Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 781 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.02.2008 19:06

Ještě jednou chematrails

RE: PS

90.?.?.?

No, to už je rozumnější řeč. Ale stejně nesouhlasím. Emoce nemůžete spoutat a pojistit NIJAK. Můžete je pouze transformovat z těch "špatných" na ty "dobré". A to je velmi zdlouhavý a pracný proces, který lze uskutečnit jenom tak, že ty emoce budete v realitě a na vlastní kůži žít. Alchymie, se svým popisem čištění a transformace hmoty, který ovšem funguje tak, že paralelně se čistí a transformuje alchymista, je symbolickým vyjádřením právě tohoto "čištění" "surových", prvotních emocí a jejich transformace na "ryzí kov". A až ty emoce pročistíte a transformujete, sám budete natolik jiný, že se těmto svým úvahám už budete jen shovívavě usmívat.

Začínáte chápat, že psychologie a filosofie mají v řádu věcí minimálně stejně významné místo jako přírodní vědy?

154835

20.02.2008 19:20

Rozhněvaná Okinawa si přeje omezení přítomnosti amerických vojáků

RE: Další případy

90.?.?.?

...bylo ji 14, kolik je vojakovi nevim (mozna skutecne 30) vezte, ze jsou zeme, kde je vztah s takovym vekovym rozdilem normalni..

No Amerika to rozhodně není, tam je to myslím trestné až do 17 let. Ale je to stopa, možná že amikům nejde při okupacích ani o ropu, ani o vliv, ale o to, aby si mohli dopřát to, za co by je doma zlynčovali....

154839

20.02.2008 21:54

Ještě jednou chematrails

Filosofie - královna věd

90.?.?.?

... Neco jineho muze rict jenom filozof - a pak se bude divit, proc je zcela pravem prezirany...

Nojo, řekla to celá řada směšných přezíraných nevědomých blbců, od starověkých řeckých pokladačů základních kamenů vědy až např. po:

Descartes se narodil v roce 1596 v La Haye (Touraine). Studoval přírodní vědy, filosofii a jazyky na jezuitské koleji v La Fleche (1604-1612). Descartes je tvůrcem novověké koncepce subjektu a zakladatelem novověkého racionalismu a vědeckého objektivismu. Jeho snahou je nalezení nezpochybnitelného základu poznání. Aby jej dosáhl, vystavuje všechno mínění a smyslové poznání skepsi, která metodicky vede k poslednímu jevu, o němž již nelze pochybovat. Pochybovat ovšem znamená myslet, a tak je podle Descarta základem poznání myšlení, respektive rozum - cogito ergo sum, myslím tedy jsem. Nezpochybnitelné jsou především tzv. vrozené ideje: idea Boha a matematické zásady, které vyplývají samy ze sebe. Oproti dosavadní tradici je tak člověk podle Descarta bytostí, která si je vědoma sebe sama. Lidské já je na ničem nezávislý, svéprávný a svémocný subjekt. Vše ostatní je vůči subjektu objektem, tj. něčím, co si před sebe subjekt "klade", co je "o sobě jsoucí". Svět se podle Descarta skládá ze dvou substancí - dualismus. Rozprostraněnou, tj. hmotnou sunstanci (substantia extensa), a nerozprostraněnou, tj. duchovní substanci (substantia cogitans), spojuje pouze Bůh - jinak jsou na sobě nezávislé. Královnou věd je podle Descarta filosofie a "nejvědečtější" vědou je matematika (geometrie), ve které zavádí pojem funkce a proměnné veličiny a soustavu pravoúhlých (kartézských) souřadnic. Na matematické vztahy jde ostatně podle Descarta převést celá příroda.

Ale to víte, to je jen chudák přezíraný Descartes, TS to ví lépe, že ano...

154849

21.02.2008 10:35

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

90.?.?.?

..Cim hlubsi je poznani tim vetsi je i energie kterou svemu tvurci poskytuji...

Tady se mi trochu ježí chlupy a bliká intuice. Na cestě do té hloubky musí být tvůrce nějak "ukotven", aby na něj ta energie nebyla až moc velká a nestrhla ho do té hloubky nekontrolovaným volným pádem, myslím... To ukotvení se podle mne děje "normálním životem", v jehož zrcadle si ověřujeme správnost našich kroků... IMO...

154900

21.02.2008 16:45

V Kosovu objeveny nezanedbatelné zásoby zlata

RE: Nic nového

90.?.?.?

Přesně tak. Insideři už tehdy věděli, o co jde. Nejedná se jen o naleziště zlata, ale hlavně o naleziště dalších vzácných strategických surovin. Mluvil jsem s českými podnikateli, kteří měli v tomto směru dojednané velmi lukrativní smlouvy, ze kterých pochopitelně díky bombardování a změně režimu sešlo. Hlavně z tohoto úhlu pohledu mi byly vždy ty řeči o etice, demokracii, soucitu s Albánci atd., vrcholící humanitárním bombardováním, tak mimořádně odporné.

154920

21.02.2008 21:42

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

90.?.?.?

Zalek [smích] . Všechno, co je opravdu krásné, je zároveň strašné.

154934

22.02.2008 09:33

Šílený kult se rodí – Barack Obama

RE: Obama je salonní socialista

90.?.?.?

...Většina obyčejných Amíků střední vrstvy nemá přehled o světovém dění, ani je to nezajímá. Tvrdě makají, aby si udrželi blahobyt a dopřáli dětem vysokou (trágou je, že většina prófů na veřejných vysokých jsou levičáci a socani); jsou poctiví a štědří a je snadné je politicky ‚opít rohlíkem‘; z části díky víře, chybí jim tedy evropský cynismus...

Ti chudáci tvrdě makající a věřící Amíci se dají tak opít rohlíkem, že klidně posílají své syny na jatka v Iráku a nechají se vetlačit do role schvalovačů těchto drahých masakrů, které jdou ve skutečnosti zcela proti jejich skutečným pragmatickým zájmům. Zaplať pánbu za evropský "cynismus" - což je Vaše pojmenování tisícileté zkušenosti a opatrnosti.

154957

22.02.2008 21:46

Ještě jednou chematrails

RE: chemtrails

90.?.?.?

Možná Vám není ROZUMět. Ale kdo chce, může to chápat [smích]

155013

23.02.2008 14:28

Ještě jednou chematrails

RE: Filosofie - královna věd

90.?.?.?

Pane TS, já osobně Descarta nemusím, já vědecký racionalismus rád nemám, a jsem důrazně proti převádění přírody na matematiku. Ale Vy jste trochu legrační s tou ex post břitkou kritikou někoho, kdo Vám téměř před pětisty lety, v tehdejším racionalismu naprosto nenakloněném myšlení, probojoval, že si tu takhle můžete "kriticky" cintat pentli [mrknutí jedním okem]

155054

28.02.2008 11:26

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

90.?.?.?

Stará dobrá česká vychcanost... to víte, tady v tom kotliku se to všechno míchalo dohromady, včetně židů, každý z nás má určitě alespoň trošku židovské krve... a možná to funguje jako očkování [mrknutí jedním okem]

155328

29.02.2008 09:04

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

90.?.?.?

Výzkum je halt výzkum. Většinou vyjde tak, jak si výzkumníci přejí, aby vyšel, a navrch mu rozumíme tak, jak si přejeme mu rozumět.

Bylo tu už hodně řečeno o specifickém "židovském" přístupu k realitě. Pokud něco takového existuje (a já osobně věřím, že ano), lze jej podle mne "překonat" tak, že jej člověk pochopí a transformuje. Z toho "olověného" materiálu lze vyčistit ryzí "zlato". A k tomu myslím kapka "židovské" krve může pomoci - právě jako očkování....

155417

29.02.2008 10:48

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Paní Jarmilo, když tak čtu ty vaše příspěvky,

90.?.?.?

Nesmíme tomu říkat spiknutí či konspirace, ale třeba kartelová dohoda, privátní klub, zájmové sdružení, nadnárodní společnost a podobně. Pak nám to projde. Když se něco jmenuje takhle normálně, tak to přeci nemůže škodit, ne?

155426

29.02.2008 11:06

Reprezentanti „nového“ politického stylu

RE: To nejsou zeleni.

90.?.?.?

"Ideový" směr, který zasupovala ODA a zastupuje Bursík, nevyhoří nikdy. Nosnou ideou je zde naprosto bezskrupulozní, sprostý tah na branku vlastních zájmů, a jako kamufláž se hodí cokoli, co zrovna frčí. Nutno říci, že "stranící" jdou za svým ideovým cílem neochvějně, promyšleně a dokonce i chytře. V těchto stranách se sdružují právě oni inteligentní deprivanti, které tak dobře vystihl Koukolík.

155425

29.02.2008 12:14

Reprezentanti „nového“ politického stylu

RE: Vydírání

90.?.?.?

Myslím, že jste si neporozuměli ve věci možnosti volby. Ti, kteří tvrdí, že jedinec má vždy možnost volit, tím zřejmě myslí, že může i nevolit, nebo volit jako východisko osobní oběť.

155430

29.02.2008 12:36

Nastane nové kolo balkanizace?

RE: Já vidím jiný důvod !

90.?.?.?

Pane vladuno, nemyslím si, že před matrixem můžete utéci. Matrix si nosíme v sobě, a jen v sobě se od něj můžeme osvobodit. A pak můžete být svobodný kdekoliv - i v UK. Spoléháte-li na pomoc Toho Nahoře, on zase myslím spoléhá na to, že svůj úkol budete vykonávat tam, kam Vás postavil...(je na to nějaký hezký citát v evangeliích, ale jsem líný ho hledat, Vy jistě víte [smích] ).

155435

29.02.2008 12:37

Matrix

RE: Co s tím lze dělat?

90.?.?.?

Pane Vojto, z čeho prosím vyvozujete, že každému JE TŘEBA toho samého? To Vás naučil neodarwinismus? [překvapení]

155433

29.02.2008 12:46

Nastane nové kolo balkanizace?

Pohostinnost, bratrství ...

90.?.?.?

... rytířskost, čest ...

až to bere za srdce. Mělo by se to spojit, slovanská srdečnost s artušovským pojetím...Když ne venku, tak alespoň v nás - to je maximum, co pro to můžeme a máme udělat ...

155436

29.02.2008 12:57

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

90.?.?.?

Teze o "tavícím kotlíku" ale snad není pustá teorie. Stačí se probrat seznamy jmen například v Praze. Němci, Češi, Židi, všechno na jedné hromadě....Ono když ležíte "v srdci Evropy", na křižovatce cest, tak to snad ani jinak nejde, ne? Jo to třeba na Islandu, tam se nic netavilo, ale jak chcete udržet "čistý" gen u nás?

155432

01.03.2008 10:23

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

90.?.?.?

Jen to, co máte rád, můžete změnit k obrazu svému [mrknutí jedním okem]

155509

01.03.2008 10:41

Autorka přiznala, že si vymyslela příběh o tom, jak přežila holocaust

RE: S terminem HOAX bych byl opatrny

90.?.?.?

To je možné, že jde o psychickou poruchu. Co je ale dost děsivé je to, že takových lidí, co nám pod vlivem svých psychických poruch vnucují své vidění reality je většina i v rozhodujících politických a ekonomických funkcích, a mají tu moc nakonec naši zdravou realitu svému nemocnému vidění pod tlakem přizpůsobovat. Tento případ ukazuje, že systém tyto ať už vědomé či nevědomé lži saje jak houba a žije z nich. Většina "normálních" lidí pak jen mlčí a platí.

155507

01.03.2008 10:59

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Ale, Mirdo, přece nechceš věřit, že žiji v nějakém informačním

90.?.?.?

Aha, tak ještě jinak. Spikají se zásadně jen lidé na levé straně světa, a jenom lidé, které nemám rád (v tomto pořadí, ne: nemám je rád , protože se spikají). Got it.

155508

A co se týče toho klamavého dějepisu - podívejte se, jak se v Praze vyvíjí situace po pádu zdi. Jen se otevřela vrátka, už se sem nahrnula spusta amiků, skuteční Němci obsadili všechny důležité manažerské posty ve většině důležitých firem, a židé odsud vlastně nikdy neodešli. Jděte si večer sednout do jakékoli restaurace v centru - čeština téměř neslyšet, česká děvčata se dorozumívají, jak umí.. a nejsou to jen turisté... Sám znám z této nové vlny osidlování domorodé džungle civilizovanými kolonizátory nejedno smíšené manželství. Pane Spytihněve, takhle to bylo vždycky. V tomhle kotliku se opravdu taví, věřte tomu [smích]

155511

01.03.2008 11:29

Nastane nové kolo balkanizace?

RE: Já vidím jiný důvod !

90.?.?.?

Obávám se, že tomu skutečně můžete uniknout pouze tam, kde jste. Když před tím utečete, to se myslím nepočítá, musíte se toho VZDÁT - a to má cenu jen tam, kde to je... Tedy já sám to taky neumím, je to těžké, ale jsem si jist, že to je jediná cesta...

155512

01.03.2008 15:58

Autorka přiznala, že si vymyslela příběh o tom, jak přežila holocaust

RE: S terminem HOAX bych byl opatrny

90.?.?.?

Tak už je bohužel člověk nastavenej, že když ho od útlého mládí něčím krmíte, tak on právě a jedině tuto stravu považuje za správnou. V pubertě sice zkusí revoltovat, ale když tu revoltu správně usměrníte ("nevaž se, odvaž se a kup si právě naše cigára a chlast"...), tak ho máte přesně tam, kde ho potřebujete mít...Kdyby Vás od narození drželi v temné místnosti, těžko Vám vyčítat, že byste měl strach ze světla...

155522

Pane Spytihněve, trochu mne s tou argumentací udivujete. K tomu, aby se smísila krev, nemusí přeci vůbec fungovat manželství. A nebo se může smísit krev i ve fungujícím nesmíšeném manželství, a tatínek to ani nemusí vědět [velký smích] .

Asi mluvíme oba o něčem jiném. Já se tu nezastávám žádné rasy, jen tvrdím, že v naší kotlince se tradičně střetávají a mísí vlivy, kultury i geny, a prezentuji svůj osobní názor, že kapka židovské krve nám může pomoci židovskou mentalitu pochopit a překonat. Toť vše.

155526

V pohodě. Beru to jen jako přátelské tříbení názoů [smích]

155531

Tím "takhle to bylo vždycky" jsem nemyslel pochopitelně amiky, ale prostě "odlišný genetický materiál" obecně.

Pane mirdo, já tu nepléduju pro nějakou umělou multi-kulti, já jen konstatuju prostý fakt, že když má některé země tu výhodu i nevýhodu, že leží na křižovatce cest, tak se tu holt kříží i cesty a osudy lidí...

155540

02.03.2008 13:44

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

90.?.?.?

Když o tom tak přemýšlím, tak je klidně možné, že se v podobě německých manažerů či amerických novoosídlenců jen vrací na místo činu nějaký původní "slovanský" gen. V tomto byste mohl mít pravdu [smích]

155546

Hm, ale nevšiml jsem si, že by potomci psohlavců požadovali nějaká odškodnění...

155558

02.03.2008 18:57

Autorka přiznala, že si vymyslela příběh o tom, jak přežila holocaust

RE: S terminem HOAX bych byl opatrny

90.?.?.?

Já jsem o deset let starší, takže vím, čím nás krmili. Je to skutečně tak, že současná věrchuška to má daleko vědečtěji propracované, a daleko lépe ví, na jakou strunu uhodit, aby jí to lidi žrali.. Bývalý režim dělal tu chybu, že se pokrytecky odvolával na tu lepší stránku v nás, na náš altrruismus. Na to slyšíme skutečně neradi. Tihle hrají na náš egoismus a nezodpovědnost, a za touhle krysařovou flétničkou se většina vydá ráda...

155561

02.03.2008 19:49

Matrix

RE: A zase nic !

90.?.?.?

Lidé jsou zcela výjimečným druhem opic, lišícím se od nich určitou latencí, které se také říká třeba duše. U většiny lidí tato latence spí nebo alespoň podřimuje. Jen ten, kdo ji dokáže probudit a správně "naladit", se může chovat jinak než opice a reagovat skutečně svobodně, podle své vůle (do určité míry, dané tím, co "zasel" v minulosti a co tedy musí v přítomnosti "splácet", vyrovnávat). Jestli mu to umožní lepší přežití záleží na tom, jak máte pojem "lepší přežití" definován. Umožní mu to ale každopádně další spirituální růst, a nakonec mu to umožní "opustit" tuto "planetu opic".

155564

02.03.2008 20:15

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

90.?.?.?

Myslím to spíš tak, že si některé "zbloudilé geny" může karma přitáhnout zpátky - tam, kde mají ještě cosi dodělávat.

Některé k tomu chtěl dokonce třeba Karel IV. "donutit" - proto tak vášnivě shromažďoval v Praze ostatky svatých. Věřil, že se v rozhodující dobu budou muset inkarnovat tady [smích]

155565

02.03.2008 21:36

Matrix

RE: A zase nic !

90.?.?.?

Zbožné přání pyšného lidského ega. Jo, může být. To pyšné lidské ego je totiž to, z čeho ta duše povstává [smích]

155570

02.03.2008 22:31

Matrix

PS

90.?.?.?

..že 20% lidských rozhodnutí je tvořeno neokortexem a 80% vychází z limbického systému. Jinak řečeno, jsme z 80% zvířátka, řízená svými emocemi. Limbický mozek může být zdrojem pocitů vědomí, které vytvářejí z myšlenek určité pevné přesvědčení...

A jak je to konkrétně u Vás, pane Vojto? Vaše pevné přesvědčení vychází z limbického systému nebo z neokortexu?

Co se týče delfínů, mají spolu s velrybami a některými vyššími savci také cosi jako duši. A jestli tomu nevěříte, musíte dle logiky svých úvah uznat, že jejich zvířecí limbické emoce jsou ušlechtilejší než neokortex různých inteligentních deprivantů.

155571

03.03.2008 12:01

Matrix

RE: PS

90.?.?.?

Pane Vojto, Vaše taktika podsouvat mi city, motivy a myšlenky, které nemám, je průhledná a únavná. Koukolíka si hluboce vážím, s jeho závěry se téměř ve všem ztotožňuji, a nevím, z čeho usuzujte na opak. Ono totiž ani tak nezáleží na tom, jakými vírami si zdůvodníte svoje jednání, ale záleží na jednání samotném. I cesta do pekel může být dlážděna "dobrou" vírou. I vraždit můžeme s vírou v sílu vědy. Možná bych se s panem Koukolíkem, ale daleko spíš s Vámi, neshodl ve jmenování konkrétních inteligentních deprivantů. I víra v sílu vědy může být - a velmi často je - příkladem toho pevného přesvědčení, které jste připsal limbickému systému.

K včerejší diskuzi chci jenom důrazně upřesnit, že tím, že postuluji u lidí duši, se rozhodně nevyvyšuji nad zvířata. Mluvili jsme o tom spolu již mnohokrát, a pochybuji, že si to nepamatujete. Pokud duši zjednodušeně chápeme jako svobodnou vůli (kterou zvířata - jak snad uznáte - rozhodně nedisponují), pak člověk, který tuto svobodu rozhodování zneužívá, je "horší" než zvíře. Stále ovšem se od něj touto svou zneužitou latencí liší.

A znovu trpělivě opakuji, že Vaše jednostranné definování emocí jako něčeho zvířecího (implicitně nelidského a "špatného" ) a vyvyšování neokortexu jako jediného znaku lidství a jako něčeho jednoznačně "dobrého" je nejen v rozporu s vědou, ale je to známkou toho, jak dalece jste ovládán těmi opravdu "špatnými" - protože nereflektovanými - emocemi.

155601

Na zemi se miliardy let střídá oheň s vodou, a přece zlo ještě nikdy nebylo zničeno. Kořeny zla násilím (ohněm ani vodou) zničit nelze.

155599

03.03.2008 12:36

Autorka přiznala, že si vymyslela příběh o tom, jak přežila holocaust

RE: Prachy, prachy a zase

90.?.?.?

Hezký závěr. Nějak se mi ale toto Vaše obecné pochopení principu zdá v rozporu s Vaším konkrétním postojem k tomu, co pan Pietro vidí jako luciferské síly, tam zrovna pochopením neplýtváte [mrknutí jedním okem]
Pan Pietroo IMHO dělá to, co Vy: chápe princip, ale bojuje na "bílé" straně...

155605

03.03.2008 14:00

Autorka přiznala, že si vymyslela příběh o tom, jak přežila holocaust

RE: Prachy, prachy a zase

90.?.?.?

Mně pomáhá k pochopení "toho všeho" ta nejprostší empirie, kombinovaná s axiomem "jak nahoře, tak dole" (všechno je vlastně jen obraz Všeho).

Ten Chaos vnímám jako bahnitý rybník, ze kterého se všechno rodí a do kterého všechno umírá. A to mezi tím (Stvoření, boj protikladů) je cosi jako čeření, provzdušňování, aby ten rybník nezatuchl a aby zůstal živý a životadárný. A tohle je to poslední Proč, které je duální lidský mozek schopen pochopit a vyjádřit. PROČ je tu rybník a proč musí být čeřen odsud nejsme schopni uchopit.

155610

03.03.2008 16:44

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: najviac

90.?.?.?

No vidíte, jaký krásný příklad nám císař skýtá. Takové krásné a přirozené multi-kulti spojení mystik různých náboženských směrů. Ale mystika je samozřejmě jen jedna, jak víme [smích]

155621

03.03.2008 18:13

Matrix

Dodatkem k diskuzi

90.?.?.?

Dnešní BL:

Sutherland (1994) o iracionalitě říká: … iracionální je jakýkoli myšlenkový proces, jenž vede k závěru nebo rozhodnutí, které ve světle důkazů a s ohledem na dobu, jež byla k disposici, nejsou to nejlepší, co se dalo dosáhnout. Připouštím, že to znamená nastavení velmi vysokých měřítek pro racionalitu, ale ve skutečnosti se budu hlavně zabývat úsudky a rozhodnutími, která jsou jednoznačně iracionální, neboť vznikají ze soustavného myšlenkového zkreslování, jemuž se lze vyhnout...

Iracionalita je tedy definována jako MYŠLENKOVÝ proces, tedy proces odehrávající se v neokortexu, proces ne primárně emocionální. Racionální (i dle dalších Koukolíkových tezí) je tedy takové jednání, které umí emoce usměrňovat a kontrolovat, ne je popírat, vytěsňovat, či se tvářit, že neexistují - to druhé je právě krásný příklad iracionality. Limbický systém není ani primitivní, ani zvířecí (primitivní je pokládat všechno "staré" za primitivní), a úkolem neokortexu je prostě a jenom používat emoce "správně". Z toho plyne, že ten, kdo umí emoce mozkem kontrolovat a správně používat, může zcela legálně skutečně srdcem vědět, co je správné a pravdivé. Naopak, iracionálně myslící a jednající člověk, který je tzv. "bez emocí" je deprivant, byť by byl geniální vědec či vrcholový politik.

155626

03.03.2008 20:32

Matrix

RE: PS

90.?.?.?

Absolutně to nepostrádá ani kus šutru. Ale je to tak nějak odstupňované a vždy trochu jinak "zorganizované". Od toho šutru přes rostliny a zvířata je to čím dál tím individualizovanější. Zatímco zvířata mají obecně cosi jako "skupinovou duši" (v pohádkách a mýtech je to symbolizováno např. jako "hadí král" ) a jednotlivá zvířata jsou spíše něco jako buňky v organismu, řízeném touto skupinovou duší, my máme každý svou - z toho právě plyne naše osobní svobodná vůle a osobní zodpovědnost. Jinak by to snad ani nemělo smysl, ne? [mrknutí jedním okem] I když, samozřejmě, vše toto jsou jen slova, která podstatu vyjádřit nemohou, a vy to můžete vnímat jinak...

155635

03.03.2008 22:08

Matrix

RE: PS

90.?.?.?

Jak jsem psal už dřív, někteří vyšší savci jsou daleko individualizovanější a sebeuvědomělejší než třeba hmyz. Kromě delfínů, velryb, slonů a primátů jsou to zejména domestikovaná zvířata. A samozřejmě, i v rámci jednotlivých druhů jsou individuální výjimky.

Ta síla zvenčí, která zvířata drží a organizuje, je právě ona skupinová duše. Berte ji jako určitou matrici s danými pravidly (vč. případné hierarchie) - něco jako program, ale živý. Obrazem této skutečnosti může být třeba včelí roj, kde je včelí matka určitým zosobněním duše skupiny. Roj žije a funguje, dokud žije a funguje královna (a nemusí být ani fyzicky přítomna v úlu). Po smrti matky roj přestane fungovat, jako by ho někdo "vypnul".

Tyto formulace čerpám zejména z antroposofie Rudolfa Steinera, na kterou vás odkazuji pro případné další studium. Tím nechci říci, že jsem antroposof, jen se její formulace v tomto bodě kryje s mým vnímáním. Ale jak jsem řekl, vaše vnímání může být jiné [smích]

155648

03.03.2008 22:10

Matrix

RE: Dodatkem k diskuzi

90.?.?.?

Na jakých racionálních důkazech zakládáte svá tvrzení, že se tisíce lámů a mnichů pokoušeli ovládnout své emoce marně? [překvapení]

Jistěže můžete volně ovládnout sekreci žláz a další fyziologické procesy. A když to umíte, nepostihne vás žádný "náhlý výron". Jistě mě omluvíte, že stejně jako vy neuvádím pro svá tvrzení žádné hmatatelné důkazy.

Svým roztomilým posledním odstavcem jste se ovšem roztomile vyhnul odpovědi na otázku, odkud víte, že je všem lidem třeba toho stejného. Nadále by mě vaše konkrétní odpověď zajímala. S nějakými racionálními důkazy, samozřejmě.

155644

04.03.2008 00:12

Matrix

RE: A zase nic !

90.?.?.?

Víra je neracionální (v nepejorativním smyslu: prostě není myšlenkovým procesem), ne iracionální, viz dnes již diskutovaná definice iracionality.

155651

04.03.2008 12:55

Matrix

RE: Dodatkem k diskuzi

90.?.?.?

.. "Utrpení je všudypřítomné, jeho příčinou je touha zaměřená špatným směrem, nápravou je odstranění příčiny a k tomu se používá vznešená osmidílná cesta sebezdokonalování vedoucí k ukončení utrpení..-Je citát dostatečným důkazem, že na základě podobných "pravd" nelze poznat podstatu lidské psychiky, natož ji ovládnout?..

Ale no tak, pane Vojto.. [mrknutí jedním okem] Jistěže není. Je to pouze důkazem toho, že třeba vy neumíte ovlánout podstatu lidské psychiky, čili například ve vás je to utrpení přítomné, ale rozhodně to není důkazem toho, že to není možné obecně. Naopak, citát explicitně říká, že za účelem ovládnutí touhy a tím i psychiky se používá vznešená osmidílná cesta sebezdokonalování. Ovšem ten, kdo tuto cestu kritizuje z letadla, ale nejde, samozřejmě nemůže posoudit, nakolik je účinná...

Já tedy, popravdě, také neumím svou psychiku ovládat. Zatím jsem učinil pouze první krok, a to ten, že jsem si to přiznal. Ale zcela elementární logika a trochu pokory mi stačí k pochopení, že to, že to neumím já, rozhodně zdaleka neznamená, že to neumí někdo jiný. To je váš hlavní problém, pane Vojto. Vy neumíte rozlišovat mezi tím, co se zdá dobré, potřebné, možné a logické vám a co se takovým zdá jiným. Tvrdohlavě vycházíte z mylného a nelogického předpokladu, že vaše subjektivní víra je ta jediná pravá a pro každého potřebná. Dokonce ani vaše interpretace moudrosti doktora Koukolíka není to pravé pro každého. Lidi jsou zaplaťpánbu různí, a přispívají k obecnému ideálu celistvé moudrosti svými zcela specifickými a různými dílčímí moudrostmi.

155677

04.03.2008 14:19

Matrix

RE: A zase nic !

90.?.?.?

...Vidite v tom se shodujeme, i ja verim, ze mocni tohoto sveta ho nechteji znicit. A spon vetsina netrpi vizi Armagedonu...

Kéž by to bylo tak jednoduché. Oni mocní tohoto světa vůbec nevědí, co ve skutečnosti chtějí. Podvědomí je mocné, a i my sami se často "ničíme", aniž bychom vědomě chtěli. Natož mocní, kteří jsou zcela ve vleku "ducha" moci, a to je sakra silná moc - a bohužel, sakra destruktivní...

155684

06.03.2008 16:00

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

RE: Med-Věd-ev

90.?.?.?

Fakt, už si jednou dupněme, nabijme prak, a donuťme ty Goliáše, ať se lísají k nám !! A jestli ne, tak ať se třesou !! [oči v sloup]

155848

07.03.2008 10:58

Teror pravdoláskovců

RE: Svoboda slova?

90.?.?.?

Pan mlýnek nám tu předestírá svůj deprivantský názor na to, jak by podle něj měl fungovat kapitalismus, nějaké zákony velkoryse ignoruje.

Jen trochu OT - velmi zajímavá polemika na BL mezi Valachem a Koukolíkem ve věci "kapitalistické racionality". Skutečně lahůdka, doporučuji.

155918

07.03.2008 11:08

Teror pravdoláskovců

RE: Ano

90.?.?.?

To je opravdu velmi zajímavé a osobně statečné od pana Lánského. Doufám s Vámi, janko, že to je jen jeden z prvních kamínků laviny.

155919

08.03.2008 09:29

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Nicaragua přerušila diplomatické styky s Kolumbií

90.?.?.?

A proč vycházíte z toho, že bychom museli mít někoho za zadkem? Kdyby určité skupině lidí, kteří na tom vydělávají, nezáleželo na generování válek, mohly by se ušetřené peníze věnovat do rozvoje místních infrastruktur, a místo nekonečné snahy o ovládání a vysávání jeden druhého bychom mohli spolupracovat... A jak pravil předřečník, spočítejte si, která země nejčastěji iniciuje převraty a válečné konflikty pod trapnou záminkou šíření demokracie...CCCP ani Čína to rozhodně nejsou...

156008

08.03.2008 11:57

Teror pravdoláskovců

RE: Zvědavec: Jaký vydavatel, takové gró čtenářů?

90.?.?.?

To víte, když už vzdělanec zná taková slova jako prediktabilní a gró, tak je halt puzen je někde na veřejnosti provětrat, aby mu doma nezatuchly ..

156017

08.03.2008 12:44

Teror pravdoláskovců

RE: ješte jednou Robert Gross

90.?.?.?

No, oni se vzájemně neberou vážně ani jednotlivé "odnože" Židů, existuje mezi nimi hierarchie a rivalita. Prostě většinou potřebují vnějšího nepřítele hlavně proto, aby se nepoprali mezi sebou.

156020

08.03.2008 20:43

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Nicaragua přerušila diplomatické styky s Kolumbií

90.?.?.?

Ti lidé, co generují války, nás nenechají dobrovolně být nikdy, to máte pravdu. A je jedno, jestli to budou zrovna ti ze CCCP nebo USA - jsou to stále jedni a titíž, a hrají si do ruky. Jako el magico snad chápete, co myslím. Není skutečně snadné se vymanit, ale vyžaduje to především vnitřní změny v každém z nás, musíme se vyladit tak, aby to zlo nemělo moc nás do područí dostat. A v procesu toho vylaďování se je spíše na škodu žít v zemi, kde metoda "chléb a hry" (a do těch her patří i hra na "demokracii" ) je rozvinuta do té míry, že lidé otročí "dobrovolně", za trochu větší kus žvance a iluze "svobody", která je ovšem pouze svobodou vybrat si z více druhů závislostí..

156066

08.03.2008 21:16

Teror pravdoláskovců

RE: Svoboda slova?

90.?.?.?

Nechte si své názory, já vám je neberu, ale promiňte - diskutovat se dvěma deprivanty najednou mě nebaví dvojnásobně. Deprivantství je mimochodem taky jen nějakým slovem pojmenovaná vlastnost, kterou tu Vy a mlýnek názorně demonstrujete...

156067

09.03.2008 08:40

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz

90.?.?.?

Asi tomu nějak nerozumím. Pokud platí vaše východisko:

Místo lidí konzumenti. Souhlas. Ale dobrovolní. Lidé činí, pane Spytihněve, jen to, k čemu je naprogramovala příroda. A ta je nastavila jednoduše: Musíš dýchat, být v bezpečí, teple, mít co pít, jíst a kam složit hlavu. Máš-li toto vše, je potřeba získat uznání druhých, majetek a moc. A to vše v zájmu svých genů. Je třeba zajistit jejich reprodukci. Nejlépe s partnerem, který dává vysokou šanci, že bude v budoucích generacích pro ostatní též atraktivním partnerem. Asi to lze nazvat "konzum". Ovšem! Lidem to působí libé pocity. Kudy vtěsnat do tohoto schematu nějaký vyšší mravní princip? Uvedete alespoň jeden racionální důvod? ..

.. pak nevidím důvod, proč odsuzujete:

Značná část populace trpí hypertenzí (česky vysokým krevním tlakem). Mnoho lidí umírá na takzvaná kardiovaskulární onemocnění právě v důsledku té hypertenze. Zkuste se svého lékaře zeptat, co je její příčinou! Vysměje se Vám a naznačí, že jste blb. Důrazně dodá "to nás ve škole neučili!!!" Začnete-li se zajímat, co že Vám to předepsal, zjistíte, že to není lék, který by léčil příčinu. Je to svinstvo (třeba beta-blokátor), které Vás udrží při životě dost dlouho, abyste za "své léky" nejprve zaplatil jejich výrobcům nehorázné peníze a až pak potupně zdechl. Důležité je být co nejdéle pacientem.

Předpokládám, že jste se již reprodukoval, pak tedy můžete klidně zdechnout. Lékař bez vyššího proncipu mravního dělá jen to, co mu geny přikazují, aby zase on získal svůj majetek a moc, a nemá nejmenší důvod vám říkat pravdu či se vás snažit vyléčit. Čemu se tedy divíte? Vše je, jak to má být.

156099

09.03.2008 10:10

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz - závěr

90.?.?.?

A cíl farmaceutické lobby je také zcela konformní s pravidly neodarwinismu. Ostatně, jinak by se farmaceutická lobby evolučně nevyvinula, ne? Jo, pane Vojto, nemůžete si ze své oblíbené teorie vyzobávat jen chutné rozinky, musíte ji brát celou, i tam, kde se vás začne týkat osobně nepříjemně...

156103

09.03.2008 10:32

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz

90.?.?.?

A ne abyste mi zase, jako obvykle, vmetl do tváře, že geny nic nepřikazují. Já to vím, geny nic nepřikazují stejně jako příroda nic neprogramuje.

156105

09.03.2008 12:53

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz - závěr

90.?.?.?

Já si právě na rozdíl od pana Vojty myslím, že nic se ne-sebe-reprodukuje mechanicky. Vidím za sebereprodukcí prvotní ideu, záměr, a vidím ten změr jako dobrý a spravedlivý - zkrátka takový nějaký vyšší princip mravní. Ten vyšší princip mravní se snažím uplatňovat ve svém jednání vůči ostatním (jako obraz té původní idey = Boha vlastně ani jinak nemohu), a proto očekávám, že ho i ostatní budou uplatňovat ve svém jednání vůči mne. Já mám tedy právo kritizovat třeba farmaceutickou lobby. Pan Vojta ovšem ideu vyššího principu mravního popírá a vylučuje, nu pak se ovšem nesmí divit, že je ta farmaceutická lobby tak bacaná a ošklivá i když jde o jeho osobní hypertenzi... Na hypertenzi většinou umírají lidé, co se již reprodukovali, no a jestli ne, pak je jen dobře, že své geny náchylné k nemoci nebudou moci předat dalším generacím...

156115

09.03.2008 18:16

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz - závěr

90.?.?.?

Takové filosofické kotrmelce jsou opravdu k popukání. Takže ideální DOBRO není, ale ideální ZLO ohrožuje náš pud sebezáchovy. Ale na druhou stranu jen formulujete to, co o vás dávno tuším. Nevěříte v Boha, zato věříte v Ďábla...

Jinak v přísném souladu s vašimi teoriemi je v případě, který uvádíte, zlem jenom to, čeho se jinde zastáváte jako přírodního programu. Lidé sdružení ve farmaceutické lobby pouze dělají to, na co je příroda podle vás naprogramovala - hrabou majetek a moc, a jsou vlastně jen přirozenou evoluční silou, která nechává slabé a nemocné vymřít a tím zlepšuje genetický fond.

156121

09.03.2008 18:48

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Dobra zprava: vypada to, ze se to uklidnilo

90.?.?.?

Ach jo, ty protiválečné filmy, jak vidím, mají i vedlejší negativní účinky. Boj je základem této existence, jak věděli už staří Řekové. El magico - a neví takovou základní věc [oči v sloup]
Nejde o to vymýtit bo jako takový (tedy i třeba boj idejí - i náboženských), jde výlučně o to, převést ten boj do konstruktivní podoby. Boj nemusí být jen rozbíjení hlav klacky nebo bombami, boj může být zcela ušlechtilým způsobem, jak z těch hlav vykřesat nové a prospěšné nápady.

Představa zglajchšaltovaného globalizovaného světa, všichni v džínách a před TV, je bohužel horší než sprostá válka - znamenala by totiž naprostý konec evoluce - a co se nevyvíjí, to nevyhnutelně zanikne...

156126

09.03.2008 21:27

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Dobra zprava: vypada to, ze se to uklidnilo

90.?.?.?

Globalizace jako vnějškový proces nemůže ze světa sprovodit nenávist, která primárně sídlí nejprve uvnitř každého z nás. Tím, že se otevřou hranice proto, aby mocní mohli lépe a radostněji kšeftovat, se nespřátelí kosovský Albánec s kosovským Srbem. Naopak, jim vnucená "globalizace" přiživila jejich nenávist na desítky let dopředu. Ta nenávist tu zůstane, i když se jejich děti posadí před počítač, nebo i když budou ve virtuálních světech.

A znovu opakuju, při všem odporu k válce ji vidím jako konstruktivnější a evolučně prospěšnější metodu "učení se" než to, co vidíte vy. Vaše budoucnost by učinila z lidí navždy jen infantilní, nezodpovědné závisláky, ale evoluce definitivně směřuje k dospělosti. Utrpení obětí válek je mi nesmírně líto, a jejich utrpení padniž na hlavu jejich viníků, ale na druhé straně - duše jde dál, a utrpením roste a dospívá....

Jinak - každému podle jeho víry, a přeju vám mnoho zábavy ve vašem způsobu budoucnosti [smích]

156140

09.03.2008 21:55

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Dobra zprava: vypada to, ze se to uklidnilo

90.?.?.?

PS
Měli jsme tu nedavno diskuzi pod článkem pana Stwory o prospěšnosti válek, které nadělají z chlapců chlapy - pane Stworo, promiňte to vulgární zjednodušení a zkreslení. Byl jsem tu jedním z těch, co nejhorlivěji protestovali, a byli zásadně proti tomu, považovat válku za přijatelné řešení konfliktu nebo problému.

A teď jen vyjadřuji jen svůj soukromý názor, že ji přesto považuji za lepší alternativu, než je degradace všeho, co dělá člověka člověkem. Ale rozhodně tím nemyslím křížení ras.

A to, že bychom si nezvolili utrpení dobrovolně, ještě neznamená, že nefunguje. Pokud chcete setrvat v infantilním klidu, obávám se, že vás to utrpení stejně jednou dostane, prostě ta naše současná virtualita je už tak naprogramovaná...

156141

09.03.2008 22:50

Gaza v agonii

RE: Už ty porovnávající fotografie ukazují,

90.?.?.?

Blbý je, že bychom nejprve museli vypsat referendum na to, kdo je vlastně tím naším zákeřným a bezcharakterním nepřítelem...

156142

Jo, a ten článek o evoluci kvůli mě nehledejte. Evidentně si pod tím pojmem představujeme něco diametrálně odlišného. Já myslím evolucí spíše rozšiřování vědomí (což se ovšem rozhodně NEROVNÁ zvyšujícímu se počtu informací či vývoji technologií !!) Nemyslím tou evolucí ani probíhající proměnu cítícího, živého člověka v pouhý zdroj energie pro umělou inteligenci - přesně toto jsem myslel degradací člověka a jeho zbavování samé podstaty lidství.

156182

10.03.2008 15:22

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Dobra zprava: vypada to, ze se to uklidnilo

90.?.?.?

El magico, já jsem idealista. Tzn. jsem osobně přesvědčen, že ideje existují samy o sobě, a dokonce "před hmotou". To platí jak pro lásku, tak pro nenávist. A nenávist nemůžeme sprovodit ze světa tím, že na ni zapomeneme nebo ji vytěsníme. Můžeme ji jenom transformovat - tzn. projít si nenávistí a každý v sobě ji přeměnit na pochopení a lásku. Sama ze světa nezmizí, je jako černej mrak, který se vznáší třeba nad Kosovem, je přiživován každou nenávistnou myšlenkou každého obyvatele Kosova, a zmenšuje se jen - no jak už jsem řekl, tou láskou.

Aktuální globalizace, které se explicitně ve svých příspěvcích zastáváte (podporujete a vítáte americké strkání pazour do záležitostí světa a jejich export "demokracie" ) rozhodně vnucená je a jako taková je nutně kontraproduktivní. Jejím motivem je zisk a moc, jejím důsledkem nespravedlnost a nenávist. Ani já bych samozřejmě neměl pranic proti spontánní globalizaci, vzešlé z vnitřního pochopení a přesvědčení všech účastníků - právě naopak. Jen ať se rasy milují a kříží - ale dobrovolně !!

Nikde jsem se neprojevil jako sociální inženýr, nepléduju pro umělé urychlení globalizace jako vy. Prezentuju pouze svůj osobní názor, a snažím se jej prezentovat neagresivně vůči vašemu, i když s ním nesouhlasím.

Do mého idealistického přesvědčení patří názor, že evoluce je lidstvu imanentní, a že pokud by se zastavila, rovná se to zániku lidstva. Pouze proto mi válka, hladomor apod. - jako krajní reakce na zastavení evoluce - připadá jako přijatelnější alternativa než tupý a infantilní konzum, který podle mne už sám o sobě je "smrtí" . Stagnace zabíjí věčnou duši, která je skutečným nositelem života, ne smrtelné a dočasné tělo. Vlastně tu válku nevidím jako nějaké řešení, ke kterému bychom se mohli uchýlit vědomě a dobrovolně, je to podle mne nevyhnutelná a "naprogramovaná" pojistka právě proti zastavení evoluce a lenivé stagnaci.

O svou kulturní identitu se nebojím a vy o ni také strach nemějte, snad se mi podařilo vám vysvětlit, že je založena na jiných premisách než vaše.

Vzhledem k tomu, že nejsem sociální inženýr, nechci nijak zastavovat nadnárodní korporace, ani nechci nijak měnit vnější svět. Makám na tom, abych změnil sebe, protože to je jediná cesta, jak mohu něco změnit. Ovšem jsem toho názoru, že ty nadnárodní korporace budou zastaveny něčím, o mě, je i vás převyšuje (i když jsme toho součástí).

156181

10.03.2008 17:45

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Dobra zprava: vypada to, ze se to uklidnilo

90.?.?.?

..nenavist je idea, rozhodne spada spise do ideove, nez materialni casti ... pokud zapomenete ideu, zmizi - jak rikam, kdyz nebudete zivit nenavist, v nekolika generacich zanikne..

Ale no tak, o toto sociální inženýrství se pokusil třeba Tito, a několik generací Jugošů, jejichž nenávist nikdo neživil, žilo mírově vedle sebe.. pak to trochu účelově přiživily "temné síly", a nenávist vyrazila z kořenů, kde stále číhala, jak divá.. však si to přiznejte ..

Idea nepochází z hmoty, ale naopak ...

Jak jsem řekl, evoluce pro mne znamená pokrok především v té ideové (spirituální) oblasti...

Jo, máme hodně společného, oba jsme přesvědčeni o své pravdě a "myslíme to s tím druhým dobře"... vím, že na to nebudete slyšet, ale já chápu vaši stranu mince velmi dobře, protože tu svou jsem se naučil vidět až v pokročilém věku, do té doby jsem svět viděl jako vy...


[smích]

156195

Obsedantně nefetuju, nekouřím, nepiju [smích]

Trochu jsem z toho naopak podezíral vás (ten občas nervózní popudlivý styl by tomu napovídal), kromě toho ten nick - el magico .. ale možná jsem se pletl...

najděte si tam někde spirituální evoluci, jinak definice je věc konsensu

156196

Odpovídám na Váš příspěvek, který je zatím pouze v Hádu Zvědavce [smích]

No, jednou za rok u šamana to může být spirituálně evoluční, ale já jsem v tomhle směru fakt srajda, asi jsem v minulých životech zažil v těchto souvislostech něco sakra nepříjemného.. pády duše jsou bolavější a nebezpečnější než pády těla...

Nechci se ve věci definic nechat vecpat do moc úzkých ohrádek - jak říká Bělohradský: "definujte, nebo budete definováni"...

To rozšiřování vědomí chápu jak individuálně, tak jako součet přínosů všech jednotlivců v konečné bilanci.. a do tohoto procesu patří kromě výher i prohry, vědomí se rozšiřuje kupředu všemi směry... a praktikuju prostě tak, že v normálním životě přemýšlím o tom, co se děje "uvnitř" mne, a jak se to obráží v tom, co mě potkává "zvenku". Je starou pravdou, že rozčiluje-li mě něco, co mě potkává, nad obvyklou míru, je to nějaká má vytěsněná blbost. Proto se nejvíce vzájemně prudí lidé, kteří mají hodně společného, zejména to, co si sami o sobě neradi přiznávají..

Nojo, už jsem moc OT, díky za pokec


[smích]

156201

11.03.2008 10:58

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz - skutečné spiknutí

90.?.?.?

Týý vogo. Tak my si tu klidně žijeme v nejlepším ze všech možných světů, všechno funguje tak jak má. Jen jedna jediná malá chybička se vloudila, a to zákaz stevie. Jeden jediný výrobce si našel jediné slabé místo jinak neúplatných úředníků (v případě těch všech ostatních čestných a nezištných výrobců a zaručeně zdravých a prospěšných výrobků by se zkorumpovat samozřejmě nikdy nedali, jinak by je ani dokonalý Systém nezaměstnal), a v tomto zcela výjimečném případě se mu povedlo úředníky v Americe i v Evropě uplatit. No já myslím, pane Vojto, že to je jasné spiknutí proti lidem s hypertenzí. Jinak si to fakt vysvětlit neumím.

156259

11.03.2008 11:33

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Dobra zprava: vypada to, ze se to uklidnilo

90.?.?.?

Globalizace není nic špatného, ale umělé URYCHLOVÁNÍ globalizace (stejně jako umělé urychlování jakékoliv evoluce - a to čímkoliv) definitivně ano. Obrazně bývá zlo, symbolizované Luciferem, popisováno právě jako umělé urychlování vývoje, který je vnucován společnosti, jež na něj není duševně a duchovně připravena. Myslím, že francouzská a ruská revoluce jsou toho více než průkazným důkazem, a uměle urychlovaná globalizace půjde zákonitě v jejich stopách. On to ten Lucifer myslí dobře - nese nám přeci světlo (tak jako francouzská revoluce nám nesla "volnost, rovnost a bratrství" a ruská "spravedlnost pro všechny". Jenže příliš mnoho světla může nepřipraveného oslepit, a jediným výsledkem je naprostá profanace a degradace hlásaných ideálů. K ideálu nemůžeme ani jednotlivce, ani společnost donutit - a už vůbec ne gilotinováním, vražděním a humanitárním bombardováním. K ideálu se musí každý dohrabat sám v rámci zmíněné spirituální evoluce - a teprve až budeme všichni ideální, může taková být i společnost.

156261

11.03.2008 12:30

Nekupujte tuzemský tisk, který je v německých rukou

Myslím,

90.?.?.?

že vlastnění a tím i možnost manipulace veřejného mínění prostřednictvím tisku sleduje získání úplně jiných pokladů, než je nějak zakopaný hrnec s dukáty. Tisk určuje, koho volíme, jestli chceme radar atd., tisk lobuje pro cizí vlastníky našich strategických firem atp. To je rozhodně větší deviza než pofidérní poklady.

156264

11.03.2008 17:15

Nekupujte tuzemský tisk, který je v německých rukou

RE: Ještě něco...

90.?.?.?

Mladá fronta leží obvykle na nádraží u pokladen každému k dispozici. Máte recht.

156279

11.03.2008 18:02

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz - skutečné spiknutí

90.?.?.?

5. Změnit lidi na pouhý zdroj energie pro umělou inteligenci.

Spiklenci se sice stanou obětí vlastního spiknutí, ale v tomto případě je to slabá útěcha....

156280

11.03.2008 20:36

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Dobra zprava: vypada to, ze se to uklidnilo

90.?.?.?

Nechci vám vnucovat svůj názor, jen se jej ještě jednou pokusím vysvětlit. Chápu lidstvo spíše jako vyvíjející se vědomí a jednotlivé lidi jako organické součásti tohoto celku. Samotného člověka chápu jako vtělenou duši, která se vyvíjí opakovanými inkarnacemi - vědomí tedy neumírá spolu s tělem, naopak, samo střídání života a smrti je jedním ze způsobů učení se a rozšiřování vědomí. Posttraumatický stres může být z z tohoto úhlu pohledu tedy třeba splátkou nějakého karmického dluhu a zároveň příležitostí, jak si uvědomit svou chybu a jak se z ní poučit. Člověk se jak známo učí nejvíce z chyb, nemoci jsou tu proto, abychom se jejich překonáním uzdravili, abychom na nich vyrostli a dospěli. Tímto způsobem nám "prospívají" více než cukrkandlově sladké, konzumní, závislé a infantilní nicnedělání, které vede ke stagnaci a tím ke smrti duše, která teprve je tou skutečnou smrtí.

To samozřejmě neznamená, že schvaluju války nebo nemoce. Také jsem neřekl, že jsou "lepší" než .... Řekl jsem pouze, že je považuji za konstruktivnější řešení, než... Kromě toho, ono to "funguje" bez ohledu na to, jestli to schvalujeme, asi jako "výchovná facka" osudu, pokud se neučíme a nevyvíjíme dobrovolně, pokud nehledáme, jak jste hezky řekla, tu správnou míru, pokud se vzdáme aktivního hledání smyslu a místo toho jen pasivně a závisle konzumujeme.

156297

11.03.2008 21:19

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Dobra zprava: vypada to, ze se to uklidnilo

90.?.?.?

Myslíte Luciferův patent "brýle mámení"? Na ty nemusíte dělat reklamu, ty jdou na odbyt už od dob Komenského... ve worldu není peace, tam je labyrint, peace a ráj je v srdci


[smích]

156299

Koukám, že jsem v jiném příspěvku skutečně použil výraz "lepší než". Tak se omlouvám, že jsem to v tom ajfru popřel, a dodatečně to upřesňuji pouze na tu "konstruktivnější" verzi [smích]

156306

12.03.2008 19:16

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz - skutečné spiknutí

90.?.?.?

Ježiš, pane Vojto, to mi nedělejte. Já fakt nevím, jak na tu vaši upřímnou lítost správně reagovat.

Mám pocit, že oba víme, že v našich disputacích nehraje až tak roli nedorozumění zapříčiněné naší milovanou mateřštinou, jako spíše zásadní rozpor v našem pohledu na svět. A já tomu vašemu prostě nerozumím, zdá se mi jaksi nekonzistentní. Mám pocit, že své i cizí teorie ohýbáte podle aktuální potřeby a k obrazu svému. Kromě toho se mi zdá, že svůj soud považujete za směroplatný i pro nás a pořadí skutečnosti či malichernosti problémů stanovujete také velmi subjektivně. Mně například kauza stevie připadá důležitá ne proto, že si jí nemohu osladit kávu o trochu víc, ale proto, že dává jasný obraz o zrůdnosti celého systému, a vzbuzuje obavy, v jakých dalších, mnohem důležitějších případech s námi systém hraje takovouto falešnou a nebezpečnou hru. Když může vymazat ze světa stevii, může cokoliv.

Chcete bít ženy hollí? Takový korektní gentleman?

156384

12.03.2008 19:35

Teror pravdoláskovců

Příčina nemoci

90.?.?.?

Bez postranních úmyslů se pane Spytihněve zvědavě ptám: vy vidíte příčinu nemoci pouze v materielní rovině? Podle toho, jak se mi v diskuzích jevíte, bych byl předpokládal trochu něco jiného. [smích]

156385

12.03.2008 21:57

Teror pravdoláskovců

RE: Příčina nemoci

90.?.?.?

Jasně. Ale možná to není vždy tak jednoduché a jasné, a možná nemá každý být za každých okolností zdravý jako řípa, když kolem něj všichni scípají... Když už jsme si jednou vybrali, že se narodíme do téhle doby a na tohle místo, možná jsme chtěli učinit právě tuto zkušenost, v dobrém i zlém... myslím... asi obojí je správně...

156398

12.03.2008 22:06

Mučení lidí ve jménu svobody a demokracie

Abych to shrnul

90.?.?.?

prostě přiznejme si, že tato civilizace se prakticky od té středověké liší jen tím, že úplně stejní krvelační magoři mají v rukou účinnější mučící i smrtící nástroje. Celý "racionální" a "vědecký" pohled na svět je trapná a pokrytecká zástěrka, která se rozplyne ve chvíli, kdy na nás padne chuť si trošku zamučit... záminka se vykonstruuje vždycky... Ani ve středověku nemučili všichni, ten počet bude pravděpodobně stále stejný, a stále stejně jsou ti, co rádi zabíjejí a mučí, u moci ..

156399

12.03.2008 22:25

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Dobra zprava: vypada to, ze se to uklidnilo

90.?.?.?

Mám osobní problém s učením determinace, které předpokládá, že někteří jsou "vyvoleni" k učení se a jiní "zatraceni" k věčné blbosti. Také bych měl problém s tím utrpením, které si jedinec v aktuálním životě nijak "nezasloužil" (třeba utrpení malých dětí atd.) Pro mne teorie reinkarnace nejlépe a nejlogičtěji vysvětluje vše, co kolem sebe pozoruju (nejen utrpení), a dává existenci logický i spravedlivý smysl. Od naší "moderní" civilizace mi připadá přinejmenším málo moudré myslet si, že všechny ty předchozí i dnešní, u kterých patří tato teorie (pro ně ovšem žitá skutečnost) k přirozenému obrazu světa, byly a jsou hloupější než my. Je otázkou, zda náš vědecký pohled na svět nám zajišťuje i vyšší míru smyslu a obyčejného štěstí než jim..

Ale chápu, že to nění každého šálek čaje, já se k "přijetí" této "víry" také dopracovával dost ztuha [smích]

156395

13.03.2008 08:27

Teror pravdoláskovců

RE: Hrůzo hrůz - skutečné spiknutí

90.?.?.?

Pane Vojto, možná jste si už i při vaší deklarované"natvrdlosti" všiml, že osobně zastávám názor, že nemá cenu měnit systém, ale pouze sám sebe. Systém se pak změní sám. Proto mi prosím nepodsouvejte implicitní souhlas třeba s komunistickým režimem, který se lišil od současného pouze rétorikou, jinak jej tvořili a ovládali lidé stejného přesvědčení a zaměření, stejných psychických nekvalit, jako ten současný. Stejně jako těm dnešním jim nešlo o hlásané ideály, ale o osobní zisk a moc, a stejně jako ti současní za tímto cílem šli přes mrtvoly. Pravda, měli k dispozici méně stejně kvalitních prostředků pro tvorbu a ovládání veřejného mínění, takže jejich pikle byly snadněji k prokouknutí. Jak už jsem napsal, pokrytecky apelovali na náš altruismus, a na to slyšíme neradi. Současný apel na egoismus a bezohlednost se poslouchá a následuje lépe.
Ta jasná definice komunistického systému je jasná pouze ve vaší hlavě, tak jako každý Bubák (kterému snad neupřete působivou sílu, když se s ním umí dobře zacházet - viz Bubák terorismu). Vymezená definice toho systému se navíc ukazuje jako méně účinná - neurčité vymezení např. terorismu nebo globalizace umožňuje současnému systému schovat do těchto vágních pojmů vše, co se jim nehodí do krámu, a na základě toho zvyšovat své pravomoce a omezovat svobody lidí.

Pane Vojto, pokusím se na sobě zapracovat tak, aby toto byl už můj poslední vážně míněný příspěvek vůči vám. Dospěl jsem k názoru, že svými "upřímnými" otázkami sledujete zřejmě jiné cíle, než si nezaujatě vyslechnout mou odpověď, natož se nad ní zamyslet. Vše, co jsem chtěl říci, jsem už řekl nejméně desetkrát. Odpovědi na všechny otázky, které mi pokládáte, jste perfektně schopen sám si najít v literatuře či na internetu, co se týče vědeckého vysvětlení ezoteriky či magického myšlení je nepřekonatelný vámi milovaný Jung a jeho následovníci. Obávám se, že vaše přátelské city ke mně nejsou až tak hluboké a opětované, aby vyžadovaly neustále hlubší a hlubší ponory do mého soukromého pohledu na svět. Takže díky za vše skutečně upřímné, co se objevilo v našich diskuzích, ale neplýtvejme už vzájemně svým časem, energií a invencí, když vám to tolik vadí, nad nikam nevedoucími virtuálními šarvátkami.

PS
Vaše reakce na můj příspěvek níže ve věci utrpení jen ukazuje, že buď záměrně překrucujete smysl mých slov, nebo jej skutečně nejste schopen pochopit. O důvod více ukončit besídku.

156426

13.03.2008 09:40

Ortodoxní židé a holocaust II

RE: Žid - Nežid...

90.?.?.?

Pane ivo, to je velice hezký příspěvek, svědčící o vlastní zkušenosti. Mám podobnou zkušenost a jsem vždy rád, když objevím další spřízněnou duši [smích]

156428

13.03.2008 17:45

Bonbónek

RE: Obrovský vliv mainstreamu na myšlení všech lidí

90.?.?.?

Pane vladuno, bojím jste, že jste ztratil víru. Nezoufejte, i černá noc duše jednou skončí. Bůh nás má rád i s našimi chybami, protože jsme Jeho tělo, krev i obraz. Já tedy jako Jeho obraz také miluju svůj národ i s jeho chybami, protože jsem s ním jedné krve, a to je teprve ta pravá láska. A tuto lásku se snažím rozšířit na všechny národy, protože jsme jedné krve - vy, oni i já... [smích]

156473

13.03.2008 20:31

Bonbónek

RE: Co se divíte?

90.?.?.?

Můžete mít sebegeniálnější projekt paláce, ale ze špatného materiálu ho nevyučení řemeslníci nepostaví. Pak ovšem nemá cenu volat po změně projektu, je třeba použít dobrý materiál a vyučit řemeslníky. Ideologie (zamýšlený řád, systém) je ten projekt, my jsme ten materiál i ti řemeslníci. Kontrolní otázka: co je tedy třeba dělat?

156478

14.03.2008 08:22

Bonbónek

RE: Co se divíte?

90.?.?.?

Demokracie je ideál, vzorec, archetyp. Jako ostatní archetypy může být jen tak dobrá nebo špatná, jací jsou ti, co ji ve hmotě realizují.

Snažit se reformovat COKOLIV je předem prohraná bitva, pokud předem, a nebo přinejmenším souběžně, nereformuje každý sám sebe, a to minimálně stejně kriticky, jako se snaží reformovat to/ty ostatní.

156507

14.03.2008 08:34

Bonbónek

RE: Co se divíte?

90.?.?.?

Hm, tak v tom se neshodneme. Když diletanti "prověřují" odborníka, jen proto, aby sami převzali jeho práci a zfušovali ji, nemůže to dopadnout dobře. Trvám na tom, že nejdřív je vhodné prověřit své vlastní kvality, než si budu osobovat právo "prověřovat" kvality cizí...

156506

14.03.2008 08:40

Bonbónek

RE: Co se divíte?

90.?.?.?

..Co záleží na tom z jakého materiálu je život ?..

Vzhledem k tomu, že nevíme co to vlastně život je, mi připadá poněkud lehkomyslné mávnout rukou nad tím, jaký materiál jej nese. Inteligentní stroje by už třeba nemusely nést život, ale smrt...

156509

14.03.2008 09:32

Bonbónek

RE: Co se divíte?

90.?.?.?

Asi jde opravdu o šum na drátech. Také každé přirovnání kulhá, i to moje. Vycházím spíš z toho, že "projekt" = ideál je prostě z definice ideální. Není proto "nutno" přizpůsobovat ideál nám, naopak, jde o jednosměrný proces přizpůsobování "nás" ideálu...

156513

14.03.2008 09:59

Bonbónek

RE: Co se divíte?

90.?.?.?

Pan Jarmilo, obávám se, že jste příliš optimistická a důvěřivá. Živé lidstvo je bohužel možná už skutečně tak líné a poživačné, že se vzdá vlády nad věcmi svými ve prospěch mrtvých strojů. Protože přese všechny definice, tvořené naším "strojovým" IQ, není život jenom součet mechanických prvků, ale má NĚCO navíc, a není jen o výši IQ, ale i o přítomnosti a výši EQ a SQ a o jejich vzájemné harmonii. Emoce jsou to, co dělá život životem, a čeho se "strojové" IQ bojí, takže s nimi vede boj doslova na život a na smrt. Jako by samotná inteligence byla schopna jednat eticky a morálně.
Asi opravdu lidstvo stojí na předělu, a záleží na tom, zda si včas uvědomí, co je tu vlastně ve hře. Ony se ty emoce jen tak od moci odříznout samozřejmě nenechají, protože ony jsou tou původní silou, když je ale budeme nad míru dráždit, projeví se ve své nejčernější podobě....

156516

14.03.2008 10:09

Bonbónek

PS

90.?.?.?

Já samozřejmě naprosto souhlasím s vaším popisem i kritikou systému, nechápejte mě prosím špatně. Jen považuju za důležité zdůraznit svůj názor na to, odkud je třeba začít to měnit. Zpětným pohledem do historie vidíme neefektivnost pokusů měnit svět a bližším pohledem i efektivitu práce na sobě..

156520

14.03.2008 10:25

Bonbónek

RE: Co se divíte?

90.?.?.?

Ano. dostali jsme se k jádru problému. Kdo vám prosím podle vás má vytvořit podmínky vhodné k tomu, abyste se mohl správně reformovat? [překvapení] Na koho to chcete delegovat? Komu natolik důvěřujete? Dokud si myslíme, že pro svou vlastní přeměnu potřebujeme nejprve reformu toho, co nás obklopuje, motáme se v bludném kruhu - vždyť je to jasné jak facka. Jako jedinec nemáte vliv na nic jiného než na sebe, a jste obklopen stejně "postiženými" jedinci. Jako rodič nejste schopen zreformovat ani své dítě, natož jako občan vládní systém. Nepřišel jsem na to ani první, ani jediný, ale přišel jsem si na to sám metodou pokusu a omylu - jediné, co mohu na světě změnit, jsem já sám. Vše ostatní je boj s větrnými mlýny, vědecky řečeno s projekcemi.
To samozřejmě nechápejte jako rezignaci na výchovu dětí nebo na občanskou angažovanost, ta ale má být až druhotným projevem práce na sobě, jen tak bude hodnotná.

156518

14.03.2008 14:42

Bonbónek

Smrt

90.?.?.?

Záleží na tom, jak máte smrt definovánu. Podle mého chápání konec existence v těle není smrtí. Život je nesen naším vědomím (duší), které je jiné podstaty, než strojová umělá inteligence. Skutečnou smrt (=Nicotu) chápu právě jako "udušení" cítící duše a "zmechanizování" existence. Strojová replikace je podle mne bytostně odlišná od aktu lidského zrození a lidská smrt je něco jiného než zničení duše. Střídání zrození a lidské smrti je obojí přirozenou součástí Života. Pochopitelně, že člověk umí být krutý, ale není důvod si myslet, že by to umělá inteligence "neuměla" - jen by to prostě jako krutost "necítila", protože všechny psychologické kategorie jsou přirozeně výsadou psyché - tj. duše.

156533

14.03.2008 17:57

Bonbónek

RE: Smrt

90.?.?.?

Skutečně, věříme jen tomu, čemu si přejeme věřit. Ovšem také platí "každému podle jeho víry", a podle některých interpretací poznatků kvantové mechaniky tomu tak skutečně je - svou realitu si tvoříme svými přáními a svou vírou.
Nemyslím, že reinkarnační teorie je živena strachem z ukončení pozemské existence - naopak, pro většinu "věřících" v reinkarnaci je ukončení cyklu zrození a smrti a tím i nutného inkarnování se vrcholem jejich snažení. Je fajn se do problému trochu hlouběji ponořit, než jej "vědecky" odmávneme [mrknutí jedním okem] .
Samozřejmě vám to, co vy nazýváte vírou a já věděním (protože jsem se o tom přesvědčil vnitřní zkušeností, čili to pro mne není hypotéza, ale pravda) nikterak nevnucuju - dokud se o čemkoli vnitřně - tj. citově - nepřesvědčíte sám, zůstane to pro vás samozřejmě pouze myšlenkovou hypotézou, byť i "vědeckou". Taky bych se k ničemu sám nenechal ukecat [smích]

156548

14.03.2008 21:57

Bonbónek

Kolektivní vědomí

90.?.?.?

... Máte předokládám na mysli vrstvu kolektivního vědomí do které všichni přispíváme a která zpetně ovlivňuje náš hmotný svět...

Primárně určitě - tedy ve smyslu tvorby "hmotné" reality. Ovšem hodně také záleží na subjektivním úhlu pohledu, ze kterého na realitu pohlížíme, a tady si "tvoříme" svou realitu přímo. Jedná se zejména o prožívání psychických situací, jevů a dějů. Velmi zjednodušeně - když máte dobrou náladu, může se vám něco nebo někdo jevit jako "dobrý" nebo "krásný" nebo "laskavý", v pesimistickém naladění naopak. Případně budete-li v sobě pěstovat závist, budete vlivem vytěsnění a projekce vnímat lidi spíše jako závistivé (a zároveň takové lidi budete i podle zákona rezonance potkávat - "přitahovat" ). Realita je v mnohém naším zrcadlem, a nejsilněji na druhých vnímáme právě své vlastní nereflektované a projektované vlastnosti - což jistě ovlivňuje naše vidění reality. A dalším faktorem je zkušenost a vzdělání. Sám asi víte, jak se mění váš pohled na určité lidi, věci a děje s rostoucí zkušeností a s počtem informací. V těchto smyslech máme na svou realitu přímý vliv.

Jestli vás zajímá pohled vědce na tzv. esoterické záležitosti, zkuste Slováka Emila Páleše - vystudovaný kybernetik má velice zajímavé, pečlivě vědecky vyargumentované teorie o tvorbě lidského vědomí (klíčové slovo - angelologie nebo sofiologie).

156560

14.03.2008 22:09

Bonbónek

RE: Co se divíte?

90.?.?.?

Ale paní Jarmilo, neexistují jen domácí mazlíčci, ale i jatka a laboratorní myši, králíci, kočky, psy, opice, primáti ... [naštvaný]

156563

20.03.2008 16:25

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

Národ/nost - trochu jiný pohled

90.?.?.?

http://sirver.neutral.cz/EE/clanky.php?id=667

Už jsem tu doporučoval RNDr. Emila Páleše, CSc., vystudovaného kybernetika, na řadu otázek, mj. i na otázku národa/národnosti. Zkuste tenhle link, na kterém lze stáhnout i jeho první knihu Duchovní význam Evropy...vážně zajímavý úhel pohledu ...
[smích]

156888

21.03.2008 08:40

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

RE: Národ/nost - trochu jiný pohled

90.?.?.?

A pro úvod do problematiky:

Sedm archandělů

Více na Pálešově stránkách:

http://www.sophia.sk/

156942

22.03.2008 10:08

Umírající pes jako výstavní exponát

RE: Milo

90.?.?.?

Někdy přemýšlím o tom, proč "mě pánbu udělal takovým", že mi týrání zvířat vadí, umím je hlasitě kritizovat, ale podobnou smečku psů nebo útulek koček nemám. Nezkouším to, protože vím, že bych to nezvládl - z mnoha důvodů. V příštím životě, prosím panebože, si na mně dej v tomto směru víc záležet...a jen doufám, že tím, že tu svou chybu vidím a uznávám a chtěl bych to své "nastavení" změnit, se taky alespoň trochu něco pohne...

157014

22.03.2008 17:05

Umírající pes jako výstavní exponát

RE: Copak Habacuc

90.?.?.?

No, svým způsobem se všichni chováme jak ti návštěvníci výstavy - čumíme, kde co lítá, a kolem nás umírají 4/5 lidstva (nebo kolik) stejným způsobem, jak ten pes. Možná je to celé o tom ....

157037

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Káva pro Zvědavce

66

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 140 čtenářů částkou 23 155 korun, což je 66 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 5

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 6

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Protesty proti omezením kvůli koronaviru v Paříži23.03.20 16:19 Francie 0

Stát zakázal výrobu dezinfekce Martinu Žufánkovi23.03.20 15:43 Česká republika 1

Rusko a Kuba posílají do Itálie své lékaře22.03.20 17:35 Rusko 4

Blokování čínské pomoci Itálii v Praze22.03.20 16:08 Česká republika 3

Chmelár o prohlášení Stoltenberga: Je to šílené a nepříčetné21.03.20 08:40 Slovensko 2

Měnové kurzy

USD
24,60 Kč
Euro
27,48 Kč
Libra
30,64 Kč
Kanadský dolar
17,54 Kč
Australský dolar
15,17 Kč
Švýcarský frank
25,86 Kč
100 japonských jenů
22,80 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
6,04 Kč
100 maď. forintů
7,69 Kč
Ukrajinská hřivna
0,88 Kč
100 rublů
31,23 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 938,79 Kč
1 unce stříbra
356,21 Kč
Bitcoin
152 909,63 Kč

Poslední aktualizace: 29.3.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?