Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 19 příspěveků, 1 jméno: merc.

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

08.05.2008 22:47

Nevědomý internet

zmatenost autora

merc 84.?.?.?

autor je zmaten z toho, že nedokáže poznávat svět a rozumět mu v pojmech a konstruktech, které ho společnost naučila. To je čím nahlížíme vše kolem nás. Nedokáže pochopit, že o čem přemýšlí a pro co horuje - pravda, morálka, mravnost - jsou všechno kategorie, které mimo lidskou společnost nejen že nedávají smysl, ale neexistují. Jsou to pouhé konstrukty, které si člověk při své cestě dějinami vytvořil, aby mohl lépe poznat něco, co si myslel, že je, ale ve skutečnosti nic takového není (Bůh, vše špatného v lidské společnosti pochází od vynálezu Boha. Zde neměl pravdu Nietsche ani Dostojevskij, podle kterých pokud zahyne Bůh zahyne pravda a vše bude možné. Bůh již dávno zahynul, ale k žádné revoluci to nevedlo. To co je hlavní není Bůh, ale lidské svědomí, to je konečným soudcem našich činů. Bůh byl pouze klíčem k svědomí.). Z toho vzniká ta krize individuálního i společenského vědomí. Člověk již ztratil schopnost vyznat se sám v sobě, ale způsobil si to sám, neměl se do takového nebezpečného podniku nikdy pouštět. Zlatá mravnost (člověk pouze dělá to co se má a to bez reflexe) a zhoubná morálka (člověk individuálně jedná a své jednání hodnotí v zrcadle toho co je uznané za správné a zpětně to reflektuje).

Mimochodem zahlcenost informacemi již dávno dobře popsal Marcuse jako represivní toleranci.

160695

06.12.2007 18:36

Ježíšek

Vánoce pokrytců

merc 84.?.?.?

křesťanství je nejúspěšnější mocenskou manipulací všech dob. Ještě je pochopitelné, že v době, kdy lidé nebyli na takovém společenském vývojovém stupni jako jsme dnes potřebovali pro vysvětlení rozličných jevů nějakou nadsmyslovou a nadlidskou kličku, která by vše dokázala vysvětlit. Nechápu, ale že je možné ještě dnes lidi s tímto repertoárem balamutit. Naopak chápu, že lidé potřebují něco co je přesahuje, potřebují nějaký ideál, ke kterému se mohou vztahovat a nějakou společnost s níž se mohou identifikovat. To je ale čistě lidská potřeba, která kvůli svému naplnění nepotřebuje nějaký mýtus. Naopak takový mýtus slouží jako vykoupení za naše všechny hříchy. Lidé si myslí, že stačí pokud se k sobě chovají hezky pár dní v roce, kdy jsou všichni tak trochu na měkko a všechny hříchy předchozího roku jsou zapomenuty. Do nového roku potom vstupujeme jakoby čistí a nově narození. Je to něco podobného jako charita, která je pouze novodobou reinkarnací středověkých odpustků. Vánoce jsou vlastně takou veřejnou a kolektivní očistou. Nevím jak by se Ježíš díval na slavení jeho narození, ale asi by s tím moc nesouhlasil, byl totiž proti modloslužebnictví a idolizaci. Je zajímavé, že lidé nedají na Vánoce a Ježíška dopustit, ale to je bez následování Ježíšovy náuky pouhá póza. Jediným reálným důvodem Vánoc je spíše jejich ritualizace, která poskytuje lidské duši útěchu alespoň nějaké jistoty.

148629

08.11.2007 19:20

Přichází televizní zpravodajství

Jedinou možností změny je boj

merc 84.?.?.?

největší problém lidí, kteří jsou nespokojeni se systémem či s nějakými jeho částmi je ten, že praktikují intelektuální masturbaci, kdy vše velice hezky zabalí do pěkných slov a dají druhým ke čtení. Všichni ale snad víme, že pokud chcete opravdu něco změnit tak se nesmíte bát a musíte přejít od slov k činům. Stejně jako nemůžete mít dítě bez pohlavního styku nemůžete změnit systém bez boje. Problém je ten, že systémy jsou neuvěřitelně flexibilní a prozíravé. Počítají ze vším by jednou mohlo zapříčinit jejich zničení. Z toho důvodu je veškerá činnost vedoucí k jejich podkopání ze zákona i ústavně zakázána. Lidé, chtějící změnit systém musejí tedy jednat mimo pravidla současného sytému, protože pokud jednáte vždy jen v rámci pravidel tak systém nikdy změnit nemůžete. Doporučuji tedy fyzický a násilný boj, ten ale ovšem s sebou vždy nese krutost a fyzickou krev, se kterou se svědomí nemusí nikdy vyrovnat a pokud se s ní vyrovná stane se ze člověka většinou psychopat nebo naprostá apatická troska.
Co se týče zla, tak to je v člověku vrozené a nevykořenitelné. Jinak mi vysvětlete jak je možné, že se lidstvo stále pořád dopouští stejných zločinů, když o nich moc dobře ví. Z toho důvodu je snaha po lepším systému sice chvályhodná a žádoucí, ale z dlouhodobé perspektivy naprosto zbytečná. Vždy sice s sebou nese ty krásné časy, které následují po revolucích a živelných pohromách, které dá lidstvu rozkvést jeho lepší stránky, ale s postupem času neomylně klesá zpět.

146728

07.08.2007 22:25

Otrokářský systém vrcholí

pláč na špatném hrobě II

merc 84.?.?.?

Pokud chcete vykořenit zlo musíte s ním bojovat, ničit a zabíjet vše co stojí v cestě vašemu vysněnému ideálu, tím si ovšem ušpiníte ruce a vaše svědomí bude černé jako ta nejčernější bota (pokud budete ovšem dostatečně schopný manipulátor vlastní vůle a svědomí dokážete si vše tak dobře racionalizovat a sublimovat, že budete umírat s úsměvem na rtech a s vědomím dobře vykonané práce). Problémem je, že ne všichni toto vaše dílo budou sdílet, minimálně budou tak ješitní, že budou chtít své vlastní místo v historii a tak nakonec byste zvítězil jen pokud byste zničil všechny kromě sebe, byl byste absolutním vládcem lidské mysli a to proto, že byste byl posledním. Nevím jak ostatní, ale já prostě řešení nevidím, jediné co vidím je, že lidé se budou až do konce věků dále prodírat bahnem svých neukojitelných a bezuzdných žádostí. Každé zvíře zná míru a ví přesně kdy skončit, člověk to vyměnil za rozum, stal se tak pánem tvorstva, ale je otrokem svých vášní, kterých se nikdy nemůže zbavit. Jak by se dalo říci člověk chce stále více a více a výš a výš.

141312

07.08.2007 22:23

Otrokářský systém vrcholí

pláč na špatném hrobě

merc 84.?.?.?

naprosto dokážu soucítit s autorovými názory a jeho rozpoložením. Problém je ten, že hledá něco co není. Ve své rozhořčenosti dští síru na všechny zlořády světa, problémem je, že se je snaží napravit hodnotami a principy, které jsou produktem toho stejného světa respektive lidí, kteří jsou vlečeni svými vášněmi a touhami (daň za rozum a oduševnělost, díky kterým se fyzické zvířecí pudy a instinkty změnily na bezuzdné vášně a neukojitelné touhy; rozum je pouhým otrokem vášní, hledá pro ně v souladu s měřítky morálky, která není nic jiného než převlečený nástroj panství, nejpříhodnější působiště). Problém je jednoznačný a nevědomky ho odhalil Nietzsche. On považoval takové pohádky jako náboženství a demokracii za nástroj manipulace a nadvlády nad ostatními, kteří mají využít nadlidé, kteří jsou vedeni vůlí k moci (za ni si můžete dosadit co chcete, vůli k sexu či k pravdě, vše je jen variací na hlavní a určující vůli k moci, kterou je člověk puzen) ochotni riskovat a tím vytvářet nové hodnoty, které není většina schopna a tím být pružinou vývoje. Nietzsche si ovšem neuvědomil, že toto se všech již děje od začátku věků. Vše je jen nástrojem vůle k moci, nejhroší je, že si to lidé ani neuvědomují. Malé dítě svoji vůli k moci vyjadřuje jen brekotem a křikem, kterým si všechny okolo upoutá. S tím jak člověk roste ovšem získává znalosti, které mu umožní vůli k moci užívat mnohem sofistikovaněji. Někdy ji dokonce vydává za naprostý opak a to z důvodu toho, aby ji dal co největší naději na úspěch. To, že lidé spolupracují a dotáhli to tak daleko až do dnešních dnů tuto teorii vůbec nezpochybňuje. Spolupráce je jedním z nejlepších nástrojů vůle k moci a navíc vůli k moci mohou mít i sociální celky a struktury.
Na vaši rozhořčenost znám jen jeden lék a tím je bohužel a tím nechci nikoho k ničemu navádět pouze hrubá a nekompromisní fyzická síla. Co svět světem stojí a bude ještě stát bylo, je a bude nejdůležitější kdo je konečeným arbitrem všeho a má takovou moc ne manipulovat ostatní, ale jen prostě určit co jak bude a ani to nemusí zdůvodňovat. Něco takového existovat musí, protože jinak by se lidé nedohodli, státy na to mají Ústavní či nejvyšší soudy, po jejichž rozhodnutí již není odvolání. Ve skutečnosti ovšem existuje něco vyššího a to je hrubá síla. Jedinou šancí zvítězit nad ostatními je jejich fyzická likvidace. Když se podíváte na dnešní svět, těžko bude někdo schopen zničit všechny, kteří mají opačné názory, nebo ty které jedinec považuje za ohrožení vlastní existence či největší zlo a hrozbu lidstvu (každý ať si laskavě doplní koho chce). Pokud chcete vykořenit zlo musíte s ním bojovat, ničit a zabíjet vše co stojí v cestě vašemu vysněnému ideálu, tím si ovšem ušpiníte ruce a vaše svědomí bude černé jako ta nejčernější bo...

Automaticky kráceno

141310

03.08.2007 18:33

Buržoazní snílkové

altruismus

merc 84.?.?.?

není ničím jiným než egoismem, i když osvíceným. To ale nemění nic na tom, že se stále jedná o egoismus, tedy úplné a primární uspokojení svého ega, potřeb a zájmů jedince. Osobně rozlišuji egoismus nezahalený, tedy ten, který se neohlíží na jiné a jde v očích jiných bezohledně za svým cílem. Druhým je morálkou překrytý egoismus zahalený neboli falešný (řekněněme racionalizovaný). Ten uspokojuje naše ego naprosto stejně jako egoismus první, ale je vůči společnosti mnohem ohleduplnější a to z toho důvodu, že ke svému naplnění potřebuje morální ospravedlnění a společenský souhlas a z toho čerpá jedinec svoji společenskou sílu a uznání. Jedná se o všechny možné formy charity, církevního působení a vůbec všechny činnosti, které jsou povrchně hodnoceny jako k prospěchu společnosti. Můžeme si říci, že tento druhý egoismus je mnohem přijatelnější, ale jen do doby, kdy si uvědomíme, že užívá druhých k ukojení sobeckého individuálního ega a ještě to vydává za společesnky přinosné. Neříkám, že to nemůže mít společenský přínos, ten to jistě má a určitě je nepostradatelným pro společenskou strukturu, protože ji umožňuje fungovat a přestavuje pro ni tmel, který ji drží pohromadě (protože nakonec tak v posledku jednají všichni jedinci). Jediné co z toho vyplývá je naprostá nezbytnost společnosti, jako základu uspokojení žádostí a potřeb všech jejich částí, protože ve světě, ve které neexistuje společnost není možné uspokojovat základní lidské instinkty. Z toho vyplývá naprostá nadřazenost společnosti nad jedincem, protože jen ona je schopna mu poskytnout prostředky uspokojení jeho potřeb a bytí člověkem a ona určuje prostřednictvím morálky a mravnosti přijatelné způsoby tohoto uspokojení a falešnost liberalismu, který vychází z falešných předpokladů lidské existence. Výsledky falešného vědomí, ve kterém lidé žijí díky neschopnosti uvědomění tohoto základního předpokladu existence společnosti vede na individuální úrovni k psychickému rozvratu jedince a na společenské k rozpolcenosti společnosti a sociální patologii. Výsledky vidíme na zoufalém stavu psychické konstituce lidstva.

141056

30.07.2007 19:13

Pesimismus a demagogie

zajímavé 2

merc 84.?.?.?

Už jen proto je to egoetnocentrický nástroj kulturního panství nad těmi, kteří se deliberativního procesu mají zůčastnit, někdo umí lépe mluvit, zná cizí a odbroná slova, kterým ostatní nemusejí rozumět atd. těch problémů je neúrekom.
Navíc jsem napsal, že je to co děláte je bohulibá činnost. Jsem jen pouze značně pesimistický ohledně možnosti nějakého dlouhodobějšího řešení, navíc všechny dobré záměry se dají zničit lidmi a jejich vášněmi a instinkty, což se v historii také děje a jen těžko se hledá příklad, který by to vyvrátil nebo popřel. To je ten důvod proč jsem skeptický k vašim návrhům. Navíc v dnešní hektické době si lidé udělají čas jen kvůli poradnímu procesu, osobně si myslím, že by si ho neudělali ani kvůli procesu rozhodovacímu, ale třeba se mýlím.
Klidně mne obviňte z nihilismu, ale ne ze spolčení s těmi voli u vesla.

140809

30.07.2007 19:11

Pesimismus a demagogie

zajímavé

merc 84.?.?.?

to co autor sám považuje za ohavné používá sám. To je ovšem starý a nepřekonatelný problém člověka, že to co vidí u ostatních u sebe vnímá jinak. Já jsem nic záměrně nepřekrucoval ani se nesnažil nikoho manipulovat. Naopak můžu říci, že vy používáte metody staré, dobré a stále využívané sofistiky. Většina lidí zná mnoho argumentů ad..... Nejlepší jsou ty, které útočí na člověka a snaží se ho zesměšnit či ponížit. Já ve svých příspěvcích nikdy nikoho neurážím a o nikoho se neotírám, považuji to za zbytečné. Lidé se mají bavit a argumentovat proti názorům a přesvědčením druhých a ne ad hominem. Proč se autor nesnaží vyjádřit proti mým argumentům a jen je povrchním odsouzením shodí ze stolu a místo toho se snaží navážet do jejich autora? Takhle tu demokracii asi těžko vybudujeme a jen jste mě bohužel utvrdil v mém přesvědčení o lidské přirozenosti.
Možná, že pojmy jako kulturní hegemonie, falešné vědomí, agenda setting jsou žvásty, ale tím jste je nepopřel. Agenda setting je snad každému známý problém. V krátkosti, když někdo rozhoduje o tom co se bude probírat na počátku a co následovně, může snadno ovlivnit výsledek a nebo o kterých otázkách se bude jednat a to se dá dobře udělat i kvůli poradnímu procesu (např. nejkontroverznější otázku dát až na konec projednávání a doufat, že lidé se dříve unaví atd.), protože pro výkonnou moc je vždy lepší, když vše dělá s přitakáním veřejnosti. Kulturní hegemonie je sice koncept komunisty Gramsciho, ale proč ho odsuzovat jen kvůli tomu. Hegemonie je schopnost vládnoucích vykonávat moc nad ovládanými získáváním jejich souhlasu a nemusí tedy používat donucení. Ty vytvářejí určité postoje, očekávání a způsoby chování, které jsou v souladu s požadavky stávajícího řádu. Toto formování poslušných subjektů probíhá prostřednictvím škol, církví, médií, kulturních asociací. Ať si myslíme o kulturní hegemonii cokoliv, těžko nebudeme souhlasit s tím, že malé dítě je od počátku svého života jako prázdná sklenice, která jen čeká na to co do ni někdo naleje. Obsah, který do něho někdo leje je právě hegemonií a tím nechci říci, že není dobrá, protože alespoň umožňuje normální existenci společnosti, ale těžko můžeme říci, že dítě si samo mohlo svobodně a dobrovolně zvolit. V okamžiku kdy si už může samo svobodně volit je už ovšem pod vlivem hegemonie. Demokracie je tak nakonec jedním z prostředků hegemonie. A falešné vědomí, tím je nám jen zastíráno skutečné chápání reality nějakým nánosem manipulace a ideologie viz. např. bůh. Navíc již jsem to psal u toho deliberačního článku, deliberaci někdo navrhuje a ať chce nebo ne promítá do ni své zkušenosti, schopnosti a přesvědčení. Už jen proto je to egoetnocentrický nástroj kulturního panství nad těmi, kteří se deliberativního procesu mají zůčastnit, ně...

Automaticky kráceno

140808

23.07.2007 18:13

Občanská deliberace - v ČR téměř neznámá

bohulibé, ale neuskutečnitelné

merc 84.?.?.?

s tím účelem, aby to plnilo veškeré záměry deliberace. Potíž je v tom, že i v tomto rozhodovacím procesu jsou obsaženy skryté formy moci a panství jako je agenda setting, kulturní hegemonie, falešné vědomí, formování preferencí či utváření identit. Tyto aspekty jsou výrazem latentního konfliktu či strukturních mocenských vztahů, které nejsou přímo pozorovatelné. Např. při rozhodování o radaru, obdrží deliberátoři informace od odborníků. To je pěkné, ale jak si můžu být jistý profesionální integritou a poctivostí nějakého "odborníka", stačí si odborníky poslechnout a u každého je znalému hned jasné na které straně stojí. Potíž je v tom, že informace nejsou nikdy 100%, protože vycházejí z očekávání a zkušeností, které je určitým směrem kroutí a manipulují. Stejně nakonec každý vyjádří své politické stanovisko a ne odborné. Navíc při deliberaci bude mít určitě na vrch rétoricky dobře disponovaný jedinec, který obdržel formální vzdělání, kde takové schopnosti získá, než nějaký dělník. Už sama deliberace je kulturně podmíněná a ušita na schopnosti elity spíše než obecného lidu.
Mimochodem deliberace je rozpracována na čistě teoretické rovině a veškeré teoretické poznatky, které přicházejí do praxe se musí výrazně praxi přizpůsobit. Nebo jste již někde viděli uskutečněny Kantovy myšlenky? Teorie slouží jako podněcovatel a provokátor, který má za úkol inspirovat.

140305

16.07.2007 22:33

Parlamentarismus a demokracie

RE: řešíte pouze následky

merc 84.?.?.?

naprosto rozumím, problém je, že svět racionálně univerzálně uspořádat nelze. Lidé nejsou jen racionální bytosti, vždy jim do jejich jednání skočí nějaká ta mrška vášeň nebo instinkt. Oni se jako čistě racionální bytosti vidí, myslí, že jsou všechno svým rozumem pojmout a sešněrovat. Stačí, že si vymysleli boha, projektovali do něho své nejsmělejší ambice, představy, touhy a ideály a poté se mu začali klanět. Odcizení jak vyšije dle Feuerbacha (lidé se nechávají buzerovat a ovládat jako smyslu zbavení svým vlastním výmyslem, největší lží všech dob). Já neříkám, že to nebylo potřeba, nebo že to neusnadňovalo lidem život, když nebyli schopni pochopit základní zákonitosti přírody a smysl svého života, ale myslím, že svoji úlohu již dávno vykonal a měl by spočívat na smetišti dějin.
Osobně si myslím, že nihilismus je jediná cesta vpřed. Není to negativní hodnota, ale pozitivní. My totiž nikdy nemůžeme vědět co je správné a co špatné. Abychom to mohli vědět tak bychom museli znát první příčiny a smysl života a jeho poslední účely, to ale nikdy nezjistíme, protože se obávám, že nic takového neexistuje. Lidé se k sobě samozřejmě musí chovat určitým způsobem, aby si uchovali život a slušný životní standard, protože to je základní fyziologická veličina, která určuje naše chování a jednání, ale je nesmyslné to balit do pseudofilozoficky znějících oslavných chorálů hodnot a vznešených cílů (protože to je další odcizení obávám se, že těch co vědí nad těmi, kteří buď nevědí nebo si to nechtějí z jakéhokoli důvodu přiznat). To je základ, který musí lidé přijmout a od něho určit uspořádání společnosti. Jen se obávám, že toho nejsou schopni. Jak jsem již nejednou napsal, člověk je zvláštní stvoření, pořádně neví kam patří, pořád se snaží dosáhnout těch božích výšin (které si sám na sebe upletl), ale nikdy toho nemůže dokázat, protože jeho pozemskost a zvířeckost ho pořád sráží zpět. Z toho vyplývá naprosto rozpolcená existence a vnitřní rozervanost jedince a vnější rozervanost společnosti. Řešení existuje, s pokrokem vědy by bylo možné ubrat nějaké geny a druhé přidat, základní hodnotou by se mohlo stát zavděčit se ostatním. Jen jde o to, zda-li bychom to ještě byli my.

139883

16.07.2007 18:23

Parlamentarismus a demokracie

řešíte pouze následky

merc 84.?.?.?

a já to chápu, protože příčiny člověk sám u sebe řešit nemůže, protože jsou nepřekonatelné. Problém je, že navrhovanými opatřeními či uspořádáním se může něco vyřešit na krátkou dobu, potom se ovšem vše vrátí do vyjeté koleje a budou potřeba návrhy nové.
Nejlepším obdobím na nové až revoluční změny jsou převratné události jako války či velká přírodní neštěstí. To je doba, kdy si lidé uvědomí svoji slabost a jsou ochotni se něčeho vzdát ve prospěch celku, protože jen pokud se vede všem dobře, bude se vést dobře i jim. Problémem je, že lidé rychle zapomínají a strasti zapomínají ještě rychleji a co je nejhorší někdy na ně vzpomínají s nostalgií, protože nikdo nemládne. Tak jak se situace pomalu zlepšuje tak lidé začínají být více sobečtí a jsme tam kde jsme byli.
Jediné řešení je známé minimálně od J.J.Rousseau. Základem je vláda zákona, který musí platit pro všechny bez omezení a bez možnosti výsledek uplatnění práva pozměnit či zrušit. Musí být nadosobní a neosobní a nesmějí platit žádné výjimky. Problémem je ovšem rozdílné postavení občanů v sociální struktuře a z toho vyplývající rozdílné možnosti ovlivnění kohokoliv a čehokoliv. Tyto problémy zůstanou vždy a kdo se zajímá o deliberativní demokracii tak zjistí, že je to jen pouze nová forma starého obsahu. Prostě ti co něco mají co ti ostatní nemají a chtějí mít, budou vždy vládnout a ovlivňovat ostatní. To bylo, je a bude za každého režimu. Je to jen pokračováním války jinými prostředky (politickými).

139872

30.06.2007 19:44

Rozloučení se Zvědavcem

RE: zakopán 2500 let v minulosti

merc 84.?.?.?

ano věděli (měl jsem namysli občany řeckých států, ti ostatní byli považováni za něco nižšího), jak jsem napsal nereflektovaně opakovali zvyklosti a tradice, možná jsem spíše měl napsat, že si mysleli, že vědí, ale hlavní je to, že se nad děním nezamýšleli. Nevím proč byste mě měl zesměšnit, jen tak na okraj, Sokratése nepopravili, spáchal sebevraždu. Já jsem napsal, že ho zabili a to z toho důvodu, že ho k ní dovedli, vybíral mezi životem a svým čistým svědomím a zvolil svědomí.

138830

30.06.2007 18:17

Rozloučení se Zvědavcem

zakopán 2500 let v minulosti

merc 84.?.?.?

Autor přiznává, že vychází z antického myšlení, především Platóna a to je bezpochyby chyba, protože Platón byl elitář a žil v naprosto jiném světě než žijeme my (nakonec již Aristoteles ho kritizoval). Antická demokracie není srovnatelná s demokracií moderní. Jejím hlavním rozdílem je, že v antice všichni věděli co je dobro a všichni k němu spěli společnou silou, což vyžadovalo naprostou jednohlasnost (tato situace se dle Hegela a jeho Filozofie dějin změnila příchodem Sokrata, který se stal symbolem změny paradigmatu myšlení, když začal všechno zpochybňovat a začal se vyptávat na věci, které byly považovány za zodpovězené; byl to přechod z mýtu, v němž jsou odpovědi známé před otázkami a lidé se řídí především mravností, která je ovšem pouhým nereflektovaným následováním zvyklostí a tradic k racionálnímu myšlení, které na zvyklosti nedá a je skeptické). Dnešní situace je otočena o 180 stupňů. Dnes je hlavní demokratickou hodnotou možnost mít vlastní názor na cokoliv a pokud tím nebráním jinému či ho nepoškozuji, tak si můžu dělat co chci. To je umožněno jen díky tomu, že existuje implicitní dohoda či konsenzus o základních pravidlech. Ne že by dříve nebyla, dnes ovšem neřešíme spory či porážky smrtí druhého. Pro nás je demokracie pouze procedurou jak volit své zástupce, kteří rozhodují o pravidlech. V antice byla demokracie více, byla smyslem života, ale vyžadovala jednohlasný souhlas a ty, kteří se zpronevěřili (Sokrates) tak byli zabiti. V antice si mysleli, že znají smysl života, první příčiny a poslední účinky existence, dnes tak arogantní nejsme a tak každému dovolíme zvolit si svoje vlastní pojetí dobra, založené na jím samotným nazřeném smyslu života. Nenadarmo je smrt Sokrata vykládána jako počátek konce řecké hegemonie, zpochybnil totiž její vlastní základy.

138821

29.06.2007 18:51

Patriarchát nebo matriarchát?

feminismus 2

merc 84.?.?.?

Ty se tak spíše vztahují k jejich organismu a nacházejí tak účinné sebeovládání v psychologii bez potřeby dodatečné externí regulace monogamního manželství, která je potřebná mužům. Na základě tohoto vysvětletní je tedy tradiční pohled na manželství, jehož účelem je chránit ženu před mužskými vrtochy a vykořenit polygamní chování mužů, klamný. Naopak oběť zde činí žena, která na oplátku získává málo nebo nic.

138754

29.06.2007 18:50

Patriarchát nebo matriarchát?

feminismus

merc 84.?.?.?

Feminismus je přímým potomkem kapitalismu. Jde jen o to, že jelikož kapitalimus představuje fyzickou rovinu existence a je viditelný ihned tak feminismus představuje intelektuální rovinu, která na materiální reaguje a díky tomu se objevuje později. Kapitalismus zničil soudobé poměry a vztahy, obyčejné lidi obral o jejich ekonomické prostředky obživy a namísto toho je postavil do rovnoceného postavení s ostatními. Liberalismus říkal, že díky tomu ukončil nadvládu člověka nad člověkem, problém je, že jen tuto nadvládu přenesl z mocensko-politické roviny na roviny ekonomickou. Nadvláda a panství tak zůstala, akorát musela udělat místo přechodu z feudálního panství na kapitalistické. To co se dělo ve vztahu mezi muži se muselo později stát i na genderové rovině, protože stavidla otevřená renesancí a zničená osvícenstvím již nešlo vrátit zpět. Pokud liberalismus dal právo muži bylo jen otázkou času, kdy ho získají i ženy. Za toto právo ovšem zaplatili nejistotou na ekonomické rovině, získali tzv. smluvní svobodu, tj. uzavřít smlouvu a prodat svoji práci, bez tohoto nemůže kapitalismus existovat, nebo může, ale potom se nazývá jinak a to komunismus či fašismus.
Dále mi není jasné na které straně autor stojí. Měl by si vybrat mezi konzervatismem a křesťanstvím, které ovšem přirozenost a z ní vyplývající sexuální volnost zavrhují a nebo dát přednost přirozenosti, ale měl by se vzdát své sentimentální glorifikace starých hodnot, prototože ty nemají s přirozeností pranic společného. Je ovšem možné, že bere přirozenost jako to co je vyzkoušené trváním času (konzervatismus), v tom případě se ovšem rovná klerikálům 19. století.
Nakonec bych rád ještě přidal Durkheimův pohled na manželství, ke kterému došel při výzkumu sociálních zdrojů sebevražd. Manželství je Durkheimem rozumněno jako společenská regulace nejen fyzického instinktu, ale také morálních a etických citů, které se vlivem sexuální žádostivosti v průběhu evoluce zkomplikovaly. Protože se morální a citové dispozice staly na organických základních životních potřebách nezávislé, stala se morální regulace monogamního manželství nezbytností. Donucením muže k věčnému svazku s jednou ženou mu stanovuje přísně určitý a konečný objekt pro potřeby lásky. Rozvod by byl poté chápán jako uvolnění této manželské regulace a kdekoli zákon a zvykosti povolily jeho nadměrné praktikování tak je dosavadní relativní imunita k sebevraždě podkopána a sebevražednost stoupá. Jelikož manželství propůjčuje větší imunitu manželovy tak úměrně tam, kde je rozvodovost přílišná je činí náchlylnější k sebevraždě. Vysvětlení je, že duševní život žen a dle toho také duševní charakter jejich sexuálních potřeb je méně rozvinut než u mužů. Ty se tak spíše vztahují k jejich organismu a nacházejí tak účinné sebeovládání v psychologii bez potřeby doda...

Automaticky kráceno

138753

07.06.2007 21:49

Na čem stojí strategická rovnováha USA-Rusko?

RE: divide et impera

merc 84.?.?.?

nejde o to, že k sobě má Evropa a USA blízko. Jde o to, že USA nesnese emancipaci Evropy do role, kterou si sama předsevzala. USA vyhovuje Evropa jako servisní jednotka, na kterou se může v případě potřeby obrátit a jinač ji nebude v žádném případě s ničím otravovat. Já mluvím o mocenské dimenzi mezinárodní politiky a pokud USA nebude schopna svoji politiku revidovat (k tomu ovšem má hodně daleko, pořád pokračuje ve své standardní mocenské politice sestávající z korupce, manipulace, zastrašovní a vydírání) tak se s Evropou dříve nebo později rozejde nejen v prostředcích, ale také cílech. Navíc americká politika ani moc nezáleží na tom, kdo je v čele státu (demokrat nebo republikán, prašť jako uhoď) a tak se těžko po odchodu Bushe nějak radikálněji promění. Jde prostě čistě mocensky o to, že se USA nehodí do krámu silná Evropa, která by nebyla jen přívěškem na americkém náhrdelníku. Evropa by s Ruskem byla absolutně soběstačná, narozdíl od USA, které je se zdroji na konci s dechem a budou stále více závislé na ostatních. Jak jsme viděli a stále vidíme v Iráku, US Army není schopna spacifikovat zemi, která je pouhou patnáctinou USA a všichni víme jak reaguje divoké zvíře, které je zraněné.

137142

07.06.2007 18:25

Na čem stojí strategická rovnováha USA-Rusko?

divide et impera

merc 84.?.?.?

USA jde o jediné a to o starou taktiku rozděl a panuj. Nacházíme se v mezidobí mezi koncem starého systému, který pomalu skomírá od 1989/91 a ustavením systému nového, který může nabrat jakéhokoli tvaru a struktury, záleží pouze na hlavních hráčích světové mocenské šachovnice. Situace je nastavena jednoduše. Spojující se Evropa může časem dosáhnout politické jednoty, kterou by završila svoji dlouhodobou snahu, kterou je možné datovat již od 9. století a Karla Velikého. Je jasné, že to s sebou ponese také závazky. Společná bezpečnostní, zahraniční a obraná politika si vynutí větší finanční přesuny do nových zbraňových systémů a již pouhá velikost jak teritoriální tak počtem občanů bude znamenat moc, která nebude v souladu s dalším setrváním US Army v evropském prostoru (může být nějaký stát vůbec suveréní, pokud je na jeho území vojenská základna státu jiného?). Evropa je navíc v centru všeho dění a je součástí hlavní globální pevniny - Euroasie (navíc Afriku odděluje jen nějaký Suez. Navíc EU i Rusko jsou kulturně značně podobné, vzešlé ze stejných myšlenek a filozofických doktrín. Spojená EU i Rusko by určitě stály o strategické partnerství, pokud ne o úplné spojení. Takový scénář ovšem úplně vymazává USA z mapy důležitosti. Mají nevýhodu v tom, že jsou geostrategicky umístěny mimo hlavní světové hřiště a nic s tím nikdy nebudou schopni něco udělat, leda že by se přestěhovaly. Z nedávné histrie je jasné, že Evropa má daleko větší měkou moc než Amerika, která se musí spoléhat čistě na tu tvrdou. Z toho se dá soudit, že by ostatní státy byly s to se s postavením Evropy (která daleko lépe rozumí jejich problémům a je schopna s nimi najít konsenzus v nejdůležitějších otázkách) jako světového hegemona daleko snadněji smířit než z USA. Z toho důvodu USA dělá to jediné, které jim zaručí vliv a moc. Snaží se evropský projekt zastavit pokud to ještě jde a to tím nejsnadnějším způsobem - zavést svár mezi zúčastněné a poté všechny spokojeně dále ovládat.

137132

06.06.2007 21:42

Výzva: Ať mír dál zůstává s touto krajinou...

RE: Tohle nikam nepovede

merc 84.?.?.?

to je právě ten problém. Pokud chce někdo bojovat se zlem, tak se sám nutně dopustí nemorálností a své jednání a zlo ospravedlní odstraněním ještě většího zla.
To se ovšem týká veškerého lidského jednání, protože pokud člověk vstupuje do vztahu s jinými tak se dopouští ať chce nebo ne zla či nespravedlnosti vůči někomu třetímu. Jedná se o neřešitelné morální konflikty, kterých se člověk, který se nezdá své aktivní role nikdy nemůže zbavit. Jediným řešením je neopustit svět teoretického myšlení a zůstat vně lidské společnosti, které zaručí absolutní morální čistotu naší existence.

137071

05.06.2007 18:17

Výzva: Ať mír dál zůstává s touto krajinou...

Tohle nikam nepovede

merc 84.?.?.?

Naprosto chápu vaše citové rozpoložení. Problémem je, že lidé v citovém rozpoložení ztrácejí svoji racionalitu a nechávají se vláčet emocemi. To co tady navrhujete se musí líbit vládnoucí oligarchii, protože sentimentální křepčení ještě nikdy nikoho z žádného úřadu nedostalo. Pokud chcete bojovat proti morálně i fyzicky zkorumpovaným politikům tak musíte bojovat zbraněmi, kteří oni používají, jinak nic nedokážete, akorát ztratíte poslední iluze. Již si konečně všichni musíme uvědomit, že Nietzsche měl pravdu, když říkal, že náboženství a morálka jsou pohádky pro ovládané, které vládnoucí používají jako nástroj ovládání.
A navíc si musíte uvědomit, že i pokud by naprostá většina s tím co navrhujete souhlasila a ve skutečnosti ctila ve svém jednání tak pokud zde zůstane jeden člověk, který toho akorát bude ve svůj prospěch využívat tak se stejně nikam nepohneme.
Spíše bychom si měli uvědomit zda starověcí filozofové neměli pravdu, když říkali, že občanský stav je pokračováním občanské války jinými prostředky. Prostě se stále nacházíme ve stavu latentní války všech proti všem, která se ovšem nachází ve stavu příměří. Tomu dobře odpovídá Hobbesův výrok, že násilí a podvod jsou ve válce základními ctnostmi. Nezdá se vám, že jsou hlavními ctnostmi také dnešních politiků?

136991

Káva pro Zvědavce

51

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 78 čtenářů částkou 17 954 korun, což je 51 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 1

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 2

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 2

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 4

Měnové kurzy

USD
21,56 Kč
Euro
26,14 Kč
Libra
29,38 Kč
Kanadský dolar
16,95 Kč
Australský dolar
16,61 Kč
Švýcarský frank
24,26 Kč
100 japonských jenů
20,76 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,77 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,27 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 698,43 Kč
1 unce stříbra
544,55 Kč
Bitcoin
806 111,77 Kč

Poslední aktualizace: 19.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?