Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 13 příspěveků, 1 jméno: A.S. Pergill.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.03.2008 21:28

Ortodoxní židé a holocaust I

Názorná ukázka náboženského fanatismu

A.S. Pergill 89.?.?.?

> "To je něco, co je velmi dobře ceněno
> tady v Íránské islámské republice, kde
> židovská komunita žije v míru s plnými
> občanskými právy, a to už po tisíce let."
V podstatě tento výrok plně postačuje k diskvalifikaci čehokoli, co ten dotyčný řekl. Židé v Persii od jejího dobytí muslimy nikdy neměli plnoprávné postavení (o "občanství" se v rámci islámských států už vůbec nedá mluvit, tento pojem islámské právo ani nezná) a vznik "islámské republiky" jejich postavení prokazatelně výrazně zhoršil. Byli vybíjeni, řada z nich uprchla a v současné době je v Íránu menší procento Židů z původního počtu (před "islámskou revolucí"), než jaké procento Židů přežilo nacistický holokaust v Německu a na okupovaných územích (byť absolutně jsou to o několik řádů nižší počty a hlavní podíl úbytku Židů připadá na emigraci, nikoli na cyklon B).
Další už jsou jen bláboly, popřípadě pokřik zloděje, aby chytali zloděje. Byli to právě zástupci ortodoxie, kteří úzce spolupracovali s nacisty na tom, aby do plynu šli přednostně míšenci a sekulárně orientovaní Židé (nebylo by to poprvé, podobné "očistné" akce popisuje už Starý Zákon). Přesto je jasné, že ani sionisté nemají svědomí 100% čisté.
Nicméně je to nádherná ukázka, jak náboženský fanatismus dokáže nadělat z lidí ty nejodpudivější a nejpodlejší zrádce, jakým se ze sekulární oblasti nemůže nic vyrovnat. Díky za ni a těším se na pokračování.

156204

10.03.2008 22:05

Ortodoxní židé a holocaust I

RE: Velmi zajímavé,

A.S. Pergill 89.?.?.?

- režim v Íránu je jednoznačně totalitní. V řadě kritérií totalitnější než nacistický nebo sovětský za Stalina
- "demokratické volby" v současném Íránu mají asi stejnou hodnotu jako "demokratické volby" před listopadem 1989 u nás
- Ahmadinežád se hlásí ke klerikálnímu proudu, na jeho post ho vynesli duchovní. Sám se hlásí k náboženským vidinám. Aktivně hlásá příchod Mahdího a prohlašuje, že je s ním ve spojení
- nehlásá nacionalismus v tom pojetí, jak popisujete, ale "islámský nacionalismus", který staví muslimy do pozice "ýbrmenšů", kterým ostatní musejí být podřízeni
- neusiluje o "vliv", ale usiluje o džihád, v tom je drobný rozdíl
- pokud se podíváte na Íránskou ekonomiku, tak tam po vítězství "islámské revoluce" proběhlo postátňování (nad tím svého času chrochtalo blahem i Rudé právo) a ekonomika je alespoň zčásti řízena direktivně, obojí jsou socialistické prvky

156206

11.03.2008 00:49

Ortodoxní židé a holocaust I

RE: Velmi zajímavé,

A.S. Pergill 89.?.?.?

ad 1 Írán je náboženská diktatura se všemi důsledky. Statisíce povražděných krátce po vzniku "islámské republiky", nedodržování elementárních civilizovaných zvyklostí atd.; důkazů toho, že se jedná o velmi tuhou diktaturu, blízkou poměrům např. v Severní Koreji je mnoho.
ad 2 Obecně se v islámském prostředí nedá mluvit o demokracii (maximálně o formálním dodržování některých jejich rysů, ale to bylo i za socialismu, i za Hitlera) Důležité je, že volba je do značné míry formální, protože duchovní mají právo veta při sestavování kandidátek (takže jim nepohodlná osoba se vůbec nemá šanci ucházet o hlasy voličů) a rozhodující je masa pologramotných věřících z venkova (velká města byla za šáha jakž takž civilizovaná).
ad 3 "Duchovní prožitky" hlavy státu, pokud od nich odvíjí své politické činy, jsou věcí veřejnou a dosti zásadní
ad 4 Ahmadínežád je představitelem islámského státu, chce šířit islám, zákonodárství islámského státu vychází z Koránu, a tam je to černé na bílém (a dá se to najít i v češtině)
ad 5 Jestliže se někdo hlásí k určitým ideálům, tak je zcela správné ho s nimi spojovat. Mahdí, se kterým se Ahmadínežád "chodí radit" je předurčen proroctvími šíitů k dobytí celého světa pro islám (existuje určitá pravděpodobnost, že se tím Mahdím nakonec A. prohlásí sám, precedent by tu byl - islámistické povstání v Súdánu v 19. století).
ad 6 I v rámci islámské ekonomiky existuje soukromý a státní sektor. Korán zavádí mnohá nesmyslná omezení pro ekonomiku, ale socialismus a zestátňování nikoli. Takže pokud v islámu někdo zestátňuje, kombinuje Korán s marxistickým (nebo podobným socialistickým) učením.

156227

12.03.2008 22:08

Ortodoxní židé a holocaust I

RE: Velmi zajímavé,

A.S. Pergill 89.?.?.?

ad 1 Nevidím nejmenší důvod nevidět paralelu mezi Íránem a nacistickým Německem nebo Severní Koreou. Totalitní režim jedna povolená vládnoucí ideologie, přinejmenším to mají společné. Dejme tomu i způsob, jakým se islamisté dostali k moci, připomíná Hitlera (včetně následné "noci dlouhých nožů", kdy se likvidovali naivní spojenci, bez nichž by islamisté moc nezískali).
ad 2 Jestliže někdo rozhoduje o tom, kdo se na kandidátku dostane, tak má moc docela podstatnou. Naprosto nejde o nevěřící, on nevěřící nebyl ani šáh - jde o eliminaci málo radikálních islamistů.
ad 3 Rozpor v tom nevidím - duchovní procpali Ahmadínežáda na vedoucí post proto, že je náboženský fanatik, a proto s ním mohou libovolně manipulovat. Jistě by jim mohl přerůst přes hlavu prohlášením se za Mahdího (tak, jako U. b. Ladin přerostl přes hlavu američanům), ale to je holt riziko podnikání v této oblasti.
ad 4 Írán podporuje teroristy ve více zemích. Oficiální doktrínou Íránu je islám, který má dobytí celého světa v plánu, ke kterému se hlásí zcela veřejně.
Mohamed se zkrvavenou šavlí - jistě v čele vojska ne, na to byl příliš zbabělý, nicméně na vraždění odzbrojených a svázaných zajatců si troufl a je to historicky doloženo (cituji islámské prameny a muslimové se nad jeho "statečností" dmou pýchou, aby bylo jasno).
ad 5 Súdánské povstání nedobylo celý svět (byť se k němu muslimové nadšeně přidávali), protože evropané tehdy ještě měli "gule" a na mahdisty nasadili prototypy kulometů, které z nich nadělaly tatarák. To se ovšem nemuseli bát jekotu pacifistů a "krasoduchů".
ad 6 Systém islámského finančnictví vcelku chápu - bylo by to na dlouhé povídání, ale jakési, i formální, vzdělání v ekonomii mám. K logickým rozporům se ekonomika dostane v okamžiku, kdy se chaoticky propojují socialistické a islámistické rysy; vzniká nikoli "kočkopes", ale přímo "rybopták".

156396

12.03.2008 22:13

Mučení lidí ve jménu svobody a demokracie

Je to problém

A.S. Pergill 89.?.?.?

S tím mučením je to jistě složité, ale případy typu "víme stoprocentně, že ví" se budou množit s rozvojem kriminalistické techniky. Podezřelý může být identifikován na základě obrazu z bezpečnostní kamery, může být nalezena prokazatelně jeho DNA (vyšetření trvá standardně nějaké 4 - 5 hodin a nepochybuji o tom, že se ten čas bude ještě zkracovat).
Druhou věcí je, že terorismus může způsobit kvalitativně vyšší škody, než pouhá běžná kriminalita, a proto by se na jeho vyšetřování měly používat i prostředky, které jsou / měly by být / pro běžnou kriminalistiku tabu. Časovaná A-bomba "někde ve městě" je prostě větší průšvih než přepadená důchodkyně.
Na případy tohoto typu bychom měli být zařízeni, a on také pan Joch nevolá po ničem jiném, než právě po tom - aby se trapně neimprovizovalo stylem "dal mu pár facek a šel od policie", ale aby byl pro tyto situace připraven a předem do různých eventualit propracován předepsaný postup. Obávám se také, že pravděpodobnost "zmáčknutí" někoho nevinného je v současné době podstatně vyšší, než pokud by to bylo ošetřeno rozumným předpisem.
Je docela dobře možné, že se tu bavíme zcela zbytečně, protože se objevují metody a postupy, proti kterým je klasický detektor lži trapná hudlařina (nedávno byly publikovány výsledky práce, při níž, asi pomocí NMR, byli schopni zjistit, na který z vybraných obrázků se testovaná osoba dívá) - ale nepochybuji o tom, že se najde dost krasoduchů, kteří budou ječet i nad zcela bezbolestným nakukováním do hlavy chycených teroristů.

156401

13.03.2008 21:27

Mučení lidí ve jménu svobody a demokracie

RE: Je to problém

A.S. Pergill 89.?.?.?

> Kdo rozhodne, že je zrovna nějaký konkrétní záběr z
> bezpečnostní kamery natolik průkazným důkazem, že to bude
> opravňovat bezpečnostní složky k trýznivému mučení
> podezřelého ?


To musí rozhodnout nezávislý soud. Ten má pravomoc poslat obviněného na základě takového záznamu třeba na léta do vězení, nebo i na popravu. Tak proč by nemohl rozhodnout o tom, že bude vyslechnut nadstandardními prostředky?

156479

14.03.2008 21:15

Mučení lidí ve jménu svobody a demokracie

RE: Je to problém

A.S. Pergill 89.?.?.?

Je docela zajímavé, že o "presumpci neviny" se vůbec nemluví, pokud chyceného podezřelého zavřou "předběžné zadržení", "vyšetřovací vazba" atd. Nemůžete odmítnout vyšetřovací vazbu nebo výslech s odvoláním na presumpci neviny.
Soudce by měl být schopen závěru typu: "Na základě těchto důkazů bych ho, pokud by se neobjevily nějaké nyní naprosto neznámé (a takové se, bohužel, mohou objevit i po vykonané popravě nebo smrti stářím ve vězení), odsoudil".
Veškeré vyšetřování podezřelého obtěžuje a presumpce neviny toto obtěžování nijak neomezuje. Takže jde jen o to, že v případě důvodného podezření z určité kategorie zločinů a při naplnění dalších okolností by toto obtěžování bylo ještě o poznání intenzívnější.

156557

14.03.2008 21:42

Ortodoxní židé a holocaust II

Stačí tohle:

A.S. Pergill 89.?.?.?

> Po celá staletí žili židé a
> muslimové v přátelství bok po boku, ...
Od dobytí Persie muslimy až po současnost tam nikdy nežili muslimové a židé bok po boku (tedy jako rovní), snad s výjimkou relativně krátké doby za vlády šáha. Zemí s převahou islámského obyvatelstva, kdy by žili nemuslimové (nejen židé) v alespoň formálně rovném postavení s muslimy je velice málo a i v Turecku, které je po této straně nejdále je faktické postavení nemuslimů nerovnoprávné (= např. násilí na nich ze strany muslimů by teoreticky policie a soudy měly trestat, ale fakticky se tak neděje). Ani nikdy v uplynulé historii od Mohameda po dnešní časy bychom takovou zemi nenašli.
Pokud dotyčný blábolí o tak snadno ověřitelné věci, pak se dá předpokládat že blábolí i o tom ostatním. Je to prostě a jednoduše usvědčený lhář.

156559

15.03.2008 21:47

Ortodoxní židé a holocaust II

RE: UPRESNENI

A.S. Pergill 89.?.?.?

Mnoha slovy se snažíte zakrýt podstatu věci: Nemuslimové jsou v islámských státech vůči muslimům v nerovnoprávném postavení, jsou zatěžováni speciálními daněmi a nerovnoprávné je jejich postavení i před soudy.
Ti citovaní syrští křesťané utíkali z Turecka do Íránu za šáha, kdy tam skutečně vládly civilizovanější poměry.

156601

16.03.2008 18:36

Mučení lidí ve jménu svobody a demokracie

RE: Útrpné právo bylo zrušeno právě kvůli neefektivnosti a hlavně také kvůli nepoužitelnosti získaných informací.

A.S. Pergill 89.?.?.?

Zrovna v současné době se Německo potýká s problémem, že byli uneseni dva jeho občané a Al-Kajdisté je chtějí vyměnit za svoje lidi vězněné v dalších zemích.
Proto by bylo daleko racionálnější usvědčené Al-Kajdisty maximálně zpravodajsky vytěžit a potom zlikvidovat. To vytěžování by mohlo probíhat takovým způsobem, že by se na ten konec i těšili.

156629

17.03.2008 22:16

Čína připravuje Peking na olympiadu

RE: Nevím, jestli ještě někdo další zaznamenal podivnou rakci Dalajlámy,

A.S. Pergill 89.?.?.?

Nevidím nejmenší důvod, proč by nemohl být Tibet samostatný (i když by to asi znamenalo udělat s čínským etnikem to samé, co se v Evropě udělalo po WW2 s etnikem německým). Nepál samostatný je a Tibet má ekonomicky na víc.
Olympiáda a její bojkot jsou dvousečnou zbraní: Její pořádání přivede do země spousty zahraničních návštěvníků na to může do značné míry otřást čínskou oficiální propagandou, a to v obou směrech, jak vůči vlastnímu obyvatelstvu, tak i vůči cizině.
Na druhé straně by mohl být rozsáhlejší bojkot a osobnostmi známými i v Číně opět propagandisticky současnému vedení velice uškodit a navíc udělat díru do rozpočtu, pokud by byl masový a olympiáda byla prodělečná. Sám nevím, co by potenciálně čínskému vedení mohlo uškodit víc.
Možná dalajláma spoléhá na otřesné zážitky zahraničních turistů při setkání s čínskou realitou (v čemž se může zklamat, protože politiku "výkladní skříně" mají totality vždy dobře propracovanou).

156711

17.03.2008 22:40

Mučení lidí ve jménu svobody a demokracie

RE: Útrpné právo bylo zrušeno právě kvůli neefektivnosti a hlavně také kvůli nepoužitelnosti získaných informací.

A.S. Pergill 89.?.?.?

Jest mi líto. Vojenská terminologie; počítalo se s tím na obou stranách fronty, jak v armádách Varšavské smlouvy, tak v armádách NATO. Je to ošklivé, ale válka byla, je a bude ošklivá záležitost. Nehledě k tomu, že ve válce s militantním islámem už dávno jsme, jen si to někteří nechtějí připustit; jako si Chamberlein a Daladier nebyli ochotní připustit, že ve skutečnosti už dávno Anglie a Francie ve válce s Německem jsou, pouze nebyla oficiálně vyhlášena.

156713

27.03.2008 21:40

Havlova pravda začíná v mučírnách CIA

RE: Golem

A.S. Pergill 89.?.?.?

Berdychův gang unášel podnikatele a mučením z nich dostával hesla k vkladním knížkám, PINy atd. A byl v tom dost úspěšný i v době, kdy už se obecně vědělo, že unesení nepřežívají.
Údajně velice účinný způsob bylo vražení kulmy do konečníku a zapnutí.
CIA s waterboardinegem (nebo jak tomu říkají) jsou žabaři. Mimochodem, jeden z mála takto vyslýchaných byl ten, kdo před televizní kamerou odpižlal hlavu unesenému novináři. Tomu bych tu kulmu i dopřál.

157342

Káva pro Zvědavce

59

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 127 čtenářů částkou 20 765 korun, což je 59 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

stalo se už smutným koloritem Zvědavce, že na konci měsíce musím žádat o finanční příspěvek na provoz serveru. Každý měsíc něco chybí, ale ještě nikdy se nevybralo tak málo, jako tento měsíc. Snažím se dělat tuto práci poctivě, ale nemohu do nekonečna dotovat provoz z vlastní kapsy. Ty peníze potřebuji, abych mohl udržet nezávislost tohoto serveru a být bez reklam. Vím, že teď hodně z vás má hluboko do kapsy, ale prosím uvažte, zda byste mohli podpořit tento server. Děkuji

Ve zkratce

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 3

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 1

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 2

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 6

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Sankce a vězení za zpochybňování karantény13.05.20 17:32 Bolivie 6

Opojení mocí, které bude neustále sílit a bude stále rafinovanější, aneb 5G pod dohledem Spasitelů13.05.20 00:12 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
24,63 Kč
Euro
27,12 Kč
Libra
30,18 Kč
Kanadský dolar
17,88 Kč
Australský dolar
16,26 Kč
Švýcarský frank
25,43 Kč
100 japonských jenů
22,85 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
6,13 Kč
100 maď. forintů
7,78 Kč
Ukrajinská hřivna
0,91 Kč
100 rublů
34,74 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 228,70 Kč
1 unce stříbra
426,33 Kč
Bitcoin
225 711,15 Kč

Poslední aktualizace: 28.5.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?