Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 9 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, spirit.

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

10.07.2009 17:31

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE: Je vůbec možno zpochybnit holokaust ve smyslu zákona a logiky ?

81.?.?.?

doporučuje se faktor 6 000 000 a vyšší

195374

07.01.2009 16:55

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

Politické slinty

Spirit 81.?.?.?

Na Blistech včera vyšel článek Útok na školu v Gaze přiměl Obamu prolomit své mlčení.
Je pro mě naprosto ŠOKUJÍCÍ ukázkou toho, jak se v diplomatické rétorice může projevovat drzost, „věrnost spojenci“ a panika v nastalé situaci, jakož i neschopnost cokoli lepšího „honem“ vymyslet.
Řekl bych, že v tomto případě se úporná a panická snaha o „diplomatičnost“ výroků některých mění na naprostou bezzubost, nediplomatičnost až urážlivou a do nebe volající drzost. Posuďte sami:

"Civilní ztráty na životech v Gaze a v Izraeli jsou pro mě zdrojem hlubokého znepokojení," řekl nový americký prezident.
Jaké civilní ztráty v Izraeli?!? Jinak výrok naprosto bez postoje a bez ksichtu. Koho to neznepokojuje? Je na tomto světě někdo, kdo potřebuje TAKOVOU diplomacii? K čemu vůbec jsou takové slinty? Otřesné. Výrok pro výrok.

Britský premiér Gordon Brown uvedl, že poslední boje jsou "dosud nejtemnější chvíli pro Blízký východ".
Opravdu geniální analýza, že nás to hned nenapadlo. Vnesl do toho tolik potřebné světlo, na to jsme čekali celej svět. Opět výrok zcela bez ksichtu. Žádný postoj, nečitelnost, podělanost.

…mluvčí z Bílého domu znovu zdůraznila, že si je Bílý dům jist, že Izrael se v Gaze usilovně snaží nezraňovat civilní obyvatelstvo.
Jo?!? Z toho jsem už přímo zděšen. Tahle mluvka z Bílého domu tisíckrát překonala i našeho Potužníka. Někde teda asi udělali soudruzi z nejlepší armády světa chybu! A co přijde až si přestanou dávat bacha?

Dana Perino, mluvčí Bílého domu, řekla: "Viděla jsem ty zprávy o té škole. Nemám o tom žádné informace (neřekli mi, co vám mám k tomu říct). Měli bychom počkat na důkazy (že ty děti opravdu nebyly teroristy). Víme, že Hamas se často skrývá mezi nevinnými lidmi a používá nevinných lidí včetně dětí jako lidských štítů."(takže pak můžou naši drazí spojenci kosit všechno bez rozpaků a za civilisty se neomlouvat, to je logický, ne? A s tímto klíčem můžem rovnou pálit na všechny jesle, školky a školy a podobná doupata zla, odkud logicky plyne nejkoncentrovanější nebezpečí terorismu.)
Nemám slov. Ta ženská si dala jó pozor na hubu, aby ani slůvkem neotevřela sebemenší prostor pro jakoukoli možnou kritiku Izraele. A ani slovíčko lítosti nad ztrátou byť jediného Palestinského dítěte. Místo toho psychopatický klid, a pozor, bubu, Hamas je všude. Fakticky mrtvé děti jsou omluveny potenciálně mrtvým teroristou.

180045

07.01.2009 13:54

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: Talmud

Spirit 81.?.?.?

Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit dokud neujde půl míle, protože ho provází démon. Jestli bude souložit, narodí se mu epileptik. Menahoth 43b-44a: Židovský muž je povinen říkat následující modlitby každý den : Děkuji ti Bože, že jsi mne neučinil pohanem, ženou či otrokem. Soferim 15, Pravidlo 10: "Tob shebe goyyim harog" (dokonce i ti z nejlepších pohanů by měli být zabiti). Kerithoth 6b: Ten kdo lije posvěcený olej nad dobytkem či nádobou není vinný, jestliže ho lije nad pohany (goyyim) nebo mrtvými je nevinný. Zákon týkající se dobytka a nádob je správný, protože je psáno : "Nesmí se vylít na tělo nepovolaného člověka" (Ex. 30:32) a dobytek a nádoby nejsou lidé (Adam). Kodex Majmonida, svazek 10: "Je to nicméně micva (náboženská povinnost) vymítit židovské zrádce, minnim a apikorsim, a způsobit jim pád až do propasti zničení, dokud budou způsobovat nepříjemnosti Źidům a obracet lid od Boha, jako to dělal Ježíš Nazaretský a jeho žáci a Tzadok, Baithos a jejich žáci. Kéž jméno bezbožníka shnije."

180009

07.01.2009 13:52

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: Talmud

Spirit 81.?.?.?

Ochutnávka - Citáty z Talmudu:

Moed kattam 17a : Jestliže žid chce učinit zlo, měl by jít do města kde ho nikdo nezná a spáchat ho tam. Erubin 21b : Kdokoliv neuposlechne rabíny zaslouží si smrt a bude potrestán v pekle, kde se bude vařit ve výkalech. Sanhedrin 58b : Jestliže se pohan dotkne žida, musí pohan zemřít. Sanhedrin 57a : Žid nemusí platit pohanovi mzdu za vykonanou práci. Baba Kamma 37b : Jestliže nějaký izraelský dobytek potrká kanaánského dobytka nemusí mu nic nahrazovat. Ale jestliže kanaánský dobytek potrká izraelského dobytka musí být odškodněn. Abodah Zarah 36b : Nežidovská dívka je ve stavu niddah (špíny) již od narození. Abodah Zarah 22a-22b : Pohané preferují sex s kravami. Sanhedrin 106a : Je řečeno, že Ježíšova matka byla děvka : Ona byla potomek princezen a guvernérů a spala s tesařem jako děvka. Baba Mezia 24a : Jestliže žid nalezne něco co patří pohanu, nemusí mu to vracet. Sanhedrin 76a : Bůh neušetří žida, který si vzal svou dceru za ženu nebo manželku, která si vezme svého nezletilého syna a neušetří žida, který vrátí věc po té co ji ztratil pohan. Sanhedrin 57a : Když žid zabije pohana nebude potrestán. Když žid okrade pohana může si to nechat. Baba Kamma 37b : Pohané jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli. Baba Kamma 113a : Žid může užít lži (úskok), aby zaskočil pohana. Yebamoth 98a : Všechny nežidovské děti jsou zvířata. Gittin 57a: Ježíš je v pekle a vaří se v horkých výkalech. Sanhedrin 43a: Je řečeno o Ježíši (Yeshu Nazaretský), že byl popraven, protože provozoval čarodějnictví. Před večer Paschy byl Ježíš pověšen a čtyřicet dnů před tím byl opilý k smrti při provozování magie, lákal lid k modlářství.... Byl to svůdce a jako takového je netřeba litovat ho či ho bránit. Rosh 17a: Křesťané (minnim) a jiní, kteří odmítnou Talmud půjdou do pekla a budou tam mučeni po všechny generace. Sanhedrin 90a: Kdo četl Nový Zákon (nekanonické knihy) nemá žádnou účast ve světě budoucím. Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem si může vzít židovského duchovního. Žena, která souloží s démonem si může vzít židovského duchovního. Hagigah 27a: Žádný rabín se nemůže dostat do pekla. Baba Mezia 59b: Rabín vedl diskusi s Bohem a porazil Ho. Bůh připustil, že prohrál. Shabbath 116: Židé musí zničit knihy křesťanu, to jest Nový Zákon. Gittin 69a: Pro uzdravení těla žida, ať vezme prach, který leží ve stínu kolem toalety, smíchá to s medem a sní to. Yebamoth 63a: Adam souložil se všemi zvířaty v zahradě Eden. Yebamoth 63a: Zemědělství je nejnižší povolání. Sanhedrin 55b: Žid se může oženit s tříletou dívkou (doslova : tři roky a den). Sanhedrin 54b: Žid může souložit s dítětem pokud je starší devíti let. Kathuboth 11b: když dospělý muž obcuje s malou dívkou není to nic Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit ...

Automaticky kráceno

180008

06.01.2009 11:42

Kdyby Hamas neexistoval

a pár fotek k tomu:

Spirit 81.?.?.?

Srovnání rozmachu izraelského postupu "profesionálního" s palestinským "amatérským". Hovoří to samo za sebe: http://palestinian.ning.com/forum/topics/the-other...
Opravený původní link z předchozího příspěvku (viz výše): http://palestinian.ning.com/video/propaganda-promi...

179820

06.01.2009 10:12

Kdyby Hamas neexistoval

K tématu média & propaganda

81.?.?.?

http://www.youtube.com/watch?v=o_f0QTIsasw&eurl=http://palestinian.ning.com/video/propaganda-promised-land

179813

10.11.2008 06:53

Obama a změna?

Obama je změna, jen k horšímu.

spirit 81.?.?.?

Je to jako probudit se ze zlého snu do ještě černějšího dne. Vypadá to opravdu, že postavení McCaina za kandidáta nebylo myšleno vážně, stejně jako republikánský záměr skutečně vyhrát tyto volby. A jako pojistka proti zvolení zafungovala Palinová spolehlivě. Mají to dobře zorchestrováno. Správnou písničku začal Obama zpívat záhy, jen co je pravda. Už si vymrčuje ne sto, ale tisíc dní hájení. To je dost dlouhý honeymoon. Bude v něm dost času na protlačení spousty "potřebných" zákonů. Emanuel si jistě bude rozumět s Brzezinskim. Zdá se, že vše je dokonale zaranžováno s psychopatickou dokonalostí. Od voleb snad není dne bez překvápka.
Webster Tarpley o Obamovi a Brzezinskim:
http://www.youtube.com/watch?v=MouUJNG8f2k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=e-KJCMWcoms&feature=related
(zde s titulky zatím 1.díl, druhý bude brzy: http://www.youtube.com/watch?v=TvTwyODXStY)

175428

06.11.2008 02:45

Tak tedy Obama

''Je rovněž důležité připomenout, že Obama je proti válce v Iráku.''

spirit 81.?.?.?

Nejsem si právě jist důvěryhodností Obamy v jeho "protiválečných" postojích. Jak například opakovaně upozorňoval Ron Paul (např. zde na CNN), Obama hlasoval pro pokračující finanční podporu válce v Iráku, tedy vlastně proti jejímu ukončení. Dále hlasoval pro navýšení počtu vojáků v Afgánistánu. Čili jednou se projeví jako že je proti, jindy zase pro. Jeho postoj je tak přinejmenším nečitelný. Čím to je? Je to vývojem jeho politického "uvědomění", nebo vývojem jeho souznění s vůlí těch "upozaděných"?

175095

13.09.2008 02:49

Sarah Palin a Židé

kreacionismus

81.?.?.?

podobně zde: http://www.kreace.org

170488

Káva pro Zvědavce

66

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 140 čtenářů částkou 23 155 korun, což je 66 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

prosím zvažte, zda byste mohli přispět na provoz tohoto serveru. Zbývá několik dnů do konce měsíce a v pokladně chybí třetina potřebné čásky. Jsme bez reklamy, tudíž plně závislí jen na tom, co se sebere. Děkuji.

Ve zkratce

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 4

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 0

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 6

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 7

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Protesty proti omezením kvůli koronaviru v Paříži23.03.20 16:19 Francie 0

Stát zakázal výrobu dezinfekce Martinu Žufánkovi23.03.20 15:43 Česká republika 1

Rusko a Kuba posílají do Itálie své lékaře22.03.20 17:35 Rusko 4

Měnové kurzy

USD
24,73 Kč
Euro
27,40 Kč
Libra
30,61 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
15,18 Kč
Švýcarský frank
25,89 Kč
100 japonských jenů
23,04 Kč
Čínský juan
3,48 Kč
Polský zloty
6,03 Kč
100 maď. forintů
7,68 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
31,14 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 022,98 Kč
1 unce stříbra
345,74 Kč
Bitcoin
148 569,97 Kč

Poslední aktualizace: 30.3.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?