Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 9 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, Clovicek, Tatranka.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

17.01.2008 15:42

Trestní oznámení na Zvědavce

RE: Částečně si za to Zvědavec může sám

Tatranka 217.?.?.?

Paradoxní ovšem je, že jak se zdá podle posledních výzkumů, Židé vůbec nepocházejí z Palestiny, ale z Afriky. Jestli se to prokáže, tak to může být pěkný šrumec. Pokud je mi známo, tak Palestina jim byla přidělena právě na základě jejich ve starověku Biblí přisouzeného území. Nemělo by se potom v tom případě uvažovat o přesunu státu Izrael na místo jejich původu v Africe ? Domnívám se, že to celé bylo velmi nešťastné řešení, jehož plody sklízíme právě nyní, obzvláště při vědomí toho, že např. Cikánům žádné území pro zřízení vlastního státu přiděleno nebylo, přestože rovněž byli předmětem Hitlerova holokaustu. Ale možná se jenom ve všem mýlím. Třeba se měli vrátit zpět do Indie-Pákistánu.

151782

05.02.2008 13:58

Podivné otazníky kolem Jana Švejnara

Je pan Švejnar věrohodný ?

Tatranka 217.?.?.?

Musím se takto tázat, neboť vše mi napovídá, že není. Proto se ptám:
1. Proč věřit narychlo přemluvenému kandidátovi, který ač kandiduje za ČSSD zastává zřejmě pravicové názory ?
2. Je důvěryhodný muž, který se nejprve běžel ujistit ke KSČM, že ho podpoří, ač zřejmě právě kvůli komunistům emigroval ? A jak to bylo s jeho emigrací ? Nebyl to spíš výsadek ?
3. Proč se politicky neprofiloval již dříve, aby mohl stupínek po stupínku stoupat k vytoužené metě. Nebo se stane pravidlem v ČR, že se nejvyšších funkcí začnou ujímat lidé s neznámými názory a postoji, bez předchozí politické kvalifikace ?
4. Proč p. Švejnar tak lavíruje se svými názory - nejdřív radar ano, nyní možná ano, možná ne. Nechci mít za prezidenta člověka, jehož názory jsou příliš pružné.
5. Jaké má politické schopnosti a zkušenosti, že si troufá bez přípravy a "z voleje" rovnou na prezidenta ?
6. Je skutečně tak bohatý, že si může svoji kampaň financovat sám, nebo za ním stojí někdo, o němž nevíme a nemáme vědět ?
7. Proč vytáhl do boje nejdřív mezi občany, když u nás se volí prezident dohodou parlamentních stran. Není to trošku od věci ?
8. Tady se už opakuje co uvedeno v článku. Jak je to s jeho občanstvím. Může snad občan USA kandidovat na prezidenta ČR ?
9. S ohledem na bod 8. proč nepožádá o české občanství. A má-li ho již, jak je to s jeho občanstvím americkým ? Připadá mi to trošku spekulativní to jeho prohlášení, že když bude zvolen, tak se vzdá USA občanství. Co vlastně chce ? Být občanem USA a občas tady do toho kafrat, nebo se stát plnoprávným občanem a kopat za tuhle republiku ? Není to tak, že je mu zatěžko se vzdát všech výhod plynoucích z USA občanství a že vlastně se zvolením ani tak nepočítá, když mu nestojí za to řešit to ještě před volbou ?
10. V souvislosti s bodem 9. není pak p. Švejnar jenom takovou kukačkou, která má podrazit nohy V. Klausovi ? A kdo přijde po něm ?
11. Na rozdíl od V.Klause jsou jeho názory "většinové". A bohužel mému přesvědčení odporující. Víc si proto vážím právě V.Klause (i když není bez chyb), protože se nebojí "jít proti proudu", i když ne vždy musí mít pravdu. Toto u p. Švejnara naprosto postrádám.

153359

05.02.2008 15:58

Filipika proti multi-kulti

RE: Jednoduche

Tatranka 217.?.?.?

trodasi, máte pravdu, že není třeba vinit Slováky z exportu cikánů do Čech po WW2. Naopak je z téhož třeba vinit Rumuny, neboť od nich sem doputovali především olašští cikáni, kteří nikdy nepracovali a pracovat nebudou (tedy muži) nebo je to pro ně náramná pohana a skvrna na cti.

153376

05.02.2008 16:19

Filipika proti multi-kulti

RE: První cesta by vedla k brutální šikaně učitel

Tatranka 217.?.?.?

Já myslím, že morální povinnost by platila pouze ve vztahu k bývalým příjemcům našich imigrantů. A nadto - jednalo se o stejný kulturní okruh. Naši lidé se na Západě většinou dobře integrovali, protože naše kulturní zvyklosti se zas až tak neliší. Ale nevím, jak si představujete integraci lidí ze zemí, kde např. platí krevní msta, právo šaríja, kde je běžná absolutní podřízenost žen apod. Takoví lidé pouze u nás vytvoří "pátou kolonu" a ve svých ghettech budou pokračovat ve svých zvyklostech, aniž by vznikla šance k vzájemnému prolnutí. Ostatně, dobrým příkladem jsou různé "chinatowny" v USA nebo chudinské čtvrti osídlené převážně Afričany nebo Turky ve Francii či Německu. Už ze samé podstaty této segregace je nemožné, aby tito lidé splynuli s většinovým obyvatelstvem a přijali jeho zvyky. Na to je většinové obyvatelstvo příliš svobodymilovné a imigranti příliš svázaní svými tradicemi a náboženskými zvyklostmi. Ovšem pravdou je, že v minulosti k určité integraci docházelo, buď pokojnou cestou, což nebylo příliš obvyklé, nebo násilně - při již zmiňovaném "stěhování národů". Přijmeme-li tuto skutečnost, pak máme dvě volby: 1. přejít do protiútoku a podmanit si státy, odkud většinou imigranti přicházejí, násilím. To už tady bylo a nepodařilo se to, resp. po vyčerpání jejich potenciálu bylo od této cesty upuštěno. 2. Zablokovat hranice a opevnit se. To také není příliš reálné, protože globalizace příliš pokročila a neviditelní manipulátoři v pozadí si nad tím mnou ruce. Svět je rozvrácen a otázkou pouze zůstává kdo co ustojí. Obávám se, že tak, jako pominula éra starověkých východních civilizací, jako byla Byzanc, a posléze evropských jako byl Řím, tak se nachyluje i éra moderních států jako je USA/EU. Nyní nastupuje Asie a až skoupí akcie významných velkých společností prostřednictvím svých fondů, tak teprve nastane éra, kdy my budeme migrovat na Východ, jelikož všechny životaschopné společnosti mezitím přenesou své působení právě tam. Tady zůstane jen pár zoufalců z nostalgie po starých časech. Zdá se vám to přehnané ? Přečtěte si ekonomické zprávy.

153373

06.02.2008 16:08

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

Feminismus ??!!

Tatranka 217.?.?.?

je ožehavé téma a nedá se jednoznačně říci, na čí straně je pravda. Je to jako když pacient stojí sám proti lobby lékařů. Tak stály a mnohdy ještě stojí ženy samy proti patriarchálnímu uspořádání tohoto světa. A bez možnosti odvolání nebo dovolání. Myšlenka je to hezká - muž se bude starat o rodinu a finančně ji zabezpečovat, žena pak obstará domácnost a děti. Problém ovšem nastane tehdy, když muž toho není schopen - např. proto, že onemocní, zemře, nebo má nízký příjem či nemůže sehnat práci. Je-li celá rodina odkázaná jen na jeho příjem, žena nemá žádnou kvalifikaci a děti jsou malé - jaké je potom řešení ? Nekvalifikovaná práce ženy, např. posluhování, které rodinu také nezabezpečí. Ovšem to není vše - v dobách "před feminismem" vznikaly i jiné problémy - např. v USA ženy nemohly být vlastnicemi půdy. Jestliže muž zemřel, zůstala žena nejen bez prostředků, ale i bez výrobního nástroje, byť by byla schopna se o rodinnou farmu postarat. Ano, mužům se může zdát, že to jsou jen drobné nedostatky patriarchálního systému, ovšem pro ženy jsou to podstatné záležitosti, které zásadním způsobem vstupují do jejich života. Zkusili jste si vy, muži, být někdy na někom totálně závislí ? Nemoci bez jeho svolení dělat to, co chcete ? Nemít vlastní příjem a žadonit o své vlastní potřeby ? Ano, feminismus "osvobodil" ženu v tom směru, že ji donutil umět se postarat sama o sebe. Je to dobře nebo špatně ? Tuto cestu podstupují všichni muži naprosto dobrovolně téměř odjakživa a vůbec jim to nepřijde divné. Tak proč se jim to zdá divné u žen ? Anebo je to jenom tím, že je pravda, že musejí být obdivováni, laskáni a ujišťováni o vlastní výjimečnosti, aby si mohli nalhávat, že jenom oni jsou povoláni hýbat tímto světem ? Žen je cca 50 % populace (pro zjednodušení), mají tedy rovněž poloviční nárok na to, aby i uspořádání světa odpovídalo jejich představám. Paradoxní je, že největší velmoc světa, která se holedbá svým demokratickým systémem, neměla ve svém čele dosud žádnou prezidentku, ačkoliv v dobách dávno minulých, kdy se o feminismu ještě ani nedalo tušit, byly mezi evropskými vládci i ženy, a to nikoliv nevýznamné - např. královna Alžběta nebo císařovna Kateřina. Co dodat ? Kdo si je jistý sám sebou nemusí se bát ohrožení ze strany žen. Neboť - a jsme zase u té lobby - muž muži jistě vyjde více vstříc. [zmaten]

153462

07.02.2008 13:59

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: A co tohle ?

Tatranka 217.?.?.?

Židé jsou vlastně Hebrejci, které stvořil(i) Jehovah jako vyvolený národ určený k ovládnutí národů jiných. Hebrejskou víru pak převzali Chazaři, kteří nebyli Hebrejci, ale od této doby se profilují jako Židé. Znamená to tedy, že Žid není národnost, ale víra. Aby toho nebylo málo, využili židovskou víru sionisté, kteří nejsou ani Hebrejci, ani Chazaři (povětšinou), ale kteří se židovstvím zaštiťují páchajíce všemožné finanční i jiné transakce za účelem přivedení lidstva k NWO a ovládnutí planety Země. Ale to je na delší rozbor. Co chci vlastně říci ? Že skutečných Hebrejců abys pohledal, neboť jako národ nebyli právě početní. A všichni ti lichváři, kteří Židům vyrobili špatnou pověst, většinou k Hebrejcům nepatřili.

153593

07.02.2008 14:03

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: Logika

Tatranka 217.?.?.?

Paní Jarmilo, existuje ještě další teorie. A sice ta, že Země je odkladiště nepovedených genetických experimentů, k nimž se uchylovaly různé kosmické národy ve snaze zlepšit kvalitu svojí vlastní degenerované DNA. Rovněž tak je odkladištěm pro různé provinilce týchž národů - podobně jako tomu bývalo u Austrálie v době, kdy byla britskou kolonií.

153594

07.10.2009 13:36

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: je to v hajzlu

217.?.?.?

Bohužel, já mám stejné zkušenosti. Když se bavíme s kolegy např. o kamerách na ulici, tak je schvalují, prý se tím zmenší kriminalita. Jenže podle mě se jen přenese jinam. Když se bavíme o Klausovi, tak ho pokládají za největšího škůdce. Ač LS nečetli, tak ji schvalují. Já se ji snažila přečíst, ale nejde to. Je to prostě moc nestravitelné a nesrozumitelné. Mám jen střední školu, tak na to asi nemám kapacitu. Ale i vysokoškoláci, kteří ji nečetli, ji schvalují. Nevědí sice proč, ale budou ji zuby nehty bránit. Nechápu to. A přitom jde často o lidi, kteří zažili minulou totalitu. Tahle se jim zřejmě nejeví tak strašná - mohou přece cestovat kam chtějí a po Evropě bez pasu, mají internet a na hypotéku si také jakžtakž vydělají. Tak o co vlastně jde ? A svoboda ? Kdo chápe, že svobody a demokracie je už dávno konec. Že to skončilo s minulým stoletím. Ono se to z povrchního pohledu bohužel tak nejeví. Ale kam utéci ? V naší euroatlantické civilizaci není kam, do Ruska bych nešla už ze zásady a zbytek světa ? Tam to jen dorazí o něco později. Pánbůh s námi. Nevím, co proti tomu dělat. A stejně jsou asi na tom i ti, kteří ještě občas přemýšlí.

201924

26.04.2010 21:19

Novodobá inkvizice II.

Tohle je karma

Clovicek 217.?.?.?

tolik smuly na jednoho cloveka, to uz neni nahoda.. Proste v minulem zivote udelala neco opravdu zleho (samozrejme, ze si to nepamatuje) a pronasleduje ji zla karma. Je to sveho druhu vykoupeni.

218028

Káva pro Zvědavce

19

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 23 čtenářů částkou 6 531 korun, což je 19 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 8

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 6

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 7

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 5

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Vláda: Zakážeme teplé počasí! Aby se lidi necourali venku01.04.20 13:10 Česká republika 3

Zákazy, zákazy, buzerace, zákazy: Několik mladých spáchalo zločiny. Opékali buřty v lese01.04.20 11:30 Česká republika 4

Policisté hlídají město v kostýmech v podobě koronaviru01.04.20 06:21 Bolivie 1

Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickými potřebami, Trump poděkoval. Proč o tom mlčí média?31.03.20 23:32 Rusko 0

Měnové kurzy

USD
25,52 Kč
Euro
27,60 Kč
Libra
31,29 Kč
Kanadský dolar
18,09 Kč
Australský dolar
15,60 Kč
Švýcarský frank
26,13 Kč
100 japonských jenů
23,46 Kč
Čínský juan
3,60 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
7,58 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
33,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 353,19 Kč
1 unce stříbra
387,94 Kč
Bitcoin
186 997,12 Kč

Poslední aktualizace: 7.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?