Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 36 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

17.01.2009 22:08

Válka a zemní plyn

Bohužel,

88.?.?.?

jak ukazují nové archeologické výzkumy předních izraelských odborníků, Bibli rozhodně nelze brát jako kroniku - ani náhodou.

http://kolda.nazory.eu/literatura/objevovani-bible.html

Případně sám hledejte pod "Finkelstein, Silbermann - Objevování Bible.

Zdá se, že Bible má výhradně symbolický, duchovní význam.

181300

18.01.2009 19:25

Jak na sionisty

RE: To by nefungovalo.

88.?.?.?

Na záměrné mystifikaci je založeno leccos - třeba i Madoffovo "podnikání". Vlastně nevím, proč si jedno (alespoň teoreticky) nemusím nechat líbit a druhé (Černého veřejné urážky) ano.

181364

26.02.2009 18:37

Morganatická společnost

RE: eda521

88.?.?.?

..."Jeden z nejtriviálnějších přírodních zákonů říká, že organismus má takovou životaschopnost, jaký má vztah k pravdě." ..

V tomhle duálním paradoxním světě může být jeden pól skutečnosti (i výroku) definován vždy jen tím druhým. Takže v tomto případě: životaschopný organismus je ten pravdivý a naopak, pravdivý organismus je ten životaschopný. Nic jiného z lidské řeči není možné dostat.

Je sice zajímavé, co případný autor považuje za pravdu, ale jím formulovaný PŘÍRODNÍ zákon si žije svým vlastním přírodním životem, bez ohledu na subjektivní chápání pravdy formulátorem/formulátory . Zákon je prvotní, formulace kulhá až daleko za ním. Lidské "pravdy" totiž nemají s Pravdou téměř nic společného, snad kromě toho, že jsou snahou o nalezení Dokonalosti, která jediná je celou Pravdou.

184799

26.02.2009 22:14

Morganatická společnost

RE: eda521

88.?.?.?

Není to Dokonalost. Dokonalý je pouze Celek. Vše ostatní je jenom Jeho část. Čili vše ostatní pouze k Dokonalosti směřuje. Ta bakterie by byla maximálně nejživotaschopnější, čili nejpravdivější v relaci k "životaschopnosti" , a to ještě v rámci toho, jak nedokonale "život" chápeme.

184835

27.02.2009 17:56

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

88.?.?.?

Někteří prostě tušíme, že hlavní nebezpečí spočívá v traktování člověka a jeho citů jako mechanické, odlidštěné věci. Ohánět se genetickou determinací tomuto pojetí člověka velmi vyhovuje, což zase vyhovuje těm, kdo by chtěli lidstvo manipulovat a řídit jako nějakou věc či stroj. A ještě výhodnější je diskutovat o této záležitosti "obecně" a ohánět se statistikou a procenty determinace. Když si chudák subjekt přečte, z kolika procent je člověk "objektivně" determinován, pak tak nějak rezignuje na ten zbytek, který je jeho svobodnou vůlí.

A přitom je to tak prosté - pravým smyslem pozemského pobytu každého z nás subjektů je snažit se zvrátit poměr mezi tím, co nás "objektivně" geneticky determinuje a naší svobodnou vůlí ve prospěch té svobodné vůle. Poeticky řečeno - snažit se o "vítězství" ducha nad hmotou,nebo raději o jejich harmonické splynutí. Takže pokud se pan satai nebo kdokoli chce spokojit s tím, že je geneticky determinovaným zvířátkem, prosím, je to jeho "svobodná vůle". My ostatní se můžeme snažit pracovat na tom, abychom se stali skutečnými lidmi. Literatury, návodů a příkladů nám poskytuje tisíciletá kulturní a náboženská tradice lidstva více než dost. [smích]

184946

27.02.2009 18:07

Morganatická společnost

RE: eda521

88.?.?.?

Ne, nebyli lháři, jen měli každý svou (subjektivní) pravdu, jako ji máme všichni. Jenže tato jejich částečná pravda je jen částí Celé (skutečně objektivní) Pravdy, to znamená je vůči Pravdě nutně ne ZCELA pravdivá. Je to velmi jednoduché.

Naše kolektivní shoda je v každém momentu pouze součet převládajících částečných pravd, nikdy ne Celou Pravdou. Jakmile se paradigma/konsensus změní, změní se i přírodní zákon tak, jak jej my - částečně pravdivé subjekty a jejich konsensus - nedokonale vnímáme.

Pokud se ptáte po autorově pojetí pravdy, ptáte se vlastně po autorově osobnosti. To je sice zajímavé a poznáte kousek pravdy, ale nevede to k poznání celé Pravdy jako takové. Pravdu nemůžete mít/ "poznat", můžete s ní pouze splynout - můžete se jí pouze stát.

184947

27.02.2009 19:26

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jak to vlastně psali v Mladé frontě:

88.?.?.?

A co si myslíte, jaké přesvědčení drží pohromadě vědecké týmy, které zuby nehty zastávají svou teorii proti oponentům z nepřátelského týmu? Zrovna v případě teorií vývoje člověka je tu několik naprosto nesmiřitelných skupin vystudovaných subjektů, nazývajících se vědci a zastávajících naprosto nekompatibilní teorie, kteří se definují přesně v rámci vašeho výše uvedeného předpokladu [chechtot]

184956

27.02.2009 20:45

Prý je zamilovanost choroba

Soukromě si myslím

88.?.?.?

že pojmenovat zamilovanost nemocí je typickou "vtipnou" provokací PhDr. Weisse, který naopak vehementně popularizuje vědecké zjištění, že homosexualita nemocí není. Možná nesledoval konspirativnější cíle, než trochu popíchnout ty nudné heteráky.

PS - Já sám homosexualitu také za nemoc nepovažuji. Nicméně si dovedu představit, že většina homosexuálů chápe zamilovanost trochu jinou optikou než většina heterosexuálů - ať už z jakýchkoliv příčin. Nakonec, zamilovanost chápeme každý jinou optikou, a jakékoliv zevšeobecňování je kontraproduktivní. I kdyby to byla nemoc, je lépe se z ní stále znovu uzdravovat než se proti ní nechat očkovat varováními PhDr. Weisse. Co nás nezabije, to nás posílí, ne?

184959

28.02.2009 15:56

Prý je zamilovanost choroba

Přání (a zisk) otcem myšlenky - i u vědců

88.?.?.?

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/162639-lzete...

Kromě toho, že je výše uvedená zpráva zajímavá sama o sobě, může přispět ke střízlivému náhledu na to, jak věrohodné a "pravdivé" jsou ty nejvíce medializované vědecké objevy posledních desítek let. Zcela jistě se tento střízlivý náhled dá uplatnit i na evoluční teorie, zastávané panem Vojtou a dalšími. Za tvrzením, že jsme pouze nositeli sobeckého genu, jakož i za přesvědčením, že jsme všichni geneticky závislí na uznání od ostatních lidí (notabene na jakémkoli uznání od jakýchkoliv lidí) stojí zcela nepochybně přání a ne nezištný zájem těch, co je propagují. I když uznávám, že za ním může stát i geneticky podmíněná touha po uznání těch, jejichž uznání dotyční - ať už z jakýchkoli důvodů - potřebují.

185020

28.02.2009 21:55

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

88.?.?.?

Kdepak Vojta49. Je to 2xs - to je jasné i bez speciálního SW. Vyhodíte ho dveřmi, editore, a vleze vám sem oknem [smích]

185046

07.03.2009 22:56

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

88.?.?.?

..A teď se nabízí skutečně odporná otázka: které z těch dětí bude plnohodnotnou součástí komunity?..

Těžko říci. Ale troufám si tvrdit, že obě budou hodnotnější součástí komunity, než třeba inteligentní Madoff.

Zažil jsem několik rodin s dítětem s Downovým syndromem, které bylo svým způsobem nejhodnotnějším členem své rodiny. Rodina se po jeho narození semkla, přehodnotila si priority, rodiče i zdraví sourozenci drželi při sobě, dělili se o péči, a všichni se naučili něco, co má podle mne pro komunitu větší cenu než to, co se zdravé děti učí ve škole.

Ta skutečně odporná otázka je podle mne spíše to, zda si ještě vůbec uvědomujeme, co má pro komunitu SKUTEČNOU hodnotu.

185965

08.03.2009 07:57

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

88.?.?.?

Smutné to je, jenom když to jako smutné vnímáme. Ty konkrétní rodiny včetně postiženého člena byly nakonec šťastné. To, co my vnímáme jako újmu, oni nakonec pochopili jako dar.

Vlastně to jediné, co můžeme skutečně změnit, je naše vlastní vnímání světa kolem nás a jeho interpretace. Pokud ho vnímáme jako nespravedlivý a smutný, je pro nás nespravedlivým a smutným. Umíme-li v tom chaosu najít řád, stane se najednou ten samý svět řádným. Vlastně jen tato schopnost, tato naše "svobodná vůle", nás liší od zvířete, a je konecknců jedno, zda je geneticky zakódovaná či ne. Geny jsou v tomto případě jen médiem, za/nad nimi je právě ten ŘÁD [smích]

185995

08.03.2009 10:21

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

pro Alexu

88.?.?.?

..je taková, která jedinci umožní fungovat a taková, která ne...

Jenže jedinec nefunguje jako "věc sama o sobě", ale funguje zásadně v rámci komunity. To je to, co zastánci a propagátoři teorií "sobeckých genů" nezáměrně či spíše záměrně přehlížejí. Z tohoto úhlu pohledu má sám pojem "funkce" zcela odlišné konotace.

Váš extrémní příklad jasně osvětlil, že to, co se může z hlediska fungování subjektu jevit jako handicap, může mít pro komunitu naopak pozitivní význam. Je-li však paradigmatem a přímo náboženstvím doby pouze zisk a prospěch jedince, a prospěch celku (skutečný prospěch, nejen ten prvoplánově materiální) je opomíjen či úmyslně potlačován, nehodí se samozřejmě tato skutečnost do mediálního krámu, a věda to poslušně reflektuje. A jde často tak daleko, že si najde "vědecká" odůvodnění pro likvidaci slabších či "špatně fungujících" jedinců. Že tím komunita daleko více ztrácí než získává je těm skutečně špatně fungujícím sobcům jedno, či je to dokonce zvráceně těší.

185998

08.03.2009 16:01

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

88.?.?.?

Je-li ovšem tato nechuť učit se u celého etnika tak perzistentní (nota bene u etnika, které se i v našich podmínkách přizpůsobilo tak, že se množí více než jiná etnika a velmi dovedně využívá vše, co mu prostředí poskytuje) , tedy jak podle evoluční teorie tak i podle jiných teorií musí mít nějaký smysl.

Což je také zcela jistě důvodem k zamyšlení. A jedním z výstupů tohoto zamyšlení by mohlo být to, zda samo naše pojetí "učení se" je to jediné pravé ořechové a zda se často nezvrhá spíše v drezuru a indoktrinaci hlaviček dětí - robůtků tím, co "prospívá" spíše sytému než jim (a co ani systém, ani je rozhodně nenaučí žít šťastný a naplněný život). Učíme se každý den všichni, i ti, co to, co se naučili, využívají jiným než právě "tím jedině správným" způsobem. Možná bychom tuto instinktivní nechuť nechat se námi zmanipulovat k obrazu svému mohli využít jako kanára v dole a sami se zamyslet nad tím, zda i nás jen někdo nemanipuluje ke svému obrazu a ke svým potřebám...

186017

08.03.2009 21:25

Otázka lidských práv a svobod

RE: Článek je hodně k zamyšlení.

88.?.?.?

Souhlasím s vámi v tom, že plané řeči spravedlivý řád nenastolí. Nicméně, časté požadavky na konkrétní návrhy řešení mi také nepřipadají smysluplné. Když se poctivě zamyslíte, ještě nikdy nebyl nastolen nějaký nový systém po zralém plánování a úvaze. Všechny pokusy nastolit nový, lepší řád revoluční cestou skončily špatně, a všechny pečlivě vykonstruované Utopie skončily pouze na papíře. Sebelepší a sebespravedlivější teoretické uspořádání vyžaduje především lepší a spravedlivější lidský materiál. Se stávajícím materiálem můžeme dosáhnout pouze stávajících výsledků. Kvalita každého systému je dána pouze a jedině povahou lidí, kteří jej tvoří. Až se lidé zlepší, zlepší se automaticky i systém, a je zcela jedno, jak jej budeme nazývat.
Ale přimlouval bych se za to, aby se plamenní kritici systému vždy nejprve zamysleli, jak konkrétně se na jeho fungování podílejí oni sami, a čím konkrétně jej mění. Přičemž hledání chyb výhradně v okolí a ignorování břevna ve svém oku každý špatný systém pouze upevňuje a posiluje.

186025

08.03.2009 21:37

Smrt dogmatu

RE: Morficke pole

88.?.?.?

...Jessica Bolker describes morphogenetic fields not merely incipient structures or organs, but as dynamic entities with their own localized development processes..

nojo, a když to samé řekne ezoterik, a tu dynamickou entitu nazve "vědomím" nebo "duší" nebo "ideou" nebo "informací", a dodá, že tu byla "dříve" než ten hmotný orgán, pak je to určitě také žvanil, že. A přitom tuto jeho teorii můžete potvrdit či vyvrátit stejně dobře/špatně, jako tu výše citovanou.

186027

09.03.2009 09:28

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

xxx

88.?.?.?

I když odpověď nechcete a nečekáte [mrknutí jedním okem], dovolím si přeci jen na otázku reagovat.

Ani mé názory nejsou jednoznačné, protože samu realitu můžeme chápat pouze "dvojznačně" - tj. v rámci duality, ve které se nám jeví. Tato dualita se týká i vztahu jednotlivec x celek. Jejich zájmy a vztahy, jako vztahy všech protikladů, nejsou protichůdné, ale naopak vzájemně se podmiňující a doplňující. To, co SKUTEČNĚ prospívá jednotlivci, prospívá i celku a naopak. Zdravý vývoj celku se obráží i na zdraví jeho jednotlivců. Je-li komunita zdravá, pak se i chová "zdravě", tj. neprodukuje toxicitu ani materiální, ani duchovní, a potom se není třeba bát toho, že se v jejím rámci bude vyskytovat takový počet handicapovaných jedinců, kteří by ohrozili její vývoj či samu existenci. Pokud se naopak takový počet nemocných jedinců v rámci komunity vyskytuje, ukazuje to zákonitě na špatný stav komunity jako takové, na její nezdravé a "nemocné" chování, a pak je zánik této komunity asi tak "eugenicky" prospěšný, jako likvidace jejích jednotlivých handicapovaných členů. Komunita není na planetě sama, a ohrožuje-li její nemocná existence samu existenci planety, je jen "spravedlivé", aby zanikla - přesně v rámci eugenických pravidel.
Nemocný člověk má nemocné orgány, nemocná komunita má nemocné členy. Uzdravit se může pouze člověk jako celek či komunita jako celek. Vyříznutím orgánů či likvidací některých jedinců se ze světa sprovodí jen symptomy nemoci, nikoliv sama nemoc (a její skutečná příčina), která se jistě se projeví jinde a jinak, obvykle stále naléhavěji.

Vašich názorů i způsobů jejich prezentace zde na Zvědavci se velmi vážím, ale mantinely, v rámci kterých je potřeba uvažovat, si můžeme vymezit pouze každý sám, i přes vaše jistě dobře míněné doporučení [mrknutí jedním okem] [smích].

186052

09.03.2009 09:59

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: „Pokiaľ je dovolené všetko, tak Boh neexistuje“

88.?.?.?

..Empatie, altruismus a láska mají hlubší kořeny, a ty je zapotřebí hledat jak v biologické, tak i kulturní evoluci. Jsou morální cítění, rozhodování, morální zákony či schopnost rozlišovat dobré od zlého něco zjeveného a seslaného nadpřirozenými silami?..

Tato formulace je, při vší úctě, zcela nesmyslná. Empatie, altruismus a láska jsou sám Bůh, a Bůh je ta "nejpřirozenější" věc vůbec. Sama biologická a kulturní evoluce je "Boží produkt", a proto je nesmysl stavět je do protikladu a ohánět se zjevením a nadpřirozenými silami. Zdrojem morálního chování je víra v nesmrtelnost Boha, protože Bůh je něco, čehož jsme nedílnou součástí, i když nás to "převyšuje". Právě ta "víra" v to, že naše zdánlivě "smrtelná" existence a naše zdánlivě pomíjivé činy jsou ve skutečnosti součástí nesmrtelného Řádu, tušení toho, že i když si zdánlivě můžeme dovolit vše, poneseme za vše, co jsme učinili, plnou zodpovědnost je zdrojem morálního či lépe etického chování. Kdo staví proti sobě "přirozeného" člověka a "nadpřirozeného" Boha ještě zcela nepochopil pravou povahu obou. Bude si muset počkat na "zjevení", kterého se mu ovšem dostane ne z nějakých nadpřirozených příčin, ale jako důsledek jeho vlastních myšlenek a činů.

186057

09.03.2009 15:30

Smrt dogmatu

RE: ale tak to není...

88.?.?.?

Jde jen o to, jak si definujete onu "dokonalost". Když se zamyslíte nad samotným slovem "dokonalý" (vollkommen, full), znamená to totéž, co "celý". Evoluce je především evolucí spirituální, materiální evoluce je pouze její "viditelnou, hmatatelnou" součástí. Ráj je symbolem pro Dokonalý Celek, a právě k této dokonalosti evoluce směřuje. Pokud jste si ale svobodně zvolil chápat to jako vývoj ke komplexnějšímu trápení, dostane se vám podle vaší víry, jako každému.

186081

09.03.2009 17:13

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: Alexo

88.?.?.?

Jak jsem napsal, velmi si vašich názorů a postojů vážím, a jsou mi hodně blízké [smích].

A omlouvám se za tu anonymitu. Kdybyste to tu četla pouze vy, neměl bych problém podepisovat se.

186107

09.03.2009 20:35

Otázka lidských práv a svobod

Klobouk dolů

88.?.?.?

pane Jiří, Vaše příspěvky, zvláště v porovnání s příspěvky některých dalších diskutérů, potvrzují starou moudrost, že deset deka praktické zkušenosti vydá za tunu plané teorie, byť i vysoce vědecké. Vy zřejmě opravdu víte to, o čem někteří další pouze rozumují. Přijměte prosím můj obdiv za to, jakým způsobem měníte olovo nelehkého života na kámen mudrců. [smích]

186125

09.03.2009 22:54

Smrt dogmatu

RE: Morficke pole

88.?.?.?

..Videl uz nekdo nekdy dobrou, jednoznacnou, overitelnou/vyvratitelnou definici duse..

Jaký je vztah mezi existencí duše a její dobrou, jednoznacnou, overitelnou/vyvratitelnou definici ? [překvapení] Tvrdíte, že fenomen nemůže existovat a působit beze své definice, ať už vámi považované za přijatelnou či nikoliv?

186144

09.03.2009 23:20

Smrt dogmatu

PS

88.?.?.?

Ooops, vidím dodatečně, že jste jen reagoval a explicitně nic, co jsem vám podsunul, netvrdil. Takže pardon. Já vám tu duši nikterak nevnucuju. Někoho prostě baví rozebírat budík až na ta nejmenší kolečka, a jiného baví ptát se po jeho smyslu a účelu. Ta kolečka a jejich uspořádání se koneckonců tomu smyslu a účelu jen přizpůsobují, a jsou tu jen proto, aby ten předem stanovený účel naplnila. Ovšem jednoduchý budík je budík, toho stvořil člověk, a složitý člověk je něco úúúplně jiného, ten se stvořil náhodou, metodou pokusu a omylu...

186148

10.03.2009 09:34

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

88.?.?.?

Jj, kdyby tohle fungovalo pro každého, na světě by nebylo ani šovinismu, ani feminismu.. bohužel, není každému a každé dáno ..

186172

10.03.2009 09:40

Otázka lidských práv a svobod

RE: Klobouk dolů

88.?.?.?

Pokud můj upřímný obdiv vyzněl jako pochvala od pana učitele, moje chyba. Čím to, že umíme lépe vyjadřovat ba i přijímat záporné city než ty kladné?

186173

11.03.2009 15:36

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

88.?.?.?

Pokud budete vycházet z toho, ze lidé jsou ve svém společenském chování řízeni především svými pudy, máme zřejmě daleko větší problém přizpůsobit své chování tomu, jakým způsobem si nyní získáváme obživu pro rodinu. Rozhodně nemáme v genech zakodovány pravidelné směny u pásu, dealování Herbalifu, kšeftování, managování atd.) Zdá se dokonce, že tyto činnosti jsou daleko více náhradou různých půtek o postavení v hierarchii tlupy (a to jak u samců, tak u samic) než prostým obstaráváním obživy. Už z toho důvodu to není a nemůže být výsadní, ba ani přednostní záležitostí mužů. U primátů obstarávají potravu jak samci, tak samice a obě pohlaví také bojují o pozici v hierarchii tlupy. Kromě toho, role samic, rodících a vychovávajících potomstvo, je daleko váženější a ceněnější, než je tomu dnes u lidí - v souladu s logickým významem této činnosti pro samu existenci druhu. A pokud se nebudeme omezovat na primáty, existuje spousta bytostí, kde je rod zachováván za podmínek zcela odlišných těm našim - a taky to jde.
Ať to obracím z které chci strany, vychází mi stále jeden výsledek: pláč po starých dobrých patriarchálních časech je výsadou slabých mužů, kteří nejsou schopni si vydobýt své místo v rodině a ve společnosti skutečně přirozenou cestou.

186324

11.03.2009 16:37

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

88.?.?.?

No tak bez určitého angažmá feministek by ženy stále ještě nestudovaly a nevolily, že - buďme k nim spravedliví. V určitém bodě a u některých se ovšem spravedlivý boj zvrhává v křeč, to je stejné jako u homosexuálů nebo jiných, dosud utlačovaných a ponižovaných sociálních skupin. Až ženy nastolí ten matriarchát, jistě se určité procent mužů v boji za svá svatá práva a rovné příležitosti zblázní stejně, jako dnešní šílené feministky - tak už to halt v životě chodí [velký smích]

186332

11.03.2009 17:46

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

88.?.?.?

A jak si vysvětlujete, že revoluce, které zničily ony přirozené řády, byly zásadně řízeny těmi skvělými muži, a zatím ještě všichni totalitní vůdci byli vždy mužové? Mimochodem, i takovýmto mužům se má žena doma podřizovat?

186341

11.03.2009 19:16

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

88.?.?.?

No vidíte, jací jsou ti muži lstiví pleticháři, rozeštvávají a zasívají nesvár, jde jim jen o moc. Takže mi z toho logicky vyplývá, že by to vše, včetně rodin, radši měly řídit ženy, a muži by se jim měli dobrovolně podřídit. Ženy by ani nenapadlo zakládat zednářské spolky a rozvracet... Bojím se ale, že hloupá pýcha mužů tento logický fakt asi neuzná...

186354

12.03.2009 14:30

Otázka lidských práv a svobod

Omlouvám se, pokud tu to již někdo postnul nebo zmínil

88.?.?.?

ale toto by mohla být taková pěkná tečka za touto diskuzí. [velký smích]

http://www.blisty.cz/art/45813.html

186393

13.03.2009 09:31

Vědecky do záhuby

Skvěle

88.?.?.?

pane Lischko.

Ve skutečnosti se věda bojí života. Uctívá pasivní mrtvolu, a to formou jejího podrobného popisu a analýzy. Aktivní život nesnáší a bojí se ho, vymyká se totiž způsobu jejího chápání, nelze jej změřit, zvážit, popsat ani lapit do sítě nějaké sofistikované a "logické" teorie. Dětinsky doufá, že tím, že aktivní život vytěsní, se jeho nekontrolovatelným vlnám bude moci vyhnout. Životu se ale nelze vyhnout, není totiž někde "mimo", je zcela nevyhnutelně přímo v srdci každého vědce, a nakonec ho dostane. [smích]

186456

16.03.2009 12:16

Vědecky do záhuby

RE: Skvěle

88.?.?.?

Došel jsem na to vlastním uvažováním, ale hlavně tím, že se snažím život žít a ne vědecky zkoumat a popisovat. Souvislost vědy se životem je přesně taková, jaká je souvislost popisu lásky s láskou, či popisu orgasmu s orgasmem. Věda život ze své vlastní definice popisuje, ale život vědě na ten její na popis kašle, jak již vysvětlil pan WL.

A proti ničemu nebojuju, prosím. Vím, že boj plodí zase jenom boj, a proto je marný. Jak jsem již v úvodu napsal, v klidu čekám, až si vědci uvědomí, že život není možno kontrolovat a manipulovat tím, že jej popíšeme, i kdyby stokrát chtěli.

186645

16.03.2009 12:20

Vědecky do záhuby

RE: Skvěle

88.?.?.?

..Zevní věda, vzdělání, televize, písmo, sex, technické vynálezy a jiné vymoženosti nepatří většině lidí vůbec "do ruky". Devastují jejich bytost, činí je závislými mrzáky...záludně zhutňuje vědomí na hmotu..

Toť otázka. Být či nebýt? A jakmile už jednou jsme, této devastaci se nevyhneme. Zřejmě ji přemůžeme pouze tím, že ji akceptujeme, aniž bychom jí ale připisovali skutečnou existenci. A pouze tímto přijetím ji změníme v její vlastní opak. Věřím. [smích]

186647

18.03.2009 10:03

Dopady globalizace

RE: Zlořečená globalizace je zkáza lidstva nebo pokrok?

88.?.?.?

. nebo zda se připojíme k řadám naivních proletářských hrdinů, kteří v čase průmyslové revoluce rozbíjeli stroje ve víře, že tím udrží staré osvědčené pořádky. ..

No, ještě nikdy jsme zřejmě nebyli v tom "pokroku" tak daleko, aby nám reálně hrozilo, že tentokrát stroje pro změnu rozbijí nás. To je zřejmě "vrcholem pokroku", na který se zmůže lidská civilizace. I když možná se mýlím, možná už nějaké předchozí civilizace takovéhoto vrcholu pokroku dosáhly mnohokrát před námi...

186820

29.03.2009 21:38

Ano, můžeme!

RE: Tak prosím rychle!

88.?.?.?

"...Ano, můžeme udělat, co chceme
Ano, MY můžeme!..."

...Co nejdříve udělejte z nepřizpůsobivé menšiny lidi, s kterými lze žít v jednom městě, v jedné ulici. Můžete? A proč ne?...

Protože to nechceme, to je jasný jak facka. To není v našem zájmu.

187479

30.03.2009 21:21

Hloupost jako nová ctnost

RE: O subjektivitě a mlácení slámy

88.?.?.?

Nejenže není lepší, ale není ani chytřejší. Podle mne je čiročirou infantilní a umíněnou hloupostí držet se zcela utopických a naprosto nerealizovatelných nápadů a ještě je vnucovat celé společnosti.

187543

Káva pro Zvědavce

19

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 23 čtenářů částkou 6 531 korun, což je 19 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 1

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 1

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 2

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 8

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 7

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 5

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Vláda: Zakážeme teplé počasí! Aby se lidi necourali venku01.04.20 13:10 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
25,52 Kč
Euro
27,60 Kč
Libra
31,29 Kč
Kanadský dolar
18,09 Kč
Australský dolar
15,60 Kč
Švýcarský frank
26,13 Kč
100 japonských jenů
23,46 Kč
Čínský juan
3,60 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
7,58 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
33,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 353,19 Kč
1 unce stříbra
387,94 Kč
Bitcoin
186 997,12 Kč

Poslední aktualizace: 7.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?