Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 553 příspěveků, 9 různých jmén: <nic>, ,.89.213, .89.213, .89213, 89.213, 89.313, Lamber, MJ, Thor.

Stránka: 1 2 3 4 5 6

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.07.2007 09:40

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

Moudrý článek

89.?.?.?

Být národem vyvoleným je především závazek. Platilo a platí, že noblesse oblige. Mám takovou hezkou soukromou teorii. Je-li lidstvo jeden organismus, jsou židé něco jako jeho personifikované ego. Ego je charakterizováno inteligencí, která se má transformovat na moudrost. Pokud nás ovládá náš egoismus, přivoláváme na sebe jeho nadměrným prosazováním tak dlouho životní zkoušky, dokud se nenaučíme soucítit, dokud se v nás neprobudí altruismus. Symbolickou paralelou je judaistický Starý zákon s jeho egoistickým Bohem a nástup soucitu a altruismu skrze Krista Nového zákona. I tady se ale transformuje sám Bůh Otec prostřednictvím sebeoběti - tím, že se vtělí jako Syn a sdílí s lidstvem jeho úděl.
Bohužel, před národem vyvoleným a spolu s ním tedy i před námi se asi schyluje ke zvláště těžkým životním zkouškám - už to s tím egoismem zase jednou krutě přeháníme....

140108

23.07.2007 08:14

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

89.?.?.?

Milý Janko, Logos, Slovo bylo na počátku Stvořeného světa. Stvořený svět se dnes vyznačuje přemírou slov, přemírou logiky, přemírou studeně mechanických úhlů pohledu a tím pádem takovým druhem reality, která je ochotna obětovat třeba samu sebe, jen bude-li to z jejího úhlu pohledu logické.
Mně se to nelíbí, a rád bych se vrátil do stavu před Slovem. Jediné, co pro to mohu tomto případě udělat, je neplýtvat slovy na z mého úhlu pohledu neplodné diskuze. Ale chápu, že to nemusí být Tvůj šálek čaje.

140275

24.07.2007 08:09

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

89.?.?.?

No a jsme u toho. Já na tom Tvém bludu - soráč - spolupracovat vědomě nechci. Pro mne je moc mechanistický. Před Slovem bylo nejprove vědomé ROZHODNUTÍ mluvit, a jestli se realizovalo zhušťováním tlaků či stoupáním tepla je pro mne už jen realizační detail. Důležité pro mne je, že je TO živé, a funguje to vědomě, ne mechanicky.

140348

To se mi líbí, tyto prosté lidské vsuvky v hromadách geniálních teorií všeho druhu [velký smích]

140350

24.07.2007 15:57

Tajemné Havlovy restituce

RE: ??

89.?.?.?

Pardon, ale i já se připojuji k názoru, že to, co dělá pan Saudek, patří ke světové špičce v oblasti obscénních polopornografických snímků, a to je co říci, protože v tomto oboru je ve světě mimořádná konkurence, skoro nic jiného už "umělci" ani neprodukují, protože média už vtloukla publiku do hlavy, že právě toto a nic jiného je "umění" křesťanské západní civilizace - princip stejný jako za socíku, jako za nacismu, jako v Koreji, jen obrázky jiné ....

140364

25.07.2007 10:56

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

89.?.?.?

píšete:

..Vědomí je prostor. Nikoliv náš vlastní aby jej člověk mohl smazat, či jakkoliv změnit. Je to totéž jako změnit Boha. Prostě to nejde...

Vy vnímáte člověka s jeho vědomím jako něco "mimo" nebo "vedle" Božského vědomí? [překvapení] Jak by to bylo možné, když Bůh je VŠECHNO?
A jsme-li z definice součástí Boha, pak máme podle mne i možnost své vědomí, které je malou součástí "celého" - tj. Božského vědomí (a tím tedy i Boha) měnit, každý jsme svým malým dílem odpovědný za minulý, současný i budoucí stav VŠEHO....

140421

25.07.2007 12:06

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

89.?.?.?

Sám píšete, že jsme tak velcí, jak velké se uvědomujeme - a v tom stejném poměru je malá či velká i naše odpovědnost.Duální řeč bohužel opravdu nemůže vystihnout pravdy, které jsou nad dualitou, ale myslím, že z našeho úhlu pohledu se dá říci, že své vědomí měníme - a to právě tím, v jaké míře se (sebe)uvědomujeme. Až k tomu bodu, kdy se uvědomíme jako CELÉ, neměnné Vědomí. Na lepší formulaci už nepřijdu. Myslím, že si v zásadě moc neodporujeme, jen považuji za nutné zdůraznit možnost změnit svůj vlastní stav, své vlastní vědomí, a vliv těchto změn na celek - aby někdo nepropadal zbytečné apatii a fatalismu [mrknutí jedním okem]

140429

26.07.2007 08:40

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

89.?.?.?

U Janka oceňuji, že nám sdělil svou diagnozu. Zdá se, že jeho nemoc je jak jeho darem a šancí, tak jeho (prozatímním) omezením. Toto je obecně skutečnou podstatou a smyslem nemoci, a jenom přijetím a transformací své nemoci se postupně dopracujeme té pravé formy moci. Ale je to program na delší dobu, a myslím, že se nevyřeší po internetu [smích]

140494

26.07.2007 08:45

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

89.?.?.?

Tuto námitku jsem samozřejmě čekal. Je na ni jednoduchá odpověď. Podle esoterických zákonů zákonitě vše, co je skutečně vyšší, v sobě obsahuje (a tím pádem i chápe) to, co je nižší.

Pokud něco, co je "nižší" nevnímám či nechápu, pak nejsem ve vztahu k tomu "vyšší".

Čili ony Vámi postulované bytosti by byly skutečně sice relativně "chytré", ale absolutně bohužel stále ještě blbé. Skutečně vyšší - tj skutečně moudřejší - by byly z definice až tehdy, kdyby chápaly vše, co je "pod nimi".

140495

26.07.2007 08:59

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

PS

89.?.?.?

Jen ještě upřesnění:

...Zkuste tuto predstavu radeji vztahnout na sebe jako pozorovatele zivota v nizsi kvalite...

O to mi právě jde. Já se nepovažuji za bytost vyšší kvality, než jsou entity tzv. nižší kvality - určitě ne do doby, dokud jim nebudu rozumět. A lidstvo a všechny další namyšlené bytosti by udělaly nejlépe, kdyby toto co nejrychleji pochopili taky. [mrknutí jedním okem]

140497

26.07.2007 09:16

Hodlá Německo ovládnout celou Evropu?

RE: Prodana media

89.?.?.?

Nikdo nás nenutil prodávat média? Tak jako nás nikdo nyní nenutí k instalaci radaru? Samozřejmě, nejprve jsou nabídnuty úplatky, ale myslím, že pokud by nebyly přijaty, jsou i jiné cesty....

140499

26.07.2007 09:46

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: PPS

89.?.?.?

To mě to ale chytlo [smích]

Ještě toto:

Predstavy lidstva ani jako celku (egregory) neposkytuji kvalitu vlny, ktera by vyvolala rezonanci (byla zachycena) jako radove podobna.

Myslím, že tady promítáte na "vyšší" bytosti něco z naší lidské omezenosti. Když jsem i já, na své úrovni améby, schopen pochopit princip - tedy že "pode mnou" může být i takový život, který nejsem schopen zachytit, a který (zatím) nejsem schopen pochopit, tak bych si tipnul, že každá "vyšší" bytost, která ovšem není slepá pýchou, to je schopna pochopit taky [mrknutí jedním okem]

140504

26.07.2007 09:50

Hodlá Německo ovládnout celou Evropu?

RE: Prodana media

89.?.?.?

Jsme především na pro nás velmi riskantním místě - srdce je vždy vystaveno nejzavilejším útokům nepřátel.... A abychom na takovém místě jako národ přežili, museli jsme halt vytvořit určité specifické taktiky... kromě toho, na tomto místě nikdy nebyli jen "čecháčkové", ale mix národností - mj. Rakušané, židé a Němci, v poslední době infilturjí i amíci....

140506

26.07.2007 10:06

Jak se píše rasistický článek

RE: Tak teda nevim

89.?.?.?

Co jsme získali? Ti, co to ještě nevěděli, získali důkaz, že demokracie není.

140508

26.07.2007 12:32

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

89.?.?.?

Všechny nemoci jsou žádoucí. Upozorňují nás totiž důrazně na to, co "nám chybí", kde děláme chybu. Nemáme se v nich ale rochnit, nýbrž je máme překonat, uzdravit se, heil werden. [cool]

140518

26.07.2007 12:59

Zpochybnění genové teorie

chacha

89.?.?.?

No to jsem zvědav, co na to náš milý vlada.

Pánové vědci, podle podmínek Vlastníka práv k Životu je vrtání se v Jeho díle nepřípustné, a nepovoluje se prodej sublicencí [velký smích]

140520

26.07.2007 14:01

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

89.?.?.?

Ano, má osobnost je stále ve střehu, aby případně neublížila osobnostem "nižším". To by si neodpustila [mrknutí jedním okem]
Není třeba se vracet či "snižovat", je ale třeba všechny (tedy i "nižší" ) formy života vnímat, chápat a bezvýhradně respektovat. Ne se - jako třeba lidstvo - cpát do vesmíru a na "neobydlené" planety, když si nedovedeme ani představit, jakou paseku tam můžeme udělat. Nejde mi o plané teoretizování, ale o tyto praktické souvislosti... [smích]

140526

26.07.2007 14:25

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

PS

89.?.?.?

Asi si jen nerozumíme v pojetí slova vnímat: abych věděl, že krystal roste a tím pádem odvodil jeho "život", na to se nemusím aktuálně stát znovu krystalem. Stačí ta vzpomínka, která je někde v akaše, a - jak jsem napsal - pochopení příslušného principu...

140527

26.07.2007 16:13

Zpochybnění genové teorie

Soudím, že se mýlíte

89.?.?.?

Není většího hříchu nad hybris. To teprve uvidíte, ty dopady na lidstvo...

(Řekové nazývali hybris disproporcí, hřích těch lidí, kteří překročili své hranice a zkusili se poměřovat s bohy)

140535

26.07.2007 16:34

Jak se píše rasistický článek

RE: Tak teda nevim

89.?.?.?

...Predevsim udelate tesne zakony o odpovednosti....

Elementary, dear Watson/Rehak. Pan Karel už je tam, kde je nyní doma, udělal, takže ví, že není nic jednoduššího
[velký smích]

140536

27.07.2007 08:45

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: PPS

89.?.?.?

Já jsem úplně uklidněný, a kdybyste takovým byl i Vy, a především, kdybyste četl mé příspěvky pozorněji, tak byste si všiml, že tímto poučováním :

"Vracet se ve sve pameti zpusobem kterym to lze, vam vrele nedoporucuji. Znamena to projit celou cestu zpet a moznost, ze by vas cestou "videne" nepoznamenalo smerem velmi nezadoucim je nulova.."

jen kopete do otevřených dveří. Znovu opakuju, nebavíme se tu o mne, ovšem já na rozdíl od Vás v této bitvě našich osobností přiznávám, že osobnost zatím ještě mám, a to fest
[smích]

140596

27.07.2007 08:48

Zrušení víz do USA? Pro koho a k čemu?

RE: Ano je tomu tak

89.?.?.?

Ono stálo pár nedočkavců v řadě před námi, ještě když my neměli ani šajna, co se chystá, a už tu naši zemi zaprodali předem, takže tyto Vaše rady, jak sám jistě tušíte, přicházejí bohužel post festum...

140598

27.07.2007 15:07

Zpochybnění genové teorie

RE: Nechci zklamat nadšené:

89.?.?.?

Jojo, quo usque tandem, jak dlouho ještě nám bude trvat,než konečně pochopíme, že odpovědnost za naše vlastní chyby nenesou žádné geny, žádné viry, žádné bakterie, dokonce ani žádné globální oteplování. To vše jsou jen prostředky našeho "zaslouženého" trestu, ne jeho skutečné příčiny. Když dostaneme od tatínka facku za to, že jsme lhali kradli zlobili, tak ta facka taky není příčinou našeho trestu, ale je pouze způsobem, kterým tatínek ten trest uplatní.

140620

Hospodin chtěl zachránit Sodomu a Gomorrhu i kvůlivá 10 spravedlivým ... [mrknutí jedním okem]

140781

30.07.2007 08:19

Protest proti perzekuci židů vyznávajících Tóru v „Izraeli“

RE: Není to stejná skupina, která odmítá pracovat a jen studuje Tóru ?

89.?.?.?

A nemáte pocit, že i kdyby tomu tak bylo, tak nadělají méně škody, než workaholici, "pracující" a "vytvářející hodnoty" 24/7 někde na burze?

140782

30.07.2007 08:32

Pesimismus a demagogie

Fanatismus je jen jeden

89.?.?.?

...To se ostatně děje dosud v politických systémech ovládaných náboženským fanatismem, ať jakéhokoli typu...

Důrazně žádám o vypuštění slova "náboženským". Fanatismus je jen jeden, to jsme se snad už mohli víc než dostatečně přesvědčit na vražedných politických systémech nenáboženského typu.

140783

30.07.2007 10:35

Pesimismus a demagogie

RE: Fanatismus je jen jeden

89.?.?.?

Mého náboženského cítění se dotknut nemůžete [smích]

Ve Vašem příspěvku nevidím žádný argument, který by vyvracel mé tvrzení, že fanatismus je jen jeden, a že je úplně jedno, jaký mu dáte přívlastek. Fanatismus znehodnocuje vše, k čemu se váže, nicméně s náboženstvím jako takovým nijak nesouvisí. Je vlastností lidí, ne fenoménů (idejí).

140791

30.07.2007 11:04

Pesimismus a demagogie

PS

89.?.?.?

Jen abych to upřesnil - je přirozené, že nejvíce na očích je vždy fanatismus, který se váže na vládnoucí moc - ať už je jakákoliv. Samozřejmě, že se k moci derou fanatičtí lidé, a je jim nakonec šumafuk, na co svůj fanatismus naroubují. To, že se často fanatismus váže s náboženstvím je dáno tím, že člověk je vyroben tak, aby v něco věřil. S tím ani věda nic nenadělá, byť by materialističtí - tj. pouze na hmotu věřící - vědci prosazovali materialismus sebefanatičtěji.
No a jinak jistě znáte i fanatické fotbalisty, kaktusáře, darwinisty, filatelisty atd. - tedy vesměs takové fanatiky, kteří o náboženství nemuseli ani zavadit.

140792

31.07.2007 08:13

Pesimismus a demagogie

RE: Fanatismus je jen jeden

89.?.?.?

Souboje jsou vždy záležitostí pro dva, a první jste bojovně reagoval Vy. Ke středu myšlenek a citů bych ovšem skutečně rád dospěl ...

[smích]

140844

31.07.2007 08:24

Co taková slušná dívka jako já dělá na takovémto místě?

To je znakem všech neofytů,

89.?.?.?

že sotva se obrátí na novou víru, začnou fanaticky kázat proti té staré. Je to psychologicky zákonité, ovšem nemá to vůbec nic společného s rozumným posouzením stavu věcí (nemluvím nyní o konkrétním předmětu článku, ale o obecných zákonitostech). Madam by si měla uvědomit, že zatím jen lítá ode zdi ke zdi, a jen prohlubuje své černo-bílé vidění světa, které pouze odráží její vnitřní zmatek. Svět ovšem černobílý není, a pravda je VŽDY uprostřed. Bohužel, svět udržuje v chaosu a válkách právě naše jednostrannost, která vždy zákonitě narazí na opačnou jednostrannost protivníkovu....

140846

31.07.2007 14:24

Co taková slušná dívka jako já dělá na takovémto místě?

RE: probuzená slečna

89.?.?.?

Emoce jsou fajn, stále se jich tu zastávám, nicméně by měly ne snad být pod úplnou mozkovou kontrolou, ale každopádně by měly s mozkem spolupracovat - stejně jako mozek s nimi. Mozek je tu proto, aby emoce reflektoval a "čistil". Jinak se může stát, že v tom ajfru z probuzení vylijeme s vaničkou i dítě... [smích]

Samozřejmě, je to program na nejeden život, a nikdo z nás, kdo tu jsme, nejsme dokonalý....

140863

31.07.2007 15:03

Co taková slušná dívka jako já dělá na takovémto místě?

RE: To je znakem všech neofytů,

89.?.?.?

Pravda je VŽDY uprostřed proto, poněvadž že to je sama definice pravdy. Je to obecné pravidlo, zcela bez ohledu na to, na co jej my lidé aplikujeme. Jen si nesmíte to "uprostřed" vysvětlovat jako pohodlný kompromis či cestu nejmenšího odporu, ale jako nalezenou rovnováhu. A k té je sakra těžká a dlouhá cesta.

140865

31.07.2007 15:35

Co taková slušná dívka jako já dělá na takovémto místě?

RE: To je znakem všech neofytů,

89.?.?.?

PS - a abych ozřejmil, co mi na "prozření" autorky vadí:

...Byla jsem proti trestu smrti, pro kontrolu zbraní, pro homosexuální sňatky (více či méně) a věřila jsem mnoha nesmyslům, které mi byly vštěpovány židovskými feministickými semetrikami. Stejně tak jsem věřila mnoha lžím, kterými mě krmila liberální (židovská) média.
Samozřejmě, narodila jsem se a vyrůstala jsem v Kanadě, kde je levicové zaměření..

Takže vše výše uvedené, čemu dříve věřila, jsou nesmysly, liberalismus rovná se levicovost a obojí je apriori špatně, všechny feministky jsou židovské semetriky atd. ?? Toto Vám nepřipadá nejen laciné a zjednodušující, ale přímo hloupé, ne-li lživé? Podle mne dělá paní autorka skutečné pravdě spíše medvědí službu, a už vůbec netuším, jak její zmatený pel mel souvisí s falšováním historie...

140867

02.08.2007 09:29

Dospívání v Bushově Americe

(Na) co je pravda?

89.?.?.?

Možná se někteří z nás neshodneme s autorem článku v líčení amerického snu do r. 2000. Pohledem od nás to vypadalo asi jinak (i když, i od nás co člověk, to - často zcela odlišný - pohled). Někdy si ale říkám, jestli je "dobré" mít "pravdu" za každou cenu, nebo jestli je "dobré" zamyslet se nad tím, čeho prosazováním své "pravdy" dosáhnu. Autor psychologicky velmi účinně staví do kontrastu minulé dobro (byť i trochu přikrášlené) proti současnému zlu. Kdyby napsal, že to stálo za howno vždycky, bude zcela pochopitelným důsledkem jen apatie, rezignace na snahu o jakoukoli změnu, případně až sebedestruktivní tendence. Naopak existuje-li něco jako pozitivní vzor, hodnoty, ke kterým je možno se vracet a znovu k nim směřovat, pak je ještě naděje na změnu. Z hlediska skutečně dobrého konce je tedy myslím přinejmenším pragmatičtější nesnažit se prosazovat své pravdy za každou cenu, ale přihlédnout k širším souvislostem a zvolit takovou metodu, která nejspíše k tomu dobrému konci povede.

(Takovou metodou ovšem podle mého názoru není ani rozdmychávání nenávisti a volání po revoluci, žádná revoluce ještě nikdy trvale nezvrátila vývoj k dobrému, naopak, vždy jen dosadila novou garnituru ještě bezohlednějších diktátorů.... )

140967

02.08.2007 09:32

Dospívání v Bushově Americe

RE: Americká vláda má jen své zájmy

89.?.?.?

Tendence ke zvracení při nesouhlasu s oponentovým názorem jsou jasným znakem diagnozy hysterie. Zeptejte se svého psychiatra,potvrdí Vám to.

140968

02.08.2007 10:28

Dospívání v Bushově Americe

RE: Americká vláda má jen své zájmy

89.?.?.?

Důstojníci a kšeftsmani všech států světa se nakonec vždycky dohodnou - i proti svým vlastním lidem ...

140975

02.08.2007 10:33

Válka stojí 12 miliard dolarů měsíčně

RE: dovětek

89.?.?.?

Ať se podíváme kamkoliv, na všechna proroctví či vědecké prognozy, ze všech kupodivu vyplývá, že konec světa se blíží právě teď. Zajímavé ovšem je, že takhle to bylo vždycky. Mně osobně to spíš nutí přemýšlet nad skutečnou povahou "reality", jestli oni ti někteří kvantoví fyzikové přeci jen nemají pravdu, když tvrdí, že ta potvůrka je velmi ohebná a přizpůsobuje se tomu, co od ní očekáváme...

140976

02.08.2007 14:36

Dospívání v Bushově Americe

RE: Pocit a výkon moci patří údajně k nejslastnějším zážitkům člověka

89.?.?.?

Možná to samé, co by se stalo na jihu USA černochovi v padesátých letech, kdyby si sednul v autobusu vedle bílého ? Nebo co by se stalo dnes v amikově někomu, koho si spletou s teroristou? Ale ne, tak hrozný by to nebylo, u nás se nelynčovalo, a než někoho umučili v lágru, tak ho alespoň formálně odsoudili...

140985

02.08.2007 14:39

Dospívání v Bushově Americe

RE: Americká vláda má jen své zájmy

89.?.?.?

Kdyby nebylo prozíravé americké zahraniční politiky, tak jsme dnes v klídku Rakousko-Uhersko, ale naši nezištní američtí přátelé potřebovali mít v Evropě místečko a kamarády, na které by se mohli za každých okolností spolehnout, třeba i v případě stavby pro ně tak důležitého radaru atd.....

140986

02.08.2007 15:52

Co taková slušná dívka jako já dělá na takovémto místě?

RE: To je znakem všech neofytů,

89.?.?.?

Hade, bacha na hybris... fakt si myslíte, že si někdo z nás smrtelných může činit nárok na to, že zná absolutní pravdu ??? Tohle bohové trestají .. Jistě, někde ta Absolutní Pravda je, ale ani já, ani Vy na ni odsud nedosáhneme.... dokud se tou Pravdou nestaneme, nemůžeme ji mít... [mrknutí jedním okem]
No a vzhledem k tomu je nesmysl diskutovat tady z pozice pravdy ANO/NE, a je směšné zařazovat ty, co se hezky pokorně spokojí s jim příslušnou pravdou JAK/TAK do nějakých nižších pater, pánko velkomožný ... [smích]

140990

03.08.2007 08:52

Buržoazní snílkové

RE: Globalizace je nevyhnutelny trend

89.?.?.?

Globalizace je trend, který vznikl v důsledku soustavné a dlouhodobé mediální masáže, a v důsledku politických kroků, umožňujících ekonomické mafii ke globalizaci směřovat. Média vlastní a řídí malá skupina lidí, totožná s/ či koupená ekonomickou mafií, a jejich záměr za tímto trendem zcela očividně stojí.

141027

03.08.2007 08:54

Buržoazní snílkové

Skvlý článek !

89.?.?.?

Skvěle formulováno, přímo k jádru věci. Jen jedna malá připomínka - to, že je altruismus zneužíván zarytými egoisty, neznamená, že je sám o sobě špatný či zbytečný - naopak.

141028

03.08.2007 10:00

Válka stojí 12 miliard dolarů měsíčně

RE: já pohrobek Sokratův-a pořád je to stejné -ukončení

89.?.?.?

Neplačte, svět musí být pořád stejný, to je jeho posláním, protože kdyby takový nebyl, tak by neměli minulí, přítomní a budoucí Sokratové kde a na čem růst... a Sokratés to určitě věděl, vědí to všichni, kdo dobrovolně pijí kalich hořkosti až do dna ... [smích]

141032

06.08.2007 09:15

Jak nám chce tato vláda vládnout, když si ani neumí spravovat a udržovat v pořádku své vlastní internetové stránky?

RE: Jak nám chce tato vláda vládnout, když si ani neumí spravovat a udržovat v pořádku své vlastní internetové stránky?

89.?.?.?

To není chytrá otázka. V aktuálně nastaveném sytému je úplně jedno, jestli jdete volit nebo ne. Volič nemá vliv na nic, ale nevolič svou neúčastí také ničeho nedosáhne - u nás se klidně mohou vládci zvolit sami ...

141149

06.08.2007 10:54

Teorie kognitivní disonance

Jojo, kognitivní disonance je sfiňa

89.?.?.?

a zvláště ve spojení s jinou oblíbenou psychologickou teorií - teorií negativní projekce.

"...Takhle reagovali - a dosud reagují - mnozí nábožensky založení lidé, kteří věří, podle bible, že Bůh stvořil svět z ničeho před osmi tisíci lety. Nálezy miliony let starých koster pravěkých zvířat je nedokáží přesvědčit, že se mýlí. ...."

Mnozí nenábožensky založení lidé, kteří si zformovali svůj "vědecký" světonázor na základě komunistického vědeckého materialismu a zjednodušeně pojatého a dnes už v mnoha směrech doplněného či změněného darwinismu, reagují naivně podrážděně na jakoukoli zmínku o víře či náboženství, a ani argumenty nábožensky založených vědců (fyziků, matematiků, přírodovědců atd.) je nedokáží přesvědčit o tom, že se mýlí....

141152

07.08.2007 08:18

Teorie kognitivní disonance

RE: Důkaz toho:

89.?.?.?

Dejte si ten termín do googlu, je oficiální.

Sem s tou chybou - vysvětlím [smích]

141216

07.08.2007 13:22

Otrokářský systém vrcholí

RE: Musím se přiznat,

89.?.?.?

Když si svůj příspěvek přečtete znovu a pomalu, tak zjistíte, že vždy, když se svrhlo nějaké "menší", snadněji svrhnutelné zlo, tak bylo nahrazeno nějakým "větším", o stupeň méně snadno svrhnutelným zlem. Jaký z toho vyvodíte závěr je věcí Vašeho výběru. Buď budete vidět problém někde "venku", ve zlém králi, komouších, systému - a tím pádem se pasujete do role trpné bezmocné oběti "objektivních" zlých okolností, nebo si řeknete dost, tudy zřejmě cesta nevede, co to takhle zkusit obráceně - a zkusíte hledat zlo "uvnitř", v sobě - a tam ho svrhávat. Já vím, vypadá to nelogicky. Takže můžete buď logicky mlátit hlavou do zdi, dokud si ji nerozbijete, nebo se vykašlete na logiku - a zjistíte, že to funguje....

141245

07.08.2007 13:36

Teorie kognitivní disonance

Negativní projekce

89.?.?.?

cituji ze třetího odkazu na Seznamu, je jich tam ještě hafo:

Rozhodující je při tom sebereflexivní proces, který Jung označuje klasickým psychoanalytickým termínem „stažení projekcí“. To je jedna z nejobtížnějších myšlenkových a citových operací, která klade na člověka zcela mimořádné nároky, jak co se týče jeho vztahů k ostatním lidem, tak i jeho vztahů ke společnosti a ke světu vůbec. Projekce, nebo přesněji řečeno, psychologický přenos spočívá v tom, že to, čeho se nám v našem vlastním psychologickém životě nedostává, spatřujeme, většinou v silně zidealizované podobě, v někom nebo v něčem jiném, vnějším; a naopak to, co u sebe neradi vidíme a čeho bychom se nejraději zbavili, vidíme jako negativní, stínové, leckdy přímo ďábelské vlastnosti těch ostatních a okolního světa. Principem negativního přenosu v sociálním ohledu jsou „ONI“. Každý jistě ví, co se tím myslí. „My nic, to všechno ONI.“ A oni se skutečně činí seč mohou, aby si toto postavení nositelů negativních projekcí opravdu zasloužili. Ale věci nejsou tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Barikáda mezi NIMI a námi se táhne v duši každého z nás, a tady začíná práce, kterou nelze odbýt na barikádách, ale kterou musí každý vykonat u sebe a za sebe.

141247

08.08.2007 10:45

Otrokářský systém vrcholí

RE: To je narez

89.?.?.?

Zasekli jsme se na definici pojmu "mít se lépe". Souhlasím, že (někteří) lidé mají stále více věcí (hmoty). Zdá se ale, že ve stejném poměru jim ubývá duše a duch. A ve stejném poměru se rozevírají nůžky mezi těmi, co nemají žádné věci, a mezi těmi, co jich mají nesmyslně mnoho. Aby se měli lidé dobře, měla by v této relaci podle mne platit rovnováha - a to pro co největší počet lidí. Čím větší nerovnováha, tím hůře - a to jak pro lidstvo jako celek, pro jednotlivce (i pro ty, co mají "hodně) a nakonec hlavně pro planetu. Nejdůležtější podle mne tedy není poměr (ten nás jen žene ke stále větší nerovnováze, jak se chceme mít v poměru k sousedům "lépe" ), ale, jak už jsem řekl - rozumná míra, rovnováha - a to jak z hlediska celku, tak pro každého jedince zvlášť. Nerovnováha se totiž objektivně i subjektivně projevuje nestabilitou, nemocí a tendencí vracet se do rovnováhy drastickými způsoby.

141356

14.08.2007 08:55

Vysvětlení deliberace

To záleží na úhlu pohledu

89.?.?.?

"....Byl to Čech - budoucí prezident Masaryk - který téměř vlastnoručně rozbil Habsburskou monarchii tím, že o nutnosti tohoto kroku přesvědčil tehdejšího prezidenta USA Wilsona....".

Skutečně? A nebylo to náhodou obráceně? Rozhodně se k nám dnes USA nechovají jako k rovnoprávnému státu, ale jednají z pozice síly a přezíravosti (např. při "vyjednávání" o umístění radaru)...


PS - Je hezké mít ideály, ale ty ideály nesmějí být naivní, pak jsou kontraproduktivní... A ještě horší je skrývat za řečmi o ideálech jiné, "pragmatičtější" úmysly....

141709

14.08.2007 13:28

Vysvětlení deliberace

RE: Přímá demokracie nebude fungovat

89.?.?.?

"..Nedostatek odbornosti. Nikdo nemůže být odborník na všechno. Představa, že skupiny naprostých laiků budou rozhodovat o tom, jestli si má armáda koupit nové stíhačky, když neznají základní zákony aerodynamiky. ..."

Tohle je - pardon - nejhloupější argument, který znám. Zkušenost nás dnes a denně přesvědčuje, že v současné "demokracii", kdy rozhodují "odborníci", se nakupují stíhačky, padáky a vše ostatní rozhodně s ohledem na zcela jiné věci (konkrétně na výši korupčních poplatků), než jsou jejich aerodynamické či jiné vlastnosti. V případě občanské deliberace by zcela stačilo, kdyby před příslušným referendem byl občan seznámen z nezávislých odborných zdrojů (což by ovšem předpokládalo nezávislá média) se základními parametry a rozhodl by určitě lépe, než podplacená loutka nastrčená neprůhlednými mafiemi.

141721

14.08.2007 16:56

Z Wikipedie je mi špatně

RE: Wikipedie

89.?.?.?

Co to pletete? Prodejný novinář nemusí mít přeci přímý profit z z určité věci, o které píše - třeba z potratů nebo z Postinoru - jeho zisk spočívá v tom, že se zavděčí kruhům, které profitují přímo. To je přeci princip "nezávislých médií" - manipulovat veřejným míněním ve prospěch zadavatelů objednávek. Novinář profituje tím, že se zavděčí a tudíž si udrží místo, případně získá další, jen nepřímo související výhody. Ale tuším, že chápete, a jenom mlžíte...

141740

17.08.2007 12:16

Konec právního státu

RE: Nevzpominam si na nejaky pravni stat

89.?.?.?

Právo (tedy lidské právo, lidské zákony) není samospasitelné. Je jen nástrojem v rukou jednotlivých konkrétních lidí či skupin lidí. Čím více se lidské zákony liší svou podstatou od obecně platných vyšších zákonitostí či principů (příkladem takového vyššího zákona může být například to, že planeta a její zdroje patří lidstvu jako celku a nelze je vlastnit soukromě), tím pravděpodobněji bude docházet k tomu, že jednotliví egoističtí a destruktivní lidé či státy budou používat zákony jako nástroj pro získávání moci a majetku a jeho udržení. Myslím, že je to jasné jak facka, a že to historicky vzato snad nemůže uniknout jen trochu bystřejšímu pozorovateli.

141940

17.08.2007 13:00

Konec právního státu

RE: Nevzpominam si na nejaky pravni stat

89.?.?.?

PS
Ostatně když pozorujeme současnou prodejnou sebranku, která si ve většině tzv. demokratických států nárokuje titul a pravomoce "zákonodárců", nemůžeme se divit parodiím na zákony, které vycházejí z jejich špinavých rukou. Prodejní právníci a soudci jim sekundují, a prodejná policie tvrdí muziku. A ovšem, prodejní "opinionnmakeři" se zatím snaží co to dá zametat stopy....

141943

17.08.2007 15:19

Vysvětlení deliberace

RE: veĎ hej,

89.?.?.?

Nesouhlasím. Netvrdím sice, že rozhodnutí, které by vyšlo z referenda, by bylo "objektivně" nejsprávnější (ostatně, zatím ještě nikdo přesvědčivě nedefinoval pojem "objektivně nejsprávnější" ), ale rozhodně by to bylo to, co by si většina "zasloužila". Pokud by se toto rozhodnutí dodatečně ukázalo jako "nesprávné" (nesprávné vzhledem ke komu?? k čemu??), přesto by to bylo to, co si většina skutečně zvolila, a přinejmenším by to posloužilo k upevnění zodpovědnosti za vlastní rozhodování. Současná forma vede ke zvůli těch, co rozhodují, a k infantilizaci "voličů", kteří si odvykají být zodpovědní paralelně k tomu, jak jejich hlas nemá ve skutečnosti váhu.

141948

20.08.2007 09:21

Jak mě kontaktovali z Prague Post

RE: Me by zajimalo

89.?.?.?

Svatosvatá pravda beztak není z tohoto světa. Dokud jsme tady, záleží stejnou měrou jak na kvalitě vysílače (tedy na kvalitě toho, kdo informaci šíří a na kvalitě samotné informace), tak i na kvalitě přijímače (každý chápeme a interpretujeme přijímanou informaci po svém, na základě svých osobních vlastností a zkušeností). Na to druhé se ovšem často zapomíná, a přijímače se vyžívají v kritice vysílačů, aniž by se sami snažili naladit se na vyšší příjmovou frekvenci ...

142087

20.08.2007 15:02

Vysvětlení deliberace

RE: v podstate súhlasím,

89.?.?.?

Znám vrahy se dvěma akademickými tituly. A to i z prestižních, zahraničních škol. A nebo ne přímé vrahy, ale třeba bankéře. Proč myslíte, že by jejich hlas měl mít větší váhu, než hlas ženské v domácnosti, se základním vzděláním, která vychovává kupu dětí tak, aby z nich byli slušní lidé? [překvapení]

142108

22.08.2007 09:21

Hledá se vůdce

Tedy podle mne

89.?.?.?

si "Josef" dělá kozy. Sem tam vhodně umístěná hrubka nemůže a snad ani nechce přebít naprosto "nedělnický" obsah a styl příspěvků. Takových "ironiků" je plný internet. Kdysi jsem z toho býval okouzlen, teď mi to připadá jako smutná a sterilní zábava...

142295

22.08.2007 09:23

Vysvětlení deliberace

RE: Důmyslnost

89.?.?.?

Hm, myslím a doufám, že tak mechanisticky to nefunguje. Pokud to má vše nějaký smysl, nemůže se v našich představách někdo hrabat jen tak beztrestně....

142287

22.08.2007 10:14

Konec právního státu

RE: Nevzpominam si na nejaky pravni stat

89.?.?.?

Však ano, já na vyšší principy věřím a hodně na ně dám, a to bez ohledu na to, jestli si je berou do úst i nějací hajzlíci [smích]

142296

22.08.2007 13:31

Jeden protiradarový názor

RE: Nejako sa mi to nezda

89.?.?.?

A v čem ten Váš problém spočívá? [překvapení] Špatně se Vám chápe, že žena umí psát, či to, že žena, co umí psát, se může vdát za Araba ?

142311

23.08.2007 08:38

Vysvětlení deliberace

RE: Důmyslnost

89.?.?.?

Radši věřím [smích]
Buď máme problém v definicích pojmů, nebo až tak nechápete, co sám hlásáte.
Je-li zdrojem veškeré reality "představa", co jiného, než víra, je zdrojem kvality té představy? [překvapení]
Věřím-li v dobro, spravedlnost a lásku (vše jsou jen jiné výrazy pro "Boha" ), budou tomu odpovídat i mé představy a tím i má realita. Věřím-li ve zlo, či "nevěřím-li", i to bude mít vliv na kvalitu mých představ a tím i mé reality.

142378

23.08.2007 09:13

Hledá se vůdce

RE: Já bych vůdce raději ani nehledal, budete zklamaní.

89.?.?.?

Váš popis je podle mne v podstatě vyčerpávající. Přesto mne před totálním zklamáním chrání víra (všem, kdo si to slovo vykládají automaticky jako "slepá víra" vzkazuji, že se mýlí [mrknutí jedním okem] ). Hra Dobra a Zla je zřejmě Leitmotivem naší stvořené skutečnosti, a aktuální vývoj je "předpovězen" v celé dosavadní esoterické literatuře - a nejen v ní, ale i v lidové moudrosti (mýty, pohádky atd.). Ta naše "skutečnost" je zřejmě něco jako virtuální hra, v níž Dobro bojuje se Zlem prostřednictvím každého jednoho z nás, a jejím smyslem a cílem je jednak to, abychom si to uvědomili, dále to, abychom "poznali, co je Dobro a Zlo", a nakonec to, abychom splnili úkoly této Hry a postoupili do její další úrovně....
A zklamání v této hře snižuje šanci na úspěch....

142381

23.08.2007 09:28

Jeden protiradarový názor

RE: Clovece som proti radaru, ale v prvom rade som

89.?.?.?

Hm, takže si vlastně přejete pohromu pro všechny. Bacha na to, však víte, že to, co přejeme jiným, se nám stonásobně vrátí...

142383

23.08.2007 10:07

Jak se rodí New World Order

Vážený pane Škapíku

89.?.?.?

bohužel Váš článek přispívá k tomu, co kritizujete. Matrici, kterou popisujete, lze pochopit jen na základě studia psychologie jednotlivce i davu, ale hlavně na základě studia své vlasní psychiky. A kardinální chybou je hledat viníka "někde venku". Aniž bych se chtěl přít o podílu viny "novinářů" na Vámi popisované situaci, rozhodně nikam nevede to, že jste je označil za hlavní viníky a basta. Nenaznačuje to totiž ani v nejmenším východisko. Myslíte si snad, že když zlikvidujete novináře jako takové, nebo zrušíte tisk, nebude se situace opakovat? A nezaráží Vás, že podobné vzorce se opakují průběžně celou lidskou historií (i mýtickou), aniž by tehdy tisk existoval? Příčina je skutečně jinde, je skutečně v psychice každého z nás, a jenom tam ji můžeme odstranit. A to se nestane depresivním líčením hrůzné budoucnosti - při veškeré úctě k Vašim jistě "dobrým" úmyslům je to spíše kontraproduktivní.

142384

23.08.2007 11:16

Jak se rodí New World Order

PS

89.?.?.?

Dodatkem ke svému příspěvku níže:

Vidíte, sám se odvoláváte na Evangelium, což je ještě spíše "Radostná zpráva" než jen Dobrá zpráva. Tak přemýšlejte o tom, jestli šíření deprese a beznaděje je skutečně to, čím můžete přispět ke zlepšení stavu [smích]

142395

23.08.2007 12:03

Izrael má v Íránu židovský problém

RE: Zide nejsou rasa

89.?.?.?

Můj názor je, že židovství by se dalo nejspíš charakterizovat jako velmi určitá psychická predispozice. Samozřejmě, smysl to dává jen tehdy, pokud "věříte" (či spíše víte), že existuje cosi jako pokrevní spřízněnost a "dědičná vina - či dědičná zásluha". Geny vysvětlují, jak se tato záležitost přenáší či šíří (ovšem nevysvětlují "proč" ). A vzhledem k tomu, že se jedná o psychickou dispozici, může ji konkrétní člověk samozřejmě v každém životě ovlivnit tím, jak dalece si ji uvědomí a jakým konkrétním způsobem ji realizuje.

142396

23.08.2007 13:17

Jak se rodí New World Order

RE: Trochu deprese neškodí ...

89.?.?.?

No, nevím, s tou depresí. Prázdné mozky si tu nečtou, a my si potřebujeme zachovat poslední zbytky radostné víry, jinak to vidím černě [smích]

Novináři - na rozdíl od jiných zbraní - mají vybavení na to, aby se dobrovolně ovládat nedali. Čili svůj podíl viny jistě nesou. Je to vždy přesně půl na půl...

142403

23.08.2007 13:21

Jak se rodí New World Order

RE: Lenost a hloupost

89.?.?.?

...Jsme svobodní lidé se svobodnou vůlí. Můžeme činit, co nám libo...

Chacha. Chvíli čiňte, co Vám libo. A nemusíte být zrovna pedofilem, nebo sadistou, aby Vám to nevydrželo dlouho. Stačí být třeba dítětem, které před tu obrazovku posadili rodiče, aby měli pokoj, a to dítě je od doby, kdy si ještě nemůže utvořit vlastní názor, zpracováváno velmi lstivě promyšlenou, často podprahovou a na podvědomí útočící reklamou a propagandou. Jako dospělý člověk pak sice činí, co je mu libo, ale je mu libo výhradně to, co je libo těm, co to tu řídí, aby mu bylo libo - rozumíme si ? A v situaci toho dítěte jsme více méně všichni - na naše podvědomí působí - jen co víme - mnoho takových podnětů, které neumíme vědomě odfiltrovat, a které si nás přesto dirigují tam, kde nás chtějí mít...

142408

23.08.2007 14:09

Jak se rodí New World Order

RE: Trochu deprese neškodí ...

89.?.?.?

Pane Karle, proč si myslíte, že když napíšu (a specielně někomu, kdo se sám odvolává na šíření Evangelia - což je Víra, Láska a NADĚJE), že šíření beznaděje a deprese je kontraproduktivní, že by to mělo automaticky znamenat, že chci uklidňovat lidi, že vše je na dobré cestě? [překvapení]
Situace rozhodně není dobrá, ale hledání a nálepkování nějakých vnějších viníků za současného ignorování vlastní "viny" ji nevylepší. Jedinou cestou je hledání smyslu celé té věci, a hlavně ta naděje, že to nějaký smysl skutečně má.... Naděje se dá šířit i nenaivním, věcným způsobem...

142414

23.08.2007 14:55

Jak se rodí New World Order

RE: marne vykriky do tmy psychycky vysinuteho a nemocneho zamindrakovaneho cloveka

89.?.?.?

Hm, autor měl by si vzít příklad z Vašeho vždy klidného, věcného, pozitivního, vyváženého - prostě za každých okolností normálního stylu [velký smích] [chechtot]

142419

23.08.2007 16:33

Jak se rodí New World Order

RE: Lenost a hloupost

89.?.?.?

A tento Váš naprosto neotřelý a originální argument je výplodem Vaší četby Ovidia v originále a důkazem Vaší duševní pilnosti ? [překvapení]

142426

23.08.2007 16:57

Jak se rodí New World Order

RE: Děkuji za článek...pojdmě spojit síly

89.?.?.?

No, nevím. Lidstvo je jeden vzájemně provázaný organismus, každý jsme jen podmnožinou, buňkou, v Jedné organické množině, a to včetně rakovinných buněk. Z toho vlaku nelze vystoupit, lze se jen snažit to pochopit co nejkomplexněji a "uzdravit se" jako celek. Cesta samozřejmě vede přes zbavování se závislostí, ale ne přes jakýkoliv druh splendid isolation....

142428

23.08.2007 17:05

Izrael má v Íránu židovský problém

RE: Clenstvi jako v KSC

89.?.?.?

Zajímavé. Podle mne, rozhodne-li se někdo být židem, tak jaksi "cítí", že už jím je. A s tím myslím halacha počítá. Ví, že ovečky se navrací do svého stáda. [smích]
"Vyvolenost" je fenomen o dvou koncích, jako ostatně všechno, a jako všechno ji lze žít "dobře" nebo "špatně".

142438

23.08.2007 17:29

Jak se rodí New World Order

RE: PS

89.?.?.?

Jak bylo řečeno v jiných diskuzích, naši realitu tvoří kvalita našich představ. Je-li Vaše představa o světě převážně depresivní, aktivně přispíváte k tomu, aby takovým svět skutečně byl. Ve skutečnosti na svět jen promítáte svou vlastní depresi. Z NZ si může kdokoliv vybrat cokoliv, záleží jen na Vás, na kterou jeho tvář se chcete soustředit. Já bych ve Vašem případě zvláště upozornil na "nesuďte, abyste nebyli souzeni".
[smích]

142439

24.08.2007 09:09

Jak se rodí New World Order

RE: Hřebík dostal přesně po hlavičce.

89.?.?.?

Já dal za 3 - ocenil jsem upřímný - řekl bych téměř až savonarolovský - zápal pro věc. Ale i přemíra zápalu škodí a může udělat autorovi i věci spíše medvědí službu.

142494

24.08.2007 09:19

Hurá, národní program boje proti terorismu

RE: Rafinovaně napsaný článek,

89.?.?.?

A zbourali tam ty zlí muslimáci ty křesťanské svatostánky před nebo po křesťanském humanitárním bombardování, které bylo namířeno proti zlým kosovským křesťanům, prosím ? [překvapení]

142498

24.08.2007 09:32

Jak se rodí New World Order

RE: k autorovi

89.?.?.?

Aha, takže pokud někdo kritizuje něco, co nemám rád, tak jeho kritika není na místě. Zvláštní uvažování, a dost nebezpečné....

142496

24.08.2007 11:37

Jak se rodí New World Order

RE: PS

89.?.?.?

Pane Škapíku, když něčemu nerozumíte, neodmítejte to tak strašně rezolutně. Stavíte se tím do jedné řady s těmi, kdo například stejně rezolutně odmítají Boha a víru vůbec, protože nechápou, o čem je řeč.

142507

24.08.2007 11:54

Jak se rodí New World Order

RE: Ryba smrdí vždycky od hlavy

89.?.?.?

I deprivanti jsou součástí lidského celku, a slušný, inteligentní a vzdělaný jedinec se bude především snažit odstranit příčiny jejich deprivace, ne z jejich deprivace těžit, jako se tomu děje za současného volebního systému.

142509

24.08.2007 12:12

Jak se rodí New World Order

RE: Děkuji za článek...pojdmě spojit síly

89.?.?.?

Abyste něčemu odebral energii, tj. abyste na tom nebyl závislý, je podle mne především zapotřebí pracovat na sobě, na svém vlastním egu, a až druhotně na té "věci". Myslím, že ideálem je užívání (nebo neužívání) věci, aniž bychom na ní byli závislí. Rozumím tomu, co říkáte, a rozhodně jsem pro omezování konzumu atd. Na druhou stranu si ale myslím, že vše, co je, má nějaký smysl, a že akceptací a transformací dosáhneme vyššího, komplexnějšího stupně uzdravení než operací či podvázáním. Konec konců, to, že máme rakovinu, není "vina" rakoviny, ale naše. To my se musíme uzdravit, ne rakovina.

142508

Některé lidi nepřesvědčí ani holocaust, že násilným odstraněním "nežádoucích" elementů se nevyřeší NIKDY NIC...

142692

28.08.2007 09:46

Vysvětlení deliberace

RE: Einstein trpel

89.?.?.?

Souhlas s tím doplněním, že člověk se nerodí jako tabula rasa, ale přináší si s sebou určité základy, na kterých pak buduje dál - i morálku. A i to, zda se setká s těmi správnými učiteli, záleží na tom, jestli si to "zaslouží". Když je žák připraven, učitel se najde - to je starý axiom.

142695

28.08.2007 10:14

Vysvětlení deliberace

RE: Důmyslnost

89.?.?.?

Vidíte, já bych Vás nepodezíral, že mluvíte-li o víře, myslíte tím slepou víru. Věřil bych, že víte, co to víra (re-ligio) ve skutečnosti je. Že je to autenticky poznaná, žitá skutečnost. Že ten, kdo skutečně věří, vlastně jediný ví, protože se přesvědčil "na vlastní srdce", a ne si jenom přečetl něco, co poznal někdo jiný, a teď to opakuje a de facto tomu věří (jak je pravidlem ve vědě). Ale Vy zřejmě potřebujete ten pocit, že jste jediný, kdo ví, proto vědění nepředpokládáte u druhých...

142694

28.08.2007 12:53

Švejk nebo Hus?

RE: souhlas, ale co s tim?

89.?.?.?

Ať už tím chtěl pan Wratislav říci cokoliv, ten jeho pluralis majestaticus je působivý ...

142703

28.08.2007 15:57

Možnosti řešení

RE: Idiot

89.?.?.?

...Chomský je veľmi zvláštny typ človeka, ktorý sa v USA angažuje za práva homosexuálov ale je schopný fandiť Iránu, ktorý ich vešá aj keď majú menej ako 18 rokov. Nie je to chorý multikulturalizmus?...

Mně to přijde velmi logické. Chomský se se svou homosexualitou necpe do země, která ji ještě není schopna nebo ochotna akceptovat. Kéž by takhle rozumně uvažoval i Bush se svou "demokracií".

142706

29.08.2007 08:55

Mají muži méně práv než ženy?

Trochu logiky, pánové

89.?.?.?

Je snad jasné, že legislativa se se svými (většinou ne příliš povedenými) úpravami vždy napře tam, kde praxe vykazuje tuto potřebu, kde je v praxi nějaká škodlivá nerovnováha. Všechny "feministické" snahy jsou bohužel (ne vždy příliš povedenými) reakcemi na maskulinní podstatu naší současné civilizace. Vzhledem k tomu, že ekonomii i politiku ovládají muži a mužský ohled na svět (případné ženy ve špičkách těchto kruhů jsou často "chlapštější" než chlapi), vypadá svět tak, jak vypadá (agrese jako jediný způsob řešení konfliktů, praktický nezájem o budoucnost planety atd...). Legislativa to vyřeší vždy jen částečně, ke skutečné rovnováze mezi oběma principy, která jedině může zaručit pozitivní řešení situace, a kterou musíme nalézt nejdříve každý sám v sobě, nás zákony nedovedou.

142743

29.08.2007 09:01

Fikaný ČEZ

RE: Hoax

89.?.?.?

Na základě mailu jsem do ČEZu volal. Není to hoax, je to skutečnost, ovšem je pravda, že se to týká jen zákazníku ČEZu a ne ostatních dodavatelů.

142745

29.08.2007 09:28

Mají muži méně práv než ženy?

RE: Zamyslel se autor, proč jsou ženy zvýhodňovány?

89.?.?.?

Jj, zákonodárci (všude na světě v naprosté většině muži) to mají těžké. Na jednu stranu by těmi ženami - tak jako vším - rádi manipulovali a měli je pod kontrolou, na druhou stranu jim musí v pudu sebezáchovy umožnit porodit a vychovat děti...někdo na ně makat musí.... tedy alespoň do té doby, než tu bude ta umělá inteligence...

142748

29.08.2007 15:05

Vysvětlení deliberace

RE: tým si vzhľadom

89.?.?.?

Toho správného učitele (chápejte ten pojem spíše jako "guru-a" ) můžete najít i na psychiatrii - často spíše, než na státní škole. Cesty osudu jsou různé. Na psychiatrii končí nadaní lidé ve společnosti, ovládané "racionální vědou", poměrně zákonitě. Nesmíte si vysvětlovat pojmy tak úzkoprse. Já na osudová střetutí věřím - přesvědčil jsem se na vlastní kůži.

142756

03.09.2007 09:31

Vysvětlení deliberace

RE: Důmyslnost

89.?.?.?

re-ligio – doslova: „zpětná vazba“, „vzájemná či opakovaná provázanost“

BINGO [smích]

143038

03.09.2007 09:46

Vysvětlení deliberace

Re-ligio

89.?.?.?

Já osobně re-ligio chápu jako znovu-SPOJENÍ (nechám na Vaší fantazii, čeho se to znovuspojení týká...).

Slova jsou v případě víry (tak, jak ji já chápu) druhotnou záležitostí, snaží se jen klopýtavě vyjádřit a sdělit něco, co je z principu nesdělitelné, nepřenosné, protože se jedná o výsostně osobní zážitek a zkušenost. Jak slovo religio či víra chápe pan Halík mě celkem nezajímá, protože mi je jeho osoba ne příliš sympatická, a jeho pojetí víry též.

Ona jsou vůbec slova a jejich chápání problém, každý je chápeme po svém, a domluvit se můžeme jen tehdy, kdy se chceme a umíme domluvit...tzn. - jako vždy - nezáleží na vnějších slovech, ale na našem vnitřním CHTĚNÍ...

143040

03.09.2007 11:14

Vysvětlení deliberace

RE: s týmto posledným

89.?.?.?

[smích]

143045

05.09.2007 09:10

Laskavé banky spěchají na pomoc zadluženým majitelům domů

RE: Kdyz kupuju barak na splatky,

89.?.?.?

Myslíte si, že si svobodně vybíráte, a přitom se jen motáte jako myš v labyrintu, do kterého Vás hodil někdo jiný. Jste možná šikovnější než někdo jiný v rámci hry, ale celou tu hru nám spolu s pro nás obecně velmi nevýhodnými pravidly všem dohromady někdo vnutil. Jen ten, kdo určuje pravidla, je (možná) svobodný, rozhodně ne ten, kdo se umí v rámci mu vnucených pravidel lépe zorientovat. A někteří ne že by se neuměli zorientovat, ale prostě je nebaví tu falešnou hru hrát... ale přitom z ní nelze jen tak vystoupit, člověk je přeci jen zvíře sociální a mimo societu se mu žije smutně ..

A vážně si dovedu představit lepší a spravedlivější hry, pro všechny...

143115

05.09.2007 14:08

Laskavé banky spěchají na pomoc zadluženým majitelům domů

RE: Peníze a lichva

89.?.?.?

Na diskusi nemám chuť a nejspíš ani schopnosti, ale můžete mi odpovědět na jednu jedinou dětinskou otázku - jak se ti, kdo dnes půjčují kapitál, ke svému kapitálu dostali?

Jakou specielní, pro obec záslužnou schopnost, znalost či činnost mají/produkují? A jakou reálnou možnost má společnost, tuto jejich činnost, která má bezesporu zásadní vliv na blaho a dokonce existenci společnosti (kteroužto společnosti i oni zpětně ke své existenci a činnosti potřebují a kterou využívají) jejich počínání kontrolovat či usměrňovat? Nebo je to prostě tak, že úzká vrstva, vlastnící převážnou většinu kapitálu, je z definice dokonalá a kontrolu nepotřebuje? [překvapení]

143123

05.09.2007 15:35

Laskavé banky spěchají na pomoc zadluženým majitelům domů

Oběživo x kapitál

89.?.?.?

PS

...A kapitál není sterilní, nýbrž "produktivní". Proto může dlužník - investor vrátit půjčku i s úrokem....

Stejně nerozumím Vašemu rozdílu mezi oběživem a kapitálem. Každý, kdo si peníze půjčuje, je "investuje" - někdo do jídla, jiný do vzdělání, do zážitků, někdo do koupě bytu, další do rozjetí firmy atd. Jak posuzujete, která z těchto investic je "produktivnější" než jiná? Laicky bych řekl, že třeba investice do vzdělání může být produktivnější než investice do vystavení jaderné elektrárny nebo zbrojařské fabriky - a to z mnoha a mnoha aspektů a úhlů pohledu. Každopádně, vzhledem k tomu, že planeta není nafukovací, a zdroje nejsou nevyčerpatelné, mohou dnes být ty zdánlivě "nejproduktivnější" investice těmi nejrizikověšími a z globálního hlediska tedy nejméně "produktivními", resp. nejméně žádoucími...

143126

06.09.2007 09:39

Laskavé banky spěchají na pomoc zadluženým majitelům domů

RE: Peníze a lichva

89.?.?.?

To si pište, že měl. Neviditelná ruka trhu by v tu ránu zpoplatnila a zdanila užívání vzduchu, vody, světla a všeho dalšího, co nutně potřebujete. Naúčtovala by Vám svou dosud nezištnou ochranu před teroristy atd. Nepodceňujte tu tržní hnátu. Ani výroba příslušných zákonů pro ni není žádný problém...

143202

06.09.2007 10:39

Laskavé banky spěchají na pomoc zadluženým majitelům domů

RE: Peníze a lichva

89.?.?.?

Svatá prostoto. Kromě toho, co napsal pan antiseptik, hlavní Váš problém by byl v tom, že trh s bramborama, jako ostatně všechny ostatní trhy, už mají dávno obšancované vlčáci, kteří Vás mezi sebe nepustí ani nááhodou... mají totiž úzké styky s bankami, a ty už by se nějak postaraly o to, aby Vás dostaly do úzkých, kdybyste si příliš vyskakoval.. vzhledem k tomu, že jim něco dluží naprosto každý, mají na to páky...

A to ještě pomíjím fakt, že by stačilo, abyste si zlomil komplikovaně nohu při vylézání z traktoru (neuvažuji radši o vážnějších chorobách), a při příští nesplacené splátce by Vám sebrali přinejmenším ten traktor. Byl bystae rád, kdyby Vám nakonec zůstala motyka...

143207

06.09.2007 11:14

Laskavé banky spěchají na pomoc zadluženým majitelům domů

RE: Pravda bude ako obycajne niekde uprostred.

89.?.?.?

A tento v podstatě geniálně jednoduchý fígl má další masivní podporu. Celá na konzumu postavená společnost Vás de facto opravdu nutí konzumovat, a to mnoha způsoby. Masivní, velmi propracovaně vymyšlenou, často podprahovou reklamou, proti které je bezbranná většina dospělých a natož děti, na které útočí od doby, kdy si ještě nemohou utvořit nezávislý úsudek (a když dorostou do věku, kdy by mohly, tak už jsou na konzumu závislé). Kromě toho nám byl postupně tak nějak plíživě vsugerován názor, že ten, kdo více konzumuje, a kdo konzumuje dražší věci, je hodnotnější člověk, než ti ostatní, a že bezohledná soutěž o prostředky k uskutečnění tohoto cíle je vlastně jediným smyslem života.
Nemá asi cenu se o tom podrobněji rozepisovat, kdo CHCE, ten to vidí, a kdo to nevidí, bude se dříve nebo později muset naučit to vidět.

143210

06.09.2007 11:40

Laskavé banky spěchají na pomoc zadluženým majitelům domů

RE: Je reálné,

89.?.?.?

Hm, blbé ovšem je, že když se kácí les, tak lítají třísky... a těch třísek bude asi pár miliard, pokud NWO počítá s přežitím pár milionů lidí...

143211

Stránka: 1 2 3 4 5 6

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 5

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 1

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 2

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 6

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 2

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Vláda: Zakážeme teplé počasí! Aby se lidi necourali venku01.04.20 13:10 Česká republika 3

Zákazy, zákazy, buzerace, zákazy: Několik mladých spáchalo zločiny. Opékali buřty v lese01.04.20 11:30 Česká republika 4

Policisté hlídají město v kostýmech v podobě koronaviru01.04.20 06:21 Bolivie 1

Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickými potřebami, Trump poděkoval. Proč o tom mlčí média?31.03.20 23:32 Rusko 0

D-Test provedl test roušek a respirátorů31.03.20 19:38 Česká republika 12

Minister Krajčí v súvislosti s koronavírusom plánuje zaviesť opatrenia voči občanom, ktorí odmietnú očkovanie31.03.20 16:02 Slovensko 3

Dějiny učí že po zpřísnění se návrat k normálu konat nemusí31.03.20 11:07 Česká republika 14

Rouškový teror v Čechách31.03.20 00:57 Česká republika 11

Neutopické zemědělství: krizové jaro30.03.20 17:08 Česká republika 3

Lidstvo se vyvinulo původně na zcela jiné planetě, na Zemi jsme cizinci30.03.20 16:41 Neurčeno 17

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 4

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 1

Měnové kurzy

USD
25,74 Kč
Euro
27,80 Kč
Libra
31,47 Kč
Kanadský dolar
18,21 Kč
Australský dolar
15,45 Kč
Švýcarský frank
26,33 Kč
100 japonských jenů
23,72 Kč
Čínský juan
3,63 Kč
Polský zloty
6,07 Kč
100 maď. forintů
7,56 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
33,36 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 582,60 Kč
1 unce stříbra
369,43 Kč
Bitcoin
173 305,56 Kč

Poslední aktualizace: 3.4.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?