Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 52 příspěveků, 10 různých jmén: <nic>, FonKrebst, Jirka22xx22, Jirka2x2x2, Jirkaxx22xx, JR, NikdoNikdyNikde, xxx235xxx, xxxJirka, xxxJirkaxxx.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

09.01.2008 09:48

Trestní oznámení na Zvědavce

podpora

xxxJirka 90.?.?.?

Zdravim
Vás pane Vladimíre, ale i všechny ostatní.
To, že na Vás kdosi podal trestní oznámení je jedna věc. To samo o sebě nic neznamená a já bych byl naprosto v klidu. Nakonec i ten pan Jakeš má právo na svůj názor, byť sebehloupější (vždyť strom poznáte po ovoci).

Druhá věc je, jak se k tomu státní orgány postaví. Pevně věřím, že dojdou k jedinému možnému závěru, a sice, že žádný trestní čin, nebo přestupek, spáchán nebyl.

Pokud by snad byl výsledek jiný, bylo by to opravdu tragické potvrzení toho, kam se tato společnost řítí.
V takovém případě bych i já měl potřebu udělat něco na podporu Vás, příp. OS. I já bych se hlásil do OS Zvědavec a usilovně se zapojil do snahy znovu zprovoznit tento web, případně jiný, podobný. Či jinak podpořit právo na svobodu projevu.

Sám za sebe mohu říci, že Zvědavce čtu celkem pravidelně, ale žádnou nenávist, vůči komukoliv, ve mě nevyvolal.
Vždyť nenávist může zasemenit jen v tom, v kdo má pro ni připravenou úrodnou půdu. Ono semínko se vždycky najde.

150829

15.01.2008 09:46

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

xxxJirka 90.?.?.?

To nemohu. Označit nějaké chování jako bezúčelné, není možné, pokud jasně nestanovíte, co považujete za účelné. Jinými slovy, pokud neznáte cíl, nemůžete být schopen rozhodnout, jaké chování k cíli směřuje, a jaké nikoliv.
Jestliže přesně znáte smysl života, důvod jeho vzniku a cíl který sleduje, a dokážete do všech důsledků promyslet každé rozhodnutí, pak můžete toto hodnotit jako účelné, nebo nezúčelné.
To já nemohu.
Ona narážka na zbytečně vydanou energii - je směšná. Žádná energie není vydána zbytečně. Každý tvor s energií hospodaří tak, jak sám uzná za vhodné. Tedy ne tak, aby na konci života měl maximální množství energie.
Jistě, v životě musíte nejprve vynaložit energii tak, aby jste zajistil základní životní potřeby. Jenže máte ještě energii navíc. A právě její využití je Vaší svobodnou volbou, a právě její využití vyjadřuje kvalitu vašeho ducha.

151496

16.01.2008 09:04

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

xxxJirka 90.?.?.?

Vaše touha po hledání pravdy je chválihodná, ale zdá se, že jste se vším velmi rychle hotov.
Je velký rozdíl mezi pojmem evoluce, a 'evoluční teorie o vývoji biologických druhů'.
Evoluce je jev, který lze pozorovat a ani já jej nepopírám. V přírodě skutečně dochází k přizpůsobování druhů měnícímu se prostředí na tom základě, že se nejvíce množí jedinci, jejichž vlastnosti v daných podmínkách nejvíce vyhovují. Musí však přežívat i jedinci, jejich vlastnosti nejsou v daném prostředí optimální, a sice pro případ, že se podmínky změní. Příroda totiž dopředu neví, k jakým změnám dojde v budoucnu, avšak snaží se na maximum změn připravit. Jinak by život dávno zanikl. Proto mají živočichové zdánlivě zbytečné vlastnosti, avšak to, zda jsou skutečně zbytečné, nebo zda se v budoucnu uplatní, neví nikdo.

Naproti tomu evoluční teorie vývoje druhů není v žádném případě prokázaná. A skutečnost, že v jejím názvu je slovo teorie, není náhoda. Ti, kteří na ní pracovali, si dobře uvědomovali, že sice mnohá fakta ji podporují, ale zdaleka ne vše lze touto teorií vysvětlit.

Protože máte rád příklady:
Například víme, podle druhého termodinamického zákona, že žádný systém nemůže směřovat k vyššímu stupni uspořádání sám od sebe, bez vložení vnější informace. To je prokázaný fyzikální zákon.
Jinými slovy, když naházíte do míchačky součástky z počítače, nemůžete předpokládat, že se nějakým náhodným procesem sestaví funkční počítač. A už vůbec není možné, aby v něm náhodou vznikl smysluplný software.

Stejně tak, pokud nějakou náhodou vznikl první zárodek života, musel opět zaniknout. Vyvíjet dále by mohl při splnění nejméně následujících podmínek:
- musel mít schopnost přijímat energii ze svého okolí
- musel mít vyvinutý rozmnožovací systém
- musel mít schopnost 'odněkud' čerpat informaci, umožňující vývoj k vyšším formám života

Sestrojit stroj s podobnými schopnostni (i bez bodu 3), je pro dnešní techniku nepřekonatelný problém.

151608

16.01.2008 11:51

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

xxxJirka 90.?.?.?

A co se týče Vašeho závěru k pokusu s krysou:
Je jen logické, že pokud není dostatek živin k plnému vývoji mláděte, musí se to někde projevit. Ale proč právě neschoností množení? Proč se neprojevilo selhání něčeho jiného? Třeba snížení kapacity mozku ...
Protože podle evoluční teorie by se krysa snažila přežít, a pro přežití je nejdůležitější funkce pohlavních orgánů. Ani síla, ani chytrost - to je vám k ničemu, pokud se nemůžete rozmnožit.

Proto by měly postupně degenerovat všechny ostatní funkce a orgány, kromě jediného - pohlaví.

151623

16.01.2008 15:39

Metoda „Mandrake“

RE: Toto je prostá realita posledních 10 let...

xxxJirka 90.?.?.?

K tomu poslednímu odstavci:
Naznačujete, že je třeba člověka nutit k práci, dluhem, aby společnost dobře fungovala. To je ale zásadní omyl!
Úroky z dluhů jsou tlumícím prvkem v tvůrčím rozvoji lidské společnosti. Stejně tak, pokud se FED snaží přibrzdit ekonomiku, zvyšuje úrokové sazby. Omezí tak počet půjček, které lidé mohou využít jako investice. Ekonomika je utlumená (zatížená úroky).

Čím více je umožněno lidem vlastnit, tím se společnost může lépe a rychleji rozvíjet. Bylo to jasně vidět za komunistů. Oni sice tvrdili, že vše patří lidu, ale opak byl pravdou. O všem rozhodovala hrstka vyvolených. Lidi měli holej zadek. Zatímco na západě bylo lidem dáno více prostoru (a majetku) a jaký byl výsledek...

Prostě, platí úměra:
čím více volnosti a čím nižší úrok, tím lépe.
A tou volností míním to, že moc, a tudíž i majetek, není pod centrální kontrolou malé skupiny, ale co nejvíce rozptýlen.

Fakt už mě nebaví poslouchat názory, že potřebujeme nad sebou někoho ... aby jsme jako společnost mohli fungovat.
Dovedu si představit, že za dob otrokářství, byli lidé takto nějak "stimulováni" k poslušnosti. Otrokář mezi ně občas zašel a tvrdil - "vy ubožáci, co by jste byli beze mě, vy mě potřebujete".

151637

16.01.2008 16:57

Metoda „Mandrake“

RE: Původ tohoto marastu

xxxJirka 90.?.?.?

Já myslim, že článek ani tak nekritizuje peníze jako takové, nýbrž existenci FEDu s jeho pravomocí tisknout peníze.
Problém je:
- já a X dalších poctivců ušetříme 1.000 USD. Což představuje nějakou hodnotu práce, kterou jsme odvedli.
- FED se rozhodne, že vydá nových 1.000.000 USD. Udělá to a nyní má v ruce 1.000.000 USD, za kterými ale není vůbec žádná hodnota (práce). Je třeba, aby těchto 1.000.000 USD mělo svojí hodnotu.
Jak k tomu dojde? Mě a dalším X poctivcům se ukradne část hodnoty z našich uspořených 1000 USD, aby onen milion, který FED vytiskl a vložil do svého trezoru, nabyl hodnoty milionu USD.
Protože vydáním 1.000.000 klesne hodnota USD tak, aby celková hodnota majetku ve společnosti byla rozpočítána na všechny existující USD.
Každý nově vydaný dolar okrádá lidi o jejich úspory. FED je soukromá společnost a vydávat nové dolary může, jak uzná za vhodné.
Jestliže máte např. bankovní konto a FED vydá nové peníze, prostě si je vzal z Vašeho, a podobných, účtů.

Ale předpokládám, že toto je Vám jasné.

151642

17.01.2008 09:18

Budou ho muset zabít

RE: Znáte pravdu o dnešním světě ?

xxxJirka 90.?.?.?

No právě pane Vojto. Buňky jsou schopny přežít i v mezihvězdném prostoru miliony let, v jakémsi hybernačním spánku, a ve chvíli, kdy se dostanou do vhodného prostředí, mohou se probudit k životu.
Já jsem zastáncem panspermie.
Jistě nastává otázka, kde se vzal první život ve vesmíru...
Ale když se podíváte na vlastnosti buněk, zjistíte, že jsou jako stvořené ke kolonizaci planet.

- dokáží cestovat vesmírem
- dokáží detekovat "vhodné prostředí" a v něm začít budovat život
- potřebnou energii čerpají ze svého okolí
- díky geniálnímu způsobu množení dokáží přežívat neomezenou dobu
- přizpůsobují se širokému rozsahu podmínek (ale přesně vymezenému)
- díky množení vytvářejí stále složitější orgamismy čímž budují podmínky vhodné pro život na vyšší úrovni.

A ten poslední bod nepovažuji pouze za přímý důsledek přirozeného výběru. Já se domnívám, že tento vývoj směřuje určitým, předem daným směrem. Stejně tak si nemyslím, že tento vývoj nekonečně směřuje ke stále složitějším formám života, ale má "nastaveny" určité hranice.

Podle mne, byl prvním zásahem zvenčí vznik prvního života na Zemi. A druhým zásahem byl nárůst inteligence u dnešního člověka.

Chápu, že na základě této teorie vyvstává více otázek než odpovědí.

Ale to je moje víra, založená na mém vlastním hledání pravdy, nikoliv na vtloukání nějakého náboženství do hlavy.

Ale i zastánci náhodného zrodu života na Zemi májí víru (i když k ní nejsou disponováni), a možná si to ani neuvědomují. Jejich bůh se jmenuje Náhoda. Můj bůh se jmenuje Stvořitel.

151727

17.01.2008 11:30

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: Popření základního kamene filosofie

xxxJirka 90.?.?.?

Descartes : Myslím, tedy jsem.
Já dodám : Nemyslím, nejsem.

Tento zákon přímo znemožňuje, aby lidé dospěli k přesvědčení, že k holokaustu došlo tak, jak se oficiálně tvrdí. To by se lidem mohlo v budoucnu vymstít. Víru člověk může ztratit, přesvědčení založené na důkazech nikoliv.

Pokud lidé nemohou veřejně diskutovat, přemýšlet a argumentovat o těchto událostech (jinými slovy pochybovat a vyvracet pochybnosti), nemohou k přesvědčivému závěru, že k holokaustu došlo, jaké napáchal škody, apod..., nikdy dojít. Přesně jak uvádí autorka, lidé získají jakousi povrchní víru, která není zdaleka tak stabilní, jako skutečné přesvědčení.

Jinými slovy, autoři zákona opět prokázali svou "profesionalitu". Nejenže se propůjčili k něčemu tak nechutnému, jako je omezování svobody slova, ale jejich vlastní zákon bude v konečném důsledku kontraproduktivní.

151745

22.01.2008 10:48

Němečtí vojáci používali afghánské děti k odhalování min

RE: Tohle je opravdu desinformace

xxxJirka 90.?.?.?

Jestli by jste házel dětem jídlo do minového pole, a to i s vědomím, že děti mají představu o tom, kde jsou miny umístěny, tak jste pěkný prase, a opravdu se divím, že se tady k tomu takhle veřejně přiznáte.

152352

25.01.2008 10:02

Války nejsou nutné

Války jsou k ničemu

xxxJirka 90.?.?.?

Připojuji se k těm, kteří s článek pana Stwory zásadně nesouhlasí. (I když jiné články se mi líbí.)

- Na počet lidí na planetě nemají ani tak vliv války, jako schopnost zajistit si potravu a odolávat vlivům prostředí. Jsou-li příznivé podmínky, po každé válce dojde k populační explosi, která brzy obnoví původní počet obyvatelstva. Aby válka redukovala počet lidí, musela by trvat permanentně. Pro regulaci počtu lidí jsou lepší metody.

- Jak zaznělo z celé řady příspěvků, není důvod se domnívat, že válka má nějaký pozitivní vliv na genofond.

V přírodě je válka něco neznámého, nepřirozeného, něco co vyžaduje obrovské množství energie, a nepřináší žádný užitek.
Nechápu, proč slučovat pojmy válka a evoluce. V přírodě, řízené evolucí, přežívá živočišný druh na základě instinktivního chvání, nikoliv na základě války. Jedinci druhu vůbec nemají zájem zabíjet se navzájem. Jejich jediným cílem je předat svoje geny - rozmnožit se.

Lidé nejsou zvířata. Přirozený výběr je mechanismus, který zajišťuje udržení života ve světě, kde chybí rozvinutý rozum obdařený schopností správných rozhodnutí a informacemi.
Člověk však tyto schopnosti má, což mu dává právo nepodléhat evolučním tlakům, a směrovat svůj vývoj takovým směrem, pro který se rozhodne. Pokud se lidstvo rozhodne, že chce, aby přežívali pouze slabí a nemocní, dokáže to zajistit - bez válek a zabíjení.

Pravda je, že tahle schopnost není zárukou, že se člověk vydá správným směrem. Jenže lidé (jako celek) jsou svobodní, rozhodují se podle svého rozumu, a také ponesou všechny důsledky svých rozhodnutí.

V dobách míru lidé často zapomínají, jak je válka zbytečná a strašná. Pak snadněji podlehnou názoru, že je nutná, a nakonec se nechají svými vládci do téhle pasti vlákat. Ale obyčejní lidé válku nepotřebují, ani nechtějí.

Jejich rozum totiž dokáže řešit problémy jinou cestou. Hlavním úkolem politiků by mělo být zajistit život bez válek, bez epidemií, bez problémů s přelidněním a nedostatkem energíí. (A ne vymýšlet nařízení o přilbách na kole.) Jestliže tyto základní věci nedokáží, musí uvolnit místo jiným. Já si však myslím, že svou neschopnost rozumem vést společnost maskují právě rozpoutáním válek.

A to jsem chtěl napsat krátký příspěvek.

152618

Když takhle mluví zelený mozky, tak mě to až tak nepřekvapuje. Z úst politiků je to horší.

Naši vůdcové neustále hledají nějakého nepřítele, tvrdí že válka je dobrá a správná věc. Média podávají takový obraz, jako by válka byla dobrodružstvím, které pomáhá zachránit svět. Snaží se ovlivnit veřejné mínění. Zdá se, že válku potřebují.

Válka je vždy a za všech okolností špatná. Jediný její pozitivní efekt, kterému však může porozumět pouze inteligentní tvor, je právě ta zkušenost, že každá válka přináší pouze zbytečné utrpení a destrukci. Civilizace, která tohle nepochopí, musí zaniknout.

Žádný lid na světě není nepřítelský k našemu lidu. Jistě, je hodně zlých a chamtivých jedinců, ti jsou ale zastoupeni v každé splečnosti. Ostatní jim nesmí dovolit uskutečňovat jejich strašné plány. Takové plány, které v obyčejných lidech vyvolají potřebu jít válčit s jinými obyčejnými lidmi.

Ty špatné poznáte. Schvalují, podporují, nebo přímo plánují války a zabíjení. Sami se dobrovolně vydali na cestu zla. Buďiž, je to jejich rozhodnutí. Avšak vy ostatní poslouchejte, co kdo říká, a pamatujte si tyhle lidi. Jsou to lidi vyznávající boha válek (viz. věta: V této válce nechť nám pomáhá bůh.)

153006

31.01.2008 11:53

Krize rodiny

-

xxxJirka 90.?.?.?

V článku je celá řada dobrých myšlenek a správně odkrývá nebezpečí feminismu. Hodně lidí si neuvědomuje jeho nebezpečí až do doby, kdy na něj sám tvrdě nenarazí.

Předem chci říci, že vůbec nesnižuji ani nepovyšuji jedno či druhé pohlaví. Muž i žena mají každý svoje kvality i chyby. Každý má jiné schopnosti a tudíž i určení ve společnosti.

Já bych chtěl vyjádřit několik myšlenek k tématu, který autor příliš nerozebírá, ale s článkem souvisí - a sice svěřování dětí do péče rodičů po jejich rozvodu. Protože rozpad rodin je skutečností, a teď nastává problém, jak zajistit, aby byla zajištěná co nejlepší výchova v těchto reálných podmínkách.

Mohl bych dlouze vyprávět z vlastní zkušenosti, ale shrnu pouze podstatná fakta.

1. Dítě cítí přirozenou náklonost k oboum rodičům.
2. Dítě potřebuje pro svůj vývoj znát vzorce chování obou rodičů.
3. Oba rodiče mají přirozeně pozitivní vztah ke svému dítěti.
4. Díky genetické příbuznosti, rodiče obětují pro své dítě více, než kterýkoliv jiný člověk.
5. Rodiče mají povinnost starat se o to, aby dítě mělo co nejlepší vztah s druhým rodičem, protože toto je pro dítě výhodné.
6. Jestliže dítě nemá pozitivní vztah k oboum rodičům, je to způsobeno :

a) tím, že tento rodič zachází s dítětem velmi hrubě (díky přirozené náklonosti, dítě mnoho věcí považuje za normální a nepovažuje je za důvod k nenávisti)

b) tím, že je dítě zmanipulováno svým okolím.

7. Jestliže někdo ovlivní dítě tak, že necítí k zavrženému rodiči náklonost, jedná v rozporu se zájmem dítěte. Tento člověk upřednostňuje svůj vlastní zájem před zájmem dítěte, a podle toho je také třeba na něj pohlížet.

8. Ovlivnění názoru dítěte v tomto smyslu se podle vyjádření mnoha dětských psychologů rovná psychickému týrání.

9. Není pravdivé tvrzení některých lidí, že pokud má jeden z rodičů možnost vídat dítě jeden víkend za 14 dní, má možnost ovlivňovat jeho výchovu. Dojde k odcizení, a přirozený vztah dítě-rodič nahradí jiný vztah.

10. Není pravdivé tvrzení, že potřeba jednoho stabilního prostředí převyšuje potřebu blízkého kontaktu s oběma rodiči. Ani jednoho z rodičů nelze kvalitativně ničím nahradit.

11. Nelze povyšovat krátkodobé přání dítěte nad to, co dítěti přináší dlouhodobé výhody.


Proto se například nedivím tomu, když soudce rozhodne, že dítě, které cítí až histerickou nenávist k otci, bude na nějakou dobu odebráno matce. Ve většině takových případů titož matka selhala tím, že porušila svou povinnost pěstovat v dítěti pozitivní vztah s druhým rodičem. Většinou tak jedná pouze ze sobeckých důvodů.
V zájmu dítěte je změnit jeho negativní vztah k otci na pozitivní. Pokud to nedokáže matka, musí se o to pokusit někdo jiný.

(Čímž nehovořím o nějakém konkrétní...

Automaticky kráceno

153147

04.02.2008 09:01

Pozor na rabkory!

Humor

xxxJirka 90.?.?.?

Pane Vladimíre, proč jste tento článek nezařadil do rubriky humor?

PS. jak velkou databázi čtenářů a jejich názorů už máte? [chechtot]
A jak často ji obesíláte svým šéfům? [chechtot]

153259

04.02.2008 09:01

Krize rodiny

RE: Body pana Lhotáka - pokračování

90.?.?.?

Tak na to se dá říct jen "zlatý komunisti".
Dneska už by to nešlo.

153257

05.02.2008 09:26

Česká politická miss

Jsou inteligentní

90.?.?.?

"Jejich výkon samozřejmě pochválil jak jinak sám čestný host soutěže, předseda vlády a předseda ODS Mirek Topolánek, který prohlásil, že děvčata jsou velice inteligentní."

Jistě že jsou velice inteligentní. Ale všechno je relativní. Záleží na tom, s čím srovnáváte. Takže pro pana Topolánka musí být nesmírně, až nedostižně inteligentní.

153335

06.02.2008 09:39

Česká politická miss

RE: Co kdyby tu soutěž udělali....

90.?.?.?

Máte uplnou pravdu. Bylo to trapný a kýčovitý, a to jsem viděl jen 10 minut.
Ale čím to je, že na to kouká tolik lidí?
1. Chlapi - těm jde asi jen o to vidět pěkný holky v plavkách. To chlapa vždy potěší. V létě koukaj po holkách v mini, nebo po polonahých na koupališti. V zimě sice můžou slintat u fotek na internetu, ale to jim buď zakážou manželky, nebo to prostě není ono.
2. Ženský se chtěji líbit. Chtějí být jako ty misky, a tak u toho tajně sní, případně se snaží okoukat co a jak dělat, aby byly taky tak žádané.
3. Zmámé osobnosti v porotě - pro ně je důležité ukázat se na takto sledované akci. Jednak potřebují být vidět, na tom je totiž založen jejich úspěch, jednak mají pocit důležitosti a taky asi cítí příležitost sbalit mladou kočku, kterými se to kolem jen hemží.
4. no a tv odvysílá cokoliv, co bude mít dobrou sledovanost.

A všichni dohromady dělají, že jde o něco jiného... Císař je nahý!

153436

08.02.2008 11:26

Jde o ropu, bláhovci

Jde o ropu

xxxJirka 90.?.?.?

Současná ekonomika jakékoliv země se bez ropy neobejde. A okolo toho se vše točí. Bez ropy by USA nebyly nic. Princip je to jednoduchý a nemá cenu v tom hledat nějaké složitosti.
Rusko má své zdroje zajištěny, protože je má na svém území. Tam USA zatím nemohou. A tak se snaží zajistit si pro sebe co nejvíce jiných nalezišť.
V Iráku šlo nejen o získání irácké ropy, ale také o vybudování silného vojenského zázemí v oblasti bohaté na ropu. Celá tahle oblast bude stále více v moci USA. Po dobrém, nebo po zlém. Prostě bude.

153686

14.02.2008 09:38

Pruhy na nebi

RE: Dr. Mengele

xxxJirka 90.?.?.?

Taky jsem o chemtrails už slyšel. Než něco odsoudím, nebo něčemu uvěřím, tak se snažím získat více informací. Pravda je, že tahle teorie má určitou logiku a i když zní dost fantasticky, je tu stále reálná šance, že je pravdivá.

A co se týče počtu lidí na planetě. Máte pravdu, že je to problém, který si jistí vůdci světa uvědomují. A jistě ho chtějí řešit. Ale musí postupovat opatrně aby se jim to nevymklo z rukou.

Zásadní otázka je, co způsobilo takové množení lidí? Odpověď je poměrně jednoduchá. Lidé se naučili využívat ropu. A jsme zase u ní. Vše se točí kolem ropy. Díky ní dokážeme produkovat velké množství levných potravin. A počet lidí je dán právě tímto vztahem - hodně potravy, hodně lidí. Je to tím, že neexistuje žádná účinná regulace počtu obyvatel. A tudíž platí přírodní zákon, podle kterého je dán počet jedinců druhu právě množstvím potravy a přirozených nepřátel.

Já vidím poslední snahy o snížení počtu lidí ve využívání etanolu jako pohoných látek. Rovnice je to celkem jednoduchá. Poptávka po zemědělských plodinách vzroste. Tím se zvýší cena. Potrava bude dražší a bude jí méně. Začnou vymírat ty nejchudší vrstvy. A to je, podle mne, plán bohatých vůdců světa.

Je to jen konspirační teorie?

154148

15.02.2008 10:21

Ještě jednou chematrails

Pane Mašku

xxxJirka 90.?.?.?

Obviňujete lidi, že jsou nevšímaví, když nevěří této teorii. Ale já si myslím, že by lidi byli hlupáci, kdyby tomu uvěřili na základě Vašeho tvrzení, nebo na základě přeložení nějakého článku z Internetu.

Jsme přece dosti inteligentní na to, abychom dokázali provést rozbor jak leteckého paliva, tak padajícího smogu (spalin). Dále jsou tu letečtí mechanici, kteří by pravděpodobně dokázali identifikovat v letadle nějaký rozprašovač. Možná bychom se měli zeptat nějakého technika u výrobce leteckých motorů, zda je možné do paliva přidávat látky, které popisujete, a co se s nimi stane při spalování v motoru.

I zde v čechách žijí odborníci v uvedených oborech. Konzultoval jste s nimi vaše podezření, provedli jste společně nějaké pokusy a měření? Pokud ano, poskytnete nám výsledky? Máte nějaké exaktní poznání, nebo jen dohady?

Pokud ne, neobviňujte nás z ignoranství.

154331

15.02.2008 10:52

Ještě jednou chematrails

RE: Jde o hodně

90.?.?.?

No já nevím, paní Kahan, mě je 35 let. Na oblohu se dívám od malička, a co si pamatuji, už tehdy jsem za tryskovými letadly viděl bílou stopy. Líbilo se mi sledovat, jak se postupně mění.

154332

18.02.2008 09:32

Ještě jednou chematrails

RE: Chemtrais a chřipka

xxxJirka 90.?.?.?

Já myslím, že k chemtrails už se nemá cenu vyjadřovat. Ale k tomu ostatnímu:
Na chřipku je jediná účinná věc - dobrý vlastní imunitní systém + kvalitní strava. Životní styl většiny lidí přímo nahrává množení virů a bakterií. Absolutní nedostatek pohybu, alkohol, kouření, k tomu ještě zhoršující se životní prostředí... No tak se nedivme. I ti, kteří jsou relativně odolní prostě dostanou chřipku, protože jsou vystaveni zvýšenému výskytu virů od ostatních. A je bláhová představa, že vám s tím pomůže nějaký doktor. Nepomůže. Své zdraví má každý ve svých rukách. Tak jako věnujete několik hodin denně tomu, aby jste se uživili, měli by jste věnovat alespoň hodinu denně tomu, aby jste byli zdraví.
Sportujte, otužujte se.
A myslím, že tady je spojitost i s chemtrails. Tedy s tím, proč tomu tolik lidí věří. Lidé prostě sami na sobě sledují, že jejich zdraví se postupně zhoršuje a tak hledají viníka. Svést to ta chemtrails je to nejjednodušší. Zajímalo by mne, kolik km denně naběhají, nebo najezdí na kole ti, kteří tak barvitě popisují příznaky otravy bariem.
Příčina je jinde.
Tomu, kdo skutečně hledá pravdu a zlepšení (a ne pouze výmluvy)navrhuji následující pokus :

-Choďte běhat. Z počátku pomaleji cca 15 min. Asi do jednoho měsíce vydržte cca 45min. Ale můžete si dát 2-3 pětiminutové pauzy.
-Před každým tréninkem se 5-10min rozcvičujte. Vyhnete se zranění.
-Při plném tréninku by jste měli pociťovat nedostatek kyslíku a bolest či únavu svalů. To vám určitě neuškodí. Jinak to totiž flákáte.
-Po skončení vytrvalostní fáze (běh, jízda na kole...) si udělejte asi pět sérií kliků, a nejméně pět sérií sklapovaček, v každé sérii tolik opakování, kolik vydržíte. Musíte přemáhat bolest.

-Jezte denně 3-5 jablek, rajčat, pomerančů, nebo jinédo druhu ovoce a zeleniny.
-Jste-li hubení, po tréninku sněste menší čokoládu, asi do jedné hodiny větší porci jídla s vysokým obsahem bílkovin. (potřebujete je na výstavbu ochablého svalstva.)
-Jste-li tlustí, čokoládu vynechte, nahraďte jí ovocem nebo zeleninou. Ta by měla ve stravě převládat.

K čemu to bude dobré?
-Zbavíte se bolesti zad, ve spodní i horní části.
-Zbavíte se běžné bolesti hlavy.
-Budete minimálně nemocní.
-Zbavíte se chronické únavy.
-Zlepší se vám nálada.
-Zvýší se vám sebevědomí.
-Zbavíte se nespavosti.
-atd...

Stojí vám to za to? Já myslím, že 90% lidí ne. Že si prostě najdou výmluvu, proč to nejde, nebo proč je to blbost. (za jejich problémy přece můžou chemtrails).

154568

28.02.2008 08:44

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

Kdo ví, jak to je...

xxxJirka 90.?.?.?

Jenom jestli nebyla jeho návštěva pouze čistě pragmatická. Uvažme, že ropa a zemní plyn k nám proudí převážně z Ruska.
Včera ukazovali v tv Topolánka na návštěvě Bushe. Takhle rozzářeného jsem ho ještě neviděl. Byl jak v sedmém nebi (idiot).
Bylo vidět, že pro Bushe udělá cokoliv. Takovou maličkost, jako postavit zde radar proti vůli českého lidu, bez mrknutí okem. Jak se zdá, o radaru je již rozhodnuto.
Takže z Ruska si uděláme nepřítele. Jenže to bude nepřítel, na kterém jsme částečně závislí. To je blbá kombinace.
Možná, že Paroubek myslí dopředu a hledá jiné dodavatele ropy.

155319

03.04.2008 09:00

Rabbi Shmuel Eliyahu: „Pověste děti teroristů na stromy!“

RE: Rabi má úplnou pravdu

xxxJirka 90.?.?.?

Nevím, proč se obtěžujete psát spisovnou češtinou. Lidé vám podobní jsou lůza. A nic na tom nezmění, že jste byli donuceni chodit do školy a získali jste vzdělání. Rozum se totiž v žádné škole neučí. Kvalita člověka spočívá v jediném - v kvalitě jeho myšlenek. Vaše myšlenky jsou zlé, hloupé a plné nenávisti. I průměrně inteligentní dítě by v těch několika větách, co jste napsal, našlo hned několik logických nesmyslů.

157984

28.04.2008 09:02

Kulínský? Zavřít, až zčerná

kurvy

xxxJirka 90.?.?.?

Nejlepší na celý věci mi připadá odůvodnění soudu, které uvedli v TV. Pochopil jsem to tak, že tak mírný trest byl uložen mimo jiné proto, že Kulínský umožnil dívkám cestovat do zahraničí a poznat cizí země.
Podle mě tím udělal soud ze sboristek normální kurvy. Když něco dostaly, proč by to nemohli vrátit sexem, že? Prostě bordel.
Soud jinými slovy uvedl, že když vychovatel žádá po svých svěřencích sex jako oplátkou za nějakou výhodu, je to normální a morální, polehčující okolnost. Já to za normální nepovažuji. Pane soudce, neděláte náhodou pasáka na vedlejšák?

160082

28.04.2008 11:24

Kulínský? Zavřít, až zčerná

RE: hudba a sex

xxxJirka 90.?.?.?

ta poslední věta je sice pravdivá, ale ono přísloví nevylučuje, že v některých případech je v pořádku a nutné na psa vzít klacek. Někteří psi to prostě potřebují.

160089

30.04.2008 10:08

Jak mi von Krebst poslal jedno euro

Odpusťte

FonKrebst 90.?.?.?

Vážení přátelé,
včera večer jsem si chtěl ve vaně vyfénovat vlasy, ale došlo k nehodě, fén mi spadl do vody. Při tom se něco stalo - pocítil jsem jakési světlo a teplo uvnitř mé hlavy.
Na základé této události jsem přehodnotil svůj postoj, a proto se musím omluvit.
Uvědomil jsem si, že o světě toho vím moc málo, abych mohl ostatní poučovat. Došlo mi, že jsem pouhé zrnko písku v poušti a mé postoje asi nikoho nezajímají. A už vůbec bych neměl vyžadovat, aby je někdo přejímal.
Ale to nejhorší, co jsem v minulosti činil, bylo, že jsem se snažil umlčet jiné, mnohem inteligentnější a moudřejší lidi. Teď, když se mi rozsvítilo, chtěl bych vám všem, kteří jste mi oponovali, poděkovat. Děkuji, že jste se nenechali ovlivnit mými hloupými a nezralými názory. Že jste se mnou měli takovou trpělivost. Že jste nedopustili, aby svět vypadal tak, jak jsem si jej v minulosti představoval.

Stydím se a omlouvám

váš vonKrebst

160234

20.05.2008 09:49

ČT se základnou USA a nikdy jinak

Vše špatné k něčemu dobré

xxxJirka 90.?.?.?

Česká televize je nudná a hloupá. To, že neplní svojí povinnost, je myslím mezi lidmi všeobecně známo. Nikdy to nedělala, tak proč teď?
Ale lidi nejsou hloupí. Pamatují si. Dobře vědí, kdo je přisluhovačem moci a stojí proti vůli většiny. Teď mají tito lidé možná pocit úspěchu. Vyměnili svoje svědomí za pozlátko. Jen si neuvědomují, že svého svědomí se nikdy nezbaví. Možná jsou tak hloupí, že si myslí, že jej dokážou umlčet. Mám pro vás vzkaz : NEDOKÁŽETE.
A pro ostatní: dobře si tyto lidi pamatujte, mluvte o nich, sbírejte informace.

161498

26.05.2008 09:27

Lékaři vyzvali Jana Bednáře k ukončení hladovky, jeho stav je vážný

RE: Nešťastní zbloudilci.

xxxJirka 90.?.?.?

No, jste asi jeden z mála lidí, kteří odhalil to pradávné tajemství, proč se vlastně lidé na této planetě rodí...
A že zvířata bojují o přežití jak se dá? Ano, i když ani to neplatí tak úplně. Ale dovolte mi otázku: Vy jste zvíře? Nebo se od zvířete nějak lišíte? A pokud i Vy ano, čím to je? Pouze vzhledem, nebo spíše tím, že jste schopem pochopit a zastávat "vyšší" principy?
Až budete ležet na smrtelné posteli, tak si možná budete říkat, že přece jen by stálo za to zemřít za nějakou tu vznešenou myšlenku, a ne jen proto, že moje tělo už není schopno zpracovat potravu.
Zemře každý, někdo se ctí, někdo bez ní.

161869

26.05.2008 09:52

Lékaři vyzvali Jana Bednáře k ukončení hladovky, jeho stav je vážný

RE: Ľudia aj tak nevedia...

xxxJirka 90.?.?.?

Podle mne vycházíte z chybného předpokladu, že je důležité, jestli zvítězí dobro nebo zlo. A i kdyby bylo důležité, aby zvítězilo dobro, i tak jste došel k chybné dedukci, že je zbytečné něco dělat.

Ale podle mého názoru je důležité, na jakou stranu se člověk přidá. Je třeba si ujasnit, jestli jsem na straně dobra, nebo zla. A to bez ohledu na to, která strana má "navrh" a jak nakonec celý boj dopadne. A svůj postoj by člověk měl dát jasně najevo.

161866

04.07.2008 15:33

Očistec vyživovací povinnosti

Střídavá péče

90.?.?.?

Jedna otázka je, jaké procento otců skutečně stojí o to, aby se na výchově aktivně podílelo. (nemám statistiky, tak nevím)

Druhá otázka je, proč ženy brání otcům, aby se na výchově podíleli. Faktem je, že dítě potřebuje oba rodiče. Ať si to samo uvědomuje, nebo ne. Dospělí by si to uvědomit měli. A také by měli usilovat o to, co je pro dítě nejlepší. Tedy výchova oběma rodiči.
Ženy mají ale často tendenci dítě od otce izolovat. Pak ale neplní svoji povinnost - usilovat o to nejlepší pro dítě. Už to samo by mohlo být důvodem k zásahu ze strany soc. pracovníků (v to ani nedoufám), nebo ze strany soudu.
Jak můžu uvěřit tomu, že žena usiluje ve výchově o to nejlepší pro dítě, když dokonce záměrně porušuje výše uvedený fakt.
A důvody k tomu jsou např.
- Pokud by dítě bylo svěřeno do střídavé péče, žena nebude dostávat alimenty.
- To, že žena brání kontaktu dítěte s otcem je její způsob msty vůči otci.
- Žena chce mít výhradní právo rozhodovat o budoucnosti dítěte.

Jistě vidíte, že všechny tyto důvody jsou čistě sobecké a v žádném případě nerespektují potřebu dítěte, pro které je velmi důležité zažít vzorce chování obou rodičů. A biologického rodiče nemůže plně nahradit jiný (nevlastní) rodič.

Jistě existuje nepatrné procento případů, kdy je otec např. alkoholik, agresivní grázl, nebo něco podobného, pak je kontakt s ním nevhodný. Jenže většina otců takoví nejsou, a většině z nich je bráněno ve výchově jejich dětí. Profitují z toho matky, ztrácí tím otcové a děti.

(jestli to nebude tím, že zde rozhodují soc. pracovnice, psycholožky, soudkyně...)

164462

12.07.2008 13:44

Trestní oznámení na Karla Schwarzenberga

K čemu bude radar použit?

xxxJirka 90.?.?.?

Trošku mě trápí tahle otázka. Když si dáme informace dohromady, je možné že...

1. USA tvrdí, že bude radar namířen na blízký východ. Možná je to pravda.
2. Ale právě proti Íránu USA připravují válku.
3. Rusko radar samozřejmě nechce.
4. Rusko je spojenec Íránu.

Co když USA chystají využít radar ve válce proti Íránu. Pak se ČR stane automaticky účastníkem této války. Pak tu máme skutečně reálnou hrozbu jak teroristických útoků, tak vojenských, ze strany Íránu a jeho spojence Ruska. A Írán, jako napadená země, má plné právo se bránit...

Nemá cenu tady spekulovat, co to pro nás může znamenat. Jak z hlediska bezpečnosti, tak ekonomicky. Zkuste se nad tím zamyslet každý sám.

165248

26.08.2008 08:50

Putin si nemůže dovolit ustoupit

RE: Chjo

xxxJirka 90.?.?.?

Hm, a co je podle tebe "politický tlak"? Buď budete dělat co chceme, nebo vás zničíme.

Strom se pozná po ovoci. Amerika se snaží být vojensky tak silná, aby nebyl nikdo, kdo by její síle mohl konkurovat. Proč asi? Aby zajistila spravedlnost a mír na celém světě?
Svatá prosototo...

prober se, 1+1=2

169018

04.09.2008 08:18

Reakce na článek \"Radar proti strachu\"

Dva druhy lidí

xxxJirka 90.?.?.?

Dva druhy lidí jsou pro radar.

První jsou hlupáci, kteří si nedokážou v hlavě srovnat známá fakta.

Druzí jsou vychcánci, kteří si s radarem spojují nějaké osobní výhody.

V obou případech nemá cenu házet perle sviním.

169780

05.09.2008 11:07

Reakce na článek \"Radar proti strachu\"

RE: Dva druhy lidí

xxxJirka 90.?.?.?

Kdyby jste, pane inženýre, alespoň pořádně přečetl, co jsem psal, když už jste se rozhodl reagovat.

Věřím tomu, že znáte fakta, to jsem nakonec sám psal. Mluvil jsem o tom, že si je neumíte správně srovnat v hlavě.

O složitosti radaru by se dalo diskutovat, je to relativní, nicméně nemá to s danou tématikou nic společného.

Někde jsem četl, že inteligenci lze definovat jako schopnost přežití v daných podmínkách. Tzn. že vystavování se zbytečnému riziku není v souladu s inteligentním chováním.

My máme dvě možnosti:
1. být v (hypotetickém) ohrožení od neexistujících íránských raket
2. být v reálném ohrožení ruského jaderného arsenálu.

Co myslíte, jak se rozhodne inteligentní člověk? I když si dovedu představit, že vlastní přežití nemusí být pro člověka ta nejvyšší priorita za všech okolností, taková situaci zatím nenastala.

169911

26.09.2008 08:24

Už zase hoří hranice

RE: svoboda mysleni je nejzakladnejsim pravem lidskeho byti...

xxxJirka 90.?.?.?

Já jsem tady už mnohokrát psal, a napíšu znovu. Život je o tom, na jakou stranu se člověk přidá. Buď na stranu dobra, nebo na stranu zla. Je to jeho svobodné rozhodnutí.
Kdo se rozhodne pro dobro, bude mít život složitější, a bude muset hledat pravdu, aby mohl dobře rozeznat dobro od zla. Ale nakonec z toho vyjde lépe, než ti druzí.
Člověk denně provádí několik rozhodnutí. Zastánci dobra je činí s vědomím, na jaké straně stojí, a ví, že toto je nad všechny lidské (nelidské) zákony. Zastánce dobra je ta nejvyšší bytost na Zemi, a nejsou žádné lidské zákony, které by jej svazovaly, byť mnohé dodržuje.

171647

26.09.2008 12:22

Už zase hoří hranice

RE: svoboda mysleni je nejzakladnejsim pravem lidskeho byti...

xxxJirka 90.?.?.?

To, jestli existuje universální dobro, nebo ne, nevíte ani Vy, ani já. Každý z nás pouze věří něčemu jinému - oba jsme tedy věřící.
Rozeznat dobro a zlo je ale podle mne základní lidská vlastnost.

171672

26.09.2008 12:31

Už zase hoří hranice

RE: svoboda mysleni je nejzakladnejsim pravem lidskeho byti...

xxxJirka 90.?.?.?

Navíc u tý babičky jste zaměnil dobro s vlastním prospěchem, což bývají opačné věci. Nicméně i ten zločinec ví, že nečiní dobro, ale zlo.

171674

06.10.2008 09:19

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

xxxJirka 90.?.?.?

"Pak jsou ale i obě strany rovnocenné a nemá smysl dávat přednost některé z nich."

Volba člověka dát přednost dobru před zlem nemůže být logicky zdůvodněna. Tato volba musí vyjít ze srdce, nikoli rozumu. Jinak by se na stranu dobra přidal každý, pro koho by to bylo výhodné.
Víra v dobro musí mít ale mnohem pevnější základy. Proto je třeba prokázat, že VĚŘÍM (nikoliv VÍM) v dobro, i kdyby to pro mě osobně mělo likvidační důsledky.

172422

14.10.2008 08:52

Zadržení dr. Töbena by nás mělo probudit

RE: .

xxxJirka 90.?.?.?

Probuďte se Vy.
Já jsem svobodný člověk a říkám si co chci. To že tady existuje síla, snažící se omezovat naše práva, ještě neznamená, že jsem otrok.
Otrok budu ve chvíli, kdy na to sám přistoupím. A to se nikdy nestane.
Jsme svobodní lidé, kteří musí bojovat proti bezpráví a útlaku, jinak si totiž tu svobodu nezasloužíme.

172989

14.10.2008 10:52

Zadržení dr. Töbena by nás mělo probudit

RE: .

xxxJirka 90.?.?.?

Jo já vím. Jen chci říct, že by lidi neměli rezignovat.
Konflikt se vyostřuje a historie se bude opakovat...

172996

15.10.2008 08:19

Zadržení dr. Töbena by nás mělo probudit

RE: .

xxxJirka 90.?.?.?

Nemyslím si, že svoboda znamená to co píšete. Spíše popisujete bezstarostný život. Takový budete mít možná jako otrok, ne jako svobodný člověk. Existuje hodně sil, která svobodu nenávidí. Svobodní lidé musí proti nim stále bojovat. Jako zvíře v přírodě. Denně svádí boj o přežití. Právě v možnosti toho boje je jeho svoboda. Zvíře v zoo se má líp, ale není svobodné.

173062

15.10.2008 08:23

Zadržení dr. Töbena by nás mělo probudit

RE: .

xxxJirka 90.?.?.?

Ne, nejsem cikán, ani z Jirkova.
Nikdy jsem nic zadarmo nedostal. Až budu dostávat věci zadarmo, tak o své svobodě začnu pochybovat.

173063

15.10.2008 10:13

Zadržení dr. Töbena by nás mělo probudit

RE: .

xxxJirka 90.?.?.?

Ve chvíli, kdy začali bojovat proti svým pánům, se osvobodili.

Absolutní svoboda neexistuje, tak je to se vším. Boj za svobodu je reakce vůči silám, které chtějí svododu zničit. Tyto síly tu jsou a budou. Co myslíte že se stane ve chvíli, kdy za svobodu přestanete bojovat?

173073

07.01.2010 13:26

Policajné právo na Slovensku

No a teď nás na letištích čeká tohle

JR 90.?.?.?

zpráva o novém druhu porušování našich práv:
http://www.cteteme.cz/default.aspx?docid=140

209120

24.03.2011 09:08

Bééé! Já nechci nové auto!

Nejen auta

Jirka2x2x2 90.?.?.?

Přesně to samé by bylo možné napsat o operačních systémech, hlavně Windows. Jen by stačilo v článku změnit pár slov...
Bohužel, technika která by měla lidem sloužit, je buď záměrně, nebo jako vedlejší efekt jiných okolností, vyvíjena takovým směrem, že jen otravuje život.
Kam se poděla geniální jednoduchost, spolehlivot a funkčnost?
Připadá mi, že jednoho dne budeme muset všechen tenhle šmejd shodit ze stolu a začít znovu, tentokrát pořádně.

240199

01.04.2011 10:53

Sčítat či nesčítat?

Sklerotik

xxx235xxx 90.?.?.?

No já jsem hroznej sklerotik. A jsem člověk, takže se občas spletu, to se stane každému. Ani si pořádně nepamatuju svoje rodný číslo, natož údaje typu - kde se narodili moji rodiče. Nedavno jsem se stěhoval a brzy se přestěhuji znovu. Nějak to vyplním, aby mě ještě neokradli a nemusel s tím ztrácet čas v budoucnu. Ale myslím, že ta data o mě nikomu nic neřeknou.
[chechtot]

240874

14.04.2011 09:19

Reakce na článek z Britských listů „Měsíc po fukušimské jaderné havárii: Exploze nukespeaku“

Jádro je nejekologičtější

Jirka22xx22 90.?.?.?

Nejekologičtější způsob výroby el. energie jsou jaderné elektrárny. Žádný jiný způsob není tak ohleduplný k životnímu prostředí. Bohužel, jaderné palivo, které na Zemi máme, bude stačit pouze na několik desítek let.
Představte si jednoduchý příklad:
Přiletíte na planetu, která je celá pokrytá životem. Jediným zdrojem energie tohoto života je sluneční záření (stejně jako na Zemi). Vybudujete zde město, které má určité energetické nároky. A teď jsou dvě možnosti. Buď pokryjete polovinu planety slunečními kolektory, nebo si přivezete jaderný reaktor. V prvním případě sice nehrozí žádné zamoření radiací, ale stoprocentně zničíte život minimálně na jedné polovině planety, protože energii, kterou potřebuje, mu prostě ukradnete.
Každý kilowat "zelené" energie je jednoduše odčerpán z přírodního koloběhu energií, který začíná ve Slunci - jadernou fuzí.

Jen připomenu, že i energie v nás pochází ze Slunce, naše těla drží pohromadě díky sluneční energii, jakýkoliv známý život se bez sluneční energie neobejde a využívá ji efektivněji, než např. sluneční kolektory, vodní nebo větrné elektrárny. Nespočet živočišných druhů zmizelo z povrchu země, protože jsme jim vzali energii.

Pokud bude mít lidstvo stále větší energetické nároky - a ono bude - jedinou možností je vlastní výroba energie, nikoliv čerpání z přírodního přirozeného koloběhu, neboť zde musí zákonitě chybět.

Existují sice různé berličky, jako fosilní paliva, ale ty jsou z dlouhodobého hlediska bezvýznamné. Pro lidstvo je životně důležité rozvíjet nové způsoby výroby enegrie. ( Přesněji - čerpání energie z jiných zdrojů, jako je jaderné štěpení nebo fuze.)

241793

15.04.2011 09:07

Reakce na článek z Britských listů „Měsíc po fukušimské jaderné havárii: Exploze nukespeaku“

RE: Jádro je nejekologičtější

Jirka22xx22 90.?.?.?

Nezlobte se, ale Váš pohled mi připadá příliš omezený...

(Taky bych mohl napsat, že Váš postoj svědčí o protijaderné propagandou očkované naivitě, ale doufám, že tomu tak není, že prostě jen máte jiný názor...)

- Jaderná energie je nejdražší?
Kolik stojí zničené životní prostředí? Kolik bude v budoucnu lidstvo stát vyčerpání fosilních paliv a jaká bude jejich cena za pár let?

Na problematiku energie je třeba pohlížet globálně. Já neřeším současnou situaci, nechci přispívat do žabomyších hádek. Snažil jsem se naznačit cestu do budoucna.

Energie je vůbec nejzákladnější potřeba lidstva. Dovedu si představit, že do vývoje nových zdrojů (příp. i do likvidace vyhořelého paliva, pokud nebude jiná cesta) se bude investovat třeba 20% státních rozpočtů států. Lidstvo musí najít takový způsob získávání energie, který pokryje jeho potřebu a bude ohleduplný k životnímu prostředí.

Problém s vyhořelým palivem tu je, i přesto jde o nejekologičtější způsob získání energie.

241904

15.04.2011 09:29

Reakce na článek z Britských listů „Měsíc po fukušimské jaderné havárii: Exploze nukespeaku“

RE: Jádro je nejekologičtější

Jirkaxx22xx 90.?.?.?

Když zakryjete polovinu planety panely, tak zničíte život, který zde existoval. To je ten hlavní problém, proto zdůrazňuji ekologičnost jádra. Ekosystém je jako stroj, který potřebuje ke své funkci energii slunečního zížení. Nejde o to, že celkové množství tepla na planetě je větší, nebo menší. To by jste mohl celou planetu pokrýt černou folií...

Mimochodem, myslím, že např. fotovoltaické články mají účinnost cca 2% . Asi se shodneme, že rostliny využijí energii slunečního záření s vyšší účinností.

Využívat sluneční záření na střechách budov je určitě dobrý způsob, proti tomu nic nemám. Ale pořád je tu problém s velmi malou účinností fotovoltaiky, dosti špatný způsob regulace - závislost na počasí. A nemyslím si, že bychom takto pokryli celou spotřebu. Dejte si na svůj barák panely a zkuste vyžít pouze s energíí, kterou Vám dodají.

Jaký vliv na oteplování planety má přeměna energie na teplo nevím, ale myslím si, že velká část tohoto tepla se vyzáří do vesmíru.

241908

25.05.2011 12:15

Právo pochybovat

Jako ve Futuramě

xxxJirkaxxx 90.?.?.?

Nedavno jsem koukal na Futuramu, kde Leila chtěla zničit zlého robota logickým paradoxem.
Ten paragraf 261a to silně připomíná. Jak již bylo řečeno, pokud mám nějakou pravdu přijmout za svou, musím nad ní nejprve pochybovat a na základě důkazů se přesvědčit, že skutečně platí. To je běžný způsob myšlení.
Ale když o něčem nesmím pochybovat, nemohu takovou věc přijmout jako pravdivou. Pokud ji ale nemohu přijmout jako pravdu, tím pádem o ní pochybuji. To ale nesmím...
Ještě že máme v hlavě antiparadoxní obvody, jako ten robot ve Futuramě [chechtot]
Bohužel, v zákonech je spousta hloupostí. Holt, zákonodárci nejsou výkvět národa.

244712

08.09.2011 09:40

Za koho kope Ondřej Neff?

Neff jen plní příkazy

JR 90.?.?.?

Zamyslete se nad tím, proč ten člověk vypouští takto účelová tvrzení. Všichni víme, že Zvědavec není ani fašistický, ani hnusný... Ví to i Neff.
Uvědomte si, že on pracuje pro lidi, kteří chtěli prosadit radar, proto ho Neff propagoval. Nyní chtějí cenzuru Internetu. Svobodu slova nenávidí, protože z ní mají strach. A tak nyní Neff mluví o "nebezpečí" svobodného Internetu. A především o tom byl jeho výstup. Zvědavec mu leží v žaludku, neboť je mnohem zajímavější a kvalitnější než jeho opravdu neviditelný Neviditelný pes. A tak využil příležitosti a pomluvil při své propagandě úspěšnější konkurenci.
PS: I když ve skutečnosti N.P. a Z. žádnou konkurencí nejsou. Kdybych použil říšskou argumentaci, napsal bych, že podle statistik N.P. čtou především lidé se základním vzděláním, zatímco Z. vysokoškolsky vzdělaní.

252711

30.10.2012 09:17

Řecko není chudé

RE: Nekonecna poplenost

NikdoNikdyNikde 90.?.?.?

No jistě, ale s náma je to uplně stejný. Žádná ČR už neexistuje. Západ dobyl a plně ovládá střední a východní Evropu.

85% průmyslu je v cizích rukách.
Zemědělsky jsme se stali nesoběstační.
Neexistuje žádná česká banka.
O zadlužení v zahraničí ani nemluvě.

Za 20 let budování. Vše proběhlo zcela programově, podle předem připraveného scénáře.

278120

Káva pro Zvědavce

84

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 158 čtenářů částkou 29 366 korun, což je 84 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 1

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 7

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
24,23 Kč
Euro
26,91 Kč
Libra
29,84 Kč
Kanadský dolar
17,54 Kč
Australský dolar
16,09 Kč
Švýcarský frank
25,19 Kč
100 japonských jenů
22,48 Kč
Čínský juan
3,39 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
7,75 Kč
Ukrajinská hřivna
0,90 Kč
100 rublů
34,32 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 037,48 Kč
1 unce stříbra
432,01 Kč
Bitcoin
227 664,02 Kč

Poslední aktualizace: 29.5.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?