Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 781 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

11.04.2008 11:59

Spravedlnost rozhodla

RE: problém neproblém

90.?.?.?

.. Na jedné straně zvrhlá, zhovadilá zábava, ale na straně druhé stejně zhovadilé úsilí dostat někoho do kriminálu a pasovat se při tom na ochránce všech ctností. ...

Nevím, jestli se každý lovec bestií chce pasovat na ochránce všech ctností. A i kdyby, role "osamělého, spravedlivého hrdiny a ochránce" je celkem "pozitivním" archetypem. Ono to chce čas, zjistit, že oko za oko a zub za zub nefunguje - vzdorný hrdina si musí v dobré víře mockrát rozbít hlavu o zeď, aby zjistil, že tudy cesta nevede...Dobrá víra sama bohužel nestačí, dokud si neuvědomíme, že pomsta za jednu kočku nezabrání utrpení dalších....V té hře na bestie a jejich lovce jde hlavně o to UVĚDOMĚNÍ ...

158870

12.04.2008 21:01

Jak nám naši politikové upekli smlouvu

RE: Vyhozené peníze.

90.?.?.?

Ve světě prohlášeném za čistě materiální nemají idealistické hodnoty místo. Pragmatismus je pochopitelnou a "rozumnou" reakcí na přesvědčení, že žijeme jen jednou a nad námi není žádný vyšší zákon. Pak je "carpe diem", vč. obcházení a přečůrávání pozemských zákonů, přirozené.

Zodpovědnost vůči celku se vyvine pouze tak, že je tu nejprve NĚCO, nějaká absolutní autorita, před kterou se zodpovídáme. Teprve přes tuto "dětskou" fázi dospějeme, a dospějeme k tomu, že se zodpovídáme sami před sebou. Zbavit lidstvo "víry" v ideje je nejrafinovanější cestou, jak je zotročit.

158950

13.04.2008 17:46

Ještě jednou Svobodní zednáři

Souboj

90.?.?.?

Hard science x společenské vědy - to by byl zápas.

Ale ještě zajímavější by byly vyřazovací boje o postup do finále mezi samotnými hard scientisty a společenskými vědci- zvlášť pokud by na vítězství byl vypsán nějaký tučný grantík. Vsadil bych cokoliv, že hard nebo soft věda, ani jeden tábor by nebyl schopen se rozumně dohodnout na zvolení svých zástupců, a bez ohledu na své IQ a na vše, co ve svých oborech dokázali, by se pánkové a dámy vědci/kyně poštěkali či pobili jak malí fakani... jo, na své vlastní emoce nemají ani študovaní páni/dámy...

159002

13.04.2008 22:27

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Teorie spiknuti

90.?.?.?

Hlavní problém s posuzováním čehokoli je ten, že NIKDO neumíme posuzovat "sine ira et studio".... ti nejmoudřejší z nás jsou ještě tak schopni si přiznat svou osobní zaujatost, většina ani to ne....

159029

14.04.2008 08:57

Děkuji, že na mne nezapomínáš

RE: A

90.?.?.?

Zajímavou teorii o "podstatě" zvířat má antroposofie R.Steinera. Podle ní - velmi zjednodušeně - jsou zvířata "materializací" lidských pudů a vášní v realitě - svým způsobem tedy částmi a zároveň zrcadly člověka (člověk je v tomto smyslu souhrnný pojem, ne jednotlivý subjekt).

Svým vztahem ke zvířatům tedy mj. zušlechťujeme či naopak bestializujeme lidské pudy, vášně, emoce...

159059

14.04.2008 09:14

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Teorie spiknuti

90.?.?.?

Proč hned ta silná slova? Kdykoli se můžeme přestat hrabat v zapsaných pocitech jiných lidí, které (často i sami před sebou) vydávají za objektivní pravdu či historický "fakt", a můžeme se kriticky obrátit do svého vlastního nitra, tam tu pravdu najdeme daleko "přesněji"...

Já jen, že nihilismus není jediná varianta a jediný výsledek kritických pochybností o samospasitelnosti "kritického" vědeckého mataerialismu ...

159061

14.04.2008 09:38

Děkuji, že na mne nezapomínáš

RE: A

90.?.?.?

Člověk je tvor, který v sobě spojuje potenci nejsprostší bestie i nejušlechtilejšího anděla. Je na svobodné vůli každého jednoho z nás, který z těchto dvou pólů se rozhodneme realizovat [smích]

159069

14.04.2008 09:51

Ještě jednou Svobodní zednáři

Mimochodem

90.?.?.?

pane satai, nepřišlo vám při Vašem zájmu o historii a matematiku ještě nikdy podivné, kolik význačných matematiků bylo zároveň theology? A kolik význačných přírodovědeckých géniů bylo a je zároveň věřícími ? Že by zrovna v tomto punktu bylo s jejich hard kritickým myšlením něco v nepořádku? Nebo mají naopak něco navíc?

(PS Věřícími nemyslím fanatické bigoty a dogmatiky typu p. Grygara).

159064

14.04.2008 10:07

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Mimochodem

90.?.?.?

Máte pravdu, že duch času se mění (dokonce za téměř matematicky přesných pravidel - více viz RNDr. Páleš CSc: Angelologie). To, že nyní se vzděláním religiozita klesá, je samozřejmě dáno obecným, všudypřítomným důrazem na vědecký materialismus, který prakticky sajeme už s mateřským mlékem. Ale u skutečných tvůrčích géniů hraje víra vždy svou roli - samozřejmě ne ve smyslu ortodoxního náboženství. Skutečný tvůrčí důch si svou cestu k Duchu najde vždy.

"Zfušovanost stvoření" vč. člověka není žádnou logickou překážkou víry, pokud si ovšem pánaboha nepředstavujeme jako na obláčku staticky sedícího omnipotentního sklerotika. Záleží vždy na subjektu, jak ony abstraktní ideje umí u-chopit, pochopit. Ideje jsou dokonalé, jen subjekt nemá dokonalý aparát na to, aby tu dokonalost obsáhl. A nedostatek pokory toto uznat je hlavní příčinou "kritické svobody" většiny tzv. materialistů. Takováto "svoboda" je ale podle pouze mne dětinským vzdorem [mrknutí jedním okem]

159071

14.04.2008 12:44

Děkuji, že na mne nezapomínáš

RE: A

90.?.?.?

Já hájím neutrální pohled. Jsme to i ono - latentně. Je na vás, co si vyberete, a to ostatní budete muset nechat na ostatních [mrknutí jedním okem] Kritizovat ostatní sice můžete, ale upřímně, změníte je tím? Nikdo netvrdí, že člověk JE anděl - jen si může vybrat cestu "k andělství" - a na ní pochopitelně dělat chyby (a učit se z nich). Furt lepší než být bezchybná bestie.

159083

15.04.2008 09:18

Tibet a Palestina

RE: NIC nie je půl na půl

90.?.?.?

Jakmile máte touhu a záměr, automaticky tím generujete někoho s opačnou touhou a záměrem. Ten se ve stejně svatém nadšení postaví proti vám, a skončí to tím, že má jeden národ dva státy a všichni se mydlíme až do smrti. Chtít zastavit ta jatka tím, že se postavím mimo (že se postupně vzdám potěšení z vlastnění tužeb a záměrů), ještě nemusí být pseudoliberalismus, ale následek uvědomění si výše uvedeného. Nejde o to být "půl na půl", jde o to, prokouknout ten jednoduchý mechanismus, který nás udržuje v neustálém válečném napětí.... Záminky, kvůli kterým se pak vraždíme, už jsou nepodstatné.... Nevidím do pohnutek pana Yamato, toto je můj osobní názor (jistě nijak původní).
Jinak nic proti Vašim touhám a záměrům, bez nich by ten proces taky nefungoval...

159157

15.04.2008 09:40

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: jedna mala otazka

90.?.?.?

...clovek, co si svoje otroctvo neuvedomuje, otrokom nie je...

Logika tohoto výroku mi uniká. Zvíře se liší od člověka tím, že nemá sebeuvědomění. Protože si zvíře neuvědomuje, že je zvíře, tak není zvíře? [překvapení]

159159

15.04.2008 13:21

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: jedna mala otazka

90.?.?.?

Pane Sašo, nevím, proč se v mém případě stále jakoby dobýváte do otevřených dveří. O zvířatech mám to nejvyšší mínění, a klidně přiznám, že se v mnohých případech chovají lépe než někteří lidé. To ale nemůže změnit můj názor, že ve vývoji vědomí existuje určitá hierarchie, ve které stojí člověk výše než zvíře (pojem zvíře zde používám obecně, je samozřejmé, že i různá zvířata mají odstupňovanou úroveň vědomí). Když ale říkám, že máme "vyšší" vědomí, neříkám tím, že máme "lepší" vědomí. Jde o to, že na rozdíl od zvířete má člověk svobodnou vůli, a tím i zodpovědnost za své rozhodování a chování. Nebudete se asi se mnou přít o to, že lev je zodpovědný za vraždění antilop, či gorila za případné napadení člověka. Zdůrazňuji-li vyšší stupeň vývoje u člověka, jde mi především o zdůraznění jeho zodpovědnosti - a to i zodpovědnosti za zvířata.

..mohl napsat otroctví nepociťuje...

ani tak to neberu. Z hediska otrokáře je otrok otrokem, ať si své otroctví uvědomuje či ne. Otrokář otroka zneužívá bez ohledu na to, co otrok pociťuje, a nese za to zneužívání svou zodpovědnost.

159170

16.04.2008 16:13

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: jedna mala otazka

90.?.?.?

Tak jiný příklad:

neuvědomuje-li si vrah, že je vrah, pak není vrahem?

Podle Vaší logiky by stačilo, aby otrokář dovedl rafinovaně a lstivě přesvědčit svého otroka, že se má vlastně skvěle a že se vůbec otrokem cítit nemusí, protože si denně může "svobodně" vybrat ze dvou chodů na oběd a večer ze dvou televizních programů. Pokud mu to otrok zbaští (a to není vyloučeno, když mu to otrokář bude do hlavy cpát od útlého dětství a nastaví celý systém tak, aby to potvrzoval), přestává pak být otrokem? A otrokář ho může klidně a beztrestně zneužívat? Jistě, pokud si spojení otrokáři uzákoní, že takto je to legální, pak je zřejmě světský trest nečeká, a budeme je muset přenechat božím mlýnům... Jistěže si svobodu nosíme v sobě, ale chci vás vidět, jak se k ní dopracujete, když se narodíte jako otrok v otrokářském systému, který ve vás bude od narození pěstovat závislosti, a nikdy nic jiného nepoznáte....

A nějak jste se opomněl vyjádřit k odpovědnosti těch otrokářů, a k jejich "svobodě"...

159230

16.04.2008 16:33

Alternativní politický systém

RE: Die Planungszelle

90.?.?.?

Hlas lidu, hlas Boží [mrknutí jedním okem]

159229

16.04.2008 16:57

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Protokoly sionských mudrců

90.?.?.?

Já také věřím zároveň v jednoho Boha i v reinkarnaci. Kde vidíte problém? [překvapení]

159232

16.04.2008 18:24

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Protokoly sionských mudrců

90.?.?.?

..V co verite vy, je cisto vasa vec, v tom problem nevidim. ..

Pak tedy nechápu tuto argumentaci:

"spytajte sa hocikoho, kto sa zaobera judaizmom, alebo mi skuste najst jedinu pasaz z Biblie ( Stary zakon), kde sa spomina reinkarnacia. Ved prave vdaka tomu boli zidia (ako narod) 'jedinecny' v minulosti - prave vierou v jedineho Boha".

Rozumím tomu tak, že nepovažujete víru v jednoho Boha a v reinkarnaci za slučitelnou.

Co se týče lidí zabývajících se judaismem, myslím, že většina z nich by považovala Talmud za jeho právoplatnou součást, včetně věřících Židů samotných - a to je myslím rozhodující.

Mimochodem, v Krista a zároveň v reinkarnaci věří více duchovních směrů - např. antroposofie.

159240

16.04.2008 18:35

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Protokoly sionských mudrců

90.?.?.?

Má původní poznámka se týkala jenom logiky vaší argumentace. Ale když už jsme se dostali k hlubší diskuzi: předesílám, že také považuji za vaši čistě subjektivní věc, čemu a jak věříte. Ale váš výklad mi bohužel zase přijde nelogický. Jak prosím víte, co VŠECHNO Ježíš řekl? Předpokládám, že v tomto směru se odkazujete na Bibli (na její slovenský překlad), případně na vašeho pana faráře. Můj názor je, že tyto prameny zcela jistě neobsahují vše, co Ježíš řekl, a i to, co obsahují, může být zkresleno interpretacemi (a to už od samotných evangelistů) a nepřesnostmi v překladech. Každopádně, protože jste s Ježíšem nebyl osobně, věříte logicky v nějak upravenou verzi Jeho osoby i učení. A i kdybyste s ním byl osobně, zase byste mohl věřit jen tomu, co z Jeho učení a osoby byste byl schopen svým omezeným subjektivním chápáním pochopit (bez urážky, všichni chápeme jen subjektivně a omezeně), takže zase byste věřil jen "své vlastní" verzi Ježíše. Doufám, že z toho plyne, že každý máme svou vlastní verzi Ježíše, a tyto verze se od sebe mohou a musí méně či více lišit - a to až tak, že v některých pojetích se křesťanství nemusí vylučovat s reinkarnací, stejně tak jako se reinkarnace nemusí vylučovat s judaismem.

159243

16.04.2008 21:46

Alternativní politický systém

RE: Demokracie?

90.?.?.?

...Vězte, že v tomto vesmíru platí jeden jediný zákon a tím je hierarchie....

Upřesnil bych to - ve vesmíru vládne DOBROVOLNÁ, vědomá hierarchie, plynoucí z pochopení souvislostí, a to je zásadní rozdíl od pozemské - vnucené - hierarchie, která je uměle udržována a živena nevědomostí... Vesmírná hierarchie rovná se harmonie - to, co v harmonii stojí "výš", má také skutečně "vyšší" vědomí, a větší práva jsou tu vyvážena větší zodpovědností. Nezastávám se současné verze "demokracie", ale hierarchie založená na tom, že si všeho schopní nezodpovědní urvou přes mrtvoly vedoucí pozice fungovat taky nebude...

159253

17.04.2008 09:02

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Protokoly sionských mudrců

90.?.?.?

Myslím si, že idea reinkarnace, jako ostatně všechny ideje, je vždy jen tak dobrá nebo tak špatná, jako ten, kdo ji vnímá, kdo jí "věří", kdo ji svým životem realizuje. Skrze toho, kdo se snaží v dobré víře o "dobro", je stejně "dobré" pravověrné křesťanství jako "sektářská" křesťanská antroposofie nebo jako judaismus. I když bych souhlasil s tím, že organizování se do skupin, zvláště do konspiračních skupin, může svým způsobem cestu k pravdě zkomplikovat...i když komplikacím se na té cestě bohužel stejně nevyhneme....

159271

17.04.2008 17:25

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: Protokoly sionských mudrců

90.?.?.?

O tom je právě svobodná vůle, že si ze všech možných informací (možností) volíme to, co chceme. Těmito volbami si tvoříme svou realitu, která je v podstatě jen zrcadlem nás samých. Případné "chyby" v rozhodování nám dá realita "sežrat" něčím, co budeme vnímat jako nepříjemné, a to nás příště donutí volit jinak. V podstatě žádná volba ale není absolutně dobrá nebo absolutně špatná, jde hlavně o to, vyzkoušet všechny možnosti, a postupně najít rovnováhu... No a právě na to je dobrá koncepce reinkarnací, vyzkoušet všechno trvá déle než jeden pozemský život...

159308

17.04.2008 17:28

Ještě jednou Svobodní zednáři

RE: jedna mala otazka

90.?.?.?

Možná by vás ta nuda přešla, kdybyste se na chvíli ocitl v kůži skutečného otroka. Moje představy o otroctví nejsou důležité. Ani akademické debaty o svobodě. Jde o to, že otrokářství je fuj, a škodí nejen otrokům, ale hlavně otrokářům. Ovšem jestli si myslíte, že otrokář nemá s otrokem nic společného, tak pak je asi další debata skutečně zbytečná.

159309

17.04.2008 19:19

Alternativní politický systém

RE: Demokracie?

90.?.?.?

Dobrovolná hierarchie je podle mého vnímání stejně tak bez rozporu, jako "svoboda je poznaná nutnost". Jak nahoře, tak dole. Jestli to vnímáte jinak - vaše věc...

Příklad dobrovolné hierarchie dole: Camelot, rytíři Grálu...

159314

25.04.2008 22:26

Státní moc si posvítila na mormonskou polygamní sektu

RE: Přesně tak to bude

90.?.?.?

Souhlas. A to jsme to zatím rozebírali pouze z hlediska matky, ne z hlediska dítěte. Pokud bychom se dnes neprotivili přírodě, vykašlali se na regulaci početí a jediným hlediskem by byla pohlavní zralost, tak by si děti začaly pořizovat dvanáctileté matky s téměř stejně starými otci (ostatně i s mnohem staršími, a klidně dokonce spřízněnými - incestní tabu je přeci také "nepřirozený výmysl" ), co rok to dítě, na manželství a rodinu by se nehledělo, a protože už nejsou města plná jedlých kořínků a bobulí, tak by se děti spolu se svými třináctiletými rodiči mohly živit odpadky z popelnic. Já bych se tedy takto přirozeně rozhodně narodit nechtěl. Výchova a výživa dětí je dnes opravdu mnohem složitější než v prvobytně pospolné společnosti, a být schopna/schopen dítě porodit/zplodit zdaleka neznamená být schopna/schopen jej uživit a vychovat.

Podle logiky paní Strigy by celá kulturní nadstavba nad prostým řádem přírody byla arogance, včetně třeba splachovacího záchodu, tím nás příroda ve své moudrosti jaksi taky zapomněla vybavit. Jenže člověk není jenom hmota (příroda), ale i duch. A jeho úkolem není jen začít se ve dvanácti množit, jen proto, aby se další generace taky mohla začít ve dvanácti množit, jen proto tu naštěstí opravdu nejsme.

159931

Jen bych to s dovolením ještě shrnul: matka příroda nás na(ne)štěstí nevybavila jen rozmnožovacími orgány, ale na rozdíl od zvířat i (sebe)vědomím a svobodnou vůlí. Pokud chtěla, abychom neztráceli čas ničím "nepodstatným" (třeba školou) a jen se množili hned, jak to půjde, tak udělala fatální chybu [smích]

159938

27.04.2008 15:46

Státní moc si posvítila na mormonskou polygamní sektu

RE: Rozporuplné

90.?.?.?

Jak až daleko jdete ve svém pojetí generalizace a kolektivní viny? Jste i vy (jako člověk) vinen za vše, co každý člověk učiní? Mohu vést diskuzi s vámi o "vás lidech" taky tak, jako vy ji vedete s paní Alexou? [překvapení]

Aby bylo jasno, já princip kolektivní viny celkem uznávám. Ale v tom případě jsou všechny naše diskuze, kdy jeden obviňujeme druhého zástupně za nějakou dle naší libosti před závorku vytčenou skupinu daleko spíš řečnickým cvičením než hledáním pravdy..a klidně předem uznávám, že byste mě nejspíš překřičel [mrknutí jedním okem]

160041

27.04.2008 20:58

Státní moc si posvítila na mormonskou polygamní sektu

RE: Rozporuplné

90.?.?.?

Alexa je světice. Já nejsem světec, a to co jsem psal, nebylo jen na základě jen toho jednoho vašeho příspěvku. Na můj vkus je vaše argumentace při vší brilanci někdy až příliš razantní.

Myslím, že jste psal, že učíte. Opravdu by mě zajímalo, jestli necháváte svým studentům dostatek prostoru pro jejich vlastní názory, zejména tam, kde se rozcházejí s vašimi.

160059

29.04.2008 17:02

Státní moc si posvítila na mormonskou polygamní sektu

Nový případ narušování rodiny státní mocí

90.?.?.?

Koukám, že v Rakousku zase jednou státní moc cpe frňák do přirozených práv a soukromí rodiny, co [mrknutí jedním okem] [velký smích]

No co, holce už bylo jedenáct, a taťka to s ní jistě myslel dobře...

160175

29.04.2008 18:44

Státní moc si posvítila na mormonskou polygamní sektu

RE: Nový případ narušování rodiny státní mocí - link

90.?.?.?

http://www.novinky.cz/clanek/138827-za-24-let-vezneni-dcery-hrozi-rakusanovi-15-let-za-mrizemi.html

160181

03.06.2008 17:37

Nevědomý internet

RE: zmatenost autora

90.?.?.?

...To, že si ľudia myslia, že niečo je a vlastne to nie je, je tiež prirodzené (a nie len pre ľudí)...

Tato formulace je i není čiročirý blábol, vzhledem k tomu, že samo "bytí a "nebytí" je lidským rozumem a řečí jednoznačně neuchopitelná a nedefinovatelná záležitost. Jakmile se v diskuzi a ve snaze o definici dostaneme k pojmu samotné existence/bytí, nastane zcela nutně a zákonitě zmatení jazyků. Existence sama z lidského úhlu pohledu "je i není" najednou - jinak se to nedá vyjádřit, protože naše chápání a jazyk jsou nepřekročitelně duální/paradoxní, zatímco existence je "celá".

162459

03.06.2008 21:31

Velký naftový podvod

RE: hmmm...

90.?.?.?

Bojovník je jen jedna z fází duchovního vývoje, a myslím, že v žádné filozofii (snad kromě indiánského šamanství ?) není fází nejvyšší... samozřejmě, pokud jsme právě bojovníkem, je asi dobře věnovat se tomu pořádně...

162476

05.06.2008 21:39

Úředník OSN požaduje vytvoření komise k prošetření role neokonzervativců v událostech 11. 9.

RE: Lépe bych to dovedl i já, mít peníze.

90.?.?.?

http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2761

Tohle vypadá jako plausibilní odpověď. Je třeba udělat nám v hlavičkách takový zmatek, abychom ještě vděčně přijali pevnou ruku, která to za nás dá do pořádku. Samozřejmě, jednotlivé dílčí kroky na této cestě moc té budoucí pevné ruky již nyní připravují a upevňují.

162601

19.06.2008 12:03

Svoboda až příště

RE: ... byl někdy někde komunismus prosazen?

90.?.?.?

Přesně tak. To, že není pravděpodobné, že by se jakýkoliv ideál prosadil ve své ideální podobě masově, ještě neznamená,že se o dosažní ideálu nemá snažit jedinec sám za sebe. Nikdy nebude existovat civilizace, kde bude každý každého milovat a každý bude na každého slušný, ale jenom rození sobci a sociopaté z toho vyvozují, že je tedy správně vykašlat se na lásku, soucit i slušnost apriori a jednotlivě. A i když pravděpodobně ani jednotlivě nedosáhneme ideálu, přeci jsme na světě proto, abychom se o to snažili. Nakonec, dělají to i ti "všehoschopní" - pouze je jejich soukromým" ideálem" něco, co je v rozporu se zájmy celku. A to se dříve nebo později rozhodně projeví.

163526

19.06.2008 15:56

Svoboda až příště

RE: ... byl někdy někde komunismus prosazen?

90.?.?.?

Nemyslím, že máte pravdu. Někteří myslí zlo a vědí, že myslí zlo. Prostě je černá baví víc než bílá. Věc je o to složitější, že zlo a dobro jsou skutečně velmi relativní, a to, co je pro jednoho reálně "zlo", je pro druhého reálně "dobro". Základem toho, abychom se domluvili na míru, nejsou - jak si většina tzv. "racionálních" lidí myslí, "racionální", "logické" argumenty, ale opravdová a hluboká touha se na tom míru domluvit. Ta většině lidí chybí, resp. končí tam, kde začínají jejich subjektivní sobecké zájmy. Proto se na míru ani na jiném ideálu nikdy nedomluvíme. Ale, jak píši výše, to není důvod, abychom se o to přestali snažit - rozhodující v konečném součtu je totiž to, co každý z nás uděláme sám ze sebe. Z toho se jednou budeme zodpovídat.

163540

19.06.2008 16:54

Svoboda až příště

RE: ... byl někdy někde komunismus prosazen?

90.?.?.?

Příroda na rozdíl od těch, co se na "její zákony" tak účelově a demagogicky odvolávají", dokazuje po celou dobu své existence, že uzurpuje-li si nějaká "schopnější" - tj. agresivnější a sobečtější část organismu "vedoucí úlohu", a z této pozice i většinu zdrojů, nedopadne to dobře pro organismus a nakonec ani pro tu jeho část. Rakovinné bujení je toho nejnázornějším příkladem.

163541

19.06.2008 21:17

Válka novinářů

RE: Odpoved na zaverečnú otázku:

90.?.?.?

No on by se možná i našel, ale my už se to nedozvíme. Nejsou to přeci ani tak novináři, ale vlastníci médií, kdo rozhoduje, co čteme, vidíme a posloucháme...

163556

19.06.2008 21:18

Svoboda až příště

RE: ... byl někdy někde komunismus prosazen?

90.?.?.?

Pan Osolsobě podle mne pominul ty, co jsou vědomě (sebe)destruktivní. Ledaže byste "dobro" definoval i jako "uspokojení z destrukce" takového typu. Bohužel, není to jen akademická hra se slovíčky, protože právě (sebe)destruktivní tendence u těch, co mají moc a prostředky, nás nejvíce ohrožují.

163555

20.06.2008 08:20

Svoboda až příště

RE: ... byl někdy někde komunismus prosazen?

90.?.?.?

"Zlo je nadbytkem dobra" platí ve více smyslech. Když Nero zapaloval Řím, jistě "nechtěl dobro". Jen už byl tak přesycen vším tím "dobrem", které měl, že lidově řečeno nevěděl roupama co dělat. A jistě neměl žádnou víru, která by ho naplňovala zevnitř. Tak, jako dnešní "vědečtí ateisté" se proto spoléhal jen na ty podněty, které získáváme "zvenku", a na kterých jsme regulérně závislí. Jako každá jiná závislost se ale i tato projevuje tak, že musíme intenzitu vnějších podnětů stále zvyšovat, abychom se doslova smrtelně nenudili. Proto se v dobách materiálního blahobytu tak rozmáhají různé úchylky a extrémní praktiky, i sexuální - duševně prázdní lidé se nudí. A u těch, co si "to mohou dovolit", to může skončit i podpálením Říma a nebo celé planety. Mezi tím množstvím lidí se dříve nebo později vyskytne takový (inteligentní) úchyl, který bude mít chuť a moc to udělat. Psychologické zákony jsou také zákony přírodními, a platí nevyhnutelně.

163570

20.06.2008 11:33

Svoboda až příště

PS

90.?.?.?

Nutnost "zla" ve stvořeném světě si uvědomuje i lidová moudrost - viz třeba pohádka o Smrťákovi. Kdyby nebylo Smrti (destrukce), tento svět by přestal existovat... Ale zase, Smrt (destrukce) je "dobrá" pouze relativně, záleží na okolnostech....

163579

20.06.2008 11:49

Svoboda až příště

RE: ... byl někdy někde komunismus prosazen?

90.?.?.?

Už jsme to (i spolu) probírali mnohokrát. Když mluvím o relativním dobru a zlu, mluvím o těchto pojmech z úhlu pohledu stvořeného světa. Relativita platí pro vše, co se děje tady, ve Stvoření, a přes to vlak nejede. Vy ovšem do diskuze o stvořeném, materiálním světě mícháte ideální, nemateriální principy, platné "mimo Stvoření". Ani pak podle mne nemáte pravdu. Mimo stvoření je jen Dobro (jak jinak ??). Dobro s velkým D je právě spojením stvořeného "dobra" a "zla" - jejich harmonií. K harmonii a souladu přeci potřebujeme oba póly, jak tvořivou, tak destruktivní sílu, jak nádech, tak výdech..I destrukce v rozumné míře má své místo v řádu věcí. Zlo je pouze ona nerovnováha, nesoulad, nemíra - a jak píši, takto to lze vnímat pouze ve Stvoření, které je z definice duální, paradoxní. Tao je naopak z definice "celé", harmonické, souladné. Ovšem, právě proto Tao z našeho úhlu pohledu "neexistuje", není, nelze být vnímáno. Zlo (nedostatek harmonie, nerovnována) je tedy nutná podmínka pro materiální existenci, takovou, kterou lze vnímat smysly.

Nevyjasněné to máte - pardon - Vy, a to v tom smyslu, že mícháte úhly pohledu a roviny Bytí.

163578

20.06.2008 16:04

Svoboda až příště

RE: ... byl někdy někde komunismus prosazen?

90.?.?.?

Bojím se, že právě formulace "vítězství dobra nad zlem" může být příčinou mnohého zla. Dobro nemá nad zlem zvítězit, ale má se s ním tak říkajíc spojit, má je transformovat samo v sebe. Destruktivní sílu nemůžete "odstranit", protože destruktivní síla je pouze opačným pólem konstruktivní síly, a jedno bez druhého NEMUŽE existovat - z definice - jako den x noc, muž x žena atd.

Sílu zla nejlépe vyjádřil Goethe:

Mefisto: Té síly díl jsem já, jež chtíc vždy páchat zlo, vždy dobro vykoná...

A stále mi asi nerozumíte - právě náš praktický svět je bytostně, existenčně závislý na "zlu" - protože jeho podstatou jsou na sobě závislé, jeden bez druhého neexistující protiklady. Dobro (zde, ve Stvoření)i automaticky generuje zlo, každý jev a čin "se rodí" zároveň se svým zrcadlovým opakem. Jakmile by jeden pól zmizel, okamžitě by tu nebyl ani ten druhý. Síla zla směřuje k nebytí, a tím automaticky generuje opačný pohyb - sílu, která směřuje k bytí. Jeden pohyb nemůže být bez druhého. Z toho ale rozhodně neplyne, že má člověk vědomě páchat zlo. Počítá se totiž upřímný dobrý úmysl, člověk má konat dobro v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím, a stále rozšiřovat své vědomosti a zkušenosti v tom směru, co to vlastně dobro je - tj. snažit se o to, aby jeho jak konstruktivní, tak destruktivní tendence byly v souladu s vyšším řádem.

PS - je asi třeba přestat vnímat to slovo "destrukce" výhradně negativně - co si například myslíte, že vás drží při životě? Pochopitelně destrukce, kterou provádějí vaše zuby a váš zažívací trakt. Na tomto příkladu je dobře vidět, že "správná" destrukce slouží životu, čili že existuje cosi jako konstruktivní destrukce (spojení protikladů).

163602

22.06.2008 13:14

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: ---------- DOTAZ NA EDITORA ----------

90.?.?.?

Nezdá se mi, že by pan sysz zatím uvedl jediný relevantní argument proti náboženství (náboženství ve smysu re-ligio, ne ve smyslu slepá víra nebo dokonce církev). Víra nestojí a nepadá s tím, jestli historicky existoval Ježíš, nebo jestli na nás z obláčku kouká Jehova. Víra je něco, co někdo prostě subjektivně má a druhý ne - stejně jako třeba láska. Ten, kdo skutečně nemiloval či nesouložil, může přečíst o lásce či o sexu celou knihovnou, a přece nebude vědět, o čem mluví, a jeho "logické" argumenty budou naprosto mimo. Nikdo přeci netvrdí, že je víra záležitostí výhradně rozumu a slova, a tedy že je logická a vyargumentovatelná. Víra je subjektivní, spíše emocionální, autentická zkušenost, která je slovy nesdělitelná. Když milujete, připadají vám logické argumenty o tom, že láska neexistuje, směšné, ovšem těžko přesvědčíte bezcitného člověka o platnosti a síle své lásky. Stejně tak je tomu s vírou.

163713

22.06.2008 13:22

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: fakt o antisemitismu

90.?.?.?

"Síla" reakcí podobných té páně syxz jen zpětně poukazuje k síle podnětu.

Myslím že v hinduismu se traduje historka, že dříve než věřící dosáhl spasení fanatik, který vášnivě odmítal a nenáviděl Krišnu. Prostě Krišnovi obětoval daleko více své vášně a myšlenek.

163714

Prosím o info, kde naše současná ústava nadřazuje mezinárodní smlouvy nad vlastní zákony. Případně ještě o srovnání (v tomto bodě) s komunistickou ústavou. Děkuji.

163740

23.06.2008 08:21

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: fakt o antisemitismu

90.?.?.?

...Na bibli je nutno nahlížet jako na celek, jen jako celek by mohla mít smysl..

A proč? To je pouze váš fanatický dogmatický názor. Kromě toho každému psanému textu rozumí každý subjekt naprosto jinak, protože mu může rozumět jen tak, jak to odpovídá jeho povaze, vzdělání a zkušenostem. Jednoduše řečeno, každý interpretujeme knihy (nakonec i svět) podle sebe, promítáme na ně sami sebe, a jejich subjektivním výkladem mluvíme tedy hlavně o sobě. Nezaškodilo by kromě bible prostudovat i základy psychologie a teorie poznání, jinak se motáte v kruhu.

163763

23.06.2008 18:10

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: fakt o antisemitismu

90.?.?.?

Pane pietroo, vy na tu subjektivitu vždy vyletíte jako čertík z krabičky, a argumentujete proti něčemu, co vůbec nebylo psáno.

Ať je Bible cokoliv, nezmůžete naprosto nic s mým tvrzením, že ji každý může chápat pouze a výhradně v rámci svých "chápacích" možností - a ty jsou u každého jiné, podmíněné úrovní chápajícícho. Ať si kažý bádá jak chce (kde jsem proti tomu řekl slovo, proboha ??), jen ať si ale nemyslí, že to, co vybádal, je něco jiného než jeho subjektivní výklad faktů a domněnek. Sama "racionální" věda nám svými nesčetnými, často si protiřečícími teoriemi, založenými na jedněch a těch stejných "faktech" dává jasně na srozumněnou, že ani v přírodních vědách žádná "objektivní" a konečná pravda neexistuje. Natož ve vědách humanitních, a už vůbec ne v otázkách víry.

Postuláty psychologie a současné teorie poznání rozhodně nejsou výjimkou, nicméně, aplikovány na subjekt, dokazují myslím alespoň to, co jsem výše uvedl -
vše, co říkáme o světě kolem nás, říkáme vlastně více méně sami o sobě, a tudíž je tolik světů a třeba i tolik Biblí, kolik je subjektů, které je vnímají skrz brýle své subjektivity (a jinak to nejde, ze své kůže prostě nevylezete).

163787

23.06.2008 21:45

Svoboda až příště

RE: ... byl někdy někde komunismus prosazen?

90.?.?.?

Pane Spytihněvě, já proti sobě zlo a dobro nestavím - to je čistě vaše projekce. Já jen konstatuji, že svět se skládá z protikladů - a není to žádná "má hra", nýbrž běžná realita: den x noc, muž x žena, negativní x pozitivní, zlo x dobro atd. To, že protiklady vidím a konstatuji, neznamená ovšem, že je proti sobě stavím. Naopak, to vy mluvíte o "vítězství dobra nad zlem", "odstranění destrukce" atd. Vítězství je nutným důsledkem konfrontace, boje. Mám pocit, že opravdu někdy sám se sebou nesouhlasíte [mrknutí jedním okem]

163799

24.06.2008 13:44

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: ---------- DOTAZ NA EDITORA ----------

90.?.?.?

Přesně tak, a právě proto svůj postoj na rozdíl pd pana sysz nepovažuju za jediný "logický" a tudíž všeobecně platný, a neprezentuji jej tak agresivně jako on. Až si pan sysz uvědomí totéž, můžeme si tu své postoje v klidu, bez urážek povyměńovat.

163836

24.06.2008 13:54

Lisabonská smlouva není test, oni to myslí vážně

RE: Nesouhlasím s p. Kotrbou!

90.?.?.?

Stát v současné podobě parazituje na každém národu. Ale to, co rozhodně není mrtvo, je pocit lásky k vlasti. Nacionalismus je jenom jeho pervertovaná podoba. A vlast je něco víc, než jenom místo, na kterém jsme se náhodou narodili. Protože se do určitého národa a na určité místo nerodíme náhodou. Máme tu nějaké dluhy k vyřizování a nějaké věci k vašemu oblíbenému tvoření. Národy i místa mají svého ducha, génia národa a génia loci. A naše duše jsou k těmto géniům v určitém dlouhodobém vztahu, který se nedá odmáznout pouze jako pragmatický pocit aktuálních společných zájmů. Ta sounáležitost, kterou cítíme, má daleko hlubší kořeny.

163835

24.06.2008 13:57

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: ---------- DOTAZ NA EDITORA ----------

90.?.?.?

PS
Pan sysz vpadnul na diskuzi s příspěvky plnými hrubých urážek jak věřících, tak předmětů jejich víry. I kdyby toho o tématu věděl ještě víc než encyklopedická knihovna, neznamená to, že mu skutečně hluboce rozumí (innformace a schopnost jejich chápání a interpretace jsou dvě různé věci), a už vůbec ne to, že mu jeho pochybná "intelektuální" převaha dává právo věřící urážet. Pokud tak činí, musí počítat s tím, že si to někteří nenechají bez protestu líbít.

163838

26.06.2008 18:55

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: fakt o antisemitismu

90.?.?.?

Já vám rozumím, ale v mém případě jsou vaše obavy zbytečné. Celý celkem dlouhý život jsem se musel vypořádávat s běžnými, triviálním fakty života, prostě normální člověk. K určité hermetické a psychologické nadstavbě jsem se dostal až ve velmi zralém věku, takže u mne rozhodně život předcházel nastudovaným poučkám a ne naopak. Rozhodně jsem nestudoval antroposofii ve Vídni, jako myslím například vy, nepohybuji se v hermetických kruzích, a možná právě proto na ně nejsem tak alergický. K důrazu na subjektivitu jsem se postupně propracoval metodou pokusu a omylu, a slouží mi především jako mementum, že kolik lidí, tolik různých pohledů na tutéž skutečnost, a že kořenem zla je považování právě toho svého pohledu za ten jediný "logický, správný, dobrý" atd.

Poslední větě vašeho příspěvku bohužel vůbec nerozumím. Každý subjekt může zaregistrovat jen ty skutečnosti, které zaregistrovat chce a umí, a i jejich "důležitost" je v danou chvíli pro konkrétního člověka relativní a subjektivní. To samozřejmě neznamená, že neexistuje něco jako objektivní vyšší principy a že se každý subjekt nemá snažit o přiblížení se k nim. Blížit se k nim ale může pouze subjektivně, jak jinak ?? [překvapení]

163987

27.06.2008 19:14

Anarchie a řád

Kurňa,

90.?.?.?

kdy už panu Lhotákovi dojde, že tíhle neustálým šovinistickým vytím na měsíc pořádnou ženskou jenom vyprudí ?? [oči v sloup]

164055

27.06.2008 20:04

Brzezinski obviňuje židovskou lobby z mccarthismu

RE: fakt o antisemitismu

90.?.?.?

[smích] V pohodě.

164060

27.06.2008 20:10

Anarchie a řád

RE: Nemohu souhlasit...

90.?.?.?

Pane Škapíku, které náboženské a filosofické směry máte konkrétně na mysli? [oči v sloup] Až mi je vyjmenujete, oplatím vám to jinými náboženskými a filosofickými směry, které hlásají harmonii, a to i mezi tělesným a duchovním životem.

Podle mne je největším nebezpečím vnímat skutečnost s klapkami svého apriorního přesvědčení na očích, a vidět jen to, co vidět chceme. Hlásám sice při každé příležitosti to, že jinak než subjektivně svět vnímat ani nemůžeme, ale přeci by podle mne mělo být snahou každého, kdo se snaží o harmonii, rozšiřovat své vnímání všemi směry. Hezky je to formulováno třeba v tomto článku na matrix 2001 (kam, jak jsem si všiml, též přispíváte):

http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2794

164058

27.06.2008 20:26

Za právo na odlišnost! Důsledně...

RE: Tady je vidět rozdíl mezi homosexuálem a buzerantem

90.?.?.?

Souhlas. Určitě by se kromě fotek odporných buzerantů našlo hafo fotek a příkladů odporných heterosexuálů. V kuřimské kauze týrali děti heterosexuálové. Je to důvod zakázat heterosexuálům adopce dětí?

164059

27.06.2008 22:40

Za právo na odlišnost! Důsledně...

RE: jestli tahle akce neni tak trochu anachronismus, ze

90.?.?.?

....Ma respektovat nekoho, ze je hetoro, homo nebo bisexual?....

To snad ani ne, ale myslím máme respektovat slušného člověka a nerespektovat neslušného člověka. Co to však má společného se sexuální orientací? Jak už jsem výše poukázal, v kuřimské kauze vymývali dětem mozek a mučili je samí heterosexuálové. Někteří z nich měli pedagogické vzdělání a dokonce působili jako vedoucí dětských zařízení. Kdyby si takoví lidé zažádali o adopci, jistě dostanou přednost před slušným homosexuálním/lesbickým párem. Ale hlavně že bude učiněno zadost vaší osobní toleranci, prospěch dětí jde před apriorními předsudky stranou... To neznamená, že schvaluju ten exhibicionistický buzerantský tyjátr, jen vidím i druhou stranu mince.

164074

28.06.2008 14:03

Anarchie a řád

RE: Chudák dominantní bílý muž......

90.?.?.?

paní Striga měla možná na mysli takové úkoly, které jsou nutné v reálném, praktickém životě. Všeobecně se traduje, že muži zvládají mnoho úkolů v rámci své zábavy, zatímco na ženy zbyde ten zbytek. Jistě i z tohoto pravidla existují výjimky.

164097

28.06.2008 18:01

Za právo na odlišnost! Důsledně...

RE: Tady je vidět rozdíl mezi homosexuálem a buzerantem

90.?.?.?

Ale prosím vás. Naopak, i slušní homosexuálové byli ještě nedávno zavíráni a kriminalizováni pouze za sám fakt homosexuality. Problém je, že to tu řídí deprivanti všech sexuálních orientací a perverzí, spousta z nich sedí i ve vládách a na soudech. Proto to vypadá, jak to vypadá, a neslušnost prochází jak hetero, tak homosexuálům. A bohužel ani publikum si nedá tu práci, aby rozlišovalo lidi na slušné a neslušné, a ne na heterosexuály a homosexuály.

164101

28.06.2008 18:02

Anarchie a řád

RE: Nemohu souhlasit...

90.?.?.?

Harmonii, vyváženost obou pólů reality odedávna hlásaly zejména východní filosofie a náboženství. Mně osobně nejvíce zaujal prastarý čínský systém I Ting, kterým se pak inspirovaly i západní filosofové a vědci, např. Jung.

Do rámce této vyváženosti opačných pólů ale logicky patří i to, že zatímco východ praktikuje klidnou vyváženost, západ tradičně řeší vztah mezi dobrem a zlem bojem, konfliktem, a to se různými způsoby odráží i v jeho duchovním směřování. Obě cesty mají svůj nezastupitelný úkol v řádu věcí, oběma způsoby Tao (kosmické vědomí) poznává a uvědomuje si samo sebe. Co se týče křestanství, moje osobní chápání se nejvíce kryje s formulací Steinerovy antroposofie - osoba Ježíš byl inkarnací kosmického principu Krista, a Jeho následování je jednou z cest k Bohu. Pro Vás je to zřejmě cesta nejsnazší a nejpochopitelnější, ale vzhledem k již zmiňované subjektivitě a různosti chápání mohou být karmickým úkolem jiných subjektů jiné cesty a jiné zkušenosti. Každý jsme jen jedním dílem, jednou součástí celku, a všechny naše subjektivní zkušenosti se nakonec slijí do jedné mohutné řeky objektivního (sebe)poznání.

164105

28.06.2008 18:21

Za právo na odlišnost! Důsledně...

RE: Liberalismus contra zvlčení

90.?.?.?

Na kuřimskou kauzu jsem poukázal já. A šlo mi o totéž, co vám. Pečlivě jsem si přečetl váš příspěvek, a zdá se mi, že z něj také vyplývá, že to, že se lidé chovají jak vzteklí psi, nikterak nesouvisí s jejich sexuální orientací. Poté, co se tu ale v diskuzi objevily tak velmi difamační fotografie a názory na homosexuály, prostě jsem posloužil stejným příkladem zvlčilých heterosexuálů, kterým ovšem právo na výchovu dětí (dokonce i cizích) nikdo apriori neupírá. Pardon, ale nevidím na tom nic planého, zejména vzhledem k tomu, že otázka osvojení dětí není v mnoha případech záležitostí akademického kafrání "nezaujatých pozorovatelů" na Zvědavci, ale životní otázka třeba u lesbických párů.

164106

28.06.2008 18:40

Za právo na odlišnost! Důsledně...

RE: jestli tahle akce neni tak trochu anachronismus, ze

90.?.?.?

Pane Bartošku, vy máte - pardon - zřejmě hlavně nulovou zkušenost s rozením a výchovou dětí vůbec. A ve svém latentě antifeministickém ajfru zapomínáte na to, že existují i lesbické páry, a tam je to zcela o něčem jiném. Nejen že si mohou děti pořídit, ale často je už mají ze svých nefunkčních hetero manželství. Neheterosexuální rodiny se nikdy normou nestanou, protože jejich výskyt bude vždy omezen na historicky celkem stabilní procento homosexuálů v populaci. Kromě toho takovéto vymření lidstva je to, co momentálně hrozí planetě ze všeho nejméně - spíše naopak.

Takže bych to zavřel, neskákejte na špek těm, co rozdmycháváním vášní okolo homosexuálů zakrývají své vlastní, daleko nebezpečnější perverze...

164107

28.06.2008 19:22

Za právo na odlišnost! Důsledně...

RE: jestli tahle akce neni tak trochu anachronismus, ze

90.?.?.?

PS
Když už jsme u toho vymírání populace - dnes a denně čtu nějakou novou zprávu nebo statistiku, jak prudce vzrůstá procento singlů v západní populaci, jak se lidé nehodlají ženit či vdávat "aby si užívali svobodu", aby se nemuseli o nic a o nikoho starat, aby prostě mohli svobodně a volně podlehnout neomezeně své konzumní závislosti. To je podle mne daleko větší hrozba pro lidstvo než to, když chtějí být dva homosexuálové spolu a případně se starat o dítě.
S tím souvisí také zvyšující se počet rozvodů těch našich skvělých heteroseuálních rodin - základů státu. Rozmazlení frackové se nechtějí a ani neumějí přizpůsobit, omezit, starat o něco jiného než o sebe, a na to manželství pochopitelně brzo dojede. Abych byl spravedlivý, očekávám z téhož důvodu i brzké "rozvody" registrovaných partnerství, to bude dtto v bledě růžovém.

164110

30.06.2008 22:22

Anarchie a řád

RE: Chudák dominantní bílý muž......

90.?.?.?

No, možná by vás měli za neschopnou couvání, ale třeba právě proto byste nebyla BÝVALÁ milenka. Po "neschopných" puťkách je velká poptávka, vedle nich "schopnosti" chlapa teprve pořádně vyniknou.. Vždyť co už by jim zbylo, kdyby všechny baby uměly tak skvěle couvat jako oni ...Buď neumíte couvat na špígl a jste neschopná, nebo to umíte a jste feministka, co bourá světový řád [chechtot] Myslím Ester Eschenbachová řekla: chytrá žena má spoustu přirozených nepřátel - všechny hloupé muže [mrknutí jedním okem]

164242

03.07.2008 13:36

Reálný dotyk Systému

RE: To myslíte vážně?

90.?.?.?

Pan Mašek nemá pod články diskuzi. Myslím, že návštěvníci si nechodí na Zvědavce číst jen články, ale i diskuzi, takže ti, co aktivně přispívají do diskuze, se svým způsobem podílejí na návštěvnosti Zvědavce. Nic proti dobrovolným příspěvkům, pokud jsou opravdu dobrovolné.

164309

03.07.2008 13:54

Reálný dotyk Systému

RE: To myslítge vážně?

90.?.?.?

Jo, bylo by hezké na takovém světě, na kterém se logicky menšina přizpůsobuje většině. Bohužel, v takovém světě nežijeme. A otázka nezní, jaké by to "logicky" mělo být, ale jaké to "nelogicky", ale přesto velmi reálně je, a jak z toho ven. Máte nějaký návrh skutečně funkčního řešení v rámci daných podmínek? Já tedy ne, a rozhodně ho nenajdeme, pokud se nebudeme snažit o pochopení hlubších a komplexnějších příčin stávajícího stavu. Když má nějaký organismus rakovinu, není to vina pouze rakovinných buněk, ale tak nějak si za to organismus může sám. A většinou mu nepomůže ani radikální násilné řešení (i kdyby bylo možno je na cikány aplikovat), ta nemoc se zase vrátí, protože její příčina je někde jinde než v jejích symptomech.

164308

03.07.2008 21:58

Reálný dotyk Systému

RE: Ten clanek

90.?.?.?

Cikáni jsou takový lakmusový papírek, takový obrázek v malém stavu civilizace ve velkém. Shrňme si, co nám na nich vadí, co "nám" dělají ošklivého:

Nezapojili se do budování socialismu ani kapitalismu, neprospívají tedy celku, ale starají se pouze o své vlastní zájmy. Ty zájmy jsou krátkodobé, kašlou na budoucnost. Jde jim jen o to, uspokojit momentální, primitivní, konzumní potřeby. Parazitují na "našem těle", nekontrolovaně a nezodpovědně se množí. Melou o své lásce ke svým dětem, ale kašlou na jejich budoucnost. Jsou špinaví, smrdí, všude kolem nich je plno odpadků. Jsou agresivní mezi sebou, ale dokáží se spojit proti "nám".

Nevidím vůbec žádný rozdíl v tom, co oni činí "nám, a tím, co "my" činíme planetě. Tedy vidím, důsledky našeho chování budou mnohem horší než důsledky jejich chování.

Takže - mejsou to jiní cikáni, jen doba pokročila, a s civilizací (jejímž jsou věrným obrázkem), to jde od desíti k pěti...

164358

04.07.2008 09:09

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Máte pravdu, pane Lhotáku

90.?.?.?

Kdybych jako ženská četl pana Lhotáka, rozhodně bych chtěl být lesbou, abych ani náhodou nemohl uzavřít manželství a zplodit děti s někým takovým. Pan Lhoták podkopává řád a rodinu tím, že je.

164408

04.07.2008 09:10

Reálný dotyk Systému

RE: Špatná zkušennost nebo rasismus ?

90.?.?.?

Aha, takže Vy, Hitler a pár dalších víte, které z těch různých genů jsou dobré, které špatné, a podle toho to tu upravíte. Vzato z globálního hlediska - cikáni možná zničí sídliště, ale my zničíme planetu. Ale možná, že už si na nás nějací vesmírní genetici brousí kudly, a trochu nám ty naše podřadné geny upraví, abychom nesvinili vesmír...

164410

04.07.2008 09:38

Reálný dotyk Systému

RE: Špatná zkušennost nebo rasismus ?

90.?.?.?

Pánové, Vaše úvahy jsou poměrně logické z "materialistického" úhlu pohledu na svět. Existují ale i jiné koncepce, které nahlížejí na materiální existenci jako na způsob, kterým vědomí získává respektivní zkušenosti. Proto se jednotka vědomí (duše) inkarnuje v různých dobách na různá místa (a tedy i do různých etnik a národů). Z této perspektivy jsou různé eugenické soudy a snahy mimořádně úsměvná záležitost - obecně řečeno, každý z nás jednou mohl být (nebo bude) židem, cikánem, černochem atd. To, jak se v těchto inkarnacích "choval" v minulosti, určilo to, čím je dnes, a v budoucnosti mu bude "spočítáno" jeho dnešní chování. Proto bych byl velmi opatrný s unáhlenými soudy, manipulacemi atd....

164412

04.07.2008 09:59

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Máte pravdu, pane Lhotáku

90.?.?.?

Zdá se, že jste nepochopil legitimní snahu paní Strigy, která pouze zkarikovala pana Lhotáka, jenž nám tu svůj jednostranný pohled několikrát zhrzenébo manžela a otce cpe obsedantně pod nos ad nauseam.

164414

04.07.2008 10:19

Očistec vyživovací povinnosti

Role psychopatů v dějinách

90.?.?.?

Nechci, abyto vypadalo, že jsem osobně zaměřen výhradně proti panu Lhotákovi. Mám-li k němu někdy "osobní" výhrady, je to jen proto, že osobní nedostatky, které u něj spatřuji, nadělaly v dějinách obecně nejvíce škody. Podívejme se do historie na osobnosti různých ať už politických či náboženských "vůdců". Téměř s železnou pravidelností to jsou psychopaté a sociopaté, kteří nezvládli svou roli v osobním životě, a své frustrace si promítli (sublimovali) tak, že "přeorali" - často násilně - celý svět. A téměř vždy pod vlajkou "nových řádů", likvidace chaosu a nespravedlnosti atd.

Proto mi jde výslovně proti srsti, když někdo, kdo sám přiznává, že byl třikrát neúspěšně ženatý a neumí si po dobrém upravit ani formu výchovy svých dětí, tu publikuje články o nových světových pořádcích. Jde z toho až hrůza.

164422

04.07.2008 10:32

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

90.?.?.?

Mají snad všichni lidé (muži i ženy) všude a ve všem stejnou šanci? Jak je to například obecně s vlastnictvím majetku, s politickými funkcemi, s vojenskými funkcemi atd.? I tady jsou zákony nastaveny spravedlivě, a šance jsou teoreticky stejné. Udivuje mě, že právě ti, co se odvolávají na přirozeně rozdílné předpoklady a vlastnosti obou pohlaví přecházejí mlčky jednu stranu mince, a dožadují se "stejných práv" tam, kde je příroda očividně na straně žen...

164421

04.07.2008 10:35

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

90.?.?.?

Ptal jste se na obecné nastavení zákonů a na obecný trend v soudnictví, a na to jsem odpovídal. Smyslem mého příspěvku bylo to, že lepší "mužské" šance v určitých oblastech jsou obecně vyvažovány lepšími "ženskými" šancemi v jiných. Parkanová je ministryní obrany, sem tam má velký majetek i ženská, no a někdy dostane dítě otec. Jsou to výjimky z obecného pravidla. Nebo byste pro chlapy chtěl absolutní výhody úplně všude ? [mrknutí jedním okem]

164425

04.07.2008 20:32

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

90.?.?.?

Každý potkáváme "out there" jenom sám sebe [vyplazený jazyk]

164479

04.07.2008 20:39

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Je to i naopak?

90.?.?.?

Přesně tak. I nadále vidím jako jediné funkční a nadějeplné řešení zodpovědný výběr partnera/rky a soustavnou práci na sobě i na vztahu. Nic jiného nikdy nefungovalo, nefunguje a nebude fungovat - a už vůbec ne obviňování partnerky, soudů, řádu, světa atd. ze svých vlastních selhání.

164485

04.07.2008 20:43

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

90.?.?.?

Tady se scházíme samé výjimky z pravidel [mrknutí jedním okem]

164480

04.07.2008 21:21

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

90.?.?.?

To se nevylučuje. Každý jsme součtem mnoha různých, často protichůdných vlastností, a ty nám svět zrcadlí. Je to stará a nově psychology objevená pravda, že ti lidé, co nás štvou nejvíc, zrcadlí ty naše vlastnosti, které neumíme sami sobě přiznat, a proto se právě od nich můžeme naučit nejvíc [mrknutí jedním okem]

164487

06.07.2008 11:21

Stručný návod jak kastrovat muže

Neřešit, nepřepínat

90.?.?.?

Můžeme si skutečně za vše sami/y, protože jakmile máme pocit, že něco není OK, vykasáme si rukávy a začneme řešit - samozřejmě ovšem ne sebe, ale všechny a všechno okolo nás. Zakládáme (tajné) spolky, lobbistické kroužky, strany, vlády, nové světové řády, církve, sekty, globalizujeme, feminizujeme, šovinizujeme až se nám od huby práší. A to s tím větší vehemencí, s čím menší ochotou si skutečně - nejen slovy - uvědomujeme svůj vlastní podíl na tom, kam se ubírá civilizace. Takže paní autorko, nejdřív pořešte sama sebe, to ostatní se pořeší samo.

164596

06.07.2008 11:28

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Máte pravdu, pane Lhotáku

90.?.?.?

A co ti "slušní" muži, kteří to těm "slušným" ženám upíchli? Řekl bych, že pro ně je to horší, konečně budou alespoň platit ...

164600

06.07.2008 11:46

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

90.?.?.?

Paní Strigo, každý přírodní zákon může být - a taky je - lidmi aplikován možně i nemožně. Proto nic neztrácí na své platnosti a působnosti. A já osobně považuju za daleko pragmatičtější přenést se přes svůj (zákonitý) odpor, vykašlat se na to, co a jak s konkrétním zákonem dělají ostatní, a něco se odezíráním ze zrcadla o sobě dozvědět a naučit. Zkusil jsem to osobně, a funguje to. Samozřejmě, je ná Vás a na každém, jestli to zkusíte taky.

164604

06.07.2008 11:59

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Je to i naopak?

90.?.?.?

Souhlas s malou výhradou - stát není zlo "sám o sobě", ale proto, že se skládá ze "zlých" lidí se "zlými" úmysly. Klidně by teda mohl by být i stát - dobro, jen kdyby byl vhodný materiál. Není pravdou, že v lidském společenství se může a umí postarat naprosto každý sám o sebe. Kromě toho není nic špatného na myšlence, že ti skutečně moudřejší a silnější se nějakým způsobem zorganizují k nezištné pomoci slabším a komunitě. Je jedno, jestli tomu budeme říkat "stát" nebo obec nebo jinak, jde výhradně o to, aby to byla dobrovolná, všemi svobodně akceptovaná forma spolupráce mezi jednotlivcem a celkem.

164597

06.07.2008 11:59

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

90.?.?.?

Mně je fuk, jestli odmítate ze všech přírodních zákonů zrovna ty psychologické. Váš problém [mrknutí jedním okem]

164601

06.07.2008 12:01

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Střídavá péče

90.?.?.?

Hezky řečeno [smích]

164599

06.07.2008 17:45

Stručný návod jak kastrovat muže

RE: 6idia = Ženy???:

90.?.?.?

No víte, patriarchát a mužské kolektivní organizace jsou tu už pár tisíc let, během kterých mužská inkvizice upalovala čarodějnice, a žena neměla právo naprosto na nic, včetně vlastních dětí, o vzdělání a volebním právu nemluvě. Srovnejte si to trochu časově a nezaměňujte příčinu s důsledkem, prosím. Po pár tisíciletích takto opresivního matriarchátu by vaše připomínky možná byly logičtější a méně legrační... Tím neříkám, že neexistují šílené feministky, ale obecně bylo ze strany žen na patriarchátu co kritizovat, nemyslíte?

164633

06.07.2008 17:53

Stručný návod jak kastrovat muže

RE: Je to ještě horší

90.?.?.?

Teda, jak jste si jen mohl vybrat takovou káču? Proč jste si jí bral, co se vám na ní líbilo? [překvapení] [oči v sloup]

164637

06.07.2008 18:03

Stručný návod jak kastrovat muže

RE: nie je východisko?

90.?.?.?

Možná jste se spíše měl alespoň podruhé oženit až poté, co byste si vybudoval vlastní kariéru, a mohl si vzít ženu, která by ochotně zůstala doma u dětí? Proč jste opakoval tu stejnou chybu dvakrát?

164627

06.07.2008 18:18

Stručný návod jak kastrovat muže

RE: Je to ještě horší

90.?.?.?

A není to naopak tím, že ty Rakušanky jsou naopak tak zfeminizované, že si zaplatí společnost muže tak, jako si dříve muži platili společnost ženskou? A ta Češka či Španělka chce v muži ještě vidět chlapa se vším všudy, včetně toho, že když jí třeba pozve na oběd, tak to pochopitelně zaplatí, nebo se alespň podílí na nájmu, když už u ní bydlí?

164635

06.07.2008 20:29

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Zákony

90.?.?.?

No, formulujete to příliš silně. Vemte to takhle - ti, o kterých si myslíte, že lžou a jsou ironičtí, si to o sobě rozhodně nemyslí, a zřejmě jim to vadí na vás [mrknutí jedním okem]

Pravidlo skutečně je takové, že tam, kde vám něco vadí na druhých, máte sama dost co zlepšovat, i když to relativně není tak silné, jako v zrcadle. Je to nejen nově objevená psychologická, ale zároveň i velmi stará ezoterická pravda. A jakmile ji jednou, po fázi počátečního odporu, akceptujete, je už jen užitečná. Právě přes tento mechanismus platí, že jakmile zlepšíte sama sebe, zlepší se i svět, který vnímáte.

Jinak máte samozřejmě pravdu, že toto pravidlo spousta lidí pochopila pouze tak, že vytěsnění a projekci (tak se to odborně psychologicky jmenuje) předhazuje pouze svému zrcadlu a tak se motá v začarovaném kruhu...

164659

06.07.2008 22:36

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Pan Lhotak predvedl dobrou praci;

90.?.?.?

Zřejmě ta unimpressovanost bude oboustranná, alespoň si nedovedu představit, co by slušnou a poctivou ženskou mohlo impresovat na takovýchto blábolech [oči v sloup]

164671

07.07.2008 09:03

Stručný návod jak kastrovat muže

RE: nevim

90.?.?.?

Pane Bartošku, jestli jsou ty feministky tak démonické, jak je vidíte, tak už mají někde v podzemních mrazících trezorech dostatek všech potřebných zásob, aby nevyhynuly... To je myslím právě ten fakt, který skalní šovinisty štve nejvíc [mrknutí jedním okem]

164703

07.07.2008 09:05

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Pan Lhotak predvedl dobrou praci;

90.?.?.?

Pane, to je vaše nezadatelné právo, a právo jiných, včetně žen, je vidět to jinak. Měl byste si asi pečlivěji vybírat takové partnerky, kterým stačí to, co můžete nabídnout. Pokud se ale nechcete změnit sám, svět se kvůli vám jistě nezmění, takže si budete moci svou uraženou ješitnost vychutnávat až do trpké a unipresované smrti [mrknutí jedním okem]

164705

07.07.2008 09:19

Stručný návod jak kastrovat muže

RE: Pouze výhody pro ženy

90.?.?.?

Doporučujete paní Lindě, aby si našla kamarády podobné jako pan Lhoták a část zdejších mužských přispěvatelů? Já být jí, tak si radši ponechám ty kamarády, a ten názor na lidi, který mám. Nevím, na co by normální ženě byl podobný názor na lidi jako ten páně Lhotákův, leda že by si chtěla vypěstovat masochistickou úchylku.

164702

07.07.2008 21:39

Stručný návod jak kastrovat muže

RE: Je to ještě horší

90.?.?.?

Myslím, že je to dobrý postřeh, že čím více na západ, tím více uvažují ženy jako muži, a není to emancipací. Západ je prostě racionálnější. Nejspíš to platí i opačně, a směrem na východ jsou zase i muži emocionálnější. Kromě toho, se zvyšujícím se životním standardem, vzděláním a přístupem k informacím se přirozeně i u žen zvyšuje "mužská" samostatnost a sebevědomí. Spousta toho, co se děje v oblasti vztahů a rodiny je toho prostě přirozený důsledek, a cesta zpět není možná, i přesto, že se některým stýská po zřejmě nikdy reálně neexistující patriarchální idylce...

164763

07.07.2008 22:04

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Střídavá péče

90.?.?.?

V tomhle životě si už nezakojíte, ale když budete hodně chtít, vyjde vám to v příštím [smích]

164765

08.07.2008 08:58

Velká Matka

RE: Já jim na to seru.

90.?.?.?

Tak přesně takovýto infantilní příspěvek vybudí ty nejtemnější síly Velké Matky. To není řeč dospělého rozumného člověka, ale vzdorovitého fracka. Pak se nemůžeme divit zákonité zpětné reakci.

Pane, nevím, proč bych vám kvůli vašemu škodlivému zlozvyku měl financovat nádoby na vajgly, abyste pak laskavě nesvinil společné město. Pokud už hulíte na veřejných prostorách, co takhle si s sebou nosit vlastní nádobu na vajgly?

Je mi jasné, že má laskavá slova se minou účinkem, ale tento příspvek je krásným příkladem toho, proč moc Velké Matky roste a poroste dál - dokud budeme frackové, má recht, když nás občas profackuje.

164804

08.07.2008 09:11

Velká Matka

Velká Matka

90.?.?.?

Velká Matka má tím větší moc, čím inffantilnější je její civilizace. A těžko říci, co je příčina, a co je důsledek. V případě mučení kočky by myslím ani paní Mindy nevadilo, kdyby zákony Velké Matky na ochranu zvířat byly přísnější. jakmile něco někde od Velké Marky chceme, vrátí nám to tam, kde se proti tomu naše dětinská povaha vzpouzí. Někomu vadí mučení kočky, jinému vstupní dveře do baráku pročůrané od pejsků až na dřeň a vydávající v horku odporný puch. Mně například vadí oboje, plus mi vadí nedopalky a bordel všude, kam mé oko v Praze dohlédne. Holešovické nábřeží okolo vody bylo nedávno krásně upraveno a lákalo by pejskaře i civily k procházkám. Momentálně si tam troufnou jen majitelé pitbulů, a naskytne se jim pohled na blití. Železné lavičky vytrhané, a utopené v moři nepopsatelného bordelu. Na blízké stanici metra Vltavská je horor vystoupit. Občané si na příslušných místech stěžují roky, zcela bez výsledku. Vím, že i na mně jednou dojde, ale do té doby prostě chci, aby ten bordel zmizel. Velká Matko, pomooooc !

164801

08.07.2008 09:29

Velká Matka

RE: Fašisti:

90.?.?.?

Jasně, za vše může spiknutí, i za nižší počet odpadkových košů. A ne aby někoho napadlo, že ty koše chybí třeba právě proto, že do nich různí vágusové, proti kterým je vyhláška zaměřená, odhazují hořící nedopalky, pokud je rovnou neutrhnou a nezvandalizují.

Velká Matka je ovšem povinna dodat bez prodlení další koše a ještě děcka pochválit, že [oči v sloup]

164807

08.07.2008 10:36

Stručný návod jak kastrovat muže

RE: nevim

90.?.?.?

Zajímavá formulace od pana Čulíka, a myslím, že někteří zdejší přispěvatelé by se nad ní měli alespoň zamyslet. Je to celkem nestranný pohled, a mohl by jim pomoci z toho kruhu vzájemného poplácávání se po zádech a vytěsňování vlastních problémů...

164813

08.07.2008 11:00

Stručný návod jak kastrovat muže

RE: nevim

90.?.?.?

To záleží výhradně na chlapech samotných, jestli jim ženské nakonec dají přednost před mrazákem. Ovšem fňukání a svádění vše na feministky či na systém je právě krok opačným směrem. A neberte si to hned osobně, je to obecná diskuze... [smích]

164814

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Káva pro Zvědavce

19

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 23 čtenářů částkou 6 531 korun, což je 19 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Zemřela novinářka Tereza Spencerová07.04.20 18:12 Česká republika 0

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 1

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 2

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 2

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 8

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 7

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 5

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Měnové kurzy

USD
24,96 Kč
Euro
27,17 Kč
Libra
30,80 Kč
Kanadský dolar
17,86 Kč
Australský dolar
15,44 Kč
Švýcarský frank
25,71 Kč
100 japonských jenů
22,90 Kč
Čínský juan
3,54 Kč
Polský zloty
5,99 Kč
100 maď. forintů
7,60 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
33,07 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 325,32 Kč
1 unce stříbra
378,93 Kč
Bitcoin
183 085,41 Kč

Poslední aktualizace: 7.4.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?