Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 17 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, Lidumil_1, Miloš.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

15.03.2007 11:34

Carter a útočící hejno

Nečitelná "demokracie".

Miloš 195.?.?.?

Velmi podnětný článek. Děkuji ze něj. Jenom bych krátce dodal. Nebezpečím pro celou západní civilizaci je anonimita peněz,potažmo moci. Veřejnost má právo znát, kdo skutečně tahá za nitky a je tedy odpovědným za jejich osudy. Moc bez odpovědnosti je zcela nový fenomén.

130864

29.10.2007 10:24

A nenecháme vám ani ten čas...

RE: Souhlasim s pisatelem v tom

195.?.?.?

To jste na tom ještě dobře. U nás je vzdálený hluk policejních sirén zcela pravidelně přehlušován kutilskými aktivitami některých prostodušších spoluobčanů. Tito jedinci bez víry a úcty k tradičním hodnotám jsou produktem nikoliv současného postkomunistického marasmu, tento systém jim pouze umožnil nakoupit laciné ruční elektrické nářadí, jejich hodnotová měřítka ale formovalo předchozích 40 let komunismu. Prosťáček, který se boha nebojí a svátky nectí vás připraví o zbytky iluzí zcela určitě rychleji, než zvuk vzdálené sirény, coby symbolu mocenské zvůle. Tyto na první pohled řádné spoluobčany, připomínající vytrvale svou existenci hlučností svého projevu, považuji za skutečný nástroj ke zneklidnění a znejistění, a ve svém důsledku i k odvrácení přirozeného vývoje. Jednoduše, blbosti je dávána zelená napříč celou společností.

146056

13.11.2007 11:44

Agonie demokracie

Angažovanost odstavených

195.?.?.?

Je jenom otázkou času, kdy se na české politické scéně vyprofiluje skutečná pravice, jako politický proud, zastupující širokou střední vrstvu společnosti. Ochrana a znovunalezení tradičních hodnot, vyznávaných generacemi předků, je jedinou záchranou před stále se prohlubujícím úpadkem sociálních vazeb, kterého jsme svědky prakticky nepřetržitě. Kořistnické praktiky bývalé nomenklatury ruku v ruce s léta předpěstovávanými oponenty režimu na straně jedné, a neúnosná podpora parazitujícím asociálům na straně druhé, přestoupily jakoukoliv rozumnou mez, což si střední stavy poznenáhlu začínají stále jasněji uvědomovat. Rovněž systém mediálního masírování posledních zbytků dobrého vkusu jde mnohdy až za hranicemi únosnosti. Osvědčené a cíleně dovlečené mediální stupidity, jako nástroj manipulace pod heslem "Chléb a hry", nás zahlcují takovou měrou, že mnohé z nás již zřetelně napadá otázka, zda se skutečně nejedná o manipulaci, jejímž cílem je vytvoření snadno ovladatelného stáda božích hovádek. Nedivím se tedy revoltujícím mladým lidem a mám pochopení i pro mnohdy emočně a s provokující okázalostí vyjadřováné postoje. Házet tyto mladé lidi do jednoho pytle, jako propagátory nacistických myšlenek, je v lepším případě projev nevědomosti, a v horším, cílená propaganda v zájmu potlačení jakýchkoliv myšlenkových a hodnotových proudů, neslučitelných se zájmy zločinecké vrstvy novodobých zbohatlíků.

147059

20.11.2007 09:05

Práva cikánů

Člověk by očekával,

195.?.?.?

že jeho rómský spoluobčan, žijící z životního minima, tvořeného převážně sociálními dávkami, bude žít takzvaně "z ruky do huby" a nebude se nijak zvláště vyskakovat. Opak je ale pravdou. Náš milý rómský spoluobčan, nezatížený jakýmikoliv předsudky vůči většinové společnosti, totiž dokonale ovládl svůj operační prostor na okraji společnosti. Náš róm dokonce mistrně dokázal akcentovat rasizmus v případě sebemenšího náznaku výtky vůči svým "oprávněným" aktivitám. Rómská komunita skutečně dokonale rozumí svým právům, ale slovům povinnost, ohledupnost, ne a ne porozumět. Většinová společnost je správným rómem přijímána jako nepřítel, nechápající a hanobící kořeny jejich posvátného rómského společenství, a proto si nezaslouží nic jiného než pohrdání. Co na tom, že bez většinové apolečnosti by nemohli parazitující rómové existovat, což naopak ovšem ani zdaleka neplatí. Náš róm, jehož žena vytrvale rodí, aby maximalizovala příjem z různých sociálních podpor, který když už pracuje, tak zásadně na černo, když nepracuje na černo, tak páchá drobnou trestnou činnost,a když nedělá nic, tak pod vlivem alkoholu obtěžuje široké okolí svou duchovní sprostotou, ze které se vytratily i poslední zbytky lidské důstojnosti. Existují samozřejmě i rómové, kteří se orientují ve svých možnostech s nebývalou "bystrostí". Tam se nalézají kořeny rómského organizovaného zločinu, organizace prostituce, spekulace s ojetinami kombinované s krádežemi aut apod. Nenajde-li se v nejbližší době nějaký odvážný politický program, prezentovaný skutečným politikem, kterému nejde jen o osobní prospěch, přeroste léta neřešený rómský problém do obludných rozměrů, jehož řešení nebude zvládnutelné bez použití násilí. Všem slušným rómům se omlouvám, znám jich celou řadu a vím, že jejich postavení ve společnosti není záviděníhodné. Především oni by měli být zviditelňováni a důrazně vymezováni od parazitující části rómské komunity.

147566

27.11.2007 07:59

Rozhovor s Israelem Shamirem: Antisemitismus neexistuje. Zatím.

ŽId nebo nežid

195.?.?.?

Velmi osvícený článek. Hoď kamenem, kdo jsi si stoprocentně jist svým etnickým původem. Negativní pozornost většinové společnosti poutají především pragmaticky, racionálně vyčůraní samozvanci, kteří se, třeba pod praporem judaismu, vymezují vůči většinové společnosti a "bohabojně" parazitují na "naivitě" a dobrosrdečnosti těch "méně přizpůsobivých". Bohužel, tolik potřebná pokora je většinou nalézána ve chvílích, až když si člověk sahá na samé dno. Je otázkou , jak tato manipulativní strategie ovládání společnosti, v jednoduchém, ale účinném stylu "chléb a hry", bude ještě dlouho zabírat. Každé stádo se občas splaší a co může být horší, něž splašené, bezduché stádo.

148086

29.11.2007 07:57

Rozhovor s Israelem Shamirem: Antisemitismus neexistuje. Zatím.

RE: antisemitismus je pravni norma

195.?.?.?

Ještě bych snad doplnil programovou sociální bezohlednost, projevovanou mimo rámec židovské obce. Za významnou považuji zejména pozvolnou penetraci jakési deformované podoby hodnotových měřítek, typických pro židy, do většinové společnosti. Jak už tady někdo psal, materiálno je povýšeno nade vše, lidský duch se pozvolna vytrácí. Člověk je konzument, spotřebitel, volič, či obyčejný cíl manipulace. Svoboda lidského ducha se vytrácí a není to samo sebou.

148224

05.12.2007 07:51

Plundrování po bruselsku

EU

195.?.?.?

Je tu snad ještě někdo, kdo si myslí, že se EU otevřela východoevropským zemím z čiré lásky, z vekorysosti vítěze nad zvůlí totality? Nevyhnutelné otevření hospodářského prostoru na východ bylo a stále ještě je obrovským nebezpečím pro ekonomiky "starých evropských zemí". Levná pracovní síla ve spojení s přiměřenou kvalifikací v poskomunistických zemích je pro kapitál daleko zajímavější, než nákladově zbytnělý prostor za bývalou železnou oponou. Jestli nás vzali do hry, tak jedině proto, aby mohli alesoň částečně regulovat toto rozlití kapitálu do nově otevřeného prostoru, a zamezili tak přirozenému postupnému srovnávání životní úrovně před i za oponou. Je to klasický příklad koloniální politiky.

148534

19.02.2008 08:06

Trapná fraška skončila

Promarněná šance

195.?.?.?

Mafiánské metody, jimiž ODS zajišťovala pro svého čestného předsedu potřebný počet volitelů, přijal Václav Klaus s úsměvem, jako důsledek polarizace politické scény. Tímto zvráceným postojem přispěl Václav Klaus k prohlubujícímu se úpadku politické kultury a k úpadku morálky obecně. Václav Klaus postavil boj o moc nade všechny hodnoty, historicky dané prezidentskému úřadu. Zvolení Václava Klause prezidentem považuji za další promarněnou šanci a to i s vědomím, že o pozadí nominace Jana Švejnara se toho skutečně mnoho neví.

154705

29.02.2008 07:41

Reprezentanti „nového“ politického stylu

A co jinde, třeba v ODS.

195.?.?.?

Razance, s jakou se obul pan Vandas do Strany zelených, naplňuje základní znaky chování zavilého bijce s dost přitaženými klapkami na očích a s naslouchátkem v uších. Bursíka sice také nemusím, ale takto zjednodušující odsudek, prezentovaný v "komentáři" pana Vandase, snad na tyto stráky přeci jenom nepatří.

155407

09.04.2008 08:23

Jak nám naši politikové upekli smlouvu

Vyhozené peníze.

195.?.?.?

Zapomněl jste do svých úvah zakalkulovat připosranost malého čecháčka, který je možná gerojem doma, ale jen co vyjede ven za první kopeček, má plný trencle a klaní se jak mužik do pasu. Lobovat má smysl tam, kde je alespoň nějaký potenciál. Určité charisma lze pozorovat snad u Schwarzenberga, je však již zastřeno nastupující stařeckou demencí. Zpěvačka Parkanová, extraješitný milenec letušek na hradním vejminku Klaus, nebo chachar s gulama a lampasáckými manýry Topolánek, jsou v mezinárodním měřítku natolik zdiskreditovaní, že i kdyby mluvili jak Pán Bůh, nikdo je už nemůže brát vážně. Tito lidé naší zemi škodí takovým způsobem, že mě jímá podezření, zda snad nejsou něčími nasazenými agenty, protože až tak blbí snad být nemohou.

158642

09.04.2008 11:36

Jak nám naši politikové upekli smlouvu

RE: Vyhozené peníze.

195.?.?.?

Už jste někdy viděl hrdého a sebevědomého zloděje a zaprodance. Já zatím viděl jen drzé a sprosté. Vaše volání po pěstění hrdosti a sebevědomí v nastupující generaci jaksi nekoresponduje s další částí Vašeho příspěvku.

158661

09.04.2008 12:14

Jak nám naši politikové upekli smlouvu

RE: Vyhozené peníze.

195.?.?.?

Je pravdou, že česká společnost se postupně propracovala od poválečného idealismu, přes socialistický realismus, až k současnému všeobjímajícímu pragmatismu. Idealista by vám řekl, že lidská hrdost má nezměrnou hodnotu, realista by řekl, že hrdost má měřitelnou hodnotu, ale pragmatik vám řekne, že hrdosti se nenajíš, případně může citovat přísloví: hrdý, ale chudý. Návrat hodnot jako je hrdost a sebevědomí můžeme očekávat nejdříve po nějaké další očistné apokalypse, budeme-li ovšem ještě naživu.

158669

11.04.2008 07:38

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou?

RE: Peníze se prostě udělaly, jakoby kouzlem?

195.?.?.?

Nevím z jaké planety pocházíte. Tady u nás v ČR se míra schopnosti měří především rychlostí rozpoznávání zadků, do kterých musíte vlézt. Odborné znalosti a schopnosti, či bystrý intelekt, nebo dokonce hrdost a sebevědomí (rozebíralo se v jiném tématu), jsou v podnikatelských kruzích vnímány jako nepatřičné a nejspíš získáte nálepku levicového intelektuála, který vůbec neví, co je skutečný byznys. Naopak společné pijatyky s majiteli těch správných zadků sbližují daleko lépe. Proto doporučuji, neztrácejte čas a nemáte-li, kupte si diplom (soukromé VŠ, ruská mafie), golfové hole a zaplaťte si kurz pro začátečníky. Garantuji Vám, že dokážete-li projevit přiměřenou loajalitu a ochotu hrát tzv. hry, které se standardně vnímají jako přirozená součást podnikání, do tří let zaznamenáte první podnikatelské úspěchy. Samozřejmě, existují i výjimky, které pouze a jenom potvrzují uvedená pravidla.

158832

29.04.2008 07:09

Nedostatek pohonných hmot přinutil OSN zastavit pomoc Palestině

Už je to tady!

195.?.?.?

Vzhledem k tomu, jak neskutečné "ticho po pěšině" je kolem tohoto evidentního aktu genocidy Palestinců v Gaze, pro další navrhuji nehovořit o již neexistujících křesťanských hodnotách, křesťanské části světa a podobných nesmyslech, ale o všeobjímajícím sionismu, který jak vidno dosáhl kýžené světovlády.

160152

07.05.2008 09:24

Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví

Kšefty se smrtí.

Lidumil_1 195.?.?.?

Už dnes jsou rozdíly v dostupnosti skutečně kvalitní zdravotní péče více než diametrální. Peníze, známosti, případně vliv různých mocenských skupin, sehrávají podstatnou roli při rozhodování, zda ten či onen pacient bude žít, či zemře. Svou roli také sehrává místo bydliště pacienta a od něho se odvíjející příslušnost k určitému zdravotnickému zařízení. Bydlíte-li tedy například na Praze 2, máte alespoň to štěstí, že spádově patříte do nemocnice se zárukou minimálně průměrně kvalitního zravotnického personálu a používání moderních metod vyšetřování a léčení. Bydlíte-li ovšem třeba v takové Kadani, kde 17-ti tisícové město samo provozuje nemocnici ve formě společnosti s ručením omezeným, vaše šance na přežití v případě vážnějšího onemocnění rapidně klesají. Na odstrašujícím příkladu této již před léty zprivatizované nemocnice, ze které utekl všechen schopnější zdravotnický personál, kde přestali pacientům podávat teplé večeře a nahradili je lacinými sýry a paštikou, kde ústřední vytápění rekonstruují zřejmě z důvodu úspor v nejtužších zimních měsících, ale která skutečně nakonec vykazuje tvorbu drobného zisku, lze snadno demonstrovat, kam směřuje zprivatizovaná zdravotní péče. Je to stejně absurdní, jako kdyby jste chtěli s nízkonákladovou leteckou společností letět do Austrálie. Je nabíledni, že transformace zdravotnických zařízení na obchodní společnosti, jejichž primárním cílem je přirozeně tvorba zisku, je nejen nehumální, ale že se tímto jednáním vrací lidské společenství někam o sto let zpět. Spoléhat se bláhově na jakousi neviditelnou ruku trhu, to je vějička, na kterou snad už nemůže nikdo skočit. Jak je zřejmé z článku, různé vlivové skupiny nejenže jsou ve svých úvahách daleko napřed před výkonem moci státní, oni se do moci výkonné přímo infiltrovali. A protože i moc zákonodárná je pod vlivem těchto moderních farizejů, může nás zachránít jedině fakt, že na změnu ústavy, a vyhození článku o bezplatné zdravotní péči, zatím nemá tato sebranka bezduchých hajzlíků a vyčůráků dostatek síly. Na druhou stranu je ovšem nutno přiznat, že určitá regulace v čerpání zdravotní péče je nezbytná.

160588

20.05.2008 08:15

ČT se základnou USA a nikdy jinak

Satan vítězí!

Lidumil_1 195.?.?.?

A lidé mlčí. Pěchují si svoje pupky umělohmotným žrádlem z velkoprodejny a čumí na jinou lidskou ubohost v televizi, aby se utvrdili v iluzi o vlastní normálnosti. Kam se vytratila duše? Kde jsou velikáni vzešlí z lásky a pokory? Kdo probudí obžerstvím a nudou omámený lid a otevře mu oči skutečně životným uměním a myšlenkou? Co člověka činí Člověkem?

161492

20.10.2008 07:15

Modrý armagedon

Mám obavy,

195.?.?.?

že Paroubek a spol. si ani náhodou nepřipustí evidentní fakt, že totální fiasko modrých ptáků není ani omylem vítězstvím ČSSD a její politiky, ale pouze a jedině absolutním odmítnutím politiky ODS, jestli se to všeobjímající kupčení dá ještě politikou vůbez nazvat. Výrazné negativum výsledku krajských voleb vidím především v upevnění pozice Paroubka, který podle mého názoru není schopen ničím přispět k tolik potřebné mravní kultivaci českého politického prostředí. Stejně tak jako já, i mnoho dalších neudělalo nic jiného,než že odmítlo Topolánkovo buranství a zločinné spolčení v řadách jeho našeptávačů. Nezbylo než volit ČSSD. Neznaméná to ovšem, že jsem tím vyjádřil souhlas s někdy až nechutně líbivými hesly a podbízivostí ČSSD.

173417

Káva pro Zvědavce

27

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 46 čtenářů částkou 9 438 korun, což je 27 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 0

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 4

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 3

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 2

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 1

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Odsouzení muslimové znovu před soudem09.04.21 04:30 Turecko 0

Guvernér Floridy: Nebudeme zavádět vakcinační pasy. Rozdělovat občany na základě vakcinace je chyba09.04.21 03:38 USA 0

Evropský soud pro lidská práva:Povinná vakcinace dětí je v demokratické společnosti nezbytná09.04.21 03:16 Evropská unie 3

„Více než 4 tisíce vojenských cvičení“: Ministerstvo obrany zahájilo kontrolní prověrku ozbrojených sil08.04.21 23:42 Rusko 1

Michigan: Úředníci vyšetřují 242 plně vakcinovaných lidí, kteří onemocněli Covidem-19 - tři zemřeli08.04.21 15:10 USA 5

Zavádění vakcinačního pasu porušuje Norimberský kodex - je formou nátlaku08.04.21 13:19 Evropská unie 2

Babiž si přivedl dalšího globalistu - z bláta do louže08.04.21 11:49 Česká republika 4

WHO nesouhlasí se zavedením vakcinačních pasů - zatím08.04.21 10:43 Evropská unie 2

Měnové kurzy

USD
21,72 Kč
Euro
25,93 Kč
Libra
29,84 Kč
Kanadský dolar
17,31 Kč
Australský dolar
16,56 Kč
Švýcarský frank
23,57 Kč
100 japonských jenů
19,89 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,68 Kč
100 maď. forintů
7,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 862,44 Kč
1 unce stříbra
550,62 Kč
Bitcoin
1 377 883,02 Kč

Poslední aktualizace: 13.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?