Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 781 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.03.2008 17:53

Umírající pes jako výstavní exponát

RE: Milo

90.?.?.?

Každej jsme nějak máklej. Záleží na tom, který druh máklosti vám vhovuje víc - jestli té paní, nebo toho vystavovatele...

157035

22.03.2008 18:21

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Národ/nost - trochu jiný pohled

90.?.?.?

Fyzické a duchovní JE spojeno, rozpojuje je jen náš intelekt, a praktický celé bytí je o tom, jak naučit intelekt vidět a přijmout skutečnost takovou, jaká je...

Velmi k tématu:

http://marek.blog.respekt.cz/c/28471/Nirvana-po-mrtvici.html

157044

23.03.2008 19:36

Umírající pes jako výstavní exponát

RE: Copak Habacuc

90.?.?.?

Ještě že jsme my tak chytří a narodili jsme se na té správné straně, že... Když se někdo narodí v Brazílii v kanále a ještě chce jenom brát a ne dávat, tak to je pak opravdu jenom jeho problém, že chcípá hlady..

157090

23.03.2008 22:56

Umírající pes jako výstavní exponát

RE: Nepripustna argumentace!

90.?.?.?

Souhlas. Zatím tu ale, alespoň jak tomu rozumím, nikdo takto nepřípustně neargumentoval. Např. moje konstatování, že jsme podobně lhostejní k osudu umírajících dětí jako návštěvníci výstavy k osudu psa přeci není automaticky omluvou "umělce". Ale to už tak někdy bývá, že i Zlo poslouží dobré věci... znáte to: "té síly díl jsem já... " [smích]

157094

24.03.2008 10:14

Umírající pes jako výstavní exponát

RE: Copak Habacuc

90.?.?.?

PS

Čím samozřejmě nechci říct, že by mělo být Habacucovi umožněno "tvořit" podobným způsobem i v budoucnu. Tady jsem tedy rozhodně pro omezení jeho svobodné kreativity.

157118

24.03.2008 10:25

Umírající pes jako výstavní exponát

RE: Copak Habacuc

90.?.?.?

Prostě aby utrpení toho psa alespoň nebylo zbytečné, nechme "umělce" jeho osudu, on si to už s ním vypořádá sám, a přeci jen si poslechněme ten tichý hlásek, který se nás ptá na naše vlastní máslo na hlavičce... [smích]

157117

24.03.2008 20:42

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Národ/nost - trochu jiný pohled

90.?.?.?

Případ neuroanatomky popisující svůj vlastní "stroke of insight" je pro mne zajímavý z mnoha důvodů, většiny z nich se dotýká i (mimochodem fundovaná a korektní) diskuze k videu. Nirvánu, kterou máme v počátcích vývoje (ať už vědomí jako takového, tak vědomí subjektivního) tak říkajíc "darem" (viz Váš příklad s dětmi), musíme v průběhu evoluce pracně znovu dobývat zpátky na našem racionálním egu (čímž se ale souběžně vyvíjí a čistí i ego). Zkratky a nábližky (např. drogy) nadlouho nefungují, a zázraky jako ten z videa taky nejsou normou - o to vzácnější je doslova osvícená odbornice, která je dokáže lidsky i vědecky sugestivně popsat. Přesto - skutečně to budeme chápat až tehdy, kdy to okusíme na vlastní "pravou hemisféru".

Vašemu rozboru Páleše moc nerozumím - podle mne existuje neduální nadvědomí (řekněme třeba tao) společně a souběžně se stvořeným duálním světem - nevnímám v tom žádný rozpor. Morfogenetická pole či jinak řečeno duchovní hierarchie jsou už ale součástí světa stvořeného, tedy duálního, a i v jejich rámci probíhá tzv. boj Dobra se Zlem - svým způsobem bojují andělé a démoni skrze nás lidi, my jsme jejich šachovnicí i figurkami, oni nás inspirují a vedou. Dějiny z tohoto pohledu nejsou nic statického, vlastně není důležité to, co se "skutečně stalo", ale to, jak to dnes chápeme. Světem hýbou naše emoce vznikající při vnímání "reality", ne nějaká realita an sich. Vymýšlet nová, dokonalejší, širší vysvětlení dostupných faktů a z nich vyvozovat nové, dokonalejší, "šířespektrálnější" principy - to je právě duchovní evoluce. I Ježíš "přišel psát nové zákony na staré desky".
No ale nikomu nic nenutím - i tady platí, víme jen to, na co si přijdeme sami
[smích]

157132

25.03.2008 09:01

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Národ/nost - trochu jiný pohled

90.?.?.?

...A právě z tohoto pohledu si nemyslím, že by svět měl být věčným konfliktem Zla a Dobra.....

Z esoterické teorie i ze své vlastní hořkosladké zkušenosti vím, že nejtěžším a zároveň nejdůležitějším krokem "zasvěcování", tím kruciálním bodem obratu, je hlubinné pochopení a akceptace toho, že skutečnost JE JAKÁ JE bez ohledu na to, co si o tom myslíme. Možná se to zdá v rozporu s tím, co jsem psal předtím - že totiž světem hýbou naše emoce vznikající při vnímání reality. To se ovšem týká právě jen té stvořené, duální reality. V ní bojuje dobro se zlem z definice - je to její vlastní modus vivendi, bez toho "by nebyla". Až tepve akceptací tohoto faktu a "poznáním (= skutečným pochopením) Zla a Dobra" "budeme jako bohové" a budeme moci stvořenou realitu účinně měnit...

157155

26.03.2008 10:02

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Národ/nost - trochu jiný pohled

90.?.?.?

Ta paní mozková doktorka to popisuje hezky, a přesně tak, jako prastaré duchovní vědy: jsme-li "ve své pravé mozkové hemisfeře", jsme v absolutnu, tady a teď, celí a jednotní se vším, co je, nerozdělení, v ráji před "dědičným hříchem", mimo Dobro a Zlo - nemyslíme, pouze cítíme. Jakmile "vlezeme do levé hemisféry" a začneme myslet, (usuzovat s významem soudit) - tímto právě činíme "prvotní hřích". Myšlením se vydělujeme z původní Jednoty, pořizujeme si své individuální ego a ocitáme se ve sféře působnosti Dobra a Zla, kterou tímto myšlením de facto stále "tvoříme" a udržujeme. Moudří samozřejmě vědí, že jinudy cesta nevede, že jenom přes dokonalé poznání dobra a zla se můžeme znovu vrátit do Jednoty, která je tou jedinou skutečnou Skutečností. Vše ostatní je opravdu jen aktuálním společenským konsensem. Koušeme se tedy do svého vlastního ocasu, když se snažíme poznat nějakou "objektivní" skutečnost v duálním světě - nic takového objektivně neexistuje. To ale neznamená, že to, co vnímáme jako skutečnost, můžeme ignorovat. Naopak. Jenže to nemáme poznávat jako něco, co je "mimo nás", ale naopak si máme uvědomit, že to spolutvoříme - všemi svými myšlenkami. Jde tedy o kvalitu našich myšlenek a citů - ta pak tvoří kvalitu stvořené skutečnosti, která je jenom prubířským kamenem a zrcadlem nás samých.

157208

26.03.2008 14:32

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Národ/nost - trochu jiný pohled

90.?.?.?

Souhlas. [smích] I s tím, že na cestě ke Skutečnosti jsou umístěny různé směrovky a výhybky, a že pro poutníka platí určité principy - něco jako pravidla hry.

Jen bych řekl, že ke Skutečnosti se blížíme VŠEMI směry, protože Skutečnost je VŠUDE. Některé směry možná bolí více než jiné - ale to je záležitost svobodné volby každého poutníka...

157228

27.03.2008 09:45

Jazyk sionismu

Diskuse

90.?.?.?

..Všichni velcí diskutéři v dějinách (Sokrates, Cicero, Cato) tento trik používali. Začali tím, že kladli nevinné otázky a všímali si, jak protivník definuje pojmy; pečlivě si pamatovali, co bylo řečeno. Pak své protivníky odzbrojili tím, že je utloukli jejich vlastními definicemi. Nepoužili ty definice „proti“ oponentovi, nechali ho, aby se sám na ně chytil...

Jde o to, chápeme-li diskuzi jako bojovou hru, ve které druhého utloukáme argumenty (byť i jeho vlastními), nebo jako prostředek vzájemného pochopení se a rozšíření vědomí. Sokratovi šlo myslím o to druhé, ostatními jmenovanými si nejsem až tak jist. A tak je to i zde na fóru - někoho "přeargumentovat" bez toho, abych já pochopil jeho a on mě je něco jako droga, chvíli to působí euforii, ale následuje kocovina a rozčarování..Nakonec proč by mi měla působit radost oponentova nekonzistence, jeho ať už vědomé či nevědomé manipulace a úskoky.. Mým zájmem přeci není svět plný deprivantů, ve kterém jsem já jediný nedeprivant... Svým způsobem deprivant vítězí vždy, on sám svou "porážku" v diskusi jako takovou nevnímá, a dál si mele a činí svou...Diskuse a slova vůbec jsou dvousečná zbraň, a vývoj jde bohužel směrem k virtualizaci slov a pojmů... Křivit jazyk a slova je možno jen a jen tehdy, když za racionálníni slovy není hlubší, citová podstata...

157291

27.03.2008 10:33

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Palec nahoru [smích]

157294

27.03.2008 15:21

Jazyk sionismu

RE: Krásná ukázka práv jednotlivce

90.?.?.?

Aha, takže homosexuálové (a to všichni bez výjimky), jsou jednak sobečtí hajzlové, co se nechtějí omezovat a vychovávat děti, a tím chtějí zničit tuto jinak zcela bezchybnou civilizaci normálních nesobeckých lidí, a druhak zároveň lstivé hydry, přpravující se osvojovat si děti (pokud nevychovávají své vlastní - třeba lesbické páry) a tím zničit tuto ... dtto. Je třeba je vyhladit do jednoho, pak už se nebudou normálním lidem rodit a na světě konečně zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí....

Jasné, logické, křišťálově čisté a nezaujaté stanovisko, gratuluji.

157301

27.03.2008 16:08

Jazyk sionismu

RE: Diskuse

90.?.?.?

Velmi hezké.

Jediné, co mě trochu mrzí (a studí), je ten důraz na diskusi pouze jako na způsob vyjadřování myšlenek s obsahem poznání. Každá komunikace je zároveň (a možná především) i výměnou citů s obsahem poznání toho druhého i sebe i po této veledůležité a "realitotvorné" stránce... Dokud budeme pohlížet na osobní emoce jenom jako na překážku v diskusi, a nebudeme se věnovat kultivaci této její stránky, do té doby se nedomluvíme. Protože právě pokřivené a neujasněné emoce vedou k pokřiveným a neujasněným definicím a tím i k pokřiveným a nejasným diskusím. Samozřejmě, je snadnější strčit si oblázek do pusy a kultivovat řečnické umění, než pracovat na pročištění svých vlastních emocí. A přitom pouze poctivá reflexe a pročištění emocí zafunguje, jejich popírání či vytěsňování se draze vymstí...
Nic osobního, jen jsem Vás trochu doplnil [smích]

157306

27.03.2008 16:20

Jazyk sionismu

RE: Krásná ukázka práv jednotlivce

90.?.?.?

..Mohu sice tolerovat výskyt reprodukce neschopných jedinců stejně jako mohu tolerovat výskyt jedinců hloupých, ale nikdy se nemohu podílet na jejich zrovnoprávnění..

Pane pje, vy si myslíte, že si homosexuálové svůj úděl vybrali dobrovolně? [překvapení] A nezdá se vám, že se tak trochu stavíte na úroveň demiurga tím svým "já je toleruju, ale já se nepodílím.." O jakých právech a povinnostech mluvíte? Proč se nechcete podílet na zrovnoprávnění dejme tomu lesbického vztahu, do kterého se uchýlila matka s dětmi, které "normální" hetero otec bil či zneužíval? Co proboha má znamenat to zevšeobecnění a házení všech homosexuálů do jednoho pytle, spolu s tolerancí "práv" úchylů jiných sexuálních zaměření? Sexuální orientace sama o sobě nevypovídá nic o morálních kvalitách svého nositele. Nebo může někdo ze zdejších racionálních diskutérů dokázat opak?

157309

27.03.2008 17:20

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Mně se ta personifikace zla jako lži vtělené do Ďábla docela líbí, a hlavně, zdá se mi praktická, i když se mi jinak váš příspěvek také líbí. Problém některých kazatelů je zřejmě v tom, že si myslí, že jsou chytřejší než čert, že na ně Pokušitel nemá.. [chechtot]

157312

27.03.2008 20:17

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

...LEŽ = nevole se shodnout. Je destruktivní, boří, rozkládá a zotročuje. Je to cesta ZLA.
Chce to vůli se shodnout. Cítíte to? DOBROU vůli!
Shoda je pevný kámen, na němž lze stavět. Toto je cesta souladu. Soulad je tvoření. Tato cesta je DOBRO. A bůh je stvořitel – tvůrce, vykonavatel DOBRA. (No vidíte, že to není tak těžké…) ..

Nezlobte se, ale z této dikce na mě dýchá něco jako Vaše přesvědčení, že lež je nevole se shodnout na Vašem názoru. Dobrá vůle není něco, co můžete tomu druhému nadiktovat a čím ho můžete tlouct přes hlavu pokud máte pocit, že vás nechápe. To by ke shodě rozhodně nevedlo.

Co se týče toho čerta, nesouhlasím s vámi přes svou dobrou vůli se shodnout. Prostě mám jinou zkušenost a proto i jiný názor. Maximálně mohu respektovat vaši zkušenost a váš názor a svůj vám nevnucovat. Objektivita prostě skutečně není to, za co ji subjektivně považujete vy. Jistě existuje PRAVDA a OBJEKTIVITA. Jen bohužel nemáme skutečně jinou možnost, než se k nim blížit subjektivně. To není obhajoba relativizování hodnot, a při troše dobré vůle snad ucítíte sám rozdíl mezi marnou relativizací a pokorným uznáním faktu, že jako jedna subjektivní část objektivního celku nemůžeme pojmout, tzn. pochopit, objektivitu jako takovou.

157329

27.03.2008 20:32

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

Pane vladuno, nejprve bychom museli definovat pojmy "normální", "přirozený", patřící k řádu přírody atd. Už tady bychom se zřejmě neshodli. Já si například nemyslím, že znám řád přírody, vy ano? Vy jako věřící víte, jaký je Boží plán pro člověka, a jakou roli v něm hraje homosexualita? Znám věřící křesťany, např. antroposofy, kteří se s homosexualitou v rámci božího plánu vyrovnávají poměrně elegantně, nepotřebují homosexuály ani upalovat, ani kriminalizovat...

S trochou argumentační šikovnosti může každý vyargumentovat cokoli. Pro někoho vede k NWO homosexualita, pro jiného přílišný lov na pedofily nebo kuřáky. Hranici mezi dobrem a zlem při tom zásadně určuje naše vlastní osobní zaujetí, naše přiznané či nepřiznané závislosti.

Strukturu společenství, společnosti, národa a rodiny nerozbíjí ani feminizmus, ani homosexualita, ale konkrétní sobecké a zlé činy konkrétních lidí - homosexuálů i heterosexuálů, feministek i šovinistů. Snažit se shodit vinu jen na jednu stranu - to je podle mne zlo.

157330

27.03.2008 21:52

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Vracím kompliment. [smích] Přitom sám sebe považuji za věřícího člověka, snad dokonce křesťana. Ale jak řekl pan Spytihněv, mám prostě dobrou vůli se s Vámi shodnout, a totéž cítím na Vaší straně [mrknutí jedním okem]

Pro praktické použití bych navrhoval jako definici "dobra v akci" maximální snahu o to, abych při sledování svých zájmů neuškodil jiným. A ještě vždy tu zůstává riziko chyb, plynoucí ze špatného pochopení toho, co je můj zájem, a co je zájem jiných. Ovšem, proto asi žijeme - abychom se přes poznávání a překonávání svých chyb (toho, co nám chybí) naučili poznávat Dobro a Zlo...

157340

27.03.2008 22:22

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

Já vám myslím rozumím. Přesto: i bibli můžete chápat jen v rámci omezení daných vaší vlastní subjektivitou. To není otázka "různých výkladů" , to je prostě otázka toho, že stvořený subjekt nemůže na absolutní autoritu z definice dosáhnout, a proto se na ni ani nemůže spravedlivě odvolávat. To, na co se odvoláváte, není absolutní autorita, ale váš subjektivní pohled na ni. Čili co křesťan, to zákonitě různé subjektivní chápání absolutní autority - to je vlastně ten pravý důvod, proč se nikdy nemůžeme zcela shodnout na definicích. Definice chce obsáhnout absolutno - a to prostě nejde.

157350

27.03.2008 22:28

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Moje připomínka se netýkala podstaty Vašeho názoru, ale způsobu jeho prezentace. Existuje jedna velmi hluboká definice Zla - je to Dobro na špatném místě a ve špatné době - a já bych dodal: i ve špatném podání [mrknutí jedním okem]

Můj názor, který je vám zřejmě tak bytostně cizí, že jej snad ani neslyšíte, je ten, že vy máte svou pravdu a já svou. Dokonce i "oni" mají svou pravdu. Všichni jsme přece součástmi nějaké Absolutní Pravdy, čili i jednotlivé její části musejí být pravdivé. Jen v našem duálním světě nám to tak nepřipadá, neumíme existovat bez toho, abychom se proti něčemu nevymezovali (a to doslova - naše existence JE to vy-mez-ování se, to vydělování se z Celku), a to, proti čemu se vymezujeme, je pro nás automaticky zlo. Tím, že něco definujeme jako zlo, vlastně tedy to zlo zároveň tvoříme a vice versa. To, co píšu, se ale nerovná relativizaci hodnot ve smyslu jejich popření, či ve smyslu schvalování zlých, někomu škodících, činů. Osobně se snažím o dobro, ale přiznávám si zároveň, že nikdy nemohu přesně vědět, co to vlastně je, a že se tedy nutně dopouštím chyb.

Nevím, co myslíte tím "zdoláním" čerta. Ježíš, jak známo, zdolal Smrt tím, že ji přijmul.

157344

27.03.2008 23:14

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Nejsem členem žádné církve, ani se nehlásím k určité denominaci. Svou víru jsem si zbastlil tak nějak sám, v relativně pozdním věku, a je založena na autentické zkušenosti, ne na dogmatech. Vůbec, slovo víra chápu spíše vy smyslu "gnose", takže vlastně nevěřím, ale vím. Stejně jako o dogmatech ovšem nemám valné mínění o definicích - často jenom zdržují od Díla [smích]

157354

27.03.2008 23:27

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

Pane vladuno, vysvětlete mi prosím, jak může subjekt chápat absolutní autoritu absolutně, jsa subjektem... Mně to hlava nebere...

Nemyslím ani, že víra oproštěná od dogmat je nenosná - naopak. Myslím, že duchovní evoluce jde směrem od slepého podřízení se autoritě k její dobrovolné akceptaci, která může vzniknout jen subjektivním vypořádáním se s absolutní autoritou. Musíme hlubinně pochopit, že svoboda je poznaná nutnost, a toho lze docílit jen subjektivním přístupem, spolu s možností nejprve pochybovat... Viz symbolika návratu ztraceného syna...Myslím, že opravdový Otec si přeje, aby jeho syn taky jednou dospěl...

157359

27.03.2008 23:40

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

Feminismus je především zcela zákonitou reakcí na tisíciletí mužského šovinismu, který je stejně destruktivní, falešný a lživý. Rodina není posvátná kráva, která musí přetrvat i za cenu otročení a utrpení kteréhokoliv ze svých členů - to k výchově kvalitních jedinců také nevede. Na toto téma už jsme se ale jednou podrobně pobavili. I v rodině, stejně jako v diskusi, je hlavní podmínkou shody dobrá vůle OBOU stran a taková definice rodiny, na které se svobodně a informovaně obě strany shodnou - a snad uznáte, že přinejmenším do začátku minulého století o tom nemohlo být řeči. A bez toho zlořečeného feminismu by se to bohužel ani nikam k rozumné rovnováze nepohnulo. Původně sledoval feminismus cíle zcela pochopitelné a legitimní. Že se to zvrhlo, že to někdo zneužil ... jó, to se zatím stalo ještě každé rozumné myšlence v dějinách... to rozhodně není výsadou feminismu...

157358

27.03.2008 23:50

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

To víte, že to může být závist. Ale taky nemusí [mrknutí jedním okem]

157366

27.03.2008 23:51

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Pane 2xs, prosím, jak se to stalo, že vy máte vždycky a ve všem pravdu? Je to vůbec normální ? [překvapení]

157360

28.03.2008 00:20

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

..Má pravda je součástí absolutní pravdy? Vaše pravda je součástí této absolutní pravdy? ...

Samozřejmě... jak jinak ?? [překvapení]

Co tu děláme? Děláme tu duhu. To znamená, zjevujeme JEDNO světlo v jeho mnoha barevných aspektech. Hrajeme si - lépe řečeno, skrze nás JE HRÁNO.

157369

28.03.2008 00:21

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

..Ježíš nezdolal smrt tím, že ji přijmul, nýbrž že ji PŘEKONAL, a to tak, že vstal z mrtvých...

No pak nám až dosud všichni něco tajili, totiž to, že je možné vstát z mrtvých, aniž bychom předtím umřeli (tj. přijali smrt). To je pane 2xs klasická věta, o tom překonání Smrti jejím přijetím....

157371

28.03.2008 00:21

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

Podle mne je skutečné přijetí možné jenom jako následek pochopení. Jenom tak je dobrovolné, a jenom tak má cenu. Nejsem filosof ani teolog, ale byl jsem dítě, a nyní jsem rodič. Nechtěl jsem slepě poslouchat, ale chápat a milovat. Nechci být slepě poslouchán, ale dobrovolně milován a chápán.

Ale stejně díky za upřímnou debatu [smích]

157365

28.03.2008 00:58

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Pan 2xs napsal:
3) i hloupý zaměstnanec chápe, že chytrý zaměstnavatel je přece jenom velká osobnost, něco umí, něco vytvořil a ve firmě dobře vymyslel nějaký funkční řád. -je to vidět a lze si to dokonce ověřit - pozitivně, i experimentálním narušováním.
subjekt tedy nemusí vše dopordobna chápat, ale stačí sledovat a zohlednit svůj dojem...

Tak to je krásná ukázka dogmatického, ba téměř sionistického jazyka.

Někdo se nám tu snaží podsunout, že každý zaměstnanec je hloupý a každý zaměstnavatel chytrý. Experimentálně jsem si ověřil, že existuje spousta tupých zaměstnavatelů, kteří přivedli ke krachu své firmy, přestože v nich byl určitý počet velmi chytrých zaměstnanců...A taky existuje spousta prolhaných a sobeckých zaměstnavatelů, co lžou a okrádají své poctivé a slušné zaměstnance....

Kromě toho, pokud si pan 2xs přeje být tupým, otrockým subjektem, který drží ústa a krok za kus žvance, je to jeho volba - má rozhodně ne...

No nic, tady končím debatu, je to zbytečné...

157373

28.03.2008 10:23

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Pozor na to, každý VŽDY najde to, co hledá...

157411

28.03.2008 10:25

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Díky za důvěru, ale nepřičítejte mi prosím autorství něčeho, co se táhne křesťanskou tradicí již hezkých pár stovek let. Zjednodušeně to shrnu:

Obyčejní lidé umírají nedobrovolně, nemohou si vybrat. Ježíš jako bohočlověk mohl z kříže sestoupit, vybrat si tedy mohl. On jediný se ale rozhodl pro smrt dobrovolně, akceptoval ji z hlubokého pochopení souvislostí - a tím ji překonal. Proto také jako jediný vstal z mrtvých.

A já nikde nenaznačuji, že bych byl roven Bohu, právě proto vím, že dokud budu člověkem, nemohu Smrt (ďábla) překonat, i kdybych v to sebevíc věřil. Vy si ovšem věřte v co chcete - to je vaše nezadatelné právo.

157408

28.03.2008 10:31

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

..Nevidím důvod ani důkazy, že tomu tak je, nijak to necítím...

Tady hluboce smekám. Přesně v tomto podle mne dělá přírodověda chybu - zůstane jen u těch důkazů, důvody a city ke své škodě a ke škodě poznání ignoruje [smích]

157412

28.03.2008 10:38

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

To víte, definujte, abyste nebyl definován [mrknutí jedním okem]

157410

28.03.2008 10:38

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

A ještě horší je, když to zvídavé dítě, které ke své škodě slepě neposlouchá, chceme donutit k poslušnosti násilím, místo abychom mu zprostředkovali pochopení...

Ale jinak samozřejmě souhlas [smích]

157414

28.03.2008 10:53

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

90.?.?.?

.."Moc je sadomasochistický komplex z potlačenej homosexuality Lenina..

Tomu bych i věřil. A rozhodně se to netýká jenom Lenina. Pro mne z toho ale plyne, že je třeba utvořit takové klima, kde nebude muset být homosexualita potlačována.

Nebo snad víte o jiném, funkčním řešení ? [překvapení] Budeme automaticky předpokládat u všech, co se derou k moci, že to jsou potlačení homosexuálové a budeme je rovnou likvidovat?

157415

28.03.2008 10:58

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Děláte logickou chybu, směšujete dvě roviny existence - stvořenou a nestvořenou.

Dokud jsme ve stvoření (v duální realitě), jsme sice sou-částí celé Absolutní pravdy, ale právě jenom sou- ČÁSTÍ, čili logicky nejsme CELÁ absolutní pravda. Ta Pravda v nás je jenom jako latence, a projevuje se z ní jenom jedna část - třeba u mne ta žlutá, u vás ta červená. Ano, tyto pravdy pak jsou vedle sebe, jsou neměřitelné, ale NE, nejsou absolutní. Vlastně nechápu, co na tom vlastně nechápete. Součást podmnožiny přeci není celá množina, i když je s množinou stejné podstaty.

Kromě toho, já nejsem na světě proto, abych svou subjektivní část absolutní pravdy poměřoval s tou vaší, ale jsem tu proto, abych ji žil. Absolutní pravda skrze mě chce poznat právě ten a ne jiný kousek sama sebe. Můžeme si o svých pravdách vzájemně povídat, můžeme se snažit je vzájemně poznávat, ale nemůžeme ani nemáme je nějak glajchšaltovat. A hlavně, máme se nejprve snažit poznat ten svůj vlastní kousek pravdy, což vůbec není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá...

157409

28.03.2008 11:11

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Já si například také myslím, že mravní zákon je nám vrozen, ale na druhou stranu - zaplaťpánbu za svědomí jakéhokoliv původu, které mi zabrání vraždit masově občany sousedních států. Proto bych se asi spíš shodl s Vámi, než s fanatickým fundamentalistickým křesťanem Bushem [smích]

157413

28.03.2008 11:12

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

Tady bych ale spíše plakal nad tím, jak si věda hraje na pánaboha...Bez její bohorovnosti by nic z toho nebylo možné...

157416

28.03.2008 15:27

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

Ach jo. Že si subjekt sám pro sebe něco označí jako svou absolutní hodnotu, to přeci zdaleka neznamená, že to je objektivně absolutní pro všechny, ani že tím pojmul a pochopil absolutno jako takové. Vy prostě nerozlišujete mezi tím, co je pro vás subjektivně absolutní hodnotou, a mezi tím, že nemůžete jako subjekt chápat absolutní absolutno ve svém celku.

... Absolutní autoritu jinak ani nemůže chápat než absolutně...

Sorry, ale nesmysl. Subjekt (jako část celku) může chápat absolutno vždy jen částečně, neb do části se celek prostě nevleze. A končím, tady se shoda nerýsuje [mrknutí jedním okem] [smích]

157430

28.03.2008 18:13

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

Pane Spytihněve, vidím, že čím je téma osobnější (zřejmě máte s feministkami nějaký problém), tím méně vám jde o shodu, a tím více a většími písmeny trváte na výlučné pravdivosti svého subjektivního pohledu na situaci. Kde zůstala vaše dobrá vůle ke shodě, a k vydefinování např. pojmu "feminismus"?

I z této debaty se omlouvám, jste příliš zaujatý na to, aby další diskuze byla konstruktivní.

PS Není vám trochu divné, že se tu najednou shodnete s dalším "nezaujatým" a naprosto neosobně argumentujícím panem 2xs ? [mrknutí jedním okem]

157436

28.03.2008 18:16

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Zadejte do googlu třeba "tao"... [smích]

Jinak, já vás nechci zasvěcovat, to musí přijít samo ..
A nic ve zlém, naše debata je jen další ukázkou toho, že ani při dobré vůli se vždycky všichni neshodneme, a upřímně doufám, že pro vás z toho neplyne to, že pravdu máte pouze vy a ti, co s vámi souhlasí [mrknutí jedním okem]

157437

28.03.2008 20:44

Jazyk sionismu

Přijal a překonal

90.?.?.?

www. víra.cz


KŘESŤANSKÁ ZVĚST O SPÁSE


Ježíš, Bůh i člověk zároveň, přijal na kříži veškeré důsledky hříchu - včetně smrti (srv. 1Petr 3,18). Zemřel a byl pohřben. V poutech smrti ale nezůstal, Boží mocí byl vzkříšen! (srv. 1Kor 15,4) Tak zničil a překonal moc smrti a její příčinu - hřích. Ježíš takto umožnil každému člověku spásu - záchranu. A to zdarma! (Srv. Řím 3,23). Otevřel lidem novou a definitivní cestu k naplnění života - cestu k Bohu. A on, který se sám nazval "cestou" (Jan 14,6), pak jako první po této cestě prošel.

Zadejte si na seznamu do vyhledavače:

Ježíš přijal smrt

... uvidíte, co se toho na vás ještě vysype.. a pozor, ať se z toho neosypete [mrknutí jedním okem]

157449

28.03.2008 20:57

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

Nene, tak jsem to nemyslel. Pan Spytihněv je obvykle fajn partner pro diskusi. Jen si tu náhodou s panem 2xs padli do noty, asi stejný osobní zájem...
Ptal jsem se pana Spytihněva spíš z toho důvodu, že mně vždy vyděsí, když náhodou s panem 2xs souhlasím (občas se to taky stává), a hned zpytuju svědomí, co je se mnou v nepořádku [smích]

157454

28.03.2008 21:12

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Vy jste tu asi nový, že [smích]

Mně nepřijde divné, že vás pan 2xs označuje hystericky za hlupáka a fantastu, on pan 2xs už jiný nebude, a nemá cenu se na něj proto zlobit - Bože odpusť mu, neboť neví, co činí ... [velký smích]

Já osobně si vás jako partnera v diskuzi velmi cením, a moc hezky se mi s Vámi povídá [smích] Vždy mě potěší, když i přes rozdílná východiska dospějí lidé ke stejným závěrům - zvlášť pokud tím závěrem je upřímná a řekněme pokorná snaha neškodit...

157451

28.03.2008 21:23

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

..Nejsem osobní (Vy ano?). Feministky mi nevadí (ani nevím, proč by měly), pouze poukazuji na lživost feminismu a nečestné úmysly těch, od nichž pochází…..

Ano, já jsem osobní, ale snažím se být "dobře" osobní. Kromě toho jsem neřekl, že jste osobní, ale že téma feminismu je pro vás osobní. Jinak byste přeci jako spravedlivý a nestranný člověk musel zároveň kritizovat i lživost a nečestné úmysly protipólu feminismu - mužského šovinismu, a viděl byste, že tlak na jedné straně vždy zákonitě vyvolává protitlak na straně druhé.

..Ano, proti lži jsem zaujatý, neboť se na ní nedá stavět...

Ale japa se nám to přihodilo, že z feminismu je najednou lež, bez předchozí shody??

No nic, snad se zase někdy sejdeme nad tématem, kde se shodneme lépe...

[překvapení]

157455

28.03.2008 21:34

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

Pane Spytihněve, oba tu vynalézáme již dávno vynalezené. To, že absolutno (Boha) nelze pochopit je v teologii obecně uznaný axiom.
Kromě toho, pohybujeme se v oblasti, kde se přou větší duchové než my už hezkých pár tisíc let, aniž by - při dobré vůli i bez ní - dospěli k funkční shodě. Takže my dva to tu teď nestrhneme.
Jestli se přu o něčem, co jste netvrdil, tak se omlouvám, stejně jako Vám i mně dělá problém Vaše formulace dobře pochopit.
Jo, a bojuju sám se sebou, Vy ne? .. Pokud ne, chyba... [smích]

157452

29.03.2008 08:55

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

[smích] Díky. Ale je mi jasné, že je vám jasné, co mě ta trpělivost stojí [smích]

157488

29.03.2008 09:10

Jazyk sionismu

RE: Přijal a překonal

90.?.?.?

Jestli vnímáte z určitých debat jen exhibice ega a pojmovou ekvilibristiku, možná bude trochu problém i na příjmu. Každý přijímač může přijímat jen tak hluboko, jak je sám hluboký, jak hloboko je vyladěn.

Nic ve zlém, váš názor respektuji a svým způsobem s ním souhlasím. Pro mne je ale mýtus (idea) to, co je před "skutečností", je to pro mne nástroj na formování reality, archetyp, sám o sobě mimo dobro a zlo. Proto tak velmi záleží na tom, kdo se toho nástroje zmocní a jakou realitu jím chce formovat.

Já chápu mýtus o zmrtvýchvstání tak, jak jsem se to snažil výše popsat, a "používám" jej výhradně jako orientaci pro svůj vlastní duchovní život.

A jsem toho názoru, že k těmto účelům máme a používáme každý své vlastní "mýty" - jen si to všichni ne zcela jasně uvědomujeme.

157489

29.03.2008 09:24

Jazyk sionismu

RE: trochu filozofické reflexe

90.?.?.?

Pokud polemizujete se mnou, škoda, že jste to neučinil přímo, mohl byste se přímo odkázat na mé sporné výroky a pak bychom to probrali.

Takhle k tomu mohu jenom říci, že kopete do otevřených dveří, záměrem a opakovaně deklarovaným cílem mých tirád je vždy spojení citu s rozumem, jejich harmonie.

"Nenávist" k rozumu - pokud ji cítíte u mne, je to vaše projekce. Slepá víra - výslovně ji odmítám. Proto mluvím o gnosi, která víru vyvozuje z autentického zážitku, z toho, co subjekt cítí a rozumem reflektuje. Přičemž opakuji, že jako autentický zážitek může být pravda víry vždy jen subjektivní a nelze být zobecňována, natož někomu vnucována jako absolutní pravda. Faulem je podsouvat někomu fauly neadresně, ze špatného pochopení.

Rád s vámi proberu další sporné body, pokud budete mít chuť.

157486

29.03.2008 09:38

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Pane Spytihněve, já to ještě jednou stručně shrnu.

Tvrdím, že máme každý svou pravdu. Proč - to jsem odůvodnil výše. Některé pravdy se mi nelíbí, dokonce s nimi bojuji - ale vždy respektuji právo jejich nositele na ně. Co mi ale skutečně vadí je, pokud jsou jednotliví nositelé pravd neupřímní, nelogičtí, nekonzistentní v rámci svých vlastních pravd. Teprve tady pro mne začíná lež a manipulace. Co naopak oceňuji, je upřímná, důsledná, konzistentní snaha o prohloubení a rozšíření respektivního pohledu na skutečnost.

Pan Merlkir je pro mne příkladem logického, konzistentního, korektně prezentovaného názoru. A ve vámi citovaném příkladu jsem smekl před metodou (ne před názorem). I podle mne musíme poznávat realitu nejen prostřednictvím důkazů (rozumu), ale i prostřednictvím intuice (citu), a tím, že hledáme důvody (tady je pak nutno spojit intuici a rozum). Pan Merlikr nevěří, protože nevidí důvod, důkaz a necítí to (tzn. poměřil vaši pravdu se svou pravdou všemi dostupnými prostředky, a neshledal shodu). Vyčerpávající.

157490

29.03.2008 10:42

Jazyk sionismu

Model Boha

90.?.?.?

[smích] Zase musím gratulovat - moc pěkné.

Zkuste vzít ten model Boha pracovně jako něo nestatického, něco, co se vyvíjí souběžně a prostřednictvím "svého obrazu" (toho, co si stvořil, aby se ob-razil, aby se "viděl", aby se (sebe)uvědomil - tj. nás, lidstva, vesmíru. ) Vzhledem k tomu, že chápete, že logika není pouze buď x anebo, ale že je zároveň "jak - tak i", nebude vám dělat takový problém představit si, že VŠECHNO (Bůh), je zároveň něco, co je "stále, věčně TADY a TEĎ, ve stavu pouze latentního vědomí (naše pravá mozková hemisféra) a zároveň něco v čase se v interakci se svým stvořením vyvíjejícího a (sebe)uvědomujícího (naše levá hemisféra).

Jen doporučení, mně osobně to takto docela funguje...

157491

29.03.2008 16:18

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Vzhledem k tomu, že podle mne platí "každému podle jeho víry", tak vám tedy vaši víru (váš názor) ale vůbec nezávidím [mrknutí jedním okem]

157507

29.03.2008 16:46

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Co se týče karmy, já ji chápu tak, že se v ní nevyrovnává "dobro" se "zlem", ale dejme tomu se v ní vyrovnává negativní a pozitivní pól reality. Beru to tak, jako že je to dvouramenná váha, a na každé straně svými skutky přidáváme či ubíráme závaží. Z pohledu "shora" jsou oba póly reality "dobré", protože nutné. Z pohledu shora se jedná o šachy, které by prostě bez černých i bílých figurek vůbec nebylo možno hrát, a proto jsou obě barvy "správné". Z pohledu zdola je to ovšem jinak, tady to funguje právě proto, že jedna polovina figurek se proti té druhé vymezuje jako dobro proti zlu, a to tu hru vůbec umožňuje, to napětí mezi opačnými póly je nezbytnou energií, která těmi figurkami hýbe. PROČ pánbu hraje šachy o tom můžeme jen spekulovat, ale zdá se pravděpodobné, že kdyby si nehrál, tak by se "necítil" - a tím lidskou řečí řečeno "nebyl".

157509

29.03.2008 17:07

Jazyk sionismu

RE: Přijal a překonal

90.?.?.?

Pane Mirdo, já si nemyslím, že moje pravda je svatá, a kdybyste chtěl, tak jste si mohl všimnout, že jsem to v průběhu diskuze mnohokrát deklaroval.

Máte nějaký rozumný argument proti tomu, že každý můžeme vnímat a chápat jenom to, na co mentálně i duchovně stačíme? Já například nechápu mnoho věcí, které jsem nestudoval nebo ke kterým jsem duchovně nedozrál. Co se týče diskuze, kterou ironizujete, za sebe mohu zcela upřímně říci, že tu nediskutuji jenom proto, abych si pozvedl ego nebo abych exhiboval, i když částečně to pravda může být. Pokud ale někdo cítí jen tu exhibici a ne i tu upřímnou snahu dobrat se pravdy v dialogu, bude problém asi opravdu i na jeho straně.

Považujete-li Jungovu (a dalších) teorii archetypů za sionistickou manipulaci, asi s tím nic nenadělám, ale je to ironie osudu - vzhledem k jeho celoživotnímu ambivalentnímu vztahu k židu Freudovi...

Vy tu prezentujete své myšlenky také dá se říci vášnivě, přesvědčivě a poměrně jednostranně, takže vám vracím poklonu. Pokud ale (podle sebe?) soudíte, že vám tu chci lstivě podvrhnout vlka v rouše beránčím, pak vězte, že mi je skutečně jedno, zda mi uvěříte nebo ne...

157515

29.03.2008 17:39

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Jasně. Tahle diskuze se ale z velké části točí kolem problému, nakolik se na tom "absolutnu" svým podílem podílíme..

Když to velmi přeženu, může člověk s depresivními sklony nejen vidět, ale i "tvořit" svou skutečnost zcela jinak než nadšený optimista, přičemž oba budou možná tvrdit, že vidí "absolutno" zcela "objektivně" a nezaujatě..

No, já asi vidím to absolutno až moc přes brýle své "starostlivosti" [mrknutí jedním okem]

157522

29.03.2008 17:49

Jazyk sionismu

RE: Eufemismem ke lhaní

90.?.?.?

Špatně položená otázka. Nejsme tu proto, abychom soudili (nesuďte, abyste nebyli souzeni), ale proto, abychom žili. Před každým svým činem musíme risknout a unést svou volbu - to je svobodná vůle. Ať se rozhodneme tak nebo mak, vždy je to dobře i špatně (podle úhlu pohledu, pro někoho dobře, pro jiného špatně - však jste sám dal názorný příklad). Na ty váhy se to přiřazuje samo, a součástí duchovního vývoje je, že někdy v jeho průběhu na ten svůj klíč, a možná i na nějaký obecnější systém, přijdeme sami. Proto "mi je jedno", jestli mi "věříte" nebo ne, důležité je jen to, na co si přijdete sám.

157523

29.03.2008 17:56

Jazyk sionismu

PS

90.?.?.?

Kdybych se přeci jen měl pokusit stanovit klíč - už jsme o něm mluvili. Upřímná snaha neškodit (s rizikem chyb). Počítá se ta upřímnost záměru, vůči sobě pravdivé jednání "v dobré víře", včetně snahy pochopit maximálně možně souvislosti tak, abych skutečně neškodil. Konkrétní výsledek Z TOHOTO ÚHLU POHLEDU není až tak důležitý (což se racionální mysli samozřejmě velmi příčí).

157524

30.03.2008 09:21

Jazyk sionismu

RE: trochu filozofické reflexe

90.?.?.?

Díky za tuto reakci [smích]

Pane pietroo, já myslím chápu, co se tu snažíte sdělit, a ve většině vašich východisek s vámi souhlasím. Není mi ale úplně jasné, co z těch východisek vyvozujete jako praktický závěr.

Tento článek a celá následující debata mi velmi zřetelně ujasnila pro mne podstatnou věc. Ten tzv. sionistický jazyk je do určité míry vlastní nám všem. Většinou se k němu neuchylujeme promyšleně a z prvoplánově manipulativních důvodů (i když i tací jsou mezi námi), ale hlavně tam, kde nemáme od diskutovaného tématu patřičný emocionální odstup. V debatách se to dá krásně vysledovat, i obecně nezaujatí diskutéři mění někdy až nepochopitelně svůj korektní styl - tu v případě homosexuality, tu feminismu, tu kuřáctví, tu víry atd. Mě se to jistě týká také, nikdo nejsme dokonalý. Z toho mi plyne, že první podmínkou "pravdivé", skutečně korektní a nezaujaté diskuze není sehnat si co nejvíce informací o diskutovaném tématu, ale poctivě a pravdivě se pohrabat ve svých vlastních emocích. Pokud se ve svých emocích nevyznáme, pokud si svou emocionální zaujatost poctivě nepřiznáme, budeme už ten výběr informací provádět skrze filtr svého emocemi zkresleného pohledu na svět. Samozřejmě, při této reflexi emocí je zapotřebí jasný, logický, rozlišující rozum.
Jen proto neustále zdůrazňuji nutnost této sebereflexe, bez ní NIKDY nemohou být diskuze skutečně korektní, neosobní a nezaujaté. A proto mi také tyto diskuze slouží spíše jako zpětná vazba, ze které usuzuji na své vlastní emoční nedostatky, než jako zdroj nějakých "objektivně pravdivých" informací.

[smích]

157563

31.03.2008 10:25

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

90.?.?.?

Díky za dovysvětlení, stále jsem ale ještě nepochopil, jak chcete situaci prakticky řešit.

Biochemie organizmu je jenom reakcí (obrannou) na tlak okolí. Proto si i nadále myslím, že nejlepším funkčním řešením je tolerance homosexuality, samozřejmě s tím, že jsou postihovány jakékoli nezákonné excesy. Ostatně stejně jako u heterosexuality.

Jiné řešení si opravdu nedovedu představit, už proto, že třeba například i vy můžete být "potlačený homosexuál" - pokud se bude někomu hodit do krámu vás takto označit. A to si pište, že jakmile se vaše názory někomu znelíbí, nemusí k tomu být daleko.

157644

31.03.2008 11:56

Silverstein se soudí o dalších 12,3 miliardy za 11. září

RE: Pokusný balonek s projistotu brizantním obsahem

90.?.?.?

Zdá se, že "dobro" nevítězí v přímém boji se "zlem", ale že vzniká jako "vedlejší produkt" souboje dvou "zel". Dokud jedny "hromaditele bohatství" důkladně nenaštve ještě větší hamoun, do té doby se asi nic nehne. Jde je o to, aby jejich vzájemná rvačka nakonec fyzicky nesmetla i nezúčastněné....

157656

31.03.2008 18:14

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

90.?.?.?

Jak většina diskutérů, tak dokonce František Kouklík sice velice přesně pojmenovává příčiny ba i důsledky, bohužel ovšem méně přesně až vůbec nenaznačuje řešení.

"Náprava by byla při troše dobré vůle jednoduchá" je - promiňte - tak trochu výkřik do tmy. Můžete naznačit konkrétněji, jak docílit té dobré vůle a jak zorganizovat tu výchovu? [překvapení]

157681

31.03.2008 18:43

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

90.?.?.?

Aha, takže "masa" nám z té potřeby shody vypadává, stačí, když se shodne "rytířská elita" .. Hmmmm... [zmaten]

157683

31.03.2008 19:50

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

90.?.?.?

Pane MedoBedo, jste trochu mimo. Já netvrdím, že se masa umí shodnout, ale zároveň netvrdím jako pan Spytihněv, že ten, kdo se nechce shodnout, tak automaticky lže (neochota shodnout se je lež), že shoda je "dobro" atd. Možná kdybyste si přečetl celou předchozí diskuzi, tak byste neřešil a nepřepínal [mrknutí jedním okem]

157688

31.03.2008 20:00

Jazyk sionismu

PS

90.?.?.?

Až dosud jsem to chápal tak, že i vám vadí samozvaní "vyvolenci", kteří jsou přesvědčeni o své výlučné pravdě a proto i o svém nároku řídit svět...

157690

31.03.2008 20:15

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

90.?.?.?

Pane Spytihněve, nezlobte se, ale právě kontext vašeho předchozího notování si s panem 2xs mě trochu děsí... Jestli něco opravdu nemám rád, tak arogantní elitářství...

157689

31.03.2008 20:40

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

90.?.?.?

..Uvedomte si, že Homosexualita - tá otvorená, priznaná a k nej pridružené sexuálne zvrátenosti boli historicky doloženým sprievodným znakom zániku doposiaľ všetkých známych civilizácií!...

Jen k tomuto - je-li něco doprovodným znakem něčeho, jedná se pouze o vztah synchronicity, ne kauzality. Jinak řečeno, zánik civilizací má zcela jiné příčiny než homosexualitu. Ve starém Řecku byla naopak homosexualita přidruženým znakem největších duchů a myšlenek lidstva.

Jinak vám přeji, abyste nespadl do ničeho, do čeho spadnout nechcete, ale pokud už byste tam spadl, abyste z této zkušenosti načerpal více porozumění a pochopení pro ty, co tam už - bez svého "zavinění" jsou... [smích]

157694

31.03.2008 22:37

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

90.?.?.?

..Jasně z toho vyplývá, pokud nevole se shodnout, tak vždy v kontextu, že znám pravdu.
Vy jste mistr toho, co bych nazval „našeptávač“. ...

Kurňa, pane Spytihněve, a jak to poznáte, že právě a jedině vy máte pravdu? Z kontextu pro mne vyplývá, že jste o tom přesvědčen, že ji máte vy a ne ta masa. Chcete od masy, aby přistoupila na váš názor, nechcete se s ní shodnout. Stejně jako se nechcete shodnout se mnou, a nejen že se se mnou nechcete shodnout, ale obviňujete mne implicitně ze lži a explicitně z našeptávačství ..

157705

01.04.2008 09:51

Jazyk sionismu

RE: PS

90.?.?.?

Pane MedoBedo, tady jsme zcela ve shodě. Znovu opakuju, přečtěte si prosím kontext, abyste věděl proč reaguji, jak reaguji. Podle mého názoru byste tuto připomínku měl adresovat mým oponentům.

157750

01.04.2008 09:53

Konec filosofie - začátky demokracie

RE: Revoluční období

90.?.?.?

... Až věda opravdu projde tou "subjektivizací", a opravdu bude pluralitní, a vezme subjekt ale opravdu vážně, tak může dohlédnout i na jeho dno a přestane mít i panický strach z něčeho základního tam na dně subjektu, proti čemu je kvantová fyzika jen dětská hra. ..

Tak to je přesné ! [smích]

Asi jste už taky přečetl Pálešovu Angelologii, včera jsem zrovna dočetl kapitolu o gabrielském (a částečně michaelském) vedení židovského národa. Opravdu skvělé.

157755

01.04.2008 10:06

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

90.?.?.?

Prométheus připoutaný ke skále?

157751

01.04.2008 10:15

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

90.?.?.?

Špatně se to přiřadilo, patřilo to pod obrázek.

157759

01.04.2008 10:43

Konec filosofie - začátky demokracie

Relativita x relativizace

90.?.?.?

PS
Všiml jsem si, že jste (oprávněně) alergický na relativizaci hodnot. V této souvislosti bych se ale rád zeptal, jak se osobně vypořádáváte s relativitou jako nevyhnutelným jevem materiálního světa. Pro mne ve hmotě věci nemohou existovat jinak než relativně - tzn. ve vztahu k jiným věcem. A v tomto modelu nemůže neplatit, že každý subjekt vidí skutečnost "jinak", podle toho, na jakém místě (fyzicky i duchovně) se nachází. Je tedy legitimní, poukazovat na (subjektivní) relativitu věcí a dokonce i hodnot, protože subjekt nemá jinou možnost, než se blížit k absolutním hodnotám ze své vlastní pozice. Svobodná vůle spočívá v tom, že volíme mezi různými řešeními , a pravda v tom, že tak činíme "podle svého nejlepšího vědomí a svědomí". Otázkou je, jak se chovat k těm, kdo podle nás "volí špatně, volí zlo". Historie dokazuje, že většina zla je páchána pod praporem "boje za dobro", a jen někteří bojovníci skutečně úmyslně manipulují a lžou sami sobě, většina jich upřímně věří své "pravdě".
Zajímal by mě zde váš názor. [smích]

157757

01.04.2008 11:21

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

Naprostý souhlas [smích]

Teď jde ale o to, co uděláte, když narazíte na někoho, kdo má v určité záležitosti "jinou víru" než vy. Už se na to ptám na jiném místě pana pietroo, protože i s jeho obecnými východisky souhlasím.

Například my dva se rozcházíme nejvíce v otázce feminismu. Ani jeden asi nebudeme mít "absolutní" pravdu, oba vidíme problém z jiného úhlu, evidentně pod vlivem svých subjektivně emočně podbarvených zkušeností, čili náš názor je spíše "vírou" - resp. je pouze relativní pravdou. Co s tím ?

157760

01.04.2008 16:43

Jazyk sionismu

RE: Konečné řešení základní otázky.

90.?.?.?

Co je bez chvění, není pevné...

157795

01.04.2008 16:48

Konec filosofie - začátky demokracie

RE: Neobjevný Khun

90.?.?.?

...že realita je jen jedna, byť nazíraná v mnohosti rozličných pozorovatelů....

.. Co myslíte tou "realitou" v tomto kontextu?

Jako ekonom jste zřejmě člověk praktický a pragmatický. Vezměme třeba sociální a ekonomickou "realitu". Jaký význam a smysl, jakou "pravdivou hodnotu", má vaše tvrzení, že "realita je jen jedna", pro dejme tomu občana třetího světa, jehož ekonomika je v područí nějaké západní ekonomiky, což se negativně promítá i do jeho sociálního života? Není z jeho pohledu hořkou pravdou spíše jeho "relativizace" reality ve smyslu přesvědčení, že on a třeba vy žijete v "jiné" realitě?

157791

02.04.2008 09:40

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita

90.?.?.?

Moc hezky řečeno.

Malilinko to odporuje "realitě", kde jste přeci jen udělal "něco" - protože my dva jsme se v diskuzích kvůli feminismu opakovaně pošťuchovali, švejkovali a neshodli jsme se (podle pana Spytihněva - jestli mu tedy dobře rozumím - tak jsme lhali a byli zlí [mrknutí jedním okem] ).

Ale samozřejmě naprosto souhlasím s tím, že skutečná víra plyne z osobní zkušenosti, a zase jen osobní zkušenost by ji mohla změnit, a ochota ke shodě v tom nehraje primárně žádnou roli. Shoda, která nevychází z takovéto víry, je nanic.

157859

02.04.2008 14:54

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

90.?.?.?

Ano, člověk je předurčen, aby z tohoto koloběhu vystoupil a přestal soutěžit. Kladu záměrně důraz na to jednotné číslo - lidstvo jako celek k tomu zřejmě (alespoň zatím) předurčeno není. Lidstvo je něco jako "urychlovač uvědomění si, že přeci jen nejsme pouze zvíře a máme navíc". Ovšem bohužel, protože jsme zatím pouze poměrně primitivní formou vědomí, učíme se téměř výhradně z bolestivých chyb. Takže zatím z toho kolotoče vystupují pouze ti, kteří si toto uvědomili a tvrdě na sobě zapracovali, a kteří tu nechtějí nadále vědomě zůstávat jako bodhisattvové.

157890

02.04.2008 21:39

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

90.?.?.?

To, co se dá koupit za peníze, je vždy jen nějaká forma drogy a z ní plynoucí závislost. Svoboda se za peníze koupit nedá, je uvnitř vás, a musíte si ji vydobýt sám na sobě - tím, že se zbavíte závislostí. Dokonce i závislosti na lese, pokud máte nutkavou potřebu v něm skotačit.

157936

02.04.2008 22:37

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

90.?.?.?

Škoda, že tam, kde se mnou projednou souhlasíte, si to ale vůbec nezasloužím. Nemyslel jsem vystoupením z kolotoče únik na rajské ostrovy, ale přímo do samotného Ráje....

157941

02.04.2008 23:59

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

90.?.?.?

Kromě toho, striktně se dá mluvit o soutěži jenom mezi dvěma hráči. Jakmile je jich víc, většinou se naorganizují do družstev, a v rámci družstev se pak nesoutěží, ale kooperuje. Lze dohledat i empiricky v přírodě. Momentálně, zdá se, kooperují pouze spiklenci [velký smích]

157954

03.04.2008 00:02

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

90.?.?.?

p. 2xs -..tak takový buddhistický úleťák zase nejsem, a drogy vynechávám. útěk je poněkud trapný. únik je něco jiného než vyvázání se z otročiny a sledování z povzdálí...

O drogách tu řeč nebyla, a ani o útěku. Za touto pozemskou přípravkou následuje mnoho dalších tříd, kde na pilného žáka čekají nové smělé úkoly. A jak jsem napsal, když budete chtít, můžete tu zůstat a pomáhat těm pomalejším s doučováním...

157947

03.04.2008 09:54

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

90.?.?.?

Moderátore, slibuju, že se s panem 2xs hádat nebudu. V zájmu poznání mu to klidně pouštějte tak, jak to tam mastí [mrknutí jedním okem]

157994

03.04.2008 11:06

Trošku jiný příběh stvoření

RE: Důchodci-nepohodlní občané, nevyzpytatelní voliči

90.?.?.?

Od státu je to samozřejmě podraz na důchodce a profitují z něj zejména různé farmaceutické a spřízněné kruhy, a stát (jednotliví politikové) za to nese zodpovědnost před voliči i před Bohem.

Na druhou stranu, přemýšlím o tom, jestli bych za drahé peníze chtěl být o rok déle připojen na hadičky, nebo být odkázán na drahé léky, které mě udržují sice naživu, ale v pochybné kvalitě toho života. Zřejmě se bez tohoto pirátského chování státu nikdy nezamyslíme, nikdy se zdravě nenaštveme, a nikdy se jim na tu chemii nevykašleme. Pro udržení zdraví existuje mnoho dobrých a funkčních alternativ k prostému pojídání prášků.

158003

03.04.2008 11:15

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Zaujímavé, že okrem

90.?.?.?

Připomíná. Včetně posvátnosti dogmat o Všemocném Sobeckém Genu a Soutěži...

158006

03.04.2008 11:35

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

90.?.?.?

Doporučuji nejdříve přečíst to, na co reagujete.

Striktně se dá mluvit o soutěži pouze mezi dvěma hráči. V rámci družstev se kooperuje (vnitřně) a soutěží (vnějšně) zároveň. To, že se do družstva neumí zorganizovat velká masa lidí, je vítáno a podporováno právě malými družstvy, která se zorganizovat umí, a pak z toho pochopitelně těží. Jasné?

158004

03.04.2008 11:58

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

RE: Konec soutěže = degenerace a zánik

90.?.?.?

Taky si myslím, že žádná vaše další emotivní poznámka už mě nemůže překvapit [smích]

158008

03.04.2008 12:04

Konec filosofie - začátky demokracie

RE: Revoluční období

90.?.?.?

[smích]
Tak to je fakt zajímavé. Mimochodem, ta jeho přítelkyně je sama takový mimořádně andělský zjev, a uvádějí, že studovala eurytmii... Jojo, ty synchronicity ....

158017

03.04.2008 20:30

Konec filosofie - začátky demokracie

PS

90.?.?.?

Jo, a zapomněl jsem upřímný [smích]

158096

03.04.2008 20:33

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

90.?.?.?

No ale na idealizaci je opravdu třeba dávat si pozor. Vím co říkám, sám na to průběžně dojíždím. Opravdová obrana je taková, kdy bráníme to, co máme rádi, i s vědomím, že to má chyby a nedostatky, a kdy si přiznáme svou emocionální zaujatost. Protože NIC ve stvoření není ideální, a nikdo v duálním světě nemůže být nestranný. Vlastně jediná možná nestrannost je ta, kdy (si) poctivě přiznáme vlastní chyby a zároveň klady protivného pohledu na věc [mrknutí jedním okem]

158102

03.04.2008 21:01

Konec filosofie - začátky demokracie

RE: Relativita x relativizace

90.?.?.?

....Já ani tak nezpochybňuji relativitu "pozorovatele", ale tvrdím, že když hovořím o absolutní hodnotě nebo pravdě, které se blížíme, tak už jenom z toho, že to vyslovím to znamená, že té větě nějak rozumím a tedy ji nějak rozumím už teď, ne až na konci. Tvrdím, že jinak bych tu větu ani nemohl vyslovit. Když použiji slovo "absolutno", "bůh", "bytí", tao, nirvána... myslím, že té skutečnosti vždy už nějak (i když ne zcela vědomě) rozumím, i když si ji představuji různě.....

Tvrdím to samé. Absolutní pravda existuje, a my, jako stvořený subjekt, jako její část, ji postupně poznáváme, chápeme. Dokud jsme ve stvoření, chápeme ji částečně, tedy relativně. Na konci , kdy s absolutnem splyneme, ji zřejmě budeme chápat absolutně - resp. staneme se jí absolutně. Není to ale jen hra s pojmy, plyne z toho praktický důsledek, že subjektivní relativní pravda může být u každého subjektu jiná, a to působí problémy tehdy, kdy jeden subjekt nutí své pojetí pravdy svému okolí.


.... Skutečnost je v určitém přeneseném smyslu slova "jedna". Všimněme si, že bible, Ježíš i církev neustále dávají důraz na jednotu, "buďte jednotní", "buďte jedno jako já a otec jsme jedno", nebo papežové důraz na to, že „lámání“ eucharistie každý její kousek je stále jeden, a že tedy v každé části (třeba elementární částici) se nějak skrývá celek.....

Jistě. V zrnku písku můžeme poznat vesmír. To ale neznamená, že zrnko písku je s vesmírem totožné. A zase - praktické nebezpečí plyne z toho, když předčasně celek a část zaměňujeme.

....Kdyby bylo více základních principů jak by mezi nimi probíhala komunikace? ..

Ve stvoření je celé (nestvořené) absolutno rozděleno do spektra základních principů - archetypů. A celé stvoření je prakticky o jejich komunikaci a vztazích - tedy o relativitě.

Možná si jen nerozumíme, ale zdá se, že přeskakujete z nestvořeného absolutna do projevené, hmotné skutečnosti, že mezi nimi nedostatečně v diskuzi rozlišujete. Takže už jen opakuji, že nijak nerelativizuji absolutní hodnotu, Pravdu, Boha. Ovšem Bůh se svým stvořením zrelativizoval sám, rozdělil se na mnoho "malých různých pravd", které znovu hledají spojení a Jednotu, ovšem jinak nemohou, než prostřednictvím vztahů, a bohužel nejen harmonických. Harmonie vzniká až jako výsledek souboje protikladů.

158093

04.04.2008 09:07

Křižák s husitským chorálem

RE: Pozor na idealizaci

90.?.?.?

A jaké z toho plyne poslání? Že otroci mají zůstat otroky a nedělat blbiny? Ono to asi není tak jednoduché, zůstat nebo stát se svobodným humanistou via násilné zavlečení do otroctví...

158163

04.04.2008 11:17

Konec filosofie - začátky demokracie

RE: Revoluční období

90.?.?.?

..!jediny efekt jaky to ma je placebo..

A na jakém principu tedy funguje placebo, smím-li se ptát? Že funguje, o tom snad není sporu. I když to nazvete fikcí, stejně to nic nemění na tom, že to funguje... Láska a nenávist jsou také "fikce" - a panečku, jak hýbou světem...

158166

05.04.2008 10:55

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

90.?.?.?

..Víš jakej je rozdíl je mezi armádou a einsatzgruppen?...

Ne, prosím vysvětlit. Ale neberu takové vysvětlení, že armáda může zabíjet a drancovat, protože jí to dovolil zákonem její zřizovatel a posvětil její kněz. V tom tedy rozhodně zásadní rozdíl oproti einstatgruppen nevidím.

158277

05.04.2008 19:24

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

90.?.?.?

...který sice oprávěně kritizoval nekonečné zlořády církve římské, nicméně přehlédl to, že vzbouřením lůzy se možnost nápravy jaksi vzdaluje. ..

A jak Vy byste v té době a na tom místě zařídil nápravu těch zlořádů, prosím? Ono bohužel opravdu platí, že na hrubý (byť i naparfémovaný) pytel vždy přistane hrubá záplata...

158317

05.04.2008 19:33

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

90.?.?.?

Beru to jako váš názor.

Níže jsem přečetl, že jste buddhista - šintoista. Už nějakou dobu si s úžasem všímám, že buddhismus v podání některých má blíže k fascinaci fašismem než nenásilím. Co nadělám... A tímto si neříkám o přednášku o oprávněnosti a vlastně mírovém smyslu bojových umění, už jsem ji slyšel víckrát...

158314

05.04.2008 20:15

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

90.?.?.?

Ironii jsem nepochopil, takže se omlouvám.

O buddhismu něco letmo vím.

Bohužel si nepamatuju konkrétní jména, ale před časem jsem viděl televizní dokument, z českého prostředí, o buddhistické škole bojových umění, a fašistická fascinace je dojem, jaký to na mne udělalo. A obecně, zdá se mi, že na západě přitahuje buddhismus právě lidi s určitým sklonem k aroganci a elitářství. Vzhledem k vašim dalším poznámkám o lůze, spodině atd. a naopak vzhledem k vašemu respektu k dobře vedené německé armádě mi to tak nějak do sebe zapadlo. Víte, i fakta se dají vybrat tebo naopak nevybrat velmi zaujatě.

158321

05.04.2008 20:24

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

90.?.?.?

Hm, těžko se dozvíme, kolik zlořádníků se v historii nechalo přesvědčit k nápravě zevnitř, bez válek. Co ale víme jistě, že jednou za čas jejich nenažranost zákonitě smete lůza - pravda, často iniciovaná jinými zlořádníky, kteří se zase na chvíli touží dostat k lizu.

158325

05.04.2008 21:30

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

90.?.?.?

Mně se buddhismus taky líbí nejvíc ze všech náboženství. Jen si myslím, že se mu nejlépe daří tam, kam patří, tj. na východě, ve "sféře pravé mozkové hemisféry". Západní civilizace je judeo-křesťanská, a "levohemisférová", to je zase její cesta. A když se do buddhismu jako "zápaďák" pustíte racionálně, vyjde vám z něj halt trochu arogantní a elitářský paskvil. Čest výjimkám.

O faktech diskutovat nechci, podle mého názoru a zkušeností to nikam nevede. Názor si děláme na základě (často nereflektovaných) emocí, a fakta si k tomu jen "dohledáváme". To už bylo vědecky prokázáno. Ne že by vůbec nemělo smysl diskutovat, ale je trochu směšné, jak se v diskusích často emocionálně až hystericky mlátíme po hlavičkách "racionálními fakty". V diskusích mě baví právě to hledání emocí za fakty skrytými (u oponenta i u mne samého).

Ale korektní odpovědi si vážím a díky.
[smích]

158332

05.04.2008 22:22

Křižák s husitským chorálem

RE: Husiti se bránili až u Baltu

90.?.?.?

Jako že to bylo tak racionální až to bolelo? I když uznávám, že východní = emocionální je trochu licence...

158339

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 5

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 1

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 2

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 6

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 2

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Vláda: Zakážeme teplé počasí! Aby se lidi necourali venku01.04.20 13:10 Česká republika 3

Zákazy, zákazy, buzerace, zákazy: Několik mladých spáchalo zločiny. Opékali buřty v lese01.04.20 11:30 Česká republika 4

Policisté hlídají město v kostýmech v podobě koronaviru01.04.20 06:21 Bolivie 1

Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickými potřebami, Trump poděkoval. Proč o tom mlčí média?31.03.20 23:32 Rusko 0

D-Test provedl test roušek a respirátorů31.03.20 19:38 Česká republika 12

Minister Krajčí v súvislosti s koronavírusom plánuje zaviesť opatrenia voči občanom, ktorí odmietnú očkovanie31.03.20 16:02 Slovensko 3

Dějiny učí že po zpřísnění se návrat k normálu konat nemusí31.03.20 11:07 Česká republika 14

Rouškový teror v Čechách31.03.20 00:57 Česká republika 11

Neutopické zemědělství: krizové jaro30.03.20 17:08 Česká republika 3

Lidstvo se vyvinulo původně na zcela jiné planetě, na Zemi jsme cizinci30.03.20 16:41 Neurčeno 17

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 4

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 1

Měnové kurzy

USD
25,74 Kč
Euro
27,80 Kč
Libra
31,47 Kč
Kanadský dolar
18,21 Kč
Australský dolar
15,45 Kč
Švýcarský frank
26,33 Kč
100 japonských jenů
23,72 Kč
Čínský juan
3,63 Kč
Polský zloty
6,07 Kč
100 maď. forintů
7,56 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
33,36 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 582,60 Kč
1 unce stříbra
369,43 Kč
Bitcoin
173 305,56 Kč

Poslední aktualizace: 3.4.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?