Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 227 příspěveků, 4 různá jména: <nic>, S., Spytihněv, Spytiněv.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Právě ta všeobecná zhovadilost mě nedává moc naděje. Různá globální cvičení a pokusy s lidstvem všeho druhu by nebyly v tradičně vyvíjející se kultuře možné. Dnes se populace uvádí každodeně do rizika bytí a nebytí a stále více si na to zvyká.

Jen několik příkladů:

Boj proti všeobecnému (anonymnímu) nepříteli. (V pozadí je skupina nárokující si nerostné suroviny)
Boj proti globálnímu oteplování. (V pozadí je skupina nárokující si zdroje potravin)
Zdravotnictví - boj s civilizačními chorobami. (Kšeft s lidským zdravím za nímž stojí skupina ovládající farmaceutický průmysl)

A co mají tyto skupiny společného? Jsou ovládány skupinkou velice cílevědomých manipulátorů, kteří ví, že ostatní neví. Jejich jedinou avšak obrovskou zbraní je právě víra v to, že znají směr, zatímco zbylá masa tápe.

Avšak v konečném důsledku to znamená, že tato destabilizovaná civilizace se může zhroutit kdykoli a jakkoli a velice bolestivě.

Ať se snažím sebevíc, optimismus nacházím v této situaci jen těžce.

148052

07.12.2007 20:27

Ježíšek

RE: Dodatek...

Spytihněv 85.?.?.?

Pokud popřemýšlím nad symbolikou vánoc, jednotlivými lidovými zvyky a konec konců i pojmy, najdu tam i něco jiného, než křesťanské prvky. Myslím, že je toho i více a je to lidštější. Je to spíš o pocitech jaké z toho mám.
Křesťanská symbolika, tak jak ji mám zprostředkovanou povětšinou katolickou církví, je pro mě spíše odpudivá, je strnulá a mrazivá. Zase je to o pocitech. A z Tovaryšstva Ježíšova mám husí kůži.
Nicméně to mě nikdy nebránilo, abych o křesťanských hodnotách přemýšlel. A nejen o nich. Od toho jsme lidé, abychom o věcech přemýšleli.
Pár závěrů:
Náš čas se odměřuje od údajného narození Krista. Proč? Má to navodit dojem, jako kdyby nebylo nic předtím? Nebo všechno bylo špatně? Kristus přinesl něco, co tu nikdy předtím nebylo? Nebo nebylo známo? Mám spíš víc důvodů o tom pochybovat. To co (nepřímo) zjevuje, bylo již známo v různých podobách předtím.
Bible se dělí na dvě knihy se zcela srozumitelnými názvy. Že by zákonodárce/ci? Jak přesvědčit „zbloudilé ovečky“ aby tento zákon přijali a ztotožnili s jeho vykladači? Toť výzva! Je potřeba mnoho pádných důkazů, svědků, vyprávění, odkazů atd. Je třeba mučedníka, a to přesvědčivého! To však není v rozporu s tvrzením, že údaje uvedené v Bibli mohou být fakta. S fakty se však dá naložit různě.
Křesťanství v začátcích prošlo překotným vývojem. Řekl bych kotrmelce. Zatímco jedni ho přijali ve své prapůvodní, spíš filozofické podstatě a zcela přirozeně začlenili do svého života jako příspěvek ke své kultuře, druzí se ho zděsili a učinili z něj důvod k nesmiřitelnému boji. Proč? Že by v sobě neslo i něco, co druzí neviděli? Skrytá doktrína? CO JE TO TEDY?
Má křesťanství nějaké zvláštní prvky, které by jiná náboženství postrádala? V čem tkví jeho přitažlivost? Vysvětluje lépe Boha? Co je to tedy? Zase problém. Co křesťan, to pojetí. I zde nesplňuje své poslání. Je potřeba celých institucí s honosnými jmény, aby toto osvětlily.
Hodnoty, které nese, mají nespornou sílu. Nelze proti nim z lidského hlediska nic namítat. Nejsou ale zneužitelné? Nelze jejich vyznavače udělat snadnou obětí? Není toto právě jejich skrytý smysl? Nebyl předkřesťanský zemědělec připraven lépe na přežití jako svébytné a kulturní společenství, rodina, jedinec?
A přes všechno přesvědčení křesťanstva, že západní civilizace stojí na hodnotách křesťanství, si dovolím tvrdit, že stojí na hodnotách Římského impéria, a to v jeho nejsyrovější podobě. Pro lepší pochopení uvedu: fiktivní demokracie, elitářství, konzum, korupce, represe, agrese, kolonizace, vláda parazitů za oponou atd. To vše bylo přeneseno s vydatnou pomocí svaté stolice i na dlouho odolávají „barbarské pohany“ za Dunajem, a nejen tam.
morituri te salutamus
[pláč]

148700

07.12.2007 21:09

Plundrování po bruselsku

RE: Jen pokračování

Spytihněv 85.?.?.?

Jasně chlapče, sám bych to líp nezaštěkal [překvapení] , píšu to tak, aby každýho trklo (i tebe), že ty -ismy existují pouze v hlavách chorých mozků, zprávně předepraných, a pak zasviněných v tzv. vzdělávacím procesu, jehož součástí je i každodení masáž mozku televizí, tiskem, i tím zamotaným internetem.
S těmi pojmy radši opatrně, abychom se do nich nezapletli! [mrknutí jedním okem]

148702

08.12.2007 01:05

Matematika s ideologickým nábojem

RE: Mno, osvedcana taktika.

Spytihněv 85.?.?.?

A proto vděčen padnu ke svému televizoru, a budu společně se všemi spasenými děkovat naším svobododemokratodárcům, chlebodárcům, moudrodárcům, blahosklonně k nám promlouvajícím ze svaté obrazovky. A vduchu se budu zpovídat ze svých kacířských myšlenek , které by mi snad měly pustit hubu na špacír. Co si to vlastně dovoluji, já malý nevděčný hňup, stále neschopný pochopit úžasné výdobytky nastanuvšího pozemského ráje. A proto děkuji všem hrdinům komunistobijcům, kteří společně s dalšími soudruhy ve dne v noci bdí nad naší nekonečnou svobodou, a střeží tak naše nekonečné štěstí. I tobě díky Rocky.

148724

08.12.2007 10:30

Matematika s ideologickým nábojem

RE: Mno, osvedcana taktika.

Spytihněv 85.?.?.?

Líbí se mi tvoje jistota, že jsi společně s dobrými americkými kluky ten barikádník na tý správný straně barikády. Jako v holywůdů. Skutečnost ale nejede podle holywůdů, a tak se nám někdy kamarádi ocitají před barikádou, a nepřítel v týle. Z těchto důvodů střílet do lidí není vždy vhodné. Také bych tě chtěl upozornit, ne pro každého znamená bloudění mezi regály liduprázdného Farmer Jacku, navoněn Stetsonem, naplnění ideálů. (Těm "disidentům" děkuji dnes a denně před svatou TV screen, jak jsem uvedl výše.)

148744

08.12.2007 12:07

Matematika s ideologickým nábojem

RE: Mno, osvedcana taktika.

Spytihněv 85.?.?.?

A zatím co se válel na zemi, železa zakousnutý do zápěstí a vlčáka do nohy, natažený vz.58 za hlavou, netušíc, že už je v zakázaném pásmu, výprava disidentů (asi převlečena za houbaře) rokovala na jiném pomezí s výpravou bratrských disidentů obratně unikajíc bedlivé pozornosti ozbrojených složek. A tak si dnes gratuluje, jak šikovně odlákal pozornost. Jó, jó. [překvapení]

148753

08.12.2007 20:42

Ježíšek

RE: Vánoční oslava

Spytihněv 85.?.?.?

Nevím, co přesně tato směsice tvrzení měla naznačit, snad ne to, že rodina není nutná?! Jen asi tolik - téměř 80% nešťastníků v amerických věznicích je z rozvrácených rodin (každá statistika kulhá, berte to orientačně). A tyto věznice jsou přeplněny. Zbytek je "institucionalizován" jiným způsobem. Trend se zhoršuje.
Rodina není žádný právní nárok v moderním smyslu, majetkový vztah či co. Nebo dokonce přežitek. Pokud to tak budeme chápat, je konec. Nastává režimem řízený odchov.
Rodina je způsob jak přežít. Způsob jak si zachovat svébytnost, jedinečnost, sílu, vytvořit kulturu a vlastní existenci. Národ je pak rozrostlá rodina. Jedinec bez rodiny a bez národa je vykořeněn a plně odkázán na systém či prostředí. Je daleko více zranitelný a manipulovatelný. Je slabý.
To věděli naši předci od nepaměti. A tak se snažili udržet rodinu za každou cenu. Proto vznikly národy. Proto máme jazyk jako nejcennější kulturní dědictví. Proto byly staré rody ve zvláštní vážnosti. Proto stál v čele praotec (kníže, král, kněžna, královna), jako jediná skutečná záruka přežití rodiny, rodu, národa. Proto lpěli na tradicích. Důvodů je více.
Opravdu se lekám, jak „materialistické“ zvěrstvo zasáhlo přímo na komoru. A to nejsem žádný pánbíčkář.

148778

08.12.2007 22:43

Ježíšek

RE: Vánoční oslava

Spytihněv 85.?.?.?

Ale jistě že je to pod vlivem té propagandy!!! A ta má různé a hrůzné podoby. „ Vzdělávací proces“, literatura, tisk, reklamy, seriály, filmy, atd. Myslíte, že to vzniká spontánně jakousi samovýrobou? Osnovy ve školách jsou ideologicky vysoce citlivou záležitostí, sledují linie k tzv. prestižnímu školství, které je financováno bůh ví jak a odkud, čím dál více tzv. zábavné literatury je v podstatě na zakázku velkých vydavatelství v rukách koho? Média ovládá kdo? Lid? Tisk ovládá kdo? „Demokratické instituce“? Za povšimnutí stojí na co útočí podstata reklamy, jaké hodnoty přináší a do podvědomí zanáší „oblíbené seriály“. O čem to sakra vlastně většina těch filmů je? A speciálně z holymoly! Pod vlivem záplavy podprahových informací je partnerka frustrována a na vině je kdo? Koho pak asi označí jako původce své mizerie? Hádejte! Kdo je první na ráně? A to jsem ještě nezmínil obecný ekonomický tlak a je ho nároky na osobní život. (Nenaříkám, jen se ptám a podotýkám)

148781

09.12.2007 00:01

Ježíšek

RE: Kdo byl Ježíš

Spytihněv 85.?.?.?

Ale co přinesl Ježíš nového? Co to bylo, že to předtím nikoho nenapadlo? Jakým jazykem promlouval? Hebrejsky?
Jakými jazyky hovořili oni zvěstovatelé? Hebrejsky? Jaká je to skupina jazyků. Jistě ne „kavkazská“ (árijská, indoevropská, protoevropská). Kdo tedy hovořil hebrejsky, semité?. Kdo tedy údajnému Ježíšovu učení rozuměl jako první? Jaký to byl kmen a k jakému národu patřil? A odkud Ježíš své teze čerpal? Byly opravdu původní?
Různé verze či překlady Biblí to popletly či zkreslily, nemohlo se stát, že již první zapisovatelé, vypravěči, vykladači porozuměli různě slovům, jako je třeba Kristus? A nejen těm?
Rád bych si to nechal objasnit. Aspoň v jediném bodu, který by dal smysl. Či je smyslem jen uvěřit?
(Podobně bych se ptal i u jiných náboženství.)

148784

09.12.2007 10:18

Matematika s ideologickým nábojem

RE: Mno, osvedcana taktika.

Spytihněv 85.?.?.?

Nevím, zdali si nepleteš hrušky se švestkama. A tvé pojetí svobody bude dost svérázné.
Pokud budou věci jako je "humanitární bombardování", hony na "muslimské teroristy", lidé vždy ochotní střílet do dalších lidí, nebo jim a jejim dětem házet na hlavu bomby,tak "svoboda" je pojem, se kterým si můžeš tak akorát ...
Konzumace mletých sraček ochotně podaných v pestrém pytlíku na tom nic nezmění.

148816

09.12.2007 12:32

Ježíšek

RE: Kdo byl Ježíš

Spytihněv 85.?.?.?

Díky za odpověď (upřímně). Souhlasím, že některé věci musí dát selský rozum, a neodpovídá se na ně lehce.
Vaše příklady svědčí o přítomnosti rozporů, které jsem v otázkách naznačil. Odpověď však daly jen nepřímou.
Myslel jste slovem „Kristus“ jedince jménem Ježíš Nazaretský? Já si mohu myslet že ano, a jiní zase někoho jiného. A tak bych mohl pokračovat dále a dále. Jazyk je první předpoklad (pokud ho lidé chtějí používat), aby se domluvili. A hlavně stejně chápali pojmy. Jinak si může plácat každý co chce bez naprostého užitku, rozumíte? A to včetně Ježíše, a i těch, co mu tehdy měli naslouchat.
Americký kongres může proklamovat co chce, pokud tomu afro/native/hispano/euro/anglo/franco/…američan nebude rozumět, nemá to smysl. Pak to není kulturní společenství v tradičním smyslu „národ“ , ale možná v židobolševickém pojetí pojmu „národ“. Nepřipadá vám to jaksi podobné s křesťanským pojetím slova „národ“? Nebo snad to „křesťanské“ pojetí má být jiné?
A zase budeme u toho? Proč vlastně národ? Na co?
A opět jedna s možných odpověďí:
Národ je kulturní veličina proto, protože si vytvořila svůj dorozumívací prostředek tak, aby každý kdo je jeho součástí se (pokud možno )jasně a jednoznačně domluvil s tím druhým. To, že je jeho základem rodina, snad nemusím připomínat, proto ta genetická podoba, to co jste zmínil výše slovem „druh“. Toto jednoznačné dorozumívání významně přispívá k tomu, abychom se nepozabíjeli.
To samozřejmě není v rozporu s tím, že cikán přijme jazyk a potažmo i zbytek toho, co se nazývá „česká kultura“ a stane se tak Čechem. Občanský průkaz s tím nemá co dělat. Občanství je produkt něčeho podobného, co tu my dva nazýváme „židobolševismus“. To že cikán zůstává cikánem, je právě z těch příčin, které jsem uvedl výše. A jestli je to dobře nebo špatně není důležité, musíme se s tím vyrovnat a tomuto procesu se říká „soužití“. Pokud se soužití daří, kultury se obohatí.
A jsme zase zpátky. Koho že to chtěl Ježíš spasit? Ke komu promlouval? Musel to přeci dělat s vírou, že mu ti ostatní porozumí! A to přesně! Jinak by plácal do větru jako politik! A to jistě nechtěl! Záměrně jsem nepoužil slovo „Kristus“. Neboť zase: čí Kristus?
(Nic tu nemíním ve zlém)

148818

09.12.2007 15:10

Ježíšek

RE: Vánoční oslava

Spytihněv 85.?.?.?

Asi máte pravdu, ale jak jako „bílý muž“ si to mám přebrat!? Podáváte to tak, jako bych se měl stydět, že si za to jako „bílý muž“mohu sám, a tudíž nemám důvod naříkat.
Nenaříkám, jen se snažím hledat příčiny rostoucí obecné mizérie, která na nás pravděpodobně dolehne ještě v horší podobě. Určitě na tom mám i svůj podíl, ale pokud si budu někde v ústraní sypat popel na hlavu, asi se zlepšení já, a ani moji potomci nedočkají. Proto jsem se donutil napsat i pár řádek do Zvědavce aspoň v diskuzi. Mám pocit, že mnoho návštěvníků těchto stránek to cítí podobně, i když hledání příčin se mnohdy liší. Někdy si i ostře protiřečí, proto vyjasňování důvodů má smysl.
Na zatlačení ženy do ponižující role má v naší kultuře lví podíl právě i cosi jako křesťanství, které to dotáhlo tak daleko, že ženu kriminalizovalo již za to, že je ženou! Můžu vás ubezpečit, že jsem se na tomto skutečně (byť „bílý muž“) nepodílel.
Já se již snažím příčin výše uvedených věcí a jejich dnešních, mnohdy těžko srozumitelných následků nějakým způsobem dopátrat, a své „objevy“ zde vyjevit ostatním, a sám se i něco dovědět.
A věřte mi, že jsem rád, že jsou ženy, které se pokouší o totéž, byť nejsou „bílými muži“ a tudíž za nic nemohou. (Promiňte mi sem tam nějakou tu ironii, má být pobídkou k zamyšlení).

148833

09.12.2007 17:54

Ježíšek

RE: Vánoční oslava

Spytihněv 85.?.?.?

Již jsem vás pochopil, v podstatě souhlasím. [smích]

148849

09.12.2007 18:07

Ježíšek

RE: Kdo byl Ježíš

Spytihněv 85.?.?.?

A kdopak je ten "vzdálený"? A ani jistě nevíme, kdo je ten "bližní"... (již jem se víceznalých na to zkoušel ptát) [mrknutí jedním okem]

148852

09.12.2007 20:50

Ježíšek

RE: Kdo byl Ježíš

Spytihněv 85.?.?.?

Pojmu "rád" bych také tak rozuměl.
Jenže nebylo řečeno "každého", ale "bližního". Je zde mez. Jaksi se předpokládá, že je ještě někdo "vzdálený", či jinak řečeno cizí, koho není třeba mít rád (milovat).
Nijak bych s v tom nepatlal, ale za okolností, že se tím po věky má "někdo bližní" (či každý?) řídit, by to "přikázání" mělo být jednoznačné. Nebo bylo jednoznačné a již není?. Záměrně či náhodou? Nic nepodsouvám, jen přemýšlím.

148864

09.12.2007 22:25

Ježíšek

RE: Kdo byl Ježíš

Spytihněv 85.?.?.?

Já bych samozřejmě s tou "lepší" interpretací souhlasil, za předpokladu, že jí také každý takto interpretuje. Ale znovu, to jak to interpretujete, to tam vlastně řečeno není. To by znělo: "Miluj každého!". A žádné další "bližního","svého","jako sebe".
Za předpokladu, že já si to vyložím po "našem" a ne v tom "lepším" výkladu, již není řešeno, co si v takovém případě počít.
Jistě vám pak nemusím popisovat situaci, v jaké se jako ten "nebližní", "nesvůj", budete nalézat.
Asi přesně v té, v jaké se nacházeli ti, co uvěřili, a pak třeba hořeli na hranicích v různých dobách, na různých místech...
Chci tak jen poukázat na rizikovost "přikázání" a jeho smyslu obecně.

148872

10.12.2007 20:53

Lži na konci amerického snu

RE: Připadá mi to správné

Spytihněv 85.?.?.?

Zkusím to jinak. Opravdu si myslíte, že je něco tak všeobjímajícího a všeléčivého, co by se schovalo do pojmu „volný trh“?
„Trh“ byl, je, a bude vždy, kdykoliv bude ochota cokoliv směnit.
Kluci měnící barevné kuličky – máme tu „trh“. Drogový dealer a děti u školy – zase „trh“. Armáda nádeníků v rozvrácené zemi – vynikající zboží na „trh“. Ropná pole na dně Kaspického moře – jak to dostat na „trh“? Orgány v lidském těle – poptávka jako hrom, jen to dostat na „trh“. Záhadným virem nakažená populace – už jen dostat vakcínu na „trh“.
Nebo něco jiného. Výrobce „potravin“ hroutící se pod tlakem „trhu“, sytí nenasycené kvalitní potravinou? Jen žádné naivní představy. Dostat cokoliv na „trh“. Třeba i trus tvářící se jako páreček. Jaký bude motiv stavební firmy ve stejné situaci? Co myslíte, co asi dodá na „trh“?
Nebo něco jiného. Odbory uplacené komerčními pojišťovnami. Jaký myslíte, že bude zaměstnanec-pojištěnec, mít produkt k výběru na tomto „trhu“?
Prostě naše realita všedních dnů je i trh. Jestli-že sami nebudeme „volní“, nebude ani „volný“ trh. Pak je „volný trh“ jen zaklínadlo, prostá poučka v nějaké učebnici nějakého „ekonoma teoretika“.
Pak vám stačí tisknout poukázky pro tento „volný trh“ a učit bezmocné otroky věcí, krásné poučky o univerzálním léku na jejich mizérii, zvanou „volný trh“.
Velikost, hranice, množství věcí, počty lidí, to vše má na "volný" jen podružný vliv.

148964

10.12.2007 22:50

Lži na konci amerického snu

RE: Otroctví

Spytihněv 85.?.?.?

Určitě ne!
Ale, to je právě ono!
Zaměstnání jste zmínil vy. Jaký má smysl zaměstnanec, plnící pouze a jenom přání svého šéfa. Jaký má smysl šéf, plnící pouze přání svého pána.
V praxi to znamená, že dělají JEN co je přikázáno. Zákonitě musí přijí i příkaz:"Splňte i má nevyřčená přání!" Výsledek takového příkazu?
Nevím co dál vysvětlovat, chce to trošku praxe, a zkusit opravdu něco realizovat. Ať jako zaměstnanec, "šéf" nebo tzv. "OSVČ".
Jako takzvaná "OSVČ" či podnikatel, jste odkázán na takzvaný "prostor na trhu". Reálně však žádný prostor není, vy se musíte o ten prostor začít s někým dělit, a tak přestáváte tento "prostor" skutečně ovládat.
V prostředí, postaveném na postupné "akumulaci" jste vystaven tzv. "velkým rybám" a oni samozřejmě též. Musí zákonitě vzniknout "pyramida", kde má každý svého šéfa, nebo pána, a tak vzniká podobný efekt, jak jsem již uvedl na onom nešťastném zaměstnanci.
Takže nakonec "smysl" má jen to, co si přeje (i nevyřčeně) sám nejvyšší.
Protože skutečná tvořivá vůle v tomto systému neexistuje, jako motor je uplatněn "konzum" (peníze, věci, požitky atd.) popoháněný podprahovou manipulací. Což je nakonec jediný smysl jakékoli činnosti, a toto je podstatou toho, co známe i jako korupce (zaměstnanec je vlastně také placen, odměňován, za činnost kterou by jinak nikdy nedělal - podstata korupce)
Jelikož stále někteří mají tu drzost, že si zkouší uskutečnit SVÁ přání, systém se tak drolí a vzniká napětí a nastupuje represe.
A jsme zpět, kde je represe, není "volný" trh, atd. atd. Již jsem to zmiňoval někde výše.

148971

10.12.2007 23:06

Lži na konci amerického snu

RE: Normální trh

Spytihněv 85.?.?.?

NORMÁLNÍ [zmaten]

Asi jsme u jádra! [překvapení]

Vy nemáte potíž, protože jste splnil VŠECHNY požadavky. Jinak řečeno máte splněny normy, a tak jste normální. Gratuluju, jste členem klubu "NORMÁLNÍCH"!

Myslíte, že byste pro mě picnul za pár šupů nějaký "NENORMÁLNÍ"? Myslím, že je to totiž už "NORMÁLNÍ".

Není argument jako argument! [oči v sloup]

148975

11.12.2007 01:19

Lži na konci amerického snu

RE: Připadá mi to správné

Spytihněv 85.?.?.?

Hnus?
Jsou i další hnusné věci, co se lidem stanou, když se TRH stane bohem!
Zaplaceno za práci? Nakoupit potraviny? To znamená:
Postavit továrny, postavit obchody, postavit cesty, postavit školy, poslat učitele atd.

O čem to tu mluvím? Vždyť na to nemají!!! Kdo to zaplatí? Pan "milosrdný"? To ale není tržní!!!

Nebo je všechny naložit a odvézt?! Třeba je to "ekonomičtější"!

A jak se to stalo, že je to potkalo? Přeci nespadli z Marsu, a teď tu umírají hlady? Nebo snad "hrozná série nešťastných náhod a selhání lidských faktorů"?

Zkuste zapřemýšlet mimo rámec toho, co znáte ze školy, zkuste dát do souvislostí pár událostí co se staly a stále dějí.
Já vím, že za to přemýšlení nebudete zaplacen, že to není "tržní", ale snad se Vám (i mě) toto v budoucnu vrátí v pocitu, že jsme o něco dokonalejší. To se zaplatit nedá [smích]

148980

11.12.2007 01:43

Lži na konci amerického snu

RE: Otroctví

Spytihněv 85.?.?.?

Ano!
Hledám lidi, kteří, jsou ochotní hledat společný názor na věc. Říká se tomu "spolupráce". Pak máme společnou vůli, a tudíž výsledek naší činnosti je odměnou za toto snažení.
Otázka pak je nesmysl, protože to není pracovní vztah, tak jak ho chápete Vy.
Co však je můj problém? Systém ve kterém se musím pohybovat. Proč?
Ze všech těch důvodů, které zde byly uvedeny mnohokrát před tím, pod mnoha články v mnoha příspěvcích.

148984

11.12.2007 19:11

Pensionovaní prezidenti a teroristé za pravdu o 11. září?

RE: To jsou mi tedy novinky!!

Spytihněv 85.?.?.?

Ještě jen snad jednu FFO - potopení Luisitanie. Je hodně typická.
Samotná "Gladio" a následně "CIA" byly vlastně za těmito účely zřízeny.

A nějak se nemůžu zbavit dojmu, že ten poslední odstavec byl demagogický záměrně...
Jestli si snad opravdu nezkouší utahovat... [zmaten] (to neustálé opakování pouček a závěrů všelijakých sjezdů všelijakých stran...)

149072

11.12.2007 21:25

Pensionovaní prezidenti a teroristé za pravdu o 11. září?

RE: Nova technika je prisne tajna

Spytihněv 85.?.?.?

No jen velice zběžně, abych něco "nevyzradil".
Dnes můžete mít kameru, (nebo cokoli co může snímat terén) uvnitř letadla (střely, vozidla, či jiného stroje) a doprovodit to kam chcete a odkud chcete. Klidně pomocí ovladače na stole v kanceláři. V podstatě stejné, jak simulátor v počítači, klidně sedíte na jedné straně zeměkoule, ale ovládáte třeba fiktivní letadlo v kámošově PC na straně druhé. V moderních strojích už je stejně vše přenášeno elektronicky, pak převáděno na hydrauliku atd. (I u auta je spalování řízeno programem v čipu, pedál by vlastně ani být nemusel, šlo by to ovládat i jinak na dálku)
Autopilot je vlastně také poměrně stará záležitost. Piloti říkají, že ručně navést letadlo na letiště je kumšt i pro veterána. (Navést ho do několikametrového prostoru je ale naprostá hračka pro araba, ti k tomu nepotřebují ani navigaci [překvapení] )
Nemusely to vůbec být linková letadla, a v nich cestující. Prostě ohlásím let, žádné letenky na něj neprodám, a pak tam poletí prostě jen vymyšlený telefoní seznam. Je to neověřitelné, pokud má někdo tu moc ovlivnit databázi, a pak "doporučit" aby se nepátralo po neexistujících pozůstalých. Prostě jedna z možných variant, kterou si lze představit. Pak už jen "teroristy" přepravím zpět na základnu a nadělám z nich fiktivní mrtvoly.
Aby se nám to letadlo (poměrně měkký a lehký trup z Al slitin) nerozpláclo o tvrdou ocelovou konstrukci stěny budovy, potřebujete tam těsně před nárazem udělat nečim díru (třeba obyčejnou střelou upevněnou pod křídlem letadla). Do železobetonové budovy (třeba jako pentagon) potřebuje střelu většího kalibru. Boeing se tam sice nevejde, ale to se nic neděje, pustíte tam nějakou starší menší hajtru a lidem pak vysvětlíte, že letadla se normálně odpařují, včetně titanových motorů (ale pozor, to jen v USA). Budovy sice nespadnou, ale to už je jiná kapitola.
Na jiném letu mohl být scénář klidně jiný, "mediálně zajímavý".
Prostě takové "vojenské cvičení" pro omezený počet zasvěcených. Jenom tak přemýšlím, co se může honit v hlavách "konspiračích teoretiků" [mrknutí jedním okem]

149088

15.12.2007 22:26

Jedna velká lež a hromada důvěřivých blbců

RE: Autor píše a nemá co říci, článek je o ničem.

Spytihněv 85.?.?.?

Je to tak.
Až na jednu maličkost. Nechci být v tom pytli, kam jste mě hodil. Nechci se dál na této zhovadilé podobě světa podílet. Nechci, aby se moji potomci museli potýkat s hnusem, v jakém se nalézáme nyní.
Nelíbí se mi, že činorodá část lidstva musí na svém hrbu nosit slizkého parazita, který se sám také tak nazývá. A politika? Zvrácené divadlo. Estráda křiváctví, lží, malosti, nenažranosti. Kde se to vzalo? Kam se ztratil ideál našich dávných předků? Umírá, asi tak jak umírá jejich dávný odkaz. Kde je čest, velkorysost, moudrost, hrdost či obyčejné slovo chlapa.
Uznávám, že se dál hrabat a rozebírat jednotlivé aspekty odporného bahna, asi nemá smysl.

149295

16.12.2007 01:32

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

Demokracie

Spytihněv 85.?.?.?

Hezké.
Agenti naší firmy působící v oblasti public relation, již připraveni s kufry peněz, čekají na první referendum. Prostředky efektivně použijí na prezentaci vhodných kandidátů v místních i plošných médiích. Další skupinka, skupinka zpravodajců, připravuje operaci zvanou „kydání bahna“ týkající se populárních, ale „nevhodných“ kandidátů. Místní i plošná „nezávislá“ média rádi naše úsilí podpoří.

Né, to já jen tak. (malý krok je také krok) [mrknutí jedním okem]

149303

16.12.2007 10:46

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: Demokracie

Spytihněv 85.?.?.?

Tam to není, haldy legislativy svědčí jen o nepřirozenosti celého systému. Omezení práv legislativou je určeno právě těm, co by měla chránit. Hůl o dvou koncích.
Nejdřív by jste musela vyvlastnit mediální monopol, jež je v rukách právě té pijavice, co se chcete zbavit. Myslíte že to půjde? A i kdyby se toto povedlo, jak chcete zabránit působení mafií? V tomto momentu by nastoupilo vydírání a korumpování tzv. nelegální.
Referendum samo o sobě nic neřeší.
Příklad Švýcarska může být atraktivní, ale jeho "úspěch" je dán jeho nedoknutelností jako jednoho z center lichvy, kde je stabilita žádoucí.

149321

16.12.2007 20:44

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: Demokracie

Spytihněv 85.?.?.?

Upřímně si myslím, že je to sympatické úsilí. Ale pokud netrefíte podstatu marastu, tak jen zabřednete.
Pokud bude společnost lidí vzývat zlaté tele, cesta bude nadále pokračovat tímto zvráceným směrem. Svět stojí na materialistických idejích (i kdyby se stokrát dušoval, že ne), z čehož se odvíjí pojetí výcviku obětí tohoto systému. Ostatně ideologizace života je zničující v každém směru.
Bohatství civilizace stojí na tvůrčí činorodosti člověka a trpělivé spolupráci. Bahno civilizace je způsobené tím ostatním. Do naší prastaré kultury to bahno vnesli kdysi ti, co to nepochopily, a stále ještě nechápou a ani nechtějí pochopit. Stále si totiž myslí, že je pozice věčných parazitů navěky věků zvýhodňuje. Neustálé zasívání nesvárů a lží má tento stav provždy zachovat.
Je mi líto, referendum tento stav změní pouze iluzorně.

149368

17.12.2007 20:21

Podvod peněžní mánie

RE: Takhle to vidím já

Spytihněv 85.?.?.?

"Dluhy na investice zpusobi rust zamestnanosti a realneho rustu HDP a samy se nasledne zlikviduji prodejem vyrobeneho produktu a splacenim"

Toto je ale iluze, kterou se nelze utěšovat. Reálné peníze v oběhu neexistují, tudíž je možné prodat opět pouze za co? Za kredit. Toto vypadá na první pohled nevině až do té doby, než dojde na splácení úroku. Ten se splácí čím? Kreditem. Úrok však není podložen produkcí, tudíž vytváří neustále tlak na co? Na peníze. Ty však neexistují a tak roste co? Poptávka po kreditu. A stále dokola.
Ostatní je pak mlžení okolo faktu, že systém je obětí lichvy. [mrknutí jedním okem]

149454

18.12.2007 18:55

Dětská propaganda

RE: Autore, autore,

Spytihněv 85.?.?.?

Jestli je míněno pojmem "americká kultura" kultura USA, tak se obávám, že nic takového neexistuje.
Leda že by i "socialistický realismus" byl kulturou.

149574

18.12.2007 19:14

Podvod peněžní mánie

RE: V ekonomice se nevyznám, ale rád bych se na pár věcí zeptal.

Spytihněv 85.?.?.?

Historie měnového monopolu se odvíjí od vzniku první mezinárodní banky Herr Rudoštíta. Tato se pak 200 let stará pečlivě o všechny své filiálky, šikovně roztroušené, tvářící se nenápadně jako národní ústavy. Pančování kovů se stalo zastaralé, papírky jsou v tomto směru velice praktický vynález. Množí se mnohem snadněji.

Jinak dějiny o tom "jak se přetavují kovy" jsou mnohem starší. Pejzatí slévači neměli povětšinou na růžích ustláno, tento způsob hospodaření dlouho nebyl v módě, až dnes.

149582

18.12.2007 22:25

Podvod peněžní mánie

RE: Takhle to vidím já

Spytihněv 85.?.?.?

>mas zrejme mimoradne tlustou lupu, Vypada to ze nechapes

[oči v sloup] [mrknutí jedním okem]

Mě už se tě ale podařilo pochopit. Ty věříš v návrat zlatého standartu a restauraci předkrizového kapitalismu. Ale to si chceš přivodit opět ty světové války co to měly odstranit? A věř tomu, že ten systém už funguje jen na bázi dluhu. To byl právě účel celého toho marastu válek, revolucí a pučů aby toto nastalo.
Zkus radši něco nového [mrknutí jedním okem]

149597

18.12.2007 22:36

Dětská propaganda

RE: Autore, autore,

Spytihněv 85.?.?.?

Americká kultura je tak široký pojem, že je nedefinovatelný. Na americkém území existuje tolik kultur, kolik je tam etnik. Jestli se dá říct, že dohromady tvoří jakousi kulturu, rád bych pro ní slyšel nějaký pojem.
Jestli se v USA prodá něco, co je produktem nějaké kultury (zvyků, obyčejů apod.) to ještě neznamená, že je to produktem USA (nebo americké?) kultury. Natočení filmu v L.A. studiích také neznamená, že je to produktem "americké kultury". To jen znamená, že je to produktem nějakého v USA zrovna se nalézajícího producenta. A ani to není jisté.
Hudba jistě pěkná. Myslíte anglosaský rock? Či afroamerický jazz? Nebo irsky laděný bluegrass s prvky české polky? A co třeba mariachi musica s pořádnými sombréry. Sám nevím.
Vím akorát, že typickým produktem americké kultury je rychlopotrava.

149598

18.12.2007 23:53

Podvod peněžní mánie

RE: tu je ten zoznam

Spytihněv 85.?.?.?

Ano, je to tak. Ti kdož stojí za "produkcí měny" chtějí být utajeni. Je to v jejich životním zájmu, neb jak bylo výše řečeno, skutečná hodnota měny je daná DŮVĚROU v tuto věc. Proto se měna vždy tváří jako "národní", ačkoli tomu tak není. Podmínky kovertibilty (vzájemné směnitelnosti) vlastně podkopávají její nezávislost.
Ale hlavní konflikt tkví k nerovnému přístupu k měně. Měnový monopol pak znamená, že každý účastník tohoto systému je rukojmí.
Kdo ovládá tento monopol, je schopen korumpovat vlastně celý systém. Úročení měny pak způsobuje trvalou závislot na subjektu, který systém ovládá.
Uniknout? Jako stát nelze. Následovala by mezinárodní kampaň ve jménu boje proti nějakému -ismu, který se právě v takto odtrženém státě rozbujel. Hospodářská blokáda, reje agentů všech tajných služeb na světě, občanská válka, revoluce, svržení -ismu, dosazení poslušné (rozuměj zkorumpované vlády) a nastolení "demokracie". Miliony mrtvých, a konvertibilní měna na dluh je výsledek a kolo se opět uzavírá.
Toto se ale ve školách neučí, neb je to -istické a "nedemokratické"

149600

19.12.2007 17:23

Dětská propaganda

Podivná recese

Spytihněv 85.?.?.?

Vložený obrázek

..."Nyní, téměř osm let po tomto tragickém dnu, dnu kdy jsme si slíbili že nikdy nezapomeneme, je zde generace přichazející do křehkého věku, která nikdy nezažila strašné skutky teroristů na vlastní oči."...

Toto vyžaduje hodně vůle a sebazapření vidět v tom smysluplnou recesi. [překvapení]

149656

19.12.2007 18:27

Dětská propaganda

RE: Autore, autore,

Spytihněv 85.?.?.?

Nerad bych upadl do planého teoretizování či nekonečné relativizace.

Kultura obecně je pro mě vytříbení tradic, které pak tvoří obraz, od něhož se odvíjí ostatní hodnoty. Chápu ji spíš jako dlouhodobý fenomén než okamžitý pocit. Je to něco jako zušlechťování. Z toho pak vyplívá, že se jedná o skupinovou záležitost. Podle určitých zvláštních znaků této skupiny (kulturních) jsem schopen se v této skupině orientovat, či jednotlivé skupiny odlišit.

Je možné, že někdo tento pojem chápe i jinak, dalo by se ho chápat i záporně, pak ale kultura je něco jiného než chápu já.
Jestliže je pak skupina lidí zasažena komercializací stejně jako americká populace po tak dlouhou dobu, je téměř nemožné identifikovat něco jako typické kulturní prvky, které by spojovaly tuto skupinu. (A to není jediný faktor). Za kulturu je pak vydáváno cokoliv na čem je možné vydělat, přitom to již s obecnou tradicí nemá nic společného. Jakápak hodnota, či tradice, spojuje třeba Madonu s Amišem? (záměrný extrém). Ale při troše zamyšlení zjistíte, že to tak neobvyklý rozdíl mezi skupinami obyvatel nebude.

Nakonec dojdete k závěru, že hodnotou, která americkou populaci spojuje, je právě destrukce tradičních hodnot, tedy „nekultura“ a nastolení pseudohodnot, něco jako „socialistický realismus“.

Já z toho ale rozhodně radost nemám

149665

19.12.2007 20:59

Podvod peněžní mánie

RE: Takhle to vidím já

Spytihněv 85.?.?.?

[oči v sloup] Švýcare [oči v sloup] ty buď sedíš na hroudě zlata, nebo na nečem jiném [mrknutí jedním okem]

149673

19.12.2007 23:14

Dětská propaganda

RE: Autore, autore,

Spytihněv 85.?.?.?

To všechno bylo v těch "chytrých" knihách? [překvapení]

149682

10.01.2008 21:45

Odkud to smrdí?

RE: Su 4 semitske jazyky:

Spytihněv 85.?.?.?

Děkuji za doplnění, ale to nevysvětluje, kde se berou tito „Semité“ ve středoevropském prostoru! Navíc se cítí tak ohroženi, že je musí výslovně chránit (privilegovat) zákon! (Vy snad znáte nějakou komunitu, která se dorozumívá ve vašem sousedství těmito jazyky?)
Jak, prosím, tedy tito „Semité“ zde vznikají?

Normálně bych se neptal, ale je celkem možné, že když někoho v afektu nazvu volem, může se stát, že se převtělí v „Semitu“ a to pak je problém, neboť mohu být označen za „antisemitu“! [mrknutí jedním okem]

151050

11.01.2008 14:14

Odkud to smrdí?

RE: zavrete tuto diletantskou stranku

Spytiněv 85.?.?.?

Nechtěl jsem, ale musím!
To co jste nazval „diletantskou diskuzí“ je alfa omegou lidského soužití. Pokud se budou lidé snažit nazývat věci pravými jmény, mají šanci. Vypadá to sice diletantsky, ale věcně je to cennější, než odborně se tvářící blábol, či vědecky zabalená lež.

Navíc se pletete, pokud tvrdíte, že tohoto džina z láhve vypouští diskutující na Zvědavci, či Zvědavec.

Jednou jsem v srdečné a ovíněné diskuzi na jedné sešlosti použil několikrát slovo „žid“. Byl jsem pak opakovaně (a bezelstně) obviňován jednotlivými diskutéry s antisemitismu, nacismu, fašismu atd. A proč? Prostě jsem někomu „nadával do židů“. Už chápete?
A silně pochybuji, že Vám v tom „odborná pojednání“ udělají jasno! Jasno si musíte udělat sám, a to právě tím, že o věcech budete diskutovat a přemýšlet.

151126

12.01.2008 12:02

Smrt přichází z týlu

RE: Uzavřený pacifismus - co je naivní

Spytihněv 85.?.?.?

Opět mylný závěr, vycházející z naivního předpokladu!

To, že se někdo žene do války, ještě neznamená, že mu nadšení vydrží. Pravý opak bývá pravdou. Ono pak udržet bojové nadšení bývá problém, neboť po vystřízlivění přichází kocovina. Pak už není daleko k tomu, aby se armáda rozešla. „Bojová morálka“ vždy bere za své tak rychle, jak rychle a NESMYSLNĚ umírají kamarádi.

Pak si jistě dovedeme (i nedovedeme) představit, jaká veškerá opatření musí být přijata, aby kýžený masakr pokračoval.

A to jsou přesně i ty důvody, proč je válka programově (a vždy byla) propagandou glorifikována a skutečný pohled na válku byl vydáván za mýtus.
Dostat někoho do války znamená vytrvale tlačit na jeho jistoty a barvitě líčit příčiny jeho mizérie. Současné glorifikování války jako spolehlivého a zaručeného „řešení“ nese pak své hořké ovoce.

Co je pak naivní řešení? Jít na jatka, nebo hledat skutečného nepřítele! Ona obrovská ochota bojovat vyplývá právě s oné nezměrné naivity. Ony Remarqueovy romány se snažily odstranit právě ty mýtické představy o válce.

A statečnost? Je ovce klusající na porážku statečná? Nebo je statečný ten, kdo se dokáže vzepřít té mašinériri usilující o jeho a jiné životy...

151211

14.02.2008 18:37

Pruhy na nebi

RE: Minulé léto

Spytihněv 85.?.?.?

Víte, on je problém ten, že se ty stopy objevují i tam, kde by neměly vůbec podle zákonitostí být. Ledaže by byly tím, čím by neměly být. Pokud se Vám bude držet v bytě pára z konvičky několik hodin, asi začnete přemýšlet, proč tomu tak je.

A stejně je to s tou dráhou za letadly. Ve velké výšce, ve které se obvykle letadla pohybují, je vlhkost „vymrzlá“ ,proto jsou zplodiny krásně viditelné. A jak chladnou, tak kondenzují a opticky mizí. To býval obvyklý proces. Nízký tlak a nízká teplota nedovolí, aby se zplodina chovala celé hodiny stále stejně. Pokud je však předpokládanou zplodinou. A jak si vysvětlit ony podivné stopy i pod oblačností?! A jak chcete vysvětlit, že mnohé z nich mají zřetelný začátek a konec?

A jak si tedy nakonec vysvětlit, že tam visí a rozlézají se celý den? No jedině tak, že nejsou tím čím „mají být“ ale něčím jiným. Tudíž ten kondenzát je tuhý aerosol, který se prostě jako prach rozplývá celou věčnost. Je to něco, co nejspíš vzniká nějakou chemickou reakcí v průběhu rozptylu. Toto byl a je i můj dojem z pozorování tohoto údajně „přírodního“ jevu.

154232

14.02.2008 18:43

Pruhy na nebi

RE: Co není, netřeba zakazovat. (7, III., ii)

Spytihněv 85.?.?.?

Naprosto výmluvné.

154238

14.02.2008 19:52

Pruhy na nebi

RE: Samozřejmě, že je to kec...

Spytihněv 85.?.?.?

Nevím, kde lidé jako ty a tobě podobní žijí, ale pokud se pořádně nepodíváš co se kolem tebe děje, tak je to stejně jedno.
Nechápu, jak někdo, komu se sype bordel na hlavu, to může považovat stále za výmysl. Je to prostě k nevíře, leda že by si měl slabý zrak, což by omlouvalo.

Nebo že by lehce vymyto v hlavě? A tak vidím jen to, co je vhodné vidět, a chápu jen to, co mi bylo jako jasné předhozeno.
A proč se vůbec pozastavuji, ono vlastně v celé té slavné západní civilizaci ¾ obyvatel věří, že svět je starý pár tisíc let. A tudíž nějaký práškování zeměkoule nás přece nerozhodí.

Von nás zase někdo naloží do lodě a zachrání….

154249

14.02.2008 20:56

Pruhy na nebi

RE: tomu snad nemůže nikdo věřit

Spytihněv 85.?.?.?

Člověče, nejste sám kdo lítá s letadlem a nejste pilot jediného letadla. Také předpokládám, že nemáte kontrolu nad výrobou a distribucí paliva.
Technika bych nepodezříval.
[mrknutí jedním okem]

154257

14.02.2008 21:20

Pruhy na nebi

RE: Chemická analýza po chemtrailsovém náletu tak, jak jí otiskl list The Idaho Observer

Spytihněv 85.?.?.?

Měří se na více místech a v závislosti na intenzitě „postřiku“se vyhodnocuje obsah cizorodých látek již několik let.

Hodnoty těch „hoven“ prokazatelně stoupají a klesají podle intenzity „postřiku“.
Ne každej je debil.
[mrknutí jedním okem]

154260

14.02.2008 21:35

Pruhy na nebi

Chemtrails u soudu.

Spytihněv 85.?.?.?

Nevím jak je to dlouho, ale meteorologové v Německu se obrátili na Bundeswehr s dotazem, co má znamenat obrovský mrak nad německým územím. Mrak totiž kromě mnoha jiného obsahoval kovy a polymery.
Velitelství Bundeswehru muselo přiznat podíl a vypustilo vysvětlení ve smyslu čehosi o odstínění radarových signálů. Meteorologové však podali žalobu na neznámého pachatele pro nepovolenou manipulaci s počasím.

To samo je na pováženou, že existuje trestná činnost – nepovolená manipulace s počasím (nebo tak něco).

Myslím, že pachatel je stále neznámý. Nevím však, jak dopadl ten meteorolog, co s celou kauzou tehdy vlezl do RTL.

154265

14.02.2008 22:05

Pruhy na nebi

RE: tomu snad nemůže nikdo věřit

Spytihněv 85.?.?.?

Nikdo netvrdí, že to "vaří" v Kralupech. (Kdo ví [mrknutí jedním okem] )

Taky si nemyslím, že v tom má prsty některý z pilotů OKjet.
Američtí špioni jistě dělají dobře svůj "job", a na čem zrovna pracují si netroufám odhadnout.

Kdo však dbá na tu správnou recepturu kerosinu? Hm. Vy to víte?

154269

14.02.2008 22:17

Pruhy na nebi

RE: Konspirace netřeba!

Spytihněv 85.?.?.?

Je to prostě fakt, naprostá ignorace všeho a všech!

Ještě jednou si to přečti. Stopy jsou zcela bezdůvodně i pod oblačností. Používat meterologické poučky je v tomto případě na ... Stopa setrvává bez ohledu na výšku, teplotu i počasí.


Objem a teplota vzduchu by jev prodloužila jen několikanásobky. Ne však v neměřitelném nárůstu!!

V současném inverzním počasí je to hůř vidět. Ale v září a říjnu to bylo jiný kafe!!

154275

14.02.2008 22:26

Pruhy na nebi

RE: tomu snad nemůže nikdo věřit

Spytihněv 85.?.?.?

Přesněji bych to nepojmenoval...

A člověče, s tím podílem jsi vedle... Podíl leteckého provozu je brutální (když už jsme u toho). Nevím zdali má na počet přepravených lidí vůbec něco aspoň na dohled.

Možná si to trefil! Těch sedm miliard vydýchává potřebný vzduch pro ty naše letadla!!!

Teď jsem si všiml, že my před hubou zůstal viset mrak. Omezím asi dýchání! Nemám tak dokonalou kontrolu nad svým palivem jako letadla!

154281

14.02.2008 23:21

Pruhy na nebi

RE: Je to se Z. tak špatné?

Spytihněv 85.?.?.?

Těch analýz je hotovo již spoustu. Také již něco skončilo u soudu. Ale suď něco co vlastně úředně neexistuje!!
K těm chemickým procesům. To co si označil za paranoiu a nesmysl, je úřední záznam. K jakému účelu byl opatřen je však otázka.

Mé pochybnosti přerůstají v jistotu. Co s tím?

(Doma mi bylo řečeno doporučení podobné tvému - nebuď hloupej a nikde o tom radši ani nemluv [cool] )

154287

14.02.2008 23:32

Pruhy na nebi

Kouzlo této diskuze

Spytihněv 85.?.?.?

Tak zatímco někteří poukazují na podivnost úředních „vysvětlení“chemických drah a jejich opodstatnění, my se zde handrkujeme o to, zda tato věc je, či není. [oči v sloup]

Proboha probuďte se! Ještě jednou! Otázka je, proč to svinstvo pouští do vzduchu bez našeho vědomí a souhlasu!

154290

15.02.2008 20:08

Pruhy na nebi

RE: Samozřejmě, že je to kec...

Spytihněv 85.?.?.?

Argumentace tohoto typu je pro mě beznadějně demagogická a nemám ani chuť se pouštět do vyvracení směsice nahodilých slovních spojení.

Je mi to ale líto.

154386

15.02.2008 20:44

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

Spytihněv 85.?.?.?

Ještě znovu!

Nejde o žádnou teorii spiknutí (podsunuto Wikipedií atd.). Je to běžně pozorovatelná věc, kterou zde paradoxně zpochybňují lidé, kteří zcela evidentně nevědí o čem je řeč.

Existence chemických stop byla již připuštěna mnoha úřady a dokonce i takovými ignoranty jako je NBC nebo CBS. Prostě i prostý reportér se jednou začne bát o kejhák.

Když už nevěříte tomu co vidí někdo druhý (a nemá důvod lhát), snad jednou uvidíte co máte nad hlavou i Vy.

154391

15.02.2008 20:51

Ještě jednou chematrails

RE: Podivné

Spytihněv 85.?.?.?

>Na celé věci mi primárně nepřijde podstatná ani tak
>otázka, zda nás někdo práškuje, nebo ne. Ačkoli je jistě
>důležitá. Ale co je zarážející, že tolik lidí je schopno
>něčemu takovému věřit - že mají pocit, že jejich vlády
>by klidně něčeho takového byly schopny.

Na celé věci je právě zarážející smysl věty co jste napsal. Myslím, že bezděčně vystihuje beznadějnou neschopnost samostatného úsudku a vyplození závěrů z jakékoli životní zkušenosti. Bohužel se line jako červená niť nejen touto diskuzí.

Je to věc, která mě skutečně trápí.

154389

15.02.2008 21:02

Ještě jednou chematrails

RE: Pozorováním zjištěno

Spytihněv 85.?.?.?

Já se obávám, že se zde spíš dozvíte že jste se pomátl, že nechápete termodynamiku, meteorologii, a už vůbec nerozumíte letectví, jste konspirativní teoretik žijící v bludech, nevěříte své vládě, váš mozek vás klame, vaše oči vidí to, co není skutečné a jediným skutečným nebezpečím pro lidstvo není chemický spad, ale vy sám.

Stačí?
(přesto se nevzdávejte a věřte hlavně tomu o čem se přesvědčíte, stačí jen trošku pozorovat a pátrat)

154396

16.02.2008 00:19

Ještě jednou chematrails

RE: ach jo

Spytihněv 85.?.?.?

Vložený obrázek

Shrnu několik reakcí sem.

Na vrchním obrázku je vidět pohled na Georgii a okolí z vrchu. Na spodním obrázku pak pohled ze spodu. Typický je onen podivně barevný lom světla.

Co se tím skutečně sleduje (mimo proklamovaného stmívání) je však otázka. Proč v těchto výškách? No abychom to mohli říct přesně, museli bychom asi znát i přesný důvod proč je to tam. V této oblasti (mimochodem velice inkriminované v tomto směru a také asi nejdéle) se nabízí skutečně snaha ovlivnit počasí (tornáda, hurikány). Víceméně asi v těchto výškách jsou vhodné podmínky pro optimální rozptyl.

Ale ovlivňování počasí je nelegální (viz meteorologové kontra Bundeswehr) což samo osobě stojí za zamyšlení, proč je to chráněno zákonem, když se to vlastně neděje (a údajně je to nemožné), tudíž se nabízí kauza „globální oteplování“ což časově i sedí (data vzniku kauzy GO odpovídá i prvním výskytům chemtrails právě v oblasti pouště v Novém Mexiku) ale může to být i náhoda (spíš ale ne).
Jinak to lze i spojit se řadou patentů vojenského charakteru. Ale se vší pravděpodobností podstatné aspekty mají zůstat utajeny.

154419

16.02.2008 01:08

Ještě jednou chematrails

RE: Jde o hodně

Spytihněv 85.?.?.?

No to je právě to, o čem se s Vámi nepřu! To sedí!

A právě přesně v souladu s touto vědomostí, nesedí ten Váš nárůst viditelného objemu stopy s nárůstem vzdušné vlhkosti! Jaká asi myslíte, že je relativní vlhkost při -40 a při atmosférickém tlaku v 10km výšce?

Prostě důvod je jinde! [mrknutí jedním okem]

154421

16.02.2008 09:47

Ještě jednou chematrails

RE: To už je trochu moc....

Spytihněv 85.?.?.?

Příspěvky tohoto typu oslňují věcností, ostrostí důvtipu, věcnými poznatky a neotřelostí závěrů.

Vřelé díky za přínos do diskuze.

154436

16.02.2008 10:15

Ještě jednou chematrails

RE: Jde o hodně

Spytihněv 85.?.?.?

Děkuji, že potvrzujete to, co jsem psal o pár příspěvků výše (vždycky tuším, že vlastně ani o diskuzi nejde, ale beru to jako trénink psaní) a to co tu píšete, je přesně to co se snažím naznačit panu Hoakerovi.

Ten totiž tvrdí (na rozdíl třeba od Vás) že to co vidíte jako stopu, je ohřátý vzduch. Vy přinášíte svěží fenomén! A to, že tam „vodu cpe turbína“ a ta je následně vidět. Musím uznat, že to zní přesvědčivěji než to, že se jedná o „ohřátý vzduch“.

Ale znovu, přirovnání s učebnou dobré, ale neplatí pro to co tu diskutujeme. V této výšce se zpravidla pohybujete za rosným bodem, tudíž těch 100% ze vzduchu mizí, jinak řečeno vymrzne! A právě proto, je tam horký plyn tak dobře viditelný. Ale jak dlouho! Co myslíte? Celé hodiny?

Byla zde zmiňována kondenzační jádra. Jistě, o to právě jde! Jestliže tam vypustím obrovské množství těchto věcí (svinstva) tak samozřejmě ovlivním to o čem je řeč. A zde je opět protiřečení pana Hoakera, který tvrdí, že nové motory jsou „čistší“. Pak tedy proč ty dlouhé hodiny zatemnění?

Jen bych prosím prosil o přečtení příspěvku, pokud o něm chci diskutovat. Jinak si však rád nechám cokoli osvětlit.

154438

16.02.2008 10:26

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

Spytihněv 85.?.?.?

V Egyptě, jsou podobné podmínky jako třeba v Arizoně, Novém Mexiku apod.

A představte si! Tam samá "kondenzační stopa" Už asi 8 let!

Ostatní přirovnání jsou plná protimluv. V těch letových výškách je vzduch extrémě suchý, právě proto ta viditelnost těch drah! A právě proto tam do roku 2000 byla tak nádherně modrá obloha (bez vlhkosti, čili mraků)

154439

16.02.2008 12:16

Ještě jednou chematrails

RE: Jde o hodně

Spytihněv 85.?.?.?

O to právě jde! Vymrznutí plynu znamená snížení relativní (i absolutní vlhkosti) což je přeměna plynu (páry) na něco jiného. Samozřejmě pokud poletující led (sníh) zahrnu do měřeného objemu vzduchu, budu mít jistě jiné číslo, než když budu měřit vzduch mimo stopu!

Ale o to právě jde! Podmínky v této výšce jsou poměrně srovnatelné pro tvorbu těchto efektů na mnoha místech na zemi! A přesto se tyto efekty PODSTATNĚ liší. Přičemž nezapomeňte, že tomu tak do nedávna nebylo!

Nejsem žádný fanatik - odhalovač konspirací, ale prostě pokud budu chtít zaujmout druhou stranu barikády v této diskuzi, prostě nebudu za chvíli schopen věcné argumentace! Zbudou mi pouze argumenty typu : vidím co není, co platilo již neplatí, jsem v jedné tlupě s paranoiky, ten co tvrdí opak je doktor všeho vědění, jsem blázen protože všichni ostatní jsou normální, a hlavně ti co to tvrdí lžou, protože jsou blbí.

Ani nevíte, jak rád bych věřil, že se jedná o zcela neškodný a přirozený jev, trvající od 2sv. války.

154442

16.02.2008 14:27

Ještě jednou chematrails

RE: Jde o hodně

Spytihněv 85.?.?.?

Pokud si budete chtít zjistit více, tak to uděláte. Pokud ne, já s tím nic nenadělám.

Jen se znovu podívejte dnes na oblohu. Po stopách ani památka. Letadel mraky. Stopy mizí po pár vteřinách. Tak jako za druhé světové války.

Podívejte se za pár dní či třeba zítra. Je velká šance, že stopy tam budou viset a rozplývat celý den. Bez ohledu na to, co si myslím já nebo Vy o kondenzaci. A tak tomu je pouze pár let.

Baryum do toho nepletu

154454

16.02.2008 14:37

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

Spytihněv 85.?.?.?

Je mi líto, že jsem se Vás a Vašich povědomostí dotkl.

Víte, mě se v létě od pusy nekouří, Vám asi jo. Páru vidíte jako ohřátý vzduch. Dokonce jste jí schopen hledat i ve 14km výšce. K ostatním „odborným“ výrokům nemám co říci.

Podívejte se dnes na oblohu. Je čistá (jako v Egyptě) a stejně jako tomu bývalo před několika lety. A letadel tam najdete tak jako jindy mnoho. Pruhy po pár vteřinách jsou pryč.
A podívejte se jindy, bude tam opar, jako je už 8let nad Novým Mexikem. Stále visící a roztahující se stopy. Někdy méně, někdy úplně zatáhnou oblohu. A věřte, že termodynamika zůstává stále stejná. Jen se v posledních létech cosi změnilo. Když budete chtít, tak to zjistíte a uvidíte také.

154457

16.02.2008 15:25

Ještě jednou chematrails

RE: Jde o hodně

Spytihněv 85.?.?.?

Hlavním omezujícím faktorem je teplota vzduchu, neboť pro danou teplotu je vzduch schopen pojmout jen omezené množství vodních par. Platí zde úměra, čím vyšší je teplota, tím více je vzduch schopen pojmout vodních par. Tuto závislost můžeme také vidět v Magnusově vzorci.

Snad si vyvodíte závěr

Odkud jste se vyloup?

154458

17.02.2008 15:38

Ještě jednou chematrails

RE: Podivné

Spytihněv 85.?.?.?

Se spoustou řečeného mohu souhlasit.

Mě toto diskutování zatěžuje a bere mi čas. Přesto to dělám, ale ne tak s fanatismu jako z pocitu nutnosti upozornit na spousty nesrovnalostí.

Já sám nejsem také ze 100% přesvědčen o existenci chemtrails a všeho co je kolem řečeno. Ale sdělím něco ze zkušeností, jak lidé reagují, mohlo by Vás to třeba zajímat.

Sedíte večer u píva s přáteli a řeknete - hele chemtrails, co myslíte, že nastane. Pokud mě nenazvou blbem hned, tak určitě po několika pivech. V tomto směru již dávno nejsem naivní. Pokud však budete za krásného počasí venku na procházce a budete s přáteli pozorovat jen tak mimochodem azurovou oblohu a na ní se objeví několik NEMIZÍCÍCH drah a řeknete, hele podívej, není to divné? Reakce je jiná, většinou každý řekne hm, divné toho jsem si nikdy nevšiml. A vy řeknete - to budou asi chemtrails, následuje zcela jistě otázka - CO TO JE?

No a o to tu jde. Co to je. Mně osobně to dost vadí, protože je často díky tomu z krásného dne jakési pošmourno (vypozorováno).

Jinak samozřejmě velký souhlas s tím, že spousta článků a videí je špatných. V mnoha případech jistě záměrně. A to mě utvrzuje v přesvědčení, že něco nehraje. Proč to kalení vody? Mezi několika věcnými postřehy je hned několik očividných nesmyslů. Důvod je jen jeden. Jako vždy stejný. Udělat z těch, co na podivný jev poukazují, pomatence.

Jinak díky za Vaší reakci, má smysl.

154516

17.02.2008 19:46

Ještě jednou chematrails

RE: Jde o hodně

Spytihněv 85.?.?.?

Zítra se už k tomu nedostanu, a tak naposled.
Díky Vám i dalším (pan Hoaker a jiní) jsem si oživil nějakou tu teorii s fyziky. Doufám, že i ostatním jako mně to nějaké uklidnění přineslo.

Takže pokud je kondenzát za letadlem rychle mizící, je to tím, že vzduch je méně nasycen vlhkostí a je schopen kondenzát vstřebávat.

Pokud tam stopa„visí“ je vzduch nasycen (vysoká relativní vlhkost) kondenzát pak poletuje nevstřebaný.
Kondenzát (viditelná stopa) je zchlazený proud plynu vzniklý spálením paliva a nasátého vzduchu. Tudíž poměrně nic záludného.

Vznášející se opar v poslední době vzniká kombinací změny počasí a nárůstu výkonu a množství letadel ve vzduchu. Zase nic záludného.

Tak to je to co mě uklidňuje.

Svědectví lidí hovořící o chemickém spadu. Existence podezřelých patentů. Úřední zákazy a zmínky o chemických stopách v úředních dokumentech.

Tak to je co mě zneklidňuje.
Jinak se omlouvám za občasnou ignoranci.
[mrknutí jedním okem]

154523

17.02.2008 19:52

Ještě jednou chematrails

RE: Podivné

Spytihněv 85.?.?.?

Díky za reakci. Já o tom jevu jen vím, ale vlastně se jím až tak nezabývám. Pouze jsem se nachomýtl k diskuzi o této věci, a tak jsem se chtěl dozvědět i nějaké další věci. Občas mě rozčílí i nefér napadání některých účastníků diskuze, co mají trošku odlišnou zkušenost než kdokoli jiný.

Při neděli večer Vám dám ve většině hned za pravdu, a asi spousta věcí sedí. Jen se mi předtím vybavilo mnoho podivných nesrovnalostí a k nim i divných úředních vyjádření, to je to co mě znepokojuje, jinak v běžném životě žiji jinými problémy, i když musím říct, že vznášející se kondenzát mě nijak nerozveseluje. Jasného počasí není (aspoň co já žiji) nazbyt. [oči v sloup]

154526

17.02.2008 20:17

Ještě jednou chematrails

RE: To už je trochu moc....

Spytihněv 85.?.?.?

Máte pravdu, teď když to po sobě čtu, tak jsem to asi přehnal. [oči v sloup]

Co se týká popisu kondezačních stop, tak to Hoaker vysvětlil pěkně [smích]

154527

18.02.2008 17:20

Kosovo – stanovisko historika

RE: Co se stalo?

Spytihněv 85.?.?.?

>Vznikl multikulturní stát, kde žily Židé, Němci, Slováci

Ještě, že jste na nikoho nezapoměl [překvapení]

No není národnost jako národnost a i to pořadí je výmluvné.

154621

18.02.2008 18:45

Pruhy na nebi

RE: P-51 Mustang

Spytihněv 85.?.?.?

Pocit viny mě nutí ještě reagovat.

Mám teď pocit, že ve snaze diskuzi rozvést a trošku vyhrotit jsem to přehnal a dovedl někam, kam jsem vlastně nechtěl. Bylo to vedeno spíš mým vnitřním rozhořčením nad nebem plným kondenzátu, kdy slunce obrazně řečeno nevychází.

Je jasné, že i kdybyste tam šlapal na babetě, tak tam za výfukem bude mrznout exhalace s tý babety. Kondenzát zmizí podle toho, jak nasycený bude okolní vzduch vlhkostí. Čím sytější, tím déle bude mizet.
Spíš mě jen zaráží ten neskutečný nárůst toho trvalého kondenzátu. Není tam, jak tady mnozí uvedli, nic spikleneckého, prostě jen víc výkonu a víc letadel. Možná i změna klimatu (vlhčí podnebí).

Možná mám i skrytou obavu o možném zneužití tohoto stavu k nějaké jiné hře. Rozhodně bych ani nepomíjel svědectví lidí o chemickém spadu (možné je vše). Když se sypaly na pole jedy, tak se také většina ničeho nebála. Dnes jsou těžké kovy v potravinovém řetězci a těžko s tím něco naděláme. Ti lidé postižení vývojovými poruchami po sypání fluoru do vody již na tom také těžko něco změní. To že se stále snižuje množství chlóru ve vodě, je jistě také z opatrnosti, která jaksi dříve chyběla, atd.
Jinak video je pěkné.
[smích]

154631

18.02.2008 21:20

Kosovo – stanovisko historika

RE: Pakliže jste

Spytihněv 85.?.?.?

>Práv žádného národa se nelze domáhat historickou lží

Já naprosto souhlasím.
Ale bohužel je to prastará metoda a znali ji již staří Egypťané a samozřejmě i Římané. Byla to obvyklá metoda expanze, popírat či zpochybňovat dějiny, nebo tradice. Naprostý expert v tomto byla katolická církev. Ta nadělala z historie směsici polopravd a propagandy. Je zajímavé (určitě i pro dnešek) kdo jde s trendem moci, je historicky vždy významný, kdo jde proti, ten jako by neexistoval.

Všimněte si prosím jak je početné slovanské etnikum, jak je rozvinutý a složitý jeho jazyk (starobylost) a přesto jako by pro historii spad z nebe v 6 st. Přesto museli již koexistovat značně dlouho vedle keltského etnika na několika místech (dle převzatého místopisu, tradic, technologií, i prvků jazyka). Také si všimněte, kde třeba leží Rostock a kde Trieste. Pokud uděláme linku, tak nám vyjde i původ mnoha Rakušanů a mnoha Němců. A takto bychom mohli postupovat dále.

Proto rozumím i opatrnému tvrzení: „Jde o romantické mýty, ze kterých pro dnešek nic nevyplývá“. Jde o snahu udělat jakousi historickou čáru, kdy všechno začalo (pokolikáté už asi), aby se věci jednou provždy vyjasnily.
„Albánci jsou potomky Ilyrů asi tak jako my jsme potomky Keltů“. Jakkoli je zde snaha historii začít jaksi „úředně“ pravděpodobně asi nepůjde vše pominout. Je dobré se občas podívat na lidové festivaly, co lidé hrají a zpívají, co jedí a pijí. Možná, že to o historii vypoví více, než co napsal třeba katolický mnich ve službách Říma.

A nakonec zůstane nejdůležitější, ke komu se cítím být nakloněn a čím se cítím být. Pokud se toto budeme snažit ctít, tak se třeba pohneme z marastu ven. Jenže vždy se najde někdo, kdo vše popře, aby vše rozeštval.

(Kdysi jsem o Kosovu hovořil s rodinou kosovského Albánce. Hovořili srbsky, měli srbské školy, srbské přátele a vyznávali pravoslaví. Příčiny rozbrojů pro ně byly stejně utajené, jako mnoha jiným, jindy a jinde)

154644

18.02.2008 22:58

Ještě jednou chematrails

RE: Život

S. 85.?.?.?

Síla(vůle) být

154674

18.02.2008 23:08

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

S. 85.?.?.?

Vakuum - buď vzduchoprázdno, nebo nejnižší možná energie. Žádné úplné vakuum asi fyzika nezná.

Jinak kde nic není, ani smrt nebere. Pokud se má cosi vlnit, musí tam být to cosi. To cosi je něco, co se po podnětu hýbe, pokud to není samo, tak to ovlivní další něco vedle. Pokud to tvoří prostředí, tak se to něco vlní, čili podnět se šíří. Toto šíření je vlastně bytí. Pokud se to nevlní, tak to není.

Vlnění způsobí bytí, které aby bylo, musí dostat podobu. Tato podoba je vlastně způsob složení vlnění. Tak jak je vlnění složeno, tak ta jednotka vypadá. Kolik jednotek vytvoří to prostředí, nám udá množství. Množství různých složení tvořící jednotku, nám udá dokonalost nebo stupeň jakosti té věci.

Pokud nebude nikde nic, nevznikne ani zmiňovaný podnět. Podnět vznikne jen tam, kde je napětí. Napětí může být asi jen tam, kde jsou různé hladiny. Jelikož kde nic není, není ani prostor, máme-li prostor, již tam něco je. Z toho vyplývá, že prostor je vymezen hladinami. Hladiny mají mezi sebou napětí, které se vybíjí podněty, tedy vlněním, které pak tvoří prostor.

Každá vzniklá jednotka v prostoru vznikla zhuštěním prostředí. Jestli něco zhoustlo, pak to vedle zřídlo a vytváří to opět napětí. Do vyprazdňovaných míst v prostředí se hrnou další jednotky prostředí a tvoří se tak rozsáhlejší vyprazdňovaná místa. Napětí tak roste a čím víc se jednotky shlukují, tím víc přitahují další jednotky v prostředí a větší prostory se vyprazdňují. Shlukují se přibližováním ve vzdálenostech za období, tedy zase obdobou vlnění. Nové hladiny se tak od sebe vzdalují a napětí mezi nimi roste. A jak je to dál?

(není ta čeština krásná…)
[mrknutí jedním okem]

154667

19.02.2008 20:05

Ještě jednou chematrails

RE: Život

85.?.?.?

SLOVO není slovo. Pokud se bude sdělení skládat pouze ze slov, nebudu mu třeba vůbec rozumět.

K čemu pak takové sdělení? [smích]

Spytihněv

154753

19.02.2008 21:17

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

85.?.?.?

Hezké a výstižné.

Možná bych dodal. Prostor jak ho známe, žijeme a jsme schopni poznat je třírozměrný. Je podstatný pro naše bytí. Tak jako pohyb, který je podstatný pro určení prostoru.

Potom strnulý bod je skutečně cestou do jiného prostoru. Ale zároveň znamená i nebytí. Tento strnulý bod je mezí našeho známého prostoru.

Jeho opakem je bod uvolněný. Nemá žádnou vazbu. Je opačnou mezí našeho prostoru. Jeho dosažením taktéž končí třírozměrné (tedy naše) bytí.

Mezi těmito opaky je trvalé napětí, které je původcem síly tvořící náš prostor.

(Mohlo by to tak nějak probíhat?) [mrknutí jedním okem]
Spytihněv

154763

19.02.2008 22:43

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

85.?.?.?

[velký smích] Také hádám, neboť jsem tam nebyl (? jestli ano, tak si to nepamatuji). Určitě. Jestliže cokoli vzniká, vytváří to i napětí. Těmi hladinami je myšlen právě ten rozdíl vznikající houstnutím a řídnutím. Tudíž hned od počátku dění.
Právě to je příčinou vznikání jako takového. To má pak dva průběhy. A to je uspořádávání a narůstání. Při zanikání je to pak rozpad a ubývání.

Pamatuji si již jen to, co je právě v pokročilých stavech. To je tedy to, jak se běžně všichni známe či poznáváme.
Na počátku je tedy to prvotní zavlnění, je na hranici bytí. Na konci je pak ustrnutí, tedy také na hranici. (Začátek či konec?)

Rozdíl bude v tom, kterou z cest si představíme. Cestu množství lze pozorovat jako sílu narůstající se shlukováním. Pro přiblížení myšlenky si představme tkaninu nesenou hladinou. Cokoli se na ní vyskytne, udělá jamku, která potáhne další cokoli do té jamky, která se tak prohlubuje a více táhne (tedy rozdíl hladin a narůstající napětí). V jamkách to pak houstne, mezi jamkami pak řídne.

Cesta uspořádávání je cesta souladu. Každé vlnění je vlastnost, která navazuje. Toto navazování pak tvoří vyšší, neboli dokonalejší podoby a vlastnosti. Z toho vyplývá, co je i rozklad. Je to uvolnění do neuspořádanosti a zánik.

Vybíjení napětí má tedy všechny podoby, které známe (i neznáme). Mohlo by to být jakési proudění z meze do meze, které tvoří náš svět. Ten svět je ten proud. Jestli to bouchne, to asi záleží na tom jak rychle to proběhne.

Ale je li tam ještě něco dalšího... [smích]

154768

19.02.2008 23:39

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

85.?.?.?

Přirovnání má své mouchy. Ta tkanina nemá zřetelný začátek a konec. Tedy si (pokud to jde) ji představte jako kulovou hladinu (ale je nebezpečí že snaha zobrazit nezobrazitelné nás zase zavede jinam). Množství je přítomno vždy, je různé, tak jako síla daná tím množstvím, což jistě ovlivní i rychlost (kolik jednotek zanikne vůči těm, co zbude).

Možná se touto „koulovitou“ [překvapení] představou lépe zobrazí přelévání napětí po povrchu a prověšení tohoto povlaku dovnitř při shlukování. Ale je to opravdu jen náčrt!

Také si myslím, že ten zánik bude daný neúnosným nárůstem.

Jak je ale daná možnost uspořádávání. Asi ano, bude to dané rovnováhou vůči množství. Nabízí se ta souvislost.

Teda, děkuji za neobvyklou pozornost.

[smích]

154772

20.02.2008 00:23

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

85.?.?.?

[smích] ano, při rozptylu nemůže být o bodu ani řeči, polapit se to prostě nedá [smích]

154773

20.02.2008 23:36

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

RE: Inspirace...

85.?.?.?

S tím vyznavačstvím to nebude tak horké jak to v učebnicích vypadá. Totiž, když Vám neustále bude někdo říkat, že jste méněcenná, protože nevěříte tomu čemu já a tudíž nemáte na nic právo a musíte mě poslouchat, tak budete muset něco podniknout. Zvlášť, když se tam bude motat, čím dá tím víc těch „chytrých“. To pravoslaví byl celkem fikaný tah (císaře Konstantina těžko mohl nazvat někdo pohanem), leč šlo o něco jiného a k rozkolu došlo stejně.

Rozdíl byl ale zásadní. Zatímco pravoslaví bylo pod kontrolou panovníka, katolictví mělo úplně jiné ambice a jako takové bylo velice militantní. (Kolik pak asi pučů měli vatikánští mniši na svědomí?).

Představa že panovník se stal křesťanem a vše se mění, asi nebude přesná. Ještě v dobách otce vlasti se vraceli vatikánští špioni zcela zděšeni, aby svému velkému otci zvěstovali, že se obyvatelstvo v Čechách jaksi nepodobá spořádaným ovečkám. Slovanské starověrectví bylo silně pod kůží (je stále) a pravoslavné pojetí monoteismu bylo pro něj daleko stravitelnější. Nicméně šlo spíš o státní doktrínu, než o fanatizování (na rozdíl od katolictví). A Český vládce si zavřel chrám dovnitř hradu a jasně tím dal papeži najevo, co si o jeho výkladu moci myslí.

>Stalin, vlastním jménem Džugašvili - židovský synek
Ke Stalinovi. Opravdu jsem se nikdy nezamyslil více nad jeho rodným jménem. Je to skutečně tak, že to znamená, co to opravdu znamená? To je skutečně ještě zamotanější než jsem si myslel. Jakou roli v jeho smýšlení asi hrála matka?
Asi to ještě bude chtít popátrat. I když manipulací bude asi víc než skutečností.

Díky za pěkné reakce
Spytihněv

154853

20.02.2008 23:49

ČSR 1938 – Косово 2008

RE: Mediální kampaň

85.?.?.?

[chechtot]

Rumuni jsou tedy vlastně Římani (jako ten náš ministr). Ale někteří říkají, že Rumuni jsou vlastně Maďaři, ale dalo by se to poznat podle kakaové skvrny velikosti mexického dolaru (či tolaru?) [oči v sloup]

Spytihněv

154856

21.02.2008 00:05

Šílený kult se rodí – Barack Obama

RE: Obama je salonní socialista

85.?.?.?

Já bych i souhlasil s tím, co jste napsal, ale nějak nemůžu pominout ten tón. Hra na levici a pravici se mi také hůř konzumuje.

Ale přece jen mi to nedá, abych něco nenamítnul.
Tak obrovská vybydlená a zdevastovaná místa jako jsou kolem městských center, se asi málokde vidí. Kolonie maringotek také něco vypovídají. Podivné kempy v polích jsou pro mě záhadný folklór.

Nepopírám, že se tam tvrdě pracuje, to se prostě na zemi manufaktur sluší. Ten slušný standart postavený na bodovém ohodnocení kreditu je jistě tvrdě vybudovaný.

Ilegálové? To budou ti, co se nenarodili dřívějším Ilegálům? Anebo tradice původních legálů přestala vyhovovat, a tak je začali nenápadně generaci po generaci ilegálovat? Ale třeba je to jen nenápadné přehodnocení významu slova otrok, a protože to se nesmí a je to ošklivé a do svobodné země, majáku světové demokracie se to prostě nehodí, jedná se dnes o ty „ilegály“. (Jen dojem)

Ty TV stanice jsou skutečně problém, vždycky mě vrtalo hlavou, jak je možné, že v tak tvrdé konkurenci (je tam přece kapitalismus) se dokážou shodnout téměř do jedné (a že jich není málo) na reklamních časech, tématech, názorech na blízký východ apod.

Anebo že bych měl zrovna na to „štěstí“?

Spytihněv

154859

Nedostatečný výcvik sníží hladinu vnitřní kontroly. A pak to máte, sebecenzura je pak nedostatečná a lidé kolikrát řeknou co si myslí.

Kolik lidí asi musí držet v práci hubu a krok every f... day. Je naivní si myslet, že novináři jsou výjimkou. Práce již dávno není posláním, a tedy ani neosvobozuje. Odcizení práce - tak to myslím nazval KM

Spytihněv

154898

21.02.2008 10:03

V Kosovu objeveny nezanedbatelné zásoby zlata

A jé je

Spytihněv 85.?.?.?

Kam by se měl člověk posadit, aby měl aspoň chabou jistotu, že se to nedá výhodně zpeněžit?

(asi nikam, vlastně furt jen překáží kšeftu)

154899

21.02.2008 10:39

Šílený kult se rodí – Barack Obama

RE: psychologická projekce

Spytihněv 85.?.?.?

Důležitý je také čas strávený v podobě relikvie v blikajícím oltáři umístěném na čestném místě v livingroom

154901

Hnědočech. Co to je? A kde se to dá najít?

Do teď jsem si myslel, že se má za to, že Adolf, když se vrátil z bojiště, se zkoušel nechat zaměstnat (myslím na poště) a měl značný problém setřídit několik čísel, a tak neprošel. Trpěl všemi možnými poruchami typickými pro tehdejší plynem zasažené vysloužilce (včetně těch netypických). Opuštěné zdevastované individuum, pak našlo rodinu ve straně. Stěží udržel pero, natož aby něco sepsal. (Že by se z toho dostal tím vegetariánstvím?? Podívejme na tu mrkev…). Alkohol a kouření se nesnese jak známo se spoustou věcí (je pouze pro ty odolnější, ostatní si musí dát sakra pozor)

Pracovitý? To bylo, když ho zkoušeli jeho straníci celé dny najít a nebyl k mání?

Podíl práce na polidštění opice je ale …(blábol?), tak by bylo opravdu šílené každý „výrok“ zanášet do zákoníků i pro současné „zákonodárce“.

Ale jinak opravdu zakazovat cokoli co něco připomíná (včetně barev?) nemůže vést jinam, než tam kam to dojde …

154930

21.02.2008 21:52

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

85.?.?.?

Zkoušel jsem to postihnout v 154713 .

>Pokud nebude pevné místo, není ani cesta. Zdá se to být účelové, ale je to tak. Bez účelově stavěných pevných bodů se nepohneme, a ani nedorozumíme. Je to podstata. Pevné body může stavět každý, a každý je může přijímat. To ani neodporuje tomu, že jsou pevné body, které musíme přijmout, neboť jsou podstatou našeho bytí. Z tohoto pohledu je bůh v každém z nás a každý z nás je zároveň bohem!

Pojem bod je však jen náhradou za cokoli, co toto může znamenat. Je to pevné místo, od kterého se dál věci odvíjí, můžeme jím poměřovat, můžeme se ho držet, může být středem či místem rovnováhy. Bez něj není možné poznání. Bez něj se ztrácíme.
I obava je síla a má svůj význam. Nutí nás držet se těchto pevných míst.
[smích]

154935

21.02.2008 23:36

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

85.?.?.?

Pevné místo? Jak to bylo…

Ale doopravdy. Věci nejvíce samozřejmé, bývají nepopsatelné. Pokud je Vaše otázka:
>Pevnost bodu se ale řídí čím?
Pak odpověď by mohla být: „Vírou“.

Zděšení? Je to prosté. Bez víry že to dokážete, si nezavážete ani tkaničku. Nebo pokud nepřijmeme společnou víru, že metr má 1000 milimetrů, nic nezměříme, tudíž ani nepostavíme.

Co je tedy to pevné?
Tedy i částice tvořící celky, mají svou podstatu bytí. Jsou tvořeny pohybem, tedy vlněním či jeho složkou. Ta má vždy své pevné místo rovnováhy.

I kyvadlo má svůj nezpochybnitelný, úplný a konečný rovnovážný bod, který určí je přesnou vlastnost (podobu). Tento bod je jeho bohem, bez něho přestává být tím, čím bylo.
Částice pohybující se okolo svých pevných míst se uspořádávají s jinými a dávají tak společně podobu celku. Tedy je to spojené a nemůže to bez sebe být. Je-li, pak je to již něco jiného.

Sdělení (informace), je předávání, tedy síla, která umožňuje či znemožňuje vazby. A tak vznikají různé celky se svými částicemi atd.
Jinak řečeno, bez pevného není volné, a naopak.

Ale fakt netuším, jestli mi je rozumět.
[smích]

154942

22.02.2008 11:39

V Kosovu objeveny nezanedbatelné zásoby zlata

RE: Nic nového

Spytihněv 85.?.?.?

>Vláda se pak připojila k programům Světové banky a ukončila tak finanční nezávislost Jugoslávie

Možná, že i ty nerosty jsou podružné, princip je princip.

154961

22.02.2008 18:38

Šílený kult se rodí – Barack Obama

RE: Obama je salonní socialista

Spytihněv 85.?.?.?

No oni některá tvrzení jakoby popírají patrně to, co tím pan zápaďák asi myslel.

Jinak také bych si netroufal vyznat v US politice, nebo třeba i té CZ politice. Mě stačí pozorovat důsledky této politiky a pak si udělat představu o co asi půjde.

Já osobně bych vřele doporučoval osobní zkušenost s USA každému (kdo o ni vůbec stojí). Asi bude lepší ale zůstat u toho Hollywoodu a CNN a nekazit si dojem. A kdo to vlastní? Nevím zda je to důležité, otázka je kdo to ovládá. Snad něco napoví, do čího domku se ty akciovky nastěhovaly [mrknutí jedním okem]

155000

22.02.2008 18:56

Šílený kult se rodí – Barack Obama

RE: L

85.?.?.?

Tendence je v pořádku. Kontext je myslím zřejmý.
Horší je usínání a netečnost. A co že je to ta „krajní pravice“? Rád bych se nechal poučit, co že to jsem zač (podle Vás prosím).

Spytihněv

155004

22.02.2008 19:56

Šílený kult se rodí – Barack Obama

RE: Pane Král...

85.?.?.?

Kdybych se již několikráte nenadzdvihl, tak Vám by se to jistě povedlo. Ale začínám si zvykat.
Jeden můj kamarád, studoval (či pobýval?) na několika vysokých školách. Důvodem se nijak netajil, byl totiž neuvěřitelně líný. Dnes pracuje ve „finančním sektoru“ stále se stýkáme a máme se rádi, zůstal stále stejný… Produktivního dříče mezi námi nepředstírá…

>Ze jsou cesi lini a zavistivi je obecne znamy fakt

A to kde? Kde je toto obecně známo? Tam co jsem byl, mohli Čechům ruce utrhat. Pokud třikrát méně těchto „lenochodů pukajících závistí“ zastalo práci za původní „staff“ tak se není co divit. Kde prosím Vás nabíráte „své“ názory? No ovšem to co zde vzniká, vše asi změní. Živit se smysluplnou prací totiž přestává vyplácet.

Spytihněv

155007

23.02.2008 13:08

Šílený kult se rodí – Barack Obama

RE: Pane Král...

Spytihněv 85.?.?.?

Dobrá,

já bych si ani netroufl obviňovat někoho z lenosti. Totiž příčiny mohou být různé. Jestli je ti co děláš vlastní, pak máš štěstí a važ si toho. Jde to pak samo. Pokud budeš okolnostmi donucen dělat co je ti cizí (zcela běžná věc), tak pak se ti lehce může stát, že budeš obviněn z lenosti a nad hlavu ti třeba vyvěsí nějaké to poučné heslo o osvobození prací či třeba jen na nástěnku něco obdobně smysluplného.

Pokud tě studia zajímají ze své podstaty, pak je píle přirozená. Dnes jsou však lidé na školách z důvodů jiných (mnohdy). Je nutné se stát způsobilým. Takové způsobilé má systém rád, a proto si je pěkně připravuje. Pokud však budeš studovat to, co tě jen skutečně zajímá, lehce se ti může stát, že se staneš vysoce nezpůsobilý a postupně budeš nazván třeba i líným.

Jedno dítě v sousedství mělo kytičkovaný kyblíček. Ostatní děti pouze prostý, jednobarevný. To s tím kytičkovaným stále těm ostatním říkalo „heč, já mám kytičky“. Když pak dostalo lopatičkou po hlavičce, v ústraní plakalo a naříkalo, že mu všichni závidí (jen příklad k zamyšlení).

155050

23.02.2008 14:19

V Kosovu objeveny nezanedbatelné zásoby zlata

RE: A jé je

Spytihněv 85.?.?.?

mám, pokud se dá ještě vůbec o něčem jako je "právo" vůbec hovořit.

Ale je stále překvapující, kolik lidí se chce "mýlit" ať je to s kýmkoli. Jsme všichni pod vlivem nějakého dlouhodobého plánu a věci prostě k němu směřují. Nemyslím tím něco tajůplného, prostě to jen nevypadá náhodně. Já už ani nejsem schopen podezřívat politiky, kolikrát sami vypadají jako oběti nějaké hry. Ostatně koukněte se, jak se jich většina změní po pár letech v politice. Vždyť i to chování je evidentně paranoidní...

155052

23.02.2008 16:39

Šílený kult se rodí – Barack Obama

RE: A jaky teda kandidat by zde vzbudil nadseni? Koho by jste uvital vy p. Krali?

85.?.?.?

Byl jsem v US při obou volbách Busche. Věřte, volili ho i ti, do kterých bych to nikdy neřekl. Prostě víra hory přenáší. Jde o to, čím je ale ta víra podepřená.

Tato demokracie je ve skutečnosti ještě horší fraška než ta naše. Je už ve své fraškovité podobě daleko dokonalejší. I fraška se musí umět zahrát dobře. A ti místní komedianti to ještě tak profesionálně nezvládají.

Teď už jen zbývá, říci si, co je ten profesionál. Je to dokonalý služebník. Cokoli, pro kohokoli, kdo to platí. Myslíte, že je Obama profík? Není důvod si myslet, že ne.
No pak tedy zase nezbývá než věřit. Ale na základě čeho?

Spytihněv

155058

23.02.2008 20:00

Šílený kult se rodí – Barack Obama

RE: A jaky teda kandidat by zde vzbudil nadseni? Koho by jste uvital vy p. Krali?

85.?.?.?

No to jsem tak nějak chtěl naznačit. O žádnou demokracii nejde. Jde pouze o peníze. Tyto figurky (včetně Obamy) mají za úkol zahrát divadlo zvané demokracie. Krásná (jak pro koho) show má vzbudit v lidech naději a pocit, že se podílí na nějaké vizi.

Ve skutečnosti je povědomí lidí o realitě mizivé. Jen pro příklad uvedu. Po stržení dvojčat a sedmičky se na nástěnce v jednom US podniku objevovaly zapálené výzvy jednotlivých odborářů, vyzývající ke konečnému zúčtovaní s Japonci. Když jsem se ptal proč, tak proto, že jim je třeba pořádně nakopat … Nakonec to dorazila „aféra antrax“, kdy se sousedi báli bez masky vybírat poštu (vzpomínáte na údajný záhadný prášek v dopise jednoho senátora a následně zmizely všechny plynové masky z armyshopů?)

Jenom chci říct, stačilo, aby někdo ukázal prstem a ochotných pro cokoli bylo dost. Opravdu to pro mě byla neuvěřitelná zkušenost. Ztratil jsem tenkrát jakékoli iluze o realitě dnešního světa. Jednoduše řečeno – totální vystřízlivění. Myslím, že tenkrát mi začalo spoustu souvislostí docvakávat. Hlavně ta podoba toho, co jsem znal z reálného socialismu, a co jsem pak poznal v US.

Spytihněv

155067

25.02.2008 20:10

Když Kosovo, proč ne Palestina?

RE: Chtel bych se mylit, ale mam obavy, ze

Spytihněv 85.?.?.?

Slovan - poslední překážka na cestě ke globální totalitě...

155140

26.02.2008 21:11

Když Kosovo, proč ne Palestina?

RE: má to i pozitiva

Spytihněv 85.?.?.?

No toto stojí za zamyšlení že:

Pro Mackindera, zaníceného protagonistu Impéria, bylo pro pokračování hegemonie Britského impéria po první světové válce nezbytně nutné za každou cenu zabránit sblížení zájmů národů východní Evropy – Polska, Československa, Rakousko-Uherska – a ruským „srdcem eurasijské pevniny“

a prohlásil:
„Kdo ovládá východní Evropu ovládá srdce pevniny;
Kdo ovládá srdce pevniny ovládá světový ostrov;
Kdo ovládá světový ostrov ovládá svět.“

máme se ještě na co těšit...

155194

26.02.2008 21:58

Když Kosovo, proč ne Palestina?

RE: má to i pozitiva

Spytihněv 85.?.?.?

No právě že přemyslovská dynastie jakožto domácí dynastie měla vždy problém s prokatolickými sousedy. I přesto, že se tvářili jako katolíci, byli vesměs v těžké neoblibě Říma a cílem jejich diverze a propagandy.
Já vím, že dějepis tvrdí ledacos, ale jak říkám jde o to, kdo ho psal. V podstatě všechny staré spisy kdesi zmizely a byly nahrazeny legendami psanými římskými mnichy. Je nutno číst mezi řádky.
Snad nějaký příklad. Kníže Václav byl duchovně vzděláván. Jako prvorozený?? Aha, proto ty nesrovnalosti v datech… Teď nám ale chybí motiv bratrovraždy … Kněžna Ludmila katolicky svatá? Že by zarytá katolička z kmene polabských Slovanů pohanských snad ještě ve 14. st?? Svastika na jejím pohřebním rouchu svědčí o jiném smýšlení…
A tak bychom mohli rozebírat snad každý údaj sedmilhářských mnichů. Oni totiž zavedli tu tradici, že na západ od Krušných hor je to správně a na východ špatně. A tak podle toho tvořili, co se hodilo.

No ovšem ale pan politicky zelený [zmaten] Schwarzenberg je myslím čitelný [mrknutí jedním okem]

155199

27.02.2008 22:38

Matrix

RE: A zase nic !

Spytihněv 85.?.?.?

Jste si tak jist, že nejste na onkologickém oddělení obětí systému? Stejně jako celé to oddělení, stejně jako těch 25% zcela zbytečně nemocných?

Hm, je dobré být si jistý. Ono padat z hrušky na znak je taky jistota…

155291

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 74 čtenářů částkou 13 361 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Tak se povedlo. Rusko je z tendru venku19.04.21 19:41 Česká republika 6

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Měnové kurzy

USD
21,57 Kč
Euro
25,94 Kč
Libra
30,14 Kč
Kanadský dolar
17,20 Kč
Australský dolar
16,73 Kč
Švýcarský frank
23,55 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,70 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,27 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 222,68 Kč
1 unce stříbra
556,39 Kč
Bitcoin
1 180 837,78 Kč

Poslední aktualizace: 19.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?