Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 43 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Saša.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

11.11.2007 00:12

Občanská iniciativa D.O.S.T

RE: Signatáři neříkají a všechno a to co říkají, tak ještě skrytě.

Saša 207.?.?.?

Mám podobný pocit, je to vágní politická agitace zneužívající krásně znějících hesel. Vezměte, například heslo:

„Uznávám rodinu, založenou na manželském svazku muže a ženy” vyvolává podezření, znevýhodnění nemanželských dětí a celý výklad je daleko složitější. Proč neřeknou česky, neuznáváme homosexuální svazky?

„Uznávám nestejnost a komplementaritu muže a ženy” nebudeme s nimi snad z hlediska státu a práva zacházet stejně?

„Uznávám výsostné právo rodičů na hodnotovou výchovu potomků“ zní opravdu krásně, ale subjektivnost a šíře výkladu je nesmírná..

„Uznávám hodnotu právního státu a principu presumpce neviny” není to samozřejmost?

Atd., mohl bych pokračovat, ale pokud by signatář DOST opravdu nabyl moci bude prosazovat zcela dle své libovůle, co jeho zrovna napadne.

Daleko podstatnější by bylo, prohlásit zásady stejných práv všech občanů, odvolatelnosti a finanční /trestní zodpovědnosti politiků. Nezvýhodňovat vokální skupiny a neprohlašovat některé za nějak utiskované z čehož plynou výhody. Z hlediska státu a práva utiskováni být nemohou a být nesmí. Práva občana na sebešílenější jeho názor a výslovně zdůraznit, že myšlenka není trestný čin. Nezakládám politickou stranu a tak nemusím pokračovat..

146837

11.11.2007 05:14

Občanská iniciativa D.O.S.T

RE: Blábol několika katolických Talibanců

Saša 207.?.?.?

DOST má svoji skrytou agendu, se kterou Důvěra, Objektivita, Svoboda a Tradice nemá nic společného. Vzbuzuje naopak oprávněnou nedůvěru.

Ultrapravicové smýšlení z nich čiší. Když čtete již toto jejich „prohlášení“ o žádné objektivitě ani svobodě není řeč, ba právě naopak. „Autentické náboženství“ – je snad nějaké jiné? Bere jim někdo víru? Jediné pozitivní na tom celém je, že nesouhlasí s antidiskriminačním zákonem a s politickou korektností. Pokud zákon a stát nediskriminuje, není třeba anitidiskriminačních zákonů, které by byly namířeny proti občanům, kteří snad nemají někoho dost rádi. DOST však chce diskriminovat oproti těm, kteří nemají dostatek „tradičních mravních hodnot” nebo „anticko-křesťanské kořeny“, či „duchovních hodnot” a zcela zřejmě řadě lidí zcela nežeroucích jejich víru a doktrínu. [zmaten]

146841

12.11.2007 10:25

Občanská iniciativa D.O.S.T

RE: Většina zde diskutujících polemizuje se svými vlastními myšlenkami ,

Saša 207.?.?.?

Zní krásně, ale najděte si Christnet a články pana Semína (první zakladatel a signatář DOST) a dostanete dojem, že jde o neokonservativní nebo křesťansko-demokratickou stranu. Nic proti náboženskému cítění! On je však příliš zanícený a v principu mu nejde o nic jiného než o boj proti všemu co pokládá za nemravné. Což dle něj je nenáboženský stát.

146930

13.11.2007 19:00

iNo pasarán!

RE: Ale demonstrace byla neonacistická

Saša 207.?.?.?

Pan Sedláček to vyvrací. Špatná strana nesmí demonstrovat za dobrou věc? Omluva za ten výraz „strana“, naštěstí to není žádná politická strana, ale nějak duševně nedospělí, kteří se chtějí lišit, o nacismu nemají ani zdání.

147089

17.11.2007 02:35

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: A co jako...za vraždu?

Saša 207.?.?.?

Nechápu názory Jiřího Koubka ani Soudce Lynče. Ti pánové snad nejsou lidé. Když uvidíte někoho na ulici mluvícího cizím jazykem a rozhazuje rukama, tak vás to opravňuje k jeho „neutralizování taserem“ a následného umlácení k smrti? Každý jiný s výjimkou RCMP by za podobné chování byl okamžitě obviněn z vraždy a vzat do vyšetřovací vazby. Což se ovšem nestane v daném případě. Je to vinou převzetí pravicové americké teorie „nulové tolerance“. Policie, z které je oprávněný strach lépe totiž zvládne davy. Úlohou elitní kanadské federální policie již není ochrana občanů (včetně někoho rozhazujícího rukama) jako za dávných časů. Stydím se za Koubka, Lynče a současnou společnost. [pláč]

147343

17.11.2007 05:06

Kanadská policie zavraždila člověka

ale rozumíte

Saša 207.?.?.?

Ano pane von Krebst kanadské zdravotnictví ve srovnání s tím americkým výborné je neb je zdarma. Pokud máte to štěstí, že ho nepotřebujete nebo oplýváte penězi pak to zdravotnictví v US zas tak špatné není. Jste-li mladý zdravý janek pane von Krebst, tak buďte rád, kde jste. Bylo zde mnohokrát opakováno, že státní zdravotnictví má mnoho bolestí, jako vše co vede stát, je však dostupnější i pro finančně průměrné a podprůměrné. Je také levnější. Michael Moore je zámožný Američan, může si to „skvělé“ zdravotnictví dovolit; cítí však s těmi, kteří nemohou.

Článek byl především o vraždě, k tomu nemáte co říci? Jinde jste napsal „ze ji za to museli tak nelidsky popravit, skrtili ji na desce, a pritom poslouchali stetoskopem srdce, po desiti minutach uz to srdce vzdavalo, tak povolili opratku a pokracovali za dalsich 5 minut.” Tento člověk nebyl souzen a skončil podobným způsobem.

147351

17.11.2007 05:58

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: Debilni Kanadani...

Saša 207.?.?.?

Mobily v Kanadě a USA nejsou zcela tak nepostradatelné jako v Evropě. Oproti pevným linkám jsou podstatně dražší. Polský mobil by zde bez úpravy nepracoval. Za to ta matka měla po léta dvě zaměstnání, aby si syna mohla sponzorovat. Přijel za lepším životem jako čerstvý imigrant.

Jiná příhoda, můj známý se minulý týden vracel z USA do Kanady. Je mu 70 let a jel ještě s dalším dědou. Těsně před hranicí ten druhý si vzpomněl, že chce koupit levnější alkohol v americkém Duty Free a můj známý před hranicí vystoupil, že na něj na celnici počká. Došel pár metrů k okénku celníka, který mu naznačoval, aby se vrátil. Něco na něj volal, ovšem v 70ti bývá člověk nahluchlý a tak děda nerozuměl a postupoval vpřed, až celník vytáhl pistolku. Naštěstí to skončilo dobře, napadlo ho mávat kanadským pasem a po nějaké delší kontrole či domluvě ho vzali dovnitř a omluvili se. V řídce obydlené prérii je neslýchané přijít na hranici pěšky, nikam pěšky nedojdete a celník ho považoval za amerického kriminálníka..

147354

17.11.2007 17:52

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: vražda je pro zbabělého anonyma hloupost

Saša 207.?.?.?

Každá policie je na naši ochranu a měla by vyřešit situaci s použitím nejmenšího možného násilí. Zavražděný pan Dziekanski policii uposlechl a očividně kooperoval. Kdyby se tak nestalo, policie by měla stále bez bití a násilí člověka zatknout. Kdybyste přesně totéž co RCMP ve Vancouveru udělal potenciálnímu vrahovi, který vlezl oknem do vaší ložnice budete souzen za vraždu! Nikdo si nezaslouží být mučen elektrickým proudem, ať se již chová abnormálně nebo ne. Skákat a dopadat na svíjejícího muže kolenem, bít ho obuškem je zločin a dokonce i tehdy, kdyby byl nějak podezřelý.

147397

17.11.2007 18:40

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: Proč mu nepomohli?

Saša 207.?.?.?

> proč mu neposkytli první pomoc,

> Místo toho tam prostě jen stáli
>nebo klečeli, aniž se hýbal nebo mluvil, a prostě ho nechali

Je slyšet jak se zmiňují, že je v „bezvědomí“, ale nikdo nic nedělá, žádné CPR, žádné volání záchranky! Hnus! Před dávnými léty policie dokonce vozila v Kanadě do nemocnice ty, co neměli na zaplacení záchranky, dnes ne, je to pod jejich důstojnost, neposkytnou již ani první pomoc. Život daňového poplatníka nemá cenu.

147404

17.11.2007 19:09

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: A co jako...za vraždu?

Saša 207.?.?.?

Serve and protect je heslo policie. Jsou nadprůměrně placeni z daní i pomatených poplatníků, aby nastavili svůj vlastní život na naši ochranu. V psychiatrických zařízeních se také pacienti nemlátí a nemučí proudem. Trvám na tom, že pan Dziekanski se vzhledem k tomu co prožil a dané situaci choval naprosto normálně a to včetně těch neslyšitelných výrazů zapjerdolene apod. Jednání policie je nepřiměřené, bez sebemenšího pokusu o domluvu nebo dokonce zatčení někoho umlátit k smrti je kriminální vražda. Řešení situace není nešťastného člověka umlátit k smrti. Amnesty International odsuzuje taser. Spát na letištích v židli nebo pod shodami jistě můžete a ze srdce Vám to přeji. Překrucování reality je tvrdit, že použili taser nějak s rozvahou až za 2 vteřiny! Neměli právo a důvod ho vůbec použít! [zahanbení]

147403

18.11.2007 05:37

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: vražda je pro zbabělého anonyma hloupost

Saša 207.?.?.?

Dle popisu National Post: jednašedesátiletá matka Roberta Dziekanski noční uklízečka, šetřila po léta, aby získala celoroční příjem $20,778 potřebný k sponzorování do Kanady. Robert v zásadě nechtěl emigrovat do Kanady a učinil tak pouze po několikaletém přemlouvání svou matkou. Odlétal z Katowic a musil tedy letět do Varšavy odtamtud do Frankfurtu a posléze Vancouveru což představuje minimálně 24 hodin na letištích a v letadlech. Dvě a půl hodiny po přistání byl propuštěn „primární“ imigrační a celní kontrolou do zavazadlového prostoru, kde dle domluvy měl čekat na matku. Jeho matka čekala 100 metrů dále za uzavřenou zónou. Po dalších deseti hodinách vyšel zmaten z druhotné celní kontroly a byl promptně zavražděn slavnou kanadskou jízdní policií RCMP. Celkem 36 s možná 48 hodin. Je nutno dodat, že se hodiny nehlásil k té „druhotné“ celní prohlídce neb měl čekat u pásu na zavazadla. Druhotná celní prohlídka trvala 2 a půl hodiny!
Mezitím jeho matka se ptala na informacích celkem 6x a naposledy ve 22 hodin plných 8 hodin po jeho příletu. Známý, rodilý Kanaďan, který ji vezl na letiště se ptal na celnici (customs and immigration) a nic se nedozvěděl, poté v 21.30 telefonoval imigračním úředníkům a bylo mu řečeno „I can tell you that there's no Polish immigrant here tonight” není zde polský imigrant. Pan Dziekanski se mezitím podrobil tomu druhotnému celnímu šetření, vyšel z celního prostoru a minuli se o několik minut. Kdyby nebyl vyšetřován po 2 ½ hodiny tak se nakonec setkali. V 1.20 ráno čtyři RCMP stačí zavraždit člověka během jediné minuty. Bez varování, bez jediné otázky. Matka pana Dziekanski dorazila domů do Kamloops ve 2 ráno a našla zprávu na záznamníku, aby volala Canada Immigration, kde ji sdělili, že její syn na ni čeká. Ve skutečnosti syn byl již hodinu mrtvý. Nebohá matka jela tentokrát autobusem a dorazila na letiště ve 2 odpoledne.

>Tak to ja se zacnu podepisovat Pasha a budeme si rovni.

Hm.. Pane Pasha, koho má identita opravdu zajímá ji může snadno najít. Saša je mé skutečné jméno, jedna z mých email je sasa zavináč mts.net
Zde na Zvědavci ve Fóru mně můžete napsat, nic na mně není anonymního.

147442

18.11.2007 09:14

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: A proc ste i Vy

Saša 207.?.?.?

Pokutu za smrt nevinného, není to k pláči? Obhajobná verze policie nebude ta nejpravdivější v případě v Londýně ani ve Vancouveru!
Jak je vůbec možné, že 4 RCMP z Vancouveru jsou na svobodě a ne ve vyšetřovací vazbě kde by skončil každý jiný občan?

147445

18.11.2007 09:56

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: Debilni Kanadani...

Saša 207.?.?.?

>Polský mobil by zde bez úpravy nepracoval.

Jeho matka nemá mobil, ale on ho opravdu měl (a v Anglii by byl ok). Zde jsou mobily softwarově upravené, aby byly použitelné pouze s jednou společností, lze to složitě obejít a pokud náhodou máte Virgin Mobile, ten zde snad pracuje. Snad jen proto, že pracujete jako security v obchodním domě a přál byste si být opravdovým a hlavně beztrestným policistou tak můžete hledat „problémy“ s obětí a ne s vrahy. Nevím kde je spojitost mezi Vaší zálibou v přespáváních na letišti a obětí. V nutnosti je možné na letišti „přespat“, znám to.

147448

18.11.2007 10:49

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: vražda je pro zbabělého anonyma hloupost

Saša 207.?.?.?

Proč se mluví o vraždě? Policisté se nepokusili vůbec s obětí komunikovat! On měl radost, že policie přichází mu pomoci. Nepokusili se ho zatknout (nebylo ani za co), nebyl vyzván k ničemu. Nebyl zcela žádný důvod k použití násilí a již vůbec ne bolestivého a potenciálně smrtelného taseru.
Jediné co zřejmě bylo na mysli policajtů, probuzených z nočního spánku, co nejrychleji ho „zneškodnit“. Používají taser nejméně 2x na imobilizované oběti na zemi, mlátí ho, skáčou na něj kolenem. Přečtěte si prosím kanadské noviny a prohlédněte si znovu video! Je to smutné a neuvěřitelné. Tragické je, že to odpovídá jejich výcviku a jsou spoluvinní politici a vedení RCMP. Loby prodávající tasery a zbraně je víc než pravděpodobně nějakou formou uplácí. Bez filmu a popisu minuty po minutě má "vždy" nebo by měla pravdu policie.

147450

18.11.2007 11:31

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: Debilni Kanadani...

207.?.?.?

American justice. Po vzoru USA s největší kriminalitou na světě. Policie se může chovat jako každý kriminálník/common criminal. Bushova zero tolerance.

147451

19.11.2007 03:50

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: vražda je pro zbabělého anonyma hloupost

Saša 207.?.?.?

Komunikační prostředky samozřejmě více důvěřují zprávě policie; zde ti policisté jsou v posici obviněného a všemožně se snaží mlžit a právně vykroutit. Snažte se na chvíli podívat na věc očima nevinné oběti, čtěte také to co pana Dziekanského hájí.
Několikrát je zmínka o tom, jak měl radost, že mu policie přišla pomoci.
Mluví o tom očitý svědek, byla zmínka na CTV a je v detailních popisech National Post a Globe and Mail.
Píšete, kdyby se mně někdo takhle choval v baráku, kdyby Vy jste se zachoval stejně jako policisté, byl byste obviněn z vraždy a zcela jistě vše ztratil za obhajobu, určitě odsouzen a pravděpodobně odseděl nejméně deset let s přihlédnutím ke slušnému chování. Spravedlnost by měla být stejná vůči policii. Je mně jasné, že policisté z vraždy obviněni nebudou, nelze dokázat úmysl, je to jejich výcvik, který neodpovídá zákonu. Zcela teoreticky, policie dle zákona nesmí podezřelého uhodit, nesmí použít zbytečného násilí a o mučení se vůbec nemluví neb je to zdánlivě absurdní. Když obdržíte ránu taserem pane Sasha nebo Pasha, tak se pokálíte a pomočíte bolestí, je reálné riziko smrti - teoreticky by mělo být použito jen v případě bezprostředního ohrožení na životě. Snad na světě nejlépe placená elitní federální policie by měla být schopna se domluvit i s hluchoněmým. „Incident“ se vyšetřuje, tedy česky vypracovává se obhajoba a k samotnému „šetření“ dojde snad v květnu příštího roku. Již jen hádám různé komise budou zasedat celý rok a pak udělají nějaká doporučení a dokonce přiznají zanedbatelnou „chybičku“ na straně policistů, ale potrestán nikdo nebude.
Problém je ve vedení a politickém vedení; nějak v náhledu. Pamatujete Community Policeman, kteří domlouvali sousedům? Policie je zde, aby pomáhala, ne aby vraždila a mlátila. Nezáleží ani na tom jestli si to někdo zaslouží nebo ne, každý je občan. Dnes bylo na zprávách, snad v Ottawě, žena podezřelá z opilosti odmítla vystoupit z vozidla. Policisté rozbili okno jejího auta, vytáhli ji ven tím otvorem a použili na ni taser. Třeba si to zasloužila, ale pak bychom měli mít soudy, které dávají rozsudky mučení proudem na veřejném prostranství atp. Namítnete a co měli dělat, možná pár minut počkat, nechat ji odtáhnout i s autem a desítky jiných řešení. Ve Vancouveru nemusili dělat zcela nic, pan Dziekanski by byl rád, kdyby mu nabídli odpočinek ve vyšetřovací cele!

147484

19.11.2007 10:32

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: vražda je pro zbabělého anonyma hloupost

Saša 207.?.?.?

Nikde nebyla zmínka, že by zavražděný něco rozbil. Jediný mluvčí RCMP krátce po činu mlžil a vysvětloval, že se pan Dzekanski potil a jiné nepodstatné detaily. Ani za Vašich dramaticky popisovaných okolností bych neměl právo na použití pepper spraye nebo taseru pokud by můj život nebyl ohrožen. Zeptejte se prosím strýce, ale nemyslím, že podobné "non-leathal weapons" můžete vůbec v Kanadě vlastnit a určitě ne k použití na lidech.

RCMP však nepoužila bear deterrent pepper spray, nebylo se čemu bránit. 4 RCMP zvolili preventivní zneškodnění, opakované elektrické šoky taserem s následným bitím a dopadáním plnou vahou na oběť kolenem. Když zjistili, že nedýchá, nezačali CPR, nevolali okamžitě záchranku. Pane Pasha, to nebyla policie, ale vypadalo to jak mafie ve špatném filmu!

Když do někoho jen strčíte a on následkem toho zemře, to není vůle boží / Act of God, ale zabití nebo vražda, což záleží na okolnostech. Vaše příbuznost s Police Commissioner vysvětluje Vaši nestrannost. Vidíte to ze strany policistů, kteří přece nebudou riskovat jednání s člověkem, který se potí a nemluví anglicky. Členové RCMP však dobrovolně, za adekvátní odměnu, předčasnou penzi atp., berou jistá rizika spojená s naší ochranou. Do té ochrany spadá i potící anglicky nemluvící člověk. Zde jen teoreticky spadal by i opravdový nebezpečný zločinec, kterým pan Dzekanski přece nebyl!
Z té poradní role RCMP mám obavy.

147494

19.11.2007 23:56

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: vražda je pro zbabělého anonyma hloupost

Saša 207.?.?.?

Naštěstí nemám zcela žádné zkušenosti s hrdlořezy od RCMP. Před dávnými léty situace byla jiná. Pletete si „násilí“ na majetku s vážným ohrožením života. Je otázkou jestli soudce v důchodu zajišťuje nestrannost, o duchovním již vůbec nemluvě – snad si z nás děláte blázny. Soudce bude vždy fandit policii, bez důkazů bych možná fandil také. Je zcela evidentní, že k CPR (resuscitaci) vůbec nepřikročili, jak je jim nařízeno a jak jsou cvičeni. Čas volání ambulance je rovněž zaznamenán.

Chtěl bych se Vás zeptat, také omlouváte sériového vraha Pictona tím, že si o to lehké holky říkaly? Zní z Vás stejná logika. Úkolem každé policie je chránit ohroženého; je jedno, kdo to je i vraha.

Napadení nevinného a bezmocného, zmítajícího se v bolesti na zemi je odporná vražda. Neexistuje omluva!
Za ublížení na zdraví policistovi nebo jeho vraždu jsou zvýšené a příkladné tresty, obdobně si zaslouží zvýšený trest policista za vraždu civilisty.

Nejlépe to vystihuje příspěvek pana Lesova: Chyběly jenom necky a lavor na chytání krve ale místo "pouštění žilou" jeden z řezníků zlomil polskému "pašíkovi" obuchem vaz.
Bylo to naprosto profesionální, žádné emoce... [bliji]
Tohle je duch doby a asi bude hůř, líp už bylo.

[bliji]

147545

20.11.2007 09:49

Práva cikánů

Je to HUMOR

Saša 207.?.?.?

Je to zařazeno v kategorii HUMORU, pochopitelně není myšleno vážně.
Nekorektní webzín si dovolí žertovat i s vážnou tematikou. Zastrčte růžky, opravdu není cikán jako cikán, jak říká pan Škaplík. Ať vás to těší nebo ne, cikáni jsou součástí společnosti a společnost se s tím nejlépe vyrovná, pokud s nimi bude zacházeno naprosto stejně jako s každým jiným. Ne lépe, ne hůř.

[mrknutí jedním okem]

147568

20.11.2007 10:59

Kanadská policie zavraždila člověka

Nebuďme optimističtí

Saša 207.?.?.?

Nebuďme předčasně optimističtí. Ryba smrdí od hlavy a zde je něco drasticky špatného ve vedení RCMP. Mluvčí té královské jízdní policie lhal.
RCMP Commissioner William Elliott hájí své podlé řezníky. Policisté jsou školeni, jak jednali. V sobotu ženě v Otawě rozbili okno, aby ji vytáhli ven z auta neb nechtěla dobrovolně a okamžitě vystoupit, měli ji v rukou, ale za trest jí dali Taser. Obdobně použili Taser v policejní cele.
Je to kopie Amerického systému.

147572

20.11.2007 21:32

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: vražda je pro zbabělého anonyma hloupost

Saša 207.?.?.?

Obviňuji RCMP z vraždy a to plným právem. O zatčení se ani nepokusili, zatčení totiž nevypadá tak jak jsme viděli, to bylo vražedné přepadení nejhoršího zrna. Několikrát jsem Vám opakoval pane Pasha, že bohužel z vraždy usvědčeni nebudou. Nechápu Vaši ztrátu lidskosti, o policii ani nemluvě. Snad neúmyslně lžete, mě jste z žádného „omylu“ nevyvedl/neusvědčil, omlouváte neomluvitelné. Jediný krok policie nebyl správný!

147608

20.11.2007 22:11

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: vražda je pro zbabělého anonyma hloupost

Saša 207.?.?.?

>Jinak podle me ma R.C.M.P. vycvik vynikajici.
>Cele se to natacelo na video a

Výsledky toho vynikajícího výcviku jsme viděli a také se to natáčelo na video, které RCMP zabavila a muselo být vymáháno právníkem. Výcvik "preventivně" zabíjet neškodného, svíjejícího se na zemi. Skvělý výcvik!

>Ti kluci (a holky) maji dobry vycvik

Vrahů, zabijáků? Presentovat se jak zločinci na TV?

147611

21.11.2007 04:10

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: vražda je pro zbabělého anonyma hloupost

Saša 207.?.?.?

Snad jedině opravdu slepá láska k RCMP Vás může vést k přání, abyste při náhodném střetnutí s jejími dobře cvičenými členy obdržel x-tisíc voltů, pomočil a pokálel se bolestí a byl umlácen k smrti. Byli čtyři a šlo to rychle, podívejte se na to znovu! Snad by bylo humánnější/lidštější očividně bezbranného a radostně se vzdávajícího rovnou preventivně odstřelit, nemyslíte? Jako kontraktoři v Iráku, ti jsou RCMP jistě pravým příkladem. Za jaký zločin si dle Vás někdo nějak zaslouží podobný trest, jaký potkal zcela nevinného Poláka?

National Post podává vyrovnané zpravodajství, bude obsahovat výpověď RCMP, respektovaného to provinilce; v tomto ne zcela výjimečném případě námezdných vrahů. Jinde vyčítáte zdravotní sestře Emily s 4 letou školou její příjem. Nástupní plat RCMP je dvojnásobný, se školením jaké jsme viděli.

Neodpověděl jste na otázku, jestli také hájíte sériového vraha neb jeho oběti prostitutky byly ve Vašich očích snad nějak spoluviny. Tento vrah na rozdíl od 4 členů RCMP to musí mít v hlavě zlověstně pocuchané. Vaši hoši od RCMP se nechali na vrahy vycvičit výtečným výcvikem. Nechali si lebku vylízat, že postrádají selský rozum, normální soucítění s živým tvorem. Jak můžete hájit lynčování k smrti muži zákona?
[zahanbení]

147632

21.11.2007 06:28

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: vražda je pro zbabělého anonyma hloupost

Saša 207.?.?.?

Oběť může být kdokoli, tedy bezdomovec, blázen, opilec, vandal, zloděj atd., to neopravňuje tlupu gangsterů k napadení a umlácení k smrti. Je jedno jestli ti gangsteři jsou zrovna RCMP nebo tlupa feťáků. Stále se jedná o vraždu. Hledáte možné chybičky (pro Vás přestupky) na nevinném Polákovi. Do odsouzení soudem je pro RCMP nevinným! Snažíte se provokovat, nejsem informační zdroj a nemohu tedy zatajovat a lhát jak tvrdíte, neopakuji jen zcela evidentní počáteční lži RCMP, že byla napadena a nehledám chyby na oběti. V kontextu času stráveném v letadlech, stresu a doby nejdříve primární a pak sekundární celní prohlídky byl zcela nevinný. Těmi zmíněnými dveřmi jsem také prošel po asi 20ti hodinách letu a ač manželku zcela zbytečně celníci zdržovali „pouhou“ hodinu, do smíchu mně nebylo. Podivná ta Vaše lítost, soudit a odsuzovat zavražděnou mrtvolu. Být Vámi šel bych na nějaký sensitivity trénink, s Vaší představou morálky a práva je něco drasticky špatného. Zpočátku jste žádnou lítost neprojevil, opakujete tu v TV vyjádřenou „lítost“ různých politiků. Jak je možné, že ani jeden ze čtyř neřekl dost! NE! Nechápete, že každou zbytečnou ranou do bezbranné oběti na zemi ji mohou zabít?

147636

22.11.2007 10:25

Americký senátor: váleční veteráni bez domova jsou hanbou Ameriky

Svědomí? asi ne..

Saša 207.?.?.?

Napadlo mě, že je k zešílení a „ztrátě domova“ vede špatné svědomí. Asi ne, US Army jim vymyje lebku. Zcela ztratí normální morální odpor k zabíjení během skvělého výcviku a indoktrinace je naučí vraždit. Když ho mohou ztratit elitní složky kanadské policie, „politické školení“ dnes udělalo pokrok.
V civilu si abnormálním myšlením rozbourají mezilidské vztahy s partnerem, rodinou a přáteli. Z toho se dostávají často neurózy..

147707

22.11.2007 10:43

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: Omluva...

Saša 207.?.?.?

Po dlouhé době a zřejmě po nátlaku světového veřejného mínění konečně tisk přiznává, že je s RCMP něco špatného a 4 vrahové mohou být kriminálně stíháni.
http://www.cbc.ca/news/viewpoint/vp_burman/2007/11...
..
How different this story — and the portrayal of Robert Dziekanski’s life — would have been without that the emergence of that video.
..
We will never know the precise damage this incident has done to Canada’s image internationally.
...
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNew...
..
Kennedy's report for Public Safety Minister Stockwell Day is due by mid-December. He has said the four officers involved in the takedown of Robert Dziekanski could face criminal charges.

147704

23.11.2007 02:51

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: Omluva...

Saša 207.?.?.?

Vrazi byli jednou přistiženi při činu. Dalších 18 osob bylo umučeno Taserem v Kanadě k smrti, za pouhé 3 roky. Všichni jsme viděli, jak ty vraždy vypadají, instruktážní nestranné video jak to činí RCMP. Jejich mluvčí Cpl Dale Carr nás ujišťuje, že to ještě není všechno, co víme. Video začíná dlouho před přepadením placenými zabíjáky od RCMP; bezbranný muž na zemi dostává další opakovanou dávku 50 000 Voltů, jeden mu kolenem zlomí vaz, ostatní ho dodělávají obušky a kopu koleny, když zjistí, že již nedýchá ještě po další nejméně 2 minuty videa jsou se svým „dílem“ zcela spokojeni. Video zabaví (musí být vymáháno právníkem), jsou usvědčeni ze lži, pochopitelně se snaží vykroutit, vždyť postupovali dle „výtečného“ výcviku.

Viděli jsme to na CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Pan Pasha musí být nějak osobně zainteresován, že by jeden z nich? Kdyby napsal, že vražedné grázly musíme omlouvat tím, že vyrůstali ve špatném prostředí, maminka je nechávala utrhávat broučkům nožičky, tak to bych ještě chápal.

Chcete-li se hořce zasmát přečtěte si Advice: "How to be a better slave and avoid being Tased"

147754

23.11.2007 12:08

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: Omluva...

Saša 207.?.?.?

>Pro policii nepracuji, nikoho nebranim.

Patnácti „příspěvky“ obhajujete zločince nejhoršího zrna, zbabělé a podlé vrahy, evidentně preventivně vraždící ve jménu „spravedlnosti“. Mají k tomu výtečný výcvik. Oběť Vás nezajímá.

>Pokud ma BBC pravdu, tak
>duvod k pouziti taseru byl. Mozna ale nebyl a ti policajti se
>unahlili. Ja si pockam na vysledky vysetrovani.

BBC jako všechny veřejné prostředky uvádí „vyvážený“ pohled, česky z obou stran, počáteční lživé tvrzení RCMP a něco z toho co jsme viděli. Proč čtete, hledáte zprávy z druhé ruky, BBC pisatel možná chce dokázat, že GB není jediná v preventivním zabíjení zcela nevinných. Žijete v Kanadě, proč si nepřečtete současný pohled CBC, tedy od pramene z kanadského zdroje?

Nepřeji Vám pane Pasha, abyste skončil jak ten pašík v rukách, „unáhlených“ řezníků od RCMP bez svědomí. Proč ani jeden ze čtyř neřekl dost, ani jeden nezačal CPR, ani jeden se nepokusil zatknout, všichni čtyři mlátili a mučili zcela evidentně bezbranného, dokonce mlátili mrtvolu. Nechápu Vás. Nejste člověk.

Počkejte si na výsledky, vrazi bohužel nebudou po právu odsouzeni, počínali si dle výtečného výcviku. [bliji]

147808

24.11.2007 00:15

Kanadská policie zavraždila člověka

RE: Omluva...

Saša 207.?.?.?

Máte zcela pravdu, ale Pasha je zdánlivě gramotný a chtěl bych od zcela amorálního jedince ochránit společnost a jeho rodinu, má ženu a děti! Nějak perversně si představuje, že chrání „dobro“ a právo. Právo beztrestně vraždit.

Zločinec v uniformě je stále zločinec a podpora vrahů je spoluvinou. Pokusy o vysvětlení a důkazy jsou marné, ale nelze na něj poslat muže se svěrací kazajkou, ač je potencionálně nebezpečný sobě a svému okolí. 3 obrázky od Toma zde v diskuzi jsou dostačující.

Při hnaní dobytka na smrt se také používá ran elektrickým proudem o mnoho menšího napětí, lidské stádo chce být vedeno, a pokud se pase, ignoruje vše ostatní. Dále problém je v politickém vedení, v touze po moci a vše ostatní jsou „collateral damages“. Celá společnost je nějak prohnilá neb naši „příslušníci“ budou nakonec bohužel pouze pokáráni, ale ne po právu odsouzeni za krajní zločin. Pashovi bude dáno za pravdu a on stejně jak nevšímavá společnost bude schvalovat počínání sériového vraha Roberta "Willie" Picktona (take z BC) a zvýšení trestu na 200 lashes a 6 měsíců vězení znásilněné v Saudské Arabii neb to prozradila novinářům.

147873

25.11.2007 20:32

Obyčejný občan

RE: Život za kumunismu

Saša 207.?.?.?

Kde myslím má pan 2xs pravdu je, že lidé zvířata jsou. Rodí se snad s minimální morálkou nebo zcela žádnou, té nabudou nebo nenabudou výchovou. Nějaká forma kapitalismu je zde také od pradávna a vzhledem k těm pudům homo sapiens je úspěšná. Od přírody je amorální a sežral by jeden druhého. V rámci zákona a dle odvahy i mimo něj; bez ohledu na zámožnost, „vzdělanost“ a postavení jeden druhého instinktivně chce „obelstít“ a něco od něho získat. Ač dle pana 2xs je to normální a neměnné, nemyslím, že je to žádoucí, obhajování práva silnějšího a podlejšího. Je jich málo, ale jsou lidé, kteří chtějí být čestní. Výchovou a trochu i z praktických důvodů někteří z nás dostávají morální cítění a nechtějí druhého vedle sebe nechat jen tak chcípnout. Představa rovnosti je získaná morální vlastnost a věřím, že si rovni jsme – zde se naše myšlení s panem 2xs možná rozchází. Naprostá rovnost zisku je ovšem neuskutečnitelná, nikdo by se nesnažil, zde má pravdu. Ať je to dobře nebo špatně lidé by se uštvali pro korunu, naneštěstí také zabili za korunu, za dolar. Díky naší bezmezné chamtivosti (vznešeně ambicióznosti) i malý rozdíl je dostatečná motivace, čehož každý v pozici síly zneužívá. Jde o to, jestli a do jaké míry, dáváme přednost nějakým jistotám a „nějaké troše morálky“ kapitalismu se sociálním cítěním, směrem jak bývaly státy západní Evropy. Nebo naopak „tvrdému kapitalismu“ některých vývojových zemí, ale také té největší, „nejdobrotivější, nejdemokratičtější“ zemi světa, která ji neváhá šířit všemi prostředky, včetně mírumilovného bombardování atp. Nečetl jsem všechny ty stovky stránkových příspěvků pana 2xs, ale můj dojem (možná klamný) je, že s láskou protěžuje ty agresivní, „schopné a vychytralé“. Dále mně vadí, že sežral všechnu „moudrost“, jen on má „pravdu a práva“, uráží, běda však, když se někdo sveze po něm. Každý může vyjádřit svůj názor.

147990

26.11.2007 10:27

Logická čtvrthodinka

IQ a podobné testy

Saša 207.?.?.?

IQ test je založen na logických testech a představivosti. Upozorňuji předem, že IQ není obrazem praktického života a jistě znáte člověka s vysokým IQ a je zcela neschopný v praktickém životě a naopak. Obdobně mám za to, že hodnota člověka nesouvisí s IQ a nechci vyvozovat zcela žádné rasistické teorie. Ba naopak myslím si, že primitivní kmeny jsou nebo byly šťastnější.

Článek „Created Equal”, dle bible stvořeni rovnocenní se stejnými právy. Esej s mnoha autoritativními odkazy pojednává o rozdílnosti IQ u různých národů a kolisi našeho současného myšlení s těžko vyvratitelnými vědeckými důkazy.
Když seřadíme národy dle IQ v článku:

Jewish Americans a Hong Kong 113
Japan 110
Asians a Asian-Americans 106
white Americans 103
whites around the world 100
Latino Americans 89
African-Americans 85
sub-Sarahan Africans 70

Pokud čtete anglicky, přečtěte si nejdříve článek; není vůbec rasistický. Plně důvěřuji vědě, ale nemohu nějak uvěřit těm číslům. Jste-li trochu obeznámeni s IQ testy, tak poznáte rozdíl pěti, bez testů jak promluví a toto mají být čísla průměrná? Američtí běloši 103 a v ostatním světě 100? Tady již něco nehraje, znám je [mrknutí jedním okem]

148015

Na ten Taser jen v severní Americe zemřelo asi 300 osob, kdyby to byla chřipka tak se proti němu bude očkovat.

Ti vycvičení policisté od elitní RCMP ve Vancouveru, připomínají problém šílených krav a ptačí chřipky.. Tak to pak dejte zvídavým členům soukromé agentury v Praze.

Dle výrobce nevinné škádlení, kdybyste se u toho pokálel a pomočil, tak to také koupíte, že. [zmaten]

148090

01.12.2007 00:22

Portugalský expremiér přiznal, že byl ve věci Iráku napálen

RE: Jsem téhož názoru - neblbněte

Saša 207.?.?.?

Hoši neblbněte. V americkém tisku bylo opakováno mnohokrát, že Irán žádné zbraně hromadného ničení neměl, sám G. W. Bush to přiznal. To jeho boží vnuknutí, vzniklo prý špatnou informací od CIA. Přikládá si jedinou zásluhu a to, získání nové kolonie s nastolenou „demokracií a svobodou“.

148322

02.12.2007 19:56

Annapolis: jak z toho ven?

RE: Zide existuji i kdyz neni lehke je definovat

Saša 207.?.?.?

Orbite, víš kdo je to antisemita?
To není člověk, který nemá rád židy a nebo Izrael. To je každý, koho nemají rádi židé.


Polopaticky a jasně Vám to pan Mirda řekl. Vy nikdy nebudete chápat, nechcete totiž.

Je pravdou, že se všichni, Vás včetně, dopouštíme zevšeobecňování. Vaše příspěvky jsou výsledkem víry a důsledného přesvědčení. K tomu poslednímu lze dodat, že „novinky.cz“ a čtení evangelií není nejlepší zdroj informací. Vaše vysvětlení původu křesťanství jsou převyprávěné dávné báje a pravděpodobně pravdivé na základě Vašich náboženských „podkladů“. Nelze nic dodat a nebyla tam žádná otázka.
Více k původnímu tématu je, že někteří opravdu hází všechny „židy“ do jednoho pytle obdobně jako Vy vidíte všude antisemity. Autor článku na který reagujete je žid žijící v Izraeli! http://www.avnery-news.co.il/english/ Odkaz je na text v angličtině, ale zvolte si hebrejštinu, ruštinu jeden z volitelných jazyků, kterému rozumíte. Zdaleka není ojedinělý, jsou slušní židé! Vzhledem k nešťastné víře podporující lidskou nadřazenost a především sionizmu, nejsou slušní všichni!
V češtině je neblahou zvyklostí používat slova „žid“ pokud jste byl ošizen, obdobně jako slova „cikán“ pokud se často stěhujete. Ač myšleno hanlivě, nemá to ještě s antisemitismem nic společného. Je řada národů, o kterých se lze na základě dávných zvyklostí vyjádřit stejně, nebyly však běžně v Čechách .

148393

02.12.2007 21:34

Stařec a silnice

RE: jo

Saša 207.?.?.?

Skvělé video, bohužel v angličtině je Richard Dawkins: An atheist's call to arms. Morálka není vlastní náboženské víře, opak je pravdou. Vše amorální lze vírou zdůvodnit a omluvit. Nejen to, náboženské státy se vždy dopouštějí největšího bezpráví. Věřit, že věřící je lepší než ateista je sladké, mylné a zavádějící. Víra zjednodušuje život, kdyby zde však žádné náboženské víry nebyly, okamžitě by někdo nějakou víru vymyslel.

148395

02.12.2007 23:00

Daňový kusanec

RE: drazí kuřáci?

Saša 207.?.?.?

Každé umírání je drahé. Stáří z hlediska zdravotního ošetření je nejdražší. Nemoci spojené s kouřením jsou oběhová onemocnění a rakovina plic. Velmi levná smrt oproti jiným a to nemluvím o ušetřených nákladech sociálního zabezpečení déle žijících. Tedy pro společnost je nejdražší zemřít sešlostí věkem. Vím, že to zní nesmyslně a politicky nekorektně, ale nekuřácká společnost by měla být kuřákům vděčna. [cool]

148402

03.12.2007 10:04

Stařec a silnice

RE: jo

Saša 207.?.?.?

Komunismus má mnoho prvků společných s křesťanstvím nebo alespoň s katechismem. Musíte nejdříve věřit v dogma, které je průzračně nerealistické, ba nemožné. Usnadňuje to život/myšlení – jednoznačně ano. Prohlubuje to morální cítění – ne! Snad zdánlivě subjektivní představu „morálky“; nemá to nic společného s opodstatněnou lidskou morálkou ateisty. Etika není náboženskou vědou! Ateisté nešíří demokracii, v zásadě nešíří žádnou ideologii. Nebojte se, víru Vám také neberou, bylo by to stejně neetické (Vám pro srozumitelnost, nemorální), jako brát slepci hůl. Stát musí mít odstup, být zcela oddělen od náboženství, právě z toho důvodu, abyste mohl Vaši víru mít. Komunismus padl sám, různé náboženské víry nepadnou, zřejmě jsou potřebou většiny. Není důvodu sarkasticky psát „brilantními úvahami nevěřícího”, nikdo Vám nebere Vaše dimenze. Víra Vás nečiní lepším, nadřazeným a vůbec ne již morálnějším nebo něco podobného. Víra Vám zjednodušuje život a to je snad dobře.

148422

03.12.2007 18:26

Stařec a silnice

RE: jo

Saša 207.?.?.?

Váš text dává nějakou možná nepřesnou představu o Vašem myšlení. Jistě má osobní zkušenost nebo můj pohled předpojatý je, ale doufám méně než Váš. Vaše víra je Vaše soukromá věc a nikdo Vám ji nechce vzít. V čem Vám víra možná pomáhá je v meditaci, odtrhnete se od skutečného světa a jste ve světě jiném, tedy duševní odpočinek. Bezvýznamně krásnými slovy píšete o tápání, vyšší dimenzi bytí, šamanismu, kletbě a modlitbě, obdivně o černé magii atp. Jsou to témata mnohokrát diskutovaná a jsou opravdu lidé, kteří uvěří všemu, obzvláště pokud je to presentováno ve jménu „dobra“. Jménem víry jsou a byli spáchány největší zločiny lidstva, vždy to bylo ve jménu tak zvaného „dobra“. Snažíte se kličkovat, komunismus je dnes nadávkou a vy ho používáte jako příklad braní víry, což není do slova pravdou. Vyrůstal jsem za nejhlubšího komunismu, má matka se v tramvaji obřadně křižovala u každého kostela, kostely byly plné atp. Komunismus se snažil víru nahradit tou jejich a vzít moc církvi. Zamyslete se nad tou mocí církve, mohla by totiž ohrozit vyjádření té Vaší víry. Velice hezky Vám odpovídá pan Vojta, jdu o krok dále víra zavádí k nemravnosti. Ta etika „dle Vašich slov, prohlubující morální cítění“ je nemravná.

148449

Pokud hovoříte o směrníku na samotný act http://thomas.loc.gov/home/gpoxmlc110/h1955_rfs.xm...
Je tam snad plné znění a znepokojující je mezi jiným: SEC. 899C “(1) Examine and report upon the facts and causes of violent radicalization, homegrown terrorism, and ideologically based violence in the United States, including United States connections to non-United States persons and networks, violent radicalization, homegrown terrorism, and ideologically based violence in prison, individual or ‘lone wolf’ violent radicalization, homegrown terrorism, and ideologically based violence, and other faces of the phenomena of violent radicalization, homegrown terrorism, and ideologically based violence that the Commission considers important.”

148458

Poslechli jste si přednášku Naomi Wolfové o 10 krocích k fašismu v USA? http://uk.youtube.com/watch?v=RjALf12PAWc
Souvislosti jsou zarážející a děsivé.

V návrhu zákona č. 1955 již na samém začátku definice ‘violent radicalization’ stojí: “The term ‘violent radicalization’ means the process of adopting or promoting an extremist belief system for the purpose of facilitating ideologically based violence to advance political, religious, or social change.” “The term ‘violent radicalization’ means the process of adopting or promoting an extremist belief system for the purpose of facilitating ideologically based violence to advance political, religious, or social change.
Česky: "Šíření extrémního názoru...násilí založené na ideologii znamená užití, plánování užití nebo hrozba užití síly nebo násilí skupinou nebo jednotlivcem za účelem prosazení svého politického, náboženského nebo společenského přesvědčení..."

Přečtěte si odstavec 899B kde se hovoří o prevenci ideologicky založenému násilí, prevenci “potential rise of self radicalized” (pomozte mně přeložit tu perličku, seberadikalizování). Jde o potlačení ideologií, slova jsou zde matoucí, citují násilné ideologie a za takovou můžete označit každou ideologii. Jde o potlačení svobody slova, dokonce i jen myšlenky. Zákon „ochrání“ občana před sebou samým.

148464

Komise bez výkonné moci? Věříte tomu? Výkonná moc již je!

Jen pro Váš optimistický pohled, sledování může být jen(!?) intimidation /zastrašení, ale kdykoli můžete být na základě navrženého zákona obviněn a trestán. Vedení Spojených Států je paranoidní. [cool]

148511

> Mohou si pouze predvolavat zastupce moci vykonne,
>to je jejich zakonna pravomoc.
[mrknutí jedním okem]
Protiteroristické zákony existují, stačí jen změnit definici terorismu, aby zahrnovala vyslovení myšlenky, což návrh komise činí. Desítky amerických stránek se děsí. Je to paranoia? Všechny diktatury postupovaly stejným způsobem včetně Německa za nacismu – tam také byla demokracie a svoboda slova! I ve vlastním zájmu si přeji, abyste měl pravdu, nic tomu však nenasvědčuje.

Jeff Rense could be labeled a "terrorist" and arrested. Byron Richards, Len Horowitz, Paul Craig Roberts, Greg Palast, Ron Paul and even Al Gore could all be arrested, silenced and incarcerated.

148533

05.12.2007 07:03

Stařec a silnice

RE: jo

Saša 207.?.?.?

Paní Jarmilo, stáří je kruté. Pokud máte to štěstí a žijete dost dlouho, je časté, že se upnete na zvířata, vzájemný vztah je totiž nějak více férový. Je sice jedno jestli nebo v co věří, ale lidé ho nějak opustí. Potomci a prapotomci mají starosti se svými rodinami, vrstevníci jsou nemocní nebo umírají.

Důvěrně jsem znal jednu veselou a společenskou matku se spoustou přátel. S přibývajícím věkem přátel ubývalo, až k ní chodili pouze lidé za peníze. Ne, ona se nezměnila, ale on nebyl, kdo by chtěl nebo mohl přijít. Krmila smečku potulných koček. Když ji bylo 96 let, její vnuk již nemohl déle čekat na dům, který mu darovala, a nechal ji proti její vůli odvézt do domova důchodců, kde do týdne zemřela.

148536

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 5

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,39 Kč
Libra
29,13 Kč
Kanadský dolar
16,87 Kč
Australský dolar
16,14 Kč
Švýcarský frank
24,36 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,34 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,04 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 871,75 Kč
1 unce stříbra
522,63 Kč
Bitcoin
412 058,19 Kč

Poslední aktualizace: 2.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?