Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 10 příspěveků, 1 jméno: Alex Juchelka.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.08.2003 01:51

Kdo ovládá české soudnictví?

RE: Kdo ovládá ?eské soudnictví?

Alex Juchelka 166.?.?.?

Pane Brňáku,

já jsem nebyl nikdy proti, ale nemohu nereagovat když někdo opěvuje americké okupační "hrdiny" - to je nejnovější oxymoron.

Nechápu rovněž, proč všechny tyto problémy hážete do jednoho pytle (Bush, židobijci, americké vzdělání) a nikdy jsem netvrdil, že Bush může za VŠECHNY problémy - nemůže třeba za to, když budou mít v samoobsluze zkysané mléko - prostě půjdu vedle a koupím jiné. Pokud ale provádí zahraniční (a koneckonců i domácí) politiku, která má pro USA dalekosáhlé negativní následky, myslím, že je třeba se ozvat. Jaká by byla podle Vás alternativa - Bush nemůže za nic? Nevzpomínám si, že byste k němu byl konkrétním způsobem kritický... Nechci se k tomu ale vracet a klidně se tady s Vámi budu bavit o pivu, kterému sice moc nerozumím, ale vím, co mi chutná...

18374

20.08.2003 02:03

Několik poznámek ke geneticky modifikovaným potravinám

Několik poznámek ke geneticky modifikovaným potravinám

Alex Juchelka 166.?.?.?

Hmmm, myslel jsem vždycky, že BT je ze všech různých pesticidů nejpřijatelnější alternativa, jak pro prostředí, tak pro člověka samotného. Jelikož jsem tento prostředek úspěšně použil proti invazi jakýchsi housenek na našich gambell doubcích (quercus gambelli?) proti které byla irácká invaze dětskou zábavou a na živý plot (privet), doufám, že nebudu mít nějaké dlouhodobé následky [smích]. Měl jsem sice masku, ale lajdácky nošenou a vítr někdy foukal mým směrem... [pláč]

18375

20.08.2003 02:48

Kdo ovládá české soudnictví?

RE: Kdo ovládá ?eské soudnictví?

Alex Juchelka 166.?.?.?

Pane Br?áku,

to, že školy p?echázejí na PC není argument p?i posuzování kvality po?íta?e.
Znám n?kolik profesionálních grafik? a nikdo z nich neuvažuje o p?echodu na PC systém a ješt? jsem nevid?l PC monitor, který by se vyrovnal wide screen Mac grafickým displej?m. V oblasti video editing podle m? Mac rovn?ž jednozna?n? vede. Jelikož rovn?ž fušuji do video editing, m?l jsem jednu dobu instalovány dva profesionální systémy vedle sebe (Mac a Windows) poslední Final Cut Pro (Mac) je nesrovnateln? lepší, než poslední Adobe Premier (Windows). Pokud znáte n?jakou lepší video editing software pro Windows, rád si nechám poradit, ve srovnání s Macem mi to ale p?ipadalo tém?? nepoužitelné... Nechci zde p?sobit jako n?jaký Mac convert, ale kdybyste si vybral cokoliv, mimo grafiku a video, tak bych s Vámi možná souhlasil. Takto Vám musím siln? oponovat. B?žte se na n?jaké poslední Macy podívat a nechte si je p?edvést...

18377

20.08.2003 16:46

Kdo ovládá české soudnictví?

RE: Kdo ovládá ?eské soudnictví?

Alex Juchelka 166.?.?.?

Pane Brňáku,

běžte se podívat na Pinnacle oficiální stránku http://www.pinnaclesys.com/ a klikněte na "In Studio" - "Post Production". Pokud mě oči nešálí vidím Mac monitor a Mac počítač... [smích] Který Pinnacle systém používáte?

To, že Mac byl špičkou a teď je, zřejmě podle Vás PC, není rovněž pravda. I naprostý amatér bude v úžasu stát před displejem Macu a na PC se ani nepodívá a to je pouze začátek. Vy možná myslíte, že na Windows je grafika a video konečně k použití, což ještě doendávna moc nebylo. V tom bych s Vámi souhlasil. Já používám PC profesionálně a nic proti nim nemám, ale kdybych měl někomu z jiné planety ukázat, jak vypadá pozemský počítač, zvolil bych Mac. [smích]

Vidím rovněž, že ve svých odpovědích panu Mikinovi argumentujete archaickými Apple výrobky - běžte se podívat do obchodu s moderními Macy...

To, že se někdy mé příspěvky zobrazí se zmršenou diakritikou může být stejně tak problém systému pana Stwory, jako mého Macu. Nikde jinde se mi to nestává - včetně jiných českých stránek, samozřejmě...

18403

20.08.2003 16:48

Kdo ovládá české soudnictví?

RE: Kdo ovládá cˇeské soudnictví?

Alex Juchelka 166.?.?.?

Bingo!

18405

20.08.2003 16:59

Kdo ovládá české soudnictví?

RE: to pan Juchelka

Alex Juchelka 166.?.?.?

Paní Kubová,

já Vám napřed v krátkosti poděkuji, kdyby se to náhodou opět zepsulo, tak ať hned víte, že jsem Vám vděčný za Vaše úsilí... [smích]

18407

20.08.2003 17:50

Kdo ovládá české soudnictví?

RE: to pan Juchelka

Alex Juchelka 166.?.?.?

Paní Kubová,

1. O to mi nešlo - chápu možnost opravného prostředku - opravou v tomto případě by ale bylo i zrušení celého procesu s p. Z, ne? Proč žaloba nezahrnovala už od počátku hanobení národa - podle Vašeho příkladu (viz bod 3) by v USA obžalovali chlípníka ze znásilnění, zneužívání mladistvých a incestu NAJEDNOU a soudce/porota by se vyjádřila k jednotlivým bodům. Mohl by takto být zproštěn viny za znásilnění, ale usvědčen ze všeho ostatního a nemohl by pak už být za tento konkrétní čin opět stíhán. V případě p. Z, se mi zdá, že počítali, že ho dostanou na ten první paragraf a teprve, když se to nepodařilo přišli s dalším "přehodnocením". To mi připadá jako šlendrián. Navíc znásilnění je akt, který je (co se prokazatelnosti týče) přímo úměrný vydání (knihy). Existuje oběť, existuje kniha (chápu, že u znásilnění to tak jednoduché není, ale v rámcii diskuze...). Lze tedy stíhat za znásilnění, ale za vydání? Za to se soudit nedá a musí se přehodnocovat - hanobení národa apd. Myslím, že v ČR neexistuje koncept "precedens", ale po odsouzení p. Z. může přece totéž hrozit kterémukoliv vydavateli - stačí se do těch knížek podívat.

2. - 3. Chápu, uznávám, nebo diskutováno výše...

4. Ale p. Z. za vydání MK souzen nebyl, ne? Byl souzen za "propagaci" (nebo jaké bylo znění toho prvního paragrafu), stejně jako by tiskař, který knihu vytiskl, mohl být souzen za "napomáhání propagaci", apd. Jaké podle Vás bylo znění obžaloby? Obžalovaný vydal MK a tím se dopustil...nebo obžalovaný se dopustil...? Chápete o co mi jde?

Ah, tu poznámku o nižším trestu po odvolání, jsem v těch předchozích diskuzích musel přehlédnout. Teď už Váš výrok dává (pro mě) větší smysl...

Chápu, že mi vysvětlujete, jak to funguje (proces), ne jak by to mělo fungovat (postup), ale moje výhrady z bodu 1. a poznámky o honu na čarodějnice stále platí. V žádném případě zde nechci propagovat americké právo, které má jistě své chyby, ale pokud bych skloubil americký systém myšlení s českou procedůrou (pouze pro ilustraci mého postoje), "nejvyšší soud" by v tomto případě pravděpodobně rozhodl, že jelikož žalobce neuvedl během prvního procesu obě dvě možnosti (propagaci A hanobeni), dopustil se tím další hrubé procesní chyby a proces s p. Z. by zrušil. Pokud takto, na pokračování, fungují všechny české soudy, nepřekvapuje mě, že čekací lhůty jsou v ČR tak extrémní, jak jsem kdesi slyšel. Co se dá dělat, my to nezměníme a v každém případě děkuji za vysvětlení... [smích]


18409

20.08.2003 18:07

Několik poznámek ke geneticky modifikovaným potravinám

RE: Několik poznámek ke geneticky modifikovaným potravinám

Alex Juchelka 166.?.?.?

To je dlouhodobě známý fakt, že strava, jejímž základem je hlavně, nebo pouze (hlavně u dětí) rýže, vede k nedostatku železa a vitamínu A. Indie Bangladéš a jihovýchodní Asie trpí nejvíce.

Tzv. "zlatá rýže" je obohacena karotenem, jak zde bylo uvedeno a existuje myslím i druh GM rýže, který na základě genu z fazolí obsahuje i to potřebné železo. Někteří výzkumníci z rozvojových zemí tvrdí, že tato nová rýže samotná nebude schopna všechny uvedené problémy odstranit, ale nikdo nezpochybňuje, že existují a je skutečně blbost myslet si že všechno úsilí za GM potravinami je motivováno pouze ziskem.

18410

20.08.2003 19:42

Kdo ovládá české soudnictví?

RE: to pan Juchelka

Alex Juchelka 166.?.?.?

Paní Kubová,

to, že oni můžou, je mi jasné a je to jeden z důvodů, proč jsem v USA (kde oni můžou mnohem méně...) a ne v ČR. Rovněž nesrovnávám znásilnění a vydávání na základě podobnosti významové, ale na základě oněch soudních přehodnocení a způsobu podání žaloby. Vysvětlila jste to ale ve Vaší odpovědi k bodu 4. I v rámci Vámi uvedeného kontextu ale nesouhlasím, že se někdo může vydáním MK dopustit trestného činu, to je ovšem jiná diskuze...

Jinak děkuji za vysvětlení.

18420

20.08.2003 20:04

Několik poznámek ke geneticky modifikovaným potravinám

RE: N?kolik poznámek ke geneticky modifikovaným potravinám

Alex Juchelka 166.?.?.?

Pane Rado,

budu to brát tak, že si ned?láte srandu a trochu m?j p?edchozí komentá? up?esním - hlavní stravou je rýže, pokud ji seženou...

Možná, že si myslíte, že v tropických zemích sta?í sáhnout na strom a utrhnout si mango a do jisté míry budete mít pravdu, pokud doty?ný bude žít na n?jaké bukolické farm?. To je ale naprosto menšinová situace a ne všechny tropické zem? mají dostatek ovoce, apd., kterým by mohly nedostatek vitamín?, apd. nahradit. Kambodža, která má stejné podnebí, jako okolní zem?, t?eba dováží t?eba v?tšinu ovoce z Thajska a Vietnamu. Populace, která trpí podvýživou, ?asto žije na okrajích velkom?st, kde jediná zelenina je k nalezení v odpadkových koších, lidé pálí stromy na topivo, v?etn? ovocných, apd. Mléko je luxus. ?asto se jedná o ubožáky bez vzd?lání a nebo o hluboko zako?en?né stravovací zvyky, které nelze v krátké dob? zm?nit. Rýže ale roste rychle... Navíc existují r?zné programy, jak eliminovat chudobu a nau?it lidi se o sebe lépe postarat - což by mohlo posléze vést ke zlepšení výživy. P?edstavují ale každopádn? omezená ?ešení, kdežto zlatá rýže je snahou vy?ešit co nejvíce t?chto problém?, co nejd?íve.

18424

Káva pro Zvědavce

16

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 33 čtenářů částkou 4 742 korun, což je 16 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Cultural Enrichment #1309.12.19 19:39 USA 1

Belgie: Muslimský mob podpaluje vánoční strom na náměstí a řve "Allahu akbar"09.12.19 19:27 Belgie 0

Hihi. Chvilkaři se zlobí na Klause mladšího. Nemohou zneužit symbol trikolory09.12.19 17:51 Česká republika 1

Z dcery Angeliny Jolie a Brada Pitta se stává kluk09.12.19 11:20 USA 1

Chvilkaři proti Babišovi, Sardinky proti Salvinimu - stejný scénář, jak přes kopírák09.12.19 11:15 Itálie 1

Augsburg: Muslimové na vánočních trzích ubili hasiče09.12.19 11:11 Německo 0

V Jizerských horách místní obyvatelé obnovili nacistický památník padlým vojákům Wehrmachtu a oddílů SS 08.12.19 21:01 Česká republika 3

Istanbulská dohoda - čeští občané jsou záměrně podváděni08.12.19 20:02 Česká republika 1

Neschválení Istanbulské dohody je neakceptovatelné, řve feministka. Odhlasujeme, že k Istanbulské dohodě přistoupí EU jako celek, vyhrožuje EU komisař06.12.19 11:41 Evropská unie 5

Národná rada SR schválila Dodatkový protokol, zavádzajúci nové trestné činy za vyjadrenia rasovej a xenofóbnej povahy06.12.19 10:56 Slovensko 2

ODS: Občané ČR nesmí platit za podnikání premiéra Babiše, víme, jak na to dohlédnout06.12.19 10:50 Česká republika 1

Nejvyšší soud se zastal somálské studentky s hidžábem. Česko musí tolerovat náboženský pluralismus06.12.19 10:24 Česká republika 1

Představitelka Havlovy nadace Forum 2000 vyhazovala české vlastence z Česko-německé vládní konference06.12.19 00:49 Německo 1

Cca 300 ilegálních migrantů denně překročí hranice z Turecka do řecké provincie Evros06.12.19 00:02 Řecko 3

Řecká policie zlikvidovala jednu z mnoha nebezpečných skupin, které ve spolupráci s neziskovkami naplňují Řecko migranty05.12.19 23:32 Řecko 1

Turecko se dohodlo s libyjskou vládou a ufiklo řeckým ostrovům teritoriální i exkluzivní ekonomické zóny05.12.19 23:10 Řecko 1

Řecké město Kalamata zrušilo záměr zavést 5G, občané se obávají zdravotních následků05.12.19 22:34 Řecko 2

Jsme palivem pro elitu05.12.19 14:36 Neurčeno 2

Společnost nám nějak fízlovatí už i v lese - udavači likvidují trampské osady04.12.19 03:19 Česká republika 4

Soud EU zamítl českou žalobu proti zbraňové směrnici04.12.19 02:54 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
23,06 Kč
Euro
25,52 Kč
Libra
30,33 Kč
Kanadský dolar
17,43 Kč
Australský dolar
15,75 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
21,23 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,70 Kč
Ukrajinská hřivna
0,97 Kč
100 rublů
36,23 Kč
1 unce (31,1g) zlata
33 695,27 Kč
1 unce stříbra
382,92 Kč
Bitcoin
171 192,20 Kč

Poslední aktualizace: 9.12.2019 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?