Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 117 příspěveků, 5 různých jmén: <nic>, Ed, Eda, jansmith1984, na jare DS.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

24.02.2009 19:43

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

jansmith1984 193.?.?.?

Zdravím tě ájo. Sleduji tvoji rozpravu s Josephem a líbí se mi, že se nenecháš "uargumentovat" předkládanými pseudoargumenty a že (jak je to v diskuzích s podobnými lidmi jako Joseph nejlepší) v klidu, s nadhledem a asertivně dopřesňuješ svá, podle mne velmi lidská a informačně hodnotná stanoviska.


Osobně vedu už nějakou dobu na podobné téma debatu s Vojtou49 (ahoj Vojto[smích]), a tak vnímám poselství, které se snažíš oponentovi předat a které on/oni vzhledem ke svému materiálně založenému a pseudovědeckému názoru na Svět (mezilidské/společenské vztahy) "těžko" rozdýchávají...

No, aby mě Joseph nebo Vojta nechytali za slovo[smích][smích]. Přinejmenším nejsou ochotní brát v úvahu argumenty, které staví Člověka od jisté doby, kdy mu bylo evolučně dáno začít lidsky MYSLET (tj. používat rozum, abstraktno a zejména chápat vyšší ETICKÉ, MRAVNÍ hodnoty), argumenty, které jej staví na vyšší intelektuální úroveň. Nechtějí pochopit, že tato úroveň je kvalitativně jiná než ta, kde se nachází zvířecí říše řízená v souladu s evolučními procesy pouze instinkty, pudy a animálními emocemi a že hlavní problém nezmenšujících se, ale naopak posilujících se deformací v chování LIDSKÉ rasy tkví právě v UMĚLÉM posilování těchto v lidech ještě stále přítomných animálních pudů a instinktů, a to ať již nevědomou nebo CÍLENOU náboženskou, korporátní či mocenskou PROPAGANDOU.

V této souvislosti jsme s Vojtou narazili i na fenomen zneužívání ovládacích programů lidké mysli, které jsou E/elitami a jejich lokaji vůči nevědomé populaci celosvětově aplikovány a bylo legrační sledovat, jak se jejich negativní účinek snáží Vojta zpochybňovat, jako by naše realita a kam jako civilizace spějeme nebyla jasným důkazem.

Tito oponenti to pravděpodobně lidově řečeno myslí dobře, což ale neznamená, že je správné jejich výchovou převzaté názorové deformace a omyly pasivně nechat být.


Paradoxem argumentů těchto lidí je, že je na nich z určitého pohledu i hodně racionálna, které ale nikdo nezpochybňuje. Záleží totiž právě na tom ÚHLU pohledu a na umění jasně deklarovat PODSTATU a v tom mají oba diskutující podle mne a jak je vidět i podle tebe, rezervy.

Zmíněná Podstata sdělení (která se narozdíl od jejich výkladu stále jen na něco evolučně nevymlouvá), totiž vykresluje i nástin řešení, která nejsou lidem s tendencím k pseudovědeckému pohledu viditelná a tudíž mentálně k dispozici. Už se těším (pokud k tomu dojde), až se mě oba pánové na ta řešení zeptají a hlavně jak to zformulují.[smích]


Závěr. Jsem rád, že je tady více lidí jako ty, kteří to o čem se bavíme cítí nezkresleně, a že to dokáží i kultivovaně předávat dál.


jansmith[smích]

184483

24.02.2009 11:45

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře anonyme 82.?.?.?. Docela hezky a v míru jsme si vysvětlili svá stanoviska a já zopakuji, co jsem napsal prve, že nemá smysl, abychom se nadále přetahovali.

Vypadá to, že máme k sobě blíže než se z tvých formulací jeví a jestli nám ve vzájemném koncenzu brání jen nepochopení (cítíš jakou má to slovo moc?) nebo něco jiného, nemá smysl rozebírat.


A ještě jednu myšlenku zopakuji: Abychom měli šanci chápat podstatu a dostat se do hloubky, k tomu nám žádné praktikování čehokoli nedopomůže. Základem je přestat vidět svů názor jako jediný možný, omezit závislost na autoritách, pochopit a tím eliminovat osobní dotčenost čili projevy egocentrismu a pustit do svého vnímání tzv. klid, nezávislost nebo klidně jinými slovy to pomyslné světlo. Jestli se u toho budeme usmívat nebo nebudeme není důležité, protože úsměv nebo emoce o stupni našeho chápání nic nevypovídají.


Měj se hezky a ať se ti na tvé cestě daří.

jansmith[smích]

184466

24.02.2009 11:29

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

jansmith1984 193.?.?.?

Není třeba se omlouvat Vojto.[smích] Možná v jednom jsme si podobní. Oba jak se zdá nepodléháme sebelítosti a egocentrické ublíženosti.

Z toho vyplývá, že si tvůj příměr o stupiditě neberu osobně a naopak se tomu zasměji, stejně jako to vypadá, že i ty některé mé v uvozovkách burcující invektivy bereš s nadhledem a nijak emotivně nereaguješ. Otázka je, jak to prožíváš vnitřně, ale to víš už jen ty sám.[smích]

Možná i proto se mi diskuze s tebou líbí a zajímá mě CO a PROČ se pokoušíš ostatním sdělit. Že se názorově neshodneme je druhá věc a vyplývá to z úrovní, na kterých se ve svém způsobu myšlení a vnímání rality nacházíme.


Z mého pohledu se mi prostě tvé názory o vlivu genů a evoluce na chování dnešního Člověka jeví jako VĚTŠINOVÉ, obcházející další možné úrovně chápání reality a poplatné tisíciletému způsobu výchovy - viz. státní a náboženská (jedno jestli cílená nebo nevědomá) propaganda. Tyto názory doposud hrají ve společnosti prim, protože jsou velmi výhodné pro přežití a životní standardy E/elit a je jen otázkou času, kdy lidstvo buď vědomě nebo nuceně postoupí do dalšího levelu.

Postoupí tak, že pochopí, že se chovalo nevědomě (jako v případě jiných dřívějších dogmat, která se tvářila jako jediná možná) a nakonec se díky minoritě nezávislých a moudrých ukázalo, že to byl buď záměrný nebo nevědomý OMYL.

Pokud se lidstvo nepoučí a nezbaví dogmat, stane se to o čem jsem psal jinde. Bude dalších 10/100tisíce let v bolesti a chaosu nebo se vrátí sebedestruktivně na stromy. Tak jednoduché to podle mne Vojto je a pokud převládne přístup, který propaguješ i ty, pravděpodobně to tak dopadne. Nevědomost a sobectví v Člověku přivede tuto Planetu a civilizaci nakonec ke kolapsu, tedy nikoli geny či evoluce samotná, která žádné Lidské mravní a etické hodnoty nezná.


A co se týče mých ambicí? Nemyslím, že mám (jak píšeš) ambici lidem mysl "srovnávat", i když to tak ti nevědomí asi cítí. Jediná má ambice je předkládat jim (i cestou mých úvah a názorů) neodbytné OTÁZKY, které je mohou vytrhnout ze závislosti na propagandě různých uznávaných "Autorit".

Jak nás poučila na faktech historie, ve skutečnosti byly ve své většině takové náboženské, vědecké, mocenské a jiné Autority pouhými pseudoAutoritami, které pro své EGO, svou slávu, moc nebo pouhou nevědomost lidmi tragicky manipulovaly a zneužívaly je. Tedy žádné geny, ale konkrétní zájmy lidí u kormidel řídily a dále řídí tuto civilizaci a manipulativní techniky a zneužívání lidskch animálních pudů a instinktů jsou jen prostředkem jak toho dosáhnout. To ostatní jsou jen výmluvy jak přesunout odpovědnost na evoluci, genetické predispozice apod.

Takže Vojto, ukončíme to stylově, co říkaš?[smích] Ber nebo nechej být, ale každopádně ti přeji vše dobré...

jansmith[smích]

184465

23.02.2009 22:09

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

jansmith1984 193.?.?.?

Nemá smysl, abychom se přetahovali anonyme 82.?.?.?. Nejsem tvůj nepřítel, a to ani ten názorový.[smích]

Mohl bych s tebou nyní začít podrobně rozebírat, kdo z nás co řekl a jak to vlastně myslel, ale chybí základní předpoklad, abychom si porozuměli.


Ani já, ani ty nemáme patent na rozum a vlastně jen (jak jsem uvedl) interpretujeme názory nebo učení někoho jiného. Zamysli se nad tím, co z toho, co jsi napsal je pouze z tvé hlavy a nebylo to převzato.

Ty čerpáš pravděpodobně z buddhismu nebo jiné východní nauky (duchovní filozofie) a já mám tuto etapu již podle všeho za sebou.


Než ti poděkuji za vzájemnou výměnu informací, zdůrazním jeden důležitý apekt, který se týká tzv. uvědomování (klidně fyzického tělo od chodidel nahoru).

Tyto jogínske metody jsou společně s kontrolovaným dýcháním výborné a mají za cíl, zejména na počátku hledání, sklidnit mysl. To je cesta jak ji později v ideálním případě úplně zastavit, což je podle určitých duchovních i jiných učení základním předpokladem pro osvícení, realizaci, "smrt ega", fire from within atd...

Je zde ale jeden zádrhel, o kterém se normálně nemluví a připrav se na to, že to pro tebe bude asi nyní nestravitelné. Tyto aktivity nejsou mnohdy právě ničím jiným než projevem ega, které se pokouší probouzejícího se jedince ovládat skrze nové vědomosti a praktiky a tudíž mohou paradoxně ego posilovat, místo aby jej oslabovaly.

Proto celosvětově tak obrovské množství lidí, kteří hledají a praktikují KDE CO nakonec cíle, za kterým tak úporně roky jdou (mnozí v nesmyslné askezi) nedosáhnou. Jen jejich guru nebo učitel, kterého mnohdy nekriticky adorují a hmotně podporují to dokázal (opravdu nebo to jen tvrdí?), ale oni ne.


Nechci ti radit jen snad, abys s OTEVŘENOU myslí pokračoval v hledání a neuzavíral se do žádných dogmat, ať už se tváří sebelépe. I v této oblasti lidské cesty za poznáním není všechno úplně tak, jak je to skrze NEPOCHOPENÍ nebo záměrně, někým interpretováno. Bývají Velké věci jednoduché nebo ne? Takže díky a hodně síly a energie.[smích]

jansmith[smích]

184434

23.02.2009 10:02

Odhalené podvody: Vzdělání (Hrozný humor)

RE: Připomenutí

jansmith1984 193.?.?.?

Hezky napsané WL. Tento krátký příspěvek, který na příkladu chápání rovnice 1+1=2 plně odráží Podstatu takřka všeho, o čem se tady na Zvědavci diskutuje. Zase příklad, že VELKÉ věci bývají jednoduché.[smích]

Vše je o schopnosti umět odlišit realitu od té virtuální a o schopnosti zamyslet se (klidně s využitím zkušeností dospělého člověka) nezávislé a nepodjatě nad SEBOU samým a světem kolem, jako zdravé dítě v alfě do 12let věku.


jansmith[smích]

184393

23.02.2009 09:47

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

jansmith1984 193.?.?.?

Je fajn Vojto, že jsi PŘESTAL zpochybňovat existenci "negativních ovládacích programů lidské mysli"[smích] a že to tedy nebude až taková stupidita, jak jsi se snažil ve svém dřívějším příspěvku podsouvat.

Všechny druhy, které jsi Vojto popsal - CITUJI: (nepřeberně reklamních strategií, politici užívají brutální propagandu, u intelektově slabších jedinců lze dokonce uspět i s indoktrinací mysli) totiž patří mezi programy k ovládání lidské mysli (a že na nich NENÍ nic pozitivního a ku prospěchu lidí, tudíž jsou negativní už NYNÍ asi potvrdíš i sám) a to by se jistě dalo vyjmenovávat dál.Od tohoto faktu bychom měli mít šanci se v debatě posunout kupředu, ale ono vlastně není kam.[smích]

Jak můžeme debatovat o nějakém fenomenu v návaznosti na zde diskutované globální souvislosti, když TY existenci takového fenomenu a tím pádem i jeho korporátní ZNEUŽITELNOST vůči populaci (což se s různou intenzitou dle každodenních důkazů děje) v podstatě neuznáváš nebo jeho účinnost zpochybňuješ.

Tvůj přístup vlastně odráží i tvůj postoj k HLAVNÍMU názorovému rozporu, který tady (a nejen my dva) na Zvědavci průběžně vedeme, a to jak to tedy asi ve skutečnosti JE. Nezbyde než pokračovat a jak to tedy JE se pokoušet zjistit dalším studiem a dalším rozvíjením vlastních současných zkušeností.


V jiném vlákně se pokouším akcentovat důležitost pochopení jednoho faktu. Totiž, že VŠE co se v lidské splečnosti ve vzájemné interakci děje se odvíjí od nastavení podmínek za kterých Systém historicky funguje a že děje by se odvíjely jinak, pokud by vstupní nastavení bylo jiné.

Pokud bych si chtěl dělat legraci (a možná to ani tak velká legrace nebude), tak bych řekl, že to je taková malá evoluce, ale sociálně, nikoli geneticky, režírovaná.[smích]


Ten fakt, který akcentuji dále říká, že hlavním rešisérem těchto dějů nejsou geny apod., ale deformovaná, sobecká a často chamtivá lidská mysl, která jen na základě lepších karet a nepochopení PODSTATY vede (doposud bohužel s lepšími výsledky) "boj" s opačnými, řekněme altruistickými snahami lidí opačného založení.

Změna animální genetické informace na lidstvím (etikou, morálkou, soucitem) obtěžkanou je v evolučním procesu Vojto běh na dloooouhou trať a pokud se na to budeme (i s tvým přispěním zde) jako lidská rasa stále vymlouvat, máme před sebou další deseti/statisíce let v chaosu, sobectví a bolesti. Samozřejmě, pokud se dříve nevrátíme "na stromy".

Ať se ti to líbí nebo ne, potenciál učinit změnu lusknutím prsty je v každém z nás a zejména v těch, kteří mají z pozice ovčáků tyto změny výchovou a řekněme altruistickou "propagandou" možnost masově rozšiřovat do podvědomí ostatních spoluobčanů.

A to se z jejích strany pro ZISK, vyšší standardy a vyšší HDP[smích] NEDĚJE Vojto.


jansmith[smích]

184392

22.02.2009 21:42

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

jansmith1984 193.?.?.?

Je mi líto Vojto. Už v první větě jsi se dopustil nikoli jen nepřesnosti, nýbrž přímo omylu.[smích]

Ve věci existence "negativních ovládacích programů lidské mysli" se bohužel mýlíš a divil bych se, kdyby je ostatní čtenáři tohoto vlákna nezačali tady vyjmenovávat.

Občas se dokonce objeví (samozřejmě nikoli oficiálně[smích]) informace, které uvádějí, že postupy a programy jak ovládat lidskou mysl jsou jedním z hlavních tajných programů zejména armádních výzkumných týmů a specialistů tajných služeb a soudný člověk by se divil, kdyby tomu tak nebylo.... Zvlášť, když vidíme realitu, která nás každodenně obklopuje.


Já uvedu jeden z civilního života, kterým je podprahová reklama. Upozorňuji, že na podobném principu pracují i armádní varianty.

CITUJI: Podprahová reklama je velice nebezpečnou formou reklamního působení, protože využívá podnětů, jejichž intenzita je pod úrovní smyslového vnímání, a tudíž na nás působí, aniž bychom si něčeho všimli.


Zajímalo by mne Vojto, jestli podle TEBE tento druh podprahového ovlivňování lidského podvědomí (člověk si neuvědomuje, že je ovládán) patří do kategorie negativních ovládacích programů nebo pozitivních ovládacích programů.

Můžeš přímo odpovědět?


Jinak, pokud tě mnou uváděné informace zaujaly a chceš se dovědět něco více, tak jsem ve 3min vygooglil nějaké linky k samostudiu a zde je máš:

Podprahový signál
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podprahový_signál
Podprahová manipulace - hrozba nebo všelék?
http://st.vse.cz/~XPAIT01/texty/podprahove_vnimani.htm
Ovládání mysli
http://www.putnici.sk/newsread.php?newsid=3553A co se týče p.Bati, tak je mi líto, ale domnívám se, že to s podstatou diskutovaného tématu nemá takřka žádnou souvislost a jako tradičně to je od tebe Vojto jen snaha "odklouzat" jinam. Tímto zdravím hestroye.[smích]


jansmith[smích]PS: Poznámka: Tvoje reakce byla na Zvědavci uveřejněna dříve (16:55hod), než moje později uveřejněné odpovědi č.184355 a č.184356 (20:23hod), tak na ně mrkni. Možná, že tam najdeš nějaké odpovědi na otázky, které by si mi případně chtěl adresovat.

184363

22.02.2009 20:23

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ:


Tedy opakuji. Nikoli (jak píšeš) diktát genů (protože ty nás do stávajícího stavu pouze v rámci evoluce přivedly), ale diktát společenských dogmat, konvencí a demagogií (mezi které patří i demagogie o diktátu genů[smích][smích]) ve spolupráci s přetrvávajícími animálnímy pudy, instinkty a uměle živenými závislostmi způsobuje, že se lidská rasa nedokáže zastavit, svobodně zamyslet a tím POCHOPIT propagandu, kterou věky cestou brainwashingu (až na osvícené vyjímky) konzumuje a nakonec bludný kořen OBEJÍT.


Nějaký závěr?

Není třeba roky studovat psychologii, sociologii, sexuologii, ekonomii (hle, oslí můstek na článek Wenzela Lischky - Odhalené podvody: Vzdělání) a jiné vědy na to, abych s otevřenou myslí pochopil, kde leží bludný kořen uschovaný v mlze uměle vytvořené virtuální reality. Stačí si uvědomit SOUVISLOSTI (k tomu dobře napomáhá i webzin jakým je Zvědavec) a nejprve začít pracovat na vlastní přeměně od ovládaného "bezducha" ke svobodné, nesobecké, egofree lidské bytosti a tím napomáhat tomu, aby tato civilizace jednou překročila pomyslné nadkrytické množství a konečně si vynutila na E/elitách (které mají všechny nástroje historicky v rukou) změnu statusu quo.


Propaganda těch (kdo jí od nepaměti do nevědomých lidských hlaviček implantují) se v takovém okamžiku stane neúčinnou a bude nuceně vypnuta. A pokud se SÍLY za i před OPONOU, které ji neustále cestou ochotných lokajů a za spolupráce nevědomé masy zdokonalují a přizpůsobují momentálním podmínkám nevzdají a budou ji umocňovat nebo její dogmata začnou přímo VYNUCOVAT (viz. opakované příklady v historii), nezbyde jim stejně nic jiného než jednou rezignovat.

Vývoj, a to i vývoj lidského přístupu k realitě se nedá zastavit, maximálně trochu nebo hodně spomalit.

Oblbovat lidi tzv. VĚDOMÉ nelze, stejně jako žádná forma otevřené tyranie menšiny vůči většině neměla a nemůže mít nekonečného trvání. Buď se lidská rasa poučí nebo se vráti do doby kamenné nebo riskuje dříve nebo později svůj úplný zánik.

jansmith[smích]

184356

22.02.2009 20:23

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

jansmith1984 193.?.?.?

V čem konkrétně má podle tebe Vojta anonyme 82.?.?.? pravdu a jak můžeš vědět, že je ta pravda větší než jiná???[smích]

To co tvrdíš je pouze tvůj subjektivní pocit, stejně jako to, co prezentuje svým pohledem Vojta nebo co říkám já.


Svou úvahou se dostáváš do úrovní, které podle mne již přesahují schopnosti lidské mysli chápat nepochopitelné a dostáváš se tím na teritorium víry (zeptej se Vojty na víru a jeho názor na ni[smích]) nebo možná metafyzična, tedy to co Člověka přesahuje a co JEDNOU možná pochopí, ale jedině pokud jsou splněny nezbytné předpoklady.

Nezbytným předpokladem je, že záležitosti, které uvádíš opravdu v našem Vesmíru existují a nejsou pouze výtvorem fantazie tvořivé a hravé lidské mysli. Jak se to podle všech indicií týká lidmi vytvořené interpretace Boha - (nyní v arzenálu světových náboženství).[smích]

Takže, pokud platí první nezbytný předpoklad, tak člověk může (podotýkám na základě některých interpretací) pochopit jak to JE v okamžiku své SMRTI (není důležité, jestli se pak reinkarnuje nebo přejde navždy do království nebeského či např. očistce) nebo na základě jiných (opakuji lidským mozkem vytvořených) interpretací pochopí jak to JE ještě za svého Života ve chvíli tzv. Osvícení nebo Realizace.


Já bych tak vysoko nemířil anonyme 82.?.?.?[smích]

Podle mne není třeba usilovat o změnu genové struktury vůlí nějakým uvědomováním (cestou za pomyslným světlem), navíc, když jde zase jen o další interpretaci, ale raději bych se zamyslel nad nástroji, které jsou k dispozici tzv. běžným lidem už nyní.


Navíc Uvědomování, které máš na mysli ty není totožné s procesem uvědomování si REALITY a umění ji rozlišovat od té virtuální (podsunuté, naučené, vnucené - vyber si co chceš), o které jsem psal já.

Výraz UVĚDOMIT si, se dá zaměnit za výraz správně, nedeformovaně POCHOPIT a zde leží kámen úrazu nebo bludný kořen, který stále dokola každá nová člověčí generace na této Zemi překračuje. Překračuje jej bez vyjímek, protože je přes něj vedena v HOUFU a za masové propagandy o "jediné" možné cestě a jen malý počet lidských jedinců je na takové PROPAGANDĚ a jejích pozdějších následcích imunní.


To BE CONTINUED:

184355

22.02.2009 14:04

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

jansmith1984 193.?.?.?

Zdravím tě Vojto. Zde je základní rozpor, který spolu na Zvědavci řešíme. Ty tvrdíš, že se Člověk z podřízenosti vůči evoluci, geneticky dané cestě NEVYVÁZAL a já tvrdím, že VYVÁZAL. Co je ale podstatné dodávám: pouze si to doposud v potřebném nadkrytickém množství populace NEUVĚDOMIL.


To je také ten hlavní důvod, proč je většina zásadních a pozitivních změn při budování lidské společnosti uváděná v život velmi pomalu, v bolestech a s nepochopením. Nemohou za to geny jako takové nebo evoluce. Ty nás do tohoto stádia pouze skrze přírodní zákony dovedly.

Z obavy o oslabení MOCI nad jinými a snížení vlastního standardu, který je tak příjemné poměřovat s ostatními neexistuje totiž UPŘÍMNÝ zájem E/elit, aby se tyto změny děly rychleji a účinněji.

Tyto E/elity skrze své lokaje dělají vše proto, aby se osvěta děla KONTROLOVANĚ a když už, tak aby to vyhovovalo chamtivé snaze se skrze dualismus odlišovat a cítit vyjímečně. Proto také podporují POUZE takové změny, na kterých mohou profitovat v první řadě ony a na všechno ostatní se potom logicky (a vidíme to denně) prostředků nedostává!!!!


Ano, souhlasím, že geny a evoluce nás přivedly tam, kde se nacházíme jen dodávám, že míč je v tomto stádiu (při pochopení všech souvislostí, závislostí, strachů a lidských vášní) již na straně lidských bytostí.Od jistého momentu již Člověk totiž není bezbrannou hříčkou evoluce, byť jsou jeho animální predispozice stále VELMI silné a jeho předsudky bombardované myšlení jej ve své většině stále (většinou negativně) ovlivňují.

Člověk (to zní hrdě, že?[smích]) se stal změnou konfigurace mozku MYSLÍCÍ - ROZUMNOU bytostí, která skrze nedeformované vědění, zkušenosti a velice důležitý nástroj, kterým je VHLED může sebe i své okolí podstatně (a rychle) měnit.

Jak v tomto smyslu lidská rasa mění své okolí po materiální stránce (viz. dualismus, protože se skrze, velice často, cíleně deformovanou VÝCHOVU domnívá, že je od okolí oddělena) vidíme na stavu, ve kterém se Planeta v současnosti nachází a kam evidentně spěje.


Kde ale vývoj ustrnul je oblast lidského myšlení a vnímání reality, která přes obrovské množství poznatků vědy, ezoteriků, světových duchovních učitelů zůstáva stále ve své většině nerozvinuta.


A nyní se Vojto položme na otázku[smích] PROČ???

A má odpověď zní, že je to proto, že negativní ovládací programy (komerční reklama, propagace hrubozrných pudů a nezvládnutých emocí, glorifikace konzumistánu pro ZISK a stále vyšší HDP apod.) cíleně převládá nad určitými snahami vychovávat lidskou rasu ke spolupráci, udržitelnému rozvoji a soucitu se všemi ostatními. Dnes tedy nikoli geny, ale přetrvávající animální pudy (strach, chamtivost, egocentrismus apod.) udržují v chodu nastavená pravidla.

jansmith[smích]

184334

22.02.2009 12:49

Mattoni už není

RE: Diky za pripomenuti

jansmith1984 193.?.?.?

Diskuze (a nejen v tomto vlákně, ale na Zvědavci celkově a kdekoli jinde) je o MÍŘE působení (ovládání) většinové masy těmi z našeho lidského druhu, kteří bojují historicky o moc. Tedy o možnost vládnout jiným a jak dokazují stále dostupnější a díky www dopřesňované informace, svou moc i majetky dokáží tito lidé v čase velmi efektivně a stále více koncentrovat do menšího počtu rukou.

Základní informace, že ovládací programy pro nevědomou lidskou mysl existují a fungují, je myslím nezpochybnitelná. Nebo ne anonyme 85.?.?.?[smích]

Vedlejším produktem moci a ovládání ostatních jsou privilegia a různě velké nadstandardy, které se liší pouze velikosti vlivu neboli jinak řečeno velikostí E/e ve slově elity a vedle pocitu hráče (viz. vášeň pro GAME) se podle mne jedná o hlavní MOTIVACI. Projevy altruismu u těchto našich většinou egem plně ovládaných spoluobčanů[smích] jsou ojedinělé a na dění ve Světě mají z pozitivního hlediska menší vliv.


Co se týče tvého případného polichocení nad obsažností mé reakce na tvůj příspěvek anonyme 85.?.?.?, tak je dobře, že nepodléháš sebedůležitosti a k polichocení u tebe (jak píšeš) nedošlo. To, o čem jsem psal patřilo totiž tobě jen okrajově a má snaha o vyjádření vlastního pohledu na věc mířila více k ostatním ctěným čtenářům diskuze.

Navíc tvá odpověď ironizující můj příměr o "datových tocích" a jiné, by mohla naznačit, že tvé ego bylo dotčeno a místo seriozní debaty se uchyluje k sebezáchovným odbočkám...[smích]


Možná bych se mohl zmínit o jedné tvé námitce, ve které píšeš, že nebudeš podrobně rozebírat mé vývody (výmluvy) pro zdůvodnění iluzornosti svobodné vůle národů i běžných jednotlivců a že vůle není od slova vůl. Hezky napsané.[smích][smích]

Už zde totiž mírně ujíždíš od podstaty myšlenky, kterou jsem se pokoušel vyjádřit. Ta podstata nezpochybňuje svobodnou vůli lidí na Zemi jako takovou. Jako lidské bytosti ji jistě máme a tím se zásadně odlišujeme od svých animálních předků, jen je s ní manipulováno!!

A pokud jsi nabyl dojmu, že CITUJI: (možná to okecávání, že proti nastavení Systému nejde nic podstatného dělat, Vám (nám) přinese spásu) a že jsem myslel, že jsme bezbranní, tak to je další odklon od podstaty informace.

Přesto, že je Systém historicky nastaven tak, aby vyhovoval mnohem více ovčákům (a podívej se anonyme 85.?.?.? na ilustrativní fotku Trevora a stáda ovcí z první stránky Zvědavce), přesto nemá šanci kontrolovat úplně VŠE. Tedy ani snahy těch tzv. vědomějších z nás o osvětu směrem k vnímání rality tzv. běžnými občany - a to je šance. Dokonce ani v případě realizace NWO tyto snahy nezlikviduje, ale pouze by je pravděpodobně na dlouhá léta, za křivd a bolesti pro ovce a neposlušné (jako v minulosti) pro svůj benefit, moc a nadstandardy pro E/elity utlumil.

jansmith[smích]

184327

21.02.2009 20:13

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

jansmith1984 193.?.?.?

Bude to zhruba asi tak jak píšeš Rene. Já bych jen dodal jednu věc k zamyšlení.


Dokud byl člověk více zvířetem než myslící bytostí, tak jeho přežití přímo záviselo na genetických predispozicích, přirozenem výběru, polozvířcích instinktech a pudech bez ohledu na VYŠŠÍ hodnoty, které můžeme pojmenovat jako Etika, Morálka, Altruismus, Soucit, lidská Synergy a dalo by se pokračovat.

Nic z těchto pojmů ve zvířecí říši není potřeba a vše běží na přírodním/přirozeném výběru, který se nezatěžuje a nezná výše zmíněné pojmy nebo rozdíl mezi DODREM a ZLEM nebo pojmem jako bezpodmínečná LÁSKA.


Okolnost, kterou někteří lidé ve svých filozofickoprávněekonomickosiciálněsexuologických úvahách nevnímají, která Člověka rozumného - Homo sapiens sapiens od předchozích vývojových stupňů zásadně odlišuje je ta, že Člověk rozumný získal oproti zvířatům schopnost si uvědomovat sám sebe, myslet abstraktně a začít sebe i své okolí v PŘÍPADĚ OPRAVDOVÉHO ZÁJMU zvláště dnes OKAMŽITĚ kultivovat v souladu s výše uvedenými PRINCIPY.Závěr, který z toho plyne je jednoduchý a pro lidi, kteří inklinují ke komplikovanému způsobu vnímání rality pravděpodobně natolik, že jej odmítají přijmout jako vědecký. Často je to i o chybně směrovaném (podvodném[smích]) vzdělání, jak se jej pokusil parodovat ve svém článku WL. Hodně vzdělaných lidí se zabývá vzděláním pro vzdělání, nikoli proto, aby jej využili pro chápání reality a pro dobro nejen své, ale i VŠECH zúčastněných.


Vše, co člověk ve vztahu k sobě a kolem sebe vytváří, jak vnímá sám sebe i ostatní (pozor: nejen ostatní lidské bytosti) a jak následně reaguje je plně v JEHO moci. Od jisté chvíle se v jistém smyslu vyvázal na podřízenosti vůči evoluci, geneticky dané cestě a minimálně ve věci organizování celospolečenských a mezilidských vztahů může různě rychle provádět jakékoli změny, které uzná za vhodné a pro lidskou rasu potřebné.


Otázka zní: Využívá Člověk tuto možnost na uroveň, po které voláme nejen někteří z nás tady na Zvědavci, ale i světově renomované humanitární a duchovní (pozor: nikoli náboženské) organizace či někteří světoví učitelé???

Ano nebo Ne??? Pokud si poctivě odpovíme, že NEVYUŽÍVÁ, tak musíme ihned hledat odpověď na další otázku, která zní: PROČ NE, když ten potenciál skrze vědomí a svobodnou mysl - vůli má???


A nyní jsme se ve smyčče vrátili tam, kde jsme zde na Zvědavci v různých vláknech v diskuzi již několikrát byli. Stačí se vrátit a tentokrát jako skoro 12ti leté dítě znovu si vše důležité pročíst a tentokrát nezávisle (se zkušenostmi dospělého) zamyslet.

jansmith[smích]

184299

21.02.2009 14:07

Jak český stát pečuje o své děti

RE: RESPEKT....

jansmith1984 193.?.?.?

Máš pravdu mirdo, nepřipsal jsem tě tam záměrně, poňáádž máš u mě jako kámoš protekci[smích][smích]


Jinak máš pravdu, že to přirovnání o "probourávání do otevřených dveří" platilo hlavně na Oli63, a to ještě před tím, než si to s pí.Jarmilou (dříve než se můj příspěvek objevil) v klidu vyjasnili.

U kozoroha a ostatních[smích] jsem se použitím výrazu o probourávání nevyjádřil přesně. Spíše by se hodilo vyjádření, že jejich pohled je v pořádku za určitých pravidel a chápání lidské podstaty, ale z nějakého důvodu nechtějí přijmout i něco NAD TÍM, co pí.Jarmila tady i na jejím webu, za občasného "přicmrdávání" mojí maličkosti/velikosti[smích], prezentuje.


Se závěrem, který jsi k tomu dodal plně souhlasím a jen pro kozoroha dodám, že pohled skrze dualismus (pohled, který bývá až na ten dualismus v zásadě správný) může občas zastřít skutečnosti, které nejsou na první pohled úplně zřetelné.

Navíc, dávat vinu za deformace, které se v mezilidských/partnerských vztazích historicky děly a dějí i dnes všem ŽENÁM je stejný princip "kolektivní viny" jako ve všech jiných na Zvědavci diskutovaných případech.


Tzv. běžné ženy jsou stejné oběti historického nastavení Systému jako tzv. běžní muži, i když je třeba dodat, že mu oba tyto v uvozovkách subjekty ve své většině svým nezvládnutým egem a dosud nepřekonanou nevědomostí (doposud se prosazujícími animálními pudy a instinkty) a záměrně nedostatečnou společenskou výchovou plně sekundují.

To je ten nezájem těch u kormidel na prosazování správné výchovy k duševně zdravé a na lákadlech konzumu nezávislé populaci. Výchovy, která by se mohla stát brzdou dlouhodobě neudržitelného pseudopokroku (realizujícího se skrze zisky E/elit-plutokracie a bolest zneužívané většiny), o které se zmiňuji v jiném vlákně.

jansmith[smích]

184289

21.02.2009 13:13

Mattoni už není

RE: Diky za pripomenuti

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ:

Co je ale evidentní? Systém se historicky točí směrem jakým se točí zejména díky způsobu, kterým přímo nebo podprahově VÝCHOVOU (memy) ovlivňuje vnímání a názory VĚTŠINY a většina své chování VŽDY přispůsobuje zadání bez ohledu na dlouhodobé důsledky.


Abychom si rozuměli. Ono vlastně v konečném pohledu nejde ani tak o hledání jediné VINY, protože slovo "vina" bývá nesprávně používáno pro usnadnění chápání v nižších rovinách vnímání. Je jasné, že účast na nepravostech mají ve větší či menší míře všichni zúčastnění. Jen je třeba dobře a se zvednutými klapkami rozlišovat PŮVODCE toho všeho a jak si správně dříve napsal anonyme 85.?.?.? - hýbatele -.


A na závěr ke tvé poznámce o zodpovědnosti rodičů.[smích]

Rodiče jsou zodpovědnými vychovateli svých potomků v přímé úměře s tím, jak byli sami dříve někým vychovávání, a tak se vracíme generačně do stále vzdálenější minulosti. Vždy to přímo koresponduje se systémem výchovy, který na základě tehdejších poměrů, zvyků, vnímání etiky a morálky obdrželi.

Pokud výchova cestou propagandy/reklamy nebo pseudokultury zmíněné hodnoty ponižuje/znevažuje a lidem skrze komerci, konzum a honbou za stále vyšším HDP vtlouká do hlavy JINÉ hodnoty, potom je vývoj dán takovým ovládáním a je jedno, jestli se jedná o něčí celosvětové spiknutí nebo je to jen projevem chamtivosti/strachů těch, kteří používání těchto nástrojů ovlivňují.


Ovládací nástroje myšlení masy jsou od nepaměti stejné a mění se jen doba a sofistikovanost s jakými se po/zneužívají.

Pokud by byl zájem u TĚCH, kteří je mají celosvětově v rukách a docházelo by cestou nesobeckého vlivu na způsob chování a vnímání nevědomé většiny k postupnému narovnávání etických, morálních, sociálních a jiných kodexů, lidská rasa by na tom v dlouhodobém horizontu jedině "vydělala".


Tento zájem změnit systém výchovy masy a jejího ovládání směrem k altruismu ale jednoznačně N E N Í (stačí se nezaujatě rozhlédnout kolem sebe). A je to hlavně proto, že se neslučuje se zájmy E/elit uschovaných dříve za otrokářstvím či feudalismem/poddanstvím, nyní za plutokracii s její honbou za nekončícím ziskem a stále většími dráždidly na všech úrovních.

Pokud by ke změně konfigurace Systému (viz. zdravý selský rozum) nastalo, vedlo by to nejen ke zlepšení podmínek pro všechny, opakuji VŠECHNY zúčastněné a nepochybně i ke srovnání sociálních rozdílů a nespravedlnosti v mezilidských vztazích, ale mělo by to jako VEDLEJŠÍ produkt i devastující účinek na nevědomé lidské ego, a to jak těch nahoře, tak i těch dole.

Je logické, že ego těch, kteří mají MOC nedopustí, aby přišlo o nadstandard, kterým se může poměřovat s ostatními a že svůj vliv na ega těch ostatní dobrovolně neomezí.

jansmith[smích]

184287

21.02.2009 13:10

Mattoni už není

RE: Diky za pripomenuti

jansmith1984 193.?.?.?

Lecos z toho co jsi napsal anonyme 85.?.?.? je z určitého pohledu pravda, ale jak to už bývá, jen z URČITÉHO pohledu, který nebere v úvahu (jak by možná řekl janko[smích]) vyšší datové toky a tudíž míjící podstatu.

Předně, moje řádky intrepretuješ jinak než byly myšleny a pojďme si to tedy zkusit uvést na pravou míru.


O tom, že i tzv. běžní lidé mají "máslo na hlavě" a že bez jejich přímé spoluúčasti by se prakticky žádná nepravost (která se jich v konečném důsledku vždy bytostně dotkne) nekonala NENÍ pochyb. Podotýkám, že samozřejmě se Život lidský neskládá pouze z křivd a nepravostí, ale v této diskuzi svou pozornost zaměřujeme na ty nepravosti.[smích][smích]


Jsou to tzv. běžní lidé, kteří v první řadě jako výkonné prvky - fyzicky realizují zadání Systému (jinými slovy vůli a plány těch, kteří z pozice vládnoucích Elit/elit historicky o těchto záležitostech buď naplno absolutisticky nebo v tzv. demokraciích skrytě skrze penězi a korupcí manipulovaný zastupitelský mechanismus rozhodují).

Jsou tak přímo podněcováni k ralizaci NÁSILÍ na jiných (viz. válečné útoky na jiné národy a ideologická ospravedlňování takových skutků ponechávám stranou) nebo jsou tito totožní (tzv. běžní) občané v druhém případě sami nevědomými obětmi a cílem vládnoucími E/elitami nakonfigurovaného systému. A to buď jako kanonenfutr viz. války nebo v tomto případě jako tzv. "kavky" nějak nastaveného monetárního systému a s ním souvisejících zákonů a pravidel výhodných HLAVNĚ pro zmíněné Elity/elity.


Uvědom si anonyme 85.?.?.?, že tebou zmiňovaná VŮLE tzv. běžných lidí (národů) je v pravdě SVOBODNÁ jen iluzorně a tudíž i v tzv. demokraciích plně poplatná všem druhům přímé či podprahové propagandy či komerční reklamy. A co je důležité, že jen OMEZENÝ počet na propagandě a reklamě nezávislých jedinců je na ní rezistentní - jsou neovladatelní!!!

V uvozovkách genialita kořistnických Systémů, kterou západní plutokracie dovedla (před dříve či pozdějí přicházejícím pádem do propasti, protože neomezený růst je logický i faktický nesmysl) k "dokonalosti" je v tom, že nevědomí otroci mají pocit svobody a na veškerá lákadla, která jsou jim nabízena a která pomáhají roztáčet pyramidu konzumu reagují DOBROVOLNĚ a většinou i s nadšením.

Pokud se k tomu přídá brnkání sofistikovaného systému propagandy (a komerční reklamy) na běžné lidské závislosti (v myšlení průměrného člověka přetrvávající animální instinkty a pudy), potom se ta nevědomá VĚTŠINA vždy chová předvídatelně a v souladu s nastavenou konfigurací Systému.


Jak dalece se jedná přímo o NĚČÍ spiknutí vůči NĚKOMU nebo jde-li v uvozovkách JEN?!? o sobecké či chamtivé ZNEUŽÍVÁNÍ lépe rozdaných karet je i diskuzním tématem tady na Zvědavci.

TO BE CONTINUED

184286

21.02.2009 02:06

Jak český stát pečuje o své děti

RE: RE.

jansmith1984 193.?.?.?

Řekl bych, že to je tím, paní Jarmilo, že oba vyjadřujeme názory a pocity, které jsou podložené exaktním pozorováním života a mezilidských vztahů a že na zkušenostech s lidským vědomím a psychikou a historicky dávkovaným brainwashingem dokážeme rozlišit, co je ve vztazích mezi muži a ženami realita a co podsouvaná fikce.

To, že se naše názory shodují je jen kouzlo nechtěného, které buď realitu přímo potvrzuje nebo se jí velmi, opakuji VELMI blíží.


Jako "male" chápu argumenty pánů zde (kozoroha apod.) a podobně jako v případě Oli63 bych jim doporučil, aby se nesnažili probourávat do otevřených dveří.[smích] Vědomě se oprostili ode všech dogmat a Systémem podprahově podsunutých polopravd tzv. Autorit a na celý problém sociálních a partnerských vztahů mezi lidmi (zde mezi muži a ženami) se podívali stejným způsobem, jaký (jak se zdá) aplikují i v jiných zde na Zvědavci diskutovaných tématech.

Tj. pokud možno bez emocí a nezávisle na všem, co jim bylo jejich "zpracovanými", pravděpodobně nevědomými rodiči a jinou výchovou (ovlivněnou nejen náboženskými a jinými "autoritami")) v minulosti dříve po léta zapisováno na jejich mozkový HDD.


Dále bych jim doporučil, aby si našli čas a pozorně prostudovali dostupné a na Systému nezávislé!!! informace a hlavně si vyjasnili rozdíl mezi NĚKÝM zprofanovaným feminismem a opravdovou realitou, která má stejný základ, ale jiný výklad.

Militantní feminismus, který se odklonil z důvodu vlivu ega některých jeho emisarů a emisarek a možná jimi nechtěného, možná cíleného NEPOCHOPENÍ podstaty nemá s tím, co se ve své době pravděpodobně snažil ostatním sdělit i Gándhí (nyní po létech je to i naší snahou) nic společného. Paradoxně i Gándhí byl jedním z těch, kteří VELMI pomohli ženám blahé paměti v Indii v jejich snahách za dosažení rovnoprávnosti a mohl by tudíž být vlastně také onálepkován jako "feminista".[smích]


Rene Bartosek v jiném vlákně v jiné souvislosti píše o to, že jsme postupně ztratili zchopnosti, které jsme měli jako děti. Píše sice primárně o fantazii, ale já dodávám, že to je i o schopnosti dívat se kolem sebe bez předsudků a s nepředepraným způsobem vnímání opravdové reality. Tuto schopnost máme jako děti údajně zhruba do 12ti let věku a pak ji změnami aktivity mozku, přechodem z tzv. Alfy do Bety se všemi důsledky přirozeně a k naší škodě ztrácíme.


Pokud nepochopíme deformace, které vznikly v mezilidských vztazích (i mezi muži a ženam), jak evolučně v průběhu věků v rámci přeměny animálního vědomí na vědomí lidských bytostí (tzv. rozumové), tak nevědomě či cíleně sociálním inženýrstvím ega tzv. historicky Vyvolených, těžko můžeme být věrohodní i v ostatních zde na Zvědavci tak často diskutovaných společenských, finančně-ekonomických a jiných pro humanitu tak tragických deformacích.

jansmith[smích]

184271

20.02.2009 16:16

Mattoni už není

RE: Diky za pripomenuti

jansmith1984 193.?.?.?

Díky za laskavé zhodnocení Mirdo[smích] a za sebe i ostatní běžné návštěvníky diskuze doufám, že jak tvoje veleobsažné příspěvky a názory, tak i hodnotné příspěvky a názory některých dalších ctěných diskutujících budou navyšovat úroveň Zvědavce a jeho vypovídací hodnotu ještě hodně dlouho.

Nenechat se vyvést z rovnováhy a diskutovat k věci, slušně a s nadhledem je hlavní devizou všech těch tady, kteří získali rezistenci na korporátní propagandě a nemají důvod se v diskuzi snižovat k sebestřednosti a strachem ega živené aroganci.

jansmith[smích]

184230

19.02.2009 17:29

Mattoni už není

RE: Diky za pripomenuti

jansmith1984 193.?.?.?

Ten co krade víka kanálů popsal důležitý fakt.


Nejsou to Češi jako národ, kteří mohou za před a polistopadová v uvozovkách "zvěrstva". Ti se jak předtím, tak potom jen přízpůsobili nastavené konfiguraci Systému, který mohl tzv. běžný člověk ovlivnit jenom iluzorně.

Za konkrétní změny zákonů a změny pravidel, které mafiánské praktiky legalizovaly mohou konkrétní lidé v establishmentech jak doma, tak v zahraničí. Co je ale DůLEŽITĚJŠÍ, tito lidé mohou také za vyslání (občany očekávaného) signálu, který určil následnou podnikatelskou a právní atmosféru v tehdejším československu. Signál, že právo a spravedlnost je až na X-tém místě, že sobecká individualita a zisk za každou cenu bez ohledu na pozdější důsledky je cool a že nikdo z těch, kteří rozhodovali a z chaosu mocensky a materiálně těžili nebudou nikdy v budoucnu fakticky ani morálně odsouzeni.

Ti, kteří narazili jsou jen obětované figury, a to hlavně proto, že se přecenili, nekryli si záda, něco řádně nedomysleli nebo mlaskali více než bylo normálně "košér".[smích]


Každý pisatel, který zde i jinde zatracuje tuto zemi a její obyvatele opět jen nevnímá tak dobře a často použitý mocenský nástroj, kterým je využívání principu "kolektivní viny".


Neexistuje vina Rusů a dalších sovětských národů za bolševickou revoluci a jak byla zneužita. Neexistuje vina Němců jako národa za nacistické zločiny jako neexistuje kolektivní vina Židů za to, co se dělo a děje na blízkem/středním východe a jinde.

Vždy za těmito událostmi stály síly, které jen zneužily manipulovatelnost, chamtivost a strach průměrné lidské povahy. Síly a zájmové skupiny, které za použití vhodné propagandy a ideologií vždy jen injektovaly do emocí a vnímání podřízené masy ty "správné" postoje a následně je využily pro své cíle. Historie je toho plná, stačí se jen zbavit předsudků a naučeného způsobu vnímání ovce a konečně otevřít oči.

Je mi jasné, že Vojta49 a jiní budou pravděpodobně oponovat a argumentovat lidskou povahou, evolucí a přírodními zákony, které máchají tuto civilizaci po věky stále dokola v bolesti a egoismu, ale myslím, že historie, nové poznatky a vývoj je usvědčují z nepochopení podstaty.


Naštěstí je hegemonie jakékoli propagandy v dnešní době narušena moderními informačními technologiemi a i když brainwashing pokračuje o to sofistikovaněji, není možné úplně filtrovat nepohodlné a nezávislé informace. Druhá strana může naopak na faktech usvědčovat z porušování humanity, práva a morálky, z jejich zlo-činů nikoli národy, ale konkrétní ovčáky před a za OPONOU.


Vždy tedy, když máme tendenci ZEVŠEOBECŇOVAT, vzpomeňme si na historii a poskládejme věci do souvislostí a až potom zaujímejme stanoviska. Nehrejme stále dokola hru, která nam byla vnucena a dlouhodobě z nich těží tvůrci pravidel.


jansmith[smích]

184160

19.02.2009 14:35

1929: znovu po 80 letech

RE: je to trochu jinak

jansmith1984 193.?.?.?

Tvoje názory jsou zajímavé Rene a souhlasím i s tím co píšeš tady.


V názoru, že se Systémem je možno NEJSILNĚJI/NEJÚČINNĚJI manipulovat pouze mimo obdobi krize se myslím shodujeme.

To co jsem napsal zde to potvrzuje:
(Pokud se spojí znalosti vstupních dat (fakta), které běžné elity a tzv. běžní občané nemají k dispozici + znalosti tzv. insiderů s možností ovlivňovat zákony a tím konfigurovat systém k obrazu svému, potom není problém budoucnost trhů a ekonomiky v krátkodobém i dlouhodobém horizontu VÝZNAMNĚ ovlivňovat.)

nebo

(Pokud je někdo v pozici insidera (nikoli běžného obchodníka nebo tzv. malých elit) a má možnost stanovit důležité zákony a tím budoucí chování trhů významně ovlivňovat a pokud je systém tím nastaven podle jeho pravidel, potom si může dovolit takřka všechno všechno (např. zahájit lokální válku nebo klidně globální-jadernou).)

Sám někde píšeš, že chování trhů je možno manipulovat válkami, takže potvrzuješ co jsem napsal.


Je jasné, že trhy manipulovat i v dobách krizí lze také. Rozdíl je v tom, že narozdíl od období před krizí se chování trhů v době krize predikuje a ovládá mnohem obtížněji. To je ta neschopnost ovládat VŠE na 100% a Elity podle mne takové ambice ani nemají. Ony potřebují tu vlnu, kterou predikovat dokáží (už tím, že ji vyvolaly) a nebo možná primárně VYDĚLAT není záměrem.[smích]

Cílem jsou geopolitické změny, přístup ke zdrojům a posílení vlastního centalizovaného vlivu na světové dění = Globalizované MOCI.

Že by něco jako NWO, o které mluvil i Bush starší a nejen on?


V podstatě se lišíme jen v názoru, jestli je (PŘED KRIZÍ!!!) vývoj ekonomik, finančních trhů apod. řízen Elitami s velkým "E" s nějakým záměrem, kterým může být i vyvolání krize, aby potom na tom v situaci, kdy se přerozděluje majetek profitovaly. Nebo k výkyvům ekonomik a krizím dochází NÁHODNĚ jako důsledek NEKOMPETENTNOSTI, roztříštěnosti těch u politických a finančních kormidel.

Řekl bych, že to je to, oč tu v diskuzi běží a kde se v názoru lišíme. Pokud se týká Stana, kterého bys tady v diskuzi jako informační zdroj rád měl, tak mám pocit, že člověk s jeho přístupem a agresivní rétorikou není jako vědomý informační zdroj důvěryhodný a pokud jsou jeho názory a informace na stejné energetické vlně jako jeho chování a emoce, tak bych byl ještě ostražitější.


Závěrem. V diskuzi to někdo myslím dobře vyjádřil. Viz: Nelze všechno přepočítávat přes peníze. Jsou i jiné hodnoty a vazby a proto názory lidí, kteří nemají vnímání světa chyceno v kleci kreditů a peněz mají možná díky intuici k pravdě a realitě blíže než různí ekonomové, analytici a komentátoři.


jansmith[smích]

184143

19.02.2009 12:21

Jak český stát pečuje o své děti

RE: TV Nova Na vlastni oci.

jansmith1984 193.?.?.?

Máš Link Paneláku? Ušetřil bys mi hledání, kdybys jej sem postnul.[smích] Byl jsem v divadle a pořad o trampovi online v TV neviděl, takže bych jej rád shlédnul takhle na PC.

Jestli by to šlo, tak díky,

jansmith[smích]

184136

19.02.2009 12:10

Jak český stát pečuje o své děti

RE: RE.

jansmith1984 193.?.?.?

Oli63, mám pocit, že se snažíš probourat do otevřených dveří.[smích] Původně jsem si řekl, že to nechám být, ale nakonec si pomyslel, že conciliator by se hodil.


Paní Jarmila velmi srozumitelně popisuje realitu ze své vlastní životní zkušenosti (a nikoli to, co nás zprostředkovaně učí různé i pochybné "autority")) a je dobré a moudré takovým lidem POZORNĚ naslouchat.


Ta nejdůležitější informace zní, že v historii byly (i díky pokřiveným a zneužitým oficiálním náboženstvím a je jedno jestli se bavíme o křesťanství, hinduizmu nebo islámu apod.) ženy CÍLENĚ postaveny do PODŘADNÉ role vůči mužům. Nesměly do ničeho mluvit (minimum vzdělání), později si musely težce vybojovat takovou samozřejmost jako volební pravo a přesně jak píše pí. Jarmila, pro vládnoucí elity nebyl v takovém patriarchátu (plném cílených předsudků) problém zpacifikovat i tu jim podřízenou nebo zblblou mužskou část.

Zblblou proto, že průměrnému muži (propagandou řádně posíleným egem) takový systém ve své podstatě velmi vyhovoval a s mozkem plným demagogií o lidských rolích a bohu, který to tak určil, toho ve většině případů sobecky ZNEUŽÍVAL.

Jaké podmínky mají ženy v některých muslimských zemích i dnes hovoří za vše.


Vše co se kdy v historii dělo (a opravdu dobrého pro VŠECHNY toho bylo jak víme poskrovnu) je pouze důsledek a dalo by se o tom dlouho diskutovat.


Ta druhá nejdůležitější informace zní, že pí, Jarmila NENÍ proti tomu, aby byly ženy v dománosti. NAOPAK Oli63. Nesmí se tak ale dít vynuceně a vždy to musí být jejich SVOBODNÁ volba.


Třetí informace zní: že pokud jsou ženy nuceny svěřit malé děti do různých zařízení a jít regulerně pracovat, v 99% tak tomu je z ekonomických důvodů. Je to tak proto, že jsou buď s dětmi samy a musí se starat o přežití nebo žijí v manželství, ale vzhledem k nastavení Systému (i díky propagandou nastaveným konzumním standardům) výdělek manžela potřebám rodiny nestačí. Normální spokojená žena, která netrpí nějakou poruchou deprivace se o rodinu a dománost stará obětavě a ráda za každého režimu a nemá podle mne důvod být vlastnímu muži protivníkem nebo manipulátorem.


Máš pravdu, že muž a žena mají v zásadních věcech rozdílné poslání a dispozice. To ale nevylučuje, že jsou dvěmi rovnocennými částmi jednoho celku a CELEK tvoří jedině společně. Vše s čím v životě přiházejí do styku je věcí spolupráce, která může fungovat jen na principu DOBROVOLNOSTI, POROZUMĚNÍ a ROVNOSTI!!!


jansmith[smích]

184134

17.02.2009 21:21

1929: znovu po 80 letech

RE: je to trochu jinak

jansmith1984 193.?.?.?

To co napsal rataj a informace v linku, které postnul odrážejí myšlenku, která se nese i v tomto vlákně.

Oponuje názoru Stana, Rene Bartoska a některých dalších diskutujících, kteří jsou si jisti, že s finančními trhy a globální ekonomikou není manipulováno do takové míry, aby se ubírala žádaným směrem. Že to co se děje je proces přirozený a že žádné mocensko-finanční síly, byť mají historicky NEOMEZENÉ prostředky, vliv a snahu určovat vývoj, neexistují.[smích]


Článek jasně dokazuje to, na co upozorňuje rataj a co si myslím i já, že pokud se spojí znalosti vstupních dat (fakta), které běžné elity a tzv. běžní občané nemají k dispozici + znalosti tzv. insiderů s možností ovlivňovat zákony a tím konfigurovat systém k obrazu svému, potom není problém budoucnost trhů a ekonomiky v krátkodobém i dlouhodobém horizontu VÝZNAMNĚ ovlivňovat.

Vše se 100% predikovat nedá, ale stěžejní směr vývoje viz. zákon akce a reakce určitě. Je to jako s obchodníky na finančních trzích. Začátečníci nebo obchodníci s velkým egem, naivní sebedůvěrou a nedostatečným Money Managementem brzy končí bez ohledu na velikost vstupního kapitálu.

Zkušený, ostřílený "kozák", který ví, která bije a splňuje podstatnou PODMÍNKU, že je v pozici insidera (nikoli běžného obchodníka nebo tzv. malých elit) a má možnost stanovit důležité zákony a tím budoucí chování trhů významně ovlivňovat a pokud je systém tím nastaven podle jeho pravidel, potom si může dovolit takřka všechno všechno (např. zahájit lokální válku nebo klidně globální-jadernou) a limitem je jen jeho chamtivost, pud sebezáchovy nebo snaha zůstat ještě za oponou.


Například George Soros mezi velké Elity myslím nepatří a přece z pozice zkušeného znalce trhů dokázal tak zacvičit s britskou librou, že to rozdychávala hooodně dlouho.

Je dobré si uvědomit, že Velké Elity nemají pod palcem jen finanční systém nebo ZKUŠENOSTI, ale cestou prověřených politiků ovládají i systém vládnutí a pokud by opravdu chtěly, mohou takřka všechno a limitem je (jak jsem zmínil prve) jen jejich chamtivost nebo pud sebezáchovy. Na příkladu JFK je vidět, že pokud se někdo vymkne kontrole, není problém jej nahradit za někoho loajálnějšího. A příklad chamtivosti je možno vidět v tom, co se dělo v r.1929.

Hledat zde altruismus nebo naopak nekompetentnost je podle mne silně naivní. Rozhodují globální zájmy a možná i smysl pro game.


Dobře to vysvětlil Mirda: CITUJI: (Smyslem příspěvků, které zde hovoří o NWO není v tom, abychom se navzájem zastrašovali a udržovali věchny v paranoi. Smyslem diskuze je upozorňovat ostatní, co se děje, co se připravuje a k čemu to (možná) povede. Připouštím, že polovina informací na netu jsou dezinformace, ale právě proto tady diskutujeme. Rozpoznat co je blaf, co je poloblaf a také se ujistit, co se tváří vážně.)


jansmith[smích]

184013

16.02.2009 17:49

1929: znovu po 80 letech

RE: je to trochu jinak

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ:

Variant je mnoho, ale jako ve 29. je možno si např. počkat až nemovitosti/akcie padnou na dno nebo včas před příchodem tsunami nakoupit např. relativně levné zlato a v době krize při max poptávce jej nabuzeným a vystrašeným býkům, dříve než se to otočí a začne klesat, na vrcholu prodat. Čistě příklady - připomínám, aby mne někdo nebral za slovo, protože toto je parketa spíše elit s malým "e".

A pokud se bavíme o p.Greenspanovi nebo nyní Bernanke, tak ačkoli patří k elitě, je to podle mne jenom výkonný panák a tzv. lokaj Elit s "E", které sedí za Oponou na vršku pyramidy. Tyto Elity jsou ONY, o kterých jsem psal, že bych je rád viděl jak se smějí, když by náhodou četly tvé odsudky o idiotech mezi elitami.


Co dál Stane? Třeba, že tvůj příměr s přehazováním výhybky je irelevantní, protože žádnou výhybku přehodit ani nelze a ani není důvod, aby se přehazovala... Žádná podobná vyhýbka připravena NENÍ - neexistuje Stane. Chod systému jede podle PRVOTNÍHO, záměrně z pohledu zdravého rozumu CHYBNÉHO zadání a toto zadání s žádnou pseudovýhybkou nepočítalo.

Proč taky, že? Navíc, když v případě Elit s Velkým "E" Ó Veliký[smích] možná přistupuje do úvahy ještě jeden faktor a to je jejich smysl pro zábavu a zaujetí pro hru. Jak správně někdo poznamenal, tito lidé už získali na této Planetě z pohledu materiálních výdobytků vše po čem zatoužili a peníze pro ně přestávají být afrodisiakem. Je jim MOC a GAME.[smích] A že to není fantazie snílka dokazuje historie lidstva a čeho se pro zábavu a hru dopouštěly tehdejší Elity.

Přirovnal bych to (velmi volně, aby mne někdo nechytal za slovo) k pocitu exota, který rozbourá mraveniště a se zájmem sleduje, jak se prďolové dole snaží bojovat a opravovat. Exot, ale nabydlí v mraveništi, bydlí mimo, v bezpečí a komfortu za vysokou zdí a ať se v mravništi děje cokoli, on není na dění v něm v podstatě závislý. Proto si také myslím, že žádná GLOBÁLNÍ jaderná WW3 se konat nebude (jedině snad, pokud by se nějaký prďola u tlačítka přehmátl), protože tím by se Elity postavily na úroveň prďolům z mraveniště a proč by měly takto riskovat a dobrovolně tím ukončit život faraonů přechodem na GAME OVER???

I v případě, že směřují k NWO (což vědí pouze ony) by globální armagedon těžce rozcházeli[smích] a pokud tedy Ano, tak k dosažení NWO použijí pro životní prostředí, podotýkám podle mne, pro Planetu méně destruktivní řešení.


A jestli jde v současné době o cílenou demolici finančního systému směřující ke globální ZMĚNĚ viz. např AMERO či NWO nebo pouze jen o další pro NĚKOHO příjemnou krizi v řadě, vhodnou pro notoricky známé přesuny majetků do těch správných kapes (viz. 1929) ukáže budoucnost. Čas ukáže, jestli dojde na slova Jana Traxlera nebo se bude dít něco výživnějšího.

jansmith[smích]

183904

16.02.2009 17:47

1929: znovu po 80 letech

RE: je to trochu jinak

jansmith1984 193.?.?.?

Ó děkuji Stane Veliký[smích], že jsi ještě jednou a naposledy sestoupil se svého piedestalu a znovu se polopaticky podělil o své 30leté, usilovnou praxí získané znalosti. ÓM, ÓM, ÓM.[smích]

Ne ne, nepřesvědčuj mne, že nejsi Veliký a že jsi to nikdy ve své skromnosti netvrdil. Vím, že to není pravda, protože svou Velikost jsi prokázal i svou velkorysou schopností se zde v diskuzi blahosklonně podělit s laymeny o tvé letité a tvrdě nabyté znalosti. Uědomuji si, jaký to musí být pro tebe frustrující pocit Ó Veliký vidět, jak málo jsou tvé lekce uznávány jako jediné relvantní a o to více si tvé snahy zde cením.[smích]


Problém je ale Stane, že ti je nikdo nebere a že nejde ani o to jak hodně do hloubky se snažíš sondovat zákonitosti monetárního systému nebo idiotismu p. Bernanka.

Podstata diskutovaného problému tkví v něčem JINÉM a ty ji stále z pozice Velkého učitele (to mám z Návštěvníků[smích]), vykladatele grafů a exponenciálních růstů necítíš.


Stále zde totiž působíš jako obhájce nekompetentnosti Elit s Velkým "E", o které se primárně jedná a které podle tebe společně s elitami s malým "e" mají sice hlavní zásluhu na krizích a s tím spojených gigantických přesunech majetku do těch SPRÁVNÝCH kapes, ale ve skutečnosti podle tebe na nic fakticky vliv nemají.


Já ti tedy Ó Veliký s dovolením předložím jiný pohled. Co jiného než NASTAVENÍ vstupních parametrů, za kterých trhy následně fungují, stojí za vývojem, který poté následuje???

A jestliže se z pozice Elit s "Velkým", které mají možnost skrze MOC vliv na politiku (neomezené finanční zdroje a nástroje ke korupci nebo zastrašení) tyto vstupní parametry URČOVAT (sám jsi Ó Velký zmínil mechanismus založení FEDu apod.), jak malá je pravděpodobnost, že tyto Elity s "Velkým", mající veškeré dostupné poznatky/analýzy nedokáží velice přesně predikovat, jaké konsekvence svými zásahy v budoucnu nastanou? Poté se na ně připravit a finálně je využít na úkor NEINFORMOVANÝCH k obrazu svému?

Já si dovoluji Ó Veliký nesměle podotknout, že si myslím, že to bude velmi malá pravděpodobnost a že tzv. Elity velice přesně vědí jak se trhy budou v čase v ZÁSADĚ!!! chovat.

Samozřejmě tyto Elity s Velkým "E" nedovedou řídit a předpovědět VŠE do detailu, ale to není (jak jsem si Ó Veliký dovolil zmínit již dříve) ani potřeba. Důležité je trhy vhodnými předchozími zákony - zásahy - vhodnou konfigurací připravit k rozkolísání a až přijde (vzbudit tím v investorech nedůvěru/strach - tj. krizi důvěry) a být ve správnou dobu na správném místě. A čas, kdy ke kolapsu konkrétně dojde? Ten nehraje roli, kdo si počká, ten se přeci dočká, ne?.[smích]


TO BE CONTINUED:

183903

16.02.2009 12:42

1929: znovu po 80 letech

RE: jasne, vira hory prenasi, jenze nekdy taky ne,

jansmith1984 193.?.?.?

Ne, že by mi to nebylo jedno Stane, ale musím tě OPRAVIT, že vystupoval.[smích] Jako pan Veliký jsi vystupoval například v debatě s jansmithem elévem[smích] a tady na příkladu tedy vidíš, že si sám nepamatuješ co říkáš. Pokud v tomto kontextu nejsi přesný nebo vědomý, jak můžeme brát za přesné a vědomé i tvé ostatní názory a rozbory?


Ostatně byla to legrace a v některém z příspěvků popisuji, jak mi prodloužila život a tak ti s úsměvem na rtech navrhuji mír do příští valky[smích]. Souhlas? Podobný styl komunikace máme i s Vojtou a celkem nám vyhovuje. Poskytujeme si navzájem zrcadlo a mezi porovnáváním vlastních argumentů zažijeme i legraci.[smích]


Jedna hluboká pravda od tebe, ale zazněla, kdy jsi přiznal, že po 30leté praxi víš že nic nevíš!!!

Mě by ale zajímalo, jestli to byl záblesk sebereflexe nebo jen projev sebelítosti.

Za tímto tvrzením mělo ale následovat i uznání, že nemůžeš vyloučit ani něco tak oblubného, že se to průměrné lidské mysli nezdá vůbec REÁLNÉ a proto takovou myšlenku vzhledem k podvědomému strachu z budoucnosti taková mysl (klidně nadprůměrně inteligentní, což není to samé jako moudrá) vehementně odmítá.


Už jsem naznačil dříve, že nevím co by bylo pro lidstvo za současného nastavení karet horší. Jestli paradoxně tvoje varianta, se kterou dlouhodobě rezonuje i Rene Bartosek nebo názor vaších oponentů o lidech za oponou, které SOUSTAVNOU, stále sofistikovanější mravenčí prací nejen, že stále (nejčastěji v době velkých krizí) opakovaně KUMULUJÍ velmi úspěšně MOC a MAJETEK, ale možná i budují předpoklady k nějaké variantě NWO, jak před ním varuje mirda a někteří další diskutující.


Bohužel, spousty indicií, které lidé jako ty nevidí tomu nasvědčují a jen budoucnost ukáže co nám např. zmíněná (dříve ilegální, později díky investigativním a nezávislým novinářům profláknutá skupina Bilderberg.group) nebo ty ještě stále ilegální, připravují.


Nad jednou věcí byste se ale s Renem měli možná zamyslit. Pokud se ve své Velikosti[smích] (ber to jako legraci Stane[smích]), MÝLÍTE, tak vlastně těm lidem za možnou oponou nevědomě pomáháte v krytí a byť tady proti nepravostem vystupujete, v reálu pomáháte jejich původce udržet veřejnosti nepoznané nebo aspoň mimo riziko, že by se museli aspoň z NĚČEHO dříve nebo později opravdu zodpovídat...

Jak víme, tak Zákony píší bohatí a píší je tak, aby jejich "tahy" byly nenapadnutelné a oni byli vždy z obliga nejen legal kodexu, ale i nazírání nevědomé většiny na to, jak dalece se na Elity vztahují principi elementární lidské etiky a morálky. To co bylo kdysi v mezilidských/obchodních vstazích normální (odpovídalo to většinovému - naučenému koncenzu) dnes už normální/morální NENÍ a to co je normální dnes by mělo být v budoucnu považováno za minimálně AMORÁLNÍ.


jansmith[smích]

183866

15.02.2009 23:28

1929: znovu po 80 letech

RE: je to trochu jinak

jansmith1984 193.?.?.?

Ten taky? Mi se zdálo, že to byl anonym 85.?.?.? Ať tak či onak, je to zajímavá teorie a jsem zvědavý jak ji ohodnotí kolega Stan (a sakriš, teď nevím jestli jsem se jej jako odborníka tímto oslovením eléva nedotkl).[smích]


Co se týče Jana Trexlera, tak napsal zajímavou větu:

CITUJI: (Ve tricatych letech postupoval Fed (i ministerstvo financi) presne opacne - omezovani vladnich vydaju, omezovani nabidky penez, krachy bank (tisice bank), zvysovani dani, uvaleni dovoznich cel... atd. atd. Spousta chyb.)


Tak ony to byly od FEDu (soukromých bankéřů) CHYBY???

Když jsem se přestal smát, tak mě hned napadlo, že se jim ty chyby tak nějak královsky VYPLATILY. Jak už jsem psal dříve, dosáhnout chybou tak obrovského přesunu cizích peněz/majetku do vlastní kapsy, to už musí být jeden opravdu pořádný chybující jeliman.[smích][smích][smích]

Tak nějak jsem neslyšel, že by to potom "tak nějak"[smích] sebekriticky vrátili.[smích][smích][smích]

Už dlouho mě tak nebola bránice. Tohle vlákno mi prodloužilo život minimálně o 10min.[smích]


Tady Jan Trexler píše:

CITUJI: (Ano, GD ve tricatych letech polozila zaklady pro WW II. Mozna prijde i WW III. Ale ta se kdyztak zrodi z rozlozeni moci ve svete nez z ekonomicke situace, ackoliv ta priklada drevo do ohne. Doporucuji: Konec ery absolutni nadvlady USA.)

Tak podle něj možná přijde i WW3. Hmmmm, asi zase náhodou nebo ne?


Předposlední postřeh Jana Trexlera:

CITUJI: (Je mi jasne, ze se pohybuji na webu, kde vsichni za vsim vidi Rotschildy, zednare a sionisty a kde si vsichni preji krach USA. Ale uvedomte si, ze zde subjektivne popisujete sva prani, ne objektivni realitu.)

Tady nevím, jak přišel na to, že si všichni přejeme krach USA. Že by vlastní přání otcem myšlenky?


No a poslední postřeh:

CITUJI: (Prochazime normalni ekonomickou recesi.)

Uvidíme, ale jak to podle zkušeností vždy v praxi s prognózami různých odborníků na trhy, finance a ekonomiku ve srovnání s pozdější ralitou bylo, tak nevím nevím - a bojím bojím[smích]. Doufejme, že bude mít tentokrát pravdu a nepadneme všichni na h-bu. Jestli k tomu nedejbože dojde, tak podle historických reálií dost pochybuji, že na hu-u padne i Rotschilld & CO.


jansmith[smích]

183798

15.02.2009 20:23

1929: znovu po 80 letech

RE: je to trochu jinak

jansmith1984 193.?.?.?

Aha, máme posun Stane. Už to nejsou bláboly nýbrž mlácení slámy, kterým jsi mé úvahy onálepkoval.[smích][smích] Vidím, že se doplňujeme. Já nejsem schopen pochopit "jednu" věc a ty, jak vyznívá tvůj tón, naopak chápeš nejen tuto, ale i všechny ostatní.[smích]

Dobře, budiž ti to přáno, užij si to.[smích]


Každopádně jsem potěšen, že uznáváš existenci šedých eminencí, které (jak píšeš) se pokoušejí dostat VŠE pod kontrolu a že to tedy nejsou přírodní zákony, které hýbou ekonomikami a monetárním systémem obecně.

Takže jsme se od něčeho neurčitého a neuchopitelného dostali ke shodě, že trhy jsou ovlivňovány někým, kdo má vliv, nástroje a moc je ovlivňovat a jediný rozdíl mezi námi je v názvu. Ty je nazýváš "šedými eminencemi" a já je pracovně nazývám "elitami". Přesněji Elitami s velým "L", protože ty s "malým" se těm s "velkým" nemohou rovnat, byť se v porovnání s tzv. běžnými lidmi o pseudo elity samozřejmě jde.


Co se mi na tvém názoru, podle kterého je můj pocit (protože důkazy jsou za oponou) o existenci Elit (nebo finačněmocenských mafií chceš-li) blábol líbí, je jedna úsměvná okolnost.

S jakou jistotou tady prohlašuješ - CITUJI: "že lidé, kteří tuto krizi svoji tuposti a aroganci zpusobili,zcela jedno zda oficialni politika nebo sede eminence, jsou na hony vzdaleni od toho neco celosvetove kontrolovat, protoze na to intelektualne nemaji, jen idiot si reze vetev na ktere sedi. - Konec CITACE.

Ty máš opravdu Stane jistotu, že lidé na špicce pyramidy, přesně ta sorta, která vědomě nastartovala Velkou hospodářskou krizi 1929, lidí kteří měli od té doby spoustu času na to svůj vliv a nástroje k ovládání trhů posilovat jsou TUPÍ, arogantní IDIOTÉ, kteří na to INTELEKTUÁLNÉ nemají a řežou si pod sebou větev???[smích][smích] Ty si opravdu myslíš, že lidé, kteří prosadili FED, kteří protlačili nebo naopak neodsouhlasili určité klíčové zákony jsou IGNORANTI s 5-ti třídami měšťanky a kteří nevědí, která bije????

Jak jsem se doposud upřímně snažil v tvých příspěvcích nalézt znalosti a racionalitu, tak tímto tvrzením si mě dostal.[smích]


Chtěl bych ty idioty, jak si je nazval, vidět, jak si tvůj odsudek o nich čtou a jak se za břicho popadají.

Určitě při tom vzpomněli na své předky či prapředky či praprapředky, jak si pod sebou např. v r.29 podřezali VĚTEV a jejich smích se násobuje.[smích] Takže ten obrovský přesun majetku a peněz, který znásobil jejich moc skrze money se jim tehdy podařil čirou NÁHODOU a znamená to, že to co se děje nyní je v bledě modrém opět nechtěným důsledkem ve stylu "teorie her"?


To už zní lépe jiný názor, že Elity jsou vlastně altruisté, kteří se snaží fin. systém a vše ostatní vyladit co nejlepe pro dobro všech a že se jim to pouze tak nějak pořád nedaří, protože jim ti tzv. běžní lidé ke své škodě stále háží klacky pod nohy.[smích]

jansmith[smích]

183780

15.02.2009 14:24

1929: znovu po 80 letech

RE: je to trochu jinak

jansmith1984 193.?.?.?

Mám na tebe 2+ otázky Stane.

- 1 -. které konkrétní mé bláboly, viz. můj předchozí příspěvek, nehodláš komentovat?[smích][smích][smích]

Píšeš, že tato krize není kontrolovaná akce elit. To ale není novinka. Samozřejmě že VŠE elity kontrolovat nedokáží a pochybuji, že by se pokoušeli jít tak daleko. Je totiž rozdíl snažit se krizi kontrolovat nebo pro ní pouze vytvořit předpoklady, vyčkat až čas dozraje a dojde k SAMOVZNÍCENÍ a posléze na ní pohodlně a extrémně vydělat.


A nyní ten - 2 -. dotaz. Velká hospodářská krize 1929 podle tebe nebyla vyvolána bankovními elitami???

Vždyť se stalo přesně to, co popisuješ. Totiž, že elity následkem vlastní nepředstavitelné arogance, chamtivosti a ve spojení s diletantismem a lidskou chamtivostí těch na nižších úrovních využily v r. 1929 nastavení (tohoto jak píšeš) kolosu na hlíněných nohách a TĚŽCE na tom v konečném důsledku vydělaly.

Ty máš Stane pocit, že se dnešní realita (a lidská greed psychika) od té minulé, kromě toho že pokročila technika, nějak ZÁSADNĚ liší? Někdo prosadil založení FEDu a ostatních centrálních bank, které měly tyto krize vyloučit. Stalo se tak Stane nebo tyto instituce ve spojení s tím, co jsi tak barvitě popsal selhávají??? Copak za zmíněnými bankam nestojí konkrétní lidé, konkrétní SOUKROMÍ vlastníci? Poděl se o svůj názor na složení FEDu. Jedná se naoko o státní/federální banku nebo je FED ve skutečnosti složeninou soukromých společností? Kdo tiskne na rotačkách fyzicky peníze Stane? Státní tiskárna nebo soukromé tiskárny, které stát za tuto službu platí?


Je jasné, že tento byznys "zlatého vejce" v rukách elit se bude stále cyklicky opakovat do doby, než budou tyto elity pojmenovány a systém, který jim to umožňuje překonfigurován. Je jasné, že lidé, kteří toto "zlaté vejce" mají v rukou udělají i cestou svých lokajů propagandy vše pro to, aby v tzv. běžných lidech udrželi dojem, že konkrétní zodpovědnost neexistuje a že si trh bohuže řídí vše sám. A že sanováni ztrát bank (které jsi i ty jmenoval) z veřejných peněz nakonec patří mezi PŘÍRODNÍ zákony[smích].

Jedno rčení na závěr pro tebe Stane. Toto rčení lecos o mechanice peněz, který se tady diskutuje vypovídá, i když pochybuji, že tvou teorii rozpliznutí odpovědnosti konkrétních lidí za oponou do stracena nabourá:

Zní: ZISKY jsou soukromé a ZTRÁTY jsou veřejné.


jansmith[smích]

PS: Teď jsem si vzpomněl na strejdu[smích] finančníka G. Sorose. Pamatuješ jak vypumpoval britskou libru blahé paměti? Myslíš Stane, že neexistují mnohem větší hráči (a mimo zájem soukromého mainstreamu) s mnohem delšími prsty a větším záběrem než George, pro které jsou moc, peníze a majetky ostatních smyslem života?

183751

14.02.2009 11:57

1929: znovu po 80 letech

RE: je to trochu jinak

jansmith1984 193.?.?.?

Souhlasím s vámi paní Jarmilo. Váš předřečník se uchyluje ke klasickémů ZEVŠEOBECŇOVÁNÍ.

Otázkou je, jestli to dělá z pouhé nevědomosti nebo je tak byzy[smích], že nestíhá věci nazývat pravými jmény. Nebo se v horším případě shlédnul v těch, kteři v médiích z pozice tzv. lokajů systému říkají běžným občanům v 99% opak toho, co je realita.[smích]


Takže. Je jasné, že NĚKTERÉ spekulanty a často i lumpy a podotýkám VELKÉ spekulanty tato krize určitě také dostihne. Zkrachují a někteří budou reagovat i zkratově třeba sebevraždou. Už se stalo a dělo se tak i za Velké hospodářské krize. Tento druh "lumpů" ale nepatří k té pravé "ELITĚ".


Největší lumpové patřící k elitě a trhy OVLÁDAJÍCÍ jsou nad tím vším. Jako v čase Velké "hospodářské" tito tzv. "největší" (navíc ti, kteří svými machinacemi krizi tehdy sami vyvolali) nejvíce vydělávají a podrobnosti, o které lidi (rody) se jmenovitě jedná si každý může dohledat sám.

(Pamatujete na "chudého" Rotschilda a jak k bohatství přišel díky spekulacím na bitvu u Waterloo?) Ten sice v té době ještě trhy neovládal, ale měl ve správnou dobu ty správné informace a na jejich základě vlastně podvedl ostatní investory. Pardooon, v jeho pojetí morálky to podvod nebyl, nýbrž se jednalo o úspěšný podnikatelský záměr.[smích][smích]Prostě a jednoduše jako tzv. insideři využívají základní pravidlo tržní spekulace (zmiňuje ho i pí. Jarmila) tj: NAKUPUJ DOLE, PRODÁVEJ VYSOKO a protože mají informace z první ruky, rozdíl mezi high a low a tudíž i zisk je největší.

A pokud se bavíme o krizi v r. 1929, aby se trhy takto pro jejich záměry výhodně rozkolísaly, učinili v pravou dobu konkrétní faktické i mediální kroky a ty vedly u investorů k panice, dominovému efektu a k drastickému dopadu na životy běžných (tzv. obyčejných) lidí. Jak poznamenávám výše, informace si každý může dohledat sám. Na netu se podrobností (kupodivu už ne v oficiálních zdrojích informací!!) nachází kvantum.


Nedivil bych se, kdyby zde lidé jako Vojta49 reagovali námitkou, že se jedná o konspiraci a že to tak nebylo a že trhy takto reagují přirozeně a bez šance je ovlivňovat, ale už jen můj příklad se "starým dobrým" Rotschildem je usvědčuje z pokrytectví. Nebo nevědomosti nebo nerad to říkám, možná i z prosté lidské hlouposti.


jansmith[smích]

183687

13.02.2009 19:16

Biskup hájí své právo zpochybnit holocaust

RE: Holocaust

jansmith1984 193.?.?.?

Hezky jsi se rozohnil Van Gulde.[smích] Čím nás obdaříš příště?


Když už píšeš o demokratických společnostech, tak mám malý dotaz.

Počítáš mezi ně i stát Izrael, který o sobě prohlašuje, že je demokratickou společností a přitom se v boji proti svým oponentům, kteří jej raketkami Kasam nebo zoufalými živými bombami ohrožují spíše symbolicky než fakticky, snižuje k používání zákázaných zbraní a k NEMORÁLNÍM postupům??? Vždyť je vojensky 1000x silnější, tak proč mu stojí za to se tak chovat??? Můžeš mi odpovědět, jestli rabíni v Izraeli vůbec četli Mojžíšovo desatero?

Co je to za demokracii, která z pozice síly používá v husté zástavbě plné civilistů zbaběle zbraně, které jsou takto válečným (mezinárodním) právem zakázány? A nejen že v honbě za bojovníky Hamasu vraždí sionista civilisty (400 bezbranných dětí je pro tebe Van Gulde málo?), ale decimuje zbytečně i infrastrukturu tam, kde by nemusel!!!


Píšeš cituji: Co takový vrah co zabije člověka. Zloděj co okrade jiného člověka. Člověk co hlása otevřenou nenávist k jiné rase. Uvědomuješ si vůbec Van Gulde, že jsi svými větami PŘESNĚ pojmenoval oficiální praktiky izraelského státu???

To jsou ty paradoxy, jak o nich mluví Havlův sládek (Landovský?) v Audienci. Humanitární bombometčík ve věci Kosova nepřehlédnutelný a ve věci Gazy mlčící Havel vlastně tyto paradoxy sám vytváří.


Aha, teď jsem tě Van Gulde konečně pochopil.[smích]

Izrael válečné právo, morálku a etiku zbaběle NEPORUŠUJE, protože tyto úmluvy NEUZNÁVÁ (nepodepsal je, dodržovat je nemusí) a tudíž je z obliga.[smích] Je to tak???

Zvláštní je, že dokonce i taková demokracie jakými jsou údajně USA musí dohody, které mají chránit nevinné civilisty (na okupovaných územích Avghanistánu, Iráku) v boji za demokracii (nikoli např. pro ropu, že?) porušovat a některé nepohodlné úmluvy také nepodepsala.

Proč??? Čeho se tyto demokracie se svými nejmodernějšími zbrojními arzenály BOJÍ, že se ve 21.st chovají brutálně a stejně zbaběle jako španielský conquistador v Novém světě ve středověku?A to ve věci posledního konfliktu v Gaze pominu historické souvislosti, které pro sionisty nejsou důležité a u každé námitky pobrekávají o tzv. antisemitismu.

jansmith[smích]

183659

13.02.2009 18:11

Thajsko - díl II.

RE: buddha

jansmith1984 193.?.?.?

Tady bych byl opatrnější anonyme 82.?.?.?.

Právě proto, že Siddhárta - Buddha drastickou askezi praktikoval a údajně málem umřel, tento asketický přístup cesty k poznání (k osvícení) později zavrhl.


Pokud vím, tak jeho pojetím je pojetím harmonie/rovnováhy - ať tělesné, tak duševní. Navíc duchovní cesta není o tom stát se Buddhou, tedy následovát nějaký ideál, ale o něčem jiném.

Tudíž není přesné, jak píšeš, ža Buddhou se stane ten, kdo splní požadavek (zpravidla[smích]) až na práh vedoucí askeze. Takže skromnost ano, nikoli extrémy, které diktuje ego.

Například Mahátma Gándhí si drsné hladovky vyzkoušel mnohokrát, ale že by se stal Buddhou pochybuji.[smích]


jansmith[smích]

183653

12.02.2009 00:48

Falk přirovnal Gazu k Varšavskému ghettu

RE: Pergill, Achtung! Achtung! Achtung!

jansmith1984 193.?.?.?

Nasredine, jak se to říka lidově: Ty si můj kluk[smích] a rád tě tady vidím. A zajímavé jsou i tvoje příspěvky.
Někdo jako ty na tomto webzinu chyběl a doufám, že se s tím p.Stwora časem srovná.[smích]

jansmith[smích]

183568

11.02.2009 11:49

Thajsko - díl I.

RE: Za ta vsechna opatreni

jansmith1984 193.?.?.?

Když tady hestroy vzpomenul kauzu 9/11, kde je označován hlavního vyníka islamský fundamentalismus se základnami v Avghánských jeskyních, zajímalo by mě, kdy se konečně zastánci bushovy (NIST) oficiální verze vyšetřování útoků zarazí nad nezávislými zdroji tolik zdůrazňovanými velmi ZVLÁŠTNÍMI okolnostmi, které upozorňují na pravděpodobnou účast US vlády a tajných služeb.


Jsou jich mraky, ale mě napadly dvě. První v souvislosti s útokem na Pentagon:

Je zvláštní, že unesený dopravní letoun zasáhl (mimo jiné) budovu Pentagonu po dosti složitém manévru (různých obratech a prudkém změnách výšky) po několikaset metrů dlouhém přízemním letu PŘESNĚ do právě rekonstruované zadní části budovy, kde bylo tehdy přítomno minimálně lidí a letoun NENARAZIL do opačné části, která byla lidmi plná a měl v ní dokonce kanceláře i ministr obrany Donald S. Rumsfeld.[smích]

Otázka: Proč pilot atentátník (mimochodem měl údajně na podniknutý manévr minimální letecké zkušenosti a i profík by měl co dělat) nenaletěl do Pentagonu přímo a do místa, kde mohl způsobit opravdové škodu. Třeba i shodit Rumsfeldovi z popelníku cigáro. Proč tak kličkoval, aby byly škody a oběti armádního personálu minimální?

Ale dejme tomu. Proč ale agenti FBI a tajných služeb chviličku po útoku??? zabavili všechny záběry bezpečnostních kamer v okolí a že jich tam byly údajně mraky (bodejť by ne, kdy se jedná o jednu z nejstřeženějších budov světa) a uvolnili po dlouhééé době pouze jeden záběr (opakuji JEDEN), kde není prakticky nic pořádně vidět?


A druhý zajímavý fakt se týká NEPORUŠENÉHO pasu Muhammada Atty, sebevraždného pilota jednoho z letounů, který nalétl do dvojčat, který zpravodajské agentury nalezly dole na ULICI nedaleko od napadených budov. To měl Ata tolik času a smysl pro černý humor, aby při několika sekundovém příblížení k budově se smrti v očích otevřel okénko a pas vyhodil z okna letadla? Asi to jinak být nemohlo, protože po nárazu do mrakodrapu všechno v mžiku zhořelo.


Dávám to sem jenom jako perličku a pro zamyšlení všem, kteří vidí za vším AlPajdu[smích] a už se nezamýšlejí nad vlivy tajných služeb a zájmy, které prosazují, kdy např. Mossad je mimochodem údajně nejlepší tajná služba na Zemi (jak uvedl Bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby Andor Šándor v TV - v pořadu před polednem).

jansmith[smích]

183516

10.02.2009 22:43

Falk přirovnal Gazu k Varšavskému ghettu

RE: Nacista Falk zase boduje:

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu co napsal mirda přidám zamyšlení na téma NÁSILÍ jednoho nejmenovaného světového učitele. Rozhodně doporučuji všem, aby si jej pozorně přečetli a raději opakovaně, a to bez ohledu na názorovou pozici, kterou zde v diskuzích zastávají.


Cituji:

Někteří možná namítnete, že byste se problémem násilí rádi zabývali, ale co že je to platné: dokud jej nebudou brát vážně i všichni ostatní, nedá se stejně nic dělat. Mě ale nezajímá, jak se na to dívají ostatní. Já sám to vážně beru a to stačí. Nejsem hlídačem druhých. Pro mě, jakožto lidskou bytost, je otázka násilí neobyčejně důležitá a pouštím se do ní, abych s násilím provždy skončil. Nemohu za někým jít a říct mu: Hele, přestaň s tím násilím! To nemá význam. Význam má, zda to chcete vy. Jestli vy sami si přejete porozumět problému násilí, pokračujme ve společném zkoumání.

Násilí není jenom zabíjení druhých. Je i v ostré mluvě, v gestu, jímž jsme někoho smetli, a také v tom, když jsem pěkně poslušný, protože se bojím. Násilí nejsou jen organizovaná jatka ve jménu boha, národa anebo státu. Násilí je něco mnohem subtilnějšího a hlubšího a mně jde o to, abych prozkoumal jeho hlubiny.

(Tento odstavec se dotýká myšlenek pí. Jarmily.)
V otázce násilí existují v podstatě dvě názorová hlediska. Jedno tvrdí, že je člověku vrozeno, druhé říká, že je to výsledek společenského a kulturního dědictví, kterým člověk žije. Nás však nezajímá, ke kterému z těchto hledisek patříme - názorová hlediska nejsou vůbec důležitá. Důležitý je fakt, že jsme násilní, a ne nějaké důvody.


Abych se dostal mimo násilí, nemohu je pouze popřít a potlačit, ani prohlásit, že je to něco lidského, anebo že s tím nechci nic mít. Musím se mu podívat do očí, musím násilí studovat, musím se s ním sblížit. A to nelze, když je zavrhnu anebo odsoudím. My však odsuzujeme a zavrhujeme neustále. Nechme toho aspoň na chvíli.

Jestliže chcete, aby se násilí zastavilo, aby skončily války, kolik ze sebe sama, kolik své životní energie jste tomu ochotni obětovat? Je pro vás bez významu, že zabíjejí vaše děti, že vaši synové půjdou do armády, kde je budou šikanovat, aby je odtamtud poslali na lidská jatka? Nezajímá vás to? Proboha, a co vás pak zajímá? Nahrabat si peníze? Mít se dobře? Drogy? Nevidíte, že násilí ve vás ničí vaše děti? Nebo to vidíte jenom abstraktně?

jansmith[smích]

183484

08.02.2009 20:58

Falk přirovnal Gazu k Varšavskému ghettu

RE: Nacista Falk zase boduje:

jansmith1984 193.?.?.?

Obávám se přátelé, že tyhle Pergilly nebo Sidy apod. to jen tak lehce nepřejde. Dokonce ani Vojta49, o které si myslím, že je přemýšlivý a upřímně hledá, si stále nechce přiznat NEZPOCHYBNITELNÉ souvislosti a srovnat indicie, které už ani indiciemi nejsou, jelikož se mezitím změnily na fakta. Dokonce i v TV a tisku to říkali.[smích][smích]

Jedními z nich jsou nepochopitelně a v rozporu s mezin. právem v husté zástavbě GAZY plné civilistů Izraelem používané zbraně na bázi bíleho fosforu nebo ochuzeného uranu.

POZOR. Nejde o tyto konkrétní zbraně, protože každá zbraň vraždící lidské bytosti a zvláště ty bezbranné zaslouží odsouzení (přesněji ten, kdo ji ovládá), ale tady jde o styl, přístup a chápání morálky lidmi majícími peníze, moc a podporu na druhé straně Atlantiku a souběžně s tím zaštiťujícími se sionistickou ideologií.


Lidi s mentalitou Pergilla apod., kteří raději dokola řeší zvýšenou porodnost v Gaze, podobná FAKTA ani netrknou a pokud netrknou někoho, kdo jako Vojta má schopnosti analyzovat, jak mohou trknout ty ostatní a asi i mentálně jednodušší.

(Samozřejmě za předpokladu, že svou jednoduchost a opakovaně prezentovanou prosio argumentaci, viz. metoda přeskakující gramofónové desky, jenom nepředstírají.)


V konečném důsledku je to jedno a mnohokrát jsem to již dříve zmínil, že (možná nevědomě, každopádně nepromyšleně) jen v jakkoli z jejich strany sofistikovaných diskuzích s antisio oponenty naopak paradoxně POMÁHAJÍ nevyhraněným čtenářům chápat, kde asi leží jádro pudla.[smích]

Samozřejmě bez zdatných oponentů by prosio skupina byla mediálně na koni. Takový stav, zdá se, zde ale zatím, pro benefit všech zúčastněných, bohudík nehrozí.


jansmith[smích]

183357

07.02.2009 22:31

Falk přirovnal Gazu k Varšavskému ghettu

Valčík s Bašírem/Waltz With Bashir

jansmith1984 193.?.?.?

Chystám se shlédnout anymovaný film, který běží momentálně v naších kinech: "Valčík s Bašírem" o masakru Palestinců v libanonských uprchlických táborech Sabra a Šatíla, který se udál v roce 1982.


Zajímalo by mne, co si o něm myslíte. Natočil jej izraelský režisér, což evokuje podezření, že bude podprahově nahrávat oficiální izraelské verzi těchto hrůzných událostí, ale údajně tomu tak není. Divné je, že promítání tohoto filmu údajně podporuje i izraelská vláda.[smích] Že by Talmud/Protokoly S. mudrců v praxi nebo opravdu snaha o sebereflexi?

V jedné recenzi se dokonce píše:
(Při podrobnějším, nesymbolickém a věcnějším pohledu se nakonec rozebírá hlavně to, nakolik byl tehdejší ministr obrany Ariel Šaron osobně či nepřímo zodpovědný za tolerování genocidy, kterou prováděli libanonští spojenci - fanatičtí křesťanští falangisté a příznivci zavražděného prezidentského kandidáta Bašíra Džamáíla.)

Že by byl zmíněn přímo Mossad, samozřejmě ani náhodou.


Recenze např.:

http://filmpub.centrum.cz/kino/176039-recenze-valcik-s-basirem.aspx

http://www.nekultura.cz/film-recenze/valcik-s-basirem.htmlPro úplnost DVDRip + české titulky:

http://czshare.com/514718/3lR7/Waltz.with.Bashir.2008.DVDRip.XviD_ItzikGur.avi

http://www.edisk.cz/stahni/53320/Vals_Im_Bashir.srt_59.99KB.html

jansmith[smích]

183310

06.02.2009 19:47

Delegace Hamásu přijela do Teheránu

RE: Delegace Hamásu...

jansmith1984 193.?.?.?

Skvělý výklad v souvislostech, o kterých není obvykle "košer mluvit" Nasredine, tentokrát pojmenovávající politiku některých křesťanských vůdců a ideologů.


Většina ublížených nevědomě nebo cíleně zapomíná na historii a na souvislosti a na to, že následky, které si za své činy nesou si někdy dříve sami (pro vlastní chamtivost nebo sebestřednost) vyvolali a že čelí pouze následkům. Že by kauzalita?

Nemluví o znásilňování zdravého rozumu a humanity, ale záměrná nebo nezáměrná lidská "pochybení" omlouvají (pro peníze, moc nebo z nevědomosti) lidskou přirozeností, evolucí, genetikou, pudy, instinkty nebo jiní naopak Boží vůlí. Dělo se dříve a děje se (pro peníze, moc nebo z nevědomosti) i v "osvíceném" 21.st.

Zásadní otázkou pro lidi na této Planetě by mělo být: jak dlouho ještě?


Připomnělo mi to tvůj příklad Avghánistánu a roli USA/CIA při vyzbrojování Talibánu PŘED a v PRŮBĚHU války se SSSR. Nyní US a celá koalice sklízí ovoce své práce. Pro válečné/mocenské inžinýry je ale vše v pořádku. Vždyť trpí jen tzv. obyčejní lidé a to není v porovnání s jejich zájmy (těch obyčejných) a vyššími zájmy důležité.[smích](Uzpozorňuji, že ve větě použitý výraz "košér mluvit" nemá žádný náboženský podtext. Místo něj jsem mohl použít výraz jako "pohodlné", "vhodné", "někomu milé", politicky korektní apod.)


jansmith[smích]

183255

04.02.2009 09:28

Nabucco přenechme Verdimu

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

jansmith1984 193.?.?.?

Jasne mirdo, taky díky za tvoje příspěvky a navi někde jinde.

jansmith[smích]


PS:

A pokud jde o 1000x zpochybněný "palačinkový efekt", který nám bush potažmo NIST stále vnucuje, tak tady by si asi TS mohl podat ruku s Vojtou. Vojtu také nic z toho co dost drsně zpochybňuje verzi o "nevinnosti a překvapenosti" tehdejší US administrativy nezarazilo.

Příznačné. Přesně to odpovídá i stylu jeho názorů, které nyní prezentuje ohledně Gazy.

182999

03.02.2009 11:47

Nabucco přenechme Verdimu

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

jansmith1984 193.?.?.?

Zase s tebou souhlasím mirdo. Systém je podle mne nastaven tak, aby ÚČINNĚ podporoval jen aktivity, které vytvářejí ZISK do těch správných kapes. Zisk, na kterém je vše (až na altruistické vyjímky) v tomhle legračním lidském světě založeno, bez ohledu na negativní dopady a neradostný výhled do budoucnosti.


Tam kde NENÍ zájem těch, kteří financují výzkum a vlastní výrobní prostředky ani smrt nebere a nebo se pokusům o vybočení zamezí.[smích]


Čeho jsou schopny různé korporace potažmo vlády různých států, aby dosáhly svého nebo aby vyhověly ovčákům za oponou vidíme dnes a denně kolem sebe nebo, pokud nás zajímá co bylo, mohli jsme si to přečíst i díky internetu z necenzurovaných zdrojů.

Stačí sledovat cvrkot a díky nezávislosti a zdravému rozumu nepodléhat ŽÁDNÉ propagandě nebo demagogii a okolnosti začínají hned vypadat jinak.


Viz. peníze "rotované" z ničeho a finanční systém založený na rostoucím a nesplatitelném DLUHU (že by šlo o druh "židácké" lichvy?), který všechno drží v chodu a jen se snaží udržet balanc nad pádem do propasti, který pokud k němu dojde lehce přežijí ti ZA VODOU (mnohdy ti, kteří pád iniciují!), ale který drsným způsobem odskáčí ti tzv. OBYČEJNÍ, ti bez relevantních informací a v žádaném směru zmanipulovaní (viz. poučení ze stále se opakující historie).


Co třeba tohle???

"Dejte mi kontrolu nad měnou státu, a nebudu se muset starat o to, kdo tvoří jeho zákony."
- Mayer Amschel Rothschild (1743-1812)A zase jsme u podstaty. Jedná se o ZÁMĚR mocných z chamtivosti nebo jen o PITOMOST? A tady si už musí každý odpovědět sám.


Palačinky[smích]/košile jsou pro lidi určitého druhu vnímání reality bohužel vždy bližší než kabát.

jansmith[smích]

182924

03.02.2009 10:52

Výrobky, výrobci, prodejci..a kam to povede

RE: Snazte se jit s dobou

jansmith1984 193.?.?.?

Hodně zajímavá úvaha Oli63. Pokud by se ke kvalitě výrobků přistupovalo jak popisuješ, tento náš (stejně dlouhodobě neudržitelný) konzumistán by se sesypal. A vsichni ti různí Prazaci s ním.


I když takoví jako oni možná ne. Tenhle druh lidí vidí vždy a za KAŽDÉHO režimu jen sebe a své potřeby a vždy udělá všechno proto, aby si v uvozovkách "užival".

Dokud budou lidé s jejich způsobem vnímání reality na této Zemi převažovat, rozumná a spravedlivá společnost vhodná pro všechny zúčastněné nevznikne. A pokud by se díky moudrým vizionářům náhodou stalo, tak dlouho nepřežije. Povstanou totiž noví malí rotschildové a v závěsu za nimi jejich systém živící lokajíčci.[smích]

Sobecké, nevědomé a většinou navíc zmatené EGO lidí jež (jak to vypadá) nosí i zdejší Prazak (viz. i jeho názory na jiná témata Zvědavce) svému nositeli vždy zdůvodní, že jeho názor je správný.[smích] Dokonce může takový člověk tam někde uvnitř i slabě cítit, že to tak není, ale ten pocit je tak slabý, že nestačí, aby ho probudil. Navíc, když pozlátko "zlatého telátka" je tak lákavé.


Závěrem. Taky si myslím, že kvalita by měla být vždy bez ohledu na cenu maximální a pokud náhodou není, neměla by se snižovat záměrně a pro benefit "zlatého telete".

jansmith[smích]

182922

02.02.2009 09:56

Nabucco přenechme Verdimu

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

jansmith1984 193.?.?.?

Myslím, že je to tak, jak popisuje mirda. Rene má pravdu, že výroba solární energie není v současnosti ekonomická, což je rozhodně pravda - tedy "A", ale je třeba za tím dodat proč není ekonomická - a to je to "B", které doplnil mirda. Vlastně jsem se to pokusil naznačit i já ve svém předchozím příspěvku.


A tyto okolnosti se mi jeví jako kostička do puzzle, které postupně skládají nezávislí lidé po celém světě a tudíž i tady na Zvědavci.


Stěžejní OTÁZKU této diskuze položili mirda a já ji lehce upřesním:
Vládnou nám psychopati (deprivanti) a jejich varianta chamtivci NEBO pouzí pitomci???

Je to opravdu ZÁMĚR nebo jen neschopnost překročit svůj stín a začít konečně tvořit rozumnou, humánní společnost?


A to je myslím to, oč tady běží. Nevím, která varianta je pro lidstvo horší, ale usvědčit inteligentního psychopata/chamtivce a změnit systém je podle mě komplikované a tím pádem méně pravděpodobné. Ti "taky" lidé mají historicky v rukou všechny trumfy a za sebou navíc armádu dychtivých taky chamtivých lokajů.

Naopak odstavit od vesla pitomce by mělo být snadnější za předpokladu, že se najdou moudří, kteří to dokážou. Cesta k tomu je možná přístup k necenzurovaným a neupraveným informacím a jejich sdílení a rozhodně správná výchova jedince od prenatálního věku.


jansmith[smích]

182793

02.02.2009 09:29

O Slovanech úplně jinak

RE: historia

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímavý příspěvek riavao. Ukazuje to, co už naznačili někteří jiní diskutující (janko?), že slovenština a čeština jsou unikátní jazyky.

Může někdo porovnát uvedený příklad s kysličníky v cz/sk s tak složitými a starobylými jazyky jako je např. činština? Může nebo nemůže čínština tyto koncovky svými znaky vyjádřit?


jansmith[smích]

182789

01.02.2009 20:20

Nabucco přenechme Verdimu

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

jansmith1984 193.?.?.?

Je legrační přátelé sledovat, jak lidský druh (jako primitivní termiti) hledá soustavně nějaký zdroj energie, od fosilních zdrojů, jádra, geotermálních, gomagnetických i těch tzv. obnovitelných a přitom na vyjímky přehlíží ten nejlogičtější, nejbezpečnější a tudíž nejideálnější zdroj a který je navíc relativně Z A D A R M O k dispozici.

Slunce a sluneční energii.

Mohl bych se rozepsat, ale zkráceně jen dodám, že při dnešních vědomostech a vědeckých i jiných kapacitách by bylo podle mne nejrozumnější maximum výzkumných kapacit nasměrovat směrem ke Slunci.[smích] Možná na to ještě nemáme dostatečně dobré technologie, ale tímhle tempem se jich možná ani nedočkáme.

Konečně, proč ale naplno bádat, když dobře sype něco jiného, že?[smích]


Odvažuji se předpovědět (bez sázky, protože při současném přístupu této jak občas říkám "tragikomické civilizace" to bude běh na dlouhou trať a jak se říká v jedné "etické" reklamě tchýni: "abychom se přesvědčili už tady nebudeme")), že jiná tak čístá a zároveň logická možnost pro VĚDOMÉ lidstvo do budoucna ani není.


jansmith[smích]

182719

31.01.2009 19:18

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

jansmith1984 193.?.?.?

Plný souhlas mirdo. Jsem zvědav, jestli Vojta překročí svůj stín a konečně se vyjádří. Toto vlákno je za zenitem, ale nevadí. Určitě je to přemýšlivý člověk a chápu, že na některé dotazy se mu odpovídá (přímo, nikoli obloukem[smích]) velice těžko. To, že nedokáže čestně a bez vytáček odsoudit zločinné chování sionistického režimu v Izraeli vůči civilistům je jasným důkazem.

Navíc, svět se zatřásl po tom, co si vůči sionistům "dovolil" Turecký premier v Davosu při roztržce s Peresem a moderátorem. Uvidíme, jestli se najdou další odvážní politici.


Že se Vojta vyjádří k věci, ale po dosavadních zkušenostech dost pochybuji a pokud se sem ještě vrátí, předpokládám, že bude dále dotčeně kličkovat.


Nevadí. Pokud se mne týká, tak si myslím, že Vojta díky naší výměně názorů hodně POMOHL k zaujetí vlastního stanoviska mnoha zatím se neorientujícím Zvědavcům a pokud nepřestane, jsem ochoten mu v jeho nevědomém poslání dále pomáhat.

Nemám s tím problém, nakonec je to zábava a jeden má aspoň příležitost dále tříbit a dohledávat informace.


Také se těším až se Vojta49 se svými úvahami NAD VĚCÍ zase objeví v nějakém jiném vlákně a budu mít příležitost mu znovu položit VŠECHNY dříve jím dosud nezodpovězené (a možná i nové) otázky. A to i proto, že přiložím patřičný vysvětlující komentář a to se mu bude kličkovat velmi, ale opravdu velmi[smích] obtížně.


Tobě díky za spolupráci.


jansmith[smích]

182643

31.01.2009 12:16

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ:

A dostáváme se k informacím a faktům.

Nejen ve věci konfliktu na blízkém východě, ale i v jiných souvislostech se mezi běžnými lidmi, a to je ta výchova k humanitě (mimochodem probíhající i na Zvědavci), stále více šíří NEZDEFORMOVANÉ informace, které by mocní rádi udrželi buď navždy k obrazu svému zdeformované nebo raději je po vzoru Orwella z paměti lidí úplně vymazali.


Ohledně konfliktu mezi Izraelem a Palestinou takových pro jisté mocenské lobby nepříjemných (a nejen historických) informací zde na Zvědavci i jinde zaznělo MNOHO a jejich smyslem nebylo ukázat na absolutního viníka konfliktu, protože každá strana se nějak zúčastnila, ale upozornit na historické pokrytectví Sionismu a zejména na KONKRÉTNÍCH příkladech dokumentovat, že tento režim ZPROFANOVAL všechny hodnoty, které tak okázale a s pocitem oběti propaguje.

Opakovaně zdůrazňuji, že nepopírám, že i Palestinci páchají zlo vůči Izraelcům (byť v opravdové sebeobraně a neporovnatelně menší).

Narozdíl od mne ty se na akty násilí, které Izrael vůčí bezbranným užívá konkrétním názorem reagovat NEODVAŽUJEŠ (VIZ: arogantně zničené pozor. stanoviště a 4 mrtví neozbrojení voj. pozorovatelé UN nebo používání fosforových a cluster bomb vůči civilistům v Gaze nebo vraždy dospělých i dětí před domy, kde byly dříve ukryty apod. apod.) To je pro mne Vojto signálem, že i ty jsi stejně jako sionistický režim nedůvěryhodný nebo jak říká hestroy: kloužeš po povrchu.


Navíc se opakovaně snažíš PODSOUVAT názor (a zajímalo by mne proč?), že lidé, kteří vystupují proti pokrytectví sionismu viní za páchané zlo Židy jako národ, přitom se jasně bavíme o sionistech a obyčejných zločincích. Stále se někdo pokouší tahat do problému emoce viz. např. pokus o ZÁKAZ historického studia dějin tzv. holokaustu a všechny potencionální kritiky sionistického režimu, a zejména ty OPRÁVNĚNÉ viz. historická a současná fakta, OBVINIT z antisemitismu a tím UMLČET.


Víš Vojto, pokud bys alespoň jasně odsoudil sionistický režim, pro který (VIZ. důkazy) elementární zásady MORÁLKY, ETIKY nebo VÁLEČNÉHO PRÁVA nejsou důležité a arogantně a dokonce pokrytecky z pozice oběti je ve 21.st pošpalává, mohl bych tě (přesto že neuznáváš historické okolnosti zneužití OSN k založení státu Izrael) chápat.


Dokonce i motivace Palestinců, potažmo Hamasu zde byla v diskuzi mnohokrát vysvětlena. Četl jsi ty argumenty? Dokonce i fakt, který tak rádi vyzdvihují a kritizují PROsionističtí diskutéři o tom, proč populace Palestinců neklesá, ale narůstá byla zde racionálně vysvětlena.

Vidíš Vojto? Nic z toho NENÍ, jak se snažíš podsouvat, TABUIZOVÁNO a přesto se s tímto argumentem snažíš operovat.

Bohužel zvláštní, přesto v jistém smyslu hodné soucitu.


jansmith[smích]

182598

31.01.2009 12:15

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

jansmith1984 193.?.?.?

Díky Vojto za odpověď, která opět potvrzuje můj názor, že tvé příspěvky patří mezi podnětné. Pojďme tedy diskutovat o jednotlivých myšlenkách.


Za ztěžejní bych vybral tu, ve které říkáš, že pokud chceme změnit svět, musíme věcem, vztahům, emocím, myšlení apod. dokonale porozumět a porozumět i tomu jak vše funguje.

Jako "B" je ale nutno dodat, že pokud hodláme měnit svět, jako první věc musíme pochopit a změnit SAMI SEBE. Měli bychom se jej naučit vnímat a dění na něm ve VŠECH jeho souvislostech a zejména se osvobodit od závislosti na všech formách PROPAGANDY a IDEOLOGIE. I náboženské ideologie a propagandy, která NENÍ totéž jako VÍRA v lidmi vymyšleného Boha.

Všimni si, že tento proces probíhá od doby, co si člověk uvědomil své "JÁ", čímž se ale zároveň dostal do područí JÁ EGA jako sice dočasně nutného principu pro přežití, ale pokud není EGO nositelem pochopeno a zvládnuto, mění se na princip negativní a destruktivní. Ego nevědomého člověka dokáže zničit nebo minimálně zotročit jak svého nositele, tak skrze ty MOCNÉ, vládnoucí individuality i všechny ostatní.

A dostávám se k "výchově", nikoli "převýchově", jak jsi tento proces pojmenoval ty. Převýchova lidí k obrazu vychovatelů, kteří sledují takovou převýchovou pod pláštíkem VELKÝCH slov jen své sobecké cíle a o tom co se skrývá za pojmem "výchova k humanitě" buď nic neví nebo přesněji nechtěji vědět, je logicky odsouzena (viz. historie) k neuspěchu.

Nejen v historii, ale i v naší "moderní"[smích] společnosti tyto snahy běží vedle sebe paralelně. O převýchovu lidí k obrazu svému se cestou teze "chléb a hry" a přímé nebo podprahové manipulace podvědomí nevědomého občana stále sofistikovaněji snaží tzv. mocenské (náboženské) elity a naopak o výchovu lidí k humanitě se snaží ti, kteří jako moudří DUCHOVNÍ UČITELÉ už POCHOPILI jak vše funguje nebo jako my se k porozumění blížíme.

(Co je zajímavé, MUDr. Koulík je jistě velmi schopný vědec a z vědeckého (materiálního) hlediska posouvá porozumění lidí hodně kupředu, ale i on (pokud jej studuješ pečlivě) se duchovních aspektů chápání světa příliš nedotýká. Důležitá poznámka: Duchovno není myšleno jako totéž co víra.[smích])


Pokračuji. Problém je, že první tzv. mocenská skupina má k dispozici k dosahování svých cílů všechny materiální (mocenské) instrumenty (bankovní a peněžní systém, tisk, zábavní, sportovní průmysl, média!!! apod.), zatímco druhá měla dříve k dispozici jen ty duchovní a materiální okrajově. POZOR: Až do dnešní doby, kdy internet (kouzlem nechtěného) VYTRHL mocným MONOPOL na informace a mezi lidmi se začínají stále rychleji šířit nejen duchovní myšlenky vedoucí k humanitě, ale i tomu odpovídající relevantní informace.

TO BE CONTINUED

182597

30.01.2009 12:15

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

jansmith1984 193.?.?.?

Pro snažší orientaci a návaznost odpovím Vojtovi49 pod příspěvkem mirdy.


Víš Vojto, narozdíl od mirdy jsem já od okamžiku co jsme se poprvé střetli cítil, že nejsi žádný řadový provokatér a tudíž ani za "žold" zde fungující sionistický diskutér.

Nechci tě soudit ani nálepkovat a vždy budu věřit, že jsi v jádru slušným a čestným člověkem, který se snaží hledat ve světě SOBĚ vlastním způsobem pravdu. Dokonce některé tvé úvahy považují za podnětné, a to jsem zde i v diskuzi nejednou vyjádřil.


Problém našeho světa není ale v nevyhnutelnosti platnosti přírodních zákonů, lidských pudů a instinktů, které ty stavíš nad VYŠŠÍ principy humanity, k jejichž chápání se lidská rasa za dlouhého evolučního procesu postupně dopracovala. Dává ji to konečně ŠANCI si uvědomit vliv animálních pudů na její myšlení a konání (viz. MUDr. Koukolík) a změnit Systém (nikoli vytvořený Bohem, ale konkrétními lidmi), který toto vše negativně podporuje v NĚCO finálně hodného LIDSKÝCH BYTOSTÍ.

Ano Vojto, je to lidský Spirit a nepokroucené a nezneužité duchovní principy mnohdy málo známých duchovních učitelů, které pokud se správně uchopí, mohou podle mne jako jediné tuto MANIPULOVANOU, tragikomickou, sebestřednou a nevědomou civilizaci humanizovat.

Lidstvo jako celek se nechová TAK JAK SE CHOVÁ k vůli daným přírodním parametrům, ale chová se tak na základě výchovy k bludům, dogmatům, mýtům a dalším ovládacím programům samozvaných elit, které tyto nástroje vládnutí vůči nevědomým, vystrašeným, podřízeným a opakovaně decimovaným masám, z pozice těch kdo mají virtuálněskutečnou moc a patent na pravdu od Boha, historicky aplikují. To je informace, kterou jsi TY Vojto, podle toho jak se vyjadřuješ a jaké hodnoty prezentuješ, stále nedotčen.[smích]


Něco se ale mění. Stále více (a nyní i díky fenomenu zvanému internet) přibývá lidí, kteří se z těchto ovládacích programů vládnoucích elit vyvazují a začínají vidět stále jasněji za oponu.

Jedním průvodním znakem těchto lidí je, že přestávají společenské děje RELATIVIZOVAT, ale začínají nazývat věci PRAVÝMI jmény a také že začínají jasně deklarovat na čí straně stojí.


Všimni si Vojto, že tohle jsi Ty za celou dobu nedokázal a dokonce i ve věci tak do očí bijící historické nespravedlnosti Izraele vůči Palestincům zůstáváš tak nějak NAD TÍM a raději v bezpečné vzdálenosti filozofuješ o ZLU a Židech.

Svými vyjádřeními zde jsi nepřesvědčil nejen mne, ale myslím že ani ostatní na propagandě NEZÁVISLÉ čtenáře a protože jsi se jako tradičně a navíc DOTČENĚ vyhnul odpovědím na několik cíleně KONKRÉTNÍCH otázek, které by jasně ukázaly co pro tebe znamenají pojmy MORÁLKA či ETIKA a umožnily ti jasně deklarovat na které straně stojíš, tvůj obraz zde se ti zdárně domalovat nepodařilo.

jansmith

182516

30.01.2009 10:34

O Slovanech úplně jinak

RE: Čeština je velký lingvistický poklad

jansmith1984 193.?.?.?

Když tady tedy padly některé nelogičnosti češtiny, tak mě napadlo významové popírání zákona "negace negace".


Příklad:

NIC NEVLASTNÍME - chápeme v češtině významově, že jsme švorc
Ve větě jsou, ale obsaženy dva zápory, tudíž podle zákona negace negace se logický význam mění na kladný tj. že máme všechno.

nebo

NIKDY TAM NECESTOVALI - chápeme, že stále seděli doma
Podle zákona negace negace se logický význam mění na kladný tj. cestovali tam.

Angličtina má toto vyřešeno. Naopak souhlasím, že čeština je mnohem přesnější.


Jak tuto záležitost vidíte vy, milí lingvisti?[smích]


jansmith[smích]

182506

29.01.2009 20:36

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

jansmith1984 193.?.?.?

Díky mirdo za oba tvé velmi zajímavé příspěvky, které na faktech, podrobnostech a zejména historických DůKAZECH doplňují to, co jsem se Vojtovi a přeneseně i ostatním čtenářům diskuze snažil sdělit i já.

Vazba Rotschildů na dění v Británii před WW2 a po ní je jeden z demaskujících příkladů. Historie bitvy u Waterloo a jak díky ní k majetku židovský bankéř Nathan Mayer Rotschild přišel také o něčem vypovídá.


Úžasný příklad toho, že když se lidé dobré vůle (nejen) v hledání a interpretaci zastrčených informací spojí, jejich potenciál se několikanásobuje a schopnost blížit se podstatě akceleruje.


Je tady několi Zvědavců jako ty, hestroy, Montaznik, Rene, Nasredin i další, kteří mají dar a schopnost vyhledávat informace a umějí je brilantně a v pravou chvíli dávat do srozumitelné souvislosti.

I díky vám Genius loci tohoto webzinu stále silněji rezonuje do prostoru.

jansmith[smích]
PS:

Předpokládám Vojto49, že si tyto řádky také přečteš a na tvůj příspěvek č. 182433 odpovím tedy rovnou zde.


Tedy, do doby, než mi odpovíš na mé KONKRÉTNÍ otázky (viz. mé předchozí příspěvky tobě) nemá smysl, abychom se dále přetahovali.

Neodpověděl jsi mi na několik jednoduchých dotazů a do chvíle než tak učiníš je míč na tvé straně hřiště. A to ať už se budeš snažit odpovědím vyhnout nebo vykrucovat jakkoli.


Nejen mne zajímá tvůj názor, ale věř mi i spoustu dalších čtenářů této diskuze a obraz, který si o sobě zde svým kličkováním nebo naopak rovným postojem domaluješ je plně v tvých rukou.


Neber to jako nátlak. Vím, že odpovědět v intencích toho co zde prosazuješ bez toho, abys přímo označil sionistický Izrael jako nemorální a nehumánní režim (navíc schovávající se za klišé o moderní demokracii) prakticky nelze, ale pokud neodpovíš, přesouvám tě do "šuplíčku" férové diskuze neschopných a k jako takovým změním druh energie, kterou do diskuze s takovými lidmi investuji.

Už v naší "dávné" debatě o podjatosti oficiální (bushovy - NIST) verze vyšetřování útoků z 9/11, kdy ty jsi jakékoli pokrytectví bushovy administrativy popíral, k tomu došlo. Později jsem tě tolerantně rehabilitoval, dokonce se tě zde poslední dobou zastával a věřil, že se situace nebude v budoucnu opakovat. Uvidíme.

jansmith[smích]

182446

29.01.2009 19:35

Absurdistán se představil entropou

RE: černého tvorba nutí k zamyšlení a dráždí zkostnatělé mozky

jansmith1984 193.?.?.?

Pořád si nerozumíme Jindro. Podobně jak píše Nasredin i mě umění D. Černého (narozdíl od tebe) nechává v klidu.


Nijak jeho řitní otvory a penisy neprožívám a jalikož za umění může být prohlášeno cokoli (i z moduritu do spirály zatočené hovínko), tak netvrdím, že výsledky jeho snažení nejsou uměním.

Třeba mu naší potomci po jeho smrti postaví sochu a budou o něm skládat básně a písně jako o jiných velikánech umění. Všechno je možné a je mi to upřímně buřt.

Batolata na vysílači v nadživotní velikosti mě ve své době dokonce zaujala a bylo mi jedno jestli je autorem D. Černý nebo Michelangelo Buonarroti.[smích] Růžový tank a co se kolem toho dělo je už jiná písnička.


Rozpor, který ale dokola řešíme (a proč ne, o tom je diskuze) se netočí o schopnosti D. Černého uměním něco na soukromé úrovni sdělovat. Výtka, kterou ty jako výtku ani proti názorům důvěruhodných lidí, kteří nemívají "pomýlené" názory nevidíš spočívá v tom, že David Černý svým dílem neprezentoval SVÉ soukromé pojetí Evropy vloženého do Entropy, ale prezentoval tím názor a obraz českého národa (jak píše pí.Jarmila 10ti mil. českých občanů) jako předsedající země Evropského společenství.


Názor na Evropu jak jej prezentoval Entropou Černý možná zastává nějaká množina Čechů. Dost ale pochybuji, že jich je více jako v případě souhlasu s US "mírovým" radarem v Brdech tj. 30%. Podle srovnání reakcí zde ve fóru odhaduji, že je jich ještě méně.


Nemělo by zadání Entropy zohledňovat zmíněný poměr? Nemělo by dílo takového významu vysílat signály transparentnosti, férovosti a snahy o porozumění mezi národy, o které se paradoxně tady na Zvědavci většina diskutujících svými příspěvky upřimně snaží?

Není Entropa na sebe sama rálně ukazující popřením zásad, které tady hájíme Jindro?

Navíc je legrační jak své přesvědčení hájíš ironizujícím útokem vůči mně a pokoušíš se mě popisovat jako inkvizitora, který potírá svobodné umění a svobodný projev nezávislých autorů a dokonce do toho zapojuješ i přístup nacistického Německa.[smích][smích]


V klidu Jindro, neboj, neberu to osobně a jen dodám, že D. Černý tím, že přijal státní zakázku se své nezávislosti ve prospěch vyšších hodnot vzdal a pokud narazil, měl své úmysly i odpovídajícím způsobem přesvědčivě vysvětlit.

Je mi líto, nic takového se NESTALO. Jako v případě diskuze s Vojtou49 ve věci sionismu i v tomto případě již zazněly takřka všechny argumenty a už jen záleží na tom, zdali jsi ochoten je uznat nebo ne.


O nic nejde, předpokládám že nás tento rozpor nerozhádá[smích], ale stejně nemám v úmyslu v diskuzi s tebou postupovat jinak, než postupuji v diskuzi např. s Vojtou, tedy přátelsky, ale zároveň nekompromisně dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.


S pozdravem, make love, not war,

tvůj jansmith[smích]

182441

29.01.2009 12:01

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ:

Add 5. Máš pravdu, za vším stojí lidé a režim jsou také lidé. Má otázka ale nebyla nesmyslná.

Ptal jsem se, zdali sionistický režim, který takto brutálně postupuje, zasluhuje politování nad tzv. holokaustem, který tak rád stále připomíná. Odpovědi jsi se VYHNUL Vojto a ironicky jsi navrhnul vše řešit vyfackováním předáků obou stran.[smích]

Proč nám (světoobčanům) ale předáci sionistického izraelského vedení cestou ZPŘÁTELENÝCH či VLASTNĚNÝCH korporátních médií stále dokola podsouvají pocit viny a odpovědnosti za strasti, které byl židovský národ nucen v minulosti vytrpět (viz. např. tzv. holokaust) bez toho, aby hovořili o VŠECH souvislostech s tím spojených? Odpovíš na dotaz?

Proč nezdůrazňují mnohem vyšší počty zavraděných na straně ostatních porobených národů než bylo diskutovaných 6mil evropských Židů? Odpovíš na dotaz?

Proč každou snahu zkoumat, jak to tehdy opravdu bylo a CO K NĚMU VEDLO označují za antisemitismus a dokonce by vědecky podložené zkoumání historie holokaustu nejraději na celém světě legislativně ZAKÁZALI???? Odpovíš na dotaz?


A na závěr, co se týče tvého dotazu, jaký postup bych navrhoval, tak rozhodně by to nebylo nahnání někoho do moře.

Pokud něco takového někdo navrhuje, vždy se jedná o náboženský nebo politický extrémismus a normálně uvažující člověk (kterých je nejen v Palestině, ale na celém světě většina) s tím nesouhlasí. Dokonce ani prezident Iránu Ahmadinežád nikdy neřekl co je mu sionisty podsouváno o vymazání Izraele z mapy světa. Ve skutečnosti prohlásil (zpřátelený tisk to z nějakého důvodu překroutil[smích]), že z mapy světa bude vymazán sionistický režim v Izraeli, zodpovědný za genocidu Palestinců.A pokud jde o můj vlastní nástin řešení problému mezi Izraelem a Palestinci, tak ten jsem již vyjádřil v předchozích příspěvcích i na jiných vláknech.

Pokud jsi je četl, odpověď jsi již OBDRŽEL. Pokud ne, dohledej si ho a dej vědět, co si o něm myslíš.


jansmith[smích]

182412

29.01.2009 11:56

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

jansmith1984 193.?.?.?

Díky za reakci Vojto a pojďme si to projít postupně.


Add 1. Souhlasím s tvou tezí, že Izrael je dle mezin. práva legitimní stát. O tom, ale nebylo pochyb. Že ale prosadil svou legitimitu nečestným a nesportovním způsobem (viz. historická fakta) není důležité??? Odpovíš na dotaz?

Je zajímavé sledovat, jak byla Británie spočátku proti vytvoření státu Izrael, ale postupně svůj názor změnila. Nestalo se tak náhodou zejména pro vzrůstající vliv rodu Rotschildů, který svými (vyspekulovanými) penězi vše postupně v Británii na úkor Arabů a původních obyvatel Palestiny v Británii a OSN proloboval? Odpovíš na dotaz?

Abychom si rozuměli Vojto. Mě totiž zajímal tvůj názor na to, zdali je Izrael legitimní stát z MORÁLNÍHO hlediska (kterému rozebrání se TY ale STÁLE VYHÝBÁŠ a vždy sklouzneš do zobecňování). A to zejména proto, co bylo zmíněno výše a dále pro fakt, že vznikl za pomoci metod teroru a násilí (Irgun aj.) a a že i ve 21.st terorizuje mnohem slabší, stejně jako tak ve své době činilo hitlerovské Německo vůči ostatním porobeným národům.

Teror, který v boji za svou nezávislost a právo na sebeurčení vůči Izraeli páchají Palestinci je (jak jsi přiznal) nesrovnatelně menší než opačně.Add 2 až 4. Je potěšitelné, že souhlasíš s potrestáním všech viníků válečných zločinů mezinárodním soudem.

Co si ale myslíš o tom, že Izrael potřebné smlouvy, které by to umožňovaly pokud vím nepodepsal? Nasredin, mirda nebo hestroy by možná přihodili i nějaká fakta. Odpovíš na dotaz?

Nepodělil jsi se o názor ohledně přístupu a morálky izraelského sionistického režimu ve věci usmrení 4 neozbrojených vojenských pozorovatelů 25. července 2006 v jižním Libanonu. To je to kličkování v praxi Vojto. Byl to čin hodný demokratického (moderního) izraelského státu, který vyhlašuje, že Protokoly sionských mudrců a tajné pasáže Talmudu jsou padělky a že se Izrael se podle nich nechová??? Odpovíš na dotaz?

Co si myslíš o tom, že režim cestou rabínů a politiků nejen tyto, ale i další zbabělé činy viz. GAZA schvaluje a přímo své lidi k nim PODNĚCUJE??? Nemáš pocit, že největším vyníkem válečných zločinů ze strany Izraele nejsou pěšáci na šachovnici, ale mocenské a náboženské špičky, které jsou ale s US za zády nepostižitelné? Myslíš si Vojto, že termín "Státní terorismus" odpovídá Izraelské politice nebo ne? Odpovíš na dotaz?

TO BE CONTINUED

182410

28.01.2009 21:18

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ:

Velitel pozorovacího stanoviště komunikoval vysílačkou MNOHOKRÁT několik hodin před dopadem smrtící pumy (nebo granátu, což je jedno) s izraelským velením a upozorňoval jej na přibližující se bombardování, které stále více ohrožovalo bezpečnost jeho stanoviště.

MARNĚ. On i jeho 3 kolegové byli nakonec při dopadu bomby usmrceni. Údajně se kolem stanoviště mohli pohybovat bojovnicí Hizbaláhu a IDF tím odůvodňovala útok.


UPOZORNĚNÍ pro laiky. Tento druh letecké pumy nebo dělostř. granátu je velmi přesný, obvykle u let. pumy naváděn laserovým paprskem. Náhodný dopad je podle odborníků vyloučen, zvláště po mnohahodinové palebné přípravě.


Dotaz Vojto. Je správné a ospraveditelné (i kdyby se Hizbaláh kolem opravdu pohyboval, což nelze prokázat!!!), aby to bylo důvodem k usmrcení neozbrojených vojenských pozorovatelů, kteří plní úkoly pod mandátem OSN? Není to projevem zbabělosti a arogance nejvyššího kalibru???

Generální tajemník OSN Kofi Annan vzápětí vyjádřil své rozhořčení nad incidentem, který označil za "záměrný zásah". Izrael vyjádřil nad smrtí čtveřice pozorovatelů OSN hlubokou lítost, kategoricky se ale ohradil proti Annanově výroku. Podle Izraele šlo o "NEÚMYSLNÉ ZABITÍ" a "politováníhodný OMYL".?!?!?

jansmith[smích]


PS:

Otázka 3. Škola s dětmi v Gaze může být také zasažena pumami s BÍLÝM FOSFOREM z F-16 jen proto, že se kolem mohou motat bojovníci Hamasu a je normální, aby při tom bylo usmrceno X civilistů????

A co říkáš na případy, kdy byli palestinští civilisté usmrceni Izraelci potom, co byli izraelskými vojáky instruováni, aby vyšli z budovy do otevřeného prostoru (viz. svědecké výpovědi)???

Mezinárodní mise: Izrael v Gaze hrubě porušil humanitární právo
http://www.novinky.cz/clanek/159789-mezinarodni-mise-izrael-v-gaze-hrube-porusil-humanitarni-pravo.html


Stále kličkuješ, ale nyní odpověz PŘÍMO Vojto49.

Otázka 4. JSOU tyto zbabělé činy nebo NEJSOU válečnými zločiny pro Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v Haagu???

Otázka 5. Zaslouží sionistický režim, který takto brutálně postupuje, politování nad tzv. holokaustem, který tak rád stále připomíná.

182370

28.01.2009 21:18

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: srovnání

jansmith1984 193.?.?.?

Je fajn, že jsi se zde zase objevil Vojto49 a že mám příležitost navázat tam, kde jsme skončili v jiné diskuzi a případní čtenáři mají díky tobě a naším reakcím opět možnost dále korigovat svůj pohled na "věc".


Něco už vyjádřil ve svém příspěvku k tobě mirda a já bych si dovolil něco přidat.[smích]

Už v našich dřívějších diskuzích jsi se od některých Zvědavců dozvěděl, že v debatě pouze kloužeš po povrchu (viz. hestroyovo přirovnání) a přímému střetu se vyhýbáš. Je pravda, že diskutuješ kultivovanou formou, což je ti ke cti. Místo oficialit se pojďme ale raději bavit konkrétněji.


Opakuji, že oceňuji, že jsi konečně pod nátlakem přestal RELATIVIZOVAT zlo, které si Izraelci a Palestinci (nikoli národy, ale konkrétní lidé viz. zneužívaný princip kolektivní viny) navzájem způsobují a že jsi uznal, že Izrael NEZPOCHYBNITELNĚ a s obrovským náskokem v zabíjení a ponižování druhých (zejména civilistů - např. dětí viz. 400 mrtvých) VEDE. Máš malé bezvýznamné plus Vojto.[smích]


Pojďme tedy k několika konkrétním dotazům:

Otázka 1. Jak dalece je legitimní režim (stát), který pro svůj vznik využívá terorismus tj. krvavé násilí VIZ. Izrael a židovská teroristicka organizace Irgun aj. viz. jejich krvavé akce? A pokud tak činí v osvíceném 20.st a pokud takový režim/stát bez uzardění o sobě vyhlašuje, že je demokratický a že věří v Boha, tudíž by měl o to striktněji (aby byl důvěryhodný) dodržovat přikázání "NEZABIJEŠ) a pokračuje takto ve stejných kolejích i ve století 21.???

Otázka 2. Co si myslíš o starém, ale nikoli ojedinělém incidentu ze strany izraelských IDF viz. CÍLENÉ a naprosto VĚDOMÉ zničení pozorovacího stanoviště UNIFIL 25. července 2006 v jižním Libanonu???

Přidám podrobnosti:

Při tomto incidentu zahynuli 4 NEOZBROJENÍ vojenští pozorovatelé OSN: Kanaďan, Číňan, Fin a Rakušan.

TO BE CONTINUED:

182369

28.01.2009 18:42

Absurdistán se představil entropou

RE: černého tvorba nutí k zamyšlení a dráždí zkostnatělé mozky

jansmith1984 193.?.?.?

V jiné diskuzi se probírá kvalita příspěvků některých "taky" Zvědavých diskutujících a tvůj počin anonyme 77.?.?.? přesně zapadá do diskutované kategorie těch, kteří nemají co říci a jen vlastně tzv. zaplavelují.

Nevadí, klidně pokračuj. Jen by ses možná měl zamyslit nad tím, že tím co jsi napsal nic podnětného neprezentuješ a pokud něco prezentuješ, tak jen souhlas s něčím, co bylo již mnohokrát mnohými lidmi a nejen zde na Zvědavci na faktech (nikoli pocitech nebo emocích) zpochybněno a v konečném důsledku ukazuješ i úroveň vlastní schopnosti diskutovat.

Mě osobně jsi ale svým počinem v souvislosti se zmiňovanou debatou o "plevelných rybách" na net četech rozesmál, za což ti děkuji. Smích prodlužuje údajně život.[smích]A teď to zkus ještě jednou, prosím.

Přečti si znovu předchozí příspěvky, několikrát se zhluboka nadechni - ZAMYSLI se až POTOM, protože okysličení mozku podporuje pozitivně myšlenkové pochody a následně mi odpověz na VŠECHNY dotazy položené anonymovi 89.?.?.?. Pokud odpoví i ON, budete na to dva, bude vás víc, nebudete se musit bát vlka nic.[smích]

Je škoda, že jsi zmíněné otázky svým plácnutím a pouhým souhlasem s anonymem 89.?.?.? IGNOROVAL a byť máš jinou IP, docela bych se nedivil, kdybys byl jeho klonem.[smích] A poslední poznámka, pokud by ses (ihned při svém prvním pokusu) vybičoval k vyjádření vlastních argumentů, mohli jsme mít již nyní ve výměně názorů jasněji.


Takže čekám a těším se na tvé odpovědi. S pozdravem krok vpřed, zpátky ni krok,

tvůj jansmith[smích]

182363

28.01.2009 16:53

Absurdistán se představil entropou

RE: Politikův úmělec

jansmith1984 193.?.?.?

Díky za doplnění. K Bakalovi jen, že ty obyčejné lidi možná dusí hlavně proto, že později jim bude moci ty byty LEGÁLNĚ prodat za tržní ceny.

Původně jim totiž SLÍBIL, že jim je prodá ks cca. za 40tis, tj. způsobem, jak to slušná městská zastupitelstva jinde běžně prováděla.

Ceny za bytovou jednotku si stanovovala samozřejmě podle mistních poměrů, ale až na Tábor (Sezimovo Ústí myslím), kde se také pokoušeli lidi oškubat nadsazenou cenou, byly ceny bytů pro původní nájemníky výhodné a hlavně dostupné. A proč ne, když ty domy, kde se byty prodávaly byly (stejně jako na té sev. Moravě) v dost špatném stavu, nezateplené apod.


Pokud vím, tak lidi od p.Bakaly tvrdí, že před prodejem do vlastnictví chtějí dát domy nejdříve do pořádku. Už ale nehovoří o ceně za bytovou jednotku, která se 40tisícům bude blížit velice těžko, spíše vyskočí na tzv. tržní. Jsem zvědavý, jak si vdovy po hornících budou brát výhodné hypotéky.[smích] Uvidíme, budu to sledovat.


Že jsou ti lidé roky ve stresu (někteří už investovali do rekonstrukce svých bytů) a pořád neví co se chystá, p. Bakalovi asi nevadí. Důležitější je sponzoring "umění" p. Černého a Alxandra Vondry.


jansmith[smích]

182354

28.01.2009 16:28

Absurdistán se představil entropou

RE: černého tvorba nutí k zamyšlení a dráždí zkostnatělé mozky

jansmith1984 193.?.?.?

Takže ještě jednou.[smích] Možna by se ti dalo věřit anonyme 89.?.?.? (stejně jako úmyslům kontroverzního D. Černému). Něco mi tady ale nehraje.

Svým popisem plastiky se podle mne jen pokoušíš o DODATEČNOU obhajobu a vysvětlování nečeho, co vyznělo nakonec úplně jinak a hlavně vyvolalo nečekaně odmítavou reakci.


A za druhé, tvé řádky anonyme 89.?.?.? přesně dokazují, jak je snadné ohýbat významy slov, měnit fakta k obrazu svému a pokoušet se zpětně rehabilitovat to, co se samo prve nevědomě zdiskvalifikovalo.


Kdybych chtěl parafrázovat tvou obhajobu (jak píšeš) "pravdivého díla", tak bych mohl použít větu: "Z lejna původní produkt zpětně nevytvoříš". Černý podobné výrazové prostředky (záchody, řitní otvory, topořící se penisy apod.) rád zobrazuje, což odpovídá i úrovni jeho vnitřního pohledu na svět.


Aby bylo ale mezi námi JASNO.[smích] Tady v diskuzi bylo opakovaně zdůrazněno, že umění p. Černého je většině lidí šumafuk. Ať si jeho díla obdivuje kdo chce jak chce, ať si tito lidé opěvují i samotného autora. Podstané je, že pokud nějaký autor reprezentuje svůj stát před ostatními státy (a dostane za to zaplaceno), měl by to brát v úvahu, měl by se zamyslet jestli tím pomáhá vytvářet lepší svět a nebo jen brnká na animální lidské pudy.

A pokud je pravda co píšeš, že je odvážným "umělecem" který se rozhodl na zakázku karikovat (jak píšeš) zkostnatělé zednářské myšlenky "spojených států evropských" jak jej prezentují proevropští patolízalové a evropští byrokrati, potom by tak měl učinit do důsledků a se VŠEMI důsledky a nikolivěk tak, jak se vše událo. Až tehdy by byl důvěryhodný anonyme.

Nejlepším příkladem je to, co jsi sám napsal: měl být drsnější na západní evropu. Samozřejmě. Velké země Británii, Francii, Itálii, Řecko dokonce i ČR nijak zvlášť nekarikoval. Dokonce i to Německo jen tak lehce polechtal. A to co píšeš o údajné narážce na holocaust industry židovských médií, tak to by mohla být pravda až potom, co by do těch dálnic zakomponoval třeba izraelskou vlajku nebo hexagram, když to tedy neměla být kritika minulosti Německa. Stalo se tak anonyme???


A pár dotazů na závěr. Můžeš mi odpovědět proč se vše událo jak se událo, jestliže je pravda, že mu šlo o vyjádření toho co VIZ: "přání je otcem myšlenky" popisuješ?

Proč musel lhát o spoluautorství ostatních tvůrců, k vůli kterému musel následně vracet honorář a proč se nakonec zbaběle omlouval???

Proč nedokázal unést fingovanou mystifikaci MFDnes? Proč světu ODVÁŽNĚ jako svobodný umělec nevysvětlil svůj úmysl karikovat židovská média a zkostnatělé myšlení Evropy??????

Pokud nejsi Černého PR anonyme[smích], tak sám musíš přiznat, že NIC z toho se NESTALO a tudíž tvé vysvětlování a obhajoba je pro mne jen alibismus a snaha obhájit neobhajitelné.jansmith[smích]

182351

28.01.2009 12:17

Podivné stránky

RE: Snad tomu nevěříte...

jansmith1984 193.?.?.?

Velmi přesně řečeno anonyme 194.?.?.?

Takový příspěvek vydá za 10 sáhodlouhých analýz a polemik, protože nekompromisně odkrývá PODSTATU beroucí vítr z plachet různým placeným nebo pouze vnitře přesvědčeným ideologům nebo náboženským fanatikům.


jansmith[smích]

182334

28.01.2009 12:07

Svět musí židovskému nacismu říci Ne dřív, než bude pozdě

RE: Vsichni jste vedle

jansmith1984 193.?.?.?

Velmi pěkně jsi to shrnul Montazniku a zejména je zajímavá věta "Taliban, je relikt z války a "dítě" CIA a USA ve válce proti SSSR v Afganistánu!!!"


Podobně se CIA angažovala v Chile proti DEMOKRATICKY zvolenému prezidentu Aliendemu viz. Pinochet, jeho junta a zvěrstva, která ve jménu pravdy, lásky a demokracie po zavraždění Aliendeho vytvářela.

Celý svět je toho plný viz. další jihoamerické státy atd. atd. atd.To jsou totiž přesně ty SOUVISLOSTI, které běžný (brainwashed) občan nevidí a když je donucen je vnímat, tak se zuby nechty brání.


jansmith[smích]

182332

28.01.2009 11:41

Absurdistán se představil entropou

RE: Politikův úmělec

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu, co jsi napsal Tome, bych ještě na závěr něco podotkl.


Za plastiku Entropa a jaký signál toto "umělecké dílo" vysílá do světa není v konečném důsledku podle mne odpovědný D. Černý. Černý je jen umělec, který dostal z "kamarádčovství" bez výběrového řízení státní zakázku. Trochu pomohl i uhlobaron Bakala a Černý tuto zakázku pojal stylem, který odráží jeho vlastní povahu, charakter a pojetí světa (schválně si zjistěte jak tento sponzor umění: p. Bakala "rožní" obyčejné -takřka bezbranné- lidi ve věci koupi bytů do osob. vlastnictví na severní Moravě, které vlastní jeho společnosti)

V plné míře je ale za signál, který Entropa vydává odpovědná česká vláda a lidé zodpovědní za PREZENTACI České republiky v Evropském parlamentu. Kromě ochotných úředníčků tedy v první řadě politické "elity" jako lobbysta AMI Comm. p. Alexandr Vondra nebo p.Topolánek apod.


A opět se dotýkáme jedné důležité okolnosti, kterou PŘESNĚ vyjádřila ve svém příspěvku paní Jarmila.

Pokud se od dotčených zemí vzhledem k necitlivé a nediplomatické plastice snášejí na český národ různé výtky a nebo nějaká bulharská skupina vytvoří stějně arogantní odpověď, tak se tak děje primárně z důvodu NEPOCHOPENÍ souvislostí.


Za plastikou Entropa (jak píše pí. Jarmila) NENÍ totiž 10mil českých občanů ani se s ní až na vyjímky 10mil nestotožňuje, ale je za ní jen jeden nedospělý umělec a s ním určitý počet zprofanovaných politiků.

Politiků, kteří dokazují svou aroganci moci vůči svým spoluobčanům (pramenící nejen z vlastní zakomplexovanosti) už delší dobu na politické scéně v ČR a nyní se stejně chovají i vůči evropským zemím. Bonmoty o "oslazení" jen odrážejí vlastní ramenatost a nedostatek sebedůvěry. Podobně se jako MALÝ psík na vodítku pod ochranou svého pána chovají naší politici vůči VELKÉMU, když s podporou USA ramenatě napadají Rusko.


Tedy NIKOLI ČEŠTÍ OBČANÉ, ale jen přesně vymezený počet lidí ve vysoké politice, kteří dlouhodobě zneužívají důvěru a moc občany jim svěřenou, zaslouží výtky. Pokud mají tedy někteří lidé v Bulharsku snahu ragovat, potom by "jejich" Švejk neměl kálet na mapu ČR, ale na hlavy umělce a představitelů, které jsem jmenoval.

Vidíte ten rozdíl přátelé? Dokud se lidská rasa nenaučí chápat co znamená princip KOLEKTIVNÍ VINY a jak snadno jej lze za určitých okolností někým (mocnými) zneužít pro vlastní zištné, sobecké cíle, do té doby se masy opratí a neschopnosti odolávat manipulaci nezbaví. Proto je důležité se v diskuzích přesně vyjadřovat a přesně formulovat i své myšlenky a názory a napomáhat tím nazývat věci PRAVÝMI jmény...

jansmith[smích]

182330

27.01.2009 12:21

Absurdistán se představil entropou

RE: Dobrá reakce

jansmith1984 193.?.?.?

Už jsem někde tady psal, že David Černý není důvěryhodný, stejně jako není důvěryhodná garnitura, která mu umožnila za peníze daňových poplatníků a p.Bakaly zakázku Entropa zrealizovat. Za peníze, které musel nakonec s ostudou kajícně vracet. Pokud tito lidé nejsou důvěryhodní, jak může být potom důvěryhodná jejich provokativně myšlena mystifikace - Entropa???, ptám se.

Možná bych Jindro Černému věřil, že mu jeho dílem šlo o mystifikaci a upozornění na strnulé vnímání Evropy jako takové a že se vlastně jedná o jistý druh "moderního" umění, které konzervativně smýšlející lidé nechápou. Fakta ale hovoří poněkud jinak.[smích]


Legrační na tom celém je, že David Černý se sám usvědčil z pokrytectví a z toho, že není SÁM schopen přijmout mystifikace a nadsázky, kterých toleranci a pochopení automaticky předpokládá u ostatních.

Dobře ho odhalil šefrédaktor deníku MFDnes, který mu nachystal podobnou pastičku jakou on (Černý) uchystal lidem Entropou a pastička sklapla. Zkoušeli jsme jeho smysl pro humor, jako on zkoušel ten evropský, říká šéfredaktor MF DNES.[smích]


Co se stalo? MFDnes vytvořila stylem mystifikace s Černým fiktivní rozhovor a jak na něj Černý reagoval je možno si přečíst zde:

VIZ:
Nejste umělecké dílo, brání se Černý proti fiktivnímu rozhovoru MF DNES

http://zpravy.idnes.cz/nejste-umelecke-dilo-brani-se-cerny-proti-fiktivnimu-rozhovoru-mf-dnes-13t-/domaci.asp?c=A090124_174051_domaci_dp


Co je ale na tom zajímavé? Přístup mainstreamu, který tuto sebeodhalující reakci Davida Černého nenápadně ignoruje (nebo jsem si aspoň nikde ve správách ničeho nevšiml). Komentátoři za žold, kteří komentují kdeco jsou tak nějak potichu.

Ani tento článek se na serveru iDnes dlouho neohřál. Naproti tomu články proti Paroubkovi, Rathovi apod. tam obvykle vydrží neporovnatelně déle - některé exrémně dlouho.

Všimněme si, jak je mainstream aktivní ve věci výroku D. Ratha, který podle ODS údajně schvaloval zbrojní politiku A. Hitlera. Někomu (Langristům apod.) musí být Rath velmi nepohodlný, že?


Aby korporátní média podobným způsobem šlapala na pérka Vondrovi ve věci zpackané a arogantní Entropy, tak to ani náhodou.

Není pravda, že „Strom poznáte po ovoci“.


jansmith[smích]

182243

26.01.2009 19:46

Gaza: „Viděl jsem, jak izraelský voják zastřelil dvě mé malé dcerky“

RE: Jen malá technická poznámka...

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu co uvedl hestroy a pro ty, které zajímají jednotlivé modifikace útočné pušky M16 jenom přidám pár linků ke samostudiu:


http://cs.wikipedia.org/wiki/M16
nebo
http://www.sweb.cz/matrixmovie/dalsi/m16i.htm
nebo
http://sk.wikipedia.org/wiki/M16_(puška)


Pro fajnšmekry jen upozorňuji, že malorážní munice má mnohem devastující účinek na živý organismus než běžná munice 7.62, kterou mají např. naše české armádní samopaly.

Kulka je totiž laicky řečeno nevyvážená a po dopadu na cíl mění směr dráhy. Sjede po kosti, trhá tkáň a tam, kde by "normální" munice způsobila čistý průstřel a oběť by se relativně brzy zotavila, nedává šanci. Použití se pozná i podle toho, že vstřel je "malá" dírka a na místě, kde kulka opouští tělo (pokud v něm nezůstane) chybí obvykle obrovský kus tkáně.


Dobrou chuť k večeři přeji všem obráncům izraelského demokratického státu v Gaze a také hrdinným izraelským vojákům mnoho úspěšných fotbalových zápasů v rámci relaxace po "mírové misi"...

Stejně jako izraelským pilotům a dělostřelcům odpalujícím z bezpečné vzdálenosti odvážně rakety a granáty na bázi bílého fosforu do hustě obydlené zástavby.


jansmith[smích]

182190

26.01.2009 16:40

Podivné stránky

RE: Vzdyt jde o vtip.

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímavý příspěvek anonyme 88.?.?.?.

V každé otázce je podle učení Jiddu Krishnamurtiho skryta i odpověď a tvůj příspěvek to potvrzuje.

Jestli jsou Protokoly podvrhem nebo nejsou je z jistého pohledu vlastně bezpředmětné. Důležité je, jestli realita Protokolům odpovídá nebo je odlišná. Diskuze jinde i zde na Zvědavci tuto věc zdá se rozebírá.


Co je ale zajímavější? Jak se jejich výtisky "někdo" viz: vyjádření Roberta Helebrandta snažil systematicky ničit a nové edice zakázat.

Paradoindní chování inkvizitorů, které je navíc v době internetu díky sharingu odsouzeno k debaklu.


jansmith[smích]

182179

26.01.2009 13:40

Gaza: „Viděl jsem, jak izraelský voják zastřelil dvě mé malé dcerky“

RE: Co dotat ...

jansmith1984 193.?.?.?

Pokud věříš na karmu lidí i karmu národů Kadliku, tak bys měl také dodat, že podle duchovních učitelů lze Karmu ZMĚNIT.

A to pochopením a změnou myšlení a chování buď k LEPŠÍMU nebo naopak konáním zlých činů a myšlenek také k HORŠÍMU.


Pokud mají duchovní učitelé pravdu, tak Karma není neměnná a definitivně daná a tudiž neplatí to co píšeš, že se ji člověk nebo národ nemůže do konce věkův zbavit.

Stačí snaha o pochopení pravdy a dobrá vůle ke změnám.


Souhlas???


jansmith[smích]

182165

26.01.2009 13:26

Inaugurace 2009: den truchlení

RE: Stálo to 3mld$ a stejne to bylo neplatny:)

jansmith1984 193.?.?.?

Pro 213.?.?.?

BTW Může být černoch židem?
--


http://cs.wikipedia.org/wiki/Židé_v_Etiopii

jansmith[smích]

182162

26.01.2009 13:09

Zhanobili naši morálku

RE: Jsou Palestinci a Palestinci.

jansmith1984 193.?.?.?

Jasně mirdo. Chápu tvoje argumenty a plně je akceptuju.


Stejně si ale myslím, že si placený provokatér (a těžko si být 100pro jistý, kdo takový je a kdo takový není) moc "něvydělá", pokud narazí na asertivního a schopného oponenta, který jej za každým provokativním příspěvkem na faktech, v klidu i ironicky opakovaně usvědčuje ze lži a pokrytectví.

I kdyby asertivní oponent je krátce zopakoval FAKTA a dodal nakonec jak píšeš: Diskuze s tebou nikam nevede...končím".

Což by znamenalo "končím" pro tuto chvíli, ale jsem nadále připraven ti kdykoli příště nastavit zrcadlo.

Nevím, jestli jsou provokatéři placení od počtu reakcí na své příspěvky nebo zdali jejich ideology a řídicí důstojníky zajímá i to, jaký pocit taková diskuze v myslích čtenářů generuje. Ale pokud je zajímá i schopnost jím řízeného lokaje oponenta umlčet nebo "umlátit demagogií, na kterou oponent nenašel odpověď", potom si myslím, že si v případě, že narazí na asertivního kliďase moc nevydělají.[smích]


A co je podle mne důležité, pokud to pak čtou ostatní a hlavně noví nevyhranění čtenáři, kteří nesledovali celé vlákno, tak jim usvědčený provokatér pouze nechtěně pomůže získat přesnější názor na to o co tady a v celé diskuzi go.

jansmith[smích]

182160

25.01.2009 20:33

Zhanobili naši morálku

RE: Jsou Palestinci a Palestinci.

jansmith1984 193.?.?.?

Máš pravdu mtk. Diskuze, jak píšeš, s tzv. jelimany, ale i s drsnějšími názorovými oponenty, rozhodně přispívá a generuje mnoho zajímavých a podnětných reakcí, které by jinak asi nezazněly.

O tom je diskuze. Diskuze není o ignorováni nepříjemných názorů oponenta (a můžu si 100x myslet a zdůvodňovat, že to jsou jen bláboly nebo provokace). Chování mrtvého brouka je podle mne projevem pasivity, možná neschopnost trpělivě vyjadřovat své myšlenky a hlavně psychologická voda na mlýn profi (za žold[smích]) píšícím diskutérům.

Mnohem lepší je takového oponenta dohnat slušnými argumenty a fakty nebo ironickými poznámkami (viz. hestroy, mirda, Nasredin) k útěku z vlákna nebo ho vhodnými poznámkami nasměrovat, aby se zahltil vlastním pokrytecvím.


To je můj názor ohledně cenzury, kterou bych nezaváděl. Zvědavec by byl jinak jako ONI.

Stačí, aby editor dbal na nepřekračování zákona a rozumnou míru kultivovanosti příspěvků a tak jak to dělá poslední dobou závadné pasáže v příspěvku zaměnil za vysvětlující text. Stanovený počet 10 příspěvků měsíčně pro neregistrované, také umožňuje "plácaly" dle transparentních regulí odfiltrovat.

jansmith[smích]

182090

25.01.2009 19:41

Podivné stránky

RE: Vzdyt jde o vtip.

jansmith1984 193.?.?.?

Možná že jsou vodniku007 Protokoly (předpokládám, že jsi měl na mysli "Sionských mudrců"[smích]) fantazií.

Možná, že je někdo sepsal proto, aby ublížil Židům a vystavil je pronásledování za to, že cestou svých náboženských vůdců patřičně zmanipulováni nechali dle evangelií ukřižovat Krista. A nebo je sepsal z jiných důvod, což je jedno.


Co ale říci na to jak se izraelský sionistický režim historicky choval (viz. jeho teroristická a násilná minulost) a choval/chová i dnes ve věci konfliktu v Gaze. Neevokuje to náhodou názor, že tito sionističtí vůdcové vlastně v jistém smyslu tajné pasáže Talmudu nebo Protokolů naplňují v praxi?


Jak mohou tedy nezávislí lidé věřit, že Izraelský stát není ten stát, který lže a rozsévá násilí a aroganci, když se tak vlastně v praxi chová??? Ano, vím, že sami Izraelci trpí strachem z budoucnosti a v pudu sebezáchovy se patřičně zmanipulovaní chovají nehumánně a iracionálně, ale to je přece neomlouvá. Nebo ano?

Proč nepřiznají teroristickou minulost zakladatelů státu Izrael?

Proč neskloní hlavu a jako historicky pronásledovaný národ (dokud je čas) nenapřáhnou pravici ke smíru? Proč, když jsou s US za zády tak vojensky silní a sebejistí neposkytnou slabším veškeré podmínky, aby tito mohli ocenit jejich upřímnou snahu???

Co je tady tedy ŠPATNĚ se ptám.


Je jasné, že po tolika létech vzájemného ničení a zabíjení, kdy ale Izrael ničil a zabíjel (i nepřímo cestou svých tajných služeb) NEPOROVNATELNĚ více, je těžké se smířit. Jiná cesta, ale asi neexistuje s tím, že Izrael se bude muset nejen vrátit k POKOŘE, ale i šáhnout hluboko do vlastní peněženky, aby zničené (viz. civilní infrastruktura v Gaze/Libanonu) finančně nahradil.

Pokud tak neučiní, nikdy podle mne nenabyde vnitřního klidu, a to i kdyby byl na základě nalejvárny svých rabínů a politiků 100% přesvědčen o své pravdě.


Předkládám k přečtení, co na toto téma píše Robert Helebrandt v knize Knížata zloby - Protokoly sionských mudrců:

VIZ:
Z posledních zhruba sto roků, kdy se Evropané začali poprvé seznamovat s Protokoly sionských mudrců, neměla mladá generace Čechů a Slováků po celých čtyřicet let možnost číst tento dokument. Knižní vydání z předválečného a válečného období se systematicky ničila a nové edice byly zakázané.

Spor o autentičnost Protokolů se stal v současnosti úplně bezpředmětným, protože jejich program se krok za krokem uskutečňuje, a je podle židovského názoru před dovršením.
Vnímavý a pozorný čtenář si stejný názor udělá sám, proto jsem se vzdal jakéhokoli komentáře.


jansmith[smích]

182084

25.01.2009 11:40

Podivné stránky

RE: Dnes již je jenom velmi malá část Židů-sionistů světu nebezpečná,ale o to jsou daleko agresivnější!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Ano Montazniku, souhlasím s tebou.

Útoky na Židy jako na národ nebo entitu jsou přesně tím NEPOCHOPENÍM, které zde i jinde horliví bojovníci za spravedlnost cestou uplatňování principu KOLEKTIVNÍ VINY, prezentují.


Neuvědomují si, že svým rozhořčením a emocemi pomáhají uniknout skutečným strůjcům kořenů nepravostí a zločinů proti humanitě, tedy i sionistických.

Lidé za oponou tedy i sionisté, kteří používají židovství jako štít a mnohdy ani Židé sami nejsou si velmi dobře uvědomují tendence lidské povahy ZEVŠEOBECŇOVAT a vědí, že dokud budou schováni v napadané a nálapkované skupině, snáze skrze strach, negativní emoce a podněcování k nenávisti protistranou uniknou pozornosti. Navíc mohou stále dokola a víceméně nerušeně pokračovat ve výchovném působení na své ovečky a zdokonalovat školení svých lokajů. Ovečky, za takového stavu a s předepraným způsobem chápání co se děje potom nemají šanci jejich náboženské, ideologické a jiné propagandě uniknout.[smích]

Použití velké skupiny poslušných lidí jako živého štítu jim zajišťuje nepostižitelnost.


Tato politika se netýká jen sionistických vůdců, ale i jiných ovčáků.


Proto jako montaznik znovu připomínám:
Uplatňování jakékoliv kolektivní viny je zločin, i když v této verbální fázi spíše zločinem na etice a morálce a samozřejmě i na vlastní schopnosti nebýt jako oni.

Vědomý, uvážlivý člověk se pozná i podle toho, že se této chyby nedopouští a v rámci svých možností před ní naopak varuje.


jansmith[smích]

182037

24.01.2009 22:58

Zhanobili naši morálku

RE: Jsou Palestinci a Palestinci.

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímavý dovětek Nasredine. Máme podobnou motivaci.

jansmith[smích]

182017

24.01.2009 18:45

Zhanobili naši morálku

RE: Jsou Palestinci a Palestinci.

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímavě napsaný příspěvek Nasredine. Dokážeš tady (mimo jiné) nabídnout čtenáři, podobně jako třeba hestroy, jasně zpracované a sesumírované informace (i z historických a ověřených zdrojů) a umožňuješ každému, aby si sám zvážil jak dalece jsou relevantní a aby si je následně sám mohl dát do souladu nebo nesouladu[smích] se svými vlastními poznatky.

Dobrý přístup. Takový je podle mne podstatou diskuze, která se neředí v emocích a vzájemném napadání a pokud aktéři vydrží dostatečně dlouho, obvykle přináší zajímavé poznatky. Takový přístup může Zvědavci jedině prospívat.

jansmith[smích]

182003

23.01.2009 13:59

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

jansmith1984 193.?.?.?

Píšeš, Vojto, že nemáš žádný důvod, relativizovat utrpení ani jedné strany v konfliktu, ale mně se zdá, že tak v případě posledního útoku Izraele v Gaze (i v jiných případech) činíš.

Hestroy píše, že kloužeš po povrchu nebo že se vyhýbáš přímé konfrontaci s fakty a podle mne to tak v tvých cca. 80% příspěvků velmi pravděpodobně bude.

Nehodnotím tě, pouze konstatuji a vlastně je to tvoje věc, jak se vyjadřuješ. I tvé tvrzení o našem marném pláči nad mrtvými obětmi sklouzl po povrchu. Nemyslím si, že tady v diskuzi někdo z oponentů sionistické politiky pláče. Podle mne jen dáváme zaznít faktům (už proto, kdy nám druhá strana s projevy výrazné sebelítosti stále připomína tzv. holokaust) a tím se snažíme těm, kteří dospěli na tuto úroveň vnímání pomoci hledat to tzv. PROČ.


Na druhou stranu mám ale pocit, že to o čem jsem v tvém případě psal prve, totiž že máš pravdopodobně sám ZÁJEM hledat odpověď na tuto otázku PROČ, platí. Tvé formulace se jako by čas od času ponoří do další vrstvy (tímto zdravím janka[smích]) a snaží se jak tebe samotného, tak i toho, kdo to čte, navést v úvahách někam, kde ještě nebyl.

Dotýkáš se totiž rozporu mezi mechanismem přírodního evolučního tzv. přirozeného výběru a nádstavbou, která je v případě existence vyšších forem inteligentního života, jakým jsou lidské bytosti, nad tím.


Už jsem někde prve psal o běsech lidské animální povahy, která v evolučním procesu způsobuje, že nevědomý člověk po staletí a tisíciletí stále opakovaně páchá zlo skrze násilí nejen jiným živým bytostem, ale zejména svému vlastnímu živočišnému druhu.

Otázka je, jaký vliv na to mají svými ovládacími programy (náboženství, chléb a hry, záměrné vyvolávání různých strachů, rozděl a panuj apod.) vládnoucí mocenské elity a proč tyto mechanismy bez ustání vůči běžným lidem zdokonalují a samozřejmě přizpůsobují novým podmínkám.


Tady se podle mne nejedná o evoluci nebo přirozený výběr.

Jako lidstvo jsme se dostali na vyšší úroveň než za časů viz: "silnější, schopnější sežere slabšího" a naše myšlení a jednání by měly určovat nejen přírodní zákony, kterých jsme (ač si to ve své sebestřednosti nemyslíme) plnou součástí, ale motivovat i vyšší ideály, ideály myslících a cítících lidských bytostí jako je např. etika, morálka a humanita.

Existuje ale velká snaha tyto ideály v lidech RELATIVIZOVAT a nenápadným, mnohdy podprahovým způsobem skrze propagandu dosáhnout v jejich stylu myšlení, za pomoci shora uvedeného, že PRAVOU PODSTATU nemají šanci pochopit.

jansmith[smích]

181904

23.01.2009 12:00

Zvědavec má dovolenou

RE: hezkou dovču

jansmith1984 193.?.?.?

Nevadí mirdo, pro mne jsi Viktor čistič[smích][smích] už ode dneška a líbí se mi i tvé novoroční předsevzetí.


jansmith[smích]

181886

23.01.2009 10:29

Zhanobili naši morálku

RE: hm

jansmith1984 193.?.?.?

Ano, myslím si, že se věci dějí, tak jak popisuji, paní Jarmilo a nebo skromně dodávám, velmi podobně.[smích]


Vážím si toho, že se mnou souhlasíte, protože ocenění od člověka, který má sám velké znalosti, výdrž a schopnost poznatky prezentovat v souvislostech, jako ve vašem případě v internetové knize, má pro mne velkou hodnotu.


Možná bych dodal, že náš Svět je jaký je, zejména proto, že lidé, kteří dokáží soustředit moc nad ostatními do svých rukou, svou moc historicky často velmi deprivantsky zneužívali a moderními a o to sofistikovanějšími (mafiánsko-globalizačními) způsoby tak jejich následovníci činí do dnešnich dnů.

Nevědomé myšlení lehce manipulovatelného "běžného člověka", evolučně zděděné animální pudy a instinkty + podléhání negativním emocem, EGU, sebedůležitosti a sebelítosti takovým mocným manipulátorům (kteří jsou ostatně povahově úplně stejní jako průměr nebo spíše horší) umožňuje ovládat chování "běžného člověka" k obrazu svému.

Paradoxní na tom je, že náboženský mýtus o Bohu je jen lidským mozkem vymyšleným a lidmi opět zneužitým ovládacím nástrojem lidské masy. Tím neříkám, že Bůh, jako něco nadčasového a absolutního neexistuje. Rozhodně ale podle mne není takovým, jak jej masám od minulosti do současnosti prezentují světová náboženství.

Vojta49 má pravdu, že v lidském společenství vítězí ti silnější, chytřejší nebo podnikavější, ale jak je u něj zvykem už nedodává, že to rozhodně nejsou ti nejmoudřejší a že historicky tyto rádoby elity dělají všechno proto, aby se VĚTŠINA nikdy mentálně a názorově úplně osvobodila. A nebo, aby se mezi ně nedostali moudří altruisté, kteří by mohli lidi pozvednout na úroveň LIDSKÝCH BYTOSTÍ.


Jednoduchým příkladem je skladba programů nejmocnější pračky nevědomých lidských mozků TV obrazovka. A zase jsme u VÝCHOVY, která by v případě zájmu mocných mohla být jiná. Už jen změnou poměru vysílané podprahové negativity a skrytých návodů k pokřivenému lidskému myšlení a jednání vůči výchově k lidským hodnotám a altruismu by lecos v hlavách nevědomých lidiček měnilo k lepšímu.

Děje se tak? NE. Není zájem, protože by se omezil kult "zlatého telete" a s ním by elita a její lokajové nejen snižovala svůj životní nadstandard, ale i možnost ovládat ostatní k obrazu svému. Tragikomické je, že tyto tzv. vyvolené elity (jak o sobě většinou smýšlejí) tak činí s pocitem nevyhnutelnosti a že jedině tak se může lidská civilizace vyvíjet a prosperovat.[smích]


Že je něco shnilého ve "státě dánském" je jasné i proto, že pokud se nejvíce vydělává na negativních složkách lidské animální povahy tj. zjednodušeně na strachu, chamtivosti, sebedůležitosti a sebelítosti, pak rozhodně nebude NĚCO v pořádku.


jansmith[smích]

181873

23.01.2009 08:43

Zvědavec má dovolenou

hezkou dovču

jansmith1984 193.?.?.?

Přeji pohodovou dovču pane Stworo, leťte tam "nízko a pomalu"[smích] a take care.


jansmith[smích]

PS:
mirdovi budu ode dneška říkat: Viktor čistič - viz. kde máte koupelnu???[smích][smích]

Pro ty, kdo viděli první verzi Brutální Nikity.

181859

22.01.2009 22:31

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

jansmith1984 193.?.?.?

Je příjemné Vojto, že přestáváš konflikt a míru ZLA, které si mezi sebou navzájem Izraelci a Palestinci vyměňují relativizovat a že uznáváš, že to, čeho se na palestinských civilistech Izraelci, navíc neporovnatelně lépe vyzbrojeni, dopouštějí je NESROVNATELNÉ!!!

Rozdíl v počtu (nejen) ZABITÝCH dětí obou znepřátelených stran hovoří jasně (400 ku 0) a i kdyby byla hypoteticky pravda na straně Izraele, tento poměr jim bere veškeré MORÁLNÍ a LIDSKÉ právo na zdůvodnění jejich nároků. Ať se to snaží omlouvat jakkoli, oni se ve 21.st chovají velmi podobně jako nacisti za Hitlera, a to o něčem vypovídá, stejně jako po akci fotbal vesele hrající izraelští vojáci!!!

Pamatuješ na můj dotaz na tebe ohledně účasti sionistů na tom, co se dělo v uprchlických táborech Sabra a Šátila? Podělíš se o svůj názor?


A důvod, proč to Palestinci tak dlouho snášejí, byl zde v diskuzích probírán mnohokrát a těžko může ten, který jako já NEZAŽIL, něco dodávat. A z čeho ten, jak píšeš, milion žije lze vysvětlit tak snadno, jak bohatá je lidská představivost a uměni argumentovat.


Souhlasím, že jedině v upřímné diskuzi je možno se přiblížit vysvětlení TOHO VŠEHO, ale neměli bychom v rámci "akademické" rozpravy zapomínat na živé lidi TAM a na to, co po dobu našich rozborů zažívají.

Pokud ze strany Izraele nezazní omluva a upřímná snaha rozpory vyřešit, nikdo soudný a s elementárním smyslem pro spravedlnost jim věřit nebude. Ano, běžní Izraelci jsou v zajetí sionistické demagogie a vlastně také obět propagandy, ale to je bohužel nezbavuje následků za jejich činy/zločiny.


jansmith[smích]

181830

22.01.2009 21:53

Zhanobili naši morálku

RE: hm

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ:

Takový člověk, když se někdy v dospělosti dozví, že má židovský původ, může prožít (pro to, co o Židech slýchával) nepříjemný pocit šoku a nejistoty. Pokud se později zařadí zpátky do židovské komunity a začne měnit své chování v tzv. prožidovské (se všemi návyky, ideologiemi a pokřivenými způsoby chování), děje se tak jedině z důvodu negativní reakce jeho původního (nežidovského) okolí, vlastního strachu a lidské snahy někam patřit.

Jediné co rozhoduje jsou podle mne sociální a společenské vazby, výchova a náboženská či jiná "nalejvárna", kterou se mu v tom určitém etniku, náboženské skupině, sektě apod. dostane.


Toť můj názor. Proto si také myslím, že (jak již bylo někým jinde v diskuzi řečeno) nelze uplatňovat princip kolektivní viny, a to ani vůči Židům způsobem, jak je zde některými pisateli ohnivě prezentováno. I mezi Židy v Izraeli a po světě jsou spousty čestných lidí, kteří se sionistickými metodami nesouhlasí a někteří to i veřejně a odvážně deklarují. Ta prosionistická většina se chová jako lidí všude jinde na světě. Známe jak to bylo za tzv. soialismu. Radši držet hubu a krok a moc nevyčnívat, protože by mohlo zahřmít. Z předepraným mozkem je to o to snažší.


Takový ohnivý internetový židobijec by si měl zkusit představit, že by se dostal do situace, kterou popisuji výše a pak by možná začal uvažovat jinak.


To co je Židům historicky vytýkáno se podle mne nedělo proto, že by tak byli geneticky nastavení, ale vedly k tomu poměry, výchova a způsob vedení jejich předáky.

I poslední pogrom tzv. holokaust zasáhl hlavně ty obyčejné Židy, zatímco ti mocní a bohatí stáli mimo a podle různých indicií k němu pro své zájmy a své peníze sami velmi pravděpodobně přispěli.

Obyčejní Židé (jako lidské bytosti), ať už semitští či konvertiti, jsou v tomhle světě stejné oběti jako všechny ostatní etnika a národy. Všechny jsou viz. historie jen zneužívány pro blaho a benefit elit, které mají k altruismu až na extrémní vyjímky stejně daleko jako Země k Alfa Centauri. Mocenské a náboženské elity Alfu Centauri také viděli a také o ni mohou mluvit, ale to je asi tak všechno.


Jak omezit vliv lidí, kteří zneužívají víru, lidskou vlastnost nečemu věřit, stádnost a neschopnost odolávat brainwashingu, a to nejen v Izraeli, ale i jinde ve světě je na další, pravděpodobně v dohledné době nekončící, debatu.

Mám pocit, že kdyby mocní a bohatí měli opravdu zájem, náš svět by vypadal úplně nebo z velké části jinak a rozhodně by to bylo k lepšímu pro VŠECHNY zúčastněné. Lidský Spirit na to potenciál rozhodně má.


jansmith[smích]

181826

22.01.2009 21:42

Zhanobili naši morálku

RE: hm

jansmith1984 193.?.?.?

Asi vím, kam míříte paní Jarmilo a mám pocit, že se dotýkáte podstaty. Ptáte se o co jde a já si bez legrace myslím, že jde o nic.


Pokud bych měl ale něco dodat, tak snad, že je jasné, že v každém náboženství a zejména mezi fundamentalisty je snaha ovečky, jako ty, které fyzicky realizují vůli elit, z různých materiálních i bigotních důvodů OVLÁDAT a k tomu je víra a útoky proti jinověrcům za účelem jejich zotročení nebo získání jejich majetku ideálním prostředkem. U extrémistů jsou i slova, která víru zvěstují etrémní a extrémní jsou i cíle, které se snaží dosahovat.


Židovské náboženství a lidé, kteří je hlásají postupují navlas stejně. [smích]

Stejně jako katoličtí, protestantští, pravoslavní atd. atd. atd. kněží, i židovští rabíni učí své ovečky víře, které možná úpřímně věří, ale stejně tak jim může sloužit jako prostředek k dobrému bydlu a doživotní nadřazenosti. Z neupřímnosti a "pravých" pohnutek jsou usvědčeni tehdy, pokud ve víře v Boha sami páchají zlo a násilí nebo k němu navádějí a nezáleží jestli proti lidem vlastní víry nebo proti všem ostatním.


Nejnáchylnější v nekritickém přebírání jakýchkoli dogmat i víry různých náboženství je člověk v nejrannějším věku a zejména, když i jeho rodina (jeho okolí) cestu víry nekriticky následuje a praktikuje.


K čemu mířím? Že, řekněme z 90%, se názory, žebříčky hodnot a možná i charakter lidí utvářejí VÝCHOVOU, kdy čím dříve se začne, tím větší je účinek.

Ano, jsou tam i genetické predispozice a v extrémním případě i deprivantské úchylky, ale u většiny tzv. normálních lidí je jejich pozdější chování a způsob myšlení obrazem toho, co jim bylo vsazeno do jejich podvědomí a vědomí někým, kdo měl k němu dostatečně dlouhý přístup.

Domnívám se, že průměrný člověk, který nebyl (třeba pro adopci) vychováván židovským způsobem, žije celý život bez problému a stejně jako lidé v jeho okolí a i když má v sobě řekněme "jiné" geny, nic z projevů tzv. židovské povahy se u něj neprojeví. A pokud ano, tak ve statisticky stejném rozsahu jako u jeho nových soukmenovců.

jansmith[smích]
TO BE CONTINUED

181824

22.01.2009 19:39

Nové koště dobře mete anebo opravdu změna?

RE: Faktem je, že Obama je silně rozporuplný

jansmith1984 193.?.?.?

Nasredine, líbí se mi co a jak píšeš.
[smích][smích][smích][smích]

I tohle je způsob jak chytře, s ironií, humorem a zároveň slušně komunikovat s lidmi, u kterých musí být jeden hodně napozoru.


jansmith[smích]

181813

22.01.2009 18:38

Zhanobili naši morálku

RE: hm

jansmith1984 193.?.?.?

Další, podle mne brilantní úvaha anonyma 194.?.?.?


Také si myslím, že cesta spočívá v "boji" prověřenými a relevantními informacemi, tak jak činí (nejen zde na Zvědavci) mnoho pisatelů. Je ale zároveň dobré udržet na uzdě emoce a pochopitelné rozhořčení generované pokrytectvím a cílenou propagandou protistrany.


Je třeba důsledně oddělovat ovčáky od ovcí, i když demaskovat ovčáky je komplikované.[smích] Jejich snahou a cílem je nebýt rozpoznán (být za oponou), infiltrovat se mezi většinovou společnost a nenápadně dovytvořit systém, kde budou ať právně či společensky před oponenty a oprávněnou kritikou nepostižitelní.

Skvěle jim k tomu slouží i psychologický účinek (do myslí běžných občanů sofistikovaně injektované) "teorie" antisemitismu a soustavně opakované masáže o vlastní oběti v době tzv. holokaustu a různých pogromů, kterou byl jejich národ nucen v historii tolikrát (jak tvrdí) nespravedlivě podstoupit.

Snaha je také historické pogromy a násilí, které se děly na jiných než jejich národu obcházet, jako by jen ty jejich vlastní stály za řeč a jen ony měly být soustavně mediálně i jinak připomínány.

Ovčák používá jako "živé štíty" klidně i jedince vlastního národa a s výkřiky a Bohu, pravdě a lásce a třeba boji za demokracii je neváhá s předstíranou lítostí nebo s plným vědomím jako (collateral damages) obětovat...

A proto je třeba často připomínat rčení "cui bono".


Tedy podobně jako 194.?.?.? říkám: Snažme se být přesní ve vyjadřování, nepodléhejme emocím, buďme chytřejší nebo lépe MOUDŘEJŠÍ než druhá strana (protože jen tak dokážeme rozlišit zrno od plev) a nestaneme se figurkami na šachovnici mocných a jejich lokajů, kdy jim zejména rozdmýchávání vášní spojených s uplatňováním principu kolektivní viny už tolikrát v historii při upevňování moci a dosahování "královského" nadstandardu dobře posloužilo.


jansmith[smích]

181809

22.01.2009 18:22

Zhanobili naši morálku

RE: hm

jansmith1984 193.?.?.?

Pisatel anonym anonymitě 194.?.?.? je moje krevní skupina.[smích] a jsem rád, že se tady objevil.

Jeho pojetí rezonuje s mým (současným) chápáním diskutované problematiky.

Podle mne s velkou přesností vystihuje podstatu problému sionismu/židovství a jeho historickou interakci se světem a jasně a zřetelně odhaluje fakta a SOUVISLOSTI, které bývají tak často emotivním přístupem, malou trpělivostí a pocitem, že -VÍM- (i s dobrým úmyslem) přehlížena.

Jansmith[smích]

181806

22.01.2009 11:44

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

jansmith1984 193.?.?.?

Hezky jsi to shrnul anonyme 85.?.?.? a já jen doufám, že ten, komu byly naše příspěvky primárně určeny - tj. Vojta49, přibrzdí maličko tok svých myšlenek, znovu se (pokud možno nestranně) zamyslí a začne brát v úvahu i souvislosti, které nejsou na první pohled (zvláště pro zastřenou mysl) tak zřejmé.

Uvidíme.


jansmith[smích]

181751

22.01.2009 09:52

Nové koště dobře mete anebo opravdu změna?

RE: Nostradamus...

Eda 193.?.?.?

kde jsou takové klidné oblasti? tzv. ruský alarmista pravil Chazin:
...Iba v Moskve bude nezamestnanosť dosahovať 2,5-3 milióny ľudí. Časť z nich sú málo platení robotníci, najmä gastarbeiteri. Zvýši to kriminalitu, vyvolá kopu iných nepríjemností. Predstavte si milión, alebo aspoň pol milióna Tadžikov, Uzbekov bez stálej strechy nad hlavou, ktorí prišli o stály zdroj príjmu. Budú behať po meste a brať, čo sa dá. Budú potrebné konkrétne, veľmi prísne opatrenia.
Aspoň pokiaľ ide o odsun. My však vieme, že naše úrady nie sú schopné sa tým zaoberať. Z tých nejbezcitnejších jednotlivcov sa sformujú gangy. Budú cielene kradnúť a za úplatky akejkoľvek polícii sa vykúpia. A k tomu si pripočítajte približne dva milióny nezamestnaných takzvaného „office planktónu“. To už je úplne ťažký prípad. Mladí ľudia, ktorí si zvykli dostávať tisíce dolárov iba za to, že existujú. A teraz ich povyháňajú. Všetci majú dlhy na hypotéke, lízingy na autá a iné veci. Ako oni vrátia dlhy? Bankám vzniknú problémy. Budú odoberať byty výmenou za dlhy? Veď roznesú celú Moskvu!...


I kdyby to byla jen z poloviny pravda je to velmi hustá atmosféra, myslíte že vás to někde na ruské vesnici mine? V Rusku bude podstatně víc gastarbaitrů z dálného východu - podstatně prudší mentalita než u nás, nevěřim že tam bude klid.
Sázím, asi naivně, na vesnici v česko-bavorském pohraničí (kravka-pole-menší zem. stroje). Sousedská výpomoc samozřejmě nutná...[smích] Dokud to půjde a budou za to ještě nějaké love držet si práci ve městě. Mluvil jsem s jedním bavorským sedlákem a žijou skoro soběstačně - místní řezník, pekař, mlíkárna, atd. tradic se tam drží zuby nehty i když humánní převýchova s mladšími už taky udělala svoje. Jinak určité věci - co se může stát atd. mojí ženě vysvětluju, ale je to složité i pro mě těžko představitelné. Ale jít např do Ruska? Nevim, nevim molodci, jestli tam něčemu uniknete

181739

21.01.2009 16:20

Zhanobili naši morálku

RE: Ano, je nanejvýš potřebné se vymezit.

jansmith1984 193.?.?.?

Díky za rakci pane Stworo i za to, že jste můj příspěvek, z pozice zakladatele a provozovatele tohoto na propagandě nezávislého a pravdu hledajícího webzinu, ohodnotil coby zajímavý.

jansmith[smích]

181668

21.01.2009 13:20

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

jansmith1984 193.?.?.?

Zdravím tě Vojto a oceňuji tvoji snahu o kultivovaný a k zamýšlení podněcující příspěvek.


S tvou definicí zla viz: ZLO=LIDÉ nikoli ZLO=ŽIDÉ se dá souhlasit.

Problém je ale v tvém vnímání kvality a kvantity ZLA a v tom, jakým způsobem jej v případě konfliktu mezi skvěle vyzbrojenými Židy v Izraeli a v podstatě bezbrannými Palestinci RELATIVIZUJEŠ. Upozorňuji, že mám na mysli běžné Židy, zblblými nábožensko/sionistickou ideologií a propagandou, pocitem ublíženosti, možná naučeným pocitem vyvolenosti a různými strachy.


Zlo má mnoho forem a je pravda, že všechny jsou v zásadě ZLO. Už při letmém zamyšlení je ale jasné, že "malé" zlo se z "velkým" zlem po strance kvality či kvantity srovnávat POCTIVĚ nedá.

Rozhodně se nedá postavit na stejnou úroveň rozdílná jednání, kdy každé je v zásadě zlo. Pokud někdo z nějakého důvodu v afektu druhému řekne, že je "hovado" je to zlo. Pokud jej ze stejného důvodu a klidně zase v afektu umlátí tyčí nebo zastřelí, je to také zlo.

Máš ale Vojto pocit, že tyto dva projevy ZLA jsou ve své kvalitě či kvantitě srovnatelné? Pochybuji že ano.[smích]


Bohužel analogická situace se již 60 let děje ve věci konfliktu mezi sionistickými Izraelci a Palestinci. Upozorňuji, že od WW2 je více jak 60let a máme 21.st, nikoli středověk!!!


A na závěr přidám pro ilustraci část příspěvku anonymního pisatele 85.?.?.?, kde ve své reakci na 181546 v tomto vláknu VÝMLUVNĚ píše:

(někoho zabít a říct: no co, to je toho... jenom jeden člověk. víte, kolik jich umře při autonehodách nebo na hlad? mnohem víc... takže o nic nejde, to může jenom pitomec... nezlobte se. a to tím spíš, že zde je naprosto jasné, kdo je tím agresorem, kdo koho vraždil (score více než 1350:13 mrtvých, o tisících zraněných nemluvě), a kdo měl k tomu NEPOMĚRNĚ větší prostředky a nelítostně toho nefér využil. Je to sprosté vraždění a zastrašování. Genocida. A to izraelcům nikdo neodpáře... i když si to pozdě uvědomili, že takto to nepůjde a že si dělají ještě horší renomé.)


Zachytil jsi ten rozdíl, o který nejen mně, ale i řadě dalších zdejších diskutujích JDE???


jansmith[smích]

PS:
A lidský mozek? Hodně toho, co o něm píšeš je pravda, jen opět NEPÍŠEŠ o schopnosti lidského mozku (pokud není náležitě brainwashed a nežije ve strachu) zkrze správné myšlení a intuici pochopit co je správné a co spravné není.

A klidně mi tykej Vojto49.[smích] Osobně s tím problém nemám a myslím, že nemáme důvod si na anonymním diskuzním fóru hrát na oficiality. I to je cesta, jak omezovat pocit vlastní sebedůležitosti.

181651

20.01.2009 21:15

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

jansmith1984 193.?.?.?

Vojto, možná by to byla legrace, ale opakuje se situace s naší diskuze ve věci 9/11 blahé paměti.

Mnohokrát jsem ti tehdy v debatě položil konkrétní dotazy a velice často, jako i nyní, konkrétní odpověď nepřišla a pokud, tak vyhýbavá.


Ve vlákně "Válka a zemní plyn" jsem se tě ptal jaké stanovisko zaujmeš ve věci použití bílého fosforu v Gaze a teroristické minulosti židovských organizací viz. Irgun nebo události v uprchlických táborech Sabra a Šatíla. Z tvé strany bez odezvy.

Dodávám, že pokud se bavíme přímo o použití zbraní na bázi bílého fosforu, tak je třeba zdůraznit, že Izrael cestou mluvčí IDF zpočátku použití těchto zbraní vehementně popíral.

Až po důkazech od Human Rights Watch a svědectvích o hrůzných zraněních z nemocnic nakonec přiznal, že tyto zbraně v Gaze používá. Jedním dechem, ale dodával, že to jsou zbraně povolené. Pozapomínal ale doplnit, že mezinárodními úmluvami k osvětlování a maskování kouřem sice povolené jsou, ale nikoli proti živým cílům a už vůbec ne v hustých zástavbách namačkaných civilistů, jak je notoricky známý případ území Gazy.

Podle mně to je znak max. arogance a zbabělosti používat tyto nejmodernější a ničívé zbraně tam, kde je velké množství bezbranných civilistů a proto mě zajímalo, co ty nato.


Po přečtení tvé poslední reakce se nedivím, že odpověď nepřišla a vlastně se dalo předpovídat, jak by tvá odpověď vypadala viz. tvá poslední argumentace FAO statistikou.

Zase si nepřekvapil, a i když za ocenění stojí aspoň určitým způsobem kultivovaný styl, který píšeš, a který je vždy lepší než arogance a povýšenost. Na druhou stranu i MUDr. Koukolík ve svých statích o deprivantech píše, že se velmi často jedná o značně inteligentní lidi (inteligentní se nerovná moudrý), kteří vystupují slušně a od většinové tzv. normální populace se navenek do chvíle než způsobí někomu bolest či jiné zlo nijak neliší a o to jsou nebezpečnější.


jansmith[smích]

181579

20.01.2009 20:29

Zhanobili naši morálku

RE: Ano, je nanejvýš potřebné se vymezit.

jansmith1984 193.?.?.?

I mně se zdá divné zakládat státy podle náboženské příslušnosti Jindro, i když na druhou stranu z filozofického hlediska, pokud se nějaká skupina lidí rozhodne spojit dohromady, vytvořit společenství a legalizovat jej jako stát, tak pro mne není rozhodující podle jakého klíče tak učiní za předpokladu, že dodrží pravní, ale zejména etické a mravní předpoklady.


Co je tedy podle mne podstatné jsou podmínky, za kterých takový stát má vzniknout.

Pokud vznikající stát ale porušuje tezi o tom, že "Svoboda jednoho národa končí tam, kde začíná svoboda jiného národa" a při svém vzniku jako v případě Izraele využívá teroristické metody (zajímavé je, že USA vznikaly v zásadě podobně násilím kolonistů vůči domorodým obyvatelům) a využívá protekci mocností jako tomu bylo po WW2 (plus lobbing bankéřských rodů), potom se vždy jedná o neospravedlnitelné porušení lidských norem nejen práva, ale i humanity jako takové a elementární spravedlnosti.


Dávná historie je podobného násilí při vzniku lidských společenství (státních útvarů) plná a je plná i pozdějších omluv za takové jednání. [smích]

Jeden by řekl, že se tak dělo proto, že lidé tehdy ještě nedokázali ovládat své animální pudy či instinkty a samozřejmě lidskou chamtivost, ale pokud se podle takové šablony postupuje i ve 20. a na začátku 21.st, potom při zkušenostech a vědomostech, které jako civilizace máme to je na pováženou.


Proto opakuji. Pokud by zakladatelé státu Izrael dokázali založit vlastní stát po DOHODĚ se všemi zúčastněnými a nikoli podfukem bez toho, aby si násilím zabrali půdu, která patří VŠEM kdo na ni historicky hospodařili, potom by jeho vznik byl podle mne v pořádku a věřím, že by v regionu takový stát ani žádné problémy nevytvářel.

Nestalo se. Možná to za konfigurace, která byla tehdy na blízkém východě a ve světě k dispozici ani nebylo možné, ale to je druhá věc.


Nyní se doba mění a nástup pres. Obamy do funkce je možná mezníkem, který ukáže nakolik se lidstvo dokázalo poučit z historie a zdali začne cestou svých vůdců konečně hledat jiné způsoby komunikace mezi národy, náboženstvími a společenskými systémy než předvádělo doposud.

Cestu k tomu má v rukách každý člověk a to i zde na Zvědavci. Změnou vlastního způsobu myšlení a vnímání reality, změnou způsobu myšlení který žije obvykle v dualismu, egu, strachu a netoleranci.

Idealismus? Možná. Možná naopak jediny možný přístup vedoucí nakonec k dosažení spravedlivé společnosti, přístup jaký hlasal biblický Ježíš a po něm zástupy dalších moudrých duchovních učitelů. Pokud se tato naše tragikomická civilizace nechce zničit, jinou možnost podle mne ani nemá.


jansmith[smích]

181577

20.01.2009 17:05

Zhanobili naši morálku

RE: Ano, je nanejvýš potřebné se vymezit.

jansmith1984 193.?.?.?

Velmi zajímavý příspěvek anonyme 194.?.?.? a díky za něj.


Možná bych jen upřesnil, že Izrael podle mne MÁ nárok na existenci jako stát, ale ne metodami, kterým byl prosazen.

Pokud by Izraelský stát vznikl za koncenzu Arabů a Palestinců, kteří by v OSN souhlasili se SPRAVEDLIVOU nabídkou mocností a židovský a palestinský stát by vedle sebe od počátku koexistovali v míru a klidu, potom by bylo vše v pořádku.


Tak jak izraelský stát ale vznikl a zejména jak se např. osadníci, kteří přišli do země zaslíbené ze zahraničí nechutně chovali k původním Palestincům (svým potenciálním sousedům) je neakceptovatelné a nedivím se, že tam 60 let není klid.

jansmith[smích]

181563

20.01.2009 16:49

Zhanobili naši morálku

RE: Ano, je nanejvýš potřebné se vymezit.

jansmith1984 193.?.?.?

Víš Cyniku, prve jsem naznačil, že si nemyslím, že zde v diskuzi publikuješ jako "skalní sionista" a dodal jsem, že většina prosionisticky uvažujících pisatelů tak činí pouze z důvodu, že pro stromy NEVIDÍ les v kombinaci s neznalostí necenzurované historie a neschopností se vyvázat ze závislosti na propagandě podjatého mainstreamu.


Mám pocit, že ty jsi přesně ten případ a proto věřím, že se nad tím, co tady rozebíráme, znovu bez předsudků ZAMYSLÍŠ. Nerad bych, aby to že jsi "přesně ten případ" vyznělo jako škatulkování[smích], ale musel jsem to tak formulovat, protože jinak by nedávalo smysl to, co píši dále.

Je totiž legrační, jak ses sám chytil na slovenské rčení "trafená hus zagágá", navíc i proto, že v mých nebo hestroyových řádcích žádné přímé poučování tvé osoby, kromě nesouhlasu s tvými názory, obsaženo není.


Je zajímavé jak píšeš o své schopnosti chápat (zřejmě máš na mysli souvislosti, je tak?) a přitom uvádíš ve svém příspěvku dvě nepravdy.

V první píšeš o naší nenávisti vůči Izraeli a Židům přesto, že nic takového z naších úst (klávesnice) nikdy nepadlo. Já osobně nemám nic proti Židům, ať již z Izraele nebo jinde na Zemi a dokonce varuji proti používání manipulativního nástroje propagandy mocných o KOLEKTIVNÍ VINĚ viz: Rozděl a panuj. A pokud se týká Izraele, tak pouze nesouhlasím se 60ti letou brutální, teroristickou a zbabělou politikou jeho sionistických vůdců. Tak co Cyniku, čteš z mých řádků nenávist proti Izraeli, Izraelcům nebo Židům obecně? A tento názor mám zejména proto, když si uvědomíme, že Židé jsou stejně zneužívání a brainwashed jako obyčejní lidé kdekoli na Světě.


A druhá nepravda nebo možná jen účelová mystifikace pramenící zřejmě z nevědomosti se týká tvého tvrzení CITUJI: Češi to vyriešili po porážke Nemcov odsunom "Sudeťákov"..... KONEC CITACE.

Ono s účasti Čechů na poválečném odsunu Němců to bylo trochu jinak a jak to bylo si můžeš přečíst např. zde.

VIZ:
Obecně se opakuje omyl, že sudetští Němci byli odsunuti z Československa na základě tzv. "Benešových dekretů". Tak tomu vůbec nebylo. Domácí československá legislativa neměla totiž pravomoci odsunovat osoby na území okupovaného Německa. Určité Benešovy dekrety vedly ke konfiskaci německého majetku a retroaktivně odebraly Němcům jejich občanství. Německé obyvatelstvo však mohlo být odsunuto pouze s explicitním souhlasem válečných mocností, které ho poskytly na konferenci v Postupimi. Schválila je Komise spojenecké kontroly (Allied Control Commission) na svém dvanáctém zasedání 20. listopadu 1945.

Podrobnosti zde:
http://www.blisty.cz/2003/9/1/art15204.html


Takže: Paece s Tebou Cyniku a těším se s čím dalším se sem příště přihrneš.[smích]

jansmith[smích]

181559

20.01.2009 11:18

Zhanobili naši morálku

RE: Ano, je nanejvýš potřebné se vymezit.

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímalo by mne, jestli Cynik pochopí, co si se mu svým krátkým a jasně formulovaným sdělením snažil sdělit hestroyi.


Já mám pocit, že narozdíl od několika zdejších "skalních", možná i honorovaných prosionistických diskutérů, většina ostatních sympatizantů s praktikami izraelského režimu jen pro stromy NEVIDÍ les a to je v kombinaci s neznalostí necenzurované historie a neschopností se vyvázat ze závislosti na propagandě podjatého mainstreamu tristní situace.


Možná je prozřetelnost přivedla na tento web právě proto, aby si protřeli oči a zároveň s tím si sami mohli nezávisle vygenerovat zárodky pochybností v korektně podávanou realitu, která je jim "někým" stále dokola podprahově podsunována.


Už fakt, že by to v nich mohlo vést k vnitřnímu konfliktu a názorové rebelii proti mediálním autoritám je potěšitelný.

Pokud to u nich povede i k zamyšlení nad tím, že výše použitý výraz LES je možno zaměnit za výrazy ETIKA, MORÁLKA a HUMANISMUS, tak to markantně zvýší naději na přežití nejen pro utiskované, ale i pro naší pořád ještě nedospělou civilizaci jako celku.

Úzce s tím souvisí i schopnost nepokřiveného chápaní SPRAVEDLNOSTI, která je tak často pro vyšší cíle nebo nevědomost nejen mainstreamem relativizována.

jansmith[smích]

181527

20.01.2009 10:46

Válka a zemní plyn

RE: Jak je to stejné - Irák,Gaza

jansmith1984 193.?.?.?

Vypadá to, že Vojta49 už neodpoví.[smích]

Rozhodně ale přístup, který zde v diskuzích společně s hestroyem používáš patří mezi nejúčinnější a nejsrozumitelnější.


Prosionistický diskutující může těžko oponovat jasným faktům nebo úspěšně diskutovat, pokud použiješ, jak píšeš, fakta ze "seznamů kriminální činnosti izraelských teroristů".


Jestliže se debata vede v OBECNÉ rovině, tak tam je obvykle sympatizant izraelských násilných praktik k nezastavení a stále své ideologické konstrukce opakuje.

Co ho zastaví a má většinou za následek, že na čas usvědčen z diskuze zmizí, jsou jasná fakta, srozumitelné komentáře a nabídka nezpochybnitelných souvislostí.


Žádné emoce, napadání apod. ale bez nadbytečných emocí (klidně s humorem nebo ironií) podaná fakta, srozumitelné komentáře a nezpochybnitelné souvislosti bývají to pravé ořechové. Nebo výčet demaskujících citátů/výroků, které nedávno použil např. hestroy.

Tady manipulativní schopnosti a "deprivantská" inteligence, se kterou prosionističtí oponenti fabrikují svůj výklad historie nebo současnosti selhává a návíc bývají jejich snahy nemilosrdně svlečeny "do naha".[smích]


Asi nejlepší přístup jak s nimi komunikovat.


jansmith[smích]

181523

19.01.2009 23:11

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

jansmith1984 193.?.?.?

Takové výmluvné citáty jsou skvělé hestroyi. [smích]

A zejména, když je někdo jako ty dokáže SEŘADIT ve správnou chvíli na správné místo.
Mají potom mnohem větší vypovídací hodnotu a tzv. správně "tvrdí muzyku", než když jsou někde osamoceně zabořené často ve zmateném textu.


Když se takové demaskující výroky použijí při výkladu souvislostí, které prosionističtí diskutéři neradi vidí, hůře se takovým farizejům pak fabrikují jejich vlastní pokřivené souvislosti a hledající čtenář si snadněji uvědomí jak se věci ve skutečnosti mají.


Proto je dobré občas připomenout i výroky exponentů bankéřských židovských rodů Rockefellerů, Rothschildů nebo Wartburgů, zvláště v době, kdy právě zažíváme světovou finanční krizi a sanaci SOUKROMÝCH bank penězi daňových poplatníků, navíc bez trestněprávních a morálních postihů těch, kteří v "kožených[smích] fotelech" svou chamtivostí krizi rozpoutali.

Člověku pak lecos dojde.


jansmith[smích]

181477

19.01.2009 20:53

Válka a zemní plyn

RE: Jak je to stejné - Irák,Gaza

jansmith1984 193.?.?.?

Možná máš pravdu mirdo a já jsem vůči Vojtovi49 příliš shovívavý.

Nevím, možná po vzoru biblického Ježíše[smích] chci věřit lidem a nezatracuji ani ty největší pokrytce nebo darebáky (a zatím si pořád myslím, že Vojta mezi ně nepatří)... Mnoho z nich se tak chová ne proto, že by za to mohly deprivantské geny, ale na základě výchovy, která jim předeprala mozek a kterou nemohli jako děti ovlivnit.

Čas ale dokáže divy a mnoho z nich nakonec pochopilo. Příkladem je opět biblický Pavel z Tarsu - farizej židovského původu (též Saul -hebrejsky Šaul). http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_z_Tarsu


Každopádně jedním znakem serióznosti v debatě je schopnost neodbíhat od tématu a na konkrétní dotazy nebo námitky bez kličkování odpovídat. Mnoho sionismus a jeho zvěrstva bránící diskutující, když nemají konkrétní odpověď na nepříjemné námitky z diskuze zmizí, aby se později u jiného tématu nebo pod jiným nickem opět objevili. Mám pocit, že Vojta49 nick nemění, i když občas pod tíhou argumentů protistrany na čas vysublimuje.

Uvidíme, jestli Vojta odpoví na mé nepřímé otázky v tomto vlákně a pokud tak učiní, jaké stanovisko zaujme ve věci bílého fosforu v Gaze a teroristické minulosti židovských organizací viz. Irgun nebo události v uprchlických táborech Sabra a Šatíla.


Ukecat se dá všechno. Záleží na motivaci, inteligenci nebo absenci svědomí. Některé věci se ale ukecat nedají a dříve nebo později vyplynou na povrch.

jansmith[smích]

181466

19.01.2009 11:25

Válka a zemní plyn

RE: Jak je to stejné - Irák,Gaza

jansmith1984 193.?.?.?

Saša odpověděl Vojtovi pěkně a jasně na jeho dotaz o smyslu palestinského odporu vůči sionistickému (a terorismem svůj vznik startujícímu) Izraeli...

(VIZ: Židovska teroristicka organizace Irgun, která na příkaz Menachena Begina, pozdějšího premiera Izraele, vyhodila do vzduchu hotel King Davis (22. července 1946), zavraždila 91britů a tím dosáhla stažení Britů z Palestiny).

A pokud jsme u terorismu a genocidy vůči Palestincům ze strany sionistického Izraele, tak pamatuješ Vojto, co se dělo v uprchlických táborech Sabra a Šatíla??? LINK: http://www.sweb.cz/svet_islamu/obsahy/politika/palestina/sabrasatila.htm !!!


Chci věřit, že Vojtovu vyjádření VIZ: "Je mi nesmírně líto každého zmařeného lidského života. I palestinského.", bylo z jeho strany jen stylisticky neobratné a Vojta to nemyslel, jak to vyznělo. Chci věřit, že opravdu nerozlišuje mezi hodnotou lidských životů na základě příslušnosti k nějaké rase, národu nebo etniku.

Možná, kdyby napsal Např: "Je mi líto všech zmařených životů, jak palestinských, tak izraelských" jeho lítost by vyzněla jinak. [smích]


Aby byl Vojta důvěryhodnější, musel by ale zároveň dodat, že si uvědomuje obrovský rozdíl v počtu obětí a zraněných mezi jednotlivými stranami posledního konfliktu (i předešlých konfliktů) pokud se bavíme o civilistech.

Nevím kolik smrtelných obětí z řad DĚTÍ utrpěl po dobu trvání konfliktu v Gaze Izrael, ale palestinských DĚTÍ zahynulo podle posledních zpráv 400.

Speciálně pro tebe Vojto napíši počet mrtvých palestinských dětí jako na složenku tj. slovy: Čtyřista!!! Celkový počet mrtvých Palestinců je přes 1200 a zraněných přes 5000!!!


Aby byl Vojta důvěryhodnější musel by také projevit rozhořčení nad izraelským pokrytectvím a válečnými zločiny v Gaze. Jako příklad vypíchnu např. jak Izrael dlouho popíral použití zbraní na bázi bílého fosforu.

Až po důkazech od Human Rights Watch a svědectvích o hrůzných zraněních z nemocnic nakonec přiznal, že tyto zbraně v Gaze používá. Jedním dechem, ale dodává, že to jsou zbraně povolené. Pozapomíná ale doplnit, že mezinárodními úmluvami k osvětlování a maskování kouřem sice povolené jsou, ale nikoli proti živým cílům a už vůbec ne v hustých zástavbách namačkaných civilistů, jak je notoricky známý případ území Gazy.


Možná si nyní Vojta uvědomí sílu a významu slova a skladby věty a bude při tvoření svých úvah v budoucnu přesnější. Možná jej to přivede i k revizi vlastního vnímání historického dění nejen na blízkém východě, ale i to, co se dělo před, v průběhu a po útocích 9/11. A hlavně KOMU to všechno prospělo!!! Možná do jeho podvědomí vklouzene i slovo ETIKA a HUMANITA.

Uvidíme.

jansmith[smích]

181421

18.01.2009 20:40

Válka a zemní plyn

RE: Jak je to stejné - Irák,Gaza

jansmith1984 193.?.?.?

Víte kolegové, někde v diskuzi jsem napsal, že Vojta49 je jeden z MÁLA oponentů vystupujících proti našim antisionistickým názorům, kteří zde dokáží kultivovaně vyjádřit svůj názor, jejich pohled stojí za zamyšlení a má určitou vypovídací hodnotu a za tím co jsem napsal si stojím i nadále.


Tímto svým přízpěvkem Vojtu nehájím.

Zodpovědnost před svým svědomím nebo "dědou nahoře" si každý (ať chceme nebo nechceme) za svůj způsob vnímání reality a její prezentaci neseme každý sám, ale Vojta49 je podle toho (jak to cítím) aspoň "protivník", který nepatří do bratrstva vyvolených a jejich lokajů, snaží se zamýšlet dál, než jak to v rámci své kolaborace předvádějí zdejší sionističtí diskutéři a zdá se mi, že je stále sám na cestě poznání. Nikdy není pozdě. Je hodně pravděpodobné, že si to samé (o tom, že nikdy není pozdě) myslí on o nás, ale tak už to na tom Světě chodí.[smích]


Je dobré si vážit oponentů, i když mají podle nás nesmyslné a podjaté názory, protože nám pomáhají tříbit naše vnímání a raději se je snažme slušně verbálně a na faktech přesvědčit, že realita a tzv. pravda je na naší straně. U Vojty je narozdíl od "skalních" naděje.


Jedině tak se nesnižujeme na úroveň sebestředných a arogantních mentorů, kteří by nejradějí oponeta ukřičeli nebo naopak pro absenci argumentů (jak faktických, tak etických) utečou, jak to vidíme na jiných fórech.


jansmith[smích]

181372

18.01.2009 20:09

Válka a zemní plyn

RE: Jak je to stejné - Irák,Gaza

193.?.?.?

Tohle se mi na hestroyovi líbí. Jasné, takřka ledově bez emocí, protistranou těžko zpochybnitelné, do ironické polohy lehce položené, fakty podložené argumenty.

Dobře se to čte, člověk se nejen poučí, ale i pobaví zatímco (byť to oponent nepřízná) při hledání materiálu pro další debatu mozkové závity těžce protáčející lapá po dechu.[smích]

Keep going Jindro!

jansmith[smích]

181369

18.01.2009 20:07

Válka a zemní plyn

RE: Jak je to stejné - Irák,Gaza

jansmith1984 193.?.?.?

Tohle se mi na hestroyovi líbí. Jasné, bez emocí, protistranou těžko zpochybnitelné, do ironické polohy lehce položené, fakty podložené argumenty.

Dobře se to čte, člověk se nejen poučí, ale i pobaví zatímco (byť to oponent nepřízná) při hledání materiálu pro další debatu mozkové závity těžce protáčející lapá po dechu.[smích]

Keep going Jindro!

jansmith[smích]

181368

17.01.2009 11:53

Jana Bobošíková - projev k předsednictvu

RE: Bobošíková jen cítí další šanci jak se zviditelnit

jansmith1984 193.?.?.?

Pokud se týká pozadí krize v ČT, mrkni na tohle Nasredine:

Děsivý příběh zásahů do České televize
http://www.blisty.cz/files/isarc/0102/20010209j.html

Z krize v ČT nakonec přece jen vznikl komplot ODS
http://www.blisty.cz/files/isarc/0102/20010209j.html


Všímni si, která strana Bobošíkovou podporovala a čeho ta strana byla schopna v pozdějších letech.

O to, že Bobošíková nahrávala i zájmům Železného a TV Nova je také zmínka.

Nesedí náhodou nyní Železný a Bobošíková (jako poslanci evropského parlamentu) na lukrativních místečkách v Bruselu???


jansmith[smích]

181269

17.01.2009 10:58

Jak na sionisty

RE: To by nefungovalo.

jansmith1984 193.?.?.?

To co jste dobře popsala paní Jarmilo přesně zapadá do mého pojetí etiky a osobní odvahy.


P. Černý si dovede dělat legraci a karikovat jen ty, kteří nejsou dostatečně mocní a nebezpeční, aby mu to dříve nebo později vrátili jako bumerang.

Pokud by přestříkal tank na růžovo v 80tých letech za Bilaka a přihlásil se k tomu, pak by to byla odvaha. Udělat to po "něžné", kdy sověti už byli na odchodu je jen exibicionismus a lokajství vůči pravdoláskovcům.


Stejné je to nyní. Pokud by, jak přesně píšete, někde oficiálně (a klidně jen za sebe) karikoval sionistický Izrael, pak by měl mravní a charakterový kredit karikovat i ostatní státy. Pokud by na Plastice v Bruselu karikoval všechny státy stejně silně (i mocnosti a ČR), potom by to bylo v pořádku a člověk by mu mohl věřit i tu mystifikaci s neexistujícími 27 spoluatory, za které potom vracel peníze.

Pokud by plastiku Bulharska se záchodem vytvořil bulharský umělec a nikoli Čech, možná by měl Vondra s Černým aspoň malý argument.

Nic z toho se ale pokud vím nestalo. Tento rádoby umělec jen pracuje na objednávku někoho, kdo má sám s kulturou problém (Topolánek dokonce kličkuje s výrokem, že umění nerozumí?!?!) a pokud to není na přímou objednávku, tak je p. Černý zářným příkladem jak funguje (za peníze, kariéru nebo výhody) autocenzura lokajských umělců, novinářů, polit. komentátorů apod.


A na závěr postřeh k disidentovi Havlovi. Je veřejným tajemstvím, že byť byl režimem naoko perzekuován (dokonce kutálel sudy v pivovaru[smích]), ve skutečnosti měl velmi nadstandardní podmínky. Pamatujete jak se zacházelo s opravdu nepohodlným bojovníkem proti režimu Pavlem Wonkou a jak byl nakonec ve vězení umučen? Proč se k němu režim nechoval ve vězení stejně jako k Havlovi? Proč mohl mít Havel relativně fešácký kriminál, ale Wonka nikoli?

http://cs-club.blogspot.com/2007/01/posledni-dopis-pavla-wonky.html


Na těchto příkladech (jak na Plastice, tak na rozdíl v zacházení mezi disidenty Wonkou a Havlem) je možno vidět odkud vítr fouká a o jaké pokrytectví (farizejismus) se jedná.


jansmith[smích]

181265

17.01.2009 00:06

Jak na sionisty

RE: To by nefungovalo.

jansmith1984 193.?.?.?

Ke svému předchozímu příspěvku o Plastice přídám dovětek z diskuze na iHned.cz. Pisatel Autor: Arnošt tam umístil příspěvek VIZ:


Česká vlajka v hajzlu

Český velvyslanec v Bulharsku Martin Klepetko dostal dnes při diskusi o českém předsednictví EU v hotelu Sheraton v Sofii neobvyklý dárek. Mládežnická organizace bulharských socialistů mu věnovala záchod zabalen do české vlajky.
--

Nevím jestli to je od autora pravda nebo mystifikace, ale pokud pravda, tak jsem zvědavý co na to český mainstream. Pokud si to pisatel vymyslel, tak má smysl pro humor a mohl by jít dělat plastiky.[smích]

Topolánek a Vondra by se ukázali jako formáti, pokud by záchod zabalený do české vlajky vyměnili v Bruselu za dosavadní českou plastiku. To by byl důkaz, že si umí dělat lagraci sámi ze sebe jako BRNO.[smích]
jansmith[smích]

181251

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

24

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 28 čtenářů částkou 8 386 korun, což je 24 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Pandemie povzbudila plány na budování vysokorychlostních sítí 5G08.04.20 12:13 Neurčeno 0

Revoluce nese smrt?08.04.20 09:26 Neurčeno 1

Ve Španělsku se policie vymkla kontrole07.04.20 21:40 Španělsko 4

Zemřela novinářka Tereza Spencerová07.04.20 18:12 Česká republika 4

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 3

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 4

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 4

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 9

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 7

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 5

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
25,01 Kč
Euro
27,16 Kč
Libra
30,78 Kč
Kanadský dolar
17,80 Kč
Australský dolar
15,32 Kč
Švýcarský frank
25,72 Kč
100 japonských jenů
22,97 Kč
Čínský juan
3,55 Kč
Polský zloty
5,99 Kč
100 maď. forintů
7,57 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
33,25 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 236,95 Kč
1 unce stříbra
374,83 Kč
Bitcoin
184 181,26 Kč

Poslední aktualizace: 8.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?