Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 16 příspěveků, 1 jméno: A.S. Pergill.

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

17.01.2009 18:00

Válka a zemní plyn

RE: Tento článek měl být zvěřejněn v prní den genocidy v Gaze

A.S. Pergill 89.?.?.?

Existuje knížka z edice Kolumbus, vydaná někdy v 70. letech "Objevení říše Chazarů". Údaje v ní jsou +- stejné, pokud se dobře pamatuji. Nemám ji ale po ruce, a tak jsem vzal údaje z Wiki. Mimochodem, cituje další prameny, v nichž se dají údaje ověřit.
Pokud lze počítat s nějakými manipulacemi ve wiki, tak spíš v anglické než české verzi.

Mimochodem, pokud byste se chtěl místo fantasmagorií o Chazarech zabývat reálně existujícím židovským spiknutím (alespoň v tom smyslu, že jeho leaderem je firma založená a provozovaná židy), tak si přečtěte a promyslete licenční smlouvu od Microsoftu. [bliji]

181287

17.01.2009 17:54

Válka a zemní plyn

RE: Tento článek měl být zvěřejněn v prní den genocidy v Gaze

A.S. Pergill 89.?.?.?

A ona snad říše Chazarů ležela na Blízkém Východě? Učit se, učit se, učit se!
Jinak souhlas, Židé Palestinu dobyli a tamní národy zmasakrovali tak důkladně, že z nich nic nezůstalo. Tyto manýry od nich převzali i moslemíni.
Mimochodem, Za Ramsese II byl zřejmě BV rozdělen mezi Egypt a Chetity (předky současných Kurdů) - bitva u Kadeše.
S tím vyhnáním z Egypta zřejmě Židé dělali co mohli, aby zachránili svou prestiž. Osobně jsem přesvědčen, že faraónova armáda za nimi táhla ne proto, aby je vrátila, ale proto, aby dohlídla, že se nikdo z nich neotočí a nevrátí [chechtot]
Navíc zřejmě Židé vedení Jozue a Židé vedení Moše byli na sobě nezávislí, byť vzájemně příbuzní, a přišli do Palestiny v několikasetletém odstupu. (Archeologické nálezy se vztahují ke dvěma od sebe časově odděleným vlnám násilností.) Proto také židovský stát tendoval k rozdělení na dva a s ne moc přátelskými vzájemnými vztahy (což se před jeho zánikem opravdu stalo, od jednotného Izraele se odštěpilo Judsko).
Před rokem 700 byli Židé dávno vojensky poraženi, nejméně 1000 let nikoho nevyvražďovali a žili zpacifikovaní spolu s křesťany, různými heretickými vírami a nekřesťanskými konfesemi ve vcelku dobrých vztazích (dědictví PAX ROMANA). Náboženskou nesnášenlivost tam znovu vnesli jednoznačně muslimští dobyvatelé.

181286

17.01.2009 10:46

Válka a zemní plyn

RE: Tento článek měl být zvěřejněn v prní den genocidy v Gaze

A.S. Pergill 89.?.?.?

Ten zákaz držení zbraní Židy pochází z doby po zlomení posledního protiřímského povstání Židů (1. století našeho letopočtu) (např. Zamarovský: "Dějiny psané Římem" ). "Zdědily" ho jak západořímská říše (a z ní přes římské právo evropské římskokatolické státy), tak východořímská říše (a od ní odvozovala svůj právní řád i carská Rus)(jakákoli slušná učebnice evropského dějepisu).
Pochází tedy z doby několik set let před vznikem říše Chazarů i před jejich hromadnou konverzí na judaismus (vznik říše Chazarů kolem roku 700 nl., judaismus v ní prohlášen státním náboženstvím kolem roku 800 nl.).(Wikipedia, 2 minuty hledání)

181264

16.01.2009 21:13

Válka a zemní plyn

RE: Tento článek měl být zvěřejněn v prní den genocidy v Gaze

A.S. Pergill 89.?.?.?

Můj ty smutku, Nasredine! Některé genetické studie (prestižní US pracoviště) genetickou nehomogenitu Židů více-méně popírají. Jiné spíš docházejí k závěru, že u usedlých (a hlavně izolovaných od zbytku židovské populace) Židů docházelo ke genetickému promíchávání s místními nežidy, přestože tomu zákony nepřály (ani židovské a zpravidla ani zákony místní populace). (Typicky židé v Etiopii.)
A když se podíváte do historických pramenů, tak se židovská populace alespoň v Evropě docela silně promíchávala, to bylo dáno i tím, že podnikali dlouhé obchodní cesty, jaké si naši znevolnění předkové dovolit nemohli. Na východě Evropy působily také významné židovské školy, do nichž putovali žáci z celé Evropy - a geny se míchaly. (Jenom kde všude pobýval nějaký čas známý rabi Lövi, tvůrce golema z pražských pověstí - právě jeho život mapoval Mackerle v souvislosti s výzkumem kolem golema - byl to světoběžník srovnatelný s naším Komenským.)
Ta záležitost s ruskými židy je o dost složitější než rovnice:
žid z východu Evropy = Chazar
Nehledě k tomu, že židé měli zakázáno držet zbraně a procházet vojenským výcvikem, i v tom Rusku, takže by nemohli oficiálně dělat vojenské jednotky. To by je car rychle zpacifikoval (a popi by ho k tomu dokopali). Mezi kozáky se mohl nějaký žid inkognito dostat, to je jasné, ale takových případů moc nemohlo být.
Ono to chce číst i jiné věci než Korán a Talmud!

181246

15.01.2009 20:37

Válka a zemní plyn

RE: Tento článek měl být zvěřejněn v prní den genocidy v Gaze

A.S. Pergill 89.?.?.?

Nasredine, kozáci byli pestrá směska všech národů Ruska (ale hlavně Rusové). Byli to lidé toho typu, který např. v Anglii nebo Španělsku odcházel do kolonií, i uprchlí nevolníci, zločinci apod. Carský režim jim za větší míru svobody uložil hájení hranic a zakládání ruských osad v dosud pustém pohraničí.
Přečtěte si třeba "Tichý Don", nebo "Rozrušenou zemi" - tam se dozvíte, jak kozáci stáli na straně bílých za revoluce (zatímco Chazaři byli spíš v opačném táboře), a také byli patřičně vyhlazováni. I v současnosti jsou kozáci nositelé ruského nacionalismu (v pohraničních oblastech, které Rusko v historicky nedávné době ukradlo sousedům).
Jejich odpověď sultánovi (není historicky 100% doložená) spíš plyne z nacionalismu a pravoslaví, forma je dána jejich kulturním zázemím, navíc měli ponětí o některých tabu islámu, a tak je také použili.

A, mimochodem, pásmo Gazy je původně Egypt. Ten ho dal Izraeli i s Palestinci, protože o ně nestál. Ten by měl také o ta ložiska nejvíc řvát, ale asi by mu ty 2 miliardy nevynahradily očekávané problémy s Palestinskými Araby.

181126

15.01.2009 20:18

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: PERGILL, dopouštíš se trestných činů - hanobení a potlačování práv a svobod!!!!

A.S. Pergill 89.?.?.?

2 hestroy, Mirda, anonymus: Je otázka, kdo je vlastně těmi šekely placen. Ono je docela dobře možné, že expanzi islamistů podněcují judaisté, kterým nejdou pod nos plná občanská práva nežidů a židovských míšenců. Alespoň se silně angažují v multikulturalismu a kulturnímu relativismu, jejichž exponenti tvoří pátou kolonu islamizace. Evropu demokratických států by si podmanili sotva, ale Evropu rozvrácenou islámem, a pokud by přišli jako osvoboditelé ... A jestli makáte zadarmo, tak je docela dobře možné, že se vám vedle ajatolláhů smějou i rabíni.

2 Nasredin: Jenom totální hlupák nebude řešit krev ve stolici a čekat až bude zvracet obsah tlustého střeva, jako soused, který zanedbal rakovinu konečníku (a ma začátku měl taky jen krev ve stolici).
Jestliže budete čekat, až vaši ženu zbičují, protože šla nakoupit bez burky, nebo násilně obřežou (jak se teď děje v čerstvě fundamentalisticky islamizované B+H, alespoň podle tamních bloggerů), tak už pak bude pozdě s tím něco dělat.

Ty "nepravdy":
Těch 300 mrtvých za rok (pochopitelně v průměru), to jsou oficiální kriminální statistiky SRN - Píšou je sionisté? 1000/rok pro EU je má extrapolace, IMHO střízlivá.
Vražda manželky (nebo družky) muslimem, který u soudu tvrdil, že postupoval podle šaríje, byla souzena loni na Jižní Moravě (vražda snad na jaře), široce o tom informovaly papírové noviny i servery (včetně prolhaných prohlášení muslimů "že šaríja nic takového nepřipouští") takže si sionisticky vymýšlejí i ti čeští muslimové, že?
Extra zacházení "podle šaríje" v nemocnicích - možná šlo mimo vás, ale pro zdravotníky dost zásadní průšvih z důvodů právní nevyjasněnosti v případě průšvihu (stejná situace je i u Svědků Jehovových a transfúzí - SJ ji může odmítnout, ale když uhyne, tak jde sedět doktor, že mu ji nedal).
Extra hodiny na koupání v bazénech "jen pro bílé" (pardon, jen pro muslimy) mají v řadě zemí EU, nejsem schopen zjistit, nakolik to dorazilo až k nám, ale multikulti na tom pracují.

Košer, hálal - naprosto stejná sviňárna - zvíře umírá dlouho a v silných bolestech. Nicméně: Neslyšel jsem o případu, že by židovští zaměstnanci požadovali povinnou košer stravu pro celou jídelnu / menzu (spíš se stravují separátně). Naopak muslimové si tohle v mnoha zemích a konkrétních podnicích už vyřvali. Včetně zákazů vepřového v některých typech fast foods.

Pravoslavní po nás nechtějí (= nám násilím nenutí) abychom slavili jejich svátky s nimi (a konec konců ani židé, abychom místo Vánoc slavili chanuku).

181125

14.01.2009 22:46

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: PERGILL, dopouštíš se trestných činů - hanobení a potlačování práv a svobod!!!!

A.S. Pergill 89.?.?.?

> Muslimský svět jsou 2/3 planety,
> chcete ho vyvraždit?
1. Muslimský svět je cca 20% lidstva
2. Zcela jistě ne. Pravděpodobně ale budeme muset přinejmenším ukázat, že jsme odhodláni to v nezbytném případě udělat

> Samozřejmě, že všichni bychom měli mit stejné práva.
O to jde. "Extra práv" se dožadovali před a ve druhé světové válce Němci. A bylo nutné jim názorně ukázat, že "jen přes jejich mrtvoly". Po těch milionech mrtvých a městech proměněných na cihlovou drť prostě pochopili, že tudy cesta nevede; to samé se dá čekat i u muslimů
A jsem přesvědčen, že čím razantnější a odhodlanější budeme teď, tím méně drastické budou následující události. Pokud v současné době podnikneme několik razantnějších akcí (asi jako kdyby Anglie a Francie adekvátně zareagovaly na obsazení Porýní Hitlerem), tak ušetříme samotným muslimům "coventrizaci" řady měst (o ušetřených obětech na naší straně nemluvě). Pokud ne, tak v blízké budoucnosti (patrně se většina z nás dožije) budeme muset sáhnout po jaderných zbraních jako odvetě za hromadné vraždy našich lidí

181028

14.01.2009 20:55

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: PERGILL, dopouštíš se trestných činů - hanobení a potlačování práv a svobod!!!!

A.S. Pergill 89.?.?.?

Nasredine, kdyby se neroztahovali po celé Evropě a všude si nevynucovali nadstandardní práva, o jakých se jiným minoritám jednak ani nezdá, jednak je ani nenapadne takové věci požadovat, tak by mi opravdu nevadili.

Vadí mi například, výčet zcela jistě nebude úplný:
- dosáhli registrace v ČR, aniž by museli splnit zákonem předepsané podmínky (programově, sami prohlásili, že je splnit nehodlají)
- vadí mi vraždy "odpadlíků", které jsou zcela jednoznačně v rozporu s Listinou práv a svobod
- vadí mi "vraždy ze cti", včetně toho, že drze požadují, aby soud přiznal vyznávání islámu jako polehčující okolnost (stalo se minimálně v jednom případě i v ČR)
- v Německu oficiálně přiznávají vraždy pod předchozími dvěma body v počtu 300 ročně, v EU jich bude kolem tisíce - Zdá se vám to málo? Civilních obětí v Gaze je podstatně méně!
- již dnes si muslimové vyřvali v některých českých nemocnicích "zvláštní zacházení podle šaríje" - nic proti faktu samotnému, ALE v případě úmrtí / poškození zdraví nese plnou odpovědnost lékař, přestože byl donucen postupovat proti svému svědomí i zásadám správné praxe
- loňské bouře v Paříži, letošní v Norsku - kdy "naši" muslimové dojdou k závěru, že něco podobného provedou i zde?
- proislámská předpodělanost řady politiků - nezbývá než volit ty nepředpodělané, přestože mají někdy velmi radikální názory

Osobně jsem přesvědčen, že Evropa je na prahu občanské války mezi muslimy a autochtonním obyvatelstvem. Už proto, že nikdy a nikde nenastala situace, kdy by muslimové dlouhodobě žili s nemuslimy v rovnoprávných vztazích a v míru.

181012

14.01.2009 20:37

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: PERGILL, dopouštíš se trestných činů - hanobení a potlačování práv a svobod!!!!

A.S. Pergill 89.?.?.?

Montážníku, muslimy budu považovat za lidi, případně plnohodnotné lidi, až se tak budou chovat. (A pak budu i bojovat za jejich práva.) Pokud se chovají jako bezcenná svoloč, je třeba požadovat po kompetentních orgánech, aby se k nim chovaly stejně - princip reciprocity - (a volit do samosprávy strany s podobným programem).
A, mimochodem, pes a vlk jsou geneticky stoprocentně kompatibilní (geneticky je vlk jedním ze psích plemen); jeden a tentýž jedinec může prožít část života jako pes a část jako vlk (nejen v povídkách od J. Londona, ale i ve zprávách seriózních zoologů); a přesto se jedná o dva rozdílné a dobře definované druhy, o jejichž rozdílnosti se nepochybuje od starověku po klasickou moderní biologii.
A pokud se podíváte na tu šaríju zblízka, tak v podstatě vymezuje velmi odlišné chování muslimů oproti současným lidem a téměř zcela znemožňuje vytvoření životaschopné populace s hybridním způsobem života (který by slučoval prvky islámských tradic a tradic neislámských etnik). V zásadě to samé dělají i ti vlci, kteří psa, co "s nimi chce býti" přinutí "s nimi výti", nebo ho vypudí či zabijí. (Dtto judaismus, ale tam se hybridní "mezipopulace" míšenců a sekularizovaných židů vytvořila, tlakem majoritní společnosti.)

181003

14.01.2009 00:03

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: Palestina byla ještě před necelým tisícem let křesťanská země

A.S. Pergill 89.?.?.?

Naprosto stačí nerovnoprávnost podle pohlaví a podle náboženství. Podzvířecké zrůdné tresty za bagatelní činy atd. (Včetně činů, na které garantuje právo Charta lidských práv, jako je např. svobodná volba náboženství.) Plus, pochopitelně, že je to založeno podvodech, což se týká islámu jako celku.
Je to právní systém, který byl zrůdný a zastaralý už v době svého vzniku, protože v té době už existovaly (i v oblasti Arábie) právní i etické systémy jednoznačně vyspělejší. Je také hlavní příčinou zaostávání islámských zemí za civilizovaným světem (včetně toho, že řada islámských zemí měla původně podstatně lepší "startovní pozici" než Evropa, válcovaná nájezdy barbarů v období Stěhování národů). Připustit v Evropě šaríju znamená vyvolat civilizační propad na úroveň raného středověku se všemi negativními důsledky (včetně drastické redukce populace na úroveň kolem deseti procent stávajícího stavu, a možná ještě nižší, - asi jak by to vypadalo v tom pásmu Gazy, kdyby se tam přestaly dodávat z Evropy potraviny a léky).

180860

13.01.2009 21:45

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

Palestina byla ještě před necelým tisícem let křesťanská země

A.S. Pergill 89.?.?.?

s početnou židovskou komunitou. Islámistická svoloč tam přitáhla až v 70. letech 11. století. Nevidím sebemenší důvod, proč by nemohl být navozen STATUS ANTE QUO a ta pakáž byla vypráskána, kam patří (= do trojúhelníku vyznačeném městy Mekka, Medina a Džida); jinde žádný muslim nemá co pohledávat a ten, který se nehodlá přizpůsobit poměrům a zvyklostem v civilizované společnosti, teprve ne.
Neexistuje a za celou dobu existence islámu ani neexistovala jediná země s početnější muslimskou komunitou, kde by muslimové dokázali žít v míru s nemuslimy.
I v tom pásmu Gazy začali zavádět speciální daň pro nemuslimské spoluobčany (IMHO plně postačující zdůvodnění k povstání nemuslimů s cílem muslimy vybít nebo vyhnat), trest smrti ukřižováním (mj. pro nápadné vyznávání křesťanských zvyklostí, jako slavení Vánoc - "takticky" zavedli v polovině prosince 2008) atd., vše podle zrůdného pseudozákona "šaríja", zavedeného zločincem Mohamedem.

180845

11.01.2009 17:49

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: To hestroy a spol.

A.S. Pergill 89.?.?.?

Jarmilo, tohle ten pravý islám:
http://www.novinky.cz/clanek/158153-znasilnene-afghanske-divce-vyparala-rodina-plod-z-tela.html
(je nutno si to spojit do jednoho řádku)
A je to jen špička ledovce, protože zprávy o podobných aktivitách jsou systematicky potlačovány. Zejména pokud k podobným akcím dojde v civilizovaných zemích. Povšiměte si také, že rodina ten hrůzný čin dlouhodobě plánovala a fungovala v něm jako organizovaná skupina. Zcela jistě to neudělali bez povolení místního mullaha nebo ajatolláha, protože tyto autority dávají muslimovi návod i k tomu, jak si má utřít zadek po stolici.
Snad alespoň někdo se nad tím zamyslí. Islamofašistické fanatiky to pochopitelně nepřesvědčí (ti to prohlásí za "sionistickou propagandu" ) a islamofašističtí agitátoři všechny tyto věci velice dobře vědí a oplývají zlovůlí tyto a ještě hrůznější aktivity vnutit do civilizovaných zemí.
Proč si Izrael tak "vyskakuje"? Protože mu nic jiného nezbývá. Buď si "vyskakovat" nebo zemřít. "Bezzubost" těch "rachejtlí" je islamofašistická propaganda. Ve skutečnosti už zabily spousty lidí a nadělaly značné materiální škody. Jsou schopny zabít i v případě, kdy jim nebouchne nálož. Němci za pražského povstání bombardovali Prahu patníky, a také byli ranění a mrtví. Izraelci mají ovšem perfektní hlásnou službu (lepší, než měl třeba Londým proti V1 a V2). Kdyby měli své lidi ve vedení Hamas atd, tak by už dávno tyto organizace zlikvidovali. Už proto, že tohle ostřelování představuje permanentní stres pro obyvatelstvo (a mrtvé i vlivem toho stresu).

180584

11.01.2009 10:54

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: To hestroy a spol.

A.S. Pergill 89.?.?.?

Jenže to samé platí pro radikální islamisty, vycpané petrodolary. To, že SA a další naftové islámské státy sponzorují radikální islamisty všude ve vyspělých zemích, je jednoznačně prokázáno. Bez saúdských peněz by nestála ani jediná z mešit v česku (včetně uplácení politiků, kteří protlačili tyto chrámy uctívání čirého zla přes hlavy prostestujících občanů).

180557

10.01.2009 20:53

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: To hestroy a spol.

A.S. Pergill 89.?.?.?

to Saša: Asi málo čtete. Útlak nemuslimů existuje prakticky ve všech islámských státech. Je spíš dáno politickými souvislostmi, co se dostane do mainstreamových médii (a většina z nich je proislamofašistická).

To Jarmila: Je to úsměvný nesmysl. Nicméně bez ohledu na to, jestli jsou šiřitelé islámu v jeho fundamentalistické podobě agenty sionismu, nebo fundamentalističtí muslimové; reakce na ně by měla být naprosto stejná: likvidace všemi dostupnými prostředky, bez ohledu na "collateral damages".
Jinak pokud je každý, kdo upozorňuje na rizika islámu a islamizace, sionista, pak nutně jsou všichni takoví sionisté. Bohužel, je to dokazování v kruhu. Pokud zavedu praxi, že za viníka dopravní nehody je považován ten s delšími vousy, brzy udělám krásnou statistiku "dokazující" nebezpečnost vousů při dopravě. Je třeba ověřovat a myslet. Přečíst Korán (raději akademický překlad vyšlý dávno před revolucí - kdy islám nebyl problémem; novodobé překlady do národních jazyků od samotných muslimů bývají účelově zkreslené, včetně vynechání dlouhých pasáží). Přečíst hadísy (hadithy), které jsou zdrojem islámu rovnocenným Koránu (byť to islamofašističtí agitátoři při vytažení "zvlášť chutných" textů zuřivě popírají); něco existuje česky (na pravdaoislamu.cz i na eurabia.cz), spousta existuje v angličtině, jste-li jí mocna (např. faith freedom). A podívat se na to, co o sobě píšou sami muslimové, monitoring na některých českých webech chytne alespoň to hlavní (zrovna teď je na eurabii docela hezká stať od Chomejního o praktikování sexu s dětmi v islámu - sám se oženil, či spíš "oděckoval" s devítiletou, po vzoru Mohameda).

180503

09.01.2009 19:12

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

To hestroy a spol.

A.S. Pergill 89.?.?.?

Je roztomilé, že jsem tu kádrován (hestroy a další) jako moji rodiče a prarodiče za nacistů. Jsem tedy nucen vás ujistit, že podle "norimberských zákonů" bych prošel za "árijce".
Už jsem to tu uvedl vícekrát, ale pro méně chápavé ještě jednou: Izrael je volky - nevolky náš objektivní spojenec. Ohrožují nás muslimové, nikoli "Světový Žid", přinejmenším tady a teď. Jsou to muslimové, kteří otevřeně prohlašují, že hodlají jednotlivé země v Evropě dobýt a zavést tam islámské "právo" (a na více místech mimo ni to už udělali). Zcela otevřeně to svého času prohlásil (90. léta, kdy se řešila registrace muslimů v ČR) v interview pro MF Dnes i vůdce českých muslimů Sáňka, a totéž zopakoval i v televizi.
To je reálné riziko, které nás ohrožuje: Podřízené postavení nemuslimů (včetně nemožnosti nemuslimů dovolat se práva u islámských soudů a likvidace jakéhokoli jiného soudnictví), nucené placení speciální daně pro nemuslimy (už samotná její existence je legitimním a plně postačujícím důvodem k plošnému vybití všech, kdo ji podporují), výrazně zhoršené postavení žen (od nemožnosti získat vzdělání až po nedostupnost lékařské péče, i násilná ženská obřízka - viz současná B+H) atd.
Plus obrovský civilizační propad, protože muslimové jsou civilizačně zcela bezcenní; v celém světovém společenství muslimů od Mohameda dodnes najdeme méně umělců, techniků a vědců hodných toho jména, než v pouhé Itálii pouze mezi roky 1400 - 1600; naprostá většina toho, co je propagováno jako "islámská věda" jsou překlady předislámských nebo antických zdrojů, přičemž na jeden nekvalitně přeložený ("zachráněný" ) pramen připadají řádově desítky dalších, nenávratně zničených (takže i z hlediska zprostředkování starší literatury je přínos islámu ryze negativní).
Kdokoli tedy pustí ummě (celosvětovému společenství muslimů) alespoň trochu žilou, objektivně pracuje pro nás.

180394

07.01.2009 20:52

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

Pár poznámek

A.S. Pergill 89.?.?.?

1. Izrael se svým nábožensky pojatým rasistickým režimem s prvky apartheidu mi není nijak sympatický, ve společnosti těch židů, kteří dávají najevo "svoje židovství", zpravidla se značnou arogancí, se rozhodně necítím nijak dobře. Nicméně nábožensko-rasistický režim v islámistických státech je daleko horší a muslimové naprosto jednoznačně a veřejně dávají najevo, že podobný režim hodlají zavést i zde. Z tohoto hlediska je Izrael "nepřítel mého nepřítele", a jako takový ho respektuji, byť nemiluji a neotočil bych se k němu nechráněnými zády.
2. Kdyby Izrael chtěl vyhladit populaci v pásmu Gazy, tak to mohl udělat podstatně levněji a jednodušeji konvenční municí (jakou používali Spojenci při náletech na německá města za WW2). Je docela možné, že by ještě levněji přišly dvě tři taktické jaderné hlavice. Místo toho používá vysoce sofistikovanou (a příšerně drahou) munici, aby minimalizoval civilní oběti. To, že to líp nejde, je dáno rozmístěním Hamasu ve školách, nemocnicích, mešitách, civilní zástavbě atd. (v rozporu se všemi existujícími konvencemi).
3. Pokud blokuje reportéry a humanitární pracovníky, dělá to právě po zkušenosti s boji v Libanonu. kdy obě tyto kategorie podávaly světu naprosto nehorázné (a později jednoznačně prokázané) lži v neprospěch Izraele. Poučili se z toho a nestojí o to, aby jim veřejné mínění ovlivňované fašistoidními levičáky prohrálo po vojenské stránce vyhranou válku, jako druhdy USA ve Vietnamu.
4. Předpokládám scénář, že do dobytého, odzbrojeného a kontrolovaného pásma Gazy pustí ozbrojence z Fatahu, kteří udělají krátký proces s vrahy svých spolubojovníků a zavedou tam o něco lidštější podmínky, asi jaké vládnou v oblasti West Bank (Hamas např. v prosinci zavedl do místního zákoníku, v plném souladu se šaríjou, trest smrti ukřižováním). [bliji]

180073

Káva pro Zvědavce

66

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 140 čtenářů částkou 23 155 korun, což je 66 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

prosím zvažte, zda byste mohli přispět na provoz tohoto serveru. Zbývá několik dnů do konce měsíce a v pokladně chybí třetina potřebné čásky. Jsme bez reklamy, tudíž plně závislí jen na tom, co se sebere. Děkuji.

Ve zkratce

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 4

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 0

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 6

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 7

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Protesty proti omezením kvůli koronaviru v Paříži23.03.20 16:19 Francie 0

Stát zakázal výrobu dezinfekce Martinu Žufánkovi23.03.20 15:43 Česká republika 1

Rusko a Kuba posílají do Itálie své lékaře22.03.20 17:35 Rusko 4

Měnové kurzy

USD
24,73 Kč
Euro
27,40 Kč
Libra
30,61 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
15,18 Kč
Švýcarský frank
25,89 Kč
100 japonských jenů
23,04 Kč
Čínský juan
3,48 Kč
Polský zloty
6,03 Kč
100 maď. forintů
7,68 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
31,14 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 022,98 Kč
1 unce stříbra
345,74 Kč
Bitcoin
148 569,97 Kč

Poslední aktualizace: 30.3.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?