Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 19 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, pje.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

02.01.2008 10:23

Město půjček

RE: nějak to nechápu

pje 213.?.?.?

Datle, copak v Kanadě nevlastní ropné písky vláda (vím, že nejsou na severu)? Nezdá se mi, že by zrovna tohle bylo drancování, snad jiné přírodní zdroje... Ten růst cen baráků na severu taky moc nechápu, kus může mít na svědomí očekávané oteplení, proti tomu ale jdou rostoucí náklady na energie... Hlavně bych ale nesledoval jednoroční trend, ten může být tlačený těmi hráči, do jejichž karet se nevidí, pokud se o nich vůbec ví...

150367

02.01.2008 10:51

Město půjček

pje

pje 213.?.?.?

Klasický příklad ekonomické fikce postavené na hlouposti lidí a bezohlednosti jiných lidí. Pouze hlupák může koupit Velké Lejno za 309,- setávající se ze tří Lejn po 100,-, neb podstata ekonomická i matematická je u obou produktů shodná (to je připomínka důležitosti findamentálních kritérií). Pro spoustu lidí je účast na obdobných tržních operací vstupem do nepochopitelného, ale fascinujícího světa herny, jsou to jen zoufalí gambleři, kteří za krátkou euforii vždy tvrdě zaplatí. Čím více se US ekonomika bude přibližovat hře, tím hlubší bude rozčarování a následný pád. Nepřeji to nikomu za Velkou Louží, ale cena za pozdní procitnutí je vždy vysoká...

150364

07.01.2008 10:33

Není zde již přeagentováno?

Nejen zde a nejen přeagentováno

pje 213.?.?.?

Je charakteristické, že "agentství" se chápe v souvislosti s tajnými službami jednotlivých zemí. Problém je širší, nemusíte být agentem CIA, Mossadu či KGB a přesto můžete plnit vrcholně problematický úkol třeba i ke škodě nejen své země. Autor správně vystihl podstatu současných skrytých operací a motivů - CHAMTIVOST. Idelologie neokonzervativismu (ano, je to ideologie par excellence!) přímo obsahuje chamtivost jako ctnost. "Nestarejte se o lidi, starejte se jen o sebe a svou rodinu." Hezké životní krédo, že? Ve prospěch sebe a své rodiny jste oprávněni zabíjet, motivovat k nepokojům, manipulovat s veřejným míněním, lhát a podvádět... Co je na tom konzervativního, vědí jen ideologové neocons... O Alexandru Vondrovi lze říci, že je buď velmi hloupý nebo velmi neokonzervativní (první variantu lze s vysokou pravděpodobností vyloučit). Stopa pana Pojara mi tolik známá není, nehodlám hodnotit. U vojáka je situace trochu odlišná, v dobé války jde o krk za zradu, v míru je závislý na politicích a stejný případný čin za zradu považovat nelze (a navíc je tu problém subordinance). Chamtivci a zideologizovaní zoufalci mají problém, pokud je národ vzdělaný a kriticky uvažující. Proto se u nás protestuje proti XBR radaru ne proto, že bychom nechtěli být chráněni před agresorem, ale protože tento radar nechrání ani nedefinuje agresora. Američtí neocons narazili na schopnost nás Čechů si nejprve zjistit, jak se věci mají, a pak teprve soudit. Ještě že kromě chamtivců a jejich lokajíčků je tu dost těch, kteří nehodlají jen přihlížet, zda pravda vítězí či krvácí odpodvodně bojující lži...

150717

Pánové Side a Vanguarde,
kolik měsíců jste strávili v oněch třech zemích? Hovoříte španělsky? Pokud nic z toho, obávám se, že nemáte k tématu co říci nejen zde na zvědavci!

155854

27.03.2008 15:31

Jazyk sionismu

RE: Krásná ukázka práv jednotlivce

pje 213.?.?.?

Tak, tak. Mohu sice tolerovat výskyt reprodukce neschopných jedinců stejně jako mohu tolerovat výskyt jedinců hloupých, ale nikdy se nemohu podílet na jejich zrovnoprávnění, když nikdy nemohou nést stejnou odpovědnost a povinnosti. Jaká práva, takové povinnosti, jinak se tu založí geneticky i mentálně deformované vývojové linie. Už dnes se na silnicích setkáváme s právy drtivě převyšujícími odpovědnost a vymahatelnou povinnost. Kdyby každý, kdo má řidičák, měl řídit firmu... Proto nazdory jistému riziku používám pojmy jako Cikán a homosexuál stejně jako pojem odpovědná svoboda. Čeština (a příbuzné jazyky) nám dává právo na používání verbálních pojmů v přesnějším významu, protože díky tvarosloví a bohatství slovní zásoby poskytuje mluvčímu velmi exaktní nástroj k vyjádření myšlenek či reality. Proto jsme hlupáky, nechceme-li se učit češtinu ve vší její kráse. So slovenčinou je to rovnaké a Slováci sa nemajú za čo hambiť. Proto jsme se ve světě nikdy neztratili, ale ani jsme se nepropůjčili k jeho podminování...

157305

27.03.2008 15:45

Jazyk sionismu

RE: Diskuse

pje 213.?.?.?

Já (pje) se již pár desítek let snažím nejprve pochopit, a to i v diskusi, a pak svými argumenty pomáhat pochopit jiným. Pojmy tvořené a používané verbálně chápu jako nedokonalý (byť v Česku díky češtině dokonalejší) způsob vyjadřování myšlenek s obsahem poznání. Diskuse může mít různé cíle: Cílem může být výměna informací a rozšíření znalostí, dále testování vlastního nebo cizího názoru či postoje, dále změna postojů diskutujících podle předem stanoveného schématu nebo jen test diskusních schopností. Diskuse bez argumentů a diskuse s falešnými argumenty nemá obecný přínos kromě jediného - identifikace hlupáka nebo manipulujícího. Proto mi již léta nic neříkají prázdné debaty bez argumentů stejně jako prázdné pojmy na vysoko vyzdvižených praporcích. Jazyk sionismu není pouze jazykem sionismu (falešného judaismu), ale jazykem jakékoli cílené manipulace. Malomocnému manipulovat netřeba, zato mocnému manipulace může prodloužit moc (nebo alespoň její iluzi). Vše dobré!

157303

02.04.2008 15:03

Trošku jiný příběh stvoření

RE: Tak nevím

pje 213.?.?.?

Ekonomický liberalismus je pravicový? Myslíte princip, že každý se má start sám o sebe? Nebo nedělitelnou svobodu a odpovědnost? Prodávat státní majetek umí i ti, co mají vlasy... Ta naše pravice česká, ta je tak hezká, tak hezká! Ron Paul je lék na americký korporativismus odporující ideálům odpovědné svobody. U nás by musel Julínky učit zavazovat si tkaničku...

157893

02.04.2008 15:25

Trošku jiný příběh stvoření

Děkuji za veselý námět k přemýšlení pro mou ženu

pje 213.?.?.?

Baže jsem se chechtal při čtení jako racek! Jenže za tou alegorií je kus pravdy, aneb dokud nám vládnou chutě, svobodu si pouze namlouváme.

157894

03.04.2008 15:03

7.-11.4.2008 Parlament nás neobejde, obejdeme parlament

Právo na obranu - koho, kým a proti komu?

pje 213.?.?.?

Osobně na základě technických, vojenských, politických, ekonomických a humánních informací a postojů odmítám ve své zemi cokoli, co sem bylo nabízeno pod falešnými a lživými argumenty, tady i americký radar. Zatímco Tamara nesměla z Česka, a to bylo OK, jakýsi radar bez potvrzené účinnosti jako u Tamary smí do Česka? O technologických detailech se mlží, aby nevyplynulo na povrch, že slova se neopírají o fakta. Pattonovi bych onehdá věřil, Gatesovi dnes ani náhodou. Proč asi...?

158038

10.04.2008 12:38

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou?

pje

pje 213.?.?.?

Od počátku své kariéry sděluji svým studentům (a nejen jim): Nevěřte, přemýšlejte. Zejména, co se týče učebnicových makroekonomických pouček, "zaručených" politických koncepcí a potenciálu metod akciové analýzy. Fundamentální analýzy reálné ekonomiky (a to ještě zkreslené pokroucenými cenami nedokonalé konkurence) umožní pochopit a dlouhodobě prosperovat. Technické analýzy umožní vyniknout ve hře se statistickými daty s parametrem rychlosti přenosových linek, zároveň pohádkově rychle zbohatnout a pohádkově rychle zchudnout. Všichni ti penězoději se moc a moc diví, že jsou intuitivně srovnáváni se zloději. Ne snad, že by peníze byly samo zlo, ale proto, že oni je využívají v rozporu s funkcemi peněz a s duální povahou reálné transakce. Jsem zvědav, jak by ti penězoději akceptovali, kdybych jim chtěl prodat stejně virtuální biftek (papírek se slibem, že jim přinese užitek bifteku) jako oni mně chtějí prodat papírek se slibem budoucího výdělku... Rašín s Englišem tuhle zemi naučili držet se zkrátka, ti, co je neposlouchali, uvěřili Syrénám a zavlekli Československo do Velké krize (také byste věřili, že když státní dráhy nakupují už půl roku vagony, že je budou nakupovat další a další půlroky?). Milan Zelený má v mnohém pravdu, ještě kdyby věděl, kdo tu dělá krupiéra...

158765

17.04.2008 16:58

Vzestup židovského impéria: židovské uchvácení Ameriky

Zajímavé ale ze stejného těsta

213.?.?.?

Pokud jde o moc, pak jde právě a jen o ni. Podružným se stává, zda jde o moc jako cíl nebo o moc jako prostředek k dosažení cíle. Kdokoli si moc stanoví jako cíl (ovládnout, získat vliv, zabránit vlivu...), je představitelem imperiálních koncepcí a je zcela fuk, jak se takové koncepce jmenují. Proto autorovi vyčítám jeho podcenění neocons. Trochu problém je s mocenskými prostředky ve jménu jiných cílů: Proti impériu se totiž bezmocní postavit nemohou. Považovat Palestince za spasitele USA je poněkud slaboduché - je to nešťastný národ, který se nedokázal adaptovat na moderní pojetí odporu proti imperiálním praktikám západního souseda. Místo toho, aby parazita deptal inteligentně a účinně, sám se vystavuje podezření z parazitismu. Faktem nicméně je (jak autor upozorňuje), že před USA stojí naléhavý úkol udělat si pořádek ve vlastním doupěti a nechodit na králičí noru lepit nápisy o nedostatku demokracie a o sklonu k darebáctví. V tomto je idea Rona Paula velmi inspirativní a pro USA nanejvýše žádoucí. Jinak hrozí, že se tentokrát za zcela jiných podmínek pomalu uzbrojí (sic!) někdo jiný než bolševický ruský medvěd... Takže se s Mirkem Černým ptám: "Měli jste snad na mysli jinou zemi?" než (vzestup a pád) říši Římskou?

159306

22.05.2008 12:32

Česká vláda uznala nezávislost Kosova

Vyzvu své známé ke krokům vedoucím k demisi této vlády

pje 213.?.?.?

Je mnoho důvodů, proč tato vláda nemá mandát dále vládnout. Mezi méně pokřivenými poslanci a senátory se objevují čím dál tím častěji tiché hlásky o potřebě vládu nějak změnit k lepšímu. Pokusím se využít některých kontaktů a zatlačit na ty, kdo by mohli s hruškou zatřást a onu "defenestraci" tak poněkud humánněji provést. Kosovo, radar, spiklenecká menšinová politika, kriminalizovatelné vlivové sítě, nekompetentnost a neodbornost jsou jen některé z důvodů, pro které se v tomto roce pohnou ledy, ať už se budu snažit nebo ne...

161648

12.09.2008 17:10

Američtí míroví aktivisté navštívili Írán

RE: SSR

pje 213.?.?.?

Kdybyste se nejprve podíval na složení českého partajního spektra, tak byste Vladimíra k něčemu podobnému nevyzýval.

170444

12.09.2008 18:40

Dočasné zpomalení trvalého pádu

Omyl (nebo záměr?) anonyma

pje 213.?.?.?

Pan anonym zjevně není ani ekonom ani bystrý pozorovatel. Kdyby byl USD podhodnocený, devizový trh by už dávno prosadil zpětnou konvergenci ke kurzové superparitě s Eurem. Co se OPECu týče, zazněla tam celkem jasná věta o tom, že ropné bohaství je třeba uchovat i pro vnuky, což při otevřených kohoutcích a záporné efektivnosti otevírání nových zdrojů jaksi nejde. Konečně, dovolím si anonymovi připomenout, že zatímco Kreml plundruje pouze svou část planety, Washington ovládaný neokonzervativními kreaturami plundruje planetu jako celek včetně myslí jejích obyvatel. Hrabivost šejků není založena na narotikách jako hrabivost ctihodných podnikatelů bez turbanů a chalátů.

170456

26.09.2008 13:56

Už zase hoří hranice

RE: svoboda mysleni je nejzakladnejsim pravem lidskeho byti...

pje 213.?.?.?

Nejnovější linuxové ovldače bývají v menších nebo základních distribucích (např. Archlinux), v případě Mandrivy se vyplatí vyzkoušet rpm balíky z cookeru. Vista také nezkousne veškerý nezbytný a vzhledem k zoufalé SW výbavě dodatečně instalovaný soft, který má údajně s HW spolepracovat...

K tématu: Nejsem odpírač a vycházím z toho, že osobně jsem poznal obyčejné Židy z lágrů a nebo příbuzné obětí. Pochopitelně to není celý obrázek, takže ani neodpírám, ani nebaštím. Zmínění pánové nejsou žádná lilia, ale pokud projevili ochotu k přesunu akce, projevili podstatný nedostatek toho, zač jsou postihováni a příspěvek nedůvěře v náhodu jaksi postrádá smysl...

171684

26.09.2008 14:51

Americké ministerstvo financí se mění na hedgeový fond

RE: Náhoda nebo plán??

pje 213.?.?.?

Rusko není tak ekonomicky stabilní jak se tu říká, naučili se rychle dělat z peněz peníze a tenhle byznys je tvrdě zasažen. Do petrochemie a ložickové geologie se nyní takřka neinvestuje, čeká se asi až rozmrzne věčnaja mjorzlota... Pokud je ale někde základ stability, tak to je ve schopnostech rálné kvalitní produkce, která bude vždy poptávána (od housek až k energii).

171693

16.03.2009 14:00

Německo 1940, Izrael 2009

Marginální rozdíly

pje 213.?.?.?

Musím se přiznat, že v jádru jde o velmi silné a pravdivé srovnání. Zrůdnost je vždy zrůdností, ať již se jedná o fašistické nadlidi nebo sionistické vyvolené (popř. kohokoli jiného). Netolerance nekulturnosti musí být výhradně individualně pojata, ohrožuje-li humánní kulturu. Nikdy nesmí být paušalizující, nerozlišující vinné a nevinné, pokud nechce být takto netolerantní moc smetena oprávněně rozhořčenými. Připomínám, že Herzl a Žabotinskij uměle vyvolali zcela anachronicky jedné moderní stěhování národů, které vedlo k obsazení po tisíciletí multikulturního, ale převážně semitského území způsobem, kdy jedni semité si nárokují pouze pro sebe celé, odedávna společné území...

186654

27.04.2009 15:27

Česká policie zatkla (a pustila) Davida Duka

má (v rozhovoru pro Právo) pravdu, ale...

pje 213.?.?.?

Vladimíre, opakuji svůj argument, před kterým nelze uhýbat: Jste schopen pochopit, že i ti nejfanatičtější janičáři byli tureckými sultány a jejich poskoky trvale (dokud nepozabíjeli dost nevěřících) podezíráni z potenciální zrady? Duke se stal čarodějem KKK, což je asi jako kdyby Fischer místo řadového partajníka byl šéfem KSČ ve staťáku nebo v regionu. Fischer nebyl více než řadovým členem. Duke prostě "jen" aktivně podepsal KKK, což je stejné stigma jako aktivní (!) členství v jakékoli jiné netolerantní, nehumánní a hrubiánské organizaci. Připojuji, že s postupem české policie nesouhlasím a že se mi Dukův rozhovor pro Právo velice líbil, ale to z něj jeho provinění nesejme... Své viny si každý neseme až do hrobu, ne-li kamsi dál... Policie ČR, to je kapitola sama pro sebe...

189625

06.06.2009 09:37

Direktor ADL vyhlásil válku svobodě slova

šel by první sedět

pje 213.?.?.?

V okamžiku, kdy by on osobně někoho lživě (což je 99% případů)označil za antisemitu, dopustil by se lživé a nenávistnéo pomluvy, za níž by podle vlastního návrhu zákona měl být exemplárně potrestán. Pokud...pokud nebude vše, co učiní ADL, excl. ... Proč jen se ten Generál Pardon nechává tak často zajímat všelijakými mocnáři?

192752

Káva pro Zvědavce

37

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 75 čtenářů částkou 13 073 korun, což je 37 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 1

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Prymulovi jen tak přistál na účtu milión korun06.10.20 09:50 Česká republika 3

Petice proti náhubkům, testům na covid19 a dalším opatřením04.10.20 17:58 Česká republika 11

Švédsko otáčí? Nechce krimigranty z Řecka03.10.20 14:22 Švédsko 0

Měnové kurzy

USD
23,13 Kč
Euro
27,27 Kč
Libra
30,06 Kč
Kanadský dolar
17,58 Kč
Australský dolar
16,40 Kč
Švýcarský frank
25,44 Kč
100 japonských jenů
21,94 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,83 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 144,38 Kč
1 unce stříbra
545,56 Kč
Bitcoin
273 073,65 Kč

Poslední aktualizace: 19.10.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?