Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 12 příspěveků, 1 jméno: A.S. Pergill.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.03.2009 21:53

Už zase straší s nukleárním Íránem

Článek obsahuje pár naprosto zjevných nesmyslů:

A.S. Pergill 89.?.?.?

1. Celá kontraverze kolem Íránu spočívá na tom, že Írán odmítá do svých jaderných zařízení pouštět inspektory MAAE, takže prohlášení, že jeho centrifugy jsou "pod 24 hodinovým dohledem mezinárodních inspektorů" je naprostý blábol. Kdyby byly, tak by tato kontraverze vůbec nevznikla.
2. Obohacený uran mohu v těch samých centrifugách obohacovat dál, atd. atd., až dostanu uran obohacený na zbrojní úroveň. Přitom to obohacování vypadá naprosto stejně a pokud jsou nějaké (třeba i jen velice nepatrné) výpadky v dohledu, tak se to jen "inspekcí" určit nedá.
3. Z odpadu jaderných elektráren se vyrábí plutonium, výroba je v principu jednodušší než výroba obohaceného uranu, protože se jedná o oddělení odlišného prvku, nikoli izotopu. Je-li k dispozici dostatek zacvičitelných sil, které se spokojí s odchodem do alláhova ráje po pár dnech, dá se to dělat i v docela primitivních podmínkách.
4. Superpožadavky na techniku jaderné nálože se týkají nikoli toho, "aby to vůbec bouchlo", ale toho, "aby to bouchlo co nejúčinněji". Primitivní jadernou bombu lze setrojit velice jednoduše, pokud se smířím s tím, že ke stejné explozi budu potřebovat cca trojnásobek obohaceného uranu. I hirošomská jaderná bomba byla velice primitivní zařízení (až na sofistikované autodestrukční systémy, které měly zabránit, aby se nevybuchlá nedostala do rukou Japonců).
5. Jaderná bomba se může dostat do cíle i jinak než raketou (např. lodní náklad vezený sebevrahy), pak na ni nemusejí být kladeny zdaleka takové nároky (co do Hi Tech) než jaké se kladou na jadernou hlavici.
6. Vyznávání islámu Íránskou věrchuškou výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že se mezi ní najde magor, který takové zařízení použije (vydá rozkaz k použití), přestože bude jasné, že odvetou bude přeměna Íránu na úhledné škvárové hřiště. Blábolení Íránského duchovenstva o příchodu Mahdího, schopného případnou jadernou odvetu vyřešit mávnutím ruky, v tomto směru vzbuzuje jen ty nejhorší obavy.

186243

11.03.2009 22:09

Už zase straší s nukleárním Íránem

Pár odpovědí

A.S. Pergill 89.?.?.?

to CASE:
Nekomentoval jste nejdůležitější
bod 1 - Írán znemožňuje účinné inspekce svých jaderných zařízení.
ad 2 - Izolováním vysoce čistých látek fyzikálně-chemickými procesy jsem se zabýval ve své profesi, takže si troufám o tom něco vědět.
ad 3 - Máte pravdu že na produkci štěpných izotopů Pu je nejlepší grafitem moderovaný reaktor. Protože platí bod 1, není pro Írán problém takový vyrobit
ad 4 - První US bomby supersložitou elektroniku neměly, jednoduše tehdy nebyla k dispozici. Jejich úspěšné nasazení vás usvědčuje z nemístného optimismu.
ad 5 - V souvislosti s tím grafitem moderovaným reaktorem mě napadlo jeho spuštění do neřízené reakce na lodi někde v přístavu - výsledek by byl prakticky stejný jako havárie v Černobylu, ale např. uprostřed New Yorku...
ad 6 - Vrchním šéfem Íránu je terorista; tč. oslavují výročí Chomejního, zrůdného zločince, který poslal na smrt statisíce nevinných lidí - opravdu střízliví a mírumilovní

to Orade:
Citujete islámskou propagandu, ve skutečnosti fanatická víra byla vždy vnímána podstatnou částí křesťanů jako cosi negativního (evropská tradice).

to wilonix:
Kdyby nebylo MAAE a jí organizovaných represí, tak by měl jaderné bomby kdejaký kroužek technické tvořivosti.

to John Dovany:
US měly informace, že se o AB pokoušejí Němci (že byli mimo, se dozvěděli až po válce, navíc jsou ve hře konspirační teorie, podle kterých byla bomba pro Nagasaki z trofejního materiálu). Druhou věcí je, že v té době nebyly obecně známy pozdní následky radioaktivního záření. Třetí věcí je, že v H + N zahynulo (včetně pozdních následků) odhadem o dva řády méně Japonců, než kolik by jich zahynulo při vylodění Spojenců a následném dobývání Japonska. Ten necelý milion vojáků, kteří by padli, Spojenců ani nezmiňuji.

186359

12.03.2009 06:14

Už zase straší s nukleárním Íránem

RE: Pár odpovědí

A.S. Pergill 89.?.?.?

ad 1: S těmi "drobnými roztržkami" je to asi stejné, jako s hlídáním peněženky: Stačí minuta nepozornosti, a celá léta, co jste ji úspěšně hlídal, jsou znehodnocena.
ad 2: V tom s vámi souhlasím, že požadavky rostou v zásadě exponenciálně. Problém je, že Írán neustále zvyšuje počty odstředivek a je dávno za hodnotou, která by plně stačila pokrývat jeho potřeby. Navíc určitého "zvyšování hrubé síly" můžete dosáhnout i smířením se, že proces bude trvat déle. Předpokládám, že má Írán nakoupeny odborníky z bývalého SSSR (psalo se o tom ve více médiích), kteří tyto práce dělali a nehody s nahromaděním obohaceného uranu mají vychytané.
ad 3: Výše zmínění odborníci patrně zvládnou i tohle.
ad 4: Komplikovaný problém to je, ale USA ho zvládly v roce 1945, tedy před více než půl stoletím.
"Nápad" je jen nápad. Vyšel jsem z článku (jeho autor je jaderný fyzik), že se tohle mohlo stát Fermimu, když dávali dohromady první jaderný reaktor (na stadionu v Chicagu).

186369

12.03.2009 17:26

Už zase straší s nukleárním Íránem

RE: Pár odpovědí

A.S. Pergill 89.?.?.?

John Dovany v podstatě jen opakuje islamofašistickou propagandu. Jeho poslední věta ho usvědčuje z kázání nesmyslů: Copak je možné předpokládat, že cílem "mocných tohoto světa" je ten "svůj" svět totálně zhuntovat?

To Oracle:
Invaze Maurů byla vítaná asi stejně jako invaze Normanů do Anglie. Maurové byli civilizačně naprosto bezcenní loupežníci, co neudělali podmanění původní obyvatelé, to na Pyrenejském poloostrově nebylo (včetně té Alhambry, nebo velké mešity v Cordobě).
Muslimové zlikvidovali řádově desítky významných knihoven na půdě Byzance, kterou postupně dobývali. Jen knihami z alexandrijské knihovny vytápěli asi týden veřejné lázně. To, že se nějaké zlomky tohoto zničeného pokladu zachránily prostřednictvím velice mizerných překladů do arabsko - aramejsko - hebrejské hatmatilky (protože sama arabština postrádala a postrádá řadu slov pro základní kulturní pojmy), je proti tomu naprosto nezajímavé. Kdyby nebylo islámské invaze, měli bychom k dispozici dědictví antiky v podstatně lepším stavu (originální texty) a výrazně kompletnější.
"Mírové spolužití" muslimů a nemuslimů v Al Andalus není nic jiného než ryzí propaganda: Prakticky každou generaci propukalo významné protimuslimské povstání, přestože ta předchozí končila barbarskými represáliemi, plně srovnatelnými s nacistickým holokaustem. Bylo prostě lepší zemřít, než žít pod muslimy. Také v závěru existence Al Andalus tam bylo jen asi 20% nemuslimů (po invazi něco přes 80%), tedy většina civilizované populace byla vybita nebo se jí podařilo utéct. (To také přispělo k definitivní porážce Maurů, neměl na ně kdo otročit.)
Křížové výpravy s poměry v Al Andalus neměly nic společného, navíc šlo o (zpackaný) pokus navodit v Palestině poměry před islámským útokem (šlo tedy o strategickou defenzívu). Avicenna taktéž, byl Uzbek a žil ve Střední Asii.
Zmiňoval jsem Achmadinežáda, který se jako jeden ze studentských vůdců podílel na věznění diplomatů, což je bez nejmenších pochyb teroristický čin. Chomejního fatwa proti Rushdiemu byla teroristickým činem rovněž.
O účincích radioaktivního záření panovaly v době "Projektu Manhattan" jen velice naivní představy; v podstatě až analýza zdravotního stavu zasažených Japonců, sovětských pokusů s jaderným bombardováním vlastních vojáků (a obdobných pokusů v USA, ale v menším rozsahu) tyhle věci vyjasnily.

186404

13.03.2009 20:10

Hon

Brožová Polednová nebyla jen "kolečkem v soukolí"

A.S. Pergill 89.?.?.?

Byla velice aktivní a iniciativní, dokonce napsala bomzovací dopis na Urválka, že je moc mírný, a že těch trestů smrti mělo být navrženo více (zachoval se a novináři ho vyčmuchali). Ani po roce 1989, kdy už jí rozhodně nehrozily nějaké sankce, nepřipustila, že by ten proces byl zmanipulovaný, případně dělaný v režii Moskvy.
I kdyby měla skončit v nějakém domově důchodců, kde by jí na okno nalepili symbolicky alobalové pásky místo mříží, musela mít pruhované pyžamo s číslem a ošetřovatelky braly symbolicky pár korun od vězeňské služby, tak by její potrestání mělo smysl.
Můžeme ji litovat, jako příklad člověka zaslepeného zločinnou ideologií, ale milost nebo odpuštění si rozhodně nezaslouží.

186523

14.03.2009 18:52

Židovská otázka

Každá etnická skupina,

A.S. Pergill 89.?.?.?

která se snaží vybudovat "stát ve státě", kde by pro ni platily specifické zákony, se nutně stává terčem oprávněné nenávisti a oprávněných represí.

186569

14.03.2009 23:22

Židovská otázka

RE: A co se tedy za tech necelych 150 let zmenilo?

A.S. Pergill 89.?.?.?

Nesmysl. Sionismus má mnoho společných cílů s islámem. Minimálně jde oběma o likvidaci evropských kulturních a politických tradic, které jsou s těmito ideologiemi naprosto neslučitelné. Islamizace Evropy do značné míry může posílit ortodoxní směry uvnitř sionistických politických směrů (zdaleka se nejedná o monolit). Naopak její odražení (a posílení národních států) povede k asimilaci značné části Židů do evropských národů a silnému oslabení sionismu.

186579

15.03.2009 09:50

Židovská otázka

RE: A co se tedy za tech necelych 150 let zmenilo?

A.S. Pergill 89.?.?.?

S rozvojem evropské občanské společnosti, u nás od Josefínských reforem, byla (v různých státech různým tempem) ukončena právní separace Židů od ostatní populace. Začala se objevovat smíšená manželství, řada Židů se dávala pokřtít. Na obzoru se objevil OBČAN, u něhož je naprosto jedno, jestli je Němec, Francouz, Čech, Číňan nebo Žid (nebo cokoli jiného) - tohle byl zhruba ideál osvícenců. Ortodoxní rabíni v tomto procesu zavětřili nebezpečí a začali podporovat nacionalistická hnutí v domnění, že občanskou společnost rozbijí. Podporovali hlavně Němce, kteří potlačili a vstřebali některé německy hovořící národy (v podstatě se jim to nepodařilo akorát u Švýcarů a Rakušanů). V národnostně orientované společnosti pak pro bezteritoriální Židy nebylo místo, část se jich asimilovala o to intenzívněji, část se dala právě na sionismus, jehož proklamovaným cílem bylo založit židovský stát (protože národy byly v tehdy převládajícím pojetí chápány jako něco, co má "vlastní jazyk a vlastní území" ).
Sionisté podporovali a podporují různé odnárodňovací ideologie - proletářský internacionalismus v Rusku, nacismus v Německu, ale i fašismy. Že se tyto ideje velice často obrátily proti nim, to nereflektují, protože totalitně a nábožensky pojaté ideologie postrádají korekce zpětnou vazbou. Navíc např. nacismus byl ortodoxními rabíny zneužit k likvidaci poměrně početné populace židovských míšenců a pokřtěných Židů v Evropě; právě "židovské samosprávy" velice intenzívně spolupracovaly s nacisty na tom, aby tito lidé byli likvidováni přednostně (proto také ono "jako ovce", charakterizující chování Židů vůči nacismu).
V současné době sionisté podporují jednak odnárodňovací politiku EU ("multikulturalismus" ) a jednak do značné míry podporují i expanzi islámu (asi jako o dvě generace předtím podporovali nacismus). Na obzoru se zase rýsuje jakási špinavá dohoda, tentokrát s imámy, ve smyslu likvidace té části židovské populace, která se vymanila z pod vlivu judaistické ortodoxie. Ostatní evropské národy jsou v tomto procesu pro ortodoxní rabíny jen nezajímavou "vedlejší obětí". Jsou to, konec konců, pouzí "gojim".
Likvidace islámského nebezpečí má naprosto stejný efekt jako porážka nacismu nebo bolševismu. Navíc tuto likvidaci mohou provést pouze národní státy, nerozložené zhoubnou ideologií multikulturalismu, takže v rámci tohoto boje bude muset být zlikvidována i současná struktura EU.

186587

24.03.2009 22:09

Spojení Mossadu s útoky 11. září

Proč by Židé nejásali

A.S. Pergill 89.?.?.?

Jásali i moji rodiče a jejich vrstevníci, když Hitler napadl Polsko, protože jim bylo jasné, že nastává válka všech proti Německu (což se taky za nějakou dobu stalo a Německo tu válku prohrálo, čímž byl anulován Mnichov).
Dokážu si představit, že o tom, že se nějaký velký teroristický útok chystá, panovalo v tajných službách USA (i jiných) nějaké povědomí, které nebylo ventilováno, protože za Clintona i na začátku Bushovy éry byli ve vedení lidé, kteří zmínky o takovémto riziku potlačovali, i s jejich nositeli.
Pokud jde o samotné Twin Towers - od cca 10. patra tam nebyl kvůli zákazu použit azbest, čímž se výrazně zhoršila odolnost konstrukce proti ohni (adekvátní náhrada azbestu neexistuje). Nedal bych ruku do ohně ani za to, že nebyly použity ty typy oceli, které použity být měly, ale nějaké levnější šunty. Dnes již mnoho odborníků přiznává, že práce o škodlivosti azbestu byly v podstatě zfalšovány na zakázku firem (možná zčásti i židovských), které potřebovaly tento materiál odstranit jako konkurenci jimi vyráběných šuntů. Je to pochopitelně, vzhledem k počtu mrtvých, kteří mohli žít, kdyby ta konstrukce vydržela to, co vydržet měla, soubor výbušných fakt, které by zlomily krk nejednomu US politikovi. Proto mlžení, odvoz trosek do Číny atd., další konspiraci není třeba hledat.
A ještě něco: USA naprosto nebyly připraveny na jakoukoli akci proti islamistům. Za Clintona přišly prakticky o všechny agenty schopné pracovat v islámském prostředí. Jejich reakce byly něčím mezi chaosem a čistou idiocií, prozrazují naprostou nepřipravenost na všech úrovních. Nelze bojovat proti teroristické ideologii a současně ji vzývat jako "velké náboženství unesené několika teroristy", když průzkumy veřejného mínění jasně ukazují, že ty teroristy více-méně podporuje přes 50 % islámské populace z civilizovaných zemí. A to je něco, co špičky USA dodnes nepochopily. Proto také nemají USA výsledky odpovídající jak jejich nasazení, tak i jejich vojenské superioritě. Z toho důvodu jsou čirá idiocie i konspirační teorie o 11. září.

187202

25.03.2009 08:42

Spojení Mossadu s útoky 11. září

RE: Proč by Židé nejásali

A.S. Pergill 89.?.?.?

Vážený pane. Doporučuji přečíst si "Hlava 22". A extrapolovat na to, že tam popsané příšernosti byly alespoň částečně omezovány objektivní existencí bojové situace. Armáda v míru (protože omezené expediční akce na druhý konec světa nejsou nic víc než "trochu ostřejší cvičení" ) degeneruje a zpravidla až když jde opravdu do tuhého, tak projde určitým samočistícím procesem, který vynese nahoru schopné bojovníky, a shodí alespoň část neschopných korupčníků. (A nebo takovým procesem neprojde a skončí jako armáda Rakouska-Uherska za 1. světové války.)

187219

25.03.2009 08:49

Spojení Mossadu s útoky 11. září

RE: Proč by Židé nejásali

A.S. Pergill 89.?.?.?

Ti Arabové objektivně existovali a po 11. září už ne. Je k dispozici dokonce svědectví, že se jedno z jejich dětí chlubilo přípravou útoku v mateřské školce. Existovali i cestující v těch letadlech, a po 11. září už ne. K atentátu se opakovaně přihlásil Usáma bin Ládin a dokonce posléze i odmítl konspirační teorie, které tu hlásáte.
A pokud islámistické teroristy řídí "světový žid", jak hlásá nějaká s vámi spřízněná dušička o pár příspěvků výš, pak jejich likvidací dáme tomu "světovému židovi" zahulit. "Uřízneme mu jednu z jeho krvavých pracek [vyplazený jazyk] ."

187222

25.03.2009 20:24

Spojení Mossadu s útoky 11. září

RE: Ještě reakce na Pergilla

A.S. Pergill 89.?.?.?

Obávám se převelice, že tyhle konspirační hlouposti (naprosto zjevné každému, kdo se alespoň trochu vyzná v historii) mají za cíl jen odvést pozornost od reálně existujících manipulací.
Jen pár drobností:
- zednáři odvozují svůj původ od stavitelů Šalamounova chrámu, kteří NEBYLI Židé, protože ti už byli judaismem natolik zdegenerovaní, že by tak složitou a velkou stavbu jednoduše nezvládli
- zednáři mezi sebe začali pouštět Židy (i pokřtěné) až někdy v 19. století, do té doby byl židovský původ překážkou členství
- kdyby skutečně tak dlouho existovala "světová konspirace", tak mi laskavě vysvětlete, proč dosud nevyhrála
- kterýkoli pacient s bludy má svá přesvědčení podložená naprosto nevývratnými argumenty, které ovšem nepřežijí první kontakt s realitou
- daleko spíše tady existovalo a existuje spiknutí církve proti civilizaci evropského typu, a toto spiknutí lze doložit mnoha důkazy, od postupu christianizace Evropy, přes likvidaci významných vědeckých a uměleckých osobností až po současnou snahu o genocidu v zemích 3. světa se silnějšími vazbami na euroatlantické země zakazováním kondomů

187288

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 15 čtenářů částkou 3 943 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 3

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 6

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 6

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 4

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Vláda: Zakážeme teplé počasí! Aby se lidi necourali venku01.04.20 13:10 Česká republika 3

Zákazy, zákazy, buzerace, zákazy: Několik mladých spáchalo zločiny. Opékali buřty v lese01.04.20 11:30 Česká republika 4

Policisté hlídají město v kostýmech v podobě koronaviru01.04.20 06:21 Bolivie 1

Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickými potřebami, Trump poděkoval. Proč o tom mlčí média?31.03.20 23:32 Rusko 0

D-Test provedl test roušek a respirátorů31.03.20 19:38 Česká republika 12

Minister Krajčí v súvislosti s koronavírusom plánuje zaviesť opatrenia voči občanom, ktorí odmietnú očkovanie31.03.20 16:02 Slovensko 3

Měnové kurzy

USD
25,63 Kč
Euro
27,72 Kč
Libra
31,36 Kč
Kanadský dolar
18,07 Kč
Australský dolar
15,43 Kč
Švýcarský frank
26,22 Kč
100 japonských jenů
23,54 Kč
Čínský juan
3,61 Kč
Polský zloty
6,04 Kč
100 maď. forintů
7,60 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
33,23 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 458,47 Kč
1 unce stříbra
369,00 Kč
Bitcoin
175 434,54 Kč

Poslední aktualizace: 6.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?