Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 482 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, Spytihněv, Syptihněv.

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

18.11.2008 10:48

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Začarovaný kruh

Spytihněv 83.?.?.?

>Lidí, kteří chtějí ze systému vypadnout přibývá, ale systém nás pěkně drží pod krkem.
To co lidi drží pod krkem je jejich vlastní strach.
>Ono např. založit nezávislou komunitu bude stát spoustu peněz - pozemky, budovy, dobytek atd. Kde to bez úvěru dneska vezmete?
Překážky jsou to co potřebujeme. Bez nich nenajdeme svůj úděl. Máme hlavu a máme ruce, máme svou vůli. To je skutečná síla, která pohne čímkoliv. Moje nesmyslné potřeby jsou jedna z prvních překážek, která mi je výzvou.
>Neberte to jako útok, ale spíše jako reakci na příliš povrchní odpověď.
Čekám útok. Proto to sem vůbec smolím. Za Vaší odezvu Vám patří dík. [smích]

176108

18.11.2008 16:27

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Začarovaný kruh

Spytihněv 83.?.?.?

Život je nutno žít. Představa – vůle – čin – zhmotnění. Pokud to za nás dělá někdo jiný, pak jsme otroci v zajetí.

Naše potřeby mohou být „potřebami“. Stejně tak překážky „překážkami“. To mohu řešit jen sám za sebe a nacházet ty sobě podobné. Řešíli to někdo za mne, jsem pak to, co nechci být, začnu být vězněm nakonec i sám sobě.

Zdá se, bohužel, že naše chování je určováno silou, stojící mimo nás. Cítíme to, ale málokdy tušíme jak ven. Je dobré ten pocit zachytit a hledat odkud to vychází. Pak asi zjistíme, že je kolem naší vnitřní síly upředena síť, která je nám pastí.

Visíme na naprosto nesmyslných věcech v domění, že nám skýtají pohodlí. Rozčilujeme se do nepříčetnosti nad věcičkami a nevidíme, že ubližujeme druhým i sobě.
Nutíme své okolí do stejných schemat chování, které pro nás bylo pastí. Říkáme tomu výchova a vzdělání. Otočíme se, vidíme spoušť, a řveme „pokrok“.

Vnitřní sílu plýtváme ve prospěch síly, která nás pak vězní. To je ten kruh. Je skutečně začarovaný. Zrušit toto zakletí je možné jen silou, ktará stojí mimo sílu, která tento kruh uzavírá.

176130

19.11.2008 12:15

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Začarovaný kruh

Spytihněv 83.?.?.?

Ani jedno a ani druhé se neodmítá, máš tedy na výběr [mrknutí jedním okem]

176214

20.11.2008 09:53

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Kudy ven? A otázka, jsme vůbec připraveni slyšet pravdu?

Spytihněv 83.?.?.?

>Ovšem i zde po čase vypukne nevraživost, až někdo zjistí, že jeho klan je fakt silný a pustí se do těch menších
čemu ten klan slouží, nezvladatelné touze někoho obrat… to je ale slabý klan, vnitřně slabý podléhající síle - zničující síle (nakonec i pro něj)

opravdu silný klan se chrání, poslání silného je totiž chránit - posilovat, být silný, proto vše bude sílit

Každá hůl má dva konce.

176352

20.11.2008 11:27

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Kudy ven? A otázka, jsme vůbec připraveni slyšet pravdu?

Spytihněv 83.?.?.?

Závěry jsou fajn. Snadno se smetou ze stolu. Máme pak čistou desku pro nové závěry.

Mě to připadá dobrý, když vezmu v potaz, že mi ego patrně upletl někdo jiný, pak je ten zrcadlový náhled použitelný způsob jak se dostat z vězení ega.

Ovšem je tu furt nebezpečí, že pohazování s pojmy je nucení protistrany přijmout jeho verzi chápání slova a opět vytváření smyčky – ega. Pak se opět nabízí zrcadlové chápání jako použitelné, proč ne, přijde mi to dobrý… [smích]

je tu za nějakým účelem. Může být vymezením vůči Ty. To by nám však dotěrně nekladlo otázky. Pokud to ten prevít dělá, znamená to, že je tedy v nějaké ? . Co jsem, tedy? Nechci to pojmenovat, to však neznamená, že tam nic není, páč to dráždí to . Účel tu tedy je. Proč ho nezačít využívat, tím z něj přeci děláme účel.

PS.: Taky mám rád pohádky (ty naše) [smích]

176370

20.11.2008 16:18

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Kudy ven? A otázka, jsme vůbec připraveni slyšet pravdu?

Spytihněv 83.?.?.?

Že se do toho se.., Wong snad promine

>Co učiní Vaše malá komunita, až jí dojde nafta?
prostě pohne prdelí a nastartuje ozdravné procesy v těle (ještě ušetří za rotopedy)
>A sůl?
vyhodí slánky a bude se oddávat příjemnému pocitu po sníženém krevním tlaku
>A aspirin?
budou žvýkat bylinky a litovat těch co přišli o své poplatky za recepísy
>Až zreziví poslední železný nástroj?
založí ruce a nechají odpadnout mozoly
>Až se objeví první příznaky moru?
kouknou, kdo jim kam natahal bordel a do něj posadil potkany
>Až přijedou loupeživí nájezdníci, odvedou si plodné ženy a ostatní příslušníky komuny si zotročí?
Tak to máme teď, to se nám nějak přesmyklo, těm tedy chtějí říci to svoje…

A Zlo se rádo přicmrndává… [mrknutí jedním okem]

Ještě jednou pardón…

176398

24.11.2008 10:06

Byla jsem na Národní třídě 17. listopadu 2008: několik úvah

Co chtějí ?!?

Spytihněv 83.?.?.?

Shlédl jsem dokument o občanovi, jak začal prezidentovat a prezidentoval a preziden…, už vůbec nechtěl, nemohl, ale nešlo jinak, nutili ho, lepšího nebylo, tak dál prezidentoval, až to někam doprezidentoval.

Nedivme se mu, musí to být fakt divný, že chce někdo měnit tu parádu, co nakonec s takovým sebezapřením vyprezidentoval…

176620

28.11.2008 08:28

Senát schválil smlouvy, o které většina Čechů nestojí

RE: Postup vlady je normalni

Spytihněv 83.?.?.?

Vláda nemá žádná jiná práva, než jaká si vezme, pokud je jí to umožněno. Pokud překročí všechny meze, může se pak divit, kde že ty její práva jsou.

>A to i v pripade, ze s tim vetsina lidi nesouhlasi. jinak by se totiz skoro nikdy nic nepostavilo ani nevyresilo.
Oblíbený blábol, který se může kdykoliv vrátit na hlavu těch, kdo ho hlásají.
Snad možná díky přílišné toleranci těch, kteří si nechávají vládnout, je možné zemi tak zaneřádit a vůbec nic nedořešit.

(Co to máš za názory Vlastimile?) [smích]

176994

01.12.2008 13:35

Dopis Raiffeisen bance

RE: Jo, jo

Spytihněv 83.?.?.?

Hele, zkus být častější čtenář, protestama se to jenom hemží, proto banky pod tím strašným nátlakem slevují z již tak nehorázně nízkých poplatků a zoufale riskují stejný osud jako nešťastné bratrstvo Lehmanů, co si ti chudáci teď mají počít, když je v té Americe tak doběhli a zbídačili...

My tady si svých vysoce odborně spravovaných peněžních ústavů vážíme, a nechceme je nechat padnou na ústa, jako někde za mořem. Plně podporuji veškerá doporučení uvedená v článku, a ještě bych se za nějaká přimluvil.
Vůbec se mi nelíbí jak strašná rizika majitelé bank podstupují (viz Lehmani). Proto bych se přimlouval za založení pomocných podpůrných fondů drobnými střadateli – škudlili právě na pomoc ožebračeným bankéřům. Každý takový sprostě odrbaný bratr Lehman by tak mohl v klidu čerpat na uživení postiženého sebe a také svých zruinovaných blízkých. Tyto fondy na pomoc bankéřům v nouzi bych upřednostnil před všemy ostatními beztak stále tunelovanými fondy.

(Vůbec se mi nelíbí ten posměšný tón, jak si tam vůbec můžete dovolit tak odírat banky a ještě se pošklebovat, to my si tady bankovnictví rozvracet nedáme…)

177265

01.12.2008 16:29

Ruská třetí cesta

RE: Mimoradne dobry clanek

Spytihněv 83.?.?.?

>který pokračoval v osvícenských reformách své matky Marie Terezie
Marie Terezie Walburga byla v péči Jezuitů po celý život, asi tedy byla osvícená patrně jinak, než byl synek Pepík druhý osvícenec, který vlastně tak docela nebyl Habsburk, no a už měl i jiné iluminované zájmy a záliby… (s mamkou se prý dost štěkali)

177276

02.12.2008 10:56

Vidal: Spojené státy nikdy neměly demokracii

Vypadáto, že měly ...

Spytihněv 83.?.?.?

Demokracie – lidovláda.
Je někde stát, kde nevládnou lidi?

Nebo, že by v tom hrály nějakou roli volby? Volby do zákony obdařujícího shromáždění?
Takže je to lidovláda zkrzevá zastupitele vyslané konat poslání, to jest vůli lidu. Něco jako „jdi a konej mou vůli“ (dobré až chvalitebné, snažil jsem se to, však zatím marně, aplikovat na svého psa).

A pak je tu ta pluralita. Bude to patrně v těch politických stranách, co tak dovedně extrahují to, co lidi pálí, a tyto palčivé problémy řeší v politickém životě na politické platformě. Takový specializovaný řešitel veškerých lidských otázek vykomunikuje obvykle dokonale uspokojivé řešení. Pokud má hotovo, spokojeně čeká na další výzvu ze „zdola“. Tito dokonalí řešitelé cizích potíží pečlivě naslouchají, ne to nelze, dokonale se vciťují do lapálií těch „dole“. Neboť jedině ten „nahoře“ se může vcítit do toho „dole“.

A máme to. Lidovláda je zdola vyslaná potřeba směrem nahoru, kde se nahoře vciťuje do této potřeby specializovaný profesionální řešitel, který pak na patřičné platformě zahájí dialog k vydobytí řešení ke spokojenosti těch dolních, vůlí oplývajících, potřebných. Tato dokonale srozumitelná řešení jsou pak všem k dispozici v tištěné formě v úhledných a přehledných sbornících.

(a pak že neměly, všichni máme...) [mrknutí jedním okem]

177336

02.12.2008 16:01

Vidal: Spojené státy nikdy neměly demokracii

RE: ty jsi ta ovce (jedna z mnoha) !

Spytihněv 83.?.?.?

Benjamín byl férovej chlapík, ale ty kořeny té "moderní Ameriky" budou sahat patrně jinam

177351

03.12.2008 09:19

Dopis Raiffeisen bance

RE: nepouzivat banky...

Spytihněv 83.?.?.?

No, ale on studentík zamířil cekem do černého.

Když šéfíci nějakého sektoru zvolí politiku pro určitá území, mají k tomu patrně svůj jistě pro ně pádný důvod. Chcete honit direktora pobočky a mávat mu svým užmoulaným výpisem před očima? Co asi udělá??
Co takle organizovat vzpoury nespokojených střádatelů? (Ono to tak někde snad úspěšně probíhá?)

Nadávání bude furt nadávání a kde je nespokojenost, tam je pro kšeftíky perspektiva…

Není to tak dávno, co jsem si bez úžasných bankovních, hypermoderních a pokrokových služeb nedovedl do té doby svůj primitivní život představit. Úplně jsem zapoměl, co je to hotovost (celkem příjemné). Dnes mi to celé může vlézt na hrb. Použiju když musím (ostražitě) a nazdar. Nakonec ti, co chtějí, se také přizpůsobí a i v obchodním styku lze leccos celkem vypustit. Jak to dělají jiní je mi celkem šumafuk, pokud se mi to zrovna nehodí do krámu. (Také se již běžně vyskytují skupinky vzájemně si pomáhajících něco produkujících lidí, kdy dělají protislužby za služby a celkem slušně omezí i potřebu používání peněz jako takových.)

Jestli jsou jejich poplatky makové, ať si je baští komu chutnaj, jediné co je donutí změnit recepturu je nezájem.

177433

10.12.2008 09:38

Potřebujeme další stranu?

Politický

Spytihněv 83.?.?.?

systém je v samotném základu toho pořádku zvaného nový. Žádná strana ho tedy nesvrhne, nezmění, nezreformuje a ani nic podobného. V tu chvíli by totiž sama přestala být tím, čím vlastně chce být, tedy částí tohoto uspořádání.
 
Mění-li se politický systém na něco, co by chtělo povolovat šrouby či jinak uvolňovat pořádky a řády, již to přestává být to, co je obvykle známo jako politický systém.

177914

08.01.2009 11:20

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

Spytihněv 83.?.?.?

>Kdyby všichni byli křesťani a kdyby všichni žili dle křesťanských pravidel (milovat své bližní apod.)
Jak se pozná takové „křesťanské“ pravidlo, a proč by mělo být křesťanské, aby se snad rozpoznal onen bližní?

>svět by byl krásný a ideální
To tvrdí všichni zaváděči svých pravidel o představě svého světa...

>má PŘÍČINU v tom, že křesťanské hodnoty upadly.
Tyto „křesťanské“ hodnoty se uplatňovaly poměrně dlouho aby měly šanci se trvale uchytit.

>A aspoň... Kdyby populace v Evropě byly křesťanské, ale netvořily by Utopii
Svět podle „křesťanských“ hodnot byl hned v počátku obecně považován zrovna tak za nesmysl

>Současný atheismus má za následek zánik naší celé evropské civilizace.
Atheismus je v podstatě ojedinělá záležitost, a i tak je těžko definovatelný (pokud si to nepletete s konzumem)

>Za skutečné lidi považují jen sami sebe - muslimy - ostatní jsou pohanští psi.
Stejně se chovala i římská církev při pokřesťanšťování Evropy a světa

>A Islám je nespravedlivý i k částem svým věřícím - např. k ženám.
Toto je obvyklé chování církví (všech), třeba římská církev kriminalizovala ženu už jen z podstaty.

>Protože kdyby nebylo církve, její učení by zanedlouho (za pár generací) vymizelo, zaniklo.
Stejně tak bez komunistů by zaniklo jejich učení atd.

>Většina ostatních restituentů zabavený majetek dostala zpátky (emigranti, kulaci, šlechta aj.), církev ale jen malou část.
A kde je pokora? Církev může jít v tomto příkladem... K tomu aby šířila své ušlechtilé myšlenky potřebuje jen ušlechtilé lidi.

180156

09.01.2009 08:30

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

Spytihněv 83.?.?.?

Pokud je církev tvořena lidmi, tak ti svou obživu mají...
Jestli se budeme zabývat duchovní podstatou církve, tak tam majetky nemají co pohledávat, v tomto světle se pak zdá, že jí vlastně o nic jiného nejde.

(Pokud je však církev naprosto stejné podstaty jako ostatní restituenti, pak je na místě se k tomu jasně přihlásit)

180322

09.01.2009 08:39

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

Spytihněv 83.?.?.?

>kdyby církev chtěla vrátit i jen jden metr čtvereční, který jí nepatřil
Patřil-nepatřil, věci prostě mění své majitele, kteří si je snaží všelijak osvojit, ostatně doba se mění a každý by chtěl stále co mu kdysi "patřilo", zde se církev tedy jeví zase jako každý jiný obyčejný handlíř.

180323

09.01.2009 08:48

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

Spytihněv 83.?.?.?

Zkuste si dát odpověď na otázky jak se slučuje církev - víra a církev - moc.
Odpověď je hned na počátku vzniku církve (speciálně té římské).

180324

09.01.2009 09:01

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

Spytihněv 83.?.?.?

Praha byla za časů Václava a Boleslava nejvetší tržiště s otroky ve vnitrozemí. Český vladař (společně s ruským) ovládal východozápadní stezku s otroky (i z Asie). Byl arabskými kupci považován za nejmocnějšího vladaře severu. Boleslav (údajný bratrovrah) byl tak obrovským nepřítelem moci Říma (jeho církve) ve středu Evropy.
(Tedy odtud se jeví označení otrok-slave spíše jako pražská obchodní značka)

180326

09.01.2009 09:58

Vraždit ve jménu Božím

RE: Slované-Slave(slejf)

Spytihněv 83.?.?.?

Slované je pozdější pojmenování pro kmeny a národy obývající převážné území Evropy. Dříve měli různá pojmenování, ale podle stupně rozvoje jazyka a jeho rozšíření patří právě slovanská část k patrně nejstaršímu jádru indoevropanů (bílé rasy). Třeba Kelty je tak možno vlastně považovat za předslovanské etnikum, stejně tak Venédy nebo Skythy, nebo třeba italické kmeny.
Historky o příchodu Slovanů z neznáma jsou opravdu asi něčí propagandou, která si tak vlastně buduje moc a historické právo ovládat Evropu (z podstaty jejího státoprávního uspořádání). Snaží se tak zakrýt fakt, že mnoho germánských kmenů kolonizovalo vnitřní Evropu později a právě s pomocí římské moci uplatněnou vůči odnepaměti usedlým zemědělcům (ještě tehdy nenazývaných Slovany).
Právě usedlý zemědělský způsob života je učinil snadnou kořistí všelijakých nájezdníků, kteří si z obchodu s otroky tak udělali živnost. Na tomto vznikla právě třeba i říše Chazarů, vesele prodávající původní slovanské zemědělce za otoroky po celém světě. Jenže všeho dočasu…

180329

09.01.2009 12:09

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

Spytihněv 83.?.?.?

[zmaten]
nepleť si mě s Vlkem...

180348

09.01.2009 14:30

Vraždit ve jménu Božím

RE: Pane Tomane,

Spytihněv 83.?.?.?

Ono křesťanství (tedy to co je tak obecně nazýváno, původně se jedná asi o zcela něco jiného) se nedá od židovství tak docela oddělit. Je to daleko více srostlé než se zdá, jakož i podstata organizovaných náboženství, či ochočené víry.

Pravda? Mají ji ti, kteří nelžou. Dokonce i když opakuju něčí lži v dobré víře, tak mám vlastně taky pravdu. Tak je vlastně stvořená celá historie - nekonečné opakování legend. Nakonec je pravda to, co je tak přijato. Přečte-li si dnešní noviny někdo za sto let, bude vědět pravdu o dnešku? Těžko, i přestože o tom může být přesvědčen (má to přece z první ruky).

Navíc lhát se do o všem, i o hmotných artefaktech, které mám přímo v ruce…
A ti, co píší dějiny, je píší za nějakým účelem – v podstatě pro to, aby něco nalhali. Historie je manipulace ve prospěch moci. A ti bezmocní ji obvykle nepíší.

Dějiny psal donedávna Řím (ať ten nesvatý nebo ten svatý). Co mu stálo v cestě tak rozvrátil a ovládnul, později podvrátil a ovládnul. Dnes se mu však děje to samé. A ze všech stran - i z vlastních. Ti co se krčili v jeho stínu se dnes derou na výsluní a také rozvrací a podvrací. To je prostě boj o moc. Kdo nevládne je ovládán. Pro hromadné ovládání vědomí je náboženství stvořeno. Je to moc. A tak mívají náboženství všelijaké odnože – od těch starých verzí až po ty nejmladší varianty.

Nakonec nám nezbývá než se s tím smířit, přijmout vše (lži i pravdy) jako součást své minulosti. V tváří tvář věčnosti je to vlastně jen marné rozhrabávání hrobečků a hledání něčeho, co nikdy nebylo. Ve skutečnosti je všechno právě teď a nyní. A s tím by jsme měli přijímat i svou minulost. Vše podstatné a důležité se děje právě teď. Máme-li společné dílo, tak se spolupracuje, není-li, tak se soupeří. Křesťan nebo žid, mohamedán nebo neznaboh, je to úplně jedno. Viníci však nejsou. Jsou jen poražení a vítězové v různých hrách, ke kterým se přidáme nebo nepřidáme. A pak, neměli bychom hrát hry, ve kterých jsou jiní lepší, raději si začněme tvořit pravidla vlastní hry.

180366

29.01.2009 09:53

O Slovanech úplně jinak

Je to výborné,

83.?.?.?

že se to tu objevilo. Vše má své příčiny a ty pak mají své následky. To, co bylo před tisíci lety, má vliv na to, co je dnes.

Jak?

Příčina je ve vynalézavosti jedněch a přiživování se druhých. Souvislost s tím, co je psáno v článku a tím, co se děje dnes, není sice na první pohled vidět, ale je obrovská. Ani genetika v tom nehraje hlavní roli, jde o kulturní rozkol.

Pár lidí kdysi přišlo na to, jak se dá výborně živit obděláváním půdy a domestikací zvířat. Znamenalo to změnu způsobu života i názor na něj. A tak se objevili zemědělci (i křesťané - v původním smyslu zemědělci). Přineslo jim to prosperitu, usedlý a nevýbojný způsob života. Osídlili tak obrovskou část světa v narůstajícím počtu. A zde je starý konflikt, a kdosi napsal, že Eva měla syny zemědělce a kočovníka, a že toho zemědělce prostě bůh nemá tak nějak rád, a tak to všechno pěkně zdůvodnil... A tak se nám tu rozvinula z občinové zemědělské civilizace ta nová – nomádská se vším všudy. Tj. stát a jeho všechny formy vesměs despotické. A hospodáři byli zbůhdarma odsouzeni do rolí otroků nazývaných pak pohany barbary atd.
Zrodila se tak populace bezejmenných, na ně bylo vynalezeno náboženství, ideologie a právo. A dějiny jsou dodnes vykládány tak, aby to platilo stále…

Spytihněv

182401

29.01.2009 15:48

O Slovanech úplně jinak

RE: Je to výborné,

Spytihněv 83.?.?.?

bezva [smích]

182423

30.01.2009 09:55

O Slovanech úplně jinak

Stalo se,

83.?.?.?

co jsem asi tušil…
Bude ještě asi chvíli trvat, než všichni pochopíme, o co v dějinách jde. A.H. pádně naznačil (není a nebyl sám), že dějiny mohou být velký klam. Zatímco si školní historie (v závislosti na té vědecké) tvrdí cosi, co vlastně musí „vědecky“ dokazovat, jsou zde „nevědečtí“ badatelé, jejichž dílo prostě a jednoduše hovoří samo za sebe a je zcela přirozeně vyplývající z věcí a okolností. Proč je tedy pomíjet?

Poznání je jako přelézání zdí, buď se za ní chci podívat a zjistit co tam je, nebo se mohu dokola točit na svém (byť „vědeckém“) dvorku. Co na tom, že ten za další zdí již ví své, já jsem přece tím „machrem“ na tom svém plácku.

Nemusím přeci se vším co je v knize souhlasit, ale to si jí musím nejprve přečíst. Pak mě nakonec (pokud nejsem zabedněnec) musí být divné, proč ten, který vesele luští nápisy po stovkách, se kterými po věky nikdo nehnul, je tedy ten „nevědec“. I to by mohl být „Jára Cimrman“, kdyby se ještě neobjevilo i pár dalších „Cimrmanů“ (světe div se) s totožnými závěry a taktéž zcela „náhodně“ luštících „z ničehož nic“ stovky nápisů…

Teď už jen – proč?
Proč by vlastně měla být ta školní – vědecká historie právě ta pravá? Jenom proto, že má úřední razítko??? Jenže třeba pro mě osobně nemají úřední posvěcení cenu ani toho papíru…

Spytihněv

182505

16.04.2009 10:36

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

Když tenkrát

Spytihněv 83.?.?.?

Silvrštajn do kamery prohlásil, že to nechal strhnout (WTC7), tak se to považovalo patrně za blábolení senilního a nesvéprávného staříka, co si jen tak žvatlá, radši ho rychle odškodnit, než někomu ublíží…
Dnes se to hemží šťouralama co si jen tak plní kapsy prachem z WTC trosek, aby si ho mírnix-týrnix zkoumali, a pak o všech svých objevech ve svitu reflektorů světu povyprávěli…

I tak, lidé mají historky rádi, zvláště ty nejpodivnější, jako o zázračně létajících arabech s perořízky, nehořlavých pasech vylétajících ze sutin, vypařujících se boeingách, tvarohové oceli a palačinkových efektech. Tak proč jim to teď brát, na co ty suchý vědecký kecy o nanotermitech (to jsou mravenci požírající železo!?), kdo by tomu věřil, to je snad zas ňáká konspirace.

Táák, a to teď pošlem Dika s Džordžem do džejlu a Kondolízu na převýchovu? Vlastenecký akt roztrháme? Zrušíme biometrický pasy a demontujem kamery? Propustíme protiteroristická komanda? A pak Iráčanům řeknem soráč (olej si necháme) a Afgáncům těm nic, těm už to snad musí být všechno jedno…

(Toto je tak absurdní divadlo, že se režisér i obecenstvo už docela museli pominout)

188499

17.04.2009 08:24

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Když tenkrát

Spytihněv 83.?.?.?

Prakticky veškerá šou je režírovaná (placená) z jednoho zdroje, tedy i média a ti kdož v nich vystupují, pak i mezinárodní vědecké týmy a tak. Je to divadlo. Hra na pravdy a spravedlivé, chytré a hloupé. Je to snad systém co sám sebe chce měnit a dělat lepší!? Čí je to systém? Můj? Náš?
O podvodu se ví dlouho. No a co. Systém je prostě podvodný. Tak to je. Teď sebe začíná měnit na čestný?? Nebo jen utáhl šrouby jak potřeboval, a teď začíná chlácholit své oběti.
A co bude dál? Začíná ráj na zemi? Pociťuje to někdo? Jestli jo, tak ne díky objevným závěrům vědeckých týmů.
Parazit si chce udržet svého hostitele. Musí ho stále oblbovat. Je to druh symbiózy, kdy parazit potřebuje, aby se oběť k němu přimykala. Měla ho stále a znovu ráda. Proto to „odhalení“ svinstva, které bylo dávno jasné (a vlastně přiznané).
Prostě tudy cesta nevede.

188568

17.04.2009 13:48

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Spytihněv iluminát se taky dostavil

Spytihněv 83.?.?.?

[mrknutí jedním okem]

Doufejme, že nově zjištěné skutečnosti povedou k provedení vyšetřování, které zachová nejvyšší standardy jak v oblasti vědy, tak i etiky důrazného, ale spravedlivého procesu atd.
Toto je někde v závěru článku. Tak se ptám:
Kdo má jako vést ten proces? „Spravedlivý proces“.
Bude náprava? A kdo to napraví?
Společenství podvodníků bude pak napraveno na spravedlivé a čestné?
Přestane plundrovat zemi?
Přestane nesmyslně zbrojit?
Rozpustí armády?
Přestane válčit kde se dá?
Upustí od lichvy a mamonu?
Přestane si hrát na nedostatek?
A tak dále…
No to asi ne. Navíc to ani není krůček směrem k takové změně. Je to stále tatáž nevyhlášená válka proti lidem (?) a nevypadá to, že by měla být zastavena. Jde jen o to vést jí ještě skrytěji a namočit do ní každého.

(Jinak jsem se jen chtěl pozastavit nad tím, že již dávno padly jasné argumenty snažící se uvést věci na pravou míru a s málokým pohnuly. Jak se to začne posouvat směrem mediálním a institucionálním, nejsem si jist, zdali je to důvod k jásotu, ale když už nic jiného, dají se tím aspoň dráždit věřící v alkajdovskou verzi)

188584

20.04.2009 10:16

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Spytihněv iluminát se taky dostavil

Spytihněv 83.?.?.?

Mirdo a Jane, nehodlám šířit beznaděj, to ne, já tyto články oceňuji a mají nesporný význam stejně jako internet, kde se lidé mohou podělit sem tam i o své názory.
Kde jsem pesimista (a záměrně budu), je vkládání nadějí do obrody stávajícího systému. Vzbuzování iluzí o polepšování se mě nutí k zblití. Zvažte, jakou procedurou asi muselo projít schvalování třeba toho TV2 NEWS rozhovoru. Máme dobu vysoce pokročilé autocenzury ve všech tradičních médiích, obzvláště pak něčeho takového, jako je televize. Všichni zkušení redaktoři, kterým je toto svěřeno, právě znají své meze. A nikdy je nepřekročí právě proto, že jsou dokonalí profesionálové. A úplně stejně jako tyto profi vědecké týmy, kterým je vždy prostor k bádání umožňován (forem umožňování je mnoho).
Když zboření budov WTC splnilo svůj účel, už je dnes jedno, že to praskne (nebo prasklo), stejně to prasknout mělo. Dost lidí hned v prvních dnech vědělo, že jde o podvod, několik hodin po události velké stanice měnily svá vyjádření prakticky o 180°, svědci byli umlčeni a dal se průchod tomu, co bylo naplánováno v chorých mozcích. Nebylo síly to zvrátit. A je to stále stejné. A v takto uspořádaném společenství stále bude. Teď byl akorát účel splněn, tak teď je čas hrát si na pravdu a spravedlnost. Je přece doba plná nadějí ne? A kolik lidí opravdu něco mění? A kolik jich tleská těm novým iluzím o změně? Jde o velký nepoměr.

Diskuze o tom, že prach tam byl takový, vždy přinese oponenty, že byl makový. Můžete stokrát mávat důkazy, máte tu zase vyrobená tvrzení proti (a lhostejno jak absurdní). A hra jede dál. Tvrzení? Vyrobte protitvrzení. A kdo je v právu je šumafuk, neboť to je pořád jen hra podle pravidel která jsme si neurčily a přesto je stále blbě respektujeme a ještě podporujeme, zatímco ti, kdož to ponoukají, je nikdy nerespektují (to by totiž ani nedávalo smysl). A Silverštajnové mohou být tisíckrát usvědčeni z podvodů, stejně dál jedeme jejich, a samozřejmě za naší více než aktivní účasti, demokratickou hru na pány a otroky, tedy právo a spravedlnost. A pořád hrajeme tu debilní hru, kde furt stavíme a nevíme kdy přijdeme o střechu nad hlavou, kdy jídlo spalujeme za přihlížení hladových a za potlesku ekologů, kdy necháme střílet do lidí a říkáme tomu mírotvoření atd. a bla bla bla…

Znovu se snažím říct: dobrý, ale štěstí z toho nekouká. [smích]

188881

20.04.2009 12:49

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Tak jsem napsal prof. Harritovi

Spytihněv 83.?.?.?

>Zdravim pane Koubek. Je dobre, ze se v diskusi objevil nekdo kdo je obeznamen s problemem i po te technicke strance. Ocenuji take profesora Harrita za to, ze vam odpovedel.

Místo neskonalého oceňování se vyplácí zapojit byť rezidua mozku, aby nám došlo, že bez konspirace nepřipravíme spratkovi překvapení, nesvedeme zatvrzelou ženskou, nezlikvidujeme již tak podlou konkurenci a neuděláme ani průlomový tv pokec s profesorem.

Někoho by sem tam mohlo napadnout i to, že třeba ta medyjalizovaná alkajda je otevřená organizace přístupná k otevřenému dialogu s každým, koho zajímá, jak se se vztyčeným praporem pustit do boje s mrakodrapy. Nikde žádné spiknutí, natož žádné teorie o takových věcech. Jenže lidem prostě není nic svatý, ani závěry vyšetřovacích komisí nejtěžšího kalibru. Kde je sakra ta úcta k autoritě??
A protože pan profesor už z podstaty bude asi teoretik, takže proč ne konspirační, když už je tedy zaujatý. Konec konců kam by se to dalo s čestným bádáním asi tak dotáhnout, živit se nějak musí, tak asi nemá k takovým hříšným myšlenkám daleko, pacholek jeden… Teď už jen, kdo se to teda proti komu spiknul!? Á, tak to je ta potíž. Proto tolik těch teoretiků.

Teď mě napadla jedna nekonspirační možnost, pěkně oceňující V.Brázdile, a to, že mě někam postaví, a já mávám a tleskám a oceňuji…

188890

21.04.2009 15:26

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

RE: Spytihněv iluminát se taky dostavil

Spytihněv 83.?.?.?

Mirdo, jen jestli právě to vrtání se v lumpárnách není jeden z cílů těch, co ty lumpárny sami strojí. Není těžké si představit ostřílené spiklence, jak sami vyrábí senzační historky a nechají jimi plnit internet. V takové atmosféře je možné lumpárnám dát daleko snadnější průchod.

Kterýkoliv prolhaný šejdíř je do svých lží tak zahleděn, že jim sám věří, čímž umocňuje jejich účinek a uvádí je v intenzivní život. Cílem však zůstává, aby prostředí zůstalo ve lžích zapleteno a snažilo se je v podstatě bezmocně rozklíčovat, aby znaveno upadlo do takto připravených šejdířových osidel. Některým kulturám je toto jednání zvláště blízké.
Internet je pro arcispiklence vynikající nástroj pokud by ho hodlali zneužívat. Jeho omezováním by se připravili v celku o hodně pokročilou zbraň. (Leda jen, že bych je přecenil). [mrknutí jedním okem]

189005

04.05.2009 14:54

Ideopolicie v Británii ukazuje svaly

RE: chybi

Spytihněv 83.?.?.?

fotil si ho, fotila si jí a fotili si to navzájem (na to taky dojde)...

190309

05.05.2009 13:05

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

Chtěl jsem

Spytihněv 83.?.?.?

si na něco tady zareagovat, ale protože tu v době mého psaní nebyl ani jeden slint, tak tu sám naslintám jen tak sólo.
Místo obvyklého zbavení se žluči ke své úlevě, rád podotknu, že mě ty články potěšily. Uvádí se zde několik podivuhodných příkladů, že by to šlo.
Konec konců je jedno, co je měřítkem, hlavně že to slouží k počítání. Jestli to jsou pecky od meruněk, papírky, nebo bonusy je asi fuk, pokud to zůstane každým chápáno stejně, tedy že samo to nemá jiný smysl, než pomůcka k poměřování.

Ale pořád mě přivádí v úžas, jak dokáže společenství lidí zblbnout a hromadně si to pochodovat do propasti prakticky nezadržitelně… Čím to?

190387

05.05.2009 13:33

Vláda táhne do boje proti extremismu

RE: Hloupost.

Spytihněv 83.?.?.?

...ošklivé věci... [překvapení]
proboha, vždyť je to pro naše všeobecné a nekonečné dobro!!
Kdo je poděšen, ten si prostě dojde (jedno jestli na veterinu nebo obvod, vlastně se to neliší), puff - čip do řitě, a už je v bezpečí...

190390

06.05.2009 09:17

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: Chtěl jsem

Spytihněv 83.?.?.?

Ále asi věděli, věděli to dokonce i špičky politiky, varovali, snažili se získat i širokou podporu, celé romány o tom byly psány, lidé však věří, a to je ta síla, která žene veškerá snažení. Smysl však zůstává často mimo toto snažení.
Já vím, ono vycouvat z pyramidy je potíž, může nám to totiž spadnout na hlavu. Tedy koho vinit? Pokud populární pyramida s okem na vršku je funkční, pak jedině s naší účastí. To je asi dobré si připomenout.
Také názor, že lidé se radši patlají v něčem, než skutečně něco řeší, nebude od věci. Proto asi i internet není spasitelem. To bude Mirdo dobrá pomůcka pro ty, co jsou schopni ji tak vůbec použít, jinak se dá i perfektně zneužít k čemukoliv.

Tento článek by se dal použít i jako doplněk či prohloubení k přednášce A.Clause o „finanční krizi“. On už jen ten pojem je úplně nesmyslný, protože stav je vlastně trvalý a řízený, tedy krize není finanční ale systémová, páč to prostě již nejde udržet. Jak to jen sakra zajistit, aby se nám parazitický systém sám nepožral… Toto uspořádání má v sobě v počátku zakódovanou nerovnováhu (akumulace), tedy musí docházet k jeho zhroucení. Můžeme to pořád zkoušet znova a znova, což je jen důkaz nezměrné blbosti člověka, tedy podle všech vesmírných pravidel asi bude vyklízet prostor pro existenci něčeho nadějnějšího. Tím bych to tak ňák optimisticky uzavřel… [mrknutí jedním okem]

190483

06.05.2009 10:24

Krize moci

RE: Poloha dole....

Spytihněv 83.?.?.?

Asi bych ještě dodal, že vznešenost je stav ducha, těžko se jí dá docílit pouze úřednickou funkcí. Pokud se podíváme na různé monarchie nezaujatě, pak nám dojde, že i monarcha může být jen ouřada a poskok jiné moci, ač na papíře byl uveden v seznamu „aristokratů“. A to se týká Rakousko-Uherska především. Byl to úřednický moloch ovládaný spíše pudy než silou ducha. Po přerodu Lotrinků v Habsburky došlo i k přerodu pojetí úřadu i podstaty moci. Dnes již sklízíme, co bylo dávno zaseto. Že ale Rakousko-Uhersko byl jen úřad, to na věci nic nemění. Rozpadlo by se to už jen z podstaty, ta moc, co ho držela pohromadě, již nebyla mocí.

Taky bych nechtěl zpochybňovat velikost a význam K4, ale zatažením Čech do Říma dorazil to, co asi mělo být dokonáno. I první muž Bohemie se stal ze suveréna praktikujícím římským úředníkem. Následky pak samozřejmě na sebe nenechaly čekat dlouho…
A to s tím stříbrem, tak to sedí. To jen tak. [mrknutí jedním okem]

190485

06.05.2009 10:47

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - I. část

RE: divny graf

Spytihněv 83.?.?.?

Vložený obrázek

Ale ta čára se dala i domyslet...
[smích]

190488

06.05.2009 11:37

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: Chtěl jsem

Spytihněv 83.?.?.?

Zde vidíme typický příklad: kamenování Toma77 zde v diskuzi.
Kamenujícím diskutérům v zápalu spravedlivého boje uniká drobnost, že ony miliardy (v USA nazývané bilióny) jsou zapůjčeny ke splacení (něčím co ještě neexistuje a co bude opět zapůjčeno) současným a budoucím obětem hrstkou lidí, kteří s nimi podvodně disponují jako s vlastním majetkem, který milostivě zapůjčují skrze naprosto nadbytečné a parazitující instituce, držíce je tak při životě jako nutnou esenci pro své další naprosto zbytečné přežívání.
Na toto nepoužil nikdo svou naprosto správně fungující kalkulačku, neboť výpočet již v počátku postrádá smysluplné zadání, jakožto i řešení. Tedy hurá na ty co se pletou, na ty nám naše kalkulačky stačí…

190489

06.05.2009 13:04

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: Economy of scale

Spytihněv 83.?.?.?

>ovšem v dnešním světě je to trochu mimo realitu. Přeji hezký den.
Možná by bylo dobré si tu realitu promítnout, pak by přání hezkého dne dávalo výrazný smysl.

190494

06.05.2009 13:46

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: Všechno lze zprznit

Spytihněv 83.?.?.?

>Jak zajistit, aby měli jiný ekvivalent k ukládání bohatství, které mnohdy nechtějí vrátit do oběhu?

Ale ten, kdo je schopen si průběžně zajistit přežití činorodým úsilím, ví, jakožto správný hospodář, že křečkování má své přirozené meze… Nemá pak potřebu si něco donekonečna hromadit, neboť to získává vyváženě a průběžně. Bohatsví se pak ukládá v různých formách podle aktuální důležitosti, či mentální vyspělosti skladníka.
Ten kdo je nucen parazitovat (z jakéhokoliv důvodu) bude mít stálé nutkání si nahromadit na věčné časy. Nutí ho k tomu nedostatečná víra ve svou vlastní činorodost. Tedy nezná meze, neví co je hospodaření, je to totiž proti jeho podstatě. To je podstatou šejdířství a spekulace.
Z výše uvedeného pak vyplývá, že naučit se hospodařit je záležitost výchovy v generacích. Zušlechťovací proces. Namáhavý. Ale je uspokojující a perspektivní, neboť v sobě zahrnuje vyváženost. Víru v sebe sama a ve své činorodé schopnosti.

Směna pak zahrnuje obchod s přebytky. Není absolutní a strategickou nutností. Je tedy založena na úplně něčem jiném než dnes. Plní jinou funkci, jakožto i to co ji provází, tedy platidlo. Má zcela jiný význam a měřítkem mohou být bonusy, nebo zlato, nebo papír, nebo plátno, nebo elektronická jednotka. Šumafuk. Měřítko se neskladuje, neobchoduje se sním, nespekuluje, nepůjčuje, pouze se s ním měří. Jako krejčík metrem, nebo klucí botou. Nemůže ho být ani nedostatek a ani přebytek. Je ho přesně tolik, kolik je potřeba.
Pro takovou věc se pak lidi neperou, nesoudí, nezabíjí a neokrádají, mohou se tedy většinu času tak věnovat činorodému úsilí, jakožto i zábavě všelikého druhu po většinu svého času. Z toho vyplývá, že i pracovní čety nemohou být tím čím bývaly, pokud věci dostanou svůj přirozený smysl. [smích]

190498

06.05.2009 15:46

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: ZOPA - future bank killer !!!

Spytihněv 83.?.?.?

Když už jsem se tu tak rozkecal, tak ještě jednou tady.
Pokud chci zpět více, než vložím, musím mít vysvětlenu podstatu zdroje. Tedy odkud to vycucnu. Týká-li se to peněz, pak z nich dělám předmět, který stojí za to ho vlastnit a dále s ním nakládat k mé radosti… Udělám z nich tele! A jsem tam, kde je jádro potíží. Zbytek jsou už jen časové horizonty.

Odkud cucám peníze, které mají sloužit jako oběživo! No přece z oběhu! Tedy od souseda, sestry, protinožce, tedy kam až sahá konvertibilita. A pokud se to stane běžnou praxí, pak je víc těch cucalů než těch, co se živí bohulibou činností. A nakonec nám tu všichni ještě začnou věřit, že peníze mají nějakou hodnotu! A začnou mizet! Bude jich málo! Teda u cucalů jich budou stohy, ti už jen dělají drahoty, a na just je do oběhu nedají! Proč taky! A když, tak jen za to co má věčnou hodnotu! Tedy zase peníze!?

Peníze nesmí být výhodné shromažďovat!!! Zrovna jako cokoliv jiného! Je to proti přírodě, brambory se vám taky zkazí. Prostě věci jsou pomíjivé. Ať jsou i peníze! Pak jich bude pořád dost a nikdo si je nebude půjčovat. Nakonec když půjčím kámošovi kolo, taky po něm nechci kolo a půl nazpátek...

190502

11.05.2009 08:54

Krize moci

RE: Poloha dole....

83.?.?.?

jen obrazně řečeno, když H. vlastně vymřeli, zrodili se znovu z L. přejmenováním, zajímavé je však to, jak se změnilo pojetí moci, zatímco pod jménem jakoby zůstali, duchem se ubírali jinam (ten příměr je však jen příměr)

S.

190852

11.05.2009 09:16

Lisabonský hon na Klause Zdroj: CTK

RE: Proč je Lisabonská smlouva špatná?

Spytihněv 83.?.?.?

>Pokusila jsem se do textu LS začíst, ale je tak nezáživný, že jsem to vzdala.
To, že je dokument nečitelný (nesrozumitelný), nejasný, komplikovaný, musí ho zkoumat celé instituce, ústavní soudy atd. atd., je nejen důvod k odmítnutí, ale i ke zvracení.

190853

11.05.2009 09:25

Lisabonský hon na Klause Zdroj: CTK

RE: Petice...

Spytihněv 83.?.?.?

[smích]
V tom je možná i ten "vtip", nechat se to hádat o ten svinčík, čí svinec je větší binec, pak už ani nehrozí žádné zametání…
(pak se i zapomene, jak vypadá takové útulno)

190854

12.05.2009 10:11

Co s přebytky?

RE: .

Spytihněv 83.?.?.?

Je to vynikající článek vtipně popisující stav, ve kterém se svět lidí z velké části nalézá.
Nemyslím, že jde o nadsázku a čtení je pohodové jen díky formě. Tento článek by měl pomoci každému podívat se pěkně z vrchu na klec, do které jsme napasováni a jako hraboši běžíme a poháníme kolečko systému neschopni vystoupit a podívat se z klece.
Zcela jednoduše.
Půjdeš vykopat jámu někde v poušti, když si to jen tak usmyslím? Asi těžko…Jenže já nesnesu pohled na tvé nic nedělání a usmívání se do blba, takže té jámě dáme vyšší smysl. Bude z ní třeba jáma na polapení strašného (tobě zatím neviditelného) nepřítele, co ti chce ukrást to málo, co ti stačí k životu. A ty dostaneš dřív nebo později strach. Voda je najednou otrávená, vzduch zatuchlý (atd.)…
A to je to něco, na to bude ta jáma (nakonec můžou být i celá vědní odvětví na odůvodňování oné jámy). A jdeš kopat. A na té hromadě vedle mi vystavíš pomník, protože zatímco se do úmoru dřeš, já ti milostivě zapůjčuji to, co jsem ti mezitím sebral…

Nemusím se ztotožnit se s vším, co článek vyvozuje, přesto je to výborně shrnuto. Včetně toho, k čemu má sloužit tzv. vědění-vzdělávání. To má totiž hrabošům vysvětlit, na co je to kolo, co v něm běží.

190945

13.05.2009 11:22

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Faktograficky zoradené

Spytihněv 83.?.?.?

No, asi tam maník v klotových rukávech a s cedulkou „Róčild“ nad účetnictvim nesedí…
Nejspíš jsou k tomu zřízeny nadnárodní instituce, které finančně kontrolují korporace, které následně vytváří podmínky pro chování národních institucí. Klíčem je vytváření automatizovaného prostředí, kde po určitém impulsu na vstupu dojde k přesně předvídatelnému výsledku na výstupu. To je kontrola.
Pak se třeba stane, že prostý český pivař platí za pivo daleko více díky daňovým tlakům způsobených zadlužujícím se systémem, jehož je účastna i ČNB.
A čínské děti strží za ušití plátěnky právě tak málo, aby to stačilo destabilizovat odvětví v celých světadílech, přestože se v halách čínských bank hromadí zelený papír s nápisem dolar.

191032

14.05.2009 09:25

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Faktograficky zoradené

Spytihněv 83.?.?.?

Tím jsem mínil onu „automatizaci“, kdy společenství se chová více jako stroj, a pak je možné ho řídit – kontrolovat.
Váš bod dva je tedy spíš zacyklením než vysvětlením toho, co to je řídit (kontrolovat). Podle bodu dva je pak kontrola činnost, kdy kontroluji (řídím) průběh… Co s tím...
Navíc se zdá, že pro řízení společenství je to nepoužitelné, či použití je spíš iluzorní. V praxi jde asi o kontrolu ve smyslu „plánování chování“, tedy nějaký výsledek je někým očekáván, pokud bylo splněno zadání. Těžko si lze představit, že lze někoho řídit jako stroj, tedy dle bodů 1-3, pak bychom mohli skutečně říci, že tento systém opravdu není nijak kontrolován. Což v tomto smyslu asi opravdu není, a tedy to pak vypadá, že si každý dělá co chce. A tady se asi dostaneme k jádru, tedy ovlivňování toho chtění. Odsud bude vyplývat odvěká snaha o kontrolu myšlení, potažmo chtění, což bude ale zcela odlišné od kontroly stroje, poněvadž víme, že stroj nic nechce. Pak tedy vaše: "Pokud nezvladate jeden z techto tri bodu, tak nekontrolujete" platí pouze omezeně.

191119

14.05.2009 13:21

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Faktograficky zoradené

83.?.?.?

Ještě si tu dovolím sám na sebe zareagovat, neboť vždy když něco píšu, tak mi to přijde úžasné, později si to přečtu a mám pocit zoufalé nedokonalosti.

Když vyvodím závěr z toho, co jsem napsal výše, pak klíčem k moci je kontrola myšlení.
A tady jsme u toho, co tu je často řečeno v mnoha článcích i diskuzích. Jak to vlastně vypadá, takovej majndkchontrol?! Nabízí se vysvětlení. Je to takový plán, program, schéma, způsob, automatizace či obecně zvyk, jak se věci dělají a jak se na ně nahlíží. Pak bych si ale raději měl pohlídat, kde že se ty moje zvyky berou, nebo vzaly, jaký mám na ně já sám svůj vnitřní (přirozený) vliv.
Tak, a pak třeba zjistím, že se chovám jak šílenec, naprogramován výchovně-vzdělávacím procesem, morálně zpracován hodnotovým systémem, na jehož tvorbu jsem neměl pražádný vliv. Opravdový element uvnitř stáda. Dobytče. Tedy jsem pod kontrolou. Teď už se můžu utěšovat jen tím, že ta vůle je „boží“…

A tak mě napadá jedna zajímavost v souvislosti s tím, co jsem sepsal.
Je tu v diskuzi načatá otázka židovství Rothschildů, stejně jako vlivu židů atd. Co je to „být „Ž/žid“? Nakonec obecně platí, že být žid, je myslet jako žid. A to asi platí i pro každý způsob myšlení… Kam tedy mířím…
Jestliže samotné židovství je způsob myšlení (tedy plán, program, zvyk, atd.), je určeno ke kontrole. Ale kým? Tak buď jsem součástí plánu, tedy řízen, nebo řídím, a sám ten plán spřádám. Pak ale myslím vně programu, nemůžu být tedy tím, co již myslí třeba jako žid.

Kdo tedy řídí. Někteří mají jasno – je to plán boží. Tím to smetu ze stolu a přijmu ňáký ty „boží“ pravidla. Nebo mi to nedá a dál hledám strůjce pravidel. Je to Rothschild? Pak sám není žid. Jsou to židé? Pak nemohou být sami židé a jen se tak tváří, aby ovládli Rothschildy a svět. Hm. Nebo fungují podle pravidel někoho, o kom se třeba neví? Ani to není vyloučeno, pravidla by přeci nastavil tak, aby se nevědělo. A tady se ví nějak hodně, myslím, že více než je židům i Rothschildům zdrávo, bych řekl…

Spytihněv [mrknutí jedním okem]

191134

15.05.2009 08:17

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Já to zkusím od jiného konce.

Spytihněv 83.?.?.?

Zkoušel jsem si takový spolek samovládců představit.
Nemyslím, že by to bylo nemožné. Naopak jsem přesvědčen, že si tím lidstvo již prošlo. Takové hašteřící se obce plné tvrdých hlav a tuhých jater… [smích]
Je tu však potíž a asi velice obtížně řešitelná. Jakákoliv organizovaná skupina vymytých mozků je schopna tato společenství ničit pouhou koncentrovanou agresivitou a později získat skrytou nadvládu pomocí cíleného rozvratu… Ach jo…

191205

15.05.2009 11:22

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Já to zkusím od jiného konce.

Spytihněv 83.?.?.?

To mě napadlo již kdysi, kdy jsem se začal seznamovat s „pyramidou“.
No pokud je to pyramida – nezmění se lautr nic. Špička bude opět dostavěna tak, jak byla postavena před tím. Tedy to záleží na těch, co pyramidu nesou, mají-li vůli stále v tom pokračovat.
To je ale fikce, nebo velmi sugestivní schéma, společenství je však živý celek, tedy se chová zdánlivě chaoticky (nepyramidálně). Tím ale ještě hůře, neboť se kolabující celek podobá infikovanému organizmu, neschopný se dále bránit selhávání. No a je myslím zřejmé, že odřezávání těla nebude to pravé řešení. Takže se může zdánlivě „ozdravit“ než ho choroba opět srazí. (To platí, pokud budeme přemýšlet o lidstvu jako trpícím organizmu, což se někdy tak opravdu jeví).
Tedy asi bude lépe hledat potíže v příčinách potíží, a tady se mi zdá, že tyto samotné klany jsou již následky nemoci (ne-moci), proti které zatím lidé nemají valnou imunitu.

Pak se ale ještě nabízí jedna varianta (určitě zde někde v diskuzi zmiňovaná), že takto fungující klan je lidstvu cizí element, ne-li přímo mimozemský, či mimoprostorový (no ani to se vyloučit nedá). Pak by takový útok „bílých krvinek“ mohl přinést značnou úlevu… Kdo ví? [mrknutí jedním okem]

191223

18.05.2009 08:19

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Já to zkusím od jiného konce.

Spytihněv 83.?.?.?

Odezva je s víkendovým zpožděním, přesto ještě… Ten vtípek byl v dobrém, já stojím na téže straně, spíše jsem chtěl probarvit představu, kdy člověk, co má sám nad sebou kontrolu, se sejde se s druhým podobným. Musí to vytvořit velice barvité prostředí, možná konfliktní, ale nejspíš radostné, protože je stále nekonečně mnoho prostoru k řešení.

191364

19.05.2009 10:04

USrael to dokázal

RE: Velice zajímavá přednáška

Spytihněv 83.?.?.?

>Celý současný svět mi dost připomíná ten Stanfordský experiment - někdo rozděluje lidi na "vězně" a "dozorce" a ti se pak vžívají do těchto rolí a často přehrávají. Problém je celý systém, který degraduje obě strany. Koukněte se třeba na ty nekonečné fronty na dobytčák do koncentráku ve druhé světové válce - jen málo lidí pochopilo a uteklo (kromě těch "vyšších" samozřejmě), a zůstalo svobodných alespoň tak, že byli střeleni do zad.

O tom nemám pochyb.

Tyto experimenty jen potvrzují, co se zde odehrává (myslím, že nejspíš bezděčně odhalily, co systém považuje za tabu).
Ale kdo jednou třeba jen sloužil v „lidové armádě“ a trochu se nad tou zkušeností zamyslel (těch „mimořádných událostí“ bylo víc než dost), nemůže být příliš překvapen, co provede pyramidální systém s chováním člověka. Naprosto stejně fungují úřady, nebo manažerské systémy u drtivé většiny korporací. A nejen tam. Je to opravdu téměř všude. A to, co dělají američtí „dozorci“, dělají i jiní kdekoliv na světě, kde vládne systém. Itsmajdžáb, je to, co je nazýváno a vyzdvihováno jako profesionalita. Správný profík se neptá, jen plní… Já nic, já muzikant, to jen oni, já musel, nemohl jsem jinak atd.…

A opět jsme u toho. Co to vlastně téměř každého k tomuto chování žene? Nebo v čem je zakletá ta podivná bezmocnost vůči mašinérii? Proč nakonec jen respektuji „nadřízené“ v žebříčku systému, nechám si vymýt mozek a umlčím svědomí. A nakonec kde není rozkaz, tak tam je stádo. Co dělá stádo, to musí být správné, asi mi jenom mi unikly nějaké ty rozkazy… A stádo vždycky někdo vede, a to přeci musí být ten pravý, ne? Tak proč tedy nakonec nejít se stádem…
Prostě pro mnoho lidí je nepředstavitelné, že by nebyli začleněni. Kamkoliv. Je to tak "bezpečné", taková "jistota". Bohužel prohlédnout zhoubnost takového uvažování nebude dána asi každému. Nebo to zatím tak vypadá.

191451

19.05.2009 10:09

Papež není v Jeruzalémě vítán

RE: Církve?

Spytihněv 83.?.?.?

háálelůůjáá

191452

20.05.2009 08:17

Papež není v Jeruzalémě vítán

RE: Církve?

Spytihněv 83.?.?.?

>"Terčem jejich útoků" jsou všechny církve nebo náboženství, které jim nejdou na ruku.
Církve jsou zcela zřejmým konkurentem v boji o kontrolu myšlení, proto tento zájem...
Vyvražďování Rusů v minulém století (a nejen těch) je ale z velké části spíš dílem prachobyčejné msty, jak už to u ukřivděných nenažranců bývá.

191520

20.05.2009 08:47

Papež není v Jeruzalémě vítán

RE: Církve?

Spytihněv 83.?.?.?

>měl by jste si uvědomit ,že my vaši nepřátelé nejsme ,ty máme společné !
A kdo by měl být ten společný nepřítel?!
Židi? Mohamedáni? Nebo třeba pohani? Nebo třeba nějací nevěřící psi jako komunisti?
A kdo jsou ti správní MY??
Hele, společný nepřítel je jinde. A to je parazit, co se zahnízdí v našem vědomí, to pak paralyzuje a vesele nás vysává. Jak ho pak pojmenujeme, je už jen takový kolorit, nebo folklór, ale nepleťme si ho s jeho obětí. Pojmenování na tom nic nezmění.

191522

20.05.2009 09:50

Na židy dojde až pak

RE: Svobodu Cikánům

Spytihněv 83.?.?.?

>Myslím, že my Češi jsme rasisti.
A ne jen to, také jsme náckové, neznabozi, flákači a pijáci piva (Moravani vína).
Jenže otázka je, ze které strany řeky se na to podívat. Pak jsou to možná i vlastnosti, které nás drží nad vodou. Také bych tyto a podobné vlastnosti neupíral jiným a souhlasím, že i Cikán má na svůj plac právo. Možná bychom se nakonec podivili, kolik Cikánů se nakonec považuje za Čechy.
>Jistě, takové názory jsou naivní či idealistické
Opět je to místem, ze kterého se na to kouknem. Někdy mi to připadá, že právě probíhající marasmus je naopak dílem idealistů přisluhujících nadšeně choroboplodným ideám industriální mašinérie.

191529

20.05.2009 10:50

Papež není v Jeruzalémě vítán

RE: Církve?

Spytihněv 83.?.?.?

Mirdo, zajímavé, pro mnohé určitě stále nové.
Pro mne je zajímavý i ten fenomén ochotných, kteří jsou hnáni jakousi temnou silou (spustit se to dá všelijak) a prostě jen tak vraždí…
Asi ani nemáme pochyb o tom, s čím kalkulují síly v pozadí, právě po spuštění takového teroru. Šok a strach, zlomení vůle, podvolení se k otroctví. Postihne to nakonec všechny účastníky takového procesu, systém pak začne požírat každého uvnitř takového systému. Římské uplatňování moci prošlo podobným procesem (tímto se opravdu liší od toho pravoslavného).
Zajímavé jsou ty studie, co na ně odkazoval Jan X o Stanfordském a Milgramově experimentu. Myslím, že zajímavě poskytují určité vysvětlení, jak je to s těmi „zlými a hodnými“. To je však uvnitř systému. Ale za zamyšlení stojí i to, co je vlastně ten zdroj, co utváří samotný systém takového typu…

191534

20.05.2009 11:20

„Bilderberg musí být za každou cenu zastaven!“ varuje britský novinář

RE: Ztratí část své moci

Spytihněv 83.?.?.?

>ale cim ste si tak isty, ze to bude ucinne a zmeni to svet?
Že to změní svět, který je zapředen do rozvodových a patřičně zpoplatněných sítí, o tom není pochyb.
Ale jak? To je ta otázka (když teda jsme v tom tázání).
První se nabízí toto. Je vůbec dnešní svět ovládán přes distribuci (tedy umělý nedostatek) energie??
A to si myslím se dá zpochybnit, a když je, tak jen zprostředkovaně (druhotně). Tedy pravá podstata skrytě přetrvá. A to by mohl být důvod k obavě.
A pak toto. Co si počne společenství zvané lidstvo s takovým neomezeným zdrojem, když je beznadějně infikováno plýtváním… K čemu to asi bude?

191538

20.05.2009 11:37

Na židy dojde až pak

RE: Svobodu Cikánům

Spytihněv 83.?.?.?

Problém možná je, jak to vůbec nazvat (ten rasizmus), a vůbec čím je to živeno.
Švýcaři jsou z hlediska nějaké rasy (z výšky viděno) nemlich to samé co my. Spoustu ze starousedlíků ještě prozradí i jejich jména, pokud si je ještě neponěmčili (nepošvýcarštili). Z hlediska národního je jejich identita ještě větší fikcí než kdekoliv jinde.
Takže se nejspíš jedná o něco jiného než „rasizmus“. Pokud by jim tam nějaká cizí „rasa“ vozila a rozdávala peníze, nejspíš by jí vítali s fanfárou… [mrknutí jedním okem]

191539

20.05.2009 13:18

Banka KBC čelí vážným problémům

RE: Tak už to ZAČALO pánové !!!

Spytihněv 83.?.?.?

No představme si ty myšáky …

V kleci 1.
Mají ji menší a prostě vybavenou. Každá myška má své korýtečko s několika drobty denně. (Vedle toho mývá ještě jedno korýtečko tajně zasyslené). Nespí pískat nahlas, za to je šoupnutí do jamky. Malinko se bojí agresivních myšek z klícky druhé a závistivě pokukují po jejich barevných korýtkách. Jinak hodně vtipkují, kopulují a tváří se mírně spokojeně...

V kleci 2.
Ta je o něco větší a šušká se o ní, že je bohatě vybavena barevnými korýtky. Místa je tam tedy trošku méně díky stálému přísunu šuškandou nadržených myšek. Myšky nemají svá korýtka, musí o ně soupeřit s ostatními myškami. Dravé myšky okupují prostor u vícera korýtek ze strachu, že o nějaká přijdou. Na mnoho myšek nezbude nic, zatímco jiné mají stále přidělená malá korýtka pro případ, že by jich bylo potřeba k vystrašení myšek u lepších korýtek. Všechny mohou pískat na vyhrazených místečkách. Pokud zklamou, jdou do dirky. Mají strach z myšek uvnitř klícky i z těch z klícek ostatních. Málo vtipkují, málo kopulují a jeví značný neklid...

191545

20.05.2009 15:34

„Bilderberg musí být za každou cenu zastaven!“ varuje britský novinář

RE: Bilderberg nebo Rothschildi?

Spytihněv 83.?.?.?

Také mi to tak vychází.
Vlastně ani nelze jinak. Moc je v prvé řadě věc vůle. Klacek stojí níž, jakož i jiné nástroje moci, tedy i finance reprezentované Ročildy (zajímalo by mě, jestli jsou ti Bauerové opravdu od Ostravy). Každý si to vlastně může vyzkoušet sám. Skutečná síla se nedá uplatit. Nejde tedy o moc ve fyzickém smyslu, jde o určitý princip.
Z toho pak vychází, že kdo je schopen se ovládat, na toho nemohou, nebo jen velice špatně. Konspirativní pak na tom je, že ta moc je v pozadí (iniciativní síla) a vlastně není vidět, na rozdíl od klacku, který je zřejmý, stejně jako cinkající zlaťáčky…
Tedy Bilderberg mi spíš vychází jako setkání s cílem něco doladit na výkonné úrovni s tím, že určité divadélko je zde již nezbytností (už jen v zájmu skrytých sil). Tedy spiknutí jak se patří… [mrknutí jedním okem]

191555

21.05.2009 09:23

Ještě jednou k článku Na židy dojde až pak

V článku

Spytihněv 83.?.?.?

je několik věcí smícháno „nešetrně“. Nemyslím, že židé by mohli představovat nějakou šablonu pro Cikány. Možná snad žid – cikán, nebo Žid – Cikán. Tedy pokud se dá nějak kvalifikovat etnicita židů, či náboženství Cikánů.

Problém… Cikán za 600 let nesplyne s okolím, protože mu jeho cikánství vyhovuje, tím se vysvětluje, že prostě ty staletí přetrvá. Potíž nastává v okamžiku, že cikánství trvale nevyhovuje naopak tomu okolí. A to není již věc tolerance. Tady musí někdo ustoupit…

K myšlenkovému proudu, který zastává pan Čulík, se dá dodat asi jen toto. Pokud chci něco po ostatních, sám bych se měl také tak chovat. Tedy by si mohl vzít pod patronaci Rómskou rodinku, zasponzorovat jim bydlení v sousedství, spřátelit své děti s jejich ratolestmi, sjednotit styl výchovy (žádná segregace), starat se jim o obživu pravidelnými příspěvky a celkově provádět údržbu jejich životního prostoru a postupně je tak přijímat jako členy širší nebarevné rodinky. Pak jistě bude považován za autoritu v této otázce a těžko by pak ho pak někdo mohl považovat za pokrytce a kecala, jakožto i ostatní jemu podobné.

K řešení. Pokud se dnes cikánská populace nepřizpůsobí, neexistuje rozumné východisko. Otázka je ale to, čemu se má přizpůsobit. Stavu dnešního světa?

191619

22.05.2009 07:52

Ještě jednou k článku Na židy dojde až pak

RE: V článku

Spytihněv 83.?.?.?

Jo, jo...
Podle toho to naopak nakonec vypadá,, že právě oni do systému zapadají a z přispůsobením mají potíže ti druzí...

191702

22.05.2009 10:35

Hysterický antirasismus je strachem intelektuálů před přirozeným světem

RE: Zvědavost

Spytihněv 83.?.?.?

>Potřeboval bych vysvětlit kde začíná a končí hranice určení bílé rasy

Pokusím se krátce – bílá rasa – bílí Evropané – indoevropané - kavkazané – Árjové... Označení by se našla i další.
Geneticky má tento „bílý evropský“ gen svůj počátek nejspíš někde 40 000 let dozadu. Můžeme si je možná představit jako „lovce mamutů“, co přešli na zemědělský způsob života. A to je asi ono. Vydělení této rasy je dáno především kulturně. Kromě společného jazykového základu (trochu zavádějící pojem je to známé – indoevropské jazyky) je zde změna způsobu života v důsledku objevení usedlého hospodaření. Tedy vznik civilizací. S tím souvisí i společné mýty. A tady začíná problém, prameny si protiřečí, pak jsou zde nánosy účelových výmyslů a manipulací, překrucování apod. Teď jen proč… (ale to je OT).
Tedy pokud půjdete v Evropě od jihu na sever, bude vzrůstat podíl onoho praevropského „bílého“ genu. Podobně jako naše kotlina, tak i Skandinávie a Pobaltí, mají poměrně vysoký podíl této krve. Pak je i pravděpodobnost, že sicilián, bude z poměrně větší části třeba „afroasijského“ původu, než obyvatel Povltaví.
Tedy zřetelná hranice určení není, pokud si ji sám nepoložím. A to je to podstatné. Cítím se tak? Pak je šumafuk kde se moje prabába narodila…

(Jenom pro zajímavost. Sanskrt je prastarý mrtvý „indoevropský“ jazyk, s nímž čeština vykazuje překvapivou příbuznost.)

191711

22.05.2009 10:49

Hysterický antirasismus je strachem intelektuálů před přirozeným světem

RE: Nechci být heretičkou, ale...

Spytihněv 83.?.?.?

>Rozhodují peníze

To bude ta potíž. Sem spadá i multi-kulti politika. To kulti, se stává podružné, mění se na multi. Pak máme další brzdu uvolněnou na trati, na jejímž konci je sen o pytli plném peněz…
Abych nebyl špatně pochopen. Kultura je i to, jak se živíme. To, co je únosný způsob obživy, a jak se to má provozovat. (Alfa a omega našeho fyzického přetrvávání ve fyzickém prostředí.)
Multi-kulti toto nezná, neumí a ani nemůže vědět jak řešit. Výsledkem je narůstající krize společenství.

191713

Pokud se sejde potomek kmene A s potomkem kmene B, obvykle pokecají (nebo to zkusí) a ukáží si své přednosti…
Když se napadnou, znamená to, že jim ruplo v kouli a jsme prakticky u náboženských válek. (I jiných ideových konfliktů).
Jestli se napadnou z hladu, nemá to s etnicitou nic co dělat, napadli by cokoliv. (Samosebou že rodinu až nakonec).

191717

25.05.2009 08:43

Hysterický antirasismus je strachem intelektuálů před přirozeným světem

RE: Zvědavost

Spytihněv 83.?.?.?

Nemusíme si povídat o genech (vypadá to děsivě co…), spíše jsou to změny ovlivňující předpoklady. Jaké to má genové dopady, je stejně jedno. Ale určitě se trvalá změna časem projeví v dědičnosti (blábol?).
Jak se mluvilo dávno, jistě nevíme, ale předpokládám, že jazyk nespadl z višně a prošel od určitého bodu svým vývojem. Nevidím nikde ani pokus o náznak jakým (zůstanu tedy u blábolení).
Jistě, že se lidé míchají, ale někde méně, a někde více, někde zůstanou kultury poměrně nedotčeny. Nepsal jsem o žádném 100%ním schématu, jenom o něčem, co si každý může odpozorovat, pokud bude chtít. Nějaké časové horizonty jsou pouhou domněnkou, nebo předpokladem určité pravděpodobnosti (opět jsem z příspěvku, na který reaguji, nevyčetl alternativu, tedy zůstanu u svého blábolení [mrknutí jedním okem] ).

191857

25.05.2009 08:49

Hysterický antirasismus je strachem intelektuálů před přirozeným světem

RE: Zvědavost

Spytihněv 83.?.?.?

>Neexistuje žádný bílý gen stejně, jako neexistuje žádný gen židovský proboha
Však je to v uvozovkách. Netrvám na žádné nálepce. Nikde nepíšu ani o nějaké čistotě, píšu o odlišnostech, které bývají nazývány „rasové“. Můžete si je představit třeba jako „etnické“. Nebo se od Pygmeje ničím nelišíte?
Židovství jsem nezmínil, stejně jako křesťanství, nebo buddhismus, ale to radši vysvětlete židům…

191858

25.05.2009 11:27

Hysterický antirasismus je strachem intelektuálů před přirozeným světem

RE: Spíš bych řekla,

Spytihněv 83.?.?.?

>Pak ale ať si Čech zajistí českého zedníka a sestřičku a nejezdí na zkušenou do zahraničí ani on!

Ach jo…

Celá diskuze pod článkem je vlastně plná předsudků a bolavých míst. Ti co potřebují pomoci, jsou nakonec napadáni těmi, co chtějí pomoci a naopak. Je to, jako by všichni hovořili nějakou cizí řečí.

Příčiny vašich (i našich) potíží jsou předmětem této diskuze. Vlastně útočíte na jakoukoliv snahu něco řešit, považujíce to za příčinu svých potíží, aniž by to ještě vůbec existovalo.
Těžko si lze představit nesmyslnější situaci.

Znám několik rasově smíšených rodin (nefungují, nebo jen z obtíží), což není nic divného, když potíže mají i rodiny s kulturně stejným zázemím. (Barva a tvary tam hrají jinou roli). Jestli rasu (národnost) někdo použije jako argument, věřte, že toto není skutečnou příčinou. Tedy odstraníme-li národy a rasy (jejich rozdíly), přejdeme z nyní vnucované fáze multi-kulti do monokulti (to je nejspíše cílem), pak se skutečné příčiny našich potíží stanou již jen velice obtížně odstranitelné či vůbec řešitelné. Svébytnost a pestrost jdou pospolu. Rozdíly jsou však možné jen při nějakém vzájemném vyvážení.
A to je asi zhruba to, co se tu mnozí snaží nějak prodiskutovat, tedy včetně článku (co jste mu dala za 5).

191868

25.05.2009 12:10

Hysterický antirasismus je strachem intelektuálů před přirozeným světem

RE: Zvědavost

Spytihněv 83.?.?.?

Nakonec se musím tvářit, že jsme všichni stejní, bílá je žlutá a ta je vlastně černá a dědičnost je nesmysl.
Tato morálka je dána právě předsudky – snahou věci kvalifikovat jako horší či lepší dle naučených schémat.
Například, hovořím-li o černocho-vi jako o negro-vi, budu bezděčně označován za rasistu.
(Co na tom, že je to z jiné řeči totéž, a třeba v detroitské černošské komunitě se tak často i sami mezi sebou rozšafně oslovují. A pokud s ním zajdete na pivo a sem tam ho tak (v dobrém) mezi řečí oslovíte, bude s vámi pořád kámoš…)

191873

25.05.2009 16:05

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: Jsme na cestě do pekel

Spytihněv 83.?.?.?

>Internet je bič na NWO
Neříkám, že by nemohl být, ale…
Kdo vlastní telekomunikace, družicové systémy a informační systémy obecně. Myslíte, že si na sebe pletou bič? Jak vlastně může vůbec tomu NWO škodit, pokud tedy je to to, co nám vadí, a co myslíme, že oni chtějí. Zatím to vypadá, že jim spíš náramně pomáhá a celou záležitost urychluje.
Nechci kazit naděje, spíš chci říct, že takhle to možná vůbec nestojí. Určitě za úvahu stojí, jestli právě NWO není zcela něco jiného, než si máme myslet, že to je…
(tím samozřejmě nechci říci, že někdo ze jmenovaných výše by něco strojil, spíš to, že skutečná hra se může odehrávat jinak a jinde)

191889

25.05.2009 16:20

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: Jsme na cestě do pekel

Spytihněv 83.?.?.?

Bylo by mi líto, kdyby na tak pěknou výzvu nikdo ani nepíp‘...
Tak to zkusím. Pro mě je fajn, že si v diskuzi cvičím psaní, jako převážně manuálně se živící jsem tuto dovednost téměř zapomněl. To mě uspokojí, mám pocit, že to mělo aspoň nějaký efekt (jako že klesá procento mých chyb).
Ještě bych potřeboval přiblížit typickýho voldemorda (tady jsem něco zanedbal), jestli si oba myslíme, že je to samé. Pokud se nám ho podaří „rozpitvat“, tak určitě na něj najdeme i nějaký ten „prášek“. [mrknutí jedním okem]

191890

26.05.2009 08:44

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: Jsme na cestě do pekel

Spytihněv 83.?.?.?

>Plebsem, všemi níže postavenými opovrhují a považují je za méněcenné!
Tímto si nejsem jist, že to vůbec takto stojí. Jinak se určitě v mnohém shodneme.
Budu používat pojem bratrstvo (b). Je to méně zavádějící. b se totiž neztotožňuje s žádným národem. Je vyznavačem kultu. Kultu moci. Národy a jejich cítění jen využívá. Židy velice snadno ovládá (stáli věky na okraji společnosti). Jeho skutečným nepřítelem jsou přirozené autority. Masy vždy využívá ve svůj prospěch proti autoritám.
b pracuje vždy pod maskou. To nevypadá sice jako novinka, ale mnozí s tím vůbec nepočítají. Znamená to, že když ze zadu škrtí, zepředu se usmívá maska. Když vás mlátí klackem, vidíte někoho jiného. Když vás okrádá, vidíte něco jiného atd. Z toho vychází, že pracuje černobíle. Na teze má antiteze. Zlo se tváří jako dobro. Důkazy k obhajobě jsou nejlepší k obvinění, atd. Co se jeví navenek nějak, tak to má pozadí zcela opačné.

Tedy pravá síla b vyplývá z jeho skryté stránky. Je tajnůstkářské. Ve všem co je tajné, je jako ryba ve vodě. Má v tom obrovskou tradici. Pracuje psychologicky. Jeho síla je v infiltraci. Infiltruje všude, ale především do vědomí. (Pokud posíláte děti do školy, vězte, že to je jejich přivlastněný a přetvořený vynález). Tam kde začíná psychologie, tam začíná jejich metoda manipulace. Jde daleko za rámec toho, co je běžně v tomto oboru známo. Sami se mentálně velice tvrdě cvičí. Mají tak daleko navrch vůči těm, které ovládají.
b vítá každé organizované snažení. To potřebuje ke své infiltraci. Tváří se klidně jako žid, křesťan, muslim, cokoliv.

Jak je ale možné, že se sami nezničí?
Jak se nakonec chrání sami před sebou?

Řád. Jeho pevný řád. Spřísahání. Tvrdý kult. Neváhá likvidovat své členy, co selžou. Nejhorším způsobem. Ještě jednou - řád byl, je a bude jeho nutnost k přežití. Ani jeho rodina si nemůže být jista, jeho děti, nic, řád je vždy první.

Na doplněnou. Toto není kolem nás 200 let. Počítejme daleko dál.
Tak co, je to dost spiklenecké? [mrknutí jedním okem] No, asi skutečně není nic dostatečně paranoidního, aby to vystihlo celou (opravdu ještě šílenější) paranoiu té věci. Ještě bych pokračoval, ale mám obavu, že by to mohlo být moc i na mnoho diskutérů Zvědavce.

191934

26.05.2009 11:58

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: Jsme na cestě do pekel

Spytihněv 83.?.?.?

Už se to tu řešilo, varianty od bezděčného zastiňování až po cílené trávení. Každá má své zastánce a odpůrce, nelze žádnou z čistým svědomím vyloučit. Co je však zarážející, nejsme schopni to nijak ověřit a už vůbec ovlivnit. (Což více zapadá do tématu diskuze.) Budeme se teda tvářit cool, jako že to je normálka…

Více do tématu by zapadly třeba „Protokoly“, jakožto základní čtivo každého teoretika.
1, Vezměme si, že jsou pravé. Společně krok za krokem to sedí. Do toho nám zapadá i KM se svým „Kapitálem“. Každý se může přesvědčit na vlastní kůži jak nás „školí“ v našem břídilství s tím cokoliv udělat. Je to jako vidět někoho šlapat na kole a sám nedokázat na něj ani vylézt…
2, Nebo jsou podvržené (konec konců mají své podezřele podobné předchůdce). Kým? No přeci b. To je tam vytáhlo a drží a podle b šlapou (hrají svou sionistickou roli). Stačí jen ukázat a mají je v hrsti. Revoluce sem, povstání tam a je to. Kdo je tedy pánem… Tak tady ani nevíme, že se dá na kole jezdit [smích] .
Tak není nakonec ta první varianta přece jen lepší?

191951

26.05.2009 15:04

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: jak přežít

Spytihněv 83.?.?.?

>zdroj informací: ENDGAME na googlevideo.com
Endgame, hm. Není na tom dokumentu (tuším z 2007) nikomu nic podivné? Nezdá se opravdu nikomu zvláštní, že v policejním a elektronicky kontrolovaném systému poletuje investigativní chlapík a ukazuje prstem na své trýznitele-věznitele?
Ale opravdu, ono vše nepovolené je trestné, a tak je také s každým nakládáno. Je ztrestán. Exemplárně a navždy. Takže to má povoleno? …(zatím). Ale kým?
Nebo žádné spiknutí není! Nebo jenom napůl? Jen takové techtle a trochu mechtle. Nepřipadá taky někomu, že se ho ti mocipáni jakoby trošku bojí? On se mi rozhodně vyděšený nezdá. a ještě má své www domény, stanici, šíří poměrně kvalitně zpracované dokumenty, pobíhá s tlampačem, je nepolapitelný… (Výsledky 1 - 10 z asi 15 800 000 na dotaz alex jones. (0,13 sekund))

(ještě připomínám, do džejlu se dá dostat třeba i za fotografování, pokud to káps uznají za vhodné, ale fakt možná přeháním a vidím svět zkreslně...[smích] )

191959

27.05.2009 08:50

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: Jsme na cestě do pekel

Spytihněv 83.?.?.?

Beznaděj zažijeme jen tehdy, pokud víme co je naděje.
Musíme to nějak držet v rovnováze ve smyslu našich očekávání. Asi bych dodal. Pokud víme přesně, co děláme a známe smysl věci, tyto emoce nehrají žádnou roli. My prostě jen víme, jak to dopadne.
A tady asi nevíme… (nebo víme?)
Proto jsem chtěl pitvat nepřítele. Abychom však věděli co je vůbec nepřítel (překážka v cestě), měli bychom znát naši cestu (smysl snažení). Z toho vyplývá, že se třeseme z „NWO“, protože nemáme vlastně šajn, co se s námi zamýšlí. Prostě jen strach, že bude hůře. To ovšem jako napotvoru způsobí, že bude…
Cítíme, že je tu nepřítel, a tak kopeme okolo sebe. A tak si ještě ubližujeme. Jsme ještě snadnější kořistí.
My tušíme, že NWO je něčí záměr. Já vím, že sionisté to nejsou. Jsou jen nástrojem (jejich síla spočívá v jejich naději na jejich NWO), ale na ně si brousí zuby mocnější predátor. (Teď si svou oběť jen vykrmuje).
Ten má vždy dvě varianty pro své oběti. Bláto a louži. A vždy je to systém. Já neplácám, je to pozorovatelné (pokud se vymaníme z běžných schémat myšlení). A taková (byť dravčí) činnost aby byla úspěšná, musí mít své ústředí. Nějaký mozek. A zdroj síly. Nebude to více jak hrstka zasvěcených jedinců (možná do dvaceti, proto bratrstvo) a ti pak manipulují celou sítí… A ti nemohou být vidět. Proto musí vytvářet mnohonásobnou clonu a vždy hrát dvojí hru. Snažit se v tom vyznat je vyčerpávající úsilí – často vyvolávající opět beznaděj… Je nutné si udržet emoce v klidu (rovnováze), prostě se nedeptat (jako když jíme chleba), pokud se v tom máme vůbec pitvat.

Co jsem tedy chtěl říct? Abychom to vůbec byli schopni řešit, musíme mít cíl. Nějaký smysl věci. Nezávislý, tedy absolutní. Máme?

192024

27.05.2009 09:24

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: jak přežít

Spytihněv 83.?.?.?

>Alex Jones není židovského původu, ale jeho manželka je židovka

Mirdo, trošku jsem tušil, že se ozveš, ale něco bych taky ještě dodal.
Setkal jsem se s nimi také tam, a to poprvé vědomě, že jsem věděl, že mám tu čest s židem. Těžko se mi to hodnotí, ale mám pocit, že právě jejich způsob nahlížení na věci je také jejich (z mého pohledu) slabostí, a tak jsou v tomto směru i zranitelní a manipulovatelní. Samozřejmě je mi jasné, že oni to vidí jinak…
Navíc by to znamenalo, že jeho argumenty jsme nuceni obracet naruby ve smyslu dvojí hry, tedy jsou vlastně nepoužitelné, tedy mlží. Koho tím chrání? Ty co obviňuje?
K odkazu výše bych ještě dodal, kdo by asi tak mohl disponovat s tak obrovským množstvím informací o aristokratických liniích… (tím netvrdím, že musí být zcela pravdivé).

192029

27.05.2009 10:22

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: Jsme na cestě do pekel

Spytihněv 83.?.?.?

>z jakékoliv black-op totiž vyrobíte napůl dětinskou bondovku a napůl sci-fi thriller, kdo tomu pak uvěří?
No díky tomuto tvrzení ten posměšný tón není úplně fér. Z něho totiž jasně plyne, že pod povrchem „bondovky“ tak jako tak něco hnije.

192032

27.05.2009 13:49

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: Jsme na cestě do pekel

Spytihněv 83.?.?.?

To je také varianta.

Tak tu naší situaci nějak shrnu.
Zvířátkům dělalo potěšení se proběhnout. Tak si vždycky hupli do kolečka a proběhli se ke své spokojenosti. No a některá si z toho začala dělat vídeňské kolo. To samosebou začalo váznout, čím více zvířátek se točilo a méně běželo. Nakonec to všechny přestalo bavit a potěšení z kolečka bylo v krizi a zastavilo se. No a to se opakovalo pořád, než se zvířátka točící stali nenápadná a ty běžící oblbli vidinou na konci kolečka. Vidina se mění podle nálad uvnitř kolečka. Navíc je umocňována hrůznou představou za kolečkem. Ty běžící se trápí (o potěšení již dávno nemůže být řeči) jen aby už byli na konci toho úmorného kola. Potutelná nenápadně se točící zvířátka chystají na konci kolečka NWO, zatímco to NWO se zdá být již na začátku kolečka, uprostřed kolečka … [smích]

192048

27.05.2009 15:37

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: Jsme na cestě do pekel

Spytihněv 83.?.?.?

Ano, revoluce je metoda, se kterou se právě kalkuluje. Daleko výstižnější výraz je ale asi konflikt, nebo povstání či odboj, nebo něco takového. Revoluce je termín, který má nejspíš odvést pozornost od jádra věci.
Právě z toho, že "zeitgeist 2 je reklama na NWO", by se dalo i usoudit, že je to trik, a o takové nějaké „NWO“ vlastně nejde. Stále stejné triky dokola…[cool] Tedy by mohlo platit, že "NWO podle mě nebude žádný celosvětový koncentrák pod vedením velkokorporací". Ale také nejspíš nejde ani o to, co je v tom dokumentu. (Reklama je konec konců finta, jak koupit něco, co tím vůbec není, či to ani nechci.)
O co jde? Nejspíš o vize. Vnucené vize = manipulace.

"Stačí si trošku projít protokoly, tam to v podstatě je napsané" a "Mají to skvěle promyšlené a plánují několik tahů dopředu". Tak tohle je taky vlastně velice zvláštní. Je to jasné a nikdo se neubrání… Je to jak zakleté.
Mám za to, že i samotní Ročildi musí být vyvaleni z toho, jak jim ten plán samoběží. (Já bych byl a určitě bych byl mírně nervózní). Tím spíš, když bych věděl, že jsem to třeba vůbec nepsal a na čele mám razítko s vekým Z… (ale jiní jsou na tom, řekl bych materielně hůře, tedy bych fungoval jak se patří) [smích]

Možná se pletu, ale Evropa byla prakticky v krizi a vytunelována již v době, kdy děda Bauer ještě pančoval kovy v ghettu. [mrknutí jedním okem] Myslím, že ho trápilo spíše nedokonalé účetnictví, než jak se hýbe nejmocnějšími světa. Na to tu byli kabrňáci, řekl bych … zkušenější. A samozřejmě s těma darebákama na šachovnici to sedí.
(Já tím zvrhlost něčeho jako je oligarchie lichvářů vůbec nechci omlouvat, jen se zkouším zorientovat na šachovnici).

192056

27.05.2009 15:42

Noční můra Ameriky – Obamova dystopie

RE: jak přežít

83.?.?.?

[velký smích]

S.

192057

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

8

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 27 čtenářů částkou 2 645 korun, což je 8 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Multikulturní Amerika je konstrukt, jenž neexistuje, míní velvyslanec Kmoníček07.06.20 10:49 USA 0

ANTIFA a "klid" v Berlíně07.06.20 07:48 Německo 0

Nizozemci se chystají zakázat Černého Petra, pomocníka Mikuláše06.06.20 22:51 Nizozemsko 3

2 roky za "obohacení" u Litoměřic05.06.20 23:39 Česká republika 2

Zákaz shromažďování platí jen pro někoho - chvilkaři mají výjimku05.06.20 23:12 Česká republika 5

Poskokové a hlupáci ve vládě dále poškozují vztahy s Ruskem, teď vyhostili ruské diplomaty05.06.20 19:33 Česká republika 3

Video: Běloši líbají černochům nohy jako akt pokání05.06.20 18:22 USA 1

Poděkování NATO za ochranu? A před kým?04.06.20 17:20 Česká republika 5

V Turkmenistánu zakázali covid-1903.06.20 00:08 Turkmenistan 1

Jak zastavit Nord Stream 2?03.06.20 00:00 Evropská unie 5

V Americe pokračuje rabování a násilnosti, média mají zlomyslnou radost01.06.20 11:14 USA 21

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 8

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 13

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 1

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Měnové kurzy

USD
23,56 Kč
Euro
26,61 Kč
Libra
29,85 Kč
Kanadský dolar
17,56 Kč
Australský dolar
16,42 Kč
Švýcarský frank
24,49 Kč
100 japonských jenů
21,50 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
6,00 Kč
100 maď. forintů
7,74 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
34,41 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 679,56 Kč
1 unce stříbra
410,49 Kč
Bitcoin
228 227,25 Kč

Poslední aktualizace: 7.6.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?