Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 19 příspěveků, 1 jméno: anellus.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.11.2007 18:46

iNo pasarán!

Náhlý záchvat antifašismu u našich politiků signalizuje, že něco nesedí.

anellus 195.?.?.?

Obávám se, že pan Stwora má bohužel až moc pravdu. Zdá se, že za vydatného přispění medií a 15-ti milionů z kapes daňových poplatníků se někomu podařil mimořádně sofistikovaný bluf, jak z demonstrace proti okupaci Iráku udělat masovou akci na podporu hlavních strůjců válek na blízkém východě, Izraele a židovské lobby v USA. Antifa, jejíž činosti si jinak vážím, asi skočila někomu na špek. Dalším produktem akce je též politické zviditelnění židů u nás a implikace jakési nové čtvrti v Praze, Židovského města do podvědomí, hlavně mladých lidí. Skutečně chytré, to opravdu nemělo chybu.

146980

22.11.2007 13:42

Časy se mění

RE: [2] časy se mění - NĚCO NENORMÁLNÍHO???

anellus 195.?.?.?

Asi jsem blázen nebo komunista ale snů o něčem lepším se nehodlám zřeknout ani ve svých 58 letech. Naprosto je však nespojuji s "tržním" systémem, který dnes řádí v ČR a zřejmě i jinde v kapital.státech, jak vyplývá z příspěvků většiny zde diskutujících.
Časy se opravdu mění ale základní premisa zůstává, kapitalizmus si na lidi dovolí tolik, kolik mu lidé dovolí. Je evidentní, že masové odbourávání sociálních vymožeností nastalo až po pádu socialistického tábora a to téměř ve všech tzv. vyspělých zemích současně a obdobnými metodami. Inu holt, to je ta globální tržní společnost. Za socializmu, v bývalé ČSSR byly značné nedostatky ale po celých 41 let lidové vlády se pomalu ale jistě sociální výdobytky zvětšovaly. Osobně lituji porážky socializmu, dnes po téměř 20-ti letech by byl zase určitě o kus dále. A kdyby ze socialistických vymožeností dokázal socialistický režim udržet alespoň to, že lidé si byli fakticky rovni, tak to samo o sobě, by byl pro mne dostatečný důvod abych takovou společnost podporoval.
Mě tehdy totiž milionáři, miliardáři, rstituenti, šlechta, političtí prostituti a jiní VIP nikterak nechyběli a v budoucnu opět chybět nebudou. Dej mi Bůh, abych se takové doby ještě dočkal !

147727

09.01.2008 16:49

Trestní oznámení na Zvědavce

Sympatizuji s Vámi

anellus 195.?.?.?

pane Stworo a ačkoliv jsem jinak velmi loajální občan, v tomto případě stojím na Vaší straně. Napište, jak Vám v danné situaci může obyčejný čtenář, bez konexí pomoci a to jak Vám osobně, tak i sdružení o kterém sice slyším poprvé ale asi sdružuje rozumné lidi.

150893

04.02.2008 21:35

Historii píší vítězové

Do fašistického zajetí neupadl jen generál Vlasov

Anellus 195.?.?.?

ale dalších minimálně 1,5 miliónu sovětských vojáků. Přesto však jen velmi malá část z nich se rozhodla zachránit si život za cenu zrady vlastního národa a v boji proti němu, v rámci ROA a dalších Solženicinem zmíněných jednotek. Myslím, že by to chtělo méně se dojímat nad osudem nadaného velitele Vlasova, kozáků a krymských Tatarů a dalších jim podobných a raději zhodnotit reálně "výsledky" jejich "osvobozenecké činnosti" , jak na území býv. SSSR, tak i v Polsku a jinde. Potom se postup sovětů proti nim po válce, ať byl jakkoliv nelítostný, možná bude jevit v poněkud jiném světle. To, že byla po určitou, nepříliš dlouhou dobu za socialismu u nás zamlčována úloha vlasovců v pražském povstání je ovšem chyba.

153300

18.03.2008 12:15

Čína připravuje Peking na olympiadu

Neustále je zde ve všech pádech skloňován dalajláma.

anellus 195.?.?.?

Může mi někdo vysvětlit, jak je možné, že tento člověk neustále mluví s bohorovným klidem za všechny Tibeťany a prohlašuje se jakýmsi duchovním vůdcem. Jaký má k tomuto mandát, byl snad někým zvolen do čela Tibetu ? Zdá se mi, že vláda Číny v Tibetu má mnohem větší legitimitu, už jen proto, že Tibet vytáhla ze středověkého klerikálního bahna. Že to nevoní té neuvěřitelně početné komunitě mnichů, zvyklé žít na cizí útraty to celkem pochopím. Je ale zřejmé, že obyčejní Tibeťané mnišské kraválisty nijak zvlášť nepodpořili.

156739

06.06.2008 11:04

Velký naftový podvod

RE: hmmm... i.díl

anellus 195.?.?.?

Promiňte, ono snad omezování lidských práv někdy nějak zásadně přicházelo z Ruska ( předpokládám, že jste měl na mysli býv. SSSR) ?
Pokud se nemýlím, tak to byla jediná země, která podobné ekonomické hrátky ožebračující lidi práce rychle a jednoznačně zlikvidovala, alespoň v dosahu své moci. Burza byla 70 let zavřena a kupodivu nikomu nechyběla. Tím právě naopak pro většinu lidí práva, alespoň ta ekonomická podstatně rozšířila.

162630

03.07.2008 12:33

Reálný dotyk Systému

RE: Konšpiračka z prop.sk

anellus 195.?.?.?

Myslíte to asi ironicky ale já bych zase tak nad věcí nebyl. Ono se snadno může stát, že nějaké nejmenované mocnosti rómská menšina u nás může posloužit obdobně jako sudeťáci ve 30-tých letech, k rozbití státu nebo k jeho věčné šikaně. Ona ta lidská práva, hlavně rómská jsou prevít a šikovně využitá zvlášť.
Na druhou stranu, nevím proč se o Rómech vlastně bavit, vždyť zde v podstatě žádní nežijí, alespoň podle výsledků posledního sčítání lidu, kdy se k Rómům hlásila jen hrstka. Čili, jde jen o nepřizpůsobivé jedince z majoritního obyvatelstva, sice poněkud tmavší pleti ale nejsme rasisté, že.
A jelikož jsou to tedy (hnědo)Ceši příp. Slováci je nutno striktně aplikovat stejná práva a stejné povinnosti, výmluva na národnostní odlišnosti neobstojí.

164301

03.07.2008 13:49

Melčák, Pohanka, Snítilý, Wolf a…kdo bude další?

RE: Máme na vůbec na výběr?

anellus 195.?.?.?

No a co takhle zkusit volit ty fuj, fuj komunisty ? Já to tak dělám v každých volbách po převratu.

164307

18.11.2008 07:01

Kam jsme se to dostali?

RE: 19 let svobody

anellus 195.?.?.?

Celkem s Vámi lze souhlasit, co se týká ideového zpracování našich dětí/vnoučat. Nechápu ale proč stále používáte pro označení ideologů současného režimu slovo soudruzi. Pokud se nemýlím soudruh je vnitrostranické oslovení členů KSČM a ti jistě nevedou mladé k adoraci současného kapitalizmu. Pro mne slovo soudruh nemá pejorativní nádech, označuje dnes skupinu lidí, jejichž názory sice ne zcela akceptuji ale kterým se musím obdivovat pro jejich osobní statečnost. A o statečnosti to dnes u nás celé je, stát si za názorem, který považuji za správný ale který není v současnosti IN, to statečnost vyžaduje. Domnívám se, že by bylo pomalu třeba slovu soudruh vrátit původní význam.

176084

08.12.2008 10:39

Strasti švédskeho školstva

RE: kulturní levičáctví v praxi

anellus 195.?.?.?

Obdobně deformované pojetí školství u nás není žádnou výsadou levice, naopak je to pravicový "přínos" národu Komenského. Socialistické školství (to bylo skutečně levicové) představovalo zatím absolutně nejvyšší úroveň českého školství. Až po převratu v r.89 do něj začaly pronikat popsané prvky, které autor článku, nevím proč, označuje za levicové. Což vedlo ke strmému poklesu kvality škol všech stupňů, k téměř úplné likvidaci učňovského školství, ke vzniku soukromých škol produkujících sebevědomé analfabety, atd, atd. Jinak, to že švédská mládež nepovažuje běloruský režim za diktaturu spíše svědčí o tom, že si přeze všecko zachovává zdravý rozum nebo je ve Švédsku menší míra mediální masáže v tomto směru.

177796

16.01.2009 11:53

„Ukrajina sa na tento spor pripravovala mesiace“

RE: Já být teď na Ukrajině

Anellus 195.?.?.?

Drobná chybička se vloudila, Podkarpatská Rus nebyla nikdy "naše", po 1.sv.válce to bylo mandátní území Spojených národů jehož správou byla poté pověřena ČSR. Legalita připojení Podkarp.Rusi k SSSR po 2.sv.válce je naprosto nesporná ,je tu nejen právo vítěze ale nikým nezpochybněné volby kdy se Rusíni rozhodovali sami. Zbavme se již iluzí o Podkarpatské Rusi, když jsme neuměli nastolit rozumný "modus vivendi" ani s nám nejbližšími Slováky, to bychom mohli stejně tak pořád brečet, že se nám odtrhlo "naše" Slovensko.

181175

17.02.2009 07:59

Finanční expert Michail Chazin: „Ekonomika padne na dno v dubnu! Kdy se zvedne?“

RE: Zajímavý článek

anellus 195.?.?.?

Vrátit se k socialistickému velkovýrobnímu zemědělství je sice správná idea ale její realizace dnes již není v našich rukou. To by bylo možné jen za předpokladu nastolení nějaké nové formy socializmu. A to bez opory o nějaké to obdobně smýšlející a hlavně mocné "dubisko" není možné. A to ani v případě, že by šlo o změnu za níž by stála drtivá většina lidí a to nestojí. Žádné "dubisko" se prostě v geopoliticky blízkém okolí nekoná. Takže nám nadále nezbyde, než zůstat vnitřní kolonií EU se všemi z toho plynoucími důsledky. Ale tak jsme to přece chtěli, nebo snad ne?

183952

17.02.2009 13:25

Finanční expert Michail Chazin: „Ekonomika padne na dno v dubnu! Kdy se zvedne?“

RE: Zajímavý článek

anellus 195.?.?.?

To satai.
K čemu je dobrá každá jiná velkovýroba, např. automobilů nebo počítačů. Je to prostě dnes v podstatě jediná cesta jak zabezpečit potřeby lidí a to jediným opravdu trvale fungujícím způsobem. To, že na něm v kapitalismu neskutečně parazitují "vlastníci kapitálu" a na ně nabalení slouhové je věc druhá. Naše současná zemědělská malovýroba a "rodinné farmy" vedené malozemědělským způsobem nás dovedly přesně tam, kde dnes jsme, k totální ztrátě potravinové soběstačnosti a koloniální závislosti na západních zemích. Je si potřeba přiznat skutečnost, že naše hospodářství (a zemědělství v prvé řadě) bylo za socializmu v podstatě autarkní a dokud jakž takž funoval surovinový bártr v rámci RVHP mohl nám být celý zbytek světa ukradený a také byl, krize se nás nedotýkaly ani v nejmenším. Samozřejmě, že na výrobní autarkii se doplácelo poněkud nižší technickou úrovní výrobků (nikoliv potravinářských - např.tehdejší mléko kupodivu po dvou dnech zkyslo, zkuste to s dnešním). Nelze v 15-ti mil. státě zkoumat úplně všechno. Mnohdy jsme vyvíjeli věci dávno existující jinde ve světě. Když ono je ale důležité aby produkt byl dosažitelný právě tady a právě teď, a to tehdejší výzkum a vývoj i v zemědělství zhruba plnil.
Nicméně, dnes si o jakémkoliv vývoji a výzkumu můžeme nechat jen zdát, proto se do vědomí veřejnosti dalo snadno implantovat že zemědělská velkovýroba je něco fuj, fuj (s prominutím, vy sám jste důkazem). Momentálně jsme jen čerstvě zkrachovanou montovnou a protože věda a výzkum chybí, bude exaktní "poučení z krizového vývoje", které by normální člověk očekával, nahrazeno dalším vymývaním mozků o "krizi důvěry a z přežrání", tam, kde jde o dávno známou a popsanou klasickou krizi z nadvýroby, jako vystřiženou z učebnic politické ekonomie 70-tých let.
Socializmus, naproti tomu, byl schopen jisté úrovně exaktní reflexe, o čemž svědčí právě vybudování zemědělské velkovýroby, i když na to semtam nějaký kulak-nekulak doplatil. A socializmus byl nakonec schopen i sebereflexe, o tom svědčí i nekrvavé předání moci, když se tehdejší věrchuška přesvědčila, že některé these o vývoji společnosti nějak nefungují.

183973

19.02.2009 09:21

Mattoni už není

RE: Hmm,

anellus 195.?.?.?

V zásadě souhlas, co se týká Gándhího citátu ale co se týká nezávislosti Indie, tak tady nehrála rozhodující roli síla nepochybně velkých myšlenek ale opět zbraně, přesněji řečeno fakt, že ty zbraně tu byly a v rukou, které byly ochotny je pro věc nezávislosti i použít. A existoval, díky poválečné situaci i mimořádně silný spojenec. Výsledkem toho všeho bylo, ze strany Británie, "správné vyhodnocení" situace, která jinak pro ni hrozila fatálním výpraskem, obdobným jaký obdrželi Francouzi v Indočíně o pár let později. Velké myšlenky jsou krásné a motivující ale svobodu přináší nakonec vždy jen čin - dobrá zbraň v ruce a schopnost i odvaha ji za tím účelem i použít.

184116

20.02.2009 08:11

Mattoni už není

RE: hmm

anellus 195.?.?.?

Prosím vás, jakou souvislost s tím mají komančové co degradovali inteligenci mezi dělňase. Ty budovy v Kyselce zchátraly za kapitalizmu, probuďte se konečně , tento všespasitelný systém už tu máme 20 let. Inteligence a vědci opravdu dokážou divy ale jen v podmínkách, které jim to umožní a vždy pouze ve spolupráci s těmi , co jejich myšlenky realizují t.j. těmi "dělňasi" a ostatními pracujícími. Věc nestačí vymyslet ale je nutno ji i uskutečnit. V praxi platí naprosto bez vyjímky, že kdo neumí nic rukama neumí nic ani hlavou, o tom jsem se jako výzkumný pracovník v chemii po dobu 15-ti let skoro denně přesvědčoval. Jinak, co se týká inteligence, většina naší "humanitní" inteligence působící ve společenskovědních oborech nikdy nevytvořila nic a při většině dějinných příležitostí, kdy šlo o zásadní orientaci společnosti vždy neomylně zvolila chybný směr. Jako doklad uvedu jen vývoj po 48. roce kdy řada "intelektuálů" opustila zemi nebo tzv. vnitřně emigrovala. To paradoxně vedlo k mohutnému průmyslovému rozvoji a rozmachu ve většině oborů, což bylo docíleno mimo jiné, také hlavně tím, že tato neproduktivní inteligence byla vytlačena z řídících míst ve státním aparátu. Opravdu úlohu inteligence (v oboru společenských věd především) netřeba přeceňovat, čehož je důkazem současná krize, kterou v podstatě nikdo z našich současných "mudrců a thinktanků" naprosto nepředvídal. Politická zaslepenost opět jednou vykonala své a zase se ukázuje, že současná ekonomie a řada navazujících společenských věd ještě nemají s vědou moc společného. Jsou jakýmisi podivnými politickými disciplínami sloužícími ke glorifikaci a adoraci stávajícího kapitalizmu.

184210

27.02.2009 13:57

Signoraggio nebo-li panské – a frakční rezerva

Tento systém využívají všechny státy (dokonce i ty socialistické).

anellus 195.?.?.?

Konec konců, to ukázala praxe bývalých socialistických zemí, kde peníze tiskly příslušné centrální banky, které naprosto nebyly v soukromých rukou ani akciovými společnostmi. Zde popsané signoraggio bylo tehdy příjmem státu. Sice to bylo stejné lupičství, jako v kap.státech, nicméně tato tvorba ničím nekrytých peněz umožnila zainvestovat celá průmyslová odvětví v SSSR a po válce i u nás.

184923

13.03.2009 13:19

Hon

To Montaznik - doplňuji

anellus 195.?.?.?

Dr.Horáková se přiznala nejen k nepovolené politické činnosti ale též k předávání informací do zahraničí, což se v řeči té poválečné doby nazývalo špionáží a tresty za ni byly drakonické, včetně trestu absolutního. Je otázka nakolik bylo toto její přiznání ke špionáži vynucené ale vynucené je v podstatě každé přiznání a to i v současné justici. O nikom, kdo by se dobrovolně přiznal jsem nikdy neslyšel. Kromě Švejka ovšem ale toho proto poslali do blázince. Ale kvůli tomu nepíšu.

Uvedl jste, že obdobně jako pí.Polednová sedlo na lep komunistické propagandě 80 % lidí té doby. To mě vede k úvaze, ti lidé to byli přece naši rodiče a prarodiče, nebo ne? Byli opravdu takoví idioti nebo to bylo tím, že jim ten komunizmus nabídl něco víc, než předchozí režimy a jejich instituce, které měli možnost poznat (můj otec za protektorátu např. i výchovné zařízení KL). Protože se inteligence určitě zčásti dědí, není to právě naše generace, která zase dnes sedá na lep mnohem propracovanější propagandě neoliberárního kapitalizmu? Genetické předpoklady pro to jistě máme, když se naši rodiče dokázali radovat z odsouzení té naprosto nevinné Horákové a některých dalších. A 4 roky předtím se dokonce s nadšením účastnili těch strašlivých zvěrstev při protiprávním vyhnání také zcela nevinných odvěkých německých majitelů našeho pohraničí a později přechodně i zbytku naší země. Zřejmě naši rodiče nebo prarodiče vůbec ale vůbec nepochopili, že těch pouhých 360000 našich obětí za protektorátu, většinou umřelo na přemíru radosti nad tím, že mohou opět otročit svým německým pánům.
Já se geneticky od svých rodičů a prarodičů určitě moc neliším a kdyby mi někdo prohlašoval, že s komunisty je nutno zatočit i za cenu další světové války a činil v tom směru jakékoliv reálné kroky, tak by se mi ta šibenice zdála jako docela přiměřené a velmi humánní opatření.
Samozřejmě, v civilizovaných společnostech by se za verbální úmysly nemělo odsuzovat, jen za zločiny.
Je obtížné z dnešního pohledu posuzovat reálné nebezpečí plynoucí z tehdejších, možná jen vykonstruovaných činů přičítaných dr.Horákové a adekvátnost vyneseného trestu. Pokud ty drakonické tresty měly být signálem tehdejšímu světu, že se nové systémy za železnou oponou budou tvrdě bránit jakémukoliv napadání zvenku i zevnitř, tak svým způsobem splnily svůj účel. Koneckonců pí.Rosenbergová a její manžel byli v USA popraveni za obdobně neprokázaná obvinění (a ze stejných důvodů) a za organizovaných projevů podobné masové hysterie, ovšem pro změnu antikomunistické.

186487

28.04.2009 10:25

Jedna dvě, virus jde, virus si jde pro tebe

Pro pana Stworu, k té roušce.

anellus 195.?.?.?

Používání roušky neslouží k zachycení virů, to jistě ani náhodou, avšak část kapének, které kontaminují ovzduší při odkašlání infikované osoby rouška zadrží. Proč by se jinak roušky dlouhá století používaly a to celkem s úspěchem k omezení vzduchem šiřitelných infekčních nemocí? Jde o zachytávání kapénkového aerosolu a vznikajícího infikovaného prachu po jeho vyschnutí.
Jinak, co se týče udržování lidí ve strachu a strašák se vždy najde - pandemie, teroristé, nejlépe však komunisté , pro dosažení snadné ovladatelnosti občanů, v tom máte pravdu.

189694

29.05.2009 08:39

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: ODS je jistě

Anellus 195.?.?.?

Že vejcometčíci jsou nějakým způsobem organizováni z ODS, o tom těžko pochybovat. Nezpochybnitelným argumentem je fakt, že politici z prava i středu jsou "oblíbeni" obdobně, nicméně vejce létají jen na mítincích ČSSD. Věrchuška ODS, z počátku jen obtížně skrývající své uspokojení, pochopila dost pozdě, že jim vajíčkiáda ve volbách spíše ublíží. Vlastně jim to došlo až po incidentu u Anděla, kde pečlivá režie z celé akce čouhala jako sláma z bot. Díky následujícímu "náhlému prozření" na Facebooku, očekávám, že hromadný vrh vejcem bude nadále "out". Angažovanost mladých v této disciplíně nelze vysvětlovat jen politickou naivitou, sociální nezkušeností a touhou po recesi nebo snahou pomstít se Paroubkovi za CzechTech (takových policejních manévrů již od té doby byly desítky). Část mladých vejcometčíků sice jsou primitivové zneužitelní k čemukoliv ale Anděl ukázal, že jde dost též o mladé z pražských dobře situovaných vrstev, kterým konec vlády pravice a konec reforem, odnese naději na brutální zisky z privatizace důchodového a zdravotního pojištění. Prostě ti mladí u Anděla hájili svoje třídní zájmy. Zatím jen vajíčky !

192270

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 15 čtenářů částkou 3 943 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 3

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 6

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 6

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 4

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Vláda: Zakážeme teplé počasí! Aby se lidi necourali venku01.04.20 13:10 Česká republika 3

Zákazy, zákazy, buzerace, zákazy: Několik mladých spáchalo zločiny. Opékali buřty v lese01.04.20 11:30 Česká republika 4

Policisté hlídají město v kostýmech v podobě koronaviru01.04.20 06:21 Bolivie 1

Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickými potřebami, Trump poděkoval. Proč o tom mlčí média?31.03.20 23:32 Rusko 0

D-Test provedl test roušek a respirátorů31.03.20 19:38 Česká republika 12

Minister Krajčí v súvislosti s koronavírusom plánuje zaviesť opatrenia voči občanom, ktorí odmietnú očkovanie31.03.20 16:02 Slovensko 3

Měnové kurzy

USD
25,63 Kč
Euro
27,72 Kč
Libra
31,36 Kč
Kanadský dolar
18,07 Kč
Australský dolar
15,43 Kč
Švýcarský frank
26,22 Kč
100 japonských jenů
23,54 Kč
Čínský juan
3,61 Kč
Polský zloty
6,04 Kč
100 maď. forintů
7,60 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
33,23 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 458,47 Kč
1 unce stříbra
369,00 Kč
Bitcoin
175 434,54 Kč

Poslední aktualizace: 6.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?