Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 76 příspěveků, 1 jméno: Alexa.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

13.02.2009 12:18

1929: znovu po 80 letech

Něco opomínáte

Alexa 90.?.?.?

...a tím je úloha medii. Respektive podíl na průběhu krize a na poklesu křivek zobrazujících hospodářský "růst" obecně.

Nezabývejme se tím jak dobře či špatně je systém nastavený. To je samo o sobě na velmi obsáhlou diskuzi. Důležitým prvkem v globálním tržním(...) prostředí jsou však i media a jejich podíl na krizi je přinejmenším nezanedbatelný. Media tak fungují jako světoví doomsayeři a svým neustálým vytrubováním o počtu obětí šíří paniku a strach a tím sama "vhazují klíče do soukolí" globálního obchodu stojícího na konzumu. Jakkoliv se může každý z nás stavět ke krizi kriticky, media ani tentokrát nesehrála příliš pozitivní roli.

Ne, nejspíš se nedočkáme toho, že původci nafouknutých bublin budou potrestáni(stalo by se to snad poprvé v historii), ale při veřejném pranýřování by se nemělo zapomínat i na ostatní příživníky, kteří pokud krizí nezískávají, alespoň její bahno mažou na všechny zůčastněné.

183632

13.02.2009 15:00

1929: znovu po 80 letech

RE: Něco opomínáte - To snad ne? - Ale ano!

Alexa 90.?.?.?

Pěkné pane Karle, pokud jste si můj příspěvěk vysvětlil takhle, tak jste mě zkrátka nepochopil. Snad proto, že jsem to nepodala dostatečně do podrobna, ale z Vašeho příspěvku vidím, že spíše vy jste jen impulsivně sklouzl "po povrchu".

>Je proto otázka, zda je lepší lidi varovat včas předem před hrozícím nebezpečím nebo příznaky do poslední chvíle tutlat a dopustit, aby důsledky dopadly na lidi se vší tvrdostí.

To není otázka, to je skutečná funkce medii. Tedy, měla být, v ideálním případě. Neděje se tak. Prasknutí finanční bubliny předvídalo mnoho lidí a to už před rokem 2008 - jenže naše media si toho nevšímala, vlastně nejen naše. Pokud se dál zamyslíme nad úlohou medii ve společnosti, tak se dobereme klišé o hlídacích psech demokracie. Ani to bohužel nefunguje. Lidé jako Tůma(ČNB) nebo Kalousek(KDU) nám ještě v srpnu nebo září 2008 tvrdili, že se ČR krize nedotkne a pokud ano, tak minimálně. Ke konci roku už ti samí přiznávali, že situace bude přeci jen horší. A dnes? Situaci znáte. Jaktože media na tyto nepoukazují? Kdo nese zodpovědnost - Franta Jetel nebo ministr financí? Media místo jakékoliv tvůrčí činnosti jen informují o růstu nezaměstnanosti a předpokladech dalšího propouštění.(Drobná vsuvka: komu takové informace spíš pomohou - zaměstnancům, kteří chtějí plat, nebo zaměstnavatelům, kteří chtějí snižovat náklady, co myslíte?) Nic víc. to není ani konstruktivní a informačně to má mizivou hodnotu. Jediné v čem neuchabují je napomáhání házení špínou mezi politickými stranami. Karle, od toho jsou media?

>Stále budeme lidem vnucovat „Vemte si půjčky, vemte si hypotéty, až to spadne a budete mezi statisíci nezaměstnaných, tak vás snadněji exekutoři připraví o veškerý majetek a zbydou vám jen dluhy a oči pro pláč.“ To by měla být úloha medií?

Obhajuji to? Ne, tak proč mi to píšete?

>V zájmu koho by media měla lidem vážné skutečnosti tajit?

Máte špatně časování. Nikoliv tajit, ale tají. Ono v zájmu koho z toho vyplývá.

>Je snad zájem těch, kteří se připravují na neštěstí jiných lidí vydělat, důležitější, než zájem ostatních lidí na přežití?

V ideálním případě ne, ve skutečnosti však ano - to dobře víte.

183644

26.02.2009 23:48

Prý je zamilovanost choroba

RE: Já z Vás taky Strigo

Alexa 90.?.?.?

>To, co se zde snaží pí.Jarmila... (kráceno)...a životní nadstandardy ve svůj prospěch.

Jane, tohle neopomíjím. Je to totiž jeden z důvodů proč sem mnoho nepřispívám. Jarmila(a nejen ona) s tímhle šermuje až příliš často a to vede jen k tomu, že se neustále mlátí již prázdná sláma. To téma je důležité, ale neustálé nadávání na "malé" mediální rybky na tom nic nezmění.

>Tento a jiní jemu podobní lidé ... (kráceno)... ovlivňovat většinové názory tzv. běžného občana.

Vzato do důsledků, má skutečně význam na to upozorňovat zde na Zvědavci? Není to tak trochu nošením dříví do lesa?

>Podprahově totiž šíří dojem, že mužská promiskuita je v pořádku a cool, zatímco ženská je nepřirozená.

Nedovedu soudit. Jeho práci příliš nesleduju a upřímně řečeno, proč bych měla být zaražena z jednoho vykladače pravd o vztazích mužů a žen, když je těch vykladačů tolik? O vztahů mužů a žen koluje mnoho mýtů a i já na ně narážím často, jeden mýtus navíc není ničím nad čím bych měla byť jen pozdvihnout obočí.

>Není tudíž pravda, co tvrdíš, že oponenti p.Weisse nechtějí přiznat přítomnost animálních pudů, emocí a instinktů v člověku. Mnohokrát jsem na tento fakt osobně v diskuzích už upozornil. Jde o to, si je UVĚDOMIT a nenechat je v sobě skrze lokaje mainstreamu nevědomě posilovat.

Vysiluje mě opakovat nepochopené, špatně přečtené a generalizované. Tebou zmíněné netvrdím - jen poukazuju na to, že člověk není oddělen fyziologicky od svého původu ve zvířeti a to co popisuje Weiss jako zamilování(a jako nemoc) je prvotní více fyziologická reakce než reakce psychologická. To, že Jarmila tuto prvotní fázi nerozlišuje od fází následujících je příčina této rozvleklé diskuze.

Mnohem zásadnější čeho se tu zase a znovu v diskuzi dotýkáme je totiž osobní zodpovědnost za vlastní rozhodování, za to čemu budeme věřit, jaké zdroje budeme užívat za relevantní.

Jarmila 20 let(!!!) čte MFD a denodenně se nad tím rozčiluje. To mi nepříjde moc rozumné - pokud v tom co čtu publikují manipulanti a ani po mém(písemném) vyjádření nepřestnou, tak to přestanu číst(=podporovat). Dobře víš, že na jakoukoliv manipulaci musí být nejméně dva: manipulátor a manipulovaný. Řešení málokdy spočívá v omezení manipulátora, ale v tom nepřevzít roli manipulovaného. Na tom především stojí jádro celé téhle diskuze.

184844

28.02.2009 22:07

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

Alexa 90.?.?.?

>Je to sice pouze můj osobní názor, ale ty se mi jevíš jako člověk, kterému se nikdo nezavděčí a se kterým musí každý souhlasit.

>Ty sama podléháš při diskuzi návalům nepříčetnosti a podvědomě tohle přisuzuješ paní Jarmile, aniž by sis to sama uvědomovala.

Mirdo, upřímně řečeno, soudíš docela neférově. Pročetla jsem celou tuhle diskuzi - z části ze zvědavosti, z části při pátrání po zajímavých postřezích - nikoliv však na hlavní téma. Se Strigou možná ve všem nesouhlasím, ale ve srovnání s jinými není tak útočná a ani z ní necítím nepříčetnost ve vztahu k názorům lišícím se od jejich.

Nazývat oponenta duševně chorým jistě není košér, stejně jako ho při nesouhlasu s vlastním názorem nazývat pomýleným a zmanipulovaným(de facto je to vlastně to samé).

Mnohé výkřiky v téhle diskuzi budí úsměv, mnoho odkrývají a občas jsem z toho měla pocit, jako když jsem zrcadlovém eretzu. A ty Mirdo vytýkáš zrovna Strize...

185048

01.03.2009 10:33

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

Alexa 90.?.?.?

>Nerad tady na sebe beru roli rozhodčího, ale dosti mne mrzí, že místo toho, abychom drželi společně semknuté jádro, tak se navzájem hádáme.

Potíž je, že jakmile na sebe člověk vezme roli rozhodčího už klouže po šikmé ploše. Soudit jednoho a druhého ne? Nespravedlnost. Jak již bylo dávno řečeno: suď a budeš souzen.

Často vzpomínám i na větu: třisku v oku bližního svého vidíš, ale trám v oku vlastním ne. Touto optikou na zdejší diskuze často koukám.

I mě svrbí prsty po celou dobu čtení téhle diskuze, snad mi pomáhá to, že nejsem tak impulsivní.

V jedné z posledních reakcí popsal Joseph věrně i mé dojmy z toho, jak to tu - v posledních měsících? - vypadá. Diskuze zde už přestávají být alternativou, ale spíše nezáměrnou paralelou toho, co je zde tak urputně kritizováno. Takové "Kdo není s námi je proti nám" po zvědavcovsku. To je velká škoda. Myslím, že esenciálním záměrem Zvědavce je šiřit informace a myšlenky, ale kdo bude poslouchat, když tu panuje toto?

>Jsem tedy rád, že jsi na mne Alexo reagovala a mohli jsem si vyjasnit tyto nesrovnalosti.

Je to oboustranné. [smích]

185070

13.03.2009 09:08

Hon

Co dodat... Snad jen, jak z toho ven?

Alexa 90.?.?.?

Souhlasím s Vámi. Napsal jste to, co si mnozí, včetně mě myslí.

Souhlasím i s Vaším náhledem na vinu Polednové - ta skutečně je, ale do jaké míry je věc další. Měla svou roli a tu měla sehrát, co by se stalo, kdyby ji hrát odmítla si můžeme asi jen domyslet. Mohla odmítnout a stát se tak hrdinkou, neudělala. Soudit ji za to, že neodmítla hrát roli? Jak by se zachoval každý z nás ve stejné situaci? Na to si musí odpovědět zase jen každý sám.

Z mého pohledu by bylo nejlepší Polednovou odsoudit k adekvátnímu trestu a ten vzhledem k věku a zdravotnímu stavu odpustit. Tím jasně ukázat její status a přitom stále ještě zůstat lidmi a ne jen jinou sortou bestii.

V obecné rovině je to však tristní. Soudíme lidi, jejichž vina je starší více než půl století, ale bojíme se soudit ty, jejichž vina je ještě mokrá. Logika v tom je - zvrácená. Bohužel, ani v jiných oblastech to nefunguje jinak: řeší se regulační poplatky ve zdravotnictví, zvyšují se daně, krátí se pomoc potřebným a to vše jen proto, že těžko se sahá na na platy příbuzných ve státní správě, nebo prebendy kamarádům a kamarádům kamarádů.

186453

26.03.2009 17:38

Afghánské „Guantánamo“ bude pro Obamu dalším problémem

RE: Problém?

Alexa 90.?.?.?

>Obama nezdědil výnosný podnik, pouze byl dosazen jako panák vládnout podniku už úplně vykradenýmu.

Ten podnik výnosný je, ale tím podnikem není stát. Stát - Spojené státy americké jsou v tomto případě bílým koněm. Tím skutečně prosperujícím podnikem jsou známé firmy jako Haliburton, Exxon a mnohé další. Až bílý kůň umře, tihle budou žít nadále.

Obama má dost nesnadnou roli. Než vstoupil do úřadu, určitě měl určitou představu o tom, jak to bude fungovat. Teď však na něho doléhá ta skutečná realita a je dost možné - a nepřeji mu to - že přestane být černochem. Jinak řečeno za těch pár následujících let mu přibyde velmi mnoho šedin.

187355

10.04.2009 09:05

Podivné otázky u přijímacích zkoušek

Scio testy

Alexa 90.?.?.?

Také jsem před pár lety dělala Scio testy. Pro mnoho vysokých škol se to stalo usnadněním výběru budoucích studentů. Je to pochopitelné, že pro školu to přináší mnoho výhod. A snad to kdysi mělo i výhody pro studenty. Ale bývávalo...

Scio testy jsou jen dalším zlatým dolem otevřeným na tom našem Českém Klondiku. Samotné testy tuším stojí cca 400,- a kdo chce, může si udělat až troje s tím, že nejlepší výsledky se budou počítat. Ale to není vše - Scio nabízí spoustu kurzů a příruček, aby si zoufalec, který je nucený jimi projít mohl trochu pomoci. Samozřejmě toto dobrodinní Scio nechce zadarmo, že. O průkaznosti testů se dá přinejmenším vážně pochybovat. Testy totiž testují především to, co je možné se naučit ze Scio-příruček a tedy celý řetězec událostí vypadá asi tak, že čím víc nasypete Sciu za kurzy a příručky, tím jistější můžete mít přijímačky. O jejich účelu tedy rozhodně není třeba pochybovat.

Za zmínku stojí i zoufalé zorganizování průběhu testů na jednotlivých školách po republice, což znovu vypovídá o tom, k čemu je tato forma přijímacích zkoušek dobrá.

A teď vidím, že se ze zlatého dolu stává navíc další bašta propagandy.

Osobně jsem se se Sciem vypořádala tak, že jsem nepodala přihlášky na školy, které se Sciem spolupracují. Vyplatilo se.
Bohužel však cílová skupina uchazečů o sciotesty je ve věku, kdy bude muset volit spíše konformitu a podřídit se. Nebo hůře, Scio bude spolupracovat nakonec se všemi školami a nebude úniku.

Možná bychom měli dbát více obrany proti tomuto skrytému vykrádání svobod, které není sice tak násilné, ale o to nebezpečnější.

188129

10.04.2009 19:39

Podivné otázky u přijímacích zkoušek

RE: SCIO nebo sio- ?

Alexa 90.?.?.?

>Čím víc židů na vysoké, tím víc jich potom bude na klíčových,vedoucích místech, nejen ve vědě.

Neviděla bych to tak konspirativně, ale otázky, kterými se článek zabývá nejspíš nejsou jen tak náhodné.

>Kdo jiný nám vysvělí, že homosexualita je přirozená a adopce dětí pedofily je vrchol uznání lidských práv, než prominentní, médii hýčkaný židovský psycholog.

Nechci tu rozpoutávat offtopic debaty, ale není nezvyklé, že mnoho vysokoškoláků(a to dokonce psychologů) má zase cukání vysvětlovat, že homosexalita je léčitelná a homosexuály je třeba zavírat do ústavů. Prašť jako uhoď. V tomhle prsty Scio nemá, v tomhle jede mnohem starší a primitivnější nepřítel...

>ps: a na jakých školách/fakultách bylo SCIO povinné, Alexo?

Hmm... no, nejsem si jistá že jako studentka "NWO oboru" bych měla odpovídat. Z podstaty věci jsem podjatá. Ale pokud to chcete vědět - nejsem si jistá jetli to byla i slavná UK, ale zcela jistě Univerzita Palackého v Olomouci. A obory jste se trefil, ale s tou generalizací myslím ne. Nejsme všichni studující "NWO obory" ti zlí, vážně [smích] .

188183

10.04.2009 19:52

Podivné otázky u přijímacích zkoušek

RE: testy SCIO

Alexa 90.?.?.?

Pane Koubku, jedete po jiné koleji. Nikdo myslím nezpochybňuje, že se jedná o porozumění textu. Myslím však, že daný text by měl být kapku neutrálnější než ten o který se zde jedná.

Ruku na srdce, jak byste se k tomu stavil Vy, kdyby se jednalo o porozumění textu zabývajícím se sociálním vyčleněním a diskriminací Cikánů či třeba homosexuálů? Jde skutečně o testy k přijímacím zkouškám a i ty by měly být vybírány s rozvahou a bez nechtěné(či nedej bože záměrné!) snahy o podbízení či manipulaci.

Skutečně v tom nevidím konspiraci, spíš dost hloupý pokus autora(autorů) testů o výchovu budoucích studentů VŠ.

188184

11.04.2009 17:59

Podivné otázky u přijímacích zkoušek

RE: testy SCIO

Alexa 90.?.?.?

>Vám přijde ten text závadný, protože se vyjadřuje o Izraeli a nepoužívá nelichotivé výrazy.

Závadné může být třeba elektrické vedení v domě, text ne. Nikdy jsem o textu nesmýšlela zda je či není "závadný" (a chce se mi říci ..., narozdíl od Vás). Každý text má svého autora a své místo. Pokud by Vám nevadily texty, které jsem zmínila(ani pochopitelně nemohou, když se nemusíte Sciotesty zabývat), mě by vadily a to všechny zmíněné. A stejně by tomu bylo, kdyby se třeba rozebíral politický text - řekněme program některé ze stran. Do testů to podle mě nepatří a to se týká ani ne tak toho druhého obrázku v článku, jako spíše toho prvního, který vyžaduje znalost historie Izraele. Nejde mi ani tak o Izrael, stejně podivné by to bylo, kdyby test vyžadoval znalost prvního starosty Rejkjaviku ... [zmaten]

188243

11.04.2009 21:36

Podivné otázky u přijímacích zkoušek

RE: testy SCIO

Alexa 90.?.?.?

>Politické texty jsou na hraně, přísně vzato je většina textů ovlivněná postojem mluvčího. Jaký je tedy rozdíl, když si dítě čte cosi o různých politických názorech, kde se mluvčí piklání k nějakému a různým vědeckým teoriím, kde se mluvčí též přiklání k nějaké?

Souhlasím. Přesto, nebo však právě proto by bylo vhodnější vybrat méně "svádivý" text. Další otázky v testu jsou už více politickým textem zabývajícím se neúplně aktuální situací v Izraeli. Na místě dotyčného, který sestavoval testové otázky bych tento text nepoužila právě pro ožehavost tématu a s tím související interference. Obsah článku a otázky na něj se mohou velmi snadno míchat s tím, jaké názory a jaké stanovisko zastává ten, který test vyplňuje. A co je cílem testu? Posoudit schopnost porozumět a analyzovat text, nebo nedělat si svůj názor a držet se textu?

Zjednodušeně: ruší to. Chcete-li testovat adepty ke studiu, potřebujete znát jejich schopnosti porozumění a analýzy textu, nikoliv jejich názory. Z hlediska reliability testu by tyto otázky mohly být, a osobně myslím že jsou, pochybné.

Ze stejného důvodu bych v takovém testu nepoužila texty o dalších "kontroverzních" tematech(viz. cikáni, homosexuálové, politické strany, aktuální válečné konflikty, sociální otázky, apod.). Jistě by nebyl problém sáhnout do archivu a vybrat neutrální text tak, aby test splnil to co má bez účasti podobných distraktorů.

>A co se týče onoho prvního textu, byl to test ze ZSV...

ZSV jsou už specifické testy a myslím (ale mohu se mýlit, skutečně už si to příliš dobře nepamatuji), že ve Sciotestech nebyly.
Vylučovací metoda je samozřejmě nasnadě a je jisté, že i ten kdo nemá povědomí by se výsledku mohl dobrat. Na postatě věci to však mnoho nemění.

188256

02.05.2009 08:57

Média šíří poplašné zprávy úmyslně

Nezapomeňte na Orwellovu pointu

Alexa 90.?.?.?

>Pro Winstona to byl hmatatelný důkaz, že Strana manipuluje s minulostí a že lže.

Ano, přesto všichni víme jak dopadl...PS: jinak díky za článek. Přístup k mediim byl pro mě skutečně ukázkovým příkladem tvorby hysterie. Nemá někdo tip na český zpravodajský server, který by byl objektivnější než velké deníky? Díky[smích]

190133

03.05.2009 00:13

Média šíří poplašné zprávy úmyslně

RE: Nezapomeňte na Orwellovu pointu

Alexa 90.?.?.?

Díky. Czech free press znám a navštěvuji, ale není to to co mám na mysli. Zajímá mě zda je nějaký server, který přináší zprávy z ČR, ale bez té ideologické kaše kolem. Co se zahraničních zpráv týká, dívám se občas přímo ke zdojům, ale české zpravodajství je docela problém. Běžné deníky občas vypíchnou některé zajímavosti, ale je v nich bohužel takového bláta, že kvuli tomu nemám chuť je pravidelně navštěvovat.

S tím televizním programem také díky, byť televizi vlastně už také nesleduju [oči v sloup]

190201

11.05.2009 07:25

Lisabonský hon na Klause Zdroj: CTK

Petice...

Alexa 90.?.?.?

Je trochu komické, když jedna z bývalých vládních stran k něčemu sepíše petici. Je vůbec komické, když někdo z politického představenstva píše petici. Stejné kruhy co ji píší ji neuznávají, jaký pak má taková petice smysl?

Petici SSO jsem viděla. A nepodepsala. Možná, protože nejsem tak impulsívní. Poslední měsíce o euroústavě začínám přemýšlet v jiném kontextu a nutí mě to nevidět ji tak černě. Proč? Protože vidět euroústavu černě mi s ničím nekontrastuje. Nežiju ve svobodné zemi, nemám tak k euroústavní černé "českorepublikovou" bílou, ani šedou. Je to jako položit vedle sebe dvě černé snad s rozdílem, že jedna je matná a druhá lesklá.

Už jsem tu kdysi psala svůj názor, že ten tisíciletý sen o globálním státu, skromněji eurostátu se musí odehrát a pokud k tomu nedojde tak tu vždy budou tendence ho stvořit. Nevítám však projekt euroústavy už třeba z principu jejího prosazování. Jak kvalitní je a jaké míry konsezu může dosáhnout dokument, který je tak pofidérním způsobem legalizován?

Trochu pesimistickou otázkou je však co budeme mít, když nepříjmeme euroústavní smlouvu? Stále stejní "demokrati" v parlamentu a senátu, kteří se jen pozvolna obměňují a nově příchozí stačí korumpovat. Jediné, co je nutí odcházet z těchto postů je smrt, nebo lepší trafika. Utahování šroubů pomocí nesmyslných zákonů, zavírání úst pomocí politické korektnosti, odcizení moci... V čem podle Vás může být posílení moci EU horší? Čemu se chceme bránit? Eurobyrokratické manýry pro nás nejsou ničím novým, protože jsou nám léta velmi blízké.

Skutečnou otázkou je jaké je východisko? Zachování domácího chlívku nebo přijetí eurochlívku? Chceme vůbec žít v chlívku?
Já ne. Odmítáním eurochlívku však budu paradoxně bránit ten domácí chlívek...

190851

15.05.2009 09:16

Cesta národní obnovy

Řešení?

Alexa 90.?.?.?

Jsem kapku v rozpacích. Pojímá Lhoták řešení v chování podobnému imigrantům? Zakládat komunity s vlastní hierarchii, vlastním územím a... vlastním genofondem?

Počátek článku mi příjde krásně idealistický - nic proti, sama se na podobných vlnách vezu. Ale řešení východisko vyplynuvší z článku je znovu pádem k "Lhotákokracii".

Svět podle Lhotáka už dnes existuje, není třeba ho vynalezát. Slyšeli jsme o něm nejspíš všichni - náboženské sekty, obvykle izolované od okolního světa a žijící v askezi. Ne, tím nechci očernit představu pana Lhotáka, nepřičítám mu, že chce vymývat mozky nebo důrazně izolovat své ovečky. Jen... je to sen pro některé, ne pro všechny. Ne každý dělá důrazné čáry mezi pohlavími a staví je do rolí, ve kterých třeba vůbec nechtějí být(ptá se Lhoták vůbec?), ne každý vidí řešení ve změně stáda a ne každý nalézá řešení ve vyvoření si svého malého světa, ve kterém bude bránit tomu okolnímu v jeho vlivu.

Třeba jsem Lhotáka špatně pochopila(jak ženské... ) a třeba to myslí úplně jinak a pro naše dobro(...).

191213

16.05.2009 19:27

Cesta národní obnovy

RE: Řešení?

Alexa 90.?.?.?

>To,že cosi končí, a něco "staronového" přijde je více než jisté.

V tom jsem s Vámi za jedno.

>Pan Lhoták hledá řešení a svými články ispiruje k zamyšlení. Myslím, že pro dobro všech.

A v tomto už ne.

O inspiraci je možné mluvit, ale víte... to konání pro mé/naše/Vaše dobro, to mi hořkne v ústech a mysli. Mudrcové - a tím výrazem nechci ironizovat - jako je pan Lhoták se rojí jako houby po dešti. Píší krásně, nápady mají zajímavé, ale obvykle dělají jednu chybu: jejich vysněný Eden má být pro všechny bez rozdílu. Chtějí však všichni?

Vycházím z názorové linie pana Lhotáka, zastánce patriarchátu a jeho vize se mi nelíbí, protože ze společenského hlediska shledává řešení v regresi o nějakých 100 či 200 let zpět. Když si pan Lhoták najde ženu, která bude spokojená v podřízené roli v partnerství, prosím. Ale není možné své představy o tom jaký by měl svět být a jak by ostatní měli žít podsouvat všem. Už minule jsem psala, že lhotákovský recept je výměna tyranů a tyranizovaných a to není řešení.

191302

22.05.2009 08:39

Na židy dojde až pak

RE: Cikáni, Ž(ž)idi... a kdo dál?

Alexa 90.?.?.?

>zle som sa vyjadril.
>zbran je nasa hlava.
>na intersieti ju len kalibrujeme.

Tedy platí to co o včelím žihadle: jedno znamená jen smrt včely, aby se nepřítel dal na útěk, je jich potřeba desítek, spíše stovek na správné místo.

191704

22.05.2009 09:15

Hysterický antirasismus je strachem intelektuálů před přirozeným světem

Nechci být heretičkou, ale...

Alexa 90.?.?.?

Nebojujete těmihle všemi články o rase a multikulti na špatné frontě v úplně jiné válce?

"Z jakého důvodu?" je otázkou, kterou musíte stav věcí pozorovat a zkoumat. Z jakého důvodu jsou u nás Vietnamci, Bulhaři, Mongolové? Proč je v Německu tolik Turků? Proč jsou v Itálii a Francii Alžířani a další afričani? Proč jsou v UK Pakistánci, Indové a mnozí další?

Ti všichni neopustili domovy kvuli získané letence (vratký člun v případě afričanů) v rámci projektu "Moje multi, tvoje kulti". Nemigrují ze svých domovů, aby zde ponoukali, zabírali zdejší prostor. Nikdo jen tak neoupouští svůj domov, svou zemi. To není snadné pro nikoho a místní co mají zkušenost s emigrací mi to snad potvrdí. Většina současných imigrantů jsou ekonomičtí imigranti. Doma nemají práci a možnosti vidí zde, v Evropě (Mexičani zase v USA), možnost, jak si splnit své sny. V tomhle nejsou o mnoho odlišnější než většina z nás. Mají svá přání, touhy nebo chtějí jen to, aby se jejich rodina měla dobře. Tak prosté, tak lidské.

Autore, ti kulturní masochisti jistě také jsou, ale oni nerozhodují. Jsou to stejné oběti, jako ostatní. Rozhodují peníze.

Ožebračte na jedné straně světa jedny a ukažte jim ráj na straně druhé. Budou chtít být jeho součástí, společně s jejich rodinami.

Chcete porobit ty, kterým vládnete? Učinit jejich práci bezcennou? Přiveďte cizince, kteří budou pracovat za kůrku chleba a můžete tak pohrozit prstem ostatním: "Nebudeš dělat za tolik kolik ti nabízím, přestože po tobě nechci málo? Táhni a umři hladem."

Tohle není o žádné ideologii multikulturalismu, tohle je zase jen a zase znovu o moci a o prostředcích umožňujících život. Černí, žlutí, rudí a další s tím nemají nic společného. Jsou oběti jako my. Zlobou vůči nim se dopouštíme jen dalšího zbytečného násilí. Zlobou vůči těm v naší kultuře, kteří tleskají multikulti se ničeho také nedobereme.

Víme na koho se zlobit, na koho obrátit svou zlost...

Proč to neuděláme?

191708

22.05.2009 23:51

Hysterický antirasismus je strachem intelektuálů před přirozeným světem

RE: Nechci být heretičkou, ale...

Alexa 90.?.?.?

>to su ti uzitocni idioti, bez ktorych by to neslo a preto vinni.

Máte pravdu, jsou to užiteční idioti, to jsem přeci psát nemusela. Považuji to za zřejmé. Jsou však plně vinni? Na všech generacích se podepisují ti, co ovlivňují společnost - školství především - ku svému prospěchu. Nezpochybňuji osobní zodpovědnost, ale nelze chtít po pokřivené větvi, aby byla štíhlým topolem.

>z moralneho ani z trestne-pravneho hladiska nerelevantne.
>za zlociny proti zdravemu rozumu musia pykat.
>zradcov vzdycky vesali.

Viz. výše, tj.souhlasím, ale i takovým byla měla být dána možnost se probrat ze svého "pokřivení".

>nezhodnem sa.
>rozhoduje duch.

Duch žije v těle. Tělo ovlivňuje ducha.

Pán google, možná se schodneme víc než se navenek zdá. Jedeme do stejné cílové stanice, jen cesty si volíme adekvátně našim zkušenostem.

191753

23.05.2009 10:32

Hysterický antirasismus je strachem intelektuálů před přirozeným světem

RE: Nechci být heretičkou, ale...

Alexa 90.?.?.?

Ano, svobodná volba. Je dobré si při každé rozhodování uvědomovat co chceme udělat, komu to bude sloužit a jestli poté, co to uděláme budeme schopni se na sebe podívat v zrcadle.

Dávat tělu a dávat duši je vždy otázkou zdravé míry, v tom se jistě shodneme. Totální askeze nebo ultimátní materialismus nejsou řešením. To, co jsem chtěla říct byla vlastně obava z toho, že skze naše duše nejsme tak zranitelní, ale naše těla jsou k té duši zadními vrátky.

>Ono ziti samo o sobe byva velmi casto bolestiva zalezistost, pokud nas ale kazdy den boli neco jineho, tak se to da snest dost dlouho.

Zde bych zdůraznila rozdíl mezi snést a zvyknout si. To první může být ctností, to druhé začátkem konce.

191768

24.05.2009 11:08

Hysterický antirasismus je strachem intelektuálů před přirozeným světem

RE: Nechci být heretičkou, ale...

Alexa 90.?.?.?

>Tělo snese mnohem víc, než duše.

Ne nutně. Záleží na konstituci, pevnosti charakteru a zásad. Tohle je podle mě hodně individuální. To co jsi Mirdo popsal může být velmi hluboké, nebo jen duševní reflex - analogii reflexu fyzického těla. Všichni máme obrany; vytěsňujeme, racionalizujeme, selektivně vnímáme/ignorujeme, ... proto, že si snažíme uhájit své zdraví. A opět jsme u té míry. Můžeme uhájit své zdraví a můžeme to přehnat a být ignoranty.

>Zlomíš duši a tělo se poddá.

Ano. Myslíš, že to neplatí obráceně? Věřím, že týráním těla lze nenapravitelně zranit i duši a je to i snazší. Jediný rozdíl je, že lámat duše lze veřejně - masově, lámat tělo je zatím možné jen tajně a individuálně(a o to děsivější to může být).

Rozdíl je v tom, že lámání duše se lze účinně bránit, při lámání těla to lze mnohem hůře.

>Jde převážně o to, jak rychle se vaří voda.

Určitě.

>Ctností bych nazval to, když žába zavčasu vyskočí z hrnce.

To souvisí s tím předchozím. Jak žába pozná kdy vyskočit? Nechci odpověď, jen se tak obloukem vracím zpět na mou reakci na googla: i užitečný idiot je možná jen zoufalou žábou, která se nechává vařit.

191816

24.05.2009 11:22

Hysterický antirasismus je strachem intelektuálů před přirozeným světem

RE: Nechci být heretičkou, ale...

Alexa 90.?.?.?

Doposud jsem se "omezovala" jen na toho osobního ducha, kterého má každý z nás, ale kolektivního ducha si uvědomuji.

Příjemnou dovolenku [mrknutí jedním okem]

191817

28.05.2009 09:22

Vzhůru do vaječné revoluce!

Jiný pohled...

Alexa 90.?.?.?

Všimla jsem si, že se po českém internetu spřádají různé teorie jak to tedy s těmi útoky je a kdo za nimi stojí. Jsou vlastně dva názorové proudy: ODS a její kumpáni, nebo si vejcevrhače najala sama ČSSD(což by bylo velmi sofistikované [smích] ). Poukaz na to, jak se Paroubek tvářil při vrhnutí jednoho z předcházejících vajec však může napovědět, že ČSSD to nebyla. Na spontaneitu lidí ani sama nevěřím (bohužel...) a tak se stavím k názoru, že vrhání vajec je zpaktováno ODS a přidávají se jen další "hrdinové za plotem".

Upřímně, příjde mi to dost ubohé. Odráží to styl reklamní kampaňě ODS("nemáme vůbec nic co bychom Vám mohli nabídnout, ale podívejte se jak se Paroubkovi rozplizlo vajíčko po obličeji! ...a proto nás volte!"), která vlastně příliš nepřekvapí. Upřímně, zajímalo by mě, zda by dokázali pánové jako Vondra, Topolánek, Langr a Zahradil předejít před dav s vajíčky a promluvit k nim. Ať jsou čelní představitelé ČSSD jacíkoliv, jejich zachování se v tváří tvář tomu primitivnímu davu(Ano, za tím si stojím!) mi zaimponovalo. Jestli dotyční nebyli nikdy uctyhodní, tak v ten krátký moment byli - možná poprvé v životě.

A ti lidé, co vrhali vejce... Nedovedou se zmoci na něco lepšího? Dovedou jen anonymně hodit vejde a pošlapávat tak něčí důstojnost? Vede tudy cesta? Myslím si, že ne. V tomhle případě zahrála ODS na skutečně nízké pudy - a nijak to nepřekvapí. Překvapí jen to, že ti, co se holedbají že budou volit ODS stejným "póvlem" opovrhují. Ukazuje se tak, že nejde o nějakou "pravici" či "levici", ale jde o "náš kmen" a "jejich kmen". Ten "náš" je samozřejmě lepší, inteligentnější a má větší úroveň a ten "jejich" jsou socky a ubožáci. Lži do kapes, nic víc.

Přestává se ukazovat jen nahota politiků, začíná se ukazovat i nahota těch, kteří jejich moc legitimizují. [pláč]

192109

28.05.2009 14:25

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Jiný pohled...

Alexa 90.?.?.?

>neuveritelna hloupost nekterych mistnich diskutujicich...

Neuvěřitelná paušalizace a povrchnost některých diskutujících zde mě neustále nepřetává udivovat. Pokud na mě budete reagovat, reagujte jen na to, co jsem explicitně řekla a ne na to co si domýšlíte, viz:

>Volit stranu jakou je CSSD jen kvuli tomu, ze na "chudacky" nekdo hodil vajicka...

>Je mi lito lidi / nekterych i zde /, kteri se nechaji takto snadno svezt z cesty...

Prosím, kde jsem podle Vás napsala, že hodlám volit ČSSD?

O tom, že ODS má radost z vajíčkových útoků nepochybuji. O tom, že pan Zahradil z ODS je hlavním tvůrcem negativních kampaní proti ČSSD není třeba taktéž pochybovat. Skutečně věříte, že ODS je natolik seriozní strana(i po tom všem co v posledních 3 letech provedla), že by si nepřihřála polívčičku a nezorganizovala tuto "spontánní akci"? A vůbec, proč se házela vejce jen na Paroubka a nikoliv na další? Znamená to, podle Vás, že Paroubek je středem všeho zla v naší republice a po jeho odchodu(či konci ČSSD) tu bude ráj?

>CSSD je porad populisticka strana chrlici nenavist a strana degradujici politickou kulturu.

Proto budete volit ODS, nebo máte i racionální důvod? Jste pro menší zlo, které je však přesto zlem? Volíte raději zlo jen proto, že si neumíte a nebo nechcete představit něco lepšího?

Neštěstí lidí jako jste Vy je v tom, že žijete v rámci bipolárních opozic levá-pravá, černá-bílá, ...

192162

28.05.2009 14:46

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: hmm

Alexa 90.?.?.?

>Ignorují přání občanů. Ohrožují bezpečnost naší země. Kradou ze státní kasy v rozsahu, která nemá obdobu. Beztrestně.

A anonymně vržené vejce to vyřeší?

Představte si sebe jako předsedu strany. Příjdete na meeting, dostanete vejcem, vypískají Vás a co pak? Příjdete k rozumu, vrátíte peníze zpátky do pokladny a udáte se na policii, které předtím nakážete, aby měřila rovným metrem? Řešením je, že útok využijete k politickým cílům a na příštím meetingu budete mít před sebou plexisklo, nebo tam nebudete vůbec.

>Odvolat je nelze. Co zbývá? [naštvaný]

Nátlak. Samozřejmě. Ale vajíčko není nátlak, je to v podstatě fyzický útok s cílem zesměšnit. A to se děje dnes a denně, třeba politickými vtipy. Změní ta vejce něco?

Znovu se dostáváme k tomu co s tím. Volit? A koho? Nikoho nebo sami sebe. Ohrozit politika? Vejcem? Ne. Co třeba stalking? Zlikvidovat politika? Puč? ...

Chceme-li řešení, hledejme ho. Jásat nad vybitím se protřednictvím vejce a to jen proti někomu je zoufalé a nikam to nevede.

192174

28.05.2009 17:49

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Jiný pohled...

Alexa 90.?.?.?

>Já jsem z vašeho příspěvku také získal dojem, že je vám ČSSD líto. A proč?

Ano, dobrá otázka. A proč jste ten pocit získal? Možná byste měl lépe číst a nedomýšlet si něco, co tam není.

>Co pro vás dobrého udělali?

Netahejte mě Hestroyi tam, kde mě chcete mít Vy, diskutujte se mnou o tom kde skutečně jsem.

>Navíc mám z vašeho příspěvku také ten divný pocit, že mezi těmi politiky děláte nějaký rozdíl.

Mezi kterými?

A mimochodem, podle Vás jsou všichni stejní? Jestli ano, rozumím proč jste na mě reagoval a citoval konkrétně tu jednou mou větu.

192215

29.05.2009 09:54

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: hmm

Alexa 90.?.?.?

>Nicméně, není to tak trochu diskuze o ničem? Jaká vaječná revoluce? Jaký puč?

Ano, je. O revoluci jsem nemluvila, puč jsem nadhodila jako jednání, které by vedlo ke skutečné změně(nezaměňujte prosím s osobním pohledem na řešení).

>Toto je první "post revoluce". A to je to nesmyslné a to z toho dělá dětinskou trapnost.

Samozřejmě. Krom toho, že jsou vajíčka vrhána jen na jedny a druzí jsou opomíjeni, jsou vrhána celkově s nevhodným načasováním. To také mluví proti argumentům v článku.

Je to jako s výchovou psa. Bít ho v momentě, kdy už si nepamatuje proč je bit nemá smysl a povede to akorát k jeho nenávisti a strachu vůči nám.

>ps.: dovolil jsem si Vás zpětně upozornit pod jiným článkem, že moje "jednouché řešení" bylo koncipováno na desítky let,...

Pardon me. Skutečně ne vždy jsem schopna se dopracovat vlákének, ve kterých jsem verbálně operovala. Berte to prosím jako omluvu, že jsem nezareagovala. Nebyl to nedostatek argumentů, nebo neslušnost [smích] .

192275

29.05.2009 10:02

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Hnus, Hnus, Hnus...

Alexa 90.?.?.?

>Věřím tomu že zde je dost lidí kteří se vyznají v internetu, proč se nespojíte a nevyužijete obrovského potenciálu internetu?

Nakousl jste to nejdůležitější. Proč to neuděláme? Protože se ani zde nedovedeme shodnout. K čemu je opozice, když nedokáže své jednání zkoordinovat a vyrazit jen jedním směrem?

Toto je skutečně ta zásadní věc: umět spolupracovat. Jenže pro mnohé zde je snazší křičet na druhé a odsuzovat je jen podle dojmu, který v nich vyvolávají pouhá (a často nepochopená) jejich slova. Jak mohou takoví lidé spolupracovat?

Nemohou. Ta cesta k nápravě nezačíná tam venku, třeba pomocí vejce. Ta cesta začíná uvnitř každého z nás.

>Všicni jsme ovčani, a budeme do té doby dokud nezačneme něco dělat...

Co dodat...

192276

29.05.2009 13:14

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Jiný pohled...

Alexa 90.?.?.?

>Mně to přijde stejné, jako by vám bylo líto například Hitlera...

To je bohužel Vaše vidění a Váš styl chápání druhých. Ne můj.

Za tu dobu co sem Hestroyi přispíváte jsem na Vás nikdy nereagovala, protože jsme každý jiného těsta. Přesto se pokusím odpovědět a snad dojde alespoň k částečnému pochopení.

Mě je narozdíl od Vás blízká Ghándíovská cesta. Křik o věšení na kandelábry(Vaše slova, popřípadě vyhledám) vnímám jako hysterii a zkratovitost.

Máme jedno společné(i s politiky), jsme lidé. Měli bychom si udržovat jistou úroveň, ctít jistou morálku a nekopat do někoho, kdo už leží na zemi a svíjí se v bolesti(obrazně i doslovně). A ano, to přesto, že se na zemi svíjí svině, která je schopná nám bodnout nůž do zad. Jakmile se začneme chovat jako ty svině, ta důrazná linie mezi námi a jimi se začne vytrácet a bude jen otázkou času, kdy se my staneme jimi.

Podle mého moc do lidských duší nevidíte. A možná ani nechcete.

Skutečným trestem pro lidi jako Paroubek, Topolánek, Bursík, ale i Bush, Clinton, Rothshild, Rockefeller a tisíce dalších je exkomunikace ze společenství lidí. Otočit se k nim zády, degradovat je nikolliv na zvíře(to by ke zvířatům nebylo fér), ale naším ignorováním je učinit neexistující. Tito lidé totiž na nás závisí a to je jejich slabost. I oni musí jíst, pít, cestovat a to vše jim zajišťuje plebs. Problém je jediný: nespolupracujeme. Hádáme se, urážíme, jsme k sobě nevraživí a neustále mezi sebou děláme ostré hranice na My a ti druzí - a v tom jste zde na Zvědavci jeden z nejlepších Vy, Hestroyi.

Zdá se, že jste nepochopil na co jsem narážela v předešlé reakci. To černobílé(obecněji bipolární) vidění je i Vaším způsobem nahlížení. Proto v mých slovech vidíte gratifikaci ČSSD, protože nedovede vidět něco víc. Chováte se jako negativ Bushe: kdo nejde se mnou, jde proti mě.


Nebudu na Vás více reagovat, protože zkrátka nečtete co Vám říkám. Je pro mě vyčerpávající vysvětlovat Vám něco, co nejste schopen a ochoten uchopit.

192295

29.05.2009 16:45

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Jiný pohled...

Alexa 90.?.?.?

>Alexo, nezlobte se na me

Nezlobím se, rozumím[smích]

>...tohle je cisty naivismus ne-li hloupost, to nema nic spolecneho s moralkou nebo cimkoliv.

Skutečně? Snad ano, snad je to jak říká Jarmila a s věkem člověk volí jiná řešení. Ale znamená to, že starší člověk řeší problémy lépe? Co je skutečným řešením?

Pavle, byl jste někde na barikádách? Kolik zápalných láhví jste hodil mezi politiky? Kolik jste jich podřezal a nebo, kolik jste hodil vajec? Možná se pletu, ale nic z toho jste neudělal. Možná jen proto, že nemáte náturu, ale domníváte se, že to je jediné řešení.

Já na to nemám ani náturu, ani v tom nevidím východisko.

Důležitá je však posloupnost. Domníváte se, že většinová společnost spolupracuje, že skutečně sdílí své problémy a svůj názor, nebo každý v koutě po svém zuří?

Vídíte stav věci i tady, na Zvědavci. Nikdo z nás nespolupracuje(možná se mýlím). A každý hraje vlastně sám za sebe. Hádáme se a jediné v čem máme jistotu je, že se chceme někam pohnout. Ale kam se pohneme, když každý chce jinam? Důležité je to prvnotní vědomí, že je nás víc a že jsme ochotni spolupracovat na nějakém větším celku. Pokud bychom totiž právě tohle dokázali, to naivní a hloupé - jak jste to označil - by najednou bylo velmi reálné.

Nic není pro člověka horší, než když je úplně sám. Když nemá nikoho za zády a je všemi odmítnut. Pokud je to oprávněné, je to pro daného člověka ten trest největší. Tak myslím, by měli být takzvaní "volení zastupitelé" trestáni. Oni někde bydlí, někde žijí, někde nakupují, mají nějaké přátele. Nejsou sociálně inertní, jsou součástí sítě. Vyříznout je jako uzel ze sítě by nebylo tak těžké, ale to bychom nesměli být tak rozdělení.

Je to naivní? Za současné situace, kterou jsem popsal je. Stejně tak věšení na kandelábry - to je jen dětšké pokřikování a nikoliv realizovatelná možnost(nebo je tu snad někdo, kdo má skutečně tu odvahu to udělat? Upřímně, pochybuji.). A házení vajec je "zóna trpaslíků".

Bavme se spolu o možných řešeních a přestaňme se vzájemně soudit.

192314

30.05.2009 09:42

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Myslím, že pani Alexa je

Alexa 90.?.?.?

>Alexa je zblúdilý/á aristokratka.

Huh, skutečně? A kdepak o tom porozprávajú?

Modrou krví se nechlubím nikde a ani ji nemám. A co se plebsu týče, sama k němu patřím a self-hating nepraktikuji.

>My robíme dejiny, nie akýsi degeneráti [smích]

Patříte k vítězům?

192360

30.05.2009 09:57

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Hnus, Hnus, Hnus...

Alexa 90.?.?.?

>ona by úplně stačila internetová přímá demokracie a nic jiného

Dejme stranou pochybnosti o realizovatelnosti(kapříci a rybník...) a zkusme si představit jaká by byla situace, kdyby byly klasické volby zaměněny za Váš systém. Lidé by "naklikali" hlasy politikům, kteří by nepřišli s o nic lepšími ideály a o nic větší pravděpodobností jejich plnění. Ano, vlastně bychom odlišně volili ty samé lidi, se stejnými motivy, se stejnou arogancí vůči svému elektorátu a do stejného prostředí.

Odvolatelnost politika? Kolika hlasy? 100tis.? Pokud by se vůbec podařilo dát dohromady 100tis.hlasů, je to jen 1 z 200 a parlament není místo, kde se dělá podvod na voličích individuálně. Na jednom politikovi se možná voliči shodnou(Paroubek... Topolánek... ) a co ti zbylí? A co nevolené pozice ve správních radách, členové komisí, soudci, policejní aparátčíci, ... ?

Co s nimi?

Věřím, že máte představu a nejen argument "ono se to nějak...". Zajímá mě Váš názor. A nebojte se být konkrétní a neomezujte se jen na floskuli o tom, že 10M ví více než 200.

>Vždyť to je jedna svině vedle druhé- potřebovali by dostat po kebuli nejen tím vajíčkem.

Nesouhlasím, ale prosím. Hoďte si... A co pak?

192361

14.08.2009 23:24

Jak jsem se seznamoval přes inzerát

Hezké

Alexa 90.?.?.?

Skvělé, pobavila jsem se u toho [smích]

Když o tom přemýšlím, mám svým způsobem podobnou zkušenost jako Vy, Vladimíre. Nikdy jsem nedostala takových odpovědí - ale to je do jisté míry způsobené tím, co už tu zaznělo: především ten "čechokanaďan" svádí fantazii k přílišným rozletům. O tom, jak se fantazie vyrovnává s realitou zase vypovídá počet odmlčení.

Ale jinak jsem to vnímala dost podobně jako Vy. Také jsem se cítila lépe - sebevědoměji - během období, kdy jsem denně odepisovala třeba 3-4hodiny. Je taky fakt, že člověk má trochu pocit chůze po tenkém ledě. Psát málo? Psát hodně? Kde je ta rozumná míra a co psát, aby se ta druhá strana nezalekla?

Ty nepochopené vtipy občas také zamrzí. Mnoho lidí do těch reakcí a celkově do toho aktu "virtuálního seznámení" hodně investuje a věřím, že ten Váš maraton musel být docela dost vysilující.

Nejsem si jistá jak moc je to spolehlivý způsob seznámení se. Znám z doslechu o spoustě lidí, kterým se to povedlo. Ale tako mnoho lidí tvrdí, že "tak takhle už skutečně ne!". Vidět toho člověka v pohybu, slyšet jeho hlas, cítit jeho přítomnost je něco úplně jiného než číst jeho myšlenky a vidět to jak dbá na jazyk, apod. Každý ze způsobů má něco a každý z nich nahrává určitým osobnostem. Mě osobně inzerce fascinuje, ale možná spíš víc z "profesního" hlediska. Na seznámení je myslím lepší seznámení z očí do očí a z úst do ucha.

Hodně štěstí [mrknutí jedním okem]

197937

16.08.2009 23:18

Jak jsem se seznamoval přes inzerát

RE: Hezké

Alexa 90.?.?.?

Tak ano, nejsme už takoví balíci [smích]

On ten čechokanaďan nemusí být tahákem jen proto, že z toho potenciálně kouká dobrá partie. Může to být obecně člověk ošlehaný životem, zkušený, umí jiný jazyk a celkově to zkrátka nebude trouba - i proto tolik reakcí. S tím souvisí i odmlčení - pokud je mezi plevelem taková perla(bez ironie[smích] )tak mnohým je jasné, že bude velký zájem a šance každé jedné, která odpoví bude jen a jen horší.

S tím stylem jakým psát. Ano ano, máte pravdu, že když jich napíšete padesát i více, naučíte se v tom chodit. Ale je to trochu škoda. Je škoda, že je možné postupovat jen s určitým mustrem...

>Bylo to jako droga.

To ano, vím. A když přejí vnější okolnosti, člověk se rád k této droze vrací.

Jinak, inzerce je náhražka, ale jak jinak poznat lidi, které byste jinak nepoznal? Navíc pro některé lidi je to vlastně jediná možnost jak někoho poznat. Nezavrhuju ji, jen - jako ostatně vše - má svá pro a proti.
Mě vždy jen přišlo líto, že lidi, kteří odepisují na inzerát mají v sobě mnohdy jistou urputnost. "Buď to bude ta/ten pravá/pravý, nebo jdu od toho." Poznala jsem takhle několik zajímavých lidí a je mi líto, že mým životem jen "proběhli". Ráda bych je poznala víc, ale zkrátka oni nechtěli...

198016

29.08.2009 23:53

Kouzlo magického trojúhelníku

Trochu porýpání

Alexa 90.?.?.?

Tak jsem si zase udělala chvíli na to, abych se trochu pošťourala v článku pana Lhotáka.

>Je až zarážející pozorovat, jak žalostně mizivý účinek mají tyto nauky při utváření žádoucích vztahů mezi lidmi.

V tom s Vámi souhlasím. Není to však chybou těchto věd, spíše tím, že šedá je teorie a zelený strom života.

>Každý člověk je sám za sebe přitahován dvěma protikladnými póly, apollinským a dionýským.

Ne. Askeze a rozežranost jsou jen jednou z mnoha rovin, po které se naše Maličkosti realizují. V tomhle směru zjednodušujete spíš proto, abyste mohl vyvodit již předem Vámi zhotovené závěry.

>Muž je ze své samojediné podstaty válečník, muž panuje, dobývá, rozumuje a zabíjí.

Krásně se to čte, věru[smích] To muž k ničemu jinému není? Tyhle samoúčelné generalizace byste mohl trochu omezit. Je to spíš do poezie než do "filozofických" úvah, o které se pokoušíte.

>V moderní době osamělí muži většinou zabíjejí sami sebe, a to alkoholem či jinak nezřízeným způsobem života.

Tohle mě na Vašem článku zaujalo asi nejvíce.

Skutečně?! Nemohu se zbavit dojmu, že tento Váš předpoklad není obecný, ale ryze konkrétní a podpořený osobní zkušeností.

Tedy: zabíjíte se? Máte jistě proč.

>Žena aktivuje v muži třetí mohutnost v povaze člověka, a tou je moc Erótova.

Tedy Bůh stvořil ženu jako aktivátor mužské třetí mohutnosti. Ach ano, a ještě k tomu, aby vařila a starala se mu o děti.

>Žena je pouhým zprostředkovatelem Erótova vlivu na muže, i když láska muže je orientována k ní.

Čtete po sobě své dílo? Jste ochoten přemýšlet ne o druhých, ale o sobě a svém vnímání druhých? Vím, je to těžké, ale zkute to.

Je to ode mě velmi nefér, že se soustřeďuji na Vás a ne na obsah Vašeho článku. Váš článek má však původ v pokřivení Vaší osobnosti. Bez urážky [smích] Jste uvězněn ve Vaší imaginaci a v hromadě filozofických knih, život se Vám posral a dost možná ne ani tak Vaší vinou, ale třeba chybou Vašich rodičů. to se stává. Nejste jediný.

>Tento omyl vyplývající z absence filosoficky podložené nauky o člověku je zdroj většiny současných kolapsů partnerských vztahů.

Vskutku?

A co třeba neschopnost partnerů komunikovat na stejné úrovni? Nebo hledání v tom druhém něčeho, co tam nikdy nebylo a následné zklamání ze zjištění skutečnosti? Či prostá nezralost jednoho, druhého nebo rovnou obou?
Není to "absence filozoficky podložené nauky", jsou to mnohem častěji rodinné deformace, které se dědí z generace na generaci se zlepšující nebo zhoršující se tendencí.

Jsme obrazy svých rodičů - ne přesnými kopiemi, ale třeba negativy nebo modifikacemi. Naši rodiče jsou však základem toho kým jsme. Filozoficky podložená nauka, kterou jste nestínil na tom nic nezmění.

198986

01.09.2009 12:33

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Alexa 90.?.?.?

Domnívám se, že Striga neměla na mysli, že muž získá svou pozici v rámci rodiny (hrubou) silou, ale že se sám konkrétními výsledky přičiní a dokáže, že je takové pozice hoden. Tedy, že si svou pozici zaslouží. Vy jste dodal argument, že prvorepublikové právo mělo v sobě zahrnutou otcovckou moc. To je podle mě ta hrubá síla(byť ne fyzická), kterou - zdá se podle Vašeho údivu v první větě - neuznáváte. Není nic horšího, než když vztahy mezi lidmi určují zákony, které tvoří ti, jichž se to netýká.

Je každého věc, jak si v rodině určí pravidla - pokud jsou to pravidla, kterých bylo dosaženo konsenzem. Ne hrubou silou a ne zákonem!

Nerozumím té Vaší představě, že by se nám všem žilo lépe, kdyby to bylo "tradiční" jako "kdysi"(ať už je pro Vás referenčním bodem v historii cokoliv). Pominu-li labilitu stanoviska tzv. tradicionalistů(mezi které počítám i Vás), je to vlastně jen další variace totalitního smýšlení. Všichni by měli žít takhle, protože tak je to správné.

Avšak, že je to správné jen podle jednoho a ne podle druhého, to už dotyčné - stejně jako Vás zdá se - netrápí.

>Jistě, při takových zákonech nebylo pro ženu snadné sebrat si děti pro sebe, udělat si z nich rukojmí, odkopnout muže na ulici, shrábnout společný majetek a doživotně otce vydírat alimenty.

A to jste tu výše tvrdil, že nemáte mindrák...

199227

01.09.2009 14:44

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Alexa 90.?.?.?

>Aha, tak pro Vás jsou zákony nemístnou hrubou silou, pokud podporují řád v rodině, její celistvost a přirozenou úlohu otce v ní.

Přestěňte to ohýbat podle Vašich potřeb.

Neznám přesné znění daného zákona, který jste zmínil, tak jen obecně. Jakékoliv zákonem posvěcené privilegování člena rodiny podle jeho pohlaví, či čehokoliv jiného je v jádru jen používání varianty hrubé síly(tedy není to síla fyzická, ale je to v podstatě pod pohružkou penalizace nebo jiného omezení). Kdyby ten zákon vyzdvihoval autoritu matky, patrně byste se o tom zákonu zde nikdy nezmínil - nebo ano: jako příklad úpadku první republiky.

>Já mám midrák proto, protože považuji současné zákony za zvrácené...

Nikoliv pane Lhotáku. Máte mindrák, protože v podstatě v každém Vašem líbivě napsaném eseji lze najít - nepříliš skrývaný - odkaz na Vaši osobní historii s paní (ex)manželkou a slečnou dcerou. A pokaždé z toho - pravda, možná jen já osobně - cítím zapšklost a ublíženost.

Rozumějte mi. Jsem s Vámi za jedno, že současný právní řád nemá se spravedlností nic společného. Je tvořen korumpovatelnými - a také z velké části zkurumpovanými - lidmi a to nikoliv aby ostatním lidem sloužily, ale aby lidé sloužili zákonům. Jsem s Vámi do jisté míry za jedno i v tom, že soudy v rozvodových řízeních mnohdy rozhodují ke škodě muže a často předávají děti automaticky do rukou matek. To může být způsobeno mnoha důvody, které tu nebudu rozebírat(málo místa).

To v čem s Vámi však nejsem za jedno je řešení. Vy nabízíte odpovědi s pomocí antické filozofie, které si však ohýbáte zdárně podle své osobní historie. To Vám asi nemohu mít za zlé. Jsme lidé a jsme z podstaty nedokonalí. Za zlé Vám mám definitivnost a univerzalitu Vašich řešení, které jak se zdá byste aplikoval na všechny bez ohledu na to, zda mají o Vaše řešení zájem.

Snad skutečně máte starost o dobro druhých, ale druzí se musí o své dobro postarat sami. Protože jen oni by měli vědět co je pro ně dobré a správné. Pokud to neví, měl by jim někdo pomoci to zjistit a nikoliv jim nabídnout(jako jedinou správnou alternativu) svou vizi onoho jediného Dobra - tak jako to děláte vy.

PS:K zákonům. Z jaké tradice chcete vycházet? Z první republiky? A proč? Protože zrovna Vy to považujete za vhodný etalon společenských pravidel?

199244

01.09.2009 18:49

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Alexa 90.?.?.?

>V mnoha věcech se mýlíte, včetně toho, že lidé jsou sami schopni poznat, co je pro ně dobré a co ne, když neprojdou žádnou výchovou k lidským ctnostem ani k etice a nemají žádné duchovní vedení.

Ano, mýlím.
Vy jste schopen poznat co je pro Vás správné? Vaše osobní historie napovídá, že ne. To však není důležité. Opět jste uhnul od toho co je v téhle diskuzi zásadní.

Tedy ještě jednou: Vaše snahy ukazovat jedinou správnou cestu všem, se stavíte do řady s těmi samými, které kritizujete.

Věřím, že každý člověk by měl mít možnost najít sám co je pro něj dobré a dát mu pro jeho rozvoj patřičné možnosti a prostředky. Tedy ne dávat mu před nos hotový "produkt" s tím, že nic lepšího nebude, tedy ať bere Váš "dar antické filozofie".

Na tohle jste zatím ani jednou nezareagoval, proč prosím Vás?

>To Vy asi nejste ochotná připustit, protože máte jako většina žen otrockou duši.

Nu dobrá. Popište mi jaká je žena, která nemá otrockou duši, prosím. Když je nás žen s otrockou duší většina, na tu menšinovou jsem pravděpodobně nenarazila a ráda bych tedy věděla v čem všem "otrocká". Upřímný dík za tuto informaci.

>Vaše podlé soudy o mém osobnostním profilu, které tady všem podsouváte, by mohly vypadat jako pravdivé, leckdo by se mohl snad domnívat, že mě opravdu znáte a víte, o čem mluvíte.

Všem?

Obvykle pod Vaším článkem napíšu 0 až 2 komentáře(tentokráte víc, pravda), ale nikomu svá slova nenutím. Leda, že skutečně považujete většinu lidí - i zde - za pitomé ovce(které potřebují ukázat co je pro ně správné) a mě za sofistikovanou manipulátorku, které všichni, co si přečtou její slova hned uvěří.

Mluvím jen za sebe a píšu co si myslím. To, zda tomu někdo uvěří nebo to odepíše jako pitomost je jeho záležitost, nikoliv mou. Vadí Vám to? Pokud mě máte za ženu s otrockou duší, nejspíš bych Vám ani nestála za reakci.

199275

01.09.2009 19:21

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Alexa 90.?.?.?

Něco sedí, něco ne.

Jsem samouk a nemám svého guru. Mám ještě dost času a třeba se z těch několika nectností, které ze mě dělají částečnou otrockou duši vyvleču.

A co vy?

A co reakce na to, na co mi stále nechcete odpovědět? Stále ještě nechcete?


>Snahou všech filosofů bylo vyvést své žáky ze zajetí jejich otrocké duše, pravdou je, že ženy se u nich nikdy jako dobrovolné studentky nehlásily.

A skutečně to bylo proto, že ženy nechtěly?

Nebo nemohly??

199286

01.09.2009 21:43

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Alexa 90.?.?.?

Ok, díky za tip. Seznam knih k přečtení mám dlouhý, ale antické filozofy v něm přeci jen postrádám. Napravím.

S odpovědí na mou další otázku stále nic nebude?

A k té Vaší poslední poznámce. Víte, že je zvláštní, že v Tibetu je cca 1/4 všech mužů v klášterech, naproti tomu žen je v klášterech naprosté minimum?

Jinak fakt, že většina filozofů - a těch co dodnes známe především - byli muži také něco napovídá.

199307

02.09.2009 08:58

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Alexa 90.?.?.?

[chechtot]

199345

02.09.2009 19:39

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Alexa 90.?.?.?

>Otcovská moc spočívala v tom, že muž rozhodoval o výchově i vedení dětí, měl k nim přednostní práva v případě rozkolu, dozíral na společný majetek a nesl odpovědnost za existenční zajištění rodiny s nutnými pravomocemi, které jsou k výkonu takové odpovědnosti třeba, což neznamená, že rodinu sám živil.

Spíše jen řečnická otázka - vzhledem k tomu, že mi na některé mé otázky odmítáte odpovědět - proč tohle mnozí muži, starší než Vy, nejsou schopni(ochotni??) plnit a proč je ve finále žena nucena vzít na sebe zodpovědnost za existenční stránku rodiny?

199392

03.09.2009 09:18

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Alexa 90.?.?.?

>podívejte se na tu řadu nosnic, co po mě tady zběsile klove, prská a z hystrické nepříčetnosti...

Ehm... k věci... Ano? Jednoduché otázky Vám zdá se dělají problém.

>Na příčiny, proč nefunguje dnešní rodina a proč muži v ní nenacházejí své odpovídající místo, jsem snad už odpověděl dostatečně.

Ano, ale odpovídáte fakticky na svou otázku Neodpověděl jste mi ale na mou otázku. Znám několik případů mužů, kterým je 50 až 60 let a měli ke své vlastní rodině očekávání, že ta je bude uznávat osobě samé, zkrátka jen proto, že oni jsou "chlap v rodině". Nic jiného nesvedli, o rodinu se nedovedli postarat a musela to za ně udělat jejich žena(finančně i jinak).

A teď mi řekněte jak vysvětlíte v takové případě roli feminismu a dalších "podlých obstrukcí" vůči mužům? Pokud Vám stále uniká pointa mého příkladu, tak jde o kauzalitu opačnou, než jakou se ve svých článcích oháníte Vy. Žena se musela emancipovat, protože jejich manžel byl neschopný a zákládal si čistě jen na "tradiční roli muže v rodině".

A teď prosím pozor - pro Vás a případné lehkoovlivnitelné čtenáře mého příspěvku - nabídnu svůj vlastní názor:

Podle mého se spíš vyhýbáte zodpovědnosti za sebe samého a dotyční muži jakbysmet. Vinu svalujete na feminismus a jiné okolnosti. Feminismus skutečně nemůže za to, jakou ženu jste si vybral a skutečně nemůže za to, že jste měl - či stále ještě máte - deficit po stránce meziosobních vztahů s ženami(nemyslím tím sex).

Rozumím Vám. Je snadnější volat po návratu ke starým pořádkům, protože ty Vám zaručují práva a status a zároveň minimalizují potřebu vlastní zodpovědnosti k jedné určité ženě.
Čílíte se, když píšu co si myslím, ale zároveň se důsledně vyhýbáte odpovědi na můj dotaz, zda Vám nevadí, že jednu totalitu(která se Vám nelíbí), hodláte nahradit jinou. Ano, argument, že skutečný patriarchát je moc fajn a chtěli bychom v něm žít všichni nemohu přijmout. Proč? Mohu vysvětlit, ale ráda bych znala Váš názor na to, co jsem zde právě napsala.

PS: Nechce si ty zevšeobecňující nářky o klovajících nosnicích apod. Nechtěně mi tím potvrzujete názor o Vašem mindráku.

199437

03.09.2009 11:27

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Alexa 90.?.?.?

>K Vaší otázce: Jde o klasický případ redukce obecného problému na nějaké dvě konkrétní osoby. Na jednotlivých příkladech, které se Vám hodí do krámu, nelze stavět žádné obecné tvrzení.

A stejně tak je to i s Vaším případem. Pokud byste byl šťastně ženatý, pravděpodobně byste tu nikdy nepsal.

>Předpokládám, že jde o současné muže, kteří žijí v současných poměrech. Jak chcete od dnešního muže, aby odpovědně přistupoval k rodině, když je neustále pod zničujícím tlakem feminizace, "rovnoprávnosti" otočené naruby a ženské emancipace?

Toto není stav, který dnes ráno je a včera večer ještě nebyl. Ti pánové svůj přístup za posledních 20 let nezměnili. Před 89' tu úřadoval feminismus?

Zjednodušujete a generalizujete. A tento "emotivně založený dojem" tu zdá se nemám jen já. Jistě, snazší je říci, že krom mě se mýlí i další.

>Já nenaříkám, já konstatuji zjevný fakt.

Znovu a znovu a znovu...

Poprvé jistě konstatování, ale podruhé, potřetí, počtvrté, ...? Buď agitujete pro svou věc, nebo skutečně trpíte.

199452

03.09.2009 21:46

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Alexa 90.?.?.?

>...většina útočících oponentů ... skutečně projevují ryzí emocionální dojmy...

>Moje teze nejsou žádnou generalizací ale filosofickým zhodnocením stavu lidské společnosti

>Jak se říká, přání je otcem myšlenky. Což neplatí nutně pro každého ani pro mě. [smích]

Jinými slovy: ostatní nemají pravdu, já ano. Navíc přidá, když podložím své dojmy filozofii a ostatní si někam zaškatulkuju a tím posunu hluboko pod svou úroveň(kvočny Vás klovají, otrocké duše, aj a v pozadí toho náznak Vaší exkluzivity).

Mohli bychom pokračovat, ale v zásadě se shodneme na tom, že se neshodneme.

Ráda bych Vás poznala osobně.
(moje perverzní záliba)

199504

14.09.2009 09:25

Dalajlámovštění

Vše je příliš relativní....

Alexa 90.?.?.?

...a vlastně už ani nepřekvapí, že media tuto relativitu nezdůrazňují.

Všechny akce mající v záhlaví "Free Tibet" jsou buď pokrytecné, sebe-propagační(Strana zelených), neinformované nebo jen zkrátka moderní.
Ano, Čína obsadila Tibet a učinila z něho svou součást a poskytla ji částečnou autonomii. Na začátku 20. století ho obsadili Britové. V dávnější minulosti Tibet napadl a dočasně ovládl Čínu, atp. Tohle neustálé volání po něčím osvobození je podivné. Vždy je "správné" vrátit stav věcí k nějakému datu. Proč právě k němu? Protože to jedněm vyhovuje a ti druzí nejsou zrovna v oblibě.

Faktem je, že v době obsazení Čínou byl Tibet feudálním státem a Dalajlámovském hlásání demokracie se mohlo lidem možná tak zdát(nejspíš ani to ne). Většina obyvatel pracovala jako rolníci a ti, co se chtěli trochu emancipovat a zbavit se daňového zatížení(daň v podobě velké části úrody)se rozhodli raději kočovat. Kulturní revoluce nebyla skutečně ryze pozitivní událostí, ale demonizovat přítomnost číňanů je myslím také hloupost. Investovali do Tibetu mnoho prostředků a přesto, že mnoho památek zníčili, mnoho jich také zachránili - paradoxní. Na posouzení kdy bylo lépe, zda před nebo po kulturní revoluci může rozhodně lépe zodpovědět ten, kdo nežil jako láma, ale ten na koho se vždy zapomíná - běžný člověk "tam dole".

Dalajláma se tak jeví jako pokrytec. Otázkou je, jestli je pokrytec záměrně nebo jeho pokrytectví vychází z Tibetské tradice fungování lamaistického státu. Ať tak či onak, jeho přátelení se s lidmi jako Havel, jeho hlásání(selektivní a subjektivní) demokracie z něj tvoří spíše nedůvěryhodného maskota. Do jisté míry mu v tom pomohlo velmi úzké napojení na západní kulturu a především na západní politiky a media.

Dalajláma není "poustevník z chýše" a je mnohem více informovaný než by se mohl jevit. Uvědomuje si s kým se přátelí, kdo se zve jeho přítelem a co je tak hájené jeho slovy? Možná ano a přesto, že je duchovně založený, má zájem i na hmotném zabezpečení v podobě návratu léna. Nerozumím tomu. Nebylo by to však poprvé v historii Tibetu, kdy by jeho nejvyšší představitelé brali duchovní stránku života jen jako skvělou zástěrku pro materiální požitky.

200261

14.09.2009 13:26

Dalajlámovštění

RE: Vše je příliš relativní....

Alexa 90.?.?.?

>Proč by se vyjadřoval proti těm co mu to umožňují?

Good point [mrknutí jedním okem]

>Rád jsem že autor tento článek napsal, neboť naprostá absurdita a jednostranné vidění světa Dalajlámou mi do této chvíle vlastně tak úplně nedošly.

Ano, jsem stejného názoru. Trochu mě zahanbuje, že často mám v ruce všechny indicie, jen mě nenapadne je takhle spojit.

200278

14.09.2009 13:36

Dalajlámovštění

RE: Vše je příliš relativní....

Alexa 90.?.?.?

Ohledně financování se tu už objevil nějaký ten odkaz. Je vcelku běžné, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel a proto bude proti mému nepříteli podpořen(mediálně, finančně, ...).

Nakousl jste docela důležitou otázku. Kdo je to to "my"? Pokud je "západní euro-atlantická civlizace" symbolizována lidmi jako Havel, organizacemi jako NATO a OSN a prezentována medii jako iDnes tak mé "my" se necítí býti součástí oné "západní euro-atlantické civilizace". Ano, je to v jistém smyslu vybrakování pojmu a nahrazením ho něčím nižším a odporným. Možná bychom se "my" měli jméno "západní euro-atlantické civilizace" snažit očistit a bránit ho. Vyplatí se to však? To jméno bylo pošpiněno mnohokrát a z velké míry svým vlastním přičiněním. Na tom ono "my" nemá příliš zásluh. Proto mi autorova tendence nevadí, narozdíl od Vás. Mé "my" se s tímto pojetím "západní euro-atlantické civilizace" příliš nestotožňuje.

200279

14.09.2009 13:44

Dalajlámovštění

RE: Vše je příliš relativní....

Alexa 90.?.?.?

jj, spojení s Havlem může být skutečně naivita a neznalost. I když v jeho věku a s jeho moudrostí? Snad skutečně neznalost, než prospěchářství...

S tím jmenováním jsem to netušila. Díky za odkaz. Ono je to vůbec zvláštní, protože Tibetské proroctví tvrdí, že posledním dalajlámou měl být ten 13. - tedy ten předchozí. Toho současného našli s velkými potížemi(ale přesto při jeho poznání neměli pochybnosti).

Jmenování nástupce je skutečně nezvyklé a dost možná to ukazuje na to, že tento dalajláma už není tím skutečným dalajlámou.

200280

14.09.2009 18:43

Dalajlámovštění

RE: Vše je příliš relativní....

Alexa 90.?.?.?

Nesmysl to až tak není. Skutečně to může být otázka politiky a nikoliv tradic. Už v době nalezení 14.dalajlámy nebyla Čína ochotná umožnit mu vládu nad Tibetem(v duchovním slova smyslu). Dokonce žádala za dalajlámu jakési výkupné, které poté ještě navýšila. Tohle si současný dalajláma uvědomuje a možná je v tom ještě něco víc, co ho přivedlo k takovému rozhodnutí. To jsou skutečně jen dohady.

>Nutno podotknout, že Dalajlama na tuto změnu připravuje pomalu lidi již od 70 tých let a proroctví o 13-tém Dalajlámovi, se alespoň na internetu často nalezne jako o 14-tém Dalajlámovi.
>(nemám ale historický podklad, kt. by rozhodl zda je správná 13ka nebo 14ka)

Můj zdroj je knihovna, konkrétně knihy Helmuta Uhliga.

200313

05.11.2009 22:31

Prezident podepsal

RE: S obsahem článku se moc nestotožňuju

Alexa 90.?.?.?

>Stávající formát diskuse zdá se mi poněkud nešťastný. To, co by se mělo tesat do kamene, zapadne pod stůl, a většinou na to nikdo ani nereaguje.

Kdo hledá najde. Kdo nehledá, myslí že ví a stejně by se neobtěžoval.

Upřímně, myslím, že to co jste vypíchl na mém příspěvku si v hloubi duše mnoho lidí uvědomuje. Jenže je to jen teorie, cíl, ke kterému je dlouhá cesta. A když ráno vyjdete ven a potkáte svého prvního blbce, kterému se možná zdaří zkazit Vám přinejmenším dopoledne, uvědomíte si zase a znovu jak těžké je realizovat takový cíl.

Jsem optimistka a věřím, že se to podaří. Jen mám pochybnosti o tom, zda se toho kdy dožiju.

204239

06.11.2009 11:27

Prezident podepsal

RE: podepsal

Alexa 90.?.?.?

>A zase: Proč já kráva jsem nešla studovat ta práva.

Povídala kráva krávě:
"Neruš, čtu si skripta právě !
Já jsem totiž chytrá kráva
a studuji v Plzni práva.
Až tam přijdu čtyřikrát,
budu dělat doktorát."
Druhá kráva nato vece:
"Doktorát, ten získáš lehce
- ba i diplom dostaneš
- ale krávou zůstaneš!"

204275

07.11.2009 23:17

Prezident podepsal

RE: podepsal

Alexa 90.?.?.?

>Vy máte nějaký doktorát?

Co není, může být.

[smích]

204359

19.02.2010 22:54

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

RE: Neuvěřitelné amatérství??

Alexa 90.?.?.?

Nestraším.

Kdyby Vám někdo povídal o provokatérech na demonstracích před 5 nebo 8 lety, věřil byste? Dnes je to běžné. Proč by pak státní složky neinfiltrovaly strany jako DS? Je to v podstatě logický krok. Netvrdím, že celá strana je habaďůra. Spíš jde o to, že s velikostí organizace klesá její vnitřní integrita a je v ní tak místo i pro lidi s "vlastními zájmy", které se nekryjí se zájmy strany.

Podobné to je i s ostatními stranami. Založí je třeba idealisté, ale s nárůstem členů vzrůstá i obsah špíny v ní. A špína bývá obvykle těžko kontrolovatelná. Je jedno zda se věnuje rozkládání ideí nebo plnění kapes. Je to špína a podobné organizace ji přitahují jako magnet.

213033

19.02.2010 23:03

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

RE: Neuvěřitelné amatérství??

Alexa 90.?.?.?

Možné to je. Pletu se mnohdy.

Máte jiný návrh? Podělte se.

213035

20.02.2010 01:03

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Souhlasím

Alexa 90.?.?.?

Buďte tak dobrý, když říkáte A řekněte i B.

Ad Freud; jistěže. Freud však přišel s mnoha koncepty, které byly méně či více jen hypotetické a které mnohdy jeho následovníci upravili či úplně vyvrátili. Třeba závist penisu. Navíc v případě Freuda se přihlíží k dobovému kontextu, který měl velký význam.

Ad Tim Leary; to je hodně tenký led. Tim Leary nedopadl dobře. Byl příliš velký idealista a věřil, že LSD může být lékem na všechno. Pochopitelně tak i na homosexualitu. Pokud o něm víte víc než to co jste napsal, víte, že tudy cesta nevede.

Ad Milton Erikson; ano, mág terapie a hypnozy. Máte pravdu, že několik případů skutečně vyléčil. Ale také byste neměl opomíjet specifickou psychodynamiku u oněch dotyčných pacientů - homosexuálů. Jejich homosexualita byla obvykle prostředkem masochismu, či kompenzace v rámci problémů s pohlavní identitou, které pramenily z dětství.

213041

20.02.2010 09:51

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Jenže ono těch

Alexa 90.?.?.?

Statistika je dost pochybný nástroj.

Ještě více pochybné jsou osobní dotazníky, pokoušející se získat podobné informace. Vy věříte, že všichni ti muži by byli ochotni přiznat homosexualitu?

Pravděpodobně ji nepřiznají, přestože - jak tu mnozí tvrdí - je prý módní. Mnoho lidí svou orientaci nepřiznává třeba kvuli zaměstnání, sociální síti apod.

Nemluvě o metodách výběru vzorku do podobných průzkumů. Je to stejně vypovídající jako průzkumy veřejného mínění, kdy jedna agentura zjistí 35% pro ČSSD a 25% pro ODS a druhá přesný opak.

213056

20.02.2010 18:36

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Otevrena mluva o niceni krestanskych rodin do hluchych usi politiku.

Alexa 90.?.?.?

>Víte,znám pár takových osob s opačnou orietací a společného mají jedno-nedotatek činnosti,nedostatek sebeúcty,komplexy z dětství či při vyhledávání své "první lásky".

Ano, to je častý jev. Vy to vidíte jako příčinu zdá se. On to však bývá obvykle až důsledek toho, čím ti lidé procházeli.

Váš "lék" v podobě fyzické práce a zákonů je někde na úrovni nařízení o nošení hvězdy na klopě a zákonech o čistotě rasy.

S vrozeností samozřejmě nesouhlasit můžete, ale to je asi tak všechno co v této oblasti můžete. Objektivním skutečnostem je Vás nesouhlas volný.

>Mimochodem, nepřipadá Vám zvláštní,že ani za 20 let boje za rovnoprávnost mezi muži a ženami většina lidí cítí odpor vůči těmhle opačně orientovaným?!

Mám moc ráda znalce názorů většiny [smích] bývají to lidé s jednoduchými řešeními i na složité problémy.

"Bolí Vás noha? Uřízněte ji!"

213079

21.02.2010 09:04

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Otevrena mluva o niceni krestanskych rodin do hluchych usi politiku.

Alexa 90.?.?.?

>To je Váš názor, ale ne můj.

A citace Vašeho příspěvku, na který jsem reagovala:

>Člověk,který už má nějaká léta života za sebou, Vám lék na vrozenou homo-bisexualitu podá okamžitě.Chybí pořádná fyzická práce !A zákony.

I přes to neosobní uvození přeci mluvíte o svém názoru, ne?

>Neměla jsem také na mysli, aby zákony nařizovaly, s kým se má člověk scházet, ale aby nekladly homosexualitu na stejnou úroveň, jako heterosexuální páry.

Možná jsem Vás skutečně nepochopila, ale ta výše citovaná věta pojednává o něčem jiném. Nikoliv o zákonech uměle stavějících páry do stejné pozice...

Nechápejte mě špatně. Ten můj štěk o řezání nohy nebyl pokusem o to obvinit Vás. Byla to narážka na jednoduchá řešení, která jsou implikována Vaším příspěvkem.

Ano, je to diskuze. Vy jste si dovolila postovat názor, já jsem si na něj dovolila reagovat. Něco jsem přehlédla?

Váš příspěvek mi přišel poněkud názorově neulazený, ale přesto jsem z něj pochopila toto:

>nejvíce gayů a leseb je právě mezi slavnými star
"Nejsem nakloněna slavným star a nemám ráda homosexuály, není tedy divu, že jsou to jedni a ti samí."

>Víte,znám pár takových osob s opačnou orietací a společného mají jedno-nedotatek činnosti,nedostatek sebeúcty,komplexy z dětství či při vyhledávání své "první lásky".
Hezký příklad generalizace.
"Znám je. Jsou zakomplexovaní a nesebevědomí."
V pozadí tu křičí - ve spojení s první větou - že lidé se homosexuály stávají, protože si tak léčí vlastní komplexy.

>Člověk,který už má nějaká léta života za sebou, Vám lék na vrozenou homo-bisexualitu podá okamžitě.Chybí pořádná fyzická práce !A zákony.
A je to tady. Po identifikaci problému hbitě nesete řešení. Mýlím se?

>Když vyjde zákon,zákazující jinou než přirozenou sexualitu,viděl by jste velmi rychle, kolik lidí bude rázem "vyléčených" a mělo jasno, kam patří.
Po "léčbě" přichází v návaznosti zhodnocení úspěchu naší metody. Už schází jen poplácání se po rameni.

>Mimochodem, nepřipadá Vám zvláštní,že ani za 20 let boje za rovnoprávnost mezi muži a ženami většina lidí cítí odpor vůči těmhle opačně orientovaným?!
A na závěr nezbytné utvrzení se ve svých názorech a jejich zobecnění. Pro jistotu?

Máte pravdu, že jste mě podráždila. Jsem pokaždé podrážděná, když slyším nebo čtu podobné názory. Obvykle je vypoští z úst lidé, kteří bohapustě generalizují a mnohdy své skromné zkušenosti - které bývají pravidelně utvrzující jejich dávno utvořený názor a tedy i dost selektivní - staví jako důkaz toho, že daný jev je právě takový(jaký ho chtějí mít) - objektivně.

213106

21.02.2010 15:06

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Otevrena mluva o niceni krestanskych rodin do hluchych usi politiku.

Alexa 90.?.?.?

Drahá Danielo,
mohla bych znovu rozebrat Vaše věty, ale nemělo by to žádný smysl. To, jak jste tu nastínila mé názory jaksi nemá oporu v ničem co jsem napsala. Pouze jsem oponovala Vašim slovům, z toho však logicky nevyplývá, že zastávám to co jste seznala mými názory.

O diskriminaci jsem neřekla ani slovo, stejně o registrovaném partnerství a jeho postavení vůči manželství, atd.

Mrzí mě, že jste se do mě nepustila s nějakými argumenty. Myslím, že se zde bavíme o důležitém tématu, ale výlevy jako je ten Váš jen konzervují stav vzrůstajícího napětí. Nakonec to jako vždy odnesou ti, kteří za nic nemohou.

Nepodráždila jste mě, cítím, že je tomu tentokrát naopak.

213120

23.02.2010 08:26

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Jenže ono těch

Alexa 90.?.?.?

Ano, vědecké výzkumy.

Ale není věda jako věda. Jedně věc je kupříkladu fyzika, jiná jsou společenské vědy. Ve fyzice - zjednodušeně - vezmete pravítko a měříte. Máte jistá data. Ve společenských vědách buď pozorujete, nebo se rovnou ptáte a získáváte tak data nikoliv objektivní, ale subjektivní. Není nikdy zaručeno, že to co vám člověk napíše do dotazníku je pravda nebo výmysl.

Vím na co narážíte. Také jsem četla Pata Buchanana. A jsem s ním z části zajedno. S tou frankfurtskou školou jsem na vážkách, protože jedním z mých oblíbenců je i Fromm, kterého však nepodezřívám z "rozbíjení konzervativní společnosti". On se konzervativcům znelíbil především pro svou analýzu náboženství, nebo spíše lépe, církví. A na víře konzervativci jako Buchanan staví.

213264

18.07.2010 19:58

Zamyšlení nad diskuzí za článkem o kouření

Proč to všechno?

Alexa 90.?.?.?

Přemýšlím, proč jste vlastně psal tenhle článek. Nejste včerejší a víte, že mnoho lidí pořádně článek nečte, vybere si z něho jen to co v letu zachytí a na to také - ja jinak než zkratkovitě - reagují.

>Co z těch dvou článků a hlavně z reakcí na ně vyplývá? Že vím, jak vás rozehřát.

Samochvála smrdí[smích]

A navíc, co jste čekal...

>Kdykoliv bude třeba trošku povznést ducha zdejších čtenářů, stačí sem plácnout nějaký článeček o kouření a nekuřáci po něm vystartují jako slepice po flusu.

... nebo o homosexuálech, že Vladimíre [mrknutí jedním okem] Když se pak v diskuzi pod takovým článkem bude rozebírat spiknutí nás teplých, to pak takovýhle reakční článek zřejmě už psát nebudete [oči v sloup] .

Ruku na srdce, všichni máme témata, při jejichž diskutování neznáme bratra či sestru a mnohdy pořádně nepřečteme na co jsme to vlastně v článku reagovali.

Ty reakce co jste tady vypíchl (originální diskuzi jsme nečetla) mi příjdou takové ... no... běžné. Jistě, militantní nekuřáci, ale takových "normálních slušných lidí" najdete všude dost, třeba i mezi vašimi známými. Jen jste zkrátka neměl tu skvělou příležitost být při tom když se "spravedlivě" rozohnili.

224399

30.07.2010 10:10

Populace, eugenika a moc

Autore, prosím...

Alexa 90.?.?.?

>Zastánci moderní eugeniky preferují kontrolu porodnosti v zájmu udržitelnosti životního prostředí a rozvoje lidské společnosti. Cílem této politiky je v tomto případě upírat právo na rozmnožování neschopným, nemocným, postiženým či jinak nevhodným, naopak podporovat porodnost v rodinách schopných, zdravých a vyvolených. Tato politika však popírá základní lidská práva a jistě by se svými projevy přiblížila celosvětové fašistické vládě v jejím pravém slova smyslu (fašismus není národní socialismus).

Tohle je velmi diskutabilní část.

Pokud budeme brát v úvahu fakta, že underclass mívají ve všech státech více dětí(protože sex je zábavou všech, ale ti zodpovědnější, co hledí víc do budoucna použijí ochranu) a že celkově funguje rovnice méně zodpovědnosti = více dětí, dosteneme se do hypotetického stavu, kdy počet lidí, kteří jsou jen parazity(berou, nic nedávají) přečíslí zbytek; jaký myslíte to bude mít dopad na celou společnost?

Je mi jasné, že zkratkovité čtení mých slov mě učiní "novodobým Hitlerem", ale co se stane, když poměr kupříkladu mentálně postižených vzroste z třeba 1:5000 na 1:500, nebo když na jednoho produktivního člověka případne 5 pasivních?

Pokud budeme považova rodičovství za "lidské právo", tak ho musíme zároveň zařadit mezi "lidské povinnosti". Jednoduše řečeno: "Chceš mít děti? Měj, ale živ je sám."

V době, kdy musíte mít oprávnění na kdejakou trivialitu je rodičovství otevřeno stále každému, což považuju za katastrofu. Nejde jen o to, že někompetentní lidé si pořídí tolik dětí, že je nemají jak živit, ale jak takoví rodiče své děti vychovají?

Nijak. Příkladem budiž cikánská ghetta, ale netýká se to jen jich. Bílá populace není vyjimkou.

Tohle není spor o tom, že Země je či není schopna udržet tolik a tolik lidí. Není to ani dilema mezi humanitou a necitelností. Tohle je otázka uspořádání společnosti(a nemylme se, nejde tu jen o elity), rozdělení zodpovědnosti a svobodě.

Automatické míchání tohoto problému s otázkou elit z toho vytváří souboj Dobra se Zlem, kdy elity(ti nahoře) jsou automaticky Zlo a podpora těch dole je automatickým Dobrem. Taková konstrukce však vypovídá víc o vnímání toho, kdo takové myšlenky zastává.

225165

30.07.2010 23:21

Populace, eugenika a moc

RE: Autore, prosím... Autor odpovídá

Alexa 90.?.?.?

Rozhodně jsem Vás nechtěla podezírat ze zastávání se nepřizpůsobivých.

Souhlasím s tím, co zde píšete. Moc dobrý mi přišel i příspěvěk Jeana Larouxe o pár pater výše.

Stejně jako Vy jste vzal tohle téma trochu zkrátka - vskutku to není snaha Vás dehonestovat - tak i já jsem to vzala zkrátka. Téma je dost velké a myslím, že právě tady na Zvědavci může nepříjemně inklinovat k polarizaci a bipolárnímu vidění.

Můj náhled na eugeniku není vyloženě vztřícný, ale nejsem ani zastánkyní doktrinářského environmentalismu. Ekonomické důvody pro velkou rodinu jsou mi známé a mají svou logiku. Velmi zjednodušeně vzato se zkrze tato témata vracíme zpět k ekonomice a k silnému nepoměru v rozdělení bohatství na zemi.

V tomto skutečně obsáhlém tématu je mnoho pohledů na věc. Z mého příspěku je patrně vycítit, že nepatřím k těm optimistům, co tvrdí, že Země uživí přinejmenším několik dalších miliard. Technologicky to patrně možné je, ale nelze to brát jen z tohoto hlediska. Jedni lidé mohou vyrobit dostatek jídla pro všechny, ale jak řešit distribuci? Pokud budeme ctít nějakou formu barteru, stále tu budde háček co čím dál rostoucí počet lidí bude dělat, aby odměnil ty, kteří je krmí? S rostoucí mechanizací(zemědělství) a robotizací(ostatní průmysl) klesá počet pracovních míst. S tím roste počet nezaměstaných, tím klesá cena práce a tak se dál roztáčí spirála nepoměru bohatství. Je to ukázkový příklad pozizivní zpětné vazby, kterýžto trend se od průmyslové revoluce příliš nemění, ale vícemně narůstá.

V tomto smyslu chápu eugeniku jen jako jednu z možností jak tento trend měnit.

225237

30.07.2010 23:39

Populace, eugenika a moc

RE: Autore, prosím...

Alexa 90.?.?.?

Moje apriorní přesvědčení je pouhé zdání. Upřímně, 3000 znaků je po mě obrovské omezení a mnoho mých příspěvků si musím editovat a krátit, abych se do nich vešla. Naopak vidím věcí příliš komplexně, ale snažím se psát k věci a příliš své úvahy zde nevětvit.

Pokud byste lépe znal moje názory, věděl byste, že to co jste napsal o chápání člověka jako pracovní síly skutečně není názorem, který bych zastávala. Naopak mi vadí způsoby, jakým se dnes člověk stává pouhým číslem v kartotékách a "zbožím" na "trhu práce". zkuste však o tom popřemýšlet, není tento hnusný trend přístupu k člověku způsobem právě tím, že si kupříkladu jako zaměstnavatel můžete k člověku chovat jako k dobytku už jen proto, že lidí je dost a můžete si z potenciálních zájemců o práci vybírat? A nezapomeňte, že díky technickému rozvoji klesá počet pracovních míst, ve kterých je potřeba manuální práce - a to nejen házení lopatou, ale i třeba jemná mechanika. Není v tomto kontextu hájení lidského práva na děti tak trochu obhajobou jeho bídné pozice?

Mohli bychom začít diskutovat třeba o tom, že mít děti je přirozené. Jenže člověk tím, jaké si vytvořil prostředí, jakou si vytvořil kulturu už tu přirozenost - ve smyslu přírodních zákonů - dávno popřel. Tím narážím především na velmi nízkou úmrtnost, na vysoké procento lidí s handicapy, kteří by za skutečně přirozených podmínek v přírodě nepřežili jediný den.

Otázkou tedy je: musí mít každý člověk děti? Je omezení porodnosti omezením lidských práv?

225238

31.07.2010 09:51

Populace, eugenika a moc

RE: Autore, prosím...

Alexa 90.?.?.?

Souhlasím.

Tím co jste popsal, jste opsal kruh zpět k zodpovědnosti. Ta by neměla být jen u underclass, kde je nejspíš liché ji očekávat či snad vyžadovat. Měla by však být u mozku současné civilizace. A není. Lidé, kteří skutečně řídí běh věcí směřují dění tak, aby to bylo ku jejich prospěchu, vcelku pochopitelně. Jak po takových lidech můžeme chtít - realisticky - zodpovědnost vůči ostatním, vůči prostředí kde žijeme?

A jak bychom je vůbec mohli donutit?

V tomhle směru jsou underclass skoupinou lidí, kterou si ony "elity"(to slovo nemám příliš v lásce) zřejmě mohou vydržovat s důležitým účelem. Drží tím tak zbytek společnosti v šachu. Tomu napomáhá především všeobecné volební právo, systém dávek ale i media, která paradoxně svou politickou korektností obracejí hněv společnosti vůči cikánům, "sockám" a dalším. V tomhle je skutečně underclass spíše jen obětním beránkem, zároveň však perfektním nástrojem sociální manipulace. Její početnost a snadná ovlivnitelnost je vážnou slabinou té mlčící většiny mezi underclass a těmi, co skutečně drží moc. My všichni jsme - jak je nám vtloukáno do hlavy - občané, máme stejná práva, můžeme všichni volit, atd. Je tak jedno, jestli jste doktor nebo opakovaně vykrádáte chaty... Důležitý je tak jen počet hlav a nikoliv kvalita. (Nemohu nevzpomenout na skvělou Heinleinovu knihu Hvězdná pěchota)

V tomhle směru ta skutečně zodpovědná část populace nemá nárok cokoliv měnit, protože je přečíslena hlavami, nízkými požadavky(dávky) a v neposlední řadě je underclass v každé zemi bombou s variabilním časováním(viz. třeba Fancie před pár lety), která když vybuchne, poškodí jen neviné. Navíc věřím, že nechat takovou bombu vybuchnout ve správný čas není až tak veliký problém.

Eugenika, spojená s cílenějším rozvojem dětí by tak mohla být - pro někoho paradoxně - možnosti obrany proti manipulaci s tou zodpovědnější částí lidstva. Pokud se "elity" budou pokoušet manipulovat s pouze inteligentní společností, půjde to hůř a dost možná neuspějí a budou vyhozeni ze sedla.

225266

31.07.2010 10:06

Populace, eugenika a moc

RE: Autore, prosím...

Alexa 90.?.?.?

Díky. Skvěle jste rozvinul to co jsem jen v krátkosti odbyla jednou větou.

Jen se obávám, že ani za mého života se podobné změny ve společnosti nedožiju. Neustále se jen operuje s nízkou porodností a potřebou ji zvýšit, ale podlézavá politicky korektní media takovouto skoro až kacířskou myšlenku těžko kdy nadhodí a budou propagovat. Nakonec, i media potřebují neustálý přísun konzumentů...

225271

01.08.2010 09:45

Populace, eugenika a moc

RE: Autore, prosím...

Alexa 90.?.?.?

Jistě, doktor Mengele je vždy po ruce, když je třeba něco zpochybnit.

Rozumím kam tím míříte.

Proto jsem tu zmínila Heinleinovu Hvězdnou pěchotu. Jeho myšlenka o tom, že volevní právo a prestiž s tím spojená by pro člověka neměla být samozřemým právem, ale spíše odměnou za zásluhy. Udělej něco pro svou vlast a zároveň se nijak neproviň a budeš plnohodnotným občanem, který může spolurozhodovat, protože i ty sám jsi něco pro tuto zemi obětoval. Obětovat se za něco znamená cítit za to spoluzodpovědnost.

Ano, znovu a znovu to můžete celé zpochybnit, například tím kdo o tom bude rozhodovat a co je oním záslužným činem/službou.
To, jakým stylem současný společenský a politický systém funguje je ukázkou, jak by to být nemělo.
Osobně si myslím, že cíl, který bychom si jako společnost měli vytyčit a řídit se jím je dělat to, co pomůže rozvíjet společnost jako celek s tím, že na to nesmí nespravedlivě doplácet jedinci a zároveň dát prostor každému v této společnosti, aby mohl rozvinout svůj potenciál(v dobrém slova smyslu). To by mohl být vcelku slušný - prozatím prostě definovaný, uznávám - vztažný bod, co myslíte? S takovým bodem pak už lze posuzovat kdo je přínosem a kdo ne, kdo může mít děti a kdo ne.

Zkusme však naši diskuzi obrátit. Přesto, že se zde bavíme čistě teoreticky s mizivou pravděpodobností, že cokoliv z toho se ve skutečnosti stane, můžeme přinejmenším tříbit své myšlenky a definovat si problémy s jejich možnými východisky.

Co tedy navrhujete vy?

225340

01.08.2010 20:30

Populace, eugenika a moc

RE: Autore, prosím...

Alexa 90.?.?.?

>šlechtěme každý sám sebe, obětujme každý sám sebe dle své libosti, snažme se o maximální zodpovědnost vůči společnosti, ale za žádnou cenu se nepokoušejme obětovat druhé...

Nikde jsem nemluvila o obětování druhých. To jste si tam zřejmě doplnil sám. Mluvila jsem a za tím si stále stojím, že jsou lidé, kteří nejsou kompetentní k rodičovství a neměli by mít děti. A lze to samozřejmě rozšířit, že mnohdy ti samí lidé nejsou kompetentní v mnoha dalších stránkách života.

Spravedlnost. Opěvovaný pojem, který nemá jasnou definici. Nedá se změřit a jen málokdy tento stav nastane. Věříte v ní? Já už ne. Snaha usilovat o ní znamená vytvořit k ní podmínky a ty zde zřejmě nikdy nebyli.

Nemluvila jsem také o tom, jak a kdo by měl vládnout, ale přesto jste na to navázal s doktory Mengele. Mluvila jsem o principu společnosti jak by mohla fungovat, jak by mohla participace na společenském dětí posílit spoluzodpovědnost za dění kolem, která - dovolte mi mluvit za více než za mě - dnes příliš nefunguje.

>Opravdu si neuvědomujete, jak hazardujete s pojmem "přínosnost jedince pro společnost"? Pro mnohé by byli homosexuálové hned první na řadě, které by "spravedlivě" pro jejich "nepřínosnost" eugenicky odstranili, a jistě by si pro to našli mnoho "objektivních" a "logických" důvodů.

Zde jste se znovu dopustil spekulace o tom, že bych chtěla "nehodící se" jedince "odstraňovat". Znovu opakuji, že jsou lidé, co by neměli mít děti. To skutečně neimplikuje plynové komory a další metody jak utnout diskuzi a - opět mi dovolte malý úlet - zavřít hubu těm, co říkají nekonformní názory.

Ale zpět k věci; co s lidmi, kteří opakovaně kradou, napadají druhé, žijí na dávkách(nikoliv z nouze, ale jako životní styl), ničí cizí majetek, nehodlají platit nájem a podobně? To je objektivní problém, nikoliv subjektivní. Necháme takové lidi, aby měli třeba deset dětí? V čem ty děti budou vyrůstat? Vychovají je rodiče dobře? Pomohou jim k rozvoji? A chtějí se ti lidé o ty děti vůbec starat? A je to skutečně jen problém v nepoměru rozdělení bohatství na zemi, nebo je ten přístup k životu v těch lidech zakodovaný? Uměli by ti lidé hospodařit s velkým obnosem?

Tyto jevy nejsou způsobeny jen prostředím jak je oblibou tvrdit, významně se na nich podílí i genetická dispozice. To jsou fakta, nikoliv jen mé dojmy.

A k té více osobnější části Vašeho sdělení. O tom, že jsou lidé, kteří by mě nejraději "vyléčili" nebo ještě lépe "vyzmizeli" nemám nejmenší pochybnost. Takové lidi potkávám kdykoliv vyjdu na ulici. Jen nevím, kteří to jsou...

Ti lidé existují, nemají rádi odchylky. Jaký však bude v důsledku rozdíl mezi tím, když daný člověk bude mít moc a vytvoří zákon, kterým bude chtít mou jinakost potírat a nebo když moc mít nebude a namísto toho se zhostí aktu vyzmizení vlastníma rukama?

225397

02.08.2010 08:47

Populace, eugenika a moc

RE: Autore, prosím...

Alexa 90.?.?.?

Také se pokusím už jen stručně.

Souhlasím, že zvažování toho kdo je přínosem a kdo ne je tenkým ledem, a že není snadné najít objektivní měřítko. Avšak přesto jsem od Nás neslyšela odpověď na to, co s lidmi, kteří mají děti jako životní strategii, kterým nezáleží na kvalitě; tj. co tomu dítěti dají do života, jak mu pomohou v rozvoji, ale na kvantitě - tedy více, lépe. Odpovědi na tohle jste se pokaždé elegantně vyhnul. Prostá matematika naznačuje, že taková populace, ač minoritní, postupně preroste majoritní populaci.

Vnímáte či nevnímáte toto jako problém? Skutečně mě zajímá Váš názor, který jsem doposud buď přehlížela, nebo jste ho zde nepředložil.

Moje představy o fungování společnosti mohou být utopické, vlastně při pohledu na současný stav věcí jsou a navíc nerealizovatelné.

Když si přečtu všechny naše diskuze, vidím, že téměř neustále máte výtky k mým slovům - oceňuju takovou kritiku, ale skutečně mi tu schází jiný pohled na věc a to ten Váš. Vaše "šlechtění sebe sama a dávání společnosti co mohu" mi příjde velmi... křesťanské a omluvte mou upřímnost, i naivní. Měla jsem podobný postoj, ale skeptik uvnitř patrně převládl.

Respekt k druhým, k jejich životům, idejím a odlišnému přístupu - jednoznačně ano. Jenže co když druzí nehodlají respektovat ten náš život, naše ideje, náš přístup k životu?

225432

04.08.2010 10:17

Populace, eugenika a moc

RE: Autore, prosím...

Alexa 90.?.?.?

Díky.

Ad 3. odstavec; rozumím. V hloubi duše to zastávám také. Na povrch se však stále dere více realistické - Vy byste to nejspíše nazval materialistické - Já. Možná se jen nechci spokojit s "odměnou, co nebude z tohoto světa", protože vidím, že ti co zvolili ryze materiální princip se mají na tomto světě lépe.

Za jednu z největších chyb každé lidské společnosti považuji to, když nedá svým členům možnost rozvinout svůj potenciál, když v nich ubíjí to, co by ve finále mohlo celku pomoci. Podobně to vnímám i s rodiči, co mají děti jen jako životní strategii a rozvoj jejich dětí je jim ukradený - a tady nemluvím jen o underclass, to se týká i širší společnosti.

Jsem proti tomu, aby kdykoliv kdo může měl děti. Ne každý je k tomu způsobilý(vynechme prosím tu právnickou konotaci toho výrazu) jak duševně, fyzicky tak i prostředky. Země není dost velká a za stávajícího uspořádání nemohou mít všichni práci a nemohou se mít stejně dobře. To vede k tomu, že jedni co mohou, živí druhé co nemohou a tato redistribuce vede k tomu, že ti co mohou navíc živí ty, kteří sice mohou, ale nechtějí.
Za tisíciletí jsme se skutečně posunuli alespoň tak, že nemusíme mít deset dětí, protože jich ve finále 5 zemře hladem nebo na nemoce; pravděpodobnost, že naši potomci vyrostou už dávno není loterii. Tím jsme se však dostali do opačného extrému, kdy chráníme i životy, které nepřináší nic, snad jen bolest a berou příležitost těm druhým.

(Myslím, že jste to byl Vy, s kým jsem tu kdysi rozebírala případy dětí s Downovým syndromem, tohle tak může být dalším rozvedením tématu.)

Jinak ano, tohle může být skutečně jen můj čistě osobní názor, zatímco pro jiné to může být třeba růst HDP a nebo, že jsou všichni zdraví. Nikdy jsem neměla a nemám ambice býti tím, kdo rozhoduje o druhých, spíš věřím, že by každý měl být vedený k tomu, aby rozhodoval za sebe a to i s ohledem na druhé. Ale znovu se ptám, co když ti druzí nemají respekt k nám, k našim životům? Budeme je dále podporovat vlastními prostředky? To je přeci sebevražda, jak už tu dříve napsal Jean Laroux.

>Vás "kritizuji" proto, že jste schopna naslouchat a reagovat, což je vzácná vlastnost a podmínka smysluplné diskuze.

Díky [smích] přesto bývám někdy pěkně natvrdlá.

225594

09.08.2010 08:56

Čiernobiela dúha

RE: pokr.

Alexa 90.?.?.?

Dokonalé, díky moc Méďo [smích]

225887

09.08.2010 09:30

Čiernobiela dúha

Definitivně mimo

Alexa 90.?.?.?

Začlo to hezky dětmi a starostí o ně. Ale co ten veletoč záhy? Za to by se skutečně nemusela stydět žádná mizerná reklamní agentura, co točí low budgetové reklamy na jogurty a prací prášky.

Nejdřív se ptáte kdo dal oprávnění, kdo svolil, mluvite o nich - třetí osoba - pak ale hbitě otáčíte a mluvíte v množném čísle první osoby. Tak kdo tedy? Možná byste měl méně spoléhat na boha, že udělá čistku místo Vás, Bůh přeci pomáhá těm, co si pomáhají sami.

K mnoha otázkám, co jste položil je snadná odpověď: Vy jako rodič. Nevolejte svět po zodpovědnosti, to je příliš snadné, buďte zodpovědný Vy a nenechávejte všechnu špínu na Boha.

>Celé to pouličné divadlo je proti zákonom prírody, proti samotnému bytiu, proti zdravému rozumu, proti človečenstvu a proti zachovaniu ľudskej rasy ako takej.

Přestaňte se odvolávat na třetí strany, na zdravý rozum, přírodu a přirozenost. Až moc okatě tak poukazujete na to, že nemáte argument ale jen emoce.

>Homosexualita je psychosexuálna deviácia a je možné ju liečiť, nie prezentovať na verejnosti!

Ta léčba mě zajímá. Jste psychiatr nebo psycholog?

>Nech vám nie je vzorom zvrhlosť, nech je vašim vzorom človek a zdravá generácia, plná čistej lásky.

Jste opilý??

To co jste tu napsal není zrovna ukázkovým příkladem čisté lásky, kam se vůbec vytratilo biblické Miluj bližního svého.? Oháníte se Dobrem, správným příkladem dětem, ale sám ničím podobným neoplýváte ani zbla.

Za Vaše děti, jste zodpovědný vy. Nikdo jiný. To vy jim máte být příkladem, vysvětlit běh věcí, to vy jim můžete promítat film a spolehat se čistě na vlastní rozhodnutí a nikoliv nálepku "12+", z toho Vás Bůh nevyseká. Právě teď je správný čas, abyste se probral a uvědomil si jak Vás budou jednoho dne Vaše dospělé děti vnímat. Skutečně si přejete, aby Vás viděly jako náboženského dogmatika, který si vybírá jen se svým egem kongruentní "pravdy" z bible a láska k druhým je pro něho jen záminka?

225888

10.08.2010 10:40

Čiernobiela dúha

RE: Definitivně mimo

Alexa 90.?.?.?

[smích]

Tohoto jsem se dotkla už minule, ale zřejmě z příliš vysoké perspektivy.
To co jste popsal, to nebezpečí vyplývající z osobnotí, které zemi/společnosti vládnou, to je stále. Osobně libě nepříjímám ani snahy o "nápravu diskriminace" té mé menšiny. Protože platí, že jakákoliv privilegia nad obvyklou míru nejen, že jsou nefér vůči zbytku, ale vedou k latentní i k manifestované nenávisti. Ta latentní však může být mnohem více nebezpečná a projeví se i když je státní zřízení vlídné k menšinám. Zákony mnohdy nehrají roli a pokud se sociálním inženýrstvím ve společnosti podporuje latentní nepřátelství, může to být stejné nebo i horší než kdyby toto zřízení veřejně deklarovalo nenávist vůči určité skupině.

Stejné svobody, stejné povinnosti. Jenže to je asi ta pravá utopie.

225945

10.08.2010 10:54

Čiernobiela dúha

RE: Definitivně mimo

Alexa 90.?.?.?

>I s tím léčením se nemýlí. Ale to než by si jeden přiznal, že je nemocný a léčil se, tak to bude raději ze sebe dělat něco extra, aby nepřišel o své zvrhlé rozkoše.

I Vy jste psycholog či psychiatr? Je zvláštní, co lidí je tu natolik vzdělaných a ví co a jak se dá léčit... Nepleťte si své emoce s realitou.

>Jenže multikulty politická scéna Bruselu potřebuje rozleptávat tradiční hodnoty, a proto bude podobné obscénnosti vřele podporovat.

Tradiční hodnoty? Které přesně? Otrokářství, nebo až ty pozdější jako je volební právo jen pro muže a ženino "tradiční" místo u plotny a dětí?

225946

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Turkmenistánu zakázali covid-1903.06.20 00:08 Turkmenistan 1

Jak zastavit Nord Stream 2?03.06.20 00:00 Evropská unie 2

V Americe pokračuje rabování a násilnosti, média mají zlomyslnou radost01.06.20 11:14 USA 17

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 8

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 12

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 1

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Měnové kurzy

USD
23,70 Kč
Euro
26,56 Kč
Libra
29,83 Kč
Kanadský dolar
17,55 Kč
Australský dolar
16,45 Kč
Švýcarský frank
24,66 Kč
100 japonských jenů
21,83 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
6,07 Kč
100 maď. forintů
7,70 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
34,53 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 894,47 Kč
1 unce stříbra
422,28 Kč
Bitcoin
224 870,13 Kč

Poslední aktualizace: 3.6.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?