)
NIST dodnes samozrejme nesplnil ani FOIA zadosti o zverejneni simulaci a jejich dat - ani v pripade zprav o WTC1,2, tak WTC7. Je to samozrejme jeho povinnost, jak podle federalniho prava, tak podle vedeckeho prava a je to instituce placena z verejnych penez, takze musi byt FOIA compliant, neni, takze je to pokud vim predmetem probihajicich soudnich sporu. To ze to neudelal kazdopadne cini vysledky v jeho zpravach vedecky asi tak duveryhodne jako bylo Rude Pravo...

co se tyce hasicu:
http://firefightersfor911truth.org/
co se tyce letcu a leteckych dispeceru:
http://pilotsfor911truth.org/
co se tyce svedku, myslite treba svedka a hrdinu 11. zari Williama Rodrigueze?:
http://video.google.com/videoplay?docid=4380137365762802294
nebo strazniky z Pentagonu:
http://video.google.com/videoplay?docid=4196580169348087802
co se tyce rodin pozustalych:
http://video.google.com/videoplay?docid=-2668063297344179304
to jen tak abyste konecne sklapnul. A dokud alespon toto nedokoukate, radeji sem vubec nelezte.

A jeste jednou, nikoho jsem tady neobvinoval, takze opet nelzete. K masovym vrazdam zde doslo s jasnym pachatelem - proti nemuz by existovaly nejake dukazy pripustne u soudu - zatim pouze v pripade flagrantne ilegalnich valek v Afghanistanu a Iraku. A nyni mame i prvni prime vedecke dukazy sofistikovane vybusniny v troskach WTC a tudiz dukaz pro jeho rizenou demolici. Vsechno ostatni jsou zatim spekulace - nebo jako s temi 19 unosci od zacatku - vyslovene konspiracni teorie.

188673

18.04.2009 08:15

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

Titul, ktery ziskate studiem psychologie na filosoficke fakulte se jmenuje "doktor filosofie".

188675

18.04.2009 17:33

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: a NOVE MUSEUM ma taky !!

Jan X. 94.?.?.?

No, to dokonce v Kongresu jisti kongresmani radili lidem, co je banka kvuli nesplaceni hypoteky vyhazuje z baraku, aby ho jednodusse sesquatovali. To si nevymejslim, to je fakt a spousta lidi to od te doby tak dela. To je to "reseni krize" a socialni politrika pod Obamou -a zaroven samozrejme ty bilionove bailouty...

Nejedna se o krizi v pravem slova smyslu, jedna se o rocketeering ze strany bank - bud se nam upisete, ze nam budete platit vykupne do konce sveho zivota a nebo vam nechame vykrvacet realnou ekonomiku. -Kdyby mel Obama skutecnou moc, ne byl loutkou tech panu bangsteru, tak uz byli vsichni bankeri, kteri pozadali o bailout - ve vezeni, penize by vydavalo ministerstvo financi a ostatni banky by ta insolvence z kontrakce, respektive jak tomu oni rikaji: "ztrata duvery", ci jak tomu zcela spravne rikaji financni komentatori: "bankovni terorismus" presla do 24 hodin... to si piste. A ma na to samozrejme pravomoce a mohl by je drzet bez soudu a v tajnych veznicich jak dlouho chce, Bush mu na to udelal dekrety, a on to nezrusil, ale samozrejme, chystaji se tam zavirat ty, co budou mezi lidma protestovat - kdyby zavrel jedinyho bankere z velke trinactky, tak si piste, ze pak by ona "al-kajda" nekde provedla teroristicky utok, mozna nejenom na jednom miste a mozna nejen konvencnimi zbranemi.

Ne, samozrejme, ta al-kajda, tam prece jde o Usamu a islamske
radikaly - rikate.
Uz to lidi konecne pochopte. Ani kure zadarmo nehrabe, ani islamsky terorista neboura WTC letadly ci cimkoliv jen tak z pleziru.

A rikejte mi konspiracni teoretik - ale pak ja budu rikat, ze nemate ani zdravy rozum, ani pud sebezachovy.

Jo abych se vratil k tematu: Ve skutecnosti Nobelova cena za ekonomii vubec neexistuje. Alfred Nobel nic takoveho svou zaveti nezavedl - i kdyz jista pacena, co se dava obzvlast vypecenejm, toho jmena, se skutecne pozdeji vynorila (1968).
A tak ja myslim, ze Volcker, Greenspan, Bernanke apod. by taky meli dostat onu nobelovku za ekonomii - legalizovat vybirani vypalneho, to uz chce prece sampanske.

188697

18.04.2009 21:15

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

Já bych to zase nepřeháněl, SPM se asi při výrobě nanotermitu nepoužívá. Tam jde pouze o vytvoření relativně uniformních částic o velikosti - co se týče toho materiálu z WTC - cca 100nm. Což sice normálními metodami mletí materiálu a podobně už v podstatě nejde, ale SPM na to potřeba není, v laboratoři se na to používá třeba tzv. "Nanorod a Nanowell Selfasembling" (pokud se nebojíte na web amerického armádního výzkumu tak viz. např. zde) a podobné metody, otázkou zůstává, jak, kde a kdo toho vyrobil případné tuny. Ale dovedu si představit, že armádní průmysl v USA toho byl schopen. ("UBL v jeskyni" dozajista nikoli, natožpak aby to pak dostal do WTC...) Spíše je potřeba dobré vybavení laboratoří na vývoj těch technologií, potřebujete určitě SEM (skanovací elektronový mikroskop) a další velmi drahé přístroje a především odborníky, kteří jsou schopni a ochotni na tom pracovat. Proto se mi zdá vrcholně nepravděpodobné, že by tím disponovali nějací islamističtí teroristi v takovém množství - přinejmenším, že by si to vyrobili sami.

188708

19.04.2009 02:34

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

Mám dojem

Jan X. 94.?.?.?

že se o porušení autorského zákona nejedná. To by se musely zveřejnit ony otázky z toho testu všechny. Pokud byla na Zvědavci zveřejněna jen část, která není kvantitativně zřejmě nijak významnou částí celého textu testu, nemůže SCIO nic oprávněně namítat, neboť se jedná o citaci. V takovém případě se o porušení autorského zákona nejedná, nebyla-li každá strana toho textu označena copyrightem a celý text pak disclaimerem - že žádná jeho část nesmí být publikována. A ostatně převážná část textů otázek publikovaných zde na Zvědavci obsahovala citace pana Herzla. A proto SCIO ani zřejmě není oprávněno k textu vydávat autorské nároky - to by musela být ona citace pana Herzla méně než polovinou onoho textu - což jasně není a SCIO by navíc k jeho použití v testech muselo mít samo práva, což opravdu silně pochybuji. Jinak vůbec nemůže vznášet nárok z důvodů porušení autorského práva, protože ho nejspíš prostě vůbec nemá.
Ale nyní je to už jedno, článek stejně už vyšel, lidé ho četli a poněkud hysterická reakce SCIO jen ještě zhoršuje jeho pozici v celé kauze.

188739

19.04.2009 03:10

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Zaráží mě obrovské množství toho, co našli

Jan X. 94.?.?.?

Á pan Pergil zase blbě viděl. Prej postupně...
viz: Vložený obrázek
Vložený obrázek
Vložený obrázek
Vložený obrázek
[cool]

188741

19.04.2009 04:06

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

RE: Mám dojem

Jan X. 94.?.?.?

Já myslím, že už je to jedno. Článek už vyšel a lidi ho četli. To, že si SCIO vynutilo cenzuru Herzla jen ukazuje jaké je to celé absurdní - nejprve ho tlačí lidem v pochybných testech a pak ho zase nechávají mazat na Zvědavci. To podle mě svědčí o jediném - o opravdové supertuposti té společnosti. [chechtot]

188750

19.04.2009 04:26

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

Proč tomu tak je? No to je prostě proto, že holt jenom prosťáčci typu Vojta věří na konspirační teorie typu jak 19 nožíkářů, velkých islamistů šňupajících kokain, vyslaných ještě větším islamistou UBL z jeskyně v Afghánistánu (co nosí zlaté prsteny a na videích neustále mládne) překonalo protivzdušnou obranu USA ve třech případech v průběhu méně než hodiny, dva nejvyšší cíle v Americe srovnalo dočiste se zemí a v třetím případě zasáhli nejstřeženější budovu světa, jako na potvoru právě v místě, kde zrovna účetní hledali, kam se podělo těch 2.3 biliónu, co zmizelo z rozpočtu, a pak se ještě rychlostí volného pádu odporoučel k zemi čtvrtý cíl v podobě 47 patrovýho mrakodrapu, kam ale nic nenarazilo.

Těhletěch Vojtů, jejichž hlavní dovedností je čumět na televizi, jsou bohužel opravdu davy... [oči v sloup]

188751

19.04.2009 05:26

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

RE: Mám dojem - opatrne ..Jane

Jan X. 94.?.?.?

Já nevím. Když někdo strčí antisemitu Herzla do testů. Pak to někdo dá na Zvědavce a diví se, proč to do těch testů strkají. Načež ten dotyčněj píše Zvědavci, že porušili autorský zákon, a že "diskuse vedou pouze na takových místech, kde není propagována rasová, náboženská a etnická nesnášenlivost". Tak mi to fakt přijde jako dokonalá absurdita.
No, co já vím, možná tím něco sledují, třeba něco z Protokolů sionských pitomců, ale jaá teda padám ze židle. [chechtot]

188755

19.04.2009 08:21

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

RE: Mám dojem - opatrne ..Jane

Jan X. 94.?.?.?

Nojo já to video už někde viděl. Proto mi to připadá jako absurdita, stahovat ten text ze Zvědavce. Jeho zveřejnění rozhodně není porušením autorského práva. SCIO s tím nemůže u případného soudu uspět. To je asi tak když přijde zástupce OSY na fesťák a začne tam vymáhat poplatek za to, že tam hrají sto let starou písničku. Na Herzla žádná autorská práva neexistují a co se týče toho textu z Koktejlu tam také ne, protože se jedná o citaci citace. Že tam jsou ty jejich otázky? Málo, není to více než polovina textu, takže se na to autorské právo také nemůže vztahovat, pokud v tom materiálu není uvedeno, že nesmí být žádná jeho část zveřejněna a i pak by to bylo sporné.
Nechápal bych, že jim na to někdo skáče, ale asi je dobré to takto rozmáznout.
Aspoň je příležitost, aby se všichni dozvěděli, co byl ten Herzl za pošuka. Ale to by měli hlavně učit toho pošuka ze SCIO a vůbec všechny ty sionistický šílence a normální lidi v Izraeli. Tam z něj maj hnedle národní modlu a přitom to byl prachobyčejnej extrémista, kterej se tak hodil právě těm, kteří celej ten cirkus potřebovali ke svým plánům na světovládu. Kdy už lidi konečně pochopěj, že ty paraziti se za židy akorát schovávaj a lejou jim všem do hlavy ještě větší lži a propagandu než nám a navíc je všechny všude vydíraj jak můžou?
Já vím co chcete říct, ale právě tato příležitost naopak vynese na povrch, že to je celé podvod. Nechápu proč se to nenapsalo přímo do toho článku, vždyť alespoň tady by měl každý vědět, co byl ten pan Herzl zač.
Mimochodem znáte tohle:
http://jesuswasnotajew.com/?page_id=15

188759

19.04.2009 08:28

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

RE: Cerne ovce...

Jan X. 94.?.?.?

To je ale pak úmyslné porušování §45 odst. 1 pís. b) zákona o ochraně osobních údajů - a za to je pokuta do výše 5 miliónů.

188760

19.04.2009 11:09

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

RE: Nekdo tady ma dlouhe vedeni.

Jan X. 94.?.?.?

No, a proto nebyl Ježíš "slušnej člověk", ale pěkně je poslal k čertu. [oči v sloup] [vyplazený jazyk]

188773

19.04.2009 11:12

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

RE: Pokud zverejnite

Jan X. 94.?.?.?

Neporušila, protože podle jejich zvrhlé logiky přece veřejný zájem převažuje nad soukromoprávním vztahem. [chechtot]

188775

19.04.2009 11:17

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

NO COMMENT

Jan X. 94.?.?.?

Vložený obrázek

188777

19.04.2009 19:25

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

RE: Mám dojem - opatrne ..Jane

Jan X. 94.?.?.?

To je blbost, nemají žádné takové právo. Autorská práva platí 70let po smrti autora, i to je moc, také jsme to kritizovali, když ten zákon schvalovali, víc ani ťuk. Navíc znám příhodu z festiválku kozy.cz, kam se dostavil OSAman a chtěl po pořadateli za autorská práva na písničky (autorské) - co tam jeho kamarádi hráli. Tak ho vzal za flígr, odved na pódium a položil mu pár otázek. Od té doby se tam žádný OSAman neukázal a OSA se už nikdy neozvala.
Takže je to jen takový rocketeering. Kdo platí výpalný holt má za prdelí mafii. Nesmíte se dát a znát svá práva. Na sto let starou písničku by OSA žádný spor nevyhrála. Jen tak straší a zkoušejí to. Koneckonců matka jedné mé přítelkyně tam pracovala, tak vím trochu, co je to za bandu. Jsou to normální vyděrači.
Například teďka odsoudili ve Švédsku majitele Pirate Bay, všechna média to hned mrskají na první strany jak půjdou do vězení a jaký je to průlom. Ale ve skutečnosti ten rozsudek není pravomocný, vydali ho podle všeho jen proto, aby zavřeli američanům klapačku, a oni se samozřejmě odvolají a Pirate bay jede dál - a to je samozřejmě mnohem exponovanější případ - a vynutila si ho US vláda vydíráním té Švédské. Podle mě je nakonez stejně osvobodí.
Já osobně autorská práva dodržuju co se týče osobnostních - vždycky třeba žádám autory filmů, ke kterým dělám titulky, nebo autory nějakých článků, co překládám, o svolení. Nemám rád, když někdo porušuje přímo vůli autorů - třeba jako v tom případě s pirátským překladem Kundery (viz. zde)
Ale na nějaká majetková práva nějakých OSAmafií z vysoka kašlu - dokud na tom nedělám profit, nemají moc šanci, P2P sharing je legální a především lidí moc, nemají žádnou šanci je stíhat jinak než exemplárně. A pokud budou takto pokračovat, lidi budou jen víc paranoidní, dávat si víc pozor a všechno budou šifrovat. -A tam jsou pak už úplně vosk. Můžou vám sice se svou zvrácenou logikou u soudu nakázat, abyste jim řekl heslo k počítači, ale když jim řeknete první slovo, které vás napadne, tak mají pak stejně smůlu, PGP nelousknou ani náhodou, natožpak TPM chráněný počítač takže je to takový 4. dodatek v matematické podobě.

188825

19.04.2009 19:26

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

RE: Pokud zverejnite

Jan X. 94.?.?.?

To byl vtip. [chechtot]

188826

19.04.2009 20:06

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Zaráží mě obrovské množství toho, co našli

Jan X. 94.?.?.?

Pergil oni neměli na škole perspektivu viďte?

Zde video z kterého je naprosto jasné, že kamera se nehýbá a že poslední z fotek je nejdéle 4 vteřiny po začátku demolice, zbytky nejvyšších pater už tam žádné nejsou a demoliční zóna je tedy stále ve výšce >300 metrů nad zemí.

Nojo Pergil, ten holt musí veřejně lhát za každých okolností - i když mu jeho lži lze tak lehce vyvrátit. Je to holt inteligenční deficit. Nebo charakterový?

188829

19.04.2009 21:59

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

RE: Mám dojem - opatrne ..Jane

Jan X. 94.?.?.?

To je blbost, nemají žádné takové právo. Autorská práva platí 70let po smrti autora, i to je moc, také jsme to kritizovali, když ten zákon schvalovali, víc ani ťuk. Navíc znám příhodu z festiválku kozy.cz, kam se dostavil OSAman a chtěl po pořadateli za autorská práva na písničky (autorské) - co tam jeho kamarádi hráli. Tak ho vzal za flígr, odved na pódium a položil mu pár otázek. Od té doby se tam žádný OSAman neukázal a OSA se už nikdy neozvala.
Takže je to jen takový rocketeering. Kdo platí výpalný holt má za prdelí mafii. Nesmíte se dát a znát svá práva. Na sto let starou písničku by OSA žádný spor nevyhrála. Jen tak straší a zkoušejí to. Koneckonců matka jedné mé přítelkyně tam pracovala, tak vím trochu, co je to za bandu. Jsou to normální vyděrači.
Například teďka odsoudili ve Švédsku majitele Pirate Bay, všechna média to hned mrskají na první strany jak půjdou do vězení a jaký je to průlom. Ale ve skutečnosti ten rozsudek není pravomocný, vydali ho podle všeho jen proto, aby zavřeli američanům klapačku, a oni se samozřejmě odvolají a Pirate bay jede dál - a to je samozřejmě mnohem exponovanější případ - a vynutila si ho US vláda vydíráním té Švédské. Podle mě je nakonez stejně osvobodí.
Já osobně autorská práva dodržuju co se týče osobnostních - vždycky třeba žádám autory filmů, ke kterým dělám titulky, nebo autory nějakých článků, co překládám, o svolení. Nemám rád, když někdo porušuje přímo vůli autorů - třeba jako v tom případě s pirátským překladem Kundery (viz. zde)
Ale na nějaká majetková práva nějakých OSAmafií kašlat - dokud na tom nedělám profit, nemají moc šanci, P2P sharing je legální a především lidí moc, nemají žádnou šanci je stíhat jinak než exemplárně. A pokud budou takto pokračovat, lidi budou jen víc paranoidní, dávat si víc pozor a všechno budou šifrovat. -A tam jsou pak už úplně vosk. Můžou vám sice se svou zvrácenou logikou u soudu nakázat, abyste jim řekl heslo k počítači, ale když jim řeknete první slovo, které vás napadne, tak mají pak stejně smůlu, PGP nelousknou ani náhodou, natožpak TPM chráněný počítač.

188839

20.04.2009 03:32

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

10. září 2001 oznámil Donald Rumsfeld, že v rozpočtu ministerstva obrany se nemohou dopočítat až 25% všech financí a (od předchozích vlád) chybí zřejmě 2,3 biliónů dolarů (2 300 000 000 000 USD!). Prohlásil věc za iminentní hrozbu a otázku života a smrti. Záznam s jeho prohlášením
zde.

V této souvislosti je zajímavá i další okolnost - a to ta, že údajné letadlo "AA77" údajně narazilo do Pentagonu právě přesně v místě, kde federální auditoři právě prováděli audit účetnictví DoD a snažili se zjistit, kam se těch 2,3 biliónu podělo. Podle všeho byla většina přítomných při útoku zabiti.

188858

20.04.2009 04:24

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Tak jsem napsal prof. Harritovi

Jan X. 94.?.?.?

"proč by výrobce "nanotermitu" (v tomto případě výrobce pracující pro US Army) přidával do výbušniny látku, která nemá žádný význam.
Každému s technickým středoškolským vzděláním se stačí zadívat na grafy na str. 19 a zejm 21 a je mu to hned celkem jasné - ne tak panu Koubkovi...

Zveřejnil jste zdroj, tedy byste měl požádat autora a podělit se i o obsah jeho sdělení. Jinak vás nebude brát nikdo vážně.
A propos jaký je váš obor a specializace pro vynášení soudů typu "Přesto mě odpovědi utvrdily v názoru, že se dost pravděpodobně o žádný "nanotermit" nejedná"?

Už z vaší diskuse věci skoro jasně vyplývá, že tady chcete věcí a čtenáři manipulovat - to opět nepřidává vaší důvěryhodnosti - Co se týče množství materiálu ve vzorcích, tak přímo v článku se jasně říká, že se jedná o materiál až po odstranění identifikovatelných zbytků betonu a skla. Nejde tedy o procento v celkovém vzorku. To jste klasicky zamlčel. -A vaše efektní výpočty s "90 náklaďáky" tedy nemají cenu ani fajfky tabáku.
Navíc se ono procento týká jen jednoho vzorku a autoři navíc uvádějí, že na lepším odhadu množství v původním prachu, potažmo troskách WTC stále pracují. Takže jsou vaše tvrzení klasickou demagogií, u níž počítáte, že vám to lidi sežerou. Tady ne pane Koubek.

Co se týče zreagovaného termitu, píšete: "To, co se hledá v troskách zřícených domů jsou akřka vždy rezidua, tedy nezreagované části výbušnin. Rozhodně nemohu souhlasit s tím, že šedá část je vyhořelý termit, což ostatně vylučuje i prof. Harrit. Jednak by struktura byla jiná, jednak by to mělo jiné složení, a to čisté železo a nikoliv oxidy železa a dále by se tam nacházel i hliník.".
Těmito dvěma větami jste zde zřejmě spáchal charakterovou sebevraždu. 1. Rezidua jsou zreagované části výbušnin, nikoli nezreagované a 2. Hliník se ve vyhořelém termitu vyskytuje zcela minimálně - neboť se při reakci změní na plyný oxid a v elementární podobě nebude přítomen v měřitelném množství VůBEC. - tj. další nesmysl který s aurou jakéhosi "odborníka" tvrdíte. Což jen dokazuje, že o věci nemáte moc páru. Hliník ve zreagovaném termitu, kdo to jakživ slyšel? -To se prosím dozvíte od "odborníka na všechno" pana Koubka...

Myslím, že moc nemá cenu, abyste tady v té diskusi vůbec pokračoval, ale klidně si poslužte, alespoň se pobavíme.

...A on si myslí, že mu někdo pošle ke zkoumání nějaké důkazy k největšímu teroristickému útoku známé historie...taková sebejistá arogance je u člověka - který si snad vážně myslí, že ve vyhořelém termitu se vyskytuje hliník - opravdu úsměvná. [oči v sloup] [chechtot]

188860

20.04.2009 13:17

Basilejská věž: Tajný plán pro světovou měnu

RE: Je třeba se postavit na odpor vytvářením lokálních měn

Jan X. 94.?.?.?

Univerzální měna klidně být může, to není nic proti ničemu, nebudeme se tvářit, že žijeme ve středověku, ale musela by být zcela krytá. Nedovedu si představit, že by internacionalistická finanční elita jak chtěla, tak především vůbec byla schopna něco takového zařídit.
A to je právě ten podvod, ke kterému postupně došlo - měna se stala téměř naprosto nekrytou, a bankám bylo v podstatě dovoleno legálně falšovat peníze - vydávat nekrytý kredit. A v případě Eura už nadnárodně. A nejen to - vytvářet na základě něj pak ještě deriváty. A především - bylo jim dovoleno utvořit kartely typu FED nebo ECB, které v podstatě vytvořily emisní monopol.

Vydávání lokálních krytých měn lze nejen připustit, a není to nic proti ničemu, je to dokonce velice žádoucí.
Vydávání nekrytého kreditu lze také připustit, ale jedině na úrovni samosprávných jednotek, kde je možná demokracie, která by byla schopna jeho vydávání účinně regulovat - stát je na to dobrou jednotkou, a ještě lepší jsou soukromí emitoři, kteří jsou státem účinně hlídáni, aby nevytvořili kartel. Rozhodně to nejde na úrovni kontinentu, nebo dokonce globálně, jak se na to možná chystá MMF s BIS. To nelze připustit. To by v podstatě v důsledku znamenalo zrušení volného trhu, svobodné soutěže a světovou diktaturu, která by dříve či později byla smetena světovou občanskou válkou. Řád zákona a smluv by se zcela rozpadl spolu s morálkou, neboť absolutní moc by dříve či později už totálně zkorumpovala establishment, který by to řídil - tak, že právo nemajetných by se stalo nevymahatelným - přestal by uznávat občanská práva a rozdělil společnost na hrstku absolutních vládců a masu v praxi bezprávných otroků. V době jaderných zbraní by se jednalo o iminentní hrozbu samotné existenci lidstva i vůbec této planety, protože dříve či později by se objevila establishmentu neloajální disentní frakce, která by vzhledem k situaci musela být vysoce radikální.

188891

20.04.2009 13:20

Basilejská věž: Tajný plán pro světovou měnu

Dokončení

Jan X. 94.?.?.?

Proto si myslím, že je ona zpráva o plánech MMF a BIS velice důležitá a je jim třeba zabránit ZA KAŽDOU CENU - a spousta radikálů to ví už dnes, tomu nelze zabránit - lidi nejsou blbí, často, zvláště v USA, jsou ozbrojení a mají bojový výcvik. Pokud se o to MMF a BIS pokusí, prorokuji, že dojde k dlouhé sérii atentátů v řadách finanční elity, která to připravuje, a budou pokračovat tak dlouho, dokud tato elita od těchto plánů neustoupí. Tomu je třeba předejít, protože by to vedlo k bezprecedentnímu chaosu. Jedinou cestou, kterou zde vidím, je tedy znovuvyjednání společenského kontraktu - a nikoli vytvoření světové měny, ale pravého opaku - zákazu a tvrdého stíhání finančních kartelů a naopak uvolnění regulací soukromých emisí. V době internetu a elektronických bankovních systémů není vydávání vzájemně si konkurujících měn nic nemožného a dříve či později se objeví digitální měny, které ač k tomu zatím panuje oprávněná nedůvěra, budou řádově bezpečnější, než současné měny - umožní to asymetrické šifrovací algoritmy, které máme už několik desetiletí k dispozici.
Jinak se obávám, že této planetě a jejím obyvatelům relativně k délce historie už moc času nezbývá...

188893

20.04.2009 13:29

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Zaráží mě obrovské množství toho, co našli

Jan X. 94.?.?.?

No, ten byl a je nemocnej furt. [chechtot]

188895

20.04.2009 15:04

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Tak jsem napsal prof. Harritovi

Jan X. 94.?.?.?

Reziduem po hoření termitu i nanotermitu,který hoří řádově mnohem rychleji tedy i při mnohem vyšší teplotě-podle některých prací až 5000C-je železo s příměsí oxidu hlinitého (který je při těchto teplotách kapalný až plynný, stejně jako ono železo)+ případně ještě dalších součástí kompozitu-reziduum v podobě charakteristických mikrokuliček vzniklých přechodem materiálu přes teplotu varu železa.To je typické reziduum po pálení termitu.A to bylo také nalezeno v prachu po demolici WTC.Mohou samozřejmě zůstat zcela nespálené zbytky, jak se tomu také zřejmě stalo v našem případě.

Takže možná jen v jiném smyslu chápeme pojem reziduum a já se vám tímto omlouvám, pokud to bylo nedorozumnění.

Jinak materiál obsahující převážné množství zrn Fe2O3 nanometrové velikosti ve směsi s elementárním hliníkem se nazývá nanotermit-není tedy možné být "utvrzen v názoru",že takový materiál nanotermitem není,to pak zavání naprostou ignorancí, stejně jako zaměňovat hliník s oxidem hlinitým a nazývat se chemik.A nikomu se v takovém případě nelze divit,pokud si pomyslí,že účelem vaší účasti zde není nalézat pravdu,ale tlačit určitý velmi pochybný politizovaný názor.

Co se týče množství toho skla a betonu ve vzorcích nejlepší na to bude asi zeptat se spíše Kevina Ryana,Stevena Jonese nebo Gregga Robertse. Podle mě v celkovém prachu toho nevyhořelého materiálu muselo být mnohem méně než 0,1%. A sám Harrit ostatně v onom interview na TV2,které jsem přeložil,hrubě odhaduje celkové množství materiálu před odpálením-ve všech 3 budovách-na 10-100 tun (to jsou max. 3 kamiony),ne tedy 450 tun-jak jste zde střílel od boku "pro přiblížení".

Zajímavá je také tato slideshow od Kevina Ryana
zde Tam mě zaujaly ani ne tak ony červené lupínky,ale ony průhledné zbytky,které lze patrně považovat za viditelně přetavené sklo.No uznejte, je možné, aby něco takového vzniklo požárem kerosinu a kancelářského vybavení?... [oči v sloup]
Pokud více takovýchto lahůdek spolu s oněmi horkými mikrokuličkami železa obsahoval onen mrak prachu,který mnozí přirovnávají k pyroklastu,pak se vůbec není co divit,že to připálilo lak na okolních autech,odpálilo plastové části případně i zapálilo pneumatiky široko daleko-jak je vidět na mnohých fotografiích, pořízených po katastrofě.
Najdou se samozřejmě ale i skuteční šílenci,kteří to připisují použití exotických elektromagnetických zbraní,atomové bomby apod. Proti nim jsme my s tím termitem myslím ještě celkem velice reálu,stejně jako proti těm,kteří mají za to,že by to bylo možným důsledkem rozptylu zbytků nějakých relativně izolovaných kancelářských požárů v masách nejméně desetitisíců tun rozdrcených trosek v nějakém prý "gravitačním kolapsu".

188900

21.04.2009 04:02

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Spytihněv iluminát se taky dostavil

Jan X. 94.?.?.?

Víte, já jsem možná ještě skeptičtější, než vy. Jen to nedávám tak najevo. Osobně si nemyslím, že ony "změny", co se teď tak propagují, budou vůbec změny k lepšímu. Spíš bych řekl, že kruh obklíčení se uzavírá. Těžko se také bojuje holýma rukama a nějakými informacemi proti lidem, kteří mají jaderné zbraně, s lidma, kteří jsou povětšině připraveni postavit se s mávátky do průvodu. Také si nemyslím, že 11. září nějak "praskne" - nanejvýš to hodí na Bushe a republikány, který v tom jel ze všech tak nejspíš asi ještě nejmíň, jestli vůbec, a nejspíš se jen namočil do cover-upu, protože co mu také jiného zbylo. Pořád se mluví, že bude v Americe "revoluce" a občanská válka, ale nikdo si jaksi nevšiml, že tam došlo ke státnímu převratu a všechno drží v rukou právě ti lidé, kteří když se rozhodnou, že N.Y. (nebo cokoli jiného) vymažou z mapy, tak to druhý den mohou udělat a nikdo jim v tom nezabrání. Většina lidí nechápe širší obraz toho, co se děje. Naservírují jim něco v televizi, polovina tomu věří, druhá polovina ne, vzájemně se přebíjejí svými důkazy a protidůkazy. Co mají také jiného dělat. Ale jak funguje moc nemají obvykle moc ponětí. A čím více to vědí, tím větší skeptici se z nich stávají.

188956

21.04.2009 17:26

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Tak jsem napsal prof. Harritovi

Jan X. 94.?.?.?

Teplota 2000-3000 je teplota hoření normálního termitu s mikrometrovou velikostí zrn a relativně pomalou propagací hoření-řádově metry/s, naproti tomu nanotermit hoří mnohem rychleji,podle některých prací-jako zde (podotýkám,že se jedná o práci o nanoAl/mikroMoO3 termitu-kde se uvádí špičková teplota plamene při pálení malé pelety 4000°C) může být až stovky m/s,takže ona možná teplota až 5000°C u vysokonergetického binárního nanokompozitu AFe2O3 zase nemusí být tak nadsazená.Jedná se o odhad(na internetu žádnou souhrnnou práci o AlFe2O3 nanotermitu nenacházím,těžko se o takovýchto věcech něco shání)a nehraje to zase takovou roli.Když normální termit hoří při 2000-3000°C pak lze předpokládat,že u nanotermitu s řádově vyšší rychlostí reakce,zvláště pokud ho bude velké množství pohromadě,to bude významně více,a nejspíše zcela určitě nad teplotou varu Al2O3 - 2980°C.

"hoření termitu charakterizováno jako bezdýmé"
Nevím kde jste tu charakteristiku sebral,ale je to blbost.Termitová reakce je Fe2O3+2Al->2Fe + Al2O3.To,co při reakci uniká v podobě bílého kouře je právě Al2O3 v podobě aerosolu-kouře.Na videu zde

"Já osobně bych si představoval nanotermit nějak takhle-prášková hmota skládající se z nanočásteček Fe2O3 tak i z nanočásteček hliníku."
Stačí když má jedna složka, v tomto případě Fe2O3,nanovelikost. To co objevili Harrit et al pomocí SEM je kompozit ~120nm částic Fe2O3+nanometrově siných mikroplíšků elementárního Al+zatím neznámé organické látky (podezření je zatím na perfluorované alkany-podle rozhovoru zde),co je ona šedá vrstva si nedovolím spekulovat,ale je celkem naprosto jasné,co je ona červená-AlFe2O3+? binární nanokompozit.

Co se týče vašeho odhadu,jsou to jen vaše spekulace,založené na dalších spekulacích a záměrném? ignorování toho,co už zde bylo napsáno-už jsem tady upozornil, že ono procento ve vzorku č.1 nebylo procento v celkovém vzorku,ale v tom,z čeho už byly odstraněny jasně identifikovatelné části betonu a skla,takže nechápu,proč to zde pořád tlačíte. A jsou i nelogické-onoho materiálu by bylo potřeba na demolici těch budov nejspíše (více)řádově méně. Zatím nemá cenu spekulovat o množství,dokud nebylo zanalyzováno monožství ve všech vzorcích.Homogenní distribuci v mraku,resp. vrstvách, jak se uložil prach na zem navíc nelze-díky výrazně různé hustotě jeho součástí-předpokládat ani náhodou.
S tím souvisí i to,že co se týče vašeho linkovaného obrázku nedokazuje nic(kromě nízké inteligence duh-bunkerů)-horké kapičky železa by se na zemi snesly dříve,za nimi hrubší části betonového prachu a pak teprve papír (Proto je také ten papír na vrchu toho nánosu). Přemýšlet...

189017

22.04.2009 04:40

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Tak jsem napsal prof. Harritovi

Jan X. 94.?.?.?

Výpočet je pěkný.Bohužel vztažen na náš materiál a situaci má dvě zásadní chyby.
Jednu faktickou:
Údaj o tepelné bilanci vzorku č.3 získaný z DSC kalorimetru je 7kj/g a u vzorku č.4 6kj/g (tab. str. 21) samo o sobě stačí na zboření vaší představy.
a druhou systematickou:
Váš výpočet platí jen pro tenkou vrstvu čistého nanotermitu(předpokládalo by se ale,že případné nálože nanotermitu by musely být poměrně masivní,aby mohly oslabit či přepálit nosníky o tloušťce až mnoha centimetrů oceli).Budete potřebovat tlustý balík.Pokud ho zapálíte,bude vám v něm po zapálení docházet k vysoce významné zpětné tepelné radiaci do počátečního ohniska,kde byl termit původně zapálen-tam vám pak bude teplota,z důvodů konfigurace zpětné tepelné radiace v 3D prostoru hoření stoupat výrazně nad teplotu reakce okolního termitu-zpětná tepelná iradiace ohniska by byla-!samozřejmě v ideálním případě! -až exponentem! tepelné bilance ohniska v tenké vrstvě mínus měrné teplo pořebné na zapálení okolního termitu-v ohnisku by stále dobíhala výrazně exotermní reakce a tudíž by vám v té soustavě/uspořádání výrazně neplatila Clausiova věta a teplota by vám tam stoupala signifikantně nad teplotu na hranici propagace vznětu-a proto by se vám v ohnisku část materiálu vypařila a proto jsou pozorované teploty hoření nanotermitů i u malých izolovaných pelet podstatně vyšší,než teoretická teplota reakce termitu v tenké vrstvě.
...Je třeba přemýšlet ještě více.

Co se týče pasivace hliníku,jistě bude hrát nějakou roli,ale řekl bych,že u materiálu s potenciálem 7Kj/g a velikozti zrna v řádech stovek nanometrů nijak příliš významnou.

Co se týče kapiček železa vs. papíru-tak oněch kapiček železa by bylo v budově vzhledem k objemu vzduchu na většině pater na pokojové teplotě a množství papíru v té budově v podstatě skoro zanedbatelné množství.Navíc by padaly k zemi mnohem vyšší rychlostí než onen papír,takže by se-vzhledem k víceméně mnohařádovým rozdílům v hustotě a aerodynamickému odporu se záhy od papíru gravitací separovaly do poměrně úzkých layerů a dopadly na zem v řádech max. několika desítek sekund,narozdíl od papíru,kterému by to trvalo z těch výšek zřejmě v řádech minut!,a navíc by byl od "železných vrstev" oddělen vrstvami prachu betonu.Je to samozřejmě jen principielní náčrt toho,co by se tam dělo.Na vznícení papíru sice řekněme stačí oněch okřídlených 451F,ovšem takovou teplotu nemohlo mít v těch nesmírných masách vzduchu většina jeho okolí ani náhodou,nehledě na to,že by se k tomu přidal navíc efekt tepelné izolace vzduchu,tudíž by se většina papíru nemohla nikdy vznítit-a pokud si v hlavě tak letmo načrtávám výpočet,tak v podstatě žádný.
Fyzika pane fyzika...

189082

22.04.2009 04:50

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

To je, protože Ahmadinejad nic takového, co tvrdíte, nikdy neřekl. Mluvil totiž nikoli o odstranění Izraele jako státu, ale o odstranění jeho radikálního sionistického režimu. (což si ostatně přeje i množství židů)

Jinak položím vám otázku: Jsem-li přesvědčeným zastáncem zachováni státu Izrael - v jeho hranicích z r. 1948 podle mezinárodního práva - jsem pak sionista, nebo arabský terorista?
[oči v sloup]

189083

22.04.2009 05:34

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: dodatek panu Bartoškovi a jiným

Jan X. 94.?.?.?

seizmické záznamy
zde
-Jižní věž: 2,1 Richtera, severní věž: 2,3 Richtera

Množství poškozených nosníků jádra podle NIST:
WTC 1:
Vložený obrázek
tj. přelomených 3, těžce poškozených 4, poškozených 6 - z 47 (žádný rohový - ty byly masivnější) tj. max. 27,6%

WTC 2:
Vložený obrázek
tj. přelomených 5, těžce poškozených 4, poškozených 1 - z 47 (jeden rohový - ty byly masivnější) tj. max. 21,2%

Co se týče nosníků pláště
WTC 1:
Vložený obrázek
tj. poškozených nebo přelomených 34 z 240 - tj. 14%

WTC 2:
Vložený obrázek
tj. poškozených nebo přelomených 28 z 240 - tj. 11,7%

Redundance budovy (tj. projektovaná nosnost/skutečné zatížení v klidu) byla udávaná >2,5 - vysoká byla především kvůli dynamické odolnosti proti orkánu...
Vzhledem k bezvětří pak po zásahu letadel byla u WTC 1 zbylá nosnost jádra schopna nést >181% reálného zatížení, zbylá nosnost pláště >215% reálného zatížení
a u WTC 2 pak byla zbylá nosnost jádra schopna nést >197% reálného zatížení, zbylá nosnost pláště >220% reálného zatížení. Už z tohoto výpočtu je jasné, že aby došlo ke zhroucení, musela by teplota nosných prvků celého patra uniformně a v jeden okamžik překonat teplotu cca. >600C - kdy ocel ztrácí polovinu své pevnosti. Teplota nosných prvků 600C nicméně nebyla NIST ani nasimulována, natožpak aby byla někde na reálné oceli z WTC potvrzena.
Příčinou kolapsu tedy muselo být celkem jasně něco jiného než náraz letadel a následné požáry kerosinu a kancelářského vybavení.

189086

22.04.2009 05:37

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

o FBI bych něco takového tedy po zkušenostech ze zásady nesvěřoval... [oči v sloup]

189087

22.04.2009 05:43

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Tak jsem napsal prof. Harritovi

Jan X. 94.?.?.?

Nejedná se o urážky, ale konstatování podložené pravdy. Jste lhář.

189088

22.04.2009 07:40

Znalecký posudek na knihu Mezinárodní Žid od Henryho Forda

Myslím, že samotná možnost

Jan X. 94.?.?.?

že je takováto kniha předmětem žaloby, dokazuje nad slunce jasně, že její autor má pravdu přinejmenším v tom, že ono spiknutí k vytvoření vlády internacionalistů existuje.
Existuje pro to pak samozřejmě další obrovské množství důkazů.

Zda se jedná o spiknutí Židů je ale podle mého názoru výrazně diskutabilní.

Osobně mám za to, že totiž sama židovská identita, tak, jak ji dnes známe, je do značné míry umělá a v historii zřejmě nelze vysledovat žádný uniformní "židovský" národ do biblických dob, stejně jako nelze vysledovat řekněme národ Čechů, stejně jako nelze vysledovat národ Italů, stejně jako nelze vysledovat národ Angličanů, stejně jako nelze vysledovat národ Francouzů, Němců a už vůbec ne třeba Američanů. Vlastně v podstatě neznáme žádný národ západu, který by se dochoval od biblických dob. A jen Židé tvrdí, že oni jsou tím jediným, jenž si zachoval svou kontinuitu. Což je ovšem velmi nepravděpodobné, neboť naprosto drtivá většina genomu tzv. Židů prokazatelně vůbec nepochází z biblických národů blízkého východu, kam židovstvo klade své kořeny.
Pokud budeme sledovat kořeny náboženské, nelze je dozajista vázat na pojem národ. Neboť pojem národ, tak jak jej známe dnes, vzniká později, nejprve je jeho podkladem spíše jazyk, písmo a kultura, později i řekněme stabilní státní útvary - ty se však v historii v našich končinách stabilizují až po tzv. "stěhování národů", stejně jako mnohé jazyky, včetně současných jazyků, kterými oficiálně židé mluví - tedy hebrejštiny a jidiš.
Židovský národ je tedy historicky spíše náboženským mýtem, než něčím hmatatelně reálným, co by bylo možné podložit běžným dědičným právem. Nicméně národ vzniká v současném světě sebeurčením, takže když někdo sám sebe za Žida považuje, prostě jím je, na tom nikdo jiný než on sám nemůže nic měnit. A je třeba si uvědomit, že jako každý jiný člověk je především člověkem.
Samozřejmě, je pravděpodobné, že někteří Židé se budou do mě opírat a projevovat někteří výrazně svou nenávist ke mě za to, co jsem zde napsal. Ale já k nim stejně jako Ford žádnou nenávist nechovám - vidím mezi nimi lidi dobré a lidi špatné, tak jako mezi příslušníky jakéhokoliv jiného současného národa. Například svého hospodského, který o sobě také říká, že je Žid, mám rád, i přesto, že jsme teď zrovna rozhádaní, protože jsem se od něj nedávno dočkal nespravedlnosti.
Co mě nicméně znepokojuje je to, že mnozí, právě ti, co případně budou onu svou nenávist ke mě projevovat, stojí na straně politických sil, které nejsou lidstvu k užitku a naopak se už delší dobu nejméně 300 let velice konzistentně chovají jako parazit.

189096

22.04.2009 17:26

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Tak jsem napsal prof. Harritovi

Jan X. 94.?.?.?

Myslím,že se už pohybujeme ve spekulacích.závěry lze činit pouze z dat.Pokud někde vidím 7kj/g v materiálu,který bude mít propagaci reakce v řádech stovek m/s,pak budu předpokládat výrazně nehomogenní termodynamický systém hoření už jistě u množství řádově kilogramů.Ty by tam také musely být,aby to na ony nosníky případně mělo nějaký účinek.Proto předpokládám i ohniska vysoko nad oněmi 2500C,při kterých by to hořelo za normálního tlaku v tenké vrstvě.Co byla ona organická sloučenina nevím,nicméně organické sloučeniny mívají řádově vyšší tepelný potenciál než i trhaviny,a využívá se toho třeba u termobarické bomby,takže by toho tam zase tolik být nemuselo,kdyby tam například byla ona vícefázová reakce za přítomnosti F.Ale co to bylo jsou v dané chvíli spekulace.Jediné,co je jasné,že onen červený materiál je celkem jasně mj. nanotermit.
Co se týče termitu jako výbušniny,to by právě záleželo jen na rychlosti reakce oné druhé složky,ono vůbec není jednoduché udržet takovéto materiály na jednom místě dokud jejich převážnou část nezapálíte,pokud by propagovala detonačně pak by byla schopna ten termit zapálit ve většině objemu a věc by na nosníky působila tepelným šokem.Prostě než by se to stačilo rozprsknout,tak by to nosnou funkci toho nosníku zničilo souhrou několika fyzikálních principů-od překonání kritického bodu nosnosti až po tepelnou roztažnost.Trhaviny se také rozprsknou,pusobí ale před tím tlakovým šokem a rozdrtí na prášek všechno v místech,kde se setkají vlny sonického šoku.Chápejte,ty nosníky tam nebylo ani nutné roztavit,jen je ohřát-tak odhaduji na 800-1000C-po výšce patra.To by úplně stačilo,aby sloupy vybočily a začalo se to hroutit.Když někam narvete tunu tohohle krámu do komor zatíženého H nosníku,tak vám to podle mě jeho nosnou funkci spolehlivě zničí ve zlomcích sekundy.

189152

Co se týče pasivace hliníku,k té dojde,jen v případě,že to vyrábíte v normální atmosféře,pokud ne,k ničemu takovému nedojde.Je to tedy jev podmíněný.A stejně i tloušťka těch plíšků byla řádově ve stovkách nm,takže by případná pasivace nehrála žádnou signifikantní roli,protože zřejmě okamžitě po vznícení to všechno v ohnisku přejde do fáze likvidu.
Co se týče toho papíru,tak aby vám vzplanul,musí mít kolem sebe dost kyslíku,nesmí se pohybovat velkou rychlostí prostředím,které má nižší teplotu,než je zápalná,papír hoří pomalu,nestačí vzplanout ani kdyby na něj ty kapičky přímo dopadly.Možná do něj propálí dírku a to bude tak všechno.Co se týče popálenin,ty vznikají nikoli teplotou samotnou,ale přechodem měrného tepla do tkání,to nějakou chvíli trvá a vyžaduje to vedení toho tepla.Pokud se vám ale na střeše auta usadí vstva horkého železného prachu a ještě v něm dobíhá exotermní reakce,překreje se vrstvou izolantu-betonového prachu,pak je možné,aby k tomuto jevu došlo a organický materiál pak dosáhl až své typicky nízké nízké zápalné teploty,navíc se to stane jen někde,kde zrovna bude nějaká vyšší koncentrace.Ty "popáleniny" aut takto můžou vzniknout,protože koncentrace toho horkého je tam mnohařádově vyšší,než rozptýlena ve vzduchu,ve kterém se případně pohybuje nějaká osoba.Že ten mrak byl relativně teplý,o tom nikdo nepochybuje,ale jeho celková průměrná teplota jistě nebyla v řádech stovek stupňů,protože to by tam kolem vzplanulo kde co.To by pak byly popáleniny typu masa,které strčíte do horké trouby,ono typicky stačí 180C,aby se vám vepřové do zlatova upeklo,když dáte 220C tak už se vám připálí,ale papír vám tam pořád nevzplane,protože ten na to potřebuje ~230C.Co se týče aut v popředí,nehodlám spekulovat,podle mě vzplanula jen ta,na která někam dopadly větší kusy něčeho opravdu horkého.Jak říkám, homogenní distribuci tam vůbec nemůžeme předpokládat.

189153

22.04.2009 17:35

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Tak jsem napsal prof. Harritovi

Jan X. 94.?.?.?

Vy jste tady začal s tím, že autor někoho oblbuje, a vychvaloval tady pana Koubka, jakkoli si plete hliník s jeho oxidem a vůbec občas pojmy s dojmy. Takže od vás tedy poznámky o hloupých agresivních hulvátech opravdu sedí... [oči v sloup]
Vůbec je legrační ta vlastnost těchto internetových diskusních demagogů, že nejprve začnou s urážkami a pak začnou ostatní umravňovat pomocí dalších urážek. [chechtot] Holt inteligence nula.

189155

22.04.2009 17:42

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Tak jsem napsal prof. Harritovi

Jan X. 94.?.?.?

Omluvu od nich pane Hestroy neočekávejte, oni se nikdy neomlouvají, jen pořád chtějí aby se někdo omlouval - ať už jim, nebo třeba i německým okupantům. Jejich myslění je totalitaristicky utilitární. Klidně prohlásí, že jedna kráva v Palestině stojí za víc než všichni obřezaní v Evropě a pak zase hystericky furt straší o holokaustu a nutí ostatní, aby měli zákony, které zakazují zkoumat, co za tím bylo, nebo se navážejí do jiných, mnohem ostrakizovanějších etnik.

189156

22.04.2009 18:14

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

Myslím, že pro nás má cenu jediná informace - a to že narozdíl od ostatních demogratických států, které konferenci o rasismu bojkotovaly, včetně onoho nového barevného prezidenta USA - na konferenci i po Ahmadinejadově projevu zůstali zástupci Vatikánu...

Myslím, že celý ten humbuk s odchodem delegací připomínal dost podobnou situaci, když Klaus vystoupil nedávno v europarlamentu - tihle totalitáři prostě nechtějí jiný názor, natož pravdu slyšet. Co je například nepřijatelného na výroku, že režim v Izraeli je krutý a represivní - vždyť je to pravda. Dokonce veřejně prohlašuje, že chce na Írán útočit, přesněji řečeno na jeho jaderné instalace. (Na Írán jako zemi si to samozřejmě nemůže ani náhodou dovolit, to si nemůže dovolit ani USA.) Není to ale právě Izrael, který už desetiletí nerespektuje rezoluce a který sám, na rozdíl od Íránu prokazatelně, vyrobil opravdu spousty jaderných zbraní, stejně jako nerespektuje rezoluce o právech Palestinců?
Oni se všichni diví, že Ahmadinejad nadává na Izrael, a do určité míry se jim není co divit, protože nejsou vůbec zvyklí, že se jejich smířlivosti s válečnými zločiny a notorickému používání principu dvojího metru někdo postaví. Já samozřejmě nemám rád extrémisty jakýchkoliv proveniencí. Otázkou nicméně zůstává, co onen Ahmadinejad skutečně řekl v případě onoho "vymazání Izraele" - už jednou se to totiž ukázalo být jako výrazně překroucené. Počkejme si tedy na kritické překlady. Nemůže se mi nikdo divit, když zrovna novinky.cz, které cenzurují diskuse, nebudu pokládat za důvěryhodný zdroj.

189161

22.04.2009 20:35

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

co skutečně řekl tentokrát Ahmadinejad je zaznamenáno zde

1.díl
2.díl
3.díl
4.díl
Český překlad (který mi ale nepřipadá úplný, takže se držím anglického ve videu publikovaném židovským JTA) zde

Opět, žádná slova o mapě, vymazání atd. Nemůžu říci, že s ním ve všem souhlasím - především ten jeho útok na kapitalismus v závěru mi přijde poněkud mimo mísu - nicméně jinak bych řekl, že má v mnohém pravdu. Co je také zajímavé je to, že oni diplomaté, kteří opustili sál, tak učinili přesně poté, co řekl, že v Izraeli je rasistický režim. Člověk by se až divil, kolik musí být mezi těmi diplomaty západu v OSN sionistů... Nicméně lze režim, který velice brutálně rozděluje své občany podle rasového principu a bojkotuje i tu samou konferenci o rasismu, považovat za něco jiného než rasistický? Lze ony diplomaty, včetně těch našich považovat za něco jiného, než poslušné ovce či hysteriky?

189180

22.04.2009 22:06

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

Tak hele vy demagogu, říkám vám: jste lhář. O nějaké víře v přistání na měsíci jsem zde vůbec nepsal, toto má být diskuse o mém článku, který se týká něčeho zcela jiného.
A nejsem žádný anonym, to jen vy jste se zde za anonymitu už skrýval, jsem odborník v oblasti terorismu a o vašich kecech o "tisících svědcích" si samozřejmě myslím své, a nejen já. Prej pravda...tak tu si holenku představujeme podstatně jinak než výlevy nějakých demagogů jako nějaký "V. Brázdil".

189186

23.04.2009 03:28

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Jeste doplnek

Jan X. 94.?.?.?

Ahmadinejad, původním jménem Saborjhian z Taleshi, změnil si prý jméno s ekonomicko-náboženských důvodů, dopravní inženýr, je pro mě dost kontroverzní figura. Jsou známy výpovědi svědků, že hrál významnou roli v zajmutí rukojmí na americké ambasádě v Teheránu. Írán to samozřejmě popírá. Kde je pravda?
Poté, co přišel k moci jako první prezident z nenáboženských kruhů po dlouhé době nicméně v Íránu podle všeho ještě přituhlo. Zde jistě může být chválen, pro své vystupování proti sionismu, ale žádný demokrat to tedy není. Je v podstatě v permanentním konfliktu s Íránským parlamentem, vykazuje známky fanatismu a dokonce při kampani prohlásil, že cílem islámské revoluce je nastolení světové vlády a skoro jedním dechem dodal, že je třeba bojovat s terorismem...
Proto je jistě dobře sledovat, co říká a kriticky o tom přemýšlet. Ani jedna extrémní strana interpretace jeho slov, která média občas vytrhují z kontextu a překládají si jak se jim zrovna hodí, totiž nemusí být to podstatné.
Všímejte si - Ahmadínežád se kamarádí s Chávezem, ten se zase chce kamarádit s Obamou, ten se zase chce kamarádit s Putinem, který se kamarádí s Ahmadínežádem taky, chce zavést světovou měnu s Číňany a na celém tom pracuje BIS a MMF.
Nechci být paranoidní, ale ta politika "nesmiřitelných stran" může být víc divadlo, než se zdá...

189205

24.04.2009 19:17

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Tak jsem napsal prof. Harritovi

Jan X. 94.?.?.?

Nemůžeme, ty záběry Palestinců "radujících se z útoku na WTC" jsou podvrh. Profláknul to Spiegel už 10 dní po útocích - takže Pražák má evidentně velmi dlouhé vedení.

189335

26.04.2009 08:18

Stwora a drozdi

No tak to je pěkný

Jan X. 94.?.?.?

Mě taky teta říkala, že tam v té Kanadě jsou samý veverky a mývalové kam se jeden podívá.

189478

11.05.2009 15:30

Lisabonský hon na Klause Zdroj: CTK

RE: Proč je Lisabonská smlouva špatná?

Jan X. 94.?.?.?

Hlavní důvody proti schválení Lisabonské smlouvy jsou shrnuty zde:
http://www.nelisabonu.cz

190881

11.05.2009 16:16

Lisabonský hon na Klause Zdroj: CTK

Bobošíková vs. Falbr v Partii na Primě

Jan X. 94.?.?.?

Tady je
video
Je to docela zajímavé.

Jinak si myslím, že bychom měli rozšířit tu petici SSO petice proti schválení Lisabonu do všech zemí EU, kde máme nějaké kamarády nebo příbuzné - já už jsem začal s kamarády ve Slovenii a chystám se na Španělsko, Portugalsko, Francii, Řecko, Velkou Británii, Švédsko, Holandsko, Dánsko, Německo, Estonsko... Bylo by také dobré dávat to diskusí apod., prostě to pořádně šířit. Mainstream to za nás určitě neudělá - co si neuděláme sami, to nemáme.

190883

11.05.2009 17:09

Lisabonský hon na Klause Zdroj: CTK

RE: Bobošíková vs. Falbr v Partii na Primě

Jan X. 94.?.?.?

Ještě dodám, že SMS hlasování diváků v Partii na Primě dopadlo naprosto jasně - na otázku "Souhlasíte s ratifikací lisabonské smlouvy v Senátu" hlasovalo 80% NE !!! Redaktor v závěru také uvedl, že hlasování se účastní tisíce lidí - takže se jedná o velmi velký vzorek. Drtivá většina veřejnosti je tedy zřejmě proti ratifikaci Lisabonské smlouvy.

190889

18.05.2009 17:43

USrael to dokázal

Velice zajímavá přednáška

Jan X. 94.?.?.?

profesora Zimbarda - autora slavného Stanford Prison Experimentu na MIT už před dvěma lety - o příčinách zvrhnutí "normálních" lidí k tomu, že provádějí ta mučení a zvěrské nelidskosti:

VIDEO

O Stanford Prison Experimentu byl také natočen excelentní německý film Das Experiment (k nalezení na torrentu-CZtitulky zde) - je to celé o tom, jak lidi rozdělí náhodně na vězně a dozorce a ti se pak velice rychle začnou chovat velice nechutně. Ve skutečnosti Stanfordský experiment musel být už po několika dnech zastaven, protože oni "normální lidi" se pod vlivem systému začali chovat jako zvířata. Film ukazuje velmi přesně, co se ve Stanfordském experimentu dělo, a také pak dovozuje, jak by to asi dopadlo, kdyby pokračoval.

Podobná zjištění - že lidi jsou schopni celkem bez problému páchat zvěrstva, podřizují-li se tzv. autoritě - vznikla i v dalším slavném psychologickém experimentu - Milgramův experiment - tam "normální lidé" dávali klidně smrtelné šoky pokusným osobám a většinou nepřestali, dokud nebyli na konci stupnice - jenom proto, že se podřizovali tzv. autoritě. A mnohem "krutější" (ve skutečnosti podřídivější) z toho experimentu vycházely ženy.

Celý současný svět mi dost připomíná ten Stanfordský experiment - někdo rozděluje lidi na "vězně" a "dozorce" a ti se pak vžívají do těchto rolí a často přehrávají. Problém je celý systém, který degraduje obě strany. Koukněte se třeba na ty nekonečné fronty na dobytčák do koncentráku ve druhé světové válce - jen málo lidí pochopilo a uteklo (kromě těch "vyšších" samozřejmě), a zůstalo svobodných alespoň tak, že byli střeleni do zad. Možná to je ten důvod, proč jsou dnes Izraelci tak agresivní - jen si vyměnili roli - z vězňů jsou nyní dozorci - i oni "vyvolení" jsou tak ale jen "pokusná morčata" světovládců.

Lidi vystrašíte a pak s nimi manipulujete, že se z nich stávají zrůdy horší než zvířata. Psychologie instituce, skupiny, davu... Na to jak se lidé podřizují nesmyslu pod tlakem efektu konformity ve skupině se můžete podívat ZDE

TADY se taky třeba můžete kouknout, jak celá ta válka v Iráku byla vedena pod fanatickými křižáckými náboženskými hesly, vepsanými na top-secret dokumentech Pentagonu.

191405

19.05.2009 02:07

Tamilští separatisté po 26 letech končí

Kdo za tím stojí?

Jan X. 94.?.?.?

http://therearenosunglasses.wordpress.com/2009/04/...
http://milfuegos.blogspot.com/2009/05/gaza-ii-unfo...
Jinak ty "nacistické masakry", neviděli jsme už tenhle druh propagandy někde?
Jakmile tohle někdo vypustí z úst na adresu Sinhálců, poté, co vyhnali Izraelce a jeden jejich prezident za to byl zřejmě i zaražděn, začíná jednomu svítat...

191428

26.05.2009 03:38

Tymošenková nabízí Rusku absurdní smlouvu

A celý tento skvělý kšeft byl navržen v Astane

Jan X. 94.?.?.?

Nevíte-li co je Astana, tak můžete rychle zjistit, že se jedná o další okultní zednářské město.
Vložený obrázek
Nějaká videa zde a zde

191928

Káva pro Zvědavce

77

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 158 čtenářů částkou 26 788 korun, což je 77 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

prosím, zvažte, zda byste mohli přispět na provoz tohoto serveru. Zbývá poslední den do konce měsíce a v pokladně chybí čtvrtina potřebné čásky. Jsme bez reklamy, tudíž plně závislí jen na tom, co se vybere. Děkuji.

Ve zkratce

Rouškový teror v Čechách31.03.20 00:57 Česká republika 0

Neutopické zemědělství: krizové jaro30.03.20 17:08 Česká republika 0

Lidstvo se vyvinulo původně na zcela jiné planetě, na Zemi jsme cizinci30.03.20 16:41 Neurčeno 1

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 4

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 0

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 6

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 7

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Měnové kurzy

USD
24,94 Kč
Euro
27,47 Kč
Libra
30,90 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
15,32 Kč
Švýcarský frank
25,96 Kč
100 japonských jenů
23,07 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
6,03 Kč
100 maď. forintů
7,65 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
31,24 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 399,85 Kč
1 unce stříbra
349,71 Kč
Bitcoin
158 541,75 Kč

Poslední aktualizace: 30.3.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?