Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 482 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, Spytihněv, Syptihněv.

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

21.07.2008 11:03

Kdo řídí naše životy

RE: Dobro a zlo

Spytihněv 83.?.?.?

Mirdo já souhlasím, je v tom vlastně řečeno mnohé, a ještě bych snad dodal, že boží mlýny melou…
>...nemyslím, že existuje nějaké universální všeobsahující
>dobro
nerad používám nějaké citáty, ale tenhle je docela trefný: „ Všechny zásady, které nepřispívají k tvorbě věci, jsou Bohu protivné.“
To řekl jeden chlapík, co ho kdysi upálili. To je o tom „univerzálním dobru“. Pokud se to tedy dá dále rozebírat, je tam vlastně řečeno, že podstata dobra je v bytí samotném. Síla umožňující bytí je dobro (tedy láska, harmonie atd.).
Hned se tedy nabízí co je proti tomu, může to být asi leccos, třeba obecně nedobro, nepřispívá tedy ničemu, až po zlo, jehož cílem znesnadňovat bytí jako takové.

165803

21.07.2008 12:51

Kdo řídí naše životy

RE: Těžko to jednoduše komentovat,

Spytihněv 83.?.?.?

>Navíc - aby šlo tu zprávu zfalšovat, musel by falšovatel být na obdobné či dokonce vyšší úrovni, jako autor té původní zprávy. Pokud by pan baron Rothschild na té úrovni skutečně byl, potom by vše bylo samozřejmě možné. To ale je již jiný případ !
Zkuste se na to podívat ještě jinak.
Plán na ovládnutí světa je prastarý. Souvisí se vznikem prvních říší a velkých náboženství. Zdá se, že je od té doby velice pečlivě studován a využíván.
Historii, kterou obvykle známe, vždy někdo upravil ke konzumaci. Má to svůj velký smysl. To co bylo, opravňuje k tomu, co má být. Tak se tvoří právo, státy a říše. Tak se dělá moc. Je to o velice promyšleném plánování. A čím déle, tím lépe. Není důležité co se stalo, ale co si myslíme, že se stalo. Ten kdo je ve vleku událostí a zná jen co bylo včera a zajímá ho jen dnešek, je bez šancí takto budované moci vzdorovat.

Když se rodina Bauerovic vzmohla ke svému parazitickému impériu, potřebovala se dát dohromady s jimi podobnými. A tento povedený kroužek začal být posedlý tím, jak se buduje moc. A jsme už krůček k tomu, u koho se asi tak mohli učit, a odkud čerpat. Každé impérium se stává v tomto momentě inspirací. Včetně toho posledního římskokatolického. A archiv Vatikánu je jistě velice hlubokou studnicí (kdo se tak asi stará o nedostupnost písemností z celého světa…).
Od pradávna si mocní nechávali prorokovat budoucí svět. Plánovali to tak pro své potomky, zajišťovali jim tak budoucí moc. Otázkou ovšem zůstává, jestli se pak sami nestávali nástrojem oněch neviditelných plánovačů, kteří se tak stávají vlastně neviditelnou hybnou silou dějin.
Myslet si, že se nám mohou dostávat do ruky pravdivé informace jak o světě minulém, tak i budoucím sice můžeme, ale je stále na nás, jak s poznatky naložíme. Nesmíme si nechat vzít vlastní sílu spolupodílet se na svém osudu.

165806

21.07.2008 16:13

Kdo řídí naše životy

Inteligence

Spytihněv 83.?.?.?

Líbí se mi, že jste použil slovo moudrost, jehož význam je zřejmý více než inteligence. Inteligence se zase jeví jako nějaký prázdný pojem, jakýsi statistický údaj odvozený z účelového testu poměřováním. Někdo tu zkouší sortovat lidi podle čísel - proč asi. Nejsem si úplně jist proč to vzniklo, ale mám pocit, že to sloužilo k roztřídění rekrutů pro potřeby armády.

Ano, moudrost je vyjádřením toho, jaký člověk je z pohledu rozumu, citu a vyznávaných hodnot. Je jasné, že nelze sestavit „koeficient moudrosti“, neboť teprve čas a souvislosti mohou vyjevit skutečnou moudrost.

165808

MedaBeda to naznačil skutečně velice přehledně, odkud už nějakou tu stovku let vítr fouká. Tento mocenský propletenec má jasnou historii a účel vzniku (pokud to chceme vidět) a dnešní generace těchto lidí nehodlají (ani nemohou a neumí) hrát nějakou jinou ligu nebo hru. A opravdu to vypadá na dlohodobější "duchovní" pozadí.

>Kdo tuší, nechť reaguje.
Islám vyhovuje pro potřeby ovládání stejně dobře, jako ostatní ideové konstrukce stvořené pro potřeby říší a pořádků, tedy pro modelování myšlení.
Navíc stěhování kultur a „očkování“ tohoto druhu má za následek odtržení těchto náboženství od kultury místa a může být o to účinnější. Tím, že pak ještě dochází k násilnému místnímu „rozdílení“, se takto očkovaný prostor stává ještě ovladatelnější.

165812

23.07.2008 11:54

Čunek vrací úder

RE: Co jsou Swarzenbergové zač a ke komu se hlásí

Spytihněv 83.?.?.?

>my jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila Tábory
Zajímavý pohled, neboť Diviš Bořek (vůdce umírněneho vítězného křídla) byl kališník...
Je vidět, že katolicismus se vetře kam je mu třeba ve vhodnou chviíli...

165932

23.07.2008 11:56

Čunek vrací úder

RE: Co jsou Swarzenbergové zač a ke komu se hlásí

Spytihněv 83.?.?.?

To co se děje viditelně, lze vykládat všelijak. Jak to dnes bude úředně vysvětleno, zítra bude v dějepise opakováno.
I Topolánek zní ryze tuzemsky (včetně Vondry). Možná mají pocit, že dokonce jdou společně ruku v ruce s národním zájmem.
>Schwarzenbergové přišli do Čech okolo roku 1660, tedy 40 let po Bílé Hoře a připisovat jim cokoliv co se dělo za třicetileté války je nesmysl.
Ano, byla to přesně ta doba, která si žádala přesně své lidi.
>Za druhé, katolická šlechta nekonala genocidu proti českému národu
I to lze vykládat všelijak, někdo může být horlivým pověřencem „vyšších zájmů“, někdo holt se veze, a někdo se tím stává pouze z donucení a nutnosti přežít…
>Nikdo se nesnažil o vymazání českého národa-proč by to ti šlechtici dělali, kdo by na ně makal?
I to lze vyložit různě. Lepší než nepřizpůsobivý rebel je pro někoho mrtvola. Uvolní přeci místo těm pokorně přisluhujícím.
>Rekatolizace se týkala pouze víry poddaných, ať už to byli Češi anebo Němci, s národností neměla nic společného.
Vás nikdy nenapadlo, proč tomu tak je? Proč je určitá víra násilím vnucována? Katolicismus tenkrát a globalizace dnes, názvy se mění, podstata však zůstává. Potřeba řídit myšlení svých oveček. A tady opravdu není místo pro něco opravdu národního, neboť skutečně národní je nezávislé.
>Násilné obracení na víru, jen s opačným znaménkem se dělo i v protestanských zemích vůči katolíkům, například v Anglii.
I tam bylo (a je) spoustu různorodých obyvatel, i jim je třeba nasadit brouky do hlavy… Protestantismus se pak stále více hodil do krámu, stal se postupně šikovným doplňkem katolicismu.

165931

23.07.2008 12:22

Čunek vrací úder

RE: Zajimavy postreh.

Spytihněv 83.?.?.?

To je vskutku zajímavé, je to totiž velice nadčasový koncept, důsledně uplatňován po velice dlouhou dobu (např. přetvoření svatováclavského kultu již v jeho počátku v 10. a 11 st.)
Je z toho zřejmé, že Hitler a spol. byl směřován někým, kdo skutečně věděl jak budovat moc.

165934

23.07.2008 12:41

Čunek vrací úder

RE: jen dva lidé restituovali mimo zákon havel a kníže

Spytihněv 83.?.?.?

A když je dostanete, myslíte, že Vás to nějak poznamená?! [mrknutí jedním okem]

165935

23.07.2008 16:31

Čunek vrací úder

RE: Zajimavy postreh.

Spytihněv 83.?.?.?

[smích] Tak i tu bábu do toho namočili? Tak je to správný, krucifixem na ní... [mrknutí jedním okem]

165949

23.07.2008 16:33

Čunek vrací úder

RE: Co jsou Swarzenbergové zač a ke komu se hlásí

Spytihněv 83.?.?.?

Vy jste si snad myslel, že boj o moc je čestné klání? [smích]

165948

23.07.2008 17:21

Čunek vrací úder

RE: Zajimavy postreh.

Spytihněv 83.?.?.?

>Už jste někdy zkusil, pane Spytihněve, někoho "směřovat" [velký smích] ?
[smích] Téměř neustále, stejně jako Vy, pane Vojto. Dnes máte skvělý den, podařilo se Vám nasměřovat mě k již druhé odpovědi [mrknutí jedním okem]

165951

23.07.2008 17:29

Čunek vrací úder

RE: Co jsou Swarzenbergové zač a ke komu se hlásí

Spytihněv 83.?.?.?

Každá lidská činnost souvisí s vírou, pane Vojto. Někdo proklamuje svou víru příslušností k nějaké církvi, jiný životním stylem, někdo zase honbou za majetkem. Vždy jde nějakým způsobem o vyznávání hodnot, od čehož se odvíjí činnost člověčí. Určité společné zájmy pak svedou i všelijaké lidi dohromady.
Ba jsou i tací, co svou pravou víru tají, čili "kážou vodu a pijí víno".
Globalizace může mít i více významů. Mám na mysli tu, která souvisí se snahou ovládnout svět. Taktéž využívá víru - dnes už jedno jestli konzum či nějakou formu materialismu, a nebo formy idealistické.

165950

24.07.2008 10:49

Kdo řídí naše životy

RE: Dobro a zlo

Spytihněv 83.?.?.?

Zkoušíte být osobní? Několikrát jste přeci zdůraznil, že Vám jde v prvé řadě o názor, ne o to, kdo ho prezentuje…
Nemáte rád věcné argumenty? Pokud jsem si mohl všimnout, stále Vám jde o hledání objektivního stavu věcí – tedy věcnost.

Rád si tedy hrajete, což je zajímavé, jako štěně, neboť to není doopravdy, jenom jako… U štěněte je to smysluplné, není stále připraveno na skutečného soupeře.

Vy tvrdíte, že Bůh je vše dokola. Tedy beru Vás za slovo, vše dokola je to co je. Je to ve stavu bytí. Je to utvořeno. Věci tedy vznikají – jsou utvářeny vše prostupující silou – Bohem.
Tedy pak, pokud věci zanikají, rozpadají se, mizí do nebytí, pak tato síla jim zřejmě schází. A ještě dále – může zde být síla, která samotné tvorbě brání – je protivná. Myšleno s Giordanem Brunem – Bohu protivná.
Je to o chápání Boha a božské síly.

Také se mi zdá, že máte pocit, že svět je toliko duální.
Lze to tak vidět, ale nedávalo by to mnoho smyslu. Svět je vlastně tvořen trojicemi. Tolik oblíbené protiklady přeci zanikají ve své jednotě. Teprve celek dává dualitě smysl. Pokud máte póly, smysl dají jen v souvislosti s celkem. Pravá a levá mají smysl jen pokud jde o směr. Tedy pokud jde o protiklady, tak jen ve vztahu k celku, tedy jejich smyslu.

165993

24.07.2008 10:55

Čunek vrací úder

RE: Co jsou Swarzenbergové zač a ke komu se hlásí

Spytihněv 83.?.?.?

>Ale za to mohla třicetiletá válka jako celek
Ano, ale potíž je v tom, že za válku mohou lidé. A nejméně ti, co se skutečně starají o svou obživu. Neboť to dá mnoho práce něco vytvořit a někoho uživit. Je to piplačka. A tam není pro válčení místo ani čas.
Války vymýšlejí ti, co tomu nerozumí. Jde jim o moc a zase o moc, tedy odřít ty, co se snaží něco z té země vypiplat.
Řím se nedokázal smířit se ztrátou výkonných oveček v Čechách. A na to měl své horlivé pověřence sdružující se v katolickém spolku. Především Habsburky. Jejich moc vždy vzrůstala a klesala s vlivem Říma. Jim kdysi dopomohl k lizu, tedy je to naprosto přirozené. A oni si zase hledali své věrné, které pak odměňovali…kořistí.

Jinak s Vámi souhlasím v tom, že domácí usedlá šlechta měla zájmy zcela opačné… K té ale Švarcnberkové (jak jste sám upozornil) nepatřili.

165997

24.07.2008 14:23

Írska ekonomická kataklizma ohrozuje Slovákov

RE: Nemylme se, nás to čeká brzy také.

Spytihněv 83.?.?.?

Je to asi nepředstavitelné, ale rozuzlení může být velice jednoduché.

Narůstající nedostatek potravin znamená vzrůstající nepokoj. Drobné či větší konflikty mohou zasáhnout snadno celý svět.
Světová krize bude prohloubena zhroucením finančního systému, tedy i světového obchodu.
Toto celé bude znamenat konec spotřebního koloběhu o odbytu megatun nesmyslů každou minutu. Tedy konec hladu po energii, která byla nutná na výrobu šmejdu a zase jeho spotřeby. A až bude kručet v břiše, nikoho hračky zajímat nebudou.
Zasáhnou-li nepokoje i oblasti se zásadní potravinovou produkcí, pak ve spojení s hroutícím se trhem to bude znamenat řetězovou katastrofu (těžko si představit následky).

Ti kdož přežijí, budou mít opět možnost se poučit, jestli se vydat směrem konzumu, nebo vyváženého hospodaření se vším co nám bylo dáno…
Jako pohon stačí vrozená síla, jako potrava vše, čím nás země obdaruje, voda je také vždy čistá (než ji někdo zaneřádí). Je jen na nás, jaký dáme životu smysl, ve skutečnosti již víme vše, co vědět potřebujeme, jsme však poučitelní?.

166011

24.07.2008 16:09

Čunek vrací úder

RE: a co takhle zájem vyvraždit cizí poddané?

Spytihněv 83.?.?.?

Je to tak.
Ještě bych snad doplnil, že nebyli v Evropě ani první a ani jediní. Například křížová výprava proti albigenským zcela jasně ukázala, jak to Řím (papež Innocenc III.) se spásou duší skutečně myslí. Vyvražďování, plenění a zabírání. Byla zničena velká část provensálské kultury.
Husité se však jako jediní tenkrát dokázali ubránit. Postupně pak reformace získala celonárodní a pak i celoevropský rozměr.
(Právě český výraz kacíř byl odvozen od albigenských katarů .)

166019

25.07.2008 10:22

Čunek vrací úder

RE: Zajimavy postreh.

Spytihněv 83.?.?.?

>mám zde postovat fotky s NEkatolíky v podobných pozicích?
jsem si jist, že svět se nedělí na tamty a NEtamty.
Toto dělení je nějak typické právě pro náboženský koncept myšlení.
Věřící x NEvěřící.
Je v tom určitá omezenost vidění světa a jeho pestrosti. (Není to věc jenom římských katolíků). Já rozhodně tedy svět nedělím na my a katolíci. Pro mě nejsou ani samotní římští katolíci jedno a totéž. Vidím mezi nimi spoustu velice různorodých lidí. Jistě i mezi židy bude co člověk to originál (ač jsem jich potkal daleko méně než katolíků).

Ovšem jiná věc je institucionalizace té věci. Proč by měla být víra lidí sdružena v celek, který vystupuje jako jedna hlava? V ten moment by každý měl přeci zpozornět, že tu něco „zavání“. A tento jednohlavý kolektiv začne vnucovat svou vůli těm ostatním (násilím či nenápadně). Pak se přece jasně ukazuje zneužitelnost takto pojatého vidění světa právě k mocenským účelům.

Ty se tu vlastně zastáváš nějaké instituce, která od počátku svého vzniku měla mocenský rozměr (MY a TAMTI proti nám). Neboť právě třeba husité se zastali té udřené institucionalizované svíčkové báby, právě proti té vydřidušské organizované moci přicházející zdaleka.

Dnes to třeba tak nevypadá, ale základy již předurčí charakter stavby. Tedy navenek se řk církev může jevit tak, jak ti třeba připadá, ale myslím že svou skutečnou hru již mockrát předvedla...

166087

28.07.2008 15:31

Čunek vrací úder

RE: a co takhle zájem vyvraždit cizí poddané?

Spytihněv 83.?.?.?

>Nicméně každý rozumný a nezaujatý člověk
tím myslíš sebe?
>že tehdejší společnost MUSELA podniknout kroky,které podnikla
[oči v sloup]
myslíš tím vyvraždění populace označené za "heretiky" případně "čarodejnice" včetně žen a dětí do posledního...
Důvody se pak již najdou, a pánbůh si to nějak přebere že...

166254

05.08.2008 08:43

Otevřít si iDnes je jako ponořit se do řeky krve a násilí

RE: Reakce na článek

Spytihněv 83.?.?.?

>Kolik pozitivních článku je zde na tomto serveru ????
Řekl bych, že je tu posun od hlásání, že lidi se topí v krvi z čiré zhovadilosti, k hledání příčin, proč by si to vlastně měli myslet.

166933

05.08.2008 11:24

Astronaut svědčí o UFO - genialita, senilita nebo provokace?

RE: Skapikuv naprosty omyl

Spytihněv 83.?.?.?

>NEMOHLY uniknout i ruským - a nemylte se, vynikajícím ODBORNÍKŮM A VĚDCŮM
ruským určitě ne, ale sovětským unikalo ledacos, stejně jako jejich soudruhům na druhé straně.
Na otázku v jednom starším rozhovoru týkajících se „úspěšných měsíčních astronautů“ odpovídá ruský kosmonaut, kdyby to šlo, tak jsme tam dávno byli.
Někdy se prostě soudruhovi hodí, že na soudruha něco ošklivého ví…

Oni si tu chlapci totiž vyvíjí leccos. A kdekdo to platí, majíc vytřeštěné oči ke hvězdám, děti po celé zeměkouli (neboj, placatá není) nadšeně malují raketky svištící vesmírem, zatímco jejich rodiče makají na financování všelijakých „hvězdných výprav“ a kdo ví čeho v zájmu té vědy, úplně zapomínajíc na zájem vlastní…

166955

05.08.2008 15:06

O lepivých melodiích

RE: Děláte si legraci?

Spytihněv 83.?.?.?

>Vy byste snad měl nadále za intelektuála, osvícence a filosofa člověka, kdybyste zjistil, že s nadšením hltá postelové historky z bulvárního tisku?
Klid, jenom se v tom tak nešťourej, o nic nejde. Já jsem třeba občas k ránu vyřvával častušky, s dětmi jsem křepčil na “kocábku náramnou”, dnes si s nimi broukám o “zamilovaném koni”.

To ale neznamená, že bych neměl rád třeba punk, nebo folk. Mám rád i Vivaldiho a Dvořáka. Poslouchám i muziku mnoho set let starou, a vůbec nepozoruju, že by na mě rostl mech.

Normálně nesnáším dechovku, ale slušný candrbál si bez ní nedovedu představit. Dokonce hopsám i polku...
Taky si pamatuji dobu, kdy jsem neuznával zhola nic než protestsongy.
Pak to byl třeba i bluegrass (dnes mám problém to poslouchat déle než 3 minuty).

Těžko odsuzovat cokoliv, včetně techna. Určitě bych si to nepustil když si dělám snídani... Nevyhledávám to, ale nijak bych se za určité situace tomu ani nebránil. I když mám pocit určitého “vymytí” mozku po určité době poslechu. Myslím, že to je však účel, tedy v pořádku…

Hudba, rytmus, písnička jsou věci příležitosti, nálady rozpoložení nebo snahy o sdělení. Proč hned s filosofickým kanónem?
(Připouštím, že prvoplánová komerce je často nesnesitelná, ale už se mi stalo, že jsem se pobavil i při jinak nestravitelných popěvcích).

166998

05.08.2008 15:15

Astronaut svědčí o UFO - genialita, senilita nebo provokace?

RE: Mozek a důkaz přistání

Spytihněv 83.?.?.?

[smích]
>Tedy to je jen můj laický soud.
[smích]
>Prach ve vakuu nevíří
>Letí zcela bez brždění atmosférou
vakuum nebo atmosféra? [mrknutí jedním okem]
>nebyly nalezeny hluboké závěje prachu
a co ty šlápoty pod tím "vesmírným" strojem?

166994

05.08.2008 15:55

Astronaut svědčí o UFO - genialita, senilita nebo provokace?

RE: Mozek a důkaz přistání

Spytihněv 83.?.?.?

>Proto VELMI VELMI pochybuji, že by rusové jen mlčky přihlíželi tak obrovskému podvodu, který bylo možné relativně jednoduše odhalit a nechat se tak "zhodit" z pomyslného trůnu nejvyspělejší velmoci světa s pýchou socialismu vlastní ...
No to je asi ta potíž. Nešlo o Rusy a Američany, ale o fingované divadlo boje “táborů”, zastoupených sověty a spojenými státy. Za propagandou “dobývání vesmíru” se skrývalo úplně něco jiného. Tedy v tu dobu nebylo vhodné provalit tu maškarádu, tak taky sovětský bolševik kryl stejný tyjátr soudruhů na straně druhé, hrajících svou kapitalistickou roli.

>A vůbec, proč by tam Amíci prostě nemohli přistát????
>Je to sice technicky náročný ukol, ale né nereálný a v pricipu vlastně docela jednoduchý ....
„Měsíční modul“ byla neovladatelná kraksna, ani v pozemských podmínkách nikdy nefungoval, natož aby se v tom vydal někdo na měsíc. Ta věc se prosím měla oddělit, přistát, odstartovat a zase se napojit a všechno na první pokus a ručně. Tehdejší „palubní počítač“ nezvládl víc operací než dnešní MP3 přehrávač… (Podívejte se na záběry toho modulu na NASA stránkách jak „manévruje a přistává na měsíci“. Triky skutečně odpovídají létům šedesátým, dnes by se to naanimovalo podstatně věrohodněji.)

>Nechci důkazy o nepřístání, ale důvod proč by to nemělo jít ...
Problém je pronikavé záření všeho druhu, nedá se v něm existovat.
Mělo to jen politicko-propagandistický smysl, jinak je to k ničemu, co by tam kdo hledal…

167001

06.08.2008 10:24

Astronaut svědčí o UFO - genialita, senilita nebo provokace?

RE: Skapikuv naprosty omyl

Spytihněv 83.?.?.?

>Ake stopy po starte by ste na mesiaci ocakavali?
Toto jsou stále dokola přetřepávané věci, je mi jasné, že pokud nechcete uvěřit v možnost takového podvodu, těžko budeme teoretizovat, co je možné a co není.

Ale přes to, nechtělo se mi tomu také zprvu uvěřit, ale nakonec mi to došlo ne díky vyvracečům, ale obhájcům. Příliš často se odvolávají na něco, co prostě nelze zdůvodnit.

K té stopě…
Lunární modul musel také brzdit. Tedy dost značně (včetně hlavní lodě, aby se udržela v rozumné dráze okolo měsíce). To jsou složité manévry na dobu, kdy Američané sotva dostaly raketu na dráhu kolem země.
Tedy po tom brzdění by se musel odmrštit prach pod modulem. Potíž je v tom, že tam zůstal (hluboké stopy astronautů), a také v tom, že se neobjevuje ani smítko na kruhových podstavcích modulu. Tedy do prachu se nic neopřelo. Jinak by byl i na podstavcích a také by nezůstal nedotčený pod modulem. A ubrzdit nebo urychlit téměř tunu (na měsíční podmínky) vydá hodně proudění. Jenom tato věc by mohla stačit k velkým pochybnostem, ale je jich daleko více...

K tomu modulu jsem se vyjádřil jinde. (Věc prostě neschopná letu, natož manévrování okolo měsíce).

V podstatě se mi ani nechce o přistání na měsíci pochybovat, je to namáhavější, než opakovat „důkazy“ NASA. Navíc svět tomu uvěřil, tak proč brát lidem krásné pocity z dobývání vesmíru. Navíc ze zkušenosti vím, že je problém vyvracet i halyvůdské výmysly dokonce jako výmysly prezentované. Prostě jak se jednou něco uhnízdí v tisku a na obrazovce, je to prostě pro mnohé skutečnost.

167092

06.08.2008 14:46

Astronaut svědčí o UFO - genialita, senilita nebo provokace?

RE: Skapikuv naprosty omyl

Spytihněv 83.?.?.?

>Nějak mi slovo "sovětský" nechce přes prsty....
Možná je to i tvoje potíž. Ruský je od sovětského dost odlišný, zvlášť pokud si uvědomíme, kdo to sovětské přivedl k životu, aby zlikvidoval to ruské...

167144

06.08.2008 14:57

Astronaut svědčí o UFO - genialita, senilita nebo provokace?

RE: Skapikuv naprosty omyl

Spytihněv 83.?.?.?

>Takze nevidim dovod preco by tam mal by mal by zanechany nejaky hlboky krater. V mieste pristatia bol prach o hlbke 1-2 centimetre.
No právě, co tam ten prach dělal, když těsně před dosedem, tedy cca 2,5 m nad povrchem, musel proud plynů vyvíjet adekvátní protitlak (tedy cca 1,4t) dost velký na to, aby to pod modulem "vyčistil", zvlášť pokud to nemohlo vířit.

>Vase navyky s tym ako to funguje na zemi v hustej atmosfere nebudu fungovat vo vakuu.
>To ze sa smietka neobjavuje je normalne. Nemalo by sa tam ako objavit. Virenie prachu je sposobene turbuleciou v atmosfere. Pri pristavani sa zdvihol prach ale ten sa pohyboval po balistickej drahej od miesta dosadnutia.
To mám přesně na mysli, pokud se takto pohyboval, muselo to být i v momentě dosedu
>Ked sa motor vypinal vo vyske nad 2 metre ako by ste vedeli vysvetlit ze by sa tam mal nachadzat prach?
Řeč je o takových plackách, které se v tom momentě dosedání nacházely vlastně téměř na povrchu.
Ještě na doplnění (i pro Vojtu49) - pojem balistická křivka je spojen s pohybem ve vzduchu. Tedy pokud tam něco takto poletuje, tak jedině, že by tam byla atmosféra. Ostatně na některých záběrech je to vcelku dobře patrné… ze starší diskuze. Na měsíčním povrchu by se měl blížit parabole.

>Co sa tyka neschopnosti letu bohuzial nikde vo Vasom clanku ani v diskusii som nenasiel ziadnu zmienku
pokud zapátráte i jinde na netu, najdete toho docela dost, včetně záběrů jakéhosi prototypu, který se zřítil nedlouho před misí při zkoušce na zemi. Astronaut se zachránil zázrakem. Ale omlouvám se, už se mi to nechce hledat…

>Vas nazor na dany fakt akceptujem ale prosim neprezentujte ho ako fakt pokial ho neviete riadne dokazat.
„Dokazování“ a „fakta“ jsou v těchto diskuzích jen pocit. Spíše mi jde o upozorňování. [smích]

167145

06.08.2008 15:59

Jak uhlídat ženu?

RE: Okurková sezóna

Spytihněv 83.?.?.?

"Něco říci" lze jen tehdy, je-li na druhé straně někdo schopen vnímat...

167152

06.08.2008 16:09

O lepivých melodiích

RE: Děláte si legraci?

Spytihněv 83.?.?.?

Ano. Přesně takové věci strhnou mimo čas (obvzláště je-li to naživo).

167159

11.08.2008 11:07

Rusko opět na „Temné straně síly“

RE: fuj

Spytihněv 83.?.?.?

Pro stále nechápající:
Ruské je to, co stojí na myšlence ruské národní vzájemnosti (podobně i u jiných národů). Neplést si prosím se sovětským. To souvisí se zcela odlišným názorem i místem vzniku.

>Autor zapomněl dodat, že on vítal ruské tanky v 68 stejně jako ten muž vítá gruzínské.
Tehdy se jednalo o vojska Varšavské smlouvy pod sovětským velením. Ruskij saldát k tomu přišel jak slepej k houslim…
>Nechápu, jak v tomhle bordelstánu může být někdo taková svině, že se rusáků ještě zastává!
Pár „rusáků“ znám, proto patřím k těm „sviním“ co se jich zastávají, a ten „bordelstán“ je důsledkem právě nenárodních aktivit, kdy český vojín vesele pobíhá a střílí třeba někde v Asii.
>Ten národ se aktivně podílel na devastaci polska za 2. světové války, tuhle zemi na 50 let zařadil nuceně do sféry svého vlivu
Vyhladovělý a zdecimovaný národ Rusů se stal obětí režimu, a stejně jako mnoho národů jiných padl do určité „sféry vlivu“ (jak jste uvedl).
2. sv. válka znamenala další devastaci ruských lidí. Venkovští ruští kluci byli beze zbraně hnáni ve vlnách proti kulometům vybranými politruky vlastně na hromadnou popravu….
>a když se Gruzie chce od Ruska distancovat, tak je rusáci napadnou...
Životním zájmem Gruzínců je vycházet s Ruskem co nejlépe, distancovat se by chtěl jen …
Gruzie však leží na důležité spojnici mezi Kaspickým a Černým mořem. Destabilizace této oblasti je tedy v nadnárodním zájmu.

167697

13.08.2008 14:04

Washington svou chybou riskuje atomový konflikt

RE: Tak daleko to nepujde.

Spytihněv 83.?.?.?

jisté je, že tento seznam nezahrnuje židovské manželky oněch nežidů...

167914

15.08.2008 14:09

Astronaut svědčí o UFO - genialita, senilita nebo provokace?

RE: Skapikuv naprosty omyl

Spytihněv 83.?.?.?

Vytrvalost je ti vlastní. Máš, jak se zdá, pro „měsíční misi“ nějakou slabost.

>Ako som uz pisal stopy v suchom materiali udrziava primarne trenie
Vlhkost působí jako pojivo. Tedy stopa drží tvar díky soudržnosti shluku částic. Povrch a struktura materiálu částic, je rozhodující při udržení stopy. Musí dokázat odolat vnějšímu vlivu jako tíha nebo průvan. Tedy přítomnost částeček vody jako výplň způsobuje lepší soudržnost. Pokud mezi zrnitým materiálem s tvrdým nečleněným povrchem nebude vlhkost, bude se sypat.

Lehký a povrchově členitý materiál bude mít lepší soudržnost, částice (jako vločky) mohou vytvořit povrchové mechanické vazby, tedy tvar bude lépe držet. To je asi častější u prachových částic organického původu.

K té „mimozemské“ stopě.
Dá se předpokládat, že materiál bude z drobných zrnek s hladkým povrchem, která bez přítomnosti vlhkosti budou po sobě klouzat, tedy tvar se asi snáze rozsype vlivem tíhy.

Lehké prachové vločky by sice mohly držet tvar po stlačení i za sucha, pak se ale těžko vysvětluje jejich trvalá přítomnost přímo pod tryskou raketového motoru modulu. Aby modul nespadnul svou měsíční vahou na povrch, musel motor brzdit ještě těsně před dosedem (po dosedu je tryska cca 0,5m nad povrchem).
Přímo pod tryskou je však po dopadu pytle vidět hloubku stopy (2-5 cm) v povrchu. Na jedné (jediné!) fotografii je vidět drobný náznak proudění v okruhu cca 1m jedním směrem. Toť veškerý účinek raketového pohonu po přímém působení?!
Na jiném místě jsem uvedl, jak tento měsíční prach odhazovaný koly roveru létá po nádherných balistických křivkách, tak typických pro atmosféru.

(Ještě určitě stojí za povšimnutí několik erozí opracovaných valounů v okruhu působení astronautů.)

>Preto drzme sa radsej faktov
Stále zdůrazňuji, jaká je to velká potíž. Třeba že je země placatá, byl poměrně uznávaný fakt po velice dlouhou dobu…

168118

18.08.2008 09:47

Astronaut svědčí o UFO - genialita, senilita nebo provokace?

RE: Skapikuv naprosty omyl

Spytihněv 83.?.?.?

>Keby ste diskutovali napriklad s fanusikom ze F1 formule su pohanane mandarikovou stavou tak by ste urcite narazili rovnaku mieru agumentacie.
Ano, občas se to tak podobá
>Sam uznavate ze je viac mechanizmov na udrzanie stop a ze stopa moze vzniknut aj vo vakuu.
Nezkoušel jsem to, ale nepřítomnost vody jako pojiva bude soudržnost tvrdých částic ztěžovat.
>Poviete mi co by toto zaokruhlenie malo sposobit na mesiaci?
Pravděpodobně nic, kde se tedy vzaly na „měsíci“ ty okrouhlé oblé balvany viditelné na mnoha fotografiích? Neměly by se podobat tomu prachu?
>Tato vrstva prachu vznikla ako dosledok milard rokov bombardovania mesiaca meteormi.
Tyto částečky na snímcích vypadají reálněji než snímky z „měsíční“ procházky (ovšen ověřitelnost je opět nulová, tedy spíš tomu mohu zase jen věřit nebo ne). Ovšem tento prach ze snímků z přistání na měsíci určitě nevznikl z meteorů...(stejně tak nevznikl ani skutečný měsíční prach)
>Vdaka tomu Bola triska motora vo vyske cca 2 metre nad mesacnym povrchom. Takisto modul nevysel nad miestom pristania -> pristavalo sa maximalne rychlo kvoli obmedzenemu mznostvu paliva.
Ano, tedy než to vypnuli (tedy o několik desítek cm výše) by museli ten modul v každém případě dobrzdit do klidového stavu, a to stále těsně nad povrchem (tedy o délku spínačů výše), tedy jak myslíte, že by jste brzdil v této situaci poprvé v životě (stejně jako astronauti) s vědomím, že Vaše chyba bude ta poslední… (určitě opatrně, tedy nějakou dobu by to trvalo).
>WoW vy dokazate ockom odbornika rozlisit rozdiel medzi parabolou a balistickou drahou? Ako sa to robi?
Je to jednoduché, parabola je symetrická, tedy je to viditelné na první pohled.
>mohol by som poprosit nejke odkazy, ktore by demonstrovali ze tieto bavlany su opracovane eroziu?
Nemohl. Myslíte, že byly zaobleny ručně?
>Ak chcete dokazat za na mesiaci sme neboli hladajte argument na ktory nie je ine vysetlenie....
„Vysvětlení“ lze uvést vždy, pokud je dostatečná víra v argumenty.

168243

19.08.2008 09:43

Astronaut svědčí o UFO - genialita, senilita nebo provokace?

RE: Skapikuv naprosty omyl

Spytihněv 83.?.?.?

>( napriklad v suchom popole tiez spravite stopu)
Nějaká stopa zůstane vždy. Suchý na zemi je prakticky vždy vlhký (pokud je přítomna atmosféra). Částečky popela budou různě tvarované a většinou organické struktury. Srovnávat to může být velice zavádějící.
>Ako mozete z makro fotky urcit tvar zrniecok?
Mé srovnání se týkalo původu snímků, to co je na nich, může být iluze….
>Mohli by ste mi uviest vlastnu teoriu ako vznikol prach na povrchu mesiacia?
Nemohl. Jenom vím, že meteor je amosférický jev, který vzniká při hoření tělesa průletem atmosférou. Je toto možné na měsíci?
>Zistite ze ten na ktory posobila erozia je zaobleny. Mohli by ste mi ukazat kde je kamen z misie apolla 17 zaobleny dazdom?
Mě by spíš zajímal jen jediný kámen, který tam nemá co dělat a najdete jich tam poměrně dost (pokud budete chtít). To, že některé vytváří dobrou iluzi, je o něčem jiném.
>nemusel. Stacilo ak by sa pohyboval rychlostou par centimetrov za sekundu
To co stále popisujete by byla potíž i při řízení počítačem… Stále tvrdím, pokud tam nevisel na laně, musel vypouštět značný proud plynů proti povrchu, a to ještě velice nízko. Jak to, že je přímo pod tryskou vysoká vrstva nedotčeného suchého prachu (odkazy jsem již uvedl).
>mohli by ste mi ukazat kde je to nesymetricka?
Odkaz na snímek z této projížďky jsem uvedl již výše v naší diskuzi, kde je to naprosto evidentní.
>Inac sa obavam ze to moze by kreslene perspektivou
Pokud se na kružnici podíváte z úhlu, bude z ní elipsa (zploštěná kružnice), tedy opět symetrický tvar. Stejně to dopadne i s jinou křivkou. (Balistická křivka zase zůstane nesymetrická, a to ze všech úhlů, kromě zákrytu)

Stačí mi jen jediná nesrovnalost, aby ze skutečnosti zbyla jen iluze.

168379

20.08.2008 11:46

Astronaut svědčí o UFO - genialita, senilita nebo provokace?

RE: Skapikuv naprosty omyl

Spytihněv 83.?.?.?

>Co si myslite moze vzniknut ostra stopa v materiali, ktory je tvoreny takymito ciastockami aj bez pomoci adhezie?
Stále hovoříte o přilnavosti (adhezi), která je zde podružná. Pro udržení takového tvaru je mnohem důležitější soudržnost (koheze), což se snažím již déle naznačit. Při dostatečně velké soudržnosti přilnavost již nehraje žádnou roli. Z toho si vyvodíte i odpověď na vaši otázku.
>Ked chcete nieco vyvratit nemozte arumentovat, to co neviete vysvetlit, tym ze je to iluzia.
Tím jsem chtěl říci, že vaše důkazy se mohou zakládat na iluzi, že na fotografii je skutečně to, co si myslíte že tam je (třeba měsíční prach).
>Ak mate inu teoriu tak ju povedzte a dokazte ze plati co ste povedali ze stejně tak nevznikl ani skutečný měsíční prach
Již jste se opravil, nicméně je to stále teorie, která je spíš hypotézou. Pokud k tomu vznesu jěště další názor, diskuzi jen dále zkomplikujeme…
>Na palube lunarneho modulu pocitac bol
Podobně i v tomto bodě. Pod slovem počítač si lze představit i drátěné počítadlo. Vyprávění o počítači na palubě Apollo11 je další komplikací v naší diskuzi…
>Ako dokazte povedat ze ta vrstva nemam viac ako 1/2 cm?
Na obrázku 2 je vidět stopa po dopadu poměrně lehkého pytle. Pod ústím trysky je vidět neporušenou vrstvu na povrchu, nejsou patrné ani stopy pohybu za většími kousky materiálu. (Lze dohledat v archivu NASA ve slušném rozlišení)
>prosim mohli by ste ten odkaz nalikovat este raz nech som si isty ze obidvaja rozmyslame o tom istom?
>mohli by ste spravit screen shoty a nakreslit drahu letu aby to bolo jasne dokazatelne ze sa pohybuje po balistickej drahe?
Na obrázku 1 jsem načrtnul do snímku z oné jízdy tvar balistické křivky (evidentní ze snímku) doplněný o předpokládaný tvar paraboly (červeně). Symetrie či nesymetrie je patrná (na ose B) z jakéhokoliv úhlu pozorování (otáčení kolem osy A).
Na obrázku 3 vidíte oblé tvary kamene typické pro zemské prostředí (s atmosférickými vlivy), snímek je však z mise Apollo11.

Vložený obrázek

>Na druhej strane nzerovnalost moze byt zle interprtovanie faktov.
Nebo také nedopatření při jejich výrobě… [mrknutí jedním okem]

168457

20.08.2008 12:07

Proslov na Harvardské univerzitě v USA z roku 1978

RE: brilantní....

Spytihněv 83.?.?.?

--Jak souvisí církev a bůh?

Avšak nejsem si jist, zda se dočkáme odpovědi... [mrknutí jedním okem]

168458

20.08.2008 12:17

Proslov na Harvardské univerzitě v USA z roku 1978

RE: brilantní....

Spytihněv 83.?.?.?

>a do omrzení tu budou jako cvičené opice opakovat fráze o tom, jak církev tuto civilizaci 2000 let táhne ke dnu.
Osobně si myslím, že církve táhnou civilizace ke dnu ještě mnohem déle.
Co si představujete vůbec pod pojmem civilizace?
Nepřipadají vám židozednáři tak trochu jako církev?

168460

21.08.2008 09:39

Astronaut svědčí o UFO - genialita, senilita nebo provokace?

RE: Skapikuv naprosty omyl

Spytihněv 83.?.?.?

>ze na udrzanie materialu ma primarny vplyv struktura materialu.
Tady je potíž, že zrnka hornin za úplného sucha těžko vytvoří nějaké soudržné vazby pouhým posunutím. Ty jsou za vlhka právě vytvořeny přilnavostí mezi kapalinou a povrchem pevné části (adhezí), to se však neděje mezi dvěma zrnky bez kapaliny. Za sucha by muselo dojít k zaklesnutí nebo k nějaké chemické vazbě.
>ak je to iluzia tak to musi byt lahko vyvratitelne.
Ty se vyvracejí bohužel nejhůře. Máte pocit, že si vy sám můžete něco ověřit z takové mise? Nezdá se vám, že vše co o tom víte, tak to někdo zprostředkoval? (Proto ta skepse a důvody k opatrnosti.)
>To sa asi pozerate na zlu fotku..
Již jsem to jednou řekl. Zajímá mě to, co do iluze nezapadá. Pokud si třeba tyto dva snímky prohlédnete pečlivě, podivných rozdílů najdete více…
>v zavislosti na hlbke prachu a type terenu vyhadzoval rozdne mnozstva materialu do rozdnej vysky.
Není vysvětlení jako vysvětlení…
>Alebo verite ze nasa falsuje aj snimky asteroidov?
Hezký obrázek. Vypadá opravdu mimozemsky. Avšak to co jsem uvedl jako příklad výše, to je mi důvěrně pozemsky známé.

168542

21.08.2008 10:06

Proslov na Harvardské univerzitě v USA z roku 1978

RE: brilantní....

Spytihněv 83.?.?.?

[smích]
>pokračování zasílám pouze na vyžádání, jisté pasáže na toto téma, které jsem ukuchtil, by mohly být žalovatelné [velký smích]
Je to čtivé [mrknutí jedním okem]

168543

21.08.2008 10:15

Český mopslík dostal lekci i z olympijského mnichovanství

RE: Jak zlikvidovat Zvedavce.....

Spytihněv 83.?.?.?

...už to raději neber...

168545

25.08.2008 10:45

Poslední hřebík

Rád bych za tento článek poděkoval,

Spytihněv 83.?.?.?

ale téma je natolik děsivé, že se ještě pokusím přidat něco oleje do ohně.
Ano není to náhoda.
Vláda není blbá, jen otrocká a plní přesně zadané úkoly (hádejte kým). Jiná vláda za současného stavu bude dělat to samé.
Zmatení hodnot (hra na pravici a levici) dokresluje jen podvodnost systému.
Vše skutečně národní (etnicky kulturní) je pro systém moci nebezpečné a bude likvidováno.
Širší vzájemnost (třeba slovanská) je hlavní nepřítel světovlády a jejího pořádku. Bude stále napadána a podvratně ničena.
Etnicita je zaměňována za rasizmus. Ano, být etnický (národní) bude trestné, neboť je to třeba antisemitské nebo extrémistické či nacistické a bla…bla…
„Tavící kotlík“ je hezky pojmenovaný hnus. Už jako děcko si pamatuji, že když se splácají všechny barvy modelíny, tak nevratně vznikne špinavě hnědá. Předchází tomu však velice konfliktní prostředí, které bude generovat utrpení.

Světová civilizace jako beztvará a bezbarvá chaotická hmota bude to pravé prostředí pro jednu vládu a jeden pořádek. Proces bude nevratný. Kdokoli nebude takový svět chtít pro své děti, tak se musí probudit. Hned.

168915

26.08.2008 12:10

Poslední hřebík

RE: Multikulti má zelenou

Spytihněv 83.?.?.?

Zatížení státu = zatížení obyvatel země.

Jsme prostřednictvím státu nuceni platit si svou vlastní likvidaci.

Jak to jenom nazvat…

169041

26.08.2008 12:51

Poslední hřebík

RE: Máme jedinou možnost

Spytihněv 83.?.?.?

Již celá tisíciletí je systémem moci vnucován model rodiny. Dnes tomu není jinak.
Není to ještě tak dávno, co žena byla kriminalizována jen za to, že je ženou….
Dnes jsou hlubší hodnoty válcovány „západní sexualitou“, která se snadno šíří jako povrchní komerční shit. Lze se tomu rozumě bránit?
Nelze si nevzpomenout na dobu tzv. socialismu, kdy západ vábil nadržený východ na tento snadný trik. Podtext lze najít prakticky ve všem i dnes. Pod povrchem však není nic, je to jen konzumní iluze oblbující obyvatelstvo.
Naopak citově vygumovaná populace na západě teď pošilhává po něčem hodnotném na východě.

Souhlasím naprosto [cool] s kulturní a genetickou obranou cestou nenásilné rozumné segregace - tedy tvoření enkláv. Je to naprostá nutnost k zachování toho, co jsme zdědili po předcích za dlouhé desetitisíce let. Tyto geny zůstaly v naší kotlině poměrně zachovány. A právě proto budeme terčem útoků zjevných i podvratných. Čekají nás invaze všeho co si jen dovedeme představit. Bude to jako chřipka na indiány.
Je načase si budovat imunitu. [mrknutí jedním okem]

169044

26.08.2008 13:34

Poslední hřebík

RE: pane Stwora nic proti

Spytihněv 83.?.?.?

>a kanadska vlada vam to umoznila
Máte to popletené...
Nejde to srovnávat. Existence některých států je založena právě na imigraci. Třeba v US těžko potkáte někoho, kdo je třeba z třetí generace přistěhovalců. Argument, že ten, nebo ten tam byl dřív, stejně neobstojí, neboť imigrace právě z naší oblasti patří na severoamerickém kontinentě k té nejstarší (již po třicetileté válce).

Pokud naše vláda chce zavést politiku nové kolonizace země, bude muset čelit stávající populaci a jeím zvyklostem. A ty jsou jiné než v Kanadě, vy popleto...

169053

03.09.2008 09:59

Hitlerův zákaz kouření

Kouřil jsem téměř dvacet let,

Spytihněv 83.?.?.?

asi třikrát jsem přestal, před šesti lety definitivně. A jsem rád, neboť se můj mozek již nezabývá cigaretou 24hodin denně.

Článek říká – jde o princip. Systém nás chce učinit zavislými, a za to nás pak šikanovat. Závislost je slabost. Systém nás chce udržovat slabé. Povídání o zdraví jsou až na dalším místě.

Stejně jako s tabákem, tak třeba i s alkoholem. Jsou to dvě suveréně nejnebezpečnější drogy. Tabák - co se týká rychlosti získávání závislosti, zatímco alkohol je téměř neodvyknutelný, přičemž odvykání může způsobit smrt. Dostupnost je prakticky neomezená. Systém se na obou drogách velice dobře živí, přičemž otroci systému jsou jimi oslabováni.

Obrana zákazy a sankcemi je falešná. Skutečně se lze ubránit jen tím že víme, a že se s tím naučíme zacházet.

169626

03.09.2008 11:10

Někdo vyhrožuje editorovi serveru informationclearinghouse.info

RE: Co je pravda ?

Spytihněv 83.?.?.?

>Lež je trochu něco jiného.
Opět otázky a pojmy stojící v pozadí každé snahy o zhodnocení.
Skutečně lze asi lež označit jako záměrné poškození pravdy. Což je opravdu něco jiného než opak pravdy.
Omyl, nebo nepravda, nebo něco podobného, jsou pojmy, které se spíš blíží k hledání. Tedy snaha té pravdy se dobrat.
>Pokud bychom se ovšem na něčem shodli , pak by to byla naše společná pravda.
Tady si myslím je to řečeno hezky. Společná pravda je to nalezení, je tedy absolutní pravdou těch, co se shodli.
Hledání pravdy předchází poměřování toho, co bylo nazváno „fakty“, nebo „realitou“. To je pak to relativizování, neboť vlastní pohled je vlastním zhodnocením, tedy subjektivním popisem události.
>Co je pro jedny nepřijatelné je pro druhé přijatelné a normální a svou pravdu mají všichni !
Ano poměřováním dílčích pravd se snažíme dobrat té společné.
Pokud však někdo se svým zhodnocením události (subjektivním) se liší od toho druhého, příčina může být již v úplném základu. A to ve vyznání či vyznávání toho, co můžeme označit jako hodnoty. Rozdílný pohled na svět vede i k jeho rozdílnému vidění, tedy potom i k jiným výkladům. To je však v pořádku, pokud je zde dobrá vůle, tedy ochota hledat.
Z toho pak vyplývá, že lež nějak souvisí s tou špatnou vůlí, potažmo se zlem.

169635

04.09.2008 09:11

Někdo vyhrožuje editorovi serveru informationclearinghouse.info

RE: Co je pravda ?

Spytihněv 83.?.?.?

>Pane Spytihněve, dovolte mi vyjádřit opačný názor, který přiznávám sdílím s Bohem,
Souhlasím, ale považte, že již pojetí boha není jednoznačné…(pokud tedy chcete ponechat jiným jejich bohy)
>Pravda a lež se nemůže prolínat
Také souhlasím, neboť lež je to, co je závislé na pravdě. Lžu-li, musím nejprve znát pravdu.
>Pravda je absolutní hodnota je nedělitelná.
Jako hodnota ano, souvisí se ctí. Vlastní čest vychází z čistého svědomí, tedy žití v pravdě. Ale toto je opět věc každého jedince a jeho hodnot, na nichž pravdu staví.
>ale prosím vážené diskutující co je tedy pravdě podobného? Pouze lež.
Ale vůbec ne. Je to snaha o shodu. Nalezení společné řeči a společného chápání hodnot. Pak mohu s někým říci, že je to pravdě podobné, né však jisté, neboť poznávání je cesta a hledání.
>Pravda ve všech rozměrech je ryze absolutní (naštěstí) hodnota společná všem tvorům, různých vjemů i názorů.......
I taková pravda je, je to vlastně pojetí pravdy jako hodnoty. Slovo „pravda“ však má své další konkrétní naplnění.
>Pravda je smysly velmi rozumně uchopitelná, proto ostatně na to rozlišení máme rozum.
To ano, stejně je to i se lží, či všemi pojmy…
>Pokud někdo žije nějákou jinou pravdou, než ostatní - žije lží.
Tedy vy jste si jistý, že máte pravdu, tedy neshoda s kýmkoliv jiným, musí vést nutně k podezření, že je lhář. Asi to nemáte v životě snadné…
>Velmi pěkně to vyjádřil Ježíš z Nazaretu slovy: "Já jsem pravda, cesta a nikudy jinudy se k Bohu nelze dostat než skrze mne".
Ano, byl jako Vy, nebo já, je to tedy na každém. Každý může hledat pravdu skrze sebe. Bůh přeci sídlí v každém.
>Pravda je skutečnost, která nepotřebuje ke své existenci nic, na rozdíl od lži
Souhlas. Jde jen o to poznání té „skutečnosti“. To může být vlastní, sprostředkované či společné
>Pokud někdo bude tak hodný a uvede ukázku "relativní" pravdy, či pravdy individuální je Bůh, který umí tvořit slovem a nutno si vážit toho, že navštívil tento web, ale nepředpokládám zde takový příspěvek
[smích] Mnohé jsme se naučili (třeba od rodičů), ale něco jsme i přidali. Nějaké své poznání. Něco svého - nějaký výtvor - něco co jsme vytvořily. To pak předáme dalším. Tedy bůh je v každém z nás a kdo tvoří, využívá božské síly a stává se tak bohem.

169786

04.09.2008 09:21

Hitlerův zákaz kouření

RE: Kouřil jsem téměř dvacet let,

Spytihněv 83.?.?.?

Možná to tak vyznívá, je tím však myšleno i to, že si to dokážu odepřít, či budu respektovat vůli okolí.
To však trestání nespraví.

Závislost není přece jen věcí cigaret. Je to i jídlo, televize, herny atd. Koneckonců i třeba energie. Myslíte si, že systém se chová ke svým účastníkům férově? Je to jako kdybych dal před dítě pytlík s bonbóny, a pokaždé když po nich sáhne, mu jednu vrazil…

169787

05.09.2008 09:04

Někdo vyhrožuje editorovi serveru informationclearinghouse.info

RE: Co je pravda ?

Spytihněv 83.?.?.?

Tedy ještě víc jednoduše.

Osladím konvici čaje. Naleju jednomu a druhému. (To mě napadlo u snídaně)
Jeden tvrdí „je to přeslazené“
Druhý tvrdí „málo sladké“
Kdo má pravdu?

1.Oba, protože to tak cítí. Je tpodle jejich měřítka. Tedy relativní pravda.
2.Nikdo, protože jediným měřítkem jsem já a pro mě to je akorát.(Moje absloutní pravda)
3.Ten první, protože druhý je američan a často pije kolu.
4.Ten druhý, protože američan má vždy pravdu (protože byli na měsíci).
5.Nikdy nemohou mít pravdu. Co je opravdu sladké ví jen bůh a jeho náměstek na zemi. Ostatní slepě respektují jeho zhodnocení. Tedy absolutní pravda.

Takto můžeme vlastně postupovat při každém výroku.

169894

05.09.2008 09:20

Hitlerův zákaz kouření

RE: Kouřil jsem téměř dvacet let,

Spytihněv 83.?.?.?

Mirdo, já jsem rád, že si to po mě vůbec někdo přečte. Sám se kolikrát zdráhám některé názory číst. A to i ty, se kterými souhlasím. Krásně detailně si ten marast popsal a bohužel je to tak. (Vždycky je mi z toho trochu nanic.)

169899

05.09.2008 09:46

Někdo vyhrožuje editorovi serveru informationclearinghouse.info

A co je lež?

Spytihněv 83.?.?.?

Chlapíkovi se kroutí huba jak je se mu to zdá přeslazené, a při tom nehorázně žádá další příděl cukru, aby si to "hořké" dosladil.

169903

15.09.2008 09:31

Zkurvysynu Topolánku, kulka pro tebe je připravená

MT v ohrožení

Spytihněv 83.?.?.?

MT je ohrožen – kým?
1. opozicí, která se rozhodla konkurenta vystřílet a totálně násilím ovládnout stát
2. zájmovou skupinou, která přešla od uplácení k likvidaci svých poskoků
3. hysterickým voličem, který sáhl ke krajní možnosti jak změnit směr zahraničně-politické orientace republiky
4. frustrovanou exmanželkou
5. zhrzeným lokálním spolustraníkem, který již zešílel závistí a chce se sebepoškodit likvidací svého idolu
6. čtenářem „Zvědavce“, který již nevidí jinou možnost jak dál a od klávesnice přechází k ozbrojenému násilí
7. komunisty, kteří se rozhodli z europarlamentu prostřílet se do vlády strategicky důležitého území
8. ministrem vnitra, který potřebuje pádnější důvody pro posílení svého rezortu, ale navenek je kámoš
9. všemi najednou, proto těch dopisů musí být hromady
10. pouličním lupičem, který na to jde nejdřív podobrém
11. píše si je sám, aby zaujal bulvár...

170600

15.09.2008 10:04

Zkurvysynu Topolánku, kulka pro tebe je připravená

RE: MT v ohrožení

Spytihněv 83.?.?.?

Nejpravděpodobnější možnost

12. Ohrožuje sám sebe, protože přišel na to, že mu celý život lhali, neboť je ve skutečnosti syn děvčete lehkých mravů, neunesl to, tak si nechal pro sebe zhotovit tu kulku a nyní dostal oznámení o zhotoveném díle…

170602

08.10.2008 15:44

Island v centru ekonomické bouře

RE: Dlužníci

Spytihněv 83.?.?.?

Současný svět je prostřednictvím financí stále držen v krizi, kterou je možné kdykoliv spekulativně přiostřit.
Vlastně je to prosté. Peníze se do oběhu nedostávají jen jako dluh, ale úročením i jako nesplatitelný dluh. To způsobuje trvalý nedostatek oběživa, tedy peněz jako takových, což je vidět vlastně všude již na tom, že je vše zadluženo. Pomoci si lze všelijak, a to i tím, že dluhy již vyrábí kde kdo vydáváním všech možných i nemožných forem dlužních úpisů, které zase kolují světem jako bezcenné haldy papírů (nebo čísel) ve víře, že to má nějakou cenu. Takový systém je stále na hraně krachu.

A kdo je nejvíce byt? Ten kdo skutečně něco produkuje a ve snaze směnit je nucen živit celý tento parazitický systém. (Tfuj).

Je to ale jen jeden ze článků řetězu. Aby to mohlo fungovat, musí být ukuto piklů více.

172618

09.10.2008 15:07

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

Spytihněv 83.?.?.?

>Ovšem na druhou stranu přesně odpovídá evolučnímu zákonu, dle něhož všichni živí tvorové uspokojují své potřeby

Myslíte prvoky?
Nebo marxistickoleninského (západocivilizačního) spotřebitele?

Což takhle své potřeby ovládat? Zkuste to, je to docela osvobozující činnost...

172678

10.10.2008 08:27

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

Spytihněv 83.?.?.?

Nějak nevím, jak odpovědět na něco, co se mi zdá prosté a jasné. Daleko lépe se blafe o věcech „složitých“.

I Vy jste součástí vývoje, a pokud máte svou vůli, tak ho můžete ovlivnit. Tedy jestliže „evoluce vybavuje potřebami“, jste schopen se jimi vybavit i Vy, nebo Vás jimi může vybavit prostředí, ve kterém se vyskytujete.
Stejně tak jste schopen je ovlivňovat na různých stupních až k úplnému potlačení, či naopak svou potřebu dále umocňovat.
Pokud se však poddáte všemu co Vás potká, některá z neovládaných potřeb Vás nejspíš zničí, či se stanete nekontrolovaně závislým.
Ovšem netuším, nakolik je ve Vašich silách se kontrolovat. Někomu to prostě nejde.

172717

10.10.2008 10:55

Je kapitalismus u konce s dechem?

Je zajímavé sledovat,

Spytihněv 83.?.?.?

jak lidé spojují své bytí s existencí nějakého –ismu.
Veškeré toto myšlení je možné spojit s něčím jako postnáboženská (osvícenská?) éra. Byla vytvořena nová forma velkého náboženství co se prolíná s těmi předchozími, nebo je vstřebává. Podchycuje pak sílu myšlení hned ve svém počátku a tak ji ovládá a využívá. Dokáže tak parazitovat na veškerém úsilí vyvíjeném v prostoru nějakého –ismu. Přesně podle návodu „kdo není s –ismem je proti –ismu, ať žije –ismus !!“ [mrknutí jedním okem]

172723

13.10.2008 14:04

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Vidím to tiez jinak -

Spytihněv 83.?.?.?

Mirdo, možná, že ti co vypadají jako zmrdi, nejsou ani zmrdi a jsou jen nic oblečené v šaškovském oblečku zmrda.
Ti pak roztleskávají nedomrlé zmrdy co jásající a fandí nádeníkům ve zmrdích drezech.
(Celé to pak tvoří nerozklíčovatelný zmrdí systém, co je snad už u konce s dechem)

172910

14.10.2008 12:38

Zadržení dr. Töbena by nás mělo probudit

RE: .

Spytihněv 83.?.?.?

>Otrok budu ve chvíli, kdy na to sám přistoupím.
hezky řečeno
Myslím, že jde však o nedorozumění. Veškerá opatření stávajícího systému směřují proti vlastním proklamacím. Tedy se dá hovořit o velké lži.
Hlásání svobody je něco jiného než svobodně žít. (Co je svoboda?)
Demokracie je také diktát zabalený do falešného pocitu, že vládne obecné právo. (Co je právo?)
Hovořit o těchto věcech v rámci současného uspořádání světa je opravdu blouznění. Mohu o nich hovořit, význam však bude vždy neurčitý až lživý stejně jako síla uplatňující moc, kterou pociťujeme jako současný systém.

173001

15.10.2008 08:46

Zadržení dr. Töbena by nás mělo probudit

RE: .

Spytihněv 83.?.?.?

>Denně svádí boj o přežití. Právě v možnosti toho boje je jeho svoboda.
římští otroci také sváděli boj o přežití v nějaké místní aréně…
nejsem si ale jist, do jaké míry se cítili svobodní

Asi ale vím kam míříte, jenže boj (tak jak ho myslíte) nebude tím pravým vyjádřením svobody. Boj bývá spíš projev napětí a jeho vybíjení a váže na sebe veškerou sílu. Tedy svobodu omezuje jako takový.

173065

15.10.2008 13:01

Zadržení dr. Töbena by nás mělo probudit

RE: .

Spytihněv 83.?.?.?

>Boj za svobodu je reakce vůči silám, které chtějí svododu zničit
To je to, co nikdy nemůžete uchopit. Boj za svobodu je to, že to za to prohlásím? Nebo, že si to myslím? Jako třeba nikdy nekončící „revoluce“?

„Boj za svobodu“ je to samé, jako „boj za mír“. Vy víte, kdo chce tu svobodu zničit? Vsadím se, že budete-li proti němu bojovat, budete sám označen za ničitele svobody.

173079

16.10.2008 10:32

Co je to vůbec ta recese?

Tato recese je stav,

Spytihněv 83.?.?.?

který můžeme jako recesi vnímat. Ale není to přeci podmínkou. Pokud mě to nezajímá, tak se mě to jako recese nedotkne.

Spojím-li svůj život s celkem, který je nyní v recesi, pak se nerozdílně musím chovat stejně, tedy upadat do recese.

Jestli je globalizace světovým propojením do jediného řízeného celku, co tedy znamená?
Tento celek je tedy systém jako každý jiný systém. Chová se tak, jak by se choval jiný celek se stejným uspořádáním. Lze ho zkoumat a testovat, následně pak ovlivňovat podle šablon známých z jiných uskupení (jedno jestli fyzikálních nebo biologických). A vše ukazuje na to, že se to tak děje. Globalizovaná společnost lidí je testována, a na základě statistik vstupů a výstupů těchto testů je vlastně řízena. Podmínkou je vytvoření určitého stupně automatizace chování, tedy i myšlení. Jinými slovy to znamená pěstování závislosti a omezenosti, tedy odříznutí od přirozeného širšího vesmírného celku při vytváření simulovaných podmínek.

Na první pohled to může vypadat nesrozumitelně, nebo komplikovaně. Pokud se však oprostíme od zaběhaných (naučených-naprogramovaných) představ o chování systémů, zjistíme, že se věci mají jinak, než se na první pohled zdá.

Tedy globální dluh je vyvolaný řízený stav daný nedostatkem oběživa (úročením na všech úrovních). Tedy hra na nedostatek. Nedostatek stimuluje potřebu až do úplné závislosti. Pak se stává tím pravým a účinným nástrojem na ovládání potřebných.

Co je však značně znepokjivé, že „recese“ jsou vyvolávané otřesy pro určení dalších šablon chování celků. Takto se dá postupovat až ke stanovení mezních faktorů pro vyvolání zničujících podmínek pro takto řízené (třeba i lidské) celky...
Tedy lze řízeně vyvolat koflikty, chudobu, prosperitu, vlastně cokoliv, včetně "humanitárních" katastrof a genocid všeho druhu.

(Asi nemá smysl se zabývat kvalitou morálních hodnot těch, kteří vědí a přesto se podílejí...)

173144

17.10.2008 10:26

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Viník? Oběť?

Spytihněv 83.?.?.?

Mirdo, problém však je, že tyto spekulace (ostatně jako všechny spekulace), jsou pokládány mnoha lidmi za něco skvělého. Co na tom, že to všechny táhne ke dnu, přece zase někoho očůrám. A vždycky se najde poctivý blb, co jako soumar zase všechno vodře.

Mnohokrát jsem v mnoha diskuzích (po mnoha detailních rozborech) dospěl do bodu, „a co ti na tom vadí?“ I zde se najde přehršel těch, co neshledávají na ojebávání nic špatného, naopak, dělá se z toho věc záslužná.

Dnes nepochybuji, že je to záměr - získat co nejvíce sil ve prospěch této hry „očurej a vyhraješ“. Otázka ale zní – proč.

Bohužel, mnoha aktivním účastníkům této hry nedochází, že stejná pravidla hry, do které jsem zatažen, automaticky budou aplikována i na mě. Tedy budu očůráván. Takto fungující - hodnoty neprodukující systém však potřebuje své otroky, tedy ty trvale podvedené. Ti se však také nutně přizpůsobují systému (hře na ojebávání) tedy se takto fungující celek nutně musí stát sebezničující.
A tak je to tu znovu. Je to stále jen hra, nebo záměr?
Má být lidstvo zničeno? V jaké míře? Do hry jsou přeci zataženi i oni "vyvolení" (podle mě nepoučitelní). Nebo snad doufají, že osud který si volí nakonec očurají?? [mrknutí jedním okem]

173219

17.10.2008 11:12

Kdo prosazuje americký radar v ČR?

RE: Současně by nebylo od věci se zabývat panem Antonínem Koláčkem,

Spytihněv 83.?.?.?

[smích] Nechal bych to být. Koláček nebo buchtička…
Při účtování nejšpinavější práci odvedou sami sobě navzájem, až si budou velice ošklivě ubližovat. Lépe se tím nešpinit.

173225

20.10.2008 08:52

Modrý armagedon

RE: Emotivní příspěvek

Spytihněv 83.?.?.?

Ta debata byla skutečně komedie k pláči. Jediný kdo viděl trošku dál než na špičku nosu byl komunista (bacha!), oranžový šašek se opájel svým egem, zbytek kašpárků si lízal rány, neschopní se vůbec zorientovat majíce lidi za voliče – blby (Bursíkův „mělký volič“ mě málem skolil pod křeslo). Mám pocit, že televize málem Topolánka oplakala (zdál se jenom mě takový přihrbený a starší?).

Tato tragická skupinka mi však dává naději, že tento systém již nezadržitelně spěje ke svému ostudnému konci. Cokoliv jiné snad musí být lepší než toto. Těch tichých 60% mi dává velkou naději, že pod povrchem již bublá něco nového…

173428

20.10.2008 12:00

Modrý armagedon

RE: Není to férový lov

Spytihněv 83.?.?.?

Třeba si tento volič ODS myslí, že je inteligentní, protože volí inteligentně, což je nezbytné vzhledem k tomu, že ti druzí volí blbě (tedy blbci).

Řekl bych, že je to až třeskutě inteligentní způsob uvažování…
[mrknutí jedním okem]

173447

20.10.2008 12:24

Modrý armagedon

RE: Emotivní příspěvek

Spytihněv 83.?.?.?

Je zajímavé, jak dokážou tyto figury (typu Bursík) parazitovat na čemkoliv, a jak jsou obratně rozlezlí do všech hnutí a politických proudů.

(infekční choroba hadr...)

173452

20.10.2008 12:39

Kdo stojí za pádem burzy?

RE: Drahí veriaci

Spytihněv 83.?.?.?

Výborně, to je přesné.

Ještě bych dodal, že moudrost je výsadou odvěkého hospodáře, kdy skutečné hospodaření (ne však ekonomie) nezná co je samoúčelnost, plýtvání, podvádění a bezbřehou hamižnost maskující strach z vlastní neschopnosti.

173454

20.10.2008 12:57

Kdo prosazuje americký radar v ČR?

RE: Nebylo by současně odvěci akcentovat vztahy Alexandra Vondry

Spytihněv 83.?.?.?

Teď už jen zbývá kvalifikovat, na co je vlastně ten úřad, a co je ta Vondrova "práce"...

(určité náznaky se tu již objevují)

173460

20.10.2008 13:38

Kdo prosazuje americký radar v ČR?

RE: Jeden hloupý dotaz

Spytihněv 83.?.?.?

>Radar je součást systému protiraketové obrany českého území,
To říkala Zorka v Tykadle?
>jako průměrný Čech těžko můžu něco namítat proti posílení protivzdušné obrany svojí vlastní země.
a kdo jí posílí, ten radar co o něm hovořila Zorka s trafikantem Klvaňou? (Jako že vyšpízuje alkajdu a vozáří jim koule?)
>A samozřejmě pokud vidím, že proti radaru je Rusko, jako průměrný Čech vím, že z téhle strany nikdy nic dobrého nepřišlo,
to máte pravdu, třeba chazaři vylezli z děr někde tím směrem…
>proč se tolik Rusko rozčiluje - proto aby nás odzbrojilo
hmm, já mám třeba pistolku na antiperle
>Že komunisté dělají a budou dělat cokoli pro Rusko lze jen očekávat
zdá se však, že ti chlapci zatím pracují jen pro chazary
>tím mysleli co, zastrašovat veřejnost? Leda tím utvrdili v přesvědčení, že radar je mnohem potřebnější, než se běžně tvrdí.
že by jsme tím ozařovali i ty generály???
> propaganda proti radaru se prostě musí umět udělat, nestačí žít v přesvědčení, že je to OK,
vy jste toho příkladem…

173465

20.10.2008 14:39

Kdo stojí za pádem burzy?

RE: Drahí veriaci

Spytihněv 83.?.?.?

Burza a spekulace. To je nerozdílně spojeno. Jako kasíno a hazard.
Je to dobré nebo špatné?
Hazard je založen na sázce. Stejně jako spekulace. Vsadím a vyhraju? Nebo prohraju?
Na jedné straně vítěz, na druhé poražený. Tedy systém produkující vítěze a poražené.
Vytváří ještě něco jiného? Ano. Nepřátelské prostředí a nedůvěru. Ještě něco? Ano vše co se od toho odvíjí. Neproduktívní parazitický systém s figurami pokřiveného charakteru, neboť tato hra nemá konec a parametry jsou ve prospěch výroby poražených. Detaily? Již nejsou důležité, žít se v tom prostě trvale nedá.
Tedy všechno špatně…

(Chci ale upozornit, že tržiště je něco jiného než burza a spekulace něco jiného než vytváření hodnot)

173479

21.10.2008 08:43

Globalisté využívají finančních těžkostí světa k prosazení jednotné světové měny

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Spytihněv 83.?.?.?

Možné to je.

Pokud předchází pochopení kde jsme a jak jsme se tam dostali. Nekonečné analýzy bez vlastní vůle a cesty však vyznívají jako marné úsilí.

Pokud se však budeme stále vymezovat vůči pejzatým individuím za oponou (či jejich poskokům), budeme přesně tam, kde nás chtějí mít. Tedy v pasti.

173541

21.10.2008 14:05

Globalisté využívají finančních těžkostí světa k prosazení jednotné světové měny

Kde jsou odpovědi na naše otázky

Spytihněv 83.?.?.?

Asi je to těžké posat, ale tím co společnost trápí nejvíce je mentální problém.
To co známe jako kapitalismus (či západní demokracii) stojí dnes na víře, že hromadění je dobrá věc. Hromadění (akumulace) však vychyluje věci z rovnováhy, nárůst napětí však není možný neustále a následný zkrat provází obvykle utrpení. Pokud se to stane podstatou systému, systém pak zanikne jako celek (vzhledem ke své zakódované nerovnováze).

Dnešní podoba tohoto uspořádání se kdysi zrodila nenápadně jako účetní mezičlánek. Hmotně to nelze uchopit, je to jen účelově vytvořený fiktivní článek, který rozdělil přirozeně se uzavírající kruh hospodaření. Držíteli tento článek uspořádání v moci, pak ovládáte i systém. Tento samoúčelný článek byl postupně přetvořen aby bytněl, tak převelice bytní a táhne celek ke dnu. Tzv. finance jsou podstatným prvkem tohoto článku. Znovu podotýkám, že původní podstata není hmotná (ve smyslu uchopitelná), zasahuje totiž myšlení, a to hluboko do mentality národů. A to nelze udělat za týden. Je to dílo tísíců let. A různé enklávy jsou postiženy různě. Toto postižení bylo komunisty pojmenováno jako uvědomělost, církev uvědomělého nazývala ovečkou, dnes by se to dalo shrnout do pojmu zainteresovanost, stále jde však o totéž – ovládnout myšlení.

Vyvázat se z tohoto myšlení však není (a nebude) jednoduché. Připodobnil bych to k přerodu prasete v divočáka.
Vrátímli se blíže k tématu – tedy finance. Zkuste se bez nich obejít. Děti pláčí, žena křičí, staříci žebrají, co naplat, musím do soukolí smířen s osudem otroka. Osm, deset, dvanáct, čtrnáct hodin denně nakonec nebude stačit, důchod stejně sežere krize, řešením je chlast a smrt…
Zdá se tedy, že peníze mají zázračnou moc a nezměrnou hodnotu. Kdo je má, je vítěz. Peníze jsou řešení. Opavdu? Kulaté reznoucí nic, hnijící papír ve slamníku, zápis v užmoulané knížce, elektronický záznam v mramorovém paláci zaznamenán upachtěnou úřednicí. Účetní položka… Všemocná účetní položka. Stejně jako jsou všemocné všechny ostatní položky zvané účetní. Dělají svůj řád, svůj svět, žerou energii. A odcizují. Oddělují vše, co bylo svázáno s činností, rozdělují vazby co dávaly smysl veškerému konání. Nyní naplňujeme kolonky, kdy motivací je opět naplnění kolonky. Účetní kolonky jsou životodárné pro kolonky úřední. A otesánek roste… Stává se zněj nenažraná bestie živící se energií všeho živého… Již dávno se vymkla kontrole těch co ji živí, vymkla se kontrole hospodáře-živitele. Nyní je zde aby nás zotročila nebo zničila.

pokračování

173561

pokračování

Cesta ven jen jasná - zkrocení bestie. Dostat ji zpět pod svou vůli. Opět spojit kruh. Co to znamená?
Je to prosté.
Ztotožnit se s tím co dělám. S každou činností co mi padne pod ruku, či vyvstane v mysli. Proč to dělám a v čí prospěch to dělám. Vzít veškerou zodpovědnost za své konání. Tedy žít v pravdě. V sobě najdu vždy opovědi na všechny otázky. Musím je ale hledat. Pak se kruh začne uzavírat a věci dostanou smysl. Pak uvidím i cesty ven.

Dnes jsme již odvedeni velice daleko do izolace od vesmírného celku, pokud se však nevrátíme (nebo se nepokusíme), zanikneme jako nekompatibilní omyl přírody...

173562

V zásadě ano, jen bych myšlenku „prodloužil“.
>Ty nikdy o ničem nerohodovaly, nerozhodují a rozhodovat nebudou,
neboť rozhodují skrze muže.

To je vlastně možné jen tehdy, kdy muži mají vůbec nějakou moc. Jinak se to celé zhroutí a postrádá to vůbec smysl. V podstatě se jedná o aristokratické pojetí, kde rytířům vládne kult ženy… (velice staré a přirozené)

Libuše vládla mužům skrze Přemysla (aby necítili hanbu). A za vším hledej ženu. [mrknutí jedním okem]

173641

22.10.2008 10:52

Jak to celé funguje

Spíše nefunguje...

Spytihněv 83.?.?.?

>V materiálně zaměřené společnosti, což byly dosud všechny na Zemi (pokud je mi známo)
Společenské systémy, které prokázaly delší životnost, stály vždy na duchovní podstatě.
To, že materialistické školství (tedy naše současné) vymývá mozky jiným pojetím chodu světa, ještě neznamená, že to tak bylo, je a bude.
Věc se jeví ještě složitěji, neboť mezi hmotou a duchem neprochází zřetelná hranice. Naše bytí je ve své podstatě hra sil.
„Materiální zaměření“ by bylo dobré lépe vysvětlit. Je to něco jako „vzývání zlatého telete“? Ale i to má, dá se říci, duchovní podstatu.

Feudalismus? Kapitalismus? Socialismus? Demokracie? PP společnost? Vždyť tyto pojmové výplody jsou již jen součástí „hry na minulost“. Slouží jen k ospravedlnění toho co je nyní.

Například tzv. feudalismus.
Vždyť vládce (kníže, král, vévoda) byl hlava nejstaršího rodu, nejstaršího kmene (jádra národa) tedy potomek praotce, tedy přirozená hlava velké rodiny (národa). Území jako zdroj obživy dělil mezi své věrné (duchovně a pokrevně spřízněné) a oni dělali totéž. Tak byla zajištěna obživa jeho rodiny (potažmo národa) a zároveň i celistvost území (jeho obranyschopnost). Tedy každý hospodář byl „feudál“. Každý pak stělesňoval jednotu duchovní a výkonné síly, stejně jako vládce.
Daně, poplatky, robota atd. byly zavlečeny odjinud, aby se dnes tvářily jako normální součást tohoto systému.

A tak bychom mohli pokračovat dále odstavec po odstavci…. [smích]

173649

22.10.2008 15:43

Modrý armagedon

RE: férový lov na chytré ryby

Spytihněv 83.?.?.?

Nevím, jestli to není pro „chytrou rybu“ příliš nízké. Tak dodám jen tak na okraj. Třeba to nervová uzlina vstřebá.

Pojistné jako výraz solidarity je privatizováno a je vesele použito ke spekulacím, kde se odpaří. Uraženou pracku si budete muset olízat sám, neboť ani ty poplatky nebude kde platit (po zprivatizování špitálů budou ty objekty přetvořeny na dysnylendy a personál si nasadí uši).

Ale o svůj kýžený poplatek stejně nepřijdete, bude vám automaticky stržen za sledování virtuální nemocnice ve vašem TV.

173663

24.10.2008 09:49

Spojené státy shodily v roce 1991 u Basry atomovou bombu, tvrdí veterán

RE: Myslím, že

Spytihněv 83.?.?.?

To je zajímavý názor.

V této souvislosti mě napadá, že ČR snad patří k jediným pěti zemím na světě s původním jaderným výzkumem. Jen tři z mých známých ze školy se podíleli přímo na jaderném výzkumu ještě v SSSR a to v oblastech o kterých veřejnost nemá potuchu. Z tohoto pohledu jsme potenciální jaderná velmoc. (To by mohlo být i vysvětlení příčin, proč ve skutečnosti bylo vyvoláno tzv. pražské jaro s následným obsazením ČR za tiché podpory západu. Jenom pro zajímavost, ČR disponovala tak obrovskou pozemní silou, že byl nutný opravdu zásah celé VS, a i to bylo svým způsobem v případě aktivního odporu stále velké riziko).
Tedy co se týká jádra a věcí podobných, jsme stále potenciální velmocí. Výroba nějakých zbraní by asi nebyla taková potíž.

Na testování malých j.z. nevdím nic záhadného, a skutečně se takový konflikt jeví jako dobře využitelná příležitost.

(Berte to však jako moji momentální úvahu)

173802

24.10.2008 10:02

Existuje tajný plán přivést do EU 50 milionů afrických dělníků

RE: Hej Slované

Spytihněv 83.?.?.?

Pokud si v dějinách budeme číst i mezi řádky, najednou je to zcela zřetelné. Od římských dob je programové rozrušení a zničení slovanstva bod č.1 na cestě ke světovládě...
(Slované obývali kdysi i Itálii a dnešní oblasti Německa, Rakouska, Maďarska atd.)

173807

29.10.2008 14:52

Mutované osivo pro Mezopotámii

RE: Poburujúce

Spytihněv 83.?.?.?

Čemu se tlemíte?

Tlemíte se, protože vám vůbec nedošlo do toho, co by se mohlo nazývat mozek, že jde o konečnou fázi jak nadělat z lidí dobytčata ve farmě zeměkoule.

Takto upravené rostliny potřebují k pěstování umělý (člověkem dosazený a obvykle škodlivý) mechanismus. A ten je klíčem k ovládnutí produkce „potravin“.

Průvodním jevem tohoto nesmyslu je již dále neúnosné rozšiřování monokultur. Ve svém konečném efektu je to výroba pouští.
Půda je již tak vyčerpávána a devastována, že bez lití chemikálií do země nic nevydá. Výroba „potravy“ je již přímo závislá na těžbě ropy (například).

To co roste ze země a je použito k jídlu, již jídlo připomíná jen vzdáleně. Důkaz? Lidé dnes obvykle neumírají na stáří, ale na pomalou otravu (či podvýživu) z těchto báječných vynálezů.

Byl by to jen váš problém (požívejte si co chcete), kdyby to ve svém rozsahu nenarušovalo vyváženost dlouhovznikajících systémů. Důsledky jsou tak rozsáhlé, že to omezený či průměrný jedinec není schopen pojmout ve všeobjímající šíři. Bohužel to však vypadá, že světem hýbou omezení a průměrní...

Ještě něco k smíchu???

174236

29.10.2008 15:29

Americký volební systém

RE: Kazdy system

Spytihněv 83.?.?.?

>Proste svet asi nezmenime i kdyz je hezke si popovidat zde ci jinde
cokoliv uděláte, cokoliv co mění Vás nebo okolí, vede ke změně všeho provázaného. A protože je vše provázano (tvoří to vesmír), hýbete celým vesmírem.

Pro myšlení to platí také. Již pouhý nápad ovlivní chod světa. Pokud dojde k vyladění a sjednocení toku nápadů, změny budou výraznější. Svět je prostě chvění, kde se vše na všem podílí. Každý se o tom můžeme přesvědčit každým okamžikem, kdekoliv a na čemkoliv. Bohužel se však chováme bezděčně, bez souvislostí a neuspořádaně, tedy naše konání je mimo naše vedení. Naopak promyšlené a vyladěné snažení se nikdy nemine účinkem. Chybíli logika, pak je tu pocit. Nebránímli pocitu, dostaví se i logika.

Pokud by si autor článku položil otázku, zda je možné aby systém trvale selhával, a tak nějak vegetoval, zjistil by, že není. Prostě to nefunguje proto, že to tak fungovat nemá. Je to v samotné podstatě. Tedy tam, kde se mu zatím nechce hledat.

174243

30.10.2008 08:59

Americký volební systém

RE: Kazdy system

Spytihněv 83.?.?.?

[smích] dobrý
No, vtip je právě v tom, že to dobře myslím (bez podtextu), což by se dalo říct i upřímě. Nehledejte tam, co tam není.

Pokud máte pocit, že Vás někdo (třeba žid) ovládá, tak jak to tedy vlastně dělá?
Sedí v helikoptéře? Mlátí vás obuškem pohlavě? Kope vás ráno z postele do práce? Je všude?

Nebo Vám zalezl do myšlení (použil jste ho v příspěvku hned několikrát). Chcete to co děláte Vy, nebo on??
[mrknutí jedním okem]

174298

30.10.2008 12:02

Přichází nadvláda Romů?

RE: Spatni bili

Spytihněv 83.?.?.?

Tomuto etniku byly poměrně nedávno odšroubovány kola v rámci projektu všeobecného vykořenění všech. Že se chová, jak se chová, se dalo čekat (a jistě to bylo očekáváno).

Bledé tváře jsou proti rasizmu bezbranné, neboť se již narodily bledé, tedy v případě uvědomnění si své bledosti automaticky rasistické. Jedinou obranou v rámci systému je si neuvědomovat, nebo se začernit, nebo se smíchat.

Podobně současné mocenské uspořádání má snahu zacházet i s národní identitou. Jako národovec budu tolerován pouze na tribuně a to jen s přivřenýma očima.

Obrana bělochů v rámci systému je považována vždy za ohrožení. Proto je pro bílé nutné uvažovat mimo současný systém.

Pak se ještě nabízí otázka. Je-li tato situace záměrně navozena a vyhrocena, co má být na konci?

174309

30.10.2008 12:45

Přichází nadvláda Romů?

RE: čtenář

Spytihněv 83.?.?.?

>Myslíte si, že takovéto jednání k rozdmýchávání konfliktu nepřispívá?!
Naopak, stát (v něčích službách) a je jedno jakým mechanismem, vše vede tak, aby na konci byl konflikt.
Není bez zajímavosti, že toto uskupení zvané romové (římané!?) okupuje prastaré oblasi Čech víceméně známé (ještě z keltských dob) jako Sudety .
Že by se jednalo o jakousi další verzi invaze antického Říma?

Má být vyprovokována válka ras?
Má přijít pomoc zvenčí s humanitárním bombardováním českých rasistů?
Má to být zase rozvrat historických českých území?

A bude na konci odsun sudetských rómů? [mrknutí jedním okem]

174314

31.10.2008 08:28

Přichází nadvláda Romů?

RE: Chcete vědět?

Spytihněv 83.?.?.?

Máte pravdu, omílá se to na diskuzních fórech. Protože média blábolí a dezorientují.

Jak by jste si takový seriózní link představoval? Statistiku MPSV?? Myslíte, že Vám jí takovou (jakoukoliv) seriózní statistiku někdo předhodí? V systému, kde je vše pořizováno za účelem výdělku?

Pořiďte si ty informace sám. Je to jednoduché. Oblezte si přepážky MPSV po kritických regiónech a ptejte se úřednic, nebo jen koukejte. Brzy pochopíte, že tu blábolíte…

Situace je i tak daleko, že některé skupiny (rodiny?) rómů se svých potomků zbavují, jakmile jsou již z hlediska dávek „nerentabilní“ s tím, že je již na cestě další „rentabilní“ potomek.

Myslíte, že na to najdete statistku? Nebo „serózní link“? Naivo!

174403

03.11.2008 14:26

RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku

RE: Neodvratitelné

Spytihněv 83.?.?.?

> Tak prostě náš duální svět funguje "z definice". Nemusíte o tom být přesvědčen, ale když se na to bez předsudků soustředíte, realita vás o tom přesvědčí sama.
Pil-li jsem příliš, je to potom realita, to co vidím duálně?

174678

03.11.2008 16:36

RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku

RE: Neodvratitelné

Spytihněv 83.?.?.?

>už nerozmnožuje ZLO
množiti zlo…
>Černomagická kuchyně , ze které se linou jedovaté výpary do okolí .
otravovati okolí…

Mohlo by se to tak i brát, pokud by to bylo hodnoceno z pozice „křišťálového ráje“. Nejsem si ale jist, že v této pozici je zde přispívající obec.

Potom se nabízí varianta opačná. Jsme v „otráveném pekle“.
Pak by toto hodnocení mělo i poněkud posunutý smysl.
A zvracení v takovém prostředí je poměrně pochopitelný a přirozený jev.

174701

04.11.2008 08:23

RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku

RE: Neodvratitelné

Spytihněv 83.?.?.?

Dobrý, [chechtot]

ale co s tou dualitou, dvě hlavy, dvě věci a jedna rána?

174811

04.11.2008 12:45

Cenzura internetu v USA je za rohem

RE: Zneuzivanie nabozenskej sfery a dr. Billy Graham

Spytihněv 83.?.?.?

>Obávám se ,že Vaše snaha zde vyjde více než naprázdno.
ale kdež, někdo se vždycky nachytá, teď třeba já…
>zruční manipulátoři ,prosazující nenápadně židozednářskou vizi společnosti i světa.
ale to už manipulátoři mají tak nějak v krvi
>Plán loutkařů je geniální a jak to tak bývá jednoduchý.V první řadě zničit církve ,které jsou pro jejich konečnou vizi vládnutí největší překážkou.
Církve nikdo neničí, jsou všude, a je jich „požehnaně“.
Ostatně na tom by ani nic nebylo proti ničemu, kdyby…
Ty církve židozednáři nepotřebavali ke svému jistě zajímavému životu. Sami se pak jako církev také chovají. Židokřesťané hrají potom jakou roli? (Jistě také užitečnou)
>Až se probudí jako novodobí otroci v Novém Světovém Pořádku jejich židozednářských vládců!
Ale už se probuď!? Ten nový světový „pořádek“ již dávno je. Jen se to ňák nedaří udržet. Voni se nějak do toho pořád motaj další pořádkáři se svými pořádky…

Dokonce to někdy vypadá, že tu máme pořád nějaký ten zaběhaný „pořádek“ a latina se sekat prostě musí, co by si ty vovce jinak počaly, že…

174860

04.11.2008 13:02

Mutované osivo pro Mezopotámii

RE: Mutovane

Spytihněv 83.?.?.?

>Biologická evoluce je bohužel zoufale pomalý proces. Srovnejte ji laskavě s vývojem IT. A teď se zkusme společně zamyslet. Kde bude za sto či dvě stě let umělá inteligence?
halt ta IT jede, kam se na ní hrabem se svou zapšklou evolucí
>Vojto, víte, vy dokážete přemýšlet
to sedí, zkusme to tedy společně s ním…

174868

04.11.2008 15:42

RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku

RE: Neodvratitelné

Spytihněv 83.?.?.?

>že cokoliv řekneme, je vždy jen půl pravdy
>Všechno (i dualita) je NAKONEC jedno
Tak jak tedy, půl, nebo celá?
(Je bílá černá? Jasně že i bílá se dělí na bílou a černou atd. Co s tím? Nejspíš nic.)

Tedy chybí smysl. A smysl je dán právě celkem. Tedy NAKONEC tím jednem.
Chci-li říci půlpravdu, pak je v tom ten smysl, a je to tedy celá pravda vycházející na světlo bóží. (Bílou a černou tu máme taky pro rozlišení stupňů šedi a nakonec i k určení té bílé samotné)
Stejně tak krocení zla v sobě má smysl pokud si ho uvědomím, a tedy vůbec najdu smysl tohoto konání.

Má tedy smysl v sobě krotit chuť ošklivě nadávat barevným, pokud mě v tu chvíli mlátí a okrádají dvá rómové (slušní cikáni prominou)?

Stejně tak, co s těmi, co si usmyslí hodit bombu mojí rodině na hlavu. Má v ten moment smysl přemýšlet, jestli se mám jít udat za svůj výrok urážející skupinu jinak smýšlejících obyvatel?

(jinak samozřejmě vím, jak to myslíte, a že to myslíte dobře) [smích]

174913

05.11.2008 08:28

Cenzura internetu v USA je za rohem

RE: Zneuzivanie nabozenskej sfery a dr. Billy Graham

Spytihněv 83.?.?.?

>Stamiliony vyvražděných křesťanů,které mají tví soudruzi soukmenovci na svědomí
ale, ale…
tyto vraždící soudruzi byli především tvými bližními (jsi křesťan ne?)…
Víš, především vraždili „věřící“ ty další „věřící“ (a je to tak stále) ve jménu velkých pravd, což je společné mnoha náboženstvím (címž se soudruzi nijak extra neliší, liší se pouze předmětem modlení).

Neměl bych nic proti sborům věřících, kdyby…
Kdyby se furt nevraždili.

174996

05.11.2008 09:55

Cenzura internetu v USA je za rohem

RE: Zneuzivanie nabozenskej sfery a dr. Billy Graham

Spytihněv 83.?.?.?

>nesourodé štěkání porůznu posbírané... taková matlanina z různých "jedna paní povídala"... tu jsem slyšel a támhle zaslechl...
ale to je přeci důležité, o tom je také život

Ale pochybuji, že si zde vůbec budou světy (jako je třeba ten můj s tím tvým) vůbec rozumět. Hovoříme každý jinou řečí (i když to na první pohled vypadá jako čeština)

Tvé myšlení vychází z jiného jazyka nežli třeba mé. Spousta slov má zcela jiný obsah pro každého z nás. Diskuze bude vždy „o voze a koze“. Stejně jako je to v případě Takyjednoho (i když, tam si myslím, bych třeba já byl schopen ještě určité společné prvky v řeči najít).

Pokud je však myšlení podvázáno dovednou konstrukcí dogmat, které nedovolí vybočit z předem daného účelu, je úsilí zvenčí marné (tím myslím i jakoukoliv diskuzi), pokud zúčastnění nenajdou vnitřní sílu sebe někam posunout.

Namítneš, proč se třeba posouvat, nebo něco měnit, nebo se snažit, není přece všechno již dáno? Nejsme součástí velkého plánu?

Odpověď zní "možná". To je to, co mi dává prostor. A mám-li prostor, tak jsem. A to je pro mě zatím v tomto světě to podstatné. [mrknutí jedním okem]

175005

05.11.2008 13:51

Amerika na rozcestí

RE: Měl by vyhrát Mc Cain

Spytihněv 83.?.?.?

Je to tedy ode mě OT (omluva), ale Vaše příspěvky jsou (myslím tím ty co jsem stačil přečíst) sexy (řečeno neohrabaně po amerikánsku) [smích]

175038

06.11.2008 09:17

Amerika na rozcestí

RE: Měl by vyhrát Mc Cain

Spytihněv 83.?.?.?

Přímo skvěle. (A blondýnky jsou fajn a chytré, někdy velice..) [smích]

Abych se tedy držel tématu [mrknutí jedním okem], to, že je US představitel barevný, tak to je záměr, stejně jako to, že oponent byl nevolitelný.

175122

06.11.2008 12:21

Exkluzivní rozhovor s E. Sedláčkem: Byl to čistě politický proces…

RE: Ale oni jsou neonacisti

Spytihněv 83.?.?.?

Věříte, že je společnost obroditelná skrze současný politický systém? Tím myslím, má vůbec nějaká strana (i DS) vůbec šanci hrát jinou roli, než tu „užitečnou“?

175137

06.11.2008 14:46

Tak tedy Obama

Tušil jsem to,

Spytihněv 83.?.?.?

první potíže jsou tu...

Vložený obrázek

175158

13.11.2008 10:19

Těžký život státního úředníka

RE: Od autora

Spytihněv 83.?.?.?

Docela jsem se pobavil. Je to vcelku přesné.

Kdysi jsem se „propracoval“ až na racionalizačně-organizační odbor gigantického úřadu. Tedy přímo do „mozku“ exemplární instituce. Tam jsem pochopil „systém“ ve své strnulosti, samoúčelnosti a …čiré škodlivosti. Neschopnost živených struktur dělat cokoliv užitečného je nutí pak škodit a „napravovat“. Past je pak dokonalá. Jedni vymýšlí „práci“ pro druhé, potíže se jaksi „samovolně“ vynořují, aby pak na věky věkův byly „řešeny“. Celé to pak žije svým podivným životem…

Když jsem se pak po létech ocitl na druhé straně zeměkoule v jednom obřím ofisu asijské firmy podnikající v US automobilovém byznysu, stačilo se pak projít mezi stovkami stolů. A ejhle! Je to univerzální, tam nebo tady, jest to jedno. Samoúčelnost jednotlivých „pracovišť“ se spoustou foteček, rámečků a vyleštěných pracovních desek, vše dovedně rozděleno do sekcí, středisek, oddělení a center, sálala ze všeho, kam jen oko dohlédlo. Ano, komunismus s kapitalistickou tváří. Byrokracie v mažerském šatě. A vždy všude nakonec najdete i ten malý umolousaný oddělený prostor, kde se krčí dělníci s opotřebovanými nástroji, prostor pro ty „nepříbuzné, neznámé příbuzných, neproškolené a neúspěšné“ nemajíce nárok na nic kromě kápa a notné denní porce otročiny. Ti nakonec jaksi „ospravedlňují“ a tak i popohání systém.

Zevšeobecnění je však namístě. Stejně jako pohled na to co dělám a hlavně proč to dělám, a zdali to obstojí před svědomím, mám-li nějaké. Nakonec i to je důvod, proč si tím svět musí projít. Pochopit a snad i jednou napravit.

175696

14.11.2008 09:01

Těžký život státního úředníka

RE: Pro autora.

Spytihněv 83.?.?.?

>Mám tři děti a kontakt s jejich vrstevníky - studenty.
snas Vám nesmrdí
>Nejsou líní napsat padesát SMS za hodinu,
no tak vidíte, docela slušný výkon
>jsou líní plnit své "nezajímavé" povinnosti, pracovat a pod.
asi je nemají za své, tedy na ně kašlou, nehledě, že „pracovat“ může znamenat pro každého něco jiného
>Já potřebuji, aby zaměstnanec pracoval a ne diskutoval o tom, zda je práce potřebná nebo k hovnu,
to bude ono, to stojí za zamyšlení, Vy potřebujete a oni Vám na to serou, což je fajn pro ně, Vy se budete muset poohlédnout ve třetích zemích, kde se na nic neptají, nepřemýšlí a poslušně plní přání a rozkazy…
>Češi jsou jednou Slované - a jako takoví páchnou jen o málo méně než Ukrajinci.
Když už jsme u toho, pach je dobrý, umožňuje Vám vybrat si podle gusta. Pokud to přebijete pičifukem, oblbnete partnera, což se Vám v budoucnu vrátí jako nemilé překvapení. Sprejujete-li své potomky, zle se Vám odvděčí, nebudou poslouchat, budou vzodrovití a osobní styk nahradí stykem přes SMS, kde je pak stejně jedno jak kdo smrdí…
>A teď se na mne vrhněte, ale skutečnost tím stejně nezměníte.
Skutečnost je přesně taková, jakou si jí malujeme. [mrknutí jedním okem]

175781

18.11.2008 09:03

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

Začarovaný kruh

Spytihněv 83.?.?.?

Odborník?
Ty jsou tu od toho, aby vyráběli spleti bludů, sami se do nich zaplétali a nás učili se do nich zaplétat také.
Ekonomická věda? Ať žije tmářství! Vítejte v novém náboženství…

Jak ven?
Prostě se sebrat a vypadnout ze systému. Tvořit si systém vlastní je jediný způsob jak se nestát součástí systému jiného.

176090

18.11.2008 10:45

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Začarovaný kruh

Spytihněv 83.?.?.?

>Priznám sa, neviem si to akosi predstaviť,
V tom je zakopanej pes… Představujte si to, dělejte si své cíle, vládněte sám sebou.
>ak mi pomôžete som absolútne ZA.
Dobrá, nekoukejte tedy večer na televizi, sedněte si do klidu, soustřeďte se, přemýšlejte nad tím co Vás brzdí, co Vás omezuje. Co Vás táhne tam, kde nechcete být. Jděte v tom co nejdál. Pak se tomu zasmějte a přivítejte to. Teď máte prostor stavět svůj svět ve své mysli. Jděte do podrobností. Do naprostých fyzických detailů. Dělejte to ta každý den. Za pár dní už budete vědět jak na to. Po troškách, ale přece…
Důležité:
Pochybujte o všem, ale nepochybujte o svém poslání. To se Vám objeví, když mu dáte příležitost. Držte se své cesty. Strach Vás žere. Vztek Vás žere. Beznaděj Vás žere. Zlost Vás sežere. Máte-li pak cestu, najdete na ní i své spolucestující. Začnou se Vám přibližovat i Vám podobní. Budete stále silnější. Tak to prostě je. I smrt je výzvou. Prostě není se čeho bát. [mrknutí jedním okem]

176106

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Americe pokračuje rabování a násilnosti, média mají zlomyslnou radost01.06.20 11:14 USA 14

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 8

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 11

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 1

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Měnové kurzy

USD
23,80 Kč
Euro
26,58 Kč
Libra
29,82 Kč
Kanadský dolar
17,61 Kč
Australský dolar
16,36 Kč
Švýcarský frank
24,74 Kč
100 japonských jenů
21,92 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
6,06 Kč
100 maď. forintů
7,69 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
34,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 174,54 Kč
1 unce stříbra
425,36 Kč
Bitcoin
225 621,73 Kč

Poslední aktualizace: 2.6.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?